Finska. Tuki- ja palveluopas. - toimintarajoitteisille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Finska. Tuki- ja palveluopas. - toimintarajoitteisille"

Transkriptio

1 Finska Tuki- ja palveluopas - toimintarajoitteisille Syyskuu 2013

2 Johdanto Solnan kaupungin tulee tarjota hoivapalvelujen käyttäjille korkealaatuista palvelua, joka takaa heille hyvän turvallisuuden, valinnanvapauden ja itsemääräämisoikeuden. Toimintarajoitteisten tulee saada elää mahdollisimman normaalia elämää. Solnan hoivalautakunnalla on poliittinen vastuu vanhustenhuollosta ja toimintarajoitteisille annettavasta tuesta ja palvelusta. Hoivahallinnon tehtävänä on hoivalautakunnan päätösten täytäntöönpano sekä toiminnan suunnittelu, harjoittaminen ja seuranta. Toimintaa harjoittavat sekä yksityiset toiminnantarjoajat että Solnan kaupunki. Meille on tärkeää, että olet tyytyväinen Solnan kaupungin terveydenhuolto- ja hoivapalveluihin. Olemme laatineet laatuselosteet eri palveluille, jotta näet helpommin, mitä palveluihin sisältyy ja minkä laatutason takaamme. Laatuselosteista ilmenee minkä tasoista palvelua me lupaamme tarjota sinulle kansalaisena/ palvelujen käyttäjänä, ja niiden tarkoituksena on auttaa sinua arvioimaan palvelujemme laatua. Sinun tulee saada tietää, mitä vaatimuksia voit asettaa ja millaista palvelua voit odottaa saavasi kaupungin kaikilta palvelujen suorittajilta. Laatuselosteet perustuvat hoivalautakunnan vanhusten ja toimintarajoitteisten hoivapalveluille asettamiin tavoitteisiin, eli samoihin vaatimuksiin, jotka palvelujen suorittajille hankintojen kilpailuttamisen yhteydessä asetetaan ja jotka hoivahallinto on todennut erityisen tärkeiksi käyttäjälle palvelujen korkean laadun kannalta. Jos et ole tyytyväinen palveluun, jos siinä ilmenee laadullisia puutteita tai tukitoimet jäävät toteutumatta, on puutteet oikaistava mahdollisimman pian, ja voit olla oikeutettu saamaan korvausta, mikä ilmenee myös laatuselosteista. LSS-käsittelijältä voit saada lisätietoa laatuselosteista. Lisätietoa Solnan muista palveluista ja niiden laatuselosteista saat myös Solnan kaupungin kotisivulta

3 Sisältö Laki eräille toimintaesteisille annettavasta tuesta ja palvelusta (LSS) Laatuseloste 4 Miten LSS-tukitoimia haetaan? 6 Kenellä on oikeus saada LSS-tukitoimia? 6 Miten selvitys tehdään? 7 Suorittajan valinta? 7 Mielipiteet ja valitukset 8 Ota yhteyttä LSS-käsittelijään 9 LSS:n mukaiset tukitoimet 9 Neuvonta ja muu henkilökohtainen tuki 10 Henkilökohtainen avustaja 11 Saattajapalvelu 12 Yhteyshenkilö/yhteyshoitaja 12 Lomituspalvelu kotona 12 Lyhytaikaisoleskelu 13 Nuorten koululaisten lyhytaikaishoiva 13 Lasten ja nuorten asuminen 14 Aikuisten asunnot 14 Päivätoiminta 15 Yksilöllinen suunnitelma 15 Sosiaalipalvelulain mukaiset tukitoimet Asumistuki 16 Kotipalvelu 17 Turvahälytin 17 Muut toimet ja muu tuki Asunnon sopeuttaminen 18 Uskottu mies ja edunvalvoja 19 Kuljetuspalvelu ja valtakunnallinen kuljetuspalvelu 20 Pysäköintilupa 21 Tuki omaiselle 21 Vammaiskonsulentti 22 Toimintaesteasiain neuvosto 22 Sairaanhoito Nuorten ja aikuisten kuntoutuskeskus 23 Lasten kuntoutuskeskus 23 Apuvälineet 24 Sairausmatka 24 Hammashuoltotuki 25 sairaanhoitoon 25 Linkit 26

4 LAATUSELOSTE KvalitetsdeKlaration Laatuselosteemme våra löften till dig som auttavat medborgare/brukare sinua kansalaisena/käyttäjänä hjälper dig att bedöma palvelujemme kvaliteten på laadun våra arvioimisessa. tjänster. du ska Sinun veta vilka on saatava krav du kan tietää, ställa mitä och vaatimuksia vad du kan förvänta voit asettaa dig av kaikille stadens kaupungin tjänster palvelujen oavsett utförare. suorittajille ja minkälaista palvelua voit odottaa saavasi. Toimintarajoitteisten Handläggning av tukeen stöd och ja palveluun service till liittyvien personer asioiden med funktionsnedsättning käsittely Laki Lag om eräille stöd toimintaesteisille och service för vissa annettavasta funktionshindrade tuesta (LSS), ja palvelusta är en rättighetslag (LSS) on laki, joka turvaa laissa määriteltyihin henkilöryhmiin, ns. henkilöpiiriin, kuuluvien laaja-alaisesti ja pysyvästi toimintarajoitteisten ihmisten för en viss grupp människor med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar. För att få ta del av de insatser som anges i lagen måste du tillhöra den oikeudet. Lain mukaisen tuen ja palvelun saaminen edellyttää tähän henkilöpiiriin så kallade personkretsen. kuulumista. För att Voidaksemme kunna utreda selvittää ditt behov tuen och tarpeesi rätten till ja insatser oikeutesi enligt LSS LSS:n behöver mukaisten vi få veta hur tukitoimien din livssituation saamiseen ser ut tarvitsemme gällande din hälsa tietoa din elämäntilanteestasi, sociala situation, vad du terveydentilastasi klarar själv och vad ja du sosiaalisesta behöver hjälp tilanteestasi, med. Beslutet mitä fattas utifrån itse lagstiftningen tekemään ja och missä kommunala tarvitset riktlinjer. apua. Päätös tehdään lainsäädän- pystyt nön ja kunnallisten suuntalinjojen pohjalta. 4

5 LUPAUKSEMME Annamme tietoa LSS:n mukaisten toimien myöntämisehdoista ja hakemuksen laatimisesta. Tavoitat käsittelijän päivittäin puhelinaikana, ja annamme palautetta sähköpostitse lähettämiisi viesteihin 24 tunnin kuluessa. Saat hyvän kohtelun, ja käsittelijöillä on paras mahdollinen tuen ja palvelun tarpeiden selvittämiseen tarvittava pätevyys Käsittelijöillä on kotikäynneillä henkilötunnistekortti, jotta voit tuntea olosi turvalliseksi. Saat yhdessä käsittelijän kanssa osallistua tarveselvitykseen ja vaikuttaa selvityksen sisältöön päätöstä edeltävästi. Kun jätät täydellisen LSS-toimia koskevan hakemuksen, saat kirjallisen päätöksen kolmen kuukauden kuluessa. Perustelemme selkeästi, miksi hakemuksesi on hyväksytty tai hylätty, ja voit tarvittaessa saada apua valituskirjelmän laatimisessa. Sinulla on oikeus valittaa sinua koskevasta päätöksestä ja tutustua kaikkiin sinusta kirjoitettuihin tietoihin. Meillä on vaitiolovelvollisuus emmekä saa luovuttaa sinua koskevia tietoja asiattomille. AUTA TOIMINTAMME PARANTAMISESSA Haluamme saada mielipiteesi siitä, miten olemme onnistuneet laatuselosteessa lupaamiemme tavoitteiden saavuttamisessa. Näin voimme parantaa toimintaa. Ota ensisijaisesti yhteyttä siihen toimintayksikköön, jonka toimintaan mielipiteesi kohdistuu. Voit myös esittää mielipiteitä Solna kaupungin mielipidetutkimussivulla solna.se/synpunkt YHTEYSTIEDOT Postiosoite Solna stad Omvårdnadsförvaltningen Myndighetsavdelning Solna Käyntiosoite Kaupungintalo Solnan keskustassa Stadshusgången 2 Tapaamisaika Sopimuksen mukaan Puhelinaika ma-to klo 09:00-10:00 pe klo 13:00-14:00 Puhelin Sähköposti Verkko-osoite solna.se THoivalautakunta on vahvistanut tämän laatuselosteen , ja se on voimassa alkaen. Laatuselostetta voidaan tarvittaessa tarkistaa ja muuttaa. Ajankohtainen versio löytyy aina kaupungin verkkosivuilta solna.se. 5

6 Eräille toimintaesteisille annettavasta tuesta ja palvelusta annetun lain mukaiset tukitoimet. Laki eräille toimintaesteisille annettavasta tuesta ja palvelusta, josta yleisesti käytetään lyhennystä LSS, on säädetty laaja-alaisesti toimintarajoitteisten oikeuksien varmistamiseksi. Lain tarkoituksena on taata toimintarajoitteisille hyvät elinehdot ja oikeus elää normaalia elämää. Miten LSS-tukitoimia haetaan? Täysivaltaiset hakevat tukitoimia itse. Henkilöt, joilla on uskottu mies tai muu edustaja, voivat saada tältä avustusta hakemuksen täyttämisessä. Hakemus laaditaan täyttämällä lomake, joka lähetetään viranomaisvallankäytön osastolle. Lomakkeen saa Solnan kaupungin kotisivulta solna.se. LSS-käsittelijälle voi myös soittaa ja pyytää häntä lähettämään hakemuslomakkeen postitse. Hakemuksen voi myös esittää suullisesti vuotiaat voivat itse hakea toimia yhdessä huoltajansa kanssa. Alle 15-vuotiaiden lasten huoltajat hakevat tukitoimia lapsensa puolesta. Kun LSS-käsittelijä on saanut hakemuksesi, hän ottaa yhteyttä sinuun ja sovitte sinulle ja mahdolliselle edustajallesi sopivasta tapaamisajankohdasta. LSS:n mukaisia tukitoimia voidaan myöntää vain, jos sinä itse tai edustajasi hakee niitä, edellyttäen, että tarvetta ei voida tyydyttää muulla tavalla. Kuka voi saada LSStukitoimia? LSS-käsittelijä arvioi tukitoimien tarpeen. Ensiksi hän selvittää, kuulutko johonkin laissa mainituista henkilöpiireistä. Toiseksi hän selvittää, onko sinulla haetun tuen tarvetta. LSS:n henkilöpiiriin kuuluvat: 1. Kehitysvammaiset ja henkilöt, joilla on todettu autismi tai autismin kaltainen tila. 2. Henkilöt, joilla on huomattavia ja pysyviä älylliseen kehitysvammaisuuteen liittyviä toiminnanrajoitteita, joita heille on tullut aikuisena ulkoisen väkivallan tai ruumiillisen sairauden aiheuttaman aivovamman jälkeen. 3. Henkilöt, joilla on sellaisia muita suuria ja pysyviä fyysisiä ja psyykkisiä toiminnanrajoitteita, jotka selvästi eivät ole normaalin ikääntymisen aiheuttamia, että heillä on huomattavia vaikeuksia selviytyä päivittäisestä elämästään ilman laaja-alaista tukea ja palvelua. LSS:n mukaisesta tuesta ja palvelusta käytetään nimitystä (tuki)toimet 6

7 Miten selvitys tehdään? Ensin selvitetään henkilöpiiriin kuuluvuus. Henkilöpiiriin kuuluvuuden arvioimiseksi tarvitaan lääkärintodistus tai psykologin tutkimus, josta ilmenee diagnoosi. Tarpeet kartoitetaan hakijan antamien tietojen sekä terveydenhuollolta, psykiatrian klinikalta, kuntoutusyksiköltä, koululta ym. saatujen erilaisten todistusten perusteella. Hakemus käsitellään mahdollisimman pian, mutta jos täydentäviä selvityksiä joudutaan hankkimaan paljon, käsittely saattaa kestää jopa kolme kuukautta. Päätös Kun käsittelijä on antanut asiassa päätöksen, se lähetetään postitse. LSS-käsittelijä tarkistaa päätöksen säännöllisin väliajoin ja antaa uuden päätöksen tarpeen vaatiessa, muun muassa tarpeiden muuttumisen yhteydessä. Päätöksestä valittaminen Jos et ole tyytyväinen päätökseen, voit valittaa siitä. Valituskirjelmä täytyy toimittaa Solnan kaupungille viimeistään kolmen viikon kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta. Valitusprosessin vaiheet: Viet/lähetät kirjallisen valituksen Solnan kaupungille, joka käsittelee asian uudelleen. Päätöstä joko muutetaan tai se säilyy ennallaan. Jos Solnan kaupunki ei muuta päätöstä, se lähetetään hallinto-oikeuden käsiteltäväksi. Jos hallinto-oikeus päätyy siihen, että olet oikeutettu tukeen, asiasi palautetaan kunnalle. Päätöksen tehnyt käsittelijä voi avustaa valituskirjelmän laatimisessa. Lisätietoa valittamisesta saat päätösilmoituksessa olevasta Valitusohjeesta. Tukitoimen suorittajan valinta Jos sinulle myönnetään jokin tukitoimi, päätös toimitetaan tehtävän suorittavalle toimintayksikölle. Solnan kaupunki vastaa joidenkin tukitoimien suorittamisesta, kuten saattajapalvelusta, yhteyshenkilöstä ja lomituspalvelusta. Jos sinulle myönnetään henkilökohtainen avustaja, päivätoimintaa, asumistukea tai kotipalvelua, voit itse valita tukitoimen suorittajan. Voit valita tukitoimen suorittajan niiden toiminnanharjoittajien keskuudesta, joiden kanssa Solnan kaupunki on tehnyt sopimuksen. Edellytyksenä on kuitenkin, että kuulut toimintayksikön kohderyhmään ja että heillä on paikka vapaana. Jos heillä ei ole vapaata paikkaa, voit pyytää, että nimesi merkitään jonotuslistalle. Kaikki valittavissa olevat tukitoimien suorittajat täyttävät Solnan kaupungin laatuvaatimukset. Ajankohtaisen luettelon ao. palvelujen tarjoajista voit katsoa Solnan kaupungin kotisivulta solna.se, kyseisen tukitoimen alta. 7

8 Henkilökohtaisen avustajan osalta vastaavaa palvelun tarjoajien luetteloa ei ole Solnan kaupungin kotisivulla. Näiden haku sinun täytyy tehdä itse Internetin välityksellä. Saat myös milloin tahansa vaihtaa niiden tukitoimien suorittajaa, joiden suorittajan voit valita itse. Jos et voi/halua valita suorittajaa, suorittaja valitaan läheisyysperiaatteen perusteella, edellyttäen, että toimintayksikössä on paikka vapaana. Kun olet valinnut suorittajan, toimintayksikön työntekijä ottaa yhteyttä sinuun. Laaditte yhdessä suunnitelman tukitoimen sisällölle ja ajankohdille. Tietoa suorittajan valinnasta Monessa Ruotsin kunnassa on otettu käyttöön LOV:n (laki valinnanvapausjärjestelmästä) mukainen valintajärjestelmä. Mielipiteet ja valitukset Haluatko esittää mielipiteitä, tehdä valituksen tai ehdottaa muutoksia ja parannuksia? Jos sinulla on toiminnan toteutumiseen liittyviä mielipiteitä, kyseinen toiminta haluaa saada mahdollisuuden virheellisyyksien ja puutteiden korjaamiseen. Ota ensisijaisesti yhteyttä yrityksen toiminnanjohtajaan. Jos et saa palautetta mielipiteistäsi, voit ottaa yhteyttä Laadunkehityshenkilökuntaan, joka ottaa vastaan valituksia ja mielipiteitä ja huolehtii siitä, että ao. suorittaja oikaisee toiminnassaan ilmenevät puutteet. LSS-toiminnan laadunkehittäjä: Solnan valinnanvapausjärjestelmässä on monta tukipalvelutoimintaa harjoittavaa yritystä. Näistä me käytämme nimitystä suorittajat. Voit valita suorittajan valinnanvapausjärjestelmään kuuluvien suorittajien keskuudesta, edellyttäen, että toiminnanharjoittajalla on paikka vapaana ja kuulut toiminnan kohderyhmään. Solnan kaupungissa on valinnanvapausjärjestelmä tukitoimille: Päivätoiminta Lyhytaikaisoleskelu Asumistuki Kotipalvelu 8

9 Ota yhteyttä LSSkäsittelijään Solnan kaupungin LSS-käsittelijät tavoittaa viranomaisvallankäytön osastolta. Hakemuksen käsittelijä määräytyy hakijan syntymävuoden ja -päivän perusteella. LSS-käsittelijöiden yhteystiedot LSS-käsittelijä 0-21 vuotiaille kuukauden päivä syntyneille: LSS-käsittelijä 0-21-vuotiaille kuukauden päivä syntyneille: LSS-käsittelijä yli 21-vuotiaille kuukauden päivä syntyneille: LSS-käsittelijä yli 21-vuotiaille kuukauden päivä syntyneille: LSS-käsittelijä yli 21-vuotiaille kuukauden päivä syntyneille: Puhelinaika: maanantai-torstai Lisätietoa, uutisia ja lomakkeita saa sivuilta perhe ja hoivapalvelut -otsikon alta. Viranomaisvallankäytön osaston postiosoite: Omvårdnadsförvaltningen Solna stad Solna 10 lakimääräistä tukitoimea (LSS:n 9 :n mukaan) 9 1 Neuvonta ja muu henkilökohtainen tuki (maakäräjien vastuu), 9 2 Henkilökohtainen avustus, 9 3 Saattajapalvelu, 9 4 Yhteyshenkilö 9 5 Lomituspalvelu kotona, 9 6 Lyhytaikaisoleskelu oman kodin ulkopuolella, 9 7 Yli 12-vuotiaiden koululaisten lyhytaikaishoiva, 9 8 Asuminen perhekodissa tai lasten ja nuorten erityispalveluasunnossa, 9 9 Asuminen aikuisten erityisessä palveluasunnossa tai muussa erityisesti sopeutetussa asunnossa, 9 10 Päivätoiminta, 10 Yksilöllinen suunnitelma Tarkempaa tietoa kaikista tukitoimista on seuraavilla sivuilla. 9

10 9 1 Neuvonta ja muu henkilökohtainen tuki Voit saada korkeatasoista neuvontaa ja tukea lisätäksesi tietojasi toimintarajoitteestasi. Tätä tukea haetaan Tukholman läänin maakäräjiltä, joka myös vastaa palvelun suorittamisesta. Neuvonta ja muu henkilökohtainen tuki on yksi LSS-tukitoimista. Se on tarkoitettu täydentämään muita terveydenhuollon ja sosiaalitoimen tukitoimia. Neuvontaa ja tukea annetaan toimintaesteen psykologisten, sosiaalisten, lääketieteellisten ja pedagogisten näkökulmien pohjalta. Neuvoja ja tukea antavat hoitoalan ammattilaiset ovat perehtyneet toimintarajoitteisten moniin ongelmiin ja elinehtoihin. Tukea voi antaa esimerkiksi toimintaterapeutti, kuraattori, logopedi, psykologi, lääkintävoimistelija tai erikoispedagogi. LSS:n mukaista neuvontaa ja tukea voi olla muun muassa tiedon antaminen toimintarajoitteesta ja sen vaikutuksista jokapäiväiseen elämään. Sitä voi myös olla tiedon antaminen yhteiskunnan tarjoamasta palvelusta ja tuesta eri viranomaisten kanssa asioimisen, vanhempainkoulutuksen ja keskustelujen yhteydessä. Habilitering & Hälsa Lue lisää Habilitering & Hälsakuntoutuspalvelun toiminnasta sen verkkosivuilta. Sieltä saat Tukholman läänin kuntoutuskeskusten osoitteet ja puhelinnumerot. Toimintaestefoorumin neuvonta Lisätietoa neuvonnasta ja tuesta saat Toimintaestefoorumin neuvonnasta, puh , tekstipuhelin BOSSE Neuvonta-, tuki- ja koulutuskeskus Keskus tarjoaa neuvontaa ja tukea toimintarajoitteisille. Lisätietoa siitä, millaista tukea voi saada ja mille kohderyhmille toiminta kohdistuu saa BOSSE:n verkkosivuilta. Tukholman läänissä LSS:n mukaisesta neuvonnasta ja tuesta vastaa maakäräjien kuntoutuspalvelu Habilitering & Hälsa. Laaja-alaisesti ja pysyvästi toimintarajoitteisten omaiset voivat myös hakea neuvontaa ja tukea. Neuvonta ja tuki ovat maksuttomia. Habilitering & Hälsa tarjoaa myös erilaisia hoito/kuntoutuspalveluja. 10

11 9 2 Henkilökohtainen avustaja Laaja-alaisesti toimintarajoitteisella, joka tarvitsee apua arkielämässään, voi olla oikeus saada henkilökohtaisen avustajan antamaa avustusta. Henkilökohtainen avustus on henkilökohtaisesti suunniteltua tukea henkilöille, jotka laaja-alaisten ja pysyvien toimintarajoitteiden vuoksi tarvitsevat apua perustarpeissa rajoitetulta määrältä avustajia. Perustarpeet ovat: - avun tarve henkilökohtaisessa hygieniassa, - avun tarve ruokailun yhteydessä, - avun tarve pukeutumisessa ja riisuuntumisessa, - avun tarve kommunikoinnissa muiden kanssa tai - muun sellaisen avun tarve, joka vaatii perusteelliset tiedot toimintarajoitteisesta henkilöstä. Henkilökohtaista avustajaa voivat hakea alle 65-vuotiaat. Jos 65 vuotta täyttävälle on jo myönnetty henkilökohtainen avustaja, hän voi jatkossakin saada henkilökohtaista avustusta saamansa päätöksen mukaisen tuntimäärän, mutta ei suurempaa tuntimäärää. Jos tuen tarpeesi kasvaa täytettyäsi 65 vuotta, sinun tulee hakea sosiaalipalvelulain mukaisia tukitoimia. Kunta vastaa LSS:n nojalla (LSS 9 2) siitä, että toimintarajoitteinen saa henkilökohtaisen avustajan välityksellä annettavaa tukea 20 tuntia viikossa. Jos tarvitset yli 20 tuntia viikossa apua perustarpeissasi, sinun on haettava henkilökohtaista avustajaa Vakuutuskassalta [Försäkringskassan]. Kun sinulle on myönnetty henkilökohtainen avustaja, valitset itse, millä tavoin haluat järjestää henkilökohtaisen avustuksen. Voit antaa kunnan tehtäväksi henkilökohtaisten avustajien palkkaamisen yhdessä kanssasi. Toinen vaihtoehto on, että saat taloudellista avustusta ja palkkaat itse henkilökohtaiset avustajat toimien itse työnantajana. Voit myös käyttää palvelunkäyttäjien osuustoimintayhdistystä tai avustajayritystä, joka auttaa sinua henkilökohtaisten avustajien palkkaamisessa. Lisätietoa avustajayrityksistä Henkilökohtaisen avustuksen koordinaattori: Tietoa Avustus koulussa Kouluilla on laaja-alainen vastuu lapsista kouluaikana ja ne voivat määrätyissä tapauksissa tarjota oppilasavustajia. Oppilasavustaja [elevassistent] on tukihenkilö, jonka tehtävänä on tukea oppilaita, joilla on erityistarpeita. Koulun rehtori tekee oppilasavustajia koskevat päätökset. Tätä tukitoimea ei voi hakea LSS:n nojalla. 11

12 9 3 Saattajapalvelu Saattajapalvelun tarkoituksena on helpottaa laaja-alaisesti toimintarajoitteisen mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnassa järjestettävään toimintaan ja vähentää laaja-alaisesta toimintarajoitteesta mahdollisesti aiheutuvaa syrjäytymistä. Saattaja voi avustaa sinua ulkona liikkumisessa ja lähteä kanssasi eri paikkoihin ja harrastustoimintaan kodin ulkopuolella. Hän voi myös tukea sinua, kun käyt vapaa-ajalla käydä tapaamassa ystäviä tai osallistut vapaa-ajan toimintaan. Voit itse osallistua ja vaikuttaa saattajan valintaan. Saattajapalvelun koordinaattori: Yhteyshenkilö/yhteyshoitaja Toimintarajoitteinen, joka tarvitsee laajemman yhteysverkoston, voi hakea yhteyshenkilöä/yhteyshoitajaa Yhteyshenkilö on henkilö, jonka kanssa voi harrastaa erilaista toimintaa. Tarkoituksena on sosiaalisen syrjäytymisen ehkäiseminen sosiaalista verkostoa laajentamalla. Päätätte itse tapaamisajoista ja mitä teette yhdessä. Voit itse osallistua ja vaikuttaa yhteyshenkilön valintaan. Yhteyshenkilöiden koordinaattori: Lomituspalvelu kotona Lomituspalvelu on tarkoitettu toimintarajoitteisen lapsen tai nuoren vanhemmille, jotka tarvitsevat lomaa. Lomitus saattaa olla ainoa keino, jonka avulla vanhemmat saavat mahdollisuuden rentoutua, omistaa aikaa lapsen sisaruksille tai harrastaa toimintaa, johon lapsi ei osallistu. Lomitus kotona tarkoittaa sitä, että lomittaja on perheen kotona säännöllisin väliajoin tai yksittäisiä kertoja. Tällöin omainen saa aikaa omille aktiviteeteilleen. Lomittaja huolehtii lapsen/nuoren huolenpidosta niin monen tunnin ajan kuin hakijalle on myönnetty tätä tukea. Palveluun sisältyy lomitus kotona, mutta siihen voi myös sisältyä kävelyretkiä, lähialueen leikkipaikoilla ja vastaavilla käymistä. Lomituspalvelun koordinaattori:

13 9 6 Lyhytaikaisoleskelu oman kodin ulkopuolella Lyhytaikaisoleskelu antaa toimintarajoitteiselle mahdollisuuden virkistymiseen ja ympäristönvaihdokseen samalla, kun se antaa omaisille mahdollisuuden lomitukseen. Lyhytaikaisoleskelu oman kodin ulkopuolella tarkoittaa oleskelua lyhytaikaiskodissa, yhteys- tai tukiperheen luona tai leiritoiminnassa. Lyhytaikaisoleskelun avulla omainen saa lomitusta ja aikaa rentoutumiseen. Lyhytaikaisoleskelu antaa toimintarajoitteiselle mahdollisuuden ympäristönvaihdokseen ja virkistymiseen sekä tilaisuuden henkilökohtaiseen kehittymiseen. Tukitoimeen sisältyy hoivapalvelu, joten saat tarvitsemaasi tukea ja avustusta jokapäiväisen elämän toiminnoissa tunteaksesi olosi turvalliseksi. Saat itse valita lyhytaikaiskodin, edellyttäen, että kuulut toiminnan kohderyhmään ja että heillä on paikka vapaana. Kaikki LSS-toimet ovat maksuttomia, aterioista veloitetaan kuitenkin maksu kun kyse on lyhytaikaisoleskelusta oman kodin ulkopuolella. Lisätietoa valittavana olevista suorittajista saa sivuilta Lyhytaikaisoleskelun koordinaattori: Vuorosidonnaisiin matkoihin liittyvät tiedustelut: Lyhytaikaishoiva yli 12-vuotiaille nuorille Yli 12-vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat hoivaa ennen koulupäivän alkua ja sen jälkeen, voidaan myöntää lyhytaikaishoivaa. Lyhytaikaishoiva, josta myös käytetään nimitystä nuorten vapaa-ajankoti, voi tulla ajankohtaiseksi, jos olet yli 12-vuotias koululainen ja tarvitset hoivaa ennen koulupäivän alkua ja sen jälkeen sekä lomien aikana. Nuorten vapaa-ajankoti toimii samojen periaatteiden mukaisesti kuin muutkin vapaa-ajankodit, mutta se on sovitettu si- nun edellytyksiäsi ja tarpeitasi vastaavaksi. Kaikki LSS-tukitoimet ovat maksuttomia, aterioista veloitetaan kuitenkin maksu. Lyhytaikaishoivan koordinaattori:

14 9 8 Lasten ja nuorten asuminen perhekodissa tai erityisessä palveluasunnossa Toimintarajoitteiset lapset ja nuoret voivat eri syistä asua erityisissä palveluasunnoissa. Ensinnäkin lapsella tai nuorella voi olla niin laaja-alainen tuen ja hoivan tarve, että perhe ei saamastaan tuesta huolimatta pysty huolehtimaan hänestä kotona. Toinen syy voi olla, että lapsi tai nuori käy koulua toisella paikkakunnalla. Toimintarajoitteisilla lapsilla ja nuorilla voi eri syistä olla tarve asua muualla kuin vanhempiensa luona. LSS:n mukaisia asumismuotoja on kaksi lasten ja nuorten perhekodit ja erityiset palveluasunnot. Tukitoimiin sisältyy hoiva, vapaa-ajan toiminta ja kulttuuriin liittyvä toiminta. Hoiva merkitsee sitä, että saa tarvitsemaansa tukea ja apua päivittäisessä elämässä niin, että voi tuntea olonsa turvalliseksi. Asunnot voivat olla erilaisia. Yhteinen piirre on, että asunnon tulee olla kodin kaltainen eikä se saa sijaita samoissa tiloissa muun toiminnan kanssa. Lasten ja nuorten perhekotien ja erityisten palveluasuntojen koordinaattori: Aikuisten erityiset palveluasunnot tai muut erityisesti sopeutetut asunnot Toimintarajoitteisille aikuisille on erilaisia asuntoja. Tavallisimmat asumismuodot ovat ryhmäasunto [gruppbostad] ja palveluasunto [servicebostad] Ryhmäasunnolla tarkoitetaan, että asut omassa asunnossa ja käytettävissäsi on asunnon läheisyydessä yhteistilat sekä voit saada tukea ja palvelua kaikkina vuorokauden aikoina. Ryhmäasunnosta saat yhteyden henkilökuntaan vuorokauden ympäri. Palveluasunnolla tarkoitetaan, että asut omassa asunnossa lähellä palveluhuoneistoa, jossa on henkilökuntaa. Asunnot sijaitsevat usein yhdessä tai useammassa vierekkäisessä talossa. LSS-käsittelijä päättää tuen tarpeesi mukaan, mikä asumismuoto soveltuu sinulle parhaiten. Lisätietoa tarjolla olevista asumismuodoista Aikuisten erityisten palveluasuntojen tai aikuisten muiden erityisesti sopeutettujen asuntojen koordinaattori:

15 9 10 Päivätoiminta Päivätoiminta on toimintarajoitteisille järjestettävää palvelua. Päivätoimintapaikkaa voivat hakea työikäiset, jotka eivät käy töissä eivätkä opiskele. Päivätoiminnassa voidaan tarjota ryhmätoimintaa ja yksilöllistä toimintaa. Palvelun tulee tarjota sinulle virikkeellistä, kehittävää, mielekästä toimintaa yhdessä toisten kanssa ja omien tarpeittesi ja toivomustesi mukaan. Voit valita, mihin toimintaan haluat osallistua, edellyttäen, että toiminnanharjoittajalla on sopimus Solnan kaupungin kanssa. Lisäksi edellytetään, että valitussa toiminnassa on paikka vapaana. Lisätietoa valittavana olevista suorittajista Päivätoiminnan koordinaattori: Myönnettyihin päivätoimintamatkoihin liittyvät tiedustelut: Yksilöllinen suunnitelma Voit vaatia itsellesi yksilöllisen suunnitelman ja saada sellaisen, jos sinulle on myönnetty LSS-tukitoimia. Yksilöllinen suunnitelma muodostuu kahdesta osasta: toisaalta suunnittelukokouksista, joissa keskustelet ja suunnittelet yhdessä toisten kanssa miltä osin ja millä tavoin haluat muuttaa tilannettasi ja toisaalta siitä asiakirjasta, joka kokousten pohjalta laaditaan. Yksilöllinen suunnitelma laaditaan, jotta saisit kokonaiskuvan nykyisistä ja jatkossa toivomistasi tukitoimista, tuesta ja palvelusta sekä näkisit selvemmin, kuka kustakin tukitoimesta vastaa. Jos katsot tarvitsevasi yksilöllisen suunnitelman, voit kääntyä LSS-käsittelijän puoleen. Puhu LSS-käsittelijän kanssa, jos haluat yksilöllisen suunnitelman. 15

16 Sosiaalipalvelulain (SoL) mukaiset tukitoimet Jos tarvitset asumistukea, kotipalvelua tai turvahälyttimen, voit hakea sosiaalipalvelulain mukaista apua. Asumistuki Asumistuki on käytännön apua yksilöllisten tarpeiden mukaan. Tuki mukautetaan joustavasti toimintarajoitteesi ja terveydentilasi muutosten mukaan. Asumistuella tarkoitetaan, että saat tukea ja apua saadaksesi toimivan päivärytmin ja jokapäiväiset rutiinit. Tukea annetaan pääasiallisesti omassa asunnossasi, mutta siihen voidaan myös sisällyttää kodin ulkopuolisia tilanteita. Asumistukeen voi myös sisältyä, että sinua tuetaan viranomaisten kanssa asioimisessa ja yhteyksissä henkilökohtaisiin sosiaalisiin verkostoihin sekä mielekkään toiminnan aloittamisessa. Poikkeustapauksissa asumisen tukemiseen voi myös sisältyä palvelu- ja hoivatoimia. Asumistuen tavoitteena on, että pystyt elämään itsenäisempää elämää ja pitemmällä aikavälillä selviydyt arkipäivän toiminnoista entistä itsenäisemmin tai täysin omatoimisesti. Jos sinulle myönnetään asumistukea, saat itse valita tukitoimen suorittajan. Lisätietoa valittavana olevista suorittajista saat LSS-käsittelijältä ja verkkosivuilta Ota yhteyttä LSS-käsittelijään, kun haluat hakea asumistukea. 16

17 Kotipalvelu Jos et toiminnanrajoitteen vuoksi selviydy arkipäivän askareista omatoimisesti, voit hakea kotipalvelua. Kotipalvelu voi tulla ajankohtaiseksi silloin, kun tarvitset apua esimerkiksi siivoamisessa, pyykinpesussa, ruoanlaitossa, suihkussa ja wc:ssä käyntien yhteydessä tai tarvitset hoivapalvelua. Teet hakemuksen yhdessä LSS-käsittelijän tai avustusasiain käsittelijän kanssa, joka arvioi kotipalvelun tarpeen. Jos sinulle myönnetään kotipalvelua, saat valita tukitoimen suorittajan. Lisätietoa valittavana olevista kotipalvelun suorittajista Ota yhteyttä LSS-käsittelijään, kun haluat hakea kotipalvelua. Turvahälytin Turvahälyttimen avulla saat kiireellistä apua tarvitessasi yhteyden henkilökuntaan kaikkina vuorokauden aikoina. Turvahälytin on käsivarteen kiinnitettävä tai kaulaan ripustettava langaton hälytyslaite, jonka hälytysnappia painamalla saat yhteyden hälytyskeskukseen kaikkina vuorokauden aikoina. Voit puhua henkilökunnan kanssa puhelimen luuria nostamatta kaikkialla asunnossasi. Kun olet tehnyt hälytyksen ja puhunut henkilökunnan kanssa, päivystäjä tulee kotiisi 30 minuutin sisällä. Jos henkilökunta ei saa yhteyttä sinuun hälytyksen saatuaan, he soittavat kotipuhelimeesi. Jos et vastaa puhelimeen, päivystäjä tulee kotiisi. Sinun tulee luovuttaa asuntosi ja talon ulko-oven avaimet hälyttimen asentajalle. Sinun tulee myös allekirjoittaa valtakirja, joka antaa hälytys- ja pelastushenkilökunnalle oikeuden tulla asuntoosi. Avaimet säilytetään turvakaapissa, jota vain hälytyshenkilökunta saa käyttää saatuaan sinulta hälytyksen. Ota yhteyttä LSS-käsittelijään, kun haluat hakea turvahälytintä. 17

18 Muut tukitoimet ja palvelut LSS:n tai SoL:n mukaisen avun lisäksi voit tarvita asunnon sopeuttamiseen, lupiin tai muuhun palveluun liittyvää tukea. Seuraavilla sivuilla on tietoa tavallisista tukitoimista ja palveluista. Asunnon sopeuttaminen Toimintarajoitteinen voi tarvita asunnon esteettömäksi sopeuttamista voidakseen elää normaalia elämää. Voit saada Solnan kaupungilta avustusta asuntosi sopeuttamiseen toimintarajoitteesi mukaisia tarpeita vastaavaksi. Avustus on tarkoitettu sellaisiin muutostöihin, joita asunnossa on tehtävä, jotta voisit selviytyä arkiaskareistasi omatoimisesti kodissasi. Asunnon sopeuttamisavustus voidaan myöntää omistusasunnossa tai vuokraasunnossa asuvalle. Kiinteistön omistajan täytyy aina hyväksyä sopeutustyöt. Avustusta ei voi saada vapaa-ajan asunnon sopeuttamiseen. Saadaksesi avustusta sinun on esitettävä toimintaterapeutilta tai lääkäriltä saatu todistus siitä, että tarvitset asuntosi sopeuttamista. Avustusta voivat hakea kaikki pysyvästi toimintarajoitteiset, jotka tarvitsevat asunnon sopeuttamista. Henkilöt, joilla on tilapäinen toimintaeste, eivät kuitenkaan voi saada tätä avustusta. Voit saada avustusta asunnon sopeuttamiseen siten, että pääset esteettä asuntoon ja sieltä ulos, voit esteettä liikkua asunnossa, laittaa ruokaa ja huolehtia henkilökohtaisesta hygieniastasi. Esimerkkejä sopeutustoimenpiteistä: Kynnysten poistaminen Luiska talon sisäänkäynnille Oviaukkojen levennykset Keittiön ja kylpyhuoneen valaistuksen parantaminen Oviautomatiikka Avustusta ei voi saada asunnon tavanomaiseen kunnossapitoon, koska vuokraisäntä tai kiinteistönomistaja vastaa siitä. Asunnon sopeuttamisasiain käsittelijä:

19 Uskottu mies ja edunvalvoja Pitkäaikainen sairaus tai toimintarajoite voi vaikeuttaa käytännön asioiden hoitamista, kuten laskujen maksamista ja asioimista viranomaisten kanssa. Jos kukaan läheisistäsi ei voi auttaa sinua näiden asioiden hoitamisessa, voit tarvita uskotun miehen tai joissakin tapauksissa edunvalvojan. Valtakirja Uskottu mies määrätään vain, jos se on välttämätöntä. Uskottua miestä ei siis määrätä, jos apua voi saada muulla tavalla, esimerkiksi valtuuttamalla joku luotettava henkilö toimimaan omasta puolestaan. Uskottu mies Jos et pysty hoitamaan raha-asioitasi tai valvomaan etujasi, voit saada uskotun miehen. Uskottu mies hoitaa päämiehensä laskujen maksamisen ja auttaa tämän etujen valvomisessa. Voit itse hakea uskotun miehen määräämistä. Käräjäoikeus päättää, tarvitsetko uskottua miestä. Jos sinulle on määrätty uskottu mies, sinulla on silti oikeus tehdä sopimuksia ja päättää itse omista asioistasi. Maksat uskotulle miehelle palkkion sekä sosiaalimaksut. Edunvalvoja Edunvalvojan voi saada, jos ei kykene valvomaan etujaan tai ei ymmärrä tekojensa seurauksia esimerkiksi sopimusten solmimisen ja tärkeistä asioista päättämisen yhteydessä. Edunvalvojan määräämisestä päättää käräjäoikeus, ja hakemukseen on liitettävä lääkärin todistus edunvalvojan tarpeesta. Yliholhouslautakunta [Överförmyndarnämnden] valvoo, että edunvalvoja täyttää velvollisuutensa. Yliholhousviraston kanslian käsittelijät: Puhelinaika: Maanantai torstai klo Suostumus Uskotun miehen määrääminen edellyttää, että päämies suostuu siihen tai on itse hakenut uskotun miehen määräämistä. Jos et kykene antamaan tällaista suostumusta, tarvitset lääkärin todistuksen tästä asiasta. 19

20 Kuljetuspalvelu ja valtakunnallinen kuljetuspalvelu Jos sinun on vaikea liikkua omatoimisesti ja matkustaa julkisilla kulkuvälineillä, voit saada kuljetuspalvelua. Käyttäessäsi kuljetuspalvelua matkustat tavallisilla takseilla. Kuljetuspalvelun saaminen edellyttää, että hakijalla on pysyvä toimintarajoite. Kuljetuspalvelun tarve tulee vahvistaa lääkärin antamalla erityisellä todistuksella. Kuljetuspalveluasiain käsittelijä tekee selvityksen ja kirjoittaa lausunnon maakäräjien kuljetuspalvelulautakunnalle. Kuljetuspalvelulautalunta päättää, oletko oikeutettu saamaan kuljetuspalvelua. Kuljetuspalveluasiain käsittelijä: Valtakunnallinen kuljetuspalvelu Jos sinulla on vaikea toimintarajoite ja olet väestökirjoilla Solnassa, voit saada valtakunnallista kuljetuspalvelua matkustaessa vapaa-ajalla Tukholman läänin kuljetuspalvelualueen ulkopuolella. Voit saada valtakunnallista kuljetuspalvelua Tukholman läänin ulkopuolella, jos olet väestökirjoilla Solnan kaupungissa toimintakykysi arvioidaan olevan rajoittunut vähintään 6 kuukauden ajan ja se voidaan pyydettäessä vahvistaa lääkärintodistuksella tai erityisellä selvityksellä et toimintarajoitteen vuoksi voi matkustaa kohtuuhintaan julkisilla kulkuvälineillä tai ilman saattajaa matka on virkistys- tai vapaa-ajanmatka tai muu yksityisluonteinen matka teet matkan Ruotsissa, mutta Tukholman läänin ulkopuolella teet matkan julkisilla kulkuvälineillä yhdessä saattajan kanssa tähän tarkoitukseen erityisesti sovitetulla ajoneuvolla tai taksilla matkaasi ei kustanneta julkisilla varoilla (toinen kunta, maakäräjät, valtio ym.) Jos tarvitset matkalla saattajaa, voidaan lupaan sisällyttää myös saattaja. Valtakunnallista kuljetuspalvelua ei myönnetä tavanomaisena määräaikaisena lupana, vaan sitä on haettava kullekin matkalle erikseen. Ota hyvissä ajoin matkaa ennen yhteyttä valtakunnallisen kuljetuspalvelun matka-asiain käsittelijään. Hakemusaika on tavallisesti kolme viikkoa. Suurten pyhien edellä esiintyy yleensä ruuhkaa ja monen lähdön matkaliput on myyty loppuun, joten tee hakemus erityisen hyvissä ajoin. Valtakunnallista kuljetuspalvelua myönnetään tarpeiden perusteella halvimmalla mahdollisella tarkoitukseen soveltuvalla kulkuvälineellä matkustamista varten. Valtakunnallisen kuljetuspalvelun kustannus (omavastuumaksu) vastaa tavanomaisia matkakustannuksia julkisilla kulkuvälineillä. Valtakunnallisen kuljetuspalvelun matka-asiain käsittelijä: Maanantai torstai

21 Pysäköintilupa Liikuntaesteiset, joilla on erityisen suuria kävelyvaikeuksia, voivat saada pysäköintiluvan helpottamaan pysäköintiä lähemmäs kohdetta. Oikeus pysäköintilupaan määräytyy kävelyvaikeuksien perusteella. Pysäköintilupa voidaan myöntää pyörätuolia käyttäville ja muille, joille käveleminen tuottaa vaikeuksia. Liikuntaesteisille, jotka eivät itse aja autoa, myönnetään pysäköintilupa vain erityisistä syistä. Pysäköintilupa on voimassa liikuntaesteisille varatuilla pysäköintipaikoilla. Pysäköintilupa ei ole voimassa sellaisilla yksityisen omistajan maa-alueilla eikä parkkitaloissa, joille pysäköiminen on kielletty liikennemerkillä ja joille pysäköimiseen tarvitaan omistajan suostumus. Pysäköintilupa ei myöskään ole voimassa määrättyyn tarkoitukseen varatuilla alu- eilla, kuten esimerkiksi lastaus-, taksi- ja kääntymisalueilla. Lisätietoa voimassaolosta ja säännöistä saa pysäköintiluvan myöntämisen yhteydessä. Pysäköintilupaa voivat hakea Solnassa väestökirjoilla olevat. Katu- ja puisto-osaston asiakaspalvelu: Sähköposti: Postisoite Stadsbyggnad, avd. Gata och park Solna Omaistuki Monelle omaiselle rakkaan läheisen hoitaminen ja tukeminen on itsestään selvä asia. Omaista ei kukaan pysty korvaamaan, mutta joskus omaistenkin tulee ajatella omaa terveyttään ja jaksamistaan. Omaisilla tarkoitetaan tässä lähiomaisten/perheen lisäksi läheistä ystävää tai muuta tärkeää henkilöä. Omaistuki on tarkoitettu henkilöille, jotka hoitavat ja tukevat pitkäaikaisesti sairaita tai toimintarajoitteisia läheisiään, jotka eivät selviydy arkipäivän toiminnoistaan omatoimisesti. Tarjoamme omaisille yksilöllisiä keskusteluja, esitelmiä ja koulutukseen myönnettäviä tukitoimia. Omaistukeen sisältyvät eri toimintamuodot ovat maksuttomia. Omais- ja dementiatiimiin kuuluvat omaiskonsulentti, dementiakoordinaattori, jolla on sairaanhoitajan pätevyys, ja toimintaterapeutti. Omaiskonsulentti: Dementiakoordinaattori: Omaistiimin toimintaterapeutti: Toiminnanjohtaja:

22 Vammaiskonsulentti Vammaiskonsulentilta toimintarajoitteinen voi saada neuvontaa ja tietoa. Kyse voi olla asunnon sopeuttamisesta, tukitoimista tai esteettömästä elinympäristöstä. Vammaiskonsulentti on valtion virkamies, joka on kunnan vammaisneuvoston jäsen ja ajaa liikuntaesteisten esteettömään elämään liittyviä asioita Solnan kaupungissa. Vammaiskonsulentti toimii yhteistyössä monen vammaisjärjestön kanssa. Vammaiskonsulentti: Toimintaesteasiain neuvosto Solnassa on toimintaesteasiain neuvosto, jonka tehtävänä on seurata ja valvoa kokonaisvaltaisesti kaupungin eri toimintayksiköiden työtä toimintaesteasioissa. Neuvosto muodostuu kaikkien lautakuntien poliittisesti valituista edustajista sekä kaupungin eri vammaisryhmien edustajista. Toimintaesteasiain neuvoston yhteyshenkilö:

23 Sairaanhoito Terveyden- ja sairaanhoitolain mukaan maakäräjillä on vastuu kuntoutuksesta, toimintarajoitteisten apuvälineistä, joistakin hammashuollon tukitoimista ja sairaanhoidosta. Lasten kuntoutuskeskus Lasten kuntoutuskeskus tarjoaa kuntoutustoimia perheille, joiden alle 16-vuotias lapsi tarvitsee kuntoutusta jonkin toimintarajoitteen, kuten liikuntaesteen, kehityshäiriön, autismin, näkö- tai kuulovamman, vuoksi. Kuntoutuskeskuksessa tehdään tiimityötä. Kussakin tiimissä on sairaanhoitoalan ammattilaisia, joilla on lääketieteen, psykologian, erikoispedagogiikan ja sosiaalialan pätevyys. Tavoitteena on auttaa lasta kehittämään toimintakykyään parhaalla mahdollisella tavalla antamalla hänelle opastusta, tukea ja hoitoa yksilöllisesti ja/tai ryhmissä sekä antamalla lapsen lähiympäristöön kuuluvalle henkilökunnalle konsultointitukea. Kuntoutustoimien hakemuslomakkeita saa soittamalla kuntoutuskeskukseen. Kuntoutuskeskus Sollentuna: Nuorten ja aikuisten kuntoutuskeskus Kuntoutuskeskus Sollentuna antaa neuvontaa, tukea ja hoitoa toimintarajoitteisille. Se tarjoaa myös tukea omaisille, uskotuille miehille ja henkilökunnalle. Kaikki tukitoimet ovat maksuttomia. Kuntoutuskeskuksen henkilökunnalla on erityisen laaja-alaiset tiedot toimintarajoitteista. Keskuksessa voi saada tukea toimintaterapeutilta, kuraattorilta, logopediltä, psykologilta, lääkintävoimistelijalta ja erikoispedagogilta vuotiaiden nuorten huoltajat hakevat nuoren puolesta kuntoutuspaikkaa kuntoutuskeskuksesta. 18-vuotiaat hakevat paikkaa itse tai edustajiensa välityksellä. Kuntoutustoimien hakemuslomakkeita saa soittamalla kuntoutuskeskukseen. Kuntoutuskeskus Sollentuna:

24 Apuvälineet Jos tarvitset kotona apuvälineitä, kuten rollaattoria, pallopeittoa, kämmentietokonetta, jota voi käyttää esimerkiksi kalenterina ja muistikirjana, voit kääntyä maakäräjien perusterveydenhuollon puoleen. Ota ensisijaisesti yhteyttä omaan terveyskeskukseesi tarvitessasi apuvälineitä. Voit myös ottaa yhteyttä perusterveydenhuollon kuntoutusosastoon tai Sollentunan kuntoutuskeskukseen. Terveyskeskusten yhteystiedot saat hoito-oppaan [Vårdguiden] verkkosivuilta 1177 tai soittamalla: 1177 Solnan perusterveyshuollon kuntoutusosasto: Puh: Maanantai-perjantai (muina aikoina vastaaja ääniviesteille). Kuntoutuskeskus Sollentuna, katso edelliseltä sivulta. Sairausmatka Sairausmatka on matka oman kodin ja hoitopaikan, esimerkiksi lääkärin, lääkintävoimistelijan hammaslääkärin tai kuraattorin vastaanoton, välillä. Oikeus saada korvausta sairausmatkasta määräytyy lääketieteellisen arvioin perusteella. Hoidonantaja päättää, milloin sairausmatkasta voi saada korvausta. Oikeus sairauskorvaukseen eri ajoneuvoilla matkustettaessa määräytyy lääketieteellisen terveydentilan ja tarpeen perusteella. Voit olla oikeutettu korvaukseen sairausmatkasta omalla autolla, taksilla tai erikoisajoneuvolla. Korvausta sairausmatkasta ei voi vaatia. Korvausta sairausmatkasta ei myöskään voida myöntää seuraavien syiden perusteella: vastaanotolle on pitkä matka. julkisilla kulkuvälineillä matkustaminen on hankalaa käyntiajankohdan vuoksi. Sairausmatkaa ei myöskään voida myöntää työterveydenhuollossa, terveystarkastuksissa, apteekissa, kuntosalissa tai vastaavassa käynneille. Jos sinulla on sairausmatkoihin liittyvää kysyttävää, voit puhua hoidonantajasi kanssa tai ottaa yhteyttä kuljetuspalvelun asiakaspalveluun puhelimitse Kuljetuspalvelun asiakaspalvelu on avoinna maanantaisin-perjantaisin , lauantaisin ja sunnuntaisin

25 Hammashuoltotuki Toimintarajoitteiset, jotka kuuluvat LSS:n piiriin tai joilla on pitkäaikaisen laaja-alaisen hoidon ja hoivan tarve, voivat saada maakäräjiltä hammashuoltotukea. Taloudelliseen avustukseen/tukeen sisältyy etsivä toiminta, välttämätön hammashoito, hammashoito sairauden hoidon yhtenä vaiheena ja hammashoidon apuvälineet. Jotta voisit saada hammashuoltotukea, sinulla on oltava erityinen todistus, ns. F-kortti, jonka näytät hammaslääkärillesi. F-kortti vahvistaa, että sinulla on sairaus ja/tai toimintarajoite, joka oikeuttaa hammashuoltotukeen. Jos sinulle on myönnetty LSS-tukitoimia, LSS-käsittelijä laatii sinulle F-kortin. F-kortti nimitystä käytetään koko maassa. Kortin F-kirjain tarkoittaa toimintarajoitetta [funktionsnedsättning]. Valitset itse hammaslääkärisi. Maksat hammashuoltokortin näyttämällä saman maksun kuin lääkärissä käyntienkin yhteydessä ja käynti kuuluu maakäräjien suurkustannussuojan piiriin. Hammashuoltotukeen sisältyy perushammashoito. Siihen eivät sisälly suuremmat hoitotoimenpiteet, kuten kruunut, posliinipaikat, sillat ja hammasimplantit. Jos et saa jatkuvaa LSS:n mukaista tukea ja palvelua Solnan kaupungin välityksellä, voit hakea hammashuoltotukea maakäräjien hammashuoltoyksikön välityksellä. Jos saat jatkuvaa LSS:n mukaista tukea ja palvelua, ota yhteyttä LSSkäsittelijään sadaksesi F-kortin. Tukholman hammashoitoyksikkö Puhelinaika: ja Terveydenhuollon verkkopalvelusta 1177 saa hoitoneuvontaa verkosta ja puhelimitse 1177 on maakäräjien ja eri sairaanhoitoalueiden yhteinen kansallinen palvelu. 1. marraskuuta 2013 alkaen 1177 ja hoito-opas [Vårdguiden] yhdistetään yhdeksi verkkopalveluksi. Verkkosivuilta saa eri sairauksiin liittyvää neuvontaa ja opastusta sekä hoitopaikkojen yhteystiedot. Soittamalla numeroon 1177 saat neuvoja sairaanhoitajilta kaikkina vuorokauden aikoina sekä opastusta hoitopaikan löytämisessä. Jos sinulla on esimerkiksi kuntoutukseen tai terveyskeskuksiin liittyvää kysyttävää, he voivat auttaa sinua. FASS (lääkevalmisteopas)

26 Linkit Valtakunnallinen kehitysvammaisten lasten, nuorten ja aikuisten liitto Autismi- ja Aspergerliitto: Valtakunnallinen Attention -liitto (lapset, nuoret ja aikuiset, joilla on AD/HD, DAMP tai näiden kaltaisia toimintaesteitä): RBU (Valtakunnallinen liikuntaesteisten lasten ja nuorten liitto): DHR (liikuntarajoitteisten järjestö): Neuvonta vammaisasioissa: RSMH (Valtakunnallinen psykososiaalisesti toimintarajoitteisten liitto): Sosiaalihallitus: 26

27 Omat muistiinpanot 27

28 LSS käsittelijä yli 21-vuotiaille kuukauden päivä syntyneille: kuukauden päivä syntyneille: Hoivahallinto Puh: Faksi: Postiosoite Omvårdnadsförvaltningen Solna stad Solna SOLNA STAD KUVAT: colourbox.se kuukauden päivä syntyneille: LSS käsittelijä 0-21-vuotiaille kuukauden päivä syntyneille: kuukauden päivä syntyneille: Hallintopäällikkö Puh: Hoivalautakunnan puheenjohtaja Puh: Laadunkehittäjä (LSS) Ryhmäasunnot, päivätoiminta, henkilökohtainen avustus: Puh: Lisää tietoa ja yhteistietoja saa verkkosivuilta Perhe ja hoivapalvelut-otsikon alta Hoivahallinto

LSS Laki eräille toimintaesteisille annettavasta tuesta ja palvelusta

LSS Laki eräille toimintaesteisille annettavasta tuesta ja palvelusta 19.1.2010 Sosiaalihallinto Toimintatuen osasto HELPPOLUKUINEN LSS Laki eräille toimintaesteisille annettavasta tuesta ja palvelusta LSS:n tarkoituksena on: Auttaa toimintaesteisiä selviytymään asioista,

Lisätiedot

Tietoa Borlängen kunnan vanhustenhuollosta

Tietoa Borlängen kunnan vanhustenhuollosta Tietoa Borlängen kunnan vanhustenhuollosta Borlänge kommun 781 81 Borlänge Tel: 0243-740 00 kommun@borlange.se www.borlange.se Kun tarvitset apua tai tukea Kun tarvitset apua arkiaskareisiin voit hakea

Lisätiedot

Hammashoitotuki. Mihin tukeen minulla on oikeus?

Hammashoitotuki. Mihin tukeen minulla on oikeus? Hammashoitotuki Mihintukeenminullaonoikeus? Alle 20 vuotiaiden hammashuolto Lapsilla ja nuorilla on oikeus maksuttomaan hammashoitoon joulukuun viimeiseen päivään saakka sinä vuonna, jonka aikana he täyttävät

Lisätiedot

Tukea ja palvelua toimintarajoitteisille

Tukea ja palvelua toimintarajoitteisille Tukea ja palvelua toimintarajoitteisille Valokuva: Anna Hahn von Dorsche, Sollentunan kunta www.sollentuna.se Tämän esitteen on tuottanut Sollentunan kunnan hoito- ja hoivapalvelutoimisto, 2009. Painettu

Lisätiedot

Kotipalveluopas. Hemtjänstutförare i Umeå. Uumajan kunta Puhelin 090-16 10 02 (vaihde 16 10 00)) www.umea.se/hemtjanst

Kotipalveluopas. Hemtjänstutförare i Umeå. Uumajan kunta Puhelin 090-16 10 02 (vaihde 16 10 00)) www.umea.se/hemtjanst Kotipalveluopas Hemtjänstutförare i Umeå Uumajan kunta Puhelin 090-16 10 02 (vaihde 16 10 00)) www.umea.se/hemtjanst Johdanto Uumajan kunnan ikääntyneille ja toimintarajoitteisille tarjoamasta tuesta ja

Lisätiedot

Päivämäärä

Päivämäärä 170901 Tietoa kotipalvelusta 2 (5) Kotipalvelu helpottaa päivittäistä elämääsi ja antaa sinulle mahdollisuuden asua kotonasi turvallisissa oloissa. Kotipalvelutoimet sovitetaan kunkin asiakkaan tarpeiden

Lisätiedot

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina 2015 LAKI Vammaispalvelulaissa on määritelty ne palvelut ja taloudelliset tukitoimet, joita kunnan sosiaalitoimi järjestää Vammaisille henkilöille. Lain tarkoituksena on edistää vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

Tämän lupaamme sinulle. Ihmisarvoisen hoidon takuut vanhustenhuollossa sekä terveydenja sairaanhoidossa

Tämän lupaamme sinulle. Ihmisarvoisen hoidon takuut vanhustenhuollossa sekä terveydenja sairaanhoidossa Tämän lupaamme sinulle Ihmisarvoisen hoidon takuut vanhustenhuollossa sekä terveydenja sairaanhoidossa 5 TAKUUTA Haluamme antaa sinulle hyvän hoidon ja hoivan Jos olet yli 65-vuotias ja tarvitset apua

Lisätiedot

Turvallisuutta kotiin. Turvapuhelin

Turvallisuutta kotiin. Turvapuhelin Turvallisuutta kotiin Turvapuhelin Turvapuhelin toimii näin Turvapuhelin on kaiutinpuhelin, joka koostuu kahdesta osasta: pääyksiköstä ja hälytysrannekkeesta, jonka voi kiinnittää ranteeseen tai ripustaa

Lisätiedot

Omaistuki Solnassa. Kuka on omaishoitaja?

Omaistuki Solnassa. Kuka on omaishoitaja? Omainen Solnassa Omaistuki Solnassa Omaistuki on suunnattu niille, jotka auttavat ja tukevat läheistään, joka ei pitkäaikaisen sairauden tai toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi selviä arjestaan omin avuin.

Lisätiedot

ONKO SINUN VAIKEA SELVIYTYÄ KOTONASI JA TARVITSETKO APUA TAI TUKEA?

ONKO SINUN VAIKEA SELVIYTYÄ KOTONASI JA TARVITSETKO APUA TAI TUKEA? ONKO SINUN VAIKEA SELVIYTYÄ KOTONASI JA TARVITSETKO APUA TAI TUKEA? Jos et itse selviä arjestasi, voit saada apua kunnalta. Sinä tai laillinen edustajasi voitte hakea tukea kunnan vanhustenhuolto- ja hoivalautakunnan

Lisätiedot

Vanhusten tuki- ja hoivapalvelut

Vanhusten tuki- ja hoivapalvelut Vanhusten tuki- ja hoivapalvelut Tietoa vanhuksille tarjottavista tukipalveluista Stöd och omsorg för äldre Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre 2 Esitteen tiedot on päivitetty 29.9.2014.

Lisätiedot

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä?

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä? HAMINAN KAUPUNKI Ikäihmisten palvelut Kotihoitokeskus Pikkuympyräkatu 3 49400 HAMINA P. 0400 801 831 KULJETUSPALVELUHAKEMUS Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Saap.pv Dnro HAKIJA Sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut (Työntekijä täyttää) Hakijan henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus Osoite Ammatti Puhelinnumero Hakijan kanssa samassa taloudessa / kiinteistössä asuvat Henkilöiden

Lisätiedot

KULJETUSPALVELU TAALAINMAALLA. Tietoja erityisestä joukkoliikenteestä

KULJETUSPALVELU TAALAINMAALLA. Tietoja erityisestä joukkoliikenteestä Voimassa 1.7.2012 alkaen KULJETUSPALVELU TAALAINMAALLA Tietoja erityisestä joukkoliikenteestä Taalainmaan liikenne Kuljetuspalvelu on osa Taalainmaan joukkoliikennettä Kuljetuspalvelu täydentää yleistä

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

Kotona annettava apu

Kotona annettava apu Kotona annettava apu Kotona annettava apu Kotona annettava apu käsittää hoivatoimenpiteet, palvelutoimenpiteet ja turvahälyttimen. Hoivatoimenpiteet Voit saada apua henkilökohtaisen hygienian hoidossa

Lisätiedot

Hoito- ja huolenpitoasuminen

Hoito- ja huolenpitoasuminen omvårdnad gävle FINSKA/SUOMALAINEN Vård- och omsorgsboende Hoito- ja huolenpitoasuminen Kuka voi saada hoito- ja huolenpitoasumisen? Hoito- ja huolenpitoasuminen voi tulla ajankohtaiseksi, kun tarve valvonnasta

Lisätiedot

Omaistuki. Hoito & hoiva

Omaistuki. Hoito & hoiva Omaistuki Hoito & hoiva Tukea omaishoitajalle Yhä useampi omainen hoitaa ja tukee lähimmäistään, jolla voi olla pitkäaikaissairaus, psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma tai joka ei korkean ikänsä

Lisätiedot

Ruotsin vammaispalvelulaki

Ruotsin vammaispalvelulaki Ruotsin vammaispalvelulaki Kokemuksia 15 vuoden ajalta Ajankohtaisia muutostarpeita Huomisen haasteet Lakimuutokset ja muutosehdotukset riitta-leena.karlsson@stockholm.se Tukholman kaupungin vammaisasiamies

Lisätiedot

Postinumero ja paikka:

Postinumero ja paikka: Nurmijärven kunta Vammaispalvelut Keskustie 2 A, 01900 Nurmijärvi VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU- HAKEMUS 1 (6) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin

Lisätiedot

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Versio 14.0 Käytetään kaikkien akuuttiin aivohalvaukseen 1.1.2015 tai sen jälkeen sairastuneiden rekisteröintiin. RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Nämä tiedot täyttää aivohalvausosaston hoitohenkilöstö

Lisätiedot

Persgårdenin erityisasuntola toivottaa sinut tervetulleeksi

Persgårdenin erityisasuntola toivottaa sinut tervetulleeksi Persgårdenin erityisasuntola toivottaa sinut tervetulleeksi Hofors kommun 2009 Persgården on 32 asunnon erityisasuntola. Persgården pyrkii luomaan rauhallisen, turvallisen ja luottamuksellisen kodinomaisen

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka

Postinumero ja -toimipaikka SOMERON KAUPUNKI VAMMAISPALVELU Turuntie 46 B 31400 SOMERO VAIKEAVAMMAISEN KULJETUSPALVELU HAKEMUS/TARKISTUS Saapumispäivä.. Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun hakeminen Täyttäkää hakemuslomake

Lisätiedot

- Kotipalvelusta saat vastuutyöntekijän viimeistään viikon kuluttua palvelutoimintojen alettua. Halutessasi sinulla on oikeus vaihtaa tämä henkilö.

- Kotipalvelusta saat vastuutyöntekijän viimeistään viikon kuluttua palvelutoimintojen alettua. Halutessasi sinulla on oikeus vaihtaa tämä henkilö. Kotipalvelu Motalan kotipalvelun perusajatuksena on kaikkien ihmisten samanarvoisuus. Työn lähtökohtana on asiallinen suhtautuminen ja kunnioitus jokaisen yksilön tarpeisiin ja toivomuksiin sekä mahdollisuus

Lisätiedot

Hantverkarn toivottaa sinut tervetulleeksi

Hantverkarn toivottaa sinut tervetulleeksi Hantverkarn toivottaa sinut tervetulleeksi Hofors kommun 2009 Hantverkarn on 28 asunnon erityisasuntola. Hantverkarn pyrkii luomaan rauhallisen, turvallisen ja luottamuksellisen kodinomaisen asumisen,

Lisätiedot

Spelmannen toivottaa sinut tervetulleeksi

Spelmannen toivottaa sinut tervetulleeksi Spelmannen toivottaa sinut tervetulleeksi Hofors kommun 2009 Spelmannen on 43 asunnon erityisasuntola, jossa on 14 dementikoille tarkoitettua asuntoa. Meillä on myös pariasuntoja pariskunnille, joista

Lisätiedot

Vanhusten ja toimintaesteisten erityisasuminen

Vanhusten ja toimintaesteisten erityisasuminen Vanhusten ja toimintaesteisten erityisasuminen - Tietoa Jällivaaran kunnan vanhuksille ja toimintaesteisille tarjoamista erityisasumismuodoista Sosiaalilautakunnan tehtävänä on huolehtia ympäri vuorokauden

Lisätiedot

Vanhusten tuki- ja hoivapalvelut

Vanhusten tuki- ja hoivapalvelut Vanhusten tuki- ja hoivapalvelut Tietoa vanhuksille tarjottavista tukipalveluista www.umea.se/aldrestod Sisältö Vanhuksille tarjottavat tuki- ja hoivapalvelut...3 Vastaanottopisteestä saat neuvontaa ja

Lisätiedot

Hesselgrenska toivottaa sinut tervetulleeksi

Hesselgrenska toivottaa sinut tervetulleeksi Hesselgrenska toivottaa sinut tervetulleeksi Hofors kommun 2009 Hesselgrenska on dementikoille tarkoitettu erityisasuntola, jossa pyrimme luomaan rauhallisen ja turvallisen kodinomaisen asumisen ottaen

Lisätiedot

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Versio 13.0 Käytetään kaikkien akuuttiin aivohalvaukseen 1.1.2013 tai sen jälkeen sairastuneiden rekisteröintiin. RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Nämä tiedot täyttää aivohalvausosaston hoitohenkilöstö

Lisätiedot

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Vammaispalvelulain nojalla voidaan kuljetuspalvelua ja siihen liittyvää saattajapalvelua järjestää henkilölle, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa

Lisätiedot

Kalajoen kaupunki VAIKEAVAMMAISEN 1 (5) Kalajoentie 5 85100 Kalajoki HAKEMUS JA ARVIOINTI / TARKISTUS. Puhelin kotiin Puhelin työhön Matkapuhelin

Kalajoen kaupunki VAIKEAVAMMAISEN 1 (5) Kalajoentie 5 85100 Kalajoki HAKEMUS JA ARVIOINTI / TARKISTUS. Puhelin kotiin Puhelin työhön Matkapuhelin Kalajoen kaupunki VAIKEAVAMMAISEN 1 (5) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Lähiosoite Ammatti Postinumero ja -toimipaikka Puhelin kotiin Puhelin työhön Matkapuhelin Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Esikoulu ja koulu Hässleholmin kunnassa

Esikoulu ja koulu Hässleholmin kunnassa Esikoulu ja koulu Hässleholmin kunnassa Lapsi- ja kouluasioiden hallinto vastaa esikoulusta, pedagogisesta hoidosta, vapaa-ajankodista, peruskoulusta, lukiosta, erityiskoulusta ja kulttuurikoulusta. Kun

Lisätiedot

Pvm. asioimis- ja virkistys opiskelu työ Montako yhdensuuntaista asioimis- ja virkistysmatkaa arvioitte tarvitsevanne kuukaudessa

Pvm. asioimis- ja virkistys opiskelu työ Montako yhdensuuntaista asioimis- ja virkistysmatkaa arvioitte tarvitsevanne kuukaudessa Ylöjärven kaupunki Vammaispalvelu Kuruntie 10 33470 Ylöjärvi p. 03 565 30 000 Kuljetuspalveluhakemus Asiakastiedot matkapalvelukeskusta varten Pvm 1 HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet (Alleviivatkaa kutsumanimi)

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sosiaalihuoltolai n 23 :n l i i k k u m i s t a tukevat palvelut S o v e l t a m i s o h j e e t 1.1.2017 alkaen Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sisällys Sosiaalihuoltolain 23.n mukaisten liikkumista

Lisätiedot

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sosiaali- ja terveysvirasto Vammaispalvelu Metsolantie 2, 04200 Kerava KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI 1 (8) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Ammatti: Osoite: Postinumero:

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUHAKEMUS

VAMMAISPALVELUHAKEMUS VAMMAISPALVELUHAKEMUS Hakijan henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Haettavat palvelut (täytetään vain niiden palvelujen osalta, joita haetaan) 1. Asuminen Asunnon muutostyöt, mitä

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä HOIDETTAVAA KOSKEVAT TIEDOT Henkilötiedot Nimi Henkilötunnus Osoite Puhelin Tiedot hoitosuhteesta Hoidettava on hoitajan puoliso/avopuoliso

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUN HAKEMUS / TARKISTUS

KULJETUSPALVELUN HAKEMUS / TARKISTUS KULJETUSPALVELUN HAKEMUS / TARKISTUS 1 (5) Hakemuksen saapumispäivä / / Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua myönnetään erityisillä perusteilla, mikäli asiakas terveydellisistä syistä johtuen ei

Lisätiedot

Kuljetuspalvelu Hallstahammarissa

Kuljetuspalvelu Hallstahammarissa 1 Kuljetuspalvelu Hallstahammarissa 2 Tervetuloa Hallstahammarin kunnan kuljetuspalvelulle Kuljetuspalvelu on osa meidän joukkoliikennettä. Kuljetuspalvelu on henkilöille jotka toimintarajoitteiden, sairauden

Lisätiedot

KOTIPALVELUMAKSUT OMASSA ASUNNOSSA

KOTIPALVELUMAKSUT OMASSA ASUNNOSSA KOTIPALVELUMAKSUT OMASSA ASUNNOSSA Kotipalvelu Kotipalvelu koostuu seuraavista asioista: henkilökohtainen hoiva, palvelu, ruoanjakelu ja/tai turvapalvelu. Henkilökohtaiseen hoivaan sisältyy auttaminen

Lisätiedot

Hoitokoti Sateenkaari

Hoitokoti Sateenkaari Hoitokoti Sateenkaari Järvi-Pohjanmaan perusturva ALAJÄRVI Hoitokoti Sateenkaari sijaitsee Alajärvellä ja on Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen (Alajärvi, Soini ja Vimpeli) perusturvalautakunnan alainen

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut (Työntekijä täyttää) Hakijan henkilötiedot Sukunimi Puhelinnumero Etunimet Sähköpostiosoite Osoite Ammatti Henkilötunnus Hakijan kanssa samassa taloudessa / kiinteistössä

Lisätiedot

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto Viranomaisesite

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto Viranomaisesite Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto: Aikuissosiaalityön päällikkö Puh. 044 577 2746, ma-ti, to-pe klo 9.00 10.00 Työnjohto ja hallinto Vakituiset ja tilapäiset asumispalvelusijoitukset (sis. myös Vpl:n

Lisätiedot

NACKAN KUNNAN PALVELUT IKÄÄNTYNEILLE

NACKAN KUNNAN PALVELUT IKÄÄNTYNEILLE 20 2 NACKAN KUNNAN PALVELUT IKÄÄNTYNEILLE Sosiaalipalvelut Sisältö Nackan kunnan palvelut ikääntyneille 3 Kotipalvelu 3 Vuorottaja kotiin omaistuki 4 Turvapuhelin 5 Ruokaa kotiin 5 Päivätoimintaa yli 65-vuotiaille

Lisätiedot

Psykiatrinen pakkohoito. Tietoa sinulle, jota hoidetaan psykiatrista pakkohoitoa koskevan lain mukaisesti.

Psykiatrinen pakkohoito. Tietoa sinulle, jota hoidetaan psykiatrista pakkohoitoa koskevan lain mukaisesti. Psykiatrinen pakkohoito Tietoa sinulle, jota hoidetaan psykiatrista pakkohoitoa koskevan lain mukaisesti. TIETOA PAKKOHOIDOSTA Pakkohoidon tarkoituksena on saada sinut voimaan paremmin, jolloin pakkohoitoa

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Kuljetuspalvelun tarve Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18/ yhdensuuntaista

Lisätiedot

ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS

ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS Vanhus- ja vammaispalvelut ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS Saapunut..20 Nimi Osoite Henkilötunnus Postinumero- ja toimipaikka Puhelin ja sähköposti Kotikunta Ammatti (myös entinen) Siviilisääty Naimaton Avio-

Lisätiedot

Paikalliset arvokkuustakuut Norrköpingin kunnan vanhustenhuollossa

Paikalliset arvokkuustakuut Norrköpingin kunnan vanhustenhuollossa Paikalliset arvokkuustakuut Norrköpingin kunnan vanhustenhuollossa HOITO- JA HOIVATOIMISTO Paikalliset arvokkuustakuut Norrköpingissä Arvokas elämä ja hyvinvointi Kansallinen arvoperusta Erään sosiaalipalvelulakiin

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Kuljetuspalveluhakemus 1 (5) Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18 yhdensuuntaista matkaa/kk) Sipoon kunnan ja lähikuntien alueilla, ei

Lisätiedot

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT Kelan kautta haettavia etuuksia: Osittain tai kokonaan korvattavat lääkkeet Eläkettä saavan hoitotuki Eläkkeen saajan asumistuki LÄÄKEKORVAUKSET

Lisätiedot

Henkilötiedot. Päivämäärä: Suunnitelman vastuullinen rekisterinpitäjä on Suunnitelman vastuuhenkilö on Laatijat ja yhteystiedot: Nimi: Osoite:

Henkilötiedot. Päivämäärä: Suunnitelman vastuullinen rekisterinpitäjä on Suunnitelman vastuuhenkilö on Laatijat ja yhteystiedot: Nimi: Osoite: TUKI- JA PALVELUSUUNNITELMA Suunnitelmaan kirjattavat tiedot saadaan ensisijaisesti asiakkaalta. Suunnitelman alkuperäinen kappale jää rekisterinpitäjälle ja yksi kappale (kopio) annetaan asiakkaalle tai

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS/ Lapset, kehitysvammaiset

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS/ Lapset, kehitysvammaiset 1(6) Hakemus saapunut Kotikäynti Tiimin käsittely Hoidettavan henkilötiedot Nimi Lähiosoite Henkilötunnus Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero Lähiomainen, nimi ja puhelinnumero Asumistiedot Asunto

Lisätiedot

Hoitopalvelut Västmanlandissa Hoitopalveluopas

Hoitopalvelut Västmanlandissa Hoitopalveluopas Finska Hoitopalvelut Västmanlandissa Hoitopalveluopas Esitteessä kerrotaan, miten saat parhaiten yhteyden hoidonantajiin Västmanlandin läänissä Hoitopalvelut Västmanlandissa HOITOPALVELUOPAS Sairaanhoidon

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS Hakemus saapunut: HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Ammatti ( eläkeläinen) Koulutus Perhesuhteet avioliitossa asumuserossa/erillään

Lisätiedot

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Versio 12.0 Käytetään kaikkien akuuttiin aivohalvaukseen 1.1.2012 tai sen jälkeen sairastuneiden rekisteröintiin. RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Nämä tiedot täyttää aivohalvausosaston hoitohenkilöstö

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Heli Sahala heli.sahala@kotka.fi

Lisätiedot

Omaistuki Jällivaaran kunnassa. Valokuva: andreaslundgren.com

Omaistuki Jällivaaran kunnassa. Valokuva: andreaslundgren.com Omaistuki Jällivaaran kunnassa Valokuva: andreaslundgren.com Julkaisija: Jällivaaran kunnan sosiaalihallinto omaistuen kehittämistä koskevan projektin (2007 2008) puitteissa. Teksti: Ann-Louise Lundgren.

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS

KULJETUSPALVELUHAKEMUS KANGASALAN KUNTA Sosiaali- ja terveyskeskus Vammaispalvelut / kotihoito PL 50 36201 Kangasala Asiakastiedot matkapalvelukeskusta varten HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet (alleviivatkaa kutsumanimi) Hakemus

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 12.7.2017 Taltionumero 3515 Diaarinumero 3492/2/16 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Kotoutumiskorvaus [Etableringsersättning]

Kotoutumiskorvaus [Etableringsersättning] Kotoutumiskorvaus [Etableringsersättning] Klicka här, skriv ev. Undertitel Voit saada kotoutumiskorvausta, jos olet vastikään muuttanut Ruotsiin. Kotoutumiskorvaus on raha, jota sinulle maksetaan, kun

Lisätiedot

Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Suhde asiakkaaseen. Edunvalvoja Sukunimi ja etunimi Puhelinnumero

Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Suhde asiakkaaseen. Edunvalvoja Sukunimi ja etunimi Puhelinnumero Sivu 1/5 Palvelusuunnitelma Palvelusuunnitelma on asiakkaan tai asiakkaan ja hänen edustajansa kanssa yhteistyössä tehty yhteenveto hänen elämänsä tämänhetkisestä tilanteesta ja mahdollisesta uusien palveluiden

Lisätiedot

Tietoa toimeentulotuesta

Tietoa toimeentulotuesta sosiaalipalvelu Tietoa toimeentulotuesta Information om försörjningsstöd Toimeentulotukihakemuksen käsittelyprosessi Jätä täytetty hakemus käsiteltäväksi Selvitys ja työsuunnitelma Laskukaava: Kulutusnormi

Lisätiedot

Tilanteessani ei ole tapahtunut muutosta edellisen hakemukseni jälkeen vaan samat perustelut palvelujen hakemiselle ovat voimassa

Tilanteessani ei ole tapahtunut muutosta edellisen hakemukseni jälkeen vaan samat perustelut palvelujen hakemiselle ovat voimassa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Perhepalvelut Vammaispalvelut Vaikeavammaisen kuljetuspalveluhakemus Käsittelijä Saapunut Päätös Kotikäynti Matkamäärä Ajalle Hakijan tiedot Etu- ja sukunimi

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

Saapunut: Äidinkieli suomi ruotsi viittoma muu, mikä?

Saapunut: Äidinkieli suomi ruotsi viittoma muu, mikä? 1(5) Saapunut: Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua voi saada vaikeavammainen henkilö, jolla on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei voi vammansa tai sairautensa vuoksi

Lisätiedot

TÄRKEÄÄ KESKUSTELUA. Viisi uutta arvotakuuta sinulle, joka saat kotiapua.

TÄRKEÄÄ KESKUSTELUA. Viisi uutta arvotakuuta sinulle, joka saat kotiapua. TÄRKEÄÄ KESKUSTELUA Viisi uutta arvotakuuta sinulle, joka saat kotiapua. Sinulla on oikeus arvokkaaseen elämään. Sosiaalipalvelulaissa on kansallinen arvopohja, joka kattaa vanhustenhuollon koko Ruotsissa.

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS 3(5)

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS 3(5) 1(5) Hakemus saapunut Kotikäynti Tiimin käsittely Hoidettavan henkilötiedot Nimi Lähiosoite Henkilötunnus Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero Lähiomainen, nimi ja puhelinnumero Puoliso Tytär/Poika

Lisätiedot

Kuljetuspalvelu (färdtjänst)

Kuljetuspalvelu (färdtjänst) Kuljetuspalvelu (färdtjänst) 2016-03-24 Erityinen joukkoliikenteen muoto Voimassa 1.10.2015 alkaen TEKNISKA KONTORET 2 (6) Färdtjänst Sisältö Tervetuloa matkustajaksi 2 Matkustustavat 3 Päätöksesi saattaa

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Päivi Lauri paivi.lauri@ppshp.fi Organisaatio, jota vastaus edustaa Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Ohjeistus lääkäreille Helsingin SAPja SAS-toiminnasta. 10.09.2012 Merja Iso-Aho, kotihoidon ylilääkäri & Riina Lilja, SAS-prosessin omistaja

Ohjeistus lääkäreille Helsingin SAPja SAS-toiminnasta. 10.09.2012 Merja Iso-Aho, kotihoidon ylilääkäri & Riina Lilja, SAS-prosessin omistaja Ohjeistus lääkäreille Helsingin SAPja SAS-toiminnasta 10.09.2012 Merja Iso-Aho, kotihoidon ylilääkäri & Riina Lilja, SAS-prosessin omistaja 1 SAP-SAS, mitä se on? SAP (Selvitys, Arviointi, Palveluohjaus)

Lisätiedot

Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut:

Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut: Saapunut: Palvelua tarvitsevan henkilötiedot Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Osoite, katu, paikkakunta, postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Perhesuhteet naimaton naimisissa avoliitossa eronnut

Lisätiedot

Sosiaalipalvelu. Tukea omaisille. Stöd till dig som är anhörig Tietoa läheistään tai omaistaan auttavalle tarjottavista tukipalveluista

Sosiaalipalvelu. Tukea omaisille. Stöd till dig som är anhörig Tietoa läheistään tai omaistaan auttavalle tarjottavista tukipalveluista Sosiaalipalvelu Tukea omaisille Stöd till dig som är anhörig Tietoa läheistään tai omaistaan auttavalle tarjottavista tukipalveluista Tämä esite on päivitetty helmikuu 2014. Denna broschyr är uppdaterad

Lisätiedot

TUKEA YKSILÖLLISEEN ELÄMÄÄN

TUKEA YKSILÖLLISEEN ELÄMÄÄN TUKEA YKSILÖLLISEEN ELÄMÄÄN Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo on sosiaalihuollon erityispalvelujen asiakaslähtöinen osaaja, tuottaja ja kehittäjä. Eskoo on erikoistunut vammaispalveluihin ja lastensuojeluun.

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja Henkilökohtaisen avun hakeminen Työpaja 10.10.2013 Vammaispalvelulaki - Henkilökohtainen apu liittyy vammaispalvelulakiin. - Vammaispalvelulaki uudistui 1.9.2009. - Vammaispalvelulakia muutettiin, jotta

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUTUKI SOVELTAMISOHJEET 1.3.2012 alkaen. Kyh 24.1.2012 6 Kyh liite 4

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUTUKI SOVELTAMISOHJEET 1.3.2012 alkaen. Kyh 24.1.2012 6 Kyh liite 4 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUTUKI SOVELTAMISOHJEET 1.3.2012 alkaen Kyh 24.1.2012 6 Kyh liite 4 2 Kuljetuspalvelun tavoite ja laajuus Kuljetuspalveluiden tavoitteena on edistää ja ylläpitää

Lisätiedot

Eskilstunan kunnan vanhustenja vammaistenhuoltomaksut

Eskilstunan kunnan vanhustenja vammaistenhuoltomaksut Eskilstunan kunnan vanhustenja vammaistenhuoltomaksut Voimassa alkaen 1.2.2009 Tämä esite on kunnallista hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville. Tässä informoimme palveluiden ja hoitotoimien maksuista. Jos

Lisätiedot

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE Yleistä palvelusetelistä: Palveluseteli on yksi kuntien käytössä oleva varhaiskasvatuksen järjestämistapa. Hausjärvellä varhaiskasvatuksen palvelusetelin

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] koulunkäynnin pitkittyessä [ vid förlängd skolgång]

Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] koulunkäynnin pitkittyessä [ vid förlängd skolgång] Tietoa Vakuutuskassalta 1/1 2010 Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] koulunkäynnin pitkittyessä [ vid förlängd skolgång] Jos koulunkäyntisi pitkittyy toimintarajoitteen vuoksi, voit saada aktivointikorvausta

Lisätiedot

HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA

HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA Hakemus saapui: Viranomainen /toimintayksikkö Vaasan kaupunki Vammaispalvelu PL 241, Vöyrinkatu 46 65100 VAASA P. 06 325 1111/ vaihde Henkilötiedot Sukunimi

Lisätiedot

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Omaishoidon tuki Laki omaishoidon tuesta (2.12.2005/937) lakisääteinen sosiaalipalvelu,

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät ereseptiä

Suomeksi Näin käytät ereseptiä Suomeksi Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä eli ereseptiä. Tarkista, mitkä apteekit ja terveydenhuollon toimipaikat käyttävät jo ereseptiä. Saat

Lisätiedot

Onni on yksilöllinen, sujuva arki ja turvallinen verkosto

Onni on yksilöllinen, sujuva arki ja turvallinen verkosto Onni on yksilöllinen, sujuva arki ja turvallinen verkosto OPAS HENKILÖKOHTAISEN AVUN HAKIJALLE Henkilökohtainen apu mahdollistaa yhdenvertaisuuden muiden kanssa Vammaispalvelulaki oikeuttaa henkilökohtaisen

Lisätiedot

Alle 30- vuotiaiden omaishoidon tukihakemus Vammaisten palvelut

Alle 30- vuotiaiden omaishoidon tukihakemus Vammaisten palvelut Alle 30- vuotiaiden omaishoidon tukihakemus Vammaisten palvelut 1. Hoidettavan henkilötiedot Haen omaishoidon tukena ensisijaisesti palkkiota palveluseteliä muuta, mitä? 1.1 Omaishoidettavan lapsen/nuoren

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukainen Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi

Vammaispalvelulain mukainen Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Vammaispalvelulain mukainen Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2014 Mitä tarkoittaa henkilökohtainen apu? Henkilökohtainen apu tarkoittaa vaikeavammaisen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Ammatti Osoite Postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kotikunta Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot Hakijan kotitaloudessa asuvien

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS saapumispv

KULJETUSPALVELUHAKEMUS saapumispv KULJETUSPALVELUHAKEMUS saapumispv vaikeavammainen hakija VpL 2, VpA 5 Kuljetuspalveluun (VpA 5 ) oikeutetulla on mahdollisuus saada välttämättömien työhön ja opiskeluun liittyvien matkojen lisäksi vähintään

Lisätiedot

Avoin kotipalvelu Tietoa Jällivaaran kunnan tarjoamasta avoimesta kotipalvelusta

Avoin kotipalvelu Tietoa Jällivaaran kunnan tarjoamasta avoimesta kotipalvelusta Avoin kotipalvelu Tietoa Jällivaaran kunnan tarjoamasta avoimesta kotipalvelusta Avoin kotipalvelu tarjoaa turvallisen vaihtoehdon. Pyrimme aina täyttämään jokaisen yksilön erityiset hoito- ja huolenpitotarpeet.

Lisätiedot

Hakemus saapunut pvm. Käsittelijä Päätös pvm.

Hakemus saapunut pvm. Käsittelijä Päätös pvm. Kainuun maakunta kuntayhtymä Omaishoidontukihakemus Sosiaali- ja terveystoimiala O Kehitysvammaisen hoitoon Perhepalvelut O Vaikeavammaisen hoitoon Vanhuspalvelut O Vanhuksen hoitoon yli 65 v. Organisaatio

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Miten asutaan? Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaat asuvat omissa kodeissaan työntekijöiden ja asiakkaiden yhteistilan välittömässä läheisyydessä. Asiakkaan kotona tapahtuvassa

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUT. Vammaispalvelujen palveluesimies Maija Tervo. Vammaispalvelun sosiaalityö ja ohjaus. Asumispalvelut Katja Vesterelve

VAMMAISPALVELUT. Vammaispalvelujen palveluesimies Maija Tervo. Vammaispalvelun sosiaalityö ja ohjaus. Asumispalvelut Katja Vesterelve VAMMAISPALVELUT Vammaispalvelujen palveluesimies Maija Tervo Vammaispalvelun sosiaalityö ja ohjaus Ansala Heli Juupaluoma Sauli Niemi Johanna Rapo Sirpa Asumispalvelut Katja Vesterelve Tiimivastaavat Päivätoiminta

Lisätiedot

Omaistukitoiminta keväällä 2016

Omaistukitoiminta keväällä 2016 Omaistukitoiminta keväällä 2016 Kevään aikana on mahdollisuus osallistua keskusteluryhmiin, teematapaamisiin jne. Toivotamme yhdessä eri toimijoiden kanssa teidät sydämellisesti tervetulleiksi ja toivomme,

Lisätiedot

Omaishoitaja asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa kokemuksia kohtaamisesta ja kehittämisestä

Omaishoitaja asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa kokemuksia kohtaamisesta ja kehittämisestä Omaishoitaja asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa kokemuksia kohtaamisesta ja kehittämisestä Seinäjoki 5.4.2011 Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Omaishoitajat ja Läheiset Liitto 14.4.2011 Omaishoito

Lisätiedot