Vaihtovelkakirjalaina 1/2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaihtovelkakirjalaina 1/2017"

Transkriptio

1 Vaihtovelkakirjalaina 1/2017 oikian solutions Oy:n (Y-tunnus ) ( Yhtiö ) osakkeenomistajat ovat pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa päättäneet ottaa näiden ehtojen mukaisen Vaihtovelkakirjalainan [1/2017], johon liittyen Yhtiö antaa lainanantajille erityisiä oikeuksia siten, että näillä on oikeus merkitä Yhtiön uusia osakkeita kyseisten erityisten oikeuksien perusteella ja maksaa osakkeiden merkintähinta kuittaamalla lainaan perustuvaa saatavaansa ( Vaihtovelkakirjalaina ) seuraavin ehdoin: I VAIHTOVELKAKIRJALAINAN EHDOT 1. Vaihtovelkakirjalainan määrä Vaihtovelkakirjalainan kokonaismäärä on , ,00 euroa, josta , ,00 euroa Yhtiö lainaa VisionPlus Fund I Ky:ltä ("Fund" tai Lainanantaja ) näiden Vaihtovelkakirjalaina 1/2017 ehtojen mukaisesti ja 0, ,00 euroa Yhtiö lainaa Yhtiön nykyisiltä osakkeenomistajilta ( Osakkeenomistaja tai Lainanantaja ) niin, että Osakkeenomistajat voivat lainata Yhtiölle yhteensä korkeintaan ,00 euroa näiden Vaihtovelkakirjalaina 1/2017 ehtojen mukaisesti ja , ,00 euroa Yhtiö lainaa LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiöltä ( LähiTapiola tai Lainanantaja ) niin, että LähiTapiola lainaa näiden Vaihtovelkakirjalaina 1/2017 ehtojen mukaisesti Yhtiölle korkeintaan ,00 euroon saakka saman määrän, mikä on yhteenlaskettu summa kaikkien muiden Lainanantajien tämän Vaihtovelkakirjalaina 1/2017 ehtojen mukaisesti Yhtiölle lainaamasta määrästä. Vaihtovelkakirjalainan maksimimäärä on 700,000,00 euroa ( Vaihtovelkakirjalainan Maksimimäärä ). Mikäli ilmenee, että Vaihtovelkakirjalaina tulisi ylimerkityksi, Yhtiön hallitus voi nostaa Vaihtovelkakirjalainan Maksimimäärää varmistaakseen Lainanantajien tasavertaisen kohtelun ja tarkoituksenmukaisen investointisuunnitelman toteutumisen neuvoteltuaan asiasta ensin Lainanantajien kanssa. Mikäli ilmenee tarve löytää muita keinoja, jotta Vaihtovelkakirjalainan kokonaismäärä olisi mahdollisimman lähellä Vaihtovelkakirjalainan Maksimimäärää, Yhtiön hallitus voi tarjota muutamille Yhtiön nykyisten osakkeenomistajien ulkopuolisille tahoille ( Muu Lainanantaja tai Lainanantaja ) oikeutta lainata Yhtiölle yhteensä korkeintaan ,00 euroa näiden Vaihtovelkakirjalaina 1/2017 ehtojen mukaisesti. 2. Vaihtovelkakirjalainan ja erityisten oikeuksien merkintäoikeus Yhtiö antaa Lainanantajille maksutta osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettuja erityisiä oikeuksia. Vaihtovelkakirjalaina tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Lainanantajien merkittäväksi siten, että Lainanantajille annetaan merkittäväksi yhteensä enintään erityistä oikeutta. Kukin Lainanantaja voi merkitä erityisiä oikeuksia enintään sen määrän ja siinä suhteessa, joka vastaa kyseisen Lainanantajan antaman lainan suhteellista osuutta Yhtiön Vaihtovelkakirjalainan kokonaismäärästä merkintähetkellä. 3. Vaihtovelkakirjalainan nosto, merkintäaika ja merkintäpaikka Vaihtovelkakirjalaina nostetaan viidessä erässä seuraavassa järjestyksessä seuraavasti: (i) 20% Vaihtovelkakirjalainan kokonaismäärästä Vaihtovelkakirjalaina 1/2017 velkakirjan allekirjoituksella viimeistään ( Ensimmäinen Erä tai Etappi ); (ii) 20% Vaihtovelkakirjalainan kokonaismäärästä, kun Yhtiö on viimeistään investointisuunnitelman (liite C) mukaisesti palkannut tai muuten saanut käyttöönsä yhden myynti-/markkinointihenkilön vakituista täyttä työaikaa vastaavan työpanoksen Etelä-/Keski-Euroopan myyntiä varten ja kahden myynti-/markkinointihenkilön vakituista täyttä työaikaa vastaavan työpanoksen Pohjois-Euroopan myyntiä varten joko luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden kautta ( Etappi ); (iii) 20% Vaihtovelkakirjalainan kokonaismäärästä, kun viimeistään Yhtiön asiakasyritysten, joilta laskutetaan Yhtiön palveluista tai tuotteista, määrä on kasvanut vähintään 10 kpl ja näiden asiakasyritysten kuluttajapohja on vähintään kuluttajaa ( Etappi ); (iv) 20% Vaihtovelkakirjalainan kokonaismäärästä, kun viimeistään Yhtiön toimittamien järjestelmien kautta palvellaan vähintään aktiivista kuluttajakäyttäjää normalisoituna kuukausitasolla (aktiivinen kuluttajakäyttäjä tarkoittaa sitä, että Yhtiön toimittaman järjestelmän kautta kuluttajalle toimitetaan sisältöä, johon perustuen kuluttaja tekee jonkin toimenpiteen, joka voidaan rekisteröidä tapahtuneeksi kuluttajan itsensä tehneeksi, kuten avaa mobiilisovelluksen tai herätteen jälkeen avaa kyseisen sisällön tarkastelua varten) ( Etappi ); ja (v) 20% Vaihtovelkakirjalainan kokonaismäärästä, kun viimeistään Yhtiön kolmen perättäisen kuukauden normalisoitu liikevaihto (MRR) on vähintään ,00 euroa kuukaudessa ( Etappi ). Lisäksi ehtona kunkin Etapin saavuttamiselle Ensimmäisen Erän jälkeen on se, että Yhtiö seuraa asiakastyytyväisyyttä NPS-menetelmällä ja kyseistä Etappia edeltävän puolen vuoden sisällä tehdyn asiakastyytyväisyyskyselyn mukainen NPS-luku on vähintään +30 (skaala ). Vaihtovelkakirjalaina muodostaa yhdessä muun rahoituksen kanssa kokonaisrahoituksen ( Kokonaisrahoitus ), jolla rahoitetaan Yhtiön kasvuhanke liitteen C investointisuunnitelman mukaisesti. Kokonaisrahoituksen määrä todetaan viimeistään Kokonaisrahoituksen maksimimäärä on ,00 euroa. Mikäli Kokonaisrahoituksen määrä on alle Kokonaisrahoituksen maksimimäärän, Etappien saavuttamisehtojen tasoa muutetaan seuraavan kaavan mukaisesti: Ea = E * (1 ((Rmax Rkok) / Rmax) * 0,75) 1

