Yksityistieilta Porvoon kaupunki, Yksityistiejaosto. Kahvitarjoilu klo 18. Jaoston esittely jaoston puheenjohtaja Juha Elo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yksityistieilta 22.10.2013. Porvoon kaupunki, Yksityistiejaosto. Kahvitarjoilu klo 18. Jaoston esittely jaoston puheenjohtaja Juha Elo"

Transkriptio

1 Yksityistieilta Porvoon kaupunki, Yksityistiejaosto Kahvitarjoilu klo 18 Jaoston esittely jaoston puheenjohtaja Juha Elo Avustusten hakeminen tiemestari Seija Kindstedt ja toimistosihteeri Linda Antell-Behm Tiekunnan yksityistielain mukaiset tehtävät ja päätösvalta, Tiekunnan kokousmenettelyt, missä asioissa ei kannata oikaista, Toimitsijamiehen tai hoitokunnan tehtävät ja vastuut DI Esko Hämäläinen Tauko Muutoksenhaku, mistä ja mihin voi valittaa, Tieyksiköinnin uusiminen ja käyttömaksujen suuruus, Tien ja tiealueen käytön luvanvaraisuus, Kuivatus, hyvän tienpidon perusta DI Esko Hämäläinen Kysymykset Yksityistieilta (16)

2 Vuodelle 2014 on varattu euroa avustusmäärärahaa, saman verran kuin kuluvana vuonna. Hakuaika päättyy aina maaliskuun viimeisenä arkipäivänä, Milloin voi hakea avustusta kunnalta? - kun tien varrella on pysyvää asutusta - tietä käytetään muuhunkin liikenteeseen kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan kuljetuksiin - teitä käytetään säännöllisesti henkilöiden tai elinkeinotoiminnan kannalta tärkeiden tavaroiden kuljetuksiin, esimerkiksi reittiliikenteeseen - tai kyse on näihin teihin rinnastettavasta tiestä. - yksityistie on Porvoon kaupungin rekisterissä, eli tielle on perustettu TIEKUNTA Myönnetyt avustukset vuona 2013 Avustus Anottu avustus euro ( ) / tiekuntaa kpl Myönnetty avustus euro ( ) / tiekuntaa kpl KUNNOSSAPITOAVUSTUS 240 kpl 562 / km, II-luokan teille 238 kpl PERUSPARANNUSAVUSTUS ,00 / 33 kpl ,00 / 26 kpl PERUSPARANNUSAVUSTUS kaupunki / ELY-keskus ,00 / 5 kpl ,00 / 4 kpl Perusparannusavustus Mitä on perusparantaminen? - kantavuuden parantaminen - routavaurioiden korjaaminen - kuivatuksen parantaminen rumpujen rakentaminen uusien ojien kaivuu - geometrian parantaminen - sillat Mitä tulee huomioida avustuskaavaketta täytettäessä: - avustuskaavake tulee täyttä oikein ja asianmukaisesti - kaavakkeessa tai liitteessä tulee selvittää tehtävä työ - karttaliite, jossa on esitetty parannettava kohta - kustannusarvio tehtävästä työstä (sis. alv %) - suuremmissa hankkeissa pyydettävä tarjous useammalta urakoitsijalta (hankintalaki) Kaupungin avustusten edellytyksenä on, että tien tekemiseen haetaan valtionavustusta (ELY-keskus) yksityistielain tai metsänparannuslain perusteella, jos avustuksen saaminen on mahdollista. Yksityistieilta (16)

3 Porvoon kaupunki avustaa myös mahdollisuuksien mukaan hankkeita joissa ELY-keskus on myöntänyt tiekunnalle avustusta. Tiekunnan tulee silloin hakea avustusta sekä ELY-keskukselta että Porvoon kaupungilta. Kunnossapitoavustus - Kunnossapitoavustuksia jaettaessa yksityistiet on jaettu kolmeen luokkaan. o I luokan tiet, jonka varrella on runsaasti pysyvää asutusta, läpikulkutie tai muuten liikenteellisesti merkittävä (803 /km 2013) o II luokan tiet, jonka varrella on pysyvää asutusta (562 /km 2013) o III luokan tiet, jonka varrella ei ole pysyvää asutusta (ei avusteta) - Lomakkeet postitetaan viime vuonna avustusta hakeneille tiekunnille - Internetistä löytyy myös sähköinen lomake, jonka voi käydä täyttämässä kun ensin kerää kaikki tarvittavat tiedot. Sähköinen lomake siirtyy jaostolle heti, nopea tapa lähettää! - Avustusta myönnetään viimeiselle ympäri vuoden asuvalle tieosakkaalle asti. Muistakaa mainita isoista metrimuutoksista avustusta hakiessa. - Kaksinkertaista kirjanpitoa käyttävät tiekunnat saavat mielellään lähettää tilinpäätöksensä myös liitteenä, avustuslomakkeen kakkossivun täyttäminen toimii paremmin yksinkertaisella kirjanpidolla. Tiekunnan tehtävät, päätösvalta ja hallinto Esko Hämäläinen Porvoo Borgå, Tieosakkaat vastaavat yksityistien tienpidosta yhdessä. Tie on pidettävä tarkoitustaan vastaavassa kunnossa. Tieosakkaille ei saa aiheutua kohtuuttomia kustannuksia. Yksityistien kunnossapidolle ei ole suoranaisia lakisääteisiä laatuvaatimuksia. Tieosakkaat päättävät itse tien kunnossapitotasosta. Kelirikko- ym. rajoitukset koskevat myös tieosakkaita. Tieosakkaat ovat yhteisesti vastuussa tienpidosta tai sen laiminlyönnistä aiheutuneista vahingoista. Tien kaikki rakenteet on saatava mahtumaan toimituksessa vahvistetulle tiealueelle. Tienpitäjä on toimivaltainen vain tiealueella. Yksityistieilta (16)

4 Jos tieosakkaat eivät ole järjestäytyneet tiekunnaksi, on kaikista tienpitoa koskevista toimenpiteistä sovittava kaikkien tieosakkaiden kesken, enemmistöpäätöksiä ei voida tehdä Tielautakunta voi velvoittaa osallistumaan kustannuksiin, jos vaatimus on tehty kolmen vuoden kuluessa toimenpiteen suorittamisesta Muutoksenhaku: tielautakunta, maaoikeus YksTL voidaan perustaa vain tielautakunnan toimituksessa tai Maanmittauslaitoksen yksityistietoimituksessa tiekunnan tunnus ja tien ulottuvuus sekä vastuuhenkilön henkilötiedot merkitään Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin / kiinteistötietojärjestelmään tiekunnalla rajoitettu oikeustoimikelpoisuus toimielin: toimitsijamies tai hoitokunta tiekunnan kokous, enemmistöpäätökset muutoksenhaku: tielautakunta, maaoikeus YksTL 50, 51a, 58 70, ym Tiekunnan päätösvalta, tiekunnan kokous-päätöstä edellyttäviä asioita tieoikeuden tai tienkäyttöoikeuden myöntäminen tieyksiköiden ja käyttömaksuperusteiden vahvistaminen tilinpäätöksen, talousarvion ja maksuunpanoluettelon vahvistaminen tiekunnan varainhoitokauden vahvistaminen rahalainan ottaminen tien parantaminen ja avustusten hakeminen tietoimituksen ja tielautakunnan toimituksen hakeminen tiehen liittyvän tien kunnossapidon hoitaminen tiekunnan toimielimen valinta tien käyttöön liittyvien lupien ja kieltojen antaminen pysyvän liikennemerkin asettaminen YksTL 64, TLL 51 Tiekunta ei voi päättää tieosakkaan tieoikeuden lakkauttamisesta vastoin tieosakkaan tahtoa tien paikkaa ja leveyttä koskevista epäselvyyksistä puiden ja oksien poistamisesta tiealueen ulkopuolelta tiekuntien tai tienosien yhdistämisestä tai erottamisesta pysyvien liikennemerkkien asettamisesta ilman kunnan suostumusta Tiekunnan kokouksen laillisuus vuosikokous yleensä vuosittain, kuitenkin vähintään joka 4. vuosi koollekutsujana toimitsijamies tai hoitokunnan puheenjohtaja Yksityistieilta (16)

5 kutsukirje kaikille tieosakkaille tai lehti-ilmoitus ja kutsukirje kaikille toispaikkakuntalaisille tieosakkaille kokouskutsumenot (ja muu hallinto) katetaan perusmaksulla YksTL 23, 65, 67 kokouskutsu aina vähintään 14 päivää ennen kokousta vuosikokouskutsussa on mainittava kaikki merkittävät asiat ylimääräisen kokouksen kutsussa mainittava kaikki asiat kokouskutsussa mainittava maksuunpanoluettelon nähtävilläolopaikasta YksTL 65, 68 Maksuunpanoluettelo ehdotus nähtävillä 14 pv ennen tiekunnan kokousta, voi lähettää kokouskutsun mukana tieyksikköä vastaavan tiemaksun suuruus, kunkin tieosakkaan tiemaksun suuruus, koottavien tiemaksujen yhteismäärä, erilaisten käyttömaksujen suuruus sekä maksujen maksuajankohta ulosotto onnistuu vain lainmukaisesti nähtävillä pidetyn ja vahvistetun maksuunpanoluettelon perusteella! Kokouskutsu Jakopään yksityistien tiekunnan vuosikokous pidetään tiistaina alkaen klo 19 Jakokunnan kahvilassa, osoite Jakopääntie 5. Hoitokunnan ehdotukset vuoden 2014 talousarvioksi ja maksuunpanoluetteloksi ovat tämän kokouskutsun liitteenä. Maksuunpanoluettelo on YksTL 68 :n edellyttämällä tavalla lähtien nähtävillä Jakokunnan kahvilassa ja hoitokunnan puheenjohtajalla Heikki Jakopäällä, Jakopääntie 121, Jakopään kunta, p Jakopäässä Heikki Jakopää Hoitokunnan puheenjohtaja Tervetuloa! Lehti-ilmoitus Jakopään yksityistien tiekunnan vuosikokous pidetään tiistaina alkaen klo 19 Jakokunnan kahvilassa, jossa maksuunpano-luettelo on nähtävillä. Heikki Jakopää Hoitokunnan puheenjohtaja Tiekunnan kokouksen päätösvaltaisuus puheenjohtaja pitää olla - ei välttämättä tieosakas pöytäkirjantarkastajat eivät välttämättömiä yksinkin voi siis pitää laillisen kokouksen! Yksityistieilta (16)

6 valtakirjat syytä vaatia ja tarkastaa avustajaa saa käyttää tieosakas voi olla päättämässä omassa asiassaan toimitsijamies tai hoitokunnan jäsenet yleensä jääväävät itsensä vastuuvapautta käsiteltäessä, ei ole pakko tiekunnan kokous ei ole julkinen YksTL 66, 70 Äänestysmenettelyt kaikki päätökset enemmistöpäätöksinä äänimäärä tieyksiköiden perusteella ei kuitenkaan yli 30 % läsnä olevista tieyksiköistä äänten mennessä tasan, puheenjohtajan mielipide ratkaisee Äänileikkuri (YksTL 66 ) Läsnä Yksiköt Äänet A B C D E Yhteensä max äänimäärä 30 % x 400 = 120 enemmistö lasketaan leikattujen äänien kokonaismäärästä (340) enemmistöön tarvitaan siis >170 ääntä valtakirja on laskelmaa tehtäessä ikään kuin läsnä oleva tieosakas valtakirjoilla voi siis saada helpostikin ehdottoman enemmistön kokouksessa Tiekunnan henkilövalinnat hoitokuntaan 3 jäsentä ja 2 ei-henkilökohtaista varajäsentä varajäsenet usein unohtuvat hoitokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimitsijamiehelle aina varamies toimikausi enintään 4 vuotta, voidaan valita uudelleen, voidaan vapauttaa kesken kaiken tarvittaessa valitaan kaksi tilityksen tarkastajaa (ja kaksi varahenkilöä) suostumus tarvitaan kaikilta, ulkopuolinenkin voidaan valita oikeus palkkioon ja kustannusten korvaamiseen Pöytäkirja kokouksen aika ja paikka, läsnä olleet tai edustetut tieosakkaat ja heidän tieyksikkö- ja äänimääränsä, tehdyt päätökset kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoitus tai kokous itsekin voi heti hyväksyä pöytäkirjan, kaikki allekirjoittavat pöytäkirja liitteineen nähtävänä viimeistään 14 päivän kuluttua kokouksesta jäljennös tai ote pyydettäessä asianosaiselle - voidaan periä kohtuullinen maksu Yksityistieilta (16)

7 perusteena muotovirhe, laiton päätös, tieosakkaiden yhdenvertaisuuden loukkaaminen kirjallinen muutoksenhakuvaatimus (valitus) kunnan tielautakunnalle tieosakas 30 pv kokouksesta muu asianosainen 30 pv tiedoksisaannista tielautakunta pitää toimituksen, johon asianosaiset kutsutaan tielautakunnan päätökseen haetaan muutosta maaoikeudelta kirjallinen valitus 30 pv kuluessa päätöksestä maanmittaustoimistoon (jatkossa suoraan maaoikeuteen, HE 68/2013) maaoikeus yleensä pitää katselmuksen ja ratkaisee asian sitten istunnossaan maaoikeuden päätökseen haetaan valituslupaa korkeimmalta oikeudelta (ja samalla tehdään valitus) tavallinen tiekunta vain tilinpitovelvollinen suuremmille tiekunnille suositellaan kahdenkertaista kirjanpitoa tuloslaskelmineen ja taseineen liiketoimintaa harjoittava tiekunta on liiketoiminnastaan kirjanpitovelvollinen kirjanpitolain mukaisesti tilityksen tarkastamisessa noudatetaan yksityistielakia, yleensä valitaan kaksi tilityksen tarkastajaa tilitys voidaan tarkastaa myös vuosikokouksessa tien hallinnosta ja taloushallinnosta huolehtiminen tiekunnan kokousten valmistelu tiekunnan päätösten täytäntöönpano tiekunnan edustaminen ja nimenkirjoitus tilapäiset tienkäyttöluvat ja käyttömaksut tien kunnosta (ja kunnossapidosta) huolehtiminen tilapäiset kiellot ja painorajoitukset tilapäiset liikennemerkit, esim. varoitusmerkit YksTL 67 Toimitsijamiehen tai hoitokunnan vastuu laiminlyönnistä (tuottamus) voi seurata vahingonkorvausvastuu korvausvelvollinen ulkopuoliselle on tiekunta Yksityistieilta (16)

8 tiekunnalla mahdollisuus vaatia (käräjillä) korvausta toimitsijamieheltä tai hoitokunnalta (vastuuvapautta ei myönnetä) tiekunta voi ottaa vastuuvakuutuksen ja lisäksi hallinnonvastuuvakuutuksen (töppövakuutus) tieisännöitsijällä yleensä oma vastuuvakuutus Vahinkotapauksissa tiekunta pyrkii aina osoittamaan, että tie oli tarkoitustaan vastaavassa kunnossa - ja/tai kaikki tarvittavat ja yhteisesti sovitut kunnossapitotyöt oli tehty - tai kysymyksessä oli ylivoimainen tapahtuma, joka ei ollut estettävissä - tai vahinko ei ole lainkaan tapahtunut tällä tiellä - tai vahinko on aiheutunut tienkäyttäjän omasta syystä Tieyksiköinnin uusiminen ja käyttömaksut Perusteet, Käsitteet, Ohjeet Tieosakkaan keskimääräisen vuotuisen liikenteen kokonaispaino (tonnia) kerrotaan käytetyn matkan (kilometriä) pituudella. Esimerkiksi: asuinkiinteistö 900 tonnia x 2,5 km = 2250 tkm metsän kokonaisliikenne 12 tonnia x 20 ha x 2,5 km = 600 tkm Useimmin kysyttyä todellinen matka ei lyhin matka erillisten ruokakuntien mukaan kesämökkiyksiköillä ei saa talviaurausta maatilalta muualla töissä, korotus peltoyksiköt mahdollisimman keskimääräisten tietojen mukaan tienvarren vuokrapeltojen yksiköt pellon omistajalle vuokraajalle vain jos vuokraajakin tieosakas muualla olevien vuokrapeltojen yksiköt viljelijälle normaalit metsäyksiköt myös päätehakkuun jälkeen ei lisämaksuja ei alennuksia Ulkoinen ja sisäinen liikenne Ulkoinen liikenne on kiinteistön talouskeskuksen ja tien ulkopuolisten kohteiden välistä liikennettä Yksityistieilta (16)

9 Sisäinen liikenne on kiinteistön talouskeskuksen ja sen pelto- tai metsälohkojen välistä liikennettä, joka käyttää yksiköitävää tietä Tieyksiköinnin painolukuja Asuinkiinteistö ULA 900 t Lomakiinteistö ULL 150 / 300 / t Maatilan asuminen ULM 750 t, jos ei töissä muualla Viljely, ulkoinen liikenne ULV karjatila 25 t/ha viljatila 25 t/ha juurikas- ja perunatilat 75 t/ha Viljely, sisäinen liikenne SLV karjatila 120 t/ha viljatila 50 t/ha juurikas- ja perunatilat 100 t/ha kesantopellot 15 t/ha erillinen lannankuljetus 25 t/kuorma Maitoajo ULMa t/v kuljetustavasta ja -kerroista riippuen Metsä, kokonaisliikenne MeL 2-14 t /ha sijainnin mukaan Puunajo, ulkoinen liikenne ULMe 1-11 t/ha sijainnin mukaan Metsänhoito, sisäinen liik. SLMe 1-3 t/ha sijainnin mukaan Erityisliikenne EL kuljetuksen/muun liikenteen kokonaispainon mukaan Tieyksiköinnin muutokset jos uusia osakkaita tai uusia kulkuyhteyksiä YksTL 28 jos muutoksia osakkaan tienkäytössä ja liikenteessä YksTL 23 osakkaalla oikeus vaatia tieyksiköinnin tarkistamista, jos olennainen muutos YksTL 29 osakkaalla oikeus vaatia tieyksiköinnin uusimista, jos jako on ollut voimassa viisi vuotta YksTL 29 jos yhdistämisiä / erottamisia (tielautakunta) YksTL 69 Tieyksiköinnin uusiminen päätös tieyksiköinnin uudistamisesta tiekunnan kokouksessa (maininta kokouskutsuun) tieyksiköinnin tekijän valinta: hoitokunta tai toimitsijamies, yksittäinen tieosakas, tieisännöitsijä, maanmittaustoimisto, metsäkeskus, metsänhoitoyhdistys, kunnan virkamies, muu ulkopuolinen asiantuntija atk-ohjelmien (esim. Wintie, Tiemestari, Excel) ja lomakkeiden (esim. Wintie, maanmittaustoimisto) hankinta tarvittaessa perustietolomakkeiden ja täyttöohjeiden postittaminen tie-osakkaille tarvittaessa perustietolomakkeiden yleinen tarkastaminen ja samalla tieosakkaiden tasapuolisen kohtelun varmistaminen (lähtötietojen tarkkuustaso) Yksityistieilta (16)

10 tarvittavien lisätietojen hankkiminen tieosakkailta tai viranomaisilta tieosakkaiden liikennelajien, liikenteiden painojen ja tarvittavien korjauskertoimien yksityiskohtainen arviointi tiepituuksien mittaaminen kartalta ja tarvittaessa maastossa tietojen syöttäminen atk-ohjelmaan alustavan tieyksikkölaskelman tulostaminen ja tarkastaminen sekä tarvittavien muutosten tekeminen lopullisen tieyksikkölaskelman tulostaminen ja mikäli mahdollista lähettäminen tieosakkaille tutustuttavaksi uuden tieyksikkölaskelman vahvistaminen ja käyttöönotto-ajankohdasta päättäminen tiekunnan kokouksessa (kokouskutsuun maininta uudesta tieyksikkölaskelmasta) pienet tarkistukset yleensä heti käyttöön, kokonaan uusi laskelma yleensä seuraavassa maksuunpanoluettelossa tieyksiköinnin jatkuva ajantasallapito Käyttömaksujen perusteet satunnainen käyttö käytännössä maksutonta ulkopuolinen tienkäyttäjä on velvollinen vaadittaessa maksamaan käyttömaksua ei-osakkaan tavarankuljetukset, läpiajoliikenne, ei-osakkaiden venevalkama, hevosliikenne, metsästysliikenne, yms muu järjestetty toiminta tiellä! käyttömaksun oltava kohtuullinen ja oikeassa suhteessa tieosakkaan vastaavaan tiemaksuun käyttömaksujen perusteet vahvistettava tiekunnan kokouksessa kuntoonpano korvattava Esimerkkejä: Yksityistieilta (16)

11 Yksityistieilta (16)

12 Yleiset periaatteet satunnainen tienkäyttö on sallittua, jos ei kieltomerkkejä säännöllinen tienkäyttö on luvanvaraista kiellot ja rajoitukset mahdollisia, jos ei avustuksia avustusehdoissa voi olla käyttömaksuihin liittyviä rajoituksia ulkopuolisten tilapäisiinkin kuljetuksiin tarvitaan lupa kaikkeen kunnossapitokustannuksia lisäävään toimintaan tarvitaan lupa jalankulku, pyöräily, hiihtäminen ja tavanomainen ratsastus yleensä aina sallittua ja myös maksutonta (jokamiehen-oikeus) Vastuukysymyksiä tie on pidettävä tarkoitustaan vastaavassa kunnossa tienpitäjä vastuussa vahingoista, jos laiminlyönti tai muu tuottamus (yliauraus, pahat maakivet, rikkoutuneet rummut, varoitusmerkkien puuttuminen, jne) tienkäyttäjällä huolellisuus- ja varovaisuusvelvollisuus tiekunta vastaa, vaikka tie kunnan hoidossa ennalta-arvaattomista tapahtumista ei vastuuta vakuuttaminen mahdollista Metsästys, kalastus, marjastus yksittäiset metsästäjät, kalastajat ja marjastajat tulkoot, olkoot ja menkööt hirviporukalle tarvittaessa käyttömaksu; jos pysyvä rakennus, voidaan ottaa myös tieosakkaaksi kalastuskunnalle (osakaskunnalle) sen toiminnasta välittömästi aiheutuvasta tienkäytöstä (kalastuslupien myynti, venevalkamat, tms) käyttömaksu Yksityistieilta (16)

13 järjestetystä marjastuksesta (tai sienestyksestä) tarvittaessa käyttömaksu, jos lisää tien kunnossapitokustannuksia Vesi- ja viemärijohdot vesijohdon tai viemärin sijoittamisesta yksityistien tiealueelle neuvoteltava myös tiekunnan kanssa lupaehdot mielellään kirjalliseen sopimukseen (tai kunnan päätökseen) rakentamisaikaisesta tienkäytöstä tarvittaessa käyttömaksu tien vauriot korjattava Johdot, kaapelit ja mastot tiekunnan lupa tarvitaan, mielellään kirjallinen sopimus suositus: pylväät 0,5-1,0 m ojan ulkoreunasta suositus: ilmajohdot 5,5-6,5 m korkeuteen suositus: maakaapelit vähintään 0,7 m syvyyteen, merkitään, kaapelinäytöt siirron tarvitsija lähtökohtaisesti maksaa, neuvoteltavissa mastot eivät tiealueella, yleensä otettavissa tieosakkaaksi tai määrättävissä käyttömaksu Moottorikelkat ja mönkijät moottorikelkka on maastoajoneuvo, jolla ei saa ajaa tiellä (tien tai sillan saa ylittää) moottorikelkalla saa ajaa metsätiellä, jos tien- pitäjä on sulkenut tien muiden moottori-käyttöisten ajoneuvojen liikenteeltä tiekäyttöön rekisteröidyllä mönkijällä saa ajaa myös yksityistiellä maastomönkijää koskevat em. pelisäännöt laittomasta tiellä ajamista ilmoitus poliisille Pysäköinti tieliikennelain mukaan ajoneuvoa ei saa pysäyttää eikä pysäköidä sellaiseen paikkaan eikä siten, että siitä aiheutuu vaaraa tai että liikenne tarpeettomasti estyy tai häiriytyy maastoliikennelain perusteella moottori-ajoneuvon saa ilman maan omistajan tai haltijan lupaa pysäköidä tien välittömään läheisyyteen maastoon, jos turvallinen pysäköinti sitä edellyttää eikä siitä aiheudu alueen omistajalle tai haltijalle kohtuutonta haittaa Yksityistien puhtaanapito Aiheuttajan kuuluu siivota jälkensä. Viime kädessä tien puhtaanapidon vastuu on tiekunnalla. Yleisimmät kuivatuspuutteet Tien sivukaltevuus on liian pieni Tiellä on reunapalteita Tie on ylileveä eikä riittävää sivukaltevuutta voida ylläpitää Sivuoja on liettynyt tai muutoin tukossa Yksityistieilta (16)

14 Sivuoja on liian syvä ja jyrkkäluiskainen Sivuojassa on kivi tai kallio Sivuoja puuttuu kokonaan Sivuoja on korvattu salaojalla, joka ei kuitenkaan toimi Liittymärumpu on tukossa, liian ylhäällä tai rikki Liittymärumpu puuttuu kokonaan Tierumpu on tukossa tai rikki tai liian lyhyt Tierumpu on liian ylhäällä tai painunut liian syvään tai sen päät ovat nousseet Tierumpu puuttuu kokonaan Laskuoja on tukossa Ojien kunnostus Ojat kunnostettava säännöllisesti, ojituskierto v Vettä padottavat kivet ja muut esteet poistettava Sivuojan pituuskaltevuus n. 0,4 % (aina vähintään 0,1 %) Sivuojan syvyys vähintään 40 cm ajoradan pinnasta, routivalla maalla cm päällysrakenteen alapintaa syvemmällä, routimattomalla maalla riittää 15 cm Sisäluiskan kaltevuus vähintään 1:1,5 Laskuojan tavoitekaltevuus 0,4 %, laskuojien toimivuudesta erityisesti huolehdittava Rumpujen kunnostus Liettyneiden tai tukkeutuneiden rumpujen puhdistaminen (jos rumpujen säännöllinen hoito on laiminlyöty) Painuneiden tai nousseiden rumpujen korjaaminen Liikkuneiden rumpuputkien uudelleenasentaminen Liian lyhyiden rumpujen jatkaminen Rumpujen uusiminen Puuttuvien rumpujen asentaminen Yleensä kesällä kuivimpaan aikaan Rumpumateriaalin valinta Materiaalin valintaan vaikuttavat Perustamisolosuhteet; muoviputki hyvä ratkaisu pehmeiköllä, teräsputki tai saumaton muoviputki kestää roudan vaikutukset Asennusolosuhteet; muovi- ja teräsputket voidaan asentaa nopeasti, betoniputkille sallitaan karkearakeisempi täyttömateriaali Peitesyvyys; teräsputkien ja betoniputkien peitesyvyys väh. 0,2-0,3 m, muoviputkien peitesyvyys väh. 0,4-0,5 m Materiaalin kestävyys; teräsputkien käyttöikä lyhenee korroosion vaikutuksesta, nopea virtaus ja hiekka kuluttavat muoviputkia ja teräsputkien pinnoitetta Kunnossapidettävyys; muovirummuista lietteen ja jään poistaminen on jonkin verran helpompaa kuin betoni- ja teräsputkista, ohutseinämäisten teräsputkien päät rikkoutuvat helpommin kunnossapidossa Yksityistieilta (16)

15 Rumpuputken mitoitus Rummun pituutta laskettaessa otettava huomioon Tien leveys Mahdolliset kaiteet ja tasanteet niiden takana Luiskakaltevuus ja putken viistesuhde Rummun halkaisija ja asennussyvyys Laskeminen kannattaa, arvioimalla rumpu jää lyhyeksi! Rummun halkaisija Tierummut Ø 400 mm Liittymärummut Ø 300 mm (poikkeuksellisesti Ø 200 mm) Maantieliittymässä Ø 400 mm (poikkeuksellisesti Ø 300 mm) Rumpuaukon poikkileikkaus Pyöreä Matalarakenteinen, alaosasta leveämpi Ellipsi Kaksoisrumpu Rummun asentaminen Huomioitavaa tarvittavat arinarakenteet, sora-arina cm, pienet putket yleensä ilman arinaa pituuskaltevuus min 1 %, alustan muotoilu tarvittaessa, lietepesät putken mahdollista suojausta varottava, putken nosto valmistajan ohjeen mukaisesti Ympärystäyttö betoniputket soralla, max raekoko 100 mm, sideteräkset muoviputket soralla, max raekoko 50 mm teräsputket soralla, max raekoko 50 mm tiivistys molemmin puolin cm kerroksina Lopputäyttö kaivumassoilla pienet putket kokonaan kaivumassoilla routimaton tai routiva siirtymäkiila tarvittaessa Yksityistieilta (16)

16 Yksityistieillassa mukana: Porvoon kaupunki Yksityistiejaosto, PL 23, Porvoo - Yksityistieilta (16)

YKSITYISTEIDEN TIENKÄYTÖN PELISÄÄNNÖT LUVANVARAISUUS TIE- JA KÄYTTÖMAKSUJEN PERUSTEET TIENKÄYTTÖSOPIMUKSET

YKSITYISTEIDEN TIENKÄYTÖN PELISÄÄNNÖT LUVANVARAISUUS TIE- JA KÄYTTÖMAKSUJEN PERUSTEET TIENKÄYTTÖSOPIMUKSET YKSITYISTEIDEN TIENKÄYTÖN PELISÄÄNNÖT LUVANVARAISUUS TIE- JA KÄYTTÖMAKSUJEN PERUSTEET TIENKÄYTTÖSOPIMUKSET VAHINGOT JA VASTUUT YKSITYISTIEJULKAISUT 2008 YKSITYISTEIDEN TIENKÄYTÖN PELISÄÄNNÖT YKSITYISTEIDEN

Lisätiedot

YKSITYISTIEN PARANTAMINEN Suunnittelun ja toteuttamisen perusteet

YKSITYISTIEN PARANTAMINEN Suunnittelun ja toteuttamisen perusteet YKSITYISTIEN PARANTAMINEN Suunnittelun ja toteuttamisen perusteet Esko Hämäläinen Yksityistiejulkaisut 1 Tämä sähköinen nettijulkaisu sisältää valikoidun osan painetusta kirjasta YKSITYISTIEN PARANTAMINEN

Lisätiedot

TIEKUNTA tutuksi ja toimivaksi

TIEKUNTA tutuksi ja toimivaksi TIEKUNTA tutuksi ja toimivaksi Moni suomalainen joutuu omalla kustannuksellaan pitämään yllä kotiin, mökille, metsä- tai peltopalstalle vievää yksityistietä. Yksityistien varrella maata omistavien niin

Lisätiedot

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Voimassa 1.1.2015 alkaen 2 (23) SISÄLLYSLUETTELO TARVITTAVAT LUVAT KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA... 4 1. SIJOITUSPAIKKALUPA

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. Koekäytössä 28.4.2014 alkaen

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. Koekäytössä 28.4.2014 alkaen 15 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Sähkö- ja telejohdot ja maantiet Koekäytössä 28.4.2014 alkaen Sähkö- ja telejohdot ja maantiet 28.4.2014 Liikenneviraston ohjeita 15/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

AMPUMAURHEILUSEURAN HYVÄ HALLINTO

AMPUMAURHEILUSEURAN HYVÄ HALLINTO 1 AMPUMAURHEILUSEURAN HYVÄ HALLINTO 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 4 Ampumaseuran toiminnan lähtökohdat ja tavoitteet Aatteellisuus 5 Tarkoitus ja toimintamuodot 5 Yleishyödyllisyys 5 Missio, arvot, visio

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Yhdistyksen talous. Yhdistyksen talous

Yhdistyksen talous. Yhdistyksen talous Yhdistyksen talous Tämän vihkosen tarkoituksena ei ole pelotella ketään asettumasta ehdolle yhdistysten luottamustehtäviin. Monet karttavat joutumasta luottamushenkilöksi, koska pelkäävät sekä vastuuta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015. 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015. 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 Kansalaisjärjestöteemaryhmä MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN JULKAISUJA 1/2009 Sivu 1 SISÄLLYS 1 LUKIJALLE...

Lisätiedot

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010 www.lahtienergia.fi Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen

Lisätiedot

Janne Leppänen. Metsänomistajien kiinnostus yhteismetsään. Kalajokilaakson metsänhoitoyhdistyksen alueella

Janne Leppänen. Metsänomistajien kiinnostus yhteismetsään. Kalajokilaakson metsänhoitoyhdistyksen alueella Janne Leppänen Metsänomistajien kiinnostus yhteismetsään Kalajokilaakson metsänhoitoyhdistyksen alueella Opinnäytetyö Kevät 2012 Maa- ja metsätalouden yksikkö Metsätalouden koulutusohjelma SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Porvoon seurakuntayhtymän hautainhoitorahastolla on oma sääntönsä.

Porvoon seurakuntayhtymän hautainhoitorahastolla on oma sääntönsä. PORVOON SEURAKUNTAYHTYMÄ 1(19) HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa marraskuun 16. päivänä 2004 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa syyskuun 21. päivänä

Lisätiedot

1 Toiminimi ja kotipaikka. Osuuskunnan toiminimi on Metsäylioppilaiden Osuuskunta Uniforst ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 Toiminimi ja kotipaikka. Osuuskunnan toiminimi on Metsäylioppilaiden Osuuskunta Uniforst ja sen kotipaikka on Helsinki. METSÄYLIOPPILAIDEN OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka. Osuuskunnan toiminimi on Metsäylioppilaiden Osuuskunta Uniforst ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena on

Lisätiedot

SUUNNISTUSTAPAHTUMAAN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ

SUUNNISTUSTAPAHTUMAAN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ Suomen Suunnistusliitto ry 1 (15) SUUNNISTUSTAPAHTUMAAN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ 1. Jokamiehenoikeudet perustana suomalaiselle luonnossa liikkumiselle Suunnistustoiminnan edellytykset pohjautuvat pitkälti

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012.

Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012. HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012.

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kaavoitusmaksut... 3 2.1. Asemakaava...

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

Kokousmenettely ja sen käytännöt

Kokousmenettely ja sen käytännöt Kokousmenettely ja sen käytännöt Kokousaika ja -paikka Toimielin pitää kokouksensa pääsääntöisesti kalenterivuodeksi kerrallaan päättäminään aikoina ja päättämissään paikoissa. Kokous pidetään myös, kun

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot