Jäsentietoa Medlemsinfo Hyödyllistä tietoa jäsenyydestä Nyttig information om medlemskapet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jäsentietoa Medlemsinfo Hyödyllistä tietoa jäsenyydestä Nyttig information om medlemskapet"

Transkriptio

1 Jäsentietoa Medlemsinfo Hyödyllistä tietoa jäsenyydestä Nyttig information om medlemskapet Hyödyllistä tietoa, ota talteen! * * * Nyttig information, spara bilagan!

2 Toimisto Kansli Hietalahdenranta 15 A 3, Helsinki Sandvikskajen 15 A 3, Helsingfors Avoinna Öppnat, ma-to: , pe: Asioidessasi liiton toimistolla, soita ystävällisesti ja tarkista että olemme paikalla. Om du ämnar besöka förbundets kansli, vänligen ring oss först för att kolla att vi är på plats. Vaihde/Växel Sähkeosoite Telegramadress SEACOMMAND Jäsenrekisteri/Medlemsregister Mirjam TUISKU Toiminnanjohtaja/Verksamhetsledare Petri SUOMINEN , Varatoiminnanjohtaja/Vice verksamhetsledare Johan RAMSLAND Toimistosihteeri - Kanslisekreterare Marjo PEURALA (09) Puheenjohtaja/Ordförande Kristian HEISKANEN Varapuheenjohtaja/Viceordförande Kai TERIMAA Työttömyyskassa Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassa - JYTK Asemamiehenkatu 4, Helsinki Neuvonta Puhelinpalvelu (arkisin klo ) Fax Sähköposti Kotisivut Arbetslöshetskassan Offentliga- och privata sektorns arbetslöshetskassa- JYTK Stationskarlsgatan 4, Helsingfors Telefon service (mån- fre ) Infonummer Fax E-post Hemsida Suomen Merenkulku/Finlands Sjöfart Toimitussihteeri/Redaktionssekreterare Hilkka KOTKAMAA Päällystövälitykset- Befälsförmedlingarna UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO MERIVÄLITYS Haapaniemenkatu 4 B, Helsinki Puh taloushenkilökunta (mm. tarjoilijat, kokit, kylmäköt, siivoojat, tiskaajat) Puh kansi- ja konepäällystö sekä kansi- ja konemiehistö Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto Linnankatu 52 B, Turku Puh Ålands arbets- och näringsbyrå Nygatan 5, Mariehamn Tel SUOMEN MERENKULKU J FINLANDS SJÖFART

3 PIIRIT-KRETSARNA Piirikokoukset-Kretsmötena Liiton piirikokoukset ovat avoimia tilaisuuksia kaikille liiton jäsenille. Tarkasta kokouspäivämäärä kotisivultamme: Förbundets kretsmöten är öppna tillställningar för alla förbundsmedlemmar. Kontrollera mötesdatum på våra hemsidor: Piiriasiamiehet / Kretsombudsmännen Ahvenanmaa Åland Johan RAMSLAND Helsinki Helsingfors Tapio GARDEMEISTER Ahvenanmaa Åland Tisdagen den kl.19:30 på Hotell Pommern (Obs. platsen blev bytt ) Gemensamt möte med Ålands energi- och sjöfartstekniska förening ÅESF r.f. Helsinki Helsingfors Liiton toimisto - -förbundets kansli, klo/kl ti kokouksen jälkeen Salve, ti ti kokouksen jälkeen Salve Kotka avoin-öppen Oulu Uleåborg ke/ons klo/kl Oulu, Oulu-laiva to klo/kl Oulu, Oulu-laiva to klo/kl Kemi, JMSampo Rauma Raumo avoin-öppen Saimaa Saimen lauantai Varmaranta/Sulkava talkookokous klo Mahdollisuus saunomiseen ja yöpymiseen Liiton kaikki jäsenet ovat tervetulleita! Ilmoittautumiset Jukka Riikoselle lauantai Spahotelli Casino Savonlinna kokous alkaen klo Joulusauna klo Pikkujoulu klo Ilmoittautumiset Jukka Riikoselle Tampere Tammerfors avoin-öppen Kotka Heli PALMU Oulu Uleåborg Petter TÄHTINEN Oulun piirille on avattu sähköpostiosoite jonka tarkoituksena on aktivoida jäsenistöä piirikokoustoimintaan. Sähköpostiin voi jättää viestin asiasta, jonka haluaisi käsiteltävän seuraavassa piirikokouksessa, vaikka olisi itse estynyt saapumasta. Rauma Raumo Santtu HARJU Saimaa Saimen Jukka RIIKONEN Tampere Tammerfors Kai TERIMAA Turku Åbo Jussi MÄKITALO Vaasa Vasa Tuula FORSBLOM Vaasan piirille on avattu sähköpostiosoite jonka tarkoituksena on aktivoida jäsenistöä piirikokoustoimintaan. Piiriasiamies toivoo yhteydenottoa ko. osoitteeseen ilmoittamalla siihen oma sähköpostiosoite, mikäli haluat infoa tulevista kokouksista tai vaikkapa STTK:n aluetoimikunnan asioista. Jäsenet voivat lähettää myös kommentteja ajankohtaisista asioista. Vasakretsen har öppnat en e-postadress vars avsikt är att aktivera våra medlemmar i kretsmötesverksamheten. Kretsombudsmannen önskar att du tar kontakt med denna adress genom att meddela din egen e-postadress, ifall du vill ha info om kommande möten eller t.ex. STTK:s regionala verksamhet. Medlemmarna kan också skicka kommentarer om aktuella frågor. Turku Åbo S/S Bore klo/kl ma/må ma/må ma/må Vaasa Vasa Radisson Blu Royal Hotelli klo/kl to FINLANDS SJÖFART J SUOMEN MERENKULKU 15

4 Jos jäät työttömäksi tai sinut JOS JÄÄT TYÖTTÖMÄKSI Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistoon työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä. Ilmoittautumisen voit tehdä sähköisesti osoitteessa Mikäli olet saanut sairaspäivärahaa enimmäisajan (300 päivää) ja olet hakenut työkyvyttömyyseläkettä tai eläkehakemuksesi on hylätty, sinulla saattaa olla oikeus työttömyyspäivärahaan. Myös tässä tapauksessa sinun tulee ensimmäiseksi ilmoittautua työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon. Ensimmäinen hakemuslomake lähetetään sinulle kun työ- ja elinkeinotoimisto on toimittanut kassalle lausunnon työttömyydestäsi. Voit täyttää hakemuksen myös sähköisesti kassan sähköisen asioinnin kautta, osoitteessa Hakiessasi päivärahaa jatkossa voit käyttää esitäytettyä lomaketta, jonka saat kassalta aina maksuilmoituksen mukana. Jatkohakemuksen voi laittaa myös sähköisesti. On tärkeää, että pidät työnhakusi voimassa työvoimatoimiston määräämällä tavalla. HAKEMUKSEN LÄHETTÄMINEN TYÖTTÖMYYSKASSALLE Ensimmäisen päivärahahakemuksen (liitteineen) voi lähettää kassalle aikaisintaan kahden viikon työttömyyden jälkeen. Mikäli työttömyys alkaa kesken kalenteriviikon, täytä hakemukseen tämä vajaa viikko ja seuraava kalenteriviikko niin, että hakemus päättyy sunnuntaihin. Jatkohakemukset täytetään joko neljän kalenteriviikon (ma-su) tai kalenterikuukauden jaksoissa. Jos olet osa-aikatyössä tai satunnaisessa, alle kaksi viikkoa kestävässä kokoaikatyössä, hae päivärahaa palkanmaksujaksoittain (kuukausi tai neljän kalenteriviikkoa). Hakemuksen liitteenä on oltava työsopimus ja palkkatodistus hakujakson aikana ansaitusta tulosta. Jos työttömyys päättyy kesken neljän viikon tai kuukauden hakujakson, voit lähettää hakemuksen myös lyhyemmältä ajalta, ilmoita silloin syy normaalia lyhyempään hakujaksoon. Hakemuksen tulee olla työttömyyskassassa kolmen kuukauden kuluessa siitä ajankohdasta, josta lukien päivärahaa haetaan. Kassa ei voi ilman erityisen painavaa syytä maksaa päivärahaa pidemmältä ajalta ennen hakemuksen vireille tuloa. Jos jostain syystä haet päivärahaa tätä vanhemmalta ajalta, liitä mukaan selvitys myöhästymisen syystä. Erityisen painavaksi syyksi ei riitä esimerkiksi liitteiden tai työ- ja elinkeinotoimiston lausunnon saamisen viivästyminen. HAKEMUKSEN LIITTEEKSI Ensimmäiseen hakemukseen on liitettävä ainakin seuraavat selvitykset: Palkkatodistus Palkkatodistuksen tulee olla vähintään 26 viikolta (työaika vähintään 18 tuntia/viikko) ennen työttömyyden alkua. Jos työttömyyttä edeltävälle jaksolle sisältyy esimerkiksi opiskelua, äitiyslomaa, palkatonta sairaslomaa tai vastaavaa, liitä hakemukseen todistus tällaisesta jaksosta ja pyydä palkkatodistus niin pitkältä ajalta, että se sisältää palkallista aikaa vähintään tarvittavan 26 viikon verran. Palkkatodistuksessa on mainittava seuraavat seikat: työsuhteen alkamis- ja päättymispäivä palkan kertymäajan alkamis- ja päättymispäivä ennakonpidätyksen alainen palkka lomarahat ja lomakorvaukset eriteltynä muut mahdollisesti maksetut erät selvitys palkattomista jaksoista palkanlaskijan allekirjoitus ja puhelinnumero Anja Tikka. Irtisanomisilmoitus Ilmoituksesta työttömyyskassa tarkistaa, että irtisanomisaika on ollut työsopimuslain mukainen. 16 SUOMEN MERENKULKU J FINLANDS SJÖFART

5 lomautetaan Hyödyllistä tietoa, ota talteen! * * * Nyttig information, spara bilagan! Päätös sosiaalietuudesta Jos saat jotakin sosiaalietuutta, esimerkiksi osatyökyvyttömyyseläkettä tai kotihoidontukea, hakemukseen tulee liittää päätös ja viimeisin maksuilmoitus. Selvitys sivutoimisesta yritystoiminnasta Mikäli omistat maa- tai metsätilan tai sinulla on muuta sivutoimista yritystoimintaa, liitä hakemukseen selvitys viimeksi vahvistetusta verotuksesta. HUOM: Ilmoita yritystoiminnasta työ- ja elinkeinotoimistoon ja pyydä heitä toimittamaan asiasta lausunto kassalle. Verokortti Pääsääntö on, että verokorttia ei tarvitse lähettää. Verokortti tulee toimittaa työttömyyskassaan vain siinä tapauksessa, jos olet hakenut muutosverokortin etuutta varten. Huomioitavaa Työttömyyskassa ei pysty käsittelemään puutteellisin tiedoin täytettyjä hakemuksia. Jokaisen päivän (myös lauantain ja sunnuntain sekä arkipyhien) kohdalle tulee merkitä oletko ollut työtön, sairas, matkalla tai muuten estynyt vastaanottamasta työtä. Myös päivämäärät ja kuukaudet tulee merkitä selvästi näkyviin. Hakemuksen käsittely on nopeampaa, jos se voidaan tehdä ilman lisäselvityspyyntöjä. Tarkista, että kaikki tarvittavat liitteet ovat mukana ja että ne ovat lukukelpoisia. Tarkista myös, että tiedot liitteissä pitävät paikkansa esimerkiksi päivämäärien ja summien osalta. TOIMINTAOHJEET LOMAUTETULLE Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistoon työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä. Ilmoittautumisen voi tehdä sähköisesti osoitteessa PÄIVÄRAHAN HAKEMINEN Ensimmäinen päivärahahakemuslomake toimitetaan työttömyyskassaan vasta sen jälkeen, kun olet ollut lomautettuna vähintään omavastuuajan (viisi arki päivää). HUOM! Pidä huoli siitä, että viisi omavastuupäivää kertyy kahdeksan kalenteriviikon aikana. Ensimmäisen hakemukseen liitetään seuraavat selvitykset: - lomautusilmoitus - palkkatodistus 26 viikolta ennen lomautuksen alkua - kopio työsopimuksesta (ellei jostain muusta dokumentista ilmene, että kyse on toistaiseksi voimassa olevasta työsuhteesta) - kopio sen kuukauden palkkalaskelmasta, mistä kyseisen hakujakson lomautuspäivät on vähennetty - tarvittaessa viimeksi vahvistetun verotuksen verotuspäätös HUOM! VAIKKA ET OLE LOMAUTETTUNA KOKO KALENTERIVIIKKOA, KAIKKI VIIKON PÄIVÄT ON TÄYTETTÄVÄ (myös lauantai ja sunnuntai) Ensimmäinen hakemuslomake lähetetään sinulle kun työ- ja elinkeinotoimisto on toimittanut kassalle lausunnon lomautuksestasi. Voit täyttää hakemuksen myös sähköisesti kassan sähköisen asioinnin kautta, osoitteessa Mikäli et ole toistaiseksi lomautettu, laita seuraavien hakemusten liitteeksi aina sen kuukauden palkkalaskelma, josta lomautuspäivät on vähennetty. Kassan yhteystiedot: Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassa - JYTK Asemamiehenkatu Helsinki Puhelinpalvelu: (arkisin klo 9-15) Sähköposti: Fax: Kalatalouden ja meren kulun koulutuksen edistämissäätiö - Stiftelsen för främjandet av fiskeri- och sjöfartsutbildning Julistaa haettavaksi avustukset kalatalous- ja luonnonvaraalan suomen- ja ruotsinkielisen koulutuksen tukemiseksi sekä merenkulun, kalatalouselinkeinojen ja luonnonvara-alan koulutusta edistävää toimintaa varten. Säätiön hallitukselle osoitetut vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan mennessä osoitteeseen Kalatalouden ja merenkulun koulutuksen edistämissäätiö, Kalakouluntie 72, Kirjala. Päätökset avustuksista tehdään toukokuun 2015 aikana. Lisätietoja antaa hanke koordinaattori Maria Saarinen, puh , s-posti FINLANDS SJÖFART J SUOMEN MERENKULKU 17

6 Om du blir arbetslös eller OM DU BLIR ARBETSLÖS Anmäl dig som arbetssökande på arbets- och näringsbyrån senast på den första arbetslöshetsdagen. Anmälningen kan göras elektroniskt på Om du har fått sjukdagpenning maximaltid (300 dagar) och har ansökt delinvaliditetspension eller din pensionsansökan har blivit utslagen, kan du ha möjligheten att få arbetslöshetsdagpenning. Även i detta fall ska du först anmäla dig som arbetsökande på arbets- och näringsbyrån. Den första ansökningsblanketten skickas åt dig när arbets- och näringsbyrån har utfört kassan ett utlåtande om din arbetslöshet. Du kan även fylla i ansökan elektroniskt på kassans elektroniska ärendehantering I fortsättningen när du ansöker dagpenning kan du använda även den fortsättningsansökningsblanketten som postas i samband med betalningsmeddelandet. Den fortsätta ansökan kan du skicka även elektroniskt. Det är viktigt att du håller arbetsökandet i kraft på det sättet som arbetskraftbyrån har angett. SKICKA IN ANSÖKAN TILL ARBETSLÖSHETSKASSAN Den första dagpenningsansökan(med bilagor) kan skickas till kassan tidigast efter två veckors arbetslöshet. Om arbetslösheten börjar i mitten av veckan, fyll i ansökan denna halva veckan och nästa kalender vecka, så att ansökan slutar på söndag. Ytterligare ansökan fylls i antingen i fyra kalenderveckors (mån-sön) eller kalendermånads perioder. Om du arbetar deltid eller som inhoppare, heltidsarbete som varar under två veckor, ansök dagpenning i lönebetalningsperioder(månad eller fyra kalenderveckor). Bifoga till ansökan arbetskontrakt och ett löneintyg för den perioden som du har arbetat. Om arbetslösheten tar slut mellan fyra veckors- eller månadsperioden, kan du även skicka din ansökan för en kortare period. Berätta kassan varför du har ansökt en kortare period. Dagpenning utbetalas inte utan synnerligen vägande skäl retroaktivt för en längre period än tre månader innan ansökan anhängiggörs, så dagpenning bör sökas från arbetslöshetskassan inom tre månader från den första arbetslöshetsdagen för vilken dagpenning ej har utbetalats. Om du av någon anledning söker dagpenning från längre tid än tre månader, bifoga med en utredning varför du ansöker dagpenning försenat. För synnerligen vägande skäl räcker inte tex. att bilagorna eller arbets- och näringsbyråns utlåtande är försenade. TILL ANSÖKAN BIFOGAS Till den första ansökan bifogas följande bilagor: Löneintyg: Ett löneintyg för minst 26 arbetsveckor(arbetstid med minst 18 timmar/vecka) som föregår arbetslösheten. Om en person har haft deltidspension, delinvalidpension partiell vårdledighet eller erhållit sänkt sjukledighets lön eller om lönen har sänkts för viss tid, bifoga ansökan ett intyg av en sådan här period och be ett löneintyg för en så lång tid att den innehåller lönetid med hel lön för minst 26 veckor. Av löneintyget bör framgå följande: datumet då arbetsförhållandet började och eventuellt upphörde/då permitteringen började perioden då lönen förtjänades den beskattningsbara lönen semesterersättning samt semesterpremie skilt specificerat vederlagsersättning (som betalas då arbetsförhållandet inom sjöfartsbranschen upphör) andra eventuella ersättningar samt förtjänstiden arbetsgivarens underskrift och kontaktuppgifter Uppsägningsanmälan: Av uppsägningsanmälan granskas att uppsägningen skett i enlighet med kollektivavtalet eller arbetsavtalslagen. Beslut över sociala förmåner Om du mottar någon socialförmån, t.ex. hemvårdsstöd för vård av barn eller pension, skall du sända en kopia av det senaste beslutet. Om din make/maka mottar hemvårdsstöd för vård av barn bör du också meddela kassan om hur han/hon arbetar, är arbetslös eller hemma och vårdar barnet. Utredning av företagsverksamhet som bisyssla: Utredningen behövs ifall du har jordbruks- eller skogsfastighet eller annan form av företagsverksamhet. Bifoga ansökan kopia av den senast fastställda beskattningsbeslutet. Skattekort: Normalvis behövs inte skattekort skickas till kassan. Enligt ska skattekortet skickas till kassan om du har ansökt ett ändringsskattekort för sociala förmåner. Observera: Arbetslöshetskassan kan inte behandla bristfälliga ansökningar. Anteckna för varje dag (också lördag och söndag) om du har varit arbetslös, på arbete, deltagit i sysselsättningsfrämjande service, varit sjuk eller inte kunnat ta emot arbete av någon anledning. Även alla datum och månader ska antäckas tydligt. Hanteringen av din ansökan är snabbare om den kan göras utan tilläggsutredningar. Granska att all uppgifter i bilagorna stämmer tex. med alla datum och lönesummor. 18 SUOMEN MERENKULKU J FINLANDS SJÖFART

7 permiterad ANVISNINGAR FÖR PERMITTERADE Anmäl dig som arbetssökande på arbets- och näringsbyrån senast på den första arbetslöshetsdagen. Anmälningen kan göras elektroniskt på sv/ ANSÖKAN Första ansökningsblanketten sänds in först efter att minst självrisktiden har gått (fem vardagar). OBS! Granska att de fem självriskdagarna uppfylls inom åtta kalenderveckor. Till första ansökan bifogas följande dokument: - meddelandet om permittering - löneintyget på 26 veckor fram till den första permitteringsdagen - en kopia på arbetskontraktet (ifall det inte av något annat intyg framgår att arbetsförhållandet är tills vidare i kraft) - en kopia på den löneuträkning som omfattar permitteringstiden - vid behov det senast fastställda beskattningsbeslutet OBS. Även om du inte är permitterad i hela kalenderveckor bör alla veckodagar fyllas i (också lördag och söndag) Den första ansökningsblanketten skickas åt dig när arbets- och näringsbyrån har utfört kassan ett utlåtande om din arbetslöshet. Du kan även fylla i ansökan elektroniskt på kassans elektroniska ärendehantering Om du inte är permitterad tills vidare, bör du alltid bifoga löneuträkningen (-specifikationen) för den tid som omfattar permitteringstiden. Kassans kontaktuppgifter: Offentliga- och privata sektorns arbetslöshets -kassa- JYTK Stationskarlsgatan 4, Helsingfors telefon service (mån- fre ) infonummer fax e-post hemsida Anja Tikka. Kalatalouden ja meren kulun koulutuksen edistämissäätiö - Stiftelsen för främjandet av fiskeri- och sjöfartsutbildning Meddelar härmed att bidrag kan sökas som stöder finsk- och svenskspråkig fiskerihushållnings- och naturbruksnäringarnas utbildning samt bidrag för ändamål som gynnar utbildningen inom sjöfart, fiskerinäringar och naturbruksnäringar. Fritt formulerade ansökningar riktas till Stiftelsens styrelse senast den under adressen Stiftelsen för främjandet av fiskeri- och sjöfartsutbildning, Fiskeriskolvägen 72, Kirjala. Beslut om understöd görs inom maj månad. Tilläggsuppgifter fås av projektkoordinator Maria Saarinen, tel , E-post FINLANDS SJÖFART J SUOMEN MERENKULKU 19

8 JÄSENREKISTERIN TIEDOT AJAN TASALLE JÄSENMAKSU Liiton jäsenmaksu on vuonna ,4% ennakonpidätyksen alaisista tuloista. Jäsenmaksuun sisältyy myös työttömyyskassamaksu. ITSEMAKSAVA JÄSEN Jos maksat jäsenmaksun itse voit tilata viitelistat tai viitepankkisiirrot Mirjam Tuiskulta tai puh Tai jos maksat ilman viitettä: Tilinumero Danske Bank IBAN: FI (vain jäsenmaksuille) Laita pankkisiirtoon nimi ja henkilötunnus (ilman henkilötunnusta maksu voi kirjautua eri henkilölle) Merkitse ajanjakso, jota maksu koskee (ppkkvv-ppkkvv) Jäsenmaksu on maksettava kuukausittain. Maksun viivästyminen voi johtaa jäsensuhteen katkeamiseen sekä vaarantaa työttömyysturvan. Huomioi että ko. vuoden verotietoihin ilmoitetaan vain mennessä maksetut jäsenmaksut. Säilytä kuitit, sillä suorituksesi ei näy liiton tilillä välittömästi. Maksa jäsenmaksusi ajallaan ja oikean prosentin mukaan, ettei päivärahaasi hylätä siksi, että olet laiminlyönyt jäsenmaksusi maksamalla vähemmän kuin ansiosi edellyttäisivät. TYÖNANTAJAN PERIMÄ JÄSENMAKSU OMAAN LIITTOON Muistathan tarkistaa palkkakuitista, että jäsenmaksu 1,4 % on peritty palkastasi. Etenkin mikäli työskentelet muussa kuin päällystötehtävässä pitää sinun erikseen ilmoittaa palkanmaksajalle, että kuulut Suomen Laivanpäällystöliittoon ja että jäsenmaksu peritään Suomen Laivanpäällystöliittoon. JÄSENMAKSUVAPAUTUS Vapautusta jäsenmaksuista voidaan myöntää (enintään yhdeksi vuodeksi kerrallaan paitsi opiskelijat voivat anoa koko opiskelun ajaksi) seuraavin perustein: opiskelet (koko opiskelun ajaksi):mikäli olet kuitenkin työssä opiskeluaikanasi, sinulta peritään jäsenmaksu veronalaisesta ansiotulostasi maksat jäsenmaksut tilapäisesti toisen toimialan liittoon maksat jäsenmaksut pohjoismaiseen päällystöliittoon olet sairauslomalla tai saat kuntoutustukea olet äitiys-, isyys- tai vanhempainlomalla tai hoitovapaalla olet työtön Kelan peruspäivärahalla tai toimeentulotuella suoritat varusmiespalvelua tai siviilipalvelua KANNATTAJAJÄSEN Kannattajajäsenyyttä voit anoa mm. seuraavin perustein: siirryt eläkkeelle/ sairaseläkkeelle toimit yrittäjänä kuulut toiseen ammattiliittoon. Huom. Pelkkä toiseen työttömyyskassaan kuuluminen ei oikeuta kannattajajäsenyyteen. Kannattajajäsenmaksu on 70 e /kalenterivuosi. Kaikille kannattajajäsenille postitetaan viitepankkisiirto automaattisesti. Huom. Kannattajajäsenmaksu ei sisällä työttömyysturvamaksua. Työttömyyskassan jäsenenä voi olla Suomessa asuva palkkatyöntekijä, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta. HAKEMUKSET Jäsenhakemuksia, jäsenmaksuperintäsopimuskaavakkeita, kannattajajäsen- sekä jäsenmaksuvapautusanomuksia voit tilata liiton toimistosta tai tulostaa liiton kotisivuilta Kirjallisiin hakemuksiin tehtyihin päätöksiin vastataan jäsenelle aina kirjallisesti. Pelkkä jäsenkortti ei takaa jäsenyyttä. Myös jäsenmaksut on oltava suoritettuna tai jäsenmaksuista on myönnetty vapautus. Työttömyysturva ja muut jäsenedut ovat käytössäsi, kun jäsenyytesi on voimassa. Seuraa myös Suomen Merenkulku-lehden jäsenilmoituksia sekä liiton kotisivujen ilmoituksia. Kaikissa jäsenyyteen liittyvissä asioissa voit kääntyä liiton toimistonhoitajan Mirjam Tuiskun puoleen puhelin SUOMEN MERENKULKU J FINLANDS SJÖFART

