A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat."

Transkriptio

1 3 I. Kaupunginvaltuusto. A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat. 1. Kaupungin asemakaavaa koskevat kysymykset. Sisäasiainministeriön vahvistamat asemakaavanmuutokset. Sisäasiainministeriö vahvisti seuraavat kaupunginvaltuuston v hyväksymät asemakaavanmuutokset 1 ): joulukuun 12 p:nä 1933 päätöksen 2 ) XIV kaupunginosan korttelia n:o 524 ja sen ympäristöä koskevan asemakaavan muuttamisesta 3 ); helmikuun 22 p:nä päätöksen 4 ) V kaupunginosan kortteleita n:ot 83, 84 ja 91 koskevan asemakaavan ja tonttijaon muuttamisesta 5 ); sekä syyskuun 26 p:nä II kaupunginosan korttelin n:o 42 asemakaavan muuttamista 6 ) koskevan päätöksen 7 ). Korttelin n:o 25 asemakaavanmuutos. Ostettuaan maakappaleen I kaupunginosan korttelissa n:o 25, Maurin- ja Kristianinkadun kulmassa sijaitsevasta Maurinkadun tontista n:o 2 Kristianinkadun leventämistä varten 8 ) kaupunginvaltuusto päätti 9 ) hyväksyä tästä johtuvan, kyseisen korttelin asemakaavan ja tonttijaon muuttamisen kiinteistölautakunnan kaupunginhallituksen kehoituksesta laadituttaman piirustuksen n:o 1,480 ja siihen liittyvän tonttijakokartan mukaisesti alistaen päätöksensä valtioneuvoston tutkittavaksi ja vahvistettavaksi. Korttelin n:o 119 asemakaavanmuutos. Suomen kaapelitehdas osakeyhtiö, joka jo pitkähkön ajan viranomaisten luvalla oli harjoittanut tehdastoimintaa omistamassaan VI kaupunginosan korttelissa n:o 119, oli anonut tämän korttelin muuttamista tehdaskortteliksi sekä että sen pinta-alasta tällöin kuten sen asuntokorttelina ollessakin saisi rakentaa 4 / 3 5 / 4 :n asemesta. Tästä johtuvan asemakaavan- ja tonttijaonmuutoksen kaupunginvaltuusto hyväksyi 10 ) kiinteistölautakunnan laadituttaman piirustuksen n:o 1,471 mukaisesti, ja sisäasiainministeriö vahvisti 11 ) heinäkuun 27 p:nä päätöksen. Erinäisiä Ruoholahdenkadun ja Lapinrinteen tontteja tarkoittava asemakaavanmuutos. Kaupunginhallituksen tehtäväksi jätetyn IV kaupunginosan kortteleita n:ot 166 ja 167 tarkoittavan asemakaavanmuutoksen 12 ) laatimisen yhteydessä hallitus kehoitti kiinteistölautakuntaa yhdistämään Ruoholahdenkadun leventämistä koskevaan suunnitelmaan, mistä asemakaavanmuutos johtui, kaupunginvaltuuston Lastenkodinkadun tontin n:o 1 b ja Lapinlahdenkadun tontin n:o 10 ostamisen 13 ) johdosta suunnitellun Lapinrinteen leventämisen ja jatkamisen korttelien n:ot 154, 166 ja 167 halki. Lautakunnan valmisteltua asiaa kaupunginvaltuusto hyväksyi 14 ) levennettyjen katujen varsilla olevien tonttien rakennusoikeuksien rajoittamista tarkoittavine asemakaavamääräyksineen Lapinrinteen jatkeen vetämistä suorasuuntaisesti Lapinlahdenkadun tontin n:o 19, nykyisen kansakoulutontin, ja Lastenkodinkadun tontin n:o 1, halki leikaten osan korttelin n:o 167 itäkulmasta Hietalahdenkadun kohdalle Ruoholahdenkatuun, koskevan suunnitelman pohjalla laaditun asemakaavan ja tonttijaon muutosehdotuksen n:o 1,465, johon oli piirretty tavanmukaiset rakennusrajat kansakoulutontista muodostuneille tonteille sekä Lapinrinteen kaakkoispuolella oleville, korttelin!) Ks. Kunnall. asetuskok. v:lta 1933 s. 135 ja v:lta 1934 s. 85 ja ) Ks. v:n 1933 kert. s ) Kvsto 24 p. tammik ) Ks. v:n 1933 kert. s.3. 5 ) Kvsto 11 p. huhtik ) S:n 31 p. lokak ) Ks. v:n 1933 kert. s ) Ks. tämän kert. s ) Kvsto 31 p. lokak ) S:n 20 p. kesäk. 4. n ) S:n 29 p. elok. 4 ; ks. Kunnall. asetuskok. s ) Ks. v:n 1932 kert. s ) Ks. v:n 1932 kert. s. 10 ja v:n 1933 kert. s ) Kvsto 23 p. toukok. 7.

2 4 I. Kaupunginvaltuusto. n:o 154 tonteille n:ot 10 ja 28, joista oli erotettava maata Lapinrinteen leventämistä varten. Tämän kortteleita n:ot 166 ja 167 kokonaisuudessaan sekä kortteleita n:ot 154,155, 156, 157 ja 158 eräiltä osin koskevan asemakaavanmuutoksen sisäasiainministeriö vahvisti 1 ) syyskuun 13 p:nä. Kortteleita n:ot 176 ja 177 koskeva asemakaavanmuutos. Kaupunginvaltuusto päätti 2 ) hyväksyä kiinteistötoimiston Hietalahden sulkutelakka ja konepaja osakeyhtiön esittämien sille luovutettavien alueiden H x ja H 3 2 ) rajajärj estelyä koskevien toivomusten mukaisesti laatiman tehdaskortteleita n:ot 176 ja 177 koskevan asemakaavan muutosehdotuksen n:o 1,463 alistaen päätöksensä valtioneuvoston tutkittavaksi ja vahvistettavaksi. Korttelien n:ot 200 ja 202 asemakaavanmuutos. It. Puistotien leventämisestä johtuvat kiinteistölautakunnan laadituttamat IX kaupunginosan kortteleita n:ot 200 ja 202 koskevat asemakaavan ja siihen liittyvän tonttijaon muutosehdotukset n:ot 1,485 ja 1,419 kaupunginvaltuusto hyväksyi 4 ). Länt. Kaivopuiston tontin asemakaavan muuttaminen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 5 ) kiinteistölautakunnan kaupunginhallituksen kehoituksesta Svenska samskolan i Helsingfors nimiselle koululle vuokrattavalle Länt. Kaivopuiston tontille 6 ) laadituttaman molla 1,418 merkityn asemakaavan muutosehdotuksen, jossa vuokrattava alue oli merkitty IX kaupunginosan korttelin n:o 234 tontiksi n:o 2, asemakaavamääräyksineen. Sisäasiainministeriö vahvisti 7 ) elokuun 31 p:nä kyseisen päätöksen. Korttelien n:ot 274 ja 282 asemakaavanmuutos. Sörnäisten kuritushuonealuetta koskevan valtion ja kaupungin välisen tilusvaihtosopimuksen 8 ) mukaisesti oli kuritushuonealueen itäpuolelle rakennettava uusi katu, mistä johtui, että korttelien n:ot 274 ja 282, joista osa oli erotettava katumaaksi, osan liittyessä edellä mainittuun alueeseen, länsiosat oli kokonaan järjestettävä uudelleen. Kiinteistölautakunnan tämän johdosta laadituttaman asemakaavan muutosehdotuksen n:o 1,421, jossa uusi katu oli saanut nimekseen Sörnäistenkatu Sörnäsgatan, kaupunginvaltuusto hyväksyi 9 ) alistaen päätöksensä valtioneuvoston tutkittavaksi ja vahvistettavaksi. Korttelin n:o 340 tonttijaonmuutos. Asunto-osakeyhtiö Hämeentie 38, joka aikoi ryhtyä rakentamaa,, omistamaansa XI kaupunginosan korttelissa n:o 340 sijaitsevaa Hämeentien tonttia n:o 35, oli anonut mainitun korttelin tonttijaon muuttamista siten, että tonteille sijoitetut rakennukset tulisivat entistä valoisammiksi ja niiden yhteyteen voitaisiin rakentaa aurinkoiset, kadusta eristetyt pihamaat. Kiinteistölautakunnan tämän johdosta laadituttamassa suunnitelmassa oli tätä silmälläpitäen suunnassa itä länsi olevien rakennusten lukumäärä supistettu 6:sta 5:een ja Pengerkadun puoleinen rakennusrivi suunniteltu yhtäjaksoiseksi. Koska kuitenkin lopullisen tonttijaonmuutoksen aikaansaaminen veisi pitkähkön ajan, kaupunginvaltuusto, päättäen periaatteellisesti hyväksyä kiinteistölautakunnan sitä koskevan ehdotuksen, sitoutui 10 ) jo ennen muutoksen lopullista vahvistamista järjestämään yhteisen pihamaan saman korttelin tonteille n:ot 35 ja 37 kiinteistölautakunnan edellä olevan mukaisesti laadituttaman luonnospiirustuksen pohjalla, minkä päätöksen avulla yhtiö välittömästi saisi haluamansa ra- Kvsto 31 p. lokak. 1 ; ks. Kunnall. asetuskok. s ) Kvsto 11 p. lokak 7 ja kvston pain. asiakirj. n:o ) Ks. v:n 1933 kert. s. 13 ja tämän kert. s ) Yrt. tämän kert. s. 9 ja Kunnall. asetuskok. s. 94 ja ) Kvsto 23 p. tou kok ) Ks. tämän kert. s ) Kvsto 11 p. lokak. 1 ; ks. myös Kunnall asetuskok. s ) Ks. v:n 1930 kert. s. 16 ja v:n 1931 kert. s ) Kvsto 31 p lokak ) S:n 28 p. helmik. 11.

3 11 I. Kaupunginvaltuusto. kennusluvan, koska sen nykyiselle tontille ei lainkaan ollut vahvistettu rakennusrajoja ja yhtiö näin ollen saisi oikeuden sijoittaa ikkunoita yhteistä pihamaata vastaan. Kiinteistölautakunnan laadituttaman kyseistä korttelia koskevan lopullisen asemakaavan ja tonttijaon muutosehdotuksen siihen liittyvine asemakaavamääräyksineen valtuusto sittemmin hyväksyi 1 ) piirustuksen n: o 1,467 mukaisesti, ja sisäasiainministeriö vahvisti 2 ) päätöksen syyskuun 5 p:nä. Korttelin n:o 463 asemakaavanmuutos. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 3 ) kiinteistölautakunnan laadituttaman ehdotuksen n:o 1,447 Asunto-osakeyhtiö Töölöntori nimisen yhtiön XIV kaupunginosan korttelissa n:o 463 omistamaa Töölöntorinkadun tonttia n:o 3 koskevan asemakaavan muuttamisesta siten, että tontille pihan puolelle suunniteltu kylkirakennus jätettäisiin asemakaavasta pois ja tämän korvauksena saataisiin kadun vastainen rakennus kuusikerroksisesta korottaa osittain seitsenkerroksiseksi. Sisäasiainministeriö vahvisti 4 ) huhtikuun 20 p:nä mainitun päätöksen. Korttelin n:o 470 tontti]aonmuutos. Rakennusmestarien L. A. Pajusen ja U. V. Lehtisen anomuksen johdosta heidän ostamansa XIV kaupunginosan korttelissa n:o 470 sijaitsevan Döbelninkadun tontin n:o 3 jakamisesta kahtia, kiinteistölautakunta laaditutti tonttijaon muutosehdotuksen n:o 1,432, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 5 ); sisäasiainministeriö vahvisti 6 ) päätöksen helmikuun 20 p:nä. Kivelän sairaala-alueen asemakaavan muuttaminen. Kaupunginvaltuusto vahvisti 7 ) XIV kaupunginosan korttelia n:o 481 eli Kivelän sairaala-aluetta koskevan, kiinteistölautakunnan laadituttaman asemakaavan muutosehdotuksen n:o 1,276, missä sairaala-alueen luoteiskulma oli rakennettavan uuden hallintorakennuksen 8 ) vaatimusten mukaisesti siirretty kymmenisen metriä pohjoiseenpäin. Päätöksestä päätettiin ilmoittaa valtioneuvostolle. Kyseisen asemakaavamuutoksen vahvisti 9 ) sittemmin, syyskuun 1 p:nä, myöskin sisäasiainministeriö. Korttelien n:ot 781 ja 786 asemakaavanmuutos. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 10 ) ehdotuksen XX kaupunginosan korttelia n:o 781 koskevan asemakaavan muuttamisesta 11 ) kiinteistölautakunnan laadituttaman piirustuksen n:o 1,512 mukaisesti ja mainitun korttelin tonttijaon muuttamisesta sekä samassa yhteydessä laaditun ehdotuksen viereisen korttelin n:o 786 asemakaavan muuttamisesta alistaen päätöksensä valtioneuvoston tutkittavaksi ja vahvistettavaksi. Tonttien yhdistäminen. Suomen osuuskauppojen keskuskunnan anottua omistamiensa XII kaupunginosan tehdaskorttelissa n:o 368 olevien Fleminginkadun tontin nro 34, Pääskylänkadun tontin n:o 20 sekä Aleksis Kiven kadun tonttien n:ot 13 ja 15 yhdistämistä yhteenrakentamistarkoituksessa yhdeksi tontiksi kaupunginvaltuusto hyväksyi 12 ) tästä johtuvan tonttijaonmuutoksen kiinteistölautakunnan laadituttaman piirustuksen mukaisesti alistaen päätöksensä valtioneuvoston tutkittavaksi ja vahvistettavaksi. Tonttien jakaminen pienemmiksi. Sen jälkeen kun pienten tonttien kysynnän lisääntymisen johdosta kertomusvuoden tonttimyyntiluetteloa laa- Kvsto 20 p. kesäk ) S:n 11 p. lokak. 3 ; ks. Kunnall. asetuskok. s ) Kvsto 14 p. maalisk ) S:n 23 p. toukok. 1 ; ks. Kunnall. asetuskok. s ) Kvsto 24 p. tammik ) S:n 14 p. maalisk ) S:n 20 p. kesäk ) Ks. tämän kert. s ) Kvsto 11 p. lokak. 2 ; ks. Kunnall. asetuskok. s ) Kvsto 5 p. jouluk. 14. n ) Ks. tämän kert. s ) Kvsto 21 p. marrask. 33.

4 6 I. Kaupunginvaltuusto. dittaessa oli havaittu olevan syytä jakaa erinäiset myymättömät suuret tontit pienemmiksi, kiinteistötoimiston asemakaavaosasto laati asemakaavan ja tonttijaon muutosehdotukset n:ot 1,440, 1,438 ja 1,439, joiden mukaan XIII kaupunginosan korttelissa n:o 413 olevat Väinämöisenkadun tontti n:o 1 ja Mechelininkadun tontti n:o 2 jaettaisiin kolmeksi tontiksi, n:öiksi 1 a, 2 a ja 19; korttelissa n:o 448 oleva Apollonkadun tontti n:o 9 kolmeen osaan, nroilla 9 a, 11 ja 13 merkityiksi tonteiksi; samassa korttelissa olevat Vänrikki Stoolin kadun tontti n:o 6 ja Etel. Hesperiankadun tontti n:o 8 neljäksi tontiksi, n:oiksi 6 a, 6 b, 8 a ja 8 b; ja Etel. Hesperiankadun tontit n:ot 16,18 ja 20 samoin neljäksi tontiksi, n:oiksi 16 a, 16b, 18 a ja 18 b; sekä XIV kaupunginosan korttelissa n:o 522 sijaitsevat Turuntien tontit n:ot 41 ja 43 neljäksi tontiksi, numeroilla 41 a, 41 b, 43 a ja 43 b merkityiksi. Nämä ehdotukset kaupunginvaltuusto hyväksyi 1 ), ja sisäasiainministeriö vahvisti 2 ) maaliskuun 28 p:nä kyseisen päätöksen. Valtuusto hyväksyi 3 ) Fastighetsaktiebolaget Arc nimisen yhtiön omistaman XIV kaupunginosan korttelissa n:o 473 sijaitsevan Kivelänkadun tontin n:o 1 jakamisen johdosta yhtiön anomuksesta viideksi eri tontiksi, jotka voitaisiin rakentaa jakamatonta tonttia ajanmukaisemmin entistä valoisammin ja ilmavammin rakennuksin, laaditun asemakaavan ja tonttijaon muutosehdotuksen n:o 1,431; sisäasiainministeriö vahvisti 4 ) syyskuun 5 p:nä päätöksen. Asunto-osakeyhtiö Tykistökatu 7 niminen yhtiö oli anonut 5 ) saada jakaa XIV kaupunginosan korttelissa n:o 474 omistamansa Tykistökadun tontin n:o 7 viideksi eri tontiksi, koska jakamattoman tontin rakentaminen, ollen se sangen suuri, kävisi vaikeaksi; kiinteistölautakunnan tämän johdosta laadituttaman tonttijaon muutosehdotuksen n:o 1,408, jossa tonteille oli määrätty rakennuskorkeudet ja kulmatonttien sekä niiden viereisten tonttien väliset rajat oli määrätty jätettäviksi aitaamatta, valtuusto hyväksyi 6 ), ja sisäasiainministeriö vahvisti 7 ) päätöksen heinäkuun 4 p:nä. Vielä valtuusto hyväksyi 8 ) Asunto-osakeyhtiö Stenbäckinkatu n:o 10 nimisen yhtiön XIV kaupunginosan korttelissa n:o 513 omistaman Stenbäckinkadun tontin n:o 10 jakamisesta yhtiön anomuksesta kahtia johtuvan asemakaavan- ja siihen liittyvän tonttijaonmuutoksen n:o 1,511 asemakaavamääräyksineen, ollen uudet tontit laaditussa ehdotuksessa nimitetty n:oiksi 10 a ja 10 b. Päätös alistettiin valtioneuvoston tutkittavaksi ja vahvistettavaksi. Rakennuksen torniosan sisustaminen. Asunto-osakeyhtiö Haukka oli anonut saada sisustaa V kaupunginosan korttelissa n:o 91 olevalla Uudenmaankadun tontilla n:o 31 sijaitsevan talonsa torniosan sekä sitoutunut suorittamaan kaupunginkassaan heinäkuun 1 p:nä 1935 yhteensä 45,000 markan korvausmäärän, ehdoin, että tästä johtuva asemakaavan muutosehdotus n:o 1,501 asemakaavamääräyksineen asianmukaisessa järjestyksessä vahvistettiin. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 9 ) kyseisen muutosehdotuksen alistaen sen valtioneuvoston tutkittavaksi ja vahvistettavaksi. Tontin rakennusoikeuden lisääminen. Lassila & Tikanoja osakeyhtiön anomuksen johdosta saada rakentaa omistamalleen III kaupunginosan kort- Kvsto 28 p. helmik. 13 ; vrt. myös tämän kert. s ) Kvsto 2 p. toukok. 1 ; ks. Kunnall.asetuskok. s ) Kvsto 20 p. kesäk ) S:n 11 p. lokak. 4 ; ks. Kunnall. asetuskok. s ) Vrt. v:n 1933 kert. s ) Kvsto 23 p. toukok ) S:n 29 p. elok. 3 ; ks. Kunnall. asetuskok. s ) Kvsto 19 p. jouluk ) S:n 21 p. marrask. 34.

5 7 I. Kaupunginvaltuusto. telissa n:o 49 sijaitsevalle Etel. Esplanaadikadun tontille n:o 5 sellaisen rakennuksen, jossa Etel. Esplanaadikadun puoleinen sallittu rakennuskorkeus olisi ulotettu Korkeavuorenkadunkin puolelle koko julkisivupituudelta, kiinteistölautakunta laaditutti asemakaavan muutosehdotuksen n:o 1,468, johon sisältyvien asemakaavamääräysten mukaisesti saatiin rakentaa kyseisen tontin kattolista sekä Etel. Esplanaadi- että Korkeavuorenkadun varrella tasoon -f Kyseisen asemakaavan muutosehdotuksen siihen liittyvine asemakaavamääräyksineen kaupunginvaltuusto hyväksyi 1 ), ja sisäasiainministeriö vahvisti 2 ) päätöksen heinäkuun 31 p:nä. Reijolan alueen osan rakennuskielto. Tämän alueen asemakaavoitukselle haitallisen rakennustoiminnan syntymisen estämiseksi ja sen asemakaavan toteuttamisen helpottamiseksi kaupunginvaltuusto asemakaavalain 16 :n nojalla päätti 3 ) anoa valtioneuvostolta lain määräämin edellytyksin ja sen säätämän ajan voimassa olevaa rakennuskieltoa sille piirustukseen lähemmin merkitylle Reijolan alueen osalle, jonka periaatteellisen asemakaavasuunnitelman 4 ) valtuusto oli hyväksynyt. 2. Kiinteän omaisuuden hankintaa ja kaupungille kuuluvan sellaisen omaisuuden luovutusta koskevat kysymykset. Eräiden kaupungin pohjoispuolella olevien maa-alueiden ostaminen. Jo V tapahtuneiden erinäisten suurehkojen maanhankintain yhteydessä Aktiebolaget parkstad Vanda puistokylä osakeyhtiö oli tarjonnut kaupungille ostettavaksi Helsingin pitäjän Malmin kylässä omistamansa maaalueen, sekä uudistanut tarjouksensa v. 1929, käsittäen se tällöin osittain yhtiön omistaman maa-alueen, osittain sen sisaryhtiön Aktiebolaget Malm kalksandtegelbruk Malmin kalkkihiekkatiilitehdas osakeyhtiön, mutta kummankin kaupan toteuttaminen raukesi. Sittemmin oli parin vuoden aikana saatu useita Vanda-puistokylä osakeyhtiön, maanviljelysneuvos I. Kavaleffin ja tehtailija V. Langin omistamien, kaupungin pohjoispuolella sijaitsevien alueiden myyntitarjouksia, joita kuitenkaan ei ollut voitu puoltaa, mutta sen jälkeen kun syksyllä 1933 Helsingin läheisyyteen suunnitellun lentokentän sopivimmaksi paikaksi oli havaittu joko Tuomarinkylän kenttä tai Tattarisuon tasanko Malmilla, oli katsottu asianmukaiseksi tarkemmin tutkia kysymystä niihin liittyvien alueiden hankkimisesta kaupungille, minkä johdosta syntyneiden neuvottelujen 5 ) tuloksena oli, että kaupunginvaltuusto päätti 6 ): ostaa Vanda-puistokylä osakeyhtiön 694 osaketta sekä saman määrän Malmin kalkkihiekkatiilitehdas osakeyhtiön osakkeita talonkeineen ja korkolippuineen v:lta 1933 ja siitä eteenpäin 15,350 markan yksikköhinnasta osakeparilta eli yhteensä 10,652,900 markasta; yhtiöiden luovutettava maa-alue Malmilla käsitti n ha; kauppahinnan suoritus tapahtuisi kaupungin antamissa 5 %:n obligatioissa parikurssiin kuoletusajan ollessa 25 vuotta ja korkolippujen ollessa lasketut huhtikuun 1 p:stä ,410,000 markan määrään, jonka ohessa käteisellä suoritettaisiin 242,900 markkaa; kaupan tuli muuten tapahtua myyntitarjouksessa mainituin ehdoin 5 ); Kvsto 20 p. kesäk ) S:n 29 p. elok. 5 ; ks. Kunnall. asetuskok. s ) Kvsto 21 p. marrask ) Ks. v:n 1931 kert. s ) Ivvston pain. asiakirj. n:o 5. 6 ) Kvsto 11 p. huhtik. 8.

A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat. 1. Kaupunginasemakaavaa koskevat kysymykset

A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat. 1. Kaupunginasemakaavaa koskevat kysymykset 3 I. Kaupunginvaltuus to. Kaupunginvaltuuston vuonna 1928 käsittelemistä tärkeimmistä asioista mainittakoon seuraavat: A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat. 1. Kaupunginasemakaavaa koskevat

Lisätiedot

A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat.

A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat. I. Kaupunginvaltuusto. 3 A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat. 1. Kaupunginasemakaavaa koskevat kysymykset. Reijolan alueen asemakaava. Kaupunginvaltuusto hyväksyi x ) rakennuskonttorin asemakaavaosaston

Lisätiedot

2. Kiinteän omaisuuden hankintaa ja kaupungille kuuluvan sellaisen omaisuuden luovutusta koskevat kysymykset.

2. Kiinteän omaisuuden hankintaa ja kaupungille kuuluvan sellaisen omaisuuden luovutusta koskevat kysymykset. 13 I. Kaupunginvaltuusto. alaa 1,015 m 2. Lisäpinta-alasta suoritettavan korvauksen maksamisesta asemakaavapiirroksen tultua lopullisesti vahvistetuksi yhtiö oli jättänyt kaupungille sitoumuksen. Sisäasiainministeriö

Lisätiedot

58 I. Kaupunginvaltuusto 97*

58 I. Kaupunginvaltuusto 97* 58 I. Kaupunginvaltuusto 97* min myöskin yleisten töiden lautakunnan laadituttamat mainitun rakennuksen pääpiirustukset ynnä 7,518,600 mk:aan päättyvän lopullisen kustannusarvion. Salmisaaren louhimis-

Lisätiedot

9. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat

9. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat 78 1. Kaupungi nvaltuusto 78, män 1 ) suunnitelman mukaisesti nykyisen hintatason vallitessa aiheutti, kaupunginvaltuusto päätti 2 ) oikeuttaa historiatoimikunnan v:n 1946 alusta lukien maksamaan historiateoksen

Lisätiedot

2. Kiinteän omaisuuden hankintaa ja kaupungille kuuluvan sellaisen omaisuuden luovutusta koskevat kysymykset.

2. Kiinteän omaisuuden hankintaa ja kaupungille kuuluvan sellaisen omaisuuden luovutusta koskevat kysymykset. 10 I. Kaupunginvaltuusto. 2. Kiinteän omaisuuden hankintaa ja kaupungille kuuluvan sellaisen omaisuuden luovutusta koskevat kysymykset. Katariinankadun talon ja tontin n:o 3 osto. Kaupunginvaltuusto päätti

Lisätiedot

I. Kaupunginvaltuusto 45*

I. Kaupunginvaltuusto 45* I. Kaupunginvaltuusto 45* Avustukset. Yleisistä käyttövaroistaan kaupunginvaltuusto myönsi 1 ) 12,500 mk:n suuruisen avustuksen Helsingin työväen teatterin kannatusyhdistykselle Vallilan ulkoilmanäyttämöä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 46 1938 HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1936 SISÄLLYSLUETTELO. Sivu Alkulause IV I. Kaupunginvaltuusto. A. Kaupungin kiinteää

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Rovaniemen kaupunki (1978283 1) Hallituskatu 7, PL 8216 96101 Rovaniemi jäljempänä Kaupunki Redinor Oy (0919708 1) perustettavan

Lisätiedot

5 /o:n lainaa vuodelta 1876 (arvonta marraskuun 1 päivänä):

5 /o:n lainaa vuodelta 1876 (arvonta marraskuun 1 päivänä): II. Rahatoimikamari. 265 puiston alueella kulkea ainoastaan verkalleen, s. o. enintään 10 kilometrin nopeudella tunnissa, sekä että kaivohuoneelta Kaivopuistoon johtava Ison Kaivopuistontien osa on suljettuna

Lisätiedot

mölle mk:n suuruisen ylimääräisen avustuksen Mustikkamaan kesäteatterin toiminnan

mölle mk:n suuruisen ylimääräisen avustuksen Mustikkamaan kesäteatterin toiminnan 40 " 1. Kaupunginvaltuusto mölle 10 000 mk:n suuruisen ylimääräisen avustuksen Mustikkamaan kesäteatterin toiminnan tukemiseksi. Suomen kirjapainotaidon 300-vuotisriemujuhlan kustannusten peittäminen.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/ (7) Kaupunginhallitus Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/ (7) Kaupunginhallitus Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/2012 1 (7) 743 Laajasalon tontin 49112/4 varaaminen Asunto-oy Sarvastonkaarelle perustettavan asunto-osakeyhtiön lukuun HEL 2012-007058 T 10 01 01 00 Päätös päätti varata

Lisätiedot

10900/25.10.2002 mukaista Hermanninpuistoa varten. Kaupassa noudatetaan seuraavia ehtoja:

10900/25.10.2002 mukaista Hermanninpuistoa varten. Kaupassa noudatetaan seuraavia ehtoja: Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2011 1 (8) 452 Tontti-, puisto- ja katualueiden ostaminen Senaatti-kiinteistöltä Hermannista HEL 2011-004187 T 10 01 00 Päätös A Lautakunta päätti ostaa Suomen valtiolta

Lisätiedot

1. Kaupunginvaltuusto 67 :

1. Kaupunginvaltuusto 67 : 1. Kaupunginvaltuusto 67 : Musiikkilautakunta. Musiikkilautakunnan v:n 1946 määrärahoja Tarverahat, Konserttikustannukset ja Muut kulut päätettiin x ) sallia ylittää vastaavasti 35 613 mk, 279 484 mk ja

Lisätiedot

10. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat

10. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat '40 1. Kaupunginvaltuusto Sivistystoimi Kaupunginkirjasto. Jotta kaupunginkirjaston eri osastojen aukioloaikoja voitaisiin pidentää, kaupunginvaltuusto päätti *) v:n 1944 alusta perustaa kirjastoon viisi

Lisätiedot

Kiinteistölautakunta

Kiinteistölautakunta I IL Kiinteistölautakunta Kaupunginvaltuuston valitsemana kiinteistölautakunnan puheenj ohtajana toimi kertomusvuonna toimistonjohtaja Y. Harvia ja sen jäseninä asiamies V. Ahde, veturinkuljettaja B. Gröndahl,

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

Maankäyttösopimus ja maanluovutuksen esisopimus

Maankäyttösopimus ja maanluovutuksen esisopimus Maankäyttösopimus ja maanluovutuksen esisopimus Sopimus osapuolet: Joensuun kaupunki Y-tunnus 0- PL 8 80101 Joensuu ( Myöhemmin tässä sopimuksessa kaupunki) Perustettavan yhtiön tai perustettavien yhtiöiden

Lisätiedot

Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 449/ / Päätöshistoria. Tekninen lautakunta 9.6.

Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 449/ / Päätöshistoria. Tekninen lautakunta 9.6. Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Asianro 449/10.02.03/2014 8 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) asemakaavan ja siihen liittyvän tonttijaon sekä Korinpunojankadun katualueen osaa ja suojaviheraluetta

Lisätiedot

A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat. 1. Kaupunginasemakaavaa koskevat kysymykset

A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat. 1. Kaupunginasemakaavaa koskevat kysymykset 3 I. Kaupunginvaltuusto. Kaupunginvaltuuston pöytäkirjain pykäläluku oli kertomusvuonna 581 ja valtuuston puolesta lähetettyjen kirjeiden luku 796. Kaupunginvaltuuston vuonna mainittakoon seuraavat: 1927

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (6) Kaupunginvaltuusto Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (6) Kaupunginvaltuusto Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2016 1 (6) 265 Vuokrausperusteet Oulunkylän omakotitalotontille (Oulunkylä, tontti 28105/32) HEL 2016-009127 T 10 01 01 02 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen

Lisätiedot

K10 - AUKIOIDEN KORTTELI. rev A

K10 - AUKIOIDEN KORTTELI. rev A K10 - AUKIOIDEN KORTTELI rev A rev A rev A rev A rev A rev A rev A rev A rev A Tontti 3 2 214 m 2 käytetty rakennusoikeus: n.5920 m2 (tarkista) e 2,7 59 ap (39 ap kellarissa, 20 ap pihalla) PUUTARHAKATU

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Esityslista 9/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Esityslista 9/2014 1 (5) 4 Asuntotontin (rivitalo) pitkäaikainen vuokraaminen Asunto Oy Helsingin Halkosuontie 14-16:lle sekä yhtiöjärjestyksen hyväksyminen (Länsi-Pakila, tontti 34117/6)

Lisätiedot

oy:n lämpökeskuksen yhteyteen sekä lainan myöntämistä tätä tarkoitusta varten 3 ); kaupungin osallistumista asunto- ja rakennusmessuihin

oy:n lämpökeskuksen yhteyteen sekä lainan myöntämistä tätä tarkoitusta varten 3 ); kaupungin osallistumista asunto- ja rakennusmessuihin 340 III. Kiinteistölautakunta n:o 56 maksuehtoja 1 ); Tarvon saaren palaneen sillan uudestaanrakentamista 2 ); oman sähkölaitoksen rakentamista olympiakylän Lämpökeskus oy:n lämpökeskuksen yhteyteen sekä

Lisätiedot

Teollisuustontin myynti / Pirkanmaan PR-Rakennus Oy omaan, perustetun tai perustettavan yhtiön lukuun

Teollisuustontin myynti / Pirkanmaan PR-Rakennus Oy omaan, perustetun tai perustettavan yhtiön lukuun Kaupunginhallitus 115 24.03.2014 Kaupunginvaltuusto 41 14.04.2014 Teollisuustontin myynti / Pirkanmaan PR-Rakennus Oy omaan, perustetun tai perustettavan yhtiön lukuun 155/52.520/2014 KAUPHALL 24.03.2014

Lisätiedot

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN Tekninen lautakunta 74 01.04.2008 Kaupunginhallitus 108 14.04.2008 Tekninen lautakunta 118 17.06.2008 Kaupunginhallitus 226 11.08.2008 Kaupunginhallitus 235 25.08.2008 Tekninen lautakunta 98 21.09.2010

Lisätiedot

Alue sijaitsee kaupungin keskustassa. Osojte: Sorsapuisto 1. Liite 1. 11.5 Tonttijako ja -rekisteri Tontille 1 on hyväksytty t.onttijako 18.4.1977.

Alue sijaitsee kaupungin keskustassa. Osojte: Sorsapuisto 1. Liite 1. 11.5 Tonttijako ja -rekisteri Tontille 1 on hyväksytty t.onttijako 18.4.1977. X V I I KAUPUNGINOSAN KORTTELIN N:O 315 TONTIN N:O 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA N:O 6572, JOTA EI TARVITSE ALISTAA YMPÄRISTÖMINISTE- RIÖN VAHVISTETTAVAKSI. (SORSAPUISTO 1) Asemakaavan muutoksen

Lisätiedot

KERTOMUS 42. 1929. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA. HELSINKI. 1932.

KERTOMUS 42. 1929. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA. HELSINKI. 1932. KERTOMUS 42. 1929. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA. HELSINKI. 1932. SISÄLLYSLUETTELO. Siv. III Alkulause I. Kaupunginvaltuusto. A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat 3 1. Kaupunginasemakaavaa

Lisätiedot

I. Kaupunginvaltuusto 49*

I. Kaupunginvaltuusto 49* I. Kaupunginvaltuusto 49* Myöhemmin myönnyttiin vielä seuraavain kertomusvuoden määrärahain ylittämiseen alla mainitun verran: Tilapäistä työvoimaa 8,000 mk, Valaistus 7,500 mk, Siivoaminen 1,400 mk, Tarverahat

Lisätiedot

37 I. Kaupunginvaltuusto

37 I. Kaupunginvaltuusto 37 I. Kaupunginvaltuusto vuotuista korvausta tuberkuloosisairaalan osalta 40,000 mk, mihin määrään sisältyi myös tuberkuloosisairaalan entisen luentosalin käytöstä yliopiston kanssa sovittu korvaus, sekä

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA MAANLUOVUTUKSEN ESISOPIMUS (PT-talon tontti )

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA MAANLUOVUTUKSEN ESISOPIMUS (PT-talon tontti ) LUONNOS 2.1.201 MAANKÄYTTÖSOPMUS JA MAANLUOVUTUKSEN ESSOPMUS (PT-talon tontti 1-2-2-) Sopijapuot: Joensuun kaupunki, Y-tunnus 02424-2 PL 01 Joensuu myöhemmin tässä sopimuksessa kaupunki (kaupunkirakennelautakunnan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/12 4.11.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/12 4.11.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 17/2015 1 (5) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 26.10.2015 1007 HEL 2015-010488 T 10 01 00 Esitys A Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: päättää

Lisätiedot

2. Kiinteän omaisuuden hankintaa ja kaupungille kuuluvan sellaisen omaisuuden luovutusta koskevat kysymykset.

2. Kiinteän omaisuuden hankintaa ja kaupungille kuuluvan sellaisen omaisuuden luovutusta koskevat kysymykset. I. Kaupunginvaltuusto. 7 aikaiset toimenpiteet ja vahvistaa ehdotuksen Merisataman ja Kaivopuiston eteläosan lopulliseksi ja mainitun puiston kaakkoisosan väliaikaiseksi rantaviivaksi, määrätä, että Kaivopuiston

Lisätiedot

98 I. Kaupung invaltuusto

98 I. Kaupung invaltuusto 98 I. Kaupung invaltuusto tilapäistä työvoimaa varten varattuja satamaliikennemäärärahoja vastaavasti enintään 1,000 mk ja 55,000 mk. Katajanokan vanhan pakkahuoneen tavarahissin nro 4 uusimista varten

Lisätiedot

1. KaupunginvaItuusto66

1. KaupunginvaItuusto66 60 1. KaupunginvaItuusto66 luokkaan kuuluvan järjestely apulaisen viran sekä merkitä v:n 1946 talousarvion kaluston hankintamäärärahaan 200 000 mk:n lisämäärärahan. Valtuuston päätettyä x ) siirtää kaupunginkirjaston

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2011 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/23 14.09.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2011 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/23 14.09.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja /0 (5) 57 Vuokraus- ja myyntiperusteet Ruskeasuon kahdelle toimistotontille HEL 0-00047 T 0 0 0 0 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti oikeuttaa kiinteistölautakunnan

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 13 kuukaudelta v. - 54800 54750 54700 54650 54600 54586 54646 54627 54627 54614 54685

Lisätiedot

1. Kaupungi nvaltuusto 45

1. Kaupungi nvaltuusto 45 1. Kaupungi nvaltuusto 45 155 255 mk:n suuruinen avustus mainitun palokunnan omistaman auton korjaamista varten. Lisäksi oikeutettiin *) palolautakunta ylittämään kertomusvuoden talousarvioon merkittyä

Lisätiedot

50 I. Kaupunginvaltuusto

50 I. Kaupunginvaltuusto 50 I. Kaupunginvaltuusto Kaupunginorkesterin jäsen E. Huttunen, jolle sairauden vuoksi oli myönnetty ero virasta elokuun 1 p:stä 1941 lukien, oikeutettiin 1 ) eläkkeen saamiseksi lukemaan hyväkseen Helsingin

Lisätiedot

tuksen toimenpiteen elintarvikekeskuksen ravintolahuoneiston korjaamisesta kaupunginvaltuusto

tuksen toimenpiteen elintarvikekeskuksen ravintolahuoneiston korjaamisesta kaupunginvaltuusto 106 1. Kaupungi nvaltuusto 106 tuksen toimenpiteen elintarvikekeskuksen ravintolahuoneiston korjaamisesta kaupunginvaltuusto päätti 2 ) merkitä v:n 1947 talousarvioon tarkoitusta varten 746 000 mk:n suuruisen

Lisätiedot

1928. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTORIN

1928. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTORIN ! KERTOMUS 41. 1928. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTORIN JULKAISEMA. HELSINKI. 1930. SISÄLLYSLUETTELO. Siv. Alkulause I. Kaupunginvaltuusto. III A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat 1. Kaupunginasemakaavaa

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (8) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (8) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (8) 41 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimialaan kuuluvien asuntoyhtiöiden edustajien nimeäminen HEL 2017-001827 T 00 01 05 Päätös päätti kehottaa 1 kaupunginkanslian

Lisätiedot

6. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat. Terveydenhoito sekä sairaanhoito sairaalain ulkopuolella

6. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat. Terveydenhoito sekä sairaanhoito sairaalain ulkopuolella 28 " 1. Kaupunginvaltuusto tukselle. Sittemmin merkittiin tiedoksi ministeriön vahvistaneen edellä mainitun valtuuston päätöksen 1 ). Nuohoustoimen järjestely. Sen jälkeen kun korkein hallinto-oikeus oli

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (6) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (6) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (6) 512 Toimistotontin myyminen osto-option perusteella Kiinteistö Oy Triottolle (Oulunkylä, Metsälä, tontti 28299/16) HEL 2012-012357 T 10 01 01 01 Kiinteistökartta

Lisätiedot

III. Kiinteistölautakunta.

III. Kiinteistölautakunta. III. Kiinteistölautakunta. Kaupunginvaltuuston valitsemana kiinteistölautakunnan puheenjohtajana toimi kertomusvuonna johtaja Y. Harvia ja sen jäseninä veturinkuljettaja F. B. Gröndahl, johtaja J. Hellsten,

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain v. - 54800 54750 54700 54650 54600 54586 54646 54627 54627 54635 54664 54652 54633 54572

Lisätiedot

II. Rahatoimikamari.

II. Rahatoimikamari. II. Rahatoimikamari. Rahatoimikamarin puheenjohtajana toimi kertomusvuonna kaupunginjohtaja, ent. senaattori A. Castren sekä hänen ollessaan estyneenä jompikumpi avustavista kaupunginjohtajista, insinööri

Lisätiedot

II. Rahatoimikamari.

II. Rahatoimikamari. II. Rahatoimikamari. Rahatoimikamarin puheenjohtajana toimi vuoden varrella kaupunginjohtaja ent. senaattori A. Castrén sekä hänen ollessaan estyneenä jompikumpi avustavista kaupunginjohtajista, insinööri

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja /0 (5) 666 Tontin 07/ myynti Sörnäisistä Solemo Oy:lle HEL 0-00557 T 0 0 0 0 0. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin nro 07 tontti nro ; Vanha talvitie 9a Päätös päätti oikeuttaa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 22/2013 1 (5) Kiinteistölautakunta To/13 28.11.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 22/2013 1 (5) Kiinteistölautakunta To/13 28.11.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 22/2013 1 (5) 13 Kaartinkaupungin tontin pitkäaikainen vuokraaminen Royal Ravintolat Oy:lle (Kaartinkaupunki, tontti 3052/30) HEL 2012-015034 T 10 01 01 02 Kiinteistökartta

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Maankäyttösopimus 1 Luonnos. 1.1 Naantalin kaupunki, Y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä Kaupunki.

Naantalin kaupunki Maankäyttösopimus 1 Luonnos. 1.1 Naantalin kaupunki, Y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä Kaupunki. Naantalin kaupunki Maankäyttösopimus 1 1 Sopijapuolet 1.1 Naantalin kaupunki, Y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä Kaupunki. 1.2 Asunto Oy Kreivinniitty, y-tunnus 0135532-1

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, JOKA KOSKEE KORTTELIA 7 KAUPUNGINOSASSA 6, LONTOO TL , 228

ASEMAKAAVAN MUUTOS, JOKA KOSKEE KORTTELIA 7 KAUPUNGINOSASSA 6, LONTOO TL , 228 ASEMAKAAVAN MUUTOS, JOKA KOSKEE KORTTELIA 7 KAUPUNGINOSASSA 6, LONTOO TL 4.10.2011, 228 Liite A Asemakaavan muutos koskee vain korttelin pohjoisinta tonttia. Kiinteistö Oy Andante on anonut kaavan muutosta,

Lisätiedot

Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy

Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy Valtuusto 65 18.06.2012 Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy 299/10.00.02/2012 KAAVJAOS 39 Kaavoitusjaosto 28.03.2012 Valmistelija:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (7) Kaupunginhallitus Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (7) Kaupunginhallitus Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2012 1 (7) 219 Tontin 22392/1 varaaminen Vallilasta Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnalle HEL 2011-008965 T 10 01 01 00 Päätös päätti varata Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnalle

Lisätiedot

306 III. Kiinteistölautak unta 305

306 III. Kiinteistölautak unta 305 306 III. Kiinteistölautak unta 305 ten 1 ), taidehallin laajentamista varten 2 ), lasten vastaanottokotia varten 3 ), lastenkotia varten 4 ), Hietalahden sulkutelakka ja konepaja oyille 5 ), rakennusmestari

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta IX KAUPUNGINOSAN KORTTELIN NO 144 TONTIN NO 66 ASEMAKAAVAN MUU TOSEHDOTUS. KARTTA NO 7264, JOTA EI TARVITSE ALISTAA YMPÄRISTÖMI NISTERIÖN VAHVISTETTAVAKSI. (SILTAKATU 17) Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

II. Kaupunginhallitus' 203

II. Kaupunginhallitus' 203 II. Kaupunginhallitus' 203 Kaupunginorkesterin intendentille E. Pingoudille myönnettiin 1 ) palkatonta virkalomaa elokuun 15 p:n 1938 ja helmikuun 15 p:n 1939 väliseksi ajaksi edellytyksin, että musiikkilautakunta

Lisätiedot

58 /., Kaupunginvaltuusto 57

58 /., Kaupunginvaltuusto 57 58 /., Kaupunginvaltuusto 57 lussa, vuosittain 25,000 mk sille hankittavan uuden asianmukaisen huoneiston vuokra-avustukseksi. V:n 1939 talousarvioon päätettiin merkitä 8,500 mk suoritettavaksi koululle

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki (Y-tunnus ) Kauniaistentie 10, Kauniainen. jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki

Kauniaisten kaupunki (Y-tunnus ) Kauniaistentie 10, Kauniainen. jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki MAANKÄYTTÖSOPIMUS 1 SOPIJAOSAPUOLET Kauniaisten kaupunki (Y-tunnus 0203026-2) Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki ja Kiinteistö Oy Kauniaisten Asematie 13 (Y-tunnus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 32. 32 Espoon kaupunginteatterin toimitilojen turvaaminen ja MTK:n kiinteistön kehittäminen Etelä- Tapiolassa

Espoon kaupunki Pöytäkirja 32. 32 Espoon kaupunginteatterin toimitilojen turvaaminen ja MTK:n kiinteistön kehittäminen Etelä- Tapiolassa 07.04.2014 Sivu 1 / 1 1147/10.03.02/2014 32 Espoon kaupunginteatterin toimitilojen turvaaminen ja MTK:n kiinteistön kehittäminen Etelä- Tapiolassa Valmistelijat / lisätiedot: Antti Mäkinen, puh. 050 593

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

2. Rahatointa koskevat asiat

2. Rahatointa koskevat asiat 118 II. Kaupunginhallitus Suomen Ruotsin Saksan maaottelun j ohtohenkilöille tarvittavat varat 1 ); saksalaiselle nyrkkeilijäjoukkueelle 175 mk 2 ); sekä eräille ulkomaisille vieraille 2,321:50 mk 3 ).

Lisätiedot

SELOSTUS Tanssijantien_muutos 1 LIETO ILMARINEN TANSSIJANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

SELOSTUS Tanssijantien_muutos 1 LIETO ILMARINEN TANSSIJANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Tanssijantien_muutos L:\KAAVA\TEXT\KAAVASEL\0\ Tanssijantien_m.docx\PS N ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVAN LAATIJA: LIEDON KUNTA / KAAVOITUS JATEKNISET PALVELUT: Kaavoitusinsinööri Juha Mäki p. 00 09

Lisätiedot

Otteet Otteen liitteet Muutoksenhakukielto, valmistelu Päätösehdotus

Otteet Otteen liitteet Muutoksenhakukielto, valmistelu Päätösehdotus Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/202 (5) 57 Aluevarauksen jatkaminen ja laajentaminen Kauppahuone Laakkonen Oy:lle, Broman Group Oy:lle, Ativa Oy:lle ja A-Katsastus Oy:lle liike- ja toimitilahankkeiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (3) Kaupunkisuunnitteluvirasto

Helsingin kaupunki 1 (3) Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunki 1 (3) Kaupunkisuunnitteluvirasto 17.12.2012 Kaupunginhallitus Venäjän Suomen suurlähetystön tontin asemakaavan muutosehdotuksesta annetut lausunnot (nro 12117) HEL 2011-007184 T 10 03

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 42/ (8) Kaupunginhallitus Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 42/ (8) Kaupunginhallitus Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 42/2014 1 (8) 1244 Asuinkerrostalotontin myynti SATOKoti Oy:lle (Katajanokka, tontti 80013/2) HEL 2014-013492 T 10 01 01 01 Esitys A päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2012 1 (5) Kiinteistölautakunta To/5 12.01.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2012 1 (5) Kiinteistölautakunta To/5 12.01.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2012 1 (5) 13 Autotallia koskevan vuokrasopimuksen jatkaminen (Roihuvuoren Autotallit Oy, tontti 43212/3) HEL 2011-008744 T 10 01 01 02 Päätös Lautakunta päätti jatkaa kaupungin

Lisätiedot

vuokraamista korttelista n:o ) sekä tarjousta Humaliston huvila-alueella n:o 17 b olevan asuinrakennuksen lunastamiseksi kaupungille

vuokraamista korttelista n:o ) sekä tarjousta Humaliston huvila-alueella n:o 17 b olevan asuinrakennuksen lunastamiseksi kaupungille ///. Kiinteistölautakunta 271 lupaa 1 ), eräille yleishyödyllisille rakennusyhtymille myönnettyjen kuoletuslainojen korkokannan alentamista 2 ), maanalaisen raakaöljysäiliön asettamista kortteliin n:o

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/9 20.5.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/9 20.5.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) 9 Munkkiniemen Kartanontie 22:n asemakaavan muuttaminen (nro 12255, tontti 30008/22) HEL 2011-006696 T 10 03 03 Päätösehdotus Tiivistelmä Esittelijän perustelut

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (7) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (7) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (7) 118 Määräalan pitkäaikainen vuokraaminen Broman Group Oy:lle (y-tunnus 1735587-9) perustettavan yhtiön lukuun sekä varauksen jatko (tontti 45199/2, Vartiokylä,

Lisätiedot

asti seuraavin ehdoin: 1

asti seuraavin ehdoin: 1 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2016 1 (5) 317 Toimitilatontin pitkäaikainen vuokraaminen sekä esitys kaupunginhallitukselle vuokraus- ja myyntiperusteiden määräämiseksi Myllypuron Metropolian kampushanketta

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04.

Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04. Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04.2013/ 50 104 415-265-2012 YRTTISUON ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Tekla

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2012 1 (7) Kiinteistölautakunta To/2 26.01.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2012 1 (7) Kiinteistölautakunta To/2 26.01.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2012 1 (7) 38 Esitys kaupunginhallitukselle Pasilan konepajan alueen suunnitellun toimistotontin varaamiseksi Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnalle (Vallila, tontti 22392/1)

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 50 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 12 21.03.2016. Tonttien myynnin ja vuokraamisen ehdot

Kaupunginhallitus 50 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 12 21.03.2016. Tonttien myynnin ja vuokraamisen ehdot Kaupunginhallitus 50 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 12 21.03.2016 Tonttien myynnin ja vuokraamisen ehdot Khall 29.02.2016 50 (Valm. maankäyttöpäällikkö) Kaupungin hallintosäännössä 41 määrätään että Tekninen

Lisätiedot

Omakotirakennuspaikkojen tarjouskilpailu syksy 2015. VESIJÄRVI 2 kaava-alueen kaksi rakennuspaikkaa tarjousmenettelyllä

Omakotirakennuspaikkojen tarjouskilpailu syksy 2015. VESIJÄRVI 2 kaava-alueen kaksi rakennuspaikkaa tarjousmenettelyllä Omakotirakennuspaikkojen tarjouskilpailu syksy 2015 VESIJÄRVI 2 kaava-alueen kaksi rakennuspaikkaa tarjousmenettelyllä Siilinjärven kunta Konserni- ja maankäyttöpalvelut 1.10.2015 Sisältö 1. Yleistä...

Lisätiedot

2. Kiinteän omaisuuden hankintaa ja kaupungille kuuluvan tuollaisen omaisuuden luovutusta koskevat asiat

2. Kiinteän omaisuuden hankintaa ja kaupungille kuuluvan tuollaisen omaisuuden luovutusta koskevat asiat 8 I. Kaujmnginvaltuiisto. 8 taa kuultuaan myöntämään vähäisiä, ei kuitenkaan periaatteellista laatua olevia poikkeuksia muiden mainitun omakotialueen korttelien vahvistetuista rakennusra j oista. Sisäisten

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY KYLPYLÄNTORNI 1 ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(4)

KIINTEISTÖ OY KYLPYLÄNTORNI 1 ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(4) KIINTEISTÖ OY KYLPYLÄNTORNI 1 ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(4) Osapuolet: 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, jota edustaa teknisen toimen kiinteistö- ja mittaustoimi, jäljempänä myös kaupunki PL 38, Villimiehenkatu

Lisätiedot

Päätösehdotus A Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään

Päätösehdotus A Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Helsingin kaupunki Pöytäkirja 34/2012 1 (6) 1090 Malminkartanon Luutnantinpolun asemakaavamuutokseen nro 12104 liittyvä maankäyttösopimus ja määräalan ostaminen Sponda Kiinteistöt Oy:ltä HEL 2012-011775

Lisätiedot

AIESOPIMUS IKÄÄNTYVILLE IHMISILLE TARKOITETUN ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOTEUTTAMISESTA. Kempeleen kunta (kunta) alueen kaavoittajana.

AIESOPIMUS IKÄÄNTYVILLE IHMISILLE TARKOITETUN ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOTEUTTAMISESTA. Kempeleen kunta (kunta) alueen kaavoittajana. AIESOPIMUS IKÄÄNTYVILLE IHMISILLE TARKOITETUN ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOTEUTTAMISESTA 1. Sopimuksen osapuolet Kempeleen kunta (kunta) alueen kaavoittajana. Asunto Oy Lassinpuisto (yhtiö) nykyisenä maanomistajana,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2012 1 (5) Kaupunginhallitus Kaj/1 11.06.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2012 1 (5) Kaupunginhallitus Kaj/1 11.06.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2012 1 (5) 720 Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Mannerheimintie 13a:n osakkeiden osto Yleisradio Oy:ltä ja vastaava kaupungin maksuosuuden korotus päätti: 1 Oikeuttaa kiinteistöviraston

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

Anomus lisäajasta kauppakirjan mukaisen rakentamisvelvoitteen täyttämiselle / Kiinteistö Oy Raision Kauppapuisto (NCC Property Development Oy)

Anomus lisäajasta kauppakirjan mukaisen rakentamisvelvoitteen täyttämiselle / Kiinteistö Oy Raision Kauppapuisto (NCC Property Development Oy) Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 94 10.3.2014 Kaupunginhallitus 148 14.4.2014 Kaupunginhallitus 117 11.4.2016 Asianro 244/10.00.02.03/2014 137 Anomus lisäajasta kauppakirjan mukaisen

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

AIESOPIMUS ASUINKERROSTALORAKENTAMISEEN TARKOITETUN ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOTEUTTAMISESTA. Kempeleen kunta (kunta) alueen kaavoittajana, Y

AIESOPIMUS ASUINKERROSTALORAKENTAMISEEN TARKOITETUN ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOTEUTTAMISESTA. Kempeleen kunta (kunta) alueen kaavoittajana, Y AIESOPIMUS ASUINKERROSTALORAKENTAMISEEN TARKOITETUN ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOTEUTTAMISESTA 1. Sopimuksen osapuolet Kempeleen kunta (kunta) alueen kaavoittajana, Y 0186002-9 Asunto Oy Lassinpuisto (yhtiö) nykyisenä

Lisätiedot

Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen

Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen 627/08/10/2010 TEK 147 AirIX Ympäristö Oy on laatinut 27.4.2011 päivätyn kaavaluonnoksen Hulhavanahon, Luokkavaaran

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 215. Kaupunginhallitus 20.06.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 215. Kaupunginhallitus 20.06.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 0.06.06 Sivu / 68/06 0.05.05 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 7 5..06 Kaupunginhallitus 59 8..06 5 Kiinteistö Oy Ankkurin osakkeiden myyntiä koskevan päätöksen tarkistaminen Valmistelijat

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Laguksenpuiston, Veikkolan asemakaavan muutoksen (hankenro ) hyväksyminen MRL 52 :n mukaisesti (kh, kv)

Laguksenpuiston, Veikkolan asemakaavan muutoksen (hankenro ) hyväksyminen MRL 52 :n mukaisesti (kh, kv) Yhdyskuntatekniikan lautakunta 37 11.05.2017 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 45 31.05.2017 Laguksenpuiston, Veikkolan asemakaavan muutoksen (hankenro. 40120) hyväksyminen MRL 52 :n mukaisesti (kh, kv) 734/10.02.03/2013

Lisätiedot

Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus 0201256-6 PL 2200, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus 0201256-6 PL 2200, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI KAUPPAKIRJA LUONNOS MYYJÄ Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus 0201256-6 PL 2200, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI OSTAJA Kiinteistö Oy Kasarmikatu 21 Y-tunnus 2683399-1 Eteläesplanadi

Lisätiedot

SELOSTUS Tammen muutos 1 LIETO LOUKINAINEN TAMMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

SELOSTUS Tammen muutos 1 LIETO LOUKINAINEN TAMMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Tammen muutos L:\KAAVA\TEXT\KAAVASEL\07\_8_Tammen_m.docx\PS KAAVAN LAATIJA: LIETO LOUKINAINEN TAMMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS LIEDON KUNTA / KAAVOITUS JA TEKNISET PALVELUT: Kaavoitusinsinööri Juha Mäki

Lisätiedot

7 NCC KI I NTEISTOVI RAST'O TONTTIVARAUKSET JA -0STOT SIPOON KUNNAN NIKKILAN SAIRAALA-ALUEELTA (OSTANAPARK)

7 NCC KI I NTEISTOVI RAST'O TONTTIVARAUKSET JA -0STOT SIPOON KUNNAN NIKKILAN SAIRAALA-ALUEELTA (OSTANAPARK) 7 NCC Helsingin kaupunki Kiinteistovirasto Virastopaallikko Matti Rytkola 30.12.2005 KI I NTEISTOVI RAST'O TONTTIVARAUKSET JA -0STOT SIPOON KUNNAN NIKKILAN SAIRAALA-ALUEELTA (OSTANAPARK) Helsingin kaupunki

Lisätiedot

PARAINEN HOUTSKARIN YLEISKAAVAN MUUTOS BENSTRAND, KIVIMO KAAVASELOSTUS. Maanmittari Oy Öhman

PARAINEN HOUTSKARIN YLEISKAAVAN MUUTOS BENSTRAND, KIVIMO KAAVASELOSTUS. Maanmittari Oy Öhman PARAINEN HOUTSKARIN YLEISKAAVAN MUUTOS BENSTRAND, KIVIMO KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 12.11.2015. Ympäristölautakunta 18.5.2016 Ehdotus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (7) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (7) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2012 1 (7) 261 Kiinteistöjen ostaminen Östersundomista (91-442-6-624, 91-442-6-60 ja 91-442-6-158) HEL 2012-006144 T 10 01 00 Kiinteistökartta M7 S3, Bergantie 7, Härkätie

Lisätiedot

10. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat

10. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat 11. Kaupunginhallitus.247 ja supistuksista huolimatta Kolmannen erän sitä varten talousarviossa olevasta avustusmäärärahasta eli 100,000 mk. Valistusjärjestöjen opintotoimikunnan selostus sille myönnetyn

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/ (6) Kaupunginhallitus Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/ (6) Kaupunginhallitus Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2014 1 (6) 788 Kauppakeskushanketta varten Laajasalon keskustasta varatun alueen varauksen uusiminen ja muuttaminen, varauksensaajina Helsingin Osuuskauppa Elanto, Kesko

Lisätiedot