UML -mallinnus LUOKKAKAAVIO EERO NOUSIAINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UML -mallinnus LUOKKAKAAVIO EERO NOUSIAINEN"

Transkriptio

1 UML -mallinnus LUOKKAKAAVIO EERO NOUSIAINEN

2 SISÄLLYS 3. Luokkakaavio UML -mallinnuskielessä 3.1 Luokkakaavion luokan rakenteet 3.2 Luokan kuvauksesta C++ ohjelmakoodiksi 3.3 Luokkakaavion luokkien yhteystyypit 3.4 Yhteyssuhteen toteuttaminen C++ ohjelmointikielellä 3.5 Koosteinen yhteys luokkien välillä 3.6 Löyhä kooste 3.7 Vahva kooste 3.8 Löyhä ja vahva kooste yhteydessä samaan luokkaan 3.9 Koosteen toteuttaminen C++ ohjelmointikielellä 3.10 Yleistäminen (generalization) eli periminen 3.11 Perinnän toteuttaminen C++ ohjelmointikiellä

3 3.1 Luokkakaavion luokan rakenteet Luokkakaavio koostuu luokista, niiden tiedoista, toiminnoista ja luokkien välisistä yhteyksistä LUOKKAZ LUOKKAB LUOKKAX LUOKKAY LUOKKAQ Luokkakaavion luokan tiedot (attribuutit) ja toiminnot (funktiot/metodit) esitellään seuraavasti Anturi Tilatieto Suorita itsetesti Lähetä signaali LUOKAN NIMI (AINA YKSIKKÖ MUODOSSA) LUOKAN TIEDOT LUOKAN TOIMINNOT

4 3.2 Luokan kuvauksesta C++ ohjelmakoodiksi Luokan kuvauksesta ohjelmakoodiksi - julkinen (public +) - yksityinen (private -) - suojattu (protected #) SUUNNITTELUVAIHEEN LUOKAN KUVAUS CAnturi #tilatieto:int -toinen_muuttuja:char #suorita_itsetesti():int #laheta_signaali():float -kolmas_funktio(int x):void +neljas_funktio():char LUOKAN TOIMINNOT LUOKAN NIMI LUOKAN TIEDOT class CAnturi // ensin tiedot private: char toinen_muuttuja; protected: int tilatieto; // sitten toiminnot private: void kolmas_funktio(int x); protected: int suorita_itsetesti(); float laheta_signaali(); public: char neljas_funktio(); }

5 3.3 Luokkakaavion luokkien yhteystyypit Luokkakaavion luokkien välisiä yhteystyyppejä ovat - yhteyssuhde (assosiation) - koostesuhde (aggregation ja composition) ja - yleistyssuhde eli periminen (generalization) Yhteydet rakennetaan aina kerrallaan kahden luokan välille, vaikka luokka on yhteydessä useampaan luokkaan

6 3.3 LUOKKAKAAVION LUOKKIEN YHTEYSTYYPIT Yhteyssuhde eli assosiaatio on yhteys luokkien välillä Luokkien välillä voi olla seuraavia yhteyssuhteita - Yhden suhde yhteen 1:1 - Yhden suhde moneen 1:M tai - Monen suhde moneen M:N Yhteyssuhteessa luokkien välillä kerrotaan yhteyden nimi ja kerrannaisuus LUOKKAZ LUOKKAY * Yhteyden nimi 1 Kerrannaisuus voidaan ilmaista seuraavasti - 1 tarkoittaa yhtä yhteyttä luokkien välillä - * tarkoittaa määrittelemättömän monta tarkoittaa kertautumista "yksi tai ei yhtään - 0..* tarkoittaa kertautumista ei yhtään tai määrittelemättömän monta - Lukuarvot voidaan ilmaista myös tarkemmin esim

7 3.3 Luokkakaavion luokkien yhteystyypit Yhden suhde yhteen (1:1) Yhteen tilaukseen kuuluu yksi lähetys ja yksi lähetys sisältää yhden tilauksen Yhteyden nimi Kerrannaisuudet TILAUS 1 kuuluu 1 LÄHETYS

8 3.3 Luokkakaavion luokkien yhteystyypit Yhden suhde moneen (1:n) Yrityksessä työskentelee monta työntekijää ja tietty henkilö voi työskennellä vain yhdessä yrityksessä YRITYS 1 työskentelee * TYÖNTEKIJÄ Kontrolleri ottaa viestejä vastaan 2-5:ltä anturilta ja anturit lähettävät viestejä vain yhdelle kontrollerille KONTROLLERI 1 kuuntelee 2..5 lähettää viestejä ANTURI YHTEYDEN SUUNTA VOIDAAN MYÖS OSOITTAA

9 3.3 Luokkakaavion luokkien yhteystyypit Monen suhde moneen (n:m) Kaksisuuntainen n:m -yhteys voidaan muuntaa kahdeksi 1:m yhteydeksi Projektissa työskentelee monta työntekijää ja työntekijä työskentelee monessa projektissa PROJEKTI * työskentelee * TYÖNTEKIJÄ PROJEKTI 1 * TYÖSKENTELEE * 1 Tuntimäärä TYÖNTEKIJÄ

10 3.4 Yhteyssuhteen toteuttaminen C++ ohjelmointikielellä Yhden suhde yhteen CKontrolleri - *ipainike:cpainike +CKontrolleri(CPainike *ppainike) +kuuntele_viesteja():void 1 Kuuntelee Lähettää merkin 1 CPainike -merkki:char +lue_merkki():char Yhteyssuhteen toteuttaminen luokassa osoittimen avulla class CKontrolleri private: CPainike *ipainike; public: CKontrolleri(CPainike *ppainike); void kuuntele_viesteja(); }; Yhteyssuhde 1:1 muodostetaan ohjelman käynnistyessä void main() CPainike *ipainike; CKontrolleri *ikontrolleri; ipainike = new CPainike; // Yhteyssuhteen 1:1 muodostaminen ikontrolleri=new CKontrolleri(iPainike);... Olion luonti aiheuttaa muodostinfunktion suorittamisen CKontrolleri::CKontrolleri (CPainike *ppainike) ipainike=ppainike; kuuntele_viesteja(); }

11 3.5 Koosteinen yhteys luokkien välillä Koostumussuhde on assosisaation erikoismuoto Koosterakenteessa on kysymys omistamisesta Koosteluokka omistaa osaluokkansa ja on vastuussa näiden käsittelystä Koostumuksen tunnistaa, kun assosisaatioon liittyy sanoja, kuten koostuu, sisältää, on osa jne ; eli sanoja, jotka viittaavat luokkien väliseen koosteiseen suhteeseen Koosteisia suhteita ovat aggregation (löyhä kooste) ja composition (vahva kooste)

12 3.5 Koosteinen yhteys luokkien välillä Miksi kaksi erilaista koostetta? Mitä eroa? Löyhässä koostessa osaluokkien olemassaolo ei ole riippuvainen koosteluokasta Vahvassa koostessa osaluokka ei voi olla olemassa ilman isäntäänsä (koosteluokka) ja se voi olla vain yhden isännän osa. Vahvan koosterakenteen yksi olennainen piirre on se, että osaluokat häviävät, kun koosteluokka häviää. Tämän piirteen avulla voi testata, onko kyse vahvasta vai heikosta koosterakenteesta Koosteen tyyppi vaikuttaa toteutukseen, koska ohjelmakoodissa kerrotaan kuka, koska ja missä luokasta luodaan olio ja kuka, koska ja missä olio voidaan tuhota

13 3.6 Löyhä kooste Löyhä kooste esitetään koosteluokan päässä olevalla ontolla vinoneliöllä Koosteluokka Osaluokka LAIVASTO Sisältää * SOTALAIVA Yhteyteen kuuluvat osat nimi, kerrannaisuudet ja yhteyden suunta, voidaan kuvata koosteessa aivan kuten tavallisessa yhteyssuhteessakin JOUKKUE 1 Koostuu * HENKILÖ Kuuluu

14 3.7 Vahva kooste Vahva kooste esitetään koosteluokan päässä olevalla täytetyllä vinoneliöllä Esimerkki - Ikkuna koostuu yhdestä otsikko-osasta, yhdesta valikosta ja 1..* tekstikentästä - Kun ohjelmassa ikkuna olio tuhotaan näytöltä, niin myös ikkunaan kuuluvat osat tuhotaan 1 OTSIKKO-OSA IKKUNA 1 VALIKKO 1..* TEKSTI-KENTTÄ

15 3.8 Löyhä ja vahva kooste yhteydessä samaan luokkaan Esimerkki - Vähintään 1 vastaanottaja täytyy olla viestissä - Viestiin kuuluu yksi otsikkokenttä ja yksi viestiosa - Liitetiedosto voi kuulua viestiin,mutta olemassaolo ei ole riippuvainen sähköpostiviestin olemassaolosta Sähköpostiviesti 1 0..* * Liitetiedosto 1 Viestiosa 1..* Vastaanottajaosa 1 Otsikkokenttäosa

16 3.9 Koosteen toteuttaminen C++ ohjelmointikielellä Vahva kooste Luokkien väliset suhteet: vahva koostesuhde 1:1 - Koosteluokka omistaa osaluokkansa ja on vastuussa sen käsittelystä - Koosteolion tulee huolehtia osaolion luonnista ja hävittämisestä - *ipainike:cpainike CKontrolleri +Ckontrolleri +~Ckontrolleri +kuuntele_viesteja():void KOOSTESUHDE MUODOSTETAAN OSOITINOLION AVULLA KOOSTELUOKKA 1 CPainike OSALUOKKA -merkki:char +lue_merkki():char

17 3.9 Koosteen toteuttaminen C++ ohjelmointikielellä // CKontrolleri.h class CKontrolleri private: CPainike *ipainike; public: CKontrolleri (); ~CKontrolleri(); void kuuntele_viesteja(); }; // CPainike.h class CPainike private: char merkki; public: char lue_merkki; }; - *ipainike:cpainike CKontrolleri +Ckontrolleri +~Ckontrolleri +kuuntele_viesteja():void CPainike -merkki:char +lue_merkki:char

18 3.9 Koosteen toteuttaminen C++ ohjelmointikielellä Koosteolion luonti ohjelman käynnistyessä void main(void) // luodaan koosteolio CKontrolleri *ikontrolleri =new CKontrolleri(); } //tuhotaan koosteolio delete ikontrolleri; koosteolion muodostinfunktiossa luodaan osaolio CKontrolleri::CKontrolleri() // Luodaan osaolio ipainike=new CPainike; kuuntele_viesteja (); } Kun koosteolio tuhotaan, niin suoritetaan tuhoojafunktio, jossa tuhotaan myös osaolio CKontrolleri::~CKontrolleri() delete ipainike; }

19 3.10 Yleistäminen (generalization) eli periminen Yleistäminen on suhde yleisemmän (yliluokka) ja erikoisemman luokan välillä (aliluokka) Aliluokka on täysin yhteensopiva yläluokan kanssa ja sisältää vain lisätietoa ja perii yläluokan ominaisuuksia (tietoja, toimintoja ja yhteyksiä) Yleistyssuhde kuvataan onton kolmion avulla Kulkuväline Yläluokka Aliluokat Auto ja Vene Auto Vene

20 3.11 Perinnän toteuttaminen C++ ohjelmointikielellä class Kulkuvaline // tänne metodit ja data }; class Auto : public Kulkuvaline // tänne metodit ja data }; Perintä rakennettaan C++ -ohjelmointikielessä public -määreellä class Vene : public Kulkuvaline // tänne metodit ja data };

UML Luokkakaavio 14:41

UML Luokkakaavio 14:41 UML Luokkakaavio UML Olio-ohjelman luokkien pääpiirteet voidaan kätevähkösti esittää ns. UML-luokkakaaviona. Näin usein tehdäänkin esim. suunniteltaessa, millaisia luokkia ohjelmaan on tarkoitus laatia,

Lisätiedot

JHS 162 Paikkatietojen mallintaminen tiedonsiirtoa varten Liite 2 Paikkatietojen yleinen kohdemalli (GFM)

JHS 162 Paikkatietojen mallintaminen tiedonsiirtoa varten Liite 2 Paikkatietojen yleinen kohdemalli (GFM) JHS 162 Paikkatietojen mallintaminen tiedonsiirtoa varten Liite 2 Paikkatietojen yleinen kohdemalli (GFM) Versio: 2.0 Julkaistu: 31.10.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Yleistä... 1 2 Lyhenteet...

Lisätiedot

Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta

Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta Timo Väänänen 13.6.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu-tutkielma Tiivistelmä

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen. Luento 10, 3.12.

Ohjelmistojen mallintaminen. Luento 10, 3.12. Ohjelmistojen mallintaminen Luento 10, 3.12. Kertaus Menetelmä: miten edetään ohjelmistoprosessin eri vaiheissa ja mitä apuvälineitä kannattaa missäkin tilanteessa käyttää Käymme läpi erästä olioperustaista

Lisätiedot

C++-KIELI. Versio 4.0

C++-KIELI. Versio 4.0 C++-KIELI Versio 4.0 RAJOITUKSET Kunnes toisin määrätään, tätä materiaalia voivat monistaa omaan henkilökohtaiseen käyttöön OAMK/Tekniikan yksikön opiskelijat. Tämän materiaalin käyttö kaikenlaisessa kaupallisessa

Lisätiedot

Osa IV. Oliokeskeinen ohjelmointi

Osa IV. Oliokeskeinen ohjelmointi Osa IV Oliokeskeinen ohjelmointi Osa 4 keskittyy oliokeskeiseen ohjelmointiin tämä tarkoittaa C++:n luokkapiirteiden määrittelyä ja käyttöä, joilla voidaan luoda uusia tyyppejä ja joita voidaan käsitellä

Lisätiedot

TIE-20200 Ohjelmistojen suunnittelu

TIE-20200 Ohjelmistojen suunnittelu TIE-20200 Ohjelmistojen suunnittelu Luento 6: suunnittelua Samuel Lahtinen TIE-20200 Samuel Lahtinen 1 Ajankohtaista Harjoitustyö Protosessioita tällä viikolla Ohjelmassa tänään Ohjelmistojen suunnittelujuttuja

Lisätiedot

TIE-20200 Ohjelmistojen suunnittelu. Luento 8..9: moniperintä

TIE-20200 Ohjelmistojen suunnittelu. Luento 8..9: moniperintä TIE-20200 Ohjelmistojen suunnittelu Luento 8..9: moniperintä 1 Ajankohtaista Harjoitustyön suunnittelusessiot pidetty, työt jatkuvat, välivaiheen esittely seuraavana Viimeinen viikkoharjoituskerta, palataan

Lisätiedot

TIETOKANNAT kevät 2002 Itseopiskeluosion vastauksia, osa I/III

TIETOKANNAT kevät 2002 Itseopiskeluosion vastauksia, osa I/III TIETOKAAT kevät 2002 Itseopiskeluosion vastauksia, osa I/III Valikoituja vastauksia harjoitustehtäviin (itseopiskelu). Selitä seuraavien termien merkitykset: Termin perässä on sivunumerot, joiden avulla

Lisätiedot

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri 1 SELKOTIETO OY Netti-Jäseri Käyttöohje Netti-Jäseri N E T T I - J Ä S E R I Y H D I S T Y K S E N J Ä S E N R E K I S T E R I O H J E L M A Käyttöohje Selkotieto Oy PL 24 00351 HELSINKI Puh. 050 517 5386

Lisätiedot

Tietokannat. Kevät 2015

Tietokannat. Kevät 2015 Tietokannat Kevät 2015 1 Kurssin järjestelyt Luennot, Erja Mustonen-Ollila Harjoitukset, Erja Mustonen-Ollila Harjoitustyön ohjaus, Erja Mustonen-Ollila SQLViope verkkokurssi, Erja Mustonen-Ollila Luentomateriaali,

Lisätiedot

Monikerrosarkkitehtuuria noudattavan Java-sovelluksen toteutus

Monikerrosarkkitehtuuria noudattavan Java-sovelluksen toteutus Monikerrosarkkitehtuuria noudattavan Java-sovelluksen toteutus Matti Lindell 13.6.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Ohjelmistoarkkitehtuuri tarjoaa korkean

Lisätiedot

Suunnittelumallien systemaattinen yhdistäminen

Suunnittelumallien systemaattinen yhdistäminen Suunnittelumallien systemaattinen yhdistäminen Jussi Lehikoinen 23.5.2007 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Suunnittelumallit esittävät aiemmin hyväksi havaittuja

Lisätiedot

OHJ-1100 Ohjelmointi I

OHJ-1100 Ohjelmointi I OHJ-1100 Ohjelmointi I lukuvuosi 2012 2013 Luentomoniste Ari Suntioinen ari.suntioinen@tut.fi Sisällysluettelo Sisältö OHJ-1100 Ohjelmointi I Mitä on ohjelmointi?.......................................

Lisätiedot

v.3.12c Käyttöohjeet

v.3.12c Käyttöohjeet v.3.12c Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...4 1.1 Mitä sähköposti on...4 1.2 Sähköpostin edut ja haitat...4 1.3 Sähköpostin tietoturvallisuus...5 2. PEGASUS MAIL -SÄHKÖPOSTIOHJELMA...7 2.1 Pegasus

Lisätiedot

OHJ-1150 Ohjelmointi II

OHJ-1150 Ohjelmointi II OHJ-1150 Ohjelmointi II syksy 2013 Luentomoniste Ari Suntioinen arisuntioinen@tutfi Sisällysluettelo Sisältö OHJ-1150 Ohjelmointi II vector-tyyppi 252 Standard Template Library (STL) 261 STL-säiliöt 263

Lisätiedot

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 Kerttu Pollari-Malmi c Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

OLLI ROUHIAINEN WEB-POHJAISEN TILAUS- JA LASKUTUSJÄRJESTELMÄN DOKUMENTOINTI. Kandidaatintyö

OLLI ROUHIAINEN WEB-POHJAISEN TILAUS- JA LASKUTUSJÄRJESTELMÄN DOKUMENTOINTI. Kandidaatintyö OLLI ROUHIAINEN WEB-POHJAISEN TILAUS- JA LASKUTUSJÄRJESTELMÄN DOKUMENTOINTI Kandidaatintyö Tarkastaja: DI Mikko Salmenperä 11. heinäkuuta 2011 i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Automaatiotekniikan

Lisätiedot

Tutkimus noviisien olio-ohjelmien suoritusta koskevista mentaalisista malleista

Tutkimus noviisien olio-ohjelmien suoritusta koskevista mentaalisista malleista Tutkimus noviisien olio-ohjelmien suoritusta koskevista mentaalisista malleista Taina Tikansalo 12.6.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Tässä pro gradu -tutkimuksessa

Lisätiedot

OHJELMOINTITEKNIIKKA

OHJELMOINTITEKNIIKKA OHJELMOINTITEKNIIKKA 1 Kurssin suoritus Kurssin kahdesta tentistä saa kummastakin enintään 10 pistettä ja harjoituksista enintään 10 pistettä eli kurssin maksimipistemäärä on 30. Arvosana määräytyy oheisen

Lisätiedot

OHJELMOINTITEKNIIKKA 1

OHJELMOINTITEKNIIKKA 1 OHJELMOINTITEKNIIKKA 1 Kurssin suoritus Kurssin kahdesta tentistä saa kummastakin enintään 10 pistettä ja harjoituksista enintään 10 pistettä eli kurssin maksimipistemäärä on 30. Arvosana määräytyy oheisen

Lisätiedot

1 Kannat ja kannanvaihto

1 Kannat ja kannanvaihto 1 Kannat ja kannanvaihto 1.1 Koordinaattivektori Oletetaan, että V on K-vektoriavaruus, jolla on kanta S = (v 1, v 2,..., v n ). Avaruuden V vektori v voidaan kirjoittaa kannan vektorien lineaarikombinaationa:

Lisätiedot

KIRJASTOJÄRJESTELMÄ Tietojenkäsittelytieteiden laitos Jyväskylän Yliopisto

KIRJASTOJÄRJESTELMÄ Tietojenkäsittelytieteiden laitos Jyväskylän Yliopisto KIRJASTOJÄRJESTELMÄ Oliokeskeinen tietojärjestelmien kehittäminen Harjoitustyön esimerkki 29.2.2000 Mauri Leppänen mauri@jytko.jyu.fi 0.0.2006 Markus Tuominen ja Timo Käkölä timokk@cc.jyu.fi Tietojenkäsittelytieteiden

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

OHJ-1101 Ohjelmointi 1e

OHJ-1101 Ohjelmointi 1e OHJ-1101 Ohjelmointi 1e Essi Lahtinen 2008-2009 OHJ-1101 Ohjelmointi 1e 2008-09 1 Kurssin järjestelyt 20082009 Kurssin vastuuhenkilö Essi Lahtinen (essi.lahtinen@tut., huone: TE210, puh. 040 8490717) vastaa

Lisätiedot

Tommi Helineva. Kirjanpito-ohjelman toteuttaminen

Tommi Helineva. Kirjanpito-ohjelman toteuttaminen Tommi Helineva Kirjanpito-ohjelman toteuttaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tietotekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 27.4.2011 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Tutkinto Koulutusohjelma

Lisätiedot

6/20: Tietorakenteita

6/20: Tietorakenteita Ohjelmointi 1 / syksy 2007 6/20: Tietorakenteita Paavo Nieminen nieminen@jyu.fi Tietotekniikan laitos Informaatioteknologian tiedekunta Jyväskylän yliopisto Ohjelmointi 1 / syksy 2007 p.1/20 Opelta lähti

Lisätiedot

Valinnat ja päätökset

Valinnat ja päätökset Valinnat ja päätökset 4 Valinnat ja päätökset Päätöksenteko on erittäin tärkeässä asemassa kaikissa ohjelmointikielissä. Jos ohjelman lauseiden suoritusjärjestystä ei voitaisi muuttaa tietojen vertailun

Lisätiedot

Ohjelmistoarkkitehtuuri

Ohjelmistoarkkitehtuuri Ohjelmistoarkkitehtuurien ylläpito Arkkitehtuurityylejä ja laatuvaatimuksia Arkkitehtuurin uudistaminen Arkkitehtuurin uudistamisen malleja Arkkitehtuurin arviointi TTY Ohjelmistotekniikka 1 Ohjelmistoarkkitehtuuri

Lisätiedot

Visma Approval 1.50 Käsikirja. Ohje

Visma Approval 1.50 Käsikirja. Ohje Visma Approval 1.50 Käsikirja Ohje Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman

Lisätiedot