Nuorisoasioiden perehdytystilaisuuden materiaali

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuorisoasioiden perehdytystilaisuuden materiaali"

Transkriptio

1 1 Vaikuta Vantaalla! Nuorisoasioiden perehdytystilaisuuden materiaali Lasten ja nuorten kulttuuritalo Vernissa, Vantaa

2 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma vuosille Vantaan pitkäaikaisasunnottomuuden poistamisohjelma o Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaiset toimenpiteet ja Vantaan toimet 3 o Ohjelmakauden tavoitteet Vantaalla: kolme kokonaisuutta siirtyvät hankkeet, uudet kohteet, myytävien asuntojen käyttö 4 o Erityisenä kohderyhmänä ovat nuoret 5 2. Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke Asuminen 7 1. Asunnottomuus ilmiönä 7 o Asunnottomuuden ilmenemismuotoja 7 o Pitkäaikaisasunnottomuus 7 o Asunto ensin -periaate 7 o Suurimmat asunnottomuuskunnat valtakunnallisesti ja Vantaa 8 2. Nuorten asunnottomuus 9 o Nuorten asunnottomuutta ennustavia tekijöitä yhdeksännellä luokalla 9 o Nuorten asunnottomuuden syitä 9 3. Nuorten asuminen Vantaalla 10 o Nuorisoasuntoliitto ry:n, Nuorisosäätiön ja VAV Asunnot oy:n tilastoista poimittuja asumisen lukuja Vantaalla Nuorten asumisessa ilmeneviä haasteita Asunnottomuuden vähentämisen vaikutuksia Faktoja 12 Etsivä nuorisotyö osana Nuorisotakuuta 13 Esimerkkejä syrjäytymisen kustannuksista 14 Toiveita päättäjille 15

3 3 Johdanto Nuorten pahoinvointi ja syrjäytyminen on ollut viime aikoina laajasti esillä eri työryhmien pohdinnoissa, mediassa ja nuorten kanssa työskentelevien arjessa. Asia koskettaa lähes kaikkia politiikan aloja. Näin ollen myös päättäjien työ vaikuttaa suoraan olosuhteisiin, joissa nuoret kasvavat ja kehittyvät. Tämän materiaalin tarkoitus on avata nuorten maailmaa asumisen näkökulmasta, etsivää nuorisotyötä osana Nuorisotakuuta ja joitakin syrjäytymisen tunnuslukuja. Asunnottomuuden ennaltaehkäisy tai asunnottomien uudelleen asuttaminen vaatii ymmärrystä niistä poluista ja prosesseista, jotka johtavat asunnottomuuteen. Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma vuosille Hallitus on jatkanut Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa (PAAVO II) vuosille Ohjelman tavoitteena on: o poistaa pitkäaikaisasunnottomuus vuoteen 2015 mennessä. o vähentää pitkäaikaisasunnottomuuden riskiä tehostamalla sosiaalisen vuokraasuntokannan käyttöä asunnottomuuden vähentämiseksi. o tehostaa toimenpiteitä asunnottomuuden ehkäisemiseksi. Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmassa on huomioitu myös nuorten asunnottomuus. Paavo II:ssa on mukana 11 suurinta asunnottomuuskuntaa: Helsinki, Vantaa, Espoo, Turku, Pori, Lahti, Tampere, Jyväskylä, Kuopio, Joensuu ja Oulu. Kaupungit ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen valtion kanssa ja laatineet toimeenpanosuunnitelmat. 1. Vantaan pitkäaikaisasunnottomuuden poistamisohjelma Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaiset toimenpiteet ja Vantaan toimet: 1) Kohdennetut toimenpiteet pitkäaikaisasunnottomuuden poistamiseksi Vantaalla ja Espoossa rakennetaan vähintään 250 asuntoa. 2) Kunnat laativat pitkäaikaisasunnottomuuden poistamisen toimeenpanosuunnitelmat. Vantaalla on laadittu Vantaan asunto-ohjelma vuosille : "Elämänmakuista asumista Vantaalla". 3) Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) osoittaa ohjelman piiriin hyväksyttäville hankkeille erityisryhmien investointiavustusta. Haetaan avustusta. 4) Asuntoloiden käytöstä asunnottomien pitkäaikaiseen asumiseen luovutaan. 5) Sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa ohjelman mukaisten tukipalvelujen tuottamista. Haetaan rahoitusta. 6) Raha-automaattiyhdistys tukee vuosina avustusstrategiansa mukaisesti järjestöjä, jotka kehittävät ja järjestävät pitkäaikaisasunnottomuutta ennaltaehkäiseviä toimintoja ja tuettua asumista pitkäaikaisasunnottomille ja asunnottomuusuhan alaisille henkilöille. Tehdään yhteistyötä järjestöjen kanssa. 7) Yhteistyö rikosseuraamuslaitoksen kanssa Tehdään yhteistyötä. 8) Asunnottomuuden ennaltaehkäisy, erityisesti kohderyhmänä nuoret Toimintasuunnitelmassa asunnoista noin 55 kohdennetaan nuorille.

4 9) Ohjelman johtaminen ja koordinointi Vantaan edustajat perhepalveluiden aikuissosiaalityöstä ja päihdepalveluista osallistuvat ohjelman johtamiseen ja koordinointiin. 4 Ohjelmakauden tavoitteet Vantaalla: kolme kokonaisuutta siirtyvät hankkeet, uudet kohteet sekä myytävien asuntojen käyttö. Siirtyvät hankkeet: Hanke Kenelle? Paikkoja Henkilökunta Osmankäämintie Pitkäaikaisasunnottomat 52 1 Pähkinärinne Mielenterveys- ja päihdekuntoutujat (pitkäaikaisasunnottomat) 35 (33) 7 Yhteensä 88 (86) 8 Uudet kohteet: Vantaan kaupunginvaltuustossa edellyttäen, että uudisrakennushankkeiden osalta voidaan etsiä myös vaihtoehtoisia ratkaisuja. Kartoituksen jälkeen on löytynyt viisi mahdollista VAV:n omistamaa kohdekokonaisuutta, jotka voisivat soveltua asuntoa tarvitseville joko kokonaan tai osittain. Apulaiskaupunginjohtaja, lautakunnan puheenjohtaja ja perhepalveluiden johtaja kävivät tutustumassa kohteisiin perjantaina Yhtenä vaihtoehtoisena ratkaisuna on etsiä tontteja jo olemassa olevien palveluiden läheisyydestä ns. väliinputoajien kodeille, punaisille tuville.

5 5 Myytävien asuntojen käyttö: Erityisenä kohderyhmänä ovat nuoret Nuoret: Nuorisoasuntoliiton valtakunnallinen Tuetun asumisen kansallinen hanke ( ) on tuottanut konkreettisia tuloksia muun muassa uudentyyppisen ennaltaehkäisevän palveluketjun. Hanke linkittyy vahvasti muihin nuorten syrjäytymistä ehkäiseviin toimenpiteisiin ja sen jatkaminen tulevalla ohjelmakaudella on erittäin perusteltua. Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke jatkaa työtä vuosina Nuorisoasuntojen tuotantotavoitteet tulee täsmentää aiesopimusten laadinnan yhteydessä kaupunkikohtaisesti, mutta vähintään nykyinen taso on tarpeen säilyttää. Samassa yhteydessä on arvioitava tarve vahvaa tukea tarvitsevien moniongelmaisten nuorten asumisratkaisuiksi sekä turvattava nuorten asumisen tukeen liittyvä rahoitus kaupunkien ostopalveluilla. Maahanmuuttajat: Nykyisen vähentämisohjelman lähtökohta oli, että maahanmuuttajia ei kohdella erityisryhmänä, vaan he tulevat ohjelman piiriin samoin kriteerein kuin muutkin pitkäaikaisasunnottomat. Useiden arvioiden mukaan maahanmuuttajien asuntotilanne on kriisiytynyt ja vaatii erityistoimia. Vähentämisohjelman toteutuksen kannalta olisi perusteltua, että maahanmuuttajien asuntokysymyksen ratkaisemiseksi käynnistettäisiin oma selvitys- ja toimenpidekokonaisuus esimerkiksi lähiöohjelmaan liittyvänä. Maahanmuuttajaosion yhdistäminen vähentämisohjelmaan ei ole tarkoituksenmukaista, sillä se voisi osaltaan lisätä jo meneillään olevaa maahanmuuttajien keskittymistä suurimpiin kaupunkeihin. Vantaan toimintasuunnitelmassa asunnoista noin 55 on kohdennettu nuorille.

