OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ. KL 2012 Antti Kolehmainen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ. KL 2012 Antti Kolehmainen"

Transkriptio

1 OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ KL 2012 Antti Kolehmainen

2 Maksunsaantijärjestys Tapa ymmärtää osakeyhtiön pääomarakenne ja rahoitus Yritysriski: a) luottoriski b) sijoitusriski Maksunsaantijärjestys - Rajoitettu vastuu * vaatimus pääoman pysyvyydestä OYL:n varojenjakoa koskevat säännökset ja velkojainsuojajärjestelmä antavat OY:n etutahoille osakeyhtiöinstituution, jonka varaan voi jättäytyä

3 Maksunsaantijärjestys Missä järjestyksessä Oy:n tehdyille sijoituksille voidaan maksaa tuottoa Pääomarakenteen ja rahoituksen peruskehikko Lähtökohta: Velkojat saavat suorituksia yhtiön taloudellisesta asemasta riippumatta ja omistajat vain taloudellisen tilanteen salliessa - Osakesijoitus residuaalinen Oman pääoman lisäarvo konkretisoituu omalle pääomalle (opolle) maksettavana tuottona Oy:tä myytäessä / purettaessa Omistajilla kontrollioikeus Oy:n

4 Maksunsaantijärjestys - Yhtiön toiminnan aikana Velkojan asema - Vieraalle pääomalle korvaus ennen opolle maksettavaa korvausta (korot + pääoma) Vähentävät tilikauden voittoa ja sitä kautta omistajalle maksettavaa osuutta Opo osallistuu tappion kattamiseen * maksukykyisyysvaatimus - Lähtökohta: velkojilla samanlainen asema - Pääomalaina = viimesijainen velka

5 Maksunsaantijärjestys -Pääomalaina = viimesijainen velka Esim. osakepääoma sijoitetun vapaan po:n rahasto tk:n / ed. tk:n voitto pääomalaina Korkoja ja po:ta pääomalainalle voidaan maksaa euroa - Tasetestin osoittamaa vapaata opoa ei ole Ei voitonjakoa

6 Maksunsaantijärjestys -Pääomalaina = viimesijainen velka Esim. osakepääoma sijoitetun vapaan po:n rahasto tk:n / ed. tk:n voitto pääomalaina Paljonko voidaan maksaa korkoja ja po:ta pääomalainalle? - Onko voitonjako mahdollista?

7 Oy:n pääomarakenne ja rahoitusvälineet 1. Tulorahoitus 2. Pääoman sijoitukset A. Oman pääoman ehtoiset sijoitukset B. Vieraan pääoman ehtoiset sijoitukset - Rahoitusrakenne: oman ja vieraan pääoman rajanveto hämärtynyt = Kilpailutekijä - Oy = Pääomayhtiö - Osakesijoituksen sisältö: oikeudet ja velvollisuudet Oy:ssä määritetään tarkemmin OYL:ssä /YJ:ssä ja perustamissopimuksessa - Rajoitettu vastuu * opportunismin riski Velkojainsuojajärjestelmä

8 Oy:n pääomarakenne Tilinpäätös (TP) 1. Tuloslaskelma 2. Tase - Pääoman jaottelu perustuu tasekaavaan Oma pääoma: a) Sidottu opo b) Vapaa opo - Pääomalaina merkitään taseeseen erillisenä eränä TP:n lisäksi Oy:n laadittava (ei aina) toimintakertomus

9 Oy:n pääomarakenne - Pääoman lajit: oma pääoma A. Sidottu oma pääoma - Osake po - Arvonkorotusrahasto (ylikurssi- ja vararahasto) - Käyvän arvon rahasto - Uudelleenarvostusrahasto B. Vapaa oma pääoma - Muut rahastot - Edellisten tilikausien voitto Jakokelpoista vapaata pääomaa vähentävät Oy:n hallussa olevat osakkeet, edellisten tk:n tappio, aiempi vapaan po:n jakaminen / A kohdassa mainittujen rahastojen negatiivisuus

10 Oy:n pääomarakenne - Sijoitus vapaaseen opoon Sijoitetun vapaan pääoman rahastoon, se osa osakkeiden merkintähinnasta, jota ei merkitä: - Osakepääomaan - Vieraaseen pääomaan - Muuhun rahastoon Rahastoon merkitään se varojen määrä, jolla osakepääomaa alennetaan ja jota ei käytetä tappioiden kattamiseen / varojen jakoon

11 Oy:n pääomarakenne - Vieras pääoma Velkojan vaateet kiinteämääräisiä vrt. osakkeenomistaja Parempi asema maksunsaantijärjestyksessä Ei kontrollivaltaa, intressissä kuitenkin valvoa Oy:n maksukykyisyyttä - Varojen jako - Sopimusperusteisesti myös kontrollivaltaa

12 Oy:n pääomarakenne - Välipääomarahoitus Varainhankintainstrumentti, joka sijoittuu oman ja vieraan pääoman väliin - Osakkeen tuottamia oikeuksia muunnellaan * osakkeen jako-osaisuuteen, tuotto- ja kontrollimahdollisuuteen puuttuminen tavalla, joka lähentää osakerahoitusta vieraan pääoman ehtoiseen rahoitukseen - Vastaavasti vieraaseen pääomaan voidaan liittää ominaisuuksia, jotka oman pääoman luontoisia * tuoton määrä voitto-osuusehtoisena jne. - Välipääomarahoitus kuitenkin muodollisesti omaa tai vierasta pääomaa

13 Oy:n pääomarakenne - Rahoitusjärjestelmä / Osakkeet - Sopimusvapaus Erilajistaminen - Oikeudet ja velvollisuudet: Muodostavat yhtiön ja osakkeenomistajan välille yhtiö- ja rahoitussuhteen (perussuhde) - Omistuksen välillisyys Omistuksen kohteena osake - Riskipositioiden pysyvyys - Jakamattomuuden periaate *splittaus - Varallisuusoikeudet: Oikeus saada tietty taloudellinen suoritus + oikeus saada / merkitä uusia osakkeita

14 Oy:n pääomarakenne - Rahoitusjärjestelmä / Osakkeet Hallinnoimisoikeudet - Yhtiön toiminnan kontrolli Äänioikeus, tiedonsaanti-, kysely-, moiteoikeus jne. Velvollisuudet - Maksut Osakkeen merkinnästä seuraava, Yhtiöjärjestyksessä (YJ) määrätty * vrt. palvelumaksut

15 Muutokset rahoituksessa Lähtökohtana nimellisarvoton järjestelmä - Opon korottaminen ja osakkeiden antaminen erotettu toisistaan Osakeanti: - Oy antaa osakkeita maksua vastaan (maksullinen osakeanti) - Osakkeita maksutta (maksuton osakeanti) - Suunnattu anti - Rahastoanti - Oy voi antaa uusia / hallussaan olevia osakkeita - Päätetään yhtiökokouksessa (YK) * valtuutus hallitukselle

16 Muutokset rahoituksessa - Merkintäoikeus Lähtökohta: osakkeenomistajalla mahdollisuus säilyttää suhteellinen asemansa Oy:ssä (etuoikeus) Merkintäetuoikeuden poistaminen - Yksityinen Oy voi poiketa yhtiöjärjestykseen (YJ:n) otetulla määräyksellä * yhdenvertaisuusperiaate - Julkisessa Oy:ssä mahdollinen tiettyjen osakelajien osalta * Äänivallattomat / äänivallaltaan osittain rajoitetut osakkeet Merkintäetuoikeudesta poikkeaminen johtaa omistus- ja valtasuhteiden muuttumiseen = Suunnattu anti * määräenemmistöpäätös + painava taloudellinen syy

17 Muutokset rahoituksessa - Suunnattu anti Painava taloudellinen syy 1) Rahoituksen turvaaminen 2) Yrityskaupan rahoitus 3) Johdon ja henkilökunnan kannustinjärjestelmät 4) Yrityssaneeraus 5) Yritysjärjestely Painava syy ei ole: - Omistussuhteiden muutosten estäminen - Osakkeenomistajan enemmistöaseman turvaaminen Harkinnassa kiinnitettävä huomiota erityisesti merkintähinnan ja käyvän hinnan väliseen suhteeseen

18 Muutokset rahoituksessa - Suunnattu anti Arvioitava in casu, onko suunnattu anti kokonaisuudessa osakkeenomistajien yhteisen edun mukainen - Preemio tilanne Merkitsijä saa määräysvallan - Painava syy ei ole yhtenevä liiketaloudellisesti perusteltavissa olevan syyn kanssa Merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa lähtökohtaisesti silloin, kun normaaliannilla ei saada riittävästi pääomaa / suunnatulla saadaan sitä selvästi paremmilla ehdoilla - Maksuton suunnattu osakeanti kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy * erityistapauksissa; yrityksen sukupolvenvaihdos joskus

19 Muutokset rahoituksessa - Suunnattu anti X Oyj Ilmoitti järjestävänsä suunnatun annin järjestäjien valitsemille sijoittajille. 24,6 miljoonaa uutta osaketta (noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista) myydään 3,38 euron kappalehintaan. Talvivaaran päätöskurssi välittömästi ennen antia oli 3,96 euroa, joten merkitsijöille tarjottiin peräti 13 prosentin alennus osakkeen markkinahinnasta. - Pohdi annin oikeellisuutta

20 Muutokset rahoituksessa - Maksuton anti Osakkeiden määrän lisääminen ilman, että korotetaan osakepääomaa Merkitsijälle annetaan osakkeita ilman maksua (kyse ei rahastokorotuksesta) Voidaan antaa uusia / Oy:n hallussa olevia osakkeita - Päätöksessä mainittava annettavat osakkeet osakelajeittain, niiden lukumäärä, kenellä oikeus saada niitä ja annetaanko uusia / Oy:n hallussa olevia osakkeita - Osakkeen menettäminen passiivisuus

21 Muutokset rahoituksessa - Suunnattu maksuton anti Oy:lle Aina mahdollinen nimellisarvottomassa järjestelmässä Nimellisarvoisessa järjestelmässä, jos Oy:n opon määrä vastaa vähintään sen antamien osakkeiden nimellisarvon määrää ko. annin jälkeen Treasury osakkeita - Osakkeiden lukumäärä kasvaa - Yhtiön hallussa olevien osakkeiden osakeoikeudet heräävät eloon, kun ko. osakkeet luovutettu eteenpäin * esim. yrityskauppaan varautuminen

22 Muutokset rahoituksessa - Rahastoanti Osakeanti, jossa osakkeet annetaan merkittäväksi maksutta, mutta korotetaan samalla osakepääomaa rahastokorotuksella - Tarkoitus lisätä osakkeiden ja osakepääoman määrää ilman, että yhtiöön tulee lisää pääomia

23 Muutokset rahoituksessa Optio- yms. erityiset oikeudet Antamiseen oltava painava syy Optio-oikeuden merkitsijän oikeus merkitä osakkeita ei ole riippuvainen yhtiön harkinnasta Oikeuden käyttämisen aika voidaan määrätä pitkäksi Optio-oikeuden haltijaa suojataan sellaisia yhtiöoikeudellisia järjestelyjä vastaan, jotka voisivat heikentää hänen asemaa; esim. osakkeiden määrän raju korottaminen - Oikeudenhaltija voi yleensä valita, merkitseekö hän osakkeita (=optio-oikeus) - Oikeuteen voidaan liittää myös velvollisuus osakemerkintään - Vaihtovelkakirjalaina = Velka, johon liittyy velkojan oikeus muuttaa velkapääoma velallisyhtiön osakkeiksi

24 Varojen jakaminen A. Pääoman pysyvyys B. Maksunsaantijärjestys C. Varojenjakosäännökset 1. Velkojainsuoja 2. Osakkeenomistajien suoja 3. Yleisen edun suoja 4. Laskentajärjestelmän varmistaminen * entiteettiperiaate * varovausuusperiaate

25 Varojen jakaminen - Lailliset varojenjakotavat 1. Osingot ja varojenjako vapaan opo:n rahastosta 2. Osakepääoman alentaminen 3. Omien osakkeiden hankkiminen ja lunastaminen 4. Yhtiön purkaminen ja rekisteristä poistaminen - Muu varojenjako laitonta - Vastikkeettomuus ratkaisevaa - Vapaata opoa voidaan jakaa myös muulla tavalla kaikkien osakkeenomistajien suostumuksella (ei merkitystä, miksi jakoa kutsutaan) * lahja Oy:n maksukykyä ei saa vaarantaa

26 Varojen jakaminen - Maksukykyisyystesti Varojenjaon perustuttava vahvistettuun tilinpäätökseen (TP) Myös tämän jälkeiset tapahtumat otettava huomioon Varoja ei saa jakaa, jos jaosta päätettäessä tiedetään / pitäisi tietää, että Oy on maksukyvytön / jako aiheuttaa sen - ei koske pääomalainaa Testin tarkoitus estää velkojien kustannuksella tapahtuva opportunistinen käyttäytyminen Jollei maksukykyisyystestistä muuta johdu, Oy saa jakaa vapaan po:n määrän, josta on vähennetty YJ:n mukaan jakamatta jätettävät varat (=tasetesti)

27 Varojen jakaminen - Maksukykyisyystestin soveltaminen Testi kaksiosainen 1. Tasetesti 2. Maksukykyisyystesti - Vastoin 1 tai 2 = laiton varojenjako Palautusvelvollisuus Tahallinen laiton jako = osakeyhtiörikos - Ei ankaraa vastuuta = tiesi / piti tietää jakopäätöstä tehtäessä Oy tulee maksukyvyttömäksi, ei yksin tee varojen jaosta laitonta - Johdon huolellisuusvelvollisuus - Maksukykyisyyttä arvioidaan kaiken saatavilla olevan tiedon perusteella * indikaattoreita maksuvalmius (quick ratio, current ratio) ja vakavaraisuustunnusluvut (omavaraisuus- ja velkaisuusaste) sekä tulorahoituksen riittävyyttä koskevat tunnusluvut (lainojen hoitokate)

28 Varojen jakaminen - Maksukykyisyystestin soveltaminen Joustava normi = huomioon myös seikat, jotka eivät ilmene TP:stä (esim. tulevaisuudessa erääntyvät velat) Maksukykyisyyttä arvioitaessa voidaan käyttää hyväksi argumentteja, joita insolvenssioikeudessa käytetty hyväksi ylivelkaisuutta arvioitaessa - Veloiksi luetaan myös erääntymättömät ja ehdolliset velat (esim. todennäköisesti realisoituva takausvastuu) - Varojen osalta ongelmana arvostus Kirjanpitokohtelusta riippumatta varoiksi laskettava erät, jotka on muutettava rahaksi - käypä arvo - Varojen ja velkojen suhde ei tärkein seikka olennaista, ettei varojenjako vaaranna Oy:n kykyä selviytyä velvoitteista niiden erääntyessä rahoituslaskelma = selvitys varojen hankinnasta ja käytöstä TK:n aikana

29 Varojen jakaminen - jakokelpoinen pääoma TK:n ja aikaisempien TK:ien voittovarat Muu vapaa pääoma l. sijoitetun vapaan pääoman rahasto ja muut YJ:n mukaiset vapaaehtoiset rahastot Jakokelpoista pääomaa vähentävät Oy:n hallussa olevat omat osakkeet / aiempien TK:ien tappiot / aiempi vapaan pääoman jakaminen sekä eräiden rahastojen (esim. arvonkorotusrahaston) negatiivisuus (sikäli kun tämä on mahdollista TP säännösten mukaan) YJ:llä voidaan (a) rajoittaa jakoon käytettävää määrää, (b) laajentaa velkojainsuojaa 1. Osinko 2. Varojen jakaminen vapaan pääoman rahastosta - Molempiin sovelletaan samoja säännöksiä - Jakopäätöksessä mainittava kummasta kyse (tarpeen TP:n ja verotuksen kannalta)

30 Varojen jakaminen - Vähemmistöosinko Väh. Puolet TK:n voitosta, josta vähennetty YJ:n mukaan vähentämättä jätettävät erät Jos jakamista vaatii osakkeenomistajat, jotka omistavat väh. 1/10 osakkeista Vaatimus varsinaisessa YK:ssa ennen voiton käyttämistä koskevan päätöksen tekemistä - Ei voi vaatia jaettavaksi enemmän kuin on ilman velkojien suostumusta mahdollista jakaa OYL 13 luvun mukaan * osakepääomaa alennettu tappion kattamiseksi - Max 8 % Oy:n oposta Koskee vain varojen jakamista TK:n voitosta - Muulla vapaalla pääomalla merkitystä tässä yhteydessä arvioitaessa jaon lainmukaisuutta - Oikeutta vähemmistöosinkoon voidaan rajoittaa vain kaikkien osakkeenomistajien suostumuksella

31 Varojen jakaminen - Laiton varojenjako Muu liiketapahtuma kuin: 1. OYL 13:1.1 (ks. edellä) tarkoittama 2. Oman pääoman käyttäminen ei-voitontuottamisyhtiöissä 3. Laillinen lahja, joka vähentää yhtiön omaisuutta / lisää velkoja ilman liiketaloudellista perustetta - Vastikkeeton suoritus, jolle on liiketaloudellinen peruste ei varojenjakoa - Liiketaloudellinen peruste = Oy:n toiminnan tarkoituksenmukainen - Liiketapahtuma = kaikenlaiset transaktiot Oy: ja sen osakkeenomistajien / ulkopuolisten välillä Laitonta varojenjakoa mm. peitelty osingonjako, YJ:tä, johdon huolellisuusvelvoitetta, maksukykyisyystestiä ja yleisiä periaatteita (esim. yhdenvertaisuus) rikkova voitonjako. Myös lähipiirivakuus Villan ja Mähösen mukaan = transaktiot, jotka voitontuottamistarkoituksen vastaisia ja joille ei löydy oikeuttamisperustetta OYL:n varojenjakosäännöksistä / yleisistä periaatteista * esim. yksimielinen päätös lähipiirivakuudesta korjaa lainvastaisuuden

32 Varojen jakaminen - Seuraamukset Päätöksen pätemättömyys - Ei sido Oy:tä - Transaktion vastapuolen BF:ää ei suojata Palautusvelvollisuus - Varat palautettava, jos vastapuoli MF - Jos ei sido Oy:tä sopimusoikeudelliset säännökset = palautettava suoritukset / niiden arvo korvattava * Vastapuoli BF Oy:n johdon korvattava hänelle vahinko lähipiiritransaktioita koskeva tuottamusolettama Rikosoikeudelliset seuraamukset - Tahallinen teko = Oy rikos sakko / max. 1 vuosi vankeutta * teon tapahduttava velkojia / osakkeenomistajia loukaten - Velallisen epärehellisyys * jos velallinen ilman hyväksyttävää syytä luovuttaa omaisuutta ja aiheuttaa maksukyvyttömyyden / pahentaa sitä olennaisesti

33 Varojen jakaminen - Osakepääoman alentaminen Varojen kirjaaminen pois osakepääomasta, johon merkitään Oy:tä perustettaessa /osakepääomaa korotettaessa osakkeen merkintähinta - Jollei sitä ole perustamissopimuksessa / YJ:ssä / osakeantipäätöksessä määrätty merkittäväksi sijoitetun vapaan pääoman rahastoon - Alentamistavat: 1. Osakepääoman jakaminen 2. Osakepääoman alentaminen siirtämällä varoja vapaan oman pääoman rahastoon 3. Käyttämällä osakepääomaa tappion kattamiseen, johon vapaa opo ei riitä 4. Hankkimalla / lunastamalla osakkeita (OYL 15 luku)

34 Varojen jakaminen - Osakepääoman (1) jakaminen ja (2) alentaminen Osakepääomasta ei voida siirtää varoja muuhun kuin sijoitetun vapaan opon rahastoon Tämä pääoma voidaan jakaa osakkaille kuten osinko Suora ja välillinen jakaminen loukkaa sidotun pääoman pysyvyyttä Velkojiensuojamenettely - YJ:ssä määrättyä vähimmäispääomaa ei saada määrätä OYL:ssä asetettuja legaalisia rajoja pienemmäksi

35 Varojen jakaminen 3. Tappion kattaminen Tappion eliminointi siltä osin kun vapaa opo ei siihen riitä Menettelyssä vähenevät velat ja alenee ensisijaisesti vapaa opo ja toissijaisesti osakepääoma Esim. X Oy:n osakepääoma on euroa voittovarat euroa tappio euroa - Tappio katetaan ensin voittovaroilla alijäämä euroa katetaan alentamalla osakepääomaa = Osakepääomaa jää euroa Jos X Oy:llä olisi ylikurssi- / vararahastoa (esim euroa), sitä voidaan käyttää osaksi tai kokonaan tappion kattamiseen Kokonaan = osakepääomaa jää euroa Osaksi (1/2) = osakepääomaa jää euroa / ja ylikurssirahastoa euroa

36 Varojen jakaminen / osakepääoman alentaminen - Päätöksentekomenettely Alennettaessa osakepääomaa jakamalla / siirtämällä sitä vapaan opon rahastoon / käyttämällä sitä tappion kattamiseen, asiasta päättää YK - Enemmistöpäätös Hallitus voi päättää osakepääoman alentamisesta YJ:n sisältyvän lunastus- / hankkimismääräyksen perusteella - Päätöksessä mainittava alentamismäärä / sen enimmäismäärä + mihin tarkoitukseen alentamismäärä käytetään - Velkojainsuojamenettely: velkojilla, joiden saatava syntynyt ennen OYL 14:4 tarkoitetun kuulutuksen antamista, on oikeus vastustaa osakepääoman alentamista * poik. Osakepääoman alentaminen tappion kattamiseksi / osakepääoma alentamisen yhteydessä korotetaan, niin että osakepääoma säilyy väh. ennallaan (= varoja siirretään vapaasta oposta ( ne tulevat Oy:n ulkopuolelta)

37 Varojen jakaminen - Omat osakkeet Yhdenvertaisuusperiaate Osakepääoma alenee velkojainsuojamenettely Listattu Oy voi toteuttaa julkisen kaupankäynnin kohteena olevista osakkeista hankintaa koskevan ostopäätöksen AML 6 luvussa tarkoitetulla julkisella ostotarjouksella / ostamalla osakkeita julkisessa kaupankäynnissä - Ostotarjous voi olla vapaaehtoinen / pakollinen - Tasapuolisen kohtelun vaatimus - Tarjousasiakirja ennen ostotarjouksen voimaantuloa Olennaiset ja riittävät tiedot tarjouksen edullisuuden arvioimiseksi Toimitettava kohdeyhtiölle + julkisen kaupankäynnin järjestäjälle Saa julkistaa RATA:n hyväksymisen jälkeen

38 Varojen jakaminen - Omat osakkeet Suhde markkinoiden väärinkäyttöön - Sisäpiiritiedon väärinkäyttö - Kurssimanipulaatio Ei sovelleta sellaiseen kaupankäyntiin, jossa liikkeellelaskija hankkii omia osakkeitaan ns. turvasatamasäännösten puitteissa Liputusvelvollisuus - Julkisen kaupankäynnin järjestäjälle tieto omien osakkeiden kaupasta (kpl + hinta) Omien osakkeiden merkintäkielto vastiketta vastaan - Jos Oy merkinnyt perustamisen yhteydessä allekirjoittajat merkinneet - Jos Oy merkinnyt myöhemmin hallituksen jäsenet + TJ merkinneet * poik. maksuton osakeanti Oy:lle itselleen niin, että osakeannissa rekisteröityihin osakkeisiin sovelletaan Oy:n hallussa olevia omia osakkeita koskevia sääntöjä

39 Varojen jakaminen - Omat osakkeet / pantiksi ottaminen Julkinen Oy: päätöksenteko kuten omien osakkeiden hankkiminen määräenemmistöpäätös Yksityinen Oy: Hallitus tekee päätöksen Pantin realisointi kuten omien osakkeiden luovuttaminen Omien osakkeiden rahoituskielto - Rahalaina, varat / vakuus, jolla ulkopuolinen voi hankkia Oy:n osakkeita - Ei koske emoyhtiötä lukuun ottamatta muita samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden osakkeiden hankinnan rahoittamista - Ei koske jakokelpoisten varojen puitteissa toteutettuja toimia, joilla on tarkoitus hankkia osakkeita yhtiön / lähipiiriyhtiön (määräysvalta kriteeri) työntekijöille * varojen lainaaminen työntekijöille Oy:n uusien osakkeiden hankkimista varten

40 Varojen jakaminen - Omien osakkeiden hankkiminen ja lunastaminen A. Hankkiminen = vapaaehtoinen kauppa eli Oy tarjoutuu ostamaan B. Lunastaminen = Oy:n päätös, jonka mukaan osakkeenomistajan luovutettava osakkeet Oy:lle - Molemmat voivat tapahtua vastikkeellisesti / vastikkeetta - Päätöksenteko a) yksityisessä Oy:ssä YK:n enemmistöpäätös (OYL 5:26) b) Julkisessa Oy:ssä YK:n määräenemmistöpäätös (OYL 5:27) * päätös osakelajikohtaisella äänestyksellä hankkiminen / lunastaminen osakelajien suhteessa, jossa osakkeenomistajilla ennestään osakkeita - Pantiksi ottaminen hallituksen päätöksellä - Suunnattu hankkiminen Oy:n kannalta painava taloudellinen syy + OYL 5:27 määräenemmistö - Suunnattu lunastaminen kaikkien osakkeenomistajien suostumus - YK:n valtuutus hallitukselle

41 Varojen jakaminen - Suunnattu hankkiminen Muuten kuin osakkeenomistajien omistamassa suhteessa, jos siihen Oy:n kannalta painava taloudellinen syy - kustannus-hyöty analyysi = ylittääkö suunnatusta hankinnasta osakkeenomistajille tuleva hyöty muodollisen yhdenvertaisuuden syrjäyttämisestä aiheutuvat haitat Yhdenvertaisuusperiaate lähtökohta = entisen omistuksen suhteessa Määräenemmistöpäätös (OYL 5:27) Erityistä huomiota tarjotun vastikkeen ja käyvän hinnan suhteeseen - Perusteluvelvollisuus hinnan asianmukaisuudesta hallituksella - Päätösehdotus YK:lle / päätös YK:n antaman valtuutuksen perusteella - Yli käypään hintaan tapahtuva vastike edellyttää erityisiä perusteita

42 Varojen jakaminen - Suunnattu lunastaminen Lunastaminen muuten kuin osakkeenomistuksen suhteessa osakkeenomistajien suostumuksella Julkinen Oy voi määräenemmistöpäätöksellä (OYL 5:27) päättää osakkeiden yhdistämisestä - Osakkeiden yhdistämiselle oltava OyJ:n kannalta painava taloudellinen syy * esim. osakkeen markkina-arvon kasvattaminen * ei esim. omistussuhteisiin vaikuttaminen YJ:ssä voi olla lunastusehto Useita osakelajeja määräenemmistö kussakin osakelajissa

43 Vähemmistöosakkeiden lunastus AML:n perustuva lunastus Soveltamisala: - (a) Julkisen kaupankäynnin kohteena olevat osakkeet, (b) osakkeisiin oikeuttavat muut arvopaperit kun arvopaperien liikkeeseenlaskija on sama kuin näillä osakkeilla * optio-oikeudet, muut erityiset oikeudet ja vaihtovelkakirjalainat - Näiden arvopapereiden lunastukseen kohdistuu tasapuolisen kohtelun vaatimus * koskee ensisijaisesti asianomaisen arvopaperilajin omistajien keskinäistä suhdetta * eri arvopaperilajien lunastusehdot voidaan määritellä eri tavalla tarjousten tulee kuitenkin olla toisiinsa järkevässä ja oikeudenmukaisessa suhteessa - Em. koskee sekä vapaaehtoista että pakollista lunastusta

44 Vähemmistöosakkeiden lunastus - Pakollinen ostotarjous A. Osakkeenomistajan osuus kasvaa yli 3/10 osakkeiden äänimäärästä sen jälkeen, kun yhtiön osake on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi (tarjousvelvollinen) Julkinen ostotarjous kaikista muista yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista ja yhtiön liikkeeseen laskemista sen osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista B. Jos osakkeenomistajan osuus muun kuin pakollisen ostotarjouksen seurauksena kasvaa yli puoleen yhtiön osakkeiden äänimäärästä sen jälkeen, kun yhtiön osake on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi = Tarjousvelvollisuuden raja 2 portainen (B kohta= tarjousvelvollisella jo alun perin 30 %) - Tarkoitus suojata vähemmistöosakkaiden asemaa, kun määräysvalta Oy:ssä siirtyy Tarjousvelvollisuus ei synny kahdesti

45 Vähemmistöosakkeiden lunastus - Pakollinen ostotarjous Äänioikeuteen luettavat osakkeet 1) osakkeenomistajan ja sen määräysvallassa olevien yhteisöjen ja säätiöiden sekä näiden eläkesäätiöiden ja eläkekassojen omistamat osakkeet; 2) osakkeenomistajan tai muun edellä tarkoitetun yhteisön tai säätiön yhdessä toisen kanssa omistamat osakkeet; sekä 3) muiden sellaisten luonnollisten henkilöiden, yhteisöjen ja säätiöiden, jotka toimivat yksissä tuumin osakkeenomistajan kanssa määräävän vallan käyttämiseksi yhtiössä, omistamat osakkeet - Yksissä tuumin arvioidaan vähemmistöosakkeenomistajan kannalta esim. konsernirakenne ja osakassopimus - RATA ratkaisee epäselvissä tilanteissa, kuka on tarjousvelvollinen

46 Vähemmistöosakkeiden lunastus - Pakollinen ostotarjous Poikkeukset: 1. Rajan ylityksen aiheuttaneet arvopaperit hankittu vapaaehtoisella julkisella ostotarjouksella, joka tehty kaikista kohdeyhtiön liikkeelle laskemista arvopapereista Ei pakollista ostotarjousta 2. Rajan ylityksen aiheuttaneet arvopaperit hankittu muutoin julkisella ostotarjouksella tarjousvelvollisuutta ei synny ennen tarjouksen voimassaoloajan päättymistä 3. Kohdeyhtiössä on 1 osakkeenomistaja, jonka ääniosuus on korkeampi kuin edellä tarkoitettu ääniosuus, ei toiselle osakkeenomistajalle synny tarjousvelvollisuutta ennen kuin tämän ääniosuus ylittää ensiksi mainitun osakkeenomistajan ääniosuuden. 4. Jos em. ääniosuuden ylittyminen johtuu yksinomaan kohdeyhtiön tai toisen osakkeenomistajan toimenpiteistä, ei ensiksi mainitulle osakkeenomistajalle synny tarjousvelvollisuutta ennen kuin tämä hankkii / merkitsee lisää kohdeyhtiön osakkeita tai muutoin kasvattaa ääniosuuttaan kohdeyhtiössä. - Esim. kun Oy hankkii omia osakkeita

47 Vähemmistöosakkeiden lunastus - Pakollinen ostotarjous Tarjousvastike: - Käypä hinta rahana /arvopaperivastike / arvopaperi- ja rahavastikkeen yhdistelmä * tarjous tulee aina tehdä myös rahana - Lähtökohtana korkein tarjousvelvollisen (tai hänen äänioikeuteensa luettavien tahojen) tarjousvelvollisuuden syntymistä edeltävän 6 kuukauden aikana tarjouksen kohteena olevista arvopapereista maksama hintaa. * Tästä hinnasta voidaan poiketa erityisestä syystä Esim kk ennen tehdyt kaupat, kun aiempien hankintojen ilmeisenä tarkoituksena ollut välttää tarjousvastiketta koskevien määräysten soveltaminen - Tarjousvastike arvopaperilajeittain

48 Vähemmistöosakkeiden lunastus - Vapaaehtoinen ostotarjous Tarjousvastike: - Rahana / arvopapereina / näiden yhdistelmänä - Kun tarjous koskee vain osaa osakkeista / niihin oikeuttavista arvopapereista Vastike voidaan määrätä vapaasti Rahavastike tarjottava vaihtoehtona, kun tarjous koskee kaikkia osakkeita / niihin oikeuttavia arvopapereita, ja jos 1) vastikkeena tarjottavat arvopaperit eivät ole julkisen kaupankäynnin / sitä Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa vastaavan kaupankäynnin kohteena, eikä niitä myöskään ostotarjouksen yhteydessä haeta tällaisen kaupankäynnin kohteeksi; tai 2) ostotarjouksen tekijä (tai hänen äänioikeuteensa luettava taho) on hankkinut / hankkii rahavastiketta vastaan kohdeyhtiön arvopapereita, jotka oikeuttavat vähintään 5/100 kohdeyhtiön äänimäärästä, ajanjaksona, joka alkaa 6 kuukautta ennen ostotarjouksen julkistamista ja päättyy tarjouksen voimassaoloajan päättyessä

49 Vähemmistöosakkeiden lunastus - Hankinnat tarjousaikana ja sen jälkeen Jos julkisen ostotarjouksen tekijä (tai hänen äänioikeuteensa luettava taho) - vapaaehtoisen ostotarjouksen julkistamisen tai - tarjousvelvollisuuden syntymisen jälkeen ja - ennen tarjousajan päättymistä hankkii kohdeyhtiön arvopapereita tarjousehtoja paremmin ehdoin Korotusvelvollisuus = tarjous muutettava vastaamaan em. ehdoin tehtyä hankintaa Jos julkisen ostotarjouksen tekijä (tai hänen äänioikeuteensa luettava taho) 9 kk:n kuluessa tarjousajan päättymisestä hankkii kohdeyhtiön arvopapereita tarjousehtoja paremmin ehdoin Hyvitysvelvollisuus = julkisen ostotarjouksen hyväksyneille hyvitettävä paremmin ehdoin tapahtuneen hankinnan ja julkisessa ostotarjouksessa tarjotun vastikkeen välinen ero - Ostotarjouksentekijän julkistettava hyvitys- / korotusvelvollisuuden syntyminen välittömästi + suoritettava korotus viipymättä ja hyvitys 1 kk:n kuluessa hyvitysvelvollisuuden syntymisestä

50 Vähemmistöosakkeiden lunastus - Keskuskauppakamarin yrityskauppalautakunta Antaa hyvän arvopaperimarkkinatavan noudattamisen edistämiseksi suosituksia ja lausuntoja: - jotka koskevat kohdeyhtiön johdon toimintaa julkisessa ostotarjouksessa ja - Jotka koskevat määräysvallan ylläpitämistä koskevia sopimusperusteisia rakenteita, tai - joilla ohjataan yrityskauppatilanteissa noudatettavia yhtiöoikeudellisia menettelytapoja. - Lähtökohtaisesti yleisiä suosituksia listayhtiöille - Hakemuksesta suosituksia yksittäisissä kysymyksissä Suositukset eivät ole muodollisesti sitovia * hyvä tapa arvopaperikaupassa - Suosituksia mm. hallituksen jäsenten eturistiriidoista sekä siitä, miten hallituksen tulee toimia, jos Oy / hallitus / sen jäsen tekee julkisen ostotarjouksen Oy:stä

51 OYL:n mukainen vähemmistöosakkeiden lunastaminen Se, jolla on enemmän kuin 9/10 Oy:n kaikista osakkeista ja äänistä (lunastaja), on oikeutettu käyvästä hinnasta lunastamaan muiden osakkeenomistajien osakkeet. Osakkeenomistajalla, jonka osakkeet voidaan lunastaa (vähemmistöosakkeenomistaja), on vastaavasti oikeus vaatia osakkeidensa lunastamista. - Lunastajalle kuuluviksi katsotaan : 1) sellaisen yhteisön tai säätiön osakkeet ja äänet, jossa lunastajalla on KPL 1:5.1:n tarkoittama määräysvalta; sekä 2) lunastajan tai em. tahon yhdessä jonkun toisen kanssa omistamat osakkeet ja niiden tuottamat äänet - Määräysvalta (KPL 1:5.1), kun yli puolet osakkeista / niiden tuottamasta äänivallasta - Oikeus nimittää tai erottaa enemmistä kohdeyrityksen hallituksen jäsenistä Lunastajan ääniä laskettaessa ei oteta huomioon lakiin / YJ:n perustuvaa äänestysrajoitusta. Oy:n kokonaisosakemäärässä ja kokonaisäänimäärässä ei oteta huomioon osakkeita ja ääniä, jotka kuuluvat Oy:lle / sen tytäryhteisölle.

52 OYL:n mukainen vähemmistöosakkeiden lunastaminen Lakisääteinen välimiesmenettely (VM) - Lunastusoikeutta ja lunastushinnan määräytymistä koskevat asiat - Menettelyn kustannuksista vastaa lunastaja, jos välimiehet eivät määrää toisin Legaalinen VM menettely voidaan syrjäyttää YJ:n / osakkeenomistajien välityssopimuksen perusteella Tavallinen VM menettely Keskuskauppakamarin lunastuslautakunta valitsee hakemuksesta tarpeellisen määrän puolueettomia ja riippumattomia välimiehiä, joilla tehtävän vaatima asiantuntemus - Menettely tulee vireille, kun hakemus annetaan tiedoksi vastapuolelle - Lunastusmenettelyn vireille tulon jälkeiset muutokset osakeomistuksissa eivät aiheuta lunastusvelvollisuuden / oikeuden raukeamista

53 OYL:n mukainen vähemmistöosakkeiden lunastaminen Vakuuden asettaminen (OYL 18:6) - Jos lunastusoikeuden olemassaolo on lainvoimaisesti ratkaistu / välimiehet pitävät sitä selvänä, mutta lunastushinnasta ei ole sovittu tai määrätty osake siirtyy lunastajalle heti, jos tämä asettaa lunastushinnan maksamisesta vakuuden, jonka välimiehet hyväksyvät. - Osakkeen siirryttyä lunastajalle siitä annettuun osakekirjaan sovelletaan, mitä on säädetty lunastushinnan tallettamisen jälkeen. - Kun osaketta tarkoittava arvo-osuus siirretään lunastajalle, sen tilalle asianomaiselle arvo-osuustilille on kirjattava oikeus lunastushintaan.

54 OYL:n mukainen vähemmistöosakkeiden lunastaminen Lunastushinnan määrittäminen - Vireille tuloa edeltävän ajankohdan käypä hinta + KorkoL:n mukainen korko vireille tulosta lukien - Markkinahinta A. Noteeratut Oy:t Lähtökohta: esittämishetken pörssikurssi * voidaan poiketa tarvittaessa B. Noteeraamattomat Oy:t Kauppahintoja selvitettävä pidemmältä ajalta * kun lunastushintaa ei voida määrittää kauppahintojen perusteella Toissijaiset menetelmät: substanssi- ja tuottoarvostus

BIOTIE THERAPIES OYJ. OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (Osakepalkkiojärjestelmä 2014)

BIOTIE THERAPIES OYJ. OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (Osakepalkkiojärjestelmä 2014) BIOTIE THERAPIES OYJ OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (Osakepalkkiojärjestelmä 2014) Biotie Therapies Oyj:n (Yhtiö, tai yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa Konserni) 4.4.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot

SCANFIL OYJ OPTIO-OHJELMA 2013 (A) (C) OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

SCANFIL OYJ OPTIO-OHJELMA 2013 (A) (C) OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT SCANFIL OYJ OPTIO-OHJELMA 2013 (A) (C) OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 18.4.2013 SISÄLLYS: I. JOHDANTO... 3 II. OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT... 3 1. Optio-oikeuksien määrä... 3 2. Optio-oikeudet... 3 3. Optio-oikeuksien

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT 1 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 21.7.2010 UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT Johdannoksi lukuohje Tämän oppaan alussa on yhteenveto tärkeimmistä 1.7.2010 voimaan tulleeseen uuteen

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 1 HYVÄN VÄLITYSTAVAN OHJE Hyvän välitystavan ohje julkaistaan 16.9.2008 pidettävässä lehdistötilaisuudessa, jolloin se astuu voimaan. Ohjeen työstämiseen ovat osallistuneet

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Jäljempänä termillä merkintä tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta listautumisannissa eikä merkitystä ole sillä, onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut ostamaan

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Yrityksen perustajan opas

Yrityksen perustajan opas Yrityksen perustajan opas 2011 Yrityksen perustajan opas 2011 Keskuskauppakamari Kauppakamarin jäsenyys kannattaa Suomessa toimii 19 alueellista kauppakamaria, joissa on yli 17 000 jäsentä. Valtaosa jäsenistä

Lisätiedot

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta TIETOJA WIP:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ SEKÄ RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT 1. Yleistä Tähän tiedotteeseen

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa.

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa. TIETOJA PALVELUTARJOAJASTA JA TARJOT- TAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi.

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi. TIETOJA PALVELUNTARJOAJASTA JA TARJOTTAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ YLEISIMMISTÄ RAHOITUSVÄLINETYYPEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ TYYPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2007 ISSN 1458-6444 ISBN 978-952-466-421-9 (nid.)

Lisätiedot

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä?

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? www.porssisaatio.fi M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? Opettajan opas Sisällys ARVOPAPERIMARKKINOIDEN KEHITYS... 4 Pörssitoiminnan historia... 4 Arvopaperimarkkinoiden merkitys

Lisätiedot

YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS

YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS 2/2015 2(16) YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS SISÄLTÖ 1. YRITYKSEN NIMEN VALINTA 3 2. YHTIÖMUODON VALINTAAN VAIKUTTAVIA KYSYMYKSIÄ 4 3. YHTIÖMUODOT 7 3.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 Kansalaisjärjestöteemaryhmä MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN JULKAISUJA 1/2009 Sivu 1 SISÄLLYS 1 LUKIJALLE...

Lisätiedot

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa LISTALLEOTTOESITE 27.2.2006 Osakkeiden lopullisesta merkintä- ja myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti institutionaalisille

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen yhteistyövaihtoehtoja

Toisen asteen koulutuksen yhteistyövaihtoehtoja Tässä selvityksessä kuvataan Itäisen Uudenmaan toisen asteen koulutuksen järjestämisen vaihtoehtoja, vaihtoehtojen suhdetta opetus- ja kulttuuriministeriön antamiin ohjeisiin sekä vaihtoehtojen taloudellisia

Lisätiedot

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA SIJOITUSPALVELULAIN MUKAISET TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA, RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA

Lisätiedot

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Kuluttajaoikeuden linjauksia HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Linjauksen ja valvonnan lähtökohtia... 2 Perintälain soveltaminen ja lain pakottavuus... 2 Mikä on kuluttajasaatava?... 3 Velallisella

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ YLEISTÄ RAHOITUSVÄLINEISIIN MAHDOLLISESTI LIIT- TYVISTÄ RISKEISTÄ Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Tuotto voi jäädä saamatta

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2010 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) Arvopaperimarkkinayhdistys ry 15.6.2010 ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY

Lisätiedot

Rahastoesite eq Hoivakiinteistöt -erikoissijoitusrahasto. Rahaston yleiskuvaus ja sijoituspolitiikka. Minimisijoitus. Rahaston pankkitili

Rahastoesite eq Hoivakiinteistöt -erikoissijoitusrahasto. Rahaston yleiskuvaus ja sijoituspolitiikka. Minimisijoitus. Rahaston pankkitili 1(8) Erikoissijoitusrahasto Finnreit Caren uudet säännöt tulevat voimaan. Rahaston nimi muuttuu ja uusi nimi on Erikoissijoitusrahasto eq Hoivakiinteistöt. Rahaston sijoituspolitiikassa tai rahaston toiminnan

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

FINNAIR OYJ. Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta

FINNAIR OYJ. Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta LISTALLEOTTOESITE FINNAIR OYJ Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta Tämä Listalleottoesite liittyy osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvaan

Lisätiedot