"Tabletit luomassa monipuolista oppimisympäristöä" - hanke. Kokemuksia ipadeistä ja BYODista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""Tabletit luomassa monipuolista oppimisympäristöä" - hanke. Kokemuksia ipadeistä ja BYODista"

Transkriptio

1 "Tabletit luomassa monipuolista oppimisympäristöä" - hanke Kokemuksia ipadeistä ja BYODista

2 1 Johdanto Täbi, pädi ja äläri - teknologinen kehitys nuorten elämässä ja yhteiskunnassa ajaa eteenpäin koko ajan lujempaa ja laite edellä. Laitteiden uutuusarvo on monella areenalla viehättävämpi ja suurempi kuin käyttöarvo. Markkinoiden lietsoma hype peittää helposti verhoonsa sellaiset asiat, joita koulussa halutaan pitää tärkeänä: tavoitteellinen ja pitkäjänteinen työskentely, yhdessä toimiminen ja ihmisenä kasvaminen. Toisaalta peruskoulun täytyy pysyä myös laitteiden osalta lasten ja nuorten arjen ytimessä. Onhan asiakkaanamme aina koko ikäluokka ja tehtävänämme on ohjata heitä työssään, kasvussa kohti elämää ja työelämää siten, että he ovat hyvän tulevaisuuden rakentajia. Koulu tulee aina hiukan teknologista kehitystä perässä ja saa tullakin. Koulun kannattaa poimia kehityksen hedelmät vasta juuri kypsinä, koska raakileista saa helposti kitkeriä elämyksiä. Toki pitää olla rohkea ja valmis maistamaan kaikenlaista, jos aikoo saada tuttujen ja turvallisten yhdistelmien rinnalle uusia kokemuksia. Yksi asia on varmaa: jokaisen satokauden korjuuaikaan pitää valmistautua ajoissa. Tästä lähdimme liikkeelle. Vuonna 2013 Salon kaupungissa oli TVT-tilanne seuraavanlainen: langattomia koko koulun kattavia verkkoja oli vain yhdellä koululla, kannettavien koneiden käyttö kouluissa oli vähäistä, tabletteja ei ollut käytössä ollenkaan. Tämän lisäksi opettajien TVT-osaaminen vaati kehittämistä ja ajan tasalle saattamista. Salon kaupungin perusopetuksen TVT-ryhmässä kartoitettiin edellä mainittuja asioita ja päätettiin kartoituksen pohjalta hakea hankerahoitusta, jolla etsitään mallia sovellettavaksi koko kaupungin tasolla. Etsinnässä oli siis ratkaisu opetuksen monipuolistamiseen. Kohderyhmäksi valittiin yksi päiväkoti, yksi alakoulu ja yksi yläkoulu. Tällä TVT-ryhmän ohjaamalla valinnalla pyrittiin tarjoamaan kokemuksia mobiilista oppimisympäristöstä oppilaille esiopetuksesta yläkouluun sekä kartoittamaan kokemuksien pohjalta hyviä käytäntöjä muille kouluille jaettavaksi. Ryhmään valikoitui yksi päiväkodin edustaja, viisi alakoulun opettajaa ja viisi yläkoulun opettajaa. Myös tietohallinto oli edustettuna hankeryhmässä. Rohkeasti BYODia ("bring your own device" eli "tuo oma laitteesi" -periaate) testaamalla pyrittiin luomaan uutta toimintakulttuuria Salon kaupungin perusopetukseen. Samalla tavoitteena on pitää kaupungin tietotekniikan opetuskäyttö kehityksessä mukana. Hankkeessa BYODia jalkautettaessa eräänä kantavana ideana oli koululla olevan ipad-reservin käyttäminen myös korvaavina laitteina työskenneltäessä omilla laitteilla. Näin kaikilla on pääsy laitteille. Tämän kirjasen tarkoitus on raportoida saatuja kokemuksia ja edistää TVT:n monipuolista käyttöä Salon kaupungissa. Tekstin lomaan onkin listattu hyviä sovelluksia, joista on lisäarvoa opetuksessa. Sanottakoon vielä ääneen seuraava: kouluilla on hyvä olla TVT-vastaava, tai joku muu henkilö, jolla on innostusta laitteita hoitaa. Vaikka hankkeeseen valikoitui laitteeksi ipad, joka on helppokäyttöinen, aina pientä säätämistä riittää. 2 Käyttöönoton suunnittelua Käyttöönottoa koulullamme ja päiväkodissa suunnitellessamme kävimme läpi useamman palaverin ennen kuin itse laitteet saapuivat paikalle. Selvitimme mm. vastuukysymyksiä laitteista ja millaisia vakuutuksia kouluilla oli mahdollisten rikkoontumisten varalle. Itse laitteiden toimituksesta vastasi Atea Finland, josta toimitettiin myös laitteiden suojat ja yhteistyössä suunniteltu koulutus opettajille. Vastuukysymyksistä keskustelimme myös peilaten mahdollista tilannetta, jossa laite hajoaa oppilaan toimesta. Vastuu kuitenkin on koululla ellei kyseessä ole tahallinen teko. Mahdollinen laitevaihto ei mene koulun vakuutuksen pariin laitteen arvon ollessa näin pieni.

3 3 AppleTV ja laitteiden lataus Aluksi "tärkeimmät" eli uusien asioiden ja laitteiden kanssa tulee aloittaa rauhassa tutustumalla aiheeseen. Hankkeessa tätä toteutettiin hyväksi todetulla tavalla eli jakamalla ensin opettajille ipadit tutustumista varten. Ryhmän yhdestätoista opettajasta muutamalle ipad oli tuttu. Toiseksi jo alusta asti oli selvää, että AppleTV on ehdoton hankinta. AppleTV on mediatoistin, jolla ipadin näyttö voidaan langattomasti heijastaa datatykin kautta. Tämä osoittautui korvaamattomaksi avuksi mm. ipadejä asennettaessa käyttökuntoon. Tällä esitystekniikalla on myös vinha pedagoginen peruste - jokainen oppija voi heijastaa oman ipadinsä näytön vuorollaan helposti luokan eteen. 5 Alakoulun kokemuksia Aloitus Alakoulussa ipadit asennettiin käyttökuntoon pääosin yhdessä oppilaiden kanssa. Tämä tapahtui puolen luokan tunneilla ja sujui rauhallisesti. Myös ohjelmien lataaminen alakoulua varten tehtiin pääosin näin. AppleTV on loistava rytmittämään tällaista työskentelyä ja visualisoinnin työkaluna. Cisco Meraki ohjelmaa kokeiltiin laitteiden MDM-hallintaan. Ilmaisohjelmaksi se toimii melko hyvin, mutta vaatii työpanosta alussa, jotta homma toimii. Sähköpostilla tuki toimi myös lyhyehköllä viiveellä. Tutkimme useampia säilytysmahdollisuuksia ja latauslaukkuvaihtoehtoja, mutta hyvää ei tuntunut löytyvän. Useat ratkaisut olivat yksinkertaisesti liian kalliita. Lopulta tilasimme USB-latausasemia. Itse laitteet säilyvät pinossa hyvissä kuorissaan. 4 Käyttökokemuksia päiväkodista Meillä päiväkodissa on pientä vastustusta näihin ipadeihin, mutta sekin toivottavasti kohta häviää, kun opitaan niitä käyttämään ja ottamaan osaksi päiväkodin arkea. Päiväkodissa on tutustuttu ipadeihin ja "pelattu" oppimispelejä. Kovasti lapset kuitenkin olisivat pelaamassa "kunnon" pelejä. Taitavia ovat niitä käyttämään, opettavat välillä meitä aikuisia. Seuraavaksi on suunniteltu, että laitetaan kaikkiin koneisiin samat oppimispelit, joita sitten kaikki yhdessä opiskellaan ja tehdään. Sekä kirjataan ylös, mitä on tehnyt niiden kanssa ja jaetaan kokemuksia ja ideoita. Ajateltimme keväästä ottaa heti aktiiviseen käyttöön. Ryhmä kerrallaan ja viikko putkeen. Loppusyksystä saimme lähetettyä Applen VPP-lisenssin hakemuksen. Tällä volyymiostolisenssillä on mahdollista hankkia Appejä edullisemmin. Myös loppuvuoteen jäi vaihtoehtoisten MDM-ohjelmien kokeilu. Tarkoituksena on testata Applen iosx-serveriä ja Apple Configuratoria.

4 Appsit Seuraavassa pieni lista perustyöskentelyyn suositeltavista Appseista missä tahansa oppiaineessa alakoulun näkökulmasta. Näihin kannattaa opettajana tutustua ja opetella alustavasti käyttämään. Tekemällä oppii parhaiten, eikä kaikkea tarvitse osata heti. Opettajan ei tarvitse osata Appsia läpikotaisen täydellisesti. Kunhan perustoimintaperiaate on selvä, töitä tehdessä oppilaiden oma kekseliäisyys ja erilaiset kokeilut tuottavat arvokasta tietoa. Book Creator: Ohjelma sopii erityisen hyvin esimerkiksi omien raporttien, esitelmien, ryhmätöiden, tutkielmien ja sähköisten vihkojen tekemiseen. Ohjelmalla voi siis tehdä sähköisen kirjan. Tämä koko kirja on kirjoitettu, ja työstetty, BookCreatorilla. Keynote: Ohjelma on näppärä esim. suullisten esitelmien tekemiseen. Oppilas voi tehdä diat ja lisäksi omat muistiinpanot, jotka näkyvät esitelmätilanteessa vain hänen padillaan, eikä kuulijoille näytettävien diojen kanssa. Oppilas voi helposti päättää, kuinka paljon tukimateriaalia tarvitsee, voidakseen pitää suullisen esitelmän. Explain Everything: Ohjelmalla voi laatia erilaisia itseneuvovia ohjeita esim. käsitöihin, FYKE-työpajoihin ja moniin muihinkin oppiaineisiin. Vain oma kekseliäisyys on rajana. Oppilas voi tehdä esim. Keynotella tekemänsä dian videomuotoon. Puppet Pals: Ohjelmalla voi nopeasti tehdä lyhyitä animaatioita ohjelman tarjoamilla valmiilla hahmoilla ja taustamusiikeilla. imovie: Videoiden käsittelyyn sopiva Apps. Mainitsemisen arvoisia ovat itseneuvovat valmiit trailerit, joilla oppilaat saavat nopeasti näyttäviä ja siten erittäin palkitsevia minielokuvia. Cubify Draw: Mahdollisuus tehdä kolmiulotteisia kuvia itse. Liikuntaan sopii Coach's Eye: Liikunnan opetukseen esim. oikean suoritustekniikan havainnollistamiseen ja videopalautteen antamiseen sopiva Apps. Erityisesti FyKe-opiskeluun ja Bg/Ma-opiskeluun sopivia, tutustumisen arvoisia Appseja: Kartat, Ihmiskeho, Sky Walk ja Solar Walk. Matematiikkaan taas soveltuvia Appejä ovat: Calculator, Number Pieces (erityisen hyvä kymmenjärjestelmän havainnointiin ja opettamiseen), Geoboard (Geometriset muodot) ja Matikkakunkku.

5 6 Yläkoulun kokemuksia World Atlas yhdessä AppleTV:n ja datatykin kanssa korvaavat alakoulussa rullakartat. Maantieteeseen löytyy huimia Appejä. Kun kouluun tuodaan hyödynnettäväksi - ei siis vain olemaan - tieto- ja viestintäteknologiaa, paljon riippuu siitä, miten opettaja kokee kyseisen toimintaympäristön. Paljon saa aikaan jo pelkällä tahdolla ja kokeilunhalulla, mutta parhaat ratkaisut syntyvät, kun laitteet omaksutaan ensin omaan käyttöön mm. siirrytään sähköiseen työympäristöön kalentereineen, työmateriaaleineen ja ohjelmistoineen sekä verkostoineen. Tämä vaatii luonnollisesti aikaa ja tukea tutustumiseen. Kun opettaja ehtii omaksua käytön perusteita ja kokeilla erilaisia ympäristöjä ja sovelluksia niin omassa työssä kuin hyödyntää niitä vapaa-ajallaankin, lähtökohta suunnitelmalliseen TVT-oppimiseen myös oppilaiden kanssa on luonnollinen, suunta selkeä ja turhat pelot hälvenevät. Vastarinta on luonnollista aina, kun siirrytään tutusta vieraaseen - puhumattakaan siitä, että pitäisi kertaheitolla muuttaa suunnilleen kaikki. Koulussa TVT:n vyöryessä luokkiin voi tuntua, että syöksytään maailmaan, joka ei ole enää aiempaan tapaan opettajan hallittavissa. Parhaimmillaan saadaan kuitenkin aikaan kestävää muutosta opettajakeskeisestä opettamisesta kohti oppilaskeskeistä oppimistyöskentelyä. Jos vastausten sijasta annetaankin kysymyksiä ja karttojen sijasta avaimia uusiin oviin, saadaan aikaan syväoppimista ja oppimisen matka voi myös muodostua yhtä merkityksekkääksi kuin päämäärä. Kodable on helppo tapa opettaa loogista ajattelua ja koodauksen alkeita. TVT:n äärellä on hyväksyttävä se, että koulu ei enää sivistä pelkästään tietoa jakamalla. Kun jokainen voi löytää tiedon silloin, kun sitä tarvitsee, tieto itsessään ei motivoi enää entiseen tapaan eikä tutkintokaan enää takaa menestystä. Menestyjät luovat polkunsa kunnianhimoisina, innovatiivisina yksilöinä ja muuttuvassa tulevaisuudessa pärjäämiseen (ja myös koko yhteiskuntamme rappeutumisen estämiseen) tarvitaan sisäinen motivaatio, joka ei oppilaassa syty ellei opettaja sytytä - ja pala itsekin. TVT tarjoaa monipuolisia välineitä motivaation sytyttämiseen, tutkivaan työskentelyyn ja oppimaan oppimiseen. Lisäarvoa voidaan saavuttaa liittämällä oppimistyöhön myös tervettä kilpailuhenkeä ruokkivia ja strategiataitoja kehittäviä pelillisiä elementtejä. Opettajaa tarvitaan vähemmän tiedon jakajana mutta enemmän pedagogina, motivaatioliekin ja vision vaalijana ja vuorovaikutuksen ohjaajana. Tämä voi vaatia perinteisiä opetustapoja enemmän heittäytymistä. Aineenopettajuuteen perustuvassa yläkoulussa yhtenäisenä rintamana eteneminen on eduksi. Vaarana on pirstaloituminen, joka kuormittaa kaikkia osapuolia tarpeettomasti.

6 TVT vähentää oppimistyön mekaanisiin osiin kuluvaa aikaa, jolloin on mahdollisuus varata rajallisen oppitunnin työajasta yhä suurempi osa harjoittelulle. Jos ehtii käsittelemään juuri itselle vaikeaa asiaa enemmän, saa kohdennettua suoritusrutiinia, mikä auttaa menestymään. Myös esimerkiksi pelillisessä oppimisessa tavoitetaso tai maali motivoi ponnisteluun niillä osa-alueilla, joilla tarvitaan erityistä harjaannusta. Tämä edellyttää tietenkin valpasta yksilöohjaamista ja sitä, että tarjolla on erilaisia harjoituksia ja lisätehtäviä. Parhaimmillaan uusia oppimismenetelmiä ja välineitä käytettäessä suorittaminen antaa tilaa elämykselliselle lähestymistavalle. Visio ja haave tai unelmakin voidaan valjastaa tärkeiksi työkaluiksi. Onnistuessaan uusien oppimisen areenoiden valloitus johtaa positiiviseen kierteeseen: oppimistyöstä jää aikaa kasvattaa lisäksi myös vuorovaikutustaitojen sekä tunnetaitojen inhimillistä pääomaa. Yläkoulun käyttöönottokokemuksia Huomattiin, että käyttöönotolle kannattaa asettaa tarkka aikataulu ja pitää siitä kiinni. Mikäli laitteiden käyttöönotto venyy, se vaikuttaa myös laitteita käyttävien opettajien motivaatioon ja mielenkiintoon. Laitteiston ylläpitämisen helpottamiseksi kannattaa hankkia esimerkiksi Cisco Meraki tai muu MDM-ohjelma. Tällä tavalla pysytään tehokkaasti selvillä siitä, mitä ohjelmia tabletit sisältävät. Lisäksi muun muassa laitteiden varaustilan ja käyttöjärjestelmäversion tarkistaminen ja monet muut asiat helpottuvat. Ohjelmien etäasentamisesta ei ole niinkään paljon hyötyä, koska asennus pitää kuitenkin vahvistaa siltä laitteelta, johon asennusta ollaan tekemässä. Applen oma "Viestit"-sovellus toimii erinomaisesti tiedostojen siirtämiseksi tabletista toiseen tai vaikkapa opettajan tabletista kaikkiin oppilaiden laitteisiin. Kovin isot tiedostot eivät siirry tätä kautta. Uudemmissa pädeissä oleva AirDrop sallii suurtenkin tiedostojen siirtämiseen suoraan pädistä toiseen, jolloin Viestit-sovellusta ei tarvita. Kolmekymmentä johtoa padien joukossa menevät todella helposti solmuun, joten vaikka lataussalkut ja -kärryt ovat kalliita, ovat ne myös todella toimivia ja tekevät käytöstä ja kuljettamisesta sujuvampaa. Laitteiden suojaaminen on tärkeää kun käyttö on kovaa. Parhaaksi ratkaisuksi yläkoulukäytössä on todettu ohuehko, muovivahvikkeellinen kumikuori ja näytönsuojakalvo. Paksummat kuoret vaikeuttavat säilytystä. Laitteiden ylläpito ja käyttötuki vie yllättävän paljon aikaa, joten työhön olisi syytä nimetä vastuuhenkilö, joka saa työstään myös palkkaa. Varattavissa olevat laitteet tuodaan näkyviin varausjärjestelmään. Googlen kalenteri on todettu toimivaksi. Googleen on luotu tili, johon opettajilla on pääsy. Tämän tilin kalenteriin tehdään merkinnät ipadien varaamiseksi tunneittain. Kalenterin saa myös näkymään osana minkä tahansa google-tilin kalenteria, joten sitä pystyy käyttämään myös opettajan oman google-tilin kautta. AppleID:n luontiin tarvitaan sähköpostiosoite. Tarvittaessa suuri määrä osoitteita ne voidaan hankkia esim. Googlelta GAFE:n kautta (Google Apps for Education). Hankkimalla koululle oma tunnus saadaan padien nimeäminen ja tunnusten tekeminen helpommaksi. Tällöin padit ja Appletunnukset voidaan nimetä yksinkertaisesti esimerkiksi Tämä toimii samalla padin sähköpostitunnuksena, jonka kautta pädiltä saa lähetettyä esimerkiksi oppilaiden töitä tietokoneelle.

7 Sovelluksia, joita kannattaa kokeilla P a g e s o n i P a d i n m a k s u t t o m a a n o h j e l m i s t o o n k u u l u v a tekstinkäsittelysovellus, joka toimii samoin periaattein kuin muutkin toimistoohjelmien tekstinkäsittelysovellukset. Valmiiden asiakirjamallien ja tyylien avulla voi luoda helposti monenlaisia asiakirjoja tai muokata omaan tarpeeseen soveltuvia kirjallisia tuotoksia. N u m b e r s o n m a k s u t t o m a a n o h j e l m i s t o o n k u u l u v a taulukkolaskentaohjelmisto, joka toimii samoin periaattein kuin muutkin vastaavat toimisto-ohjelmistojen taulukkosovellukset. Samalla onnistuu myös kuvaajien ja kaavioiden luonti. Peruskäytön avuksi Monikäyttöinen Explain everything auttaa nimensä mukaisesti selittämään asioita. Sovelluksella on todella helppo tuottaa ja muokata kuva- ja videomateriaalia sekä laatia esityksiä, joissa voi merkitä ja korostaa asioita. Tallennusvaiheessa pystyy lisäämään kuvamuotoiseen tiedostoon merkintöjä ja videomuotoiseen tuotokseen kuvaa, ääntä ja liikettä. Sovellusta voi käyttää monen muun sovelluksen apuna ja monissa yhteyksissä myös älytaulun korvaajana. Kouluttajan väite, "jos ostat yhden maksullisen sovelluksen, osta tämä", pitää paikkansa. imovie on maksuttomaan ohjelmistoon kuuluva videonkäsittelyohjelma, joka lumoaa yksinkertaisuudellaan. Elokuvien luominen ja editoiminen laitteen kuvarullan materiaalista aikajanalle on tehty niin helpoksi kuin mahdollista. Elokuvaan on helppo lisätä tekstejä tai selostusta ja valmiita äänitehosteita ja musiikkia. Elokuvamateriaalista voi luoda myös valmiiden mallipohjien avulla trailereita. QRReader on helppokäyttöinen maksuton visuaalisen haun sovellus quickread-ruutukoodin lukemiseen. Verkkosivun osoitteen sisältävän koodin voi itse luoda esimerkiksi suoraan jaettavaan O365-tiedostoon tai laatimalla koodin itse esimerkiksi generaattoriverkkosivulla generaattori ja tallentaa kuvana haluamaansa kohteeseen. Verkkosivun linkki eli osoitetieto saadaan pieneen tilaan nopeasti älylaitteilla luettavaan muotoon. Käyttösovelluksille vain mielikuvitus on rajana.

8 Nukkeanimaatioesityksiä EasyTimer on perusajastin, joka hälyttää valitun ajan päätyttyä mutta koska on ilmainen, sisältää mainoksia. Calculator HD toimii selkeänä, maksuttomana perustaskulaskimena. Evernote kätevä maksuton (saatavilla myös maksullisia ammattiversioita) työväline erilaisten asioiden ja kokonaisuuksien muistiinpanoihin ja tiedon hallintaan MS Officen OneNoten tyyliin. Muistiinpanot on helppo muuttaa esityskelpoisiksi. Aineistoksi voi liittää esimerkiksi tekstiä, kuvia ja tiedostoja. Aineistosta on mahdollista tehdä sisältöön liittyviä hakuja, joiden avulla löytää nopeasti tarvitsemansa. Grafiikkaa ja kuvankäsittelyä Skitch on Evernoten maksuton, yksinkertainen työväline, jolla voi tehdä merkintöjä ja muokkauksia valokuviin. Toimii mainiosti silloin, kun korostaminen kuvallisesti esimerkiksi piirroksilla ja muodoilla kertoo enemmän kuin pelkkä sanoilla selittäminen. Paper53 on kynäilyä, piirtämistä ja muistiinpanoja, luonnostelua ja taidetta. Tällä ohjelmalla voi luoda hienoja tuotoksia ilman kuvataiteen tarvikkeiden valikoimaa. Tuotokset tallentuvat selattavien muistikirjojen sivuille. Kosketuksen nopeus ja paino vaikuttavat piirtojälkeen ja pienellä vaivalla lahjattomampikin saa aikaan tyylikkään tuotoksen. Maksuttomassa versiossa käytössä on perustyökalut, kun taas maksullisessa versiossa työvälinevalikoima on laaja. Snapseed kuvankäsittelyyn. Kuvankäsittely ei voi tulla tämän helpommaksi. Vaikka kuvankäsittely olisi vierasta, peruskuvansäätö, suodattimet ja efektit ovat selkeästi valittavissa ja yksityiskohtaisempikin kuvanmuokkaus parin pyyhkäisyn päässä. Sovellus on maksuton. Pic Collage on kuvakollaasien ja ryhmittelyjen työkalu, jolla voi luoda monenlaisia kuvaesityksiä oman kuvarullan kuvista ja tallentaa ja jakaa niitä maksutta. PuppetPals HD ja PuppetPals2 ovat nuorillekin käyttäjille sopivia, helppokäyttöisiä maksuttomia nukketeatteriohjelmia, jotka sisältävät myös maksullisia osia. Nukkeanimaatio luodaan valitsemalla sovelluksen pohjista (tai kakkosversiossa omasta kuvasta) sopiva tausta ja hahmot, liikuttamalla hahmoja ja tallentamalla liike äänen ja taustamusiikin kanssa. Sovellus tarjoaa nukke-eläytymisen kautta toimivan työtavan esimerkiksi sellaisten haastavien aihepiirien yhteiseen käsittelyyn, joissa keskustelu ei ole itsestäänselvää tai luontevaa kaikille. Samoin työtapa sopii esimerkiksi sadutukseen. Miksi siis? Motivaation leimahtamista tavoiteltaessa uudet oppimisen työvälineet toimivat loistavana sytykkeenä. Pelkästään se, että saa käteensä uuden laitteen, voi herättää innostuksen työhön. Jos oppilas esimerkiksi elää sosiaalisen elämänsä kämmenlaitteen verkostojen kautta, on suorastaan sääli, jos samaa reittiä ei voi kuljettaa oppilaalle oppimisen materiaalia. Sähköiset oppimateriaalit ja välineet ovat diginatiivien sukupolvelle lähtökohtaisesti ja luonnostaan kiehtovia ja innostavia siinä missä esimerkiksi moniste tai paperioppikirja voi ymmärrettävästikin edustaa jo tuotteena kokemusta jostain vanhakantaisesta ja kuormittavasta. Toki kumpikin, niin kynä ja paperi kuin tabletit, omaavat vahvasti hyvät ja huonot puolensa. Ja laitteiden huomispäivä on taatusti jotain, mistä emme osaa tänään vielä uneksiakaan. Tvt tekee toiminnasta ja tiedonkulusta nopeaa. Tämä antaa aikaa tärkeimpään: ajan säästö on valtava mahdollisuus, jos ajatellaan haasteena koulutyöstä usein puuttuvaa punaista lankaa, joka solmisi yhteen tiedot, ajattelun taidot, tunnetaidot ja vuorovaikutustaidot ja vielä yksilöllisen osaamistason huomioiden. Koulussa käsitellään tiedollisesti hyvin laajoja ja syviä, vakaviakin asioita ja usein tiedon herättämille ajatuksille ja niiden käsittelyyn jää vain vähän aikaa. Jos esimerkiksi kopioiva kirjoittaminen vähenee, ehditään enemmän luovaa työtä, voidaan korostaa asiayhteyksiä ilmiöpohjaisesti ja peilata syitä ja seurauksia yhdessä tai yksilöllisesti, jopa tunnetasollakin.

9 7 Erityisopetuksen kokemuksia Erityisopetuksessa on kokeiltu ipadin peruskäyttöä oppilaille, jotka tarvitsevat laaja-alaista tukea. Ideana on ollut opettaa oppilaille laitteen perustoiminnot, jotta he kykenisivät toimimaan sen kanssa itsenäisesti. Oppilaat oppivat nopeasti laitteen peruskäytön. Internetin lisäksi ahkerassa käytössä on ollut laitteen kamera, jolla on dokumentoitu ympäröivää maailmaa. Kuvia on myöhemmin katseltu yhdessä AppleTV:n kautta. Erityisopetukseen soveltuvia Appseja: AppleTV erityisopetuksen luokassa AppleTV:n avulla opettaja on voinut näyttää omasta ipadistaan kuvia ym. opetusta havainnollistavaa materiaalia luokan taulutelevisioon. Se on ollut käytössä päivittäin ja osoittautunut hyväksi opetusvälineeksi. Apple-TV:n avulla myös ipadin peruskäytön opetteleminen on ollut helppoa. Oppilaiden tuotoksia on jaettu AppleTV:n kautta mm. valokuvia ja videoita on katseltu yhdessä. AppleTV:n avulla on voitu tehdä ja harjoitella yhdessä Appseja, ennen kuin oppilaat ovat siirtyneet itsenäiseen työskentelyyn. Sanataituri on hyvä ohjelma kirjoittamisen harjoitteluun. Siihen voi luoda jokaiselle oppilaalle oman sanalistan. Molla ABC on ohjelma kirjainten ja numeroiden piirtämisen harjoitteluun. Symmetry, Falling Wall, Toca Builders sekä Unblock Cars ovat hyviä ohjelmia hahmotuksen harjoittamiseen. Matikkaa 4-7 vuotiaille sekä Matikkaa 3-6 vuotiaille harjoittavat matemaattisia perusvalmiuksia. Matikkakunkku, Matikkakunkku juniori ja Mathgame 1+2 harjoittavat peruslaskutoimituksia. Hunry Fish, Penguin Math ja Bunny Math Race ovat hyviä ohjelmia päässälaskun harjoittelemiseen. KidsCalc on helmitaulu,, jonka avulla peruslaskutoimitukset konkretisoituvat sataan asti. Farm Factor ja 10monkeys kertotaulu soveltuvat kertolaskun harjoitteluun. Opetuskello ABC Clock, joka näyttää ajan viisareilla ja digitaalisilla numeroilla. Countdown on ohjelma, jonka avulla näkyy, kuinka paljon aikaa esim. oppituntia on jäljellä. ipad mukana yläkoulun kotitalouden tunnilla.

10 8 BYOD BYOD:ia jalkautettaessa hankeryhmää askarrutti kovasti perustavaa laatua olevat pohdinnat eli vastuu- ja tasa-arvokysymykset. "Voimmeko pyytää oppijoita käyttämään omia laitteitaan, ja mitä niiden rikkoutuessa?" ja "Kaikilla ei ole mahdollisuutta tuoda omaa laitetta. Miten tällöin toteutuu perusopetuksen maksuttomuus?" Näistä kysymyksistä pääsimme eteenpäin. Toteutimme Wilma-kyselyn, jolla huoltajat saattoivat myöntää luvan lapselleen oman laitteen käyttöön. Tämä kysytään jatkossa joka syksyisessä oppilasilmoituksessa. Useat ohjelmistot toimivat laiteriippumattomasti siten, että käyttäjän ei ole pakko ladata sovellusta vaan oppilas voi tietyn verkkosivun kautta kirjautua peliin tai opettajan luomaan työhuoneeseen. Opettaja voi tarkkailla jokaisen vastaajan suoritusten etenemistä, jolloin etenemisvaikeudet tai ongelmat laitteiston kanssa on helppo huomata. Esimerkiksi näin toimivat Socrative ja Kahoot. Socrativella on helppo laatia sähköisiä kyselyjä sekä testejä ja kokeita. Testitulokset ja vastaukset saa kysymysten laadintatavasta riippuen valmiiksi tarkistettuna tai esimerkiksi taulukkoon. Kahoot toimii taas hyvin kisailuissa ja vaikkapa läksynkuulusteluissa. 9 Lopuksi Nyt alkuvuodesta 2015 Salon kaupungissa työskennellään, jotta kaikkiin kaupungin kouluihin saadaan rakennetuksi langaton verkko. Näin voidaankin sanoa, että hankkeesta, ja sen myötä esiin nousseessa keskustelusta, on poikinut vallitsevaa TVT-kulttuuria muuttavia käytäntöjä. Hanke on luonut myös monenlaisia yhteistyökuvioita niin opettajien keskelle kuin kouluasterajojen ylikin. Ympäröivien kuntien ratkaisuihin on myös tutustuttu ja saatu monenmoista oppia. Tärkeimpänä kuitenkin voidaan pitää innostusta, jota on pystytty luomaan monimuotoisen aineen, TVT:n, ympärille. BYOD juttu toimi alakoulun kuudennella luokalla mainiosti. Oppilaat jakoivat kokemuksia ja kaveritkin ilman laitteita pääsivät mukaan työskentelyyn. Verkko toimi hyvin ja yksinkertaisesti. Kuudesluokkalaiset osasivat pääasiassa itse liittyä langattomaan verkkoon, mutta sai opettajakin tutustua kaikkien käyttöjärjestelmien asetuksiin.

11 10 Ja vielä muutama App... Book Creator Book Creator on nimensä mukaisesti kirjan tekemiseen tarkoitettu erittäin helppokäyttöinen ohjelma. Kirjaan pystyy liittämään tekstiä, kuvia, videoita, ääntä, linkkejä ja omia piirroksia tai kirjoituksia. Ohjelmaa on helppo käyttää digitaalisena vihkona, johon voi esimerkiksi fysiikan tunnilla tehdä työselostuksen, jossa on myös video tehdystä kokeesta. Tehdyn kirjan voi lukea normaalilta tietokoneelta tai älylaitteelta pdf-muodossa, jolloin videot ja äänitiedostot eivät toimi. Videot ja äänitiedostot saa myös säilytettyä, jos kirjasta tekee tavallisen videotiedoston. Suurin osa älylaiteista pystyy toistamaan videotiedostot. Lähitulevaisuudessa tietokoneet varmasti alkavat ymmärtämään myös kirjan tekemiä epub-tiedostoja, jolloin kirjan saa tietokoneelle samassa muodossa kuin se on Book Creator -ohjelmassa. Morfo 3D Face Booth Ohjelma jonka avulla voit tehdä eläimen tai ihmisen kasvoista puhuvan ja liikkuvan videon. Voit tallentaa itse puheen, muokata äänen korkeutta ja nopeutta. Ilmaisversiolla et voi tallentaa videoita. Maksullisen version avulla pystyt tallentamaan ja liittämään videon esimerkiksi Key Note-esitykseen. Soveltuu hyvin esimerkiksi eläinaiheisiin esitelmiin tai historiaan. Showbie Oppimisalusta jossa opettaja voi antaa ohjeita, lähettää linkkejä jne. Oppilaat voivat palauttaa tehtävänsä ohjelman kautta. Opettaja rekisteröityy ja luo ryhmälle oman sivuston. Oppilaat palauttavat työnsä luotuun kansioon. Ryhmään liitytään salasanan avulla, jonka opettaja saa luodessaan ryhmän. Oppilaat rekisteröityvät keksimänsä käyttäjänimen ja salasanan avulla, sähköpostiosoitetta ei tarvita. Toimii hyvin ainakin KeyNoten-esitysten palauttamisessa. Popplet Käsitekarttojen tekemiseen soveltuva ilmainen ohjelma. Kahoot (www.getkahoot.com) Internet-sivusto jonka avulla voit tehdä tietokilpailuja tai läksynkuulusteluja. Testit teet itse laatimalla kysymykset, joiden vastausvaihtoehtoja voi olla neljä. Vaihtoehdoista useampi tai yksi voi olla oikea. Kysymyksiin voi liittää kuvia. Oppilaat voivat osallistua myös omalla laitteella, ei vaadi oppilaiden oman tilin luomista. Evernote Kätevä maksuton (saatavilla myös maksullisia ammattiversioita) työväline erilaisten asioiden ja kokonaisuuksien muistiinpanoihin ja tiedon hallintaan. Muistiinpanot on helppo muuttaa esityskelpoisiksi. Aineistoksi voi liittää esimerkiksi tekstiä, kuvia ja tiedostoja. Aineistosta on mahdollista tehdä sisältöön liittyviä hakuja, joiden avulla löytää nopeasti tarvitsemansa. Puffin Web Browser Nettiselain, joka osaa pyörittää Javaa. Monet opetuspelit ja kirjanvalmistajien nettisivut käyttävät Javaa, jolloin tämän selaimen kanssa niiden käyttö onnistuu, vaikka ipadin omalla Safari-selaimella ei onnistuisikaan. Ilmaisversio toimii vain tietyllä aikavälillä päivässä. Dragonbox Algebra 12+ Yhtälönratkaisupeli, jossa oppilas ei edes tiedä ratkaisevansa yhtälöitä. Normaalia kalliimmasta hinnastaan huolimatta todella suositeltava sovellus. icircuit Sähköfysiikkaan sopiva sovellus, jossa voi testata minkä tahansa kytkennän toimivuutta, tutkia sähkön kulkureittejä ja mitata kaikki tarpeelliset asiat ennen kuin kokeilee asiaa käytännössä. Ominaisuudet riittävät myös ammattilaisille. Kiehtovat alkuaineet + Kiehtovat alkuaineet toiminnassa Elävä jaksollinen järjestelmä. Mitä tahansa alkuainetta voi pyöritellä, katsoa lisätietoa ja katsoa alkuaineella tehtyä koetta videona. Herättää jaksollisen järjestelmän eloon. Tangram Kivaa tekemistä tunneille ennen kesälomaa. MathRings Oivia päässälaskuharjoituksia.

12 Numbler on kuin Scrabble, mutta numeroilla. Algebra touch Matematiikan laskutoimituksten harjoittelua (myös yhtälöitä) ShowMe on kuin digitaalinen valkotaulu, jolla opettamansa asiat voi tallentaa videoksi ShowMe:n omille palvelimille. Opettaja voi jakaa tekemänsä videot joko ShowMe:n kautta (jos oppilaatkin kirjautuvat palveluun) tai lähettää linkin oppilaille. Maksuttomassa versiossa on rajoituksia esimerkiksi videoiden määrän suhteen, maksullinen versio maksaa noin 50 /vuosi. Musiikki-appsit Rhythm cat: Nuottien aika-arvojen harjoittelua ja rytmien soittamista mukavien taustojen kanssa. NoteWorks: Nuottien nimien harjoittelua pelin muodossa. GarageBand: Oma pieni musiikkistudio, joka sisältää digitaalisten soittimien kirjaston. Voit soittaa eri soittimia, nauhoittaa ja muokata. Oman tuotoksen voi helposti siirtää esim. imovieen. ireal Pro: Sointulappuja ja taustoja, joita voi käyttää luokassa soittamisen harjoittelussa. MSOLearn: Sinfoniaorkesterin esittelyä. Music Machine: Todella yksinkertainen looppi-ohjelma, jolla voit tehdä omaa musiikkia. Dust Buster: Peli, jossa oppii nuottien ja pianon koskettimien nimiä itse soittamalla. Kivat taustat. PianoMaestro: Opi pelin muodossa lukemaan nuotteja, rytmejä ja soittamaan pianoa. Wild Chords: Peli, jossa harjoitellaan soittamaan kitarasointuja ja lukemaan tabulatuuria. GuitarBots: Peli, jossa harjoitellaan soittamaan kitaralla melodioita ja sointuja. Beat Time, Jam Player, Anytune: Saat vaihdettua kappaleen nopeutta, sävellajia jne. MuseScore: Nuotinkirjoitusohjelma. Mubik: Musiikillinen pulmapeli. "Soita" kappale ja tunnista se. Erilaisia tyylilajeja. MonsterMusic: Laita hirviöt laulamaan ja opi samalla alkeita omasta kappaleen tekemisestä.

13 Tsemppiä - vain rohkeasti kokeilemalla pääsee eteenpäin!

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu?

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Oppimispäiväkirjablogi Hannu Hämäläinen oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Parhaimmillaan oppimispäiväkirja toimii oppilaan oppimisen arvioinnin työkaluna. Pahimmillaan se tekee

Lisätiedot

Valteri-koulu Tervaväylässä käytettäviä mobiilisovelluksia

Valteri-koulu Tervaväylässä käytettäviä mobiilisovelluksia 1 / 6 Valteri-koulu Tervaväylässä käytettäviä mobiilisovelluksia Koulussamme ipadien käyttö on vakiintunut monipuolistamaan opetustamme. Nämä sovellukset ovat olleet suosittuja Tervaväylässä. Osa niistä

Lisätiedot

Sanna Pensonen, suunnittelija. Saamelaisalueen koulutuskeskus Virtuaalikoulu www.sogsakk.fi/virtuaalikoulu

Sanna Pensonen, suunnittelija. Saamelaisalueen koulutuskeskus Virtuaalikoulu www.sogsakk.fi/virtuaalikoulu Sanna Pensonen, suunnittelija Tablettien hyödyntäminen opetuksessa Tablettien hyödyntäminen opetuksessa Tablettitietokoneiden käyttö koulussa vahvistaa lasten ongelmanratkaisutaitoja (Yle uutiset 6.8.14)

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver )

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver ) Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver.30.11.2016) Alakoulussa oppilas saa tieto- ja viestintätekniset perusvalmiudet, joilla tuottaa erilaisia

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Uudistus 10 vuoden välein Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa annetaan perusopetuksen

Lisätiedot

EKAPELI-ALKU LUKEMAAN OPETTAMISEN TUKENA

EKAPELI-ALKU LUKEMAAN OPETTAMISEN TUKENA JY/EOK-2016-2017 / ryhmä 2 Marjo Maula ERIA260 Teknologia ja apuvälineet vuorovaikutuksen ja viestinnän tukena Johanna Kainulainen 10.1.2017 EKAPELI-ALKU LUKEMAAN OPETTAMISEN TUKENA Ekapeli-sivusto tarjoaa

Lisätiedot

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Ohjelma Huhti-toukokuu 2016 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, tai tutustu tablettiin. Tervetuloa! Asiakaskoulutuksista

Lisätiedot

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet...

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet... 1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet... 1 1.1 Yhteiset tavoitteet... 1 1.2 Peruskoulun tavoitteet... 1 1.3 Lukion tavoitteet... 1 1.4 Aikuislukion tavoitteet... 2 2 Tvt-projektit...

Lisätiedot

PLAY. TP1 Mobiili musiikkikasvatusteknologia MEDIAT Kuvan ja äänen tallentaminen, muokkaaminen ja jakaminen (v1.1)

PLAY. TP1 Mobiili musiikkikasvatusteknologia MEDIAT Kuvan ja äänen tallentaminen, muokkaaminen ja jakaminen (v1.1) PLAY TP1 Mobiili musiikkikasvatusteknologia MEDIAT Kuvan ja äänen tallentaminen, muokkaaminen ja jakaminen 4.2.2016 (v1.1), projektipäällikkö Sisältö Kuvan ja äänen tallentaminen, muokkaaminen ja jakaminen

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologia = TVT

Tieto- ja viestintäteknologia = TVT Tieto- ja viestintäteknologia = TVT Syksyllä 2016 alakoulujen osalta voimaan tullut uusi opetussuunnitelma velvoittaa koulut käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa opetuksessa. TVT:stä ei tule omaa

Lisätiedot

Innopaja@koulut iltapäivä 22.5.2012

Innopaja@koulut iltapäivä 22.5.2012 Innopaja@koulut iltapäivä 22.5.2012 Innoa lukion musiikissa Intelligent på tangenten (S:t Karins) Hauskaa ilman lintuja (Kuusisto) ipodit opetuskäytössä (Kotimäki) ipodit opetuskäytössä (Runko) INNOA LUKION

Lisätiedot

Opiskelijoiden TVT:n käyttö sähköistyvässä lukiossa. Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa & Erno Lehtinen, Oppimistutkimuksen keskus, OKL

Opiskelijoiden TVT:n käyttö sähköistyvässä lukiossa. Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa & Erno Lehtinen, Oppimistutkimuksen keskus, OKL Opiskelijoiden TVT:n käyttö sähköistyvässä lukiossa Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa & Erno Lehtinen, Oppimistutkimuksen keskus, OKL Tutkimuksen kohteena Opiskelijoiden tvt:n käyttö Laitteet ja ohjelmistot

Lisätiedot

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai 13.10. 2015 OPS 2014 Perusopetuksen Opetussuunnitelman Perusteet 2014, eli OPS 2014 Hyväksytty 2014, astuu voimaan 2016 Edellinen

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan strategia vuosille

Ilmajoen kunnan perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan strategia vuosille Ilmajoen kunnan perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan strategia vuosille 2016 2021 Sisällys: 1. Johdanto 2. Ilmajoen koulujen tvt käytön tavoitteet vuosille 2016 2021 3. Käytännön toteutus 3.1. Sovellukset

Lisätiedot

TOIMINNAN HAVAINNOINTI. Kysely Orimattilan ja Myrskylän perusopetuksen opettajille syksyllä 2015

TOIMINNAN HAVAINNOINTI. Kysely Orimattilan ja Myrskylän perusopetuksen opettajille syksyllä 2015 TOIMINNAN HAVAINNOINTI Kysely Orimattilan ja Myrskylän perusopetuksen opettajille syksyllä 2015 HAVAINNOINNIN TAVOITE Kehittämistyön alkukartoitus Laadun arvioinnin työkalu kysely uusitaan vuosittain Uuden

Lisätiedot

ASIAKASKOULUTUKSET. Kurssiohjelma Syksy 2016

ASIAKASKOULUTUKSET. Kurssiohjelma Syksy 2016 Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Kurssiohjelma Syksy 2016 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, tai tutustu tablettiin. Tervetuloa! Kursseista

Lisätiedot

Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App OneNote Web App Excel Kysely Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro

Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App OneNote Web App Excel Kysely Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro 1 Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App... 11 OneNote Web App... 17 Excel Kysely... 20 Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro ohjelmaan... 25 Blogi... 27 Kansiot... 28 Skydrive

Lisätiedot

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai 25.10. 2016 OPS 2014 Perusopetuksen Opetussuunnitelman Perusteet 2014, eli OPS 2014 Hyväksytty 2014, astuu voimaan 2016

Lisätiedot

Kokemuksia monialaisista oppimiskokonaisuuksista ja niiden arvioinnista

Kokemuksia monialaisista oppimiskokonaisuuksista ja niiden arvioinnista Kokemuksia monialaisista oppimiskokonaisuuksista ja niiden arvioinnista Leena-Maija Niemi apulaisrehtori, OPS-koordinaattori Kauniaisten suomenkielinen perusopetus 4.2.2016 Oppijasta kasvaa vuorovaikutukseen

Lisätiedot

MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen. osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa.

MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen. osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa. MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen kulttuurin ja osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa. 2 DIGITAALISUUS Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Lisätiedot

Teknologiaa kouluun -projekti

Teknologiaa kouluun -projekti Teknologiaa kouluun -projekti 01/2012 Tiina Partanen & Jouni Kinnunen 2 Teknologiaa kouluun -projekti n omien opettajien ideoima opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittämisprojekti Projektin tavoitteena

Lisätiedot

Luokka näytön käyttäminen opetuksessa.

Luokka näytön käyttäminen opetuksessa. Luokka näytön käyttäminen opetuksessa. - Kaikki alkaa totta kai kaukosäätimestä. - Source napista pääset valikkoon, mistä voit valita minkä lähteen otat käyttöön - Magic IWB S on piirto-ohjelma (valkotaulu)

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPETUSVINKIT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPETUSVINKIT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KOPIRAITTILAN KOULU Tekijänoikeustaidot on jaettu materiaalissa kolmeen osaan: tekijänoikeustietouteen, erityyppisten aineistojen käyttötaitoon ja tiedonhankintataitoon ja kriittiseen

Lisätiedot

1. Tietoa tekijänoikeuksista

1. Tietoa tekijänoikeuksista KOPIRAITTILAN KOULU LUKION Kopiraittilan koulun materiaaleissa tekijänoikeustaidot on jaettu kolmeen kokonaisuuteen: tekijänoikeustietouteen, erityyppisten aineistojen käyttötaitoon sekä tiedonhankintataitoon

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/5 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

Opetuksen tavoite: T1 tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen kehittymistä

Opetuksen tavoite: T1 tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen kehittymistä MATEMATIIKKA JOENSUUN SEUDUN OPETUSSUUNNITELMASSA Merkitys, arvot ja asenteet Opetuksen tavoite: T1 tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen

Lisätiedot

Potkua peruskoulun tvt-taitoihin sekä sosiaalisen median käyttöön Jyväskylä, Oskari Uotinen viestintäkonsultti, yrittäjä

Potkua peruskoulun tvt-taitoihin sekä sosiaalisen median käyttöön Jyväskylä, Oskari Uotinen viestintäkonsultti, yrittäjä Potkua peruskoulun tvt-taitoihin sekä sosiaalisen median käyttöön Jyväskylä, 22.10. Oskari Uotinen viestintäkonsultti, yrittäjä Tutustuminen ja esittelyt Ketäs te olette? Etsi täältä sellainen henkilö,

Lisätiedot

Pianonsoiton alkeet - opeta koko luokka soittamaan 2 kappaletta kahdeksassa viikossa.

Pianonsoiton alkeet - opeta koko luokka soittamaan 2 kappaletta kahdeksassa viikossa. Pianonsoiton alkeet - opeta koko luokka soittamaan 2 kappaletta kahdeksassa viikossa. Kurssilla koko luokka oppii pianonsoiton alkeet ja kaksi kappaletta. Kurssin voi suorittaa ilman pianonsoiton, musiikinteorian

Lisätiedot

Public Account-tili on pysyvä, joten kannattaa käyttää mieluummin sitä kuin kaupallisen tilin kokeiluversiota.

Public Account-tili on pysyvä, joten kannattaa käyttää mieluummin sitä kuin kaupallisen tilin kokeiluversiota. 1.1 Tässä harjoituksessa opit laatimaan luokitellun teemakartan maastossa aiemmin keräämistäsi pisteistä. Käytämme Esrin ArcGis-palvelun ilmaisia ominaisuuksia. Kartan tekoa voi harjoitella kokonaan ilman

Lisätiedot

KTKO104. Luento

KTKO104. Luento KTKO104 Luento 6.11.2014 OPS2016 Uusi opetussuunnitelma tulee voimaan 2016 syksyllä. Tällä hetkellä vielä luonnosvaiheessa. Muutamia huomioita: peruslukutaito, medialukutaito ym. => monilukutaito. tieto-

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

TVT-strategia. Ylitornion yhteiskoulun lukio

TVT-strategia. Ylitornion yhteiskoulun lukio TVT-strategia Ylitornion yhteiskoulun lukio Tieto- ja viestintätekniikan monipuolinen hyödyntäminen opettamisen, opiskelun, arvioinnin, ohjaamisen ja vuorovaikutuksen työvälineenä rikastuttaa ja laajentaa

Lisätiedot

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms / Anna Haapalainen Googlen lomaketyökalulla on helppoa tehdä sähköisiä kyselyitä, tehtäviä tai kokeita. Voidaksesi luoda Googlen lomakkeita, sinulla tulee

Lisätiedot

Oulujoen koulu Tulevaisuuden koulu -projekti

Oulujoen koulu Tulevaisuuden koulu -projekti Oulujoen koulu Tulevaisuuden koulu -projekti Miksi lähdettiin l mukaan Tulevaisuuden koulu projektiin? Ritaharjuun valmistuva monitoimitalo 2010 (School of the Future-hanke) Oulun opetustoimi julisti haun

Lisätiedot

PANSION KOULUN OPS PORTAAT

PANSION KOULUN OPS PORTAAT SYKSY 2012 TULEVAISUUDE N KOULU Kyselyt huoltajille, oppilaille ja opettajille SYKSY 2013 KOULUARJEN KEHITTÄMINEN Kyselyn tulosten hyödyntäminen VESO 16.11 Koulun toimintakulttu uri Mikä arjessa sujuu

Lisätiedot

MOBIILILAITTEET OPETUKSESSA - näin otat Kahoot-kyselyn käyttöösi

MOBIILILAITTEET OPETUKSESSA - näin otat Kahoot-kyselyn käyttöösi MOBIILILAITTEET OPETUKSESSA - näin otat Kahoot-kyselyn käyttöösi On tärkeää muistaa, että teknologia ei ole hyvä isäntä, vaan oivallinen renki. TIEDÄTKÖ SINÄ, MIKÄ MAHDOLLISUUS OPPILAIDEN TASKUISTA LÖYTYY?

Lisätiedot

TEKNOLOGIA OPPIMISEN TUKENA. Apuvälineitä ja sovelluksia

TEKNOLOGIA OPPIMISEN TUKENA. Apuvälineitä ja sovelluksia TEKNOLOGIA OPPIMISEN TUKENA Apuvälineitä ja sovelluksia TEKNOLOGIAN OPPIMISEN TUKENA Erilaiset oppimisvaikeudet voivat vaikeuttaa lukemista, kirjoittamista, vieraiden kielten oppimista ja matematiikkaa.

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

Code.org sivusto ohjelmoinnin opetuksessa

Code.org sivusto ohjelmoinnin opetuksessa Code.org sivusto ohjelmoinnin opetuksessa Innokas-verkosto Kati Sormunen 1 Tämän oppitunnin tavoitteena On ottaa käyttöön Code.org sivusto, jossa oppilas voi harjoitella ohjelmointia koulussa ja kotona

Lisätiedot

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Nuori Yrittäjyys Yrittäjyyttä, työelämätaitoja, taloudenhallintaa 7-25- vuotiaille nuorille tekemällä oppien 55 000 oppijaa 2013-14 YES verkosto (17:lla alueella)

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 Oppiaineen tehtävä Syventää ja laajentaa oppilaiden musiikillista osaamista. Luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan

Lisätiedot

Suomalaisen koulun kehittäminen

Suomalaisen koulun kehittäminen Suomalaisen koulun kehittäminen 31.10.2016 Aulis Pitkälä, pääjohtaja Opetushallitus Yhteinen visio Tavoitteena on eheä oppimisen polku jokaiselle lapselle ja nuorelle. Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

ADHD-LASTEN TUKEMINEN LUOKKAHUONEESSA

ADHD-LASTEN TUKEMINEN LUOKKAHUONEESSA ADHD-LASTEN TUKEMINEN LUOKKAHUONEESSA Tässä luvussa annetaan neuvoja parhaista tavoista tukea ADHD-lasta luokkahuoneessa. Lukuun on sisällytetty myös metodologiaan liittyviä ehdotuksia, joiden avulla voidaan

Lisätiedot

OPS 2016 ESI- JA PERUSOPETUS UUDISTUVAT

OPS 2016 ESI- JA PERUSOPETUS UUDISTUVAT OPS 2016 ESI- JA PERUSOPETUS UUDISTUVAT ESI- JA PERUSOPETUS UUDISTUVAT Miten maailma koulun ympärillä muuttuu? Millaista osaamista oppilaat tarvitsevat elämässään? Millaisessa koulussa on hyvä oppia ja

Lisätiedot

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä Pirjo Koivula Opetusneuvos 12 Sanallinen arviointi 2 Arviointi lukuvuoden päättyessä Opintojen aikainen arviointi sisältää myös oppimisprosessin

Lisätiedot

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot

Lisätiedot

Mobiilisovelluksen kokeilu valinnaisliikunnan tunneilla CoreFOX Edu. Yläkouluseminaari, Jyväskylä

Mobiilisovelluksen kokeilu valinnaisliikunnan tunneilla CoreFOX Edu. Yläkouluseminaari, Jyväskylä Mobiilisovelluksen kokeilu valinnaisliikunnan tunneilla CoreFOX Edu Yläkouluseminaari, 17.3.2016 Jyväskylä Mobiilisovelluksen kokeilu Kokeilu neljässä akatemiaverkoston yläkoulussa tammikuu maaliskuu 2016

Lisätiedot

LIITE 2. PERUSOPETUKSEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN NYKYTILANNE JA OPETTAJIEN VALMIUDET RAPORTTIIN LIITTYVIÄ TAULUKOITA JA KUVIOITA

LIITE 2. PERUSOPETUKSEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN NYKYTILANNE JA OPETTAJIEN VALMIUDET RAPORTTIIN LIITTYVIÄ TAULUKOITA JA KUVIOITA LIITE 2. PERUSOPETUKSEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN NYKYTILANNE JA OPETTAJIEN VALMIUDET RAPORTTIIN LIITTYVIÄ TAULUKOITA JA KUVIOITA Toukokuu 2016 Valtioneuvoston selvitysja tutkimustoiminnan julkaisusarja 18/2016

Lisätiedot

Näin oppiminen muuttuu Helsingissä

Näin oppiminen muuttuu Helsingissä Näin oppiminen muuttuu Helsingissä 1. Koulu opettaa tulevaisuuden taitoja ja laaja-alaista osaamista 1. Koulu opettaa tulevaisuuden taitoja Uusi koulu rohkaisee kokeilemaan uutta ja iloitsemaan oppimisesta.

Lisätiedot

Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman käyttöä Microsoftin PowerPoint ohjelmalla.

Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman käyttöä Microsoftin PowerPoint ohjelmalla. Esitysgrafiikka Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman käyttöä Microsoftin PowerPoint ohjelmalla. Tallenna esimerkki.pptx tiedosto tuokion kansioon. Avaa esimerkki.pptx tiedosto PowerPoint ohjelmassa. Jäsennysnäkymä

Lisätiedot

OPETTAJA VERKOSSA: Koodaaminen

OPETTAJA VERKOSSA: Koodaaminen OPETTAJA VERKOSSA: Koodaaminen 27.2.2017 Oskari Uotinen #opeverkossa OPETTAJA VERKOSSA: Koodaaminen 27.2.2017 Oskari Uotinen #opeverkossa Tallenteet: Tinyurl.com/opeverkossa Tulevien webinaarien rekisteröitymislinkit:

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä!

Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä! Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä! OPS 2016 Arvokeskustelun tuloksia Keravanjoen koulun huoltajat 1 a) Miksi lapsesi opiskelee koulussa? oppivelvollisuus ja yleissivistys oppii vastuulliseksi kansalaiseksi

Lisätiedot

Formatiivinen arviointi Miten arvioinnilla edistetään oppimista?

Formatiivinen arviointi Miten arvioinnilla edistetään oppimista? Formatiivinen arviointi Miten arvioinnilla edistetään oppimista? Katja Elo katja.elo@tuusula.fi luokanopettaja Tuusulan kunta Tuusulan OPS2016 arviointityöryhmän jäsen OPS2016: Arvioinnin merkitys oppilaalle

Lisätiedot

Vertaisopastuksella verkkoon

Vertaisopastuksella verkkoon Vertaisopastuksella verkkoon Hanna Kaisti Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Tehdään yhdessä: osallistava tapahtumatuotanto kirjastossa 13.10.2016. Pori Vertaisopastus Vertaisopastus on vapaaehtoisten kirjaston

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

Ilona IT ja oppilaitokset

Ilona IT ja oppilaitokset risto @ ilonait.fi Ilona IT ja oppilaitokset»panosta oppilaitoksien IT-ratkaisuihin Laaja EDU tuotevalikoima Laatutuotteet parhaat luotettavat päämiehet Oikeat lisenssi- ja hankintaratkaisut Ratkaisut

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

Panoraamakuvat ja -video koulutuksessa. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kimmo Turtiainen, www.diak.fi www.panoraama.fi

Panoraamakuvat ja -video koulutuksessa. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kimmo Turtiainen, www.diak.fi www.panoraama.fi 360 Panoraamakuvat ja -video koulutuksessa 360 panoraamakuvat ja video 360 panoraamatyypit 360 panoraamakuvat valmiit panoraamat tuotetut panoraamat käyttö koulutuksessa - soveltaminen - esimerkkejä 360

Lisätiedot

Tulevaisuuden tietoyhteiskuntataidot

Tulevaisuuden tietoyhteiskuntataidot Tulevaisuuden tietoyhteiskuntataidot Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistaminen 18.3.2010 Jyrki Koskinen Sisältö Mitkä tiedot, taidot ja osaamisen muodot korostuvat tulevaisuuden tietoyhteiskunnassa?

Lisätiedot

QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA ILMAISTA MOTIVOIVAA

QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA ILMAISTA MOTIVOIVAA QR-koodit QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA MOTIVOIVAA ILMAISTA QR-koodi paljon tietoa Koodin avulla pääsee nopeasti halutulle verkkosivulle tai esim. YouTube-videoon ilman osoitteen

Lisätiedot

ALUEELLISET TYÖPAJAT. Ulla Ilomäki-Keisala

ALUEELLISET TYÖPAJAT. Ulla Ilomäki-Keisala ALUEELLISET TYÖPAJAT Alueellisten työpajojen työskentelylle on tunnusomaista: 1. Osallistava ja vuorovaikutteinen kouluttaminen opsprosessin käynnistämiseen ja ohjaamiseen, 2. Uusien toimintatapojen etsiminen

Lisätiedot

Virtuaalioppimisen päivät

Virtuaalioppimisen päivät Virtuaalioppimisen päivät RINNAKKAISET OHJELMAT KOULUASTEITTAIN C 1) Varhaiskasvatus ja esiopetus Esimerkeissä käytetyt sovellukset ja niiden käyttöideoita 7-8.12.2016 Marja Hokkanen, Netta Husu ja Seija

Lisätiedot

POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma

POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma Jakson päämääränä on kranssin suunnitteleminen ja valmistaminen pehmeitä ja kovia materiaaleja yhdistäen. Jakso on suunnattu

Lisätiedot

Opetuksen pyrkimyksenä on kehittää oppilaiden matemaattista ajattelua.

Opetuksen pyrkimyksenä on kehittää oppilaiden matemaattista ajattelua. Matematiikkaluokkien opetussuunnitelma 2016 Alakoulu Matematiikkaluokilla opiskelevalla oppilaalla on perustana Kokkolan kaupungin yleiset matematiikan tavoitteet. Tavoitteiden saavuttamiseksi käytämme

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN KOULUTULOKKAAN TARJOTIN 11.1.2016 VUOSILUOKAT 1-2 KOULULAISEKSI KASVAMINEN ESIOPETUKSEN TAVOITTEET (ESIOPETUKSEN VALTAKUNNALLISET PERUSTEET 2014) Esiopetus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että lapsilla

Lisätiedot

DIGITAALISEN OPPIMATERIAALIN KÄYTTÖ JA SAATAVUUS, mitä, mistä ja miten. Ella Kiesi Opetushallitus

DIGITAALISEN OPPIMATERIAALIN KÄYTTÖ JA SAATAVUUS, mitä, mistä ja miten. Ella Kiesi Opetushallitus DIGITAALISEN OPPIMATERIAALIN KÄYTTÖ JA SAATAVUUS, mitä, mistä ja miten Ella Kiesi Opetushallitus Tietotekniikan opetuskäytön määrä Suomessa Suomi tietotekniikan opetuskäytön määrässä Eurooppalaisessa mittakaavassa

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti

Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti Tämä ohje on tarkoitettu HUS:n ulkopuolella, muussa sairaanhoitopiirissä työskentelevälle ammattilaiselle, jolla on käytössä

Lisätiedot

Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma. Virtuaaliopetuksen päivät 2010 Kaisa Vähähyyppä OPH

Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma. Virtuaaliopetuksen päivät 2010 Kaisa Vähähyyppä OPH Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma Virtuaaliopetuksen päivät 2010 Kaisa Vähähyyppä OPH Tieto- ja viestintätekniikka oppimisen voimavarana - koko maailma oppilaan ulottuvilla

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) 9 Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelma vuosille 2016-2019 (koulutuksen ja oppimisen digistrategia) HEL 2016-003192 T 12 00 00 Esitysehdotus Esittelijän

Lisätiedot

Digitaalinen tarinankerronta HTKS152

Digitaalinen tarinankerronta HTKS152 Digitaalinen tarinankerronta HTKS152 Paul Ife Horne. Flickr. CC BY-NC 2.0. http://tinyurl.com/digitarina 3.2.2014 Tanja Välisalo Tänään Digitaalinen tarinankerronta menetelmänä Kurssin suoritus Digitaalisen

Lisätiedot

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen - oppilaslähtöinen näkökulma Helsinki 27.4.2012 Marja Kangasmäki Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Tehostettu tuki Yleinen tuki Oppimisen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT KOTIEN OPS-OPAS OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan - mitkä arvot ohjaavat koulun toimintaa - millainen oppimiskäsitys ohjaa oppimista - mitä milläkin vuosiluokalla opiskellaan - miten opiskellaan

Lisätiedot

Selänne Anne Moilanen, rehtori, Laanilan yläaste

Selänne Anne Moilanen, rehtori, Laanilan yläaste Selänne 13.9.2016 Anne Moilanen, rehtori, Laanilan yläaste Miksi? Koska oppilaalla on oikeus monipuolisiin oppimisympäristöihin sekä TVT-taitoihin Change is voluntary but inevitable! - Michael Fullan

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Elisse Heinimaa / Luentojen tekstit Tallinnassa ja Tartossa REGGIO EMILIA -PEDAGOGIIKAN PERIAATTEITA JA PERUSKÄSITTEITÄ

Elisse Heinimaa / Luentojen tekstit Tallinnassa ja Tartossa REGGIO EMILIA -PEDAGOGIIKAN PERIAATTEITA JA PERUSKÄSITTEITÄ 1 Elisse Heinimaa / Luentojen tekstit 3. - 4.5.2013 Tallinnassa ja Tartossa REGGIO EMILIA -PEDAGOGIIKAN PERIAATTEITA JA PERUSKÄSITTEITÄ REGGIO EMILIAN PÄIVÄKOTIEN KASVATUSAJATTELUN OMINAISPIIRTEITÄ: PÄIVÄKOTI

Lisätiedot

Yleisiä kommentteja kokeesta.

Yleisiä kommentteja kokeesta. Lukuvuoden fysiikan valtakunnallisen kokeen palaute.6. Palautteita yhteensä 454 oppilaan tuloksesta. Pistekeskiarvo 7,6 joka vastaa arvosanaa 6,5. Oppilaita per pistemäärä 5 5 5 5 4 6 8 4 6 8 4 6 8 4 6

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen 1. Laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden hallinta (tietokoneen käyttötaidot, käyttöjärjestelmä, tutustuminen erilaisiin tietoteknisiin

Lisätiedot

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet 2017-2018 5.-6. luokat Valinnat tehdään Wilmassa 20.3.-2.4.2017 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Oppilas valitsee kaksi valinnaista ainetta 5.luokalle 4.luokan

Lisätiedot

Ops14 Askola KYSELY HUOLTAJILLE JA YLÄKOULUN OPPILAILLE ARVOISTA JA OPPIMISEN TAIDOISTA KEVÄT 2014

Ops14 Askola KYSELY HUOLTAJILLE JA YLÄKOULUN OPPILAILLE ARVOISTA JA OPPIMISEN TAIDOISTA KEVÄT 2014 Ops14 Askola KYSELY HUOLTAJILLE JA YLÄKOULUN OPPILAILLE ARVOISTA JA OPPIMISEN TAIDOISTA KEVÄT 2014 Oppilaille 269 viestiä vastasi 85, 32% Huoltajille 768 viestiä 97 ei lukenut viestiä Vastauksia 220, 27%

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen seminaari15.4.2016 Minna Harmanen Jan Hellgren Matti Pietilä

Lisätiedot

NÄYTÖN JAKAMINEN OPPILAILLE, JOTKA MUODOSTAVAT YHTEYDEN SELAIMELLA TAI NETOP VISION STUDENT -SOVELLUKSELLA

NÄYTÖN JAKAMINEN OPPILAILLE, JOTKA MUODOSTAVAT YHTEYDEN SELAIMELLA TAI NETOP VISION STUDENT -SOVELLUKSELLA NÄYTÖN JAKAMINEN OPPILAILLE, JOTKA MUODOSTAVAT YHTEYDEN SELAIMELLA TAI NETOP VISION STUDENT -SOVELLUKSELLA Vision-ohjelmistoa käyttävät opettajat voivat nyt muodostaa luokan, jossa on yhdistelmä Windows-pohjaisia

Lisätiedot

Selaimen kautta käytettävällä PaikkaOpin kartta-alustalla PaikkaOppi Mobiililla

Selaimen kautta käytettävällä PaikkaOpin kartta-alustalla PaikkaOppi Mobiililla 19.1.2017 Sisällys Slide 3. Mikä on PaikkaOppi Mobiili? Slide 4. Kaavio PaikkaOppi Mobiilin käytön aloituksesta. Slidet 5-7. Tunnusten ja kurssin luominen ennen sovelluksen käyttöä. Slide 8. Hae sovellus

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Tietotekniikka oppiaineeksi peruskouluun Ralph-Johan Back Imped Åbo Akademi & Turun yliopisto 18. maaliskuuta 2010 Taustaa Tietojenkäsittelytieteen professori, Åbo

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Käyttöohje Social News

Käyttöohje Social News Käyttöohje Social News 1.1. painos FI Social News Vapauta sisäinen uutistoimittajasi ja raportoi lähiseutusi kiinnostavat tapahtumat suurelle yleisölle ammattimediakumppaneiden kautta. Lataa ja asenna

Lisätiedot

Oppilas vahvistaa opittuja taitojaan, kiinnostuu oppimaan uutta ja saa tukea myönteisen minäkuvan kasvuun matematiikan oppijana.

Oppilas vahvistaa opittuja taitojaan, kiinnostuu oppimaan uutta ja saa tukea myönteisen minäkuvan kasvuun matematiikan oppijana. Tavoitteet S L 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk Merkitys, arvot ja asenteet T1 pitää yllä oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä tukea myönteistä minäkuvaa ja itseluottamusta L1, L3, L5

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Evantia 360 Junior Pro Alakoulu -taulusto

Evantia 360 Junior Pro Alakoulu -taulusto Evantia 360 Junior Pro Alakoulu -taulusto Evantia 360 Junior Pro Alakoulu -taulusto on suunniteltu lasten sähköiseksi kommunikoinnin apuvälineeksi. Taulusto toimii ChatAble Suomi -kommunikointisovelluksella.

Lisätiedot