9 UPPDATERA DINA UPPGIFTER I MEDLEMSREGISTRET MEDLEMSAVGIFTEN Förbundets medlemsavgift år 2015 är 1,4 % av den beskattningsbara inkomsten. I medlemsavgiften ingår också avgiften till arbetslöshetskassan. MEDLEM SOM BETALAR SJÄLV Om du betalar din medlemsavgift själv kan du beställa referenslistor eller referensbankgiron av Mirjam Tuisku eller tfn Eller om du betalar utan referens: Kontonummer Danske Bank IBAN: FI (endast för medlemsavgifter) Anteckna på bankgirot namn och personsignum (utan personsignum kan betalningen registreras på fel person) Anteckna tiden som betalningen gäller (ddmmåå-ddmmåå) Medlemsavgiften bör betalas månatligen. Försenad betalning kan leda till att medlemsförhållandet bryts och arbetslöshetsskyddet äventyras. Märk att i årets skatteuppgifter endast kommer med de medlemsavgifter som betalts senast Spara kvittona eftersom din betalning inte genast syns på förbundets konto. Betala din medlemsavgift i tid och med rätt procent för att din dagpenning inte skall förkastas för att du försummat din medlemsavgift genom att betala mindre än dina förtjänster skulle förutsätta. MEDLEMSAVGIFT SOM ARBETSGIVAREN INKASSERAR TILL EGET FÖRBUND Kom ihåg att kontrollera på lönekvittot att medlemsavgiften på 1,4 % dragits av från lönen. Om du jobbar i andra uppgifter än befälsuppgifter bör du skilt meddela löneräknaren att du hör till Finlands Skeppsbefälsförbund och att din medlemsavgift skall gå till Finlands Skeppsbefälsförbund. MEDLEMSAVGIFTSBEFRIELSE Medlemsavgiftsbefrielse kan beviljas (för högst ett år i gången, utom för studerande som kan anhålla för hela studietiden) på följande grunder: du studerar (för hela studietiden). Ifall du ändå jobbar under studietiden bör medlemsavgift betalas på din beskattningsbara inkomst. du betalar tillfälligt dina medlemsavgifter till ett annat förbund i branschen du betalar dina medlemsavgifter till ett nordiskt befälsförbund du är på sjukledigt eller får rehabiliteringsstöd du är på moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledigt eller vårdledigt du är arbetslös på FPA:s grunddagpenning eller utkomststöd du utför din värnplikt eller civiltjänstgöring UNDERSTÖDANDE MEDLEM Du kan anhålla om understödande medlemskap bl.a. på följande grunder: du går i pension/ sjukpension du är företagare du hör till ett annat fackförbund. Observera att det inte berättigar till understödande medlemskap om du endast hör till en annan arbetslöshetskassa. Understödande medlemsavgift är 70 e /kalenderår. Till alla understödande medlemmar postas automatiskt ett referensbankgiro. Obs. Den understödande medlemsavgiften innehåller inte arbetslöshetskasseavgift. Förvärvsarbetare, som bor i Finland och som inte har fyllt 68 år, kan vara medlem i arbetslöshetskassan. ANSÖKNINGAR Blanketter för medlemsansökning, medlemsavgiftsinkassering, anhållande om understödande medlemskap eller medlemsavgiftsbefrielse kan beställas från förbundets kansli eller skrivas ut från förbundets hemsidor Beslut som gjorts på skriftliga ansökningar sänds alltid skriftligt till medlemmen. Enbart medlemskortet garanterar inte medlemskapet. Också medlemsavgifterna bör ha inbetalts eller befrielse från medlemsavgift beviljats. Arbetslöshetsskyddet och övriga medlemsförmåner står till ditt förfogande när ditt medlemskap är i kraft. Följ också med medlemsannonserna i tidskriften Finlands Sjöfart samt på förbundets hemsidor. I alla frågor gällande medlemskapet kan du vända dig till förbundets kanslist Mirjam Tuisku telefon FINLANDS SJÖFART J SUOMEN MERENKULKU 21

10 JÄSENMAKSUVAPAUTUS HAKEMATTA? Jos palkanmaksusi on jostain syystä keskeytynyt, emme saa jäsenmaksurekisteriin selvitystä siitä, ellet itse ilmoita asiasta ja hae jäsenmaksuvapautusta. Jotta välttyisit turhilta maksutiedusteluilta, on tärkeää, että ilmoitat muutoksista. Jos olet unohtanut hakea jäsenmaksuvapautusta voit tehdä sen tällä lomakkeella. HAR DU GLÖMT ATT ANSÖKA OM MEDLEMSAVGIFTSBEFRIELSE? Om din löneutbetalning av någon anledning har avbrutits får vi inte information om det till medlemsregistret om du inte själv meddelar om saken och ansöker om medlemsavgiftsbefrielse. För att du skall undvika onödiga betalningsförfrågningar är det viktigt att du meddelar om eventuella förändringar. Om du har glömt att ansöka om medlemsavgiftsbefrielse kan du göra det med den här blanketten. NIMI / NAMN HENKILÖTUNNUS / PERSONSIGNUM LÄHIOSOITE / NÄRADRESS POSTITOIMIPAIKKA / POSTKONTOR SÄHKÖPOSTIOSOITE / ADRESS TYÖTÖN, SAAN TYÖTTÖMYYSKORVAUSTA KELALATA, AJANJAKSO / ARBETSLÖS, JAG FÅR ARBETSLÖSHETSERSÄTTNING FRÅN FPA, TID Jos saat Maa- meri- ja metsäalojen Työttömyyskassasta työttömyyskorvausta, jäsenmaksuvapautusta ei tarvitse erikseen hakea, vaan kassa perii automaattisesti jäsenmaksun. Om du får arbetslöshetsersättning från Land- sjö- och skogssektorernas arbetslöshetskassa behöver du inte skilt ansöka om medlemsavgiftsbefrielse, utan kassan drar automatisk av medlemsavgiften. OPISKELEN OPISTON NIMI / JAG STUDERAR LÄROINRÄTTNINGENS NAMN KOKO ARVIOITU OPISKELUAIKA / HELA DEN BERÄKNADE STUDIETIDEN VARUSMIES-/SIVIILIPALVELUS / MILITÄR-/CIVILTJÄNST, AJANJAKSO / TID PALKATON SAIRAUSLOMA TAI KUNTOUTUSTUKI / SJUKLEDIGHET UTAN LÖN REHABILITERINGSSTÖD AJANJAKSO / TID PALKATON ÄITIYS-/ISYYS-/VANHEMPAINLOMA / MODERSKAPS-/FADERSKAPS-/FÖRÄLDRALEDIGHET UTAN LÖN AJANJAKSO / TID HOITOVAPAA AJANJAKSO / VÅRDLEDIGHET TID OLEN JÄSENENÄ POHJOISMAISESSA PÄÄLLYSTÖLIITOSSA / JAG ÄR MEDLEM I ETT NORDISKT BEFÄLSFÖRBUND LIITON NIMI/ FÖRBUNDETS NAMN AJANJAKSO / TID MAKSAN JÄSENMAKSUT TILAPÄISESTI (korkeintaan yksi vuosi) TOISEN TOIMIALAN AMMATTILIITTOON / JAG BETALAR TILLFÄLLIGT (högst ett år) MINA MEDLEMSAVGIFTER TILL ETT FACKFÖRBUND INOM EN ANNAN BRANSCH LIITON NIMI/ FÖRBUNDETS NAMN AJANJAKSO / TID VIRKAVAPAA AJANJAKSO / TJÄNSTELEDIGHET, TID OMA LOMA AJANJAKSO / EGEN LEDIGHET UTAN LÖN, TID PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS / DATUM OCH UNDERSKRIFT JÄSENMAKSUVAPAUTUS MYÖNNETÄÄN AINA MÄÄRÄAJAKSI JA SIKSI TARVITSEMME JÄSENMAKSUVAPAUTUKSELLE AINA ALKAMIS- JA PÄÄTTYMISPÄIVÄMÄÄRÄN. Jos et tiedä päättymisaikaa, arvioi se. MEDLEMSAVGIFTSBEFRIELSEN BEVILJAS ALLTID FÖR VISS TID OCH DÄRFÖR BEHÖVER VI FÖR MEDLEMSAVGIFTSBEFRIELSEN ALLTID TIDEN NÄR DEN INLEDS OCH TAR SLUT. Om du inte vet när den tar slut, gör en bedömning. LOMAKE PALAUTETAAN OSOITTEESEEN: Suomen Laivanpäällystöliitto ry, Mirjam Tuisku, Hietalahdenranta 15 A 3, Helsinki BLANKETTEN RETURNERAS TILL ADRESSEN: Finlands Skeppsbefälsförbund, Mirjam Tuisku, Sandvikskajen 15 A 3, Helsingfors

11 SUOMEN LAIVANPÄÄLLYSTÖLIITTO FINLANDS SKEPPSBEFÄLSFÖRBUND R.Y. LIITON NUMERO 039 FÖRBUNDETSNUMMER MAA- MERI- JA METSÄALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSA LAND- SJÖ- OCH SKOGSSEKTORERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA JÄSENHAKEMUS - ANHÅLLAN OM MEDLEMSKAP JÄSENMAKSUN PERINTÄSOPIMUS - MEDLEMSAVGIFTENS INKASSERINGSAVTAL HENKILÖTIEDOT PERSON- UPPGIFTER Jäljempänä mainitut työnantaja ja työntekijä ovat tänään tehneet ammattiyhdistysjäsenmaksusta seuraavan sopimuksen. Jos työnantajan allekirjoitus puuttuu, käsitellään lomake jäsenhakemuksena. TÄYTÄ TEKSTATEN - SKRIV MED TRYCKBOKSTÄVER Henkilötunnus Personbeteckning Suku- ja etunimet Släkt- och Förnamn Nedannämnda arbetsgivare och arbetstagare har idag tecknat avtal om uppbörd av fackföreningsmedlemsavgift. Om arbetsgivarens underteckning fattas, behandlas blanketten som medlemsansökan. Syntymäpaikka Födelseort Lähiosoite Näradress Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt Sähköpostiosoite adress Puhelin kotiin Telefon hem Puhelin toimeen Telefon tjänst ÄIDINKIELI MODERSMÅL suomi finska ruotsi svenska muu, mikä? annat, vilket? PERUSKOULUTUS GRUNDUTBILDNING Kansakoulu Folkskola Keskikoulu Mellanskola Peruskoulu Grundskola Ylioppilas Student AMMATTIKOULUTUS YRKESUTBILDNING Merikapteeni Sjökapten Yliperämies Överstyrman Perämies Styrman Vahtiperämies Vakstyrman Laivuri Skeppare Kuljettaja Förare Terveydenhoitaja Hälsovårdare Talousosasto, mikä toimi? Intendentur, vilken tjänst? Oppilaitos Läroanstalt Tutkinnon päivämäärä Examensdatum Ammatti nimike Yrkesbeteckning Edellinen liitto/työttömyyskassa Tidigare förbund/arbetslöshetskassa Liittymispäivä (pp kk vv) Anslutningsdatum (dd mm åå) JÄSENMAKSU MEDLEMSAVGIVT Työntekijä maksaa itse (itsemaksava) Arbetstagaren betalar själv Työnantaja perii alkaen Arbetsgivaren uppbär fr.o.m PERINNÄN PERUSTE: Työnantaja perii jäsenmaksun prosentti- tai euromääräisenä Suomen Laivanpäällystöliitto r.y.:n erikseen kirjallisesti ilmoittaman perintäperusteen mukaan toimihenkilön ennakonpidätyksen alaisesta bruttopalkasta. Työnantaja ei vastaa työntekijän eikä liiton ilmoituksen virheellisyydestä. VOIMASSAOLO: Jäsenmaksun perintäsopimus on voimassa työnantajan allekirjoituspäivää lähinnä seuraavan täyden perintäkauden alusta lukien toistaiseksi. Toimihenkilö voi sanoa sopimuksen irti päättyväksi irtisanomista lähinnä seuraavan täyden perintäkauden kuluttua UPPBÖRDSGRUND: Arbetsgivaren uppbär medlemsavgiften i procent eller euro av funktionärens förskottsinnehållning underkastade bruttolön enligt den uppbördsgrund som Finlands Skeppsbefälsförbund separat skriftligt meddelat. Arbetsgivaren ansvarar icke för eventuella felaktigheter i tjänstemans eller organisationens meddelanden. GILTIGHETSTID: Avtalet om uppbörd träder i kraft från början av påföljande hela uppbördsperiod efter den dag arbetsgivaren undertecknat avtalet och det gäller tillsvidare. Funktionären kan uppsäga avtalet att upphöra efter utgången av närmast följande hela inkasseringsperiod. Jäsenmaksutili: Danske Bank FI Medlemsavgiftskonto: TYÖNANTAJA ARBERSGIVARE Yrityksen nimi Företagets namn Lähiosoite Näradress Yrityksen toimiala Företagetsbransch Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt Paikka ja pvm Ort och datum Työnantajan allekirjoitus Arbetsgivarens underskrift ALLEKIRJOI- TUKSET UNDERSKRIFT LIITON TIEDOT FÖRBUNDETS UPPGIFTER Liityn Suomen Laivanpäällystöliitto-Finlands Skeppsbefälsförbund r.y:n sekä r.y:n Julkis- ja Maa- ja meri- yksityisalojen ja metsäalojen työttömyyskassan työttömyyskassan JYTK:n jäseneksi. Valtuutan Julkis- Valtuutan ja yksityisalojen Maa- meri- ja metsäalojen työttömyyskassan työttömyyskassan perimään liiton perimään ja työttömyyskassan ja työttömyyskassan jäsenmaksut työttömyyskassan jäsenmaksut työttömyyskassan maksamista etuuksista. maksamista liiton Valtuutus etuuksista. raukeaa jäsenyyteni päättyessä. Valtuutus raukeaa jäsenyyteni päättyessä. Paikka ja pvm Ort och datum Jäsenen allekirjoitus Medlemmens underskrift Tietojani ei saa käyttää suoramarkkinointiin (rasti ruutuun). Mina uppgifter får inte användas för direktmarknadsföring (kryss i rutan) Suomen Laivanpäällystöliitto r.y. Hietalahdenranta 15 A 3, Helsinki Finlands Skeppsbefälsförbund Sandvikskajen 15 A 3, Helsingfors Puhelin/Telefon Fax Jag Jag ansluter ansluter mig mig som som medlem medlem i Suomen i Suomen Laivanpäällystöliitto-Finlands Skeppsbefälsförbund r.y och r.y. och Land- Offentliga- sjö- och skogssektorernas och privata sektorns arbetslöshetskassa. arbetslöshetskassa- befullmäktigar JYTK. Land- Jag befullmäktigar sjö- och skogssektorernas Offentliga- arbetslöshetskassa och privata sektorns att uppbära Jag förbundets arbetslöshetskassa och arbetslöshetskassans att uppbära förbundets medlemsavgifter och arbetslöshetskassans från de förmåner arbetslöshetskassan medlemavgifter från utbetalar. de förmåner arbetslöshetskassan utbetalar. Fullmakten utgår utgår då då mitt mitt medlemskap upphör. upphör. LIITTO TÄYTTÄÄ SAAPUNUT TPV HYVÄKSYNYT

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

vuotta år Jäsentietoa Medlemsinfo Hyödyllistä tietoa jäsenyydestä Nyttig information om medlemskapet

vuotta år Jäsentietoa Medlemsinfo Hyödyllistä tietoa jäsenyydestä Nyttig information om medlemskapet J jäsentietoa J medlemsinfo J jäsentietoa J medlemsinfo J jäsentietoa Jäsentietoa Medlemsinfo Hyödyllistä tietoa jäsenyydestä Nyttig information om medlemskapet 1905 111 vuotta år 2016 FINLANDS SJÖFART

Lisätiedot

LIITTYMINEN Jytyn jäsenyhdistyksen ja Jytyn työttömyyskassan jäseneksi BLI MEDLEM i Jytys medlemsförening och Jytys arbetslöshetskassa

LIITTYMINEN Jytyn jäsenyhdistyksen ja Jytyn työttömyyskassan jäseneksi BLI MEDLEM i Jytys medlemsförening och Jytys arbetslöshetskassa 1. 2. Liitto Förbund 3. Yhdistys Förening 4. Viranhaltija/toimihenkilö Tjänsteinnehavare/funktionär TÄYTTÖOHJEET Täyttämällä jäsenilmoituksen A-osan liityt Julkis- ja yksityisalojen toimihen kilöliitto

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Sjundeå kommun. Siuntion kunta. xesärvötukt 2012. Puistopolku I 02580 Siuntio s-oosti : siu ntio@siu ntio.fi. Lisätiedot:

Sjundeå kommun. Siuntion kunta. xesärvötukt 2012. Puistopolku I 02580 Siuntio s-oosti : siu ntio@siu ntio.fi. Lisätiedot: xesärvötukt 2012 Siuntion kunta tukee kesällä 2012työnantajia, jotka palkkaavat siuntiolaisen 15-22vuoliaan nuoren vähintään 4 viikon ajaksi 4.6.- 12.8. Tuen määrä on 300 / työllistetty. Tuki voidaan myöntää

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSPÄIVÄRAHAHAKEMUKSEN TÄYTTÖ- JA TARKISTUSOHJEET

TYÖTTÖMYYSPÄIVÄRAHAHAKEMUKSEN TÄYTTÖ- JA TARKISTUSOHJEET TYÖTTÖMYYSPÄIVÄRAHAHAKEMUKSEN TÄYTTÖ- JA TARKISTUSOHJEET Jos jäät työttömäksi, ilmoittaudu välittömästi työ- ja elinkeinotoimistoon (TEtoimisto). Työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa vain siltä ajalta,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Etsi alhaalta oikea ruotsinkielinen sana viivalle! Käytä tarvittaessa sanakirjaa!

Etsi alhaalta oikea ruotsinkielinen sana viivalle! Käytä tarvittaessa sanakirjaa! 1 Etsi alhaalta oikea ruotsinkielinen sana viivalle! Käytä tarvittaessa sanakirjaa! 1. työ (2 sanaa) 2. tehdä työtä/ työskennellä (2 sanaa) 3. koulutus 4. kokemus 5. hakemus 6. ansioluettelo 7. työtodistus

Lisätiedot

Päivärahan hakuopas. lomautetuille ja irtisanotuille. Tampereen Insinöörit ry

Päivärahan hakuopas. lomautetuille ja irtisanotuille. Tampereen Insinöörit ry Päivärahan hakuopas lomautetuille ja irtisanotuille Tampereen Insinöörit ry 2 (10) kertymäaikoineen; esimerkiksi tulospalkkiot, ylityökorvaukset, palkattomat vapaat jne. Erittelyn jälkeen kassan pitäisi

Lisätiedot

2. Tilinumero Kirjoita oma tilinumerosi, vaikka tuki maksettaisiinkin hoidon tuottajalle.

2. Tilinumero Kirjoita oma tilinumerosi, vaikka tuki maksettaisiinkin hoidon tuottajalle. Kela Hakemus Lasten kotihoidon tuki Lasten yksityisen hoidon tuki WH 1 Voit tehdä tämän hakemuksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa www.kela.fi/asiointi Lisätietoja www.kela.fi/lapsiperheet Voit

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

RS04396001tFI. Saantitodistuskirje Brev med mottagningsbevis. Kuitti lähettäjälle Avsändarens kvitto

RS04396001tFI. Saantitodistuskirje Brev med mottagningsbevis. Kuitti lähettäjälle Avsändarens kvitto Vain kotimaisessa liikenteessä Endast i inrikes posttrafik Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta.

Lisätiedot

Haen liiton ja työttömyyskassan jäsenyyttä Työpaikan vaihto Jäsenyhdistyksen vaihto Yhteistoimintajäsen

Haen liiton ja työttömyyskassan jäsenyyttä Työpaikan vaihto Jäsenyhdistyksen vaihto Yhteistoimintajäsen maksamistaan perimään maksamistaan etuuksista etuuksista liiton jäsenmaksu. liiton jäsenmaksu. Valtuutus raukeaa Valtuutus työsuhteen raukeaa työsuhteen päätyttyä. päätyttyä. perii jäsenmaksun perii jäsenmaksun

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Miten ansiopäivärahajärjestelmä turvaa toimeentuloa irtisanomisessa tai määräaikaisen työn päättyessä?

Miten ansiopäivärahajärjestelmä turvaa toimeentuloa irtisanomisessa tai määräaikaisen työn päättyessä? Miten ansiopäivärahajärjestelmä turvaa toimeentuloa irtisanomisessa tai määräaikaisen työn päättyessä? Marjaana Maisonlahti, Opettajien Työttömyyskassa 1 17.9.2013 Tuija Häkkinen Yleistä työttömyysturvasta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Ruotsinsuomalainen perheleiri 1-3 elokuuta 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors

Ruotsinsuomalainen perheleiri 1-3 elokuuta 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors Ruotsinsuomalainen perheleiri 1-3 elokuuta 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors Sverigefinskt familjeläger 1-3 augusti 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors Tervetuloa Örebron läänin ensimmäiselle

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 162/2009 vp Osa-aikaeläkkeen ehtojen kohtuullistaminen lomautetuille työntekijöille Eduskunnan puhemiehelle Lomautukset ovat lisääntyneet nopeasti talouden taantuman myötä. Tilanne

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 350/2007 vp Oikeus sairauspäivärahaan tai eläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Kontiolahtelainen Kauko Riikonen koki melkoisen yllätyksen, kun hän 1.6.2004 nilkkavammasta alkaneen sairausloman

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Erityisavustukset prosentti rakennuskustannuksista taiteeseen -hankkeille Specialbidrag för sammanslutningar enligt konstens enprocentsprincip

Erityisavustukset prosentti rakennuskustannuksista taiteeseen -hankkeille Specialbidrag för sammanslutningar enligt konstens enprocentsprincip Itä-Suomen aluetoimipiste Haapaniemenkatu 40 E 2 70110 Kuopio Östra Finlands regionalbyrå Haapaniemenkatu 40 E 2 70110 Kuopio Saapumispäivämäärä Ankomstdatum Dnro Rn Erityisavustukset prosentti rakennuskustannuksista

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 143/2004 vp Työmarkkinatuen maksaminen pitkäaikaistyöttömälle sairauslomapäätöstä odotettaessa Eduskunnan puhemiehelle Pitkäaikaistyötön saattaa joutua odottamaan sairauslomaa hakiessaan

Lisätiedot

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG MUSEOVIRASTO PL 913 00101 HELSINKI p. 0295 33 6999 www.nba.fi MUSEIVERKET PB 913 00101 HELSINGFORS tel. 0295 33 6999 AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

Lisätiedot

XIV Korsholmsstafetten

XIV Korsholmsstafetten XIV Korsholmsstafetten 19.5.2013 Huvudklasser Öppen klass: Laget får komponeras fritt. Damklass: Laget ska endast bestå av kvinnliga löpare. Varje lag skall bestå av 6 8 löpare. Två löpare från varje lag

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 130/2008 vp Työ- ja työkyvyttömyyseläkkeiden maksupäivä Eduskunnan puhemiehelle Työeläkkeen ja työkyvyttömyyseläkkeen maksupäivä on kuukauden ensimmäinen päivä. Tapauksissa, joissa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

Ovelle-paketti Till Dörren-paket

Ovelle-paketti Till Dörren-paket Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta. Lähettäjä Avsändare Vastaanottaja Mottagare (Päivisin På dagarna)

Lisätiedot

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen ja valitusaika Tekninen lautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Muutoksenhaku päätökseen katu- ja yleisen alueen suunnitelman hyväksymisestä / Anvisning för sökande av ändring i beslut om godkännande av gatuplan och

Lisätiedot

OHJE. Jäsenilmoitus / ammattiyhdistyksen perintäsopimus -kaavakkeen täyttöä varten

OHJE. Jäsenilmoitus / ammattiyhdistyksen perintäsopimus -kaavakkeen täyttöä varten YHDISTYS: Merkitse tähän kohtaan HAL RASTITA: Uusi jäsen jos liityt ensimmäistä kertaa Hätäkeskusammattilaisten liittoon EDELLINEN LIITTO JA EROAMISPÄIVÄ, mikäli kuulut johonkin toiseen liittoon HALiin

Lisätiedot

SUOMEN KÄTILÖLIITOLLE TILL FINLANDS BARNMORSKEFÖRBUND

SUOMEN KÄTILÖLIITOLLE TILL FINLANDS BARNMORSKEFÖRBUND Ks. hakulomakkeen täyttöohjeet takasivulla/ Se ifyllnadsanvisningarna på blankettens baksida 1. HAKIJA/ SÖKANDE Sukunimi ja etunimi tai yhteisön nimi/efternamn och förnamn eller samfundets namn Saapunut/Anlänt:

Lisätiedot

Edellinen liitto jäsenyysaika alkoi päättyi

Edellinen liitto jäsenyysaika alkoi päättyi 001 Kirkonpalvelijat 002 Helluntaiseurakuntien Kirkon Nuorisotyöntekijät työntekijät HELP 003 Kirkon Lähetyssihteerit 009 Kristillisten järjestöjen Järjestöjentyöntekijät Työntekijät 012 Kirkon Toimihenkilöt

Lisätiedot

Maahanmuutto Dokumentit

Maahanmuutto Dokumentit - Yleistä Var kan jag hitta formuläret för? Kysyt, mistä löydät lomakkeen När var ditt [dokument] utfärdat? Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty Vart var ditt [dokument] utfärdat? Kysyt, missä dokumentti

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus Porin sivutoimipiste Valtakatu 12 B Pori

Taiteen edistämiskeskus Porin sivutoimipiste Valtakatu 12 B Pori Taiteen edistämiskeskus Porin sivutoimipiste Valtakatu 12 B 28100 Pori Saapumispäivämäärä Ankomstdatum Dnro Rn Avustukset monikulttuurisuuden edistämiseen ja rasismin vastaiseen toimintaan yhteisöille

Lisätiedot

MALLI MODELL. Ovelle-paketti Till Dörren-paket. Itella Green. Toimitetaan suoraan vastaanottajalle Levereras direkt till mottagaren

MALLI MODELL. Ovelle-paketti Till Dörren-paket. Itella Green. Toimitetaan suoraan vastaanottajalle Levereras direkt till mottagaren Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta. Lähettäjä Avsändare Vastaanottaja Mottagare (Päivisin På dagarna)

Lisätiedot

Kohdeapurahahakemus Ansökan om projektstipendium

Kohdeapurahahakemus Ansökan om projektstipendium PL 185, 00101 Helsinki PB 185, 00101 Helsingfors Saapumispäivämäärä Ankomstdatum Kohdeapurahahakemus Ansökan om projektstipendium Dnro Rn Hakuohjeet www.taike.fi/fi/web/taike/hakuohjeet-taiteilijalle Ansökningsanvisningarna

Lisätiedot

Tervetuloa easiointipalveluun, Hannu Kalevi Kärkkäinen

Tervetuloa easiointipalveluun, Hannu Kalevi Kärkkäinen Kirjaudu palveluun Paperiliiton etusivulta easiointipalvelu https://www.paperiliitto.fi/www/fi/index.php Etusivu Henkilötiedot Jäsenmaksut Työttömyyskassa Kirjaudu ulos Tervetuloa easiointipalveluun, Hannu

Lisätiedot

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan edustajistoon 50 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan

Lisätiedot

Jäsen täyttää täyttöohjeet takasivulla!

Jäsen täyttää täyttöohjeet takasivulla! Valtuutan Kirkon alat ry:n irtisanomaan jäsenyyteni nykyisestä ammattiliitostani jatai työttömyyskassasta. Puhelinnumero kotigsm kokoaikainen väh. 18hvko alle 18 hvko Ammattikoulu ammatti-instituuttitutkinto

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Voit hakea työttömyysetuutta 3 kuukauden ajalta takautuvasti.

Voit hakea työttömyysetuutta 3 kuukauden ajalta takautuvasti. Kela Hakemus Työttömyysturva Peruspäiväraha/työmarkkinatuki TT 1 Voit tehdä tämän hakemuksen myös verkossa ja lähettää sen liitteet Kelaan asiointipalvelussa Viestit-toiminnolla, /asiointi Lisätietoja

Lisätiedot

Postipaketti Postpaket

Postipaketti Postpaket Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta. Lähettäjä Avsändare Vastaanottaja Mottagare Paino Vikt kg Lisätiedot

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Yhteyshenkilön nimi, tehtävä ja organisaatio Kontaktpersonens namn, uppgift och organisation

Yhteyshenkilön nimi, tehtävä ja organisaatio Kontaktpersonens namn, uppgift och organisation Taiteen edistämiskeskus Pohjanmaan aluetoimipiste Wolffintie 35 C, 65200 Vaasa Saapumispäivämäärä Ankomstdatum 1. Hakijan tiedot Uppgifter om sökanden Yhteisön virallinen (rekisteröity) nimi Sammanslutningens

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (10) 49/2015 28.09.2015

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (10) 49/2015 28.09.2015 Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (10) 115 lle ja apulaiskaupunginjohtajille vuodeksi 2016 tilattavat lehdet HEL 2015-010363 T 00 04 01 Päätös päätti oikeuttaa kaupunginkanslian tilaamaan vuodeksi

Lisätiedot

OMA ASIOINTI HENKILÖASIAKKAALLE Ilmoittautuminen työnhakijaksi

OMA ASIOINTI HENKILÖASIAKKAALLE Ilmoittautuminen työnhakijaksi OMA ASIOINTI HENKILÖASIAKKAALLE Ilmoittautuminen työnhakijaksi Ilmoittaudu työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi Oma asiointi -sivuston kautta. Jos sinulla ei ole työnhakua aloittaessasi

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot

MALLI MODELL. Päivämäärä Datum

MALLI MODELL. Päivämäärä Datum Vaarallisten aineiden kuljetus () Lähettäjä Avsändare From sbelopp Kääntöpuolella lähettäjän vastuut ja kuljetusasiakirjan täyttöohjeet. Avsändarens ansvar och anvisningar för ifyllning av transportdokumentet

Lisätiedot

PÄIVÄRAHAN HAKIJALLE

PÄIVÄRAHAN HAKIJALLE PÄIVÄRAHAN HAKIJALLE JÄSENYYS Varmista, että Sinulla ei ole maksamattomia jäsenmaksuja. Jos olet itse maksanut jäsenmaksusi, liitä hakemukseesi kopio viimeisestä maksutositteesta. Maksamattomat jäsenmaksut

Lisätiedot

Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut

Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut Behovskartläggning: Äldrevård och -service Skövden kunta, Suomen kielen hallintoalue, 541 83 Skövde Skövde kommun, Finskt förvaltningsområde, 541 83 Skövde LAKI

Lisätiedot

valtamerilisä 90,09 oceantillägg palopäällikkölisä 48,83 brandchefstillägg luokituslisä 30,44 klassificeringstillägg

valtamerilisä 90,09 oceantillägg palopäällikkölisä 48,83 brandchefstillägg luokituslisä 30,44 klassificeringstillägg Ulkomaanliikenteen palkat 1.4.2013 Utrikesfartens löner 1.4.2013 DWT/ IHV Vahtivapaa konepääll. I-konemestari II/III-konemest. DWT/ IHK Vaktfri maskinchef I-maskinmästare II/III-maskinmästare Alle 12999

Lisätiedot

OPISKELIJA- JÄSENEKSI SUPERIIN ILMAINEN JÄSENYYS JA PARHAAT JÄSENEDUT!

OPISKELIJA- JÄSENEKSI SUPERIIN ILMAINEN JÄSENYYS JA PARHAAT JÄSENEDUT! OPISKELIJA- JÄSENEKSI SUPERIIN ILMAINEN JÄSENYYS JA PARHAAT JÄSENEDUT! Hei opiskelija, onnittelut opiskelupaikastasi ja tervetuloa SuPerin jäseneksi! Olet valinnut tärkeän ammatin. Superilaiset ovat lähihoitajia

Lisätiedot

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Mötet ägde rum i klubbhuset den 3.4.2014 Kokous pidettiin kerhon tiloissa 3.4.2014 1 Öppnandet

Lisätiedot

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 Ulkomaiset tutkinnot Kaikista ulkomailla suoritetuista korkeakoulututkinnoista on voitava esittää Opetushallituksen antama rinnastustodistus (www.oph.fi Koulutus ja tutkinnot

Lisätiedot

Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE. Jakelukohdassa mainitut kunnat. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan

Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE. Jakelukohdassa mainitut kunnat. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE SaeP Anl. Jakelukohdassa mainitut kunnat Kåvit. Behand. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan Verohallinnossa toimivaan Verotuksen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa.

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa. JATTK-työttömyyskassa tiedottaa Ansiopäiväraha 1.1.2014, keskeisimmät muutokset Ansiopäivärahan saaminen edellyttää, että henkilö on täyttänyt jäsenyys- ja työssäoloehdon sekä maksanut jäsenmaksun kassan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1016/2009 vp Etuuksien leikkautuminen osa-aikaeläkkeelle siirryttäessä Eduskunnan puhemiehelle Työntekijä jäi pysyvästä työsuhteesta osa-aikaeläkkeelle 1. huhtikuuta 2009 alkaen. Myöhemmin

Lisätiedot

Laadunohjaus / Kvalitetsstyrning Tontin varaus / Reservering av tomt

Laadunohjaus / Kvalitetsstyrning Tontin varaus / Reservering av tomt Laadunohjaus / Kvalitetsstyrning 27.10.2016 Tontin varaus / Reservering av tomt Kiinteistötoimi / Fastighetssektorn Tonttipäällikkö Tomtchef Pertti Onkalo Varaus/ Reserveringen Varaus on voimassa 28.2.2017

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 482/2012 vp Leskeneläkkeen 50 vuoden ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Leskeneläkettä koskevat säännökset edellyttävät leskeltä 50 vuoden ikää tietyissä tilanteissa. Kansaneläkelain mukaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 393/2010 vp Kansaneläkelaitoksen puhelinyhteyden ruuhkaisuuden vähentäminen Eduskunnan puhemiehelle Kansaneläkelaitoksen asiakas yritti hoitaa puhelimitse asiaansa Kansaneläkelaitoksella,

Lisätiedot

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Silva Malin Sjöholm Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Fakta Bygget skall vara klart 30.11 Naturen har fungerat som inspiration i processen. Silva- betyder skog på latin Färgskalan inne i

Lisätiedot

Toiminta-avustukset yhteisöille Verksamhetsbidrag för sammanslutningar

Toiminta-avustukset yhteisöille Verksamhetsbidrag för sammanslutningar Hakaniemenranta 6 PL 1001, 00531 Helsinki Hagnäskajen 6 PB 1001, 00531 Helsingfors Saapumispäivämäärä Ankomstdatum Dnro Rn Toiminta-avustukset yhteisöille Verksamhetsbidrag för sammanslutningar Hakuohjeet

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 300/2004 vp Sovitellun ansiopäivärahan kohtuullistaminen Eduskunnan puhemiehelle Työttömyysturvalain (1290/2002) 4 luvun 5 :n mukaan soviteltu ansiopäiväraha lasketaan siten, että etuus

Lisätiedot

Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Sivistyslautakunta/Bildningsnämnde 49 07.05.2008 n ALOITE KUNNALLISEN KOULUMATKATUEN MYÖNTÄMISESTÄ TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE/HEIKKI VESTMAN YM. / MOTION OM BEVILJANDE AV KOMMUNALT BIDRAG FÖR SKOLRESOR

Lisätiedot

Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen.

Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen. Arkeologia Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen. Arkeologi Rör inte denna pärm förrän övervakaren ger dig tillstånd att börja besvara uppgifterna.

Lisätiedot

Kotimaisen kirjallisuuden valintakoe 2015

Kotimaisen kirjallisuuden valintakoe 2015 Sukunimi / Efternamn Kaikki etunimet / Samtliga förnamn Henkilötunnus / Personbeteckning Puhelinnumero / Telefonnummer Valintatoimiston merkintöjä / Urvalsbyråns anteckningar SKO A (B) Sähköpostiosoite

Lisätiedot

POHJOLAN PARASTA RUOKAA

POHJOLAN PARASTA RUOKAA POHJOLAN PARASTA RUOKAA Pohjolan makuelämykset ovat nyt huudossa, ja ruokakilpailut ovat tulleet jäädäkseen. Niitä käydään televisiossa, lehdissä ja nyt myös merellä. Viking Line julkisti jokin aika sitten

Lisätiedot

PIETARSAAREN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätös. STADEN JAKOBSTAD Tekniska nämnden Tjänstemannabeslut. Datum Paragraf 30/2017

PIETARSAAREN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätös. STADEN JAKOBSTAD Tekniska nämnden Tjänstemannabeslut. Datum Paragraf 30/2017 Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia Alerte Flyttning av en övergiven båt vid Kittholmen - Hylätyn veneen siirtäminen Kittholmasta STADGA FÖR SMÅBÅTSHAMNAR I STADEN JAKOBSTAD 10: Båtar som finns vid bryggorna

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

OHJEITA / ANVISNINGAR 16.08.2013

OHJEITA / ANVISNINGAR 16.08.2013 OHJEITA / ANVISNINGAR 16.08.2013 Ulkomaiset tutkinnot Kaikista ulkomailla suoritetuista korkeakoulututkinnoista on voitava esittää Opetushallituksen antama rinnastustodistus (www.oph.fi Koulutus ja tutkinnot

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

Ansökningsblankett för uthyrning av inomhusutrymmen för idrott och motion

Ansökningsblankett för uthyrning av inomhusutrymmen för idrott och motion DALSBRUKS MOTIONSHALL (BRUKSHALLEN) Ansökningsblankett för uthyrning av inomhusutrymmen för idrott och motion Sökande Ansvarig övervakare Önskar hyra /Förening/Lag Adress Hela salen för ca personer 2/3

Lisätiedot

JAKOBSTAD PIETARSAARI

JAKOBSTAD PIETARSAARI Hyvää päivähoitoa jo 110 vuotta. 110 år av högklassig dagvård. JAKOBSTAD PIETARSAARI Jakobstad ordnar småbarnspedagogisk verksamhet på svenska och finska. I Jakobstad finns dessutom ett populärt och fungerande

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 118/2004 vp Osa-aikaeläkkeeltä vanhuuseläkkeelle siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Vuoden 2005 alussa voimaan tulevan eläkeuudistuksen myötä vanhuuseläkkeelle voi siirtyä 63 68-vuotiaana.

Lisätiedot

Sähköinen verkkopalvelu on kätevä tapa pitää yhteyttä työttömyyskassaan

Sähköinen verkkopalvelu on kätevä tapa pitää yhteyttä työttömyyskassaan Sähköinen verkkopalvelu on kätevä tapa pitää yhteyttä työttömyyskassaan Työttömyyskassan verkkopalvelun kautta voit lähettää hakemuksia tarkistaa ja muuttaa yhteystietojasi, laskea päivärahan suuruuden,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1368/2010 vp Perheen yrittäjyyden vaikutus kotona asuvan aikuisen lapsen työmarkkinatukeen Eduskunnan puhemiehelle Nykyisin elämänvaiheiden muutoskohdissa nuoret aikuiset saattavat

Lisätiedot

Työeläketurva. Eläkepalvelut 2014

Työeläketurva. Eläkepalvelut 2014 Työeläketurva Eläkepalvelut 2014 Kokonaiseläketurva 1. Työeläke perustuu työansioihin ei ylärajaa Eläkevakuutusyhtiöt, eläkesäätiöt ja eläkekassat Maatalousyrittäjät, MELA Merimieseläkekassa Keva: julkiset

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 281/2011 vp Lapsettomien leskien leskeneläkkeen ikärajojen laajentaminen Eduskunnan puhemiehelle Lapsettomien leskien leskeneläkettä saavat tämänhetkisen lainsäädännön mukaan 50 65-

Lisätiedot

Toiminta-avustukset tanssin aluekeskustoimintaan Verksamhetsbidrag för verksamheten i regionala danscentra

Toiminta-avustukset tanssin aluekeskustoimintaan Verksamhetsbidrag för verksamheten i regionala danscentra Hakaniemenranta 6 PL 1001, 00531 Helsinki Hagnäskajen 6 PB 1001, 00531 Helsingfors Saapumispäivämäärä Ankomstdatum Dnro Rn Toiminta-avustukset tanssin aluekeskustoimintaan Verksamhetsbidrag för verksamheten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

1.Person som ansökan gäller / Hakija (henkilö, joka haluaa uskotun miehen tai edunvalvojan)

1.Person som ansökan gäller / Hakija (henkilö, joka haluaa uskotun miehen tai edunvalvojan) Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kapitlet 4 respektive 7 får göras av den person som ansökan avser. Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för

Lisätiedot

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään.

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. 1 (13) Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. Serviceproducenter som godkänts av Esbo stad för servicesedelssystemet för personlig assistans. Huom!

Lisätiedot

Tutkintojen perusteet uutta osaamista ja joustavuutta. Examensgrunder ny kompetens och flexibilitet

Tutkintojen perusteet uutta osaamista ja joustavuutta. Examensgrunder ny kompetens och flexibilitet Tutkintojen perusteet uutta osaamista ja joustavuutta Examensgrunder ny kompetens och flexibilitet Keskeiset muutokset Centrala ändringar Muutokset tutkintorakenteessa (asetus) Muutokset ammatillisen perustutkinnon

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1362/2010 vp Ruotsissa työskennelleiden henkilöiden eläkepäätösten käsittelyajat Eduskunnan puhemiehelle 1960- ja 1970-luvuilla Suomesta lähti satojatuhansia suomalaisia Ruotsiin töihin.

Lisätiedot

Yhteyshenkilön nimi, tehtävä ja organisaatio Kontaktpersonens namn, uppgift och organisation

Yhteyshenkilön nimi, tehtävä ja organisaatio Kontaktpersonens namn, uppgift och organisation Taiteen edistämiskeskus Kaakkois-Suomen ja Hämeen aluetoimipiste Kauppamiehenkatu 4 45100 Kouvola Saapumispäivämäärä Ankomstdatum Dnro Rn Taide- ja kulttuuripalvelujen juurruttaminen osaksi sosiaali- ja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 447/2010 vp Au pair -ilmoitusten välittämisen jatkaminen työministeriön MOL-palvelussa Eduskunnan puhemiehelle Työministeriön www.mol.fi on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä verkkopalvelu,

Lisätiedot

HAKEMUS KESÄTYÖPAIKKATUESTA

HAKEMUS KESÄTYÖPAIKKATUESTA HAKEMUS KESÄTYÖPAIKKATUESTA Palauta hakemuslomake Lapinjärven kunnantoimistoon heti kun olet täyttänyt sen, kuitenkin viimeistään 13.6.2016 mennessä. Hakemukset käsitellään niiden saapumisjärjestyksessä.

Lisätiedot

Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen.

Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen. Uskontotiede Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen. Religionsvetenskap Rör inte denna pärm förrän övervakaren ger dig tillstånd att börja besvara

Lisätiedot

Toimitusnumero/ Förrättningsnummer

Toimitusnumero/ Förrättningsnummer 1(5) Maanmittaustoimitus, kiinteistönmääritys (KML 283 ) Kohde 638-439-876-3 Vattenområde, 638-439-878-1 Venepaikka, 638-439-878-2 Hiekanottopaikka, 638-439-878-3 Båtstrand, 638-439-878-4 Båtplats,638-439-878-5

Lisätiedot

Jäsenmaksuohjesääntö 2015

Jäsenmaksuohjesääntö 2015 Jäsenmaksuohjesääntö 2015 1. Jäsenmaksu Suomen Journalistiliiton jäsenen tulee liiton sääntöjen mukaan maksaa jäsenmaksua, ellei hän ole oikeutettu jäsenmaksuvapautukseen. Jäsenmaksun suuruudesta päättää

Lisätiedot