TULKINNAT FCL MED ARA ORA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TULKINNAT FCL MED ARA ORA"

Transkriptio

1 kk Trafilta pyydetään aina silloin tällöin tulkintoja säännösten soveltamisesta Suomessa. Näitä tulkintoja on koottu tältä sivulta löytyvään dokumenttiin. Tässä vaiheessa tulkinnat on tehty vai Komission asetuksesta (EU) N:o 1178/2011 eli ns. Lentomiehistöasetuksesta. Tällä rajauksella oheiset tulkinnat koskevat siten vain ATO-organisaatioita ja niitä lupakirjan haltijoita, joilla on lentomiehistöasetuksen mukaisesti myönnetty lupakirja eikä niitä voi soveltaa esimerkiksi kansallisen luvan mukaiseen koulutukseen. Tulkinnat on tehty tukemaan asetusta, ja helpottamaan asiakkaidemme toimintaa. Näillä tulkinnoilla ei voi muuttaa asetuksen sisältöä, joten epäselvissä tapauksissa tulee aina olla yhteydessä Trafiin. Taulukossa esitetyt tulkinnat ovat voimassa toistaiseksi, mutta mahdollista on, että esimerkiksi asetusmuutoksen johdosta kaikki niistä eivät jokaisena hetkenä ole ajantasaisia. Tulkintapankin ylläpitämiseksi pyydämmekin jokaista näitä sivuja tarkastelevaa ilmoittamaan meille mahdollisista epäselvistä tai vanhentuneista tulkinnoista. Huomautamme myös, että osa tulkinnoista saattaa olla asiaan vihkiytymättömälle vähän kryptisiä, sillä ne on tehty pääasiassa vakiintuneesti ilmailutoimintaa harjoittavien käyttöön. TULKINNAT FCL MED ARA ORA Määräys FCL Kysymys Tulkinta/Linjaus FCL.201.A (b) Mitä lisäkoulutusta LAPL(A)-lupakirjan Trafi on julkaussut siltakurssin LAPL(A) lupakirjan haltija tarvitsee suorittaa saadakseen haltijoille PPL(A)-lupakirjaa varten. Löydät PPL(A)-lupakirjan? soveltamisohjeen täältä. FCL.210 Voiko JAR-PPL koulutusta jakaa siten, että koulutus on aloitettu JAR-FCL:n mukaisesti ja ko. koulu ei aio jatkaa koulutusta ATO aikana, että koulutusta jatketaan toisessa ATO? EASA komitea puolsi pidetyssä äänestyksessä Euroopan komission ehdotusta, joka mahdollistaa seuraavan: ennen aloitettu JAR PPL-koulutus voidaan saattaa loppuun toisessa koulutusorganisaatiossa (ATO) käyttäen JAR-FCL mukaista koulutusohjelmaa, koulutus tulee suorittaa loppuun mennessä. Päiväys Liikenteen turvallisuusvirasto PL 320, Helsinki puh , faksi Y-tunnus Trafiksäkerhetsverket PB 320, Helsingfors tfn , fax FO-nummer

2 2/12 FCL.210.A Voiko lentokokeen sisällyttää PPL(A)- kurssiin? Voiko NF(A)-kelpuutuskoulutuksen sisällyttää PPL(A)-kurssiin? Lentokoetta ei voi sisälltyttää PPL kurssin 45 tuntiin. NF-kelpuutuskoulutusta ei voi sisällyttää PPL kurssin 45 tuntiin. FCL.615 IR Appendix 6 kohta 8 FCL.615 IR Appendix 6 Voiko MEP/IR -kurssilla käyttää SEP -luokan konetta lentokoulutuksessa Basic Instrument -moduulissa? Voiko menetelmämittarilento-osuuden aloittaa ennen kuin oppilas on suorittanut osista koostuvan mittarilentokoulutuksen teoriaosuuden? Voimassaolevan määräyksen mukaan osista koostuvan monimoottorimittarilentokoulutuksen tulee sisältää vähintään 15h lentokoulutusta MEP luokan koneella kurssin 55 tunnista. Perusmittarilentokoulutus voidaan antaa SEPluokan lentokoneella. Kouluttajan on varmistuttava, että oppilaalla on riittävä teoriatietotaso ennen menetelmämittarilento-osuuden aloittamista, jotta koulutus on oppilaan kannalta tarkoituksen mukaista. Osa kouluista edellyttää, että oppilaat suorittavat lähiopetusjaksolle vaadittavat tasokokeet mittarilennonteoria-aineista ennen menetelmämittarilento-osuuden aloittamista FCL.625 a) Mitä lisäkoulutusta IR(A)-kelpuutuksen haltija tarvitsee uusiakseen toiseen Trafi edellyttää, että koulutusorganisaatio itse määrittää koulutusohjelmassaan tai käsikirjassaan menetelmän, jolla organisaatio varmistaa lentokoulutuksen ja teoriakoulutuksen yhteensovittamisen niin, että se mahdollistaa oppimisen oppilaan kannalta tehokkaalla tavalla. Jos hakijalla on voimassaoleva esim. A320/IR(A)- kelpuutus, hän ei tarvitse kertauskoulutusta

3 3/12 FCL.710 FCL.720.A b), c) FCL.720.A b), c) FCL.725 luokkaan tai tyyppiin oikeuttavan IR(A)- kelpuutuksen? Esim. SEP/IR. Kuka voi antaa eroavuuskoulutuksen laajennettaessa oikeuksia toiseen ilmaalusversioon saman luokka- tai tyyppikelpuutuksen sisällä? Esimerkiksi SEP luokkakelpuutusoikeuden laajentaminen lentokoneeseen, jossa on säädettävä potkuri. Onko hakijan suoritettava erillinen HPAkurssi, jos hän on suorittanut hyväksytysti ATPL(A)- teoriakurssin ja saanut siitä ATOn antaman todistuksen? Jos hakijalla on ollut aikaisemmin HPAtyyppi JAR- tai kansallisessa lupakirjassa, onko hänen suoritettava erillinen HPAkurssi? Lupakirjamerkinnät yhden ohjaajan lentokoneille usean ohjaajan toimintaan. uusiakseen toiseen luokkaan tai tyyppiin liittyvän IR oikeuden. Koulutuksen voi antaa lennonopettaja, joka arvioi koulutustarpeen sekä merkitsee annetun koulutuksen oppilaan lentopäiväkirjaan. EASAn julkaisemat luokka- ja tyyppikelpuutusluettelot indikoivat, mitkä luokat tai tyypit edellyttävät eroavuuskoulutuksen. Löydät luettelot täältä Jos hakija on suorittanut ainoastaan ATPL(A)- kurssin mutta ei viranomaisen kokeita, koulutusorganisaatio vertailee valmistavan HPAkurssin ja ATOn antaman ATPL(A)-kurssin sisältöä keskenään. Mikäli ATPL(A)-kurssin sisältö vastaa valmistavan HPA-kurssin sisältöä, ATO kirjoittaa koulutuksesta todistuksen. Erillistä HPA-kurssia ei tarvitse suorittaa Lupakirjamerkinnät yhden ohjaajan lentokoneille usean ohjaajan toimintaan. 1. Jos täyttää vaatimukset vain yhden ohjaajantoimintaan ei merkintöjä remarks-osioon. 2. Jos täyttää vaatimukset vain usean ohjaajan toimintaan, remarks-osioon merkinta MP 3. Jos täyttää vaatimukset sekä usean että yhden ohjaajan toimintaan, remarks-osioon merkintä SP/MP

4 4/12 FCL.725 (a), FCL Lisäys 9 kohta (Yhden ohjaajan lentokonei-den käytännön koulutus), FCL Lisäys 3 kohta E sekä to Appendix 3 kohta E. (d) (3). Voidaanko ME-luokkakelpuutuskoulutus ja CPL(A)-lentokoulutus yhdistää ja toteuttaa yhtenä kurssina? Kurssilla, jolla CPL-koulutus annetaan kokonaisuudessaan ME-koneella voidaan MEkoulutus antaa ennen CPL-koululentojen aloittamista eli koulutukset voidaan yhdistää ja toteuttaa yhtenä kurssina edellyttäen että alla olevat lähtötasovaatimukset täyttyvät: Oppilaan on täytettävä koulutusten lähtötasovaatimukset eli ennen CPLlentokoulutusvaiheen alkamista hänellä on oltava vähintään 150h lentoaikaa, josta vähintään 70h PIC Lisäksi oppilailla on oltava NF(A)- sekä IR(A)- kelpuutukset myönnettynä lupakirjassaan, jotta hän voi suorittaa 15h kestävän modulaarisen CPL(A)-kurssin. Kokonaiskoulutuksen määrä on vähintään 6 tuntia (ME-koulutus) + 15 tuntia (CPL-koulutus) eli yhteensä vähintään 21 tuntia. ME-koulutukseen voidaan käyttää siihen hyväksyttyä FSTD-laitetta kuitenkin siten, että kaikki ME-lentokokeessa pakolliset harjoitteet tulevat myös lentokoneella suoritetuksi tämän yhdistetyn kurssin aikana. Koulutus voi olla rakenteeltaan esim. seuraava 6 tuntia FDT2 MEkoulutusta + 1,5 tuntia FDT2 CPL-koulutusta (häiriöt) + 13,5 tuntia kyseisellä ME-koneella annettavaa koulutusta. Koulutusta ei voi jakaa kahteen erilliseen osaan

5 5/12 FCL.725, 1178/2011 lisäys 9, f) FCL.720 (a) Voiko ME-koulutusta (6h) antaa FNTP II ja lentokoneessa? Tuleeko oppilaalla olla ME/IR(A) kelpuutus aloittaessaan HPA complex koneella suoritettavan kurssin? vaan oppilaan on suoritettava se kokonaisuudessaan saadakseen koulutuksen perusteella niin CPL-lupakirjan kuin MEkelpuutuksenkin. Oppilas, joka suorittaisi pelkän ME-koulutukseen vaadittavan FDT2-koulutuksen ei siis voi saada pelkästään tämän koulutuksen perusteella ME-kelpuutusta, ellei myös kurssiin kuuluvaa CPL-osuutta ole suoritettu kokonaisuudessaan. FNPT II laitetta voidaan käyttää osana monimoottoristen lentokoneiden luokkakelpuutuksen koulutukseen. Trafi arvioi jokaisen koulutusesityksen tapauskohtaisesti. Koulutuksen aloittavalla oppilaalla ei tarvitse kurssin alkaessa vielä olla ME/IR(A) kelpuutusta vaan kyseinen koulutus on sisällytettävä tyyppikoulutukseen. (Esimerkiksi TR(A) EMB500 tai TR(A) BE90) FCL.725 AMC2.FCL.725( a) GM1.FCL.005 (a) FCL.740 b) Helikopteri lisätyyppikelpuutuksen vaatimukset? Vanhentuneen tyypin uusinta, kun hakijalla on SP tai MP oikeus voimassa? Helikopteri lisätyyppikelpuutuksen saadakseen hakijalla on oltava voimassaoleva tyyppikelpuutus tai täytettävä vaatimukset pohjalla olevan tyyppikelpuutuksen uusimiseksi (kert.koul. + tarkastuslento). Molemmat tyyppikelpuutukset voi hakea lupakirjaan samalla kertaa. Jos hakijalla on voimassaoleva tyyppikelpuutus SP tai MP oikeuksilla ja tämä hakee vanhentuneen SP tai MP oikeuden uusimista samassa tyypissä, kertauskoulutusta ei vaadita. 1178/2011 FCL.825 kohta c) 1) ja lisäys 6 Voiko EIR-IR- ja CB-IR- teoriakoulutusta antaa etäopetuskoulutusmuotona? Molemmat kurssit ovat modulaareja kursseja ja niitä voidaan kouluttaa myös etäopetuskursseina, jos ATO:lle on etäopetusmenetelmät kyseiselle

6 6/12 kohta 5 ORA.ATO.300, ORA.ATO.300 FCL.905.TRI FCL.900(a)(1) (ii) FCL.915(b)(1) FCL.935(d) FCL.940.FI FCL.940.FI (a) (1) FCL.905.FI FCL.915 b) FCL.940.FI FCL.940.TRI FCL.910.TRI a), FCL.930.TRI k), (aa) Onko TRI:llä oltava tyyppikohtainen kokemus TRI:nä, jotta hän saa opettaa TRIkurssilla? Jos purjelennon opettajalla on LAPL(S) lupakirja, voiko hän antaa opetusta SPL lupakirjan hakijalle tai haltijalle? Hyväksytäänkö FIFI- pätevyyden arviointi opettajakelpuutuksen voimassaolon jatkamiseen? Milloin voi tehdä hakemuksen opettajakelpuutuksen jatkamiseksi? Voiko opettajakokemus FI ja IRI kelpuutuksien voimassaolon jatkamiseksi olla suoritettu FSTD laitteella? Kuinka lennonopettaja, jolla on FI(A)- ja SEP (land)-kelpuutukset voi laajentaa opetusoikeuden SEP(sea) luokkaan? Kuinka FI ja/tai TRI kelpuutuksen jatkaminen, kun yhtenä vaadittuna elementtinä on lennonopettajan kertauskoulutus? TRI oikeuksien laajentaminen? kurssille hyväksytty. TRI-kokemuksen ei tarvitse olla tyyppikohtaista. Kokemukseksi kelpaa eri konetyypeissä hankittu TRI-kokemus. LAPL(S)+FI(S) opettaja voi antaa opetusta SPL lupakirjan haltijalle tai hakijalle (ero käytännössä vain medikaaliluokassa). FIFI pätevyyden arviointi hyväksytään myös FI pätevyyden arvioinniksi Kelpuutusta voidaan jatkaa päättymispäivämäärästä viimeisenä vuotena heti kun voimassaolon jatkon vaatimukset täyttyvät. EI voi. Kokemus pitää olla lennetty ilma-aluksella Suorittamalla ATOssa SEP(sea)-kurssin ja hankkimalla sen jälkeen SEP(sea) kelpuutuksen sekä 15 tuntia kokemusta ko. luokalla. Usean ohjaajan seminaari ja yhden ohjaajan seminaari käytävä erikseen. TRI oikeudet: - FFS; pelkkä TRI kurssi ja pätevyyden arviointi - FFS, LIFUS; edellisten lisäksi LIFUS palikka käyty TRI:n kanssa - FFS, normal OPS; pätevyyden arviointi TRE:n kanssa lentokoneella

7 7/12 FCL.910.TRI FCL.915.TRI FCL.935 SP TRI(H) laajentaminen saman tyypin MP TRI(H):ksi? - Rajoittamaton; hätätilannekoulutus sekä täysi pätevyyden arviointi TRE:n kanssa koneella LIFUS-palikka voidaan suorittaa AOC luvan alla. Tulkinnan mukaan, MP TRI(H) hakija, jolla on jo SP TRI(H) samaan tyyppiin täyttää seuraavat aloitusvaatimukset: - FCL.915.TRI (d)(3) ja - FCL.910.TRI (c)(2) FCL.1025 Tarkastuslentäjän valtuutuksen voimassaolon jatkamisen lupakirjamerkinnät FCL.910.TRI(c)(2) lisäkoulutusvaatimusta ei tarvitse täyttää, vain lentokokemusvaatimus Trafin sivuilla on julkaistu tiedote kokeneille tarkastuslentäjille. Tämä mahdollistaa sen että kokeneet tarkastuslentäjät voivat jatkaa voimassa olevia tarkastuslentäjän valtuutuksia suoraan lupakirjaan ko. ohjeen mukaisesti /2011 lisäys 8 Koskeeko lisäys 8 (Mittarilento-osuuden hyvittäminen luokka- tai tyyppikelpuutusta varten suoritettavalla tarkastuslennolla) myös IR-kelpuutuksen uusimista? Lisäys 8 koskee IR- kelpuutuksen voimassaolon jatkamista, ei uusimista. MED 5. artikla, 3) Jos hakijalla on kansallinen luokan 4 medikaali, voiko hän hakea EASA lupakirjaa? Voimassaoleva kansallinen luokan 4 medikaali voidaan rinnastaa LAPL medikaaliksi LAPL lupakirjan myöntämistä varten. ARA.MED.150 (c)(4) Mitä on ulkomailla medikaalitarkastuksen yhteydessä varmistettava tarkastavalta lääkäriltä? Ilmailulääketieteelliset tiedot lääkärintarkastuksesta toimitettava lupakirjan myöntävälle viranomaiselle (kopiot hakemuslomakkeesta,

8 8/12 ARA ARA.GEN.300 Ketkä ATOn vastuuhenkilöt haastatellaan Trafin toimesta ennen heidän hyväksymistään vastuuhenkilötehtävään? lääkärinlausuntolomakkeesta ja mahdollisista liitteistä) ATOn uusi vastuullinen johtaja, koulutuspäällikkö, päälennonopettaja, pääteoriakouluttaja, vaatimuksenmukaisuuden valvonnasta vastaava henkilö ja turvallisuusjohtaja haastatellaan aina ARA.GEN.300 Keneltä edellytetään kirjallista vastuuhenkilökokeen suorittamista? Onko ATOn osoitettava uuden koulutusohjelman hyväksynnän hakemisen yhteydessä millä ilma-aluksella koulutus aiotaan antaa? Lisäksi koulutuspäällikkö, päälennonopettaja ja vaatimuksenmukaisuudenvalvonnasta vastaava henkilö suorittavat haastattelun lisäksi vastuuhenkilökokeen. Koulutusohjelman hyväksyntää voidaan hakea ennen kuin käytettävä kalusto on tiedossa ja Trafi käsittelee ohjelman, jolloin varsinainen hyväksyntä voidaan käsitellä nopeasti. Kurssihyväksyntä lisätään ATO-lupaan, kun organisaatio esittää käytettävän kaluston ARA.FCL.215 d) Mitä saa tehdä väliaikaisella kelpuutuksella (temporary rating)? Hakija voi aloittaa väliaikaisella kelpuutuksella seuraavan kurssin mihin ko. kelpuutus on edellytys ennen varsinaisen kelpuutuksen myöntämistä ORA ORA.GEN.200 (b) Vaikuttaako EMB120 TR(A) kurssin lisäys organisaation kompleksisuuteen, kun teoriaopetus annetaan Suomessa ja lentokoulutus toteutetaan simulaattorilla toisessa EASA jäsenmaassa. Non-complex organisaatio muuttuu complex organisaatioksi, koska kyseessä on usean ohjaajan ilma-alus. Alihankintaan, simulaattorin hyväksyntään ja koulutuksen valvontaan liittyvät tehtävät vaikuttavat organisaation kompleksisuuteen.

9 9/12 ORA.GEN.210 Henkilöstövaatimukset ORA.GEN.210 Henkilöstövaatimukset ORA.ATO 210 (b) CFI vaatimukset ORA.GEN.210 Henkilöstövaatimukset Mitkä ovat koulutuspäällikön sijaisen kelpoisuusvaatimukset pienissä harrastelupakirjaa kouluttavissa organisaatioissa? (SPL LAPL, PPL, BPL) Mitä voimassa olevia kelpuutuksia edellytetään organisaation vastuuhenkilöiltä? Minkälaista pätevyyttä seuraavilta henkilöiltä edellytetään? Vaatimuksenmukaisuudenhallinnast a vastaavalta henkilö Turvallisuuspäällikkö Jokainen ATOn kompleksisuuteen liittyvä kysymys määritellään tapauskohtaisesti. Koulutuspäällikön sijaiselta edellytetään samaa kelpoisuutta kuin koulutuspäälliköltä. Hänellä on oltava tai on oltava ollut viimeisen 3 vuoden aikana ennen ensimmäistä hyväksymistään koulutuspäälliköksi vähintään annettavaa koulutusta vastaava lupakirja (SPL, LAPL, PPL, BPL) ja siihen liittyvät kelpuutukset, jotka on myönnetty Part FCL:n mukaisesti sekä lennonopettajakelpuutus. Ne, jotka jo toimivat koulutuspäälliköinä, hyväksytään grand father- oikeuksien perusteella tehtävään. Niiden, jotka eivät ole aiemmin toimineet koulutuspäällikkönä on suoritettava kirjallinen vastuuhenkilökoe hyväksytysti. Vastuuhenkilöt vastaavat yhdessä organisaation antamasta koulutuksesta. Organisaation on huolehdittava siitä, että ainakin jollain vastuuhenkilöllä (HT, CFI) on ne kelpuutukset, joita annettavat kurssit edellyttävät. Mikäli edellä mainituilla vastuuhenkilöillä ei ole kaikkia tarvittavia kelpuutuksia, on organisaation nimettävä varakoulutuspäällikkö niitä kursseja varten, joihin varsinaisilla vastuuhenkilöillä ei ole kelpuutuksia. Ennen hyväksyntää, on henkilön saatava esitettävästä tehtävästä riippuen SMS-, Compliance monitoring- tai laatukoulutus. Mikäli henkilö on toiminut vastaavanlaisessa tehtävässä aikaisemmin, ei hänen tarvitse suorittaa em. koulutusta.

10 10/12 ORA.ATO.110 ORA.GEN.210 Mitkä ovat koulutuspäällikön vaatimukset, mikäli koulutusorganisaatio esittää ORA.ATO.110 mukaisen non-complex organisaatiorakenteen? (vastuuhenkilö vain koulutuspäällikkö teoria- ja lentokoulutukseen) Koulutuspäälliköksi esitetyllä henkilöllä on oltava voimassaolevat lupakirjat ja kelpuutukset organisaation tarjoamia kursseja varten. Mikäli koulutuspäälliköllä ei ole voimassaolevaa lupakirjaa ja tarvittavia kelpuutuksia, on organisaatioon nimettävä myös päälennonopettaja, jolla on voimassaolevat lupakirjat ja kelpuutukset organisaation tarjoamille kursseille ORA.GEN.210 (b) ORA.GEN.200 (a) (6) ja (c) (1) Voidaanko Compliance monitoring manager ja vastuullisen johtajan tehtävät yhdistää complex-organisaatiossa? Kokonaisvastuu koulutuksista säilyy kuitenkin koulutuspäälliköllä. Complex-organisaatiossa näitä tehtäviä ei voi yhdistää. ORA.ATO.210, ORA.ATO.210, AMC2ORA.ATO. 210 ORA.ATO.210 (b) ORA.ATO.110 (b) Voidaanko vastuullisen johtajan ja koulutuspäällikön tehtävät yhdistää? Tuleeko koulutuspäälliköllä tai päälennonopettajalla olla voimassaolevat kelpuutukset organisaation antamien kurssien mukaisesti? Voiko organisaatiossa olla useampi koulutuspäällikkö tai päälennonopettaja? Tehtävät voidaan yhdistää ottaen huomioon organisaation koulutuksen laajuus. Organisaation on tehtävä riskiarvio tehtävien yhdistämiseen liittyvistä turvallisuusvaikutuksista ja esitettävä se Trafille. Organisaation on huolehdittava siitä, että ainakin jollain vastuuhenkilöllä (HT, CFI) on ne kelpuutukset, joita annettavat kurssit edellyttävät. Mikäli edellä mainituilla vastuuhenkilöillä ei ole kaikkia tarvittavia kelpuutuksia on organisaation nimettävä varakoulutuspäällikkö tai varapäälennonopettaja niitä kursseja varten, joihin varsinaisilla

11 11/12 ORA.ATO.105 ORA.GEN.130 ORA.GEN.130 GM1 ORA.GEN.130 (a) ORA.GEN.130 ORA.GEN.130 GM ORA.GEN.130 (a) MUUT EASA OPS ORO.MLR.115 Mikä on menettely lisätoimipaikkojen hyväksyntään? Tarvitaanko lisäkoulutuspaikalle vastuuhenkilöä? Miten pitkäksi ajan jaksoksi organisaatio voi hyväksyä vastuuhenkilöiden sijaisuuksien hoitamisen ja tuleeko menettelyt kuvata käsikirjassa? Kuinka kauan lennonvalmisteluasiakirjoja on säilytettävä? vastuuhenkilöillä ei ole kelpuutuksia. Lisätoimipaikkoja koskevat vaatimukset sekä organisaation menettelyt niiden lisäämiseksi, on kuvattava organisaation toimintakäsikirjassa. Lisätoimipaikat voivat olla listattuna käsikirjassa tai sen liitteenä. Päivitysvastuu on organisaatiolla. Koulutustoiminnan laajuus lisäkoulutuspaikoilla määrittelee vastuuhenkilöiden nimeämistarpeen. Mikäli lisäkoulutuspaikalla on yli 4 koulutettavaa, vaaditaan organisaatiota nimeämään vastuuhenkilö, joka vastaa lisäkoulutuspaikan koulutuksesta. Vastuuhenkilö voi olla varapäälennonopettaja tai varakoulutuspäällikkö organisaatiosta riippuen. Asetuksessa ei määritellä sijaisuusjärjestelyiden kestoja päivissä. Organisaation tulee kuitenkin itse arvioida oman toiminnan mahdollisia tapahtumia, jotka voidaan korvata sijaisuusjärjestelyillä. Tyypillisimpiä tapahtumia ovat vuosilomat, sairauslomat, äkilliset muutokset. Sijaisuusjärjestelyesitykset, jotka Trafi on hyväksynyt, ovat olleet yleisesti noin 30 vuorokautta. Sijaisuusjärjestelyt ja niiden kestot tulee kuvata käsikirjassa. Lennonvalmisteluasiakirjat on säilytettävä 3kk. Säilytysaikaan liittyy koulutuksellinen näkökulma: ATOn antaessa CPL-koulutusta on oppilaan kannalta järkevää, että hänet opetetaan alusta saakka säilyttämään lennonvarmistukseen

12 12/12 liittyvät asiakirjat yhtä kauan kuin mitä häneltä ansiolentäjänä edellytettäisiin. Tulkinta laajennetaan koskemaan kaikkia hyväksyttyjä ATOja, riippumatta siitä, mitä koulutuskursseja niiden lupaan on myönnetty

TULKINNAT FCL MED ARA ORA

TULKINNAT FCL MED ARA ORA kk 16.8.2016 Trafilta pyydetään aina silloin tällöin tulkintoja säännösten soveltamisesta Suomessa. Näitä tulkintoja on koottu tältä sivulta löytyvään dokumenttiin. Tässä vaiheessa tulkinnat on tehty vai

Lisätiedot

TULKINNAT FCL MED ARA ORA

TULKINNAT FCL MED ARA ORA kk 16.8.2016 Trafilta pyydetään aina silloin tällöin tulkintoja säännösten soveltamisesta Suomessa. Näitä tulkintoja on koottu tältä sivulta löytyvään dokumenttiin. Tässä vaiheessa tulkinnat on tehty vai

Lisätiedot

TULKINNAT FCL MED ARA ORA

TULKINNAT FCL MED ARA ORA kk 16.2.2017 Trafilta pyydetään aina silloin tällöin tulkintoja säännösten soveltamisesta Suomessa. Näitä tulkintoja on koottu tältä sivulta löytyvään dokumenttiin. Tässä vaiheessa tulkinnat on tehty vai

Lisätiedot

TULKINNAT FCL MED ARA ORA

TULKINNAT FCL MED ARA ORA kk 21.12.2016 Trafilta pyydetään aina silloin tällöin tulkintoja säännösten soveltamisesta Suomessa. Näitä tulkintoja on koottu tältä sivulta löytyvään dokumenttiin. Tässä vaiheessa tulkinnat on tehty

Lisätiedot

TULKINNAT FCL MED ARA ORA

TULKINNAT FCL MED ARA ORA kk 30.5.2017 Trafilta pyydetään aina silloin tällöin tulkintoja säännösten soveltamisesta Suomessa. Näitä tulkintoja on koottu tältä sivulta löytyvään dokumenttiin. Tässä vaiheessa tulkinnat on tehty vai

Lisätiedot

TULKINNAT FCL MED ARA ORA

TULKINNAT FCL MED ARA ORA kk 30.6.2017 Trafilta pyydetään aina silloin tällöin tulkintoja säännösten soveltamisesta Suomessa. Näitä tulkintoja on koottu tältä sivulta löytyvään dokumenttiin. Tässä vaiheessa tulkinnat on tehty vai

Lisätiedot

TULKINNAT FCL MED ARA ORA

TULKINNAT FCL MED ARA ORA kk 5.4.2018 Trafilta pyydetään aina silloin tällöin tulkintoja säännösten soveltamisesta Suomessa. Näitä tulkintoja on koottu tältä sivulta löytyvään dokumenttiin. Tässä vaiheessa tulkinnat on tehty vai

Lisätiedot

TULKINNAT FCL MED ARA ORA

TULKINNAT FCL MED ARA ORA kk 10.10.2018 Trafilta pyydetään aina silloin tällöin tulkintoja säännösten soveltamisesta Suomessa. Näitä tulkintoja on koottu tältä sivulta löytyvään dokumenttiin. Tässä vaiheessa tulkinnat on tehty

Lisätiedot

TULKINNAT FCL MED ARA ORA

TULKINNAT FCL MED ARA ORA 20.8.2019 Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta pyydetään aina silloin tällöin tulkintoja säännösten soveltamisesta Suomessa. Näitä tulkintoja on koottu tältä sivulta löytyvään dokumenttiin. Tässä

Lisätiedot

TULKINNAT FCL MED ARA ORA

TULKINNAT FCL MED ARA ORA kk 28.11.2018 Trafilta pyydetään aina silloin tällöin tulkintoja säännösten soveltamisesta Suomessa. Näitä tulkintoja on koottu tältä sivulta löytyvään dokumenttiin. Tämä taulukko koskee vain Komission

Lisätiedot

Ajankohtaista PART-FCL lupakirjoista

Ajankohtaista PART-FCL lupakirjoista Ajankohtaista PART-FCL lupakirjoista Tiedotustilaisuus: Pienet hyväksytyt koulutusorganisaatiot non-complex ATO Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Aikataulu, merkittäviä päivämääriä ja muutoksia PART-FCL

Lisätiedot

TARKASTUSLENTÄJIEN KERTAUSKOULUTUS

TARKASTUSLENTÄJIEN KERTAUSKOULUTUS TARKASTUSLENTÄJIEN KERTAUSKOULUTUS 8.11.2013 Tarkastuslentotoimintaa koskevat määräykset Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ylitarkastaja Jaakko Sillanpää TARKASTUSLENTÄJÄ Tarkastuslentäjän hyväksyntätodistuksen

Lisätiedot

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS LUO Määräys 1 (5) Asianumero Antopäivä: 10.10.2014 Säädösperusta: Ilmailulaki (1194/2009) 45 Voimaantulopäivä: 14.10.2014 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Tällä

Lisätiedot

TraFi Liikenteen turvallisuusvirasto

TraFi Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi Liikenteen turvallisuusvirasto FE(A/H) 1 2012 YHTENAISTAMIS- / KERTAUSKURSSI 5.-6.11.2012 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. T~.~.K~.STUSLENTOTOIMIN~AA KOSKEVAT ~ TraFi Vertailu TRG Ml-S > JAR-FCL

Lisätiedot

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS 1 (5) Antopäivä: x.x.2019 Voimaantulopäivä: x.x.2019 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki liikenteen palveluista (320/2017), II osan 13 luvun 2 Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot:

Lisätiedot

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS 1 (5) Antopäivä: 5.6.2019 Voimaantulopäivä: 6.6.2019 Säädösperusta: Laki liikenteen palveluista (320/2017) 131 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Tällä määräyksellä

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille

Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille 17.6.2014 Karoliina Vesterbacka Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vastuuhenkilöiden roolit ja vastuut Organisaation tulee esittää/nimetä

Lisätiedot

EASA muutokset FTO:n kannalta

EASA muutokset FTO:n kannalta EASA muutokset FTO:n kannalta Tarkastuslentäjien kertauskoulutus 8.11.2013, Tina El-Nemr, Trafi Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Esityksessä käsiteltävät aiheet Yleiset siirtymää koskevat aikarajat

Lisätiedot

EASA Regional Workshop 27.2.2013. Tervetuloa! Welcome! Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

EASA Regional Workshop 27.2.2013. Tervetuloa! Welcome! Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. EASA Regional Workshop 27.2.2013 Tervetuloa! Welcome! Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Katsaus lentomiehistöjä koskeviin säädöksiin (Komission asetukset (EU) N:o 1178/2011 ja 290/2012) 08:30 09:00

Lisätiedot

EASA PART-FCL Muutokset lupakirjoihin

EASA PART-FCL Muutokset lupakirjoihin EASA PART-FCL Muutokset lupakirjoihin Ilmailun kehittämisseminaari 21.11.2012 Tarkastaja Jarno Keskivinkka Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Regulation Aircrew 1178/2011 Annex I Part-FCL Annex II Conversion

Lisätiedot

EUT/MT Talvipäivät Lupakirjat ja niiden oikeuksien ylläpito

EUT/MT Talvipäivät Lupakirjat ja niiden oikeuksien ylläpito EUT/MT Talvipäivät Lupakirjat ja niiden oikeuksien ylläpito Jani Kosonen 12.3.2016 Ilmailun lupakirjat/trafi Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Yleistä Hakemukset ja muut asiakirjat lähetetään osoitteeseen

Lisätiedot

Ilma-aluksen miehitys

Ilma-aluksen miehitys luonno Määräysluonnos 1 (8) Antopäivä: [pp.kk.vvvv] Säädösperusta: Ilmailulain (1194/2009) 60 Voimaantulopäivä: 8.4.2013 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Tällä Liikenteen turvallisuusviraston määräyksellä

Lisätiedot

LUPAHAKEMUS MOOTTORILENTO- JA HELIKOPTERILENTOKOULUTUSTA VARTEN

LUPAHAKEMUS MOOTTORILENTO- JA HELIKOPTERILENTOKOULUTUSTA VARTEN Koulutusluvan hakijan tiedot: Vastaanottomerkinnät: PVM / 20 Dnro: / / LUPAHAKEMUS MOOTTORILENTO- JA HELIKOPTERILENTOKOULUTUSTA VARTEN HUOM. Kaikkiin kohtiin tulee vastata ja vaaditut selvitykset on liitettävä

Lisätiedot

EASAN LAUSUNNON LIITE 3/2013. KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu XXX

EASAN LAUSUNNON LIITE 3/2013. KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu XXX EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX EASAn lausunto 3/2013 [...](2013) XXX luonnos EASAN LAUSUNNON LIITE 3/2013 KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu XXX siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten

Lisätiedot

Koulutus- ja toimintakäsikirjat / koulutusohjelmat

Koulutus- ja toimintakäsikirjat / koulutusohjelmat Koulutus- ja toimintakäsikirjat / koulutusohjelmat Tiedotustilaisuus: Pienet hyväksytyt koulutusorganisaatiot non-complex ATO Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. EASA:n säädöskartta http://www.easa.europa.eu/regulations/regulations-structure.php

Lisätiedot

Harrasteilmailun lentokoulutuksen näkymiä EASA aikana

Harrasteilmailun lentokoulutuksen näkymiä EASA aikana Harrasteilmailun lentokoulutuksen näkymiä EASA aikana Lennonopettajien kertauskoulutus Räyskälässä 1.12.2012 Jarmo Selonen Trafi / Lupakirjaryhmä Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. LUENNON SISÄLTÖÄ

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D053477/01 Liite 1.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D053477/01 Liite 1. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. joulukuuta 2017 (OR. en) 15960/17 ADD 1 TRANS 581 AVIATION 200 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. joulukuuta 2017 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 9. tammikuuta 2014 (OR. en) 5075/14 ADD 1 AVIATION 5. SAATE Lähettäjä:

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 9. tammikuuta 2014 (OR. en) 5075/14 ADD 1 AVIATION 5. SAATE Lähettäjä: EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 9. tammikuuta 2014 (OR. en) 5075/14 ADD 1 AVIATION 5 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 6. tammikuuta 2014 Vastaanottaja: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi

Lisätiedot

Lennonopettajien kertauskoulutus Räyskälä 10.12.2011. Harrasteilmailuyksikkö, Jarmo Selonen

Lennonopettajien kertauskoulutus Räyskälä 10.12.2011. Harrasteilmailuyksikkö, Jarmo Selonen Lennonopettajien kertauskoulutus Räyskälä 10.12.2011 Harrasteilmailuyksikkö, Jarmo Selonen KANSALLISISTA JA JAR-FCL VAATIMUKSISTA EASA PART-FCL VAATIMUKSIIN LUENNON SISÄLTÖÄ EASAN säädösrakennetta /määräysprosessi

Lisätiedot

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja 1 (5) Antopäivä: 29.1.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 1.2.2013 Voimassa: Toistaiseksi Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 45, 46, 119 ja 120 :n nojalla ottaen huomioon lennonjohtajien

Lisätiedot

Lentolupakirjoja koskevia yleisiä määräyksiä

Lentolupakirjoja koskevia yleisiä määräyksiä LUONNOluonnluonn Määräys 1 (5) Antopäivä: 5.9.2018 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 47 Voimaantulopäivä: 7.9.2018 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Muutostiedot: Tällä määräyksellä

Lisätiedot

Koulutusorganisaatioiden käsikirjat

Koulutusorganisaatioiden käsikirjat Koulutusorganisaatioiden käsikirjat 17.6.2014 Mika Haapala Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Koulutusorganisaation käsikirjat Käsikirjojen tulee olla mahdollisimman yksinkertaiset Käsikirjojen tulee

Lisätiedot

FE(A/H) YHTENÄISTÄMIS- / KERTAUSKURSSI Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

FE(A/H) YHTENÄISTÄMIS- / KERTAUSKURSSI Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. FE(A/H) 1 2012 YHTENÄISTÄMIS- / KERTAUSKURSSI 5.-6.11.2012 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Tarkastuslentäjäksi ennen: PEL M2-16, koulutus, kokemus ja hakemus Alakohta 1.3 soveltuvuus ja tarve (viranomainen)

Lisätiedot

Tasotarkastajan valtuutus ja tasotarkastuksen suorittaminen

Tasotarkastajan valtuutus ja tasotarkastuksen suorittaminen 1 (5) Antopäivä: 29.1.2013 Voimaantulopäivä: 1.2.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 45, 46, 119 ja 120 :n nojalla ottaen huomioon lennonjohtajien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) 16253/14 ADD 1 AVIATION 224 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 28. marraskuuta 2014 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

Ultrakevytlentäjän lupakirja PEL M2-70 Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus PEL M2-71 Sidosryhmätilaisuus 9.10.2014

Ultrakevytlentäjän lupakirja PEL M2-70 Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus PEL M2-71 Sidosryhmätilaisuus 9.10.2014 Ultrakevytlentäjän lupakirja PEL M2-70 Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus PEL M2-71 Sidosryhmätilaisuus 9.10.2014 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Miksi uusi määräys annetaan? Ultramääräyksillä

Lisätiedot

Tarkastuslentäjän oikeudet ja velvollisuudet

Tarkastuslentäjän oikeudet ja velvollisuudet Tarkastuslentäjän oikeudet ja velvollisuudet Tarkastuslentäjien tehtävät, vastuut ja velvollisuudet Trafin näkökulmasta Tarkastuslentäjän asema Viranomaisen kautta tilattavat tarkastuslennot Poikkeusluvat

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AUTOGYROLENTÄJÄN LUPAKIRJA

ILMAILUMÄÄRÄYS AUTOGYROLENTÄJÄN LUPAKIRJA ... ILMAILUHALLINTO LUFHAAT5f0RVR,TNIN GEN FINNISH CNil fw,frjon AU"HORJTV ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-80 5.5.2009 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi

Lisätiedot

Kansallisen ilma-aluksen miehitys

Kansallisen ilma-aluksen miehitys luonno Ilmailumääräys 1 (9) Antopäivä: 11.4.2013 Voimaantulopäivä: 12.4.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Ilmailulain (1194/2009) 60 Muutostiedot: Tällä Liikenteen turvallisuusviraston määräyksellä

Lisätiedot

EASA muutokset FTO:n kannalta

EASA muutokset FTO:n kannalta EASA muutokset FTO:n kannalta Ilmailun keittämisseminaari 19.11.2013, Aila Järveläinen, Trafi Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Käydään lävitse Yleiset siirtymää koskevat aikarajat ja periaatteet FTO:n

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-46

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-46 .... ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-46 ILMAILUHALLINTO LUFHilRTS rörvrl.tni NGCN FINr

Lisätiedot

EASA PART- ORA HYVÄKSYTYT LENTOKOULUSORGANISAATIOT (ATO) LUETTELO KOULUTUSLUVAN HALTIJOISTA

EASA PART- ORA HYVÄKSYTYT LENTOKOULUSORGANISAATIOT (ATO) LUETTELO KOULUTUSLUVAN HALTIJOISTA Helsinki 5.5.2015 EASA PART- ORA HYVÄKSYTYT LENTOKOULUSORGANISAATIOT (ATO) LUETTELO KOULUTUSLUVAN HALTIJOISTA [EASA PART ORA, APPROVED TRAINING ORGANISATIONS (ATO)] LUVAN HALTIJA / OSOITE Holder / address

Lisätiedot

LENTOMIEHISTÖASETUKSEN OSAN ORA MUKAISESTI HYVÄKSYTYT LENTOKOULUSORGANISAATIOT (ATO) LUETTELO KOULUTUSLUVAN HALTIJOISTA

LENTOMIEHISTÖASETUKSEN OSAN ORA MUKAISESTI HYVÄKSYTYT LENTOKOULUSORGANISAATIOT (ATO) LUETTELO KOULUTUSLUVAN HALTIJOISTA LENTOMIEHISTÖASETUKSEN OSAN ORA MUKAISESTI HYVÄKSYTYT LENTOKOULUSORGANISAATIOT (ATO) LUETTELO KOULUTUSLUVAN HALTIJOISTA [AIRCREW REGULATION PART ORA, APPROVED TRAINING ORGANISATIONS (ATO)] LUVAN HALTIJA

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-FCL 1 Ohjaamomiehistön lupakirjat (Lentokoneet) Muutos 6 1. elokuuta 2006 Joint Aviation Authorities JAR-FCL 1 SISÄLLYSLUETTELO JAR-FCL 1 OHJAAMOMIEHISTÖN LUPAKIRJAT

Lisätiedot

LENTOMIEHISTÖASETUKSEN OSAN ORA MUKAISESTI HYVÄKSYTYT LENTOKOULUSORGANISAATIOT (ATO) LUETTELO KOULUTUSLUVAN HALTIJOISTA

LENTOMIEHISTÖASETUKSEN OSAN ORA MUKAISESTI HYVÄKSYTYT LENTOKOULUSORGANISAATIOT (ATO) LUETTELO KOULUTUSLUVAN HALTIJOISTA Helsinki 26.7.2017 LENTOMIEHISTÖASETUKSEN OSAN ORA MUKAISESTI HYVÄKSYTYT LENTOKOULUSORGANISAATIOT (ATO) LUETTELO KOULUTUSLUVAN HALTIJOISTA [AIRCREW REGULATION PART ORA, APPROVED TRAINING ORGANISATIONS

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-FCL 1 Ohjaamomiehistön lupakirjat (Lentokoneet) 1. syyskuuta 2005 Joint Aviation Authorities JAR-FCL 1 SISÄLLYSLUETTELO JAR-FCL 1 OHJAAMOMIEHISTÖN LUPAKIRJAT

Lisätiedot

(7) Epätavallisten lentoasentojen välttämistä ja niistä oikaisua koskevien koulutustoimenpiteiden täytäntöönpanoon olisi annettava lisäaikaa.

(7) Epätavallisten lentoasentojen välttämistä ja niistä oikaisua koskevien koulutustoimenpiteiden täytäntöönpanoon olisi annettava lisäaikaa. 13.8.2018 L 204/13 KOMISSION ASETUS (EU) 2018/1119, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2018, asetuksen (EU) N:o 1178/2011 muuttamisesta ilmoituksenvaraisten koulutusorganisaatioiden osalta EUROOPAN KOMISSIO,

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-FCL 1 Ohjaamomiehistön lupakirjat (Lentokoneet) 1. joulukuuta 2006 Joint Aviation Authorities JAR-FCL 1 SISÄLLYSLUETTELO JAR-FCL 1 OHJAAMOMIEHISTÖN LUPAKIRJAT

Lisätiedot

LENTOKOULUTUSORGANISAATION (FTO) HYVÄKSYNTÄHAKEMUS JAR-FCL 1/2.055

LENTOKOULUTUSORGANISAATION (FTO) HYVÄKSYNTÄHAKEMUS JAR-FCL 1/2.055 ILMAILUHALLINTO PL 186 01531 VANTAA Puh. 09-425011 Vastaanottomerkinnät: PVM / 20 Dnro: / / 1 LENTOKOULUTUSORGANISAATION (FTO) HYVÄKSYNTÄHAKEMUS JAR-FCL 1/2.055 Hakijan tiedot: Kotipaikka: Osoite: Postinumero

Lisätiedot

Talvipäivät Tallukka. Uudet harrasteilmailumääräykset

Talvipäivät Tallukka. Uudet harrasteilmailumääräykset Talvipäivät 15.-16.3.2008 Tallukka Uudet harrasteilmailumääräykset 1 Määräysmuutosten valmistelu Määräysmuutokset on valmisteltu virkamiesvetoisesti Ilmailuhallinnossa. Valmistelun apuna on käytetty työryhmää,

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-5

ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-5 ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-5 muutos 2 10.2.2000 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi TARKASTUSLENTOTOIMINTAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Tämä määräys

Lisätiedot

KOULUTUS RAJOITETTUA RADIOPUHELIMENHOITAJAN KELPUUTUSTA VARTEN

KOULUTUS RAJOITETTUA RADIOPUHELIMENHOITAJAN KELPUUTUSTA VARTEN LUO Määräys 1 (5) Antopäivä: 22.5.2015 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 71 Voimaantulopäivä: 25.5.2015 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Tällä määräyksellä

Lisätiedot

Ultrakevytlentäjän lupakirja PEL M2-70 Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus PEL M2-71

Ultrakevytlentäjän lupakirja PEL M2-70 Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus PEL M2-71 PerustelumuistioLUONNOS 1(5) Laatimisaika Ultrakevytlentäjän lupakirja PEL M2-70 Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus PEL M2-71 1. Määräysten tausta ja säädösperusta... 1 2. Määräysten valmistelu... 1 3.

Lisätiedot

FE(A) kertauskoulutus

FE(A) kertauskoulutus FE(A) kertauskoulutus 8.11.2013 POH/AFM POH:n rakenteen tuntemus Tiedon löytäminen Käyttörajoitukset Nopeusrajoitukset Paino- ja painopisterajoitukset Hätätoimenpiteet ulkoamuistettavat POH/AFM Normaalitoiminta

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-41 PURJELENTÄJÄN LUPAKIRJA

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-41 PURJELENTÄJÄN LUPAKIRJA ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-41 ILMAILUHALLINTO LUFTFAfiTSFORVAL TNI G(N flf\inish CML ffi AöiON AUTHOAJTY 20.12.2007 PL 186, 01531 VANTAA, FINlAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset I L M A I L U L A I T O S LENTOTURVALLISUUSHALLINTO Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-FCL 1 Ohjaamomiehistön lupakirjat (Lentokoneet) 1. heinäkuuta 2003 Joint Aviation Authorities JAR-FCL 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ajankohtaista Lentoon! 2017

Ajankohtaista Lentoon! 2017 Ajankohtaista Lentoon! 2017 Yleisilmailukoordinaattori erityisasiantuntija Jani Hottola Ilmailun Lupakirjat Twitter: @Yleisilmailija www.trafi.fi/yleisilmailijalle Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Lisätiedot

EASAN PURJELENTOLUPAKIRJAT (Yhteenveto FCL-vaatimusten kommenttiasiakirjasta, CRD)

EASAN PURJELENTOLUPAKIRJAT (Yhteenveto FCL-vaatimusten kommenttiasiakirjasta, CRD) N PURJELENTOLUPAKIRJAT (Yhteenveto FCL-vaatimusten kommenttiasiakirjasta, CRD) PEL M2-41 Vähimmäisikä 2.9.1.1 16 vuotta PEL M2-41 2.1 16 vuotta Harrastelentäjän lupakirjan (LAPL) hakijan on oltava vähintään

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS ULTRAKEVYTLENTÄJÄN LUPAKIRJA

ILMAILUMÄÄRÄYS ULTRAKEVYTLENTÄJÄN LUPAKIRJA .... ILMAILUHALLINTO luftffiatsforva _ TNtNGCN finn!sh CML AVIW!ON flutiioility ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-70 5.5. 2009 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi

Lisätiedot

Kansalliset ilmailumääräykset ja niiden muutokset (sisältäen myös EASA asiaa)

Kansalliset ilmailumääräykset ja niiden muutokset (sisältäen myös EASA asiaa) Kansalliset ilmailumääräykset ja niiden muutokset (sisältäen myös EASA asiaa) Jani Kosonen Lupakirjat yksikkö 21.3.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Sisältö Yleistä Ilmailulaki 864/2014 Medikaali

Lisätiedot

Ultrakevytlentäjän lupakirja PEL M2-70 Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus PEL M2-71

Ultrakevytlentäjän lupakirja PEL M2-70 Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus PEL M2-71 Perustelumuistio 1(5) 10.10.2014 Ultrakevytlentäjän lupakirja PEL M2-70 Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus PEL M2-71 1. Määräysten tausta ja säädösperusta... 1 2. Määräysten valmistelu... 1 3. Arvio määräysten

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-FCL 2 Ohjaamomiehistön lupakirjat (Helikopterit) 1. elokuuta 2006 Joint Aviation Authorities JAR-FCL 2 SISÄLLYSLUETTELO JAR-FCL 2 OHJAAMOMIEHISTÖN LUPAKIRJAT

Lisätiedot

Määräysmuutoksia - harrasteilmailun koulutusorganisaatiot

Määräysmuutoksia - harrasteilmailun koulutusorganisaatiot Määräysmuutoksia - harrasteilmailun koulutusorganisaatiot FI kertausseminaari Nummela, 25.3.2017 Helena Pietilä, johtava asiantuntija, Trafi Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Disclaimer Huom! Tuleva

Lisätiedot

SUOMEN ILMAILUOPISTO SUOMEN ILMAILUOPISTO OY

SUOMEN ILMAILUOPISTO SUOMEN ILMAILUOPISTO OY SUOMEN ILMAILUOPISTO SUOMEN ILMAILUOPISTO OY SUOMEN ILMAILUOPISTO OY Perustettu 2002 Aikaisemmin Finnairin Ilmailuopisto, joka toimi samoissa tiloissa vuodesta 1985 alkaen Omistuspohja Suomen valtio 49.5%

Lisätiedot

Suomen ilmailuliitto (SIL)

Suomen ilmailuliitto (SIL) KOMMENTTIKOOSTE Määräys PEL M2-71 1(8) TRAFI/657758/03.04.00.00/2018 Perustelumuistion liite Kohta Kommentti Lausunnon antaja Traficomin vastaus Yleinen kommentti Suomen ilmailuliitto () Yleinen kommentti

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) 16253/14 AVIATION 224 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 28. marraskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D035899/03 Asia:

Lisätiedot

SUOMEN ILMAILUOPISTO

SUOMEN ILMAILUOPISTO SUOMEN ILMAILUOPISTO SUOMEN ILMAILUOPISTO SUOMEN ILMAILUOPISTO Suomen Ilmailuopisto SUOMEN ILMAILUOPISTO OY Perustettu vuonna 2002 Aikaisemmin Finnairin Ilmailuopisto, joka toimi samoissa tiloissa vuodesta

Lisätiedot

Kielitaitotarkastajat ja kielitaitokokeelle asetettavat vaatimukset

Kielitaitotarkastajat ja kielitaitokokeelle asetettavat vaatimukset 1 (7) Antopäivä: 14.11.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 29.11.2013 Voimassa: Toistaiseksi Ilmailulain (1194/2009) 45, 78, 119 ja 120, sellaisena kuin 45, 119 ja 120 on muutettu lailla ilmailulain

Lisätiedot

19.11 Pori. Heikki Mikkola

19.11 Pori. Heikki Mikkola Ilmailutoimijoiden seminaari 19.11 Pori Heikki Mikkola Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Sisältö Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi tiiviisti Pohdittavaksi Uudistuvat toimintamallit ja painopisteet

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset I L M A I L U L A I T O S LENTOTURVALLISUUSHALLINTO Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-FCL 1 Ohjaamomiehistön lupakirjat (Lentokoneet) 1. kesäkuuta 2000 Joint Aviation Authorities JAR-FCL 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-FCL 2 Ohjaamomiehistön lupakirjat (Helikopterit) 1. helmikuuta 2007 Joint Aviation Authorities JAR-FCL 2 SISÄLLYSLUETTELO JAR-FCL 2 OHJAAMOMIEHISTÖN LUPAKIRJAT

Lisätiedot

Purjelentokerhojen Päivä 2015

Purjelentokerhojen Päivä 2015 Purjelentokerhojen Päivä 2015 Purjelentäjän lupakirjat GPL vs. LAPL(S), SPL ja siirtymäaika Mika Mutru SIL/Purjelentotoimikunta, vpj. European Gliding Union EGU, General Secretary 1 Eri lupakirjat ja eri

Lisätiedot

L 326 virallinen lehti

L 326 virallinen lehti Euroopan unionin L 326 virallinen lehti Suomenkielinen laitos Lainsäädäntö 61. vuosikerta 20. joulukuuta 2018 Sisältö II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset ASETUKSET Komission

Lisätiedot

Suomen Moottorilentäjien Liitto (SMLL)

Suomen Moottorilentäjien Liitto (SMLL) KOMMENTTIKOOSTE Määräys PEL M2-70 1(8) TRAFI/657752/03.04.00.00/2018 Perustelumuistion liite Kohta Kommentti Lausunnon antaja Traficomin vastaus 1.2 Tarkastuslento-määritelmä puuttuu vaikka siihen viitataan

Lisätiedot

Uusitut kielitaitomääräykset

Uusitut kielitaitomääräykset Uusitut kielitaitomääräykset Kielitaitotarkastajien kertauskoulutus Tina El-Nemr 26.11.2013 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Esityksessä käsiteltävät aiheet Yleistä Mikä on muuttunut? PEL M2-91 PEL

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 20.12.2018 L 326/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/1974, annettu 14 päivänä joulukuuta 2018, siviili-ilmailun lentomiehistöä

Lisätiedot

EASA muutokset PPL, MGPL, GPL, BPL kouluille

EASA muutokset PPL, MGPL, GPL, BPL kouluille EASA muutokset PPL, MGPL, GPL, BPL kouluille Tiedotustilaisuus: Pienet hyväksytyt koulutusorganisaatiot non-complex ATO Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Sisältö Organisaatio Yleiset siirtymää koskevat

Lisätiedot

Uuden perusasetuksen mukaiset poikkeukset. Muutoksia OPS ja FCLtäytäntöönpanosäädöksiin. Ilmailun säädösinfo

Uuden perusasetuksen mukaiset poikkeukset. Muutoksia OPS ja FCLtäytäntöönpanosäädöksiin. Ilmailun säädösinfo Uuden perusasetuksen mukaiset poikkeukset Muutoksia OPS ja FCLtäytäntöönpanosäädöksiin Ilmailun säädösinfo 23.10.2018 Johtava asiantuntija Helena Pietilä, Trafi Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-10

ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-10 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 Normi kumottu 15.1.2008 ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-10 KUUMAILMAPALLOLENTOKOULUTUS muutos 1 18.1.2000 www.lentoturvallisuushallinto.fi

Lisätiedot

Part-SFCL Purjelentäjän lupakirja SPL ehdotus EASA Opinion 01/2019 Annex IIIb

Part-SFCL Purjelentäjän lupakirja SPL ehdotus EASA Opinion 01/2019 Annex IIIb Part-SFCL Purjelentäjän lupakirja SPL ehdotus EASA Opinion 01/2019 Annex IIIb Purjelentokerhojen Päivä Mika Mutru, SIL/PT vpj. Part-SFCL Requirements for Sailplane Flight Crew Licencing EASAn ehdotus EU

Lisätiedot

Pyöräalustaisten liitimien koulutusohjelma

Pyöräalustaisten liitimien koulutusohjelma Tämä on Suomen ilmailuliitto (SIL) ry:n hyväksymä yleisesti käytettävä. SIL on hyväksynyt n 30.11.2012 ja se astuu voimaan. Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1. Yleistä... 2 2. Koulutuksen aloittamisvaatimukset...

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset I L M A I L U L A I T O S LENTOTURVALLISUUSHALLINTO Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-FCL 1 Ohjaamomiehistön lupakirjat (Lentokoneet) 1. elokuuta 2002 Joint Aviation Authorities JAR-FCL 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SUIO Opettajakertauskoulutus Kertauskoulu- ja tyyppilennot (Eroavaisuus perehdyttämiskoulutus)

SUIO Opettajakertauskoulutus Kertauskoulu- ja tyyppilennot (Eroavaisuus perehdyttämiskoulutus) Kertauskoulu- ja tyyppilennot (Eroavaisuus perehdyttämiskoulutus) Kertauskoululento vaurioita 2017 ja 2018 johdatuksena asioihin 1. 7. 2017 Kertauskoululento hallinnan menetys 2. 5. 2018 Kertauskoululento

Lisätiedot

Oppilaitosten ja näytön vastaanottajien hyväksymisvaatimukset sekä näyttöjen järjestäminen rautatieliikenteessä

Oppilaitosten ja näytön vastaanottajien hyväksymisvaatimukset sekä näyttöjen järjestäminen rautatieliikenteessä 1 (5) Antopäivä: 15.5.2018 Voimaantulopäivä: 1.7.2018 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki liikenteen palveluista (320/2017) II osan 8 luvun 1 :n 3 momentti, 2 :n 5 momentti, 3 :n 4 momentti ja 6

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan NEUVOSTON PÄÄTÖS

LIITE. asiakirjaan NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.3.2019 COM(2019) 121 final ANNEX 2 LIITE asiakirjaan NEUVOSTON PÄÄTÖS yhteistyötä siviili-ilmailun turvallisuuden sääntelyssä koskevan Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan yhteisön

Lisätiedot

Voimassa: toistaiseksi. Muutostiedot: Tällä määräyksellä kumotaan 2.12.2008 annettu lentotyötä koskeva ilmailumääräys OPS M1-23 LENTOTYÖ

Voimassa: toistaiseksi. Muutostiedot: Tällä määräyksellä kumotaan 2.12.2008 annettu lentotyötä koskeva ilmailumääräys OPS M1-23 LENTOTYÖ lu 1 (6) Antopäivä: 11.2.2015 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 70 Voimaantulopäivä: 15.2.2015 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Muutostiedot: Tällä määräyksellä kumotaan 2.12.2008

Lisätiedot

DTO vaatimukset organisaatioille

DTO vaatimukset organisaatioille DTO vaatimukset organisaatioille Esimerkkinä FI.DTO.0001 Vesa Lappeteläinen FI.DTO.0001 vastuullinen edustaja Purjelentokerhojen päivä 23.3.2019 Tampere Kansallisesta ympäristöstä EASAympäristöön Purjelentokerhoissa

Lisätiedot

HELIKOPTERILENTÄJÄKSI! KIEHTOVA HARRASTUS JA HAASTAVA AMMATTI

HELIKOPTERILENTÄJÄKSI! KIEHTOVA HARRASTUS JA HAASTAVA AMMATTI Helikopterilentokoulutusta koskeva infopaketti (syyskuu 2009) 1(8) HELIKOPTERILENTÄJÄKSI! KIEHTOVA HARRASTUS JA HAASTAVA AMMATTI Suomen johtava kaupallinen helikopteriammattilentäjien koulutusorganisaatio

Lisätiedot

STCW uusi kansallinen lainsäädäntö

STCW uusi kansallinen lainsäädäntö STCW uusi kansallinen lainsäädäntö TIEDOTUSTILAISUUS TRAFI/Helsinki 11.3.2013 Jukka Tuomaala Ylitarkastaja Lupakirjat ja Pätevyydet Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Miehitystä ja pätevyyksiä koskevat

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-70

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-70 ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-70 muutos 3 20.12.2007 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi LU 3300 01/06 ULTRAKEVYTLENTÄJÄN LUPAKIRJA Tämä ilmailumääräys

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M1-4

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M1-4 ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M1-4 muutos 1 15.12.1999 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi ILMAILULUPAKIRJOJA KOSKEVIA YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Tämä

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-FCL 1 Ohjaamomiehistön lupakirjat (Lentokoneet) 1. joulukuuta 2006 Joint Aviation Authorities JAR-FCL 1 SISÄLLYSLUETTELO JAR-FCL 1 OHJAAMOMIEHISTÖN LUPAKIRJAT

Lisätiedot

Moottoroidun Varjoliidon Koulutusohjelma

Moottoroidun Varjoliidon Koulutusohjelma Tämä koulutusohjelma on Suomen ilmailuliitto (SIL) ry:n hyväksymä yleisesti käytettävä koulutusohjelma, joka korvaa 7.12.2010 päivätyn koulutusohjeen. SIL on hyväksynyt koulutusohjelman 24.11.2010 ja se

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset I L M A I L U L A I T O S LENTOTURVALLISUUSHALLINTO Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-FCL 2 Ohjaamomiehistön lupakirjat (Helikopterit) 1. joulukuuta 2000 Joint Aviation Authorities JAR-FCL 2

Lisätiedot

ULTRAKEVYTLENTÄJÄN LUPAKIRJA

ULTRAKEVYTLENTÄJÄN LUPAKIRJA 1 (9) Antopäivä: 10.10.2014 Säädösperusta: Ilmailulaki(1194/2009) 45 Voimaantulopäivä: 14.10.2014 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Tällä Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

PUOLUSTUSVOIMIEN ULKOPUOLISEN TAHON ANTAMAA SOTILASLENTOKOULUTUSTA KOSKEVAT VAATIMUKSET

PUOLUSTUSVOIMIEN ULKOPUOLISEN TAHON ANTAMAA SOTILASLENTOKOULUTUSTA KOSKEVAT VAATIMUKSET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS SIM-To-Lnt-037 27.02.2019 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, puh. 0299 800, faksi 0299 291 929, s-posti fimaa@mil.fi PUOLUSTUSVOIMIEN ULKOPUOLISEN TAHON ANTAMAA

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailumääräykset

Yhteiseurooppalaiset ilmailumääräykset Yhteiseurooppalaiset ilmailumääräykset JAR-FCL 1 Ohjaamomiehistön lupakirjat (Lentokoneet) Julkaistu 14 päivänä helmikuuta 1997 Joint Aviation Authorities JAR-FCL 1 SISÄLLYSLUETTELO JAR-FCL 1 OHJAAMOMIEHISTÖN

Lisätiedot

Aeropole professional pilot training. Liikennelentäjän ATPLopintolinja

Aeropole professional pilot training. Liikennelentäjän ATPLopintolinja Aeropole professional pilot training Liikennelentäjän ATPLopintolinja Aloita unelmiesi työ Liikennelentäjän työ on tarkkuutta ja hermoja vaativaa, mutta koulutukseen päästäksesi tarvitset vain normaalin

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset I L M A I L U L A I T O S LENTOTURVALLISUUSHALLINTO Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-FCL 2 Ohjaamomiehistön lupakirjat (Helikopterit) 1. syyskuuta 2003 Joint Aviation Authorities JAR-FCL 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

19.1.2013. Jukka Terttunen Liikennelääketiedeyksikkö. Yhteinen asia.

19.1.2013. Jukka Terttunen Liikennelääketiedeyksikkö. Yhteinen asia. Fit to fly? SIL Lentoturvallisuusseminaari 19.1.2013 Jukka Terttunen Liikennelääketiedeyksikkö Vastuullinen liikenne Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Inhimillinen toiminta ja liikenteen turvallisuus

Lisätiedot