2 jossa E tarkoittaa edellä mainittujen Etappien (ii-v) edellä mainittua yksittäistä alkuperäistä numeerista saavuttamisehtoa, Rmax tarkoittaa Kokonaisrahoituksen maksimimäärää, ja Rkok tarkoittaa Kokonaisrahoituksen määrää. Laskukaavalla saatava Ea tarkoittaa edellä mainittujen Etappien (ii-v) yksittäistä numeerista saavuttamisehtoa, joka on muutettu vastaamaan Kokonaisrahoituksen määrää. Esimerkiksi, jos Kokonaisrahoituksen määrä olisi ,00 euroa, se vähennettäisiin Kokonaisrahoituksen maksimimäärästä ,00 euroa ja tästä saatava luku ,00 euroa jaettaisiin Kokonaisrahoituksen maksimimäärällä ,00 euroa, josta saataisiin luvuksi 0,3, joka kerrottaisiin luvulla 0,75, josta saatava luku 0,225 vähennettäisiin luvusta 1, jolloin suhdeluvuksi saataisiin 0,775, jolla kerrottaisiin Etappien ii-v ehdot. Tämän esimerkin mukaisesti esimerkiksi Etapin iii ehtona asiakasyritysten määrän kasvulle olisi 8 kpl 10 kpl:een sijaan ja saman Etapin iii ehtona asiakasyritysten kuluttajapohjalle olisi vähintään kuluttajaa kuluttajan sijaan. Selvyyden vuoksi todetaan, että kunkin Etapin arvioidaan kestävän noin puoli vuotta ja kaikki Etapit arvioidaan saavutettavan viimeistään kolmen vuoden kuluessa Ensimmäisestä Erästä. Lainanantajan tulee suorittaa Etapin mukainen nostoerä Yhtiön ilmoittamalle suomalaiselle pankkitilille 30 päivän sisällä Yhtiön ilmoitettua Lainanantajalle Etapin saavuttamisesta. Yhtiö toimittaa Lainanantajalle ilmoituksen mukana dokumentit, joilla todennetaan Etapin saavuttaminen. Yhtiö ja Lainanantaja voivat erikseen yhteisellä sopimuksella päättää kyseisen Lainanantajan Vaihtovelkakirjalainan osuuden nostoerien yhdistämisestä yhteen tai useampaan nostoerään. Vaihtovelkakirjalainaan liittyvien erityisten oikeuksien merkintä tulee tehdä viimeistään jäljempänä määriteltynä Eräpäivänä merkintälistaan (malli merkintälistasta liitteenä A), jota pidetään Yhtiön toimitiloissa. 4. Vaihtovelkakirjalainan erääntyminen ja takaisinmaksu Lainakausi alkaa, kun Yhtiö on nostanut Vaihtovelkakirjalainan Ensimmäisen Erän Lainanantajilta Yhtiön tehtyä päätöksen edellä näiden ehtojen tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta ja päättyy, kun Vaihtovelkakirjalainan pääoma on kokonaan takaisinmaksettu tai vaihdettu osakkeiksi. Yhtiön tulee maksaa Vaihtovelkakirjalaina takaisin Lainanantajille yhtenä eränä ( Eräpäivä ). Yhtiöllä ei ole oikeutta maksaa Vaihtovelkakirjalainaa takaisin Lainanantajalle ennen Eräpäivää ilman Lainanantajan etukäteistä kirjallista suostumusta. Selvyyden vuoksi todetaan, että takaisinmaksuvelvoite päättyy, kun Vaihtovelkakirjalaina vaihdetaan Yhtiön osakkeiksi. Jos Yhtiö on laskenut liikkeelle yhden tai useamman Vaihtovelkakirjalainaa koskevan velkakirjan ( Velkakirja ), takaisinmaksusta tulee tehdä merkintä Velkakirjaan. 5. Vaihtovelkakirjalainan korko ja viivästyskorko Vaihtovelkakirjalainan pääomalle maksetaan Vaihtovelkakirjalainan nostopäivästä lukien kuuden (6) prosentin vuotuinen korko. Korkojakso on Korko maksetaan jälkikäteen tilinpäätöksen valmistuttua mennessä ( Koronmaksupäivä ). Korko maksetaan siltä osin, kuin Yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä Koronmaksupäivänä ylittää Yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän. Muussa tapauksessa korko lisätään lainapääomaan. Pääomitetulle korolle ei makseta korkoa. Viimeinen korkojakso päättyy Korko lasketaan todellisten korkopäivien mukaan/365. Selvyyden vuoksi todetaan, että koron kertyminen päättyy, kun Vaihtovelkakirjalainan pääoma on kokonaan takaisinmaksettu tai vaihdettu osakkeiksi. Mikäli Koronmaksupäivä ei ole pankkipäivä, maksetaan korko tätä seuraavana pankkipäivänä. Korkoa saadaan maksaa vain kulloinkin voimassa olevan osakeyhtiölain pääomalainaa koskevien säännösten mukaisesti. Yhtiön tulee maksaa korkolain mukaista vuotuista viivästyskorkoa Eräpäivää seuraavasta päivästä alkaen Vaihtovelkakirjalainan maksamattomana olevalle pääomalle. Viivästyskorko lasketaan todellisten korkopäivien mukaan/ Takaisinmaksua ja koronmaksua koskevat rajoitukset Vaihtovelkakirjalaina on osakeyhtiölain 12 luvussa tarkoitettua pääomalainaa, ja sitä koskee osakeyhtiölaissa säädetyt pääomalainan pääoman ja koron takaisinmaksua koskevat rajoitukset. Vaihtovelkakirjalainan pääoma voidaan maksaa ja muutoin palauttaa ja korkoa maksaa vain siltä osin, kuin Yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää Yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän. 2

3 7. Vaihtovelkakirjalainan etusija Vaihtovelkakirjalainan pääoma ja korko saadaan maksaa yhtiön selvitystilassa ja konkurssissa vain kaikkia muita Yhtiön velkoja huonommalla etuoikeudella, mutta maksetaan ennen osakkeenomistajille ja tässä sovitun Vaihtovelkakirjalainan ensimmäisen erän noston jälkeen otettavien pääomalainojen lainanantajille maksettavia osuuksia. 8. Velkakirja Mikäli Lainanantaja niin vaatii, Yhtiön on annettava Lainanantajalle liitteessä B olevan mallin mukainen Velkakirja koskien koko lainaa, joka on samalla todistus koskien edellä kohdassa I.2 tarkoitettuja erityisiä oikeuksia. Velkakirjaa ei anneta ennen kuin Lainanantajalle annetut erityiset oikeudet on kirjattu kaupparekisteriin. Yhtiö sitoutuu toimittamaan kaupparekisteriin hakemuksen Vaihtovelkakirjalainaan liittyvien erityisten oikeuksien liikkeeseen laskemisesta pikaisesti ja viimeistään kahden (2) viikon kuluessa Yhtiön erityisten oikeuksien antamista koskevan päätöksen tekemisestä ja Lainanantajan tekemästä erityisten oikeuksien merkinnästä. 9. Maksuhäiriö Jos jokin seuraavista olosuhteista vallitsee: (i) Yhtiö laiminlyö jonkun tämän Vaihtovelkakirjalainan ehtojen mukaisen maksuvelvoitteen maksamisen viimeistään eräpäivänä; tai (ii) Yhtiö laiminlyö jonkun muun tämän Vaihtovelkakirjalainan ehtojen mukaisen velvoitteensa suorittamisen tai noudattamisen; tai (iii) jokin Yhtiön tähän Vaihtovelkakirjalainaan tai siihen liittyen antama vakuutus tai tieto osoittautuu vääräksi tai harhaanjohtavaksi ja Lainanantaja, mikäli asioiden todellinen tilanne olisi ollut sen tiedossa, ei olisi myöntänyt luottoa pääosin samoin ehdoin; tai (iv) Yhtiö laiminlyö täyttää tai noudattaa muuta velvoitettaan, joka koskee tätä Vaihtovelkakirjalainaa ja joka Lainanantajan kohtuullisen käsityksen mukaan johtaa siihen, että Yhtiön kyky suoriutua tämän Vaihtovelkakirjalainan ehtojen mukaisista velvoitteista on heikentynyt; tai (v) Yhtiö peruuttaa maksunsa, pyytää velanmaksun lykkäystä tai sopii julkisesta akordista velkojiensa kanssa ja tämä Lainanantajan käsityksen mukaan johtaa siihen, että Yhtiön kyky suoriutua tämän Vaihtovelkakirjalainan ehtojen mukaisista velvoitteista olennaisesti alenee; tai (vi) vallitsee tai uhkaa muu tilanne, joka Lainanantajan tekemän kohtuullisen arvion mukaan voi vaarantaa Yhtiön Lainanantajaan kohdistuvien tämän Vaihtovelkakirjalainan ehtojen mukaisten velvoitteiden täyttämistä, muodostaa tämä Vaihtovelkakirjalainan eräännyttämisperusteen ("Eräännyttämisperuste"). Mikäli Eräännyttämisperuste on olemassa, ja niin kauan kuin Vaihtovelkakirjalaina on kokonaan tai osittain maksamatta, on Lainanantajalla oikeus, ilmoittamalla tästä kirjallisesti Yhtiölle, eräännyttää Vaihtovelkakirjalaina takaisinmaksettavaksi seitsemän (7) päivän kuluessa ilmoituspäivästä. Sanotusta huolimatta sovelletaan tällaisessakin tilanteessa yllä kohdassa 6 asetettuja takaisinmaksua koskevia rajoituksia. 10. Muut asiat Erityisten oikeuksien haltijan tulee ilmoittaa postiosoitteensa Yhtiölle Vaihtovelkakirjalainaan perustuvien ilmoitusten toimittamista varten. Vaihtovelkakirjalainan takaisinmaksun turvaamiseksi ei anneta vakuutta. II EHDOT KOSKIEN OSAKKEIDEN MERKINTÄÄ JA KONVERSIOTA 1. Vaihto-oikeus Erityisten oikeuksien haltijalla on oikeus merkitä Yhtiön uusia A-osakkeita siten, kuin näissä ehdoissa määritetään. Yksi (1) erityinen oikeus oikeuttaa sen haltijan merkitsemään yhden (1) uuden Yhtiön A-osakkeen. Ottaen huomioon myös mahdollinen jäljempänä määritelty hallituksen erityisten oikeuksien ja Yhtiön osakkeiden vaihtosuhteen uudelleen määrittäminen, erityisten oikeuksien perusteella tehtävien osakemerkintöjen seurauksena Yhtiö voi antaa enintään Yhtiön uutta A-osaketta. Yhtiöllä on kaksi osakesarjaa: A-osakkeet ja B- osakkeet. Uusien A-osakkeiden kokonaismerkintähinta on sama kuin Vaihtovelkakirjan kokonaismäärä ( , ,00 euroa) ja yhden (1) uuden A-osakkeen merkintähinta on noin yksi :sosa tästä. Merkintähinta maksetaan (ja voidaan maksaa vain) käyttämällä Vaihtovelkakirjalainan mukaista vaihto-oikeutta. Merkintähinta maksetaan kuittaamalla Vaihtovelkakirjalainan maksamatonta pääomaa merkintähintaa vastaan. Kun erityisten oikeuksien haltija on merkinnyt Yhtiön A-osakkeita kaikilla näiden ehtojen mukaisesti annetuilla erityisillä oikeuksilla, katsotaan Vaihtovelkakirjalaina kokonaan takaisinmaksetuksi. 3

4 A-osakkeen merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 2. Vaihtoaika ja konversio Vaihtovelvollisuus Kun Yhtiö saavuttaa kaikki Etapit ilman, että yhtään edeltävää Etappia on jäänyt saavuttamatta, Yhtiö voi vaatia siihen saakka kertyneiden Vaihtovelkakirjalainan nostoerien mukaisten erityisten oikeuksien vaihtamista Yhtiön uusiin A-osakkeisiin "Vaatimusaikana". Vaatimusaika alkaa, kun Yhtiö on saavuttanut kaikki Etapit ilman, että yhtään edeltävää Etappia on jäänyt saavuttamatta. Vaatimusaika päättyy viimeistään aikaisempana seuraavista: (i) se päivä, jolloin erityisten oikeuksien haltija on vaihtanut kaikki siihen saakka kertyneiden Vaihtovelkakirjalainan nostoerien mukaiset erityiset oikeudet uusiin A-osakkeisiin, tai (ii) Erityisten oikeuksien haltijan tulee vaihtaa erityiset oikeudet Yhtiön uusiksi A-osakkeiksi, mikäli Yhtiö toimittaa Vaatimusaikana erityisten oikeuksien haltijalle kirjallisen ilmoituksen sisältäen tätä koskevan vaatimuksen ( Vaatimus ). Yhtiö on oikeutettu tekemään Vaatimuksen Vaatimusaikana viimeistään ("Vaatimuksen Eräpäivä"). Vaatimus tulee tehdä kaikkien näiden ehtojen mukaisesti liikkeelle laskettujen ja merkittyjen erityisten oikeuksien osalta kaikkien Vaatimuksen ilmoittamispäivään kertyneiden Vaihtovelkakirjalainan nostoerien mukaisten erityisten oikeuksien osalta yhdessä erässä, josta on vähennetty mahdolliset erityisten oikeuksien haltijan Vaatimuksen ilmoittamispäivään mennessä Yhtiön uusiin A-osakkeisiin vaihdetut erityiset oikeudet. Erityisten oikeuksien haltijan tulee vaihtaa erityiset oikeudet Yhtiön uusiin A-osakkeisiin 30 päivän sisällä Yhtiön toimitettua Vaatimuksen. Erityisten oikeuksien vaihtoaika päättyy Vaatimuksen Eräpäivänä, mikäli Yhtiö ei tee Vaatimusta viimeistään Vaatimuksen Eräpäivänä. Vaihto-oikeus Erityisten oikeuksien haltijalla on oikeus vaihtaa erityisiä oikeuksia Yhtiön uusiin A-osakkeisiin "Vaihtoaikana". Vaihtoaika alkaa erityisten oikeuksien kaupparekisteriin kirjaamisen jälkeen (i) sinä päivänä, kun todetaan, että jotakin Etappia ei saavuteta, tai (ii) sinä päivänä, kun Vaihtovelkakirjalainan ensimmäisen erän nostamisesta on kulunut kolme vuotta. Vaihtoaika päättyy, kun kaikki erityiset oikeudet on vaihdettu Yhtiön uusiin A-osakkeisiin tai viimeistään Erityisten oikeuksien haltijalla on oikeus vaihtaa erityiset oikeudet Yhtiön uusiin A- osakkeisiin kaikkien näiden ehtojen mukaisesti liikkeelle laskettujen ja merkittyjen erityisten oikeuksien osalta kaikkien tuohon mennessä kertyneiden Vaihtovelkakirjalainan nostoerien mukaisten erityisten oikeuksien osalta yhdessä erässä, josta on vähennetty mahdolliset erityisten oikeuksien haltijan tuohon mennessä Yhtiön uusiin A-osakkeisiin vaihdetut erityiset oikeudet. Konversiossa käytettävä arvonmääritys Ennen kuin Yhtiö saavuttaa Ensimmäisen Erän jälkeen yhtään Etappia, Ensimmäisen Erän mukaisten erityisten oikeuksien vaihto toteutetaan siten, että erityisten oikeuksien ja Yhtiön A-osakkeiden vaihtosuhde ja osakekohtainen merkintähinta tulee uudelleen määrittää siten, että vaihto toteutetaan käyttäen Yhtiön arvostuksena ,00 euroa. Yhtiön saavuttaessa Ensimmäisen Erän jälkeen Etapin (yhden tai useamman), erityisten oikeuksien vaihto toteutetaan seuraavasti: (i) Yhtiön saavuttaessa Ensimmäisen Erän jälkeen järjestyksessä seuraavan Etapin kaikkien siihen mennessä kertyneiden Vaihtovelkakirjalainan nostoerien mukainen osuus erityisistä oikeuksista vaihdetaan Yhtiön A-osakkeisiin siten, että erityisten oikeuksien ja Yhtiön A-osakkeiden vaihtosuhde ja osakekohtainen merkintähinta tulee uudelleen määrittää siten, että vaihto toteutetaan käyttäen Yhtiön arvostuksena alempaa seuraavista: (i) ,00 euroa tai (ii) kyseistä Etappia edeltävän kolmen viimeisen kuukauden Yhtiön normalisoidun liikevaihdon (MRR) annualisoitu (x12) keskiarvo viisinkertaisena; (ii) Yhtiön saavuttaessa tämän jälkeen järjestyksessä seuraavan Etapin kaikkien siihen mennessä kertyneiden Vaihtovelkakirjalainan nostoerien mukainen osuus erityisistä oikeuksista vaihdetaan Yhtiön A-osakkeisiin siten, että erityisten oikeuksien ja Yhtiön A-osakkeiden vaihtosuhde ja osakekohtainen merkintähinta tulee uudelleen määrittää siten, että vaihto toteutetaan käyttäen Yhtiön arvostuksena alempaa seuraavista: (i) ,00 euroa tai (ii) kyseistä Etappia edeltävän kolmen viimeisen kuukauden Yhtiön normalisoidun liikevaihdon (MRR) annualisoitu (x12) keskiarvo viisinkertaisena; (iii) Yhtiön saavuttaessa tämän jälkeen järjestyksessä seuraavan Etapin kaikkien siihen mennessä kertyneiden Vaihtovelkakirjalainan nostoerien mukainen osuus erityisistä oikeuksista vaihdetaan Yhtiön A-osakkeisiin siten, että erityisten oikeuksien ja Yhtiön A-osakkeiden vaihtosuhde ja osakekohtainen merkintähinta tulee uudelleen määrittää siten, että vaihto toteutetaan käyttäen Yhtiön arvostuksena alempaa seuraavista: (i) ,00 euroa tai (ii) kyseistä Etappia edeltävän kolmen viimeisen kuukauden Yhtiön normalisoidun liikevaihdon (MRR) annualisoitu (x12) keskiarvo viisinkertaisena; ja (iv) Yhtiön saavuttaessa tämän jälkeen järjestyksessä seuraavan Etapin kaikkien siihen mennessä kertyneiden Vaihtovelkakirjalainan nostoerien mukainen osuus erityisistä oikeuksista vaihdetaan Yhtiön A-osakkeisiin siten, että erityisten oikeuksien ja Yhtiön A-osakkeiden vaihtosuhde ja osakekohtainen merkintähinta tulee uudelleen määrittää siten, että vaihto toteutetaan käyttäen Yhtiön arvostuksena alempaa seuraavista: (i) ,00 euroa tai (ii) kyseistä Etappia edeltävän kolmen viimeisen kuukauden Yhtiön normalisoidun liikevaihdon (MRR) annualisoitu (x12) keskiarvo viisinkertaisena. Jos Yhtiö ei saavuta Etappia, käytetään erityisten oikeuksien ja Yhtiön A-osakkeiden vaihtosuhteen ja osakekohtaisen merkintähinnan uudelleenmäärittämisessä edellisen Etapin arvostusta. Yhtiön hallituksella on oikeus tehdä kyseiset uudelleen määritykset näihin ehtoihin Yhtiön arvostusta ja merkintähinnan määritystä koskevin osin. 4

5 Konversion toteuttaminen Erityisten oikeuksien vaihto A-osakkeiksi tapahtuu noudattaen osakeyhtiölain säännöksiä osakemerkinnästä. Erityisten oikeuksien haltijan on esitettävä Yhtiön hallitukselle kirjallinen vaihtovaatimus, joka sisältää uusien A-osakkeiden merkinnän. Mikäli Vaihtovelkakirjalainasta on annettu Velkakirja, tulee myös Velkakirja esittää Yhtiön hallitukselle ennen kuin vaihto voidaan suorittaa. Merkintähinnan maksu katsotaan tapahtuneeksi ja Vaihtovelkakirjalainan pääoma kuitatuksi, kun allekirjoitettu A-osakkeiden merkintälista ja mahdollinen Velkakirja on toimitettu Yhtiön hallitukselle. Vaihtovelkakirjalainan nostettu pääoma voidaan vaihtaa A-osakkeiksi kokonaan. Kun Yhtiön hallitus on vastaanottanut vaihtovaatimuksen ja mahdollisen Velkakirjan, Yhtiön hallituksen on hyväksyttävä Yhtiön uusien A- osakkeiden merkintä. Yhtiön hallituksen on kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa näiden ehtojen mukaisesta vaihtovaatimuksen esittämisestä tehtävä kaupparekisteri-ilmoitus Yhtiön uusien A-osakkeiden merkitsemiseksi kaupparekisteriin. Mikäli Yhtiö on antanut Velkakirjan, tehdään Velkakirjaan merkintä vaihto-oikeuden käyttämisestä. 3. Osakasoikeudet Vaihtovelkakirjalainan vaihto-oikeutta käyttämällä annetut Yhtiön uudet A-osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet Yhtiön aiemmin annettujen osakkeiden kanssa niiden tultua merkityksi kaupparekisteriin. 4. Erityisten oikeuksien haltijan oikeudet eräissä erityistapauksissa Jos Yhtiö laina-aikana antaa uusia osakkeita maksullisessa osakeannissa käyvällä arvolla tai laskee muuten kuin vastikkeetta liikkeeseen uusia erityisiä oikeuksia tai muita osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettuja oikeuksia ("Liikkeeseenlasku") pienemmällä arvonmäärityksellä mitä tässä sopimuksessa on sovittu, muutetaan erityisten oikeuksien perusteella merkittävien A-osakkeiden merkintähinta edellä näissä ehdoissa sovitun mukaisesti vastaamaan osakkeiden Liikkeeseenlaskussa noudatettua merkintähintaa ja erityisten oikeuksien haltijalle annetaan oikeus osallistua Liikkeeseenlaskuun Liikkeeseenlaskun ehdoilla. Jos Yhtiö laskee liikkeeseen uusia maksuttomia osakkeita, muutetaan kunkin Vaihtovelkakirjalainaan liittyvän erityisen oikeuden perusteella merkittävien A-osakkeiden määrää siten, ettei maksuton osakeanti dilutoi Yhtiön konversio-oikeutta. Yhtiö rekisteröi muutokset erityisissä oikeuksissa kaupparekisteriin. Laina-aikana tehty Yhtiön päätös hankkia tai lunastaa omia osakkeitaan tai osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettuja erityisiä oikeuksia ei vaikuta erityisten oikeuksien haltijan asemaan eikä edellytä Yhtiöltä mitään toimenpiteitä erityisten oikeuksien haltijaa kohtaan. Mikäli Yhtiö kuitenkin päättää hankkia tai lunastaa omia osakkeitaan tai osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettuja erityisiä oikeuksia tarjouksella, joka tehdään kaikille osakkeenomistajille tai erityisten oikeuksien haltijoille, erityisten oikeuksien haltijalle tulee tehdä vastaava tarjous. Mikäli Yhtiö jakaa varojaan laina-aikana osakeyhtiölain 13 luvun 1 luvun 1 :ssä tarkoitetuilla tavoilla muuten kuin, mitä edellä tässä kohdassa II.4 on mainittu, ei erityisten oikeuksien haltijalla ole oikeutta varojen jakoon eikä varojen jako aiheuta erityisiä oikeuksia koskevia toimenpiteitä. Mikäli Yhtiö asetetaan laina-aikana selvitystilaan, Vaihtovelkakirjalaina erääntyy kokonaisuudessaan takaisinmaksettavaksi, kun selvitystila on merkitty kaupparekisteriin. Osakkeiden merkintäaika alkaa siitä päivästä, joka lähinnä seuraa päivää, jona selvitystila on merkitty kaupparekisteriin. Mikäli Yhtiö laina-aikana päättää sulautumisesta tai jakautumisesta, on siitä ilmoitettava kirjallisesti erityisten oikeuksien haltijalle ja varattava heille tilaisuus hallituksen asettamana määräaikana ennen sulautumis- tai jakautumispäätöksen tekemistä vaihtaa erityiset oikeudet A- osakkeiksi tai vaihtoehtoisesti annettava eritysten oikeuksien haltijalle oikeus merkitä vastaanottavan yhtiön samoilla lainaehdoilla liikkeelle laskemaa vaihtovelkakirjalainaa yhdenvertaisella oikeudella, kuin osakkeenomistajalle on annettu vastaanottavan yhtiön osakkeita siten, kuin asiasta on sulautumis- tai jakautumissuunnitelmassa määrätty. Edellä mainitulla tavalla vaihto-oikeuden käyttämiselle asetetun määräajan jälkeen tai uuden vaihtovelkakirjalainan merkintäajan alkamisen jälkeen vaihto-oikeutta ei enää ole. Mikäli Yhtiössä syntyy osakeyhtiölain 18 luvussa tarkoitettu vähemmistöosakkeiden lunastusoikeus tai lunastusvelvollisuus, on erityisten oikeuksien haltijalle varattava viipymättä sen jälkeen, kun lunastusoikeuden ja -velvollisuuden syntymisestä on Yhtiölle ilmoitettu, oikeus hallituksen asettamana määräaikana vaihtaa erityiset oikeudet osakkeiksi. Edellä tässä kohdassa II.4 mainituissa erityistapauksissa erityisten oikeuksien vaihtosuhde ja merkintähinta määritetään kohdan II.2 mukaisesti. 5. Riidanratkaisu Tätä Vaihtovelkakirjalainaa koskevat erimielisyydet ratkaistaan yksijäsenisessä välimiesmenettelyssä noudattaen Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjä. Elleivät riidan osapuolet voi sopia välimiehestä, hänet määrää Keskuskauppakamari. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki ja kielenä suomen- tai englanninkieli. 5

6 6. Muut asiat Yhtiön hallitus päättää kaikista muista Vaihtovelkakirjalainaan ja osakkeiden vaihtoon liittyvistä seikoista. Kohdassa II.2 esitetyn vaihtosuhteen ja merkintähinnan uudelleen määrittämisen lisäksi Yhtiön hallituksella on oikeus harkintansa mukaan tehdä vähäisiä teknisiä muutoksia tämän Vaihtovelkakirjalainan ehtoihin. Ilmoitukset erityisten oikeuksien haltijalle toimitetaan kirjeitse sen Yhtiölle ilmoittamaan postiosoitteeseen. Ilmoituksen katsotaan tulleen tiedoksi annetuksi sen lähettämistä seuraavana arkipäivänä. Yhtiön tulee aina ilmoittaa erityisten oikeuksien haltijoille viimeistään seitsemän (7) päivää etukäteen kirjallisesti ennen, kuin (i) Yhtiö päättää uusia osakkeita koskevasta osakeannista, tai (ii) enemmistö Yhtiön osakkeista siirretään kolmannelle taholle (sikäli kun Yhtiö on tietoinen osakkeiden siirrosta). Liitteet A. Merkintälista B. Velkakirjamalli C. Investointisuunnitelma 6

7 Vaihtovelkakirjalaina 1/2017 Liite A Merkintälista Merkintäoikeus Merkitsijä Lainan määrä (EUR) Annettavat erityiset oikeudet (kpl) Merkintälista Allekirjoittanut merkitsijä vakuuttaa perehtyneensä oikian solutions Oy:n liikkeelle laskeman Vaihtovelkakirjalainan 1/2017 ehtoihin ja merkitsee Vaihtovelkakirjalainaa ja erityisiä oikeuksia yllä olevan taulukon mukaisesti. [merkitsijän nimi] paikka ja päiväys allekirjoitus ja nimenselvennys 7

8 Vaihtovelkakirjalaina 1/2017 Liite B Velkakirjamalli OIKIAN SOLUTIONS OY Y-tunnus on antanut tämän Velkakirjan koskien Vaihtovelkakirjalainaa 1/2017 [lainanantajan nimi] tämän maksettua oikian solutions Oy:lle X.XXX,XX euroa Tähän velkakirjaan sovelletaan oikian solutions Oy:n hyväksymiä Vaihtovelkakirjalainan 1/2017 lainaehtoja ("Lainaehdot"). oikian solutions Oy sitoutuu maksamaan yllä mainitun lainamäärän tämän velkakirjan luovutusta vastaan Lainaehdoissa tarkemmin määritellyin ehdoin. Huomioiden mahdollinen vaihtosuhteen ja merkintähinnan uudelleen määrittäminen tilanteessa, jossa vaihto tehdään Lainaehdoissa esitetyn Vaatimuksen perusteella, tämän velkakirjan haltijalla on oikeus vaihtaa tämän velkakirjan maksamaton pääoma yhteensä enintään XXX.XXX uuteen oikian solutions Oy:n A-osakkeeseen merkitsemällä kyseiset osakkeet noin X,XX euron osakekohtaisella merkintähinnalla, jolloin merkintähinta kuitataan tämän velkakirjan maksamatonta pääomaa vastaan ja muutoin Lainaehdoissa tarkemmin määritellyllä tavalla. paikka ja päiväys allekirjoitus ja nimenselvennys 8

9 Vaihtovelkakirjalaina 1/2017 Liite C Investointisuunnitelma oikian solutions Oy yhteenveto investointisuunnitelmasta koskien Vaihtovelkakirjalaina 1/2017:a oikian solutions Oy pyrkii keräämään ,00 euroa liiketoiminnan laajentamista ja kansainvälistä kasvua varten. Tämä summa koostuu Vaihtovelkakirjalaina 1/2017:sta ja mahdollisesta vieraan pääoman ehtoisesta lainainstrumentista. Kyseinen investointi yhdessä oikian solutions Oy:n kertyvän liikevaihdon kanssa käytetään pääasiassa myynnin ja markkinoinnin kasvattamiseen seuraavasti: Myynti- ja markkinointihenkilöstö Etelä- ja Keski-Euroopan myyntiä varten: Espanjaan perustetaan myyntitoimisto, johon vaiheittain palkataan tai muuten hankitaan kolme henkilöä, joista kaksi on kokeneita myyntihenkilöitä ja yksi on nuorempi myynnin ja markkinoinnin osaaja. Kolmen kuukauden kuluessa hankkeen alkamisesta hankitaan yksi henkilö, kuuden kuukauden kuluessa hankitaan toinen henkilö ja vuoden kuluessa hankitaan kolmas henkilö. Kyseiselle henkilöstölle hankitaan toimitilat ja työvälineet ja heidät koulutetaan Espanjassa oikian solutions Oy:n kokeneiden henkilöiden toimesta. Tämä henkilöstö myy ja markkinoi oikian solutions Oy:n tuotteita suoraan mahdollisille asiakasyrityksille Etelä- ja Keski- Euroopassa sekä mahdollisesti jonkin verran Latinalaisessa Amerikassa, tekee jälleenmyyntisopimuksia esimerkiksi mainostoimistojen kanssa ja järjestää erilaisia myyntiä edistäviä kampanjoita ja tapahtumia. Ensimmäisen 6 kk aikana kustannukset tästä toiminnasta ovat noin 105k euroa, seuraavan 6 kk aikana noin 140k euroa, seuraavan 6 kk aikana noin 190k euroa ja tästä seuraavan 6 kk aikana noin 280k euroa. Kustannusten kasvu selittyy suurimmaksi osaksi myynnin ja tästä seuraavien myyntikomissioiden kasvulla. Myynti- ja markkinointihenkilöstö Pohjois-Euroopan myyntiä varten: Vaiheittain Suomeen palkataan tai muuten hankitaan kaksi henkilöä, joista toinen on kokenut myyntihenkilö ja toinen nuorempi myyntiin ja markkinointiin pystyvä henkilö. Heti hankkeen alkaessa hankitaan yksi henkilö ja kolmen kuukauden kuluessa hankitaan toinen henkilö, jolloin oikian solution Oy.n kokeneet henkilöt voivat ensin kouluttaa myyntihenkilöstön Suomessa ja sen jälkeen siirtyä kouluttamaan myyntihenkilöstöä Espanjassa. Suomalaiselle henkilöstölle varataan toimitilat ja hankitaan työvälineet. Tämä henkilöstö myy ja markkinoi oikian solutions Oy:n tuotteita suoraan mahdollisille asiakasyrityksille Suomessa ja muualla lähialueilla, tekee jälleenmyyntisopimuksia esimerkiksi mainostoimistojen kanssa ja järjestää erilaisia myyntiä edistäviä kampanjoita ja tapahtumia. Ensimmäisen 6 kk aikana kustannukset tästä toiminnasta ovat noin 100k euroa, seuraavan 6 kk aikana noin 140k euroa, seuraavan 6 kk aikana noin 170k euroa ja tästä seuraavan 6 kk aikana noin 195k euroa. Kustannusten kasvu selittyy suurimmaksi osaksi myynnin ja tästä seuraavien myyntikomissioiden kasvulla. Myynnin tuki ja muut toiminnot: Myynnin tukeen, tekniseen tukeen ja tuotekehitykseen palkataan tai muuten hankitaan vaiheittain kolme henkilöä. Heti hankkeen alkaessa hankitaan yksi henkilö, kolmen kuukauden kuluessa hankkeen alkamisesta hankitaan toinen henkilö ja vuoden kuluessa hankkeen alkamisesta hankitaan kolmas henkilö. Nämä henkilöt tekevät asiakaskohtaisia räätälöintejä tuotteisiin ja muutenkin tukevat asiakkaita. Lisäksi he osallistuvat tuotekehitykseen, jotta oikian solution Oy:n tuotteet kehittyvät paremmiksi ja pysyvät ajan tasalla. oikian solutions Oy kehittää myös uusia perustason tuotteita, mitkä mahdollistavat oikian solutions Oy:n tuotteiden myynnin verkossa. Yleisiin toimintoihin kuuluvat myös tarvittavat koulutukset, hallinnon lisäkulut sekä yleiset laitehankinnat. Ensimmäisen 6 kk aikana kustannukset tästä toiminnasta ovat noin 122k euroa, seuraavan 6 kk aikana noin 200k euroa, seuraavan 6 kk aikana noin 250k euroa ja tästä seuraavan 6 kk aikana noin 220k euroa. Kustannukset koostuvat pääosin palkkakuluista. 9

Valoe Oyj Valoe Oyj Pörssitiedote klo 9.00 VALOE LASKEE LIIKKEELLE VAIHTOVELKAKIRJALAINAN JA SIIHEN LIITTYVIÄ WARRANTTEJA

Valoe Oyj Valoe Oyj Pörssitiedote klo 9.00 VALOE LASKEE LIIKKEELLE VAIHTOVELKAKIRJALAINAN JA SIIHEN LIITTYVIÄ WARRANTTEJA Pörssitiedote 7.2.2017 klo 9.00 VALOE LASKEE LIIKKEELLE VAIHTOVELKAKIRJALAINAN JA SIIHEN LIITTYVIÄ WARRANTTEJA :n pääomarakenteen vahvistamiseksi yhtiö laskee liikkeelle enintään 1,5 miljoonan euron suuruisen

Lisätiedot

VALOE LASKEE LIIKKEELLE VAIHTOVELKAKIRJALAINAN JA ALOITTAA OSAKEANNIN VALMISTELUT

VALOE LASKEE LIIKKEELLE VAIHTOVELKAKIRJALAINAN JA ALOITTAA OSAKEANNIN VALMISTELUT Pörssitiedote 29.5.2015 klo 14.00 VALOE LASKEE LIIKKEELLE VAIHTOVELKAKIRJALAINAN JA ALOITTAA OSAKEANNIN VALMISTELUT Valoen pääomarakenteen vahvistamiseksi yhtiö laskee liikkeelle enintään 5.000.000 euron

Lisätiedot

Vaihtovelkakirjalainan ehdot, ilman teknisiä liitteitä, ovat tämän tiedotteen liitteenä 1.

Vaihtovelkakirjalainan ehdot, ilman teknisiä liitteitä, ovat tämän tiedotteen liitteenä 1. Pörssitiedote 13.3.2017 klo 9.55 VALOEN VAIHTOVELKAKIRJALAINA I /2017 TULOS Valoen vaihtovelkakirjalaina I/2017:ta merkittiin yhteensä 1,5 miljoonaa euroa. Yhtiöön tehtiin uusia käteissijoituksia vaihtovelkakirjalainan

Lisätiedot

Valoen omavaraisuusaste, pääomalainat mukaan lukien, nousi vaihtovelkakirjalainan tultua kokonaan merkityksi arviolta noin 30 prosenttiin.

Valoen omavaraisuusaste, pääomalainat mukaan lukien, nousi vaihtovelkakirjalainan tultua kokonaan merkityksi arviolta noin 30 prosenttiin. Pörssitiedote 9.10.2015 klo 12.15 VALOEN VAIHTOVELKAKIRJALAINA I /2015 TULOS: VAIHTOVELKAKIRJALAINA MERKITTIIN KOKONAISUUDESSAAN. VALOEN OMAVARAISUUSASTE PÄÄOMALAINAT MUKAAN LUKIEN NOUSI ARVIOLTA NOIN

Lisätiedot

Vaihtovelkakirjalainan ehdot muutetussa muodossaan, ilman teknisiä liitteitä, ovat tämän tiedotteen liitteenä 1.

Vaihtovelkakirjalainan ehdot muutetussa muodossaan, ilman teknisiä liitteitä, ovat tämän tiedotteen liitteenä 1. Pörssitiedote 1.9.2015 klo 9.45 VALOE OYJ:N VAIHTOVELKAKIRJALAINA I /2015 YLIMERKITÄÄN. YHTIÖ ON PÄÄTTÄNYT VAIHTOVELKAKIRJALAINAN ENIMMÄISMÄÄRÄN KOROTTAMISESTA JA MERKINTÄAJAN JATKAMISESTA 30.9.2015 ASTI.

Lisätiedot

Cencorpin hallitus on kokouksessaan hyväksynyt tehdyt merkinnät.

Cencorpin hallitus on kokouksessaan hyväksynyt tehdyt merkinnät. Cencorp Oyj Pörssitiedote 27.5.2013 klo 09.30 ETERA JA INGMAN MERKITSIVÄT CENCORPIN 2,1 MILJOONAN EURON VAIHTOVELKAKIRJALAINAN KOKONAISUUDESSAAN TEKESIN JA CENCORPIN VÄLISEN NOIN 3 MILJOONAN EURON LAINAN

Lisätiedot

Vaihtovelkakirjalainan ehdot ovat kokonaisuudessaan, teknisiä liitteitä lukuun ottamatta, tämän tiedotteen liitteenä 1.

Vaihtovelkakirjalainan ehdot ovat kokonaisuudessaan, teknisiä liitteitä lukuun ottamatta, tämän tiedotteen liitteenä 1. Cencorp Oyj Pörssitiedote 3.12.2012 klo 15.05 CENCORPIN VAIHTOVELKAKIRJALAINA ON MERKITTY KOKONAAN, - CENCORP ON SOPINUT SAMPO PANKKI OYJ:N RAHOITUSSOPIMUSTEN VOIMASSAOLON JATKAMISESTA SEKÄ SAVCOR GROUP

Lisätiedot

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE 16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE Stockmann Oyj Abp:n hallitus ehdottaa 15.3.2012 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista

Lisätiedot

Marraskuu MERKINTÄSOPIMUS. 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus , jäljempänä Yhtiö ), ja

Marraskuu MERKINTÄSOPIMUS. 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus , jäljempänä Yhtiö ), ja Marraskuu 2017 - MERKINTÄSOPIMUS 1 Osapuolet 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus 2625992-6, jäljempänä Yhtiö ), ja 1.2 Nimi: _ Henkilötunnus (jäljempänä Merkitsijä ) Yhtiö on tarjonnut Merkitsijälle mahdollisuutta

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2014

EVLI PANKKI OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2014 EVLI PANKKI OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2014 Evli Pankki Oyj:n hallitus (hallitus) on 13.2.2014 päättänyt Evli Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 6.3.2013 antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien antamisesta

Lisätiedot

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 23.5.2002 klo 12.00 ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Rocla Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1998 optiolainaan liittyvien

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

LEPPÄKOSKEN SÄHKÖ OY KANNUSTINJÄRJESTELMÄ

LEPPÄKOSKEN SÄHKÖ OY KANNUSTINJÄRJESTELMÄ LEPPÄKOSKEN SÄHKÖ OY KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2018 2022 Yhtiökokous on 30.3.2017 myöntänyt hallitukselle valtuutuksen yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamiseen muun ohella osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE Oyj:n hallitus (hallitus) on 5.12.2007 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden (KONE-konserni) avainhenkilöille sekä

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

VAIHDETTAVA HYBRIDILAINA

VAIHDETTAVA HYBRIDILAINA 1 (8) VAIHDETTAVA HYBRIDILAINA 1. Osapuolet Velkoja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (Y-tunnus 0107638-1) ("Velkoja ) Velallinen Nurminen Logistics Oyj (Y-tunnus 0109707-8) ( Velallinen tai Yhtiö

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Allekirjoittanut merkitsijä merkitsee Kuntien Tiera Oy:n uusia osakkeita tämän merkintäsitoumuksen mukaisesti. Merkintä perustuu

Lisätiedot

LEPPÄKOSKEN SÄHKÖ OY KANNUSTINJÄRJESTELMÄ

LEPPÄKOSKEN SÄHKÖ OY KANNUSTINJÄRJESTELMÄ LEPPÄKOSKEN SÄHKÖ OY KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2018 2022 Yhtiökokous on 30.3.2017 myöntänyt hallitukselle valtuutuksen yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamiseen muun ohella osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Lisätiedot

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT Huhtamäki Oyj:n hallitus on 7.2.2006 päättänyt ehdottaa 27.3.2006 pidettävälle Huhtamäki Oyj:n (jäljempänä yhtiö ) varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lisätiedot

1. OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

1. OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT LIITE Pörssitiedote15.5.2014 ASPOCOMP GROUP OYJ:N TOIMITUSJOHTAJALLE OPTIO-OIKEUKSIA ASPOCOMP GROUP OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 1/2014 1. OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 1.1 Optio-oikeuksien määrä Annetaan yhteensä

Lisätiedot

BENEFONIN JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER

BENEFONIN JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER 1 BENEFONIN 9.2.2004 JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER 1.4.2004 Tämä viimeisin Benefon Oyj:n 9.2.2004 julkaiseman listalleottoesitteen täydennys koostuu 23.3.2004 ja sen jälkeen julkaistuista

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 20.7.2010 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

OPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT I OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN

OPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT I OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN OPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT I OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN 1. Optio-oikeuksien määrä Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 500.000 kappaletta. Ne oikeuttavat merkitsemään enintään yhteensä

Lisätiedot

Proha Oyj Pörssitiedote klo 11.15

Proha Oyj Pörssitiedote klo 11.15 Proha Oyj Pörssitiedote 5.2.2001 klo 11.15 PROHAN HALLITUS PÄÄTTI OPTIOIDEN LIIKKEESEENLASKUSTA Proha Oyj:n (Yhtiö) hallitus on 4.2.2001 päättänyt ylimääräisen yhtiökokouksen sille 13.12.2000 antaman valtuutuksen

Lisätiedot

1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010

1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010 1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010 Stockmann Oyj Abp:n hallitus (hallitus) on kokouksessaan 11.2.2010 päättänyt esittää 16.3.2010 kokoontuvalle Stockmann Oyj Abp:n (yhtiö) varsinaiselle yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2012 Page 1 of 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Yhtiön 23.2.2012 kokoontunut yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

Optio-oikeuksista merkitään tunnuksella 2011A, merkitään tunnuksella 2011B ja merkitään tunnuksella 2011C.

Optio-oikeuksista merkitään tunnuksella 2011A, merkitään tunnuksella 2011B ja merkitään tunnuksella 2011C. I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 1. Optio-oikeuksien määrä Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 5.500.000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 5.500.000 yhtiön uutta tai sen hallussa

Lisätiedot

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB ("EFF") on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin.

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB (EFF) on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin. PÄÄOMALAINASOPIMUS Velallinen Super Rye Oy Y-tunnus 1234567-0 Velan määrä 2.000.000,00 euroa Velan numero 1010700 Sopimuksen päivämäärä 1.8.2012 1 OSAPUOLET JA JOHDANTO Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen.

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) NORVESTIAN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITTEEN JULKISTAMINEN Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Listalleottoesite

Lisätiedot

VAIHDETTAVAN LAINAN EHDOT

VAIHDETTAVAN LAINAN EHDOT VAIHDETTAVAN LAINAN EHDOT 1. Vaihdettavan lainan tausta ja tarkoitus Ixonos Oyj:n (Y-tunnus: 0997039-6, "Yhtiö") varsinainen yhtiökokous on 7.4.2016 päättänyt Yhtiön osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta

Lisätiedot

Optio oikeuksista 1.320.000 merkitään tunnuksella 2010A, 1.340.000 merkitään tunnuksella 2010B ja 1.340.000 merkitään tunnuksella 2010C.

Optio oikeuksista 1.320.000 merkitään tunnuksella 2010A, 1.340.000 merkitään tunnuksella 2010B ja 1.340.000 merkitään tunnuksella 2010C. NOKIAN RENKAAT OYJ:N OPTIO OIKEUDET 2010 Nokian Renkaat Oyj:n hallitus (hallitus) on kokouksessaan 10.2.2010 päättänyt esittää 8.4.2010 kokoontuvalle Nokian Renkaat Oyj:n (yhtiö) varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lisätiedot

ASPO OYJ:N VAIHDETTAVAN PÄÄOMALAINAN 2009 EHDOT

ASPO OYJ:N VAIHDETTAVAN PÄÄOMALAINAN 2009 EHDOT ASPO OYJ VVK 2009 8.6.2009 1 (7) ASPO OYJ:N VAIHDETTAVAN PÄÄOMALAINAN 2009 EHDOT I LAINAEHDOT 1. Lainan määrä Lainan määrä on enintään 15.000.000 euroa. Laina lasketaan liikkeeseen Euroclear Finland Oy:n

Lisätiedot

REVENIO GROUP OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2015

REVENIO GROUP OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2015 REVENIO GROUP OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2015 Revenio Group Oyj:n ("Revenio tai yhtiö") yhtiökokouksen 19.3.2015 päättämien osakeantivaltuuksien nojalla Revenion hallitus (hallitus) on 10.8.2015 päättänyt optio-oikeuksien

Lisätiedot

COMPTEL OYJ/ OPTIO-OIKEUDET 2015 9.9.2015

COMPTEL OYJ/ OPTIO-OIKEUDET 2015 9.9.2015 Sivu 1 / 5 COMPTEL OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2015 Comptel Oyj:n hallitus (hallitus) on kokouksessaan 9.9.2015 päättänyt Comptel Oyj:n (yhtiö) varsinaisen yhtiökokouksen 9.4.2015 antaman valtuutuksen perusteella

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ:N OPTIO-OHJELMAN 2001 EHDOT

KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ:N OPTIO-OHJELMAN 2001 EHDOT 1 (5) KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ:N OPTIO-OHJELMAN 2001 EHDOT KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.3.2006 osakkeiden lukumäärän lisäyksen seurauksena muuttanut ehtoja. Alkuperäiset luvut

Lisätiedot

PROHA OYJ Pörssitiedote klo KUTSU PROHA OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

PROHA OYJ Pörssitiedote klo KUTSU PROHA OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN PROHA OYJ Pörssitiedote 29.11.2002 klo 19.55 KUTSU PROHA OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Proha Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 20. päivänä

Lisätiedot

CITYCON OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2011

CITYCON OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2011 CITYCON OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2011 Citycon Oyj:n hallitus (hallitus) on 3.5.2011 päättänyt Citycon Oyj:n (yhtiö) varsinaisen yhtiökokouksen 13.3.2007 antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien antamisesta

Lisätiedot

Optio-oikeuksista 850.000 merkitään tunnuksella 2007A, 850.000 tunnuksella 2007B ja 850.000 tunnuksella 2007C.

Optio-oikeuksista 850.000 merkitään tunnuksella 2007A, 850.000 tunnuksella 2007B ja 850.000 tunnuksella 2007C. ELISA OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2007 Elisa Oyj:n (yhtiö) hallitus (hallitus) on 18.12.2007 päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2007 antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Biotie Therapies Oyj ( Yhtiö ) on 10.1.2011 solminut yhdistymissopimuksen (Combination Agreement), jonka ehtojen mukaan Yhtiö

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Biotie Therapies Oyj ( Yhtiö ) on 10.1.2011 solminut yhdistymissopimuksen (Combination Agreement), jonka ehtojen mukaan Yhtiö

Lisätiedot

OPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT I OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN. 1. Optio-oikeuksien määrä

OPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT I OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN. 1. Optio-oikeuksien määrä OPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT I OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN 1. Optio-oikeuksien määrä Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 500.000 kappaletta. Ne oikeuttavat merkitsemään enintään yhteensä

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT NOIN 1,83 MILJOONAN EURON SUUNNATUSTA ANNISTA

Lisätiedot

VAIHTOVELKAKIRJALAINA

VAIHTOVELKAKIRJALAINA VAIHTOVELKAKIRJALAINA Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n ja Turun kaupungin välillä xx.11.2014 C:\Users\msalmine\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\IA4B0UMI\Vvklaina

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, Haapavesi Y-tunnus:

Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, Haapavesi Y-tunnus: LUOTTOSOPIMUS 1. OSAPUOLET Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, 86601 Haapavesi Y-tunnus: 0184872-4 Haapaveden Vesi Oy (jäljempänä Luotonottaja) Perustettava yhtiö 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TIIMARI OYJ ABP:N VAIHDETTAVAN PÄÄOMALAINAN 2009 EHDOIKSI

HALLITUKSEN EHDOTUS TIIMARI OYJ ABP:N VAIHDETTAVAN PÄÄOMALAINAN 2009 EHDOIKSI HALLITUKSEN EHDOTUS TIIMARI OYJ ABP:N VAIHDETTAVAN PÄÄOMALAINAN 2009 EHDOIKSI Tiimari Oyj Abp:n ( Yhtiö ) hallitus ehdottaa 19.10.2009 kokoontuvalle Yhtiön ylimääräiselle yhtiökokoukselle vaihdettavan

Lisätiedot

optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni) avainhenkilöille seuraavin ehdoin:

optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni) avainhenkilöille seuraavin ehdoin: OPTIO-OHJELMAN EHDOT TRAINERS HOUSE OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2012 Trainers House Oyj:n yhtiökokous on 21.3.2012 kokouksessaan päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni)

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj:n (Yhtiö) hallitus (Hallitus) on 17.3.2011 päättänyt laskea liikkeeseen pääomalainan alla olevin 30.3.2011 täsmennetyin ehdoin.

Keskisuomalainen Oyj:n (Yhtiö) hallitus (Hallitus) on 17.3.2011 päättänyt laskea liikkeeseen pääomalainan alla olevin 30.3.2011 täsmennetyin ehdoin. Sivu 1 / 7 KESKISUOMALAINEN OYJ:N PÄÄOMALAINAN 2011 EHDOT Keskisuomalainen Oyj:n (Yhtiö) hallitus (Hallitus) on 17.3.2011 päättänyt laskea liikkeeseen pääomalainan alla olevin 30.3.2011 täsmennetyin ehdoin.

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamiseksi

Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamiseksi Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi optio-oikeuksien antamisesta Cargotec-konsernin avainhenkilöille liitteenä olevin ehdoin.

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd Yrityksen rahoituslähteet 1. Oman pääomanehtoinen rahoitus Tulorahoitus Osakepääoman korotukset 2. Vieraan pääomanehtoinen

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI 1/6 HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous oikeuttaisi hallituksen antamaan optio-oikeuksia Stockmann-konsernin avainhenkilöille liitteenä

Lisätiedot

OPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT

OPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT OPTIO-OHJELMA I 2013 Biohit Oyj:n ( Yhtiö ) varsinainen yhtiökokous on 13.4.2011 päättänyt valtuuttaa Yhtiön hallituksen ( Hallitus ) päättämään 12.4.2014 mennessä osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien

Lisätiedot

Affecton hallitus on päättänyt muuttaa 9.4.2013 kokoontuvalle yhtiökokoukselle tekemäänsä ehdotusta optio-ohjelman 2013 ehdoiksi.

Affecton hallitus on päättänyt muuttaa 9.4.2013 kokoontuvalle yhtiökokoukselle tekemäänsä ehdotusta optio-ohjelman 2013 ehdoiksi. 1 AFFECTO OYJ -- PÖRSSITIEDOTE -- 8.4.2013 klo 9.00 Hallitus muuttaa ehdotustaan optio-ohjelman 2013 ehdoiksi Affecton hallitus on päättänyt muuttaa 9.4.2013 kokoontuvalle yhtiökokoukselle tekemäänsä ehdotusta

Lisätiedot

Optio-oikeudet suunnataan konsernin avainhenkilöille. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta.

Optio-oikeudet suunnataan konsernin avainhenkilöille. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. DOVRE GROUP OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2013 :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on 24.1.2013 päättänyt Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 2012 hallitukselle antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien antamisesta

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi optio-oikeuksien antamisesta Talvivaara-konsernin avainhenkilöille ja osittain sen henkilöstölle

Lisätiedot

TECNOMEN OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2009

TECNOMEN OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2009 1 (5) TECNOMEN OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2009 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 1. Optio-oikeuksien määrä Tecnomen Oyj ( Yhtiö ) antaa yhteensä enintään 6.840.036 kappaletta optio-oikeuksia ( Optiooikeus ), jotka oikeuttavat

Lisätiedot

Valoen hallitus päätti optio-ohjelmasta yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen 28.4.2015 antaman valtuutuksen nojalla.

Valoen hallitus päätti optio-ohjelmasta yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen 28.4.2015 antaman valtuutuksen nojalla. Pörssitiedote 11.8.2015 klo 17.00 VALOEN HALLITUS PÄÄTTI OPTIO-OHJELMAN EHDOISTA :n hallitus on päättänyt optio-ohjelman ehdoista, jonka mukaisia optio-oikeuksia annetaan Valoekonsernin avainhenkilöille.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Op-joukkovelkakirjaohjelman 6.5.2004 listalleottoesitteen yleisten ehtojen kanssa tämän lainan ehdot. Yleisiä ehtoja

Lisätiedot

NOKIAN RENKAAT OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2013

NOKIAN RENKAAT OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2013 NOKIAN RENKAAT OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2013 Nokian Renkaat Oyj:n hallitus (hallitus) on kokouksessaan 5.2.2013 päättänyt esittää 11.4.2013 kokoontuvalle Nokian Renkaat Oyj:n (yhtiö) varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lisätiedot

YRITYSKIINNITYKSEN PANTTAUSSOPIMUS

YRITYSKIINNITYKSEN PANTTAUSSOPIMUS YRITYSKIINNITYKSEN PANTTAUSSOPIMUS 1. PANTINANTAJA Keski-Suomen Valokuituverkot Oy (y-tunnus: 2556709-7), osoite: Tuurinkyläntie 2, 63610 Tuuri (jäljemäpänä Pantinantaja ) 2. PANTINSAAJAT 1) kunta 2) kunta

Lisätiedot

Optio-oikeuksista 2.200.000 merkitään tunnuksella 2014A, 1.000.000 merkitään tunnuksella 2014B ja 1.000.000 merkitään tunnuksella 2014C.

Optio-oikeuksista 2.200.000 merkitään tunnuksella 2014A, 1.000.000 merkitään tunnuksella 2014B ja 1.000.000 merkitään tunnuksella 2014C. 1/5 COMPTEL OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2014 Comptel Oyj:n hallitus ( Hallitus ) on kokouksessaan 4.2.2014 päättänyt 20.3.2013 pidetyn Comptel Oyj:n ( Yhtiö ) yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien

Lisätiedot

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä 1 (4) KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on hyväksynyt nämä ehdot 6. maaliskuuta 2003. KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.3.2006 osakkeiden lukumäärän lisäyksen seurauksena muuttanut

Lisätiedot

TALENTUM TARJOAA OPTIOLAINAA KAUPPAKAAREN HENKILÖSTÖLLE

TALENTUM TARJOAA OPTIOLAINAA KAUPPAKAAREN HENKILÖSTÖLLE TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.10.2000 KELLO 15.15 TALENTUM TARJOAA OPTIOLAINAA KAUPPAKAAREN HENKILÖSTÖLLE Talentum Oyj:n hallitus on varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2000 antaman valtuutuksen nojalla päättänyt

Lisätiedot

8.9.2009 1 (7) Laina tarjotaan yleisön merkittäväksi. Lainan vähimmäismerkintämäärä on 10.000 euroa eli viisi Lainaosuutta.

8.9.2009 1 (7) Laina tarjotaan yleisön merkittäväksi. Lainan vähimmäismerkintämäärä on 10.000 euroa eli viisi Lainaosuutta. 8.9.2009 1 (7) COMPONENTA OYJ:N PÄÄOMALAINAN 2009 EHDOT Hallituksen päätös pääomalainan liikkeeseenlaskusta Yhtiön hallitus päätti 8.9.2009 Osakeyhtiölain mukaisen pääomalainan tarjoamisesta yleisölle.

Lisätiedot

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 24.5.2005 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman (Ohjelmaesite) Yleisten lainaehtojen kanssa tämän Lainan ehdot.

Lisätiedot

15. HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestys muutetaan seuraavasti: ---

15. HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestys muutetaan seuraavasti: --- 15. HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestys muutetaan seuraavasti: - yhtiöjärjestyksen 4 koskien täsmäytyspäivää poistetaan, ja yhtiöjärjestyksen

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

SULAUTUMISSUUNNITELMA SAKUPE OY:N JA KARJALAN TEKSTIILIPALVELU OY:N VÄLILLÄ

SULAUTUMISSUUNNITELMA SAKUPE OY:N JA KARJALAN TEKSTIILIPALVELU OY:N VÄLILLÄ SULAUTUMISSUUNNITELMA SAKUPE OY:N JA KARJALAN TEKSTIILIPALVELU OY:N VÄLILLÄ 5.9.2017 2 SULAUTUMISSUUNNITELMA SAKUPE OY JA KARJALAN TEKSTIILIPALVELU OY Karjalan Tekstiilipalvelu Oy (Y-tunnus: 0167870-2),

Lisätiedot

1 (3) 1 (3) Optio-oikeuksien antaminen Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamiseksi. Ehdotuksen pääkohdat ovat seuraavat:

1 (3) 1 (3) Optio-oikeuksien antaminen Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamiseksi. Ehdotuksen pääkohdat ovat seuraavat: 1 (3) 1 (3) SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Suominen Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilivuodelta 2008 ja myönsi vastuuvapauden

Lisätiedot

VINCIT GROUP OYJ OPTIO-OIKEUDET 2017A. Sivu 1 / 5 VINCIT GROUP OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2017A

VINCIT GROUP OYJ OPTIO-OIKEUDET 2017A. Sivu 1 / 5 VINCIT GROUP OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2017A Sivu 1 / 5 VINCIT GROUP OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2017A Vincit Group Oyj:n hallitus (hallitus) on 31.10.2017 päättänyt Vincit Group Oyj:n (yhtiö) varsinaisen yhtiökokouksen 26.4.2017 antaman valtuutuksen nojalla

Lisätiedot

Optio-oikeuksista merkitään tunnuksella 2007A, tunnuksella 2007B ja tunnuksella 2007C.

Optio-oikeuksista merkitään tunnuksella 2007A, tunnuksella 2007B ja tunnuksella 2007C. Konecranes Oyj:n optio-oikeudet 2007 I Optio-oikeuksien ehdot 1. Optio-oikeuksien määrä Optio-oikeuksia annetaan enintään 3.000.000 kpl, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä 3.000.000 Konecranes Oyj:n

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2013 Sivu 1 / 5

COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2013 Sivu 1 / 5 COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2013 Sivu 1 / 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2013 EHDOT Hallituksen osakeantipäätös Componenta Oyj:n ( Yhtiö tai Componenta ) hallitus päätti 16.8.2013 varsinaisen yhtiökokouksen

Lisätiedot

QT GROUP OYJ OPTIO-OIKEUDET 2016

QT GROUP OYJ OPTIO-OIKEUDET 2016 STOCK OPTIONS 2016 1 (5) QT GROUP OYJ OPTIO-OIKEUDET 2016 Qt Group Oyj:n (Yhtiö) hallitus on kokouksessaan päättänyt Qt Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 16.3.2015 antaman valtuutuksen perusteella

Lisätiedot

MERKINTÄESITE LAHDEN GOLF OY:N OSAKEANTI

MERKINTÄESITE LAHDEN GOLF OY:N OSAKEANTI MERKINTÄESITE LAHDEN GOLF OY:N OSAKEANTI 2.5.2016 28.10.2016 OSAKEANNIN JÄRJESTÄJÄ Osakeannin järjestää Lahden Golf Oy. Yhtiö on perustettu 7.7.1997 ja sen kotipaikka on Lahti. Kaupparekisteriin yhtiö

Lisätiedot

OLVI OYJ TIEDOTE klo (1) OLVI HAKEE A-OPTIOIDEN 1999 LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

OLVI OYJ TIEDOTE klo (1) OLVI HAKEE A-OPTIOIDEN 1999 LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE OLVI OYJ TIEDOTE 9.4.2001 klo 14.00 1(1) OLVI HAKEE A-OPTIOIDEN 1999 LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Olvi Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1999 optiolainaan liittyvien A-optioiden ottamista

Lisätiedot

Hallituksella on oikeus päättää Optio-oikeuksien muuntamisesta sarjasta toiseen.

Hallituksella on oikeus päättää Optio-oikeuksien muuntamisesta sarjasta toiseen. Okmetic Oyj:n Optio-oikeudet 2013 Okmetic Oyj:n (jäljempänä Okmetic tai "Yhtiö") hallitus (jäljempänä Hallitus ) on kokouksessaan 17.12.2013 päättänyt, että Yhtiö antaa optio-oikeuksia, joilla voidaan

Lisätiedot

9.12.2002 kello 14.30 ALDATA HAKEE VUODEN 1999 B-OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

9.12.2002 kello 14.30 ALDATA HAKEE VUODEN 1999 B-OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Aldata Solution Oyj Pörssi-ilmoitus 9.12.2002 kello 14.30 ALDATA HAKEE VUODEN 1999 B-OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Aldata Solution Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden

Lisätiedot

Valoe Oyj Valoe Oyj Pörssitiedote klo 21.25

Valoe Oyj Valoe Oyj Pörssitiedote klo 21.25 Pörssitiedote 20.12.2017 klo 21.25 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai epäsuorasti Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hong Kongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai Yhdysvalloissa tai

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI 4.2.2009 HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi optio-oikeuksien antamisesta Konecranes-konsernin avainhenkilöille liitteenä olevin

Lisätiedot

Velkojan tulee olla ammattitaitonsa puolesta ammattimainen sijoittaja.

Velkojan tulee olla ammattitaitonsa puolesta ammattimainen sijoittaja. 1. SOPIMUS MULTIFIRE PÄÄOMALAINAN EHDOISTA SOPIJAPUOLET Velkoja Sijoittaja X (123456 1234) ( Yritys X ) Kotipolku 1 a 2 12345 Rahala Velallinen Hedgehog Oy 1920825 8 Vesannontie 9 A 00510 Helsinki 040

Lisätiedot

Hallituksella on oikeus päättää Optio-oikeuksien muuntamisesta sarjasta toiseen.

Hallituksella on oikeus päättää Optio-oikeuksien muuntamisesta sarjasta toiseen. Tiedon Optio-oikeudet 2009 TietoEnator Oyj:n (jäljempänä "Tieto" tai "Yhtiö") hallitus (jäljempänä "Hallitus") on kokouksessaan 9.2.2009 päättänyt esittää 26.3.2009 kokoontuvalle Yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lisätiedot

OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 24.5.2005 päivätyn ja 6.9.2005 päivitetyn joukkovelkakirjaohjelman (Ohjelmaesite) Yleisten lainaehtojen kanssa

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 15/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Optio-oikeuksista 750.000 merkitään tunnuksella 2009A, 750.000 tunnuksella 2009B ja 750.000 tunnuksella 2009C.

Optio-oikeuksista 750.000 merkitään tunnuksella 2009A, 750.000 tunnuksella 2009B ja 750.000 tunnuksella 2009C. KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2009 Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on hyväksynyt 12.3.2009 optiooikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni) avainhenkilöille seuraavin ehdoin:

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6)

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6) Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6) NORVESTIA ON PÄÄTTÄNYT KÄYNNISTÄÄ OSAKEANNIN Norvestia Oyj:n hallitus on tehnyt päätöksen osakeannin käynnistämisestä ylimääräisen yhtiökokouksen sille

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 10/2004 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 8.3.2004 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

GUMBÖLE GOLF OY OSAKEANTIESITE I/2014

GUMBÖLE GOLF OY OSAKEANTIESITE I/2014 1 GUMBÖLE GOLF OY OSAKEANTIESITE I/2014 (Yhtiökokouksen valtuutus ja hallituksen päätös 17.12.2013) Antipäätös O007, 4.2.2014 II D-lajin osake YLEISTÄ TAUSTAA Gumböle Golf Oy:n yhtiökokous teki 27.11.2013

Lisätiedot

1 (1) HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI NOKIAN PALVELUKSESSA OLEVILLE HENKILÖILLE

1 (1) HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI NOKIAN PALVELUKSESSA OLEVILLE HENKILÖILLE 1 (1) HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI NOKIAN PALVELUKSESSA OLEVILLE HENKILÖILLE Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle enintään 20 000 000 optio-oikeuden antamista Nokiakonsernin palveluksessa

Lisätiedot

Ixonos Oyj:n hallitus on 18.2.2014 päättänyt ylimääräisen yhtiökokouksen 30.10.2013 antamaan valtuutukseen perustuen optio-oikeuksien antamisesta.

Ixonos Oyj:n hallitus on 18.2.2014 päättänyt ylimääräisen yhtiökokouksen 30.10.2013 antamaan valtuutukseen perustuen optio-oikeuksien antamisesta. IXONOS OYJ:N OPTIO-OHJELMA V ; OPTIO-OHJELMAN EHDOT Ixonos Oyj:n hallitus on 18.2.2014 päättänyt ylimääräisen yhtiökokouksen 30.10.2013 antamaan valtuutukseen perustuen optio-oikeuksien antamisesta. Optio-oikeudet

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO (2) OLVI OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖN KOKOONTUVALLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOKOUKSELLE

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO (2) OLVI OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖN KOKOONTUVALLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOKOUKSELLE OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.3.2002 KLO 13.00 1 (2) OLVI OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖN 4.4.2002 KOKOONTUVALLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOKOUKSELLE Olvi Oyj:n hallitus on tehnyt yhtiön 4.4.2002 kokoontuvalle

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Sivu 1/5 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Nexstim Oyj:n nimitysvaliokunta on päättänyt esittää Nexstim Oyj:n (Yhtiön) varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 31.3.2016,

Lisätiedot

Resurssivaliokunta Resurssivaliokunta LAINAEHTOJEN MUUTTAMINEN / KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO 1307/02.05.

Resurssivaliokunta Resurssivaliokunta LAINAEHTOJEN MUUTTAMINEN / KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO 1307/02.05. Resurssivaliokunta 7 19.09.2016 Resurssivaliokunta 3 04.10.2016 LAINAEHTOJEN MUUTTAMINEN / KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO 1307/02.05.06/2016 RESVK 7 Valmistelija vs. talousjohtaja Tarja Lempeä (puh. 040

Lisätiedot

1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki),

1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki), OSAKASSOPIMUS Sopijapuolet 1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki), 2) Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry, y-tunnus: 1446495-7 (jäljempänä NT) Määritelmät Tässä sopimuksessa tarkoitetaan

Lisätiedot

Taaleritehdas Oyj / Synteettiset optio-oikeudet 2013 Lopullinen,

Taaleritehdas Oyj / Synteettiset optio-oikeudet 2013 Lopullinen, Sivu 1 / 5 TAALERITEHDAS OYJ:N SYNTEETTISET OPTIO-OIKEUDET 2013 Taaleritehdas Oyj:n (yhtiö) hallitus (hallitus) on 4.12.2013 päättänyt synteettisten optiooikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot