SISÄLLYSLUETTELO. sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. sivu"

Transkriptio

1

2 SISÄLLYSLUETTELO sivu HYVÄT HUOLTAJAT...3 IMATRAN KAUPUNGIN KIELIOHJELMA...5 KANSAINVÄLINEN OPETUS...8 IMATRANKOSKEN KOULU IMATRANKOSKEN JA MELTOLAN TOIMIPISTEET...9 KOSKEN KOULU SAVIKANNAN TOIMIPISTE LINNALAN KOULU TAINIOINKOSKEN KOULU VIRASOJAN KOULU VIRASOJAN JA KAUKOPÄÄN TOIMIPISTEET VUOKSENNISKAN KOULU (luokat 1-9) KOSKEN KOULU KOSKEN TOIMIPISTE MANSIKKALAN KOULU ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄINEN KOULU

3 HYVÄT HUOLTAJAT Oppaassa esitellään Imatran koulut, niiden painopistealueet ja omaleimaisuudet. Oppilaan oikeus valita muu kuin hänelle osoitettu oman alueensa koulu. Sivistyslautakunnan päätöksen mukaan oppilaalle on ensisijaisesti varattu paikka oman alueensa kouluun, mutta hänellä on myös oikeus pyrkiä oppilaaksi ns. toissijaiseen kouluun. Hakemus voidaan hyväksyä, jos ryhmissä on tilaa eikä oppilaaksiotto edellytä uuden opetusryhmän perustamista. Mikäli hakijoita on enemmän kuin opetusryhmään mahtuu, oppilaaksiottokriteerinä käytetään koulumatkaa. Koulumatkan pituus mitataan lyhyintä, jalankulkukelpoista ja yleisessä käytössä olevaa tietä pitkin kodin tai asunnon portilta koulun portille. Mikäli oppilas voi suorittaa koulumatkansa vaihtoehtoisesti jalankulku-, kevytliikenne- tai autoliikenteen käyttämää reittiä pitkin, koulumatkaksi katsotaan lyhyin reitti, jota pitkin koulumatka voidaan liikennesääntöjä noudattaen jalan suorittaa. Lähinnä toissijaista koulua asuvat asetetaan etusijalle. Jos vapaita oppilaspaikkoja ei ole, on kouluun ensisijaisesti sijoitetulla oppilaalla oikeus päästä ko. kouluun Alakoulujen oppilaaksiottoaluekartta löytyy internetistä osoitteesta (Palvelut Kasvatus ja koulutus Perusopetus). Kansainväliset luokat ja musiikkiluokat Kansainväliset luokat 1-6 toimivat Linnalan koulussa ja luokat 7-9 Mansikkalan koulussa. Englanninkielisille luokille haetaan lapsen aloittaessa koulunkäyntinsä. Ilmoittautuminen tehdään samalla lomakkeella, jolla lapsi ilmoitetaan kouluun. Yleisiin kieli- ja koulunkäyntivalmiuksiin pohjautuva valintakoe pidetään helmikuun aikana. Lisätietoja saa tarvittaessa rehtori Ari Leinolta, puh Valinta musiikkiluokalla opiskelusta tehdään toisella luokalla ja siitä lähetetään erillinen ohje. Valittaessa oppilaita musiikkiluokalle käytetään musikaalisuutta mittaavia testejä. Musiikkiluokat 3-6 ovat Linnalan koulussa ja musiikkiluokat 7-9 ovat Mansikkalan koulussa. Maahanmuuttajalapsille järjestetään valmistavaa opetusta Kosken koulun Savikannan toimipisteessä. Lisätietoja saa rehtori Arto Sikiöltä, puh Venäjää äidinkielenään puhuville lapsille järjestetään mahdollisuuksien mukaan omaa äidinkielen opetusta venäjän kielessä 2 tuntia viikossa. Lisätietoja antavat rehtorit. Kieltenopiskelumahdollisuuksia Imatran kouluissa on esitelty Imatran kaupungin kieliohjelmassa. Kasvatus- ja opetuspalveluista lisätietoja antaa palvelujohtaja Ulla Laine puh

4 Oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen Mikäli huoltaja valitsee lapselleen muun kuin lähikoulun (ns. toissijainen koulu), koulukuljetusta ei myönnetä. Koulukuljetuksista vastaa palvelusihteeri Tuire Hatakka, puh

5 IMATRAN KAUPUNGIN KIELIOHJELMA Opetushallituksen antamien peruskoulun ja lukion opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti koulussa opetettavat vieraat kielet määritellään kunnan tai koulun opetussuunnitelmassa. Siinä päätetään vieraiden kielten ja toisen kotimaisen kielen opetuksen alkamisajankohta sekä kielenopetukseen käytettävä tuntimäärä. Lisäksi tähdennetään, että kokonaisuuden kannalta on tarkoituksenmukaista, että kaikkien peruskoulussa alkavien kielten opiskelulle järjestetään lukiossa jatkomahdollisuus. Sen lisäksi kieliohjelmaan voi kuulua lukiossa alkavia kieliä. Opetussuunnitelman perusteissa kieltenopetuksen laajuudet ja lyhenteet on määritelty seuraavasti: A1-kieli A2-kieli B1-kieli B2-kieli B3-kieli 3. luokalta alkava yhteinen kieli 5. luokalta alkava vapaaehtoinen kieli 7. luokalta alkava yhteinen 2. kotimainen kieli 8. luokalta alkava valinnainen kieli lukiossa alkava valinnainen kieli Lukion kieliohjelma kytkeytyy perusopetuksen kieliohjelmaan siten, että A1-, A2- ja B1- kielten opetus järjestetään perusopetuksessa alkaneiden oppimäärien mukaan. Myös luokilla valinnaisina kielinä B2 aloitettujen kielten jatko-opiskelu lukiossa pyritään mahdollistamaan. Lukiossa alkavien B3-kielten oppilaiden niveltäminen B2-kieltä opiskelevien ryhmiin suoritetaan lukion opetussuunnitelmassa määriteltävällä tavalla. Opetusta toteutetaan lukioiden välillä tarvittaessa videoneuvottelulaitteiden välityksellä tarkoituksenmukaisten ja taloudellisten opetusryhmien muodostamiseksi. Kielten opiskelu Imatran kouluissa: A1-kieli ENGLANTI, SAKSA, RANSKA A1-kielen opiskelu aloitetaan 3. luokalla. Kaikissa kouluissa opetetaan englannin kieltä. Lisäksi saksan kieltä opetetaan Vuoksenniskan koulussa ja ranskan kieltä Tainionkosken koulussa. A1-kielenä opetettavan saksan tai ranskan ryhmä perustetaan, jos kielen on valinnut vähintään 16 oppilasta. VENÄJÄ : Itä-Suomen suomalais-venäläinen koulu A-venäjän opetus keskitetään Imatralla Itä-Suomen suomalaisvenäläiseen kouluun ja sen lukioon. Kouluun otetaan oppilaat 1. luokalle (erillinen haku tammi-helmikuussa). A2-kieli ENGLANTI Oppilaat voivat valita 5. luokalta alkavaksi vapaaehtoiseksi A2- kieleksi englannin. Opetus jatkuu vuosiluokilla 7-9 Mansikkalan koulussa ja Imatran yhteislukiossa tai Vuoksenniskan koulussa. 5

6 A2-kielen valinta on vapaaehtoinen, mutta kun oppilas on valinnan tehnyt, on hänen osallistuttava opetukseen koko peruskoulun ajan. Oppilaat opiskelevat A2-kieltä 5. luokalta lukien siten, että peruskoulun päättövaiheessa kielenhallinta vastaa A1-kielen tasoa. A2-kielen opetus tarjotaan niille oppilaille, jotka ovat valinneet A1- kieleksi saksan tai ranskan. B1-kieli B2-kieli RUOTSI B1-kielenä opetetaan ruotsin kieltä. B1-kieli on kaikille pakollinen ja sen opiskelu alkaa 7. luokalta luokalla valinnaisena tarjottava B2-kieli kaikissa kouluissa on ranska, saksa tai venäjä. Koulut voivat tarjota valinnaisaineena muita lyhyempiä kielten opintokokonaisuuksia koulukohtaisesti. Näistä annetaan lisäinformaatiota 7. luokalla. B2-kielenä opetettavan ranskan, saksan tai venäjän ryhmä perustetaan, jos kielen on valinnut vähintään 8 oppilasta. Mikäli kielten opetusryhmiä ei muodostu eri kouluihin vähimmäisoppilasmäärien puitteissa, selvitetään erikseen mahdollisuus opettaa ryhmiä eri koulujen yhteisenä ryhmänä. Opetus voidaan toteuttaa samanaikaisesti eri koulujen välillä myös kuvayhteysopetuksena videoneuvottelulaitteiden välityksellä. B3-kieli Lukiossa voidaan valita B3-kielenä vieraita kieliä, jotka lukio määrittelee opetussuunnitelmassaan. Lukioiden pienten kieliryhmien opetuksessa selvitetään mahdollisuus toteuttaa opetusta lukioiden yhteistyönä kuvaopetuksena siten, että ryhmät muodostuvat tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti. Lasten ja nuorten lautakunta voi päättää resurssit huomioiden ryhmien aloittamisen edellä olevia ryhmien minimikokoja pienemmillä oppilasmäärillä. Koulun vaihto kielivalinnan takia Vieraan kielen opetus Oppilas voi vaihtaa koulua A1-kielivalinnan takia. Kaupunki ei korvaa kuljetuskustannuksia. Linnalan koulussa ja Mansikkalan koulussa ovat kansainväliset luokat, joilla on oma opetussuunnitelmansa. Luokkaan otetaan oppilaat 1. luokalle. Kansainvälisillä luokilla opetuskielinä ovat suomi ja englanti. Opetus etenee asteittain lisäämällä englanninkielisen opetuksen osuutta siirryttäessä ylempiin vuosiluokkiin. Yläkoulussa englanninkielisen opetuksen määrä vaihtelee oppiaineittain. Imatran yhteislukion IB-linjalla voi suorittaa kansainvälisen englanninkielisen ylioppilastutkinnon. 6

7 Kielivalintojen ajankohta Voimaantulo A1-kielen valinta tehdään 2. luokalla tammikuun loppuun mennessä. A2-kielen valinta tehdään 4. luokalla tammikuun loppuun mennessä. B2-kielen valinta tehdään seitsemännen luokan syksyllä tai keväällä, kun oppilaat tekevät valinnaisainevalintoja 8. ja 9. luokkaa varten. B3-kielen valinta tehdään lukioon hakemisen yhteydessä tai myöhemmin lukion opetussuunnitelmassa määrättävällä tavalla. Tätä kieliohjelmaa noudatetaan lukuvuodesta lukien. 7

8 KANSAINVÄLINEN OPETUS Tavoitteenamme Linnalan koulun kansainvälisessä opetuksessa on hyvän perusopetuksen lisäksi ohjata lapsia luontevaan ja viestinnälliseen kielitaitoon. Kielitaidon ohella arvostamme kansainvälisyyttä ja monikulttuurisuutta. KANSAINVÄLINEN OPETUS imatralaiset lapset imatralaisia lapsia paluumuuttajia maahanmuuttajia ulkomaille muuttavia lapsia ulkomaille muuttavia lapsia KAKSIKIELINEN OPETUS maahanmuu ttajat paluumuutta jat Opiskelu kansainvälisillä luokilla Linnalan kansainvälisillä luokilla opiskellaan englanniksi ja suomeksi. Englannin kieli ympäröi lasta koulun arjessa heti alusta alkaen. Englantia opitaan sekä itsenäisenä oppiaineena että muiden oppiaineiden yhteydessä. Ylemmillä luokilla englannin käyttäminen opetuskielenä lisääntyy. Kansainvälisten luokkien opettajina toimivat englantiin erikoistuneet luokanopettajat ja englantia äidinkielenään puhuvat opettajat. Suomalaisten oppimateriaalien ohella käytämme myös englanninkielisiä materiaaleja. Hakeutuminen kaksikielisen opetukseen Kansainvälisille luokille voivat hakea kaikki imatralaiset lapset. Hakeminen tapahtuu esikouluvuoden tammikuussa. Ilmoittautuminen tapahtuu samalla lomakkeella, jolla lapsi ilmoitetaan 1. luokalle. Hakijat kutsutaan kielivalmiustestiin helmikuussa. Testaus tapahtuu Linnalan koululla viikolla 7. Ulkomailta muuttavien oppilaiden luokalle ottaminen käsitellään tapauskohtaisesti. Luokalle valitaan maksimissaan 22 oppilasta. Kahdella kielellä opiskelu jatkuu Mansikkalan koulussa luokilla 7-9. Englanninkieliseen ylioppilastutkintoon tähtäävä IB-lukio toimii Imatran yhteislukion yhteydessä. TIEDUSTELUT: Linnalan koulu puh puh rehtori kanslia 8

9 IMATRANKOSKEN KOULU IMATRANKOSKEN JA MELTOLAN TOIMIPISTEET IMATRANKOSKI MELTOLA Koulukatu 69 Vaarinkuja IMATRA IMATRA Rehtori puh Rehtori puh Kanslia puh Kanslia puh Opettajat puh Opettajat puh Opettajat: KOULUMME ARVOT HYVÄT TAVAT KOKONAISVALTAINEN HYVINVOINTI TYÖN ARVOSTUS VASTUU YHTEISÖLLISYYS TOIMINTA-AJATUS Koulumme - Tarjoaa laadukasta ja monipuolista perusopetusta. - Kehittää opetusta uuden opetussuunnitelman suuntaisesti mm. lisäämällä yhteistyötä ja toiminnallisuutta. - Kasvattaa vastuullisuuteen ja työntekoon. - Tukee itsetunnon kasvua ja ottaa huomioon erilaiset oppijat. Oppilaskunta ja vanhempaintoimikunta toimivat aktiivisesti. Koulussamme toimii VerSo (vertaissovittelu) ja koulumme on KiVa - (Kiusaamista vastustava) sekä Liikkuva koulu. Hyödynnämme Imatrankoskella piha-alueen ja metsän sekä Mikonpuiston lähiliikuntapaikan tarjoamaa toimintaympäristöä. 9

10 KOSKEN KOULU SAVIKANNAN TOIMIPISTE Vuosiluokat 1-6 Takamaantie IMATRA Yhteystiedot: rehtori Arto Sikiö apulaisjohtaja Mika Korhonen koulusihteeri Seija Jääskeläinen opettajat Koulussamme annetaan laadukasta perusopetusta. 1-2-luokkalaisilla on mahdollisuus osallistua iltapäivätoimintaan. Koulumme vahvuuksia ovat: o taito- ja taideaineet: musiikki, liikunta, kuvataide ja käsityö o tietotekniikka o valmistava opetus o oppilaskuntatoiminta o esiopetus koulun yhteydessä o alueellinen pienluokka Koulussamme painotetaan: o hyvää käytöstä o suvaitsevaisuutta o myönteisyyttä o turvallisuutta o monikulttuurisuutta 10

11 LINNALAN KOULU Yleistä Linnalan koulu sijaitsee keskellä Imatraa Vuoksen varrella. Koulussa opiskelee n. 330 oppilasta luokilla. Sijaintimme urheilutalon, uimahallin, pesäpallokentän, kirjaston ja Kulttuuritalo Virran välittömässä läheisyydessä mahdollistaa niiden käytön päivittäisessä työssä. Välituntialueen viihtyisyyteen ja liikunnallisuuteen on panostettu. Pyrimme perusopetuslain mukaisiin kasvatustavoitteisiin, jonka lisäksi olemme osana Liikkuva koulu -hanketta. Arvojamme ovat toistemme kunnioittaminen, tasa-arvoisuus, vastuuntunto, turvallisuus ja avoimuus. Vanhempaintoimikunta sekä painotusluokkien kannatusyhdistykset toimivat aktiivisesti koulussamme. Musiikkiluokat Koulussamme voi opiskella musiikkipainotteisen opetussuunnitelman mukaisesti. Musiikkiluokalle voivat pyrkiä kaikki musiikista innostuneet oppilaat. Musiikkiluokalle haetaan toisen luokan keväällä. Luokalle hyväksytään maksimissaan 26 oppilasta. Musiikkiluokkien opettajat ovat musiikkiin erikoistuneita luokanopettajia. Koulullamme on käytössä laaja valikoima erilaisia soittimia. Musiikkiluokkalaisella on mahdollisuus monipuoliseen musiikin opiskeluun ja esittämiseen. Kansainväliset luokat Linnalan kansainvälisillä luokilla opiskellaan englanniksi ja suomeksi. Kansainvälisille luokille haku on esikouluvuonna ja luokalle valitaan maksimissaan 22 oppilasta. Englannin kieli ympäröi lasta koulun arjessa heti alusta alkaen. Englantia opitaan sekä itsenäisenä oppiaineena että muiden oppiaineiden yhteydessä. Ylemmillä luokilla englannin käyttäminen opetuskielenä lisääntyy. TIEDUSTELUT: puh rehtori kanslia 11

12 TAINIOINKOSKEN KOULU Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen, kasvuun, oppimiseen ja terveen itsetunnon kehittymiseen, jotta oppilas voi hankkia elämässä tarvitsemiaan tietoja ja taitoja, saada valmiudet jatko-opintoihin. Koulumme toiminta-ajatus ja arvot Tainionkosken koulu tarjoaa alueen lapsille ja nuorille perusopetusta, jonka pohjalla on seuraavat arvot: Suvaitsevaisuus, tasa-arvo ja monikulttuurisuus Koulumme tehtävänä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua ja elämänhallinnan kehittymistä myönteisessä ja kannustavassa ilmapiirissä. Eri kulttuureista tulevien lasten tapoja ja tottumuksia kunnioittaen. Yhteisöllisyys ja vastuullisuus Koulua kehitetään yhteistyössä kotien ja sekä muiden lapsi- ja nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa. Tavoitteena on ottaa huomioon kaikkien toimijoiden näkemykset asioihin. Koulun yhteydessä toimii päiväkoti, jonka kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä ja kehitetään uusia toimintamuotoja alkuopetukseen. Kestävä kehitys ja tulevaisuuteen suuntautuminen Koulumme arkipäivässä toimitaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Oppilaita kannustetaan ottamaan vastuu omasta koulustaan ja lähiympäristöstään. Tuloksellisuus ja vaikuttavuus Koulumme tehtävänä on antaa oppilaalle yksilölliset kyvyt ja lahjakkuuden huomioon ottavaa opetusta ja kasvua. Opetuksen tukipalveluissa on keskeistä ennalta ehkäisevä toiminta sekä mahdollisimman varhainen vastaaminen erityisen tuen tarpeisiin. Ydinsanoja toiminnassa yksilön huomioiminen kiireettömyys kannustus ohjaus Koulussamme toimii päiväkodin esiopetusryhmät sekä koululaisten iltapäivätoiminta. Perusopetus luokat Erityisopetuksen pienryhmät luokat Yhteystiedot: Tainionkosken koulu, Telkänkatu 2, IMATRA Rehtori Minna Rovio puh Opettajat puh

13 VIRASOJAN KOULU VIRASOJAN JA KAUKOPÄÄN TOIMIPISTEET turvallisessa ja luonnonläheisessä ympäristössä sekä erinomaisten liikuntamaastojen äärellä laadukasta perusopetusta Koulumme toiminta-ajatus Yhteistyössä kotien kanssa autamme oppilasta kasvamaan vastuuntuntoiseksi ja toiset huomioon ottavaksi. Koulumme arvot ovat Vastuullisuus, yhteistyökykyisyys, sosiaalisuus, avoimuus, rehellisyys, suvaitsevaisuus ja oikeudenmukaisuus Virasojan koulussa erityisinä tavoitteina ovat oppilaan perustaitojen vahvistaminen sekä vastuullisuus, yhteistyökykyisyys ja sosiaalisten taitojen kehittäminen. Lisäksi monipuolinen taitoaineiden kehittäminen on osa koulun omaleimaisuutta. Tämän mahdollistaa kouluttautuva ja osaava henkilökunta. Tavoitteet oppilaan käyttäytymiselle Toisen ihmisen kunnioittaminen Hyvien tapojen vaaliminen Toisen omaisuuden kunnioittaminen Virasojan koulu Virasojan toimipiste Kaukopään toimipiste Rakennusmestarinkatu 1 Niskapietiläntie 1 a Imatra Imatra koulunjohtaja apulaisjohtaja opettajat koulusihteeri Virasoja Kaukopää Virasoja Kaukopää Virasoja Kaukopää rehtorin sähköposti: opettajien sähköpostit: 13

14 VUOKSENNISKAN KOULU (luokat 1-9) - osallistumista, suvaitsevaisuutta ja kestävää kehitystä korostava monipuolinen yhtenäiskoulu Vuoksenniskan mäellä luonnon ja erinomaisten liikuntamaastojen äärellä Koulumme tarjoaa: - yleisopetusta - pienryhmiä erityistä tukea tai pienempää ryhmää tarvitseville nuorille - harjaantumisopetusta myös yhteistyökuntien lapsille ja nuorille - liikuntapainotus-urheilijakoulutus 8-luokan valinnaisena - runsas valinnaiskurssitarjonta: mm. bändikurssi, bisneskurssi, hygieniapassikurssi sekä käsityö-, liikunta-, kuvataidekurssit. - aktiivinen oppilaskuntatoiminta Toiminta-ajatuksemme on: Tukea lapsia ja nuoria oppimisessa, kasvamisessa ja kehittymisessä elämää ja jatko-opintoja varten oma ja toisten erilaisuus hyväksyen. Huomioitavina asioina erityisesti omatoimisuus, vastuullisuus ja hyvät tavat. Yhteystiedot: VUOKSENNISKAN KOULU rehtori Lasse Tiilikka puh Vuoksenniskantie 96 kanslia Ulla Inkinen puh IMATRA Kotisivu: 14

15 KOSKEN KOULU KOSKEN TOIMIPISTE Vuosiluokat 7-9 Kanavakatu IMATRA Yhteystiedot: rehtori kanslia opettajat joustava perusopetus opinto-ohjaaja erityisopettaja fax kotisivu: sähköposti rehtori, oppilaanohjaaja ja koulusihteeri: sähköposti opettajat: KOULUMME TOIMINTA-AJATUS: Olemme koulu, o joka tarjoaa hyvät perustiedot ja -taidot o joka ottaa huomioon erilaiset oppilaat, tukee itsetuntoa ja minäkuvaa o joka on ajan tasalla o joka antaa tapakasvatusta ja tukee luovuutta o joka tuntee vastuunsa ja kunnioittaa ympäristöä ja elämää Arvomme ovat: o myönteinen ihmiskuva o välittäminen o suvaitsevaisuus o hyvät tavat o kannustava ilmapiiri o yhteistoiminnallisuus o luovuus PAINOPISTEALUEEMME: o oppilaiden yksilöllisten vahvuuksien tunteminen o ilmaisutaidon opetus o erilaisten oppijoiden huomioiminen o kouluviihtyvyyteen panostaminen o terveys- ja tapakasvatus KIELET: A1-kieli = 3. luokalta alkava kieli EN B1-kieli = 7. luokalta alkava kieli RU B2-kieli = 8. luokalta alkava valinnainen kieli SA, RA, VE 15

16 MANSIKKALAN KOULU TOIMINTA-AJATUS Mansikkalan koulu tarjoaa laadukasta ja monipuolista perusopetusta. Koulumme luo perustan aktiivisen oppimisen ja yleissivistyksen kehittymiseen. Koulun arvoissa korostuvat: turvallisuus, avoimuus ja luottamus tapakasvatus, suvaitsevaisuus ja kunnioitus toista ihmistä kohtaan vastuullisuuteen ja työntekoon kasvattaminen aktiivinen kodin ja koulun yhteistyö: kodin kasvatusvastuun tukeminen syrjäytymisen ehkäisy tasavertainen toiminta eri henkilöstöryhmien välillä ympäristö- ja kotiseututietoisuus aktiivinen osallistuminen ja yrittäjyys PAINOPISTEET Painotamme kaikissa oppiaineissa oppilaiden kykyä ilmaista itseään. Musiikkiluokat kuoroineen sävyttävät ja tuovat omaleimaisuutta päivittäiseen toimintaan. Kansainväliset luokat toimivat koulussamme. Opetuksessa käytetään toisena kielenä englantia. Kansainväliset projektit Imatran yhteislukion kanssa, etäopetusmahdollisuus Pietariin ja aktiivinen osallistuminen kotiseudun kulttuuripolkuun tuovat oman mielenkiintoisen lisänsä opetukseen. VALINNAISAINEKIRJO Pyrimme monipuolisilla valinnaisainekursseillamme tukemaan koulumme toimintaajatusta ja korostamaan omaleimaisuuttamme. Yritämme joustavasti kehitellä uutta, vastata ajan haasteisiin työtapojamme ja koulukulttuuriamme kehittämällä unohtamatta perinteitä. OPPILASTOIMINTA Koulussamme toimii vireä tukioppilas- ja oppilaskuntatoiminta. Koulu keskellä kaupunkia, koulukampuksessa. Yhteystiedot: Rehtori Saila Heikkinen Apulaisjohtaja Marjatta Koskensalo Koulusihteeri Eeva-Liisa Hauhia Opettaja Opinto-ohjaaja Fax Kotisivut: Koulun blogi Mansikkajuttu: mansikkalankoulu.wordpress.com Rehtorin sähköposti: opettajat: YHTEISTYÖ Teemme aktiivista yhteistyötä eri koulujen ja toisen asteen oppilaitosten sekä elinkeinoelämän ja teollisuuden kanssa. Otamme kolmannen sektorin toimijoita mukaan koulun päivittäiseen toimintaan kehittämällä mm. välitunti-, mentori- ja kerhotoimintaa edelleen. 16

17 ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄINEN KOULU on osa Imatran kaupungin ja Etelä-Karjalan koulutustarjontaa. Sitä ylläpitää säätiö, jonka ovat perustaneet Imatran, Joensuun ja Lappeenrannan kaupungit yhdessä opetusministeriön kanssa. Koulu on perustettu vastaamaan sekä alueellisesti että valtakunnallisesti venäjän kielen osaamiseen liittyviin tarpeisiin. Itä-Suomen koulu muodostuu esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukiosta. Koululla on oma tuntijako ja opetussuunnitelma, jonka mukaan ruotsi on valinnainen kieli luokilla 7-9. Valinnaisina kielinä tarjotaan perusopetuksen 8.-9.luokilla saksaa ja ranskaa kysynnän mukaisesti. Vuonna 2015 Itä-Suomen koulu ottaa oppilaita 1.luokalle ja esiopetukseen. Äidinkielenään venäjää puhuvat maahanmuuttajaoppilaat sekä suomalaiset venäjänkielentaitoiset lapset voivat hakea kouluun ja aloittaa opinnot myös peruskoulun muilta luokilta. Itä-Suomen koulu tarjoaa perusopetuksen aikana suomalaisille oppilaille ainutlaatuisen tilaisuuden vankan venäjän kielen taidon ja kulttuuriosaamisen hankkimiseen pitkän englannin oppimäärän lisäksi. Sujuvan venäjän kielen ja kulttuuriosaamisen kehittymistä tuetaan vieraskielisellä opetuksella, eri tapahtumin, leirikouluin ja opintomatkoin. Venäjänkielisille oppilaille koulumme tarjoaa mahdollisuuden opiskella venäjää äidinkielenä sekä suomea toisena kielenä tai suomea äidinkielenä, jos lapsi on kaksikielinen. Koulullamme on runsaasti materiaalia maahanmuuttajaoppilaille ja osa koulumme henkilökunnasta on äidinkieleltään venäläisiä. Koulussamme vallitsee mukava, kansainvälinen työntäyteinen ilmapiiri, jota haluamme edelleen kehittää. Lukuvuodeksi uusia oppilaita otetaan 1. luokalle. Hakuaika päättyy ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄINEN KOULU IMATRAN YKSIKKÖ Kanavakatu 6 Yksikön rehtori Leena Haapala IMATRA puh Toimisto Opintie LAPPEENRANTA puh Lisätietoja 17

Kielten opiskelu Oulussa

Kielten opiskelu Oulussa Kielten opiskelu Oulussa Kielten nimitykset Varhennettu leikinomainen ja toiminnallinen kielenopetus 1. tai 2. luokalla (koulukohtainen) A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta Kielten nimitykset perusasteella ja lukiossa A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 2. luokalla. Oulun kaupungissa kaikki oppilaat opiskelevat

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus LIITE 3 Valtioneuvoston asetus N:o 1435 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kieli A2-kieli alkaa 5. luokalta ja sitä opiskellaan kaksi tuntia viikossa viidennellä ja kuudennella luokalla. Opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun saakka. Metsokankaan

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 17.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Kieli ei ole vain kieli. Oheistuotteena kulttuurien tuntemusta ja yleissivistystä.

Lisätiedot

Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet

Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Sivistyslautakunta 24.11.2016 103 www.nurmijarvi.fi Perusopetuslain 4 :n mukaan kunta on velvollinen järjestämään perusopetusta sen alueella

Lisätiedot

VALLOITTAVAT VIERAAT KIELET

VALLOITTAVAT VIERAAT KIELET VALLOITTAVAT VIERAAT KIELET LAPPEENRANNAN PERUSKOULUJEN VAPAAEHTOISEN A2-KIELEN VALINTAOPAS 2016 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMI KIELIVALINTA LOMAKKEEN TÄYTTÄMINEN A2-KIELEN VALINTA TEHDÄÄN

Lisätiedot

Opas 3. luokalle siirtyvälle

Opas 3. luokalle siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas 3. luokalle siirtyvälle Lukuvuosi 2014-2015 Valinnat 2. luokan kevätlukukaudella Oppilas valitsee 2. luokan kevätlukukauden alussa ensimmäisen vieraan

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma

Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma Sisällysluettelo 1. Hakeutuminen saksan kielellä rikastetun opetuksen 1. luokalle 2. Saksan kielellä rikastettu opetus

Lisätiedot

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta MUNKKIVUOREN ALA-ASTEEN KOULUSSA LUODAAN MEIDÄN KOULU -HENKEÄ Koulussa arvostetaan kaikkia niin lapsia kuin aikuisia. Koulussa

Lisätiedot

3. luokan kielivalinta

3. luokan kielivalinta 3. luokan kielivalinta A2-kieli Pia Bärlund, suunnittelija Sivistyksen toimiala - Perusopetus 014-266 4889 pia.barlund@jkl.fi 1.2.2016 Yleistietoa Jyväskylässä valittavissa A2-kieleksi saksa, ranska, venäjä

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Ops-koordinaattori Tuija Vänni 16.3.2016 Vänni 2016 1 4.3: Eriyttäminen opetussuunnitelman perusteissa ohjaa työtapojen valintaa perustuu

Lisätiedot

Vuosaaren koulujen yhdistyminen

Vuosaaren koulujen yhdistyminen Vuosaaren koulujen yhdistyminen Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että Vuosaaren alueella kahdeksan peruskoulua yhdistyvät neljäksi peruskouluksi 1.8.2017 alkaen seuraavasti: Heteniityn ala-asteen koulu

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Särkelässä tehdään työtä iloisessa kouluhengessä lähtökohtana kotiympäristö ja jokaisen yksilölliset kyvyt.

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO 15.2.2017 valinnaisuus A2 -KIELI Käytännön tietoa kielivalinnoista Vapaaehtoiseksi A2-kieleksi voi valita joko ranskan, ruotsin, saksan tai venäjän. Kouluun voi syntyä A2-kielen

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSIOTTOA KOSKEVAT LINJAUKSET

PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSIOTTOA KOSKEVAT LINJAUKSET PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSIOTTOA KOSKEVAT LINJAUKSET Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 27.8.2014 (104 ) OPPILAAKSIOTTO OPPILASALUEET Perusopetuksen oppilaaksiotto koostuu tässä linjauspäätöksessä kolmesta

Lisätiedot

Maahanmuuttajille järjestettävä perusopetus. FT Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus

Maahanmuuttajille järjestettävä perusopetus. FT Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Maahanmuuttajille järjestettävä perusopetus FT Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Väestötilastoja *Ulkomaiden kansalaisia 183 133 henkilöä eli 3,4 prosenttia väestöstä. *Suurimmat

Lisätiedot

-2, SIV-SU 2016-02-11 16:00

-2, SIV-SU 2016-02-11 16:00 -2, SIV-SU 2016-02-11 16:00 Kokouskutsu Torstaina 11.2.2016 klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto, kokoushuone Selecta Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Markku Pukkinen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio Kampus tulevaisuuden ajatuksia rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio 1 Uudistuksen aika 2 3 4 Opetussuunnitelma 2016- Laaja-alaiset kokonaisuudet - jatkuva kokonaisuus Monialaiset

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

2.-luokkalaisille ja 2.-luokkalaisten huoltajille A1-kielivalinta ja hakeminen painotettuun opetukseen 3. luokalle 2017

2.-luokkalaisille ja 2.-luokkalaisten huoltajille A1-kielivalinta ja hakeminen painotettuun opetukseen 3. luokalle 2017 2.-luokkalaisille ja 2.-luokkalaisten huoltajille A1-kielivalinta ja hakeminen painotettuun opetukseen 3. luokalle 2017 Muutokset mahdollisia; päivittyy ma 9.1.2017 mennessä Sivistystoimiala Ensimmäisen

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

Oulun kaupungin kieliohjelma

Oulun kaupungin kieliohjelma Oulun kaupungin kieliohjelma Lähtökohdat Oulun kaupungin kieliohjelma on laadittu varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle, ja se on osa varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmia. Kieliohjelman tavoitteena

Lisätiedot

A1-kielivalinta ja hakeminen painotettuun opetukseen 3. luokalle luokkalaisille ja 2.-luokkalaisten huoltajille

A1-kielivalinta ja hakeminen painotettuun opetukseen 3. luokalle luokkalaisille ja 2.-luokkalaisten huoltajille A1-kielivalinta ja hakeminen painotettuun opetukseen 3. luokalle 2017 2.-luokkalaisille ja 2.-luokkalaisten huoltajille Ensimmäisen vieraan kielen (A1) opiskelu aloitetaan 3. luokalla A1-kielivalinta

Lisätiedot

Opas 3. luokalle siirtyvälle

Opas 3. luokalle siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas 3. luokalle siirtyvälle Lukuvuosi 2016 2017 Valinnat 2. luokan kevätlukukaudella Oppilas valitsee 2. luokan kevätlukukauden alussa ensimmäisen vieraan

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2014-2015 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen 1 2 KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET 1.8.2011 alkaen Perusopetuslain 6 :n mukaan opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden koulumatkat ovat

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Koulutulokasinfo. Lukion auditorio

Koulutulokasinfo. Lukion auditorio Koulutulokasinfo 8.2.2016 Lukion auditorio Illan ohjelma: klo 18 tilaisuus alkaa, avaus Arja Korhonen, perusopetusjohtaja Järvenpään vanhempainverkosto, Jenni Marttinen Perusopetuksesta ja oppilassijoittelusta,

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

2.-luokkalaisille ja 2.-luokkalaisten huoltajille A1-kielivalinta ja hakeminen painotettuun opetukseen 3. luokalle.

2.-luokkalaisille ja 2.-luokkalaisten huoltajille A1-kielivalinta ja hakeminen painotettuun opetukseen 3. luokalle. 2.-luokkalaisille ja 2.-luokkalaisten huoltajille A1-kielivalinta ja hakeminen painotettuun opetukseen 3. luokalle Sivistystoimiala Ensimmäisen vieraan kielen (A1) opiskelu aloitetaan 3. luokalla A1-kielivalinta

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat Kauniaisissa 2. Toimintakulttuuri 3. Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

Peruskoulutilastolomake 2010 (perusopetus)

Peruskoulutilastolomake 2010 (perusopetus) Peruskoulutilastolomake 2010 (perusopetus) Täyttöohje Kunnan tehtävänä on organisoida kunnan koulujen peruskoulutiedonkeruu. Kunta ilmoittaa kouluille tietojen tallennusaikataulun, tarkistaa koulujen tallentamat

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA ESPOON KAUPUNKI OPETUS- JA KULTTUURITOIMI SUOMENKIELINEN KOULUTUSKESKUS PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Espoon suomenkielisen koulutuslautakunnan kokouksessa 12.5.2004

Lisätiedot

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN KOULUTULOKKAAN TARJOTIN 11.1.2016 VUOSILUOKAT 1-2 KOULULAISEKSI KASVAMINEN ESIOPETUKSEN TAVOITTEET (ESIOPETUKSEN VALTAKUNNALLISET PERUSTEET 2014) Esiopetus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että lapsilla

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Hallintosäännön delegointi, koulutuslautakunta, lähikoulun osoittaminen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet

Hallintosäännön delegointi, koulutuslautakunta, lähikoulun osoittaminen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Koulutuslautakunta 56 23.09.2015 Koulutuslautakunta 64 14.10.2015 Hallintosäännön delegointi, koulutuslautakunta, lähikoulun osoittaminen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet 561/00.01.01/2015 Koulutuslautakunta

Lisätiedot

S 2 JA OMAN ÄIDINKIELEN OPETUS

S 2 JA OMAN ÄIDINKIELEN OPETUS KIELITIVOLIN KOORDINAATTORIT S 2 JA OMAN ÄIDINKIELEN OPETUS opetusneuvos Terhi Seinä 5.11.2010 MAAHANMUUTTAJAOPETUKSEN TAVOITE antaa Suomeen muuttaville valmiuksia toimia tasavertaisina jäseninä suomalaisessa

Lisätiedot

Alavuden valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Alavuden valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Alavuden valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Opetushallitus on hyväksynyt 18.6.2009 maahanmuuttajille järjestettävän perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet. Perusopetukseen

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET

KEMPELEEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET KEMPELEEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET Palveluvaliokunta 8.9.2015 Kunnanhallitus 21.9.2015 Johdanto Kunta on velvollinen järjestämään kunnassa asuville oppivelvollisuusikäisille

Lisätiedot

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / Kaksikielisen opetuksen (suomi-englanti) oppilasvalintaperusteiden muuttaminen

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / Kaksikielisen opetuksen (suomi-englanti) oppilasvalintaperusteiden muuttaminen Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5 2760/2016 12.01.00.00 147 Kaksikielisen opetuksen (suomi-englanti) oppilasvalintaperusteiden muuttaminen Valmistelijat / lisätiedot: Ilpo Salonen, puh. 050 354 6840 Jemina

Lisätiedot

LIITE 7 OULUN KAUPUNGIN KIELIOHJELMA

LIITE 7 OULUN KAUPUNGIN KIELIOHJELMA LIITE 7 OULUN KAUPUNGIN KIELIOHJELMA Liite 7 sivistys- ja kulttuurilautakunta 25.02.2015 (OUKA/237/12.00.01/2014) Oulun kaupungin kieliohjelma kattaa varhaiskasvatuksen, perusasteen ja lukion sekä vapaan

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Monikulttuuristen lasten hyvinvointi opetuksen näkökulmasta. Monikulttuurisuusasioiden neuvottelukunta

Monikulttuuristen lasten hyvinvointi opetuksen näkökulmasta. Monikulttuurisuusasioiden neuvottelukunta Monikulttuuristen lasten hyvinvointi opetuksen näkökulmasta Monikulttuurisuusasioiden neuvottelukunta 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 syksy syksy syksy 2015 2016 2017

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Hakeminen 7. luokalle tai painotettuun opetukseen 7. luokalle

Hakeminen 7. luokalle tai painotettuun opetukseen 7. luokalle 6.-luokkalaisille ja 6.-luokkalaisten huoltajille Hakeminen 7. luokalle tai painotettuun opetukseen 7. luokalle Sivistystoimiala Hakeminen 7. luokalle tai painotettuun opetukseen 7. luokalle Hakeminen

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Tästä on kyse perusopetuslaissa (628/1998,

Lisätiedot

11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen

11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen 11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä. 19.5. toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen toimikunta kokoontui sellaisenaan viimeisen kerran.

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA

TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA 2016-2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Perusopetuksen oppilasmäärä 3. Opetusryhmien koot 4. Erityinen tuki 5. Maahanmuuttajaopetus 6. Kielivalinnat 2016 2017 7. Painotusopetus

Lisätiedot

Loviisan kaupunki HARJUNTAUSTAN KOULU LUOKKAMUOTOINEN PIENRYHMÄOPETUS

Loviisan kaupunki HARJUNTAUSTAN KOULU LUOKKAMUOTOINEN PIENRYHMÄOPETUS Loviisan kaupunki HARJUNTAUSTAN KOULU LUOKKAMUOTOINEN PIENRYHMÄOPETUS 2 Opetussuunnitelma ja opetuksen järjestämisen periaatteet Harjuntaustan koulu on Loviisan ja naapurikuntien yhteinen erityiskoulu,

Lisätiedot

OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN JA MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET

OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN JA MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN JA MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET Mitä on monialainen opiskelu? Hannele Cantell Dosentti Aineenopettajakoulutuksen johtaja OKL, Helsingin yliopisto Alla oleva video on kooste Helsingin

Lisätiedot

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 15.3 Vuosiluokkien 7-9 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 15.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen - oppilaslähtöinen näkökulma Helsinki 27.4.2012 Marja Kangasmäki Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Tehostettu tuki Yleinen tuki Oppimisen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

Loimaan kaupunki. Lähikoulun osoittaminen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet. Koulutuslautakunta / Liite 3a

Loimaan kaupunki. Lähikoulun osoittaminen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet. Koulutuslautakunta / Liite 3a Loimaan kaupunki Lähikoulun osoittaminen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet 2017 Koulutuslautakunta 24.11.2016/ Liite 3a Sisältö 1. Lainsäädännölliset lähtökohdat 3 2. Ensisijainen koulupaikka eli lähikoulu

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

OPS-2016 kevät Juvan perusopetus

OPS-2016 kevät Juvan perusopetus PS-2016 kevät Juvan perusopetus Pedagogiset iltapäivät johtajat ja ops-koordinaattorit ma 25.1. klo 14.00-15.30 kokoushuone 301 Paikalla: Anne Haakana, Anni Koivunen, Aappo Laitinen, Hannele Penttinen,

Lisätiedot

Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 1/2016 1 (6) Sivistyslautakunta 27.01.2016. Sivistyslautakunta, 41, 17.06.2015 Sivistyslautakunta, 4, 27.01.

Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 1/2016 1 (6) Sivistyslautakunta 27.01.2016. Sivistyslautakunta, 41, 17.06.2015 Sivistyslautakunta, 4, 27.01. Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 1/2016 1 (6) Sivistyslautakunta, 41, 17.06.2015 Sivistyslautakunta, 4, 27.01.2016 4 Perusopetuksen tuntijako KNGDno-2015-503 Sivistyslautakunta, 17.06.2015, 41 Valmistelija

Lisätiedot

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT KOTIEN OPS-OPAS OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan - mitkä arvot ohjaavat koulun toimintaa - millainen oppimiskäsitys ohjaa oppimista - mitä milläkin vuosiluokalla opiskellaan - miten opiskellaan

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Lokakuu 2016 Koonnut Irma Kettunen

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Lokakuu 2016 Koonnut Irma Kettunen VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA Lokakuu 216 Koonnut Irma Kettunen Sisällys 1. Opiskelu peruskoulussa... 3 2. Opiskelu lukiossa... 4 3. Opiskelu ammattioppilaitoksessa ja ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

KAITAAN KOULU SUOMENKIELINEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014

KAITAAN KOULU SUOMENKIELINEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 KAITAAN KOULU SUOMENKIELINEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 1 Sisällys 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK Esi- ja peruskouluikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille voidaan järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta perusopetuslain (628/1998) mukaisesti. Sitä voidaan

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN

KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN 1/1 KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2013 ALKAEN 1. Taustaa Kiteen kaupungin sivistystoimi on järjestänyt perusopetuslain 8 a luvun mukaista aamu- ja

Lisätiedot

Vieraiden kielten opetuksen kehittäminen

Vieraiden kielten opetuksen kehittäminen Vieraiden kielten opetuksen kehittäminen Opetuksen tilanne ja valtionavustuksen hakeminen Anna-Kaisa Mustaparta Tiedotukset lääneittäin 19.- 28.1.09 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Vieraiden

Lisätiedot

Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015. Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja

Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015. Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015 Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja PÄÄTTÖARVIOINTI Opetussuunnitelman perusteiden mukaan päättöarvosanan tulee perustua oppilaan osaamiseen perusopetuksen päättövaiheessa

Lisätiedot

äidinkieli ja kirjallisuus A1-kieli (en) A1-kieli (es) A2-kieli (sa,es)

äidinkieli ja kirjallisuus A1-kieli (en) A1-kieli (es) A2-kieli (sa,es) Käpylän peruskoulu opetussuunnitelman tiivistelmä Koulun toiminta-ajatus Käpylän koulun toiminta-ajatuksena on vahvistaa lapsen juuria ja siipiä. Koulu tukee lapsen kasvua itsetunnoltaan terveeksi nuoreksi,

Lisätiedot

Joensuun seudun opetussuunnitelma. Keskeiset uudistukset

Joensuun seudun opetussuunnitelma. Keskeiset uudistukset Joensuun seudun opetussuunnitelma Keskeiset uudistukset Opetussuunnitelman käyttöönotto Uuden opetussuunnitelman mukainen opetus alkaa kaikissa kouluissa 1.8.2016 Luokissa 1-6 uusi opetussuunnitelma kokonaisuudessaan

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI. Sivistyslautakunta 18.11.2015 liite 3 PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2015-2016

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI. Sivistyslautakunta 18.11.2015 liite 3 PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2015-2016 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Sivistyslautakunta 18.11.2015 liite 3 PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2015-2016 PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUS- SUUNNITELMA Sisällys 1. Valmistavan

Lisätiedot

Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos. Opetushallitus Hakaniemenkatu Helsinki

Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos. Opetushallitus Hakaniemenkatu Helsinki Maahanmuuttajaoppilaan kohtaaminen Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos Opetushallitus Hakaniemenkatu 2 00530 Helsinki 09-7747 7705 leena.nissila@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 184. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 184. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 06.06.2016 Sivu 1 / 1 759/2016 12.01.00.00 184 Valtuustoaloite alueellisesta kielikokeilusta Espoossa (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Ilpo Salonen, puh. 050 354 6840 Outi Saloranta-Eriksson,

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta.

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta. OHJE KÄYTTÄJÄTUNNUKSEN TEKEMISESTÄ WILMAAN Ennen kuin pääset ilmoittamaan lapsesi kouluun, tulee sinun tehdä käyttäjätunnukset wilmaan. Jos esiopetuksessa olevan lapsesi päiväkodissa on otettu wilma käyttöön,

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014 Perusopetuksen laadun huoltajakysely 0 Tuusulan kunnan perusopetuksen huoltajakysely toteutettiin maaliskuussa 0. Sähköiseen kyselyyn vastasi 8 perusopetuksen.,. ja 9. luokkien oppilaiden huoltajaa. Yleistä,,0,8,,,,,.

Lisätiedot

Yleinen osa: Toiminta-ajatus osana opetussuunnitelmaa. Virikemateriaali opetussuunnitelman laatimiseen

Yleinen osa: Toiminta-ajatus osana opetussuunnitelmaa. Virikemateriaali opetussuunnitelman laatimiseen Yleinen osa: Toiminta-ajatus osana opetussuunnitelmaa Virikemateriaali opetussuunnitelman laatimiseen Keskeisiä kysymyksiä: Miksi toiminta-ajatus määritellään? Mikä on toiminta-ajatuksen merkitys OPSissa?

Lisätiedot

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ Sivistyslautakunta 49 12.05.2016 Kaupunginhallitus 258 05.09.2016 VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ 108/40.400/2016 SIVLK 12.05.2016 49 Valmistelu ja lisätiedot:

Lisätiedot

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen YHTEISHAKU ALKAA TIEDONSIIRTOLUVALLA JA HUOLTAJANKUULEMISELLA Kysytään Wilma-lomakkeella:

Lisätiedot

Avaus. Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus

Avaus. Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Avaus Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010 Romanilasten esiopetuksessa otetaan huomioon romanikulttuurista johtuvat erityistarpeet

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen Tammikuu 201 Väittämät / Kauniainen vs. koko pk-seutu Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Kauniainen=8: Väittämien jakaumat Vuosivertailu Kauniainen

Lisätiedot