Jäsentietoa Medlemsinfo Hyödyllistä tietoa jäsenyydestä Nyttig information om medlemskapet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jäsentietoa Medlemsinfo Hyödyllistä tietoa jäsenyydestä Nyttig information om medlemskapet"

Transkriptio

1 Jäsentietoa Medlemsinfo Hyödyllistä tietoa jäsenyydestä Nyttig information om medlemskapet Hyödyllistä tietoa, ota talteen! * * * Nyttig information, spara bilagan!

2 Toimisto Kansli Hietalahdenranta 15 A 3, Helsinki Sandvikskajen 15 A 3, Helsingfors Avoinna Öppnat, ma-to: , pe: Asioidessasi liiton toimistolla, soita ystävällisesti ja tarkista että olemme paikalla. Om du ämnar besöka förbundets kansli, vänligen ring oss först för att kolla att vi är på plats. Vaihde/Växel Sähkeosoite Telegramadress SEACOMMAND Jäsenrekisteri/Medlemsregister Mirjam TUISKU Toiminnanjohtaja/Verksamhetsledare Petri SUOMINEN , Varatoiminnanjohtaja/Vice verksamhetsledare Johan RAMSLAND Toimistosihteeri - Kanslisekreterare Marjo PEURALA (09) Puheenjohtaja/Ordförande Kristian HEISKANEN Varapuheenjohtaja/Viceordförande Kai TERIMAA Työttömyyskassa Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassa - JYTK Asemamiehenkatu 4, Helsinki Neuvonta Puhelinpalvelu (arkisin klo ) Fax Sähköposti Kotisivut Arbetslöshetskassan Offentliga- och privata sektorns arbetslöshetskassa- JYTK Stationskarlsgatan 4, Helsingfors Telefon service (mån- fre ) Infonummer Fax E-post Hemsida Suomen Merenkulku/Finlands Sjöfart Toimitussihteeri/Redaktionssekreterare Hilkka KOTKAMAA Päällystövälitykset- Befälsförmedlingarna UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO MERIVÄLITYS Haapaniemenkatu 4 B, Helsinki Puh taloushenkilökunta (mm. tarjoilijat, kokit, kylmäköt, siivoojat, tiskaajat) Puh kansi- ja konepäällystö sekä kansi- ja konemiehistö Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto Linnankatu 52 B, Turku Puh Ålands arbets- och näringsbyrå Nygatan 5, Mariehamn Tel SUOMEN MERENKULKU J FINLANDS SJÖFART

3 PIIRIT-KRETSARNA Piirikokoukset-Kretsmötena Liiton piirikokoukset ovat avoimia tilaisuuksia kaikille liiton jäsenille. Tarkasta kokouspäivämäärä kotisivultamme: Förbundets kretsmöten är öppna tillställningar för alla förbundsmedlemmar. Kontrollera mötesdatum på våra hemsidor: Piiriasiamiehet / Kretsombudsmännen Ahvenanmaa Åland Johan RAMSLAND Helsinki Helsingfors Tapio GARDEMEISTER Ahvenanmaa Åland Tisdagen den kl.19:30 på Hotell Pommern (Obs. platsen blev bytt ) Gemensamt möte med Ålands energi- och sjöfartstekniska förening ÅESF r.f. Helsinki Helsingfors Liiton toimisto - -förbundets kansli, klo/kl ti kokouksen jälkeen Salve, ti ti kokouksen jälkeen Salve Kotka avoin-öppen Oulu Uleåborg ke/ons klo/kl Oulu, Oulu-laiva to klo/kl Oulu, Oulu-laiva to klo/kl Kemi, JMSampo Rauma Raumo avoin-öppen Saimaa Saimen lauantai Varmaranta/Sulkava talkookokous klo Mahdollisuus saunomiseen ja yöpymiseen Liiton kaikki jäsenet ovat tervetulleita! Ilmoittautumiset Jukka Riikoselle lauantai Spahotelli Casino Savonlinna kokous alkaen klo Joulusauna klo Pikkujoulu klo Ilmoittautumiset Jukka Riikoselle Tampere Tammerfors avoin-öppen Kotka Heli PALMU Oulu Uleåborg Petter TÄHTINEN Oulun piirille on avattu sähköpostiosoite jonka tarkoituksena on aktivoida jäsenistöä piirikokoustoimintaan. Sähköpostiin voi jättää viestin asiasta, jonka haluaisi käsiteltävän seuraavassa piirikokouksessa, vaikka olisi itse estynyt saapumasta. Rauma Raumo Santtu HARJU Saimaa Saimen Jukka RIIKONEN Tampere Tammerfors Kai TERIMAA Turku Åbo Jussi MÄKITALO Vaasa Vasa Tuula FORSBLOM Vaasan piirille on avattu sähköpostiosoite jonka tarkoituksena on aktivoida jäsenistöä piirikokoustoimintaan. Piiriasiamies toivoo yhteydenottoa ko. osoitteeseen ilmoittamalla siihen oma sähköpostiosoite, mikäli haluat infoa tulevista kokouksista tai vaikkapa STTK:n aluetoimikunnan asioista. Jäsenet voivat lähettää myös kommentteja ajankohtaisista asioista. Vasakretsen har öppnat en e-postadress vars avsikt är att aktivera våra medlemmar i kretsmötesverksamheten. Kretsombudsmannen önskar att du tar kontakt med denna adress genom att meddela din egen e-postadress, ifall du vill ha info om kommande möten eller t.ex. STTK:s regionala verksamhet. Medlemmarna kan också skicka kommentarer om aktuella frågor. Turku Åbo S/S Bore klo/kl ma/må ma/må ma/må Vaasa Vasa Radisson Blu Royal Hotelli klo/kl to FINLANDS SJÖFART J SUOMEN MERENKULKU 15

