Epec 4W Herman. Käyttäjän opas. Epec Oy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Epec 4W Herman. Käyttäjän opas. Epec Oy"

Transkriptio

1 Käyttäjän opas Epec Oy

2 2 / 146 DOKUMENTIN VERSIOHISTORIA Päiväys Selite Ensimmäinen julkaistu versio Päivitetty ja kommentoitu Päivitetty katselmoinnin jälkeen: - Teksti Kuvake on muutettu Symboli. - Tekstit Kun tiltti on yläasennossa on poistettu. - Ennakkosahaussymboli on lisätty. - Optiokohtaiset näppäinasettelut -lista on siirretty liitteeksi. - Termi Kaato lukittu on ok. - Hakupulssin pituus säätyy automaattisesti. - Prosessointisymbolin tilalle on vaihdettu kaatosahaussymboli. - Väristysasetusten kolmoskohta on korjattu. - Lukuun on lisätty Telat kiinni -painikkeen toiminta - Esikarsintatoiminta otetaan käyttöön esivalintakohtaisesti. - Pumppujen tuottotasojen suomennos on tehty. - Syötön ohjaukseen on lisätty tarkentava teksti. - Luku Käyttöliittymän komponentit on lisätty. - Kuva päivitetty -kommentit on poistettu Liitteen 1 (Muut parametrit) parametrien selityksiä tarkennettu Liite 2 (hälytykset ja vianhakuohjeet) lisätty Käyttöliittymän komponentit: säädetyn arvon hyväksyminen/hylkääminen. - Työalueen tallenntaminen näytölle. Työalueen avaaminen näytöltä. - Koko dokumentin läpikäynti ja tarvittavien korjausten teko Järjestelmän palautus-ikkuna päivitetty

3 3 / 146 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ Tämä manuaali EPEC -tuotteet Aiheeseen liittyvä dokumentaatio Symbolien selitykset Turvallisuus Takuuehdot Ympäristöasiat LYHENTEET JA TERMIT EPEC 4W HERMAN Kokoonpano Käyttöliittymä Kahvat Näyttö ja käyttöpyörä TOIMINTOJEN OHJAUS Turvalukko ja turvakytkin Harvesteripään toimintojen ohjaus eco harvesteripään ohjaus Harvesteripää täysin auki / väliasentoihin auki Harvesteripää täysin kiinni / väliasentoihin kiinni Tiltti ylös/alas ja tiltin kellutus Tiltin paineen säätö Karsintaterien ohjaus Etuterät täysin auki / väliasentoihin auki Etuterät täysin kiinni / väliasentoihin kiinni Takaterät täysin auki / väliasentoihin auki Takaterät täysin kiinni / väliasentoihin kiinni Terien väristys Takaterien automaattiohjaus negatiivisella pituusmitalla Terien puristuspaineen säätö Telojen ohjaus (syöttötelat/syöttötelat) Telat täysin auki / väliasentoihin auki Telat täysin kiinni / väliasentoihin kiinni Telojen puristuspaineen säätö Rotaattorin ja jatkeen (jib) ohjaus Syötön ohjaus Syöttömoodit Automaattinen mittaan ajo Jarrutusmatka Pysäytysennakko Hakupulssitus Sahausikkuna Minimilatvaläpimitta Jarrutus minimilatvaläpimitalle Automaattinen esikarsinta Luistontunnistus ja oksahakkuri Tyvikarsinta (tyviperuutus) ja tyvenhaku Sahauksen ohjaus Sahan toimintamoodit katkaisusahauksessa Kaatosahaus Ylisahaus kaatosahauksen aikana 39

4 4 / Tiltin vapautus kaatosahauksessa Runkolaskuri Pakkosahaus Raivaustoiminto Latvasaha Sahaketjun vaihto Pituuden nollaus, hylkää pölli ja uusi runko Värimerkintä Kantokäsittely Kantokäsittely kaatosahauksen yhteydessä Kantokäsittely aiemmin kaadetun puun kannolle Telojen puristuspainemittaus Hydraulipumput Pumppujen/paineiden automaattinen vapautus GRAAFINEN KÄYTTÖLIITTYMÄ Näytön painikkeet ja käyttöpyörä Käyttöliittymän komponentit Näppäimistöikkuna Päävalikko ja turvalukko Käsittelyikkuna Osa 1: Infopalkki ja äänimerkki Osa 2: Pituus- ja paksuusnäyttö Osa 3. Aktiivisen esivalinnan tiedot Osa 4: Tilatiedot Työalueen tallennus, avaaminen, muokkaus ja uuden aloitus Työalueen tallennus Työalueen avaus Työalueen tietojen muokkaus Uuden työalueen aloittaminen Kalibrointi Pituuden kalibrointi Paksuusalueen kalibrointi Paksuuskäyrän kalibrointi Paksuuskäyrän muokkaus graafisesti Kelikorjaus Kahvan liikealueen kalibrointi (optio) Rotaattoriventtiilin kalibrointi (optio) Sahan liikealueen kalibrointi Diagnostiikka I/O ja CAN Kahvat Käyttöpyörä Anturit Harvesteripään ohjaukset ja värimerkintöjen testaus Viestiloki Asetukset Parametrit Puristuspaineet Tiltin paine Avauspulssitus Terien väristys Rotaattori (optio) Pumput Sahalaippa Muut parametrit Esivalintojen ohjelmointi Puulajit Puutavaralajit 87

5 5 / Näytön asetukset Järjestelmän palautus Uudelleenasennus (huoltotaso) Tehdasparametrit (huoltotaso) Oletusasetukset Ohjelmisto Optiot (huoltotaso) Raportointi Tuotanto Parametrit Viestiloki USB -muistitikulle Kappaletuloste Kalibrointituloste 97

6 6 / YLEISTÄ 1.1 Tämä manuaali Tämän ohjekirjan tarkoituksena on perehdyttää lukija harvesterikäyttöön tarkoitetun EPEC 4W HERMAN -mittalaitteen ominaisuuksiin ja käyttöön. Tämän ohjekirjan huolellinen lukeminen ja omaksuminen helpottavat järjestelmän tehokasta hyödyntämistä ja näin koko metsäkoneen tuottavuuden lisäämistä. Tämän dokumentin kopiointi ilman lupaa on kielletty. Valmistaja omistaa kaikki dokumentissa mainitut tuotenimet. Mittalaitteen moitteettoman ja turvallisen toiminnan edellytyksenä on, että ennen käyttöä luetaan käyttöohjeet läpi ja ymmärretään eri asetusten merkitykset. Pituus- ja paksuusmittaus täytyy kalibroida annetuin aikavälein, asetukset on myös tarkistettava ja tarvittaessa muutettava niihin järkevät arvot. 1.2 EPEC -tuotteet Epec Oy on erikoistunut vaativien olosuhteiden elektronisten ohjausyksiköiden suunnitteluun ja valmistukseen. Tuotteen suunnittelussa huomioidaan konedirektiivien, koneenvalmistajien, ympäristödirektiivien mukaiset vaatimukset joilla Epec haluaa yhteistyössä konevalmistajien kanssa luoda turvallisia, ympäristöystävällisiä ja tehokkaita ratkaisuja asiakastarpeisiin. Epec 4W Herman on suunniteltu tiiviissä yhteistyössä johtavien harvesterivalmistajien, metsäyhtiöiden ja koneurakoitsijoiden kanssa parantamaan puun käsittelyn, mittauksen ja korjuun tuottavuutta. Laitteen monipuolisten ominaisuuksien hyödyntäminen ja käyttö on tehty käyttäjälle helpoksi. Tämä ohjekirja antaa opastuksen kaikkien toimintojen käyttöön ja hyödyntämiseen. 1.3 Aiheeseen liittyvä dokumentaatio Dokumentin ID Dokumentin nimi MAN W Herman Asennusja huolto-ohje Dokumentin kuvaus Ohjeet järjestelmän asennukseen sekä huoltoon. 1.4 Symbolien selitykset Tässä manuaalissa käytetään seuraavia symboleita tuomaan esiin tärkeää tietoa tai turvallisuusohjeita: Symboli ja varoitus koskevat sähköistä shokkia, joka voi aiheutua tuotteen tai sen osan kosketuksesta. Mahdollinen vikatilanne voi uhata käyttäjän terveyttä sekä aiheuttaa käyttäjälle vaaratilanteen tai laitteiston toimimattomuuden.

7 7 / 146 Symboli ilmoittaa hyvin tärkeästä tiedosta tai varoituksesta. Ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa johtaa joko henkilö- tai laitteistovaurioon tai ohjelmistovirheeseen. Symboli ilmaisee tärkeää tietoa ja asioita, jotka käyttäjän tulee lukea ja ottaa huomioon tuotetta käyttäessään. 1.5 Turvallisuus Tämä tuote on tarkoitettu vain harvesteripään mittaus- ja ohjauslaitteeksi, tuotteen käyttö muihin tarkoituksiin on kielletty. Käyttäjän tulee noudattaa harvesteripään valimistajan ohjeita sekä yleisiä koneeseen liittyviä turvallisuusohjeita, direktiivejä sekä säädöksiä, sekä maakohtaisia asetuksia. Käyttäjän on perehdyttävä huolellisesti järjestelmän toimintoihin. Järjestelmä on tarkoitettu metsäkoneen tai vastaavan käyttöön varustellun koneen ohjaamiseen. Järjestelmän asennuksen saa tehdä ainoastaan koulutettu ja asiaan perehtynyt henkilö järjestelmän asennus- ja huolto-ohjeen mukaisesti. Järjestelmän asentajan on tehtävä perusteelliset käyttöönottotestaukset ennen käyttöönottoa. Järjestelmän ajan tasalla oleva käyttöohje täytyy olla saatavilla koneessa, jotta järjestelmän käyttäjällä on paikkansapitävää tietoa koneen ohjauksesta oikein ja turvallisesti. Järjestelmän saa huoltaa ainoastaan koulutettu ja asiaan perehtynyt henkilö järjestelmän asennus- ja huolto-ohjeen mukaisesti. Järjestelmään kuuluvia ohjausyksiköitä ei voi kenttähuoltaa, eikä niitä saa avata missään tilanteessa. Ohjausyksiköitä saa huoltaa ainoastaan valmistaja tai valmistajan valtuuttama henkilö. Moottori on sammutettava ennen vian korjaamista hervesteripäässä, 4W Herman järjestlmässä tai muun koneessa olevan vian tai toimintahäiriön sattuessa. Tiltti on ohjattava alas tai vapautettava hallitusti ennen moottorin sammuttamista. Harvesteripään läheisyydessä oleskelu on kieletty tiltin ollessa ylhäällä vaikka moottori olisikin sammutettu. Turvakytkimenä käytetyn ovi- ja/tai penkinrajakytkimen toiminta tulee testata ja mahdolliset viat on korjattava aina ennen koneen käyttöä.

8 8 / 146 Epec Oy varaa oikeuden tuotteidensa parantamiseen ilman ennakkoilmoitusta. 1.6 Takuuehdot Epec antaa toimittamilleen tuotteille ja niiden ohjelmistoille kahdentoista (12) kuukauden takuun alkaen siitä hetkestä, kun kyseinen tuote on toimitettu loppuasiakkaalle. Valmistaja vastaa takuuaikana ilmenneistä tuotteissa, kohdassa 3.1 luetelluissa ohjausyksiköissä ja näytössä, olevista materiaali-, suunnittelu- ja valmistusvirheistä. Takuukorjauksena valmistaja voi vapaan harkintansa mukaisesti vaihtaa tuotteen tai korjata viallisen tuotteen. Takuukorjaus suoritetaan valmistajan valinnan mukaisesti valmistajan tehtaalla Seinäjoella. Valmistajan takuu ei kata kulutusosiksi luokiteltavia kaapeleita tai jälleenmyyjän tai jälleenmyyjän edustajan tekemiä asennuksia. Takuu ei korvaa mitään kuluja, jotka aiheutuvat tuotteen irrottamisesta, kiinnittämisestä, toimittamisesta korjattavaksi ja takaisin asiakkaalle. Takuu ei myöskään kata mahdollisia asentajan matka-, majoitus-, päiväraha-, tms. kuluja. Valmistaja ei vastaa tuotantoseisokista, saamatta jääneestä voitosta, toimintaseisokista tai mistään muusta välillisestä vahingosta sen syystä huolimatta. Siltä osin kuin valmistajaa kohtaan esitetään tuotevastuu- tai toiminnanvastuuvahinkoon perustuvia vaatimuksia, joista valmistaja voisi olla korvausvelvollinen, on valmistajan vastuu rajoitettu ja valmistaja on vastuussa tällöin ainoastaan tavanomaisten tuotevastuu- ja toiminnanvastuuvakuutusten ehtojen mukaisessa laajuudessa. Valmistajan vastuu suorista vahingoista on rajattu kussakin tapauksessa myytyjen tuotteiden arvoon. Takuuaikana takuuseen annettujen uusien tai korjattujen osien takuu päättyy takuuajan päättyessä. Takuu raukeaa, mikäli jälleenmyyjä, loppukäyttäjä ja/tai kolmas taho tekee tuotteeseen tai ohjelmistoon muutoksia tai mikäli niitä käytetään vastoin valmistajan ohjeita. Jälleenmyyjä tai asentaja voi määritellä tuotteelle valmistajan takuun lisäksi oman erillisen takuunsa. 1.7 Ympäristöasiat Valmistaja käyttää ISO14001 ympäristösertifioituja prosesseja ja materiaaleja tuotteidensa valmistamiseen. Valmistaja vastaa ostajan palauttamien ja/tai huoltotöiden yhteydessä epätarkoituksenmukaisiksi havaittujen tuotteiden kierrätyksestä ja hävityksestä. Valmistaja veloittaa ostajalta jätemaksun valmistajan voimassaolevan hinnaston mukaisesti. Jätemaksua ei kuitenkaan veloiteta, mikäli tuote palautetaan takuuaikana.

9 9 / LYHENTEET JA TERMIT Lyhenne/Termi CAN Selitys Controller Area network CSV Comma-Separated Values; CSV-tiedosto Tiedostomuoto, jolla tallennetaan yksinkertaista dataa taulukoituna Harvesteri Puunkorjuukone, jolla suoritetaan puun kaato, karsinta ja katkonta halutun mittaisiksi kappaleiksi. PDO (Process Data Object) Protokolla jonka avulla päivitetään prosessisignaalien tiloja CANopen-solmujen ja objektikirjastojen välillä. PRD Production File; PRD-tiedosto Tuotantotiedosto, johon mittalaitteen mittaamat tiedot tallentuvat Sahakontrolli Mittalaite laskee puun paksuuden mukaan miten paljon pitää sahata, jotta puu katkeaa, eli mittalaite laskee laipan tavoiteasennon. Sahausikkuna Sahausikkuna määrää paljonko alle ja paljonko yli tavoitepituuden sallitaan toteutuneen pituuden olevan, jotta sallittaisiin pöllin sahaus normaalisahauksella. Synonyymeja ovat mm. tavoitemitan toleranssi, mittaikkuna ja sahaustoleranssi. SDO (Service Data Object) Protokolla jonka avulla luetaan ja kirjoitetaan CANopen objektikirjastoon. StanForDstandardi Standard for Forestry Data and Communication Hakkuukoneen tiedonsiirtostandardi, jota käytetään eri puolella maailmaa esim. Euroopassa de-facto periaatteella.

10 10 / EPEC 4W HERMAN Epec 4W Herman mittalaite ohjaa hakkukoneen harvesteripäätä sekä tilastoi katkotut rungonkappaleet näytön muistiin. Epec 4W Herman koostuu neljästä erillisestä moduulista (näyttö, hytti-, harvesteripää- ja hub -moduuli) sekä ohjaukseen tarkoitetuista kahvoista ja käyttöpyörästä. Moduulit on yhdistetty toisiinsa CAN -väylällä (Controller Area Network), joka on nopea ja häiriönsietokykyinen tiedonsiirtoväylä. Mittalaitteen moitteettoman toiminnan edellytyksenä on, että ennen käyttöä luetaan käyttöohjeet läpi ja ymmärretään eri asetusten merkitykset. Pituus- ja paksuusmittaus täytyy kalibroida annetuin aikavälein, asetukset on myös tarkistettava ja tarvittaessa muutettava niihin järkevät arvot. 3.1 Kokoonpano Mittalaite koostuu seuraavista komponenteista: Epec 2040 värinäyttö (+summerilla varustettu taustakotelo) Epec 2020 harvesteripäämoduuli Epec 2023 hyttimoduuli Epec 2021 hub -moduuli Epec käyttöpyörä Kahvat Komponentit on liitetty toisiinsa seuraavan kokoonpanokuvan mukaisesti: Kuva 1. Mittalaitteen kokoonpano

11 11 / Käyttöliittymä Käyttöliittymä jakautuu kahteen osa-alueeseen: Hakkuupään toimintoja ohjataan penkkimoduuliin kytkettyjen kahvojen ja kahvojen painikkeiden avulla. Mittalaitteen parametreja säädetään graafisen käyttöliittymän kautta. Värinäyttö kertoo kuskille mm. puun pituuden, paksuuden, tilastot ja hälytykset. Graafista käyttöliittymää ohjataan pääasiassa joko näytön painikkeilla tai käyttöpyörällä Kahvat Kahvojen näppäimistöt ja niiden järjestys riippuu käytetyn harvesteripään tyypistä ja käytetyistä optioista, alla on esitetty yksi näppäin asettelu esimerkkinä. Peukalonäppäinten numeroinnit: Vasen kahva: Oikea kahva: VLY (vasen liipaisin ylös): Vaihto2 VLA (vasen liipaisin alas): Vaihto V1: Väristys V2: Telat auki V3: Terät auki/kiinni V4: Sahaus V5: Etuterät auki V6: Etuterät kiinni V7: Takaterät auki V8: Takaterät kiinni OLY (oikea liipaisin ylös): Harvesteripää auki OLA (oikea liipaisin alas): Harvesteripää kiinni O1: Pituuden nollaus O2: Tiltti ylös/alas O3: Tiltti ylös O4: Tiltti alas O5: Syöttö eteen O6: Syöttö taakse O7: Oletus esivalinta O8: Tyvi Optiokohtaiset näppäinasettelut on esitetty erillisessä liitteessä Näyttö ja käyttöpyörä Käyttöpyörällä voi ohjata graafista käyttöliittymää vaihtoehtona näyttömoduulin painikkeille. Käyttöpyörän etupuolella on kaksi painiketta: Peruuta (punainen) ja Hyväksy (vihreä).

12 12 / 146 Käyttöpyörän pyörää kiertämällä navigoidaan käyttöliittymän ikkunoissa sekä ikkunoiden eri kentissä. Näyttömoduulin alareunassa on viisi painiketta, joiden avulla graafista käyttöliittymää ohjataan. Painikkeet ovat: Back, Edellinen, OK, Seuraava ja Info. Graafista käyttöliittymää ohjataan näyttöyksikön alareunassa olevilla painikkeilla tai käyttöpyörällä. Näytön pääasiallinen tehtävä on: Antaa informaatiota Laskea ja tallentaa työalueen tuotantotiedot Mahdollistaa järjestelmän säätö Lähettää tiedot kirjoittimelle Tarvittaessa kopioida tiedot tiedostoon Pitää yllä järjestelmään liitettyjen moduulien ohjelmaversiot Käyttöpyörän ja näytön painikkeet ja ohjaukset on kuvattu tarkemmin luvussa 5.1 Näytön painikkeet ja käyttöpyörä.

13 13 / TOIMINTOJEN OHJAUS Tässä luvussa esiteltäviä harvesteripään toimintoja ohjataan pääasiassa kahvojen sekä käyttöpyörän avulla. 4.1 Turvalukko ja turvakytkin Turvalukon tarkoituksena on estää harvesteripään ohjaukset järjestelmän käynnistymisen yhteydessä, sekä silloin kun kuljettaja ei ole ohjaamossa. Turvakytkin on yleensä kuljettajan istuimessa, ohjaamon ovessa tai kaivinkonealustaisessa järjestelmässä niin sanotussa turvaviiksessä. Turvalukko aktivoituu, eli lukittuu: järjestelmän käynnistyksen yhteydessä turvakytkimen aktivoituessa ketjunvaihtosekvenssin päätyttyä oletus-/tehdasparametrien palautuksen jälkeen Turvalukon ollessa lukittuna näytön päävalikossa näkyy lukitussymboli ja pääsy käsittelyikkunaan on estetty, myös harvesteripään ohjaukset on estetty. Mittalaitteen saa takaisin toimintaan deaktivoimalla turvakatkaisijan ja avaamalla turvalukon siihen tarkoitetulla näppäinyhdistelmällä Vaihto+Harvesteripää kiinni. Näyttö siirtyy suoraan päävalikosta käsittelyikkunaan painettaessa Vaihto+Harvesteripää kiinni. Painettaessa Vaihto-painiketta, tulee näytölle ilmoitus Paina vielä harvesteripää kiinni painiketta. Turvalukkoa avattaessa vain Vaihto+Harvesteripää kiinni -painikkeet saavat olla painettuina. Mikäli muita painikkeita on painettuna, turvalukkoa ei saa avattua. 4.2 Harvesteripään toimintojen ohjaus Toimilaitteen auki-liike on aina määräävä. Jos toimilaitetta pyritään ohjaamaan samanaikaisesti kiinni ja auki, on auki-ohjaus määräävä ja toimilaitetta ohjataan auki. Tämä koskee kaikkia harvesteripään toimintoja. eco harvesteripään toimintojen ohjaus poikkeaa joltain osin ns. normaalin harvesteripään ohjauksesta. Kappaleessa on kuvattu eco harvesteripään toiminta yleisesti, lisäksi dokumentin muissa kappaleissa on kerrottu jos ja miten toiminta poikkeaa eco hervesteripään ollessa kyseessä eco harvesteripään ohjaus eco harvesteripäällä tarkoitetaan tässä yhteydessä harvesteripää tyyppiä, joka on suunniteltu sekä puun prosessointiin, että kuormaamiseen. eco harvesteripää poikkeaa ns. normaalista harvesteripäästä lähinnä huomattavasti suuremman maksimiavauman ansioista, mikä mahdollistaa usean pöllin yhtäaikaisen kuormaamisen. eco harvesteripään ohjaus poikkeaa normaalista harvesteripäästä siten, että toiminta on jaettu kahteen tilaan, prosessointi ja kuormaus tilaan. Tilaa vaihdetaan Vaihto2+Harvesteripää auki painikkeilla. Mittalaitteen ollessa kuormaus tilassa, käsittelyikkunassa näytetään kuormaustilan symbolia.

14 14 / 146 Kuva 2. Kuormaustilan -symboli käsittelyikkunassa Kuormaus tilassa harvesteripään toiminnot ei käytännössä eroa normaalin harvesteripään ohjauksesta kuin siltä osin, että tilttiä ei automaattisesti nosteta pystyyn painettaessa harvesteripää auki painiketta pitkään. Lisäksi esivalinta syöttö, ym. automaattiset syöttö toiminnot on estetty. Kuormaus tila on nimensä mukaisesti tarkoitettu pöllien kuormaamiseen. Kuormaus tilassa harvesteripää (telat ja terät) avataan täysin auki, painettaessa Harvesteripää auki painiketta. Prosessointitilaa käytetään runkojen kaatamiseen ja katkomiseen (prosessointiin). Toiminnot poikkeavat normaalin harvesteripään toiminnoista siten, että painettaessa Harvesteripää auki painiketta, avataan teloja kunnes parametrilla määritelty prosessointitilan maksimi avauma saavutetaan. (Tyypillisesti tämä vastaa saman kokoluokan normaalin harvesteripään maksimiavaumaa). Mikäli avauma (halkaisija lukema) on suurempi kuin säädetty arvo, kun Harvesteripää auki painiketta painetaan, ei harvesteripäätä ohjata enempää auki. Vastaavasti teriä avataan Harvesteripää auki painiketta painettaessa, mutta terien auki ohjaus lopetetaan kun telojen avauma on parametrilla säädetyn etäisyyden päästä määrätystä telojen maksimi avaumasta. Terille on siis parametri, joka määrää montako millimetriä ennen tai jälkeen terien maksimi avaumaa lopetetaan terien auki ohjaus. Prosessointi tilassa tämä maksimi avauma parametri vastaa normaalin harvesteripään nimellistä maksimi halkaisijaa. Maksimi avauma on rajoitettu prosessointi tilassa ainoastaan käytettäessä Harvesteripää auki painiketta, painettaessa esim. Etuterät auki painiketta, ohjataan etuteriä auki niin kauan kuin painiketta painetaan riippumatta telojen asennosta. Myöhemmin dokumentissa eri toimintojen kohdalla on maininta, mikäli toiminto poikkeaa eco harvesteripään ollessa käytössä Harvesteripää täysin auki / väliasentoihin auki Toiminto poikkeaa eco harvesteripään ollessa käytössä. Poikkeava toiminta kuvattu kappaleen lopussa. Harvesteripää ohjataan täysin auki painamalla Harvesteripää auki -painiketta. Painamalla Vaihto+Harvesteripää auki -painikkeita ohjataan harvesteripää väliasentoihin auki. Ohjauksen tarkemmat määrittelyt on esitetty seuraavassa taulukossa: Toiminta normaalilla harvesteripäällä: Ohjaus: Harvesteripää täysin auki Harvesteripää väliasentoihin auki Painikkeet: Harvesteripää auki Vaihto+Harvesteripää auki Toiminnat: Oletus: Pitkä painallus: Etuterät, takaterät ja telat ohjataan täysin auki. Jos painiketta painaa pitkään yhtäjaksoisesti, nousee tiltti automaattisesti pystyyn. Tästä on kerrottu tarkemmin Etuteriä, takateriä ja teloja ohjataan auki niin kauan kuin painiketta painetaan. -

15 15 / 146 kappaleessa Tiltti ylös/alas. Syötön aikana: Jos painiketta painetaan syötön aikana, avataan vain etu- ja takateriä niin kauan kuin painiketta painetaan. Napin vapautuksen jälkeen harvesteripää ohjataan automaattisesti kiinni, jos syöttö on edelleen aktiivinen. Toiminta eco harvesteripään ollessa käytössä: Kuormaus tilassa harvesteripää ohjataan täysin auki painamalla Harvesteripää auki - painiketta. Painamalla Vaihto+Harvesteripää auki -painikkeita ohjataan harvesteripää väliasentoihin auki. Prosessointi tilassa harvesteripäätä ei ohjata täysin auki painettaessa Harvesteripää auki painiketta, vaan auki ohjaus keskeytetään kun telat ovat avautuneet parametrilla määrättyyn halkaisijaan. Ohjauksen tarkemmat määrittelyt on esitetty seuraavassa taulukossa: Ohjaus: Harvesteripää auki Harvesteripää väliasentoihin auki Painikkeet: Harvesteripää auki Vaihto+Harvesteripää auki Prosessointitilassa: Oletus: Teloja ohjataan auki kunnes parametrilla määrätty maksimi avauma prosessointitilalle on saavutettu. Teriä ohjataan auki kunnes telat ovat auenneet vähintään parametrilla määriteltyyn asentoon. Teriä ja teloja ohjataan auki niin kauan kuin painiketta painetaan, mikäli telojen avauma on pienempi kuin määritelty maksimi avauma prosessointilalle. Pitkä painallus: Jos painiketta painaa pitkään yhtäjaksoisesti, nousee tiltti automaattisesti pystyyn. Tästä on kerrottu tarkemmin kappaleessa Tiltti ylös/alas. - Syötön aikana: Jos painiketta painetaan syötön aikana, avataan vain etu- ja takateriä niin kauan kuin painiketta painetaan. Napin vapautuksen jälkeen harvesteripää ohjataan automaattisesti kiinni, jos syöttö on edelleen aktiivinen. Kuormaustilassa: Oletus: Etuterät, takaterät ja telat ohjataan täysin auki. Pitkä painallus: Tilttiä ei nosteta automaattisesti - Etuteriä, takateriä ja teloja ohjataan auki niin kauan kuin painiketta painetaan. Syötön aikana: Jos painiketta painetaan syötön aikana, avataan vain etu- ja takateriä niin kauan kuin painiketta painetaan. Napin vapautuksen jälkeen harvesteripää ohjataan automaattisesti kiinni, jos syöttö on edelleen aktiivinen.

16 16 / Harvesteripää täysin kiinni / väliasentoihin kiinni Harvesteripää ohjataan täysin kiinni painamalla Harvesteripää kiinni -painiketta. Painamalla Vaihto+Harvesteripää kiinni -painikkeita ohjataan harvesteripää väliasentoihin kiinni. Ohjauksen tarkemmat määrittelyt on esitetty seuraavassa taulukossa: Ohjaus: Harvesteripää täysin kiinni Harvesteripää väliasentoihin kiinni Painikkeet: Harvesteripää kiinni Vaihto+Harvesteripää kiinni Toiminnat: Oletus: Puuta ei harvesteripäässä: Ensin suljetaan etuterät ja vasta säädetyn viiveen jälkeen telat ja takaterät. Etuteriä, takateriä ja teloja ohjataan kiinni niin kauan kuin painiketta painetaan. - Puu harvesteripäässä: Syötön tai sahauksen aikana: Terien ja telojen ohjaukset jäävät päälle, kun painike vapautetaan. Etuterät, telat ja takaterät suljetaan ilman viivettä yhtäaikaisesti. Terien ja telojen ohjaukset jäävät päälle, kun painike vapautetaan. Sahauksen tai syötön aikana harvesteripäätä ohjataan kiinni. Syötön tai sahauksen päätyttyä harvesteripään kiinni-ohjaus jää päälle riippumatta siitä oliko harvesteripää kiinni vai auki, kun syöttö tai sahaus alkoi Tiltti ylös/alas ja tiltin kellutus Toiminto poikkeaa eco harvesteripään ollessa käytössä. Poikkeava toiminta kuvattu kappaleen lopussa. Tilttiä ohjataan alas tai ylös Tiltti ylös ja Tiltti alas -painikkeilla. Tiltti ylös/alas -painikkeella tilttiä ohjataan vastakkaiseen suuntaan siitä, missä tiltti ohjauksen aloitushetkellä on, eli ko. painikkeella tilttiä voi ohjata edestakaisin. Ohjausten tarkemmat määrittelyt on esitetty seuraavassa taulukossa: Ohjaus: Tiltti ylös Tiltti alas Tiltti ylös/alas Painikkeet: Tiltti ylös Tiltti alas Tiltti ylös/alas Toiminnat: Tiltti yläasennossa: Tiltti kelluu tai on alaasennossa: Muuta: Tiltti ohjataan ylöspäin (pystyyn). Tiltti ohjataan ylöspäin (pystyyn). Tiltti ohjataan ylös myös painettaessa pitkään Harvesteripää auki - Tilttiä ohjataan alas (vaakaan) niin kauan kuin painiketta painetaan. Tilttiä ohjataan alas (vaakaan) niin kauan kuin painiketta painetaan. Vapautettaessa painike, jää tiltti ohjaamattomaan tilaan Tilttiä ohjataan alas (vaakaan) niin kauan kuin painiketta painetaan. Tiltti ohjataan ylöspäin (pystyyn). Jos tilttiä on ohjattu ylöspäin, niin ylösohjaus jää päälle.

17 17 / 146 Tiltti on kelluvassa tilassa, ellei tiltti ole pystyasennossa tilttiä ohjata vaaka-asentoon painiketta, jolloin harvesteripää avataan ensin täysin auki ja nostetaan sen jälkeen pystyyn. Vapautettaessa painike jää harvesteripää ylös - ohjaus päälle. Harvesteripää on tällöin kaatotilassa. (Kts. kaatotila). Tämä toiminto voidaan haluttaessa kytkeä pois parametrilla, mikä harvesteripään ei haluta automaattisesti nousevan pystyyn. (kellumaan). Jos tilttiä on ohjattu alaspäin, niin ohjaus loppuu kun painike vapautetaan. Tiltti vapautetaan kellumaan automaattisesti kaatosahauksen yhteydessä. Tästä kerrotaan tarkemmin kohdassa Tiltin vapautus kaatosahauksessa. Tiltin saa vapautettua manuaalisesti kelluvaan tilaan sen ollessa ylhäällä painamalla lyhyesti Harvesteripää alas -painiketta. Toiminta eco harvesteripään ollessa käytössä: Painettaessa Harvesteripää auki painiketta pitkään kuormaustilassa, tiltti ei nouse automaattisesti pystyyn Tiltin paineen säätö Tiltin paineen säätö venttiiliä ohjataan aina kun tilttiä ohjataan jompaan kumpaan suuntaan. Ohjattaessa tilttiä alas tiltin paine määräytyy puun paksuudesta käyttäjän asettaman säätö käyrän mukaan. Tilttiä ohjataan ylös käyttäjän asettamalla vakio paineella (parametri)

18 18 / 146 Kuva 3. Tiltin paine säätyy paksuuden mukaan käyttäjän asettaman käyrän perusteella. Kuva 4. Tiltin paineiden säätö ikkuna. Paksuuden mukaan säätyvä tiltin paine voidaan ohittaa painamalla Vaihto + Tiltti alas tai Vaihto + Tiltti ylös/alas. Tällöin tilttiä ohjataan alas maksimi paineella. Tiltin paineensäätö toimito voidaan kytkeä pois käytöstä parametrilla, mikäli harvesteripäässä ei ole tiltin paineensäätöventtiiliä. 4.3 Karsintaterien ohjaus Toimilaitteen auki-liike on aina määräävä. Jos toimilaitetta pyritään ohjaamaan samanaikaisesti kiinni ja auki, on auki-ohjaus määräävä eli toimilaitetta ohjataan auki. Tämä koskee kaikkia harvesteripään toimintoja.

19 19 / Etuterät täysin auki / väliasentoihin auki Toiminto poikkeaa eco harvesteripään ollessa käytössä. Poikkeava toiminta kuvattu kappaleen lopussa. Painamalla Etuterät auki (tai Terät auki) -painiketta ohjataan etuterät täysin auki. Painamalla Vaihto+Etuterät auki (tai Terät auki) -painikkeita ohjataan etuterät väliasentoihin auki. Ohjausten tarkemmat määrittelyt on esitetty seuraavassa taulukossa: Ohjaus: Etuterät täysin auki Etuterät väliasentoihin auki Painikkeet: Etuterät auki Vaihto+Etuterät auki Toiminnat: Perustoiminta: Etuterät ohjataan täysin auki Etuteriä ohjataan auki niin kauan kuin painiketta painetaan Saha tai latvasaha ulkona Saha viedään ensin sisään, minkä jälkeen terät avataan. samanaikaisesti: Muuta: Etuterät ohjataan täysin auki myös silloin kun harvesteripää ohjataan täysin auki Etuterät ohjataan väliasentoihin auki myös silloin kun harvesteripää ohjataan väliasentoihin auki Toiminta eco harvesteripään ollessa käytössä: Painamalla Etuterät auki (tai Terät auki) -painiketta kuormaustilassa ohjataan etuterät täysin auki. Painamalla Vaihto+Etuterät auki (tai Terät auki) -painikkeita kuormaus tilassa ohjataan etuterät väliasentoihin auki. Painamalla Etuterät auki (tai Terät auki) -painiketta tai Vaihto+Etuterät auki (tai Terät auki) prosessointitilassa ohjataan etuteriä auki niin kauan kuin painiketta painetaan riippumatta terien ja telojen asennosta. Ohjausten tarkemmat määrittelyt on esitetty seuraavassa taulukossa: Ohjaus: Etuterät täysin auki Etuterät väliasentoihin auki Painikkeet: Etuterät auki Vaihto+Etuterät auki Painikkeet: Terät auki Vaihto+Terät auki Toiminnat: Toiminta kuormaus tilassa: Toiminta prosessointi tilassa: Saha tai latvasaha ulkona samanaikaisesti: Etuterät ohjataan täysin auki Etuteriä ohjataan auki niin kauan kuin painiketta painetaan Etuteriä ohjataan auki niin kauan kuin painiketta painetaan Etuteriä ohjataan auki niin kauan kuin painiketta painetaan Saha viedään ensin sisään, minkä jälkeen terät avataan Etuterät täysin kiinni / väliasentoihin kiinni Painamalla Etuterät kiinni (tai Terät kiinni) -painiketta, ohjataan etuterät täysin kiinni. Painamalla Vaihto+Etuterät kiinni (tai Vaihto+Terät kiinni) -painikkeita ohjataan etuteriä kiinni niin kauan kuin painiketta painetaan. Ohjausten tarkemmat määrittelyt on esitetty seuraavassa taulukossa: Ohjaus: Etuterät täysin kiinni Etuterät väliasentoihin kiinni

20 20 / 146 Painikkeet: Paina: Etuterät kiinni Paina: Vaihto+Etuterät kiinni Toiminnat: Perustoiminta: Syötettäessä ja sahattaessa: Muuta: Etuterät ohjataan täysin kiinni. Ohjaus jää päälle vaikka painike vapautetaan. Etuteriä ohjataan kiinni niin kauan kuin painiketta painetaan. Etuteriä ohjataan täysin kiinni. Ohjaus jää päälle syötön ja sahauksen päätyttyä. Etuterät ohjataan täysin kiinni myös silloin kun harvesteripää ohjataan täysin kiinni Etuterät ohjataan väliasentoihin kiinni myös silloin kun harvesteripää ohjataan väliasentoihin kiinni Takaterät täysin auki / väliasentoihin auki Toiminto poikkeaa eco harvesteripään ollessa käytössä. Poikkeava toiminta kuvattu kappaleen lopussa. Takaterät ohjataan täysin auki painamalla Takaterät auki (tai Terät auki) -painiketta. Painamalla Vaihto+Takaterät auki (tai Vaihto+Terät auki) -painikkeita ohjataan takateriä auki niin kauan kuin painikkeita painetaan. Ohjausten tarkemmat määrittelyt on esitetty seuraavassa taulukossa: Ohjaus: Takaterät täysin auki Takaterät väliasentoihin auki Painikkeet: Paina: Takaterät auki Paina: Vaihto+Takaterät auki Toiminnat: Perustoiminta: Takaterät ohjataan täysin auki Takateriä ohjataan auki niin kauan kuin painiketta painetaan. Sahan tai latvasahan ollessa ulkona: Pituusmitan muuttuessa negatiiviseksi: Muuta: Saha viedään automaattisesti ensin sisään ja sitten avataan terät. Takaterät ohjataan automaattisesti täysin auki. Katso lisää kohdasta Takaterien automaattiohjaus negatiivisella pituusmitalla. Takaterät ohjataan täysin auki myös silloin kun harvesteripää ohjataan täysin auki Takaterät ohjataan väliasentoihin auki myös silloin kun harvesteripää ohjataan väliasentoihin auki Toiminta eco harvesteripään ollessa käytössä: Painamalla Takaterät auki (tai Terät auki) -painiketta kuormaustilassa ohjataan takaterät täysin auki. Painamalla Vaihto+Takaterät auki (tai Terät auki) -painikkeita kuormaus tilassa ohjataan takaterät väliasentoihin auki. Painamalla Takaterät auki (tai Terät auki) -painiketta tai Vaihto+Takaterät auki (tai Terät auki) prosessointitilassa ohjataan takateriä auki niin kauan kuin painiketta painetaan riippumatta terien ja telojen asennosta. Ohjausten tarkemmat määrittelyt on esitetty seuraavassa taulukossa: Ohjaus: Takaterät täysin auki Takaterät väliasentoihin auki

21 21 / 146 Painikkeet: Takaterät auki Vaihto+Takaterät auki Painikkeet: Terät auki Vaihto+Terät auki Toiminnat: Toiminta kuormaus tilassa: Toiminta prosessointi tilassa: Saha tai latvasaha ulkona samanaikaisesti: Pituusmitan muuttuessa negatiiviseksi: Takaterät ohjataan täysin auki Takateriä ohjataan auki niin kauan kuin painiketta painetaan Takateriä ohjataan auki niin kauan kuin painiketta painetaan Takateriä ohjataan auki niin kauan kuin painiketta painetaan Saha viedään ensin sisään, minkä jälkeen terät avataan. Takaterät ohjataan automaattisesti auki (vain prosessointi tilassa) prosessointi tilan maksimi avaumaan. Katso lisää kohdasta Takaterien automaattiohjaus negatiivisella pituusmitalla Takaterät täysin kiinni / väliasentoihin kiinni Takaterät ohjataan täysin kiinni painamalla Terät kiinni -painiketta. Painamalla Vaihto+Terät kiinni -painikkeita ohjataan takateriä kiinni niin kauan kuin painikkeita painetaan. Ohjausten tarkemmat määrittelyt on esitetty seuraavassa taulukossa: Ohjaus: Takaterät täysin kiinni Takaterät väliasentoihin kiinni Painikkeet: Paina: Terät kiinni Paina: Vaihto+Terät kiinni Toiminnat: Perustoiminta: Syötettäessä ja sahattaessa: Muuta: Takaterät ohjataan täysin kiinni. Ohjaus jää päälle vaikka painike vapautetaan. Syötettäessä ja sahattaessa ohjataan takateriä täysin kiinni. Ohjaus jää päälle syötön ja sahauksen päätyttyä. Takaterien automaattinen kiinniohjaus on estetty syötettäessä ja sahattaessa takaterien automaattisen avauksen jälkeen. Tästä lisää kohdassa Takaterien automaattiohjaus negatiivisella pituusmitalla. Takaterät ohjataan täysin kiinni myös silloin kun harvesteripää ohjataan täysin kiinni. Takateriä ohjataan kiinni niin kauan kuin painiketta painetaan. Takaterät ohjataan väliasentoihin kiinni myös silloin kun harvesteripää ohjataan väliasentoihin kiinni Terien väristys

22 22 / 146 Värisstys toiminnot eivät ole käytössä eco harvesteripään ollessa käytössä ja kuormaus tilan ollessa aktiivinen. Harvesteripään teriä voidaan väristää automaattisella väristystoiminnolla ja/tai ekstraväristyksellä: Automaattisessa väristystoiminnossa väristetään etu- tai takateriä tai molempia joko avauspulssilla tai suuntaventtiilin väristyksellä tai molemmilla käyttäjän valinnoista riippuen. Ekstraväristyksessä molempien terien väristys toimii pidennetyllä avausajalla. Ekstraväristys toimii niin kauan, kuin painiketta painetaan, riippumatta siitä onko automaattiväristys käytössä. Toiminnon ollessa aktiivinen suuntaventtiili väristyksen ja/tai syötön aloituksen avauspulssituksen avaus pulssien pituus määräytyy paksuuden mukaan lasketusta avausajasta kasvatettuna Lisäväristys prosentin verran. Ekstraväristys aktivoidaan painamalla Terien väristys -painiketta. Automaattinen väristystoiminto aktivoidaan painamalla Vaihto+Terien väristys -painikkeita. Ohjausten tarkemmat määrittelyt on esitetty seuraavassa taulukossa: Ohjaus: Ekstraväristyksen aktivointi Automaattisen väristystoiminnon aktivointi Painikkeet: Terien väristys Vaihto+Terien väristys Toiminnat: Perustoiminta: Muuta: Molempien terien väristys toimii pidennetyllä avausajalla niin kauan, kuin painiketta painetaan, riippumatta siitä onko automaattiväristys käytössä. Ekstraväristys ohittaa aina automaattiväristyksen ja sen ehdot. Jos rungossa on esimerkiksi epämuodostuma, voidaan teriä keventää ekstraväristyksellä, kunnes päästään vaikean kohdan yli. Valitut väristystoiminnot ovat käytössä edellyttäen että terät on ohjattu kiinni. Väristystoiminnot eivät ole käytössä automaattisyötön aikana hitaalla nopeudella ja/tai hakupulssituksen ollessa käynnissä. Lisäksi parametrilla voidaan asettaa halkaisijaraja, jonka yläpuolella väristystoiminnot eivät ole käytössä. Terien väristyksen ollessa päällä käsittelyikkunan alareunassa näkyy terien väristystä kuvaava symboli:

23 23 / 146 Kuva 5. Terien väristys -symboli käsittelyikkunassa Automaattisen väristystoiminnon vaihtoehdot: Terien avauspulssi (Start pulse) Syötön liikkeellelähdön helpottamiseksi terille annetaan lyhyt avauspulssi syötön lähtiessä liikkeelle eteen tai taaksepäin terien ollessa kiinni. Parametrilla säädetään syötön aloituksen ja avauspulssin välinen viive. Avauspulssin pituus ja muut asetukset säädetään avauspulssitus ikkunassa (Asetukset Parametrit Avauspulssitus). Mikäli avauspulssin lisäksi käytössä on myös suunta venttiiliväristys, aktivoituu suuntaventtiiliväristys vasta kun terät on suljettu avauspulssin jälkeen. Kuva 6. Avauspulssitusten säätö ikkuna Avauspulssin pituus säätyy puun paksuuden mukaan lineaarisesti ikkunassa asetettujen raja arvojen välillä. Etu- ja takaterille on omat raja-arvot (MinØ avaus ja MaxØ avaus) molemmille syöttösuunnille. MinØ avaus aikaa käytetään MinØ paksuusrajalle ja sitä pienemmille halkaisijoille, MaxØ avaus aikaa MaxØ paksuusrajalle ja sitä suuremmille halkaisijoille, paksuuden ollessa näiden raja-arvojen sisällä, avaus aika säätyy lineaarisesti Min ja Max arvojen välillä paksuudesta riippuen. Toiminnolle voidaan myös asettaa halkaisija raja (Pois Ø), jota pienemmillä halkaisijoilla avauspulssitusta ei käytetä. Myös lisäväristysprosenttia voidaan säätää ikkunassa.

24 24 / 146 Lisäväristysprosentti sekä paksuusrajat ovat yhteiset terien väristys toiminnon kanssa, joten kun muutat näitä arvoja, muuttuu myös terien väristyksen toiminta. Suuntaventtiilin väristys (Knives vibration) Normaalisti syötön aikana teriä ohjataan kiinni paksuuden mukaan säätyvällä paineella, suuntaventtiilin väristyksen ollessa käytössä annetaan välillä lyhyitä avauspulsseja terille syötön aikana. Avauspulssien pituus ja pulssien välinen sulku aika ovat säädettävissä Terien väristys ikkunassa (Asetukset Parametrit Terien väristys). Kuva 7. Väristyksen säätö ikkuna Avauspulssin pituus säätyy puun paksuuden mukaan lineaarisesti ikkunassa asetettujen raja arvojen välillä. Etu- ja takaterille on omat raja-arvot (MinØ avaus ja MaxØ avaus) molemmille syöttösuunnille. MinØ avaus aikaa käytetään MinØ paksuusrajalle ja sitä pienemmille halkaisijoille, MaxØ avaus aikaa MaxØ paksuusrajalle ja sitä suuremmille halkaisijoille, paksuuden ollessa näiden raja-arvojen sisällä, avaus aika säätyy lineaarisesti Min ja Max arvojen välillä paksuudesta riippuen. Sulku aika on kiinteä, eikä muutu halkaisijan mukaan, se voidaan kuitenkin asettaa erikseen molemmille terille ja syöttö suunnille. Toiminnolle voidaan myös asettaa halkaisija raja (Pois Ø), jota pienemmillä halkaisijoilla väristystä ei käytetä. Myös lisäväristysprosenttia voidaan säätää ikkunassa. Lisäksi parametrilla voidaan muuttaa väristystoimintoa siten, että avaus pulssin aikana ei ohjatakaan teriä auki vaan kellutetaan teriä, eli teriä ei ohjata avaus pulssin aikana kumpaankaan suuntaan. Pulssien välillä teriä suljetaan normaalisti. Lisäväristysprosentti sekä paksuusrajat ovat yhteiset terien avaus pulssi toiminnon kanssa, joten kun muutat näitä arvoja, muuttuu myös terien avauspulssituksen toiminta. Valitaksesi väristystoiminnot automaattiseen väristystoimintoon: 1. Paina Vaihto2+Terien väristys -painikkeita käsittelyikkunassa. Väristysasetukset - ikkuna avautuu näyttöön. 2. Valitse käyttöpyörällä tai näytön painikkeilla väristystoiminnot, jotka aktivoituvat automaattisen väristystoiminnon ollessa käytössä: Etuterien avauspulssi eteenpäin syötön alkaessa Etuterien avauspulssi taaksepäin syötön alkaessa Etuterien suuntaventtiilin väristys eteenpäin syötettäessä Etuterien suuntaventtiilin väristys taaksepäin syötettäessä Takaterien avauspulssi eteenpäin syötön alkaessa Takaterien avauspulssi taaksepäin syötön alkaessa

25 25 / 146 Takaterien suuntaventtiilin väristys eteenpäin syötettäessä Takaterien suuntaventtiilin väristys taaksepäin syötettäessä Kuva 8. Väristysasetukset -ikkuna 3. Poistu ikkunasta. Uudet valinnat tallennetaan automaattisesti. Terien väristystoiminnon tila (päällä/pois) tallentuu moduulin muistiin aina tilan muuttuessa. Tämä mahdollistaa sen, että mittalaite muistaa väristyksen tilan virtakatkon yli Takaterien automaattiohjaus negatiivisella pituusmitalla Toiminto poikkeaa eco harvesteripään ollessa käytössä. Poikkeava toiminta kuvattu kappaleen lopussa. Rungon pituusmitan mennessä negatiiviseksi yli parametrilla säädetyn matkan, avataan takaterät automaattisesti täysin auki. Turvallisuussyistä takaterät avataan automaattisesti vain, jos: tiltti on vaakatasossa, telat ovat kiinni, mittalaite ei ole kaatosahaustilassa ja syöttö on aktiivinen. Takaterien automaattisen avauksen jälkeen takaterien automaattinen sulkeutuminen estetään, kunnes niitä ohjataan manuaalisesti kiinni painikkeella tai kunnes pituusmitta muuttuu positiiviseksi yli parametrilla säädetyn matkan. Jos käyttäjä sulkee takaterät manuaalisesti painikkeella, estetään niiden automaattinen uudelleen aukeaminen negatiivisella pituusmitalla, kunnes pituusmitta on nollattu sahaamalla tai Pituuden nollaus -painikkeella. Parametrilla voidaan valita halutaanko käyttää takaterien automaattista ohjausta vai ei. Ohjaus voidaan kytkeä pois käytöstä parametrit -valikossa. Toiminta eco harvesteripään ollessa käytössä:

26 26 / 146 Takaterien automaattiohjaus negatiivisella pituus mitalle ei ole käytössä ecoharvesteripään ollessa kuormaus tilassa. Prosessointi tilassa rungon pituusmitan mennessä negatiiviseksi yli parametrilla säädetyn matkan, avataan takaterät automaattisesti auki prosessointi tilan maksimi avaumaan. Muilta osin toiminta ei poikkea normaalista Terien puristuspaineen säätö Ohjattaessa teriä kiinni (yhdessä tai erikseen) mittalaite säätää terien puristuspainetta paksuuden mukaan säätyvällä paineella, paitsi seuraavissa tilanteissa: Jos puu ei ole harvesteripäässä kun painiketta (Harvesteripää kiinni, Terät kiinni tai Etuterät kiinni) painetaan, ohjataan terille matalaa painetta niin kauan kun paksuuslukema muuttuu. Kun paksuus ei enää muutu, oletetaan puun olevan harvesteripäässä ja aletaan puristaa puun paksuuden mukaan säätyvällä paineella. Jos painiketta painetaan pitkään, mittalaite alkaa puristamaan täydellä paineella niin kauan kunnes painike vapautetaan. Kun painike vapautetaan, ohjataan terille matalaa tai paksuuden mukaan säätyvää painetta riippuen siitä onko puu harvesteripäässä vai ei. Jos puu on harvesteripäässä ennen kuin painiketta (harvesteripää kiinni, terät kiinni tai etuterät kiinni) painetaan, ohjataan napin painamisen ajan täydellä paineella. Sahauksen aikana (niin kauan kuin laippa on ulkona kotelosta) ohjataan terille täyttä painetta, jos puu on harvesteripäässä. Jos puu ei ole harvesteripäässä, ohjataan matalaa painetta. Mikäli sahauksen aikana syötetään puuta taaksepäin, puristetaan normaalilla paksuuden mukaan säätyvällä paineella. Telojen puristuspaineen säätö toiminto voidaan kytkeä pois käytöstä parametrilla, mikäli harvesteripäässä ei ole kyseistä venttiiliä. Kuva 9. Terien puristuspaine on vapaasti säädettävissä suhteessa halkaisijaan.

27 27 / Telojen ohjaus (syöttötelat/syöttötelat) Toimilaitteen auki-liike on aina määräävä. Jos toimilaitetta pyritään ohjaamaan samanaikaisesti kiinni ja auki, on auki-ohjaus määräävä ja toimilaitetta ohjataan auki. Tämä koskee kaikkia harvesteripään toimintoja Telat täysin auki / väliasentoihin auki Toiminto poikkeaa eco harvesteripään ollessa käytössä. Poikkeava toiminta kuvattu kappaleen lopussa. Kaatosahaustilassa painettaessa Telat auki -painiketta ohjataan telat täysin auki. Painamalla Vaihto+Telat auki -painikkeita ohjataan teloja auki niin kauan kuin painikkeita painetaan. Telojen auki-ohjaus on estetty syötön aikana. Parametrilla on säädettävissä viive syöttöventtiilin ohjauksen päättymisestä telojen avauksen sallintaan. Telojen automaattinen kiinni ohjaus avauksen jälkeen on aina käytössä katkaisusahaustilassa, mutta se voidaan ottaa parametrilla käyttöön myös kaatosahaustilassa. Ohjaus: Telat täysin auki Telat väliasentoihin auki Painikkeet: Paina: Telat auki Paina: Vaihto+Telat auki Toiminnat: Oletus: Telat ohjataan täysin auki Teloja ohjataan auki niin kauan kuin painiketta painetaan. Syötön aikana: Katkaisusahaustilassa: (myös kaatotilassa mikäli parametrilla määrätty) Katkaisusahaustilassa: (myös kaatotilassa mikäli parametrilla määrätty) Muuta: Telojen auki ohjaus on estetty. Painettaessa painiketta lyhyesti, telat avataan täysin auki ja suljetaan sitten automaattisesti täysin kiinni. Painettaessa painiketta pitkään, telat avataan täysin auki ja kiinni-ohjaus on estetty mm. syötön ja sahauksen yhteydessä, kunnes telat suljetaan Harvesteripää kiinni tai Telat kiinni -painikkeella. Telat ohjataan täysin auki myös silloin kun harvesteripää ohjataan täysin auki Telojen auki ohjaus on estetty. Telat ohjataan väliasentoihin kiinni ohjattaessa harvesteripää väliasentoihin kiinni. Toiminta eco harvesteripään ollessa käytössä:

28 28 / 146 Kuormaustilassa painettaessa Telat auki -painiketta ohjataan telat täysin auki. Painamalla Vaihto+Telat auki -painikkeita ohjataan teloja auki niin kauan kuin painikkeita painetaan. Prosessointi tilassa painettaessa Telat auki painiketta ohjataan teloja auki kunnes prosessointi tilan maksimi avauma saavutetaan. Painamalla Vaihto+Telat auki -painikkeita ohjataan teloja auki niin kauan kuin painikkeita painetaan, mutta maksimissaan prosessointi tilan maksimi avauman verran. Telojen auki-ohjaus on estetty syötön aikana. Parametrilla on säädettävissä viive syöttöventtiilin ohjauksen päättymisestä telojen avauksen sallintaan. eco harvesteripään ollessa käytössä telojen automaattinen kiinni ohjaus avauksen jälkeen ei ole käytössä. Ohjaus: Telat täysin auki Telat väliasentoihin auki Painikkeet: Paina: Telat auki Paina: Vaihto+Telat auki Toiminnat: Kuormaus tilassa: Telat ohjataan täysin auki Teloja ohjataan auki niin kauan kuin painiketta painetaan. Prosessointi tilassa: Syötön aikana: Teloja ohjataan auki kunnes prosessointi tilan maksimi avauma saavutetaan. Telojen auki ohjaus on estetty. Teloja ohjataan auki niin kauan kuin painiketta painetaan, mutta maksimissaan prosessointitilan maksimi avaumaan asti. Telojen auki ohjaus on estetty Telat täysin kiinni / väliasentoihin kiinni Telat ohjataan täysin kiinni ohjattaessa harvesteripää täysin kiinni tai telat kiinni. Telat ohjataan väliasentoihin kiinni ohjattaessa harvesteripää väliasentoihin kiinni tai telat väliasentoihin kiinni. Ohjaus: Telat täysin kiinni Telat väliasentoihin kiinni Painikkeet: Paina: Telat kiinni Paina: Vaihto+Telat kiinni Toiminnat: Syötön ja sahauksen aikana: Oletus: Telat ohjataan täysin kiinni. Teloja ohjataan kiinni niin kauan kuin painiketta painetaan. Telat ohjataan automaattisesti täysin kiinni sahattaessa ja syötön aikana mikäli telojen automaattista kiinni ohjausta ei ole estetty. Sahauksen ja syötön päätyttyä kiinni ohjaus jää päälle. - Muuta: Telat ohjataan täysin kiinni ohjattaessa harvesteripää täysin kiinni. Telat ohjataan väliasentoihin kiinni ohjattaessa harvesteripää väliasentoihin kiinni.

29 29 / Telojen puristuspaineen säätö Ohjattaessa teloja kiinni säädetään telojen puristuspainetta aina puun paksuuden mukaan säätyvällä paineella. Kuva 10. Telojen puristuspaine on vapaasti säädettävissä suhteessa halkaisijaan. 4.5 Rotaattorin ja jatkeen (jib) ohjaus Mittalaite tukee vaihtoehtoisia tapoja rotaattorin ohjaukselle, rotaattorin ohjaustapa valitaan järjestelmän asennuksen yhteydessä seuraavista vaihtoehdoista: Ei rotaattorin ohjausta mittalaitteen kautta. Rotaattorin ohjaus kahvojen painikkeilla. Rotaattorin ohjaus kahvan avulla. Oikean puoleisen kahvan x-suunnan potentiometrin signaalia (0 5V) käytetään rotaattorin ohjaukseen. Rotaattorin ohjaus kahvan ja paineantureiden avulla. Käytettäessä esim. kaivinkonetta alustakoneena, voidaan kauhasylinterin esiohjauspainelinjaan kytkeä paineanturit ja ohjata rotaattoria antureiden signaalien (0 5V) perusteella. Molemmille suunnille tulee olla omat anturinsa. Mikäli alustakoneena on kaivinkone, on käytössä monesti myös ns. puominjatke (jib) ja näin ollen on tarpeen ohjata myös kauhasylinteriä. Tällöin voidaan mittalaitteeseen kytkeä valintaventtiili, jolla pystytään valitsemaan ohjaako hydrauliikka rotaattoria vai kauhasylinteriä. Valinta venttiilin asentoa voidaan vaihtaa kahvan painikkeella. Parametrilla voidaan asettaa, kumpi on oletuksena mittalaitteen käynnistyttyä valittuna, rotaattorin, vai kauhasylinterin ohjaus. Kauhasylinterin ohjauksen ollessa valittuna näytetään käsittelyikkunassa kauhasylinterin ohjauksen symbolia.

30 30 / 146 Kuva 11. Kauhasylinterin ohjauksen symboli. Mittalaite tukee On/Off tyyppisiä, sekä virtaohjattuja proportionaalisia rotaattorin ohjausventtiileitä. Venttiilityyppi valitaan järjesstelmän asennuksen yhteydessä. 4.6 Syötön ohjaus Kutakin syöttöä ohjataan niin kauan kuin valittua painiketta painetaan. Syöttöä voi ohjata maksimissaan kolmella eri nopeudella eteen ja kahdella eri nopeudella taakse. Syöttö venttiilien ja nopeuksien määrä riippuu valitusta harvesteripää tyypistä. Syötön ohjaukset nopeuksineen on määritelty tarkemmin seuraavassa taulukossa. Syöttö toimii vain hakunopeudella tiltin ollessa pystyasennossa. Ohjaus Painike Sahan tai latvasahan ollessa ulkona kotelosta Nopea syöttö eteen Syöttö eteen Estetty Hidas syöttö eteen Vaihto+Syöttö eteen Estetty Syöttö hakunopeudella Vaihto2+Syöttö eteen Estetty Nopea syöttö taakse Syöttö taakse Estetty Hidas syöttö taakse Vaihto+Syöttö taakse Sallittu Syöttö hakunopeudella Vaihto2+Syöttö taakse taakse Sallittu Seuraavassa taulukossa on esitetty eroavaisuus syöttönopeuksissa (ohjauttujen lähtöjen määrässä) eri toimintojen kohdalla kun käytetään eri harvesteripää tyyppejä. Ohjattujen venttiilien (=lähtöjen) määrä eri harvesteripää tyypeillä Toiminto Keto forst Keto muut Nopea syöttö eteen 2 3 Hidas syöttö eteen 1 1 Nopea syöttö taakse 1 2 Hidas syöttö taakse Syöttömoodit Syöttömoodi valitaan parametrilla kolmesta vaihtoehdosta (manuaali-, esivalinta- ja automaattisyöttö). Syöttömoodit on esitelty tarkemmin seuraavissa taulukoissa. Manuaalisyöttömoodi Toiminto/ Ohjaus Syöttöä ohjataan manuaalisesti painikkeilla eteen ja taakse Käyttäjä ajaa kaatosahauksen jälkeen manuaalisesti valitsemansa esivalinnan mukaiseen mittaan ja suorittaa katkaisusahauksen. Esivalinnan painaminen ei aktivoi syöttöä. Automaattitoimintojen käyttö Mikään seuraavista automaattitoiminnoista ei ole käytössä: automaattinen mittaan ajo luiston esto luistontunnistus

31 31 / 146 esikarsinta tyvikarsinta ennakkosahaus Esivalintasyöttömoodi Toiminto/ Ohjaus Automaattitoimintojen käyttö Automaattisyöttömoodi Toiminto/ Ohjaus Automaattitoimintojen käyttö Mittalaite suorittaa esivalinnan jälkeen automaattisen mittaan ajon esivalinnan mukaiseen pituuteen, jonka jälkeen käyttäjä suorittaa katkaisusahauksen. Käyttäjä voi myös aktivoida ennakkosahauksen, jolloin katkaisusahaus suoritetaan automaattisesti automaattisen mittaan ajon jälkeen. Esivalintasyöttömoodissa esivalinnan painikkeen painaminen aktivoi syötön (automaattisen mittaan ajon). Kaikki automaattitoiminnot ovat käytettävissä. Vastaa esivalintasyöttömoodia, mutta automaattisyöttömoodissa automaattinen mittaan ajo suoritetaan esivalinnan lisäksi myös katkaisusahauksen jälkeen samalle esivalinnalle. Mikäli käyttäjä haluaa estää automaattisen mittaan ajon käynnistymisen katkaisusahauksen jälkeen esim. vaihtaakseen esivalintaa, voi hän tehdä sen katkaisusahauksen yhteydessä painamalla Saha -painiketta pitkään tai painamalla jotain muuta automaattitoiminnot keskeyttävää painiketta. Käyttäjä voi myös parametrilla määrittää paksuusrajan, jonka alittuessa automaattisyöttö estetään automaattisesti. Kaikki automaattitoiminnot ovat käytettävissä. eco harvesteripään ollessa kuormaus tilassa, manuaali syöttömoodi on käytössä riippumatta syöttömoodi asetuksesta. Kuva 12. Syöttömoodin valinta

32 32 / Automaattinen mittaan ajo Kun esivalintanäppäimistöltä valitaan jokin esivalinta, näyttö välittää harvesteripäämoduulille väylän välityksellä tavoitepituusmitan ja sahausikkunan. Lisäksi esivalinnalla määrätään myös minimi latvaläpimitta, jota mittalaite ei saa alittaa ajaessaan mittaan. Kun automaattinen mittaanajo aktivoituu (painamalla esivalintaa tai katkaisusahauksen jälkeen) lähtee mittalaite syöttämään automaattisesti kohti tavoitepituusmittaa. Mittaan ajon aikainen syöttönopeus määräytyy tavoitemittaan jäljellä olevan matkan perusteella. Matkasta riippuen käytetään joko nopeaa, keskinopeaa tai hidasta syöttöä. (Tästä lisää kappaleessa Jarrutusmatka) Kun kuljettava matka on lyhyempi kuin kyseisen läpimitan pysäytysennakko, katkaistaan syötön ohjaus. Kun puu on pysähtynyt ja ollaan mittaikkunassa, on automaattinen mittaanajo suoritettu. Jos puu on pysähtynyt mittaikkunan ulkopuolelle ja tavoitemittaan jäljellä oleva matka on pienempi kuin pysäytysennakko, syötetään jäljellä oleva matka hakupulssien avulla. Kuva 13. Automaattinen mittaan ajo Automaattisen mittaan ajon alkaessa ohjataan syötön venttiilit päälle vaiheittain seuraavasti: venttiili1 viive venttiili2 viive venttiili3 Venttiilien ohjauksen välinen viive on säädettävissä parametrilla Jarrutusmatka Jarrutusmatka määräytyy puun paksuuden mukaan siten, että harvesteripään maksimiavaumalle ja nolla-avaumalle (harvesteripää täysin kiinni) määritellään parametreilla minimi- ja maksimijarrutusmatka ja näiden pisteiden välillä jarrutusmatka säätyy lineaarisesti puun paksuuden mukaan. Mitä paksumpi puu, sitä pidempi on jarrutusmatka. Nopean ja keskinopean syötön jarrutusmatkoille on omat minimi- ja maksimijarrutusmatkaparametrit. Molemmat jarrutusmatkat riippuvat puun paksuudesta saman kaavan mukaisesti. Tavoitepituuteen jäljellä oleva matka Kun tavoitepituuteen jäljellä oleva matka on pienempi kuin nopean syötön jarrutusmatka + keskinopean syötön jarrutusmatka + pysäytysennakko Syöttönopeus Lasketaan syöttönopeus keskinopealle nopeudelle.

33 33 / 146 Kun tavoitepituuteen jäljellä oleva matka on pienempi kuin keskinopean syötön jarrutusmatka + pysäytysennakko, Jos syötön alkaessa tavoitepituuteen jäljellä oleva matka on pienempi kuin keskinopean syötön jarrutusmatka+ pysäytysennakko Jos syötön alkaessa tavoitepituuteen jäljellä oleva matka on pienempi kuin nopean syötön jarrutusmatka + keskinopean syötön jarrutusmatka + pysäytysennakko Lasketaan syöttönopeus hitaalle nopeudelle. Aloitetaan syöttö hitaalla nopeudella Aloitetaan syöttö keskinopealla nopeudella. Kuva 14. Jarrutusmatka Pysäytysennakko Kun tavoitepituuteen jäljellä oleva matka on pienempi kuin kyseistä läpimittaa vastaava pysäytysennakko, katkaistaan syötön ohjaus ja odotetaan rungon pysähtymistä. Jos syötön alkaessa tavoitepituuteen jäljellä oleva matka on pienempi kuin kyseisen läpimitan paksuusluokkaa vastaava pysäytysennakko, syötetään mittaan käyttämällä hakupulssitusta, mikäli ei olla sahausikkunassa. Paksuusluokkia on kahdeksan kappaletta ja ne määräytyvät automaattisesti harvesteripään maksimiliikealueen mukaan siten, että liikealue jaetaan kahdeksaan osaan. Pysäytysennakkoa korjataan automaattisesti toteutuneen pysäytysmatkan mukaisesti paksuusluokasta riippuen.

34 34 / Hakupulssitus Kun tavoitepituuteen jäljellä oleva matka on pienempi kuin kyseistä läpimittaa vastaava pysäytysennakko, ajetaan tavoitemittaan hakupulssien avulla (mikäli ei olla sahausikkunassa). Hakupulssituksen aikana syöttöventtiiliä ohjataan pulssittamalla, kunnes parametrilla määritelty yhden hakupulssin pituus tulee täyteen tai kunnes saavutaan sahausikkunaan. Jos pulssin pituus (yhdellä hakupulssilla kuljettu matka) tulee täyteen ennen kuin saavutaan mittaikkunaan, katkaistaan syötön ohjaus ja puun pysähdyttyä aloitetaan uusi pulssi. Tätä jatketaan kunnes puu on pysähtynyt mittaikkunaan. Syöttönopeutta kasvatetaan yhden haku pulssin aikana maksimissaan hakunopeudelle, ellei pulssin pituus tai mittaikkuna tule ennemmin vastaan (kts. kuva alla). Hakunopeus on hitaampi kuin hitaan syötön nopeus ja se saavutetaan pulssittamalla eli ohjaamalla hitaansyötön venttiiliä nopeasti päälle/pois. Kiihtyvä syöttönopeus saavutetaan muuttamalla pulssituksen pulssisuhdetta. Kuva 15. Hakupulssitus Hakupulssin aikana ohjataan syöttöä maksimissaan hakunopeudella, mutta jos pulssin pituus ei täyty parametrilla määritellyssä ajassa tai ei saavuta sahausikkunaan, nostetaan syöttönopeus hitaalle syöttönopeudelle. Mikäli hitaalla syöttönopeudellakaan pulssin pituus ei täyty määräajassa, niin todetaan syötön olevan jumissa. Hakupulssin pituus (eli yhdellä pulssilla kuljettava matka) määräytyy automaattisesti aktiivisen esivalinnan sahausikkunan mukaan Sahausikkuna Kun runko on pysähtynyt, mittalaite tarkistaa saavutetun pituusmitan. Jos saavutettu pituusmitta on tavoitepituusmitan sahausikkunassa (toleranssissa), lopetetaan automaattinen mittaan ajo ja sallitaan katkaisusahaus. Mikäli saavutettu pituusmitta ei ole sahausikkunassa, aktivoidaan automaattinen mittaan ajo uudelleen. Tätä jatketaan kunnes runko pysähtyy sahausikkunaan. Sahausikkuna on esivalintakohtainen ja se määrää paljonko alle ja paljonko yli tavoitepituuden sallitaan toteutuneen pituuden olevan, jotta sallittaisiin pöllin sahaus normaalisahauksella.

35 35 / Minimilatvaläpimitta Mikäli esivalinnan minimilatvaläpimitta saavutetaan ennemmin kuin sahausikkuna, pysäytetään syöttö ja odotetaan käyttäjän toimenpiteitä. Yleensä tässä vaiheessa käyttäjä valitsee uuden esivalinnan tai suorittaa katkaisusahauksen, mikäli vapaakatkonta on sallittu kyseiselle esivalinnalle. Mikäli käyttäjä valitsee uuden esivalinnan, aloitetaan automaattinen mittaan ajo uuteen esivalintaan, jos uuden esivalinnan minimilatvaläpimitta tai pituusmitta on pienempi kuin nykyisen Jarrutus minimilatvaläpimitalle Parametrilla voidaan asettaa jarrutusmatka minimilatvaläpimitalle. Parametri määrää, montako millimetriä ennen minimilatvaläpimitan alittumista syöttönopeus vaihdetaan hitaalle syötölle. Esimerkiksi jos minimilatvaläpimitaksi on asetettu 100mm ja jarrutusmatka parametrin arvoksi 15mm, vaihdetaan syöttö nopeus hitaaksi kun halkaisija alittaa 115mm Automaattinen esikarsinta Esikarsintatoiminto määrittelee, paljonko runkoa syötetään yli esivalinnan mukaisen tavoitepituuden, ennen kuin ajetaan varsinaiseen tavoitepituuteen. Esikarsintamatka määritellään parametrilla ja se on kaikille esivalinnoille sama. Esikarsintatoiminto otetaan käyttöön tai pois käytöstä esivalintakohtaisesti. Esikarsinnan tarkoituksena on karsia runkoa yli halutun katkaisukohdan, jotta katkaisusahauksen jälkeinen liikkeellelähtö olisi helpompaa. Esikarsinnan ollessa aktiivinen syötetään määritellyn esikarsintamatkan verran yli valitun esivalinnan tavoitepituusmitan. Kun esikarsinta on suoritettu ja puu on pysähtynyt, aloitetaan automaattinen mittaan ajo automaattisesti. Kuva 16. Esikarsinta matka Esikarsinta voidaan aktivoida myös manuaalisesti seuraavalle esivalinnalle painamalla Vaihto2+Etuterät auki painiketta prosessointi tilassa. Kun esivalintapaineikkeella aktivoidaan syöttö, niin suoritetaan ennen mittaan ajoa esikarsinta riipumatta onko kyseiselle esivalinnalle määritelty automaattista esikarsintaa.

36 36 / Luistontunnistus ja oksahakkuri Luistontunnistus on käytössä aina (mikäli sallittu parametrilla) syötettäessä runkoa automaattisesti. Luistontunnistuksen toiminta: Jos pituusanturilta ei tule riittävästi pulsseja luistontunnistusajan kuluessa syötettäessä runkoa automaattisesti, niin syötön/puun oletetaan jumiutuneen. Luistontunnistuksen aktivoituessa eteenpäinsyötön aikana aktivoidaan oksahakkuri, mikäli se on käytössä (parametri). Muussa tapauksessa keskeytetään automaattisyöttö ja annetaan käyttäjälle ilmoitus jumi- /luistotilanteesta. Automaattista mittaan ajoa voidaan jatkaa painamalla esivalintapainiketta uudelleen. Oksahakkurin toiminta: Kun luistontunnistus havaitsee automaattisen eteenpäinsyötön olevan jumissa, syötetään taaksepäin keskinopealla nopeudella parametrilla asetettu matka, jonka jälkeen vähennetään terien ja lisätään telojen puristuspainetta (parametri). Tämän jälkeen syötetään eteenpäin nopealla nopeudella kunnes ylitetään alkuperäinen jumikohta parametrin verran. Tätä toimintoa toistetaan maksimissaan 3 kertaa (parametri). Mikäli yrityskertojen jälkeen ei ole päästy jumikohdan ohi, keskeytetään automaattinen mittaan ajo, ja mittalaite ilmoittaa, että puu on jumissa. Jos jumikohdan yli päästään, niin käytetyt yrityskerrat nollataan ja jatketaan automaattista mittaan ajoa normaalisti, eli säädetään syöttönopeus tilanteen vaatimaksi ja puristuspaineet säädetään jälleen normaaliksi puun paksuuden mukaan. Parametrilla voidaan määritellä syötön aloituksesta viive ja matka, jonka jälkeen luistontunnistus ja oksahakkuri otetaan käyttöön. Kuva 17. Oksahakkurin parametrit Tyvikarsinta (tyviperuutus) ja tyvenhaku Jos Tyvi -painiketta on painettu kaatosahauksen jälkeen ennen Esivalinta -painikkeen painallusta, suoritetaan automaattinen tyvikarsinta ensimmäisen esivalinnan yhteydessä ennen automaattista mittaan ajoa. Tyvikarsinta on käytettävissä kun automaattisyöttö- tai esivalintasyöttömoodi on valittuna. Tyvikarsinta toiminto on käytössä ainoastaan jos harvesteripäässä on takaterät. Ohjaus: Tyvikarsinta Tyvenhaku

37 37 / 146 Painikkeet: Tyvi Vaihto+Tyvi Symboli käsittelyikkunassa: Toiminnat: Oletus: Karsitaan se osa tyvestä, joka jää takaterien ulkopuolelle (tyven puolelle) runkoon tartuttaessa kaatosahauksen yhteydessä. Tyvikarsinnassa syötetään taaksepäin keskinopealla nopeudella parametrilla määrättyyn pituuteen, jonka jälkeen automaattinen mittaan ajo aktivoituu. Paikallistetaan rungon tyvi eli pituuden nollakohta silloin kun on hukattu pituusmitta. Tyvenhakutoiminnossa syötetään runkoa keskinopeudella kunnes tyvianturi (valokenno tai induktiivianturi) vaihtaa tilaansa. Syöttösuunta riippuu anturin tilasta tyvenhaun käynnistyshetkellä. Keskeytys: Muuta: Tyvikarsinta ja sen jälkeinen automaattinen mittaan ajo voidaan keskeyttää samoilla napeilla, joilla automaattinen mittaan ajo keskeytetään. Jos halutaan perua tyvikarsinta kesken karsinnan, mutta jatkaa automaatista mittaan ajoa, voidaan se tehdä painamalla uudestaan Tyvi-painiketta. Tyvikarsinta on käytettävissä kun automaattisyöttö- tai esivalintasyöttömoodi on valittuna. Tyvenhaku voidaan keskeyttää kesken tyvenhaun painamalla Syöttö eteen tai Syöttö taakse - painiketta tai käynnistämällä automaattinen mittaan ajo esivalintapainikkeella. Tyvenhakutoiminto keskeytyy automaattisesti luistontunnistuksen aktivoituessa. Jos anturi on aktiivisena käynnistyshetkellä, syötetään taaksepäin, kunnes anturi vaihtaa tilaansa, jolloin vaihdetaan syötön suunta eteenpäin ja nopeus hitaalle. Kun anturi jälleen vaihtaa tilaansa, pysäytetään syöttö. Jos anturi ei ole aktiivisena käynnistyshetkellä syötetään eteenpäin keskinopeudella, kunnes anturi vaihtaa tilaansa, jolloin pysäytetään syöttö. Aina kun tyvi paikallistetaan, pituusnäyttöön asetetaan lukemaksi etäisyys anturilta sahalle (parametri). 4.7 Sahauksen ohjaus Saha aktivoidaan aina Saha-painikkeella. Ainoastaan hidas syöttö taaksepäin on sallittu sahan ollessa ulkona kotelosta. Sahaus on estetty puun liikkuessa tai syötön ollessa aktiivinen. Sahan laippa palaa koteloon automaattisesti kun laippaa ei ohjata ulos. Saha-painiketta painettaessa käynnistyy ensin ketjunpyöritysmoottori ja säädetyn viiveen jälkeen laippaa ohjataan ulos.

38 38 / Sahan toimintamoodit katkaisusahauksessa Sahan toimintamoodi valitaan parametrilla manuaali- ja automaattisahauksen välillä. Automaattisahausmoodin ollessa valittuna voidaan automaattisen mittaan ajon yhteydessä käyttää myös ennakkosahausta. Manuaalisahaus Sahaus lähtee käyntiin Saha-painiketta painamalla ja on niin kauan päällä kuin painiketta pidetään pohjassa tai kunnes sahakontrolli* saavutetaan. Napin vapauduttua saha palaa koteloon. Jos Saha-painiketta painetaan toisen kerran ennen kuin saha on palannut kotiasemaan, sahataan niin kauan kunnes painike vapautetaan. Jos Saha-painiketta painetaan automaattisen mittaan ajon aikana, keskeytetään automaattinen mittaan ajo. Automaattisahaus Sahaus lähtee käyntiin Saha-painiketta painamalla ja on päällä kunnes sahakontrolli* saavutetaan. Jos Saha-painiketta painetaan toistamiseen ennen kuin saha on palannut kotiasemaan, sahataan niin kauan kunnes painike vapautetaan. Jos Saha-painiketta painetaan lyhyesti automaattisen mittaan ajon aikana, aktivoidaan ennakkosahaus. Ennakkosahaus Ennakkosahaus aktivoituu painamalla lyhyesti Saha-painiketta automaattisen mittaan ajon aikana, jonka seurauksena sahaus käynnistyy automaattisesti heti kun puu on pysähtynyt tavoitepituusmitan sahausikkunaan. Ennakkosahauksessa sahataan kunnes sahakontrolli saavutetaan. Ennakkosahaus on voimassa yhdelle katkaisusahaukselle kerrallaan, joten se on aktivoitava painikkeella erikseen jokaiselle katkaisusahaukselle. Ennakkosahauksen aktivoinnin voi kumota ennen sahauksen suorittamista painamalla uudestaan Saha-painiketta lyhyesti. Ennakkosahauksen aktivointi kumoutuu automaattisesti aina kun automaattinen mittaan ajo keskeytetään käyttäjän tai mittalaitteen toimesta tai kun esivalintaa vaihdetaan ennakkosahauksen aktivoinnin jälkeen. *) Sahakontrolli = Mittalaite laskee puun paksuuden ja asetettujen ylisahaus parametrien perusteella laipan tavoiteasennon sahauksessa.

39 39 / 146 Kuva 18. Sahamoodi Kaatosahaus Kaatosahaus on mahdollinen vain kaatosahaustilassa puun ollessa harvesteripäässä. Ensimmäisen katkaisusahauksen jälkeen runko lisätään runkolaskuriin. Kaatosahaus suoritetaan aina manuaalisahauksena, riippumatta kumpi sahausmoodi on valittuna. Kaatosahaustila aktivoituu, kun tiltti on pystyssä ja telat ovat täysin auki ja tila on aktiivinen kunnes kaatosahaus on suoritettu. Näytön käsittelyikkunan alareunassa näkyy symboli mittalaitteen ollessa kaatosahaustilassa. Kuva 19. Kaatosahaustila Ylisahaus kaatosahauksen aikana Parametreilla voidaan säätää sahan laipan tekemä matka pidemmäksi kaatosahauksen aikana, kuin mitä se on katkaisusahauksessa. Tämä sen takia, että rungon tyvi saattaa olla niin paksu tai epämuodostunut, että paksuuden mukaan säädetty liikealue jää vajaaksi. Ylisahaukseen on kaksi eri parametria: Absoluuttinen ylisahausarvo kertoo, montako milliä sahataan yli halkaisijan perusteella lasketun katkeamiskohdan. Suhteellinen ylisahausarvo kertoo, montako % sahataan yli halkaisijan perusteella lasketun katkeamiskohdan. Mikäli kummassakin parametrissa on asetettu jokin arvo, niin lasketaan ensin suhteellinen ylisahausarvo johon lisätään vielä absoluuttinen ylisahaus.

40 40 / 146 Kuva 20. Ylisahaus Tiltin vapautus kaatosahauksessa Ohuelle ja paksulle rungolle (parametri) voidaan määritellä parametrilla ajankohta kolmesta seuraavaksi esitetystä vaihtoehdosta, jossa harvesteripää (tiltti) vapautetaan automaattisesti kaatosahauksen yhteydessä: Tiltin vapautus sahauksen alkaessa. Tiltti vapautetaan heti kun laippa ulos -ohjaus aktivoituu. Tiltin vapautus kun puu on kokonaan poikki. Tiltti vapautetaan kun sahakontrolli saavutetaan. Tilttiä ei vapauteta lainkaan kaatosahauksessa Kuva 21. Tiltin vapautustapa Tiltin vapautus kaatosahauksen yhteydessä voidaan myös estää manuaalisesti Vaihto2 + Tiltti alas tai Vaihto2 + Tiltti ylös/alas painikkeita. Tällöin seuraavan kaatosahauksen yhteydessä ei vapauteta tilttiä riippumatta valitusta vapautustavasta, tiltti vapautuu vasta ohjattaessa tilttiä alas manuaalisesti painikkeella Runkolaskuri

41 41 / 146 Runkolaskurin toiminta edellyttää, että telat ovat kiinni. Kaatosahauksen ja ensimmäisen katkaisusahauksen jälkeen runko lisätään sille esivalinnalle joka on aktiivinen sahaushetkellä. Runkoa on syötettävä vähintään 800 mm (parametri), jotta se lisättäisiin kaadettuihin runkoihin katkaisusahauksen jälkeen Pakkosahaus Pakkosahausta käytetään esimerkiksi silloin, kun sahalaippa on koteloon palatessaan jumiutunut rungon taakse. Pakkosahaus voidaan aktivoida kaikissa tilanteissa puun ollessa pysähdyksissä painamalla yhtäaikaisesti Harvesteripää kiinni ja Saha -painikkeita. Ohjaus: Painikkeet: Toiminnat: Perustoiminta: Muuta: Pakkosahaus Harvesteripää kiinni+saha Pakkosahausta käytetään esimerkiksi silloin, kun sahalaippa on koteloon palatessaan jumiutunut rungon taakse. Pakkosahaus voidaan aktivoida kaikissa tilanteissa puun ollessa pysähdyksissä. Harvesteripää kiinni ja Saha -painikkeita on painettava joko yhtäaikaisesti tai siten, että Harvesteripää kiinni -painiketta painetaan ensin. Jos Saha-painiketta on painettu ennen Harvesteripää kiinni - painiketta, on Saha-painike vapautettava ennen kuin pakkosahaus voidaan aktivoida. Pakkosahaus on aktiivinen kunnes jompikumpi tai molemmat edellä mainituista napeista vapautetaan Raivaustoiminto Raivaustoiminto voidaan aktivoida vain kun tiltti on pystyssä. Raivaustoiminto käynnistetään painamalla Harvesteripää auki+saha nappeja, joko yhtäaikaisesti tai siten, että ensin painetaan Harvesteripää auki -painiketta. Ohjaus: Painikkeet: Symboli käsittelyikkunassa: Raivaustoiminto Harvesteripää auki+saha Toiminnat: Perustoiminta: Raivaustoiminto lukitsee tiltin pystyasentoon ja sahan ulos. Sahaa ohjataan ulos koko ajan sahausnapin ollessa pohjassa. Sahausnapin vapautuessa saha palaa koteloon. Mikäli raivaustoiminnon aikana pidetään Harvesteripää auki -painike pohjassa ja vapautetaan pelkästään Saha-painike, niin raivaustoiminto aktivoituu uudestaan painamalla Saha-painike pohjaan.

42 42 / 146 Muuta: Raivaustoiminto aktivoituu vain, jos tiltti on jo pystyssä kun sahapainiketta painetaan. Käytännössä voidaan siis toimia siten, että painetaan pitkään Harvesteripää auki -painiketta, jolloin tiltti nousee pystyyn, tämän jälkeen aktivoidaan raivaustoiminto painamalla Saha-painike pohjaan. Harvesteripää auki -painike voidaan vapauttaa raivaustoiminnon aktivoinnin jälkeen Latvasaha Latvasaha voidaan ottaa käyttöön painamalla Latvasaha -painiketta (mikäli latvasaha on asennettu). Ohjaus: Painikkeet: Symboli käsittelyikkunassa: Latvasaha Otetaan käyttöön painamalla Latvasaha, jonka jälkeen latvasahaa ohjataan Saha-painikkeella, kunnes latvasaha otetaan pois käytöstä painamalla Latvasaha-painiketta uudelleen tai avaamalla harvesteripää. Toiminnat: Perustoiminta: Muuta: Pituuteen lisätään latvasahan ja pääsahan välinen etäisyys (parametri), jotta mittaustulos näytöllä vastaa pituusmittausta latvasahan kohdalta. Toisin kun pääsahahalla sahattaessa, katkaisusahaus latvasahalla ei vielä tilastoi pölliä. Pölli tilastoidaan vasta, kun harvesteripää avataan. Latvasahalla ei ole laipan asentoanturia, joten sahakontrolli ei ole käytössä sahattaessa latvasahalla. Sahaa ohjataan niin kauan kuin Saha-painiketta painetaan. Sahan toimintamoodit eivät vaikuta latvasahaan, latvasahan toimintamoodi on aina manuaalisahaus. Ainoastaan hidas syöttö eteenpäin on sallittu latvasahan ollessa ulkona kotelosta Sahaketjun vaihto Sahaketjunvaihto toiminto toimii ainoastaan harvesteripäissä, joissa on venttiilit erikseen sahaketjun pyöritykselle ja laipan ulos ohjaukselle. Ketjunvaihto toiminto voidaan myös kytkeä pois käytöstä parametrilla. Harvesteripään ollessa alhaalla tai kelluessa ja näytön ollessa käsittelyikkunassa painikkeiden Vaihto+Sahaus painallus käynnistää ketjunvaihtosekvenssin valittuna olevalle sahalle. Ketjunvaihdon aikana ketjunpyöritystä ohjataan ainoastaan lyhyen aikaa laipan lähtiessä kotiasemasta. Sekvenssin aikana näyttö ohjeistaa käyttäjää kulloinkin tehtävistä toimenpiteistä. 1. Sekvenssin alkaessa näytölle tulee ilmoitus Sammuta työkierrokset ja paina saha painiketta ajaaksesi laippa ulos kotelosta. Sahapainiketta painettaessa

43 43 / 146 sahaa ohjataan kunnes painike vapautetaan tai kunnes saha on ulkona 90 % liikealueestaan tai kun sahaus on kestänyt 1500 ms. 2. Sahauksen päätyttyä lopetetaan hydrauliikkapumppujen ohjaus ja aktivoidaan turvalukko. Näyttöön tulee ilmoitus Sammuta moottori ketjun vaihdon ajaksi lisäksi näytössä on OK -painike, jolla käyttäjä pääsee takaisin päävalikkoon. Sahan asentoanturin ollessa pois käytöstä (parametri) tai latvasahan ollessa aktiivinen, ketjunvaihtosekvenssin toiminta poikkeaa siten, että laipan asentoon perustuva automaattinen sahauksen lopetus puuttuu. Moottori täytyy olla sammutettuna ketjua vaihdettaessa. 4.8 Pituuden nollaus, hylkää pölli ja uusi runko Pituusmitta voidaan tarvittaessa nollata painamalla Nollaa pituus -painiketta. Jos painiketta painetaan kesken automaattisyötön, ensimmäinen painallus keskeyttää automaattisyötön ja vasta toinen painallus nollaa pituuden. Painettaessa pitkään Nollaa pituus -painiketta näytölle tulee kysymys: Poista edellinen pölli? Uusi runko valitaan painamalla Vaihto+Nollaa pituus -painikkeita. Jos nappeja painetaan kesken automaattisyötön, ensimmäinen painallus keskeyttää automaattisyötön ja vasta toinen painallus aktivoi uuden rungon. Uusi runko -toiminto aktivoi mittalaitteen kaatosahauksen jälkeiseen tilaan; toimintoa käytetään kun ei ole tarvetta suorittaa kaatosahausta (esim. poimittaessa maasta aiemmin kaadettu/kaatunut puu). Ohjaus: Pituuden nollaus Hylkää pölli Uusi runko Painikkeet: Nollaa pituus Nollaa pituus Vaihto+Nollaa pituus (painettaessa pitkään) Toiminnat: Perustoiminta: Nollaa pituusmitan. Näytölle tulee Valitsee uuden rungon. kysymys: Poista edellinen pölli? Kesken automaattisyötön: Ensimmäinen painallus keskeyttää automaattisyötön ja vasta toinen painallus nollaa pituuden. - Ensimmäinen painallus keskeyttää automaattisyötön ja vasta toinen painallus aktivoi uuden rungon. Muuta: - - Uusi runko toiminto aktivoi mittalaitteen kaatosahauksen jälkeiseen tilaan; toimintoa käytetään kun ei ole tarvetta suorittaa kaatosahausta (esim. poimittaessa maasta aiemmin kaadettu tai kaatunut puu).

44 44 / Värimerkintä Värimerkintä voidaan kytkeä pois käytöstä parametrilla. Värimerkinnän valinnat tehdään esivalintakohtaisesti. Värimerkinnässä on käytössä 2 väriä, joita voidaan käyttää yhdessä ja erikseen. Värimerkintä tehdään katkaisusahauksen yhteydessä harvesteripäästä tippuvaan runkoon. Värimerkintäventtiileitä ohjataan suhteessa sahan asentoon. Parametreilla asetetaan värimerkinnän aloitusajankohta suhteessa laskettuun rungon katkeamis kohtaan. Mikäli arvo on negatiivinen, aloitetaan värimerkinnän ohjaaminen ennen kuin laippa saavuttaa katkeamiskohdan. Mikäli arvo on positiivinen, aloitetaan värimerkintä katkeamiskohdan saavuttamisen jälkeen. Parametrilla asetetaan myös värimerkintäventtiilin ohjausaika millisekunteina. Huomiotavaa on, että katkeamiskohta on eri kuin sahakontrolli (laipan tavoiteasento), koska sahakontrolli sisältää mahdollisen ylisahauksen. Näytön Harvesteripään ohjaukset -ikkunassa voidaan manuaalisesti ohjata värimerkintäventtiilejä niiden testaamiseksi. Värimerkintäventtiiliä 1 ohjataan painamalla Vaihto2+Harvesteripää auki. Painamalla Vaihto2+Harvesteripää kiinni, voidaan manuaalisesti ohjata värimerkintäventtiiliä Kantokäsittely Kantokäsittely voidaan kytkeä pois käytöstä parametrilla. Kuva 22. Kantokäsittely parametrit Kantokäsittely kaatosahauksen yhteydessä Jos automaattinen kantokäsittely on aktiivinen (parametri), kantokäsittely suoritetaan automaattisesti jokaisella kaatosahauksella. Kantokäsittely saadaan tällöin pois päältä yhden kaatosahauksen ajaksi painamalla ennen kaatosahausta Vaihto2+Tyvi -painikkeita. Jos automaattinen kantokäsittely on pois päältä (parametri), kantokäsittely voidaan suorittaa yhden kaatosahauksen ajan painamalla ennen kaatosahausta Vaihto2+Tyvi -painikkeita. Kantokäsittelypumppua ohjataan niin kauan kuin laippaa ohjataan ulos, kaatosahauksen yhteydessä. Kantokäsittelyn ollessa aktiivinen, käsittelyikkunan alareunassa näkyy seuraava symboli:

45 45 / Kantokäsittely aiemmin kaadetun puun kannolle Toiminto toimii ainoastaan harvesteripää malleissa, joissa on venttiilit erikseen sahaketjun pyöritykselle ja laipan ulos ohjaukselle. Kun tiltti on ylhäällä, voidaan kantokäsittely suorittaa aiemmin kaadetun puun kannolle painamalla Vaihto2+Tyvi -painikkeita pitkään. Kantokäsittelypumppua ja laippaa ohjataan niin kauan kuin Tyvi-painiketta pidetään pohjassa (Vaihto2-painikkeen voi vapauttaa tyvinapin painalluksen jälkeen) Telojen puristuspainemittaus Telojen paineanturin tyyppi (virta tai jännite viesti) voidaan valita parametrilla. Parametrillla voidaan myös valita, että anturia ei ole asennettu. Harvesteripäähän voidaan liittää paineanturi joka mittaa telojen puristuspainetta. Telojen puristuspaine näytetään käsittelyikkunassa Hydraulipumput Mittalaite tukee maksimissaan kolmen hydraulipumpun yhtäaikaista ohjausta. Mittalaitteen asennuksen yhteydessä pumput ovat konfiguroitu propo- tai ON/OFF - tyyppisiksi ja valittu mitkä pumput ovat käytössä. Lisäksi on konfiguroitu, mikä liike aktivoi minkäkin pumpun, ja millä tuottotasolla (kuva alla). Kuva 23. Pumppuikkuna 1 Mahdollisia liikkeitä ovat: o Rotaattori o Tiltti o Telat o Terät o Hidas syöttö

46 46 / 146 o o o o o o Keskinopea syöttö Nopea syöttö eteen Nopea syöttö taakse Ketjunpyöritys Laipan ohjaus Sahaus latvasahalla Mahdollisia tuottotasoja on 4 kappaletta (matala, keski, korkea ja täysi), jotka ovat huoltohenkilöstön säädettävissä. Kuva 24. Pumppuikkuna 2 Käyttäjä voi määrittää jokaiselle pumpulle yksilöllisen päästöhidastusajan. Pumpun tuottotaso määräytyy sen aktiivisen liikkeen perusteella, jolle on määritelty korkein tuottotaso. Jos kaksi matalan tuottotason liikettä on aktiivisena yhtä aikaa, niin ohjataan pumppua keskituottotasolla. Poikkeuksina: jos sahaa ohjataan, niin pumppua ohjataan sahan tuottotason mukaan tai jos nopea syöttö on aktiivinen, niin pumppua ohjataan nopean syötön tuottotason mukaisesti. Kun pumppua ohjaava liike lakkaa, niin ohjataan pumput välittömästi ns. odotus tasolle joka vastaa teloille asetettua tasoa. Tällä tasolla ohjataan pumppuja, kunnes jokin liike aktivoituu tai kunnes kyseisten pumppujen päästöhidastus aika on kulunut Pumppujen/paineiden automaattinen vapautus Parametrilla voidaan asettaa käyttöön toiminto, jolla pumput ja puristuspaineet vapautetaan automaattisesti kun tiltti on alhaalla ja harvesteripää on kiinni. Mikäli toiminto on käytössä, lopetetaan pumppujen ohjaus sekä terien ja telojen puristuspaineiden ja kiinni suunnan suuntaventtiilin ohjaus automaattisesti parametrilla asetetun ajan kuluttua kun tiltti on alhaalla ja harvesteripää on ohjattu täysin kiinni ja paksuuslukema on parametrilla säädetyn rajan alle. Pumput aktivoituvat välittömästi uudelleen automaattisesti kun jotain liikettä ohjataan. Parametrilla voidaan myös asettaa käyttöön toiminto, jolla pumput vapautetaan tiltin ollessa ylhäällä ja harvesterippää on täysin auki. Tämä toiminto lopettaa vain pumppujen ohjauksen, tiltin ylös suunnan ohjaus jää aktiiviseksi.

47 47 / GRAAFINEN KÄYTTÖLIITTYMÄ 5.1 Näytön painikkeet ja käyttöpyörä Ikkunoissa ja ikkunasta toiseen liikutaan pääasiassa käyttöpyörällä. Näytön alareunassa on viisi painiketta, joita voidaan myös käyttää. Näiden viiden painikkeen toiminta on kaikissa ikkunoissa sama (ellei ikkunassa ole erikseen määritelty painikkeille poikkeavaa toimintaa). Kuva 25. Näytön painikkeet Back Edellinen OK Seuraava Info Kuva 26. Käyttöpyörä Painikkeiden toiminta suurimmassa osassa ikkunoita on seuraava: 1. Back Vastaa käyttöpyörän punaista Peruuta painiketta Painikkeen toiminnot: palaa edelliseen ikkunaan peruuta muutos. 2. Edellinen Vastaa käyttöpyörän pyöritystä vastapäivään. Painikkeen toiminnot: pienennä lukuarvoa. Siirry edelliseen komponenttiin ikkunassa. 3. OK Vastaa käyttöpyörän vihreää OK painiketta Painikkeen toiminnot: hyväksy / (talleta) muutos

48 48 / 146 siirry editointitilaan avaa ikkuna / suorita toiminto 4. Seuraava Vastaa käyttöpyörän pyörittämistä myötäpäivään Painikkeen toiminnot: kasvata lukuarvoa siirry seuraavaan komponenttiin ikkunassa 5. Info Painike avaa ikkunan, joka sisältää kyseisen ikkunan käyttöohjeen. Info-ikkunaa ei voi avata käyttöpyörän avulla. 5.2 Käyttöliittymän komponentit Painikkeen väri on normaalisti tummansininen. Valitun painikkeen väri on valkoinen. Painike on valittu Kuva 27. Painikkeet Säädettävien arvojen komponenttien taustaväri on normaalisti valkoinen. Valitun komponentin väri on tummanharmaa. Kun valittua arvoa halutaan säätää, painetaan käyttöpyörän tai näytön OK -painiketta. Komponentti on valittu Kuva 28. Komponentti valittuna Säädettävän arvon komponentin taustaväri on musta. Arvoa säädetään käyttöpyörän pyörällä tai näytön painikkeilla Edellinen ja Seuraava. Säätö hyväksytään painamalla käyttöpyörän tai näytön OK -painiketta ja taustan väri muuttuu taas tummanharmaaksi. Säädetty arvo voidaan myös hylätä painamalla säädön jälkeen OK -painikkeen sijaan käyttöpyörän Peruuta tai näytön BACK -painiketta. Ennen säädön aloittamista ollut arvo palautetaan. Muokkaus on aktiivinen Kuva 29. Muokkaus aktiivinen Arvon komponentin taustaväri on harmaa ja teksti on musta jos arvon säätäminen on estetty. Komponenttia ei voi myöskään valita. Kuva 30. Lukittu komponentti Arvon valinta ja säätö on estetty

49 49 / Näppäimistöikkuna Näppäimistöikkuna aukeaa aina, kun näytöllä on tarvetta kirjoittaa tekstiä. Esimerkiksi, kun Puulajit -ikkunassa halutaan kirjoittaa puulajien nimiä. Näppäimistöasetteluja on käytössä 4: Isot kirjaimet Pienet kirjaimet Isot erikoismerkit (kyrilliset, kun venäjä on valittuna) Pienet erikoismerkit (kyrilliset, kun venäjä on valittuna) Virtuaalipainike C-lock vaihtaa isot tai pienet kirjaimet. Virtuaalipainike Extra vaihtaa erikoismerkit käyttöön. Virtuaalipainike OK tallentaa tekstin ja poistuu näppäimistöikkunasta. Virtuaalipainike <- pyyhkii merkin kerrallaan pois. Kuva 31. Isot ja pienet kirjaimet Kuva 32. Isot ja pienet erikoismerkit

50 50 / 146 Kuva 33. Isot ja pienet kyrilliset merkit 5.4 Päävalikko ja turvalukko Näyttö käynnistyy normaalisti suoraan päävalikkoon lukuun ottamatta ensimmäistä käynnistyskertaa. Päävalikon ylimmällä rivillä näkyy aktiivisen työalueen nimi. Alimmalla rivillä näkyy aktiivisena olevan painikkeen selite. Aktiivinen työalue Kuva 34. Päävalikko Valitun painikkeen/valikon nimi Turvalukko Järjestelmän käynnistyessä aktivoituu myös turvalukko, jonka ollessa aktiivisena käsittelyikkunaa ei voi avata. Turvalukon ollessa aktiivinen, näkyy kaikissa ikkunoissa lukkosymboli oikeassa yläkulmassa ja päävalikon käsittelyikkunan kuvakkeessa on niin ikään lukkosymboli: Kuva 35. Turvalukko aktiivinen Avataksesi turvalukon aktivoi turvakytkin ja paina sitten Vaihto+Harvesteripää kiinni - painikkeita. Turvalukko lukittuu uudelleen: järjestelmän käynnistyksen yhteydessä turvakytkimen vapautuessa tiettyjen toimintojen yhteydessä (esim. ketjunvaihtosekvenssi) Alavalikot Päävalikko jakautuu kuuteen eri alavalikkoon: Käsittely, Työalue, Kalibrointi, Diagnostiikka, Asetukset ja Raportointi. Seuraavassa taulukossa on kuvattu lyhyesti kunkin valikon toiminnot.

51 51 / 146 Käsittely Avaa ikkunan, joka on oltava avoinna prosessoitaessa puuta. Näyttää esimerkiksi rungon pituuden, paksuuden, aktiivisen esivalinnan, mittalaitteen aktiiviset toiminnot, mahdolliset hälytykset, laskurit ja tilastot. Toiminnot on kuvattu tarkemmin luvussa Käsittelyikkuna. Työalue Avaa valikon, jonka avulla hallitaan työalueen tietoja. Tallenna Kysyy lopetetaanko aktiivinen työalue Tallennetaanko aktiivisen työalueen tiedot muistitikulle tai näytön muistiin tiedostoon. Luo tiedoston StanFord:n mukaan (PRD). Tallennetaan ohjelmoidut esivalinnat erilliseen tiedostoon. Avaa Avaa ikkunan, jossa näkyy näytölle tai muistitikulle (jos tikku kiinni) tallennetut työalueet. Avaa valitun työalueen tiedot ja lataa ne näytön muistiin Avaa työalueen ohjelmoidut esivalinnat ja lataa ne näytön muistiin. Näytä/Muokkaa Työalueen tunnistetietojen katselu ja muokkaus Aloita uusi Aloittaa uuden työalueen. Vanhat tiedot nollataan. Jos työalueella on nimi tai kokonaistuotanto on erisuuri kuin nolla, kysyy varmistuksen uuden työalueen aloittamiselle. Toiminnot on kuvattu tarkemmin luvussa Työalueen tallennus, avaaminen, muokkaus ja uuden aloitus. Kalibrointi Avaa valikon, jossa kalibrointivalinnat: Pituus Paksuusalue Paksuuskäyrä Sahan liikealueen kalibrointi Rotaattorikahva (kun rotaattorin ohjaustapana on kahva tai anturit) Rotaattoriventtiili (kun proportionaalinen rotaattoriventtiili on käytössä) Toiminnot on kuvattu tarkemmin luvussa Kalibrointi. Diagnostiikka Avaa valikon jossa huoltovalinnat: I/O ja CAN Väylien tilojen tarkistus Moduulien I/O -pinnien tilat Kahvat Käyttöpyörä Anturit Harvesteripään ohjaukset Viestiloki Toiminnot on kuvattu tarkemmin luvussa Diagnostiikka. Asetukset Avaa valikon jossa asetusvalinnat: Parametrit Puristuspaineet

52 52 / 146 Tiltin paine Avauspulssitus Terien väristys Rotaattori Pumput Sahalaippa Muut parametrit Esivalinnat Puulajit (puulajien nimet) Tavaralajit (puutavaralajien nimet) Näyttö (näytön asetukset) Oletusasetukset Uudelleenasennus. Tehdasparametrit Oletusasetukset Ohjelmisto Optiot Toiminnot on kuvattu tarkemmin luvussa Asetukset. Raportit Avaa valikon jossa raportointivalinnat: Tuotanto Näytölle Tulostimelle Tiedostoon Työalue (prd) tiedostoon Parametrit Tulostimelle Tiedostoon Kappaletuloste Tulostimelle, jos se on kytketty järjestelmään Tiedostoon, jos tulostus tulostimelle ei onnistu Kalibrointituloste Tulostimelle, jos se on kytketty järjestelmään Tiedostoon, jos tulostus tulostimelle ei onnistu Viestiloki USB-muistitikulle Tiedostoon Toiminnot on kuvattu tarkemmin luvussa Raportointi Käsittelyikkuna Mittalaitteen normaalissa työkäytössä ollaan käsittelyikkunassa. Ikkuna voidaan jaotella neljään eri toiminnalliseen osaan:

53 53 / 146 Kuva 36. Käsittelyikkuna Toiminnalliset osat on kuvattu tarkemmin seuraavissa luvuissa Osa 1: Infopalkki ja äänimerkki Näytön yläosassa on infopalkki, jossa näytetään hälytykset ja muut viestit sekä kellonaika. Viestit on jaoteltu kolmeen ryhmään: hälytyksiin, varoituksiin ja infoihin. Symboli viestin edessä kertoo mihin näistä ryhmistä viesti kuuluu. Mikäli viesti kuuluu hälytyksiin, vilkkuu viestin tausta punaisena. taso/ryhmä Hälytys Varoitus Info esitystapa tausta välkkyy punaisena prioriteetti äänimerkki käyttäytyminen (500ms On, 500ms Off) toistetaan jatkuvana, kunnes hiljennetään OK painikkeella Näytetään kunnes kuitataan OK painikkeella tai kunnes uudempi hälytys aktivoituu. (200ms On, 50ms Off) maksimissaan 4 sykäystä jos ei hiljennetä OK painikkeella Näytetään kunnes kuitataan OK painikkeella tai kunnes uudempi hälytys / varoitus aktivoituu. (150ms On) 1 sykäys Näytetään kunnes kuitataan OK painikkeella tai kunnes uusi hälytys / varoitus / info aktivoituu. Kuittaantuu automaattisesti 5 sekunnin kuluttua. Infopalkissa viestien esitystapa riippuu niiden prioriteetista, usean viestin ollessa aktiivisena yhtä aikaa, ylimmän prioteetti tason omaava viesti näytetään. Mikäli monta saman prioriteetti tason viestiä on aktiivisena yhtä aikaa, näytetään näistä viimeksi tullut ja muut aktiiviset viestit ovat jonossa, jossa niitä voidaan selata näytön nuoli painikkeilla ja kuitata OK painikkeella. Jos infopalkissa on näkyvissä viesti ja tätä alemman prioriteettitason viesti aktivoituu, niin näytetään alemman tason viestiä infopalkissa 3 sekuntia, jonka jälkeen se siirtyy jonoon (mikäli

54 54 / 146 viestiä ei kuitattu OK painikkeella sen ollessa näkyvissä). Tämän jälkeen alun perin näkyvissä ollut korkeamman prioriteettitason viesti palaa näkyviin. Jos infopalkissa on näkyvissä viesti ja uusi saman tai ylemmän prioriteettitason viesti aktivoituu, niin näytetään infopalkissa uutta viestiä ja vanha siirtyy jonoon odottamaan kuittausta. Kaikilla viesteillä on prioriteetti tasosta riippuvainen äänimerkki joka toistetaan vain kun viesti aktivoituu ensimmäisen kerran mittalaitteen käynnistyksen jälkeen, paitsi info tason viesteillä, joilla äänimerkki toistetaan joka kerta. Äänimerkkiä ohjataan lisäksi saavuttaessa sahausikkunaan ja alitettaessa minimi latvaläpimitta. Äänimerkki voidaan kytkeä pois käytöstä erikseen hälytyksiltä, varoituksilta, infoilta, sahausikkunalta ja latvaminimiltä. Kuva 37. Äänimerkki saavuttaessa sahausikkunaan (50ms On, 30ms Off). Kuva 38. Äänimerkki alitettaessa minimi latvaläpimitta (100ms On, 30ms Off) Osa 2: Pituus- ja paksuusnäyttö Näytön keskiosassa on pituus- ja paksuusnäyttö, jossa näytetään puun pituus- ja paksuustiedot. Pituus ja paksuus: Vasemmassa laatikossa näytetään puun pituustieto ja oikeassa laatikossa puun paksuustieto. Paksuus ei tiedossa: Pituus ei tiedossa: Kun järjestelmä käynnistetään ja mennään käsittelyikkunaan, pitää harvesteripää avata täysin auki ja sulkea täysin kiinni muutaman kerran jotta paksuus saadaan näyttöön. Kun paksuus ei vielä ole tiedossa, paksuusnäytössä vilkkuu teksti Avaa ja sulje koura. Paksuusnäytön tausta on harmaana aina, kun paksuus ei ole tiedossa.

55 55 / 146 Mittaikkunassa: Kun harvesteripää avataan, pituusnäytön taustan väri muuttuu harmaaksi. Väri muuttuu takaisin valkoiseksi kun on tehty sahaus tai pituus on nollattu. Pituusnäytön tausta on harmaana aina, kun pituus ei ole tiedossa. Kun järjestelmä on mittaikkunassa (sahausikkunassa) pituuden taustaväri on vihreä. Sahan laippa ulkona: Kun sahan tai latvasahan laippa on ulkona, paksuuden taustaväri on punainen. Kun läpimitta on alle aktiivisen esivalinnan minimiläpimitan, läpimittalukema vilkkuu näytöllä Osa 3. Aktiivisen esivalinnan tiedot Käsittelyikkunan alaosassa näytetään aktiivisen esivalinnan tiedot, jotka on valittu Asetuksetalavalikossa: Kuva 39. Aktiivisen esivalinnan tiedot (selitykset alla) 1. Puulaji 2. Tavoitepituus ja toleranssi 3. Puutavaralaji 4. Esivalinnan lisäoptiot FC: vapaakatkonta (Free cut) CM: värimerkintä (Colour marking) DB: kuorinta (Debarking) 5. Minimilatvaläpimitta 6. Telojen puristuspaine 7. Esivalinnalle rekisteröityjen pöllien yhteenlaskettu tilavuus (=kuutiot) 8. Esivalinnalle rekisteröityjen pöllien yhteenlasketut juoksumetrit 9. Esivalinnalle rekisteröityjen pöllien kappalemäärä

56 56 / Esivalinnan numero Jos on valittu esivalinta jonka pituus on nolla, näyttö ilmoittaa siitä seuraavasti: Kuva 40. Esivalinta ei käytössä Osa 4: Tilatiedot Käsittelyikkunan alareunassa esitetään järjestelmän tilatiedot kuvakkeilla. Kuva 41. Esimerkki tilatiedoista Tilatietojen kuvakkeita on olemassa yhteensä 17. Kuvakkeille on määritetty prioriteettijärjestys; mikäli samaa symbolikenttää käyttäviä toimintoja on aktiivisena kaksi tai useampia yhtä aikaa, näytetään symbolia joka on prioriteetissa ylempänä. Seuraavassa kuvassa symbolit ovat prioriteettijärjestyksessä (prioriteetissa korkein on ylimmäisenä): Kuva 42. Tilatietojen symbolit Selitykset: 1. Kauhasylinterinohjaus / Kantokäsittely 2. Latvasaha / Raivaus / Ennakkosahaus / Tiltin vapautus estetty 3. Kuormausmoodi / Terien väristys 4. Tyvenhaku / Tyvikarsinta / Tyvikuorinta / Esikarsinta / Automaattisyöttö 5. Kaatosahaustila / katkaisusahaustila (prosessointitila) / Poimintatila 6. Runkolaskuri

57 57 / Työalueen tallennus, avaaminen, muokkaus ja uuden aloitus Symboli päävalikossa: Valikko sisältää toiminnot: Tallenna Avaa Näytä/Muokkaa Aloita uusi Aktiivisen työalueen nimi näkyy aina päävalikkoikkunan ylälaidassa. Kuva 43. Työalueen valikko Työalueen tallennus Työalueen tunnistetiedot ja tuotanto tallennetaan StanForD:n mukaiseen prd -muotoon. Ohjelmoidut esivalinnat tallennetaan erilliseen tiedostoon. USB -muistitikun ollessa kytkettynä kysytään halutaanko työalue tallentaa muistitikulle vai näytölle. Jos työalueen status on aktiivinen, ohjelma kysyy lopetetaanko työalue. Vastattaessa OK, annetaan työalueelle

58 58 / 146 lopetuspäivämäärä. Tämän jälkeen kysytään vielä tallennetaanko työalue. Vastattaessa Peruuta, työalueen tallennus perutaan. Työalueen tiedoston nimi muodostuu työalueen nimestä, päivämäärästä ja kellonajasta. Ohjelma antaa ilmoituksen: mikäli tallennus epäonnistuu jostain syystä onnistuneesta tallennuksesta Näytölle voidaan tallentaa maksimissaan 30 työaluetta. Jos työaluetta tallennettaessa näytöllä on jo tallennettuna maksimimäärä työalueita, annetaan käyttäjälle tilanteesta ilmoitus. Työalue on kuitenkin mahdollista tallentaa jolloin se korvaa vanhimman näytöltä löytyneen työalueen. Näytölle tallennetut työalueet saadaan kopioitua Raportit -ikkunan kautta USB -muistitikulle. Kopioinnin jälkeen työalueet poistetaan näytöltä Työalueen avaus Avaa ikkunan josta näkyy muistitikulta tai näytöltä löytyvät työalueet. Listaus näytölle tallennetuista työalueista näytetään kun USB -muistitikkua ei ole kytketty järjestelmään tai sitä ei tunnisteta. Valitse työalue listalta ladataksesi sen tiedot näytölle. Myös kyseisellä työalueella käytetyt esivalinnat latautuvat. Lopetetuksi merkityn työalueen saa myös avattua mutta työskentely (sahaus) on estetty Työalueen tietojen muokkaus Avaa ikkunan, jossa asetetaan työalueen tiedot. Ainoastaan työalueen nimi on pakollinen tieto (sahaus on estetty, mikäli työalueella ei ole nimeä). Valitse muokattava kenttä ja paina käyttöpyörän vihreää painiketta avataksesi virtuaalinäppäimistön. Kirjoita virtuaalinäppäimistöllä tarvitut tiedot ja valitse lopuksi virtuaalinäppäimistöltä OK. Näytä/Muokkaa -ikkuna jakautuu neljään alaikkunaan seuraavasti: Sivu 1: Työalueen tiedot Sivu 2: Myyjän tiedot Sivu 3: Ostajan tiedot ja hakkuutapa Hakkuutapa valitaan käyttöpyörällä valikosta: 1. Ylispuiden poisto 2. Ensiharvennus 3. Muu harvennus 4. Avohakkuu 5. Siemen- ja suojuspuu- tai kaistalehakkuu 6. Myrskytuhojen ja tuulituhojen korjuu 7. Tien-, ojan, sähkö- tai muun linjan raivaus 8. Tonttipuiston hakkuu 9. Muu erikoishakkuu 10. Raivaus tai leimikon perkaus Sivu 4: Lisätietoja Voit vaihtaa sivua valitsemalla ikkunan oikeasta yläkulmasta löytyvän merkin >> ja painamalla OK Uuden työalueen aloittaminen Tämä toiminto nollaa työalueen tiedot ja tuotantotiedot näytön muistista. Tallenna tai tulosta edellisen työalueen tiedot aina ennen uuden työalueen aloittamista. Työalueen nimessä ei saa olla välilyöntejä.

59 59 / Kalibrointi Symboli päävalikossa: Valikko sisältää toiminnot: Pituus Paksuusalue Paksuuskäyrä Sahan liikealueen kalibrointi Rotaattorikahva (optio) Rotaattoriventtiili (optio) Kuva 44. Kalibrointivalikko

60 60 / Pituuden kalibrointi 1. Mene Käsittelyikkunaan, valitse esivalinta (huomioi, että puulaji oikea), syötä puuta riittävästi (3-4 metriä) ja sahaa poikki. Siirrä sitten harvesteripää syrjään ja mittaa katkaistun pöllin pituus mittanauhalla. 2. Valitse Kalibrointi-alavalikosta Pituus. Viimeksi sahatun pöllin pituuslukema näkyy avautuvassa ikkunassa: Kuva 45. Pituuden kalibrointi 3. Pituuden kalibrointi on puulajikohtainen. Varmista, että puulaji on oikea, vaihda tarvittaessa puulaji oikeaksi seuraavasti. Paina OK ennen kuin säädät pituus lukemaa siirtyäksesi puulajin valintaan. Kun puulajin on valittu, paina OK siirrytään takaisin pituus lukeman säätöön. 4. Muuta käyttöpyörän avulla pituuden lukemaa kunnes se on sama kuin mittanauhalla mitattu lukema. 5. Lukeman vastatessa mitatun pöllin todellista pituutta, paina OK tallentaaksesi kalibroinnin. Järjestelmä varmistaa haluatko tallentaa uuden kalibroinnin. Paina OK tallentaaksesi tai Peruuta peruaksesi kalibroinnin Paksuusalueen kalibrointi Kalibroidaksesi paksuusalueen: 1. Siirry Kalibrointi-alavalikkoon ja valitse Paksuusalue 2. Sulje ensin harvesteripää täysin kiinni. 3. Kun lukema näytöllä nollaantuu, niin avaa harvesteripää täysin auki. 4. Kun harvesteripää on täysin auki ja lukema näytöllä on vakiintunut, paina OK tallentaaksesi kalibroinnin.

61 61 / 146 Kuva 46. Paksuusanturin pulssialueen kalibrointi Paksuuskäyrän kalibrointi Pituuskalibrointi pitää olla suoritettuna ennen paksuuskäyrän kalibrointia, jotta paksuudet mitataan oikeasta kohtaa runkoa. Myös paksuus alueen kalibrointi tulee olla suoritettu ennen paksuuskäyrän kalibrointia. Halkaisija tulee mitata mittasaksilla ristiin mittauksella kuoren päältä 1mm tarkkuudella. Ennen paksuuskäyrän kalibrointia aseta kelikorjaus parametrien arvot nollaksi. Kuva 47. Kelikorjaus parametrit Suorittaaksesi paksuuskäyrän kalibroinnin: 1. Valitse hyvä runko, jolla kalibrointi tehdään. Hyvän rungon kriteerejä ovat vähäoksaisuus, rungossa ei ole suurta tyvi laajentumaa, sen muoto on symmetrinen, runko ei haaraudu ja runko on riittävän paksu, jotta mahdollisimman suuri osa harvesteripään paksuus alueesta voidaan kalibroida samalla rungolla. 2. Kaada runko ja sahaa se pölleiksi käsittelyikkunassa. (Voit myös poimia rungon maasta, mutta käytä silloin uusi runko painiketta kaatosahauksen sijaan). Pöllit kannattaa katkoa ja

62 62 / 146 sijoittaa riittävän erilleen toisistaan siten, että ne eivät sekoitu muiden pöllien kanssa ja, että pöllien mittaaminen on mahdollisimman helppoa. Tämän jälkeen siirrä harvesteripää syrjään. 3. Valitse sitten Kalibrointi-alavalikosta Paksuuskäyrä. Ennen ikkunaan siirtymistä näkyy näytöllä teksti: Pituuskalibrointi pitää olla suoritettu. 4. Paksuus käyrän kalibrointi ikkunassa (kuva alla) näkyy kalibrointi pisteet, jotka mittalaite löysi rungolta. Löydetyt kalibrointipisteet ilmoitetaan muodossa X/ YYY, jossa X on pöllin järjestys numero ja YYY on kalibrointipisteen etäisyys pöllin tyveltä senttimetreinä. Kuva 48. Paksuuskäyrän kalibrointi ikkuna Esimerkkikuvassa (yllä) paksuuskäyrän pisteen 5 kohdalla oleva lukema 4/ 312 tarkoittaa sitä, että kyseinen kalibrointipiste löytyy viimeiseksi katkotun rungon neljännestä pöllistä 312 senttimetrin etäisyydeltä pöllin tyvestä (kuva alla). Kuva 49. Kalibrointi piste 4/ Valitse kalibrointipisteet, joita haluat käyttää paksuuskäyrän muodostamiseen laittamalla rastin kyseisen kalibrointi pisteen kohdalle. Paksuuskäyrän pisteet 20 ja 1 ovat aina pakotetusti käytössä. Tässä vaiheessa voit valita kaikki löydetyt kalibrointi pisteet kuten yllä olevassa kuvassa. 6. Mikäli tulostin on kytketty voit tulostaa oikean yläkulman tuloste painikkeella lomakkeen (kuva alla), jota voit käyttää apuna suorittaessasi mittauksia.

63 63 / 146 Kuva 50. Tulostettu lomake paksuuskäyrän kalibrointi -ikkunasta 7. Mittaa pöllin halkaisija mittasaksilla valittujen kalibrointipisteiden kohdalta. Noudata kappaleen alussa kerrottua halkaisijan mittaus ohjetta. Jos edellisessä kohdassa tulostit lomakkeen voit kirjata siihen mittaus tulokset (kuten alla olevassa kuvassa). Kuva 51. Lomakeeseen kirjattu mittaustulokset 8. Säädä näytöllä esitetyt kalibrointipisteiden halkaisijalukemat vastaamaan mittaustuloksia (kuten alla olevassa kuvassa).

64 64 / 146 Kuva 52. Kalibrointi pisteet säädetty mittaustuloksia vastaaviksi 9. Säädettyäsi kalibrointipisteet, siirry paksuuskäyrä ikkunaan (ikkunan oikeassa yläkulmassa olevasta graafi painikkeesta) ja tarkista luomasi käyrän muoto. Mittalaite muodostaa käyrän piirtämällä suoran valittujen kalibrointipisteiden välille. Käyrän tulisi olla tasaisesti kasvava. Jos kalibrointipiste on osunut oksan tai jonkin epämuodostuman kohdalle voi mittaustulos tämän yksittäisen kalibrointipisteen kohdalla aiheuttaa vääristymän paksuuskäyrään. Mikäli pisteet ovat niin hajallaan, että selkeää käyrän muotoa ei ole havaittavissa kannattaa kalibrointi suorittaa uudelleen mahdollisesti paremmalla rungolla. Kuva 53. Mittaus tulosten perusteella luotu paksuuskäyrä 10. Korjaa käyrässä havaitsemasi vääristymät säätämällä yksittäisten käyrän muodosta poikkeavien pisteiden sijaintia (kappaleen mukaisesti) tai poistamalla kyseiset pisteet kokonaan käyrältä. Pisteen voit poistaa käyrältä kalibrointi ikkunassa poistamalla rastin kyseisen pisteen kohdalta (kuva alla), jolloin mittalaite jättää pisteen huomioimatta käyrän muodostuksessa.

65 65 / 146 Kuva 54. Vääristymää aiheuttaneet kalibrointipisteet poistettu. Kuva 55. Valmis paksuuskäyrä. 11. Kun olet tyytyväinen käyrän muotoon, voit poistua kalibrointi ikkunasta. Mikäli koko harvesteripään paksuusaluetta ei tällä rungolla pystynyt kalibroimaan voit suorittaa kalibroinnin uudelleen toisella rungolla ja korjata sitä osaa käyrästä joka ensimmäisellä kerralla jäi kalibroimatta. 12. Kalibrointi on nyt suoritettu ja voit jatkaa työskentelyä. 13. Suorita tarkistusmittaus (otanta) säännöllisin väliajoin ja mikäli havaitset virhettä tilavuuden laskennassa korjaa käyrää kalibroimalla uudelleen (huomioi myös kelikorjaus) Paksuuskäyrän muokkaus graafisesti Paksuuskäyrän kalibrointi ikkunan oikean yläkulman graafi painikkeesta voidaan avata ikkuna, jossa paksuuskäyrää voidaan muokata graafisesti. X-akselilla on paksuus pulsseina, minimi ja maksimi arvot määräytyvät harvesteripään paksuusalueen kalibroinnin perusteella. Y-akselilla on paksuusalue millimetreinä, minimi ja maksimi arvot määräytyvät paksuuskäyrän kalibrointi ikkunan minimi ja maksimi halkaisijoiden perusteella (pisteet 1 ja 20).

66 66 / 146 Kuva 56. Paksuuskäyrän muokkaus graafisesti Muokataksesi paksuuskäyrää graafisesti: 1. Valitse käyttöpyörällä jokin käyrän pisteistä ja paina OK. 2. Valittua pistettä voi liikutella nyt käyttöpyörällä ylös- tai alaspäin. Pistettä ei kuitenkaan voi liikuttaa seuraavaa pistettä ylemmäs tai edellistä pistettä alemmas. Kun piste on halutussa kohdassa, paina OK ja valitse sitten seuraava muokattava piste. 3. Kun olet muokannut käyrän halutunlaiseksi, poistu ikkunasta painamalla käyttöpyörän punaista painiketta. Ikkunan käyttötarkoitus on paksuuskäyrän kalibroinnin jälkeen tarkistaa, että käyrän muoto järkevä ja mahdollistaa kalibroinnissa syntyneiden mahdolllisten vääristymien korjaaminen siirtämällä yksittäiset pisteet takaisin käyrälle Kelikorjaus Syöttötelojen uppoama puuhun vaihtelee säästä ja ulkolämpötilasta riippuen, puulajista riippuen vaikutuksen suuruus on erilainen. Erityisesti männyllä vaikutus on suurempi tyvellä kuin latvalla. Paksuuskäyrän ylä- ja/tai alapäätä voidaan laskea tai nostaa erillisillä kelikorjausparametreilla vallitsevien keliolosuhteiden mukaan, jolloin alkuperäistä paksuuskäyrää ei tarvitse muokata ja paksuus kalibrointia ei tarvitse tehdä uudelleen kelin muuttuessa. Kuva 57. Kelikorjaus

67 67 / Kahvan liikealueen kalibrointi (optio) Rotaattorikahva -painike on näkyvissä Kalibrointi-alavalikossa ainoastaan, jos rotaattorin ohjaustavaksi on valittu kahva tai anturit. Kahvan liikealue täytyy kalibroida uudelleen esimerkiksi kahvan vaihdon yhteydessä. Kalibroidaksesi kahvan liikealueen, käytä sitä molemmissa ääriasennoissa ja palauta kahva keskiasentoon. Paina OK tallentaaksesi säädetyt arvot. Kuva 58. Rotaattorikahvan liikealueen kalibrointi kun ohjaustavaksi valittu kahva. Kuva 59. Rotaattorikahvan liikealueen kalibrointi kun ohjaustavaksi on valittu anturit Rotaattoriventtiilin kalibrointi (optio) Rotaattoriventtiili -painike on näkyvissä Kalibrointi-alavalikossa ainoastaan, jos rotaattoria ohjataan propoventtiileillä. Kalibroidaksesi rotaattoriventtiilin, aseta minimivirta (arvo, jolla rotaattori lähtee pyörimään) ohjauksille myötä- ja vastapäivään.

68 68 / 146 Kuva 60. Rotaattoriventtiilin kalibrointi Rotaattoriventtiilin kalibroinnin voi suorittaa ainoastaan valtuutettu huoltohenkilö Sahan liikealueen kalibrointi Sahaketju täytyy poistaa sahalaipalta ennen sahan liikealueen kalibrointia. Moottori pitää olla sammutettu kun sahaketju poistetaan. Kalibroidaksesi sahan liikealueen: 1. Valitse Kalibrointi-valikosta Sahan liikealueen kalibrointi. 2. Näyttö kysyy varmistuksen, että sahaketju on poistettu, jotta ketjunvaihdon voi suorittaa. Kuva 61. Onko sahaketju poistettu laipalta 3. Ota runko harvesteripäähän ja paina Saha painiketta, kunnes laippa koskettaa puun runkoa. Mittalaite tallentaa laipan asennon sahakäyrän minimi kalibrointipisteeksi.

69 69 / 146 Kuva 62. Minimipisteen kalibrointi 4. Avaa harvesteripää ja pudota runko. Ohja sitten laippa ulos mekaanista rajaa vasten painamalla Saha painiketta. Mittalaite tallentaa laipan asennon maksimi kalibrointipisteeksi. Kuva 63. Maksimipisteen kalibrointi 5. Tallenna kalibrointi OK -painikkeella. Vanhat arvot jäävät käyttöön painamalla Peruuta. Kuva 64. Uusien kalibrointi arvojen tallentaminen

70 70 / Diagnostiikka Symboli päävalikossa: Valikko sisältää toiminnot: I/O ja CAN, Kahvat, Käyttöpyörä, Anturit, Harvesteripään ohjaukset, Viestiloki Kuva 65. Diagnostiikka

71 71 / I/O ja CAN I/O ja CAN -ikkunasta voidaan tarkistaa väylän tila. Ikkuna avautuu valitsemalla Diagnostiikkaalavalikosta I/O ja CAN. Avautuvassa ikkunassa kuvataan väylien tilat eri väreillä. Jos yhteys moduuliin on kunnossa, moduulien välillä oleva väylä on vihreä. Jos yhteys on poikki tai kommunikaatio ei muusta syystä toimi, väylä on punainen. Mikäli näytön ja hub moduulin välinen kommunikaatio ei toimi, näytetään kaikkien moduulien väliset väylät punaisia. Kuva 66. I/O Ja CAN -ikkuna Ikkunassa on mahdollista selata myös moduuleiden liittimiä näytön alareunan nuoli painikkeilla tai käyttöpyörää pyörittämällä. Jos valitaan moduulin AMP23-liitin, avautuu ikkuna joka näyttää valitun liittimen käytössä olevien lähtö ja tulo pinnien tilat: Kuva 67. Moduulin liittimen (Hytti XM3) pinnien tila Valitsemalla moduulin AMP8-liitin, avautuu ikkuna joka näyttää kyseisen moduulin lähettämät CAN viestit.

72 72 / 146 Kuva 68. Hytti moduulin lähettämät CAN-viestit Kahvat Kahvat -ikkunan ollessa auki kahvojen painikkeiden painaminen ei ohjaa harvesteripään toimintoja. Ikkuna on vain painikkeiden testausta varten. Kahvat -ikkunassa näytetään hyttimoduuliin kytkettyjen kahvojen painikkeiden tilat ja painikkeille ohjelmoidut toiminnot. Ikkuna avautuu valitsemalla Diagnostiikka-valikosta Kahvat. Esivalinta kentässä näytetään painetun esivalintapainikkeen numero. Esivalinta näppäimistön kuvassa vastaava painike muuttuu vihreäksi. Oikea kentässä näytetään oikean puoleisen kahvan painetun painikkeen numero. Kuvassa vastaava painike muuttuu vihreäksi. Vasen kentässä näytetään vasemman puoleisen kahvan painetun painikkeen numero. Kuvassa vastaava painike muuttuu vihreäksi. Toiminto kentässä näytetään painetulle painikkeelle ohjelmoitu toiminto. Rotaattorikahva palkki näyttää rotaattori kahvan asennon (mikäli rotaattorikahva on käytössä). Kääntämällä kahvaa vasemmalle tai oikealle palkki liikkuu samaan suuntaan. Voit testata painikkeiden toiminnan painamalla kahvojen painikkeita yksi kerrallaan: Mikäli vastaava painike diagnostiikka ikkunassa muuttuu vihreäksi, on painike kunnossa. Tarkista samalla, että painikkeen toiminto on oikea (vrt. Liite1). Mikäli diagnostiikka ikkunassa ei muutu mikään painike vihreäksi, on kyseisen painikkeen kytkennässä vikaa (johto poikki tms). Mikäli diagnostiikka ikkunassa muuttuu eri painike vihreäksi kuin mitä painat, on silloin painamasi painikkeen johto kytketty väärään tuloon hytti moduulilla. Tarkista sähkökuvista oikea kytkentä.

73 73 / 146 Kuva 69. Kahvojen painikkeet Käyttöpyörä Käyttöpyörä-ikkunassa voidaan testata käyttöpyörän painikkeiden ja pyörityssuunnan toiminta. Ikkuna avautuu valitsemalla Diagnostiikka-valikosta Käyttöpyörä. Voit testata käyttöpyörän painikkeiden toiminnan painamalla painikkeita yksi kerrallaan: Mikäli vastaava painike diagnostiikka ikkunassa muuttuu vihreäksi, on painike kunnossa. Mikäli diagnostiikka ikkunassa ei muutu kumpikaan painike vihreäksi, on kyseisen painikkeen kytkennässä vikaa (johto poikki tms). Mikäli diagnostiikka ikkunassa muuttuu eri painike vihreäksi kuin mitä painat, on silloin painamasi painikkeen johto kytketty väärään tuloon hytti moduulilla. Tarkista sähkökuvista oikea kytkentä. Voit testata käyttöpyörän rullan toiminnan pyörittämällä sitä: Mikäli pyörittämäsi suunta näytetään diagnostiikka ikkunassa vihreänä, on käyttöpyörän rulla kunnossa. Mikäli diagnostiikka ikkunassa ei muutu kumpikaan suunta vihreäksi, on rullan kytkennässä vikaa (johto poikki tms). Mikäli diagnostiikka ikkunassa muuttuu eri suunta vihreäksi kuin mihin pyörität, on silloin rullan signaali johdot (A ja B kanava) kytketty ristiin hytti moduulilla. Tarkista sähkökuvista oikea kytkentä. Käyttöpyörä-ikkunasta pääsee pois vain painamalla näytön Back-painiketta.

74 74 / 146 Kuva 70. Käyttöpyörän testaus Anturit Anturit -ikkunassa näytetään harvesteripäämoduuliin kytkettyjen antureiden lähettämät signaalit. Ikkuna avautuu valitsemalla Diagnostiikka-valikosta Anturit. Kuva 71. Harvesteripään anturit Sahan ollessa kotiasennossa tulee sahalaipan pulssilukeman olla 0. Ohjattaessa laipaa ulos tulee pulssi lukeman kasvaa. Pituus lukeman tulee kasvaa syötettäessä eteenpäin ja pienentyä syötetäessä taaksepäin. Telojen ollessa täysin kiinni tulee halkaisija pulssi lukeman olla 0. Teloja avattaessa tulee pulssilukeman kasvaa. Hydraulipaineanturin signaali näytetään voltteina tai milliampeereina riippuen valitusta anturityypistä. Sahan ollessa kotiasennossa, tulee anturin signaalin olla 1 ja kuvakkeen vihreä (pätee myös latvasahalle). Mikäli latvasaha ei ole käytössä (optio), kyseisen anturin tietoja ei näytetä ikkunassa.

75 75 / Harvesteripään ohjaukset ja värimerkintöjen testaus Harvesteripään ohjaukset -ikkunassa näytetään harvesteripäähän kytkettyjen toimilaitteiden ohjaustiedot. Ikkuna avautuu valitsemalla Diagnostiikka-valikosta Harvesteripään ohjaukset. Kuva 72. Harvesteripään ohjaukset Ikkuna kertoo miten/mihin suuntaan mittalaite mitäkin toimilaitetta tällä hetkellä pyrkii ohjaamaan. Värimerkintöjen toimivuuden voi testata ikkunassa seuraavasti: Painamalla Vaihto2+Harvesteripää auki -painikkeita, ohjataan värimerkinnän venttiiliä1 manuaalisesti. Painamalla Vaihto2+Harvesteripää kiinni -painikkeita, ohjataan värimerkinnän venttiiliä2 manuaalisesti. Venttiilejä ohjataan niin kauan kuin painikkeet ovat pohjassa.

76 76 / Viestiloki Viestiloki-ikkunassa näytetään viimeiset 1000 tapahtumaa, viimeisin tapahtuma on listan alimmaisena. Ikkunassa näytetään kaikki tapahtumat (aktiiviset ja ei aktiiviset). Ikkuna avautuu valitsemalla Diagnostiikka-valikosta Viestiloki. Viestejä selataan käyttöpyörää pyörittämällä. Ikkunan painikkeet ovat oletuksena piilotettuina, ja ne tulevat näkyviin painettaessa käyttöpyörä OK painiketta. Painikkeiden ollessa näkyvissä voidaan haluttu painike valita käyttöpyörällä, tällöin viestien selaus vierityspalkilla ei toimi. Painamalla Peruuta-painiketta painikkeet piilotetaan ja viestejä voi taas selata. Kuva 73. Viestiloki -ikkuna Jokainen lokin viesti sisältää aina seuraavat tiedot: On / Off: kertoo onko viesti/tapahtuma aktiivinen Uusi: kertoo onko viesti ilmestynyt sen jälkeen kun viimeksi on ikkunassa käyty. Päivämäärä ja kellonaika: milloin viesti on ilmestynyt Lähde ja numero: mikä moduuli viestin on lähettänyt ja mikä on sen numero kyseisellä moduulilla viestin sisältö eli kuvaus tapahtumasta Tulosta: tulostaa viestilokin tulostimelle, jos sellainen on kytketty järjestelmään. Tallenna: tallentaa viestilokin muistitikulle, jos sellainen on kytketty järjestelmään. Tyhjennä: tuhoaa viestilokin merkinnät. (käytettävissä vain huoltotilassa)

77 77 / Asetukset Symboli päävalikossa: Valikko sisältää toiminnot: Parametrit Esivalinnat Puulajit Tavaralajit Näyttö Oletusasetukset Ohjelmisto Optiot Toiminnot on kuvattu tarkemmin seuraavissa luvuissa. Kuva 74. Asetukset

78 78 / Parametrit Parametrit -painike avaa uuden valintaikkunan, jossa on seuraavat toiminnot: Puristuspaineet Tiltin paine Avauspulssitus Terien väristys Rotaattori Pumput Sahalaippa Muut parametrit Kuva 75. Parametrit Puristuspaineet Ikkunassa on mahdollista säätää etuterien, telojen sekä takaterien paineventtiilien asetuksia. Kuva 76. Puristuspaineiden säätö Eri painetasoja käytetään terille seuraavasti: Matalaa painetasoa käytetään ohjatessa teriä kiinni ja harvesteripäässä ei ole puuta. Täyttä painetasoa käytetään sahauksen aikana ja ohjattaessa toimilaitetta kiinni (painikkeen ollessa pohjassa) ja puun ollessa harvesteripäässä.

79 79 / 146 Muussa tapauksessa ohjaus tapahtuu puristuspaineella, joka riippuu puun paksuudesta. Teloille ohjataan aina puun paksuuden mukaan säätyvää painetta. Ohjattaessa toimilaitetta (teriä tai teloja) auki, ohjataan paineventtiilejä täydellä painetasolla. Kuva 77. Paineen pakotus ohjauksen aikana Kun ikkunassa on valittu jokin virta arvo (käyttöpyörän OK painikkeella) ja aktivoidaan kyseisen toimilaitteen ohjaus, niin ohjataan toimilaitteen paineventtiiliä pakotetusti kentässä näkyvällä virralla riippumatta puun paksuudesta. Tällä tavoin voidaan mm. testata millainen paine vastaa kyseistä virtaa. Puristuspaineen ja puun halkaisijan välistä riippuvuutta voidaan tarkastella ja säätää avaamalla säätöikkuna kyseisen toimilaitteen alta Käyrä painikkeella. Kuva 78. Etuterien paksuus/paine riippuvuuden säätö Avautuvassa ikkunassa näkyy vaaka-akselilla puun läpimitta millimetreinä. Akselin minimiarvo on edellisessä ikkunassa asetettu matala paksuusraja (Matala Ø) ja maksimiarvo on edellisessä ikkunassa asetettu korkea paksuusraja (Korkea Ø). Pystyakselilla on puristuspainepropon ohjausvirta. Pystyakselin minimiarvo on edellisessä ikkunassa asetettu etuterien pienin virtaarvo (Matala tai Täysi, kumpi tahansa onkaan pienempi). Akselin maksimiarvo on edellisessä ikkunassa asetettu etuterien suurin virta-arvo (Matala tai Täysi, kumpi tahansa onkaan suurempi). Korkean ja matalan paksuus rajan erotus (Korkea Ø - Matala Ø) on jaettu neljään yhtä suureen osaan, jolloin sädettävissä on viisi pistettä. Pisteteiden välillä paine säätyy paksuuden mukaan

80 80 / 146 lineaarisesti. Pisteteitä voidaan ikkunassa säätää ylös/alas suunnassa vapaasti Matala ja Täysi painetasojen virta-arvojen välillä. Paksuuden ollessa suurempi kuin määritelty korkea paksuusraja, käytetään korkealle paksuusrajalle määriteltyä painetta, vastaavasti jos paksuus on pienempi kuin määritelty matala paksuusraja, käytetään matalalle paksuusrajalle määriteltyä painetta. Vastaava paksuus/paine riippuvuus käyrä ja kuvaajaikkuna on myös takaterille ja teloille Tiltin paine Ikkunassa on mahdollista säätää tiltin paineventtiilin asetuksia. Kuva 79. Tiltin paine -ikkuna Ohjattaessa tilttiä alas, tiltin paine määräytyy puun paksuudesta käyttäjän asettaman säätö käyrän mukaan. Tilttiä ohjataan ylös käyttäjän asettamalla vakio paineella (Korkea paine ylös) Kun ikkunassa on valittu jompikumpi alas suunnan virta-arvo (käyttöpyörän OK painikkeella) ja aktivoidaan alas suunnan ohjaus, niin ohjataan paineventtiiliä pakotetusti kentässä näkyvällä virralla riippumatta puun paksuudesta. Tällä tavoin voidaan mm. testata millainen paine vastaa kyseistä virtaa. Paineen ja puun halkaisijan välistä riippuvuutta voidaan tarkastella ja säätää avaamalla säätöikkuna Käyrä painikkeella. Kuva 80. Tiltin paine/paksuus riippuvuuden säätö

81 81 / 146 Avautuvassa ikkunassa näkyy vaaka-akselilla puun läpimitta millimetreinä. Akselin minimiarvo on edellisessä ikkunassa asetettu matala paksuusraja (Matala Ø) ja maksimiarvo on edellisessä ikkunassa asetettu korkea paksuusraja (Korkea Ø). Pystyakselilla on painepropon ohjausvirta. Pystyakselin minimiarvo on edellisessä ikkunassa asetettu alas suunnan pienin virta-arvo (Matala tai Korkea, kumpi tahansa onkaan pienempi). Akselin maksimiarvo on edellisessä ikkunassa asetettu etuterien suurin virta-arvo (Matala tai Korkea, kumpi tahansa onkaan suurempi). Korkean ja matalan paksuus rajan erotus (Korkea Ø - Matala Ø) on jaettu neljään yhtä suureen osaan, jolloin sädettävissä on viisi pistettä. Pisteiden välillä paine säätyy paksuuden mukaan lineaarisesti. Pisteteitä voidaan ikkunassa säätää ylös/alas suunnassa vapaasti Matala ja Korkea painetasojen virta-arvojen välillä. Paksuuden ollessa suurempi kuin määritelty korkea paksuusraja, käytetään korkealle paksuusrajalle määriteltyä painetta, vastaavasti jos paksuus on pienempi kuin määritelty matala paksuusraja, käytetään matalalle paksuusrajalle määriteltyä painetta Avauspulssitus Ikkunassa on mahdollista säätää avauspulssituksen asetuksia. Kuva 81. Avauspulssitus Avauspulssituksen toiminta ja säätö on kuvattu luvussa Terien väristys Terien väristys

82 82 / 146 Kuva 82. Terien väristys Terien väristyksen toiminta ja säätö on kuvattu tarkemmin luvussa Terien väristys Rotaattori (optio) Kuva 83. Rotaattorin säädöt Rotaattori ikkunassa on säädettävissä rotaattori kahvaan liittyvät asetukset (vapaaliike ja progressio) sekä proportionaaliseen rotaattori venttiiliin liittyvät asetukset (nopeus ja rampit). Rotaattori kahvan asetukset ovat säädettävissä vain jos rotaattorin ohjaustavaksi on valittu kahva tai anturit. Vapaaliike tarkoittaa, paljonko kahvaa voi poikkeuttaa keskiasennosta ennen kuin rotaattorin ohjaus alkaa (=kahvan kuollut alue). Progressio tarkoittaa miten suurella kahvan liikkeellä tietty nopeus saavutetaan (katso seuraava kuva).

83 83 / 146 Kuva 84. Kahvan progressio Pumput Pumput -ikkunasta valitaan kunkin pumpun toiminta kutakin liikettä kohden. Jos pumppu on määritelty proportionaaliseksi, valitaan liikkeelle sopiva ohjaustaso (-, Low, Mid, High, Full). On/Off -pumpun tapauksessa rasti kyseisen liikkeen kohdalla kertoo ohjataanko kyseistä pumppua kun liikettä ohjataan. Kuva 85. Pumppuikkuna 1 Ikkunan oikeasta ylänurkasta löytyvästä nuoli painikkeesta avautuu toinen pumppuikkuna, jossa valitaan pumppujen toimintatapa, päästöviiveet ja proportionaalisesti ohjattujen pumppujen tasot. Jokainen kolmesta pumpusta voidaan määritellä yksilöllisesti joko proportionaaliseksi tai on/off - tyyppiseksi pumpuksi. Pumppu voidaan myös määritellä pois käytöstä (viiva kentässä). Käyttäjä voi säätää vain pumppujen päästöviiveitä ja tarkastella pumppujen asetuksia. Muiden asetusten muuttamiseen vaaditaan huoltotason oikeudet.

84 84 / 146 Kuva 86. Pumppuikkuna Sahalaippa Ikkunassa voidaan tarkastella sahalaipan asentoanturin kalibrointikäyrän pisteitä. Laipan maksimisahausalue millimetreinä (halkaisijaltaan suurin puu joka kyetään sahaamaan) jaetaan kahdeksaan yhtä suureen osaan, jolloin syntyy seitsemän säädettävää pistettä kiinteiden minimi- ja maksimipisteiden väliin. Näitä seitsemää pistettä voidaan säätää parametreilla. Vaaka-akselilla näkyy laipan maksimisahausalue millimetreinä ja pystyakselilla näkyy vastaava tieto pulsseina. Käyrää muokkaamalla voidaan vaikuttaa millimetrien ja pulssien väliseen riippuvuuteen (tarpeen lähinnä jos suhde ei ole lineaarinen minimi- ja maksimipisteiden välillä). Kuva 87. Sahalaipan käyrän pisteet

85 85 / Muut parametrit Muut parametrit -ikkunassa säädetään järjestelmän yleisiä parametreja. Ikkunassa on nelitasoinen hierarkia, jonka avulla valitaan säädettävä parametri. Käyttöpyörää pyörittämällä valitaan haluttu päätaso, jonka jälkeen painetaan OK painiketta ja selataan käyttöpyörää pyörittämällä haluttu alitaso, jne kunnes haluttu parametri on valittu. Painamalla Peruuta painiketta palataan edelliselle tasolle ja lopulta myös pois ikkunasta. Käyttöliittymässä näytetään parametrit joihin aktiivisella käyttäjätasolla on käyttöoikeus. Käyttäjätason oikeuksilla säädettävissä olevat parametrit ohjeineen on lueteltu liitteenä olevassa taulukossa. Kuva 88. Parametrinsäätöikkuna päätasolla Kuva 89. Parametrinsäätöikkuna säädettäessä parametrin arvoa Parametrien säädön jälkeen hyväksytään muutos OK painikkeella. Painettaessa Peruuta kumoutuu muutos ja alkuperäinen arvo palautetaan. Poistuttaessa ikkunasta kysytään tallennetaanko uudet arvot. Arvot tallennetaan OK -painikkeella. Jos arvoja ei tallenneta, niin järjestelmän uudelleenkäynnistys palauttaa vanhat arvot. Vanhat arvot eli järjestelmän käynnistyksen yhteydessä voimassa olleet arvot näkyvät säädettävän arvon alapuolella Esivalintojen ohjelmointi

86 86 / 146 Esivalinnat ovat sidoksissa työalueeseen. Tallennettaessa työalue, tallentuu myös esivalinnat. Avattaessa olemassa oleva työalue, muuttuu esivalinnat kyseisen työalueen yhteydessä ohjelmoituihin esivalintoihin. Esivalinnat -ikkuna avautuu valitsemalla Asetukset -alavalikosta Esivalinnat. Ikkunassa asetetaan esivalintojen asetukset halutuiksi. Jos Pituus-kenttään annetaan arvo 0, esivalinta ei ole käytössä. Kuva 90. Esivalintojen ohjelmointi Esivalinta ohjelmoidaan seuraavasti: 1. Valitse esivalinnan numero kohdasta Esivalinta. 2. Valitse Puulaji luettelosta. Listassa on maksimissaan 10 puulajia jotka on asetettu valikossa Asetukset > Puulajit. 3. Valitse Puutavaralaji luettelosta. Listassa on maksimissaan 10 tavaralajia jotka on asetettu valikossa Asetukset > Tavaralajit. 4. Anna tavoite Pituus käyttöpyörän avulla. Pituus syötetään käyttöpyörällä sentin tarkkuudella ( cm). 5. Anna Sahausikkuna käyttöpyörän avulla. Negatiivista sahausikkunaa (molemmat arvot negatiivisia) ei pysty antamaan. 6. Anna minimilatvaläpimitta käyttöpyörän avulla. Mitta syötetään käyttöpyörällä millin tarkkuudella. - merkitsee, että minimilatvaläpimitta ei ole käytössä. 7. Valitse värimerkintätapa luettelosta (valittavana on 4 vaihtoehtoa): Sininen Punainen Molemmat Ei värimerkintää (oletus) 8. Valitse käytetäänkö vapaakatkontaa: Vapaakatkonnan ollessa käytössä pituusmitan ei tarvitse olla sahaus ikkunassa ja paksuus voi olla alle minimilatvaläpimitan katkaisusahauksen yhteydessä. Pölli tilastoidaan aktiiviselle esivalinnalle. Rastitettu: vapaakatkonta on käytössä esivalinnalla Tyhjä ruutu: ei vapaakatkontaa esivalinnalla 9. Valitse käytetäänkö automaattista esikarsintaa: Rastitettu: automaattinen esikarsinta on käytössä esivalinnalla Tyhjä ruutu: ei automaattista esikarsintaa esivalinnalla Esivalintojen askellus Plus/Miinus painikkeilla

87 87 / 146 Parametrilla voidaan aktivoida esivalintojen selaus toiminto käyttöön (vaatii huoltotason käyttöoikeudet), tällöin esivalinta painike 9 muuttuu Miinus painikkeeksi ja esivalinta painike 10 muuttuu Plus painikkeeksi. Esivalinnat 9 ja 10 ei ole tämän jälkeen käytettävissä. Plus/Miinus toiminto toimii siten, että kun on syötetty jonkin esivalinnan sahausikkunaan, painamalla plus painiketta syötetään saman puu- ja tavaralajin seuraavaan pituusmittaan, joka on määritelty esivalinnalla. Mikäli saman puu- ja tavaralajin esivalintaa, jolla on suurempi tavoitepituus, ei löydy, niin annetaan käyttäjälle ilmoitus. Vastaavasti painamalla miinus painiketta, syötetään saman puu- ja tavaralajin edelliseen pituusmittaan, joka on määritelty esivalinnalla. Mikäli saman puu- ja tavaralajin esivalintaa, jolla on pienempi tavoitepituus, ei löydy, niin annetaan käyttäjälle ilmoitus Puulajit Puulajit -ikkuna avautuu valitsemalla Asetukset -alavalikosta Puulajit. Puulajeja muokataksesi: 1. Siirry haluamasi puulajin tekstiruutuun ja paina OK, jolloin avautuu näppäimistöikkuna. Näppäimistöikkunan yläreunassa olevassa tekstikentässä lukee puulajin sen hetkinen nimi. 2. Syötä teksti ja tallenna se lopuksi virtuaalinäppäimistön OK -napilla. Kuva 91. Puulajien nimet Ensimmäiset kolme puulajia ovat mittaustavasta johtuen kiinteitä (1: Mänty, 2: Kuusi ja 3: Koivu), loput puulajien nimet ovat vapaasti muokattavissa (puulajit 3 10 käsitellään aina lehtipuiksi riippumatta mikä puulajiksi on määritelty). Annetut nimet eivät käänny järjestelmän kieltä vaihdettaessa, vaan ne on käännettävä aina käsin. Puulajit ovat sidoksissa työalueeseen. Tallennettaessa työalue, tallentuu myös puulajit. Avattaessa olemassa oleva työalue, muuttuu puulajit kyseisen työalueen yhteydessä ohjelmoituihin puulajeihin Puutavaralajit Puutavaralajit -ikkuna avautuu valitsemalla Asetukset -alavalikosta Puutavaralajit. Puutavaralajeja muokataksesi:

88 88 / Siirry tavaralajin tekstiruutuun ja paina OK, jolloin avautuu näppäimistöikkuna. Näppäimistöikkunan yläreunassa olevassa tekstikentässä lukee puutavaralajin sen hetkinen nimi. 2. Syötä teksti ja tallenna se lopuksi virtuaalinäppäimistön OK napilla. Kuva 92. Tavaralajien nimet Annetut nimet eivät käänny järjestelmän kieltä vaihdettaessa, vaan ne on käännettävä aina käsin. Tavaralajit ovat sidoksissa työalueeseen. Tallennettaessa työalue, tallentuu myös tavaralajit. Avattaessa olemassa oleva työalue, muuttuu tavaralajit kyseisen työalueen yhteydessä ohjelmoituihin tavaralajeihin Näytön asetukset Näytön asetukset -ikkuna avautuu valitsemalla Asetukset -alavalikosta Näytön asetukset. Ikkunassa voi säätää seuraavia asetuksia: Kirkkaus: Näytön kirkkautta voi säädellä alueella 2-18 Kieli Päivänmäärä Kellonaika Yksikkö: Vaihtoehtoina ovat metrinen (metrit, sentit, millit) tai tuumainen (jalat, tuumat jne) Yömoodi: Käsittelyikkunan väritys muuttuu tummemmaksi, vähentää häikäisyä pimeällä.

89 89 / 146 Kuva 93. Näytön asetukset Järjestelmän palautus Järjestelmän palautus -ikkuna avautuu valitsemalla Asetukset -alavalikosta Järjestelmän palautus. Mikäli järjestelmä parametrien säädössä tapahtuneen virheen tms. syyn vuoksi ei ole toimintakunnossa voidaan järjestelmään palauttaa hyväksi havaitut asetukset, mikäli sellaiset on talletettu järjestelmän ollessa toimintakuntoinen. Tämä tapahtuu valitsemalla Oletus asetukset painike, jolloin avautuu Oletusasetukset ikkuna. Mikäli hyväksi havaittuja asetuksia ei ole tallennettu koneen ollessa toimintakunnossa, voidaan järjestelmään palauttaa alkuperäiset tehdasparametrit. Tämän jälkeen tosin joudutaan aina tekemään kone/käyttäjä kohtaista hienosäätöä parametreihin. Tehdasparametrien palautus vaatii huoltotason käyttöoikeudet. Mikäli harvesteripää on vaihdettu tai mittalaite on asennettu toiseen alustakoneeseen, voidaan järjestelmä palauttaa alkutilaan valisemalla Uudelleen asennus. Tämä vaatii huoltotason käyttöoikeudet. Tehdasasetukset saa palauttaa ja uudelleen asennuksen saa suorittaa vain koulutettu ja asiaan perehtynyt huoltohenkilö.

90 90 / 146 Kuva 94. Järjestelmän palautus-ikkuna Uudelleenasennus (huoltotaso) Toiminnon avulla voidaan palauttaa järjestelmään ns. tehdasasetukset. Toiminnon suorituksen jälkeen järjestelmän tilanne vastaa koko järjestelmän ensimmäistä käynnistystä. Toiminnon voi suorittaa vain koulutettu ja asiaan perehtynyt huoltohenkilö Tehdasparametrit (huoltotaso) Toiminnon avulla voidaan moduuleille palauttaa tehdasparametrit. Palautuksen jälkeen järjestelmässä on käytössä harvesteripää kohtaiset tehdasparametrit. Toiminnon voi suorittaa vain koulutettu ja asiaan perehtynyt huoltohenkilö Oletusasetukset Toiminnon avulla voidaan palauttaa asetukset joko näytölle tai USB -muistitikulle tallennetusta asetustiedostosta. Oletusasetusten tallentaminen vaatii huoltotason käyttöoikeudet. Kun laite toimii halutulla tavalla, tarvittavat säädöt ja kalibroinnit on suoritettu ja toiminta on testattu, olisi hyvä tallentaa asetukset esim. USB tikulle. (voidaan myös tallentaa näytön muistiin) Talletetut asetukset voidaan palauttaa esimerkiksi silloin kun mittalaitteen toiminta on huonontunut säätämällä asetuksia, eikä asetuksia enää kyetä säätämään toimiviksi. Kuva 95. Oletusasetukset Oletusasetukset voi tallentaa vain koulutettu ja asiaan perehtynyt huoltohenkilö. Oletusasetusten tallennus on suositeltavaa tehdä ainakin siinä vaiheessa kun mittalaite on asennettu ja säädetty alustakoneelle sopivaksi. Turvalukko aktivoituu oletusasetuksia palautettaessa.

91 91 / 146 Kuva 96. Oletusasetustiedostot Tarvittaessa voidaan palauttaa myös toisella koneella tehty oletusasetustiedosto, jos harvesteripäätyyppi on sama. Ennen asetusten palautusta annetaan huomautus konenumeron eroavaisuudesta. Tässä vaiheessa asetusten palautus voidaan vielä peruuttaa. Ominaisuutta voidaan hyödyntää kun asennetaan kahta samanlaista järjestelmää, kun toinen on säädetty, niin kopioidaan asetukset toiseen koneeseen. Kuva 97. Eroavaisuus konenumerossa Ohjelmisto Ohjelmisto-ikkuna avautuu valitsemalla Asetukset -alavalikosta Ohjelmisto.

92 92 / 146 Kuva 98. Ohjelmaversiot Ikkunasta käy ilmi nykyisten moduulien ohjelmien versiotiedot, koko ohjelmistopaketin versio ja valittu kouratyyppi. Päivitä painikkeesta avautuu päivitys ikkuna, jossa järjestelmän ohjelmisto voidaan päivittää. Järjestelmän ohjelmistot päivitetään USB tikun avulla. Ohjelmistopäivityksen suorittaminen vaatii vähintään huoltotason käyttöoikeudet. Ainoastaan viallisen modulin tilalle vaihdettuun uuteen moduliin on mahdollista ladata ohjelma myös käyttäjä tason oikeuksilla. Tämä tapahtuu alla olevan ohjeen mukaisesti. Ohjelman lataaminen moduulin vaihdon jälkeen uuteen moduuliin 1. Kun viallinen moduuli on vaihdettu, tulee uuteen moduuliin ladata ohjelma. Kytkettäessä järjestelmään virta, tarkistaa järjestelmä moduulien ohjelma versiot ja mikäli jonkin moduulin ohjelmaversio on vanhempi kuin näytön muistissa/usb tikulla oleva ohjelma versio tai jos jollain moduulilla ei ole ohjelmaa lainkaan, avautuu näytölle automaattisesti ilmoitus, että kyseinen moduuli vaatii ohjelma päivityksen. Kuva 99. Harvesteripää moduuli tarvii päivityksen 2. Painettaessa OK painiketta, avautuu päivitys ikkuna (kuva alla), jossa päivitystä tarvitseva moduuli on automaattisesti valittu.

93 93 / 146 Kuva 100. Ohjelmien päivitys ikkuna Päivitysikkunan tiedot on jaettu kahteen taulukkoon. Vasemmanpuoleisessa taulukossa on järjestelmän moduulien nimet ja tämän hetkiset ohjelmiston ja runtimen versiot. Oikeanpuoleisessa taulukossa on USB -muistitikulta tai näytön muistista löydettyjen tiedostojen versiot ja valintakentät. Mikäli uudet ohjelma versiot ovat peräsin USB tikulta, niin ikkunan oikeassa alanurkassa näytetään USB symboli. Järjestelmä valitsee ladattavat ohjelmistot automaattisesti asettamalla moduulin/moduulien kohdalle rastin jos tiedosto on uudempi kuin moduulilla oleva versio. 3. Valitse Päivitä ja paina OK painiketta aloittaaksesi päivityksen. Kuva 101. Ohjelman lataus käynnissä Latauksen tilasta annetaan palautetta kahdella tapaa. Ladattavan ohjelman versiotieto muuttuu latauksen ajaksi tekstiksi Lataa ja latauksen jälkeen onnistuessa vihreäksi tekstiksi Valmis ja epäonnistuessa punaiseksi tekstiksi Epäonnistui. Yksittäisen latauksen etenemistä voi seurata myös näytön alaosaan ilmestyvästä latauspalkista, joka ilmoittaa kulloisenkin tiedoston latauksen tilaa (näyttömoduulin ohjelmistoa ladattaessa palkin tilalla teksti Lataa ). 4. Kun lataus on suoritettu loppuun, avautuu ikkuna, jossa pyydetään käynnistämään järjestelmä uudelleen painamalla OK painiketta.

94 94 / 146 Kuva 102. Päivitys suoritettu 5. Uudelleen käynnistyksen yhteydessä järjestelmä kopioi asetukset näytön muistista uuteen moduliin (tapahtuu taustalla käyttäjän huomaamatta). 6. Nyt järjestelmä on jälleen valmis käytettäväksi Optiot (huoltotaso) Optiot -ikkuna avautuu valitsemalla Asetukset -alavalikosta Optiot. (ikkunaan pääsy vaatii vähintään huoltotason käyttöoikeudet) Kuva 103. Optioiden määrittely ikkuna Ikkunassa määritellään harvesteripään ja mittalaitteen optiot. Mikäli harvesteripäähän lisätään esim. värimerkintälaite jälkikäteen, täytyy tässä ikkunassa käydä aktivoimassa värimerkintä optio, jotta toiminto olisi käytettävissä. Optioiden muuttaminen saattaa aiheuttaa muutoksia kahvojen painikkeiden asetteluun. Optio kohtaiset painike asettelut löytyvät liittestä. Optio asetuksia saa muuttaa vain koulutettu ja asiaan perehtynyt huoltohenkilö.

95 95 / Raportointi Symboli päävalikossa: Valikko sisältää toiminnot: Tuotanto (Tuotantotietojen raportit) Parametrit (parametriraportit) Viestiloki USB -muistitikulle Kappaletuloste (otanta) Kalibrointituloste Kuva 104. Raportit-valikko Tuotanto Tuotanto -ikkuna avautuu valitsemalla Raportit -alavalikosta Tuotanto. Ikkunassa valitaan halutaanko tuotantotietoja tarkastella näytöltä, tallentaa USB -muistitikulle tai tulostaa tulostimelle. Lisäksi ikkunassa voidaan tallentaa aktiivinen tai kaikki näytön muistiin talletetut työalueet USB -muistitikulle.

96 96 / 146 Kuva 105. Tuotanto -ikkuna Näytölle: Avaa tuotantotiedot katseltaviksi näytölle Tulostimelle: Tulostaa yksinkertaisen tuotantotulosteen paperille, mikäli tulostin on kytketty Tiedostoon: Tallentaa yksinkertaisen tuotantotulosteen, mikäli muistitikku on kytketty Työalue tiedostoon: Tallentaa muistitikulle prd -muotoisen tuotantotulosteen, joka voidaan avata prd -tiedostoja lukevalla ohjelmalla. Näyttö -> muistitikku: Siirtää näytön muistiin talletetut työalueet muistitikulle, tiedostot poistetaan näytön muistista Parametrit Järjestelmän parametrit voidaan tallentaa tiedostoon USB -muistitikulle tai tulostaa tulostimelle. Kuitenkin sen mukaan, mikä huoltotaso on aktiivinen tai onko käytössä pelkästään perustaso. Tulostimelle: Tulostaa järjestelmän parametrit paperille, mikäli tulostin on kytketty Tiedostoon: Tallentaa järjestelmän parametrit muistitikulle, mikäli muistitikku on kytketty Viestiloki USB -muistitikulle Tallentaa viestilokin muistitikulle, mikäli muistitikku on kytketty Kappaletuloste Korkeintaan 100 viimeisintä rekisteröityä pölliä tallennetaan mittalaitteen muistiin kappaletulostetta varten. Kappaletulosteessa näkyy työalueen nimi ja aloituspäivämäärä. Kappaletulosteessa on listattuna käytetyn esivalinnan numero, puulaji, tavaralaji, rungon numero, rungon kappale, juoksumetri, pöllin latvan paksuus ja pöllin tilavuus. Rastittamalla Raportit -ikkunan kohta Otanta saadaan kappaletulosteeseen merkittyä kohta, josta otantamittaus aloitetaan. Rasti otetaan pois kun otantamittaus on lopetettu. Myös otannan lopettamiskohta merkitään kappaletulosteeseen. Otantamittauksella tarkistetaan, että mittalaite laskee pöllien tilavuudet oikein. Mikäli laskennassa on virhettä yli sallitun, on syytä tarkistaa, pituuden ja paksuuden kalibroinnit.

Epec 4W Herman. Asennus- ja huolto-ohje. Epec Oy

Epec 4W Herman. Asennus- ja huolto-ohje. Epec Oy Epec 4W Herman Epec Oy 2 / 71 VERSIOHISTORIA Versio Pvm Kuvaus 0.1 11.8.2009 Dokumentti julkaistu 3 / 71 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 5 1.1 Tarkoitus... 5 1.2 Asennus ja huolto-oikeudet... 5 1.3 Symbolien

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Epec 4W30 MITTALAITE HUOM! Lue tämä käyttöohje ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita. Versio 1.25 Keto 2L 10.9.2001.

KÄYTTÖOHJE. Epec 4W30 MITTALAITE HUOM! Lue tämä käyttöohje ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita. Versio 1.25 Keto 2L 10.9.2001. KÄYTTÖOHJE Epec 4W30 MITTALAITE HUOM! Lue tämä käyttöohje ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita. Versio 1.25 Keto 2L 10.9.2001 Seinäjoki Finland Käyttöohje Epec 4W30 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 6

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Epec 4W50 MITTALAITE HUOM! Lue tämä käyttöohje ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita. Versio 12.43 Keto 2L 16.2.2000.

KÄYTTÖOHJE. Epec 4W50 MITTALAITE HUOM! Lue tämä käyttöohje ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita. Versio 12.43 Keto 2L 16.2.2000. KÄYTTÖOHJE Epec 4W50 MITTALAITE HUOM! Lue tämä käyttöohje ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita. Versio 12.43 Keto 2L 16.2.2000 Seinäjoki Finland Käyttöohje Epec 4W50 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE

system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE KÄYTTÖ- JA OHJEKIRJA YLEISTÄ Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen ohjausyksikön käytön aloittamista, käytä ainoastaan tämän kirjan ohjeiden ja annettujen opastusten mukaisesti.

Lisätiedot

Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet

Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Nämä ohjeet on tarkoitettu säätimen loppukäyttäjälle ja ne toimivat sellaisenaan säätimen mallista riippumatta. Säätimessä on kolme eri käyttäjätasoa, joista jokaisessa

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5 Näppäimistö CT 1000 Käyttäjäopas CT1000v.5 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 CT 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security

Lisätiedot

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN Ajastin 1533 FIN 1 Kellonaika tai jäljellä oleva lämmitysaika 2 Tuuletuksen merkki 3 Ajan siirto eteen (kellonajan näyttö) 4 Ohjelmointi 5 Muistipaikan tunnus 6 Manuaalikäynnistys 7 Kellonajan asetuksen/kyselyn

Lisätiedot

DIMLITE Daylight. Sähkönumero 2604221. Käyttöohje

DIMLITE Daylight. Sähkönumero 2604221. Käyttöohje DIMLITE Daylight Sähkönumero 2604221 Käyttöohje T1 / T2 sisääntulot Yksittäispainikeohjaus Nopea painallus Tx painikkeesta sytyttää valaistuksen sytytyshetkellä valitsevaan päivänvalotilanteeseen tai viimeisimmäksi

Lisätiedot

Konfiguraatiotyökalun päivitys

Konfiguraatiotyökalun päivitys Konfiguraatiotyökalun päivitys Kuinka aloitan? Konfiguraatiotyökalu avataan niin kuin aiemminkin suoraan Tenstar clientin käyttöliittymästä, tai harjoituksen ollessa käynnissä. Kuinka aloitan konfiguraatiotyökalun

Lisätiedot

Painonhallinta. Kirjaudu sovellukseen antamalla käyttäjätunnus ja salasana.

Painonhallinta. Kirjaudu sovellukseen antamalla käyttäjätunnus ja salasana. Painonhallinta Sisäänkirjautuminen Kirjaudu sovellukseen antamalla käyttäjätunnus ja salasana. Kuva 1 Sisäänkirjautuminen Yleistä Painonhallinta toimii internet-selaimella, mutta liikuttaessa sovelluksessa,

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE:

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

Maha Eurosystem jarrulaskentaohjelman asennusohje versio 7.20.026

Maha Eurosystem jarrulaskentaohjelman asennusohje versio 7.20.026 2012 Tecalemit Oy Seppo Koskivuori Maha Eurosystem jarrulaskentaohjelman asennusohje versio 7.20.026 Vaatimukset: - tietokone (PC), jossa vapaa USB portti - käyttöjärjestelmä Windows XP, Vista tai Windows

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE truck check In Itsepalvelukioski

KÄYTTÖOHJE truck check In Itsepalvelukioski KÄYTTÖOHJE truck check In Itsepalvelukioski SISÄLLYSLUETTELO 1 TRUCK CHECK IN KÄYTTÖOHJE... 3 1.1 ALOITUSRUUDUN TIEDOT... 3 1.2 KÄYTÖN ALOITTAMINEN... 4 1.3 KONTTI- TAI SEMIREKAN VALINTA... 4 2 ERI TEHTÄVÄTYYPPIEN

Lisätiedot

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistävalikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2 Etälukija PR 1000 Käyttäjäopas PR1000v.2 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 PR 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security Solutions

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE: Liitin N:

Lisätiedot

TiiMi Talotekniikka. LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL. v. 1.0

TiiMi Talotekniikka. LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL. v. 1.0 TiiMi Talotekniikka LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL v. 1.0 TiiMi Lattialämmitys on monipuolinen vesikiertoisen lattialämmityksen säätöjärjestelmä jota voidaan soveltaa myös sähköiseen lattialämmitykseen.

Lisätiedot

PIKAKÄYTTÖOHJE V S&A Matintupa

PIKAKÄYTTÖOHJE V S&A Matintupa PIKAKÄYTTÖOHJE V1.0 2007 S&A Matintupa MITTALAITE; PAINIKKEET, PORTIT, OSAT PAIKALLINEN portti (local, L) PÄÄPORTTI (master, M) LCD NÄYTTÖ PÄÄTETUNNISTIN VIRTAKYTKIN FUNKTIONÄPPÄIN Jännitteen syöttö VAHVISTUS/

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

dametric AGS-anturi HUOLTOKÄSIKIRJA AGS-XXX Service Manual FI.docx Lokakuu 12, 2010 / BL Sivu 1 (8)

dametric AGS-anturi HUOLTOKÄSIKIRJA AGS-XXX Service Manual FI.docx Lokakuu 12, 2010 / BL Sivu 1 (8) dametric AGS-anturi AGS-XXX Service Manual FI.docx Lokakuu 12, 2010 / BL Sivu 1 (8) Sisältö 1 Yleistä... 2 2 Anturin asennus ja poisto... 3 3 Kotelon ja putken välinen liitos... 4 4 Kärjen ja kotelon välinen

Lisätiedot

1 Asentaminen. 2 Yleistä ja simuloinnin aloitus 12/2006 1.1.1

1 Asentaminen. 2 Yleistä ja simuloinnin aloitus 12/2006 1.1.1 1 Asentaminen...2 2 Yleistä ja simuloinnin aloitus...2 2.1 PI-säätimet...3 2.2 Trendit...4 3 Lämpölaitoksen ohjaus...5 4 Voimalan alkuarvojen muuttaminen...6 5 Tulostus...8 6 Mahdollisia ongelmia...8 6.1

Lisätiedot

Palautuslaite Boomerang ZHR

Palautuslaite Boomerang ZHR Boomerang palautuslaitteen avulla yksi mies voi käyttää listoituskoneita ja/tai muita koneita ja laitteita puuntyöstössä. Ominaisuudet Arvot Työkappaleen mitat ilman kääntöyks. (mm) Pituus min. 300 max.

Lisätiedot

MASSER Loader V2.00. käyttö- ja asennusohje 5.5.2014

MASSER Loader V2.00. käyttö- ja asennusohje 5.5.2014 MASSER Loader V2.00 käyttö- ja asennusohje 5.5.2014 Masser Oy Tel. +358 400 904 500 BID No 0665142-9 Jämytie 1 Fax. +358 16 282 554 VAT No. FI06651429 FI-96910 Rovaniemi, Finland Domicile Rovaniemi OHJELMAN

Lisätiedot

TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja

TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja V1.1 25.04.2008 25.04.2008 TiiMi 5500ohjekirja v1.1 1/ 4 TiiMi 5500 järjestelmä on kehitetty erityisesti perunan varastoinnin

Lisätiedot

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2 SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS /6 ER-O2- valvontakeskus on tarkoitettu höyry- ja vesikattiloiden savukaasujen valvontaan ja säätöön. Keskus tunnustelee savukaasuja Lambda-anturin ja Pt - anturin välityksellä.

Lisätiedot

Autodata-ohjelmiston käyttö FuturSoft- ohjelmien kanssa

Autodata-ohjelmiston käyttö FuturSoft- ohjelmien kanssa Autodata-ohjelmiston käyttö FuturSoft- ohjelmien kanssa Päivitetty 19.1.2006 Autodata-ohjelmiston käyttö - 1 - Sisällys YLEISTÄ... 3 AUTODATA-KUVAKKEEN KÄYTTÖ... 3 OSIEN HAKU AUTODATASTA (EI AUTODATA KOODIA)...

Lisätiedot

Viva-16. Käyttöohje. 1.4.2009 Veikko Nokkala Suomen Videovalvonta.com

Viva-16. Käyttöohje. 1.4.2009 Veikko Nokkala Suomen Videovalvonta.com Viva-16 Käyttöohje 1.4.2009 Veikko Nokkala Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Ohjelmisto käyttöliittymä... 3 Asentaminen... 3 Käyttöönotto... 3 Katselu... 6 Tallennus... 8 Toistaminen... 9 Selain käyttöliittymä...

Lisätiedot

Fingridin säätösähkötarjousohje. Vaksin käyttöohjeet 20.5.2015

Fingridin säätösähkötarjousohje. Vaksin käyttöohjeet 20.5.2015 Fingridin säätösähkötarjousohje Vaksin käyttöohjeet 20.5.2015 Yleistä Tämän ohjeen mukaisesti osapuoli voi jättää säätötarjouksia Fingridin ylläpitämille säätösähkömarkkinoille Osapuolella tulee olla säätösähkömarkkinoille

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

1 Tivax siirto uuteen koneeseen

1 Tivax siirto uuteen koneeseen Tivax siirto uuteen koneeseen 1 1 Tivax siirto uuteen koneeseen 1.1 Tivax ohjelman asentaminen Huom. Siirrossa mahdollisesti esiintyvien ongelmien ratkaisu on veloituksetonta ainoastaan asiakkaille, joilla

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550 KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR550 Trifitek Finland Oy 04 . Ominaisuudet Mittausmenetelmät: Näkyvä valo / optinen, käyttämällä heijastusteippiä tai koskettamalla pyörivää kohdetta. Maksimi / minimi näyttö,

Lisätiedot

Käyttöohje CONDUCTOR

Käyttöohje CONDUCTOR CONDUCTOR TASO 1 W1 1 2 Oikeudet muutoksiin pidätetään. 20090514 www.swegon.fi Tietoa CONDUCTORista CONDUCTOR on säätöjärjestelmä huonelämpötilan ohjaukseen. Voit itse luoda miellyttävän sisäilmaston säätämällä

Lisätiedot

CEM DT-3353 Pihtimittari

CEM DT-3353 Pihtimittari CEM DT-3353 Pihtimittari Sivu 1/5 CEM DT-3353 Pihtimittari Ongelma Mittarin ohjelmisto ilmoittaa NO DATA vaikka tiedonsiirtokaapeli on kytketty tietokoneen ja mittarin välille, mittarissa on virta päällä

Lisätiedot

testo 410-1 Käyttöohje

testo 410-1 Käyttöohje testo 410-1 Käyttöohje FIN 2 Short manual testo 410-1 Pikaohje testo 410-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Siipipyörä 3 Lämpötilasensori 4 Näyttö 5 Toimintonäppäimet 6 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Vauriopuiden korjuu ja hakkuutekniikka. Koulutusaineisto pelastuslaitokselle MHY Kalajokilaakso, Jaakko Aho

Vauriopuiden korjuu ja hakkuutekniikka. Koulutusaineisto pelastuslaitokselle MHY Kalajokilaakso, Jaakko Aho Vauriopuiden korjuu ja hakkuutekniikka Koulutusaineisto pelastuslaitokselle MHY Kalajokilaakso, Jaakko Aho Työnjako Pelastuslaitos huolehtii terveyttä ja omaisuutta uhkaavan vaaran torjunnasta Yleisten

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MICROPROP DC2

KÄYTTÖOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201302 ASIAKIRJA: 841701 SUOMI KÄYTTÖOHJE MICROPROP DC2 ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOHJE SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 8 1.1. Yleistä 8 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 8 2. Käyttö 10 2.1. Symbolit

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE INVANOSTIN LIFTMAN 400

KÄYTTÖOHJE INVANOSTIN LIFTMAN 400 KÄYTTÖOHJE INVANOSTIN LIFTMAN 400 Laitteen osat 1. Kädensija 2. Päänostotaso 3. Nostotaso 4. Sähköyksikkö jossa päävirtakatkaisija 5. Kiinnityselementti 6. Sähkösylinteri 7. Sisäänajoluiska 8. Sisäänajoluiskanohjaus

Lisätiedot

Kauko-ohjaimen käyttöohje. Part No.: R08019034086. OM-GS02-1009(0)-Acson FAN SWING MODE TURBO TIMER OFF CANCEL. Acson A5WM15JR Acson A5WM25JR

Kauko-ohjaimen käyttöohje. Part No.: R08019034086. OM-GS02-1009(0)-Acson FAN SWING MODE TURBO TIMER OFF CANCEL. Acson A5WM15JR Acson A5WM25JR Kauko-ohjaimen käyttöohje Part No.: R08019034086 OM-GS0-1009(0)-Acson Acson A5WM15JR Acson A5WM5JR 1 6 7 9 3 4 5 13 1 11 8 10 Kiinnitys seinään Paristojen asennus (AAA.R03) Paristot 1) Tyyppi AAA R03 )

Lisätiedot

Internet Explorer 7 & 8 pop-up asetukset

Internet Explorer 7 & 8 pop-up asetukset Sivu 1(8) Internet Explorer 7 & 8 pop-up asetukset www.procountor.com Internet Explorer 7 ja 8 sisältää pop-up ikkunoiden esto toiminnon. ProCountor -Taloushallintoohjelmistossa voidaan raportit tulostaa

Lisätiedot

Asentaminen Android-laitteeseen

Asentaminen Android-laitteeseen Asentaminen Android-laitteeseen Huomaa! Tarkempia tietoja ohjelmien asentamisesta saat tarvittaessa puhelimesi käyttöoppaasta. MyMMX mobile -sovelluksen asentaminen Android-laitteeseen: 1. Avaa laitteesi

Lisätiedot

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) 1 UUDEN KILPAILUTIEDOSTON AVAUS Avaa Wcondes ohjelma tuplaklikkaamalla wcondes.lnk ikonia. Ohjelma avaa automaattisesti viimeksi tallennetun kilpailutiedoston.

Lisätiedot

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg 1. Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä! 1.1 Vaakaa ei saa ylikuormittaa. 1.2 Älä roikota painavaa takkaa pitkää aikaa vaa assa,

Lisätiedot

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Micromon käyttöohje Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Oy Combi Cool Ab 1 m2 ja Micromon erot m2 Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Ohjelmointi valikoista Micromon Ei laajennettavissa

Lisätiedot

EV011 EV012 EV002 EV004 EV100 EV102 1 mod. 1 mod. 4 mod. 4 mod. 5 mod. 5 mod. 230 V AC (+10%/-15%), 50 HZ 6 W 6 W 6 W 6 W 15 W 15 W

EV011 EV012 EV002 EV004 EV100 EV102 1 mod. 1 mod. 4 mod. 4 mod. 5 mod. 5 mod. 230 V AC (+10%/-15%), 50 HZ 6 W 6 W 6 W 6 W 15 W 15 W himmentimet Mitta moduleina imellisjännite Tehohäviö nimelliskuormalla Himmennysperiaate Kuorman tyyppi hehkulamput 3 V halogeenilamput pienj. halog.lamput muuntajalla pienj. halog.lamput el. muuntajalla

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201401 ASIAKIRJA: 841608 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 ROTOTILTIN OHJAUS HALLINTAVIPUEMULOINNILLA SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Toimituksen

Lisätiedot

Johdanto. 1 Johdanto Elite-3x. Aloitus. Painikkeet ja säätimet

Johdanto. 1 Johdanto Elite-3x. Aloitus. Painikkeet ja säätimet Johdanto Painikkeet ja säätimet VIRTA, TAUSTAVALO: Virta päälle/ pois ja taustavalon taso Nuolinäppäin: Tällä ohjataan kohdistinta ja valitaan valikoiden vaihtoehtoja Taajuus: Tällä painikkeella valitaan

Lisätiedot

ERGO-DigiStick pakettisi sisältää seuraavat tuotteet:

ERGO-DigiStick pakettisi sisältää seuraavat tuotteet: ERGO-DigiS ck Käy öohje Metsäkuormain Digitaalinen ohjauskahva sisäänrakennetulla elektroniikalla hydrauliventtiilien ohjaukseen. Käyttökohteena: metsäkuormaimet, etukuormaimet ja muu liikkuva kalusto

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0 Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 2.0 Sivu 1 / 10 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.1 Tietojen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450

KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450 1 4.8.2006 12:27 KO HP 450.doc KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla.

Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla. Speedohealer V4 Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla. 1. Esipuhe Onnittelemme sinua Speedohealer laitteen oston johdosta. HealTech Electronics Ltd. on omistautunut

Lisätiedot

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY Lue käyttöohje ennen vaunun käyttöönottoa! Sisällys 1. Johdanto 2. Erittely 3. Varoitukset ja turvaohjeet 4. Haarukkavaunun käyttäminen 4.1 Käyttö 4.2 Näytön toiminnot

Lisätiedot

Goalkeeper Game Statistics (v12) käyttöohjeet

Goalkeeper Game Statistics (v12) käyttöohjeet 1 Goalkeeper Game Statistics (v12) käyttöohjeet Oikeudet Goalkeeper game statistics v12 ohjelman tekijänoikeudet ovat pysyvästi tekijällä (Markku Aalto, Vantaa, markku.aalto@finhockey.fi), ellei niitä

Lisätiedot

Vapaa-asennon automaattikytkennän aktivointi. Yleistä

Vapaa-asennon automaattikytkennän aktivointi. Yleistä Yleistä Yleistä Toiminto on saatavilla ajoneuvoihin, joissa on seuraavat toiminnot: Automaattivaihteisto Täysautomaattinen Opticruise (ajoneuvot ilman kytkinpoljinta). Koskee 9.0.01 jälkeen valmistettuja

Lisätiedot

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301 Pamemetrilista ADAP-KOOL EKC 201 ja EKC 301 RC.8A.D1.02 RC.8A.D2.02 08-1999 DANFOSS EKC201/301-SÄÄTIMiEN OHJELMOINTI Danfossin elektronista ohjauskeskusta (elektronista termostaattia) malli EKC:tä toimitetaan

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

HARVESTERIPÄÄT 400 SARJA. H400-sarjan NELIRULLAISET harvesteripäät. Tuottava Luotettava Monipuolinen Tarkka

HARVESTERIPÄÄT 400 SARJA. H400-sarjan NELIRULLAISET harvesteripäät. Tuottava Luotettava Monipuolinen Tarkka HARVESTERIPÄÄT 400 SARJA H400-sarjan NELIRULLAISET harvesteripäät Tuottava Luotettava Monipuolinen Tarkka 1 Luotettavaa laatua Waratah -harvesteripäät ovat tunnettuja tuottavuudestaan, luotettavuudestaan

Lisätiedot

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005 Outlook Express Käyttöliittymä Outlook Express on windows käyttöön tarkoitettu sähköpostin ja uutisryhmien luku- ja kirjoitussovellus. Se käynnistyy joko omasta kuvakkeestaan työpöydältä tai Internet Explorer

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje. Neutron12-LAN etäluentalaite

Käyttö- ja asennusohje. Neutron12-LAN etäluentalaite NEUTRON12-LAN ETÄLUENTALAITE 1 Yleistä Neutron LAN on tarkoitettu käytettäväksi pulssitietojen tuntikohtaiseen keräämiseen sekä raportointiin erilaisista pulssitietoja lähettävistä laitteista, kuten energia-,

Lisätiedot

Ksenos Prime Käyttäjän opas

Ksenos Prime Käyttäjän opas Ksenos Prime Käyttäjän opas Versio 11.301 Turun Turvatekniikka Oy 2011 Selaa tallenteita. Tallenteiden selaaminen tapahtuu samassa tilassa kuin livekuvan katselu. Voit raahata hiirellä aikajanaa tai käyttää

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

SwemaAir 5 Käyttöohje

SwemaAir 5 Käyttöohje SwemaAir 5 Käyttöohje 1. Esittely SwemaAir 5 on kuumalanka-anemometri lämpötilan, ilmanvirtauksen sekä -nopeuden mittaukseen. Lämpötila voidaan esittää joko C, tai F, ilmannopeus m/s tai fpm ja ilman virtaus

Lisätiedot

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DTS-100-12(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DTS-100-12(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C Tämän laiteohjelmistopäivityksen uudet toiminnot ja niiden toiminta on kuvattu tässä. Käyttöopas ja mukana toimitetulla CD-ROM-levyllä oleva α-käsikirja sisältävät lisätietoja. 2010

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 2007 S&A MATINTUPA 1. ILMAVIRTAUKSEN MITTAUS Suora, 1:n pisteen mittaus a) Kytke mittalaitteeseen virta. b) Paina UNITS - näppäintä ja valitse haluttu mittayksikkö

Lisätiedot

Compaqin takuu Presario-tuotteille

Compaqin takuu Presario-tuotteille 1 Compaqin takuu Presario-tuotteille Compaq antaa tälle laitteistolle materiaali- tai valmistusviat kattavan takuun, joka sisältää seuraavat takuupalvelut 12 kuukauden korjaamotakuu (ilmaiset osat ja korjaustyö)

Lisätiedot

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01 Ulkoasu 3 2 1 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike FIN 01 13 4.Micro-USB-portti 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Akun virtakytkin 6.Sivu ylös -painike 7.Virtapainike 8.OK-painike 9.Sivu alas -painike

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto VMS-, Alpro- tai DelProtuotannonohjausjärjestelmästä Ammuohjelmistoon 5/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot VMS-Management

Lisätiedot

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Käyttäjän opas. Versio 1.0

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Käyttäjän opas. Versio 1.0 Voodoo Dragon Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi Doro Secure 580IUP Käyttöopas Suomi 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Virta päälle/pois

Lisätiedot

Vapaa-asennon automaattikytkentä

Vapaa-asennon automaattikytkentä Taustaa Taustaa Vapaa-asennon automaattikytkentää ohjataan BCI-ohjausyksiköllä (Bodywork Communication Interface, päällirakenteen tietoliikenneliittymä). Vapaa-asennon automaattikytkentä voidaan aktivoida

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX Trifitek Finland Oy 2014 1. YLEISTÄ Tämä käyttöohje sisältää tietoja ja varoituksia, joita on noudatettava, jotta mittalaitetta voidaan käyttää turvallisesti

Lisätiedot

Apollo SPEEDY Syöttölaite

Apollo SPEEDY Syöttölaite Perkkoonkatu 5 Puh. 010 420 72 72 www.keyway.fi 33850 Tampere Fax. 010 420 72 77 palvelu@keyway.fi Apollo SPEEDY Syöttölaite PLC - Ohjaus Askelmoottori Syöttö pituus : 1 12 m Vahva, alumiini rakenne Moottori

Lisätiedot

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0 Käyttöohje Aura Remote App v0 Kirjautuminen Applikaation version numero Mahdollisuus testata sovelluksen Demo versiota. Tähän voit syöttää koodin, jonka löydät Aura Remoten keskusyksikön takaa. Valitse

Lisätiedot

SAC RDS Futurline MAX Tupla-robotin ohjeet näytteenottoon ja päivämaidon lähetykseen

SAC RDS Futurline MAX Tupla-robotin ohjeet näytteenottoon ja päivämaidon lähetykseen RDS - ohjeet 1 (18) SAC RDS Futurline MAX Tupla-robotin ohjeet näytteenottoon ja päivämaidon lähetykseen Näytteenoton aloittaminen Shuttlen säädöt robotilla Telineen vaihto Näytteenoton lopettaminen Näyteraportin

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

PELTOJYRÄ JH 450, JH 620

PELTOJYRÄ JH 450, JH 620 KÄYTTÖ JA HUOLTO-OHJE PELTOJYRÄ JH 450, JH 620 Alkuperäiset ohjeet 01 / 2015 Sisällysluettelo 1. ESIPUHE... 1 1.1. Koneen käyttötarkoitus... 1 1.2. Tekniset tiedot... 1 1.3. Tyyppikilpi... 2 2. TURVALLISUUSOHJEET...

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

AutoFutur ja KoneFutur. Asiakastyytyväisyyskysely- palvelu. Käyttöohje

AutoFutur ja KoneFutur. Asiakastyytyväisyyskysely- palvelu. Käyttöohje AutoFutur ja KoneFutur Asiakastyytyväisyyskysely- palvelu Käyttöohje 18.2.2011 1 Sisällys KÄYTTÖÖNOTTO... 3 ASETUKSET... 3 KYSELYIDEN MUOKKAAMINEN JA LÄHETTÄMINEN... 3 Kyselytekstin asettaminen ja muokkaaminen...

Lisätiedot

CipherLab CPT-8001L -tiedonkeruupäätteen käyttö Ecomin kanssa

CipherLab CPT-8001L -tiedonkeruupäätteen käyttö Ecomin kanssa CipherLab CPT-8001L -tiedonkeruupäätteen käyttö Ecomin kanssa Sisällys Laitteen käyttöönotto...3 Latauskehdon asennus...3 Tiedonsiirto-ohjelman asennus...4 Keräilylaitteen käyttö...5 Viivakoodien luku...5

Lisätiedot

Ajokorttimoduuli Moduuli 2. - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta. Harjoitus 1

Ajokorttimoduuli Moduuli 2. - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta. Harjoitus 1 Ajokorttimoduuli Moduuli 2 - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta Harjoitus 1 Tämän harjoituksen avulla opit alustamaan levykkeesi (voit käyttää levykkeen sijasta myös USBmuistitikkua). Harjoitus tehdään Resurssienhallinnassa.

Lisätiedot

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Hälytysjärjestelmän kauko-ohjain Asetusopas - Finnish Arvoisa asiakas Tässä oppaassa on tietoja ja ohjeita siitä, miten eräitä toimintoja otetaan käyttöön

Lisätiedot

2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet

2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet Tähän käsikirjaan on koottu Ecomiin liittyviä yleisiä aiheita ja toimintatapoja, joiden opiskelemisesta on hyötyä kaikille Ecomin käyttäjille. 2013 2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet Ohjeita käsikirjan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HIRVIMATIC (2V0) 5.5.2010

KÄYTTÖOHJE HIRVIMATIC (2V0) 5.5.2010 1 KÄYTTÖOHJE HIRVIMATIC (2V0) 5.5.2010 NÄPPÄIMISTÖ: Ohjelman valinta Asetukset /nollaus Ajastimen valinta (Ei vielä käytössä) Ohjaus oikealle / lisää asetusta / ajastimen käynnistys Seis / valinnan vahvistus

Lisätiedot

Luentaohjelma M-Bus mittareille Versio 1.77 ja uudemmat

Luentaohjelma M-Bus mittareille Versio 1.77 ja uudemmat 1(8) Sisältö 1 M-Bus -luenta M-Bus Arkin avulla...2 1.0 Mikä on?...2 1.1 Asennus...2 1.2 Käyttö...2 1.3 Yleisimmät kentät ja painikkeet...4 Muita painikkeita:...7 1.4 Modeemi...7 2 M-Bus Arkin käyttö esimerkki...8

Lisätiedot

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0 Voodoo Dragon 2 Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset - Avaa Työkalut valikko ja valitse Tilien asetukset - Valitse vasemman reunan lokerosta Lähtevän postin palvelin (SM - Valitse listasta palvelin, jonka

Lisätiedot

Versio Fidelix Oy

Versio Fidelix Oy Versio 1.96 2014 Fidelix Oy Sisällysluettelo 1 Yleistä... 4 1.1 Esittely... 4 1.1 Toimintaperiaate... 5 1.2 Käyttöönotto... 6 2 Käyttöliittymä... 7 2.1 Päävalikko ja käyttö yleisesti... 7 2.2 Säätimen

Lisätiedot

Ilmankäsittelykone Huoltokirja

Ilmankäsittelykone Huoltokirja -SV 10-05-10V.A001 Sisällys 1 Takuuehdot... 1 1.1 Takuuaika... 1 1.2 Takuun sisältö... 1 1.3 Yleiset takuun rajoitukset... 1 1.4 Takuun rajoitukset... 1 1.5 Huoltoehdot takuuaikana... 1 1.6 Toimenpiteet

Lisätiedot

DIMLITE Single. Sähkönumero Käyttöohje

DIMLITE Single. Sähkönumero Käyttöohje DIMLITE Single Sähkönumero 2604220 Käyttöohje T1 sisääntulo T1 sisääntulo Yksittäispainikeohjaus Nopea painallus T1 painikkeesta sytyttää valaistuksen viimeisimmäksi aseteltuun tilannearvoon. Toinen lyhyt

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot