Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke osana Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke 2012-2015 -osana Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa"

Transkriptio

1 Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke osana Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa PAAVO Suppea ohjausryhmä Projektikoordinaattori Kaisa Tuuteri Lisätietoa:

2 Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke Päämääränä nuorten asunnottomuuden ja syrjäytymisen ehkäiseminen Pohjana toimii Nuorisoasuntoliiton koordinoima Nuorten tuetun asumisen kansallinen hanke ( ), joka toteutettiin osana hallituksen ensimmäistä asunnottomuusohjelmaa (PAAVO1) Hankkeen loppuraportti: Nuorten hankkeesta on maininta valtioneuvoston periaatepäätöksessä pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisestä ja se sisällytetään kaupunkien ja valtion välisiin aiesopimuksiin Nuorisoasuntoliitto ry // 2

3 Avaimet nuorten asunnottomuuden ehkäisemiseksi: hankkeen määrälliset tavoitteet Fyysinen ulottuvuus 600 nuorisoasuntoa lisää Sosiaalinen ulottuvuus tarjottavat palvelut ja neuvonta Asumisneuvonta Tuettu asuminen Starttivalmennus Erilaiset monialaiset yhteistyömallit kumppaneiden kanssa Yhteensä 500 nuorelle

4 Hankkeen työkaluja asunnottomuuden ehkäisemiseksi Valtakunnallinen verkostoituminen ja sen tukeminen Alueellinen ja paikallinen verkostoituminen: monialainen yhteistyö sen käynnistäminen, vakiinnuttaminen sekä levittäminen Innovaatioiden ja hyvien käytäntöjen kuvaaminen ja levittäminen Prosessikuvaukset: yhteistoimintamallit ja nuorten asumispolkujen mallintaminen Nuorten asunnottomuuden ehkäisyn edunvalvonta Henkilöstön osaamisen ja motivaation ylläpito vaativassa työskentelyssä Nuorisoasuntoliitto ry // 4

5 HANKEKOORDINOINTI: NAL HALLINNOINTI: YMPÄRISTÖMINISTERIÖ RAHOITUS: RAY ja osahankkeiden mahdolliset muut rahoittajat Läpileikkaavana: NUORTEN ASUNNOTTOMUUDEN EHKÄISY, kukin kumppani tuo oman asiantuntijuutensa kansallisen ja aluetason kumppanuuksiin NAL (Nuorisoasuntoliitto) TPY (Valtakunnallinen työpajayhdistys MTKL (Mielenterveyden keskusliitto) EHYT (Elämä on parasta huumetta, Terveys ry ja Elämäntapaliitto) SININAUHALIITTO SININAUHA- SÄÄTIÖ Lisäksi: Rikosseuraamuslaitoksen Oma koti projektin kanssa aiesopimus kumppanuudesta sekä Näytön Paikka ry:n kanssa Digitaalisen portfolion käytöstä

6 Esimerkkejä yhteistyöstä kumppaneiden kanssa Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Startti parempaan elämään -hanke ( ): Matalan kynnyksen starttivalmennusmallin kehittäminen ja vakiinnuttaminen, työpajojen ja asumisen toimijoiden yhteistyö Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Mobiilipalveluiden hyödyntäminen asumisneuvonnassa Mielenterveyden keskusliitto ry Kokemusarviointi Sininauhasäätiö Asumisyksikkö haastavassa tilanteessa oleville nuorille Sininauhaliitto Haettu RAY-projektia vaikeasti asutettavien päihdeongelmaisten nuorten asumisen tukemiseen Nuorisoasuntoliitto ry // 6

7 Aluetyöntekijän työnkuva Neljä aluetyöntekijää valtakunnallisessa aluetyössä. (Pk-seutu:2, Tampere:1, Joensuu:1) Kartoittavat ja kokoavat yhteen toimijoita, jotka työskentelevät nuorten itsenäisen asumisen ja arjen onnistumisen puolesta sekä nuorten syrjäytymistä ennaltaehkäisevissä toimissa. Monialaisen verkostotyön tukeminen. Nuorten asumisen erityiskysymysten ja ennaltaehkäisevän työn merkityksen esiin nostaminen Nuorisoasuntoliitto ry // 7

8 Aluetyöntekijän työnkuva Paikallistasolla syntyvien asiakasprosessien ja hyvien käytäntöjen esiin nostaminen, mallintaminen ja levittäminen yhdessä paikallistoimijoiden kanssa Alueellisten koulutusten ja verkostopäivien järjestäminen yhdessä paikallistoimijoiden kanssa Osallistuvat hankkeen dokumentointi- ja arviointityöhön. Tehtävät muovautuvat alueellisten tarpeiden ja toiveiden mukaan Nuorisoasuntoliitto ry // 8

9 Helsinki (ARA 2011: asunnottomia alle 25-v nuoria 570) Haasteena: Kohtuuhintaisten, pienten vuokra-asuntojen puute Nuorten kriisiasuttaminen, ei paikkaa johon lähettää asunnottomaksi jäänyt nuori Hietaniemen palvelukeskuksen kohderyhmä ei nuoret Ajankohtaista aluetyössä: Yhteistyö Nuoret asujat Stadissa ry:n kanssa, Nuorten asumisneuvontapiste projekti: aluetyöntekijät tekevät tarvekartoitusta yhdessä Nastan kanssa Erityisryhmänä noussut esiin vapautuvat nuoret vangit: tulossa työntekijöiden tapaaminen syyskuussa Aluetyöntekijät mukana Helsingin nuorisotoimijoiden verkostossa asumisen näkökulma Nuorisoasuntoliitto ry // 9

10 Espoo (ARA 2011: asunnottomia alle 25-v nuoria 116) Haasteena: Matalan kynnyksen palveluiden ja etsivän työn kehittäminen Ajankohtaista aluetyössä: Aluetyöntekijä mukana Espoon etsivän työn toimintakeskuksen kehittämistyöryhmässä Yhteistyö Nuorten tieto- ja neuvontapisteen yesboxin, Espoon nuorisoasuntojen, NAL:n Rästihankkeen kanssa: suunnitteilla asumisen- ja taloudenhallinnan kurssi nuorille Kauklahden seurakunnan ja paikallisyhdistyksen yhteistyö: suunnitteilla ruoka-apua, keskusteluapumahdollisuus, hevospedagogiikkaryhmä/sovittava vielä käytännön toteutus Ehjä ry ja Espoon paikallisyhdistyksen yhteistyön mallintaminen: Ehjältä maahanmuuttajanuorelle tuki ja Espoon nuorisoasunnoilta asunto Itäviitta-yhteisön (Kalliolan päihdetyö) ja Espoon paikallisyhdistyksen yhteistyö Suunnitteilla: Itäviitta-yhteisön nuoria Espoon paikallisyhdistyksen asuntoihin 10

11 Vantaa (ARA 2011: asunnottomia alle 25-v nuoria 100) Ajankohtaista aluetyössä: Aluetyöntekijä koonnut Vantaan nuorisoasumisen verkoston, jossa edustajia kaupungilta, kolmannelta sektorilta ja seurakunnalta mukaan myös edustaja PAAVO-ryhmästä. Ryhmän tavoitteena pohtia ratkaisua: Millaisia kompastuskiviä nuorilla asunnon saannissa/asumisessa/asunnon säilyttämisessä? Millaisia toimenpiteitä ja yhteistyötä tarvitaan näiden esteiden ylittämiseksi Polkuja toimijoiden välille, tiedon jakaminen, uusien yhteistyömallien ja hyvien käytäntöjen levittäminen Lakisääteinen nuorten ohjaus ja palveluverkosto eli Nuorten koordinaatioryhmä Aluetyöntekijä menee esittelemään nuorten asumista ja hänet kutsutaan jatkossa tarvittaessa paikalle asumisen näkökulma Nuorisoasuntoliitto ry // 11

12 Lahti (ARA 2011: asunnottomia alle 25-v nuoria 27) Haasteena: haastavat asukkaat, päihteet, asumisen kriisiytyminen, päivätekemisen puute ja nuorten työllistymisen vaikeus Ajankohtaista aluetyössä: Asumisen verkostoryhmä koottu: edustajina aluetyöntekijän lisäksi mm. johtava sos.tt, Lasnan asumisohjaaja, kunnan asumisohjaaja, etsivä työ, aikuissosiaalityö, srk/erityisnuorisotyö, A-klinikka, mukana myös nuoria: Asuntoja nuorille on, mutta haasteet kohdistuvat asumispalveluihin ja päivätekemiseen sekä työllisyyteen Verkoston työn tavoitteena on vastata mm. näihin haasteisiin ja saada aikaan konkreettisia tuloksia. Kuntaan on palkattu yksi asumisohjaaja lisää. Hänen vastuullaan on nuoret. Mallinnetaan jo alkanut yhteistyökuvio: Kunnan välivuokraamia asuntoja Lahden asunnoilta kiinnitetään Lasnan asukkaille; tuki kunnan asumisohjaajalta, kirjallinen sopimus Lasnan ja Lahden kaupungin sosiaali- ja terveystoimen välillä Nuorisoasuntoliitto ry // 12

13 Oulu (ARA 2011: asunnottomia alle 25-v nuoria 2) Haasteena: Asunnoista ei ole pulaa, mutta ongelmaksi koitunut asunnon säilyttämisen vaikeus (työttömyys ja talousvaikeudet) Ajankohtaista aluetyössä Välineitä nuorten taloudenhallinnan tukemiseen -koulutus kentän työntekijöille (järjestäjinä aluetyöntekijä, NAL:n rästihanke ja Oulun seudun nuorisoasuntoyhdistys (Osna), Setlementtinuorten Lapin piiri ry) Osna mukana alueen toiminnallisissa verkostoissa edustamassa asumisen näkökulmaa Nuorisoasuntoliitto ry // 13

14 Joensuu (ARA 2011: asunnottomia alle 25-v nuoria 26) Aluetyöntekijä mukana lakisääteisessä nuorten ohjaus- ja palveluverkostossa asumisen näkökulma Joensuussa aukeamassa tällä viikolla asumisen tukipiste (kaupungin ensisuoja) Aluetyöntekijä ryhtyy kokoamaan eri toimijoita vuoroperiaatteella toimivaan nuorten rinkiin, joka palvelisi nuoria asunnottomia tukipisteellä aamun tunteina. Asumispalveluja tuottavat tahot kootaan yhteen tietoa toistensa toiminnasta, parannetaan asiakkaan ohjautumista oikeaan palveluun. Aluetyöntekijä mukana kuvaamassa asukkaan polkuja: siirtymät esimerkiksi vahvasta tuesta kevyempään suunnitelmalliseksi, jotta asiakas ei jää yhtäkkiä tyhjän päälle Nuorisoasuntoliitto ry // 14

15 Kuopio (ARA 2011: asunnottomia alle 25-v nuoria 47) Haasteena: nuorten mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asuminen Ajankohtaista aluetyössä: Aluetyöntekijä koonnut mielenterveys- ja päihdekuntoutujanuorten kanssa työskentelevistä ryhmän, joka kokoontuu syyskuussa Esimerkkinä kokouksessa esitellään Viadian malli: asunto, asumisen tuki, ateriat, päivätoiminta/kuntouttava työllistäminen. Pyritään saamaan aikaan kokonaisvaltaisia "paketteja" joissa jokainen osapuoli on sitoutunut Kysely viranomaisille ja järjestötoimijoille, miten paljon he kohtaavat asunnottomia nuoria omassa työssään haamutilasto virallisen rinnalle Nuorisoasuntoliitto ry // 15

16 Tampere (ARA 2011: asunnottomia alle 25-v nuoria 66) Ajankohtaista aluetyössä: Aluetyö ja asuntotoimi suunnittelevat/toteuttavat yhdessä vaikuttavuusmittarin tuetun asumisen ja tukiasumisen palveluntuottajille Kutsutaan koolle kaikki palveluntuottajat, järjestöt+yritykset Aluetyö ja asuntotoimi keräävät tilastotietoa väliseltä ajalta kaupungin asunnottomista koko PAAVO-hankkeen Tampereen hankesuunnitelmaan nuorten asunnottomien tilanne Tampereen työpajayhdistysten yhteistapaaminen jossa mietitään yhteistyökuvioita asuttamisen ja palveluohjauksen osalta Aluetyöntekijä suunnitteluryhmässä: Tammikuussa alkaa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa asumisen kurssit (VTS, etsivä työ, kaupungin sos.toimi) Nuorisoasuntoliitto ry // 16

17 Jyväskylä (ARA 2011: asunnottomia alle 25-v nuoria 63) Haasteet: Nuorten päihdeongelmaisten asuminen kaupungin tukiasunnot kaikki päihteettömiä Ajankohtaista aluetyössä: Aluetyöntekijä kokoaa yhteen tuetun asumisen ja tukiasumisen palveluntuottajia Miten saadaan palvelujärjestelmä mahdollisimman aukottomaksi, jottei nuori putoa siirtymävaiheissa? Nostetaan mediaan puheenaiheeksi nuorten asunnottomuus ja sitä kautta viestiä päättäjätahoille nuorten asunnottomuuden erityispiirteet esille (Asunnottomien yö, Nuori 2013 tapahtuma) Aluetyöntekijä yhteistyössä Etsivän työn verkoston (kaupungin ja järjestöjen) kanssa pohtii nuorten asumista Yhteistyö Keski-Suomen työpajayhdistyksen kanssa Nuorisoasuntoliitto ry // 17

18 Turku (ARA 2011: asunnottomia alle 25-v nuoria 28) Ajankohtaista aluetyössä Odotetaan vielä kaupungin mukaan tuloa Vahva yhteistyö Turun Seudun Nuorisoasunnot ry:n Olisinpa kotona -hankkeen kanssa Nuoret aikuiset verkosto tuottaa uuden palvelukartaston ja sen myötä levitetään tietoa asumisen ja muiden palveluiden saatavuudesta Nuorisoasuntoliitto ry // 18

19 Hankkeen koulutuskalenteri syksy Infotilaisuus hankkeesta uusille toimijoille (Helsinki) Työpaja-tapaaminen (Tampere) Valtakunnallinen verkostopäivä (Helsinki) Asunnottomien yö (Valtakunnallinen) Asumisen ABC koulutus (Helsinki) Välineitä nuorten taloudenhallinnan tukemiseen (Oulu) Turvallisuus haastavissa asiakastilanteissa (Helsinki, valtakunnallinen koulutus) Nuorisoasuntoliitto ry // 19

20 Hankkeen yhteystiedot: Mira Eriksson projektipäällikkö mira.eriksson(at)nal.fi ( asti) Kaisa Tuuteri projektikoordinaattori kaisa.tuuteri(at)nal.fi ALUETYÖNTEKIJÄT: Niina Kaksonen (Helsinki, Espoo, Lahti) niina.kaksonen(at)nal.fi Sanna Jokinen (Helsinki, Vantaa, Oulu) sanna.jokinen(at)nal.fi Hilkka Uuranne (Joensuu, Kuopio) hilkka.uuranne(at)nal.fi Susanna Raivio (Tampere, Turku, Jyväskylä) susanna.raivio(at)nal.fi Nuorisoasuntoliitto ry // 20

Nuorisoasioiden perehdytystilaisuuden materiaali

Nuorisoasioiden perehdytystilaisuuden materiaali 1 Vaikuta Vantaalla! Nuorisoasioiden perehdytystilaisuuden materiaali 18.4.2013 Lasten ja nuorten kulttuuritalo Vernissa, Vantaa 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma

Lisätiedot

YHTÄ SELVIYTYMISTÄ PÄIVÄSTÄ TOISEEN

YHTÄ SELVIYTYMISTÄ PÄIVÄSTÄ TOISEEN YHTÄ SELVIYTYMISTÄ PÄIVÄSTÄ TOISEEN Nuorten asunnottomuusilmiö Lahdessa LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalipedagoginen aikuistyö Opinnäytetyö Kevät 2014

Lisätiedot

PAAVO-KEHITTÄJÄVERKOSTON TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEENVETO VUODESTA 2009

PAAVO-KEHITTÄJÄVERKOSTON TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEENVETO VUODESTA 2009 P A A V O pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma 2008-2011 PAAVO-KEHITTÄJÄVERKOSTON TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEENVETO VUODESTA 2009 Kaijus Varjonen Projektitutkija Socca - Pääkaupunkiseudun sosiaalialan

Lisätiedot

KYSELY TAMPERELAISTEN NUORTEN ASUNNOTTOMUUSILMIÖN KARTOITTAMISEKSI 2015

KYSELY TAMPERELAISTEN NUORTEN ASUNNOTTOMUUSILMIÖN KARTOITTAMISEKSI 2015 KYSELY TAMPERELAISTEN NUORTEN ASUNNOTTOMUUSILMIÖN KARTOITTAMISEKSI 2015 Yhteistyössä Tampereen kaupunki ja Nuorisoasuntoliitto ry Annastiina Jansén Nuorisoasuntoliitto ry Jenni Mäki Tampereen asuntotoimi

Lisätiedot

Nuttu-projektin loppuraportti 2006 2009

Nuttu-projektin loppuraportti 2006 2009 Nuttu-projektin loppuraportti 2006 2009 Joensuun seudun nuorisoasuntoyhdistys ry 30.4.2010 1 Nuttu-projektin raportti 2006 2009 2 Prologi Asunnottomuus on yleisesti ymmärretty sitkeäksi yhteiskunnalliseksi

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Ympäristöministeriön raportteja 10 2012 Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Työryhmäraportti 31.3.2012 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ympäristöministeriön raportteja 10 2012 Mielenterveyskuntoutujien

Lisätiedot

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry. Vuosikertomus 2013

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry. Vuosikertomus 2013 Vuosikertomus 2013 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Vuosikertomus 2013 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry (TPY) pähkinänkuoressa: työpaja-ammattilaisten vuonna 1997 perustama järjestö työpajakentän

Lisätiedot

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Keski-Suomen SOTE2020-hanke, raportti 30.4.2015 MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Pikkarainen Aila, asiantuntija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kuva: Pirjo Ala-Hynnilä MONIALAISEN

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009-2012

PORIN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009-2012 PORIN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009-2012 Porin kaupunki TOIMINTAYMPÄRISTÖ, RISKIKARTOITUS JA JOHTOPÄÄTÖKSET, TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 1.1. Turvallisuussuunnitelmien

Lisätiedot

TUETTUA ASUMISTA SANOITTAMASSA: Työntekijöiden näkemyksiä tuetusta asumisesta asumisyksikkö Wärttinässä

TUETTUA ASUMISTA SANOITTAMASSA: Työntekijöiden näkemyksiä tuetusta asumisesta asumisyksikkö Wärttinässä TUETTUA ASUMISTA SANOITTAMASSA: Työntekijöiden näkemyksiä tuetusta asumisesta asumisyksikkö Wärttinässä HELSINGIN YLIOPISTO Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiaalitieteiden laitos, sosiaalityö S24 Sosiaalityön

Lisätiedot

Asunnottomuuskirja. Näkökulmia asunnottomien palvelujen kehittämiseen

Asunnottomuuskirja. Näkökulmia asunnottomien palvelujen kehittämiseen Asunnottomuuskirja Näkökulmia asunnottomien palvelujen kehittämiseen SOCCAn ja Heikki Waris instituutin julkaisusarja nro 13, 2007 Yhteystiedot Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus SOCCA www.socca.fi

Lisätiedot

Välittäjäorganisaatiot saavat. Pienet toimijat toimimaan

Välittäjäorganisaatiot saavat. Pienet toimijat toimimaan Välittäjäorganisaatiot saavat Pienet toimijat toimimaan Sisältö Pienet toimijat, suuret teot...3 Välittäjäorganisaatiot saavat Pienet toimijat toimimaan...4 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry AVOT rakentaa

Lisätiedot

Tuotantolautakunta LIITTEET 20.8.2014

Tuotantolautakunta LIITTEET 20.8.2014 Tuotantolautakunta LIITTEET Sivu 2/22 MUUNTOJOUSTAVATILA 213 RYHMÄHUO (P) 54,6 m 2 211 WC (P) 7,5 m 2 215 VAR (P) 3,6 m 2 206 SIIV. (P) 6,1 m 2 202 ET (P) 12,7 m 2 205 VAATEHUOLTO (P) 7,5 m 2 207 OPETUSTILA

Lisätiedot

2. KOHO I hanke 2.9.2010 31.10.2012

2. KOHO I hanke 2.9.2010 31.10.2012 Mielen avain - Lohja Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kokonaisvaltaisen hoidon hanke KOHO 2010 2015 Loppuraportti Terhi Auvinen Katja Tiainen 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 4 2. KOHO I - HANKE 2.9.2010-31.10.2012

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT HUHTIKUU 2013 2 SISÄLLYS: ESPOO... 3 ETELÄ-KARJALA... 4 ETELÄ-PIRKANMAA... 5 HAMINA JA KOTKA... 6 HELSINKI... 7 HATTULA,

Lisätiedot

Syksyinen tervehdys Sininauhasäätiöstä

Syksyinen tervehdys Sininauhasäätiöstä Syksyinen tervehdys Sininauhasäätiöstä Sininauhasäätiö on Sininauhaliiton hallinnoima säätiö, jonne on koottu ensisijaisesti asumiseen liittyvää asiantuntemusta. Pääkaupunkiseudulla olemme merkittävä tukiasuntojen

Lisätiedot

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 1 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Lisätiedot

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 18.9.2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 EHYT ry:n

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen LÄHITUKI -projekti 2007-2010 LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti 2 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Anna-Leena Kailio, projektikoordinaattori 2010 Kouvolan

Lisätiedot

Yhteistyöllä palveluketjuun - aluekohtaiset mallit

Yhteistyöllä palveluketjuun - aluekohtaiset mallit R I K O S S E U R A A M U S V I R A S T O Rikosseuraamusviraston monisteita 7/2005 Yhteistyöllä palveluketjuun - aluekohtaiset mallit Yhteistyössä rikoksettomaan elämään -hankkeen loppuraportti Syksy 2005

Lisätiedot

SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN MUUTOSTYÖSKENTELY, KUNTOUTUMINEN, KONTROLLI JA SINNIKKYYS ASUMISEEN LIITTYVÄN TYÖN YHTEYDESSÄ

SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN MUUTOSTYÖSKENTELY, KUNTOUTUMINEN, KONTROLLI JA SINNIKKYYS ASUMISEEN LIITTYVÄN TYÖN YHTEYDESSÄ Markku Rautiainen YTM, HTK, Rikosseuraamuslaitos SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN MUUTOSTYÖSKENTELY, KUNTOUTUMINEN, KONTROLLI JA SINNIKKYYS ASUMISEEN LIITTYVÄN TYÖN YHTEYDESSÄ Edilex 2010/7 Artikkeli, versio

Lisätiedot

SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA. Pirkanmaa ja Kanta-Häme

SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA. Pirkanmaa ja Kanta-Häme SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA Pirkanmaa ja Kanta-Häme Sisällys 1. Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen tiimin lähtökohtia... 3 2. Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen tavoitteet... 4

Lisätiedot

KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT osaamista, osallisuutta ja rakenteita

KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT osaamista, osallisuutta ja rakenteita KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT osaamista, osallisuutta ja rakenteita VÄLIRAPORTTI 1.5. 31.10.2011 28.10.2011 Toim. Eila Pelli, projektipäällikkö ja tietohallinto projektisihteeri Jari

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA oppaan on RAY:n tilaamana laatinut Evalue Praxis Oy Espoo 2004 Sisällysluettelo: 1. Johdanto...3 2. Lähtökohtia arvioivaan ajatteluun...6 2.1. Arvioiva ajattelu on

Lisätiedot

MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013

MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 SISÄLLYS MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LAPIN PIIRI ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 sivu 1 MLL:n TOIMINNAN YDINALUEET JA ROOLI MUUTTUVASSA

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kohti Ohjaamoa Kirjoittajat: Pakkala Arja Saukkonen Sakari Savonmäki Pasi Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus Projektinumero S12593

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA. Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 1 nuorelle järjestetään MIKSI?

POHJOIS-SAVON NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA. Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 1 nuorelle järjestetään MIKSI? Khall 26.8.2013: 225r liite nro 3 takuu PHJIS-SAVN NURISTAKUUN TIMEENPANSUUNNITELMA Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 7 n TAVITE: Jokaiselle Pohjois-Savon 1 nuorelle järjestetään TYÖPAIKKA B

Lisätiedot

LAHDEN SEUDUN NUORISOASUNNOT LASNA RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ

LAHDEN SEUDUN NUORISOASUNNOT LASNA RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ LAHDEN SEUDUN NUORISOASUNNOT LASNA RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Lahden Seudun Nuorisoasunnot - Lasna ry:n tarkoitus on toimia ensisijaisesti 18-25- vuotiaiden lahtelaisten asunto-olojen kehittämiseksi.

Lisätiedot