Finska. Tuki- ja palveluopas. - toimintarajoitteisille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Finska. Tuki- ja palveluopas. - toimintarajoitteisille"

Transkriptio

1 Finska Tuki- ja palveluopas - toimintarajoitteisille Syyskuu 2013

2 Johdanto Solnan kaupungin tulee tarjota hoivapalvelujen käyttäjille korkealaatuista palvelua, joka takaa heille hyvän turvallisuuden, valinnanvapauden ja itsemääräämisoikeuden. Toimintarajoitteisten tulee saada elää mahdollisimman normaalia elämää. Solnan hoivalautakunnalla on poliittinen vastuu vanhustenhuollosta ja toimintarajoitteisille annettavasta tuesta ja palvelusta. Hoivahallinnon tehtävänä on hoivalautakunnan päätösten täytäntöönpano sekä toiminnan suunnittelu, harjoittaminen ja seuranta. Toimintaa harjoittavat sekä yksityiset toiminnantarjoajat että Solnan kaupunki. Meille on tärkeää, että olet tyytyväinen Solnan kaupungin terveydenhuolto- ja hoivapalveluihin. Olemme laatineet laatuselosteet eri palveluille, jotta näet helpommin, mitä palveluihin sisältyy ja minkä laatutason takaamme. Laatuselosteista ilmenee minkä tasoista palvelua me lupaamme tarjota sinulle kansalaisena/ palvelujen käyttäjänä, ja niiden tarkoituksena on auttaa sinua arvioimaan palvelujemme laatua. Sinun tulee saada tietää, mitä vaatimuksia voit asettaa ja millaista palvelua voit odottaa saavasi kaupungin kaikilta palvelujen suorittajilta. Laatuselosteet perustuvat hoivalautakunnan vanhusten ja toimintarajoitteisten hoivapalveluille asettamiin tavoitteisiin, eli samoihin vaatimuksiin, jotka palvelujen suorittajille hankintojen kilpailuttamisen yhteydessä asetetaan ja jotka hoivahallinto on todennut erityisen tärkeiksi käyttäjälle palvelujen korkean laadun kannalta. Jos et ole tyytyväinen palveluun, jos siinä ilmenee laadullisia puutteita tai tukitoimet jäävät toteutumatta, on puutteet oikaistava mahdollisimman pian, ja voit olla oikeutettu saamaan korvausta, mikä ilmenee myös laatuselosteista. LSS-käsittelijältä voit saada lisätietoa laatuselosteista. Lisätietoa Solnan muista palveluista ja niiden laatuselosteista saat myös Solnan kaupungin kotisivulta

3 Sisältö Laki eräille toimintaesteisille annettavasta tuesta ja palvelusta (LSS) Laatuseloste 4 Miten LSS-tukitoimia haetaan? 6 Kenellä on oikeus saada LSS-tukitoimia? 6 Miten selvitys tehdään? 7 Suorittajan valinta? 7 Mielipiteet ja valitukset 8 Ota yhteyttä LSS-käsittelijään 9 LSS:n mukaiset tukitoimet 9 Neuvonta ja muu henkilökohtainen tuki 10 Henkilökohtainen avustaja 11 Saattajapalvelu 12 Yhteyshenkilö/yhteyshoitaja 12 Lomituspalvelu kotona 12 Lyhytaikaisoleskelu 13 Nuorten koululaisten lyhytaikaishoiva 13 Lasten ja nuorten asuminen 14 Aikuisten asunnot 14 Päivätoiminta 15 Yksilöllinen suunnitelma 15 Sosiaalipalvelulain mukaiset tukitoimet Asumistuki 16 Kotipalvelu 17 Turvahälytin 17 Muut toimet ja muu tuki Asunnon sopeuttaminen 18 Uskottu mies ja edunvalvoja 19 Kuljetuspalvelu ja valtakunnallinen kuljetuspalvelu 20 Pysäköintilupa 21 Tuki omaiselle 21 Vammaiskonsulentti 22 Toimintaesteasiain neuvosto 22 Sairaanhoito Nuorten ja aikuisten kuntoutuskeskus 23 Lasten kuntoutuskeskus 23 Apuvälineet 24 Sairausmatka 24 Hammashuoltotuki 25 sairaanhoitoon 25 Linkit 26

4 LAATUSELOSTE KvalitetsdeKlaration Laatuselosteemme våra löften till dig som auttavat medborgare/brukare sinua kansalaisena/käyttäjänä hjälper dig att bedöma palvelujemme kvaliteten på laadun våra arvioimisessa. tjänster. du ska Sinun veta vilka on saatava krav du kan tietää, ställa mitä och vaatimuksia vad du kan förvänta voit asettaa dig av kaikille stadens kaupungin tjänster palvelujen oavsett utförare. suorittajille ja minkälaista palvelua voit odottaa saavasi. Toimintarajoitteisten Handläggning av tukeen stöd och ja palveluun service till liittyvien personer asioiden med funktionsnedsättning käsittely Laki Lag om eräille stöd toimintaesteisille och service för vissa annettavasta funktionshindrade tuesta (LSS), ja palvelusta är en rättighetslag (LSS) on laki, joka turvaa laissa määriteltyihin henkilöryhmiin, ns. henkilöpiiriin, kuuluvien laaja-alaisesti ja pysyvästi toimintarajoitteisten ihmisten för en viss grupp människor med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar. För att få ta del av de insatser som anges i lagen måste du tillhöra den oikeudet. Lain mukaisen tuen ja palvelun saaminen edellyttää tähän henkilöpiiriin så kallade personkretsen. kuulumista. För att Voidaksemme kunna utreda selvittää ditt behov tuen och tarpeesi rätten till ja insatser oikeutesi enligt LSS LSS:n behöver mukaisten vi få veta hur tukitoimien din livssituation saamiseen ser ut tarvitsemme gällande din hälsa tietoa din elämäntilanteestasi, sociala situation, vad du terveydentilastasi klarar själv och vad ja du sosiaalisesta behöver hjälp tilanteestasi, med. Beslutet mitä fattas utifrån itse lagstiftningen tekemään ja och missä kommunala tarvitset riktlinjer. apua. Päätös tehdään lainsäädän- pystyt nön ja kunnallisten suuntalinjojen pohjalta. 4

5 LUPAUKSEMME Annamme tietoa LSS:n mukaisten toimien myöntämisehdoista ja hakemuksen laatimisesta. Tavoitat käsittelijän päivittäin puhelinaikana, ja annamme palautetta sähköpostitse lähettämiisi viesteihin 24 tunnin kuluessa. Saat hyvän kohtelun, ja käsittelijöillä on paras mahdollinen tuen ja palvelun tarpeiden selvittämiseen tarvittava pätevyys Käsittelijöillä on kotikäynneillä henkilötunnistekortti, jotta voit tuntea olosi turvalliseksi. Saat yhdessä käsittelijän kanssa osallistua tarveselvitykseen ja vaikuttaa selvityksen sisältöön päätöstä edeltävästi. Kun jätät täydellisen LSS-toimia koskevan hakemuksen, saat kirjallisen päätöksen kolmen kuukauden kuluessa. Perustelemme selkeästi, miksi hakemuksesi on hyväksytty tai hylätty, ja voit tarvittaessa saada apua valituskirjelmän laatimisessa. Sinulla on oikeus valittaa sinua koskevasta päätöksestä ja tutustua kaikkiin sinusta kirjoitettuihin tietoihin. Meillä on vaitiolovelvollisuus emmekä saa luovuttaa sinua koskevia tietoja asiattomille. AUTA TOIMINTAMME PARANTAMISESSA Haluamme saada mielipiteesi siitä, miten olemme onnistuneet laatuselosteessa lupaamiemme tavoitteiden saavuttamisessa. Näin voimme parantaa toimintaa. Ota ensisijaisesti yhteyttä siihen toimintayksikköön, jonka toimintaan mielipiteesi kohdistuu. Voit myös esittää mielipiteitä Solna kaupungin mielipidetutkimussivulla solna.se/synpunkt YHTEYSTIEDOT Postiosoite Solna stad Omvårdnadsförvaltningen Myndighetsavdelning Solna Käyntiosoite Kaupungintalo Solnan keskustassa Stadshusgången 2 Tapaamisaika Sopimuksen mukaan Puhelinaika ma-to klo 09:00-10:00 pe klo 13:00-14:00 Puhelin Sähköposti Verkko-osoite solna.se THoivalautakunta on vahvistanut tämän laatuselosteen , ja se on voimassa alkaen. Laatuselostetta voidaan tarvittaessa tarkistaa ja muuttaa. Ajankohtainen versio löytyy aina kaupungin verkkosivuilta solna.se. 5

