1/1 SODANKYLÄN KESKUSURHEILUPUISTON YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1/1 SODANKYLÄN KESKUSURHEILUPUISTON YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS"

Transkriptio

1 1/1 SODANKYLÄN KESKUSURHEILUPUISTON YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS maisemasuunnittelu renoverte

2 1/2 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ TIET JA REITIT KALUSTEET KASVILLISUUS URHEILUKENTÄN ALUE LEIKKI- JA LIIKUNTA-ALUE LIIKUNTAHALLIN YMPÄRISTÖ RANTA-ALUE KOIRAPUISTO... 16

3 1/3 1 YLEISTÄ Tämä suunnitelmaselostus esittelee Sodankylään kaavaillun Keskusurheilupuiston yleissuunnitelman suunnitteluratkaisut ja perustelut niille. Suunnittelualue sijaitsee Sodankylän kuntakeskuksessa, rajautuen pohjoisessa Unarintiehen ja Valiontiehen, lännessä Kasarmintiehen, etelässä Jeesiönkujaan ja lännessä Jeesiöjokeen. Suunnittelualueella on käytössä oleva urheilukenttä, leikkialue sekä jääkiekkokaukalo (kesällä tenniskentät). Alue on tällä hetkellä rakentamattomilta osiltaan pääasiassa mäntyvaltaista metsää. Ranta-alue on lehtipuuvaltaista ja heinittyvää. Suunnittelualueen olemassa olevia rakennuksia ovat urheilukentän sosiaalitilat, vesitorni, kunnanvarikon rakennukset sekä asuinkäytössä oleva paritalo. Urheilukentän eteläpuolelle valmistuu liikuntahalli monipuolisine liikuntatiloineen. Liikuntahallin lisäksi alueelle on osoitettu varaukset jäähallille sekä uimahallille, joista jäähalli rakennettaneen lähitulevaisuudessa. Nykyisen kunnanvarikon paikalle on suunniteltu rakennettavan suorituspaikat heittolajeille. Valmistuvan urheiluhallin myötä koko Urheilupuiston aluetta halutaan kehittää koko kansan paikaksi liikkumiseen ja virkistymiseen. Tavoitteena on luoda lisää toimiva ja viihtyisä ympäristö palvelemaan asukkaita. Keskusurheilupuiston leikkipuistoa kohennetaan ja leikkipuiston yhteyteen tulee liikuntapaikka aikuisille kuntoiluvälineineen. Jeesiönkujan varteen tulee koirapuisto ja veneenlaskupaikka paikoitusalueineen. Alue tulee liittymään osaksi muita ulkoilureittejä ja sitä myöten on helpommin käyttäjien saavutettavissa. Kasvillisuudella alueelle on tuotu lisää viihtyisyyttä ja vehreyttä. Suunnitelma tullaan todennäköisesti toteuttamaan vaiheittain. Vaiheistusta varten suunnittelualue on jaettuviiteen eri osa-alueeseen; urheilukentän alue, leikki- ja kuntoilualue, ranta-alue, liikuntahallin ympäristö, koirapuisto ja veneenlaskupaikka. Vaiheistus toteutuu seuraavassa järjestyksessä: Ensimmäisenä toteutukseen menee uuden liikuntahallin ympäristö paikoitusjärjestelyineen. Seuraavana vuorossa on todennäköisesti leikkipaikan kehittäminen sekä kuntoilupaikan rakentaminen. Kun kunnanvarikko tullaan jossain vaiheessa purkamaan, heittolajien suorituspaikat ja maavalli voidaan rakentaa paikalle. Rannan kulkureitit viheralueineen on luontevinta toteuttaa muiden, esimerkiksi liikuntahallin ja heittolajipaikkojen rakentamisen yhteydessä.

4 1/4 Urheilupuiston maisemasuunnitelma on tulevaa maankäyttöä ja yksityiskohtaisempaa ympäristösuunnittelua ohjaava yleissuunnitelma. Suunnitelman mittakaavasta johtuen toimenpiteet on esitetty yleispiirteisesti ja edellyttävät jatkosuunnittelua ennen toteuttamista. Leikki -ja kuntoilualue Urheilukentän alue Liikuntahallin ympäristö Ranta-alue Koirapuisto ja veneenlaskupaikka Kuvio 1. Suunnittelualueen jako

5 1/5 2 TIET JA REITIT Suunnittelualueen nykyisiin tielinjauksiin on tulossa muutoksia tulevaisuudessa. Haastajantieltä tullaan puhkaisemaan uusi liittymä tulevaa liikuntahallia varten. Nykyiseen Kasarmintien ja Haastajantien risteykseen on myös kaavailtu totetutettavaksi kiertoliittymää, mutta sen totetutus ei ole vielä ajankohtainen. Suunnittelualueelle tulee uusia kivituhkakäytäviä reitistöksi myötäillen Jeesiöjoen rantaa. Reitit voivat toimia talvella hiihtoreittikäytössä. Muita kivituhkakäytäviä tuleen muun muassa liikunta- ja leikkipaikkojen, heittopaikkojen ja liikuntahallin yhteyteen. Urheilukentän ympäri kulkee tällä hetkellä pururata, johon on ehdotettu uutta linjausta jotta estetään leikkipuiston ja pururadan käyttäjien risteävä kulku. (ks. Yleissuunnitelma).

6 1/6 3 KALUSTEET Suunnittelualueelle tulee uusia kalusteita istuskelua ja pysähtymistä varten. Istuimia tulee ranta-alueen käytävien varrelle, leikki- ja kuntoilualueelle sekä koirapuistoon. Istuimiksi käyvät esimerkiksi yksinkertaiset, käsinojalliset Lappsetin PARK-penkit (ks. KUVIO 2). Käsinojat ovat tarpeen varsinkin iäkkäämmille ylösnousemisen helpottamiseksi. Kalusteet ovat kestäviä ja ne voidaan ankkuroida maahan betonianturoin. Lisäksi Leikkipuistoon tulisi sijoittaa penkkejä ja pöytiä leikkipuiston käyttäjiä varten. Tähän tarkoitukseen käyvät esimerkiksi Lappsetin PARK Kalusteryhmät (ks. KUVIO 3). Alueelle lisätään roska-astioita. Yleiseksi roska-astiaksi käy esimerkiksi Lappsetin malli (ks. KUVIO 4). Lisäksi koirapuistoon tarvitaan jäteastia koirien jätöksille (tilava syväsäiliö tai kompostori) sekä tavalliset roska-astiat sekajätteelle. Alueen valaistusta parannetaan uudella ja tehokkaammalla valaisinmallilla ja lisäämällä valaisimia. Sopiva vaihtoehto on esimerkiksi Ketosen Alu-Scandia-valaisin (ks. KUVIO 5). Valaisimen malli ehkäisee tehokkaasti ylöspäin suuntautuvan hajavalon muodostumisen. KUVIO 2. Lappset PARK penkki NF2301

7 1/7 KUVIO 3. Lappset PARK Kalusteryhmä KUVIO 4. Lappset PARK Roskakori

8 KUVIO 5. Ketonen Alu-Scandia. 1/8

9 1/9 4 KASVILLISUUS Männikkö on suunnittelualueen hallitsevinta kasvillisuutta. Komeat männyt tulee säilyttää ja tuoda paremmin esiin poistamalla huonokuntoisia tai lähekkäin olevia puita. Alue tulee säilymään kasvillisuudeltaan rakentamattomana puistometsänä rantaa ja heittopaikkojen aluetta lukuunottamatta. Rantaa myöten kulkevan kivituhkakäytävän varteen istutetaan koivurivejä luomaan puistomaisempaa ja rakennetumpaa tunnelmaa. Rannan myötäisen kivituhkakäytävän reuna-alueet ovat nurmialuetta. Kasvillisuus suunnittelualueella on tällä hetkellä hyvin luonnonmukaista. Istutettavien puiden ja pensaiden lajit on määritelty suunnitelmassa. Rantaviivaa myötäilee kaistale, joka voidaan kylvää niittykasvillisuudelle, tai se jätetään luonnonmukaiseksi. Kasvillisuutta esitellään tarkemmin kunkin suunnitelman osa-alueen yhteydessä.

10 1/10 5 URHEILUKENTÄN ALUE Urheilukenttä palvelee tällä hetkellä yleisurheilulajien harjoittajia, jalkapallon pelaajia ja talvella kentällä on luistelukenttä. Urheilukentän pohjoislaidalla on kaukalo, joka on talvella jääkiekkokäytössä ja kesällä tenniskenttänä. Urheilukentän paikoitusaluetta hiukan jäsennetään jotta paikoitus sujuu jouhevammin. Uuden liikuntahallin valmistuessa paikoituksen pääpaino tulee todennäköisesti siirtymään sen paikoitusalueelle. Urheilukentän paikoitusaluetta ei siten ole tarvetta laajentaa. Nykyiselläänkin se tulee palvelemaan hyvin esimerkiksi leikkipuiston käyttäjiä. Paikoitusalueen jälkeen tulee koroke hillitsemään ajoliikennettä urheilukentällä. Urheilukentän sisääntulon edessä olevalla saarekkeella olevat männyt valaistaan valonheittimellä. Uusia istutuksia tulee urheilukentän Kasarmintien puoleiselle laidalle, paikalle istutetaan pihlajarivistö. Urheilukentän laitoja kulkeva pururata linjataan uudelleen kulkemaan leikkipuiston ja vesitornin välistä. Näin pururadan ja leikkipuiston käyttäjien kulkureitit eivät risteä.urheilukenttää kiertävä aita laajennetaan kiertämään heittolajien alue. Aidan linjausta muutetaan myös niin, että se jättää leikkipuiston alueen urheilukentän aidan ulkopuolelle. Näin kuntoilualue ja leikkipuisto ovat ennemmän yhtenäinen kokonaisuus. Heittolajien alueen pohjoisreunaan, leikki- ja kuntoilualueen nurkalle sekä leikkipuistosta kuntoilualueelle tulee portti. Urheilukentän länsipuolelle on suunniteltu rakennettavan uusi heittolajien harjoituspaikka. Alueella voi tulevaisuudessa heittää keihästä, moukaria, kiekkoa ja työntää kuulaa. Urheilukentän ja heittolajien alueen erottaa toisistaan maavallikatsomo. Katsomo on noin kolme metriä korkea ja siinä on katsomot sekä heittolajien puolelle että varsinaisen urheilukentän puolelle. Maavallin rakenteisiin voidaan käyttää alueen muissa rakennustöissä syntyviä maamassoja. Maavalli luo avoimelle alueelle lisää tilantuntua. Vallia maisemoidaan pensasistutuksin. Maavallin molempiin päihin yulee punakoivujen ryhmät. Talvisin heittolajien alueella voi olla esimerkiksi lasten hiihtomaa. Heittolajien alue voi olla nurmi- tai kivituhkapintainen. Kivituhkapinnoite on kestävämpi kuin nurmipinnoite varsinkin mahdollista talvikäyttöä ajatellen.

11 1/11 6 LEIKKI- JA LIIKUNTA-ALUE Urheilukentän yhteydessä oleva leikkipuisto on kohtuullisen uusi ja kattava. Leikkipuistoa ja sen ympäristöä' kehitetään vastaamaan paremmin käyttäjien tarpeisiin. Leikki- ja liikunta-alueesta on tarkoitus muotoutua kokonaisuus, joka tarjoaa mahdollisuuksia liikkumiseen joka ikäryhmälle. Lisäksi paikka on helposti saavutettavissa ja liittyy osaksi ulkoilureittejä. Leikkialue rajtaan vaakapöllireunuksella, joka selkeyttää alueen rajoja ja suojelee metsänpohjaa alueen ulkopuolella. Yleissuunnitelmassa ehdotetaan leikkipuistoon lisättäväksi uusia leikkivälineitä pienimipiä lapsia varten. Tällaisia leikkivälineitä ovat esimerkiksi Lappsetin FINNO Karuselli (ks. KUVIO 6) ja FINNO Pico (ks. KUVIO 7). Leikkipuistosa länteen päin tulee kiipeilyverkko joka aktivoi isompia lapsia liikkumaan. Tällaisia verkkoja löytyy esimerkiksi Lappsetilta, kuten AXIOM Pyramid Net M (ks. KUVIO 8). KUVIO 6. Lappset FINNO Karuselli M

12 1/12 KUVIO 7. Lappset FINNO Pico J51511M KUVIO 8. Lappset AXIOM Pyramid Net M Kiipeilyverkon viereen tulee kuntoilupaikka aikuisille. Kuntoilupaikka palvelee niin kuntoilijoita kuin leikkimään tulleiden lasten vanhempia. Liikuntavälineet sijoitetaan piiriin, jolloin syntyy ns. kuntopiiri. Nykyään on tarjolla monipuolisia laitteita ulkona tapahtuvaan liikuntaan. Tällaisia laitteita löytyy esimerkiksi Gymparkilta ja Lappsetilta (Norwell). Leikki- ja kuntoilualueen yksi ulottuvuus on myös avoin tila kuntoilualueen vieressä. Avoin tila mahdollistaa vapaamuotoisen liikkumisen. Avoimen tilan kasvillisuus on keto- tai niittykasvillisuutta riippuen maaperästä.

13 1/13

14 1/14 7 LIIKUNTAHALLIN YMPÄRISTÖ Uusi liikuntahalli tarjoaa sodankyläläisille uudenlaisia palveluita ja mahdollisuuksia liikkumiseen. Lisäksi alueelle on suunniteltu rakennettavan tulevaisuudessa jäähalli ja uimahalli. Nämä seikat on huomioitu muun muassa paikoituksen riittävyyden kannalta. Paikoitustilan tulee vastata myös suurempien tapahtumien tarpeisiin. Henkilöautopaikkoja tulee olemaan 72 ja invapaikkoja kuusi. Linja-autopaikkoja on kuusi. Lisäksi polkupyörille ja mopoille on oma paikoitusalueensa. Paikoitusalueen liikenteenjakajat reunustetaan betonisin reunakivin ja kivetään betonikivillä. Suunnitelman mukaisesti jakajien keskelle istutetaan esimerkiksi pihlajaa tai muuta pienikasvuista puuta ja maa katetaan maanpeitekasvillisuudella. Liikuntahallin etupihalle tulee pensasistutuksia ja nurmipintaa. Hallin sisäänkäynnin edusta kivetään betonikivin, esimerkiksi 30x30 betonilaatoin. Kiveyksen ympyränmuotoinen keskusaihe reunustetaan reunakivin. Keskusaiheeseen istutetaan vuorimäntyryhmä ja aiheen etureunaan sijoitetaan kolme lipputankoa. Keskusaihe päällystetään kenttäkiveyksellä, lukuun ottamatta istutusalueita. Tulevan jäähallin paikalle voidaan tasta murskeella vahvistettu, nurmipintainen kenttä, joka voi toimia esimerkiksi lisäpaikoitustilana.

15 1/15 8 RANTA-ALUE Rannan alue on suunnittelualueen puistomaisinta osaa. Tavoitteena on luoda puistomaisempi alue, jossa on kunnon kulkureitit ja oleskelupaikat ja mahdollisuuksia virkistäytymiseen. Rantaa pitkin kulkee kivituhkakäytävä, jota reunustavat koivut. Kivituhkakäytävää voidaan talvella käyttää latu-uran pohjana. Käytävän varrella on penkkejä levähtämistä varten. Käytävän ympäristö on nurmipintaista ja rantaa myötäillen kulkee kaistale, jossa on alueelle ominaista niittykasvillisuutta. Niittyjä tulee niittää pari kertaa kesässä. Lisää toiminnallisuutta rannan alueelle tuovat beachvolleykentät ja nuotiopaikka laitureineen. Laiturirakennelma palvelee sekä veneilijöitä että auringonottajia (ks. KUVIO 9.) Nuotiopaikan mahdollinen katos tulisi rakentaa ilkivallan kestäväksi. Tähän tarkoitukseen esimerkiksi Corten-teräs on sopiva. Myös itse nuotiopaikka voidaan tehdä Corten-teräksestä. KUVIO 9. Havainnekuvia nuotiopaikasta.

16 1/16 9 KOIRAPUISTO Sodankylän Kirkonkylän asemakaavan laajennuksessa ja muutoksessa on osoitettu ohjeellinen alue koirapuistolle. Tämä ohjeellinen alue sijoittuu suunnittelualueen eteläreunaan, Jeesiönkujan varteen. Koirapuisto on suunniteltu toteutettavaksi niin, että ainakin isompien koirien puoli toteutetaan, jolloin se toimii yksinäänkin koirapuistona kaiken kokoisille koirille. Pienten koirien oma aitaus voidaan toteuttaa tarpeen vaatiessa myöhemmin. Koirapuisto aidataan metalliverkkoaidalla. Aidan korkeus tulee olla vähintään 180 cm. Puistossa on erillisenä kaksilehtinen huoltoportti sekä yksilehtinen kulkuportti. Aitauksien kulkureitit on päällystetty kivituhkalla. Puistosta tulee ehdottomasti löytyä tarpeelliset roska-astiat eli jäteastia koirien jätöksille (tilava syväsäiliö tai kompostori) sekä tavalliset roska-astiat sekajätteelle. Koirapuiston keskelle voidaan muotoilla pieni maamäki elävöittämään maastoa. Koirapuiston olemassa olevaa puustoa harvennetaan ja jätetään sopiviksi puuryhmiksi. Oksat ja risut voidaan hakettaa paikan päällä ja käyttää maanpinnan katteeksi. Kannot tulee jyrsiä tai jättää niin lyhyeksi ettei maastoon jää koirille haitallisia tappeja. Hyviä ohjeita koirapuiston toteuttamiseen löytyy Kennelliiton Koira kuntalaisena- oppaasta (http://www.kennelliitto.fi/nr/rdonlyres/fb76f2bf-f1bd e7b- 4157EC9D27FC/0/koirakuntalaisena2007_web.pdf )

NURMIJÄRVEN KOULUPIHOJEN KARTOITUS JA KEHITTÄMINEN - KOULUPIHASTA LÄHILIIKUNTAPAIKAKSI

NURMIJÄRVEN KOULUPIHOJEN KARTOITUS JA KEHITTÄMINEN - KOULUPIHASTA LÄHILIIKUNTAPAIKAKSI Nurmijärven kunta Liikuntatoimi Nuori Suomi ry NURMIJÄRVEN KOULUPIHOJEN KARTOITUS JA KEHITTÄMINEN - KOULUPIHASTA LÄHILIIKUNTAPAIKAKSI Pirjo Suhonen 2007 NURMIJÄRVEN KOULUPIHOJEN KARTOITUS JA KEHITTÄMINEN

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Tekninen keskus. Keski-Espoon urheilupuiston yleissuunnitelma

ESPOON KAUPUNKI Tekninen keskus. Keski-Espoon urheilupuiston yleissuunnitelma ESPOON KAUPUNKI Tekninen keskus Keski-Espoon urheilupuiston yleissuunnitelma 2006 ESPOON KAUPUNKI Tekninen keskus Keski-Espoon urheilupuiston yleissuunnitelma KESKI-ESPOON URHEILUPUISTON YLEISSUUNNITELMA

Lisätiedot

Honkajoen. keskusta-alueen. kehittäminen

Honkajoen. keskusta-alueen. kehittäminen Honkajoen keskusta-alueen kehittäminen 2014 Kankaanpään kaupunki Ympäristökeskus v.05/2015 Sisällysluettelo Johdanto... 4 Suunnittelualue... 5 Tavoitteet... 6 Nykytilanne... 6 Kaavoitus tilanne... 6 Asutus

Lisätiedot

SIPOON JOKILAAKSO. Rakentamistapaohjeet 18.3.2015. Arkkitehtitoimisto AJAK Oy

SIPOON JOKILAAKSO. Rakentamistapaohjeet 18.3.2015. Arkkitehtitoimisto AJAK Oy SIPOON JOKILAAKSO Rakentamistapaohjeet 18.3.2015 Arkkitehtitoimisto AJAK Oy SISÄLLYS 1. Yleistä... 4 1.1 Alkusanat... 4 Ohjeen tarkoitus... 4 Tekijät... 4 1.2 Yleiset määräykset... 4 1.2.1 Ympäristöhaittojen

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy KITTILÄN KUNTA LEVIN KESÄILME

FCG Finnish Consulting Group Oy KITTILÄN KUNTA LEVIN KESÄILME FCG Finnish Consulting Group Oy KITTILÄN KUNTA LEVIN KESÄILME 20.1.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy suunnitelmaselostus I FCG Finnish Consulting Group Oy suunnitelmaselostus II SISÄLLYSLUETTELO ALUKSI...

Lisätiedot

PORLAN PERHEPUISTON YLEISSUUNNITELMA 28.1.2010. Studio Terra Oy

PORLAN PERHEPUISTON YLEISSUUNNITELMA 28.1.2010. Studio Terra Oy 28.1.2010 Studio Terra Oy Kannen valokuvat kuva 1. Porla luonnonravintolammikot 2009, kuva Anna Ryymin, Studio Terra Oy Kuvat 2-5. Porlan eläimistöä. Kuvat Olli Mantere Havainnekuva 6. Porla perhepuisto

Lisätiedot

KIRKKONUMMI, MUNKINNIITYN ASEMAKAAVOJEN LÄHIYMPÄRISTÖ- JA RAKENTAMISTAPAOHJE

KIRKKONUMMI, MUNKINNIITYN ASEMAKAAVOJEN LÄHIYMPÄRISTÖ- JA RAKENTAMISTAPAOHJE KIRKKONUMMI, MUNKINNIITYN ASEMAKAAVOJEN LÄHIYMPÄRISTÖ- JA RAKENTAMISTAPAOHJE 1.6.2015 MUNKINNIITTY ASEMAKAAVOJEN MUUTOS Munkinmäen itäosan asemakaavanmuutos koskee kortteleita 207 ja 215 sekä katualueita.

Lisätiedot

KERAVAN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN

KERAVAN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN KERAVAN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN 1 TYÖN KERAVAN TAUSTOJA KESKUSTAN KEHITTÄMINEN Sisällysluettelo TYÖN TAUSTOJA Parasta arkea, askeleen päässä, rohkealla sykkeellä 4 Asukasmäärä kasvaa 4 Lisää liiketilaa

Lisätiedot

Vantaan frisbeegolfrataselvitys. 2013 Kuntatekniikan keskus Viheralueyksikkö

Vantaan frisbeegolfrataselvitys. 2013 Kuntatekniikan keskus Viheralueyksikkö Vantaan frisbeegolfrataselvitys 2013 Kuntatekniikan keskus Viheralueyksikkö Sisältö Johdanto... 1 1. Frisbeegolf lajina... 3 1.1. Pelimuodot... 5 1.2. Etiketti... 5 1.3. Kilpailutoiminta... 6 1.4. Ratojen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015

ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015 ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..2015 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Kivistön pientaloalueelle tehdään yleissuunnitelma

Kivistön pientaloalueelle tehdään yleissuunnitelma 18 suunnittelee ja rakentaa 2012 Pyöräilystä tehdään Marja-Vantaalla houkutteleva liikkumismuoto Pyöräily on mitä ekologisin liikkumismuoto. Pyöräilyn suosio on voimakkaassa kasvussa myös Suomessa. Pyöräilyn

Lisätiedot

VÄINÖ LINNAN PUISTON IDEAKILPAILUN ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA. Tampereen kaupunki. 2.12.2013 Marjaana Tuoriniemi YLEISTÄ

VÄINÖ LINNAN PUISTON IDEAKILPAILUN ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA. Tampereen kaupunki. 2.12.2013 Marjaana Tuoriniemi YLEISTÄ VÄINÖ LINNAN PUISTON IDEAKILPAILUN ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA Tampereen kaupunki. 2.12.201 Marjaana Tuoriniemi YLEISTÄ Tampereen Amurin kaupunginosassa sijaitsevasta Väinö Linnan puistosta on järjestetty ideakilpailu.

Lisätiedot

MAISEMA-ARKKITEHTUURIKILPAILUJA VIIKIN MAAHERRANPUISTON MAISEMA-ARKKITEHTUURIKILPAILU 17.6. 15.10.2002 LANDSCAPE ARCHITECTURAL COMPETITIONS IN FINLAND

MAISEMA-ARKKITEHTUURIKILPAILUJA VIIKIN MAAHERRANPUISTON MAISEMA-ARKKITEHTUURIKILPAILU 17.6. 15.10.2002 LANDSCAPE ARCHITECTURAL COMPETITIONS IN FINLAND VIIKIN MAAHERRANPUISTON MAISEMA-ARKKITEHTUURIKILPAILU 17.6. 15.10.2002 MAISEMA-ARKKITEHTUURIKILPAILUJA LANDSKAPSARKITEKTURTÄVLINGAR I FINLAND LANDSCAPE ARCHITECTURAL COMPETITIONS IN FINLAND 2003 03 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KURIKAN KAUPUNKIKESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 14.6.2010

KURIKAN KAUPUNKIKESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 14.6.2010 KURIKAN KAUPUNKIKESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 1 1 JOHDANTO 2 2 KESKUSTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN 4 2.1 Ydinkeskustan julkinen ympäristö ja laatuvyöhykkeet 4 2.2 Kaupungintalon kortteli ja kymppikortteli

Lisätiedot

Asemakaava 402 LIITE 6 RAKENNUSTAPA- MÄÄRÄYKSET JA JULKISTEN ULKOTILOJEN YLEISSUUNNITELMA KARAL 3.5.2006 KH 5.5.2006. Länsiranta, Eteläinen ranta-alue

Asemakaava 402 LIITE 6 RAKENNUSTAPA- MÄÄRÄYKSET JA JULKISTEN ULKOTILOJEN YLEISSUUNNITELMA KARAL 3.5.2006 KH 5.5.2006. Länsiranta, Eteläinen ranta-alue Asemakaava 402 LIITE 6 RAKENNUSTAPA- MÄÄRÄYKSET JA JULKISTEN ULKOTILOJEN YLEISSUUNNITELMA KARAL 3.5.2006 KH 5.5.2006 Länsiranta, Eteläinen ranta-alue 22. kaupunginosa, korttelit 435-439 katualue, puistoalueet

Lisätiedot

TONKOPURO PUOLANKA, PALJAKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS PUOLANGAN KUNTA. Kaavoitus vireille 27.3.2008. Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan

TONKOPURO PUOLANKA, PALJAKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS PUOLANGAN KUNTA. Kaavoitus vireille 27.3.2008. Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan TONKOPURO PUOLANKA, PALJAKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS PUOLANGAN KUNTA Kaavoitus vireille 27.3.28 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 91 OULU Puhelin 1 241 46 Telefax 1 241 461 Etunimi.sukunimi@airix.fi

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI

KAUNIAISTEN KAUPUNKI 6 7 0 7 0 5 5 3 S P P ö y r y F i n l a n d O y 0 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Koivuhovin asuinkortteleiden RAKENTAMISTAPAOHJE Asemakaavaehdotus 25.5.2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 3 1.1 Ohjeen tarkoitus 3

Lisätiedot

2 Väestönsuojatiloja erillispientalojen suojelutarpeisiin Kaava-alueelle on sijoitettu tilavaraus kolmelle

2 Väestönsuojatiloja erillispientalojen suojelutarpeisiin Kaava-alueelle on sijoitettu tilavaraus kolmelle NASTOLA, ASEMAKAAVA, V092 Kyynäränkannas ja Niemelänniemi Luonnosvaiheen lausunnot ja mielipiteet ja kaavanlaatijan vastineet vastineet korjattu 8.1.2014 päivätyn kaavaehdotuksen mukaan 1. LAUSUNNOT nro

Lisätiedot

Tuomiojärven Laajavuoren alueellinen virkistysreittisuunnitelma

Tuomiojärven Laajavuoren alueellinen virkistysreittisuunnitelma Tuomiojärven Laajavuoren alueellinen virkistysreittisuunnitelma 14.12.2011 Jyväskylän kaupunki Laajavuoren alueellinen virkistysreittisuunnitelma 2011 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Työn tavoitteet...

Lisätiedot

RAKENTAMISOHJEET kortteleille 2216-2222, 2224-2231

RAKENTAMISOHJEET kortteleille 2216-2222, 2224-2231 ASEMAKAAVAN n:o 3429 LAHELANPELTO I RAKENTAMISOHJEET kortteleille 2216-2222, 2224-2231 korjattu 7.4.2009 (kortteli 2216) Nämä rakentamisohjeet täydentävät Lahelanpellon asemakaavaa. Ohjeisto käsittää asemakaavan

Lisätiedot

Piharakentamisen opas peltotontille

Piharakentamisen opas peltotontille Piharakentamisen opas peltotontille Sisältö Sisältö...2 1 Yleistä...2 2 Kasvillisuus...3 Kasvillisuuden merkitys pihapiirissä...3 Puut...4 Pensaat...6 Pensasaidat...7 Perennat...7 Nurmialueet...8 Suositeltavia

Lisätiedot

MUSTIALAN VIHERALUESUUNNITELMAN TYÖSELOSTE/PUISTOINVENTOINTI

MUSTIALAN VIHERALUESUUNNITELMAN TYÖSELOSTE/PUISTOINVENTOINTI Hämeen ammattikorkeakoulu/mustialan maatalousoppilaitos Alkuperäinen suunnitelma Tarja Jaakkola 2003 Päivitetty 28.1.2011 MUSTIALAN VIHERALUESUUNNITELMAN TYÖSELOSTE/PUISTOINVENTOINTI YLEISTÄ SUUNNITELMASTA

Lisätiedot

TAMPERE IIDESJÄRVEN OSAYLEISKAAVA 21.6.2011 MAISEMASUUNNITELMA VAIHTOEHTO PERHEPUISTO

TAMPERE IIDESJÄRVEN OSAYLEISKAAVA 21.6.2011 MAISEMASUUNNITELMA VAIHTOEHTO PERHEPUISTO TAMPERE IIDESJÄRVEN OSAYLEISKAAVA 21.6.2011 MAISEMASUUNNITELMA VAIHTOEHTO PERHEPUISTO SISÄLTÖ JOHDANTO 5 1. OSAYLEISKAAVA-ALUEEN MAISEMASUUNNITELMA 7 Länsi- ja luoteisosa (Lokintaival) 7 Pohjoisosa (Iidesranta)

Lisätiedot

SOUKAN ASUINYMPÄRISTÖKÄVELY 2012 OSALLISTUJIEN KOMMENTIT

SOUKAN ASUINYMPÄRISTÖKÄVELY 2012 OSALLISTUJIEN KOMMENTIT SOUKAN ASUINYMPÄRISTÖKÄVELY 2012 OSALLISTUJIEN KOMMENTIT Kristiina Alppivuori Kuvat: Tuula Heikkinen 2 1. JOHDANTO Espoonlahden hyvinvointityöryhmä järjesti Soukassa asuinympäristökävelyn 10.10.2012. Kävelyllä

Lisätiedot

LEVIN KYLÄKUVAN KEHITTÄMINEN KILPAILUEDUKSI

LEVIN KYLÄKUVAN KEHITTÄMINEN KILPAILUEDUKSI FCG Finnish Consulting Group Oy KITTILÄN KUNTA LEVIN KYLÄKUVAN KEHITTÄMINEN KILPAILUEDUKSI KATUYMPÄRISTÖN VARUSTEET 22.2.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Suunnitelmaselostus SISÄLLYSLUETTELO ALUKSI...

Lisätiedot

OMIN JALOIN. - elävä raitti kohtaamispaikkana. Yleissuunnittelun kohteina Ruukin Luohuan kylä, Sievin Asemakylä ja Ylivieskan ydinkeskusta

OMIN JALOIN. - elävä raitti kohtaamispaikkana. Yleissuunnittelun kohteina Ruukin Luohuan kylä, Sievin Asemakylä ja Ylivieskan ydinkeskusta OMIN JALOIN - elävä raitti kohtaamispaikkana Yleissuunnittelun kohteina Ruukin Luohuan kylä, Sievin Asemakylä ja Ylivieskan ydinkeskusta POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ RUUKIN

Lisätiedot

PUDASJÄRVI KURENALA UUSI KOULUKESKUS PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVI KURENALA UUSI KOULUKESKUS PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PUDASJÄRVI KURENALA UUSI KOULUKESKUS Asemakaavan muutos koskee Kurenalan pohjoisen osan asemakaavan kortteleita 5 ja 7-9 sekä niihin liittyviä viher-, vesi-, katu- ja liikennealueita sekä Rimminkankaan

Lisätiedot

Vuores, Isokuusi. Hyvä pientalon rakennuttaja!

Vuores, Isokuusi. Hyvä pientalon rakennuttaja! Vuores, Isokuusi Hyvä pientalon rakennuttaja! Pientalon rakennuttaminen on yksi elämän suurimmista taloudellisista investoinneista ja siinä onnistuminen edellyttää hankkeen hyvää hallintaa alusta alkaen.

Lisätiedot

Jokikeskuksen asukaskysely 28.10.2010 15.11.2010

Jokikeskuksen asukaskysely 28.10.2010 15.11.2010 Jokikeskuksen asukaskysely 28.10.2010 15.11.2010 Asukkaiden ideat teemoittain: Veneily 1 Sillat 3 Rantarakenteet 4 Yleisilme 5 Liikenne 7 Istuimet ja istutukset 7 Siisteys 8 Valaistus 8 Lapsiperheet 8

Lisätiedot

TÖRNÄVÄN SAIRAALAN ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET RAKENTAMISTAPAOHJEET TÖRNÄVÄN SAIRAALA-ALUE SEINÄJOKI

TÖRNÄVÄN SAIRAALAN ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET RAKENTAMISTAPAOHJEET TÖRNÄVÄN SAIRAALA-ALUE SEINÄJOKI TÖRNÄVÄN SAIRAALAN ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET TÖRNÄVÄN SAIRAALAN ALUEEN RAKENTAMISTAPAOHJEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 1.1 Ohjeiden tarkoitus ja tavoitteet 1.2 Rakennusalueen sijainti 1.3 Alueen erityispiirteet

Lisätiedot