Ilmastotavoitteiden valmistelu Tampereella

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ilmastotavoitteiden valmistelu Tampereella"

Transkriptio

1 Ilmastotavoitteiden valmistelu Tampereella CHAMP työpaja Vantaalla Kaisu Anttonen Tampereen kaupunki Kaupunkikehitys Kestävä yhdyskunta -yksikkö

2 Tampere on tehnyt pitkään ilmastotyötä Local agenda, ilmastoaloite, ympäristöpolitiikan eteneminen (KUVA) Tampere Kuntien ilmastonsuojelukampanjaan 1997 (Suomen kuntaliitto ja ICLEI), kampanjan kunniakirja v Ilmastotavoitteet ympäristöstrategiassa ja kaupunkistrategiassa Energiatehokkuussopimus (TEM ja kaupunki) Energiankäytön tehostamissuunnitelma , jossa kaupunki on sitoutunut vähentämään energiankulutustaan 9 % v mennessä.( 1. energiansäästösopimus jo v ) Tampereen seudun ilmastostrategia 2010 Ohjelma, jossa maankäytön rakennesuunnitelma, liikennejärjestelmä ja asunto-ohjelma kytketään ilmastostrategiaan. Ilmankos kansalaisten ilmastokampanja Jatkuu Moreeniassa seudullisena Eakr-hankkeena

3 Toteutusvuosi tai toiminnan aloitusvuosi Energiansäästön ja ilmastopolitiikan toimenpiteet 1994 Nimettiin energiansäästön yhdyshenkilö ja projektiryhmä Aloitettiin säännöllinen rakennusten katselmustoiminta Aloitettiin kuukausittainen kulutusseuranta 1995 Tampereen kaupungin energiansäästösuunnitelma valmistui Nimettiin kaupungin energiansäästön seurantaryhmä Laadittiin Tampereen kaupungin hiilidioksiditase 1996 Aloitettiin vuosittainen energiansäätötyön raportointi 1997 Laskettiin kasvihuonepäästöt Tampereella vuonna 1996 Liityttiin kansainväliseen Kuntien ilmastokampanjaan 1998 Solmittiin vapaaehtoinen Kuntien energiansäästösopimus kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa 1999 Perustettiin EU:n SAVE II -ohjelman mukainen Tampereen energiatoimisto Aloitettiin Energiansäästöviikon ja Autottoman päivän viettäminen Laadittiin energiankäytön tehostamissuunnitelma Laskettiin Tampereen kasvihuonepäästöt vuosina 1990 ja Laskettiin Tampereen energia- ja kasvihuonekaasupäästötase 2001 Aloitettiin Moreenian kuntalaisten maksuton energiankäytön neuvonta 2004 Solmittiin vapaaehtoinen Kuntien energia- ja ilmastosopimus kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa 2005 Laskettiin Tampereen energia- ja kasvihuonekaasutase Jatkettiin Kuntien vapaaehtoista energia- ja ilmastosopimusta vuoden 2007 loppuun kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa Liittyminen Union of Baltic Citiesin (UBC) energiakomissioon 2007 Solmittiin vapaaehtoinen Kuntien energiatehokkuussopimus työ- ja elinkeinoministeriön kanssa Aalborgin sitoumus 2008 Laadittiin energiankäytön tehostamissuunnitelma Ilmankos-kampanja käynnistettiin 2009 Solmittiin Pormestareitten ilmastositoumus Liityttiin EnergiCitésin jäseneksi ECO2-ohjelman valmistelu

4 Tampereen kaupunkiseudun suunnittelukokonaisuus Kaupunkiseudun maankäytön rakennesuunnitelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030 Elinkeinostrategia Palveluverkkosuunnitelma Asuntopoliittinen ohjelma Ilmastostrategia

5 Tampereen kaupunkiseutu 8 kuntaa yli asukasta 70 % Pirkanmaan taloudesta, asukasluvun kasvuodote henkilöä vuoteen 2030

6 Rakennemallin suunnitteluprosessi Kuntien kehityskuvat Kunnat Tavoitteet Seutuhallitus, valtuustoinfot Rakennemallivaihtoehdot Seutuhallitus, valtuustoinfot, kh-lausunnot Päälinjaukset Seutuhallitus Rakennesuunnitelma ja toteuttamisohjelma Seutuhallitus ja valtuustot MALi-sopimus Seutuhallitus, valtuustot, ministeriöt Kuntakohtaiset toteuttamisohjelmat Tammi 2008 Kesä 2010

7 PALVELUVERKKO: - asukkaiden todelliset valinnanmahdollisuudet joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen varrella, lähipalvelut > liikkumisen energiankutus ja päästöt ELINKEINOALUEET: - kestävä maankäyttö ja liikennejärjestelmä tukevat elinkeinopol. ja päinvast.>liikkumisen kulkumuodot, energiamuodot > päästöt -erityyppisille elinkeinoille riittävät, (myös ympäristövaatimusten kannalta) ja monipuoliset tonttireservit - toteuttamisjärjestys ja ajoitus tärkeää ASUMINEN: -rakenteen leviämisen pysäyttäminen >energiankulutus>päästöt - houkuttelevia asuinympäristöjä joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen saavutettavissa>liikkumistarve, päästöt - vaihtoehtoiset lämmitysmuodot >päästöt - energiatehokkuus, kriteerit> päästötase RAKENNEMALLI: - energiataloudellinen yhdyskuntarakenne ja vaihtoehdot: -> tiivistämismahdollisuudet keskustoissa, rakentamisen sijoitus joukkoliikennejärjestelmä, kevyt liikenne LIIKENNE: - reunaehtoja vaihtoehtoihin - hillitään liikkumisen kasvua - tavoitteena sujuva, nopea liikenne - joukkoliikenne ja kevyt liikenneosuus nousuun > liikenteen päästöt ILMASTO JA SEUTUHANKKEET

8 Lähde: Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia/ Luonnos

9 Kulkutavat kaupunkiseudulla Lähde: Tampereen kaupunkiseudun liikennetutkimus 2005

10 Ilmastostrategian hanketausta Seutuhallituksen päätös : Strategiaan sekä hillintä että sopeutuminen ; toimenpiteet, aiesopimus kunnille Päärahoittajat: Tampereen kaupunkiseudun ky Liikenne- ja viestintäministeriö Pienin osuuksin: Pirkanmaan TE-keskus Pirkanmaan ympäristökeskus Suomen Kuntaliitto SITO OY konsultoi

11 Ilmastostrategiatyön organisoituminen (sh ) Ohjausryhmä Tampereen kaupunki: Ilkka Ojala, Tilakeskus, puheenjohtaja Reija Linnamaa, Talous- ja strategiaryhmä Kehyskunnat ja muut rahoittajat: Jaakko Hupanen, Lempäälä Reijo Leinonen, Pirkkala Tampereen kaupunkiseudun ky: Päivi Nurminen Liikenne- ja viestintäministeriö: Saara Jääskeläinen Pirkanmaan TE-keskus:Jenni Ruokonen Pirkanmaan ympäristökeskus:tom Frisk Suomen Kuntaliitto: Kalevi Luoma Valtioneuvoston kanslia: Oras Tynkkynen Ympäristöministeriö: Aulis Tynkkynen Projektiryhmä Tampere: Kaisu Anttonen, ympäristöpalvelut, puheenjohtaja Pertti Koivisto, tilakeskus/energiatyöryhmä Mika Periviita, joukkoliikenne Pekka Pesonen, Tampereen Vesi Soile Heinonen, Tampereen Sähkö, Kirsi Hämäläinen, kestävä kehitys Kehyskunnat ja muut tahot Markku Lahtinen,Kangasalan kunta, kaavoitus Pentti Keskitalo Ylöjärven kaupunki, ympäristönsuojelu Ahto Penttinen,Nokian kaupunki, ympäristönsuojelu Auli Heinävä Tampereen kaupunkiseudun ky Pekka Söderling, Tampereen kauppakamarin ja ratahallinnon edustaja, Maija Niskavirta, Pirkanmaan TE-keskus Saara Jääskeläinen, Liikenne- ja viestintäministeriö Tom Frisk, Pirkanmaan ympäristökeskus Aulis Tynkkynen, ympäristöministeriö Konsultti: Sito Oy (+ Motiva, VTT)

12 Ilmastostrategian valmistelu Työpajat 4 kpl: teollisuus ja energiantuotanto , Yhdyskuntarakenne ja liikenne sekä kuntien energiankulutus , kansalaistyöpaja , tekpa-rama-istra Konsulttien ja hankkeiden yhteistyö tiivistä: rakennemallivaihtoehtojen vaikutusten arviointi Projekti- ja ohjausryhmien työskentely: painottui skenaariovaiheeseen, jota kommentoitiin vielä kesän 2009 ajan Luonnoksen kuntakommenttikierros: lokakuu 2009 Kansalaiskysely: lokakuu 2009 Rakennesuunnitelman vaikutusten arviointi: joulukuu 2009

13 Ilmastostrategian valmisteluprosessi Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategian valmistelu Kasvihuonekaasupäästöjen kehitysvaihtoehdot Perusura päästötaso muodostuu tehtyjen politiikkatoimien seurauksena Velvoiteura sisältää kansallisessa ilmasto- ja energiastrategiassa mainitut ja seudulla päätetyt toimenpiteet Edellä kävijä - kehitys toteutetaan toimenpiteitä, joita ei ole mainittu kansallisessa strategiassa tai joiden volyymi olennaisesti poikkeaa kansallisesta linjauksesta Velvoiteuran ja edelläkävijä -kehityksen mukaiset visiot ja hillintätoimet eri toimialoilla sekä sopeutumistoimenpiteet Liikenne Rakennukset ja rakentaminen Sähkön kulutus Jätehuolto Hankinnat ja kulutus Maankäyttö ja yhdyskuntarakenne Energiantuotanto Elinkeinopolitiikka ja osaaminen Kuntien näkemykset ja kansalaisten kommentit strategialuonnokseen ja aiesuunnitelmaluonnokseen Kommenttikierros lokakuu 2009 Aiesuunnitelma, joka sisältää kaupunkiseudun ilmastovision ja keskeiset toimenpiteet Tampereen kaupunkiseudun toimenpideohjelma ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi 13

14 Kuntien kommenteissa korostui Kokonaistavoite : Tampereen seudulle visioksi edelläkävijäkehitys ilmastoasioissa Liikenteessä edelläkävijäkehitys lähtökohdaksi Velvoiteura useilla toimialoilla realistisin, mutta seudun pyrittävä edellä kävijäksi Korostettiin seutusuunnittelukokonaisuutta ja vaikutusten arviointia ennen lopullista päätöksentekoa > Ilmastostrategian viimeistely : edelläkävijäskenaario ja sen mukaiset sektorivisiot toimenpiteineen

15 Ilmastovisiot Tampereen kaupunkiseudun ilmastovisiot vuoteen 2020/2030 Päävisio Tampereen kaupunkiseutu on Suomen kärkitasoa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä. Päästöjen vähennys on 40 % vuonna 2030 vuoden 1990 tasosta asukasta kohden laskettuna, jonka lisäksi tavoitteena on pyrkiä 30 % kokonaisvähennykseen. Seudun kuntien toimintatavoissa kehitetään ilmastovaikutusten arviointia ja hallintaa. Ilmastoa säästävää kansalaistoimintaa tuetaan Liikennevisio Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet ainakin 20 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasosta. Liikenteen ja maankäytön ratkaisut on yhteensovitettu. Joukkoliikenteen kulkutapaosuus on 25 %. Jalankulun ja pyöräilyn kulkutapaosuus on 25 %. Maankäyttövisio Uusi asutus sijoittuu ensisijaisesti kävely- ja joukkoliikennevyöhykkeisiin. Ei merkittävää rakentamista autoriippuvaisille alueille. Keskimääräinen matkatuotos laskee. Päivittäiskaupan ja julkiset peruspalvelut sijoitetaan yhdyskuntarakenteen sisälle ja ne ovat saavutettavissa ilman omaa autoa. Rakennusvisio Energiatehokkuus ja sähkönkulutus-visio Uudet rakennukset ovat energiatehokkuudeltaan A luokkaa. Matalaenergiarakentaminen yleistyy. Seudulla on määritelty yhteinen laatutaso uudis- ja korjausrakentamisessa. Sähkönkulutus asukasta kohti on kääntynyt laskuun. Energiantehokkuus on parantunut 30 % vuoteen 2020 mennessä. Hankinta,- kulutus- ja jätevisio Seudun jätehuolto-ja jätevesiratkaisuissa valitaan ilmastollisesti tehokkaat ratkaisut. Energiatehokkuus ja päästöt ovat tärkeä hankintakriteeri kaikissa hankinnoissa 2015 mennessä. Energiantuotannon visio Seutu on edelläkävijä uusiutuvan energian hyödyntämisessä. Kuntien ostamasta sähköstä on vuonna 2015 vähintään 60 % uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä. Elinkeino- ja osaamisvisio Seutu on edelläkävijä energiatehokkuuden kehittäjänä, valmistajana ja hyödyntäjänä sekä tukee yritysten markkinoille pääsyä demonstraatio- ja pilottihankkeilla. Yhteistyö oppilaitosten kanssa on tiivistä

16 Kuntien päästöjen kannalta olennaiset toimialat Maankäyttö ja yhdyskuntarakenne Liikenne Rakennukset ja rakentaminen Energiatehokkuus ja sähkön käyttö Hankinnat ja kulutus Elinkeinopolitiikka ja osaaminen Sopeutuminen Kuntien rooli tärkeä myös muilla toimialoilla Teollisuuden päästöt - elinkeinopolitiikalla edellytysten luominen Energiantuotannon päästöt omistajaohjaus ja hankintaratkaisut Jätehuollon päästöt omistajaohjaus Kuntalaiset edellytysten luominen energiaa ja päästöjä säästävälle elämäntavalle ja valinnoille 16

17 Rakennesuunnitelman ja liikennejärjestelmän ilmastovaikutukset Rakennesuunnitelman toteutus kasvattaa kasvihuonekaasupäästöjä käytetyillä oletuksilla (nykyisenlainen energiantuotanto, normien mukainen energiatehokkuus, kasvava asumisväljyys) sekä asukasta kohden että absoluuttisesti Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen nykytilanteeseen verrattuna edellyttää: Energiatehokkuuden merkittävää parantamista: sekä uudet rakennukset ja nykyisen rakennuskannan korjaaminen, matalaenergiaja passiivitaloratkaisut käyttöön Energiatuotannon ominaispäästöjen selvää pienenemistä eli siirtymistä uusiutuviin polttoaineisiin kaukolämmön tuotannossa Istran visio eli - 30 % vähennys kokonaispäästöistä edellyttää lisätoimia liikkumisen hallinnassa ja ohjaamisessa LJS lisäksi

18 Kulkutapajakauma kunnittain seudullinen ratkaisu 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % koko Tampere 23 % 61 % 16 % Tampere keskusta 36 % 49 % 15 % Pirkkala 15 % 79 % 6 % vertailuvaihtoehto Nokia Ylöjärvi 21 % 23 % 73 % 72 % 5 % 5 % Kangasala 18 % 76 % 6 % Lempäälä 18 % 75 % 7 % Vesilahti 15 % 82 % 3 % koko seutu 22 % 65 % 13 % kävely ja pyöräily henkilöauto joukkoliikenne 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % koko Tampere 22 % 59 % 19 % Tampere keskusta 34 % 48 % 18 % Rakennemallisuunnitelma Pirkkala Nokia Ylöjärvi Kangasala Lempäälä Vesilahti koko seutu 12 % 25 % 19 % 19 % 17 % 14 % 21 % 73 % 68 % 66 % 72 % 71 % 83 % 63 % 15 % 7 % 14 % 9 % 12 % 3 % 16 % kävely ja pyöräily henkilöauto joukkoliikenne

19 Keskeiset toiminta-alueet päästöjen hillinnän kannalta Energiantuotannon polttoainejakauma > uusiutuvien osuuden merkittävä lisäys voima- ja lämpölaitoksissa, alue-energiaratkaisut (maalämpö, aurinkolämpö/sähkö, puuenergia) Liikenne > joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen kulkutapajakauman merkittävä lisäys kaikin keinoin (väylät, kulkuvälineet, polttoaineet, liikkumisen ohjauskeinot käyttöön), liikkumisen tarpeen minimointi (kaupunkirakenne) Korjausrakentaminen energiatehokkaaksi (materiaalit, eristykset, käytön ohjaus jne) Asumisen energiankulutuksen minimointi (mm. asuntojen käytön ohjaus)

20 Kustannuksista Hankkeiden ilmastovaikutusten pienentämisen kustannukset ja säästöt syntyvät monien eri osatekijöiden kuten tehostetun energiankäytön ja logistiikan sekä materiaalitehokkuuden kautta Työvälineitä kustannusten arviointiin kehitetään monilla eri tahoilla (elinkaarimallit keskeisiä) Suurimmat kustannukset syntyvät energiantuotannon ja jätehuollon tulevista ratkaisuista sekä tehokkaan joukkoliikennejärjestelmän toteutuskustannuksista, näistä meillä arvioita olemassa Todellinen kustannus riippuu myös hankkeen toteutustavasta ja energian hinnasta

21 Ilmastostrategian toteutus ja seuranta Tampereen seutuhallitus esittää ilmastostrategian hyväksymistä ja toimeenpanon ohjelmointia seudun kunnille (maaliskuu 2010). Kunnissa on tarpeen määritellä toteutuksesta ja sen seurannasta vastaava taho. (esim. Tampereella ilmasto- ja energiaohjelma ECO2- Ekotehokas Tampere 2020, jota valmistellaan kv:n strategiseksi hankkeeksi, vastuutaho kaupunkikehitysryhmä) Seudun työryhmät, etenkin maankäyttö- ja rakennetyöryhmä sekä tekninen työryhmä ovat aloitteellisia seudun yhteisten hankkeiden käynnistämisessä ja toteutuksen seurannassa. MAL? Strategian toteutuksesta (seutuhallinnon?) seurantaraportti vuosittain. 21

22 MAL-sopimukseen? 1) Seudulliset yhdyskuntarakenteen hajautumisen ehkäisemisen pelisäännöt 2) Seudun uudis- ja korjausrakentamisen energiatehokkuuden laatutasojen määrittäminen 3) Energiatehokkuutta parantavan korjausrakentamissuunnitelman laatiminen seudulle 4) Energiatehokkaan kaavoituksen ja asumisen pilottihankkeet (alueellinen energiantuotanto, uudenlaiset energiankäytön tehostamisratkaisut asumisessa) 5) Energiakaavan laatiminen seudulle: ilmastoa säästävän energiatuotannon optimaaliset ratkaisut suuralueittain 6) Ilmastonmuutoksen aiheuttamiin riskeihin varautuminen seudullisesti (myrskytuhot, tulvat ja verkostojen riittävyys ja toiminta ääritilanteissa) Valtion mukaan tulo: - Kohdan 3 korjausrakentamissuunnitelman laadintaan osallistuminen (rahoitusapu suunnitelmavaiheessa ja korjaustoimenpiteissä) - Kohdan 4 kehittämishankkeisiin osallistuminen ml. rahoitusapua Kohtaan 6 osallistuminen: Hulevesien hallintakysymyksen valtakunnallinen ratkaiseminen, seudullinen riskikartoitus, rahoitusapu suunnittelu ja varautumistoimenpiteissä

23 Tampereen kaupungin energia- ja ilmastositoumukset Aalborgin sitoumus 2007 Kestävän kehityksen teemat sisältyvät uuteen kaupunkistrategiaan: valtuustokausi- ja vuositavoitteet mm. kaupunkirakenteesta, joukkoliikenteestä, energiatehokkuudesta, uusiutuvista energialähteistä ja kasvihuonekaasujen päästövähennyksistä. Peruskartoitus valmistui 2008 EU:n Pormestareiden sitoumus (Covenant of Mayors) 2009 Tampere on sitoutunut vähentämään CO2-päästöjä yli 20 % vuoteen 2020 mennessä. Toimeenpanosuunnitelma Sustainable Energy Action Plan (SEAP)on juuri valmistunut. Eurocities ilmastojulistus (Eurocities Declaration of Mayors) 2009 Eurocities-kaupunkien yhteinen julistus, jonka tavoitteet Tampereella sisältyvät kaupunkistrategiaan ja SEAP-suunnitelmaan. Ilmastopolitiikan verkostot: ICLEI, Eurocities, WGR (ympäristöfoorumi), Energie Cites

24 Ilmasto- ja energialinjauksista toteutukseen Tampereen kasvihuonekaasut lisääntyvät ja energiankulutus kasvaa väkiluvun ja liikenteen lisääntyessä. Tampere on sitoutunut päästövähennyksiin. Tarvitaan tehokkaita toimia ilmastonmuutosta hillitsevien päästöleikkausten saavuttamiseksi. Tampereen kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2010 talousarvion yhteydessä, että Tampereella käynnistetään laaja-alainen ilmasto- ja energiaohjelma seudullisen ilmastostrategian tavoitteiden saavuttamiseksi. Valtuusto varasi vuodelle 2010 hankkeen käynnistämiseen euron määrärahan.

25 Kohti hiilineutraalia Tamperetta ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 ohjelman avulla Tampere tavoittelee vähintään 30 %:n vähennystä kasvihuonekaasupäästöissä vuoteen 2020 mennessä laskettuna vuoden 1990 tasosta. Tampereen kestävän energiankäytön ohjelmalla, Tampereen sähkölaitoksen polttoainevalinnoilla ja uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämisellä kasvihuonekaasujen kasvu saadaan Tampereella pysäytettyä ja kääntymään laskuun, arvioitu päästövähennys on vuoden 1990 tasosta 32 %. ECO2 ohjelma pohjustaa myös pidemmän aikavälin tavoitteita, eli 50 %:n päästövähennyksiä vuoteen 2030 mennessä ja 80 %:n päästövähennyksiä vuoteen 2050 mennessä.

26 Tampereen kaupunkiseudun alue

27 TASE - Liikennepoliittisen ohjelman (2005) visio Markku Kivari

28 Rakennesuunnitelma, ehdotus

29 Keskusta Nurmi-Sorila Vuores

30 Joukkoliikenteen laatukäytävät Lähijunaliikenteen suunnat Tampereelta Lempäälä Nokia Ylöjärvi Katuraitiotieverkko Lentävänniemi-Lielahti- Tampereen keskusta- Hervanta-Vuores- Tampereen keskusta Tampereen keskusta- Hankkio-Lamminrahka Tampereen keskusta- Pirkkala Bussiliikenteen kehitettävät laatukäytävät Tampereen keskustasta Nurmi-Sorilaan, Kangasalle, Lempäälään, Nokialle ja Ylöjärvelle Pirkkalasta lentokentälle Kehän suuntainen joukkoliikenneyhteys

31 Väestö ja joukkoliikenteen saavutettavuus Väkiluku RHR 2009 Rakenne suunnitelma Yhteensä Lähijunaliikenteen kävelyvyöhyke (1 km) % % % Joukkoliikenteen laatukäytävä % % % % % % Markku Kivari

32

33 Miten paras vaikuttavuus päästöihin?(1) ECO2-projektin lähtökohtana merkittävä kasvihuonekaasupäästöjen hillintä ja paras mahdollinen vaikuttavuus ilmastonmuutoksen hillinnässä Hillintäkeinojen toteutuksen aikaskaala ulottuu vuosikymmenten taakse, mutta tarvitaan myös toimia tässä ja nyt 1. Energiantuotanto: uusiutuvat polttoaineet tärkeitä, valtaosa päästöistä aiheutuu energiantuotannosta 2. Energiankäyttö: etenkin lämmitys rakennuksissa aiheuttaa neljänneksen päästöistä: lisää energiatehokkuutta ja energiansäästöä 3. Liikenne: aiheuttaa toisen neljänneksen päästöistä eli tarvitaan päästöjä leikkaava seudullinen liikennejärjestelmä, sähköistyviä liikennevälineitä, kaupunkiraideliikennepäätökset 4. Kaupunkirakenne: rakenteen tiivistäminen joukkoliikenteen varrelle ja kävelyvyöhykkeille vauhtiin 5. Viherympäristö ja hiilinielut: metsien kestävä hoito, säilytettävät viheryhteydet 6. Toimintatavat kaupungin hallinnossa: tarvitaan kokonaisuuden hallintaa (maankäyttö, ilmasto, talous yhteistarkasteluun), vaikutusten ja laadun ennakointi kaavoituksessa ja rakennusvalvonnassa tehokkaaksi

34 Miten paras vaikuttavuus päästöihin? (2) Energiantuotannon raaka-aineet ja energiantuotannon uudet tavat Tampereen Sähkölaitoksen uusiutuvien polttoaineiden lisäys : lisäinvestointitarve? Lämmön ja biokaasun tuotanto jätevedenpuhdistamossa: selvitystarpeet uusissa suunnitelmissa? Jätteenpolttolaitos: miten toteutetaan? Aluelämpö, aluesähkö? Energiatehokkuuden lisääminen kaupungin kiinteistöissä: Energiankäytön tehostamissuunnitelma /TEM korjausrakentaminen /tilakeskuksen yhteistyöhankkeet, panostus? Energiatehokkuuden lisääminen uudisrakentamisessa: Kaavoituksen työkalut ennakoiva neuvonta rakennusvalvonnassa, Rakentajien neuvontapiste? Ekokumppaneitten neuvonta kuluttajille? Päästöjen hillintä liikenteessa: Johdinautoselvitys 2010 Raideliikenneselvitys alkuun 2010? Vesiliikenteen suunnittelu Nurmi-Sorilassa? Kevyen liikenteen verkoston suunnittelu ja rakentaminen pyöräparkkeineen

35 Miten paras vaikuttavuus päästöihin? (3) Kaupunkirakenne energiatehokkaaksi: Ehyt-selvitys ja siinä esiin nousevat kohteet Kaupunkikeskustan suunnittelu Tammela Amuri Ojala-Lamminrahka Hankkio Ratapiha Toimintatavat seutuyhteistyössä ja kaupunkiympäristön kehittämisen prosessissa Viherympäristön ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen-hiilinielut metsien hoito toimiva viherrakenne luonnonsuojelualueet maaseutuohjelma

36 Energiankäytön tehostamissuunnitelma Tampereen kaupunki solmi uuden energiatehokkuussopimuksen kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa joulukuussa Sopimuksella pyritään energiatehokkuuden parantamiseen ja uusiutuvien energialähteitten käytön edistämiseen kaupungin toiminnoissa. Sopimuksella toteutetaan EU:n energiapalveludirektiiviä Sopimuksen toteuttamiseksi kaupunki on laatinut energiankäytön tehostamissuunnitelman tavoitteena oleva yhdeksän prosentin säästötavoitteen saavuttamiseksi. Energiansäästöä valvoo ja ohjaa energiankäytön seurantaryhmä, joka raportoi työstä kaupunginhallitukselle. Kestävän kehityksen vastaavat jalkauttavat energiansäästötyötä yksiköissä..

37 Tampereen kaupungin organisaatio 2010 KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS Suunnittelujaosto KAKE: MA JOLI, YSU RAVA PORMESTARI Henkilöstöjaosto Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastustoimikunta Sisäinen tarkastus KONSERNIHALLINTO Hallinto ja henkilöstöryhmä Kaupunkikehitysryhmä Talous ja strategiaryhmä SUJA Hyvinvointipalvelujen tuotannon ohjaus KV Konsernipalvelut Liiketoiminnan ohjaus KAUKO: Key, ECO2 Tilaajaryhmä TALSA: KV STRAT Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta Ikäihmisten palvelujen lautakunta TILAAJALAUTAKUNNAT Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta Osaamis ja elinkeinolautakunta Sivistys ja elämänlaatupalvelujen lautakunta Yhdyskuntalautakunta PJH apulaispormestari apulaispormestari apulaispormestari apulaispormestari EKOkumpp. Sopimus HYVINVOINTIPALVELUT JOHTOKUNNAT Avopalvelut Laitoshoito Erikoissairaanhoito Päivähoito ja perusopetus Toisen asteen koulutus Kulttuuri ja vapaa aikapalvelut Sara Hildénin taidemuseo Tampereen Sähkölaitos Kaukolämpö Oy LIIKELAITOKSET JOHTOKUNNAT Tampereen Ateria Tampereen Infratuotanto Tampereen Kaupunkiliikenne Tampereen Logistiikka Tampereen Tietotekniikkakeskus Tampereen Tilakeskus Tampereen Vesi Tullinkulman Työterveys Tampereen Aluepelastuslaitos TYTÄRYHTIÖT JA YHTEISÖT TKL TIKE 37

38 Kestävän energiankäytön ohjelma SEAP Covenant of Mayors sopimukseen liittyvä toimenpideohjelma joka on toimitettu EU-komissioon joulukuussa 2009 KESTÄVÄN ENERGIANKÄYTÖN OHJELMA Kestävän energiankäytön ohjelman rakenne Kestävän energiankäytön ohjelman tarkkuus ja rajoitteet Eri toimenpidetyypein saavutettava päästövähenemä Keskeisimmät energiankäytön tehostamis- ja CO2-päästöjen vähentämistoimenpiteet 1 Pitkän aikavälin visio ja strategia päästöjen vähentämiseksi 2 Vertailuvuoden 1990 PÄÄSTÖTASE JA KAUPUNGIN MAHDOLLISUUDET PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISEKSI 3 Toimenpideohjelma 3.1 Maankäyttö ja yhdyskuntarakenne 3.2 Liikenne 3.3 Rakennukset ja rakentaminen 3.4 Energian kulutus 3.5 Energian tuotanto 3.6 Jätehuolto 3.7 Hankinnat ja kulutus 3.8 Elinkeinopolitiikka ja osaaminen 4 Kestävän energiankäytön ohjelman organisointi 5 Tausta-aineisto Liitteet Kahden vuoden välein seuranta

39 ECO2- Ekotehokas Tampere 2020 tavoitteet Ilmastositoumusten toteutus Toteutamme seudullisen ilmastostrategian edelläkävijä skenaariota, Kestävän energiankäytön ohjelmaa ja energiatehokkuussuunnitelmaa. Toimintatapojen kehittäminen ja muutos Kehitämme kaupunkiympäristön suunnittelussa uusia verkostomaisia toimintatapoja sekä kannustimia hiilineutraalin Tampereen toteuttamiseksi. Tavoitteenamme on koko kaupunkiorganisaation systeeminen muutos kohti hiilineutraalia Tamperetta. Sovellamme yksittäisten innovaatioiden sijasta parhaita käytäntöjä kokonaisvaltaisesti asuinalueiden ja suurhankkeiden suunnitteluun. Kehitämme kaupunkilaisille kannustimia ja välineitä arjen ilmastotekoihin. Ympäristöliiketoiminnan edistäminen Tunnistamme Tampereen ja seudun osaamisalueet ympäristöteknologiassa ja energiatehokkaassa rakentamisessa. Edistämme parhaiden teknologioiden toteuttamista, edelläkävijämarkkinoiden syntyä ja hyvien ratkaisujen leviämistä. Edelläkävijyys Tavoittelemme vahvaa asemaa ilmastopolitiikan ja ekotehokkaan rakentamisen kansainvälisessä kärjessä. Verkostoidumme vastaavien eurooppalaisten kaupunkiohjelmien kanssa. Etsimme Tampereelle sopivia hyviä käytäntöjä ja levitämme tietoa omista hyvistä käytännöistämme.

40 ECO 2 ohjelmassa edistettäviä hankkeita Koukkujärven ekologinen pientaloalue ja Virolaisten energiatehokas asuntomessualue Vuoreksessa (EcoDrive) Nurmi-Sorilan Aurinkokaupunki ym. alueet, missä haetaan hiilineutraaleja ja energiatehokkaita ratkaisuja (TEKES:n Kestävä yhdyskunta) Kaupungin oman rakennuskannan energiaselvitykset ja remontit Kaupunkikeskustan täydennysrakentamisen, joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen ekotehokkaat ratkaisut Raideliikenteen suunnittelu alkuun Pyöräilyn edellytysten parantaminen: pyöräparkit, kaupunkipyörät Energiatehokas rantatunneli -selvitys Yritysten ja kiinteistöyhtiöiden energiatehokkuushankkeet (mm.vts) Rakentajien info- ja neuvontakeskuksen perustaminen Tutkimus- ja koulutusyhteistyötä TTY:n, TAY:n, VTT:n ym. kanssa Yritysyhteistyötä (rakentajat, suunnittelijat, LVIS-yritykset)

41 Vuoden 2010 tuloksena syntyy(1): Energiantuotanto ja käyttö: Tampereen Sähkölaitos on lisännyt uusiutuvan energian polttoainehankintaa nykyisestä 6,2 %:sta 8,5 %:iin. Tampereen Sähkölaitoksen pitkän tähtäimen suunnitelma uusiutuvien polttoaineiden lisäyksen vaihtoehdoista energiantuotannossa on valmistunut ja hyväksytty. Tampereen Sähkölaitoksen hyötyvoimalaitossuunnitelmasta on käynnissä YVAarviointi. Tuulivoiman tuotantoa on lisätty. Suomen Hyötytuuli Oy:n Raahe 2 -tuulivoimalat ovat valmistuneet (Tampereen Sähkölaitos omistaa 1/9 Suomen Hyötytuuli Oy:stä) Uuden Vuoreksen asuntoalueen kaukolämmön hyödyntämisestä erityisesti matalaenergiarakennuksissa on valmistunut selvitys. Koukkujärven ekotehokkaan asuinalueen asemakaava on valmis. Tampereen Veden selvitys uuden jätevedenpuhdistamon energiantuotantomahdollisuuksista on valmistunut. Aurinkokaupunki Nurmi-Sorilan suunnittelu on käynnistynyt. Osayleiskaava ja siihen liittyen selvitykset uusiutuvan energian tuottamisesta ja hyödyntämisestä sekä vähähiilisestä asuinalueesta ovat valmistuneet.

42 Vuoden 2010 tuloksena (2): Liikenne: Kaupunkiraideliikenneverkosta on päätetty ja suunnittelu on käynnistynyt Kevyen liikenteen kehittämissuunnittelu on käynnistetty ja kävelykeskustan kehittäminen on alkanut osana keskustaprojektia Kaupunkipyörät on otettu käyttöön kesällä Liikkumisen uudesta ohjauskeskuksesta on laadittu selvitys. Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus: Matalahiilisen kaavoituksen työkalut kuten esim. hiilijalanjäljen määrittäminen asemakaavoissa on otettu käyttöön. Ehyt selvitys kantakaupungin täydennysrakennusmahdollisuuksista on valmistunut, ja alueelliset suunnitelmat Tammelaan ja Peltolammille ovat valmistuneet. Rakennusvalvonnassa on luotu ja otettu käyttöön rakentajien energianeuvonnan malli. Energianeuvonta on keskitetty yhteen palvelupisteeseen Energianeuvontaverkoston toiminta on käynnistynyt. Tontinluovutusehtoihin on kehitetty ja hyväksytty energiatehokkuusnormit.

43 Vuoden 2010 tuloksena (3) Rakentaminen ja kunnossapito: Asuntomessutalojen energiatehokkaan rakentamisen ohjeet ovat valmistuneet ja annettu rakennuttajille. Niiden toteuttamisesta on neuvoteltu ja tehty suunnitelma. Vuokratalosäätiö on parantanut korjausrakentamisen laatutasoa ja ottanut käyttöön mm. lämpökamerakuvauksen ja tiiveysmittaukset korjauskohteissa. Tilakeskuksen kestävän korjausrakentamisen hanke Sampola ja matalaenergisen uudisrakentamisen hanke Luhtaan päiväkoti etenevät suunnitellusti.

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia MAL KARA 20.4.2010 Kaisu Anttonen ympäristöpäällikkö Tampereen kaupunki Kestävä yhdyskunta yksikkö Ilmastonmuutos seutu ja paikallistasolla 1. Ilmastonmuutos aiheutuu:

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 ja sen toteuttaminen

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 ja sen toteuttaminen Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 ja sen toteuttaminen BaltCICA seminaari 27.4.2011 Tampere Kaisu Anttonen Tampereen kaupunki Kestävä yhdyskunta yksikkö Tampereen kaupunkiseudun yhteistyö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA Pirkanmaan ilmastoseminaari 6.3.2014 Kaisu Anttonen Ympäristöjohtaja Tampereen kaupunki Strategian taustaa EUROOPAN TASOLLA osa EU: ilmasto- ja energiatavoitteita

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategian toteutus Sopeutumistarpeen taustaa

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategian toteutus Sopeutumistarpeen taustaa Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategian toteutus Sopeutumistarpeen taustaa Kaisu Anttonen Tampereen kaupunki Kestävä yhdyskunta-yksikkö Ilmastonmuutokseen varautuminen ja sopeutuminen riskien hallintaa

Lisätiedot

Kaisu Anttonen Tampereen kaupunki Kestävä yhdyskunta yksikkö. Kuntien ilmastokonferenssi 5.-6.5.2010 Yhteinen vastuu 5.5.2010

Kaisu Anttonen Tampereen kaupunki Kestävä yhdyskunta yksikkö. Kuntien ilmastokonferenssi 5.-6.5.2010 Yhteinen vastuu 5.5.2010 Tampereen ilmastotyö Kaisu Anttonen Tampereen kaupunki Kestävä yhdyskunta yksikkö Kuntien ilmastokonferenssi 5.-6.5.2010 Yhteinen vastuu 5.5.2010 Ilmastopolitiikan lähtökohdat Tampereen seudulla Kaisu

Lisätiedot

ECO 2 - EKOTEHOKAS TAMPERE Hankkeen johtaja Pauli Välimäki

ECO 2 - EKOTEHOKAS TAMPERE Hankkeen johtaja Pauli Välimäki ECO 2 - EKOTEHOKAS TAMPERE 2020 Hankkeen johtaja Pauli Välimäki 15.2.2010 ECO 2 EKOTEHOKAS TAMPERE 2020 Mikä on ECO 2? Tampereen kaupungin energia- ja ilmastohanke, jota Suomen itsenäisyyden juhlarahasto

Lisätiedot

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP)

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP) Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP) 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kestävän energiankäytön toimintasuunnitelma... 4 3. Johtopäätökset... 5 LIITE: Kestävän

Lisätiedot

Tampereen ECO 2 hanke. Pauli Välimäki ECO 2 hankkeen johtaja 23.3.2011 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TEKNISTEN PALVELUIDEN SEUTUSEMINAARI

Tampereen ECO 2 hanke. Pauli Välimäki ECO 2 hankkeen johtaja 23.3.2011 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TEKNISTEN PALVELUIDEN SEUTUSEMINAARI Tampereen ECO 2 hanke Pauli Välimäki ECO 2 hankkeen johtaja 23.3.2011 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TEKNISTEN PALVELUIDEN SEUTUSEMINAARI ECO 2 EKOTEHOKAS TAMPERE 2020 Strategia/Sitoumus Tampereen kaupunkiseudun

Lisätiedot

Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012. Johanna Karimäki

Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012. Johanna Karimäki Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012 Johanna Karimäki Kestävä kehitys Sosiaalinen -tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, terveys -yhteisö, kulttuuri Ekologinen -luonnonvarat, luonto, biologinen monimuotoisuus -ilmastonmuutos

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun uudet ilmasto- ja energiatavoitteet

Tampereen kaupunkiseudun uudet ilmasto- ja energiatavoitteet Tampereen kaupunkiseudun uudet ilmasto- ja energiatavoitteet Pirkanmaan seminaari 26.9.2017 itva Asula-Myllynen ehittämispäällikkö/infrapalvelut 50 4630 732 itva.asula-myllynen@tampereenseutu.fi ww.tampereenseutu.fi

Lisätiedot

Rakennesuunnitelma. Asuntopoliittinen ohjelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma Ilmastostrategia. Seutuhallituksen kokous 24.2.2010 Kuntajohtajakokous

Rakennesuunnitelma. Asuntopoliittinen ohjelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma Ilmastostrategia. Seutuhallituksen kokous 24.2.2010 Kuntajohtajakokous Rakennesuunnitelma Asuntopoliittinen ohjelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma Ilmastostrategia Seutuhallituksen kokous 24.2.2010 Kuntajohtajakokous Auli Heinävä seutuarkkitehti ma. Strategiahankkeet menossa

Lisätiedot

Sähköinen talousraportointi Tampereen kaupungilla

Sähköinen talousraportointi Tampereen kaupungilla Sähköinen talousraportointi Tampereen kaupungilla Toteutus Tableau-ohjelmistolla Tampereen kaupunki Konsernihallinto, controller Riikka Hannelius 1 Tampereen kaupungin organisaatio 1.6.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa

Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa Valtuuston koulutus 22. 23.1.2013 Liiketoiminnan kehitysjohtaja Kristiina Michelsson 22.1.2013 Liiketoiminnan ohjaus 2 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjä

Lisätiedot

Pirkanmaan ilmastostrategiatyö käynnistyy

Pirkanmaan ilmastostrategiatyö käynnistyy Pirkanmaan ilmastostrategiatyö käynnistyy Ilmastostrategiatyön käynnistämisseminaari 14.11.2012, Tampere, Vapriikki Tom Frisk Pirkanmaan ELY-keskus 1. ILMASTOSTRATEGIATYÖN LÄHTÖKOHDAT Valtioneuvoston pitkän

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOTYÖ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOTYÖ TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOTYÖ Tekpa seutuseminaari 30.5.2012 Kaisu Anttonen Tampereen kaupunki ympäristöpäällikkö STRATEGIASTA TOIMINTAAN Tampereen seudun ilmastostrategia hyväksyttiin 2010 1. Ilmastonmuutoksen

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön kehittäminen

Kaupunkiympäristön kehittäminen Kaupunkiympäristön kehittäminen T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Organisaatiorakenne Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Henkilöstöjaosto Tarkastustoimikunta Sisäinen tarkastus

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Ilmastostrategian seuranta muistio 1/2011 13.6.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Ilmastostrategian seuranta muistio 1/2011 13.6.2011 Aika: maanantai 13.6.2011 klo 13:00, Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Kutsutut Anttonen Kaisu ympäristöpäällikkö Tampere, pj. Välimäki Pauli hankkeen

Lisätiedot

T A M P E R E - asukkaita n. 220.409 (31.12.2013) - pinta-ala 525 km 2-403 as / km 2

T A M P E R E - asukkaita n. 220.409 (31.12.2013) - pinta-ala 525 km 2-403 as / km 2 Ilmastovaikutusten arviointi Kuntien 7. Ilmastokonferenssi Yleiskaavapäällikkö Pia Hastio 9.5.2014 T A M P E R E - asukkaita n. 220.409 (31.12.2013) - pinta-ala 525 km 2-403 as / km 2 Pohjoinen suuralue

Lisätiedot

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä.

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Helsinki aikoo vähentää CO 2 -päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Jotta tavoitteet saavutetaan, tarvitaan uudenlaista yhteistyötä kaupungin, sen asukkaiden, kansalaisjärjestöjen sekä yritysten

Lisätiedot

Lapsinäkökulmaa Tampereella

Lapsinäkökulmaa Tampereella Lapsinäkökulmaa Tampereella Lapsipolitiikkaa Lapsiasiamiestyötä Osallisuutta Tampereen toimintamalli Tilaaja tuottajamalli Uudistuksen avainasiat: uudistaa poliittista johtamista toimiva tilaaja tuottajamalli

Lisätiedot

Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät

Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät Marketta Karhu, ympäristönsuojeluyksikön päällikkö, Oulun seudunympäristötoimi, Oulun kaupunki Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu Energiavaltaisen teollisuuden energiatehokkuussopimus Info- ja keskustelutilaisuus Ravintola Bank, Unioninkatu 22, Helsinki 14.6.2007 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu Uuden energiatehokkuussopimuskokonaisuuden

Lisätiedot

OULUN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA

OULUN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA OULUN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA Marketta Karhu, Oulun seudun ympäristövirasto Kestävä yhdyskunta seminaari 3.12.2008 Oulu OULU, KEMPELE, KIIMINKI, OULUNSALO,MUHOS, LIMINKA, TYRNÄVÄ, YLIKIIMINKI, LUMIJOKI,

Lisätiedot

OULUN KAUPUNGIN PÄÄSTÖPOLITIIKKA JA PÄÄSTÖTAVOITTEET ILKA -seminaari 26.04.2013 Paula Paajanen, yleiskaavapäällikkö

OULUN KAUPUNGIN PÄÄSTÖPOLITIIKKA JA PÄÄSTÖTAVOITTEET ILKA -seminaari 26.04.2013 Paula Paajanen, yleiskaavapäällikkö OULUN KAUPUNGIN PÄÄSTÖPOLITIIKKA JA PÄÄSTÖTAVOITTEET ILKA -seminaari 26.04.2013 Paula Paajanen, yleiskaavapäällikkö Kansainväliset velvoitteet ja sitoumukset Kioton pöytäkirja 2005 Euroopan komission energia-

Lisätiedot

Vaasan kaupungin energia- ja ilmasto-ohjelma

Vaasan kaupungin energia- ja ilmasto-ohjelma Vaasan kaupungin energia- ja ilmasto-ohjelma Toni Lustila Kaavoitus 22.9.2016 toni.lustila@vaasa.fi Tässä esityksessä: Energia- ja ilmasto-ohjelma yleisesti Ohjelman tavoitteet ja vaikutukset Aikaansaannoksia

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA SANNA KOPRA

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA SANNA KOPRA KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 6.5.2011 SANNA KOPRA Kainuun ilmastostrategia 2020 Maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi Toteuttaa paikallisella tasolla Suomen

Lisätiedot

Global to Local ilmastopolitiikan tilannekatsaus pähkinänkuoressa Maija Hakanen Helsinki

Global to Local ilmastopolitiikan tilannekatsaus pähkinänkuoressa Maija Hakanen Helsinki Global to Local ilmastopolitiikan tilannekatsaus pähkinänkuoressa Maija Hakanen 1.12.2009 Helsinki Kansainvälisiä kuntaprosesseja Kuntien tiekartta ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi (UCLG, CEMR, Metropolis,

Lisätiedot

Kunnat edelläkävijöinä energiatehokkuudessa Energiansäästöviikon suunnitteluseminaari 8.5.2012. Pertti Koski

Kunnat edelläkävijöinä energiatehokkuudessa Energiansäästöviikon suunnitteluseminaari 8.5.2012. Pertti Koski Kunnat edelläkävijöinä energiatehokkuudessa Energiansäästöviikon suunnitteluseminaari Pertti Koski Kunnat edelläkävijöinä ja tiennäyttäjinä energiatehokkuudessa Energiapalveludirektiivi edellyttää kunnilta

Lisätiedot

ILMASTONSUOJELU HELSINGISSÄ

ILMASTONSUOJELU HELSINGISSÄ ILMASTONSUOJELU HELSINGISSÄ Tavoitteet ja ohjelmat Toimenpiteitä Konkreettisia esimerkkejä Ympäristötarkastaja Jari Viinanen, jari.viinanen@hel.fi 30.10.2009 Jari Viinanen 1 Helsingin tavoitteet Strategia

Lisätiedot

Kuntien mahdollisuudet vähentää kustannustehokkaasti ilmastopäästöjä

Kuntien mahdollisuudet vähentää kustannustehokkaasti ilmastopäästöjä Kuntien mahdollisuudet vähentää kustannustehokkaasti ilmastopäästöjä Kuntien ilmastokonferenssi 3.5.2012 Pauli Välimäki Pormestarin erityisavustaja ECO2-ohjelman johtaja Tampereen kaupunki YHDYSKUNTARAKENTEEN

Lisätiedot

Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet

Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet Maija Hakanen, ympäristöpäällikkö, Kuntaliitto Kuntien 5. ilmastokonferenssi 5.-6.5.2010 Tampere Uhkat (=kustannukset,

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA

SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA Seinäjoki, Alavus, Ilmajoki, Jalasjärvi, Kauhava, Kuortane, Kurikka ja Lapua Kuntien ilmastokampanjatapaaminen 8.11.2012 Mika Yli-Petäys Projektipäällikkö Lapuan kaupunki

Lisätiedot

Pirkanmaan ilmasto- ja energiastrategian

Pirkanmaan ilmasto- ja energiastrategian Pirkanmaan ilmasto- ja energiastrategian seuranta Pirkanmaan ilmastoseminaari 6.3.2014 UKK-instituutti Tom Frisk, Pirkanmaan ELY-keskus 7.3.2014 Ilmasto- ja energiastrategian seurannan toteuttaminen Päävastuu

Lisätiedot

KUNTIEN ILMASTOTYÖ. Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli

KUNTIEN ILMASTOTYÖ. Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli KUNTIEN ILMASTOTYÖ Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli Marita Savo, ympäristötarkastaja Mikkelin kaupunki/mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut Kuntaliiton selvitys 2012:

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunginvaltuuston talous ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

Tietoisku Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategiasta

Tietoisku Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategiasta Tietoisku Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategiasta Pirkanmaan ilmastostrategiatyön käynnistämisseminaari 14.11.2012 Ritva Asula-Myllynen Seutukoordinaattori Tampereen kaupunkiseutu Maankäytön rakennesuunnitelma

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA

SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA Seinäjoki, Alavus, Ilmajoki, Jalasjärvi, Kauhava, Kuortane, Kurikka ja Lapua Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis Oy ILMASTOSTRATEGIAN

Lisätiedot

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) linjaukset ja toimeenpano kunnissa ja alueilla

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) linjaukset ja toimeenpano kunnissa ja alueilla Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) linjaukset ja toimeenpano kunnissa ja alueilla Kuntien ilmastokampanjan juhlatapaaminen 14.11.2017 Johanna Kentala-Lehtonen, Ympäristöministeriö

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS JA HÄMEENKYRÖ ANTERO ALENIUS

ILMASTONMUUTOS JA HÄMEENKYRÖ ANTERO ALENIUS ILMASTONMUUTOS JA HÄMEENKYRÖ ANTERO ALENIUS ILMASTONMUUTOKSEN KÄSITTEET IHMISTEN TOIMINNASTA JOHTUVA ILMASTON LÄMPENEMINEN, JOTA AIHEUTTAA ILMAKEHÄN LISÄÄNTYVÄ KASVIHUONEKAASUPITOISUUS. KASVAVIA HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖJÄ

Lisätiedot

Savon ilmasto-ohjelma

Savon ilmasto-ohjelma Savon ilmasto-ohjelma Kuntien ilmastokampanjan seminaari 15.11.2011 Anne Saari 1 Kansainvälinen ilmastopolitiikka Kioton sopimus 16.2.2005, v. 2012 jälkeen? Durbanin ilmastokokous 28.11. 9.12.2011 EU 2008:

Lisätiedot

Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa -hanke

Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa -hanke Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa -hanke Anu Kerkkänen, projektitutkija, Kuntaliitto Kuntien 5. ilmastokonferenssi 5.-6.5.2010, Tampere tavoitteena parantaa kuntien edellytyksiä

Lisätiedot

OULU AKTIIVISTA ILMASTOPOLITIIKKAA?

OULU AKTIIVISTA ILMASTOPOLITIIKKAA? OULU AKTIIVISTA ILMASTOPOLITIIKKAA? Seudullisen ilmastostrategian ohjausryhmä (Kaupunginjohtajan työryhmän asettamispäätös 18.2.2008 41 ja Oulun seudun seutuhallituksen seudun kuntien nimeämispäätös 21.2.2008

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 ja sen toteuttaminen

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 ja sen toteuttaminen Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 ja sen toteuttaminen BaltCICA työpaja 18.10.2011 Kaisu Anttonen Tampereen kaupunki Kestävä yhdyskunta-yksikkö T A M P E R E E N K A U P U N K I Rautalankamalli:

Lisätiedot

Hiilineutraali Helsinki Anni Sinnemäki Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari

Hiilineutraali Helsinki Anni Sinnemäki Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari Hiilineutraali Helsinki 2035 Anni Sinnemäki Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari Millaiset ilmastotavoitteet Helsingin uusi strategia asettaa? Helsinki ottaa vastuunsa ilmastonmuutoksen torjunnassa

Lisätiedot

Lahden ilmastotavoitteet ja tulevaisuus

Lahden ilmastotavoitteet ja tulevaisuus Lahden ilmastotavoitteet ja tulevaisuus Eero Vainio Lahden seudun ympäristölautakunnan puheenjohtaja Kaupunginvaltuutettu (SDP) Eero Vainio - Kuntien V ilmastokonferenssi -Tampere Lahti on kasvava ja elinvoimainen

Lisätiedot

Apulaispormestari Timo Hanhilahti Live-tilaisuus 17.4.2012

Apulaispormestari Timo Hanhilahti Live-tilaisuus 17.4.2012 Liikenne osana Tampereen ilmasto- ja energiatehokkuustyötä Apulaispormestari Timo Hanhilahti Live-tilaisuus 17.4.2012 Miten yhdistetään kaupungin kasvu ja ekotehokkuus? Haaste 1: Tampereelle tulee 45 000

Lisätiedot

Kuntien toimia ilmastonmuutoksen hillinnässä. Kalevi Luoma, energiainsinööri, DI kalevi.luoma@kuntaliitto.fi

Kuntien toimia ilmastonmuutoksen hillinnässä. Kalevi Luoma, energiainsinööri, DI kalevi.luoma@kuntaliitto.fi Kuntien toimia ilmastonmuutoksen hillinnässä Kalevi Luoma, energiainsinööri, DI kalevi.luoma@kuntaliitto.fi Kuntien ilmastoaktivointia Kuntien ilmastokonferenssit 1997, 2000, 2005 ja 2008; seuraava 5.-6.5.

Lisätiedot

Rovaniemen ilmasto-ohjelma

Rovaniemen ilmasto-ohjelma Rovaniemen ilmasto-ohjelma 2012-2020 Miksi ilmasto-ohjelma? Ilmastonmuutos on suuri globaali ympäristöongelma Kansainväliset ja kansalliset sitoumukset Maakunnallinen ilmastostrategiatyö Kunnille ei ole

Lisätiedot

Ilmasto- ja energiastrategian seurantaindikaattoreiden lähtötiedot Pirkanmaan ilmasto- ja energiastrategian seurannan käynnistämisseminaari 24.9.

Ilmasto- ja energiastrategian seurantaindikaattoreiden lähtötiedot Pirkanmaan ilmasto- ja energiastrategian seurannan käynnistämisseminaari 24.9. Ilmasto- ja energiastrategian seurantaindikaattoreiden lähtötiedot Pirkanmaan ilmasto- ja energiastrategian seurannan käynnistämisseminaari 24.9.2014 Tutkimusprofessori Tom Frisk ja erikoissuunnittelija

Lisätiedot

E S I T T E L Y - J A K E S K U S T E L U T I L A I S U U S A I N E E N T A I D E M U S E O M O N I C A T E N N B E R G

E S I T T E L Y - J A K E S K U S T E L U T I L A I S U U S A I N E E N T A I D E M U S E O M O N I C A T E N N B E R G Lapin ilmastostrategia vuoteen 2030 asti E S I T T E L Y - J A K E S K U S T E L U T I L A I S U U S 1 0. 1 0. 2 0 1 2 A I N E E N T A I D E M U S E O M O N I C A T E N N B E R G TAUSTA Ilmastonmuutos

Lisätiedot

Tampere Fiksu kaupunki

Tampere Fiksu kaupunki Tampere Fiksu kaupunki Ytimessä energia- ja ekotehokkuus 5.2.2014 Jari Jokinen Tampereen kaupunki Sisältö Ekotehokkuus kaupunkitasolla Energiaratkaisut kaupunkitasolla INKA ja referenssiympäristöt X.X.2012

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen

Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö LIVE-vuositapaaminen 23.11.2011 Liikkumisen ohjauksen hankehaku

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

MAL-sopimuksen seurannasta

MAL-sopimuksen seurannasta MAL-sopimuksen seurannasta MAL-aiesopimustyöpaja 11.9.2012 14.9.2012 Tampereen seudun MAL-sopimus Lähtökohtana Tampereen seudun hankekokonaisuuden 2030 toteuttaminen Tavoitteena tukea kaupunkiseudun elinvoimaisuuden,

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelun näkökulma yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensovittamiseen

Palveluverkon suunnittelun näkökulma yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensovittamiseen Palveluverkon suunnittelun näkökulma yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensovittamiseen Suunnittelupäällikkö Sisko Hiltunen Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä 15.3.2011 Hyvinvointipalvelujen palveluverkon

Lisätiedot

Skaftkärr. Energiatehokkuus mahdollisuutena kaavoitusstrategiat uusiksi. Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula Porvoo

Skaftkärr. Energiatehokkuus mahdollisuutena kaavoitusstrategiat uusiksi. Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula Porvoo Skaftkärr Energiatehokkuus mahdollisuutena kaavoitusstrategiat uusiksi Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula Porvoo Kehityshankkeen rakenne Hankkeen kesto 2008-2012 Alueen rakentuminen 2011-2020 Rahoittajat

Lisätiedot

FInZEB 2015 Lähes nollaenergiarakennus Suomessa. 5.2.2015 Finlandia-talo Ylijohtaja Helena Säteri

FInZEB 2015 Lähes nollaenergiarakennus Suomessa. 5.2.2015 Finlandia-talo Ylijohtaja Helena Säteri FInZEB 2015 Lähes nollaenergiarakennus Suomessa 5.2.2015 Finlandia-talo Ylijohtaja Helena Säteri Esityksen sisältö EU:n tavoitteet nyt ja jatkossa Kansallinen ilmstopolitiikka Toimintaympäristön muutkokset

Lisätiedot

Rakennesuunnitelma 2040

Rakennesuunnitelma 2040 Rakennesuunnitelma 2040 Seutuhallituksen työpaja 28.5.2014 TYÖ- SUUNNITELMA TAVOIT- TEET VAIHTO- EHDOT LINJA- RATKAISU LUONNOS EHDOTUS Linjaratkaisu, sh. 23.4.2014 Linjaratkaisuehdotus perustuu tarkasteluun,

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Helsingin ilmastotavoitteet. Hillinnän ja sopeutumisen tiekartta 2050.

Helsingin ilmastotavoitteet. Hillinnän ja sopeutumisen tiekartta 2050. Helsingin ilmastotavoitteet. Hillinnän ja sopeutumisen tiekartta 2050. Jari Viinanen jari.viinanen@hel.fi 1 Ilmastotavoitteiden ja toimenpiteiden visualisointi Kaupungilla useita lukumääräisiä tavoitteita

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 10/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 11.05.2015 498 HEL 2014-012200 T 00 00 03 Päätös Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: päättää katsoa valtuutettu

Lisätiedot

ERA17 ENERGIAVIISAAN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN AIKA 2017. 12.2.2011 Pekka Seppälä

ERA17 ENERGIAVIISAAN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN AIKA 2017. 12.2.2011 Pekka Seppälä ERA17 ENERGIAVIISAAN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN AIKA 2017 12.2.2011 Pekka Seppälä Tausta Suuri päästövähennysten potentiaali Rakennetun ympäristön osuus energian loppukäytöstä 42 % Osuus päästöistä 38 % Sitoumukset

Lisätiedot

Tilastot ja kustannukset tehokkuudeksi

Tilastot ja kustannukset tehokkuudeksi Tilastot ja kustannukset tehokkuudeksi Kehysorganisaation näkökulma 3.12.2013 tilaajapäällikkö Lauri Savisaari Kehysorganisaatio? KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Helsinki hiilineutraaliksi jo 2035? Millä keinoin? Petteri Huuska

Helsinki hiilineutraaliksi jo 2035? Millä keinoin? Petteri Huuska Helsinki hiilineutraaliksi jo 2035? Millä keinoin? Petteri Huuska Helsingin päästötavoite kiristyy Helsingin kokonaispäästötavoite tiukentunut jatkuvasti 0 % 1990-2010 (2002) -20 % 1990-2020 (2008) -30

Lisätiedot

Kuntakyselyn tulokset. Stella Aaltonen 01.12.2009, Helsinki

Kuntakyselyn tulokset. Stella Aaltonen 01.12.2009, Helsinki Kuntakyselyn tulokset Stella Aaltonen.2.29, Helsinki Huolestuttavinta on se, että puolet vastanneista Suomen kunnista ei toimi ilmastoasioissa ainakaan suunnitelmallisesti. Kun miettii, että kansainvälisen

Lisätiedot

MIKÄ TOIMII, MIKÄ EI, MITÄ UUTTA TARVITAAN, MITÄ EI HALUTA

MIKÄ TOIMII, MIKÄ EI, MITÄ UUTTA TARVITAAN, MITÄ EI HALUTA TEM29020801 UUSIUTUVA ENERGIA ENERGIANSÄÄSTÖ ENERGIATEHOKKUUS MIKÄ TOIMII, MIKÄ EI, MITÄ UUTTA TARVITAAN, MITÄ EI HALUTA OLAVI TIKKA HKR- RAKENNUTTAJA HELSINGIN KAUPUNKI TEM29020808 YLEISESTI HUONOSTI

Lisätiedot

Kunnat ja kaupungit toimivat

Kunnat ja kaupungit toimivat Kunnat ja kaupungit toimivat Vauhtia päästövähennyksiin! -seminaari 17.4.2013 Säätytalo Lotta Mattsson, Kuntaliitto Kaupungistuminen ja päästökehitys Tällä hetkellä puolet maailman väestöstä elää kaupungeissa.

Lisätiedot

Seudulliset ilmasto-ohjelmat

Seudulliset ilmasto-ohjelmat Seudulliset ilmasto-ohjelmat kuntien ja seutuyhteistyön roolit ja velvoitteet ilmastonmuutoksen hillinnässä Oulunseudun kuntapäättäjien Kestävä Yhdyskunta -seminaari 3.12.2008 Tutkimuspäällikkö Yhdyskuntasuunnittelun

Lisätiedot

ERA17 ENERGIAVIISAAN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN. Puista Bisnestä 2011 1.2.2011 Kirsi

ERA17 ENERGIAVIISAAN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN. Puista Bisnestä 2011 1.2.2011 Kirsi ERA17 ENERGIAVIISAAN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN AIKA 2017 Puista Bisnestä 2011 1.2.2011 Kirsi Martinkauppi i Tausta Suuri päästövähennysten potentiaali Rakennetun ympäristön osuus energian loppukäytöstä 42

Lisätiedot

KUOPION YMPÄRISTÖN TILA JA ILMASTOPOLITIIKKA (Environment and climate issues in Kuopio region)

KUOPION YMPÄRISTÖN TILA JA ILMASTOPOLITIIKKA (Environment and climate issues in Kuopio region) KUOPION YMPÄRISTÖN TILA JA ILMASTOPOLITIIKKA (Environment and climate issues in Kuopio region) Ympäristönsuojelutarkastaja Kuopio, 29.11.2010 YMPÄRISTÖHALLINTO SUOMESSA ALUEHALLINTOVIRAS TOT - Ympäristölupien

Lisätiedot

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TEKNISTEN PALVELUJEN YHTEISTYÖ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TEKNISTEN PALVELUJEN YHTEISTYÖ TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TEKNISTEN PALVELUJEN YHTEISTYÖ Ilkka Ojala Toimitusjohtaja Tampereen Tilakeskus Liikelaitos TECHNOPOLIS 23.3.2011 Seutustrategia vs. tekniset palvelut Seudun suurista infrahankkeista

Lisätiedot

Seudun energia- ja ilmastotyö

Seudun energia- ja ilmastotyö Seudun energia- ja ilmastotyö Emilia Olkanen 1 Mitä tavoittelemme seudulla? Lähtökohtana EU-direktiivit, hallituksen ilmasto- ja energiastrategia ja valtakunnalliset linjaukset Seudulla oma ilmastostrategia,

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategian päästövaikutusten arviointi

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategian päästövaikutusten arviointi Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategian päästövaikutusten arviointi Sisältö lyhyesti Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategiasta strategian päästövaikutusten arvioinnin tavoitteet strategian toimenpiteiden

Lisätiedot

Miten ilmastokysymys integroidaan päätöksentekoprosessiin Tampereella?

Miten ilmastokysymys integroidaan päätöksentekoprosessiin Tampereella? Miten ilmastokysymys integroidaan päätöksentekoprosessiin Tampereella? Ilmastonmuutos, hyvinvointi ja kuntatalous seminaari 1 Esityksen sisältö Tampereen kaupunkiseudun Ilmastostrategia 2030 Miten istra

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projekti koordinoi ja tukee Kymenlaakson kuntien ilmasto- ja energiatavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamista, edistää eri toimijoiden yhteistyötä

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009 Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009 Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009 Sivu 1 Esipuhe Tiivistelmät Sisällysluettelo Osa I: Ilmastostrategia 1. Johdanto...

Lisätiedot

Sähköisen liikenteen foorumi 2014

Sähköisen liikenteen foorumi 2014 Sähköisen liikenteen foorumi 2014 Miten Suomi hyötyy sähköisestä liikenteestä Hannele Pokka 14.5.2014 Ilmastopaneelin (IPCC) terveiset sähköisen liikkumisen näkökulmasta Kasvihuonepäästöt ovat lisääntyneet

Lisätiedot

Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelma. PAKETTI johtoryhmä Tapio Ojanen

Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelma. PAKETTI johtoryhmä Tapio Ojanen Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelma PAKETTI johtoryhmä 3.6.2010 Tapio Ojanen Päijät-Hämeen liitto, Hämeenkatu 9 A, 15110 LAHTI www.paijat-hame.fi/paketti Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelma Aikataulu:

Lisätiedot

Luonnos 31.3.2015 VARKAUDEN ILMASTO-OHJELMA VUOSILLE 2015 2030

Luonnos 31.3.2015 VARKAUDEN ILMASTO-OHJELMA VUOSILLE 2015 2030 Luonnos 31.3.2015 VARKAUDEN ILMASTO-OHJELMA VUOSILLE 2015 2030 1 Sisältö Sivu 2 Taustaa 2 Ilmastosopimukset ja Suomen velvoitteet 3 Ilmasto-ohjelman taustaselvitykset 3 Energiatehokkuussopimus 3 Ilmasto-ohjelma

Lisätiedot

EkoKymenlaakso - ekotehokkuus lisääntyy yhteistyössä. 10.5.2012, Lahti Pia Outinen

EkoKymenlaakso - ekotehokkuus lisääntyy yhteistyössä. 10.5.2012, Lahti Pia Outinen EkoKymenlaakso - ekotehokkuus lisääntyy yhteistyössä, Lahti Pia Outinen Taustaa Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia Energiatehokkuus ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, uusiutuvat energiat ja

Lisätiedot

Kuluttajien energianeuvonnan kokonaisuus ja rahoitettavat hankkeet

Kuluttajien energianeuvonnan kokonaisuus ja rahoitettavat hankkeet Kuluttajien energianeuvonnan kokonaisuus ja rahoitettavat hankkeet Lähtökohtia kuluttajaneuvonnan kehittämiseen Ilmastopolitiikka Ilmastonmuutosta hillittävä kasvihuonekaasupäästöjä vähennettävä Kaikkia

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Kuntajohtajakokous 15.1.2010 Seutuhallitus 24.3.2010 Tiivistelmä Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategian

Lisätiedot

Sähköautot liikenne- ja ilmastopolitiikan näkökulmasta

Sähköautot liikenne- ja ilmastopolitiikan näkökulmasta Sähköautot liikenne- ja ilmastopolitiikan näkökulmasta Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Sähköautodemonstraatioiden työpaja 24.5.2010 Suomen ilmasto- ja energiapolitiikka vuoteen 2020

Lisätiedot

Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki Jukka Noponen

Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki Jukka Noponen Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki 25.8.2011 Jukka Noponen Haaste: energiankäytön ja päästöjen vähentäminen rakennetussa ympäristössä Kansainväliset ilmastoneuvottelut Ilmasto-

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.5.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 1.6.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 209. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 209. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 20.06.2016 Sivu 1 / 1 1339/2016 00.01.02 209 Espoon ilmasto-ohjelman hyväksyminen (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Pasi Laitala, puh. 043 824 5427 Leena Sjöblom, puh. 043 826 5214

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Kangasala n Lempäälä n Nokia n Orivesi n Pirkkala n Tampere n Vesilahti n Ylöjärvi www.tampereenseutu.fi Tampereen kaupunkiseudun

Lisätiedot

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (mal) aiesopimus Seurantaryhmän 1. kokous , Helsinki

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (mal) aiesopimus Seurantaryhmän 1. kokous , Helsinki Maankäytön, asumisen ja liikenteen (mal) aiesopimus 2011-2012 Seurantaryhmän 1. kokous 7.2.2012, Helsinki Tampereen kaupunkiseutu, 360 600 as., 8 kuntaa Tampere Kangasala Lempäälä Pirkkala Orivesi Nokia

Lisätiedot

ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 Ekotehokas kaupunkisuunnittelu

ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 Ekotehokas kaupunkisuunnittelu ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 Ekotehokas kaupunkisuunnittelu Elina Seppänen 3.10.2013 ECO2 EKOTEHOKAS TAMPERE 2020 -HANKE Mikä on ECO2? Tampereen kaupungin energia- ja ilmastohanke, jota Suomen itsenäisyyden

Lisätiedot

Taustaa liikenteen energiatehokkuussopimuksesta

Taustaa liikenteen energiatehokkuussopimuksesta Taustaa liikenteen energiatehokkuussopimuksesta Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Infotilaisuus liikenteen energiatehokkuussopimuksesta 15.4.2013 Liikenteen energiatehokkuussopimukset

Lisätiedot

Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT tunnukset alkaen 20.01.2011

Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT tunnukset alkaen 20.01.2011 Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT tunnukset alkaen 20.01.2011 Verkkolaskuosoitteemme: alla mainittu organisaatiokohtainen OVT tunnus. Välittäjämme (Liaison Technologies Oy) tunnus: 003708599126.

Lisätiedot

Ilmasto-ohjelman taustatekijät

Ilmasto-ohjelman taustatekijät Lappeenrannan kaupunki ILMASTO-OHJELMA Luonnos 20.4.2009 Ilmasto-ohjelman taustatekijät 2 Ilmastosopimukset Suomella on ollut vuodesta 2001 saakka kansallinen ilmastostrategia, jonka avulla pyritään toteuttamaan

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOVERKOSTO MUISTIO 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOVERKOSTO MUISTIO 3/ Aika: Torstai 10.8.2017 klo 14:00-15:30 Paikka: Tampella, kokouskeskus Pellava, kokoustila Roine Kelloportinkatu 1 B, Tampere Osallistujat: Anttonen Kaisu ympäristöjohtaja Tampere, pj. Seppänen Elina ilmasto-

Lisätiedot

Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos

Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos www.ekokymenlaakso.fi Pia Outinen 1 1 Tavoite ja tarkoitus Tehtävä Kymenlaaksolle Strategia sisältää Kymenlaakson vision, toiminnalliset

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 7/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 7/ Aika: Keskiviikko 23.11.2016 klo 13:00-14:25 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokouskeskus Pellava, kokoustila Liekki, Kelloportinkatu 1 B, Tampere Osallistujat: Anttonen Kaisu ympäristöjohtaja Tampere,

Lisätiedot

Teknisten palvelujen seutuyhteistyö. Teknisten palvelujen seutuseminaari 30.5.2012 Ilkka Ojala Toimitusjohtaja Tilakeskus liikelaitos Tampere

Teknisten palvelujen seutuyhteistyö. Teknisten palvelujen seutuseminaari 30.5.2012 Ilkka Ojala Toimitusjohtaja Tilakeskus liikelaitos Tampere Teknisten palvelujen seutuyhteistyö Teknisten palvelujen seutuseminaari 30.5.2012 Ilkka Ojala Toimitusjohtaja Tilakeskus liikelaitos Tampere TEKPAn tavoitteet seutustrategiassa Tavoite Seudun suurista

Lisätiedot

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Taustaa Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia Kymenlaakson maakuntaohjelma Kuntien tavoitteet, strategiat, alueellisen yhteistyön tarve ja kuntaliiton

Lisätiedot

Lahti kestävän kehityksen edelläkävijä?

Lahti kestävän kehityksen edelläkävijä? Lahti kestävän kehityksen edelläkävijä? 101 665 asukasta (2012), kasvuvauhti 0.7 % Pinta-ala 154,6 km2 Tärkeimmät työllistäjät: palvelut, koulutus, puunjalostusteollisuus, mekatroniikka, elintarviketeollisuus

Lisätiedot