PELASTUSTOIMEN JA VARAUTUMISEN TYÖRYHMÄN KOKOUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PELASTUSTOIMEN JA VARAUTUMISEN TYÖRYHMÄN KOKOUS"

Transkriptio

1 PELASTUSTOIMEN JA VARAUTUMISEN TYÖRYHMÄN KOKOUS Pelastusjohtaja Petteri Helisten Oulu-Koillismaan pelastuslaitos

2 SISÄLTÖ 3) Ajankohtaiskatsaus pelastustoimen uudistuksesta 6) Pelastustoimen ja varautumisen valmistelun organisointi, alatyöryhmät 7) Pelastustoimen ja varautumisen valmistelu maakuntauudistuksen tiekartassa 8) Pelastustoimen ja varautumisen valmistelun riskien kartoitus

3 AJANKOHTAISTA PELASTUSTOIMEN UUDISTUKSESTA Reformiministeriryhmän linjaukset (1/3): Sisäministeriö vastaa vuoden 2019 alusta suoraan alueellisen yhteisen varautumisen valtakunnallisesta yhteensovituksesta maakuntien kesken ja keskushallinnon tasolla Maakunnat huolehtivat alueensa toimijoiden yhteiseen varautumiseen liittyvistä tehtävistä, joiden tarkoituksena on sovittaa yhteen varautumista alueella toimivien kesken Yhteisellä varautumisella ja siihen liittyvällä yhteensovittamisella tarkoitetaan alueen kaikille toimijoille laaja-alaista, poikkihallinnollista yhteistyötä ja sen järjestämistä, yhteisten varautumiseen vaikuttavien ja varautumista edellyttävien asioiden käsittelyä sekä kokonaiskäsityksen muodostamista alueen toimijoiden varautumisesta Maakuntien roolina on toimia alueellisen varautumisen yhteistyön edistäjänä, verkostojen ja toimintamallien rakentajana ja ylläpitäjänä sekä yhteisen tekemisen järjestäjänä Monialaisina toimijoina maakunnista tulee samalla myös vahvoja yhteiskunnan varautumisen keskeisiä alueellisia toimijoita ja yhteistyön järjestäjiä Valtion lupa- ja valvontavirastolle ei tule varautumisen yleisiä alueellisia yhteensovittamistehtäviä

4 AJANKOHTAISTA PELASTUSTOIMEN UUDISTUKSESTA Reformiministeriryhmän linjaukset (2/3): Pelastusopisto vastaa vuoden 2019 alusta lakkautettavien aluehallintovirastojen sijasta alueellisten maanpuolustuskurssien ja maakuntien yhteisten häiriötilanne- ja valmiusharjoitusten järjestämisestä Maanpuolustuskurssit järjestetään jatkossa Pelastusopiston, puolustusvoimien ja maakuntien tiiviissä yhteistyössä Useampien maakuntien häiriötilanne- ja valmiusharjoitukset toteutetaan yhteistyössä keskushallinnon ja aluetasolla maakuntien sekä muiden alueen toimijoiden kanssa Tehdyillä ratkaisuilla varmistetaan myös jatkossa turvallisuus- ja varautumistehtävien synergiaedut ja toisaalta kootaan Pelastusopistoon sille koulutusorganisaationa luontevasti soveltuvia tehtäviä Samalla myös eri toimijoille tulevat ohjaus-, yhteensovitus- ja laillisuusvalvontaroolit ovat selkeitä

5 AJANKOHTAISTA PELASTUSTOIMEN UUDISTUKSESTA Reformiministeriryhmän linjaukset (3/3): Valtion lupa- ja valvontavirastosta kehitetään uudenlainen valtioneuvoston ministeriöille yhteinen virasto Lupa- ja valvontavirastoon kootaan laajalti sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaan ja siihen liittyvään ohjaukseen liittyvät tehtävät nykyisestä Valvirasta ja aluehallintovirastoista Valviran ympäristöterveydenhuollon tehtävät sijoitetaan uuteen lupa- ja valvontavirastoon Valtion lupa- ja valvontavirastoon kootaan aikaisemmin myös aluehallintovirastoista ympäristölupatehtävät ja ELY-keskusten ympäristövalvonnan tehtäviä yhtenäiseksi kokonaisuudeksi Valtion lupa- ja valvontaviraston tehtäväksi ehdotetaan maakuntien yhteisen varautumisen laillisuusvalvontatehtäviä Valmistelua jatketaan siltä pohjalta, että Tukes jatkaa itsenäisenä virastona Laajamittaisen maahantulon varautumisen tehtävät siirtyvät ELY-keskuksilta sisäministeriön alaiselle maahanmuuttovirastolle

6 AJANKOHTAISTA PELASTUSTOIMEN UUDISTUKSESTA Lakiluonnokset julkisiksi vasta Julkistettavat kokonaisuudet Sote- ja maakuntalait Pelastustoimen järjestämislaki Julkistettava sisältö Yleisperustelut Yksityiskohtaiset perustelut Pykälät

7 AJANKOHTAISTA PELASTUSTOIMEN UUDISTUKSESTA Viime Syksyn lausuntokierroksen jälkeen lisätyt tehtävät 2) Turvallisuus (hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen ja ehkäisevän päihdetyön asiantuntijatuki kunnille ja ehkäisevät palvelut Ilman maakuntalain perusteluja ei varmuutta mitä tarkoittaa: a) Paikallinen turvallisuussuunnittelu: asumisen turvallisuus, liikenneturvallisuus jne. b) Maakunnan toimintojen turvallisuusjohtamisen kokonaisuus (ns. Security-asiat): kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus, henkilöturvallisuus, tietoturvallisuus, työturvallisuus, ympäristöturvallisuus jne.

8 AJANKOHTAISTA PELASTUSTOIMEN UUDISTUKSESTA Viime syksyn lausuntokierroksen jälkeen lisätyt tehtävät 15) Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyyn liittyvät valvontatehtävät Pelastustoimen ja varautumisen nykytilan kartoituksessa on huomioitu ne kemikaali-/räjähdevalvontatehtävät, jotka kuuluvat pelastuslaitoksille jo tälläkin hetkellä Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyyn liittyviä valvontatehtäviä hoitaa myös TUKES ja sieltä ei ole siirtymässä ko. valvontatehtäviä pelastustoimelle nykyisten lisäksi

9 PELASTUSTOIMEN JA VARAUTUMISEN VALMISTELUN ORGANISOINTI Pelastustoimen ja varautumisen varsinaisen valmistelun alatyöryhmät: Pelastuslaitoksen organisaatio ja johtamisjärjestelmä Pelastustoiminta, operatiivinen johtaminen, tilannekeskus Sopimuspalokuntatoiminta Riskianalyysi, palvelutasopäätös Riskienhallinta; valvontatoiminta, turvallisuusviestintä Ensihoito (palvelutuotannon näkökulma) Maakunnan varautuminen Pelastustoimen varautuminen Turvallisuus (ns. Security-asiat) ja työsuojelu Taloushallinto, yleishallinto Henkilöstöhallinto, työhyvinvointi Osaamisen kehittäminen, koulutustoiminta Tekniikka, kunnossapito, hankinnat, logistiikka Ict-toiminnot Omaisuus ja kiinteistöt

10 PELASTUSTOIMEN JA VARAUTUMISEN VALMISTELUN ORGANISOINTI Määritellään kullekin alatyöryhmälle: Kokoonpano Alatyöryhmän tavoitteet Alatyöryhmän aikataulu (karkealla tasolla) Liittymäpinnat muihin työryhmiin (Pohjois-Pohjanmaan valmistelun yhteiset työryhmät ja muut substanssityöryhmät, SM:n uudistamishankkeen työryhmät) Kukin alatyöryhmä määrittelee itse: Tehtävät, työsuunnitelma -> kootaan yhteen TR3:n valmistelun työsuunnitelmaksi Tehtävien priorisointi (kriittiset, muut ennen , käynnistymisen jälkeen) Listat "kaikkea, mitä pitäisi muistaa uuden organisaation valmistelussa" (m/pirkanmaa) Aikataulu (tarkemmalla tasolla) -> kootaan yhteen TR3:n valmistelun tiekarttaan Esivalmisteluvaihe Väliaikaishallintovaihe Käynnistysvaihe Käynnistymisen ( ) jälkeinen vaihe

11 PELASTUSTOIMEN JA VARAUTUMISEN VALMISTELUN ORGANISOINTI 1) Pelastuslaitoksen organisaatio ja johtamisjärjestelmä Kokoonpano: OKPL+Jopela, työnyrkki täydennettynä (yht. 10) POP: Hallinto, Johtoryhmä SM:n hanke: 7. Palveluiden tuottavuuden kehittäminen 2) Pelastustoiminta, operatiivinen johtaminen, tilannekeskus Kokoonpano: OKPL 2, Jopela 2 (yht. 4) Pelastuslaitosten henkilöitä hyödynnetään asiantuntijoina laajemmin myöhemmässä vaiheessa, kun valmistelu konkretisoituu SM:n hanke: 2. Alueellinen yhteistoiminta pelastustoiminnassa ja poikkeusoloissa, 4. Pelastuslaitoksen perusprosessit, 6. Pelastustoiminnan johtamisen kehittäminen, 7. Palveluiden tuottavuuden kehittäminen, 12. Henkilöstöryhmä, 14. Tietohallintoryhmä

12 PELASTUSTOIMEN JA VARAUTUMISEN VALMISTELUN ORGANISOINTI 3) Sopimuspalokuntatoiminta Kokoonpano: OKPL 2, Jopela 2, sivutoim./vpk:t: OKPL 2, Jopela 2 (yht. 8) Sivutoimisten/vpk:den edustajat pyydetään erillisellä kirjeellä (vko 8) POP: Henkilöstö SM:n hanke: 9. Sopimuspalokuntatoiminnan edistäminen, 12. Henkilöstöryhmä 4) Riskianalyysi, palvelutasopäätös Kokoonpano: OKPL 2, Jopela 2 (yht. 4) SM:n hanke: 3. Riskianalyysi, 3.1. Poikkeusolojen riskianalyysi

13 PELASTUSTOIMEN JA VARAUTUMISEN VALMISTELUN ORGANISOINTI 5) Riskienhallinta; valvontatoiminta (sis. vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyyn liittyvät valvontatehtävät), turvallisuusviestintä Kokoonpano: OKPL 2, Jopela 2 Lisäksi asiantuntijoita (mm. kemikaaliturvallisuus) SM:n hanke: 4. Pelastuslaitoksen perusprosessit, 5. Onnettomuuksien ehkäisyn yhdenmukaistaminen, 7. Palveluiden tuottavuuden kehittäminen 6) Ensihoito (huom. palvelutuotannon näkökulma), evy-toiminta Kokoonpano: OKPL 3, Jopela 3, PPSHP 1 (yht. 7) POP: Välittömän avun tarve SM:n hanke: 4. Pelastuslaitoksen perusprosessit, 7. Palveluiden tuottavuuden kehittäminen, 10. Pelastuslaitokset ensihoidon palveluntuottajana, 12. Henkilöstöryhmä

14 PELASTUSTOIMEN JA VARAUTUMISEN VALMISTELUN ORGANISOINTI 7) Maakunnan varautuminen Ratkaistava ensin, kuinka maakunnan varautumisen valmistelu organisoidaan HUOM. Muissa maakunnissa valmistelu organisoitu pelastustoimen ja varautumisen työryhmälle Kokoonpano: edustus kaikista siirtyvistä sekä rajapintaan jäävistä organisaatioista OKPL + Jopela ELY + TE (Elinkeinot, Liikenne, Ympäristö) PPSHP PSAVI (Pelastus ja varautuminen, muut?) Kunnat: Oulu ja joitakin kuntia, joissa varautumisasiat on hoidettu hyvin Pohjois-Pohjanmaan liitto Muut tahot? POP: Johtoryhmä, Hallinto SM:n hanke: 2. Alueellinen yhteistoiminta pelastustoiminnassa ja poikkeusoloissa, 3.1. Poikkeusolojen riskianalyysi

15 PELASTUSTOIMEN JA VARAUTUMISEN VALMISTELUN ORGANISOINTI 7a) Pelastustoimen varautuminen Kokoonpano: OKPL 2, Jopela 2 (yht. 4) SM:n hanke: 2. Alueellinen yhteistoiminta pelastustoiminnassa ja poikkeusoloissa, 3.1. Poikkeusolojen riskianalyysi, 6. Pelastustoiminnan johtamisen kehittäminen 7b) Turvallisuus (ns. Security-asiat) ja työsuojelu Asemoituu valmistelussa samalla tavalla kuin 7) Maakunnan varautuminen Kokoonpano: edustus kaikista siirtyvistä organisaatioista OKPL + Jopela ELY + TE PPSHP Pohjois-Pohjanmaan liitto Muut tahot? POP: Toimitilat ja kiinteistöt, Henkilöstö(?) SM:n hanke: 12. Henkilöstöryhmä

16 PELASTUSTOIMEN JA VARAUTUMISEN VALMISTELUN ORGANISOINTI 8) Taloushallinto, yleishallinto Kokoonpano: OKPL 2, Jopela 2 (yht. 4) POP: Talous, omaisuus, vastuut ja velat, Hallinto SM:n hanke: 11. Talousryhmä 9) Henkilöstöhallinto, työhyvinvointi Kokoonpano: OKPL 3, Jopela 3 (yht. 6) POP: Henkilöstö SM:n hanke: 12. Henkilöstöryhmä, 13. Työhyvinvointiryhmä 10) Osaamisen kehittäminen, koulutustoiminta Kokoonpano: OKPL 2, Jopela 2 (yht. 4) POP: Henkilöstö(?) SM:n hanke: 13. Työhyvinvointiryhmä

17 PELASTUSTOIMEN JA VARAUTUMISEN VALMISTELUN ORGANISOINTI 11) Tekniikka, kunnossapito, hankinnat, logistiikka Kokoonpano: OKPL 2, Jopela 2 (yht. 4) POP: Hankinnat, Hallinto(?) 12) ICT-toiminnot Kokoonpano: OKPL 2, Jopela 2 (yht. 4) POP: ICT SM:n hanke: 14. Tietohallintoryhmä 13) Omaisuus ja kiinteistöt Kokoonpano: OKPL 2, Jopela 2 (yht. 4) POP: Talous, omaisuus, vastuut ja velat, Toimitilat ja kiinteistöt

18 Sote/PoPSTer Poliittinen ohjausryhm ä Johtoryhmä Sote-ryhmä Työryhmät (10+6) Välittömän avun tarve Yhteiset työryhmät (6) Hankinnat Non-sote/Maakuntauudistus Toimitilat ja kiinteistöt Omaisuus, vastuut, sopimukset Ohjausryhmä Johtoryhmä Pelastustoimi ja varautuminen (TR4 valmistelutyöryhmä) Pelastustoiminta Sopimuspalok.toiminta Tekniikka/kalusto Viestitoiminta Varautuminen Riskienhallinta Ensihoito Selvityshenkil ö ja muu hankehenkilöstö Projektipäällikkö Substanssityöryhmät (4) Palvelutasopäät. valmistelu Pelastustoimen ja varautumisen alueellinen valmistelu Pohjois- Pohjanmaalla Pelastustoimen uudistamishanke (SM ja pelastuslaitokset) 1. Pelastuslain uudistaminen 2. Alueell. yhteistoiminta pel.toiminnassa ja poikk.oloissa 3. Riskianalyysityöryhmä ja alatyör. Poikkeusolojen riskianalyysi 4. Pelastuslaitoksen perusprosessityöryhmä 5. Onnettomuuksien ehkäisyn yhdenmukaistaminen -työryhmä 6. Pelastustoiminnan johtamisen kehittäminen -työryhmä 7. Palveluiden tuottavuuden kehittäminen -työryhmä 8. Kansainvälinen pelastustoiminta -työryhmä 9. Sopimuspalok.toiminnan edistäminen -työryhmä 10. Pelastuslaitokset ensihoidon palvelualustana -työryhmä Hankejohtaja KAAVIO PÄIVITTÄMÄTTÄ Ohjausryhmä Maakunnan talousja henkilöstöhallinto Henkilöstöhallinto ICT Tukipalvelut Talous ja omaisuusjärjestelyt Henkilöstö (ml. tyhy) ICT-toiminnot 11. Taloustyöryhmä 12. Henkilöstöryhmä 13. Työhyvinvointiryhmä PHe/ Tietohallintoryhmä

19 PELASTUSTOIMEN JA VARAUTUMISEN VALMISTELU MAAKUNTAUUDISTUKSEN TIEKARTASSA Pelastustoimen ja varautumisen esivalmisteluvaiheen vuosikello/tiekartta on päivitetty Kun pelastustoimen ja varautumisen varsinaisen valmistelun alatyöryhmät aloittavat, tekevät ne työsuunnitelmat, joiden pohjalta laaditaan pelastustoimen ja varautumisen valmistelun tiekartta, joka edelleen liitetään maakuntauudistuksen tiekarttaan Pelastustoimen ja varautumisen valmistelun tiekartta elää myös pelastustoimen valtakunnallisen uudistamishankkeen etenemisen mukaisesti Maakuntauudistuksen tiekartan aikajanalla on tarkoitus näyttää, mitä tehdään esivalmistelun aikana, mitä väliaikaishallinnossa ja mitä tehtäviä jää uuteen maakuntaan

20 PELASTUSTOIMEN JA VARAUTUMISEN VALMISTELU MAAKUNTAUUDISTUKSEN TIEKARTASSA Tammikuu 2017 Valmistelutyöryhmän (TR3) kokous Nykytilan kartoituksen väliraportointi Nykytilan kartoituksen valmistelua Helmikuu 2017 Nykytilan kartoituksen valmistelua Nykytilan kartoituksen esittely ohjausryhmälle Valmistelutyöryhmän (TR3) kokous Varsinaisen valmistelun organisoinnin suunnittelua: alatyöryhmien rakenne, henkilöiden kartoitus Nykytilan kartoitus valmis

21 PELASTUSTOIMEN JA VARAUTUMISEN VALMISTELU MAAKUNTAUUDISTUKSEN TIEKARTASSA Maaliskuu 2017 Varsinaisen valmistelun organisaation vahvistaminen: alatyöryhmät, kokoonpanot Alatyöryhmien tehtävien, aikataulujen ja työsuunnitelmien valmistelu Poikkihallinnollisten ja ylimaakunnallisten tehtävien kartoituksen yhteenveto ja jatkotoimenpiteet Varsinaisen valmistelun riskien kartoitus -> liitetään pelastustoimen ja varautumisen valmistelun työsuunnitelmaan Huhtikuu 2017 Valmistelutyöryhmän (TR3) kokous Alatyöryhmien työsuunnitelmien vahvistaminen -> kootaan yhteen pelastustoimen ja varautumisen valmistelun työsuunnitelmaksi Varsinainen valmistelutyö käynnistyy

22 PELASTUSTOIMEN JA VARAUTUMISEN VALMISTELU MAAKUNTAUUDISTUKSEN TIEKARTASSA Toukokuu 2017 Varsinainen valmistelutyö etenee Valmistelutyöryhmän (TR3) kokous Varsinaisen valmistelun välitarkistuspiste ja tilannekatsaukset Kesäkuu 2017 Varsinainen valmistelutyö etenee Valmistelutyöryhmän (TR3) kokous Varsinaisen valmistelun välitarkistuspiste ja tilannekatsaukset Väliaikaishallintovaiheeseen siirtymisen edellyttämät toimenpiteet Pelastustoimen ja varautumisen valmistelun työsuunnitelman päivitys vastaamaan väliaikaishallintovaiheen valmistelutyötä

23 PELASTUSTOIMEN JA VARAUTUMISEN VALMISTELU MAAKUNTAUUDISTUKSEN TIEKARTASSA Väliaikaishallinto Varsinainen valmistelutyö etenee Varsinaisen valmistelun työsuunnitelma tarkentuu (väliaikaishallintovaihe, käynnistysvaihe, käynnistymisen ( ) jälkeinen vaihe)

24 PELASTUSTOIMEN JA VARAUTUMISEN VALMISTELUN RISKIEN KARTOITUS Johtoryhmässä tehtiin esitys kevyen riskianalyysin tekemiseksi maakuntauudistukselle Olemassa yksinkertaisia malleja (esim. Oulun kaupungilla, maakuntauudistuksen valtakunnallisissa työryhmissä) Ei ole ehditty tekemään (OKPL + Jopela) Merkitys kasvaa, kun siirrytään varsinaiseen valmisteluun Kuinka riskien kartoitus organisoidaan? Esim. vastuuhenkilöt kustakin valmistelun avainorganisaatiosta Liitetään osaksi valmistelun työsuunnitelmaa Riskien kartoitus päivittyy valmistelun etenemisen myötä

25 PELASTUSTOIMEN JA VARAUTUMISEN VALMISTELUN RISKIEN KARTOITUS POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTAUUDISTUS PHe/ Todennäköisyys Vaikutus Riskin merkitys PELASTUSTOIMEN JA VARAUTUMISEN VALMISTELU 4=Eritt. tod.näk. 4=Erittäin vakava Arvot 9-16: huomattava merkitys RISKIEN KARTOITUS 3=Todennäköinen 3=Vakava Arvot 4-8: on merkitystä Riski Riskin tyyppi Riskin kuvaus 2=Epätodennäk. 2=Kohtalainen Arvot 1-3: marginaalinen merkitys 1=Eritt. epätod.näk.1=vähäinen Riskin todennäköisyys Riskin vaikutus (1-4) (1-4) Riskin merkitys (laskee autom.) Riskin hallintakeinot

26 PELASTUSTOIMEN JA VARAUTUMISEN VALMISTELUN RISKIEN KARTOITUS Esimerkki: Sitoutumattomuus / muutosvastarinta Projektin käyttöönoton viivästyminen Budjetoinnissa ja resurssoinnissa epäonnistuminen Todennäköisyys (1-5) Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset Puutteellinen projektinhallinta Projektin sidosryhmiin liittyvät riskit Projektin tuotosten käyttöönottoon liittyvät riskit Projektihallintaan liittyvät riskit Projektin tuotosten käyttöönottoon liittyvät riskit Projektihallintaan liittyvät riskit Ei nähdä hyötyjä eikä sitouduta yhteistyöhön Ehdotettua visiota ja organisointimallia ei hyväksytä -> valmistelu uudelta pohjalta, jolloin tavoiteltuja tuloksia ei saavuteta, tulee päällekkäistä työtä ja kustannukset kasvavat Projektin toteutukseen ei myönnetä riittäviä resursseja Toimintaympäristössä tapahtuu muutoksia, jotka estävät tai hidastavat projektin etenemistä Raja- ja liittymäpinnat epäselvät, jolloin asioita voi jäädä huomioimatta. Riski Riskin tyyppi Riskin kuvaus Vaikuttavuus (1-5) Varautuminen 4 2 Huomioidaan eri tahojen intressit. Tiedotus, yhteydenpito. 5 3 Informoidaan päätöksentekijöitä sekä perustellaan esitykset mahdollisimman konkreettisesti. 4 2 Turvataan projektin rahoitus sekä avainhenkilöiden osallistuminen työskentelyyn. 5 2 Informoidaan päätöksentekijöitä sekä perustellaan esitykset mahdollisimman konkreettisesti. 3 3 Tiivis yhteydenpito vastuutahojen välillä.

27 KIITOS Lisätietoja ja tarkennuksia: Pelastusjohtaja Petteri Helisten s-posti: p

POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN PELASTUSTOIMEN JA VARAUTUMISEN VALMISTELU TYÖRYHMÄN TR3 TILANNEKATSAUS

POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN PELASTUSTOIMEN JA VARAUTUMISEN VALMISTELU TYÖRYHMÄN TR3 TILANNEKATSAUS POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN PELASTUSTOIMEN JA VARAUTUMISEN VALMISTELU TYÖRYHMÄN TR3 TILANNEKATSAUS MAAKUNTAUUDISTUKSEN JOHTORYHMÄ 8.6.2017 Pelastusjohtaja Petteri Helisten Oulu-Koillismaan pelastuslaitos

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTAUUDISTUS: PELASTUSTOIMEN JA VARAUTUMISEN VALMISTELUN ORGANISOINTI

POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTAUUDISTUS: PELASTUSTOIMEN JA VARAUTUMISEN VALMISTELUN ORGANISOINTI PHe/11.4.2017 POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTAUUDISTUS: PELASTUSTOIMEN JA VARAUTUMISEN VALMISTELUN ORGANISOINTI Pelastustoimen ja varautumisen työryhmän alaisuuteen perustetaan tarvittavat alatyöryhmät: Alatyöryhmien

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTAUUDISTUS: PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN VALMISTELUN TILANNEKATSAUS MAAKUNTAUUDISTUKSEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS

POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTAUUDISTUS: PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN VALMISTELUN TILANNEKATSAUS MAAKUNTAUUDISTUKSEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTAUUDISTUS: PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN VALMISTELUN TILANNEKATSAUS MAAKUNTAUUDISTUKSEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 19.12.2016 Pelastusjohtaja Petteri Helisten Oulu-Koillismaan pelastuslaitos

Lisätiedot

PELASTUSTOIMEN UUDISTUS PALOKUNTANUORTEN OHJAAJIEN JA PALOKUNTANAISTEN KEVÄTOPINTOPÄIVÄT

PELASTUSTOIMEN UUDISTUS PALOKUNTANUORTEN OHJAAJIEN JA PALOKUNTANAISTEN KEVÄTOPINTOPÄIVÄT PELASTUSTOIMEN UUDISTUS PALOKUNTANUORTEN OHJAAJIEN JA PALOKUNTANAISTEN KEVÄTOPINTOPÄIVÄT 18.2.2017 Pelastusjohtaja Petteri Helisten Oulu-Koillismaan pelastuslaitos HALLITUKSEN LINJAUKSET PELASTUSTOIMESSA

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistus; pelastustoimen järjestäminen. Hankejohtaja Taito Vainio

Pelastustoimen uudistus; pelastustoimen järjestäminen. Hankejohtaja Taito Vainio Pelastustoimen uudistus; pelastustoimen järjestäminen Hankejohtaja Taito Vainio 1 Pelastustoimen kehittämistä ohjaavat linjaukset HALLITUSOHJELMATAVOITTEET 1) Pelastustoiminnan ja varautumisen valtakunnallista

Lisätiedot

PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN

PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN 19.12. 2016 1 Teemaryhmän työsuunnitelma valmis Nykytilan kuvaus ja tilannekatsaus pelastuslaitoksen toiminnoista valmis Teema- ja sen alatyöryhmien esille nostamia asioita:

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistus. Johtava asiantuntija Jussi Rahikainen

Pelastustoimen uudistus. Johtava asiantuntija Jussi Rahikainen Pelastustoimen uudistus Johtava asiantuntija Jussi Rahikainen Pelastustoimen uudistaminen Pelastustoimen uudistaminen tehdään, jotta edelleen tiukkenevassa taloudellisessa tilanteessa asiakkaan turvallisuustaso

Lisätiedot

MAAKUNTAUUDISTUS. Kuntien ja seutujen rooli tulevaisuudessa seminaari Raahe

MAAKUNTAUUDISTUS. Kuntien ja seutujen rooli tulevaisuudessa seminaari Raahe MAAKUNTAUUDISTUS Kuntien ja seutujen rooli tulevaisuudessa seminaari Raahe 31.5.2017 Pelastusjohtaja Jarmo Haapanen Jokilaaksojen pelastuslaitos HALLITUKSEN LINJAUKSIA 5.4.2016 9.2.2017 Hallituksen linjaukset

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistus. Hankejohtaja Taito Vainio

Pelastustoimen uudistus. Hankejohtaja Taito Vainio Pelastustoimen uudistus Hankejohtaja Taito Vainio SOTE- ja aluehallintouudistus 26.5.2016 2 Maakuntauudistuksen työryhmät 1. Maakuntahallinnon tehtäväsiirrot -valmisteluryhmä (Jäsen Mika Kättö) 2. Maakuntahallinnon

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTAUUDISTUS: PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN VALMISTELURYHMÄN KOKOUS

POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTAUUDISTUS: PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN VALMISTELURYHMÄN KOKOUS POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTAUUDISTUS: PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN VALMISTELURYHMÄN KOKOUS 11.1.2017 Pelastusjohtaja Petteri Helisten Oulu-Koillismaan pelastuslaitos HALLITUKSEN LINJAUKSET 21.12.2016 PELASTUSTOIMESSA

Lisätiedot

PELASTUSTOIMEN JA VARAUTUMISEN VALMISTELUN TILANNEKATSAUS

PELASTUSTOIMEN JA VARAUTUMISEN VALMISTELUN TILANNEKATSAUS PELASTUSTOIMEN JA VARAUTUMISEN VALMISTELUN TILANNEKATSAUS POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN ESITTELY- JA KESKUSTELUTILAISUUS 11.11.2016 Pelastusjohtaja Petteri Helisten Oulu-Koillismaan pelastuslaitos

Lisätiedot

Keskeiset muutokset varautumisen vastuissa 2020

Keskeiset muutokset varautumisen vastuissa 2020 Keskeiset muutokset varautumisen vastuissa 2020 Sisältö 1. Maakunnan varautumistehtävät; toimialojen varautuminen ja konsernin varautumisen yhteensovittaminen 2. Alueellinen yhteinen varautuminen 3. Maakuntauudistuksen

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen Pelastustoimi ja varautuminen työryhmä. Pohjois-Pohjanmaan liitto, Sepänkatu 20 (Siikasali)

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen Pelastustoimi ja varautuminen työryhmä. Pohjois-Pohjanmaan liitto, Sepänkatu 20 (Siikasali) Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen Pelastustoimi ja varautuminen työryhmä Aika klo: 09:00 11.30 Paikka Pohjois-Pohjanmaan liitto, Sepänkatu 20 (Siikasali) Läsnä Helisten Petteri puheenjohtaja Haapanen

Lisätiedot

PELASTUSTOIMEN UUDISTUS JA VAIKUTUKSET POHJOIS-SUOMEEN PALOKUNTALAISTEN OPINTOPÄIVÄT OULU

PELASTUSTOIMEN UUDISTUS JA VAIKUTUKSET POHJOIS-SUOMEEN PALOKUNTALAISTEN OPINTOPÄIVÄT OULU PELASTUSTOIMEN UUDISTUS JA VAIKUTUKSET POHJOIS-SUOMEEN PALOKUNTALAISTEN OPINTOPÄIVÄT 6.5.2017 OULU Pelastusjohtaja Petteri Helisten Oulu-Koillismaan pelastuslaitos HALLITUKSEN LINJAUKSIA 5.4.2016 9.2.2017

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistaminen jatkuu - maakuntauudistus etenee. Varautuminen

Pelastustoimen uudistaminen jatkuu - maakuntauudistus etenee. Varautuminen Pelastustoimen uudistaminen jatkuu - maakuntauudistus etenee Varautuminen Pelastustoimen ajankohtaisseminaari 22.11.2018 Varautumisjohtaja Jussi Korhonen, SM Varautuminen: pelastustoimen uudistus ja maakuntauudistuksen

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen Pelastustoimi ja varautuminen työryhmä. Pohjois-Pohjanmaan liitto, Sepänkatu 20 (Siikasali)

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen Pelastustoimi ja varautuminen työryhmä. Pohjois-Pohjanmaan liitto, Sepänkatu 20 (Siikasali) POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2017 Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen Pelastustoimi ja varautuminen työryhmä Aika 11.01.2017 klo: 09:00 11.15 Paikka Pohjois-Pohjanmaan liitto, Sepänkatu 20

Lisätiedot

Maakuntien asema ja rooli varautumisen toimijoina

Maakuntien asema ja rooli varautumisen toimijoina Maakuntien asema ja rooli varautumisen toimijoina Maakunnat varautumisen toimijoina -seminaari 26.9.2017 Varautumispäällikkö Jussi Korhonen, sisäministeriö Maakuntauudistuksen valmius- ja varautumistehtävien

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN KOKONAISVARAUTUMISEN TILANNEKATSAUS. Maakuntauudistuksen johtoryhmä

POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN KOKONAISVARAUTUMISEN TILANNEKATSAUS. Maakuntauudistuksen johtoryhmä POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN KOKONAISVARAUTUMISEN TILANNEKATSAUS Maakuntauudistuksen johtoryhmä 21.12.2017 Valmiuspäällikkö Tapani Rossi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus MAAKUNTALAKILUONNOS HE 15/2017,

Lisätiedot

Väliraportti. Työryhmä: Turvallisuus- ja varautuminen Turvallisuuden osio. Harri Setälä Pelastusjohtaja

Väliraportti. Työryhmä: Turvallisuus- ja varautuminen Turvallisuuden osio. Harri Setälä Pelastusjohtaja Väliraportti Työryhmä: Turvallisuus- ja varautuminen Turvallisuuden osio Harri Setälä Pelastusjohtaja Tehtäväkentän analysointi ja lähitulevaisuuden haasteet Hallitusohjelman kirjaukset pelastustoimesta:

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN PELASTUSTOIMEN JA VARAUTUMISEN VALMISTELU VALMISTELUTYÖRYHMÄN KOKOUS

POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN PELASTUSTOIMEN JA VARAUTUMISEN VALMISTELU VALMISTELUTYÖRYHMÄN KOKOUS POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN PELASTUSTOIMEN JA VARAUTUMISEN VALMISTELU VALMISTELUTYÖRYHMÄN KOKOUS 23.5.2017 Pelastusjohtaja Petteri Helisten Oulu-Koillismaan pelastuslaitos ESITYKSEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

TR4 Ympäristöterveydenhuolto maakunnassa tilannekatsaus

TR4 Ympäristöterveydenhuolto maakunnassa tilannekatsaus TR4 Ympäristöterveydenhuolto maakunnassa tilannekatsaus 4.5.2017 Leena Tuuri Ympäristöjohtaja, Oulun seudun ympäristötoimi Toteutuneet ja suunnitellut kartoitukset Ympäristöterveydenhuolto Aluehallintovirasto

Lisätiedot

Ajankohtaista maakunta- ja pelastustoimen uudistuksesta

Ajankohtaista maakunta- ja pelastustoimen uudistuksesta Ajankohtaista maakunta- ja pelastustoimen uudistuksesta LSPel jäsenpalokuntien hallinnon ja päällystön seminaari 14.10.2017 Erityisasiantuntija Jouni Pousi Twitter @PousiJouni 1 Tavoitteena sujuvoittaa

Lisätiedot

Varautuminen ja valmius ITÄ2017-valmiusharjoituksen asiantuntijaseminaari Kansliapäällikkö Päivi Nerg, Kuopio

Varautuminen ja valmius ITÄ2017-valmiusharjoituksen asiantuntijaseminaari Kansliapäällikkö Päivi Nerg, Kuopio Varautuminen ja valmius 2020 ITÄ2017-valmiusharjoituksen asiantuntijaseminaari Kansliapäällikkö Päivi Nerg, Kuopio 15.11.2017 Yhteiskunnan turvallisuusstrategia 2017 15.11.2017 2 Yhteiskunnan turvallisuusstrategia

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistushanke

Pelastustoimen uudistushanke Pelastustoimen uudistushanke - Alueellinen yhteistoiminta pelastustoiminnassa ja poikkeusoloissa -työryhmä - Poikkeusolojen riskianalyysi -alatyöryhmä Pelastustoimen ajankohtaisseminaari 13.10.2016, Jyväskylä

Lisätiedot

Sote ja maakuntauudistus

Sote ja maakuntauudistus Sote ja maakuntauudistus Pohjois Pohjanmaa 13.1.2017 1 P P liitto Ely PPSHP Kunnat Pelastuslaitokset AVI TE toimisto Henkilöstöjärjestöt Viestintäryhmä Pj. Arja Hankivaara Pohjois Pohjanmaan maakuntauudistuksen

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus

Sote- ja maakuntauudistus Sote- ja maakuntauudistus Pohjois-Pohjanmaa 13.1.2017 P-P liitto Ely PPSHP Kunnat Pelastuslaitokset AVI TE-toimisto Henkilöstöjärjestöt Viestintäryhmä Pj. Arja Hankivaara Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen

Lisätiedot

Onko tulipalo erilainen Turussa kuin Tampereella? Miten varmistetaan palvelujen ja tarkastustoiminnan yhdenmukaisuus?

Onko tulipalo erilainen Turussa kuin Tampereella? Miten varmistetaan palvelujen ja tarkastustoiminnan yhdenmukaisuus? Onko tulipalo erilainen Turussa kuin Tampereella? Miten varmistetaan palvelujen ja tarkastustoiminnan yhdenmukaisuus? Paloturvallisuuspäivät 2017 Mika Viljanen 13.12.2017 Pelastustoimen uudistus 1. Pelastuslain

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen tilannekatsaus

Maakuntauudistuksen tilannekatsaus Maakuntauudistuksen tilannekatsaus Jussi Rämet Pohjois-Pohjanmaa, maakuntajohtaja 10.1.2017 P-P liitto POPELY PPSHP Kunnat Pelastuslaitokset AVI TE-toimisto Henkilöstöjärjestöt Viestintäryhmä Pj. Arja

Lisätiedot

PELASTUSTOIMEN JA VARAUTUMISEN VALMISTELUN ORGANISOINTI MAAKUNTAUUDISTUKSESSA POHJOIS- POHJANMAALLA

PELASTUSTOIMEN JA VARAUTUMISEN VALMISTELUN ORGANISOINTI MAAKUNTAUUDISTUKSESSA POHJOIS- POHJANMAALLA PELASTUSTOIMEN JA VARAUTUMISEN VALMISTELUN ORGANISOINTI MAAKUNTAUUDISTUKSESSA POHJOIS- POHJANMAALLA VALMISTELUTYÖRYHMÄN KOKOUS 4.10.2016 Pelastusjohtaja Petteri Helisten Oulu-Koillismaan pelastuslaitos

Lisätiedot

M A A K U N TA U U D I S T U S Pelastustoimi ja varautuminen vuonna Jaakko Pukkinen, pelastusjohtaja

M A A K U N TA U U D I S T U S Pelastustoimi ja varautuminen vuonna Jaakko Pukkinen, pelastusjohtaja M A A K U N TA U U D I S T U S Pelastustoimi ja varautuminen vuonna 2019 Jaakko Pukkinen, pelastusjohtaja Tässä esityksessä Maakunnan vastuu varautumisesta Pelastustoimen vastuu toimialasta Järjestäminen

Lisätiedot

Pelastustoimen ja varautumisen JTS-simulointi

Pelastustoimen ja varautumisen JTS-simulointi Pelastustoimen ja varautumisen JTS-simulointi 1 Tiina Männikkö 2 Sisältö Valtion ja maakuntien neuvottelut Simuloinnin tehtävät mitä asioita SM:n ja maakuntien välisissä neuvotteluissa käydään läpi? maakuntien

Lisätiedot

Tilannekatsaus POHJOIS-SAVON maakuntauudistukseen. Itä-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi

Tilannekatsaus POHJOIS-SAVON maakuntauudistukseen. Itä-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi Tilannekatsaus POHJOIS-SAVON maakuntauudistukseen Itä-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi 30.5.2017 Työ- ja elinkeino Ympäristöterveydenhuolto Sosiaalija terveydenhuolto TE-toimistot ELY-keskukset AVIt

Lisätiedot

Pohjois-Savon ELY-keskus, Kallanranta 11, Kuopio, kokoushuone Majakka

Pohjois-Savon ELY-keskus, Kallanranta 11, Kuopio, kokoushuone Majakka Pöytäkirja Numero 1 (5) PÖYTÄKIRJA AIKA Ma 12.3.2018 klo 12.00 13.40 PAIKKA Pohjois-Savon ELY-keskus, Kallanranta 11, Kuopio, kokoushuone Majakka KUTSUTUT Varautuminen ja riskienhallinta alajaoston jäsenet,

Lisätiedot

MAAKUNNAN VARAUTUMINEN JA ALUEELLISEN VARAUTUMISEN YHTEENSOVITTAMINEN

MAAKUNNAN VARAUTUMINEN JA ALUEELLISEN VARAUTUMISEN YHTEENSOVITTAMINEN MAAKUNNAN VARAUTUMINEN JA ALUEELLISEN VARAUTUMISEN YHTEENSOVITTAMINEN Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 53 31.1.2019 30.1.2019 Martti Soudunsaari Prosessisuunnittelija / maakuntauudistuksen valmistelu

Lisätiedot

M A A K U N TA U U D I S T U S. Jaakko Pukkinen, pelastusjohtaja

M A A K U N TA U U D I S T U S. Jaakko Pukkinen, pelastusjohtaja M A A K U N TA U U D I S T U S 2019 Jaakko Pukkinen, pelastusjohtaja Yhteisty ö Alueellisen yhteisen varautumisen valtakunnalliset ja maakunnalliset tehtävät - VNOS 15 8 kohta - VnA sisäministeriöstä 1

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen esivalmistelun projektisuunnitelma

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen esivalmistelun projektisuunnitelma Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen esivalmistelun projektisuunnitelma P-P liitto P-P ely PPSHP Kunnat Pelastuslaitokset Avi TE-toimisto Henkilöjärj... Viestintä Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen esivalmistelu Satakunnassa Ohjausryhmä Satakunnan maakuntauudistus 1

Maakuntauudistuksen esivalmistelu Satakunnassa Ohjausryhmä Satakunnan maakuntauudistus  1 Maakuntauudistuksen esivalmistelu Satakunnassa Ohjausryhmä 20.6.2017 Satakunnan maakuntauudistus www.satakunta2019.fi 1 Valmisteluryhmän tehtävä ja keskeiset tavoitteet - Yhteiskunnan turvallisuusympäristö

Lisätiedot

Hankejohtaja Taito Vainion katsaus pelastustoimen uudistukseen

Hankejohtaja Taito Vainion katsaus pelastustoimen uudistukseen Hankejohtaja Taito Vainion katsaus pelastustoimen uudistukseen 29.9.2017 Sote- ja maakuntauudistuksen työryhmät on organisoitu uudelleen lopussa olevan kaaviokuvan mukaisesti: Virkamiesohjausryhmän jäsen

Lisätiedot

Maakunta- ja soteuudistuksen tilannekatsaus varautumisen osalta

Maakunta- ja soteuudistuksen tilannekatsaus varautumisen osalta Maakunta- ja soteuudistuksen tilannekatsaus varautumisen osalta Turvallinen ja kriisinkestävä kunta - seminaari 15.11.2018 Varautumisjohtaja Jussi Korhonen, SM Varautumistehtävien valmistelua Muut muutosohjelmat

Lisätiedot

Kumppanuusverkoston turvallisuuspalveluista pontta onnettomuuksien ehkäisyn kehittämiseen

Kumppanuusverkoston turvallisuuspalveluista pontta onnettomuuksien ehkäisyn kehittämiseen Kumppanuusverkoston turvallisuuspalveluista pontta onnettomuuksien ehkäisyn kehittämiseen PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO www.pelastuslaitokset.fi KUMPPANUUSVERKOSTON TOIMINTA Sai alkunsa 2008 Nykyinen

Lisätiedot

1 Työsuunnitelma VM037:00/2016 VM/692/ /2016

1 Työsuunnitelma VM037:00/2016 VM/692/ /2016 1 Maakuntauudistuksen projektiryhmä Tehtävät Projektiryhmän tehtävänä on: 1. vastata aluehallinnon uudistuksen valmistelun ja toimeenpanoprosessin toteuttamisesta hallituksen linjausten mukaisesti, kunnes

Lisätiedot

Turvallisuus ja varautuminen

Turvallisuus ja varautuminen Turvallisuus ja varautuminen Valmistelun toimintasuunnitelma Satakunnassa 14.10.2017 Petri Ekberg, aluepalopäällikkö Lähtökohtia Jokainen työntekijä, työyhteisö, toimiala, palveluntuottaja, jne. tuottaa

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto 2017

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto 2017 Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto 2017 KUMPPANUUSVERKOSTON TOIMINTA Sai alkunsa 2008 edellisenä vuonna käynnistyneellä yhteistyöhankkeella Kuntaliiton kanssa. Projektipäällikkönä toimi Piia Vähäsalo.

Lisätiedot

Kooste riskienhallinnan valmistelusta

Kooste riskienhallinnan valmistelusta Kooste riskienhallinnan valmistelusta 14.11.2017 Varautuminen ja riskienhallintaalajaosto Jukka Koponen Maakunnan riskienhallinnan valmistelusta Riskienhallinta-asioiden valmistelutyöstä huolehtii maakunnan

Lisätiedot

1 Työsuunnitelma VM037:00/2016 VM/692/ /2016

1 Työsuunnitelma VM037:00/2016 VM/692/ /2016 1 Maakuntauudistuksen projektiryhmä Tehtävät Projektiryhmän tehtävänä on: 1. vastata aluehallinnon uudistuksen valmistelun ja toimeenpanoprosessin toteuttamisesta hallituksen linjausten mukaisesti, kunnes

Lisätiedot

Turvallisuussuunnittelu, varautuminen vai molemmat? Varautumisjohtaja Jussi Korhonen

Turvallisuussuunnittelu, varautuminen vai molemmat? Varautumisjohtaja Jussi Korhonen Turvallisuussuunnittelu, varautuminen vai molemmat? Varautumisjohtaja Jussi Korhonen 24.1.2019 Sisäministeriön pelastusosaston tehtävät ja varautuminen Sisäministeriön pelastusosasto johtaa, ohjaa ja kehittää

Lisätiedot

Maakunnan ympäristöterveydenhuollon järjestäminen ja varautuminen. Teppo Heikkilä

Maakunnan ympäristöterveydenhuollon järjestäminen ja varautuminen. Teppo Heikkilä Maakunnan ympäristöterveydenhuollon järjestäminen ja varautuminen Teppo Heikkilä Turvallisuustoimialan järjestäjän ydintehtävät 1. Liikelaitosten ohjaus a) Turvallisuustoimialan erityisyksiköt; pelastusliikelaitos

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistäminen ja sen johtaminen tulevaisuuden Pohjois-Savossa Elsa Paronen

Hyvinvoinnin edistäminen ja sen johtaminen tulevaisuuden Pohjois-Savossa Elsa Paronen Hyvinvoinnin edistäminen ja sen johtaminen tulevaisuuden Pohjois-Savossa Elsa Paronen HYTE, TKI, YTA, Ympäristöpoliittinen, Kiinteistö ja arviointi - valmistelua jatkavat 1. vaiheen työryhmät Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Ajankohtaista maakunta- ja soteuudistuksen. valmistelusta LAHTI Kari Hakari Maakuntauudistuksen muutosjohtaja Valtiovarainministeriö

Ajankohtaista maakunta- ja soteuudistuksen. valmistelusta LAHTI Kari Hakari Maakuntauudistuksen muutosjohtaja Valtiovarainministeriö Ajankohtaista maakunta- ja soteuudistuksen valtakunnallisesta valmistelusta LAHTI 30.1.2018 Kari Hakari Maakuntauudistuksen muutosjohtaja Valtiovarainministeriö Aikataulu EK:n valiokunnissa 41 lakia Maantielaki-HE

Lisätiedot

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 23.8.2016 Ylijohtaja Terttu Savolainen Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Ylijohtaja Terttu Savolainen 13.10.2016 Uusi julkisen hallinnon työnjako maakuntauudistuksen myötä 2 Mikä muuttuu julkisen hallinnon

Lisätiedot

Hämeen työelämän kehittämisen kokoontumisajot Lahti Ville Majala Päijät-Hämeen liitto, projektikoordinaattori

Hämeen työelämän kehittämisen kokoontumisajot Lahti Ville Majala Päijät-Hämeen liitto, projektikoordinaattori Hämeen työelämän kehittämisen kokoontumisajot Lahti 24.8.2017 Ville Majala Päijät-Hämeen liitto, projektikoordinaattori Maakuntauudistuksen tavoitteena 1. Sovittaa yhteen valtion aluehallinto ja maakuntahallinto

Lisätiedot

Nykytilakatsaus Pirkanmaan pelastuslaitos

Nykytilakatsaus Pirkanmaan pelastuslaitos Nykytilakatsaus Pirkanmaan pelastuslaitos 19.12.2016 1 www.pirkanmaa2019.fi Tavoite Kuvata Pirkanmaan pelastuslaitoksen tehtävät ja resurssit sekä viimeisten viiden vuoden aikana tehdyt, toiminnan kannalta

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto vaikuttavaa yhteistyötä

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto vaikuttavaa yhteistyötä Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto vaikuttavaa yhteistyötä PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO www.pelastuslaitokset.fi KUMPPANUUSVERKOSTON TOIMINTA Sai alkunsa 2008 Nykyinen toiminta perustuu 16.8.2011

Lisätiedot

Ajankohtaista maakunta- ja soteuudistuksen. Sinikka Salo Sote-muutosjohtaja, STM Kari Hakari Maakuntauudistuksen muutosjohtaja, VM

Ajankohtaista maakunta- ja soteuudistuksen. Sinikka Salo Sote-muutosjohtaja, STM Kari Hakari Maakuntauudistuksen muutosjohtaja, VM Ajankohtaista maakunta- ja soteuudistuksen toimeenpanosta Sinikka Salo Sote-muutosjohtaja, STM Kari Hakari Maakuntauudistuksen muutosjohtaja, VM 1 Aikataulu EK:n valiokunnissa 41 lakia Maantielaki-HE eduskuntaan

Lisätiedot

Ylijohtaja Terttu Savolainen. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Nvm. Tapio Saavalainen Alueelliset nuorisotyöpäivät

Ylijohtaja Terttu Savolainen. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Nvm. Tapio Saavalainen Alueelliset nuorisotyöpäivät 23.8.2016 Ylijohtaja Terttu Savolainen Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Nvm. Tapio Saavalainen 16.2.2017 Alueelliset nuorisotyöpäivät Mikä muuttuu julkisen hallinnon rakenteen muutoksen iso kuva Ministeriöt

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistus. Hankejohtaja Taito Vainio

Pelastustoimen uudistus. Hankejohtaja Taito Vainio Pelastustoimen uudistus Hankejohtaja Taito Vainio Pelastustoimen uudistuksen tavoitteet Pelastustoimen alueiden ja sote-alueiden organisointi saman oikeushenkilön toimintana varmistaa, niin hyvin kuin

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen 19.4.2016 Maakunnan tilanne Maakunnan kunnat ovat antaneet lausuntonsa hallituksen marraskuisiin linjauksiin helmikuussa 2016:

Lisätiedot

Uuden viraston toimeenpanohanke luomme uutta yhdessä

Uuden viraston toimeenpanohanke luomme uutta yhdessä Uuden viraston toimeenpanohanke luomme uutta yhdessä SOSIAALIPÄIVYSTYS OSANA UUDISTUVAA SOSIAALI JA TEEVDNEHUOLTOA 14.9.2017 Margit Päätalo, johtaja PohjoisSuomen aluehallintovirasto 1 19.9.2017 Etunimi

Lisätiedot

Aluehallintovirastot ja kuntien varautuminen

Aluehallintovirastot ja kuntien varautuminen Aluehallintovirastot ja kuntien varautuminen SPEK Varautumisseminaari 1.12.2010 Anneli Taina, ylijohtaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1 Uudet viranomaiset Lääninhallitukset (6) TE-keskukset (15) Alueelliset

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen projektiryhmä

Maakuntauudistuksen projektiryhmä Työsuunnitelma VM037:00/2016 1 (5) MAAKUNTAUUDISTUS 14.10.2016 Maakuntauudistuksen projektiryhmä Tehtävät Projektiryhmän tehtävänä on: 1) vastata aluehallinnon uudistuksen valmistelun ja toimeenpanoprosessin

Lisätiedot

Tilannekatsaus

Tilannekatsaus Tilannekatsaus 1.3.2017 Muutoksen laatikot Maakunnille siirtyvät tehtävät ja henkilötyövuodet 3 5 10 1 6 1 1 1 28 9700 htv EP Maakunnan päätöksenteko, toiminta ja asukkaiden osallistuminen Liikelaitos

Lisätiedot

VARAUTUMISSEMINAARI VARAUTUMINEN ALUEHALLINNON UUDISTUKSESSA

VARAUTUMISSEMINAARI VARAUTUMINEN ALUEHALLINNON UUDISTUKSESSA VARAUTUMISSEMINAARI 4.12.2008 VARAUTUMINEN ALUEHALLINNON UUDISTUKSESSA Pelastusylijohtaja Pentti Partanen VARAUTUMINEN Tarkoitetaan kaikkia niitä hallinnon ja elinkeinoelämän, tai jopa yksittäisen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖINFO / Jyrki Pursiainen / Henkilöstösuunnittelija

HENKILÖSTÖINFO / Jyrki Pursiainen / Henkilöstösuunnittelija HENKILÖSTÖINFO 11.9.2018 / Jyrki Pursiainen / Henkilöstösuunnittelija Maakuntaan siirtyvät tehtäväkokonaisuudet sote pelastuslaitos liitto ELY sosiaali- ja terveyspalvelut ympäristöterveydenhuolto varautuminen

Lisätiedot

SOTEMAKU-ohjausjärjestelmä ja esivalmisteluvaiheen toimintasuunnitelma

SOTEMAKU-ohjausjärjestelmä ja esivalmisteluvaiheen toimintasuunnitelma SOTEMAKU-ohjausjärjestelmä ja esivalmisteluvaiheen toimintasuunnitelma Esivalmisteluvaiheen toimintasuunnitelma Sisältää: 1. Esivalmistelun taustaa 2. Päämäärä: muutosvisio, tavoitteet tuotokset Hyvän

Lisätiedot

Oma Häme kuntakierros Forssa

Oma Häme kuntakierros Forssa Oma Häme kuntakierros Forssa 23.8.2016 www.omahäme.fi Miksi Sote- ja maakuntauudistus > Hyvinvointi ja terveyserot vähenevät > Asiakaskeskeiset, kustannustehokkaat ja vaikuttavat palvelut Integraatio Sote-palvelut

Lisätiedot

MAAKUNTAUUDISTUS LINJAUS

MAAKUNTAUUDISTUS LINJAUS MAAKUNTAUUDISTUS LINJAUS 5.4.2016 - MAAKUNTALAKI YLEISLAIKSI - TOIMIVALTA JA TEHTÄVÄT ERITYISLAEILLA - RAHOITUS YLEISKATTEELLISENA VALTIONOSUUTENA?? - MAAKUNTIEN YHTEISTOIMINTA SOPIMUKSIN VALMISTELUN TAVOITE

Lisätiedot

Lapin sote-valmistelun tilannekatsaus

Lapin sote-valmistelun tilannekatsaus Lapin sote-valmistelun tilannekatsaus 22.6.2016 Maija Valta Lapin liitto Koko Lapin Sote pitkospuita rakentamalla sote-uudistusta kohti Koko Lapin Sote -prosessi Lapin maakunnan kehittämisrahalla rahoitettu,

Lisätiedot

Talousteemaryhmän väliraportti

Talousteemaryhmän väliraportti Talousteemaryhmän väliraportti 23.2.2017 28.2.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Työsuunnitelman toteutuminen, tehtävä 1 Teemaryhmän tehtävät, tekijät ja aikataulu Tehtävä 1 Seurata ja tukea valtakunnallisen

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Osaamisen foorumina PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO www.pelastuslaitokset.fi PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON ALKUTAIVAL Pelastuslaitosten valtakunnallinen

Lisätiedot

Maakuntauudistus Järjestämistehtävät

Maakuntauudistus Järjestämistehtävät Maakuntauudistus Järjestämistehtävät 31.1.2017 Keskeiset muutokset lausuntokierroksen jälkeen, maakuntalaki (1/4) Maakunnan palvelulaitos korvattiin maakunnan liikelaitossääntelyllä Maakunnan tehtävät:

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden strategian ohjausryhmän kokous Ohjausryhmän tehtävät ja kokoonpano

Sisäisen turvallisuuden strategian ohjausryhmän kokous Ohjausryhmän tehtävät ja kokoonpano 1.3.2018 1 Sisäisen turvallisuuden strategian ohjausryhmän kokous 7.12.2017 1. Kokouksen avaus 2. Ohjausryhmän tehtävät ja kokoonpano 3. Sisäisen turvallisuuden strategian toimeenpano 4. Alueellinen ja

Lisätiedot

Matkalla uuteen maakuntaan Lähteet: Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun projektisuunnitelma

Matkalla uuteen maakuntaan Lähteet:  Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun projektisuunnitelma Matkalla uuteen maakuntaan Lähteet: www.alueuudistus.fi Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun projektisuunnitelma Miksi maakuntauudistus? Paitsi organisaatiouudistus edellytyksenä lisäksi julkisen hallinnon

Lisätiedot

Valtion lupa- ja valvontavirasto (Luova) Perustetaan

Valtion lupa- ja valvontavirasto (Luova) Perustetaan Valtion lupa- ja valvontavirasto (Luova) Perustetaan 1.1.2020 Mistä on kyse? 2 3 Työnjako kunta-maakunta-valtio Maakunta- ja sote - uudistuksen myötä Suomen julkinen hallinto järjestetään kolmella tasolla,

Lisätiedot

Rahoitusperiaate erityisasiantuntija Hanna Talka Etunimi Sukunimi

Rahoitusperiaate erityisasiantuntija Hanna Talka Etunimi Sukunimi Rahoitusperiaate 16.11.2017 erityisasiantuntija Hanna Talka 1 Etunimi Sukunimi Sisältö Taloustieto siirtymisen yhteydessä Maakuntien taloustietojen ryhmittely Talous rahoitusperiaatteen toteutumisen osana

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro. Valviran asiantuntijasymposium Ylijohtaja Sirkka Jakonen

Kommenttipuheenvuoro. Valviran asiantuntijasymposium Ylijohtaja Sirkka Jakonen Kommenttipuheenvuoro Valviran asiantuntijasymposium 8.2.2017 Ylijohtaja Sirkka Jakonen 1 1.3.2015 alkaen Strateginen ohjaus, tavoitteet ja resurssit Toiminnallinen ohjaus Strategisen ohjauksen yhteistyö

Lisätiedot

Matkalla uuteen maakuntaan

Matkalla uuteen maakuntaan 1 Matkalla uuteen maakuntaan LAPIN MAAKUNTAUUDISTUKSEN ESIVALMISTELUN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Projektisuunnitelman toteutuminen ja tarkennukset Budjetti vuodelle 2017 ja muut rahoitushakemukset Valmistelutoimielin,

Lisätiedot

Maakuntauudistus - miksi, mitä, milloin

Maakuntauudistus - miksi, mitä, milloin Maakuntauudistus - miksi, mitä, milloin Hallitusneuvos Tarja Hyvönen Kuntamarkkinat 15.9.2016 16.9.2016 1 2 Työ- ja elinkeinopalvelut Sosiaalija terveydenhuolto Pelastustoimi Ympäristöterveydenhuolto Maakunnan

Lisätiedot

Oma Häme etenee maakunnan sotevalmistelun

Oma Häme etenee maakunnan sotevalmistelun Oma Häme etenee maakunnan sotevalmistelun askelmerkit Kanta-Hämeen vetovoima- ja kuntapäivä Jukka Lindberg Projektipäällikkö Hämeen liitto Hämeen parasta kehittämistä! 2015 Kanta-Hämeen sote-valmistelun

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistamishanke

Pelastustoimen uudistamishanke STM valmiusseminaari 26.-27.5.2016, Haikon kartano Pelastustoimen uudistamishanke V-P Ihamäki Pelastusjohtaja, pelastusjohtajat pj. (Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos) PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO

Lisätiedot

Pelastustoimi ja varautuminen vuonna 2019

Pelastustoimi ja varautuminen vuonna 2019 MAAKUNTAUUDISTUS Pelastustoimi ja varautuminen vuonna 2019 Jaakko Pukkinen, pelastusjohtaja Tässä esityksessä Maakunnan vastuu varautumisesta Pelastustoimen vastuu toimialasta Järjestäminen - tuo>aminen

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistus

Pelastustoimen uudistus Pelastustoimen uudistus Mitä se tarkoittaa pelastustoimen organisoitumiselle UUDISTUSTEN TAUSTAA Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelma (29.5.2015, VN 10/2015) sekä hallituksen 20.10.2015, 7.11.2015

Lisätiedot

PoSoTe hanke II vaihe. Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu

PoSoTe hanke II vaihe. Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu PoSoTe hanke II vaihe Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu Valmistelua ohjaava rakenne Maakuntauudistuksen valmistelu / PoSoTe Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mikä on sote-uudistus? Sote-uudistuksessa koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Uudistuksen tekevät valtio ja kunnat,

Lisätiedot

Pelastustoimen kehittäminen. Pelastusylitarkastaja Taito Vainio

Pelastustoimen kehittäminen. Pelastusylitarkastaja Taito Vainio Pelastustoimen kehittäminen Pelastusylitarkastaja Taito Vainio 2.12.2015 2 Hallitusohjelman kirjaukset pelastustoimesta Pelastustoiminnan ja varautumisen valtakunnallista johtamista, suunnittelua, ohjausta,

Lisätiedot

Maakunnan keskeiset tehtävät

Maakunnan keskeiset tehtävät Työ- ja elinkeinopalvelut Ympäristöterveydenhuolto Sosiaalija terveydenhuolto TE-toimistot ELY-keskukset AVIt Maakuntien liitot Kunnat ja kuntien yhteistoiminta-alueet Maakunnan keskeiset tehtävät Pelastustoimi

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Jokilaaksojen pelastuslaitos 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Jarmo Haapanen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

Missä Pirkanmaalla nyt mennään?

Missä Pirkanmaalla nyt mennään? Missä Pirkanmaalla nyt mennään? Ministeri Saarikon ministerikierros Tampere 25.10.2017 Kari Hakari muutosjohtaja 31.10.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin

Lisätiedot

STM / VM linjaukset Maakunnan esivalmistelu asti

STM / VM linjaukset Maakunnan esivalmistelu asti STM / VM linjaukset 26.5.2016 Maakunnan esivalmistelu 30.6.2017 asti 1 STM / VM viesti 26.5.2016 Esivalmistelu käyntiin kaikissa maakunnissa ennen kesälomakautta. Maakuntien liitot kutsuvat koolle esivalmistelun

Lisätiedot

Varautuminen ja riskienhallinta - alajaosto. Tilannekatsaus Jukka Koponen

Varautuminen ja riskienhallinta - alajaosto. Tilannekatsaus Jukka Koponen Varautuminen ja enhallinta - alajaosto Tilannekatsaus 15.2.2018 Jukka Koponen Varautuminen ja enhallinta-alajaoston tehtäväkokonaisuuksia Valmistelu- ja käynnistysvaiheen enhallinta Riskienhallintapolitiikan

Lisätiedot

Suunnitellut alueellisen varautumisen rakenteet - katsaus valmistelutilanteeseen. Vesa-Pekka Tervo

Suunnitellut alueellisen varautumisen rakenteet - katsaus valmistelutilanteeseen. Vesa-Pekka Tervo Suunnitellut alueellisen varautumisen rakenteet - katsaus valmistelutilanteeseen Vesa-Pekka Tervo Valmius- ja varautumistehtävien organisoinnin valmisteluryhmä Tehtävät:» laatia ehdotukset yhteiskunnan

Lisätiedot

Yhteistyösopimuksen laadinta. Itä- ja Keski-Suomen maakunnat

Yhteistyösopimuksen laadinta. Itä- ja Keski-Suomen maakunnat Yhteistyösopimuksen laadinta Itä- ja Keski-Suomen maakunnat 10 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalue Maakuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon alueellista yhteensovittamista, kehittämistä

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen projektiryhmä

Maakuntauudistuksen projektiryhmä Työsuunnitelma VM037:00/2016 1 (6) MAAKUNTAUUDISTUS 15.12.2016 Maakuntauudistuksen projektiryhmä Tehtävät Projektiryhmän tehtävänä on: 1) vastata aluehallinnon uudistuksen valmistelun ja toimeenpanoprosessin

Lisätiedot

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala, puh

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala, puh Kaupunginhallitus 31 29.01.2018 Kaupunginhallitus 48 12.02.2018 Kaupunginhallitus 66 26.02.2018 Kaupunginhallitus 86 12.03.2018 Kaupunginhallitus 103 26.03.2018 Kaupunginhallitus 111 09.04.2018 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen tilannekatsaus ja sen vaikutus työsuojeluhallintoon Työsuojelulautakuntien seminaari

Maakuntauudistuksen tilannekatsaus ja sen vaikutus työsuojeluhallintoon Työsuojelulautakuntien seminaari Maakuntauudistuksen tilannekatsaus ja sen vaikutus työsuojeluhallintoon Työsuojelulautakuntien seminaari 9.3.2017 1 Maakuntauudistus ja työsuojeluhallinto Maakuntauudistus on hallituksen reformi. Maakuntien

Lisätiedot

Varautuminen ja pelastustoimi Uudenmaan maakunnassa. Tero Suursalmi

Varautuminen ja pelastustoimi Uudenmaan maakunnassa. Tero Suursalmi Varautuminen ja pelastustoimi Uudenmaan maakunnassa Tero Suursalmi 7.6.2018 Valmistelun keskeinen sisältö 1(2) Uudenmaan maakunnan varautumistoiminnan valmistelu aloitettu 4/2018, ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle Sote- ja maakuntauudistuksen tilannekatsaus Tampereen kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari 2.5.2017 Kari Hakari

Lisätiedot

JTS-prosesi pelastustoimen näkökulmasta. Hankejohtaja Taito Vainio

JTS-prosesi pelastustoimen näkökulmasta. Hankejohtaja Taito Vainio JTS-prosesi pelastustoimen näkökulmasta Hankejohtaja Taito Vainio Yleiset pelastustoimen tavoitteet Mahdollistaa tarvittaessa nykyistä paremmin valtakunnalliset ja yhdenmukaiset toimintamallit, yhteiset

Lisätiedot

Maakuntaja sote-uudistus

Maakuntaja sote-uudistus Maakuntaja sote-uudistus Tiedotustilaisuus Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen Miksi maakunta- ja sote-uudistus tehdään? Perustuslakivaliokunta kesällä 2017: Uudistus on välttämätön, kiireellinen

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistus

Pelastustoimen uudistus Pelastustoimen uudistus Länsi-Suomen Pelastusalan liitto, koulutusseminaari 29.-30.10.2016 Erityisasiantuntija Jouni Pousi 29.10.2016 2 29.10.2016 3 29.10.2016 4 29.10.2016 5 29.10.2016 6 Pelastustoimen

Lisätiedot

Ajankohtaista maakuntauudistuksesta kulttuurin näkökulmasta

Ajankohtaista maakuntauudistuksesta kulttuurin näkökulmasta Ajankohtaista maakuntauudistuksesta kulttuurin näkökulmasta KAAKKOIS-SUOMEN LUOVIEN ALOJEN KEHITTÄMISVERKOSTON KOKOUS 3/2016 Kirsi Kaunisharju 26.10.2016 Sote- ja maakuntauudistus Hallituksen linjaus 5.4.2016:

Lisätiedot