KÄYTTÖOHJE. Epec 4W30 MITTALAITE HUOM! Lue tämä käyttöohje ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita. Versio 1.25 Keto 2L

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖOHJE. Epec 4W30 MITTALAITE HUOM! Lue tämä käyttöohje ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita. Versio 1.25 Keto 2L 10.9.2001."

Transkriptio

1 KÄYTTÖOHJE Epec 4W30 MITTALAITE HUOM! Lue tämä käyttöohje ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita. Versio 1.25 Keto 2L Seinäjoki Finland

2

3 Käyttöohje Epec 4W30 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ Johdanto EPEC-tuotteet EPEC 4W Käytetyt termit KÄYTTÖLIITTYMÄ TOIMINTA Alkutoimet Oletettu puun korjuutapa Ajon eri vaiheet Tilavuuden laskenta (mikäli paksuus on käytössä) Poikkeustilanteet Pudonneen puun käsittely Haarapuun käsittely Maapuun käsittely MONITOIMIOSAN TOIMINNOT Terät auki Telat auki Takaterä Urea Kääntö vasempaan Kääntö oikeaan Syöttö eteen Syöttö taakse Ryömintä Monitoimiosa auki Monitoimiosa kiinni Sahaus Kaato ylös / alas TULOSTUS Kappaleet Millimetritulostus (runkoprofiili) Täsmäystietojen tulostus Kappaletulostus Runkojen lukumäärä (kirjoitin ei käytössä)... 23

4 Käyttöohje Epec 4W ESIVALINTOJEN OHJELMOINTI ASETUKSET Työnumeron asetus (tietojen nollaus) (1) Syöttötapa (2) Sahan maksimipulssit (3) Sahan minimipulssit (4) Perusvirtaus (K5) Sahausteho (K6) Ryömintänopeus (K7) Syöttönopeus (K8) Yliajotapa (9) Paksuuskäyrän pikakalibrointi (ohut pää ja paksu pää) (10 11) Päiväyksen ja kellonajan asetus (12 15) Paksuuden mittausennakko (16) Kieli (17) Paksuus käytössä (18) Yliajomatka (19) Automaattisyötön yrityskertojen lukumäärä (mitan haku) (20) Pysäytysennakot (21 25) Tilastointitapa (26) Läpimittaraja (27) Esivalintasivun vaihtonappi (28) Tehdasasetukset (29) Tyviperuutus (30) Runkolaskurit (31) Avauspulssin pituus (K32) Sahan viive (K33) Syötön viiveet (K34) Pumpun päästöviive (K35) Propopumppu käytössä (K36) Hakupulssin pituus (K37) Ryömintäpulssin pituus (K38) Luistonesto (K39) Takaterien viive (K40) Urean syöttöaika (K41)... 34

5 Käyttöohje Epec 4W Urean viive (K42) Peruutuspumput (K44) Takaterän tyyppi (K45) Kaatopää alas (K46) Telojen viive (K47) Mittajärjestelmän valinta (48) Kaato ylös peruutettaessa (K49) Sahauksen lisäpuristus (K50) TÄSMÄYKSET (KALIBROINNIT) / TESTAUKSET Pituuden täsmäys Paksuuden pulssialueen kalibrointi MAHDOLLISIA VIKATILANTEITA Mikään ei toimi Mitan haku ei toimi Pituusmittaus ei näytä oikein Paksuusmitta ei tule näyttöön Paksuusmittaus ei näytä oikein Ylisahauksen esto ei toimi Paksuus- ja pituusanturin tarkistus Antureiden jännitteenvalvonta DIAGNOSTIIKKA Lähdöt Anturit Kytkimet Hyttilähdöt Esivalintanäppäimet ASENNUS VIRHEILMOITUSLUETTELO TEKNISET TIEDOT LIITE 1 TEHDASASETUKSET (29) LIITE 2 PAKSUUUDEN TÄSMÄYS LIITE 3 PUULAJIEN JA PUUTAVARALAJIEN NIMET LIITE 4 LAAJENNETUN ESIVALINNAN KÄYTTÖÖNOTTO... 62

6 Käyttöohje Epec 4W30 5 MUUT LIITTEET: Kytkentäkaaviot (3 s.) Kouramoduulin asennusohje (1 s.) Takuuehdot (1 s.)

7 Käyttöohje Epec 4W YLEISTÄ 1.1 Johdanto Tämän ohjekirjan tarkoituksena on perehdyttää lukija harvesterikäyttöön tarkoitetun Epec 4W30 -mittalaitteen ominaisuuksiin ja käyttöön. Tämän ohjeen huolellinen lukeminen ja omaksuminen helpottavat järjestelmän tehokasta hyödyntämistä ja näin koko metsäkoneen tuottavuuden lisäämistä. 1.2 EPEC-tuotteet Epec-tuotteet ovat Epec Oy:n valmistamia metsäkonekäyttöön tarkoitettuja ohjaus- ja mittausjärjestelmiä, joiden suunnittelussa ja valmistuksessa on hyödynnetty alan viimeisintä tekniikkaa. Erityisesti huomiota on kiinnitetty toiminnan luotettavuuteen ja tarkkuuteen vaativissa olosuhteissa sekä käytön helppouteen laitteiden monipuolisuudesta huolimatta. Epec-tuotteet on kehitetty tiiviissä yhteistyössä metsäkonevalmistajien, metsäyhtiöiden ja koneurakoitsijoiden kanssa parantamaan puun käsittelyn, mittauksen ja korjuun tuottavuutta. Epec-tuotteiden ominaisuudet ovat hyvin monipuoliset. Silti laitteiden käyttö on tehty niin helpoksi, että kaikki käyttäjät voivat hyödyntää ominaisuuksia täysipainoisesti. 1.3 EPEC 4W30 Näyttömoduuli Ohjauspainikkeet ja esivalinnat Ohjelmointipyörä Hyttimoduuli Kouramoduuli Monitoimiosassa Kirjoitin (lisävaruste) HUB Neljä johdinta Väyläjakomoduuli

8 Käyttöohje Epec 4W30 7 Epec 4W30 on monitoimiosan toimintojen ohjaukseen tarkoitettu järjestelmä. Monitoimiosan eri toiminnoille on omat ohjauspainikkeensa (yleensä koneen ohjauskahvoissa), joilla päästään ohjaamaan kutakin toimintoa erikseen. Puun syöttö voi tapahtua joko automaatti- tai käsisyötöllä. Automaattisyöttö käynnistetään valitsemalla mittalaitteen esivalintanäppäimistöltä (jatkossa EV) haluttu mitta, jolloin puu ajetaan automaattisesti valittuun mittaan. Käsisyöttö tapahtuu tämän ohjeen kohtien Syöttö eteen, Syöttö taakse ja Ryömintä mukaisesti. Epec 4W30 koostuu kolmesta erillisestä moduulista (näyttö-, hytti- ja kouramoduuli) sekä väyläjakoyksiköstä, esivalintanäppäimistöstä, ohjelmointipyörästä ja ohjauspainikkeista. Moduulit on yhdistetty toisiinsa CAN-väylällä (Controller Area Network), joka on nopea ja häiriönsietokykyinen tiedonsiirtoväylä. Esivalintanäppäimistö on joko integroituna kahvoihin tai asennettuna koneen ohjausvivuston välittömään läheisyyteen, ja sillä valitaan millaisia kappaleita puusta tehdään (puulaji, puutavaralaji, pituus, toleranssi ja latvapaksuusraja). Laitteiston moitteettoman toiminnan edellytyksenä on, että ennen niiden käyttöä luetaan käyttöohjeet läpi ja ymmärretään eri asetusten merkitykset. Myös pituus ja paksuus täytyy täsmätä (kalibroida), ja jokainen asetus on tarkistettava ja tarvittaessa asetuksiin on asetettava järkevät arvot. Tässä ohjekirjassa paksuudesta puhuttaessa oletetaan, että paksuusanturi on käytössä. Paksuusrajat eivät vaikuta mittaanajoon, mikäli paksuus ei ole käytössä. HUOM! Hyvä tapa on kytkeä mittalaite päälle vasta koneen ollessa käynnissä, sillä metsäkoneen sähköjärjestelmän häiriöt korostuvat usein käynnistyksessä. 1.4 Käytetyt termit Harvesteri: Monitoimiosa: Puunkorjuukone, jolla suoritetaan puun kaato, karsinta ja katkonta halutun mittaisiksi kappaleiksi. Harvesteri koostuu alustakoneesta, nosturista ja monitoimiosasta. Nosturiin asennettava osa, jolla suoritetaan puun kaato, karsinta ja katkonta. Tässä osassa sijaitsevat saha, syöttötelat, karsimaterät, tartuntaterät jne.

9 Käyttöohje Epec 4W30 8 Esivalinnat: Esivalintapainike: Automaattisyöttö: Ohjauspainikkeet: Ohjelmointipyörä: Kohdistin: Näyttöikkuna: Ylävalikko: Näyttönäppäin: Kuittauspainike: (vihreä painike) Peruutuspainike: (punainen painike) Aktivointi: Etukäteen ohjelmoidut tiedot (puulaji, puutavaralaji, pituus, toleranssi ja latvaminimi), joiden perusteella katkotaan halutun pituisia ja paksuisia kappaleita. Painike jolla valitaan tietty esivalinta. Mittaanajo aloitettu esivalintanappia painamalla. Painikkeet, joilla manuaalisesti ohjataan monitoimiosa tekemään haluttuja toimintoja. Esim. sahauspainike. Pyörää pyörittämällä siirretään kohdistinta näytöllä ja muutetaan säätöarvoja. Suorakaiteen muotoinen kehys, jota liikutellaan näytöllä ohjelmointipyörällä. Tietyn kokonaisuuden muodostava graafinen ikkuna näytöllä, jossa näytetään ja säädetään toimintoja. Kuvakkeet näytön ylälaidassa johon kohdistin saadaan painamalla peruutuspainiketta. Kun kohdistin on kuvakkeen ympärillä ja painetaan kuittauspainiketta, uusi näyttöikkuna avautuu. Näyttöyksikön näytölle ilmestyvä neliön muotoinen kehys, johon kohdistin saadaan siirtymään ohjelmointipyörää pyörittämällä. Näppäimiä on kahdenlaisia: Säätönäppäimiä jolloin kuittauksen painaminen kehyksen ollessa säätönäppäimessä aktivoi säädön. Tämän jälkeen säätöarvoa voidaan muuttaa ohjelmointipyörää pyörittämällä. Toimintonäppäimiä joissa kuittauksen painaminen avaa uuden näyttöikkunan tai aktivoi tietyn toiminnan. Painike jolla hyväksytään toimintoja: Kohdistimen ollessa näyttönäppäimessä aktivoidaan säätö tai toiminta riippuen näppäimen tyypistä. Painike jolla peruutetaan aloitettu toiminto: Säätönäppäimen tapauksessa ei hyväksytä säätöä vaan jätetään vanha arvo voimaan. Peruutuspainikkeella liikutellaan myös kohdistinta ylävalikon ja näyttönäppäimien välillä. Säädettäessä arvoja säätö aktivoidaan painamalla kuittauspainiketta jolloin kyseisen säätönäppäimen ympärille ilmestyy varjostus.

10 Käyttöohje Epec 4W30 9

11 Käyttöohje Epec 4W KÄYTTÖLIITTYMÄ Järjestelmän käyttöliittymä muodostuu ohjauspainikkeista, esivalintapainikkeista, ohjelmointipyörästä ja siinä olevista kuittaus- ja peruutuspainikkeista sekä graafisesta näytöstä ja siinä olevista symboleista ja teksteistä. Epec 4W System Kuittauspainike Peruutuspainike EPEC Ohjelmointipyörä Esivalintapainikkeet Normaalissa puintitilassa (kaadettaessa ja katkottaessa puita) kuljettaja ohjaa järjestelmää koneenohjaus- ja esivalintapainikkeiden avulla. Muutettaessa järjestelmän asetuksia käytetään apuna ohjelmointipyörää ja kuittaus- ja peruutuspainikkeita sekä graafisen näytön antamaa informaatiota. HUOM! Asetuksesta mittajärjestelmän valinta (asetus 48) voidaan valita, käytetäänkö mittalaitteessa metrijärjestelmää (millimetrit, senttimetrit, metrit) vai imperiaalista järjestelmää (tuumat, jalat). Mittalaite näyttää tiedot valitun mittajärjestelmän mukaisena. Tämän käyttöohjeen kuvissa on käytetty metrijärjestelmää. PÄÄNÄYTTÖ Ylävalikko Pituus Paksuus Monitoimiosa kiinni -symboli Esivalinnan tiedot Inforivi. Tässä kerrotaan kouran lähdössä nro 2 olevasta oikosulusta tai katkoksesta

12 Käyttöohje Epec 4W30 11 Näytössä liikutaan ohjelmointipyörää pyörittämällä ja painelemalla kuittaus- tai peruutuspainiketta. Esivalinnan tietoja päästään muuttamaan pitämällä kyseistä esivalintanäppäintä pohjassa jolloin kehys hyppää alariville ja ohjelmointipyörällä voidaan valita muutettava tieto. Monitoimiosan on oltava auki jotta tietoja päästään muuttamaan. Ohjelmointipyörällä liikutaan näytössä eri näyttönäppäimien välillä tai säädetään aktiiviseen säätönäppäimeen liitettyä arvoa. Kuittauspainikkeella voidaan esimerkiksi avata uusi näyttöikkuna tai aktivoida säätönäppäin säätöä varten. Aktiivisen ruudun ympärillä on varjostus (näppäimen alareuna ja oikea reuna ovat muita reunoja paksumpia). Peruutuspainikkeella siirrytään ylävalikon ja muiden näyttönäppäimien välillä. Samoin peruutuspainikkeella poistetaan aktivointi aktivoidusta näyttönäppäimestä. Peruutuspainikkeella peruutetaan myös paperitulostus. Tällöin peruutuspainiketta on painettava noin 2 sekuntia. Peruutuspainiketta 4 sekuntia päänäytössä painamalla aktivoidaan huoltotila, jossa päästään säätämään kaikkia parametreja. Näytön alariville ilmestyy teksti "SERVICE". Ei aktiivinen näyttönäppäin Aktiivinen näyttönäppäin (varjostus) Monitoimiosa auki -symboli Monitoimiosa kiinni -symboli Vilkkuvana osoittaa ettei sahausta ole vielä suoritettu Saha ulkona -symboli Ylävalikko Painamalla kuittauspainiketta kehyksen ollessa symbolin kohdalla vaihdetaan näyttöikkunaa Asetukset / Parametrit Testaus / Kalibrointi Tehdyt kappaleet / Tulostus

13 Käyttöohje Epec 4W30 12 NÄYTÖT Allaolevasta kaaviosta selviää eri näyttöjen sijainnit ja siirtymiset niiden välillä. Nuolet kuvaavat kuittausnäppäimen painamista kyseisen näyttönäppäimen kohdalla, jolloin siirrytään nuolen osoittamaan näyttöikkunaan. Päänäyttö Asetukset Testaus / Kalibrointi Tulostus HUOM! Jos järjestelmässä ei ole kirjoitinta, ikkunassa ei näy näyttönäppäimiä Testaus Pituuskalibrointi Paksuuden pulssialueen kalibrointi

14 Käyttöohje Epec 4W30 13 ESIVALINNAT Esivalinnat ovat etukäteen ohjelmoituja tietoja siitä, millaisia kappaleita halutaan tehdä. Esivalinta koostuu viidestä eri tiedosta: puulaji, puutavaralaji, pituus, toleranssi ja latvaläpimitan minimiarvo. Puulaji Puutavaralaji Aktiivisen esivalinnan numero Pituus Toleranssi Latvaminimi Puulaji on kyseisen puun kasvitieteellinen nimi (esim. kuusi, mänty). Puutavaralaji määrää kappaleen käyttötarkoituksen (esim. jos kappaleet on tarkoitettu paperin tekoa varten niin puutavaralajikoodi voi olla KUITU, tai laudaksi sahattavien kappaleiden puutavaralajikoodi voi olla TUKKI). Pituus on sahattavien kappaleiden haluttu pituus. Toleranssi on sallittu virhe halutusta pituudesta. Latvaläpimitta on paksuus millimetreinä, jonka alle halutun kappaleen latvan läpimitta ei saa mennä. Painettaessa esivalintaa sahauksen jälkeen monitoimiosa aloittaa puun syötön esivalinnan ilmoittamaan mittaan ottaen huomioon katkaisutoleranssin ja halutun kappaleen latvan minimiläpimitan. Mikäli paksuus menee pienemmäksi kuin latvaläpimitta lopetetaan puun syöttö tälle läpimittarajalle. Sahauksessa tehty kappale tilastoidaan sahauksen aikana käytössä olevalle esivalinnalle. Kullekin esivalinnalle tehtyjen kappaleiden juoksumetrit ja kappalemäärät lasketaan yhteen. Kuutiot lasketaan, jos paksuus on käytössä, ja runkoluku lasketaan, jos runkolaskurit ovat käytössä (runkoluku lisätään aina sille esivalinnalle, jolle tehdään ensimmäinen kappale rungosta). MONITOIMIOSAN (KOURAN) OHJAUSPAINIKKEET Monitoimiosan ohjauspainikkeilla ohjataan monitoimiosan toimintoja. Sujuvan työskentelyn varmistamiseksi nämä painikkeet ovat asennettuina joko nosturin vipuihin tai niiden välittömään läheisyyteen. Tarkempaa tietoa löytyy kappaleesta "4. Monitoimiosan toiminnot".

15 Käyttöohje Epec 4W TOIMINTA 3.1 Alkutoimet Ennen puun korjuun aloittamista on mittalaitteelle kerrottava monitoimiosan liikealue avaamalla monitoimiosa auki ja sen jälkeen sulkemalla monitoimiosa kiinni. Jos halutaan tehdä kappaleita, joiden mittoja ei vielä ole järjestelmässä, on tiedot muutettava esivalintoihin. Mikäli aloitetaan uusi työmaa tai leimikko, jonka kappaleet halutaan erilleen, on työnumero vaihdettava. Jos vanhat tiedot halutaan säilyttää, on ne tulostettava tai kirjattava paperille. 3.2 Oletettu puun korjuutapa Mittalaitteen ohjelma odottaa, että puita kaadetaan seuraavalla tavalla: 1. Laitteen päällekytkennän jälkeen monitoimiosa pitää käyttää ensin auki- ja sitten kiinniasennossa, ja liikeradan tulee olla laajuudeltaan oikea (pulssimäärän on oltava riittävä, katso kappale "8.2 Paksuuden pulssialueen kalibrointi"), ennen kuin paksuuslukema tulee näyttöön (jos paksuus käytössä). Mittalaite ei laske tilavuutta eikä ota vastaan esivalintoja, ellei paksuus ole näytössä. Näin estetään mittausvirheet. Vaikka paksuus ei olisikaan käytössä on monitoimiosa avattava ja suljettava ennen töiden aloitusta. 2. Avataan monitoimiosa ja nostetaan monitoimiosa pystyyn jotta saadaan pystyssä olevasta puusta kiinni. 3. Suoritetaan sahaus ja lasketaan monitoimiosa alas mittaanajoa varten. 4. Mittaanajo käynnistyy esivalinnasta ja jatkuvalla syötöllä (katso kappale "7.2 Syöttötapa") myös katkaisusahauksesta (ei kaatosahauksesta). Jos automaattisen syötön aikana käytetään käsisyöttöä, keskeytyy automaattisyöttö. Automaattisyöttö voidaan käynnistää uudelleen milloin tahansa esivalintanäppäintä painamalla. 5. Puun pidätyttyä mittaan suoritetaan sahaus ja valitaan uusi esivalinta. Sahaus tilastoi tehdyn kappaleen aktiiviselle esivalinnalle (jos runkolaskurit ovat käytössä, runko lisätään ensimmäisen sahauksen aikana aktiivisena olevalle esivalinnalle). Pituuslukema nollautuu sahauksella.

16 Käyttöohje Epec 4W Ajon eri vaiheet Mittaanajon kiihdytys tapahtuu siten, että lähdöt "Syöttö eteen 1" "Syöttö eteen 4" menevät päälle peräkkäin. Jokaisen lähdön päällemenemisen jälkeen kuluu aseteltava viiveaika (katso kappale "7.26 Syötön viiveet") ennen seuraavan lähdön päälle menoa. Eli "Syöttö eteen 1" päälle viiveaika "Syöttö eteen 2" päälle viiveaika jne. Mittalaite valitsee nopeudeksi syötettävän matkan perusteella nopean syötön, ryöminnän tai hakupulssit. Jos ollaan kaukana mitasta, käytetään nopeaa syöttöä. Ryömintää ja hakupulsseja käytetään, kun ollaan lähellä mittaa. Mittalaite valitsee syöttötavan sen mukaan, ollaanko kauempana mitasta kuin mikä on kunkin syöttötavan kaksinkertainen jarrumatka. Jos esim. nopean syötön jarrumatka on 200 mm, tätä syöttötapaa käytetään jos ollaan kauempana kuin 400 mm mitasta (eli kaksi kertaa nopean syötön jarrumatka). Jos ollaan lähempänä, mittalaite tarkistaa, onko ryöminnän kaksinkertainen jarrumatka suurempi kuin pituus mittaan. Jos on, niin syöttötavaksi valitaan ryömintä, muuten käytetään hakupulsseja. Jarrumatka on se matka, jonka puu kulkee syöttöventtiilien ohjauksen lopettamisen jälkeen. Jos mitta-anturilta ei syötettäessä tule riittävästi pulsseja luistonestoajan kuluessa (syöttö jumittunut), automaattisyöttö keskeytyy. Luistonesto ei ole käytössä luistonestoajan ollessa nolla (katso kappale "7.31 Luistonesto"). 3.4 Tilavuuden laskenta (mikäli paksuus on käytössä) Kappaleen paksuus mitataan eteenpäin syötettäessä 10 cm välein ja vain edellistä paksuutta pienempi lukema talletetaan kuutioiden laskemista varten. Katkaisun yhteydessä kappaleen kuutiot lasketaan talletetuista pituus- ja paksuusmitoista. Puu täytyy puida tyvestä latvaan päin. Jos monitoimiosa joudutaan avaamaan kesken kappaleen käsittelyn, keskeytyy sen kappaleen kuutiointi. Kappaleen käsittely on aloitettava alusta tyvikiekon sahauksella.

17 Käyttöohje Epec 4W Poikkeustilanteet Pudonneen puun käsittely Jos puu joudutaan pudottamaan monitoimiosasta, sen tilavuuden laskenta keskeytyy. Tällöin sen käsittelyssä toimitaan seuraavasti: 1. Avaa monitoimiosa. 2. Ota kappaleen tyvipäästä kiinni. 3. Sahaa tyvikiekko. 4. Syötä normaalisti Haarapuun käsittely 1. Sahaa haarat erilleen. 2. Avaa monitoimiosa. 3. Ota ensimmäinen haara tyvipäästä kiinni. 4. Sahaa tyvikiekko ja syötä normaalisti. 5. Ota toinen haara tyvipäästä kiinni. 6. Sahaa tyvikiekko ja syötä normaalisti Maapuun käsittely 1. Avaa monitoimiosa. 2. Jos runkolaskurit ovat käytössä, tee kaatosahaus (nosta kaatopää ylös ja suorita sahaus) runkoluvun kasvattamiseksi. 3. Ota puu tyvestä kiinni. 4. Sahaa tyvikiekko. 5. Syötä normaalisti.

18 Käyttöohje Epec 4W30 17

19 Käyttöohje Epec 4W MONITOIMIOSAN TOIMINNOT 4.1 Terät auki Painettaessa "Terät auki" -painiketta, aukeavat karsintaterät niin kauan kuin painiketta painetaan. Vapautettaessa painike karsintaterät sulkeutuvat. Jos karsintaterissä on lukkoventtiilit, ne sulkeutuvat sahattaessa, eteenpäin syötettäessä tai "Monitoimiosa kiinni" -painiketta painettaessa. 4.2 Telat auki Painettaessa "Telat auki" -painiketta, aukeavat telat niin kauan kuin painiketta painetaan. Vapautettaessa painike telat sulkeutuvat. Myös takaterä aukeaa ja sulkeutuu yhdessä telojen kanssa (paitsi silloin, kun takaterä on avattu "Takaterä" -painikkeella). 4.3 Takaterä "Takaterä" -painikkeen painalluksesta takaterä liikkuu ääriasennosta toiseen. Kun painiketta painetaan takaterän ollessa auki, takaterä menee kiinni. Vastaavasti takaterä aukeaa, kun painiketta painetaan toisen kerran. Jos takaterä on avattu "Takaterä" -painikkeella, se sulkeutuu vain "Takaterä" tai "Monitoimiosa kiinni" -painikkeilla. Jos takaterä on avattu muulla tavalla kuin "Takaterä" -painikkeella (eli "Telat auki" tai "Monitoimiosa auki" -painikkeilla), se sulkeutuu myös telojen sulkeutuessa. Jos takaterä on avattu "Takaterä" -painikkeella ja siinä on lukkoventtiilit, se sulkeutuu sahattaessa ja "Monitoimiosa kiinni" -painiketta painettaessa. 4.4 Urea Urea on käytössä, jos urean syöttöaika (asetus K41) on suurempi kuin 0. Urea asetellaan toimimaan painamalla "Urea" -painiketta ennen sahausta. Sahan moottorin käynnistyessä käynnistyy myös ureapumppu. Asetellun urean viiveen (K42) jälkeen venttiiliä ohjataan pulssittamalla. Aina tietyn sahan asentoilmaisimelta saadun pulssimäärän jälkeen ureaventtiili avautuu asetelluksi ajaksi (urean syöttöaika K41). Venttiili avautuu jälleen kun laippa on liikkunut riittävästi (venttiili pysyy auki jos asentoilmaisimelta tulee riittävästi pulsseja ennen venttiilin sulkeutumista). Tämä toimintosarja jatkuu niin kauan kunnes sahaus on suoritettu loppuun.

20 Käyttöohje Epec 4W30 19 Jos ureaa syötetään liikaa, syöttöä voidaan vähentää pienentämällä urean syöttöaikaa (K41). Vastaavasti urean syöttöä saadaan lisättyä suurentamalla asetusta. Jos ureapumpussa ei ole tarpeeksi painetta (syöttöpaine on huono tai syöttö on myöhässä), kannattaa suurentaa sahan viivettä (K33), jolloin pumpussa paine ehtii kasvaa tarpeeksi. 4.5 Kääntö vasempaan Painiketta painettaessa monitoimiosa kääntyy vasemmalle niin kauan kuin painiketta painetaan. 4.6 Kääntö oikeaan Painiketta painettaessa monitoimiosa kääntyy oikealle niin kauan kuin painiketta painetaan. 4.7 Syöttö eteen Painettaessa "Syöttö eteen" -painiketta, käynnistyy pumppu 1 ja syöttöventtiilit ohjataan päälle peräkkäin asetellun syötön viiveet (K34) välein. Pumppu 2 käynnistyy viimeisen (ylin) venttiilin avautuessa. Syötön alussa, ensimmäisen pituuspulssin jälkeen, laite antaa lyhyen Terät auki -ohjauksen. Lähestyttäessä valittua mittaa menevät syöttölähdöt pois päältä vaiheittain. Ensin vapautuu pumppu 2 ja ylin venttiili sulkeutuu. Mittaan saavuttaessa pumppu 1 vapautuu ja viimeinenkin venttiili (alin suuntaventtiili) ohjautuu kiinni. Puun pysähdyttyä pumppu 1 käynnistyy uudelleen asetellun pumpun päästöviiveen (K35) ajaksi. 4.8 Syöttö taakse Painettaessa "Syöttö taakse" -painiketta, käynnistyy pumppu 1 ja suuntaventtiilit ohjataan päälle asetellun syötön viiveet (K34) välein. Syötön alussa, ensimmäisen pituuspulssin jälkeen, laite antaa lyhyen Terät auki -ohjauksen. Mittaan saavuttaessa pumppu 1 vapautuu ja alin suuntaventtiili ohjautuu kiinni. Taaksepäin syöttöä voi tarvittaessa tehostaa kouraa nostattamalla (katso kappale "7.40 Kaato ylös peruutettaessa"). Puun pysähdyttyä pumppu 1 käynnistyy uudelleen asetellun pumpun päästöviiveen (K35) ajaksi.

21 Käyttöohje Epec 4W Ryömintä Painettaessa yhtäaikaa "Monitoimiosa kiinni" ja "Syöttö eteen" tai "Syöttö taakse" -painikkeita, käynnistyy pumppu 1 ja asetellun syötön viiveen (K34) jälkeen alin suuntaventtiili ohjataan päälle. Ryömintänopeutta vastaava öljyn virtaus saadaan aikaan joko ohjaamalla em. alinta suuntaventtiiliä lyhyillä pulsseilla, tai jos käytössä on säätyvätilavuuksinen pumppu, ohjataan pumpun tuotto ryömintä -asetuksen (K7) mukaiseksi. Syötön alussa, ensimmäisen pituuspulssin jälkeen, laite antaa lyhyen Terät auki -ohjauksen. Mittaan saavuttaessa pumppu 1 vapautuu ja alin suuntaventtiili ohjautuu kiinni. Puun pysähdyttyä pumppu 1 käynnistyy uudelleen asetellun pumpun päästöviiveen (K35) ajaksi Monitoimiosa auki "Monitoimiosa auki" -painikkeen painalluksesta aukeavat karsintaterät, telat ja takaterä täysin auki. Jos kaatopää on ylhäällä, lyhyellä painalluksella (alle 1,5 s) monitoimiosa aukeaa vain niin kauan kuin painiketta painetaan ja sulkeutuu jälleen, jolloin monitoimiosan siirto puun tyvelle nopeutuu. Syötettäessä puuta eteenpäin aukeaa monitoimiosa vain niin kauan kuin "Monitoimiosa auki" -painiketta painetaan ja kytkimen vapautuksen jälkeen monitoimiosa menee kiinni. Pumppu 1 pysyy päällä niin kauan kuin telat liikkuvat. Monitoimiosan ollessa auki sahaus on estetty Monitoimiosa kiinni "Monitoimiosa kiinni" -painikkeen painalluksesta menevät ensin karsintaterät kiinni, ja aseteltavan telojen viiveen (K47) jälkeen telat menevät kiinni. Syötön aikana karsintaterät ja telat menevät kiinni samanaikaisesti. Pumppu 1 pysyy päällä niin kauan kuin telat liikkuvat Sahaus "Sahaus" -painiketta painettaessa pumppu 1 ja sahan moottori käynnistyvät. Aseteltavan sahan viiveen (K33) jälkeen pumppu 2 käynnistyy, saha tulee ulos sahakotelosta ja katkaisee puun. Kun "Sahaus" -painike vapautetaan, terä pysähtyy ja saha palaa koteloonsa. Pumppu 1 pysyy päällä kunnes saha on kotelossaan.

22 Käyttöohje Epec 4W30 21 Kun laippa on ulkona, on syöttö eteen ja taakse estetty. Monitoimiosa saadaan tarvittaessa auki painamalla samanaikaisesti "Sahaus" ja "Monitoimiosa auki" -painikkeita. Taaksepäin voidaan tarvittaessa syöttää painamalla samanaikaisesti "Sahaus", "Syöttö taakse" ja "Monitoimiosa kiinni" -painikkeita. "Sahaus" -painikkeen painaminen kuittaa pituus- ja paksuusanturin virheet. Ylisahauksen esto estää sahan liikkeen puun rungon yli. Sahan liikkeen pituus on suhteessa puun paksuuteen. Painettaessa "Monitoimiosa kiinni" -painiketta yhtäaikaa sahauksen kanssa ylisahauksenesto ei ole voimassa. Raivaustoiminto saadaan käyttöön nostamalla kaatopää ylös ja painamalla "Monitoimiosa auki" ja "Sahaus" -painikkeita. Raivausta voidaan käyttää esim. risukon poistamisessa työmaalta. Jos sahauksen aikana puu ei pysy kourassa paikoillaan, voidaan kouraa puristaa tiukemmin kiinni Sahauksen lisäpuristus -asetuksen (K50) avulla Kaato ylös / alas Kaato -toiminto voidaan kytkeä toimimaan kolmella eri tavalla: 1. Kaato ylös ja Kaato alas toimivat samasta painikkeesta. Kaatopään ollessa alhaalla nousee kaatopää ylös painiketta painettaessa, ja kaatopään ollessa ylhäällä laskee kaatopää alas painiketta painettaessa. 2. Kaato ylös ja Kaato alas toimivat kumpikin omasta painikkeestaan. 3. Kaato vapautuu sahauksella KAATO YLÖS (kaatopään ollessa alhaalla) Painettaessa "Kaato ylös" -painiketta terät ja telat aukeavat ja kaatopää nousee ylös. Pumppu 1 pysyy päällä niin kauan kun telat liikkuvat. Kaatopää on nostettavissa ylös myös siten, ettei monitoimiosa avaudu, pitämällä "Monitoimiosa kiinni" -painiketta pohjassa kun "Kaato ylös" -painiketta painetaan. Tällöin monitoimiosa ei avaudu, eikä seuraavaa sahausta käsitellä kaatosahauksena. Kaatopään ollessa ylhäällä on syöttö mahdollista vain ryömintänopeudella. (Alin suuntaventtiili toiminnassa). KAATO ALAS (kaatopään ollessa ylhäällä) Painettaessa "Kaato alas" -painiketta menee kaatopää alas. Kaatopää alas -toiminta voidaan asetella toimimaan automaattisesti kaatosahauksen jälkeen kaato alas -asetuksesta (K46).

23 Käyttöohje Epec 4W TULOSTUS Esivalintarivin tiedot Esivalintatiedot Tulostuspainikkeet Esivalintarivin tiedot Aktiivisen esivalinnan tiedot: EV = Esivalinnan numero Jm = Tehtyjen kappaleiden juoksumetrit Kpl = Tehtyjen kappaleiden kappalemäärä m3 = Tehtyjen kappaleiden kuutiot Esivalintatiedot Aktiivisen esivalinnan puulaji, puutavaralaji, pituus, toleranssi ja latvaminimi. Tulostuspainikkeet Neljä näyttöpainiketta, joilla valitaan haluttu tulostus. Tulostuspainikkeet ovat näkyvissä ainoastaan silloin, kun kirjoitin on kytkettynä mittalaitteeseen. HUOM! Tulosteet ovat käytettävissä, jos kirjoitin on kytkettynä ja online -tilassa kytkettäessä virta mittalaitteeseen. HUOM! Monitoimiosa täytyy olla avattu, ennen kuin voidaan tulostaa. HUOM! Tulostus keskeytetään pitämällä peruutuspainiketta pohjassa n. 2 sekuntia, myös silloin jos tulostus on aloitettu vaikka kirjoitin ei ole päällä. HUOM! Imperiaalista mittajärjestelmää käytettäessä (katso asetus 48) ainoastaan Kappaleet -tulostus tulostetaan imperiaalisissa yksiköissä. Muut tulosteet tulostetaan metrijärjestelmän yksiköissä.

24 Käyttöohje Epec 4W Kappaleet Tulostaa työnumeron sekä tehtyjen kappaleiden puulajien ja puutavaralajien nimet, pituuden, juoksumetrit, kappalemäärät, kuutiot (jos kuutiointi käytössä) ja runkojen lukumäärän (jos runkolaskurit käytössä). 5.2 Millimetritulostus (runkoprofiili) Tulostaa kaikki kappaleen kuutiointiin käytetyt pituus/paksuus -tietoparit. Tulostetta voidaan käyttää apuna mittaustarkkuuden kalibroinnissa. Sahatun kappaleen tiedot voidaan tulostaa kappaleen sahauksen jälkeen. 5.3 Täsmäystietojen tulostus Tulostaa pituuden ja paksuuden yksityiskohtaiset täsmäystiedot. 5.4 Kappaletulostus Tulostaa kappalekohtaisesti puutavaralajin / luokan, kappaleen järjestysluvun rungossa, latvaläpimitan, tilavuuden ja pituuden sitä mukaa kun puinti etenee. Tulostus aloitetaan painamalla "Kappaletulostus" -painiketta. Teksti "Kappaletulostus" näkyy mustalla pohjalla ilmoittaen kappaletulostuksen aktiivisuudesta. Tulostus lopetetaan painamalla "Kappaletulostus" -painiketta uudestaan. Kappaletulostuksen lopetuksen yhteydessä mittalaite tulostaa automaattisesti kappaleiden yhteismäärät. HUOM! Kappaletulostusta ei voi lopettaa mittalaitteen virran katkaisulla. 5.5 Runkojen lukumäärä (kirjoitin ei käytössä) Jos kirjoitin ei ole käytössä, tulostusikkunassa näkyy aktiiviselle esivalinnalle tehtyjen runkojen lukumäärä:

25 Käyttöohje Epec 4W ESIVALINTOJEN OHJELMOINTI Esivalinnan / esivalintanapin tietojen muuttaminen aktiivisena. Ollaan muuttamassa puulajia. Tilan aktivointi tapahtuu painamalla haluttua esivalintaa 4 sekuntia monitoimiosan ollessa auki. Puulajin nimi voidaan valita 12:sta mahdollisesta, puutavaralajin nimi 9:stä mahdollisesta. Puulaji Pituus Toleranssi Latvaminimi Puutavaralaji 1. Avaa monitoimiosa ja paina sen esivalinnan näppäintä neljän sekunnin ajan, jonka tietoja haluat muuttaa. 2. Esivalinnan tiedot vaihtuvat kyseiseen näppäimeen ohjelmoituihin tietoihin ja ilmestyvät näytölle. 3. Valitse muutettava tieto ohjelmointipyörällä ja aktivoi muutos kuittauspainikkeella. Kun tietoa ollaan muuttamassa, teksti näkyy mustalla taustalla. 4. Kuittaa muutos painamalla kuittauspainiketta (hylkää peruutuspainikkeella). 5. Poistu ohjelmointitilasta painamalla peruutuspainiketta. HUOM! Sellaisen esivalinnan puulajia ja pituutta ei voi muuttaa, jolle on tehty kappaleita. Tällöin muutos on tehtävä työnumeron (asetus 1) vaihdon yhteydessä. Tietojen lukualueet: 1. Puulaji, lukualue Puutavaralaji, lukualue Pituus, lukualue cm. 4. Toleranssi, lukualue 0 99 mm. Katkaisutoleranssi on pituuden sallittu poikkeama halutusta mitasta. Jos toleranssiksi on asetettu esim. 30 mm, voivat esimerkiksi 4.6 m tukin pituudet olla välillä m. 5. Latvan minimiläpimitta, lukualue mm. Käyttäjä voi muuttaa puulajien ja puutavaralajien nimet itselle sopiviksi ja tallentaa ne mittalaitteen muistiin. Lisätietoja on liitteessä "3. Puulajien ja puutavaralajien nimet". Jos 12 esivalintaa ei riitä, on esivalintojen määrä mahdollista nostaa 22:een. Tämä tapahtuu ohjelmoimalla yksi esivalintanappi ns. esivalintasivun vaihtonapiksi, jolloin kyseistä nappia painamalla otetaan käyttöön laajennettu esivalinta. Lisätietoja on liitteessä "4. Laajennetun esivalinnan käyttöönotto".

26 Käyttöohje Epec 4W30 25

27 Käyttöohje Epec 4W ASETUKSET Asetuksen valintaruutu. Ohjelmointipyörää pyörittämällä voidaan selata eri asetuksia. Asetuksen arvoruutu. Kuittauspainikkeen painaminen aktivoi asetuksen arvon säädön. Asetuksen nimi. Mahdollinen varoitus tai lisäselvitys. HUOM! Vain 7 (11 jos säätyvätilavuuksinen pumppu = proportionaalipumppu) yleisintä säätöä on säädettävissä ilman huoltotilaan menemistä. Huoltotilaan päästään painamalla peruutuspainiketta 4 sekunnin ajan päänäytössä. Tästä merkkinä näytön alariville ilmestyy teksti "SERVICE". Tämän jälkeen kaikki parametrit ovat säädettävissä. Parametrinumerot joiden edessä on K-kirjain vaikuttavat monitoimiosan toimintaan. 7.1 Työnumeron asetus (tietojen nollaus) (1) Antamalla uusi työnumero kaikki vanhat kuutiointi- ym. tiedot nollautuvat. Työnumeroksi on annettava uusi luku (muuten nollausta ei suoriteta). Lukuna voi käyttää esim. kaupan sopimusnumeroa, palstan numeroa tai urakanantajan työlle antamaa numeroa. Peruutuspainiketta painamalla voidaan poistua nollaamatta tilastoja. Työnumeroksi voidaan antaa luku väliltä Syöttötapa (2) Syöttötapa on kaikille puulajeille yhteinen asetus. Syöttötavaksi voidaan valita käsi-, automaatti- tai jatkuva syöttö. Kun käsisyöttö on voimassa, voidaan puuta syöttää vain syöttöpainikkeista ja syöttö pysähtyy valittuun mittaan. Automaattisyötön ollessa voimassa syöttö alkaa automaattisesti, kun painetaan jotain esivalintapainiketta. Jatkuvassa syötössä syöttö alkaa automaattisesti myös katkaisusahauksen jälkeen (ei kaatosahauksen jälkeen) samaan esivalittuun mittaan kuin edelliselläkin kappaleella.

28 Käyttöohje Epec 4W30 27 Syöttötapa valitaan seuraavasti: 1. Aktivoi säätöruutu painamalla kuittauspainiketta. 2. Muuta syöttötapa vaihtamalla ruudun arvoa ohjelmointipyörällä. 3. Hyväksy muutos kuittauspainikkeella tai peruuta (jätä vanha arvo voimaan) peruutuspainikkeella. Syöttötavan arvot ovat: 0 = käsisyöttö 1 = automaattisyöttö (syöttö esivalinnasta) 2 = jatkuva syöttö 7.3 Sahan maksimipulssit (3) Asetetaan sahan asentoilmaisimen maksimipulssimäärä. Jos saha ei sahaa riittävästi suurella puulla, kasvata asetuksen arvoa. Asetusalue on HUOM! Muutoksen jälkeen on monitoimiosa aina avattava ja suljettava. Vasta tämän jälkeen muutettu arvo tulee voimaan. 7.4 Sahan minimipulssit (4) Asetetaan sahalta tuleva vähimmäispulssimäärä. Sahalta tulee aina vähintään tämä määrä pulsseja ennen koteloon palaamista. Jos saha ei sahaa riittävästi pienellä puulla, kasvata asetuksen arvoa. Asetusalue on HUOM! Muutoksen jälkeen on monitoimiosa aina avattava ja suljettava. Vasta tämän jälkeen muutettu arvo tulee voimaan. 7.5 Perusvirtaus (K5) Säädetään hydraulipumpun tuottoa eri liikkeiden ajaksi. Näitä liikkeitä ovat esimerkiksi monitoimiosa auki ja kiinni, kaato ylös ja kääntö vasemmalle ja oikealle. Vaatii proportionaalipumpun. Asetusalue on %

29 Käyttöohje Epec 4W Sahausteho (K6) Säädetään pumpun tuottoa sahauksen aikana. Mikäli tuotto on liian pieni sahaus on hidasta tai ei onnistu. Jos tuotto on liian suuri moottori kuormittuu voimakkaasti. Vaatii proportionaalipumpun. Asetusalue on % 7.7 Ryömintänopeus (K7) Asetuksella asetellaan syötön ryömintänopeus sopivaksi (mitan haku ryöminnällä löytyy nopeasti). Mikäli käytössä on säätyvätilavuuksinen pumppu ja proportionaaliventtiili, ohjaa tämä asetus suoraan pumpun tuottoa ryöminnässä. Vaatii proportionaalipumpun. Asetusalue on % 7.8 Syöttönopeus (K8) Säädetään pumpun kulmaa / tuottoa syötön aikana sopivaksi, eli voidaan rajoittaa pumpun tuottoa. Mikäli tuotto on liian pieni syöttö on hidasta. Säädetään arvo ensin pieneksi ja nostetaan arvoa kunnes nopeus ei enää kasva. Koneen tulee olla käyntilämpöinen. Vaatii proportionaalipumpun. Asetusalue on % 7.9 Yliajotapa (9) Yliajolla tarkoitetaan sitä, että syötetään puuta valitun mitan yli ja peruutetaan sitten mittaan. Voidaan käyttää esim. oksien karsimiseen. Yliajotapa asetellaan seuraavasti: 1. Paina kuittauspainiketta, jolloin varjostus siirtyy arvon kohdalle. 2. Pyöritä ohjelmointipyörästä haluttu arvo. 3. Hyväksy muutos kuittauspainikkeella tai peruuta (jätä vanha arvo voimaan) peruutuspainikkeella. Yliajotavan arvot ovat: 0 = Ei yliajoa. 1 = Yliajo aina käytössä.

30 Käyttöohje Epec 4W Paksuuskäyrän pikakalibrointi (ohut pää ja paksu pää) (10 11) Paksuuskäyrää voidaan kallistaa minimi- ja maksimipäässä ylös- tai alaspäin. Kallistus on tarpeellinen, kun tilavuuden tarkistusmittauksessa on havaittu poikkeamaa. Lisätietoja löytyy liitteestä "2. Paksuuden täsmäys". Kallistusalue on välillä Päiväyksen ja kellonajan asetus (12 15) Päiväys ja kellonaika asetetaan seuraavasti: 1. Valitse asetus, jota haluat muuttaa (vuosi, kuukausi, päivä tai aika). 2. Paina kuittauspainiketta ja säädä haluttu arvo ohjelmointipyörällä. 3. Hyväksy muutos kuittauspainikkeella tai peruuta (jätä vanha arvo voimaan) peruutuspainikkeella Paksuuden mittausennakko (16) HUOM! Mittalaite näyttää paksuutta sahauskohdassa. Paksuuden mittausennakko on paksuuden mittauskohdan etäisyys sahan kohdasta. Tietoa tarvitaan tilavuuden laskentaa ja paksuusrajoihin pysäytystä varten. Asetusalue on cm Kieli (17) Asetetaan käytössä oleva kieli: Fin = Suomi, S = Ruotsi, Gb = Englanti, Deu = Saksa Paksuus käytössä (18) Asetuksella saadaan mittalaite toimimaan ilman tilavuuden laskentaa ja paksuutta. 0 = ei käytössä, 1 = käytössä.

31 Käyttöohje Epec 4W Yliajomatka (19) Yliajomatka on kaikille puulajeille yhteinen. Asetus vaikuttaa ainoastaan jos yliajotapa on muu kuin nolla. Asetusalue on cm. HUOM! Yliajomatka on aina vähintään kaksinkertainen matka verrattuna peruutuksen pysäytysennakkoon (jos yliajotapa on valittu). Yliajoa ei saa poistettua asettamalla yliajomatka nollaksi, vaan on valittava yliajotapa 0 (ei yliajoa) Automaattisyötön yrityskertojen lukumäärä (mitan haku) (20) Automaattisyötössä mittalaite valitsee syöttötavan (nopea, ryömintä tai haku). Jos mittaan ei heti päästä, mittalaite yrittää uuden matkan perusteella uudella syöttötavalla löytää mitan yrityskertojen verran. Jos syöttö on täysin jumittunut kannattaa syöttö keskeyttää käsisyöttöpainikkeella. Hakuyritysten määrä on aseteltava. Sopiva lukema on noin 10. Asetusalue on Pysäytysennakot (21 25) Mittalaite tarkistaa jokaisen pysäytyksen jälkeen todellisen jarrutusmatkan ja korjaa sen mukaan pysäytysennakkoa. Näin pysäytysennakko asettuu oikeaan arvoonsa automaattisesti. Jarrutusmatka on matka, jonka puu liikkuu sen jälkeen kun syöttöventtiilejä ei ole enää avoinna. Pysäytysennakon suurin kertakorjaus (asetus 21, asetusalue mm) voidaan rajoittaa asettamalla kertakorjaus nollaksi, jolloin mittalaite ei korjaa pysäytysennakoita vaan ne pysyvät asetettuina. Tämä on tarpeen esim. puitaessa hankalia puita, jolloin automatiikan on vaikea oppia ennakoita. Pysäytysennakot voidaan asettaa eri syöttötavoille erikseen. Syöttötavat ovat: 1. Nopea eteenpäin (22, asetusalue mm). 2. Hidas eteenpäin (23, asetusalue mm). 3. Nopea taaksepäin (24, asetusalue mm). 4. Hidas taaksepäin (25, asetusalue mm).

32 Käyttöohje Epec 4W30 31 HUOM! Kutakin syöttötapaa käytetään jos ollaan kauempana kuin 2 kertaa tämän ajon jarrumatka. Jos esim. nopean ajon jarrumatka on 200 mm, ajetaan tällä syöttötavalla jos ollaan kauempana kuin 400 mm mitasta, muuten ajetaan hitaalla. Käyttöönoton yhteydessä, tai jos pysäytysennakot ovat jostain syystä muuttuneet, niin että mittaan ajo ei toimi kunnolla, on uudet asetukset "opetettava" järjestelmälle seuraavasti: 1. Aseta pysäytysennakot seuraaviin arvoihin: Nopea eteenpäin = 200 mm Hidas eteenpäin = 20 mm (Ryömintä) Nopea taaksepäin = 150 mm Hidas taaksepäin = 15 mm (Ryömintä) 2. Valitse yliajotapa 0 (ei yliajoa). 3. Aseta katkaisutoleranssi pieneksi (esim. 10 mm). 4. Aseta yrityskertojen määrä (asetus 20) riittävän suureksi (esim 100). 5. Valitse syöttötapa (2) automaattisyötölle (1). 6. Aseta ryömintäpulssin pituus (K38) mahdollisimman pieneksi (esim. 10). Jos käytössä on proportionaalipumppu, säädä ryömintänopeus (K7) pieneksi (esim ). 7. Nosta kierrosluku normaalissa puinnissa käytetylle tasolle. 8. Ota valmiiksi karsittu puu monitoimiosaan ja sahaa tyvikiekko. 9. Paina EV:ltä jokin esivalintamitta (esim. 4,60 m), jolloin mittalaite hakee kyseisen mitan. 10. Paina EV:ltä toinen mitta (esim. 4,30 m), jolloin mittalaite hakee kyseisen mitan. 11. Toista em. kohtia 9 ja 10, eli aja puuta edestakaisin niin monta kertaa, kunnes oikea mitta löytyy aina nopeasti. 12. Aseta kohdissa 3 6 muutetut asetukset takaisin alkuperäisiksi Tilastointitapa (26) Asetuksella saadaan kappaleet rekisteröidyksi joko keskiläpimitan tai latvaläpimitan mukaan tilastoihin. 0 = latvaläpimitta, 1 = keskiläpimitta. HUOM! Muutettaessa tätä asetusta kannattaa tilastot tyhjätä, jotta kone rekisteröisi kaikki kappaleet samoin.

33 Käyttöohje Epec 4W Läpimittaraja (27) Asetuksella saadaan asetettua katsotaanko paksuusraja kappaleen keskeltä vai latvasta. 0 = latvasta, 1 = keskeltä Esivalintasivun vaihtonappi (28) Ohjelmoidaan jokin esivalintapainike esivalintasivun vaihtonapiksi. Tarkempaa tietoa löytyy liitteestä "4. Laajennetun esivalinnan käyttöönotto" Tehdasasetukset (29) Ei tarpeellinen normaalikäytössä. Lukittuna, jos näytössä lukee "Lock". Tällöin tehdasasetuksia ei päästä asettamaan. Tehdasasetukset asettavat esivalinnat ja ohjelmoivat esivalintanäppäimet sekä asettavat osan erikoisasetuksista. Tehdasasetusten jälkeen parametrien arvot on tarkistettava ja tarvittaessa muutettava itselle sopiviksi. Lisätietoa tehdasasetuksista löytyy liitteestä "1. Tehdasasetukset" Tyviperuutus (30) Asetetaan se matka, jonka verran peruutetaan tyveen päin. Tyviperuutusta käytetään otettaessa uusi puu monitoimiosaan, jolloin peruutuksella saadaan karsittua se osa tyvestä, joka jää terien ulkopuolelle puuhun tartuttaessa. Tyviperuutus on käytössä, kun automaattisyöttö (syöttö esivalinnasta) on valittuna. Tyviperuutus voidaan keskeyttää "Syöttö eteen" tai "Syöttö taakse" -painikkeilla. Tyviperuutus suoritetaan kaatosahauksen ja maapuun käsittelyn (kun monitoimiosa on käynyt täysin auki) yhteydessä. Asetusalue cm Runkolaskurit (31) Asetuksella asetetaan mittalaitteen runkolaskurit käyttöön tai pois käytöstä. Runkolaskurit ovat esivalintakohtaiset. Runko tilastoidaan ensimmäisen sahauksen jälkeen aktiiviselle esivalinnalle. Esivalinnoille tilastoidut rungot ilmoitetaan Kappaleet -tulostuksessa. Jos kirjoitin ei ole käytössä, runkojen lukumäärät näkyvät tulostusikkunassa. 0 = ei käytössä, 1 = käytössä.

34 Käyttöohje Epec 4W Avauspulssin pituus (K32) Avauspulssilla asetellaan karsintaterien avausohjauksen kestoaika syötön alussa. Jos pulssi on liian lyhyt, moottori kuormittuu. Jos pulssi on liian pitkä, saattaa esiintyä pituusheittoa. Asetusalue on 0 0,3 s Sahan viive (K33) Asetuksella viivästetään sahan laipan uloslähtöä kotelostaan sahan moottorin käynnistymisen jälkeen (saha ehtii käynnistyä kunnolla). Asetusalue on 0 3 s Syötön viiveet (K34) Asetuksella asetellaan aikaviive eri toimintavaiheiden välille syötössä, jolloin eri toiminnot saadaan toimimaan tasaisesti. Syötön alkaessa on toimintajärjestys seuraava: 1. Pumppu 1 päälle 2. Syötön viive 3. Syöttö 1 päälle 4. Syötön viive 5. Syöttö 2 päälle 6. Syötön viive 7. Syöttö 3 ja 4 sekä pumppu 2 päälle Asetusalue on 0 3 s Pumpun päästöviive (K35) Asetuksella asetellaan aika, jonka pumppu on päällä muiden lähtöjen poiskytkeytymisen jälkeen. Asetusalue on 0 3 s Propopumppu käytössä (K36) Asetuksella ilmoitetaan laitteistolle onko proportionaalipumppu käytössä. Jos proportionaalipumppu ei ole käytössä, niin pumpun kulmaasetuksilla ei ole vaikutusta eivätkä parametrit K5 K8 näy. 0 = ei käytössä, 1 = käytössä.

35 Käyttöohje Epec 4W Hakupulssin pituus (K37) Hakupulssin pituuden esiasetus. Säätyy automaattisesti siten, että puuta pyritään liikuttamaan yhdellä pulssilla 2 cm. Automaattisen säädön takia asetusta ei saa säätää manuaalisesti koneen hakiessa mittaa hakupulsseilla. Esiasetuksen sopiva arvo on Ryömintäpulssin pituus (K38) Ryömintäpulssin pituuden esiasetus. Ei vaikutusta, jos proportionaalipumppu on käytössä. Säätyy automaattisesti siten, että puuta pyritään liikuttamaan yhdellä pulssilla 2 cm. Automaattisen säädön takia asetusta ei saa säätää manuaalisesti koneen hakiessa mittaa ryöminnällä. Esiasetuksen sopiva arvo on Luistonesto (K39) Asetetaan kuinka kauan syöttöjä pidetään päällä, jos pituuspulsseja ei tule. Nolla ilmoittaa, että luistonesto ei ole käytössä. Asetusalue s. Jos aika on liian pieni, niin ajot eivät toimi, koska kone luulee liian aikaisin telojen pyörivän tyhjää Takaterien viive (K40) Kun tyviperuutus on suoritettu, takaterät aukeavat ja puuta aletaan syöttämään valittuun mittaan. Takaterien viiveellä asetetaan se aika, kuinka kauan takaterät pysyvät auki ennen sulkeutumista. Asetusalue 0 2 s Urean syöttöaika (K41) Asetuksella asetellaan sen pulssin pituus, joka aukaisee monitoimiosassa sijaitsevan ureaventtiilin. Asetusalue on 0 1 s.

36 Käyttöohje Epec 4W Urean viive (K42) Asetellaan se pulssimäärä, joka sahan asentoilmaisimelta on tultava ennen kuin monitoimiosassa olevalle ureaventtiilille ohjataan avauspulssi. Asetuksella pyritään ajoittamaan urean syötön alkamiskohta oikeaksi. Asetusalue on Peruutuspumput (K44) Asetuksella valitaan käytetäänkö peruutukseen yhtä vai kahta pumppua. Kahdella pumpulla peruutusta voidaan tehostaa ja nopeuttaa. Jos kaksi pumppua on valittu, toinen pumppu menee päälle sen jälkeen kun venttiili Syöttö taakse 2 on mennyt päälle. Asetusalue on Takaterän tyyppi (K45) Asetuksella ilmoitetaan mittalaitteelle monitoimiosan takaterän tyyppi. Takaterän tyyppiarvot: 0 = monitoimiosassa ei takaterää 1 = neliteräinen monitoimiosa ilman lukkoventtiileitä 2 = neliteräinen monitoimiosa lukkoventtiileillä 3 = monitoimiosassa yksipuolinen takaterä 7.37 Kaatopää alas (K46) Asetuksella määritetään, tapahtuuko kaato alas -toiminto kaatosahauksen jälkeen automaattisesti vai manuaalisesti. Automaattisen kaato alas -toiminnon ollessa voimassa kaatopää lasketaan alas aina sahauksen jälkeen. Manuaalisen kaato alas -toiminnon ollessa voimassa kaatopää lasketaan alas vasta kun "Kaato alas" -painiketta painetaan. Asetusalue 0 2: 0 = manuaalinen kaato alas 1 = automaattinen kaato alas (aktivoituu puun katkaisun jälkeen, laipan aloittaessa paluun koteloon) 2 = automaattinen kaato alas (aktivoituu laipan lähtiessä kotelosta)

37 Käyttöohje Epec 4W Telojen viive (K47) Monitoimiosaa suljettaessa menevät ensin karsintaterät kiinni, jonka jälkeen telat sulkeutuvat. Asetuksella asetellaan viive karsintaterien sulkeutumisen ja telojen sulkeutumisen välille. Puu ei kaatosahauksessa asetu kouraan kunnolla, jos viive on liian lyhyt. Asetusalue 0 1 sekuntia Mittajärjestelmän valinta (48) Valitaan mittalaitteessa käytettävä mittajärjestelmä. Metrijärjestelmässä yksikköinä ovat millimetrit, senttimetrit ja metrit. Imperiaalisessa järjestelmässä yksikköinä ovat tuumat ja jalat. Imperiaalista järjestelmää käytettäessä pituus ilmoitetaan jaloissa ja tuumissa, paksuus ilmoitetaan tuumissa ja kuudestoistaosatuumissa. Kuutiot ilmoitetaan Cunit-yksikköinä. Mittalaite näyttää myös esivalintatiedot, tulostusikkunan tiedot sekä kappaleet tulostuksen imperiaalisen mittajärjestelmän mukaisesti. Mittalaite muuntaa mitat seuraavasti: 10 millimetriä = 1 senttimetri 100 senttimetriä = 1 metri 1 tuuma = 25,4 millimetriä 1 jalka = 305 millimetriä 12 tuumaa = 1 jalka 1 Cunit = 100 kuutiojalkaa 1 kuutiometri = 0,353 Cunit 0 = metrijärjestelmä käytössä, 1 = imperiaalinen järjestelmä käytössä Kaato ylös peruutettaessa (K49) Asetuksella aktivoidaan kaato ylös toiminto peruutuksen aikana. Tällöin puun syöttöä taaksepäin voidaan helpottaa kouraa nostattamalla. Jos toiminto on käytössä, se aktivoituu samanaikaisesti nopean taaksepäin syötön kanssa (eli kun venttiili "Syöttö taakse 2" ohjataan päälle). 0 = toiminto ei käytössä, 1 = toiminto käytössä Sahauksen lisäpuristus (K50) Asetuksella puristetaan kouraa tiukemmin kiinni sahauksessa, jolloin puu pysyy kourassa paremmin paikoillaan. Jos toiminto on käytössä, lisäpuristus aktivoituu aina sahattaessa. 0 = toiminto ei käytössä, 1 = toiminto käytössä.

38 Käyttöohje Epec 4W30 37

39 Käyttöohje Epec 4W TÄSMÄYKSET (KALIBROINNIT) / TESTAUKSET Ikkunaan päästään painamalla kuittauspainiketta kehyksen ollessa tässä Testauspainikkeet, joiden takaa löytyvät testausikkunat (lisätietoa kappaleessa "10. Diagnostiikka") Pituuden kalibrointipainike Paksuuden kalibrointipainike 8.1 Pituuden täsmäys Pituuden täsmäyksessä syötetään puuta sopiva matka, mitataan matka tarkasti ja kerrotaan se mittalaitteelle, jolloin mittalaite laskee pulssimäärän ja pituuden vastaavuuden. Pituuden täsmäys tapahtuu seuraavasti: 1. Suorita sahaus, jolloin juokseva pituusmitta nollautuu. 2. Syötä puuta mielivaltainen mitta (riittävän pitkä, esim. 5 m). 3. Mittaa syötetty matka tarkasti. 4. Valitse ylävalikosta "Testaus / kalibrointi" näyttöikkuna ja valitse ohjelmointipyörällä "Pituuden kalibrointi" ja paina kuittausta. 5. Pyöritä ohjelmointipyörällä mitattu mitta näyttöön ja kuittaa. Pituuslukema. Kalibrointi tapahtuu asettamalla pituuslukema samaksi kuin mitattu lukema ohjelmointipyörää pyörittämällä. Pituuden kalibrointikerroin on pulssin pituus tuhannesosa millimetreinä. Arvoa muutetaan ohjelmointipyörällä vastaa sitä, että pituusanturi lähettää 1 pulssin 1 senttimetrin välein. HUOM! Tarkin tulos saadaan mittaamalla suurempi erä tehtyjä kappaleita ja laskemalla niiden keskimääräinen mittapoikkeama.

40 Käyttöohje Epec 4W Paksuuden pulssialueen kalibrointi HUOM! Täsmällistä tulosta paksuuden täsmäyksessä on mahdotonta saavuttaa, elleivät puristuspaineet ja muut säädöt ole ensin kohdallaan. Paksuuden perustäsmäys tehdään yleensä asennuksen yhteydessä, mutta koska uuden monitoimiosan pulssialue (= liikealueen laajuus) monesti muuttuu on pulssialueen kalibrointi tarpeen muulloinkin. Jos paksuus ei tule näyttöön, voi syynä olla juuri paksuusalueen muuttuminen. Toimenpiteet on suoritettava oikeassa järjestyksessä ja "Monitoimiosa auki" tai "Monitoimiosa kiinni" -painiketta on tarvittaessa pidettävä pohjassa ohjelmoinnin aikana. Paksuuden perustäsmäys tapahtuu seuraavasti: 1. Valitse ylävalikosta "Testaus / kalibrointi" näyttöikkuna. 2. Valitse "Paksuuspulssit" -painike ja paina kuittausnäppäintä. 3. Paina kuittausta mittalaitteen kysyessä kalibroidaanko alue. 4. Avaa ja sulje monitoimiosa muutamia kertoja, kunnes pulssilukema näytössä on vakiintunut samaksi monitoimiosan ollessa kiinni. 5. Paina kuittausta monitoimiosan ollessa kiinni. Nyt paksuuden pulssialue on kalibroitu.

41 Käyttöohje Epec 4W MAHDOLLISIA VIKATILANTEITA 9.1 Mikään ei toimi Mikään ohjaus ei aiheuta monitoimiosassa toimintaa ja mittalaite on pimeänä. Järjestelmään ei tule jännitettä. Tämä voidaan tarkistaa väyläjakomoduulissa olevasta vihreästä merkkivalosta. Oikosulku jännitteensyöttölinjassa. Joka moduulille on sulake väyläjakomoduulissa, jonka punaiset merkkivalot ilmaisevat oikosulusta. Väyläjakomoduulin sulakkeet ovat automaattisia. Jos näytöllä näkyy Saha ulkona symboli vaikka saha on kotelossa, niin Saha kotelossa anturi on todennäköisesti rikki tai jokin muu anturi on oikosulussa. Tällöin on tarkistettava Saha kotelossa anturi sekä kaikkien antureiden käyttöjännitteet. 9.2 Mitan haku ei toimi Haku ajaa liian pitkiä matkoja kerrallaan, jolloin mittaan pysähtyminen ei onnistu. Asennusvirhe: "Syöttö eteen 1" ja "Syöttö taakse" -lähtöjä ei ole kytketty monitoimiosan alimmalle suuntaventtiilille. Monitoimiosan alimmaisen suuntaventtiilin kara ei keskity, mikä voi johtua: 1. Alimman suuntaventtiilin painelinjasta puuttuu kuristin, jolloin liian suuri virtaus estää karan keskittymisen. 2. Suuntaventtiili on likainen. 3. Suuntaventtiilin jousi on kuoleentunut. 4. Pysäytysennakot mittalaitteessa on asetettu liian suuriksi (katso kappale "7.17 Pysäytysennakot"). 9.3 Pituusmittaus ei näytä oikein Mittapyörä ei seuraa puuta. Johtuu yleensä liian löysistä jousista tai mittapyörän pihkaantumisesta tai kulumisesta. Pituusanturi viallinen: 1. Anturi on vanhentunut ja tärinä aiheuttaa katkoksia toiminnassa. 2. Anturi ei ole riittävän laadukas näin vaativaan käyttöön. 3. Anturin kaapelissa on katkos tai löystynyt liitos.

Motomit IT / PC. Hakkuukoneen apteeraus- ja ohjausjärjestelmän käyttöohje

Motomit IT / PC. Hakkuukoneen apteeraus- ja ohjausjärjestelmän käyttöohje Motomit IT / PC Hakkuukoneen apteeraus- ja ohjausjärjestelmän käyttöohje SISÄLLYSLUETTELO: Motomit IT apteeraus- ja ohjausjärjestelmä 1 JOHDANTO... 5 2 JÄRJESTELMÄN PERUSTOIMINNOT JA TEKNINEN RAKENNE...

Lisätiedot

Epec 4W Herman. Käyttäjän opas. Epec Oy

Epec 4W Herman. Käyttäjän opas. Epec Oy Käyttäjän opas Epec Oy 2 / 146 DOKUMENTIN VERSIOHISTORIA Päiväys Selite 13.5.2009 Ensimmäinen julkaistu versio 25.11.2009 Päivitetty ja kommentoitu 1.12.2009 Päivitetty katselmoinnin jälkeen: - Teksti

Lisätiedot

Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418

Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418 JC-TRIP Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418 SISÄLLYSLUETTELO Laskimen ja tripin asennus autoon... 1 Jännitteen kytkeminen laskimelle...1 Jalkanollauskytkimen

Lisätiedot

1.4 Lukituksen ohjaus 9 1.5 Puhelininfo 9 1.6 Datakatkos 10. 2. Rekisteröinti 11

1.4 Lukituksen ohjaus 9 1.5 Puhelininfo 9 1.6 Datakatkos 10. 2. Rekisteröinti 11 HedSam 1 1. HedSam - kulunvalvonta- / työajanseurantajärjestelmä 5 1.1 Yleistä 5 1.2 Ohjelmisto 5 1.3 Kortinlukijat 6 1.3.1 Kortti- ja lukupäätyypit 6 1.3.2 Kulunvalvontalukija 7 1.3.3 Koodilukija 7 1.3.4

Lisätiedot

MITAX 21 taksamittari

MITAX 21 taksamittari MITAX 21 taksamittari Valmistaja : MITAX palvelupiste 3/2012 (ohjelma alk 1002xx) Hevosuontie 50 Puh (08) 6121 651 Pilvitie 6 Puh. (08) 512 165 Y-tunnus 0511390-1 87700 Kajaani 90620 Oulu ww.trippi.fi

Lisätiedot

Käsikirja dasa4 AU1 Arvoapteeraus Versio: 1.8 fi

Käsikirja dasa4 AU1 Arvoapteeraus Versio: 1.8 fi Käsikirja dasa4 AU1 Arvoapteeraus Versio: 1.8 fi 1. Dasa 4 / Sisältö 1 1. Dasa 4 Innehåll Dasa 4 1:3 1.A Käsikirjan rakenne 1:3 1.A.1 Asetukset 1:4 1.B Kuvaus 1:5 1.B.1 Järjestelmän kuvaus 1:5 1.B.2 dasa4,

Lisätiedot

ELTRIP-45nkl ELTRIP-45nkc ELTRIP-45nkg

ELTRIP-45nkl ELTRIP-45nkc ELTRIP-45nkg ELTRIP-45nkl ELTRIP-45nkc ELTRIP-45nkg matka-kitkamittarit Valmistaja 10.2011 Hevossuontie 50 Puh (08) 6121 651 Pilvitie 6 Puh. (08) 512 165 87100 Kajaani 90620 Oulu www.trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ

Lisätiedot

MITAX 21 taksamittari

MITAX 21 taksamittari MITAX 21 taksamittari Valmistaja : MITAX palvelupiste Hevossuontie 50 Puh (08) 6121 651 Y-tunnus 0511390-1 87100 Kajaani ww.trippi.fi Kotipaikka Kajaani 4/2010 (ohjelma alk 1002xx) SISÄLLYS 1. TEKNISIÄ

Lisätiedot

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 Taseri PRO 2.0 Käyttöohje Taseri PRO 2.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 T A S E R I P R O Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media

Lisätiedot

AgroCont ja AgroCont plus Käyttöohje

AgroCont ja AgroCont plus Käyttöohje 98801803 A 03/2008 AgroCont ja AgroCont plus Käyttöohje Lue ohje ennen kuin käytät järjestelmää! 1 EY-liittämisvakuutus osittain valmiista koneesta (Konedirektiivi 2006/42/EY, Liite II B) Valmistaja: Tume-Agri

Lisätiedot

FGC 211. Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

FGC 211. Asennus-, käyttö- ja huolto-opas FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto ja turvallisuus... 3 Johdanto... 3 Turvallisuus...3 Turvallisuustermit ja turvasymbolit...3 Käyttäjän terveys ja turvallisuus...

Lisätiedot

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 1 Taseri 5.0 Käyttöohje Taseri 5.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie 27f

Lisätiedot

Korjaamon työkalenteri. Käyttöohje. Päivitetty 6.9.2011. Korjaamon työkalenteri - 1 -

Korjaamon työkalenteri. Käyttöohje. Päivitetty 6.9.2011. Korjaamon työkalenteri - 1 - Korjaamon työkalenteri Käyttöohje Päivitetty 6.9.2011 Korjaamon työkalenteri - 1 - JOHDANTO... 3 TOIMINNON KÄYTTÖÖNOTTO... 3 ASENTAJIEN MÄÄRITTÄMINEN AJANVARAUSTA VARTEN... 3 TYÖKALENTERIN ASETUKSET...

Lisätiedot

ULMA 3D. Paperiradan vianilmaisulaitteisto. Graafinen käyttöliittymä. Käyttäjän opas

ULMA 3D. Paperiradan vianilmaisulaitteisto. Graafinen käyttöliittymä. Käyttäjän opas Käyttäjän opas ULMA 3D FI 59010366C ULMA 3D Paperiradan vianilmaisulaitteisto Graafinen käyttöliittymä Käyttäjän opas Käyttäjän opas ULMA 3D SISÄLLYSLUETTELO 1 ULMA 3D JÄRJESTELMÄN YLEISKUVAUS... 1 2 KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

3D-Win 5.6. Käyttöönottomanuaali. 3D-system Oy Kielotie 14 B 01300 VANTAA puh. 09-2532 4411 www.3d-system.fi (11/2011)

3D-Win 5.6. Käyttöönottomanuaali. 3D-system Oy Kielotie 14 B 01300 VANTAA puh. 09-2532 4411 www.3d-system.fi (11/2011) 3D-Win 5.6 Käyttöönottomanuaali 3D-system Oy Kielotie 14 B 01300 VANTAA puh. 09-2532 4411 www.3d-system.fi (11/2011) Sisällysluettelo: 1 OHJELMISTON ESITTELY... 3 1.1 YLEISTÄ... 3 1.2 MANUAALI... 3 1.3

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta veteen siirtävät lämpöpumput

KÄYTTÖOPAS. Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta veteen siirtävät lämpöpumput KÄYTTÖOPAS Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta veteen siirtävät lämpöpumput EWAQ009ACV3 EWAQ010ACV3 EWAQ011ACV3 EWYQ009ACV3 EWYQ010ACV3 EWYQ011ACV3 EWAQ009ACW1

Lisätiedot

Ohjelmointiohje. HHL-Access ver. 7.xx HHL-32+/256+/PRO+ ver. 1.xx

Ohjelmointiohje. HHL-Access ver. 7.xx HHL-32+/256+/PRO+ ver. 1.xx Ohjelmointiohje HHL-Access ver. 7.xx HHL-32+/256+/PRO+ ver. 1.xx Hedengren Security, puh. (09) 6828 444, fax (09) 673 576, security@hedengren.fi, www.hedengrensecurity.fi Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Nimike: Ovaterm. Lähde: http://omavalvonta.com/display/ovaterm/ohje

Nimike: Ovaterm. Lähde: http://omavalvonta.com/display/ovaterm/ohje Käyttöohje Nimike: Tulostettu: 26-Sep-2013 13:22 Lähde: http://omavalvonta.com/display/ovaterm/ohje 2 Sisältö 1 6 2 Päivittäinen käyttö 7 2.1 Käynnistäminen ja sammuttaminen 7 2.2 Käyttäjän valinta 7 2.3

Lisätiedot

Versio 1.00. INTEGRA Ohjelma. Hälytyskeskus KÄYTTÖOHJE GDAŃSK. integra_i_fi 04/06

Versio 1.00. INTEGRA Ohjelma. Hälytyskeskus KÄYTTÖOHJE GDAŃSK. integra_i_fi 04/06 Versio 1.00 Hälytyskeskus INTEGRA Ohjelma KÄYTTÖOHJE GDAŃSK integra_i_fi 04/06 INTEGRA SATEL 1 VAROITUS Välttääksesi keskuksen toiminnalliset ongelmat on suositeltavaa tutustua tähän käyttöohjeeseen huolellisesti

Lisätiedot

Käyttäjän ohjekirja. Simrad AP28 Autopilotti

Käyttäjän ohjekirja. Simrad AP28 Autopilotti Käyttäjän ohjekirja Simrad AP28 Autopilotti Suomi Sw.1.3 www.simrad-yachting.com A brand by Navico - Leader in Marine Electronics Tästä käsikirjasta Rev. A 06.11.07 Ensimmäinen laitos Rev. B 25.03.08 Follow

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. MIO C220 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1183411

Käyttöoppaasi. MIO C220 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1183411 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle MIO C220. Löydät kysymyksiisi vastaukset MIO C220 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko,

Lisätiedot

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja turvallisuus... 5 1.1 Johdanto... 5 1.2 Tuotteen symbolit... 6 1.3 Käyttöohjeen symbolit... 7 1.4 Turvaohjeet... 8 2. Esittely...

Lisätiedot

Doris Browser. v1.10. Käyttäjän opas

Doris Browser. v1.10. Käyttäjän opas Doris Browser v1.10 Käyttäjän opas 1. Johdanto 3 2. Ohjelman asennus 4 3. Rekisteröinti 7 4. Verkkoasetukset 8 5. Verkkoyhteyden muodostaminen ja purkaminen 10 6. Sivun katselu ja kohteen valinta 12 7.

Lisätiedot

Käyttöohje GARDENA Robottikäyttöisistä R40Li

Käyttöohje GARDENA Robottikäyttöisistä R40Li Käyttöohje GARDENA Robottikäyttöisistä R40Li SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja turvallisuus... 5 1.1 Johdanto... 5 1.2 R40Li symbolit... 6 1.3 Käyttöohjeen symbolit... 7 1.4 Turvaohjeet... 8 2. Esittely...

Lisätiedot

Taseri 4.0 Käyttöohje. Taseri 4.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 1

Taseri 4.0 Käyttöohje. Taseri 4.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 1 1 Taseri 4.0 Käyttöohje Taseri 4.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 1 T A S E R I S E U R A N J A Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I T O Käyttöohje Web-Media Huopalahdentie 3

Lisätiedot

FI FI Ohjauskeskus 0 2007

FI FI Ohjauskeskus 0 2007 FI Ohjauskeskus 11012007 SISÄLLYSLUETTELO FI FENIX-OHJAUSYKSIKKÖ... 3 PIKAKÄYTTÖOHJE... 4 ENSIMMÄINEN KÄYNNISTYSKERTA... 4 KOSKETUSNÄYTÖN KALIBROINTI... 4 KÄYTTÖKIELEN VALINTA... 4 KELLONAJAN JA VIIKONPÄIVÄN

Lisätiedot

Auto Mower. Käyttöohje 101 89 90-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja tutustu sen sisältöön, ennen kuin alat käyttää Auto Mower.

Auto Mower. Käyttöohje 101 89 90-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja tutustu sen sisältöön, ennen kuin alat käyttää Auto Mower. Auto Mower Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja tutustu sen sisältöön, ennen kuin alat käyttää Auto Mower. 0 89 90- Haluamme onnitella sinua valittuasi Husqvarna Auto Mowerin. Toivomme, että valitsemasi

Lisätiedot

Leica ST5020. Multistainer. Käyttöä koskevat ohjeet. Leica ST 5020

Leica ST5020. Multistainer. Käyttöä koskevat ohjeet. Leica ST 5020 Leica ST 5020 Multistainer Käyttöä koskevat ohjeet Leica ST5020 V1.7 Suomi 08/2009 Säilytä tätä käyttöohjetta aina laitteen läheisyydessä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin käytät laitetta.

Lisätiedot

MG-O2R Happipitoisuuden säädin ja vahti

MG-O2R Happipitoisuuden säädin ja vahti MG-O2R Happipitoisuuden säädin ja vahti KÄYTTÖ MG-O2R on tarkoitettu mittaamaan savukaasujen O 2 -pitoisuutta öljy- ja biopolttoainekattiloissa. Mittarissa on sisäänrakennettu O 2 -säädin parhaan ilma/polttoaine

Lisätiedot

HR 46 Harvesteri käyttöohje

HR 46 Harvesteri käyttöohje HR 46 Harvesteri käyttöohje Sampo - Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI 8/2013 0812384 Suomi ALKUSANAT Tämän kirjan tarkoituksena on auttaa käyttäjää tutustumaan harvesteriin. On tärkeää, että harvesterin käyttäjä

Lisätiedot