SÄILYTETTÄVIEN TIETOJEN MÄÄRITYS LUOKKAMALLI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄILYTETTÄVIEN TIETOJEN MÄÄRITYS LUOKKAMALLI"

Transkriptio

1 HELIA/Tiko Sivu /7 SÄILYTETTÄVIEN TIETOJEN MÄÄRITYS LUOKKAMALLI Taustaa Oliomallinnuksella haetaan järjestelmien Helppoa ylläpidettävyyttä, laajennettavuutta, laatua ja uudelleenkäytettävyyttä (nämä ovat laadullisia vaatimuksia jotka johdetaan toiminnallisista vaatimuksista) Uudelleenkäytön kohteena on kaikki systeemityön tuloksena syntyneet kuvaukset ja lopputulokset. Oliomallinnus tukee arkkitehtuurikeskeistä, inkrementaalista ja iteratiivista lähestymistapaa Arkkitehtuurikeskeinen tarkoittaa tässä systeemielementtien perusorganisointia. Iteraatio on tavallaan miniprojekti, jonka tuottaa kohteesta versioidun tuloksen, joka on käytettävissä projektin sisällä seuraavaan iteraatioon tai julkaistavissa. Seuraavan versioidun tuloksen on tarkoitus tuoda parannusta edelliseen versioon ja siksi iteraation tulosta kutsutaan inkrementiksi. Inkrementaalinen = kasvattava

2 HELIA/Tiko Sivu 2/7 Philippe Kruchten esittää kirjassaan näkemyksen miten systeemiä voi tarkastella eri näkymistä. 4+ -malli Logical view Sisältönäkymä -luokkakaaviot -oliokaaviot -tilakaaviot -vuorovaikutuskaaviot -aktiviteettikaaviot Process view Prosessinäkymä -tilakaaviot -vuorovaikutuskaaviot -aktiviteettikaaviot -komponenttikaaviot Use case view Käyttötapausnäkymä Käyttäjän kokemus -käyttötapauskaavio -aktiviteettikaavio -navigointikartta -näyttöjen kuvaukset Implementation view Toteutuksen näkymä -komponenttikaaviot Deployment view Sijoitusnäkymä -sijoituskaavio Sisältönäkymä kuvaa, miten käyttötapausnäkymässä esitetyt toiminnalliset vaatimukset saadaan aikaan sovelluksen eri osien välisellä yhteistyöllä. Tarkastellaan vaatimusmäärittelyä sisältönäkymästä ja rajataan tarkastelu säilytettäviin tietoihin ja niiden jäsentelyyn. Kuvataan UML:n luokkakaaviolla ja luokkakuvauksilla.

3 HELIA/Tiko Sivu 3/7 Taustaa vielä Arkkitehtuurityyli Arkkitehtuurityyli voidaan ymmärtää varsinaisen toteutuksen rakenteen selityksenä sekä myös ryhmittely- tai hahmotustekniikkana. Esimerkiksi kerrosjaolla saavutetaan etuja uudelleenkäyttöön ja muutoshallintaan. Selkeä elementtien jäsennys ja ryhmittely määrittely- ja suunnitteluvaiheen kuvauksissa helpottaa toteutusta. Esim. Malli-näkymä-ohjain. MVC (Modell-View-Controller) erottaa käyttöliittymäluokat, liiketoimintaluokat ja järjestelmän logiikan toisistaan. Käyttötapaukseen liittyvät luokat Talletuskerros Tk kyselyt ja päivitykset TK+ TKHJ V C M Model-osan luokkamalli kuvaa atk:lla säilytettävät tiedot - liiketoimintaluokat (kohdeluokat) esim. asiakas, tuote, tilaus - ohjaustietoluokat (apuluokat) esim. maksuehto - perustietoluokat (tekniset luokat) esim. päivämäärä, kellonaika - vastuut ja operaatiot Class diagram Luokkakaavio - Organisoi tietosysteemin oliot

4 HELIA/Tiko Sivu 4/7 Luokkamallin liittymät muihin kuvauksiin Liiketoimintaanalyysi Prosessikuvauk set Automatisointia nalyysi atk-tehtävät peruskäyttötapauk set säilytettävät tiedot Alustava luokkamalli Järjestelmäark kitehtuuri Käyttöliittymä suunnittelu Automatisointi analyysin tarkennus Käyttötapaukset Riippuvuuskaaviot Käyttöliittymä suunnitelmat Käyttäytymisen määritys Kohdeluokkien määritys Käyttötilanteet,sk enaariot,yhteistyö Luokkamalli Luokat Tilakaaviot Ohjausluokkien määritys Luokkien suunnittelu Tietokannan suunnittelu Uudelleen käytettävien komponenttien suunnittelu Esim. Luokkakirjasto Luokka kuvaukset Esim.Relaatiomal li Luokkien toteutus Inkrementtien koko ja iteraatiokerrosten määrä päätetään projektin alussa Mukaellen lähteestä: Sytyke ry Systeemityö /96

5 HELIA/Tiko Sivu 5/7 Luokkamalli = luokkakaavio + luokkakuvaukset Luokkakaavion tarkoitus on organisoida kohdeoliot johdonmukaisesti. Luokat pyritään jäsentämään niin, että ne ovat mahdollisimman itsenäisiä kokonaisuuksia. tilausnumero tilauspvm toivottutoimpvm /tilaussumma toimitetaan 0.. Toimitus toimituspvm toimitusosoite [3] Luokkakuvauksessa tarkemmin toimitusosoite. katu 2. postimumero 3. postitoimipaikka Luokkien nimeäminen Käytä kohdealueen termejä Käytä substantiivia tai substantiivin ja adjektiivin yhdistelmää Luokan nimen tulee kuvata luokan ilmentymää (oliota) ja olla yksikössä, nimi alkaa isolla kirjaimella Luokka Luokka kuvaa olioista koostuvaa joukkoa, jossa kaikilla olioilla on samanlaiset ominaisuudet, yhdenmukainen käyttäytyminen ja suhde toisiin olioihin. Olio on luokan ilmentymä Jokainen luokan olio on vastuussa ominaisuuksistaan ja käyttäytymisestään Olio voi kuulua vain yhteen luokkaan Olio ei voi vaihtaa luokkaansa

6 HELIA/Tiko Sivu 6/7 Luokkakaaviossa kuvataan: Luokat ja luokkien väliset suhteet koostumus (aggregation) ja vahva koostumus (composition), hierarkiasuhde (generalization relationship, class hierarcy), assosiaatio (association) Assosiaation ja koostumuksen kerrannaisuus (multiplicity) Tiedot, toiminnot, vastuut (attributes, operations, responsibility) Luokkakaavion näkymät tarvittaessa Luokan erilaiset kuvaustavat kaaviossa tilausnumero tilauspvm toivottutoimpvm tilausnumero tilauspvm toivottutoimpvm /tilaussumma lisää_tilaus peruuta_tilaus laske tilauksen summa() tilausnumero:num tilauspvm: Pvm toivottutoimpvm: Pvm /tilaussumma tilatut tuotteet oid lisää_tilaus() peruuta_tilaus() päivitä tilaus() laske tilauksen summa() tietää tilaajansa tietää tilatut tuotteet laskee tilauksen summan Operaatiot voi myös ryhmitellä stereotyyppien mukaan <<constructor>>, <<query>>, <<update>>

7 HELIA/Tiko Sivu 7/7 Luokkien väliset suhteet (relationships) Assosiaatio (association) Tuote Assosiaation kerrannaisuus Assosiaatio voi olla yksi monta (nolla tai enemmän) 0.. monta (nolla tai enemmän).. monta (yksi tai enemmän) 0.. nolla tai yksi..3, 0..2 numerisesti määritelty 2,4,6 suhde on aina parillinen, joko kaksi, neljä tai kuusi,2 linkkejä on yksi tai kaksi Tilauksen tuote Tuote Lukusuunta role name Maksuehto Yksisuuntainen assosiaatio Assosiaatio on oletusarvoisesti kaksisuuntainen, yksisuuntaisuus merkitään erikseen.

8 HELIA/Tiko Sivu 8/7 Henkilö on jäsen {subset} Järjestö Vakanssi pomo 0.. alainen on puheenjohtaja esimies Assosiaatio luokkana (association class) Suhteen attribuutit omaan luokkaan Opiskelija Tentti Suoritus Hierarkia Yleistäminen (generalization) Tili Tili 0.. {xor} 0.. Luotollinen tili Käyttötili Luotollinen tili Käyttötili Koostumus (aggregation, composition) Osasto Tilauksen tuote Henkilö

9 HELIA/Tiko Sivu 9/7 Luokkakuvauksessa kuvataan Luokan nimi - luokan nimen tulee kuvata luokan ilmentymää eli oliota ja olla yksikössä Määritelmä - määritelmän tulee kuvata luokka yksiselitteisesti, vastaus kysymykseen: mikä on? määritelmä ei saa sisältää luokan nimeä selittävänä tekijänä Yliluokka - jos kuvattu luokka on jonkin luokan aliluokka, niin tässä on yliluokan nimi Attribuutit - attribuuteista kuvataan nimi, kuvaus, arvoalueet, tyyppi, pituus, (esitysmuoto näytöllä (pp.kk.vv)) huom. myös olion tilojen vaatimat attribuutit - johdetun attribuutin kuvaus / esim. /ikä {ikä=tämäpäiväsyntymäaika} - yliluokalta perittävät attribuutit esitetään ko. yliluokan luokkakuvauksessa Assosiaatiot - suhteen nimi, tyyppi ja kuvaus, jossa kerrannaisuus on esitetty kyseisen luokan olioiden näkökulmasta (siis vain yhteen suuntaan, tästä luokasta katsoen) - yliluokalta perittävät assosiaatiot esitetään ko. yliluokan luokkakuvauksessa Vastuut -osaamisvastuut (esim. laskenta) ja tietämisvastuut (suhteiden mukaiset vastuut) - yliluokalta perittävät vastuut esitetään ko. yliluokan luokkakuvauksessa Tarkoitus on kertoa luokan tehtävät selväkielisillä lauseilla Operaatiot - operaation nimi ja kuvaus käsittelysäännöistä perusoperaatiot - palvelupyyntöjä vastaavat yhteistyön vaatimat operaatiot - yliluokalta perittävät operaatiot esitetään ko. yliluokan kuvauksessa - aliluokan operaatio, joka korvaa yliluokkansa saman nimisen operaation Lukumäärätiedot - kuvataan arvio ilmentymien lukumäärästä määrätyllä aikajänteellä min/max

10 HELIA/Tiko Sivu 0/7 Esimerkki luokkamallin luokkien löytymisestä ja jäsentymisestä..40 Tuote.. kuuluu toimitetaan..20 Toimitus kuuluu Asiakas laskutetaan..3 Lasku..20 Kuva : tenkäsittelyn alustava luokkakaavio Ensimmäiseen luokkamalliversioon kuvataan kohdealueen tärkeimmät luokat, luokkien määritelmät ja niiden väliset suhteet ymmärrettävästi. ten käsittely ten syöttö ten selailu Tuotteiden selaus Asiakas Asiakas Tuote Tuote Tuote Kuva 2: Käyttötapausten tarvitsemat luokat Vertaamalla luokkamallia käyttötapausmalliin saadaan rajattua kohdealueelle kuuluvat luokat. Luokkien vastuita voi myös alustavasti miettiä, eli mitä luokan tulisi osata tehdä ja tietää. Luokkamallista saadaan versio, jossa on kohdealueen luokat sekä vastuukuvaukset.

11 HELIA/Tiko Sivu /7 Käyttötapausten tekstikuvausten, tietotarvekuvausten pohjalta luokkiin löytyy attribuutteja ten syöttö käyttötapauksen tekstikuvaus Käyttötapaus: Toimija: Esiehto: Lopputulos: ten syöttö Myyntisihteeri Käyttöoikeus on tarkistettu; toimijalla on oikeus on tallennettu atk-systeemiin ja se on saanut yksilöivän tunnuksen. Toimija hakee asiakkaan. Asiakas voidaan hakea asiakasnumerolla, aakkostunnuksella tai nimen alkuosalla. 2. Systeemi näyttää asiakastunnuksen, asiakkaan nimen, toimitusosoitteen, yhteyshenkilön nimen ja puhelinnumeron, maksuehdon, toimitusehdon, toimitustavan, asiakaskohtaisen alennusprosentin sekä mahdollisen maksuhäiriötekstin. 3. Toimija antaa asiakkaan toivoman tilauksen toimituspäivämäärän. 4. Toimija antaa tilattavan tuotteen tunnistetiedon tai lopettaa tilauksen syötön (kohta 8). Tuote voidaan tunnistaa tuotetunnuksen, tuotenimen tai tuoteryhmän avulla. 5. Systeemi näyttää tuotteen nimen, toimitettavissa olevan määrän, myyntihinnan, myyntiyksikön ja asiakkaan alennuksen / myyntiyksikkö. 6. Toimija syöttää tilattavan määrän. Mikäli toimitettavissa oleva määrä ei riitä, systeemi antaa ilmoituksen, ja toimijan tulee syöttää uusi tilattu määrä tai valita toinen tuote. 7. Systeemi näyttää rivin arvon sekä koko tilauksen kumulatiivisen arvon. Palataan kohtaan Toimija hyväksyy tilauksen. 9. Systeemi antaa tilaukselle yksilöivän numeron juoksevasta sarjasta ja ilmoittaa, että tilaus on talletettu atkjärjestelmään. V8 Toimija ilmoittaa, että tilaus peruutetaan; tilauksesta ei tallennu mitään atk-järjestelmään. P2. Asiakkaalla on sellaisia maksuhäiriöitä, jotka estävät tilauksen vastaanottamisen; systeemi näyttää tähän liittyvän ilmoituksen eikä anna jatkaa tilauksen syöttöä. Käyttötapaus päättyy. P2.2 Tilauksessa halutaan käyttää poikkeavia toimitustietoja: toimitusosoitetta tai toimitustapaa. Toimija syöttää tilauksen toimitusosoitteen ja/tai valitsee toimitustavan systeemiin määriteltyjen toimitustapojen joukosta. P3 - Annettu päivämäärä ei ole korrekti päivämäärä; systeemi antaa virheilmoituksen ja toimijan on syötettävä päivämäärä uudelleen - Annettu päivämäärä on aikaisempi kuin systeemin päivämäärä; systeemi antaa virheilmoituksen ja toimijan on syötettävä päivämäärä uudelleen. - Annettu päivämäärä on liian kaukana tulevaisuudessa, systeemi antaa ilmoituksen ja toimijan on syötettävä päivämäärä uudelleen. P9 Tilauksella ei ole yhtään tuoteriviä; systeemi antaa ilmoituksen; tilauksesta ei tallennu mitään atk-järjestelmään. Lähde: Käyttötapausluentomateriaali Ulla Vanhanen

12 HELIA/Tiko Sivu 2/7 Käyttötapauksen perus tai osakäyttötapaus tietotarve Käyttötapaus: Tilauksen syöttö Tietotarve: Asiakasnumero, aakkostunnus, asiakkaan nimi, asiakkaan toimitusosoite, yhteyshenkilön puhelinnumero, yhteyshenkilön nimi, maksuehto, toimitusehto, toimitustapa, alennusprosentti, maksuhäiriöteksti, tilauksen toimituspäivämäärä, tilauspäivämäärä, tilattavan tuotteen nimi, tilattava kappalemäärä, tuotteen hinta, tuotteen hinta yhteensä, tilatut tuotteet hinta yhteensä tilausnumero tilauspvm tilauksen arvo tilausrivi[40] rivinumero tilattava määrä /tilauksen summa jne. Tuote tuotenumero tuotenimi Asiakas asiakasnumero aakkostunnus asiakkaan nimi[2] asiakkaan toimitusosoite[3] yhteyshenkilön nimi[2] yhteyshenkilön puhelinnumero maksuehto toimitusehto jne. Kuva 4: Tietotarpeen attribuutit on jäsennetty luokkiin Attribuutteja tutkimalla näkee, että luokkamallia voi jäsentää edelleen. Edellistä luokkamallin versiota jäsennetty lisää rivi Tuote Asiakas Yhteyshenkilö Luokkamallin versio, jossa jokainen luokka on analysoitu. Luokkakuvauksiin on lisätty attribuutit. Mietitään esim. tarvitaanko yhteyshenkilöstä omaa luokkaa.

13 HELIA/Tiko Sivu 3/7 Tietotarpeiden pohjalta mietitään myös suhteita ja kerrannaisuuksia luokkien välille. Suhteet ja kerrannaisuudet kuvataan kaavioon ja kuvauksiin. Luokkiin vastuut Luokan vastuut kertovat luokan tehtävät selväkielisillä lauseilla. Vastuukuvausten avulla on usein helppo keskustella ja hahmotella luokkien toiminnallisuutta. Luokkien vastuita tarkennetaan luokkien suhteiden perusteella ja määrittämällä mitä luokan olioiden tulisi osata tehdä. Vastuut puretaan operaatioiksi Mitä palveluita olion on kyettävä tarjoamaan ja mitä olion on osattava tehdä vastuidensa mukaan? Vastuu.. Operaatio Yhtä vastuukuvausta vastaa useampi operaatio Operaatioita löytyy yhteistyökuvausten (collaborationdiagram) ja olion tilojen ja tilasiirtymien (tilakaaviot) tutkimisella. Yhteistyökuvausten avulla voi löytyä myös tarvittavia apuluokkia ja ohjaustietoluokkia esim. Alennusprosentti Maksuehto

14 HELIA/Tiko Sivu 4/7 Käyttötapausten tarvitsemat luokat- matriisi Luokat Käyttötapaukset ten syöttö ten selailu Tuotteiden selaus Tilauksen tuote Asiakas Tuote C C R R R R R R R C = tiedon luonti, R = tiedon luku, U = tiedon päivitys, D = tiedon poistaminen, O = oletusarvon asetus Matriisin tarkoituksena on jäljittää eri käyttötapauksien käyttämät luokat. Matriisin avulla: - voidaan tarkistaa, että jokaiseen luokkaan kohdistuu toimintoja - saadaan selvitettyä luokat, joita tarvitaan useassa eri käyttötapauksessa. Näihin luokkiin kohdistuu siis useita palvelupyyntöjä. Näistä luokista kannattaa analysoida olion tilat ja tapahtumat tilakaavion avulla, niin saadaan apua operaatioiden määrittämiseen - nähdään mitkä käyttötapaukset käyttävät paljon luokkia, näin osataan suunnittelussa ja testauksessa huomioida nämä luokat - osasysteemijaossa - käyttötapausten ryhmittelyssä - saadaan liittymäjärjestelmille vaatimuksia Liittymäjärjestelmät Rakennettavalla järjestelmällä on usein liittymiä muihin sovelluksiin Sovellukset voivat käyttää rakennettavan sovelluksen palveluja tai tarjota niitä. Rajapintojen etsiminen aloitetaan määrittelyssä. Määrityksen luokkamallissa mallinettaan kohteena olevan järjestelmän tarvitsemat kaikki tiedot vaikka osa tiedoista onkin jonkin toisen järjestelmän omistamia. Liittymäjärjestelmät tutkitaan ja kuvataan mitkä tiedot saadaan liittymäjärjestelmistä ja mitä vaatimuksia liittymäjärjestelmille voidaan asettaa. Rajapintaratkaisut suunnitellaan myöhemmässä vaiheessa.

15 HELIA/Tiko Sivu 5/7 Esim. Osajoukko tuotetiedoista tarvitaan tilaustenkäsittelyssä. Varastonhallintasovellus ylläpitää tuotetietoja. Varasto::Tuote Asiakashallinta::Asiakas Tilauksen tuote Liittymäjärjestelmien omistamat luokat ja niiden käytön vaatimukset Katso Peuhun kuvastosta esimerkki liittymäjärjestelmien tietojen käytöstä

16 HELIA/Tiko Sivu 6/7 Esimerkki Peuhun kuvastosta Liittymät muihin systeemeihin Liittymät varastonvalvonnan atk-systeemiin Varastonvalvonnan atk-järjestelmä on jo otettu käyttöön. Myynnin atkjärjestelmän käyttöönoton jälkeen käsittelevät systeemit toistensa tietoja. Myynnin ja markkinoinnin tietosysteemin (M&M) käyttämät varastonvalvonnan atk-systeemin tiedot M&M: n toiminto Uuden tilauksen tallennus kysely tietojen muutos Varaston atksysteemin tieto Tuote - tuotekoodi R R R - nimi R R R - myyntihinta R R - varastomäärä R R - varattu määrä P U Tuoteryhmä - koodi R R - nimi R R - alv % R R R Toimitus - lähetysluettelon numero - toimituspäivämäärä R - tuotekoodi R - toimitettu määrä R - toimitetun tuotteen omakustannushinta toimitushetkellä C = tiedon luonti, R = tiedon luku, U = tiedon päivitys, D = tiedon poistaminen, O = oletusarvon asetus Lähde: Toiminnallinen vaatimusmääritys Ulla Vanhanen R

17 HELIA/Tiko Sivu 7/7 Luokkamallin tarkastuksessa kiinnitetään huomiota Toiminnallisuuteen Luokkamallin luokat edustavat toiminnan tarpeiden mukaisia säilytettäviä tietoja. Toteuttamiskelpoisuuteen Luokkien suunnittelu- ja toteutusvaihe saa tarvittavat tiedot. Luokat on määritelty ja luokkakuvaukset on laadittu sovitun kuvaustavan mukaisesti. Luokkamallin jäsennys on järkevä ja toimiva. Liittymäjärjestelmiltä saatavat ja annettavat tiedot on määritetty. Katso katselmoinnin kohteet tarkemmin luokkamallin arviointilomakkeista. Lähteitä: Kendall Scott The Unified Process Explained. Koskimies, K. Mikkonen, T Ohjelmistoarkkitehtuurit. Philippe Kruchten The Rational Unified process An Introduction. The Unified Modeling Language Reference Manual. Ulla Vanhanen. Käyttötapausluentomateriaali. Sys48d -opintojakson materiaali.

HAAGA-HELIA Käyttötapaukset 1 Tietojenkäsittely Tietosysteemin määritys. Käyttötapaukset

HAAGA-HELIA Käyttötapaukset 1 Tietojenkäsittely Tietosysteemin määritys. Käyttötapaukset HAAGA-HELIA Käyttötapaukset 1 Käyttötapaukset 1. Käyttötapausmalli 2. Käyttötapaus (Use Case) 3. Toimija (Actor) 4. Käyttötapausmallin sisältö ja rakenne 5. Käyttötapausmalli vs. luokkamalli 6. Käyttötapausmalli

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikan menetelmät, UML

Ohjelmistotekniikan menetelmät, UML 582101 - Ohjelmistotekniikan menetelmät, UML 1 Sisältö DFD- ja sidosryhmäkaavioiden kertaus Oliomallinnus UML:än kaaviotyypit 2 Tietovuokaaviot Data flow diagrams, DFD Historiallisesti käytetyin kuvaustekniikka

Lisätiedot

Analyysi, dynaaminen mallintaminen, yhteistoimintakaavio ja sekvenssikaavio

Analyysi, dynaaminen mallintaminen, yhteistoimintakaavio ja sekvenssikaavio Analyysi, dynaaminen mallintaminen, yhteistoimintakaavio ja sekvenssikaavio Analyysi Tarkentaa ja jäsentää vaatimusmäärittelyä, vastaa kysymykseen MITÄ järjestelmän tulisi tehdä. Suoritetaan seuraavia

Lisätiedot

Analyysi, dynaaminen mallintaminen, yhteistoimintakaavio ja sekvenssikaavio

Analyysi, dynaaminen mallintaminen, yhteistoimintakaavio ja sekvenssikaavio Analyysi, dynaaminen mallintaminen, yhteistoimintakaavio ja sekvenssikaavio Analyysi Tarkentaa ja jäsentää vaatimusmäärittelyä, vastaa kysymykseen MITÄ järjestelmän tulisi tehdä. Suoritetaan seuraavia

Lisätiedot

Käyttötapausten mallintaminen

Käyttötapausten mallintaminen Käyttötapausten mallintaminen Vaatimukset ja testauslähtöisyys, swd4tn001 Anne Valsta 1.3.2011 (ent. 11.2.2011) Sisällysluettelo 1 Käyttötapaukset ohjelmiston vaatimusten määrityksessä... 2 1.1 Käyttötapauskartta...

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen Unified Modeling Language (UML)

Ohjelmistojen mallintaminen Unified Modeling Language (UML) 582104 Ohjelmistojen mallintaminen Unified Modeling Language (UML) 1 Olioperustaisuus Olio toimii mallinnuksen perusyksikkönä eri abstraktiotasoilla Järjestelmän rajaus, suunnittelu, ohjelmointi, suoritus..

Lisätiedot

UML:n yleiskatsaus. UML:n osat:

UML:n yleiskatsaus. UML:n osat: UML:n yleiskatsaus - voidaan hyödyntää hyvin laajasti. - sopii liiketoimintamallinnukseen, ohjelmistomallinnukseen sen jokaiseen vaiheeseen tai minkä tahansa pysyviä ja muuttuvia ominaisuuksia sisältävän

Lisätiedot

Toiminnot eli käyttäytyminen. Tieto eli rakenteelliset ominaisuudet

Toiminnot eli käyttäytyminen. Tieto eli rakenteelliset ominaisuudet Toiminnot eli käyttäytyminen Tieto eli rakenteelliset ominaisuudet Olio (ks. määritelmä): rajattavissa ja yksilöitävissä oleva asia tai käsite, joka on merkityksellinen käsillä olevan tarkastelun kannalta

Lisätiedot

Analyysi, staattinen mallintaminen, kohdealueen malli ja luokkakaavio

Analyysi, staattinen mallintaminen, kohdealueen malli ja luokkakaavio Analyysi, staattinen mallintaminen, kohdealueen malli ja luokkakaavio Analyysi Tarkentaa ja jäsentää vaatimusmäärittelyä, vastaa kysymykseen MITÄ järjestelmän tulisi tehdä. Suoritetaan seuraavia tehtäviä:

Lisätiedot

OHJE BE ONLINE VERKKOKAUPPAAN

OHJE BE ONLINE VERKKOKAUPPAAN OHJE BE ONLINE VERKKOKAUPPAAN BE Online on verkkokauppa, joka antaa mahdollisuuden BE Groupin asiakkaille syöttää ostotilauksen suoraan BE Groupin Dynamics AX järjestelmään ja kysellä tilauksen tilaa.

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikan menetelmät, luokkamallin laatiminen

Ohjelmistotekniikan menetelmät, luokkamallin laatiminen 582101 - Ohjelmistotekniikan menetelmät, luokkamallin laatiminen 1 Lähestymistapoja Kokonaisvaltainen lähestymistapa (top-down) etsitään kerralla koko kohdealuetta kuvaavaa mallia hankalaa, jos kohdealue

Lisätiedot

Myyntitilausrivin kuvaus

Myyntitilausrivin kuvaus Myyntitilausrivin kuvaus Konekielinen myyntitilaustiedosto sisältää omina tietueinaan myyntitilausotsikon, toimituserän ja tilausrivin tiedot. Yksi myyntitilaus voi sisältää useita toimituseriä ja toimituserä

Lisätiedot

UML- mallinnus: Tilakaavio

UML- mallinnus: Tilakaavio UML- mallinnus: Tilakaavio Karkea kuvaus UML- kaavioiden käytöstä ohjelmistonkehityksen eri vaiheissa ja tehtävissä. Mallinnus tilakaavioilla Tilakaaviolla kuvataan yhden luokan olioiden tilan muuttumista

Lisätiedot

Analyysi on tulkkaamista

Analyysi on tulkkaamista Analyysi on tulkkaamista Petri: Pitää osata menetelmiä, arkkitehtuureja, suunnittelumalleja, eli miten [ohjelmistoja] ylipäänsä kehitetään. Pitää olla viestintätaitoja. Perttu: Pitää ymmärtää miten projekti

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN...2 JÄLKITOIMITUSKÄSITTELY...8 TUOTTEEN ETSIMINEN TILAUSTA TEHDESSÄ...9

KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN...2 JÄLKITOIMITUSKÄSITTELY...8 TUOTTEEN ETSIMINEN TILAUSTA TEHDESSÄ...9 1 / 18 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN...2 JÄLKITOIMITUSKÄSITTELY...8 TUOTTEEN ETSIMINEN TILAUSTA TEHDESSÄ...9 ETSIMINEN TUOTTEEN LYHENTEEN AVULLA...9 ETSIMINEN TUOTEKOODIN OSAN

Lisätiedot

Tenttikysymykset. + UML- kaavioiden mallintamistehtävät

Tenttikysymykset. + UML- kaavioiden mallintamistehtävät Tenttikysymykset 1. Selitä mitä asioita kuuluu tietojärjestelmän käsitteeseen. 2. Selitä kapseloinnin ja tiedon suojauksen periaatteet oliolähestymistavassa ja mitä hyötyä näistä periaatteista on. 3. Selitä

Lisätiedot

Myyntitilaus -tiedoston kuvaus

Myyntitilaus -tiedoston kuvaus Myyntitilaus -tiedoston kuvaus Konekielinen myyntitilaustiedosto sisältää omina tietueinaan myyntitilausotsikon, toimituserän ja tilausrivin tiedot Yksi myyntitilaus voi sisältää useita toimituseriä ja

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikan menetelmät Luokkamallit ohjelmiston mallintamisessa Harri Laine 1

Ohjelmistotekniikan menetelmät Luokkamallit ohjelmiston mallintamisessa Harri Laine 1 Ohjelmistotekniikan menetelmät Luokkamallit ohjelmiston mallintamisessa 14.11.2008 Harri Laine 1 Oliot ohjelmiston mallinnuksessa käyttötapaus käyttää Käyttämämme oliokeskeinen perusmalli ohjelmistojen

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen kertausta Harri Laine 1

Ohjelmistojen mallintaminen kertausta Harri Laine 1 kertausta 5.12.2008 Harri Laine 1 Ohjelmiston elinkaari, elinkaarimallit Yleinen puitemalli (reference model) - abstrakti kokonaiskuva ei etenemiskontrollia, ei yksityiskohtia Ohjelmistoprosessimallit

Lisätiedot

VAATIMUSKUVASTO. Metallituote Oy / laskutus- ja asiakastietojärjestelmä. Ryhmä MikäNimi Jyri Björkman, K. K.

VAATIMUSKUVASTO. Metallituote Oy / laskutus- ja asiakastietojärjestelmä. Ryhmä MikäNimi Jyri Björkman, K. K. VAATIMUSKUVASTO Metallituote Oy / laskutus- ja asiakastietojärjestelmä Versio 1.0 Päivitetty 14.12.2010 Jyri Björkman Katselmoitu 29.11.2010 Wilttiketju Hyväksytty Versio # Pvm Kuvaus Tekijä

Lisätiedot

UML - unified modeling language

UML - unified modeling language UML - unified modeling language Lähtökohtana: Booch, Rumbaugh, Jacobsson Tavoitteena Unified Method - syntyykö? Kehittäjänä: Rational Inc. Standardointi: Object Management Group (OMG) - vaiheessa Lähteet:

Lisätiedot

Analyysi, staattinen mallintaminen, kohdealueen malli ja luokkakaavio

Analyysi, staattinen mallintaminen, kohdealueen malli ja luokkakaavio Analyysi, staattinen mallintaminen, kohdealueen malli ja luokkakaavio Analyysi Tarkentaa ja jäsentää vaatimusmäärittelyä, vastaa kysymykseen MITÄ järjestelmän tulisi tehdä. Suoritetaan seuraavia tehtäviä:

Lisätiedot

UML -mallinnus LUOKKAKAAVIO EERO NOUSIAINEN

UML -mallinnus LUOKKAKAAVIO EERO NOUSIAINEN UML -mallinnus LUOKKAKAAVIO EERO NOUSIAINEN SISÄLLYS 3. Luokkakaavio UML -mallinnuskielessä 3.1 Luokkakaavion luokan rakenteet 3.2 Luokan kuvauksesta C++ ohjelmakoodiksi 3.3 Luokkakaavion luokkien yhteystyypit

Lisätiedot

Luokka- ja oliokaaviot

Luokka- ja oliokaaviot Luokka- ja oliokaaviot - tärkeimmät mallinnuselementit : luokat, oliot ja niiden väliset suhteet - luokat ja oliot mallintavat kuvattavan järjestelmän sisältöä ja niiden väliset suhteet näyttävät, kuinka

Lisätiedot

Myyntitilauserän kuvaus

Myyntitilauserän kuvaus Myyntitilauserän kuvaus Konekielinen myyntitilaustiedosto sisältää omina tietueinaan myyntitilausotsikon, toimituserän ja tilausrivin tiedot. Yksi myyntitilaus voi sisältää useita toimituseriä ja toimituserä

Lisätiedot

TIE-20200 Samuel Lahtinen. Lyhyt UML-opas. UML -pikaesittely

TIE-20200 Samuel Lahtinen. Lyhyt UML-opas. UML -pikaesittely Lyhyt UML-opas UML -pikaesittely UML, Unified Modeling Language Standardoitu, yleiskäyttöinen mallinnuskieli, jota ylläpitää/hallitsee (Object Management Group) OMG Historiaa: 90-luvulla oli paljon kilpailevia

Lisätiedot

UML-kielen formalisointi Object-Z:lla

UML-kielen formalisointi Object-Z:lla UML-kielen formalisointi Object-Z:lla Kalvot ja seminaarityö WWW:ssä: http://users.jyu.fi/~minurmin/opiskelu/form/ UML UML == Unified Modelling Language. OMG:n standardoima kieli ohjelmistojärjestelmien,

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen luokkamallin lisäpiirteitä

Ohjelmistojen mallintaminen luokkamallin lisäpiirteitä 582104 Ohjelmistojen mallintaminen luokkamallin lisäpiirteitä 1 Luokkamallin lisäpiirteitä Erilaiset yhteystyypit kooste kompositio Muita luokkien välisiä suhteita riippuvuudet periytyminen eli luokkahierarkia

Lisätiedot

Johdanto. Olio (Object) Luokka (Class) Olion kuvaaminen

Johdanto. Olio (Object) Luokka (Class) Olion kuvaaminen Johdanto Olio (Object) Luokat (ja oliot) mallintava järjestelmän rakennetta määrittely järjestelmän kannalta Luokat ja niiden väliset suhteet muuntuvat suoraan lähdekoodiksi! Luokkakaaviolla kuvataan ohjelmiston

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikan menetelmät, luokkamallin laatiminen

Ohjelmistotekniikan menetelmät, luokkamallin laatiminen 582101 - Ohjelmistotekniikan menetelmät, luokkamallin laatiminen 1 Lähestymistapoja Kokonaisvaltainen lähestymistapa (top-down) etsitään kerralla koko kohdealuetta kuvaavaa mallia hankalaa, jos kohdealue

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen, kesä 2009

Ohjelmistojen mallintaminen, kesä 2009 582104 Ohjelmistojen mallintaminen, kesä 2009 1 Ohjelmistojen mallintaminen Software Modeling Perusopintojen pakollinen opintojakso, 4 op Esitietoina edellytetään oliokäsitteistön tuntemus Ohjelmoinnin

Lisätiedot

CSV-tilaukset 31.5.2006

CSV-tilaukset 31.5.2006 CSV-tilaukset 31.5.2006 CSV-tilaukset 2(7) 1 JOHDANTO... 3 2 TIEDOSTORAKENNE... 3 2.1 Kommentti... 3 2.2 Tilaus... 3 2.3 Tilausrivi... 6 3 TUKI... 7 CSV-tilaukset 3(7) 1 JOHDANTO Tämä dokumentti kuvaa

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen, kesä 2010

Ohjelmistojen mallintaminen, kesä 2010 582104 Ohjelmistojen mallintaminen, kesä 2010 1 Ohjelmistojen mallintaminen Software Modeling Perusopintojen pakollinen opintojakso, 4 op Esitietoina edellytetään oliokäsitteistön tuntemus Ohjelmoinnin

Lisätiedot

Tilakaaviot, sekvenssikaaviot (Haikala, Märijärvi ss , )

Tilakaaviot, sekvenssikaaviot (Haikala, Märijärvi ss , ) Tilakaaviot, sekvenssikaaviot (Haikala, Märijärvi ss. 121-133, 135 141) Jari Ojasti Nokia email : jari.ojasti@nokia.com puh : 040 5926 312 Sisältö Sekvenssikaaviot ja tilakaaviot osana UML:ia Sekvenssikaaviot

Lisätiedot

2. Käsiteanalyysi ja relaatiomalli

2. Käsiteanalyysi ja relaatiomalli 2. Käsiteanalyysi ja relaatiomalli lehtori Pasi Ranne Metropolia ammattikorkeakoulu E-mail: pasi.ranne@metropolia.fi sivu 1 Tietokannan suunnitteluprosessin osat sivu 2 Käsiteanalyysi ER-mallinnus, tietomallinnus

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikan menetelmät, kesä 2008

Ohjelmistotekniikan menetelmät, kesä 2008 582101 - Ohjelmistotekniikan menetelmät, kesä 2008 1 Ohjelmistotekniikan menetelmät Methods for Software Engineering Perusopintojen pakollinen opintojakso, 4 op Esitietoina edellytetään oliokäsitteistön

Lisätiedot

POLKU LUOKKAKAAVIOISTA TAULUJEN TOTEUTUKSEEN

POLKU LUOKKAKAAVIOISTA TAULUJEN TOTEUTUKSEEN POLKU LUOKKAKAAVIOISTA TAULUJEN TOTEUTUKSEEN KIRJAN HOVI, HUOTARI, LAHDENMÄKI: TIETOKANTOJEN SUUNNITTELU & INDEKSOINTI DOCENDO (2003, 2005) LUKU 7 JOUNI HUOTARI & ARI HOVI IIO30100 TIETOKANTOJEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Tenttikysymykset. + UML- kaavioiden mallintamistehtävät

Tenttikysymykset. + UML- kaavioiden mallintamistehtävät Tenttikysymykset 1. Selitä mitä asioita kuuluu tietojärjestelmän käsitteeseen. 2. Selitä kapseloinnin ja tiedon suojauksen periaatteet oliolähestymistavassa ja mitä hyötyä näistä periaatteista on. 3. Selitä

Lisätiedot

JHS laskumallin tiedot

JHS laskumallin tiedot 1(5) LUONNOS Liite 3: Laskun kuvamallit JHS laskumallin tiedot Laskunäytölle tai siitä tehdylle paperitulostukselle ei merkitä valinnaisia tietorivejä lainkaan, mikäli tiedolla ei ole sisältöä. Näin saadaan

Lisätiedot

Yhteistoimintakaavio (Esimerkki)

Yhteistoimintakaavio (Esimerkki) Yhteistoimintakaavio (Esimerkki) Käyttötapaus: Vuokraa ajoneuvo Yleiskuvaus: Käyttäjä vuokraa ajoneuvon määräajaksi. Esiehdot: Käyttäjä on hakenut vuokrausaikana vapaat ajoneuvot näytölle. Aktori: Asiakas

Lisätiedot

Paikkatiedon mallinnus Dokumentoinnin ymmärtäminen. Lassi Lehto

Paikkatiedon mallinnus Dokumentoinnin ymmärtäminen. Lassi Lehto Paikkatiedon mallinnus Dokumentoinnin ymmärtäminen Lassi Lehto INSPIRE-seminaari 23.08.2012 Sisältö Tietotuoteselosteen rakenne (ISO 19131) Unified Modeling Language (UML) Luokkakaaviotekniikan perusteet

Lisätiedot

Perusarkkitehtuurin ja vuorovaikutuksen mallintamisen perusteita.

Perusarkkitehtuurin ja vuorovaikutuksen mallintamisen perusteita. Perusarkkitehtuurin ja vuorovaikutuksen mallintamisen perusteita. Arkkitehtuuriin vaikuttavat ympäristötekijät Jo kehittämisen alkuvaiheessa on tarpeellista hahmotella arkkitehtuurin perusratkaisu. Lähtökohdat

Lisätiedot

käyttötapaukset mod. testaus

käyttötapaukset mod. testaus käyttötapaukset Jari Ojasti Nokia email : jari.ojasti@nokia.com puh : 040 5926 312 Kartta hyväksyntä määrittely suunnittelu suunnittelu mod. testaus integrointi sys. testaus Ylläpito koodaus (toteutus)

Lisätiedot

Haaga-Helia / TIKO-05 1 (12) Tietokannan suunnittelu ja Toteutus Outi Virkki

Haaga-Helia / TIKO-05 1 (12) Tietokannan suunnittelu ja Toteutus Outi Virkki Haaga-Helia / TIKO-05 1 (12) Tietotarpeet Tietotarpeiden määrittely... 2 Tietotarveanalyysi... 3 Lähtökohtana tietojenkäsittelytehtävät... 3 Määrittelyn sisältö... 4 Vaiheistus... 5 Tietolähteet... 5 Lähestymistapa...

Lisätiedot

Sisällys. 19. Unified Modeling Language (UML) Johdanto. Johdanto. Johdanto. Luokkakaavio:

Sisällys. 19. Unified Modeling Language (UML) Johdanto. Johdanto. Johdanto. Luokkakaavio: Sisällys 9. Unified Modeling Language (UML) Perustuu Kai Koskimiehen Oliokirjaan ja aikaisempaan luentomateriaaliin. Johdanto. Luokkakaavio: Luokkasymboli, attribuutit ja metodit. Suhteet: Assosiaatiot:

Lisätiedot

7.5.2013. Asiakasnumeron haltija on vastuussa tilauksesta ja vastaa laskun maksamisesta toimitusehtojen mukaisesti Oriolalle.

7.5.2013. Asiakasnumeron haltija on vastuussa tilauksesta ja vastaa laskun maksamisesta toimitusehtojen mukaisesti Oriolalle. Henkilökunta asiakasnumerohakemus Sivu 1/5 Hyvä vastaanottaja Oheisella lomakkeella voitte hakea henkilökunta asiakasnumeroa sekä muuttaa asiakastietojanne. Asiakasnumeron saaminen edellyttää, että asiakas

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikan menetelmät, käyttötapauksiin perustuva vaatimusmäärittely

Ohjelmistotekniikan menetelmät, käyttötapauksiin perustuva vaatimusmäärittely 582101 - Ohjelmistotekniikan menetelmät, käyttötapauksiin perustuva vaatimusmäärittely 1 Vaatimukset ja käyttötapaukset Vaiheittainen mallintaminen ja abstraktiotasot Järjestelmän rajaaminen sidosryhmäkaaviolla

Lisätiedot

HELIA 1 (15) Outi Virkki Tietokantasuunnittelu

HELIA 1 (15) Outi Virkki Tietokantasuunnittelu HELIA 1 (15) Luento 2.6 Käyttöoikeuksista ja suojauksesta... 2 Suojausten suunnittelu... 3 Käyttäjätunnukset... 4 Tunnuksen luominen... 5 Tunnuksen muuttaminen... 6 Tunnuksen poistaminen... 6 Oikeudet

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen, mallintaminen ja UML

Ohjelmistojen mallintaminen, mallintaminen ja UML 582104 Ohjelmistojen mallintaminen, mallintaminen ja UML 1 Mallintaminen ja UML Ohjelmistojen mallintamisesta ja kuvaamisesta Oliomallinnus ja UML Käyttötapauskaaviot Luokkakaaviot Sekvenssikaaviot 2 Yleisesti

Lisätiedot

Relaatiotietokantojen perusteista. Harri Laine Helsingin yliopisto

Relaatiotietokantojen perusteista. Harri Laine Helsingin yliopisto Harri Laine Helsingin yliopisto Suosion syy? Yksinkertaisuus vähän käsitteitä helppo hahmottaa Selkeä matemaattinen perusta ei tulkintaongelmia kuten esim. UML:ssä teoria käytäntö kaavio: R(A 1 :D 1, A

Lisätiedot

Luento 3 Tietokannan tietosisällön suunnittelu

Luento 3 Tietokannan tietosisällön suunnittelu HAAGA-HELIA / Heti-09 1 (17) Luento 3 Tietokannan tietosisällön suunnittelu Tietojärjestelmän suunnitteluprosessi... 2 Tietokannan suunnittelun tavoitteet... 3 Tietokannan suunnitteluprosessi... 4 Käsitteellinen

Lisätiedot

Tieto Määritelmä ALV-laki 2004 Huomautus

Tieto Määritelmä ALV-laki 2004 Huomautus Tieto ääritelmä ALV-laki 2004 Huomautus P=Pakollinen, =uositellaan käytettäväksi, =ahdollinen, välittyy kaikissa määrityksissä EPI-tiedot Laskuerän / operaattorin tiedot P Erän lähettäjän tunnus Lähettävän

Lisätiedot

Olioperustaisuus (object oriented)

Olioperustaisuus (object oriented) DO NOT PRINT THIS DOCUMENT Olioperustainen ohjelmistokehitys Olioperustaisuus (object oriented) järjestelmä (system) muodostuu joukosta olioita (object), jotka yhteistyössä toimien tuottavat järjestelmän

Lisätiedot

Interaktiivisten järjestelmien arkkitehtuuriratkaisu, jolla käyttöliittymä erotetaan sovelluslogiikasta.

Interaktiivisten järjestelmien arkkitehtuuriratkaisu, jolla käyttöliittymä erotetaan sovelluslogiikasta. Malli-näkym kymä-ohjain arkkitehtuurit (Model-View View-Controller, MVC) Interaktiivisten järjestelmien arkkitehtuuriratkaisu, jolla käyttöliittymä erotetaan sovelluslogiikasta. Lähtökohdat: Sovelluksen

Lisätiedot

VH5, JOTU, MagicDraw:n käyttö

VH5, JOTU, MagicDraw:n käyttö VH5, JOTU, MagicDraw:n käyttö 1. Käynnistä MagicDraw (versio 18.2) 2. Valitse Manage Projects-kohdasta Create New Project toiminto. Oletusarvona on UML Project, saa olla. Täytä nimi (Name) ja tallennuspaikka

Lisätiedot

MagicDraw-pikaohje (VH5)

MagicDraw-pikaohje (VH5) MagicDraw-pikaohje (VH5) Tällä harjoituskerralla on tarkoituksena harjoitella käyttötapaus-, luokka- ja tapahtumasekvenssikaavioiden luontia. Alkuvalmistelut Linux-työasemaluokka: käynnistä MagicDraw jollakin

Lisätiedot

Ostokorin hintasäännöt

Ostokorin hintasäännöt Ostokorin hintasäännöt Tilaussumman ylittyessä ilmainen toimitus Ensimmäisessä esimerkissä ei asikkaan tarvitse lisätä ostoskorissa alennuskoodia vaan se lasketaan automaattisesti, kun sääntö astuu voimaan

Lisätiedot

SANOMAKUVAUS: KUOPION KAUPUNGILLE LÄHETETTÄVÄ SÄHKÖINEN LASKU

SANOMAKUVAUS: KUOPION KAUPUNGILLE LÄHETETTÄVÄ SÄHKÖINEN LASKU () SANOMAKUVAUS: KUOPION KAUPUNGILLE LÄHETETTÄVÄ SÄHKÖINEN LASKU Päiväys: 2.5.2005 Versio.7 mukailee FINVOICE ver... Ylläpitovastuu: Kuopion kaupunki / atk-keskus, Pirjo Keinänen (pirjo.keinanen@kuopio.fi)

Lisätiedot

Luokkamalli LUOKKAKAAVIO. Tämän osan sisältö. Luokkamalli. Luokka ja olio. Luokkakaavio (class diagram)

Luokkamalli LUOKKAKAAVIO. Tämän osan sisältö. Luokkamalli. Luokka ja olio. Luokkakaavio (class diagram) 4 Luokkamalli Rakenteet mittojen mukaan. Mitat rakenteen mukaan. Tämän osan sisältö Luokkakaavio luokkakaavion elementti attribuutit operaatiot määreet Olioiden väliset suhteet kytkös kooste yleistys rajapinta

Lisätiedot

Jouni Huotari & Ari Hovi. Käsitemallinnuksesta relaatiokantaan KÄSITEMALLI. LOOGINEN MALLI: tietomalli valittu. FYYSINEN MALLI: DBMS valittu

Jouni Huotari & Ari Hovi. Käsitemallinnuksesta relaatiokantaan KÄSITEMALLI. LOOGINEN MALLI: tietomalli valittu. FYYSINEN MALLI: DBMS valittu Informaatioteknologian instituutti IIO30100 Tietokantojen suunnittelu Polku luokkakaavioista taulujen toteutukseen kirjan Hovi, Huotari, Lahdenmäki: Tietokantojen suunnittelu & indeksointi, Docendo (2003,

Lisätiedot

Copyright by Haikala. Ohjelmistotuotannon osa-alueet

Copyright by Haikala. Ohjelmistotuotannon osa-alueet Copyright by Haikala Ohjelmistotuotannon osa-alueet Ohjelmiston elinkaari 1. Esitutkimus, tarvekartoitus, kokonaissuunnittelu, järjestelmäsuunnittelu (feasibility study, requirement study, preliminary

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen luokkamallin lisäpiirteitä

Ohjelmistojen mallintaminen luokkamallin lisäpiirteitä 582104 Ohjelmistojen mallintaminen luokkamallin lisäpiirteitä 1 Luokkamallin lisäpiirteitä Erilaiset yhteystyypit kooste kompositio Muita luokkien välisiä suhteita riippuvuudet periytyminen eli luokkahierarkia

Lisätiedot

Unified Modeling Language

Unified Modeling Language Unified Modeling Language Confuse 25.11.2001 Tila Versio: 1.0 Vaihe: T1 Jakelu: Julkinen Luontipäivä: 15.11.2001 Antti Haapakoski Muutettu viimeksi: 25.11.2001 Antti Haapakoski Sisältö 1 Yleistä 1 2 Mallinnuksesta

Lisätiedot

Ohjelmistojen suunnittelu

Ohjelmistojen suunnittelu Ohjelmistojen suunnittelu 581259 Ohjelmistotuotanto 154 Ohjelmistojen suunnittelu Software design is a creative activity in which you identify software components and their relationships, based on a customer

Lisätiedot

Hyvin määritelty on puoliksi tehty kuinka vältetään turha tekeminen jo alussa

Hyvin määritelty on puoliksi tehty kuinka vältetään turha tekeminen jo alussa 1 Hyvin määritelty on puoliksi tehty kuinka vältetään turha tekeminen jo alussa Passion leads to design, design leads to performance, performance leads to SUCCESS! OLLI NIEMI Yoso Oy Mitä määrittelyltä

Lisätiedot

UML ja luokkien väliset suhteet

UML ja luokkien väliset suhteet UML ja luokkien väliset suhteet -Luokan kuvaaminen UML-tekniikalla -Yhteyssuhde ja koostumussuhde 1 Luokan kuvaaminen UML-tekniikalla : Luokka - attribuutti1 : tietotyyppi # attribuutti2 : tietotyyppi

Lisätiedot

Ohjelmistotuotanto vs. muut insinööritieteet. (Usein näennäinen) luotettavuus ja edullisuus

Ohjelmistotuotanto vs. muut insinööritieteet. (Usein näennäinen) luotettavuus ja edullisuus Yhteenveto Ohjelmistotuotanto vs. muut insinööritieteet Monimutkaisuus Näkymättömyys (Usein näennäinen) luotettavuus ja edullisuus Muunnettavuus Epäjatkuvuus virhetilanteissa Skaalautumattomuus Copyright

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintamisen ja tietokantojen perusteiden yhteys

Ohjelmistojen mallintamisen ja tietokantojen perusteiden yhteys Ohjelmistojen mallintamisen ja tietokantojen perusteiden yhteys Tällä kurssilla on tutustuttu ohjelmistojen mallintamiseen oliomenetelmiä ja UML:ää käyttäen Samaan aikaan järjestetyllä kurssilla on käsitelty

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikan menetelmät, koe 2.5.2014

Ohjelmistotekniikan menetelmät, koe 2.5.2014 Ohjelmistotekniikan menetelmät, koe 2.5.2014 Vastaa tehtävään 3 erilliselle konseptille. Tehtävät 1 ja 2 saavat olla samalla konseptilla. Kirjoita jokaiseen palauttamaasi konseptiin kurssin nimi, kokeen

Lisätiedot

Luokka (class) esitetään suorakulmion avulla, jonka sisälle kirjoitetaan luokan nimi (vahvennettuna).

Luokka (class) esitetään suorakulmion avulla, jonka sisälle kirjoitetaan luokan nimi (vahvennettuna). Luokkakaavio (Class diagram) Oliokaavio (Object diagram) Luokka (class) esitetään suorakulmion avulla, jonka sisälle kirjoitetaan luokan nimi (vahvennettuna). Ikkuna Olio (object) on luokan ilmentymä (instance).

Lisätiedot

Tenttikysymykset. + UML-kaavioiden mallintamistehtävät

Tenttikysymykset. + UML-kaavioiden mallintamistehtävät Tenttikysymykset 1. Selitä mitä asioita kuuluu tietojärjestelmän käsitteeseen. 2. Selitä kapseloinnin ja tiedon suojauksen periaatteet oliolähestymistavassa ja mitä hyötyä näistä periaatteista on. 3. Selitä

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen luokkamallin laatiminen

Ohjelmistojen mallintaminen luokkamallin laatiminen 582104 Ohjelmistojen mallintaminen luokkamallin laatiminen 1 Lähestymistapoja Kokonaisvaltainen lähestymistapa (top-down) etsitään kerralla koko kohdealuetta kuvaavaa mallia hankalaa, jos kohdealue on

Lisätiedot

Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta.

Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta. 2 Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta. Sisällys 1 Yleistä... 3 1.1 Kirjanpitolain uudistus 2016... 3 Liitetietotosite...

Lisätiedot

HELIA 1 (17) Outi Virkki Tiedonhallinta

HELIA 1 (17) Outi Virkki Tiedonhallinta HELIA 1 (17) Luento 4.1 Looginen suunnittelu... 2 Relaatiomalli... 3 Peruskäsitteet... 4 Relaatio... 6 Relaatiokaava (Relation schema)... 6 Attribuutti ja arvojoukko... 7 Monikko... 8 Avaimet... 10 Avain

Lisätiedot

Tällä harjoituskerralla on tarkoituksena harjoitella käyttötapaus-, luokka- ja tapahtumasekvenssikaavioiden luontia.

Tällä harjoituskerralla on tarkoituksena harjoitella käyttötapaus-, luokka- ja tapahtumasekvenssikaavioiden luontia. MagicDraw-pikaohje Tällä harjoituskerralla on tarkoituksena harjoitella käyttötapaus-, luokka- ja tapahtumasekvenssikaavioiden luontia. Alkuvalmistelut Windows (sali TC205) 1) Kirjaudu sisään TTY:n intra-tunnuksella.

Lisätiedot

5. Järjestelmämallit. Mallinnus

5. Järjestelmämallit. Mallinnus 5. Järjestelmämallit Käyttäjävaatimukset pitää kirjoittaa luonnollisella kielellä. Niitä lukevat myös asiakkaat ja loppukäyttäjät. Järjestelmävaatimukset kannattaa kirjoittaa jollain rakenteisella kuvaustavalla.

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen luokkamallin laatiminen

Ohjelmistojen mallintaminen luokkamallin laatiminen 582104 Ohjelmistojen mallintaminen luokkamallin laatiminen 1 Oliot ja luokat Ohjelmistokehitys perustuu usein oletukseen: Minkä tahansa järjestelmän katsotaan voivan muodostua olioista, jotka yhteistyössä

Lisätiedot

Nimi: Henkilötunnus: {id} {+id}

Nimi: Henkilötunnus: {id} {+id} TEHTÄVÄ : Eräillä kursseilla on kertauskysymyksiä, joihin opiskelijat vastaavat webin kautta. Kurssilla voi olla useita kysymyssarjoja, joihin voi kuulua monta kysymystä. Kysymyssarjalla on kurssikohtainen

Lisätiedot

Interaktiivisten järjestelmien arkkitehtuuriratkaisu, jolla käyttöliittymä erotetaan sovelluslogiikasta.

Interaktiivisten järjestelmien arkkitehtuuriratkaisu, jolla käyttöliittymä erotetaan sovelluslogiikasta. Malli-näkym kymä-ohjain arkkitehtuurit (Model-View View-Controller, MVC) Interaktiivisten järjestelmien arkkitehtuuriratkaisu, jolla käyttöliittymä erotetaan sovelluslogiikasta. Lähtökohdat: Sovelluksen

Lisätiedot

Verkkopalvelun käyttöohje

Verkkopalvelun käyttöohje Cheminent Oy 17.5.2005 Verkkopalvelun käyttöohje Sisällysluettelo Rekisteröityminen verkkopalveluun... 1 Kirjautuminen verkkopalveluun... 2 Tuotehaku... 2 Suosikkituotteet... 2 Ostoskori... 2 Tuotteiden

Lisätiedot

UML-MALLINNUS MICROSOFT VISIOLLA JOUNI HUOTARI 11.1.2005 14.2.2010

UML-MALLINNUS MICROSOFT VISIOLLA JOUNI HUOTARI 11.1.2005 14.2.2010 UML-MALLINNUS MICROSOFT VISIOLLA JOUNI HUOTARI 11.1.2005 14.2.2010 TUTUSTUMISKIERROS VISION UML-KAAVIOIHIN Avaa ChampionzoneUML.vsd-tiedosto Tutustu malliin eli eri sivuilla oleviin kaavioihin (napsautus

Lisätiedot

Kirjoita oma versio funktioista strcpy ja strcat, jotka saavat parametrinaan kaksi merkkiosoitinta.

Kirjoita oma versio funktioista strcpy ja strcat, jotka saavat parametrinaan kaksi merkkiosoitinta. Tehtävä 63. Kirjoita oma versio funktiosta strcmp(),joka saa parametrinaan kaksi merkkiosoitinta. Tee ohjelma, jossa luetaan kaksi merkkijonoa, joita sitten verrataan ko. funktiolla. Tehtävä 64. Kirjoita

Lisätiedot

3. Käsiteanalyysi ja käsitekaavio

3. Käsiteanalyysi ja käsitekaavio 3. Käsiteanalyysi ja käsitekaavio lehtori Pasi Ranne Metropolia ammattikorkeakoulu E-mail: pasi.ranne@metropolia.fi sivu 1 Käsiteanalyysi Selvitetään mitä tietokantaan pitää tallentaa Lähtökohtana käyttäjien

Lisätiedot

OHJE VERKKOKAUPASSA ASIOINTIIN

OHJE VERKKOKAUPASSA ASIOINTIIN 1 OHJE VERKKOKAUPASSA ASIOINTIIN Sisällysluettelo Tuotevalikoima... 2 Verkkokauppaan kirjautuminen... 3 Tuotteet... 3 Tuotteiden hakeminen... 3 Tuotteen tiedot... 5 Miten asiakas on aikaisemmin tilannut

Lisätiedot

Ensimmäisen myyntiprojektin tarjouksen luonti

Ensimmäisen myyntiprojektin tarjouksen luonti 1 Ensimmäisen myyntiprojektin tarjouksen luonti Johdanto Tarjous on dokumentti, jossa määritellään myytävä tuote tai palvelu, sekä sen hinta. Asiakas voi hyväksyä tarjouksen (jolloin seuraava vaihe on

Lisätiedot

BlueCommerce maksulinkki

BlueCommerce maksulinkki Aluksi kirjaudu TCS Raportointipalveluun käyttäjätunnuksella ja salasanallasi: TCS-palvelussa, valitse ecommerce -välilehti sivun ylälaidan palkista, ja kun let siirtynyt ecommerce-välilehdelle, valitse

Lisätiedot

Vertti. Verituotteiden tilaus. Versio 2.1

Vertti. Verituotteiden tilaus. Versio 2.1 Vertti Verituotteiden tilaus Versio 2.1 Mylab Oy Hatanpään valtatie 26, 33100 Tampere puhelin (03) 316 5165, telekopio (03) 316 5166 Tulostettu: 11.1.2010 10:17 Versio Päivämäärä Tekijä Lisätietoja 0.1

Lisätiedot

UML Luokkakaavio 14:41

UML Luokkakaavio 14:41 UML Luokkakaavio UML Olio-ohjelman luokkien pääpiirteet voidaan kätevähkösti esittää ns. UML-luokkakaaviona. Näin usein tehdäänkin esim. suunniteltaessa, millaisia luokkia ohjelmaan on tarkoitus laatia,

Lisätiedot

4.12.2005. SEPA REFAKTOROINTI Antti Ahvenlampi, 57408L Erik Hakala, 57509T

4.12.2005. SEPA REFAKTOROINTI Antti Ahvenlampi, 57408L Erik Hakala, 57509T SEPA REFAKTOROINTI Antti Ahvenlampi, 57408L Erik Hakala, 57509T SEPA: REFAKTOROINTI 2 (9) SEPA: REFAKTOROINTI 3 (9) VERSIOHISTORIA Version Date Author Description 0.1 2.12.2005 Erik Hakala Ensimmäinen

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen, kurssikoe esimerkkivastauksia

Ohjelmistojen mallintaminen, kurssikoe esimerkkivastauksia Ohjelmistojen mallintaminen, kurssikoe 15.12. esimerkkivastauksia Tehtävä 1 a: Ohjelmistotuotantoprosessi sisältää yleensä aina seuraavat vaiheet: määrittely, suunnittelu, toteutus, testaus ja ylläpito.

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Alennukset/ hinnoittelu

Visma Fivaldi -käsikirja Alennukset/ hinnoittelu Visma Fivaldi -käsikirja Alennukset/ hinnoittelu 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Vasemman laidan painikkeet... 4 3 Myynti (= myyntitilauksien automaattialennukset)... 5 4 Osto (= ostotilauksien automaattialennukset)...

Lisätiedot

UML OHJELMISTOPROSESSIEN TUKENA

UML OHJELMISTOPROSESSIEN TUKENA UML OHJELMISTOPROSESSIEN TUKENA Kimmo Kampman 11.5.2001 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma TIIVISTELMÄ Ohjelmistojen teko muuttuu jatkuvasti vaativammaksi. Ohjelmiston mallintamisen

Lisätiedot

PANKKILINJAN TESTITUNNUKSET

PANKKILINJAN TESTITUNNUKSET PANKKILINJAN TESTITUNNUKSET 2 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 TESTAUS...3 TESTIYMPÄRISTÖT...3 TESTITILIT...3 TESTITUNNUKSET JA AVAIMET...3 AINEISTOJEN TESTAUS...4 TILIOTTEEN TESTAUS...5 SALDO- JA

Lisätiedot

Harjoitustehtävät ja ratkaisut viikolle 48

Harjoitustehtävät ja ratkaisut viikolle 48 Harjoitustehtävät ja ratkaisut viikolle 48 1. Tehtävä on jatkoa aiemmalle tehtävälle viikolta 42, missä piti suunnitella älykodin arkkitehtuuri käyttäen vain ennalta annettua joukkoa ratkaisuja. Tämäkin

Lisätiedot

Mallinnus. 5. Järjestelmämallit. Abstraktiot. Mallinnuksen etuja. Arkkitehtuurimalli. Yhteysmallit. Ohjelmistotuotanto, järjestelmämallit Kevät 2005

Mallinnus. 5. Järjestelmämallit. Abstraktiot. Mallinnuksen etuja. Arkkitehtuurimalli. Yhteysmallit. Ohjelmistotuotanto, järjestelmämallit Kevät 2005 5. Järjestelmämallit Käyttäjävaatimukset pitää kirjoittaa luonnollisella kielellä. Niitä lukevat myös asiakkaat ja loppukäyttäjät. Järjestelmävaatimukset kannattaa kirjoittaa jollain rakenteisella kuvaustavalla.

Lisätiedot

Luokkakohtaiset eli stattiset metodit ja attribuutit

Luokkakohtaiset eli stattiset metodit ja attribuutit Luokkakohtaiset eli stattiset metodit ja attribuutit Ilmaistaan luokkakaaviossa alleviivattuina public class Jonotuskone { private static int yhteinenjuoksevanumero = 0; private int käyttökertoja; public

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikan menetelmät, luokkamallin laatiminen

Ohjelmistotekniikan menetelmät, luokkamallin laatiminen 582101 - Ohjelmistotekniikan menetelmät, luokkamallin laatiminen 1 Perussanasto Luettelo organisaation toiminnan kannalta keskeisistä käsitteistä ja niiden määritelmistä Voidaan esittää Koko organisaatiolle

Lisätiedot

UML-mallinnus ja prosessien kuvaaminen Microsoft Visiolla (versio 2003 professional) Jouni Huotari 11.1.2005

UML-mallinnus ja prosessien kuvaaminen Microsoft Visiolla (versio 2003 professional) Jouni Huotari 11.1.2005 UML-mallinnus ja prosessien kuvaaminen Microsoft Visiolla (versio 2003 professional) Jouni Huotari 11.1.2005 Tutustumiskierros Vision UML-kaavioihin Avaa ChampionzoneUML.vsd-tiedosto Tutustu malliin eli

Lisätiedot

Kortinhaltijoiden valinta (1.vaihe)

Kortinhaltijoiden valinta (1.vaihe) 1(5) USEAN KORTIN TILAAMINEN Toiminto tilaa ja uusi kortteja löytyy etusivulta kohdasta Kortit. Tässä voit tilata Lounaskortteja henkilöille, jotka on jo luotu lounaskorttipalveluun, ja joilla ei tällä

Lisätiedot