Pankki 2.0 -kyselylomakkeen tulokset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pankki 2.0 -kyselylomakkeen tulokset"

Transkriptio

1 Pankki 2.0 -kyselylomakkeen tulokset Kyselyyn vastasi 44 ihmistä asti. Määrä on tilastollisesti pieni. Tuloksia on siksi luettava ideoiden lähteenä. Kysely löytyy osoitteessa Mikä olisi pankin tavoite? Ehdotuksia tavoitteiksi Vastaajien oma pankin tavoite sisältäisi... Mikä pankki halua olla... Mitä se tukee... Miten pankki rahoittaa... Mitä palveluita se tarjoa... Kenelle... Yhteiskunnallisia yleisiä tavoitteita... vakaa pankki kestävää yhteiskuntaa / kestävä kehitys edullinen rahoitus läpinäkyviä pankkipalveluita yksityisille henkilöille rahan ekologisen ja sosiaalisen tuoton parempi seuranta sosiaalisia hankkeita rahoittaisi korottomasti peruspalveluita peruspankkipalvelui den tarjoaminen osuuskunnille ideologisesti yleisen eettisyyden ja vastuun kasvattaminen paikallisella ja globaalilla tasolla ekologisia hankkeita asiakkaiden luoman arvon säilyttäminen ja arvon siirron fasilitointi voittoa tavoittelemattomil le järjestöille kansalaisten hyvinvointi taloudellisesti kestäviä hankkeita tukea yhteisönsä hyvinvointia korkean elintason turvaaminen reaalitaloutta tukea tasapainoista yhteiskuntaa osuuskuntia turvallista yhteiskuntaa paikallistaloutta tasa-arvo

2 eettisesti hyväksyttäviä yrityksiä yrityksiä, jolla päätavoite ei ole voitontuotto pääoman hajauttaminen estää varallisuuden siirtyminen köyhiltä rikkaille koron muodossa kulttuurisia hankkeita luovia hankkeita konkreettisia pienyrittäjyyttä 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Pankkipalvelut Keskittyy peruspankkitoimintaan, tileihin ja lainoihin Peruspankkitoiminnan lisäksi tarjoaa selkeitä ja läpinäkyviä rahastoja Vaikka keskittyy peruspankkitoimintaan, tarjoaa selkeitä ja läpinäkyviä rahastoja 25% 2% Voiton käyttö 73% Pankki maksaa omistajilleen rajattuja osinkoja (jos liikepankki) tai korkoa (jos osuuspankki) Ei jaa osinkoja, vaan voitto käytetään omavaraisuuden lisäämiseen

3 Lainojen ja tilien korko 0% 10% 20% 30% 40% 50% Koroton, jäsen- ja/tai palvelumaksuilla rahoitettu toiminta Koroton vaihtoehto ja mahdollisuus luopua osasta korosta Korollinen, pankki seuraa korkomarkkinoita Korollinen, mutta markkinakorkoja pienempi korko sekä säästäjille että lainaajille Korollinen, ehdotuksia koron määrittämisen perusteista ja toteutuksesta Ehdotuksia koron määrittelyyn Kiinteä 5-20 vuodeksi esim. PERUSKORKO +1% ei muita korkokuluja Kiinteäkorollinen Korollinen siten, että korkotuotot kattavat matalan hallinnon ja muut toimintakulut, mutta eivät tuota voittoa.

4 Miten pankki rahoittaa? 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ei aseta vaatimuksia rahoituskohteille Kieltäytyy epäeettisten hankkeiden rahoittamisesta. Mitkä ovat mielestäsi epäeettisiä hankkeita? Rahoittaa yleisimpiä lainatarpeita (asunto ja auto) Pitää säästää ainakin yhtä paljon kuin lainaa ulos Rahoittaa progressiivisia hankkeita, esim. kulttuuri-, sosiaalisia ja ekologisia kohteita. Mitkä alueet? Mitkä ovat mielestäsi epäeettisiä hankkeita? Toimialoja: aseet, fossiiliset polttoaineet, tupakka, kaivosteollisuus, ydinvoima, metsäteollisuus, paihteet, porno, uhkapelit Yrityksiä: Monsanto, Tavoitteita ja tapoja: Korkean riskin ja lyhyen ajan tuotto-odotusten hankkeet, spekulaatio,,, Kaikki hankkeet, joiden tarkoituksena on pelkkä voiton tavoittelu kaava- ja asuntokeinottelu keinottelu perustarpeilla, kuten ruoan eli esim. viljan hinnalla

5 Yrityksien työn siirtäminen muualle Seurauksia: Hankkeet jotka sisältävät työläisten tai luonnon riistoa, esim useimmat tehdashankkeet jne paikallisyhteisöjä vahingoittavat hankkeet ja toimialat kaikki mikä ei tue kestävää kehitystä Mitä alueita rahoitetaan? Asuminen ekokylät, ekoasuminen, ekorakentamisen mallikohteet kestävä, laadukas ja edullinen asuminen Energia uusiutuvat energiat Yhteisöjen omavaraisuus esim. energian suhteen. Viljely permakulttuuri, luomuviljely, mallipuutarhat, Talous yleisesti Vihreä talous, osuuskunnat, sos. yrittäminen -> työllistäminen Sosiaalisia hankkeita vanhuspalvelut, Sosiaaliset kohteet köyhyyden vähentämiseksi, koulutuksen lisäämiseksi Ne jotka auttavat ympäristöä, ihmisiä ja yhteisöjä auttamaan muita

6 sosiaalisuutta parantavat, nuorten tiloja ja harrastus mahdollisuuksia vammaisten peruspalvelujen turvaaminen eriarvoisuuden vähentäminen hyvinvointi tukevaa yritys toimintaa sekä palvelua Kulttuurisia hankkeita taidekasvatukselliset hankkeet Taiteen ja tieteen tukeminen. vaihtoehtoinen koulutus, kulttuuri Ekologisia hankkeita luontoa säästävän energian, teollisuuden Kaikkia aidon kestävän kehityksen kohteita Kommentteja tulee lainata myös nollakatteen hankkeisiin, joilla voidaan osoittaa olevan muuta yhteiskunnallista arvoa kulttuurista viis, kunhan sosiaalinen ja ekologinen oikeidenmukaisuus saataisiin jollekin järkevälle pohjalle, Mikä olisi paikallisryhmien toiminta? Rahoituskohteiden paikalliset arviointi- ja seurantaryhmät, jotta rahoitusta ei anneta ja toteuteta epäeettisesti Auttavat pankkia saamaan lisää huomiota ja pystyvät Kansalaistoiminta 0% 20% 40% 60% 80% Sitä tukevat sidosryhmien paikalliset eettiset lautakunnat Sillä on aktiivisia paikallisia tukiryhmiä

7 omilla toimillaan auttamaan pankin periaatteiden toteutumista. Mainonta ja tiedotus. Esim. kunnallistasolla demokraattisesti valittuja tukiryhmiä, jotka päättävät, mihin rahoitusta kunnan alueella käytetään Vanhan paloyhdistysapu kunniaan pankkitoiminnassakin. Pankin toiminnan kriittinen, objektiivinen seuranta, riippumaton julkinen arviointi ja kehitysehdotusten tekeminen Muita kommentteja tai ehdotuksia? rahoittaa yleisimpiä tarpeita (asunto, liikkumisen infrastruktuuri), mutta tiukoin kriteerein ja vastuullisesti siten, että asiakas ei vahingossakaan ota liian suurta lainakuormaa ymmärtämättömyyttään Pankilla aktiivinen tiedottaminen jäsenille Tulevaisuuden pankkitoiminnan tulee ennen kaikkea palvella ihmisyyttä ja inhimillisiä arvoja, ei pääoman tuottoa. Pankkitoiminnan tulee luoda puitteet kestävälle yhteiskunnalle, jossa hyvinvointi, ympäristö ja talous yhdistyvät toisiinsa kestävästi. Talouden tulee palvella ihmistä, eikä ihmisen taloutta. olisi korkea aika saada suomeen joku eettinen pankki joka tarjoaisi perinteisiä pankkipalveluita eikä vain säästämistä. On kurjaa että sosiaalisen oikeidenmukaisuuden tai ympäristöarvojen puolesta toimivat järjestöt joutuvat hoitamaan rahaliikenteensä joidenkin kaivostoimintaa ja Brasilian sellutehtaita rahoittavien pankkien kautta. Työn ja palvelusten vaihtomahdollisuus paikallisrahan tapaan, omavaraisalueiden kehittäminen, sosiaalisen lähituen järjestäminen eli uudenlainen 'eläketurva', jossa myös terveyden-, sairauden ja kotihoidon saaminen/antaminen kuuluu pääomaan - ja se pyritään saamaan läheltä ensisijaisesti vaihtamalla osaamista. Kiinteän omaisuuden esim. asuntoon ja viljelymaahan tms. liittyvä omistaminen järjestettävä kestävälle perustalle siten, että pienikin omatoimisuus 'kannattaa'. Sama koskee kulttuurin tuottamista - keksiminen, taiteilu, juhliminen, huvittelu, runoilu - kaikenlainen aktiviteetti katsotaan tuottavaksi...vaihtokelpoiseksi... Rahoittamissanaa vierastan, sillä kaikkea pääomaa ei ole mahdollista mitata yhdellä arvolla eli rahalla. Siinä on nykyisen rahatalouden pahin vika. Ihmisen elämä on nollasummapeli - tulevia sukupolvia ei ole oikeutta sitouttaa vaan taata heille mahdollisuus luoda kokonaan uuttakin.

