"Tabletit luomassa monipuolista oppimisympäristöä" - hanke. Kokemuksia ipadeistä ja BYODista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""Tabletit luomassa monipuolista oppimisympäristöä" - hanke. Kokemuksia ipadeistä ja BYODista"

Transkriptio

1 "Tabletit luomassa monipuolista oppimisympäristöä" - hanke Kokemuksia ipadeistä ja BYODista

2 1 Johdanto Täbi, pädi ja äläri - teknologinen kehitys nuorten elämässä ja yhteiskunnassa ajaa eteenpäin koko ajan lujempaa ja laite edellä. Laitteiden uutuusarvo on monella areenalla viehättävämpi ja suurempi kuin käyttöarvo. Markkinoiden lietsoma hype peittää helposti verhoonsa sellaiset asiat, joita koulussa halutaan pitää tärkeänä: tavoitteellinen ja pitkäjänteinen työskentely, yhdessä toimiminen ja ihmisenä kasvaminen. Toisaalta peruskoulun täytyy pysyä myös laitteiden osalta lasten ja nuorten arjen ytimessä. Onhan asiakkaanamme aina koko ikäluokka ja tehtävänämme on ohjata heitä työssään, kasvussa kohti elämää ja työelämää siten, että he ovat hyvän tulevaisuuden rakentajia. Koulu tulee aina hiukan teknologista kehitystä perässä ja saa tullakin. Koulun kannattaa poimia kehityksen hedelmät vasta juuri kypsinä, koska raakileista saa helposti kitkeriä elämyksiä. Toki pitää olla rohkea ja valmis maistamaan kaikenlaista, jos aikoo saada tuttujen ja turvallisten yhdistelmien rinnalle uusia kokemuksia. Yksi asia on varmaa: jokaisen satokauden korjuuaikaan pitää valmistautua ajoissa. Tästä lähdimme liikkeelle. Vuonna 2013 Salon kaupungissa oli TVT-tilanne seuraavanlainen: langattomia koko koulun kattavia verkkoja oli vain yhdellä koululla, kannettavien koneiden käyttö kouluissa oli vähäistä, tabletteja ei ollut käytössä ollenkaan. Tämän lisäksi opettajien TVT-osaaminen vaati kehittämistä ja ajan tasalle saattamista. Salon kaupungin perusopetuksen TVT-ryhmässä kartoitettiin edellä mainittuja asioita ja päätettiin kartoituksen pohjalta hakea hankerahoitusta, jolla etsitään mallia sovellettavaksi koko kaupungin tasolla. Etsinnässä oli siis ratkaisu opetuksen monipuolistamiseen. Kohderyhmäksi valittiin yksi päiväkoti, yksi alakoulu ja yksi yläkoulu. Tällä TVT-ryhmän ohjaamalla valinnalla pyrittiin tarjoamaan kokemuksia mobiilista oppimisympäristöstä oppilaille esiopetuksesta yläkouluun sekä kartoittamaan kokemuksien pohjalta hyviä käytäntöjä muille kouluille jaettavaksi. Ryhmään valikoitui yksi päiväkodin edustaja, viisi alakoulun opettajaa ja viisi yläkoulun opettajaa. Myös tietohallinto oli edustettuna hankeryhmässä. Rohkeasti BYODia ("bring your own device" eli "tuo oma laitteesi" -periaate) testaamalla pyrittiin luomaan uutta toimintakulttuuria Salon kaupungin perusopetukseen. Samalla tavoitteena on pitää kaupungin tietotekniikan opetuskäyttö kehityksessä mukana. Hankkeessa BYODia jalkautettaessa eräänä kantavana ideana oli koululla olevan ipad-reservin käyttäminen myös korvaavina laitteina työskenneltäessä omilla laitteilla. Näin kaikilla on pääsy laitteille. Tämän kirjasen tarkoitus on raportoida saatuja kokemuksia ja edistää TVT:n monipuolista käyttöä Salon kaupungissa. Tekstin lomaan onkin listattu hyviä sovelluksia, joista on lisäarvoa opetuksessa. Sanottakoon vielä ääneen seuraava: kouluilla on hyvä olla TVT-vastaava, tai joku muu henkilö, jolla on innostusta laitteita hoitaa. Vaikka hankkeeseen valikoitui laitteeksi ipad, joka on helppokäyttöinen, aina pientä säätämistä riittää. 2 Käyttöönoton suunnittelua Käyttöönottoa koulullamme ja päiväkodissa suunnitellessamme kävimme läpi useamman palaverin ennen kuin itse laitteet saapuivat paikalle. Selvitimme mm. vastuukysymyksiä laitteista ja millaisia vakuutuksia kouluilla oli mahdollisten rikkoontumisten varalle. Itse laitteiden toimituksesta vastasi Atea Finland, josta toimitettiin myös laitteiden suojat ja yhteistyössä suunniteltu koulutus opettajille. Vastuukysymyksistä keskustelimme myös peilaten mahdollista tilannetta, jossa laite hajoaa oppilaan toimesta. Vastuu kuitenkin on koululla ellei kyseessä ole tahallinen teko. Mahdollinen laitevaihto ei mene koulun vakuutuksen pariin laitteen arvon ollessa näin pieni.

3 3 AppleTV ja laitteiden lataus Aluksi "tärkeimmät" eli uusien asioiden ja laitteiden kanssa tulee aloittaa rauhassa tutustumalla aiheeseen. Hankkeessa tätä toteutettiin hyväksi todetulla tavalla eli jakamalla ensin opettajille ipadit tutustumista varten. Ryhmän yhdestätoista opettajasta muutamalle ipad oli tuttu. Toiseksi jo alusta asti oli selvää, että AppleTV on ehdoton hankinta. AppleTV on mediatoistin, jolla ipadin näyttö voidaan langattomasti heijastaa datatykin kautta. Tämä osoittautui korvaamattomaksi avuksi mm. ipadejä asennettaessa käyttökuntoon. Tällä esitystekniikalla on myös vinha pedagoginen peruste - jokainen oppija voi heijastaa oman ipadinsä näytön vuorollaan helposti luokan eteen. 5 Alakoulun kokemuksia Aloitus Alakoulussa ipadit asennettiin käyttökuntoon pääosin yhdessä oppilaiden kanssa. Tämä tapahtui puolen luokan tunneilla ja sujui rauhallisesti. Myös ohjelmien lataaminen alakoulua varten tehtiin pääosin näin. AppleTV on loistava rytmittämään tällaista työskentelyä ja visualisoinnin työkaluna. Cisco Meraki ohjelmaa kokeiltiin laitteiden MDM-hallintaan. Ilmaisohjelmaksi se toimii melko hyvin, mutta vaatii työpanosta alussa, jotta homma toimii. Sähköpostilla tuki toimi myös lyhyehköllä viiveellä. Tutkimme useampia säilytysmahdollisuuksia ja latauslaukkuvaihtoehtoja, mutta hyvää ei tuntunut löytyvän. Useat ratkaisut olivat yksinkertaisesti liian kalliita. Lopulta tilasimme USB-latausasemia. Itse laitteet säilyvät pinossa hyvissä kuorissaan. 4 Käyttökokemuksia päiväkodista Meillä päiväkodissa on pientä vastustusta näihin ipadeihin, mutta sekin toivottavasti kohta häviää, kun opitaan niitä käyttämään ja ottamaan osaksi päiväkodin arkea. Päiväkodissa on tutustuttu ipadeihin ja "pelattu" oppimispelejä. Kovasti lapset kuitenkin olisivat pelaamassa "kunnon" pelejä. Taitavia ovat niitä käyttämään, opettavat välillä meitä aikuisia. Seuraavaksi on suunniteltu, että laitetaan kaikkiin koneisiin samat oppimispelit, joita sitten kaikki yhdessä opiskellaan ja tehdään. Sekä kirjataan ylös, mitä on tehnyt niiden kanssa ja jaetaan kokemuksia ja ideoita. Ajateltimme keväästä ottaa heti aktiiviseen käyttöön. Ryhmä kerrallaan ja viikko putkeen. Loppusyksystä saimme lähetettyä Applen VPP-lisenssin hakemuksen. Tällä volyymiostolisenssillä on mahdollista hankkia Appejä edullisemmin. Myös loppuvuoteen jäi vaihtoehtoisten MDM-ohjelmien kokeilu. Tarkoituksena on testata Applen iosx-serveriä ja Apple Configuratoria.

4 Appsit Seuraavassa pieni lista perustyöskentelyyn suositeltavista Appseista missä tahansa oppiaineessa alakoulun näkökulmasta. Näihin kannattaa opettajana tutustua ja opetella alustavasti käyttämään. Tekemällä oppii parhaiten, eikä kaikkea tarvitse osata heti. Opettajan ei tarvitse osata Appsia läpikotaisen täydellisesti. Kunhan perustoimintaperiaate on selvä, töitä tehdessä oppilaiden oma kekseliäisyys ja erilaiset kokeilut tuottavat arvokasta tietoa. Book Creator: Ohjelma sopii erityisen hyvin esimerkiksi omien raporttien, esitelmien, ryhmätöiden, tutkielmien ja sähköisten vihkojen tekemiseen. Ohjelmalla voi siis tehdä sähköisen kirjan. Tämä koko kirja on kirjoitettu, ja työstetty, BookCreatorilla. Keynote: Ohjelma on näppärä esim. suullisten esitelmien tekemiseen. Oppilas voi tehdä diat ja lisäksi omat muistiinpanot, jotka näkyvät esitelmätilanteessa vain hänen padillaan, eikä kuulijoille näytettävien diojen kanssa. Oppilas voi helposti päättää, kuinka paljon tukimateriaalia tarvitsee, voidakseen pitää suullisen esitelmän. Explain Everything: Ohjelmalla voi laatia erilaisia itseneuvovia ohjeita esim. käsitöihin, FYKE-työpajoihin ja moniin muihinkin oppiaineisiin. Vain oma kekseliäisyys on rajana. Oppilas voi tehdä esim. Keynotella tekemänsä dian videomuotoon. Puppet Pals: Ohjelmalla voi nopeasti tehdä lyhyitä animaatioita ohjelman tarjoamilla valmiilla hahmoilla ja taustamusiikeilla. imovie: Videoiden käsittelyyn sopiva Apps. Mainitsemisen arvoisia ovat itseneuvovat valmiit trailerit, joilla oppilaat saavat nopeasti näyttäviä ja siten erittäin palkitsevia minielokuvia. Cubify Draw: Mahdollisuus tehdä kolmiulotteisia kuvia itse. Liikuntaan sopii Coach's Eye: Liikunnan opetukseen esim. oikean suoritustekniikan havainnollistamiseen ja videopalautteen antamiseen sopiva Apps. Erityisesti FyKe-opiskeluun ja Bg/Ma-opiskeluun sopivia, tutustumisen arvoisia Appseja: Kartat, Ihmiskeho, Sky Walk ja Solar Walk. Matematiikkaan taas soveltuvia Appejä ovat: Calculator, Number Pieces (erityisen hyvä kymmenjärjestelmän havainnointiin ja opettamiseen), Geoboard (Geometriset muodot) ja Matikkakunkku.

5 6 Yläkoulun kokemuksia World Atlas yhdessä AppleTV:n ja datatykin kanssa korvaavat alakoulussa rullakartat. Maantieteeseen löytyy huimia Appejä. Kun kouluun tuodaan hyödynnettäväksi - ei siis vain olemaan - tieto- ja viestintäteknologiaa, paljon riippuu siitä, miten opettaja kokee kyseisen toimintaympäristön. Paljon saa aikaan jo pelkällä tahdolla ja kokeilunhalulla, mutta parhaat ratkaisut syntyvät, kun laitteet omaksutaan ensin omaan käyttöön mm. siirrytään sähköiseen työympäristöön kalentereineen, työmateriaaleineen ja ohjelmistoineen sekä verkostoineen. Tämä vaatii luonnollisesti aikaa ja tukea tutustumiseen. Kun opettaja ehtii omaksua käytön perusteita ja kokeilla erilaisia ympäristöjä ja sovelluksia niin omassa työssä kuin hyödyntää niitä vapaa-ajallaankin, lähtökohta suunnitelmalliseen TVT-oppimiseen myös oppilaiden kanssa on luonnollinen, suunta selkeä ja turhat pelot hälvenevät. Vastarinta on luonnollista aina, kun siirrytään tutusta vieraaseen - puhumattakaan siitä, että pitäisi kertaheitolla muuttaa suunnilleen kaikki. Koulussa TVT:n vyöryessä luokkiin voi tuntua, että syöksytään maailmaan, joka ei ole enää aiempaan tapaan opettajan hallittavissa. Parhaimmillaan saadaan kuitenkin aikaan kestävää muutosta opettajakeskeisestä opettamisesta kohti oppilaskeskeistä oppimistyöskentelyä. Jos vastausten sijasta annetaankin kysymyksiä ja karttojen sijasta avaimia uusiin oviin, saadaan aikaan syväoppimista ja oppimisen matka voi myös muodostua yhtä merkityksekkääksi kuin päämäärä. Kodable on helppo tapa opettaa loogista ajattelua ja koodauksen alkeita. TVT:n äärellä on hyväksyttävä se, että koulu ei enää sivistä pelkästään tietoa jakamalla. Kun jokainen voi löytää tiedon silloin, kun sitä tarvitsee, tieto itsessään ei motivoi enää entiseen tapaan eikä tutkintokaan enää takaa menestystä. Menestyjät luovat polkunsa kunnianhimoisina, innovatiivisina yksilöinä ja muuttuvassa tulevaisuudessa pärjäämiseen (ja myös koko yhteiskuntamme rappeutumisen estämiseen) tarvitaan sisäinen motivaatio, joka ei oppilaassa syty ellei opettaja sytytä - ja pala itsekin. TVT tarjoaa monipuolisia välineitä motivaation sytyttämiseen, tutkivaan työskentelyyn ja oppimaan oppimiseen. Lisäarvoa voidaan saavuttaa liittämällä oppimistyöhön myös tervettä kilpailuhenkeä ruokkivia ja strategiataitoja kehittäviä pelillisiä elementtejä. Opettajaa tarvitaan vähemmän tiedon jakajana mutta enemmän pedagogina, motivaatioliekin ja vision vaalijana ja vuorovaikutuksen ohjaajana. Tämä voi vaatia perinteisiä opetustapoja enemmän heittäytymistä. Aineenopettajuuteen perustuvassa yläkoulussa yhtenäisenä rintamana eteneminen on eduksi. Vaarana on pirstaloituminen, joka kuormittaa kaikkia osapuolia tarpeettomasti.

6 TVT vähentää oppimistyön mekaanisiin osiin kuluvaa aikaa, jolloin on mahdollisuus varata rajallisen oppitunnin työajasta yhä suurempi osa harjoittelulle. Jos ehtii käsittelemään juuri itselle vaikeaa asiaa enemmän, saa kohdennettua suoritusrutiinia, mikä auttaa menestymään. Myös esimerkiksi pelillisessä oppimisessa tavoitetaso tai maali motivoi ponnisteluun niillä osa-alueilla, joilla tarvitaan erityistä harjaannusta. Tämä edellyttää tietenkin valpasta yksilöohjaamista ja sitä, että tarjolla on erilaisia harjoituksia ja lisätehtäviä. Parhaimmillaan uusia oppimismenetelmiä ja välineitä käytettäessä suorittaminen antaa tilaa elämykselliselle lähestymistavalle. Visio ja haave tai unelmakin voidaan valjastaa tärkeiksi työkaluiksi. Onnistuessaan uusien oppimisen areenoiden valloitus johtaa positiiviseen kierteeseen: oppimistyöstä jää aikaa kasvattaa lisäksi myös vuorovaikutustaitojen sekä tunnetaitojen inhimillistä pääomaa. Yläkoulun käyttöönottokokemuksia Huomattiin, että käyttöönotolle kannattaa asettaa tarkka aikataulu ja pitää siitä kiinni. Mikäli laitteiden käyttöönotto venyy, se vaikuttaa myös laitteita käyttävien opettajien motivaatioon ja mielenkiintoon. Laitteiston ylläpitämisen helpottamiseksi kannattaa hankkia esimerkiksi Cisco Meraki tai muu MDM-ohjelma. Tällä tavalla pysytään tehokkaasti selvillä siitä, mitä ohjelmia tabletit sisältävät. Lisäksi muun muassa laitteiden varaustilan ja käyttöjärjestelmäversion tarkistaminen ja monet muut asiat helpottuvat. Ohjelmien etäasentamisesta ei ole niinkään paljon hyötyä, koska asennus pitää kuitenkin vahvistaa siltä laitteelta, johon asennusta ollaan tekemässä. Applen oma "Viestit"-sovellus toimii erinomaisesti tiedostojen siirtämiseksi tabletista toiseen tai vaikkapa opettajan tabletista kaikkiin oppilaiden laitteisiin. Kovin isot tiedostot eivät siirry tätä kautta. Uudemmissa pädeissä oleva AirDrop sallii suurtenkin tiedostojen siirtämiseen suoraan pädistä toiseen, jolloin Viestit-sovellusta ei tarvita. Kolmekymmentä johtoa padien joukossa menevät todella helposti solmuun, joten vaikka lataussalkut ja -kärryt ovat kalliita, ovat ne myös todella toimivia ja tekevät käytöstä ja kuljettamisesta sujuvampaa. Laitteiden suojaaminen on tärkeää kun käyttö on kovaa. Parhaaksi ratkaisuksi yläkoulukäytössä on todettu ohuehko, muovivahvikkeellinen kumikuori ja näytönsuojakalvo. Paksummat kuoret vaikeuttavat säilytystä. Laitteiden ylläpito ja käyttötuki vie yllättävän paljon aikaa, joten työhön olisi syytä nimetä vastuuhenkilö, joka saa työstään myös palkkaa. Varattavissa olevat laitteet tuodaan näkyviin varausjärjestelmään. Googlen kalenteri on todettu toimivaksi. Googleen on luotu tili, johon opettajilla on pääsy. Tämän tilin kalenteriin tehdään merkinnät ipadien varaamiseksi tunneittain. Kalenterin saa myös näkymään osana minkä tahansa google-tilin kalenteria, joten sitä pystyy käyttämään myös opettajan oman google-tilin kautta. AppleID:n luontiin tarvitaan sähköpostiosoite. Tarvittaessa suuri määrä osoitteita ne voidaan hankkia esim. Googlelta GAFE:n kautta (Google Apps for Education). Hankkimalla koululle oma tunnus saadaan padien nimeäminen ja tunnusten tekeminen helpommaksi. Tällöin padit ja Appletunnukset voidaan nimetä yksinkertaisesti esimerkiksi Tämä toimii samalla padin sähköpostitunnuksena, jonka kautta pädiltä saa lähetettyä esimerkiksi oppilaiden töitä tietokoneelle.

7 Sovelluksia, joita kannattaa kokeilla P a g e s o n i P a d i n m a k s u t t o m a a n o h j e l m i s t o o n k u u l u v a tekstinkäsittelysovellus, joka toimii samoin periaattein kuin muutkin toimistoohjelmien tekstinkäsittelysovellukset. Valmiiden asiakirjamallien ja tyylien avulla voi luoda helposti monenlaisia asiakirjoja tai muokata omaan tarpeeseen soveltuvia kirjallisia tuotoksia. N u m b e r s o n m a k s u t t o m a a n o h j e l m i s t o o n k u u l u v a taulukkolaskentaohjelmisto, joka toimii samoin periaattein kuin muutkin vastaavat toimisto-ohjelmistojen taulukkosovellukset. Samalla onnistuu myös kuvaajien ja kaavioiden luonti. Peruskäytön avuksi Monikäyttöinen Explain everything auttaa nimensä mukaisesti selittämään asioita. Sovelluksella on todella helppo tuottaa ja muokata kuva- ja videomateriaalia sekä laatia esityksiä, joissa voi merkitä ja korostaa asioita. Tallennusvaiheessa pystyy lisäämään kuvamuotoiseen tiedostoon merkintöjä ja videomuotoiseen tuotokseen kuvaa, ääntä ja liikettä. Sovellusta voi käyttää monen muun sovelluksen apuna ja monissa yhteyksissä myös älytaulun korvaajana. Kouluttajan väite, "jos ostat yhden maksullisen sovelluksen, osta tämä", pitää paikkansa. imovie on maksuttomaan ohjelmistoon kuuluva videonkäsittelyohjelma, joka lumoaa yksinkertaisuudellaan. Elokuvien luominen ja editoiminen laitteen kuvarullan materiaalista aikajanalle on tehty niin helpoksi kuin mahdollista. Elokuvaan on helppo lisätä tekstejä tai selostusta ja valmiita äänitehosteita ja musiikkia. Elokuvamateriaalista voi luoda myös valmiiden mallipohjien avulla trailereita. QRReader on helppokäyttöinen maksuton visuaalisen haun sovellus quickread-ruutukoodin lukemiseen. Verkkosivun osoitteen sisältävän koodin voi itse luoda esimerkiksi suoraan jaettavaan O365-tiedostoon tai laatimalla koodin itse esimerkiksi generaattoriverkkosivulla generaattori ja tallentaa kuvana haluamaansa kohteeseen. Verkkosivun linkki eli osoitetieto saadaan pieneen tilaan nopeasti älylaitteilla luettavaan muotoon. Käyttösovelluksille vain mielikuvitus on rajana.

8 Nukkeanimaatioesityksiä EasyTimer on perusajastin, joka hälyttää valitun ajan päätyttyä mutta koska on ilmainen, sisältää mainoksia. Calculator HD toimii selkeänä, maksuttomana perustaskulaskimena. Evernote kätevä maksuton (saatavilla myös maksullisia ammattiversioita) työväline erilaisten asioiden ja kokonaisuuksien muistiinpanoihin ja tiedon hallintaan MS Officen OneNoten tyyliin. Muistiinpanot on helppo muuttaa esityskelpoisiksi. Aineistoksi voi liittää esimerkiksi tekstiä, kuvia ja tiedostoja. Aineistosta on mahdollista tehdä sisältöön liittyviä hakuja, joiden avulla löytää nopeasti tarvitsemansa. Grafiikkaa ja kuvankäsittelyä Skitch on Evernoten maksuton, yksinkertainen työväline, jolla voi tehdä merkintöjä ja muokkauksia valokuviin. Toimii mainiosti silloin, kun korostaminen kuvallisesti esimerkiksi piirroksilla ja muodoilla kertoo enemmän kuin pelkkä sanoilla selittäminen. Paper53 on kynäilyä, piirtämistä ja muistiinpanoja, luonnostelua ja taidetta. Tällä ohjelmalla voi luoda hienoja tuotoksia ilman kuvataiteen tarvikkeiden valikoimaa. Tuotokset tallentuvat selattavien muistikirjojen sivuille. Kosketuksen nopeus ja paino vaikuttavat piirtojälkeen ja pienellä vaivalla lahjattomampikin saa aikaan tyylikkään tuotoksen. Maksuttomassa versiossa käytössä on perustyökalut, kun taas maksullisessa versiossa työvälinevalikoima on laaja. Snapseed kuvankäsittelyyn. Kuvankäsittely ei voi tulla tämän helpommaksi. Vaikka kuvankäsittely olisi vierasta, peruskuvansäätö, suodattimet ja efektit ovat selkeästi valittavissa ja yksityiskohtaisempikin kuvanmuokkaus parin pyyhkäisyn päässä. Sovellus on maksuton. Pic Collage on kuvakollaasien ja ryhmittelyjen työkalu, jolla voi luoda monenlaisia kuvaesityksiä oman kuvarullan kuvista ja tallentaa ja jakaa niitä maksutta. PuppetPals HD ja PuppetPals2 ovat nuorillekin käyttäjille sopivia, helppokäyttöisiä maksuttomia nukketeatteriohjelmia, jotka sisältävät myös maksullisia osia. Nukkeanimaatio luodaan valitsemalla sovelluksen pohjista (tai kakkosversiossa omasta kuvasta) sopiva tausta ja hahmot, liikuttamalla hahmoja ja tallentamalla liike äänen ja taustamusiikin kanssa. Sovellus tarjoaa nukke-eläytymisen kautta toimivan työtavan esimerkiksi sellaisten haastavien aihepiirien yhteiseen käsittelyyn, joissa keskustelu ei ole itsestäänselvää tai luontevaa kaikille. Samoin työtapa sopii esimerkiksi sadutukseen. Miksi siis? Motivaation leimahtamista tavoiteltaessa uudet oppimisen työvälineet toimivat loistavana sytykkeenä. Pelkästään se, että saa käteensä uuden laitteen, voi herättää innostuksen työhön. Jos oppilas esimerkiksi elää sosiaalisen elämänsä kämmenlaitteen verkostojen kautta, on suorastaan sääli, jos samaa reittiä ei voi kuljettaa oppilaalle oppimisen materiaalia. Sähköiset oppimateriaalit ja välineet ovat diginatiivien sukupolvelle lähtökohtaisesti ja luonnostaan kiehtovia ja innostavia siinä missä esimerkiksi moniste tai paperioppikirja voi ymmärrettävästikin edustaa jo tuotteena kokemusta jostain vanhakantaisesta ja kuormittavasta. Toki kumpikin, niin kynä ja paperi kuin tabletit, omaavat vahvasti hyvät ja huonot puolensa. Ja laitteiden huomispäivä on taatusti jotain, mistä emme osaa tänään vielä uneksiakaan. Tvt tekee toiminnasta ja tiedonkulusta nopeaa. Tämä antaa aikaa tärkeimpään: ajan säästö on valtava mahdollisuus, jos ajatellaan haasteena koulutyöstä usein puuttuvaa punaista lankaa, joka solmisi yhteen tiedot, ajattelun taidot, tunnetaidot ja vuorovaikutustaidot ja vielä yksilöllisen osaamistason huomioiden. Koulussa käsitellään tiedollisesti hyvin laajoja ja syviä, vakaviakin asioita ja usein tiedon herättämille ajatuksille ja niiden käsittelyyn jää vain vähän aikaa. Jos esimerkiksi kopioiva kirjoittaminen vähenee, ehditään enemmän luovaa työtä, voidaan korostaa asiayhteyksiä ilmiöpohjaisesti ja peilata syitä ja seurauksia yhdessä tai yksilöllisesti, jopa tunnetasollakin.

9 7 Erityisopetuksen kokemuksia Erityisopetuksessa on kokeiltu ipadin peruskäyttöä oppilaille, jotka tarvitsevat laaja-alaista tukea. Ideana on ollut opettaa oppilaille laitteen perustoiminnot, jotta he kykenisivät toimimaan sen kanssa itsenäisesti. Oppilaat oppivat nopeasti laitteen peruskäytön. Internetin lisäksi ahkerassa käytössä on ollut laitteen kamera, jolla on dokumentoitu ympäröivää maailmaa. Kuvia on myöhemmin katseltu yhdessä AppleTV:n kautta. Erityisopetukseen soveltuvia Appseja: AppleTV erityisopetuksen luokassa AppleTV:n avulla opettaja on voinut näyttää omasta ipadistaan kuvia ym. opetusta havainnollistavaa materiaalia luokan taulutelevisioon. Se on ollut käytössä päivittäin ja osoittautunut hyväksi opetusvälineeksi. Apple-TV:n avulla myös ipadin peruskäytön opetteleminen on ollut helppoa. Oppilaiden tuotoksia on jaettu AppleTV:n kautta mm. valokuvia ja videoita on katseltu yhdessä. AppleTV:n avulla on voitu tehdä ja harjoitella yhdessä Appseja, ennen kuin oppilaat ovat siirtyneet itsenäiseen työskentelyyn. Sanataituri on hyvä ohjelma kirjoittamisen harjoitteluun. Siihen voi luoda jokaiselle oppilaalle oman sanalistan. Molla ABC on ohjelma kirjainten ja numeroiden piirtämisen harjoitteluun. Symmetry, Falling Wall, Toca Builders sekä Unblock Cars ovat hyviä ohjelmia hahmotuksen harjoittamiseen. Matikkaa 4-7 vuotiaille sekä Matikkaa 3-6 vuotiaille harjoittavat matemaattisia perusvalmiuksia. Matikkakunkku, Matikkakunkku juniori ja Mathgame 1+2 harjoittavat peruslaskutoimituksia. Hunry Fish, Penguin Math ja Bunny Math Race ovat hyviä ohjelmia päässälaskun harjoittelemiseen. KidsCalc on helmitaulu,, jonka avulla peruslaskutoimitukset konkretisoituvat sataan asti. Farm Factor ja 10monkeys kertotaulu soveltuvat kertolaskun harjoitteluun. Opetuskello ABC Clock, joka näyttää ajan viisareilla ja digitaalisilla numeroilla. Countdown on ohjelma, jonka avulla näkyy, kuinka paljon aikaa esim. oppituntia on jäljellä. ipad mukana yläkoulun kotitalouden tunnilla.

10 8 BYOD BYOD:ia jalkautettaessa hankeryhmää askarrutti kovasti perustavaa laatua olevat pohdinnat eli vastuu- ja tasa-arvokysymykset. "Voimmeko pyytää oppijoita käyttämään omia laitteitaan, ja mitä niiden rikkoutuessa?" ja "Kaikilla ei ole mahdollisuutta tuoda omaa laitetta. Miten tällöin toteutuu perusopetuksen maksuttomuus?" Näistä kysymyksistä pääsimme eteenpäin. Toteutimme Wilma-kyselyn, jolla huoltajat saattoivat myöntää luvan lapselleen oman laitteen käyttöön. Tämä kysytään jatkossa joka syksyisessä oppilasilmoituksessa. Useat ohjelmistot toimivat laiteriippumattomasti siten, että käyttäjän ei ole pakko ladata sovellusta vaan oppilas voi tietyn verkkosivun kautta kirjautua peliin tai opettajan luomaan työhuoneeseen. Opettaja voi tarkkailla jokaisen vastaajan suoritusten etenemistä, jolloin etenemisvaikeudet tai ongelmat laitteiston kanssa on helppo huomata. Esimerkiksi näin toimivat Socrative ja Kahoot. Socrativella on helppo laatia sähköisiä kyselyjä sekä testejä ja kokeita. Testitulokset ja vastaukset saa kysymysten laadintatavasta riippuen valmiiksi tarkistettuna tai esimerkiksi taulukkoon. Kahoot toimii taas hyvin kisailuissa ja vaikkapa läksynkuulusteluissa. 9 Lopuksi Nyt alkuvuodesta 2015 Salon kaupungissa työskennellään, jotta kaikkiin kaupungin kouluihin saadaan rakennetuksi langaton verkko. Näin voidaankin sanoa, että hankkeesta, ja sen myötä esiin nousseessa keskustelusta, on poikinut vallitsevaa TVT-kulttuuria muuttavia käytäntöjä. Hanke on luonut myös monenlaisia yhteistyökuvioita niin opettajien keskelle kuin kouluasterajojen ylikin. Ympäröivien kuntien ratkaisuihin on myös tutustuttu ja saatu monenmoista oppia. Tärkeimpänä kuitenkin voidaan pitää innostusta, jota on pystytty luomaan monimuotoisen aineen, TVT:n, ympärille. BYOD juttu toimi alakoulun kuudennella luokalla mainiosti. Oppilaat jakoivat kokemuksia ja kaveritkin ilman laitteita pääsivät mukaan työskentelyyn. Verkko toimi hyvin ja yksinkertaisesti. Kuudesluokkalaiset osasivat pääasiassa itse liittyä langattomaan verkkoon, mutta sai opettajakin tutustua kaikkien käyttöjärjestelmien asetuksiin.

11 10 Ja vielä muutama App... Book Creator Book Creator on nimensä mukaisesti kirjan tekemiseen tarkoitettu erittäin helppokäyttöinen ohjelma. Kirjaan pystyy liittämään tekstiä, kuvia, videoita, ääntä, linkkejä ja omia piirroksia tai kirjoituksia. Ohjelmaa on helppo käyttää digitaalisena vihkona, johon voi esimerkiksi fysiikan tunnilla tehdä työselostuksen, jossa on myös video tehdystä kokeesta. Tehdyn kirjan voi lukea normaalilta tietokoneelta tai älylaitteelta pdf-muodossa, jolloin videot ja äänitiedostot eivät toimi. Videot ja äänitiedostot saa myös säilytettyä, jos kirjasta tekee tavallisen videotiedoston. Suurin osa älylaiteista pystyy toistamaan videotiedostot. Lähitulevaisuudessa tietokoneet varmasti alkavat ymmärtämään myös kirjan tekemiä epub-tiedostoja, jolloin kirjan saa tietokoneelle samassa muodossa kuin se on Book Creator -ohjelmassa. Morfo 3D Face Booth Ohjelma jonka avulla voit tehdä eläimen tai ihmisen kasvoista puhuvan ja liikkuvan videon. Voit tallentaa itse puheen, muokata äänen korkeutta ja nopeutta. Ilmaisversiolla et voi tallentaa videoita. Maksullisen version avulla pystyt tallentamaan ja liittämään videon esimerkiksi Key Note-esitykseen. Soveltuu hyvin esimerkiksi eläinaiheisiin esitelmiin tai historiaan. Showbie Oppimisalusta jossa opettaja voi antaa ohjeita, lähettää linkkejä jne. Oppilaat voivat palauttaa tehtävänsä ohjelman kautta. Opettaja rekisteröityy ja luo ryhmälle oman sivuston. Oppilaat palauttavat työnsä luotuun kansioon. Ryhmään liitytään salasanan avulla, jonka opettaja saa luodessaan ryhmän. Oppilaat rekisteröityvät keksimänsä käyttäjänimen ja salasanan avulla, sähköpostiosoitetta ei tarvita. Toimii hyvin ainakin KeyNoten-esitysten palauttamisessa. Popplet Käsitekarttojen tekemiseen soveltuva ilmainen ohjelma. Kahoot (www.getkahoot.com) Internet-sivusto jonka avulla voit tehdä tietokilpailuja tai läksynkuulusteluja. Testit teet itse laatimalla kysymykset, joiden vastausvaihtoehtoja voi olla neljä. Vaihtoehdoista useampi tai yksi voi olla oikea. Kysymyksiin voi liittää kuvia. Oppilaat voivat osallistua myös omalla laitteella, ei vaadi oppilaiden oman tilin luomista. Evernote Kätevä maksuton (saatavilla myös maksullisia ammattiversioita) työväline erilaisten asioiden ja kokonaisuuksien muistiinpanoihin ja tiedon hallintaan. Muistiinpanot on helppo muuttaa esityskelpoisiksi. Aineistoksi voi liittää esimerkiksi tekstiä, kuvia ja tiedostoja. Aineistosta on mahdollista tehdä sisältöön liittyviä hakuja, joiden avulla löytää nopeasti tarvitsemansa. Puffin Web Browser Nettiselain, joka osaa pyörittää Javaa. Monet opetuspelit ja kirjanvalmistajien nettisivut käyttävät Javaa, jolloin tämän selaimen kanssa niiden käyttö onnistuu, vaikka ipadin omalla Safari-selaimella ei onnistuisikaan. Ilmaisversio toimii vain tietyllä aikavälillä päivässä. Dragonbox Algebra 12+ Yhtälönratkaisupeli, jossa oppilas ei edes tiedä ratkaisevansa yhtälöitä. Normaalia kalliimmasta hinnastaan huolimatta todella suositeltava sovellus. icircuit Sähköfysiikkaan sopiva sovellus, jossa voi testata minkä tahansa kytkennän toimivuutta, tutkia sähkön kulkureittejä ja mitata kaikki tarpeelliset asiat ennen kuin kokeilee asiaa käytännössä. Ominaisuudet riittävät myös ammattilaisille. Kiehtovat alkuaineet + Kiehtovat alkuaineet toiminnassa Elävä jaksollinen järjestelmä. Mitä tahansa alkuainetta voi pyöritellä, katsoa lisätietoa ja katsoa alkuaineella tehtyä koetta videona. Herättää jaksollisen järjestelmän eloon. Tangram Kivaa tekemistä tunneille ennen kesälomaa. MathRings Oivia päässälaskuharjoituksia.

12 Numbler on kuin Scrabble, mutta numeroilla. Algebra touch Matematiikan laskutoimituksten harjoittelua (myös yhtälöitä) ShowMe on kuin digitaalinen valkotaulu, jolla opettamansa asiat voi tallentaa videoksi ShowMe:n omille palvelimille. Opettaja voi jakaa tekemänsä videot joko ShowMe:n kautta (jos oppilaatkin kirjautuvat palveluun) tai lähettää linkin oppilaille. Maksuttomassa versiossa on rajoituksia esimerkiksi videoiden määrän suhteen, maksullinen versio maksaa noin 50 /vuosi. Musiikki-appsit Rhythm cat: Nuottien aika-arvojen harjoittelua ja rytmien soittamista mukavien taustojen kanssa. NoteWorks: Nuottien nimien harjoittelua pelin muodossa. GarageBand: Oma pieni musiikkistudio, joka sisältää digitaalisten soittimien kirjaston. Voit soittaa eri soittimia, nauhoittaa ja muokata. Oman tuotoksen voi helposti siirtää esim. imovieen. ireal Pro: Sointulappuja ja taustoja, joita voi käyttää luokassa soittamisen harjoittelussa. MSOLearn: Sinfoniaorkesterin esittelyä. Music Machine: Todella yksinkertainen looppi-ohjelma, jolla voit tehdä omaa musiikkia. Dust Buster: Peli, jossa oppii nuottien ja pianon koskettimien nimiä itse soittamalla. Kivat taustat. PianoMaestro: Opi pelin muodossa lukemaan nuotteja, rytmejä ja soittamaan pianoa. Wild Chords: Peli, jossa harjoitellaan soittamaan kitarasointuja ja lukemaan tabulatuuria. GuitarBots: Peli, jossa harjoitellaan soittamaan kitaralla melodioita ja sointuja. Beat Time, Jam Player, Anytune: Saat vaihdettua kappaleen nopeutta, sävellajia jne. MuseScore: Nuotinkirjoitusohjelma. Mubik: Musiikillinen pulmapeli. "Soita" kappale ja tunnista se. Erilaisia tyylilajeja. MonsterMusic: Laita hirviöt laulamaan ja opi samalla alkeita omasta kappaleen tekemisestä.

13 Tsemppiä - vain rohkeasti kokeilemalla pääsee eteenpäin!

ipadin hyödyntämisestä

ipadin hyödyntämisestä Vinkkejä, ideoita, ja tietoa ipadin hyödyntämisestä oppimisessa ja opetuksessa Julkaisija: Saimaan mediakeskus Timo Kainulainen Saimaan mediakeskuksen päällikkö 050 5939456 Jukka Kilpiä Kouluttaja 040

Lisätiedot

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa Senja Roivas Pro gradu -tutkielma Itä-Suomen yliopisto Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Fysiikan ja matematiikan laitos

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Sivistysltk 5.6.2014 Liite 7 Saarijärven kaupungin sivistystoimen Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Kuva: Jari Penttinen (2014) Työryhmä: Arja

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Piirroskuvat:

Lisätiedot

Lielahden koulun ipad - salkun ohjelmat Versio 2.0 10.1.2014 Tiina Partanen, Jukka Haveri

Lielahden koulun ipad - salkun ohjelmat Versio 2.0 10.1.2014 Tiina Partanen, Jukka Haveri Lielahden koulun ipad - salkun ohjelmat Versio 2.0 10.1.2014 Tiina Partanen, Jukka Haveri Huom! Ohjelmien ryhmittely on osittain käyttötilanteen, osittain oppiaineen mukaan (ohjelma löytyy sen oppiaineen

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena

ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena Riitta Juusenaho, Johanna Kurela (toimittajat) Merja Kuisma, Aino Ylinen (kirjoittajat) T I E T O T U O T A N N O N J A L A A D U N A R V I O I

Lisätiedot

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Pro gradu -tutkielma Emmi Jurvelin Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

TUTKIVAN TEATTERITYÖN KESKUKSEN JULKAISU SOSIAALISEN SIRKUKSEN HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS

TUTKIVAN TEATTERITYÖN KESKUKSEN JULKAISU SOSIAALISEN SIRKUKSEN HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS TUTKIVAN TEATTERITYÖN KESKUKSEN JULKAISU SOSIAALISEN SIRKUKSEN HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS SOSIAALINEN SIRKUS HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 1. SOSIAALISEN SIRKUSTOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN

Lisätiedot

Nuorten koulutuksen yrittäjyyskasvatusmallit

Nuorten koulutuksen yrittäjyyskasvatusmallit 3 Nuorten koulutuksen yrittäjyyskasvatusmallit Valmiina kopiteltaviksi Ammatillisten perustutkintojen uusiin opetussuunnitelmiin on sisällytetty yrittäjyysopintoja viiden opintoviikon verran. Opintoviikkojen

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

Maahanmuuttajanuorten VaSkooli - Nuorten maahanmuuttajien koulutustakuumallin kehittäminen ja käyttöönotto Turun ja Salon seutukunnissa

Maahanmuuttajanuorten VaSkooli - Nuorten maahanmuuttajien koulutustakuumallin kehittäminen ja käyttöönotto Turun ja Salon seutukunnissa Sisältö I Koulutuspolkujen moninaisuus 3 S2-päättöarviointimateriaalin siirto yläkouluista ammattiopistoon 4 Suomen kielen arviointilomake 6 Ohjeet kielitaidon arviointilomakkeen täyttöön 7 Kielikokeen

Lisätiedot

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN Sisällysluettelo 1. Mikä käsikirja?... 4 2. Mediavaikuttaminen... 6 3. Digitarina...11 4. Lyhytelokuva...14 5. Fotopikajuoksu...20 6. Lehtityö...22

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 9 2012 Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Martin, Heiska, Syvälahti, Hoikkala Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Julkaisija: Ylioppilaiden

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

K E R H O K E S K U S. Kuvaa, ääntä & tekstiä. medialukutaidon harjoituksia alkuopetukseen ja kerhoihin

K E R H O K E S K U S. Kuvaa, ääntä & tekstiä. medialukutaidon harjoituksia alkuopetukseen ja kerhoihin K E R H O K E S K U S Kuvaa, ääntä & tekstiä medialukutaidon harjoituksia alkuopetukseen ja kerhoihin Tekijät: KM, erityisluokanopettaja, Taina Ek. Kirjoittaja on toiminut pitkään alkuopetuksen opettajana

Lisätiedot

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Etunimi Sukunimi Marja Kankaanranta Inka Mikkonen Kaisa Vähähyyppä toim. TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa Oppaat ja käsikirjat 2012:13 Opetushallitus

Lisätiedot

Calgary, Alberta, Kanada 13.9. 1.12.2010 Tiina Saarenketo, erityisopettaja

Calgary, Alberta, Kanada 13.9. 1.12.2010 Tiina Saarenketo, erityisopettaja Matkaraportti Calgary, Alberta, Kanada 13.9. 1.12.2010 Tiina Saarenketo, erityisopettaja Yhteenveto Vietin syksyllä 2010 noin 2,5 kk Kanadassa perheeni kanssa tutustuen paikalliseen elämänmenoon ja koulukulttuuriin.

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016 2012 Kasvatus ja opetustoimi Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Turun kasvatus- ja opetustoimen TVT-opetuskäytön visio... 2 3. TVT-suunnitelman

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

#uusikoulutus, sitra.fi/uusi-koulutus

#uusikoulutus, sitra.fi/uusi-koulutus #uusikoulutus, sitra.fi/uusi-koulutus Sitra 2015 Maa, jossa kaikki rakastavat oppimista ISBN 978-951-563-929-5 (nid.) ISBN 978-951-563-928-8 (PDF) www.sitra.fi Julkaisua koskevat tiedustelut: julkaisut@sitra.fi

Lisätiedot

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA MULLA ON ASIAA OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA 1 OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA Sisältö Aluksi...5 Miksi hyvinvointitietoa kerätään?...6 Lasten hyvinvoinnin tietolähteitä...8

Lisätiedot

terhi summa ja kaisu tuominen fasilitaattorin työkirja

terhi summa ja kaisu tuominen fasilitaattorin työkirja terhi summa ja kaisu tuominen fasilitaattorin työkirja Menetelmiä sujuvaan ryhmätyöskentelyyn Kepan raporttisarja / Kehitysyhteistyön palvelukeskus, 103 ISSN: 1236-4797 ISBN: 978-952-200-137-5 (nid.) ISBN:

Lisätiedot

Ei nettikiusaamiselle! Opetusmateriaali 4. 6.-luokille

Ei nettikiusaamiselle! Opetusmateriaali 4. 6.-luokille Ei nettikiusaamiselle! Opetusmateriaali 4. 6.-luokille Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot