Maakuntauudistus Keski-Pohjanmaan maakunta Sivu 1 / 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maakuntauudistus Keski-Pohjanmaan maakunta Sivu 1 / 5"

Transkriptio

1 Maakuntapalvelut MUISTIO 1/2017 ETA (elinkeinot, työllisyys, aluekehitys), valmistelutyöryhmä Aika: Tiistai klo Paikka:, Rantakatu 14, Kokkola Osallistujat: Valmistelutyöryhmä (suppea kokoonpano) Kaj Lyyski (pj) Kaj Kaski Sirkku Wacklin Henrik Broman Mirva Hannelin Mats Löfberg (varapj.) Perttu Kellomäki Elina Pihlaja Tom Saksa Taina Lommi Jaakko Ryymin Petri Jylhä Tiina Harjunpää Tuija Puumala (siht) Jonne Sandberg Terttu Korte Lauri Laajala Arto Alpia Hannu Jyrkkä Jukka Hillukkala Muut osallistujat Jukka Ylikarjula Piia Isosaari Ilkka Rintala Helvi Riihimäki Kase/ Kannuksen kaupunki Perhon kunta Kaustisen kunta Vetelin kunta Toholammin kunta Laajennettuun (harvemmin kokoontuvaan) kokoonpanoon pyydetään lisäksi mukaan: Mervi Järkkälä Paula Erkkilä John Eriksson Vesa Kojola Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry Pohjanmaan kauppakamari Finnvera Tekes/Team Finland Maakuntauudistus Keski-Pohjanmaan maakunta Sivu 1 / 5

2 Piia Isosaari Ilkka Rintala Anne Pesola Mari Äijälä Kimmo Kentala Kokkolan seudun Kehitys Oy Keski-Pohjan Yrityspalvelu Oy Toholammin kehitys Oy Valmisteluryhmän ensimmäiset nykytilanteen kartoitukseen keskittyvät kokoukset pidetään työryhmän suppealla kokoonpanolla. Käsitellyt asiat 1) Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen Todettiin läsnäolijat. Kaj Kaski, Mats Löfberg, Mirva Hannelin ja Helvi Riihimäki osallistuivat videoyhteyden kautta. 2) Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen Hyväksyttiin asialistan mukana toimitettu edellisen kokouksen 2/2016 ( ) muistio. 3) Maakuntauudistuksen valmistelutilanne ja lähiaikojen kokousaikataulu Petri Jylhä kävi läpi maakuntauudistuksen valmistelutilannetta ja lähiaikojen kokousaikataulua. Jylhä esitteli mm. organisaatiokaavioon tehtyjä muutoksia (osa ryhmistä korvautuu jo olemassa olevilla toimielimillä kuten esimerkiksi MYR ja järjestöjen pyöreä pöytä). ETA puolelle ei ole tehty muutoksia (paitsi luovuttu varautumisesta Reisjärven ja Kruunupyyn mukaantuloon, perustuen VN linjaukseen/ maakunnan vaihtaminen). Esittely piti sisällään myös K-P maakuntauudistuksen tiekartan sekä lähiaikojen tehtäväluettelon läpikäymistä, johon jo sisältyy mm. maakuntakonsernin organisaatiomallin valmistelua. Käydyssä keskustelussa nousi esille mm. seuraavaa: Ilkka Rintala nosti esille, että onko tarpeen enää (valmistelun ollessa jo näinkin pitkällä) kehittää työllisyyspalvelujärjestelmää erillisen ESR hankkeen kautta (joka on Kokkolan kaupungilla valmistelussa)? Jylhä totesi ylimääräiselle palveluiden kehittämisresurssille olevan kyllä tarvetta. Terttu Korte kantoi huolta ELYn ja TE-toimiston tehtävien tulevasta resurssoinnista. Helvi Riihimäki totesi, että TE-toimiston osalta resurssikartoitusta ollaan parasta aikaa tekemässä (jakautuminen maakunnittain). Maakuntastrategian osalta todettiin, että työ on jo käynnistetty maakuntaohjelmatyön myötä, ja että MAKO valmistelu tuottaa samalla hyvää pohjamateriaalia myös tulevaa maakuntastrategiatyötä varten (aluekuvaus jne.). Myöhemmässä vaiheessa MAKO ja maakuntastrategia erkanevat omiksi valmisteluprosesseikseen. Maakuntauudistus Keski-Pohjanmaan maakunta Sivu 2 / 5

3 Maakuntauudistukseen liittyvää valmistelu/kokousaikataulua Työvaliokunta paikka Keski-Pohjanmaan liiton kokoushuone, klo 9:00 12:00: , , , , ja Ohjausryhmän kokoukset paikka Soiten auditorio, klo 9:00-12:00: , , , , ja MMM - ROAD SHOW Vaasa Maakuntaohjelman ja maakuntastrategian skenaariopäivä: Muutosjohtajien Harju ja Salo maakuntakierros Keski-Pohjanmaalla + työpaja klo 9-11, Kannus, seurakuntakeskus 4) Valmistelussa oleva lakiehdotus alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista Puheenjohtaja totesi, että viimeisin lakiluonnos (20.12.) on saatu juuri käyttöön, kuten myös uunituore maakuntien yhteinen kannanottoluonnos siihen liittyen (käsittelyssä maakuntajohtajien kokouksessa/temin kanssa käytävässä neuvottelussa 11.1.). Puheenjohtajan mielestä kannanotossa on nostettu hyvin esille aluekehittämisen ja kasvupalveluiden erilaiset luonteet ja niiden huomioiminen lakiluonnoksessa. Myös kuntien rooli (edunvalvonta) on huomioitu lausunnossa erittäin hyvin. Tämänhetkisen tiedon mukaan lakiluonnos tulee viralliselle lausuntokierrokselle helmikuun aikana. Käydyssä keskustelussa todettiin aluekehityksen ja kasvupalveluiden yhdistämisen samaan lakiin olevan hyvin haasteellista ja lakiluonnoksen menneen kaikkiaan hyvään suuntaan sekä kuntien että alueellisen kehittämisen näkökulmasta. Maakuntien yhteinen kannanotto jaettiin kokouksessa ja on toimitettu myös muistion mukana. Muistion mukana on toimitettu myös viimeisin lakiluonnos ) ETA tehtävien nykytilakartoitus (ELY-keskukset, TE-toimisto, K-P liitto) Asialistan mukana työryhmälle toimitettiin nykyisiä tehtäviä/palveluita kuvaava kooste. Kukin organisaatio, joiden tehtäviä maakuntiin siirtyy, piti tiiviin katsauksen oman organisaationsa nykyisistä ETA kokonaisuuteen liittyvistä tehtävistä, palveluista ja resursseista. TE-toimisto Mats Löfberg kävi läpi TE-toimiston tehtäväluettelon, sisältäen palvelun nimen, keskeisen sisällön, vastuutahon tai hankinnan ostopalveluna sekä niihin liittyviä volyymimääriä. Helvi Riihimäki totesi Maakuntauudistus Keski-Pohjanmaan maakunta Sivu 3 / 5

4 volyymien vielä tarkentuvan maakunnittain (nyt esitetyssä vielä koko Pohjanmaan ELY-alueen kattavia lukuja). Myös käytetyt htv:t tarkentuvat myöhemmin maakunnittain. Käydyssä keskustelussa nostettiin esille palveluiden runsaslukuisuus ja tehtävien/palveluiden/tukimuotojen mahdollinen karsiminen/yhdistäminen? TE-palveluiden parempaa hahmottamista varten esillä oli palveluiden/tehtävien jaottelu esimerkiksi seuraavilla jaotteluilla yrityspalvelut/yksilöpalvelut, soitelle menevät palvelut/muut. TE-toimiston edustajat totesivat osan käytettävissä olevista varoista olevan korvamerkittyjä (erityisesti ostopalveluihin varatut varat), osaa momenteista voidaan käyttää ristiin. Kaj Kaski totesi, että yritysten kehittämiseen on tällä hetkellä käytettävissä lähinnä vain rakennerahastovaroja (kansalliset kehittämisvarat ajettu pitkälti alas). Myös palveluiden kattavasta vaikuttavuusanalyysistä oltiin kiinnostuneita. Kaj Kaski kävi läpi Pohjanmaan ELY-keskuksen palveluita. Suuri osa ELY-keskusten palveluista tuotetaan yhtä maakuntaa laajemmalla alueella ja yhteistyösopimuksia tullaan varmasti tarvitsemaan, ja että esim. RR varojen osalta voi eriyttämisen toteutumiseksi olla tarpeen ns. maksajaviraston perustaminen (maaseuturahaston tapaan). Jonne Sandberg kyseli, millä aikataululla Keski-Pohjanmaan Team Finland koordinaattoriasia ratkeaa. Kaj Kaski totesi paikan tulevan hakuun keväällä ja koordinaattorin olevan mahdollista aloittaa ehkä heinäkuun alusta 2017 (siihen saakka Vesa Kojola hoitaa myös K-P:n osalta asiaa). Pohjanmaan ELY-keskuksen osalta on myös jo maakunnittaista resurssi/htv kartoitusta tehtynä. Tuija Puumala kävi läpi liiton ETA tehtäväkenttää, joka pohjautuu pääasiassa voimassa olevaan aluekehittämislakiin. Liiton tehtävät eivät perustu suoriin asiakkaille tarjottaviin palveluihin (kuten TEtoimiston ja osittain myös ELYn), joten niitä ei voi samaan tapaan eritellä palveluittain (ovat laajaalaisia aluekehittämistehtäviä). Uudessa lakiluonnoksessa ( ) alueiden kehittämisen painopisteet ovat nykyisen lain mukaiset, ja liiton nykyiset tehtävät ovat sisällä luonnoksessa pitkälti saman muotoisina. 6) Maakuntauudistuksen viestintäasiat Petri Jylhä kävi tässä yhteydessä läpi Maakuntauudistuksen palvelut- ja prosessit -ryhmän materiaalia. Avainsanoja ovat asiakasvisio 2025, eri asiakasryhmät (yritykset, kansalaiset, viranomaiset&kumppanit) sekä eri rajapinnat (valtio/maakunta/kunta). Petrin kokouksessa läpikäymä materiaali on toimitettu muistion mukana. 7) Seuraavasta kokouksesta ja kokoukseen valmisteltavista asioista sopiminen Alustavana tietona lähiaikojen tehtävistä todettiin mm. seuraavia: 1) Nykytilaraportin jatkotyöstäminen mahdollisimman valmiiksi 2) Resurssikoosteen tekeminen (Petri, Tuija) 3) Yhteisen näkemyksen muodostaminen tavoiteltavasta organisaatiosta Maakuntauudistus Keski-Pohjanmaan maakunta Sivu 4 / 5

5 4) Keskustelujen käynnistäminen mahdollisista ylimaakunnallisesti tai valtakunnallisesti hoidettavista tehtävistä 5) Tarve alatyöryhmille tai erillisille työpajoille? Seuraava ETA -työryhmän kokous sovittiin pidettäväksi 8.2. klo Seuraavaan kokoukseen valmisteltavista asioista ei sovittu. Odotetaan ensin työvaliokunnan kokouksen askelmerkkejä /mahdollisia tarkentuneita toimeksiantoja. Jakelu: Työryhmän suppea kokoonpano Tiedoksi Muut kunnanjohtajat - Stina Mattila/ - Jari Penttilä/Halsuan kunta Maakuntauudistus Keski-Pohjanmaan maakunta Sivu 5 / 5

Kokoukseen oli mahdollista osallistua myös etäyhteyden kautta.

Kokoukseen oli mahdollista osallistua myös etäyhteyden kautta. Maakuntapalvelut MUISTIO 2/2017 ETA (elinkeinot, työllisyys, aluekehitys), valmistelutyöryhmä Aika: Keskiviikko 8.2.2017 klo 9.30-11.15 Paikka:, Rantakatu 14, Kokkola (3. krs kokoustila) Kokoukseen oli

Lisätiedot

Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteyden kautta Yhteys osoitteeseen: pin 6789

Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteyden kautta Yhteys osoitteeseen: pin 6789 Maakuntapalvelut ASIALISTA 2/2017 ETA (elinkeint, työllisyys, aluekehitys), valmistelutyöryhmä Aika: Keskiviikk 8.2.2017 kl 9.30-11.30 Paikka: Keski-Phjanmaan liitt, Rantakatu 14, Kkkla (3. krs kkustila)

Lisätiedot

Aika: Tiistai klo Paikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola (2. krs kokoustila)

Aika: Tiistai klo Paikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola (2. krs kokoustila) Maakuntapalvelut MUISTIO 3/2017 ETA (elinkeinot, työllisyys, aluekehitys), valmistelutyöryhmä Aika: Tiistai 14.3.2017 klo 13.00-15.05 Paikka:, Rantakatu 14, Kokkola (2. krs kokoustila) Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Aika: Tiistai klo Paikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola (2. krs kokoustila)

Aika: Tiistai klo Paikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola (2. krs kokoustila) Maakuntapalvelut MUISTIO 5/2017 ETA (elinkeinot, työllisyys, aluekehitys), valmistelutyöryhmä Aika: Tiistai 9.5.2017 klo 13.00-14.45 Paikka:, Rantakatu 14, Kokkola (2. krs kokoustila) Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Paikka Keski-Pohjanmaan liitto, kokoushuone, Rantakatu 14

Paikka Keski-Pohjanmaan liitto, kokoushuone, Rantakatu 14 PÖYTÄKIRJA Aika Perjantai 23.9.2016 klo 9:00 11.52 Paikka Keski-Pohjanmaan liitto, kokoushuone, Rantakatu 14 Osallistujat Kuntajohtajat: Mattila Stina, Kokkola, kaupunginjohtaja, Timo Mämmi, Kokkola, kansliapäällikkö

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Työvaliokunnan kokous 3/2016. Aika Perjantai klo 9: Paikka Keski-Pohjanmaan liitto, kokoushuone, Rantakatu 14

PÖYTÄKIRJA Työvaliokunnan kokous 3/2016. Aika Perjantai klo 9: Paikka Keski-Pohjanmaan liitto, kokoushuone, Rantakatu 14 Aika Perjantai 25.11.2016 klo 9:00 12.30 Paikka Keski-Pohjanmaan liitto, kokoushuone, Rantakatu 14 Osallistujat Kauko Ojala, puheenjohtaja Esa Kant, 1. varapuheenjohtaja Veikko Laitila, 2. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Soiten hallinnon auditorio, Mariankatu Kokkola

Soiten hallinnon auditorio, Mariankatu Kokkola Aika: Perjantai 7.10.2016 klo 9:00 11:40 Paikka: Osallistujat: Soiten hallinnon auditorio, Mariankatu 16-20 Kokkola Keski-Pohjanmaan liitto/ puheenjohtajisto: Janne Jukkola Kauko Ojala Anneli Kentala Esa

Lisätiedot

Esivalmisteluvaihe ja maakuntapalvelut (projektivastaava Petri Jylhä)

Esivalmisteluvaihe ja maakuntapalvelut (projektivastaava Petri Jylhä) M A A K U N TA U U D I S T U S Esivalmisteluvaihe ja maakuntapalvelut (projektivastaava Petri Jylhä) Tilannekatsaus, työvaliokunta 25.11.2016 Esitys ohjausryhmälle 9.12.2016 6.12.2016 Maakunnallinen näkökulma

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS 7/2017

PÖYTÄKIRJA TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS 7/2017 Aika: Perjantai 18.8.2017 klo 10.00 11.46 Paikka: Keski-Pohjanmaan liiton kokoushuone, Rantakatu 14, Kokkola (2krs) x Kauko Ojala puheenjohtaja kauko.ojala@anvianet.fi x Esa Kant 1.varapuheenjohtaja esa.kant@kokkola.fi

Lisätiedot

Soiten hallinnon auditorio, osoitteessa Mariankatu 16-20, Kokkola

Soiten hallinnon auditorio, osoitteessa Mariankatu 16-20, Kokkola Aika: Perjantai 9.12.2016 klo 9:00 Ennen kokousta kahvitarjoilu auditorion aulassa klo 8:30 lähtien! Paikka: Soiten hallinnon auditorio, osoitteessa Mariankatu 16-20, Kokkola Käsiteltävät asiat: 1. Kokouksen

Lisätiedot

Työvaliokunnan kokous. Pöytäkirja. Aika Perjantai klo 9: Paikka Keski-Pohjanmaan liitto, kokoushuone, Rantakatu 14

Työvaliokunnan kokous. Pöytäkirja. Aika Perjantai klo 9: Paikka Keski-Pohjanmaan liitto, kokoushuone, Rantakatu 14 Pöytäkirja Aika Perjantai 14.10.2016 klo 9:00 11.27 Paikka Keski-Pohjanmaan liitto, kokoushuone, Rantakatu 14 Osallistujat Kauko Ojala, puheenjohtaja Esa Kant, 1. varapuheenjohtaja Veikko Laitila, 2. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 Kokousaika kello 9:30 11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Soiten hallinnon auditorio, osoitteessa Mariankatu 16-20, Kokkola

Soiten hallinnon auditorio, osoitteessa Mariankatu 16-20, Kokkola Aika: Perjantai 27.1.2017 klo 9:00 Paikka: Soiten hallinnon auditorio, osoitteessa Mariankatu 16-20, Kokkola Läsnä: Nimi Organisaatio sähköpostiosoite Keski-Pohjanmaan liitto/ Puheenjohtajisto: Janne Jukkola,

Lisätiedot

Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelun johtoryhmän 2. kokous

Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelun johtoryhmän 2. kokous ESITYSLISTA 9.11.2016 1(5) Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelun johtoryhmän 2. kokous Aika: ma 14.11.2016, klo 13-16 Paikka: Cygnaeustalo, kokoustila Veranta, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä

Lisätiedot

M A A K U N TA U U D I S T U S. ETA palvelut Maakunnallinen näkökulma 1

M A A K U N TA U U D I S T U S. ETA palvelut Maakunnallinen näkökulma 1 M A A K U N TA U U D I S T U S ETA 2019 27.2.2017 Maakunnallinen näkökulma 1 Maakunnan ETA (elinkeinot, työllisyys ja aluekehitys) palveluihin siirtyy seuraavien organisaatioiden tehtäviä: Aluekehitys

Lisätiedot

M A A K U N TA U U D I S T U S. ETA palvelut Maakunnallinen näkökulma 1

M A A K U N TA U U D I S T U S. ETA palvelut Maakunnallinen näkökulma 1 M A A K U N TA U U D I S T U S ETA 2019 17.2.2017 Maakunnallinen näkökulma 1 Maakunnan ETA (elinkeinot, työllisyys ja aluekehitys) palveluihin siirtyy seuraavien organisaatioiden tehtäviä: Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Soiten hallinnon auditorio, osoitteessa Mariankatu 16-20, Kokkola

Soiten hallinnon auditorio, osoitteessa Mariankatu 16-20, Kokkola Aika: Perjantai 27.1.2017 klo 9:00 11.00 Paikka: Soiten hallinnon auditorio, osoitteessa Mariankatu 16-20, Kokkola Läsnä: Nimi Organisaatio sähköpostiosoite Keski-Pohjanmaan liitto/ Puheenjohtajisto: x

Lisätiedot

Maakuntauudistus Keski-Pohjanmaan maakunta Sivu 1 / 6

Maakuntauudistus Keski-Pohjanmaan maakunta Sivu 1 / 6 Aika: Perjantai 17.11.2017 klo 9:00 12.15 Paikka: Kokkolan kaupungintalo, Kokkola-Sali, Kauppatori 5, 67100 Kokkola Nimi sähköpostiosoite X Mari Kerola, puheenjohtaja Keskusta, Kannus kerolantila@gmail.com

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ aika Maanantai 26.6.2017 klo 12.30 14.10 paikka Varsinais-Suomen liitto (Ratapihankatu 36, Turku), nh. Tammi läsnäolijat Pöytäkirjan

Lisätiedot

Soiten hallinnon auditorio, osoitteessa Mariankatu 16-20, Kokkola

Soiten hallinnon auditorio, osoitteessa Mariankatu 16-20, Kokkola Aika: Perjantai 9.12.2016 klo 9:00 11.49 Paikka: Soiten hallinnon auditorio, osoitteessa Mariankatu 16-20, Kokkola Läsnäolijat: Nimi Organisaatio Keski-Pohjanmaan liitto/ puheenjohtajisto: Janne Jukkola,

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2017 1 n kokous Kokousaika kello 9:00 11.20 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Aika: Perjantai klo 9:00 - Paikka: Soiten hallinnon auditorio, osoitteessa Mariankatu 16-20, Kokkola

Aika: Perjantai klo 9:00 - Paikka: Soiten hallinnon auditorio, osoitteessa Mariankatu 16-20, Kokkola Aika: Perjantai 25.8.2017 klo 9:00 - Paikka: Soiten hallinnon auditorio, osoitteessa Mariankatu 16-20, Kokkola Nimi Organisaatio sähköpostiosoite Keski-Pohjanmaan liitto/ Puheenjohtajisto: - Janne Jukkola,

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ aika Maanantai 19.12.2016 klo 14.05 15.33 paikka Varsinais-Suomen liitto (Ratapihankatu 36, Turku), nh. Tammi läsnäolijat Pöytäkirjan

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELURYHMÄN 3. KOKOUS

ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELURYHMÄN 3. KOKOUS ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELURYHMÄN 3. KOKOUS MUISTIO Aika: maanantai 2.9.2016 kello 11.38 12.25 Paikka: Kokoustila C6, Toimistotalo Ruori, Valto Käkelän katu 3, Lappeenranta Läsnä/jäsenet:

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTAUUDISTUS MUISTIO 1/2016. Asia Otsikko Sivu

KAINUUN MAAKUNTAUUDISTUS MUISTIO 1/2016. Asia Otsikko Sivu AIKA Perjantai 9.12.2016 klo 9:00 10.27 PAIKKA Kainuun liitto, 2. krs. neuvotteluhuone Kanerva, Kauppakatu 1, Kajaani KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokoonpanon toteaminen ja

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMAN TYÖLLISYYS -TEEMARYHMÄ

KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMAN TYÖLLISYYS -TEEMARYHMÄ MUISTIO KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMAN TYÖLLISYYS -TEEMARYHMÄ Aika: Keskiviikko 7.12.2016 klo 9.00-11.05 Paikka:, Rantakatu 14, Kokkola (2. krs kokoushuone) JÄSENET/LÄSNÄ: Rintala Ilkka (pj) Jylhä Petri

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ aika Maanantai 24.10.2016 klo 12.30 14.30 paikka Varsinais-Suomen liitto (Ratapihankatu 36, Turku), nh. Tammi läsnäolijat Päytäkirjan

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 n kokous Kokousaika kello 14:00 16.15 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 3/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 3/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 3/2017 1 Kokousaika kello 9:30-11.38 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen muistion

Lisätiedot

ESITYSLISTA TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS 5/2017

ESITYSLISTA TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS 5/2017 Aika: Perjantai 19.5.2017 klo 9.00 Paikka: Keski-Pohjanmaan liiton kokoushuone, Rantakatu 14, Kokkola (2krs) Osallistujat: Kauko Ojala puheenjohtaja kauko.ojala@anvianet.fi Esa Kant 1.varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ESITYSLISTA TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS 2/2017

ESITYSLISTA TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS 2/2017 Aika: Perjantai 17.2.2017 klo 9.00 Paikka: Keski-Pohjanmaan liiton kokoushuone, Rantakatu 14, Kokkola (2krs) Osallistujat: Kauko Ojala puheenjohtaja kauko.ojala@anvianet.fi Esa Kant 1.varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Maakuntauudistus Keski-Pohjanmaan maakunta Sivu 1 / 7

Maakuntauudistus Keski-Pohjanmaan maakunta Sivu 1 / 7 Aika: Perjantai 15.12.2017 klo 9:00 12.45 Paikka: Soite, auditorio, Mariankatu 16-20, 67200 Kokkola Nimi sähköpostiosoite X Mari Kerola, puheenjohtaja Keskusta, Kannus kerolantila@gmail.com Esa Kant, 1.

Lisätiedot

MAAKUNTAUUDISTUS. ETA palvelut Maakunnallinen näkökulma 1

MAAKUNTAUUDISTUS. ETA palvelut Maakunnallinen näkökulma 1 MAAKUNTAUUDISTUS ETA palvelut 2019 4.4.17 Maakunnallinen näkökulma 1 Maakunnan ETA (elinkeinot, työllisyys ja aluekehitys) palveluihin siirtyy seuraavien organisaa?oiden tehtäviä: Aluekehitys ja kasvupalvelut

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELURYHMÄN KOKOUSMUISTIO AIKA Keskiviikko 10.8.2016 kello 13.00 15.15 PAIKKA, maakuntasali LÄSNÄ Mika Soininen Timo Takala Jari Aaltonen Harri Väisänen Ritva Rintapukka Asko Peltola

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS 6/2017

PÖYTÄKIRJA TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS 6/2017 Aika: Keskiviikko 21.6.2017 klo 9.00 Paikka: Keski-Pohjanmaan liiton kokoushuone, Rantakatu 14, Kokkola (2krs) x Kauko Ojala puheenjohtaja kauko.ojala@anvianet.fi x Esa Kant 1.varapuheenjohtaja esa.kant@kokkola.fi

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, nh. Pyöreätorni, Mikkeli

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, nh. Pyöreätorni, Mikkeli Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1 Kokousaika 6.2.2017 kello 13:00-16:00 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, nh. Pyöreätorni, Mikkeli Asialista: 1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN VALMISTELUTILANNE

KESKI-POHJANMAAN VALMISTELUTILANNE MAAKUNTAUUDISTUS KESKI-POHJANMAAN VALMISTELUTILANNE 9.5.2017 19.5.17 1 Maakuntauudistuksen valmistelu Keski-Pohjanmaan maakunnassa OHJAUSRYHMÄ (3 pj) -maakuntahallitus ja vston pj:t (15), Soiten valt&hall

Lisätiedot

Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelun johtoryhmän 8. kokous

Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelun johtoryhmän 8. kokous ESITYSLISTA Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelun johtoryhmän 8. kokous Aika: ke 14.6.2017, klo 10-12 Paikka: Cygnaeustalo, kokoustila Veranta, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä Esityslista:

Lisätiedot

Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelun johtoryhmän 8. kokous

Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelun johtoryhmän 8. kokous MUISTIO Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelun johtoryhmän 8. kokous Aika: ke klo 10.02-11.57 Paikka: Cygnaeustalo, kokoustila Veranta, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä Läsnä: Johtoryhmän

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No3/ Savonlinnan keskussairaala, F-rakennuksen 2. neuvottelutila, 5. kerros

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No3/ Savonlinnan keskussairaala, F-rakennuksen 2. neuvottelutila, 5. kerros Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No3/2017 1 Kokousaika kello 10:00 13:33 Kokouspaikka Savonlinnan keskussairaala, F-rakennuksen 2. neuvottelutila, 5. kerros Asialista: 1 Kokouksen avaus 3 2 Maakuntauudistuksen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 2/2017 1 Kokousaika kello 9:30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen muistion

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 4/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 4/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 4/2017 1 n kokous Kokousaika kello 9:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ aika Maanantai 30.1.2017 klo 12.33 14.55 paikka Varsinais-Suomen liitto (Ratapihankatu 36, Turku), nh. Tammi läsnäolijat Pöytäkirjan

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/2017 1 n kokous Kokousaika kello 9:00 12:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Maakunnan johtaminen konsernin rakenne tiivis pläjäys muutosklinikassa

Maakunnan johtaminen konsernin rakenne tiivis pläjäys muutosklinikassa Maakunnan johtaminen konsernin rakenne tiivis pläjäys muutosklinikassa Kuntatalo 14.9.2017 Jukka Ylikarjula, maakuntajohtaja #meidänkeskipohjanmaa 18.9.2017 Maakunnallinen näkökulma 1 Maakuntauudistuksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 1 Kokouksen avaaminen ja läsnäolijoiden toteaminen 3

Otsikko Sivu. 1 Kokouksen avaaminen ja läsnäolijoiden toteaminen 3 MUISTIO 4/2017 1 Esivalmistelun maku-tiimi Aika 15.05.2017 klo 12:30-13:50 Paikka Uudenmaan liitto, Hautomo Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja läsnäolijoiden toteaminen 3 2 Valmisteluryhmien

Lisätiedot

Muutos tehdään maakunnissa

Muutos tehdään maakunnissa M A A K U N TA U U D I S T U S Muutos tehdään maakunnissa Tilannekatsaus 28.4.2017, ohjausryhmä Jukka Ylikarjula 4.5.2017 Maakunnallinen näkökulma 1 Lakien valmisteluaikataulu 4.5.2017 Maakunnallinen näkökulma

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen Pelastustoimi ja varautuminen työryhmä. Pohjois-Pohjanmaan liitto, Sepänkatu 20 (Siikasali)

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen Pelastustoimi ja varautuminen työryhmä. Pohjois-Pohjanmaan liitto, Sepänkatu 20 (Siikasali) Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen Pelastustoimi ja varautuminen työryhmä Aika klo: 09:00 11.30 Paikka Pohjois-Pohjanmaan liitto, Sepänkatu 20 (Siikasali) Läsnä Helisten Petteri puheenjohtaja Haapanen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Kokousaika 09.12.2016 kello 12:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2016 1 Kokousaika kello 13:00 15:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 4 2 Maakuntauudistuksen

Lisätiedot

ESITYSLISTA TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS 3/2017

ESITYSLISTA TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS 3/2017 Aika: Perjantai 24.3.2017 klo 9.00 Paikka: Keski-Pohjanmaan liiton kokoushuone, Rantakatu 14, Kokkola (2krs) Osallistujat: Kauko Ojala puheenjohtaja kauko.ojala@anvianet.fi Esa Kant 1.varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2017 1

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2017 1 Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2017 1 Kokousaika 24.3.2017 kello 13:00-14.23 Kokouspaikka Tuma, Sammonkatu 12,50130 Mikkeli Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Maakuntauudistuksen ajankohtaista

Lisätiedot

Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio

Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio Esityslista 2/2017 1 (5) Aika ma 20.3.2017 klo 9.00 Paikka Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr

Lisätiedot

Muuttuva Keski-Pohjanmaa

Muuttuva Keski-Pohjanmaa Muuttuva Keski-Pohjanmaa K-P OTE seminaari 14.11.2017 Kokkola Petri Jylhä aluekehitys- ja kasvupalvelujen muutosjohtaja, pääsihteeri, Keski-Pohjanmaan maakuntauudistus #meidänkeskipohjanmaa 13.11.2017

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan SOTEMAKU- strategiset tukipalvelut päätyöryhmä. Pöytäkirja. Asia Sivu

Etelä-Pohjanmaan SOTEMAKU- strategiset tukipalvelut päätyöryhmä. Pöytäkirja. Asia Sivu 1 Kokoustiedot SOTE- ja maakuntauudistus, strategiset 2/2017 Kokousaika To klo 13.00-15.00 Kokouspaikka ELY, Alvar Aallon katu 8, Seinäjoki Käsiteltävät asiat :t 12-23 Asia Sivu 12 Kokouksen avaus ja läsnäolijat...

Lisätiedot

Aluekehitys- ja kasvupalvelulakiluonnos

Aluekehitys- ja kasvupalvelulakiluonnos M A A K U N TA U U D I S T U S Aluekehitys- ja kasvupalvelulakiluonnos lausunnon valmistelu Työvaliokunta 31.3.2017 Tuija Puumala 13.4.2017 Maakunnallinen näkökulma 1 Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 3/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 3/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 3/2017 1 Kokousaika kello 9:30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen muistion

Lisätiedot

PÄÄTÖKSENTEKO JA TYÖRYHMÄT

PÄÄTÖKSENTEKO JA TYÖRYHMÄT M A A K U N TA U U D I S T U S PÄÄTÖKSENTEKO JA TYÖRYHMÄT 20.1.2017 Maakunnallinen näkökulma 1 Maakuntauudistuksen valmistelu Keski-Pohjanmaan maakunnassa OHJAUSRYHMÄ (3 pj) -maakuntahallitus ja vston

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ aika Maanantai 24.4.2017 klo 12.33 14.06 paikka Varsinais-Suomen liitto (Ratapihankatu 36, Turku), nh. Tammi läsnäolijat Pöytäkirjan

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2017 1 Kokousaika kello 12:00 14.03 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, Piällysmies Asialista: 1 Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Kokouspaikka Pieksämäki, Naarajärven kanttila, Vilhulantie 5, kokoushuone 3

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Kokouspaikka Pieksämäki, Naarajärven kanttila, Vilhulantie 5, kokoushuone 3 Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1 Kokousaika 20.2.2017 kello 13:00-15:30 Kokouspaikka Pieksämäki, Naarajärven kanttila, Vilhulantie 5, kokoushuone 3 Asialista: 1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

Yhdessä uutta. Etelä-Savon maakunta- ja soteuudistus Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen

Yhdessä uutta. Etelä-Savon maakunta- ja soteuudistus Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen Yhdessä uutta. Etelä-Savon maakunta- ja soteuudistus Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen 9.10.2017 MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELU ETELÄ-SAVOSSA Laaja ohjausryhmä Henkilöst öryhmä Konsernipalvelut Tilahallinto

Lisätiedot

Sote-ohjausryhmä. Ote pöytäkirjasta 5/2015. Aika Tiistai klo

Sote-ohjausryhmä. Ote pöytäkirjasta 5/2015. Aika Tiistai klo Sote-ohjausryhmä Ote pöytäkirjasta 5/2015 4 Aika Tiistai 1.12.2015 klo 18.00 20.00 Paikka Helsingin kaupungintalo, Ryhmähuone 331 Aleksanterinkatu 20, 3. krs. 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Vaikuta vesiin Yhteistyötä vesien ja

Vaikuta vesiin Yhteistyötä vesien ja Vaikuta vesiin Yhteistyötä vesien ja meren parhaaksi Vesien ja merenhoito maakuntien tehtäväksi Miten maakunnat valmistautuvat / case Satakunta Anne Savola Ympäristöasiantuntija Satakuntaliitto 5.9.2017,

Lisätiedot

Aika: Perjantai klo 9: Paikka: Hyvinvointikampuksen auditorio, osoitteessa Terveystie 1, Kokkola

Aika: Perjantai klo 9: Paikka: Hyvinvointikampuksen auditorio, osoitteessa Terveystie 1, Kokkola Aika: Perjantai 29.9.2017 klo 9:00-11.25 Paikka: Hyvinvointikampuksen auditorio, osoitteessa Terveystie 1, 67200 Kokkola Nimi sähköpostiosoite x Mari Kerola, puheenjohtaja Keskusta, Kannus kerolantila@gmail.com

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Joroisten kunnanhallituksen kokoushuone, Joroisten lentokenttä

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Joroisten kunnanhallituksen kokoushuone, Joroisten lentokenttä Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1 Kokousaika 23.1.2017 kello 13:00-15:30 Kokouspaikka Joroisten kunnanhallituksen kokoushuone, Joroisten lentokenttä Asialista: 1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

Kasvupalvelut-asiantuntijaryhmä

Kasvupalvelut-asiantuntijaryhmä Muistio 1(5) 2/2016 30.11.2016 Kasvupalvelut-asiantuntijaryhmä Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 13.15-15.30 Paikka Keski-Suomen ELY, Cygnaueksenkatu 1, 40100 Jyväskylä Auditorio, 1. krs/ Kokoustila Päijänne,

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 2/2016 1 Kokousaika kello 9:30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen muistion

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/2017 1 Kokousaika kello 9:30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen muistion

Lisätiedot

ESIVALMISTELU VÄLIAIKAINEN VALMISTELUTOIMIELIN Maakuntauudistuksen hallintotehtävät, aikataulu ja vastuutus

ESIVALMISTELU VÄLIAIKAINEN VALMISTELUTOIMIELIN Maakuntauudistuksen hallintotehtävät, aikataulu ja vastuutus Maakuntauudistuksen hallintotehtävät, aikataulu ja vastuutus Tehtävä Säädös Aikataulu Työryhmä ESIVALMISTELU - 1.7.2017 Asiakkuus-, palvelu ja tietokuvaukset 11/2016-2/2017 Sote- ja maku-valmisteluryhmät

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (10) Jarva Marisanna. Piirainen Raimo. Kortesalmi Joukamo Pohjois-Pohjanmaa

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (10) Jarva Marisanna. Piirainen Raimo. Kortesalmi Joukamo Pohjois-Pohjanmaa POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (10) Aika 31.08.2016 klo 08:00-08:55 Paikka Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola Läsnä Kant Esa Keski-Pohjanmaa Mustasaari Erkki Keski-Pohjanmaa

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, Mikkeli, nh Pyöreä torni

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, Mikkeli, nh Pyöreä torni Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1 Kokousaika kello 13:00-15:30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, Mikkeli, nh Pyöreä torni Asialista: 1 Kokouksen avaus 3 2 Sihteerin valinta ja

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 2/2017 1

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 2/2017 1 Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 2/2017 1 Kokousaika kello 12:30 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, nh Piällysmies Asialista: 1 Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

Lisätiedot

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 2/2014

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kielellisten palvelujen toimikunta 20.08.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014 11 Kokouksen avaus 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 13 Pöytäkirjan tarkastajat 14 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2017 1

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2017 1 Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2017 1 Kokousaika kello 9:00 11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistion

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liiton videoneuvottelutila (yläkerran kokoushuone) osoitteessa Rantakatu 14, Kokkola (3krs) KP ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos

Keski-Pohjanmaan liiton videoneuvottelutila (yläkerran kokoushuone) osoitteessa Rantakatu 14, Kokkola (3krs) KP ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos Aika: Perjantaina 18.11.2016 klo 9:00 - Paikka: Jäsenet: Keski-Pohjanmaan liiton videoneuvottelutila (yläkerran kokoushuone) osoitteessa Rantakatu 14, Kokkola (3krs) x Jukka Ylikarjula Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Aika: Tiistai klo Paikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola (2. krs kokoustila)

Aika: Tiistai klo Paikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola (2. krs kokoustila) Maakuntapalvelut MUISTIO 4/2017 ETA (elinkeint, työllisyys, aluekehitys), valmistelutyöryhmä Aika: Tiistai 11.4.2017 kl 13.00-14.25 Paikka: Keski-Phjanmaan liitt, Rantakatu 14, Kkkla (2. krs kkustila)

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS 2/2017

PÖYTÄKIRJA TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS 2/2017 Aika: Perjantai 17.2.2017 klo 9.00 Paikka: Keski-Pohjanmaan liiton kokoushuone, Rantakatu 14, Kokkola (2krs) Osallistujat: x Kauko Ojala puheenjohtaja kauko.ojala@anvianet.fi x Esa Kant 1.varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 3/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 3/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 3/2017 1 Kokousaika kello 12:00 14.10 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, Piällysmies Asialista: 1 Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen

Lisätiedot

Esivalmistelun sote-tiimi

Esivalmistelun sote-tiimi MUISTIO 1/2017 1 Esivalmistelun sote-tiimi Aika 12.01.2017 klo 14:00-16:00 Paikka Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Lakiluonnos asiakkaan valinnanvapaudesta

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 1/2017 ( ) Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 1/2017 ESITYSLISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 1/2017 ( ) Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 1/2017 ESITYSLISTA Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 1/2017 (25.1.2017) Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 1/2017 ESITYSLISTA Kokousaika: Keskiviikko 25.1.2017 klo 9.00- Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS 5/2017

PÖYTÄKIRJA TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS 5/2017 Aika: Perjantai 19.5.2017 klo 9.00 Paikka: Keski-Pohjanmaan liiton kokoushuone, Rantakatu 14, Kokkola (2krs) Osallistujat: x Kauko Ojala puheenjohtaja kauko.ojala@anvianet.fi x Esa Kant 1.varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2017 1

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2017 1 Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2017 1 Pelastustoimi valmistelutyöryhmä 11.01.2017 Kokousaika 11.01.2017 kello 13:00 13:50 Kokouspaikka Juvan paloasema, Yhdystie 3, 51900 Juva Asialista: Sivu 1

Lisätiedot

ALUEKEHITYS JA KASVUPALVELUT

ALUEKEHITYS JA KASVUPALVELUT M A A K U N TA U U D I S T U S ALUEKEHITYS JA KASVUPALVELUT 15.8.2017 23.8.2017 1 Aikataulu 5.7.2017 jälkeen 23.8.2017 Maakunnallinen näkökulma 2 Aikataulu 5.7.2017 jälkeen 23.8.2017 Maakunnallinen näkökulma

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 3/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 3/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 3/2017 1 n kokous Kokousaika kello 9:00 11:26 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 3/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 3/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 3/2017 1 Kokousaika kello 12:00 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, Piällysmies Asialista: 1 Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistion

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Pöytäkirja 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Aika 19.4.2016 kello 18:00-19:53 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

Ehdotus: Valmisteluryhmä päättää kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Ehdotus: Valmisteluryhmä päättää kokouksessa käsiteltävistä asioista. ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAUUDISTUS OHJAUS- JA SEURANTARYHMÄN KOKOUS MUISTIO Aika: maanantai 19.9.2016 kello 10.30-12.00 Paikka: Kutsutut: Sokos hotel Lappeen kokoustilat osallistujat erillisen listan mukaan

Lisätiedot

Paikka: Lapin liitto. Aika: klo 9:30-11:45. 1 Kokouksen avaus. 2 Läsnäolijoiden toteaminen. 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Paikka: Lapin liitto. Aika: klo 9:30-11:45. 1 Kokouksen avaus. 2 Läsnäolijoiden toteaminen. 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kemijoen tulvaryhmän 11. kokouksen pöytäkirja 25.9.2014 LAPELY/5/07.02/2012 Paikka: Lapin liitto Aika: 22.9.2014 klo 9:30-11:45 Kemijoen tulvaryhmän 11. kokouksen pöytäkirja 1 Kokouksen avaus 2 Läsnäolijoiden

Lisätiedot

Soiten hallinnon auditorio, osoitteessa Mariankatu 16-20, Kokkola

Soiten hallinnon auditorio, osoitteessa Mariankatu 16-20, Kokkola Aika: Perjantai 24.2.2017 klo 9:00 Paikka: Soiten hallinnon auditorio, osoitteessa Mariankatu 16-20, Kokkola Läsnä: Nimi Organisaatio sähköpostiosoite Keski-Pohjanmaan liitto/ Puheenjohtajisto: Janne Jukkola,

Lisätiedot

Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio

Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio Esityslista 1/2017 1 (6) Aika ma 20.2.2017 klo 9.00 Paikka Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1 Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1 Kokousaika Kokouspaikka 2.3.2017 kello 13:00-16:00 (12:15-13:00 lounas) Sali&Keittiö, Lähemäenkatu 11, 50170 Mikkeli Asialista: 1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelun johtoryhmän 3. kokous

Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelun johtoryhmän 3. kokous MUISTIO Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelun johtoryhmän 3. kokous Aika: ma 12.12.2016, klo 10-11 Paikka: Cygnaeustalo, kokoustila Veranta, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä Läsnä: Johtoryhmän

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 24.01.2017 kello 14:00-16.18 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista:

Lisätiedot

ESITYSLISTA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä /2017

ESITYSLISTA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä /2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOKOUKSEN AVAUS 4 2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 4. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 5. MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNEKATSAUS 4 6. YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2017 1 Kokousaika kello 9:30-11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (11) Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (11) Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (11) Aika 10.11.2015 klo 16:00-18:10 Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki Läsnä Kant Esa Keski-Pohjanmaa Mustasaari Erkki

Lisätiedot

Johtaja Tuula Säynätmäki, Keski-Suomen TE-toimisto

Johtaja Tuula Säynätmäki, Keski-Suomen TE-toimisto Muistio 1(5) 3/2016 14.12.2016 Kasvupalvelut-asiantuntijaryhmä Aika Keskiviikko 14.12.2016 klo 13.00-15.45 Paikka Keski-Suomen TE-toimisto, Vapaudenkatu 58A, 40100 Jyväskylä Auditorio, 1. krs Osallistumisesta

Lisätiedot

Esivalmistelun poliittinen ohjausryhmä

Esivalmistelun poliittinen ohjausryhmä MUISTIO 7/2017 1 Aika 21.08.2017 klo 08:34-10:10 Paikka, Esterinportti 2 b, Helsinki Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 35 Kokouksen avaus 3 36 Valmistelun tilannekatsaus 4 37 Uudenmaan maakunnan toiminnan

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016 Pöytäkirja 1 (9) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016 Aika 7.6.2016 kello 18:00-19:13 Paikka n kaupunginhalllituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot