KÄYTTÖOHJE. Epec 4W30 MITTALAITE HUOM! Lue tämä käyttöohje ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita. Versio 1.25 Keto 2L

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖOHJE. Epec 4W30 MITTALAITE HUOM! Lue tämä käyttöohje ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita. Versio 1.25 Keto 2L 10.9.2001."

Transkriptio

1 KÄYTTÖOHJE Epec 4W30 MITTALAITE HUOM! Lue tämä käyttöohje ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita. Versio 1.25 Keto 2L Seinäjoki Finland

2

3 Käyttöohje Epec 4W30 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ Johdanto EPEC-tuotteet EPEC 4W Käytetyt termit KÄYTTÖLIITTYMÄ TOIMINTA Alkutoimet Oletettu puun korjuutapa Ajon eri vaiheet Tilavuuden laskenta (mikäli paksuus on käytössä) Poikkeustilanteet Pudonneen puun käsittely Haarapuun käsittely Maapuun käsittely MONITOIMIOSAN TOIMINNOT Terät auki Telat auki Takaterä Urea Kääntö vasempaan Kääntö oikeaan Syöttö eteen Syöttö taakse Ryömintä Monitoimiosa auki Monitoimiosa kiinni Sahaus Kaato ylös / alas TULOSTUS Kappaleet Millimetritulostus (runkoprofiili) Täsmäystietojen tulostus Kappaletulostus Runkojen lukumäärä (kirjoitin ei käytössä)... 23

4 Käyttöohje Epec 4W ESIVALINTOJEN OHJELMOINTI ASETUKSET Työnumeron asetus (tietojen nollaus) (1) Syöttötapa (2) Sahan maksimipulssit (3) Sahan minimipulssit (4) Perusvirtaus (K5) Sahausteho (K6) Ryömintänopeus (K7) Syöttönopeus (K8) Yliajotapa (9) Paksuuskäyrän pikakalibrointi (ohut pää ja paksu pää) (10 11) Päiväyksen ja kellonajan asetus (12 15) Paksuuden mittausennakko (16) Kieli (17) Paksuus käytössä (18) Yliajomatka (19) Automaattisyötön yrityskertojen lukumäärä (mitan haku) (20) Pysäytysennakot (21 25) Tilastointitapa (26) Läpimittaraja (27) Esivalintasivun vaihtonappi (28) Tehdasasetukset (29) Tyviperuutus (30) Runkolaskurit (31) Avauspulssin pituus (K32) Sahan viive (K33) Syötön viiveet (K34) Pumpun päästöviive (K35) Propopumppu käytössä (K36) Hakupulssin pituus (K37) Ryömintäpulssin pituus (K38) Luistonesto (K39) Takaterien viive (K40) Urean syöttöaika (K41)... 34

5 Käyttöohje Epec 4W Urean viive (K42) Peruutuspumput (K44) Takaterän tyyppi (K45) Kaatopää alas (K46) Telojen viive (K47) Mittajärjestelmän valinta (48) Kaato ylös peruutettaessa (K49) Sahauksen lisäpuristus (K50) TÄSMÄYKSET (KALIBROINNIT) / TESTAUKSET Pituuden täsmäys Paksuuden pulssialueen kalibrointi MAHDOLLISIA VIKATILANTEITA Mikään ei toimi Mitan haku ei toimi Pituusmittaus ei näytä oikein Paksuusmitta ei tule näyttöön Paksuusmittaus ei näytä oikein Ylisahauksen esto ei toimi Paksuus- ja pituusanturin tarkistus Antureiden jännitteenvalvonta DIAGNOSTIIKKA Lähdöt Anturit Kytkimet Hyttilähdöt Esivalintanäppäimet ASENNUS VIRHEILMOITUSLUETTELO TEKNISET TIEDOT LIITE 1 TEHDASASETUKSET (29) LIITE 2 PAKSUUUDEN TÄSMÄYS LIITE 3 PUULAJIEN JA PUUTAVARALAJIEN NIMET LIITE 4 LAAJENNETUN ESIVALINNAN KÄYTTÖÖNOTTO... 62

6 Käyttöohje Epec 4W30 5 MUUT LIITTEET: Kytkentäkaaviot (3 s.) Kouramoduulin asennusohje (1 s.) Takuuehdot (1 s.)

7 Käyttöohje Epec 4W YLEISTÄ 1.1 Johdanto Tämän ohjekirjan tarkoituksena on perehdyttää lukija harvesterikäyttöön tarkoitetun Epec 4W30 -mittalaitteen ominaisuuksiin ja käyttöön. Tämän ohjeen huolellinen lukeminen ja omaksuminen helpottavat järjestelmän tehokasta hyödyntämistä ja näin koko metsäkoneen tuottavuuden lisäämistä. 1.2 EPEC-tuotteet Epec-tuotteet ovat Epec Oy:n valmistamia metsäkonekäyttöön tarkoitettuja ohjaus- ja mittausjärjestelmiä, joiden suunnittelussa ja valmistuksessa on hyödynnetty alan viimeisintä tekniikkaa. Erityisesti huomiota on kiinnitetty toiminnan luotettavuuteen ja tarkkuuteen vaativissa olosuhteissa sekä käytön helppouteen laitteiden monipuolisuudesta huolimatta. Epec-tuotteet on kehitetty tiiviissä yhteistyössä metsäkonevalmistajien, metsäyhtiöiden ja koneurakoitsijoiden kanssa parantamaan puun käsittelyn, mittauksen ja korjuun tuottavuutta. Epec-tuotteiden ominaisuudet ovat hyvin monipuoliset. Silti laitteiden käyttö on tehty niin helpoksi, että kaikki käyttäjät voivat hyödyntää ominaisuuksia täysipainoisesti. 1.3 EPEC 4W30 Näyttömoduuli Ohjauspainikkeet ja esivalinnat Ohjelmointipyörä Hyttimoduuli Kouramoduuli Monitoimiosassa Kirjoitin (lisävaruste) HUB Neljä johdinta Väyläjakomoduuli

8 Käyttöohje Epec 4W30 7 Epec 4W30 on monitoimiosan toimintojen ohjaukseen tarkoitettu järjestelmä. Monitoimiosan eri toiminnoille on omat ohjauspainikkeensa (yleensä koneen ohjauskahvoissa), joilla päästään ohjaamaan kutakin toimintoa erikseen. Puun syöttö voi tapahtua joko automaatti- tai käsisyötöllä. Automaattisyöttö käynnistetään valitsemalla mittalaitteen esivalintanäppäimistöltä (jatkossa EV) haluttu mitta, jolloin puu ajetaan automaattisesti valittuun mittaan. Käsisyöttö tapahtuu tämän ohjeen kohtien Syöttö eteen, Syöttö taakse ja Ryömintä mukaisesti. Epec 4W30 koostuu kolmesta erillisestä moduulista (näyttö-, hytti- ja kouramoduuli) sekä väyläjakoyksiköstä, esivalintanäppäimistöstä, ohjelmointipyörästä ja ohjauspainikkeista. Moduulit on yhdistetty toisiinsa CAN-väylällä (Controller Area Network), joka on nopea ja häiriönsietokykyinen tiedonsiirtoväylä. Esivalintanäppäimistö on joko integroituna kahvoihin tai asennettuna koneen ohjausvivuston välittömään läheisyyteen, ja sillä valitaan millaisia kappaleita puusta tehdään (puulaji, puutavaralaji, pituus, toleranssi ja latvapaksuusraja). Laitteiston moitteettoman toiminnan edellytyksenä on, että ennen niiden käyttöä luetaan käyttöohjeet läpi ja ymmärretään eri asetusten merkitykset. Myös pituus ja paksuus täytyy täsmätä (kalibroida), ja jokainen asetus on tarkistettava ja tarvittaessa asetuksiin on asetettava järkevät arvot. Tässä ohjekirjassa paksuudesta puhuttaessa oletetaan, että paksuusanturi on käytössä. Paksuusrajat eivät vaikuta mittaanajoon, mikäli paksuus ei ole käytössä. HUOM! Hyvä tapa on kytkeä mittalaite päälle vasta koneen ollessa käynnissä, sillä metsäkoneen sähköjärjestelmän häiriöt korostuvat usein käynnistyksessä. 1.4 Käytetyt termit Harvesteri: Monitoimiosa: Puunkorjuukone, jolla suoritetaan puun kaato, karsinta ja katkonta halutun mittaisiksi kappaleiksi. Harvesteri koostuu alustakoneesta, nosturista ja monitoimiosasta. Nosturiin asennettava osa, jolla suoritetaan puun kaato, karsinta ja katkonta. Tässä osassa sijaitsevat saha, syöttötelat, karsimaterät, tartuntaterät jne.

9 Käyttöohje Epec 4W30 8 Esivalinnat: Esivalintapainike: Automaattisyöttö: Ohjauspainikkeet: Ohjelmointipyörä: Kohdistin: Näyttöikkuna: Ylävalikko: Näyttönäppäin: Kuittauspainike: (vihreä painike) Peruutuspainike: (punainen painike) Aktivointi: Etukäteen ohjelmoidut tiedot (puulaji, puutavaralaji, pituus, toleranssi ja latvaminimi), joiden perusteella katkotaan halutun pituisia ja paksuisia kappaleita. Painike jolla valitaan tietty esivalinta. Mittaanajo aloitettu esivalintanappia painamalla. Painikkeet, joilla manuaalisesti ohjataan monitoimiosa tekemään haluttuja toimintoja. Esim. sahauspainike. Pyörää pyörittämällä siirretään kohdistinta näytöllä ja muutetaan säätöarvoja. Suorakaiteen muotoinen kehys, jota liikutellaan näytöllä ohjelmointipyörällä. Tietyn kokonaisuuden muodostava graafinen ikkuna näytöllä, jossa näytetään ja säädetään toimintoja. Kuvakkeet näytön ylälaidassa johon kohdistin saadaan painamalla peruutuspainiketta. Kun kohdistin on kuvakkeen ympärillä ja painetaan kuittauspainiketta, uusi näyttöikkuna avautuu. Näyttöyksikön näytölle ilmestyvä neliön muotoinen kehys, johon kohdistin saadaan siirtymään ohjelmointipyörää pyörittämällä. Näppäimiä on kahdenlaisia: Säätönäppäimiä jolloin kuittauksen painaminen kehyksen ollessa säätönäppäimessä aktivoi säädön. Tämän jälkeen säätöarvoa voidaan muuttaa ohjelmointipyörää pyörittämällä. Toimintonäppäimiä joissa kuittauksen painaminen avaa uuden näyttöikkunan tai aktivoi tietyn toiminnan. Painike jolla hyväksytään toimintoja: Kohdistimen ollessa näyttönäppäimessä aktivoidaan säätö tai toiminta riippuen näppäimen tyypistä. Painike jolla peruutetaan aloitettu toiminto: Säätönäppäimen tapauksessa ei hyväksytä säätöä vaan jätetään vanha arvo voimaan. Peruutuspainikkeella liikutellaan myös kohdistinta ylävalikon ja näyttönäppäimien välillä. Säädettäessä arvoja säätö aktivoidaan painamalla kuittauspainiketta jolloin kyseisen säätönäppäimen ympärille ilmestyy varjostus.

10 Käyttöohje Epec 4W30 9

11 Käyttöohje Epec 4W KÄYTTÖLIITTYMÄ Järjestelmän käyttöliittymä muodostuu ohjauspainikkeista, esivalintapainikkeista, ohjelmointipyörästä ja siinä olevista kuittaus- ja peruutuspainikkeista sekä graafisesta näytöstä ja siinä olevista symboleista ja teksteistä. Epec 4W System Kuittauspainike Peruutuspainike EPEC Ohjelmointipyörä Esivalintapainikkeet Normaalissa puintitilassa (kaadettaessa ja katkottaessa puita) kuljettaja ohjaa järjestelmää koneenohjaus- ja esivalintapainikkeiden avulla. Muutettaessa järjestelmän asetuksia käytetään apuna ohjelmointipyörää ja kuittaus- ja peruutuspainikkeita sekä graafisen näytön antamaa informaatiota. HUOM! Asetuksesta mittajärjestelmän valinta (asetus 48) voidaan valita, käytetäänkö mittalaitteessa metrijärjestelmää (millimetrit, senttimetrit, metrit) vai imperiaalista järjestelmää (tuumat, jalat). Mittalaite näyttää tiedot valitun mittajärjestelmän mukaisena. Tämän käyttöohjeen kuvissa on käytetty metrijärjestelmää. PÄÄNÄYTTÖ Ylävalikko Pituus Paksuus Monitoimiosa kiinni -symboli Esivalinnan tiedot Inforivi. Tässä kerrotaan kouran lähdössä nro 2 olevasta oikosulusta tai katkoksesta

12 Käyttöohje Epec 4W30 11 Näytössä liikutaan ohjelmointipyörää pyörittämällä ja painelemalla kuittaus- tai peruutuspainiketta. Esivalinnan tietoja päästään muuttamaan pitämällä kyseistä esivalintanäppäintä pohjassa jolloin kehys hyppää alariville ja ohjelmointipyörällä voidaan valita muutettava tieto. Monitoimiosan on oltava auki jotta tietoja päästään muuttamaan. Ohjelmointipyörällä liikutaan näytössä eri näyttönäppäimien välillä tai säädetään aktiiviseen säätönäppäimeen liitettyä arvoa. Kuittauspainikkeella voidaan esimerkiksi avata uusi näyttöikkuna tai aktivoida säätönäppäin säätöä varten. Aktiivisen ruudun ympärillä on varjostus (näppäimen alareuna ja oikea reuna ovat muita reunoja paksumpia). Peruutuspainikkeella siirrytään ylävalikon ja muiden näyttönäppäimien välillä. Samoin peruutuspainikkeella poistetaan aktivointi aktivoidusta näyttönäppäimestä. Peruutuspainikkeella peruutetaan myös paperitulostus. Tällöin peruutuspainiketta on painettava noin 2 sekuntia. Peruutuspainiketta 4 sekuntia päänäytössä painamalla aktivoidaan huoltotila, jossa päästään säätämään kaikkia parametreja. Näytön alariville ilmestyy teksti "SERVICE". Ei aktiivinen näyttönäppäin Aktiivinen näyttönäppäin (varjostus) Monitoimiosa auki -symboli Monitoimiosa kiinni -symboli Vilkkuvana osoittaa ettei sahausta ole vielä suoritettu Saha ulkona -symboli Ylävalikko Painamalla kuittauspainiketta kehyksen ollessa symbolin kohdalla vaihdetaan näyttöikkunaa Asetukset / Parametrit Testaus / Kalibrointi Tehdyt kappaleet / Tulostus

13 Käyttöohje Epec 4W30 12 NÄYTÖT Allaolevasta kaaviosta selviää eri näyttöjen sijainnit ja siirtymiset niiden välillä. Nuolet kuvaavat kuittausnäppäimen painamista kyseisen näyttönäppäimen kohdalla, jolloin siirrytään nuolen osoittamaan näyttöikkunaan. Päänäyttö Asetukset Testaus / Kalibrointi Tulostus HUOM! Jos järjestelmässä ei ole kirjoitinta, ikkunassa ei näy näyttönäppäimiä Testaus Pituuskalibrointi Paksuuden pulssialueen kalibrointi

14 Käyttöohje Epec 4W30 13 ESIVALINNAT Esivalinnat ovat etukäteen ohjelmoituja tietoja siitä, millaisia kappaleita halutaan tehdä. Esivalinta koostuu viidestä eri tiedosta: puulaji, puutavaralaji, pituus, toleranssi ja latvaläpimitan minimiarvo. Puulaji Puutavaralaji Aktiivisen esivalinnan numero Pituus Toleranssi Latvaminimi Puulaji on kyseisen puun kasvitieteellinen nimi (esim. kuusi, mänty). Puutavaralaji määrää kappaleen käyttötarkoituksen (esim. jos kappaleet on tarkoitettu paperin tekoa varten niin puutavaralajikoodi voi olla KUITU, tai laudaksi sahattavien kappaleiden puutavaralajikoodi voi olla TUKKI). Pituus on sahattavien kappaleiden haluttu pituus. Toleranssi on sallittu virhe halutusta pituudesta. Latvaläpimitta on paksuus millimetreinä, jonka alle halutun kappaleen latvan läpimitta ei saa mennä. Painettaessa esivalintaa sahauksen jälkeen monitoimiosa aloittaa puun syötön esivalinnan ilmoittamaan mittaan ottaen huomioon katkaisutoleranssin ja halutun kappaleen latvan minimiläpimitan. Mikäli paksuus menee pienemmäksi kuin latvaläpimitta lopetetaan puun syöttö tälle läpimittarajalle. Sahauksessa tehty kappale tilastoidaan sahauksen aikana käytössä olevalle esivalinnalle. Kullekin esivalinnalle tehtyjen kappaleiden juoksumetrit ja kappalemäärät lasketaan yhteen. Kuutiot lasketaan, jos paksuus on käytössä, ja runkoluku lasketaan, jos runkolaskurit ovat käytössä (runkoluku lisätään aina sille esivalinnalle, jolle tehdään ensimmäinen kappale rungosta). MONITOIMIOSAN (KOURAN) OHJAUSPAINIKKEET Monitoimiosan ohjauspainikkeilla ohjataan monitoimiosan toimintoja. Sujuvan työskentelyn varmistamiseksi nämä painikkeet ovat asennettuina joko nosturin vipuihin tai niiden välittömään läheisyyteen. Tarkempaa tietoa löytyy kappaleesta "4. Monitoimiosan toiminnot".

15 Käyttöohje Epec 4W TOIMINTA 3.1 Alkutoimet Ennen puun korjuun aloittamista on mittalaitteelle kerrottava monitoimiosan liikealue avaamalla monitoimiosa auki ja sen jälkeen sulkemalla monitoimiosa kiinni. Jos halutaan tehdä kappaleita, joiden mittoja ei vielä ole järjestelmässä, on tiedot muutettava esivalintoihin. Mikäli aloitetaan uusi työmaa tai leimikko, jonka kappaleet halutaan erilleen, on työnumero vaihdettava. Jos vanhat tiedot halutaan säilyttää, on ne tulostettava tai kirjattava paperille. 3.2 Oletettu puun korjuutapa Mittalaitteen ohjelma odottaa, että puita kaadetaan seuraavalla tavalla: 1. Laitteen päällekytkennän jälkeen monitoimiosa pitää käyttää ensin auki- ja sitten kiinniasennossa, ja liikeradan tulee olla laajuudeltaan oikea (pulssimäärän on oltava riittävä, katso kappale "8.2 Paksuuden pulssialueen kalibrointi"), ennen kuin paksuuslukema tulee näyttöön (jos paksuus käytössä). Mittalaite ei laske tilavuutta eikä ota vastaan esivalintoja, ellei paksuus ole näytössä. Näin estetään mittausvirheet. Vaikka paksuus ei olisikaan käytössä on monitoimiosa avattava ja suljettava ennen töiden aloitusta. 2. Avataan monitoimiosa ja nostetaan monitoimiosa pystyyn jotta saadaan pystyssä olevasta puusta kiinni. 3. Suoritetaan sahaus ja lasketaan monitoimiosa alas mittaanajoa varten. 4. Mittaanajo käynnistyy esivalinnasta ja jatkuvalla syötöllä (katso kappale "7.2 Syöttötapa") myös katkaisusahauksesta (ei kaatosahauksesta). Jos automaattisen syötön aikana käytetään käsisyöttöä, keskeytyy automaattisyöttö. Automaattisyöttö voidaan käynnistää uudelleen milloin tahansa esivalintanäppäintä painamalla. 5. Puun pidätyttyä mittaan suoritetaan sahaus ja valitaan uusi esivalinta. Sahaus tilastoi tehdyn kappaleen aktiiviselle esivalinnalle (jos runkolaskurit ovat käytössä, runko lisätään ensimmäisen sahauksen aikana aktiivisena olevalle esivalinnalle). Pituuslukema nollautuu sahauksella.

16 Käyttöohje Epec 4W Ajon eri vaiheet Mittaanajon kiihdytys tapahtuu siten, että lähdöt "Syöttö eteen 1" "Syöttö eteen 4" menevät päälle peräkkäin. Jokaisen lähdön päällemenemisen jälkeen kuluu aseteltava viiveaika (katso kappale "7.26 Syötön viiveet") ennen seuraavan lähdön päälle menoa. Eli "Syöttö eteen 1" päälle viiveaika "Syöttö eteen 2" päälle viiveaika jne. Mittalaite valitsee nopeudeksi syötettävän matkan perusteella nopean syötön, ryöminnän tai hakupulssit. Jos ollaan kaukana mitasta, käytetään nopeaa syöttöä. Ryömintää ja hakupulsseja käytetään, kun ollaan lähellä mittaa. Mittalaite valitsee syöttötavan sen mukaan, ollaanko kauempana mitasta kuin mikä on kunkin syöttötavan kaksinkertainen jarrumatka. Jos esim. nopean syötön jarrumatka on 200 mm, tätä syöttötapaa käytetään jos ollaan kauempana kuin 400 mm mitasta (eli kaksi kertaa nopean syötön jarrumatka). Jos ollaan lähempänä, mittalaite tarkistaa, onko ryöminnän kaksinkertainen jarrumatka suurempi kuin pituus mittaan. Jos on, niin syöttötavaksi valitaan ryömintä, muuten käytetään hakupulsseja. Jarrumatka on se matka, jonka puu kulkee syöttöventtiilien ohjauksen lopettamisen jälkeen. Jos mitta-anturilta ei syötettäessä tule riittävästi pulsseja luistonestoajan kuluessa (syöttö jumittunut), automaattisyöttö keskeytyy. Luistonesto ei ole käytössä luistonestoajan ollessa nolla (katso kappale "7.31 Luistonesto"). 3.4 Tilavuuden laskenta (mikäli paksuus on käytössä) Kappaleen paksuus mitataan eteenpäin syötettäessä 10 cm välein ja vain edellistä paksuutta pienempi lukema talletetaan kuutioiden laskemista varten. Katkaisun yhteydessä kappaleen kuutiot lasketaan talletetuista pituus- ja paksuusmitoista. Puu täytyy puida tyvestä latvaan päin. Jos monitoimiosa joudutaan avaamaan kesken kappaleen käsittelyn, keskeytyy sen kappaleen kuutiointi. Kappaleen käsittely on aloitettava alusta tyvikiekon sahauksella.

17 Käyttöohje Epec 4W Poikkeustilanteet Pudonneen puun käsittely Jos puu joudutaan pudottamaan monitoimiosasta, sen tilavuuden laskenta keskeytyy. Tällöin sen käsittelyssä toimitaan seuraavasti: 1. Avaa monitoimiosa. 2. Ota kappaleen tyvipäästä kiinni. 3. Sahaa tyvikiekko. 4. Syötä normaalisti Haarapuun käsittely 1. Sahaa haarat erilleen. 2. Avaa monitoimiosa. 3. Ota ensimmäinen haara tyvipäästä kiinni. 4. Sahaa tyvikiekko ja syötä normaalisti. 5. Ota toinen haara tyvipäästä kiinni. 6. Sahaa tyvikiekko ja syötä normaalisti Maapuun käsittely 1. Avaa monitoimiosa. 2. Jos runkolaskurit ovat käytössä, tee kaatosahaus (nosta kaatopää ylös ja suorita sahaus) runkoluvun kasvattamiseksi. 3. Ota puu tyvestä kiinni. 4. Sahaa tyvikiekko. 5. Syötä normaalisti.

18 Käyttöohje Epec 4W30 17

19 Käyttöohje Epec 4W MONITOIMIOSAN TOIMINNOT 4.1 Terät auki Painettaessa "Terät auki" -painiketta, aukeavat karsintaterät niin kauan kuin painiketta painetaan. Vapautettaessa painike karsintaterät sulkeutuvat. Jos karsintaterissä on lukkoventtiilit, ne sulkeutuvat sahattaessa, eteenpäin syötettäessä tai "Monitoimiosa kiinni" -painiketta painettaessa. 4.2 Telat auki Painettaessa "Telat auki" -painiketta, aukeavat telat niin kauan kuin painiketta painetaan. Vapautettaessa painike telat sulkeutuvat. Myös takaterä aukeaa ja sulkeutuu yhdessä telojen kanssa (paitsi silloin, kun takaterä on avattu "Takaterä" -painikkeella). 4.3 Takaterä "Takaterä" -painikkeen painalluksesta takaterä liikkuu ääriasennosta toiseen. Kun painiketta painetaan takaterän ollessa auki, takaterä menee kiinni. Vastaavasti takaterä aukeaa, kun painiketta painetaan toisen kerran. Jos takaterä on avattu "Takaterä" -painikkeella, se sulkeutuu vain "Takaterä" tai "Monitoimiosa kiinni" -painikkeilla. Jos takaterä on avattu muulla tavalla kuin "Takaterä" -painikkeella (eli "Telat auki" tai "Monitoimiosa auki" -painikkeilla), se sulkeutuu myös telojen sulkeutuessa. Jos takaterä on avattu "Takaterä" -painikkeella ja siinä on lukkoventtiilit, se sulkeutuu sahattaessa ja "Monitoimiosa kiinni" -painiketta painettaessa. 4.4 Urea Urea on käytössä, jos urean syöttöaika (asetus K41) on suurempi kuin 0. Urea asetellaan toimimaan painamalla "Urea" -painiketta ennen sahausta. Sahan moottorin käynnistyessä käynnistyy myös ureapumppu. Asetellun urean viiveen (K42) jälkeen venttiiliä ohjataan pulssittamalla. Aina tietyn sahan asentoilmaisimelta saadun pulssimäärän jälkeen ureaventtiili avautuu asetelluksi ajaksi (urean syöttöaika K41). Venttiili avautuu jälleen kun laippa on liikkunut riittävästi (venttiili pysyy auki jos asentoilmaisimelta tulee riittävästi pulsseja ennen venttiilin sulkeutumista). Tämä toimintosarja jatkuu niin kauan kunnes sahaus on suoritettu loppuun.

20 Käyttöohje Epec 4W30 19 Jos ureaa syötetään liikaa, syöttöä voidaan vähentää pienentämällä urean syöttöaikaa (K41). Vastaavasti urean syöttöä saadaan lisättyä suurentamalla asetusta. Jos ureapumpussa ei ole tarpeeksi painetta (syöttöpaine on huono tai syöttö on myöhässä), kannattaa suurentaa sahan viivettä (K33), jolloin pumpussa paine ehtii kasvaa tarpeeksi. 4.5 Kääntö vasempaan Painiketta painettaessa monitoimiosa kääntyy vasemmalle niin kauan kuin painiketta painetaan. 4.6 Kääntö oikeaan Painiketta painettaessa monitoimiosa kääntyy oikealle niin kauan kuin painiketta painetaan. 4.7 Syöttö eteen Painettaessa "Syöttö eteen" -painiketta, käynnistyy pumppu 1 ja syöttöventtiilit ohjataan päälle peräkkäin asetellun syötön viiveet (K34) välein. Pumppu 2 käynnistyy viimeisen (ylin) venttiilin avautuessa. Syötön alussa, ensimmäisen pituuspulssin jälkeen, laite antaa lyhyen Terät auki -ohjauksen. Lähestyttäessä valittua mittaa menevät syöttölähdöt pois päältä vaiheittain. Ensin vapautuu pumppu 2 ja ylin venttiili sulkeutuu. Mittaan saavuttaessa pumppu 1 vapautuu ja viimeinenkin venttiili (alin suuntaventtiili) ohjautuu kiinni. Puun pysähdyttyä pumppu 1 käynnistyy uudelleen asetellun pumpun päästöviiveen (K35) ajaksi. 4.8 Syöttö taakse Painettaessa "Syöttö taakse" -painiketta, käynnistyy pumppu 1 ja suuntaventtiilit ohjataan päälle asetellun syötön viiveet (K34) välein. Syötön alussa, ensimmäisen pituuspulssin jälkeen, laite antaa lyhyen Terät auki -ohjauksen. Mittaan saavuttaessa pumppu 1 vapautuu ja alin suuntaventtiili ohjautuu kiinni. Taaksepäin syöttöä voi tarvittaessa tehostaa kouraa nostattamalla (katso kappale "7.40 Kaato ylös peruutettaessa"). Puun pysähdyttyä pumppu 1 käynnistyy uudelleen asetellun pumpun päästöviiveen (K35) ajaksi.

21 Käyttöohje Epec 4W Ryömintä Painettaessa yhtäaikaa "Monitoimiosa kiinni" ja "Syöttö eteen" tai "Syöttö taakse" -painikkeita, käynnistyy pumppu 1 ja asetellun syötön viiveen (K34) jälkeen alin suuntaventtiili ohjataan päälle. Ryömintänopeutta vastaava öljyn virtaus saadaan aikaan joko ohjaamalla em. alinta suuntaventtiiliä lyhyillä pulsseilla, tai jos käytössä on säätyvätilavuuksinen pumppu, ohjataan pumpun tuotto ryömintä -asetuksen (K7) mukaiseksi. Syötön alussa, ensimmäisen pituuspulssin jälkeen, laite antaa lyhyen Terät auki -ohjauksen. Mittaan saavuttaessa pumppu 1 vapautuu ja alin suuntaventtiili ohjautuu kiinni. Puun pysähdyttyä pumppu 1 käynnistyy uudelleen asetellun pumpun päästöviiveen (K35) ajaksi Monitoimiosa auki "Monitoimiosa auki" -painikkeen painalluksesta aukeavat karsintaterät, telat ja takaterä täysin auki. Jos kaatopää on ylhäällä, lyhyellä painalluksella (alle 1,5 s) monitoimiosa aukeaa vain niin kauan kuin painiketta painetaan ja sulkeutuu jälleen, jolloin monitoimiosan siirto puun tyvelle nopeutuu. Syötettäessä puuta eteenpäin aukeaa monitoimiosa vain niin kauan kuin "Monitoimiosa auki" -painiketta painetaan ja kytkimen vapautuksen jälkeen monitoimiosa menee kiinni. Pumppu 1 pysyy päällä niin kauan kuin telat liikkuvat. Monitoimiosan ollessa auki sahaus on estetty Monitoimiosa kiinni "Monitoimiosa kiinni" -painikkeen painalluksesta menevät ensin karsintaterät kiinni, ja aseteltavan telojen viiveen (K47) jälkeen telat menevät kiinni. Syötön aikana karsintaterät ja telat menevät kiinni samanaikaisesti. Pumppu 1 pysyy päällä niin kauan kuin telat liikkuvat Sahaus "Sahaus" -painiketta painettaessa pumppu 1 ja sahan moottori käynnistyvät. Aseteltavan sahan viiveen (K33) jälkeen pumppu 2 käynnistyy, saha tulee ulos sahakotelosta ja katkaisee puun. Kun "Sahaus" -painike vapautetaan, terä pysähtyy ja saha palaa koteloonsa. Pumppu 1 pysyy päällä kunnes saha on kotelossaan.

22 Käyttöohje Epec 4W30 21 Kun laippa on ulkona, on syöttö eteen ja taakse estetty. Monitoimiosa saadaan tarvittaessa auki painamalla samanaikaisesti "Sahaus" ja "Monitoimiosa auki" -painikkeita. Taaksepäin voidaan tarvittaessa syöttää painamalla samanaikaisesti "Sahaus", "Syöttö taakse" ja "Monitoimiosa kiinni" -painikkeita. "Sahaus" -painikkeen painaminen kuittaa pituus- ja paksuusanturin virheet. Ylisahauksen esto estää sahan liikkeen puun rungon yli. Sahan liikkeen pituus on suhteessa puun paksuuteen. Painettaessa "Monitoimiosa kiinni" -painiketta yhtäaikaa sahauksen kanssa ylisahauksenesto ei ole voimassa. Raivaustoiminto saadaan käyttöön nostamalla kaatopää ylös ja painamalla "Monitoimiosa auki" ja "Sahaus" -painikkeita. Raivausta voidaan käyttää esim. risukon poistamisessa työmaalta. Jos sahauksen aikana puu ei pysy kourassa paikoillaan, voidaan kouraa puristaa tiukemmin kiinni Sahauksen lisäpuristus -asetuksen (K50) avulla Kaato ylös / alas Kaato -toiminto voidaan kytkeä toimimaan kolmella eri tavalla: 1. Kaato ylös ja Kaato alas toimivat samasta painikkeesta. Kaatopään ollessa alhaalla nousee kaatopää ylös painiketta painettaessa, ja kaatopään ollessa ylhäällä laskee kaatopää alas painiketta painettaessa. 2. Kaato ylös ja Kaato alas toimivat kumpikin omasta painikkeestaan. 3. Kaato vapautuu sahauksella KAATO YLÖS (kaatopään ollessa alhaalla) Painettaessa "Kaato ylös" -painiketta terät ja telat aukeavat ja kaatopää nousee ylös. Pumppu 1 pysyy päällä niin kauan kun telat liikkuvat. Kaatopää on nostettavissa ylös myös siten, ettei monitoimiosa avaudu, pitämällä "Monitoimiosa kiinni" -painiketta pohjassa kun "Kaato ylös" -painiketta painetaan. Tällöin monitoimiosa ei avaudu, eikä seuraavaa sahausta käsitellä kaatosahauksena. Kaatopään ollessa ylhäällä on syöttö mahdollista vain ryömintänopeudella. (Alin suuntaventtiili toiminnassa). KAATO ALAS (kaatopään ollessa ylhäällä) Painettaessa "Kaato alas" -painiketta menee kaatopää alas. Kaatopää alas -toiminta voidaan asetella toimimaan automaattisesti kaatosahauksen jälkeen kaato alas -asetuksesta (K46).

23 Käyttöohje Epec 4W TULOSTUS Esivalintarivin tiedot Esivalintatiedot Tulostuspainikkeet Esivalintarivin tiedot Aktiivisen esivalinnan tiedot: EV = Esivalinnan numero Jm = Tehtyjen kappaleiden juoksumetrit Kpl = Tehtyjen kappaleiden kappalemäärä m3 = Tehtyjen kappaleiden kuutiot Esivalintatiedot Aktiivisen esivalinnan puulaji, puutavaralaji, pituus, toleranssi ja latvaminimi. Tulostuspainikkeet Neljä näyttöpainiketta, joilla valitaan haluttu tulostus. Tulostuspainikkeet ovat näkyvissä ainoastaan silloin, kun kirjoitin on kytkettynä mittalaitteeseen. HUOM! Tulosteet ovat käytettävissä, jos kirjoitin on kytkettynä ja online -tilassa kytkettäessä virta mittalaitteeseen. HUOM! Monitoimiosa täytyy olla avattu, ennen kuin voidaan tulostaa. HUOM! Tulostus keskeytetään pitämällä peruutuspainiketta pohjassa n. 2 sekuntia, myös silloin jos tulostus on aloitettu vaikka kirjoitin ei ole päällä. HUOM! Imperiaalista mittajärjestelmää käytettäessä (katso asetus 48) ainoastaan Kappaleet -tulostus tulostetaan imperiaalisissa yksiköissä. Muut tulosteet tulostetaan metrijärjestelmän yksiköissä.

24 Käyttöohje Epec 4W Kappaleet Tulostaa työnumeron sekä tehtyjen kappaleiden puulajien ja puutavaralajien nimet, pituuden, juoksumetrit, kappalemäärät, kuutiot (jos kuutiointi käytössä) ja runkojen lukumäärän (jos runkolaskurit käytössä). 5.2 Millimetritulostus (runkoprofiili) Tulostaa kaikki kappaleen kuutiointiin käytetyt pituus/paksuus -tietoparit. Tulostetta voidaan käyttää apuna mittaustarkkuuden kalibroinnissa. Sahatun kappaleen tiedot voidaan tulostaa kappaleen sahauksen jälkeen. 5.3 Täsmäystietojen tulostus Tulostaa pituuden ja paksuuden yksityiskohtaiset täsmäystiedot. 5.4 Kappaletulostus Tulostaa kappalekohtaisesti puutavaralajin / luokan, kappaleen järjestysluvun rungossa, latvaläpimitan, tilavuuden ja pituuden sitä mukaa kun puinti etenee. Tulostus aloitetaan painamalla "Kappaletulostus" -painiketta. Teksti "Kappaletulostus" näkyy mustalla pohjalla ilmoittaen kappaletulostuksen aktiivisuudesta. Tulostus lopetetaan painamalla "Kappaletulostus" -painiketta uudestaan. Kappaletulostuksen lopetuksen yhteydessä mittalaite tulostaa automaattisesti kappaleiden yhteismäärät. HUOM! Kappaletulostusta ei voi lopettaa mittalaitteen virran katkaisulla. 5.5 Runkojen lukumäärä (kirjoitin ei käytössä) Jos kirjoitin ei ole käytössä, tulostusikkunassa näkyy aktiiviselle esivalinnalle tehtyjen runkojen lukumäärä:

25 Käyttöohje Epec 4W ESIVALINTOJEN OHJELMOINTI Esivalinnan / esivalintanapin tietojen muuttaminen aktiivisena. Ollaan muuttamassa puulajia. Tilan aktivointi tapahtuu painamalla haluttua esivalintaa 4 sekuntia monitoimiosan ollessa auki. Puulajin nimi voidaan valita 12:sta mahdollisesta, puutavaralajin nimi 9:stä mahdollisesta. Puulaji Pituus Toleranssi Latvaminimi Puutavaralaji 1. Avaa monitoimiosa ja paina sen esivalinnan näppäintä neljän sekunnin ajan, jonka tietoja haluat muuttaa. 2. Esivalinnan tiedot vaihtuvat kyseiseen näppäimeen ohjelmoituihin tietoihin ja ilmestyvät näytölle. 3. Valitse muutettava tieto ohjelmointipyörällä ja aktivoi muutos kuittauspainikkeella. Kun tietoa ollaan muuttamassa, teksti näkyy mustalla taustalla. 4. Kuittaa muutos painamalla kuittauspainiketta (hylkää peruutuspainikkeella). 5. Poistu ohjelmointitilasta painamalla peruutuspainiketta. HUOM! Sellaisen esivalinnan puulajia ja pituutta ei voi muuttaa, jolle on tehty kappaleita. Tällöin muutos on tehtävä työnumeron (asetus 1) vaihdon yhteydessä. Tietojen lukualueet: 1. Puulaji, lukualue Puutavaralaji, lukualue Pituus, lukualue cm. 4. Toleranssi, lukualue 0 99 mm. Katkaisutoleranssi on pituuden sallittu poikkeama halutusta mitasta. Jos toleranssiksi on asetettu esim. 30 mm, voivat esimerkiksi 4.6 m tukin pituudet olla välillä m. 5. Latvan minimiläpimitta, lukualue mm. Käyttäjä voi muuttaa puulajien ja puutavaralajien nimet itselle sopiviksi ja tallentaa ne mittalaitteen muistiin. Lisätietoja on liitteessä "3. Puulajien ja puutavaralajien nimet". Jos 12 esivalintaa ei riitä, on esivalintojen määrä mahdollista nostaa 22:een. Tämä tapahtuu ohjelmoimalla yksi esivalintanappi ns. esivalintasivun vaihtonapiksi, jolloin kyseistä nappia painamalla otetaan käyttöön laajennettu esivalinta. Lisätietoja on liitteessä "4. Laajennetun esivalinnan käyttöönotto".

26 Käyttöohje Epec 4W30 25

27 Käyttöohje Epec 4W ASETUKSET Asetuksen valintaruutu. Ohjelmointipyörää pyörittämällä voidaan selata eri asetuksia. Asetuksen arvoruutu. Kuittauspainikkeen painaminen aktivoi asetuksen arvon säädön. Asetuksen nimi. Mahdollinen varoitus tai lisäselvitys. HUOM! Vain 7 (11 jos säätyvätilavuuksinen pumppu = proportionaalipumppu) yleisintä säätöä on säädettävissä ilman huoltotilaan menemistä. Huoltotilaan päästään painamalla peruutuspainiketta 4 sekunnin ajan päänäytössä. Tästä merkkinä näytön alariville ilmestyy teksti "SERVICE". Tämän jälkeen kaikki parametrit ovat säädettävissä. Parametrinumerot joiden edessä on K-kirjain vaikuttavat monitoimiosan toimintaan. 7.1 Työnumeron asetus (tietojen nollaus) (1) Antamalla uusi työnumero kaikki vanhat kuutiointi- ym. tiedot nollautuvat. Työnumeroksi on annettava uusi luku (muuten nollausta ei suoriteta). Lukuna voi käyttää esim. kaupan sopimusnumeroa, palstan numeroa tai urakanantajan työlle antamaa numeroa. Peruutuspainiketta painamalla voidaan poistua nollaamatta tilastoja. Työnumeroksi voidaan antaa luku väliltä Syöttötapa (2) Syöttötapa on kaikille puulajeille yhteinen asetus. Syöttötavaksi voidaan valita käsi-, automaatti- tai jatkuva syöttö. Kun käsisyöttö on voimassa, voidaan puuta syöttää vain syöttöpainikkeista ja syöttö pysähtyy valittuun mittaan. Automaattisyötön ollessa voimassa syöttö alkaa automaattisesti, kun painetaan jotain esivalintapainiketta. Jatkuvassa syötössä syöttö alkaa automaattisesti myös katkaisusahauksen jälkeen (ei kaatosahauksen jälkeen) samaan esivalittuun mittaan kuin edelliselläkin kappaleella.

28 Käyttöohje Epec 4W30 27 Syöttötapa valitaan seuraavasti: 1. Aktivoi säätöruutu painamalla kuittauspainiketta. 2. Muuta syöttötapa vaihtamalla ruudun arvoa ohjelmointipyörällä. 3. Hyväksy muutos kuittauspainikkeella tai peruuta (jätä vanha arvo voimaan) peruutuspainikkeella. Syöttötavan arvot ovat: 0 = käsisyöttö 1 = automaattisyöttö (syöttö esivalinnasta) 2 = jatkuva syöttö 7.3 Sahan maksimipulssit (3) Asetetaan sahan asentoilmaisimen maksimipulssimäärä. Jos saha ei sahaa riittävästi suurella puulla, kasvata asetuksen arvoa. Asetusalue on HUOM! Muutoksen jälkeen on monitoimiosa aina avattava ja suljettava. Vasta tämän jälkeen muutettu arvo tulee voimaan. 7.4 Sahan minimipulssit (4) Asetetaan sahalta tuleva vähimmäispulssimäärä. Sahalta tulee aina vähintään tämä määrä pulsseja ennen koteloon palaamista. Jos saha ei sahaa riittävästi pienellä puulla, kasvata asetuksen arvoa. Asetusalue on HUOM! Muutoksen jälkeen on monitoimiosa aina avattava ja suljettava. Vasta tämän jälkeen muutettu arvo tulee voimaan. 7.5 Perusvirtaus (K5) Säädetään hydraulipumpun tuottoa eri liikkeiden ajaksi. Näitä liikkeitä ovat esimerkiksi monitoimiosa auki ja kiinni, kaato ylös ja kääntö vasemmalle ja oikealle. Vaatii proportionaalipumpun. Asetusalue on %

29 Käyttöohje Epec 4W Sahausteho (K6) Säädetään pumpun tuottoa sahauksen aikana. Mikäli tuotto on liian pieni sahaus on hidasta tai ei onnistu. Jos tuotto on liian suuri moottori kuormittuu voimakkaasti. Vaatii proportionaalipumpun. Asetusalue on % 7.7 Ryömintänopeus (K7) Asetuksella asetellaan syötön ryömintänopeus sopivaksi (mitan haku ryöminnällä löytyy nopeasti). Mikäli käytössä on säätyvätilavuuksinen pumppu ja proportionaaliventtiili, ohjaa tämä asetus suoraan pumpun tuottoa ryöminnässä. Vaatii proportionaalipumpun. Asetusalue on % 7.8 Syöttönopeus (K8) Säädetään pumpun kulmaa / tuottoa syötön aikana sopivaksi, eli voidaan rajoittaa pumpun tuottoa. Mikäli tuotto on liian pieni syöttö on hidasta. Säädetään arvo ensin pieneksi ja nostetaan arvoa kunnes nopeus ei enää kasva. Koneen tulee olla käyntilämpöinen. Vaatii proportionaalipumpun. Asetusalue on % 7.9 Yliajotapa (9) Yliajolla tarkoitetaan sitä, että syötetään puuta valitun mitan yli ja peruutetaan sitten mittaan. Voidaan käyttää esim. oksien karsimiseen. Yliajotapa asetellaan seuraavasti: 1. Paina kuittauspainiketta, jolloin varjostus siirtyy arvon kohdalle. 2. Pyöritä ohjelmointipyörästä haluttu arvo. 3. Hyväksy muutos kuittauspainikkeella tai peruuta (jätä vanha arvo voimaan) peruutuspainikkeella. Yliajotavan arvot ovat: 0 = Ei yliajoa. 1 = Yliajo aina käytössä.

30 Käyttöohje Epec 4W Paksuuskäyrän pikakalibrointi (ohut pää ja paksu pää) (10 11) Paksuuskäyrää voidaan kallistaa minimi- ja maksimipäässä ylös- tai alaspäin. Kallistus on tarpeellinen, kun tilavuuden tarkistusmittauksessa on havaittu poikkeamaa. Lisätietoja löytyy liitteestä "2. Paksuuden täsmäys". Kallistusalue on välillä Päiväyksen ja kellonajan asetus (12 15) Päiväys ja kellonaika asetetaan seuraavasti: 1. Valitse asetus, jota haluat muuttaa (vuosi, kuukausi, päivä tai aika). 2. Paina kuittauspainiketta ja säädä haluttu arvo ohjelmointipyörällä. 3. Hyväksy muutos kuittauspainikkeella tai peruuta (jätä vanha arvo voimaan) peruutuspainikkeella Paksuuden mittausennakko (16) HUOM! Mittalaite näyttää paksuutta sahauskohdassa. Paksuuden mittausennakko on paksuuden mittauskohdan etäisyys sahan kohdasta. Tietoa tarvitaan tilavuuden laskentaa ja paksuusrajoihin pysäytystä varten. Asetusalue on cm Kieli (17) Asetetaan käytössä oleva kieli: Fin = Suomi, S = Ruotsi, Gb = Englanti, Deu = Saksa Paksuus käytössä (18) Asetuksella saadaan mittalaite toimimaan ilman tilavuuden laskentaa ja paksuutta. 0 = ei käytössä, 1 = käytössä.

