Nuorisoasioiden perehdytystilaisuuden materiaali

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuorisoasioiden perehdytystilaisuuden materiaali"

Transkriptio

1 1 Vaikuta Vantaalla! Nuorisoasioiden perehdytystilaisuuden materiaali Lasten ja nuorten kulttuuritalo Vernissa, Vantaa

2 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma vuosille Vantaan pitkäaikaisasunnottomuuden poistamisohjelma o Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaiset toimenpiteet ja Vantaan toimet 3 o Ohjelmakauden tavoitteet Vantaalla: kolme kokonaisuutta siirtyvät hankkeet, uudet kohteet, myytävien asuntojen käyttö 4 o Erityisenä kohderyhmänä ovat nuoret 5 2. Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke Asuminen 7 1. Asunnottomuus ilmiönä 7 o Asunnottomuuden ilmenemismuotoja 7 o Pitkäaikaisasunnottomuus 7 o Asunto ensin -periaate 7 o Suurimmat asunnottomuuskunnat valtakunnallisesti ja Vantaa 8 2. Nuorten asunnottomuus 9 o Nuorten asunnottomuutta ennustavia tekijöitä yhdeksännellä luokalla 9 o Nuorten asunnottomuuden syitä 9 3. Nuorten asuminen Vantaalla 10 o Nuorisoasuntoliitto ry:n, Nuorisosäätiön ja VAV Asunnot oy:n tilastoista poimittuja asumisen lukuja Vantaalla Nuorten asumisessa ilmeneviä haasteita Asunnottomuuden vähentämisen vaikutuksia Faktoja 12 Etsivä nuorisotyö osana Nuorisotakuuta 13 Esimerkkejä syrjäytymisen kustannuksista 14 Toiveita päättäjille 15

3 3 Johdanto Nuorten pahoinvointi ja syrjäytyminen on ollut viime aikoina laajasti esillä eri työryhmien pohdinnoissa, mediassa ja nuorten kanssa työskentelevien arjessa. Asia koskettaa lähes kaikkia politiikan aloja. Näin ollen myös päättäjien työ vaikuttaa suoraan olosuhteisiin, joissa nuoret kasvavat ja kehittyvät. Tämän materiaalin tarkoitus on avata nuorten maailmaa asumisen näkökulmasta, etsivää nuorisotyötä osana Nuorisotakuuta ja joitakin syrjäytymisen tunnuslukuja. Asunnottomuuden ennaltaehkäisy tai asunnottomien uudelleen asuttaminen vaatii ymmärrystä niistä poluista ja prosesseista, jotka johtavat asunnottomuuteen. Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma vuosille Hallitus on jatkanut Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa (PAAVO II) vuosille Ohjelman tavoitteena on: o poistaa pitkäaikaisasunnottomuus vuoteen 2015 mennessä. o vähentää pitkäaikaisasunnottomuuden riskiä tehostamalla sosiaalisen vuokraasuntokannan käyttöä asunnottomuuden vähentämiseksi. o tehostaa toimenpiteitä asunnottomuuden ehkäisemiseksi. Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmassa on huomioitu myös nuorten asunnottomuus. Paavo II:ssa on mukana 11 suurinta asunnottomuuskuntaa: Helsinki, Vantaa, Espoo, Turku, Pori, Lahti, Tampere, Jyväskylä, Kuopio, Joensuu ja Oulu. Kaupungit ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen valtion kanssa ja laatineet toimeenpanosuunnitelmat. 1. Vantaan pitkäaikaisasunnottomuuden poistamisohjelma Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaiset toimenpiteet ja Vantaan toimet: 1) Kohdennetut toimenpiteet pitkäaikaisasunnottomuuden poistamiseksi Vantaalla ja Espoossa rakennetaan vähintään 250 asuntoa. 2) Kunnat laativat pitkäaikaisasunnottomuuden poistamisen toimeenpanosuunnitelmat. Vantaalla on laadittu Vantaan asunto-ohjelma vuosille : "Elämänmakuista asumista Vantaalla". 3) Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) osoittaa ohjelman piiriin hyväksyttäville hankkeille erityisryhmien investointiavustusta. Haetaan avustusta. 4) Asuntoloiden käytöstä asunnottomien pitkäaikaiseen asumiseen luovutaan. 5) Sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa ohjelman mukaisten tukipalvelujen tuottamista. Haetaan rahoitusta. 6) Raha-automaattiyhdistys tukee vuosina avustusstrategiansa mukaisesti järjestöjä, jotka kehittävät ja järjestävät pitkäaikaisasunnottomuutta ennaltaehkäiseviä toimintoja ja tuettua asumista pitkäaikaisasunnottomille ja asunnottomuusuhan alaisille henkilöille. Tehdään yhteistyötä järjestöjen kanssa. 7) Yhteistyö rikosseuraamuslaitoksen kanssa Tehdään yhteistyötä. 8) Asunnottomuuden ennaltaehkäisy, erityisesti kohderyhmänä nuoret Toimintasuunnitelmassa asunnoista noin 55 kohdennetaan nuorille.

4 9) Ohjelman johtaminen ja koordinointi Vantaan edustajat perhepalveluiden aikuissosiaalityöstä ja päihdepalveluista osallistuvat ohjelman johtamiseen ja koordinointiin. 4 Ohjelmakauden tavoitteet Vantaalla: kolme kokonaisuutta siirtyvät hankkeet, uudet kohteet sekä myytävien asuntojen käyttö. Siirtyvät hankkeet: Hanke Kenelle? Paikkoja Henkilökunta Osmankäämintie Pitkäaikaisasunnottomat 52 1 Pähkinärinne Mielenterveys- ja päihdekuntoutujat (pitkäaikaisasunnottomat) 35 (33) 7 Yhteensä 88 (86) 8 Uudet kohteet: Vantaan kaupunginvaltuustossa edellyttäen, että uudisrakennushankkeiden osalta voidaan etsiä myös vaihtoehtoisia ratkaisuja. Kartoituksen jälkeen on löytynyt viisi mahdollista VAV:n omistamaa kohdekokonaisuutta, jotka voisivat soveltua asuntoa tarvitseville joko kokonaan tai osittain. Apulaiskaupunginjohtaja, lautakunnan puheenjohtaja ja perhepalveluiden johtaja kävivät tutustumassa kohteisiin perjantaina Yhtenä vaihtoehtoisena ratkaisuna on etsiä tontteja jo olemassa olevien palveluiden läheisyydestä ns. väliinputoajien kodeille, punaisille tuville.

5 5 Myytävien asuntojen käyttö: Erityisenä kohderyhmänä ovat nuoret Nuoret: Nuorisoasuntoliiton valtakunnallinen Tuetun asumisen kansallinen hanke ( ) on tuottanut konkreettisia tuloksia muun muassa uudentyyppisen ennaltaehkäisevän palveluketjun. Hanke linkittyy vahvasti muihin nuorten syrjäytymistä ehkäiseviin toimenpiteisiin ja sen jatkaminen tulevalla ohjelmakaudella on erittäin perusteltua. Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke jatkaa työtä vuosina Nuorisoasuntojen tuotantotavoitteet tulee täsmentää aiesopimusten laadinnan yhteydessä kaupunkikohtaisesti, mutta vähintään nykyinen taso on tarpeen säilyttää. Samassa yhteydessä on arvioitava tarve vahvaa tukea tarvitsevien moniongelmaisten nuorten asumisratkaisuiksi sekä turvattava nuorten asumisen tukeen liittyvä rahoitus kaupunkien ostopalveluilla. Maahanmuuttajat: Nykyisen vähentämisohjelman lähtökohta oli, että maahanmuuttajia ei kohdella erityisryhmänä, vaan he tulevat ohjelman piiriin samoin kriteerein kuin muutkin pitkäaikaisasunnottomat. Useiden arvioiden mukaan maahanmuuttajien asuntotilanne on kriisiytynyt ja vaatii erityistoimia. Vähentämisohjelman toteutuksen kannalta olisi perusteltua, että maahanmuuttajien asuntokysymyksen ratkaisemiseksi käynnistettäisiin oma selvitys- ja toimenpidekokonaisuus esimerkiksi lähiöohjelmaan liittyvänä. Maahanmuuttajaosion yhdistäminen vähentämisohjelmaan ei ole tarkoituksenmukaista, sillä se voisi osaltaan lisätä jo meneillään olevaa maahanmuuttajien keskittymistä suurimpiin kaupunkeihin. Vantaan toimintasuunnitelmassa asunnoista noin 55 on kohdennettu nuorille.

6 Pitkäaikaisasunnottomuuden poistamisohjelmasta vastaa Vantaalla perhepalveluiden johtaja Maritta Pesonen, joka on valtakunnallisen ohjausryhmän jäsen. Materiaalia: ARA: Pitkäaikaisasunnottomuus ja asunto ensin -periaatteen soveltaminen Suomessa: Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke ( ) on osa hallituksen asunnottomuuden vähentämisohjelmaa (PAAVO2) ja se toteutetaan vuosina Valtakunnallinen hanke pyrkii nuorten asunnottomuuden vähentämiseen ja sitä hallinnoi ympäristöministeriö, koordinoi Nuorisoasuntoliitto ja rahoittaa RAY. Hanke toteutetaan kymmenen suurimman asunnottomuuskunnan alueella. Kaupungit ovat tehneet valtion kanssa aiesopimuksen, jolla he sitoutuvat nuorten asunnottomuuden vähentämiseen eri tavoin. Valtakunnallisessa hankkeessa pyritään kokoamaan nuorten asunnottomuuden ja syrjäytymisen kanssa työskentelevät tahot yhteen ja käyttämään yhteistä asiantuntemusta uudenlaisten toimintamallien jalostamiseen ja juurruttamiseen. Näin kasvatetaan nuorille suunnattujen palvelujen volyymia ja nostetaan esille hyviä innovaatioita ja käytäntöjä. Lisäksi tavoitteena on, että hankkeen aikana paikkakunnille rakennetaan 600 nuorisoasuntoa. Hanke on jatkoa Nuorten tuetun asumisen kansalliselle hankkeelle ( ), josta löytyy tietoa osoitteesta NAL:n kumppaneina hankkeessa ovat Valtakunnallinen työpajayhdistys, Mielenterveyden keskusliitto, ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Sininauhaliitto ja Sininauhasäätiö. Lisäksi aiesopimukset on tehty Rikosseuraamuslaitoksen Oma Koti -hankkeen sekä Näytön paikka ry:n kanssa Digitaalisen portfolion käytöstä. Kukin kumppani tuo oman asiantuntemuksensa nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn sekä käytännön alueelliseen työhön, kuten monialaiset verkostot ja koulutukset, että valtakunnalliseen vaikuttamis- ja edunvalvontatyöhön. Nuorisoasioiden perehdytystilaisuus on osa hankkeen monialaista yhteistyötä ja nuorten asumisolojen ja syrjäytymisen ennaltaehkäisevää vaikuttamistyötä. Tapahtuman suunnittelussa ja toteutuksessa ovat olleet mukana: o Nuorisoasuntoliitto ry ja Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke o Vantaan nuoret asujat ry o Nuorisosäätiö o VAV Asunnot oy o Vailla vakinaista asuntoa ry o Vantaan seurakunta o Vantaan nuorten turvatalo o R3 maahanmuuttajanuorten tuki ry o Vantaan ammattiopisto Varia o Vantaan kaupungin nuorisopalvelut o Vantaan kaupungin perhepalvelut

7 7 Asuminen 1. Asunnottomuus ilmiönä Asunnottomuuden ilmenemismuotoja kadulla, rappukäytävissä ja metsissä eläminen kavereiden luona kiertely asumista kodittomien asuntolassa tai hätämajoituksessa eläminen turvakodissa tai maahanmuuttajayksikössä vankiloissa, päihdehuollon laitoksissa ja psykiatrisissa sairaaloissa elää ihmisiä, joilla ei ole tietoa asuinpaikasta laitosjakson jälkeen. Pitkäaikaisasunnottomuus pitkittynyttä tai toistuvaa asunnottomuutta, johon usein liittyy köyhyyden lisäksi vaikeita psykososiaalisia ongelmia (päihderiippuvuus, mielenterveyden ongelmat, rikollisuus, väkivalta) tähän ryhmään arvioidaan kuuluvan noin prosenttia kaikista yksin elävistä asunnottomista. Asunto ensin -periaate Nykyisessä palvelujärjestelmässä yksilöiden asuttamisen mallit noudattavat pääsääntöisesti niin kutsuttua portaittaista asuttamismallia, jossa yksilöiden tulee sosiaalisen kuntoutumisen portaissa etenemällä ikään kuin ansaita oikeus omaan kotiin. Sekä yksilöiden puutteellisista kyvyistä, taidoista ja motivaatiosta että palvelujärjestelmän sisäisistä katkoksista seuraa se, että palvelujärjestelmän portailta tipahdetaan aina uudestaan ja uudestaan alas ja monissa tapauksissa kirjaimellisesti suoraan kadulle. Kriittisimpien näkemysten mukaan nykyinen palvelujärjestelmä pahimmillaan vain ylläpitää sitkeää pitkäaikaisasunnottomuutta. Portaittainen järjestelmä toimii motivoituneiden ihmisten tapauksessa, mutta kuinka voidaan turvata asuminen heille, jotka eivät sitoudu palveluihin? Asunto ensin -periaate lähtee liikkeelle vastakkaisesta asetelmasta. Periaatteen mukaan asunto on päämäärän sijasta vasta ensimmäinen lähtökohta ja perusedellytys sosiaalisen kuntoutumisen prosessin käynnistämiselle ja onnistumiselle. Asunto ensin -mallissa yksilön asuminen turvataan tarvittaessa tukipalveluin ja tarvittavat sosiaalisen kuntoutumisen prosessit käynnistetään asumisen vakiinnuttua. Asunto ensin -mallin toimivuudesta on lupaavia tuloksia muun muassa Yhdysvalloista. Myös Suomessa on viime vuosina perustettu joitain Asunto ensin -periaatteen mukaan toimivia asumisyksiköitä. Yksiköissä on kyetty menestyksekkäästi asuttamaan usein pitkään kaduilla varsin epäinhimillisissä olosuhteissa eläneitä moniongelmaisia pitkäaikaisasunnottomia. LÄHDE:

8 8 Suurimmat asunnottomuuskunnat valtakunnallisesti ja Vantaa Helsinki Espoo Vantaa Tampere Turku Lahti Jyväskylä Kuopio Joensuu Yksittäiset asunnottomat yhteensä v Nuoret (alle 786 -> 57 % 25 - vuotiaat) v LÄHDE: ARA: Asunnottomat 2012, Selvityksiä 1/2013 Alle 25-vuotiaista asunnottomista yli puolet asuu pääkaupunkiseudulla. Vuonna 2011 heitä oli 786 ja vuonna 2012 heitä oli eli 568 nuorta enemmän kuin vuotta aiemmin. Tilastot eivät kerro koko totuutta, sillä tilastointijärjestelmät saattavat poiketa hieman kaupungeittain ja kaikki asunnottomat eivät ole välttämättä rekisteröityneet asunnottomuutta mittaavien palveluiden piiriin, esimerkiksi nuoret kaverin sohvalla yöpyvät. Vantaalla nuoria asunnottomia oli vuonna 2011 yhteensä 100. Vuonna 2012 luku nousi 29 nuorella. Kokonaisuudessaan alle 25-vuotiaita nuoria asunnottomia oli Vantaalla vuonna 2012 siis 129 henkeä. Nuorisoasuntoliiton hakujärjestelmässä asunnon tarpeeseen vaikuttavat syyt: Vantaa Espoo Helsinki Yhteensä Jonossa olevia nuoria (alle 30v.) Muuttouhka Ahtaasti asuva Avioero Paikkakunnan vaihto Itsenäistyminen Asunnoton Tilapäinen asunto: *vanhemmilla *kavereilla *kadulla *asuntola ym. *muu > 66% LÄHDE: NAL-hakujärjestelmä

9 Vantaalla Nuorisoasuntoliiton omassa hakujärjestelmässä asuntoa voi hakea alle 30-vuotias työssä käyvä tai työelämään suuntautunut nuori. Huhtikuun alussa asuntoa haki Vantaalta yhteensä 635 nuorta. Muuttouhan vuoksi asuntoa tarvitsi 105 nuorta, ahtaiden asuinolojen vuoksi asuntoa ilmoitti tarvitsevansa 18 nuorta ja avioerosta johtuva kiireellinen asunnon tarve oli 18 nuorella. Paikkakunnan vaihdon asunnonhakuperusteeksi ilmoitti 48 nuorta. Nuorisosäätiöllä jonossa oli 107 aktiivista hakijaa (toimittanut asuntohakemuksen ja liitteet). Hakijoista alle 25-vuotiaita oli 61 henkilöä. VAV Asunnot oy:n jonossa oli maaliskuun 2013 alussa yhteensä hakijaa (kaikki ikäryhmät). 9 NAL-hakujärjestelmässä itsenäistymisen ja lapsuudenkodista pois muuttamisen vuoksi asuntoa haki Vantaalta yhteensä 179 nuorta. Taustalla voi olla esimerkiksi nuoren kehitysikään kuuluva luontaisen itsenäistymisen vaihe tai kotitilanne on saattanut kriisiytyä ja nuori etsii rauhallisempaa asumisratkaisua. Tähän ryhmään kuuluvat nuoret ovat ennaltaehkäisevän työn näkökulmasta keskiössä, sillä takaamalla heille asunto voidaan välttyä monilta kerrannaisongelmilta. Mikäli nuori ajautuu esimerkiksi kavereiden luona asusteluun tai muuten kiinnittymättömään elämäntyyliin ja säännöttömään elämänrytmiin, myös opiskeluihin ja työelämään sitoutumisen vaikeutuu ja pitkällä aikavälillä käy jopa mahdottomaksi. Asuminen on perusta, jolle omaa itsenäistä elämää aletaan rakentaa. Asunnottomaksi NAL-hakujärjestelmässä itsensä ilmoitti 153 nuorta. Näistä osalla oli jonkinlainen tilapäismajoitus. Vanhempien luona ilmoitti asuvansa 21 nuorta, kavereilla 82 nuorta, kadulla 12 ja asuntolassa tai vastaavassa seitsemän nuorta. Nuorisosäätiö ilmoitti vuonna 2012 olevan 21 asunnotonta hakijaa ja maaliskuussa 2013 vastaava luku oli 29. VAV Asunnot oy ei kerää asunnottomuutta koskevia tilastoja, koska tilastot kerää Vantaan kaupungin sosiaalitoimi. 2. Nuorten asunnottomuus Nuorten asunnottomuutta ennustavia tekijöitä yhdeksännellä luokalla: masennus käytöshäiriöt runsaat fyysiset oireet päihdekäyttö nuoren raportoimat vanhempien parisuhteen ja perheen talouden ongelmat LÄHDE: Fröjd, Marttunen, Kaltiala & Heino: Nuorten aikuisten asunnottomuutta ennustavat tekijät peruskoulun viimeisellä luokalla. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti, vol 49, nro 3 (2012). Nuorten asunnottomuudelle tyypillistä: näkymättömyys lyhytaikaisuus pitkittynyttä kavereilla majailua ei mielletä asunnottomuudeksi Nuorten asunnottomuuden syitä: kohtuuhintaisen vuokra-asumisen vähyys työttömyys ja siihen liittyvät taloudenhallinnan vaikeudet elämänhallinnan puutteet, jotka vaikeuttavat asunnon pitämistä nuorten valmiudet itsenäiseen asumiseen vaihtelevat suuresti nuorten keskinäiset avoerot vanhempien erot ja vanhempien muuttaminen pienempään asuntoon

10 10 uusioperheiden syntyminen kestämätön kotitilanne erilaiset ennakkoluulot (esimerkiksi koulutetulla ja työelämässä olevalla maahanmuuttajanuorella on vaikeuksia saada asunto). LÄHDE: Kupari, Tiina: Omaa kotia etsimässä, Nuorten asuminen Vantaalla Nuorisoasuntoliitto ry:n, Nuorisosäätiön ja VAV Asunnot oy:n tilastoista poimittuja asumisen lukuja Vantaalla Asunnot Vantaalla: NAL Nuorisosäätiö VAV oy Vantaa 177 (pk-seutu n ) , tarkoitettu kaikenikäisille Asuntojen koko 28m2 -> 32-58m2 Kaikenkokoisia Keskivuokra 13,76-16,05 /m2 alk. 11,35 / m2 alk. 10,97 / m2 Hakijoiden suuntaa antava ikäjakauma: NAL Nuorisosäätiö VAV oy Alle 18 0,3% Ei saatavilla ,4% vuotiaita 11,96% ,6% vuotiaita 33,42% Yi 25 27,8% vuotiaita 29,52% vuotiaita 19,74% Hakijoiden yhteistulot: NAL Nuorisosäätiö VAV oy Alle Ei saatavilla Ei tilastoida Asumisneuvontaa saa Nuorisoasuntoliiton paikallisyhdistykseltä Vantaan nuoret asujat ry, Nuorisosäätiöltä ja VAV Asunnot oy:ltä Asumiseen on mahdollista saada neuvontaa ja ohjausta asumisohjaajilta tai asumisneuvojilta. Asumisohjaajat auttavat ratkomaan arkipäivän asumisen pulmia ja neuvovat tarvittaessa. He osallistuvat myös verkostoyhteistyöhön, antavat palveluohjausta ja puuttuvat tarvittaessa esimerkiksi asukkaiden häiritsevään elämäntyyliin, konflikteihin ja vuokrarästeihin. Asumisneuvonnalla nähdään olevan asumista keskeisesti suojaava vaikutus.

11 11 Mikäli asumisneuvonta ja -ohjaus eivät ole riittäviä tuen muotoja, nuori voidaan siirtää tuettuun asumiseen. Tällöin hänelle räätälöidään asumisvalmiuksia vastaava tukipaketti. Se sisältää esimerkiksi kotikäyntejä, jossa nuorta ohjataan asumiseen liittyvissä asioissa tai joiden aikana lähdetään nuoren tueksi toimittamaan asioita. Tuettua asumista puretaan sitä mukaan, miten nuoren asumisvalmiudet kehittyvät. Tuettuun asumiseen pääsee sosiaalityöntekijän päätöksellä tai silloin, kun nuori on alaikäinen. Myös lastensuojelun jälkihuollossa olevat nuoret 21 ikävuoteen asti sijoittuvat tuetun asumisen piiriin. 4. Nuorten asumisessa ilmeneviä haasteita Nuorilla on hyvin erilaiset valmiudet ja lähtökohdat itsenäiseen asumiseen, jolloin ennaltaehkäisevien toimien, neuvonnan ja tuen merkitys korostuu. Nuorten velkaantuminen ja taloudelliset vaikeudet Häiritsevä elämäntyyli ja poikkeava vuorokausirytmi Tukien yhteensopimattomuus Nuorten epärealistiset käsitykset itsenäisestä asumisesta Nuorisoasuttamisen haasteena ovat ne nuoret, jotka eivät ole hoidon piirissä ja joilla ei ole valmiuksia itsenäiseen asumiseen. Tarjolla ei ole riittävästi matalan kynnyksen asuntoja tai tuettua asumista. Erityisesti päihde- ja mielenterveyskuntoutujille tulisi saada enemmän tukiasuntoja. Nuoret, joilla ilmenee vaikeuksia pitää tai saada asuntoa, mutta he silti kieltäytyvät tarjotusta asunnosta tai tuesta. Niukka tonttitarjonta ja sitä kautta kohtuuhintaisten ja pienten juuri pienituloisille nuorille sopivien asuntojen puute. 5. Asunnottomuuden vähentämisen vaikutuksia Yksilötasolla tarkasteltuna asunto mahdollistaa yksilön perustarpeiden tyydyttämisen ja sitä kautta koko elämänlaadun kohoamisen. Oma asunto mahdollistaa ruokahuollon ja hygieniasta huolehtimisen, lisää yksilön turvallisuutta ja vähentää päihteiden käyttöä. Asuminen mahdollistaa myös terveyspalveluiden piiriin ohjautumisen, jolloin yksilön terveydentila kohenee ja monia sairauksia voidaan ennaltaehkäistä. Perhetasolla tieto omaisen olinpaikasta ja hyvinvoinnista rauhoittaa ja lisää esimerkiksi lasten hyvinvointia. Yhteiskuntatasolla tarkasteltuna esimerkiksi tukiasuminen on edullisempaa kuin laitoksessa vietetyt, toistuvat ja pitkät hoitojaksot. Asiakkaat eivät myöskään tuen piiriin päästyään rasita enää kriisipalveluita, kuten poliisia, ambulanssia tai sairaalaa, ja resurssit tulee käytettyä tehokkaammin siihen, mihin ne on tarkoitettu. Myös terveydentilan tarkkailu, sen kohoaminen ja sairauksien ennaltaehkäisy vähentää yhteiskunnalle lankeavia sairaanhoidon kustannuksia. Asunnottomuuden vähentymisellä on myös kaupunkiympäristöön liittyviä myönteisiä vaikutuksia. Tämä näkyy esimerkiksi kaupunkikeskustan rauhoittumisena, positiivisena katukuvana ja asunnottomien tekemien rikosten vähenemisenä. LÄHDE: Ympäristöministeriön raportteja 7/2011: Case Härmälä: Kustannusvaikuttavuuden mittaaminen tehostetun tuen asumisyksikössä.

12 12 6. Faktoja Hankala maksuhäiriömerkintä: vaikeuttaa huomattavasti uuden luoton saamista vuokra-asunnon saaminen vaikeutuu etenkin silloin, jos luottotiedoissa näkyy merkintä vuokravelasta tai häädöstä vakuutuksien saaminen hankaloituu puhelin- ja internetliittymien avaamiseen ehdoksi vaaditaan suurehko takuusumma työpaikan saaminen saattaa hankaloitua. LÄHDE: Takuusäätiö Maksuhäiriöissä suuret alueelliset erot Vantaalla: Valtakunnallisesti maksuhäiriömerkinnät ovat kasvussa. Vuonna 2012 maksuhäiriöitä oli yhteensä suomalaisella. Vantaalla maksuhäiriöisten osuus asukkaista on 9,1 % Helsingissä 8,8 % ja Espoossa 6,8 %. Vantaan sisäiset alueelliset erot suuria: eniten merkintöjä on Hakunilassa (14%), Mikkolassa (13%), Koivukylä Havukoski-alueella (12%), Varistossa (11%) ja Korsossa (11%). Näillä alueilla on paljon vuokrataloja ja pienituloisia. LÄHDE: Vantaan Sanomat Vuokrarästit ja velkaantuminen: Maksamattomista vuokrista voimassaoleva maksuhäiriömerkintä oli vuonna 2012 noin suomalaisella. On arvioitu, että 1/3 osa (noin henkeä) alle 30-vuotiaiden maksuhäiriömerkinnöistä tulee vuokrarästeistä Nuorilla maksuhäiriömerkinnät tulevat tyypillisesti reilun 2000 euron saatavista. Yleisimpiä syitä ovat pikavipit, kulutusluotot (nettiostokset), julkisen liikenteen tarkastusmaksut, puhelinlaskut ja vuokrarästit. Syitä nuorten vuokrarästeihin: Vuokran maksamiseen liittyviä käytäntöjä ei tunneta. Todellisia asumiskustannuksia ei tiedetä. Vuokran maksamista ei suunnitella tai olosuhdemuutoksiin ei varauduta ajoissa. Rahankäyttöä ei priorisoida, vaan vuokrarahaa käytetään myös muihin menoihin. Vuokran maksamiseen liittyvää omaa vastuuta ei pidetä tärkeänä, vaan luotetaan ulkopuolelta tulevaan tukeen. Ei haeta tai haetaan ongelmatilanteissa apua liian myöhään. Vuokran maksamatta jättämisen seurauksista ei ole tietoa LÄHDE: Helppo olla rästejä nolla- hanke/ Nuorisoasuntoliitto ry Häätö: Häädön vuoksi asunnottomaksi joutuneella ei ole jokamiehen oikeutta asuntoon eli kunnalla ei ole yleistä velvollisuutta huolehtia uuden asunnon järjestämisestä häätötilanteissa.

13 13 Kunnalla on velvollisuus turvata häädettävän ihmisen asuminen silloin, kun kyseessä on välittömässä sosiaalihuollon palvelujen tarpeessa oleva henkilö, kuten avuton vanhus, vammainen tai vakavasti mielenterveysongelmainen henkilö tai alle 18-vuotias lapsi. Häädöstä tulee maksuhäiriömerkintä luottorekisteriin, joka säilyy pääsääntöisesti kolme vuotta. LÄHDE: Takuusäätiö Yksi häätö maksaa noin tapauksesta riippuen. Kustannuksia nostavat esimerkiksi oikeudenkäyntikulut, perheelle järjestetty Forenomin väliaikaismajoitus, raivaussiivous, lukkojen vaihto jne. LÄHDE: Vastaava asumisneuvoja Anne Kinni, Helsingin kaupunki Yhden asumisneuvojan työn julkiseen talouteen tuottama säästö on vuodessa Noin 150 häädön peruuntumisen voidaan arvioida tuoneen julkistaloudelle yli 6 miljoonan euron säästöt. LÄHDE: Kaakinen, Juha: Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma , Loppuraportti. Tuetun asumisen jakso (8kk) maksaa keskimäärin LÄHDE: Nal Palvelut Oy, materiaalit Etsivä nuorisotyö osana Nuorisotakuuta Vantaan koulutustakuu on toiminut vuodesta 2008: Jokaiselle perusopetuksen päättävälle tarjotaan aloituspaikka - lukiosta tai ammatillisesta koulutuksesta, - ammatilliseen koulutukseen valmistavasta koulutuksesta, - perusopetuksen lisäopetuksesta tai - nuorten työpajoilta Nuorisolain muutos 2011 velvoittaa tarvittaessa tekemään huolinuori-ilmoituksen etsivään työhön, jos vantaalaisesta nuoresta herää huoli. Salassapitosäännösten estämättä nuoren yhteystiedot tulee kuitenkin luovuttaa jos kyseessä: peruskoulun päättävä nuori, joka ei ole saanut tai vastaanottanut opiskelupaikkaa tai aloittanut opintoja nuori, joka alle 25-vuotiaana keskeyttää ammatillisen tai lukiokoulutuksen nuori, joka keskeyttää varusmies- tai siviilipalveluksen palveluskelpoisuuden puuttumisen takia tai joka keskeyttää palveluksen Tieto voidaan jättää antamatta, jos arvioidaan, ettei tiedon luovuttaminen nuoren auttamiseksi ole tarpeen.

14 14 Etsivän nuorisotyönkeskus Vantaalla on Nuorten ohjaus- ja tukikeskus Kipinä. o kohderyhmänä (28) -vuotiaat nuoret vailla koulutus- tai työpaikkaa erityisenä kohderyhmänä monikulttuuriset nuoret kotiin syrjäytyneet verkostoihin sitoutumattomat asunnottomat, terveysongelmaiset ym. o etsii vastauksia nuoren mieltä askarruttaviin kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut jatkokoulutukseen, elämänhallintaan liittyviin kysymyksiin o palveluohjaus o palveluihin kiinnittymisen tukeminen o apua viranomaisten kanssa asioiden selvittelyyn o tekevät tarvittaessa kotikäyntejä Pajatoiminnassa asiakkaita vuonna 2012 yhteensä 1707 joista työpajatoiminnassa mukana yhteensä 468 sisältää em. työharjoittelijat, palkkatuki- ja oppisopimusnuoret Nuorten ohjaus- ja tukikeskus KIPINÄn ja Etsivän nuorisotyön asiakkaita yhteensä 1264 joista tukikeskuksen asiakkaita ja eteisnuoria 43 nuorta joista ohjauskeskus/etsivän nuorisotyön asiakkaita 371 joista kevään yhteishakuohjausta ja kesäohjaamon asiakkaita 209 joista sosiaalisen median kautta tulleita ja ohjauspuheluasiakkaita 641. Esimerkkejä syrjäytymisen kustannuksista Yksi syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle /vuosi. Yksi syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle elämänsä aikana 1,3 miljoonaa euroa. Yhden lapsen huostaanotto maksaa noin /vuosi. Yksi vankilavuosi maksaa noin Yhden nuorisotyöntekijän palkkakustannukset ovat vuodessa noin Esimerkki majoitusyritys Forenomin vuokrakustannuksista: o Vantaan kaupunki on vuokrannut 28m2 yksiön Pohjois-Haagasta. Vuokran hoitaa sosiaalitoimi ja se on noin 1200 /kk. Tilapäismajoitus yleensä pitkittyy, kun sopivia asuntoja ei ole tarjolla (LÄHDE: HS ). Lähde: Vantaan kaupungin Nuorisopalveluiden koonti

15 15 Toiveita päättäjille Tarvitaan toimenpiteitä, jotka tukisivat yleishyödyllisten asuntojen rakentamista ja korjaamista siten, että ne säilyvät kohtuuhintaisina tulevaisuudessakin. Nuorisoasumiseen lisää asuntoja. Ennaltaehkäisevän työn merkitys huomioitaisiin. Asukasneuvontatyö saisi näkyvyyttä ja siihen panostettaisiin. Tietojen luovuttamisen mahdollistaminen paremmin nuoren asioiden hoitoon osallistuvien tahojen kesken (kaupungin toimijat ja järjestöt).

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Ympäristöministeriön raportteja 10 2012 Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Työryhmäraportti 31.3.2012 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ympäristöministeriön raportteja 10 2012 Mielenterveyskuntoutujien

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 213. ASUNTOHÄÄDÖT 2000-LUVUN SUOMESSA Ulosoton rekisteritietoja ja vuokrasuhteen osapuolten kokemuksia

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 213. ASUNTOHÄÄDÖT 2000-LUVUN SUOMESSA Ulosoton rekisteritietoja ja vuokrasuhteen osapuolten kokemuksia OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 213 Christa Salovaara-Karstu & Vesa Muttilainen ASUNTOHÄÄDÖT 2000-LUVUN SUOMESSA Ulosoton rekisteritietoja ja vuokrasuhteen osapuolten kokemuksia ENGLISH

Lisätiedot

Katri Niskala, Jari Tuukkanen

Katri Niskala, Jari Tuukkanen Katri Niskala, Jari Tuukkanen Selvitys asukkaiden toiveista ja ajatuksista asumisen sisältöpalvelujen kehittämiseksi Jyväskylän Nuoriso- ja Palveluasunnot JNP ry Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla Maija Säkäjärvi Riitta Kinnunen Sosiaalikehitys Oy Sisällys Saatesanat 3 Johdanto 4 1 Koulutuksen merkitys nuorisotakuun perustana 6 2 Hämeenlinnan

Lisätiedot

S-ASUNNOT OY:N MALMIN ÄSSÄKOTEIHIN VALITSE- MATTA JÄÄNEET ASUNNONHAKIJAT VUONNA 2003

S-ASUNNOT OY:N MALMIN ÄSSÄKOTEIHIN VALITSE- MATTA JÄÄNEET ASUNNONHAKIJAT VUONNA 2003 S-ASUNNOT OY:N MALMIN ÄSSÄKOTEIHIN VALITSE- MATTA JÄÄNEET ASUNNONHAKIJAT VUONNA 2003 Maria Laurila Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsingin yksikkö Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ Laurila,

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä 1 VANTAAN PÄIHDEPALVELUJEN PALVELURAKENTEEN JA PALVELUJEN KEHITTÄMINEN - YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Dnro TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Jakelussa mainituille Asia: NUORISOTAKUUN TOTEUTUS Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Arvoisa vastaanottaja, Me allekirjoittaneet

Lisätiedot

Itsenäis opas ty vän

Itsenäis opas ty vän Itsenäistyvän opas Toimitus: Heidi Åkerblom, projektikoordinaattori, Vantaan nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kehittämishanke (2011-13), Vantaan nuorten tieto- ja neuvontapalvelu Jeesi Anniina Lehtoranta,

Lisätiedot

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sisältö Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! - eli mihin

Lisätiedot

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali Mitä on nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali 2. uudistettu painos Toimittajat:

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 15/2014 MATTI TUUSA SARI PITKÄNEN RIIKKA SHEMEIKKA JOHANNA

Lisätiedot

Kielteinen päätös sosiaalisesta luototuksesta, kuinka elämä jatkuu?

Kielteinen päätös sosiaalisesta luototuksesta, kuinka elämä jatkuu? Kielteinen päätös sosiaalisesta luototuksesta, kuinka elämä jatkuu? Mäkelä, Outi 2012 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Kielteinen päätös sosiaalisesta luototuksesta, kuinka elämä jatkuu? Mäkelä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 Kunnanvaltuuston hyväksymä 22.12.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu 4 Väestö 5 Toimialat ja työpaikat

Lisätiedot

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla VANTAA Elämänmakuista asumista Vantaalla Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 2 Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 Sisältö 1. Strategiset lähtökohdat ja linjaukset s. 4 1.1 Asunto-ohjelman strategiset painopisteet

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA 2014-2016. luonnos 24.3.2014

ASUNTO-OHJELMA 2014-2016. luonnos 24.3.2014 ASUNTO-OHJELMA 2014-2016 luonnos 24.3.2014 Sisällysluettelo... 0 Sisällysluettelo... 1 JOHDANTO... 2 1. Tavoitteet ja toimenpiteet... 3 1.1 Tavoitteet... 3 1.2 Toimenpiteet... 3 1.3 Toimeenpano ja seuranta...

Lisätiedot

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ Jukka Vehviläinen DiaLoog-tutkimuspalvelut Lokakuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SELVITYKSEN TOTEUTTAMINEN

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tasa-arvoiset ja vaikuttavat hyvinvointipalvelut. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen vihreät linjaukset

Sisällysluettelo. Tasa-arvoiset ja vaikuttavat hyvinvointipalvelut. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen vihreät linjaukset 1 2 Vihreiden sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 9.5.2010 3 4 5 Tasa-arvoiset ja vaikuttavat hyvinvointipalvelut Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen

Lisätiedot

Nuorisotalkoot! eli miten valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa 2012-2015 toteutetaan kunnissa

Nuorisotalkoot! eli miten valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa 2012-2015 toteutetaan kunnissa Nuorisotalkoot! eli miten valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa 2012-2015 toteutetaan kunnissa Sisältö Lapset ja nuoret kasvavat aktiivisiksi ja yhteisvastuuta kantaviksi kansalaisiksi

Lisätiedot

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA!

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! Toimituskunta: Matti Mäkelä (puheenjohtaja), VaSkooli-projekti, Turun ammatti-instituutti Mia Haapasaari, kansallinen teematyöhanke, Turun ammatti-instituutti

Lisätiedot

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Lassila, Laura 2012 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Onhan

Lisätiedot

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 Toim. Merja Haapakorva Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt, sen sijaan että jäisimme odottamaan

Lisätiedot

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan elämään Tiina Savander ja Sandra Salminen Opinnäytetyö, syksy 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä,

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE Asia Näkökulma Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Kehitysvammaisten

Lisätiedot

Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen

Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2015 Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen Raija Hynynen (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2015 Palvelualueen ja ikäystävällisen

Lisätiedot