yksityisen tien tiekunta Paikka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "yksityisen tien tiekunta Paikka"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS Tiekunta Aika Paikka 1 Kokouksen avaus yksityisen tien tiekunta. 20 klo. - klo. Kokouksen avasi 2 Puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin: ja sihteeriksi:. 3 Pöytäkirjan tarkastaminen (tarpeeton yliviivataan) Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin: ja, jotka samalla tarvittaessa toimivat äänten laskijoina. Pöytäkirja tarkastetaan siten, että läsnä olleet allekirjoittavat sen. 4 Läsnä olleet ja heidän yksikkönsä, tiekunnan yksiköt yht: tkm Nimi: Yksiköt:

2 5 Kokouksen kutsutapa ja laillisuus (tarpeeton yliviivataan) Merkittiin, että kokouskutsu oli postitettu tavallisena kirjeenä..20 kaikille tieosakkaille. Kokouskutsu on tämän pöytäkirjan liitteenä. Vuosikokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin, että kokouskutsu oli julkaistu Vaarojen Sanomissa..20. Lisäksi vieraspaikkakuntalaisille oli kokouskutsu lähetetty tavallisella kirjeellä..20. Kokouskutsut ovat tämän pöytäkirjan liitteenä- Vuosikokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 6 Tilinpäätöksen vahvistaminen (tarpeeton yliviivataan). Esitettiin varainhoitovuoden 20 tilitys, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen. Tuloslaskelma osoittaa voittoa/tappiota euroa ja taseen loppusumma on euroa. Luettiin tilityksen tarkastajien kertomus. Hyväksyttiin esitetty tilitys varainhoitovuodelta 20. Vaihtoehto II (jos tilit tarkastetaan vasta kokouksessa): Toimitsijamies/Hoitokunnan puheenjohtaja esitteli varainhoitovuoden 20 tilityksen, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen. Tuloslaskelma osoittaa voittoa/tappiota euroa ja taseen loppusumma on euroa. Hyväksyttiin esitetty tilitys varainhoitovuodelta Vastuuvapauden myöntäminen (tarpeeton yliviivataan) Päätettiin myöntää toimielimelle vastuuvapaus varainhoitovuodelta 20. Seuraavat toimielimen jäsenet eivät osallistuneet vastuuvapaudesta päättämiseen:

3 8 Tilityksen tarkastus (tarpeeton yliviivataan) Valittiin varainhoitovuoden 20 tilityksen tarkastajiksi ja sekä varalle. Päätettiin, että tiekunnan tilitys tarkastetaan seuraavassa vuosikokouksessa. 9 Muutokset kunnossapitoyksikkölaskelmaan Kunnossapitoyksiköitä tiekunnassa muutosten jälkeen yhteensä tkm.

4 10 Kustannus- ja talousarvio sekä tie- ja perusmaksut vuonna 20 Päätettiin, että kustannukset katetaan yksikkömaksuilla ja perusmaksulla. (tarpeeton yliviivataan) Esiteltiin toimielimen ehdotus varainhoitovuoden 20 kustannusarvioksi euroa sekä seuraava talousarvio: 1. Rahoitusomaisuus Kustannusarvio Kunnan avustus v:lta Rahoitusvaje (=1-2+3) 5. Lisärahoitustarve vuoden 20 alkukuukausia varten Rahoitustarve yhteensä (4+5): Tiemaksut (= 4+5): - yksikkömaksut - perusmaksut Tiemaksut yhteensä: Todettiin, että ehdotetun talousarvion tiemaksut on laskettu euron yksikköhinnan mukaisesti ja perusmaksuna peritään /tieosakas (tarpeeton yliviivataan). Hyväksyttiin kustannus- ja talousarvio esitetyssä muodossaan. Kustannus- ja talousarvio ovat tämän pöytäkirjan liitteenä. 11 Maksuunpanoluettelon vahvistaminen Todettiin maksuunpanoluettelon nähtävillä pidosta seuraavaa: Nähtävillä/aika: Nähtävillä/paikka: Nähtävilläoloajasta ja -paikasta oli erikseen kokouskutsussa ilmoitettu. Päätettiin vahvistaa maksuunpanoluettelo (liitteenä), jonka mukaan varainhoitovuonna 20 pannaan maksuun tieyksikön ja euron yksikköhinnan perusteella tie- ja perusmaksuja yhteensä euroa. (tarpeeton yliviivataan) Eräpäivä: Tie- ja perusmaksut erääntyvät maksettavaksi. 20, jonka jälkeen peritään 6 % vuotuista korkoa. (tarpeeton yliviivataan)

5 12 Palkkioiden maksaminen (tarpeeton yliviivataan) 13 Pöytäkirjan nähtävillä pito Tilintarkastajille maksetaan palkkio laskun mukaan. Muista palkkioista päätettiin seuraavaa: Tämän kokouksen pöytäkirja on asianosaisten nähtävillä..20 lukien:. 14 Muut asiat Puheenjohtaja Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty.