HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ?"

Transkriptio

1

2 HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ? SISÄLLYSLUETTELO 4 LUKIJALLE 5 YRITTÄJYYDEN SYNTYTARINA 6 KÄSITYS YRITTÄJYYDESTÄ 7 AJATTELEMISEN AIHETTA 7 Minustako yrittäjä? 7 Yrittäjyyden asema tänään 7 Yrittäjän ammatti 8 Ammattitaito 8 Yrittäjätaidot 8 Yrittäjäksi kasvaminen 8 Muutosvalmius 9 YRITYKSEN PERUSTAJAN POLKU 10 Lähtökohta/minustako yrittäjä? 10 Yritystoiminnan luvanvaraisuuden selvittäminen 10 Liiketoimintasuunnitelma 13 Rahoituksen järjestäminen 15 MINUSTAKO YRITTÄJÄ? 22 LIIKETOIMINTASUUNNITELMA 31 MALLIESIMERKKI 31 Mikropöydät Oy LIITTEET 39 Liite 1: Liikeideapohja 40 Liite 2: Liikeideamatriisipohja 41 Liite 3: Markkinatutkimuspohja 42 Liite 4: Swot-analyysi 43 Liite 5: Tuloslaskelma 44 Liite 6: Investoinnit ja käyttöpääoman tarve 45 Liite 7: Rahoituksen järjestäminen 46 Liite 8: Markkinointibudjetti 47 Liite 9: Myyntibudjetti 48 Liite 10: Kassabudjetti 3

3 LUKIJALLE Tämä kirjanen on tarkoitettu kaikille niille, joiden mielessä pyörii ajatus oman yrityksen perustamisesta. Sen tarkoituksena on palvella yrittäjäksi aikovaa mahdollisimman helpolla tavalla. Tarkoituksemme on käsitellä niitä asioita, joita on syytä pohtia ennen yrittäjäksi ryhtymistä. Tarkoituksena on helpottaa alkavaa yrittäjää ottamaan yhteyttä heti oikeaan paikkaan ja henkilöön. Tämä opas on suppea ja sen antamia tietoa on syytä täydentää lukemalla jokin monista yrityksen perustamisoppaista. Liikkeelle kannattaa lähteä perusneuvonnasta, jossa saat pohjatiedot kaikesta yritystoimintaan liittyvästä ja apua oikeiden yhteyksien löytämisessä. Yritysideastasi voit käydä keskustelemassa Hämeen uusyrityskeskuksessa, Linnankatu 6, Hämeenlinna. Hämeen uusyrityskeskus auttaa sinua liikeideasi toimivuuden arvioinnissa, neuvoo yrityksen perustamiseen liittyvissä asioissa sekä antaa apua yrityksen alkutaipaleella. Palvelu on henkilökoh- taista, maksutonta ja ehdottoman luottamuksellista. Tämä opas on syntynyt Hämeen uusyrityskeskus ry:n toimesta. Tätä opasta käytetään Hämeen uusyrityskeskus ry:n neuvonnan tukiaineistona. Siksi oppaaseen on liitetty myös täydennettäviä työkirjasivuja. Sinulla on varmasti oma käsityksesi yrittäjyydestä. Ehkä sekin on muuntunut ja kehittynyt ajan kuluessa. Kun koet jonkin asian tärkeäksi, se alkaa elää mielessäsi ja löydät siitä aina uusia ulottuvuuksia ja merkityksiä. Tämän oppaan tavoitteena on herättää mielessäsi myös kysymyksiä ja kiinnostusta yrittäjyyteen, jotta se alkaisi elää ajatuksissasi ja hakisi Sinulle merkityksellistä muotoa ja sisältöä. Toivomme, että tämä opas auttaa mahdollisimman monia yrittäjäksi aikovia eteenpäin tiellä oman yrityksen perustamiseen. Tekstin laadinnassa on hyödynnetty yritysneuvojien kokemuksia heidän ohjatessaan yrittäjäksi aikovien ensiaskeleita yrittäjyyden poluilla. Hämeenlinnassa Olli Kari toimitusjohtaja Hämeen uusyrityskeskus ry 4

4 YRITTÄJYYDEN SYNTYTARINA Kun olet tutustunut erilaisiin tapoihin lähestyä yrittäjyyttä, huomaat, että kukaan ei yksiselitteisen varmasti voi sanoa, mitä yrittäjyys on. Sen sijaan on useita eri lähestymistapoja, joilla sitä voi tarkastella. Yksi tapa, jolla voimme muodostaa käsityksen siitä, miksi yrittäjyys ylipäätään on merkityksellinen, missä olosuhteissa se on tullut tärkeäksi ja millaisia asioita sillä on haluttu kuvata, on tarkastella sen historiaa ja syntyä. Historiallisesta tarinasta nouseekin yrittäjyyden seikkailu eri aikakausina, sen muuntuminen niiden olosuhteiden muovaamana, jotka kulloinkin ovat ympärillämme vallinneet ja vaikuttaneet. Erilaiset ihmiset ovat eri olosuhteissa kokeneet yrittäjyyden niin merkitykselliseksi, että ovat halunneet pohtia ja kuvata sitä. Yrittäjyyden tarina sai alkunsa sanan tai käsitteen ympärille rakentuneista merkityksistä. Ensimmäiset käsitykset yrittäjyydestä alkoivat muotoutua 1100-luvulta eteenpäin. Käsitteen syntyä sanotaan semanttiseksi kehitykseksi. Yrittäjyyttä alettiin vähitellen 1700-luvulla pohtia semantiikan seikkailijaa jäsentyneemmin. Olosuhteet muuttuivat; feodaaliyhteiskunta murtui ja keskiaikainen ammattikuntalaitos menetti asemansa, liberalismin aatteet levisivät ja tekniikka kehittyi. Uusille työnteon ja omistamisen muodoille annettiin yrittäjyyden nimike. Yrittäjyydellä kuvattiin niin yksilöä kuin yleisiä kansantalouden uudenlaisia prosesseja. Kun feodaaliyhteiskunta oli perustunut syntyperäiseen omistukseen ja ammattikunnan ennustettavaan elämänkulkuun, niin yrittäjyys sai näille vastakkaisen merkityksen. Ensimmäisiä henkilöitä, jotka halusivat yrittäjyyttä kuvata ja mallittaa oli ranskalainen pörssiseikkailija Richard Cantillon. Seuraavaksi yrittäjyys purjehti Ranskasta Britanniaan. Kun siellä olosuhteet muuttuivat riittävästi ja elinkeinovapautta alettiin arvostaa, myös yrittäjyys haluttiin uusien ajatusten kuvaajaksi. Siellä Adam Smith yritti soveltaa yrittäjyyttä teollistumiseen, suurten tuotantosarjojen valmistamiseen ja kaupankäyntiin suurilla mertentakaisilla markkinoilla. Se oli kuitenkin liian vaikeaa. Helpompaa oli kuvata rajattomalta tuntuvia markkinoita ja tekniikan sovellutuksia suurtuotantoon. Tästä tarinasta yrittäjyys sai pian hävitä. Se lähti matkustamaan kohti Amerikkaa ja otti laivalleen itävaltalaisen matkustajan Joseph Schumpeterin. Amerikan olosuhteissa Schumpeterin innovatiivinen, uutta luova yrittäjä sai rauhassa jonkun hetken taistella tuulimyllyjä vastaan, kunnes taas jouduttiin suurta vasten. Amerikassa yrittäjyys löysi asuinsijakseen yrityksen. Kun teollistumisen myötä osakeyhtiöt alkoivat yleistyä suuremman teollisen toiminnan muotoina, yrittäjyyskin keksi itselleen oman vastinparinsa, pienen yrityksen. Tätä taivalta kuvaa esim. Hawley. Pienyrityksessä yrittäjyys sinnitteli ja taisteli olemassaolostaan suurten yritysten rinnalla lähes koko 1900-luvun aina 1970-luvulle asti. Euroopassa sitä kuvasi mm. Max Weber. Se ei ollut erityisen merkityksellinen yhteiskunnan menestymisessä, eikä näin ollen ollut erityisen kiintoisa kuvauskohde. Vasta meidän aikanamme luvun jälkeisenä aikana, yrittäjyyttä on taas alettu tarkastella merkittävänä ja tärkeänä asiana. Huomattiin, että markkinat ovat rajalliset. Toisaalta nähtiin, etteivät suuryritykset eivätkä julkiset palvelut työllistä riittävästi ihmisiä. Tässä tilanteessa katse kohdistui pienyrityksiin ja toisaalta yrittäjämäiseen toimintatapaan. Todettiin, että pienet yrityksethän ne työllistävät. Yrittäjyys sai taas kerran tuoda viestiä inhimillisestä kokonaisvaltaisesta toiminnasta, riskinotosta, päätöksenteosta, koordinoinnista ja uutta luovasta toimintatavasta. Enää sillä ei kuvattu ainoastaan yksilön toimintatapaa ja pienyritystä, vaan myös itse organisaation haluttiin toimivan yrittäjämäisesti. Näin yrittäjyys ajan saatossa oli saanut kolme erilaista muotoa; omaehtoisen yrittäjyyden (yksilön yrittäjämäinen toimintatapa), sisäisen yrittäjyyden (organisaation yrittäjämäinen toimintatapa) ja ulkoisen yrittäjyyden (omistamisen ja johtamisen yhdentyminen pienyrityksessä). 5

5 KÄSITYS YRITTÄJYYDESTÄ Yrittäjyyden merkitystä ja luonnetta on tutkittu monelta kannalta. Professori Matti Koiranen on kerännyt eri maista merkityksiä, joita ihmiset yleisimmin yrittäjyyteen liittävät. Hänen tutkimuksissaan 10 yleisintä ja 10 vähiten yleistä merkitystä on lueteltu alla olevassa listassa. ENITEN YRITTÄJYYTTÄ KUVAAVAT TERMIT: 1. Aloitekyky 2. Myönteinen työasenne 3. Työhalu 4. Määrätietoisuus 5. Menestymishalu 6. Vastuun kantaminen 7. Halu ottaa riskejä 8. Luovuus 9. Kekseliäisyys 10. Aktiivisuus VÄHITEN YRITTÄJYYTTÄ KUVAAVAT TERMIT: 1. Häikäilemättömyys 2. Itsekkyys 3. Kovuus 4. Järjestelmällisyys 5. Kunnostautuminen 6. Reippaus 7. Taloudellisuus 8. Rahan tavoittelu 9. Palveluhalu 10. Vaikutushalu Pohdi ja kirjaa niitä ajatuksia, joita itse liität yrittäjyyteen. Mitä sillä tarkoitat, mitä se sinulle itsellesi merkitsee, missä yhteyksissä sitä mielestäsi ilmenee? Jatkaessasi oppaan lukemista voit verrata niitä siihen, mitä muut yrittäjyydestä ovat ajatelleet ja ajattelevat. Yrittäjä on yrityksen sielu Yrittänyttä ei laiteta? Yritä edes? Yritin ja onnistuin? 6

6 1. AJATTELEMISEN AIHETTA MINUSTAKO YRITTÄJÄ? Kyteekö mielessäsi ajatus yrittäjäksi ryhtymisestä? Onko Sinulla yritysidea tai ammattitaitoa, jota voisit hyödyntää itsenäisenä yrittäjänä? Oletko miettinyt, kuinka sen tekisit; mitä myisit, mitä valmistaisit, mitä palveluja tarjoaisit? Tulevaisuudessa yhä useampi ryhtyy yrittäjäksi. Rakenteet muuttuvat ja itsensä työllistäminen yleistyy. Yrittämisessä kiehtoo tietty yrittämisen vapaus, oman itsensä herrana oleminen. Yrittäjyyden arvostus on noussut, kun yleisesti on huomattu, mikä voima siinä piilee. Onko minusta yrittäjäksi? Kysymys askarruttaa monen työttömän ja opiskelunsa päättävän mieltä. Myös moni toisen palveluksessa oleva pohtii oman yritystoiminnan aloittamista. Onko yritysideani kannattava ja mitä kaikkea yrityksen perustaminen vaatii? Tämä kirjanen pyrkii antamaan vastauksia näihin ja moniin muihin yrityksen perustajan mieltä painaviin kysymyksiin sekä ennen kaikkea ohjaamaan oikean tiedon lähteille - tarvittavien neuvojien ja asiantuntijoiden luo. Sanotaan että, jos keksii hyvän idean, yrittäjänä kyllä pärjää. Joidenkin mielestä, yrityksen toimialasta riippumatta, on tärkeintä, että yrittäjäksi ryhtyvä on oikeanlaista yrittäjätyyppiä. Parasta on silloin, jos omat yrittäjävalmiudet sopivat yhteen aiotun yritysidean kanssa. Hyvä yritysidea ja sen pohjalta rakennettu toimiva liikeidea yhdistettynä osaavaan yrittäjään johtavat yleensä onnistumiseen. Niiden lisäksi onnistuminen vaatii usein suotuisia olosuhteita; yrittäjämyönteistä ympäristöä, muuttunutta kysyntää tai kilpailutilannetta - ja joskus hieman onneakin. YRITTÄJYYDEN ASEMA TÄNÄÄN Yrittäjän asemaan vaikuttavat osaltaan yleinen asennoituminen yrittäjyyteen sekä taloudellinen tilanne eli nousu- ja laskusuhdanteet. Asenteet ovat vaihdelleet hyvin kielteisistä ( riistäjä ) hyvin myönteisiin ( yhteiskunnan tukipylväs ) ja olleet kaikkea siltä väliltä. Pahimmillaan suhtautuminen oli parikymmentä vuotta sitten. Noina vuosina säädettiin toistatuhatta yrittämisen vapautta rajoittavaa lakia ja asetusta. Tänä päivänä yrittäjyyden puolestapuhujia riittää ja yrittäjyys nähdään lähes ainoana keinona työttömyyden poistamiseen. Yleiset taloudelliset suhdanteet ja suhtautuminen yrittäjyyteen heijastuvat välittömästi yrittäjien elämään; hyvinä aikoina on mahdollisuus hyvään tulokseen yrityksessä ja myös hyviin henkilökohtaisiin tuloihin, lama-aikana yrittäjä taas joutuu tinkimään ensimmäiseksi omista ansioistaan ja vastaamaan yrityksensä sitoumuksista pahimmassa tapauksessa koko omaisuudellaan, jos yritys kaatuu. YRITTÄJÄN AMMATTI Muista ammateista yrittäminen eroaa siinä, että se merkitsee poikkeuksetta paljon työtä, joustamista ja usein tinkimistä vapaa-ajasta, lomista ja harrastuksista. Yrittäjällä on valtaa ja vapauksia päättää yrityksensä asioista, mutta tämä tuo mukanaan sellaisia taloudellisia, juridisia ja moraalisia vastuita ja riskejä, joita toisen palveluksessa olevalla ei ole. On huolehdittava siitä, että yrittäjällä itsellään sekä yrityksen työntekijöillä on töitä, yrityksen varustetaso on sellainen, että työt saadaan kunnolla tehtyä, toiminta on laillista ja rahat riittävät menoihin. Asiakkaat on pidettävä tyytyväisinä. Lisäksi on pystyttävä ajattelemaan tulevaisuutta, kehittämään yritystä niin, että se menestyy jatkossakin. Yrittäjäksi ryhtyminen on aina perustavaa laatua oleva elämänmuutos. Sillä on vaikutusta tulevaisuuteen, oman elämän muotoutumiseen, perhesuhteisiin, sukulais- ja ystäväsuhteisiin, arvomaailmaan ja elämäntapaan. Nuorella ihmisellä tämä muutos on usein laadultaan erilainen ja ehkä helpompi kuin vanhemmalla, jonka elämä on jo vakiintunut uomiinsa. Yrittäjyys on hyvä ammatinvalinnan vaihtoehto - niille, joille se sopii. Eikä se sovi kaikille. Vaikka yrittäminen on kolmella sanalla määriteltynä työtä, työtä ja työtä, yrityksen perustamisen syyksi ei riitä työttömyys, työn ja toimeentulon hankkiminen ryhtymällä yrittäjäksi. Tuskin löytyy riittävästi ihmisiä, jotka tulisivat asiakkaiksesi vain työllistääkseen sinut. Yrityksesi ja sen tarjoamien tuotteiden tai palvelujen täytyy olla tarpeellisia riittävän suurelle määrälle asiakkaita. Ja heidän täytyy olla valmiita maksamaan niistä - riittävästi. Mieti siis ensimmäiseksi seuraavassa esitettyjä keskeisiä kysymyksiä? - Mikä on oma elämäntilanteeni? - Onko minussa yrittäjäainesta? - Onko yritysideani tarpeeksi hyvä? - Mistä löydän asiakkaani? - Olenko henkisesti kestävä? - Olenko voimakastahtoinen, riskinottoon kykenevä ja haluava? - Olenko luova, uusien näkökulmien löytäjä? - Olenko kunnianhimoinen, ennakkoluuloton ja itsevarma? 7

7 AMMATTITAITO Yrittäjäksi ryhtyvällä on yleensä jokin ammattitaito tai osaaminen, johon yritysidean voi onnistuneesti yhdistää. Osaaminen on voitu hankkia koulutuksen, työkokemuksen, hyvien yhteyksien ja suhteiden tai vaikkapa harrastusten kautta. Ammattitaitoa voi myös ostaa, jos yrittäjällä itsellään ei ole kaikkea yritysidean vaatimaa osaamista. Yrittäjä voi itse esimerkiksi keskittyä yrityksen johtamiseen tai vaikkapa markkinointiin ja teettää varsinaisen työn muilla. Pienyrittäjyys perustuu kuitenkin useimmiten yrittäjän ammattitaitoon ja erikoisosaamiseen. Osaamisesta on oltava hyötyä jollekulle, joka on valmis siitä maksamaan. Tyypillisimmillään osaaminen voi olla kädentaitoja, mutta myös jonkin alan erikoistumista ja tietoa. Yrittäjäksi aikovan kannattaa miettiä omaa osaamistaan ja sitä, onko osaaminen riittävää vai pitääkö sitä kehittää. YRITTÄJÄTAIDOT Yrittäjätaidoilla tarkoitetaan kaikkia yrityksen pyörittämiseen liittyviä taitoja. Näitä ovat yrityksen johtaminen, taloushallinnon taidot, markkinointi ja varsinaisen tuotannon tai palvelun hoitaminen. Yrittäjätaitoja voi tietenkin ostaa ulkopuolelta toiselta yrittäjältä. Näin moni tekeekin ostaessaan esim. kirjanpitopalveluita tilitoimistolta sekä markkinointiapua mainostoimistolta. Kaikkea ei yrittäjäksi aikovan tarvitse tietenkään itse osata, mutta on eduksi, jos yrittäjä tietää mitä vaatii, kun ulkopuolisia palveluja ostaa ja käyttää. Pelkillä yrittäjätaidoilla ei pärjää kuin ammattijohtajana ja pienyrityksissä ei ammattijohtajia ole varaa palkata. Yrittäjätaitojaan voi kehittää ja yrittäjäkurssit tarjoavat taidoille hyvän ponnahduslaudan. Käytännön työ on myös hyvä opettaja. Apua pitää kuitenkin osata kysyä ennen kuin tulee vahinkoja. Yrittäjän on tiedettävä kaikesta sen verran, että osaa riittävän ajoissa kääntyä asiantuntijoiden puoleen. YRITTÄJÄKSI KASVAMINEN Yrityksen menestyminen riippuu usein ratkaisevasti yrittäjästä itsestään ja hänen persoonastaan. Yrittäjiä on varsin monenlaisia. Vaikka yrittäjäominaisuuksia on tutkittu paljon, ei ole pystytty juurikaan osoittamaan sellaisia ominaisuuksia, joita olisi kaikilla yrittäjillä. Yksi yhteinen asia kuitenkin löytyy. Sitä kutsutaan suoritusmotiiviksi tai suoriutumisen tarpeeksi. Suoritusmotiivi voi olla joko myönteisten asenteiden kautta syntyvä halu saavuttaa menestystä (halu pärjätä) tai pyrkimys välttää epäonnistumista. Suoritusmotiiviin liittyy tarve saada palautetta, nähdä onko onnistunut vai epäonnistunut pyrkimyksissään. Tärkeintä on yrittämisen halu. Väkisin ei pidä yrittäjäksi ryhtyä - ei yhteiskunnan tuella eikä muutenkaan. Muita yrittäjille tyypillisiä ominaisuuksia ovat esimerkiksi itsenäisyys, ulospäin suuntautuneisuus, määrätietoisuus, sinnikkyys, ahkeruus, kyky kantaa vastuuta, kyky ottaa riskejä sekä halu olla vapaa ja riippumaton. Monet yrittäjät ovat myös työnarkomaaneja, mikä ei välttämättä ole positiivinen asia. Taloudelliset motiivit eli halu ansaita rahaa on välttämätön, jos yrittäjä aikoo elättää itsensä ja työllistää mahdollisesti myös muita. Näyttää kuitenkin siltä, että motiivien painoarvo vaihtelee hyvinkin paljon eri yrittäjillä. MUUTOSVALMIUS Yrittäjällä pitää olla muutosvalmiutta. Positiivinen suhtautuminen muutoksiin tarkoittaa sitä, että muutosta pidetään mahdollisuutena, ei uhkana. Muutoshakuisuus on yksi kehityksen edellytyksistä, muutosvastarinta jarruttaa toimintaa. On pystyttävä omaksumaan ja etsimään aktiivisesti uutta tietoa ja uusia mahdollisuuksia. Yrittäjäksi aikovan on kyettävä näkemään tulevaisuuteen ja kehittämään yritystään. Pitkän tähtäyksen suunnittelu ja tulevaisuuden ennakointi on vaikeaa - siinä ovat monet yritykset, niin isot kuin pienetkin, epäonnistuneet viime vuosina. Alkavan yrittäjän on oltava valmis muuntumaan tarvittaessa nopeasti olosuhteiden ja tilanteiden mukaan. Siinä on pienyrittäjyyden voima. 8

8 YRITYKSEN PERUSTAJAN POLKU Lähtökohta/Minustako yrittäjä? Yritystoiminnan luvanvaraisuuden selvittäminen, kunnat, lääninhallitus, ministeriöt, terveystarkastajan lausunnot LIIKETOIMINTASUUNNITELMA, laskelmat, analyysit Rahoituksen järjestäminen, sekä kaikki muut pankit, vakuutusyhtiöt ja erityisrahoituslaitokset Vakuutusasiat kuntoon, sekä kaikki muut pankit ja vakuutusyhtiöt. Yritysmuodon valinta Toiminimi Avoin yhtiö Osakeyhtiö Osuuskunta Kommandiittiyhtiö Perustamisilmoitus TE-keskuksen yrityspalvelupisteeseen, Yksi ilmoitus (Prh + verohallinto) Y-tunnus odottaessa, Kirjanpidon, pankki- ja tiliasioiden järjestäminen YRITTÄJÄN ARKEA! 9

9 YRITYKSEN PERUSTAJAN POLKU LÄHTÖKOHTA/MINUSTAKO YRITTÄJÄ? Lähtökohtatilanteessa olet yksin itsesi kanssa. Laitat itsesi peliin ja tuot omat mielipiteesi julki päämääränä oman yrityksen perustaminen. Henkilötietojen ja työkokemuksesi jälkeen ryhdyt arvioimaan omaa tieto ja taito tasoasi. Tämä antaa meille molemmille hyvä tiedon sinun omasta osaamisestasi yrittäjyyden tiellä. Neuvonnan tarve kertoo meille sinun oman mielipiteesi neuvonnan ja opastuksen tiellä. Näin voimme paremmin huomioida uusyrityskeskuksen yli 100 neuvonantajaa. Yrittäjävalmius kertoo sinun valmiuksistasi ryhtyä yrittäjäksi. Tarvitseeko sinun mahdollisesti käydä yrittäjävalmennuksessa? Yrittäjäpersoona kuvaa sinua ihmisenä ja yrittäjänä. Miten hyvin tunnistat pienen yrittäjän itsessäsi? YRITYSTOIMINNAN LUVANVARAISUUDEN SELVITTÄMINEN Vaikka EU:ssa pääsääntöisesti vallitsee elinkeinovapaus, ovat muutamat elinkeinot luvanvaraisia. Näitä ovat esim. henkilö- ja tavarakuljetukset, kuljettajaopetus, asunnonvälitys, lääkeaineiden myynti, alkoholin anniskelu, tuonti ja kauppa, polttoaineiden, ampuma-aseiden ja räjähdysaineiden tuonti ja kauppa, vartiointiliike, osto- ja myyntiliikkeen harjoittaminen sekä liikkuva kauppa. Elinkeinolupa haetaan pääsääntöisesti Etelä-Suomen lääninhallitukselta. Joillakin aloilla tarvitaan alan viranomaisten rekisteröinti tai hyväksyntä. Tällaisia ovat mm. sähköliikkeet ja muut teknisen alan yritykset, matkatoimistot sekä lääkärit, sairaanhoitajat jne. Kansalaisvaatimuksesta on luovuttu. Lupaa eivät tarvitse ne henkilöt, joilla on asuinpaikka Euroopan talousalueella. Sama koskee yrityksiä ja yhteisöjä, joiden kotipaikka on EU:n alueella. Lisäksi on huomattava, että joidenkin elinkeinojen harjoittaminen edellyttää ympäristövalvonnalle tehtyä ilmoitusta. Tällaisia toimialoja ovat mm. elintarvikkeiden käsittelyyn liittyviä palveluja tarjoavat yritykset. LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Liiketoimintasuunnitelma jäsentää ja selventää sinun liikeideasi kannattavuutta ja menestyksen mahdollisuuksia. Siksi sinun on erittäin tärkeää miettiä jokaista kohtaa huolellisesti. Voit tehdä muistiinpanojasi jokaisen erillisen otsikon alla. Tämä on sinun henkilökohtainen työkirjasi. Huomioi, että tämän oppaan lopussa on myös malliesimerkki liiketoimintasuunnitelmasta, jota sinun kannattaa hyödyntää omaa suunnitelmaasi tehdessäsi. Liiketoimintasuunnitelmaa tehdessäsi kohtaat usein viittauksen erilliseen liitteeseen. Näiden erilaisten pohjien tarkoituksena on helpottaa sinua analysoimaan omaa liiketoimintasuunnitelmaasi, jotta saisit mahdollisimman realistisen kuvan itsellesi menestymisen mahdollisuuksista. Neuvoja saat toki uusyrityskeskuksesta, älä epäröi kääntyä meidän puoleemme. Kaiken tämän lisäksi keskityn nyt tuloslaskelmaan ja eri kululajeihin, jotta pystyisit huomioimaan kaikki mahdolliset asiat. Nettotulostavoite Määritä itsellesi tavoite eli nettopalkka, johon pyrit liiketoiminnassasi. Varmasti sinulla on joku toive tulotasostasi. Lainat Tässä kirjataan yritystoimintaa varten otettujen lainojen korot ja lyhennykset ( ei omien henkilökohtaisten lainojen, koska ne maksetaan omasta palkasta ). Yleensä kysymykseen tulee pankkilaina tai Finnveran laina. Yleensä yrityslainojen laskennallinen korko on 5 6 % ja laina-aika 5 vuotta. Yrityslainoja miettiessäsi huomioi: lainan määrä, toimitusmaksut, laina-aika, korko % sekä lyhennysväli. Useiden eri pankkien kotisivuilla on erilliset lainalaskurit, joiden avulla pystyt laskemaan arvion omaan tuloslaskelmaasi. Kokemus on opettanut, että lainanotosta on paikallaan sanoa muutama varoittava sana: Jos otat lainaa, niin ota sitä vain yritystoimintasi investointeja tai yrityksesi todellista käyttöpääomatarvetta varten. Älä ota lainaa omaa kulutustasi varten. Muista, että laina on maksettava aina takaisin yrityksesi tuloksesta verojen jälkeen. Mitä suurempi laina ja mitä lyhyempi lyhennysaika, sitä suurempi pitää yrityksesi tuloksen olla ja mitä suurempi tulos, sitä kovemmat verot. Poistot Liiketoimintaan liittyvät laite- ja kalustohankinnat voidaan jakaa: pienhankintoihin, joihin kuuluu kalusto, jonka hankintahinta (alv 0 %) on alle 841 e ja joka kestää yli 3 vuotta. Pienhankinnat voidaan kirjata kirjanpidossa hankintavuonna suoraan kuluiksi rajoituksella, että vuoden aikana ei tule pienhankintoja enempää kuin 2523 e edestä. kalustoinvestoinnit, joihin kuuluvat kaikki yli 841 e (alv 0 %) maksavat hankinnat. Näitä ei voida kirjata kirjanpidossa suoraan kuluiksi, vaan niiden hankintakustannukset poistetaan kirjanpidossa poistojen kautta. Poistotarve vuodessa on 25 %. 10

10 Kiinteät kulut Työntekijöiden bruttopalkat + sivukulut Mikäli yrityksellä olisi henkilökuntaa, budjetoisit henkilökunnan palkat seuraavasti: Bruttopalkka kuukausittain, huomioi lomaraha Lakisääteiset sos.kulut, noin 30 % kuukausittain, huomioi lomaraha TEL-maksut, noin 21 %, 2 kertaa vuodessa, huomioi loma Muut sotu-maksut, noin 3 %, kuukausittain Vuokrakulut Tähän merkitään ulkopuoliselle taholle maksettavat vuokrat. Yleinen vuokratakuu on kahden kuukauden vuokra. Budjetoi ensimmäiselle kuukaudelle vuokratakuun mukainen vuokra sekä ensimmäisen kuukauden vuokra. Muille kuukausille normaali kuukausivuokra. Tai lasket kaikki yhteen ja tasoitat summan jokaiselle kuukaudelle yhtä suureksi. Energiakulut Sähkö- ja vesimaksut voit hyvin tarkistaa oman kuntasi energialaitokselta ja vesilaitokselta. Kun kerrot liikeideasi, toimitilan suuruuden ja sijainnin, saat aika hyvän arvion todellisista energiakuluista. Puhelin Puhelinkuluihin kuuluvat sekä lanka- että matkapuhelinlaskut. Matkapuhelimesta tulee lasku joka kuukausi, lankapuhelimesta joka pariton kuukausi. Puhelin on usein yrittäjän tärkeimpiä työkaluja ja eräs suurimmista kulueristä. Ole tarkka ja realistinen. Lanka- sekä matkapuhelimen yksityiskäyttöarvo, eli arvo, jonka verottaja hyväksyy omakäyttöosuudeksi verotuksessa on kuukaudessa 20,20 e/puhelin. Puhelinkuluissa voit myös huomioida mahdollisen telefaxin kulut. Toimisto- ja konttorikulut Tämä on sekalaisten kulujen kerho. Tänne merkitään mm. postikulut, kirjeet, sähkeet, yrityksen laatujärjestelmäkulut, kaikki kirjakauppaostot (kynät, paperit, kansiot, ajopäiväkirjat, jne.), yrityksen työterveyshuolto, kopiointikulut, puhelinluettelotiedot, jäsenmaksut, nimikyltit, pankkikulut ja muut pienet ja etupäässä satunnaisluonteiset kulut. Kokemusperäisesti voit budjetoida vuosikuluiksi noin 2 % arvioimastasi liikevaihdosta. Autokulut Voit ajaa työajosi omalla autolla. Voit veloittaa ajopäiväkirjan mukaisista työajokilometreistä 0,38 e per kilometri. Mikäli autosi on toiminimiyrityksesi nimissä, kirjataan kaikki autokulut kirjanpitoon ja sinä maksat ajopäiväkirjan mukaisista yksityisajoista. Tarkemmat ohjeet saat kirjanpitäjältäsi tai verottajalta. Mikäli yrityksesi on osakeyhtiö, niin autosi voi olla yrityksesi nimissä, jolloin kaikki kulut menevät yrityksesi kirjanpitoon ja sinä maksat autoetua. Autoetumuotoja on erityyppisiä. Pääsääntöisesti aloittavan yrittäjän kannattaa ajaa ainakin aluksi omalla autollaan ja veloittaa työajot kilometrikorvauksina. Mikäli päädyt autoetuun, niin autoedun verotusarvo lasketaan ja vero peritään verotuksen yhteydessä. Pidä aina toiminimi- tai henkilöyhtiöyrittäjänä luotettavaa ajopäiväkirjaa. Se on varmin keino varmistaa autokulujesi oikea verotuskäytäntö. Työajoiksi ei hyväksytä kodin ja toimistosi välistä matkaa. Työajoksi hyväksytään kotoa asiakkaan luokse tapahtuvat matkat sekä muut työhösi selkeästi liittyvät asiointi- yms. matkat. Autokuluissa sinun tulee huomioida polttoainekulut, huolto, renkaat, vesi ja muut nesteet sekä auton vakuutukset. Matkakulut Voit budjetoida työmatkoihisi liittyvät päivärahat ja muut matkakulut, kuten hotellimajoitukset, matkaliput, taksimatkat ja muut matkakulut. Mikäli työn tekemispaikkasi on yli 15 km etäisyydellä varsinaisesta työpaikastasi tai asunnostasi, voit veloittaa myös päivärahoja. Tarkemmat tiedot saat kirjanpitäjältäsi tai verottajalta. ATK-kulut ATK-kuluissa kannattaa olla huolellinen. Sinun täytyy tarkkaan miettiä kannattaako ostaa vai vuokrata koneet ja laitteet. Alan ammattilaisilta saat tietoa molemmista vaihtoehdoista. ATK-kuluissa sinun tulee huomioida mm. koneet, printterit, skannerit, verkkomaksut, kotisivut, tulostimen patruunat ja kaikki ohjelmat. Lehdet, ammattikirjallisuus Sinun kannattaa tarkkaan miettiä, mitä kirjallisuutta työssäsi tarvitset, sillä turhaan ei kannata hankkia lehtiä ja kirjoja nurkkiin pölyttymään. Voit selvittää hinnat kirjakaupasta tai lehtimyyjiltä. Koneiden korjaukset ja huollot Selvitä oman työsi kannalta tärkeimpien koneiden ja laitteiden säännölliset korjaus- ja huoltomaksut. Siivous, puhtaanapito, jätehuolto Useimmiten alkava yrittäjä pyrkii hoitamaan siivouksen itse, mutta silloinkin tarvitaan välineitä ja aineita, joten muista budjetoida kaikki kulut. Mikäli sinulla on oma liikepaikka, sinun tulee huomioida myös tarkkaan kunnallinen jätehuolto. Jätehuoltomaksuista sinulle kertovat kaikki tätä palvelua tarjoavat yritykset. 11

11 Kirjanpito Tässä huomioidaan vain kirjanpitokulut. Kirjanpito tai ainakin tilinpäätös kannattaisi antaa ulkopuolisen asiantuntijan tehtäväksi ja sinun tulisi itse keskittyä siihen, mitä itse parhaiten osaat. Kirjanpitolain mukaan kirjanpidon tulee olla jatkuvasti ajan tasalla. Pienyrittäjälle paras käytäntö on mapittaa tulo- ja menotositteet aikajärjestyksessä mappiin ja viedä mappi noin kuukauden välein ulkopuoliselle asiantuntijalle, joka tekee kirjanpidon ja halutessa välitilinpäätöksen, jonka perusteella on syytä tarkistaa ovatko ennakkoverojen maksuerät ajan tasalla. Näin toimien kirjanpidon vuosiveloituksen laskentaperusteena voidaan käyttää 1 % liikevaihdosta. Painotuotteet Painotuotteissa sinun tulee huomioida kaikki sellaiset toimenpiteet, joilla pyrit osaltasi vaikuttamaan myyntiin markkinoinnillisin keinoin. Tällaisia kuluja ovat mm: näyttely- ja messutarvikkeet, esitepainatukset, käyntikortit, tarrat, mainoskyltit, kirjelomakkeet ja laskulomakkeet. Markkinointi Aloittavan yrittäjän on yleensä syytä tiedottaa toimintansa käynnistämisestä potentiaalisille asiakkaille tai asiakasryhmille. Tiedottaminen edellyttää markkinointia. Markkinointi ja erityisesti mainonta on kallista ja siksi se tulisi suunnitella harkitusti. Markkinointi- ja myyntikulut ovat usein välttämättömiä kulueriä terveen myynnin aikaansaamiseksi. On hyvä muistaa, että moni aloittava yrittäjä on säästänyt yritystoimintansa epäonnistumaan. Älä pihistä väärässä paikassa, mutta harkitse tarkoin ja kohdista oikein. Älä sorru ylimainontaan. Kaikista mainontaan ja markkinointiin liittyvistä asioista saat erinomaisia neuvoja uusyrityskeskuksen neuvonantajilta. Ota yhteyttä meihin. Markkinointikuluissa sinun tulee huomioida mm: ilmoituskulut, lehti, radio, tv, valomainokset, omat esitteet suoramarkkinoinnilla, osallistumismaksut messuille, merkkipäivämuistamiset, joululahjat jne. Edustuskulut Älä sorru liialliseen edustamiseen, mutta budjetoi kuitenkin jotain pientä kuluihisi. On hyvä joskus tarjota vaikkapa kahvit asiakkaallesi tai sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä ns. työlounas. Koulutus Koulutus- ja kurssikulut ovat vaikeasti arvioitavissa. On kuitenkin hyvä muistaa, että niin sinä itse yrittäjänä kuin henkilökuntasi tarvitsette jatkuvaa koulutusta ja kurssittamista, jotta osaamisenne pysyy ajan tasalla. Voit selvittää koulutushintoja koulutusta tarjoavilta oppilaitoksilta. YEL Pidä huoli, että YEL-vakuutuksesi työtulo on ajan tasalla ja vastaa työpanostasi. YEL-eläkkeeseen vaikuttavat kaikki YELtyötulot koko yrittäjätoiminnan ajalta. YEL-työtulo vaikuttaa paitsi eläkkeeseen myös muuhun yrittäjän sosiaaliturvaan, kuten Kansaneläkelaitoksen maksamaan päivärahaan ja työttömyysturvaan. Työtuloa ei siis kannata alimitoittaa. Yrittäjän pitää ottaa YEL-vakuutus, jos hän täyttää seuraavat edellytykset: hän on vuotias yrittäjätoiminta on jatkunut yhtäjaksoisesti vähintään 4 kuukautta yrittäjän täytettyä 18 vuotta. YEL-vakuutus alkaa kuitenkin toiminnan alusta lähtien työtuloksi voidaan arvioida keskimäärin vähintään 5800 euroa vuodessa. hänen ansiotyönsä ei kuulu muun eläkelain, esimerkiksi maatalousyrittäjien eläkelain (MYEL) piiriin. MYEL:n mukaan vakuutetaan mm. maatalousyrittäjän eläketurva. YEL koskee myös työ- tai virkasuhteessa olevaa henkilöä, jos hän työskentelee sivutoimisesti yrittäjänä. Työeläkettä voi kertyä rinnakkaisista töistä samanaikaisesti usean eri eläkelain mukaan. Vuonna 2003 YEL-maksu on 21,4 % työtulosta. Maksuprosentti on kaikissa YEL-eläketurvaa hoitavissa yhtiöissä sama. Ensimmäistä kertaa yrittäjäksi ryhtyvä, joka aloittaa yrittäjätoimintansa tai sen jälkeen, saa 25 % maksunalennuksen 48 ensimmäiseltä kuukaudelta. Alennuksen saa yrittäjän iästä riippumatta. Yrittäjä voi saada alennuksen vielä toiseen yrittäjäjaksoon, jos alennusaikaa on jäljellä. Alennusta toiseen jaksoon yrittäjän pitää itse hakea. Lisätietoja saat omasta vakuutusyhtiöstäsi. Yritysvakuutukset Yritysvakuutuksiin budjetoidaan yritystoimintaan liittyvät vakuutukset. Pienyritystoimintaan liittyviä vakuutuksia ovat mm: palo-, varkaus-, yritys-, vastuu- ja vahinkovakuutukset. Vakuutusten kustannukset riippuvat yhtiömuodosta, toimialasta sekä omistussuhteista ja siksi sinun on syytä kääntyä oman vakuutusyhtiösi puoleen. Sairaus- ja tapaturmavakuutukset Yrittäjänä sinun on syytä selvittää myös omat sairaus- ja tapaturmavakuutuksesi ajan tasalle. Lisätietoja saat omasta vakuutusyhtiöstäsi. 12

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 Minustako yrittäjä? Yrittäjän tärkein voimavara on vahva ammattitaito Yrittäjällä on motivaatiota, pitkäjännitteisyyttä ja halua menestyä ei lannistu ensimmäisistä

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT Yrityksen perustaminen Yrityksen perustamisen vaiheet Oma tahto ja halu Liiketoimintasuunnitelman laatiminen Yritysmuodon valinta Yritystoiminnan luvanvaraisuuden

Lisätiedot

Mitä yrittäminen on? Mitä muuta yrittämiseen liittyy?

Mitä yrittäminen on? Mitä muuta yrittämiseen liittyy? Mitä yrittäminen on? Yrittäjyys on ajattelu- ja toimintatapa sekä suhtautumistapa työntekoon. Yrittäjyyttä tarvitaan työskenneltäessä omassa yrityksessä, mutta myös työntekijänä toisen palveluksessa. Yrittäjä

Lisätiedot

Yrityksen perustamisen 10 vaihetta

Yrityksen perustamisen 10 vaihetta Yrityksen perustamisen 10 vaihetta Oma halu ja tahto Muista, että elinkeinotoiminnassa: on säilytettävä terve ja toimiva taloudellinen kilpailu ja on vältettävä määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä.

Lisätiedot

STARTIAN YHTEISTYÖVERKOSTOSSA MUKANA

STARTIAN YHTEISTYÖVERKOSTOSSA MUKANA MIKÄ ON STARTIA? Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startia yksi Suomen 32 uusyrityskeskuksesta toimii osana Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKia uusien yrittäjien neuvontapalvelut seitsemän kunnan alueella käytettävissä

Lisätiedot

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen LADEC OY Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit 18.11.2015 Yrittäjänä toimiminen Luovien alojen yrittäjyys erilaistako? On luotava tuote tai palvelu, jonka asiakas haluaa ostaa (Luovien

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 YT-rules Oy YT-rules Oy 1/11 YT-rules Oy 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Kankaanpää Timo Osoite Iiriksentie 7 B 2 Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi.

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi. Yrittäjyys Työ- ja elinkeinotoimistosta löydät monipuolisesti palveluja, jos olet yrittäjä, kiinnostunut itsesi työllistämisestä yrittäjänä tai aloittamassa yritystoimintaa. Minustako yrittäjä? Tutki ensin,

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test suomi svenska (https://oma.yrityssuomi.fi:443/entrepreneur-test? p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column- 1&p_p_col_count=1&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_redirect=%2Fentrepreneur-test&_82_languageId=sv_SE)

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 1 Yrittäjäkoulutus Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 2 YRITYSMUODOT Ammatti- tai elinkeinotoimintaa voi harjoittaa: yksityisenä elinkeinonharjoittajana (= toiminimi, Tmi) - liikkeenharjoittaja

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma VVMPS VVMPS 1/11

Liiketoimintasuunnitelma VVMPS VVMPS 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 14.12.2015 VVMPS VVMPS 1/11 VVMPS 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Lumme Anssi Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kansalaisuus

Lisätiedot

Pk-yrittäjyys ja yrittäjyyden mahdollisuudet omalla toimialalla-verkko-opintojakso YAMK

Pk-yrittäjyys ja yrittäjyyden mahdollisuudet omalla toimialalla-verkko-opintojakso YAMK Pk-yrittäjyys ja yrittäjyyden mahdollisuudet omalla toimialalla-verkko-opintojakso YAMK kevät 2016 Tehtävä 3. Toiminta/kehityssuunnitelman laatiminen Tehtävän tavoitteena on laatia alustava toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja Hannu Puhakka 16.5.2016 2 [pvm] 3 [pvm] Pk-rahoituksen painopistealueet - yritysten yleisimmät muutostilanteet ja niihin liittyvät rahoitustarpeet Yrityksen

Lisätiedot

PENNO Selvitä rahatilanteesi

PENNO Selvitä rahatilanteesi PENNO Selvitä rahatilanteesi TIEDÄTKÖ, KUINKA PALJON SINULLA ON RAHAA KÄYTÖSSÄSI? Kuuluuko arkeesi taiteilu laskujen ja välttämättömien menojen kanssa? Tiedätkö, mihin rahasi kuluvat? Tämän Penno-työkirjan

Lisätiedot

Freelancer verottajan silmin

Freelancer verottajan silmin Sopimus olennainen: Työsopimus -> työsuhde -> palkka ja työlainsäädäntö Ei työsuhdetta -> työkorvaus (poikkeuksena tietyt henkilökohtaiset palkkiot) Työsuhteessa lait ja TES määrittelevät tarkkaan useita

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta kysely

Yritysten kasvun suunta kysely Yritysten kasvun suunta kysely Kysely suunnattiin marraskuussa 2015 webropol kyselynä pääosin PPY:n jäsenyrityksiin, vastaajia 662 kpl. Kempeleen osuus vastaajista 75 vastaajaa. KASVUN SUUNTA KYSELY Olen

Lisätiedot

Tervetuloa Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen Yritys-Suomi pilotointiin!

Tervetuloa Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen Yritys-Suomi pilotointiin! Tervetuloa Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen Yritys-Suomi pilotointiin! Olemme pilottikohteena koekäyttämässä Suomeen rakennettavaa Oma YritysSuomi.fi palvelua. YritysSuomi.fi- portaalia rakennetaan niin,

Lisätiedot

Seksityö ja maahanmuutto Suomessa. Elani Nassif

Seksityö ja maahanmuutto Suomessa. Elani Nassif Seksityö ja maahanmuutto Suomessa Elani Nassif Tutkimuksen tavoite Ymmärtää miksi ja miten seksityöntekijät ja erityisesti maahanmuuttajat /ulkomaalaiset seksityöntekijät jäävät systeemin ulkopuolelle

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) Rakentaminen (F) 15 16 Kauppa (G) 19 18 KOKO MAA Keski-Suomi Palvelut (H, I, K, O) 45 44 Muut 2 3 4 5 6 7 8 9 % 17.8.29 1 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET

Lisätiedot

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus osana yritysneuvontapalveluita Yritysneuvontapalvelu myyjille Palvelu on ensimmäinen kartoituskeskustelu yrittäjän kanssa, jonka perustella

Lisätiedot

JOHTAMINEN. Yritystoiminta Pauliina Stranius

JOHTAMINEN. Yritystoiminta Pauliina Stranius JOHTAMINEN Johtaminen Johtajuus yrityksen eri kehitysvaiheissa Aiemmin on kenties tarkasteltu pk-yrityksen kehitystä elinkaarimallin mukaisesti. Myös johtajuus muuttaa muotoaan yrityksen eri kehitysvaiheissa.

Lisätiedot

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut.

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Lähinnä menestystä. Lähialueesi yritysten menestyksessä mukana jo 90 vuotta Pohjolan Osuuspankki on markkinajohtaja toimialueellaan henkilöasiakkaiden

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto 1 2013 Uudenmaan TE-toimisto/ Marina Misukka Perusohjeita työnhakuun - Kaiken perusta on oma aktiivisuutesi. Kyse on Sinun työnhaustasi,

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän ammattitutkinto 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Dnro 53/011/2012 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 1 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 A. Yritystoiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

Suomen verotus selkeästi

Suomen verotus selkeästi Suomen verotus selkeästi Avainsanat Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle Verohallinto:

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 1 Yrittäjäkoulutus Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 2 Markkinaselvitys Markkinaselvityksessä selvitetään ennen yritystoiminnan aloittamista, onko aiotulla yritysidealla kannattavan liiketoiminnan

Lisätiedot

Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille. Voimassa 1.1.2016 alkaen

Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille. Voimassa 1.1.2016 alkaen Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille Voimassa 1.1.2016 alkaen 2016 Fennialla on tyytyväisimmät yritysasiakkaat liity sinäkin joukkoon! Fennia-konserni on vakuutusten ja niihin liittyvien palveluiden

Lisätiedot

Osuuskunnat ja ansioturva

Osuuskunnat ja ansioturva Osuuskunnat ja ansioturva Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö Mäkelänkatu 2 C, 4 krs. 00500 HELSINKI www.tyj.fi Sisältö Yrittäjä määritelmä työttömyysturvalaissa Ansiopäivärahan saamisen edellytykset Yrittäjän

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Millainen maailmani pitäisi olla?

Millainen maailmani pitäisi olla? Millainen maailmani pitäisi olla? Luomme itsellemme huomaamattamme paineita keräämällä mieleen asioita joiden pitäisi olla toisin kuin ne ovat. Tällä aiheutamme itsellemme paitsi tyytymättömyyttä mutta

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 9 11 Rakentaminen (F) 16 KOKO MAA Pirkanmaa Kauppa (G) 18 17 Palvelut (H, I, K, O) 56 55 Muut 1 1 0 0 30 40 50 60 70 80 90 0 %.3.0 1 . HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake Liite Näyttötoimikunta 29.9.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Koulutusohjelma Tutkintonimike Näytön Suoritusajankohta numero /hyväksymispäivä 1 1. lukuvuoden Liiketalous ja kulttuuri Liiketalouden

Lisätiedot

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä CV-OPAS Ansioluettelon lyhyt oppimäärä Millainen on hyvä CV? Ansioluettelo, Curriculum Vitae eli CV, on työnhaun tärkein ja käytetyin asiakirja ja se kannattaa tehdä ajatuksella. Hyvä CV on looginen ja

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Rahoituksen näkökulmaa

Rahoituksen näkökulmaa Rahoituksen näkökulmaa Sukupolvenvaihdos investointi tulevaisuuteen Kuopio, Puijon Maja Arto Piipponen, 13.10.2016 Mihin pankki kiinnittää huomiota investointeja rahoitettaessa? Kannattavuus Vakavaraisuus

Lisätiedot

PRIDE-kotitehtävä VIIDES TAPAAMINEN. Lapsen oikeus perhesuhteisiin PRIDE-KOTITEHTÄVÄT. Kotitehtävä 5 / Sivu 1

PRIDE-kotitehtävä VIIDES TAPAAMINEN. Lapsen oikeus perhesuhteisiin PRIDE-KOTITEHTÄVÄT. Kotitehtävä 5 / Sivu 1 Kotitehtävä 5 / Sivu 1 Nimi: PRIDE-kotitehtävä VIIDES TAPAAMINEN Lapsen oikeus perhesuhteisiin Perhe ja perhesuhteiden ylläpitäminen ovat tärkeitä mm. lapsen itsetunnon, identiteetin ja kulttuurisen yhteenkuuluvuuden

Lisätiedot

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA RAHOITUS JA RISKINHALLINTA Opintojaksosuunnitelma deadlines 2.9. 9.9. 30.9. 12.11. 2.12. Kohdeyritysvaraus Rahan sitoutuminen yritystoiminnassa käyttöomaisuuteen ja käyttöpääomaan pohdinta Case Rahoitustilanne

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät 2017

Pk-yritysbarometri, kevät 2017 Pk-yritysbarometri, kevät 217 Alueraportti, 1 Pk-yritysbarometri, kevät 217 alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 2 1 7 9 17 15 15 16 57 61

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä Työn kaari kuntoon Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä 2 Keva tukee työssä jatkamista työkyvyn heikentyessä Jos sinulla on sairaus, jonka vuoksi työkykysi on uhattuna, Kevan tukema ammatillinen

Lisätiedot

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ.

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. Wulff-Yhtiöt Oyj rekrytointi Kari Juutilainen InHunt Group gsm 044 995 5382 kari.juutilainen@inhunt.fi www.urawulffilla.fi Myynti on työtä, jossa tuloksellisuus

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

KASVUN SUUNTA KYSELY

KASVUN SUUNTA KYSELY KASVUN SUUNTA KYSELY Olen tyytyväinen elämääni yrittäjänä, mutta olen tehnyt myös pitkää päivää ja nauttinut työni jättämästä jäljestä Toimitilat käy pieneksi, mutta ei tällä iällä viitsisi lainanottoa

Lisätiedot

Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015

Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015 Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015 Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitusperiatteista lyhyesti Finnvera yritysjärjestelyjen

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut. Pohjois-pohjanmaan TE-toimisto Kari Backman Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut

Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut. Pohjois-pohjanmaan TE-toimisto Kari Backman Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut 1 Starttiraha Mikä on starttiraha? Starttiraha on harkinnanvarainen tuki, jota voidaan myöntää yrittäjäksi ryhtyvälle luonteeltaan päätoimisen yritystoiminnan

Lisätiedot

Yt-lakikysely Suomen Yrittäjät

Yt-lakikysely Suomen Yrittäjät Yt-lakikysely 2007 Suomen Yrittäjät 28.12.2007 1 YT-lain keskeiset velvoitteet 20 29 työntekijää työllistäville yrityksille Tiedottamisvelvollisuus vähintään 2 kertaa vuodessa yrityksen taloudellisesta

Lisätiedot

Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät.

Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät. Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät. Viabek tuntee liikennepalvelualojen eläkevakuuttamisen Eläkekassa Viabek voi palvella mm. seuraavien toimialojen

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies

4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies 4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies 11 Muista töihin mennessäsi 13 Muista työsuhteen päättyessä

Lisätiedot

Menestyksen porkkanoita

Menestyksen porkkanoita Menestyksen porkkanoita Usko Uskallus Innostuminen Oma Yritys-messut Wanha Satama, Helsinki 20.3.2013 Miksi jotkut yritykset menestyvät?...ja toiset eivät? Olemassaolon oikeutus ; Mikä on/ olisi minun

Lisätiedot

Millainen on Osuuspankin asuntopalvelu?

Millainen on Osuuspankin asuntopalvelu? Millainen on Osuuspankin asuntopalvelu? 1 Mistä asuntopalvelumme koostuu? Olitpa sitten hankkimassa ensimmäistä omaa kotia tai vaihtamassa nykyistä, saat meiltä juuri sinulle sopivan asuntolainan. Hoidamme

Lisätiedot

VTS 172 KOEKYSYMYKSET JA MALLIVASTAUKSET TYÖELÄKEVAKUUTUS

VTS 172 KOEKYSYMYKSET JA MALLIVASTAUKSET TYÖELÄKEVAKUUTUS VTS 172 KOEKYSYMYKSET JA MALLIVASTAUKSET TYÖELÄKEVAKUUTUS Kysymys 1: Lailasta on alkanut pitkän työuran jälkeen tuntua siltä, että voisi hiljalleen keventää työtaakkaansa. Lailan vakiintunut kokoaikatyön

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen Yrittäjän ammattitutkinto 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen Dnro 53/011/2012 1 A. Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen

Lisätiedot

Copyright Lasse Karjalainen

Copyright Lasse Karjalainen Ideoista liiketoiminnaksi miten kaupallistan ideani Lasse Karjalainen, Highline Oy (lasse.karjalainen@highline.fi, 0400 716 420) (Sympa Oy, Pulsan Asema Oy, Simulo Oy, Efecon Oy) Kaikki lähtee ideasta

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Reflektoiva oppiminen harjoittelussa 17.9.2015 Insinööritieteiden korkeakoulu Psykologi, uraohjaaja Seija Leppänen Reflektointiprosessi aloittaa oppimisen 1. Orientoituminen ja suunnittelu: millainen tehtävä

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, kevät 5 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 6 6 7 Palvelut 5 59 Muut 0 0 0 50 60 70 Pk-yritysbarometri, kevät 5 alueraportti, : Henkilökunnan

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Sporttimerkonomi - koulutus -

Sporttimerkonomi - koulutus - Tuntuuko sinusta, että tarvitset lisää osaamista tulevaisuuden haasteisiin infotilaisuus 20.5.2013 klo 17-19 Sporttimerkonomi - koulutus - Koulutusohjelma tähtää liiketalouden perustutkinnon, merkonomi,

Lisätiedot

Opiskelijanumero ja nimi:

Opiskelijanumero ja nimi: 1 LUT School of Business and Management Yliopisto-opettaja, Tiina Sinkkonen Opiskelijanumero ja nimi: CS31A0101 KUSTANNUSJOHTAMISEN PERUSKURSSI Tentti 22.10.2015 Tentissä saa olla mukana vain muistiinpanovälineet

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt. Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info

Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt. Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5.2015 Sivu 1 27.5.2015 Kustannusmallivaihtoehdot Prosenttiperusteinen yleiskustannusten laskenta

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

1., n= n=485 3., n=497 4., n=484 5., n=489 N., n=999

1., n= n=485 3., n=497 4., n=484 5., n=489 N., n=999 Työskentelin syventäviin tai ammattiaineisiin liittyvässä kesätyössä Olin opintoja sivuavassa kesätyössä / ns. "haalariharjoittelussa" 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1., n=350 2. n=485 3., n=497 4.,

Lisätiedot

Rovaniemellä 25.1. 26.2.2016

Rovaniemellä 25.1. 26.2.2016 Yrittäjävalmennus 15 päivää Rovaniemellä 25.1. 26.2.2016 Kokonaiskuva ja valmiudet yrityksen perustamiseen liittyvistä asioista, liikeideasta liiketoimintasuunnitelmaksi sekä liiketoiminnan aloittamiseen.

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Rauhala on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Yrityksen perustiedot Omistajat: Ismo ja Miika Takkunen Ismo vastaa tilanjohtaminen

Lisätiedot

Maatalousyhtymän verotus Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen

Maatalousyhtymän verotus Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen Maatalousyhtymän verotus 7.12.2016 Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen Maatalousyhtymällä voi olla - Maatalouden tulolähde: maatalous, rakennusten vuokrat, maa-alueen vuokra, metsätalouden sivutulot - Muun

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, syksy 214 Alueraportti, 1 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 1 Rakentaminen Kauppa 18 16 16 17 Palvelut 54 59 Muut 2 1 1 2 3 4 5 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy

Lisätiedot

CREATIVE PRODUCER money money money

CREATIVE PRODUCER money money money CREATIVE PRODUCER money money money 26.11.2009 Lenita Nieminen, KTM, tutkija Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Liiketoimintamalli tuottojen lähteet (tuote-, palvelu- ja informaatio- ja tulovirrat)

Lisätiedot

Työn lopullinen versio palautetaan myöhemmin annettavien ohjeiden mukaan viimeistään 29.3. klo 16.00.

Työn lopullinen versio palautetaan myöhemmin annettavien ohjeiden mukaan viimeistään 29.3. klo 16.00. Tuotantotalouden laitos HARJOITUSTYÖ Tuotantotalous 1 kurssin harjoitustyön tarkoituksena on tutustua yrityksen perustamiseen ja toimintaan liittyviin peruskäsitteisiin. Harjoitustyön suoritettuaan opiskelijalla

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi. Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY

Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi. Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY Pk-yritysten suhdannenäkymät ovat kääntyneet myönteisempään suuntaan Suhdannenäkymät vuodentakaiseen

Lisätiedot

Suomen Yrittäjyysbarometri 2010

Suomen Yrittäjyysbarometri 2010 Suomen Yrittäjyysbarometri 2010 Yrittäjyysbarometri mittaa yrittäjyyden ilmapiiriä Suomessa Kohderyhminä olivat tällä kertaa uusyrittäjät (1600 alle 5 vuotta yrittäjänä toiminutta vastaajaa) ja suuri yleisö

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 01/15-12/15

TULOSLASKELMA Jakso 01/15-12/15 Sivu 7.1 MYYNTITUOTOT Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 22%/23% 297 322,91 280 559,59 Yhteensä 297 322,91 280 559,59 Myynti, rakentamispalvelut 3188 Myynti rakentamispalv. 0%(käänn. alv) 0,00 1 140,00 Yhteensä

Lisätiedot

Tehtävät. stressiin liittyvät tehtävät 1 5. Minun stressini. Stressin monet puolet

Tehtävät. stressiin liittyvät tehtävät 1 5. Minun stressini. Stressin monet puolet Tehtävät 1 Minun stressini stressiin liittyvät tehtävät 15 A. Mikä sinua stressaa? Voit ajatella, mitkä asiat tämänhetkisessä arjessasi, elämäntilanteessasi tai vaikkapa yksittäisissä tilanteissa aiheuttavat

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno KIRJANPITO 22C00100 Luento 4a: Hankintameno Luento 4 Hankintameno: Välittömät ja välilliset menot (ennen: muuttuvat ja kiinteät) Hankintamenon määrittäminen Tilinpäätöksen esittäminen: Tilinpäätöksen sisältö:

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Lomakkeen 15 täyttäminen

Lomakkeen 15 täyttäminen Tässä esityksessä lomakkeen kohdat käydään läpi käytännöllisessä täyttöjärjestyksessä, joka poikkeaa osittain lomakkeen numerojärjestyksestä. 1. Nimi, henkilötunnus 2. Taiteen ala tai ammatti, esim. kuvataide

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

KESÄYRITTÄJÄN KÄSIKIRJA 2016

KESÄYRITTÄJÄN KÄSIKIRJA 2016 KESÄYRITTÄJÄN KÄSIKIRJA 2016 Kuinka asiat tapahtuvat? MIKÄ ON KESÄYRITTÄJÄ? Kesäyrittäjä-ohjelma on luotu nuorille toisten nuorten toimesta, opettamaan yrittäjämäistä toimintaa ja oma-aloitteisuutta. Projektin

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

Pajayrittäjä, vakuuta työskentelysi oikein!

Pajayrittäjä, vakuuta työskentelysi oikein! Pajayrittäjä, vakuuta työskentelysi oikein! Yrittäjän eläkelain mukaan henkilö, joka tekee ansiotyötä olematta työ- tai virkasuhteessa, on yrittäjä. Yrittäjänä työskentelevän henkilön täytyy hoitaa vakuutusturvansa

Lisätiedot

Toteutunut Lv-%

Toteutunut Lv-% 11:12 13.06.2016 Sivu 1 Myyntituotot Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 L I I K E V A I H T O 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot 3750 Vuokratuotot

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS. Suunnittelu ja toteutus

MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS. Suunnittelu ja toteutus MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS Suunnittelu ja toteutus MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS Ei normitilaa eikä sukupolvenvaihdosta Sukupolvenvaihdoksen kohde on maatilayritys, johon liittyy yksittäisen yrittäjäperheiden

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Taulukkoraportti Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Tässä taulukkoraportissa verrataan kaupan esimiesten ja myymälätyöntekijöiden työn voimavaroja, vaatimuksia ja hyvinvointia. Kysely toteutettiin

Lisätiedot