PARMAperustukset: ontelosokkeli ja PARMAontelolaatat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PARMAperustukset: ontelosokkeli ja PARMAontelolaatat"

Transkriptio

1 PARMAperustukset: ontelosokkeli ja PARMAontelolaatat Suunnitteluohje

2 SISÄLLYLUETTELO 1. Yleistiedot PARMAperustukset: ontelosokkeli Ontelosokkelielementit Nurkkaelementit Parman ontelosokkelielementtien käyttö ja suunnittelu Suunnittelun tehtäväjako Antura- ja paaluperustusten suunnittelu Ontelosokkelielementtien stabiliteetti Paaluperustus Maanvarainen alapohja Paalukuorma Anturat Ontelosokkelielementtien valinta Ontelosokkelielementtien rei itysohje Mallipiirustukset Ontelosokkelielementtien valmistustoleranssit Asennusdetaljit PARMAontelolaatat Yleistiedot Suunnittelu CE-merkintä Varustelu ja aukot Ontelolaattojen valmistus ja katkaisu LVIS-asennukset Laadunvarmistus Ekologisuus PARMAontelolaatat ja niiden perustyypit Tyyppimerkinnät Tyyppimerkinnän lisämääreet Ontelolaattojen geometriatunnus Punossuunnittelun merkinnät Suunnittelun apuvälineet Ontelolaattojen perustyypit, niiden mitoituskäyrät ja poikkileikkaukset Eristetyt ontelolaatat Kavennetut laatat Yleiset suunnitteluperiaatteet Ontelolaattojen ja laatastojen rei'itys ja varaukset Reiät onteloiden kohdalla Suuret reiät Katkaistut laatat Viiva- ja pistekuormat Viivakuormien jako Kuormien jako aukkojen kohdalla Pistekuormien jako Käyttötilan viiva- ja pistekuormat Sallitut ripustuskuormat (kn) Takan sijoittaminen laatastoon Huoltoluukun sijoitus ontelolaatastoon Tuennat LVI-asennukset alapohjarakenteissa Ontelolaattojen valmistustoleranssit Punossuunnittelun lähtötiedot Parman tarvitsemat tiedot Suunnitelmien sisältämät tiedot Toimitusaikataulu Alapohjaleikkaukset Ulokelaatat Ulokerakenteiden vaihtoehdot Mitoitus

3 1. Yleistiedot PARMAperustukset ja PARMAontelolaatat soveltuvat erityisen hyvin omakoti- ja rivitalorakentamiseen. Perustuksia voidaan käyttää myös muuntyyppisten rakennusten perustuksissa. Perustus koostuu ontelosokkelielementeistä ja ontelolaatoista. Parman perustuselementit ja ontelolaatat valmistetaan mittojen mukaan valvotuissa kuivissa tehdasolosuhteissa. Parman ontelolaatat ovat CE-merkittyjä betonivalmisosia. Tuotannossa käytetään vain varmennettuja materiaaleja (CE-merkintä, BY:n käyttöseloste, SFS-standardit). Tuotteet suunnitellaan eurokoodi-suunnittelujärjestelmän mukaisesti. Parman tehtaiden laadunvalvonta on Inspecta Sertifiointi Oy:n jatkuvan FItarkastuksen piirissä. Tämän osoituksena Parma Oy kiinnittää kaikkiin tuotteisiinsa, myös CE-merkittyihin, FI-merkinnän. Perustusjärjestelmällä voidaan välttää maatäyttöjä ja niiden aiheuttama painumavaara. Paalutetuissa kohteissa tai jos maatäyttöjä tulee paljon, on ryömintätilallinen perustusjärjestelmä yleensä edullisin perustusratkaisu. Tuulettuva alapohjarakenne on luotettava ratkaisu kosteus- ja radonongelmien välttämiseksi. Talotekniikka voidaan kuljettaa alapohjan alla ryömintätilassa, jolloin se on helposti tarkastettavissa, huollettavissa ja muunneltavissa. Elementtirakenteinen perustusjärjestelmä mahdollistaa nopean ja taloudellisen perustusrakentamisen. Työmaalla ei tarvitse rakentaa ja purkaa muottilaudoituksia eikä synny rakennusjätettä. Tässä ohjeessa on esitetty omakoti- ja rivitalojen perustusten ja laatastojen suunnitteluperiaatteet. Yksityiskohtaisemmat ontelolaattojen suunnitteluohjeet ja työmaaohjeet on esitetty erillisjulkaisuissa. PARMAperustukset- ja PARMAontelolaatta-tuotteet täyttävät 50 ja 100 vuoden käyttöikävaatimukset. Tällöin anturan sallittu rasitusluokka on XC2, alapohjan ja ontelosokkelin XC3 sekä ontelosokkelin ulkopinnan XC3,4, XF1. Ohjeen loppuun on koottu joukko tyypillisimpiä omakoti- ja rivitalojen perustusleikkauksia, joiden tarkoituksena on helpottaa rakenteiden valintaa. Kussakin rakennuskohteessa vastaa kohteen suunnittelija perustussuunnitelmasta, valitsemistaan tyyppiratkaisuista ja detaljeista kaikkien tietojen osalta. Perustusrakenteiden suunnittelussa ja työmaatoteutuksessa noudatetaan voimassaolevia Veden- ja kosteudeneristysohjeita (C2,RIL107). Alapohjan alapuolinen ryömintätila on suunniteltava ja rakennettava siten, ettei ryömintätilaan keräänny vettä ja että ryömintätila tuulettuu riittävästi, eikä ilmatilan kosteudesta ole haittaa rakenteiden toiminnalle ja kestävyydelle. Erityistä huomiota tulee kiinnittää seuraaviin seikkoihin: Kivirakenteisessa alapohjassa ilman tulisi vaihtua n. 0,5-1 kertaa tunnissa. Ryömintätilan tuuletusaukkojen yhteispinta-alan ryömintätilan pinta-alasta määrittää rakennesuunnittelija. Tuuletusaukot jaetaan tasaisesti ulkoseinälinjoille siten, että koko ryömintätila tuulettuu. Ryömintätilassa oleviin väli seiniin ja tilaa osastoiviin palkkeihin tehdään vastaavat, mutta vähintään kaksi kertaa niin suuret tuuletusaukot kuin samalla virtausreitillä olevat ulkoilmaan avautuvat aukot. Maanpinnan muotoilu tehdään rakennuksen ulkopuolella niin, että pintavesien pääsy salaojiin ja ryömintätilaan estyy. Kattovedet viemäröidään. Ryömintätilan maanpinta muotoillaan niin, että vedet ohjautuvat rakennuksen ulkopuolella oleviin salaojiin, tarvittaessa myös ryömintätila salaojitetaan. Anturoiden alle tiivistetty vettäläpäisevä sepelikerros. Ryömintätilassa perusmaan päälle sora- tai kevytsora kerros ryömintätilan kosteustuoton vähentämiseksi (paksuus rakennesuunnitelmien mukaan, vähintään 200 mm). Veden kapillaarinen nousu yläpuolisiin rakenteisiin katkaistaan vesieristyksellä. Ryömintätila tuuletetaan sokkelin tuuletusaukkojen tai -putkien ja ryömintätilasta katolle johdetun hormin kautta ulkoilmaan. Katolle johdettuun hormiin voidaan tarvittaessa liittää koneellinen poisto. Ryömintätilaan ei saa muodostua umpinaisia, väliseinien tai palkkien erottamia tuulettumattomia tiloja. Puurakenteiden liittymät eristetään betonirakenteista ja sijoitetaan liittyvien betonirakenteiden yläpuolelle tai lähelle yläpintaa käyttäen korokkeina esim. kevytsorabetoniharkkoja. Ryömintätilaan ja rakenteiden välikerroksiin ei saa jäädä orgaanista jätettä (sahanpurua tms.). Ryömintätilan korkeuden tulisi olla vähintään 800 mm. Ryömintätilaan on järjestettävä tarkastusmahdollisuus ja pääsy kaikkialle tilaan. 3

4 Suunnittelun apuvälineet AddCAD-floors Tietomallinnukseen pohjautuva suunnittelu on selvästi yleistymässä. Suositeltava sovellus pientalojen perustusten ja laatastojen suunnitteluun on Parman kehittämä AddCAD-ohjelmisto. Ohjelmisto sisältää PARMAperustusten- ja laatastojen tuotekirjastot. Ohjelmistolla voidaan tuottaa tehokkaasti mittatarkka tietomalli valmisosista samalla mahdollisesti hyödyntäen ja täydentäen yleisesti käytettyä AutoCAD-suunnitelmaa. Ohjelmistoa käytettäessä suunnittelijan ei tarvitse tehdä erillisiä elementtipiirustuksia, vaan valmistustieto siirtyy nopeasti ja virheettömästi suoraan mallista valmistajan toimintajärjestelmään. Ohjelmisto sekä käytön opastus ovat saatavilla ilmaiseksi Parma Oy:n yhteyshenkilön kautta. Tekla Structures ja Concrete Designer Muita rakennesuunnittelun käyttämiä mallintamiseen perustuvia ohjelmistoja ovat Tekla Structures/ Tekla Oy ja JCAD CD Slabs / Jidea Oy. Näiden käyttöön liittyviä ohjeita löytyy Parman ontelolaatastot -suunnitteluohjeesta. 4

5 2. PARMAperustukset: ontelosokkeli PARMAperustukset koostuvat ontelosokkelielementeistä ja erillisistä nurkkaelementeistä sekä ontelolaatoista. 2.1 Ontelosokkelielementit Sokkelielementit ovat lämpöeristämättömiä ontelolaattatekniikalla liukuvalettuja valmisosia. Sokkelielementtien ulkopinta on teräsmuottipinta ja sisäpinta liukuvalupinta. Sokkelielementtejä valmistetaan kahta vakiotyyppiä C12P30 ja C8P30. Tyyppiä C12P30 käytetään ulkoseinälinjojen sokkelina ja tyyppiä C8P30 keskilinjojen peruspalkkina. Sokkelielementit varustetaan tehtaalla vesirei illä. Reiät estävät veden kertymisen sokkelielementin onteloihin. Työmaalla on varmistettava, että vesireiät ovat auki. 2.2 Nurkkaelementit Rakennusten nurkissa suositellaan käytettäväksi erillisiä nurkkaelementtejä, jolloin sokkelipinnasta tulee yhtenäisen näköinen. Nurkat voidaan myös muotittaa ja valaa paikalla. Nurkkaelementit ovat teräsbetonisia levyelementtejä, joita käytetään ontelosokkelielementtien kanssa. Vakiotyyppeinä valmistetaan kolmea eri nurkkaelementtiä, suoraa nurkkaelementtiä CN8 ja CN12 sekä vinoa (45 ) nurkkaelementtiä CN12V. 5

6 3. Parman ontelosokkelielementtien käyttö ja suunnittelu 3.1 Suunnittelun tehtäväjako Kohteen rakennesuunnittelijan tehtävät perustusten osalta ovat: valitsee sokkelityypin tarkistaa sokkelin kapasiteetin kuormituskäyristä määrittelee antura- tai paalujaon tekee yksityiskohtaiset mittapiirustukset ja detaljit tekee sokkelielementtien mittapiirustukset tekee elementtikaavion ja elementtiluettelon laatii elementtien asennussuunnitelman Parma Oy määrittää sokkelielementtien teräsmäärän rakennesuunnittelijan antamien tietojen perusteella. Sokkelipalkit mitoitetaan yhdessä CE-hyväksyttyjen ontelolaattojen kanssa omana rakennekokonaisuutena Eurokoodien mukaisesti. Tällöin myös em. lähtötietojen tulee olla laadittu Eurokoodijärjestelmän mukaisesti kts. mallipiirustukset kohta 3.8 sekä valmistajan tarvitsemat tiedot kohta Antura- ja paaluperustusten suunnittelu Antura- ja paalujakoon vaikuttavia tekijöitä ovat: maaperän laatu paalun kantavuus anturalaatan kantavuus tai painuma sokkelipalkin kapasiteetti Paikalla valettuja anturoita voidaan käyttää rakennuspohjan maalajien ollessa moreenia, soraa, hiekkaa tai kalliota. Varsinkin kevyet pientalot voidaan myös perustaa maanvaraisesti edellisiä heikommalle savi- ja silttimaapohjille. Painuvilla rakennuspohjilla käytetään yleensä paalutusta. Perustamistavan määritys tehdään pohjatutkimuksen perusteella. Paaluperustuksissa paalun kantavuus määrätään voimassa olevien paalutusohjeiden mukaan. 3.3 Ontelosokkelielementtien stabiliteetti Paaluperustus Sokkelipalkin stabiliteetin tarkastelu tehdään seinälinjan välianturan kohdalla. Nurkissa ja poikkipalkkien kohdalla ristikkäiset palkit jäykistävät rakenteen. Stabiliteetti voidaan tarkistaa oheisen mallin mukaan. Tarkistus tehdään kuormitustapauksille, joissa pystykuormalle on maksimi- ja minimiarvo. Kuvassa: N d = pystykuormien resultantti (kuorman mitoitusarvo, osavarmuuskertoimet mukana) e = pystykuormien epäkeskeisyys Rv d = vaakakuormien resultantti Qy d = yläpään tukireaktio Qa d = alapään tukireaktio h = palkin korkeus z = vaakakuormien resultantin etäisyys momenttipisteestä Momenttiyhtälöstä Nd * e + Rv d * z - Qy d * h = 0 saadaan Qy d = Nd * e + Rv d * z h Tarkistetaan, että Qy d ei ylitä kitkan vastaanottamaa voimaa Qy d < * N d Kuormassa N d otetaan huomioon vain sokkelin ja alapohjan liitoksen kautta siirtymät kuormat. Kitkankertoimen arvona voidaan käyttää: * Betoni/Betoni 0.27 Yläpää voidaan kiinnittää myös tartuntateräksin rengasterästen ja saumojen jälkivaluun. 6

7 3.3.2 Maanvarainen alapohja Maanvaraisen alapohjan stabiliteetti voidaan tarkistaa laskemalla pystyssä pitävien ja kaatavien momenttien suhde, jonka tulee olla ominaiskuormalla >1.5. Momenttipisteeksi valitaan palkin kulma. 3.4 Paalukuorma Paaluperustukset ovat betonipaaluperustuksia käytettäessä useimmiten yhden paalun anturoita. Yhdisteltyjen paalukuormien resultantin tulisi kohdistua mahdollisimman lähelle paalun keskilinjaa, haitallisten epäkeskisyyksien välttämiseksi. Paalulle tuleva kuorma tulee aina tarkistaa tapauskohtaisesti. Tarkistus voidaan tehdä seuraavan laskelman avulla: Paalun keskilinja = pystykuormien painopiste 1. Tasapainoehdosta Qy d + Qa d = Rv d saadaan Qa d = Rv d - Qy d 2. Lasketaan paalun momentti ottamalla huomioon paalun paalutuspoikkeama M d = Qa d * d + N d * e M d < M u M d = paalun momentti M u = paalun momenttikestävyys e = sallittu paalutuspoikkeama d = paaluanturan korkeus Paalupoikkileikkauksen momenttikestävyys riippuu paalun raudoituksesta ja on siten tarkistettava tapauskohtaisesti. Paalun ja paaluanturan liitos on tehtävä momenttia kestäväksi ankkuroimalla paaluteräkset paaluanturaan ja raudoittamalla paaluantura kestämään ko. kuormat. Teräspaaluilla on suoritettava vastaavat mitoituslaskelmat ja liitosten suunnittelu. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää useamman paalun anturoita, jolloin paalun ja paaluanturan liitokseen ei synny momenttirasituksia. 3.5 Anturat Anturat ovat paikallavalettuja. Anturat mitoitetaan pohjatutkimusten mukaisille sallituille pohjapaineille. Käytettäessä Parman ontelosokkelielementtejä ei perustuksissa tarvitse käyttää jatkuvia anturoita, vaan perustaminen voidaan toteuttaa yksittäisanturoilla. Anturoiden ja sokkelielementtien välinen asennusvara on 50 mm (kts. asennusdetaljit). 7

8 3.6 Ontelosokkelielementtien valinta Sokkelipalkin valinta tehdään rakenteellisten vaatimusten ja kantavuuden perusteella. Kantavuuden osalta alustava valinta tehdään oheisen kantavuuskäyrän perusteella. Kuormat ovat ilman osavarmuuskertoimia olevia hyötykuormia (käyttötilan kuormat) ilman sokkelielementin omaa painoa. Pysyvän kuorman osuus käytettävästä hyötykuormasta on 50 %. Kuormituskäyrät on laskettu käyttäen seuraavia materiaalitietoja ja oletusarvoja: Betonilujuus C50 Jännepunokset St1630/1860 Alkujännitys 1000MPa. Paloluokkana REI60 Rasitusluokka XC3, XF1 Suunnittelukäyttöikä 50 v tai 100 v p sall (kn/m) Sokkelin kuormituskäyrä C12P30 Mitoitus on tehty seuraavien Euronormien mukaisesti SFS-EN Betonirakenteiden suunnittelu SFS-EN Betonirakenteiden palomitoitus SFS-EN Betonivalmisosien yleiset säännöt Kuormitukset ja kuormien yhdistelyt on tehty SFS-EN 1990 Rakenteiden suunnitteluperusteet mukaisesti. Käyttörajatilojen kuormitusyhdistelmänä on käytetty SFS 7016 mukaisesti kuormien tavallista yhdistelmää. Käyrästöt on laadittu seuraamusluokan CC2 mukaisesti, jolloin kuormakertoimelle KFI on käytetty arvoa KFI=1.0. Yhdistelykertoimen arvona on käytetty SFS-EN 1990 mukaan seuraavaa: Asunnot, yhdistelykerroin käyttörajatilassa 1= C8P Jänneväli L (m) Lopullisen teräsmäärän määrittää Parma Oy suunnittelijan antamien kuormitustietojen perusteella. Sokkelipalkkien tukipinnan tulee olla > 150 mm + asennustuen vaatima tila. Tukipinnan juotosvalu tehdään betonilla C20. Saumaus tehdään koko liitospinnan alueelle. Sokkelielementin maksimipituus on 12 m. 8

9 3.7 Ontelosokkelielementtien rei itysohje Puristuspuolella oleva reikä heikentää elementin taivutuskapasiteettia. Tästä syystä sokkelielementin C8P30 ylimpään onteloon ei ole sallittua sijoittaa reikiä. Sokkelielementissä, jossa on kapeampi korotusosa (tyyppi C12P30), leveämmän osan ylimmän ontelon kohdalla oleva reikä ei heikennä elementin taivutuskapasiteettia. Sokkelielementtien keskimmäiseen tai ylimpään onteloon voidaan tehdä reikiä oheisen kuvan mukaisesti kantokyvyn alenematta. Suorakaidereiän pituuden l r tulee täyttää seuraavat ehdot (L = sokkelielementin pituus): suorakaidereikä l r L/30, reikien keskinäinen väli vähintään 3 l r Pyöreiden reikien vakiokoot ovat Ø100 ja Ø160 mm. Sokkelin C12P30 yläreunan (lipan) rei itys on täysin vapaa, jos käytetään sokkelin C8P30 kapasiteettikäyriä. Samoin yläreuna voidaan poistaa kokonaan osalta elementtiä. Tässä tapauksessa ylintä onteloa ei saa rei'ittää. 150 C12P C8P30 (HUOM! MATALAMMASSA PALKISSA SALLITAAN REIÄT VAIN KESKIMMÄISEEN ONTELOON) Ø100 Ø160 Ø100 >1000 Ø160 >400 >1000 >500 HUOM! MOLEMMISSA ONTELOISSA EI VOI OLLA REIKIÄ SAMASSA PALKISSA. 9

10 3.8 Mallipiirustukset Seuraavien sivujen kuvissa on esitetty esimerkit sokkelielementin mittapiirustuksesta ja elementtikaaviosta. Ohjeen loppuun on koottu valmiit mittapiirustuspohjat ontelosokkeleista C12P30 ja C8P30, ontelolaatoista P18, P20 ja P27. Huom! Mittapiirustuksissa sokkelielementit on esitetty kuvattuina rakennuksen sisältäpäin. Piirustuspohjat on saatavissa Parma Oy:n internet-sivuilta ( Sokkelielementtien vakiopäätydetaljit (M, P ja U) on esitetty mittapiirustuspohjissa. Poikkeavien detaljien käytöstä on sovittava erikseen valmistajan kanssa. 150 VESIREIKÄ Ø muottipinta = ulkopinta kokonaispituus 1200 DET U sisäpinta HUOM! VAAKALEIKKAUKSEN KATSOMISSUUNTA ALHAALTA YLÖSPÄIN DET M PÄÄTYDETALJIT: VAS. M 50 P OIK muottipinta = ulkopinta MITTAKUVA ON AINA ESITETTÄVÄ RAKENNUKSEN SISÄPUOLELTA KATSOTTUNA. Elementin paino: 551 kg/jm Työn n:o Päiväys Elementin paino G= 0,7 t 15 Piir. n:o Paloluokka REI60 (jm-paino: 551 kg) Piirtäjä JRa U Reikä Syvennys Kohde: Okt Matti Mallila, Mallitie 1, MALLILA Elementin tunnus C12P kpl ELEMENTTIPIIRUSTUKSESSA ESITETÄÄN: RAKENNUSKOHDE ELEMENTTITYYPPI JA -TUNNUS SEKÄ KPL-MÄÄRÄ ELEMENTIN PITUUSTIEDOT ELEMENTIN PÄÄTYDETALJIT ELEMENTIN OMAPAINO MAHDOLLISET VARAUKSET (ESIM. TUULETUSREIÄT) 10

11 +61,700 PINTAVALU =+0,000 gk=38kn/m + qk=18kn/m(lk.a) Takka Gk=30kN C8P C12P DETPP08 ONTELOLAATAT HL=200mm, g1+q1+q3 DETPP07 P C12P P C12P C8P tiiliseinä 4kN/m P P P P C12P Hormi Gk=25kN tiiliseinä 4kN/m P C12P P DETPP07 DETPP05 CN12 DETPP05 CN12 DETPP6 CN12V gk=24kn/m + qk=10kn/m(lk.a) + qk=14kn/m(lumi) 6426 SOKKELIKUORMAT ESITETÄÄN ILMAN SOKKELIN OMAA PAINOA HUOMIOIDEN KUITENKIN LAATASTON OMAPAINO. paloluokka: rasitusluokka: käyttöikä: seuraamusluokka: REI30 XC3 50v. CC2 Kuormat: g1=2,0kn/m2, pintalaatta q1=2,0kn/m2, kuormaluokka A q3=0,5kn/m2, kevyet väliseinät 11

12 3.9 Ontelosokkelielementtien valmistustoleranssit Parma Oy:n ontelosokkelit täyttävät seuraavat valmistustoleranssit: 1. Pituus (L) ± 15 mm tai L/1000 Pituus mitataan sokkelin keskeltä 2. Korkeus (h) + 0 mm - 6 mm 3. Paksuus (b) ± 7 mm 4. Yläpinnan suoruus (y) ± 5 mm 5. Pään kulmapoikkeama (p), 1200 mm:ä kohti ± 10 mm 6. Sivukäyryys ( a) L/1000, enint. ± 10 mm 7. Reiät, varaukset (t) teko tuoreeseen betoniin koko sijainti + 50 mm - 0 mm ± 15 mm teko jälkikäteen koko ja sijainti ± 15 mm 3.10 Asennusdetaljit Seuraavilla sivuilla on esitetty tyypillisimmät ontelosokkelielementtien asennusdetaljit: DET.PP01 Suora jatkos / antura DET.PP02 Suora jatkos / paaluantura DET.PP03 T-haaraliitos / antura DET.PP04 T-haaraliitos / paaluantura DET.PP05 Ulkonurkkaliitos / suora nurkkaelementti DET.PP06 Ulkonurkka / erkkeri 45 DET.PP07 Sisänurkkaliitos DET.PP08 Sisänurkkaliitos / erkkeri 450 DET.PP09 Suora jatkos DET.PP10 T-haaraliitos DET.PP11 Liitos ontelolaattaan / C8P30 DET.PP12 Liitos ontelolaattaan / C12P30 Sokkelielementtien asennusdetaljit on saatavissa myös Auto- CAD-tiedostoina Parma Oy:n internet-sivuilta ( 12

13 PARMAperustukset ja PARMAontelolaatat 13

14 14 PARMAperustukset ja PARMAontelolaatat

15 PARMAperustukset ja PARMAontelolaatat 15

16 16 PARMAperustukset ja PARMAontelolaatat

17 PARMAperustukset ja PARMAontelolaatat 17

18 18 PARMAperustukset ja PARMAontelolaatat

19 PARMAperustukset ja PARMAontelolaatat 19

20 20 PARMAperustukset ja PARMAontelolaatat

21 PARMAperustukset ja PARMAontelolaatat 21

22 22 PARMAperustukset ja PARMAontelolaatat

23 PARMAperustukset ja PARMAontelolaatat 23

24 24 PARMAperustukset ja PARMAontelolaatat

25 4. PARMAontelolaatat 4.1 Yleistiedot PARMAontelolaatat ovat pitkän tuotekehityksen tulos. Ontelolaatat soveltuvat hyvin myös omakoti- ja rivitalorakentamiseen. Ontelolaattarakentamisen suosio perustuu kilpailukykyyn ja rakentamisen nopeuteen. 4.2 Suunnittelu Ontelolaatoista koottu laatasto muodostaa monoliittisen ja jäykän rakenteen. Kohdekohtaisissa rakennesuunnitelmissa määritellään laattojen mitat, kuormitukset, varaukset, tuenta ja asennuksen jälkeen saumoihin ja rengasvaluun sijoitettavat rakennuksen kokonaisjäykkyyden vaatimat raudoitteet. Ontelolaatastojen rakennesuunnittelun tekee päärakennesuunnittelija ja laattojen punossuunnittelun Parma Oy. Ontelolaatastot mitoitetaan Eurokoodien mukaisesti. 4.3 CE-merkintä Parman ontelolaatat täyttävät tuotestandardin EN 1168: A2:2009 menettelyn 3b mukaiset vaatimukset. Tehdaskohtaiset CE-merkinnän varmentamispäätökset löytyvät osoitteesta ja Parma Oy:n ontelolaattojen vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy linkistä: +ja+kuorilaatat/ 4.4 Varustelu ja aukot Ontelolaatan molempiin päihin noin mm etäisyydelle laatan päistä porataan tehtaalla laatan alapintaan onteloiden kohdille vesireiät ø10 mm. Mikäli aukko, varauskolo tai jälkivalu onteloon estää reiän tekemisen normaalikohtaan, tulee tilaajan tehdä nämä vesireiät työmaalla. Vesireiät toimivat rakennusvaiheessa elementin sisään mahdollisesti kertyvän veden poistoaukkoina. Reiät on työmaalla pidettävä auki kunnes vesi on poistunut. Viimeistelytöiden yhteydessä reiät yleensä täytetään näkyviin jäävistä laatoista. Ontelolaattojen päihin asennetaan tehtaalla muovitulpat estämään saumavalun pääsy onteloihin. Muut tarvittavat ontelotulppaukset tekee tilaaja työmaalla. 4.5 Ontelolaattojen valmistus ja katkaisu Ontelolaatat valetaan liukuvalutekniikalla pitkillä, yli 100 metrisillä, valualustoilla. Ontelolaattoja voidaan käyttää eri muotoisten laatastojen rakentamiseen. Ontelolaatta on mahdollista katkaista sahaamalla kulmaan. Myös kahteen suuntaan vinot laatan päät voidaan toteuttaa. Laatat sahataan aina pystysuunnassa kohtisuoraan laatan tasoon nähden. 4.6 LVIS-asennukset Ontelolaataston onteloihin voidaan asentaa vesijohto- ja viemäriputkia. Vesijohtoputket asennetaan suojaputkeen. Sähköasennuksia voidaan tehdä sekä onteloihin että saumoihin. Sähköasennuksissa laatan ontelot toimivat valmiina asennusreitteinä. Saumoihin sijoitusten rajoitukset ks. asennusohje. Suojaputkitusta on käytettävä aina tai johdotus on tehtävä johdoilla, jotka eivät vaadi suojaputkitusta. 4.7 Laadunvarmistus Parma Oy:n ontelolaattatuotannossa on pitkälle kehitetty laadunvarmistusjärjestelmä, joka takaa tasaisen laadun. Ontelolaattatuotanto ja Parman toimintatapa ovat Inspecta Sertifiointi Oy:n valvomaa. Laatat valmistetaan Parma Oy:n laatujärjestelmän mukaisesti. 4.8 Ekologisuus Ontelolaattojen hyvät ympäristöominaisuudet perustuvat ontelolaattarakenteen ja terästen esijännityksen kautta syntyvään tehokkaaseen materiaalikäyttöön. Kantavaan ontelolaattarakenteeseen tarvitaan vain noin puolet vastaavat ominaisuudet omaavan massiivisen teräsbetonilaatan betoni- ja teräsmääristä. Merkittävää säästöä syntyy myös pitkien jännevälien vähentäessä kantavien rakenteiden määrää ja parantaessa huomattavasti tilojen muunneltavuutta. Parma Oy:llä on ISO mukainen sertifioitu ympäristöjärjestelmä, joka kattaa myös myynnin, markkinoinnin ja suunnittelun. Kaikki tehtaat ovat ympäristöjärjestelmän piirissä. Tämän lisäksi Parman ontelolaatoilla on Rakennustieto Oy:n ympäristöseloste ja ne kuuluvat tehdyn emissiotutkimuksen mukaan rakennusmateriaalien päästöluokkaan M1. Ontelolaattoihin voidaan tehdä aukkoja ja varauskoloja myöhemmin määritellyin rajauksin. 25

26 5. PARMAontelolaatat ja niiden perustyypit Ontelolaattakaavioita ja ontelolaattojen mittapiirustuksia laadittaessa käytetään ontelolaattojen yksilöintiin laattatunnusta, joka muodostuu tyyppimerkinnästä ja sen lisämääreistä, punossuunnittelun merkinnöistä ja geometriatunnuksesta. 5.1 Tyyppimerkinnät Parman ontelolaatoilla on yhtenäinen tyyppimerkintä, joka on lyhenne P ja laatan korkeutta senttimetreinä kuvaava luku: P18 (korkeus 175 mm), P20 (korkeus 200 mm), P27 (korkeus 265 mm). 5.2 Tyyppimerkinnän lisämääreet Tyyppimerkinnän eteen tulevat lisämääreet kuvaavat laatan käyttötarkoitusta ja ominaisuuksia: E = eristetty laatta Y = yläpunostettu laatta Jos samassa laatassa on useampia lisämääreitä, liitetään ne tunnuksen alkuun peräkkäin: EYP20 = eristetty yläpunoslaatta P Ontelolaattojen geometriatunnus Laatoille annetaan tunnukset projektikohtaisesti perustyypeittäin. Jokaiselle geometrialtaan erilaiselle (mitat, reiät, lovet) ontelolaatalle annetaan laattojen perustyypeittäin oma geometriatunnus. Myös palonkeston, yläpunostuksen ja eristeiden (lisämääreiden) tulee olla yhtenäiset. Eli sama tunnus samanlaisille laatoille koko projektissa. Tunnukset muodostavat järjestyslukusarjan, joka alkaa 1:stä tai kerros- tai talokohtaisesti jostain tasasta sataluvusta: P P Punossuunnittelun merkinnät Parma Oy:n tekemässä punossuunnittelussa ontelolaatan raudoitus (jännepunosten määrä) merkitään laatan tunnuksen perään viivalla erotettuna. Jos laatta on yläpunostettu, ilmoitetaan ensin yläpunosten määrä. 9,3 mm jännepunokset erotetaan 12,5 mm:n punoksista merkitsemällä määrän kertovan luvun perään x. P20-7x -100 = 7 kpl 9,3 mm:n punoksia P = 6 kpl 12,5 mm:n punoksia 5.5 Suunnittelun apuvälineet AddCAD-floors -sovellusta (vrt. luku 1) käytettäessä erillisiä mittapiirustuksia ei tarvitse tehdä, vaan geometriatiedot siirtyvät suoraan tuotetusta rakennemallista valmistajalle. Edellä mainitusta poiketen tietomallipohjaisessa suunnittelussa kaikki laatat yksilöidään omalla geometriatunnuksellaan. 5.6 Ontelolaattojen perustyypit, niiden mitoituskäyrät ja poikkileikkaukset Parman ontelolaattojen perustyypeistä esitetään seuraavilla sivuilla poikkileikkaustiedot, kantokyvyn ja taipuman mitoituskäyrät sekä muut tekniset tiedot. Poikkileikkaustiedot Omakoti- ja rivitaloissa käytetään normaalisti laattatyyppejä P18, P20 ja P27. Mitoituskäyrät Tässä ohjeessa esitetyt käyrät on laskettu erityisesti PARMAperustus -ratkaisun olosuhteet ja kuormatyypit huomioiden. Kuormituskäyrät on laskettu käyttäen seuraavia materiaalitietoja ja oletusarvoja Betonilujuus C50 Jännepunokset St1630/1860 Alkujännitys 1000MPa. Paloluokkana REI60 Rasitusluokka XC3 Mitoituskäyrissä on esitetty reiättömien ontelolaattojen kantokyky sallittuna hyötykuormana ilman kuormien osavarmuuskertoimia. Pysyvän kuorman osuus käytettävästä hyötykuormasta on 50 %. Ontelolaattojen mitoitus on tehty seuraavien Euronormien mukaisesti SFS-EN Betonirakenteiden suunnittelu SFS-EN Betonirakenteiden palomitoitus SFS-EN Betonivalmisosien yleiset säännöt SFS-EN 1168+A2 Betonivalmisosat, ontelolaatat SFS 7016 Esijännitetyiltä ontelolaatoilta eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot Ontelolaattojen kuormitukset ja kuormien yhdistelyt on tehty SFS-EN 1990 Rakenteiden suunnitteluperusteet mukaisesti. Käyttörajatilojen kuormitusyhdistelmänä on käytetty SFS 7016 mukaisesti kuormien tavallista yhdistelmää. Käyrästöt on laadittu seuraamusluokan CC2 mukaisesti, jolloin kuormakertoimelle KFI on käytetty arvoa KFI=1.0. Yhdistelykertoimen arvona on käytetty SFS-EN 1990 mukaan seuraavaa: Asunnot, yhdistelykerroin käyttörajatilassa 1=0.5. Käyrissä esitetty taipuma eri punostuksilla kuvaa ehjän (ei varauksia tai reikiä) laatan taipumaa jännevoimasta ja omasta painosta 1 kk kuluttua valmistuksesta ilman hyötykuormaa. 26

27 P18 Ontelolaatta Tekniset tiedot Laatan tukipinnan suunnittelupituus on laatan kestävyyden kannalta vähintään 60 mm. Laatan paino on 265 kg/m² ja saumattuna 280 kg/m². Palonkestävyys kantavana ja osastoivana rakennusosana REI60. Poikkileikkaus P Kantokyky P18 Reijättömän ontelolaatan kantokyky sallittuna hyötykuormana. Pysyvän kuorman osuus hyötykuormasta on 50% KANTOKYKY P18 pientalot Betoni C50 Teräs st.1630/1860 Alkujänn MN/m 2 Paloluokka R60 Rasitusluokka XC3 p [kn/m 2 ] X 9X L [m] Taipuma P18 TAIPUMA P TAIPUMA [mm] X 9X ,5 5 5,5 6 6,5 L [m] 7 7,5 8 8,

28 P20 Ontelolaatta Tekniset tiedot Laatan tukipinnan suunnittelupituus on laatan kestävyyden kannalta vähintään 60 mm. Laatan paino on 245 kg/m² ja saumattuna 260 kg/m². Palonkestävyys kantavana ja osastoivana rakennusosana REI60. Poikkileikkaus P Kantokyky P20 Reijättömän ontelolaatan kantokyky sallittuna hyötykuormana. Pysyvän kuorman osuus hyötykuormasta on 50%. p [kn/m 2 ] KANTOKYKY P20 pientalot Betoni C50 Teräs st.1630/1860 Alkujänn MN/m 2 Paloluokka R60 Rasitusluokka XC X 7X L [m] Taipuma P TAIPUMA P20 TAIPUMA [mm] X 7X ,5 5 5,5 6 6,5 7 L [m] 7,5 8 8,5 9 9,

29 P27 Ontelolaatta Tekniset tiedot Laatan tukipinnan suunnittelupituus on laatan kestävyyden kannalta vähintään 60 mm. Laatan paino on 360 kg/m² ja saumattuna 380 kg/m². Palonkestävyys kantavana ja osastoivana rakennusosana REI60. Poikkileikkaus P Kantokyky P27 Reijättömän ontelolaatan kantokyky sallittuna hyötykuormana. Pysyvän kuorman osuus hyötykuormasta on 50%. p [kn/m 2 ] KANTOKYKY P27 pientalot Betoni C50-1 Teräs st.1630/1860 Alkujänn MN/m 2 Paloluokka R60 Rasitusluokka XC L [m] 9 6X Taipuma P TAIPUMA P27 TAIPUMA [mm] X L [m]

30 6. Ulokelaatat Ontelolaatasto voidaan suunnitella ulokkeelliseksi, jolloin voidaan toteuttaa esim. parvekkeita ja erkkereitä. 6.1 Ulokerakenteiden vaihtoehdot Kaikki pidemmät laataston ulokkeet toteutetaan tehtaalla valmiiksi yläpunoksilla raudoitetuilla laatoilla (tyyppimerkintä esim. YP27). Lyhyissä ulokkeissa voidaan käyttää ratkaisuna myös normaalisti raudoitettua ontelolaattaa ja työmaalla pintabetoniin asennettua, ankkuroitua lisäraudoitusta, jonka vastaava rakennesuunnittelija mitoittaa. Pintabetonin lisäraudoitusta mitoitettaessa on otettava huomioon myös ontelolaatan jännevoimasta syntyvät lisäkuormat. 6.2 Mitoitus Ulokkeellisten ontelolaattojen mitoituksessa kantokykyyn vaikuttavat laatan jänneväli, alapinnan punosten määrä ja kuormitus. Mikäli ulokkeen jänneväli on ontelolaatoilla P18 P27 suurempi kuin 1500 mm tai ulokkeen päässä esiintyy suuria piste- tai viivakuormia, on kantokyky syytä varmistaa Parma Oy:n suunnittelusta. Suunnittelussa on otettava huomioon liikevara ulokkeen päässä tarvittaessa kiertymän salliva neopren-nauha tuen ja laatan välissä. 7. Eristetyt ontelolaatat Kaikkia Parman ontelolaattojen perustyyppejä on saatavissa myös tehtaalla valmiiksi eristettyinä alapohjalaattoina. Vakioeristeenä käytetään alla olevassa taulukossa esitettyjä vaihtoehtoja: U-arvovaatimus Parman vakioeriste ryömintätilaisessa alapohjassa eristeen lämmönjohtavuus Lämpimät tilat U 0,17 W/m 2 K EPS Ultra 80S Lattia 170mm tai vastaava 0,031 W/mK Puolilämpimät tilat U 0,26 W/m 2 K EPS Ultra 80S 110mm 0,031 W/mK 30

31 8. Kavennetut laatat Ontelolaattatasot on kokonaistaloudellisesti edullisinta suunnitella (runkomitat, porrasaukot) mahdollisimman pitkälle vakiolevyisiä, 1200 mm leveitä laattoja käyttäen. Kavennetut ontelolaatat keskitetään systemaattisesti laataston reunalle ja siten, että laatan kavennettu reuna sijoitetaan väli- tai ulkoseinän viereen. Laattakentän reunaan tulevaan kavennettuun laattaan tulee varausten tekemisen jälkeen jäädä vähintään kolme ehjää ontelokannasta. On myös huomattava, että laatan kavennetussa reunassa ei ole viistettä kuten normaalissa laatan reunassa. Kun 12M-mitoituksesta poiketaan, on edullisinta minimoida hukka valitsemalla kavennettujen laattojen leveydet niin, että peruslaatan molemmat puoliskot voidaan käyttää pareina hyväksi (esim mm tai mm). Tarvittaessa laattoja kavennetaan myös muille leveyksille, kuitenkin niin, että laatan halkaisu osuu ontelon kohdalle. Oheisessa kuvassa on sahaamalla kavennettujen laattojen suositusmitat. Samalla syntyvät laattojen kavennetut toiset puoliskot, joiden leveydet poikkeavat oheisista suositusmitoista. Yleensä laatan tai sen kavennetun pään leveyden tulee olla vähintään 400 mm. Turvallisen käsittelyn varmistamiseksi Parma varustaa kavennetut laatat kuula-ankkuri - tyyppisillä nostoelimillä. 9. Yleiset suunnitteluperiaatteet Ontelolaattarakenteiden suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota mm. seuraaviin seikkoihin: Jännevoimien aiheuttama ennakkokäyryys on otettava huomioon pintavalujen paksuuksia määrättäessä. Viereiset laatat pyritään suunnittelemaan niin, että niiden välinen hammastus jää pieneksi. Eripituisilla vierekkäisillä laatoilla tämä tulee ottaa huomioon. Laattojen ennakkokäyryyteen vaikuttaa niiden ikä, joten vierekkäiset laatat pyritään valmistamaan samanaikaisesti. Näin ollen suunnittelun tulee tapahtua toimitusjärjestyksen mukaan. Tasot tulee suunnitella mahdollisimman pitkälle vakiolevyisiä laattoja käyttäen ja keskittää kavennetut laatat systemaattisesti laataston reunaan. Tällöin on huomattava, että laatan kavennetussa reunassa ei ole viistettä kuten normaalissa laatan reunassa. Jos laatat joudutaan pituussuunnassaan asentamaan suurempaan kaltevuuteen kuin 1:5 on laatat varustettava nostolenkeillä. Nostolenkit on merkittävä mittapiirustukseen. Vinon tason alimman laatan liukuminen estetään tarvittaessa runkorakenteisiin hitsattavilla asennustoppareilla. Paikallavalukaistoja tulee välttää, koska niiden muotittaminen ja valu on kallista ja ne hidastavat asennusta. 31

32 10. Ontelolaattojen ja laatastojen rei'itys ja varaukset 10.1 Reiät onteloiden kohdalla Onteloiden kohdalle voidaan tehdä reikiä mihin kohtaan tahansa. Reikien suurin koko on ilmoitettu oheisessa kuvassa. Reikiä voi olla enintään 3 kpl samassa poikkileikkauksessa. Pienet, onteloiden kohdalle tulevat reiät suositellaan tehtäväksi työmaalla. P18 P20 P27 32

33 10.2 Suuret reiät Suuret reiät tehdään yleensä elementtitehtaalla. Laattoihin tehtävien reikien suurin sallittu koko riippuu laatan jännemitasta ja kuormituksesta. Reikien sijoittelu on pääsääntöisesti mahdollista suorittaa oheisten kaaviokuvien mukaisesti. Reiät on sijoitettava siten, että ne katkaisevat mahdollisimman vähän onteloiden välisiä kannaksia. Reiät huomioon otettuna laatalla tulee olla asennusvaiheessa riittävä stabiliteetti Katkaistut laatat Mikäli laatastossa olevan aukon leveys on suurempi kuin 800 mm, suunnitellaan sen reunaan jäykistepalkki, joka voi olla teräsbetoninen jälkivalu tai teräksinen ontelolaattakannake. Teräksisellä ontelolaattakannakkeella voidaan kannattaa katkaistu ontelolaatta viereisistä laatoista. Sen käyttö nopeuttaa asennusta, sillä katkaistua laattaa ei tarvitse erikseen tukea asennusaikana. Kannakkeen vakiotyypit soveltuvat 1200 ja 2400 mm:n levyisiin aukkoihin P18, P20, P27 laattojen yhteydessä. Tarkemmat suunnittelu- ja asennusohjeet ovat saatavissa kannakevalmistajien, esim. Anstar Oy ( Semko Oy, ( ja Teräspeikko Oy, ( suunnitteluohjeista. Suunnittelijan on tarkistettava, että viereisten laattojen kantavuus on riittävä kannakkeen pistekuormalle. Mitoituksessa on otettava huomioon myös palotilanne. 33

34 11. Viiva- ja pistekuormat Ontelolaatasto toimii saumattuna levyrakenteena, joka jakaa tehokkaasti viiva- ja pistekuormat poikittaisen laajenemisen ollessa estetty. Ohjeita kuorman poikittaisesta jakautumisesta löytyy ontelolaattojen tuotestandardista EN 1168 liitteestä C. Ohessa esitetyt kuormien jakosäännöt perustuvat tehtyihin kokeisiin ja FIP:n julkaisuun "Precast prestressed hollow-core floors". % KUORMITUKSESTA Oheisissa mitoituskäyrissä ja -taulukoissa mitoittavana tekijänä on taivutusmomentti. Tapaukset, joissa leikkausvoima tulee mitoittavaksi tekijäksi, on tutkittava erikseen. 60 α 3 50 β Viivakuormien jako Laatan pituussuuntaisten viivakuormien voidaan olettaa jakautuvan viereisille laatoille oheisen kuvan ja käyrästön mukaan. Viivakuormasta yksittäiselle laatalle tuleva tasainen kuorma: p(kn/m 2 ) = x x P(kN/m) / 1,2m tai p(kn/m 2 ) = x x P(kN/m) / 1,2m α β 2 β 1 α m LAATAN PITUUS L 34

35 11.2 Kuormien jako aukkojen kohdalla Kuormien jako aukkojen kohdalta tarkoittaa, että aukon levyiseltä kaistalta kuormat siirretään aukon viereisille 1,2 m leveille kaistoille (1,2,3...). Laatta % kuormituksesta Laataston reunalla olevien aukkojen kohdalla kuorman oletetaan siirtyvän ehjän laataston reunaan, josta se edelleen jaetaan viivakuormana kertoimien 1-3 avulla. P18, P P

36 11.3 Pistekuormien jako Laatastoon vaikuttavan pistekuorman voidaan olettaa jakautuvan viereisille laatoille vastaavaan paikkaan vaikuttaviksi pistekuormiksi oheisen kuvan ja käyrästön mukaan. Leikkausvoima-alueella olevan pistekuorman oletetaan jakautuvan 60 kulmassa, kuitenkin vähintään yhdelle laatalle Käyttötilan viiva- ja pistekuormat Kuorman jakautuminen elementiltä viereisille elementeille aiheuttaa pystysuuntaisia leikkausvoimia saumaan ja sen molemmilla puolilla oleviin elementteihin. Tämä leikkauskestävyys voidaan laskea ontelolaattojen tuotestandardin EN 1168 kohdan mukaisesti. Laattojen pituussuuntaiset käyttötilan sallitut viivakuormat (kn/m) ovat: Laatta- Laataston Laataston tyyppi reunalla keskellä Käyttötilan / sallittuja pistekuormia voi kasvattaa pintabetonin avulla tai käyttämällä aluslevyjä Sallitut ripustuskuormat (kn) RASKAAT RIPUSTUKSET Raskaat ripustukset suositellaan tehtäviksi laattojen saumasta tai viemällä esim. ripustuspultti laatan läpi. Sallitut kuormat kohdan 11.4 mukaan. P P P Lävistyskestävyys Ontelolaattojen lävistys- ja pistekuormien kestävyys voidaan laskea ontelolaattojen tuotestandardin EN 1168 kohtien Lävistyskestävyys ja Pistekuormien kestävyys mukaisesti. Käyttötilan pistekuormat (kn): Arvot on määritetty kokeellisesti laatalle, jossa ei ole varauksia tai reikiä. Arvot pätevät, mikäli laatan kantokyky ei muuten taivutusmomentin tai leikkausvoiman suhteen ylity. KEVYET RIPUSTUKSET Kevyet ripustukset voidaan tehda myos poraamalla laatan alapintaan ontelon kohdalle (ontelon sijainti kts. kohta 10.6) tarkoitukseen soveltuva ankkuri. Sallitut kuormat ankkurivalmistajan mukaan. Esimerkiksi Hilti HKD, HUS-P, HUS-I. ( Laatta- Kuormittavan pinnan halkaisija tyyppi Ø 50 Ø 100 P P P

37 11.6 Takan sijoittaminen laatastoon Raskaat takat suositellaan sijoitettavaksi aina ontelolaatan päähän tuen viereen. Sijoitettaessa takka laataston jännevälin keskialueelle, on useimmiten laatat katkaistava ja tehtävä erillinen kantava seinä ja perustus. Kevyitä takkoja voidaan sijoittaa ilman lisätoimenpiteitä jännevälin keskialueille laattojen kapasiteetin mukaan. Hormit suositellaan tehtäväksi aina omalle perustukselle. Takkojen aiheuttamat lisäkuormat lasketaan kuorman jakautumisohjeiden mukaisesti. Laattojen kapasiteetti tarkistetaan ko. laatan kuormituskuvaajasta. Raskaitten takkojen suurimmat sallitut painot laatan päässä ja laataston keskellä laattatyypeittäin: P18 max. paino 25 kn P20 max. paino 30 kn P27 max. paino 40 kn Takka suositellaan sijoitettavaksi aina keskelle laatastoa tuen viereen. Jos takka sijaitsee laataston reunalla, täytyy takan sallittu max. paino tarkistaa aina erikseen. Suurinta sallittua takan painoa laskettaessa on oletettu hormin reiän leveydeksi 500 mm. Hormin reiän saa sijoittaa laattaan kohdan mukaisesti. g k =2,0 kn/m2 q k =2,0 kn/m Huoltoluukun sijoitus ontelolaatastoon Ryömintätilan huoltoluukku sijoitukseen alapohjan laatastoon vaikuttaa ensisijaisesti yläpuolisten tilojen käyttötarkoitus. Ensisijaisesti pyritään luukku sijoittamaan esim. varastotiloihin tms. Huoltoluukun koko on 600x600 mm. Sijoituksessa ontelolaattaan pyritään siihen, että mahdollisimman vähän ontelokannaksia tarvitsee katkaista. Kohdassa 16 (DA PP50) on periaatekuva luukusta. Yleensä käytetään kahta päällekkäistä luukkua, jolloin saavutetaan hyvä lämmöneristävyys ja tiiveys huonetilojen ja ryömintätilan välillä. 37

38 12. Tuennat Seinien ja sokkelielementtien varaan tukeutuvat laatat tulee asentaa korokepalojen varaan. Laatan ja alapuolisen rakenteen väliin jäävä rako valetaan lopuksi umpeen. Tällöin laatta tukeutuu tasaisesti koko leveydeltään alustaansa. Jälkivalua varten on varattava vähintään 20 mm:n korkea asennusväli. Lyhyiden aukkojen kohdalla laatat voidaan tukea kulmateräskannakkeiden varaan. Laatta- Tukipinnan Tukipinnan tyyppi suunnitteluarvo minimipituus asennuksessa P18 60 mm 40 mm P20 60 mm 40 mm P27 60 mm 40 mm Taulukossa tukipinnan pituutta 60 mm on kasvatettava 80 mm:iin, mikäli laatta tuetaan kevytsoraharkolle tai vastaavalle alustalle. 13. LVI-asennukset alapohjarakenteissa Kantavissa alapohjarakenteissa LVI-asennusten toteuttaminen on helppoa ja yksinkertaista. Viemärit kannatetaan laatoista haponkestävin kannakkein, joiden määrä ja koko määritellään tapauskohtaisesti (erityisesti kun viemäri sijaitsee maanpinnan alapuolella). Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää haponkestäviä vannerautakannakkeita. 38

39 14. Ontelolaattojen valmistustoleranssit Parma Oy:n ontelolaatat täyttävät ontelolaattojen tuotestandardissa mainitut valmistustoleranssit. Tämän lisäksi Parman ontelolaattojen tuotannossa on käytössä seuraavat valmistustoleranssit: 1. Pituus (L) ± 15 mm tai L/1000 Pituus mitataan laatan yläpinnasta laatan keskeltä 2. Leveys (b) kokonainen laatta mm kavennettu laatta ± 20 mm 3. Korkeus (h) P18, P20 ± 5 mm P27 ± 7 mm Laatan poikkileikkauksen korkeus mitataan keskimmäisen ja reunimmaisen ontelokannaksen kohdalta sekä reunimmaisen ontelon keskeltä. 4. Yläpinnan aaltoilu (y) P18...P27 10 mm 5. Pään kulmapoikkeama (p), 1200 mm:ä kohti ± 10 mm 6. Sivukäyryys (a) L/1000, enint. ± 10 mm 7. Taipuma ennen asennusta ( d) ± 6 tai L/1000 Poikkeama ennakkoon suunnitellusta taipumasta, johon sisältyy mahdollinen ennakkokorotus ja laskennallinen taipuma. 8. Reiät, varaukset (t) teko tuoreeseen betoniin koko + 50 mm - 0 mm sijainti ± 15 mm teko jälkikäteen koko ±15 mm 9. Tartunnat (t) tehtaalla asennetut ± 20 mm 10. Eristeen sijainti (t) sivusijainti (t1) poisto tukipinnalta (t2) ±10 mm ± 20 mm 39

40 15. Punossuunnittelun lähtötiedot Tuotteiden tuotesuunnittelua varten tulee ostajan toimittaa seuraavat tiedot (tarkemmat ohjeet sisällöstä kohdan mukaan): mitoitetut tasopiirustukset kuormitustietoineen (tasopiirustuksessa tulee olla nimiö) elementtien mittapiirustukset elementtiluettelo Lähtötietosuunnitelmat laaditaan tämän suunnitteluohjeen mukaisesti. Tarvittavat mittapiirustus- ja elementtiluettelopohjat on saatavissa AutoCAD-tiedostoina Parma Oy:n internetsivuilta, Suunnitelmat toimitetaan kohdekohtaisten toimintaohjeiden mukaan. Tasopiirustus toimitetaan.dwg- ja mittapiirustukset.pdf- ja elementtiluettelo.xls-tiedostomuodossa. Uusien tehokkaiden mallinnukseen perustuvien suunnittelun apuvälineiden käyttö on suositeltavaa. Tällöin valmistustieto siirtyy nopeasti ja virheettömästi suoraan tuotemallista valmistajan vastaanottojärjestelmään. Näiden sovellusten esim. AddCAD-floors, Tekla Structures ja Concrete Designer käytöstä on annettu lisätietoa kohdassa 1.0 ja Parman ontelolaatastot -suunnitteluohjeessa. C. Elementtien tiedot (ontelolaattojen mittapiirustukset) laattojen mitat reiät ja lovet eristeet ja eristeiden poistot työmaalla tehtävät reiät esitetään vain tasopiirustuksessa D. Elementtiluettelo elementtien kappalemäärä (kerros- ja rakennuskohtaisena) laattojen mitat tyypeittäin elementtien paino muutosten pitää näkyä ehdottomasti elementtiluettelossa E. Rakenneleikkaukset ja -detaljit asian selvyyden vaatima määrä Toimitusaikataulu Tuotemalli-muodossa olevien suunnitelmien on oltava valmistavalla tehtaalla 4 viikkoa ennen toimitusta. Muussa muodossa olevien suunnitelmien on oltava valmistavalla tehtaalla 6 viikkoa ennen toimitusta Parman tarvitsemat tiedot Suunnitelmien sisältämät tiedot A. Kohteen nimi, paikkakunta, tarkka osoite, korttelin ja tontin numero. B. Ontelolaataston tasopiirustuksen tiedot, joista käy ilmi laattojen mitat, saumakoot ja tukipituudet laattojen tunnukset reikien ja varausten paikat kuormaluokka (A,B,C ) seuraamusluokka (CC3 CC1) kaikki laattojen rakennesuunnittelua varten tarvittavat kuormitustiedot eurokoodin mukaisesti (myös väliseinät, pintabetoni, hormit yms.) tasoon merkittynä laataston palonkestovaatimus laataston suunnittelukäyttöikä laataston rasitusluokka tieto rakenteesta, johon laatta tuetaan (seinä, palkkityyppi) 40

41 16. Alapohjaleikkaukset Seuraaville sivuille on koottu tyypillisemmät perustusjärjestelmän alapohjarakenteiden rakenneleikkaukset. Laataston yläpuolinen lämmöneristys on esitetty C3 Rakennusten lämmöneristys, Määräykset 2010, mukaisesti. Tällöin rakenne täyttää lämmönläpäisykertoimen vaatimuksen U 0,17 W/(m²K) (ryömintätilaan rajoittuva alapohja, tuuletusaukkojen määrä enintään 8 promillea alapohjan pinta-alasta). Eristemateriaalina rakenneleikkauksissa on suosittelemamme paremman eristyskyvyn omaava EPS-eriste: EPS Ultra 100 Lattia 170mm (85mm+85mm) tai muu vastaava eriste, jolla lämmönjohtavuus 0,031 W/mK. Matala- ja passiivienergiaratkaisuissa suositellaan vastaavasti käyttämään paremman lämmöneristävyyden omaavia eristeitä esimerkiksi seuraavasti: Matalaenergiataloratkaisuja: U 0,14 W/m 2 K, EPS Ultra mm tai vastaava eriste ( 0,031 W/(mK)) U 0,10 W/m 2 K, EPS Ultra mm tai vastaava eriste ( 0,031 W/(mK)) SPU-AL 220 mm Passiivitaloratkaisuja: U 0,10 W/m 2 K, EPS Ultra mm tai vastaava eriste ( 0,031 W/(mK)) SPU-AL 220 mm U 0,09 W/m 2 K SPU-AL 240 mm ALAPOHJARAKENTEIDEN RAKENNELEIKKAUKSET: DA PP01 ontelosokkeli, ontelolaatat, yläpuolinen lämmöneristys, tiiliverhoiltu tiilirunkonen ulkoseinä DA PP02 ontelosokkeli, ontelolaatat, yläpuolinen lämmöneristys, tiiliverhoiltu puurunkoinen ulkoseinä DA PP03 ontelosokkeli, ontelolaatat, yläpuolinen lämmöneristys, puuverhoiltu puurunkoinen ulkoseinä DA PP10 ontelosokkelipalkki, ontelolaatat, yläpuolinen lämmöneristys, huoneistoväliseinä DA PP11 ontelosokkeli, ontelolaatat, yläpuolinen lämmöneristys, tiiliverhoiltu tiilirunkonen ulkoseinä DA PP12 ontelosokkeli, ontelolaatat, yläpuolinen lämmöneristys, tiiliverhoiltu puurukoinen ulkoseinä DA PP13 ontelosokkeli, ontelolaatat, yläpuolinen lämmöneristys, puuverhoiltu puurukoinen ulkoseinä DA PP50 Ryömintätilan huoltoluukku, periaatepiirustus On huomattava, että laatasto soveltuu myös muurattuihin harkkorakenteisiin perustuksiin. Rakenneleikkaukset on saatavissa AutoCAD-tiedostoina Parma Oy:n internet-sivuilta ( 41

42 Rakennuskohde Suunnittelija VEDENERISTYS (KALLISTETTU) TUULETUSVÄLI TUULETUS TIILEN PYSTYSAUMOISTA Sisältö PARMAperustukset- ONTELOLAATTASOKKELI JA ONTELOLAATTA YLÄPUOLINEN LÄMMÖNERISTYS TIILIVERHOILTU TIILIRUNKOINEN ULKOSEINÄ Työ nro Päiväys Tekijä DA PP01 KAHI-RUNKOPONTTIHARKKO TIIVISTYS PINTALAATTA EPS ULTRA 100 LATTIA TAI VASTAAVA ( D < 0,031 W/mK ) ONTELOLAATTA P SPU C12P :20 TIIVISTYSNAUHA 20 KEVYTSORAHARKKO UH-150 ALLA VEDENERISTYS TUULETUSPUTKI TAI TUULETUSAUKKO (ULKOPUOLISEN MAANPINNAN MUKAAN) PERUSMUURILEVY EPS 60S 50mm ASENNETAAN TYÖMAALLA (SOKKELIN ALAP. ERISTYS ANTUROIDEN VÄLISELLÄ ALUEELLA) ROUTAERISTYS VAIN ANTURAN KOHDALLA EPS mm ROUTA 800 EPS 120 ROUTA TAI LECA-ERISTE SALAOJASORA TAI -SEPELI > 200 > DAPP01_2010.DWG PARMAperustukset-ONTELOSOKKELI JA ONTELOLAATTA 42

43 Rakennuskohde Suunnittelija Sisältö PARMAperustustukset- ONTELOSOKKELI JA ONTELOLAATTA YLÄPUOLINEN LÄMMÖNERISTYS TIILIVERHOILTU PUURUNKOINEN ULKOSEINÄ Työ nro Päiväys Tekijä DA PP02 VEDENERISTYS (KALLISTETTU) TUULETUSVÄLI VEDENERISTYS TUULETUSVÄLI TUULETUS PYSTYSAUMOISTA PUURUNGON LIITTYMÄ PUURUNKOJÄRJESTELMÄN MUKAAN SPU 50 TIIVISTYS PINTALAATTA EPS ULTRA 100 LATTIA TAI VASTAAVA ( D< 0,031 W/mK ) ONTELOLAATTA P C12P :20 TIIVISTYSNAUHA 20 KEVYTSORAHARKKO UH-150 TUULETUSPUTKI TAI TUULETUSAUKKO (ULKOPUOLISEN MAANPINNAN MUKAAN) PERUSMUURILEVY EPS 60S 50mm ASENNETAAN TYÖMAALLA (SOKKELIN ALAP. ERISTYS ANTUROIDEN VÄLISELLÄ ALUEELLA) ROUTAERISTYS VAIN ANTURAN KOHDALLA EPS mm ROUTA 800 EPS 120 ROUTA TAI LECA-ERISTE SALAOJASORA TAI -SEPELI > 200 > DAPP02_2010.DWG PARMAperustukset-ONTELOSOKKELI JA ONTELOLAATTA 43

44 Rakennuskohde Suunnittelija Sisältö PARMAperustukset- ONTELOSOKKELI JA ONTELOLAATTA YLÄPUOLINEN LÄMMÖNERISTYS PUUVERHOILTU PUURUNKOINEN ULKOSEINÄ Työ nro Päiväys Tekijä DA PP03 PYSTYLOMALAUDOITUS TUULETUSVÄLI VEDENERISTYS PUURUNGON LIITTYMÄ PUURUNKOJÄRJESTELMÄN MUKAAN SPU 50 TIIVISTYS PINTALAATTA EPS ULTRA 100 LATTIA TAI VASTAAVA ( D< 0,031 W/mK ) ONTELOLAATTA P C12P :20 TIIVISTYSNAUHA TUULETUSPUTKI TAI TUULETUSAUKKO (ULKOPUOLISEN MAANPINNAN MUKAAN) PERUSMUURILEVY EPS 60S 50mm ASENNETAAN TYÖMAALLA (SOKKELIN ALAP. ERISTYS ANTUROIDEN VÄLISELLÄ ALUEELLA) ROUTAERISTYS VAIN ANTURAN KOHDALLA EPS mm ROUTA 800 EPS 120 ROUTA TAI LECA-ERISTE SALAOJASORA TAI -SEPELI > 200 > DAPP03_2010.DWG PARMAperustukset-ONTELOSOKKELI JA ONTELOLAATTA 44

45 Rakennuskohde Suunnittelija Sisältö PARMAperustukset- ONTELOSOKKELI JA ONTELOLAATTA YLÄPUOLINEN LÄMMÖNERISTYS HUONEISTOVÄLISEINÄ Työ nro Päiväys Tekijä DA PP10 HUONEISTOVÄLISEINÄ VEDENERISTYS TIIVISTYS KEVYTSORAHARKKO UH C8P30 EPS 120 ROUTA ASENNETAAN TYÖMAALLA ROUTAERISTYS EPS 120 ROUTA 100MM ANTURAN KOHDALLA B= DAPP10_2010.DWG PARMAperustukset-ONTELOSOKKELI JA ONTELOLAATTA 45

46 Rakennuskohde Suunnittelija VEDENERISTYS (KALLISTETTU) TUULETUSVÄLI TUULETUS TIILEN PYSTYSAUMOISTA Sisältö PARMAperustukset- ONTELOSOKKELI JA ONTELOLAATTA YLÄPUOLINEN LÄMMÖNERISTYS TIILIVERHOILTU TIILIRUNKOINEN ULKOSEINÄ Työ nro Päiväys Tekijä DA PP11 KAHI-RUNKOPONTTIHARKKO TIIVISTYS PINTALAATTA EPS ULTRA 100 LATTIA TAI VASTAAVA ( D< 0,031 W/mK ) ONTELOLAATTA P SPU C12P TIIVISTYSNAUHA 1: KEVYTSORAHARKKO UH-150 ALLA VEDENERISTYS TUULETUSPUTKI TAI TUULETUSAUKKO (ULKOPUOLISEN MAANPINNAN MUKAAN) PERUSMUURILEVY EPS 60S 50mm ASENNETAAN TYÖMAALLA (SOKKELIN ALAP. ERISTYS ANTUROIDEN VÄLISELLÄ ALUEELLA) ROUTAERISTYS VAIN ANTURAN KOHDALLA EPS mm ROUTA 800 EPS 120 ROUTA TAI LECA-ERISTE SALAOJASORA TAI -SEPELI > 200 > DAPP11_2010.DWG PARMAperustukset-ONTELOSOKKELI JA ONTELOLAATTA 46

SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE. Käyttö- ja suunnitteluohjeet RakMK mukainen suunnittelu

SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE. Käyttö- ja suunnitteluohjeet RakMK mukainen suunnittelu SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE Käyttö- ja suunnitteluohjeet RakMK mukainen suunnittelu FMC 41874.133 28..213 Sisällysluettelo: 2 1 TOIMINTA... 3 2 MITAT, OSAT, ASENNUSVAIHEEN KAPASITEETIT JA TILAUSTUNNUKSET...

Lisätiedot

HTT- ja TT-LAATTOJEN SUUNNITTELUOHJE

HTT- ja TT-LAATTOJEN SUUNNITTELUOHJE 1 TT- ja TT-LAATTOJEN SUUNNITTELUOJE 2 YLEISTÄ TT-ja TT-laatat ovat esijännitettyjä betonielementtejä. Jännevälit enimmillään 33 m. Laattoja käytetään ala-, väli- ja yläpohjien kantaviksi rakenteiksi teollisuus-,

Lisätiedot

SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu

SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu FMC 41874.126 12.10.2012 Sisällysluettelo: 2 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MATERIAALIT JA MITAT... 3 2.1 MATERIAALIT...

Lisätiedot

SUPER TT-, TT- JA HTT -LAATAT

SUPER TT-, TT- JA HTT -LAATAT SUUNNITTELUOHJE SUPER TT-, TT- JA HTT -LAATAT 1 (33) SISÄLLYS 1. YLEISTÄ...2 2. SUUNNITTELU...3 3. VALMISTUS...4 4. KIINNITYSTEN JA RIPUSTUSTEN YLEISOHJE...5 LIITTEET...6 LIITE 1A: SUPERTT-LAATAN POIKKILEIKKAUSMITAT...7

Lisätiedot

Ontelolaattojen suunnittelu

Ontelolaattojen suunnittelu Ontelolaattojen suunnittelu - rei`itys ja varaukset, laattajako - valmistustekniikan tuomat reunaehdot - kuormat ja kuormien jako - kantokyky, laattatyypin valinta Ontelolaataston suunnitteluohje Alan

Lisätiedot

Yleistä Laattojen katkaisu Reiät Suunnittelu Pinnat Valmistus Palonkestävyys Vesireiät Sähköputkitukset Laadunvarmistus Onteloiden valutulpat

Yleistä Laattojen katkaisu Reiät Suunnittelu Pinnat Valmistus Palonkestävyys Vesireiät Sähköputkitukset Laadunvarmistus Onteloiden valutulpat 2 Yleistä Betset Oy:n ontelolaattoja valmistetaan kolmella eri paikkakunnalla: Kyyjärvellä, Hämeenlinnassa ja Nurmijärvellä. Ontelolaattoja on valmistettu v. 1989 alkaen. Betset-ontelolaattojen kokonaisvuosituotanto

Lisätiedot

ONTELOLAATASTOJEN REI ITYKSET JA VARAUKSET

ONTELOLAATASTOJEN REI ITYKSET JA VARAUKSET ONTELOLAATASTOJEN REI ITYKSET JA VARAUKSET 1. Laattojen rei itys...3 2. Laattojen kavennukset ja vakiovaraukset...4 3. Erikoiselementit...7 4. Hormien sijoittelu ontelolaatastossa...8 4.1 Hormi laatan

Lisätiedot

Ontelolaatastojen suunnittelukurssi 21.11.2012 Juha Rämö. 12.10.2012 Juha Rämö 1

Ontelolaatastojen suunnittelukurssi 21.11.2012 Juha Rämö. 12.10.2012 Juha Rämö 1 Ontelolaatastojen suunnittelukurssi 21.11.2012 Juha Rämö 12.10.2012 Juha Rämö 1 Suunnitteluprosessi, tehtäväjako ja vastuut - Teollisuuden rooli suunnitteluprosessissa - Suunnittelunohjaus - Laatastosuunnittelu,

Lisätiedot

Ontelolaatastojen suunnittelukurssi 21.11.2012 Juha Rämö. 12.10.2012 Juha Rämö 1

Ontelolaatastojen suunnittelukurssi 21.11.2012 Juha Rämö. 12.10.2012 Juha Rämö 1 Ontelolaatastojen suunnittelukurssi 21.11.2012 Juha Rämö 12.10.2012 Juha Rämö 1 Suunnittelu - Äänen eristys - Liitosten erityiskysymyksiä; mm. ulokeparvekkeet - Palonkesto tiistai, 20. marraskuuta 2012

Lisätiedot

Ontelolaattojen suunnitteluohje/asv Oy 1. Suunnittelun Lähtötiedot ONTELOLAATTOJEN SUUNNITTELUOHJEET

Ontelolaattojen suunnitteluohje/asv Oy 1. Suunnittelun Lähtötiedot ONTELOLAATTOJEN SUUNNITTELUOHJEET Ontelolaattojen suunnitteluohje/asv Oy 1 Suunnittelun Lähtötiedot ONTELOLAATTOJEN SUUNNITTELUOHJEET ANSION SEMENTTIVALIMO OY ONTELOLAATTOJEN SUUNNITTELUOHJEET SISÄLLYSLUETTELO Sivu Otsikko 3. 1. Yleistä

Lisätiedot

AOK ONTELOLAATAN KANNAKE KÄYTTÖOHJE

AOK ONTELOLAATAN KANNAKE KÄYTTÖOHJE 2/2013 AOK ONTELOLAATAN KANNAKE KÄYTTÖOHJE Suomen Betoniyhdistyksen käyttöselosteet: no 380 (BY 5B) RakMK no 65 (BY 5B-EC2) Eurokoodi www.anstar.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. TOIMINTATAPA... 3 2. KANNAKKEEN

Lisätiedot

A-PALKKI PIKAMITOITUSTAULUKOT

A-PALKKI PIKAMITOITUSTAULUKOT A-PALKKI PIKAMITOITUSTAULUKOT A-PALKIT A200 A265 A320 A370 A400 A500 Taloudellinen ratkaisu ontelolaattatasojen kantavaksi palkkirakenteeksi. Suomen Betoniyhdistyksen käyttöseloste nro 216-23.9.2004. 2

Lisätiedot

SEINÄT, MASSIIVILAATAT, TB-PILARIT ja PALKIT s. 2-3. HI-, I-, JK-PALKIT, HTT-, MaxTT- ja TT-LAATAT s. 4-5. ONTELO- ja KUORILAATAT s.

SEINÄT, MASSIIVILAATAT, TB-PILARIT ja PALKIT s. 2-3. HI-, I-, JK-PALKIT, HTT-, MaxTT- ja TT-LAATAT s. 4-5. ONTELO- ja KUORILAATAT s. 1 / Laatta- elementtituotantoon toimitettavien tuotantokuvien toimitustavat ja -muodot sekä tarvittavat tiedot ja valokopiointihinnasto SEINÄT, MASSIIVILAATAT, TB-PILARIT ja PALKIT s. 2-3 HI-, I-, JK-PALKIT,

Lisätiedot

Parman ontelolaatastot. Suunnitteluohje

Parman ontelolaatastot. Suunnitteluohje Parman ontelolaatastot Suunnitteluohje 3..2 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto...3 1.1 Materiaalit... 3 1.2 Suunnittelu... 3 1.3 Suunnittelun apuvälineet... 3 1. Laadunvarmistus ja CE-merkintä... 3 1. Ontelolaattojen

Lisätiedot

Betonielementtidetaljit

Betonielementtidetaljit Betonielementtidetaljit Matti Turunen, rakennusinsinööri Osastopäällikkö, Finnmap Consulting Oy matti.turunen@finnmapcons.fi Artikkelissa käsitellään asuinrakennusten kiinnitysdetaljeja, mutta samat periaatteet

Lisätiedot

ONTELOLAATTOJEN SUUNNITTELUOHJE

ONTELOLAATTOJEN SUUNNITTELUOHJE Ontelolaattojen suunnitteluohje 1 ONTELOLAATTOJEN SUUNNITTELUOHJE 2 KÄYTTÖKOHTEET Ontelolaatta soveltuu teollisuus-, liike-, asuin- ja pientalorakentamiseen: Rakennusten ylä-, väli- ja alapohjissa yksiaukkoisena

Lisätiedot

WQ-palkkijärjestelmä

WQ-palkkijärjestelmä WQ-palkkijärjestelmä Sisällys 1. Toimintatapa 2 2. Valmistus 2 2.1. Materiaali 2 2.2. Pintakäsittely 2 2.3. Laadunvalvonta 3 3. Palkin käyttö rakenteissa 3 4. Suunnittelu 3 4.1. Palkin rakenne 3 4.2. Palkin

Lisätiedot

PASI-VAIJERILENKKISIDONTA

PASI-VAIJERILENKKISIDONTA LIITE 1 1 (10) BY:N KÄYTTÖSELOSTE n:o 385 PASI-VAIJERILENKKISIDONTA KÄYTTÖOHJE 12.6.2013 PASI-VAIJERILENKIT PASI-100 PASI-400 Ei-kantavan ulkoseinäelementin yläreunan sitominen ontelolaatan reunaan 2 (10)

Lisätiedot

RT ohjetiedosto huhtikuu 2004 korvaa RT RT PIENTALON PUURAKENTEET

RT ohjetiedosto huhtikuu 2004 korvaa RT RT PIENTALON PUURAKENTEET RT 82-10820 ohjetiedosto huhtikuu 2004 korvaa RT 82-10560 RT 82-10693 PIENTALON PUURAKENTEET JJ/1/huhtikuu 2004/6000/Vla/Rakennustieto Oy 3 ohjetiedosto RT 82-10820 3 RAKENNUSTARVIKKEET Yläsidepuut Levyjäykiste

Lisätiedot

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit - Mitä betoninormeihin (rakentamiskokoelmaan) jää jäljelle - Mitä suunnittelijan tulee tietää tuotestandardeista

Lisätiedot

Rak 43-3136 BETONIRAKENTEIDEN HARJOITUSTYÖ II syksy 2015 3 op.

Rak 43-3136 BETONIRAKENTEIDEN HARJOITUSTYÖ II syksy 2015 3 op. Rak 43-3136 Betonirakenteiden harjoitustyö II syksy 2014 1 Aalto Yliopisto/ Insinööritieteiden korkeakoulu/rakennustekniikan laitos Rak 43-3136 BETONIRAKENTEIDEN HARJOITUSTYÖ II syksy 2015 3 op. JÄNNITETTY

Lisätiedot

RPS PARVEKESARANA EuRoKoodiEN mukainen SuuNNittElu

RPS PARVEKESARANA EuRoKoodiEN mukainen SuuNNittElu RPS PARVEKESARANA Eurokoodien mukainen suunnittelu RPS PARVEKESARANA 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Parvekesaranan mitat ja osat... 4 2.2 Parvekesaranan materiaalit ja standardit...

Lisätiedot

2.2 VALMISOSASUUNNITELUN LÄHTÖTIEDOT (TOIMISTO- JA LIIKERAKENNUKSET)

2.2 VALMISOSASUUNNITELUN LÄHTÖTIEDOT (TOIMISTO- JA LIIKERAKENNUKSET) 2.2 VALMISOSASUUNNITELUN LÄHTÖTIEDOT (TOIMISTO- JA LIIKERAKENNUKSET) Kohde Valmisosasuunnittelun lähtötiedot arkkitehdilta Tarve 1.1 Mitoitetut työpiirustukset - Rakennuksen päämitat - Tasojen +korkeudet

Lisätiedot

Tukimuurielementit 2-80

Tukimuurielementit 2-80 2- Tukimuurielementit Tukimuurien käyttö antaa erinomaiset madollisuudet tonttien ja liikennealueiden pintojen yötykäyttöön. Niillä alue voidaan jäsennellä käyttötarkoituksen mukaisesti eri tasoisiksi

Lisätiedot

RPS PARVEKESARANA RaKMK:N MuKaiNEN SuuNNittElu

RPS PARVEKESARANA RaKMK:N MuKaiNEN SuuNNittElu RPS PARVEKESARANA RakMK:n mukainen suunnittelu RPS PARVEKESARANA 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Parvekesaranan mitat... 4 2.2 Parvekesaranan materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS...

Lisätiedot

Nostossa betonielementin painon aiheuttama kuormitus siirretään nostoelimelle teräsosan tyssäpään avulla.

Nostossa betonielementin painon aiheuttama kuormitus siirretään nostoelimelle teräsosan tyssäpään avulla. RLA TyssÄpÄÄnostoAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RLA TyssÄpÄÄnostoAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...2 2 MITAT JA MATERIAALIT...3 2.1 Mitat ja toleranssit... 3 2.2 RLA-nostoankkureiden materiaalit ja

Lisätiedot

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen

Lisätiedot

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit RTA-, RWTL- ja RWTSnostoAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...2 2 RTA-NOSTOANKKUREIDEN MITAT...3 2.1 RTA-nostoankkureiden mitat ja toleranssit...3

Lisätiedot

Suunnitteluharjoitus käsittää rakennuksen runkoon kuuluvien tavanomaisten teräsbetonisten rakenneosien suunnittelun.

Suunnitteluharjoitus käsittää rakennuksen runkoon kuuluvien tavanomaisten teräsbetonisten rakenneosien suunnittelun. Rak-43.3130 Betonirakenteiden suunnitteluharjoitus, kevät 2016 Suunnitteluharjoitus käsittää rakennuksen runkoon kuuluvien tavanomaisten teräsbetonisten rakenneosien suunnittelun. Suunnitteluharjoituksena

Lisätiedot

Vastaanottaja Helsingin kaupunki. Asiakirjatyyppi Selvitys. Päivämäärä 30.10.2014 VUOSAAREN SILTA KANTAVUUSSELVITYS

Vastaanottaja Helsingin kaupunki. Asiakirjatyyppi Selvitys. Päivämäärä 30.10.2014 VUOSAAREN SILTA KANTAVUUSSELVITYS Vastaanottaja Helsingin kaupunki Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 30.10.2014 VUOSAAREN SILTA KANTAVUUSSELVITYS VUOSAAREN SILTA KANTAVUUSSELVITYS Päivämäärä 30/10/2014 Laatija Tarkastaja Kuvaus Heini

Lisätiedot

25.11.11. Sisällysluettelo

25.11.11. Sisällysluettelo GLASROC-KOMPOSIITTIKIPSILEVYJEN GHO 13, GHU 13, GHS 9 JA RIGIDUR KUITUVAHVISTELEVYJEN GFH 13 SEKÄ GYPROC RAKENNUSLEVYJEN GN 13, GEK 13, GF 15, GTS 9 JA GL 15 KÄYTTÖ RANKARAKENTEISTEN RAKENNUSTEN JÄYKISTÄMISEEN

Lisätiedot

SOKKELIELEMENTTIEN SUUNNITTELUOHJE

SOKKELIELEMENTTIEN SUUNNITTELUOHJE SOKKELIELEMENTTIEN SUUNNITTELUOHJE SOKKELISUUNNITTELUOHJE 1 (36) SISÄLLYS 1. YLEISTÄ...2 2. RAKENNETIETOJA...3 3. RAUDOITTEET JA VARUSTEET...4 4. PINTAKÄSITTELY...5 5. SUUNNITTELUOHJEITA...6 6. DETALJIT...7

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosat Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosAt 1 TOIMINTATAPA...3 2 MATERIAALIT...4 3 VALMISTUS...5 3.1 Valmistustapa...5 3.2 Valmistustoleranssit...5 3.3 Valmistusmerkinnät...5

Lisätiedot

Betoniteollisuus ry 21.05.2012. Ontelolaataston suunnitteluohje

Betoniteollisuus ry 21.05.2012. Ontelolaataston suunnitteluohje Betoniteollisuus ry 21.05.2012 Ontelolaataston suunnitteluohje 1.Ontelolaataston suunnittelun prosessi... 3 1.1 Punossuunnittelun tarvitsemat lähtötiedot... 4 2. Laattojen rei itys... 5 2.1 Kaikkia ontelolaattoja

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TOIMINTATAPA... 4 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 5 2.1 MATERIAALIT... 5 2.2 RAKENNEMITAT... 5 3 VALMISTUS... 6 3.1 VALMISTUSTAPA...

Lisätiedot

Vaijerilenkit. Betoniteollisuus ry 28.3.2012

Vaijerilenkit. Betoniteollisuus ry 28.3.2012 Betoniteollisuus ry 28.3.2012 Vaijerilenkit Vaijerilenkeillä betonielementit liitetään toisiinsa lenkkiraudoituksen, valusauman ja betonivaarnan avulla. Liitoksessa vaikuttaa sekä sauman pituussuuntainen

Lisätiedot

LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE

LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B nro 363 17.02.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...2 1.1 YLEISKUVAUS...2 1.2 TOIMINTATAPA...2 1.3 LEPO...4 1.3.1 Mitat...4

Lisätiedot

Työn nro. PL 120 30101 Forssa puh. 03 4243 100 www.foamit.fi. Päiväys. Lattianpäällyste huoneselostuksen mukaan

Työn nro. PL 120 30101 Forssa puh. 03 4243 100 www.foamit.fi. Päiväys. Lattianpäällyste huoneselostuksen mukaan MAANVARAINEN ALAPOHJA puh 03 4243 100 wwwfoamitfi AP 101 X Lattianpäällyste huoneselostuksen mukaan Tasoite tarvittaessa rakennusselostuksen mukaan 60 mm Teräsbetonilaatta, raudoitus betoniteräsverkolla

Lisätiedot

SEMKO OY SSK-SEINÄKENGÄT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu

SEMKO OY SSK-SEINÄKENGÄT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu SEMKO OY SSK-SEINÄKENGÄT Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu FMC 41874.126 8.10.2012 2 Sisällysluettelo: 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MATERIAALIT JA MITAT... 3 2.1 MATERIAALIT... 3 2.2

Lisätiedot

RakMK:n mukainen suunnittelu

RakMK:n mukainen suunnittelu RVL-vAijerilenkit RakMK:n mukainen suunnittelu RVL-VAIJERILENKIT 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Mitat ja toleranssit... 4 2.2 Vaijerilenkin materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS

Lisätiedot

1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 RLS-sisäkierrehylsyankkurin materiaalit ja standardit...

1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 RLS-sisäkierrehylsyankkurin materiaalit ja standardit... RLS sisäkierrehylsyankkurit RakMK:n mukainen suunnittelu RLS sisäkierrehylsyankkurit 1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 RLS-sisäkierrehylsyankkurin materiaalit

Lisätiedot

Pientalojen perustukset Anturoiden suunnitteluohje RR - ja RD -paaluille

Pientalojen perustukset Anturoiden suunnitteluohje RR - ja RD -paaluille Pientalojen perustukset Anturoiden suunnitteluohje RR - ja RD -paaluille Mitoitusohjeet ja paaluvälin määrittämistä varten laaditut kuvaajat jatkuville paaluanturoille helpottavat ja nopeuttavat RR - ja

Lisätiedot

RakMK:n mukainen suunnittelu

RakMK:n mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit RakMK:n mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Mitat ja toleranssit... 4 2.2 Valuankkurin materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS...

Lisätiedot

PS-parvekesarana. Versio: FI 9/2016 Laskentanormit: EC+FI NA Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC 2 n:o 36. Tekninen käyttöohje

PS-parvekesarana. Versio: FI 9/2016 Laskentanormit: EC+FI NA Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC 2 n:o 36. Tekninen käyttöohje PS-parvekesarana Versio: FI 9/2016 Laskentanormit: EC+FI NA Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC 2 n:o 36 Tekninen käyttöohje PS-parvekesarana Järjestelmän etuja Siirtää parvekelaatan vaakavoimat

Lisätiedot

SEMKO OY RR-NOSTOANKKURIT KÄYTTÖOHJE, EUROKOODIEN MUKAINEN SUUNNITTELU

SEMKO OY RR-NOSTOANKKURIT KÄYTTÖOHJE, EUROKOODIEN MUKAINEN SUUNNITTELU SEMKO OY RR-NOSTOANKKURIT KÄYTTÖOHJE, EUROKOODIEN MUKAINEN SUUNNITTELU FMC no. 41874.126.300 4.12.2012 2 Sisällysluettelo 1 Toimintatapa... 3 2 Rakenne... 3 2.1 Osat ja materiaalit... 3 2.2 Valmistustapa...

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

SUUNNITTELUOHJE 6.6.2005. MEH-380 ULTRA matalaenergiaharkko

SUUNNITTELUOHJE 6.6.2005. MEH-380 ULTRA matalaenergiaharkko SUUNNITTELUOHJE 6.6.2005 MEH-380 ULTRA matalaenergiaharkko 1. YLEISTÄ 2 Tämä suunnitteluohje koskee vain Lujabetoni Oy:n ULTRA-matalaenergiaharkkoa, tyyppimerkintä MEH-380 ULTRA. Lisäksi suunnittelussa

Lisätiedot

Semko Oy. Parvekkeen PL-kaideliitos. Käyttöohje Eurokoodien mukainen suunnittelu

Semko Oy. Parvekkeen PL-kaideliitos. Käyttöohje Eurokoodien mukainen suunnittelu Semko Oy Parvekkeen PL-kaideliitos Käyttöohje Eurokoodien mukainen suunnittelu 17.8.2015 Sisällysluettelo 1 PL-KAIDELIITOKSEN TOIMINTATAPA... 2 2 PL-KAIDELIITOKSEN RAKENNE... 2 2.1 Osat ja materiaalit...

Lisätiedot

HUOMAUTUS: JOS DELTAPALKIN ASENNUSTOLERANSSIT YLITTYVÄT, OTA YHTEYTTÄ PEIKKOON.

HUOMAUTUS: JOS DELTAPALKIN ASENNUSTOLERANSSIT YLITTYVÄT, OTA YHTEYTTÄ PEIKKOON. Deltapalkin asennus Tämä en asennusohje on tarkoitettu täydentämään projektikohtaista asennussuunnitelmaa. Peikon tekninen tuki voi tarvittaessa auttaa asennussuunnitelman laadinnassa. Jos asennussuunnitelman

Lisätiedot

BES 2010 Runkorakenteiden valinta ja kantokykykäyrästöt. DI Juha Valjus

BES 2010 Runkorakenteiden valinta ja kantokykykäyrästöt. DI Juha Valjus BES 2010 Runkorakenteiden valinta ja kantokykykäyrästöt DI Juha Valjus Kuormituksista eurokoodeissa Eurokoodeissa vaatimukset yleensä kasvavat kun luokka suurenee, esimerkiksi CC1 seuraamusluokka on vaatimattomin

Lisätiedot

Ontelolaatat suunnitellaan, valmistetaan ja asennetaan voimassaolevien standardien SFS-EN 1168, SFS 7016 ja SFS-EN 13670 mukaan.

Ontelolaatat suunnitellaan, valmistetaan ja asennetaan voimassaolevien standardien SFS-EN 1168, SFS 7016 ja SFS-EN 13670 mukaan. 1 Betoninormikortti n:o 27 3.5.2012 ONTELOLAATTA - SEINÄLIITOS Eurokoodi 1992-1-1 1. Normikortin soveltamisalue Tämä normikortti käsittelee raskaasti kuormitettujen (tyypillisesti yli 8-kerroksisten rakennusten)

Lisätiedot

vakioteräsosat rakmk:n Mukainen suunnittelu

vakioteräsosat rakmk:n Mukainen suunnittelu vakioteräsosat RakMK:n mukainen suunnittelu vakioteräsosat 1 TOIMINTATAPA...3 2 MATERIAALIT...4 3 VALMISTUS...5 3.1 Valmistustapa...5 3.2 Valmistustoleranssit...5 3.3 Valmistusmerkinnät...5 3.4 Laadunvalvonta...5

Lisätiedot

Muurattavat harkot. SUUNNITTELUOHJE 2016 Eurokoodi 6. (korvaa 19.1.2016 ohjeen)

Muurattavat harkot. SUUNNITTELUOHJE 2016 Eurokoodi 6. (korvaa 19.1.2016 ohjeen) Muurattavat harkot SUUNNITTLUOHJ 2016 urokoodi 6 (korvaa 19.1.2016 ohjeen) SISÄLTÖ 1. Yleistä, Lakka muurattavat harkot s. 3 2. Tekniset tiedot s. 3 3. Mitoitustaulukot s. 4 3.1 Mitoitusperusteet s. 4

Lisätiedot

SUOMEN KUITULEVY OY Heinola/Pihlava TUULENSUOJALEVYT. -tyyppihyväksyntä n:o 121/6221/2000. Laskenta- ja kiinnitysohjeet. Runkoleijona.

SUOMEN KUITULEVY OY Heinola/Pihlava TUULENSUOJALEVYT. -tyyppihyväksyntä n:o 121/6221/2000. Laskenta- ja kiinnitysohjeet. Runkoleijona. SUOMEN KUITULEVY OY Heinola/Pihlava TUULENSUOJLEVYT -tyyppihyväksyntä n:o 121/6221/2000 Laskenta- ja kiinnitysohjeet Runkoleijona Tuulileijona Vihreä tuulensuoja Rakennuksen jäykistäminen huokoisella kuitulevyllä

Lisätiedot

AP 2RK AP 1RK ONTELOLAATTA 265-ALAPOHJA, TUULETETTU ALAPUOLINEN SOLUPOLYSTYREENIERISTE TASOITE+TUPLEX+PARKETTI; ASUNTOJEN LATTIA

AP 2RK AP 1RK ONTELOLAATTA 265-ALAPOHJA, TUULETETTU ALAPUOLINEN SOLUPOLYSTYREENIERISTE TASOITE+TUPLEX+PARKETTI; ASUNTOJEN LATTIA ONTELOLAATTA 265-ALAPOHJA, TUULETETTU ALAPUOLINEN SOLUPOLYSTYREENIERISTE TASOITE+TUPLEX+PARKETTI; ASUNTOJEN LATTIA ONTELOLAATTA 370-ALAPOHJA, TUULETETTU ALAPUOLINEN SOLUPOLYSTYREENIERISTE TASOITE+TUPLEX+PARKETTI;

Lisätiedot

CWQ-liittopalkkijärjestelmä

CWQ-liittopalkkijärjestelmä CWQ-liittopalkkijärjestelmä Sisällys 1. Toimintatapa 3 2. Valmistus 3 2.1. Materiaali 3 2.2. Pintakäsittely 3 2.3. Laadunvalvonta 3 3. Palkin käyttö rakenteissa 3 4. Suunnittelu 4 4.1. Palkin rakenne 4

Lisätiedot

RAK OHJEELLISET PERUSTUSLEIKKAUKSET M1-M11. Ok-talo ORASMÄE Reio KASELAANE 16, LAAGRI ALEVIK SAUE VALD ESTONIA PERUSTUSSUUNNITTELUA VARTEN

RAK OHJEELLISET PERUSTUSLEIKKAUKSET M1-M11. Ok-talo ORASMÄE Reio KASELAANE 16, LAAGRI ALEVIK SAUE VALD ESTONIA PERUSTUSSUUNNITTELUA VARTEN Päiväys Suunnittelija Selitys K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rn:o Viranomaisten merkintöjä varten Rakennustoimenpide UUDISENNUS Rakennuskohteen nimi ja osoite Ok-talo ORASMÄE Reio KASELAANE 16, LAAGRI

Lisätiedot

Vakiopaaluperustusten laskenta. DI Antti Laitakari

Vakiopaaluperustusten laskenta. DI Antti Laitakari Vakiopaaluperustusten laskenta DI Antti Laitakari Yleistä Uusi tekeillä oleva paaluanturaohje päivittää vuodelta 1988 peräisin olevan BY:n vanhan ohjeen by 30-2 (Betonirakenteiden yksityiskohtien ja raudoituksen

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

SIPOREX-HARKKOSEINÄÄN TUKEUTUVIEN TERÄSPALKKIEN SUUNNITTELUOHJE 21.10.2006

SIPOREX-HARKKOSEINÄÄN TUKEUTUVIEN TERÄSPALKKIEN SUUNNITTELUOHJE 21.10.2006 SIPOREX-HARKKOSEINÄÄN TUKEUTUVIEN TERÄSPALKKIEN SUUNNITTELUOHJE 21.10.2006 Tämä päivitetty ohje perustuu aiempiin versioihin: 18.3.1988 AKN 13.5.1999 AKN/ks SISÄLLYS: 1. Yleistä... 2 2. Mitoitusperusteet...

Lisätiedot

Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood

Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.

Lisätiedot

Tarhapuiston päiväkoti, Havukoskentie 7, Vantaa. 24.11.2011 Työnumero:

Tarhapuiston päiväkoti, Havukoskentie 7, Vantaa. 24.11.2011 Työnumero: RAKENNETEKNINEN SELVITYS LIITE 4 s. 1 1 RAKENTEET 1.1 YLEISKUVAUS Tutkittava rakennus on rakennettu 1970-luvun jälkipuoliskolla. Rakennukseen on lisätty huoltoluukut alustatilaan 1999. Vesikatto on korjattu

Lisätiedot

2.4 Projektitiedot Anna projektin nimi ja laskentaa kuvaavat tiedot, jotka tulostuvat tämän kansion laskentatulosten otsikoksi.

2.4 Projektitiedot Anna projektin nimi ja laskentaa kuvaavat tiedot, jotka tulostuvat tämän kansion laskentatulosten otsikoksi. sivu 1 ABeam Pikamitoitusohjelma versio 2.1 Käyttöohje 1.0 Abeam pikamitoitusohjelma 1.1 Ohjelman käyttötarkoitus. Rakenteiden pääsuunnittelija suorittaa ABeam ohjelmalla ontelolaattatasoa kantavan A-

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 Valuankkurin materiaalit ja standardit...5 3 VALMISTUS...6

Lisätiedot

SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET

SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET KÄYTTÖ- JA SUUNNITTELUOHJE 19.5.2016 - 1 - SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... - 2-1.1 Yleiskuvaus... - 2-1.2 Toimintatapa... - 3-1 MITAT JA MATERIAALIT... - 4-2.1 Kannaketyypit...

Lisätiedot

VARASTOINTI- JA ASENNUSOHJE

VARASTOINTI- JA ASENNUSOHJE VARASTOINTI- 2 (7) Näitä asennus- ja varastointiohjeita sekä suunnittelijoiden ja viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita on noudatettava käsiteltäessä ontelolaattoja. 1.1 Lujabetonin ontelolaattatyypit

Lisätiedot

Puurakenteet. Tomi Toratti

Puurakenteet. Tomi Toratti 1 Puurakenteet Tomi Toratti 25.9.2014 2 SFS 5978 Puurakenteiden toteuttaminen. Rakennuksien kantavia rakenneosia koskevat vaatimukset 2012 Toteutusasiakirjat Toteutusluokat TL1, TL2 ja TL3 Toleranssiluokat

Lisätiedot

VS-VAARNALENKIT KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE Käyttöseloste nro BY390. VS-vaarnalenkit VS-80 VS-100 VS-120 VSH-140

VS-VAARNALENKIT KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE Käyttöseloste nro BY390. VS-vaarnalenkit VS-80 VS-100 VS-120 VSH-140 VS-VAARNALENKIT KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE Käyttöseloste nro BY390 VS-vaarnalenkit VS-80 VS-100 VS-120 VSH-140 14.6.2013 1/7 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 1.1 Yleiskuvaus 1.2 Toimintatapa 2. MITAT JA MATERIAALIT

Lisätiedot

PERUSTUSRATKAISUT. Leca sora. ryömintätilassa / korvaa esitteen 3-12 /

PERUSTUSRATKAISUT. Leca sora. ryömintätilassa / korvaa esitteen 3-12 / PERUSTUSRATKAISUT Leca sora ryömintätilassa 3-12 / 19.11.2010 korvaa esitteen 3-12 / 1.6.2005 www.e-weber.fi LECA SORA RYÖMINTATILASSA Kuva 1: Ryömintätilainen Leca perustus. Ryömintätilan toimiva tuuletus,

Lisätiedot

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( ) Varasto, Ovipalkki 4 m. FarmiMalli Oy. Urpo Manninen 8.1.

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( ) Varasto, Ovipalkki 4 m. FarmiMalli Oy. Urpo Manninen 8.1. Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.

Lisätiedot

ALSECCO ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄ UUDISTUOTANNOSSA

ALSECCO ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄ UUDISTUOTANNOSSA NARMAPINNOITUS OY alsecco- julkisivut 1 ALSECCO ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄ UUDISTUOTANNOSSA BETONIRAKENTEINEN PIENTALO ALSECCO ERISTERAPPAUKSELLA SOKKELIELEMENTIT BETONI 160 mm, ERISTE THERMISOL SEINÄ EPS

Lisätiedot

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje Taiter-pistoansaan ja Taiter-tringaliansaan käyttöohje 17.3.2011 1 Taiter Oy Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje 17.3.2011 Liite 1 Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC2: nro 22

Lisätiedot

Liitos ja mitat. Lisäksi mitoitetaan 4) seinän suuntainen sideraudoitus sekä 6) terästapit vaakasuuntaisille voimille.

Liitos ja mitat. Lisäksi mitoitetaan 4) seinän suuntainen sideraudoitus sekä 6) terästapit vaakasuuntaisille voimille. 25.9.2013 1/5 Liitoksen DO501 laskentaesimerkki Esimerkissä käsitellään tyypillisten elementtien mittojen mukaista liitosta. Oletetaan liitoksen liittyvän tavanomaiseen asuinkerrostaloon. Mitoitustarkastelut

Lisätiedot

KUVA 1 Vaijerilenkin käyttöperiaatteita

KUVA 1 Vaijerilenkin käyttöperiaatteita vaijerilenkki RakMK:n mukainen suunnittelu vaijerilenkki 1 TOIMINTATAPA...2 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat...4 2.2 Vaijerilenkin materiaalit ja standardit...4 3 VALMISTUS 5 3.1 Valmistustapa...5

Lisätiedot

R-STEEL LENKKI EuRoKoodIEN mukainen SuuNNITTELu

R-STEEL LENKKI EuRoKoodIEN mukainen SuuNNITTELu R-STEEL LENKKI Eurokoodien mukainen suunnittelu R-STEEL LENKKI 1 R-STEEL LENKIN TOIMINTATAPA... 2 2 R-STEEL LENKIN MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 R-Seel Lenkin mitat... 4 2.2 R-Steel Lenkin materiaalit

Lisätiedot

Tilan RN:o/tontin nro/rakennuspaikan nro. Rakennushankkeeseen ryhtyvän nimi. Rakennushankkeeseen ryhtyvän valvoja

Tilan RN:o/tontin nro/rakennuspaikan nro. Rakennushankkeeseen ryhtyvän nimi. Rakennushankkeeseen ryhtyvän valvoja EURAJOEN KUNTA YMPÄRISTÖTOIMI RAKENNUSVALVONTA RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Yksityiskohtainen tarkistuslista RAKENNUSKOHDE Rakennuslupanumero Rakennuspaikka Kylä/kunnanosa Osoite Tilan nimi/korttelin

Lisätiedot

YEISTÄ KOKONAISUUS. 1 Rakennemalli. 1.1 Rungon päämitat

YEISTÄ KOKONAISUUS. 1 Rakennemalli. 1.1 Rungon päämitat YEISTÄ Tässä esimerkissä mitoitetaan asuinkerrostalon lasitetun parvekkeen kaiteen kantavat rakenteet pystytolppa- ja käsijohdeprofiili. Esimerkin rakenteet ovat Lumon Oy: parvekekaidejärjestelmän mukaiset.

Lisätiedot

CASE, PO-2011 mukaan mitoitettu paalutukset, Lohjan Sairaala. DI Johan Rosqvist

CASE, PO-2011 mukaan mitoitettu paalutukset, Lohjan Sairaala. DI Johan Rosqvist CASE, PO-2011 mukaan mitoitettu paalutukset, Lohjan Sairaala DI Johan Rosqvist CASE, PO-2011 mukaan mitoitettu paalutukset Lohjan sairaala Part of SWECO 2 CASE, PO-2011 mukaan mitoitettu paalutukset Lohjan

Lisätiedot

3. ONTELOLAATTOJEN REI ITYSOHJE...

3. ONTELOLAATTOJEN REI ITYSOHJE... 1 (43) SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 1.1 LAATTATYYPIT JA KÄYTTÖKOHTEET... 3 1.2 VALMISTUSMENETELMÄ JA MATERIAALIT... 5 1.3 VARUSTELUT JA AUKOT... 5 1.4 LAATTOJEN KATKAISU, PINNAT JA PINTAKÄSITTELY... 5 1.5

Lisätiedot

Betonilattiat 2014 by 45 / BLY 7

Betonilattiat 2014 by 45 / BLY 7 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O OSA 1 YLEISTÄ... 9 1.1 SOVELTAMISALA... 9 1.2 BETONILATTIOIDEN PERUSTYYPIT... 10 1.2.1 Maanvarainen lattia... 10 1.2.2 Paalulaatta... 11 1.2.3 Pintabetonilattia... 11 1.2.3.1

Lisätiedot

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 995-G 1036-G 1140 1130 1988 07.05.2012 Sivu 1/16 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1 Valuankkurin toimintatapa 2. Valuankkurin rakenne 2.1 Ankkurin osat

Lisätiedot

15.11.2010 Arto Suikka Betoniteollisuus ry. Betonivalmisosarakentamisen uudet suunnittelu- ja toteutusohjeet

15.11.2010 Arto Suikka Betoniteollisuus ry. Betonivalmisosarakentamisen uudet suunnittelu- ja toteutusohjeet 15.11.2010 Arto Suikka Betoniteollisuus ry Betonivalmisosarakentamisen uudet suunnittelu- ja toteutusohjeet Uutta ja vanhaa Valmisosarakentaminen Suunnitteluprosessi Rakennejärjestelmät Talonrakentaminen

Lisätiedot

VAIN URAKKALASKENTAA VARTEN KUSTAA HIEKAN LUKUTUPA RAKENNE. KORJAUS Rakennuskohteen nimi ja osoite RAKENNETYYPIT 1:10 KESKUSKATU 8, 23800, LAITILA JSO

VAIN URAKKALASKENTAA VARTEN KUSTAA HIEKAN LUKUTUPA RAKENNE. KORJAUS Rakennuskohteen nimi ja osoite RAKENNETYYPIT 1:10 KESKUSKATU 8, 23800, LAITILA JSO MITAT TARKISTETTAVA TYÖMAALTA! VAIN UKALASKENTAA VARTEN Tunn Lukum Muutos Piirt Päiväys Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä Rakennuksen numero (RATUT) / Rakennusten

Lisätiedot

LATTIA- JA KATTOPALKIT

LATTIA- JA KATTOPALKIT LATTIA- JA KATTOPALKIT LATTIA- JA KATTOPALKIT Kerto -palkit soveltuvat kantaviksi palkeiksi niin puurunkoisiin kuin kiviainesrunkoisiin rakennuksiin. Kerto-palkkeja käytetään mm. alapohja-, välipohja-,

Lisätiedot

Siporex-väliseinät. Väliseinälaatta Väliseinäelementti Väliseinäharkko

Siporex-väliseinät. Väliseinälaatta Väliseinäelementti Väliseinäharkko Siporex-väliseinät Väliseinälaatta Väliseinäelementti Väliseinäharkko Väliseinälaatta V475 70 / 90 /100 x 575 x 575 VAHVUUS JA KOKO PALOLUOKKA ÄÄNENERISTÄVYYS KPL/LAVA LAATAN PAINO KG 70 x 575 x 575 EI

Lisätiedot

TUOTEKORTTI: RONDO L1

TUOTEKORTTI: RONDO L1 TUOTEKORTTI: RONDO L1 Tuotekoodi: Rondo L1-W-Fe RR40-1,0 (tyyppi, hyötyleveys=w, materiaali, väri, ainepaksuus) kuva 1: Rondo L1 seinäliittymä, pystyleikkaus TUOTEKUVAUS Käyttötarkoitus Raaka-aineet Värit

Lisätiedot

RUDUS OY ELEMENTO - PORRASELEMENTIT

RUDUS OY ELEMENTO - PORRASELEMENTIT RUDUS OY Sivu 1/15 RUDUS OY ELEMENTO - PORRASELEMENTIT SUUNNITTELUN LÄHTÖTIEDOT 1. Suunnittelun perusteet SFS-EN 1990 Eurocode: Rakenteiden suunnitteluperusteet, 2010 NA SFS-EN 1990-YM, Suomen kansallinen

Lisätiedot

ONTELOLAATTOJEN VASTAANOTTO- JA KÄSITTELYOHJEET

ONTELOLAATTOJEN VASTAANOTTO- JA KÄSITTELYOHJEET ONTELOLAATTOJEN VASTAANOTTO- JA KÄSITTELYOHJEET Betset-ontelolaatat ja niiden ominaisuudet Päiv. 17.10.2011 Tunnus Korkeus mm onteloiden paino kg/m 2 paino saumattuna saumabetoni lukumäärä kg/m 2 menekki

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI EDUSTAJA/ VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 1.10.2013. Alkuperäinen englanninkielinen

TUOTTEEN NIMI EDUSTAJA/ VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 1.10.2013. Alkuperäinen englanninkielinen TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATTI VTT-C-10100-13 Myönnetty 1.10.2013 Alkuperäinen englanninkielinen Xella kattoelementit Xella lattiaelementit EDUSTAJA/ VALMISTAJA Xella Danmark A/S Helge Nielsen Allé 7 DK-8723

Lisätiedot

ASENNUSOHJE 2. AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE. sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2

ASENNUSOHJE 2. AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE. sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2 2009 ASENNUSOHJE 2 AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2 AMU-YLITYSPALKKI 1. Perustietoa 3 2. Älä pätki! 3 3. Asennus 4 1. kaksi tapaa 4 2. palkin

Lisätiedot

PVL-vaijerilenkki. Seinäelementtien pystysaumaliitoksiin. Tekninen käyttöohje

PVL-vaijerilenkki. Seinäelementtien pystysaumaliitoksiin. Tekninen käyttöohje PVL-vaijerilenkki Seinäelementtien pystysaumaliitoksiin Versio: FI 10/2012 Laskentanormit: EC+NA Betoniyhdistyksen käyttöselosteet BY 5 B-EC 2 N:o 26 (PVL 60, PVL 80, PVL, PVL 120) BY 5 B-EC 2 N:o 32 (PVL

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

TUULETTUVAT RYÖMINTÄTILAT

TUULETTUVAT RYÖMINTÄTILAT TUULETTUVAT RYÖMINTÄTILAT Leca sorasta on Suomessa pitkäaikaiset ja hyvät käyttökokemukset. Leca sora ryömintatilassa Tuulettuvat ryömintätilat Uudis- ja korjausrakentaminen 3-12 / 5.9.2016 korvaa esitteen

Lisätiedot

BEC 2012. Ohje tietomallipohjaisille elementtipiirustuksille

BEC 2012. Ohje tietomallipohjaisille elementtipiirustuksille BEC 2012 Ohje tietomallipohjaisille elementtipiirustuksille Betoniteollisuus ry Kesäkuu 2012 BEC2012 2 (6) 1 Yleistä BEC 2012 hankkeessa on tehty tietomallipohjaiset mallipiirustukset. Mallipiirustukset

Lisätiedot

Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood? 19.11.2015

Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood? 19.11.2015 Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.

Lisätiedot

Palkki ja laatta toimivat yhdessä siten, että laatta toimii kenttämomentille palkin puristuspintana ja vetoteräkset sijaitsevat palkin alaosassa.

Palkki ja laatta toimivat yhdessä siten, että laatta toimii kenttämomentille palkin puristuspintana ja vetoteräkset sijaitsevat palkin alaosassa. LAATTAPALKKI Palkki ja laatta toimivat yhdessä siten, että laatta toimii kenttämomentille palkin puristuspintana ja vetoteräkset sijaitsevat palkin alaosassa. Laattapalkissa tukimomentin vaatima raudoitus

Lisätiedot

SBKL-KIINNITYSLEVYT EuroKoodIEN mukainen SuuNNITTELu

SBKL-KIINNITYSLEVYT EuroKoodIEN mukainen SuuNNITTELu SBKL-KIINNITYSLEVYT Eurokoodien mukainen suunnittelu SBKL-KIINNITYSLEVYT 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 SBKL-kiinnityslevyjen mitat... 4 2.2 SBKL-kiinnityslevyjen tilaustunnukset...

Lisätiedot

Tartuntakierteiden veto- ja leikkauskapasiteettien

Tartuntakierteiden veto- ja leikkauskapasiteettien TUTKIMUSSELOSTUS Nro RTE3261/4 8..4 Tartuntakierteiden veto- ja leikkauskapasiteettien mittausarvojen määritys Tilaaja: Salon Tukituote Oy VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TUTKIMUSSELOSTUS NRO RTE3261/4

Lisätiedot

Perustukset ja pohjarakenteet. Lauri Salokangas

Perustukset ja pohjarakenteet. Lauri Salokangas Perustukset ja pohjarakenteet Lauri Salokangas 1. Pohja- ja maarakentamisen peruskäsitteitä Maamekaniikka maan mekaanisen käyttäytymisen mallintaminen laskennallisin keinoin; sisältää maaparametrien määrittämisen

Lisätiedot

Ruukin teräspaalujen suunnittelu- ja asennusohjeet Paalutusohje 2011 ja Eurokoodien mukaisesti sekä työkalut teräspaalujen suunnitteluun

Ruukin teräspaalujen suunnittelu- ja asennusohjeet Paalutusohje 2011 ja Eurokoodien mukaisesti sekä työkalut teräspaalujen suunnitteluun Ruukin teräspaalujen suunnittelu- ja asennusohjeet Paalutusohje 2011 ja Eurokoodien mukaisesti sekä työkalut teräspaalujen suunnitteluun Veli-Matti Uotinen Ruukin Teräspaalupäivä Sisältö Ruukin paalujen

Lisätiedot