HAAGA-HELIA Käyttötapaukset 1 Tietojenkäsittely Tietosysteemin määritys. Käyttötapaukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAAGA-HELIA Käyttötapaukset 1 Tietojenkäsittely Tietosysteemin määritys. Käyttötapaukset"

Transkriptio

1 HAAGA-HELIA Käyttötapaukset 1 Käyttötapaukset 1. Käyttötapausmalli 2. Käyttötapaus (Use Case) 3. Toimija (Actor) 4. Käyttötapausmallin sisältö ja rakenne 5. Käyttötapausmalli vs. luokkamalli 6. Käyttötapausmalli vs. vuorovaikutusmalli 7. Käyttötapauskaavio - Use Case Diagram 8. Käyttötapauskaavion termit 9. Käyttötapauskaavion sisältö 10. Käyttötapausten väliset riippuvuudet 11. Esimerkki käyttötapauskaaviosta 12. Inclution use case - sisältyvä käyttötapaus 13. Extension use case - laajentava käyttötapaus 14. Käyttötapauksen tietotarpeet näyttöhahmotelmana 15. Käyttötapauksen näyttörakennekaavio 16. Käyttötapauksen kuvaaminen määritysvaiheessa 17. Käyttötapauksen kuvaaminen toteutusvaiheessa 18. Skenaario ja viestiyhteyskaaviokaavio 19. Käyttötapaus - käyttötilanne - tapahtumasarja 20. Tilausten käsittely - käyttötilanne viestiyhteyskaaviona 21. Esimerkki: On-line tietosysteemin ympäristökaavio (käyttätapauskartta)

2 HAAGA-HELIA Käyttötapaukset 2 1. Käyttötapausmalli Käyttötapausmalli muodostuu tietosysteemin käyttötapauksista ja toimijoista ja ilmaisee miten toimijat käyttävät järjestelmää. Käyttötapaus on linkki liiketoimintamallin ja kohdemallin välillä. BUSINESS AREA Business Model Class Model Use Case Model liiketoiminnan prosessit liiketoiminnan kohteet tk-tehtävät ja niiden tietotarpeet

3 HAAGA-HELIA Käyttötapaukset 3 2. Käyttötapaus (Use Case) käyttötapauksilla (use cases) ilmaistaan systeemitasolla järjestelmän palvelut (functional requirements) käyttötapaukset kuvaavat tietosysteemin toiminnallisuutta ilmaisten systeemin ulkopuoliset vuorovaikutukseen osallistujat eli toimijat (actors) käyttötapauksen nimen tulee ilmaista mitä järjestelmä tekee, kuvata siis toimintaa käyttötapaus koostuu peräkkäisten tapahtumien sarjoista (a set of sequences of actions) ja näiden muunnelmista, joilla tietosysteemi kommunikoi ulkopuolisen toimijan ja sisäisten abstraktioittensa kanssa yksi tapahtumasarja edustaa käyttötapauksen käyttötilannetta; käyttötilanne on käyttötapauksen ilmentymä käyttötapaus on luokittelija (classifier), sillä on attribuutit ja operaatiot ja suhteet muihin luokkittelijoihin. Siksi käyttötapauksen nimi kirjoitetaan isolla alkukirjaimella (UML).

4 HAAGA-HELIA Käyttötapaukset 4 3. Toimija (Actor) toimija kommunikoi systeemin kanssa käyttötapausten kautta ja osallistuu käyttötapauksen suorittamaan palveluun jokainen käyttötapaus kommunikoi jonkun toimijan kanssa toimija voi olla ihminen, atk-systeemi, toinen osasysteemi tms

5 HAAGA-HELIA Käyttötapaukset 5 4. Käyttötapausmallin sisältö ja rakenne Käyttötapauskaaviot käyttötapausmalli muodostuu asteittain tarkentuvista käyttötapauskaavioista ylimmän tason käyttötapauskaavio kuvaa tietojärjestelmän tarjoamat palvelut ja niihin osallistuvat toimijat (käyttötapauskartta) seuraavat tasot tarkentavat käyttötapaukset osakäyttötapauksiksi ja kuvaavat näiden väliset suhteet (riippuvuuskaaviot) Käyttötapausten kuvaukset käyttötapausten sanalliset kuvaukset sisältävät käyttötapauksen käyttötilanteet ja niiden kuvaukset eli tapahtumien kulku, muunnelmat ja poikkeustilanteet Näyttö- ja raporttimallit käyttötapausten näyttörakennekaaviot näyttö- ja raporttimallit

6 HAAGA-HELIA Käyttötapaukset 6 5. Käyttötapausmalli vs. luokkamalli Käyttötapausmalli tarjoaa ulkoisen näkymän järjestelmään. Se esittää mitä palveluja järjestelmä tarjoaa ja miten palveluja käytetään (skenaariot). Järjestelmän luokkamalli kuvaa määritystasolla järjestelmän sisältöä, tarvittavia liiketoiminnan kohteita ja niiden tietojenkäsittelyä. Käyttötapauksen tietyn käyttötilanteen tietotarpeen aikaansaamiseksi tarvitaan määrätty joukko luokkamallin olioita.

7 HAAGA-HELIA Käyttötapaukset 7 6. Käyttötapausmalli vs. vuorovaikutusmalli Vuorovaikutuskaaviot kuvaavat käyttötilannekohtaisen tietotarpeen ja tietojen saantipolut tapahtumien ja toimenpiteiden ketjuna sekä tarvittavaan yhteistyöhön osallistuvat liiketoiminnan kohteet. Vuorovaikutuskaavioita ovat yhteistyökaavio (collaboration diagram) viestiyhteyskaavio (sequence diagram). Yhteistyökaaviossa näkyvät tietotarpeet, tiedon saantipolut, tiedon käsittely ja yhteistyöhön osallistujat ja niiden väliset riippuvuudet. Viestiyhteyskaaviossa näkyvät tiedon saantipolut ja yhteistyöhön osallistujat. Käyttötapauksen käyttötilanteen edellyttämä tapahtumasarja kuvataan tekstimuotoisesti skenaariona: toimijan ja käyttötapauksen välisenä vuoropuheluna kaikkien yhtiestyöhön osallistuvien välisenä dialogina (sequence diagram = viestiyhteyskaavio, tapahtumasarjakaavio)

8 HAAGA-HELIA Käyttötapaukset 8 7. Käyttötapauskaavio - Use Case Diagram Tässä ylimmän tason käyttötapauskaavio ts.käyttötapauskartta Järjestelmän tarjoamat palvelut Telephone Telephone Check status Check status Salesperson Salesperson Customer Place order Customer Place order Fill orders Shipping Clerk Shipping Clerk Fill orders Establish credit <<actor>> Supervisor Supervisor Establish credit (UML Reference manual)

9 HAAGA-HELIA Käyttötapaukset 9 8. Käyttötapauskaavion termit use case käyttötapaus actor toimija communication association kommunikointiassosiaatio system boundary systeemin raamit generalization yleistäminen, luokittelu dependency riippuvuus extend laajentuu include sisältää extension use case laajentava käyttötapaus inclusion use case sisältyvä käyttötapaus extension point laajennuskohta scenario skenaario

10 HAAGA-HELIA Käyttötapaukset Käyttötapauskaavion sisältö toimijoiden välisiä suhteita toimijoiden ja käyttötapausten välisiä suhteita käyttötapausten välisiä suhteita Tilauksen käsittely <<extend>> Tuoteluettelon selaus Myyntisihteeri <<include>> Tilattavan tuotteen käsittely Myyntipäällikkö

11 HAAGA-HELIA Käyttötapaukset Käyttötapausten väliset riippuvuudet (UML reference guide, kuva 5-1) Suhde Toiminta Esitystapa assosiaatio kommunikointipolku toimijan ja käyttötapauksen välillä laajentuu peruskäyttötapauksen toimintaa laajennetaan toisen käyttötapauksen tai sen osan toiminnalla; peruskäyttötapauksen ilmentymä suorittaa laajentavan toiminnan; laajentuminen voi olla ehdollista tai pakollista <<extend>> yleistäminen käyttötapauksen ja sen tarkennoksen välinen luokitteleva suhde kuten luokkahierarkia; tarkentava käyttötapaus perii yleisemmän käyttötapauksen piirteet ja lisää siihen omia piirteitä; käyttötapauksen suorituksen aikana tarkennos korvaa yleisemmän käyttötapauksen sisältää peruskäyttötapaukseen kiinteästi kuuluva osakäyttötapaus, joka suorittaa tietyn peruskäyttötapaukseen sisältyvän toiminnon; osakäyttötapauksen toiminnasta huolehtii oma ilmentymä <<include>>

12 HAAGA-HELIA Käyttötapaukset Esimerkki käyttötapauskaaviosta peruskäyttötapaus osakäyttötapaukset Tilausten käsittely -käyttötapaus dependency toimija assosiaatio base use case Tilauksen käsittely <<extend>> valitse tuote Tuoteluettelon selaus extension use case myyntisihteeri <<include>> <<include>> <<include>> Maksu käsittely generalization Tilattavan tuotteen käsittely myyntipäällikkö Asiakastietojen käsittely inclution use cases Käteismaksun käsittely Luoton käsittely child use case Osoita kaaviossa peruskäyttötapaus aina selvästi yhdistämällä toimija siihen. Osakäyttötapausten ja toimijoiden välistä kommunikointia älä merkitse näkyviin, mutta muista, että se on aina olemassa.

13 HAAGA-HELIA Käyttötapaukset Inclution use case - sisältyvä käyttötapaus sisältyvä käyttötapaus ei koskaan toimi "stand alone" käyttötapauksena, se on aina osa jotain muuta käyttötapausta analogisesti vastaa osaa koostumussuhteessa ja koostumukseen sisältyvää delekointia / perinteistä yleismodulia sisältää tietyn samankaltaisen useassa eri käyttötapauksessa toistuvan tieto-toiminto kokonaisuuden käyttötapauksen suoritus siirtyy peruskäyttötapauksesta osakäyttötapaukseen ja "palaa takaisin" (client-server); perus- ja osakäyttötapauksilla on omat ilmentymät toteuttajina attribuutit ja tulokset välittyvät siirtymävaiheessa sisältyvän käyttötapauksen attribuuttien arvot eivät ole kutsuvan pääkäyttötapauksen saatavilla ao. käyttötapauksen toiminnan päätyttyä inclution use case on "black box" komponentti

14 HAAGA-HELIA Käyttötapaukset Extension use case - laajentava käyttötapaus sen toiminnoilla voidaan tietyissä tilanteissa ja ehdoilla laajentaa peruskäyttötapauksen toimintaa, joka yleensä on ehdollista peruskäyttötapauksen toimintaa, mutta voi myös olla pakollista kun peruskäyttötapauksen kuuluu jokin ehdollinen toiminta, käytetään laajentavaa käyttötapausta laajentavan käyttötapauksen toiminta on segmentoitu ja näitä osia peruskäyttötapaus voi käyttää sovitulla tavalla laajentava käyttötapaus ei luo uutta ilmentymää vaan lisää peruskäyttötapauksen ilmentymän toimintaa omilla palveluillaan laajennuksen yhteydessä voidaan käsitellä peruskäyttötapauksen attribuutteja extension use case on "glass box" komponentti laajentava käyttötapaus voi myös toimia "stand alone" käyttötapauksena. Tällöin sen toiminnasta vastaa sen oma ilmentymä eivätkä attribuutit ole muiden ilmentymien käytettävissä

15 HAAGA-HELIA Käyttötapaukset Käyttötapauksen tietotarpeet näyttöhahmotelmana Tilausten käsittely -käyttötapaus Tilauksen käsittely Tilauksen tiedot tilauspäivä toimituspäivä toimitusosoite laskutusosoite yms hae/lisää/muuta/peruuta Tilauksen asiakas as.nro ja nimi hae asiakas Tuotenumero hae tuote valiste tuote Maksutapa käteismaksu luotto Käteismaksun käsittely maksuhehdot valitse/muuta Luoton käsittely asiakkaan luottotiedot maksuehdot hyväksy/muuta Asiakastietojen käsittely Tilattavan tuotteen käsittely asiakkaan kaikki tiedot ja maksuhäiriötiedot lisää/muuta/poista tuotteen tiedot tunnus ja nimi kuvaus hinta varastosaldo tilattava määrä Tuoteluettelon selaus tuotenumero, nimi lisää/muuta/poista valitse tuote

16 HAAGA-HELIA Käyttötapaukset Käyttötapauksen näyttörakennekaavio Tilausten käsittely -käyttötapaus valitse maksutapa <<inclution>> tilauksen tiedot tilauspäivä toimituspäivä toimitusosoite laskutusosoite asiakastiedot tunnus ja nimi maskutapa tuotenumero <<use case>> Tilauksen käsittely <<extention>> valitse tuote <<use case>> Tuoteluettelon selaus tuotteet tunnus nimi hinta selaa tuotteita valitse tuote <<use case>> Käteismaksun käsittely <<use case>> Maksun käsittely maksuehdot << use case>> Luoton käsittely hae tilaus hae asiakas lisää tilaus valitse tuote muuta tilaus hae tuote peruuta tilaus valiste maksutapa hae tuote (valittu) maksuhehdot valitse/muuta asiakkaan luottotiedot maksuehdot hyväksy/muuta <<use case>> Asiakastietojen käsittely asiakkaan tiedot maksuhäiriötiedot hae asiakas lisää muuta poista hae asiakas <<inclution>> <<use case>> Tilattavan tuotteen käsittely tuotteen tiedot tunnus ja nimi kuvaus hinta varastosaldo tilattava määrä hae tuote(valittu) lisää/muuta/poista

17 HAAGA-HELIA Käyttötapaukset Käyttötapauksen kuvaaminen määritysvaiheessa Tiedot ja palvelut tekstinä käyttötapauksen kuvaus ja eri käyttötilanteet muunnelmineen näyttöhahmotelmina Sisäinen toiminta suorasanaisena tekstinä tapahtumasarjana (flow of events) tekstimuodossa (UML:n suositus määritysvaiheessa) ts. toimenpiteet ja niiden järjestys = skenaario Palvelun edellyttämän tietotarpeen saantipolut skenaariona, joka esittää kaikkien osallistujien välisenä dialogina viestiyhteyskaaviona (sequence diagram), joka on vuoropuhelun formaali kuvaustapa UML:ssa Näyttörakenteet luokkina - attribuutit, operaatiot ja stereotyyppitunnus näytön stereotyyppitunnus määritysvaiheessa <<use case>> tai <<view>> riippuvussuhteet muihin näyttöihin

18 HAAGA-HELIA Käyttötapaukset Käyttötapauksen kuvaaminen toteutusvaiheessa käyttötapauksen toteutus on yhteistyö (a collaboration), joka sisältää käyttöliittymäluokat, rajapinnat, yhteistyöluokan ja kohdeluokat sekä näiden suhteet jokainen käyttötilanne toteutetaan omana yhteistyönä (a use case realization = a collaboration) tarvittava vuorovaikutus kuvataan yhteistyökaaviona (collaboration diagram) tai helpommin viestiyhteyskaaviona (sequence diagram) yhteistyöluokan (a collaboration class) sisäinen toiminta kuvataan tilakaaviona

19 HAAGA-HELIA Tietojenkäsittely Käyttötapaukset 19 Tietosysteemin määritys 18 Skenaario ja viestiyhteyskaavio (Rumbaugh at al. OMT) Skenaario Viestiyhteyskaaavio/Tapahtumasarjakaavio (sequence diagram) caller lifts receiver dial tone begins caller dials digit (5) dial tone ends caller dials digit (3) caller dials digit (2).. called phone begins ringing ringing tone appears in calling phone called party answer called phone stops ringing ringing tone disappears in calling phone phones are connected called party hangs up phones are disconnected caller hangs up Caller caller lifts receiver dial tone begins dials (5). dials (4) ringing tone tone stops phones connected Phone line phone rings answers phone ringing stops phones connected Callee jne

20 HAAGA-HELIA Käyttötapaukset 20 Tietojenkäsittely Tietosysteemin määritys 19. Käyttötapaus - käyttötilanne - tapahtumasarja Kuvauskohde Pääkäyttötapaus - ylimmän tason käyttötapaus Kuvaus 1 Tilauksen käsittely Tilauksen käsittely -käyttötapauksella voit lisätä uuden tilauksen perustiedot ja tilaukseen liittyvät tuotteet järjestelmään, päivittää tilauksen tietoja sekä peruuttaa tilauksen. Tilattavat tuotteet voidaan hakea tuotelistasta. Tilauksen käsittelyn yhteydessä käsitellään asiakastietoja (lisätään tai muutetaan). Käyttötapaukseen sisältyvät palvelut 1.1 Tilauksen lisääminen 1.2 Tilaustietojen päivitys 1.3 Tilauksen peruutus Käyttötapauksen käyttötilanne (käyttötapauksen ilmentymä) - käytön perustilanne - muut tilanteet 1.1 Tilauksen lisääminen Perustilanne Lisätään uusi tilaus ja kaikki tilatut tuotteet löytyvät. Jos asiakas on uusi, listään asiakkaan tiedot ennen varsinaisten tilaustietojen käsittelyä. Muut tilanteet Muunnelma1. Lisätään tilaus, mutta asiakas on myyntikiellossa. Toimijan harkinnan mukaan keskeytetään tai jatketaan. Muunnelma 2. Jos tilattavaa tuottetta ei löydy varastosta, ei sitä voi ottaa mukaan tilaukseen. Poikkeus 1 Toimija voi keskeyttää session milloin tahansa ja käynnistää käyttötapauksen uudelleen. Kaikki tehdyt toimepiteet hylätään.

21 HAAGA-HELIA Käyttötapaukset 21 Tietojenkäsittely Tietosysteemin määritys Käyttötilanteen tapahtumien eteneminen 1.1 Tilauksen lisääminen -käyttötilanne Perustilanne Lisätään uusi tilaus ja kaikki tilatut tuotteet löytyvät. Jos asiakas on uusi, lisätään asiakkaan tiedot ennen varsinaisten tilaustietojen käsittelyä. - käynnistyminen - tapahtumat ja niiden eteneminen, muutokset olioihin - päättyminen Käynnistys Käyttötapaus käynnistyy, kun toimija on valinnut tilauksen lisäys toiminnon. Toiminta 1. Toimija syöttää asiakkaan numeron ja pyytää hakemaan asiakkaan tiedot. 2. Järjestelmä tarkistaa, että asiakkaan tiedot löytyvät ja tuo tiedot näytölle. 3. Jos asiakastietoja ei löydy, toimija syöttää uuden asiakkaan tiedot ja antaa lisäys-pyynnön järjestelmälle.. 4. jne. Lopetus Toimija valitseen uuden tilauksen käsittelyn tai paluutoiminnon. - poikkeus- ja virhetilanteet Muunnelma 1 Jos annettu asiakas on myyntikiellossa, järjestelmä antaa virheilmoituksen ja pyytää vahvistamaan tilauksen käsittelyn jatkumisen. Jos toimija hyväksyy jatkamisen, edetään normaaliin tapaan, muussa tapauksessa käsittely keskeytetään ja käyttötapaus käynnistyy uudelleen. Muunnelma 2 Jos tilattavaa tuotetta ei löydy varastosta, järjestelmä antaa ilmoituksen asiasta, eikä tuotetta voi liittää kyseiseen tilaukseen.

22 HAAGA-HELIA Käyttötapaukset Tilausten käsittely / Tilauksen lisäys -käyttötilanne viestiyhteyskaaviona (vain osa) Tietotarpeen näkökulma: Tilauksen lisäys, kun asiakastiedot jo olemassa. Myyntisihteeri <<use case>> :Tilauksen lisäys <<use case>> <<use case>> <<use case>> <<use case>> :Asiakastietojen :Tilattavan tuotteen :Käteismaksun Tuoteluettelon käsittely käsittely käsittely selaus (valitse tuote) hae asiakas (tunnus) hae asiakas (tunnus) asiakkaan tiedot näytölle tilauksen asiakas valitse tuote valintalista ja valinta tuotelista/valinta hae tuote(valittu) hae tuote (valittu tuote) tuoteen tiedot seuraava tuote lisää tuote(määrä) käteismaksu käteismaksu valittu maksuehto lisää uusi tilaus valittu maksuehto

23 HAAGA-HELIA Tietojenkäsittely Käyttötapaukset 23 Tietosysteemin määritys 21. Esimerkki: On-line tilausjärjestelmän ympäristökaavio (käyttötapauskarttana) (UML-kieltä mukaellen álá Jalasoja) Asiakas soittaa myyntisihteerille tilauksensa Myyntitilausjärjestelmä Toimituksen lähettäjä lähettää toimituksen mukana tilausvahvistuksen ja laskun Myyntisihteeri Tilauksen vastaanotto Asiakas <<actor>> Internet Tilauksen toimitus Toimituksen lähettäjä Asiakas <<actor>> Puhelin Tiliöinti ja siirto kirjanpitoon Järjestelmävastaava <<actor>> Kirjanpitosysteemi

UML:n yleiskatsaus. UML:n osat:

UML:n yleiskatsaus. UML:n osat: UML:n yleiskatsaus - voidaan hyödyntää hyvin laajasti. - sopii liiketoimintamallinnukseen, ohjelmistomallinnukseen sen jokaiseen vaiheeseen tai minkä tahansa pysyviä ja muuttuvia ominaisuuksia sisältävän

Lisätiedot

Analyysi, dynaaminen mallintaminen, yhteistoimintakaavio ja sekvenssikaavio

Analyysi, dynaaminen mallintaminen, yhteistoimintakaavio ja sekvenssikaavio Analyysi, dynaaminen mallintaminen, yhteistoimintakaavio ja sekvenssikaavio Analyysi Tarkentaa ja jäsentää vaatimusmäärittelyä, vastaa kysymykseen MITÄ järjestelmän tulisi tehdä. Suoritetaan seuraavia

Lisätiedot

Analyysi, dynaaminen mallintaminen, yhteistoimintakaavio ja sekvenssikaavio

Analyysi, dynaaminen mallintaminen, yhteistoimintakaavio ja sekvenssikaavio Analyysi, dynaaminen mallintaminen, yhteistoimintakaavio ja sekvenssikaavio Analyysi Tarkentaa ja jäsentää vaatimusmäärittelyä, vastaa kysymykseen MITÄ järjestelmän tulisi tehdä. Suoritetaan seuraavia

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikan menetelmät, UML

Ohjelmistotekniikan menetelmät, UML 582101 - Ohjelmistotekniikan menetelmät, UML 1 Sisältö DFD- ja sidosryhmäkaavioiden kertaus Oliomallinnus UML:än kaaviotyypit 2 Tietovuokaaviot Data flow diagrams, DFD Historiallisesti käytetyin kuvaustekniikka

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen Olioperustainen ohjelmistomalli Harri Laine 1

Ohjelmistojen mallintaminen Olioperustainen ohjelmistomalli Harri Laine 1 Ohjelmistojen mallintaminen Olioperustainen ohjelmistomalli 4.11.2008 Harri Laine 1 Olioperustainen ohjelmistokehitys Olioperustaisuus (object oriented software development) järjestelmä (system) on olio

Lisätiedot

Luokka- ja oliokaaviot

Luokka- ja oliokaaviot Luokka- ja oliokaaviot - tärkeimmät mallinnuselementit : luokat, oliot ja niiden väliset suhteet - luokat ja oliot mallintavat kuvattavan järjestelmän sisältöä ja niiden väliset suhteet näyttävät, kuinka

Lisätiedot

Toiminnot eli käyttäytyminen. Tieto eli rakenteelliset ominaisuudet

Toiminnot eli käyttäytyminen. Tieto eli rakenteelliset ominaisuudet Toiminnot eli käyttäytyminen Tieto eli rakenteelliset ominaisuudet Olio (ks. määritelmä): rajattavissa ja yksilöitävissä oleva asia tai käsite, joka on merkityksellinen käsillä olevan tarkastelun kannalta

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikan menetelmät, käyttötapauksiin perustuva vaatimusmäärittely

Ohjelmistotekniikan menetelmät, käyttötapauksiin perustuva vaatimusmäärittely 582101 - Ohjelmistotekniikan menetelmät, käyttötapauksiin perustuva vaatimusmäärittely 1 Vaatimukset ja käyttötapaukset Vaiheittainen mallintaminen ja abstraktiotasot Järjestelmän rajaaminen sidosryhmäkaaviolla

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen Unified Modeling Language (UML)

Ohjelmistojen mallintaminen Unified Modeling Language (UML) 582104 Ohjelmistojen mallintaminen Unified Modeling Language (UML) 1 Olioperustaisuus Olio toimii mallinnuksen perusyksikkönä eri abstraktiotasoilla Järjestelmän rajaus, suunnittelu, ohjelmointi, suoritus..

Lisätiedot

Haaga-Helia / TIKO-05 1 (12) Tietokannan suunnittelu ja Toteutus Outi Virkki

Haaga-Helia / TIKO-05 1 (12) Tietokannan suunnittelu ja Toteutus Outi Virkki Haaga-Helia / TIKO-05 1 (12) Tietotarpeet Tietotarpeiden määrittely... 2 Tietotarveanalyysi... 3 Lähtökohtana tietojenkäsittelytehtävät... 3 Määrittelyn sisältö... 4 Vaiheistus... 5 Tietolähteet... 5 Lähestymistapa...

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen, sekvenssikaaviot

Ohjelmistojen mallintaminen, sekvenssikaaviot 582104 - Ohjelmistojen mallintaminen, sekvenssikaaviot 1 Vuorovaikutussuunnittelu Oliojärjestelmän toiminta perustuu olioiden vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön Olioiden yhteistyö toteutuu operaatioiden

Lisätiedot

FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET. Fenno Medicalin sähköinen

FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET. Fenno Medicalin sähköinen FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET Fenno Medicalin sähköinen 2(9) Kotijakelun sähköinen tilausjärjestelmä Kotijakelun sähköinen tilausjärjestelmä tekee tilaamisesta joustavaa ja vaivatonta. Järjestelmän

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen, käyttötapauksiin perustuva vaatimusmäärittely

Ohjelmistojen mallintaminen, käyttötapauksiin perustuva vaatimusmäärittely 582104 Ohjelmistojen mallintaminen, käyttötapauksiin perustuva vaatimusmäärittely 1 Vaatimukset ja käyttötapaukset Vaiheittainen mallintaminen ja abstraktiotasot Käyttötapausmalli ja kaavio Käyttötapausmallin

Lisätiedot

Tenttikysymykset. + UML-kaavioiden mallintamistehtävät

Tenttikysymykset. + UML-kaavioiden mallintamistehtävät Tenttikysymykset 1. Selitä mitä asioita kuuluu tietojärjestelmän käsitteeseen. 2. Selitä kapseloinnin ja tiedon suojauksen periaatteet oliolähestymistavassa ja mitä hyötyä näistä periaatteista on. 3. Selitä

Lisätiedot

Tenttikysymykset. + UML- kaavioiden mallintamistehtävät

Tenttikysymykset. + UML- kaavioiden mallintamistehtävät Tenttikysymykset 1. Selitä mitä asioita kuuluu tietojärjestelmän käsitteeseen. 2. Selitä kapseloinnin ja tiedon suojauksen periaatteet oliolähestymistavassa ja mitä hyötyä näistä periaatteista on. 3. Selitä

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen Olioiden yhteistyö. 18.11.2008 Harri Laine 1

Ohjelmistojen mallintaminen Olioiden yhteistyö. 18.11.2008 Harri Laine 1 Ohjelmistojen mallintaminen Olioiden yhteistyö 18.11.2008 Harri Laine 1 Olioiden yhteistyö Oliokeskeisen ohjelmistonäkemyksen mukaan ohjelmiston palvelut tuotetaan olioiden yhteistyön tuloksena. Ohjelmisto

Lisätiedot

UML - unified modeling language

UML - unified modeling language UML - unified modeling language Lähtökohtana: Booch, Rumbaugh, Jacobsson Tavoitteena Unified Method - syntyykö? Kehittäjänä: Rational Inc. Standardointi: Object Management Group (OMG) - vaiheessa Lähteet:

Lisätiedot

Lähestymistavat - toiminnallinen

Lähestymistavat - toiminnallinen Lähestymistavat - toiminnallinen Systeemiteoreettinen lähestymistapa INPUT PROCESS OUTPUT systeemi on prosessi, joka saa syötteitä ja tuottaa tuloksia systeemi voidaa jakaa osasysteemeihin tietojärjestelmissä

Lisätiedot

Mallinnus. 5. Järjestelmämallit. Abstraktiot. Mallinnuksen etuja. Arkkitehtuurimalli. Yhteysmallit. Ohjelmistotuotanto, järjestelmämallit Kevät 2005

Mallinnus. 5. Järjestelmämallit. Abstraktiot. Mallinnuksen etuja. Arkkitehtuurimalli. Yhteysmallit. Ohjelmistotuotanto, järjestelmämallit Kevät 2005 5. Järjestelmämallit Käyttäjävaatimukset pitää kirjoittaa luonnollisella kielellä. Niitä lukevat myös asiakkaat ja loppukäyttäjät. Järjestelmävaatimukset kannattaa kirjoittaa jollain rakenteisella kuvaustavalla.

Lisätiedot

Liite 2, Todennetun osaamisen rekisteri, käyttötapausten. Todennetun osaamisen rekisterin kohdearkkitehtuuri

Liite 2, Todennetun osaamisen rekisteri, käyttötapausten. Todennetun osaamisen rekisterin kohdearkkitehtuuri Liite 2, Todennetun osaamisen rekisteri, käyttötapausten kuvaus Todennetun osaamisen rekisterin kohdearkkitehtuuri 18.6.2011 Todennetun osaamisen rekisterin käyttötapaukset 2 (17) Sisällys Sisällys...

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen luokkamallin lisäpiirteitä

Ohjelmistojen mallintaminen luokkamallin lisäpiirteitä 582104 Ohjelmistojen mallintaminen luokkamallin lisäpiirteitä 1 Luokkamallin lisäpiirteitä Erilaiset yhteystyypit kooste kompositio Muita luokkien välisiä suhteita riippuvuudet periytyminen eli luokkahierarkia

Lisätiedot

käyttötapaukset mod. testaus

käyttötapaukset mod. testaus käyttötapaukset Jari Ojasti Nokia email : jari.ojasti@nokia.com puh : 040 5926 312 Kartta hyväksyntä määrittely suunnittelu suunnittelu mod. testaus integrointi sys. testaus Ylläpito koodaus (toteutus)

Lisätiedot

Käyttötapausanalyysi ja testaus tsoft

Käyttötapausanalyysi ja testaus tsoft Käyttötapausanalyysi ja testaus tsoft 15.09.2004 http://cs.joensuu.fi/tsoft/ Johdanto Use Case analyysi (käyttötapausanalyysi) on yleisesti käytetty järjestelmälle asetettujen toiminnallisten vaatimusten

Lisätiedot

Tilakaaviot, sekvenssikaaviot (Haikala, Märijärvi ss , )

Tilakaaviot, sekvenssikaaviot (Haikala, Märijärvi ss , ) Tilakaaviot, sekvenssikaaviot (Haikala, Märijärvi ss. 121-133, 135 141) Jari Ojasti Nokia email : jari.ojasti@nokia.com puh : 040 5926 312 Sisältö Sekvenssikaaviot ja tilakaaviot osana UML:ia Sekvenssikaaviot

Lisätiedot

Johdatus sovellussuunnitteluun, s2000, osa3 Helsingin yliopisto;/tktl. Harri Laine 1. Järjestelmän palvelujen määrittely

Johdatus sovellussuunnitteluun, s2000, osa3 Helsingin yliopisto;/tktl. Harri Laine 1. Järjestelmän palvelujen määrittely Tietojärjestelmät tarjoavat tietoa sekä käyttäjille että epäsuorasti muille tahoille Tahoja, jotka ovat järjestelmän ulkopuolella, mutta kuitenkin palvelujen kautta kytkeytyneitä järjestelmään kutsutaan

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Pöllänen, Marko 2016 P2P Laurea-ammattikorkeakoulu Yksikkö Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Marko Pöllänen P2P, Liiketalous Käyttöopas Lokakuu, 2016 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikan menetelmät, luokkamallin laatiminen

Ohjelmistotekniikan menetelmät, luokkamallin laatiminen 582101 - Ohjelmistotekniikan menetelmät, luokkamallin laatiminen 1 Lähestymistapoja Kokonaisvaltainen lähestymistapa (top-down) etsitään kerralla koko kohdealuetta kuvaavaa mallia hankalaa, jos kohdealue

Lisätiedot

Dynaaminen analyysi II

Dynaaminen analyysi II Dynaaminen analyysi II Luento 7 Antti-Pekka Tuovinen 9 April 2013 1 Tavoitteet Black-box testitapausten suunnittelutekniikat II Tilamallien käyttö Syys-seurausverkot ja päätöstaulut Käyttötapaukset Yhteenveto

Lisätiedot

SEJO OY VERKKOKAUPAN OHJEET: Tässä linkki verkkokauppamme sivustolle http://verkkokauppa.sejo.fi/ Olet saanut sähköpostilla käyttäjätunnuksen ja salasanan, joilla pääset kirjautumaan verkkokauppaamme.

Lisätiedot

Käyttäjien tunnistaminen on ensimmäinen tehtävä järjestelmän palveluja määriteltäessä. Käyttäjien löytämiseksi voidaan esittää kysymykset:

Käyttäjien tunnistaminen on ensimmäinen tehtävä järjestelmän palveluja määriteltäessä. Käyttäjien löytämiseksi voidaan esittää kysymykset: 1 Käyttötapausmalli Ohjelmisto tarjoaa käyttäjilleen palveluita, jotka perustuvat järjestelmän tietosisältöön. Ohjelmiston toiminta voidaan kuvata määrittelemällä millaisia palveluita ohjelmisto tarjoaa.

Lisätiedot

Määrittelyvaihe. Projektinhallinta

Määrittelyvaihe. Projektinhallinta Määrittelyvaihe Projektinhallinta testaus määrittely suunnittelu ohjelmointi käyttöönotto, testaus tuotteenhallinta laadunvarmistus dokumentointi vaatimustenhallinta Määrittely Määrittely, eli kansanomaisesti

Lisätiedot

Ohjelmistojen vaatimusmäärittely Helsingin yliopisto, TKTL, s2013. Harri Laine 1. Tietovuokaaviot (data flow diagrams)

Ohjelmistojen vaatimusmäärittely Helsingin yliopisto, TKTL, s2013. Harri Laine 1. Tietovuokaaviot (data flow diagrams) Ohjelmistojen vaatimusmäärittely syksy 2013/5b Vaatimusten spesifiointi ja dokumentointi DeMarco & Yourdon 1979, Gane & Sarson 1979 Kuvauksen sisältö toiminnan hierarkkinen osiinjako tiedon kulku toimintojen

Lisätiedot

Analyysi, staattinen mallintaminen, kohdealueen malli ja luokkakaavio

Analyysi, staattinen mallintaminen, kohdealueen malli ja luokkakaavio Analyysi, staattinen mallintaminen, kohdealueen malli ja luokkakaavio Analyysi Tarkentaa ja jäsentää vaatimusmäärittelyä, vastaa kysymykseen MITÄ järjestelmän tulisi tehdä. Suoritetaan seuraavia tehtäviä:

Lisätiedot

Luento 3 Tietokannan tietosisällön suunnittelu

Luento 3 Tietokannan tietosisällön suunnittelu HAAGA-HELIA / Heti-09 1 (17) Luento 3 Tietokannan tietosisällön suunnittelu Tietojärjestelmän suunnitteluprosessi... 2 Tietokannan suunnittelun tavoitteet... 3 Tietokannan suunnitteluprosessi... 4 Käsitteellinen

Lisätiedot

Olioperustaisuus (object oriented)

Olioperustaisuus (object oriented) DO NOT PRINT THIS DOCUMENT Olioperustainen ohjelmistokehitys Olioperustaisuus (object oriented) järjestelmä (system) muodostuu joukosta olioita (object), jotka yhteistyössä toimien tuottavat järjestelmän

Lisätiedot

Unified Modeling Language

Unified Modeling Language Unified Modeling Language Confuse 25.11.2001 Tila Versio: 1.0 Vaihe: T1 Jakelu: Julkinen Luontipäivä: 15.11.2001 Antti Haapakoski Muutettu viimeksi: 25.11.2001 Antti Haapakoski Sisältö 1 Yleistä 1 2 Mallinnuksesta

Lisätiedot

Toimintokaavio. UML-Toimontokaavio 1

Toimintokaavio. UML-Toimontokaavio 1 Toimintokaavio - Toimintokaaviot (octivity diagrams) kuvaavat toimintoja ja niiden seurauksia. - Toimintokaavio on tilakaavion muunnos, toimintojen ja niiden tulosten kuvaamisen olioiden tilamuutoksina.

Lisätiedot

Lindab eshop käyttöohjeet

Lindab eshop käyttöohjeet Lindab eshop käyttöohjeet A good thinking company Sisältö lindab we simplify construction Sivut 3-10: Kirjautuminen eshoppiin ja tilauksen teko Sivut 11-14: Tilausrivien pikasyöttö Sivut 15-21: Asiakkaan

Lisätiedot

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto Sisäänkirjaus Uloskirjaus Yritystieto Kustannusarvio PartSmart Siirrä PartSmart tiedosto Näytä PartSmart ostoslistat Lataa PartSmartHinnasto Tuotteet Lisävarusteet SNOW ATV PWC Öljytuotteet Öljyt, Snow

Lisätiedot

Palvelukuvaus Vaihtotilaus Versio: 1.0 9.4.2015

Palvelukuvaus Vaihtotilaus Versio: 1.0 9.4.2015 PALVELUKUVAUS 1 (8) Palvelukuvaus Vaihtotilaus Versio: 1.0 PALVELUKUVAUS 2 (8) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vaihtotilaus prosessin osapuolet... 3 3 Vaihtotilauksen tekeminen DNA:lle... 3 4 Vaihtotilauksen

Lisätiedot

Ratkaisut harjoitusviikon 2 tehtäviin

Ratkaisut harjoitusviikon 2 tehtäviin Ratkaisut harjoitusviikon 2 tehtäviin Jarmo Vestola, Tommi Voss, Kari Piukka, Jonne Kohvakka, Perttu Määttä Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Ohjelmistotekniikan menetelmät -kurssi Kevät

Lisätiedot

lindab we simplify construction eshop Käyttöohjeet

lindab we simplify construction eshop Käyttöohjeet eshop Käyttöohjeet www.lindab.fi/eshop Sisältö Sivut 3-10: Kirjautuminen eshoppiin ja tilauksen teko Sivut 11-14: Tilausrivien pikasyöttö Sivut 15-21: Asiakkaan tietoihin liittyvät toiminnot 2 Kirjautuminen

Lisätiedot

UML-kielen formalisointi Object-Z:lla

UML-kielen formalisointi Object-Z:lla UML-kielen formalisointi Object-Z:lla Kalvot ja seminaarityö WWW:ssä: http://users.jyu.fi/~minurmin/opiskelu/form/ UML UML == Unified Modelling Language. OMG:n standardoima kieli ohjelmistojärjestelmien,

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikan menetelmät, luokkamallin laatiminen

Ohjelmistotekniikan menetelmät, luokkamallin laatiminen 582101 - Ohjelmistotekniikan menetelmät, luokkamallin laatiminen 1 Lähestymistapoja Kokonaisvaltainen lähestymistapa (top-down) etsitään kerralla koko kohdealuetta kuvaavaa mallia hankalaa, jos kohdealue

Lisätiedot

3a. Projektin hallinta (lisäys lukuun 3)

3a. Projektin hallinta (lisäys lukuun 3) 3a. Projektin hallinta (lisäys lukuun 3) Tehokas projektin hallinta keskittyy kolmeen osaalueeseen: henkilökuntaan, tehtävään ja prosessiin. Henkilökunta: on yrityksen tärkein voimavara, oikea henkilö

Lisätiedot

Postisen mediatilan ostaminen Kontakti-palvelussa

Postisen mediatilan ostaminen Kontakti-palvelussa Postisen mediatilan ostaminen Kontakti-palvelussa 1 Sisältö Kontaktiin kirjautuminen ja asiointitunnukset Postinen Kontaktissa, ohjeet ja chat Roolit Postisen tilauskanavassa Tilauspolku: Tilaajan tiedot

Lisätiedot

Analyysi, staattinen mallintaminen, kohdealueen malli ja luokkakaavio

Analyysi, staattinen mallintaminen, kohdealueen malli ja luokkakaavio Analyysi, staattinen mallintaminen, kohdealueen malli ja luokkakaavio Analyysi Tarkentaa ja jäsentää vaatimusmäärittelyä, vastaa kysymykseen MITÄ järjestelmän tulisi tehdä. Suoritetaan seuraavia tehtäviä:

Lisätiedot

Olioiden yhteistyön mallintaminen

Olioiden yhteistyön mallintaminen Olioiden yhteistyön mallintaminen Luokkakaaviosta käy hyvin esille ohjelman rakenne minkälaisia luokkia on olemassa miten luokat liittyvät toisiinsa Entä ohjelman toiminta? Luokkakaaviossa voi olla metodien

Lisätiedot

UML ja luokkien väliset suhteet

UML ja luokkien väliset suhteet UML ja luokkien väliset suhteet -Luokan kuvaaminen UML-tekniikalla -Yhteyssuhde ja koostumussuhde 1 Luokan kuvaaminen UML-tekniikalla : Luokka - attribuutti1 : tietotyyppi # attribuutti2 : tietotyyppi

Lisätiedot

eshop manuaali Atea Finland Oy 26.2.2015

eshop manuaali Atea Finland Oy 26.2.2015 2015 eshop manuaali Atea Finland Oy 26.2.2015 1 Sisältö 1.Yleistä... 2 2. Valikot... 2 2.1 Ylävalikko... 2 2.1.1. Omat sivut... 2 2.1.2. Asiakaspalvelu... 2 2.1.3. Lisenssit... 3 2.1.5. Ylläpito... 3 2.1.6.

Lisätiedot

Supply Chain Module 1

Supply Chain Module 1 2.5.2016 Supply Chain Module 1 1. Määritelmä 2. Kuinka vähittäiskaupan ketju toimii? 3. Mitä toimenpiteitä teet kaupassa? 3.1. Perusvarastonvalvonta/ Check-in ja Check-out toiminnot (Vastaanotto ja Palautukset)

Lisätiedot

VH5, JOTU, MagicDraw:n käyttö

VH5, JOTU, MagicDraw:n käyttö VH5, JOTU, MagicDraw:n käyttö 1. Käynnistä MagicDraw (versio 18.2) 2. Valitse Manage Projects-kohdasta Create New Project toiminto. Oletusarvona on UML Project, saa olla. Täytä nimi (Name) ja tallennuspaikka

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Inteno DG201R1 / EG500(R1) modeemi - päivitysohje

Inteno DG201R1 / EG500(R1) modeemi - päivitysohje 1 (11) Inteno DG201R1 / EG500(R1) modeemi - päivitysohje Tätä ohjetta tai sen osaa ei saa kopioida tai välittää missään muodossa ilman DNA Oy:n kirjallista suostumusta. Tavaramerkit ja Inteno ovat Inteno

Lisätiedot

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi!

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! HK Shop on HKSCAN FINLANDin reaaliaikainen tilausjärjestelmä, missä voit mm. tutkia tuotetietoja ja -valikoimaa, tehdä tilauksia, saada tilaushetken tuotesaatavuustiedon

Lisätiedot

Ohjelmistotuotanto, s /3/2003

Ohjelmistotuotanto, s /3/2003 Ohjelmistotuotanto Määrittelytekniikat 1 Sidosryhmät (ulkopuoliset tahot) ihmiset (käyttäjät), organisaatiot, toiset järjestelmät ulkopuolella, mutta tekemisissä kehitettävän ohjelmiston kanssa Sidosryhmien

Lisätiedot

Ohjelmistotuotanto, kuvaustekniikat Syksy Kuvaustekniikat. Miksi kuvaustekniikoita? Abstraktiotasot. Abstrahointi UML

Ohjelmistotuotanto, kuvaustekniikat Syksy Kuvaustekniikat. Miksi kuvaustekniikoita? Abstraktiotasot. Abstrahointi UML 5. Kuvaustekniikat Miksi kuvaustekniikoita? Tämä luku perustuu Sommervillen lisäksi seuraaviin kirjoihin: Martin Fowler, UML Distilled - Second Edition. Addison-Wesley, 2000. Roger S. Pressman, Software

Lisätiedot

Ohje Tutkintopalveluun rekisteröitymiseen. Osaamispalvelut

Ohje Tutkintopalveluun rekisteröitymiseen. Osaamispalvelut Ohje Tutkintopalveluun rekisteröitymiseen Osaamispalvelut 1.2.2008 2 (9) Ohje tutkinnon suorittajan rekisteröitymiseen Tutkintopalveluun TIEKEn tutkintoja hallinnoidaan Tutkintopalvelussa, jonka osoite

Lisätiedot

UML - unified modeling language - use cases

UML - unified modeling language - use cases UML - unified modeling language - use cases Käyttötapausmalli (use case model) kuvaus järjestelmän käytöstä. Käyttötapaus (use case) hyödyllinen toiminnallinen kokonaisuus - tehtäväkokonaisuus tuottaa

Lisätiedot

Paikkatiedon mallinnus Dokumentoinnin ymmärtäminen. Lassi Lehto

Paikkatiedon mallinnus Dokumentoinnin ymmärtäminen. Lassi Lehto Paikkatiedon mallinnus Dokumentoinnin ymmärtäminen Lassi Lehto INSPIRE-seminaari 23.08.2012 Sisältö Tietotuoteselosteen rakenne (ISO 19131) Unified Modeling Language (UML) Luokkakaaviotekniikan perusteet

Lisätiedot

Laihian Luja Jomanet ohjeet - versio 1.0, päivitetty

Laihian Luja Jomanet ohjeet - versio 1.0, päivitetty Laihian Luja Jomanet ohjeet - versio 1.0, päivitetty 9.4.2016 Sisäänkirjautuminen (www.joma-sport.net) Valitse haluamasi kieli (Englanti varmaan suosituin..) User kohtaan käyttäjätunnus, salasana kohtaan

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje ARFM- hankkeessa jatkokehitetylle SoftGIS-työkalulle Dokumentti sisältää ohjeistuksen osallistavan suunnittelun työkalun käyttöön. Työkalu on käytettävissä

Lisätiedot

TIE-20200 Samuel Lahtinen. Lyhyt UML-opas. UML -pikaesittely

TIE-20200 Samuel Lahtinen. Lyhyt UML-opas. UML -pikaesittely Lyhyt UML-opas UML -pikaesittely UML, Unified Modeling Language Standardoitu, yleiskäyttöinen mallinnuskieli, jota ylläpitää/hallitsee (Object Management Group) OMG Historiaa: 90-luvulla oli paljon kilpailevia

Lisätiedot

KILVET...2 ATJ Aloitussivu...2 Päävalikko...3 Kilpisarjatilausten haku...4 Kilpisarjatilaukset...5 Kilpisarjatilaus...6 Kilpisarjatilauksen

KILVET...2 ATJ Aloitussivu...2 Päävalikko...3 Kilpisarjatilausten haku...4 Kilpisarjatilaukset...5 Kilpisarjatilaus...6 Kilpisarjatilauksen KILVET...2 ATJ Aloitussivu...2 Päävalikko...3 Kilpisarjatilausten haku...4 Kilpisarjatilaukset...5 Kilpisarjatilaus...6 Kilpisarjatilauksen vastaanotto...7 Kilpien hallinnointi valikko...8 Kilpivarastojen

Lisätiedot

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7)

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) LIEKSAN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Kaupunginhallitus hyväksynyt

Lisätiedot

CODEONLINE. Monni Oo- ja Java-harjoituksia. Version 1.0

CODEONLINE. Monni Oo- ja Java-harjoituksia. Version 1.0 CODEONLINE Monni Oo- ja Java-harjoituksia Version 1.0 Revision History Date Version Description Author 25.10.2000 1.0 Initial version Juha Johansson Inspection History Date Version Inspectors Approved

Lisätiedot

2 Konekieli, aliohjelmat, keskeytykset

2 Konekieli, aliohjelmat, keskeytykset ITK145 Käyttöjärjestelmät, kesä 2005 Tenttitärppejä Tässä on lueteltu suurin piirtein kaikki vuosina 2003-2005 kurssin tenteissä kysytyt kysymykset, ja mukana on myös muutama uusi. Jokaisessa kysymyksessä

Lisätiedot

Sarjamuotoisten paikkatietotuotteiden lataaminen: 1. Siirrä tuote ensin kartalle Kartalle-painikkeella ja valitse haluamasi alue kartalta

Sarjamuotoisten paikkatietotuotteiden lataaminen: 1. Siirrä tuote ensin kartalle Kartalle-painikkeella ja valitse haluamasi alue kartalta Käyttöohje 1 (14) PAIKKATIETOTUOTTEET Hae paikkatietotuote Siirrä tuote kartalle Lataus ja Rajapinta Osto Paikkatietotuotteet ovat koordinaatteihin sidottuja digitaalisesti jaettavia erityyppisiä havainto-

Lisätiedot

Formaalit menetelmät: Kirjaston formalisointi Z-kuvauskielellä

Formaalit menetelmät: Kirjaston formalisointi Z-kuvauskielellä Formaalit menetelmät: Kirjaston formalisointi Z-kuvauskielellä 7.5.2002 Annemari Auvinen Anu Niemi Sisällysluettelo 1 Perustana olevat käyttötapaukset... 1 1.1 Käyttäjäryhmät... 1 1.2 Järjestelmään sisäänkirjautuminen...

Lisätiedot

Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille

Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille Päivitetty 18.11.2011 1(8) Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace-kauppialle Maksuturva-palvelun käyttö on tehty sinulle mahdollisimman

Lisätiedot

UML metamallina. Seminaariesitelmä Minna Majuri HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

UML metamallina. Seminaariesitelmä Minna Majuri HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Seminaariesitelmä 26.9.2000 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Sisällys 1 Johdanto 1 2 UML:n perusteet 2 2.1 Kaaviot 2 2.1.1 Yleiskäsitteet ja käyttötapauskaavio 2 2.1.2 Luokkakaavio 3

Lisätiedot

KÄYTTÖTAPAUS- KUVAUKSET

KÄYTTÖTAPAUS- KUVAUKSET KÄYTTÖTAPAUS- KUVAUKSET Asiakas Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Hankintatoimisto Porrassalmenkatu 35-37 50100 Mikkeli SUOMI SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto 1 1.1 Selitteet... 1 2 Käyttötapaus: Päiväkirurgia

Lisätiedot

Anvia Oyj. Kapasiteettituotteet - hinnasto

Anvia Oyj. Kapasiteettituotteet - hinnasto 1(6) Teleoperaattorihinnasto Anvia Oyj Kapasiteettituotteet - hinnasto Voimassa 1.2.2014 alkaen toistaiseksi 2(6) SISÄLLYSLUETTELO KAPASITEETTITUOTEHINNASTO... 3 1. SIIRTOVERKON YHTEYDET (TUOTERYHMÄ 4623)...

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

KauppiasExtranet -käyttöohje verkkokaupalle

KauppiasExtranet -käyttöohje verkkokaupalle KauppiasExtranet -käyttöohje verkkokaupalle Versio 1.4 Syyskuu 2010 KauppiasExtranet 2(16) Sisältö 1 Yleistä KauppiasExtranet:sta... 3 2 KauppiasExtranetin toiminnallisuus... 3 2.1 Kirjautuminen... 3 2.2

Lisätiedot

Opetuksen suunnittelu

Opetuksen suunnittelu Asio-Tilavarausohjelmisto/ Opetuksen suunnittelu Opetuksen suunnittelu Suljettujen aikojen määritys Kiinteiden opetusaikojen määritys Opetuperiodit Kaikissa vaiheissa tilanteen mukainen yhteys opiskelijahallinto-ohjelmistoon

Lisätiedot

Noutotilauksen tekeminen Pacsoft Online -palvelussa

Noutotilauksen tekeminen Pacsoft Online -palvelussa Noutotilauksen tekeminen Pacsoft Online -palvelussa Pacsoft Online -palvelussa voit luoda ja tulostaa kuljetusasiakirjat, tehdä noutotilauksen, seurata lähetyksen kulkua ja lähettää vastaanottajalle ilmoituksen

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikan menetelmät, toteutuksesta ja testauksesta

Ohjelmistotekniikan menetelmät, toteutuksesta ja testauksesta 582101 - Ohjelmistotekniikan menetelmät, toteutuksesta ja testauksesta 1 Toteutuksesta ja testauksesta Suunnitteluprosessista Tarkan tason luokkasuunnittelu Siirtyminen UML-kaavioista Java-toteutukseen

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje InnoGIS- hankkeen aikana kehitetylle pilottiversiolle Dokumentti sisältää pilottiversiona toimivan kyselyn laatimiseen ja vastaamiseen liittyvän ohjeistuksen.

Lisätiedot

Tämän lisäksi listataan ranskalaisin viivoin järjestelmän tarjoama toiminnallisuus:

Tämän lisäksi listataan ranskalaisin viivoin järjestelmän tarjoama toiminnallisuus: Dokumentaatio, osa 1 Tehtävämäärittely Kirjoitetaan lyhyt kuvaus toteutettavasta ohjelmasta. Kuvaus tarkentuu myöhemmin, aluksi dokumentoidaan vain ideat, joiden pohjalta työtä lähdetään tekemään. Kuvaus

Lisätiedot

Suunnitteluvaihe prosessissa

Suunnitteluvaihe prosessissa Suunnittelu Suunnitteluvaihe prosessissa Silta analyysin ja toteutuksen välillä (raja usein hämärä kumpaankin suuntaan) Asteittain tarkentuva Analyysi -Korkea abstraktiotaso -Sovellusläheiset käsitteet

Lisätiedot

Tilan luonnehdinta (yksi tapa)

Tilan luonnehdinta (yksi tapa) Olion tilat Tila on olion attribuuttien ja linkkien arvoyhdistelmä, jolla on oma merkityksensä. Ryhmittely eri tiloiksi tapahtuu saapuvien tapahtumien vaatimien toimenpiteiden mukaan. Puheluesimerkistä

Lisätiedot

Action Request System

Action Request System Action Request System Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 25.10.2000 Action Request System (ARS) Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet

Lisätiedot

Timanttiset-verkkokauppa, ohje

Timanttiset-verkkokauppa, ohje Timanttiset-verkkokauppa, ohje Sisältö 1. Tuotteen ostaminen (kuluttaja)... 2 2. Osuuskunnan rooli tilausprosessissa... 6 3. Kauppiaan rooli tilausprosessissa... 7 Verkkokauppalähetteen ja -laskutuksen

Lisätiedot

ServiceOnLine käyttöopas G:\SOL DOKUMENTATION\Klart och Skickat\SERVICEONLINE\ServiceOnLine manual.doc. ServiceOnLine.

ServiceOnLine käyttöopas G:\SOL DOKUMENTATION\Klart och Skickat\SERVICEONLINE\ServiceOnLine manual.doc. ServiceOnLine. G:\SOL DOKUMENTATION\Klart och Skickat\SERVICEONLINE\ServiceOnLine manual.doc ServiceOnLine Sivu 1 Sisällysluettelo 1. ServiceOnLine käynnistys ja kirjautuminen... 3 2. Henkilöstö... 4 2.1 Etsi henkilöstö...

Lisätiedot

OODI OPTIMA TIEDONSIIRTO- OHJE OPETTAJILLE

OODI OPTIMA TIEDONSIIRTO- OHJE OPETTAJILLE OODI OPTIMA TIEDONSIIRTO- OHJE OPETTAJILLE 29.2.2012 Tiedonsiirto mahdollistaa opiskelijaryhmän siirtämisen oodista optimaan. Optimaan siirtyy opiskelijaryhmä, joka liitetään Optimassa työtilaan. Tiedonsiirtotoiminnallisuus

Lisätiedot

Oy Keittiökaveri Ab / Varainhankintasopimus. 1. Osapuolet. Oy Keittiökaveri Ab. Y tunnus: 2402398 7. Osoite: PL 10, 00331 Helsinki

Oy Keittiökaveri Ab / Varainhankintasopimus. 1. Osapuolet. Oy Keittiökaveri Ab. Y tunnus: 2402398 7. Osoite: PL 10, 00331 Helsinki OyKeittiökaveriAb/Varainhankintasopimus 1.Osapuolet OyKeittiökaveriAb Y tunnus:2402398 7 Osoite:PL10,00331Helsinki Puhelin:0207862060 ja Yhteisö Y tunnus Osoitejapostinumero PankkitilinumeroIBAN muodossa

Lisätiedot

Relaatiotietokantojen perusteista. Harri Laine Helsingin yliopisto

Relaatiotietokantojen perusteista. Harri Laine Helsingin yliopisto Harri Laine Helsingin yliopisto Suosion syy? Yksinkertaisuus vähän käsitteitä helppo hahmottaa Selkeä matemaattinen perusta ei tulkintaongelmia kuten esim. UML:ssä teoria käytäntö kaavio: R(A 1 :D 1, A

Lisätiedot

Osto- ja myyntiprosessi

Osto- ja myyntiprosessi Osto- ja myyntiprosessi Microsoft Dynamics NAV 1 Harjoitus käy läpi oston ja myynnin perusprosessit Maalitölkit ostetaan ja myydään sellaisenaan eteenpäin = jälleenmyynti Viedään prosessit läpi NAVilla

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

Testaussuunnitelma Labra

Testaussuunnitelma Labra Testaussuunnitelma Labra Helsinki 25.8.2008 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 1 Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9+1op) Projektiryhmä Anssi Kapanen,

Lisätiedot

Testaussuunnitelma PULSU. Syksy 2008 Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Testaussuunnitelma PULSU. Syksy 2008 Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Testaussuunnitelma PULSU Syksy 2008 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9 op) Projektiryhmä Heikki Manninen Noora Joensuu

Lisätiedot

Luo lähetys UNIFAUN

Luo lähetys UNIFAUN Luo lähetys UNIFAUN WWW.UNIFAUN.COM 8. ELOKUUTA 2016 Sisällysluettelo 1 Luo lähetys... 3 1.1 Osoitteet ja kuljetuspalvelu... 3 1.2 Lähetyksen tiedot ja lisäpalvelut... 4 1.3 Tulostus... 6 LUO LÄHETYS 2

Lisätiedot

Käyttöohje. Ohje toimittajalle excel-tuoteluettelon toimittamiseen. Valtiokonttori. Versio 1.2. Basware Buyer Catman

Käyttöohje. Ohje toimittajalle excel-tuoteluettelon toimittamiseen. Valtiokonttori. Versio 1.2. Basware Buyer Catman Käyttöohje Ohje toimittajalle excel-tuoteluettelon toimittamiseen Valtiokonttori Versio 1.2 Basware Buyer Catman Sisältö 1 Yleistä... 3 2 Tuoteluettelo excel... 4 2.1 Asiakkaan ja toimittajan tunnisteet...

Lisätiedot

HELIA 1 (8) Outi Virkki Tietokantasuunnittelu

HELIA 1 (8) Outi Virkki Tietokantasuunnittelu HELIA 1 (8) Luento 1 Johdatusta tietokannan suunnitteluun... 2 Tietokantasuunnittelu?... 2 Tietokanta?... 2 Tieto?... 2 Tietokantasuunnittelun tavoite, v.1... 2 Luotettavuus?... 3 Tietokantasuunnittelun

Lisätiedot

Javan perusteita. Janne Käki

Javan perusteita. Janne Käki Javan perusteita Janne Käki 20.9.2006 Muutama perusasia Tietokone tekee juuri (ja vain) sen, mitä käsketään. Tietokone ymmärtää vain syntaksia (sanojen kirjoitusasua), ei semantiikkaa (sanojen merkitystä).

Lisätiedot

Ohjelmistotuotanto, s

Ohjelmistotuotanto, s Ohjelmistotuotanto Määrittelytekniikat 1 Sidosryhmät (ulkopuoliset tahot) ihmiset, organisaatiot, toiset järjestelmät ulkopuolella, mutta tekemisissä kehitettävän ohjelmiston kanssa Liittymät tiedot tai

Lisätiedot

Luokat ja oliot. Ville Sundberg

Luokat ja oliot. Ville Sundberg Luokat ja oliot Ville Sundberg 12.9.2007 Maailma on täynnä olioita Myös tietokoneohjelmat koostuvat olioista Σ Ο ω Μ ς υ φ Ϊ Φ Θ ψ Љ Є Ύ χ Й Mikä on olio? Tietokoneohjelman rakennuspalikka Oliolla on kaksi

Lisätiedot