6 Pitkäaikaisasunnottomuuden poistamisohjelmasta vastaa Vantaalla perhepalveluiden johtaja Maritta Pesonen, joka on valtakunnallisen ohjausryhmän jäsen. Materiaalia: ARA: Pitkäaikaisasunnottomuus ja asunto ensin -periaatteen soveltaminen Suomessa: Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke ( ) on osa hallituksen asunnottomuuden vähentämisohjelmaa (PAAVO2) ja se toteutetaan vuosina Valtakunnallinen hanke pyrkii nuorten asunnottomuuden vähentämiseen ja sitä hallinnoi ympäristöministeriö, koordinoi Nuorisoasuntoliitto ja rahoittaa RAY. Hanke toteutetaan kymmenen suurimman asunnottomuuskunnan alueella. Kaupungit ovat tehneet valtion kanssa aiesopimuksen, jolla he sitoutuvat nuorten asunnottomuuden vähentämiseen eri tavoin. Valtakunnallisessa hankkeessa pyritään kokoamaan nuorten asunnottomuuden ja syrjäytymisen kanssa työskentelevät tahot yhteen ja käyttämään yhteistä asiantuntemusta uudenlaisten toimintamallien jalostamiseen ja juurruttamiseen. Näin kasvatetaan nuorille suunnattujen palvelujen volyymia ja nostetaan esille hyviä innovaatioita ja käytäntöjä. Lisäksi tavoitteena on, että hankkeen aikana paikkakunnille rakennetaan 600 nuorisoasuntoa. Hanke on jatkoa Nuorten tuetun asumisen kansalliselle hankkeelle ( ), josta löytyy tietoa osoitteesta NAL:n kumppaneina hankkeessa ovat Valtakunnallinen työpajayhdistys, Mielenterveyden keskusliitto, ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Sininauhaliitto ja Sininauhasäätiö. Lisäksi aiesopimukset on tehty Rikosseuraamuslaitoksen Oma Koti -hankkeen sekä Näytön paikka ry:n kanssa Digitaalisen portfolion käytöstä. Kukin kumppani tuo oman asiantuntemuksensa nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn sekä käytännön alueelliseen työhön, kuten monialaiset verkostot ja koulutukset, että valtakunnalliseen vaikuttamis- ja edunvalvontatyöhön. Nuorisoasioiden perehdytystilaisuus on osa hankkeen monialaista yhteistyötä ja nuorten asumisolojen ja syrjäytymisen ennaltaehkäisevää vaikuttamistyötä. Tapahtuman suunnittelussa ja toteutuksessa ovat olleet mukana: o Nuorisoasuntoliitto ry ja Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke o Vantaan nuoret asujat ry o Nuorisosäätiö o VAV Asunnot oy o Vailla vakinaista asuntoa ry o Vantaan seurakunta o Vantaan nuorten turvatalo o R3 maahanmuuttajanuorten tuki ry o Vantaan ammattiopisto Varia o Vantaan kaupungin nuorisopalvelut o Vantaan kaupungin perhepalvelut

7 7 Asuminen 1. Asunnottomuus ilmiönä Asunnottomuuden ilmenemismuotoja kadulla, rappukäytävissä ja metsissä eläminen kavereiden luona kiertely asumista kodittomien asuntolassa tai hätämajoituksessa eläminen turvakodissa tai maahanmuuttajayksikössä vankiloissa, päihdehuollon laitoksissa ja psykiatrisissa sairaaloissa elää ihmisiä, joilla ei ole tietoa asuinpaikasta laitosjakson jälkeen. Pitkäaikaisasunnottomuus pitkittynyttä tai toistuvaa asunnottomuutta, johon usein liittyy köyhyyden lisäksi vaikeita psykososiaalisia ongelmia (päihderiippuvuus, mielenterveyden ongelmat, rikollisuus, väkivalta) tähän ryhmään arvioidaan kuuluvan noin prosenttia kaikista yksin elävistä asunnottomista. Asunto ensin -periaate Nykyisessä palvelujärjestelmässä yksilöiden asuttamisen mallit noudattavat pääsääntöisesti niin kutsuttua portaittaista asuttamismallia, jossa yksilöiden tulee sosiaalisen kuntoutumisen portaissa etenemällä ikään kuin ansaita oikeus omaan kotiin. Sekä yksilöiden puutteellisista kyvyistä, taidoista ja motivaatiosta että palvelujärjestelmän sisäisistä katkoksista seuraa se, että palvelujärjestelmän portailta tipahdetaan aina uudestaan ja uudestaan alas ja monissa tapauksissa kirjaimellisesti suoraan kadulle. Kriittisimpien näkemysten mukaan nykyinen palvelujärjestelmä pahimmillaan vain ylläpitää sitkeää pitkäaikaisasunnottomuutta. Portaittainen järjestelmä toimii motivoituneiden ihmisten tapauksessa, mutta kuinka voidaan turvata asuminen heille, jotka eivät sitoudu palveluihin? Asunto ensin -periaate lähtee liikkeelle vastakkaisesta asetelmasta. Periaatteen mukaan asunto on päämäärän sijasta vasta ensimmäinen lähtökohta ja perusedellytys sosiaalisen kuntoutumisen prosessin käynnistämiselle ja onnistumiselle. Asunto ensin -mallissa yksilön asuminen turvataan tarvittaessa tukipalveluin ja tarvittavat sosiaalisen kuntoutumisen prosessit käynnistetään asumisen vakiinnuttua. Asunto ensin -mallin toimivuudesta on lupaavia tuloksia muun muassa Yhdysvalloista. Myös Suomessa on viime vuosina perustettu joitain Asunto ensin -periaatteen mukaan toimivia asumisyksiköitä. Yksiköissä on kyetty menestyksekkäästi asuttamaan usein pitkään kaduilla varsin epäinhimillisissä olosuhteissa eläneitä moniongelmaisia pitkäaikaisasunnottomia. LÄHDE:

8 8 Suurimmat asunnottomuuskunnat valtakunnallisesti ja Vantaa Helsinki Espoo Vantaa Tampere Turku Lahti Jyväskylä Kuopio Joensuu Yksittäiset asunnottomat yhteensä v Nuoret (alle 786 -> 57 % 25 - vuotiaat) v LÄHDE: ARA: Asunnottomat 2012, Selvityksiä 1/2013 Alle 25-vuotiaista asunnottomista yli puolet asuu pääkaupunkiseudulla. Vuonna 2011 heitä oli 786 ja vuonna 2012 heitä oli eli 568 nuorta enemmän kuin vuotta aiemmin. Tilastot eivät kerro koko totuutta, sillä tilastointijärjestelmät saattavat poiketa hieman kaupungeittain ja kaikki asunnottomat eivät ole välttämättä rekisteröityneet asunnottomuutta mittaavien palveluiden piiriin, esimerkiksi nuoret kaverin sohvalla yöpyvät. Vantaalla nuoria asunnottomia oli vuonna 2011 yhteensä 100. Vuonna 2012 luku nousi 29 nuorella. Kokonaisuudessaan alle 25-vuotiaita nuoria asunnottomia oli Vantaalla vuonna 2012 siis 129 henkeä. Nuorisoasuntoliiton hakujärjestelmässä asunnon tarpeeseen vaikuttavat syyt: Vantaa Espoo Helsinki Yhteensä Jonossa olevia nuoria (alle 30v.) Muuttouhka Ahtaasti asuva Avioero Paikkakunnan vaihto Itsenäistyminen Asunnoton Tilapäinen asunto: *vanhemmilla *kavereilla *kadulla *asuntola ym. *muu > 66% LÄHDE: NAL-hakujärjestelmä

9 Vantaalla Nuorisoasuntoliiton omassa hakujärjestelmässä asuntoa voi hakea alle 30-vuotias työssä käyvä tai työelämään suuntautunut nuori. Huhtikuun alussa asuntoa haki Vantaalta yhteensä 635 nuorta. Muuttouhan vuoksi asuntoa tarvitsi 105 nuorta, ahtaiden asuinolojen vuoksi asuntoa ilmoitti tarvitsevansa 18 nuorta ja avioerosta johtuva kiireellinen asunnon tarve oli 18 nuorella. Paikkakunnan vaihdon asunnonhakuperusteeksi ilmoitti 48 nuorta. Nuorisosäätiöllä jonossa oli 107 aktiivista hakijaa (toimittanut asuntohakemuksen ja liitteet). Hakijoista alle 25-vuotiaita oli 61 henkilöä. VAV Asunnot oy:n jonossa oli maaliskuun 2013 alussa yhteensä hakijaa (kaikki ikäryhmät). 9 NAL-hakujärjestelmässä itsenäistymisen ja lapsuudenkodista pois muuttamisen vuoksi asuntoa haki Vantaalta yhteensä 179 nuorta. Taustalla voi olla esimerkiksi nuoren kehitysikään kuuluva luontaisen itsenäistymisen vaihe tai kotitilanne on saattanut kriisiytyä ja nuori etsii rauhallisempaa asumisratkaisua. Tähän ryhmään kuuluvat nuoret ovat ennaltaehkäisevän työn näkökulmasta keskiössä, sillä takaamalla heille asunto voidaan välttyä monilta kerrannaisongelmilta. Mikäli nuori ajautuu esimerkiksi kavereiden luona asusteluun tai muuten kiinnittymättömään elämäntyyliin ja säännöttömään elämänrytmiin, myös opiskeluihin ja työelämään sitoutumisen vaikeutuu ja pitkällä aikavälillä käy jopa mahdottomaksi. Asuminen on perusta, jolle omaa itsenäistä elämää aletaan rakentaa. Asunnottomaksi NAL-hakujärjestelmässä itsensä ilmoitti 153 nuorta. Näistä osalla oli jonkinlainen tilapäismajoitus. Vanhempien luona ilmoitti asuvansa 21 nuorta, kavereilla 82 nuorta, kadulla 12 ja asuntolassa tai vastaavassa seitsemän nuorta. Nuorisosäätiö ilmoitti vuonna 2012 olevan 21 asunnotonta hakijaa ja maaliskuussa 2013 vastaava luku oli 29. VAV Asunnot oy ei kerää asunnottomuutta koskevia tilastoja, koska tilastot kerää Vantaan kaupungin sosiaalitoimi. 2. Nuorten asunnottomuus Nuorten asunnottomuutta ennustavia tekijöitä yhdeksännellä luokalla: masennus käytöshäiriöt runsaat fyysiset oireet päihdekäyttö nuoren raportoimat vanhempien parisuhteen ja perheen talouden ongelmat LÄHDE: Fröjd, Marttunen, Kaltiala & Heino: Nuorten aikuisten asunnottomuutta ennustavat tekijät peruskoulun viimeisellä luokalla. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti, vol 49, nro 3 (2012). Nuorten asunnottomuudelle tyypillistä: näkymättömyys lyhytaikaisuus pitkittynyttä kavereilla majailua ei mielletä asunnottomuudeksi Nuorten asunnottomuuden syitä: kohtuuhintaisen vuokra-asumisen vähyys työttömyys ja siihen liittyvät taloudenhallinnan vaikeudet elämänhallinnan puutteet, jotka vaikeuttavat asunnon pitämistä nuorten valmiudet itsenäiseen asumiseen vaihtelevat suuresti nuorten keskinäiset avoerot vanhempien erot ja vanhempien muuttaminen pienempään asuntoon

10 10 uusioperheiden syntyminen kestämätön kotitilanne erilaiset ennakkoluulot (esimerkiksi koulutetulla ja työelämässä olevalla maahanmuuttajanuorella on vaikeuksia saada asunto). LÄHDE: Kupari, Tiina: Omaa kotia etsimässä, Nuorten asuminen Vantaalla Nuorisoasuntoliitto ry:n, Nuorisosäätiön ja VAV Asunnot oy:n tilastoista poimittuja asumisen lukuja Vantaalla Asunnot Vantaalla: NAL Nuorisosäätiö VAV oy Vantaa 177 (pk-seutu n ) , tarkoitettu kaikenikäisille Asuntojen koko 28m2 -> 32-58m2 Kaikenkokoisia Keskivuokra 13,76-16,05 /m2 alk. 11,35 / m2 alk. 10,97 / m2 Hakijoiden suuntaa antava ikäjakauma: NAL Nuorisosäätiö VAV oy Alle 18 0,3% Ei saatavilla ,4% vuotiaita 11,96% ,6% vuotiaita 33,42% Yi 25 27,8% vuotiaita 29,52% vuotiaita 19,74% Hakijoiden yhteistulot: NAL Nuorisosäätiö VAV oy Alle Ei saatavilla Ei tilastoida Asumisneuvontaa saa Nuorisoasuntoliiton paikallisyhdistykseltä Vantaan nuoret asujat ry, Nuorisosäätiöltä ja VAV Asunnot oy:ltä Asumiseen on mahdollista saada neuvontaa ja ohjausta asumisohjaajilta tai asumisneuvojilta. Asumisohjaajat auttavat ratkomaan arkipäivän asumisen pulmia ja neuvovat tarvittaessa. He osallistuvat myös verkostoyhteistyöhön, antavat palveluohjausta ja puuttuvat tarvittaessa esimerkiksi asukkaiden häiritsevään elämäntyyliin, konflikteihin ja vuokrarästeihin. Asumisneuvonnalla nähdään olevan asumista keskeisesti suojaava vaikutus.

11 11 Mikäli asumisneuvonta ja -ohjaus eivät ole riittäviä tuen muotoja, nuori voidaan siirtää tuettuun asumiseen. Tällöin hänelle räätälöidään asumisvalmiuksia vastaava tukipaketti. Se sisältää esimerkiksi kotikäyntejä, jossa nuorta ohjataan asumiseen liittyvissä asioissa tai joiden aikana lähdetään nuoren tueksi toimittamaan asioita. Tuettua asumista puretaan sitä mukaan, miten nuoren asumisvalmiudet kehittyvät. Tuettuun asumiseen pääsee sosiaalityöntekijän päätöksellä tai silloin, kun nuori on alaikäinen. Myös lastensuojelun jälkihuollossa olevat nuoret 21 ikävuoteen asti sijoittuvat tuetun asumisen piiriin. 4. Nuorten asumisessa ilmeneviä haasteita Nuorilla on hyvin erilaiset valmiudet ja lähtökohdat itsenäiseen asumiseen, jolloin ennaltaehkäisevien toimien, neuvonnan ja tuen merkitys korostuu. Nuorten velkaantuminen ja taloudelliset vaikeudet Häiritsevä elämäntyyli ja poikkeava vuorokausirytmi Tukien yhteensopimattomuus Nuorten epärealistiset käsitykset itsenäisestä asumisesta Nuorisoasuttamisen haasteena ovat ne nuoret, jotka eivät ole hoidon piirissä ja joilla ei ole valmiuksia itsenäiseen asumiseen. Tarjolla ei ole riittävästi matalan kynnyksen asuntoja tai tuettua asumista. Erityisesti päihde- ja mielenterveyskuntoutujille tulisi saada enemmän tukiasuntoja. Nuoret, joilla ilmenee vaikeuksia pitää tai saada asuntoa, mutta he silti kieltäytyvät tarjotusta asunnosta tai tuesta. Niukka tonttitarjonta ja sitä kautta kohtuuhintaisten ja pienten juuri pienituloisille nuorille sopivien asuntojen puute. 5. Asunnottomuuden vähentämisen vaikutuksia Yksilötasolla tarkasteltuna asunto mahdollistaa yksilön perustarpeiden tyydyttämisen ja sitä kautta koko elämänlaadun kohoamisen. Oma asunto mahdollistaa ruokahuollon ja hygieniasta huolehtimisen, lisää yksilön turvallisuutta ja vähentää päihteiden käyttöä. Asuminen mahdollistaa myös terveyspalveluiden piiriin ohjautumisen, jolloin yksilön terveydentila kohenee ja monia sairauksia voidaan ennaltaehkäistä. Perhetasolla tieto omaisen olinpaikasta ja hyvinvoinnista rauhoittaa ja lisää esimerkiksi lasten hyvinvointia. Yhteiskuntatasolla tarkasteltuna esimerkiksi tukiasuminen on edullisempaa kuin laitoksessa vietetyt, toistuvat ja pitkät hoitojaksot. Asiakkaat eivät myöskään tuen piiriin päästyään rasita enää kriisipalveluita, kuten poliisia, ambulanssia tai sairaalaa, ja resurssit tulee käytettyä tehokkaammin siihen, mihin ne on tarkoitettu. Myös terveydentilan tarkkailu, sen kohoaminen ja sairauksien ennaltaehkäisy vähentää yhteiskunnalle lankeavia sairaanhoidon kustannuksia. Asunnottomuuden vähentymisellä on myös kaupunkiympäristöön liittyviä myönteisiä vaikutuksia. Tämä näkyy esimerkiksi kaupunkikeskustan rauhoittumisena, positiivisena katukuvana ja asunnottomien tekemien rikosten vähenemisenä. LÄHDE: Ympäristöministeriön raportteja 7/2011: Case Härmälä: Kustannusvaikuttavuuden mittaaminen tehostetun tuen asumisyksikössä.

12 12 6. Faktoja Hankala maksuhäiriömerkintä: vaikeuttaa huomattavasti uuden luoton saamista vuokra-asunnon saaminen vaikeutuu etenkin silloin, jos luottotiedoissa näkyy merkintä vuokravelasta tai häädöstä vakuutuksien saaminen hankaloituu puhelin- ja internetliittymien avaamiseen ehdoksi vaaditaan suurehko takuusumma työpaikan saaminen saattaa hankaloitua. LÄHDE: Takuusäätiö Maksuhäiriöissä suuret alueelliset erot Vantaalla: Valtakunnallisesti maksuhäiriömerkinnät ovat kasvussa. Vuonna 2012 maksuhäiriöitä oli yhteensä suomalaisella. Vantaalla maksuhäiriöisten osuus asukkaista on 9,1 % Helsingissä 8,8 % ja Espoossa 6,8 %. Vantaan sisäiset alueelliset erot suuria: eniten merkintöjä on Hakunilassa (14%), Mikkolassa (13%), Koivukylä Havukoski-alueella (12%), Varistossa (11%) ja Korsossa (11%). Näillä alueilla on paljon vuokrataloja ja pienituloisia. LÄHDE: Vantaan Sanomat Vuokrarästit ja velkaantuminen: Maksamattomista vuokrista voimassaoleva maksuhäiriömerkintä oli vuonna 2012 noin suomalaisella. On arvioitu, että 1/3 osa (noin henkeä) alle 30-vuotiaiden maksuhäiriömerkinnöistä tulee vuokrarästeistä Nuorilla maksuhäiriömerkinnät tulevat tyypillisesti reilun 2000 euron saatavista. Yleisimpiä syitä ovat pikavipit, kulutusluotot (nettiostokset), julkisen liikenteen tarkastusmaksut, puhelinlaskut ja vuokrarästit. Syitä nuorten vuokrarästeihin: Vuokran maksamiseen liittyviä käytäntöjä ei tunneta. Todellisia asumiskustannuksia ei tiedetä. Vuokran maksamista ei suunnitella tai olosuhdemuutoksiin ei varauduta ajoissa. Rahankäyttöä ei priorisoida, vaan vuokrarahaa käytetään myös muihin menoihin. Vuokran maksamiseen liittyvää omaa vastuuta ei pidetä tärkeänä, vaan luotetaan ulkopuolelta tulevaan tukeen. Ei haeta tai haetaan ongelmatilanteissa apua liian myöhään. Vuokran maksamatta jättämisen seurauksista ei ole tietoa LÄHDE: Helppo olla rästejä nolla- hanke/ Nuorisoasuntoliitto ry Häätö: Häädön vuoksi asunnottomaksi joutuneella ei ole jokamiehen oikeutta asuntoon eli kunnalla ei ole yleistä velvollisuutta huolehtia uuden asunnon järjestämisestä häätötilanteissa.

13 13 Kunnalla on velvollisuus turvata häädettävän ihmisen asuminen silloin, kun kyseessä on välittömässä sosiaalihuollon palvelujen tarpeessa oleva henkilö, kuten avuton vanhus, vammainen tai vakavasti mielenterveysongelmainen henkilö tai alle 18-vuotias lapsi. Häädöstä tulee maksuhäiriömerkintä luottorekisteriin, joka säilyy pääsääntöisesti kolme vuotta. LÄHDE: Takuusäätiö Yksi häätö maksaa noin tapauksesta riippuen. Kustannuksia nostavat esimerkiksi oikeudenkäyntikulut, perheelle järjestetty Forenomin väliaikaismajoitus, raivaussiivous, lukkojen vaihto jne. LÄHDE: Vastaava asumisneuvoja Anne Kinni, Helsingin kaupunki Yhden asumisneuvojan työn julkiseen talouteen tuottama säästö on vuodessa Noin 150 häädön peruuntumisen voidaan arvioida tuoneen julkistaloudelle yli 6 miljoonan euron säästöt. LÄHDE: Kaakinen, Juha: Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma , Loppuraportti. Tuetun asumisen jakso (8kk) maksaa keskimäärin LÄHDE: Nal Palvelut Oy, materiaalit Etsivä nuorisotyö osana Nuorisotakuuta Vantaan koulutustakuu on toiminut vuodesta 2008: Jokaiselle perusopetuksen päättävälle tarjotaan aloituspaikka - lukiosta tai ammatillisesta koulutuksesta, - ammatilliseen koulutukseen valmistavasta koulutuksesta, - perusopetuksen lisäopetuksesta tai - nuorten työpajoilta Nuorisolain muutos 2011 velvoittaa tarvittaessa tekemään huolinuori-ilmoituksen etsivään työhön, jos vantaalaisesta nuoresta herää huoli. Salassapitosäännösten estämättä nuoren yhteystiedot tulee kuitenkin luovuttaa jos kyseessä: peruskoulun päättävä nuori, joka ei ole saanut tai vastaanottanut opiskelupaikkaa tai aloittanut opintoja nuori, joka alle 25-vuotiaana keskeyttää ammatillisen tai lukiokoulutuksen nuori, joka keskeyttää varusmies- tai siviilipalveluksen palveluskelpoisuuden puuttumisen takia tai joka keskeyttää palveluksen Tieto voidaan jättää antamatta, jos arvioidaan, ettei tiedon luovuttaminen nuoren auttamiseksi ole tarpeen.

14 14 Etsivän nuorisotyönkeskus Vantaalla on Nuorten ohjaus- ja tukikeskus Kipinä. o kohderyhmänä (28) -vuotiaat nuoret vailla koulutus- tai työpaikkaa erityisenä kohderyhmänä monikulttuuriset nuoret kotiin syrjäytyneet verkostoihin sitoutumattomat asunnottomat, terveysongelmaiset ym. o etsii vastauksia nuoren mieltä askarruttaviin kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut jatkokoulutukseen, elämänhallintaan liittyviin kysymyksiin o palveluohjaus o palveluihin kiinnittymisen tukeminen o apua viranomaisten kanssa asioiden selvittelyyn o tekevät tarvittaessa kotikäyntejä Pajatoiminnassa asiakkaita vuonna 2012 yhteensä 1707 joista työpajatoiminnassa mukana yhteensä 468 sisältää em. työharjoittelijat, palkkatuki- ja oppisopimusnuoret Nuorten ohjaus- ja tukikeskus KIPINÄn ja Etsivän nuorisotyön asiakkaita yhteensä 1264 joista tukikeskuksen asiakkaita ja eteisnuoria 43 nuorta joista ohjauskeskus/etsivän nuorisotyön asiakkaita 371 joista kevään yhteishakuohjausta ja kesäohjaamon asiakkaita 209 joista sosiaalisen median kautta tulleita ja ohjauspuheluasiakkaita 641. Esimerkkejä syrjäytymisen kustannuksista Yksi syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle /vuosi. Yksi syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle elämänsä aikana 1,3 miljoonaa euroa. Yhden lapsen huostaanotto maksaa noin /vuosi. Yksi vankilavuosi maksaa noin Yhden nuorisotyöntekijän palkkakustannukset ovat vuodessa noin Esimerkki majoitusyritys Forenomin vuokrakustannuksista: o Vantaan kaupunki on vuokrannut 28m2 yksiön Pohjois-Haagasta. Vuokran hoitaa sosiaalitoimi ja se on noin 1200 /kk. Tilapäismajoitus yleensä pitkittyy, kun sopivia asuntoja ei ole tarjolla (LÄHDE: HS ). Lähde: Vantaan kaupungin Nuorisopalveluiden koonti

15 15 Toiveita päättäjille Tarvitaan toimenpiteitä, jotka tukisivat yleishyödyllisten asuntojen rakentamista ja korjaamista siten, että ne säilyvät kohtuuhintaisina tulevaisuudessakin. Nuorisoasumiseen lisää asuntoja. Ennaltaehkäisevän työn merkitys huomioitaisiin. Asukasneuvontatyö saisi näkyvyyttä ja siihen panostettaisiin. Tietojen luovuttamisen mahdollistaminen paremmin nuoren asioiden hoitoon osallistuvien tahojen kesken (kaupungin toimijat ja järjestöt).

ISSN 1237-1288. Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067. Selvitys 1/2012.

ISSN 1237-1288. Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067. Selvitys 1/2012. ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067 Selvitys 1/2012 Asunnottomat 2011 16.2.2012 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Lisätiedot

Selvitys 1/2015. Asunnottomat 2014 29.1.2015. Ulkona, tilap.suoj., asuntoloissa. Kuvio 1. Asunnottomien määrä 1987 2014.

Selvitys 1/2015. Asunnottomat 2014 29.1.2015. Ulkona, tilap.suoj., asuntoloissa. Kuvio 1. Asunnottomien määrä 1987 2014. 1987 1988 1989 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 Lisätiedot: Hannu Ahola (tilastot) Puh. 4 996 67 Mari Stycz Puh. 5 572 6727 Selvitys 1/215

Lisätiedot

Nuorten asunnottomien tuetut asumispalvelut Espoossa. Anna-Maija Josefsson

Nuorten asunnottomien tuetut asumispalvelut Espoossa. Anna-Maija Josefsson Nuorten asunnottomien tuetut asumispalvelut Espoossa Anna-Maija Josefsson 19.9.2011 Tukiasumisen muotoja Tukiasuminen Tukiasuminen tapahtuu tavallisessa asuntokannassa sijaitsevissa asunnoissa. Asukkaat

Lisätiedot

Monialainen viranomaisyhteistyö ja etsivä nuorisotyö nuorisolaissa

Monialainen viranomaisyhteistyö ja etsivä nuorisotyö nuorisolaissa Monialainen viranomaisyhteistyö ja etsivä nuorisotyö nuorisolaissa (Laki 693/2010) http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100693 (HE 1/2010 vp) http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2010/20100001 Tuula

Lisätiedot

PAAVO-ohjelman seurantakyselyn tuloksia 2012-2014

PAAVO-ohjelman seurantakyselyn tuloksia 2012-2014 PAAVO-ohjelman seurantakyselyn tuloksia 2012-2014 30.1.2015 Ympäristöministeriö PAAVO ohjausryhmän kokous Sari Timonen, projektipäällikkö PAAVO-Verkostokehittäjät / Y-Säätiö Taustaa Asiakaskohtaisia tulolomakkeita

Lisätiedot

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Raija Hynynen 13.5.2013 Tuula Tiainen 22.5.2013 Rakennetun ympäristön osasto Toteutuuko hyvä, tarpeita vastaava asuminen? -tavallisissa asunnoissa

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Mielenterveys ja asuminen - vuonna 2010 työkyvyttömyyseläkkeensaajista mielenterveyden

Lisätiedot

PAAVO-ohjelman toteutus ja haasteet. Organisaatiotaso Sininauhasäätiö

PAAVO-ohjelman toteutus ja haasteet. Organisaatiotaso Sininauhasäätiö PAAVO-ohjelman toteutus ja haasteet Organisaatiotaso Sininauhasäätiö PAAVO-OHJELMA palveluntuottajan näkökulmasta Vahva tuki ohjelman mukaisiin investointeihin ja palvelujen kehittämiseen (RAY ja ARA)

Lisätiedot

Olisinpa kotona! Vapautuvien asumisen tuen verkostotapaaminen. Espoo

Olisinpa kotona! Vapautuvien asumisen tuen verkostotapaaminen. Espoo Olisinpa kotona! Vapautuvien asumisen tuen verkostotapaaminen Espoo 18.11.2015 Noin 23% asunnottomista on alle 25-vuotiaita nuorten asunnottomuus väheni edellisestä vuodesta n. 13,7 % 2002 2003 2004 2005

Lisätiedot

PAAVO II Starttiseminaari

PAAVO II Starttiseminaari PAAVO II Starttiseminaari Ympäristöministeriö 30.3.2012 Sari Timonen, suunnittelija Ympäristöministeriö sari.timonen@ymparisto.fi Juha Kaakinen, ohjelmajohtaja Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma

Lisätiedot

Miikka-Pekka Rautiainen ja Piia Ikonen SININAUHASÄÄTIÖN AIMO-TYÖ Ja vaihtoehtoinen asuminen

Miikka-Pekka Rautiainen ja Piia Ikonen SININAUHASÄÄTIÖN AIMO-TYÖ Ja vaihtoehtoinen asuminen Miikka-Pekka Rautiainen ja Piia Ikonen 2016 SININAUHASÄÄTIÖN AIMO-TYÖ Ja vaihtoehtoinen asuminen AIMO-työ koostuu kolmesta osa-alueesta: Jalkautuva palveluohjaus ja starttikotiasuminen Asumisen tuen keskus

Lisätiedot

AUNE SOPIMUS

AUNE SOPIMUS AUNE SOPIMUS 23.08.16 Sopimusprosessin eteneminen Teille lähetetty luonnos yhteistä keskustelua varten (ns. Espoon malli) Vantaa testaa seurantamittareita käytännössä Sopimusmalli täydennetään ja viimeistellään

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 361. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 361. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 28.11.2016 Sivu 1 / 1 3850/2016 00.04.00.00 Sosiaali- ja terveyslautakunta 131 26.10.2016 361 Valtion ja Espoon kaupungin välinen sopimus asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelman

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015. Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015. Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014 Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015 Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014 Mielenterveyskuntoutujat tarvitsevat arkeensa tukea Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen,

Lisätiedot

Tampereen malli sosiaalisen asuttamisen prosessi

Tampereen malli sosiaalisen asuttamisen prosessi Tampereen malli sosiaalisen asuttamisen prosessi suunnittelupäällikkö Maritta Närhi Lähtökohdat - Norrköping 2012 - mielenterveyskuntoutujien tehostetun palveluasumisen ja palveluasumisen tulosperusteinen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107 13.11.2013 Sivu 1 / 1 4794/02.05.00/2013 107 13.11.2013 107 Kuninkaankallion asumispalveluyksikön asiakasmaksun tarkistaminen ja Väinöläkodin asumisyksikön asiakasmaksusta päättäminen Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

- Kohti lapsiperheiden asumisen turvaamista Marja Manninen ja Habiba Ali

- Kohti lapsiperheiden asumisen turvaamista Marja Manninen ja Habiba Ali - Kohti lapsiperheiden asumisen turvaamista Marja Manninen ja Habiba Ali Voimanpesä I Voimanpesähanke I oli tutkimus- ja kehittämishanke, jonka päätavoitteena oli interventiomalli, jonka avulla ennalta

Lisätiedot

RAY:N NÄKÖKULMIA ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN HANKKEISIIN. Yhteistyöiltapäivä/Y-säätiö

RAY:N NÄKÖKULMIA ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN HANKKEISIIN. Yhteistyöiltapäivä/Y-säätiö RAY:N NÄKÖKULMIA ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN HANKKEISIIN Yhteistyöiltapäivä/Y-säätiö 7.6.2016 RAY:N TULOKSELLISUUS- JA VAIKUTUSSEURANTA RAY:n tulee seurata avustetun toiminnan tuloksia ja vaikutuksia

Lisätiedot

ARAn laina ja avustuspäätöksen on vuonna 2008 saanut kolme (3) hanketta, joissa on kaikkiaan 104 asuntopaikkaa pitkäaikaisasunnottomille.

ARAn laina ja avustuspäätöksen on vuonna 2008 saanut kolme (3) hanketta, joissa on kaikkiaan 104 asuntopaikkaa pitkäaikaisasunnottomille. Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma Toimeenpanon seurantaraportti ja tilannekatsaus ajalta 1.9.2008 vuodelta 2008 Ohjelman organisoituminen Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma perustuu

Lisätiedot

Monialainen viranomaisyhteistyö ja etsivä nuorisotyö nuorisolaissa. (Laki 693/2010) (HE 1/2010 vp) Tuula Lybeck

Monialainen viranomaisyhteistyö ja etsivä nuorisotyö nuorisolaissa. (Laki 693/2010) (HE 1/2010 vp) Tuula Lybeck Monialainen viranomaisyhteistyö ja etsivä nuorisotyö nuorisolaissa (Laki 693/2010) (HE 1/2010 vp) Tuula Lybeck Tavoitteet Siirrytään nuorten julkisen sektorin palvelujärjestelmässä varhaisemman tuen toteuttamiseen

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma 2016 Säkylän kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Asumispalveluiden laatusuositus... 2 3. Asumispalveluiden nykytilanne Säkylässä... 2 4. Suunnitelmissa/rakenteilla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96 06.10.2014 Sivu 1 / 1 3797/02.07.00/2014 96 Yleisten rakennusten tontin vuokraus Kilosta Y-Säätiölle nuorisoasuntojen rakentamista varten kortteli 54144 tontti 10 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey,

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke, Mielen Aske, vuosina ja pilottikuntatyö

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke, Mielen Aske, vuosina ja pilottikuntatyö Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke, Mielen Aske, vuosina 2012 2015 ja pilottikuntatyö 13.5.2013 ja 22.5.2013 Tuula Tiainen Raija Mansikkamäki Esa Nordling Kehittämishankkeen taustaa Mielenterveyskuntoutujien

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN. Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino

LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN. Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino ESPOON JÄRJESTÖJEN YHTEISÖ Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY on alueellinen sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan järjestöjen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (5) Kaupunginhallitus Stj/

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (5) Kaupunginhallitus Stj/ Helsingin kaupunki Esityslista 24/2015 1 (5) 2 Seurantaraportti pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman toteutumisesta HEL 2012-007586 T 00 01 06 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää merkitä

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Asunnottomat Helsinki 2014

Asunnottomat Helsinki 2014 Asunnottomat Helsinki 2014 2014 Vuosimuutos (hlöä) HELSINKI Ulkona, porrashuoneissa, ensisuojissa yms. Asuntoloissa, majoitusliikkeissä 120 70 30 0 160 70-50 -20 Laitosmaiset yksiköt 290 180-60 -40 Vapautuvat

Lisätiedot

ASUNNOTTOMUUDEN DYNAMIIKKA HELSINGISSÄ

ASUNNOTTOMUUDEN DYNAMIIKKA HELSINGISSÄ ASUNNOTTOMUUDEN DYNAMIIKKA HELSINGISSÄ 17.10.2012 Eeva Kostiainen Kaupunkitutkimus TA Oy Liikkuvuus asunnottomuuden ja asuntokannan välillä Tutkimuksen lähtökohtia Kattava kvantitatiivinen rekisteritutkimus

Lisätiedot

SENIORIASUMISEN SEMINAARI, JYVÄSKYLÄ

SENIORIASUMISEN SEMINAARI, JYVÄSKYLÄ SENIORIASUMISEN SEMINAARI, JYVÄSKYLÄ 14.10.2016 AVUSTUSOSASTO HILPPA TERVONEN 14.10.2016 2 AVUSTUSMÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖ 2016-2019 RAY:N AVUSTUSTOIMINNAN LINJAUSTEN TAVOITEALUEIDEN MUKAISESTI (MILJ. EUROA)

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA Sosiaali- ja terveystoimen vastuu: -Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 :n mukainen asumispalvelu tarkoittaa kokonaisuutta, jossa asunto ja asumista

Lisätiedot

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI 1 Sisällys 1. Tausta... 2 2. Kohderyhmä... 3 3. Tavoitteet... 3 4. Järjestäjät... 3 5. Resurssit... 4 6. Markkinointi... 5 7. Kurssin teemat... 5 8. Palautteiden kerääminen

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset kansalaiset voivat määritellä valmiutensa, taitonsa

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

Kunnan asuntomarkkinaselvitys (ARA3b) lähetetään ARAan 8.12.2015 mennessä sähköisellä lomakkeella Suomi.fi -sivuston kautta:

Kunnan asuntomarkkinaselvitys (ARA3b) lähetetään ARAan 8.12.2015 mennessä sähköisellä lomakkeella Suomi.fi -sivuston kautta: LOMAKKEEN ARA3b TÄYTTÖOHJE Yleistä Kunnan asuntomarkkinaselvitys (ARA3b) lähetetään ARAan 8.12.2015 mennessä sähköisellä lomakkeella Suomi.fi -sivuston kautta: www.suomi.fi/suomifi/tyohuone/viranomaisten_asiointi/

Lisätiedot

Monialaiset verkostot - käytännön kokemuksia yhteistyöstä. Suvi Nuppola kuraattori TREDU Tampereen seudun ammattiopisto

Monialaiset verkostot - käytännön kokemuksia yhteistyöstä. Suvi Nuppola kuraattori TREDU Tampereen seudun ammattiopisto Monialaiset verkostot - käytännön kokemuksia yhteistyöstä Suvi Nuppola kuraattori TREDU Tampereen seudun ammattiopisto TREDU lukuina Yksi Suomen suurimpia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä Opiskelijoita

Lisätiedot

OHJAAMOJA KEHITTÄMÄSSÄ

OHJAAMOJA KEHITTÄMÄSSÄ OHJAAMOJA KEHITTÄMÄSSÄ Pasi Savonmäki Kohtaamo-hanke Olisinpa kotona -seminaari Helsinki 18.2.2016 Ohjaamojen ja verkkopalvelujen kehittämisen lähtökohdat Alle 30-vuotiaiden kiinnittyminen yhteiskuntaan,

Lisätiedot

VALTION JA ESPOON KAUPUNGIN VÄLINEN AIESOPIMUS ( ) PITKÄAIKAISASUNNOTTOMUUDEN VÄHENTÄMISEKSI

VALTION JA ESPOON KAUPUNGIN VÄLINEN AIESOPIMUS ( ) PITKÄAIKAISASUNNOTTOMUUDEN VÄHENTÄMISEKSI VALTION JA ESPOON KAUPUNGIN VÄLINEN AIESOPIMUS (2008 2011) PITKÄAIKAISASUNNOTTOMUUDEN VÄHENTÄMISEKSI Tämän valtion ja Espoon kaupungin välisen aiesopimuksen tarkoituksena on vähentää pitkäaikaisasunnottomuutta

Lisätiedot

Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä

Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä 29.-30.10.2014 Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi, Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto 31.10.2014 2 lukumäärä 1 700 1 600 1

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

Lastensuojelutaustaisen nuoren sosiaalisen pääoman kasvattaminen Hanke Satu Oksman & Anna Lähteenmäki

Lastensuojelutaustaisen nuoren sosiaalisen pääoman kasvattaminen Hanke Satu Oksman & Anna Lähteenmäki Lastensuojelutaustaisen nuoren sosiaalisen pääoman kasvattaminen Hanke 2016-2018 Satu Oksman & Anna Lähteenmäki Kuopion seudun nuorisoasunnot ry:n (KSNA) ja Joensuun seudun nuorisoasuntoyhdistys ry:n (Josna)

Lisätiedot

Aktiivinen etsivä nuorisotyö

Aktiivinen etsivä nuorisotyö Aktiivinen etsivä nuorisotyö Jaettu toimijuus kuntoutuksessa 4.10.2013 1 Etsivä nuorisotyö (nuorisolaki 7 b ) Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten

Lisätiedot

Asuminen ja Ohjaamot. Nuorten asumisen näkökulmia Ohjaamo-toimintaan

Asuminen ja Ohjaamot. Nuorten asumisen näkökulmia Ohjaamo-toimintaan Asuminen ja Ohjaamot Nuorten asumisen näkökulmia Ohjaamo-toimintaan Perfect match? Nuorten asunnottomuutta tai asumisen ongelmia ei tilastojen perusteella ole onnistuttu vähentämään toivotulla tavalla

Lisätiedot

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma II:n toteutus ja haasteet: alue- ja paikallistaso

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma II:n toteutus ja haasteet: alue- ja paikallistaso Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma II:n toteutus ja haasteet: alue- ja paikallistaso 19.3.2013 Paavo 1 Espoo ylitti aiesopimuksessa asetetun määrällisen tavoitteen - 125 asuntoa - 105:llä asunnolla.

Lisätiedot

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta 23.09.2014 1 Nuorisotakuu osana nuorisotoimea 1. Nuorten työpajatoiminta 2. Etsivä nuorisotyö 3. Monialainen yhteistyö 2 1. Nuorten työpajat Nuorten työpajoilla

Lisätiedot

Hietaniemenkadun palvelukeskuksessa yöpyneiden asunnottomuuspolut

Hietaniemenkadun palvelukeskuksessa yöpyneiden asunnottomuuspolut Hietaniemenkadun palvelukeskuksessa yöpyneiden asunnottomuuspolut Verkostokehittäjät Työkokous 12.12.2016 Haastavimpien asiakkaiden asumisen tukeminen Sanna Sunikka Kriminaalihuollon tukisäätiö Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Asunnottomuus - Helsinki 2013

Asunnottomuus - Helsinki 2013 Asunnottomuus - Helsinki 2013 HELSINKI asunnottomia 2013 pitkäaikaisia Vuosimuutos (hlöä) ensisuojissa yms. 90 70-10 -5 Asuntoloissa, majoitusliikkeissä 210 90-60 -20 350 220 50 20 Vapautuvat vangit (ei

Lisätiedot

Nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille HENKILÖKUNNAN OPAS

Nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille HENKILÖKUNNAN OPAS Nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille HENKILÖKUNNAN OPAS Vantaan nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille Peruskoulun päättyminen on tärkeä askel nuoren elämässä. Siirtyminen jatko-opintoihin

Lisätiedot

Sosiaalinen isännöinti. Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja

Sosiaalinen isännöinti. Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja Sosiaalinen isännöinti Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja 28.9.2015 Historia Asu Ite pilottihanke toteutettiin 1.3. 31.12.2010 omalla rahoituksella, yksi asukasohjaaja Varsinainen

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (7) Opetuslautakunta OTJ/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (7) Opetuslautakunta OTJ/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (7) 7 A. Mirka Vainikan ym. valtuustoaloite nuorisotakuun toteuttamisesta HEL 2012-015496 T 00 00 03 Päätös päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 24.10.2012 Turku Kjell Henrichson Yhteiskuntatakuun taustoja 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista

Lisätiedot

Nurmeksen etsivänuorisotyö on osa Nuoriso- ja matkailukeskys Hyvärilä Oy:n toteuttamista paikallisista nuorisopalveluista.

Nurmeksen etsivänuorisotyö on osa Nuoriso- ja matkailukeskys Hyvärilä Oy:n toteuttamista paikallisista nuorisopalveluista. ETSIVÄNUORISOTYÖ Vuosiraportti 2015 Paula Timonen Nurmeksen etsivänuorisotyö on osa Nuoriso- ja matkailukeskys Hyvärilä Oy:n toteuttamista paikallisista nuorisopalveluista. Etsivien tyypillinen asiakas

Lisätiedot

Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat. Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat. Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto 21.8.2014 Nuorisotakuu 2013 -määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle

Lisätiedot

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotakuu koulutus 21.3.2014 Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi 25.3.2014 1 Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuusta

Lisätiedot

Etsivä nuorisotyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2012

Etsivä nuorisotyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2012 Etsivä nuorisotyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2012 Lähteenä vuosittain tehtävä valtakunnallinen kysely etsivää nuorisotyötä tekeville sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön laatima kooste Etsivä nuorisotyö

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Selvitys 1/2017. Asunnottomat

Selvitys 1/2017. Asunnottomat 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Lisätiedot: Hannu Ahola Puh. 0400 996 067 Selvitys

Lisätiedot

Toimivat yhteistyömallit vapautuvien asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä ja vähentämisessä

Toimivat yhteistyömallit vapautuvien asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä ja vähentämisessä Toimivat yhteistyömallit vapautuvien asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä ja vähentämisessä VAT-yhteistyöpäivät Rovaniemellä 30.11.2016 Anna Leppo, Projektikoordinaattori, VAT-verkosto ja Yhdessä tukien,

Lisätiedot

Nimi ovessa - hanke. Kehittämisverkosto

Nimi ovessa - hanke. Kehittämisverkosto Nimi ovessa - hanke Kehittämisverkosto 9.11.2011 Kohderyhmä: Päihdekuntoutujat/ -käyttäjät Jorma Uhtakari, NO hanke/ Hki Ohjelma: 12.00 Lyhyt kooste aikaisemmista kohderyhmän tapaamisista ja alustus keskusteluun

Lisätiedot

Niina Kaksonen

Niina Kaksonen Niina Kaksonen 3.2.2016 2 Osaaminen ja koulutus, kärkihanke 6: Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan Vaikeassa tilanteessa olevien nuorten auttamiseen kehitetään nuorisotakuussa ESR-rahoituksen turvin

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 A. Ennakointi ja varautuminen 1. Otetaan ikääntyneiden asumisen parantaminen huomioon valtion asuntopolitiikan toteutuksessa

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Hissillä kotiin Valtakunnallinen hissiseminaari, 8.5.2014, Lahti Ohjelmapäällikkö, FT Sari Hosionaho, ympäristöministeriö Ikääntyminen koskettaa yhteiskuntaa

Lisätiedot

Ohjaamo Espoo. Uusi monialainen matalan kynnyksen palvelupiste työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville vuotiaille nuorille

Ohjaamo Espoo. Uusi monialainen matalan kynnyksen palvelupiste työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville vuotiaille nuorille Ohjaamo Espoo Uusi monialainen matalan kynnyksen palvelupiste työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville 17-29- vuotiaille nuorille Asiakasmäärät vuonna 2016 Ohjaamo Espoossa on yksilöasiakkaiden käyntikertoja

Lisätiedot

Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kehittämisestä. Reetta Mietola, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos reetta.mietola@helsinki.

Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kehittämisestä. Reetta Mietola, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos reetta.mietola@helsinki. Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kehittämisestä Reetta Mietola, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos reetta.mietola@helsinki.fi Kehitysvammaisten asumista koskeva selvitystyö (2011-2012,

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

Tekninen isännöinti Asuntojen ja kiinteistöjen kunnossapito, remontit

Tekninen isännöinti Asuntojen ja kiinteistöjen kunnossapito, remontit Sininauhasäätiö on Sininauhaliiton hallinnoima, erilaisiin asumisen tarpeisiin keskittynyt tuetun olemisen, tekemisen ja asumisen ammattilainen. Tarjoamme ensisijaisesti erilaisten asumisen, tekemisen

Lisätiedot

Miten kavennamme terveyseroja tehokkaasti kohdentaen Koulupudokkuuden ehkäisy

Miten kavennamme terveyseroja tehokkaasti kohdentaen Koulupudokkuuden ehkäisy Terveyden edistämisen ajankohtaispäivä Miten kavennamme terveyseroja tehokkaasti kohdentaen 22.5.2012 Koulupudokkuuden ehkäisy Arja Kukkonen, ohjauspalveluiden päällikkö Opetusvirasto, nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja

Lisätiedot

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE Valma-hanke 2004-2005 Lastensuojelullisen huolen arvioinnin työväline on kokonaisuudessaan tarkoitettu välineeksi silloin

Lisätiedot

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma 2008 2011

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma 2008 2011 Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma 2008 2011 Vuosiraportti 2009 1. Ohjelman määrällisten tavoitteiden toteutuminen Määrällinen tavoite: Ohjelman mukainen määrällinen tavoite on osoittaa pitkäaikaisasunnottomille

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös. asumisen ohjelmasta 2010-2015

Valtioneuvoston periaatepäätös. asumisen ohjelmasta 2010-2015 Valtioneuvoston periaatepäätös kehitysvammaisten asumisen ohjelmasta 2010-2015 Raija Hynynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Tarvitaanko kehitysvammalaitoksia?

Lisätiedot

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008 Elise Virnes AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET Madaltaa siirtymiskynnystä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen

Lisätiedot

Asumisen uusia malleja ja toimintatapoja. Heikki Vaisto VAT verkosto

Asumisen uusia malleja ja toimintatapoja. Heikki Vaisto VAT verkosto Asumisen uusia malleja ja toimintatapoja Heikki Vaisto VAT verkosto 18.11.2015 Hyvää Elämää ja palvelua avuntarvitsijoille - Espoon Diakoniasäätiö Espoon Diakoniasäätiön perustettiin vuonna 1970 auttamaan

Lisätiedot

Lasten ja Nuorten ohjelma

Lasten ja Nuorten ohjelma Lasten ja Nuorten ohjelma RVS LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN RYHMIEN VÄLISEN SOPIMUKSEN OHJELMALLE ASETTAMAT TAVOITTEET Panostetaan lapsiperheiden koti- ja perhepalveluihin. Tavoitteena on saada lasten

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Byströmin nuorten palvelut

Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut - Sinun suuntasi Byströmin nuorten palvelut on matalan kynnyksen palvelukeskus oululaisille alle 30-vuotiaille nuorille. Byströmin nuorten palveluista

Lisätiedot

Toimivat yhteistyömallit rikosseuraamustaustaisten asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä ja vähentämisessä

Toimivat yhteistyömallit rikosseuraamustaustaisten asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä ja vähentämisessä Toimivat yhteistyömallit rikosseuraamustaustaisten asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä ja vähentämisessä VAT-verkoston tapaaminen Seinäjoella 7.9.2016 Anna Leppo, Projektikoordinaattori, VAT-verkosto ja

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue Ajankohtaista Georg Henrik Wrede Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue 02953 30345 georghenrik.wrede@minedu.fi Uudistuksesta kysytty ja ehdotettu 1. Tavoitteet (2 ) 2. Nuorten määritelmä (3 ) 3.

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Arene ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Riitta Rissanen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Nuoret ja raha. Miten tieto oman talouden hallinnasta kohtaisi sitä tarvitsevat

Nuoret ja raha. Miten tieto oman talouden hallinnasta kohtaisi sitä tarvitsevat Nuoret ja raha Miten tieto oman talouden hallinnasta kohtaisi sitä tarvitsevat Nuoret ja raha arjen näkökulmasta Finanssialan Keskusliitto ja mitä varten Miten nuoret suunnittelevat rahankäyttöään Raha-asioiden

Lisätiedot

ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN TOIMENPIDEOHJELMA (AUNE) VAT verkosto

ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN TOIMENPIDEOHJELMA (AUNE) VAT verkosto ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN TOIMENPIDEOHJELMA 2016 2019 (AUNE) VAT verkosto 25.5.2016 Sisältö 1. Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelman (AUNE) eteneminen 2. Nostoja toimenpide-ehdotuksesta

Lisätiedot

SOKU. Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen Rauni Räty

SOKU. Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen Rauni Räty SOKU Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen 2015-2018 Perustiedot Toteuttajat: Lapin AMK Oy, Hyvinvointiala; Osatoteuttajina Meri-Lapin Työhönvalmennussäätiö, Sodankylän

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2015-2018 PÄIVITYS 17.9.2014

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2015-2018 PÄIVITYS 17.9.2014 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2015-2018 PÄIVITYS 17.9.2014 Vanhusten tehostettu palveluasuminen Tarve ja perustelut: Pitkäaikaisen laitoshoidon purkaminen, niveltyy Siilaisen peruskorjaukseen, tarve

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen selvitys. Sipoon vammaisneuvosto 28.4.2016

Sosiaaliasiamiehen selvitys. Sipoon vammaisneuvosto 28.4.2016 Sosiaaliasiamiehen selvitys Sipoon vammaisneuvosto 28.4.2016 Sosiaalialan osaamiskeskus Verson Sosiaaliasiamiehet sosiaaliasiamiestoiminta VTM Ritva Liukonen ja YTM Anne Korpelainen Toimipisteet Lahti:

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Hissi - Esteetön Suomi 2017 Kuopion hissiseminaari 8.10.2014 johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 HISSI ESTEETÖN SUOMI 2017 HANKE Osana Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaa

Lisätiedot

Hankkeen esittely Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke

Hankkeen esittely Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke Hankkeen esittely Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke 2011-2013 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Hyvinkään kaupunki Lohjan Kaupunki Porvoon kaupunki Nuorisotutkimusseura Monialaisen yhteistyön

Lisätiedot

Seniori Vamos ja Löytävä vanhustyö - etsivä ja löytävä työ kaupungeissa osana Eloisa ikä ohjelmaa

Seniori Vamos ja Löytävä vanhustyö - etsivä ja löytävä työ kaupungeissa osana Eloisa ikä ohjelmaa 1 Seniori Vamos ja Löytävä vanhustyö - etsivä ja löytävä työ kaupungeissa osana Eloisa ikä ohjelmaa RAY rahoitus; Seniori Vamos 2013-2017, Helsingissä ja Espoossa RAY rahoitus; Löytävä vanhustyö 2014-2017,

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari -samanaikaiset mielenterveys- ja päihdeongelmat palvelujärjestelmän haasteena 28.8.2007 Suomen Kuntaliitto, Helsinki Apulaisosastopäällikkö

Lisätiedot

POP perusopetus paremmaksi

POP perusopetus paremmaksi POP perusopetus paremmaksi Oppilaan ohjauksen hankkeen koordinaattoritapaaminen 19.8.2009 Opetusneuvos Irmeli Halinen Osaamisen ja sivistyksen asialla POP - ohjelman merkitys Perusopetus paremmaksi ohjelmassa

Lisätiedot

yöote Vamoksen näkökulmia

yöote Vamoksen näkökulmia Nuorten onialainen hyvinvointia matalan kynnyksen tukemassa yöote Vamoksen näkökulmia Ulla Nord Palvelualuejohtaja 4.3.2014 ASUNNOTTOMAAN NUOREEN LIITETTYJÄ ILMIÖITÄ PÄIHDEONGELMAT LAISKUUS MIELENTERVEYS

Lisätiedot

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero Kela Muutosilmoitus Opintotuki OT 15 Voit tehdä tämän ilmoituksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa /asiointi Lisätietoja /opiskelijat Voit kysyä lisää opiskelijan tukien palvelunumerosta 020 692

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 1 SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 1/2005 Olavi Lehtinen Pekka Pelvas 5.1.2005 Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2004 eräissä kaupungeissa Kysely yleishyödyllisille yhteisöille

Lisätiedot

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman vuosiraportti 2010

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman vuosiraportti 2010 Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman vuosiraportti 2010 Sisällys 1 OHJELMAN MÄÄRÄLLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 3 1.1 Määrällinen tavoite 3 1.2 ARAn investointiavustukset 4 1.3 Tukihenkilöstön

Lisätiedot

Nuorten matalan kynnyksen ohjausmalli

Nuorten matalan kynnyksen ohjausmalli Nuorten matalan kynnyksen ohjausmalli 2009-2011 Iina Peltomaa Toukokuu 2009 Nuorten matalan kynnyksen ohjausmalli: toimijatahot Rahoitus ja hallinnointi Osatoteuttajat Pilotit ja toimintaympäristö Nuorten

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot