EkoKymenlaakso - ekotehokkuus lisääntyy yhteistyössä , Lahti Pia Outinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EkoKymenlaakso - ekotehokkuus lisääntyy yhteistyössä. 10.5.2012, Lahti Pia Outinen"

Transkriptio

1 EkoKymenlaakso - ekotehokkuus lisääntyy yhteistyössä, Lahti Pia Outinen

2 Taustaa Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia Energiatehokkuus ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, uusiutuvat energiat ja varautuminen ilmastonmuutokseen Kymenlaakson maakuntaohjelma Ekotehokkuuden parantaminen, ilmastonmuutoksen hillintä ja ilmastonmuutoksen sopeutuminen Kuntaliiton ilmastolinjaukset Ilmasto-ohjelman laatiminen ja osaksi strategiaa, ilmastokysymyksen seudullinen tarkastelu, neuvonta, energiatehokkuus ja säästö, ue, energiatoimistoverkoston tiivistäminen Kuntien strategiset tavoitteet, alueellisen yhteistyön tarve Maakunnan elinkeinoelämän rakennemuutos Taloudelliset säästöt

3 Alueellinen yhteistyö & tehokas toiminta Kymenlaakson kunnat ja kehitysyhtiöt Energia- ja sähköyhtiöt Jäteyhtiö, vesiyhtiöt Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Kymenlaakson Liitto ja muut toimijat Riittävä tietämys ja osaaminen Yhteinen tahtotila ja suunta Hihojen käärintä

4 Mikä EkoKymenlaakso? Ympäristöjohtaminen ja järjestelmä, kunnat Ympäristötietämyks en lisääminen Energiatehokku us ja uusiutuvan energian käytön edistäminen Toiminnan jatkuvuus, toimintamalli, Kymenlaakson energiatoimisto Projektihallinto, viestintä ja tavoitteiden mukaisten hankkeiden käynnistäminen

5 Tehtävä Kymenlaaksolle

6 Tehtävä Kymenlaaksolle Strategiassa linjataan Kymenlaakson visio ja tavoitteet aihealueittain sekä annetaan konkreettiset tehtävät, joilla tavoitteet toteutuvat Tehtävä asukkaille: selvitetään omaan asumiseen liittyvä energiankulutus ja tehdään toimenpiteet energian säästämiseksi. Tehtävä rakennusalalle (suunnittelu, tavarantoimittajat ja rakentajat): rakennetaan laadukkaita matalaenergiataloja, lisätään puun hyödyntämistä rakentamisessa. Tehtävä työnantajille: kannustetaan henkilöstöä työmatkapyöräilyyn ja kävelyyn. Tehtävä energiateollisuudelle: Lisätään uusiutuvan energian osuutta energiantuotannossa energiatehokkaasti. Rakennetaan tuulivoimaa. Panostetaan toimiin ja tutkimukseen, jotka tähtäävät turpeen käytön vähentämiseen energiantuotannon raaka-aineena. Lisätään liikennebiopolttoaineiden tuotantoa alueella.

7 Kansallinen paikalliseksi - Kymenlaakson strategia Kymenlaakson Ilmasto- ja energiastrategia Iitti Hamina Kotka Kouvola Pyhtää Virolahti Miehikkälä Yritykset Asukkaat Järjestöt Energiatehokkuustavoitteet Kaupunkistrategia Energiatehokkuustavoitteet Kaupunkistrategia Energiatehokkuustavoitteet Kaupunkistrategia Energiatehokkuustavoitteet Tavoitteet Tavoitteet Toimintaohjelma Ilmasto- ja energiaohjelma Ilmasto- ja energiaohjelma Ympäristöohjelma Toimintaohjelma Toimenpiteet Energiaohjelma

8 Ympäristöjärjestelmällisyys, ympäristöjohtaminen, kuntien tekemiset

9 Kunnat ovat selvillä nykytilastaan ja tietävät tavoitteet ja jatkotoimenpiteet Tietoja kunnan nykytilasta ilmastotyön kehittämisen pohjaksi 1. Kunnan strategian ekotehokkuus- ja ympäristöasioihin liittyvät linjaukset ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi, järjestelmä 2. Peruskartoitus: organisaation oma arvio aihealueittain 3. Kasvihuonekaasupäästöt ja kehitys 4. Nykytila ja kehitys ilmasto- ja energiaindikaattoreiden valossa

10 Peruskartoitus nykytilasta Aihealueet, organisaation oma arvio asian tilasta hallinto ja järjestelmä energiatehokkuus ja sähkönkulutus maankäyttö ja yhdyskuntasuunnittelu liikkuminen ja liikenne energian tuotanto rakennukset ja rakentaminen hankinnat, kulutus ja jätehuolto osaaminen, kasvatus ja viestintä Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

11 Onko kunnan omissa toimipisteissä tehty aktiivisia toimenpiteitä tai ohjeistuksia energiankulutuksen vähentämisen suhteen? Käytetäänkö uusiutuvia liikennepolttoaineita? Seurataanko kunnan toimintojen energiankulutusta ja vedenkäyttöä? Miten? Tiedotetaanko siitä? Onko energiankulutus vähentynyt viime vuosien aikana? Onko kunta tehnyt energiatehokkuussopi muksen? Milloin? Jos ei, milloin suunnitteilla? Tehdäänkö toimenpiteitä energiankulutuksen ja vedenkäytön vähentämiseksi? Mitä? Kenen vastuulla?

12 kt CO2-ekv Kunnan KHK-päästöt, Kotka Kuluttajien sähkönkulutus Sähkölämmitys Maalämpö Kaukolämpö Erillislämmitys Tieliikenne Maatalous Jätehuolto ,9 40,4 81,9 74,4 104,6 3,5 33, ,7 22,5 45,6 65,7 102,2 3,2 26, ,8 30,2 0,1 51,7 75,0 94,0 3,0 25, ,3 47,3 0,2 68,7 83,9 97,6 3,4 30,7 2011* 46,5 32,8 0,1 56,5 68,8 98,3 3,4 30,7 KHK-päästöt kt CO 2 -ekv, lähde CO 2 -raportti 2012

13 Kymenlaakson kuntien asukaskohtaiset päästöt 2010 Asukaskoht. KHK-päästöt t CO 2 -ekv, lähde CO 2 -raportti 2012

14 Ilmasto- ja energiaindikaattorit Indikaattorit kuvaavat sellaista yhdyskunnassa tapahtuvaa kehitystä, johon vaikuttaminen on energian ja luonnonvarojen kulutuksen vähentämisen kannalta välttämätöntä, mutta kunnan omilla toimenpiteillä mahdollista (vrt. kasvihuonekaasupäästöt) Rakennusten lämmitys ja lämmönkulutus Sähkönkulutus Liikenne Maankäyttö Energiantuotanto Materiaalitehokkuus Asiantuntija DI Marja Jallinoja Tulosten avulla etsittiin myös kuntien vahvuuksia ja mahdollisuuksia

15 Ilmasto- ja energiaindikaattorit Rakennusten lämmitystapajakauma rakennetut rakennukset Kaikki rakennukset, osuus rakennusneliöistä (lähde:tilastokeskus) Lämmönlähde Hamina Iitti Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti Kauko- tai aluelämpö 3,5 % 5,1 % 33,1 % 33,7 % 0,0 % 0,9 % 0,0 % Öljy, kivihiili yms 2,5 % 2,3 % 1,9 % 1,3 % 1,6 % 19,1 % 0,0 % Sähkö 27,9 % 38,4 % 13,9 % 13,7 % 32,9 % 46,1 % 46,8 % Kaasu 35,5 % 8,9 % 25,6 % 19,0 % 0,0 % 0,0 % 5,3 % Puu, turve 10,7 % 18,9 % 0,9 % 3,5 % 19,4 % 8,8 % 15,7 % Maalämpö 4,9 % 11,2 % 2 % 7,8 % 2,4 % 5,1 % 10,5 % Muu, tuntematon 15,0 % 24,2 % 22,9 % 21,0 % 43,7 % 19,9 % 21,8 %

16 Kuntien ilmasto- ja energiaohjelmat Kunnan toiminta esimerkkinä, oma toiminta kuntoon TEM:n energiatehokkuussopimukset Ilmasto-, energia- ja ympäristöohjelma & järjestelmällinen toiminta Ei lisätyötä Kaikki tahot mukaan

17 Neuvonta, viestintä, koulutus

18 TEM, Sitra ja Motiva koordinoivat kehitystyötä Suomen energianeuvonnan järjestelyistä (käynnistynyt vuonna 2009) Sitran selvitys energianeuvonnan järjestämisestä Suomessa Kaksivuotinen kehitystyö vuoden 2011 loppuun, jatkuu EkoKymenlaakso-projekti mukana Nykyhetki Toiminta on koordinoitua, Motiva, tuki TEM:ltä Rahoitus alueelliseen neuvontaan, aluekeskukset Toiminnalla on jatkuvuutta ainakin 2016 saakka Puolueeton ja luetettava tieto ja alueellinen koordinoitu käytännön toiminta Kymenlaakson rakentamisen ja asumisen energianeuvontatoiminta alkaa 7/2012

19 LVM:n ja Liikenneviraston tukea liikkumiseen ohjaukseen Liikkumisen ohjaus - pyritään edistämään kestävää liikkumista kokonaisuutena pääasiassa tiedollisen ohjauksen ja markkinoinnin avulla Joukkoliikenteen käytön edistämisen tukihakemus, Kouvola-Kotka

20 Kaisa Leka, 2012

21 Energiatoimisto

22 Kymenlaakson toiminta on lähellä Varsinais- Suomen Valonian ja Tampereen seudun Moreenian toimintaa Yhteistyötä E- Karjalan kanssa selvitetään

23 Toiminta vuodesta 2013 lähtien Tehtävät Kuluttajien energianeuvonta, alueellinen koordinointi (Motiva, TEM tuki) Liikkumisen ohjauksen alueellinen koordinointi (LMV:n ja Liikenneviraston tuki) Kuntien energiansäästön ja energiatehokkuustyön tukeminen (ohjelmatyö, järjestelmän ylläpito), ekotukitoiminnan koordinointi Kymenlaakson ilmasto- ja energiastrategian jalkautuksen, seurannan ja päivityksen tukeminen Alueen ympäristökasvatuksen koordinointi strategian mukaan Tavoitteita edistävien hankkeiden koordinointi, priorisointi, haku ja hallinto Viestintä, tiedotus ja koulutukset

24 Kymenlaakso kärjessä YhteisTYÖ ilmasto- ja energia-asioissa Ilmastotyön pohjoismaisten kärkitoimijoiden esimerkkeihin tutustuminen aktiivisesti (opintomatkat, seminaarit) Kymenlaakson kuntien TEM:n kanssa solmimat energiatehokkuussopimukset kattavat n. 90 % väestöstä Kotka Energian hyötyvoimalaitos Iitin kunta hyödyntää ESCO-palvelua energiatehokkuusinvestoinneissa Kaukolämpöverkko Kotkassa ja Kouvolassa KyamK:n NELI-ohjelman vetämä biokaasun käyttö liikennepolttoaineenaselvitys kunnissa Maakaasuputkiverkosto, mahdollisuus hyödyntää biokaasua Kouvolan ja Kotkan luontokoulutoiminta Puurakentamiskeskuksen perustamissuunnitelmat Kouvolassa Haminan ja Kouvolan ruokapalvelut ovat liittyneet Portaat Luomuun ohjelmaan

25 Kymenlaakso kärjessä Kotkan kaupungin ekotukitoiminta vuodesta 2009, Kouvola ja Hamina mukaan 2012 Tuulivoima ja tuulivoimaloiden valmistus Aluelämpölaitokset Miehikkälässä, Pyhtäällä ja Iitissä, 100% uusiutuva raaka-aine Haminan kaupungin vihreä sähkösopimus Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategiatyö Paikallinen media mukana ilmastotyössä Kouvolan Mäkikylän biokaasulaitos Kuntien kehitysyhtiöiden vahva ote ilmastoasioihin Kuntien järjestelmällinen toiminta ja IMS käynnistymässä ympäristöasioissa Kymenlaaksolaisilla on edelläkävijäasenne Kotkan rakennusvalvonnan energianeuvonnan kehitystoimet ja vakiinnuttaminen Kouvolan joukkoliikenteen käyttömäärien kasvutoimenpiteet ja tulokset Kymenlaakson alueen sähkön yhteistuotantomäärät

26 Kiitos Lisätietoja:

Toimenpiteet elo-joulukuu 2010 08.12.2010

Toimenpiteet elo-joulukuu 2010 08.12.2010 Toimenpiteet elo-joulukuu 2010 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projekti TP1: Kuntien ymp.johtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan energian käytön edistäminen

Lisätiedot

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon - selvitys toimiston toteutusmalleista Annika Aalto-Partanen Rahoitus: 70 % EAKR-rahoitus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 30 % Kymenlaakson

Lisätiedot

Energia- ja ilmastoneuvonnan organisointi Päijät-Hämeessä neljä ehdotusta toimintamalliksi

Energia- ja ilmastoneuvonnan organisointi Päijät-Hämeessä neljä ehdotusta toimintamalliksi Janne Salminen, Lassi Hurskainen ja Silja Kostia Energia- ja ilmastoneuvonnan organisointi Päijät-Hämeessä neljä ehdotusta toimintamalliksi Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat,

Lisätiedot

ECO2 Ekotehokas Tampere 2020

ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 Vaihe 1: Käynnistäminen 2010 2012 PROJEKTISUUNNITELMA Projektisuunnitelma 20.1.2010 Sivu 2/19 Sisällysluettelo Tiivistelmä 1 ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 ohjelman tausta...

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA Taustaraportti, luonnos 12.12.2011 LUONTO LIIKENNE ENERGIA TEOLLISUUS TUULIVOIMA PÄÄTÖS SUUNNITELMA KASVU TAHTO KAASU OHJELMA ILMASTO LÄMPÖ LUONNONVARAT AURINKO

Lisätiedot

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2012 0 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 28.6.2012 Helsingin kaupunki ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 2 LUOTSI Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Piirros: Anne Myllyaho Murrekäännös: Risto Vuorinen, Turkuseura Sisällysluettelo Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 2 LUOTSI Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Piirros: Anne Myllyaho Murrekäännös: Risto Vuorinen, Turkuseura Sisällysluettelo Varsinais-Suomen

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen

VARSINAIS-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen VARSINAIS-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen . Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen. Julkaisija: Valonia Varsinais-Suomen kestävän kehityksen

Lisätiedot

Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi

Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Joulukuu 2012 toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Versio 1 Marraskuu 2012 Etelä-Karjalan liitto

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma. Sipoon sovellus

Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma. Sipoon sovellus Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma Sipoon sovellus Alkuperäinen raportti: KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO-OHJELMA Hyväksytty/KUUMA-hallitus 23.3.2010 (laatija Keski-Uudenmaan ympäristökeskus)

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset EkoRak Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja Sivu 2 (95) ESIPUHE Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma on yksi Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelman

Lisätiedot

Seutuhallinto. JOENSUUN KAUPUNKISEUDUN KUNTIEN ILMASTOSTRATEGIA Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi

Seutuhallinto. JOENSUUN KAUPUNKISEUDUN KUNTIEN ILMASTOSTRATEGIA Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi Seutuhallinto JOENSUUN KAUPUNKISEUDUN KUNTIEN ILMASTOSTRATEGIA Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi Joensuun kaupunkiseudun ilmastostrategian valmisteluryhmä 10.12.2009 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. KUNNAT http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. KUNNAT http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 KUNNAT http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen

Lisätiedot

ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN

ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Vastaanottaja Imatran ja Lappeenrannan kaupungit Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2/2011 ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1. Selvityksen taustoja... 3 1.2.

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. (taittamaton versio: kuvien laatu osin puutteellinen)

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. (taittamaton versio: kuvien laatu osin puutteellinen) KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 (taittamaton versio: kuvien laatu osin puutteellinen) ALKUSANAT Ilmastonmuutos on yksi aikakautemme suurimmista uhkista ihmiskunnan hyvinvoinnille. Ympäristövaikutusten lisäksi

Lisätiedot

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx EkoRak VERSIO 8.4.2008 Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja

Lisätiedot

KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020

KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020 Kuopion kaupunki Tavoite- ja kehittämissuunnitelmat TA 2009:1 ISSN 0785-0352 KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.4.2009. SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2.

Lisätiedot

Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015)

Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015) SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015) Tekijä: Riikka Pennanen Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. ILMASTONMUUTOS... 2 3. KANSAINVÄLINEN JA KANSALLINEN ILMASTOTYÖ...

Lisätiedot

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma HELSINGIN KAUPUNKI Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus Energiansäästöneuvottelukunta 1.12.2010 Tiivistelmä Helsingin kaupunki on sitoutunut vähentämään

Lisätiedot

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa I

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa I K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa I Juha Harju, Seinäjoen kaupunki Tekijät: Laura Lundgren & Niina Huovari 1 Sisällysluettelo Alkusanat... 3 Johdanto... 4 1.1. Suomea koskevat velvoitteet

Lisätiedot

Kainuun ilmastostrategia 2020

Kainuun ilmastostrategia 2020 Kainuun ilmastostrategia 2020 Kainuun ilmastostrategia 2020 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2011 B:26 Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 Kainuu Puh. (08) 6155 41 Faksi (08) 6155 4260

Lisätiedot

Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma

Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma Dnro: TRE:2416/2012 Hyväksytty kaupunginhallituksessa 7.5.2012 kaupunki Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma Tiivistelmä kaupunginvaltuusto päätti 24.9.2008, että kaupunki

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuusdirektìivìn (2010/31/EU) 10 artiklan. mukainen luettelo SUOMI

Rakennusten energiatehokkuusdirektìivìn (2010/31/EU) 10 artiklan. mukainen luettelo SUOMI Rakennusten energiatehokkuusdirektìivìn (2010/31/EU) 10 artiklan mukainen luettelo SUOMI 30.6.2014 Ympäristöministeriö Miljöministeriet Ministry of the Environment 2 Esipuhe Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin

Lisätiedot

Kotkan Energia Oy. vuosikertomus talouskatsaus ympäristökertomus. Kotkan Energia 1

Kotkan Energia Oy. vuosikertomus talouskatsaus ympäristökertomus. Kotkan Energia 1 Kotkan Energia Oy 2012 vuosikertomus talouskatsaus ympäristökertomus Kotkan Energia 1 Kotkan Energia2012 tammi helmi maalis huhti touko kesä Kotkanpoikablogi avataan Karhulan biolämpökeskuksen rakennustyöt

Lisätiedot

VANTAAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN

VANTAAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN YMPÄRISTÖKESKUS VANTAAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN RAPORTTI 2008 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 4 1 Johdanto 6 2 Vantaan kaupunkiorganisaatio 7 3 Vantaan ekologinen kestävyys 9 4. Yleinen kehitys

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016 Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 5 2. VISIO 2030 7 3. KESTÄVÄ YHDYSKUNTARAKENNE 9 3.1. Nykytilan kuvaus 9 3.2. Muutoshaasteita 11 3.3. Strategiset tavoitteet vuoteen 2030

Lisätiedot

0,0 Vuosi 1990 Vuosi 2010. Tavoite-sken. 2020 Asukaskohtaiset päästöt 6,4 5,7 5 SEAP tavoite 2020 as. (-20 %) 5,1 5,1 5,1

0,0 Vuosi 1990 Vuosi 2010. Tavoite-sken. 2020 Asukaskohtaiset päästöt 6,4 5,7 5 SEAP tavoite 2020 as. (-20 %) 5,1 5,1 5,1 7,0 6,0 t CO 2 -ekv/asukas 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Vuosi 1990 Vuosi 2010 Tavoite-sken. Asukaskohtaiset päästöt 6,4 5,7 5 SEAP tavoite as. (-20 %) 5,1 5,1 5,1 Kaupunginjohtajien ilmastosopimuksen mukainen

Lisätiedot