8 Rahoittaisi yleisimpiä tarpeita, mutta autolainassa olisi jonkinlainen "tarveharkinta". Ei rahoittaisi citymaasturia huviajeluun. Pankin yhteyteen voisi kasvattaa vapaaehtoistyöverkoston, jonka kautta ihmiset voisivat antaa eivät ainoastaan rahojaan vaan myös aikaansa eettisille hankkeille, joita haluavat tukea. Useissa kunnissa ja kaupungeissa oikeusvaltio- ja kansanvaltaisuusperiaatteen vastaiset hankkeet yms. ovat olleet nykyisten paikallis- ja liikepankkien, valtionkonttorin ja ministeriöiden rahoittamia ja mahdollistamia, jolloin pankinhenkilöstöt ovat olleet mukana luomassa eriarvoista ja huonoa ympäristöä. Kaipaisin pankkitoimintaa, jonka tavoite on tarjota rahoitusta sen yhteisön hyvinvointiin, jossa pankki operoi. Esim. Pohjois-Dakotan osavaltiopankki. Rahoituskohteiden tulisi olla eettisesti kestäviä ja kestävää kehitystä tukevia. Ei toimintaa spekulatiivisessa kuplataloudessa. Pankkisektorin olisi oltava kokonaan julkisessa omistuksessa, rahanluontioikeus julkiselle keskuspankille, 100% vähimmäisvarantovaatimus, 0% korko. En ole itse "pankki-ihminen"/kaupallista koulutusta omaava, osa yllä olevista kysymyksistä asetettu minusta oudosti. Hankala vastata kunnolla, kun ei oikein käsitä kaikkia termejä ja mitä niillä haetaan ( esim."sidosryhmien paikalliset eettiset lautakunnat", mitä ne mahtavat olla?! ) Halusin kuitenkin vastata, kun en pääse seminaariin, asun sen verta kaukana. Toivottavasti Suomeenkin saadaan oma "Ekopankki", itse olen Merkurin osakas, kun haluan tukea vastaavaa toimintaa. Toivoisin, että jatkossa täällä olisi myös mahdollisuus verkkopankin kautta ottaa oikeasti myös käyttötili, jota voi käyttää sujuvasti tai ainakin sujuvasti määräaikaistalletustilit. Pidän sinällään Merkurin käytännöistä, etenkin niistä tukitili ja ilmastotili mahdollisuuksista sekä lainapolitiikasta, toimii ideologisesti, mutta käytännössä hankalaa mm. tilinhoito. Muutoin olen itse paikallisen Osuuspankin jäsen, kun olen katsonut sen olevan näistä nyt Suomessa toimivista pankkiratkaisuista paras, elleivät sitten nämä uudet POP-pankit ja uudet Säästöpankit pysty samaan. Eikö olisi mahdollista ns. yhdistää Merkurin ja Osuuspankkien pohjaideaa ( uudemmat ideat Osuuspankeilla eivät olekaan monesti sitten hyviä ideoita... ja sijoitustoimintakin osin todella epäeettistä ja epäekologista! ), vai onko se liian suoraviivaista maatiais ajattelua? Jään seuraamaan ja kuulostelemaan tilannetta. Siihen asti pitänee tyytyä Merkuriin. Pankit voisivat olla kunnallisia, kunnan omistamia ja voittoa tavoittelemattomia laitoksia. Näin turvattaisiin samalla kuntatalous. Estyisimme myös liian suurilta pankkilaitoksilta, jos pankki ei olisi valtuutettu toimimaan (ainakaan laajassa mittakaavassa) oman alueensa ulkopuolella. Tämä onnistuisi osuuspankkityylisellä hallintotavalla, jossa kaikki

9 kunnalliset pankit olisivat samaa osuuskuntaa, vaikkakin itsenäisiä toimijoita. Nämä pankit voisivat keskittyä lainottamaan kuntatasoisia hankkeita, yrityksiä ja ihmisiä. Tällaiseen pankkiajatteluun olisi helppo yhdistää myös paikallisrahajärjestelmä. Tällöin osa kunnan rahasta voisi olla vain paikallisiin yrityksiin ja kunnan palveluihin kelpaavaa. Osuuspankkipohja. Seutukuntatason pankit (nyt 77 kpl) ja niiden yhteenliittymä (osuuskunta sekin). Ei arvopaperikauppaa, ei valuuttakauppaa. Kansanpankki, jossa yksittäinen osuusasiakas nähdään muunakin kuin pankkikonttorin lattialle hiekan tuojana. " Paikallista, alueellista ja yksinkertaista pankkitoimintaa. Tehdään sellaista pankki toimintaa joka osataan ja ymmärretään. Tuotto ei ole tärkeintä, vaan alueen ja yhteisön hyvinvointi ja kestävä kehitys. Talletus- ja sijoitustoiminta erotettu, läpinäkyvä toiminta, täysvarantopankki. Pankki ei omaehtoisesti lainaa sinne talletettuja varoja, vaan tekee mahdollisesti asiakkaiden hankkeiden tukemisen toisille asiakkaille. Varoja, joita asiakas ei halua sijoittaa, ei sijoiteta (100% fractional reserve).

Eettinen pankkitoiminta Case: JAK Finland Osuuskunta. Afnan Bayati

Eettinen pankkitoiminta Case: JAK Finland Osuuskunta. Afnan Bayati Eettinen pankkitoiminta Case: JAK Finland Osuuskunta Afnan Bayati Opinnäytetyö Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma, FINA 2015 Tiivistelmä Tekijä(t) Afnan Bayati Koulutusohjelma Finanssi- ja

Lisätiedot

Teoriasta käytäntöön - miten muutamme maailman

Teoriasta käytäntöön - miten muutamme maailman Teoriasta käytäntöön - miten muutamme maailman Teoriasta käytäntöön on kooste artikkeleista, joissa käsittelen sitä kuinka voimme arjessamme tehdä päätöksiä ja valintoja jotta uusi maailma olisi mahdollinen

Lisätiedot

[markkinointiesite, maaliskuu 2015]

[markkinointiesite, maaliskuu 2015] SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ RAHASTOSIJOITTAJAN OPAS [markkinointiesite, maaliskuu 2015] Yksinkertainen on tehokasta! www.seligson.fi 1 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ SISÄLLYS OPPAAN ESITTELY 2 MIKSI SIJOITAMME?

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ. Yritysvastuuraportti 2014

AKTIA PANKKI OYJ. Yritysvastuuraportti 2014 AKTIA PANKKI OYJ Yritysvastuuraportti 2014 Sisältö YLEISTÄ Toimitusjohtajan puheenvuoro 1 Aktia lyhyesti 2 Sidosryhmämme 4 Finanssiala muutoksessa 5 YRITYSVASTUU AKTIASSA Yritysvastuu on kiinteä osa pankin

Lisätiedot

Sanomalehtiyliopisto kevät 2011 KESTÄVÄ KEHITYS. JULKAISU No 34. Avoin yliopisto

Sanomalehtiyliopisto kevät 2011 KESTÄVÄ KEHITYS. JULKAISU No 34. Avoin yliopisto Sanomalehtiyliopisto kevät 2011 KESTÄVÄ KEHITYS 1 JULKAISU No 34 Avoin yliopisto 2 KESTÄVÄ KEHITYS 3 Sanomalehtiyliopisto kevät 2011 4 Julkaisija Vaasan yliopisto, Levón-instituutti, Avoin yliopisto, PL

Lisätiedot

Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina

Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina Kirjoittajat ja Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä

Lisätiedot

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 Perustuu Itämeren alueen kestävän kehityksen koulutuksen Baltic 21E ohjelmaan Suomen kesäyliopistot ry. Minna Santaoja Mika Nirvi Maaliskuu

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014 1 (15) Kuopion kaupunkikonsernin omistajapolitiikka 1 Johdanto Kuopion kaupunginvaltuuston 28.6.2010 hyväksymässä strategiassa vuoteen 2020 todetaan omistajaohjauksesta seuraavaa: Kuopion kaupunki on konserni,

Lisätiedot

TALOUDELLISTA PÄÄOMAA

TALOUDELLISTA PÄÄOMAA 1 Ensio Tikkanen Pentti Vartia TALOUDELLISTA PÄÄOMAA Johdatus kansantalouteen 2 Kansi: Mainos Mayday Oy, Vantaa Valokuvat: Lehtikuva Oy (paitsi kuva sivulla 8 Kimmo Aaltonen) Tekijät ja Taloustieto Oy

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas

Sijoittajan korko-opas Sijoittajan korko-opas Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Selvitys yritystoiminnan lähtökohdista Turun alueella Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä hanke Turun Seudun Työttömät TST ry Harri Laaksonen 1

Lisätiedot

Vuoden Tulos. Opas osuustoimintayritysten tulosten raportointiin

Vuoden Tulos. Opas osuustoimintayritysten tulosten raportointiin Opas osuustoimintayritysten tulosten raportointiin Sääsatelliitin kuva Euroopasta, Ilmatieteen laitos Ylöspäin nousee lohen suku. Ot suus oiminta 5/2006 Johdon & hallinnon ammattilehti Maineteot ja mokat

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2013 Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä?

Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä? 1 2 Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä? ***** Voimakkaampi kuin maailman kaikkien armeijoiden voima on idea, jonka aika on tullut. Victor Hugo Omistettu

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Tiedotusopas Sisältö:

Tiedotusopas Sisältö: Sisältö: 1. Miksi tiedottaa vastuullisesta yritystoiminnasta? 2. Mitä hyötyä tiedottamisesta voi olla yritystoiminnallesi 3. Mitä on tehokas tiedottaminen? 4. Kenelle tiedotat? 5. Mistä kerrot? 6. Kuka

Lisätiedot

Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta

Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta Vihreiden maaseutupoliittinen ohjelma, hyväksytty valtuuskunnassa 20.4.2008 Sisällysluettelo Kahdeksan kärkeä maaseutuohjelmasta...2 Esipuhe...2

Lisätiedot

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO!

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! EHDOTUS HÄMEENLINNAN, KOUVOLAN JA LAHDEN KIRJASTOJEN LAATUKÄSIKIRJAKSI Hanna Kaisti 2014 Hämeenlinnan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Lisätiedot

Jukka Rannila VASTAUS 1 (52) vaalit 2008 18.9.2008. Vaalikoneet ovat tulleet jäädäkseen.

Jukka Rannila VASTAUS 1 (52) vaalit 2008 18.9.2008. Vaalikoneet ovat tulleet jäädäkseen. Jukka Rannila VASTAUS 1 (52) Vaalit 2008 /YLE:n vaalikoneen kysymykset VASTAUKSIA YLEN VAALIKONEESEEN, versio 16.9.2008 pohdintaa 17.9.2008 pohdintaa Lukuintoa tarvitaan Vaalikoneet ovat tulleet jäädäkseen.

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki Sitran raportteja 76 Sitran raportteja 76 Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hyvää sijoitusaikaa Käytä notkahdus hyödyksesi Pitkän aikavälin investointi Hyvin hajautetun osakesalkun omistajana voit suhtautua

Lisätiedot

Sisäinen yrittäjyys. 1 ov, sisäinen yrittäjyys ja johdatus ulkoiseen yrittäjyyteen

Sisäinen yrittäjyys. 1 ov, sisäinen yrittäjyys ja johdatus ulkoiseen yrittäjyyteen Sisäinen yrittäjyys 1 ov, sisäinen yrittäjyys ja johdatus ulkoiseen yrittäjyyteen Lukijalle Tämä materiaali on suunniteltu käytettäväksi toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa nuorisoasteella. Sisäinen

Lisätiedot