HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA"

Transkriptio

1 KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1936

2 SISÄLLYSLUETTELO. Sivu Alkulause IV I. Kaupunginvaltuusto. A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat 2 1. Kaupungin asemakaavaa koskevat kysymykset 2 2. Kiinteän omaisuuden hankintaa ja kaupungille kuuluvan sellaisen omaisuuden luovutusta koskevat kysymykset 6 3. Kaupungin kiinteän omaisuuden vuokra- ja muuta nautintaoikeutta koskevat kysymykset Kaupungille kuuluvain talojen ja rakennusten käyttämistä määrättyihin tarkoituksiin sekä sellaisten rakennusten teettämistä ja kunnossapitoa koskevat kysymykset Muut kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat kysymykset 19 B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat G. Muut asiat 80 II. Kaupunginhallitus. A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat Kiinteän omaisuuden hankintaa, luovutusta ja käyttöoikeutta koskevat asiat 99 2, Muut kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat G. Muut asiat 208 III. Kiinteistölautakunta. 1. Kiinteistölautakunnan ja kiinteistötoimiston järjestelyä ja toimintaa koskevat asiat Kiinteistötoimiston päällikön toimialaan kuuluvat asiat Kiinteistötoimiston kansliaosaston toimialaan kuuluvat asiat Kiinteistötoimiston tonttiosaston toimialaan kuuluvat asiat Kiinteistötoimiston maatalousosaston toimialaan kuuluvat asiat Kiinteistötoimiston asemakaavaosaston toimialaan kuuluvat asiat Kiinteistötoimiston talo-osaston toimialaan kuuluvat asiat Kiinteistötoimiston kansanpuisto-osaston toimialaan kuuluvat asiat Erinäisten kiinteistölautakunnan alaisten viranhaltijain toimintakertomukset 266 IV. Tilastotoimisto 1* V. Ulosottolaitos 10* VI. Verotusvalmistelukunta 13* VII. Yleiset työt 15* VIII. Puhtaanapito 30* IX. Satamahallinto 43* X. Palolaitos 54* XI. Teurastamo 63* XII. Köyhäinhoito 74* XIII. L a s t e n s u o j e l u * XIV. Kotitalouslautakunta 144*

3 Sivu XV. Kaupunginkirjasto XVI. Kaupunginmuseo XVII. Musiikkilautakunta XVIII. R a k e n n u s t a r k a s t u s k o n t t o r i XIX. Julkisivupiirustusten t a r k a s t u s t o i m i k u n t a X X. Holhouslautakunta XXI. Oikeusaputoimisto XXII. T y ö n v ä l i t y s t o i m i s t o XXIII. N a i s t e n työtupa XXIV. Myyntiaitta XXV. Urheilulautakunta XXVI. A m m a t t i o p p i l a s l a u t a k u n t a Hakemisto 146* 155* 156* 159* 161* 162* 163* 167* 176* 180* 183* 187* 188* OIKAISTAVIA. Siv. 7, riv. 7 alh. on: säästöpankki; lue: säästöpankin.» 28,» 16» on: Ohjesäännön; lue: Kiinteän omaisuuden katselmus miesten johtosäännön.» 30,» 6 ylh. on: otta; lue: jotta.» 47,» 14 alh. on: osoittaunut; lue: osoittautunut.» 57,» 18» on: työntekijä; lue: työntekijän.» 67,» 25» on: lastenkodin; lue: lastenkodissa.» 106,» 4 ylh. on: Kaapeli-; lue: Kaapelin.»7* ja 8*» 1» on: VI; lue: IV.» 40*» 15 alh. on: kelpaamattomania; lue: kelpaamattomana. HELSINKI SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN SEURAN KIRJAPAINON OY.

4 ALKULAUSE. Tämä neljäskymmeneskuudes vuosikerta julkaisua Kertomus Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta on laadittu kaupunginhallituksen kesäkuun 1 p:nä 1933 tekemän päätöksen mukaisesti. Sen mukaan on I II osastoista jätetty pois asiain valmistelua sekä päätösten perustelua koskevat selostukset, saman kaltaisia asioita on entistä enemmän koottu luetteloiksi ja tekstiä on muutenkin supistettu, siinä määrin kuin säilyttäen sen ymmärrettävyys on voitu. Näiden toimenpiteiden tuloksena on sivumäärän huomattava väheneminen, ollen se kyseisen vuosikerran I osastossa 98, vuoden 1930 julkaisun vastaavan luvun noustua 184:ään. Vuoden 1932 julkaisuun verraten, jota laadittaessa jo osittain otettiin huomioon edellä mainitut periaatteet, vähennys oli I osastossa 43 sivua ja II osastossa 26 sivua. Koko julkaisun osalta on kuitenkin voitettu ainoastaan 58 sivua, osittain koska niiden lautakuntain vuosikertomukset, joiden toiminta on laajentunut, ovat vaatineet enemmän tilaa, osittain koska kunnalliset elimet ovat lisääntyneet. Niinpä tähän julkaisuun nyt ensimmäistä kertaa sisältyvät kaupungin uuden teurastamon sekä Myyntiaitan, vastaperustetun kaupungin eri työpajain valmisteiden myymälän, kertomukset. Lisäksi siihen sisältyy kaupungin kansanpuistojen isännöitsijän laatima selonteko puistojen, urheilukenttäin ja siirtolapuutarhain hallinnosta. Ensinmainitun hallinnonhaaran vuosikertomusta ei ole ollut vuoden 1929 jälkeen, siirtolapuutarhoista tehtiin viimeksi selkoa sosialilautakunnan vuoden 1930 kertomuksessa. Yleishyödyllisen rakennustoiminnan edistämislainarahastosta, jonka hallinto vuonna 1931 siirrettiin sosialilautakunnalta kiinteistölautakunnalle, ei ole tässä kertomuksessa kirjoitettu erityistä jaksoa, vaan on sitä koskevat asiat liitetty kiinteistötoimiston tonttiosaston toimintaa käsittelevään lukuun. Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja kiinteistölautakunnan toimintaa käsittelevät osastot sekä hakemisto on laadittu tilastotoimistossa, kaksi ensinmainittua ylim. virkailijan Aino S o u r a n ja kolmas amanuenssin hovioikeudenauskultantti Eero Ruudun kirjoittamana. Muita, asianomaisten johto- ja lautakuntain sekä viranhaltijain laatimia vuosikertomuksia on tilastotoimistossa muodollisesti paranneltu, jolloin eräitä kertomuksia on lyhennetty jättämällä pois vähäpätöisiä yksityisseikkoja, ja kaikki päivämäärät ja numerotiedot on, mikäli mahdollista, tarkistettu. Toimitustyöt on johtanut amanuenssi V alb o r g K u h l e f e 11. Helsingin kaupungin tilastotoimistossa, joulukuun 20 p:nä Otto Bruu n.

5 I. Kaupunginvaltuusto. Kaupunginvaltuutettuina olivat v:n 1933 alusta lukien: Toimittaja A. A. Aalto. Filosofianmaisteri H. Allenius. Metallityöntekijä G. Andersson. Johtaja G. K. Bergman. Päätoimittaja E. Erkko. Filosofianmaisteri G. Estlander. Veturinkuljettaja F. B. Gröndahl. Taloudenhoitaja A. Halme. Johtaja Y. Harvia. Filosofiantohtori, lakitieteenkandidaatti J. Helo. Johtaja C. G. Herlitz. Professori A. L. Hjelmman. Kauppaneuvos S. A. Hohenthal. Filosofianlisensiaatti K. Huhtala. Rouva A. Huotari. Toimittaja J. E. Huttunen. Rouva E. Hämäläinen. Toimistonjohtaja J. E. Janatuinen. Kirjaltaja A. Karvosenoja. Toimittaja Y. Koskelainen. Insinööri F. Kreander. Toimittaja K. Kukkonen. Professori H. Kyrklund. Dosentti F. Langenskiöld. Toimittaja A. E. Leino. Kauppaneuvos I. Lindfors. Professori E. Linkomies. Toimittaja P. J. Lönngren. Lakitieteenkandidaatti G Norrmen. Filosofiantohtori B. Nybergh. Posliiniteknikko A. G. Nyman. Kansakoulunopettajatar O. Oinola. Monttööri O. W. Oksanen. Toimittaja M. Paas ; vuori. Vuorineuvos K. A. Paloheimo. Filosofianmaisteri J. Peräläinen. Ylijohtaja J. O. Peurakoski. Jumaluusopintohtori B. H. Päivänsalo. Kirjelajittelija P. Rahikainen. Sihteeri P. Railo. Johtaja H. Ramsay. Pankinjohtaja E. Hj. Rydman. Toimittaja K. Y. Räisänen. Järjestösihteeri E. Sallila. Sähköteknikko V. V. Salovaara. Insinööri E. von Schantz. Rehtori M. Sergelius. Tarkastaja M. Sillanpää. Libristi F. Sundqvist. Lääketieteen- ja kirurgiantohtori E. Suolahti. Kirjanpitäjä B. Tabelle. Johtaja V. Tanner. Professori O. Tarjanne. Lääkintöneuvos A. Tollet. Lääketieteenlisensiaatti U. Tötterman. Rakennusmestari I. W. Udd. Työnvälitysneuvoja T. Uski. Laivanvarustaja A. Wihuri. Kamreeri T. H. Vilppula. Professori B. Wuolle. Maaliskuun 4 p:nä kuolleen vtn Halmeen sijaan tuli kaupunginvaltuuston jäseneksi varamies pianoteknikko J. Virtanen, heinäkuun 31 p:nä kuolleen vtn Rahikaisen 2 ) sijaan varamies filosofiantohtori H. Renqvist sekä vtn Päivänsalon 3 ) sijaan, joka kuoli elokuun 23 p:nä, varajäsen kauppias K. V. Lehmuskoski. Vtn Huttusen 4 ) sijaan, joka ulkomaanmatkan vuoksi A) Kvsto 22 p. maalisk ) S:n 30 p. elok ) S:n 30 p. elok ) S:n 7 p. kesäk. 1.

6 2 I. Kaupunginvaltuusto. oli vapautettu valtuutetun tehtävästä toukokuun 31 ja syyskuun 1 p:n väliseksi ajaksi, tuli valtuuston jäseneksi varamies Ahmala. Paitsi edellä mainittuja henkilöitä, jotka kertomusvuoden kuluessa tulivat varsinaisiksi kaupunginvaltuutetuiksi, olivat valtuutettujen varamiehet seuraavat: Asiamies V. Ahde. Professori K. A. Ahlfors. Rappaaja H. Ahmala. Johtaja J. Aura. Maalarimestari H. A. Bergström. Sihteeri E. Ekroth. Tullipäällysmies A. Forsström. Kouluhoitajatar L. Hagan. Johtaja P. E. Hallblom. Lääketieteen-ja kirurgiantohtori K. F. Hirvisalo. Everstiluutnantti Hj. Honkanen. Maalarimestari J. Järvelä. Seppä K. Kaukonen. Pankinjohtaja K. Kivialho. Ravintolanhoitaja S. Koskinen. Mallipuuseppä T. J. Kuukkanen. Arkkitehti S. Lagerborg-Stenius. Vanhempi lehtori K. Laine. Varastomies N. Lehto. Konttoristi T. Leivo. Ylikonemestari G. A. Lemström. Johtaja K. V. Lindholm. Varatuomari S. T. Mannermaa. Rappaaja H. Markkanen. Lääketieteenlisensiaatti A. Nikula. Johtaja J. Nurminen. Asiamies R. Paasio. Filosofiantohtori H. E. Pipping. Yliopettaja L. Pohjala. Hovioikeudenauskultantti H. W. Ramsay. Dosentti Y. Ruutu. Johtaja T. Salmio. Kouluneuvos G. Sarva. Toimittaja E. Saxell. Toimistonjohtaja M. Schulz-Cajander. Stukkaaja C. Slotte. Rouva E. Stolt. Lääketieteenkandidaatti C. Sundström. Rakennusmestari O. Suvanto. Lakitieteentohtori J. O. Söderhjelm. Johtaja B. Tallberg. Eversti P. Talvela. Tehtailija A. W. Widén. Työntekijä A. Vuorio. Toimittaja A. Ahlström. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana toimi 1 ) kertomusvuonna vt Lindfors ja varapuheenjohtajana vt Hjelmman. Kaupunginvaltuusto kokoontui kertomusvuonna 18 kertaa. Kaupunginvaltuuston pöytäkirjain pykäläluku oli kertomusvuonna 415 ja valtuuston puolesta lähetettyjen kirjeiden luku 267. Kaupunginvaltuuston v käsittelemistä asioista mainittakoon seuraavat: A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat. 1. Kaupungin asemakaavaa koskevat kysymykset. Sisäasiainministeriön vahvistamat asemakaavanmuutokset. Sisäasiainministeriö vahvisti 2 ) seuraavat kaupunginvaltuuston v hyväksymät asemakaavanmuutokset: maaliskuun 4 p:nä 1932 VIII kaupunginosan korttelia n:o 141, XIV kaupunginosan kortteleita n:ot 484 ja 474, X kaupungin- Kvsto 11 p. tammik ) S:n 25 p. tammik. 1, 2 ja 3 ; ks. myös v:n 1928 kert. s. 6 ja v:n 1932 kert. s. 7.

7 9 I. Kaupunginvaltuusto. osan korttelia n:o 252 ja XV kaupunginosan kortteleita nrot 642 ja 643 koskevat sekä lokakuun 31 p:nä 1932 IX kaupunginosan korttelia nro 199 ja XIV kaupunginosan korttelia n:o 479 b koskevat asemaakaavanmuutokset päättäen samalla, että viimeksimainittuun ehdotukseen sisältyvän tonttijaon muutokseen oli saatava oikeuden suostumus. Toistaiseksi vahvistamatta ministeriö jätti 1 ) XI kaupunginosan korttelia n:o 363 koskevan valtuuston päätöksen, koska hiljattain oli alettu laatia uutta tätä korttelia koskevaa asemakaavan muutosehdotusta. Korttelia n:o 42 koskeva asemakaavanmuutos. Kaupunginvaltuusto päätti 2 ) hyväksyä ehdotuksen II kaupunginosan korttelia n:o 42 koskevan asemakaavan muuttamiseksi kiinteistötoimiston asemakaavaosaston laatiman piirustuksen mukaisesti alistaen päätöksensä valtioneuvoston tutkittavaksi ja vahvistettavaksi. Kortteleita n :ot 83,84 ja 91 koskeva asemakaavanmuutos. Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä periaatteellisesti 3 ) ehdotuksen Aktiebolaget P. Sinebrychoff nimiselle yhtiölle kuuluvien V kaupunginosan korttelien n:ot 83 ja 84 asemakaavan muuttamiseksi kiinteistötoimiston asemakaavaosasto oli valmistanut kortteleita n:ot 83 ja 84 sekä korttelia n:o 91, johon tulisi liitettäväksi osa nykyistä korttelia n:o 83, koskevan lopullisen asemakaavan muutosehdotuksen siihen liittyvine asemakaavamääräyksineen ja kaupungingeodeetti laatinut rakennussäännön 23 :n edellyttämän alueen tonttijakokartan. Uudet korttelit on ehdotukseen merkitty nroiksi 83, 84 a, 84 b, 91, 117, 118, 164 ja 165 ja alueen poikki rakennettavat uudet kadut nimitetty Sinebrychoffinkaduksi, Mallaskaduksi ja Uudenmaankujaksi. Ehdotukseen merkityt kattolistakorkeudet sekä ulkokattojen kaltevuus on määrätty julkisivupiirustusten tarkastustoimikunnan ja Aktiebolaget P. Sinebrychoffin hyväksymien julkisivukaavioiden perusteella. Kyseisen asemakaavanmuutoksen asemakaavamääräyksineen sekä siihen liittyvän tonttijaonmuutoksen valtuusto hyväksyi 4 ) alistaen päätöksensä valtioneuvoston tutkittavaksi ja vahvistettavaksi. Korttelia n:o 223 koskeva asemakaavanmuutos. Konsuli E. Grönblomin anottua hänen omistamansa VI kaupunginosan korttelissa n:o 223 olevan Armfeltintien tontin n:o 13 rakennusrajain muuttamista kiinteistölautakunta tämän johdosta laati asemakaavan muutosehdotuksen 5 ), jonka kaupunginvaltuusto päätti 6 ) vahvistaa sekä ilmoittaa päätöksestään valtioneuvostolle. Tehtaanpuiston kirkkotontin vaihdosta aiheutuva asemakaavanmuutos. Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä periaatteellisesti Tehtaanpuiston kirkkotontin vaihtamisen 7 ) toiseen kiinteistölautakunta laaditutti tästä johtuvan asemakaavan muutosehdotuksen 8 ), jonka mukaisesti alustavaan ehdotukseen merkittyjä tonttirajoja oli muutettu tällöin kuitenkaan laajentamatta tontin pinta-alaa, siihen sisältyvine asemakaavamääräyksineen. Valtuuston hyväksyttyä 9 ) kyseisen muutosehdotuksen sisäasiainministeriö vahvisti 10 ) muutoksen heinäkuun 17 p:nä. Korttelin n:o 199 asemakaavan muuttaminen. Sen jälkeen kun valtioneuvosto oli vahvistanut 11 ) IX kaupunginosan korttelissa nro 199 sijaitsevan tontin nro 20 osittamisesta aiheutuvan asemakaavan muutosehdotuksen asemakaavamääräyksineen, mutta siihen liittyneen tonttijaon muutokselle Kvsto 25 p. tammik. 1 ; ks. myös v:n 1928 kert. s. 6 ja v:n 1932 kert. s ) Kvsto 22 p. marrask. 5 ; vrt.'tämän kert. s ) Ks. v:n 1932 kert s ) Kvsto 13 p. jouluk ) Ks. Kunnall. asetuskok. s ) Kvsto 22 p. marrask ) Ks. tämän kert. s ) Ks. Kunnall. asetuskok s ) Kvsto 23 p. toukok ) S:n 30 p. elok. 5. u ) Ks. tätä s. ylemp.

8 10 I. Kaupunginvaltuusto. ei vielä ollut saatu oikeuden suostumusta, Viron lähetystö oli anonut, että tällöin muodostuneiden, Viron valtion omistamien It. Puistotien varrella olevien tonttien n:ot 20 a ja 20 b asemakaavaa ja tonttijakoa muutettaisiin siten, että edellinen tontti pienennettäisiin 1,512 m 2 :stä 1,300 m 2 :iin ja jälkimmäinen tontti vastaavasti suurennettaisiin. Edellisen tontin rakennuspinta-ala tulisi olemaan 290 m 2 ja jälkimmäisen 400 m 2. Kiinteistölautakunnan laaditutettua anomuksen mukaisen asemakaavan muutosehdotuksen, muuttaen tonttien rakennusrajoja jonkun verran entisestään, kaupunginvaltuusto päättivahvistaa kyseisen asemakaavanmuutoksen asemakaavamääräyksineen ja siihen liittyvän tonttijaonmuutoksen. Sisäasiainministeriö ilmoitti 2 ) heinäkuun 18 p:nä merkityttäneensä muutoksen Helsingin kaupungin asemakaavaan. Kauppaneuvos J. Tallbergin perilliset olivat anoneet, että IX kaupunginosan korttelissa n:o 199 sijaitsevalle It. Puistotien tontille n:o 3 a saisi rakentaan uudisrakennuksen nykyisestä rakennusrajasta poikkeavalla tavalla. Tämän johdosta laaditun asemakaavan muutosehdotuksen 3 ), jonka mukaan uudisrakennuksen saisi sijoittaa naapuritonttien n:ot 2 ja 23 a tonttirajan viereen, kaupunginvaltuusto päätti 4 ) vahvistaa. Sisäasiainministeriö merkitytti 2 ) huhtikuun 12 p:nä muutoksen Helsingin kaupungin asemakaavaan. Korttelia n:o 200 koskeva asemakaavanmuutos. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 5 ) IX kaupunginosan korttelin n:o 200 tontteja n:ot 3 ja 4 koskevan asemakaavanmuutoksen 6 ) asemakaavamääräyksineen ja siihen liittyvän tonttijaonmuutoksen; syyskuun 28 p:nä sisäasiainministeriö vahvisti 7 ) kyseisen asemakaavanmuutoksen. Tehdaskorttelin n:o 288 asemakaavan muuttaminen. Rouva H. Gustafssonin y.m. anomus, että heidän omistamansa X kaupunginosan tehdaskorttelissa n:o 288 sijaitsevan Hämeentien tontin n:o 16 asemakaavaa ja tonttijakoa korvauksetta muutettaisiin siten, että se jaettaisiin neljään tonttiin, jolloin Hämeentien varrelle suunnitellut kolme tonttia samalla muutettaisiin asuntotonteiksi, ei antanut 8 ) kaupunginvaltuustolle toimenpiteen aihetta. Korttelia n:o 351 koskeva asemakaavanmuutos. Kiinteistötoimiston asemakaavaosaston laatimassa suomenkielisen kansakoulun paikaksi varatun XII kaupunginosan korttelin n:o 351 asemakaavan muutosehdotuksessa, joka perustui kaupunginvaltuuston hyväksymään 9 ) kansakoulurakennuksen luonnospiirustukseen ja siihen liittyvään asemapiirrokseen, oli pinta-alaltaan n. 11,600 m 2 :n suuruisen kansakoulutontin numeroksi merkitty 22. Korttelin nro 350 pohjoispuolelle oli nykyisen kapeau puistokäytävän sijaan merkitty rakennettavaksi Kaarlen- ja Fleminginkatujen välille n. 10 m:n levyinen katu, Kaarlenkuja Karlsgränd. Kyseisen asemakaavanmuutoksen kaupunginvaltuusto päätti 10 ) hyväksyä ja sisäasiainministeriö vahvisti 7 ) sen lokakuun 7 p:nä. Korttelin n:o 377 tonttien yhdistäminen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 11 ) Hyvösen lastenkodin säätiön hoidossa olevien XII kaupunginosan korttelissa n:o 377 sijaitsevien Kotkankadun tontin n:o 14 ja Aleksis Kiven kadun tontin n:o 60 yhdistämistä yhtenäisen rakennuksen rakentamista varten Kvsto 7 p. kesäk ) S:n 30 p. elok ) Ks. Kunnall. asetuskok. s ) Kvsto 8 p. helmik ) S:n 30 p. elok ) Ks. Kunnall. asetuskok. s. 134 ja tämän kert. s ) Kvsto 22 p. marrask ) S:n 21 p. kesäk ) Ks. tämän kert. s. 10 ja ) Kvsto 30 p. elok. 9. u ) S:n 25 p. tammik. 14.

9 5 I. Kaupunginvaltuusto. koskevan asemakaavanmuutosehdotuksen, johon yhdistämisen kautta syntyvän uuden tontin rakennettavaksi sallitun pinta-alan määräämiseksi merkittiin rakennusraja, joka käytännöllisistä ja rakennustaiteellisista syistä oli suunniteltu siten, että yhdistetyn tontin rakennusala tuli olemaan n. 600 m 2, eli 45 m 2 enemmän kuin kumpaisellekin tontille yhteensä ennen saatiin rakentaa, mutta 93 m 2 vähemmän kuin yhdistämisen kautta muodostuneelle, 1,039.6 m 2 käsittävälle uudelle kulmatontille rakennusjärjestyksen mukaan oli sallittu rakentaa. Uusi tontti merkittiin Kotkankadun tontiksi n:ol6. Sisäasiainministeriö vahvistihuhtikuun 12 p:nä mainitun asemakaavanmuutoksen. Korttelin n:o 524 asemakaavanmuutos. Kaupunginvaltuuston päätöksen johdosta, joka koski XIV kaupunginosan korttelin n:o 524 erään alueen luovuttamista messurakennuksen 2 ) paikaksi, kiinteistötoimiston asemakaavaosasto oli laatinut mainitun korttelin ja sitä ympäröivien alueiden asemakaavan muutosehdotuksen, minkä kaupunginvaltuusto päätti 3 ) hyväksyä sekä alistaa päätöksenä valtioneuvoston tutkittavaksi ja vahvistettavaksi. Vallilan korttelin n:o 534 jaoituskaavan muuttaminen. Vallilan Puutavara osakeyhtiön anottua oikeutta rakentaa Vallilan korttelissa n:o 534 sijaitsevat vuokraamansa Teollisuuskadun tontit n:ot 1, 3 a ja 3 b yhtenä tonttina kiinteistötoimiston asemakaavaosasto laati kyseisiä tontteja koskevan jaoituskaavan muutosehdotuksen, minkä kaupunginvaltuusto sen j älkeen hyväksyi 4 ). Vanhankaupungin satamaradan suunnan ja sen varrella olevien rantakorttelien rajain muuttaminen. Kaupunginvaltuusto vahvisti 5 ) Vanhankaupungin selän ranta-alueen satamaradan suunnan ja tehdaskorttelien rajajärjestelyn yleisten töiden lautakunnan esittämästä piirustuksesta lähemmin ilmenevällä tavalla, mikä aiheutui siitä, että rautatieraiteet ja katu, jolla ne sijaitsivat, siirrettäisiin etäämmäksi Hämeentiestä muuttaen Hämeentien, Vanhankaupungin selän, Kyläsaaren ja Vantaanjoen välisen alueen periaatteellisesti hyväksyttyä jaoitussuunnitelmaa 6 ). Samalla jätettiin korttelin nro 666 viemäriverkoston väliaikainen järjestäminen yleisten töiden lautakunnalle tehtäväksi. Rakennuksen torniosan sisustaminen. Asunto-osakeyhtiö Antinkatu 16rn anottua saada sisustaa IV kaupunginosan korttelissa nro 72 sijaitsevalle Fredrikinkadun tontille nro 6 rakennetun talonsa torniosan sekä sitouduttua muutosehdotuksen tultua vahvistetuksi suorittamaan kaupungille yhteensä markkaa kaupunginvaltuusto hyväksyi 7 ) tämän edellyttämän asemakaavan muutosehdotuksen ehdoin, että tulenkestävästä aineesta rakennettiin varauloskäytävä johonkin erilliseen sivuportaaseen ja että asuinhuoneiden ulkoseinät ja välikatto ullakkoa vastaan kokonaan rakennettiin tulenkestävästä aineesta. Sisäasiainministeriö vahvisti 8 ) huhtikuun 12 prnä mainitun asemakaavanmuutoksen. Uudisrakennuksen ullakkokerroksen sisustaminen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 9 ) omasta, puolestaan Asunto-osakeyhtiö Unioninkatu 18 nimisen yhtiön III kaupunginosan korttelissa nro 53 olevalle Pohj. Makasiinikadun tontille nro 3 pystytettävän uudisrakennuksen ullakkokerroksen sisustamista asuinhuoneiksi koskevan kiinteistölautakunnan laatiman asemakaavan muutosehdotuksen 10 ) siihen liittyvine asemakaavamääräyksineen mainitun yhtiön Kvsto 23 p. toukok ) Ks. tämän kert. s. II. 3 ) Kvsto 11 p. lokak ) S:n 1 p. marrask. 18 ; vrt. tämän kert. s ) Kvsto 12 p. huhtik Ks. v:n 1930 kert. s ) Kvsto 25 p. tammik ) S:n 23 p. toukok ) S:n 1 p. maalisk ) Ks. Kunnall. asetuskok. s. 133.

10 6 I. Kaupunginvaltuusto. sitouduttua suorittamaan korvauksena kaupunginkassaan yhteensä 105,000 markkaa muutosehdotuksen tultua lopullisesti vahvistetuksi. Sisäasiainministeriö vahvistikyseisen asemakaavanmuutoksen kesäkuun 22 p:nä. 2. Kiinteän omaisuuden hankintaa ja kaupungille kuuluvan sellaisen omaisuuden luovutusta koskevat kysymykset. Korttelin n:o 42 erään tonttialueen ostaminen. Kaisaniemenkadun leventämissuunnitelman toteuttamiseksi kaupunginvaltuusto päätti 2 ) ostaa kadun itäpuolen leventämistä varten tarvittavan valtion omistaman II kaupunginosan korttelin n:o 42 erään 55 m 2 käsittävän maakaistaleen valtioneuvoston määräämästä 55,000 markan hinnasta sekä merkitä tätä varten määrärahan v:n 1934 talousarvioon. Lapinlahdenkadun tontin n:o 10 osto. Arkkitehti S. Kuhlefeitin tarjottua Fastighetsaktiebolaget Lappviksgatan 17 nimisen yhtiön puolesta kaupungin ostettavaksi mainitun yhtiön IV kaupunginosan korttelissa n:o 154 sijaitsevan, 1,235.51? m 2 käsittävän Lapinlahdenkadun tontin n:o 10 kaupunginvaltuusto päätti 3 ) 3,000,000 markan kauppahinnasta tarjoutua ostamaan mainitun tontin sillä olevine rakennuksineen.tällöin kaupunki sitoutui 4 ) ottamaan vastatakseen 6 %:n korolla juoksevasta 40,000 markan sekä yhdestä 50,000 markan, yhdestä 60,000 markan ja kahdeksasta markan 8%:n korolla juoksevasta velkakirjasta, kokonaismäärältään 2,150,000 markkaa, josta 1,000,000 markkaa lankesi maksettavaksi v:n 1935 tammikuun 2 p:nä ja 1,150,000 markkaa vuotta myöhemmin, sekä antamaan myyjälle kuusikymmentä 10,000 markan 8 %:n korolla juoksevaa velkakirjaa, jotka lankesivat maksettaviksi v:n 1937 tammikuun 2 p:nä. Samalla kaupunki pidätti itselleen oikeuden ennen edellä mainittuja aikoja lunastaa velkakirjat irtisanomisajan ollessa kolme kuukautta, sekä antamaan myyjälle 250,000 markan suuruisen korottoman velkakirjan, joka lankesi maksettavaksi 10 vuoden kuluttua velkakirjan päiväyksestä. Arkkitehti S. Kuhlefelt oikeutettaisiin ilman huutokauppaa v:n 1934 loppuun mennessä joko itselleen tai edustamalleen yhtiölle lunastamaan yksi tai useampia myyntihetkellä voimassa olevassa tontinmyyntiluettelossa olevista tonteista, joiden yhteinen myyntiarvo ei kuitenkaan ylittänyt 3,000,000 markkaa ja jolloin kauppahinnan suoritukseen saatiin joko osaksi tai kokonaan käyttää edellä mainittuja velkakirjoja niiden täydestä nimellisarvosta. Myyjän ostaessa jonkun edellisessä mainituista tonteista kaupunki luopuisi rakennusaikaa koskevasta kauppaehdosta edellyttäen, että kaupunginhallitus piti kyseistä tonttia sellaisena, jonka suhteen tästä ehdosta voitiin luopua. Tarjous olisi voimassa helmikuun loppuun. Maa-alueen hankkiminen It. Puistotien leventämistä varten. It. Puistotien leventämistä IX kaupunginosan korttelin n:o 200 tonttien n:ot 3 ja 4 kohdalta koskevan kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti tontin n:o 3 omistajat luovuttaisivat kadun leventämiseen tarvittavan maa-alueen edellytyksin, että heille siitä korvaukseksi luovutettiin yhtä suuri maakappale kaupungin puistoalueesta ja naapuritontista n:o 4 ja että kaupunki omalla kustannuksellaan suoritettavan kadunlevennystyön yhteydessä siirsi niinikään omalla kustannuksellaan kadun vastaisen sireenipensasaidan ja raken- Kvsto 30 p. elok ) S:n 22 p. marrask. 5 ; vrt. tämän kert. s ) Kvsto 25 p. tammik ) Kvston pain. asiakirj. n:o 1.

11 7 I. Kaupunginvaltuusto. nettavan puuaidan uudelle tonttirajalle ja että tontin rakennuspinta-ala laajennettiin 630 m 2 :stä 680 m 2 :iin, sekä tontin n:o 4 omistava osakeyhtiö luovuttaisi kadun leventämiseksi ja naapuritontin pinta-alan pysyttämiseksi ennallaan tarvittavan maan ehdoin, että kaupunki luovutti sille puistoalueesta vastaavan maakaistaleen ja rakensi omalla kustannuksellaan It. Puistotietä ja eteläisellä tonttirajalla olevaa kujaa vastaan puiset aidat ja että tontin rakennuspinta-ala laajennettiin 686 m 2 :stä 745 m 2 :iin. Valtuusto päätti 1 ) jättää kaupunginhallitukselle tehtäväksi ryhtyä toimenpiteisiin asianmukaisen asemakaavanmuutoksen aikaansaamiseksi. Kiinteistöjen osto pakkohuutokaupalla. Kaupunginvaltuusto epäsi 2 ) Asunto-osakeyhtiö Franzeninkatu 3 Bostadsaktiebolaget Franzensgatan 3 nimisen yhtiön anomuksen, että kaupunki lunastaisi takaisin XI kaupunginosan korttelissa n:o 344 sijaitsevan yhtiön omistaman Franzeninkadun tontin n:o 3 160,000 markasta, minkä verran kauppahinnasta jo oli suoritettu, koska yhtiöllä ei ollut mahdollisuuksia rakennushankkeensa toteuttamiseen, mutta koska kyseinen yhtiö oli jättänyt suorittamatta kauppahinnan v:n 1932 lokakuussa maksettavaksi langenneen osan, joten maksamatta oli kaikkiaan 340,000 markkaa korkoineen lokakuun 1 pistä 1931 lukien ja tontin rakennusvelvollisuuden täyttämisen vakuudeksi kiinnitetyn 750,000 markan suuruisen velkakirjan sisällöstä yhdellä vuodella pidennetyn rakennusajan maaliskuun 12 p:nä päätyttyä maksettavaksi langennut 150,000 markkaa, myytiin tontti pakkohuutokaupalla, jolloin kiinteistötoimiston asiamies suojatakseen kaupungin saatavia huusi tontin kaupungille alimmasta tarjouksesta eli 757,308:70 markasta. Kaupunginvaltuusto päätti 3 ) hyväksyä mainitun toimenpiteen sekä myöntää hiiutokauppakulujen suorittamiseksi, jotka olivat ainoat kiinteistökaupan kaupungille aiheuttamat menot, pääluokkaan Kiinteä omaisuus sisältyvistä käyttövaroistaan 1,803 markan suuruisen määrärahan. Leppäsuon alueen pakkolunastaminen. Elokuun 25 p:nä 1931 antamallaan päätöksellä raastuvanoikeus määräsi, että Aktiebolaget M. G. Stenius nimisen osakeyhtiön pakkolunastettava Leppäsuon alueen käyttö- ja lunastusoikeus oli arvioitava 260 markaksi m 2 :ltä eli siis yhteensä 5,166,200 markaksi ollen asianomaisten itsensä kärsittävä kulunkinsa. Hovioikeus vahvisti 4 ) kesäkuun 17 prnä 1932 raastuvanoikeuden mainitun päätöksen. Korkein oikeus, joka maaliskuun 31 p:nä 1933 oli ottanut asian tutkittavakseen, katsoi, ettei ollut syytä muuttaa hovioikeuden tuomiota, joka näin ollen jäi voimaan. Tarvittavat varat merkittiin 5 ) v:n 1934 talousarvioon. Vuokraoikeuksien ja vuokratonteilla sijaitsevien rakennusten lunastaminen pakkohuutokaupalla. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 6 ) kiinteistölautakunnan toimenpiteen kaupungin maksamattomain korkojen ja kuoletusmaksujen suoritukseksi huutokaupalla myydyn puuseppä K. V. Suvannolle kuuluneen Kumpulan korttelin nro 940 tontin n:o 2 vuokraoikeuden sekä sillä olevien rakennusten ostamisesta kaupungille 106,382: 37 markan kauppahinnasta sen saatavien turvaamiseksi. Koska Työväen säästöpankki ja Kaupunkien yleisen paloapuyhdistyksen myöntämät lainat saivat jäädä rasittamaan kyseistä taloa ja tonttia, tarvittiin kauppahinnan suorittamiseen ainoastaan 7,630: 75 markkaa eli suoranaisten kulujen sekä Työväen säästöpankille ja 3 ) Kvsto 21 p. kesäk. 9 ; ks. tämän kert. s ) Kvsto 22 p. maalisk. 20 ; ks. myös v:n 1929 kert. s ) Kvsto 22 p. marrask ) Ks. v:n 1932 kert. s ) Kvsto 23 p. toukok. 6. & ) S:n 13 p. jouluk. 17.

12 8 I. Kaupunginvaltuusto. Kaupunkien yleiselle paloapuyhdistykselle suoritettavien korkojen yhteenlaskettu määrä, jonka valtuusto samalla päätti myöntää pääluokkaan Kiinteä omaisuus sisältyvistä käyttövaroistaan sekä oikeuttaa kiinteistölautakunnan jälleen myymään mainitun vuokraoikeuden ja tontilla sijaitsevat rakennukset. Aktiebolaget Botby osakeyhtiön osakkeiden osto. Kaupunginvaltuusto päätti 1 ) ostaa vuorineuvos C. G. Herlitziltä ja pankinjohtaja Hj. Ekholmin kuolinpesältä 80.4 ha:n suuruisen Puodinkylän kantatilan omistavan Aktiebolaget Botby osakeyhtiön kaikki 2,000 osaketta, kukin nimellisarvoltaan 1,000 markkaa, korkolippuineen viita 1933 ja siitä eteenpäin 1,750 markan hinnasta osakkeelta eli yhteensä 3,500,000 markasta. Kauppahinta suoritettaisiin siten, että 497,900 markkaa maksettaisiin käteisellä syyskuun 1 p:nä ja kauppahinnan jäännösosan kuittauksena luovutettaisiin myyjille XIV kaupunginosan korttelissa n:o 470 sijaitsevat Döbelninkadun tontti n:o 1, Sandelsinkadun tontti n:o 4 ja Töölöntorinkadun tontti n:o 6 muuten kaupungin tonttien myynnin suhteen voimassa olevien luovutusehtojen mukaisesti paitsi, että rakennusaika pidennettäisiin 3 vuodesta 5:een ja se aika, jonka kuluttua ostaja oli velvollinen suorittamaan kaupungille korotettua korvausta rakennusvelvollisuuden laiminlyömisestä, 6:sta 8:aan vuoteen. Edellä mainittu käteisellä suoritettava kauppahinnan osa sekä kaupungin osalle tuleva leimaveromäärä, 10,500 markkaa, merkittäisiin v:n 1934 talousarvioon. Edellä mainittuun päätökseensä kaupunginvaltuusto sittemmin päätti 2 ) tehdä sellaisen lisäyksen, että kyseessä olevat tontit saatiin myydä joko vuorineuvos C. G. Herlitzille ja pankinjohtaja Hj. Ekholmin kuolinpesälle tai suoraan näiden perustamille asunto-osakeyhtiöille. Samalla valtuusto hyväksyi valmistavasti laaditun kauppasopimuksen eräät kohdat. Niinpä mainittujen yhtiöiden tuli antaa tontteihin kiinnitetyt, yhteensä 3,002,100 markan määräiset haltijavelkakirjat, jotka kaupunki vastaanottaisi tonttien kauppahinnan suorituksena sekä luovuttaisi käteisellä maksettavan määrän lisäksi osakkeiden hinnan suorituksena myyntitarjouksen tekijöille. Ne velkakirjat taas, määrältään 150 % kyseisten tonttien arvosta, jotka annettaisiin kaupungille kauppasopimuksessa edellytetyn rakennusvelvollisuuden suorittamisen vakuudeksi, kiinnitettäisiin siten, että 85 %:lle edellä mainitusta kauppahinnasta, 3,002,100 markasta, myönnettäisiin etuoikeus rakennusvelvollisuuksien täyttämiseksi vahvistettujen kiinnitysten edelle. Erinäisistä kiinteistöä rasittavista elatusvelvollisuuksista, jotka kapitalisoituina tekivät 131,300 markkaa, oli uuden maanomistajan vastattava, ja yhtiön mahdollisista mutta näkymättömistä veloista ja sitoumuksista oli myyntitarjouksen tekijäin annettava l 1 / 2 vuotta voimassa oleva enintään 500,000 markan pankkitakuu. Erinäisten saarien osto. Kaupunginvaltuusto päätti 3 ) ostaa varatuomari F. Thuringin kaupungin ostettaviksi tarjoamat, n. 10 km:n päässä kaupungista sijaitsevat Ison ja Pienen Satamasaaren, joiden yhteinen pinta-ala oli 4 ha ja joista toisella oli laudoista rakennettu kesähuvila, 400,000 markan suuruisesta kauppahinnasta ehdoin, että myyjä samanaikaisesti lahjoitti kaupungille 100,000 markkaa saarten kunnossapitoa varten. Kauppahinta suoritettaisiin seuraavasta vastedes otettavasta obligatiolainasta. Kvsto 21 p. kesäk. 5 ; vrt. myös v:n 1927 kert. s. 9 ja tämän kert. s ) Kvsto 1 p. marrask ) S:n 21 p. kesäk. 6.

13 9 I. Kaupunginvaltuusto. Lisämaan hankkiminen Nikkilän sairaalan tarpeisiin. Kaupunginvaltuuston toimeksiannon 1 ) johdosta kiinteistölautakunta oli hankkinut erinäisiä tarjouksia lisämaan hankkimisesta Nikkilän sairaalaa varten. Yhtyen kiinteistölautakunnan ehdotukseen asiassa valtuusto päätti 2 ) ostaa Nikkilän sairaalaalueeseen liitettäväksi palstatilalliselta F. Lindströmiltä pinta-alaltaan 14 ha:n suuruisen alueen 3 ) 290,000 markan kauppahinnasta ja leski A. Larssonilta 7 ha käsittävän alueen 3 ) 75,000 markan kauppahinnasta sekä että v:n 1934 talousarvioon oli merkittävä 365,000 markkaa kyseisten alueiden ostamista varten. Vedenottamoa varten tarvittavan maan lunastaminen jäi toistaiseksi. Lauttasaaren siltaa ]a Helsingin-Jorvaksen maantietä varten tarvittavat maa- ja vesialueet hankittiin sopimuksen 4 ) nojalla Aktiebolaget Julius Tallberg osakeyhtiöltä ja kauppaneuvos J. Tallbergin perillisiltä. Lisäehdon ottaminen tilusvaihtosopimukseen. Rakennettavaksi suunniteltua Käpylän Tuomarinkylän maantietä varten tarvittavien maa-alueiden hankkimiseksi lautamies O. W. Nyströmin perikunnan kanssa tehtyyn tilusvaihtosopimukseen 5 ) kaupunginvaltuusto hyväksyi 6 ) otettavaksi seuraavan lisäehdon:»koska Nybondaksen tontin kohdalla oleva kylätie sisältyy kaupungin alueeseen III (5,200 m 2 ), sitoutuu kaupunki rakentamaan omalle alueelleen 5 vuoden kuluessa samanlaisen tien.» Tehtaanpuiston kirkkotontin vaihtaminen toiseen. Kaupunginvaltuusto päätti 7 ) periaatteellisesti hyväksyä kaupunginhallituksen esityksen, että n. 4,000 m 2 :n suuruinen alue luovutettaisiin Tehtaanpuiston länsiosasta kirkkotontiksi mainitun puiston itäosasta tarkoitukseen jo varatun 2,912 m 2 :n suuruisen tontin sijasta, samalla antaen kaupunginhallitukselle tehtäväksi lopullisen asemakaavan muutosehdotuksen esittämisen valtuustolle sekä sen kaupungin ja evankelis-luterilaisten seurakuntain välisen uuden sopimuksen laatimisen, jonka mukaan tontti kuten ennenkin 8 ) luovutettaisiin pysyväisellä hallintaoikeudella seurakunnille niin kauaksi aikaa kuin sillä oli kirkkorakennus; kirkko oli rakennettava valmiiksi kolmessa vuodessa ja kirkkoviranomaisten oli sitouduttava huolehtimaan sen katuosuuden puhtaana^ ja kunnossapidosta sekä siitä, että tontti vuoden kuluessa kirkon valmistumisesta kunnostettiin kaupungin viranomaisten kanssa neuvoteltua lopulliseen asuunsa. Helsingin suojeluskuntapiirille luovutettu Pohj. Hesperiankadun tontti n:o 15. Kaupunginvaltuusto epäsi 9 ) Helsingin suojeluskuntapiirin anomuksen, että kaupunginvaltuusto joko myöntäisi piirille 1,500,000 markan suuruisen korottoman lainan edellytyksin, että piiri luovutti kaupungille takaisin siltä saamansa XIV kaupunginosan korttelissa n:o 464 olevan Pohj. Hesperiankadun tontin n: o ), tai vaihtoehtoisesti, että piiri saisi myydä kyseisen tontin ja käyttää myyntihinnan omistamansa Yrjönkadun talon n:o 36 muutos- j a korjaustöiden suorittamiseen, koska se oli havainnut edullisemmaksi ja halvemmaksi laajentaa Yrjönkadun varrella olevaa taloaan kuin ryhtyä suureen uudisrakennusyritykseen Pohj. Hesperiankadun tontilla. T ) Ks. tämän kert. s )Kvsto 13 p. jouluk ) Kvston v:n 1930 pain. asiakirj. n:o ) Kvsto 13 p. jouluk. 10 ; ks. myös tämän kert. s ) Ks. v:n 1932 kert. s. 13 ja ) Kvsto 12 p. huhtik ) S:n 11 p. tammik ) Ks. v:n 1927 kert. s. 26 ; vrt. myös tämän kert. s ) Kvsto 13 p. jouluk ) Ks. v:n 1931 kert. s. 12.

14 10 I. Kaupunginvaltuusto. 3. Kaupungin kiinteän omaisuuden vuokra- ja muuta nautintaoikeutta koskevat kysymykset. Uuden kansakoulutontin osoittaminen Kalliosta. Sen jälkeen kun oli havaittu kaupunginvaltuuston v suomenkielisen kansakoulun paikaksi varaamat 1 ) XII kaupunginosan korttelissa n:o 371 olevat Porvoonkadun tontit n:ot 8 ja 10 sekä Kirstinkadun tontti n:o 21 koulutonteiksi vähemmän soveltuviksi, valtuusto päätti 2 ) peruuttaen edellä mainitun päätöksensä varata saman kaupunginosan Korttelin nro 351 jonkun verran länteenpäin laajennettuna uuden suomenkielisen kansakoulun paikaksi. Kiinteistölautakunnalle annettiin 3 ) tällöin tehtäväksi tarpeellisen asemakaavan muutosehdotuksen laatiminen yksissä neuvoin yleisten töiden lautakunnan ja suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan kanssa sekä yleisten töiden lautakunnalle yksissä neuvoin suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan kanssa edellä mainittuun kortteliin rakennettavan kansakoulutalon luonnonpiirustuksien laadituttaminen. Puhtaanapitotoimintaa koskevia päätöksiä. Hietaniemen jätteiden kaatopaikalla vallitsevien epäkohtien poistamista varten asetetun 4 ) komitean, jonka käsiteltäviksi myöhemmin oli siirretty myöskin useita muita kaupungin puhtaanapitotoimintaa koskevia asioita, annettua mietintönsä 5 ) erinäisistä kaupungin puhtaanapitotoiminnan vastaista järjestelyä koskevista kysymyksistä kaupunginvaltuusto päätti 6 )r varata uuden kaatopaikka-alueen Mellunkyläntien länsipuolella olevalta metsäalueelta; varata puhtaanapitolaitoksen uutta keskusasemaa varten alueen Vantaanjoen suun itäiseltä niemeltä; antaa puhtaanapitolautakunnalle tehtäväksi laatia edellä mainittujen alueiden käyttöä ja rakentamista koskevan alustavan suunnitelman; osoittaa Hermannin korttelin nro 662 puhtaanapitolaitoksen uutta jätteiden kuormausasemaa varten ja siirtää aluksiin tapahtuvan jätteiden kuormauksen väliaikaisesti Sörnäisten niemellä olevalle n.s. painolastilaiturille; osoittaa edellisessä ponnessa mainitun laiturin vahvistamista ja sille johtavien teiden päällystämistä varten yhteensä 42,000 markkaa yleisiä satamavaratöitä varten valtuuston käytettäväksi varatusta määrärahasta; poistaa Taivallahdessa sijaitsevan jätteiden kuormauslaiturin käytännöstä nykyisen teurastamon lopettaessa toimintansa ja antaa rakennustoimistolle.tehtäväksi yksissä neuvoin satamaviranomaisten kanssa laatia ehdotuksen uuden kuormauslaiturin rakentamisesta Rajasaaren länsirannalle; varata asemakaavassa Pikku-Huopalahden tienoilta sopivan alueen puhtaanapitotoimintaa ja jätteiden polttouunia varten ottaen huomioon kaupungin länsiosien vastaiset tarpeet; sekä soveltaa jätteiden käyttöä täytemaana m.m. kadettikoulun lähistöllä Munkkiniemessä, Talin kartanon alueella, Herttoniemen radan penkereessä, Viikin kartanon alueella, M. G. Stenius osakeyhtiön Munkkiniemessä olevilla mailla sekä eräällä Ruskeasuon ja Pasilan välisellä suoalueella ja mahdollisuuden mukaan muuallakin siinä määrin kuin tämä haitatta kävi päinsä. Alueen osoittaminen uutta tavara-asemaa varten. Kaupunginvaltuusto päätti 7 ) korvauksetta luovuttaa 580 m 2 käsittävän alueen Vallilan tehdas- Ks. v:n 1921 kert. s ) Kvsto 25 p. tammik ) Ks. tämän kert. s. 4 ja ) Ks. v:n 1924 kert. s ) Kvston pain. asiakirj. n:o 9. 6 ) Kvsto 3 p. toukok ) S:n 22 p. maalisk. 8 ; vrt. myös tämän kert. s. 104.

15 11 I. Kaupunginvaltuusto. korttelin n: o 532 länsipäästä valtionrautateille käytettäväksi Vallilaan suunnitellun väliaikaisen tavara-aseman kuormausalueen tiemaana. Tontin luovuttaminen messurakennusta varten. Suomen messut osuuskunta i. 1. nimisen osuuskunnan ja kaupunginhallituksen välillä käydyissä, tontin luovuttamista rakennettavien messurakennusten paikaksi koskevissa neuvotteluissa oli mainittuun tarkoitukseen sopivaksi havaittu eräs Turuntien itäpuolella, Runebergin- ja Helsinginkatujen ajateltujen jatkeiden välillä oleva alue. Neuvottelujen aikana, oli mainitun osuuskunnan johdon taholta myöskin huomautettu, että rakennusten rakentamisen oli arvioitu tulevan maksamaan 8,000,000 markkaa, josta valtio siihen mennessä oli myöntänyt lainan muodossa 1,800,000 markkaa ja osuuskunnalla oli käytettävänään 2,000,000 markkaa omia varoja; jäännös, n. 4,200,000 markkaa, sitä vastoin oli hankittava lainaamalla, mikä tuskin kävisi päinsä ilman kaupungin takausta. Tämän johdosta huomautettiin rakennussuunnitelman toteuttamisen voivan tapahtua vain siinä tapauksessa, että kaupunki sitoutui omavelkaiseen takaukseen lainasta, joka oli 50 % arvioiduista rakennuskustannuksista, ei kuitenkaan yli 5, markkaa. Viimeksimainitun lainan vakuutena myönnettäisiin lainan antajalle ensimmäinen kiinnitys messurakennuksiin ja vuokraoikeuteen, ja olisi luotto annettava kuoletuslainan muodossa, jolloin kuoletus olisi järjestettävä siten, että enintään 25 % lainasta olisi maksamatta vuokra-ajan päättyessä, joten kaupungin korkein takuuvastuu näin ollen alittaisi sen määrän, joka kaupungin vuokra-ajan umpeenkuluttua tuli suorittaa rakennusten lunastuksena. Käsiteltyään asiaa kaupunginvaltuusto päätti 2 ) luovuttaa kyseiseen tarkoitukseen edellä mainitun alueen seuraavan, asiaa koskevain neuvottelujen perusteella laaditun sopimusluonnoksen mukaisin ehdoin: 1) Kaupunki luovuttaa Suomen messut osuuskunnalle vuokravapaasti n. 6,800 m 2 :n suuruisen, oheenliitettyyn karttaan merkityn alueen Turuntien itäpuolelta, Runeberginkadun ja Helsinginkadun ajateltujen jatkeiden väliltä, 50 vuoden ajaksi. Alueen luovutus tapahtuu heti sen jälkeen, kun asemakaava on sille vahvistettu. 2) Vuokra-ajan kuluttua umpeen on kaupunki oikeutettu lunastamaan tontilla olevat rakennukset 35 %:sta niiden silloisesta arvosta, mikä viimeksimainittu ei kumminkaan saa ylittää niiden perustamis- ja rakennuskustannuksia. Rakennusten arvon vahvistaa kolmijäseninen arviolautakunta, johon yhden jäsenen valitsee kaupunki, toisen vuokramies ja kolmannen Helsingin kauppakamari. Ellei kaupunki halua käyttää lunastusoikeuttaan, on vuokraaja oikeutettu saamaan vuokra-ajan pidennystä kahdesti 10 vuotta kerrallaan, jolloin rakennusten lunastusprosentti pienenee 17.5:11a kummaltakin 10-vuotiskaudelta. 3) Alueelle rakennettavia rakennuksia on käytettävä messuja ja näyttelyjä varten sekä urheilutarkoituksiin. Lisäksi voidaan niitä käyttää myös kongressien, konserttien ja juhlien järjestämiseen sekä näihin verrattaviin tarkoituksiin. Messurakennuksen Turuntien puoleiselle julkisivulle saadaan asettaa näyteikkunoita sekä vuokrata niitä, mutta jos rakennukset tai osa niistä vuokrataan joko myymälöiksi, liikekonttoreiksi tahi muuhun liiketarkoitukseen, mikä ei ole välittömässä yhteydessä vuokramiehen oman toiminnan kanssa, on siihen hankittava kaupungin suostumus ollen kaupungilla tällöin oikeus saada 25 % näistä lisävuokratuloista itselleen. Tällaisena liiketoimin- Ks. v:n 1932 kert. s ) Kvsto 21 p. kesäk. 7.

16 18 I. Kaupunginvaltuusto. tana ei pidetä huoneiston luovuttamista messuja varten tarpeelliselle ravintolalle. Samaten saa huoneiston vuokraaminen jollekulle yleiselle tai yleishyödylliselle laitokselle, niinkuin radio-, kotimaiselle johtavalle elokuvayritykselle, ei kuitenkaan elokuvateatterille, tapahtua kaupungin vaatimatta tästä ylimääräistä hyvitystä. 4) Kaupungille varataan oikeus tarkastaa ja hyväksyä kaikkien alueelle rakennettavien rakennusten piirustukset kustannusarvioineen. 5) Rakennustyöt on aloitettava vuoden kuluessa ja päärakennus messuhalleineen rakennettava valmiiksi kolmen vuoden kuluessa vuokra-alueen luovuttamispäivästä lukien. 6) Kaupunki on oikeutettu korvauksetta suorittamaan alueella pienempiä rajajärjestelyjä, jotka eivät koske rakennuksia tai haittaa alueen tarkoituksenmukaista käyttöä. 7) Vuokramies on kaupunkia kuulematta oikeutettu siirtämään vuokraoikeuden kolmannelle miehelle. 8) Jos vuokramies rikkoo tämän sopimuksen ehtoja vastaan eikä kolmen kuukauden kuluessa siitä huomautettuna korjaa muistutuksenalaista seikkaa, on kaupunki oikeutettu purkamaan sopimuksen, jolloin vuokramiehen on, kaupungin sitä vaatiessa, poistettava alueelle rakennetut rakennukset. Samalla valtuusto päätti antaa kaupunginhallitukselle tehtäväksi lopullisen vuokrasopimuksen laatimisen aluetta koskevan asemakaavanmuutoksen 1 ) tultua vahvistetuksi sekä valtuuttaa kaupunginhallituksen edellä mainituin edellytyksin ja ehdoin allekirjoittamaan takaussitoumuksen. Alueen luovuttaminen urheilukentäksi. Kaupunginvaltuusto päätti 2 ) korvauksetta toistaiseksi luovuttaa Pitäjänmäen aseman luota alueen Helsingin maalaiskunnalle varatyönä rakennettavaksi urheilukentäksi ehdoin, että kentän rakennustöistä neuvoteltiin kiinteistötoimiston kansanpuisto-osaston kanssa ja että alueelta kaadettavat puut luovutettiin saman toimiston maatalousosastolle. Alueen varaaminen tulevan talviurheilukeskuksen tarpeisiin. Talviurheilukeskuksen aikaansaamista Helsinkiin valmistelevan komitean 3 ) annettua ehdotuksensa kysymyksen ratkaisemiseksi kaupunginvaltuusto päätti 4 ) varata Herttoniemestä alueen kaupungin tulevan talviurheilukeskuksen tarpeisiin sekä antaa yleisten töiden lautakunnalle tehtäväksi yksityiskohtaisten suunnitelmain ja kustannusarvioiden laatimisen hiihtomäen rakentamiseksi kyseiselle alueelle. Aleksis Kiven muistopatsaan paikka. Aleksis Kiven muistopatsastoimikunnan anottua mainitun muistopatsaan paikan lopullista määräämistä ja sen luovuttamista patsaan pystyttämistä varten 5 ) kiinteistötoimiston asemakaavaosasto laati vaihtoehtoisia luonnospiirustuksia patsaan sijoittamisesta, minkä jälkeen kaupunginvaltuusto kiinteistölautakunnan sekä kaupunginhallituksen ehdotuksesta päätti 6 ) määrätä patsaan lopullisen paikan siten, että patsas tulisi sijaitsemaan Rautatientorilla 40 m:n päässä Kansallisteatterista hyväksyttyyn luonnospiirustukseen tarkemmin merkityllä paikalla, sekä oikeuttaa toimikunnan pystyttämään sen tähän. Mechelininkadun tasoittaminen. Mechelininkadun Etel. Hesperian- ja Linnankoskenkatujen välisen osan tasoitustöiden vuoksi oli välttämätöntä lunastaa kadun kohdalle sattuvien Humaliston vuokra-alueiden n:ot 18 ja 19 Ks. tämän kert. s ) Kvsto 1 p. maalisk ) Ks. v:n 1930 kert. s ) Kvsto 3 p. toukok ) Ks. v:n 1926 kert. s ) Kvsto 13 p. jouluk. 28.

17 13 I. Kaupunginvaltuusto. 1,710 m 2 :n ja 225 m 2 :n suuruiset osat. Jälkimmäisen alueen vuokrasopimuksen mukaan oli kaupungilla oikeus korvauksetta rakentaa katu alueen rakentamattoman osan poikki ja ainoastaan ne rakennukset, jotka oli rakennettu alueelle asianomaisessa järjestyksessä oli korvauksen suorittamista varten arvioitava, jota vastoin muut oli poistettava vuokraajan toimesta. Kyseisen alueen vuokraaja, puutarhuri A. J. Broman, ei voinut näyttää toteen, että neljä mainitulla alueella sijaitsevaa, välttävässä kunnossa olevaa kasvihuonetta oli viranomaisten luvalla rakennettu, mutta koska hän puolestaan oli antanut kasvihuoneet vuokralle, joten niiden poistaminen aiheuttaisi kummallekin vuokraajalle huomattavia tappioita, katsottiin siitä huolimatta kohtuulliseksi, että kaupunki toimitti siirron tai suoritti siitä korvauksen. Alueen nro 18 vuokrasopimuksen mukaan oli alueen perusparannukset ja sillä olevat rakennukset tavallisessa järjestyksessä arvioitava ja lunastettava, jos vuokraajan omatta syyttään oli ennen vuokra-ajan päättymistä luovuttava vuokraoikeudestaan. Alueen vuokraaja, johtaja R. E. Nikander oli ilmoittanut suostuvansa luopumaan puheena olevan alueensa osan hallintaoikeudesta 20,000 markan korvauksesta. Kyseisten alueiden lunastamiseksi kaupunginvaltuusto hyväksyi 1 ) suoritettavaksi vuokraajille Mechelininkadun tasoittamista varten yleisten töiden pääluokkaan merkitystä 1,800,000 markan suuruisesta määrärahasta yhteensä 35,000 markkaa siten, että alueen n: o 18 vuokraaja saisi markkaa ja 15,000 markkaa asetettaisiin rakennustoimiston käytettäväksi alueella n:o 19 sijaitsevien kasvihuoneiden siirtämistä varten. Erinäisten alueiden vuokralleanto. Kaupunginvaltuusto päätti 2 ) vuokrata Hietalahden sulkutelakka ja konepaja osakeyhtiölle VI kaupunginosan tehdaskorttelin n:o 176 tontin n:o 14 alueet litt. D, F, G, H 1 ja H 2 suurtelakan rakentamista kaupunkiin koskevassa sopimusehdotuksessa 0 ) mainituin ehdoin. Erään Talin kartanon alueen vuokralleanto. Kaupunginvaltuusto oikeutti 4 ) kiinteistölautakunnan vuokraamaan Lämmityslaite osakeyhtiölle Pitäjänmäen aseman eteläpuolella olevan 860 m 2 :n suuruisen, mainitun osakeyhtiön nykyiseen n. 500 m 2 käsittävään vuokra-alueeseen välittömästi liittyvän alueen Talin kartanon maalta 10 vuodeksi oikeuksin kaupungin puolesta rakentaa alue ilman pihamaata; alueen vuokramaksu laskettaisiin 5 markan mukaan m 2 :ltä, jolloin koko alueen yhteisvuokra nousisi 6,900 markkaan vuodessa. Vuokraoikeuden pidentäminen. Jotta Herttoniemen rautatien rakentamista varten tarvittavan viimeisenkin maa-alueen, Oulunkylän itäisen huvilaryhmän asuntotontin n:o 2 2,070 m 2 käsittävän osan lunastaminen tulisi järjestetyksi, kaupunginvaltuusto päätti 5 ), että kyseisen, kaikkiaan 4,850 m 2 :n suuruisen asuntotontin vuokraajalle, H.Knapen kuolinpesälle, myönnettäisiin alueen muun osan vuokraoikeuden pidennys marraskuun 1 p:ään 1948 asti vuosivuokran ollessa 2,250 markkaa ja muuten entisin ehdoin, edellyttäen, että aikaisempi vuokrasopimus heti kumottiin. Lisäksi päätettiin rakennustoimiston satamarakennusosastolle ilmoittaa, että maanmittaustoimituksen mukaisesti vuokra-alueen ulkopuolelle joutuva istutettu koivukuja ja muuan ulkohuonerakennus toistaiseksi, kunnes liikenne ehdottomasti toisin vaati, saisivat jäädä paikoilleen, minkä ohessa kaupunki sitoutui omalla kustannuksellaan vastedes siirtämään ulkohuonerakennuksen toiseen sopivaan paikkaan. Kvsto 1 p. maalisk ) S:n 23 p. toukok ) Ks. tämän kert. s ) Kvsto 1 p. marrask ) S:n 8 p. helmik. 15.

18 14 Tunnustukseksi kirjailijatar Maila Mikkolalle hänen kirjallisesta toiminnastaan Helsingin muinaisen elämän saattamiseksi tunnetuksi kaupunginvaltuusto päätti 1 ) pidentää rouva Mikkolan kertomusvuoden joulukuun 31 p:nä päättyvän vuokraoikeuden Laaksola nimiseen Meilahden huvilapalstaan n:o 5 professori ja rouva Mikkolan elinajaksi ehdoin, että vuokraajan oli tarpeen vaatiessa korvauksetta luovutettava kaupungille rakennettavaa tietä tai muuta yleistä tarvetta varten tarpeellinen maakaistale. Sitä paitsi poistettaisiin vanhasta vuokrasopimuksesta määräys, jonka mukaan kaupungin oli suoritettava vuokraajalle korvaus rakennuksista ja istutuksista, jos palsta ennen vuokra-ajan päättymistä tarvittiin joko kaupungin tai jotain muuta yleistä tarvetta varten; vuokraoikeutta ei saisi luovuttaa kolmannelle henkilölle ja vuokramaksu pysytettäisiin entisellään. Nyländska jaktklubben r. f. nimisen purjehdusseuran anottua Valkosaarenkarin vuokraoikeuden pidentämistä 10 vuodella kesäkuun 30 pistä 1936 lukien, jolloin nykyinen vuokra-aika päättyi, kaupunginvaltuusto päätti 2 ) oikeuttaa kiinteistölautakunnan pidentämään Valkosaarenkarin vuokraoikeuden 5 vuodella mainitusta päivästä lähtien siten, että se tämän jälkeen jatkuisi 2 vuoden molemminpuolisin irtisanomisajoin vuokran jäädessä ennalleen eli 1,000 markaksi vuodessa. Ulfäsa nimisen huvila-alueen käyttö sekä sen vuokra-ajan pidentäminen. Föreningen Tölö svenska samskola r.f. niminen yhdistys oli pyytänyt kaupunginvaltuustoa tekemään valtioneuvostolle esityksen, että se voimassa olevain säädösten mukaisesti saisi oikeuden laajentaa omistamallaan Humaliston vuokrapalstalla nio 23, joka tälle alueelle lokakuun 10 pinä 1917 vahvistetussa asemakaavassa oli puistoksi merkittyä aluetta, sijaitsevan Ulfäsa nimisen huvilansa koulurakennukseksi, sekä anonut valtuustolta, että kyseisen palstan vuokra-aikaa pidennettäisiin 15 vuotta kertomusvuoden alusta lukien. Valtuusto päätti 3 ) ilmoittaa kyseiselle yhdistykselle puoltavansa sen eri vapautusanomusta, joka yhdistyksen kuitenkin itse oli esitettävä valtioneuvostolle, sekä edellytyksin, että valtioneuvosto tähän myöntyi, oikeuttavansa kiinteistölautakunnan vuokraamaan kyseisen vuokra-alueen yhdistykselle 15 vuodeksi tammikuun 1 pistä lukien 12,000 markan vuosivuokrasta aikaisemmin voimassa ollein ehdoin. Vuokrasopimuksen muuttaminen. Länt. Kaivopuiston tontin nio 3 omistajan, leskirouva K. Lindelöfin kuolinpesän, anomuksen mukaisesti kaupunginvaltuusto päätti 4 ), että mainitun tontin vuokrasopimusta, joka oli pidennetty 5 ) heinäkuun 1 piään 1937 asti ehdoin, että kaikki ulkohuonerakennukset ja pienempi asuinrakennus oli purettava, muutettaisiin siten, että vuokraaika lyhennettäisiin kesäkuun 1 pinä 1936 päättyväksi, jota ennen ei kumpaakaan asuinrakennusta tarvitsisi purkaa, ja 7,200 markan vuosivuokra korotettaisiin vin 1933 heinäkuun 1 pistä lukien 10,000 markkaan. Vuokrasopimuksen tarkistaminen. Kaupunginvaltuusto vapautti 6 ) Ford Motor Cio of Finland nimisen yhtiön VI kaupunginosan tehdaskorttelissa nio 178 sijaitsevia tehdasrakennusta sekä kahta maa-aluetta koskevasta vuokrasopimuksesta 7 ), jonka mukaan vuokramaksu suoritettiin dollareissa ehdoin, että yhtiö tammikuun 1 pin ja vi n 1939 heinäkuun 1 pin väliseksi ajaksi vuokrasi uudelleen saman vuokra-alueen siihen kuuluvine rakennuksineen vuokramaksusta, joka kertomusvuoden alusta vi n 1936 heinäkuun 1 piään olisi Kvsto 21 p. kesäk ) S:n 1 p. maalisk ) S:n 1 p. maalisk ) S:n 7 p. kesäk ) Ks. v:n 1932 kert. s ) Kvsto 1 p. maalisk ) Ks. v:n 1930 kert, s. 21.

19 15 I. Kaupunginvaltuusto. 263,000 markkaa vuodessa ja tämän jälkeen nousisi 20 %:lla, sekä, ettei yhtiö ilman kiinteistölautakunnan suostumusta saanut luovuttaa vuokraoikeuttaan kolmannelle miehelle. Vuokramaksun alentaminen. Kaupunginvaltuusto päätti 1 ) suostua Osakeyhtiö Ikopal aktiebolag nimisen osakeyhtiön anomukseen, että sille vuokratun 2 ) Hernesaaren vuokra-alueen n:o 6 kertomusvuoden vuokra alennettaisiin 32,100 markkaan, koska kaupunki vielä ollut rakentanut laituria eikä vetänyt rautatieraiteita Hernesaaren alueelle kuten vuokralle annettaessa oli luvattu. Yhteisen palomuurin rakentaminen kahdelle tontille. Asunto-osakeyhtiö Mechelininkatu 4 oli anonut saada rakentaa omistamansa XIII kaupunginosan korttelissa n:o 413 sijaitsevan Mechelininkadun tontin n:o 4 ja kaupungin omistaman, saman kadun varrella olevan rakentamattoman naapuritontin n:o 2 rajalle yhteisen palomuurin, joka rakennettaisiin 30 cm:n levyiseksi tonttirajan kummallekin puolelle 16 m:n pituudelta Mechelininkadusta lukien, ja Asunto-osakeyhtiö Väinämöisenkatu 13 oli niinikään anonut saada rakentaa omistamansa XIII kaupunginosan korttelissa n:o 420 sijaitsevan Väinämöisenkadun tontin n:o 13 ja kaupungin omistaman, saman kadun varrella olevan rakentamattoman naapuritontin n:o 15 rajalle yhteisen palomuurin, joka rakennettaisiin keskelle tonttirajaa ulottuen 225 mm tontin n:o 15 puolelle. Näiden anomusten johdosta kaupunginvaltuusto oikeutti 3 ) kiinteistölautakunnan hakijayhtiöiden kanssa laatimaan sekä niiden kustannuksella maistraatin pöytäkirjaan ja kaupungin tonttikirjaan merkityttämään sopimukset palomuurien rakentamisesta edellä mainitulla tavalla. Torikaupan harjoittaminen Kauppatorilla. Muutamat Kauppatorilla torikauppaa harjoittavat kauppiaat olivat anoneet, että kaupunginvaltuusto tekisi Uudenmaan läänin maaherralle esityksen siitä, että tämä edelleen siirtäisi erinäisten ruokatavarain myyntiä kaupungin torilla koskevan, terveydenhoito]ärjestyksen 52 :ään sisältyvän kiellon soveltamisen ainakin 2 vuodeksi eteenpäin tai siksi kuin kaupunki rakennuttaisi ajanmukaisen hallin torikauppaa varten. Tämän johdosta valtuusto päätti 4 ) tehdä Uudenmaan läänin maaherralle esityksen torikaupan jatkamisesta Kauppatorilla v:n 1936 kesäkuun 1 p:ään asti entisessä laajuudessa, kuitenkin sellaisin rajoituksin, että leipomotuotteita saisi myydä vain suljetussa pakkauksessa, ja muuten maaherran lokakuun 16 p:nä 1926 vahvistamin ehdoin, sekä määräsi torikaupan harjoittamista Kauppatorilla koskevaa kysymystä valmistelemaan asetetun komitean ehdotuksen mukaisesti, että maalaistuotteiden myyjäin olisi myyntipaikallaan pidettävä näkyvissä kilpeä, josta ilmenisi myyjän sekä tuotteiden valmistajan nimet ja kotipaikka, sekä, että heidänkin olisi leipomotuotteita myydessään järjestetyn tarkastuksen aikaansaamiseksi sovellettava edellä mainittua pakkausmenetelmää. Lääninhallitus antoi 5 ) toukokuun 30 p:nä esityksestä päätöksensä valtuuston esittämällä tavalla. Kengänkiilloituksen ja tupakanmyynnin järjestelyä koskevain määräysten antaminen. Helsingin nuorten miesten kristillisen yhdistyksen esitettyä kengänkiilloituksen ja tupakanmyynnin järjestämistä kaupunginvaltuusto päätti 6 ) hyväksyä kiinteistölautakunnan asiasta laatiman ehdotuksen, että kengänkiilloituspaikkoja saisi luovuttaa vuokratta köyhäinhoitolautakunnan suosittelemille ja poliisin hyväksymille 15 vuotta nuoremmille varattomille henkilöille; että mainittua ammattia saisi harjoittaa kiinteistölautakunnan Kvsto 21 p. kesäk ) Ks. v:n 1931 kert. s. 15 ja ) Kvsto 12 p. huhtik. 22 ja 7 p. kesäk ) S:n 3 p. toukok ) S:n 21 p. kesäk ) S:n 20 p. syysk. 21.

20 16 I. Kaupunginvaltuusto. määräämillä kohdin kaupungin kaduilla ja yleisillä paikoilla klo 8 20; sekä että kiinteistölautakunnan tehtäväksi annettaisiin kyseisen toiminnan järjestäminen sen johtosäännön mukaisesti. Samalla päätettiin kehoittaa kiinteistölautakuntaa laadittavassa ehdotuksessa kojuista, vaunuista ja pöydiltä tapahtuvaa kauppaa koskeviksi määräyksiksi ottamaan huomioon myöskin kengänkiilloituksen ja tupakanmyynnin järjestelyä koskevat määräykset. Arabian Vanhankaupungin raitiotielinjan rakentamisen siirtäminen. Raitiotie- ja omnibusosakeyhtiölle myönnetyn Arabian Vanhankaupungin raitiotielinjan rakentamisen lykkäyksen 1 ) määräajan kuluttua umpeen kaupunginvaltuusto päätti 2 ) oikeuttaa mainitun yhtiön siirtämään kyseisen linjan rakentamisen vielä kolmeksi vuodeksi eteenpäin. Munkkiniemen raitiotielinjan siirtäminen. Jotta jo v voitaisiin päällystää ja avata liikenteelle oikaistu ja tasoitettu Kuusitien ja Haagan välinen Turuntien osa, oli Tilkan kohdalle järjestettävä katusilta rakennettava samana vuonna, mikä työ sekä Munkkiniemen- ja Paciuksenkatujen päällystäminen voitiin suorittaa vasta sen jälkeen kun Tilkan kohdalta haarautuva Munkkiniemen raitiotielinja oli siirretty lopulliseen asemaansa näille kaduille, kaupunginvaltuusto päätti 3 ) myöntää Raitiotie-ja omnibusosakeyhtiölle sen nykyisille linjoille asetetuin ehdoin toimiluvan Turuntieltä Töölön tullin kohdalta alkavaa kaksiraiteista raitiotielinjaa varten, joka jatkuisi Munkkiniemen- ja Paciuksenkatuja pitkin viimeksimainitun kadun ja nykyisen Munkkiniemen linjan yhtymäkohtaan, kuitenkin siten, että yhtiö oikeutettiin toistaiseksi rakentamaan kaksiraiteiseksi vain niin suuri osa linjaa kuin liikenneolosuhteet vaativat. Teollisuuskadun poikki johtavan rautatieräiteen rakentaminen. Kaupunginvaltuusto päätti 4 ) myöntyä Vallilan puutavara osakeyhtiön anomukseen saada rakentaa Teollisuuskadun poikki Vallilan korttelissa n:o 534 sijaitseville mainitun yhtiön vuokraamille tonteille n:ot 1, 3a ja 3b, jotka valtuusto samalla kertaa yhtiön anomuksesta päätti sallia rakentaa yhtenä 5 ), johtavan normaalilevyisen rautatieraiteen ehdoin: että raide rakennettiin kiinteistötoimiston satamarakennusosaston laatiman suunnitelman mukaisesti; että yhtiö alistui kaikkiin mainitun osaston antamiin, työn suoritusta koskeviin määräyksiin; että yhtiö omalla kustannuksellaan teetti ja piti kunnossa koko pistoraiteen sekä kaikki vastedes välttämättömät ja kaupungin viranomaisten päättämät raiteen paikan ja korkeusaseman muutokset; että yhtiö noudatti valtionrautateiden ja kaupungin nykyisiä tai vastedes annettavia, alueella tapahtuvaa liikennettä koskevia määräyksiä; että yhtiö pistoraiteen koko olemassaoloajan huolehti kiskojen välisen ja 1 I 2 m niiden kummallekin puolelle ulottuvan alueen kunnossa- ja puhtaanapidosta, mikä velvollisuus oli kaupungin kunnossapidettävällä alueella sijaitsevalta osalta täytettävä suorittamalla ennakolta kaupunginkassaan 8 markkaa raidemetriä kohden vuodessa; sekä että yhtiön tuli 6 kuukauden kuluessa irtisanomisesta poistaa raide ja panettaa katupäällystys rakennustoimiston hyväksyttävään kuntoon. Lisäksi valtuusto päätti antaa kiinteistölautakunnan tehtäväksi tästä ja edellä mainitusta yhdistämispäätöksestään aiheutuvan sopimuksen laatimisen yhtiön kanssa, jolloin yhdistetyn tontin vuokra-aika oli sopimuksessa määrättävä päättymään joulukuun 31 p:nä Ks. v:n 1930 kert. s ) Kvsto 23 p. toukok ) S:n 23 p. toukok ) S:n 1 p. marrask ) Ks. tämän kert. s. 5.

A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat.

A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat. 3 I. Kaupunginvaltuusto. A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat. 1. Kaupungin asemakaavaa koskevat kysymykset. Sisäasiainministeriön vahvistamat asemakaavanmuutokset. Sisäasiainministeriö vahvisti

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 4 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: SF-Caravan Lohenpyrstö Ry Haapatie 24, 92140 Pattijoki Vuokralainen

Lisätiedot

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y- tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y- tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 1 1. JOHDANTO Tällä vuokrasopimuksella uudistetaan Raahen kaupungin ja Posiber Oy:n välillä tonttia 678-21-2193-23 koskeva vuokrasopimus. Laitostunnus 678-21-2193-18-L1. 1.1 Sopijapuolet

Lisätiedot

Rakennusliike Lehto Oy / perustettava kiinteistöyhtiö Voimatie 6 B Kempele

Rakennusliike Lehto Oy / perustettava kiinteistöyhtiö Voimatie 6 B Kempele MAANVUOKRASOPIMUS (luonnos) 1. Sopijapuolet Vuokranantaja Kärsämäen kunta y-tunnus 0186511-0 Keskuskatu 14 86710 Kärsämäki Vuokraaja Rakennusliike Lehto Oy / perustettava kiinteistöyhtiö Voimatie 6 B 90440

Lisätiedot

5 /o:n lainaa vuodelta 1876 (arvonta marraskuun 1 päivänä):

5 /o:n lainaa vuodelta 1876 (arvonta marraskuun 1 päivänä): II. Rahatoimikamari. 265 puiston alueella kulkea ainoastaan verkalleen, s. o. enintään 10 kilometrin nopeudella tunnissa, sekä että kaivohuoneelta Kaivopuistoon johtava Ison Kaivopuistontien osa on suljettuna

Lisätiedot

2. Kiinteän omaisuuden hankintaa ja kaupungille kuuluvan sellaisen omaisuuden luovutusta koskevat kysymykset.

2. Kiinteän omaisuuden hankintaa ja kaupungille kuuluvan sellaisen omaisuuden luovutusta koskevat kysymykset. 13 I. Kaupunginvaltuusto. alaa 1,015 m 2. Lisäpinta-alasta suoritettavan korvauksen maksamisesta asemakaavapiirroksen tultua lopullisesti vahvistetuksi yhtiö oli jättänyt kaupungille sitoumuksen. Sisäasiainministeriö

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / HUOLTOASEMATONTIN 1 KIINTEISTÖYHTYMÄ SAMMONPUISTO VUOKRASOPIMUS LUONNOS 2.10.2013

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / HUOLTOASEMATONTIN 1 KIINTEISTÖYHTYMÄ SAMMONPUISTO VUOKRASOPIMUS LUONNOS 2.10.2013 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / HUOLTOASEMATONTIN 1 Sopijapuolet Vuokranantaja Vuokralainen Lappeenrannan kaupunki Teknisen toimen kiinteistö- ja mittaustoimi Pl 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Kiinteistöyhtymä

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS- LUONNOS

MAANVUOKRASOPIMUS- LUONNOS MAANVUOKRASOPIMUS- LUONNOS 1 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet 1.2 Vuokra-alue Vuokranantaja: Haapaveden kaupunki, Y-tunnus 0184872 4, os Pl 40 86601 Haapavesi Vuokralainen: M Laitila Oy, Y-tunnus 2038039-7,

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1. Sopijapuolet. Vuokranantaja Kärsämäen kunta y-tunnus 0186511-0 Keskuskatu 14 86710 Kärsämäki

MAANVUOKRASOPIMUS. 1. Sopijapuolet. Vuokranantaja Kärsämäen kunta y-tunnus 0186511-0 Keskuskatu 14 86710 Kärsämäki MAANVUOKRASOPIMUS 1. Sopijapuolet Vuokranantaja Kärsämäen kunta y-tunnus 0186511-0 Keskuskatu 14 86710 Kärsämäki Vuokraaja Servico Oy y-tunnus 0307172-8 Varastotie t 86710 Kärsämäki 2. Vuokra-alue Kärsämäen

Lisätiedot

3 Hangon tenniskerho ry- Hangö tennisklubb rf:n vuokrasopimuksen jatkaminen ja muuttaminen

3 Hangon tenniskerho ry- Hangö tennisklubb rf:n vuokrasopimuksen jatkaminen ja muuttaminen Kaupunginhallitus 200 06.10.2014 Kaupunginhallitus 103 24.04.2017 Kaupunginhallitus 126 15.05.2017 Kaupunginvaltuusto 28 23.05.2017 Kaupunginhallitus 175 12.06.2017 Kaupunginhallitus 237 25.09.2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina.

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina. Luonnos 23.4.2015 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala jäljempänä kaupunki Vuokralainen: Adven Oy Äyritie 18, 01510 Vantaa jäljempänä

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S LUONNOS M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Porin kaupunki Y-tunnus: 0137323 9 Vuokralainen: Y-tunnus:.... 1.2 Vuokra-alue Porin kaupungissa sijaitseva tontti kaupunginosa

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Saarijärven kaupunki (Y-tunnus 0176975-1) Sivulantie 11 43100 SAARIJÄRVI Vuokralainen: Sergey Shumilin ( - ) Linjatie 6 54120

Lisätiedot

A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat. 1. Kaupunginasemakaavaa koskevat kysymykset

A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat. 1. Kaupunginasemakaavaa koskevat kysymykset 3 I. Kaupunginvaltuus to. Kaupunginvaltuuston vuonna 1928 käsittelemistä tärkeimmistä asioista mainittakoon seuraavat: A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat. 1. Kaupunginasemakaavaa koskevat

Lisätiedot

Kiinteistölautakunta

Kiinteistölautakunta I IL Kiinteistölautakunta Kaupunginvaltuuston valitsemana kiinteistölautakunnan puheenj ohtajana toimi kertomusvuonna toimistonjohtaja Y. Harvia ja sen jäseninä asiamies V. Ahde, veturinkuljettaja B. Gröndahl,

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS XX.XX.2014. Vuokranantaja Siilinjärven kunta, y-tunnus 172718-0 Pl 5 71801 Siilinjärvi

MAANVUOKRASOPIMUS XX.XX.2014. Vuokranantaja Siilinjärven kunta, y-tunnus 172718-0 Pl 5 71801 Siilinjärvi MAANVUOKRASOPIMUS XX.XX.2014 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja Siilinjärven kunta, y-tunnus 172718-0 Pl 5 71801 Siilinjärvi Vuokralainen Siilinjärven Teatteri ry, Y-tunnus 0803895-1 1.2 Vuokra-alue

Lisätiedot

Y-tunnus: 0201242-7 Osoite: Kolmas linja 22 B 00530 Helsinki

Y-tunnus: 0201242-7 Osoite: Kolmas linja 22 B 00530 Helsinki 1(5) MAANVUOKRASOPIMUS PYSÄKÖINTIALUEISTA 1. SOPIJAPUOLET Vuokranantaja: Helsingin seurakuntayhtymä Y-tunnus: 0201242-7 Osoite: Kolmas linja 22 B 00530 Helsinki Vuokramies: Asunto Oy Helsingin Viikin Letkajenkka

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / VUOKRASOPIMUS 1 LAPPEENRANNAN URHEILUAUTOILIJAT RY

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / VUOKRASOPIMUS 1 LAPPEENRANNAN URHEILUAUTOILIJAT RY LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / VUOKRASOPIMUS 1 Sopijapuolet Vuokranantaja Vuokralainen Lappeenrannan kaupunki Teknisen toimen kiinteistö- ja mittaustoimi Pl 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Lappeenrannan

Lisätiedot

1 Kaupunginhallitus 21.12.2015 liite nro 6 (1/5) Vuokranantaja: Äänekosken kaupunki 2045520-5 Hallintokatu 4, 44100 Äänekos ki

1 Kaupunginhallitus 21.12.2015 liite nro 6 (1/5) Vuokranantaja: Äänekosken kaupunki 2045520-5 Hallintokatu 4, 44100 Äänekos ki MAANVUOKRASOPIMUS 1 Kaupunginhallitus 21.12.2015 liite nro 6 (1/5) 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Äänekosken kaupunki 2045520-5 Hallintokatu 4, 44100 Äänekos ki Vuokralainen: Vihavainen Oy,

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y-175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä 1.2 Vuokra-alue Vuokralainen: xxxxxx Oy Y-xxxxxxxx-x xxxxxx 42100 Jämsä

Lisätiedot

Helsinki, Lauttasaaressa Särkiniemen - Veijarivuoren asemakaavan mukaisen kesämaja-alueen ulkopuolella olevan kesämajan(siirtyvä kesämaja)/korvaavaan

Helsinki, Lauttasaaressa Särkiniemen - Veijarivuoren asemakaavan mukaisen kesämaja-alueen ulkopuolella olevan kesämajan(siirtyvä kesämaja)/korvaavaan 1(5) Särmö, siirtyvät kesämajat KESÄMAJAN MAANVUOKRASOPIMUS 1 VUOKRANANTAJA Särkiniemen mökkiläiset ry 2 VUOKRAMIES 3 VUOKRAUSKOHDE 4 KÄYTTÖTARKOITUS 5 VUOKRA-AIKA Helsinki, Lauttasaaressa Särkiniemen

Lisätiedot

1(5) 23 km Särmö, siirtyvät

1(5) 23 km Särmö, siirtyvät 1(5) 23 km Särmö, siirtyvät KESÄMAJAN MAANVUOKRASOPIMUS 1 VUOKRANANTAJA 2 VUOKRAMIES 3 VUOKRAUSKOHDE 4 KÄYTTÖTARKOITUS 5 VUOKRA-AIKA 6 VUOKRA JA MUUT MAKSUT Särkiniemen mökkiläiset ry Helsinki, Lauttasaaressa

Lisätiedot

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 2 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: Asunto-osakeyhtiö Raahen Anna Mustosen Puisto Y-tunnus 269 7186-8

Lisätiedot

1. Vuokra-aika on kolmekymmentä (30) vuotta alkaen 1.5.2016 ja päättyen 30.4.2046.

1. Vuokra-aika on kolmekymmentä (30) vuotta alkaen 1.5.2016 ja päättyen 30.4.2046. Kaupunginhallitus 4.4.2016 Liite 1 121 VUOKRASOPIMUS Tällä vuokrasopimuksella vuokraa Mikkelin kaupunki (0165116-3), jota jäljempänä sanotaan kaupungiksi, kaupunginvaltuuston päätöksen /xx.xx.2016 nojalla

Lisätiedot

1928. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTORIN

1928. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTORIN ! KERTOMUS 41. 1928. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTORIN JULKAISEMA. HELSINKI. 1930. SISÄLLYSLUETTELO. Siv. Alkulause I. Kaupunginvaltuusto. III A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat 1. Kaupunginasemakaavaa

Lisätiedot

v U 0 k r a S 0 P imu S

v U 0 k r a S 0 P imu S 1 (6) v U 0 k r a S 0 P imu S Kuhmon kaupunki vuokraa tällä sopimuksella asuntotarkoitukseen pinta-alaltaan 9510 m 2 suuruisen sanotun kaupungin Iivantiiran kylässä sijaitseaan Iivanrivi -nimisen tilan

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUS Motonet-tavaratalon pysäköintialueen laajennusosa

VUOKRASOPIMUS Motonet-tavaratalon pysäköintialueen laajennusosa VUOKRASOPIMUS Motonet-tavaratalon pysäköintialueen laajennusosa Vuokranantaja Vuokralainen Savonlinnan kaupunki y 0166906-4 jäljempänä kaupunki Olavinkatu 27 57130 Savonlinna BG-liikekiinteistöt Oy y 2191695-8

Lisätiedot

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Tervolan kunta y-tunnus: 0193249-1 Keskustie 81, 95300 Tervolan kunta

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Tervolan kunta y-tunnus: 0193249-1 Keskustie 81, 95300 Tervolan kunta 1 MAANVUOKRASOPIMUS 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Tervolan kunta y-tunnus: 0193249-1 Keskustie 81, 95300 Tervolan kunta Vuokralainen: xxxxxxxxxxxx 1.2 Vuokra-alue Tervolan kunnan Lapinniemen

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S LUONNOS 30.6.2014 M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Porin kaupunki Y-tunnus: 0137323 9 Vuokralainen: Y-tunnus: 1.2 Vuokra-alue Yyteri Top Camping leirintäalue,

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y- tunnus PL 62, Raahe

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y- tunnus PL 62, Raahe MAANVUOKRASOPIMUS 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y- tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: Raahepolis Oy, Y-tunnus 0830284-7 Rantakatu 8 92100 Raahe Vuokralainen

Lisätiedot

Vuokralainen: Kiinteistö Oy Kemijärven Vuokratalot Oy perustettavan Asunto Oy Kemijärven Kallaanvaaran lukuun

Vuokralainen: Kiinteistö Oy Kemijärven Vuokratalot Oy perustettavan Asunto Oy Kemijärven Kallaanvaaran lukuun M A A N V U O K R A S O P I M U S 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Kemijärven kaupunki Vuokralainen: Kiinteistö Oy Kemijärven Vuokratalot Oy perustettavan Asunto Oy Kemijärven Kallaanvaaran

Lisätiedot

Keuruun seurakunta / Keuruun kaupunki

Keuruun seurakunta / Keuruun kaupunki M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Keuruun seurakunta (Y-tunnus 02083946) Kippavuorentie 11 42700 Keuruu Yhteyshenkilö: talouspäällikkö Heikki Kangas heikki.kangas@evl.fi

Lisätiedot

VÄLSKÄRINKUJA JA VENKA. Sijaintikartta. Maankäyttöosasto 22.4.2013/ESu VÄLSKÄRINKUJA VENKA VENKA VÄLSKÄRINKUJA. . NAANTALI Luovutettavat tontit 2013

VÄLSKÄRINKUJA JA VENKA. Sijaintikartta. Maankäyttöosasto 22.4.2013/ESu VÄLSKÄRINKUJA VENKA VENKA VÄLSKÄRINKUJA. . NAANTALI Luovutettavat tontit 2013 VÄLSKÄRINKUJA VENKA VENKA VÄLSKÄRINKUJA. NAANTALI Luovutettavat tontit 2013 VÄLSKÄRINKUJA JA VENKA Sijaintikartta M:\KARTTA\LIITE\2013\Liitekartat\Luovutettavat_tontit_kiinteistot\Valskarinkuja\Sijaintikartta.pdf

Lisätiedot

Laskutusosoite: Vapo Oy / Petri Tomperi PL 22

Laskutusosoite: Vapo Oy / Petri Tomperi PL 22 Luonnos 20.3.2017 1/4 MAANVUOKRASOPIMUS SOPIJAPUOLET Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki PL 38201 Sastamala Vuokralainen Vapo Oy, 0174817-6 PL 22 40101 Jyväskylä Laskutusosoite: Vapo Oy / Petri Tomperi

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Saarijärven kaupunki Sivulantie 11 43100 SAARIJÄRVI (Y-tunnus 0176975-1) Vuokralainen: Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Rovaniemen kaupunki (1978283 1) Hallituskatu 7, PL 8216 96101 Rovaniemi jäljempänä Kaupunki Redinor Oy (0919708 1) perustettavan

Lisätiedot

3 Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 42. korttelin tontti nro 5, osoitteessa Pirttiluodontie X, 21110 Naantali.

3 Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 42. korttelin tontti nro 5, osoitteessa Pirttiluodontie X, 21110 Naantali. 1 1 Myyjä Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2. 2 Ostaja 3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 42. korttelin tontti nro 5, osoitteessa Pirttiluodontie X, 21110 Naantali.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (6) Kiinteistölautakunta To/9 07.03.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (6) Kiinteistölautakunta To/9 07.03.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (6) 109 Teollisuustontin vuokraaminen Relino Pipe Oy Ab:lle (Tapanila, Tapaninkylä, tontti 39374/15) HEL 2013-003000 T 10 01 01 02 Kiinteistökartta J7 P2, Punttikuja

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä 1 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä Vuokralainen: Jämsän Vesi liikelaitos Y-0175622-1-300 Teollisuuskatu 10 42100 Jämsä

Lisätiedot

58 I. Kaupunginvaltuusto 97*

58 I. Kaupunginvaltuusto 97* 58 I. Kaupunginvaltuusto 97* min myöskin yleisten töiden lautakunnan laadituttamat mainitun rakennuksen pääpiirustukset ynnä 7,518,600 mk:aan päättyvän lopullisen kustannusarvion. Salmisaaren louhimis-

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

Sopimus koskee seuraavia Lempäälän kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä: Tila Tuomisto

Sopimus koskee seuraavia Lempäälän kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä: Tila Tuomisto MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Tilan Tuomisto 418 425 3 159 omistaja: Kaarina Kyllikki Salonen (xxxxxx xxxx) Lindforsinkatu

Lisätiedot

Luonnos 22.5.2015. 1.2 Vuokralainen Merimaskun Metsästäjät r.y., yhdistyksen rekisterinumero 123.918.

Luonnos 22.5.2015. 1.2 Vuokralainen Merimaskun Metsästäjät r.y., yhdistyksen rekisterinumero 123.918. 1 Osapuolet 1 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2. 1.2 Vuokralainen Merimaskun Metsästäjät r.y., yhdistyksen rekisterinumero 123.918. 2 Vuokran kohde 2.1 Vuokra-alue Naantalin kaupungin

Lisätiedot

MALLI Kiinteistötunnus 297-

MALLI Kiinteistötunnus 297- Kh. Tekn.ltk. MALLI Kiinteistötunnus 297- MAANVUOKRASOPIMUS JOHDANTO Sopijapuolet: Vuokranantaja: Kuopion kaupunki Vuokralainen: Vuokra-alue: Sopimuksen tarkoittamana vuokra-alueena on Kuopion kaupungin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21 11.03.2013 Sivu 1 / 1 1196/02.07.00/2013 21 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Rakennuspalvelu J. Nyström Oy:lle varastohallin rakentamista varten, kortteli 85128 tontti 8 Valmistelijat / lisätiedot: Pulkkinen

Lisätiedot

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS)

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) Sivu 1 / 6 Kaupunkirakennelautakunta asianro 297- V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) 1. Vuokra-aika 2. Vuokra Kuopion kaupunki vuokraa KENELLE ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion

Lisätiedot

Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä. TeliaSonera Finland Oyj Y-1475607-9 PL 320 00051 Sonera

Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä. TeliaSonera Finland Oyj Y-1475607-9 PL 320 00051 Sonera 1 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä Vuokralainen: TeliaSonera Finland Oyj Y-1475607-9 PL 320 00051 Sonera 1.2 Vuokra-alue

Lisätiedot

3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 39. korttelin tontti nro 3, osoitteessa Luodontie, 21110 Naantali.

3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 39. korttelin tontti nro 3, osoitteessa Luodontie, 21110 Naantali. 1 1 Myyjä Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2. 2 Ostaja Rakennustoimisto Laamo Oy (Y- 0829611-7) Huuhkajantie 2 21210 Raisio 3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 39. korttelin

Lisätiedot

9. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat

9. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat 78 1. Kaupungi nvaltuusto 78, män 1 ) suunnitelman mukaisesti nykyisen hintatason vallitessa aiheutti, kaupunginvaltuusto päätti 2 ) oikeuttaa historiatoimikunnan v:n 1946 alusta lukien maksamaan historiateoksen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali.

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali. NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2,

Lisätiedot

Vuokranantaja: Oulaisten kaupunki (0186852-2), PL 22, 86301 Oulainen. Vuokralainen: Sonira Oy (2364672-8), Liponkuja 10, 86300 Oulainen

Vuokranantaja: Oulaisten kaupunki (0186852-2), PL 22, 86301 Oulainen. Vuokralainen: Sonira Oy (2364672-8), Liponkuja 10, 86300 Oulainen Maanvuokrasopimus 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet 1. Vuokra-alue Vuokranantaja: Oulaisten kaupunki (018685-), PL, 8601 Oulainen Vuokralainen: Sonira Oy (667-8), Liponkuja 10, 8600 Oulainen Sopimuksen tarkoittama

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Maankäyttösopimus 1 Luonnos. 1.1 Naantalin kaupunki, Y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä Kaupunki.

Naantalin kaupunki Maankäyttösopimus 1 Luonnos. 1.1 Naantalin kaupunki, Y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä Kaupunki. Naantalin kaupunki Maankäyttösopimus 1 1 Sopijapuolet 1.1 Naantalin kaupunki, Y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä Kaupunki. 1.2 Asunto Oy Kreivinniitty, y-tunnus 0135532-1

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 91. Valmistelijat / lisätiedot: Laine Henry, puh. (09) 816 25929 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 91. Valmistelijat / lisätiedot: Laine Henry, puh. (09) 816 25929 etunimi.sukunimi@espoo.fi 08.10.2012 Sivu 1 / 1 4130/02.07.00/2012 91 Omakotitonttien luovuttaminen omatoimiseen rakentamiseen vuonna 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Laine Henry, puh. (09) 816 25929 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli tontti 18

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli tontti 18 13.04.2015 Sivu 1 / 1 1596/02.07.00/2015 38 Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli 85128 tontti 18 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ.

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. 1 Yleisehdot ja -tiedot: ostaja maksaa kaupungille kauppahinnan lisäksi kauppakirjan laatimiskustannuksena

Lisätiedot

tuksen toimenpiteen elintarvikekeskuksen ravintolahuoneiston korjaamisesta kaupunginvaltuusto

tuksen toimenpiteen elintarvikekeskuksen ravintolahuoneiston korjaamisesta kaupunginvaltuusto 106 1. Kaupungi nvaltuusto 106 tuksen toimenpiteen elintarvikekeskuksen ravintolahuoneiston korjaamisesta kaupunginvaltuusto päätti 2 ) merkitä v:n 1947 talousarvioon tarkoitusta varten 746 000 mk:n suuruisen

Lisätiedot

2. Kiinteän omaisuuden hankintaa ja kaupungille kuuluvan tuollaisen omaisuuden luovutusta koskevat kysymykset

2. Kiinteän omaisuuden hankintaa ja kaupungille kuuluvan tuollaisen omaisuuden luovutusta koskevat kysymykset 10 I. Kaupunginvaltuus to. 2. Kiinteän omaisuuden hankintaa ja kaupungille kuuluvan tuollaisen omaisuuden luovutusta koskevat kysymykset Leppäsuon alueen lunastusoikeuden pakkolunastus. Valtioneuvoston

Lisätiedot

Kiinteistöasiamies..2016 297-

Kiinteistöasiamies..2016 297- Kiinteistöasiamies..2016 297- V U O K R A S O P I M U S (luonnos 7.1.2016) Kuopion kaupunki vuokraa kenelle ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion kaupungissa sijaitsevan kiinteistön

Lisätiedot

ALUSTAVA EHDOTUS VUOKRASOPIMUKSESTA: Lohjan ryhmäpuutarhapalstan vuokrasopimus

ALUSTAVA EHDOTUS VUOKRASOPIMUKSESTA: Lohjan ryhmäpuutarhapalstan vuokrasopimus ALUSTAVA EHDOTUS VUOKRASOPIMUKSESTA: Lohjan ryhmäpuutarhapalstan vuokrasopimus Vuokranantaja Lohjan ryhmäpuutarhayhdistys ry. (myöhemmin yhdistys) nimi henkilötunnus osoite laskutusosoite jos ei sama kuin

Lisätiedot

2. Kiinteän omaisuuden hankintaa ja kaupungille kuuluvan tuollaisen omaisuuden luovutusta koskevat kysymykset

2. Kiinteän omaisuuden hankintaa ja kaupungille kuuluvan tuollaisen omaisuuden luovutusta koskevat kysymykset 11 I. Kaupunginvaltuusto. vain korttelien uuden jaoitusehdotuksen, jossa tonttien lukumäärä oli 20 aikaisemman jaoituskaavan 14 tontin sijasta. Asiaa käsitellessään kaupunginvaltuusto päätti 1 ) peruuttaen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 176 24.09.2014. 176 Asianro 5990/10.00.02.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 176 24.09.2014. 176 Asianro 5990/10.00.02.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/2014 1 (1) 176 Asianro 5990/10.00.02.00/2014 Asuntotontin 297-33-5-1 (Kärängänkatu 2) myynti / Rakennusliike Lapti Oy Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut

Lisätiedot

Tonttihakemukset tulee palauttaa hakuajan puitteissa os. Sodankylän kunta, Tekninen osasto, PL 60, 99601 SODANKYLÄ.

Tonttihakemukset tulee palauttaa hakuajan puitteissa os. Sodankylän kunta, Tekninen osasto, PL 60, 99601 SODANKYLÄ. SODANKYLÄ KUULUTTAA HAETTAVAKSI TONTTEJA Sodankylän kunta vuokraa yhdeksän uutta pientalotonttia Savikankaalta. Tontit on rakennettava kahden vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoituksesta alkaen.

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokralainen: Kemijärven kaupunki Pl 5 98101 Kemijärvi Y-tunnus Vuokranantaja: Lappi Timber Oy Y-tunnus PL 4 72600 KEITELE 1.2 Vuokra-alue

Lisätiedot

MYYJÄ Kokkolan kaupunki 0179377-8 PL 43, 67101 Kokkola

MYYJÄ Kokkolan kaupunki 0179377-8 PL 43, 67101 Kokkola KH xx.xx.2014 Kvsto xx.xx.2014 KAUPPAKIRJA MYYJÄ Kokkolan kaupunki 0179377-8 PL 43, 67101 Kokkola OSTAJA Forsström Svante Peter Alexander perustettavien yhtiöiden lukuun Gamla Varvsvägen 55, 67300 Kokkola

Lisätiedot

MAANVUOKRALAIN (258/1966) 3 LUVUN MUKAINEN VUOKRASOPIMUS (AO-POHJA)

MAANVUOKRALAIN (258/1966) 3 LUVUN MUKAINEN VUOKRASOPIMUS (AO-POHJA) MAANVUOKRALAIN (258/1966) 3 LUVUN MUKAINEN VUOKRASOPIMUS (AO-POHJA) 1. PÄÄEHDOT 1.1. Sopijaosapuolet Vuokralainen XXXX XXXXX HETU XXXX XXXXX HETU os. Vuokranantaja Kempeleen kunta (0186002-9) Asemantie

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

K A U P P A K I R J A

K A U P P A K I R J A K A U P P A K I R J A MYYJÄ OSTAJA Porin kaupunki Y-tunnus: 0137323 9. KAUPAN KOHDE Porin kaupungissa sijaitseva tontti KAUPPAHINTA kaupunginosa kortteli tontti Karjaranta 21. Tontin pinta-ala:.. m 2 Tontin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 52 20.03.2013. 52 Asianro 1373/10.00.02/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 52 20.03.2013. 52 Asianro 1373/10.00.02/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) 52 Asianro 1373/10.00.02/2013 Asuntotontin 297-33-33-2 (Lehtoniementie 114) vuokraaminen / Lakea Kiinteistöt Oy Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut

Lisätiedot

määräala yhteensä 961 m 2. Alue on osoitettu sopimuksen liitekartassa.

määräala yhteensä 961 m 2. Alue on osoitettu sopimuksen liitekartassa. Maanvuokrasopimus : Keuruun kaupunki / Keurusjumppa ry 1 / 7 M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Keuruun kaupunki (Y-tunnus 0208388-2) Multiantie 5 42700 Keuruu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33 15.04.2013 Sivu 1 / 1 1734/02.07.00/2013 33 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Matti Tausalle perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun varastorakennuksen ja tuotantotilan rakentamista varten, korttelin

Lisätiedot

Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski

Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski Vuokralainen: ostaja: Henk.tunnus: Osoite: 1.2 Vuokra alue Valkeakosken kaupungin kaupunginosan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (7) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (7) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (7) 289 Teollisuustontin vuokraaminen Laponte Oy:lle, Polar Forest Oy:lle ja Suomen Nostan Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun (Kivikko, tontti 47049/1) HEL 2013-006722

Lisätiedot

Vuokranantaja: Raahen kaupunki (Y-tunnus 1791817-6) Osoite: PL 62, 92100 Raahe

Vuokranantaja: Raahen kaupunki (Y-tunnus 1791817-6) Osoite: PL 62, 92100 Raahe Sivu 1 / 7 MAANVUOKRASOPIMUS Liite 2 1.1. Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki (Y-tunnus 1791817-6) Osoite: PL 62, 92100 Raahe Vuokralainen: Rakennus Miilukangas Oy (Y-tunnus 1106411-4) perustettavan

Lisätiedot

V U O K R A S O P I M U S (Ampumarata-alue)

V U O K R A S O P I M U S (Ampumarata-alue) 1 V U O K R A S O P I M U S (Ampumarata-alue) Tällä vuokrasopimuksella uudelleen vuokrataan ja uudistetaan 8.11.1991 allekirjoitettua vuokrasopimusta seuraavin ehdoin jäljempänä kohdassa 3 mainit tuun

Lisätiedot

10900/25.10.2002 mukaista Hermanninpuistoa varten. Kaupassa noudatetaan seuraavia ehtoja:

10900/25.10.2002 mukaista Hermanninpuistoa varten. Kaupassa noudatetaan seuraavia ehtoja: Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2011 1 (8) 452 Tontti-, puisto- ja katualueiden ostaminen Senaatti-kiinteistöltä Hermannista HEL 2011-004187 T 10 01 00 Päätös A Lautakunta päätti ostaa Suomen valtiolta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 56. 56 Asuntotontin myynti TA-Asumisoikeus Oy:lle Kauklahdesta, korttelin 44058 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 56. 56 Asuntotontin myynti TA-Asumisoikeus Oy:lle Kauklahdesta, korttelin 44058 tontti 1 01.06.2015 Sivu 1 / 1 2561/02.07.00/2015 56 Asuntotontin myynti TA-Asumisoikeus Oy:lle Kauklahdesta, korttelin 44058 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh. 050 395 2151 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS MATKAVIESTINTUKIASEMA (YHTIÖNTIE)

MAANVUOKRASOPIMUS MATKAVIESTINTUKIASEMA (YHTIÖNTIE) MAANVUOKRASOPIMUS MATKAVIESTINTUKIASEMA (YHTIÖNTIE) Maanvuokrasopimus perustuu yhdyskuntalautakunnan päätökseen xx x. SOPIJAOSAPUOLET Vuokranantaja: Kauniaisten kaupunki (Y-tunnus 0203026-2) PL 52 02701

Lisätiedot

Vuokra-aika on kymmenen (10) vuotta, joka alkaa xx.xx.20xx ja päättyy xx.xx.20xx.

Vuokra-aika on kymmenen (10) vuotta, joka alkaa xx.xx.20xx ja päättyy xx.xx.20xx. VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Pyhäjoen kunta, Y-tunnus 0189127-1 Kuntatie 1, 86101 PYHÄJOKI 2. Vuokralainen xxxxxxxxxxxxxxx Oy, Y-tunnus xxxxxxx-x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx 3. Vuokra-alue Kiinteistötunnus:

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. , jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite:

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. , jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite: 1(5) KAUPPAKIRJA MYYJÄ OSTAJA KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA KAUPAN MUUT EHDOT Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski., jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite: Oheisen

Lisätiedot

III. Kiinteistölautakunta.

III. Kiinteistölautakunta. III. Kiinteistölautakunta. Kaupunginvaltuuston valitsemana kiinteistölautakunnan puheenjohtajana toimi kertomusvuonna johtaja Y. Harvia ja sen jäseninä veturinkuljettaja F. B. Gröndahl, johtaja J. Hellsten,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (5) 11 Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle vuokratun asuntotontin (kerrostalo) vuokrasopimuksen vuokra-ajan jatkaminen (Käpylä, tontti 25857/1) HEL 2015-013448 T 10

Lisätiedot

2. VUOKRA-ALUEEN KÄYTTÖ

2. VUOKRA-ALUEEN KÄYTTÖ MAANVUOKRASOPIMUS 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja Vuokralainen Hyrynsalmen kunta Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI Kiinteistö Oy Ukkohallan Palvelut CIO Til- Tekno Oulu Oy Kauppurienkatu 12 4 kerros

Lisätiedot

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y-tunnus PL 62, Raahe

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y-tunnus PL 62, Raahe MAANVUOKRASOPIMUS 1. JOHDANTO Tämä vuokrasopimus koskee kiinteistön 678-402-1-50 noin 27 500 m2:n määräalaa. Tämä sopimuksella korvataan Raahen kaupungin ja sen Liikelaitoksen sekä Presteel Oy:n 12.5.1997

Lisätiedot

Myyjä Kaustisen kunta, PL 10, KAUSTINEN, PedeCon Oy Ab, Pohjanlahdentie 61, PIETARSAARI, :

Myyjä Kaustisen kunta, PL 10, KAUSTINEN, PedeCon Oy Ab, Pohjanlahdentie 61, PIETARSAARI, : ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA Kaupan kohde Tällä kauppakirjalla myydään ja luovutetaan seuraavin ehdoin jäljempänä kohdassa 3 mainittuun asuntotarkoitukseen oheiseen karttaan merkitty Kaustisen kunnan Kaustin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2012 1 (5) Kaupunginhallitus Kaj/1 11.06.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2012 1 (5) Kaupunginhallitus Kaj/1 11.06.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2012 1 (5) 720 Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Mannerheimintie 13a:n osakkeiden osto Yleisradio Oy:ltä ja vastaava kaupungin maksuosuuden korotus päätti: 1 Oikeuttaa kiinteistöviraston

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. , jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite:

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. , jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite: 1(5) KAUPPAKIRJA MYYJÄ OSTAJA KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA KAUPAN MUUT EHDOT Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski., jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite: Oheisen

Lisätiedot

3. Kaupungin kiinteän omaisuuden vuokra- ja muuta nautintaoikeutta

3. Kaupungin kiinteän omaisuuden vuokra- ja muuta nautintaoikeutta 15 I. Kaupunginvaltuusto. 3. Kaupungin kiinteän omaisuuden vuokra- ja muuta nautintaoikeutta koskevat asiat. Z. Topeliuksen muistopatsaat. Kaupunginvaltuusto hyväksyikiinteistötoimiston asemakaavaosaston

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 43. 43 Omakotitonttien luovuttaminen omatoimiseen rakentamiseen vuonna 2014

Espoon kaupunki Pöytäkirja 43. 43 Omakotitonttien luovuttaminen omatoimiseen rakentamiseen vuonna 2014 05.05.2014 Sivu 1 / 1 1937/02.07.00/2014 43 Omakotitonttien luovuttaminen omatoimiseen rakentamiseen vuonna 2014 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh. 050 395 2151 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (5) 112 Toimitilatontin vuokraaminen FSR Consulting Oy:lle ja Toiminimi Axel Straschonoylle perustettavan yhtiön lukuun (Pikku-Huopalahti, tontti 16707/7) Pöydälle

Lisätiedot

II. Rahatoimikamari.

II. Rahatoimikamari. II. Rahatoimikamari. Rahatoimikamarin puheenjohtajana toimi kertomusvuonna kaupunginjohtaja, ent. senaattori A. Castren sekä hänen ollessaan estyneenä jompikumpi avustavista kaupunginjohtajista, insinööri

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 89. 89 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Mertsin Auto- ja Kiinteistö Oy:lle, kortteli 85127 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 89. 89 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Mertsin Auto- ja Kiinteistö Oy:lle, kortteli 85127 tontti 1 23.09.2013 Sivu 1 / 1 3983/02.07.00/2013 89 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Mertsin Auto- ja Kiinteistö Oy:lle, kortteli 85127 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. (09)

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Saarijärven kaupunki, Y-tunnus 0176975-1 Sivulantie 11 43100 SAARIJÄRVI Vuokralainen: AgroLarja, Y-tunnus 1967929-5 Kolkanrinteentie

Lisätiedot

Joensuun kaupunki PL 148 80101 JOENSUU (kaupungingeodeetin päätös 15.4.2014 191) Alue on tarkoitettu kiipeilypuiston rakentamista varten.

Joensuun kaupunki PL 148 80101 JOENSUU (kaupungingeodeetin päätös 15.4.2014 191) Alue on tarkoitettu kiipeilypuiston rakentamista varten. VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA: Joensuun kaupunki PL 148 80101 JOENSUU (kaupungingeodeetin päätös 15.4.2014 191) VUOKRALAINEN: VUOKRAUKSEN KOHDE: KÄYTTÖ TARKOITUS: Juha Malinen Oy Kaisalantie 1 A 80710 LEHMO

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S LUONNOS M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Vuokralainen: Porin kaupunki.. 1.2 Vuokra-alue Porin kaupungissa sijaitseva tontti kaupunginosa kortteli tontti. Tontin

Lisätiedot

5.8.2014, ver 6 Sivu 1 / 6. Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 kunnanhallitus xx.xx.

5.8.2014, ver 6 Sivu 1 / 6. Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 kunnanhallitus xx.xx. 5.8.2014, ver 6 Sivu 1 / 6 MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA (Levanto/ VPK) Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös: kunnanhallitus xx.xx.2014

Lisätiedot

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö 1 (5) Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Toimiala Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) Kiinteistövirasto 39/2015 Tonttiosasto Yritystonttitoimisto 18.03.2015 Yritystonttitoimiston toimistopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) Kiinteistövirasto 39/2015 Tonttiosasto Yritystonttitoimisto 18.03.2015 Yritystonttitoimiston toimistopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) 59 Alueen vuokraaminen tilapäistä pysäköintiä varten Kyläsaaresta Ajotaito Oy Autokoululle HEL 2015-003288 T 10 01 01 04 S0110-223 Päätös Vuokranantaja Päättäjä Vuokralainen

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa 13.9.2006/36 Vahvistettu Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa 15.11.2006 1 LUKU Kokoonpano 1 Yhteiseen

Lisätiedot