31 Käyttöohje Epec 4W Yliajomatka (19) Yliajomatka on kaikille puulajeille yhteinen. Asetus vaikuttaa ainoastaan jos yliajotapa on muu kuin nolla. Asetusalue on cm. HUOM! Yliajomatka on aina vähintään kaksinkertainen matka verrattuna peruutuksen pysäytysennakkoon (jos yliajotapa on valittu). Yliajoa ei saa poistettua asettamalla yliajomatka nollaksi, vaan on valittava yliajotapa 0 (ei yliajoa) Automaattisyötön yrityskertojen lukumäärä (mitan haku) (20) Automaattisyötössä mittalaite valitsee syöttötavan (nopea, ryömintä tai haku). Jos mittaan ei heti päästä, mittalaite yrittää uuden matkan perusteella uudella syöttötavalla löytää mitan yrityskertojen verran. Jos syöttö on täysin jumittunut kannattaa syöttö keskeyttää käsisyöttöpainikkeella. Hakuyritysten määrä on aseteltava. Sopiva lukema on noin 10. Asetusalue on Pysäytysennakot (21 25) Mittalaite tarkistaa jokaisen pysäytyksen jälkeen todellisen jarrutusmatkan ja korjaa sen mukaan pysäytysennakkoa. Näin pysäytysennakko asettuu oikeaan arvoonsa automaattisesti. Jarrutusmatka on matka, jonka puu liikkuu sen jälkeen kun syöttöventtiilejä ei ole enää avoinna. Pysäytysennakon suurin kertakorjaus (asetus 21, asetusalue mm) voidaan rajoittaa asettamalla kertakorjaus nollaksi, jolloin mittalaite ei korjaa pysäytysennakoita vaan ne pysyvät asetettuina. Tämä on tarpeen esim. puitaessa hankalia puita, jolloin automatiikan on vaikea oppia ennakoita. Pysäytysennakot voidaan asettaa eri syöttötavoille erikseen. Syöttötavat ovat: 1. Nopea eteenpäin (22, asetusalue mm). 2. Hidas eteenpäin (23, asetusalue mm). 3. Nopea taaksepäin (24, asetusalue mm). 4. Hidas taaksepäin (25, asetusalue mm).

32 Käyttöohje Epec 4W30 31 HUOM! Kutakin syöttötapaa käytetään jos ollaan kauempana kuin 2 kertaa tämän ajon jarrumatka. Jos esim. nopean ajon jarrumatka on 200 mm, ajetaan tällä syöttötavalla jos ollaan kauempana kuin 400 mm mitasta, muuten ajetaan hitaalla. Käyttöönoton yhteydessä, tai jos pysäytysennakot ovat jostain syystä muuttuneet, niin että mittaan ajo ei toimi kunnolla, on uudet asetukset "opetettava" järjestelmälle seuraavasti: 1. Aseta pysäytysennakot seuraaviin arvoihin: Nopea eteenpäin = 200 mm Hidas eteenpäin = 20 mm (Ryömintä) Nopea taaksepäin = 150 mm Hidas taaksepäin = 15 mm (Ryömintä) 2. Valitse yliajotapa 0 (ei yliajoa). 3. Aseta katkaisutoleranssi pieneksi (esim. 10 mm). 4. Aseta yrityskertojen määrä (asetus 20) riittävän suureksi (esim 100). 5. Valitse syöttötapa (2) automaattisyötölle (1). 6. Aseta ryömintäpulssin pituus (K38) mahdollisimman pieneksi (esim. 10). Jos käytössä on proportionaalipumppu, säädä ryömintänopeus (K7) pieneksi (esim ). 7. Nosta kierrosluku normaalissa puinnissa käytetylle tasolle. 8. Ota valmiiksi karsittu puu monitoimiosaan ja sahaa tyvikiekko. 9. Paina EV:ltä jokin esivalintamitta (esim. 4,60 m), jolloin mittalaite hakee kyseisen mitan. 10. Paina EV:ltä toinen mitta (esim. 4,30 m), jolloin mittalaite hakee kyseisen mitan. 11. Toista em. kohtia 9 ja 10, eli aja puuta edestakaisin niin monta kertaa, kunnes oikea mitta löytyy aina nopeasti. 12. Aseta kohdissa 3 6 muutetut asetukset takaisin alkuperäisiksi Tilastointitapa (26) Asetuksella saadaan kappaleet rekisteröidyksi joko keskiläpimitan tai latvaläpimitan mukaan tilastoihin. 0 = latvaläpimitta, 1 = keskiläpimitta. HUOM! Muutettaessa tätä asetusta kannattaa tilastot tyhjätä, jotta kone rekisteröisi kaikki kappaleet samoin.

33 Käyttöohje Epec 4W Läpimittaraja (27) Asetuksella saadaan asetettua katsotaanko paksuusraja kappaleen keskeltä vai latvasta. 0 = latvasta, 1 = keskeltä Esivalintasivun vaihtonappi (28) Ohjelmoidaan jokin esivalintapainike esivalintasivun vaihtonapiksi. Tarkempaa tietoa löytyy liitteestä "4. Laajennetun esivalinnan käyttöönotto" Tehdasasetukset (29) Ei tarpeellinen normaalikäytössä. Lukittuna, jos näytössä lukee "Lock". Tällöin tehdasasetuksia ei päästä asettamaan. Tehdasasetukset asettavat esivalinnat ja ohjelmoivat esivalintanäppäimet sekä asettavat osan erikoisasetuksista. Tehdasasetusten jälkeen parametrien arvot on tarkistettava ja tarvittaessa muutettava itselle sopiviksi. Lisätietoa tehdasasetuksista löytyy liitteestä "1. Tehdasasetukset" Tyviperuutus (30) Asetetaan se matka, jonka verran peruutetaan tyveen päin. Tyviperuutusta käytetään otettaessa uusi puu monitoimiosaan, jolloin peruutuksella saadaan karsittua se osa tyvestä, joka jää terien ulkopuolelle puuhun tartuttaessa. Tyviperuutus on käytössä, kun automaattisyöttö (syöttö esivalinnasta) on valittuna. Tyviperuutus voidaan keskeyttää "Syöttö eteen" tai "Syöttö taakse" -painikkeilla. Tyviperuutus suoritetaan kaatosahauksen ja maapuun käsittelyn (kun monitoimiosa on käynyt täysin auki) yhteydessä. Asetusalue cm Runkolaskurit (31) Asetuksella asetetaan mittalaitteen runkolaskurit käyttöön tai pois käytöstä. Runkolaskurit ovat esivalintakohtaiset. Runko tilastoidaan ensimmäisen sahauksen jälkeen aktiiviselle esivalinnalle. Esivalinnoille tilastoidut rungot ilmoitetaan Kappaleet -tulostuksessa. Jos kirjoitin ei ole käytössä, runkojen lukumäärät näkyvät tulostusikkunassa. 0 = ei käytössä, 1 = käytössä.

34 Käyttöohje Epec 4W Avauspulssin pituus (K32) Avauspulssilla asetellaan karsintaterien avausohjauksen kestoaika syötön alussa. Jos pulssi on liian lyhyt, moottori kuormittuu. Jos pulssi on liian pitkä, saattaa esiintyä pituusheittoa. Asetusalue on 0 0,3 s Sahan viive (K33) Asetuksella viivästetään sahan laipan uloslähtöä kotelostaan sahan moottorin käynnistymisen jälkeen (saha ehtii käynnistyä kunnolla). Asetusalue on 0 3 s Syötön viiveet (K34) Asetuksella asetellaan aikaviive eri toimintavaiheiden välille syötössä, jolloin eri toiminnot saadaan toimimaan tasaisesti. Syötön alkaessa on toimintajärjestys seuraava: 1. Pumppu 1 päälle 2. Syötön viive 3. Syöttö 1 päälle 4. Syötön viive 5. Syöttö 2 päälle 6. Syötön viive 7. Syöttö 3 ja 4 sekä pumppu 2 päälle Asetusalue on 0 3 s Pumpun päästöviive (K35) Asetuksella asetellaan aika, jonka pumppu on päällä muiden lähtöjen poiskytkeytymisen jälkeen. Asetusalue on 0 3 s Propopumppu käytössä (K36) Asetuksella ilmoitetaan laitteistolle onko proportionaalipumppu käytössä. Jos proportionaalipumppu ei ole käytössä, niin pumpun kulmaasetuksilla ei ole vaikutusta eivätkä parametrit K5 K8 näy. 0 = ei käytössä, 1 = käytössä.

35 Käyttöohje Epec 4W Hakupulssin pituus (K37) Hakupulssin pituuden esiasetus. Säätyy automaattisesti siten, että puuta pyritään liikuttamaan yhdellä pulssilla 2 cm. Automaattisen säädön takia asetusta ei saa säätää manuaalisesti koneen hakiessa mittaa hakupulsseilla. Esiasetuksen sopiva arvo on Ryömintäpulssin pituus (K38) Ryömintäpulssin pituuden esiasetus. Ei vaikutusta, jos proportionaalipumppu on käytössä. Säätyy automaattisesti siten, että puuta pyritään liikuttamaan yhdellä pulssilla 2 cm. Automaattisen säädön takia asetusta ei saa säätää manuaalisesti koneen hakiessa mittaa ryöminnällä. Esiasetuksen sopiva arvo on Luistonesto (K39) Asetetaan kuinka kauan syöttöjä pidetään päällä, jos pituuspulsseja ei tule. Nolla ilmoittaa, että luistonesto ei ole käytössä. Asetusalue s. Jos aika on liian pieni, niin ajot eivät toimi, koska kone luulee liian aikaisin telojen pyörivän tyhjää Takaterien viive (K40) Kun tyviperuutus on suoritettu, takaterät aukeavat ja puuta aletaan syöttämään valittuun mittaan. Takaterien viiveellä asetetaan se aika, kuinka kauan takaterät pysyvät auki ennen sulkeutumista. Asetusalue 0 2 s Urean syöttöaika (K41) Asetuksella asetellaan sen pulssin pituus, joka aukaisee monitoimiosassa sijaitsevan ureaventtiilin. Asetusalue on 0 1 s.

36 Käyttöohje Epec 4W Urean viive (K42) Asetellaan se pulssimäärä, joka sahan asentoilmaisimelta on tultava ennen kuin monitoimiosassa olevalle ureaventtiilille ohjataan avauspulssi. Asetuksella pyritään ajoittamaan urean syötön alkamiskohta oikeaksi. Asetusalue on Peruutuspumput (K44) Asetuksella valitaan käytetäänkö peruutukseen yhtä vai kahta pumppua. Kahdella pumpulla peruutusta voidaan tehostaa ja nopeuttaa. Jos kaksi pumppua on valittu, toinen pumppu menee päälle sen jälkeen kun venttiili Syöttö taakse 2 on mennyt päälle. Asetusalue on Takaterän tyyppi (K45) Asetuksella ilmoitetaan mittalaitteelle monitoimiosan takaterän tyyppi. Takaterän tyyppiarvot: 0 = monitoimiosassa ei takaterää 1 = neliteräinen monitoimiosa ilman lukkoventtiileitä 2 = neliteräinen monitoimiosa lukkoventtiileillä 3 = monitoimiosassa yksipuolinen takaterä 7.37 Kaatopää alas (K46) Asetuksella määritetään, tapahtuuko kaato alas -toiminto kaatosahauksen jälkeen automaattisesti vai manuaalisesti. Automaattisen kaato alas -toiminnon ollessa voimassa kaatopää lasketaan alas aina sahauksen jälkeen. Manuaalisen kaato alas -toiminnon ollessa voimassa kaatopää lasketaan alas vasta kun "Kaato alas" -painiketta painetaan. Asetusalue 0 2: 0 = manuaalinen kaato alas 1 = automaattinen kaato alas (aktivoituu puun katkaisun jälkeen, laipan aloittaessa paluun koteloon) 2 = automaattinen kaato alas (aktivoituu laipan lähtiessä kotelosta)

37 Käyttöohje Epec 4W Telojen viive (K47) Monitoimiosaa suljettaessa menevät ensin karsintaterät kiinni, jonka jälkeen telat sulkeutuvat. Asetuksella asetellaan viive karsintaterien sulkeutumisen ja telojen sulkeutumisen välille. Puu ei kaatosahauksessa asetu kouraan kunnolla, jos viive on liian lyhyt. Asetusalue 0 1 sekuntia Mittajärjestelmän valinta (48) Valitaan mittalaitteessa käytettävä mittajärjestelmä. Metrijärjestelmässä yksikköinä ovat millimetrit, senttimetrit ja metrit. Imperiaalisessa järjestelmässä yksikköinä ovat tuumat ja jalat. Imperiaalista järjestelmää käytettäessä pituus ilmoitetaan jaloissa ja tuumissa, paksuus ilmoitetaan tuumissa ja kuudestoistaosatuumissa. Kuutiot ilmoitetaan Cunit-yksikköinä. Mittalaite näyttää myös esivalintatiedot, tulostusikkunan tiedot sekä kappaleet tulostuksen imperiaalisen mittajärjestelmän mukaisesti. Mittalaite muuntaa mitat seuraavasti: 10 millimetriä = 1 senttimetri 100 senttimetriä = 1 metri 1 tuuma = 25,4 millimetriä 1 jalka = 305 millimetriä 12 tuumaa = 1 jalka 1 Cunit = 100 kuutiojalkaa 1 kuutiometri = 0,353 Cunit 0 = metrijärjestelmä käytössä, 1 = imperiaalinen järjestelmä käytössä Kaato ylös peruutettaessa (K49) Asetuksella aktivoidaan kaato ylös toiminto peruutuksen aikana. Tällöin puun syöttöä taaksepäin voidaan helpottaa kouraa nostattamalla. Jos toiminto on käytössä, se aktivoituu samanaikaisesti nopean taaksepäin syötön kanssa (eli kun venttiili "Syöttö taakse 2" ohjataan päälle). 0 = toiminto ei käytössä, 1 = toiminto käytössä Sahauksen lisäpuristus (K50) Asetuksella puristetaan kouraa tiukemmin kiinni sahauksessa, jolloin puu pysyy kourassa paremmin paikoillaan. Jos toiminto on käytössä, lisäpuristus aktivoituu aina sahattaessa. 0 = toiminto ei käytössä, 1 = toiminto käytössä.

38 Käyttöohje Epec 4W30 37

39 Käyttöohje Epec 4W TÄSMÄYKSET (KALIBROINNIT) / TESTAUKSET Ikkunaan päästään painamalla kuittauspainiketta kehyksen ollessa tässä Testauspainikkeet, joiden takaa löytyvät testausikkunat (lisätietoa kappaleessa "10. Diagnostiikka") Pituuden kalibrointipainike Paksuuden kalibrointipainike 8.1 Pituuden täsmäys Pituuden täsmäyksessä syötetään puuta sopiva matka, mitataan matka tarkasti ja kerrotaan se mittalaitteelle, jolloin mittalaite laskee pulssimäärän ja pituuden vastaavuuden. Pituuden täsmäys tapahtuu seuraavasti: 1. Suorita sahaus, jolloin juokseva pituusmitta nollautuu. 2. Syötä puuta mielivaltainen mitta (riittävän pitkä, esim. 5 m). 3. Mittaa syötetty matka tarkasti. 4. Valitse ylävalikosta "Testaus / kalibrointi" näyttöikkuna ja valitse ohjelmointipyörällä "Pituuden kalibrointi" ja paina kuittausta. 5. Pyöritä ohjelmointipyörällä mitattu mitta näyttöön ja kuittaa. Pituuslukema. Kalibrointi tapahtuu asettamalla pituuslukema samaksi kuin mitattu lukema ohjelmointipyörää pyörittämällä. Pituuden kalibrointikerroin on pulssin pituus tuhannesosa millimetreinä. Arvoa muutetaan ohjelmointipyörällä vastaa sitä, että pituusanturi lähettää 1 pulssin 1 senttimetrin välein. HUOM! Tarkin tulos saadaan mittaamalla suurempi erä tehtyjä kappaleita ja laskemalla niiden keskimääräinen mittapoikkeama.

40 Käyttöohje Epec 4W Paksuuden pulssialueen kalibrointi HUOM! Täsmällistä tulosta paksuuden täsmäyksessä on mahdotonta saavuttaa, elleivät puristuspaineet ja muut säädöt ole ensin kohdallaan. Paksuuden perustäsmäys tehdään yleensä asennuksen yhteydessä, mutta koska uuden monitoimiosan pulssialue (= liikealueen laajuus) monesti muuttuu on pulssialueen kalibrointi tarpeen muulloinkin. Jos paksuus ei tule näyttöön, voi syynä olla juuri paksuusalueen muuttuminen. Toimenpiteet on suoritettava oikeassa järjestyksessä ja "Monitoimiosa auki" tai "Monitoimiosa kiinni" -painiketta on tarvittaessa pidettävä pohjassa ohjelmoinnin aikana. Paksuuden perustäsmäys tapahtuu seuraavasti: 1. Valitse ylävalikosta "Testaus / kalibrointi" näyttöikkuna. 2. Valitse "Paksuuspulssit" -painike ja paina kuittausnäppäintä. 3. Paina kuittausta mittalaitteen kysyessä kalibroidaanko alue. 4. Avaa ja sulje monitoimiosa muutamia kertoja, kunnes pulssilukema näytössä on vakiintunut samaksi monitoimiosan ollessa kiinni. 5. Paina kuittausta monitoimiosan ollessa kiinni. Nyt paksuuden pulssialue on kalibroitu.

41 Käyttöohje Epec 4W MAHDOLLISIA VIKATILANTEITA 9.1 Mikään ei toimi Mikään ohjaus ei aiheuta monitoimiosassa toimintaa ja mittalaite on pimeänä. Järjestelmään ei tule jännitettä. Tämä voidaan tarkistaa väyläjakomoduulissa olevasta vihreästä merkkivalosta. Oikosulku jännitteensyöttölinjassa. Joka moduulille on sulake väyläjakomoduulissa, jonka punaiset merkkivalot ilmaisevat oikosulusta. Väyläjakomoduulin sulakkeet ovat automaattisia. Jos näytöllä näkyy Saha ulkona symboli vaikka saha on kotelossa, niin Saha kotelossa anturi on todennäköisesti rikki tai jokin muu anturi on oikosulussa. Tällöin on tarkistettava Saha kotelossa anturi sekä kaikkien antureiden käyttöjännitteet. 9.2 Mitan haku ei toimi Haku ajaa liian pitkiä matkoja kerrallaan, jolloin mittaan pysähtyminen ei onnistu. Asennusvirhe: "Syöttö eteen 1" ja "Syöttö taakse" -lähtöjä ei ole kytketty monitoimiosan alimmalle suuntaventtiilille. Monitoimiosan alimmaisen suuntaventtiilin kara ei keskity, mikä voi johtua: 1. Alimman suuntaventtiilin painelinjasta puuttuu kuristin, jolloin liian suuri virtaus estää karan keskittymisen. 2. Suuntaventtiili on likainen. 3. Suuntaventtiilin jousi on kuoleentunut. 4. Pysäytysennakot mittalaitteessa on asetettu liian suuriksi (katso kappale "7.17 Pysäytysennakot"). 9.3 Pituusmittaus ei näytä oikein Mittapyörä ei seuraa puuta. Johtuu yleensä liian löysistä jousista tai mittapyörän pihkaantumisesta tai kulumisesta. Pituusanturi viallinen: 1. Anturi on vanhentunut ja tärinä aiheuttaa katkoksia toiminnassa. 2. Anturi ei ole riittävän laadukas näin vaativaan käyttöön. 3. Anturin kaapelissa on katkos tai löystynyt liitos.

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

1. Sisällysluettelo 2

1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 2. Asennus, käyttöönotto, liittäminen 3 3. Painikkeet 4 4. Näyttö 4 5. Tehdasasetukset 5 6. Perustoiminnot 6 7. Viikonpäivien yhdisteleminen ohjelmoinnissa 7

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

PELIAIKASEURANTAOHJELMAN KÄYTTÖOHJE

PELIAIKASEURANTAOHJELMAN KÄYTTÖOHJE PELIAIKASEURANTAOHJELMAN KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 2. ENNEN OTTELUN ALKUA Kirjautuminen 3 3. TILASTOINTI Aloitusnäkymä ja kokoonpanot 4 Pelaajien vaihtaminen 6 Maali 7 Rangaistukset 8 Poista

Lisätiedot

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on vasenkätiselle lukolle valmistuspäivästä 4/2014 alkaen. Muiden versioiden koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät Viitteet 000067 - Fi ASENNUS ohje inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS on aurinko- & tuulianturi aurinko- & tuuliautomatiikalla varustettuihin Somfy Altus RTS- ja Orea RTS -moottoreihin. Moottorit

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

SAC RDS Futurline MAX Tupla-robotin ohjeet näytteenottoon ja päivämaidon lähetykseen

SAC RDS Futurline MAX Tupla-robotin ohjeet näytteenottoon ja päivämaidon lähetykseen RDS - ohjeet 1 (18) SAC RDS Futurline MAX Tupla-robotin ohjeet näytteenottoon ja päivämaidon lähetykseen Näytteenoton aloittaminen Shuttlen säädöt robotilla Telineen vaihto Näytteenoton lopettaminen Näyteraportin

Lisätiedot

Luxomat PD4-M-TRIO-2DALI-1C-AP tai FP asennus ja säätöohje

Luxomat PD4-M-TRIO-2DALI-1C-AP tai FP asennus ja säätöohje Luxomat PD4-M-TRIO-2DALI-1C-AP tai FP asennus ja säätöohje Niclas Nylund 13.4.2016 PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C tunnistin Tunnistin on erityisesti koululuokkiin suunniteltu läsnäolotunnistin tunnistin. Tunnistin

Lisätiedot

TIEHÖYLÄN TERÄN KALTEVUUDEN SÄÄTÖJÄRJESTELMÄ GRADER WATCHMAN. Käyttöohjeet

TIEHÖYLÄN TERÄN KALTEVUUDEN SÄÄTÖJÄRJESTELMÄ GRADER WATCHMAN. Käyttöohjeet TIEHÖYLÄN TERÄN KALTEVUUDEN SÄÄTÖJÄRJESTELMÄ GRADER WATCHMAN Käyttöohjeet 2 Sisällysluettelo sivu 1. Käyttötarkoitus 3 2. Terän kaltevuuden säätöjärjestelmän rakenne 4 3. Tekniset tiedot 4 4 Tiehöylän

Lisätiedot

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje LADDOMAT MR Asennus- ja käyttöohje Laddomat MR on erillisellä liitäntäkeskuksella (LK) varustettu säätölaite. Siinä on 3 relettä ja 4 lämpötilatunnistintuloa. Käytettävissä on useita erilaisia ohjausvaihtoehtoja.

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

e t BLÄUER - NURMI 2003 versio 1.05

e t BLÄUER - NURMI 2003 versio 1.05 e t BLÄUER - NURMI 2003 versio 1.05 WWW.KASITYO.COM ONNISTUNUT JAKKARA 1. Listat ovat tasaisin välein ja naulat suorassa rivissä. Naulojen päät ovat puun sisässä, eikä yhtään naulaa vinossa. Naulauksessa

Lisätiedot

TERMOMAT 4 - käyttöohje. Elektroninen lämpötilaerosäätäjä aurinkolämmityslaitteiston kiertovesipumpun ohjaukseen

TERMOMAT 4 - käyttöohje. Elektroninen lämpötilaerosäätäjä aurinkolämmityslaitteiston kiertovesipumpun ohjaukseen TRMOMT 4 - käyttöohje lektroninen lämpötilaerosäätäjä aurinkolämmityslaitteiston kiertovesipumpun ohjaukseen TRMOMT 4 lektroninen lämpötilaerosäätäjä aurinkolämmityslaitteiston kiertovesipumpun ohjaukseen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA CF9001

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA CF9001 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle KONICA MINOLTA CF9001. Löydät kysymyksiisi vastaukset KONICA MINOLTA CF9001 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Koskestusnäytöllinen termostaatti 3A asetusten muuttaminen Primex-lattialämmitysjärjestelmälle sopivaksi.

Koskestusnäytöllinen termostaatti 3A asetusten muuttaminen Primex-lattialämmitysjärjestelmälle sopivaksi. 450007 Koskestusnäytöllinen termostaatti 3A asetusten muuttaminen Primex-lattialämmitysjärjestelmälle sopivaksi. Edistyneet asetukset: Asetuksia muuttamaan pääsee, kun painaa ensin POIS/PÄÄLLE-painikkeesta

Lisätiedot

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Liite 4 1(19) KEMIN ENERGIA Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Janne Pirttimaa 12.2.2013 Liite 4 2(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistäminen bluetoothilla... 3 2. Ongelmatilanteet ja ratkaisut...

Lisätiedot

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on oikeakätiselle lukolle. Pystymallisen lukon koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset toimituksen yhteydessä

Lisätiedot

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE Käyttöohje Onneksi olkoon, olet hankkinut ensiluokkaisen näytön! iloft VDS- laitteessa on handsfree- toiminto, sen värinäytön avulla voit kommunikoida ovipuhelimen

Lisätiedot

Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin

Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin Päivitetty 16.3.2012 KÄYTTÖÖNOTTO 1. Päivitetään ohjelmaversio 2010.1.1 (tai uudempi) ohjelman tukisivuilta. Ohjeen julkaisuhetkellä versio löytyy tukisivujen

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

DIMLITE Single. Sähkönumero Käyttöohje

DIMLITE Single. Sähkönumero Käyttöohje DIMLITE Single Sähkönumero 2604220 Käyttöohje T1 sisääntulo T1 sisääntulo Yksittäispainikeohjaus Nopea painallus T1 painikkeesta sytyttää valaistuksen viimeisimmäksi aseteltuun tilannearvoon. Toinen lyhyt

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 7-30 liite Asennus- ja käyttöohjeiden Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 7-30:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet

Lisätiedot

TAC Xenta 4292. Xenta 4292 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007

TAC Xenta 4292. Xenta 4292 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007 TAC Xenta 4292 Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007 TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4000 on sarja esiohjelmoituja säätimiä, joissa on kaukoliityntämahdollisuus

Lisätiedot

Tulostaminen koulun koneilta Sibelius-tulostimelle voi tulostaa seuraavilta koulun koneilta

Tulostaminen koulun koneilta Sibelius-tulostimelle voi tulostaa seuraavilta koulun koneilta Sibelius-tulostin Monistamossa on uusi tulostin nimeltään sibelius, joka korvaa vanhan topelius-tulostimen. Tällä uudella tulostimella on käytössä tulostusmäärien seuranta sekä henkilökohtainen tulostussaldo.

Lisätiedot

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SEIKO-kello PERPETUAL CALENDAR Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SNQ 003 P Onnittelemme Sinua tämän analogisen SEIKO -kvartsikellon Cal. 6A32 hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolella ennen kellon käyttöönottoa voidaksesi

Lisätiedot

Ecodan NG C-Generation. Käynnistysopas

Ecodan NG C-Generation. Käynnistysopas Ecodan NG C-Generation Käynnistysopas Käytettäväksi asennusoppaan rinnalla Varmista että sähkökytkennät ovat oikein ja että Dip-kytkimet ovat oikeissa asennoissa ennen kuin sähköt kytketään päälle. HUOM!

Lisätiedot

FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen)

FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen) KÄYTTÄJÄN OPAS FIN Ohjelmointivalikko: RF-AJASTIN JA RF-KYTKENTÄYKSIKKÖ Paina +/- painikkeita: aluenumero alkaa vilkkua. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai käyttäjän ohjelma (ks. käyttäjän

Lisätiedot

Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli

Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli Ensimmäinen laitos Ensimmäinen painos Koodi 1277289FI Käyttöoppaan täydennysosa Ensimmäinen laitos - Ensimmäinen painos Johdanto Vaara Konetta koskevien

Lisätiedot

Ohjeita kirjan tekemiseen

Ohjeita kirjan tekemiseen Suomen Sukututkimustoimisto on yhdessä Omakirjan kanssa tehnyt internetiin uuden Perhekirja-sivuston. Se löytyy osoitteesta: www.omakirja.fi -> Kirjat -> Perhekirja tai http://www.omakirja.fi/perhekirja?product=6

Lisätiedot

TAC Xenta 4262 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007. TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja.

TAC Xenta 4262 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007. TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4262 Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007 TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4000 on sarja esiohjelmoituja säätimiä, joissa on kaukoliityntämahdollisuus

Lisätiedot

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU Yleisimmät ongelmat CGI (Mukana) sovellus Sovelluksen päivittäminen Lataaminen ja asennus Kielen vaihtaminen Ympäristön vaihtaminen (tuotanto-testi) Uudelleenasennus Pakotettu

Lisätiedot

Ohjausjärjestelmä 9-2

Ohjausjärjestelmä 9-2 KÄYTTÖOHJE Ohjausjärjestelmä 9-2 Versio 201602 Tuotenro 9000042 Alkuperäinen käyttöohje Ohjausjärjestelmä 9-2 Sisällysluettelo 1 Johdanto...4 1.1 Yleistä... 4 1.2 Ympäristö... 4 2 Turvallisuusmääräykset...4

Lisätiedot

Rengaspaineiden valvontajärjestelmä (TPMS)

Rengaspaineiden valvontajärjestelmä (TPMS) Ohje nro Versio Osa nro 31330604 1.7 31414189, 31201481 Rengaspaineiden valvontajärjestelmä (TPMS) Sivu 1 / 9 Erikoistyökalut T9513035 TPMS-TYÖKALU Työkalunumero: T9513035 Työkalun selostus: TPMS-TYÖKALU

Lisätiedot

1.1. Luentayksikön kytkentä Luentayksikön layout on esitetty kuvassa 1 ja riviliittimet taulukossa 1.

1.1. Luentayksikön kytkentä Luentayksikön layout on esitetty kuvassa 1 ja riviliittimet taulukossa 1. 1 (9) 1. LONIX VEDENMITTAUSRATKAISUN KÄYTTÖOHJE Lonix vedenmittausratkaisu on suunniteltu käyttöveden huoneistokohtaiseen mittaukseen rivi- ja kerrostaloissa. Järjestelmä voidaan helposti toteuttaa yksinkertaisena

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

PIKAOPAS HÄIRIÖTILANTEITA VARTEN

PIKAOPAS HÄIRIÖTILANTEITA VARTEN 1 Rostek-Tekniikka Oy 7.9.2007 GENIE-HENKILÖNOSTIMET PIKAOPAS HÄIRIÖTILANTEITA VARTEN Tämän pikaoppaan tarkoitus on auttaa nostimen käyttäjää tai vuokraamon henkilöstöä selvittämään nostimen käyttöhäiriötilanne

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Epec 4W50 Apt MITTALAITE HUOM! Lue tämä käyttöohje ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita. Versio 2.43 Keto 2L Seinäjoki 16.2.

KÄYTTÖOHJE Epec 4W50 Apt MITTALAITE HUOM! Lue tämä käyttöohje ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita. Versio 2.43 Keto 2L Seinäjoki 16.2. KÄYTTÖOHJE Epec 4W50 Apt MITTALAITE HUOM! Lue tämä käyttöohje ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita. Versio 2.43 Keto 2L 16.2.2000 Seinäjoki Finland Käyttöohje Epec 4W50 Apt 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Parametrit voimansiirtolinja. Johdanto. SDP3:n päällirakentajien versio

Parametrit voimansiirtolinja. Johdanto. SDP3:n päällirakentajien versio Johdanto Tässä asiakirjassa kuvataan voimansiirtolinjaan liittyvät parametrit. Parametrien luettelon rajaamiseksi tässä kuvataan vain parametrit, joista on todennäköisesti hyötyä päällirakentajille. Johdanto

Lisätiedot

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukkojen EH-LP-808A, 908, 905 asettelu osaksi Kotihälytin järjestelmää Ennen asettelujen aloittamista: 1. Sormenjälkilukon (EH-LP-808A) tai koodilukon (EH-LP-908

Lisätiedot

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä mittaava pistorasiakytkin sisäkäyttöön 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen

Lisätiedot

Roth Touchline + -sovellus

Roth Touchline + -sovellus Roth Touchline + -sovellus Käyttöohje Living full of energy 1/7 Onnittelut uudelle Roth Touchline+ -sovelluksen käyttäjälle Android- ja ios-käyttöjärjestelmille tarkoitetun Roth Touchline+sovelluksen avulla

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 5 Liite Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 5:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet 4 2.1 Käyttötavat 4 2.1.1 Nopea

Lisätiedot

Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten.

Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Xerox WorkCentre 9/9 -monitoimitulostin Kopioiminen. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Laske syöttölaite alas.. Peruuta mahdolliset

Lisätiedot

LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PHV-2606-S 2016 / 07

LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PHV-2606-S 2016 / 07 LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PV-2605-S PV-2606-S PHV-2605-S PHV-2606-S 2016 / 07 YLEISTÄ Kun liesikupu on osana kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmää varustetaan liesikupu avattavalla

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gobain Pipe Systems Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Strömberginkuja 2 00380 Helsinki Finland

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Psoriasisliitto Nettijäsenrekisterin Koulutustilaisuus 11.2.-12.2. Nettijäsenrekisterin ohje

Psoriasisliitto Nettijäsenrekisterin Koulutustilaisuus 11.2.-12.2. Nettijäsenrekisterin ohje Psoriasisliitto Nettijäsenrekisterin Koulutustilaisuus 11.2.-12.2. Nettijäsenrekisterin ohje Kirjautumissivu löytyy osoitteesta https://njr.yap.fi/cgi-bin/rpj2v3/dispat.exe. Anna käyttäjätunnus ja salasana.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. (valo) Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämillä kirjaimilla.

KÄYTTÖOHJE. (valo) Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämillä kirjaimilla. CASIO-moduuli 3074 KÄYTTÖOHJE W-110 KÄYTTÖOHJETTA KOSKEVA HUOMAUTUS (valo) Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämillä kirjaimilla. KELLON TOIMINNOT Paina C-painiketta toiminnon vaihtoa

Lisätiedot

Fin v2.0. VV4 Käsikirja

Fin v2.0. VV4 Käsikirja Fin v2.0 Käsikirja www.safeline.se Sisältö Sisältö Esittely 1 Asennus 3 Merkit, jotka voidaan näyttää 4 Ohjelmointi 5 Ohjelmoinnin 1. vaihe 6 Ohjelmoinnin 2. vaihe 8 Ohjelmoinnin 3. vaihe 9 Ohjelmoinnin

Lisätiedot

TigerStop Standard Digitaalinen Syöttölaite / Stoppari

TigerStop Standard Digitaalinen Syöttölaite / Stoppari Perkkoonkatu 5 Puh. 010 420 72 72 www.keyway.fi 33850 Tampere Fax. 010 420 72 77 palvelu@keyway.fi TigerStop Standard Digitaalinen Syöttölaite / Stoppari Malli Työpituus Kokonaispituus Standardi mm mm

Lisätiedot

Käyttöohje CONDUCTOR

Käyttöohje CONDUCTOR CONDUCTOR TASO 1 W1 1 2 Oikeudet muutoksiin pidätetään. 20090514 www.swegon.fi Tietoa CONDUCTORista CONDUCTOR on säätöjärjestelmä huonelämpötilan ohjaukseen. Voit itse luoda miellyttävän sisäilmaston säätämällä

Lisätiedot

HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN

HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN 1 HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN Valitse Opintojen rekisteröinti -valikosta Hyväksilukeminen. Voit valita Näytettävät opinnot -osiosta, mitkä opiskelijan suorituksista näkyvät aktiivisina

Lisätiedot

GO XSE Pikaopas. Etupaneeli. Järjestelmäasetukset-valintaikkuna. Nro Näppäin Toiminto

GO XSE Pikaopas. Etupaneeli. Järjestelmäasetukset-valintaikkuna. Nro Näppäin Toiminto GO XSE Pikaopas FI Etupaneeli 1 Nro Näppäin Toiminto 1 Virta Jos painiketta painetaan kerran, näyttöön avautuu Järjestelmäasetukset-valintaikkuna. Käynnistä tai sammuta yksikkö painamalla tätä painiketta

Lisätiedot

Versio Fidelix Oy

Versio Fidelix Oy Versio 1.96 2014 Fidelix Oy Sisällysluettelo 1 Yleistä... 4 1.1 Esittely... 4 1.1 Toimintaperiaate... 5 1.2 Käyttöönotto... 6 2 Käyttöliittymä... 7 2.1 Päävalikko ja käyttö yleisesti... 7 2.2 Säätimen

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Oyj 2 (11) Hallintakäyttöliittymä ohjeet 1 Yleistä Yritysten ylläpitäjät Hallinnoivat tiettyjä yrityksen palvelunumeroita Hallinnoivat

Lisätiedot

TIEA343 - Robottiohjelmointi 2011

TIEA343 - Robottiohjelmointi 2011 Samuli Rahkonen 6.7.2011 TIEA343 - Robottiohjelmointi 2011 Tämä on Jyväskylän yliopistossa järjestetyn robottiohjelmointikurssin harjoitustyön dokumentaatio. Robotin tarkoitus Robotin tarkoitus on ampua

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE IQNAVIGATOR-KÄSIPÄÄTE GOLD RX/PX/CX/SD Generation F

KÄYTTÖOHJE IQNAVIGATOR-KÄSIPÄÄTE GOLD RX/PX/CX/SD Generation F KÄYTTÖOHJE IQNAVIGATOR-KÄSIPÄÄTE GOLD RX/PX/CX/SD Generation F Sisällys 1. IQnavigator-käsipääte...3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Käyttö... 4 1.3 Painikkeet... 5 1.4 Näytön symbolit... 5 1.5 Näppäimistö... 6 2.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje Vexve Controls - Vexve AM CTS vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje VEXVE AM CTS Vexve AM CTS on kompakti elektroninen vakiolämpötilasäätäjä joka säätää sekoitusventtiiliä niin, että menoveden lämpötila

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

5 ] ollessasi käyttäjätilassa

5 ] ollessasi käyttäjätilassa 7.3 Käyttäjäkoodien ohjelmointi. Näppäile [ [ 5 ollessasi käyttäjätilassa. Näppäile käyttäjänumero jonka haluat vaihtaa [ 0 - [ numero 4) 5, esim. 04 (käyttäjä 3. Näppäile uusi käyttäjäkoodi (XXXX,X,X)

Lisätiedot

Sivunumerot ja osanvaihdot

Sivunumerot ja osanvaihdot Sivunumerot ja osanvaihdot WORD 2010 Sivu 1 / 11 Sivunumerot ja osanvaihdot HUOM ohje on tehty toimimaan WORD 2010 -tekstinkäsittelyohjelmalla. Ohje saattaa toimia tai olla toimimatta myös uudemmille tai

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 9.11.2008 1 (11) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

Männyn laaturajojen integrointi runkokäyrän ennustamisessa. Laura Koskela Tampereen yliopisto 9.6.2003

Männyn laaturajojen integrointi runkokäyrän ennustamisessa. Laura Koskela Tampereen yliopisto 9.6.2003 Männyn laaturajojen integrointi runkokäyrän ennustamisessa Laura Koskela Tampereen yliopisto 9.6.2003 Johdantoa Pohjoismaisen käytännön mukaan rungot katkaistaan tukeiksi jo metsässä. Katkonnan ohjauksessa

Lisätiedot

Adobe Digital Editions -ohjeet

Adobe Digital Editions -ohjeet Adobe Digital Editions -ohjeet Adobe Digital Editions on Adoben e-kirjojen lukemiseen tarkoitettu kevyt erillinen lukuohjelma, joka on ollut käytössä Adobe Reader -ohjelman 8-versiosta alkaen. Ohjelman

Lisätiedot

1: Virtalähteen johto (3x1.5mm) 2: 24V johto moottorien välille (2x1mm)

1: Virtalähteen johto (3x1.5mm) 2: 24V johto moottorien välille (2x1mm) Asentaaksesi portin moottorin, tee seuraavasti: 1: tuo 230V virtaa toiselle tolpalle, mahdollisimman lähelle moottoria. 2: yhdistä tolpat toisiinsa 2x1mm2 kaapelilla (ei sisälly pakettiin). Oranssi ICT25mm

Lisätiedot

Elco elektroninen termostaatti ELTH

Elco elektroninen termostaatti ELTH Keskus Lämpötilasäätimet ja -anturit Elco elektroninen termostaatti ELTH Elektroninen termostaatti DIN-kiskoon On-off säätö digitaalinäytöllä NTC-anturi, säätöalue -35 C...+99 C Yksi tai kaksi relelähtöä

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

Luku 8. Aluekyselyt. 8.1 Summataulukko

Luku 8. Aluekyselyt. 8.1 Summataulukko Luku 8 Aluekyselyt Aluekysely on tiettyä taulukon väliä koskeva kysely. Tyypillisiä aluekyselyitä ovat, mikä on taulukon välin lukujen summa tai pienin luku välillä. Esimerkiksi seuraavassa taulukossa

Lisätiedot

KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) Käyttöohje rekisterinpidon yhteyshenkilölle 3.5.2016

KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) Käyttöohje rekisterinpidon yhteyshenkilölle 3.5.2016 KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) MML Käyttövaltuushallintaan mennään osoitteen https://vatu.idmservice.nls.fi kautta. Valitse tunnistautumismenetelmä, joka sinulla on käytössäsi. KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA

Lisätiedot

- 4 - - 5 - kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia).

- 4 - - 5 - kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia). kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia). 4.4 Merkkivalojen tila A. GSM merkkivalo (Sininen): Tietoliikennesignaalin merkkivalo. Kun laite on yhdistetty GSM verkkoon,

Lisätiedot

Sisällys. Käyttöohje. Kilometrien syöttö ja muokkaus, sekä palkanlaskentaan vietävän laskutuksen lisäys

Sisällys. Käyttöohje. Kilometrien syöttö ja muokkaus, sekä palkanlaskentaan vietävän laskutuksen lisäys Käyttöohje Kilometrien syöttö ja muokkaus, sekä palkanlaskentaan vietävän laskutuksen lisäys Sisällys 1 Kilometrien syöttö...2 1.1 Uusien kilometrien syöttö kun ajetaan Profiilin autoilla...2 1.1.1 Normaali

Lisätiedot

KÄYTÖN JÄLKEEN HUOLEHDI, ETTÄ KAIKKI PALAUTETAAN PAIKALLEEN JA LAITTEET SAMMUTETAAN ASIANMUKAISESTI.

KÄYTÖN JÄLKEEN HUOLEHDI, ETTÄ KAIKKI PALAUTETAAN PAIKALLEEN JA LAITTEET SAMMUTETAAN ASIANMUKAISESTI. KÄYTÖN JÄLKEEN HUOLEHDI, ETTÄ KAIKKI PALAUTETAAN PAIKALLEEN JA LAITTEET SAMMUTETAAN ASIANMUKAISESTI. Sisällys 1. Perusvalaistus ja valkokangas... 1 2. Tietokone, dokumenttikamera, kevyt äänentoisto, netti

Lisätiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot Tuotetiedot Hands free -laite Mikrofoni Lyhyt mikrofoni 1 12 V -liitin 2 Mikrofoniliitäntä 3 Linkkipainike 4 Toiminnon merkkivalo (sininen/punainen) 5 Soittopainike 6 Äänenvoimakkuuden lisääminen (+) Käyttö

Lisätiedot

T-Cam IPC800 HD valvontakamera

T-Cam IPC800 HD valvontakamera T-Cam IPC800 HD valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen... 2 Asetusten nollaus...

Lisätiedot

IR Communicator 3 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA

IR Communicator 3 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA IR Communicator 3 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA Koodi nro 2071 1111 Koodi nro 2071 1111 Rev. 0 Sivu 2/13 IR Communicator 3 Käyttäjän käsikirja Esipuhe Tämä käsikirja on tarkoitettu IR Communicator 3 laitteelle,

Lisätiedot

Hälyri-tietojärjestelmän järjestelmätestaussuunnitelma ja -raporttimalli

Hälyri-tietojärjestelmän järjestelmätestaussuunnitelma ja -raporttimalli Hälyri-tietojärjestelmän järjestelmätestaussuunnitelma ja -raporttimalli Laatijat: Veli Mikko Puupponen ja Ilkka Rautiainen Päivämäärä: 26.5.2014 Versio: 1.0.0 1. Testausympäristö ja yhteenveto Testatun

Lisätiedot

E-RESULTS LITE -OHJEET

E-RESULTS LITE -OHJEET E-RESULTS LITE -OHJEET 1 ALKUVALMISTELUT Huolehdi ennen rastiesi pitoa, että Tulospalvelutietokoneen akku on ladattu täyteen Seuran EMIT-kortit ovat tallessa ja selkeästi erillään lähtöleimasimesta. Lähtö-

Lisätiedot

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto HDS Gen3 Pikaopas FI Yleiskuvaus 1 4 6 5 7 2 3 8 9 10 11 Nro Näppäin Toiminto 1 Kosketusnäyttö 2 Sivut-näppäin Aktivoi aloitussivun Kohdistin- Siirtää kohdistinta, siirtyy valikkokohteissa ja säätää arvoja

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot