Muutos 1 Sivu 25: Lisätään seuraava teksti kohtaan "c) Merkittävimmät köyhyyteen liittyvät tartuntataudit":

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muutos 1 Sivu 25: Lisätään seuraava teksti kohtaan "c) Merkittävimmät köyhyyteen liittyvät tartuntataudit":"

Transkriptio

1 Muutokset osaan "Ensisijainen aihealue 1: "Terveysalan biotieteet, genomiikka ja bioteknologia" komission päätöksessä C(2003)1952, tehty 27. kesäkuuta 2003 Muutos 1 Sivu 25: Lisätään seuraava teksti kohtaan "c) Merkittävimmät köyhyyteen liittyvät tartuntataudit": Strategisena tavoitteena on käsitellä kolmen merkittävimmän tartuntataudin HIvirus/aids, malaria ja tuberkuloosi aiheuttamaa maailmanlaajuista ongelmaa. Tavoitteeseen pyritään kehittämällä tehokkaita hoitokeinoja erityisesti kehitysmaiden käyttöön. Kehitysmaiden on tarkoitus olla merkittävästi mukana tässä toimintalinjassa ja osallistua tarpeen mukaan suoraan siihen sisältyviin yksittäisiin toimiin erityisesti kliinisten tutkimusten ohjelman kautta. Tutkimuksessa keskitytään seuraaviin aihepiireihin: uusien lupaavien toimenpiteiden (rokotteet, hoitokeinot ja mikrobisidit) kehittäminen kohdesairauksia vastaan rahoittamalla tutkimusta alkaen (mikrobigenomiikkaa hyödyntävästä) molekyylien perustutkimuksesta aina prekliinisiin testauksiin ja toimivuuden todistamiseen saakka; kliinisten potilastutkimusten ohjelma, jonka tarkoituksena on yhdistää ja tukea Euroopassa toteutettavia kliinisiin potilastutkimuksiin liittyviä toimia erityisesti kehitysmaiden käyttöön tarkoitettujen hoitomenetelmien osalta; eurooppalaisen tutkimusverkoston perustaminen ihmisten aids-hoitoon liittyvien kliinisten potilastutkimusten yhdenmukaistamiseksi ja keskinäisen täydentävyyden lisäämiseksi (AIDS Therapy Trials Network). Toisen ehdotuspyynnön aiheet: LSH : Erittäin innovatiiviset lähestymistavat uusien HIV-, malariaja tuberkuloosihoitojen kehittämiseksi KOHDENNETTU TUTKIMUSHANKE. Hankkeiden odotetaan olevan pienimuotoisia riskihankkeita, joilla voidaan lisätä innovointia ja joustavuutta sellaisilla tutkimusaloilla, joilla perinteiset lähestymistavat eivät ole olleet menestyksekkäitä. Hankkeilla pitäisi pyrkiä ratkaisemaan yksilöidyt pullonkaulat ottamalla käyttöön uusia lähestymistapoja, joilla pyritään tutkimuksen nykytilaa pidemmälle. Konsortioissa tulisi olla vain vähän osallistujia. Hankkeiden rahoitus saisi olla enintään miljoona euroa ja kesto enintään 2 vuotta. Erityisesti nuoria tutkijoita kannustetaan esittämään ehdotuksia. Menestyksekkäitä hankkeita tuetaan toimimaan yhteistyössä jo käynnissä olevien relevanttien, uusia toteutusvälineitä noudattavien hankkeiden kanssa. LSH : Eurooppalaisen HIV-, malaria- ja tuberkuloositutkimuksen koordinointi maailmanlaajuisesti ERITYINEN TUKITOIMI. Tukea voidaan myöntää toimenpiteille, jotka johtavat välittömästi siihen, että eurooppalainen tutkimus köyhyyteen liittyvien sairauksien alalla koordinoidaan relevantin 1

2 tutkimustoiminnan kanssa maailmanlaajuisesti. Tukea voidaan myöntää myös toimille, jotka johtavat yhteisiin kliinisiin laboratoriostandardeihin. Painopisteenä on tutkimussuunnitelmien, näytteiden keräyksen sekä tietojen tallentamisen ja analysoinnin standardointi. LSH : Köyhyyteen liittyvien sairauksien alalla toimivien eurooppalaisten pk-yritysten verkottaminen ERITYINEN TUKITOIMI. Tukea myönnetään spin off -toiminnan aikaansaamiseksi HI-viruksen/aidsin, malarian ja tuberkuloosin tutkimuksen alalla. Etusijalle asetetaan pienet, hyvin määritellyt ja tavoitehakuiset hankkeet, joissa on mukana vähintään kaksi pk-yritystä. S. 29. Korvataan kohdassa "Ehdotuspyyntöjen ja budjetin ohjeellinen toteutuskaavio" oleva taulukko: Aiheet Toinen ehdotuspyyntö 2003 milj. huhtikuu Tulevat ehdotuspyynnöt i a) Kaikkien organismien funktionaalisen genomiikan perustiedot ja -välineet i b) Genomiikan ja bioteknologian tietämyksen ja teknologian sovellukset terveysalalla 126* 151* 165* 131* ii a) Sovellussuuntautuneet genomiikan lähestymistavat lääketieteelliseen tietämykseen ja teknologiaan 116* 232* b) Syövän tutkimus ** 0 c) Merkittävimmät köyhyyteen liittyvät tartuntataudit Erityiset tukitoimet koko ensisijaisella aihealueella * Yhteensä milj. euroa * Sisältää 1,5 % erityisiin tukitoimiin 2

3 ** Muita syöpätutkimukseen liittyviä aiheita ennakoidaan rahoitettavan enimmillään 140 milj. eurolla kokonaisbudjetista otsikon "Genomiikan huippututkimus ja sovellukset terveysalalla" alla. 3

4 taulukolla: Aiheet i a) Kaikkien organismien funktionaalisen genomiikan perustiedot ja -välineet i b) Genomiikan ja bioteknologian tietämyksen ja teknologian sovellukset terveysalalla Ensimmäinen ehdotuspyyntö Tarkistettu ohjeellinen *** 2003 Toinen ehdotuspyyntö Tulevat ehdotuspyynnöt huhtikuu milj. maaliskuu * * * * ii a) Sovellussuuntautuneet genomiikan lähestymistavat lääketieteelliseen tietämykseen ja teknologiaan * * b) Syövän tutkimus ** c) Merkittävimmät köyhyyteen liittyvät tartuntataudit Erityiset tukitoimet koko ensisijaisella aihealueella * Yhteensä milj. euroa * Sisältää 1,5 % erityisiin tukitoimiin ** Muita syöpätutkimukseen liittyviä aiheita ennakoidaan rahoitettavan enimmillään 140 milj. eurolla kokonaisbudjetista otsikon "Genomiikan huippututkimus ja sovellukset terveysalalla" alla. *** 17. Joulukuuta 2002 julkaistussa ehdotuspyynnössä mainittua ensimmäisen ehdotuspyynnön ohjeellista a on tarkistettu. Yllä olevassa taulukossa esitetään nyt ehdotuspyynnön tarkistettu ohjeellinen. Budjettimäärärahoja on lisätty, jotta ehdotuspyynnön aiheet voitaisiin ottaa huomioon tasapainoisemmin. 4

5 Muutos 2 S. 30: Lisätään seuraava teksti kohtaan "1.6 Ehdotuspyyntöä koskevat tiedot": Merkittävimpiä köyhyyteen liittyviä tartuntatauteja koskeva ylimääräinen ehdotuspyyntö 1. Erityisohjelma: Eurooppalaisen tutkimusalueen integrointi ja lujittaminen 2. Toimi: Tutkimustyön ensisijainen aihealue "Terveysalan biotieteet, genomiikka ja bioteknologia" 3. Ehdotuspyynnön nimi: Aihealuekohtainen ehdotuspyyntö, joka koskee aihealuetta "Terveysalan biotieteet, genomiikka ja bioteknologia" 4. Ehdotuspyynnön tunnus 1 : FP LIFESCIHEALTH-3 5. Julkaisupäivä 2 : 13 joulukuuta : 24. maaliskuuta klo (Brysselin aikaa) 7. kokonais: 12 miljoonaa euroa, joka jakautuu seuraavasti: Toteutusväline 4 milj. euroa STREP tai SSA Tutkimusalueet ja toteutusvälineet: Ehdotukset voivat koskea seuraavia aiheita, jotka mainitaan seuraavassa lyhytniminä. Täydelliset nimet ja aiheiden kuvaukset löytyvät työohjelmasta (osan "Tekninen sisältö" kohta 1.3). Ehdotusten arvioinnin perustana käytetään työohjelmaan 1 Ehdotuspyynnön tunnus annetaan tämän ehdotuspyynnön julkaistavassa versiossa. 2 Ehdotuspyynnöstä vastaava pääjohtaja voi aikaistaa tai lykätä ehdotuspyynnön julkaisua enintään yhdellä kuukaudella ilmoitetusta julkaisupäivästä. 3 Jos julkaisupäivää muutetaan ilmoitetusta (ks. edellinen alaviite), määräaikaa siirretään vastaavasti. 4 STREP = kohdennetut tutkimushankkeet; SSA = erityiset tukitoimet. 5

6 sisältyvää aiheiden määrittelyä. käytettävä toteuttamisväline. Kunkin tutkimusaiheen kohdalla mainitaan ii) Merkittävimpien sairauksien torjuminen c) Merkittävimmät köyhyyteen liittyvät tartuntataudit Viite Aiheen lyhytnimi Toteutusväli ne LSH LSH LSH Uusien lupaavien rokotevaihtoehtojen, hoitomenetelmien ja mikrobisidien kehittäminen Erittäin innovatiiviset lähestymistavat uusien HIV-, malaria- ja tuberkuloosihoitojen kehittämiseksi Eurooppalaisen HIV-, malaria- ja tuberkuloositutkimuksen koordinointi maailmanlaajuisesti Köyhyyteen liittyvien sairauksien alalla toimivien eurooppalaisten pk-yritysten verkottaminen STREP SSA SSA 9. Osallistujien vähimmäismäärä 5 : STREP SSA Toteutusväline Osallistujien vähimmäismäärä 3 riippumatonta oikeussubjektia 3 eri jäsenvaltiosta tai ass. valtiosta, joista väh. 2 jäsenvaltioita tai ass. ehdokasvaltioita 1 oikeussubjekti jäsenvaltiosta tai ass. valtiosta 10. Osallistumista koskevat rajoitukset: Ei rajoituksia. 11. Konsortiosopimukset: Tämän ehdotuspyynnön tuloksena olevan STREPin ja SSA:n osallistujille konsortiosopimuksen tekeminen ei ole pakollista mutta suositeltavaa. 5 Jos jokin jäsenvaltioon tai assosioituneeseen valtioon / assosioituneeseen ehdokasvaltioon sijoittautunut oikeussubjekti koostuu vaadittavasta määrästä oikeussubjekteja, se voi olla epäsuoran toimen ainoa osallistuja. 6

7 12. Arviointimenettely: Arvioinnissa sovelletaan yksivaiheista menettelyä. Ehdotuksia ei arvioida nimettöminä. Arviointiprosessiin voi kuulua ehdotusten "etäarviointi". Hakijat voidaan kutsua keskustelemaan ehdotuksestaan. 13. Arviointiperusteet: Sovellettavat perusteet (mukaan luettuina yksittäisten perusteiden painotukset ja kynnyspistemäärät sekä kokonaispisteiden kynnysmäärä) esitetään toteutusvälineittäin työohjelman liitteessä B. 14. Arvioinnin ja sopimusten tekemisen viitteellinen aikataulu: arvioinnin tulokset: arviolta 4 kuukauden kuluessa määräajasta rahoitustukisopimuksen allekirjoitus: ensimmäisten tähän ehdotuspyyntöön liittyvien sopimusten arvioidaan tulevan voimaan vuoden loppuun mennessä. 7

Epäsuoria TTK-toimia koskeva ehdotuspyyntö tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn

Epäsuoria TTK-toimia koskeva ehdotuspyyntö tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn C 307/20 Euroopan unionin virallinen lehti 17.12.2003 Epäsuoria TTK-toimia koskeva ehdotuspyyntö tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn erityisohjelmassa Eurooppalaisen tutkimusalueen integrointi

Lisätiedot

Yhteisön tutkimuksen kohdentaminen ja integrointi. 9. Monialainen tutkimustoiminta, johon osallistuu pk-yrityksiä. Työohjelma

Yhteisön tutkimuksen kohdentaminen ja integrointi. 9. Monialainen tutkimustoiminta, johon osallistuu pk-yrityksiä. Työohjelma Yhteisön tutkimuksen kohdentaminen ja integrointi 9. Monialainen tutkimustoiminta, johon osallistuu pk-yrityksiä Työohjelma 1 Sisällysluettelo 9.1 JOHDANTO...3 9.2 TUTKIMUSYHTEISTYÖ ("CRAFT")...3 9.2.1

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti C 164/15

Euroopan unionin virallinen lehti C 164/15 15.7.2003 Euroopan unionin virallinen lehti C 164/15 Epäsuoria TTK-toimia koskevat ehdotuspyynnöt tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn erityisohjelmassa Eurooppalaisen tutkimusalueen integrointi

Lisätiedot

Työohjelman päivitys vuodelle 2004

Työohjelman päivitys vuodelle 2004 EUROOPAN KOMISSIO Tietoyhteiskunnan pääosasto COM(2004)407 13.02.2004 Yhteisön monivuotinen ohjelma maailmanlaajuisten verkkojen eurooppalaisen digitaalisen sisällön kehittämisen ja käytön tukemiseksi

Lisätiedot

Puiteohjelma

Puiteohjelma Euroopan Komissio KUUDES PUITEOHJELMA Kuudes puiteohjelma kattaa yhteisön toimet tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn (TTK) alueella ajanjaksona 2002-2006 Erityisohjelma Eurooppalaisen tutkimusalueen

Lisätiedot

Yhteiset arviointiperusteet ehdotusten arviointia varten

Yhteiset arviointiperusteet ehdotusten arviointia varten Liite B Yhteiset arviointiperusteet ehdotusten arviointia varten Tietyt kuudennessa puiteohjelmassa sovellettavat arviointiperusteet ovat yhteisiä kaikille puiteohjelman ohjelmille. Yhteiset perusteet

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 9.7.2003 KOM (2003) 390 lopullinen 2003/0151 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn erityisohjelmasta "Eurooppalaisen tutkimusalueen

Lisätiedot

Johdanto. Perusperiaatteet

Johdanto. Perusperiaatteet Kansallisten yhteyspisteiden perustamista koskevat pääperiaatteet Euroopan yhteisön kuudennen tutkimuksen ja teknologian kehittämisen puiteohjelman yhteydessä Johdanto Kaikki Euroopan yhteisön jäsenvaltiot

Lisätiedot

TERVEYSALAN BIOTIETEET, GENOMIIKKA JA BIOTEKNOLOGIA

TERVEYSALAN BIOTIETEET, GENOMIIKKA JA BIOTEKNOLOGIA EUROOPAN KOMISSIO TYÖOHJELMA Tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn erityisohjelma: "Eurooppalaisen tutkimusalueen integrointi ja lujittaminen" TERVEYSALAN BIOTIETEET, GENOMIIKKA JA BIOTEKNOLOGIA

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA

EUROOPAN PARLAMENTIN JA EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 29. huhtikuuta 2002 PE 309.088/36-61 TARKISTUKSET 36-61 Mietintöluonnos (PE 309.088) Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Lisätiedot

C 159/10 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

C 159/10 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti FI C 159/10 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 1.6.2001 OIKAISUJA TTK-toimia koskeva ehdotuspyyntö tutkimuksen, teknologisen kehittämisen ja esittelyn erityisohjelmassa Elämän laatu ja luonnonvarojen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.8.2002 KOM(2002) 474 lopullinen 2002/0211 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS yhteisön osallistumisesta tutkimus- ja kehittämisohjelmaan HI-viruksen/aidsin,

Lisätiedot

Yhteinen tieteen, teknologian ja innovaatioiden indikaattorijärjestelmä. Ehdotuspyynnön tunniste: IHP-CBSTII-01-1

Yhteinen tieteen, teknologian ja innovaatioiden indikaattorijärjestelmä. Ehdotuspyynnön tunniste: IHP-CBSTII-01-1 Epäsuoria TTK-toimia koskeva ehdotuspyyntö tutkimuksen, teknologisen kehittämisen ja esittelyn erityisohjelmassa "Tutkijavoimavarojen lisääminen ja sosioekonomisen tietopohjan laajentaminen": Eurooppalaisen

Lisätiedot

FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, joita ei tarvitse julkaista) NEUVOSTO NEUVOSTON PÄÄTÖS,

FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, joita ei tarvitse julkaista) NEUVOSTO NEUVOSTON PÄÄTÖS, L 294/1 II (Säädökset, joita ei tarvitse julkaista) NEUVOSTO NEUVOSTON PÄÄTÖS, tehty 30 päivänä syyskuuta 2002, tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn erityisohjelmasta Eurooppalaisen tutkimusalueen

Lisätiedot

Hakukelpoisuus- ja arviointiperusteet

Hakukelpoisuus- ja arviointiperusteet Hakukelpoisuus- ja arviointiperusteet Ehdotukset, joille haetaan rahoitusta toimintalinjasta "Yleisön tietoisuuden lisääminen tieteestä ja teknologiasta", arvioidaan seuraavien tarkasti määriteltyjen perusteiden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 30.1.2002 KOM(2002) 43 lopullinen 2001/0122(CNS) 2001/0123(CNS) 2001/0124(CNS) 2001/0125(CNS) 2001/0126(CNS) Muutetut ehdotukset: NEUVOSTON PÄÄTÖKSET erityisohjelmista,

Lisätiedot

TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA (Euroopan kemikaaliviraston hallintoneuvoston päätös) TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Suomenkielinen versio on epävirallinen konsolidoitu versio Euroopan kemikaaliviraston

Lisätiedot

SEITSEMÄS PUITEOHJELMA (PO7)

SEITSEMÄS PUITEOHJELMA (PO7) Mitä Euroopassa tutkitaan SEITSEMÄS PUITEOHJELMA (PO7) Eurooppalaisen tutkimuksen nostaminen johtoasemaan Eurooppalaisen tutkimuksen saattaminen uudelle tasolle Tutkimusta ja teknologian kehittämistä koskeva

Lisätiedot

Ehdotuspyynnön tunnus: Growth 2000

Ehdotuspyynnön tunnus: Growth 2000 Tutkimuksen, teknologisen kehittämisen ja esittelyn erityisohjelman epäsuoria TTK-toimia koskeva ehdotuspyyntö kilpailukykyisen ja kestävän kasvun alalla Ehdotuspyynnön tunnus: Growth 2000 1. Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kulttuuri-, nuoriso-, koulutus-, tiedonvälitys- ja urheiluvaliokunta 1. maaliskuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2001/0202(COD) LAUSUNTOLUONNOS kulttuuri-, nuoriso-, koulutus-, tiedonvälitys-

Lisätiedot

PUBLIC 11385/02 Toimielinten välinen asia: 2001/0122 (CNS)

PUBLIC 11385/02 Toimielinten välinen asia: 2001/0122 (CNS) Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 9. elokuuta 2002 (OR. en) PUBLIC 11385/02 Toimielinten välinen asia: 2001/0122 (CNS) LIMITE RECH 139 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätös tutkimuksen,

Lisätiedot

TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet

TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet III.1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.1.2014 COM(2013) 848 final 2013/0414 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS siviilikäyttöön tarkoitettua maailmanlaajuista satelliittinavigointijärjestelmää (GNSS) koskevan yhteistyösopimuksen

Lisätiedot

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 2011/0399(COD) 3.7.2012 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Kansainvälistä yhteistyötä tukevat erityistoimenpiteet (INCO)

Kansainvälistä yhteistyötä tukevat erityistoimenpiteet (INCO) EUROOPAN KOMISSIO Tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn erityisohjelma: "Eurooppalaisen tutkimusalueen integrointi ja lujittaminen" Työohjelma 2004 (SP1-10) Kansainvälistä yhteistyötä tukevat

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. marraskuuta 2017 (OR. en) 9934/02 DCL 1 RECH 104 AMLAT 46 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: ST 9934/02 RESTREINT UE/EU RESTRICTED Päivämäärä: 14. kesäkuuta

Lisätiedot

"Eurooppalaisen tutkimusalueen integrointi ja lujittaminen"

Eurooppalaisen tutkimusalueen integrointi ja lujittaminen EUROOPAN KOMISSIO "Eurooppalaisen tutkimusalueen integrointi ja lujittaminen" AIHEALUE 3 Nanoteknologia ja nanotieteet, älykkäät monikäyttöiset materiaalit, uudet tuotantomenetelmät ja -laitteet TYÖOHJELMA

Lisätiedot

C 282/6 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

C 282/6 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti FI C 282/6 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 6.10.2001 OIKAISUJA Oikaistaan tutkimuksen, teknologisen kehittämisen ja esittelyn erityisohjelmassa Elämänlaatu ja luonnonvarojen hoitaminen (1998 2002)

Lisätiedot

A.2 Uudet itsenäiset valtiot sekä KIE-maat, jotka eivät ole liittymistä edeltävässä vaiheessa:

A.2 Uudet itsenäiset valtiot sekä KIE-maat, jotka eivät ole liittymistä edeltävässä vaiheessa: 19/11/01 Liite L OHJELMAN "YHTEISÖN TUTKIMUKSEN KANSAINVÄLISEN ASEMAN VAHVISTAMINEN" ARVIOINTIMENETTELYT A.1. Liittymistä edeltävässä vaiheessa olevat valtiot: ja A.2 Uudet itsenäiset valtiot sekä KIE-maat,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2003/2001(BUD) 12. elokuuta 2003 LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle

Lisätiedot

NEUVOSTON ASETUS (EURATOM) N:o 2322/2002, annettu 5 päivänä marraskuuta 2002,

NEUVOSTON ASETUS (EURATOM) N:o 2322/2002, annettu 5 päivänä marraskuuta 2002, 30.12.2002 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L 355/35 NEUVOSTON ASETUS (EURATOM) N:o 2322/2002, annettu 5 päivänä marraskuuta 2002, säännöistä, jotka koskevat yritysten, tutkimuskeskusten ja korkeakoulujen

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. lokakuuta 2017 (OR. en) 8525/12 DCL 1 RECH 109 ATO 51 CH 14 OC 179 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: ST 8525/17 RESTREINT UE/EU RESTRICTED Päivämäärä:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Kehitysyhteistyövaliokunta 2004 11. joulukuuta 2002 PE 310.491/1-26 TARKISTUKSET 1-26 Lausuntoluonnos (PE 310.491) Ulla Margrethe Sandbæk Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

L 26/56 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

L 26/56 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L 26/56 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 1.2.1999 NEUVOSTON PÄÄTÖS, tehty 22 päivänä joulukuuta 1998, yritysten, tutkimuskeskusten ja korkeakoulujen osallistumista Euroopan atomienergiayhteisön

Lisätiedot

Yritysten EU-rahoitusmahdollisuudet Elina Holmberg, Tekes

Yritysten EU-rahoitusmahdollisuudet Elina Holmberg, Tekes Yritysten EU-rahoitusmahdollisuudet Elina Holmberg, Tekes 8.11.2017 Miten EU toimii? EU:n budjetti Hallinnoidaan Suomesta: mm. rakennerahastot, maatalouden tuki ym. Hallinnoidaan Euroopan komissiosta:

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.5.2001 KOM(2001)279 lopullinen 2001/0122 (CNS) 2001/0123 (CNS) 2001/0124 (CNS) 2001/0125 (CNS) 2001/0126 (CNS) Ehdotukset: NEUVOSTON PÄÄTÖKSET erityisohjelmista,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. helmikuuta 2002 (08.03) (OR. fr) 15133/01 LIMITE PV/CONS 80 RECH 181 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. helmikuuta 2002 (08.03) (OR. fr) 15133/01 LIMITE PV/CONS 80 RECH 181 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. helmikuuta 2002 (08.03) (OR. fr) 15133/01 LIMITE PV/CONS 80 RECH 181 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Neuvoston 2398. istunto (TUTKIMUS) Bryssel, 10. joulukuuta 2001 15133/01

Lisätiedot

Lausunto nro 1/2016. (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla)

Lausunto nro 1/2016. (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla) Lausunto nro 1/2016 (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta

Lisätiedot

Akatemian rahoitusinstrumentit

Akatemian rahoitusinstrumentit Akatemian rahoitusinstrumentit Ohjelmapäällikkö Mikko Ylikangas, 10.6.2010 1 14.6.2010 Suomen Akatemian tehtävät Edistää tieteellistä tutkimusta ja sen hyödyntämistä Kehittää kansainvälistä tieteellistä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0259 (NLE) 6732/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: SOC 150 EMPL 77 MIGR 13 JAI 149 NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Yleisön tietoisuuden lisääminen tieteestä ja teknologiasta

Yleisön tietoisuuden lisääminen tieteestä ja teknologiasta Hakijoiden opas (Osa 2) Ehdotuspyyntökohtainen osa Yleisön tietoisuuden lisääminen tieteestä ja teknologiasta Tutkijavoimavarojen lisääminen ja sosioekonomisen tietopohjan laajentaminen (1998 2002) Tammikuun

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Budjettivaliokunta 2004 29. elokuuta 2001 PE 303.592/12-18 TARKISTUKSET 12-18 Lausuntoluonnos (PE 303.592) Heide Rühle Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi eurooppalaisen

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. lokakuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. lokakuuta 2016 (OR. en) 13276/16 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 13. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Asia: LIMITE PUBLIC CORLX 395 CSDP/PSDC 578 CFSP/PESC 818

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI. Bryssel, (OR. en) 2001/0202 (COD) PE-CONS 3647/02 RECH 144 CODEC 1003

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI. Bryssel, (OR. en) 2001/0202 (COD) PE-CONS 3647/02 RECH 144 CODEC 1003 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, (OR. en) 2001/0202 (COD) PE-CONS 3647/02 RECH 144 CODEC 1003 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus säännöistä,

Lisätiedot

YSTÄVYYSKUNTATOIMINTA HAKUOPAS 2004 KONFERENSSIT JA SEMINAARIT

YSTÄVYYSKUNTATOIMINTA HAKUOPAS 2004 KONFERENSSIT JA SEMINAARIT YSTÄVYYSKUNTATOIMINTA HAKUOPAS 2004 KONFERENSSIT JA SEMINAARIT 1. Mikä on aihekohtainen konferenssi ja mikä on koulutusseminaari? 2. Kuka voi järjestää konferensseja ja seminaareja? 3. Kuka voi jättää

Lisätiedot

* Maria Oksa 4.11.2014

* Maria Oksa 4.11.2014 Maria Oksa 4.11.2014 Horisontti 2020 *EU:n tähänastisesti suurin tutkimuksen ja innovoinnin ohjelma, budjetti 79 mrd. euroa *Kolme pääpilaria: 1. Huipputason tiede 2. Teollisuuden johtoasema 3. Yhteiskunnalliset

Lisätiedot

Osastopäällikön sijainen, apulaisosastopäällikkö

Osastopäällikön sijainen, apulaisosastopäällikkö Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2008-00114 PSO Eriksson Anne 07.04.2008 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EU/Eurooppalainen köyhyyden ja syrjäytymisen teemavuosi 2010 U/E-tunnus: EUTORI-numero:

Lisätiedot

Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI SUOMEN AKATEMIA 2016 TIETEEN PARHAAKSI

Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI SUOMEN AKATEMIA 2016 TIETEEN PARHAAKSI Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI 1 Suomen Akatemia lyhyesti Tieteellisen keskeinen rahoittaja ja vahva tiedepoliittinen vaikuttaja Strategisen neuvosto Tutkimusrahoitus vuonna 2017 Tutkimusinfrastruktuurikomitea

Lisätiedot

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen 15.9.2014 I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS I NÄKÖKULMIA Hyvä tutkimussuunnitelma Antaa riittävästi tietoa, jotta ehdotettu tutkimus voidaan arvioida. Osoittaa,

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 13.6.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0384 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. kesäkuuta 2017 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

MARIE CURIE -YHTEISRAHOITUS ALUEELLISILLE, KANSALLISILLE JA KANSAINVÄLISILLE OHJELMILLE

MARIE CURIE -YHTEISRAHOITUS ALUEELLISILLE, KANSALLISILLE JA KANSAINVÄLISILLE OHJELMILLE LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET MARIE CURIE -YHTEISRAHOITUS ALUEELLISILLE, KANSALLISILLE JA KANSAINVÄLISILLE OHJELMILLE III.1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi

Lisätiedot

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2015/0263(COD) 9.9.2016 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta aluekehitysvaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rakenneuudistusten

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

Innovatiivinen kaupunki ohjelman vuoden 2012 hakuilmoitus

Innovatiivinen kaupunki ohjelman vuoden 2012 hakuilmoitus Helsingin kaupungin ja Aalto-yliopiston yhteistyö 3.1.2012 MUISTIO INNOVATIIVINEN KAUPUNKI -ohjelma Annukka Jyrämä, Timo Heikkinen Innovatiivinen kaupunki ohjelman vuoden 2012 hakuilmoitus Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.8.2017 COM(2017) 436 final 2017/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Budjettivaliokunta 2004 10. huhtikuuta 2002 TYÖASIAKIRJA Tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen kuudes puiteohjelma Budjettivaliokunta Esittelijä: Göran Färm ja Ian Stewart

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

10292/17 pmm/msu/vb 1 DRI

10292/17 pmm/msu/vb 1 DRI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0384 (COD) 10292/17 CODEC 1051 FSTR 47 FC 55 REGIO 71 SOC 481 EMPL 369 BUDGET 20 AGRISTR 48 PECHE 249 CADREFIN

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.2.2016 COM(2016) 78 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2016/000 TA 2016 komission aloitteesta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN YHTEISHANKEHAKU: NANOTIEDE SEKÄ TIETO- JA TIETOLII- KENNETEKNIIKKA (SUOMEN AKATEMIA JA NATIONAL RESEARCH FOUNDATION OF KOREA, NRF)

KANSAINVÄLINEN YHTEISHANKEHAKU: NANOTIEDE SEKÄ TIETO- JA TIETOLII- KENNETEKNIIKKA (SUOMEN AKATEMIA JA NATIONAL RESEARCH FOUNDATION OF KOREA, NRF) SUOMEN AKATEMIA HAKUILMOITUS 1 20.4.2012 KANSAINVÄLINEN YHTEISHANKEHAKU: NANOTIEDE SEKÄ TIETO- JA TIETOLII- KENNETEKNIIKKA (SUOMEN AKATEMIA JA NATIONAL RESEARCH FOUNDATION OF KOREA, NRF) Rahoitus Rahoituskausi

Lisätiedot

Fimecc - Mahdollisuus metallialalle. Fimecc, CTO Seppo Tikkanen

Fimecc - Mahdollisuus metallialalle. Fimecc, CTO Seppo Tikkanen Fimecc - Mahdollisuus metallialalle Fimecc, CTO Seppo Tikkanen Fimecc Oy FIMECC Oy on metallituotteet ja koneenrakennusalan strategisen huippuosaamisen keskittymä. Tehtävänä on valmistella ja koordinoida

Lisätiedot

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.11.2014 COM(2014) 704 final/2 2014/0332 (NLE) CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre 2014. Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALINTAPERUSTEET

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALINTAPERUSTEET TM007:00/2007 1 EUROOPAN UNIONI Euroopan sosiaalirahasto MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN 2007-2013 VALINTAPERUSTEET Seurantakomitea on hyväksynyt 24. - 25.5.2007 pidetyssä kokouksessa alla mainitut valintaperusteet

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa

Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa Eikka Kosonen Euroopan komission Suomen-edustuston päällikkö 7.2.2012 Eurooppa tarvitsee tutkimusta ja innovointia

Lisätiedot

EU:n kuudes tutkimuksen puiteohjelma

EU:n kuudes tutkimuksen puiteohjelma EUROOPAN KOMISSIO TUTKIMUKSEN PÄÄOSASTO EU:n kuudes tutkimuksen puiteohjelma Usein esitettyjä kysymyksiä Mikä on EU:n tutkimuksen puiteohjelma? Puiteohjelma on EU:n tärkein Euroopassa tehtävän tutkimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 7.11.2001 KOM(2001) 634 lopullinen 2001/0267 (COD) 2001/0268 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön metsien suojelusta ilmansaasteilta annetun

Lisätiedot

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o /

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o / EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2010 KOM(2010) 142 lopullinen 2010/0140 (COD) C7-0135/10 Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o / yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 1 päivästä

Lisätiedot

Helsinki, 12. marraskuuta 2010 MB/D/29/2010 lopullinen PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA. (Hallintoneuvoston päätös)

Helsinki, 12. marraskuuta 2010 MB/D/29/2010 lopullinen PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA. (Hallintoneuvoston päätös) Helsinki, 12. marraskuuta 2010 MB/D/29/2010 lopullinen PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA (Hallintoneuvoston päätös) PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA EUROOPAN KEMIKAALIVIRASTON HALLINTONEUVOSTO,

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö PERUSMUISTIO TEM EIO Kortekallio Eeva-Liisa(TEM) Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Työ- ja elinkeinoministeriö PERUSMUISTIO TEM EIO Kortekallio Eeva-Liisa(TEM) Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Työ- ja elinkeinoministeriö PERUSMUISTIO TEM2016-00570 EIO Kortekallio Eeva-Liisa(TEM) 15.12.2016 Asia Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi unionin osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden

Lisätiedot

* MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/0024(NLE)

* MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/0024(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2017/0024(NLE) 19.6.2017 * MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta neuvoston asetukseksi biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen

Lisätiedot

Lippulaiva: Hyvä hakemus. Keskustelua, kysymyksiä ja vastauksia

Lippulaiva: Hyvä hakemus. Keskustelua, kysymyksiä ja vastauksia Lippulaiva: Hyvä hakemus Keskustelua, kysymyksiä ja vastauksia Maiju Gyran 28.8.2017 1 SUOMEN AKATEMIA 2016 TIETEEN PARHAAKSI Lippulaivaohjelma Lippulaivat ovat osaamiskeskittymiä, joissa toteutuu - Korkeatasoinen

Lisätiedot

Toimi: Turvallisuutta koskeva tutkimus Ehdotuspyynnön tunnus: PASR-2004 (2004/C/ )

Toimi: Turvallisuutta koskeva tutkimus Ehdotuspyynnön tunnus: PASR-2004 (2004/C/ ) EHDOTUSPYYNTÖ: HANKKEET JA TUKITOIMET, JOTKA KUULUVAT VALMISTELUTOIMEEN EUROOPAN TEOLLISUUDEN MAHDOLLISUUKSIEN KOHENTAMISEKSI TURVALLISUUTTA KOSKEVAN TUTKIMUKSEN ALALLA Toimi: Turvallisuutta koskeva tutkimus

Lisätiedot

ERIC-asetus infrastruktuurien säädöspohjana ja toiminnan ohjaajana

ERIC-asetus infrastruktuurien säädöspohjana ja toiminnan ohjaajana ERIC-asetus infrastruktuurien säädöspohjana ja toiminnan ohjaajana ERIC-ASETUKSEN TAUSTAA Komission työpaja "Legal forms of research infrastructures of pan- European interest", maaliskuu 2006 Asia nostettiin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Istuntoasiakirja 2009 LOPULLINEN A6-0379/2006 26.10.2006 * MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön seitsemännen tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja

Lisätiedot

L 26/46 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

L 26/46 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L 26/46 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 1.2.1999 NEUVOSTON PÄÄTÖS, tehty 22 päivänä joulukuuta 1998, yritysten, tutkimuskeskusten ja korkeakoulujen osallistumista sekä tutkimustulosten levittämistä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.6.2017 COM(2017) 296 final 2017/0126 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista sekä vuoden

Lisätiedot

Kliiniset lääketutkimukset yliopistosairaalan näkökulma. Lasse Viinikka 18.3.2014 Etiikan päivä 2014

Kliiniset lääketutkimukset yliopistosairaalan näkökulma. Lasse Viinikka 18.3.2014 Etiikan päivä 2014 Kliiniset lääketutkimukset yliopistosairaalan näkökulma Lasse Viinikka 18.3.2014 Etiikan päivä 2014 Tutkimustyön merkitys potilashoidon kannalta parantaa asiantuntijuutta korkeatasoinen tutkija on alansa

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

EU FP7 projekti NanoDevice

EU FP7 projekti NanoDevice EU FP7 projekti NanoDevice Suomalaisen PK yrityksen näkökulma Ville Niemelä Tuotekehityspäällikkö Dekati Oy Dekati oy Spin-off Tampereen Teknillisestä Yliopistosta (TTY) Perustettu 1994, kotipaikka Tampere

Lisätiedot

KOMISSION SUOSITUS, annettu , tutkimusaloitteen Terveet ja tuottavat meret ja valtameret yhteissuunnittelusta (2011/EU)

KOMISSION SUOSITUS, annettu , tutkimusaloitteen Terveet ja tuottavat meret ja valtameret yhteissuunnittelusta (2011/EU) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.9.2011 K(2011) 6362 lopullinen KOMISSION SUOSITUS, annettu 16.9.2011, tutkimusaloitteen Terveet ja tuottavat meret ja valtameret yhteissuunnittelusta (2011/EU) KOMISSION SUOSITUS,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0156 (NLE) 11206/15 WTO 157 SERVICES 25 COMER 104 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 23. heinäkuuta 2015 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (TA-tili ) Eduskunnan sivistys- ja tiedejaosto Projektipäällikkö Sari Löytökorpi, VNK

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (TA-tili ) Eduskunnan sivistys- ja tiedejaosto Projektipäällikkö Sari Löytökorpi, VNK Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (TA-tili 23.01.22) Eduskunnan sivistys- ja tiedejaosto 7.10.2015 Projektipäällikkö Sari Löytökorpi, VNK Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (TA-tili

Lisätiedot

Versio: heinäkuu 2001 TYÖOHJELMA KUUDES AJANTASAISTETTU VERSIO

Versio: heinäkuu 2001 TYÖOHJELMA KUUDES AJANTASAISTETTU VERSIO TUTKIJAVOIMAVAROJEN LISÄÄMINEN JA SOSIOEKONOMISEN TIETOPOHJAN LAAJENTAMINEN Versio: heinäkuu 2001 TYÖOHJELMA KUUDES AJANTASAISTETTU VERSIO TUTKIJAVOIMAVAROJEN LISÄÄMINEN JA SOSIOEKONOMISEN TIETOPOHJAN

Lisätiedot

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN Avustustoiminta RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo RAY:n rahoittaman tutkimustoiminnan avustamisen periaatteet...3 Tunnusmerkkejä

Lisätiedot

Pilkepäivä Airport Hotel 10.12.2014. Maaseutuohjelman Yritystuet uudelle ohjelmakaudelle v. 2014-2020. Asiantuntija Kalevi Hiivala POP ELY.

Pilkepäivä Airport Hotel 10.12.2014. Maaseutuohjelman Yritystuet uudelle ohjelmakaudelle v. 2014-2020. Asiantuntija Kalevi Hiivala POP ELY. Pilkepäivä Airport Hotel 10.12.2014 Maaseutuohjelman Yritystuet uudelle ohjelmakaudelle v. 2014-2020 Asiantuntija Kalevi Hiivala POP ELY Sivu 1 Yritystukitoimenpiteiden valmistelun tilanne ohjelma-asiakirjaa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26.9.2006 KOM(2006) 548 lopullinen 2005/0043 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.6.2006 KOM(2006) 320 lopullinen 2006/0109 (CNS) 2006/0110 (CNB) KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE euroon ja Sloveniaan

Lisätiedot

3. Pysyvien edustajien komiteaa / neuvostoa pyydetään vahvistamaan nämä suuntaviivat I/A-kohtana /14 ess/pm/hmu 1 DG D 2A

3. Pysyvien edustajien komiteaa / neuvostoa pyydetään vahvistamaan nämä suuntaviivat I/A-kohtana /14 ess/pm/hmu 1 DG D 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. marraskuuta 2014 (OR. en) 15771/14 EJUSTICE 117 JUSTCIV 300 COPEN 295 JAI 909 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien

Lisätiedot

Ns. standardointipaketti. Kuuleminen talousvaliokunnassa

Ns. standardointipaketti. Kuuleminen talousvaliokunnassa Ns. standardointipaketti Kuuleminen talousvaliokunnassa 27.9.2016 Standardointipaketti Komissio julkaisi paketin 1.6.2016 Koostuu monesta osasta Tiedonantoja, kertomus, valmisteluasiakirjoja Yhteinen standardointialoite

Lisätiedot

Ehdotusten arviointi- ja valintamenettelyjä koskevat ohjeet. Liite. sivu 2

Ehdotusten arviointi- ja valintamenettelyjä koskevat ohjeet. Liite. sivu 2 Euroopan komissio European Commission KUUDES PUITEOHJELMA Kuudes puiteohjelma käsittää yhteisön toimet tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin (TTK) alalla vuosina 2002 2006 Ehdotusten

Lisätiedot