ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA"

Transkriptio

1 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2013

2 SISÄLTÖ 1 TOIMINTAKERTOMUS Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Strategian mukaiset toimintalinjavalinnat talousarviovuonna Terveyden edistäminen Päivystystoiminta Tietojärjestelmät Mielenterveys ja päihdetyö Perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito Erityisvastuualueen ERVA-strategian toimeenpanoon osallistuminen ja ISER-hanke Tavoitteena riittävä, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö Keskeiset hankkeet Tietoturvallisuus ja tietosuoja Talouden tila Keskeiset toiminnan tunnusluvut Selonteko sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Riskienhallinta Sisäinen tarkastus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja menot Konsernin toiminta ja talous Konsernin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Konsernitase ja sen tunnusluvut Tilikauden tuloksen käsittely ja talousarvion toteutuminen TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Yhtymähallinnon toimiala Henkilöstö ja talous Sitovien tavoitteiden toteutuminen Sairaalan toimiala Henkilöstö ja talous Sitovien tavoitteiden toteutuminen Toiminnan tuen toimiala Henkilöstö ja talous Sitovien tavoitteiden toteutuminen Tukipalvelukeskuksen toimiala

3 2.4.1 Henkilöstö ja talous Sitovien tavoitteiden toteutuminen Hallitukseen nähden sitovia ovat Rahoitusosan toteutuminen Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta Hankkeiden talousarvion toteutuminen Selvitys perusterveydenhuollon osuudesta TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase vastaavaa Tase vastattavaa Konsernituloslaskelma Konsernin rahoituslaskelma Konsernitase vastaavaa Konsernitase vastattavaa TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöstä koskevat liitetiedot Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Muut liitetiedot Luottamushenkilöt toimikautena Tilivelvolliset, toimialojen johtajat ja sijaiset TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ LUETTELOT JA SELVITYKSET Käytetyt kirjanpitokirjat, tositelajit, kirjanpidon säilytys Tunnuslukujen laskentakaavat

4 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Vuoden 2013 syysvaltuustossa hyväksyttiin sairaanhoitopiirille uusi strategia ja sen sisällön valmistelussa kuultiin sekä henkilöstöä että omistajakuntia. Strategia työstettiin sairaanhoitopiirin uuden hallituksen strategiaseminaareissa ja uuden valtuuston iltapäiväseminaarissa. Strategiaan liitettiin myös erikseen laaditun tuottavuusohjelman linjaukset. Strategiaa Terveempi Etelä-Savo 2020 viedään sairaanhoitopiirin organisaatiossa käytännön toimenpiteiden tasolle seuraavien vuosien aikana. Perusterveydenhuollon yksikkö käynnisti varsinaisen toimintansa vuoden 2013 loppupuolella ja keskittyi aluksi vuoden 2014 toiminnan suunnitteluun ja käynnistämään terveyskeskusten kanssa perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen yhteisten hoitopolkujen kehittämistä. Ensihoidon toimintaa ja sen tehostamista sekä kustannusrakennetta linjattiin vuoden aikana. Potilasturvallisuussuunnitelma valmistui ja sen toteuttamista käytännössä edistettiin koulutuksella. Hoitotakuu on vuoden aikana toteutunut monista haasteista huolimatta kohtuullisen hyvin. Toiminnan johtaminen edellyttää myös toimivaa raportointijärjestelmää. Raportoinnin kehittämisessä on edetty, mutta sen toteuttaminen on erilaisista toiminnan muutoksista johtuen jäänyt vuodelle Etelä- Savon ja Itä-Savon sairaanhoitopiirien tieto- ja potilastietojärjestelmäyhteistyö toteutui suunnitellusti. Yhteinen potilastietojärjestelmä ja samoihin taloushallinnon järjestelmiin siirtyminen tuottavat merkittävät menosäästöt ja mahdollistavat samalla jatkossa entistä sujuvammin erikoissairaanhoidossa tapahtuvan toiminnallisen yhteistyön. Sairaanhoitopiirissä aiemmin hyväksytyn psykiatrian hankesuunnitelman tarkistus kytkettiin ESPER-hankekokonaisuuteen, johon kuuluu Mikkelin kaupungin terveyskeskuksen tilojen sekä psykiatrian tilojen sijoittaminen keskussairaalan yhteyteen, keskussairaalan sisäiset saneeraus- ja rakentamisjärjestelyt sekä pysäköintitarpeiden kasvaessa pysäköintitalon rakentaminen. Tätä hankekokonaisuutta koskeva tarveselvitys hyväksyttiin sairaanhoitopiirin kevätvaltuustossa. Vuoden loppupuolella valmisteltiin ESPERhankkeen hankesuunnitelman käynnistämistä. Hankesuunnittelun varsinainen aloitus siirtyi vuoden 2014 alkupuolelle. Mikkelin kaupunki valmisteli sairaala-alueen kaavan, joka on menossa hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2014 kevään kuluessa. Moision alueesta ja sairaalarakennuksista luopumista valmisteltiin, mutta ratkaisut asiassa ovat siirtyneet seuraavalle vuodelle. 3

5 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskeva lakityöryhmän loppuraportti valmistui vuoden lopussa. Lausunnon antaminen raportista siirtyi vuoden 2014 keväälle. Vielä ei ole tiedossa millainen on lopulta pitkään valmistelussa ollut sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisu. Järjestämislain ollessa vielä avoin ei ISKE-hankkeen valmistelukaan ole voinut vuoden aikana edetä. Erva-järjestämissopimuksen tarkistaminen aloitettiin vuoden 2013 aikana. Erityisvastuualueen yhteistyön tuloksena on sairaanhoitopiirissä käynnistetty Erva-lakimies- ja sisäinen tarkastustoiminta. Sairaanhoitopiiri on ollut mukana useissa hankkeissa, joista mainittakoon KASTE-hanke Arjen mieli, joka päättyi vuonna 2013, sähköisen asioinnin SADe-hanke ja terveyden edistämiseen liittyvä TERVIS-hanke. ESPER-hankkeen sisältökysymyksiin liittyvä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä sosiaalihuollon tehtävien integrointia edistävä ESSO-hanke, valmisteltiin vuoden 2013 syksyllä ja hanke on käynnistynyt 2014 puolella. Vuoden lopulla sairaanhoitopiirin alueen kunnat käynnistivät keskustelun sosiaali- ja terveydenhuollon alueen muodostamisen valmistelutyöstä. Sairaanhoitopiirin varsinaisen toiminnan osalta voidaan todeta, että vuonna 2013 somaattisessa sairaanhoidossa hoitojaksojen määrä on pysynyt edelliseen vuoteen verrattuna lähes ennallaan. Hoitojaksoissa on pientä lisäystä ja hoitopäivät vastaavasti hieman vähenivät. Avohoitokäynnit lisääntyivät selvästi. Erikoissairaanhoidon päivystyksessä on ollut merkittävää kasvua ja uusintakäynnit ovat jonkin verran lisääntyneet. Psykiatrian hoitopäivät vähenivät, mutta hoitojaksot pysyivät edellisen vuoden tasolla. Avohoitopainotteisuus näyttää tavoitteiden mukaisesti edelleen lisääntyvän psykiatriassa. Leikkausten määrä on pysynyt lähes ennallaan. Synnytysten määrä on edellisestä vuodesta lisääntynyt. Sairaanhoitotoiminnan arviointiraportissa ja henkilöstökertomuksessa on tarkemmin kuvattu vuoden 2013 toimintaa. Toimintakulujen muutos on ollut edelliseen vuoteen verrattuna 11 % (ilman ensihoitoa 5%) ja tuottojen 15 % (9 % pl. ensihoito). Kuntalaskutus kasvoi 15,1 % edellisestä vuodesta, jolloin kasvu edelliseen vuoteen ei ollut. Tilinpäätös on euroa ylijäämäinen. Tämä mahdollistaa sen, että kumulatiivista alijäämää voidaan vastaavasti supistaa. Henkilöstön työpanos kasvoi edellisestä vuodesta, mihin vaikutti pääasiassa ensihoidon henkilömäärän kasvu. Henkilöstön kehittämistyöhön on panostettu erilaisin toimenpitein, mikä osaltaan näkyy sairauspoissaolojen vähenemisenä. Vuodelle 2013 asetetut tavoitteet saavutettiin sairaanhoitopiirin eri toiminnoissa melko hyvin ottaen huomioon meneillään olevat eri toimintoja koskevat uudistukset ja muutokset. 4

6 Kaiken kaikkiaan voidaan erikoissairaanhoidon osalta todeta, että potilaat ovat vuonna 2013 saaneet sairaalassamme hyvää hoitoa, mistä on ilo kiittää osaavaa henkilöstöä. Matti Nupponen, sairaanhoitopiirin johtaja 1.2 Strategian mukaiset toimintalinjavalinnat talousarviovuonna 2013 Etelä-Savon sairaanhoitopiirin uutta strategiaa valmisteltiin vuoden 2013 aikana ja uusi strategia Terveempi Etelä-Savo 2020 hyväksyttiin syysvaltuustossa ja uusi strategia on otettu huomioon vuoden 2014 talousarvion laadinnassa. Vuonna 2013 oli voimassa vielä aiemman strategian mukaiset linjavalinnat, joiden toteutumiseen on otettu kantaa seuraavassa Terveyden edistäminen Terveydenedistämisen alueellinen kehittäminen on yksi perusterveydenhuollon yksikön keskeinen tehtävä terveydenhuoltolain mukaisesti. Terveyden edistämisen alueellinen työryhmä kokoontui vuoden 2013 aikana edellisten vuosien tapaan. Sairaanhoitopiirin sisäisen moniammatillisen terveyden edistämisen työryhmän painopistealueena oli vuonna 2013 muun muassa sähköisen asioinnin edistäminen. Tämä oli yksi sellainen asia, joka nousi selkeästi kehitettäväksi asiaksi vuoden 2012 tehdyssä henkilökunnalle suunnatussa terveyden edistämisen kyselyssä. Sairaanhoitopiirin Terveyden edistämisen yhdyshenkilön tehtävä on määritelty kehittämisylihoitajan tehtävään yhdeksi osaalueeksi Päivystystoiminta Päivystystoiminta tuotettiin vuoden 2013 aikana yleislääkärin ja osittain myös sisätautietupäivystäjän osalta ostopalveluna. Vuoden aikana kehitettiin vahvasti potilaan hoidon tarpeen arviointia päivystyksessä, jonka tarkoituksena on keskittää resursseja potilaan ongelman hoitamiseen riippumatta erikoisalasta. Syksyllä 2013 ponnistelimme kovasti saadaksemme päivystystoiminnan tuottamisen omaksi toiminnaksi, jolloin sitoutuminen työhön ja toiminnan kehittämiseen olisi nykyistä parempaa. Tämä alkoi Alueellinen yhteispäivystys on toiminut ainoana perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon päivystyspisteenä ilta-, yö- ja viikonloppuaikoina siten, että kukin terveyskeskus on omi- 5

7 en voimavarojensa puitteissa pitänyt ilta- ja viikonloppuvastaanottoja. Uuden ylilääkärin myötä kehittämistyöhön on saatu vauhtia Tietojärjestelmät Tietojärjestelmien kehittämisessä on panostettu ERVA-yhteistyöhön ja sen perustalle on tehty laajaa tietojärjestelmäyhteistyötä Itä-Savon sairaanhoitopiirin kanssa. Tässä yhteistyössä on yhdistetty kahden sairaanhoitopiirin tietotekniikka yhdeksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi Mielenterveys ja päihdetyö Psykiatrian avohoitopainotteista toimintamallia on psykiatrian tulosalueella viety vaiheittain eteenpäin, mutta uuden toimintamallin toteuttaminen täysipainoisesti edellyttää toiminnan keskittämistä keskussairaalan yhteyteen Keskelle elämää -hankesuunnitelmassa esitetyn mukaisesti. Kokoamalla toiminnat keskussairaalan alueelle voidaan saavuttaa parhaat toiminnalliset hyödyt sekä hallita jatkossa kustannusten kasvua. ESPERhankkeesta, johon yhtenä osahankkeena sisältyy psykiatrian toimitilojen toteuttaminen keskussairaalan yhteyteen, on laadittiin tarveselvitys, joka hyväksyttiin sairaanhoitopiirin kevätvaltuustossa. ESPER-hankkeen hankesuunnitelmassa jo aiemmin hyväksytty psykiatrian hankesuunnitelmaa tullaan päivittämään. Arjen mieli -hankkeen Etelä-Savon aluetta koskevassa osiossa esitettiin ratkaisuja päihdehuollon kehittämiseksi. Tarkoituksena on, että Arjen mieli-hankkeessa esitettyjä toimintamallien viedään mielenterveys- ja päihdetyössä eteenpäin, jotta niiden toteuttamisella voidaan nykyistä paremmin hallita hoitopolkuja ja myös kasvussa olevia kustannuksia Perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito Sairaanhoitopiiriin perustettiin perusterveydenhuollon yksikkö Perusterveydenhuollon yksikkö käynnisti varsinaisen toimintansa vuoden 2013 loppupuolella ja keskittyi aluksi vuoden 2014 toiminnan suunnitteluun ja käynnistämään terveyskeskusten kanssa perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen yhteisten hoitopolkujen kehittämistä. Sairaanhoitopiirin kehittämisyksikkö siirtyi vuoden 2013 alusta perusterveydenhuollon yksikköön. Erikoissairaanhoidossa siirryttiin sairaalatoimialalla vuoden aikana prosessimaiseen toimintatapaan. 6

8 ESPER-hankekokonaisuuteen kuuluu Mikkelin kaupungin terveyskeskuksen tilojen sekä psykiatrian tilojen sijoittaminen keskussairaalan yhteyteen, keskussairaalan sisäiset saneeraus- ja rakentamisjärjestelyt sekä pysäköintitalon rakentaminen. ESPERhankesuunnittelun aloittamista valmisteltiin loppu vuodesta ja hankehenkilöstön rekrytointi käynnistettiin. Hankesuunnittelu käynnistettiin vuoden 2014 alkupuolella Erityisvastuualueen ERVA-strategian toimeenpanoon osallistuminen ja ISERhanke. Vuoden 2013 aikana käynnistettiin ERVA-järjestämissopimuksen tarkistaminen ERVAsairaanhoitopiirien johtoryhmän ja ERVA-yhteistyöelimen valmistelemana. Varsinainen tarkistustyö jäi kuitenkin vuoden 2014 puolelle. Erva-lakimiehet ja sisäiset tarkastajat aloittivat vuoden aikana tehtävänsä sairaanhoitopiireissä. ISER-hankkeen jatkoksi käynnistettyä ISKE-hanketta ei päästy vuoden aikana käynnistämään täydellä teholla, koska sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakia koskevat valtakunnalliset ratkaisut siirtyivät vuoden 2014 puolelle. Arjen mieli Kastehanke, jota sairaanhoitopiiri hallinnoi, toteutettiin vuodesta 2011 alkaen ja hanke päättyi vuoden 2013 syksyllä. Tekesin rahoittama Aivohalvaus tiedä, tunnista, kuntoudu -hanke päättyi myös vuonna Sähköisen asioinnin kehittämistyötä on tehty EAKR ohjelman rahoituksen tuella SARA yhtenäinen sähköisen asioinnin ratkaisu ja toimivat verkostot Etelä-Savoon hankkeessa ( ). Uusista vuonna 2013 käynnistyneistä hankkeista merkittävin on SADe yhteistyöprojekti, jota Etelä-Savon sairaanhoitopiiri hallinnoi ja jossa on mukana kuusi sairaanhoitopiiriä. Moision Kyyhkylän alueen kehittäminen on vuoden aikana edennyt ja aluetta koskevaa yleiskaavaa valmisteltiin Mikkelin kaupungin toimesta tarkoituksena saada se vahvistuskäsittelyyn vuoden 2014 aikana. Moision alueesta ja rakennuksista luopumista valmisteltiin kuluneen vuoden aikana, mutta varsinaiset ratkaisut asiassa siirtyivät seuraavalle vuodelle. 1.3 Tavoitteena riittävä, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstön kehittämisessä on hyödynnetty henkilöstöstrategiaa ja työhyvinvointisuunnitelmaa. Keskeisiä työhyvinvoinnin osatekijöitä ovat johtaminen, esimiestyö, vaikutusmahdollisuudet ja työolosuhteet. Syksyllä 2012 käynnistynyttä esimiesvalmennusta jatkettiin. Valmennus toteutettiin pienryhmissä esimiestyötä tekeville ja aiheina vuonna 2013 olivat esimiehisyys, KVTES ja palkka-asiat sekä osaamisen johtamisen malli. Or- 7

9 ganisaationa osallistuttiin vuonna 2013 Kevan järjestämään Tystra (Työhyvinvointia strategisesti) valmennukseen. Osaamisen määrittelyn ja osaamiskartoitustyön käynnistämiseksi nimetty moniammatillinen työryhmä määritti sairaanhoitopiirin strategian mukaiset ydinosaamisalueet, joiden pohjalta esimiehiä ohjattiin käynnistämään ryhmäosaamiskeskustelut ja määrittämään oman työyksikkönsä osaamistavoitteet. Koulutus- ja osaamisrekisterin laadinnassa on tavoitteena hyödyntää uudistuvia atk-järjestelmiä. Vuodelle 2014 laadittiin koko organisaatiota koskeva koulutussuunnitelma, jolla valmistauduttiin lakisääteisen koulutuskorvauksen hakemiseen. Uudistettu työilmapiirikysely tehtiin lokakuussa Kyselyn avulla selvitettiin henkilöstön näkemyksiä tuloksellisen toiminnan ja työhyvinvoinnin kannalta tärkeistä asioista kuten työyksikön toimivuudesta, työn mielekkyydestä, esimiestyön toimivuudesta ja henkilöstön kokemasta työnilosta. Työyhteisökyselyn tulosten ja muun saadun palautteen pohjalta on käynnistetty työyhteisöjen kehittämishankkeita useammassa työyksikössä. Palvelurakennemuutoksista merkittävin oli ensihoidon järjestämisvastuun siirtyminen sairaanhoitopiirille, toimintaedellytysten luominen ja lähes kolmenkymmenen uuden työntekijän rekrytointi ja perehdyttäminen toimintaympäristöön. Osana henkilöstösuunnittelua seurataan määräaikaisten tilannetta. Määräaikaisen ja etenkin lyhytaikaisen sijaishenkilöstön käytössä on edetty oikeaan suuntaan, mikä on kesän jälkeen näkynyt määräaikaisen henkilöstön kokonaismäärän vähentymisenä. Uudesta kertapalkkiojärjestelmästä saatiin hyviä kokemuksia. 1.4 Keskeiset hankkeet Etelä-Savon sairaanhoitopiiri osallistui vuonna 2013 kansalliseen KASTE- ohjelmaan Arjen mieli hankkeella, jota sairaanhoitopiiri hallinnoi ja joka toteutetaan vuosina sekä Terveempi Itä-Suomi hankkeella ( ), jota hallinnoi Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri. Lisäksi vuonna 2013 on jatkunut Tekesin Aivohalvaus tiedä, tunnista, kuntoudu -hanke, joka päättyi kesäkuussa Sähköisen asioinnin kehittämistyötä on tehty EAKR ohjelman rahoituksen tuella SARA yhtenäinen sähköisen asioinnin ratkaisu ja toimivat verkostot Etelä-Savoon hankkeessa ( ). Uusista hankkeita merkittävin on HyvisSADe yhteistyöprojekti ( ), jota Etelä-Savon sairaanhoitopiiri hallinnoi ja jossa on mukana kuusi sairaanhoitopiiriä. ESPER-hankkeen käynnistämistä valmisteltiin 2013 loppuvuodesta ja hanke käynnistyi vuoden 2014 alkupuolella. 8

10 Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä sosiaalihuollon tehtävien integrointia edistävä ESSO-hanke, valmisteltiin vuoden 2013 syksyllä ja myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen hanke on käynnistynyt vuoden 2014 alkupuolella. 1.5 Tietoturvallisuus ja tietosuoja Tietoturvallisuuden ja tietosuojan osalta vuoden 2013 aikana kehitettiin tietojärjestelmiin, tietoliikenteeseen ja kyberturvallisuuteen liittyviä toimintaprosesseja sekä selkiytettiin tietoturvallisuuteen ja tietosuojaan liittyvää vastuunjakoa ja raportointikäytäntöjä. Sairaanhoitopiirin henkilöstön tietoturva- ja tietosuojaosaamista kartoitettiin ja sen pohjalta laadittiin kehittämissuunnitelma. Vuoden 2013 alusta tietosuojan ja tietoturvan verkkokoulutus laajeni koskemaan kaikkia sairaanhoitopiirin työntekijöitä. Johdolle ja esimiehille järjestettiin koulutusta rekisterinpidon ja esimiestyön näkökulmasta. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueen organisaatioiden väliseen tietosuojayhteistyöhön ja henkilöstön osaamiseen panostettiin mm. tiivistämällä alueen tietosuojavastaavien yhteistyötä, järjestämällä alueellista koulutusta ja laatimalla yhteisiä ohjeistuksia. Syksyllä 2013 Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä otettiin käyttöön KYSErva-alueen yhteinen tietoturva- ja tietosuojapolitiikka. Turvallisuustyön kokonaiskehittämisen tehostamiseksi tietoturvatyöryhmä sulautui osaksi sairaanhoitopiirin johtajan päätöksellä perustettua turvallisuustyöryhmää. 1.6 Talouden tila 2013 Lainakanta oli edellisen vuoden tasossa ja keskimääräinen korkosidonnaisuusaika oli suunnittelukauden pituinen. Vuonna 2013 korot olivat edelleen alhaiset, joka vähensi korkokuluja edellisvuodesta. Maksuvalmius on edelleen heikko, mutta muut talouden tunnusluvut olivat osin edellisvuotta parempia. Talouden ennakoidaan pysyvän jatkossakin epävarmana koko suunnittelukauden ja korot nousevat vain hieman. Taloudellisen tilanteen epävarmuus jatkui vuonna Sairaanhoitopiirin osalta toimintakulujen kasvu oli 11 % (ilman ensihoitoa 5 %) ja toimintatuottojen muutos 15 (ilman ensihoitoa 8 %). Ensihoidon sisältyminen vuoden 2013 toimintaan pitää huomioida vertailua tehdessä, koska sen taloudellinen vaikutus on merkittävä (tulot ja menot vuonna 2013 noin 8 miljoonaa euroa). Vuoden 2013 osalta ensihoidon talousarvion arviointi on- 9

11 nistui tarkasti, mutta avokäyntien hinnaston muutos yhdessä kysynnän 6 % kasvun kanssa lisää avohoidon tuottoa merkittävästi 15 % (3,4 M ). Samaan aikaan kauttalaskutus lisääntyi 20 % (2,7 M ). Henkilöstökulujen kasvu 4,6 % (ilman ensihoitoa 1,2 %) oli kohtuullinen. Aineiden ja tarvikkeiden osalta menot olivat liki talousarvion mukaiset, vaikka lääkekustannukset kasvoivat 12 % (0,7 M ). Palvelujen ostoissa merkittävät muutokset olivat ensihoidon lisäksi tietopalvelujen muutos (0,7 M ) sekä lääkäripalvelujen oston kasvu (0,5 M ). Vuokra- ja leasingkuluissa näkyi ensihoidon tila- ja kalustovuokrien kasvu (0,5 M ). Jäsenkuntien määrä muuttui Ristiinan ja Suomenniemen liittyessä Mikkelin kaupunkiin (9 jäsenkuntaa). 10

12 1.7 Keskeiset toiminnan tunnusluvut Palvelutuotanto Sairaanhoitopiirin vuonna 2013 tuottamat palvelut Tot 2013 Ta 2013 Muutos Tot % Tot/Ta Avohoitokäynnit Oma toiminta ,3 Ostopalvelut ,4 Yhteensä ,4 Hoitopäivät Oma toiminta ,7 Ostopalvelut ,7 Yhteensä ,1 Hoitojaksot Oma toiminta ,8 Työ- ja virkasuhteessa oleva henkilöstö Lääkärit Sairaanhoitajat ja muut vastaavat Muut hoitohenkilöt Tutkimus- ja hoitohenkilöt Tutkimusta ja hoitoa avustavat henkilöt Huoltohenkilöt Hallinto- ja taloushenkilöt Yhteensä Voimassa olevia työ- ja virkasuhteita oli toimintavuoden viimeisenä päivänä Vakanssimäärä oli 1.342,5. Ensihoitoon perustettiin 30 uutta vakanssia ja lääkehuoltoon Pieksämäen kaupungin perusturvan lääkekeskuksen siirron seurauksena 4 uutta vakanssia. Vakanssien vähennyksiä aiheutui psykiatrian avohoitopainotteisuuteen siirtymisestä ja tukipalvelujen uudelleenjärjestelyistä. Sairaanhoitopiirissä on laadittu erillinen henkilöstökertomus. 11

13 1.8 Selonteko sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta Sisäisen valvonnan ja siihen liittyvän riskienhallinnan tarkoituksena on varmistaa, että sairaanhoitopiirin toiminta on taloudellista ja tuloksellista. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan avulla varmistetaan päätettyjen toiminnallisten ja strategisten tavoitteiden saavuttaminen, päätösten perusteena olevan tiedon riittävyys ja luotettavuus ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten ja johdon päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan. Sairaanhoitopiirin sisäisen valvonnan kokonaisuus muodostuu ja sen toteutumiseen vaikuttavat mm. seuraavat tekijät: johtamis- ja hallintojärjestelmä, johtamistapa, hyvän hallintotavan noudattaminen, organisaatiorakenne, tehtävien ja velvollisuuksien määrittely sekä henkilöstöhallinnon periaatteet ja toimintatavat. Sairaanhoitopiirissä em. asiat ja ohjeet on pääasiallisesti sisällytetty hallintosääntöön, talousohjeeseen ja talousarviovuoden ohjeeseen. Hallintosääntöä ja ohjeita täydentävät muut hallituksen ja viranhaltijoiden antamat ohjeet. Säännöt ja ohjeet ovat luettavissa ja saatavissa sairaanhoitopiirin intranetistä. Kuntalain 13.3a :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Vuoden 2014 aikana on tarkoitus selvittää sairaanhoitopiirin ohjeistuksen ajantasaisuus tältä osin. Hallintosääntöön tehdään tarvittavat päivitykset Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Yhtymähallituksen tietoon ei ole tullut sellaisia valituksia tai oikaisuvaatimuksia, joiden tekemisen perusteena olisi ollut ainoastaan sisäisen valvonnan puutteellisuudesta aiheutunut lakien, ohjeiden, päätösten tai hyvän hallintotavan noudattamisen laiminlyönti. Tiedossa ei myöskään ole, että sairaanhoitopiirille olisi säännösten, määräysten tai päätösten toteuttamatta jättämisestä tai muusta valvonnan laiminlyönnistä aiheutunut tai aiheutumassa taloudellisia menetyksiä. Kuntayhtymän keskeiset toimintaa ohjaavat säännöt ovat ajan tasalla. Yhtymähallituksen arvio on, että päätösten valmisteluun, päätöksentekoon ja toimeenpanoon liittyvä ohjeistus ja valvonta on ollut asianmukaista. Hoitotakuulainsäädännön määräaikoja on noudatettu. 12

14 Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arviointi Hallitus ja johtoryhmä ovat seuranneet säännöllisesti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Tilinpäätökseen sisältyy arviot yhtymävaltuuston asettamien sitovien tavoitteiden toteutumisesta. Sairaanhoitopiirin hallituksen tiedon mukaan tavoitteiden asettamisessa tai budjetoinnissa ei ole tilikaudella olennaisia virheitä. Sopimustoiminta, omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Hallintosäännössä on määräykset sopimusten tekemisestä ja allekirjoittamisesta. Hankinnat tekee pääosin kuntayhtymän hankinta- ja materiaalipalvelut, jolla on riittävät resurssit hankintojen hoitamiseen. Omaisuuden hankinnassa, luovutuksessa tai käyttöarvossa ei ole toteutunut menetyksiä, arvon alennuksia tai jouduttu korvaus- tai muuhun oikeudelliseen vastuuseen Riskienhallinta Sairaanhoitopiirissä on Terveydenhuoltolain 8 :n edellyttämä suunnitelma potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta. Siinä on mukana potilaan hyvän hoidon ja potilasturvallisuuden riskienhallinta. Potilasturvallisuuden varmistaminen on merkittävä osa riskienhallintaa. Työturvallisuuden ja laitosturvallisuuden osalta on riskienhallinnan menettelyt ja ohjeet sekä työturvallisuuden eri osa-alueiden osalta raportointi ja seurantamenetelmät. Työturvallisuuslain mukainen riskienarviointi suoritetaan kahden vuoden välein joka työyksikössä tai aina kun toiminnat tai rakenteet oleellisesti muuttuvat. Vuoden 2014 aikana ko. toiminta kehittyy edelleen HaiPro -vaara- ja haittatapahtuminen seuranta- ja raportointijärjestelmän työturvallisuusosion käyttöönoton myötä. Sairaanhoitopiirin johtaja on nimennyt turvallisuustyöryhmän, jonka tehtävänä on koordinoida ja päättää turvallisuuteen liittyvistä asioista. Turvallisuustyöryhmän tehtävänä on ohjata sairaanhoitopiirin turvallisuuspolitiikan luomista ja sen viemistä käytäntöön. Työryhmän käsiteltäviä aihealueita ovat: tietoturvallisuus, potilasturvallisuus, toimitilaturvallisuus, valmiussuunnittelu, toimintaturvallisuus, työturvallisuus, ympäristöturvallisuus ja 13

15 ulkomaantoimintojen turvallisuus. Turvallisuustyöryhmä on pitänyt ensimmäisen kokouksen Esimiesvalmennukseen tulee riskienhallinta- ja turvallisuusjohtamisosio Sisäinen tarkastus KYS-Erva -alueella valmisteltu sisäisen tarkastuksen järjestämistä koskeva sopimus hyväksyttiin. Sopimuksella sovitaan sisäisen tarkastuksen palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta siten, että se palvelee koko erva-alueen tarpeita ja että siitä muodostuvat kustannukset kohdistuvat oikeudenmukaisessa suhteessa eri sairaanhoitopiireille. Sopimuksen mukaisesti Etelä-Savon sairaanhoitopiirin sisäisen tarkastajan työpanos on 2 päivää/vko. Tavoitteena on hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti ja laadukkaasti kaikkien kolmen sisäisen tarkastajan yhteistä työpanosta ja osaamista eri sairaanhoitopiireissä. Sisäisen tarkastuksen toimintaohje on hyväksytty yhtymähallituksessa Konsernivalvonta Konsernivalvontaa toteutettiin ohjeistuksen mukaan eikä valvonnassa ilmennyt huomautettavaa. 14

16 1.9 Tilikauden tuloksen muodostuminen TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT (1000 ) (1000 ) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 6 9 Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunniaiset erät Tilikauden tulos Tilikauden yli-/alijäämä TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 103,2 99,6 Vuosikate/Poistot, % 118,9-17,9 Vuosikate, euroa/asukas 44,7-6,0 Asukasmäärä

17 1.10 Toiminnan rahoitus RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT (1000 ) (1000 ) Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät, netto Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin 0 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustuotot 0 0 Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0-1 Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Rahavarojen muutos RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 92,4-14,1 Pääomamenojen tulorahoitus, % 58,1-8,7 Lainanhoitokate 1,5-0,1 Kassan riittävyys, pv

18 1.11 Rahoitusasema ja sen muutokset TASE JA SEN TUNNUSLUVUT (1000 ) (1000 ) (1000 ) (1000 ) PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Aineettomat oikeudet Muut omat rahastot Muut pitkävaikutteiset menot Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Aineelliset hyödykkeet Tilikauden yli-/alijäämä Maa-ja vesialueet Rakennukset PAKOLLISET VARAUKSET Kiinteät rakenteet ja laitteet Muut pakolliset varaukset Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskener.hank TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Sijoitukset Osakkuusyhtiöosuudet VIERAS PÄÄOMA Muut osakkeet ja osuudet Pitkäaikainen Muut lainasaamiset Lainat rah.-ja vak.laitoksilta Muut saamiset Liittymismaksut ja muut velat Lyhytaikainen VAIHTUVAT VASTAAVAT Lainat rah.-ja vak.laitoksilta Vaihto-omaisuus Saadut ennakot Ostovelat Saamiset Liittymismaksut ja muut velat Lyhytaikaiset saamiset Siirtovelat Myyntisaamiset Muut saamiset VASTATTAVAA YHTEENSÄ Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ TASEEN TUNNUSLUVUT: Omavaraisuusaste, % 34,9 35,1 Suhteellinen velkaantuneisuus-% 29,6 33,1 Kertynyt yli-/alijäämä, (1000 ) Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas Lainakanta (1000 ) Lainasaamiset, (1000 ) Asukasmäärä

19 1.12 Kokonaistulot ja menot KOKONAISTULOT JA -MENOT (1000 ) (1000 ) TULOT Toiminta Toimintatuotot Korkotuotot 6 9 Muut rahoitustuotot Satunnaiset tuotot Tulorahoituksen korjauserät Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot 0 0 Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0 0 Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Lyhytaikaisten lainojen lisäys Oman pääoman lisäykset 0 0 Kokonaistulot yhteensä MENOT Toiminta Toimintakulut Korkokulut Muut rahoituskulut 2 13 Satunnaiset kulut 0 0 Tulorahoituksen korjauserät Pakollisten varausten muutos Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot 0 0 Investoinnit Investointimenot Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäykset 0 1 Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0 0 Kokonaismenot yhteensä Täsmäytys: Kokonaistulot - Kokonaismenot = [ ] = [-339] Muut maksuvalmiuden muutokset - Rahavarojen muutos = [ ] = [-339] Kokonaistulot ja -menot sisältävät varsinaisen toiminnan ja investointien tulot ja menot sekä rahoitustoiminnan rahan lähteen ja käytön. 18

20 1.13 Konsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätöksiin sisältyvistä yhtiöistä Emoyhtiö: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Osakkuusyhtiö: 20,7 % Kiinteistö Oy Säästömikko Ei yhdistelty Tytäryhtiö: 57,14 % Mikkelin Pesula Oy Yhdistelty konsernitilinpäätökseen Kuntayhtymä: 9% Itä-Suomen Laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä Yhdistelty konsernitilinpäätökseen Konsernin toiminnan ohjaus Sairaanhoitopiiri ei ole laatinut erillistä konserniohjetta. Hallitus on huolehtinut tytäryhteisön ohjeistuksesta ja sairaanhoitopiirin edustaja tytäryhteisössä on raportoinut hallitusta. Olennaiset konsernia koskeva tapahtumat Mikkelin Pesula Oy:n 48. toimintavuosi oli tulokseltaan positiivinen kasvun vuosi. Liikevaihto ja tuotanto kasvoivat uusien asiakkuuksien ja vakiintuneen tilauskannan johdosta. Pesula on vakiinnuttanut asemansa korkeaa hygieniatasoa vaativien sairaala- ja terveydenhuoltoalan asiakkaiden keskuudessa. Merkittävin kilpailutus koski Mikkelin kaupungin tekstiilihuoltoa. Vuosina tehdyt investoinnit ovat osoittautuneet onnistuneiksi. Omavaraisuusaste on niistä johtuen edelleen heikko, mutta hyvässä kasvussa. Liikevaihto kasvoi %. Pyykkikilot olivat edellisen vuoden tasolla. Suuntaukseen vaikuttivat uusien pestävien vaatteiden kuten mikrokuituasujen keventyminen sekä vuokraustoiminnan kasvaminen. Investointien kautta tuotannon tehokkuus parani. Omistajapolitiikka osana konsernin ohjausta Konserniohjauksen toimivalta ja vastuunjako on toimiva. Konserniohjausta ja -valvontaa on kehitetty omistajapolitiikan näkökulmasta ja samalla on varmistettu, että asianmukaiset sopimukset tytäryhteisöjen kanssa on tehty. Konsernin seuranta- ja raportointijärjestelmä on laajennettu tytäryhtiöiden osalle vuonna 2010, jolloin osavuosikatsauksissa on ollut mukana myös konsernikatsaus. 19

21 1.14 Konsernin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut (1000 ) (1000 ) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 8 12 Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Satunnaiset erät Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot 1 0 Vähemmistöosuudet Tilikauden ylijäämä KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 103,8 100,2 Vuosikate/Poistot, % 122,6 0,9 Vuosikate, euroa/asukas 55 0 Asukasmäärä

22 1.15 Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA (1000 ) (1000 ) Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin 0 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustuotot 0 0 Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0-1 Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 4 5 Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Rahavarojen muutos KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 103,4 0,7 Pääomamenojen tulorahoitus, % 61,2 0,4 Lainanhoitokate 1,4 0,1 Kassan riittävyys, pv 2,9 5,3 21

23 1.16 Konsernitase ja sen tunnusluvut KONSERNITASE (1000 ) (1000 ) (1000 ) (1000 ) PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Aineettomat oikeudet Muut omat rahastot Muut pitkävaikutteiset menot Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) Aineelliset hyödykkeet Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Maa- ja vesialueet Rakennukset VÄHEMMISTÖOSUUDET Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Muut aineelliset hyödykkeet Poistoero 42 0 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Investointivaraus 0 42 Sijoitukset Osakkuusyhteisöosuudet PAKOLLISET VARAUKSET Muut osakkeet ja osuudet Muut pakolliset varaukset Muut lainasaamiset Muut saamiset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT VAIHTUVAT VASTAAVAT VIERASPÄÄOMA Vaihto-omaisuus Pitkäaikainen Lainat rah.-ja vak.laitoksilta Saamiset Liittymismaksut ja muut velat Lyhytaikaiset saamiset Lyhytaikainen Lainat rah.-ja vak.laitoksilta Rahat ja pankkisaamiset Saadut ennakot Lyhytaikainen koroton vieraspääoma VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 33,7 33,5 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 30,1 33,9 Kertynyt yli-/alijäämä, milj Lainakanta (1000 ) Lainasaamiset, (1000 ) Asukasmäärä KONSERNIN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ Sairaanhoitopiirin ja tytäryhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 1624 henkilöä. 22

24 1.17 Tilikauden tuloksen käsittely ja talousarvion toteutuminen Hallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2013 ylijäämä ,20 euroa jätetään taseen omaan pääomaan ylijäämä- /alijäämätilille valtuuston aiempien päätösten mukaisesti. Valtuuston hyväksymässä Etelä-Savon sairaanhoitopiirin omistajapolitiikassa on linjattu kuntayhtymän yli- ja alijäämän käsittely: Talousarvion saaminen tarkalleen vuosittain ns. nollatasoon on vaikeaa, joten perusteltua on sopia siten, että yli-/alijäämä voi vaihdella +/- 1,5 prosenttia vuotuisista toimintamenoista, jolloin sitä ei oteta huomioon talousarvion hinnoittelussa. Sairaanhoitopiirillä on vuosi 2013 huomioiden edellisten vuosien alijäämää ,44 euroa, joka talousarvion mukaisesti katetaan suunnittelukaudella. Vuonna 2013 sairaanhoitopiiri käynnisti tuottavuusohjelman, jolla haetaan pysyvää 2,5 miljoonan euroa kustannusten laskua. Talousarvion toteutumisen seurannan tarkoituksena on todeta, onko kuntayhtymän toiminnassa noudatettu talousarviota, kuten kuntalaki edellyttää. Talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden lisäksi seurataan toiminnallisten tavoitteiden toteutumista. Hallintosäännön mukaan toimialan johtaja vastaa talousarviovuoden tavoitteista, määrärahasta ja tuloarviosta. Luettelo hallintosäännön mukaisista tilivelvollisista on tasekirjan liitetietona. Käyttötalouden toteutuminen on esitetty toimialoittain, mikä on menojen ja tulojen sitovuustaso. Investointien sitovuustasona on toimialataso. Valtuusto oikeutti sairaanhoitopiirin johtajan päättämään muutoksista investointiosan yksittäisiin hankkeisiin tulosyksikön investointiosan koko-naismenojen puitteissa. Tavoitteet on asetettu toimialoittain. Tilinpäätöksessä on tavoitteiden toteutumista arvioitu toimialoittain. 23

25 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Valtuustoon nähden sitovia tavoitteita ovat: valtuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet tuloslaskelmassa yhteenlaskettu laskutus jäsenkunnille kuntayhtymän toimintamenot ja tulot hoitojaksojen ja avohoitokäyntien yhteismäärä rahoituslaskelman pitkäaikaisten lainojen lisäys investointiosan yli 1 milj. hankkeet 24

26 1. valtuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet 2013 VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET Tavoite Kehityskohde Tavoite Asiakasnäkökulma Potilas/omaiset saavat riittävät tiedot sairaudestaan ja hoidosta Itsehoito ja terveyden edistäminen Talousnäkökulma Omistajaohjauksen kehittäminen Prosessinäkökulma Järjestämissuunnitelma ERVA-yhteistyö Sairaalaprosessi Henkilöstönäkökulma Aktiivinen työnantajapolitiikka (hoi- Asiakaslähtöisyys totakuu) Hoitoonpääsy lain mukainen Erikoislääkärin hoidontarpeen arvio alle 3 vk Ensikäynti alle 3 kk Tarvittava hoito alle 4kk Asiakastyytyväisyys Hoitoketjuun liittyvät valitukset alle 0,25 % avokäyntien ja hoitopäivien summasta Omatoimisuus Oikea-aikainen tieto Yhteistyön ja hoitoketjujen kehittämien Yhteistyön ja hoitoketjujen kehittämien Päivytys- ja elektiivinen prosessi Itseilmoittauminen osana Hyviksen uusia palveluja käytössä 2013 Raportointijärjestelmä kuntien käytössä 2013 Toimeenpano 2013 Toimeenpano 2013 Sairaalatoimialueen toimintajärjestelmä uusittu 2013 Rekrytointi Virkojen täyttöaste yli 95 % Asiakasnäkökulma Toteutuminen 2013 Hoitoonpääsy lain mukainen Talousnäkökulma kehittämi- Omistajaohjauksen nen Prosessinäkökulma Potilas/omaiset saavat riittävät tiedot sairaudestaan ja hoidosta Itsehoito ja terveyden edistäminen Järjestämissuunnitelma Hyväksytty 2013 ERVA-yhteistyö Sairaalaprosessi Henkilöstönäkökulma Yli 3 vk 0,8 % lähetteistä Hoidon tarpeen arviointi yli 3 kk odottaneet 3 % (43 potilasta) Hoito toteutunut alle 4kk Valituksia 0,48 % käyntien ja hoitopäivien summasta. Itseilmoittautuminen käytössä 9/2013 lukien Raportointijärjestelmä osin käytössä Jatkunut sovitusti Vastuut ja tehtävät sovittu Aktiivinen työnantajapolitiikka Virkojen täyttöaste 91 % 25

27 2. Tuloslaskelmassa yhteenlaskettu laskutus jäsenkunnille Jäsenkuntalaskutus ylittyi 8 miljoonaa euroa (ta ,5 M tot ,5 M ). Ylitykset tapahtuivat avohoidossa 3,377 M, vuodeosastotoiminnassa 1,011 M, asiakaspalvelujen ostossa 2,866 M sekä jäsenmaksutuloissa 0,753 M. 3. Kuntayhtymän toimintamenot ja -tulot Kuntayhtymän toimintatuotot ylittivät talousarvion 6,218 M ja toimintamenot ylittivät talousarvion 6,627 M. 4. Hoitojaksojen ja avohoitokäyntien yhteismäärä (oma toiminta) Hoitojaksoja kpl (ta kpl) Avohoitokäyntejä kpl (ta kpl) 5. Rahoituslaskelman pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaiset lainat vähenivät euroa. 6. investointiosan yli 1 milj. hankkeet Yli 1 milj. investointihankkeita ei ollut vuonna

28 2.1 Yhtymähallinnon toimiala Henkilöstö ja talous TOT 2013 TA 2013 POIKKEAMA TOT-% Henkilöstö Työ ja virkasuhteessa oleva henkilöstö Lääkärit 2 Hoitohenkilöstö 2 Muu henkilöstö 8 Yhteensä 12 Talous (1 000 ) Ulkoiset toimintatulot ,9 Henkilöstökulut ,6 Asiakaspalveluiden ostot Muiden palvelujen ostot ,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 Muu kulut ,0 Ulkoiset toimintakulut ,4 Toimintakate ,0 Poistot ,0 Investoinnit

29 2.1.2 Sitovien tavoitteiden toteutuminen Perusterveydenhuollon yksikkö on perustettu ja se aloitti toimintansa 2013 kesällä. Vuoden 2012 THL:n tuottavuustilastossa ESSHP oli episodituottavuudessa sijaluvulla 5 verrattuna kaikkiin sairaanhoitopiireihin. Kuntalaskutuksen muutos oli % ja ilman ensihoitoa 8 %. Kysynnän kasvu johtui avokäyntien lisääntymisestä, läpilaskutuksesta ja hinnoittelun muutoksista 2013 sekä potilaiden vaikeammasta hoitoisuudesta, joka näkyy myös kalliin hoidon rahaston käytön lisäyksenä. Vuonna 2013 sairaanhoitopiiriin saapui yhteensä lähetettä. Useimmat lähetteet tulevat sähköisessä muodossa. Lähetteen käsittelyn keskimääräinen/mediaani odotusaika oli 1 vrk, jota voi pitää erinomaisen sujuvana. Yli kolmen viikon meneviä käsittelyaikoja oli 0,8 %, nämä usein lomista johtuvia. Hoidon tarpeen arviointia odottavien määrä oli mittauspäivänä 1718 potilasta, joista 3 % (43 potilasta) oli odottanut yli 90 vrk. Keskimääräinen odotusaika/mediaani tutkimuksiin oli 29 vrk. 28

30 2.2 Sairaalan toimiala Henkilöstö ja talous TOT 2013 TA 2013 POIKKEAMA TOT-% Henkilöstö Työ ja virkasuhteessa oleva henkilöstö Lääkärit 143 Hoitohenkilöstö Muu henkilöstö 22 Yhteensä Talous (1 000 ) Ulkoiset toimintatulot ,5 Henkilöstökulut ,3 Asiakaspalveluiden ostot ,4 Muiden palvelujen ostot ,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 Muu kulut ,6 Ulkoiset toimintakulut ,6 Toimintakate ,3 Poistot ,5 Investoinnit , Sitovien tavoitteiden toteutuminen 1. Potilaspalautteiden ja hoidon laatukyselyjen tulosten analysointi ja hyödyntäminen. Potilaspalautteet tulevat sairaalajohtajalle sekä muistutuksina että potilasvahinkoilmoituksina. Näistä pyydetään potilaan hoitoon osallistuneilta vastine. Lisäksi asiat viedään yksiköiden osastotunneille käsiteltäviksi ja toimintatapojen tarkastelua varten. Tämä vaikuttaa yksiköiden työtapoihin.. Merkittävät laatupoikkeamat on käsitelty erikseen myös ylilääkärikokouksessa. Toiminta on vakiintunut kaikissa yksiköissä. 29

31 Hoidon laatukyselyä on jatkettu, vaikka sen antama hyöty ei ole enää niin merkittävä kuin alkuun oli. Hoitoisuusluokitus on samaan aikaan verrattavana poliklinikoilla. Hoidon laadussa potilaat kokevat selkeää paranemista. Ajanvarauksen pitävyys korostuu noissa kyselyissä merkittävänä asiana ja asiaan onkin saatu parannusta viime vuoden aikana. 2. Käyttösuunnitelmien seuranta ja arviointi toteutetaan puolivuosittain. Yksiköt tekevät käyttösuunnitelman omaa toimintaansa ohjaamaan. Tämä toteutuu edelleen vaillinaisesti. Parantamisen varaa on. Sitovuus ei ole toteutunut aivan suunnitellusti edelleenkään. Seuranta toteutuu niissä yksiköissä, jotka tekevät käyttösuunnitelman ohjaamaan omaa toimintaa. 3. Hoitoisuus/hoitaja-tunnusluku toimii mittarina henkilöstön tarpeen arvioinnissa. Tämä toteutuu yksiköissä laaja-alaisesti. Sijaisten käyttöä on onnistuttu vähentämään edelliseen vuoteen verrattuna. Ylihoitajat ovat onnistuneet tehtävässään prosessikoordinaattoreina. On syytä kehittää edelleen rekrytointitoimintaa. Esimiesten pienryhmäkoulutukset alkoivat viime vuonna ja odotukset toiminnan ohjauksen suhteen ovat hyvät. 4. Prosessien vaikuttavuutta toimintoihin seurataan vuosittain. QPR-työkalun käyttö jatkuu. Vanhojen prosessikuvausten päivityksiä tai uusia prosessikuvauksia järjestelmään tulee edelleen harvakseltaan. Niitä tehdään oman työn ohessa. Hoitoprosessien muuttamiseen toimintaympäristön muuttuessa on kiinnitettävä huomiota enemmän. Lisäksi prosessikoordinaattoreiden tehtävä on seurata hoitoprosessien sujuvuutta. Nyt tämä toiminta alkaa tuottaa tuloksia ja päästään nopeammin muuttamaan toimintamalleja. 5. Jokaiseen yksikköön laaditaan sairaanhoitopiirin strategiaan pohjautuvat osaamismatriisit, joissa on määritelty kunkin yksikön keskeisen osaamisen tarpeet. Työ on edelleen kesken, mutta etenee koko ajan. Vuoden 2013 osalta asiassa saavutettiin paranemista. Kouluttautumista mietitään organisaation tarpeiden kannalta ja suunnataan siten oikealla tavalla. Esimiesten sitoutumista on enemmän kuin aiemmin. Käytäntöä jatketaan ja parannetaan tulevina vuosina. 30

32 2.3 Toiminnan tuen toimiala Henkilöstö ja talous TOT 2013 TA 2013 POIKKEAMA TOT-% Henkilöstö Työ ja virkasuhteessa oleva henkilöstö Muu henkilöstö 46 Talous (1 000 ) Ulkoiset toimintatulot ,3 Henkilöstökulut ,8 Asiakaspalveluiden ostot Muiden palvelujen ostot ,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 Muu kulut ,0 Ulkoiset toimintakulut ,5 Toimintakate ,3 Poistot ,6 Investoinnit ,6 31

33 2.3.2 Sitovien tavoitteiden toteutuminen Henkilöstön osalta on erityisesti seurattu määräaikaista henkilökuntaa ja poissaoloja. (Henkilöstökertomus s.7 10) Määräaikaisen henkilöstön käyttö henkilömäärinä aleni 2,5 %. Määräaikaisten osuus vakinaisista vuoden 2013 lopussa oli 20,6 % (22 % vuonna 2012). Sairaus- ja tapaturmapoissaolot vähenivät 3,9 % (tavoite 5 %, vähennys 0,7pv/vakanssi) edelliseen vuoteen verrattuna. Erityisesti pitkät, yli 90 päivän poissaolot vähenevät. pitää paikkansa, niitä oli kaikista sairauspoissaoloista 16,2 %, niissä merkittävin syy oli pahanlaatuiset kasvaimet, lyhyehköissä 4-29 pv ja keskipitkissä pv suurin syy oli tuki- ja liikuntaelinsairaudet Raportointijärjestelmien tilanne on KPP järjestelmän osalta edelleen osin kesken johtuen potilastietojärjestelmän tietokantapoimintojen monimutkaisuudesta. Muu raportointi, joka sisältää myös alueellisen raportoinnin rakennetaan vuoden 2014 aikana Exreportympäristöön, joka on ollut käytössä jo potilasjärjestelmien osalta. Sähköinen asiointi on ollut käytössä laajemmin vuoden 2013 lopulta osana laajempaa Hyvis.fi -palvelukokonaisuutta. 32

34 2.4 Tukipalvelukeskuksen toimiala Henkilöstö ja talous TOT 2013 TA 2013 POIKKEAMA TOT-% Henkilöstö Työ ja virkasuhteessa oleva henkilöstö Muu henkilöstö 220 Talous (1 000 ) Ulkoiset toimintatulot ,6 Henkilöstökulut ,7 Asiakaspalveluiden ostot Muiden palvelujen ostot ,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 Muu kulut ,9 Ulkoiset toimintakulut ,8 Toimintakate ,6 Poistot ,4 Investoinnit , Sitovien tavoitteiden toteutuminen Uudet palvelusopimukset on käyty yksiköiden kanssa läpi. Yksikköjen muutosten vuoksi prosessi on edelleen kesken. Kustannusten oikeassa kohdentamisessa yksiköille pyritään löytämään järkevä linjaus osaoptimoinnin välttämiseksi. Ostopalveluja on käytetty käyttötalouspuolella vain vähäisessä määrin (vuokratilojen siivous ja muutamat pienet korjaukset). Asiakkaiden kustannustietoisuutta on lisätty sopimusneuvottelujen yhteydessä. Henkilöstön joustava käyttö on toteutunut sekä yksiköiden sisäisellä toimipisteiden vaihdolla että yksiköiden välisillä siirroilla. Tehtäväsisältöjen tarkoituksenmukaisuutta kehitetään sairaalatoimen kanssa. Mallien etsimistä ja soveltamista muista organisaatioista tehdään koko ajan. Henkilöstön osaamiskartoitusten uusiminen on aloitettu. 33

35 2.4.3 Hallitukseen nähden sitovia ovat toimialueiden tuloslaskelman toimintatulot ja menot seuraavin tarkennuksin: yhtymähallinto: menot ja tulot sairaala: menot ja tulot tukipalvelut: menot ja tulot toiminnan tuki: menot ja tulot. Yhtymähallinnon toimialalla valtuuston hyväksymä määräraha alittui euroa ja tuloarvio alittui euroa. Tulojen alitus johtui perusterveydenhuollon yksikön ja hankkeita on ollut suunniteltua vähemmän. Sairaala-toimialan tulot ylittyivät euroa ja menot ylittyivät euroa. Tuloissa suurimmat muutokset tulivat avopalveluiden kasvusta ja läpilaskutuksesta. Henkilöstökulujen ylitys oli 1,4 milj. euroa, palvelujen ostot lähes 4 milj. euroa. Muiden palvelujen ostossa merkittävimmät poikkeamat talousarvioon olivat potilasvahinkovakuutuksessa (0,4 milj. euroa) ja lääkäripalvelujen ostoissa (0,5 milj. euroa). Toiminnan tuen toimialalla tulot ylittyivät euroa ja kulut euroa. Ylitys aiheutui palvelujen ostosta ja kohdistui tietohallintopalveluihin 1,0 milj. euroa (tietoteknisen ympäristön muuttaminen ja yhdistäminen Itä-Savon kanssa) sekä henkilöstöpalveluihin euroa (työterveys ja Sporttipassi). Tietotekniikan menoista suuri osa oli kertaluonteisia ja tuleva laskutus pienenee jatkossa merkittävästi. Tukipalvelukeskuksen tulot ylittyvät euroa ja menot ylittyivät euroa. Talousarvioylitys johtui ennakoimattomista vuokrakulujen lisäyksistä. Investointeihin varattu määräraha ylittyi euroa. Kuntayhtymän tilivelvolliset (hallitus, sairaanhoitopiirinjohtaja, toimialajohtajat) on esitetty muut liitetiedot -otsikon alla. 34

36 2.5 Rahoitusosan toteutuminen TOT 2013 TA 2013 POIKKEAMA TOT-% Talous (1 000 ) Ulkoiset toimintatulot Henkilöstökulut Asiakaspalveluiden ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muu kulut Ulkoiset toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ,4 Rahoituskulut ,8 Vuosikate ,9 Poistot Investoinnit 35

37 2.6 Tuloslaskelmaosan toteutuminen TOT 2013 TA 2013 POIKKEAMA Toimintatuotot Myyntituotot jäsenkunnilta Myyntituotot muilta Myyntituotot yhteensä Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä Toimintakulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot yhteensä Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelmanmukaiset poistot Satunnaiset erät Satuunaiset tuotot Tilikauden tulos Tilikauden yli-/alijäämä

38 2.7 Investointien toteutuminen TOT 2013 TA 2013 POIKKEAMA TOT-% Konservatiiviset palvelut Investoinnit , , ,34 46,53 Toimenpidepalvelut Investoinnit , , ,03 80,19 Operatiiviset palvelut Investoinnit , , ,00 78,28 Alueelliset palvelut Investoinnit , , ,57 101,13 Ensihoito ja päivivystyspalvelut Investoinnit , , ,65 64,59 Tukipalvelut Investoinnit , , ,06 111,86 Tietohallintopalvelut Investoinnit , , ,14 119,64 Rahoitus Investoinnit ,00 0, ,00 0,00 Investoinnit yhteensä , , ,75 602,22 37

39 2.8 Rahoitusosan toteutuminen TOT 2013 TA 2013 TA-MUUTOS TA+MUUTOS POIKKEAMA Toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Pysyvien vastaavien hyöd.luovutustulot Toiminta ja investoinnit, netto Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset muille Antolainasaamisten vähennykset muilta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset

40 2.9 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta KÄYTTÖTALOUSOSA TOIMINTATULOT TOT 2013 TA TOT 2013 POIKKEAMA 2013 TOIMINTAKULUT TA 2013 POIKKEAMA Yhtymähallinto Perusterveydenhuollon yksikkö Somaattiset palvelut Psykiatriset palvelut Hallinto Henkilöstöpalvelut Yhteiset palvelut Tietopalvelut Talouspalvelut Materiaalipalvelut Ruokapalvelut Tekniset palvelut Toimitilapalvelut Rahoitus Yhteensä TULOSLASKELMAOSA Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkomenot Muut rahoitusmenot INVESTOINTIOSA Yhtymähallinto 0 Perusterveydenhuollon yksikkö 0 Somaattiset palvelut Psykiatriset palvelut 0 Hallinto 0 Henkilöstöpalvelut 0 Yhteiset palvelut 0 Tietopalvelut Talouspalvelut 0 Materiaalipalvelut 0 Ruokapalvelut 0 Tekniset palvelut Toimitilapalvelut Rahoitus Yhteensä RAHOITUSOSA Antolainauksen muuokset Antolainasaamisten väh Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lis Pitkäaikaisten lainojen väh Lyhytaik.lainojen lis Lyhytaik.lainojen väh Oman pääoman muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen YHTEENSÄ

41 2.10 Hankkeiden talousarvion toteutuminen Tulot Menot Netto Hankkeen toteuttamisaika KEKSI -hankekokonaisuus , ,05 0, TA , ,00 TA Aivohalvaus -tiedä, tunnista, kuntoudu -hanke (ALTTI) , , , TA , ,00 Kaste -hanke 0, TA , ,00 SARA -hanke , , , TA , ,00 Vesku -hanke 0, TA 500,00-500,00 Sos.työ -hanke 0, TA 3 000, ,00 Etelä-Savon miesten hyvinvointihanke 500,00-500,00 0, TA Perusterveydenhuollon selvityshanke -11,06-11, TA Arjen mieli -hanke , , , TA , ,00 Kumppanuuspöytä -hanke , , TA 2 155, ,00 Hyvis SADe -hanke , , , TA , ,00 Tervis Terveempi Itä-Suomi -hanke , , TA Tulosyksikkö yhteensä , , ,66 TA , ,00 0,00 40

42 2.11 Selvitys perusterveydenhuollon osuudesta *)% 2008 *)% 2009 *)% 2010 *)% 2011 *)% 2012 *)% 2013 *)% Apteekki , , , , , , ,8 Apuvälinekeskus , , , , , , ,4 EnsiNeuvo 703 0, , , ,1 88 0,1 40 0,0 0 0,0 Laboratoriot ,0 Materiaaliyksikkö 522 0, , , , , , ,6 Potilasasiamies 0,0 4 0,0 3 0,0 5 0,0 4 0,0 3 0,0 3 0,0 Päivystys **) , , , , , , ,3 Radiologia ***) 785 0, , , , , , ,0 Yhteensä , , , , , , ,2 Shp:n toim. kulut *) perusterveydenhuollon osuus sairaanhoitopiirin toimintakuluista **) päiväpäivystys alkoi Mikkelin perusterveydenhuollon kanssa ***) Mikkelin kaupungin Pankalammen radiologian toiminta siirtyi shp:n toiminnaksi

43 3 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 3.1 Tuloslaskelma TULOSLASKELMA Toimintatuotot Myyntituotot , ,25 Maksutuotot , ,82 Tuet ja avustukset , ,08 Muut toimintatuotot , , , ,86 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,86 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,05 Muut henkilösivukulut , ,34 Palveluiden ostot , ,06 Aineet ja tarvikkeet , ,24 Muut toimintakulut , , , ,46 Toimintakate , ,60 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 5 546, ,77 Muut rahoitustuotot , ,96 Korkokulut , ,95 Muut rahoituskulut , , , ,67 Vuosikate , ,27 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,63 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot , ,00 Tilikauden tulos , ,90 Tilikauden yli-/alijäämä , ,90 42

44 3.2 Rahoituslaskelma RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,27 Satunnaiset erät , ,00 Tulorahoituksen korjauserät , , , ,73 Investointien rahavirta Investointimenot , ,48 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,00 0,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0, ,75 0, ,48 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,75 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0, ,00 Antolainasaamisten vähennykset , , , ,33 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0, ,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos , ,00 0, ,00 Oman pääoman muutokset 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 4 449, ,82 Vaihto-omaisuuden muutos , ,91 Saamisten muutos , ,74 Korottomien velkojen muutos , , , ,63 Rahoituksen rahavirta , ,96 Rahavarojen muutos , ,21 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,04 Rahavarat , , , ,21 43

45 3.3 Tase vastaavaa TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,34 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,41 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,95 Rakennukset , ,03 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,90 Koneet ja kalusto , ,88 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,27 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,37 Muut lainasaamiset , ,35 Muut saamiset , , , ,68 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,21 Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,11 Lainasaamiset 619,38 0,00 Muut saamiset , ,52 Siirtosaamiset , , , ,66 Rahat ja pankkisaamiset , ,04 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,27 44

46 3.4 Tase vastattavaa VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,32 Muut omat rahastot , ,10 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) , ,74 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , ,78 PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset , ,00 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Muut toimeksiantojen pääomat , ,69 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,00 Muut velat , , , ,63 Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,00 Saadut ennakot 0, ,35 Ostovelat , ,25 Muut velat , ,07 Siirtovelat , , , ,17 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,27 45

47 3.5 Konsernituloslaskelma Toimintatuotot , ,33 Toimintakulut , ,43 Toimintakate , ,90 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 7 622, ,71 Muut rahoitustuotot , ,18 Korkokulut , ,99 Muut rahoituskulut , , , ,91 Vuosikate , ,99 Poistot ja arvonalentumiset Suunitelman mukaiset poistot , ,66 Satunnaiset erät , ,00 Tilikauden tulos , ,67 Tilinpäätössiirrot 1 055,92 286,89 Vähemmistöosuudet , ,81 Tilikauden ylijäämä , ,59 46

48 3.6 Konsernin rahoituslaskelma Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,01 Satunnaiset erät , ,00 Tulorahoituksen korjauserät , , , ,01 Investointien rahavirta Investointimenot , ,04 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,00 0,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0, ,20 0, ,04 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,03 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0, ,00 Antolainasaamisten vähennykset , , , ,33 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys , ,71 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,08 Lyhytaikaisten lainojen muutos , ,32 0, ,63 Oman pääoman muutokset , ,35 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 4 449, ,82 Vaihto-omaisuuden muutos , ,91 Saamisten muutos , ,72 Korottomien velkojen muutos , , , ,27 Rahoituksen rahavirta , ,88 Rahavarojen muutos , ,73 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,21 Rahavarat , , , ,73 47

49 3.7 Konsernitase vastaavaa KONSERNITASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,35 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,42 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,44 Rakennukset , ,62 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,90 Koneet ja kalusto , ,43 Muut aineelliset hyödykkeet , ,50 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,40 Sijoitukset Osakkuusyhteisöosuudet , ,20 Muut osakkeet ja osuudet , ,16 Muut lainasamiset , ,35 Muut saamiset , , , ,67 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus , ,21 Saamiset Lyhytaikaiset saamiset , ,31 Rahat ja pankkisaamiset , ,21 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,22 48

50 3.8 Konsernitase vastattavaa VASTATTAVAA OMA PÄÄÄOMA Peruspääoma , ,32 Muut omat rahastot , ,10 Edellisten tilikausien yli/-alijäämä , ,81 Tilikauden yli/-alijäämä , , , ,03 VÄHEMMISTÖOSUUDET , ,69 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero ,07 491,77 Vapaaehtoiset varaukset Investointivaraukset 0, ,00 PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset , ,00 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,69 VIERASPÄÄOMA Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma , ,14 Pitkäaikainen koroton vieraspääoma , ,63 Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma , ,92 Lyhytaikainen koroton vieras pääoma , , , ,04 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,22 49

51 4 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 4.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 1) Arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelmanmukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Sijoitusten arvostus Pysyvien vastaavien käyttöomaisuusosakkeet on merkitty taseessa hankintamenoon. Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintamenon määräisenä. Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon. Jaksotus Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset v on siirretty lyhytaikaisiin lainoihin. Pitkä- ja lyhytaikaisten luottojen korot on jaksotettu kalenteripäivien mukaan. Lomapalkkavelan muutos on kirjattu tilinpäätöksessä jaksotettuihin palkkoihin ja jaksotettuihin sosiaalikuluihin menoksi ja taseen siirtovelkoihin lisäykseksi. Johdannaissopimusten käsittely Johdannaiset sisältävät koronvaihtosopimuksia. Kaikki koronvaihtosopimukset on tehty suojaamistarkoituksessa. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on sitonut pitkäaikaisten lintojen vaihtuvan koron koronvaihtosopimuksilla kiinteään korkoon. Sopimukset ovat voimassa ) Tuloslaskelman tai sen esittämistavan muutos Ei ilmoitettavaa 3) Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin Ei ilmoitettavaa 4) Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus Ei ilmoitettavaa 5) Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut sekä virheiden korjaukset Ei ilmoitettavaa 6) Yksittäiseen tase-erään sisältyvät osat, jotka koskevat useaa tase-erää Ei ilmoitettavaa 7) Peruste, jonka mukaista kurssia on käytetty muutettaessa ulkomaanrahan määräiset saamiset sekä velat ja muu sitoumukset Suomen rahaksi, jollei ole käytetty tilinpäätöspäivän kurssia. Ei ilmoitettavaa 50

52 4.2 Konsernitilinpäätöstä koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty tytäryhtiö Mikkelin Pesula Oy ja Itä-Suomen Laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä. Osakkuusyhtiö Kiinteistö Oy Säästömikko on jätetty yhdistelemättä konsernin kannalta vähäisen merkityksen takia. Laatimisperiaatteet Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet Konsernitilinpäätökseen yhdisteltyjen yhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty. Yhdisteltyjen yhteisöjen vastaaviin ei sisälly sisäisiä katteita. Keskinäisen omistuksen eliminointi Konsernisissa sairaanhoitopiirin omistus tytäryhtiössä ja liikelaitoskuntayhtymässä on eliminoitu pariarvomenetelmällä. Vähemmistöosuudet Tytäryhtiön vähemmistöosuus on erotettu konsernin ylijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa. Suunnitelmapoistojen oikaisu Yhdisteltyjen yhteisöjen poistoja ei ole oikaistu erojen vähäisyyden vuoksi. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Konsernitilinpäätöksessä on noudatettu samoja arvostus- ja jaksotusperiaatteita kuin sairaanhoitopiirin tilinpäätöksessä. 51

53 4.3 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 8) Toimintatuottojen erittely Toimintatuotot (1000 ) Konserni Sairaanhoitopiiri Myyntituotot jäsenkunnilta Myyntituotot ulkokunnilta Muut myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä ) Verotulojen erittely Ei ilmoitettavaa 10) Valtionosuuksien erittely Ei ilmoitettavaa 11) Satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin sisältyvät erät Satunnaiset tuotot ja kulut (1000 ) Konserni Sairaanhoitopiiri Satunnaiset tuotot Osakkeiden myyntivoitto Satunnaiset tuotot yhteensä Satunnaiset kulut Tavaravaraston alaskirjaus Satunnaiset kulut yhteensä ) Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista Poistonalaisten hyödykkeiden poistojen määrittämisessä on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenosta arvioidun taloudellisen pitoajan mukaan. Poistomenetelmänä on tasapoisto. Poistonalaisiin hyödykkeisiin on aktivoitu ennen vuotta ,88 euroa tai enemmän, vuosina ,79 euroa tai enemmän, vuosina ,40 euroa tai enemmän maksavat ja vuodesta 2003 lähtien 8500,00 tai enemmän maksavat ja useamman kuin yhden tilikauden ajan palvelutoiminnan käytössä olevat hankinnat. Poistonalaisten hyödykkeiden tasearvot on kirjattu kirjanpitolautakunnan suunnitelman mukaisista poistoista antaman yleisohjeen mukaiset vähennettynä perustamiskustannusten vuosien valtionosuudella. 52

54 Aineettomat hyödykkeet Poistoaika Aineettomat oikeudet Atk-ohjelmat ja oikeudet 4 v. Muut pitkävaikutteiset menot 5 v. Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Ei poistoa Rakennukset Sairaalarakennukset Keskussairaala Päiväkeskus, talousrakennus, taloustoimisto 30 v. Vanha sairaala, uusi sairaala 40 v. Laajennusosa 50 v. Vuokrattavat tilat 5 v. Moision sairaala 30 v. Huolto-, toimisto- ja muut rakennukset Keskussairaala Hallintorakennus, päiväkoti 30 v. Tönölä 20 v. Moision sairaala Liikuntahalli, hallintotalo, uimakopit 30 v. Väestönsuoja/kuntokeskus 35 v. Muut huolto-, toimisto- ja muut rakennukset 20 v. Kiinteät rakenteet ja laitteet 15 v. Koneet ja kalusto Kuljetusvälineet 5 v. Lääkintävälineet 5 v. Raskaat lääkintävälineet 10 v. Muut koneet, laitteet ja kalusto Tietokoneet 4 v. Muut koneet, laitteet ja kalusto 5 v. Muut aineelliset hyödykkeet Taide ja arvoesineet Ei poistoa 13) Suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuus Vuosina (1000 ) Keskimääräiset suunnitelman mukaiset poistot Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno Ero (1000 ) -277 Ero % -7 Poistosuunnitelman perusteet yhtenäistettiin Heta-organisaatioiden kesken taloushallinnon yhteistyön käynnistyessä v

55 14) Tuottoihin ja kuluihin sisältyvät pakollisten varausten muutokset Pakollisten varausten muutos Konserni Sairaanhoitopiiri Potilasvahinkovakuutusmaksuvaraus Lisäykset tilikaudella Vähennykset tilikaudella Potilasvahinkovakuutusmaksuvaraus ) Olennaiset muihin toimintatuottoihin sisältyvät pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja olennaiset muihin toimintakuluihin sisältyvät pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntitappiot Ei ilmoitettavaa 16) Rahoitustuottoihin sisältyvät tuotot osuuksista muissa yhteisöissä Osinkotuottojen erittely Konserni Sairaanhoitopiiri Osinkotuotot muista yhteisöistä Peruspääoman korot kuntayhtymiltä Ylijäämän palautus kuntayhtymiltä ) Erittely poistoeron muutoksista Ei ilmoitettavaa 54

56 4.4 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 18) Lainan liikkeeseen laskemisesta aiheutuneet aktivoidut kuluksi kirjaamattomat menot ja pääoma-alennukset Ei ilmoitettavaa 19) Arvonkorotusten periaatteet ja arvonmääritysmenetelmät Ei ilmoitettavaa 20) Tilikaudella hyödykkeen hankintamenoon aktivoidut korot Ei ilmoitettavaa 21) Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet/sairaanhoitopiiri Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut ja kesk.er. hankkeet Yhteensä Poistamaton hankintameno Lisäykset tilikauden aikana Rahoitusosuudet tilikaudella 0 0 Vähennykset tilikauden aikana 0 0 Siirrot erien välillä 0 0 Tilikauden poisto Arvonalennukset ja niiden palautukset 0 0 Poistamaton hankintameno Arvonkorotukset 0 Kirjanpitoarvo Aineettomat hyödykkeet/konserni Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut ja kesk.er. hankkeet Yhteensä Poistamaton hankintameno Lisäykset tilikauden aikana Rahoitusosuudet tilikaudella 0 0 Vähennykset tilikauden aikana 0 0 Siirrot erien välillä 0 0 Tilikauden poisto Arvonalennukset ja niiden palautukset 0 0 Poistamaton hankintameno Arvonkorotukset 0 Kirjanpitoarvo

57 Aineelliset hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet/sairaanhoitopiiri Maa- ja vesi alueet Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Rakennukset Ennakkomaksut ja kesk.er. hankkeet Yhteensä Poistamaton hankintameno Lisäykset tilikauden aikana Rahoitusosuudet tilikaudella Vähennykset tilikauden aikana Siirrot erien välillä Tilikauden poisto Arvonalennukset ja niiden palautukset Poistamaton hankintameno Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo Aineelliset hyödykkeet/konserni Maa- ja vesi alueet Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Rakennukset Ennakkomaksut ja kesk.er. hankkeet Yhteensä Poistamaton hankintameno Lisäykset tilikauden aikana Rahoitusosuudet tilikaudella Vähennykset tilikauden aikana Siirrot erien välillä Tilikauden poisto Arvonalennukset ja niiden palautukset Poistamaton hankintameno Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo

58 Sijoitukset Pysyvien vastaaavien sijoitukset/sairaanhoitopiiri Osakkeet ja osuudet/sairaanhoitopiiri Osakkeet konserniyhtiöt Osakkeet omistusyhteisöt Kuntayhtymä osuudet Muut osakkeet ja osuudet Yhteensä Hankintameno Lisäykset Vähennykset 0 0 Siirrot erien välillä 0 Hankintameno Arvonalennukset tilikaudella Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo Pysyvien vastaavien sijoitukset/konserni Osakkeet ja osuudet/konserni Osakkeet konserniyhtiöt Osakkeet omistusyhteisöt Kuntayhtymä osuudet Muut osakkeet ja osuudet Yhteensä Hankintameno Lisäykset Vähennykset 0 Siirrot erien välillä 0 Hankintameno Arvonalennukset tilikaudella Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo

59 Pysyvien vastaaavien sijoitukset/sairaanhoitopiiri Jvk-, muut laina- ja muut saamiset/sairaanhoitopiiri Jvksaamiset Saamiset konserniyhteisöt Saamiset kuntayhtymä Saamiset muut yhteisöt Yhteensä Hankintameno Lisäykset 0 0 Vähennykset Siirrot erien välillä 0 Hankintameno Arvonalennukset tilikaudella Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo Pysyvien vastaavien sijoitukset/konserni Jvk-, muut laina- ja muut saamiset/konserni Jvksaamiset Saamiset konserniyhteisöt Saamiset kuntayhtymä Saamiset muut yhteisöt Yhteensä Hankintameno Lisäykset 0 Vähennykset Siirrot erien välillä 0 Hankintameno Arvonalennukset tilikaudella Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo )Omistukset muissa yhteisöissä Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt Konsernin osuus 1000 Nimi Tytäryhteisöt Kotipaikka Omistusosuus Konsernin omistusosuus Omasta pääomasta Vieraasta pääomasta Tilikauden voitosta/ tappiosta Mikkelin Pesula Oy Mikkeli 57,14 % 57,14 % Yhdistelemättömät tytäryhteisöt Kotipolku r.y. Mikkeli Kuntayhtymät Itä-suomen Laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä Kuopio 9 % 9 % Osakkuusyhteisöt Kiinteistö Oy Säästömikko Mikkeli 20,70 % 20,70 %

60 25) Pitkä-ja lyhytaikaiset samiset tytäryhteisöiltä, kuntayhtymiltä, jossa sairaanhoitopiiri on jäsenenä sekä osakkuus- ja muilta omistusyhteysyhteisöiltä. Saamiset kuntayhtymältä, jossa shp on jäsenenä Saamisten erittely Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 1 4 Siirtosaamiset Saamiset yhteensä ) Siirtosaamiset Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Konserni Sairaanhoitopiiri Lyhytaikaiset siirtosaamiset Siirtyvät korot muilta Siirtosaamiset jäsenkunnilta Muut siirtosaamiset muilta Kelan korvaus työterveyshuollosta Kelan ensihoidon Kela korvaukset Muut siirtosaamiset Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä ) Rahoitusarvopapereiden jälleenhankintahintojen ja aktivoitujen hankintamenojen erotus Ei ilmoitettavaa 59

61 4.5 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 28) Oman pääoman erien lisäykset ja vähennykset sekä siirrot näiden erien välillä Oman pääoman erittelyt Konserni Sairaanhoitopiiri Peruspääoma Lisäykset Peruspääoma Muut omat rahastot Vähennykset Lisäykset Muut omat rahastot Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Lisäykset Vähennykset Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä Oma pääoma yhteensä Peruspääoman jakautuminen % Hirvensalmi , ,91 3,05 3,05 Joroinen , ,46 4,94 4,94 Juva , ,65 6,43 6,43 Kangasniemi , ,97 5,47 5,47 Mikkeli , ,44 57,42 51,40 Mäntyharju , ,26 6,64 6,64 Pertunmaa , ,84 2,15 2,15 Pieksämäki , ,62 11,14 11,14 Puumala , ,82 2,76 2,76 Ristiina 0, ,54 0,00 5,08 Suomenniemi 0, ,81 0,00 0,94 Peruspääoma yhteensä , ,32 100,00 100,00 29) Verotussyistä tehdyn poistoeron muutos Ei Ilmoitettavaa 60

62 30) Myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua erääntyvät pitkäaikaiset velat Pitkäaikaiset velat Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Konserni Sairaanhoitopiiri ) Liikkeeseen lasketut joukkovelkakirjalainat Ei ilmoitettavaa 32) Pakollisten varausten olennaiset erät Pakolliset varaukset Konserni Sairaanhoitopiiri Muut pakolliset varaukset Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu ) Pitkä- ja lyhytaikaiset velat tytäryhteisöille, kuntayhtymille, joissa sairaanhoitopiiri on jäsenenä sekä osakkuus- ja muille omistusyhteysyhteisöille. Vieraspääoma Velat tytäryhteisöille 2012 Pitkäaikaiset 2013 Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Ostovelat Yhteensä Velat kuntayhtymille, joissa shp on jäsenenä Ostovelat Yhteensä ) Sekkilimiitti Ei ilmoitettavaa 35) Vuokrakohteen lunastusvelka Ei ilmoitettavaa 36) Tase-erän Muut velat erittely Ei ilmoitettavaa 61

63 37) Siirtovelat Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Konserni Sairaanhoitopiiri Lyhytaikaiset siirtovelat Tuloennakot Menojäämät Palkkojen ja henkilösivuk.jaksotukset Korkojaksotukset Muut menojäämät Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä Siirtovelat yhteensä ) Taseen ulkopuolella olevat huollettavien varat Huollettavien varat Konserni Sairaanhoitopiiri Moision potilasvarat ) Elatustuen takautumissaatavat Ei ilmoitettavaa 62

64 4.6 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 40) Velat, joista vakuudeksi annettu kiinnityksiä Kiinnitykset Konserni Sairaanhoitopiiri Lainat rahoituslaitoksilta Yrityskiinnitys Lainat rahoituslaitoksilta Kiinteistökiinnitys Osamaksuvelat Irtainkiinnitys 20 41) Muista sitoumuksista kuin veloista vakuudeksi annetut kiinnitykset Ei ilmoitettavaa 42) Konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta annetut vakuudet Ei ilmoitettavaa 43) Muut vakuudet Ei ilmoitettavaa 44) Leasingvastuut Leasingvastuut Konserni Sairaanhoitopiiri Seuraavallla tilikaudella maksettavat Myöhemmin maksettavat Yhteensä ) Sairaanhoitopiirin antamat vastuusitoumukset konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta Vastuusitoumukset Konserni Sairaanhoitopiiri Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta Alkuperäinen pääoma Jäljellä oleva pääoma ) Muut sairaanhoitopiirin antamat vastuusitoumukset Ei ilmoitettavaa 47) Muut kuntayhtymää koskevat taloudelliset vastuut Muut talodelliset vastuut Konserni Sairaanhoitopiiri Yrityskortit, rah.yht.vastuu Sopimusvastuut Huoltovarmuuskeskuksen varmuusvarastot

65 4.7 Henkilöstöä koskevat liitetiedot 48) Henkilöstömäärä ammattiryhmittäin/tulosyksiköittäin Lääkärit Sairaanhoitajat Muut ja muut hoitohenkilöt vastaavat Tutkimusta ja hoitoa avustavat henkilöt Tutkimusja hoitohenkilöt Huoltohenkilöt Hallintoja taloushenkilöt Yhteensä Sairaala Toiminnan tuki Tukipalvelukeskus Yhtymähallinto Yhteensä ) Tilikauden palkat, palkkiot, eläkekulut ja muut henkilösivukulut, ellei niitä ole eritelty tuloslaskelmassa Henkilöstökulut Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin Henkilöstökulut yhteensä

66 4.8 Muut liitetiedot Luottamushenkilöt toimikautena Valtuusto jäsenkunta jäsen varajäsen Hirvensalmi Heidi Honkanen, maatalousyrittäjä Esko Kekkonen Sirpa-Helena Pesonen, sairaanhoitaja Anu Marttinen Joroinen Jaakko Kuronen, luokanopettaja Leea Oksiala Pekka Lantto, lääkäri Rauni Janhunen Juva Mervi Heinonen, sairaanhoitaja Aira Varis Markku Karila, kirkkoherra Tapio Paunonen Katja Tuovinen, lähihoitaja Tauno Holm Kangasniemi Helvi Marttinen, eläkeläinen Hannu Tiihonen Sirpa Sappinen, yrittäjä Juhani Saksa Mikkeli Seija Kuikka, lääkäri, amm.harj. Sanna Häkkinen Ari Kuikka, ev.luutn. evp., piiripäällikkö Hannu Mielonen Raine Lehkonen, lehtori Hannu Tullinen Keijo Siitari, maanviljelijä Petri Pekonen Pirkko Valtola, lääkäri Paula Mäkeläinen Teijo Ylönen, monipalvelukeskuksen johtaja Leena Varis Mäntyharju Raimo Leppäkumpu, operaattori/mv. Leena Pekkanen Raili Rantanen, sosiaaliohjaaja Juha Vallin Jarkko Turkki, asiakaspalvelupäällikkö Seppo Hujanen Pertunmaa Risto Salminen, maanviljelijä Raimo Mattila Pieksämäki Jaana Leskinen, fysioterapeutti, yrittäjä Marja-Liisa Kähkönen Mauri Heinonen, eläkeläinen, alk. Yrjö Merikoski, lääkäri Kalevi Kaasinen Sinikka Riipinen, yrittäjä Mirja Loponen Liisa Ruokoselkä, toimistonhoitaja Hanna Ylönen Puumala Timo Hämäläinen, ympäristösihteeri Teuvo Kontinen Kimmo Kotro, vesilaitoksenhoitaja Jorma Virta 65

67 Valtuuston puheenjohtajana toimi lääkäri Pirkko Valtola, I varapuheenjohtajana eläkeläinen Helvi Marttinen ja II varapuheenjohtajana lähihoitaja Katja Tuovinen sekä sihteerinä sairaanhoitopiirin johtaja Matti Nupponen. Valtuusto piti vuoden aikana kaksi kokousta, joista merkittiin pöytäkirjoihin 32 pykälää. Tarkastuslautakunta jäsen varajäsen Liisa Ruokoselkä, toimistonhoitaja Pieksämäki puheenjohtaja Ari Kuikka, evluutn. evp., piiripäällikkö Mikkeli varapuheenjohtaja asti Ari Kekäläinen, eläkeläinen Pieksämäki Eija Luukkonen, terveydenhoitaja Juva Jarkko Turkki, asiakaspalvelupäällikkö Mäntyharju varapuheenjohtaja alkaen Keijo Partio, eläkeläinen Mikkeli Jukka Pöyry, eläkeläinen Mikkeli Leena Silvonen-Jokinen, notaari Mikkeli Timo Hämäläinen, ympäristösihteeri Puumala Veikko Elo, eläkeläinen Mikkeli Kirsi Vekkeli, yrittäjä Kuortti Tarkastuslautakunta piti vuoden aikana 10 kokousta, joista pöytäkirjaan merkittiin 87 pykälää. Tilintarkastaja Matti Jalkanen, JHTT, Oy Audiator Ab:n tilintarkastaja Sisäiset tarkastajat Jarmo Jäspi, JHTT- ja HTM-tilintarkastaja Jukka Malkki, JHTT- ja KHT-tilintarkastaja, Certified Internal Auditor (CIA) Sisäinen tarkastus järjestetään KYS-Erva alueen yhteisenä toimintana. 66

68 Hallitus jäsen Elisa Hänninen, lähi-/perushoitaja Juva puheenjohtaja Arto Seppälä, ylitarkastaja Mikkeli varapuheenjohtaja Seija Hietakangas, lehtori asti Pieksämäki varajäsen Pekka Lantto, lääkäri Joroinen Hannu Tullinen, pääluottamusmies Mikkeli Mali Soininen Mikkeli Jaana Leskinen, fys.terapeutti/yrittäjä alk. Pieksämäki Seija Kuikka, lääkäri/ammatinharjoittaja Mikkeli Jukka Manninen, maaseutuyrittäjä Hirvensalmi Kimmo Mikander, kaupunginjohtaja Mikkeli Risto Ockenström, eläkeläinen Naarajärvi Markku Pöyry, maanviljelijä Pertunmaa Tuula Vornanen, sairaanhoitaja Kangasniemi Marja Kauppi Mikkeli Sari Lantta Mäntyharju Jussi Teittinen Mäntyharju Yrjö Merikoski Pieksämäki Pekka Leskinen, maanviljelijä Vuojalahti Leea Oksiala, Joroinen Hallituksen kokouksissa ovat myös läsnä: Pirkko Valtola, valtuuston puheenjohtaja Helvi Marttinen, valtuuston I varapuheenjohtaja Katja Tuovinen, valtuuston II varapuheenjohtaja Kati Myllymäki, johtajaylilääkäri Senja Kuiri, hallintoylihoitaja esittelijänä Matti Nupponen, sairaanhoitopiirin johtaja hallituksen sihteerinä Vesa Vestala, kehitysjohtaja. Hallitus piti vuoden aikana 13 kokousta, joista pöytäkirjaan merkittiin 154 pykälää. 67

69 4.8.2 Tilivelvolliset, toimialojen johtajat ja sijaiset YHTYMÄHALLINTO toimialajohtaja shp:n johtaja Matti Nupponen sijainen kehitysjohtaja Vesa Vestala SAIRAALAN TOIMIALA toimialajohtaja sairaalajohtaja Jari Välimäki sijainen ylilääkäri Martti Torkko Somatiikka tulosaluejohtaja sairaalajohtaja Jari Välimäki sijainen ylilääkäri Martti Torkko Psykiatria tulosaluejohtaja sairaalajohtaja Jari Välimäki sijainen ylilääkäri Jussi Seppälä asti ylilääkäri Auvo Mahlanen alkaen TUKIPALVELUKESKUS toimialajohtaja tukipalvelujohtaja Veli Matti Thure sijainen siivouspääll. Marjukka Hokkanen TOIMINNAN TUKI toimialajohtaja kehitysjohtaja Vesa Vestala sijainen henkilöstöpääll. Anita Hahl-Weckström 68

70 5 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Mikkelissä Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus Elisa Hänninen Hannu Tullinen Seija Kuikka puheenjohtaja varajäsen jäsen Jaana Leskinen Jukka Manninen Kimmo Mikander jäsen jäsen jäsen Risto Ockenström Pekka Leskinen Tuula Vornanen jäsen varajäsen jäsen Matti Nupponen sairaanhoitopiirin johtaja Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen. Mikkelissä Matti Jalkanen BDO Audiator Oy JHTT 69

71 6 LUETTELOT JA SELVITYKSET 6.1 Käytetyt kirjanpitokirjat, tositelajit, kirjanpidon säilytys KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT Pääkirja Päiväkirja Talousarvion toteumavertailu Investointien toteumavertailu Tase Tuloslaskelma Rahoituslaskelma TOSITELAJIT tositenumerot AF Poistokirjaukset AZ Investointien purku BA Konek.tiliote, Anal BM Ostomaksu, autom DL Luottotappiot DP Perintätilitykset DT Asiakkaat - tasaus DV Asiakk. maksu (autom.) DZ Myyntisuor. manuaal KA Toimittajatosite KG Toimittajat - hyvit. KR Toimittajat - lasku KP Tilin ylläpito KT Toimittajat - tasaus LW WebMarela M5 Excel-liittymä, kp MA Analyste palv.kassa MB Analyste tiliote MT HR-Travel PA Palkat, liittymät PR Hinnanmuutos RE Lasku - brutto RV Laskun siirto RV Laskun siirto RV Laskun siirto RV Laskun siirto RV Laskun siirto RV Laskun siirto RV Laskun siirto SA Muistiotositteet ST Tasaus pääkirjatili WA Tavaran luovutus WE Tavaran vastaanotto WI Inventointitosite WL Varastostaotto/toimi KIRJANPITOKIRJOJEN JA TOSITTEIDEN SÄILYTYS Kirjanpitokirjat ja tositteet säilytetään joko sähköisessä muodossa tai paperitulosteina lain mukaisen säilytysajan. 70

72 6.2 Tunnuslukujen laskentakaavat 71

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2016 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2016. Väestö kasvoi 29 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 176. Työllisyystilanne oli hieman

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN TIEDOTE 27.3.2017 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN Juuri valmistuneessa tilinpäätöksessä

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS 2014 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 2014 TASEKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus... 3 1.2 Kuntayhtymän strategia talousarviovuonna 2014... 5 1.3 Arvot, toiminta-ajatus ja visio...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 661 352,05 9 211

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Lauta-/johtokunnan pöytäkirjanote toimitetaan talouspalveluihin

Lauta-/johtokunnan pöytäkirjanote toimitetaan talouspalveluihin HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot