HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA"

Transkriptio

1 KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1936

2 SISÄLLYSLUETTELO. Sivu Alkulause IV I. Kaupunginvaltuusto. A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat 2 1. Kaupungin asemakaavaa koskevat kysymykset 2 2. Kiinteän omaisuuden hankintaa ja kaupungille kuuluvan sellaisen omaisuuden luovutusta koskevat kysymykset 6 3. Kaupungin kiinteän omaisuuden vuokra- ja muuta nautintaoikeutta koskevat kysymykset Kaupungille kuuluvain talojen ja rakennusten käyttämistä määrättyihin tarkoituksiin sekä sellaisten rakennusten teettämistä ja kunnossapitoa koskevat kysymykset Muut kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat kysymykset 19 B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat G. Muut asiat 80 II. Kaupunginhallitus. A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat Kiinteän omaisuuden hankintaa, luovutusta ja käyttöoikeutta koskevat asiat 99 2, Muut kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat G. Muut asiat 208 III. Kiinteistölautakunta. 1. Kiinteistölautakunnan ja kiinteistötoimiston järjestelyä ja toimintaa koskevat asiat Kiinteistötoimiston päällikön toimialaan kuuluvat asiat Kiinteistötoimiston kansliaosaston toimialaan kuuluvat asiat Kiinteistötoimiston tonttiosaston toimialaan kuuluvat asiat Kiinteistötoimiston maatalousosaston toimialaan kuuluvat asiat Kiinteistötoimiston asemakaavaosaston toimialaan kuuluvat asiat Kiinteistötoimiston talo-osaston toimialaan kuuluvat asiat Kiinteistötoimiston kansanpuisto-osaston toimialaan kuuluvat asiat Erinäisten kiinteistölautakunnan alaisten viranhaltijain toimintakertomukset 266 IV. Tilastotoimisto 1* V. Ulosottolaitos 10* VI. Verotusvalmistelukunta 13* VII. Yleiset työt 15* VIII. Puhtaanapito 30* IX. Satamahallinto 43* X. Palolaitos 54* XI. Teurastamo 63* XII. Köyhäinhoito 74* XIII. L a s t e n s u o j e l u * XIV. Kotitalouslautakunta 144*

3 Sivu XV. Kaupunginkirjasto XVI. Kaupunginmuseo XVII. Musiikkilautakunta XVIII. R a k e n n u s t a r k a s t u s k o n t t o r i XIX. Julkisivupiirustusten t a r k a s t u s t o i m i k u n t a X X. Holhouslautakunta XXI. Oikeusaputoimisto XXII. T y ö n v ä l i t y s t o i m i s t o XXIII. N a i s t e n työtupa XXIV. Myyntiaitta XXV. Urheilulautakunta XXVI. A m m a t t i o p p i l a s l a u t a k u n t a Hakemisto 146* 155* 156* 159* 161* 162* 163* 167* 176* 180* 183* 187* 188* OIKAISTAVIA. Siv. 7, riv. 7 alh. on: säästöpankki; lue: säästöpankin.» 28,» 16» on: Ohjesäännön; lue: Kiinteän omaisuuden katselmus miesten johtosäännön.» 30,» 6 ylh. on: otta; lue: jotta.» 47,» 14 alh. on: osoittaunut; lue: osoittautunut.» 57,» 18» on: työntekijä; lue: työntekijän.» 67,» 25» on: lastenkodin; lue: lastenkodissa.» 106,» 4 ylh. on: Kaapeli-; lue: Kaapelin.»7* ja 8*» 1» on: VI; lue: IV.» 40*» 15 alh. on: kelpaamattomania; lue: kelpaamattomana. HELSINKI SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN SEURAN KIRJAPAINON OY.

4 ALKULAUSE. Tämä neljäskymmeneskuudes vuosikerta julkaisua Kertomus Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta on laadittu kaupunginhallituksen kesäkuun 1 p:nä 1933 tekemän päätöksen mukaisesti. Sen mukaan on I II osastoista jätetty pois asiain valmistelua sekä päätösten perustelua koskevat selostukset, saman kaltaisia asioita on entistä enemmän koottu luetteloiksi ja tekstiä on muutenkin supistettu, siinä määrin kuin säilyttäen sen ymmärrettävyys on voitu. Näiden toimenpiteiden tuloksena on sivumäärän huomattava väheneminen, ollen se kyseisen vuosikerran I osastossa 98, vuoden 1930 julkaisun vastaavan luvun noustua 184:ään. Vuoden 1932 julkaisuun verraten, jota laadittaessa jo osittain otettiin huomioon edellä mainitut periaatteet, vähennys oli I osastossa 43 sivua ja II osastossa 26 sivua. Koko julkaisun osalta on kuitenkin voitettu ainoastaan 58 sivua, osittain koska niiden lautakuntain vuosikertomukset, joiden toiminta on laajentunut, ovat vaatineet enemmän tilaa, osittain koska kunnalliset elimet ovat lisääntyneet. Niinpä tähän julkaisuun nyt ensimmäistä kertaa sisältyvät kaupungin uuden teurastamon sekä Myyntiaitan, vastaperustetun kaupungin eri työpajain valmisteiden myymälän, kertomukset. Lisäksi siihen sisältyy kaupungin kansanpuistojen isännöitsijän laatima selonteko puistojen, urheilukenttäin ja siirtolapuutarhain hallinnosta. Ensinmainitun hallinnonhaaran vuosikertomusta ei ole ollut vuoden 1929 jälkeen, siirtolapuutarhoista tehtiin viimeksi selkoa sosialilautakunnan vuoden 1930 kertomuksessa. Yleishyödyllisen rakennustoiminnan edistämislainarahastosta, jonka hallinto vuonna 1931 siirrettiin sosialilautakunnalta kiinteistölautakunnalle, ei ole tässä kertomuksessa kirjoitettu erityistä jaksoa, vaan on sitä koskevat asiat liitetty kiinteistötoimiston tonttiosaston toimintaa käsittelevään lukuun. Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja kiinteistölautakunnan toimintaa käsittelevät osastot sekä hakemisto on laadittu tilastotoimistossa, kaksi ensinmainittua ylim. virkailijan Aino S o u r a n ja kolmas amanuenssin hovioikeudenauskultantti Eero Ruudun kirjoittamana. Muita, asianomaisten johto- ja lautakuntain sekä viranhaltijain laatimia vuosikertomuksia on tilastotoimistossa muodollisesti paranneltu, jolloin eräitä kertomuksia on lyhennetty jättämällä pois vähäpätöisiä yksityisseikkoja, ja kaikki päivämäärät ja numerotiedot on, mikäli mahdollista, tarkistettu. Toimitustyöt on johtanut amanuenssi V alb o r g K u h l e f e 11. Helsingin kaupungin tilastotoimistossa, joulukuun 20 p:nä Otto Bruu n.

5 I. Kaupunginvaltuusto. Kaupunginvaltuutettuina olivat v:n 1933 alusta lukien: Toimittaja A. A. Aalto. Filosofianmaisteri H. Allenius. Metallityöntekijä G. Andersson. Johtaja G. K. Bergman. Päätoimittaja E. Erkko. Filosofianmaisteri G. Estlander. Veturinkuljettaja F. B. Gröndahl. Taloudenhoitaja A. Halme. Johtaja Y. Harvia. Filosofiantohtori, lakitieteenkandidaatti J. Helo. Johtaja C. G. Herlitz. Professori A. L. Hjelmman. Kauppaneuvos S. A. Hohenthal. Filosofianlisensiaatti K. Huhtala. Rouva A. Huotari. Toimittaja J. E. Huttunen. Rouva E. Hämäläinen. Toimistonjohtaja J. E. Janatuinen. Kirjaltaja A. Karvosenoja. Toimittaja Y. Koskelainen. Insinööri F. Kreander. Toimittaja K. Kukkonen. Professori H. Kyrklund. Dosentti F. Langenskiöld. Toimittaja A. E. Leino. Kauppaneuvos I. Lindfors. Professori E. Linkomies. Toimittaja P. J. Lönngren. Lakitieteenkandidaatti G Norrmen. Filosofiantohtori B. Nybergh. Posliiniteknikko A. G. Nyman. Kansakoulunopettajatar O. Oinola. Monttööri O. W. Oksanen. Toimittaja M. Paas ; vuori. Vuorineuvos K. A. Paloheimo. Filosofianmaisteri J. Peräläinen. Ylijohtaja J. O. Peurakoski. Jumaluusopintohtori B. H. Päivänsalo. Kirjelajittelija P. Rahikainen. Sihteeri P. Railo. Johtaja H. Ramsay. Pankinjohtaja E. Hj. Rydman. Toimittaja K. Y. Räisänen. Järjestösihteeri E. Sallila. Sähköteknikko V. V. Salovaara. Insinööri E. von Schantz. Rehtori M. Sergelius. Tarkastaja M. Sillanpää. Libristi F. Sundqvist. Lääketieteen- ja kirurgiantohtori E. Suolahti. Kirjanpitäjä B. Tabelle. Johtaja V. Tanner. Professori O. Tarjanne. Lääkintöneuvos A. Tollet. Lääketieteenlisensiaatti U. Tötterman. Rakennusmestari I. W. Udd. Työnvälitysneuvoja T. Uski. Laivanvarustaja A. Wihuri. Kamreeri T. H. Vilppula. Professori B. Wuolle. Maaliskuun 4 p:nä kuolleen vtn Halmeen sijaan tuli kaupunginvaltuuston jäseneksi varamies pianoteknikko J. Virtanen, heinäkuun 31 p:nä kuolleen vtn Rahikaisen 2 ) sijaan varamies filosofiantohtori H. Renqvist sekä vtn Päivänsalon 3 ) sijaan, joka kuoli elokuun 23 p:nä, varajäsen kauppias K. V. Lehmuskoski. Vtn Huttusen 4 ) sijaan, joka ulkomaanmatkan vuoksi A) Kvsto 22 p. maalisk ) S:n 30 p. elok ) S:n 30 p. elok ) S:n 7 p. kesäk. 1.

6 2 I. Kaupunginvaltuusto. oli vapautettu valtuutetun tehtävästä toukokuun 31 ja syyskuun 1 p:n väliseksi ajaksi, tuli valtuuston jäseneksi varamies Ahmala. Paitsi edellä mainittuja henkilöitä, jotka kertomusvuoden kuluessa tulivat varsinaisiksi kaupunginvaltuutetuiksi, olivat valtuutettujen varamiehet seuraavat: Asiamies V. Ahde. Professori K. A. Ahlfors. Rappaaja H. Ahmala. Johtaja J. Aura. Maalarimestari H. A. Bergström. Sihteeri E. Ekroth. Tullipäällysmies A. Forsström. Kouluhoitajatar L. Hagan. Johtaja P. E. Hallblom. Lääketieteen-ja kirurgiantohtori K. F. Hirvisalo. Everstiluutnantti Hj. Honkanen. Maalarimestari J. Järvelä. Seppä K. Kaukonen. Pankinjohtaja K. Kivialho. Ravintolanhoitaja S. Koskinen. Mallipuuseppä T. J. Kuukkanen. Arkkitehti S. Lagerborg-Stenius. Vanhempi lehtori K. Laine. Varastomies N. Lehto. Konttoristi T. Leivo. Ylikonemestari G. A. Lemström. Johtaja K. V. Lindholm. Varatuomari S. T. Mannermaa. Rappaaja H. Markkanen. Lääketieteenlisensiaatti A. Nikula. Johtaja J. Nurminen. Asiamies R. Paasio. Filosofiantohtori H. E. Pipping. Yliopettaja L. Pohjala. Hovioikeudenauskultantti H. W. Ramsay. Dosentti Y. Ruutu. Johtaja T. Salmio. Kouluneuvos G. Sarva. Toimittaja E. Saxell. Toimistonjohtaja M. Schulz-Cajander. Stukkaaja C. Slotte. Rouva E. Stolt. Lääketieteenkandidaatti C. Sundström. Rakennusmestari O. Suvanto. Lakitieteentohtori J. O. Söderhjelm. Johtaja B. Tallberg. Eversti P. Talvela. Tehtailija A. W. Widén. Työntekijä A. Vuorio. Toimittaja A. Ahlström. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana toimi 1 ) kertomusvuonna vt Lindfors ja varapuheenjohtajana vt Hjelmman. Kaupunginvaltuusto kokoontui kertomusvuonna 18 kertaa. Kaupunginvaltuuston pöytäkirjain pykäläluku oli kertomusvuonna 415 ja valtuuston puolesta lähetettyjen kirjeiden luku 267. Kaupunginvaltuuston v käsittelemistä asioista mainittakoon seuraavat: A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat. 1. Kaupungin asemakaavaa koskevat kysymykset. Sisäasiainministeriön vahvistamat asemakaavanmuutokset. Sisäasiainministeriö vahvisti 2 ) seuraavat kaupunginvaltuuston v hyväksymät asemakaavanmuutokset: maaliskuun 4 p:nä 1932 VIII kaupunginosan korttelia n:o 141, XIV kaupunginosan kortteleita n:ot 484 ja 474, X kaupungin- Kvsto 11 p. tammik ) S:n 25 p. tammik. 1, 2 ja 3 ; ks. myös v:n 1928 kert. s. 6 ja v:n 1932 kert. s. 7.

7 9 I. Kaupunginvaltuusto. osan korttelia n:o 252 ja XV kaupunginosan kortteleita nrot 642 ja 643 koskevat sekä lokakuun 31 p:nä 1932 IX kaupunginosan korttelia nro 199 ja XIV kaupunginosan korttelia n:o 479 b koskevat asemaakaavanmuutokset päättäen samalla, että viimeksimainittuun ehdotukseen sisältyvän tonttijaon muutokseen oli saatava oikeuden suostumus. Toistaiseksi vahvistamatta ministeriö jätti 1 ) XI kaupunginosan korttelia n:o 363 koskevan valtuuston päätöksen, koska hiljattain oli alettu laatia uutta tätä korttelia koskevaa asemakaavan muutosehdotusta. Korttelia n:o 42 koskeva asemakaavanmuutos. Kaupunginvaltuusto päätti 2 ) hyväksyä ehdotuksen II kaupunginosan korttelia n:o 42 koskevan asemakaavan muuttamiseksi kiinteistötoimiston asemakaavaosaston laatiman piirustuksen mukaisesti alistaen päätöksensä valtioneuvoston tutkittavaksi ja vahvistettavaksi. Kortteleita n :ot 83,84 ja 91 koskeva asemakaavanmuutos. Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä periaatteellisesti 3 ) ehdotuksen Aktiebolaget P. Sinebrychoff nimiselle yhtiölle kuuluvien V kaupunginosan korttelien n:ot 83 ja 84 asemakaavan muuttamiseksi kiinteistötoimiston asemakaavaosasto oli valmistanut kortteleita n:ot 83 ja 84 sekä korttelia n:o 91, johon tulisi liitettäväksi osa nykyistä korttelia n:o 83, koskevan lopullisen asemakaavan muutosehdotuksen siihen liittyvine asemakaavamääräyksineen ja kaupungingeodeetti laatinut rakennussäännön 23 :n edellyttämän alueen tonttijakokartan. Uudet korttelit on ehdotukseen merkitty nroiksi 83, 84 a, 84 b, 91, 117, 118, 164 ja 165 ja alueen poikki rakennettavat uudet kadut nimitetty Sinebrychoffinkaduksi, Mallaskaduksi ja Uudenmaankujaksi. Ehdotukseen merkityt kattolistakorkeudet sekä ulkokattojen kaltevuus on määrätty julkisivupiirustusten tarkastustoimikunnan ja Aktiebolaget P. Sinebrychoffin hyväksymien julkisivukaavioiden perusteella. Kyseisen asemakaavanmuutoksen asemakaavamääräyksineen sekä siihen liittyvän tonttijaonmuutoksen valtuusto hyväksyi 4 ) alistaen päätöksensä valtioneuvoston tutkittavaksi ja vahvistettavaksi. Korttelia n:o 223 koskeva asemakaavanmuutos. Konsuli E. Grönblomin anottua hänen omistamansa VI kaupunginosan korttelissa n:o 223 olevan Armfeltintien tontin n:o 13 rakennusrajain muuttamista kiinteistölautakunta tämän johdosta laati asemakaavan muutosehdotuksen 5 ), jonka kaupunginvaltuusto päätti 6 ) vahvistaa sekä ilmoittaa päätöksestään valtioneuvostolle. Tehtaanpuiston kirkkotontin vaihdosta aiheutuva asemakaavanmuutos. Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä periaatteellisesti Tehtaanpuiston kirkkotontin vaihtamisen 7 ) toiseen kiinteistölautakunta laaditutti tästä johtuvan asemakaavan muutosehdotuksen 8 ), jonka mukaisesti alustavaan ehdotukseen merkittyjä tonttirajoja oli muutettu tällöin kuitenkaan laajentamatta tontin pinta-alaa, siihen sisältyvine asemakaavamääräyksineen. Valtuuston hyväksyttyä 9 ) kyseisen muutosehdotuksen sisäasiainministeriö vahvisti 10 ) muutoksen heinäkuun 17 p:nä. Korttelin n:o 199 asemakaavan muuttaminen. Sen jälkeen kun valtioneuvosto oli vahvistanut 11 ) IX kaupunginosan korttelissa nro 199 sijaitsevan tontin nro 20 osittamisesta aiheutuvan asemakaavan muutosehdotuksen asemakaavamääräyksineen, mutta siihen liittyneen tonttijaon muutokselle Kvsto 25 p. tammik. 1 ; ks. myös v:n 1928 kert. s. 6 ja v:n 1932 kert. s ) Kvsto 22 p. marrask. 5 ; vrt.'tämän kert. s ) Ks. v:n 1932 kert s ) Kvsto 13 p. jouluk ) Ks. Kunnall. asetuskok. s ) Kvsto 22 p. marrask ) Ks. tämän kert. s ) Ks. Kunnall. asetuskok s ) Kvsto 23 p. toukok ) S:n 30 p. elok. 5. u ) Ks. tätä s. ylemp.

8 10 I. Kaupunginvaltuusto. ei vielä ollut saatu oikeuden suostumusta, Viron lähetystö oli anonut, että tällöin muodostuneiden, Viron valtion omistamien It. Puistotien varrella olevien tonttien n:ot 20 a ja 20 b asemakaavaa ja tonttijakoa muutettaisiin siten, että edellinen tontti pienennettäisiin 1,512 m 2 :stä 1,300 m 2 :iin ja jälkimmäinen tontti vastaavasti suurennettaisiin. Edellisen tontin rakennuspinta-ala tulisi olemaan 290 m 2 ja jälkimmäisen 400 m 2. Kiinteistölautakunnan laaditutettua anomuksen mukaisen asemakaavan muutosehdotuksen, muuttaen tonttien rakennusrajoja jonkun verran entisestään, kaupunginvaltuusto päättivahvistaa kyseisen asemakaavanmuutoksen asemakaavamääräyksineen ja siihen liittyvän tonttijaonmuutoksen. Sisäasiainministeriö ilmoitti 2 ) heinäkuun 18 p:nä merkityttäneensä muutoksen Helsingin kaupungin asemakaavaan. Kauppaneuvos J. Tallbergin perilliset olivat anoneet, että IX kaupunginosan korttelissa n:o 199 sijaitsevalle It. Puistotien tontille n:o 3 a saisi rakentaan uudisrakennuksen nykyisestä rakennusrajasta poikkeavalla tavalla. Tämän johdosta laaditun asemakaavan muutosehdotuksen 3 ), jonka mukaan uudisrakennuksen saisi sijoittaa naapuritonttien n:ot 2 ja 23 a tonttirajan viereen, kaupunginvaltuusto päätti 4 ) vahvistaa. Sisäasiainministeriö merkitytti 2 ) huhtikuun 12 p:nä muutoksen Helsingin kaupungin asemakaavaan. Korttelia n:o 200 koskeva asemakaavanmuutos. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 5 ) IX kaupunginosan korttelin n:o 200 tontteja n:ot 3 ja 4 koskevan asemakaavanmuutoksen 6 ) asemakaavamääräyksineen ja siihen liittyvän tonttijaonmuutoksen; syyskuun 28 p:nä sisäasiainministeriö vahvisti 7 ) kyseisen asemakaavanmuutoksen. Tehdaskorttelin n:o 288 asemakaavan muuttaminen. Rouva H. Gustafssonin y.m. anomus, että heidän omistamansa X kaupunginosan tehdaskorttelissa n:o 288 sijaitsevan Hämeentien tontin n:o 16 asemakaavaa ja tonttijakoa korvauksetta muutettaisiin siten, että se jaettaisiin neljään tonttiin, jolloin Hämeentien varrelle suunnitellut kolme tonttia samalla muutettaisiin asuntotonteiksi, ei antanut 8 ) kaupunginvaltuustolle toimenpiteen aihetta. Korttelia n:o 351 koskeva asemakaavanmuutos. Kiinteistötoimiston asemakaavaosaston laatimassa suomenkielisen kansakoulun paikaksi varatun XII kaupunginosan korttelin n:o 351 asemakaavan muutosehdotuksessa, joka perustui kaupunginvaltuuston hyväksymään 9 ) kansakoulurakennuksen luonnospiirustukseen ja siihen liittyvään asemapiirrokseen, oli pinta-alaltaan n. 11,600 m 2 :n suuruisen kansakoulutontin numeroksi merkitty 22. Korttelin nro 350 pohjoispuolelle oli nykyisen kapeau puistokäytävän sijaan merkitty rakennettavaksi Kaarlen- ja Fleminginkatujen välille n. 10 m:n levyinen katu, Kaarlenkuja Karlsgränd. Kyseisen asemakaavanmuutoksen kaupunginvaltuusto päätti 10 ) hyväksyä ja sisäasiainministeriö vahvisti 7 ) sen lokakuun 7 p:nä. Korttelin n:o 377 tonttien yhdistäminen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 11 ) Hyvösen lastenkodin säätiön hoidossa olevien XII kaupunginosan korttelissa n:o 377 sijaitsevien Kotkankadun tontin n:o 14 ja Aleksis Kiven kadun tontin n:o 60 yhdistämistä yhtenäisen rakennuksen rakentamista varten Kvsto 7 p. kesäk ) S:n 30 p. elok ) Ks. Kunnall. asetuskok. s ) Kvsto 8 p. helmik ) S:n 30 p. elok ) Ks. Kunnall. asetuskok. s. 134 ja tämän kert. s ) Kvsto 22 p. marrask ) S:n 21 p. kesäk ) Ks. tämän kert. s. 10 ja ) Kvsto 30 p. elok. 9. u ) S:n 25 p. tammik. 14.

9 5 I. Kaupunginvaltuusto. koskevan asemakaavanmuutosehdotuksen, johon yhdistämisen kautta syntyvän uuden tontin rakennettavaksi sallitun pinta-alan määräämiseksi merkittiin rakennusraja, joka käytännöllisistä ja rakennustaiteellisista syistä oli suunniteltu siten, että yhdistetyn tontin rakennusala tuli olemaan n. 600 m 2, eli 45 m 2 enemmän kuin kumpaisellekin tontille yhteensä ennen saatiin rakentaa, mutta 93 m 2 vähemmän kuin yhdistämisen kautta muodostuneelle, 1,039.6 m 2 käsittävälle uudelle kulmatontille rakennusjärjestyksen mukaan oli sallittu rakentaa. Uusi tontti merkittiin Kotkankadun tontiksi n:ol6. Sisäasiainministeriö vahvistihuhtikuun 12 p:nä mainitun asemakaavanmuutoksen. Korttelin n:o 524 asemakaavanmuutos. Kaupunginvaltuuston päätöksen johdosta, joka koski XIV kaupunginosan korttelin n:o 524 erään alueen luovuttamista messurakennuksen 2 ) paikaksi, kiinteistötoimiston asemakaavaosasto oli laatinut mainitun korttelin ja sitä ympäröivien alueiden asemakaavan muutosehdotuksen, minkä kaupunginvaltuusto päätti 3 ) hyväksyä sekä alistaa päätöksenä valtioneuvoston tutkittavaksi ja vahvistettavaksi. Vallilan korttelin n:o 534 jaoituskaavan muuttaminen. Vallilan Puutavara osakeyhtiön anottua oikeutta rakentaa Vallilan korttelissa n:o 534 sijaitsevat vuokraamansa Teollisuuskadun tontit n:ot 1, 3 a ja 3 b yhtenä tonttina kiinteistötoimiston asemakaavaosasto laati kyseisiä tontteja koskevan jaoituskaavan muutosehdotuksen, minkä kaupunginvaltuusto sen j älkeen hyväksyi 4 ). Vanhankaupungin satamaradan suunnan ja sen varrella olevien rantakorttelien rajain muuttaminen. Kaupunginvaltuusto vahvisti 5 ) Vanhankaupungin selän ranta-alueen satamaradan suunnan ja tehdaskorttelien rajajärjestelyn yleisten töiden lautakunnan esittämästä piirustuksesta lähemmin ilmenevällä tavalla, mikä aiheutui siitä, että rautatieraiteet ja katu, jolla ne sijaitsivat, siirrettäisiin etäämmäksi Hämeentiestä muuttaen Hämeentien, Vanhankaupungin selän, Kyläsaaren ja Vantaanjoen välisen alueen periaatteellisesti hyväksyttyä jaoitussuunnitelmaa 6 ). Samalla jätettiin korttelin nro 666 viemäriverkoston väliaikainen järjestäminen yleisten töiden lautakunnalle tehtäväksi. Rakennuksen torniosan sisustaminen. Asunto-osakeyhtiö Antinkatu 16rn anottua saada sisustaa IV kaupunginosan korttelissa nro 72 sijaitsevalle Fredrikinkadun tontille nro 6 rakennetun talonsa torniosan sekä sitouduttua muutosehdotuksen tultua vahvistetuksi suorittamaan kaupungille yhteensä markkaa kaupunginvaltuusto hyväksyi 7 ) tämän edellyttämän asemakaavan muutosehdotuksen ehdoin, että tulenkestävästä aineesta rakennettiin varauloskäytävä johonkin erilliseen sivuportaaseen ja että asuinhuoneiden ulkoseinät ja välikatto ullakkoa vastaan kokonaan rakennettiin tulenkestävästä aineesta. Sisäasiainministeriö vahvisti 8 ) huhtikuun 12 prnä mainitun asemakaavanmuutoksen. Uudisrakennuksen ullakkokerroksen sisustaminen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 9 ) omasta, puolestaan Asunto-osakeyhtiö Unioninkatu 18 nimisen yhtiön III kaupunginosan korttelissa nro 53 olevalle Pohj. Makasiinikadun tontille nro 3 pystytettävän uudisrakennuksen ullakkokerroksen sisustamista asuinhuoneiksi koskevan kiinteistölautakunnan laatiman asemakaavan muutosehdotuksen 10 ) siihen liittyvine asemakaavamääräyksineen mainitun yhtiön Kvsto 23 p. toukok ) Ks. tämän kert. s. II. 3 ) Kvsto 11 p. lokak ) S:n 1 p. marrask. 18 ; vrt. tämän kert. s ) Kvsto 12 p. huhtik Ks. v:n 1930 kert. s ) Kvsto 25 p. tammik ) S:n 23 p. toukok ) S:n 1 p. maalisk ) Ks. Kunnall. asetuskok. s. 133.

10 6 I. Kaupunginvaltuusto. sitouduttua suorittamaan korvauksena kaupunginkassaan yhteensä 105,000 markkaa muutosehdotuksen tultua lopullisesti vahvistetuksi. Sisäasiainministeriö vahvistikyseisen asemakaavanmuutoksen kesäkuun 22 p:nä. 2. Kiinteän omaisuuden hankintaa ja kaupungille kuuluvan sellaisen omaisuuden luovutusta koskevat kysymykset. Korttelin n:o 42 erään tonttialueen ostaminen. Kaisaniemenkadun leventämissuunnitelman toteuttamiseksi kaupunginvaltuusto päätti 2 ) ostaa kadun itäpuolen leventämistä varten tarvittavan valtion omistaman II kaupunginosan korttelin n:o 42 erään 55 m 2 käsittävän maakaistaleen valtioneuvoston määräämästä 55,000 markan hinnasta sekä merkitä tätä varten määrärahan v:n 1934 talousarvioon. Lapinlahdenkadun tontin n:o 10 osto. Arkkitehti S. Kuhlefeitin tarjottua Fastighetsaktiebolaget Lappviksgatan 17 nimisen yhtiön puolesta kaupungin ostettavaksi mainitun yhtiön IV kaupunginosan korttelissa n:o 154 sijaitsevan, 1,235.51? m 2 käsittävän Lapinlahdenkadun tontin n:o 10 kaupunginvaltuusto päätti 3 ) 3,000,000 markan kauppahinnasta tarjoutua ostamaan mainitun tontin sillä olevine rakennuksineen.tällöin kaupunki sitoutui 4 ) ottamaan vastatakseen 6 %:n korolla juoksevasta 40,000 markan sekä yhdestä 50,000 markan, yhdestä 60,000 markan ja kahdeksasta markan 8%:n korolla juoksevasta velkakirjasta, kokonaismäärältään 2,150,000 markkaa, josta 1,000,000 markkaa lankesi maksettavaksi v:n 1935 tammikuun 2 p:nä ja 1,150,000 markkaa vuotta myöhemmin, sekä antamaan myyjälle kuusikymmentä 10,000 markan 8 %:n korolla juoksevaa velkakirjaa, jotka lankesivat maksettaviksi v:n 1937 tammikuun 2 p:nä. Samalla kaupunki pidätti itselleen oikeuden ennen edellä mainittuja aikoja lunastaa velkakirjat irtisanomisajan ollessa kolme kuukautta, sekä antamaan myyjälle 250,000 markan suuruisen korottoman velkakirjan, joka lankesi maksettavaksi 10 vuoden kuluttua velkakirjan päiväyksestä. Arkkitehti S. Kuhlefelt oikeutettaisiin ilman huutokauppaa v:n 1934 loppuun mennessä joko itselleen tai edustamalleen yhtiölle lunastamaan yksi tai useampia myyntihetkellä voimassa olevassa tontinmyyntiluettelossa olevista tonteista, joiden yhteinen myyntiarvo ei kuitenkaan ylittänyt 3,000,000 markkaa ja jolloin kauppahinnan suoritukseen saatiin joko osaksi tai kokonaan käyttää edellä mainittuja velkakirjoja niiden täydestä nimellisarvosta. Myyjän ostaessa jonkun edellisessä mainituista tonteista kaupunki luopuisi rakennusaikaa koskevasta kauppaehdosta edellyttäen, että kaupunginhallitus piti kyseistä tonttia sellaisena, jonka suhteen tästä ehdosta voitiin luopua. Tarjous olisi voimassa helmikuun loppuun. Maa-alueen hankkiminen It. Puistotien leventämistä varten. It. Puistotien leventämistä IX kaupunginosan korttelin n:o 200 tonttien n:ot 3 ja 4 kohdalta koskevan kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti tontin n:o 3 omistajat luovuttaisivat kadun leventämiseen tarvittavan maa-alueen edellytyksin, että heille siitä korvaukseksi luovutettiin yhtä suuri maakappale kaupungin puistoalueesta ja naapuritontista n:o 4 ja että kaupunki omalla kustannuksellaan suoritettavan kadunlevennystyön yhteydessä siirsi niinikään omalla kustannuksellaan kadun vastaisen sireenipensasaidan ja raken- Kvsto 30 p. elok ) S:n 22 p. marrask. 5 ; vrt. tämän kert. s ) Kvsto 25 p. tammik ) Kvston pain. asiakirj. n:o 1.

11 7 I. Kaupunginvaltuusto. nettavan puuaidan uudelle tonttirajalle ja että tontin rakennuspinta-ala laajennettiin 630 m 2 :stä 680 m 2 :iin, sekä tontin n:o 4 omistava osakeyhtiö luovuttaisi kadun leventämiseksi ja naapuritontin pinta-alan pysyttämiseksi ennallaan tarvittavan maan ehdoin, että kaupunki luovutti sille puistoalueesta vastaavan maakaistaleen ja rakensi omalla kustannuksellaan It. Puistotietä ja eteläisellä tonttirajalla olevaa kujaa vastaan puiset aidat ja että tontin rakennuspinta-ala laajennettiin 686 m 2 :stä 745 m 2 :iin. Valtuusto päätti 1 ) jättää kaupunginhallitukselle tehtäväksi ryhtyä toimenpiteisiin asianmukaisen asemakaavanmuutoksen aikaansaamiseksi. Kiinteistöjen osto pakkohuutokaupalla. Kaupunginvaltuusto epäsi 2 ) Asunto-osakeyhtiö Franzeninkatu 3 Bostadsaktiebolaget Franzensgatan 3 nimisen yhtiön anomuksen, että kaupunki lunastaisi takaisin XI kaupunginosan korttelissa n:o 344 sijaitsevan yhtiön omistaman Franzeninkadun tontin n:o 3 160,000 markasta, minkä verran kauppahinnasta jo oli suoritettu, koska yhtiöllä ei ollut mahdollisuuksia rakennushankkeensa toteuttamiseen, mutta koska kyseinen yhtiö oli jättänyt suorittamatta kauppahinnan v:n 1932 lokakuussa maksettavaksi langenneen osan, joten maksamatta oli kaikkiaan 340,000 markkaa korkoineen lokakuun 1 pistä 1931 lukien ja tontin rakennusvelvollisuuden täyttämisen vakuudeksi kiinnitetyn 750,000 markan suuruisen velkakirjan sisällöstä yhdellä vuodella pidennetyn rakennusajan maaliskuun 12 p:nä päätyttyä maksettavaksi langennut 150,000 markkaa, myytiin tontti pakkohuutokaupalla, jolloin kiinteistötoimiston asiamies suojatakseen kaupungin saatavia huusi tontin kaupungille alimmasta tarjouksesta eli 757,308:70 markasta. Kaupunginvaltuusto päätti 3 ) hyväksyä mainitun toimenpiteen sekä myöntää hiiutokauppakulujen suorittamiseksi, jotka olivat ainoat kiinteistökaupan kaupungille aiheuttamat menot, pääluokkaan Kiinteä omaisuus sisältyvistä käyttövaroistaan 1,803 markan suuruisen määrärahan. Leppäsuon alueen pakkolunastaminen. Elokuun 25 p:nä 1931 antamallaan päätöksellä raastuvanoikeus määräsi, että Aktiebolaget M. G. Stenius nimisen osakeyhtiön pakkolunastettava Leppäsuon alueen käyttö- ja lunastusoikeus oli arvioitava 260 markaksi m 2 :ltä eli siis yhteensä 5,166,200 markaksi ollen asianomaisten itsensä kärsittävä kulunkinsa. Hovioikeus vahvisti 4 ) kesäkuun 17 prnä 1932 raastuvanoikeuden mainitun päätöksen. Korkein oikeus, joka maaliskuun 31 p:nä 1933 oli ottanut asian tutkittavakseen, katsoi, ettei ollut syytä muuttaa hovioikeuden tuomiota, joka näin ollen jäi voimaan. Tarvittavat varat merkittiin 5 ) v:n 1934 talousarvioon. Vuokraoikeuksien ja vuokratonteilla sijaitsevien rakennusten lunastaminen pakkohuutokaupalla. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 6 ) kiinteistölautakunnan toimenpiteen kaupungin maksamattomain korkojen ja kuoletusmaksujen suoritukseksi huutokaupalla myydyn puuseppä K. V. Suvannolle kuuluneen Kumpulan korttelin nro 940 tontin n:o 2 vuokraoikeuden sekä sillä olevien rakennusten ostamisesta kaupungille 106,382: 37 markan kauppahinnasta sen saatavien turvaamiseksi. Koska Työväen säästöpankki ja Kaupunkien yleisen paloapuyhdistyksen myöntämät lainat saivat jäädä rasittamaan kyseistä taloa ja tonttia, tarvittiin kauppahinnan suorittamiseen ainoastaan 7,630: 75 markkaa eli suoranaisten kulujen sekä Työväen säästöpankille ja 3 ) Kvsto 21 p. kesäk. 9 ; ks. tämän kert. s ) Kvsto 22 p. maalisk. 20 ; ks. myös v:n 1929 kert. s ) Kvsto 22 p. marrask ) Ks. v:n 1932 kert. s ) Kvsto 23 p. toukok. 6. & ) S:n 13 p. jouluk. 17.

12 8 I. Kaupunginvaltuusto. Kaupunkien yleiselle paloapuyhdistykselle suoritettavien korkojen yhteenlaskettu määrä, jonka valtuusto samalla päätti myöntää pääluokkaan Kiinteä omaisuus sisältyvistä käyttövaroistaan sekä oikeuttaa kiinteistölautakunnan jälleen myymään mainitun vuokraoikeuden ja tontilla sijaitsevat rakennukset. Aktiebolaget Botby osakeyhtiön osakkeiden osto. Kaupunginvaltuusto päätti 1 ) ostaa vuorineuvos C. G. Herlitziltä ja pankinjohtaja Hj. Ekholmin kuolinpesältä 80.4 ha:n suuruisen Puodinkylän kantatilan omistavan Aktiebolaget Botby osakeyhtiön kaikki 2,000 osaketta, kukin nimellisarvoltaan 1,000 markkaa, korkolippuineen viita 1933 ja siitä eteenpäin 1,750 markan hinnasta osakkeelta eli yhteensä 3,500,000 markasta. Kauppahinta suoritettaisiin siten, että 497,900 markkaa maksettaisiin käteisellä syyskuun 1 p:nä ja kauppahinnan jäännösosan kuittauksena luovutettaisiin myyjille XIV kaupunginosan korttelissa n:o 470 sijaitsevat Döbelninkadun tontti n:o 1, Sandelsinkadun tontti n:o 4 ja Töölöntorinkadun tontti n:o 6 muuten kaupungin tonttien myynnin suhteen voimassa olevien luovutusehtojen mukaisesti paitsi, että rakennusaika pidennettäisiin 3 vuodesta 5:een ja se aika, jonka kuluttua ostaja oli velvollinen suorittamaan kaupungille korotettua korvausta rakennusvelvollisuuden laiminlyömisestä, 6:sta 8:aan vuoteen. Edellä mainittu käteisellä suoritettava kauppahinnan osa sekä kaupungin osalle tuleva leimaveromäärä, 10,500 markkaa, merkittäisiin v:n 1934 talousarvioon. Edellä mainittuun päätökseensä kaupunginvaltuusto sittemmin päätti 2 ) tehdä sellaisen lisäyksen, että kyseessä olevat tontit saatiin myydä joko vuorineuvos C. G. Herlitzille ja pankinjohtaja Hj. Ekholmin kuolinpesälle tai suoraan näiden perustamille asunto-osakeyhtiöille. Samalla valtuusto hyväksyi valmistavasti laaditun kauppasopimuksen eräät kohdat. Niinpä mainittujen yhtiöiden tuli antaa tontteihin kiinnitetyt, yhteensä 3,002,100 markan määräiset haltijavelkakirjat, jotka kaupunki vastaanottaisi tonttien kauppahinnan suorituksena sekä luovuttaisi käteisellä maksettavan määrän lisäksi osakkeiden hinnan suorituksena myyntitarjouksen tekijöille. Ne velkakirjat taas, määrältään 150 % kyseisten tonttien arvosta, jotka annettaisiin kaupungille kauppasopimuksessa edellytetyn rakennusvelvollisuuden suorittamisen vakuudeksi, kiinnitettäisiin siten, että 85 %:lle edellä mainitusta kauppahinnasta, 3,002,100 markasta, myönnettäisiin etuoikeus rakennusvelvollisuuksien täyttämiseksi vahvistettujen kiinnitysten edelle. Erinäisistä kiinteistöä rasittavista elatusvelvollisuuksista, jotka kapitalisoituina tekivät 131,300 markkaa, oli uuden maanomistajan vastattava, ja yhtiön mahdollisista mutta näkymättömistä veloista ja sitoumuksista oli myyntitarjouksen tekijäin annettava l 1 / 2 vuotta voimassa oleva enintään 500,000 markan pankkitakuu. Erinäisten saarien osto. Kaupunginvaltuusto päätti 3 ) ostaa varatuomari F. Thuringin kaupungin ostettaviksi tarjoamat, n. 10 km:n päässä kaupungista sijaitsevat Ison ja Pienen Satamasaaren, joiden yhteinen pinta-ala oli 4 ha ja joista toisella oli laudoista rakennettu kesähuvila, 400,000 markan suuruisesta kauppahinnasta ehdoin, että myyjä samanaikaisesti lahjoitti kaupungille 100,000 markkaa saarten kunnossapitoa varten. Kauppahinta suoritettaisiin seuraavasta vastedes otettavasta obligatiolainasta. Kvsto 21 p. kesäk. 5 ; vrt. myös v:n 1927 kert. s. 9 ja tämän kert. s ) Kvsto 1 p. marrask ) S:n 21 p. kesäk. 6.

KERTOMUS 42. 1929. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA. HELSINKI. 1932.

KERTOMUS 42. 1929. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA. HELSINKI. 1932. KERTOMUS 42. 1929. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA. HELSINKI. 1932. SISÄLLYSLUETTELO. Siv. III Alkulause I. Kaupunginvaltuusto. A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat 3 1. Kaupunginasemakaavaa

Lisätiedot

KERTOMUS 40. 1927. JULKAISEMA. HELSINKI. 1929.

KERTOMUS 40. 1927. JULKAISEMA. HELSINKI. 1929. KERTOMUS 40. 1927. HELSINGIN KAUPUNGIN TILAST0K0NTT0R1N JULKAISEMA. HELSINKI. 1929. SISÄLLYSLUETTELO. Alkulause I. Kaupunginvaltuusto. A. K a u p u n g i n k i i n t e ä ä o m a i s u u t t a k o s k e

Lisätiedot

KERTOMUS 39. 1926. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTOR1N JULKAISEMA. HELSINKI. 1929.

KERTOMUS 39. 1926. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTOR1N JULKAISEMA. HELSINKI. 1929. KERTOMUS 39. 1926. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTOR1N JULKAISEMA. HELSINKI. 1929. SISÄLLYSLUETTELO. Alkulause I. Kaupunginvaltuusto. A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat 1. Kaupunginasemakaavaa

Lisätiedot

KERTOMUS 35. 1922. JULKAISEMA. HELSINKI. 1925.

KERTOMUS 35. 1922. JULKAISEMA. HELSINKI. 1925. KERTOMUS 35. 1922. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTORIN JULKAISEMA. HELSINKI. 1925. SISÄLLYSLUETTELO. Siv. Alkulause III I. Kaupunginvaltuusto, A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat 3 1. Kaupunginasemakaavaa

Lisätiedot

KERTOMUS 33. 1920. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTORIN JULKAISEMA. HELSINKI. 1923.

KERTOMUS 33. 1920. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTORIN JULKAISEMA. HELSINKI. 1923. KERTOMUS 33. 1920. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTORIN JULKAISEMA. HELSINKI. 1923. SISÄLLYSLUETTELO. Siv. Alkulause V I. Kaupunginvaltuusto. A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat 3 1. Kaupunginasemakaavaa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 55 1942 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1946 SISÄLLYSLUETTELO Sivu m Alkulause 1. 2. Kaupunginvaltuusto 1. Yleistä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 56 943 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 946 Helalnki 946. Työväen kirjapaino. SISÄLLYSLUETTELO 3. 4. 5. 6. 7.

Lisätiedot

2. Kaupungin kiinteän omaisuuden vuokra- ja muuta nautintaoikeutta sekä tilapäistä käyttöoikeutta koskevat asiat

2. Kaupungin kiinteän omaisuuden vuokra- ja muuta nautintaoikeutta sekä tilapäistä käyttöoikeutta koskevat asiat 146 II. Rahatoimikamari. 146 neväylät samoinkuin mahdollisesti erinäiset kadut voitiin rakentaa ja niitä liikennöidä ilman että sähköjohdot tällöin aiheuttivat kaupungille kustannuksia. Samalla rahatoimikamari

Lisätiedot

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat.

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat. 34 I. Kaupunginvaltuusto. sillan rakentamisen sekä jatkaisivat v:sta 1935 siirtyneenä ylimääräisenä työnä Katajanokan varastosuojan töitä. Lisäksi oli mainittujen töiden yhteydessä suoritettava tarpeelliset

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 61 1948 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINKI 1953 SISÄLLYSLUETTELO Alkulause 1. Sivu III Kaupunginvaltuusto 1. 2. 3.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA VUONNA 1906 YHDEKSÄSTOISTA VUOSIKERTA HELSINGISSÄ UIVIUS & HERTZBERG OSAKEYHTIÖ 1909 SISÄLLYS. Kaupunginvaltuusto Rahatoimikamari Vaivaishoitohallitus

Lisätiedot

130 11. Kaupunginh allitus 130

130 11. Kaupunginh allitus 130 130 11. Kaupunginh allitus 130 varten kaupunginhallituksen käytettäväksi osoittamasta määrärahasta 2,447:50 markkaa 1 ); Ilotulitus. Kaupunginhallitus suostui 2 ) Helsingin komendanttiviraston esitykseen

Lisätiedot

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat.

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat. 1876. 137 takein työn kelvollisuudesta kuin mihin yhtiö oli sitoutunut vesijohdonkin suhteen ensi tilassa rakennuttaa Vanhankaupungin putouksen alapuolella olevan vesijohtolaitoksen konehuoneen ohi siellä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 66 1953 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINKI 1955 SISÄLLYSLUETTELO Alkulause 1. * Kaupunginvaltuusto 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 67 1954 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINKI 1956 \ SISÄLLYSLUETTELO Sivu Alkulause 1. 2. III Kaupunginvaltuusto 1. Yleistä

Lisätiedot

10 1. Kaupunginva Uuusto. Kvsto 1 p. marrask. 386 ; ks. v. 1943 kert. I osan s. 7. 2 ) Kvsto 11 p. lokak. 364.

10 1. Kaupunginva Uuusto. Kvsto 1 p. marrask. 386 ; ks. v. 1943 kert. I osan s. 7. 2 ) Kvsto 11 p. lokak. 364. 10 1. Kaupunginva Uuusto Eräitä käsiteltyjä eläkeanomuksia koskevat valitukset. Merkittiin tiedoksi korkeimman hallinto-oikeuden hylänneen rakennustoimiston muurarin A. Lindgrenin ja satamahallintotoimiston

Lisätiedot

Kaupunginlakimiestä päätettiin 2 ) kehoittaa anomaan valtionapua Nikkilän sairaalan ja tuberkuloosisairaalan eräiden laajennustöiden kustannuksiin.

Kaupunginlakimiestä päätettiin 2 ) kehoittaa anomaan valtionapua Nikkilän sairaalan ja tuberkuloosisairaalan eräiden laajennustöiden kustannuksiin. 178 11. Kaupungin hallitus mk, Nikkilän sairaalan kustannuksiin 3,161,752 mk, josta 585,480 mk perhehoitoa varten, ja tuberkuloosisairaalan kustannuksiin 1,233,972 mk. Merkittiin 1 ) tiedoksi, että kaupunginkassaan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 73 1960 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1963 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Alkulause 1. 2. III Kaupunginvaltuusto 1. Yleistä

Lisätiedot

120 2. Kaupunginhallitus 148

120 2. Kaupunginhallitus 148 120 2. Kaupunginhallitus 148 seman»pääkaupunkimme Helsinki» -nimisen teoksen suomen-, ruotsin-ja englanninkieliset, vielä jäljellä olevat kappaleet olisi jaettava ennen kuin niiden teksti- ja kuva-aineisto

Lisätiedot

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat.

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat. 241 vuoksi kielto oli heille varsin haitallinen. Rakennuskonttorin ilmoitettua, kaupungin kalavesillä kun ei ollut rajaa aavalle merelle päin, olevan epävarmaa, omistiko kaupunki saaret, mutta että niiden

Lisätiedot

kehotettiin kiireellisesti valmistelemaan tietojenkäsittelykeskuksen

kehotettiin kiireellisesti valmistelemaan tietojenkäsittelykeskuksen työsopimussuhteessa olevalle henkilölle 1.6. lukien vuorotyölisää siten, että säännöllisessä iltavuorossa tehdyiltä työtunneilta maksetaan 10 % asianomaisen saaman kuukausipalkan mukaisen yksinkertaisen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 68 1955 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINKI 1957 SISÄLLYSLUETTELO Sivu III Alkulause 1. 2. Kaupunginvaltuusto 1. Yleistä

Lisätiedot

2. Rahatointa koskevat asiat. V:n 1952 tilit ja tilinpäätös. Kaupungin v:n 1952 tilinpäätös oli valmistunut ja merkittiin

2. Rahatointa koskevat asiat. V:n 1952 tilit ja tilinpäätös. Kaupungin v:n 1952 tilinpäätös oli valmistunut ja merkittiin 12 1. Kaupunginvaltuusto Vaaliluetteloiden laatimistavan uudistamista koskeva aloite. Vt Modeen ym. ehdottivat tekemässään aloitteessa, että valmistettaisiin ehdotus vaaliluetteloiden laatimistavan uudistamiseksi

Lisätiedot

2. Rahatointa koskevat asiat

2. Rahatointa koskevat asiat ei aloitteen tulisi antaa aihetta muihin toimenpiteisiin. Kaupunginvaltuusto katsoi edellä selostetun riittäväksi selvitykseksi (16. 11. 786, 21. 12. 887 ). Vaaliluetteloissa esiintyneiden virheellisyyksien

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 70 1957 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINKI 1959 / SISÄLLYSLUETTELO Sivu III Alkulause 1. 2. Kaupunginvaltuusto 1. Yleistä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 64 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINGIN KAUPUNGIN HANKINTATOIMISTO 1956 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Sivu 3 Palkka

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 70 1957 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINKI 1960 Paasípaíno, Helsinki I960 SISÄLLYSLUETTELO 3. Palkkalautakunta 4.

Lisätiedot

7. Erinäisiä sosiaalisia tehtäviä koskevat asiat

7. Erinäisiä sosiaalisia tehtäviä koskevat asiat 42 1. Kaupungi nvaltuusto 42 ottamista ja tarkkailua varten. Kaupunginhallitusta kehotettiin ryhtymään ao. toimenpiteisiin sosiaaliministeriön hyväksymisen saamiseksi ko. toimenpiteelle (15. 1. 35 ). Kaupungin

Lisätiedot

2. Rahatointa koskevat asiat

2. Rahatointa koskevat asiat 118 II. Kaupunginhallitus Suomen Ruotsin Saksan maaottelun j ohtohenkilöille tarvittavat varat 1 ); saksalaiselle nyrkkeilijäjoukkueelle 175 mk 2 ); sekä eräille ulkomaisille vieraille 2,321:50 mk 3 ).

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 72 1959 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINKI 1962 SISÄLLYSLUETTELO Sivu HI Alkulause 1. 2. Kaupunginvaltuusto 1. Yleistä

Lisätiedot