HAAGA-HELIA Käyttötapaukset 1 Tietojenkäsittely Tietosysteemin määritys. Käyttötapaukset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAAGA-HELIA Käyttötapaukset 1 Tietojenkäsittely Tietosysteemin määritys. Käyttötapaukset"

Transkriptio

1 HAAGA-HELIA Käyttötapaukset 1 Käyttötapaukset 1. Käyttötapausmalli 2. Käyttötapaus (Use Case) 3. Toimija (Actor) 4. Käyttötapausmallin sisältö ja rakenne 5. Käyttötapausmalli vs. luokkamalli 6. Käyttötapausmalli vs. vuorovaikutusmalli 7. Käyttötapauskaavio - Use Case Diagram 8. Käyttötapauskaavion termit 9. Käyttötapauskaavion sisältö 10. Käyttötapausten väliset riippuvuudet 11. Esimerkki käyttötapauskaaviosta 12. Inclution use case - sisältyvä käyttötapaus 13. Extension use case - laajentava käyttötapaus 14. Käyttötapauksen tietotarpeet näyttöhahmotelmana 15. Käyttötapauksen näyttörakennekaavio 16. Käyttötapauksen kuvaaminen määritysvaiheessa 17. Käyttötapauksen kuvaaminen toteutusvaiheessa 18. Skenaario ja viestiyhteyskaaviokaavio 19. Käyttötapaus - käyttötilanne - tapahtumasarja 20. Tilausten käsittely - käyttötilanne viestiyhteyskaaviona 21. Esimerkki: On-line tietosysteemin ympäristökaavio (käyttätapauskartta)

2 HAAGA-HELIA Käyttötapaukset 2 1. Käyttötapausmalli Käyttötapausmalli muodostuu tietosysteemin käyttötapauksista ja toimijoista ja ilmaisee miten toimijat käyttävät järjestelmää. Käyttötapaus on linkki liiketoimintamallin ja kohdemallin välillä. BUSINESS AREA Business Model Class Model Use Case Model liiketoiminnan prosessit liiketoiminnan kohteet tk-tehtävät ja niiden tietotarpeet

3 HAAGA-HELIA Käyttötapaukset 3 2. Käyttötapaus (Use Case) käyttötapauksilla (use cases) ilmaistaan systeemitasolla järjestelmän palvelut (functional requirements) käyttötapaukset kuvaavat tietosysteemin toiminnallisuutta ilmaisten systeemin ulkopuoliset vuorovaikutukseen osallistujat eli toimijat (actors) käyttötapauksen nimen tulee ilmaista mitä järjestelmä tekee, kuvata siis toimintaa käyttötapaus koostuu peräkkäisten tapahtumien sarjoista (a set of sequences of actions) ja näiden muunnelmista, joilla tietosysteemi kommunikoi ulkopuolisen toimijan ja sisäisten abstraktioittensa kanssa yksi tapahtumasarja edustaa käyttötapauksen käyttötilannetta; käyttötilanne on käyttötapauksen ilmentymä käyttötapaus on luokittelija (classifier), sillä on attribuutit ja operaatiot ja suhteet muihin luokkittelijoihin. Siksi käyttötapauksen nimi kirjoitetaan isolla alkukirjaimella (UML).

4 HAAGA-HELIA Käyttötapaukset 4 3. Toimija (Actor) toimija kommunikoi systeemin kanssa käyttötapausten kautta ja osallistuu käyttötapauksen suorittamaan palveluun jokainen käyttötapaus kommunikoi jonkun toimijan kanssa toimija voi olla ihminen, atk-systeemi, toinen osasysteemi tms

5 HAAGA-HELIA Käyttötapaukset 5 4. Käyttötapausmallin sisältö ja rakenne Käyttötapauskaaviot käyttötapausmalli muodostuu asteittain tarkentuvista käyttötapauskaavioista ylimmän tason käyttötapauskaavio kuvaa tietojärjestelmän tarjoamat palvelut ja niihin osallistuvat toimijat (käyttötapauskartta) seuraavat tasot tarkentavat käyttötapaukset osakäyttötapauksiksi ja kuvaavat näiden väliset suhteet (riippuvuuskaaviot) Käyttötapausten kuvaukset käyttötapausten sanalliset kuvaukset sisältävät käyttötapauksen käyttötilanteet ja niiden kuvaukset eli tapahtumien kulku, muunnelmat ja poikkeustilanteet Näyttö- ja raporttimallit käyttötapausten näyttörakennekaaviot näyttö- ja raporttimallit

6 HAAGA-HELIA Käyttötapaukset 6 5. Käyttötapausmalli vs. luokkamalli Käyttötapausmalli tarjoaa ulkoisen näkymän järjestelmään. Se esittää mitä palveluja järjestelmä tarjoaa ja miten palveluja käytetään (skenaariot). Järjestelmän luokkamalli kuvaa määritystasolla järjestelmän sisältöä, tarvittavia liiketoiminnan kohteita ja niiden tietojenkäsittelyä. Käyttötapauksen tietyn käyttötilanteen tietotarpeen aikaansaamiseksi tarvitaan määrätty joukko luokkamallin olioita.

7 HAAGA-HELIA Käyttötapaukset 7 6. Käyttötapausmalli vs. vuorovaikutusmalli Vuorovaikutuskaaviot kuvaavat käyttötilannekohtaisen tietotarpeen ja tietojen saantipolut tapahtumien ja toimenpiteiden ketjuna sekä tarvittavaan yhteistyöhön osallistuvat liiketoiminnan kohteet. Vuorovaikutuskaavioita ovat yhteistyökaavio (collaboration diagram) viestiyhteyskaavio (sequence diagram). Yhteistyökaaviossa näkyvät tietotarpeet, tiedon saantipolut, tiedon käsittely ja yhteistyöhön osallistujat ja niiden väliset riippuvuudet. Viestiyhteyskaaviossa näkyvät tiedon saantipolut ja yhteistyöhön osallistujat. Käyttötapauksen käyttötilanteen edellyttämä tapahtumasarja kuvataan tekstimuotoisesti skenaariona: toimijan ja käyttötapauksen välisenä vuoropuheluna kaikkien yhtiestyöhön osallistuvien välisenä dialogina (sequence diagram = viestiyhteyskaavio, tapahtumasarjakaavio)

8 HAAGA-HELIA Käyttötapaukset 8 7. Käyttötapauskaavio - Use Case Diagram Tässä ylimmän tason käyttötapauskaavio ts.käyttötapauskartta Järjestelmän tarjoamat palvelut Telephone Telephone Check status Check status Salesperson Salesperson Customer Place order Customer Place order Fill orders Shipping Clerk Shipping Clerk Fill orders Establish credit <<actor>> Supervisor Supervisor Establish credit (UML Reference manual)

9 HAAGA-HELIA Käyttötapaukset 9 8. Käyttötapauskaavion termit use case käyttötapaus actor toimija communication association kommunikointiassosiaatio system boundary systeemin raamit generalization yleistäminen, luokittelu dependency riippuvuus extend laajentuu include sisältää extension use case laajentava käyttötapaus inclusion use case sisältyvä käyttötapaus extension point laajennuskohta scenario skenaario

10 HAAGA-HELIA Käyttötapaukset Käyttötapauskaavion sisältö toimijoiden välisiä suhteita toimijoiden ja käyttötapausten välisiä suhteita käyttötapausten välisiä suhteita Tilauksen käsittely <<extend>> Tuoteluettelon selaus Myyntisihteeri <<include>> Tilattavan tuotteen käsittely Myyntipäällikkö

11 HAAGA-HELIA Käyttötapaukset Käyttötapausten väliset riippuvuudet (UML reference guide, kuva 5-1) Suhde Toiminta Esitystapa assosiaatio kommunikointipolku toimijan ja käyttötapauksen välillä laajentuu peruskäyttötapauksen toimintaa laajennetaan toisen käyttötapauksen tai sen osan toiminnalla; peruskäyttötapauksen ilmentymä suorittaa laajentavan toiminnan; laajentuminen voi olla ehdollista tai pakollista <<extend>> yleistäminen käyttötapauksen ja sen tarkennoksen välinen luokitteleva suhde kuten luokkahierarkia; tarkentava käyttötapaus perii yleisemmän käyttötapauksen piirteet ja lisää siihen omia piirteitä; käyttötapauksen suorituksen aikana tarkennos korvaa yleisemmän käyttötapauksen sisältää peruskäyttötapaukseen kiinteästi kuuluva osakäyttötapaus, joka suorittaa tietyn peruskäyttötapaukseen sisältyvän toiminnon; osakäyttötapauksen toiminnasta huolehtii oma ilmentymä <<include>>

12 HAAGA-HELIA Käyttötapaukset Esimerkki käyttötapauskaaviosta peruskäyttötapaus osakäyttötapaukset Tilausten käsittely -käyttötapaus dependency toimija assosiaatio base use case Tilauksen käsittely <<extend>> valitse tuote Tuoteluettelon selaus extension use case myyntisihteeri <<include>> <<include>> <<include>> Maksu käsittely generalization Tilattavan tuotteen käsittely myyntipäällikkö Asiakastietojen käsittely inclution use cases Käteismaksun käsittely Luoton käsittely child use case Osoita kaaviossa peruskäyttötapaus aina selvästi yhdistämällä toimija siihen. Osakäyttötapausten ja toimijoiden välistä kommunikointia älä merkitse näkyviin, mutta muista, että se on aina olemassa.

13 HAAGA-HELIA Käyttötapaukset Inclution use case - sisältyvä käyttötapaus sisältyvä käyttötapaus ei koskaan toimi "stand alone" käyttötapauksena, se on aina osa jotain muuta käyttötapausta analogisesti vastaa osaa koostumussuhteessa ja koostumukseen sisältyvää delekointia / perinteistä yleismodulia sisältää tietyn samankaltaisen useassa eri käyttötapauksessa toistuvan tieto-toiminto kokonaisuuden käyttötapauksen suoritus siirtyy peruskäyttötapauksesta osakäyttötapaukseen ja "palaa takaisin" (client-server); perus- ja osakäyttötapauksilla on omat ilmentymät toteuttajina attribuutit ja tulokset välittyvät siirtymävaiheessa sisältyvän käyttötapauksen attribuuttien arvot eivät ole kutsuvan pääkäyttötapauksen saatavilla ao. käyttötapauksen toiminnan päätyttyä inclution use case on "black box" komponentti

14 HAAGA-HELIA Käyttötapaukset Extension use case - laajentava käyttötapaus sen toiminnoilla voidaan tietyissä tilanteissa ja ehdoilla laajentaa peruskäyttötapauksen toimintaa, joka yleensä on ehdollista peruskäyttötapauksen toimintaa, mutta voi myös olla pakollista kun peruskäyttötapauksen kuuluu jokin ehdollinen toiminta, käytetään laajentavaa käyttötapausta laajentavan käyttötapauksen toiminta on segmentoitu ja näitä osia peruskäyttötapaus voi käyttää sovitulla tavalla laajentava käyttötapaus ei luo uutta ilmentymää vaan lisää peruskäyttötapauksen ilmentymän toimintaa omilla palveluillaan laajennuksen yhteydessä voidaan käsitellä peruskäyttötapauksen attribuutteja extension use case on "glass box" komponentti laajentava käyttötapaus voi myös toimia "stand alone" käyttötapauksena. Tällöin sen toiminnasta vastaa sen oma ilmentymä eivätkä attribuutit ole muiden ilmentymien käytettävissä

15 HAAGA-HELIA Käyttötapaukset Käyttötapauksen tietotarpeet näyttöhahmotelmana Tilausten käsittely -käyttötapaus Tilauksen käsittely Tilauksen tiedot tilauspäivä toimituspäivä toimitusosoite laskutusosoite yms hae/lisää/muuta/peruuta Tilauksen asiakas as.nro ja nimi hae asiakas Tuotenumero hae tuote valiste tuote Maksutapa käteismaksu luotto Käteismaksun käsittely maksuhehdot valitse/muuta Luoton käsittely asiakkaan luottotiedot maksuehdot hyväksy/muuta Asiakastietojen käsittely Tilattavan tuotteen käsittely asiakkaan kaikki tiedot ja maksuhäiriötiedot lisää/muuta/poista tuotteen tiedot tunnus ja nimi kuvaus hinta varastosaldo tilattava määrä Tuoteluettelon selaus tuotenumero, nimi lisää/muuta/poista valitse tuote

16 HAAGA-HELIA Käyttötapaukset Käyttötapauksen näyttörakennekaavio Tilausten käsittely -käyttötapaus valitse maksutapa <<inclution>> tilauksen tiedot tilauspäivä toimituspäivä toimitusosoite laskutusosoite asiakastiedot tunnus ja nimi maskutapa tuotenumero <<use case>> Tilauksen käsittely <<extention>> valitse tuote <<use case>> Tuoteluettelon selaus tuotteet tunnus nimi hinta selaa tuotteita valitse tuote <<use case>> Käteismaksun käsittely <<use case>> Maksun käsittely maksuehdot << use case>> Luoton käsittely hae tilaus hae asiakas lisää tilaus valitse tuote muuta tilaus hae tuote peruuta tilaus valiste maksutapa hae tuote (valittu) maksuhehdot valitse/muuta asiakkaan luottotiedot maksuehdot hyväksy/muuta <<use case>> Asiakastietojen käsittely asiakkaan tiedot maksuhäiriötiedot hae asiakas lisää muuta poista hae asiakas <<inclution>> <<use case>> Tilattavan tuotteen käsittely tuotteen tiedot tunnus ja nimi kuvaus hinta varastosaldo tilattava määrä hae tuote(valittu) lisää/muuta/poista

17 HAAGA-HELIA Käyttötapaukset Käyttötapauksen kuvaaminen määritysvaiheessa Tiedot ja palvelut tekstinä käyttötapauksen kuvaus ja eri käyttötilanteet muunnelmineen näyttöhahmotelmina Sisäinen toiminta suorasanaisena tekstinä tapahtumasarjana (flow of events) tekstimuodossa (UML:n suositus määritysvaiheessa) ts. toimenpiteet ja niiden järjestys = skenaario Palvelun edellyttämän tietotarpeen saantipolut skenaariona, joka esittää kaikkien osallistujien välisenä dialogina viestiyhteyskaaviona (sequence diagram), joka on vuoropuhelun formaali kuvaustapa UML:ssa Näyttörakenteet luokkina - attribuutit, operaatiot ja stereotyyppitunnus näytön stereotyyppitunnus määritysvaiheessa <<use case>> tai <<view>> riippuvussuhteet muihin näyttöihin

18 HAAGA-HELIA Käyttötapaukset Käyttötapauksen kuvaaminen toteutusvaiheessa käyttötapauksen toteutus on yhteistyö (a collaboration), joka sisältää käyttöliittymäluokat, rajapinnat, yhteistyöluokan ja kohdeluokat sekä näiden suhteet jokainen käyttötilanne toteutetaan omana yhteistyönä (a use case realization = a collaboration) tarvittava vuorovaikutus kuvataan yhteistyökaaviona (collaboration diagram) tai helpommin viestiyhteyskaaviona (sequence diagram) yhteistyöluokan (a collaboration class) sisäinen toiminta kuvataan tilakaaviona

19 HAAGA-HELIA Tietojenkäsittely Käyttötapaukset 19 Tietosysteemin määritys 18 Skenaario ja viestiyhteyskaavio (Rumbaugh at al. OMT) Skenaario Viestiyhteyskaaavio/Tapahtumasarjakaavio (sequence diagram) caller lifts receiver dial tone begins caller dials digit (5) dial tone ends caller dials digit (3) caller dials digit (2).. called phone begins ringing ringing tone appears in calling phone called party answer called phone stops ringing ringing tone disappears in calling phone phones are connected called party hangs up phones are disconnected caller hangs up Caller caller lifts receiver dial tone begins dials (5). dials (4) ringing tone tone stops phones connected Phone line phone rings answers phone ringing stops phones connected Callee jne

20 HAAGA-HELIA Käyttötapaukset 20 Tietojenkäsittely Tietosysteemin määritys 19. Käyttötapaus - käyttötilanne - tapahtumasarja Kuvauskohde Pääkäyttötapaus - ylimmän tason käyttötapaus Kuvaus 1 Tilauksen käsittely Tilauksen käsittely -käyttötapauksella voit lisätä uuden tilauksen perustiedot ja tilaukseen liittyvät tuotteet järjestelmään, päivittää tilauksen tietoja sekä peruuttaa tilauksen. Tilattavat tuotteet voidaan hakea tuotelistasta. Tilauksen käsittelyn yhteydessä käsitellään asiakastietoja (lisätään tai muutetaan). Käyttötapaukseen sisältyvät palvelut 1.1 Tilauksen lisääminen 1.2 Tilaustietojen päivitys 1.3 Tilauksen peruutus Käyttötapauksen käyttötilanne (käyttötapauksen ilmentymä) - käytön perustilanne - muut tilanteet 1.1 Tilauksen lisääminen Perustilanne Lisätään uusi tilaus ja kaikki tilatut tuotteet löytyvät. Jos asiakas on uusi, listään asiakkaan tiedot ennen varsinaisten tilaustietojen käsittelyä. Muut tilanteet Muunnelma1. Lisätään tilaus, mutta asiakas on myyntikiellossa. Toimijan harkinnan mukaan keskeytetään tai jatketaan. Muunnelma 2. Jos tilattavaa tuottetta ei löydy varastosta, ei sitä voi ottaa mukaan tilaukseen. Poikkeus 1 Toimija voi keskeyttää session milloin tahansa ja käynnistää käyttötapauksen uudelleen. Kaikki tehdyt toimepiteet hylätään.

21 HAAGA-HELIA Käyttötapaukset 21 Tietojenkäsittely Tietosysteemin määritys Käyttötilanteen tapahtumien eteneminen 1.1 Tilauksen lisääminen -käyttötilanne Perustilanne Lisätään uusi tilaus ja kaikki tilatut tuotteet löytyvät. Jos asiakas on uusi, lisätään asiakkaan tiedot ennen varsinaisten tilaustietojen käsittelyä. - käynnistyminen - tapahtumat ja niiden eteneminen, muutokset olioihin - päättyminen Käynnistys Käyttötapaus käynnistyy, kun toimija on valinnut tilauksen lisäys toiminnon. Toiminta 1. Toimija syöttää asiakkaan numeron ja pyytää hakemaan asiakkaan tiedot. 2. Järjestelmä tarkistaa, että asiakkaan tiedot löytyvät ja tuo tiedot näytölle. 3. Jos asiakastietoja ei löydy, toimija syöttää uuden asiakkaan tiedot ja antaa lisäys-pyynnön järjestelmälle.. 4. jne. Lopetus Toimija valitseen uuden tilauksen käsittelyn tai paluutoiminnon. - poikkeus- ja virhetilanteet Muunnelma 1 Jos annettu asiakas on myyntikiellossa, järjestelmä antaa virheilmoituksen ja pyytää vahvistamaan tilauksen käsittelyn jatkumisen. Jos toimija hyväksyy jatkamisen, edetään normaaliin tapaan, muussa tapauksessa käsittely keskeytetään ja käyttötapaus käynnistyy uudelleen. Muunnelma 2 Jos tilattavaa tuotetta ei löydy varastosta, järjestelmä antaa ilmoituksen asiasta, eikä tuotetta voi liittää kyseiseen tilaukseen.

22 HAAGA-HELIA Käyttötapaukset Tilausten käsittely / Tilauksen lisäys -käyttötilanne viestiyhteyskaaviona (vain osa) Tietotarpeen näkökulma: Tilauksen lisäys, kun asiakastiedot jo olemassa. Myyntisihteeri <<use case>> :Tilauksen lisäys <<use case>> <<use case>> <<use case>> <<use case>> :Asiakastietojen :Tilattavan tuotteen :Käteismaksun Tuoteluettelon käsittely käsittely käsittely selaus (valitse tuote) hae asiakas (tunnus) hae asiakas (tunnus) asiakkaan tiedot näytölle tilauksen asiakas valitse tuote valintalista ja valinta tuotelista/valinta hae tuote(valittu) hae tuote (valittu tuote) tuoteen tiedot seuraava tuote lisää tuote(määrä) käteismaksu käteismaksu valittu maksuehto lisää uusi tilaus valittu maksuehto

23 HAAGA-HELIA Tietojenkäsittely Käyttötapaukset 23 Tietosysteemin määritys 21. Esimerkki: On-line tilausjärjestelmän ympäristökaavio (käyttötapauskarttana) (UML-kieltä mukaellen álá Jalasoja) Asiakas soittaa myyntisihteerille tilauksensa Myyntitilausjärjestelmä Toimituksen lähettäjä lähettää toimituksen mukana tilausvahvistuksen ja laskun Myyntisihteeri Tilauksen vastaanotto Asiakas <<actor>> Internet Tilauksen toimitus Toimituksen lähettäjä Asiakas <<actor>> Puhelin Tiliöinti ja siirto kirjanpitoon Järjestelmävastaava <<actor>> Kirjanpitosysteemi

UML:n yleiskatsaus. UML:n osat:

UML:n yleiskatsaus. UML:n osat: UML:n yleiskatsaus - voidaan hyödyntää hyvin laajasti. - sopii liiketoimintamallinnukseen, ohjelmistomallinnukseen sen jokaiseen vaiheeseen tai minkä tahansa pysyviä ja muuttuvia ominaisuuksia sisältävän

Lisätiedot

Analyysi, dynaaminen mallintaminen, yhteistoimintakaavio ja sekvenssikaavio

Analyysi, dynaaminen mallintaminen, yhteistoimintakaavio ja sekvenssikaavio Analyysi, dynaaminen mallintaminen, yhteistoimintakaavio ja sekvenssikaavio Analyysi Tarkentaa ja jäsentää vaatimusmäärittelyä, vastaa kysymykseen MITÄ järjestelmän tulisi tehdä. Suoritetaan seuraavia

Lisätiedot

Analyysi, dynaaminen mallintaminen, yhteistoimintakaavio ja sekvenssikaavio

Analyysi, dynaaminen mallintaminen, yhteistoimintakaavio ja sekvenssikaavio Analyysi, dynaaminen mallintaminen, yhteistoimintakaavio ja sekvenssikaavio Analyysi Tarkentaa ja jäsentää vaatimusmäärittelyä, vastaa kysymykseen MITÄ järjestelmän tulisi tehdä. Suoritetaan seuraavia

Lisätiedot

SÄILYTETTÄVIEN TIETOJEN MÄÄRITYS LUOKKAMALLI

SÄILYTETTÄVIEN TIETOJEN MÄÄRITYS LUOKKAMALLI HELIA/Tiko 3.2.2006 Sivu /7 SÄILYTETTÄVIEN TIETOJEN MÄÄRITYS LUOKKAMALLI Taustaa Oliomallinnuksella haetaan järjestelmien Helppoa ylläpidettävyyttä, laajennettavuutta, laatua ja uudelleenkäytettävyyttä

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikan menetelmät, UML

Ohjelmistotekniikan menetelmät, UML 582101 - Ohjelmistotekniikan menetelmät, UML 1 Sisältö DFD- ja sidosryhmäkaavioiden kertaus Oliomallinnus UML:än kaaviotyypit 2 Tietovuokaaviot Data flow diagrams, DFD Historiallisesti käytetyin kuvaustekniikka

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen Olioperustainen ohjelmistomalli Harri Laine 1

Ohjelmistojen mallintaminen Olioperustainen ohjelmistomalli Harri Laine 1 Ohjelmistojen mallintaminen Olioperustainen ohjelmistomalli 4.11.2008 Harri Laine 1 Olioperustainen ohjelmistokehitys Olioperustaisuus (object oriented software development) järjestelmä (system) on olio

Lisätiedot

Käyttötapausten mallintaminen

Käyttötapausten mallintaminen Käyttötapausten mallintaminen Vaatimukset ja testauslähtöisyys, swd4tn001 Anne Valsta 1.3.2011 (ent. 11.2.2011) Sisällysluettelo 1 Käyttötapaukset ohjelmiston vaatimusten määrityksessä... 2 1.1 Käyttötapauskartta...

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen. Luento 2, pe 5.11.

Ohjelmistojen mallintaminen. Luento 2, pe 5.11. Ohjelmistojen mallintaminen Luento 2, pe 5.11. Kertausta Ohjelmistotuotantoprosessin vaiheet: Vaatimusanalyysi- ja määrittely Mitä halutaan? Suunnittelu Miten tehdään? Toteutus Ohjelmointi Testaus Varmistetaan

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen, kesä 2010

Ohjelmistojen mallintaminen, kesä 2010 582104 Ohjelmistojen mallintaminen, kesä 2010 1 Ohjelmistojen mallintaminen Software Modeling Perusopintojen pakollinen opintojakso, 4 op Esitietoina edellytetään oliokäsitteistön tuntemus Ohjelmoinnin

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen, kesä 2009

Ohjelmistojen mallintaminen, kesä 2009 582104 Ohjelmistojen mallintaminen, kesä 2009 1 Ohjelmistojen mallintaminen Software Modeling Perusopintojen pakollinen opintojakso, 4 op Esitietoina edellytetään oliokäsitteistön tuntemus Ohjelmoinnin

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikan menetelmät, käyttötapauksiin perustuva vaatimusmäärittely

Ohjelmistotekniikan menetelmät, käyttötapauksiin perustuva vaatimusmäärittely 582101 - Ohjelmistotekniikan menetelmät, käyttötapauksiin perustuva vaatimusmäärittely 1 Vaatimukset ja käyttötapaukset Vaiheittainen mallintaminen ja abstraktiotasot Järjestelmän rajaaminen sidosryhmäkaaviolla

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen Unified Modeling Language (UML)

Ohjelmistojen mallintaminen Unified Modeling Language (UML) 582104 Ohjelmistojen mallintaminen Unified Modeling Language (UML) 1 Olioperustaisuus Olio toimii mallinnuksen perusyksikkönä eri abstraktiotasoilla Järjestelmän rajaus, suunnittelu, ohjelmointi, suoritus..

Lisätiedot

Luokka- ja oliokaaviot

Luokka- ja oliokaaviot Luokka- ja oliokaaviot - tärkeimmät mallinnuselementit : luokat, oliot ja niiden väliset suhteet - luokat ja oliot mallintavat kuvattavan järjestelmän sisältöä ja niiden väliset suhteet näyttävät, kuinka

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikan menetelmät, kesä 2008

Ohjelmistotekniikan menetelmät, kesä 2008 582101 - Ohjelmistotekniikan menetelmät, kesä 2008 1 Ohjelmistotekniikan menetelmät Methods for Software Engineering Perusopintojen pakollinen opintojakso, 4 op Esitietoina edellytetään oliokäsitteistön

Lisätiedot

UML- mallinnus: Tilakaavio

UML- mallinnus: Tilakaavio UML- mallinnus: Tilakaavio Karkea kuvaus UML- kaavioiden käytöstä ohjelmistonkehityksen eri vaiheissa ja tehtävissä. Mallinnus tilakaavioilla Tilakaaviolla kuvataan yhden luokan olioiden tilan muuttumista

Lisätiedot

Toiminnot eli käyttäytyminen. Tieto eli rakenteelliset ominaisuudet

Toiminnot eli käyttäytyminen. Tieto eli rakenteelliset ominaisuudet Toiminnot eli käyttäytyminen Tieto eli rakenteelliset ominaisuudet Olio (ks. määritelmä): rajattavissa ja yksilöitävissä oleva asia tai käsite, joka on merkityksellinen käsillä olevan tarkastelun kannalta

Lisätiedot

Yhteistoimintakaavio (Esimerkki)

Yhteistoimintakaavio (Esimerkki) Yhteistoimintakaavio (Esimerkki) Käyttötapaus: Vuokraa ajoneuvo Yleiskuvaus: Käyttäjä vuokraa ajoneuvon määräajaksi. Esiehdot: Käyttäjä on hakenut vuokrausaikana vapaat ajoneuvot näytölle. Aktori: Asiakas

Lisätiedot

UML-MALLINNUS MICROSOFT VISIOLLA JOUNI HUOTARI 11.1.2005 14.2.2010

UML-MALLINNUS MICROSOFT VISIOLLA JOUNI HUOTARI 11.1.2005 14.2.2010 UML-MALLINNUS MICROSOFT VISIOLLA JOUNI HUOTARI 11.1.2005 14.2.2010 TUTUSTUMISKIERROS VISION UML-KAAVIOIHIN Avaa ChampionzoneUML.vsd-tiedosto Tutustu malliin eli eri sivuilla oleviin kaavioihin (napsautus

Lisätiedot

Ohjelmistotuotanto vs. muut insinööritieteet. (Usein näennäinen) luotettavuus ja edullisuus

Ohjelmistotuotanto vs. muut insinööritieteet. (Usein näennäinen) luotettavuus ja edullisuus Yhteenveto Ohjelmistotuotanto vs. muut insinööritieteet Monimutkaisuus Näkymättömyys (Usein näennäinen) luotettavuus ja edullisuus Muunnettavuus Epäjatkuvuus virhetilanteissa Skaalautumattomuus Copyright

Lisätiedot

UML-mallinnus ja prosessien kuvaaminen Microsoft Visiolla (versio 2003 professional) Jouni Huotari 11.1.2005

UML-mallinnus ja prosessien kuvaaminen Microsoft Visiolla (versio 2003 professional) Jouni Huotari 11.1.2005 UML-mallinnus ja prosessien kuvaaminen Microsoft Visiolla (versio 2003 professional) Jouni Huotari 11.1.2005 Tutustumiskierros Vision UML-kaavioihin Avaa ChampionzoneUML.vsd-tiedosto Tutustu malliin eli

Lisätiedot

Vaatimusmääritelystä UML:n avulla

Vaatimusmääritelystä UML:n avulla Vaatimusmääritelystä UML:n avulla Mitä käyttötapauskaaviolla voi kuvata? Mitkä ovat sen keskeiset elementit? Miten laaditaan käyttötapauskaavio? Miksi laaditaan kirjallisia kuvauksia? Miksi käyttötapaukset

Lisätiedot

Tällä harjoituskerralla on tarkoituksena harjoitella käyttötapaus-, luokka- ja tapahtumasekvenssikaavioiden luontia.

Tällä harjoituskerralla on tarkoituksena harjoitella käyttötapaus-, luokka- ja tapahtumasekvenssikaavioiden luontia. MagicDraw-pikaohje Tällä harjoituskerralla on tarkoituksena harjoitella käyttötapaus-, luokka- ja tapahtumasekvenssikaavioiden luontia. Alkuvalmistelut Windows (sali TC205) 1) Kirjaudu sisään TTY:n intra-tunnuksella.

Lisätiedot

Perusarkkitehtuurin ja vuorovaikutuksen mallintamisen perusteita.

Perusarkkitehtuurin ja vuorovaikutuksen mallintamisen perusteita. Perusarkkitehtuurin ja vuorovaikutuksen mallintamisen perusteita. Arkkitehtuuriin vaikuttavat ympäristötekijät Jo kehittämisen alkuvaiheessa on tarpeellista hahmotella arkkitehtuurin perusratkaisu. Lähtökohdat

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen, käyttötapauksiin perustuva vaatimusmäärittely

Ohjelmistojen mallintaminen, käyttötapauksiin perustuva vaatimusmäärittely 582104 Ohjelmistojen mallintaminen, käyttötapauksiin perustuva vaatimusmäärittely 1 Vaatimukset ja käyttötapaukset Vaiheittainen mallintaminen ja abstraktiotasot Käyttötapausmalli ja kaavio Käyttötapausmallin

Lisätiedot

Haaga-Helia / TIKO-05 1 (12) Tietokannan suunnittelu ja Toteutus Outi Virkki

Haaga-Helia / TIKO-05 1 (12) Tietokannan suunnittelu ja Toteutus Outi Virkki Haaga-Helia / TIKO-05 1 (12) Tietotarpeet Tietotarpeiden määrittely... 2 Tietotarveanalyysi... 3 Lähtökohtana tietojenkäsittelytehtävät... 3 Määrittelyn sisältö... 4 Vaiheistus... 5 Tietolähteet... 5 Lähestymistapa...

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen, sekvenssikaaviot

Ohjelmistojen mallintaminen, sekvenssikaaviot 582104 - Ohjelmistojen mallintaminen, sekvenssikaaviot 1 Vuorovaikutussuunnittelu Oliojärjestelmän toiminta perustuu olioiden vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön Olioiden yhteistyö toteutuu operaatioiden

Lisätiedot

5. Järjestelmämallit. Mallinnus

5. Järjestelmämallit. Mallinnus 5. Järjestelmämallit Käyttäjävaatimukset pitää kirjoittaa luonnollisella kielellä. Niitä lukevat myös asiakkaat ja loppukäyttäjät. Järjestelmävaatimukset kannattaa kirjoittaa jollain rakenteisella kuvaustavalla.

Lisätiedot

Kuljetustilaus.fi asiakkaan rekisteröitymisja yleisohjeet 16.4.2015

Kuljetustilaus.fi asiakkaan rekisteröitymisja yleisohjeet 16.4.2015 Kuljetustilaus.fi asiakkaan rekisteröitymisja yleisohjeet 16.4.2015 Yleistä palvelusta: - Kuljetustilaus.fi on Elinkeinoelämän Keskusliittoon kuuluvan Logistiikkayritysten Liito Ry:n tarjoama nettiportaali,

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikan menetelmät Luokkamallit ohjelmiston mallintamisessa Harri Laine 1

Ohjelmistotekniikan menetelmät Luokkamallit ohjelmiston mallintamisessa Harri Laine 1 Ohjelmistotekniikan menetelmät Luokkamallit ohjelmiston mallintamisessa 14.11.2008 Harri Laine 1 Oliot ohjelmiston mallinnuksessa käyttötapaus käyttää Käyttämämme oliokeskeinen perusmalli ohjelmistojen

Lisätiedot

UML - unified modeling language

UML - unified modeling language UML - unified modeling language Lähtökohtana: Booch, Rumbaugh, Jacobsson Tavoitteena Unified Method - syntyykö? Kehittäjänä: Rational Inc. Standardointi: Object Management Group (OMG) - vaiheessa Lähteet:

Lisätiedot

Tenttikysymykset. + UML- kaavioiden mallintamistehtävät

Tenttikysymykset. + UML- kaavioiden mallintamistehtävät Tenttikysymykset 1. Selitä mitä asioita kuuluu tietojärjestelmän käsitteeseen. 2. Selitä kapseloinnin ja tiedon suojauksen periaatteet oliolähestymistavassa ja mitä hyötyä näistä periaatteista on. 3. Selitä

Lisätiedot

Mallinnus. 5. Järjestelmämallit. Abstraktiot. Mallinnuksen etuja. Arkkitehtuurimalli. Yhteysmallit. Ohjelmistotuotanto, järjestelmämallit Kevät 2005

Mallinnus. 5. Järjestelmämallit. Abstraktiot. Mallinnuksen etuja. Arkkitehtuurimalli. Yhteysmallit. Ohjelmistotuotanto, järjestelmämallit Kevät 2005 5. Järjestelmämallit Käyttäjävaatimukset pitää kirjoittaa luonnollisella kielellä. Niitä lukevat myös asiakkaat ja loppukäyttäjät. Järjestelmävaatimukset kannattaa kirjoittaa jollain rakenteisella kuvaustavalla.

Lisätiedot

FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET. Fenno Medicalin sähköinen

FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET. Fenno Medicalin sähköinen FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET Fenno Medicalin sähköinen 2(9) Kotijakelun sähköinen tilausjärjestelmä Kotijakelun sähköinen tilausjärjestelmä tekee tilaamisesta joustavaa ja vaivatonta. Järjestelmän

Lisätiedot

Käyttäjien tunnistaminen on ensimmäinen tehtävä järjestelmän palveluja määriteltäessä. Käyttäjien löytämiseksi voidaan esittää kysymykset:

Käyttäjien tunnistaminen on ensimmäinen tehtävä järjestelmän palveluja määriteltäessä. Käyttäjien löytämiseksi voidaan esittää kysymykset: 1 Käyttötapausmalli Ohjelmisto tarjoaa käyttäjilleen palveluita, jotka perustuvat järjestelmän tietosisältöön. Ohjelmiston toiminta voidaan kuvata määrittelemällä millaisia palveluita ohjelmisto tarjoaa.

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikan menetelmät, luokkamallin laatiminen

Ohjelmistotekniikan menetelmät, luokkamallin laatiminen 582101 - Ohjelmistotekniikan menetelmät, luokkamallin laatiminen 1 Lähestymistapoja Kokonaisvaltainen lähestymistapa (top-down) etsitään kerralla koko kohdealuetta kuvaavaa mallia hankalaa, jos kohdealue

Lisätiedot

HUIPPUSTORE.FI REKISTERÖITYMINEN

HUIPPUSTORE.FI REKISTERÖITYMINEN HUIPPUSTORE.FI REKISTERÖITYMINEN Miksi kannattaa rekisteröityä? 1. Saat heti käyttöösi edullisemmat hinnat 2. Yritykset, seurat ja julkishallinto saavat käyttöön muiden maksutapojen lisäksi laskutuksen

Lisätiedot

SEJO OY VERKKOKAUPAN OHJEET: Tässä linkki verkkokauppamme sivustolle

SEJO OY VERKKOKAUPAN OHJEET: Tässä linkki verkkokauppamme sivustolle SEJO OY VERKKOKAUPAN OHJEET: Tässä linkki verkkokauppamme sivustolle http://verkkokauppa.sejo.fi/ Voit selailla verkkokauppamme tuotteita ilman kirjautumista, mutta tilaamiseen tarvitset omat tunnukset.

Lisätiedot

UML -mallinnus TILAKAAVIO

UML -mallinnus TILAKAAVIO UML -mallinnus TILAKAAVIO SISÄLLYS 3. Tilakaavio 3.1 Tilakaavion alku- ja lopputilat 3.2 Tilan nimi, muuttujat ja toiminnot 3.3 Tilasiirtymä 3.4 Tilasiirtymän vai tilan toiminnot 3.5 Tilasiirtymän tapahtumat

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen kertausta Harri Laine 1

Ohjelmistojen mallintaminen kertausta Harri Laine 1 kertausta 5.12.2008 Harri Laine 1 Ohjelmiston elinkaari, elinkaarimallit Yleinen puitemalli (reference model) - abstrakti kokonaiskuva ei etenemiskontrollia, ei yksityiskohtia Ohjelmistoprosessimallit

Lisätiedot

Käyttötapausanalyysi ja testaus tsoft

Käyttötapausanalyysi ja testaus tsoft Käyttötapausanalyysi ja testaus tsoft 15.09.2004 http://cs.joensuu.fi/tsoft/ Johdanto Use Case analyysi (käyttötapausanalyysi) on yleisesti käytetty järjestelmälle asetettujen toiminnallisten vaatimusten

Lisätiedot

käyttötapaukset mod. testaus

käyttötapaukset mod. testaus käyttötapaukset Jari Ojasti Nokia email : jari.ojasti@nokia.com puh : 040 5926 312 Kartta hyväksyntä määrittely suunnittelu suunnittelu mod. testaus integrointi sys. testaus Ylläpito koodaus (toteutus)

Lisätiedot

Johdatus sovellussuunnitteluun, s2001, osa 3 Helsingin yliopisto / TKTL. Harri Laine / Inkeri Verkamo 1. Järjestelmän palvelujen määrittely

Johdatus sovellussuunnitteluun, s2001, osa 3 Helsingin yliopisto / TKTL. Harri Laine / Inkeri Verkamo 1. Järjestelmän palvelujen määrittely Tietojärjestelmät tarjoavat tietoa sekä käyttäjille että epäsuorasti muille tahoille. Tahoja, jotka ovat järjestelmän ulkopuolella, mutta kuitenkin palvelujen kautta kytkeytyneitä järjestelmään, kutsutaan

Lisätiedot

Johdatus sovellussuunnitteluun, s2000, osa3 Helsingin yliopisto;/tktl. Harri Laine 1. Järjestelmän palvelujen määrittely

Johdatus sovellussuunnitteluun, s2000, osa3 Helsingin yliopisto;/tktl. Harri Laine 1. Järjestelmän palvelujen määrittely Tietojärjestelmät tarjoavat tietoa sekä käyttäjille että epäsuorasti muille tahoille Tahoja, jotka ovat järjestelmän ulkopuolella, mutta kuitenkin palvelujen kautta kytkeytyneitä järjestelmään kutsutaan

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen luokkamallin lisäpiirteitä

Ohjelmistojen mallintaminen luokkamallin lisäpiirteitä 582104 Ohjelmistojen mallintaminen luokkamallin lisäpiirteitä 1 Luokkamallin lisäpiirteitä Erilaiset yhteystyypit kooste kompositio Muita luokkien välisiä suhteita riippuvuudet periytyminen eli luokkahierarkia

Lisätiedot

Ohjelmistojen vaatimusmäärittely Helsingin yliopisto, TKTL, s2013. Harri Laine 1. Tietovuokaaviot (data flow diagrams)

Ohjelmistojen vaatimusmäärittely Helsingin yliopisto, TKTL, s2013. Harri Laine 1. Tietovuokaaviot (data flow diagrams) Ohjelmistojen vaatimusmäärittely syksy 2013/5b Vaatimusten spesifiointi ja dokumentointi DeMarco & Yourdon 1979, Gane & Sarson 1979 Kuvauksen sisältö toiminnan hierarkkinen osiinjako tiedon kulku toimintojen

Lisätiedot

Dynaaminen analyysi II

Dynaaminen analyysi II Dynaaminen analyysi II Luento 7 Antti-Pekka Tuovinen 9 April 2013 1 Tavoitteet Black-box testitapausten suunnittelutekniikat II Tilamallien käyttö Syys-seurausverkot ja päätöstaulut Käyttötapaukset Yhteenveto

Lisätiedot

OHJE VERKKOKAUPASSA ASIOINTIIN

OHJE VERKKOKAUPASSA ASIOINTIIN 1 OHJE VERKKOKAUPASSA ASIOINTIIN Sisällysluettelo Tuotevalikoima... 2 Verkkokauppaan kirjautuminen... 3 Tuotteet... 3 Tuotteiden hakeminen... 3 Tuotteen tiedot... 5 Miten asiakas on aikaisemmin tilannut

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikan menetelmät, luokkamallin laatiminen

Ohjelmistotekniikan menetelmät, luokkamallin laatiminen 582101 - Ohjelmistotekniikan menetelmät, luokkamallin laatiminen 1 Lähestymistapoja Kokonaisvaltainen lähestymistapa (top-down) etsitään kerralla koko kohdealuetta kuvaavaa mallia hankalaa, jos kohdealue

Lisätiedot

Tenttikysymykset. + UML-kaavioiden mallintamistehtävät

Tenttikysymykset. + UML-kaavioiden mallintamistehtävät Tenttikysymykset 1. Selitä mitä asioita kuuluu tietojärjestelmän käsitteeseen. 2. Selitä kapseloinnin ja tiedon suojauksen periaatteet oliolähestymistavassa ja mitä hyötyä näistä periaatteista on. 3. Selitä

Lisätiedot

NTG Kuvapankissa yhdistyvät kuvagallerian ja verkkokaupan toiminnot. NTG Kuvapankki soveltuu samanaikaisesti sekä kuluttaja- että tukkukauppaan.

NTG Kuvapankissa yhdistyvät kuvagallerian ja verkkokaupan toiminnot. NTG Kuvapankki soveltuu samanaikaisesti sekä kuluttaja- että tukkukauppaan. NTG Kuvapankki NTG Kuvapankissa yhdistyvät kuvagallerian ja verkkokaupan toiminnot. NTG Kuvapankki soveltuu samanaikaisesti sekä kuluttaja- että tukkukauppaan. NTG Kuvapankki muodostuu loppukäyttäjälle

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen Olioiden yhteistyö. 18.11.2008 Harri Laine 1

Ohjelmistojen mallintaminen Olioiden yhteistyö. 18.11.2008 Harri Laine 1 Ohjelmistojen mallintaminen Olioiden yhteistyö 18.11.2008 Harri Laine 1 Olioiden yhteistyö Oliokeskeisen ohjelmistonäkemyksen mukaan ohjelmiston palvelut tuotetaan olioiden yhteistyön tuloksena. Ohjelmisto

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen, mallinnustekniikat käytännössä

Ohjelmistojen mallintaminen, mallinnustekniikat käytännössä 582104 Ohjelmistojen mallintaminen, mallinnustekniikat käytännössä 1 Sisältö Oliomenetelmien taustaa Kirjastojärjestelmän käyttötapaukset Kirjastojärjestelmän luokkamalli 2 Oliosuuntautunut suunnittelumenetelmä

Lisätiedot

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinnassa on neljän tyyppisiä dokumentteja: Tilaukset, laskut, lähetykset ja hyvityslaskut, Tilaus on ensimmäinen dokumentti, jonka joko ostaja on luonnut

Lisätiedot

Jotta tuotelaskutusta voidaan käyttää, tulee lippukunnan perustiedoissa olla tuotemyynnin tilitiedot ja sähköposti merkattuna.

Jotta tuotelaskutusta voidaan käyttää, tulee lippukunnan perustiedoissa olla tuotemyynnin tilitiedot ja sähköposti merkattuna. 18.5.2017 vj Oikeus: lippukunnanjohtaja taloudenhoitaja KEVYT TUOTEPALIKKA Kevyt tuotepalikka on luotu organisaatioille avuksi erilaisten tuotteiden ja palveluiden laskuttamista varten. Se ei ole tilausjärjestelmä,

Lisätiedot

Analyysi on tulkkaamista

Analyysi on tulkkaamista Analyysi on tulkkaamista Petri: Pitää osata menetelmiä, arkkitehtuureja, suunnittelumalleja, eli miten [ohjelmistoja] ylipäänsä kehitetään. Pitää olla viestintätaitoja. Perttu: Pitää ymmärtää miten projekti

Lisätiedot

Olioperustaisuus (object oriented)

Olioperustaisuus (object oriented) DO NOT PRINT THIS DOCUMENT Olioperustainen ohjelmistokehitys Olioperustaisuus (object oriented) järjestelmä (system) muodostuu joukosta olioita (object), jotka yhteistyössä toimien tuottavat järjestelmän

Lisätiedot

Tilakaaviot, sekvenssikaaviot (Haikala, Märijärvi ss , )

Tilakaaviot, sekvenssikaaviot (Haikala, Märijärvi ss , ) Tilakaaviot, sekvenssikaaviot (Haikala, Märijärvi ss. 121-133, 135 141) Jari Ojasti Nokia email : jari.ojasti@nokia.com puh : 040 5926 312 Sisältö Sekvenssikaaviot ja tilakaaviot osana UML:ia Sekvenssikaaviot

Lisätiedot

Nova-4Field Myyntitilaukset langattomasti. Muista ottaa Nova mukaan

Nova-4Field Myyntitilaukset langattomasti. Muista ottaa Nova mukaan Nova-4Field Myyntitilaukset langattomasti Muista ottaa Nova mukaan Sisältö Nova-4Field... 1 Sisältö... 2 Nova myyjän taskussa... 3 Saavutettavat aikasäästöt... 3 Reaaliaikaisuus... 4 Laskutuskierron nopeutuminen...

Lisätiedot

Ohje Hammasvälineen verkkokauppaan

Ohje Hammasvälineen verkkokauppaan Ohje Hammasvälineen verkkokauppaan Hammasvälineen uusi verkkokauppa löytyy osoitteesta kauppa.hammasvaline.fi Sisäänkirjautuminen Paina yläpalkin Kirjaudu sisään -painiketta. Sisäänkirjautumisikkuna avautuu.

Lisätiedot

Lähestymistavat - toiminnallinen

Lähestymistavat - toiminnallinen Lähestymistavat - toiminnallinen Systeemiteoreettinen lähestymistapa INPUT PROCESS OUTPUT systeemi on prosessi, joka saa syötteitä ja tuottaa tuloksia systeemi voidaa jakaa osasysteemeihin tietojärjestelmissä

Lisätiedot

3a. Projektin hallinta (lisäys lukuun 3)

3a. Projektin hallinta (lisäys lukuun 3) 3a. Projektin hallinta (lisäys lukuun 3) Tehokas projektin hallinta keskittyy kolmeen osaalueeseen: henkilökuntaan, tehtävään ja prosessiin. Henkilökunta: on yrityksen tärkein voimavara, oikea henkilö

Lisätiedot

Liiketoimintaprosessin kuvaus (esim. osapuolten välisenä yhteistyökaaviona) Sidosryhmäkaavio. karkea keskeistä tietosisältöä kuvaava luokkakaavio

Liiketoimintaprosessin kuvaus (esim. osapuolten välisenä yhteistyökaaviona) Sidosryhmäkaavio. karkea keskeistä tietosisältöä kuvaava luokkakaavio Liiketoimintaprosessin kuvaus (esim. osapuolten välisenä yhteistyökaaviona) Sidosryhmäkaavio Esitutkimus karkea keskeistä tietosisältöä kuvaava luokkakaavio Käyttötapausmalli Määrittely keskeiset sisältöluokat

Lisätiedot

OHJE BE ONLINE VERKKOKAUPPAAN

OHJE BE ONLINE VERKKOKAUPPAAN OHJE BE ONLINE VERKKOKAUPPAAN BE Online on verkkokauppa, joka antaa mahdollisuuden BE Groupin asiakkaille syöttää ostotilauksen suoraan BE Groupin Dynamics AX järjestelmään ja kysellä tilauksen tilaa.

Lisätiedot

Maksuturvan pikaopas Omaverkkokauppiaille

Maksuturvan pikaopas Omaverkkokauppiaille 1 Maksuturvan pikaopas Omaverkkokauppiaille 2 Maksuturvan pikaopas Omaverkkokauppiaille Maksuturva-palvelun käyttö on tehty sinulle mahdollisimman helpoksi Omaverkkokaupassa ja voit tehdä lähes kaikki

Lisätiedot

Mediq Suomen kotijakeluportaalin käyttöohje

Mediq Suomen kotijakeluportaalin käyttöohje Mediq Suomen kotijakeluportaalin käyttöohje Pääset kirjautumaan Mediqin kotijakeluportaaliin osoitteesta www.mediq.fi. Klikkaa keltaista kotijakelu-nappia sivun oikeassa laidassa. KIRJAUDU SISÄÄN. Olet

Lisätiedot

Unified Modeling Language

Unified Modeling Language Unified Modeling Language Confuse 25.11.2001 Tila Versio: 1.0 Vaihe: T1 Jakelu: Julkinen Luontipäivä: 15.11.2001 Antti Haapakoski Muutettu viimeksi: 25.11.2001 Antti Haapakoski Sisältö 1 Yleistä 1 2 Mallinnuksesta

Lisätiedot

BioNordika Webshop Pikaohjeet

BioNordika Webshop Pikaohjeet BioNordika Webshop Pikaohjeet Tervetuloa BioNordika WebShopin käyttäjäksi! Tässä pikaohjeessa on yhteenkoottuna ohjeistus nettikaupan käyttöön ja tuotteiden tilaamiseen. Rekisteröityminen Nettikaupan käyttäminen

Lisätiedot

Tenttikysymykset. + UML- kaavioiden mallintamistehtävät

Tenttikysymykset. + UML- kaavioiden mallintamistehtävät Tenttikysymykset 1. Selitä mitä asioita kuuluu tietojärjestelmän käsitteeseen. 2. Selitä kapseloinnin ja tiedon suojauksen periaatteet oliolähestymistavassa ja mitä hyötyä näistä periaatteista on. 3. Selitä

Lisätiedot

Ohjelmistotuotanto, s /3/2003

Ohjelmistotuotanto, s /3/2003 Ohjelmistotuotanto Määrittelytekniikat 1 Sidosryhmät (ulkopuoliset tahot) ihmiset (käyttäjät), organisaatiot, toiset järjestelmät ulkopuolella, mutta tekemisissä kehitettävän ohjelmiston kanssa Sidosryhmien

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen, mallintaminen ja UML

Ohjelmistojen mallintaminen, mallintaminen ja UML 582104 Ohjelmistojen mallintaminen, mallintaminen ja UML 1 Mallintaminen ja UML Ohjelmistojen mallintamisesta ja kuvaamisesta Oliomallinnus ja UML Käyttötapauskaaviot Luokkakaaviot Sekvenssikaaviot 2 Yleisesti

Lisätiedot

Määrittelyvaihe. Projektinhallinta

Määrittelyvaihe. Projektinhallinta Määrittelyvaihe Projektinhallinta testaus määrittely suunnittelu ohjelmointi käyttöönotto, testaus tuotteenhallinta laadunvarmistus dokumentointi vaatimustenhallinta Määrittely Määrittely, eli kansanomaisesti

Lisätiedot

Analyysi, staattinen mallintaminen, kohdealueen malli ja luokkakaavio

Analyysi, staattinen mallintaminen, kohdealueen malli ja luokkakaavio Analyysi, staattinen mallintaminen, kohdealueen malli ja luokkakaavio Analyysi Tarkentaa ja jäsentää vaatimusmäärittelyä, vastaa kysymykseen MITÄ järjestelmän tulisi tehdä. Suoritetaan seuraavia tehtäviä:

Lisätiedot

Liite 2, Todennetun osaamisen rekisteri, käyttötapausten. Todennetun osaamisen rekisterin kohdearkkitehtuuri

Liite 2, Todennetun osaamisen rekisteri, käyttötapausten. Todennetun osaamisen rekisterin kohdearkkitehtuuri Liite 2, Todennetun osaamisen rekisteri, käyttötapausten kuvaus Todennetun osaamisen rekisterin kohdearkkitehtuuri 18.6.2011 Todennetun osaamisen rekisterin käyttötapaukset 2 (17) Sisällys Sisällys...

Lisätiedot

UML - unified modeling language - use cases

UML - unified modeling language - use cases UML - unified modeling language - use cases Käyttötapausmalli (use case model) kuvaus järjestelmän käytöstä. Käyttötapaus (use case) hyödyllinen toiminnallinen kokonaisuus - tehtäväkokonaisuus tuottaa

Lisätiedot

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Pöllänen, Marko 2016 P2P Laurea-ammattikorkeakoulu Yksikkö Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Marko Pöllänen P2P, Liiketalous Käyttöopas Lokakuu, 2016 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Käyttötapaukset. Käyttötapaukset. Käyttötapaukset. Käyttötapaukset. Käyttötapaukset. Käyttötapaukset

Käyttötapaukset. Käyttötapaukset. Käyttötapaukset. Käyttötapaukset. Käyttötapaukset. Käyttötapaukset Järjestelmän rajaus Ohjelmistotuotanto Määrittelytekniikat 1 Sidosryhmät (ulkopuoliset tahot) ihmiset, organisaatiot, toiset järjestelmät ulkopuolella, mutta tekemisissä kehitettävän ohjelmiston kanssa

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

SEJO OY VERKKOKAUPAN OHJEET: Tässä linkki verkkokauppamme sivustolle http://verkkokauppa.sejo.fi/ Olet saanut sähköpostilla käyttäjätunnuksen ja salasanan, joilla pääset kirjautumaan verkkokauppaamme.

Lisätiedot

Analyysi, staattinen mallintaminen, kohdealueen malli ja luokkakaavio

Analyysi, staattinen mallintaminen, kohdealueen malli ja luokkakaavio Analyysi, staattinen mallintaminen, kohdealueen malli ja luokkakaavio Analyysi Tarkentaa ja jäsentää vaatimusmäärittelyä, vastaa kysymykseen MITÄ järjestelmän tulisi tehdä. Suoritetaan seuraavia tehtäviä:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN...2 JÄLKITOIMITUSKÄSITTELY...8 TUOTTEEN ETSIMINEN TILAUSTA TEHDESSÄ...9

KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN...2 JÄLKITOIMITUSKÄSITTELY...8 TUOTTEEN ETSIMINEN TILAUSTA TEHDESSÄ...9 1 / 18 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN...2 JÄLKITOIMITUSKÄSITTELY...8 TUOTTEEN ETSIMINEN TILAUSTA TEHDESSÄ...9 ETSIMINEN TUOTTEEN LYHENTEEN AVULLA...9 ETSIMINEN TUOTEKOODIN OSAN

Lisätiedot

Ohjelmistotuotanto, kuvaustekniikat Syksy Kuvaustekniikat. Miksi kuvaustekniikoita? Abstraktiotasot. Abstrahointi UML

Ohjelmistotuotanto, kuvaustekniikat Syksy Kuvaustekniikat. Miksi kuvaustekniikoita? Abstraktiotasot. Abstrahointi UML 5. Kuvaustekniikat Miksi kuvaustekniikoita? Tämä luku perustuu Sommervillen lisäksi seuraaviin kirjoihin: Martin Fowler, UML Distilled - Second Edition. Addison-Wesley, 2000. Roger S. Pressman, Software

Lisätiedot

Tilaajan pikaopas. kotijakelu.onemed.fi

Tilaajan pikaopas. kotijakelu.onemed.fi Tilaajan pikaopas OneMed Kotijakelupalvelu on sähköinen tilausjärjestelmä, jonka avulla kunta/kaupunki hallinnoi kotiasiakkaiden hoitotarvikereseptejä. Kirjaudu palveluun: 1. Klikkaa Kirjaudu sisään -painiketta

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

http://portal.exxonmobil.com Sähköinen tilaustenhallinta

http://portal.exxonmobil.com Sähköinen tilaustenhallinta http://portal.exxonmobil.com Sähköinen tilaustenhallinta Käyttöohjeet Turvallinen kirjautuminen ExxonMobil-portaaliin Syötä käyttäjätunnuksesi: eu... Syötä salasanasi ************ Valitse login. Klikkaa

Lisätiedot

Ohjelmistojen suunnittelu

Ohjelmistojen suunnittelu Ohjelmistojen suunnittelu 581259 Ohjelmistotuotanto 154 Ohjelmistojen suunnittelu Software design is a creative activity in which you identify software components and their relationships, based on a customer

Lisätiedot

Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle

Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle Versio 5.0.1 Lokakuu 2013 2(10) Sisältö 1 Muutokset... 3 2 Yleistä... 5 3 Tapahtuman tilan kyselyn tiedot... 5 3.1

Lisätiedot

Ohjelmistotuotanto, s

Ohjelmistotuotanto, s Toiminnan osiinjako Ohjelmistotuotanto Systeemiteoreettinen lähestymistapa INPUT PROCESS OUTPUT Vaatimusanalyysin menetelmiä systeemi on prosessi, joka saa syötteitä ja tuottaa tuloksia systeemi voidaa

Lisätiedot

Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle

Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle Versio 4.0.3 2(8) Sisältö 1. Muutokset... 3 2. Yleistä... 4 3. Tapahtuman tilakyselyn tiedot... 4 3.1 Kenttien selitteet

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikka: Luento 4 Jouni Lappalainen

Ohjelmistotekniikka: Luento 4 Jouni Lappalainen Ohjelmistotekniikka: Luento 4 Jouni Lappalainen Luku 6: Vaatimusten mallintaminen: skenaariot, analyysiluokat UML kertausta Luku 7: Vaatimusten mallintaminen: vuo, käyttäytyminen ja mallit (patterns) Vuopohjainen

Lisätiedot

7.5.2013. Asiakasnumeron haltija on vastuussa tilauksesta ja vastaa laskun maksamisesta toimitusehtojen mukaisesti Oriolalle.

7.5.2013. Asiakasnumeron haltija on vastuussa tilauksesta ja vastaa laskun maksamisesta toimitusehtojen mukaisesti Oriolalle. Henkilökunta asiakasnumerohakemus Sivu 1/5 Hyvä vastaanottaja Oheisella lomakkeella voitte hakea henkilökunta asiakasnumeroa sekä muuttaa asiakastietojanne. Asiakasnumeron saaminen edellyttää, että asiakas

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikka: Luento 5

Ohjelmistotekniikka: Luento 5 Ohjelmistotekniikka: Luento 5 Luku 6: Vaatimusten mallintaminen: skenaariot, analyysiluokat UML kertausta Luku 7: Vaatimusten mallintaminen: vuo, käyttäytyminen ja mallit (patterns) Vuopohjainen mallintaminen

Lisätiedot

Luento 3 Tietokannan tietosisällön suunnittelu

Luento 3 Tietokannan tietosisällön suunnittelu HAAGA-HELIA / Heti-09 1 (17) Luento 3 Tietokannan tietosisällön suunnittelu Tietojärjestelmän suunnitteluprosessi... 2 Tietokannan suunnittelun tavoitteet... 3 Tietokannan suunnitteluprosessi... 4 Käsitteellinen

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen luokkamallin lisäpiirteitä

Ohjelmistojen mallintaminen luokkamallin lisäpiirteitä 582104 Ohjelmistojen mallintaminen luokkamallin lisäpiirteitä 1 Luokkamallin lisäpiirteitä Erilaiset yhteystyypit kooste kompositio Muita luokkien välisiä suhteita riippuvuudet periytyminen eli luokkahierarkia

Lisätiedot

UML-kielen formalisointi Object-Z:lla

UML-kielen formalisointi Object-Z:lla UML-kielen formalisointi Object-Z:lla Kalvot ja seminaarityö WWW:ssä: http://users.jyu.fi/~minurmin/opiskelu/form/ UML UML == Unified Modelling Language. OMG:n standardoima kieli ohjelmistojärjestelmien,

Lisätiedot

Yhteenveto. Menettelytavat

Yhteenveto. Menettelytavat Yhteenveto Ohjelmistotuotanto: Luotettavien ja tehokkaiden ohjelmistojärjestelmien tuottamista noudattaen hyviksi havaittuja menettelytapoja. Menettelytavat Prosessimalli (vesiputous/spiraali/kasvattava)

Lisätiedot

Maksuturvan pikaopas Valmiskauppiaille

Maksuturvan pikaopas Valmiskauppiaille Maksuturvan pikaopas Valmiskauppiaille 16.12.2009 1(6) Maksuturvan pikaopas Valmiskauppiaalle Maksuturva-palvelun käyttö on tehty sinulle mahdollisimman helpoksi Valmiskaupan kautta ja voit käytännössä

Lisätiedot

Simulointi. Tapahtumapohjainen

Simulointi. Tapahtumapohjainen Simulointi Tapahtumapohjainen Diskreettiaikainen simulointi 1 Tarkastellaan systeemejä, joissa on äärellisen monta komponenttia. Jokaisella komponentilla äärellisen monta tilaa. Komponentit vaikuttavat

Lisätiedot

Julkishallinnon palvelukartta

Julkishallinnon palvelukartta Julkishallinnon palvelukartta Ylläpitäjän ja hyödyntäjän ohje 8..06 Kari Parkkinen, Jaakko Timperi Sisällysluettelo. Palvelukartan tarkoitus ja tavoitteet. Ohjeen tarkoitus 3. Palvelukartan katselu portaalissa

Lisätiedot

UML -mallinnus LUOKKAKAAVIO EERO NOUSIAINEN

UML -mallinnus LUOKKAKAAVIO EERO NOUSIAINEN UML -mallinnus LUOKKAKAAVIO EERO NOUSIAINEN SISÄLLYS 3. Luokkakaavio UML -mallinnuskielessä 3.1 Luokkakaavion luokan rakenteet 3.2 Luokan kuvauksesta C++ ohjelmakoodiksi 3.3 Luokkakaavion luokkien yhteystyypit

Lisätiedot

Lindab eshop käyttöohjeet

Lindab eshop käyttöohjeet Lindab eshop käyttöohjeet A good thinking company Sisältö lindab we simplify construction Sivut 3-10: Kirjautuminen eshoppiin ja tilauksen teko Sivut 11-14: Tilausrivien pikasyöttö Sivut 15-21: Asiakkaan

Lisätiedot