4 Jos jäät työttömäksi tai sinut JOS JÄÄT TYÖTTÖMÄKSI Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistoon työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä. Ilmoittautumisen voit tehdä sähköisesti osoitteessa Mikäli olet saanut sairaspäivärahaa enimmäisajan (300 päivää) ja olet hakenut työkyvyttömyyseläkettä tai eläkehakemuksesi on hylätty, sinulla saattaa olla oikeus työttömyyspäivärahaan. Myös tässä tapauksessa sinun tulee ensimmäiseksi ilmoittautua työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon. Ensimmäinen hakemuslomake lähetetään sinulle kun työ- ja elinkeinotoimisto on toimittanut kassalle lausunnon työttömyydestäsi. Voit täyttää hakemuksen myös sähköisesti kassan sähköisen asioinnin kautta, osoitteessa Hakiessasi päivärahaa jatkossa voit käyttää esitäytettyä lomaketta, jonka saat kassalta aina maksuilmoituksen mukana. Jatkohakemuksen voi laittaa myös sähköisesti. On tärkeää, että pidät työnhakusi voimassa työvoimatoimiston määräämällä tavalla. HAKEMUKSEN LÄHETTÄMINEN TYÖTTÖMYYSKASSALLE Ensimmäisen päivärahahakemuksen (liitteineen) voi lähettää kassalle aikaisintaan kahden viikon työttömyyden jälkeen. Mikäli työttömyys alkaa kesken kalenteriviikon, täytä hakemukseen tämä vajaa viikko ja seuraava kalenteriviikko niin, että hakemus päättyy sunnuntaihin. Jatkohakemukset täytetään joko neljän kalenteriviikon (ma-su) tai kalenterikuukauden jaksoissa. Jos olet osa-aikatyössä tai satunnaisessa, alle kaksi viikkoa kestävässä kokoaikatyössä, hae päivärahaa palkanmaksujaksoittain (kuukausi tai neljän kalenteriviikkoa). Hakemuksen liitteenä on oltava työsopimus ja palkkatodistus hakujakson aikana ansaitusta tulosta. Jos työttömyys päättyy kesken neljän viikon tai kuukauden hakujakson, voit lähettää hakemuksen myös lyhyemmältä ajalta, ilmoita silloin syy normaalia lyhyempään hakujaksoon. Hakemuksen tulee olla työttömyyskassassa kolmen kuukauden kuluessa siitä ajankohdasta, josta lukien päivärahaa haetaan. Kassa ei voi ilman erityisen painavaa syytä maksaa päivärahaa pidemmältä ajalta ennen hakemuksen vireille tuloa. Jos jostain syystä haet päivärahaa tätä vanhemmalta ajalta, liitä mukaan selvitys myöhästymisen syystä. Erityisen painavaksi syyksi ei riitä esimerkiksi liitteiden tai työ- ja elinkeinotoimiston lausunnon saamisen viivästyminen. HAKEMUKSEN LIITTEEKSI Ensimmäiseen hakemukseen on liitettävä ainakin seuraavat selvitykset: Palkkatodistus Palkkatodistuksen tulee olla vähintään 26 viikolta (työaika vähintään 18 tuntia/viikko) ennen työttömyyden alkua. Jos työttömyyttä edeltävälle jaksolle sisältyy esimerkiksi opiskelua, äitiyslomaa, palkatonta sairaslomaa tai vastaavaa, liitä hakemukseen todistus tällaisesta jaksosta ja pyydä palkkatodistus niin pitkältä ajalta, että se sisältää palkallista aikaa vähintään tarvittavan 26 viikon verran. Palkkatodistuksessa on mainittava seuraavat seikat: työsuhteen alkamis- ja päättymispäivä palkan kertymäajan alkamis- ja päättymispäivä ennakonpidätyksen alainen palkka lomarahat ja lomakorvaukset eriteltynä muut mahdollisesti maksetut erät selvitys palkattomista jaksoista palkanlaskijan allekirjoitus ja puhelinnumero Anja Tikka. Irtisanomisilmoitus Ilmoituksesta työttömyyskassa tarkistaa, että irtisanomisaika on ollut työsopimuslain mukainen. 16 SUOMEN MERENKULKU J FINLANDS SJÖFART

5 lomautetaan Hyödyllistä tietoa, ota talteen! * * * Nyttig information, spara bilagan! Päätös sosiaalietuudesta Jos saat jotakin sosiaalietuutta, esimerkiksi osatyökyvyttömyyseläkettä tai kotihoidontukea, hakemukseen tulee liittää päätös ja viimeisin maksuilmoitus. Selvitys sivutoimisesta yritystoiminnasta Mikäli omistat maa- tai metsätilan tai sinulla on muuta sivutoimista yritystoimintaa, liitä hakemukseen selvitys viimeksi vahvistetusta verotuksesta. HUOM: Ilmoita yritystoiminnasta työ- ja elinkeinotoimistoon ja pyydä heitä toimittamaan asiasta lausunto kassalle. Verokortti Pääsääntö on, että verokorttia ei tarvitse lähettää. Verokortti tulee toimittaa työttömyyskassaan vain siinä tapauksessa, jos olet hakenut muutosverokortin etuutta varten. Huomioitavaa Työttömyyskassa ei pysty käsittelemään puutteellisin tiedoin täytettyjä hakemuksia. Jokaisen päivän (myös lauantain ja sunnuntain sekä arkipyhien) kohdalle tulee merkitä oletko ollut työtön, sairas, matkalla tai muuten estynyt vastaanottamasta työtä. Myös päivämäärät ja kuukaudet tulee merkitä selvästi näkyviin. Hakemuksen käsittely on nopeampaa, jos se voidaan tehdä ilman lisäselvityspyyntöjä. Tarkista, että kaikki tarvittavat liitteet ovat mukana ja että ne ovat lukukelpoisia. Tarkista myös, että tiedot liitteissä pitävät paikkansa esimerkiksi päivämäärien ja summien osalta. TOIMINTAOHJEET LOMAUTETULLE Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistoon työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä. Ilmoittautumisen voi tehdä sähköisesti osoitteessa PÄIVÄRAHAN HAKEMINEN Ensimmäinen päivärahahakemuslomake toimitetaan työttömyyskassaan vasta sen jälkeen, kun olet ollut lomautettuna vähintään omavastuuajan (viisi arki päivää). HUOM! Pidä huoli siitä, että viisi omavastuupäivää kertyy kahdeksan kalenteriviikon aikana. Ensimmäisen hakemukseen liitetään seuraavat selvitykset: - lomautusilmoitus - palkkatodistus 26 viikolta ennen lomautuksen alkua - kopio työsopimuksesta (ellei jostain muusta dokumentista ilmene, että kyse on toistaiseksi voimassa olevasta työsuhteesta) - kopio sen kuukauden palkkalaskelmasta, mistä kyseisen hakujakson lomautuspäivät on vähennetty - tarvittaessa viimeksi vahvistetun verotuksen verotuspäätös HUOM! VAIKKA ET OLE LOMAUTETTUNA KOKO KALENTERIVIIKKOA, KAIKKI VIIKON PÄIVÄT ON TÄYTETTÄVÄ (myös lauantai ja sunnuntai) Ensimmäinen hakemuslomake lähetetään sinulle kun työ- ja elinkeinotoimisto on toimittanut kassalle lausunnon lomautuksestasi. Voit täyttää hakemuksen myös sähköisesti kassan sähköisen asioinnin kautta, osoitteessa Mikäli et ole toistaiseksi lomautettu, laita seuraavien hakemusten liitteeksi aina sen kuukauden palkkalaskelma, josta lomautuspäivät on vähennetty. Kassan yhteystiedot: Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassa - JYTK Asemamiehenkatu Helsinki Puhelinpalvelu: (arkisin klo 9-15) Sähköposti: Fax: Kalatalouden ja meren kulun koulutuksen edistämissäätiö - Stiftelsen för främjandet av fiskeri- och sjöfartsutbildning Julistaa haettavaksi avustukset kalatalous- ja luonnonvaraalan suomen- ja ruotsinkielisen koulutuksen tukemiseksi sekä merenkulun, kalatalouselinkeinojen ja luonnonvara-alan koulutusta edistävää toimintaa varten. Säätiön hallitukselle osoitetut vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan mennessä osoitteeseen Kalatalouden ja merenkulun koulutuksen edistämissäätiö, Kalakouluntie 72, Kirjala. Päätökset avustuksista tehdään toukokuun 2015 aikana. Lisätietoja antaa hanke koordinaattori Maria Saarinen, puh , s-posti FINLANDS SJÖFART J SUOMEN MERENKULKU 17

6 Om du blir arbetslös eller OM DU BLIR ARBETSLÖS Anmäl dig som arbetssökande på arbets- och näringsbyrån senast på den första arbetslöshetsdagen. Anmälningen kan göras elektroniskt på Om du har fått sjukdagpenning maximaltid (300 dagar) och har ansökt delinvaliditetspension eller din pensionsansökan har blivit utslagen, kan du ha möjligheten att få arbetslöshetsdagpenning. Även i detta fall ska du först anmäla dig som arbetsökande på arbets- och näringsbyrån. Den första ansökningsblanketten skickas åt dig när arbets- och näringsbyrån har utfört kassan ett utlåtande om din arbetslöshet. Du kan även fylla i ansökan elektroniskt på kassans elektroniska ärendehantering I fortsättningen när du ansöker dagpenning kan du använda även den fortsättningsansökningsblanketten som postas i samband med betalningsmeddelandet. Den fortsätta ansökan kan du skicka även elektroniskt. Det är viktigt att du håller arbetsökandet i kraft på det sättet som arbetskraftbyrån har angett. SKICKA IN ANSÖKAN TILL ARBETSLÖSHETSKASSAN Den första dagpenningsansökan(med bilagor) kan skickas till kassan tidigast efter två veckors arbetslöshet. Om arbetslösheten börjar i mitten av veckan, fyll i ansökan denna halva veckan och nästa kalender vecka, så att ansökan slutar på söndag. Ytterligare ansökan fylls i antingen i fyra kalenderveckors (mån-sön) eller kalendermånads perioder. Om du arbetar deltid eller som inhoppare, heltidsarbete som varar under två veckor, ansök dagpenning i lönebetalningsperioder(månad eller fyra kalenderveckor). Bifoga till ansökan arbetskontrakt och ett löneintyg för den perioden som du har arbetat. Om arbetslösheten tar slut mellan fyra veckors- eller månadsperioden, kan du även skicka din ansökan för en kortare period. Berätta kassan varför du har ansökt en kortare period. Dagpenning utbetalas inte utan synnerligen vägande skäl retroaktivt för en längre period än tre månader innan ansökan anhängiggörs, så dagpenning bör sökas från arbetslöshetskassan inom tre månader från den första arbetslöshetsdagen för vilken dagpenning ej har utbetalats. Om du av någon anledning söker dagpenning från längre tid än tre månader, bifoga med en utredning varför du ansöker dagpenning försenat. För synnerligen vägande skäl räcker inte tex. att bilagorna eller arbets- och näringsbyråns utlåtande är försenade. TILL ANSÖKAN BIFOGAS Till den första ansökan bifogas följande bilagor: Löneintyg: Ett löneintyg för minst 26 arbetsveckor(arbetstid med minst 18 timmar/vecka) som föregår arbetslösheten. Om en person har haft deltidspension, delinvalidpension partiell vårdledighet eller erhållit sänkt sjukledighets lön eller om lönen har sänkts för viss tid, bifoga ansökan ett intyg av en sådan här period och be ett löneintyg för en så lång tid att den innehåller lönetid med hel lön för minst 26 veckor. Av löneintyget bör framgå följande: datumet då arbetsförhållandet började och eventuellt upphörde/då permitteringen började perioden då lönen förtjänades den beskattningsbara lönen semesterersättning samt semesterpremie skilt specificerat vederlagsersättning (som betalas då arbetsförhållandet inom sjöfartsbranschen upphör) andra eventuella ersättningar samt förtjänstiden arbetsgivarens underskrift och kontaktuppgifter Uppsägningsanmälan: Av uppsägningsanmälan granskas att uppsägningen skett i enlighet med kollektivavtalet eller arbetsavtalslagen. Beslut över sociala förmåner Om du mottar någon socialförmån, t.ex. hemvårdsstöd för vård av barn eller pension, skall du sända en kopia av det senaste beslutet. Om din make/maka mottar hemvårdsstöd för vård av barn bör du också meddela kassan om hur han/hon arbetar, är arbetslös eller hemma och vårdar barnet. Utredning av företagsverksamhet som bisyssla: Utredningen behövs ifall du har jordbruks- eller skogsfastighet eller annan form av företagsverksamhet. Bifoga ansökan kopia av den senast fastställda beskattningsbeslutet. Skattekort: Normalvis behövs inte skattekort skickas till kassan. Enligt ska skattekortet skickas till kassan om du har ansökt ett ändringsskattekort för sociala förmåner. Observera: Arbetslöshetskassan kan inte behandla bristfälliga ansökningar. Anteckna för varje dag (också lördag och söndag) om du har varit arbetslös, på arbete, deltagit i sysselsättningsfrämjande service, varit sjuk eller inte kunnat ta emot arbete av någon anledning. Även alla datum och månader ska antäckas tydligt. Hanteringen av din ansökan är snabbare om den kan göras utan tilläggsutredningar. Granska att all uppgifter i bilagorna stämmer tex. med alla datum och lönesummor. 18 SUOMEN MERENKULKU J FINLANDS SJÖFART

7 permiterad ANVISNINGAR FÖR PERMITTERADE Anmäl dig som arbetssökande på arbets- och näringsbyrån senast på den första arbetslöshetsdagen. Anmälningen kan göras elektroniskt på sv/ ANSÖKAN Första ansökningsblanketten sänds in först efter att minst självrisktiden har gått (fem vardagar). OBS! Granska att de fem självriskdagarna uppfylls inom åtta kalenderveckor. Till första ansökan bifogas följande dokument: - meddelandet om permittering - löneintyget på 26 veckor fram till den första permitteringsdagen - en kopia på arbetskontraktet (ifall det inte av något annat intyg framgår att arbetsförhållandet är tills vidare i kraft) - en kopia på den löneuträkning som omfattar permitteringstiden - vid behov det senast fastställda beskattningsbeslutet OBS. Även om du inte är permitterad i hela kalenderveckor bör alla veckodagar fyllas i (också lördag och söndag) Den första ansökningsblanketten skickas åt dig när arbets- och näringsbyrån har utfört kassan ett utlåtande om din arbetslöshet. Du kan även fylla i ansökan elektroniskt på kassans elektroniska ärendehantering Om du inte är permitterad tills vidare, bör du alltid bifoga löneuträkningen (-specifikationen) för den tid som omfattar permitteringstiden. Kassans kontaktuppgifter: Offentliga- och privata sektorns arbetslöshets -kassa- JYTK Stationskarlsgatan 4, Helsingfors telefon service (mån- fre ) infonummer fax e-post hemsida Anja Tikka. Kalatalouden ja meren kulun koulutuksen edistämissäätiö - Stiftelsen för främjandet av fiskeri- och sjöfartsutbildning Meddelar härmed att bidrag kan sökas som stöder finsk- och svenskspråkig fiskerihushållnings- och naturbruksnäringarnas utbildning samt bidrag för ändamål som gynnar utbildningen inom sjöfart, fiskerinäringar och naturbruksnäringar. Fritt formulerade ansökningar riktas till Stiftelsens styrelse senast den under adressen Stiftelsen för främjandet av fiskeri- och sjöfartsutbildning, Fiskeriskolvägen 72, Kirjala. Beslut om understöd görs inom maj månad. Tilläggsuppgifter fås av projektkoordinator Maria Saarinen, tel , E-post FINLANDS SJÖFART J SUOMEN MERENKULKU 19

8 JÄSENREKISTERIN TIEDOT AJAN TASALLE JÄSENMAKSU Liiton jäsenmaksu on vuonna ,4% ennakonpidätyksen alaisista tuloista. Jäsenmaksuun sisältyy myös työttömyyskassamaksu. ITSEMAKSAVA JÄSEN Jos maksat jäsenmaksun itse voit tilata viitelistat tai viitepankkisiirrot Mirjam Tuiskulta tai puh Tai jos maksat ilman viitettä: Tilinumero Danske Bank IBAN: FI (vain jäsenmaksuille) Laita pankkisiirtoon nimi ja henkilötunnus (ilman henkilötunnusta maksu voi kirjautua eri henkilölle) Merkitse ajanjakso, jota maksu koskee (ppkkvv-ppkkvv) Jäsenmaksu on maksettava kuukausittain. Maksun viivästyminen voi johtaa jäsensuhteen katkeamiseen sekä vaarantaa työttömyysturvan. Huomioi että ko. vuoden verotietoihin ilmoitetaan vain mennessä maksetut jäsenmaksut. Säilytä kuitit, sillä suorituksesi ei näy liiton tilillä välittömästi. Maksa jäsenmaksusi ajallaan ja oikean prosentin mukaan, ettei päivärahaasi hylätä siksi, että olet laiminlyönyt jäsenmaksusi maksamalla vähemmän kuin ansiosi edellyttäisivät. TYÖNANTAJAN PERIMÄ JÄSENMAKSU OMAAN LIITTOON Muistathan tarkistaa palkkakuitista, että jäsenmaksu 1,4 % on peritty palkastasi. Etenkin mikäli työskentelet muussa kuin päällystötehtävässä pitää sinun erikseen ilmoittaa palkanmaksajalle, että kuulut Suomen Laivanpäällystöliittoon ja että jäsenmaksu peritään Suomen Laivanpäällystöliittoon. JÄSENMAKSUVAPAUTUS Vapautusta jäsenmaksuista voidaan myöntää (enintään yhdeksi vuodeksi kerrallaan paitsi opiskelijat voivat anoa koko opiskelun ajaksi) seuraavin perustein: opiskelet (koko opiskelun ajaksi):mikäli olet kuitenkin työssä opiskeluaikanasi, sinulta peritään jäsenmaksu veronalaisesta ansiotulostasi maksat jäsenmaksut tilapäisesti toisen toimialan liittoon maksat jäsenmaksut pohjoismaiseen päällystöliittoon olet sairauslomalla tai saat kuntoutustukea olet äitiys-, isyys- tai vanhempainlomalla tai hoitovapaalla olet työtön Kelan peruspäivärahalla tai toimeentulotuella suoritat varusmiespalvelua tai siviilipalvelua KANNATTAJAJÄSEN Kannattajajäsenyyttä voit anoa mm. seuraavin perustein: siirryt eläkkeelle/ sairaseläkkeelle toimit yrittäjänä kuulut toiseen ammattiliittoon. Huom. Pelkkä toiseen työttömyyskassaan kuuluminen ei oikeuta kannattajajäsenyyteen. Kannattajajäsenmaksu on 70 e /kalenterivuosi. Kaikille kannattajajäsenille postitetaan viitepankkisiirto automaattisesti. Huom. Kannattajajäsenmaksu ei sisällä työttömyysturvamaksua. Työttömyyskassan jäsenenä voi olla Suomessa asuva palkkatyöntekijä, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta. HAKEMUKSET Jäsenhakemuksia, jäsenmaksuperintäsopimuskaavakkeita, kannattajajäsen- sekä jäsenmaksuvapautusanomuksia voit tilata liiton toimistosta tai tulostaa liiton kotisivuilta Kirjallisiin hakemuksiin tehtyihin päätöksiin vastataan jäsenelle aina kirjallisesti. Pelkkä jäsenkortti ei takaa jäsenyyttä. Myös jäsenmaksut on oltava suoritettuna tai jäsenmaksuista on myönnetty vapautus. Työttömyysturva ja muut jäsenedut ovat käytössäsi, kun jäsenyytesi on voimassa. Seuraa myös Suomen Merenkulku-lehden jäsenilmoituksia sekä liiton kotisivujen ilmoituksia. Kaikissa jäsenyyteen liittyvissä asioissa voit kääntyä liiton toimistonhoitajan Mirjam Tuiskun puoleen puhelin SUOMEN MERENKULKU J FINLANDS SJÖFART

9 UPPDATERA DINA UPPGIFTER I MEDLEMSREGISTRET MEDLEMSAVGIFTEN Förbundets medlemsavgift år 2015 är 1,4 % av den beskattningsbara inkomsten. I medlemsavgiften ingår också avgiften till arbetslöshetskassan. MEDLEM SOM BETALAR SJÄLV Om du betalar din medlemsavgift själv kan du beställa referenslistor eller referensbankgiron av Mirjam Tuisku eller tfn Eller om du betalar utan referens: Kontonummer Danske Bank IBAN: FI (endast för medlemsavgifter) Anteckna på bankgirot namn och personsignum (utan personsignum kan betalningen registreras på fel person) Anteckna tiden som betalningen gäller (ddmmåå-ddmmåå) Medlemsavgiften bör betalas månatligen. Försenad betalning kan leda till att medlemsförhållandet bryts och arbetslöshetsskyddet äventyras. Märk att i årets skatteuppgifter endast kommer med de medlemsavgifter som betalts senast Spara kvittona eftersom din betalning inte genast syns på förbundets konto. Betala din medlemsavgift i tid och med rätt procent för att din dagpenning inte skall förkastas för att du försummat din medlemsavgift genom att betala mindre än dina förtjänster skulle förutsätta. MEDLEMSAVGIFT SOM ARBETSGIVAREN INKASSERAR TILL EGET FÖRBUND Kom ihåg att kontrollera på lönekvittot att medlemsavgiften på 1,4 % dragits av från lönen. Om du jobbar i andra uppgifter än befälsuppgifter bör du skilt meddela löneräknaren att du hör till Finlands Skeppsbefälsförbund och att din medlemsavgift skall gå till Finlands Skeppsbefälsförbund. MEDLEMSAVGIFTSBEFRIELSE Medlemsavgiftsbefrielse kan beviljas (för högst ett år i gången, utom för studerande som kan anhålla för hela studietiden) på följande grunder: du studerar (för hela studietiden). Ifall du ändå jobbar under studietiden bör medlemsavgift betalas på din beskattningsbara inkomst. du betalar tillfälligt dina medlemsavgifter till ett annat förbund i branschen du betalar dina medlemsavgifter till ett nordiskt befälsförbund du är på sjukledigt eller får rehabiliteringsstöd du är på moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledigt eller vårdledigt du är arbetslös på FPA:s grunddagpenning eller utkomststöd du utför din värnplikt eller civiltjänstgöring UNDERSTÖDANDE MEDLEM Du kan anhålla om understödande medlemskap bl.a. på följande grunder: du går i pension/ sjukpension du är företagare du hör till ett annat fackförbund. Observera att det inte berättigar till understödande medlemskap om du endast hör till en annan arbetslöshetskassa. Understödande medlemsavgift är 70 e /kalenderår. Till alla understödande medlemmar postas automatiskt ett referensbankgiro. Obs. Den understödande medlemsavgiften innehåller inte arbetslöshetskasseavgift. Förvärvsarbetare, som bor i Finland och som inte har fyllt 68 år, kan vara medlem i arbetslöshetskassan. ANSÖKNINGAR Blanketter för medlemsansökning, medlemsavgiftsinkassering, anhållande om understödande medlemskap eller medlemsavgiftsbefrielse kan beställas från förbundets kansli eller skrivas ut från förbundets hemsidor Beslut som gjorts på skriftliga ansökningar sänds alltid skriftligt till medlemmen. Enbart medlemskortet garanterar inte medlemskapet. Också medlemsavgifterna bör ha inbetalts eller befrielse från medlemsavgift beviljats. Arbetslöshetsskyddet och övriga medlemsförmåner står till ditt förfogande när ditt medlemskap är i kraft. Följ också med medlemsannonserna i tidskriften Finlands Sjöfart samt på förbundets hemsidor. I alla frågor gällande medlemskapet kan du vända dig till förbundets kanslist Mirjam Tuisku telefon FINLANDS SJÖFART J SUOMEN MERENKULKU 21

10 JÄSENMAKSUVAPAUTUS HAKEMATTA? Jos palkanmaksusi on jostain syystä keskeytynyt, emme saa jäsenmaksurekisteriin selvitystä siitä, ellet itse ilmoita asiasta ja hae jäsenmaksuvapautusta. Jotta välttyisit turhilta maksutiedusteluilta, on tärkeää, että ilmoitat muutoksista. Jos olet unohtanut hakea jäsenmaksuvapautusta voit tehdä sen tällä lomakkeella. HAR DU GLÖMT ATT ANSÖKA OM MEDLEMSAVGIFTSBEFRIELSE? Om din löneutbetalning av någon anledning har avbrutits får vi inte information om det till medlemsregistret om du inte själv meddelar om saken och ansöker om medlemsavgiftsbefrielse. För att du skall undvika onödiga betalningsförfrågningar är det viktigt att du meddelar om eventuella förändringar. Om du har glömt att ansöka om medlemsavgiftsbefrielse kan du göra det med den här blanketten. NIMI / NAMN HENKILÖTUNNUS / PERSONSIGNUM LÄHIOSOITE / NÄRADRESS POSTITOIMIPAIKKA / POSTKONTOR SÄHKÖPOSTIOSOITE / ADRESS TYÖTÖN, SAAN TYÖTTÖMYYSKORVAUSTA KELALATA, AJANJAKSO / ARBETSLÖS, JAG FÅR ARBETSLÖSHETSERSÄTTNING FRÅN FPA, TID Jos saat Maa- meri- ja metsäalojen Työttömyyskassasta työttömyyskorvausta, jäsenmaksuvapautusta ei tarvitse erikseen hakea, vaan kassa perii automaattisesti jäsenmaksun. Om du får arbetslöshetsersättning från Land- sjö- och skogssektorernas arbetslöshetskassa behöver du inte skilt ansöka om medlemsavgiftsbefrielse, utan kassan drar automatisk av medlemsavgiften. OPISKELEN OPISTON NIMI / JAG STUDERAR LÄROINRÄTTNINGENS NAMN KOKO ARVIOITU OPISKELUAIKA / HELA DEN BERÄKNADE STUDIETIDEN VARUSMIES-/SIVIILIPALVELUS / MILITÄR-/CIVILTJÄNST, AJANJAKSO / TID PALKATON SAIRAUSLOMA TAI KUNTOUTUSTUKI / SJUKLEDIGHET UTAN LÖN REHABILITERINGSSTÖD AJANJAKSO / TID PALKATON ÄITIYS-/ISYYS-/VANHEMPAINLOMA / MODERSKAPS-/FADERSKAPS-/FÖRÄLDRALEDIGHET UTAN LÖN AJANJAKSO / TID HOITOVAPAA AJANJAKSO / VÅRDLEDIGHET TID OLEN JÄSENENÄ POHJOISMAISESSA PÄÄLLYSTÖLIITOSSA / JAG ÄR MEDLEM I ETT NORDISKT BEFÄLSFÖRBUND LIITON NIMI/ FÖRBUNDETS NAMN AJANJAKSO / TID MAKSAN JÄSENMAKSUT TILAPÄISESTI (korkeintaan yksi vuosi) TOISEN TOIMIALAN AMMATTILIITTOON / JAG BETALAR TILLFÄLLIGT (högst ett år) MINA MEDLEMSAVGIFTER TILL ETT FACKFÖRBUND INOM EN ANNAN BRANSCH LIITON NIMI/ FÖRBUNDETS NAMN AJANJAKSO / TID VIRKAVAPAA AJANJAKSO / TJÄNSTELEDIGHET, TID OMA LOMA AJANJAKSO / EGEN LEDIGHET UTAN LÖN, TID PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS / DATUM OCH UNDERSKRIFT JÄSENMAKSUVAPAUTUS MYÖNNETÄÄN AINA MÄÄRÄAJAKSI JA SIKSI TARVITSEMME JÄSENMAKSUVAPAUTUKSELLE AINA ALKAMIS- JA PÄÄTTYMISPÄIVÄMÄÄRÄN. Jos et tiedä päättymisaikaa, arvioi se. MEDLEMSAVGIFTSBEFRIELSEN BEVILJAS ALLTID FÖR VISS TID OCH DÄRFÖR BEHÖVER VI FÖR MEDLEMSAVGIFTSBEFRIELSEN ALLTID TIDEN NÄR DEN INLEDS OCH TAR SLUT. Om du inte vet när den tar slut, gör en bedömning. LOMAKE PALAUTETAAN OSOITTEESEEN: Suomen Laivanpäällystöliitto ry, Mirjam Tuisku, Hietalahdenranta 15 A 3, Helsinki BLANKETTEN RETURNERAS TILL ADRESSEN: Finlands Skeppsbefälsförbund, Mirjam Tuisku, Sandvikskajen 15 A 3, Helsingfors

11 SUOMEN LAIVANPÄÄLLYSTÖLIITTO FINLANDS SKEPPSBEFÄLSFÖRBUND R.Y. LIITON NUMERO 039 FÖRBUNDETSNUMMER MAA- MERI- JA METSÄALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSA LAND- SJÖ- OCH SKOGSSEKTORERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA JÄSENHAKEMUS - ANHÅLLAN OM MEDLEMSKAP JÄSENMAKSUN PERINTÄSOPIMUS - MEDLEMSAVGIFTENS INKASSERINGSAVTAL HENKILÖTIEDOT PERSON- UPPGIFTER Jäljempänä mainitut työnantaja ja työntekijä ovat tänään tehneet ammattiyhdistysjäsenmaksusta seuraavan sopimuksen. Jos työnantajan allekirjoitus puuttuu, käsitellään lomake jäsenhakemuksena. TÄYTÄ TEKSTATEN - SKRIV MED TRYCKBOKSTÄVER Henkilötunnus Personbeteckning Suku- ja etunimet Släkt- och Förnamn Nedannämnda arbetsgivare och arbetstagare har idag tecknat avtal om uppbörd av fackföreningsmedlemsavgift. Om arbetsgivarens underteckning fattas, behandlas blanketten som medlemsansökan. Syntymäpaikka Födelseort Lähiosoite Näradress Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt Sähköpostiosoite adress Puhelin kotiin Telefon hem Puhelin toimeen Telefon tjänst ÄIDINKIELI MODERSMÅL suomi finska ruotsi svenska muu, mikä? annat, vilket? PERUSKOULUTUS GRUNDUTBILDNING Kansakoulu Folkskola Keskikoulu Mellanskola Peruskoulu Grundskola Ylioppilas Student AMMATTIKOULUTUS YRKESUTBILDNING Merikapteeni Sjökapten Yliperämies Överstyrman Perämies Styrman Vahtiperämies Vakstyrman Laivuri Skeppare Kuljettaja Förare Terveydenhoitaja Hälsovårdare Talousosasto, mikä toimi? Intendentur, vilken tjänst? Oppilaitos Läroanstalt Tutkinnon päivämäärä Examensdatum Ammatti nimike Yrkesbeteckning Edellinen liitto/työttömyyskassa Tidigare förbund/arbetslöshetskassa Liittymispäivä (pp kk vv) Anslutningsdatum (dd mm åå) JÄSENMAKSU MEDLEMSAVGIVT Työntekijä maksaa itse (itsemaksava) Arbetstagaren betalar själv Työnantaja perii alkaen Arbetsgivaren uppbär fr.o.m PERINNÄN PERUSTE: Työnantaja perii jäsenmaksun prosentti- tai euromääräisenä Suomen Laivanpäällystöliitto r.y.:n erikseen kirjallisesti ilmoittaman perintäperusteen mukaan toimihenkilön ennakonpidätyksen alaisesta bruttopalkasta. Työnantaja ei vastaa työntekijän eikä liiton ilmoituksen virheellisyydestä. VOIMASSAOLO: Jäsenmaksun perintäsopimus on voimassa työnantajan allekirjoituspäivää lähinnä seuraavan täyden perintäkauden alusta lukien toistaiseksi. Toimihenkilö voi sanoa sopimuksen irti päättyväksi irtisanomista lähinnä seuraavan täyden perintäkauden kuluttua UPPBÖRDSGRUND: Arbetsgivaren uppbär medlemsavgiften i procent eller euro av funktionärens förskottsinnehållning underkastade bruttolön enligt den uppbördsgrund som Finlands Skeppsbefälsförbund separat skriftligt meddelat. Arbetsgivaren ansvarar icke för eventuella felaktigheter i tjänstemans eller organisationens meddelanden. GILTIGHETSTID: Avtalet om uppbörd träder i kraft från början av påföljande hela uppbördsperiod efter den dag arbetsgivaren undertecknat avtalet och det gäller tillsvidare. Funktionären kan uppsäga avtalet att upphöra efter utgången av närmast följande hela inkasseringsperiod. Jäsenmaksutili: Danske Bank FI Medlemsavgiftskonto: TYÖNANTAJA ARBERSGIVARE Yrityksen nimi Företagets namn Lähiosoite Näradress Yrityksen toimiala Företagetsbransch Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt Paikka ja pvm Ort och datum Työnantajan allekirjoitus Arbetsgivarens underskrift ALLEKIRJOI- TUKSET UNDERSKRIFT LIITON TIEDOT FÖRBUNDETS UPPGIFTER Liityn Suomen Laivanpäällystöliitto-Finlands Skeppsbefälsförbund r.y:n sekä r.y:n Julkis- ja Maa- ja meri- yksityisalojen ja metsäalojen työttömyyskassan työttömyyskassan JYTK:n jäseneksi. Valtuutan Julkis- Valtuutan ja yksityisalojen Maa- meri- ja metsäalojen työttömyyskassan työttömyyskassan perimään liiton perimään ja työttömyyskassan ja työttömyyskassan jäsenmaksut työttömyyskassan jäsenmaksut työttömyyskassan maksamista etuuksista. maksamista liiton Valtuutus etuuksista. raukeaa jäsenyyteni päättyessä. Valtuutus raukeaa jäsenyyteni päättyessä. Paikka ja pvm Ort och datum Jäsenen allekirjoitus Medlemmens underskrift Tietojani ei saa käyttää suoramarkkinointiin (rasti ruutuun). Mina uppgifter får inte användas för direktmarknadsföring (kryss i rutan) Suomen Laivanpäällystöliitto r.y. Hietalahdenranta 15 A 3, Helsinki Finlands Skeppsbefälsförbund Sandvikskajen 15 A 3, Helsingfors Puhelin/Telefon Fax Jag Jag ansluter ansluter mig mig som som medlem medlem i Suomen i Suomen Laivanpäällystöliitto-Finlands Skeppsbefälsförbund r.y och r.y. och Land- Offentliga- sjö- och skogssektorernas och privata sektorns arbetslöshetskassa. arbetslöshetskassa- befullmäktigar JYTK. Land- Jag befullmäktigar sjö- och skogssektorernas Offentliga- arbetslöshetskassa och privata sektorns att uppbära Jag förbundets arbetslöshetskassa och arbetslöshetskassans att uppbära förbundets medlemsavgifter och arbetslöshetskassans från de förmåner arbetslöshetskassan medlemavgifter från utbetalar. de förmåner arbetslöshetskassan utbetalar. Fullmakten utgår utgår då då mitt mitt medlemskap upphör. upphör. LIITTO TÄYTTÄÄ SAAPUNUT TPV HYVÄKSYNYT

1 (6) Toukokuu 2010 TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE

1 (6) Toukokuu 2010 TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE Toukokuu 2010 1 (6) TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE Miten toimit, kun työ päättyy Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistossa työttömäksi työnhakijaksi välittömästi työsuhteen päätyttyä tai lomautuksen alkaessa.

Lisätiedot

Invånarcentrering. Keskitytään asukkaisiin LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2014

Invånarcentrering. Keskitytään asukkaisiin LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2014 LEDARE PÄÄKIRJOITUS Invånarcentrering Stadsfullmäktige slog under vårvintern fast fyra övergripande strategiska målsättningar för stadens verksamhet, nämligen fokus på kärnverksamheten, hög nivå av invånarcentrering,

Lisätiedot

R PAR I14 SKRIBAN. Sisältää tiedot rippikouluilmoittautumisesta. Ilmoittaudu mukaan osoitteessa: www.seitsemastaivas.fi.

R PAR I14 SKRIBAN. Sisältää tiedot rippikouluilmoittautumisesta. Ilmoittaudu mukaan osoitteessa: www.seitsemastaivas.fi. R PAR I14 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän rippikoulut vuodelle 2014 SKRIBAN Sisältää tiedot rippikouluilmoittautumisesta Katso riparivideo osoitteessa: seitsemastaivas.fi Ilmoittaudu mukaan osoitteessa:

Lisätiedot

KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA

KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA Fontana är Klubbhus Fontanas egen medlemstidning. Klubbhuset ligger i Karis. Klubbhus Fontana är avsett för personer som har eller har haft psykisk ohälsa. Syftet med

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE TEEMANA OPISKELIJAT. Specia Forum aloitti sivu 3. Kevätkokous 14.4. sivu 4. Kohti opiskelijan parasta sivu 9

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE TEEMANA OPISKELIJAT. Specia Forum aloitti sivu 3. Kevätkokous 14.4. sivu 4. Kohti opiskelijan parasta sivu 9 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia 1 2007 TEEMANA OPISKELIJAT Specia Forum aloitti sivu 3 Kevätkokous 14.4. sivu 4 Kohti opiskelijan parasta sivu 9 pääkirjoitus Specialla työntäyteinen vuosi

Lisätiedot

SUOMEN KÄTILÖLIITOLLE TILL FINLANDS BARNMORSKEFÖRBUND

SUOMEN KÄTILÖLIITOLLE TILL FINLANDS BARNMORSKEFÖRBUND Ks. hakulomakkeen täyttöohjeet takasivulla/ Se ifyllnadsanvisningarna på blankettens baksida 1. HAKIJA/ SÖKANDE Sukunimi ja etunimi tai yhteisön nimi/efternamn och förnamn eller samfundets namn Saapunut/Anlänt:

Lisätiedot

LUOTSILIITON ÄÄNENKANNATTAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET

LUOTSILIITON ÄÄNENKANNATTAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET 2009 LUOTSILIITON ÄÄNENKANNATTAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET 3 KANNEN KUVA: PETER SILVENDOIN Pääkirjoitus Finnpilotin kurssi on käännettävä oikealle suunnalle TEKSTI ANTTI RAUTAVA Noin vuosi sitten alkanut

Lisätiedot

2013/14. Kelan opintoetuustilasto. FPA-statistik Studieförmåner. Sosiaaliturva 2014 Socialskydd

2013/14. Kelan opintoetuustilasto. FPA-statistik Studieförmåner. Sosiaaliturva 2014 Socialskydd 2013/14 Kelan opintoetuustilasto FPA-statistik Studieförmåner Sosiaaliturva 2014 Socialskydd Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Kelan opintoetuustilasto

Lisätiedot

Tervetuloa kurseille! Välkommen på kurs! Kurssiohjelma kevät 2015 Kursprogram, våren 2015 ILMOITTAUTUMINEN. Liikuntapalvelut Idrottsservice.

Tervetuloa kurseille! Välkommen på kurs! Kurssiohjelma kevät 2015 Kursprogram, våren 2015 ILMOITTAUTUMINEN. Liikuntapalvelut Idrottsservice. Liikuntapalvelut Idrottsservice s 12 Kurssiohjelma kevät 2015 Kursprogram, våren 2015 Tervetuloa kurseille! Välkommen på kurs! ILMOITTAUTUMINEN Kevätkaudella alkaville uusille kursseille voit ilmoittautua

Lisätiedot

Vuoden yrittäjät ylistävät kauniaislaisten terveellistä elämäntapaa. Oj, vad skönt utbrast Eeva Petersen efter Irma Eklunds nackbehandling

Vuoden yrittäjät ylistävät kauniaislaisten terveellistä elämäntapaa. Oj, vad skönt utbrast Eeva Petersen efter Irma Eklunds nackbehandling Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita No Nr 2/9.2. 1.3.2010 Innehåller stadens officiella meddelanden Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla KUVA-ARKISTO/BILDARKIV/MARCUS SANDELL Treeniohjelmassa

Lisätiedot

Ska du betala skatt i Sverige eller i Finland?

Ska du betala skatt i Sverige eller i Finland? Skattemyndigheten informerar Ska du betala skatt i Sverige eller i Finland? Den här broschyren vänder sig till dig som är anställd och utför arbete i Sverige samt har anknytning till Finland genom bosättning

Lisätiedot

PALVELUHAKEMISTO SERVICEKATALOG SIUNTIO/ SJUNDEÅ 2015

PALVELUHAKEMISTO SERVICEKATALOG SIUNTIO/ SJUNDEÅ 2015 PALVELUHAKEMISTO SERVICEKATALOG SIUNTIO/ SJUNDEÅ 2015 KESKEISET YHTEYSTIEDOT CENTRALA KONTAKTUPPGIFTER Yleinen hätänumero (palokunta, pelastuspalvelu, sairaankuljetus ja poliisi) - Allmänt nödnummer (brandkår,

Lisätiedot

RAKENNUSLIITON JÄSENEDUT

RAKENNUSLIITON JÄSENEDUT 2015 RAKENNUSLIITON JÄSENEDUT Rakennusliiton jäsenenä olet oikeutettu monenlaisiin jäsenetuihin. Jäsenkortin esittämällä saat hyödyksesi useita jäsenetuja vuonna 2015. Jos sopimusalasi on vaihtunut, voit

Lisätiedot

Kauniaisten musiikkijuhlat yhdisti tieteen ja taiteen Konst och vetenskap på Grankulla musikfest

Kauniaisten musiikkijuhlat yhdisti tieteen ja taiteen Konst och vetenskap på Grankulla musikfest Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 13/9.11. 29.11.2010 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Kauniaisten musiikkijuhlat yhdisti

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS www.tyj.fi Työttömyyskassojen etuusopas 2015 Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) toimittama etuusopas sisältää

Lisätiedot

Lähes kaikki haluavat lukea Maitotalouden painettuna s. 12

Lähes kaikki haluavat lukea Maitotalouden painettuna s. 12 maitotalous 1 2015 MEIJERIALAN AMMATTILAISTEN LEHTI Lukijatutkimus: Lähes kaikki haluavat lukea Maitotalouden painettuna s. 12 MVL:n ja M 2 L:n välinen työehtosopimus yleissitovaksi s. 8 Sovittelija Minna

Lisätiedot

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart 3 14 ANU PIETILÄINEN: Laivan nimi ei ole läpihuutojuttu s. 5 7 ANU PIETILÄINEN: Båtens namn är ingen rutinsak s. 8 9 Vuosikertomus Årsberättelse Vuosikertomus Årsberättelse

Lisätiedot

Kesä! Ne, jotka jäävät kaupunkiin, voivat suunnistaa vaikka skeittipuistoon

Kesä! Ne, jotka jäävät kaupunkiin, voivat suunnistaa vaikka skeittipuistoon Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 8/14.6. 15.8.2011 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla ALEKSI JOKELA Kesä! Ne, jotka jäävät

Lisätiedot

FÖRETAGARBLADET YRITTÄJÄLEHTI. Maailmanennätys. Världsrekord. i att visa vänskap, respekt och kärlek ystävyydessä, arvostuksessa ja rakkaudessa

FÖRETAGARBLADET YRITTÄJÄLEHTI. Maailmanennätys. Världsrekord. i att visa vänskap, respekt och kärlek ystävyydessä, arvostuksessa ja rakkaudessa FÖRETAGARBLADET YRITTÄJÄLEHTI raseborgs företagares tidning raaseporin yrittäjien lehti 02/2014 16.-17.5.2014 KARIS KARJAA Raseborgsmässan Raaseporinmessut ETT LEVANDE RASEBORG ELÄVÄ RAASEPORI RAASEPORI-PÄIVÄ

Lisätiedot

On aika åter. n Grankulla stads enastående konstsamling omfattar sammanlagt ca 450 verk. Nedan Håkan Brunbergs oljemålning Salutorget från 1970-talet.

On aika åter. n Grankulla stads enastående konstsamling omfattar sammanlagt ca 450 verk. Nedan Håkan Brunbergs oljemålning Salutorget från 1970-talet. Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 15/10.12.2013 20.1.2014 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla KAI KUUSISTO Kauniaislaisen Henrik

Lisätiedot

Aitoa yhteistoimintaa! 3

Aitoa yhteistoimintaa! 3 2015 VIIKKO VECKA 3 SEUDUN KEHITTÄJÄ REGIONENS UTVECKLARE Aitoa yhteistoimintaa! 3 Uhkailu on liian monen opettajan arkea 6-7 Tykkää meistä! Gilla oss! Mahtavia Tarjouksia! Kaikki pipot ja käsineet / Alla

Lisätiedot

TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? KAKSI TAI USEAMPIA KIELIÄ? Råd till flerspråkiga familjer. Neuvoja monikielisille perheille

TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? KAKSI TAI USEAMPIA KIELIÄ? Råd till flerspråkiga familjer. Neuvoja monikielisille perheille TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? Råd till flerspråkiga familjer KAKSI TAI USEAMPIA KIELIÄ? Neuvoja monikielisille perheille KOULUVIRASTO ja RINKEBYN KIELENTUTKIMUSLAITOS SKOLVERKET och SPRÅKFORSKNINGSINSTITUTET

Lisätiedot

Merenkulun yhteistyön tulokset näkyvät Resultatet av samarbetet inom sjöfarten kan ses

Merenkulun yhteistyön tulokset näkyvät Resultatet av samarbetet inom sjöfarten kan ses MERIMIESELÄKEKASSAN ASIAKASLEHTI SJÖMANSPENSIONSKASSANS KUNDTIDNING Albatrossen 3/2009 Merenkulun yhteistyön tulokset näkyvät Resultatet av samarbetet inom sjöfarten kan ses Laivan arki tallentuu jälkipolville

Lisätiedot

Liputusohje 2009 Flaggreglemente 2009 Sisällysluettelo Innehållsförteckning Liputusohje 2009 Johdanto

Liputusohje 2009 Flaggreglemente 2009 Sisällysluettelo Innehållsförteckning Liputusohje 2009 Johdanto Liputusohje 2009 Suomen Purjehtijaliitto Suomen Veneilyliitto Lippukomitea Flaggreglemente 2009 Finlands Seglarförbund Finlands Båtförbund Flaggkommittén Sisällysluettelo Johdanto....5 Perälippu....6 -

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE TEEMANA OPISKELIJAT. Syyskokous 8.11. sivu 4 Mentoroinnilla menestykseen sivu 10 Humanistiura 6.11.

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE TEEMANA OPISKELIJAT. Syyskokous 8.11. sivu 4 Mentoroinnilla menestykseen sivu 10 Humanistiura 6.11. SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia 3 2008 TEEMANA OPISKELIJAT Syyskokous 8.11. sivu 4 Mentoroinnilla menestykseen sivu 10 Humanistiura 6.11. sivu 16 pääkirjoitus Älä epäröi, tartu toimeen!

Lisätiedot

Simmarna plöjer vattnet! LUE LISÄÄ SIVUILLA 6 7 LÄS MERA PÅ SIDORNA 6 7

Simmarna plöjer vattnet! LUE LISÄÄ SIVUILLA 6 7 LÄS MERA PÅ SIDORNA 6 7 Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 9 / 11. 31.8.2009 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla OLEV KARTAU Kaunialaisseura Simmis Granin

Lisätiedot

Testamentti kertoo tahdosta Ett testamente uttrycker din vilja

Testamentti kertoo tahdosta Ett testamente uttrycker din vilja Testamentti kertoo tahdosta Ett testamente uttrycker din vilja Jokaisen meistä kannattaa joskus pysähtyä miettimään, olisiko testamentin laatimiseen aihetta. Tehdessäsi testamentin eli jälkisäädöksen vaikutat

Lisätiedot

KUN TYÖT LOPPUVAT JA TYÖTTÖMYYS TAI LOMAUTUS ALKAVAT

KUN TYÖT LOPPUVAT JA TYÖTTÖMYYS TAI LOMAUTUS ALKAVAT KUN TYÖT LOPPUVAT JA TYÖTTÖMYYS TAI LOMAUTUS ALKAVAT Kun tietoon tulee yrityksessä tapahtuvia lomautuksia tai irtisanomisia, kannattaa ottaa ajoissa asioista selvää. Neuvoja lomautus- ja työttömyysasioissa

Lisätiedot