* Maria Oksa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "* Maria Oksa 4.11.2014"

Transkriptio

1 Maria Oksa

2 Horisontti 2020 *EU:n tähänastisesti suurin tutkimuksen ja innovoinnin ohjelma, budjetti 79 mrd. euroa *Kolme pääpilaria: 1. Huipputason tiede 2. Teollisuuden johtoasema 3. Yhteiskunnalliset haasteet Euroopan Johtoasema Terveys, väestönmuutos ja tutkimusneuvosto mahdollistavissa ja Tulevat ja kehitteillä teollisuusteknologioissa olevat teknologiat Riskirahoituksen Marie Sklodowska-Curie saatavuus toimet Innovointi pk-yrityksissä Tutkimusinfrastruktuurit hyvinvointi Elintarviketurva, kestävä maaja metsätalous, merien tutkimus, biotalous Turvallinen, puhdas ja tehokas energia Älykäs, ympäristöystävällinen ja yhdentynyt liikenne Ilmastotoimet, ympäristö, resurssitehokkuus ja raakaaineet Osallistavat, innovatiiviset ja pohtivat yhteiskunnat Turvalliset yhteiskunnat

3 Horisontti 2020 *Lisäksi kaksi erityistavoitetta: *Huippuosaamisen levittäminen ja osallistumisen laajentaminen *Tiede yhteiskunnassa ja yhteiskuntaa varten *Rahoitusta myös Euratom-ohjelmalle, yhteiselle tutkimuskeskukselle ja Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutille

4 Horisontti 2020 *Tutkimus- ja innovaatiotoimet * rahoitusosuus 100 % * konsortiot, joissa vähintään kolme toimijaa vähintään kolmesta eri jäsen- tai liitännäisvaltiosta *Innovaatiotoimet * rahoitusosuus 70 % (voittoa tavoittelemattomille toimijoille 100 %) * konsortiot, joissa vähintään kolme toimijaa vähintään kolmesta eri jäsen- tai liitännäisvaltiosta *Koordinointi- ja tukitoimet * rahoitusosuus 100 % * hakijana voi olla yksittäinen toimija jäsen- tai liitännäisvaltiosta *Hakea voivat yritykset, yliopistot, tutkimuslaitokset ja muut tutkimuksen parissa toimivat *Lisätiedot:

5 COST *Euroopan tieteellis-tekninen tutkimusyhteistyö *Edistää uusia, innovatiivisia, tieteidenvälisiä ja laajoja tutkimusverkostoja *Ei rahoitusta varsinaiseen tutkimustoimintaan vaan verkottumistoimiin *Verkostojen toimintaa rahoitetaan neljän vuoden ajan *Mukana oltava vähintään 5 COST-maata *Aihealueet: biolääketiede ja molekulaariset biotieteet; kemia ja molekulaaritieteet ja tekniikat; maapallon tutkimus ja ympäristöasioiden hallinta; elintarvikkeet ja maatalous; metsät ja niiden tuotteet ja palvelut; ihmiset, yhteiskunta, kulttuuri ja terveys; tieto- ja viestintäteknologia; materiaalit sekä fysiikka ja nanotiede; liikenne ja kaupunkisuunnittelu *Seuraava haku avautuu tammikuussa 2015 *Lisätiedot:

6 Kansalaisten Eurooppa *Budjetti 186 miljoonaa euroa *Kaksi lohkoa: * Eurooppalainen muistiperintö *Demokraattiseen toimintaan osallistuminen ja kansalaisvaikuttaminen *Rahoitus hankkeille *Rahoitus könttäsummana (enimmäissumma euroa) *Osallistujia toimesta riippuen 1-4 maasta *Hakukelpoisia ovat julkiset elimet ja voittoa tavoittelemattomat organisaatiot *Toimintatuet kansalaisjärjestöille ja ajatushautomoille *Lisätiedot:

7 Perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelma * Budjetti 439 miljoonaa euroa * Ohjelma keskittyy oikeuksien suojelun varmistamiseen sekä syrjimättömyyden ja tasa-arvon edistämiseen * Rahoitus hankkeille * Koulutus, vastavuoroinen oppiminen, tietoisuuden lisääminen, analyyttiset toimet analyyttiset toimet * Osallistujia vähintään 3-5 ohjelmamaasta * Hakea voivat julkiset elimet ja yksityiset voittoa tavoittelemattomat organisaatiot (voittoa tavoittelevat organisaatiot voivat osallistua vain yhdessä julkisten tai voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden kanssa) * Rahoitusosuus 80 % * Toiminta-avustukset keskeisille toimijoille * Lisätiedot:

8 Erasmus+ * Budjetti 14,7 miljardia euroa * Uusi ohjelma, jossa yhdistyvät koulutus-, nuoriso- ja urheiluasiat * Koulutuksen osalta kattaa korkeakoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, yleissivistävän koulutuksen ja aikuiskoulutuksen * Viisi osa-aluetta * Oppimiseen liittyvä henkilöiden liikkuvuus (avaintoimi 1) * Innovointia ja hyvien käytänteiden vaihtoa edistävä yhteistyö (avaintoimi 2) * Toimintapolitiikan uudistamisen tuki (avaintoimi 3) * Jean Monnet toimet * Urheilutoimet * Hakukelpoisia ovat organisaatiot, nuorisoasioissa myös nuorten ryhmät * Rahoitus pääasiassa yksikköhintojen perusteella * Vuoden 2015 yleinen ehdotuspyyntö ja ohjelmaopas julkaistu * Lisätiedot:

9 *Budjetti 1,46 miljardia euroa *Kulttuurin alaohjelma * Eurooppalaiset yhteistyöhankkeet * Eurooppalaiset verkostot * Eurooppalaiset foorumit * Kirjallisuuden käännöshankkeet Luova Eurooppa *Median alaohjelma * Elokuva- ja audiovisuaalisen alan tukeminen kehittämis-, levitys- ja myynninedistämistyössä *Monialainen ohjelmalohko * Takuujärjestelmä pankkilainojen saannin helpottamiseksi, käynnistyy vuonna 2016 *Rahoitusta voivat hakea kulttuuri- ja luovilla aloilla toimivat oikeushenkilöt *Lisätiedot:

10 COSME * Budjetti 2,3 miljardia euroa * Yritysten kilpailukyvyn ohjelma * Neljä osa-aluetta * Rahoituksen saannin parantaminen * Markkinoille pääsyn parantaminen * Kilpailukyvyn ja kestävyyden toimintaedellytysten parantaminen * Yrittäjyyden ja yrityskulttuurin edistäminen * Merkittävä osa rahoituksesta rahoitusvälineisiin * Muita esimerkkejä rahoitettavista toimista * Hanketuki matkailualan hankkeille * Erasmus for Young Entrepreneurs ohjelma * Enterprise Europe Network verkosto * Vuoden 2015 työohjelma julkaistu * Lisätiedot:

11 Pk-yritysinstrumentti * Budjetti 3 miljardia euroa * Osa Horisontti ohjelmaa, rahoitusta voi saada Yhteiskunnalliset haasteet ja Teollisuuden johtoasema -pilareiden teemoihin liittyviin aiheisiin * Vahvasti innovatiivisille pk-yrityksille, jotka osoittavat vahvaa halua kehittyä, kasvaa ja kansainvälistyä, myös yksittäinen pk-yritys voi hakea rahoitusta! * Kolme vaihetta: 1. Toteutettavuuden arvionti 2. Demonstrointitoimet 3. Kaupallistaminen e / hanke Rahoitusosuus 70 % Ei suoraa rahoitusta vaan tukitoimia * Pitää sisällään myös yritysvalmennusta (1. ja 2. vaihe) * Jatkuva haku, seuraavan arviointikierroksen määräaika * Lisätiedot:

12 Kansanterveys kasvun tukena * Budjetti 449 miljoonaa euroa * EU:n kolmas monivuotinen terveysalan toimintaohjelma * Neljä päätavoitetta: * edistetään terveyttä, ehkäistään sairauksia ja tuetaan terveille elintavoille myönteistä ympäristöä ottaen huomioon terveys kaikissa politiikoissa periaate * suojellaan EU:n kansalaisia vakavilta rajat ylittäviltä terveysuhkilta * edistetään innovatiivisia, tehokkaita ja kestäviä terveydenhuoltojärjestelmiä * helpotetaan unionin kansalaisten mahdollisuuksia saada parempaa ja turvallisempaa terveydenhuoltoa * Ohjelmasta myönnetään hankeavustuksia julkisen sektorin elimille, valtiosta riippumattomille elimille ja yksityisille elimille, toimintaavustuksia valtiosta riippumattomille elimille sekä avustuksia jäsenvaltioiden terveysviranomaisten yhteisiin toimiiin ja suoria avustuksia kansainvälisille järjestöille * Rahoitusosuus pääsääntöisesti 60 %, poikkeustapauksissa 80 % * Lisätiedot:

13 EaSI-ohjelma *Työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskeva EU-ohjelma *Budjetti 919 miljoonaa euroa *Kolme lohkoa: *PROGRESS (työllisyys- ja sosiaalipolitiikat) *EURES (työvoiman liikkuvuus) * Mikrorahoitus ja yhteiskunnallinen yrittäjyys *Hankerahoitus (rahoitusosuus enintään 80 % tai 95 %), toiminta-avustukset, rahoitusvälineet *Lisätiedot:

14 * Budjetti 3,4 miljardia euroa * Kaksi alaohjelmaa LIFE Ympäristö Ympäristö ja resurssitehokkuus Luonto ja luonnon monimuotoisuus Ympäristöhallinto ja -tieto Ilmastotoimet Ilmastonmuutoksen hillitseminen Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Ilmastohallinto ja -tieto * Pilottihankkeet, demonstrointihankkeet, parhaita käytäntöjä koskevat hankkeet, tiedottamis-, tiedonlevitys- ja tietoisuuden lisäämiseen tähtäävät hankkeet, valmisteluhankkeet, integroidut hankkeet, teknisen tuen hankkeet, valmiuksien kehittämishankkeet * Rahoitusosuus pääasiassa 60 % * Hakukelpoisia julkiset ja yksityiset elimet * Rahoitusvälineet: Luonnonpääoman rahoitusjärjestely ja Energiatehokkuuden yksityinen rahoitus * Toiminta-avustukset voittoa tavoittelemattomille ympäristö- ja ilmastojärjestöille * Lisätiedot:

15 Yhteystiedot: Länsi-Suomen Eurooppa-toimisto Vt. EU-asiantuntija Maria Oksa

EU:n suorat rahoitusohjelmat

EU:n suorat rahoitusohjelmat EU:n suorat rahoitusohjelmat Mistä massia hyville ideoille? 27.3.2015 Kotkan Höyrypanimo Marja Holopainen Marja Holopainen, Cursor Oy, 27.3.2015 1 Horisontti 2020 tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma

Lisätiedot

Resursseja kehittämiseen kansainvälisistä EU-ohjelmista. 11.9.2014 Jaana Myllyluoma Grant Advisor

Resursseja kehittämiseen kansainvälisistä EU-ohjelmista. 11.9.2014 Jaana Myllyluoma Grant Advisor Resursseja kehittämiseen kansainvälisistä EU-ohjelmista 11.9.2014 Jaana Myllyluoma Grant Advisor MIKSI? Hyviä syitä Pääsy osaksi suurempia kokonaisuuksia ja markkinoita - reitit, klusterit Yrityksille

Lisätiedot

Mitä ohjelmia uusmaalaisten tulisi hyödyntää? Rogaciano Cavadas Kaipainen Helsinki EU-toimisto

Mitä ohjelmia uusmaalaisten tulisi hyödyntää? Rogaciano Cavadas Kaipainen Helsinki EU-toimisto Mitä ohjelmia uusmaalaisten tulisi hyödyntää? Rogaciano Cavadas Kaipainen Helsinki EU-toimisto Helsinki EU-toimisto Helsinki, Uudenmaan liitto, Hämeen liitto, Kymenlaakson liitto Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto,

Lisätiedot

Tuleva EU-ohjelmakausi ja mahdollisuudet kv-hanketoiminnalle. Sointu Räisänen ja Janika Luukinen Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto

Tuleva EU-ohjelmakausi ja mahdollisuudet kv-hanketoiminnalle. Sointu Räisänen ja Janika Luukinen Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Tuleva EU-ohjelmakausi ja mahdollisuudet kv-hanketoiminnalle Sointu Räisänen ja Janika Luukinen Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto ÄLYKÄS ERIKOISTUMINEN MAHDOLLISUUDET ALUEILLE Älykästä erikoistumista

Lisätiedot

Horisontti 2020 Kohti seuraavaa puiteohjelmaa

Horisontti 2020 Kohti seuraavaa puiteohjelmaa Horisontti 2020 Kohti seuraavaa puiteohjelmaa Perustuu komission ehdotukseen 30.11.2011, EU:n neuvoston osittaisiin yleisnäkemyksiin sekä kesällä 2013 saavutettuun neuvottelutulokseen komission, jäsenmaiden

Lisätiedot

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014-2020

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014-2020 Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014-2020 EUTI, Tekes 9/2014 DM #1326337 EU-rahoituksesta Hallinnoidaan Suomesta: mm. Rakennerahastot EAKR, maatalouden tuki EU:n budjetti Hallinnoidaan

Lisätiedot

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014-2020

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014-2020 Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014-2020 Ammattikorkeakoulujen mahdollisuudet Hanna Vuorinen 14.5.2014 Ammattikorkeakoulujen osallistuminen EU:n 7. puiteohjelmassa 2007-2013

Lisätiedot

Horisontti 2020 ohjelma ja Teollisuuden johtoasema vv. 2014-2020 Avainteknologiat ja älykäs erikoistuminen seminaari Lahti, Fellmannia, 20.5.

Horisontti 2020 ohjelma ja Teollisuuden johtoasema vv. 2014-2020 Avainteknologiat ja älykäs erikoistuminen seminaari Lahti, Fellmannia, 20.5. Horisontti 2020 ohjelma ja Teollisuuden johtoasema vv. 2014-2020 Avainteknologiat ja älykäs erikoistuminen seminaari Lahti, Fellmannia, 20.5.2015 Jarmo Raittila - Teknologia-asiantuntija, Tekes - Kansallinen

Lisätiedot

Horisontti 2020 paikkatietoalan yrityksille

Horisontti 2020 paikkatietoalan yrityksille Horisontti 2020 paikkatietoalan yrityksille Anna Hedenborg & Pertti Woitsch, Geowise Oy FLIC klusteritapaaminen 21.5.2014 Yleisesti puiteohjelmasta Horisontti 2020 puiteohjelmalla rahoitetaan eurooppalaisia

Lisätiedot

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020. Mai Tolonen TEM/Tekes

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020. Mai Tolonen TEM/Tekes Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020 Mai Tolonen TEM/Tekes 1 H2020:n uusi luonne ja uudet tavoitteet Tutkimuksen laaja yhdistäminen innovaatiotoimintaan; kohteena

Lisätiedot

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma. pk-yrityksille. Elina Holmberg EUTI, Tekes 16.4.2015

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma. pk-yrityksille. Elina Holmberg EUTI, Tekes 16.4.2015 Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma pk-yrityksille Elina Holmberg EUTI, Tekes 16.4.2015 Mitä Horisontista rahoitetaan? Tutkimusta ja innovointia kehitetään uutta tietoa ja uusia

Lisätiedot

EU:n rahoitusinstrumentit. Elina Holmberg, Tekes EU:n Horisontti 2020 -rahoitusmahdollisuudet meriteollisuudelle 21.8.2015

EU:n rahoitusinstrumentit. Elina Holmberg, Tekes EU:n Horisontti 2020 -rahoitusmahdollisuudet meriteollisuudelle 21.8.2015 EU:n rahoitusinstrumentit Elina Holmberg, Tekes EU:n Horisontti 2020 -rahoitusmahdollisuudet meriteollisuudelle 21.8.2015 Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin Rahoitus perustuu kilpailuun: vain parhaat

Lisätiedot

Liikenne -haaste Horisontti 2020:ssa

Liikenne -haaste Horisontti 2020:ssa Liikenne -haaste Horisontti 2020:ssa Tom Warras, Tekes Ari-Pekka Manninen, LVM EU-rahoituksesta Hallinnoidaan Suomesta: mm. rakennerahastot, maatalouden tuki ym. EU:n budjetti Hallinnoidaan Euroopan komissiosta:

Lisätiedot

Liikennealan ajankohtaiset TKI-rahoitusinstrumentit

Liikennealan ajankohtaiset TKI-rahoitusinstrumentit Finnish Transport Research and Innovation Partnership Liikennealan ajankohtaiset TKI-rahoitusinstrumentit Jouni Wallander Fintripin vt. projektipäällikkö Innosto Oy Fintrip-seminaari 11.6.2014 LVM, Helsinki

Lisätiedot

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020. Elina Holmberg EUTI, Tekes 20.5.2014

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020. Elina Holmberg EUTI, Tekes 20.5.2014 Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020 Elina Holmberg EUTI, Tekes 20.5.2014 EU-rahoituksesta Hallinnoidaan Suomesta: mm. rakennerahastot, maatalouden tuki ym. EU:n budjetti

Lisätiedot

Työpajojen rahoitusseminaari 5.11.2014

Työpajojen rahoitusseminaari 5.11.2014 Työpajojen rahoitusseminaari 5.11.2014 MUISTIPAPERI OSALLISTUJILLE CEO, rahoitusasiantuntija Päivi Korhonen PDGE 00120 Helsinki www.pdge.eu Mten haen rahoitusta? EU- ja pohjoismaista rahoitusta voivat

Lisätiedot

perustietoa basfakta EU-rahoituksen opas kunskap 173 2007 europa ulkoasiainministeriö utrikesministeriet

perustietoa basfakta EU-rahoituksen opas kunskap 173 2007 europa ulkoasiainministeriö utrikesministeriet perustietoa eurooppa tietoa No kunskap 173 2007 europa basfakta EU-rahoituksen opas 2007 2013 ulkoasiainministeriö utrikesministeriet EU-rahoituksen OPAS 2007 2013 EU-RAHOITUKSEN OPAS 1 2 EU-RAHOITUKSEN

Lisätiedot

Horisontti 2020 ja pk-yritykset

Horisontti 2020 ja pk-yritykset Horisontti 2020 ja pk-yritykset 24.03.2015 Jukka Kohonen, H2020 SME NCP www.tekes.eu Horisontti2020@tekes.fi Mitä aiheita rahoitetaan? 7 suurta teemaa: 1. Terveys, väestönmuutos, hyvinvointi 2. Biotalous

Lisätiedot

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA 2014-2020 PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä hallitus 11.12.2014 johtoryhmä 9.12.2014 projektitiimi 4.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 1. Projektitoiminnan toteutuminen ohjelmakaudella

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, C 378/6 Euroopan unionin virallinen lehti 8.12.2012 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 28 päivänä marraskuuta 2012, rahoituspäätöksenä toimivan vuoden 2013 työsuunnitelman hyväksymisestä toisen terveysalan

Lisätiedot

OULU Technopolis Business Breakfast: EU- ja INKA-rahoitus yrityksille

OULU Technopolis Business Breakfast: EU- ja INKA-rahoitus yrityksille OULU Technopolis Business Breakfast: EU- ja INKA-rahoitus yrityksille Horisontti 2020 ja pk-yritykset Oulu 22.8.2014 Jukka Kohonen, H2020 SME NCP www.tekes.eu Horisontti2020@tekes.fi Mitä aiheita rahoitetaan?

Lisätiedot

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020 Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020 EUTI, Tekes 6/2014 DM # EU-rahoituksesta Hallinnoidaan Suomesta: mm. Rakennerahastot EAKR, maatalouden tuki EU:n budjetti Hallinnoidaan

Lisätiedot

Horisontti 2020 Meriteollisuudelle sopivat hakuaiheet 2015

Horisontti 2020 Meriteollisuudelle sopivat hakuaiheet 2015 Horisontti 2020 Meriteollisuudelle sopivat hakuaiheet 2015 Elina Holmberg EUTI, Tekes 11.12.2014 DM # Jaossa lähes 80 mrd I Huipputason tiede II Teollisuuden johtoasema III Yhteiskunnalliset haasteet 1.

Lisätiedot

Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa. Opassarja

Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa. Opassarja Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa Yritys- ja teollisuustoiminta 6

Lisätiedot

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö 1 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI Ohjelmaopas Sisältö Esipuhe 3 Ohjelmat Sokrates 4 Comenius: kouluopetus 8 Erasmus: korkea-asteen koulutus 11 Grundtvig: aikuiskoulutus ja muut

Lisätiedot

Selvitys kulttuurimatkailun kehittämiseen sopivista rahoitusohjelmista 1/2010

Selvitys kulttuurimatkailun kehittämiseen sopivista rahoitusohjelmista 1/2010 Selvitys kulttuurimatkailun kehittämiseen sopivista rahoitusohjelmista 1/2010 Tekijä: Nina Vesterinen, fememare Oy Tiivistelmä Tämä selvitystyö on koonnut lyhyesti yhteen eritasoiset ohjelmat ja instrumentit

Lisätiedot

Horisontti 2020: mitä tarjolla yrityksille?

Horisontti 2020: mitä tarjolla yrityksille? Horisontti 2020: mitä tarjolla yrityksille? Jarmo Raittila, NCP Tekes 17.9.2014 DM # EU-rahoituksesta Hallinnoidaan Suomesta: mm. Rakennerahastot EAKR, maatalouden tuki EU:n budjetti Hallinnoidaan Euroopan

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaa. Kansainvälinen. Mistä rahaa kansainvälistymiseen. Horisontti 2020 Luova Eurooppa. Baltic Sea Region Interreg Europe

Etelä-Pohjanmaa. Kansainvälinen. Mistä rahaa kansainvälistymiseen. Horisontti 2020 Luova Eurooppa. Baltic Sea Region Interreg Europe Kansainvälinen Etelä-Pohjanmaa Horisontti 2020 Luova Eurooppa Baltic Sea Region Interreg Europe Kansalaisten Eurooppa Rakennerahastot Maaseuturahasto Mistä rahaa kansainvälistymiseen 2 3 4 5 6 8 10 11

Lisätiedot

EaSI. EU:n uusi työllisyysja sosiaalipolitiikan. katto-ohjelma. Sosiaalinen Eurooppa

EaSI. EU:n uusi työllisyysja sosiaalipolitiikan. katto-ohjelma. Sosiaalinen Eurooppa EaSI EU:n uusi työllisyysja sosiaalipolitiikan katto-ohjelma Sosiaalinen Eurooppa EaSI EU:n uusi työllisyysja sosiaalipolitiikan katto-ohjelma Euroopan komissio Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden

Lisätiedot

2012 EIP-ryhmän Euroopan investointipankki www.eib.org info@eib.org Euroopan investointirahasto www.eif.org info@eif.org

2012 EIP-ryhmän Euroopan investointipankki www.eib.org info@eib.org Euroopan investointirahasto www.eif.org info@eif.org Toimintakertomus 2012 Ruotsalaisen korkeateknologian teollisuuskonserni Sandvikin tutkimus- ja tuotekehitystoiminta vahvistaa Euroopan asemaa teollisuusteknologiajohtajana. EIP tukee innovaatiotoimintaa

Lisätiedot