Nuorisoasioiden perehdytystilaisuuden materiaali

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuorisoasioiden perehdytystilaisuuden materiaali"

Transkriptio

1 1 Vaikuta Vantaalla! Nuorisoasioiden perehdytystilaisuuden materiaali Lasten ja nuorten kulttuuritalo Vernissa, Vantaa

2 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma vuosille Vantaan pitkäaikaisasunnottomuuden poistamisohjelma o Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaiset toimenpiteet ja Vantaan toimet 3 o Ohjelmakauden tavoitteet Vantaalla: kolme kokonaisuutta siirtyvät hankkeet, uudet kohteet, myytävien asuntojen käyttö 4 o Erityisenä kohderyhmänä ovat nuoret 5 2. Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke Asuminen 7 1. Asunnottomuus ilmiönä 7 o Asunnottomuuden ilmenemismuotoja 7 o Pitkäaikaisasunnottomuus 7 o Asunto ensin -periaate 7 o Suurimmat asunnottomuuskunnat valtakunnallisesti ja Vantaa 8 2. Nuorten asunnottomuus 9 o Nuorten asunnottomuutta ennustavia tekijöitä yhdeksännellä luokalla 9 o Nuorten asunnottomuuden syitä 9 3. Nuorten asuminen Vantaalla 10 o Nuorisoasuntoliitto ry:n, Nuorisosäätiön ja VAV Asunnot oy:n tilastoista poimittuja asumisen lukuja Vantaalla Nuorten asumisessa ilmeneviä haasteita Asunnottomuuden vähentämisen vaikutuksia Faktoja 12 Etsivä nuorisotyö osana Nuorisotakuuta 13 Esimerkkejä syrjäytymisen kustannuksista 14 Toiveita päättäjille 15

3 3 Johdanto Nuorten pahoinvointi ja syrjäytyminen on ollut viime aikoina laajasti esillä eri työryhmien pohdinnoissa, mediassa ja nuorten kanssa työskentelevien arjessa. Asia koskettaa lähes kaikkia politiikan aloja. Näin ollen myös päättäjien työ vaikuttaa suoraan olosuhteisiin, joissa nuoret kasvavat ja kehittyvät. Tämän materiaalin tarkoitus on avata nuorten maailmaa asumisen näkökulmasta, etsivää nuorisotyötä osana Nuorisotakuuta ja joitakin syrjäytymisen tunnuslukuja. Asunnottomuuden ennaltaehkäisy tai asunnottomien uudelleen asuttaminen vaatii ymmärrystä niistä poluista ja prosesseista, jotka johtavat asunnottomuuteen. Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma vuosille Hallitus on jatkanut Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa (PAAVO II) vuosille Ohjelman tavoitteena on: o poistaa pitkäaikaisasunnottomuus vuoteen 2015 mennessä. o vähentää pitkäaikaisasunnottomuuden riskiä tehostamalla sosiaalisen vuokraasuntokannan käyttöä asunnottomuuden vähentämiseksi. o tehostaa toimenpiteitä asunnottomuuden ehkäisemiseksi. Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmassa on huomioitu myös nuorten asunnottomuus. Paavo II:ssa on mukana 11 suurinta asunnottomuuskuntaa: Helsinki, Vantaa, Espoo, Turku, Pori, Lahti, Tampere, Jyväskylä, Kuopio, Joensuu ja Oulu. Kaupungit ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen valtion kanssa ja laatineet toimeenpanosuunnitelmat. 1. Vantaan pitkäaikaisasunnottomuuden poistamisohjelma Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaiset toimenpiteet ja Vantaan toimet: 1) Kohdennetut toimenpiteet pitkäaikaisasunnottomuuden poistamiseksi Vantaalla ja Espoossa rakennetaan vähintään 250 asuntoa. 2) Kunnat laativat pitkäaikaisasunnottomuuden poistamisen toimeenpanosuunnitelmat. Vantaalla on laadittu Vantaan asunto-ohjelma vuosille : "Elämänmakuista asumista Vantaalla". 3) Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) osoittaa ohjelman piiriin hyväksyttäville hankkeille erityisryhmien investointiavustusta. Haetaan avustusta. 4) Asuntoloiden käytöstä asunnottomien pitkäaikaiseen asumiseen luovutaan. 5) Sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa ohjelman mukaisten tukipalvelujen tuottamista. Haetaan rahoitusta. 6) Raha-automaattiyhdistys tukee vuosina avustusstrategiansa mukaisesti järjestöjä, jotka kehittävät ja järjestävät pitkäaikaisasunnottomuutta ennaltaehkäiseviä toimintoja ja tuettua asumista pitkäaikaisasunnottomille ja asunnottomuusuhan alaisille henkilöille. Tehdään yhteistyötä järjestöjen kanssa. 7) Yhteistyö rikosseuraamuslaitoksen kanssa Tehdään yhteistyötä. 8) Asunnottomuuden ennaltaehkäisy, erityisesti kohderyhmänä nuoret Toimintasuunnitelmassa asunnoista noin 55 kohdennetaan nuorille.

4 9) Ohjelman johtaminen ja koordinointi Vantaan edustajat perhepalveluiden aikuissosiaalityöstä ja päihdepalveluista osallistuvat ohjelman johtamiseen ja koordinointiin. 4 Ohjelmakauden tavoitteet Vantaalla: kolme kokonaisuutta siirtyvät hankkeet, uudet kohteet sekä myytävien asuntojen käyttö. Siirtyvät hankkeet: Hanke Kenelle? Paikkoja Henkilökunta Osmankäämintie Pitkäaikaisasunnottomat 52 1 Pähkinärinne Mielenterveys- ja päihdekuntoutujat (pitkäaikaisasunnottomat) 35 (33) 7 Yhteensä 88 (86) 8 Uudet kohteet: Vantaan kaupunginvaltuustossa edellyttäen, että uudisrakennushankkeiden osalta voidaan etsiä myös vaihtoehtoisia ratkaisuja. Kartoituksen jälkeen on löytynyt viisi mahdollista VAV:n omistamaa kohdekokonaisuutta, jotka voisivat soveltua asuntoa tarvitseville joko kokonaan tai osittain. Apulaiskaupunginjohtaja, lautakunnan puheenjohtaja ja perhepalveluiden johtaja kävivät tutustumassa kohteisiin perjantaina Yhtenä vaihtoehtoisena ratkaisuna on etsiä tontteja jo olemassa olevien palveluiden läheisyydestä ns. väliinputoajien kodeille, punaisille tuville.

5 5 Myytävien asuntojen käyttö: Erityisenä kohderyhmänä ovat nuoret Nuoret: Nuorisoasuntoliiton valtakunnallinen Tuetun asumisen kansallinen hanke ( ) on tuottanut konkreettisia tuloksia muun muassa uudentyyppisen ennaltaehkäisevän palveluketjun. Hanke linkittyy vahvasti muihin nuorten syrjäytymistä ehkäiseviin toimenpiteisiin ja sen jatkaminen tulevalla ohjelmakaudella on erittäin perusteltua. Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke jatkaa työtä vuosina Nuorisoasuntojen tuotantotavoitteet tulee täsmentää aiesopimusten laadinnan yhteydessä kaupunkikohtaisesti, mutta vähintään nykyinen taso on tarpeen säilyttää. Samassa yhteydessä on arvioitava tarve vahvaa tukea tarvitsevien moniongelmaisten nuorten asumisratkaisuiksi sekä turvattava nuorten asumisen tukeen liittyvä rahoitus kaupunkien ostopalveluilla. Maahanmuuttajat: Nykyisen vähentämisohjelman lähtökohta oli, että maahanmuuttajia ei kohdella erityisryhmänä, vaan he tulevat ohjelman piiriin samoin kriteerein kuin muutkin pitkäaikaisasunnottomat. Useiden arvioiden mukaan maahanmuuttajien asuntotilanne on kriisiytynyt ja vaatii erityistoimia. Vähentämisohjelman toteutuksen kannalta olisi perusteltua, että maahanmuuttajien asuntokysymyksen ratkaisemiseksi käynnistettäisiin oma selvitys- ja toimenpidekokonaisuus esimerkiksi lähiöohjelmaan liittyvänä. Maahanmuuttajaosion yhdistäminen vähentämisohjelmaan ei ole tarkoituksenmukaista, sillä se voisi osaltaan lisätä jo meneillään olevaa maahanmuuttajien keskittymistä suurimpiin kaupunkeihin. Vantaan toimintasuunnitelmassa asunnoista noin 55 on kohdennettu nuorille.

6 Pitkäaikaisasunnottomuuden poistamisohjelmasta vastaa Vantaalla perhepalveluiden johtaja Maritta Pesonen, joka on valtakunnallisen ohjausryhmän jäsen. Materiaalia: ARA: Pitkäaikaisasunnottomuus ja asunto ensin -periaatteen soveltaminen Suomessa: Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke ( ) on osa hallituksen asunnottomuuden vähentämisohjelmaa (PAAVO2) ja se toteutetaan vuosina Valtakunnallinen hanke pyrkii nuorten asunnottomuuden vähentämiseen ja sitä hallinnoi ympäristöministeriö, koordinoi Nuorisoasuntoliitto ja rahoittaa RAY. Hanke toteutetaan kymmenen suurimman asunnottomuuskunnan alueella. Kaupungit ovat tehneet valtion kanssa aiesopimuksen, jolla he sitoutuvat nuorten asunnottomuuden vähentämiseen eri tavoin. Valtakunnallisessa hankkeessa pyritään kokoamaan nuorten asunnottomuuden ja syrjäytymisen kanssa työskentelevät tahot yhteen ja käyttämään yhteistä asiantuntemusta uudenlaisten toimintamallien jalostamiseen ja juurruttamiseen. Näin kasvatetaan nuorille suunnattujen palvelujen volyymia ja nostetaan esille hyviä innovaatioita ja käytäntöjä. Lisäksi tavoitteena on, että hankkeen aikana paikkakunnille rakennetaan 600 nuorisoasuntoa. Hanke on jatkoa Nuorten tuetun asumisen kansalliselle hankkeelle ( ), josta löytyy tietoa osoitteesta NAL:n kumppaneina hankkeessa ovat Valtakunnallinen työpajayhdistys, Mielenterveyden keskusliitto, ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Sininauhaliitto ja Sininauhasäätiö. Lisäksi aiesopimukset on tehty Rikosseuraamuslaitoksen Oma Koti -hankkeen sekä Näytön paikka ry:n kanssa Digitaalisen portfolion käytöstä. Kukin kumppani tuo oman asiantuntemuksensa nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn sekä käytännön alueelliseen työhön, kuten monialaiset verkostot ja koulutukset, että valtakunnalliseen vaikuttamis- ja edunvalvontatyöhön. Nuorisoasioiden perehdytystilaisuus on osa hankkeen monialaista yhteistyötä ja nuorten asumisolojen ja syrjäytymisen ennaltaehkäisevää vaikuttamistyötä. Tapahtuman suunnittelussa ja toteutuksessa ovat olleet mukana: o Nuorisoasuntoliitto ry ja Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke o Vantaan nuoret asujat ry o Nuorisosäätiö o VAV Asunnot oy o Vailla vakinaista asuntoa ry o Vantaan seurakunta o Vantaan nuorten turvatalo o R3 maahanmuuttajanuorten tuki ry o Vantaan ammattiopisto Varia o Vantaan kaupungin nuorisopalvelut o Vantaan kaupungin perhepalvelut

7 7 Asuminen 1. Asunnottomuus ilmiönä Asunnottomuuden ilmenemismuotoja kadulla, rappukäytävissä ja metsissä eläminen kavereiden luona kiertely asumista kodittomien asuntolassa tai hätämajoituksessa eläminen turvakodissa tai maahanmuuttajayksikössä vankiloissa, päihdehuollon laitoksissa ja psykiatrisissa sairaaloissa elää ihmisiä, joilla ei ole tietoa asuinpaikasta laitosjakson jälkeen. Pitkäaikaisasunnottomuus pitkittynyttä tai toistuvaa asunnottomuutta, johon usein liittyy köyhyyden lisäksi vaikeita psykososiaalisia ongelmia (päihderiippuvuus, mielenterveyden ongelmat, rikollisuus, väkivalta) tähän ryhmään arvioidaan kuuluvan noin prosenttia kaikista yksin elävistä asunnottomista. Asunto ensin -periaate Nykyisessä palvelujärjestelmässä yksilöiden asuttamisen mallit noudattavat pääsääntöisesti niin kutsuttua portaittaista asuttamismallia, jossa yksilöiden tulee sosiaalisen kuntoutumisen portaissa etenemällä ikään kuin ansaita oikeus omaan kotiin. Sekä yksilöiden puutteellisista kyvyistä, taidoista ja motivaatiosta että palvelujärjestelmän sisäisistä katkoksista seuraa se, että palvelujärjestelmän portailta tipahdetaan aina uudestaan ja uudestaan alas ja monissa tapauksissa kirjaimellisesti suoraan kadulle. Kriittisimpien näkemysten mukaan nykyinen palvelujärjestelmä pahimmillaan vain ylläpitää sitkeää pitkäaikaisasunnottomuutta. Portaittainen järjestelmä toimii motivoituneiden ihmisten tapauksessa, mutta kuinka voidaan turvata asuminen heille, jotka eivät sitoudu palveluihin? Asunto ensin -periaate lähtee liikkeelle vastakkaisesta asetelmasta. Periaatteen mukaan asunto on päämäärän sijasta vasta ensimmäinen lähtökohta ja perusedellytys sosiaalisen kuntoutumisen prosessin käynnistämiselle ja onnistumiselle. Asunto ensin -mallissa yksilön asuminen turvataan tarvittaessa tukipalveluin ja tarvittavat sosiaalisen kuntoutumisen prosessit käynnistetään asumisen vakiinnuttua. Asunto ensin -mallin toimivuudesta on lupaavia tuloksia muun muassa Yhdysvalloista. Myös Suomessa on viime vuosina perustettu joitain Asunto ensin -periaatteen mukaan toimivia asumisyksiköitä. Yksiköissä on kyetty menestyksekkäästi asuttamaan usein pitkään kaduilla varsin epäinhimillisissä olosuhteissa eläneitä moniongelmaisia pitkäaikaisasunnottomia. LÄHDE:

8 8 Suurimmat asunnottomuuskunnat valtakunnallisesti ja Vantaa Helsinki Espoo Vantaa Tampere Turku Lahti Jyväskylä Kuopio Joensuu Yksittäiset asunnottomat yhteensä v Nuoret (alle 786 -> 57 % 25 - vuotiaat) v LÄHDE: ARA: Asunnottomat 2012, Selvityksiä 1/2013 Alle 25-vuotiaista asunnottomista yli puolet asuu pääkaupunkiseudulla. Vuonna 2011 heitä oli 786 ja vuonna 2012 heitä oli eli 568 nuorta enemmän kuin vuotta aiemmin. Tilastot eivät kerro koko totuutta, sillä tilastointijärjestelmät saattavat poiketa hieman kaupungeittain ja kaikki asunnottomat eivät ole välttämättä rekisteröityneet asunnottomuutta mittaavien palveluiden piiriin, esimerkiksi nuoret kaverin sohvalla yöpyvät. Vantaalla nuoria asunnottomia oli vuonna 2011 yhteensä 100. Vuonna 2012 luku nousi 29 nuorella. Kokonaisuudessaan alle 25-vuotiaita nuoria asunnottomia oli Vantaalla vuonna 2012 siis 129 henkeä. Nuorisoasuntoliiton hakujärjestelmässä asunnon tarpeeseen vaikuttavat syyt: Vantaa Espoo Helsinki Yhteensä Jonossa olevia nuoria (alle 30v.) Muuttouhka Ahtaasti asuva Avioero Paikkakunnan vaihto Itsenäistyminen Asunnoton Tilapäinen asunto: *vanhemmilla *kavereilla *kadulla *asuntola ym. *muu > 66% LÄHDE: NAL-hakujärjestelmä

9 Vantaalla Nuorisoasuntoliiton omassa hakujärjestelmässä asuntoa voi hakea alle 30-vuotias työssä käyvä tai työelämään suuntautunut nuori. Huhtikuun alussa asuntoa haki Vantaalta yhteensä 635 nuorta. Muuttouhan vuoksi asuntoa tarvitsi 105 nuorta, ahtaiden asuinolojen vuoksi asuntoa ilmoitti tarvitsevansa 18 nuorta ja avioerosta johtuva kiireellinen asunnon tarve oli 18 nuorella. Paikkakunnan vaihdon asunnonhakuperusteeksi ilmoitti 48 nuorta. Nuorisosäätiöllä jonossa oli 107 aktiivista hakijaa (toimittanut asuntohakemuksen ja liitteet). Hakijoista alle 25-vuotiaita oli 61 henkilöä. VAV Asunnot oy:n jonossa oli maaliskuun 2013 alussa yhteensä hakijaa (kaikki ikäryhmät). 9 NAL-hakujärjestelmässä itsenäistymisen ja lapsuudenkodista pois muuttamisen vuoksi asuntoa haki Vantaalta yhteensä 179 nuorta. Taustalla voi olla esimerkiksi nuoren kehitysikään kuuluva luontaisen itsenäistymisen vaihe tai kotitilanne on saattanut kriisiytyä ja nuori etsii rauhallisempaa asumisratkaisua. Tähän ryhmään kuuluvat nuoret ovat ennaltaehkäisevän työn näkökulmasta keskiössä, sillä takaamalla heille asunto voidaan välttyä monilta kerrannaisongelmilta. Mikäli nuori ajautuu esimerkiksi kavereiden luona asusteluun tai muuten kiinnittymättömään elämäntyyliin ja säännöttömään elämänrytmiin, myös opiskeluihin ja työelämään sitoutumisen vaikeutuu ja pitkällä aikavälillä käy jopa mahdottomaksi. Asuminen on perusta, jolle omaa itsenäistä elämää aletaan rakentaa. Asunnottomaksi NAL-hakujärjestelmässä itsensä ilmoitti 153 nuorta. Näistä osalla oli jonkinlainen tilapäismajoitus. Vanhempien luona ilmoitti asuvansa 21 nuorta, kavereilla 82 nuorta, kadulla 12 ja asuntolassa tai vastaavassa seitsemän nuorta. Nuorisosäätiö ilmoitti vuonna 2012 olevan 21 asunnotonta hakijaa ja maaliskuussa 2013 vastaava luku oli 29. VAV Asunnot oy ei kerää asunnottomuutta koskevia tilastoja, koska tilastot kerää Vantaan kaupungin sosiaalitoimi. 2. Nuorten asunnottomuus Nuorten asunnottomuutta ennustavia tekijöitä yhdeksännellä luokalla: masennus käytöshäiriöt runsaat fyysiset oireet päihdekäyttö nuoren raportoimat vanhempien parisuhteen ja perheen talouden ongelmat LÄHDE: Fröjd, Marttunen, Kaltiala & Heino: Nuorten aikuisten asunnottomuutta ennustavat tekijät peruskoulun viimeisellä luokalla. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti, vol 49, nro 3 (2012). Nuorten asunnottomuudelle tyypillistä: näkymättömyys lyhytaikaisuus pitkittynyttä kavereilla majailua ei mielletä asunnottomuudeksi Nuorten asunnottomuuden syitä: kohtuuhintaisen vuokra-asumisen vähyys työttömyys ja siihen liittyvät taloudenhallinnan vaikeudet elämänhallinnan puutteet, jotka vaikeuttavat asunnon pitämistä nuorten valmiudet itsenäiseen asumiseen vaihtelevat suuresti nuorten keskinäiset avoerot vanhempien erot ja vanhempien muuttaminen pienempään asuntoon

10 10 uusioperheiden syntyminen kestämätön kotitilanne erilaiset ennakkoluulot (esimerkiksi koulutetulla ja työelämässä olevalla maahanmuuttajanuorella on vaikeuksia saada asunto). LÄHDE: Kupari, Tiina: Omaa kotia etsimässä, Nuorten asuminen Vantaalla Nuorisoasuntoliitto ry:n, Nuorisosäätiön ja VAV Asunnot oy:n tilastoista poimittuja asumisen lukuja Vantaalla Asunnot Vantaalla: NAL Nuorisosäätiö VAV oy Vantaa 177 (pk-seutu n ) , tarkoitettu kaikenikäisille Asuntojen koko 28m2 -> 32-58m2 Kaikenkokoisia Keskivuokra 13,76-16,05 /m2 alk. 11,35 / m2 alk. 10,97 / m2 Hakijoiden suuntaa antava ikäjakauma: NAL Nuorisosäätiö VAV oy Alle 18 0,3% Ei saatavilla ,4% vuotiaita 11,96% ,6% vuotiaita 33,42% Yi 25 27,8% vuotiaita 29,52% vuotiaita 19,74% Hakijoiden yhteistulot: NAL Nuorisosäätiö VAV oy Alle Ei saatavilla Ei tilastoida Asumisneuvontaa saa Nuorisoasuntoliiton paikallisyhdistykseltä Vantaan nuoret asujat ry, Nuorisosäätiöltä ja VAV Asunnot oy:ltä Asumiseen on mahdollista saada neuvontaa ja ohjausta asumisohjaajilta tai asumisneuvojilta. Asumisohjaajat auttavat ratkomaan arkipäivän asumisen pulmia ja neuvovat tarvittaessa. He osallistuvat myös verkostoyhteistyöhön, antavat palveluohjausta ja puuttuvat tarvittaessa esimerkiksi asukkaiden häiritsevään elämäntyyliin, konflikteihin ja vuokrarästeihin. Asumisneuvonnalla nähdään olevan asumista keskeisesti suojaava vaikutus.

11 11 Mikäli asumisneuvonta ja -ohjaus eivät ole riittäviä tuen muotoja, nuori voidaan siirtää tuettuun asumiseen. Tällöin hänelle räätälöidään asumisvalmiuksia vastaava tukipaketti. Se sisältää esimerkiksi kotikäyntejä, jossa nuorta ohjataan asumiseen liittyvissä asioissa tai joiden aikana lähdetään nuoren tueksi toimittamaan asioita. Tuettua asumista puretaan sitä mukaan, miten nuoren asumisvalmiudet kehittyvät. Tuettuun asumiseen pääsee sosiaalityöntekijän päätöksellä tai silloin, kun nuori on alaikäinen. Myös lastensuojelun jälkihuollossa olevat nuoret 21 ikävuoteen asti sijoittuvat tuetun asumisen piiriin. 4. Nuorten asumisessa ilmeneviä haasteita Nuorilla on hyvin erilaiset valmiudet ja lähtökohdat itsenäiseen asumiseen, jolloin ennaltaehkäisevien toimien, neuvonnan ja tuen merkitys korostuu. Nuorten velkaantuminen ja taloudelliset vaikeudet Häiritsevä elämäntyyli ja poikkeava vuorokausirytmi Tukien yhteensopimattomuus Nuorten epärealistiset käsitykset itsenäisestä asumisesta Nuorisoasuttamisen haasteena ovat ne nuoret, jotka eivät ole hoidon piirissä ja joilla ei ole valmiuksia itsenäiseen asumiseen. Tarjolla ei ole riittävästi matalan kynnyksen asuntoja tai tuettua asumista. Erityisesti päihde- ja mielenterveyskuntoutujille tulisi saada enemmän tukiasuntoja. Nuoret, joilla ilmenee vaikeuksia pitää tai saada asuntoa, mutta he silti kieltäytyvät tarjotusta asunnosta tai tuesta. Niukka tonttitarjonta ja sitä kautta kohtuuhintaisten ja pienten juuri pienituloisille nuorille sopivien asuntojen puute. 5. Asunnottomuuden vähentämisen vaikutuksia Yksilötasolla tarkasteltuna asunto mahdollistaa yksilön perustarpeiden tyydyttämisen ja sitä kautta koko elämänlaadun kohoamisen. Oma asunto mahdollistaa ruokahuollon ja hygieniasta huolehtimisen, lisää yksilön turvallisuutta ja vähentää päihteiden käyttöä. Asuminen mahdollistaa myös terveyspalveluiden piiriin ohjautumisen, jolloin yksilön terveydentila kohenee ja monia sairauksia voidaan ennaltaehkäistä. Perhetasolla tieto omaisen olinpaikasta ja hyvinvoinnista rauhoittaa ja lisää esimerkiksi lasten hyvinvointia. Yhteiskuntatasolla tarkasteltuna esimerkiksi tukiasuminen on edullisempaa kuin laitoksessa vietetyt, toistuvat ja pitkät hoitojaksot. Asiakkaat eivät myöskään tuen piiriin päästyään rasita enää kriisipalveluita, kuten poliisia, ambulanssia tai sairaalaa, ja resurssit tulee käytettyä tehokkaammin siihen, mihin ne on tarkoitettu. Myös terveydentilan tarkkailu, sen kohoaminen ja sairauksien ennaltaehkäisy vähentää yhteiskunnalle lankeavia sairaanhoidon kustannuksia. Asunnottomuuden vähentymisellä on myös kaupunkiympäristöön liittyviä myönteisiä vaikutuksia. Tämä näkyy esimerkiksi kaupunkikeskustan rauhoittumisena, positiivisena katukuvana ja asunnottomien tekemien rikosten vähenemisenä. LÄHDE: Ympäristöministeriön raportteja 7/2011: Case Härmälä: Kustannusvaikuttavuuden mittaaminen tehostetun tuen asumisyksikössä.

12 12 6. Faktoja Hankala maksuhäiriömerkintä: vaikeuttaa huomattavasti uuden luoton saamista vuokra-asunnon saaminen vaikeutuu etenkin silloin, jos luottotiedoissa näkyy merkintä vuokravelasta tai häädöstä vakuutuksien saaminen hankaloituu puhelin- ja internetliittymien avaamiseen ehdoksi vaaditaan suurehko takuusumma työpaikan saaminen saattaa hankaloitua. LÄHDE: Takuusäätiö Maksuhäiriöissä suuret alueelliset erot Vantaalla: Valtakunnallisesti maksuhäiriömerkinnät ovat kasvussa. Vuonna 2012 maksuhäiriöitä oli yhteensä suomalaisella. Vantaalla maksuhäiriöisten osuus asukkaista on 9,1 % Helsingissä 8,8 % ja Espoossa 6,8 %. Vantaan sisäiset alueelliset erot suuria: eniten merkintöjä on Hakunilassa (14%), Mikkolassa (13%), Koivukylä Havukoski-alueella (12%), Varistossa (11%) ja Korsossa (11%). Näillä alueilla on paljon vuokrataloja ja pienituloisia. LÄHDE: Vantaan Sanomat Vuokrarästit ja velkaantuminen: Maksamattomista vuokrista voimassaoleva maksuhäiriömerkintä oli vuonna 2012 noin suomalaisella. On arvioitu, että 1/3 osa (noin henkeä) alle 30-vuotiaiden maksuhäiriömerkinnöistä tulee vuokrarästeistä Nuorilla maksuhäiriömerkinnät tulevat tyypillisesti reilun 2000 euron saatavista. Yleisimpiä syitä ovat pikavipit, kulutusluotot (nettiostokset), julkisen liikenteen tarkastusmaksut, puhelinlaskut ja vuokrarästit. Syitä nuorten vuokrarästeihin: Vuokran maksamiseen liittyviä käytäntöjä ei tunneta. Todellisia asumiskustannuksia ei tiedetä. Vuokran maksamista ei suunnitella tai olosuhdemuutoksiin ei varauduta ajoissa. Rahankäyttöä ei priorisoida, vaan vuokrarahaa käytetään myös muihin menoihin. Vuokran maksamiseen liittyvää omaa vastuuta ei pidetä tärkeänä, vaan luotetaan ulkopuolelta tulevaan tukeen. Ei haeta tai haetaan ongelmatilanteissa apua liian myöhään. Vuokran maksamatta jättämisen seurauksista ei ole tietoa LÄHDE: Helppo olla rästejä nolla- hanke/ Nuorisoasuntoliitto ry Häätö: Häädön vuoksi asunnottomaksi joutuneella ei ole jokamiehen oikeutta asuntoon eli kunnalla ei ole yleistä velvollisuutta huolehtia uuden asunnon järjestämisestä häätötilanteissa.

13 13 Kunnalla on velvollisuus turvata häädettävän ihmisen asuminen silloin, kun kyseessä on välittömässä sosiaalihuollon palvelujen tarpeessa oleva henkilö, kuten avuton vanhus, vammainen tai vakavasti mielenterveysongelmainen henkilö tai alle 18-vuotias lapsi. Häädöstä tulee maksuhäiriömerkintä luottorekisteriin, joka säilyy pääsääntöisesti kolme vuotta. LÄHDE: Takuusäätiö Yksi häätö maksaa noin tapauksesta riippuen. Kustannuksia nostavat esimerkiksi oikeudenkäyntikulut, perheelle järjestetty Forenomin väliaikaismajoitus, raivaussiivous, lukkojen vaihto jne. LÄHDE: Vastaava asumisneuvoja Anne Kinni, Helsingin kaupunki Yhden asumisneuvojan työn julkiseen talouteen tuottama säästö on vuodessa Noin 150 häädön peruuntumisen voidaan arvioida tuoneen julkistaloudelle yli 6 miljoonan euron säästöt. LÄHDE: Kaakinen, Juha: Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma , Loppuraportti. Tuetun asumisen jakso (8kk) maksaa keskimäärin LÄHDE: Nal Palvelut Oy, materiaalit Etsivä nuorisotyö osana Nuorisotakuuta Vantaan koulutustakuu on toiminut vuodesta 2008: Jokaiselle perusopetuksen päättävälle tarjotaan aloituspaikka - lukiosta tai ammatillisesta koulutuksesta, - ammatilliseen koulutukseen valmistavasta koulutuksesta, - perusopetuksen lisäopetuksesta tai - nuorten työpajoilta Nuorisolain muutos 2011 velvoittaa tarvittaessa tekemään huolinuori-ilmoituksen etsivään työhön, jos vantaalaisesta nuoresta herää huoli. Salassapitosäännösten estämättä nuoren yhteystiedot tulee kuitenkin luovuttaa jos kyseessä: peruskoulun päättävä nuori, joka ei ole saanut tai vastaanottanut opiskelupaikkaa tai aloittanut opintoja nuori, joka alle 25-vuotiaana keskeyttää ammatillisen tai lukiokoulutuksen nuori, joka keskeyttää varusmies- tai siviilipalveluksen palveluskelpoisuuden puuttumisen takia tai joka keskeyttää palveluksen Tieto voidaan jättää antamatta, jos arvioidaan, ettei tiedon luovuttaminen nuoren auttamiseksi ole tarpeen.

14 14 Etsivän nuorisotyönkeskus Vantaalla on Nuorten ohjaus- ja tukikeskus Kipinä. o kohderyhmänä (28) -vuotiaat nuoret vailla koulutus- tai työpaikkaa erityisenä kohderyhmänä monikulttuuriset nuoret kotiin syrjäytyneet verkostoihin sitoutumattomat asunnottomat, terveysongelmaiset ym. o etsii vastauksia nuoren mieltä askarruttaviin kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut jatkokoulutukseen, elämänhallintaan liittyviin kysymyksiin o palveluohjaus o palveluihin kiinnittymisen tukeminen o apua viranomaisten kanssa asioiden selvittelyyn o tekevät tarvittaessa kotikäyntejä Pajatoiminnassa asiakkaita vuonna 2012 yhteensä 1707 joista työpajatoiminnassa mukana yhteensä 468 sisältää em. työharjoittelijat, palkkatuki- ja oppisopimusnuoret Nuorten ohjaus- ja tukikeskus KIPINÄn ja Etsivän nuorisotyön asiakkaita yhteensä 1264 joista tukikeskuksen asiakkaita ja eteisnuoria 43 nuorta joista ohjauskeskus/etsivän nuorisotyön asiakkaita 371 joista kevään yhteishakuohjausta ja kesäohjaamon asiakkaita 209 joista sosiaalisen median kautta tulleita ja ohjauspuheluasiakkaita 641. Esimerkkejä syrjäytymisen kustannuksista Yksi syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle /vuosi. Yksi syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle elämänsä aikana 1,3 miljoonaa euroa. Yhden lapsen huostaanotto maksaa noin /vuosi. Yksi vankilavuosi maksaa noin Yhden nuorisotyöntekijän palkkakustannukset ovat vuodessa noin Esimerkki majoitusyritys Forenomin vuokrakustannuksista: o Vantaan kaupunki on vuokrannut 28m2 yksiön Pohjois-Haagasta. Vuokran hoitaa sosiaalitoimi ja se on noin 1200 /kk. Tilapäismajoitus yleensä pitkittyy, kun sopivia asuntoja ei ole tarjolla (LÄHDE: HS ). Lähde: Vantaan kaupungin Nuorisopalveluiden koonti

15 15 Toiveita päättäjille Tarvitaan toimenpiteitä, jotka tukisivat yleishyödyllisten asuntojen rakentamista ja korjaamista siten, että ne säilyvät kohtuuhintaisina tulevaisuudessakin. Nuorisoasumiseen lisää asuntoja. Ennaltaehkäisevän työn merkitys huomioitaisiin. Asukasneuvontatyö saisi näkyvyyttä ja siihen panostettaisiin. Tietojen luovuttamisen mahdollistaminen paremmin nuoren asioiden hoitoon osallistuvien tahojen kesken (kaupungin toimijat ja järjestöt).

Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisy

Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisy Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisy Sanna Jokinen Projektikoordinaattori Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke (2012-2015) Nuorisoasuntoliitto ry www.nal.fi/hanke Nuorisoasuntoliitto ry // www.nal.fi

Lisätiedot

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Syrjäytymisen kustannukset Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Vantaan kaupunki, perhepalvelut 2 Aikuissosiaalityö: Työttömyysprosentti Vantaalla on 8,9 %, Toimeentulotukea saa vantaalaisista 9,1

Lisätiedot

Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke 2012-2015. ESKO- Ehkäisevän työn seminaari 25.4.2013, Oulu Sanna Jokinen/ Nuorisoasuntoliitto ry

Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke 2012-2015. ESKO- Ehkäisevän työn seminaari 25.4.2013, Oulu Sanna Jokinen/ Nuorisoasuntoliitto ry Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke 2012-2015 ESKO- Ehkäisevän työn seminaari 25.4.2013, Oulu Sanna Jokinen/ Nuorisoasuntoliitto ry Nuorisoasuntoliitto ry (NAL) 30.4.2013 Nuorisoasuntoliitto ry

Lisätiedot

OHJAUS- JA TUKIKESKUS / ETSIVÄ NUORISOTYÖ K I P I N Ä

OHJAUS- JA TUKIKESKUS / ETSIVÄ NUORISOTYÖ K I P I N Ä OHJAUS- JA TUKIKESKUS / ETSIVÄ NUORISOTYÖ K I P I N Ä osana nuoriso- ja koulutustakuuta Vantaalla Nuorisopalvelut, Sivistystoimi ja Sosiaali- ja terveystoimi Nuorisolain muutos 1.1.2011 tietojen luovuttaminen

Lisätiedot

Selvitys 2/2014. Asunnottomat 2013 14.2.2014

Selvitys 2/2014. Asunnottomat 2013 14.2.2014 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola (tilastot) Puh. 4 996 67 Saara Nyyssölä Puh. 4 172 4917 Selvitys 2/214 Asunnottomat 213 14.2.214 Asunnottomuustiedot perustuvat Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

Yhteistyö nuorten rikoskierteeseen ajautumisen torjunnassa

Yhteistyö nuorten rikoskierteeseen ajautumisen torjunnassa Yhteistyö nuorten rikoskierteeseen ajautumisen torjunnassa sairaanhoitaja Päivi Viro ja ohjauksen asiantuntija Anna Ohjaus- ja tukikeskus Kipinä, etsivä nuorisotyö 17.9.2014 Nuorten koulutus- ja työllisyystyöryhmä

Lisätiedot

Nuorten asumisen erityispiirteet nuoriso ja hyvän asumisen haasteet

Nuorten asumisen erityispiirteet nuoriso ja hyvän asumisen haasteet Nuorten asumisen erityispiirteet nuoriso ja hyvän asumisen haasteet Tiina Kupari, asumis- ja koulutuskoordinaattori, Nuorisoasuntoliitto ry Satu Sainio, isännöitsijä, Alkuasunnot Oy Nuorisoasuntoliitto

Lisätiedot

Tietoja perheiden asumisen ongelmasta

Tietoja perheiden asumisen ongelmasta Yleistä Voimanpesähanke on tutkimus- ja kehittämishanke, jonka päätavoitteena on luoda peruspalveluiden rinnalle interventiomalli, jonka avulla ennalta ehkäistään perheiden asunnottomuutta. Tätä nelivuotista

Lisätiedot

ARAn asuntomarkkinakysely kunnille ja asunnottomuuden tilastointi

ARAn asuntomarkkinakysely kunnille ja asunnottomuuden tilastointi ARAn asuntomarkkinakysely kunnille ja asunnottomuuden tilastointi Hannu Ahola 3.10.2012 12.10.2007 Tekijän nimi Historia ja tarkoitus Asuntomarkkinakyselyjä on tehty kunnille 1980-luvun puolivälistä lähtien

Lisätiedot

ISSN 1237-1288. Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067. Selvitys 1/2012.

ISSN 1237-1288. Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067. Selvitys 1/2012. ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067 Selvitys 1/2012 Asunnottomat 2011 16.2.2012 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Lisätiedot

Yksissä tuumin nuorten asumista tukemaan. - Toimintamallien ja materiaalien esittelyä

Yksissä tuumin nuorten asumista tukemaan. - Toimintamallien ja materiaalien esittelyä Yksissä tuumin nuorten asumista tukemaan - Toimintamallien ja materiaalien esittelyä Materiaalille tilausta Asumisen asioiden käsittelyyn ei ole ollut välineitä, vaikka nuorten asumisen haasteet nousseet

Lisätiedot

Selvitys 1/2015. Asunnottomat 2014 29.1.2015. Ulkona, tilap.suoj., asuntoloissa. Kuvio 1. Asunnottomien määrä 1987 2014.

Selvitys 1/2015. Asunnottomat 2014 29.1.2015. Ulkona, tilap.suoj., asuntoloissa. Kuvio 1. Asunnottomien määrä 1987 2014. 1987 1988 1989 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 Lisätiedot: Hannu Ahola (tilastot) Puh. 4 996 67 Mari Stycz Puh. 5 572 6727 Selvitys 1/215

Lisätiedot

Asunto ensin -periaate

Asunto ensin -periaate Asunto ensin -periaate kotouttamisen ja integraation lähtökohtana? Marko Kettunen Maahanmuuttajat metropolissa seminaari 19.8.2010 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Lisätiedot

Nuorisoasuntoliitto ry Nuorten asumisen edunvalvoja. Nuorisoasuntoliitto rakennuttajan roolissa 20 vuotta kohtuuhintaista asumista

Nuorisoasuntoliitto ry Nuorten asumisen edunvalvoja. Nuorisoasuntoliitto rakennuttajan roolissa 20 vuotta kohtuuhintaista asumista Nuorisoasuntoliitto ry Nuorten asumisen edunvalvoja Nuorisoasuntoliitto rakennuttajan roolissa 20 vuotta kohtuuhintaista asumista Nuorisoasuntoliitto ry Perustettu 1971 27 paikallisyhdistyksen valtakunnallinen

Lisätiedot

Olisinpa kotona! Vapautuvien asumisen tuen verkostotapaaminen. Espoo

Olisinpa kotona! Vapautuvien asumisen tuen verkostotapaaminen. Espoo Olisinpa kotona! Vapautuvien asumisen tuen verkostotapaaminen Espoo 18.11.2015 Noin 23% asunnottomista on alle 25-vuotiaita nuorten asunnottomuus väheni edellisestä vuodesta n. 13,7 % 2002 2003 2004 2005

Lisätiedot

Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke 2012-2015 -osana Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa

Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke 2012-2015 -osana Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke 2012-2015 -osana Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa PAAVO Suppea ohjausryhmä 5.9.2012 Projektikoordinaattori Kaisa Tuuteri kaisa.tuuteri@nal.fi, 040-726

Lisätiedot

RAY: AVUSTUSSTRATEGIAN 2012 2015 TOIMEENPANOSUUNNITELMA VUOSI 2013

RAY: AVUSTUSSTRATEGIAN 2012 2015 TOIMEENPANOSUUNNITELMA VUOSI 2013 Periaatteita ja kriteerejä 1 (6) Asunnottomuuden ja erityisryhmän käsitteet RAY:n avustamien kohteiden asukasvalinnassa Taustaa Suomen hallituksen asuntopolitiikan tavoitteena on turvata sosiaalisesti

Lisätiedot

PAAVO-ohjelman seurantakyselyn tuloksia 2012-2014

PAAVO-ohjelman seurantakyselyn tuloksia 2012-2014 PAAVO-ohjelman seurantakyselyn tuloksia 2012-2014 30.1.2015 Ympäristöministeriö PAAVO ohjausryhmän kokous Sari Timonen, projektipäällikkö PAAVO-Verkostokehittäjät / Y-Säätiö Taustaa Asiakaskohtaisia tulolomakkeita

Lisätiedot

TUAS - Nuorten tuettu asuminen

TUAS - Nuorten tuettu asuminen TUAS - Nuorten tuettu asuminen Turun Kaupunkilähetys ry. Liisa Love Mitä TUAS toiminta on? Tukea 18 25 -vuotiaille aikuistuville nuorille itsenäisen elämän ja yksin asumisen alkutaipaleella Nuoria tuetaan

Lisätiedot

AUNE - UUSI SIVU KÄÄNTYY ASUNNOTTOMUUSTYÖSSÄ

AUNE - UUSI SIVU KÄÄNTYY ASUNNOTTOMUUSTYÖSSÄ AUNE - UUSI SIVU KÄÄNTYY ASUNNOTTOMUUSTYÖSSÄ 26.11.2015 Jari Karppinen PAAVO 2008-2015 Asunto ensin periaate asunnottomuustyön johtavaksi periaatteeksi Asuntoloista asumisyksiköitä, joissa asuminen perustuu

Lisätiedot

Kehas ohjelma toiminnan ja tekojen tukena

Kehas ohjelma toiminnan ja tekojen tukena Kehas ohjelma toiminnan ja tekojen tukena Kuopio 30.8.2013 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Kehitysvammaisten asumisen ohjelma (Kehas ohjelma) 1. Valtioneuvoston periaatepäätös

Lisätiedot

KOTIA KOHTI. Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava asuminen Vantaalla. Hanna Sallinen 17.2.2011

KOTIA KOHTI. Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava asuminen Vantaalla. Hanna Sallinen 17.2.2011 KOTIA KOHTI Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava asuminen Vantaalla Hanna Sallinen 17.2.2011 Asumispalvelut Vantaalla -Asumispalveluiden toimintayksikkö on osa aikuissosiaalityötä -Asumispalvelujen toimintayksikkö

Lisätiedot

VALTION JA VANTAAN KAUPUNGIN VÄLINEN AIESOPIMUS (2008 2011) PITKÄAIKAISASUNNOTTOMUUDEN VÄHENTÄMISEKSI

VALTION JA VANTAAN KAUPUNGIN VÄLINEN AIESOPIMUS (2008 2011) PITKÄAIKAISASUNNOTTOMUUDEN VÄHENTÄMISEKSI VALTION JA VANTAAN KAUPUNGIN VÄLINEN AIESOPIMUS (2008 2011) PITKÄAIKAISASUNNOTTOMUUDEN VÄHENTÄMISEKSI Tämän valtion ja Vantaan kaupungin välisen aiesopimuksen tarkoituksena on vähentää pitkäaikaisasunnottomuutta

Lisätiedot

PAAVO II Starttiseminaari

PAAVO II Starttiseminaari PAAVO II Starttiseminaari Ympäristöministeriö 30.3.2012 Sari Timonen, suunnittelija Ympäristöministeriö sari.timonen@ymparisto.fi Juha Kaakinen, ohjelmajohtaja Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma

Lisätiedot

Sepä koti kulta on? Näkökulmia Vantaan mielenterveyskuntoutujien kriisiasumiseen ja asumisen kriiseihin. Aila Törmänen 11.5.2011

Sepä koti kulta on? Näkökulmia Vantaan mielenterveyskuntoutujien kriisiasumiseen ja asumisen kriiseihin. Aila Törmänen 11.5.2011 Sepä koti kulta on? Näkökulmia Vantaan mielenterveyskuntoutujien kriisiasumiseen ja asumisen kriiseihin Aila Törmänen 11.5.2011 Asunto ensin Valinnanvapauden filosofia Asumisen ja palveluiden eriyttäminen

Lisätiedot

Oulun seudun etsivän nuorisotyön ohjaus- ja neuvontapalvelut. Virpi Huittinen, Sanna Lakso ja Anna Visuri

Oulun seudun etsivän nuorisotyön ohjaus- ja neuvontapalvelut. Virpi Huittinen, Sanna Lakso ja Anna Visuri Oulun seudun etsivän nuorisotyön ohjaus- ja neuvontapalvelut Virpi Huittinen, Sanna Lakso ja Anna Visuri Oulun seudun etsivän nuorisotyön ohjaajat Hailuoto: vapaa-aikasihteeri Satu Rahkola Haukipudas:

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Mielenterveys ja asuminen - vuonna 2010 työkyvyttömyyseläkkeensaajista mielenterveyden

Lisätiedot

Häätöjen ennaltaehkäisy ja

Häätöjen ennaltaehkäisy ja Häätöjen ennaltaehkäisy ja asumisen sosiaaliohjaus Vantaalla 25.9.2015 Dimitri Hedman, Sari Heiskanen, Sara Juntunen, Tanja Turunen Asumisen sosiaaliohjaus on aloitettu Vantaalla syyskuussa 2009 osana

Lisätiedot

- Kohti lapsiperheiden asumisen turvaamista Marja Manninen ja Habiba Ali

- Kohti lapsiperheiden asumisen turvaamista Marja Manninen ja Habiba Ali - Kohti lapsiperheiden asumisen turvaamista Marja Manninen ja Habiba Ali Voimanpesä I Voimanpesähanke I oli tutkimus- ja kehittämishanke, jonka päätavoitteena oli interventiomalli, jonka avulla ennalta

Lisätiedot

Työpajapäivät 2011. Nuorten tuetun asumisen kansallinen hanke Nuorisoasuntoliitto ry. 27.4.2011 Kaisa Tuuteri

Työpajapäivät 2011. Nuorten tuetun asumisen kansallinen hanke Nuorisoasuntoliitto ry. 27.4.2011 Kaisa Tuuteri Työpajapäivät 2011 Nuorten tuetun asumisen kansallinen hanke Nuorisoasuntoliitto ry 27.4.2011 Kaisa Tuuteri Nuorisoasuntoliitto ry 27 paikallisyhdistyksen valtakunnallinen keskusliitto 7 valtakunnallista

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015. Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015. Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014 Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015 Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014 Mielenterveyskuntoutujat tarvitsevat arkeensa tukea Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen,

Lisätiedot

Asumisen tukeminen nuorisotakuun toteutumisen mahdollisuutena. Tuomas Nurmela Puheenjohtaja Nuorisoasuntoliitto

Asumisen tukeminen nuorisotakuun toteutumisen mahdollisuutena. Tuomas Nurmela Puheenjohtaja Nuorisoasuntoliitto Asumisen tukeminen nuorisotakuun toteutumisen mahdollisuutena Tuomas Nurmela Puheenjohtaja Nuorisoasuntoliitto Miksi nuorisotakuuta tarvitaan? Vuosittain noin 3 5 % ikäluokasta ei jatka toisen asteen opetukseen

Lisätiedot

Tampereen malli sosiaalisen asuttamisen prosessi

Tampereen malli sosiaalisen asuttamisen prosessi Tampereen malli sosiaalisen asuttamisen prosessi suunnittelupäällikkö Maritta Närhi Lähtökohdat - Norrköping 2012 - mielenterveyskuntoutujien tehostetun palveluasumisen ja palveluasumisen tulosperusteinen

Lisätiedot

ARAn laina ja avustuspäätöksen on vuonna 2008 saanut kolme (3) hanketta, joissa on kaikkiaan 104 asuntopaikkaa pitkäaikaisasunnottomille.

ARAn laina ja avustuspäätöksen on vuonna 2008 saanut kolme (3) hanketta, joissa on kaikkiaan 104 asuntopaikkaa pitkäaikaisasunnottomille. Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma Toimeenpanon seurantaraportti ja tilannekatsaus ajalta 1.9.2008 vuodelta 2008 Ohjelman organisoituminen Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma perustuu

Lisätiedot

RAY:N NÄKÖKULMIA ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN HANKKEISIIN. Yhteistyöiltapäivä/Y-säätiö

RAY:N NÄKÖKULMIA ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN HANKKEISIIN. Yhteistyöiltapäivä/Y-säätiö RAY:N NÄKÖKULMIA ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN HANKKEISIIN Yhteistyöiltapäivä/Y-säätiö 7.6.2016 RAY:N TULOKSELLISUUS- JA VAIKUTUSSEURANTA RAY:n tulee seurata avustetun toiminnan tuloksia ja vaikutuksia

Lisätiedot

Kuninkaankallio Kuninkaantie 42, Espoo. Mika Paasolainen

Kuninkaankallio Kuninkaantie 42, Espoo. Mika Paasolainen Kuninkaankallio Kuninkaantie 42, Espoo Mika Paasolainen Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentäminen /poistaminen Valtioneuvoston periaatepäätössä vuosille 2008-2011 tavoitteena on puolittaa pitkäaikaisasunnottomuus

Lisätiedot

Selvitys 1/2013. Asunnottomat 2012 11.2.2013

Selvitys 1/2013. Asunnottomat 2012 11.2.2013 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067 Selvitys 1/2013 Asunnottomat 2012 11.2.2013 Asunnottomuustiedot perustuvat Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

Asunnottomat Helsinki 2014

Asunnottomat Helsinki 2014 Asunnottomat Helsinki 2014 2014 Vuosimuutos (hlöä) HELSINKI Ulkona, porrashuoneissa, ensisuojissa yms. Asuntoloissa, majoitusliikkeissä 120 70 30 0 160 70-50 -20 Laitosmaiset yksiköt 290 180-60 -40 Vapautuvat

Lisätiedot

PAAVOSTA AUNEEN. Jyväskylä 16.10.2015. Jari Karppinen

PAAVOSTA AUNEEN. Jyväskylä 16.10.2015. Jari Karppinen PAAVOSTA AUNEEN Jyväskylä 16.10.2015 Jari Karppinen PAAVO 2008-2015 Asuntoloista asumisyksiköitä, joissa asuminen perustuu vuokrasopimukseen ja AHVL:ään Noin 2 500 asuntoa tai asuntopaikkaa pitkäaikaisasunnottomille

Lisätiedot

Asunnottomuus - Helsinki 2013

Asunnottomuus - Helsinki 2013 Asunnottomuus - Helsinki 2013 HELSINKI asunnottomia 2013 pitkäaikaisia Vuosimuutos (hlöä) ensisuojissa yms. 90 70-10 -5 Asuntoloissa, majoitusliikkeissä 210 90-60 -20 350 220 50 20 Vapautuvat vangit (ei

Lisätiedot

YHTÄ SELVIYTYMISTÄ PÄIVÄSTÄ TOISEEN

YHTÄ SELVIYTYMISTÄ PÄIVÄSTÄ TOISEEN YHTÄ SELVIYTYMISTÄ PÄIVÄSTÄ TOISEEN Nuorten asunnottomuusilmiö Lahdessa Mari Hannikainen, Emma Peltonen & Marjo Kallas Opinnäytetyön rakenne tiivistelmä ja johdanto tutkimuksen tausta; paavot, nuorten

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96 06.10.2014 Sivu 1 / 1 3797/02.07.00/2014 96 Yleisten rakennusten tontin vuokraus Kilosta Y-Säätiölle nuorisoasuntojen rakentamista varten kortteli 54144 tontti 10 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey,

Lisätiedot

VALTION JA ESPOON KAUPUNGIN VÄLINEN AIESOPIMUS ( ) PITKÄAIKAISASUNNOTTOMUUDEN VÄHENTÄMISEKSI

VALTION JA ESPOON KAUPUNGIN VÄLINEN AIESOPIMUS ( ) PITKÄAIKAISASUNNOTTOMUUDEN VÄHENTÄMISEKSI VALTION JA ESPOON KAUPUNGIN VÄLINEN AIESOPIMUS (2008 2011) PITKÄAIKAISASUNNOTTOMUUDEN VÄHENTÄMISEKSI Tämän valtion ja Espoon kaupungin välisen aiesopimuksen tarkoituksena on vähentää pitkäaikaisasunnottomuutta

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke, Mielen Aske, vuosina ja pilottikuntatyö

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke, Mielen Aske, vuosina ja pilottikuntatyö Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke, Mielen Aske, vuosina 2012 2015 ja pilottikuntatyö 13.5.2013 ja 22.5.2013 Tuula Tiainen Raija Mansikkamäki Esa Nordling Kehittämishankkeen taustaa Mielenterveyskuntoutujien

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA Sosiaali- ja terveystoimen vastuu: -Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 :n mukainen asumispalvelu tarkoittaa kokonaisuutta, jossa asunto ja asumista

Lisätiedot

Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke 2012-2015. Työtä nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisytyön hyväksi

Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke 2012-2015. Työtä nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisytyön hyväksi Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke 2012-2015 Työtä nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisytyön hyväksi Kansallista työtä nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN ASUMISNEUVONTA 10.12.2013 Anne Kinni/Asumisneuvonta/Sosiaalinen ja taloudellinen tuki Helsingin Sosiaali- ja terveysvirasto

IKÄÄNTYNEIDEN ASUMISNEUVONTA 10.12.2013 Anne Kinni/Asumisneuvonta/Sosiaalinen ja taloudellinen tuki Helsingin Sosiaali- ja terveysvirasto IKÄÄNTYNEIDEN ASUMISNEUVONTA 10.12.2013 Anne Kinni/Asumisneuvonta/Sosiaalinen ja taloudellinen tuki Helsingin Sosiaali- ja terveysvirasto ASUMISNEUVONTA Asumisneuvonta vakiinnutettiin v. 2011 V. 2009-2012

Lisätiedot

Jääkö mielenterveyden ongelma päihdeongelman taakse palvelujärjestelmässä? Hanna Sallinen Vantaan kaupunki Aikuissosiaalityön asumispalvelut

Jääkö mielenterveyden ongelma päihdeongelman taakse palvelujärjestelmässä? Hanna Sallinen Vantaan kaupunki Aikuissosiaalityön asumispalvelut Jääkö mielenterveyden ongelma päihdeongelman taakse palvelujärjestelmässä? Hanna Sallinen Vantaan kaupunki Aikuissosiaalityön asumispalvelut Liian päihdeongelmainen mielenterveyspalveluihin tai liian sairas

Lisätiedot

Monialainen viranomaisyhteistyö ja etsivä nuorisotyö nuorisolaissa. (Laki 693/2010) (HE 1/2010 vp) Tuula Lybeck

Monialainen viranomaisyhteistyö ja etsivä nuorisotyö nuorisolaissa. (Laki 693/2010) (HE 1/2010 vp) Tuula Lybeck Monialainen viranomaisyhteistyö ja etsivä nuorisotyö nuorisolaissa (Laki 693/2010) (HE 1/2010 vp) Tuula Lybeck Tavoitteet Siirrytään nuorten julkisen sektorin palvelujärjestelmässä varhaisemman tuen toteuttamiseen

Lisätiedot

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI 1 Sisällys 1. Tausta... 2 2. Kohderyhmä... 3 3. Tavoitteet... 3 4. Järjestäjät... 3 5. Resurssit... 4 6. Markkinointi... 5 7. Kurssin teemat... 5 8. Palautteiden kerääminen

Lisätiedot

Asuntojen hankinta. Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 17.1.2013. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.

Asuntojen hankinta. Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 17.1.2013. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto. Asuntojen hankinta Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 17.1.2013 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Asuntojen hankinnasta Näkökulmia: Kunnat asumisen järjestäjinä: asumisyksiköt,

Lisätiedot

Kehas-ohjelman toteutustilanne. Ympäristöministeriön katsaus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.

Kehas-ohjelman toteutustilanne. Ympäristöministeriön katsaus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto. Kehas-ohjelman toteutustilanne Ympäristöministeriön katsaus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Vammaisten ihmisten elämistä ja asumista koskevia periaatteita ja linjauksia

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN. Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino

LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN. Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino ESPOON JÄRJESTÖJEN YHTEISÖ Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY on alueellinen sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan järjestöjen

Lisätiedot

Väliraportti 2012-2013

Väliraportti 2012-2013 Väliraportti 2012-2013 Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma (Paavo 2) 2012-2015 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ March 11, 2014 Jari Karppinen 1 Tiivistelmä... 3 1. Taustaa... 4 1.1. Hallituksen periaatepäätös

Lisätiedot

Nuorisoasuntoliitto ry

Nuorisoasuntoliitto ry Nuorisoasuntoliitto ry Nuorten asumisen asialla Vaikuta Vantaalla! 18.4. Nuorisoasuntoliitto ry Ydintoimintojamme: Asuntojen tuottaminen ja vuokraaminen (Alkuasunnot Oy) Itsenäisen asumisen onnistumista

Lisätiedot

Asumisen turvaaminen jälkihuollon näkökulmasta. Riitta Mansner, sosiaalityöntekijä, Espoon jälkihuolto

Asumisen turvaaminen jälkihuollon näkökulmasta. Riitta Mansner, sosiaalityöntekijä, Espoon jälkihuolto Asumisen turvaaminen jälkihuollon näkökulmasta Riitta Mansner, sosiaalityöntekijä, Espoon jälkihuolto Espoon jälkihuolto keväällä 2011 N. 270 nuorta tällä hetkellä 1 Johtava sosiaalityöntekijä 4 sosiaalityöntekijää

Lisätiedot

Lastensuojelutaustaisen nuoren sosiaalisen pääoman kasvattaminen Hanke Satu Oksman & Anna Lähteenmäki

Lastensuojelutaustaisen nuoren sosiaalisen pääoman kasvattaminen Hanke Satu Oksman & Anna Lähteenmäki Lastensuojelutaustaisen nuoren sosiaalisen pääoman kasvattaminen Hanke 2016-2018 Satu Oksman & Anna Lähteenmäki Kuopion seudun nuorisoasunnot ry:n (KSNA) ja Joensuun seudun nuorisoasuntoyhdistys ry:n (Josna)

Lisätiedot

ASUNNOTTOMUUDEN DYNAMIIKKA HELSINGISSÄ

ASUNNOTTOMUUDEN DYNAMIIKKA HELSINGISSÄ ASUNNOTTOMUUDEN DYNAMIIKKA HELSINGISSÄ 17.10.2012 Eeva Kostiainen Kaupunkitutkimus TA Oy Liikkuvuus asunnottomuuden ja asuntokannan välillä Tutkimuksen lähtökohtia Kattava kvantitatiivinen rekisteritutkimus

Lisätiedot

Ryhmämuotoinen sosiaalityö Espoossa

Ryhmämuotoinen sosiaalityö Espoossa Ryhmämuotoinen sosiaalityö Espoossa Lähtötilanne 2010 lopussa: Yksittäisiä ryhmäkokeiluja aikuissosiaalityössä Ryhmät ovat hiipuneet Ryhmiä toteutettu projekteissa ryhmät loppuneet projektien myötä TAHTOTILA:

Lisätiedot

Kehas-ohjelman toteutustilanne. Ympäristöministeriön katsaus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.

Kehas-ohjelman toteutustilanne. Ympäristöministeriön katsaus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto. Kehas-ohjelman toteutustilanne Ympäristöministeriön katsaus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Vammaisten ihmisten elämistä ja asumista koskevia periaatteita ja linjauksia

Lisätiedot

NUORISSA ON TULEVAISUUS!

NUORISSA ON TULEVAISUUS! NUORISSA ON TULEVAISUUS! TERVETULOA! 1 HUKASSA Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? - Pekka Myrskylä, EVA-analyysi Syrjäytyneitä 15-29-vuotiaita nuoria oli vuonna 2010 yhteensä noin 51 300. Syrjäytymisen ytimessä

Lisätiedot

Kunnan asuntomarkkinaselvitys (ARA3b) lähetetään ARAan 8.12.2015 mennessä sähköisellä lomakkeella Suomi.fi -sivuston kautta:

Kunnan asuntomarkkinaselvitys (ARA3b) lähetetään ARAan 8.12.2015 mennessä sähköisellä lomakkeella Suomi.fi -sivuston kautta: LOMAKKEEN ARA3b TÄYTTÖOHJE Yleistä Kunnan asuntomarkkinaselvitys (ARA3b) lähetetään ARAan 8.12.2015 mennessä sähköisellä lomakkeella Suomi.fi -sivuston kautta: www.suomi.fi/suomifi/tyohuone/viranomaisten_asiointi/

Lisätiedot

On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin!

On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin! 30.1.2015 Kankaanpään kehitysvammaisten ryhmäkodin harjannostajaiset Hyvä juhlaväki, On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin! Tämä hanke on tärkeä monessakin

Lisätiedot

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma (PAAVO II) 2012-2015 Laajan PAAVOn ohjaus- ja seurantaryhmän kokouksen 2/2012 muistio

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma (PAAVO II) 2012-2015 Laajan PAAVOn ohjaus- ja seurantaryhmän kokouksen 2/2012 muistio 1 Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma (PAAVO II) 2012-2015 Laajan PAAVOn ohjaus- ja seurantaryhmän kokouksen 2/2012 muistio Aika Ke 7.11.2012 klo 10-12 Paikka Ympäristöministeriö, Kasarmikatu

Lisätiedot

LIIKKUVA TUKI KÖÖPENHAMINASSA kokemuksia Tanskan asunnottomuusstrategiasta. Lars Benjaminsen

LIIKKUVA TUKI KÖÖPENHAMINASSA kokemuksia Tanskan asunnottomuusstrategiasta. Lars Benjaminsen LIIKKUVA TUKI KÖÖPENHAMINASSA kokemuksia Tanskan asunnottomuusstrategiasta Lars Benjaminsen Esityksen teemat Yleiskatsaus Tanskan asunnottomuusohjelmaan Liikkuvan tuen malli Kokemuksia ACT-mallista Asunnottomuustilanteen

Lisätiedot

Asuminen ja Ohjaamot. Nuorten asumisen näkökulmia Ohjaamo-toimintaan

Asuminen ja Ohjaamot. Nuorten asumisen näkökulmia Ohjaamo-toimintaan Asuminen ja Ohjaamot Nuorten asumisen näkökulmia Ohjaamo-toimintaan Perfect match? Nuorten asunnottomuutta tai asumisen ongelmia ei tilastojen perusteella ole onnistuttu vähentämään toivotulla tavalla

Lisätiedot

Nimi ovessa -hanke 2010-2012. Asunto ensin periaate kehittämisen kehikkona

Nimi ovessa -hanke 2010-2012. Asunto ensin periaate kehittämisen kehikkona Nimi ovessa -hanke 2010-2012 Asunto ensin periaate kehittämisen kehikkona Hankkeen yhteistyöverkosto kehittäjäverkosto tutkimusverkosto kokemusasiantuntijat kv-yhteistyö KOORDINOINTI (SOCCA) TUTKIMUS kehittäminen

Lisätiedot

Monialainen viranomaisyhteistyö ja etsivä nuorisotyö nuorisolakiin. - Miten nuorisolaki muuttuu?

Monialainen viranomaisyhteistyö ja etsivä nuorisotyö nuorisolakiin. - Miten nuorisolaki muuttuu? Monialainen viranomaisyhteistyö ja etsivä nuorisotyö nuorisolakiin - Miten nuorisolaki muuttuu? Taustaa Valtaosa suomalaisista nuorista voi hyvin, mutta sosiaalinen ja henkinen syrjäytyminen on lasten

Lisätiedot

OHJAAMOJA KEHITTÄMÄSSÄ

OHJAAMOJA KEHITTÄMÄSSÄ OHJAAMOJA KEHITTÄMÄSSÄ Pasi Savonmäki Kohtaamo-hanke Olisinpa kotona -seminaari Helsinki 18.2.2016 Ohjaamojen ja verkkopalvelujen kehittämisen lähtökohdat Alle 30-vuotiaiden kiinnittyminen yhteiskuntaan,

Lisätiedot

Kohti selkeämpää asumispalvelujärjestelmää suunnittelupäällikkö Maritta Närhi 11.10.2011

Kohti selkeämpää asumispalvelujärjestelmää suunnittelupäällikkö Maritta Närhi 11.10.2011 Kohti selkeämpää asumispalvelujärjestelmää suunnittelupäällikkö Maritta Närhi 11.10.2011 T A M P E R E E N K A U P U N K I Ohjaus palvelujen tuottamiseen ja rakentamiseen Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluita

Lisätiedot

ASUNTO ENSIN ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN TOIMENPIDEOHJELMA 2016-2019. Asunto ensin konseptit ja sovellukset. Yhteiskehittäminen

ASUNTO ENSIN ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN TOIMENPIDEOHJELMA 2016-2019. Asunto ensin konseptit ja sovellukset. Yhteiskehittäminen ASUNTO ENSIN ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN TOIMENPIDEOHJELMA 2016-2019 ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISY ASUNNOTTOMUUDEN UUSIUTUMISEN TORJUNTA Aune EDULLISTEN VUOKRA-ASUNTOJEN TURVAAMINEN Vuokra-asuntojen

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset kansalaiset voivat määritellä valmiutensa, taitonsa

Lisätiedot

NAL-paikallisyhdistysten, nuorisopalveluiden ja sosiaalityön yhteistyö asumisen ongelmatilanteissa. prosessikuvaus

NAL-paikallisyhdistysten, nuorisopalveluiden ja sosiaalityön yhteistyö asumisen ongelmatilanteissa. prosessikuvaus NAL-paikallisyhdistysten, nuorisopalveluiden ja sosiaalityön yhteistyö asumisen ongelmatilanteissa prosessikuvaus Oulunseudun soasuntoyhdistys ry palvelut Oulun kaupungin aikuissosiaalityö MOPO-hanke Helppo

Lisätiedot

ASUNTO ENSIN-PERIAATTEEN JA ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUDEN TOTEUTUMINEN. Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma 2012 2015 (Paavo 2)

ASUNTO ENSIN-PERIAATTEEN JA ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUDEN TOTEUTUMINEN. Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma 2012 2015 (Paavo 2) ASUNTO ENSIN-PERIAATTEEN JA ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUDEN TOTEUTUMINEN Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma 2012 2015 (Paavo 2) Asunnottomuudesta 7 850 yksinäistä asunnotonta ja 450 perhettä Asunnottomuus

Lisätiedot

Esityksemme sisältö ja tarkoitus:

Esityksemme sisältö ja tarkoitus: Esityksemme sisältö ja tarkoitus: Lyhyt esittely Vantaan Nuorten turvatalon sekä Vantaan kaupungin Viertolan vastaanottokodin toiminnasta. Osoittaa, että ennakoivaan, ennaltaehkäisevään lastensuojelutyöhön

Lisätiedot

KOTIKATKO, ASUMISPALVELUT JA KOTIIN VIETY TUKI

KOTIKATKO, ASUMISPALVELUT JA KOTIIN VIETY TUKI KOTIKATKO, ASUMISPALVELUT JA KOTIIN VIETY TUKI TIKKURILAN SOSIAALIASEMA OMAT OVET VERKOSTOKOKOUS 16.5.2011 Marjatta Parviainen 17.05.2011 Avopalvelujen koordinaattori Marjatta Parviainen 1 A. KOTIKATKO

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

Sosiaalinen isännöinti. Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja

Sosiaalinen isännöinti. Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja Sosiaalinen isännöinti Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja 28.9.2015 Historia Asu Ite pilottihanke toteutettiin 1.3. 31.12.2010 omalla rahoituksella, yksi asukasohjaaja Varsinainen

Lisätiedot

Asumista Keski-Suomessa. Marja-Leena Saarinen 23.2.2012

Asumista Keski-Suomessa. Marja-Leena Saarinen 23.2.2012 Asumista Keski-Suomessa Marja-Leena Saarinen 23.2.2012 Metsätähden asukkaiden toiveet asumisesta Ulkopuolinen outo ihminen ei saa päästä sisälle - paitsi talonmies - paitsi nokikolari Pistokkeita myös

Lisätiedot

Kaikki köyhät kunnan vuokraasuntoon? Valtakunnallinen asunto- ja yhdyskuntapäivä 10.5.2012 Teija Ojankoski VAV Asunnot Oy

Kaikki köyhät kunnan vuokraasuntoon? Valtakunnallinen asunto- ja yhdyskuntapäivä 10.5.2012 Teija Ojankoski VAV Asunnot Oy Kaikki köyhät kunnan vuokraasuntoon? Valtakunnallinen asunto- ja yhdyskuntapäivä 10.5.2012 Teija Ojankoski VAV Asunnot Oy Sata-komitea Tausta Julkisesti tuetun asuntokannan tarkoituksenmukaisen käytön

Lisätiedot

HELSINGIN ASUMISNEUVONTA Anne Kinni

HELSINGIN ASUMISNEUVONTA Anne Kinni HELSINGIN ASUMISNEUVONTA Anne Kinni HELSINGIN ASUMISNEUVONNAN TOIMINTAMALLI Asumisneuvonta on Helsingin Sosiaaliviraston asunnottomuutta ennaltaehkäisevää toimintaa, jolla pyritään vaikuttamaan erilaisiin

Lisätiedot

Tarvitsemme jotain uutta. Kuvassa Hilla-Maaria Sipilä ja Hanna Elo 2

Tarvitsemme jotain uutta. Kuvassa Hilla-Maaria Sipilä ja Hanna Elo 2 Kaijus Varjonen, Espoon aikuisten sosiaalipallvelut, 2013 Tarvitsemme jotain uutta Kuvassa Hilla-Maaria Sipilä ja Hanna Elo 2 Espoon Kipinän toiminnan tavoitteet & tarkoitus 2013 Espoon Kipinän tavoitteena

Lisätiedot

Toimivat yhteistyömallit rikosseuraamustaustaisten asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä ja vähentämisessä

Toimivat yhteistyömallit rikosseuraamustaustaisten asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä ja vähentämisessä Toimivat yhteistyömallit rikosseuraamustaustaisten asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä ja vähentämisessä VAT-verkoston tapaaminen Seinäjoella 7.9.2016 Anna Leppo, Projektikoordinaattori, VAT-verkosto ja

Lisätiedot

Nuorten maksuhäiriöt, velkaantuminen ja palvelut. Paula Paloheimo. Tampere 3.10.2014. Kirjoita tähän nimesi 8.12.2014

Nuorten maksuhäiriöt, velkaantuminen ja palvelut. Paula Paloheimo. Tampere 3.10.2014. Kirjoita tähän nimesi 8.12.2014 Kirjoita tähän nimesi 8.12.2014 Nuorten maksuhäiriöt, velkaantuminen ja palvelut Paula Paloheimo Tampere 3.10.2014 Takuu-Säätiö Valtakunnallinen sosiaalialan toimija Autamme talouskriisissä olevia ihmisiä

Lisätiedot

Kaupunkitutkimus- ja metropolipolitiikkaohjelma METROPOLIA-ALUE MUUTOKSESSA 14.3.2014 VTT, Tutkija Marja Katisko, Diak

Kaupunkitutkimus- ja metropolipolitiikkaohjelma METROPOLIA-ALUE MUUTOKSESSA 14.3.2014 VTT, Tutkija Marja Katisko, Diak Kaupunkitutkimus- ja metropolipolitiikkaohjelma METROPOLIA-ALUE MUUTOKSESSA 14.3.2014 VTT, Tutkija Marja Katisko, Diak Maahanmuuttajien asunnottomuus kasvanut pääkaupunkiseudulla (ARA:n tilastot; Kostiainen

Lisätiedot

Taustatilaisuus nuorisotakuusta. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013

Taustatilaisuus nuorisotakuusta. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013 Taustatilaisuus nuorisotakuusta Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013 Nuorisotakuu on tapa toimia uudella tavalla Nuorisotakuu ei ole laki vaan tapa toimia saumattomassa yhteistyössä Toteutus nykyjärjestelmää

Lisätiedot

Kunnan kokemuksia nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisystä

Kunnan kokemuksia nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisystä Kunnan kokemuksia nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisystä Oulun asunnottomuuden ennaltaehkäisy ja sen haasteet Katja Karppinen, PAAVO hankekoordinaattori 26.11.2015 Oulun kaupunki (31.12.2014) Asukkaita

Lisätiedot

Vantaan Omat Ovet-hanke

Vantaan Omat Ovet-hanke Vantaan Omat Ovet-hanke Mielenterveyskuntoutujien asumispolku, jatkoasuminen ja kotiin vietävä tuki 2 dg- asiakkaat: ovat keskuudessamme ja on kasvava asiakasryhmä asumispalveluissa. Osmankäämintie 28;

Lisätiedot

Monialaiset verkostot - käytännön kokemuksia yhteistyöstä. Suvi Nuppola kuraattori TREDU Tampereen seudun ammattiopisto

Monialaiset verkostot - käytännön kokemuksia yhteistyöstä. Suvi Nuppola kuraattori TREDU Tampereen seudun ammattiopisto Monialaiset verkostot - käytännön kokemuksia yhteistyöstä Suvi Nuppola kuraattori TREDU Tampereen seudun ammattiopisto TREDU lukuina Yksi Suomen suurimpia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä Opiskelijoita

Lisätiedot

HELSINGIN ASUMISNEUVONTA Paavo-ohjausryhmä 26.08.2013 Asumisneuvonta vakiinnutettiin v. 2011

HELSINGIN ASUMISNEUVONTA Paavo-ohjausryhmä 26.08.2013 Asumisneuvonta vakiinnutettiin v. 2011 HELSINGIN ASUMISNEUVONTA Paavo-ohjausryhmä 26.08.2013 Asumisneuvonta vakiinnutettiin v. 2011 V. 2009-2012 tilastoituja asiakaskontakteja yhteensä 16 088 kpl. 2013 1.3 alk. yhteensä 2705 kpl (uusia 982

Lisätiedot

Aktiivinen etsivä nuorisotyö

Aktiivinen etsivä nuorisotyö Aktiivinen etsivä nuorisotyö Jaettu toimijuus kuntoutuksessa 4.10.2013 1 Etsivä nuorisotyö (nuorisolaki 7 b ) Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten

Lisätiedot

Niina Kaksonen

Niina Kaksonen Niina Kaksonen 3.2.2016 2 Osaaminen ja koulutus, kärkihanke 6: Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan Vaikeassa tilanteessa olevien nuorten auttamiseen kehitetään nuorisotakuussa ESR-rahoituksen turvin

Lisätiedot

Nimi ovessa - hanke. Kehittämisverkosto

Nimi ovessa - hanke. Kehittämisverkosto Nimi ovessa - hanke Kehittämisverkosto 9.11.2011 Kohderyhmä: Päihdekuntoutujat/ -käyttäjät Jorma Uhtakari, NO hanke/ Hki Ohjelma: 12.00 Lyhyt kooste aikaisemmista kohderyhmän tapaamisista ja alustus keskusteluun

Lisätiedot

Voimavarakeskus Monika matalan kynnyksen palvelut väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajanaisille. Natalie Gerbert Monika Naiset liitto ry

Voimavarakeskus Monika matalan kynnyksen palvelut väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajanaisille. Natalie Gerbert Monika Naiset liitto ry Monika - Naiset moniarvoisen ja turvallisen yhteiskunnan puolesta Voimavarakeskus Monika matalan kynnyksen palvelut väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajanaisille Monika Naiset liitto ry 1 Voimavarakeskus

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

ISSN 1237-1288. Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. +358 40 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. +358 400 996 067. Selvitys 4/2011.

ISSN 1237-1288. Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. +358 40 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. +358 400 996 067. Selvitys 4/2011. ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. +358 40 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. +358 400 996 067 Selvitys 4/2011 Asunnottomat 2010 23.3.2011 Sisällys 1 ASUNNOTTOMIEN MÄÄRÄ KÄÄNTYI LASKUUN...

Lisätiedot

VALTION JA HELSINGIN KAUPUNGIN VÄLINEN AIESOPIMUS ( ) PITKÄAIKAISASUNNOTTOMUUDEN VÄHENTÄMISEKSI

VALTION JA HELSINGIN KAUPUNGIN VÄLINEN AIESOPIMUS ( ) PITKÄAIKAISASUNNOTTOMUUDEN VÄHENTÄMISEKSI VALTION JA HELSINGIN KAUPUNGIN VÄLINEN AIESOPIMUS (2008 2011) PITKÄAIKAISASUNNOTTOMUUDEN VÄHENTÄMISEKSI Tämän valtion ja Helsingin kaupungin välisen aiesopimuksen tarkoituksena on vähentää pitkäaikaisasunnottomuutta

Lisätiedot

VAMOS ETSIVÄ NUORISOTYÖ. Jokaiselle oikeus ihmisarvoiseen huomiseen

VAMOS ETSIVÄ NUORISOTYÖ. Jokaiselle oikeus ihmisarvoiseen huomiseen VAMOS ETSIVÄ NUORISOTYÖ Jokaiselle oikeus ihmisarvoiseen huomiseen 1 VAMOS PALVELULUPAUS Luomme jokaiselle nuorelle katkeamattoman ja jatkuvan palvelupolun, jossa hän voi kulkea palvelusta toiseen tuen

Lisätiedot

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman vuosiraportti 2010

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman vuosiraportti 2010 Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman vuosiraportti 2010 Sisällys 1 OHJELMAN MÄÄRÄLLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 3 1.1 Määrällinen tavoite 3 1.2 ARAn investointiavustukset 4 1.3 Tukihenkilöstön

Lisätiedot