HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ?"

Transkriptio

1

2 HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ? SISÄLLYSLUETTELO 4 LUKIJALLE 5 YRITTÄJYYDEN SYNTYTARINA 6 KÄSITYS YRITTÄJYYDESTÄ 7 AJATTELEMISEN AIHETTA 7 Minustako yrittäjä? 7 Yrittäjyyden asema tänään 7 Yrittäjän ammatti 8 Ammattitaito 8 Yrittäjätaidot 8 Yrittäjäksi kasvaminen 8 Muutosvalmius 9 YRITYKSEN PERUSTAJAN POLKU 10 Lähtökohta/minustako yrittäjä? 10 Yritystoiminnan luvanvaraisuuden selvittäminen 10 Liiketoimintasuunnitelma 13 Rahoituksen järjestäminen 15 MINUSTAKO YRITTÄJÄ? 22 LIIKETOIMINTASUUNNITELMA 31 MALLIESIMERKKI 31 Mikropöydät Oy LIITTEET 39 Liite 1: Liikeideapohja 40 Liite 2: Liikeideamatriisipohja 41 Liite 3: Markkinatutkimuspohja 42 Liite 4: Swot-analyysi 43 Liite 5: Tuloslaskelma 44 Liite 6: Investoinnit ja käyttöpääoman tarve 45 Liite 7: Rahoituksen järjestäminen 46 Liite 8: Markkinointibudjetti 47 Liite 9: Myyntibudjetti 48 Liite 10: Kassabudjetti 3

3 LUKIJALLE Tämä kirjanen on tarkoitettu kaikille niille, joiden mielessä pyörii ajatus oman yrityksen perustamisesta. Sen tarkoituksena on palvella yrittäjäksi aikovaa mahdollisimman helpolla tavalla. Tarkoituksemme on käsitellä niitä asioita, joita on syytä pohtia ennen yrittäjäksi ryhtymistä. Tarkoituksena on helpottaa alkavaa yrittäjää ottamaan yhteyttä heti oikeaan paikkaan ja henkilöön. Tämä opas on suppea ja sen antamia tietoa on syytä täydentää lukemalla jokin monista yrityksen perustamisoppaista. Liikkeelle kannattaa lähteä perusneuvonnasta, jossa saat pohjatiedot kaikesta yritystoimintaan liittyvästä ja apua oikeiden yhteyksien löytämisessä. Yritysideastasi voit käydä keskustelemassa Hämeen uusyrityskeskuksessa, Linnankatu 6, Hämeenlinna. Hämeen uusyrityskeskus auttaa sinua liikeideasi toimivuuden arvioinnissa, neuvoo yrityksen perustamiseen liittyvissä asioissa sekä antaa apua yrityksen alkutaipaleella. Palvelu on henkilökoh- taista, maksutonta ja ehdottoman luottamuksellista. Tämä opas on syntynyt Hämeen uusyrityskeskus ry:n toimesta. Tätä opasta käytetään Hämeen uusyrityskeskus ry:n neuvonnan tukiaineistona. Siksi oppaaseen on liitetty myös täydennettäviä työkirjasivuja. Sinulla on varmasti oma käsityksesi yrittäjyydestä. Ehkä sekin on muuntunut ja kehittynyt ajan kuluessa. Kun koet jonkin asian tärkeäksi, se alkaa elää mielessäsi ja löydät siitä aina uusia ulottuvuuksia ja merkityksiä. Tämän oppaan tavoitteena on herättää mielessäsi myös kysymyksiä ja kiinnostusta yrittäjyyteen, jotta se alkaisi elää ajatuksissasi ja hakisi Sinulle merkityksellistä muotoa ja sisältöä. Toivomme, että tämä opas auttaa mahdollisimman monia yrittäjäksi aikovia eteenpäin tiellä oman yrityksen perustamiseen. Tekstin laadinnassa on hyödynnetty yritysneuvojien kokemuksia heidän ohjatessaan yrittäjäksi aikovien ensiaskeleita yrittäjyyden poluilla. Hämeenlinnassa Olli Kari toimitusjohtaja Hämeen uusyrityskeskus ry 4

4 YRITTÄJYYDEN SYNTYTARINA Kun olet tutustunut erilaisiin tapoihin lähestyä yrittäjyyttä, huomaat, että kukaan ei yksiselitteisen varmasti voi sanoa, mitä yrittäjyys on. Sen sijaan on useita eri lähestymistapoja, joilla sitä voi tarkastella. Yksi tapa, jolla voimme muodostaa käsityksen siitä, miksi yrittäjyys ylipäätään on merkityksellinen, missä olosuhteissa se on tullut tärkeäksi ja millaisia asioita sillä on haluttu kuvata, on tarkastella sen historiaa ja syntyä. Historiallisesta tarinasta nouseekin yrittäjyyden seikkailu eri aikakausina, sen muuntuminen niiden olosuhteiden muovaamana, jotka kulloinkin ovat ympärillämme vallinneet ja vaikuttaneet. Erilaiset ihmiset ovat eri olosuhteissa kokeneet yrittäjyyden niin merkitykselliseksi, että ovat halunneet pohtia ja kuvata sitä. Yrittäjyyden tarina sai alkunsa sanan tai käsitteen ympärille rakentuneista merkityksistä. Ensimmäiset käsitykset yrittäjyydestä alkoivat muotoutua 1100-luvulta eteenpäin. Käsitteen syntyä sanotaan semanttiseksi kehitykseksi. Yrittäjyyttä alettiin vähitellen 1700-luvulla pohtia semantiikan seikkailijaa jäsentyneemmin. Olosuhteet muuttuivat; feodaaliyhteiskunta murtui ja keskiaikainen ammattikuntalaitos menetti asemansa, liberalismin aatteet levisivät ja tekniikka kehittyi. Uusille työnteon ja omistamisen muodoille annettiin yrittäjyyden nimike. Yrittäjyydellä kuvattiin niin yksilöä kuin yleisiä kansantalouden uudenlaisia prosesseja. Kun feodaaliyhteiskunta oli perustunut syntyperäiseen omistukseen ja ammattikunnan ennustettavaan elämänkulkuun, niin yrittäjyys sai näille vastakkaisen merkityksen. Ensimmäisiä henkilöitä, jotka halusivat yrittäjyyttä kuvata ja mallittaa oli ranskalainen pörssiseikkailija Richard Cantillon. Seuraavaksi yrittäjyys purjehti Ranskasta Britanniaan. Kun siellä olosuhteet muuttuivat riittävästi ja elinkeinovapautta alettiin arvostaa, myös yrittäjyys haluttiin uusien ajatusten kuvaajaksi. Siellä Adam Smith yritti soveltaa yrittäjyyttä teollistumiseen, suurten tuotantosarjojen valmistamiseen ja kaupankäyntiin suurilla mertentakaisilla markkinoilla. Se oli kuitenkin liian vaikeaa. Helpompaa oli kuvata rajattomalta tuntuvia markkinoita ja tekniikan sovellutuksia suurtuotantoon. Tästä tarinasta yrittäjyys sai pian hävitä. Se lähti matkustamaan kohti Amerikkaa ja otti laivalleen itävaltalaisen matkustajan Joseph Schumpeterin. Amerikan olosuhteissa Schumpeterin innovatiivinen, uutta luova yrittäjä sai rauhassa jonkun hetken taistella tuulimyllyjä vastaan, kunnes taas jouduttiin suurta vasten. Amerikassa yrittäjyys löysi asuinsijakseen yrityksen. Kun teollistumisen myötä osakeyhtiöt alkoivat yleistyä suuremman teollisen toiminnan muotoina, yrittäjyyskin keksi itselleen oman vastinparinsa, pienen yrityksen. Tätä taivalta kuvaa esim. Hawley. Pienyrityksessä yrittäjyys sinnitteli ja taisteli olemassaolostaan suurten yritysten rinnalla lähes koko 1900-luvun aina 1970-luvulle asti. Euroopassa sitä kuvasi mm. Max Weber. Se ei ollut erityisen merkityksellinen yhteiskunnan menestymisessä, eikä näin ollen ollut erityisen kiintoisa kuvauskohde. Vasta meidän aikanamme luvun jälkeisenä aikana, yrittäjyyttä on taas alettu tarkastella merkittävänä ja tärkeänä asiana. Huomattiin, että markkinat ovat rajalliset. Toisaalta nähtiin, etteivät suuryritykset eivätkä julkiset palvelut työllistä riittävästi ihmisiä. Tässä tilanteessa katse kohdistui pienyrityksiin ja toisaalta yrittäjämäiseen toimintatapaan. Todettiin, että pienet yrityksethän ne työllistävät. Yrittäjyys sai taas kerran tuoda viestiä inhimillisestä kokonaisvaltaisesta toiminnasta, riskinotosta, päätöksenteosta, koordinoinnista ja uutta luovasta toimintatavasta. Enää sillä ei kuvattu ainoastaan yksilön toimintatapaa ja pienyritystä, vaan myös itse organisaation haluttiin toimivan yrittäjämäisesti. Näin yrittäjyys ajan saatossa oli saanut kolme erilaista muotoa; omaehtoisen yrittäjyyden (yksilön yrittäjämäinen toimintatapa), sisäisen yrittäjyyden (organisaation yrittäjämäinen toimintatapa) ja ulkoisen yrittäjyyden (omistamisen ja johtamisen yhdentyminen pienyrityksessä). 5

5 KÄSITYS YRITTÄJYYDESTÄ Yrittäjyyden merkitystä ja luonnetta on tutkittu monelta kannalta. Professori Matti Koiranen on kerännyt eri maista merkityksiä, joita ihmiset yleisimmin yrittäjyyteen liittävät. Hänen tutkimuksissaan 10 yleisintä ja 10 vähiten yleistä merkitystä on lueteltu alla olevassa listassa. ENITEN YRITTÄJYYTTÄ KUVAAVAT TERMIT: 1. Aloitekyky 2. Myönteinen työasenne 3. Työhalu 4. Määrätietoisuus 5. Menestymishalu 6. Vastuun kantaminen 7. Halu ottaa riskejä 8. Luovuus 9. Kekseliäisyys 10. Aktiivisuus VÄHITEN YRITTÄJYYTTÄ KUVAAVAT TERMIT: 1. Häikäilemättömyys 2. Itsekkyys 3. Kovuus 4. Järjestelmällisyys 5. Kunnostautuminen 6. Reippaus 7. Taloudellisuus 8. Rahan tavoittelu 9. Palveluhalu 10. Vaikutushalu Pohdi ja kirjaa niitä ajatuksia, joita itse liität yrittäjyyteen. Mitä sillä tarkoitat, mitä se sinulle itsellesi merkitsee, missä yhteyksissä sitä mielestäsi ilmenee? Jatkaessasi oppaan lukemista voit verrata niitä siihen, mitä muut yrittäjyydestä ovat ajatelleet ja ajattelevat. Yrittäjä on yrityksen sielu Yrittänyttä ei laiteta? Yritä edes? Yritin ja onnistuin? 6

6 1. AJATTELEMISEN AIHETTA MINUSTAKO YRITTÄJÄ? Kyteekö mielessäsi ajatus yrittäjäksi ryhtymisestä? Onko Sinulla yritysidea tai ammattitaitoa, jota voisit hyödyntää itsenäisenä yrittäjänä? Oletko miettinyt, kuinka sen tekisit; mitä myisit, mitä valmistaisit, mitä palveluja tarjoaisit? Tulevaisuudessa yhä useampi ryhtyy yrittäjäksi. Rakenteet muuttuvat ja itsensä työllistäminen yleistyy. Yrittämisessä kiehtoo tietty yrittämisen vapaus, oman itsensä herrana oleminen. Yrittäjyyden arvostus on noussut, kun yleisesti on huomattu, mikä voima siinä piilee. Onko minusta yrittäjäksi? Kysymys askarruttaa monen työttömän ja opiskelunsa päättävän mieltä. Myös moni toisen palveluksessa oleva pohtii oman yritystoiminnan aloittamista. Onko yritysideani kannattava ja mitä kaikkea yrityksen perustaminen vaatii? Tämä kirjanen pyrkii antamaan vastauksia näihin ja moniin muihin yrityksen perustajan mieltä painaviin kysymyksiin sekä ennen kaikkea ohjaamaan oikean tiedon lähteille - tarvittavien neuvojien ja asiantuntijoiden luo. Sanotaan että, jos keksii hyvän idean, yrittäjänä kyllä pärjää. Joidenkin mielestä, yrityksen toimialasta riippumatta, on tärkeintä, että yrittäjäksi ryhtyvä on oikeanlaista yrittäjätyyppiä. Parasta on silloin, jos omat yrittäjävalmiudet sopivat yhteen aiotun yritysidean kanssa. Hyvä yritysidea ja sen pohjalta rakennettu toimiva liikeidea yhdistettynä osaavaan yrittäjään johtavat yleensä onnistumiseen. Niiden lisäksi onnistuminen vaatii usein suotuisia olosuhteita; yrittäjämyönteistä ympäristöä, muuttunutta kysyntää tai kilpailutilannetta - ja joskus hieman onneakin. YRITTÄJYYDEN ASEMA TÄNÄÄN Yrittäjän asemaan vaikuttavat osaltaan yleinen asennoituminen yrittäjyyteen sekä taloudellinen tilanne eli nousu- ja laskusuhdanteet. Asenteet ovat vaihdelleet hyvin kielteisistä ( riistäjä ) hyvin myönteisiin ( yhteiskunnan tukipylväs ) ja olleet kaikkea siltä väliltä. Pahimmillaan suhtautuminen oli parikymmentä vuotta sitten. Noina vuosina säädettiin toistatuhatta yrittämisen vapautta rajoittavaa lakia ja asetusta. Tänä päivänä yrittäjyyden puolestapuhujia riittää ja yrittäjyys nähdään lähes ainoana keinona työttömyyden poistamiseen. Yleiset taloudelliset suhdanteet ja suhtautuminen yrittäjyyteen heijastuvat välittömästi yrittäjien elämään; hyvinä aikoina on mahdollisuus hyvään tulokseen yrityksessä ja myös hyviin henkilökohtaisiin tuloihin, lama-aikana yrittäjä taas joutuu tinkimään ensimmäiseksi omista ansioistaan ja vastaamaan yrityksensä sitoumuksista pahimmassa tapauksessa koko omaisuudellaan, jos yritys kaatuu. YRITTÄJÄN AMMATTI Muista ammateista yrittäminen eroaa siinä, että se merkitsee poikkeuksetta paljon työtä, joustamista ja usein tinkimistä vapaa-ajasta, lomista ja harrastuksista. Yrittäjällä on valtaa ja vapauksia päättää yrityksensä asioista, mutta tämä tuo mukanaan sellaisia taloudellisia, juridisia ja moraalisia vastuita ja riskejä, joita toisen palveluksessa olevalla ei ole. On huolehdittava siitä, että yrittäjällä itsellään sekä yrityksen työntekijöillä on töitä, yrityksen varustetaso on sellainen, että työt saadaan kunnolla tehtyä, toiminta on laillista ja rahat riittävät menoihin. Asiakkaat on pidettävä tyytyväisinä. Lisäksi on pystyttävä ajattelemaan tulevaisuutta, kehittämään yritystä niin, että se menestyy jatkossakin. Yrittäjäksi ryhtyminen on aina perustavaa laatua oleva elämänmuutos. Sillä on vaikutusta tulevaisuuteen, oman elämän muotoutumiseen, perhesuhteisiin, sukulais- ja ystäväsuhteisiin, arvomaailmaan ja elämäntapaan. Nuorella ihmisellä tämä muutos on usein laadultaan erilainen ja ehkä helpompi kuin vanhemmalla, jonka elämä on jo vakiintunut uomiinsa. Yrittäjyys on hyvä ammatinvalinnan vaihtoehto - niille, joille se sopii. Eikä se sovi kaikille. Vaikka yrittäminen on kolmella sanalla määriteltynä työtä, työtä ja työtä, yrityksen perustamisen syyksi ei riitä työttömyys, työn ja toimeentulon hankkiminen ryhtymällä yrittäjäksi. Tuskin löytyy riittävästi ihmisiä, jotka tulisivat asiakkaiksesi vain työllistääkseen sinut. Yrityksesi ja sen tarjoamien tuotteiden tai palvelujen täytyy olla tarpeellisia riittävän suurelle määrälle asiakkaita. Ja heidän täytyy olla valmiita maksamaan niistä - riittävästi. Mieti siis ensimmäiseksi seuraavassa esitettyjä keskeisiä kysymyksiä? - Mikä on oma elämäntilanteeni? - Onko minussa yrittäjäainesta? - Onko yritysideani tarpeeksi hyvä? - Mistä löydän asiakkaani? - Olenko henkisesti kestävä? - Olenko voimakastahtoinen, riskinottoon kykenevä ja haluava? - Olenko luova, uusien näkökulmien löytäjä? - Olenko kunnianhimoinen, ennakkoluuloton ja itsevarma? 7

7 AMMATTITAITO Yrittäjäksi ryhtyvällä on yleensä jokin ammattitaito tai osaaminen, johon yritysidean voi onnistuneesti yhdistää. Osaaminen on voitu hankkia koulutuksen, työkokemuksen, hyvien yhteyksien ja suhteiden tai vaikkapa harrastusten kautta. Ammattitaitoa voi myös ostaa, jos yrittäjällä itsellään ei ole kaikkea yritysidean vaatimaa osaamista. Yrittäjä voi itse esimerkiksi keskittyä yrityksen johtamiseen tai vaikkapa markkinointiin ja teettää varsinaisen työn muilla. Pienyrittäjyys perustuu kuitenkin useimmiten yrittäjän ammattitaitoon ja erikoisosaamiseen. Osaamisesta on oltava hyötyä jollekulle, joka on valmis siitä maksamaan. Tyypillisimmillään osaaminen voi olla kädentaitoja, mutta myös jonkin alan erikoistumista ja tietoa. Yrittäjäksi aikovan kannattaa miettiä omaa osaamistaan ja sitä, onko osaaminen riittävää vai pitääkö sitä kehittää. YRITTÄJÄTAIDOT Yrittäjätaidoilla tarkoitetaan kaikkia yrityksen pyörittämiseen liittyviä taitoja. Näitä ovat yrityksen johtaminen, taloushallinnon taidot, markkinointi ja varsinaisen tuotannon tai palvelun hoitaminen. Yrittäjätaitoja voi tietenkin ostaa ulkopuolelta toiselta yrittäjältä. Näin moni tekeekin ostaessaan esim. kirjanpitopalveluita tilitoimistolta sekä markkinointiapua mainostoimistolta. Kaikkea ei yrittäjäksi aikovan tarvitse tietenkään itse osata, mutta on eduksi, jos yrittäjä tietää mitä vaatii, kun ulkopuolisia palveluja ostaa ja käyttää. Pelkillä yrittäjätaidoilla ei pärjää kuin ammattijohtajana ja pienyrityksissä ei ammattijohtajia ole varaa palkata. Yrittäjätaitojaan voi kehittää ja yrittäjäkurssit tarjoavat taidoille hyvän ponnahduslaudan. Käytännön työ on myös hyvä opettaja. Apua pitää kuitenkin osata kysyä ennen kuin tulee vahinkoja. Yrittäjän on tiedettävä kaikesta sen verran, että osaa riittävän ajoissa kääntyä asiantuntijoiden puoleen. YRITTÄJÄKSI KASVAMINEN Yrityksen menestyminen riippuu usein ratkaisevasti yrittäjästä itsestään ja hänen persoonastaan. Yrittäjiä on varsin monenlaisia. Vaikka yrittäjäominaisuuksia on tutkittu paljon, ei ole pystytty juurikaan osoittamaan sellaisia ominaisuuksia, joita olisi kaikilla yrittäjillä. Yksi yhteinen asia kuitenkin löytyy. Sitä kutsutaan suoritusmotiiviksi tai suoriutumisen tarpeeksi. Suoritusmotiivi voi olla joko myönteisten asenteiden kautta syntyvä halu saavuttaa menestystä (halu pärjätä) tai pyrkimys välttää epäonnistumista. Suoritusmotiiviin liittyy tarve saada palautetta, nähdä onko onnistunut vai epäonnistunut pyrkimyksissään. Tärkeintä on yrittämisen halu. Väkisin ei pidä yrittäjäksi ryhtyä - ei yhteiskunnan tuella eikä muutenkaan. Muita yrittäjille tyypillisiä ominaisuuksia ovat esimerkiksi itsenäisyys, ulospäin suuntautuneisuus, määrätietoisuus, sinnikkyys, ahkeruus, kyky kantaa vastuuta, kyky ottaa riskejä sekä halu olla vapaa ja riippumaton. Monet yrittäjät ovat myös työnarkomaaneja, mikä ei välttämättä ole positiivinen asia. Taloudelliset motiivit eli halu ansaita rahaa on välttämätön, jos yrittäjä aikoo elättää itsensä ja työllistää mahdollisesti myös muita. Näyttää kuitenkin siltä, että motiivien painoarvo vaihtelee hyvinkin paljon eri yrittäjillä. MUUTOSVALMIUS Yrittäjällä pitää olla muutosvalmiutta. Positiivinen suhtautuminen muutoksiin tarkoittaa sitä, että muutosta pidetään mahdollisuutena, ei uhkana. Muutoshakuisuus on yksi kehityksen edellytyksistä, muutosvastarinta jarruttaa toimintaa. On pystyttävä omaksumaan ja etsimään aktiivisesti uutta tietoa ja uusia mahdollisuuksia. Yrittäjäksi aikovan on kyettävä näkemään tulevaisuuteen ja kehittämään yritystään. Pitkän tähtäyksen suunnittelu ja tulevaisuuden ennakointi on vaikeaa - siinä ovat monet yritykset, niin isot kuin pienetkin, epäonnistuneet viime vuosina. Alkavan yrittäjän on oltava valmis muuntumaan tarvittaessa nopeasti olosuhteiden ja tilanteiden mukaan. Siinä on pienyrittäjyyden voima. 8

8 YRITYKSEN PERUSTAJAN POLKU Lähtökohta/Minustako yrittäjä? Yritystoiminnan luvanvaraisuuden selvittäminen, kunnat, lääninhallitus, ministeriöt, terveystarkastajan lausunnot LIIKETOIMINTASUUNNITELMA, laskelmat, analyysit Rahoituksen järjestäminen, sekä kaikki muut pankit, vakuutusyhtiöt ja erityisrahoituslaitokset Vakuutusasiat kuntoon, sekä kaikki muut pankit ja vakuutusyhtiöt. Yritysmuodon valinta Toiminimi Avoin yhtiö Osakeyhtiö Osuuskunta Kommandiittiyhtiö Perustamisilmoitus TE-keskuksen yrityspalvelupisteeseen, Yksi ilmoitus (Prh + verohallinto) Y-tunnus odottaessa, Kirjanpidon, pankki- ja tiliasioiden järjestäminen YRITTÄJÄN ARKEA! 9

9 YRITYKSEN PERUSTAJAN POLKU LÄHTÖKOHTA/MINUSTAKO YRITTÄJÄ? Lähtökohtatilanteessa olet yksin itsesi kanssa. Laitat itsesi peliin ja tuot omat mielipiteesi julki päämääränä oman yrityksen perustaminen. Henkilötietojen ja työkokemuksesi jälkeen ryhdyt arvioimaan omaa tieto ja taito tasoasi. Tämä antaa meille molemmille hyvä tiedon sinun omasta osaamisestasi yrittäjyyden tiellä. Neuvonnan tarve kertoo meille sinun oman mielipiteesi neuvonnan ja opastuksen tiellä. Näin voimme paremmin huomioida uusyrityskeskuksen yli 100 neuvonantajaa. Yrittäjävalmius kertoo sinun valmiuksistasi ryhtyä yrittäjäksi. Tarvitseeko sinun mahdollisesti käydä yrittäjävalmennuksessa? Yrittäjäpersoona kuvaa sinua ihmisenä ja yrittäjänä. Miten hyvin tunnistat pienen yrittäjän itsessäsi? YRITYSTOIMINNAN LUVANVARAISUUDEN SELVITTÄMINEN Vaikka EU:ssa pääsääntöisesti vallitsee elinkeinovapaus, ovat muutamat elinkeinot luvanvaraisia. Näitä ovat esim. henkilö- ja tavarakuljetukset, kuljettajaopetus, asunnonvälitys, lääkeaineiden myynti, alkoholin anniskelu, tuonti ja kauppa, polttoaineiden, ampuma-aseiden ja räjähdysaineiden tuonti ja kauppa, vartiointiliike, osto- ja myyntiliikkeen harjoittaminen sekä liikkuva kauppa. Elinkeinolupa haetaan pääsääntöisesti Etelä-Suomen lääninhallitukselta. Joillakin aloilla tarvitaan alan viranomaisten rekisteröinti tai hyväksyntä. Tällaisia ovat mm. sähköliikkeet ja muut teknisen alan yritykset, matkatoimistot sekä lääkärit, sairaanhoitajat jne. Kansalaisvaatimuksesta on luovuttu. Lupaa eivät tarvitse ne henkilöt, joilla on asuinpaikka Euroopan talousalueella. Sama koskee yrityksiä ja yhteisöjä, joiden kotipaikka on EU:n alueella. Lisäksi on huomattava, että joidenkin elinkeinojen harjoittaminen edellyttää ympäristövalvonnalle tehtyä ilmoitusta. Tällaisia toimialoja ovat mm. elintarvikkeiden käsittelyyn liittyviä palveluja tarjoavat yritykset. LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Liiketoimintasuunnitelma jäsentää ja selventää sinun liikeideasi kannattavuutta ja menestyksen mahdollisuuksia. Siksi sinun on erittäin tärkeää miettiä jokaista kohtaa huolellisesti. Voit tehdä muistiinpanojasi jokaisen erillisen otsikon alla. Tämä on sinun henkilökohtainen työkirjasi. Huomioi, että tämän oppaan lopussa on myös malliesimerkki liiketoimintasuunnitelmasta, jota sinun kannattaa hyödyntää omaa suunnitelmaasi tehdessäsi. Liiketoimintasuunnitelmaa tehdessäsi kohtaat usein viittauksen erilliseen liitteeseen. Näiden erilaisten pohjien tarkoituksena on helpottaa sinua analysoimaan omaa liiketoimintasuunnitelmaasi, jotta saisit mahdollisimman realistisen kuvan itsellesi menestymisen mahdollisuuksista. Neuvoja saat toki uusyrityskeskuksesta, älä epäröi kääntyä meidän puoleemme. Kaiken tämän lisäksi keskityn nyt tuloslaskelmaan ja eri kululajeihin, jotta pystyisit huomioimaan kaikki mahdolliset asiat. Nettotulostavoite Määritä itsellesi tavoite eli nettopalkka, johon pyrit liiketoiminnassasi. Varmasti sinulla on joku toive tulotasostasi. Lainat Tässä kirjataan yritystoimintaa varten otettujen lainojen korot ja lyhennykset ( ei omien henkilökohtaisten lainojen, koska ne maksetaan omasta palkasta ). Yleensä kysymykseen tulee pankkilaina tai Finnveran laina. Yleensä yrityslainojen laskennallinen korko on 5 6 % ja laina-aika 5 vuotta. Yrityslainoja miettiessäsi huomioi: lainan määrä, toimitusmaksut, laina-aika, korko % sekä lyhennysväli. Useiden eri pankkien kotisivuilla on erilliset lainalaskurit, joiden avulla pystyt laskemaan arvion omaan tuloslaskelmaasi. Kokemus on opettanut, että lainanotosta on paikallaan sanoa muutama varoittava sana: Jos otat lainaa, niin ota sitä vain yritystoimintasi investointeja tai yrityksesi todellista käyttöpääomatarvetta varten. Älä ota lainaa omaa kulutustasi varten. Muista, että laina on maksettava aina takaisin yrityksesi tuloksesta verojen jälkeen. Mitä suurempi laina ja mitä lyhyempi lyhennysaika, sitä suurempi pitää yrityksesi tuloksen olla ja mitä suurempi tulos, sitä kovemmat verot. Poistot Liiketoimintaan liittyvät laite- ja kalustohankinnat voidaan jakaa: pienhankintoihin, joihin kuuluu kalusto, jonka hankintahinta (alv 0 %) on alle 841 e ja joka kestää yli 3 vuotta. Pienhankinnat voidaan kirjata kirjanpidossa hankintavuonna suoraan kuluiksi rajoituksella, että vuoden aikana ei tule pienhankintoja enempää kuin 2523 e edestä. kalustoinvestoinnit, joihin kuuluvat kaikki yli 841 e (alv 0 %) maksavat hankinnat. Näitä ei voida kirjata kirjanpidossa suoraan kuluiksi, vaan niiden hankintakustannukset poistetaan kirjanpidossa poistojen kautta. Poistotarve vuodessa on 25 %. 10

10 Kiinteät kulut Työntekijöiden bruttopalkat + sivukulut Mikäli yrityksellä olisi henkilökuntaa, budjetoisit henkilökunnan palkat seuraavasti: Bruttopalkka kuukausittain, huomioi lomaraha Lakisääteiset sos.kulut, noin 30 % kuukausittain, huomioi lomaraha TEL-maksut, noin 21 %, 2 kertaa vuodessa, huomioi loma Muut sotu-maksut, noin 3 %, kuukausittain Vuokrakulut Tähän merkitään ulkopuoliselle taholle maksettavat vuokrat. Yleinen vuokratakuu on kahden kuukauden vuokra. Budjetoi ensimmäiselle kuukaudelle vuokratakuun mukainen vuokra sekä ensimmäisen kuukauden vuokra. Muille kuukausille normaali kuukausivuokra. Tai lasket kaikki yhteen ja tasoitat summan jokaiselle kuukaudelle yhtä suureksi. Energiakulut Sähkö- ja vesimaksut voit hyvin tarkistaa oman kuntasi energialaitokselta ja vesilaitokselta. Kun kerrot liikeideasi, toimitilan suuruuden ja sijainnin, saat aika hyvän arvion todellisista energiakuluista. Puhelin Puhelinkuluihin kuuluvat sekä lanka- että matkapuhelinlaskut. Matkapuhelimesta tulee lasku joka kuukausi, lankapuhelimesta joka pariton kuukausi. Puhelin on usein yrittäjän tärkeimpiä työkaluja ja eräs suurimmista kulueristä. Ole tarkka ja realistinen. Lanka- sekä matkapuhelimen yksityiskäyttöarvo, eli arvo, jonka verottaja hyväksyy omakäyttöosuudeksi verotuksessa on kuukaudessa 20,20 e/puhelin. Puhelinkuluissa voit myös huomioida mahdollisen telefaxin kulut. Toimisto- ja konttorikulut Tämä on sekalaisten kulujen kerho. Tänne merkitään mm. postikulut, kirjeet, sähkeet, yrityksen laatujärjestelmäkulut, kaikki kirjakauppaostot (kynät, paperit, kansiot, ajopäiväkirjat, jne.), yrityksen työterveyshuolto, kopiointikulut, puhelinluettelotiedot, jäsenmaksut, nimikyltit, pankkikulut ja muut pienet ja etupäässä satunnaisluonteiset kulut. Kokemusperäisesti voit budjetoida vuosikuluiksi noin 2 % arvioimastasi liikevaihdosta. Autokulut Voit ajaa työajosi omalla autolla. Voit veloittaa ajopäiväkirjan mukaisista työajokilometreistä 0,38 e per kilometri. Mikäli autosi on toiminimiyrityksesi nimissä, kirjataan kaikki autokulut kirjanpitoon ja sinä maksat ajopäiväkirjan mukaisista yksityisajoista. Tarkemmat ohjeet saat kirjanpitäjältäsi tai verottajalta. Mikäli yrityksesi on osakeyhtiö, niin autosi voi olla yrityksesi nimissä, jolloin kaikki kulut menevät yrityksesi kirjanpitoon ja sinä maksat autoetua. Autoetumuotoja on erityyppisiä. Pääsääntöisesti aloittavan yrittäjän kannattaa ajaa ainakin aluksi omalla autollaan ja veloittaa työajot kilometrikorvauksina. Mikäli päädyt autoetuun, niin autoedun verotusarvo lasketaan ja vero peritään verotuksen yhteydessä. Pidä aina toiminimi- tai henkilöyhtiöyrittäjänä luotettavaa ajopäiväkirjaa. Se on varmin keino varmistaa autokulujesi oikea verotuskäytäntö. Työajoiksi ei hyväksytä kodin ja toimistosi välistä matkaa. Työajoksi hyväksytään kotoa asiakkaan luokse tapahtuvat matkat sekä muut työhösi selkeästi liittyvät asiointi- yms. matkat. Autokuluissa sinun tulee huomioida polttoainekulut, huolto, renkaat, vesi ja muut nesteet sekä auton vakuutukset. Matkakulut Voit budjetoida työmatkoihisi liittyvät päivärahat ja muut matkakulut, kuten hotellimajoitukset, matkaliput, taksimatkat ja muut matkakulut. Mikäli työn tekemispaikkasi on yli 15 km etäisyydellä varsinaisesta työpaikastasi tai asunnostasi, voit veloittaa myös päivärahoja. Tarkemmat tiedot saat kirjanpitäjältäsi tai verottajalta. ATK-kulut ATK-kuluissa kannattaa olla huolellinen. Sinun täytyy tarkkaan miettiä kannattaako ostaa vai vuokrata koneet ja laitteet. Alan ammattilaisilta saat tietoa molemmista vaihtoehdoista. ATK-kuluissa sinun tulee huomioida mm. koneet, printterit, skannerit, verkkomaksut, kotisivut, tulostimen patruunat ja kaikki ohjelmat. Lehdet, ammattikirjallisuus Sinun kannattaa tarkkaan miettiä, mitä kirjallisuutta työssäsi tarvitset, sillä turhaan ei kannata hankkia lehtiä ja kirjoja nurkkiin pölyttymään. Voit selvittää hinnat kirjakaupasta tai lehtimyyjiltä. Koneiden korjaukset ja huollot Selvitä oman työsi kannalta tärkeimpien koneiden ja laitteiden säännölliset korjaus- ja huoltomaksut. Siivous, puhtaanapito, jätehuolto Useimmiten alkava yrittäjä pyrkii hoitamaan siivouksen itse, mutta silloinkin tarvitaan välineitä ja aineita, joten muista budjetoida kaikki kulut. Mikäli sinulla on oma liikepaikka, sinun tulee huomioida myös tarkkaan kunnallinen jätehuolto. Jätehuoltomaksuista sinulle kertovat kaikki tätä palvelua tarjoavat yritykset. 11

11 Kirjanpito Tässä huomioidaan vain kirjanpitokulut. Kirjanpito tai ainakin tilinpäätös kannattaisi antaa ulkopuolisen asiantuntijan tehtäväksi ja sinun tulisi itse keskittyä siihen, mitä itse parhaiten osaat. Kirjanpitolain mukaan kirjanpidon tulee olla jatkuvasti ajan tasalla. Pienyrittäjälle paras käytäntö on mapittaa tulo- ja menotositteet aikajärjestyksessä mappiin ja viedä mappi noin kuukauden välein ulkopuoliselle asiantuntijalle, joka tekee kirjanpidon ja halutessa välitilinpäätöksen, jonka perusteella on syytä tarkistaa ovatko ennakkoverojen maksuerät ajan tasalla. Näin toimien kirjanpidon vuosiveloituksen laskentaperusteena voidaan käyttää 1 % liikevaihdosta. Painotuotteet Painotuotteissa sinun tulee huomioida kaikki sellaiset toimenpiteet, joilla pyrit osaltasi vaikuttamaan myyntiin markkinoinnillisin keinoin. Tällaisia kuluja ovat mm: näyttely- ja messutarvikkeet, esitepainatukset, käyntikortit, tarrat, mainoskyltit, kirjelomakkeet ja laskulomakkeet. Markkinointi Aloittavan yrittäjän on yleensä syytä tiedottaa toimintansa käynnistämisestä potentiaalisille asiakkaille tai asiakasryhmille. Tiedottaminen edellyttää markkinointia. Markkinointi ja erityisesti mainonta on kallista ja siksi se tulisi suunnitella harkitusti. Markkinointi- ja myyntikulut ovat usein välttämättömiä kulueriä terveen myynnin aikaansaamiseksi. On hyvä muistaa, että moni aloittava yrittäjä on säästänyt yritystoimintansa epäonnistumaan. Älä pihistä väärässä paikassa, mutta harkitse tarkoin ja kohdista oikein. Älä sorru ylimainontaan. Kaikista mainontaan ja markkinointiin liittyvistä asioista saat erinomaisia neuvoja uusyrityskeskuksen neuvonantajilta. Ota yhteyttä meihin. Markkinointikuluissa sinun tulee huomioida mm: ilmoituskulut, lehti, radio, tv, valomainokset, omat esitteet suoramarkkinoinnilla, osallistumismaksut messuille, merkkipäivämuistamiset, joululahjat jne. Edustuskulut Älä sorru liialliseen edustamiseen, mutta budjetoi kuitenkin jotain pientä kuluihisi. On hyvä joskus tarjota vaikkapa kahvit asiakkaallesi tai sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä ns. työlounas. Koulutus Koulutus- ja kurssikulut ovat vaikeasti arvioitavissa. On kuitenkin hyvä muistaa, että niin sinä itse yrittäjänä kuin henkilökuntasi tarvitsette jatkuvaa koulutusta ja kurssittamista, jotta osaamisenne pysyy ajan tasalla. Voit selvittää koulutushintoja koulutusta tarjoavilta oppilaitoksilta. YEL Pidä huoli, että YEL-vakuutuksesi työtulo on ajan tasalla ja vastaa työpanostasi. YEL-eläkkeeseen vaikuttavat kaikki YELtyötulot koko yrittäjätoiminnan ajalta. YEL-työtulo vaikuttaa paitsi eläkkeeseen myös muuhun yrittäjän sosiaaliturvaan, kuten Kansaneläkelaitoksen maksamaan päivärahaan ja työttömyysturvaan. Työtuloa ei siis kannata alimitoittaa. Yrittäjän pitää ottaa YEL-vakuutus, jos hän täyttää seuraavat edellytykset: hän on vuotias yrittäjätoiminta on jatkunut yhtäjaksoisesti vähintään 4 kuukautta yrittäjän täytettyä 18 vuotta. YEL-vakuutus alkaa kuitenkin toiminnan alusta lähtien työtuloksi voidaan arvioida keskimäärin vähintään 5800 euroa vuodessa. hänen ansiotyönsä ei kuulu muun eläkelain, esimerkiksi maatalousyrittäjien eläkelain (MYEL) piiriin. MYEL:n mukaan vakuutetaan mm. maatalousyrittäjän eläketurva. YEL koskee myös työ- tai virkasuhteessa olevaa henkilöä, jos hän työskentelee sivutoimisesti yrittäjänä. Työeläkettä voi kertyä rinnakkaisista töistä samanaikaisesti usean eri eläkelain mukaan. Vuonna 2003 YEL-maksu on 21,4 % työtulosta. Maksuprosentti on kaikissa YEL-eläketurvaa hoitavissa yhtiöissä sama. Ensimmäistä kertaa yrittäjäksi ryhtyvä, joka aloittaa yrittäjätoimintansa tai sen jälkeen, saa 25 % maksunalennuksen 48 ensimmäiseltä kuukaudelta. Alennuksen saa yrittäjän iästä riippumatta. Yrittäjä voi saada alennuksen vielä toiseen yrittäjäjaksoon, jos alennusaikaa on jäljellä. Alennusta toiseen jaksoon yrittäjän pitää itse hakea. Lisätietoja saat omasta vakuutusyhtiöstäsi. Yritysvakuutukset Yritysvakuutuksiin budjetoidaan yritystoimintaan liittyvät vakuutukset. Pienyritystoimintaan liittyviä vakuutuksia ovat mm: palo-, varkaus-, yritys-, vastuu- ja vahinkovakuutukset. Vakuutusten kustannukset riippuvat yhtiömuodosta, toimialasta sekä omistussuhteista ja siksi sinun on syytä kääntyä oman vakuutusyhtiösi puoleen. Sairaus- ja tapaturmavakuutukset Yrittäjänä sinun on syytä selvittää myös omat sairaus- ja tapaturmavakuutuksesi ajan tasalle. Lisätietoja saat omasta vakuutusyhtiöstäsi. 12

ALUSTAVA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

ALUSTAVA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA ALUSTAVA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA 1 Alustavan liiketoimintasuunnitelman tarkoituksena on jäsentää ja selventää aiotun yritystoiminnan kannattavuutta ja menestymisen mahdollisuuksia. Liiketoimintasuunnitelma

Lisätiedot

Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla

Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla Ulla Huovinen HAAGA-HELIA amk ulla.huovinen@haaga-helia.fi Työsuhteessa vai yrittäjänä? Työtä tehdään joko työntekijänä tai yrittäjänä Vaikuttaa

Lisätiedot

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 Minustako yrittäjä? Yrittäjän tärkein voimavara on vahva ammattitaito Yrittäjällä on motivaatiota, pitkäjännitteisyyttä ja halua menestyä ei lannistu ensimmäisistä

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS YT2 ALOITTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTASUUNNITELMA LITE Tämä työkirja on tarkoitettu yrityksen perustamista suunnitteleville henkilöille ja soveltuu parhaiten

Lisätiedot

Yritysinfo 19.5.2014. Haaga-Helia. Yritysneuvoja Hannele Kostiainen YritysHelsinki

Yritysinfo 19.5.2014. Haaga-Helia. Yritysneuvoja Hannele Kostiainen YritysHelsinki Yritysinfo 19.5.2014 Haaga-Helia Yritysneuvoja Hannele Kostiainen YritysHelsinki Luennon aiheet YritysHelsingin palvelut Yrityksen perustamisen vaiheet Sähköinen liiketoimintasuunnitelma Yritysmuodot YritysHelsinki?

Lisätiedot

Yritystoimintaan lähdetään monin tavoin...

Yritystoimintaan lähdetään monin tavoin... Marketta Korhonen Minustako yrittäjä? Yritystoimintaan lähdetään monin tavoin... pakon sanelemana työttömyyden kautta (itsensä työllistäminen) koulutuksen kautta harrastuksen kautta franchising yrittäjyyden

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Just duunit. Kevät 2015

Just duunit. Kevät 2015 Just duunit Kevät 2015 Just duunit Mitä tehdään? Perustetaan yritys. Miten tehdään? Keksitään yritysidea. Perustetaan yritys. Laaditaan kirjallinen yrityssuunnitelma. Toteutetaan! Just duunit: Tavoite

Lisätiedot

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10 Auvo Turpeinen Uusyrityskeskus toiminta: Elinkeinoelämän perustama yhteistoimintajärjestö 31 alueellista yhdistystä, yli 80 neuvontapistettä Suomessa vuodesta -89 saakka Jäseninä

Lisätiedot

Mitä yrittäminen on? Mitä muuta yrittämiseen liittyy?

Mitä yrittäminen on? Mitä muuta yrittämiseen liittyy? Mitä yrittäminen on? Yrittäjyys on ajattelu- ja toimintatapa sekä suhtautumistapa työntekoon. Yrittäjyyttä tarvitaan työskenneltäessä omassa yrityksessä, mutta myös työntekijänä toisen palveluksessa. Yrittäjä

Lisätiedot

Yrityksen perustamisen 10 vaihetta

Yrityksen perustamisen 10 vaihetta Yrityksen perustamisen 10 vaihetta Oma halu ja tahto Muista, että elinkeinotoiminnassa: on säilytettävä terve ja toimiva taloudellinen kilpailu ja on vältettävä määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä.

Lisätiedot

Yrittäjyys. Yrityssalo Oy. Armi Metsänoja 2017

Yrittäjyys. Yrityssalo Oy. Armi Metsänoja 2017 Yrittäjyys Yrityssalo Oy 2017 Yrittäjyys on asenne, ajattelu- ja toimintatapa, joka ohjaa ihmisen toimintaa ja suhtautumista työhön ja työntekoon. Yli 93% yrityksistä on mikroyrityksiä (alle 10 työntekijää)

Lisätiedot

OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN

OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN Liiketoimintasuunnitelman laatimisesta yleisesti 1. Yritysidea 2. Tuotteet ja/tai palvelut 3. Asiakashankinta ja markkinoiden selvittäminen 3.1 Asiakkaat (kohderyhmä)

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSTAMINEN

YRITYKSEN PERUSTAMINEN YRITYKSEN PERUSTAMINEN Yrityksen perustamisen lähtökohta Yhtiömuodot Suojaus Talouden hoitaminen, rahoitus, kirjanpito Lainsäädäntö, verotus Hankinta, tuotanto ja markkinointi (tuotekehitys) Henkilöstön

Lisätiedot

Oulun Seudun Uusyrityskeskus ry

Oulun Seudun Uusyrityskeskus ry Oulun Seudun Uusyrityskeskus ry Oulun seudun uusyrityskeskus on yhteistyöyritystemme ja kuntien yhdessä ylläpitämä täysin maksuton ja ehdottoman luottamuksellinen neuvontapalvelu uusien ja vasta perustettujen

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT Yrityksen perustaminen Yrityksen perustamisen vaiheet Oma tahto ja halu Liiketoimintasuunnitelman laatiminen Yritysmuodon valinta Yritystoiminnan luvanvaraisuuden

Lisätiedot

Suunnitellusti alkuun Onnistuneen yritystoiminnan käynnistäminen

Suunnitellusti alkuun Onnistuneen yritystoiminnan käynnistäminen Suunnitellusti alkuun Onnistuneen yritystoiminnan käynnistäminen 13.-14.9.2013 Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi jari-pekka.niemi@prizz.fi Yritysneuvoja Tero Patoranta tero.patoranta@prizz.fi Esityksen sisältö

Lisätiedot

Aina kannattaa yrittää! Suomen Yrittäjät 2009

Aina kannattaa yrittää! Suomen Yrittäjät 2009 Aina kannattaa yrittää! Suomen Yrittäjät 2009 24.2.2009 1 Mitä yrittäminen on? Yrittäjyys on ajattelu- ja toimintatapa sekä suhtautumistapa työntekoon. Yrittäjyyttä tarvitaan työskenneltäessä omassa yrityksessä,

Lisätiedot

b. Tukiraha, esim starttiraha (työ- ja elinkeinotoimisto) > ei yritystuki, vaan tarkoitettu toimeentulotueksi > harkinnanvaraista n 6 + 6 + 6 kk

b. Tukiraha, esim starttiraha (työ- ja elinkeinotoimisto) > ei yritystuki, vaan tarkoitettu toimeentulotueksi > harkinnanvaraista n 6 + 6 + 6 kk OSA 6: Talousasiaa RAHOITUSLASKELMA osoittaa toiminnan kustannuksia ja investointeja ENNEN toiminnan käynnistymistä / myös toiminnan ALOITTAMISEEN tarvittavia kustannuksia kuvaa sitä, mitä pitää olla hankittuna

Lisätiedot

Rahoitusta yritystoiminnan

Rahoitusta yritystoiminnan Rahoitusta yritystoiminnan alkuun Finnverasta rahoitusta yritystoiminnan käynnistämiseen Suunnitteletko yrityksen perustamista? Hyvä liikeidea, yrittäjävalmiudet ja huolellinen suunnittelu auttavat liiketoiminnan

Lisätiedot

STARTIAN YHTEISTYÖVERKOSTOSSA MUKANA

STARTIAN YHTEISTYÖVERKOSTOSSA MUKANA MIKÄ ON STARTIA? Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startia yksi Suomen 32 uusyrityskeskuksesta toimii osana Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKia uusien yrittäjien neuvontapalvelut seitsemän kunnan alueella käytettävissä

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen LADEC OY Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit 18.11.2015 Yrittäjänä toimiminen Luovien alojen yrittäjyys erilaistako? On luotava tuote tai palvelu, jonka asiakas haluaa ostaa (Luovien

Lisätiedot

Uusyrityskeskukset palvelevat:

Uusyrityskeskukset palvelevat: Minustako yrittäjä? Uusyrityskeskukset palvelevat: 29 Uusyrityskeskusta Yli 100 palvelupistettä Yli 1000 neuvonantajaa Yli 10 000 uutta yritysideaa vuodessa Yli 10 000 yrittäjäehdokasta 35 000 maksutonta

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 YT-rules Oy YT-rules Oy 1/11 YT-rules Oy 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Kankaanpää Timo Osoite Iiriksentie 7 B 2 Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta

Lisätiedot

Global Pension Plan TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ!

Global Pension Plan TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ! TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ! GPP on ohjelma, missä hyvin toimeentulevat rahoittajat suunnittelevat investoivansa iäkkäiden ihmisten eläkevakuutuksiin. Siksi GPP etsii 100.000 henkilöä, jotka haluavat

Lisätiedot

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen KILPAILUTEHTÄVÄ: YRITTÄJYYS A1: Case yritys Joukkue valitsee case yrityksen annetuista oikeista yrityksistä saamansa pohjatiedon perusteella. Joukkue perustelee valintansa joukkueensa vahvuuksilla/osaamisella

Lisätiedot

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi.

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi. Yrittäjyys Työ- ja elinkeinotoimistosta löydät monipuolisesti palveluja, jos olet yrittäjä, kiinnostunut itsesi työllistämisestä yrittäjänä tai aloittamassa yritystoimintaa. Minustako yrittäjä? Tutki ensin,

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Yrityskaupan rahoitus Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Rahoituksen lähtökohdat Yrityksen rahoitusmuodot ovat oma pääoma, vieras pääoma ja tulorahoitus. Aloittavalla yrittäjällä on pääasiassa

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän palvelut. Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto John Forsman

Aloittavan yrittäjän palvelut. Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto John Forsman Aloittavan yrittäjän palvelut Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto John Forsman Palvelut Aloittavat yrittäjät yritysneuvonta starttiraha koulutus työkokeilu (työtön työnhakija) Työnantajat työpaikkailmoitukset

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. rahoituspäällikkö Johanna Reinikainen

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. rahoituspäällikkö Johanna Reinikainen Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja rahoituspäällikkö Johanna Reinikainen 2 [pvm] 3 [pvm] Finnveran rahoitusperiaatteet 4 [pvm] Finnveran rahoitusperiaatteet Pk-yritykset Painopisteenä on

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 1 Yrittäjäkoulutus Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 2 YRITYSMUODOT Ammatti- tai elinkeinotoimintaa voi harjoittaa: yksityisenä elinkeinonharjoittajana (= toiminimi, Tmi) - liikkeenharjoittaja

Lisätiedot

AINA KANNATTAA YRITTÄÄ

AINA KANNATTAA YRITTÄÄ AINA KANNATTAA YRITTÄÄ kalvosarja www.yrittajat.fi futureimagebank.com futureimagebank.com futureimagebank.com 1 Mitä yrittäminen on? Laajasti määriteltynä yrittäjyys on ajattelu- ja toimintatapa sekä

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test suomi svenska (https://oma.yrityssuomi.fi:443/entrepreneur-test? p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column- 1&p_p_col_count=1&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_redirect=%2Fentrepreneur-test&_82_languageId=sv_SE)

Lisätiedot

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin.

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Ajatuksia hinnoittelusta Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Hinnoittelu Yritystoiminnan tavoitteena on aina kannattava liiketoiminta ja asiakastyytyväisyys. Hinta

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma VVMPS VVMPS 1/11

Liiketoimintasuunnitelma VVMPS VVMPS 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 14.12.2015 VVMPS VVMPS 1/11 VVMPS 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Lumme Anssi Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kansalaisuus

Lisätiedot

Terveydenhuollon kuntayhtymä, pelastuslaitos, lähikunnat, Kela, hoito- ja palvelukodit ovat yleisimmät sidosryhmät.

Terveydenhuollon kuntayhtymä, pelastuslaitos, lähikunnat, Kela, hoito- ja palvelukodit ovat yleisimmät sidosryhmät. YRITTÄJYYSTARINA Rautalammin Sairaankuljetus Oy on osakeyhtiö, joka aloitti toimintansa 1.7.2001. Osakkaita oli aluksi kolme, joiden osakkuudet olivat 50%, 30% ja 20%. Tästä piti tehdä ilmoitus kaupparekisteriin.

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov

TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov LIITE 1 1 (11) TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov Tavoitteet ja keskeiset sisällöt, kiitettävä taso Opiskelija on tunnettava oman alansa perustutkinnon opetussuunnitelma ja kansalliset näyttöaineistot,

Lisätiedot

Yritysmuodot. T:mi OY AY OSK. Anna Airaksinen

Yritysmuodot. T:mi OY AY OSK. Anna Airaksinen Yritysmuodot T:mi OY KY AY OSK Yritysmuoto, eli yhtiömuoto on oikeudellinen muoto, jolla harjoitetaan yritystoimintaa. Suomessa yhtiön pitää rekisteröityä Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Pk-yrittäjyys ja yrittäjyyden mahdollisuudet omalla toimialalla-verkko-opintojakso YAMK

Pk-yrittäjyys ja yrittäjyyden mahdollisuudet omalla toimialalla-verkko-opintojakso YAMK Pk-yrittäjyys ja yrittäjyyden mahdollisuudet omalla toimialalla-verkko-opintojakso YAMK kevät 2016 Tehtävä 3. Toiminta/kehityssuunnitelman laatiminen Tehtävän tavoitteena on laatia alustava toimintasuunnitelma

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

Yrityskaupan toteuttaminen - ostajan ja myyjän ajatuksia

Yrityskaupan toteuttaminen - ostajan ja myyjän ajatuksia Yrityskaupan toteuttaminen - ostajan ja myyjän ajatuksia Nordea Tampere, 8.5.2014 Riku Salomaa Yrityskaupan kulku Strategian ja kohteen valinta Kaupan toteuttamisvaihtoehdot Arvonmääritys Esisopimus Kaupan

Lisätiedot

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS YRITYKSEN MAKSUKYKY JA STRATEGINEN JOHTAMINEN HELSINKI 29.1.2010 OTM, KTM MIKKO HAKOLA 1 TULOSLASKELMAPERUSTEINEN MITTARISTO JOHDON KONTROLLITYÖVÄLINEESTÄ Financial Statement Scorecard as a Tool for Small

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA. OTTY ry

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA. OTTY ry YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA OTTY ry 7.6.2017 TAUSTAA Suomessa 26 palkansaajakassaa ja kaksi vuonna 1995 perustettua yrittäjäkassaa työttömyyskassojen määrä vähentynyt 42lla vuoden 1992 jälkeen työttömyyskassojen

Lisätiedot

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille 1. Tässä opintojaksossa painotetaan työelämätaitoja ja yrittäjyyttä. Lisäksi käsitellään lyhyesti oman talouden suunnittelua.

Lisätiedot

ITSENSÄ TYÖLLISTÄMINEN JAKAMISTALOUDEN KEINOIN. - Laskutuspalveluilla eroon byrokratiasta

ITSENSÄ TYÖLLISTÄMINEN JAKAMISTALOUDEN KEINOIN. - Laskutuspalveluilla eroon byrokratiasta ITSENSÄ TYÖLLISTÄMINEN JAKAMISTALOUDEN KEINOIN - Laskutuspalveluilla eroon byrokratiasta Kun myyt osaamistasi jakamistalouden keinoin, muistathan - pitää kirjaa tuloistasi ja menoistasi verottajaa varten

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja tuottaa tietoliikennepalveluita Pyhäjärven ja Kärsämäen kuntien

Lisätiedot

YRITTÄJÄKSI -- tukea ja koulutusta alkuvaiheeseen TE-toimistosta

YRITTÄJÄKSI -- tukea ja koulutusta alkuvaiheeseen TE-toimistosta YRITTÄJÄKSI -- tukea ja koulutusta alkuvaiheeseen TE-toimistosta Starttirahalla edistetään yrittäjyyttä ja työllistymistä Se turvaa yrittäjän toimentulon sinä aikana kun yritystoimintaa käynnistetään ja

Lisätiedot

Aloittavan yrityksen vakuutukset 19.11.2013, Jani Martikainen

Aloittavan yrityksen vakuutukset 19.11.2013, Jani Martikainen Aloittavan yrityksen vakuutukset 19.11.2013, Jani Martikainen Yrittäjän Oikea Turva kartoitus Yrittäjyys on taitoa, tahtoa ja myös riskejä. Nämä kaikki huomioi yrittäjän ja yrityksen kokonaisvaltainen

Lisätiedot

ilmoittautuminen rekistereihin

ilmoittautuminen rekistereihin Yrityksen perustaminen ja ilmoittautuminen rekistereihin Verohallinto Sisältö Perustamisilmoitus Mikä on Y-tunnus? Yksityinen elinkeinonharjoittaja perustaminen Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön perustaminen

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja Hannu Puhakka 16.5.2016 2 [pvm] 3 [pvm] Pk-rahoituksen painopistealueet - yritysten yleisimmät muutostilanteet ja niihin liittyvät rahoitustarpeet Yrityksen

Lisätiedot

Liikeidea, liiketoimintasuunnitelma. Yritystoiminta 3 op Timo Pihlajamäki / Jamk / 2008

Liikeidea, liiketoimintasuunnitelma. Yritystoiminta 3 op Timo Pihlajamäki / Jamk / 2008 Liikeidea, liiketoimintasuunnitelma Yritystoiminta 3 op Timo Pihlajamäki / Jamk / 2008 Perustamisprosessi Liikeidea Liiketoiminnan suunnittelu Yrityksen perustaminen Kasvu / kuihtuminen Tuottava liiketoiminta

Lisätiedot

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 Päivämäärä Lajin vastuuhenkilöt: Tea Ruppa, lajivastaava, Jyväskylän ammattiopisto Semifinaalikoordinaattori:

Lisätiedot

Tulevaisuuden markkinat tulevaisuuden yrittäjä. Vesa Puhakka vesa.puhakka@oulu.fi

Tulevaisuuden markkinat tulevaisuuden yrittäjä. Vesa Puhakka vesa.puhakka@oulu.fi Tulevaisuuden markkinat tulevaisuuden yrittäjä Vesa Puhakka vesa.puhakka@oulu.fi Dynaamisessa liiketoimintaympäristössä on valtavasti informaatiota mutta vähän tietoa. Koska suurin osa yrityksistä ja ihmisistä

Lisätiedot

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista Tavoitetaso Nykytaso Haastateltavan kommentit 1 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky oman maakunnan alueella 4 4 4 2 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky valtakunnallisilla markkinoilla 4 5 3 Lisää markkinointia

Lisätiedot

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Tuo ideasi Tuoteväylän asiantuntijoiden arvioitavaksi Onko sinulla uusi innovatiivinen idea, josta voisi

Lisätiedot

SIKATILOJEN TYÖNANTAJAOSAAMINEN

SIKATILOJEN TYÖNANTAJAOSAAMINEN SIKATILOJEN TYÖNANTAJAOSAAMINEN 2.10.2012 14.2.2013 Rekrytointi REKRYTOINTI Työnantajakuva? Työn sisällöt? Osaava työvoima? Työn kannustearvo (palkkaus/palkitseminen)? Työvoiman liikkuvuus/pysyvyys? Mitä

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma Kysymykset Kakkosvaihde

Liiketoimintasuunnitelma Kysymykset Kakkosvaihde Liiketoimintasuunnitelma Kysymykset Kakkosvaihde Keski-Pohjanmaan Uusyrityskeskus FIRMAXI 26.6.2009 1 1 Perustiedot 1.1 Liikeidea Onko liikeidea kehittynyt suunnitelmien mukaan? Onko tullut uusia liikeidoita?

Lisätiedot

Yrittäjyys ammattitaitona

Yrittäjyys ammattitaitona Yrittäjyys ammattitaitona Taitajasta yrittäjäksi yrittäjyys osana ammattitaitokilpailuja seminaari Helsinki ti 31.1.2012 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Yrittäjyys on yksilön kykyä muuttaa

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen 1 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen 27.11.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 2 Yleistä Finnverasta Finnveran rahoitus

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Suomen Yrityskummit ry - Business Mentors Finland. YRITYSKUMMI Yrittäjän luotettava tuki

Suomen Yrityskummit ry - Business Mentors Finland. YRITYSKUMMI Yrittäjän luotettava tuki - YRITYSKUMMI Yrittäjän luotettava tuki - on valtakunnallinen yrityskummien kattojärjestö jonka verkostoon kuuluu yli 700 yrityskummia. Tavoitteenamme on yrittäjyyden ja elinkeinoelämän tukeminen ja edistäminen.

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Suomen suurin yrittäjien työttömyyskassa Toiminta alkoi 1.1.1995,

Lisätiedot

MITÄ TYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ TARKOITTAA?

MITÄ TYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ TARKOITTAA? MITÄ TYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ TARKOITTAA? Palkan maksamisesta aiheutuvat velvoitteet, kustannukset ja niiden maksaminen Tilitoimisto Suomalainen Oy, Sari Suomalainen, KLT Ensimmäinen työntekijä

Lisätiedot

Terveydenhuollon ammattihenkilö yrittäjänä

Terveydenhuollon ammattihenkilö yrittäjänä Terveydenhuollon ammattihenkilö yrittäjänä Suomen Fysioterapeutit Katri Partanen Suomen Fysioterapeutit Fysioterapia-alalla on vankka perinne yrittäjänä toimimisesta Liitossa lähes 2000 yrittäjäjäsentä:

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

More is More. Yksin vai yhdessä 11.12.2012. Harri Meller/JSL Partners Oy

More is More. Yksin vai yhdessä 11.12.2012. Harri Meller/JSL Partners Oy More is More Yksin vai yhdessä 11.12.2012 Harri Meller/JSL Partners Oy Valmentaja: Harri Meller Yli 30 vuoden kokemus liike-elämästä, tukkukaupan ja vähittäiskaupan myynnistä ja markkinoinnista sekä maahantuonnista

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Omien taitojen tunnistaminen 3. Omista taidoista kertominen 4. Työnhaun viidakko 5. Miten ylläpitää motivaatiota? 6. Työntekijöiden terveisiä

Lisätiedot

Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015

Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015 Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015 Olen kokenut etätyön hyväksi työskentelytavaksi Saan etätyöpäivän aikana pääosin tehtyä suunnittelemani työt Ohjeistus etätyön tekemiseen on ollut riittävää

Lisätiedot

YRITYSRAHOITUSPALVELUT LIEDON SÄÄSTÖPANKKI. 12.5.2015 Juha Kiviluoma

YRITYSRAHOITUSPALVELUT LIEDON SÄÄSTÖPANKKI. 12.5.2015 Juha Kiviluoma YRITYSRAHOITUSPALVELUT LIEDON SÄÄSTÖPANKKI 12.5.2015 Juha Kiviluoma LIEDON SÄÄSTÖPANKKI LYHYESTI Perustettu 2.9.1895 Yksi 25 itsenäisestä säästöpankista Taseella mitattuna Suomen toiseksi suurin säästöpankki

Lisätiedot

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Jäljempänä esitetty vaiheistettu konsultoinnin sisältökuvaus sopii mm. uuden liiketoiminnan käynnistämiseen (kaupallistamiseen),

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Yrityksen nimi/yksikön nimi: [kirjoita tähän] Päivä: 22. tammikuuta 2010 Markkinointisuunnitelma 2(5) Sisällysluettelo 1. Perustiedot yrityksestä...

Lisätiedot

Tämä on Finnvera. Imatra 27.3.2013 Markku Liira

Tämä on Finnvera. Imatra 27.3.2013 Markku Liira Tämä on Finnvera Imatra 27.3.2013 Markku Liira Finnvera Oyj Finnvera on Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää yksityisen sektorin tarjoamia rahoituspalveluja Finnvera ja sen tytäryhtiö

Lisätiedot

Maatilan rahoituksen suunnittelu

Maatilan rahoituksen suunnittelu Maatilan rahoituksen suunnittelu Investoijalle 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Aloita suunnittelu ajoissa Laita laskelmien pohjaksi realistiset pohjatiedot Toimita verotiedot rahoittajalle analysoitavaksi Mieti

Lisätiedot

Oy Yritys Ab ( Osasto TEK (10) ) 1.1.2010-31.12.2010 (TALGRAF ESITTELY) BUD - 1 - edelliset vuodet,bud ja ennuste, 6.4.2012

Oy Yritys Ab ( Osasto TEK (10) ) 1.1.2010-31.12.2010 (TALGRAF ESITTELY) BUD - 1 - edelliset vuodet,bud ja ennuste, 6.4.2012 Oy Yritys Ab ( Osasto TEK (10) ) 1.1.2010-31.12.2010 BUD - 1 - edelliset vuodet,bud ja ennuste, 6.4.2012 9000 9000 8000 8000 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 01121314151617181910

Lisätiedot

Osoite. Kansalaisuus Äidinkieli. Vanhempien / huoltajan luona Jos vain toisen huoltajan luona, kumman? Yksin omassa asunnossa Muuten, miten?

Osoite. Kansalaisuus Äidinkieli. Vanhempien / huoltajan luona Jos vain toisen huoltajan luona, kumman? Yksin omassa asunnossa Muuten, miten? TULOHAASTATTELULOMAKE Tämän lomakkeen tarkoituksena on helpottaa opiskelusi aloitusta ja suunnittelua. Luokanvalvojasi keskustelee kanssasi lomakkeen kysymyksistä ja perehdyttää Sinut ammatillisiin opintoihin.

Lisätiedot

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN Tähän vihkoon on koottu kysymyksiä, jotka auttavat sinua miettimään omaa vointiasi. Vihkon kysymykset auttavat sinua myös miettimään, millaista apua

Lisätiedot

PENNO Selvitä rahatilanteesi

PENNO Selvitä rahatilanteesi PENNO Selvitä rahatilanteesi TIEDÄTKÖ, KUINKA PALJON SINULLA ON RAHAA KÄYTÖSSÄSI? Kuuluuko arkeesi taiteilu laskujen ja välttämättömien menojen kanssa? Tiedätkö, mihin rahasi kuluvat? Tämän Penno-työkirjan

Lisätiedot

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi.

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi. SYYT ELÄÄ Tehtävän tarkoituksena on kartoittaa ja vahvistaa niitä syitä, joiden vuoksi nuori tahtoo elää. Samalla sen avulla voidaan arvioida hyvin monipuolisesti nuoren elämäntilannetta ja kokemusmaailmaa.

Lisätiedot

EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN

EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN TYÖSSÄOPPIMINEN 1. Neuvottele ensin opettajan kanssa Kerro opettajalle minne työpaikkaan aiot soittaa. Työpaikka: Puhelinnumero: Varaa itsellesi - rauhallinen

Lisätiedot

YEL-vakuutus 2013 Vakuuta vaivatta Eterassa

YEL-vakuutus 2013 Vakuuta vaivatta Eterassa YEL-vakuutus 2013 Vakuuta vaivatta Eterassa Eteran nopean ja sujuvan työeläkepalvelun resepti Joustavat vakuutusratkaisut Vaivattomat verkkopalvelut Asiantuntijat käytettävissäsi Vinkkejä yrittäjän työhyvinvointiin

Lisätiedot

Freelancer verottajan silmin

Freelancer verottajan silmin Sopimus olennainen: Työsopimus -> työsuhde -> palkka ja työlainsäädäntö Ei työsuhdetta -> työkorvaus (poikkeuksena tietyt henkilökohtaiset palkkiot) Työsuhteessa lait ja TES määrittelevät tarkkaan useita

Lisätiedot

Omistusjärjestelyjen rahoitus 9.11.2011 Satu Mäkelä

Omistusjärjestelyjen rahoitus 9.11.2011 Satu Mäkelä Omistusjärjestelyjen rahoitus 9.11.2011 Satu Mäkelä 2 Yleistä Finnverasta Omistusjärjestelyjen yleisyys ja tavallisimmat ongelmat Mihin Finnvera kiinnittää huomiota omistusjärjestelyjä rahoittaessaan Esimerkkejä

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2014. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2014. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2014 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa SYT Suomen suurin yrittäjien työttömyyskassa Toiminta alkoi

Lisätiedot

AINA KANNATTAA YRITTÄÄ

AINA KANNATTAA YRITTÄÄ AINA KANNATTAA YRITTÄÄ www.yrittajat.fi futureimagebank.com futureimagebank.com futureimagebank.com AINA KANNATTAA YRITTÄÄ ohjeita esityksen pitäjälle futureimagebank.com futureimagebank.com futureimagebank.com

Lisätiedot

Maksatko liikaa autoedustasi?

Maksatko liikaa autoedustasi? Maksatko liikaa autoedustasi? Autoedun saajan edut automaattista Paikannin.com -ajopäiväkirjaa käytettäessä: autoedun verotusarvo perustuu todelliseen käyttöön (ks. esimerkkilaskelmat) käyttöedun saajan

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045 Yhteenveto suunnitelman tekemisestä Liiketoimintasuunnitelman merkitys pakotta miettimään liikeideaa järjestelmällisesti ja varmistamaan, että markkinapotentiaali

Lisätiedot

Tervetuloa Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen Yritys-Suomi pilotointiin!

Tervetuloa Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen Yritys-Suomi pilotointiin! Tervetuloa Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen Yritys-Suomi pilotointiin! Olemme pilottikohteena koekäyttämässä Suomeen rakennettavaa Oma YritysSuomi.fi palvelua. YritysSuomi.fi- portaalia rakennetaan niin,

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta kysely

Yritysten kasvun suunta kysely Yritysten kasvun suunta kysely Kysely suunnattiin marraskuussa 2015 webropol kyselynä pääosin PPY:n jäsenyrityksiin, vastaajia 662 kpl. Kempeleen osuus vastaajista 75 vastaajaa. KASVUN SUUNTA KYSELY Olen

Lisätiedot

Yrittäjyys- ja työelämäpäivä 15.5.2014

Yrittäjyys- ja työelämäpäivä 15.5.2014 Yrittäjyys- ja työelämäpäivä 15.5.2014 Finnveran rahoituspalvelut toimintaansa aloittavalle yritykselle Päivi Kiuru, Finnvera Oyj Finnvera Oyj Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää

Lisätiedot

15.9.2015. Kuinka elää kuvataiteella Neuvontaa ja apua ammatillisiin pulmiin

15.9.2015. Kuinka elää kuvataiteella Neuvontaa ja apua ammatillisiin pulmiin 15.9.2015 Kuinka elää kuvataiteella Neuvontaa ja apua ammatillisiin pulmiin Kuinka elää kuvataiteella Hankkeen aikana Tarjotaan neuvontapalveluita taiteilijoille Järjestetään täydennyskoulutusta Kehitetään

Lisätiedot

Uusi yritys Perustamisilmoitus ja rekisteröityminen

Uusi yritys Perustamisilmoitus ja rekisteröityminen Uusi yritys ja rekisteröityminen Sanna Koivisto Pirkanmaan verotoimisto Mikä on YTJ? Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä Verohallituksen ja Patentti- ja rekisterihallituksen yhdessä ylläpitämä tietojärjestelmä

Lisätiedot