MYLLYN PARAS -KONSERNI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MYLLYN PARAS -KONSERNI"

Transkriptio

1 TASEKIRJA Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: Säilytettävä: asti

2 Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta Sisällys Sivu Toimintakertomus 1-4 Konsernin tuloslaskelma 5 Konsernin tase 6-7 Konsernin oman pääoman muutokset 8-9 Konsernin rahoituslaskelma 10 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Liitetiedot Tilinpäätöksen allekirjoitus 57 Tilinpäätösmerkintä 57 Tilintarkastuskertomus 58 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 59 Tositelajit ja säilyttämistapa 59 Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10 ). Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt. Tilinpäätöksen laati Tilistar Oy, auktorisoitu tilitoimisto Riihimäenkatu HYVINKÄÄ

3 TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA Yhtiörakenne ja organisaatio Tilikauden aikana konserni on suorittanut rakennejärjestelyitä liittyen Venäjän investointiinsa. Lokakuussa 2011 Myllyn Paras Oy Konserni -yhtiöön sulautui Syrindi Oy tytäryhtiöineen. Luvut on yhdistetty konserniin (6 kk). Kevään 2012 aikana Myllyn Paras Oy Konsernin venäläiset tytäryhtiöt OOO Kolos-Ekspress, OOO Kolos-Holding, OOO MIR ja OOO Myllyn Paras -Kursk myytiin Myllyn Paras Oy Konsernin tytäryhtiölle, MP Russia Oy:lle. Toukokuun 2012 alussa Myllyn Paras Oy Konserni teki Teollisen yhteistyön rahasto Oy:lle (FINNFUND) suunnatun osakeannin MP Russia Oy:n osakkeista. Tämän myötä konsernin omistusosuus MP Russia Oy:stä on tällä hetkellä 67 %. Kesäkuussa 2012 konserni perusti uuden tytäryhtiön TOO MP Apanovkan Kazakstaniin. Aikaisemmin emoyhtiön suoraan omistama TOO Nurly Dala siirtyi 100 % TOO Apanovkan omistukseen. Tilikauden aikana perustettiin myös uusi tytäryhtiö OOO Agro-7 Kurskiin Venäjälle. Yhtiöllä ei ollut liiketoimintaa tilikauden aikana. Kuluvan vuoden 2012 aikana Venäjän organisaatio järjestellään uudelleen. Venäjän tytäryhtiöiden pääjohtaja tulee olemaan Pekka Savela. Kaikki johtoryhmän jäsenet tulevat olemaan ekspatriaatteja. Toimintaympäristön kehitys Suomessa myllytuotteiden kysyntä säilyi entisellään. Leivonnaispakasteiden vähittäiskauppamarkkinat laskivat hieman, HoReCa-markkinat kasvoivat n. 10 %. Taikinamarkkinat pysyivät ennallaan. Venäjän liittyminen maailmankauppajärjestön WTO:n jäseneksi odotetaan vakiinnuttavan yritysten toimintaympäristöä ja edistävän myös ulkomaisten yritysten etabloitumista maahan. Markkina-asema Viljatuotteiden myyntimäärä laski 4,9 % ja oli 69,6milj.kg (73,2 v.2010/2011). Pastoissa yhtiön markkinajohtajuus vahvistui entisestään ja Myllyn Paras -merkillä myytävien tuotteiden markkinaosuus oli Suomen kokonaismarkkinoista yli 40 % ja vähittäiskaupoissa yli 50 %. Pastojen myyntimäärä säilyi aikaisemmalla tasolla. Jauhoissa volyymi laski 2,3 % (vähittäiskauppa -5%, teollisuus- ja leipomomyynti +/-0). 1

4 Hiutaleiden volyymi laski kotimaassa 2,7 % (vähittäiskauppa -1,3 %, HoReCa- ja leipomo/teollisuusmyynti -4,8 %). Myllyn Paras -pakastetuotteiden myynti vähittäiskaupassa kasvoi 19,5 %. Myllyn Paras -pakastetaikinoiden markkinaosuus kasvoi ja oli yli 50 %. Joulusesonki oli edellisvuotta pienempi mutta Myllyn Paras -tuotteiden markkinaosuus kasvoi entisestään ja sen arvioidaan olleen n. 75 %. Markkinointipanostus vähittäiskaupassa painottui taikinoihin, joiden ympärivuotisessa myynnissä tapahtui selvää kasvua. Lisäksi myynti paistopisteiden kautta kehittyi jopa ennakoitua paremmin. HoReCa -tuotteiden markkinoinnin painopistealueena olivat kypsät pakasteet (Tarjoilutuore -konsepti). HoReCa- ja leipomomyynti kasvoi yhteensä 9,1 %. Kasvua rajoitti leipomomyynnin asiakasrakenteen muutos. Konsernin liikevaihto ja tulos Konsernin liikevaihto oli 52,0 M. Viennin osuus liikevaihdosta oli 5,8 % ja vienti suuntautui Venäjälle ja Baltiaan. Liikevoitto oli 4,5 M, 8,7 % liikevaihdosta. Tilikauden tulos oli 2,7 M, 5,3 % liikevaihdosta. Tuloksesta (ennen satunnaisia eriä) laskettu sijoitetun pääoman tuotto oli 8,2 %. Rahoitus Konsernin omavaraisuusaste oli 54,8 %. Venäjän investoinnin osalta konsernin ulkopuolinen rahoitus on hankittu kokonaisuudessaan. Rahoittajat ovat Teollisen yhteistyön rahasto Oy (FINNFUND) 8 M (oman pääoman ehtoinen sijoitus), Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO) 116 MRUB (noin 3 M ) laina ja pankkirahoitus 18 M. Konsernin emoyhtiöltä tulevat muut investointiin tarvittavat varat. Investoinnit Suomen investointien määrä oli noin 0,9 M. Venäjällä konsernilla on meneillään merkittävä investointi. Moskovan alueen Domodedovoon rakennetaan hiutalemylly. Myllyn rakentaminen on runkovaiheessa ja lähes kaikki koneet ja laitteet on hankittu. Rakennuksiin, koneisiin ja laitteisiin on käytetty noin 20 M. Myllyn arvioidaan valmistuvan vuoden 2013 alkupuoliskolla. 2

5 Kurskissa konsernilla on hallinnassaan noin ha viljeltyä maanviljelysalaa. Peltojen yhteyteen on tehty noin 5 M investointi viljakuivuri - ja varastosiiloihin. Siiloinvestointi Kurskiin on lähes valmis. MYLLYN PARAS -KONSERNI 2008 FAS 2009 FAS 2010 IFRS 2011 IFRS 2012 IFRS Liikevaihto 42,1 M 47,1 M 44,8 M 46,5 M 52,0 M -Viennin osuus kotim. lv 6,9 % 7,0 % 7,1 % 6,9 % 5,8 % Liikevoitto 2,4 M 5,7 % 2,8 M 6,0 % 6,1 M 13,5 % 4,3 M 9,3 % 4,5 M 8,7 % Omavaraisuusaste 42,7 % 42,5 % 47,8 % 57,2 % 54,8 % Sij. pääoman tuotto 9,2 % 9,9 % 19,2 % 10,2 % 8,2 % Henkilöstö Omavaraisuusaste Oma pääoma Taseen loppusumma - saadut ennakot x 100 Sijoitetun pääoman tuottoprosentti Tulos ennen satunnaisia eriä + korkokulut ja muut rahoituskulut Taseen loppusumma (tilikauden alkusaldo + loppusaldo : 2) - korottomat velat x 100 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Suomen kilpailutilanteessa ei odoteta tapahtuvan olennaisia muutoksia. Yhtiö jatkaa markkinointipanostuksia Myllyn Paras -tuotemerkkiin sekä tuo markkinoille uusia tuotteita ja tuoteryhmiä. Liikevaihdon ja tuloksen arvioidaan säilyvän hyvällä tasolla. Venäjällä yhtiö valmistautuu uuden tehtaan käyttöönottoon liittyviin toimenpiteisiin. Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät Raaka-aineiden ja yhtiölle tärkeimpien viljojen vehnän ja kauran hintakehitykseen liittyy epävarmuutta. Äkilliset hintojen nousut voivat vaikuttaa tulokseen, koska vastaava myyntihintojen korottaminen välittömästi ei aina ole mahdollista. Venäjän investointiin liittyy korkoriski, joka on osittain suojattu. Hankkeessa on myös valuuttariski, joka ei suoranaisesti vaikuta liiketoimintaan. Venäjän tehtaan käyttöönoton aikataulussa on mahdollista tulla viivettä mm. viranomaislupien takia. Selvitys tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan laajuudesta Yhtiö on jatkanut panostustaan tuotekehitykseen molemmilla päätoimialoilla. Tilikauden aikana on markkinoille tullut yhteensä 9 uutta yhtiön itse valmistamaa tuotetta. Julkisella tuella on tehty Venäjän kuluttajiin kohdistuvaa markkinatutkimusta silmällä pitäen markkinointitoimenpiteitä uuden tehtaan aloittaessa tuotantonsa. Ympäristötekijät Ympäristökysymykset ovat tärkeä osa yhtiön toimintajärjestelmää ja niiden kehittämisestä huolehditaan päivittäisen liiketoiminnan kaikilla osa-alueilla. 3

6 Yhtiö huolehtii markkinoille toimittamiensa pakkausten hyötykäytöstä EU:n direktiivin 94/62/EY ja valtioneuvoston päätöksen 962/97 mukaisesti. Yhtiö on sitoutunut Venäjän hankkeen rahoituksen yhteydessä FINNFUND:n ja NEFCO:n ympäristöä koskeviin vaatimuksiin. Hallinto Emoyhtiön hallitukseen ovat tilikaudella kuuluneet Maino Savela (puheenjohtaja), Pekka Savela, Aleksi Savela, Anni-Sofia Savela, Erno Savela ja Marko Savela. Yhtiön toimitusjohtaja on Pekka Savela. Tilintarkastajana on toiminut KHT Lauri Mäki. Emoyhtiön osakkeet Emoyhtiössä osakkeita on kappaletta, kukin tuottaa yhden äänen yhtiökokouksessa. Osakkeilla on yhtäläinen oikeus osinkoihin ja yhtiön varoihin. Osakkeita rasittaa lunastuslauseke. Hallituksen esitys emoyhtiön voittoa ja tappiota koskeviksi toimenpiteiksi Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on ,14 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 12,50 euroa/osake eli ,00 euroa ja vapaasta omasta pääomasta jäljelle jäävästä osasta ,14 euroa jätetään käyttörahastoon ,48 euroa ja kertyneiden voittovarojen tilille ,66 euroa. 4

7 Liitetieto (euroa) (euroa) KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA JATKUVAT TOIMINNOT Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Aineiden ja tarvikkeiden käyttö Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO Rahoitustuotot Rahoituskulut VOITTO ENNEN VEROJA Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO JATKUVISTA TOIMINNOISTA LOPETETUT TOIMINNOT Tilikauden tappio lopetetuista toiminnoista TILIKAUDEN VOITTO Voiton jakautuminen emoyrityksen omistajille Voiton jakautuminen määräysvallattomille omistajille Muut laajan tuloksen erät Muuntoerot Edullisesta hankinnasta saatu voitto TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ Laajan tuloksen jakautuminen emoyrityksen omistajille Laajan tuloksen jakautuminen määräysvallattomille omistajille EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVASTA VOITOSTA LASKETTU OSAKEKOHTAINEN TULOS Laimentamaton osakekohtainen tulos jatkuvat toiminnot jatkuvat toiminnot Laimentamaton osakekohtainen tulos lopetetut toiminnot lopetetut toiminnot

8 Liitetieto (euroa) (euroa) KONSERNITASE VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Sijoituskiinteistöt Muut rahoitusvarat Saamiset Laskennalliset verosaamiset LYHYTAIKAISET VARAT Biologiset hyödykkeet Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Ennakkomaksut Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset Rahavarat VARAT YHTEENSÄ

9 Liitetieto (euroa) (euroa) KONSERNITASE OMA PÄÄOMA JA VELAT EMOYRITYKSEN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Ylikurssirahasto Muut rahastot Oman pääoman ehtoinen laina Kertyneet voittovarat MÄÄRÄYSVALLATTOMIEN OMISTAJIEN OSUUS OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ PITKÄAIKAISET VELAT Laskennalliset verovelat Rahoitusvelat Muut velat LYHYTAIKAISET VELAT Ostovelat ja muut velat Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat Lyhtyaikaiset rahoitusvelat VELAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

10 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA Osakepääoma Ylikurssirahasto Muut rahastot Kertyneet voittovarat Oman pääoman ehtoinen laina Yhteensä Määräysvallattomien omistajien osuus Oma pääoma yhteensä Oma pääoma Oikaistu tytäryritysyhdistely Oikaistu oma pääoma Laaja tulos Tilikauden tulos Muut laajan tuloksen erät Muuntoerot Edullisesta hankinnasta saatu voitto Tilikauden laaja tulos yhteensä Liiketoimet omistajien kanssa Osingonjako Osakeanti Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä Oman pääoman ehtoinen laina Lainasta maksettavat korot Oma pääoma

11 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA Osakepääoma Ylikurssirahasto Muut rahastot Kertyneet voittovarat Oman pääoman ehtoinen laina Yhteensä Määräysvallattomien omistajien osuus Oma pääoma yhteensä Oma pääoma Oikaistu oma pääoma Laaja tulos Tilikauden tulos Tilikauden laaja tulos yhteensä Liiketoimet omistajien kanssa Osingonjako Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä Oman pääoman ehtoinen laina Nostettu laina Lainasta maksettavat korot Oma pääoma

12 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA Liiketoiminta Tilikauden voitto Oikaisut: Poistot ja arvonalentumiset Käyttömaisuuden myyntivoitto/ -tappio Valuuttakurssimuutos , Varastojen muutos ,00 0 Rahoitustuotot ja -kulut Fuusiotappio ja arvonalentuminen Verot Muut erät Nettokäyttöpääoman muutos: Varastojen muutos Korottomien saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Korollisten saamisten muutos (lyhytaik.) Maksetut korot ja muut rahoituskulut Saadut korot ja muut rahoitustuotot Maksetut verot Liiketoiminnan rahavirta Investoinnit Osakeinvestoinnit Tytäryritysten suunnattu anti Investoinnit aineell. ja aineett.hyödykkeisiin Aineell. ja aineett. hyödykkeiden luovutustulot Investointien rahavirta yhteensä Rahavirta ennen rahoitusta Rahoitus Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten saamisten lisäys Pitkäaikaisten saamisten vähennys Lyhytaikaisten lainojen lisäys Lyhytaikaisten lainojen vähennys Rahoitusleasingvelkojen maksut Voitonjako Oman pääoman ehtoisten lainojen nostot Rahoituksen rahavirta yhteensä Rahavarojen muutokset Valuuttakurssierot Sulautumisen rahavarat tytäryhtiöiden yhdistelyn rahavarat Rahavarojen muutokset yhteensä Rahavarojen lisäys/vähennys Rahavarat Rahavarat (euroa) (euroa)

13 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET 1. Perustiedot 2. Laatimisperiaatteet Myllyn Paras konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Sen rekisteröity osoite on Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää. Konserni valmistaa, myy ja markkinoi jauhoja, hiutaleita, suurimoita ja pastaa sekä pakastetaikinoita ja leivonnaispakasteita. Näistä muodostuu kaksi konsernin erillistä toimialaa, jotka muodostavat omat segmenttinsä: Mylly ja Pakaste. MP Russia Oy muodostaa alakonsernin Venäjällä sijaitsevien tytäryritysten kanssa. Näistä muodostuu segmentti: Hankeyhtiöt. Myllyn Paras Oy Konserni on alkaneella tilikaudella erotettu omaksi seurattavaksi segmentiksi: Emo. Konserni toimii Suomessa, Venäjällä, Kazakstanissa ja Virossa. Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on saatavissa Internet-osoitteesta: tai konsernin emoyhtiön pääkonttorista osoitteesta: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää. Myllyn Paras Oy Konsernin hallitus on kokouksessaan hyväksynyt tämän tilinpäätöksen julkistettavaksi. Suomen osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on mahdollisuus hyväksyä tai hylätä tilinpäätös sen julkistamisen jälkeen pidettävässä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksella on myös mahdollisuus tehdä päätös tilinpäätöksen muuttamisesta Laatimisperusta Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti, ja sitä laadittaessa on noudatettu voimassa olevia IAS ja IFRS -standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja. Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan Suomen kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä EU:n asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 säädetyn menettelyn mukaisesti EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisen, IFRS-säännöksiä täydentävien kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön vaatimusten mukaiset. Konsernitilinpäätös on laadittu alkuperäisiin hankintamenoihin perustuen lukuun ottamatta myytävissä olevia rahoitusvaroja, käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavia rahoitusvaroja ja velkoja sekä johdannaisinstrumentteja. 11

14 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Muutokset tilinpäätöksen laatimisperiaatteissa ja esitettävissä tiedoissa Käyttöön otetut uudet standardit ja standardien muutokset Konsernissa on sovellettu ensimmäistä kertaa seuraavia standardeja: Kansainvälinen tilinpäätösstandardi IAS41, maatalous Standardia sovelletaan maataloustuotteisiin, joilla tarkoitetaan yhteisön biologisten hyödykkeiden korjattuja tuotteita ainoastaan korjuun tapahtuessa. Standardi on otettu käyttöön liiketoimintojen yhdistämisen yhteydessä eikä standardin käyttöön otolla ole vaikutusta aikaisempiin tilikausiin. Kansainvälinen tilinpäätösstandardi IFRS7, rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot Standardi on otettu käyttöön liiketoimintojen yhdistämisen yhteydessä eikä standardin käyttöön otolla ole vaikutusta aikaisempiin tilikausiin Uudet standardit, standardien muutokset ja tulkinnat, jotka on julkaistu, mutta jotka eivät ole voimassa alkavalla tilikaudella eikä niitä ole otettu käyttöön ennenaikaisesti. Muutos IAS 1:een Tilinpäätöksen esittäminen (voimaan tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Keskeisin muutos on vaatimus muiden laajan tuloksen erien ryhmittelemisestä sen mukaan, siirretäänkö ne mahdollisesti myöhemmin tulosvaikutteisiksi tiettyjen ehtojen täyttyessä. Muutos ei koske sitä, mitä eriä muissa laajan tuloksen erissä käsitellään. IAS 19 Työsuhde-etuudet julkaistiin muutettuna kesäkuussa Se tulee vaikuttamaan konserniin seuraavalla tavalla: putkimenetelmän käyttö loppuu ja kaikki vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot on kirjattava muihin laajan tuloksen eriin heti niiden synnyttyä, kaikki aiempaan työsuoritukseen perustuvat menot kirjataan välittömästi, ja korkomenot ja järjestelyyn kuuluvien varojen odotettu tuotto korvautuvat nettokorolla, joka lasketaan etuuspohjaisesta nettovelasta (tai omaisuuserästä) diskonttauskorkoa käyttäen. Muutosten koko vaikutusta ollaan vasta arvioimassa. IFRS 9 Rahoitusvarat luokittelu ja arvostaminen (voimassa tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Standardi edustaa ensimmäistä vaihetta IASB:n prosessissa, minkä tarkoitus on korvata IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen uudella rahoitusinstrumenttistandardilla. Standardi sisältää uudenlaisia vaatimuksia rahoitusvarojen luokittelusta ja arvostamisesta. Konsernin johto on selvittämässä standardin vaikutuksia konsernitilinpäätökseen. Standardia ei ole vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa. IFRS 10 Konsernitilinpäätös (voimassa tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Standardi sisältää konsernitilinpäätöksen laatimista ja esittämistä koskevat periaatteet, kun 12

15 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET yhteisöllä on määräysvalta yhdessä tai useammassa muussa yhteisössä. Standardissa määritellään määräysvaltaan liittyvät periaatteet. Määräysvalta on konsernitilinpäätökseen yhdistelemisen peruste. Standardissa ohjeistetaan määräysvallan käsitteen soveltamista. Standardi myös sisältää konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat vaatimukset. Konsernin johto arvioi, että standardilla ei tule olemaan olennaista vaikutusta tuleviin konsernitilinpäätöksiin. IFRS 11 Yhteisjärjestelyt (voimassa tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Standardi sisältää ohjeistusta siitä, kuinka yhteisjärjestelyjä käsitellään. Käsittely pohjautuu järjestelystä johtuviin oikeuksiin ja velvoitteisiin eikä sen oikeudelliseen muotoon. Yhteisjärjestelyjä on kahdentyyppisiä yhteiset toiminnot ja yhteisyritykset. Yhteisen toiminnon osapuolilla on järjestelyn varoihin liittyviä oikeuksia ja järjestelyjä koskevia velvoitteita, ja siten se käsitellään osuutena varoista, veloista, tuotoista ja kuluista. Yhteisyrityksissä osapuolilla on oikeuksia järjestelyn nettovarallisuuteen, ja ne käsitellään pääomaosuusmenetelmällä. Yhteisyritysten suhteellinen yhdistely ei ole enää sallittua. Standardia ei ole vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa. Konsernin johto arvioi, että standardilla ei tule olemaan vaikutusta konsernitilinpäätökseen, koska yhteisyritys on jo nykyisellään yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä. IFRS 12 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä (voimassa tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Standardi sisältää konsernin muissa yhteisöissä olevia omistuksia koskevat liitetietovaatimukset. Se koskee yhteisjärjestelyjä, osakkuusyrityksiä, erityistä tarkoitusta varten luotuja sijoitusvälineitä ja muita taseen ulkopuolisia välineitä. Konsernin johto arvioi, että standardilla ei tule olemaan merkittäviä vaikutuksia tuleviin konsernitilinpäätöksiin. IFRS 13 Käyvän arvon määrittäminen (voimaan tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Standardin tarkoituksena on lisätä yhdenmukaisuutta ja vähentää monimutkaisuutta. Käyvälle arvolle annetaan täsmällinen määritelmä ja määrätään yhdet käyvän arvon määrittämistä ja liitetietoja koskevat vaatimukset, jotka koskevat kaikkia IFRS-standardeja. IFRS:n mukaiset vaatimukset on nyt pitkälti yhdenmukaistettu. Käyvän arvon käyttöä ei laajenneta, vaan annetaan ohjeistusta sen määrittämisestä, kun sen käyttö sallitaan tai sitä vaaditaan muissa IFRS- standardeissa. IFRS 13:n koko vaikutusta ollaan vasta arvioimassa, ja konserni suunnittelee ottavansa sen käyttöön viimeistään vuonna Uudistettu IAS 27 Erillistilinpäätös (voimassa tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Uudistettu standardi siirtää erillistilinpäätöstä koskevat vaatimukset, jotka ovat jääneet jäljelle, kun määräysvaltaa koskevat kohdat on sisällytetty uuteen IFRS 10:een. Uudistettua standardia ei ole vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa. Uudistettu IAS 28 Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä (voimassa tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Uudistettu standardi sisältää vaatimukset sekä osakkuus- että yhteisyritysten käsittelystä pääomaosuusmenetelmällä IFRS 11:n julkaisemisen seurauksena. Uudistettua standardia ei ole vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa. Konsernin johto arvioi, että standardilla ei tule olemaan vaikutusta tuleviin konsernitilinpäätöksiin. 13

16 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET 2.2. Konsernitilinpäätöksen laatiminen Tytäryritykset Konsernitilinpäätökseen on sisällytetty konsernin emoyritys Myllyn Paras Oy Konserni ja sen suoraan tai välillisesti omistamat tytäryritykset, joissa konsernilla on tosiasiallinen määräysvalta. Yleensä määräysvalta perustuu osakeomistukseen, joka tuottaa yli puolet äänivallasta. Arvioitaessa, onko konsernilla toisessa yrityksessä määräysvalta, otetaan huomioon sellaisen potentiaalisen äänivallan olemassaolo ja vaikutus, joka on tarkasteluhetkellä toteutettavissa käyttämällä oikeus tai suorittamalla vaihto. Määräysvallan olemassaolo arvioidaan myös silloin, kun konsernilla on vähemmän kuin puolet äänivallasta mutta se pystyy määräämään sijoituskohteen talouden ja hallinnon periaatteista de facto määräysvallan perusteella. De facto -määräysvalta voi syntyä esimerkiksi, kun konsernin äänivalta suhteutettuna muiden osakkeenomistajien äänivaltaan ja omistuksen hajaantumiseen on sellainen, että konsernilla on oikeus määrätä talouden ja hallinnan periaatteista. Tytäryritykset yhdistellään konsernitilinpäätökseen kokonaisuudessaan siitä päivästä lukien, jona konserni saa niihin määräysvallan. Yhdistely lopetetaan, kun määräysvalta lakkaa. Liiketoimintojen yhdistämiset käsitellään hankintamenetelmällä. Tytäryrityksen hankinnasta maksettava vastike määritetään luovutettujen varojen, vastattaviksi otettujen velkojen ja konsernin liikkeeseen laskemien oman pääomanehtoisten osuuksien käypänä arvona. Luovutettu vastike sisältää ehdollisesta vastikejärjestelystä johtuvan omaisuuserän tai velan käyvän arvon. Yksilöitävissä olevat liiketoimintojen yhdistämisessä hankitut varat ja vastattaviksi otetut velat ja ehdolliset velat arvostetaan hankinta-ajankohdan käypiin arvoihin. Määräysvallattomien omistajien osuus hankinnan kohteessa kirjataan hankintakohtaisesti joko käypään arvoon tai määrään, joka vastaa määräysvallattomien omistajien suhteellista osuutta hankinnan kohteen yksilöitävissä olevien nettovarojen taseeseen merkityistä määristä. Hankintaan liittyvät menot kirjataan kuluiksi toteutuessaan. Jos liiketoimintojen yhdistäminen tapahtuu vaiheittain, hankkijaosapuolella hankinnan kohteessa aiemmin ollut omistusosuus arvostetaan hankinta-ajankohtana käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Mahdollisesti luovutettava ehdollinen vastike kirjataan hankintaajankohdan käypään arvoon. Myöhemmät muutokset omaisuuseräksi tai velaksi katsottavan ehdollisen vastikkeen käyvässä arvossa kirjataan IAS 39:n mukaisesti joko tulosvaikutteisesti tai muihin laajan tuloksen eriin. Jos ehdollinen vastike on luokiteltu omaksi pääomaksi, sen kirjanpitoarvo ei muutu, ja kun vastike myöhemmin suoritetaan, tätä koskevat kirjaukset tehdään omaan pääomaan. Liikearvona kirjataan alun perin määrä, jolla luovutettu vastike ja määräysvallattomien omistajien osuuden käypä arvo yhteen laskettuina ylittävät hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen nettomäärän. Jos vastike on pienempi kuin tytäryrityksen hankitun nettovarallisuuden käypä arvo, erotus kirjataan tulosvaikutteisesti. 14

17 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konserniyritysten väliset liiketapahtumat, saamiset ja velat sekä tuotot ja kulut eliminoidaan. Myös omaisuuserän kirjaamiseen johtavista konsernin sisäisistä liiketoimista johtuvat voitot ja tappiot eliminoidaan. Tytäryritysten noudattamat tilinpäätöksen laatimisperiaatteet on tarvittaessa muutettu vastaamaan konsernin noudattamia periaatteita. Konsernitilinpäätös on sisältänyt edellisellä tilikaudella seuraavat kotimaiset tytäryhtiöt: Myllyn Paras Oy, Myllyn Paras Oy Pakasteet, MP Russia Oy, MP Tehdaspalvelut Oy ja MP Pakastetehdaspalvelut Oy. Lisäksi konsernitilinpäätökseen ovat sisältyneet seuraavat ulkomaiset tytäryhtiöt: OÜ Myllyn Paras ja OÜ Seventeen Virosta ja lopetetuissa toiminnoissa esitetty UAB Agrosoma Liettuasta. Yhtiöt sisältyvät UAB Agrosomaa lukuun ottamatta päättyneen tilikauden konsernitilinpäätökseen. Alkaneella tilikaudella yhtiöön on yhdistetty ensimmäistä kertaa ZAO Erpolar, OOO Myllyn Paras Kursk sekä sen tytäryhtiö OOO Uva Venäjältä. Tilinpäätökset ovat virheellisesti jääneet yhdistämättä edellisiltä tilikausilta. Yhdistämisen vaikutus voittovaroihin, sitä vähentäen, on 630 tuhatta euroa ja vaikutus määräysvallattomien omistajien osuuteen, sitä vähentäen, on 439 tuhatta euroa. Lähipiiriin kuulunut yhtiö Syrindi Oy sulautui Myllyn Paras Oy Konserniin ja sulautumisen myötä yhtiöön tulivat uusina tytäryhtiöinä Venäjältä OOO Kolos-Holding, OOO Kolos-Ekspress ja OOO MIR sekä Kazakstanista TOO Nurly Dala. Sulautumisessa tulleet yhtiöt yhdistettiin konserniin hankinta-ajankohdan sijaan raportointikäytäntöön perustuen taseiden perusteella ja tuloslaskelmat yhdistettiin alkaen. Myllyn Paras Oy Konserni myi sulautumisessa tulleiden Venäjän yhtiöiden osakkeet sekä OOO Myllyn Paras Kurskin osakkeet tytäryhtiölleen MP Russia Oy:lle toteutuneilla kaupoilla. Kyseessä oli konsernin sisäinen kauppa, joka eliminoitiin. MP Russia Oy perusti Venäjälle yhtiön OOO Agro-7, joka on yhdistetty konserniin perustamisestaan lähtien. Myllyn Paras Oy Konserni perusti Kazakstaniin tytäryhtiön TOO MP Apanovka. Yhtiöllä ei ole ollut tilikaudella liiketoimintaa ja yhtiötä ei ole yhdistetty konserniin. Yritysjärjestelyillä TOO Nurly Dala siirtyi TOO MP Apanovkan tytäryritykseksi Tytäryrityksistä omistettavien osuuksien muutokset, jotka eivät johda määräysvallan muutokseen. Määräysvallattomien omistajien kanssa toteutuneita liiketoimia, jotka eivät johda määräysvallan menettämiseen, käsitellään omaa pääomaa koskevina liiketoimina toisin sanoen liiketoimina omistajien kanssa näiden toimiessa omistajan ominaisuudessa. Maksetun vastikkeen käyvän arvon ja tytäryrityksen nettovarallisuudesta hankitun osuuden 15

18 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET kirjanpitoarvon välinen erotus kirjataan omaan pääomaan. Myös voitot tai tappiot osakkeiden myynnistä määräysvallattomille omistajille kirjataan omaan pääomaan Luopuminen tytäryrityksistä Kun konsernin määräysvalta lakkaa, jäljelle jäänyt omistusosuus arvostetaan määräysvallan menettämispäivän käypään arvoon ja kirjanpitoarvon muutos kirjataan tulosvaikutteisesti. Tämä käypä arvo toimii alkuperäisenä kirjanpitoarvona, kun jäljelle jäävää osuutta myöhemmin käsitellään osakkuusyrityksenä, yhteisyrityksenä tai rahoitusvaroina. Lisäksi asianomaisesta yrityksestä aiemmin muihin laajan tuloksen eriin kirjattuja määriä käsitellään ikään kuin konserni olisi suoraan luovuttanut niihin liittyvät varat ja velat. Tämä voi tarkoittaa, että aiemmin muihin laajan tuloksen eriin kirjatut määrät siirretään tulosvaikutteisiksi Osakkuusyritykset Osakkuusyrityksiä ovat kaikki yritykset, joissa konsernilla on huomattava vaikutusvalta mutta ei määräysvaltaa. Yleensä tämä perustuu osakeomistukseen, joka tuottaa % äänivallasta. Osakkuusyrityksiin tehdyt sijoitukset käsitellään pääomaosuusmenetelmällä. Pääomaosuusmenetelmää sovellettaessa sijoitus kirjataan alun perin hankintamenon määräisenä ja sitä lisätään tai vähennetään kirjaamalla sijoittajayrityksen osuus sijoituskohteen hankinta-ajankohdan jälkeisistä voitoista tai tappioista. Konsernin osuudet osakkuusyrityksissä sisältävät myös hankinta-ajankohtana määritetyn liikearvon. Jos osakkuusyrityksestä omistettu osuus pienenee mutta huomattava vaikutusvalta säilyy, vain suhteellinen osuus aiemmin muihin laajan tuloksen eriin kirjatuista määristä siirretään tulosvaikutteiseksi. Konsernin osuus osakkuusyritysten hankinnan jälkeisistä voitoista tai tappioista merkitään tuloslaskelmaan, ja sen osuus hankinnan jälkeisistä muun laajan tuloksen muutoksista kirjataan muihin laajan tuloksen eriin. Sijoituksen kirjanpitoarvoa oikaistaan vastaavasti. Jos konsernin osuus osakkuusyrityksen tappioista on yhtä suuri tai suurempi kuin sen osuus osakkuusyrityksestä mahdolliset muut vakuudettomat saamiset mukaan luettuina, konserni ei kirjaa lisää tappiota, ellei sillä ole oikeudellista tai tosiasiallista velvoitetta eikä se ole suorittanut maksuja osakkuusyrityksen puolesta. Jokaisen raportointikauden lopussa ratkaistaan, onko objektiivista näyttöä siitä, että osakkuusyritykseen tehdyn sijoituksen arvo on alentunut. Jos tällaista näyttöä on, arvonalentumistappio määritetään osakkuusyrityksestä kerrytettävissä olevan rahamäärän ja sen kirjanpitoarvon välisenä erotuksena ja se merkitään tuloslaskelmaan erän osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista(-) yhteyteen. Konsernin ja sen osakkuusyritysten välisistä liiketoimista merkitään konsernitilinpäätökseen vain osakkuusyrityksen ulkopuolisille omistajille kuuluva osuus. Realisoitumattomat tappiot eliminoidaan, ellei liiketapahtuma anna viitteitä luovutetun omaisuuserän arvon alentumisesta. Osakkuusyritysten noudattamat tilinpäätöksen laatimisperiaatteet on tarvittaessa muutettu vastaamaan konsernin noudattamia periaatteita. Laimennusvaikutuksesta johtuvat voitot tai tappiot osakkuusyrityssijoituksista merkitään tuloslaskelmaan. 16

19 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konserniin ei sisälly osakkuusyhtiötä Segmenttiraportointi Segmentti-informaatio esitetään sen mukaisesti kuin operatiiviselle johdolle esitetään sisäistä raportointia. Operatiivinen johto vastaa resurssien kohdistamisesta toimintasegmenteille ja niiden tulosten arvioinneista Ulkomaanrahan määräisten erien muuttaminen Toimintavaluutta Konserniyritysten tilinpäätöksiin sisältyvät erät arvostetaan sen taloudellisen ympäristön valuutassa, jossa kyseinen yritys pääasiallisesti toimii ( toimintavaluutta ). Konsernin toimintavaluutat ovat euro, rupla ja tenge. Konsernitilinpäätöksen esittämisvaluutta on euro. Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat kirjataan toimintavaluutan määräisinä käyttäen tapahtumapäivän valuuttakurssia. Ulkomaanrahan määräiset monetaariset erät muunnetaan toimintavaluutan määräisiksi tilinpäätöspäivän kursseja käyttäen. Ei-monetaariset erät arvostetaan tapahtumapäivän kurssiin. Ulkomaanrahan määräisistä liiketapahtumista ja monetaaristen erien muuntamisesta syntyneet voitot ja tappiot on käsitelty tulosvaikutteisesti. Varsinaiseen liiketoimintaan liittyvät kurssivoitot ja -tappiot sisältyvät vastaaviin eriin liiketuloksen yläpuolelle. Rahoituksen kurssierot kirjataan rahoituksen tuottoihin ja kuluihin Ulkomaisten konserniyritysten tilinpäätöksen muuntaminen Ulkomaisten yksikköjen tuloslaskelmat on muunnettu euroiksi yhdistämisajan keskikurssin ja taseet tilinpäätöspäivän kurssin mukaan. Kurssiero, joka johtuu tuloslaskelmaerien muuntamisesta keskikurssin mukaan ja tase-erien muuntamisesta tilinpäätöspäivän kurssin mukaan, on kirjattu omana eränään omaan pääomaan. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa on kurssimuutoksista johtuva muuntoero tytäryhtiöiden oman pääoman osalta kirjattu omana eränään konsernin oman pääoman muuntoeroihin. Muuntoerot on esitetty laajassa tuloslaskelmassa Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet arvostetaan kertyneillä poistoilla ja arvonalentumisilla vähennettyyn alkuperäiseen hankintamenoon. Kun käyttöomaisuushyödykkeen osaa käsitellään erillisenä hyödykkeenä, osan uusimiseen liittyvät menot aktivoidaan. Muussa tapauksessa myöhemmin syntyvät menot sisällytetään aineellisen käyttöomaisuushyödykkeen kirjanpitoarvoon vain, mikäli on todennäköistä, että 17

20 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET hyödykkeeseen liittyvä vastainen taloudellinen hyöty koituu konsernin hyväksi ja hyödykkeen hankintameno on luotettavasti määritettävissä. Muut korjaus- ja ylläpitomenot kirjataan tulosvaikutteisesti, kun ne ovat toteutuneet. Hankintamenoon luetaan hyödykkeiden hankinnasta välittömästi aiheutuvat menot. Ehdot täyttävän hyödykkeen, kuten tuotantolaitoksen, hankintamenoon sisällytetään välittömästi kyseisen hyödykkeen hankkimisesta, rakentamisesta tai valmistamisesta aiheutuneet vieraan pääoman menot silloin, kun on todennäköistä, että ne kerryttävät vastaista taloudellista hyötyä, ja kun menot on luotettavasti määritettävissä. Muut vieraan pääoman menot kirjataan kuluksi sillä tilikaudella, jonka aikana ne ovat syntyneet. Aineellisista hyödykkeistä tehdään tasapoistot arvioidun taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Maa-alueista ja taideteoksista ei tehdä poistoja. Arvioidut taloudelliset vaikutusajat ovat: Rakennukset ja rakennelmat vuotta Rakennusten tekniset osat 15 vuotta Tuotantokoneet 2 20 vuotta Konttori- ja atk-kalusto, konttorikoneet 3-15 vuotta Autot 2-7 vuotta Muut koneet ja laitteet 2 10 vuotta Myyntivoitot ja -tappiot määritetään myyntihinnan ja kirjanpitoarvon erotuksena, ja myyntivoitot ja -tappiot sisällytetään tuloslaskelman liiketoiminnan muihin tuottoihin ja kuluihin. Aineellisen käyttöomaisuushyödykkeen poistot lopetetaan silloin, kun aineellinen käyttöomaisuushyödyke luokitellaan myytävänä olevaksi IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot -standardin mukaisesti. Myytävänä olevat käyttöomaisuushyödykkeet arvostetaan niiden kirjanpitoarvoon tai sitä alempaan myyntikustannuksilla vähennettyyn käypään arvoon. Omaisuuserän jäännösarvot ja taloudelliset vaikutusajat tarkistetaan jokaisena raportointikauden päättymispäivänä ja niitä muutetaan tarvittaessa Sijoituskiinteistöt Sijoituskiinteistöt ovat kiinteistöjä, joita konserni pitää hallussaan hankkiakseen vuokratuottoja tai omaisuuden arvonnousua. Sijoituskiinteistöt arvostetaan hankintamenoonsa Biologiset hyödykkeet Biologiset hyödykkeet koostuvat viljellystä auringonkukasta, soijasta ja kaurasta. 18

21 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Viljelytuotteet arvostetaan tilinpäätöshetken käypään arvoon vähennettynä arvioiduilla myynnistä aiheutuvilla menoilla. Biologisista hyödykkeistä ei tehdä poistoja Aineettomat hyödykkeet Liikearvo Liikearvo syntyy tytär-, osakkuus- ja yhteisyritysten hankinnan yhteydessä. Se on määrä, jolla suoritettu vastike ylittää osuuden hankinnan kohteen yksilöitävissä olevien varojen, velkojen ja ehdollisten velkojen nettomääräisen käyvän arvon ja määräysvallattomien omistajien osuuden käyvän arvon. Liiketoimintojen yhdistämisessä hankittu liikearvo kohdistetaan arvonalentumistestausta varten niille rahavirtaa tuottaville yksiköille tai yksikköjen ryhmille, joiden odotetaan hyötyvän yhdistämisen tuottamista synergioista. Jokainen yksikkö tai yksikköjen ryhmä, jolle liikearvoa kohdistetaan, on alin taso, jolla liikearvoa seurataan sisäisesti johdon tarkoituksia varten. Liikearvoa tarkistetaan arvonalentumisen varalta vuosittain tai tätä useammin, jos tapahtumat tai olosuhteet viittaavat mahdolliseen arvonalentumiseen. Kirjanpitoarvoa verrataan käytettävissä olevaan rahamäärään, joka on käyttöarvo tai myynnistä aiheutuvalla menolla vähennetty käypä arvo sen mukaan, kumpi näistä on suurempi Tutkimus- ja kehittämismenot Tutkimusmenot merkitään kuluiksi tulosvaikutteisesti. Kehittämismenot aktivoidaan taseeseen aineettomiksi hyödykkeiksi siitä lähtien, kun tuote on teknisesti toteutettavissa ja sitä voidaan hyödyntää kaupallisesti ja tuotteesta odotetaan saatavan vastaista taloudellista hyötyä ja yhteisö pystyy määrittämään luotettavasti menot, jotka johtuvat aineettomasta hyödykkeestä sen kehittämisvaiheen aikana. Aiemmin kuluksi kirjattuja kehittämismenoja ei aktivoida myöhempinä tilikausina. Konsernilla ei tilinpäätöshetkellä ole kehittämismenoja aktivoituna taseessa Tavaramerkit Tavaramerkit merkitään taseeseen alkuperäiseen hankintamenoon siinä tapauksessa, että hankintameno on luotettavasti määriteltävissä ja on todennäköistä, että hyödykkeestä johtuva odotettavissa oleva taloudellinen hyöty koituu konsernin hyväksi. Tavaramerkit kirjataan tasapoistona kuluksi tuloslaskelmaan niiden tunnetun tai arvioidun taloudellisen vaikutusaikansa kuluessa. Tavaramerkkien poistot perustuvat seuraaviin odotettuihin taloudellisiin vaikutusaikoihin: Tavaramerkit 5 vuotta 19

22 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Muut aineettomat hyödykkeet Aineeton hyödyke merkitään taseeseen alkuperäiseen hankintamenoon siinä tapauksessa, että hankintameno on luotettavasti määriteltävissä ja on todennäköistä, että hyödykkeestä johtuva odotettavissa oleva taloudellinen hyöty koituu konsernin hyväksi. Aineettomat hyödykkeet kirjataan tasapoistona kuluksi tuloslaskelmaan niiden tunnetun tai arvioidun taloudellisen vaikutusaikansa kuluessa. Muut aineettomat hyödykkeet koostuvat lähinnä tietokoneohjelmistoista. Muiden aineettomien hyödykkeiden poistot perustuvat seuraaviin odotettuihin taloudellisiin vaikutusaikoihin: Muut aineettomat hyödykkeet 5 7 vuotta 2.9. Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai sitä alhaisempaan nettorealisointiarvoon sen mukaan, kumpi niistä on alempi. Hankintameno määritetään FIFO-menetelmää (first in, first out) käyttäen tai vaihtoehtoisesti vastaavalla painotetulla keskimääräisellä kustannuksella. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden hankintameno muodostuu raakaaineista, välittömistä työsuorituksista johtuvista menoista, muista välittömistä menoista sekä asianmukaisesta osuudesta valmistuksen muuttuvista ja kiinteistä yleismenoista normaaliin toiminta-asteeseen perustuen. Hankintameno ei sisällä vieraan pääoman menoja. Nettorealisointiarvo tarkoittaa tavanomaisessa liiketoiminnassa toteutuvaa arvioitua myyntihintaa, josta on vähennetty muuttuvat myyntikulut Myytävänä olevat omaisuuserät ja lopetetut toiminnot Pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetettuihin toimintoihin liittyvät omaisuuserät ja velat luokitellaan myytävänä olevaksi, mikäli niiden kirjanpitoarvoa vastaava määrä tulee kertymään pääasiassa omaisuuden myynnistä jatkuvan käytön sijaan. Tällöin myynnin katsotaan olevan erittäin todennäköinen, omaisuuserä on välittömästi myytävissä nykyisessä kunnossaan, johto on sitoutunut myyntiin ja myynnin odotetaan tapahtuvan vuoden kuluessa luokittelusta. Myytävänä olevat omaisuuserät ja lopetettuihin toimintoihin liittyvät omaisuuserät, jotka on luokiteltu myytävänä oleviksi, arvostetaan alempaan seuraavista: kirjanpitoarvo tai käypä arvo vähennettynä myynnistä johtuneilla menoilla. Poistot näistä omaisuuseristä lopetetaan luokitteluhetkellä. Lopetettujen toimintojen tulos esitetään omana eränään laajassa tuloslaskelmassa. Myytävänä olevat omaisuuserät ja niihin liittyvät velat esitetään taseessa erillään muista eristä. Konsernilla ei ole ollut myytäväksi luokiteltuja omaisuuseriä. Lopetetuissa toiminnoissa on esitetty vertailutilikaudella lakkautetun tytäryrityksen tulos. 20

23 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET UAB Agrosoma on yhdistetty konserniin sen lakkauttamiseen asti. Liettuan viranomaiset ovat vahvistaneet yhtiön lopettamisen Lopettamisesta ei syntynyt konsernille voittoa eikä tappiota Vuokrasopimukset Konserni vuokralle ottajana Aineellisia hyödykkeitä koskevat vuokrasopimukset, joissa konsernilla on olennainen osa omistamiselle ominaisista riskeistä ja eduista, luokitellaan rahoitusleasingsopimuksiksi. Rahoitusleasingsopimuksella hankittu omaisuus merkitään taseeseen vuokra-ajan alkamisajankohtana vuokratun hyödykkeen käypään arvoon tai sitä alempaan vähimmäisvuokrien nykyarvoon. Maksettavat leasingvuokrat jaetaan rahoitusmenoon ja velan vähennykseen. Rahoituksen korko kirjataan tuloslaskelmaan leasingsopimuksen aikana siten, että jäljellä olevalle velalle tulee kullakin tilikaudella samansuuruinen korkoprosentti. Rahoitusleasingsopimuksella hankitusta hyödykkeestä tehdään poistot hyödykkeen taloudellisen vaikutusajan tai sitä lyhyemmän vuokra-ajan kuluessa. Vuokravelvoitteet sisältyvät rahoitusvelkoihin. Vuokrasopimukset, joissa omistamiselle ominaiset riskit ja edut jäävät vuokralle antajalle, käsitellään muina vuokrasopimuksina. Muun vuokrasopimuksen mukaan määräytyvät vuokrat kirjataan tulosvaikutteisesti kuluksi tasasuuruisina erinä vuokra-ajan kuluessa Konserni vuokralle antajana Vuokrasopimukset, joissa konserni on vuokranantajana, ovat kaikki muita vuokrasopimuksia. Hyödykkeet sisältyvät konsernin aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja sijoituskiinteistöihin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden arvonalentumiset Konserni arvioi jokaisena raportointikauden päättymispäivänä, onko viitteitä siitä, että jonkin omaisuuserän arvo on alentunut. Jos viitteitä ilmenee, arvioidaan kyseisestä omaisuuserästä kerrytettävissä oleva rahamäärä. Kerrytettävissä oleva rahamäärä arvioidaan lisäksi vuosittain seuraavista omaisuuseristä riippumatta siitä, onko arvonalentumisesta viitteitä: liikearvo, taloudelliselta vaikutusajaltaan rajoittamattomat aineettomat hyödykkeet sekä keskeneräiset aineettomat hyödykkeet. Arvonalentumisen kirjaamistarvetta tarkastellaan rahavirtaa tuottavien yksikköjen tasolla, eli sillä alimmalla yksikkötasolla, joka on pääosin muista yksiköistä riippumaton, ja jonka rahavirrat ovat eroteltavissa ja pitkälle riippumattomia muiden vastaavien yksiköiden rahavirroista. Sellaiset konsernin yhteiset omaisuuserät, jotka palvelevat useita rahavirtaa tuottavia yksiköitä, eivätkä tuota erillistä rahavirtaa, on kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille järkevällä ja johdonmukaisella tavalla ja testataan osana kutakin rahavirtaa tuottavaa yksikköä. Kerrytettävissä oleva rahamäärä on omaisuuserän käypä arvo vähennettynä myynnistä aiheutuvilla menoilla ja käyttöarvo sen mukaan, kumpi niistä on suurempi. Käyttöarvolla 21

24 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET tarkoitetaan kyseisestä omaisuuserästä tai rahavirtaa tuottavasta yksiköstä saatavissa olevia arvioituja vastaisia nettorahavirtoja, jotka diskontataan nykyarvoonsa. Diskonttauskorkona käytetään ennen veroa määriteltyä korkoa, joka kuvastaa markkinoiden näkemystä rahan aika-arvosta ja omaisuuserään liittyvistä erityisriskeistä. Arvonalentumistappio kirjataan, kun omaisuuserien kirjanpitoarvo on suurempi, kuin siitä kerrytettävissä oleva rahamäärä. Arvonalentumistappio kirjataan tulosvaikutteisesti. Arvonalentumistappion kirjaamisen yhteydessä poistojen kohteena olevan omaisuuserän taloudellinen vaikutusaika arvioidaan uudelleen. Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden paitsi liikearvojen arvonalentumistappio perutaan, jos olosuhteissa on tapahtunut muutos ja hyödykkeen kerrytettävissä oleva rahamäärä on muuttunut arvonalentumistappion kirjaamisajankohdasta. Arvonalentumistappiota ei kuitenkaan peruta enempää, kuin mikä hyödykkeen kirjanpitoarvo olisi ilman arvonalentumistappion kirjaamista. Liikearvosta kirjattua arvonalentumistappiota ei peruta missään tilanteessa. Konsernilla ei ole kirjattuja arvonalentumisia Työsuhde-etuudet Eläkevelvoitteet Eläkejärjestelyt luokitellaan etuuspohjaisiksi tai maksupohjaisiksi järjestelyiksi. Maksupohjaisissa järjestelyissä konserni suorittaa kiinteitä maksuja erilliselle yksikölle. Konsernilla ei ole oikeudellista eikä tosiasiallista velvoitetta lisämaksujen suorittamiseen, mikäli maksujen saajataho ei pysty suoriutumaan kyseisten eläke-etuuksien maksamisesta. Kaikki sellaiset järjestelyt, jotka eivät täytä näitä ehtoja, ovat etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä. Maksupohjaisiin eläkejärjestelyihin tehdyt suoritukset merkitään tulosvaikutteisesti sillä tilikaudella, jota veloitus koskee. Konsernilla on ainoastaan maksupohjaisia eläkevelvoitteita Varaukset ja ehdolliset velat Varaus kirjataan, kun konsernilla on aikaisemman tapahtuman seurauksena oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite, maksuvelvoitteen toteutuminen on todennäköistä ja velvoitteen suuruus on arvioitavissa luotettavasti. Varaus arvostetaan velvoitteen kattamiseksi vaadittavien menojen nykyarvoon. Nykyarvon laskennassa käytetty diskonttaustekijä valitaan siten, että se kuvastaa markkinoiden näkemystä tarkasteluhetken rahan aika-arvosta ja velvoitteeseen liittyvästä riskistä. Jos osasta velvoitetta on mahdollista saada korvaus joltakin kolmannelta osapuolelta, korvaus kirjataan erilliseksi omaisuuseräksi, mutta vasta siinä vaiheessa, kun korvauksen saaminen on käytännössä varmaa. Varausten määrä arvioidaan jokaisena tilinpäätöspäivänä ja niiden määriä muutetaan vastaamaan parasta arviota tarkasteluhetkellä. Varausten muutokset kirjataan tuloslaskelmaan samaan erään, mihin varaus on alun perin kirjattu. 22

25 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Uudelleenjärjestelyvaraus kirjataan, kun konserni on laatinut yksityiskohtaisen uudelleenjärjestelysuunnitelman ja aloittanut suunnitelman toimeenpanon tai tiedottanut asiasta. Tappiollisista sopimuksista kirjataan varaus, kun velvoitteiden täyttämiseksi vaadittavat välttämättömät menot ylittävät sopimuksesta saatavat hyödyt. Ympäristövelvoitteista kirjataan varaus silloin, kun konsernilla on ympäristölainsäädännön ja konsernin ympäristövastuu periaatteiden perusteella velvoite, joka liittyy tuotantolaitoksen käytöstä poistamiseen, ympäristövahingon korjaamiseen tai laitteiston paikasta toiseen siirtämiseen. Ehdollinen velka on aikaisempien tapahtumien seurauksena syntynyt mahdollinen velvoite, jonka olemassaolo varmistuu vasta konsernin määräysvallan ulkopuolella olevan epävarman tapahtuman realisoituessa. Ehdolliseksi velaksi katsotaan myös sellainen olemassa oleva velvoite, joka ei todennäköisesti edellytä maksuvelvoitteen täyttämistä, tai jonka suuruutta ei voida määrittää luotettavasti. Konsernilla ei ole kirjattuna varauksia eikä ehdollisia velkoja Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verot ja laskennalliset verot Tuloverot Verokulu muodostuu tilikauden verotettavaan tuloon perustuvasta verosta ja laskennallisen veron muutoksesta. Verot kirjataan tulosvaikutteisesti, paitsi milloin ne liittyvät laajaan tuloslaskelmaan tai suoraan omaan pääomaan kirjattuihin eriin. Tällöin myös verovaikutus kirjataan vastaaviin eriin. Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero lasketaan verotettavasta tulosta kunkin maan voimassaolevan verokannan perusteella Laskennalliset verot Laskennalliset verot lasketaan väliaikaisista eroista kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon välillä. Merkittävimmät väliaikaiset erot syntyvät aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden poistoista sekä käyttämättömistä verotuksellisista tappioista. Tytäryrityksiin tehdyistä sijoituksista ei kirjata laskennallista veroa siltä osin, kun konserni pystyy määrittämään väliaikaisen eron purkautumisajankohdan ja ero ei todennäköisesti purkaudu ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa. Laskennalliset verot on laskettu käyttämällä tilinpäätöspäivään mennessä säädettyjä verokantoja tai verokantoja, joiden hyväksytystä sisällöstä on ilmoitettu tilinpäätöspäivään mennessä. Laskennallinen verosaaminen on kirjattu siihen määrään asti, kuin on todennäköistä, että tulevaisuudessa syntyy verotettavaa tuloa, jota vastaan väliaikainen ero voidaan hyödyntää. Liikearvon alkuperäisestä kirjaamisesta johtuvaa laskennallista verovelkaa ei kuitenkaan kirjata eikä laskennallista veroa kirjata silloin, kun se johtuu omaisuuserän tai velan 23

26 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET alkuperäisestä kirjaamisesta, kun kyseessä ei ole liiketoimintojen yhdistäminen eikä liiketapahtuma toteutumisaikanaan vaikuta kirjanpidon tulokseen eikä verotettavaan tuloon. Edellisen tilikausien voittovaroja on oikaistu IAS 16 laskennallisen veron osalta 69 tuhatta euroa, voittovaroja vähentäen Tuloutusperiaatteet Liikevaihtona esitetään tuotteiden ja palveluiden myynnistä saadut tuotot käypään arvoon arvostettuina välillisillä veroilla, alennuksilla ja valuuttamääräisen myynnin kurssieroilla oikaistuina Myydyt tavarat ja palvelut Tuotot tavaroiden myynnistä kirjataan, kun tavaroiden omistamiseen liittyvät merkittävät riskit, edut ja määräysvalta ovat siirtyneet ostajalle. Tuotot palveluista kirjataan silloin, kun palvelu on suoritettu Vuokratuotot Vuokratuotot tuloutetaan tasaerinä vuokrakaudelle Vuokratuotot sijoituskiinteistöistä Vuokratuotot sijoituskiinteistöistä kirjataan tulosvaikutteisesti tasaerinä koko vuokrakaudelle Korot ja osingot Korkotuotot kirjataan tulosvaikutteisesti tilikaudelle ja osinkotuotot silloin, kun oikeus osinkoon on syntynyt Rahoitusvarat ja rahoitusvelat Rahoitusvarat Konsernin rahoitusvarat luokitellaan seuraaviin ryhmiin: käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat, lainat ja muut saamiset sekä myytävissä olevat rahoitusvarat. Luokittelu tapahtuu rahoitusvarojen hankinnan tarkoituksen perusteella, ja ne luokitellaan alkuperäisen hankinnan yhteydessä. Transaktiomenot sisällytetään rahoitusvarojen alkuperäiseen kirjanpitoarvoon, kun kyseessä on erä, jota ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Rahoitusvarat ja -velat kirjataan kaupan tekopäivänä. Rahoitusvarojen taseesta pois kirjaaminen tapahtuu silloin, kun konserni on menettänyt sopimusperusteisen oikeuden rahavirtoihin tai kun se on siirtänyt merkittäviltä osin riskit ja tuotot konsernin ulkopuolelle. 24

27 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ovat kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviä rahoitusvaroja. Tähän ryhmään kuuluvat joukkovelkakirjalainat, sijoitus- ja yritystodistukset sekä rahasto-osuudet. Johdannaiset, jotka eivät täytä suojauslaskennan ehtoja, on luokiteltu kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviksi. Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät varat ovat kaikki lyhytaikaisia varoja. Kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviä rahoitusvaroja on hankittu lyhyen aikavälin tuoton saamiseksi markkinahintojen muutoksesta. Ryhmän erät arvostetaan käypään arvoon, ja kaikkien tämän ryhmän sijoitusten käypä arvo määritetään toimivilla markkinoilla julkaistujen hintanoteerausten pohjalta, joka on tilinpäätöspäivän ostonoteeraus. Koronvaihtosopimusten käyvät arvot määritetään vastaisten rahavirtojen nykyarvona, kun taas valuuttatermiinisopimukset arvostetaan tilinpäätöspäivän valuuttatermiinikursseihin. Käyvän arvon muutoksista johtuvat realisoituneet ja realisoitumattomat voitot ja tappiot kirjataan tulosvaikutteisesti sillä kaudella, jonka aikana ne syntyvät Lainat ja muut saamiset Lainat ja muut saamiset ovat johdannaisvaroihin kuulumattomia varoja, joihin liittyvät maksut ovat kiinteät tai määritettävissä ja joita ei noteerata toimivilla markkinoilla eikä konserni pidä niitä kaupankäyntitarkoituksessa. Tähän ryhmään sisältyvät konsernin rahavarat, myynti- ja lainasaamisia sekä siirtosaamisiin sisältyviä rahoitusinstrumentteja. Ne arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon. Lainat ja muut saamiset sisältyvät sekä lyhyt- ja pitkäaikaisiin rahoitusvaroihin. Pitkäaikaisiin sisältyvät erät, jotka erääntyvät yli 12 kuukauden kuluttua. Lyhytaikaisiksi luokitellaan lainat ja muut saamiset, ellei konsernilla ole ehdotonta oikeutta siirtää velan maksua vähintään 12 kuukauden päähän raportointikauden päättymispäivästä Myytävissä olevat rahoitusvarat Myytävissä olevat rahoitusvarat ovat johdannaisvaroihin kuulumattomia varoja, jotka on nimenomaisesti määrätty tähän ryhmään. Ne arvostetaan käypään arvoon tai mikäli käypiä arvoja ei ole luotettavasti saatavilla, hankintamenoon. Mikäli myytävissä oleville rahoitusvaroille ei ole noteerattuja kursseja, konserni soveltaa niiden arvostukseen esimerkiksi viimeaikaisia riippumattomien tahojen välisiä kauppoja. Myytävissä olevien rahoitusvarojen käyvän arvon muutokset kirjataan muihin laajan tuloksen eriin ja esitetään käyvän arvon rahastossa verovaikutus huomioon ottaen. Käyvän arvon muutokset siirretään omasta pääomasta tulosvaikutteisiksi luokittelun oikaisuna silloin, kun sijoitus myydään tai kun sen arvo on alentunut siten, että sijoituksesta tulee kirjata arvonalentumistappio Rahavarat Rahavarat koostuvat käteisestä rahasta, vaadittaessa nostettavissa olevista pankkitalletuksista ja muista lyhytaikaisista, likvideistä sijoituksista. Konsernitaseessa luotolliset tilit sisältyvät pitkäaikaisissa veloissa esitettäviin lainoihin. 25

28 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Rahoitusvelat Rahoitusvelat merkitään alun perin kirjanpitoon käypään arvoon. Transaktiomenot sisällytetään jaksotettuun hankintamenoon arvostettavien rahoitusvelkojen alkuperäiseen kirjanpitoarvoon. Myöhemmin rahoitusvelat, lukuun ottamatta johdannaisvelkoja, arvostetaan efektiivisen koron menetelmällä jaksotettuun hankintamenoon. Rahoitusvelkoja sisältyy pitkä- ja lyhytaikaisiin velkoihin, ja ne voivat olla korollisia tai korottomia. Rahoitusvelat luokitellaan lyhytaikaisiksi, ellei konsernilla ole ehdotonta oikeutta siirtää velan maksua vähintään 12 kuukauden päähän raportointikauden päättymispäivästä. Ehdot täyttävän omaisuuserän hankkimisesta, rakentamisesta tai valmistamisesta välittömästi johtuvat vieraan pääoman menot aktivoidaan osana kyseisen omaisuuserän hankintamenoa silloin, kun on todennäköistä, että ne tuottavat vastaista taloudellista hyötyä, ja kun menot on määriteltävissä luotettavasti. Muut vieraan pääoman menot kirjataan kuluiksi sillä kaudella, jonka aikana ne ovat syntyneet. Lainasitoumuksiin liittyvät järjestelypalkkiot kirjataan transaktiomenoiksi siihen määrään asti kuin on todennäköistä, että koko lainasitoumus tai osa siitä tullaan nostamaan. Tällöin palkkio merkitään taseeseen, kunnes laina nostetaan. Lainan noston yhteydessä lainasitoumuksiin liittyvä järjestelypalkkio merkitään osaksi transaktiokuluja. Siltä osin kuin on todennäköistä, että lainasitoumusta ei tulla nostamaan, järjestelypalkkio kirjataan ennakkomaksuksi maksuvalmiuteen liittyvästä palvelusta ja jaksotetaan kuluksi lainasitoumuksen ajanjaksolle Rahoitusvarojen arvonalentuminen Konserni arvioi jokaisena tilinpäätöspäivänä onko olemassa objektiivista näyttöä yksittäisen rahoitusvaroihin kuuluvan erän tai rahoitusvarojen ryhmän arvon alentumisesta. Jaksotettuun hankintamenoon taseeseen merkittävistä lainoista ja muista saamisista kirjataan arvonalennustappio, jonka suuruus määritellään omaisuuserän kirjanpitoarvon ja kyseisen rahoitusvaroihin kuuluvan erän alkuperäisellä efektiivisellä korolla diskontattujen arvioitujen vastaisten rahavirtojen nykyarvon erotuksena. Myytävissä oleviin rahoitusvaroihin luokiteltujen oman pääoman -ehtoisten sijoitusten arvonalentumiset kirjataan tulosvaikutteisesti, kun omaisuuserän arvon alentumisesta on objektiivista näyttöä. Näitä arvonalentumistappiota ei peruuteta tulosvaikutteisesti. Konserni kirjaa myyntisaamista arvonalentumistappion, kun on olemassa objektiivista näyttöä siitä, että saamista ei saada perityksi täysimääräisesti. Velallisen merkittävät taloudelliset vaikeudet, konkurssin todennäköisyys tai maksujen laiminlyönti ovat näyttöä myyntisaamisen arvonalentumisesta. Mikäli arvonalentumistappion määrä pienenee jollakin kirjaamisen jälkeisellä tilikaudella, kirjattu tappio perutaan tulosvaikutteisesti Johdannaissopimukset ja suojauslaskenta Johdannaissopimukset merkitään kirjanpitoon hankintamenoon, joka vastaa niiden käypää arvoa. Hankinnan jälkeen johdannaissopimukset arvostetaan käypään arvoon. Voitot ja tappiot, jotka syntyvät käypään arvoon arvostamisesta, käsitellään kirjanpidossa johdannaissopimuksen käyttötarkoituksen määräämällä tavalla. Rahoitusriskien 26

29 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET hallintapolitiikkansa mukaisesti konserni voi käyttää erilaisia johdannaisia korko-, valuutta- ja hyödykehintariskeiltä suojautumiseen. Vaikka suojaukset täyttävät joidenkin johdannaisten osalta konsernin riskienhallintapolitiikan asettamat tehokkaan suojauksen vaatimukset, konsernissa ei sovelleta tällä hetkellä IAS 39:n mukaista suojauslaskentaa. Valuuttariski Valuuttatermiinejä käytetään sekä suojaamaan valuuttamääräisiä saamisia että tulevia kaupallisia rahavirtoja. Valuuttatermiinien käypien arvojen muutokset kirjataan rahoitustuottoihin ja -kuluihin. Valuuttakurssimuutokset aiheuttavat merkittävää kirjanpidollista tulosvaikutusta sekä arvonvaihtelua tase-erissä. Venäjän investoinnin valuuttamääräisiä tase-eriä ei kuitenkaan ole suojattu, koska valuuttakurssien muutoksilla ei nähdä olevan todellista vaikutusta liiketoiminnan tulevaisuudessa tuottamiin euromääräisiin kassavirtoihin. Konsernilla on kolme toimintavaluuttaa: euro, rupla ja tenge. Suomessa toimitaan sekä kulujen että tuottojen osalta pääosin EUR -valuutassa ja samoin Venäjällä RUB -valuutassa. Valuuttakurssiriski kohdistuu Venäjältä kotiutettaviin kassavirtoihin. Mahdollista ruplan kurssin heikentymistä kompensoi kuitenkin inflaatio, joka pienentää merkittävästi valuuttakurssiriskiä koska kyseinen liiketoiminta tapahtuu ruplissa. Varsinainen suojauspolitiikka määritellään myöhemmin investoinnin valmistuttua. Korkoriski Koronvaihtosopimuksia käytetään suojaamaan konsernia markkinakorkojen muutoksilta. Koronvaihtosopimuksen käypien arvojen muutokset kirjataan rahoitustuottoihin ja -kuluihin. Raaka-aineen hintariski Hyödykejohdannaisia käytetään suojaamaan raaka-aineen vehnän hinnannousua. Hyödykejohdannaisten käypien arvojen muutokset kirjataan rahoitustuottoihin ja kuluihin Oma pääoma Myllyn Paras Oy Konserni laski liikkeeseen 15 miljoonan euron suuruisen oman pääomanehtoisen joukkovelkakirjalainan (nk. hybridilainan). Oman pääomanehtoisella lainalla ei ole eräpäivää, mutta Myllyn Paras Oy Konsernilla on oikeus, ei velvollisuus, lunastaa laina takaisin 5 vuoden kuluttua. Sopimuksen mukainen vuotuinen korko on 8 %. Konsernitilinpäätöksessä laina on luokiteltu omaksi pääomaksi ja maksetut korot esitetään luonteensa mukaisesti osingonjakona. 27

30 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Liikevoitto IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen standardi ei määrittele liikevoiton käsitettä. Konserni on määritellyt sen seuraavasti: liikevoitto on nettosumma, joka muodostuu, kun liikevaihtoon lisätään liiketoiminnan muut tuotot, vähennetään ostokulut oikaistuna valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutoksella sekä omaan käyttöön valmistuksessa syntyneillä kuluilla, vähennetään työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut, poistot sekä mahdolliset arvonalentumistappiot sekä liiketoiminnan muut kulut. Kaikki muut kuin edellä mainitut tuloslaskelmaerät esitetään liikevoiton alapuolella. Kurssierot ja johdannaisten käypien arvojen muutokset sisältyvät liikevoittoon, mikäli ne syntyvät liiketoimintaan liittyvistä eristä; muuten ne on kirjattu rahoituseriin Johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät Konsernin johto tekee harkintaan perustuvia ratkaisuja, jotka koskevat tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden valintaa ja niiden soveltamista. Konsernissa johdon arviot liittyvät pääosin omaisuuden arvostukseen ja käytettyihin taloudellisiin pitoaikoihin, epäkurantin vaihto-omaisuuden määrään sekä laskennallisten verosaamisten hyödyntämiseen tulevaisuudessa verotettavaa tuloa vastaan. Liikearvon arvonalentumistestauksen yhteydessä on tehty tulevaisuuteen liittyviä arvioita. 28

31 KONSERNIN LIITETIEDOT 1. Segmentti-informaatio Operatiivinen johto seuraa erikseen neljää segmenttiä: Mylly-segmenttiä, Pakaste-segmenttiä, Emo-segmentti ja uutena Hankeyhtiöt-segmentti. Edellisellä tilikaudella emoyhtön luvut esitettiin "Muut" -segmentissä yhdessä Viron yhtiöiden lukujen kanssa. Edellisen tilikauden segmenttijako on oikaistu vastaamaan uutta segmenttijakoa. Konsernin kaksi tehdasta sijaitsevat Hyvinkäällä. Myllyssä valmistetaan jauhot, hiutaleet, suurimot sekä pastat. Pakastetehdas on keskittynyt pakastetaikinoiden ja leivonnaispakasteiden valmistukseen. Myllyn Paras Oy yhdessä MP Tehdaspalvelut Oy:n kanssa muodostavat Mylly-segmentin ja Myllyn Paras Oy Pakasteet yhdessä MP Pakastetehdaspalvelut Oy:n kanssa Pakaste-segmentin. Emoyhtiö Myllyn Paras Oy Konserni muodostaa Emo-segmentin. Segmentti otettiin erikseen seurattavaksi alkaneella tilikaudella. Emoyhtiön tuotot muodostuvat hallintopalveluveloituksista ja korkotuotoista. Hankeyhtiöt käsittävät MP Russia Oy:n ja sen tytäryhtiöiden toiminnan Venäjällä. Hankeyhtiöt-segmentti käsittää seuraavat yhtiöt: emoyhtiö MP Russia Oy, tytäryhtiöt OOO Kolos-Holding, OOO Kolos-Ekspress ja OOO MIR Moskovan alueella, sekä OOO Agro-7, OOO Myllyn Paras -Kursk ja sen tytäryhtiö OOO Uva Kurskin alueella. Kurskin alueella harjoitetaan maatalousliiketoimintaa. Moskovan alueella tullaan harjoittamaan myllyliiketoimintaa. Tällä hetkellä Moskovassa toimii sekoittamo ja pakkaamo. Myllyn rakennusprojekti on kesken. Muut segmenttiin kuuluvat Virossa sijaitsevat OÜ Seventeen ja OÜ Myllyn Paras sekä Venäjällä sijaitseva ZAO Erpolar sekä Kazakstanissa sijaitsevat TOO MP Apanovka ja TOO Nurly Dala. Kazakstanissa harjoitetaan maataloustoimintaa. OÜ Myllyn Paras hallinnoi myynti- ja markkinointitoimintaa Baltiassa. OÜ Seventeen hallinnoi Virossa maa-aluetta. Tuloksen määrittämisessä, sekä varojen ja velkojen arvostamisessa ei ole poikkeavia periaatteita segmenttien välillä verrattuna konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteisiin. 29

32 Jako liiketoimintasegmenteittäin Tulos Mylly Pakaste Hankeyhtiöt Emo Muut Yhteensä Kotimaan myynti Ulkomaan myynti Tuotot myynnistä toisille segmenteille Tavarat Palvelut ja vuokraustoiminta Yhteensä Liiketoiminnan muut tuotot Liikevoitto Korkotuotot ulkopuolisilta Korkotuotot toisilta segmenteiltä Korkotuotot yhteensä Korkokulut ulkopuolisille Korkokulut toisille segmenteille Korkokulut yhteensä Poistot Raportoitavan segmentin tulos ennen tuloveroja Muut merkittävät erät, joihin ei liity maksutapahtumaa Arvonalentuminen Sulautuminen Varat Raportoivan segmentin varat Investoinnit Segmenttien varoihin eivät sisälly laskennalliset verosaamiset eivätkä kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset. Velat Raportoitavan segmentin velat Segmenttien velkoihin ei sisälly laskennalliset verovelat eivätkä kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat. 30

33 Jako liiketoimintasegmenteittäin Tulos Mylly Pakaste Emo Muut Yhteensä Kotimaan myynti Ulkomaan myynti Tuotot myynnistä toisille segmenteille Tavarat Palvelut ja vuokraustoiminta Yhteensä Liiketoiminnan muut tuotot Liikevoitto Korkotuotot ulkopuolisilta Korkotuotot toisilta segmenteiltä Korkotuotot yhteensä Korkokulut ulkopuolisille Korkokulut toisille segmenteille Korkokulut yhteensä Poistot Raportoitavan segmentin tulos ennen tuloveroja Muut merkittävät erät, joihin ei liity maksutapahtumaa Arvonalentuminen Varat Raportoivan segmentin varat Investoinnit Segmenttien varoihin eivät sisälly laskennalliset verosaamiset eivätkä kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset. Velat Raportoitavan segmentin velat Segmenttien velkoihin ei sisälly laskennalliset verovelat eivätkä kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat. 31

34 Täsmäytyslaskelmat Tuotot Raportoitavien segmenttien tuotot Segmenttien välisten tuottojen eliminointi Konsernin tuotot yhteensä Tulos ennen veroja Raportoitavien segmenttien tulos Konsernin tulos ennen veroja yhteensä Varat Raportoitavien segmenttien varat Konsernin varat yhteensä Varat, maantieteellinen jakautuminen Raportoitavien segmenttien varat kotimaa Raportoitavien segmenttien varat Venäjä Raportoitavien segmenttien varat muut Konsernin varat yhteensä Segmenttien varoihin eivät sisälly laskennalliset verosaamiset eivätkä kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset. Velat Raportoitavien segmenttien velat Konsernin velat yhteensä Segmenttien velkoihin eivät sisälly laskennalliset verovelat eivätkä kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat. Korkotuotot Raportoitavat segmentit yhteensä Segmenttien välisten korkojen eliminointi Konsernin korkotuotot yhteensä Korkokulut Raportoitavat segmentit yhteensä Segmenttien välisten korkojen eliminointi Konsernin korkokulut yhteensä Investoinnit Raportoitavat segmentit yhteensä Konsernin investoinnit yhteensä Poistot Raportoitavat segmentit yhteensä Konsernin poistot yhteensä Arvonalentumiset Raportoitavat segmentit yhteensä Konsernin arvonalentumiset yhteensä

35 KONSERNIN LIITETIEDOT Liikevaihto Tuotot tavaroiden myynnistä Tuotot palveluista Yhteensä Liikevaihdon maantieteellinen jakautuminen Kotimaa Muu EU Venäjä Muut Yhteensä Kolmen asiakkaan liikevaihto ylittää 10% osuuden konsernin liikevaihdosta. Myynti yli 10% konsernin liikevaihdosta Suurimmat asiakkaat, myynti kohdistuu segmentille Liikevaihto % Liikevaihto % 1. asiakas Pakaste ,0 % ,4 % 2. asiakas Mylly ja Pakaste ,8 % ,0 % 3. asiakas Mylly ,6 % ,0 % 2. Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot 100% tytär OOO Agrosoma, Liettua on lopettanut toimintansa Yhtiön lakkauttaminen on vahvistettu viranomaisten toimesta Lopettamisesta ei syntynyt voittoa eikä tappiota konsernille. Lopetetun toiminnon tulos Kulut Tulos ennen veroja Tulos verojen jälkeen Tilikauden tappio lopetetusta toiminnoista Lopetetun yksikön vaikutus konsernin taloudelliseen asemaan Yksikön lopettamisella ei ollut vaikutusta konsernin taloudelliseen asemaan. 3. Liiketoiminnan muut tuotot Hallintopalvelutuotot Muut liiketoiminnan tuotot Vuokratuotot sijoituskiinteistöistä Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntivoitot Yhteensä

36 KONSERNIN LIITETIEDOT 4. Liiketoiminnan muut kulut Ulkopuoliset palvelut Myynti- ja markkinointikulut Hallinto- ja liikekulut Muut liiketoiminnan kulut Vuokrakulut Käyttöomaisuuden myyntitappiot ja romutukset Yhteensä Tilintarkastajien palkkiot Tilintarkastus Muut lakisääteiset toimeksiannot Muut palvelut Poistot ja arvonalentumiset Poistot hyödykeryhmittäin Aineettomat hyödykkeet Tavaramerkit Muut aineettomat hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet yhteensä Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Moottoriajoneuvot Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet yhteensä Poistot ja arvonalentumiset yhteensä Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Palkat Eläkekulut, maksupohjaiset järjestelyt Muut henkilöstökulut Yhteensä Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja Palkat, palkkiot ja muut korvaukset Konsernin henkilökunta keskimäärin Myllyn Paras Oy (Mylly-segmentti) Myllyn Paras Oy Pakasteet (Pakaste-segmentti) MP Russia Oy ja hankeyhtiöt (Hankeyhtiöt-segmentti) 90 0 Myllyn Paras Oy Konserni Muut 4 1 yhteensä

37 KONSERNIN LIITETIEDOT Toimihenkilöt Työntekijät Yhteensä Tutkimus- ja kehittämismenot Tuotekehityskustannukset Rahoitustuotot Arvonmuutokset käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista Korkojohdannaiset, ei suojauslaskennassa Kytketyt valuuttajohdannaiset Hyödykejohdannaiset Korkotuotot lyhytaikaisista pankkitalletuksista Korkotuotot lähipiiriin kuuluville annetuista lainoista Korkotuotot muista lainoista Valuuttakurssivoitot Rahoitustuotot yhteensä Rahoituskulut Tulosvaikutteisesti kirjatut erät Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon arvostettavista rahoituslainoista Arvonalentumistappiot lainasaamisista Arvonmuutokset käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista koronvaihtosopimukset, ei suojauslaskennassa Hyödykejohdannaiset Valuuttakurssitappiot Muut rahoituskulut Yhteensä Ehdot täyttävän omaisuuserän hankkimisesta aiheutuneet aktivoidut vieraan pääoman menot Rahoituskulut yhteensä Korkotuotot Korkokulut Korot yhteensä

38 KONSERNIN LIITETIEDOT 10. Tuloverot Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verot Vero tilikauden voitosta Aikaisempia tilikausia koskevat oikaisut Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verot yhteensä Laskennalliset verot Syntyneet ja purkautuneet väliaikaiset erot Verokannan muutoksen vaikutus Laskennalliset verot yhteensä Verot yhteensä Tuloslaskelman verokulut ja konsernin kotimaan verokannalla (24,5 %) laskettujen verojen välinen täsmäytyslaskelma Tulos ennen veroja Verot ed. laskettuna kotimaan verokannalla 24,5 % Ulkomaisten yritysten poikkeavat verokannat Verovapaat tulot Vähennyskelvottomat kulut Aiemmin kirjaamattomien verotuksellisten tappioiden käyttö Kirjaamattomat laskennalliset verosaamiset verotuksellisista tappioista Verokannan muutoksen vaikutus Verot tuloslaskelmassa Yhtiöveroaste muutui vuoden aikana 26%:sta 24.5%:iin. Tämän vuoksi asiaankuuluvat laskennalliset verot on määritetty uudelleen. Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verotuotot/-kulut Ennen veroja Vero +/- verojen jälkeen Muuntoerot Edullisesta hankinnasta saatu voitto Muut laajan tuloksen erät yhteensä Vertailutilikaudella ei laajan tuloksen eriä ollut. Tilikaudella suoraan omaan pääomaan kirjatut tuloverot Laskennallinen vero arvonkorotuksesta

39 KONSERNIN LIITETIEDOT 11. Osakekohtainen tulos Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto, jatkuvat toiminnot Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tappio, lopetetut toiminnot Oman pääoman ehtoinen lainan korko verovaikutuksella oikaistuna tilikauden aikana Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana Laimentamaton osakekohtainen tulos ( /osake) tulos ( /osake), jatkuvat toiminnot Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos ( /osake), jatkuvat toiminnot Laimentamaton osakekohtainen tulos ( /osake) tulos ( /osake), lopetetut toiminnot 0-1 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos ( /osake), lopetetut toiminnot Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Maa- ja vesialueet Hankintameno tilikauden alussa Lisäykset Liiketoimintojen yhdistäminen Hankintameno tilikauden lopussa Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa Arvonkorotus on huomioitu oletushankintamenona. Sijoituskiinteistö näytetään erikseen. Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno tilikauden alussa Lisäykset Liiketoimintojen yhdistäminen Hankintameno tilikauden lopussa Kertyneet poistot ja arvonalentumiset tilikauden alussa Tilikauden poisto Kertyneet poistot ja arvonalentumiset tilikauden lopussa Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa Arvonkorotus on huomioitu oletushankintamenona. Sijoituskiinteistö näytetään erikseen. 37

40 KONSERNIN LIITETIEDOT Koneet ja kalusto Hankintameno tilikauden alussa Lisäykset Liiketoimintojen yhdistäminen Vähennykset Hankintameno tilikauden lopussa Kertyneet poistot ja arvonalentumiset tilikauden alussa Tilikauden poisto Vähennykset Kertyneet poistot ja arvonalentumiset tilikauden lopussa Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa Moottoriajoneuvot Hankintameno tilikauden alussa Lisäykset Vähennykset Hankintameno tilikauden lopussa Kertyneet poistot ja arvonalentumiset tilikauden alussa Tilikauden poisto Kertyneet poistot ja arvonalentumiset tilikauden lopussa Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet yhteensä Vuonna 2007 aloitetuista tasovaraston, jauhopakkaamon, pakkasvaraston sekä kypsäpakastelinjan rakentamisesta syntyneet rahoitusmenot on aktivoitu osana investoinnin hankintamenoa ja poistetaan omaisuuserän taloudellisena vaikutusaikana. Aktivoitu vieraan pääoman menoja Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Rahoitusleasingsopimukset Aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin sisältyy rahoitusleasingsopimuksella hankittua omaisuutta Kohdistuu koneisiin ja kalustoon Hankintameno tilikauden alussa Hankintameno tilikauden lopussa

41 KONSERNIN LIITETIEDOT Poistot tilikauden alussa Tilikauden poisto Poistot tilikauden lopussa Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa Aineettomat hyödykkeet Liikearvo Hankintameno tilikauden alussa 0 0 Liiketoimintojen yhdistäminen Hankintameno tilikauden lopussa Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa Liikearvo segmenteittäin Hankeyhtiöt Emo Liikearvo yhteensä Liikearvon arvonalentumistestaus Johto seuraa liikearvoa toimintasegmenttien tasolla vuosittain lukuun ottamatta Emo -segmenttiä, jossa liikearvo kohdistetaan kahdelle ulkomaiselle yhtiölle. Rahavirtaa tuottavien yksikköjen ryhmille kerrytettävissä oleva rahamäärä on määritelty yksiköiden käyttöarvojen perusteella. Liikearvon arvonalentumistestauksessa käytetään johdon hyväksymiin ennusteisiin perustuvia laskelmia. Hankeyhtiöt -segmentin ennusteet on tehty seuraavalle 5 vuoden jaksolle. Emo -segmentin ennusteet perustuvat 15 vuoden laskelmiin, koska yhtiöt ovat pääomavaltaisia kiinteistöyhtiöitä, joiden tulot tulevat muodostumaan vuokratuloista. Laskelmissa käytetty kasvuvauhti perustuu hankeyhtiöiden osalta valmistuvien investointien myötä tulevaan volyymin kasvuun ja emo -segmentin vuokratulojen kasvuun. Diskonttokorkojen määrittämisessä on käytetty laskenta-ajankohdan keskimääräistä pääomakustannusta ottaen huomioon liiketoimintakohtaiset riskit. Hankeyhtiöt Emo Käytetty diskonttokorko-% 8 % 7 % Kasvu-% 20 % 20 % Arvonalentumistestauksessa tärkeimmät oletukset perustuvat Hankeyhtiöt -segmentissä myynnin volyymin kehitykseen ja Emo -segmentissä tulevien vuokravirtojen todennäköisyyteen. Hankeyhtiöt segmentin tärkeimpiä oletuksia on myynnin kasvu, myyntihinnat, tuotantokustannukset ja raaka-ainekustannukset. Yhtiö uskoo, että mikään mahdollinen muutos keskeisissä oletuksissa ei vaikuta liikearvon arvonalentumiseen. Vastaavasti Emo -segmentin liikearvon arvonalentuminen on todennäköistä, mikäli tulevaisuuteen suunnitellut vuokratulot eivät toteudu. 39

42 KONSERNIN LIITETIEDOT Tavaramerkit Hankintameno tilikauden alussa Lisäykset Hankintameno tilikauden lopussa Kertyneet poistot ja arvonalentumiset tilikauden alussa Tilikauden poisto Kertyneet poistot tilikauden lopussa Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa Muut aineettomat hyödykkeet Hankintameno tilikauden alussa Lisäykset Hankintameno tilikauden lopussa Kertyneet poistot ja arvonalentumiset tilikauden alussa Tilikauden poisto Kertyneet poistot tilikauden lopussa Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa Aineettomat hyödykkeet yhteensä Sijoituskiinteistöt Tilikauden alussa Tilikauden lopussa Konserni on arvostanut sijoituskiinteistöt IAS 40 mukaisesti hankintamenoonsa. Viimeisen saadun tiedon mukaan käypä arvo on euroa. 15. Muut rahoitusvarat Myytävissä olevat rahoitusvarat Noteeraamattomat osakesijoitukset Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjatut rahoitusvarat Korkojohdannaiset Yhteensä Tilikauden alussa Liiketoimintojen yhdistämisestä aiheutuneet lisäykset vähennykset Muut lisäykset Tilikauden lopussa

43 KONSERNIN LIITETIEDOT 16. Saamiset, pitkäaikaiset Lainat ja muut saamiset (pitkäaikaiset) Lainasaamiset lähipiiriin kuuluvilta Muut lainasaamiset Yhteensä Laskennalliset verovelat ja -saamiset Kirjattu tulosvaikutteisesti Kirjattu Yhteensä Laskennalliset verosaamiset omaan pääomaan Vahvistetut tappiot Muut erät Laskennalliset verosaamiset yhteensä Laskennalliset verovelat Kertyneet poistoerot Muut erät Laskennalliset verovelat yhteensä Kirjattu tulosvaikutteisesti Kirjattu Yhteensä Laskennalliset verosaamiset omaan pääomaan Vahvistetut tappiot Muut erät Laskennalliset verosaamiset yhteensä Tytäryritysten vahvistetuista tappioista on kirjattu laskennalliset verosaamiset. Tulonodotukset perustuvat johdon näkemykseen tulevista voitoista, jotka on laskettu pitkän tähtäimen ennusteista. Laskennalliset verovelat Kertyneet poistoerot Oman pääoman ehtoinen laina Muut erät Laskennalliset verovelat yhteensä Biologiset hyödykkeet Viljelykasvit Kaura Auringonkukka Soija Yhteensä Viljelytuotteet on arvostettu tilinpäätöshetkellä käypään arvoon, vähennettynä arvioiduilla myynnin aiheutuvilla menoilla. Tilinpäätöshetken käypä arvo on määritetty viljelykasvien kasvuvaiheen perusteella, verrattuna korjuuajankohtaan. 41

44 KONSERNIN LIITETIEDOT 19. Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet Yhteensä Myyntisaamiset ja muut saamiset, lyhytaikaiset Lainat ja muut saamiset (lyhytaikaiset) Myyntisaamiset Siirtosaamiset Muut saamiset Yhteensä Myyntisaamisten ikäjakauma Erääntymättömät Erääntyneet Alle 30 pv päivää päivää yli 90 päivää Yhteensä Myyntisaamisten ikäjakauma arvonalentumistappioiden jälkeen Erääntymättömät Erääntyneet Alle 30 pv päivää päivää yli 90 päivää Yhteensä Siirtosaamisten olennaiset erät muodostuvat edelleen laskutettavista kuluista, henkilöstökulujen jaksotuksista sekä korkojaksotuksista. 21. Rahavarat Käteinen raha ja pankkitilit Käypään arvoon arvostettavat johdannaiset Yhteensä Rahavirtalaskelman mukaiset rahavarat Käteinen raha, pankkitilit ja sijoitustodistukset Luotolliset tilit Yhteensä

45 KONSERNIN LIITETIEDOT 22. Omaa pääomaa koskevat liitetiedot Oma pääoma Osakkeiden lukumäärä tilikauden alussa Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa Osakepääoma tilikauden alussa Osakepääoma tilikauden lopussa Ylikurssirahasto tilikauden alussa Ylikurssirahasto tilikauden lopussa Muut rahastot tilikauden alussa Muut rahastot tilikauden lopussa Oman pääoman ehtoinen laina tilik. alussa Joukkovelkakirjalaina Oman pääoman ehtoinen laina tilik. lopussa Yhteensä Yhtiön osakkeet Yhtiön vähimmäispääoma on euroa ja enimmäispääoma euroa. Osakkeen nimellisarvo on 20 euroa. Kukin osake tuottaa yhden äänen yhtiökokouksessa. Osakkeilla on yhtäläinen oikeus osinkoihin ja yhtiön varoihin. Osakkeita rasittaa lunastuslauseke. Oman pääoman rahastot Ylikurssirahasto Ylikurssirahasto on OYL 8 luvun 1 tarkoitettua sidottua pääomaa. Muut rahastot Muut rahastot -erä käsittää Käyttörahaston Kiinteistöjen hankintamenoon sisältyvän arvonkorotuksen Yhteensä Oman pääoman ehtoinen laina Myllyn Paras Oy Konserni laski liikkeeseen milj. euron suuruisen oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan (nk. hybridilainan). Oman pääoman ehtoisella lainalla ei ole eräpäivää, mutta Myllyn Paras Oy:llä on oikeus, ei velvollisuus, lunastaa laina takaisin 5 vuoden kuluttua. Sopimuksen mukainen vuotuinen korko on 8 %. Konsernitilinpäätöksessä laina on luokiteltu omaksi pääomaksi ja maksetut korot esitetään luonteensa mukaisesti osingonjakona. 43

46 KONSERNIN LIITETIEDOT Osingot Jaettu osinko per osake Jaettu osinko yhteensä Raportointikauden päättymispäivän jälkeen hallitus on ehdottanut jaettavaksi osinkoa 12,50 euroa osakkeelta, yhteensä euroa. 23. Rahoitusvelat Pitkäaikaiset jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat Pankkilainat Pankkilainat, nostettu shekkilimiitti Rahoitusleasingvelat Yhteensä Pitkäaikaiset käypään arvoon arvostetut rahoitusvelat Johdannaissopimukset Koronvaihtosopimukset, ei suojauslaskennassa Valuuttajohdannaiset, ei suojauslaskennassa Yhteensä Pitkäaikaiset rahoitusvelat yhteensä Lyhytaikaiset jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat Pankkilainat Rahoitusleasingvelat Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset Yhteensä Lyhytaikaiset käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat Johdannaissopimukset Koronvaihtosopimukset, ei suojauslaskennassa Valuuttajohdannaiset, ei suojauslaskennassa Lyhytaikaiset rahoitusvelat yhteensä Konsernin pankkilainat ovat sekä vaihtuva- että kiinteäkorkoisia. Konsernin hankintamenoon jaksotettavien lainojen keskimääräinen korkoprosentti 2,14 % 2,17 % Rahoitusvelat erääntyvät seuraavasti Shekkilimiitistä käytössä erääntyy < 6 kk erääntyy 6kk- 1 vuotta erääntyy 1-5 vuotta erääntyy > 5 vuotta Yhteensä

47 KONSERNIN LIITETIEDOT Konsernin vaihtuvakorkoisten velkojen määrät ja niiden sopimusten mukaiset uudelleenhinnoittelujaksot Vaihtuvakorkoiset lainat on sidottu 1 kk euriboriin, edellisellä tilikaudella 1-12kk euriboriin. Ruplamääräinen laina on sidottu 6 kk Moscow Primeen. Veloissa ei ole huomioitu vaihtuvakorkoisten lainojen lyhennyseriä, jotka maksetaan tilinpäätöspäivän korkokannalla Alle 6 kk kk Yhteensä Rahoitusleasingvelat erääntyvät bruttomääräisinä seuraavasti erääntyy < 1 vuotta erääntyy 1-5 vuotta Yhteensä Rahoitusleasingvelkojen diskonttaukseen nykyarvolle on käytetty efektiivistä korkokantaa 2,950 % Rahoitusleasingvelkojen bruttomäärä Tulevaisuudessa kertyvät rahoituskulut Rahoitusleasingvelkojen nykyarvo Rahoitusleasingvelat erääntyvät nykyarvolla seuraavasti erääntyy < 1 vuotta erääntyy 1-5 vuotta Yhteensä Ostovelat ja muut velat, lyhytaikaiset Lyhytaikaset jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvelat Ostovelat Siirtovelat Muut velat Yhteensä Siirtovelkojen olennaiset erät mudostuvat henkilöstökulujen jaksotuksista ja velkojen korkojaksotuksista. 25. Rahoitusriskien hallinta Valuuttariskien hallinta Valuuttatermiinejä käytetään suojaamaan sekä valuuttamääräisiä saamisia että tulevia kaupallisia rahavirtoja. 45

48 KONSERNIN LIITETIEDOT Tilikauden aikana oli valuuttatermiineillä suojattuna ruplamääräisiä myyntisaamisia 1,7 M ja tilinpäätöshetkellä sopimuksia oli auki 1.0 M Venäjällä tapahtuvaa rakennusprojektin EUR/USD -valuuttakurssiin sidottuja rakennuskustannuksia oli suojattuna yhteensä 7,2 M ja suojaukset suljettiin tilinpäätöshetkeen mennessä. Termiinisopimukset USD EUR Tilinpäätöspäivän kurssiin Tulosvaikutus Termiinisopimukset RUB EUR Tilinpäätöspäivän kurssiin Tulosvaikutus Konsernin valuuttamääräiset rahoitusvelat, euroa Pitkäaikaiset Ruplamääräiset USD-määräiset Yheensä Lyhytaikaiset Ruplamääräiset USD-määräiset Yhteensä Konsernin valuuttamääräiset saamiset tilinpäätöspäivän kurssiin, euroa Lyhytaikaiset Ruplamääräiset Herkkyyslaskelma RUB USD Yhteensä Kurssin muutos-% -10 % -10% Vaikutus verojen jälkeiseen tulokseen Kurssin muutos-% 10 % 10% Vaikutus verojen jälkeiseen tulokseen Laskelmissa on huomioitu valuutan +10%/-10% heikentyminen euroa vasten Herkkyyslaskelma RUB USD Yhteensä Kurssin muutos-% - 5% - 5% Vaikutus verojen jälkeiseen tulokseen Vertailutilikauden laskelmissa on huomioitu valuutan 5% heikentyminen euroa vasten. 46

49 KONSERNIN LIITETIEDOT Raaka-aineen hintariskin hallinta Hyödykejohdannaisia on käytetty suojaamaan raaka-aineen vehnän hinnannousua Tilikaudella suojattu Tulosvaikutus eurot (+voitto/-tappio) Luottoriskien hallinta Konserni on kirjannut myyntisaamisista luottotappioita Konserni on kirjannut alas lainasaamisia Luottotappioriskiä kotimaan myyntisaamisista hallitaan valvonnalla ja perintätoimilla, sekä vakuutuksella. Ulkomaan myyntisaamisriski ja lainasaamisriski kohdistuu lähipiiriin, jota konsernin johto valvoo. Korkoriskien hallinta Korkoriskin muodostaa mahdollinen rahoituslainojen korkojen nousu. Konserni on solminut koronvaihtosopimuksia suojaamaan vaihtuvakorkoisten lainojen korkoriskeiltä. Tilinpäätöspäivänä konsernilla oli avoinna euromääräisiä koronvaihtosopimuksia 25,5 milj. eurolla. Sopimusten kiinteät korot vaihtelevat 1,67% ja 2,30% välillä. Vaihtuvat korot on pääosin sidottu 1kk Euriboriin. Sopimuksista 22,5 milj. euroa erääntyvät vuonna Rahoitusvelkojen määrästä on noin 90% vaihdettu kiinteäkorkoisiksi koronvaihtosopimuksilla. Herkkyyslaskelma Keskimääräisen koron nousu 1.5 %-yksiköllä Vaikutus verojen jälkeiseen tulokseen Vaihtuvakorkoiset varat Vaihtuvakorkoiset velat Koronvaihtosopimukset Yhteensä tuottoa Maksuvalmiusriskien hallinta Rahoitusomaisuus Vaihto-omaisuus saadut ennakot 0 0 lyhytaikaiset velat Maksuvalmius, Current Ratio 5,0 4,6 Maksuvalmius, Quick Ratio 3,5 3,4 Current Ratio ohjearvot Hyvä yli 2,0 Tyydyttävä 1-2 Heikko alle 1 47

50 KONSERNIN LIITETIEDOT Quick Ratio ohjearvot Hyvä yli 1,0 Tyydyttävä 0,5-1,0 Heikko alle 0,5 Current Ratio -maksuvalmiustunnusluvun mukaisesti konsernin valmius selviytyä lyhytaikaisista veloista rahoitusomaisuudella ja vaihto-omaisuudella on hyvä. Quick Ratio -maksuvalmiustunnusluvun mukaisesti konsernin valmius selviytyä lyhytaikaisista veloista rahoitusomaisuudella on hyvä. Pääoman hallinta Korolliset rahoitusvelat Korolliset saamiset Rahavarat Nettovelat Oma pääoma yhteensä Nettovelkaantumisaste 27,6 % 13,4 % Nettovelkaantumisaste ohjearvot Erinomainen alle 10 % Hyvä % Tyydyttävä % Heikko Yli 80 % Konsernin pääoman hallinta on nettovelkaantumisasteen mukaan hyvä. 26. Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot Taulukossa esitetään kunkin erän kirjanpitoarvot ja käyvät arvot. Kirjanpitoarvot vastaavat konsernitaseen arvoja. Alla on esitetty konsernin käyttämät käyvän arvon määrittelyperiaatteet kaikista rahoitusinstrumenteista. 48

51 KONSERNIN LIITETIEDOT kirjanpitoarvo Käypä arvo kirjanpitoarvo Käypä arvo Rahoitusvarat Myytävissä olevat rahoitusvarat Noteeraamattomat osakesijoitukset *) Lainasaamiset lähipiiriltä Muut lainasaamiset Myyntisaamiset ja muut saamiset Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat sijoitukset *) Rahavarat Valuuttajohdannaiset *) Hyödykejohdannaiset *) Yhteensä Rahoitusvelat Pankkilainat Rahoitusleasingvelat Ostovelat ja muut velat Valuuttatermiinit *) Koronvaihtosopimukset *) Yhteensä Käyvän arvon hierarkia käypään arvoon arvostetuista rahoitusvaroista ja -veloista Käypään arvoon arvostetuista rahavaroista ja -veloista *) kaikki muut kuuluvat tasolle 1, koska ne perustuvat samalaisten omaisuuserien tai velkojen noteerattuihin hintoihin toimivilla markkinoilla paitsi myytävissä olevat rahoitusvarat, jotka kuuluvat tasolle 3, koska niiden käypä arvo ei perustu todettavissa olevaan markkinatietoon. Taso 3 koskee ainoastaan noteeraamattomia osakkeita. Näitä on tilikaudella hankittu lisää eurolla. Taulukossa esitettyjen rahoitusvarojen ja -velkojen käypiä arvoja määritettäessä on käytetty seuraavia hintanoteerauksia, oletuksia ja arvostusmalleja: Johdannaiset ja koronvaihtosopimukset, käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat sijoitukset Korko- ja valuuttajohdannaisten, koronvaihtosopimusten sekä viljafutuurien käyvät arvot määritetään käyttämällä tilinpäätöspäivän julkisesti noteerattuja markkinahintoja. Rahoitusleasingvelat Rahoitusleasinvelkojen käypä arvo on arvioitu diskonttaamalla tulevat rahavirrat korolla, joka vastaa samanlaisten leasingsopimuksten korkoa. 49

52 KONSERNIN LIITETIEDOT Myytävissä olevat rahoitusvarat, lainasaamiset, myyntisaamiset ja muut saamiset Pankkilainat, ostovelat ja muut velat Myytävissä olevien rahoitusvarojen, lainasaamisten, myyntisaamisten ja muiden saamisten sekä pankkilainojen, ostovelkojen ja muiden velkojen alkuperäinen kirjanpitoarvo vastaa niiden käypää arvoa, koska diskonttauksen vaikutus ei ole olennainen velkojen tai saamisten maturiteetti huomioon ottaen. 27. Liiketoiminnan rahavirtojen oikaisut Liiketoimet, joihin ei sisälly maksutapahtumaa Poistot Arvonalentumiset Fuusiotappio Kurssierot Yhteensä Muut vuokrasopimukset Konserni vuokralle ottajana Ei purettavissa olevat muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat Alle 1 vuotta vuota Yhteensä Konserni vuokralle antajana Ei purettavissa olevat muiden vuokrasopimusten perusteella saatavat vähimmäisvuokrat Alle 1 vuotta Ehdolliset velat ja varat sekä hankintasitoumukset Vakuudet ja vastuusitoumukset Omasta puolesta annetut vakuudet ja vastuusitoumukset Pankkilainat Käytössä olevat shekkitililimiitit Rahoituslainat yhteensä Vakuudet pankkilainoja vastaan Yrityskiinnitykset Kiinteistökiinnitykset Yhteensä Pankkilainoista annetut takaukset Lainat eläkelaitoksesta maksettu loppuun 0 Vakuudet eläkelaitoslainoja vastaan vapautuivat myöhemmin Kiinteistökiinnitykset Eläkelaitoslainoista annetut takaukset

53 KONSERNIN LIITETIEDOT Muut annetut vastuusitoumukset Tullitakaus Muu takuu Pantatut rahoitusvarat Omasta puolesta pantatut Muiden puolesta pantatut Omistusrajoitukset, pantatut käyttöomaisuushyödykkeet ja hankintasitoumukset Leasingvastuut, rahoitusleasing Leasingvastuut, muut vuokralle otetut Arvonlisäveron palautusvastuut Liiketoimintojen yhdistäminen Hankituista varoista ja vastattavaksi otetuista veloista kirjatut määrät Syrindi Oy:n sulautuessa Myllyn Paras Oy Konserniin , fuusioitiin konserniin seuraavat yhtiöt (omistus fuusiohetkellä): Syrindi Oy kuului lähipiiriin. Kotimaa Omistusos. % Omistusos. % emo konserni OOO Kolos-Ekspress Venäjä 100,0 % 100,0 % OOO Kolos-Holding Venäjä 100,0 % 100,0 % OOO MIR Venäjä 100,0 % 100,0 % TOO Nurly Dala Kazakstan 99,0 % 99,0 % Hankintamenolaskelmat on tehty taseen perusteella, koska taseita fuusiohetkestä ei ollut saatavissa 51

54 KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmat on yhdistetty konserniin ajalta Hankintameno 0 Hankittujen varojen ja vastattavaksi otettujen velkojen arvot hankintapäivänä olivat seuraavat: Rahavarat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Ennakkomaksut, keskeneräiset hankinnat Varat yhteensä Ostovelat ja muut velat Velat yhteensä Yksilöitävissä oleva nettovarallisuus yhteensä Määräysvallattomien omistajien osuus 902 Edullisesta hankinnasta saatu voitto Liikearvo Valuuttamääräiset varat ja vastattavaksi otetut velat on kurssattu kurssiin. Edullisesta hankinnasta saatu voitto on tuloutettu laajan tuloslaskelman erissä. 31. Liiketoimet määräysvallattomien omistajien kanssa Myllyn Paras Oy Konserni teki Teollisen yhteistyön rahasto Oy:lle (FINNFUND) suunnatun osakeannin MP Russia Oy:n osakkeista. Tämän myötä konsernin omistusosuus MP Russia Oy:stä muuttui 100 %:sta 66,7%:iin. Tytäryrityksestä omistetun osuuden pienentyminen ilman määräysvallan menettämistä Konsernin osuus omasta pääomasta annin jälkeen Konsernin osuus omasta pääomasta ennen antia Myyntivoitto konsernissa

55 KONSERNIN LIITETIEDOT 32. Lähipiiritapahtumat Konsernin emo- ja tytäryrityssuhteet ovat seuraavat Omistusos. % emo Omistusos. % konserni Kotimaa Emoyritys Myllyn Paras Oy Konserni Suomi Tytäryritykset Myllyn Paras Oy Konsernin tytäryritykset Myllyn Paras Oy Suomi 100 % 100 % Myllyn Paras Oy Pakasteet Suomi 100 % 100 % MP Tehdaspalvelut Oy Suomi 100 % 100 % MP Pakastetehdaspalvelut Oy Suomi 100 % 100 % OÜ Myllyn Paras Viro 100 % 100 % OÜ Seventeen Viro 100 % 100 % ZAO Erpolar Venäjä 100 % 100 % TOO MP Apanovka Kazakstan 99 % 99 % MP Russia Oy Suomi 67 % 67 % MP Russia Oy:n tytäryritykset OOO Kolos-Ekspress Venäjä 0 % 67 % OOO Kolos-Holding Venäjä 0 % 67 % OOO MIR Venäjä 0 % 67 % OOO Agro-7 Venäjä 0 % 66 % OOO Myllyn Paras -Kursk Venäjä 0 % 66 % OOO Myllyn Paras -Kursk:n tytäryritykset OOO Uva Venäjä 0 % 32 % TOO MP Apanovka:n tytäryritykset TOO Nurly Dala Kazakstan 0 % 99 % Myllyn Paras Oy Konsernin tytäryrityksen, UAB Agrosoma, Liettua, toiminta lopetettiin Yhtiö on yhdistetty konserniin lakkauttamiseen asti. Liettuan viranomaiset vahvistivat yhtiön lopetuksen ZAO Erpolar, OOO Myllyn Paras -Kursk ja OOO Uva yhdistettiin konserniin ensimmäistä kertaa Tilinpäätökset ovat virheellisesti jääneet yhdistämättä edellisiltä tilikausilta. Yhdistämisen vaikutus voittovaroihin, sitä vähentäen, on 630 tuhatta euroa ja vaikutus määräysvallattomien omistajien osuuteen, sitä vähentäen, on 439 tuhatta euroa. Myllyn Paras Oy Konserni on myynyt seuraavat yhtiöt MP Russia Oy:lle konsernin sisäisellä kaupalla: OOO Kolos-Ekspress, OOO Kolos-Holding, OOO MIR ja OOO Myllyn Paras -Kursk. Muut lähipiiriin kuuluvat yhtiöt PS-Varastotilat Oy Suomi Syrindi Oy on sulautunut Myllyn Paras Oy Konserniin. 53

56 KONSERNIN LIITETIEDOT Lähipiirin kanssa toteutuneet liiketoimet sekä lähipiirisaamiset ja -velat Myynnit Ostot Saamiset Velat Muut lähipiiriin kuuluvat yhtiöt Myynnit Ostot Saamiset Velat Muut lähipiiriin kuuluvat yhtiöt Lähipiirilainat muuhun lähipiiriin kuuluville yhtiöille Emoyhtiö Myllyn Paras Oy Konseni ja tytäryhtiö MP Russia Oy ovat myöntäneet lähipiiriin kuuluville yhtiöille seuraavat lainat: PS-Varastotilat Oy Lainat tilikauden alussa Tilikauden aikana myönnetyt lainat Lainat tilikauden lopussa Veloitetut korot Tilikauden aikana saadut koronmaksut Korkosaatavat tilikauden lopussa Saatavat yhteensä tilikauden lopussa Myllyn Paras Oy Konserni on myöntänyt lainan euroa. Lainan korko on 12kk Euribor + 1,0 %. Laina erääntyy Myllyn Paras Oy Konserni on myöntänyt lainan euroa. Lainan korko on 12kk Euribor + 1,250 %. Laina erääntyy Syrindi Oy Lainat tilikauden alussa Tilikauden aikana myönnetyt lainat Laina yhdistetty sulautumisen yhteydessä Lainat tilikauden lopussa Korkosaatavat tilikauden alussa Veloitetut korot Korkosaatava yhdistetty sulautumisen yhteydessä Korkosaatavat tilikauden lopussa Saatavat yhteensä tilikauden lopussa Myllyn Paras Oy Konserni on myöntänyt yhtiölle lainan euroa, josta nostettu ,79 euroa ja lainalle kertynyt korkosaatava ,68 euroa on sulautumisen yhteydessä merkitty vastaanottavan yhtiön Myllyn Paras Oy Konsernin kirjanpitoon kirjanpitoarvoin. 54

57 KONSERNIN LIITETIEDOT Seuraavat yhtiöt ovat kuuluneet lähipiiriin vertailutilikaudella. Päättyneellä tilikaudella yhtiöt on yhdistetty konserniin. OOO Uva 2011 Lainat tilikauden alussa Tilikauden aikana myönnetyt lainat Edellisen tilikauden oikaisu Lainojen takaisinmaksut tilikauden aikana 0 Lainojen alas kirjaukset tilikauden aikana Lainat tilikauden lopussa Korkosaatavat tilikauden alussa Veloitetut korot Korkosaatavat tilikauden lopussa Saatavat yhteensä tilikauden lopussa OOO Myllyn Paras -Kursk 2011 Lainat tilikauden alussa Tilikauden aikana myönnetyt lainat Lainojen alas kirjaukset tilikauden aikana Lainat tilikauden lopussa Korkosaatavat tilikauden alussa Veloitetut korot Korkosaatavat tilikauden lopussa Saatavat yhteensä tilikauden lopussa OOO Kolos-Holding 2011 Lainat tilikauden alussa Tilikauden aikana myönnetyt lainat Lainat tilikauden lopussa Korkosaatavat tilikauden alussa Veloitetut korot Tilikauden aikana saadut koronmaksut 0 Korkosaatavat tilikauden lopussa Saatavat yhteensä tilikauden lopussa ZAO Erpolar 2011 Lainat tilikauden alussa 0 Tilikauden aikana myönnetyt lainat Lainat tilikauden lopussa Korkosaatavat tilikauden alussa Veloitetut korot Korkosaatavat tilikauden lopussa Saatavat yhteensä tilikauden lopussa

58 KONSERNIN LIITETIEDOT OOO Kolos-Ekspress 2011 Lainat tilikauden alussa 0 Tilikauden aikana myönnetyt lainat Lainat tilikauden lopussa Korkosaatavat tilikauden alussa Veloitetut korot Korkosaatavat tilikauden lopussa Saatavat yhteensä tilikauden lopussa Lainat lähipiirille yhteensä Korkosaatavat lähipiiriltä yhteensä Johdon työsuhde-etuudet Palkat, palkkiot ja muut korvaukset Toimitusjohtaja Johtoryhmä Hallituksen jäsenet Yhteensä

59

60

SATO OYJ 0201470-5 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

SATO OYJ 0201470-5 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 SATO OYJ 0201470-5 SATO OYJ TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 SATO OYJ SISÄLTö HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTOS Konsernituloslaskelma, IFRS Konsernltase, IFRS Rahavlrtalaskelma, IFRS Laskelma oman

Lisätiedot

Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. Ekokem-konserni IFRS 2014 IFRS 2013 FAS 2012

Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. Ekokem-konserni IFRS 2014 IFRS 2013 FAS 2012 EKOKEM-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 Konsernin vuoden 2014 tulos Ekokem-konsernin liikevaihto oli 200,8 miljoonaa euroa (195,2 milj. e). Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 2,9 prosenttia. Liikevaihdon

Lisätiedot

Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa

Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa CARGOTEC OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2014 KLO 12 Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa Tammi maaliskuu 2014 lyhyesti

Lisätiedot

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko Q1 2 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake.

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake. COMPTEL OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA Pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.00 Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (: 0,01 euroa) per osake.

Lisätiedot

Afarak Group Oyj ( Afarak tai Yhtiö ) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 09:00

Afarak Group Oyj ( Afarak tai Yhtiö ) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 09:00 Afarak Group Oyj ( Afarak tai Yhtiö ) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 09:00 AFARAK GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 Tammi joulukuu 2014: - Liikevaihto kasvoi 27,4

Lisätiedot

HKScanin toimitusjohtaja Hannu Kottonen kommentoi vuoden 2014 ensimmäistä neljännestä:

HKScanin toimitusjohtaja Hannu Kottonen kommentoi vuoden 2014 ensimmäistä neljännestä: HKScan-konsernin osavuosikatsaus Q1/2014, 7.5.2014, klo 8.00-1- HKScan-konsernin osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2014: Rakennemuutos etenee vuosineljänneksen tulos oli pettymys * Liikevaihto oli 465,4 (507,1)

Lisätiedot

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS VUOSIKERTOMUS 1996 TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO Tämä on Tamfelt 2 Konserni lyhyesti 2 Yhtiökokous 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan haastattelu 4 Verkatehtaan

Lisätiedot

Metsä Group osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 7.5.2015 klo 12 Sivu 1/26 METSÄ

Metsä Group osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 7.5.2015 klo 12 Sivu 1/26 METSÄ Sivu 1/26 METSÄ GROUP OSAVUOSIKATSAUSS TAMMI MAALISKUU Metsä Group osavuosikatsaus 1. 1. 31.3..00 Sivu 2/26 METSÄ GROUPIN TAMMI MAALISKUUN LIIKETULOS ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 129 MILJOONAA EUROA TAMMI

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13)

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13) EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5. klo 16.30 1 (13) Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus Q1 lyhyesti - Liikevaihto oli 21,5 miljoonaa euroa, kasvua 20,7 prosenttia edellisvuodesta (Q1/: 17,8 miljoonaa

Lisätiedot

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa LISTALLEOTTOESITE 27.2.2006 Osakkeiden lopullisesta merkintä- ja myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti institutionaalisille

Lisätiedot

Stora Enson viimeisen neljänneksen ja koko vuoden tulos 2014 Muutos käynnissä, selvästi parempi tulos, osinkoehdotus ennallaan 0,30 euroa

Stora Enson viimeisen neljänneksen ja koko vuoden tulos 2014 Muutos käynnissä, selvästi parempi tulos, osinkoehdotus ennallaan 0,30 euroa Stora Enson viimeisen neljänneksen ja koko vuoden tulos 2014 käynnissä, selvästi parempi tulos, osinkoehdotus ennallaan 0,30 euroa Vuoden 2014 viimeinen neljännes (verrattuna vuoden 2013 viimeiseen neljännekseen)*

Lisätiedot

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2014 Sisällys Huhtamäki 2014 lukuina 1 Toimitusjohtajan katsaus 2014 2 2014 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 2014 10 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 10 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

Vacon Oyj. Runsorintie 7 65380 Vaasa. Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa TASEKIRJA 1.1.-3 L.L2.2013

Vacon Oyj. Runsorintie 7 65380 Vaasa. Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa TASEKIRJA 1.1.-3 L.L2.2013 1 Vacon Oyj Runsorintie 7 6538 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-3 L.L2.213 2 S sällysluettelo Hallituksen toimintakertomus Konsernitilinpäätös Taloudelliset tunnusluvut

Lisätiedot

FINNAIR OYJ. Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta

FINNAIR OYJ. Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta LISTALLEOTTOESITE FINNAIR OYJ Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta Tämä Listalleottoesite liittyy osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvaan

Lisätiedot

Nokia Oyj:n vuoden 2014 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsaus

Nokia Oyj:n vuoden 2014 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsaus Nokia Oyj:n vuoden 2014 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsaus TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT Vuoden 2014 kolmannen neljänneksen pääkohdat: - Nokian vuoden 2014 kolmannen

Lisätiedot

CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008

CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008 CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008 KORJAUKSET IXONOSIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 11.2.2009: KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, rivit Lyhytaikaisten lainojen nosto ja Lyhytaikaisten

Lisätiedot

Sisällysluettelosluettelo

Sisällysluettelosluettelo SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Liiketoiminta 5 Tietoa osakkeenomistajille 5 Elisa lyhyesti 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Henkilöasiakkaat 10 Yritysasiakkaat 12 Tilinpäätös 14 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Miten luen tuloslaskelmaa? 2. Miten tulkitsen tasetta? 5. Taloustieteen tohtori Pekka Aho SBB-Solutions for Business and Brains Oy

Miten luen tuloslaskelmaa? 2. Miten tulkitsen tasetta? 5. Taloustieteen tohtori Pekka Aho SBB-Solutions for Business and Brains Oy Miten luen tuloslaskelmaa? 2 Miten tulkitsen tasetta? 5 SBB - Solutions for Business and Brains Oy Gsm 050-3570 857 Kylänvanhimmankuja 7 00640 Helsinki Email pekka.aho@sbb.fi www.sbb.fi 1 Miten luen tuloslaskelmaa?

Lisätiedot

Suomen Autovakuus Oy. Uudistuva ja innovatiivinen rahoitusyhtiö

Suomen Autovakuus Oy. Uudistuva ja innovatiivinen rahoitusyhtiö Suomen Autovakuus Oy Uudistuva ja innovatiivinen rahoitusyhtiö Yhtiöesite First North 2008 2 SISÄLLYSLUETTELO Disclaimer 3 Kaupankäynnin kohteeksi hakeutumisen tavoitteet 3 Hallituksen vastuulausunto 3

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

It s all about peace of mind

It s all about peace of mind It s all about peace of mind VUOSIKERTOMUS 2011 Protecting the irreplaceable Sisältö F-secure lyhyesti 1 vuosi 2011 lyhyesti 3 toimitusjohtajan katsaus 2011 4 Hallituksen toimintakertomus 2011 6 Taloudellinen

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto laski 15,3 % johtuen pääosin TeliaSonera Finlandille myydystä kuluttaja- ja verkkoliiketoiminnasta.

Konsernin liikevaihto laski 15,3 % johtuen pääosin TeliaSonera Finlandille myydystä kuluttaja- ja verkkoliiketoiminnasta. 9.3.2015 1(8) AINA GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 Konserni Aina Group Oyj:n konsernitilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolainsäädännön mukaisesti (FAS). Laadintaperiaatteet ovat Aina Group Oyj-konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle. Merkintäjakso: 7 22.

Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle. Merkintäjakso: 7 22. Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle Merkintäjakso: 7 22. toukokuuta 2015 Tärkeää tietoa HUOM! Tämä esite on epävirallinen käännös,

Lisätiedot

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS OSA 1: MIKÄ ON TILINPÄÄTÖS? OSA 2: TULOSLASKELMA JA TASE OSA 3: YRITYKSEN TOIMINNAN LAAJUUS JA KANNATTAVUUS OSA 4: VAKAVARAISUUS OSA 5: MAKSUVALMIUS JA TEHOKKUUS OSA 6: KERTAUS JA YHTEENVETO Mikä on tilinpäätös?

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ. KL 2012 Antti Kolehmainen

OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ. KL 2012 Antti Kolehmainen OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ KL 2012 Antti Kolehmainen Maksunsaantijärjestys Tapa ymmärtää osakeyhtiön pääomarakenne ja rahoitus Yritysriski: a) luottoriski b) sijoitusriski Maksunsaantijärjestys -

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1-12/2014

Tilinpäätöstiedote 1-12/2014 Tilinpäätöstiedote 1-12/2014 1 (17) Tulikivi Oyj Tilinpäätöstiedote 1-12/2014 6.2.2015 klo 10.00 - Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 10,7 Me (11,8 Me 10-12/2013), liiketulos

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (ETA:n kannalta

Lisätiedot