6 Eräille toimintaesteisille annettavasta tuesta ja palvelusta annetun lain mukaiset tukitoimet. Laki eräille toimintaesteisille annettavasta tuesta ja palvelusta, josta yleisesti käytetään lyhennystä LSS, on säädetty laaja-alaisesti toimintarajoitteisten oikeuksien varmistamiseksi. Lain tarkoituksena on taata toimintarajoitteisille hyvät elinehdot ja oikeus elää normaalia elämää. Miten LSS-tukitoimia haetaan? Täysivaltaiset hakevat tukitoimia itse. Henkilöt, joilla on uskottu mies tai muu edustaja, voivat saada tältä avustusta hakemuksen täyttämisessä. Hakemus laaditaan täyttämällä lomake, joka lähetetään viranomaisvallankäytön osastolle. Lomakkeen saa Solnan kaupungin kotisivulta solna.se. LSS-käsittelijälle voi myös soittaa ja pyytää häntä lähettämään hakemuslomakkeen postitse. Hakemuksen voi myös esittää suullisesti vuotiaat voivat itse hakea toimia yhdessä huoltajansa kanssa. Alle 15-vuotiaiden lasten huoltajat hakevat tukitoimia lapsensa puolesta. Kun LSS-käsittelijä on saanut hakemuksesi, hän ottaa yhteyttä sinuun ja sovitte sinulle ja mahdolliselle edustajallesi sopivasta tapaamisajankohdasta. LSS:n mukaisia tukitoimia voidaan myöntää vain, jos sinä itse tai edustajasi hakee niitä, edellyttäen, että tarvetta ei voida tyydyttää muulla tavalla. Kuka voi saada LSStukitoimia? LSS-käsittelijä arvioi tukitoimien tarpeen. Ensiksi hän selvittää, kuulutko johonkin laissa mainituista henkilöpiireistä. Toiseksi hän selvittää, onko sinulla haetun tuen tarvetta. LSS:n henkilöpiiriin kuuluvat: 1. Kehitysvammaiset ja henkilöt, joilla on todettu autismi tai autismin kaltainen tila. 2. Henkilöt, joilla on huomattavia ja pysyviä älylliseen kehitysvammaisuuteen liittyviä toiminnanrajoitteita, joita heille on tullut aikuisena ulkoisen väkivallan tai ruumiillisen sairauden aiheuttaman aivovamman jälkeen. 3. Henkilöt, joilla on sellaisia muita suuria ja pysyviä fyysisiä ja psyykkisiä toiminnanrajoitteita, jotka selvästi eivät ole normaalin ikääntymisen aiheuttamia, että heillä on huomattavia vaikeuksia selviytyä päivittäisestä elämästään ilman laaja-alaista tukea ja palvelua. LSS:n mukaisesta tuesta ja palvelusta käytetään nimitystä (tuki)toimet 6

7 Miten selvitys tehdään? Ensin selvitetään henkilöpiiriin kuuluvuus. Henkilöpiiriin kuuluvuuden arvioimiseksi tarvitaan lääkärintodistus tai psykologin tutkimus, josta ilmenee diagnoosi. Tarpeet kartoitetaan hakijan antamien tietojen sekä terveydenhuollolta, psykiatrian klinikalta, kuntoutusyksiköltä, koululta ym. saatujen erilaisten todistusten perusteella. Hakemus käsitellään mahdollisimman pian, mutta jos täydentäviä selvityksiä joudutaan hankkimaan paljon, käsittely saattaa kestää jopa kolme kuukautta. Päätös Kun käsittelijä on antanut asiassa päätöksen, se lähetetään postitse. LSS-käsittelijä tarkistaa päätöksen säännöllisin väliajoin ja antaa uuden päätöksen tarpeen vaatiessa, muun muassa tarpeiden muuttumisen yhteydessä. Päätöksestä valittaminen Jos et ole tyytyväinen päätökseen, voit valittaa siitä. Valituskirjelmä täytyy toimittaa Solnan kaupungille viimeistään kolmen viikon kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta. Valitusprosessin vaiheet: Viet/lähetät kirjallisen valituksen Solnan kaupungille, joka käsittelee asian uudelleen. Päätöstä joko muutetaan tai se säilyy ennallaan. Jos Solnan kaupunki ei muuta päätöstä, se lähetetään hallinto-oikeuden käsiteltäväksi. Jos hallinto-oikeus päätyy siihen, että olet oikeutettu tukeen, asiasi palautetaan kunnalle. Päätöksen tehnyt käsittelijä voi avustaa valituskirjelmän laatimisessa. Lisätietoa valittamisesta saat päätösilmoituksessa olevasta Valitusohjeesta. Tukitoimen suorittajan valinta Jos sinulle myönnetään jokin tukitoimi, päätös toimitetaan tehtävän suorittavalle toimintayksikölle. Solnan kaupunki vastaa joidenkin tukitoimien suorittamisesta, kuten saattajapalvelusta, yhteyshenkilöstä ja lomituspalvelusta. Jos sinulle myönnetään henkilökohtainen avustaja, päivätoimintaa, asumistukea tai kotipalvelua, voit itse valita tukitoimen suorittajan. Voit valita tukitoimen suorittajan niiden toiminnanharjoittajien keskuudesta, joiden kanssa Solnan kaupunki on tehnyt sopimuksen. Edellytyksenä on kuitenkin, että kuulut toimintayksikön kohderyhmään ja että heillä on paikka vapaana. Jos heillä ei ole vapaata paikkaa, voit pyytää, että nimesi merkitään jonotuslistalle. Kaikki valittavissa olevat tukitoimien suorittajat täyttävät Solnan kaupungin laatuvaatimukset. Ajankohtaisen luettelon ao. palvelujen tarjoajista voit katsoa Solnan kaupungin kotisivulta solna.se, kyseisen tukitoimen alta. 7

8 Henkilökohtaisen avustajan osalta vastaavaa palvelun tarjoajien luetteloa ei ole Solnan kaupungin kotisivulla. Näiden haku sinun täytyy tehdä itse Internetin välityksellä. Saat myös milloin tahansa vaihtaa niiden tukitoimien suorittajaa, joiden suorittajan voit valita itse. Jos et voi/halua valita suorittajaa, suorittaja valitaan läheisyysperiaatteen perusteella, edellyttäen, että toimintayksikössä on paikka vapaana. Kun olet valinnut suorittajan, toimintayksikön työntekijä ottaa yhteyttä sinuun. Laaditte yhdessä suunnitelman tukitoimen sisällölle ja ajankohdille. Tietoa suorittajan valinnasta Monessa Ruotsin kunnassa on otettu käyttöön LOV:n (laki valinnanvapausjärjestelmästä) mukainen valintajärjestelmä. Mielipiteet ja valitukset Haluatko esittää mielipiteitä, tehdä valituksen tai ehdottaa muutoksia ja parannuksia? Jos sinulla on toiminnan toteutumiseen liittyviä mielipiteitä, kyseinen toiminta haluaa saada mahdollisuuden virheellisyyksien ja puutteiden korjaamiseen. Ota ensisijaisesti yhteyttä yrityksen toiminnanjohtajaan. Jos et saa palautetta mielipiteistäsi, voit ottaa yhteyttä Laadunkehityshenkilökuntaan, joka ottaa vastaan valituksia ja mielipiteitä ja huolehtii siitä, että ao. suorittaja oikaisee toiminnassaan ilmenevät puutteet. LSS-toiminnan laadunkehittäjä: Solnan valinnanvapausjärjestelmässä on monta tukipalvelutoimintaa harjoittavaa yritystä. Näistä me käytämme nimitystä suorittajat. Voit valita suorittajan valinnanvapausjärjestelmään kuuluvien suorittajien keskuudesta, edellyttäen, että toiminnanharjoittajalla on paikka vapaana ja kuulut toiminnan kohderyhmään. Solnan kaupungissa on valinnanvapausjärjestelmä tukitoimille: Päivätoiminta Lyhytaikaisoleskelu Asumistuki Kotipalvelu 8

9 Ota yhteyttä LSSkäsittelijään Solnan kaupungin LSS-käsittelijät tavoittaa viranomaisvallankäytön osastolta. Hakemuksen käsittelijä määräytyy hakijan syntymävuoden ja -päivän perusteella. LSS-käsittelijöiden yhteystiedot LSS-käsittelijä 0-21 vuotiaille kuukauden päivä syntyneille: LSS-käsittelijä 0-21-vuotiaille kuukauden päivä syntyneille: LSS-käsittelijä yli 21-vuotiaille kuukauden päivä syntyneille: LSS-käsittelijä yli 21-vuotiaille kuukauden päivä syntyneille: LSS-käsittelijä yli 21-vuotiaille kuukauden päivä syntyneille: Puhelinaika: maanantai-torstai Lisätietoa, uutisia ja lomakkeita saa sivuilta perhe ja hoivapalvelut -otsikon alta. Viranomaisvallankäytön osaston postiosoite: Omvårdnadsförvaltningen Solna stad Solna 10 lakimääräistä tukitoimea (LSS:n 9 :n mukaan) 9 1 Neuvonta ja muu henkilökohtainen tuki (maakäräjien vastuu), 9 2 Henkilökohtainen avustus, 9 3 Saattajapalvelu, 9 4 Yhteyshenkilö 9 5 Lomituspalvelu kotona, 9 6 Lyhytaikaisoleskelu oman kodin ulkopuolella, 9 7 Yli 12-vuotiaiden koululaisten lyhytaikaishoiva, 9 8 Asuminen perhekodissa tai lasten ja nuorten erityispalveluasunnossa, 9 9 Asuminen aikuisten erityisessä palveluasunnossa tai muussa erityisesti sopeutetussa asunnossa, 9 10 Päivätoiminta, 10 Yksilöllinen suunnitelma Tarkempaa tietoa kaikista tukitoimista on seuraavilla sivuilla. 9

10 9 1 Neuvonta ja muu henkilökohtainen tuki Voit saada korkeatasoista neuvontaa ja tukea lisätäksesi tietojasi toimintarajoitteestasi. Tätä tukea haetaan Tukholman läänin maakäräjiltä, joka myös vastaa palvelun suorittamisesta. Neuvonta ja muu henkilökohtainen tuki on yksi LSS-tukitoimista. Se on tarkoitettu täydentämään muita terveydenhuollon ja sosiaalitoimen tukitoimia. Neuvontaa ja tukea annetaan toimintaesteen psykologisten, sosiaalisten, lääketieteellisten ja pedagogisten näkökulmien pohjalta. Neuvoja ja tukea antavat hoitoalan ammattilaiset ovat perehtyneet toimintarajoitteisten moniin ongelmiin ja elinehtoihin. Tukea voi antaa esimerkiksi toimintaterapeutti, kuraattori, logopedi, psykologi, lääkintävoimistelija tai erikoispedagogi. LSS:n mukaista neuvontaa ja tukea voi olla muun muassa tiedon antaminen toimintarajoitteesta ja sen vaikutuksista jokapäiväiseen elämään. Sitä voi myös olla tiedon antaminen yhteiskunnan tarjoamasta palvelusta ja tuesta eri viranomaisten kanssa asioimisen, vanhempainkoulutuksen ja keskustelujen yhteydessä. Habilitering & Hälsa Lue lisää Habilitering & Hälsakuntoutuspalvelun toiminnasta sen verkkosivuilta. Sieltä saat Tukholman läänin kuntoutuskeskusten osoitteet ja puhelinnumerot. Toimintaestefoorumin neuvonta Lisätietoa neuvonnasta ja tuesta saat Toimintaestefoorumin neuvonnasta, puh , tekstipuhelin BOSSE Neuvonta-, tuki- ja koulutuskeskus Keskus tarjoaa neuvontaa ja tukea toimintarajoitteisille. Lisätietoa siitä, millaista tukea voi saada ja mille kohderyhmille toiminta kohdistuu saa BOSSE:n verkkosivuilta. Tukholman läänissä LSS:n mukaisesta neuvonnasta ja tuesta vastaa maakäräjien kuntoutuspalvelu Habilitering & Hälsa. Laaja-alaisesti ja pysyvästi toimintarajoitteisten omaiset voivat myös hakea neuvontaa ja tukea. Neuvonta ja tuki ovat maksuttomia. Habilitering & Hälsa tarjoaa myös erilaisia hoito/kuntoutuspalveluja. 10

11 9 2 Henkilökohtainen avustaja Laaja-alaisesti toimintarajoitteisella, joka tarvitsee apua arkielämässään, voi olla oikeus saada henkilökohtaisen avustajan antamaa avustusta. Henkilökohtainen avustus on henkilökohtaisesti suunniteltua tukea henkilöille, jotka laaja-alaisten ja pysyvien toimintarajoitteiden vuoksi tarvitsevat apua perustarpeissa rajoitetulta määrältä avustajia. Perustarpeet ovat: - avun tarve henkilökohtaisessa hygieniassa, - avun tarve ruokailun yhteydessä, - avun tarve pukeutumisessa ja riisuuntumisessa, - avun tarve kommunikoinnissa muiden kanssa tai - muun sellaisen avun tarve, joka vaatii perusteelliset tiedot toimintarajoitteisesta henkilöstä. Henkilökohtaista avustajaa voivat hakea alle 65-vuotiaat. Jos 65 vuotta täyttävälle on jo myönnetty henkilökohtainen avustaja, hän voi jatkossakin saada henkilökohtaista avustusta saamansa päätöksen mukaisen tuntimäärän, mutta ei suurempaa tuntimäärää. Jos tuen tarpeesi kasvaa täytettyäsi 65 vuotta, sinun tulee hakea sosiaalipalvelulain mukaisia tukitoimia. Kunta vastaa LSS:n nojalla (LSS 9 2) siitä, että toimintarajoitteinen saa henkilökohtaisen avustajan välityksellä annettavaa tukea 20 tuntia viikossa. Jos tarvitset yli 20 tuntia viikossa apua perustarpeissasi, sinun on haettava henkilökohtaista avustajaa Vakuutuskassalta [Försäkringskassan]. Kun sinulle on myönnetty henkilökohtainen avustaja, valitset itse, millä tavoin haluat järjestää henkilökohtaisen avustuksen. Voit antaa kunnan tehtäväksi henkilökohtaisten avustajien palkkaamisen yhdessä kanssasi. Toinen vaihtoehto on, että saat taloudellista avustusta ja palkkaat itse henkilökohtaiset avustajat toimien itse työnantajana. Voit myös käyttää palvelunkäyttäjien osuustoimintayhdistystä tai avustajayritystä, joka auttaa sinua henkilökohtaisten avustajien palkkaamisessa. Lisätietoa avustajayrityksistä Henkilökohtaisen avustuksen koordinaattori: Tietoa Avustus koulussa Kouluilla on laaja-alainen vastuu lapsista kouluaikana ja ne voivat määrätyissä tapauksissa tarjota oppilasavustajia. Oppilasavustaja [elevassistent] on tukihenkilö, jonka tehtävänä on tukea oppilaita, joilla on erityistarpeita. Koulun rehtori tekee oppilasavustajia koskevat päätökset. Tätä tukitoimea ei voi hakea LSS:n nojalla. 11

12 9 3 Saattajapalvelu Saattajapalvelun tarkoituksena on helpottaa laaja-alaisesti toimintarajoitteisen mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnassa järjestettävään toimintaan ja vähentää laaja-alaisesta toimintarajoitteesta mahdollisesti aiheutuvaa syrjäytymistä. Saattaja voi avustaa sinua ulkona liikkumisessa ja lähteä kanssasi eri paikkoihin ja harrastustoimintaan kodin ulkopuolella. Hän voi myös tukea sinua, kun käyt vapaa-ajalla käydä tapaamassa ystäviä tai osallistut vapaa-ajan toimintaan. Voit itse osallistua ja vaikuttaa saattajan valintaan. Saattajapalvelun koordinaattori: Yhteyshenkilö/yhteyshoitaja Toimintarajoitteinen, joka tarvitsee laajemman yhteysverkoston, voi hakea yhteyshenkilöä/yhteyshoitajaa Yhteyshenkilö on henkilö, jonka kanssa voi harrastaa erilaista toimintaa. Tarkoituksena on sosiaalisen syrjäytymisen ehkäiseminen sosiaalista verkostoa laajentamalla. Päätätte itse tapaamisajoista ja mitä teette yhdessä. Voit itse osallistua ja vaikuttaa yhteyshenkilön valintaan. Yhteyshenkilöiden koordinaattori: Lomituspalvelu kotona Lomituspalvelu on tarkoitettu toimintarajoitteisen lapsen tai nuoren vanhemmille, jotka tarvitsevat lomaa. Lomitus saattaa olla ainoa keino, jonka avulla vanhemmat saavat mahdollisuuden rentoutua, omistaa aikaa lapsen sisaruksille tai harrastaa toimintaa, johon lapsi ei osallistu. Lomitus kotona tarkoittaa sitä, että lomittaja on perheen kotona säännöllisin väliajoin tai yksittäisiä kertoja. Tällöin omainen saa aikaa omille aktiviteeteilleen. Lomittaja huolehtii lapsen/nuoren huolenpidosta niin monen tunnin ajan kuin hakijalle on myönnetty tätä tukea. Palveluun sisältyy lomitus kotona, mutta siihen voi myös sisältyä kävelyretkiä, lähialueen leikkipaikoilla ja vastaavilla käymistä. Lomituspalvelun koordinaattori:

13 9 6 Lyhytaikaisoleskelu oman kodin ulkopuolella Lyhytaikaisoleskelu antaa toimintarajoitteiselle mahdollisuuden virkistymiseen ja ympäristönvaihdokseen samalla, kun se antaa omaisille mahdollisuuden lomitukseen. Lyhytaikaisoleskelu oman kodin ulkopuolella tarkoittaa oleskelua lyhytaikaiskodissa, yhteys- tai tukiperheen luona tai leiritoiminnassa. Lyhytaikaisoleskelun avulla omainen saa lomitusta ja aikaa rentoutumiseen. Lyhytaikaisoleskelu antaa toimintarajoitteiselle mahdollisuuden ympäristönvaihdokseen ja virkistymiseen sekä tilaisuuden henkilökohtaiseen kehittymiseen. Tukitoimeen sisältyy hoivapalvelu, joten saat tarvitsemaasi tukea ja avustusta jokapäiväisen elämän toiminnoissa tunteaksesi olosi turvalliseksi. Saat itse valita lyhytaikaiskodin, edellyttäen, että kuulut toiminnan kohderyhmään ja että heillä on paikka vapaana. Kaikki LSS-toimet ovat maksuttomia, aterioista veloitetaan kuitenkin maksu kun kyse on lyhytaikaisoleskelusta oman kodin ulkopuolella. Lisätietoa valittavana olevista suorittajista saa sivuilta Lyhytaikaisoleskelun koordinaattori: Vuorosidonnaisiin matkoihin liittyvät tiedustelut: Lyhytaikaishoiva yli 12-vuotiaille nuorille Yli 12-vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat hoivaa ennen koulupäivän alkua ja sen jälkeen, voidaan myöntää lyhytaikaishoivaa. Lyhytaikaishoiva, josta myös käytetään nimitystä nuorten vapaa-ajankoti, voi tulla ajankohtaiseksi, jos olet yli 12-vuotias koululainen ja tarvitset hoivaa ennen koulupäivän alkua ja sen jälkeen sekä lomien aikana. Nuorten vapaa-ajankoti toimii samojen periaatteiden mukaisesti kuin muutkin vapaa-ajankodit, mutta se on sovitettu si- nun edellytyksiäsi ja tarpeitasi vastaavaksi. Kaikki LSS-tukitoimet ovat maksuttomia, aterioista veloitetaan kuitenkin maksu. Lyhytaikaishoivan koordinaattori:

14 9 8 Lasten ja nuorten asuminen perhekodissa tai erityisessä palveluasunnossa Toimintarajoitteiset lapset ja nuoret voivat eri syistä asua erityisissä palveluasunnoissa. Ensinnäkin lapsella tai nuorella voi olla niin laaja-alainen tuen ja hoivan tarve, että perhe ei saamastaan tuesta huolimatta pysty huolehtimaan hänestä kotona. Toinen syy voi olla, että lapsi tai nuori käy koulua toisella paikkakunnalla. Toimintarajoitteisilla lapsilla ja nuorilla voi eri syistä olla tarve asua muualla kuin vanhempiensa luona. LSS:n mukaisia asumismuotoja on kaksi lasten ja nuorten perhekodit ja erityiset palveluasunnot. Tukitoimiin sisältyy hoiva, vapaa-ajan toiminta ja kulttuuriin liittyvä toiminta. Hoiva merkitsee sitä, että saa tarvitsemaansa tukea ja apua päivittäisessä elämässä niin, että voi tuntea olonsa turvalliseksi. Asunnot voivat olla erilaisia. Yhteinen piirre on, että asunnon tulee olla kodin kaltainen eikä se saa sijaita samoissa tiloissa muun toiminnan kanssa. Lasten ja nuorten perhekotien ja erityisten palveluasuntojen koordinaattori: Aikuisten erityiset palveluasunnot tai muut erityisesti sopeutetut asunnot Toimintarajoitteisille aikuisille on erilaisia asuntoja. Tavallisimmat asumismuodot ovat ryhmäasunto [gruppbostad] ja palveluasunto [servicebostad] Ryhmäasunnolla tarkoitetaan, että asut omassa asunnossa ja käytettävissäsi on asunnon läheisyydessä yhteistilat sekä voit saada tukea ja palvelua kaikkina vuorokauden aikoina. Ryhmäasunnosta saat yhteyden henkilökuntaan vuorokauden ympäri. Palveluasunnolla tarkoitetaan, että asut omassa asunnossa lähellä palveluhuoneistoa, jossa on henkilökuntaa. Asunnot sijaitsevat usein yhdessä tai useammassa vierekkäisessä talossa. LSS-käsittelijä päättää tuen tarpeesi mukaan, mikä asumismuoto soveltuu sinulle parhaiten. Lisätietoa tarjolla olevista asumismuodoista Aikuisten erityisten palveluasuntojen tai aikuisten muiden erityisesti sopeutettujen asuntojen koordinaattori:

15 9 10 Päivätoiminta Päivätoiminta on toimintarajoitteisille järjestettävää palvelua. Päivätoimintapaikkaa voivat hakea työikäiset, jotka eivät käy töissä eivätkä opiskele. Päivätoiminnassa voidaan tarjota ryhmätoimintaa ja yksilöllistä toimintaa. Palvelun tulee tarjota sinulle virikkeellistä, kehittävää, mielekästä toimintaa yhdessä toisten kanssa ja omien tarpeittesi ja toivomustesi mukaan. Voit valita, mihin toimintaan haluat osallistua, edellyttäen, että toiminnanharjoittajalla on sopimus Solnan kaupungin kanssa. Lisäksi edellytetään, että valitussa toiminnassa on paikka vapaana. Lisätietoa valittavana olevista suorittajista Päivätoiminnan koordinaattori: Myönnettyihin päivätoimintamatkoihin liittyvät tiedustelut: Yksilöllinen suunnitelma Voit vaatia itsellesi yksilöllisen suunnitelman ja saada sellaisen, jos sinulle on myönnetty LSS-tukitoimia. Yksilöllinen suunnitelma muodostuu kahdesta osasta: toisaalta suunnittelukokouksista, joissa keskustelet ja suunnittelet yhdessä toisten kanssa miltä osin ja millä tavoin haluat muuttaa tilannettasi ja toisaalta siitä asiakirjasta, joka kokousten pohjalta laaditaan. Yksilöllinen suunnitelma laaditaan, jotta saisit kokonaiskuvan nykyisistä ja jatkossa toivomistasi tukitoimista, tuesta ja palvelusta sekä näkisit selvemmin, kuka kustakin tukitoimesta vastaa. Jos katsot tarvitsevasi yksilöllisen suunnitelman, voit kääntyä LSS-käsittelijän puoleen. Puhu LSS-käsittelijän kanssa, jos haluat yksilöllisen suunnitelman. 15

16 Sosiaalipalvelulain (SoL) mukaiset tukitoimet Jos tarvitset asumistukea, kotipalvelua tai turvahälyttimen, voit hakea sosiaalipalvelulain mukaista apua. Asumistuki Asumistuki on käytännön apua yksilöllisten tarpeiden mukaan. Tuki mukautetaan joustavasti toimintarajoitteesi ja terveydentilasi muutosten mukaan. Asumistuella tarkoitetaan, että saat tukea ja apua saadaksesi toimivan päivärytmin ja jokapäiväiset rutiinit. Tukea annetaan pääasiallisesti omassa asunnossasi, mutta siihen voidaan myös sisällyttää kodin ulkopuolisia tilanteita. Asumistukeen voi myös sisältyä, että sinua tuetaan viranomaisten kanssa asioimisessa ja yhteyksissä henkilökohtaisiin sosiaalisiin verkostoihin sekä mielekkään toiminnan aloittamisessa. Poikkeustapauksissa asumisen tukemiseen voi myös sisältyä palvelu- ja hoivatoimia. Asumistuen tavoitteena on, että pystyt elämään itsenäisempää elämää ja pitemmällä aikavälillä selviydyt arkipäivän toiminnoista entistä itsenäisemmin tai täysin omatoimisesti. Jos sinulle myönnetään asumistukea, saat itse valita tukitoimen suorittajan. Lisätietoa valittavana olevista suorittajista saat LSS-käsittelijältä ja verkkosivuilta Ota yhteyttä LSS-käsittelijään, kun haluat hakea asumistukea. 16

17 Kotipalvelu Jos et toiminnanrajoitteen vuoksi selviydy arkipäivän askareista omatoimisesti, voit hakea kotipalvelua. Kotipalvelu voi tulla ajankohtaiseksi silloin, kun tarvitset apua esimerkiksi siivoamisessa, pyykinpesussa, ruoanlaitossa, suihkussa ja wc:ssä käyntien yhteydessä tai tarvitset hoivapalvelua. Teet hakemuksen yhdessä LSS-käsittelijän tai avustusasiain käsittelijän kanssa, joka arvioi kotipalvelun tarpeen. Jos sinulle myönnetään kotipalvelua, saat valita tukitoimen suorittajan. Lisätietoa valittavana olevista kotipalvelun suorittajista Ota yhteyttä LSS-käsittelijään, kun haluat hakea kotipalvelua. Turvahälytin Turvahälyttimen avulla saat kiireellistä apua tarvitessasi yhteyden henkilökuntaan kaikkina vuorokauden aikoina. Turvahälytin on käsivarteen kiinnitettävä tai kaulaan ripustettava langaton hälytyslaite, jonka hälytysnappia painamalla saat yhteyden hälytyskeskukseen kaikkina vuorokauden aikoina. Voit puhua henkilökunnan kanssa puhelimen luuria nostamatta kaikkialla asunnossasi. Kun olet tehnyt hälytyksen ja puhunut henkilökunnan kanssa, päivystäjä tulee kotiisi 30 minuutin sisällä. Jos henkilökunta ei saa yhteyttä sinuun hälytyksen saatuaan, he soittavat kotipuhelimeesi. Jos et vastaa puhelimeen, päivystäjä tulee kotiisi. Sinun tulee luovuttaa asuntosi ja talon ulko-oven avaimet hälyttimen asentajalle. Sinun tulee myös allekirjoittaa valtakirja, joka antaa hälytys- ja pelastushenkilökunnalle oikeuden tulla asuntoosi. Avaimet säilytetään turvakaapissa, jota vain hälytyshenkilökunta saa käyttää saatuaan sinulta hälytyksen. Ota yhteyttä LSS-käsittelijään, kun haluat hakea turvahälytintä. 17

18 Muut tukitoimet ja palvelut LSS:n tai SoL:n mukaisen avun lisäksi voit tarvita asunnon sopeuttamiseen, lupiin tai muuhun palveluun liittyvää tukea. Seuraavilla sivuilla on tietoa tavallisista tukitoimista ja palveluista. Asunnon sopeuttaminen Toimintarajoitteinen voi tarvita asunnon esteettömäksi sopeuttamista voidakseen elää normaalia elämää. Voit saada Solnan kaupungilta avustusta asuntosi sopeuttamiseen toimintarajoitteesi mukaisia tarpeita vastaavaksi. Avustus on tarkoitettu sellaisiin muutostöihin, joita asunnossa on tehtävä, jotta voisit selviytyä arkiaskareistasi omatoimisesti kodissasi. Asunnon sopeuttamisavustus voidaan myöntää omistusasunnossa tai vuokraasunnossa asuvalle. Kiinteistön omistajan täytyy aina hyväksyä sopeutustyöt. Avustusta ei voi saada vapaa-ajan asunnon sopeuttamiseen. Saadaksesi avustusta sinun on esitettävä toimintaterapeutilta tai lääkäriltä saatu todistus siitä, että tarvitset asuntosi sopeuttamista. Avustusta voivat hakea kaikki pysyvästi toimintarajoitteiset, jotka tarvitsevat asunnon sopeuttamista. Henkilöt, joilla on tilapäinen toimintaeste, eivät kuitenkaan voi saada tätä avustusta. Voit saada avustusta asunnon sopeuttamiseen siten, että pääset esteettä asuntoon ja sieltä ulos, voit esteettä liikkua asunnossa, laittaa ruokaa ja huolehtia henkilökohtaisesta hygieniastasi. Esimerkkejä sopeutustoimenpiteistä: Kynnysten poistaminen Luiska talon sisäänkäynnille Oviaukkojen levennykset Keittiön ja kylpyhuoneen valaistuksen parantaminen Oviautomatiikka Avustusta ei voi saada asunnon tavanomaiseen kunnossapitoon, koska vuokraisäntä tai kiinteistönomistaja vastaa siitä. Asunnon sopeuttamisasiain käsittelijä:

19 Uskottu mies ja edunvalvoja Pitkäaikainen sairaus tai toimintarajoite voi vaikeuttaa käytännön asioiden hoitamista, kuten laskujen maksamista ja asioimista viranomaisten kanssa. Jos kukaan läheisistäsi ei voi auttaa sinua näiden asioiden hoitamisessa, voit tarvita uskotun miehen tai joissakin tapauksissa edunvalvojan. Valtakirja Uskottu mies määrätään vain, jos se on välttämätöntä. Uskottua miestä ei siis määrätä, jos apua voi saada muulla tavalla, esimerkiksi valtuuttamalla joku luotettava henkilö toimimaan omasta puolestaan. Uskottu mies Jos et pysty hoitamaan raha-asioitasi tai valvomaan etujasi, voit saada uskotun miehen. Uskottu mies hoitaa päämiehensä laskujen maksamisen ja auttaa tämän etujen valvomisessa. Voit itse hakea uskotun miehen määräämistä. Käräjäoikeus päättää, tarvitsetko uskottua miestä. Jos sinulle on määrätty uskottu mies, sinulla on silti oikeus tehdä sopimuksia ja päättää itse omista asioistasi. Maksat uskotulle miehelle palkkion sekä sosiaalimaksut. Edunvalvoja Edunvalvojan voi saada, jos ei kykene valvomaan etujaan tai ei ymmärrä tekojensa seurauksia esimerkiksi sopimusten solmimisen ja tärkeistä asioista päättämisen yhteydessä. Edunvalvojan määräämisestä päättää käräjäoikeus, ja hakemukseen on liitettävä lääkärin todistus edunvalvojan tarpeesta. Yliholhouslautakunta [Överförmyndarnämnden] valvoo, että edunvalvoja täyttää velvollisuutensa. Yliholhousviraston kanslian käsittelijät: Puhelinaika: Maanantai torstai klo Suostumus Uskotun miehen määrääminen edellyttää, että päämies suostuu siihen tai on itse hakenut uskotun miehen määräämistä. Jos et kykene antamaan tällaista suostumusta, tarvitset lääkärin todistuksen tästä asiasta. 19

20 Kuljetuspalvelu ja valtakunnallinen kuljetuspalvelu Jos sinun on vaikea liikkua omatoimisesti ja matkustaa julkisilla kulkuvälineillä, voit saada kuljetuspalvelua. Käyttäessäsi kuljetuspalvelua matkustat tavallisilla takseilla. Kuljetuspalvelun saaminen edellyttää, että hakijalla on pysyvä toimintarajoite. Kuljetuspalvelun tarve tulee vahvistaa lääkärin antamalla erityisellä todistuksella. Kuljetuspalveluasiain käsittelijä tekee selvityksen ja kirjoittaa lausunnon maakäräjien kuljetuspalvelulautakunnalle. Kuljetuspalvelulautalunta päättää, oletko oikeutettu saamaan kuljetuspalvelua. Kuljetuspalveluasiain käsittelijä: Valtakunnallinen kuljetuspalvelu Jos sinulla on vaikea toimintarajoite ja olet väestökirjoilla Solnassa, voit saada valtakunnallista kuljetuspalvelua matkustaessa vapaa-ajalla Tukholman läänin kuljetuspalvelualueen ulkopuolella. Voit saada valtakunnallista kuljetuspalvelua Tukholman läänin ulkopuolella, jos olet väestökirjoilla Solnan kaupungissa toimintakykysi arvioidaan olevan rajoittunut vähintään 6 kuukauden ajan ja se voidaan pyydettäessä vahvistaa lääkärintodistuksella tai erityisellä selvityksellä et toimintarajoitteen vuoksi voi matkustaa kohtuuhintaan julkisilla kulkuvälineillä tai ilman saattajaa matka on virkistys- tai vapaa-ajanmatka tai muu yksityisluonteinen matka teet matkan Ruotsissa, mutta Tukholman läänin ulkopuolella teet matkan julkisilla kulkuvälineillä yhdessä saattajan kanssa tähän tarkoitukseen erityisesti sovitetulla ajoneuvolla tai taksilla matkaasi ei kustanneta julkisilla varoilla (toinen kunta, maakäräjät, valtio ym.) Jos tarvitset matkalla saattajaa, voidaan lupaan sisällyttää myös saattaja. Valtakunnallista kuljetuspalvelua ei myönnetä tavanomaisena määräaikaisena lupana, vaan sitä on haettava kullekin matkalle erikseen. Ota hyvissä ajoin matkaa ennen yhteyttä valtakunnallisen kuljetuspalvelun matka-asiain käsittelijään. Hakemusaika on tavallisesti kolme viikkoa. Suurten pyhien edellä esiintyy yleensä ruuhkaa ja monen lähdön matkaliput on myyty loppuun, joten tee hakemus erityisen hyvissä ajoin. Valtakunnallista kuljetuspalvelua myönnetään tarpeiden perusteella halvimmalla mahdollisella tarkoitukseen soveltuvalla kulkuvälineellä matkustamista varten. Valtakunnallisen kuljetuspalvelun kustannus (omavastuumaksu) vastaa tavanomaisia matkakustannuksia julkisilla kulkuvälineillä. Valtakunnallisen kuljetuspalvelun matka-asiain käsittelijä: Maanantai torstai

21 Pysäköintilupa Liikuntaesteiset, joilla on erityisen suuria kävelyvaikeuksia, voivat saada pysäköintiluvan helpottamaan pysäköintiä lähemmäs kohdetta. Oikeus pysäköintilupaan määräytyy kävelyvaikeuksien perusteella. Pysäköintilupa voidaan myöntää pyörätuolia käyttäville ja muille, joille käveleminen tuottaa vaikeuksia. Liikuntaesteisille, jotka eivät itse aja autoa, myönnetään pysäköintilupa vain erityisistä syistä. Pysäköintilupa on voimassa liikuntaesteisille varatuilla pysäköintipaikoilla. Pysäköintilupa ei ole voimassa sellaisilla yksityisen omistajan maa-alueilla eikä parkkitaloissa, joille pysäköiminen on kielletty liikennemerkillä ja joille pysäköimiseen tarvitaan omistajan suostumus. Pysäköintilupa ei myöskään ole voimassa määrättyyn tarkoitukseen varatuilla alu- eilla, kuten esimerkiksi lastaus-, taksi- ja kääntymisalueilla. Lisätietoa voimassaolosta ja säännöistä saa pysäköintiluvan myöntämisen yhteydessä. Pysäköintilupaa voivat hakea Solnassa väestökirjoilla olevat. Katu- ja puisto-osaston asiakaspalvelu: Sähköposti: Postisoite Stadsbyggnad, avd. Gata och park Solna Omaistuki Monelle omaiselle rakkaan läheisen hoitaminen ja tukeminen on itsestään selvä asia. Omaista ei kukaan pysty korvaamaan, mutta joskus omaistenkin tulee ajatella omaa terveyttään ja jaksamistaan. Omaisilla tarkoitetaan tässä lähiomaisten/perheen lisäksi läheistä ystävää tai muuta tärkeää henkilöä. Omaistuki on tarkoitettu henkilöille, jotka hoitavat ja tukevat pitkäaikaisesti sairaita tai toimintarajoitteisia läheisiään, jotka eivät selviydy arkipäivän toiminnoistaan omatoimisesti. Tarjoamme omaisille yksilöllisiä keskusteluja, esitelmiä ja koulutukseen myönnettäviä tukitoimia. Omaistukeen sisältyvät eri toimintamuodot ovat maksuttomia. Omais- ja dementiatiimiin kuuluvat omaiskonsulentti, dementiakoordinaattori, jolla on sairaanhoitajan pätevyys, ja toimintaterapeutti. Omaiskonsulentti: Dementiakoordinaattori: Omaistiimin toimintaterapeutti: Toiminnanjohtaja:

22 Vammaiskonsulentti Vammaiskonsulentilta toimintarajoitteinen voi saada neuvontaa ja tietoa. Kyse voi olla asunnon sopeuttamisesta, tukitoimista tai esteettömästä elinympäristöstä. Vammaiskonsulentti on valtion virkamies, joka on kunnan vammaisneuvoston jäsen ja ajaa liikuntaesteisten esteettömään elämään liittyviä asioita Solnan kaupungissa. Vammaiskonsulentti toimii yhteistyössä monen vammaisjärjestön kanssa. Vammaiskonsulentti: Toimintaesteasiain neuvosto Solnassa on toimintaesteasiain neuvosto, jonka tehtävänä on seurata ja valvoa kokonaisvaltaisesti kaupungin eri toimintayksiköiden työtä toimintaesteasioissa. Neuvosto muodostuu kaikkien lautakuntien poliittisesti valituista edustajista sekä kaupungin eri vammaisryhmien edustajista. Toimintaesteasiain neuvoston yhteyshenkilö:

23 Sairaanhoito Terveyden- ja sairaanhoitolain mukaan maakäräjillä on vastuu kuntoutuksesta, toimintarajoitteisten apuvälineistä, joistakin hammashuollon tukitoimista ja sairaanhoidosta. Lasten kuntoutuskeskus Lasten kuntoutuskeskus tarjoaa kuntoutustoimia perheille, joiden alle 16-vuotias lapsi tarvitsee kuntoutusta jonkin toimintarajoitteen, kuten liikuntaesteen, kehityshäiriön, autismin, näkö- tai kuulovamman, vuoksi. Kuntoutuskeskuksessa tehdään tiimityötä. Kussakin tiimissä on sairaanhoitoalan ammattilaisia, joilla on lääketieteen, psykologian, erikoispedagogiikan ja sosiaalialan pätevyys. Tavoitteena on auttaa lasta kehittämään toimintakykyään parhaalla mahdollisella tavalla antamalla hänelle opastusta, tukea ja hoitoa yksilöllisesti ja/tai ryhmissä sekä antamalla lapsen lähiympäristöön kuuluvalle henkilökunnalle konsultointitukea. Kuntoutustoimien hakemuslomakkeita saa soittamalla kuntoutuskeskukseen. Kuntoutuskeskus Sollentuna: Nuorten ja aikuisten kuntoutuskeskus Kuntoutuskeskus Sollentuna antaa neuvontaa, tukea ja hoitoa toimintarajoitteisille. Se tarjoaa myös tukea omaisille, uskotuille miehille ja henkilökunnalle. Kaikki tukitoimet ovat maksuttomia. Kuntoutuskeskuksen henkilökunnalla on erityisen laaja-alaiset tiedot toimintarajoitteista. Keskuksessa voi saada tukea toimintaterapeutilta, kuraattorilta, logopediltä, psykologilta, lääkintävoimistelijalta ja erikoispedagogilta vuotiaiden nuorten huoltajat hakevat nuoren puolesta kuntoutuspaikkaa kuntoutuskeskuksesta. 18-vuotiaat hakevat paikkaa itse tai edustajiensa välityksellä. Kuntoutustoimien hakemuslomakkeita saa soittamalla kuntoutuskeskukseen. Kuntoutuskeskus Sollentuna:

24 Apuvälineet Jos tarvitset kotona apuvälineitä, kuten rollaattoria, pallopeittoa, kämmentietokonetta, jota voi käyttää esimerkiksi kalenterina ja muistikirjana, voit kääntyä maakäräjien perusterveydenhuollon puoleen. Ota ensisijaisesti yhteyttä omaan terveyskeskukseesi tarvitessasi apuvälineitä. Voit myös ottaa yhteyttä perusterveydenhuollon kuntoutusosastoon tai Sollentunan kuntoutuskeskukseen. Terveyskeskusten yhteystiedot saat hoito-oppaan [Vårdguiden] verkkosivuilta 1177 tai soittamalla: 1177 Solnan perusterveyshuollon kuntoutusosasto: Puh: Maanantai-perjantai (muina aikoina vastaaja ääniviesteille). Kuntoutuskeskus Sollentuna, katso edelliseltä sivulta. Sairausmatka Sairausmatka on matka oman kodin ja hoitopaikan, esimerkiksi lääkärin, lääkintävoimistelijan hammaslääkärin tai kuraattorin vastaanoton, välillä. Oikeus saada korvausta sairausmatkasta määräytyy lääketieteellisen arvioin perusteella. Hoidonantaja päättää, milloin sairausmatkasta voi saada korvausta. Oikeus sairauskorvaukseen eri ajoneuvoilla matkustettaessa määräytyy lääketieteellisen terveydentilan ja tarpeen perusteella. Voit olla oikeutettu korvaukseen sairausmatkasta omalla autolla, taksilla tai erikoisajoneuvolla. Korvausta sairausmatkasta ei voi vaatia. Korvausta sairausmatkasta ei myöskään voida myöntää seuraavien syiden perusteella: vastaanotolle on pitkä matka. julkisilla kulkuvälineillä matkustaminen on hankalaa käyntiajankohdan vuoksi. Sairausmatkaa ei myöskään voida myöntää työterveydenhuollossa, terveystarkastuksissa, apteekissa, kuntosalissa tai vastaavassa käynneille. Jos sinulla on sairausmatkoihin liittyvää kysyttävää, voit puhua hoidonantajasi kanssa tai ottaa yhteyttä kuljetuspalvelun asiakaspalveluun puhelimitse Kuljetuspalvelun asiakaspalvelu on avoinna maanantaisin-perjantaisin , lauantaisin ja sunnuntaisin

25 Hammashuoltotuki Toimintarajoitteiset, jotka kuuluvat LSS:n piiriin tai joilla on pitkäaikaisen laaja-alaisen hoidon ja hoivan tarve, voivat saada maakäräjiltä hammashuoltotukea. Taloudelliseen avustukseen/tukeen sisältyy etsivä toiminta, välttämätön hammashoito, hammashoito sairauden hoidon yhtenä vaiheena ja hammashoidon apuvälineet. Jotta voisit saada hammashuoltotukea, sinulla on oltava erityinen todistus, ns. F-kortti, jonka näytät hammaslääkärillesi. F-kortti vahvistaa, että sinulla on sairaus ja/tai toimintarajoite, joka oikeuttaa hammashuoltotukeen. Jos sinulle on myönnetty LSS-tukitoimia, LSS-käsittelijä laatii sinulle F-kortin. F-kortti nimitystä käytetään koko maassa. Kortin F-kirjain tarkoittaa toimintarajoitetta [funktionsnedsättning]. Valitset itse hammaslääkärisi. Maksat hammashuoltokortin näyttämällä saman maksun kuin lääkärissä käyntienkin yhteydessä ja käynti kuuluu maakäräjien suurkustannussuojan piiriin. Hammashuoltotukeen sisältyy perushammashoito. Siihen eivät sisälly suuremmat hoitotoimenpiteet, kuten kruunut, posliinipaikat, sillat ja hammasimplantit. Jos et saa jatkuvaa LSS:n mukaista tukea ja palvelua Solnan kaupungin välityksellä, voit hakea hammashuoltotukea maakäräjien hammashuoltoyksikön välityksellä. Jos saat jatkuvaa LSS:n mukaista tukea ja palvelua, ota yhteyttä LSSkäsittelijään sadaksesi F-kortin. Tukholman hammashoitoyksikkö Puhelinaika: ja Terveydenhuollon verkkopalvelusta 1177 saa hoitoneuvontaa verkosta ja puhelimitse 1177 on maakäräjien ja eri sairaanhoitoalueiden yhteinen kansallinen palvelu. 1. marraskuuta 2013 alkaen 1177 ja hoito-opas [Vårdguiden] yhdistetään yhdeksi verkkopalveluksi. Verkkosivuilta saa eri sairauksiin liittyvää neuvontaa ja opastusta sekä hoitopaikkojen yhteystiedot. Soittamalla numeroon 1177 saat neuvoja sairaanhoitajilta kaikkina vuorokauden aikoina sekä opastusta hoitopaikan löytämisessä. Jos sinulla on esimerkiksi kuntoutukseen tai terveyskeskuksiin liittyvää kysyttävää, he voivat auttaa sinua. FASS (lääkevalmisteopas)

26 Linkit Valtakunnallinen kehitysvammaisten lasten, nuorten ja aikuisten liitto Autismi- ja Aspergerliitto: Valtakunnallinen Attention -liitto (lapset, nuoret ja aikuiset, joilla on AD/HD, DAMP tai näiden kaltaisia toimintaesteitä): RBU (Valtakunnallinen liikuntaesteisten lasten ja nuorten liitto): DHR (liikuntarajoitteisten järjestö): Neuvonta vammaisasioissa: RSMH (Valtakunnallinen psykososiaalisesti toimintarajoitteisten liitto): Sosiaalihallitus: 26

27 Omat muistiinpanot 27

28 LSS käsittelijä yli 21-vuotiaille kuukauden päivä syntyneille: kuukauden päivä syntyneille: Hoivahallinto Puh: Faksi: Postiosoite Omvårdnadsförvaltningen Solna stad Solna SOLNA STAD KUVAT: colourbox.se kuukauden päivä syntyneille: LSS käsittelijä 0-21-vuotiaille kuukauden päivä syntyneille: kuukauden päivä syntyneille: Hallintopäällikkö Puh: Hoivalautakunnan puheenjohtaja Puh: Laadunkehittäjä (LSS) Ryhmäasunnot, päivätoiminta, henkilökohtainen avustus: Puh: Lisää tietoa ja yhteistietoja saa verkkosivuilta Perhe ja hoivapalvelut-otsikon alta Hoivahallinto

Tuki- ja palveluopas 2013 1

Tuki- ja palveluopas 2013 1 Tuki- ja palveluopas 2013 1 Johdanto Hoivalautakunnalla on poliittinen vastuu vanhustenhuollosta ja toimintarajoitteisille annettavasta tuesta ja palveluista Solnassa. Solnan hoivalautakunnan tunnuslause

Lisätiedot

TUKHOLMAN KAUPUNGIN ASUKKAIDEN VANHUSTENHUOLTO

TUKHOLMAN KAUPUNGIN ASUKKAIDEN VANHUSTENHUOLTO TUKHOLMAN KAUPUNGIN ASUKKAIDEN VANHUSTENHUOLTO 1 2 Tervetuloa tutustumaan Tukholman kaupungin vanhustenhuoltoon Kädessäsi oleva esite kertoo, mitä apua ja palveluja Tukholman kaupunki tarjoaa vanhustenhuoltoa

Lisätiedot

Oikeutesi hoitoon ja hoivaan ohjeita vanhuksille. uusittu 2013

Oikeutesi hoitoon ja hoivaan ohjeita vanhuksille. uusittu 2013 Oikeutesi hoitoon ja hoivaan ohjeita vanhuksille uusittu 2013 Sisältö Kuka voi saada apua? 03 Mihin voi saada apua? 05 Kenen puoleen tulee kääntyä? 10 Potilasturva ja osallisuus 12 Mitä hoito maksaa? 16

Lisätiedot

Tukipalvelut Sollentunan kunnassa Kotipalvelu Päivätoiminta Kuljetuspalvelu Vanhusten asuminen Aktiivinen seniori Omaistuki

Tukipalvelut Sollentunan kunnassa Kotipalvelu Päivätoiminta Kuljetuspalvelu Vanhusten asuminen Aktiivinen seniori Omaistuki Tukipalvelut Sollentunan kunnassa Kotipalvelu Päivätoiminta Kuljetuspalvelu Vanhusten asuminen Aktiivinen seniori Omaistuki www.sollentuna.se Yhteyskeskus Kunnan yhteyskeskuksen käsittelijät ovat tavoitettavissa

Lisätiedot

FINSK A SUOMI OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. Arvokkuustakuu

FINSK A SUOMI OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. Arvokkuustakuu OMVÅRDNAD GÄVLE Värdighetsgarantin Arvokkuustakuu FINSK A SUOMI 1 Arvokkuustakuu Hyväksytty Gävlen kunnan hoivalautakunnan kokouksessa 2012-12-19. Voimassa 2013-03-01 alkaen. Korvaa aiemmat laatuselosteet.

Lisätiedot

Terveydenhuolto ja sairaanhoito Örebron läänissä

Terveydenhuolto ja sairaanhoito Örebron läänissä Terveydenhuolto ja sairaanhoito Örebron läänissä Örebron lääni (Region Örebro län) meille kaikille Örebron läänin maakäräjäkunta ja Örebron alueliitto yhdistyivät 1.1.2015 uudeksi organisaatioksi, Örebron

Lisätiedot

Onneksi on omaishoitaja. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf. Tiedä, taida, selviydyt...

Onneksi on omaishoitaja. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf. Tiedä, taida, selviydyt... Onneksi on omaishoitaja 1991 2011 Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Tiedä, taida, selviydyt... 2011-2012 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

2008-2009 PALVELUOPAS. omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville

2008-2009 PALVELUOPAS. omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville 2008-2009 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Turvallisemmin portaissa Stannah-porrashissit

Lisätiedot

Palveluopas 2015 2016 Omaishoitajille ja läheisille

Palveluopas 2015 2016 Omaishoitajille ja läheisille Palveluopas 2015 2016 Omaishoitajille ja läheisille AMMATTILAISTEN KÄYTTÄMÄT HOITOTARVIKKEET NYT KAIKKIEN SAATAVINA JÄSENETU Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:n jäsenille ARJEN APUVÄLINEET Tuet ja suojat

Lisätiedot

Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje

Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje Uudenkaupungin kaupunki Vammaispalvelu 1 Sisällys 1. ESIPUHE... 2 2. JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS... 2 2. YLEISTÄ... 3 2.1 TOISSIJAISUUS...

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN MUKAISET PALVELUT OHJEISTUS VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNNALLE

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN MUKAISET PALVELUT OHJEISTUS VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNNALLE VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN MUKAISET PALVELUT OHJEISTUS VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNNALLE UUSIKAUPUNKI, LAITILA, VEHMAA, PYHÄRANTA, TAIVASSALO, KUSTAVI Sisällys 1.ESIPUHE 2 2. JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS 2 2.

Lisätiedot

Tiedä, taida, selviydyt... 2010-2011 PALVELUOPAS. omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville

Tiedä, taida, selviydyt... 2010-2011 PALVELUOPAS. omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville Tiedä, taida, selviydyt... 2010-2011 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Tervetuloa

Lisätiedot

Turvallisen hoidon opas

Turvallisen hoidon opas Turvallisen hoidon opas Keskustelu Tutkimus Hoito Seuranta Lait ja säännökset Lisätietoa Tämän oppaan tarkoituksena on tukea potilaan turvallista hoitoa. Se sisältää ohjeita ja konkreettisia neuvoja, joiden

Lisätiedot

Onneksi on omaishoitaja Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry

Onneksi on omaishoitaja Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Onneksi on omaishoitaja Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Tiedä, taida, selviydyt... 2012-2013 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE 18.9.2009 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula 2 ESIPUHE 3 1. JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE 18.9.2009 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula 2 ESIPUHE 3 1. JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS

Lisätiedot

opas Uppsalan kunnassa asuvien seniorien toiminta- ja palvelukäsikirja Tapaamispaikat, senioriravintolat, palvelut, asuminen ja paljon muuta

opas Uppsalan kunnassa asuvien seniorien toiminta- ja palvelukäsikirja Tapaamispaikat, senioriravintolat, palvelut, asuminen ja paljon muuta opas Uppsalan kunnassa asuvien seniorien toiminta- ja palvelukäsikirja Tapaamispaikat, senioriravintolat, palvelut, asuminen ja paljon muuta 1 HYVÄ ELÄMÄ Uppsalan senioreilla pitää olla mahdollisuus elää

Lisätiedot

Palveluopas 2014 2015 Omaishoitajille ja läheisille

Palveluopas 2014 2015 Omaishoitajille ja läheisille Palveluopas 2014 2015 Omaishoitajille ja läheisille AMMATTILAISTEN KÄYTTÄMÄT HOITOTARVIKKEET NYT KAIKKIEN SAATAVINA JÄSENETU Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:n jäsenille ARJEN APUVÄLINEET Tuet ja suojat

Lisätiedot

Mistä saan apua? Tärkeää tietoa sosiaaliturvasta Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 17. Paula Sjöblom Ari Sainio Juha Romppanen

Mistä saan apua? Tärkeää tietoa sosiaaliturvasta Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 17. Paula Sjöblom Ari Sainio Juha Romppanen Mistä saan apua? Tärkeää tietoa sosiaaliturvasta Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 17 Kirjoittajat: Päivitys: Anne Saaristo Paula Sjöblom Ari Sainio Juha Romppanen Anne Saaristo 1. painos 1999 2. täysin

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Vammaispalveluohje 1.6.2013 alkaen

SIILINJÄRVEN KUNTA. Vammaispalveluohje 1.6.2013 alkaen SIILINJÄRVEN KUNTA Vammaispalveluohje 1.6.2013 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymä 6 / 6 2013 Sisältö 1 Yleiset säännökset... 4 1.1 Vammainen henkilö... 4 1.2 Palvelujen järjestämisvelvollisuus

Lisätiedot

PALVELUOPAS VAMMAISILLE KUNTALAISILLE JA IKÄIHMISILLE. Kirkkonummen perusturva

PALVELUOPAS VAMMAISILLE KUNTALAISILLE JA IKÄIHMISILLE. Kirkkonummen perusturva PALVELUOPAS VAMMAISILLE KUNTALAISILLE JA IKÄIHMISILLE Kirkkonummen perusturva 2 LUKIJALLE Vammaispalvelulaki uudistui 1.9.2009 lukien. Uudistuksen tavoitteena on lisätä vaikeavammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta,

Lisätiedot

Avuksi arkeen. Hyödyllistä tietoa ennen ja jälkeen amputoinnin

Avuksi arkeen. Hyödyllistä tietoa ennen ja jälkeen amputoinnin Avuksi arkeen Hyödyllistä tietoa ennen ja jälkeen amputoinnin Sisällysluettelo A Ajankohtaista tietoa (tiedot vuodelta 2013) 9 Ammatillinen erityisopetus 13 Ammatinvalinnanohjaus 13 Ammatillinen kuntoutus

Lisätiedot

KUINKA SINÄ HALUAT ASUA?

KUINKA SINÄ HALUAT ASUA? KUINKA SINÄ HALUAT ASUA? Opas omia tarpeita vastaavaan palveluasumiseen Invalidiliitto ry Rotia palveluihin, kutia kumppanuuteen -projekti Kuvitukset Kaisa Leka Invalidiliiton julkaisuja O. 57., 2014 2.

Lisätiedot

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET 1 VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUT Tausta. Iin, Pudasjärven, Utajärven ja Vaalan kuntien vammaispalvelujen viranhaltijat

Lisätiedot

oikeusopas selkokielellä Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa Muistisairaan ihmisen oikeudet

oikeusopas selkokielellä Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa Muistisairaan ihmisen oikeudet Muistisairaan ihmisen oikeudet Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas selkokielellä Anna Mäki-Petäjä-Leinonen ja Henna Nikumaa Toim. Inkeri Vyyryläinen Sisältö Johdanto 1 Ihmisoikeudet Muistisairaan

Lisätiedot

Kotipalveluopas. Hemtjänstutförare i Umeå. Uumajan kunta Puhelin 090-16 10 02 (vaihde 16 10 00)) www.umea.se/hemtjanst

Kotipalveluopas. Hemtjänstutförare i Umeå. Uumajan kunta Puhelin 090-16 10 02 (vaihde 16 10 00)) www.umea.se/hemtjanst Kotipalveluopas Hemtjänstutförare i Umeå Uumajan kunta Puhelin 090-16 10 02 (vaihde 16 10 00)) www.umea.se/hemtjanst Johdanto Uumajan kunnan ikääntyneille ja toimintarajoitteisille tarjoamasta tuesta ja

Lisätiedot

LASTEN SYÖPÄSAIRAUDET SOSIAALITURVA JA SOSIAALIPALVELUT 2015

LASTEN SYÖPÄSAIRAUDET SOSIAALITURVA JA SOSIAALIPALVELUT 2015 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen keskussairaala Sosiaalityö LASTEN SYÖPÄSAIRAUDET & SOSIAALITURVA JA SOSIAALIPALVELUT 2015 Sosiaalityöntekijä Juhani Luotola puh: 014-2691755 juhani.luotola@ksshp.fi

Lisätiedot

KUINKA SINÄ HALUAT ASUA?

KUINKA SINÄ HALUAT ASUA? KUINKA SINÄ HALUAT ASUA? Opas omia tarpeita vastaavaan palveluasumiseen Invalidiliitto ry Rotia palveluihin, kutia kumppanuuteen -projekti Kuvitukset Kaisa Leka Invalidiliiton julkaisuja O. 57., 2013 ISBN

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS SISÄLLYSLUETTELO I IHMISOIKEUDET... 4 1. Muistisairaan ihmisen itsemääräämisoikeus... 4 2. Muistisairaan

Lisätiedot