SISÄLLYSLUETTELO. sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. sivu"

Transkriptio

1

2 SISÄLLYSLUETTELO sivu HYVÄT HUOLTAJAT...3 IMATRAN KAUPUNGIN KIELIOHJELMA...5 KANSAINVÄLINEN OPETUS...8 IMATRANKOSKEN KOULU IMATRANKOSKEN JA MELTOLAN TOIMIPISTEET...9 KOSKEN KOULU SAVIKANNAN TOIMIPISTE LINNALAN KOULU TAINIOINKOSKEN KOULU VIRASOJAN KOULU VIRASOJAN JA KAUKOPÄÄN TOIMIPISTEET VUOKSENNISKAN KOULU (luokat 1-9) KOSKEN KOULU KOSKEN TOIMIPISTE MANSIKKALAN KOULU ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄINEN KOULU

3 HYVÄT HUOLTAJAT Oppaassa esitellään Imatran koulut, niiden painopistealueet ja omaleimaisuudet. Oppilaan oikeus valita muu kuin hänelle osoitettu oman alueensa koulu. Sivistyslautakunnan päätöksen mukaan oppilaalle on ensisijaisesti varattu paikka oman alueensa kouluun, mutta hänellä on myös oikeus pyrkiä oppilaaksi ns. toissijaiseen kouluun. Hakemus voidaan hyväksyä, jos ryhmissä on tilaa eikä oppilaaksiotto edellytä uuden opetusryhmän perustamista. Mikäli hakijoita on enemmän kuin opetusryhmään mahtuu, oppilaaksiottokriteerinä käytetään koulumatkaa. Koulumatkan pituus mitataan lyhyintä, jalankulkukelpoista ja yleisessä käytössä olevaa tietä pitkin kodin tai asunnon portilta koulun portille. Mikäli oppilas voi suorittaa koulumatkansa vaihtoehtoisesti jalankulku-, kevytliikenne- tai autoliikenteen käyttämää reittiä pitkin, koulumatkaksi katsotaan lyhyin reitti, jota pitkin koulumatka voidaan liikennesääntöjä noudattaen jalan suorittaa. Lähinnä toissijaista koulua asuvat asetetaan etusijalle. Jos vapaita oppilaspaikkoja ei ole, on kouluun ensisijaisesti sijoitetulla oppilaalla oikeus päästä ko. kouluun Alakoulujen oppilaaksiottoaluekartta löytyy internetistä osoitteesta (Palvelut Kasvatus ja koulutus Perusopetus). Kansainväliset luokat ja musiikkiluokat Kansainväliset luokat 1-6 toimivat Linnalan koulussa ja luokat 7-9 Mansikkalan koulussa. Englanninkielisille luokille haetaan lapsen aloittaessa koulunkäyntinsä. Ilmoittautuminen tehdään samalla lomakkeella, jolla lapsi ilmoitetaan kouluun. Yleisiin kieli- ja koulunkäyntivalmiuksiin pohjautuva valintakoe pidetään helmikuun aikana. Lisätietoja saa tarvittaessa rehtori Ari Leinolta, puh Valinta musiikkiluokalla opiskelusta tehdään toisella luokalla ja siitä lähetetään erillinen ohje. Valittaessa oppilaita musiikkiluokalle käytetään musikaalisuutta mittaavia testejä. Musiikkiluokat 3-6 ovat Linnalan koulussa ja musiikkiluokat 7-9 ovat Mansikkalan koulussa. Maahanmuuttajalapsille järjestetään valmistavaa opetusta Kosken koulun Savikannan toimipisteessä. Lisätietoja saa rehtori Arto Sikiöltä, puh Venäjää äidinkielenään puhuville lapsille järjestetään mahdollisuuksien mukaan omaa äidinkielen opetusta venäjän kielessä 2 tuntia viikossa. Lisätietoja antavat rehtorit. Kieltenopiskelumahdollisuuksia Imatran kouluissa on esitelty Imatran kaupungin kieliohjelmassa. Kasvatus- ja opetuspalveluista lisätietoja antaa palvelujohtaja Ulla Laine puh

4 Oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen Mikäli huoltaja valitsee lapselleen muun kuin lähikoulun (ns. toissijainen koulu), koulukuljetusta ei myönnetä. Koulukuljetuksista vastaa palvelusihteeri Tuire Hatakka, puh

5 IMATRAN KAUPUNGIN KIELIOHJELMA Opetushallituksen antamien peruskoulun ja lukion opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti koulussa opetettavat vieraat kielet määritellään kunnan tai koulun opetussuunnitelmassa. Siinä päätetään vieraiden kielten ja toisen kotimaisen kielen opetuksen alkamisajankohta sekä kielenopetukseen käytettävä tuntimäärä. Lisäksi tähdennetään, että kokonaisuuden kannalta on tarkoituksenmukaista, että kaikkien peruskoulussa alkavien kielten opiskelulle järjestetään lukiossa jatkomahdollisuus. Sen lisäksi kieliohjelmaan voi kuulua lukiossa alkavia kieliä. Opetussuunnitelman perusteissa kieltenopetuksen laajuudet ja lyhenteet on määritelty seuraavasti: A1-kieli A2-kieli B1-kieli B2-kieli B3-kieli 3. luokalta alkava yhteinen kieli 5. luokalta alkava vapaaehtoinen kieli 7. luokalta alkava yhteinen 2. kotimainen kieli 8. luokalta alkava valinnainen kieli lukiossa alkava valinnainen kieli Lukion kieliohjelma kytkeytyy perusopetuksen kieliohjelmaan siten, että A1-, A2- ja B1- kielten opetus järjestetään perusopetuksessa alkaneiden oppimäärien mukaan. Myös luokilla valinnaisina kielinä B2 aloitettujen kielten jatko-opiskelu lukiossa pyritään mahdollistamaan. Lukiossa alkavien B3-kielten oppilaiden niveltäminen B2-kieltä opiskelevien ryhmiin suoritetaan lukion opetussuunnitelmassa määriteltävällä tavalla. Opetusta toteutetaan lukioiden välillä tarvittaessa videoneuvottelulaitteiden välityksellä tarkoituksenmukaisten ja taloudellisten opetusryhmien muodostamiseksi. Kielten opiskelu Imatran kouluissa: A1-kieli ENGLANTI, SAKSA, RANSKA A1-kielen opiskelu aloitetaan 3. luokalla. Kaikissa kouluissa opetetaan englannin kieltä. Lisäksi saksan kieltä opetetaan Vuoksenniskan koulussa ja ranskan kieltä Tainionkosken koulussa. A1-kielenä opetettavan saksan tai ranskan ryhmä perustetaan, jos kielen on valinnut vähintään 16 oppilasta. VENÄJÄ : Itä-Suomen suomalais-venäläinen koulu A-venäjän opetus keskitetään Imatralla Itä-Suomen suomalaisvenäläiseen kouluun ja sen lukioon. Kouluun otetaan oppilaat 1. luokalle (erillinen haku tammi-helmikuussa). A2-kieli ENGLANTI Oppilaat voivat valita 5. luokalta alkavaksi vapaaehtoiseksi A2- kieleksi englannin. Opetus jatkuu vuosiluokilla 7-9 Mansikkalan koulussa ja Imatran yhteislukiossa tai Vuoksenniskan koulussa. 5

6 A2-kielen valinta on vapaaehtoinen, mutta kun oppilas on valinnan tehnyt, on hänen osallistuttava opetukseen koko peruskoulun ajan. Oppilaat opiskelevat A2-kieltä 5. luokalta lukien siten, että peruskoulun päättövaiheessa kielenhallinta vastaa A1-kielen tasoa. A2-kielen opetus tarjotaan niille oppilaille, jotka ovat valinneet A1- kieleksi saksan tai ranskan. B1-kieli B2-kieli RUOTSI B1-kielenä opetetaan ruotsin kieltä. B1-kieli on kaikille pakollinen ja sen opiskelu alkaa 7. luokalta luokalla valinnaisena tarjottava B2-kieli kaikissa kouluissa on ranska, saksa tai venäjä. Koulut voivat tarjota valinnaisaineena muita lyhyempiä kielten opintokokonaisuuksia koulukohtaisesti. Näistä annetaan lisäinformaatiota 7. luokalla. B2-kielenä opetettavan ranskan, saksan tai venäjän ryhmä perustetaan, jos kielen on valinnut vähintään 8 oppilasta. Mikäli kielten opetusryhmiä ei muodostu eri kouluihin vähimmäisoppilasmäärien puitteissa, selvitetään erikseen mahdollisuus opettaa ryhmiä eri koulujen yhteisenä ryhmänä. Opetus voidaan toteuttaa samanaikaisesti eri koulujen välillä myös kuvayhteysopetuksena videoneuvottelulaitteiden välityksellä. B3-kieli Lukiossa voidaan valita B3-kielenä vieraita kieliä, jotka lukio määrittelee opetussuunnitelmassaan. Lukioiden pienten kieliryhmien opetuksessa selvitetään mahdollisuus toteuttaa opetusta lukioiden yhteistyönä kuvaopetuksena siten, että ryhmät muodostuvat tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti. Lasten ja nuorten lautakunta voi päättää resurssit huomioiden ryhmien aloittamisen edellä olevia ryhmien minimikokoja pienemmillä oppilasmäärillä. Koulun vaihto kielivalinnan takia Vieraan kielen opetus Oppilas voi vaihtaa koulua A1-kielivalinnan takia. Kaupunki ei korvaa kuljetuskustannuksia. Linnalan koulussa ja Mansikkalan koulussa ovat kansainväliset luokat, joilla on oma opetussuunnitelmansa. Luokkaan otetaan oppilaat 1. luokalle. Kansainvälisillä luokilla opetuskielinä ovat suomi ja englanti. Opetus etenee asteittain lisäämällä englanninkielisen opetuksen osuutta siirryttäessä ylempiin vuosiluokkiin. Yläkoulussa englanninkielisen opetuksen määrä vaihtelee oppiaineittain. Imatran yhteislukion IB-linjalla voi suorittaa kansainvälisen englanninkielisen ylioppilastutkinnon. 6

7 Kielivalintojen ajankohta Voimaantulo A1-kielen valinta tehdään 2. luokalla tammikuun loppuun mennessä. A2-kielen valinta tehdään 4. luokalla tammikuun loppuun mennessä. B2-kielen valinta tehdään seitsemännen luokan syksyllä tai keväällä, kun oppilaat tekevät valinnaisainevalintoja 8. ja 9. luokkaa varten. B3-kielen valinta tehdään lukioon hakemisen yhteydessä tai myöhemmin lukion opetussuunnitelmassa määrättävällä tavalla. Tätä kieliohjelmaa noudatetaan lukuvuodesta lukien. 7

8 KANSAINVÄLINEN OPETUS Tavoitteenamme Linnalan koulun kansainvälisessä opetuksessa on hyvän perusopetuksen lisäksi ohjata lapsia luontevaan ja viestinnälliseen kielitaitoon. Kielitaidon ohella arvostamme kansainvälisyyttä ja monikulttuurisuutta. KANSAINVÄLINEN OPETUS imatralaiset lapset imatralaisia lapsia paluumuuttajia maahanmuuttajia ulkomaille muuttavia lapsia ulkomaille muuttavia lapsia KAKSIKIELINEN OPETUS maahanmuu ttajat paluumuutta jat Opiskelu kansainvälisillä luokilla Linnalan kansainvälisillä luokilla opiskellaan englanniksi ja suomeksi. Englannin kieli ympäröi lasta koulun arjessa heti alusta alkaen. Englantia opitaan sekä itsenäisenä oppiaineena että muiden oppiaineiden yhteydessä. Ylemmillä luokilla englannin käyttäminen opetuskielenä lisääntyy. Kansainvälisten luokkien opettajina toimivat englantiin erikoistuneet luokanopettajat ja englantia äidinkielenään puhuvat opettajat. Suomalaisten oppimateriaalien ohella käytämme myös englanninkielisiä materiaaleja. Hakeutuminen kaksikielisen opetukseen Kansainvälisille luokille voivat hakea kaikki imatralaiset lapset. Hakeminen tapahtuu esikouluvuoden tammikuussa. Ilmoittautuminen tapahtuu samalla lomakkeella, jolla lapsi ilmoitetaan 1. luokalle. Hakijat kutsutaan kielivalmiustestiin helmikuussa. Testaus tapahtuu Linnalan koululla viikolla 7. Ulkomailta muuttavien oppilaiden luokalle ottaminen käsitellään tapauskohtaisesti. Luokalle valitaan maksimissaan 22 oppilasta. Kahdella kielellä opiskelu jatkuu Mansikkalan koulussa luokilla 7-9. Englanninkieliseen ylioppilastutkintoon tähtäävä IB-lukio toimii Imatran yhteislukion yhteydessä. TIEDUSTELUT: Linnalan koulu puh puh rehtori kanslia 8

9 IMATRANKOSKEN KOULU IMATRANKOSKEN JA MELTOLAN TOIMIPISTEET IMATRANKOSKI MELTOLA Koulukatu 69 Vaarinkuja IMATRA IMATRA Rehtori puh Rehtori puh Kanslia puh Kanslia puh Opettajat puh Opettajat puh Opettajat: KOULUMME ARVOT HYVÄT TAVAT KOKONAISVALTAINEN HYVINVOINTI TYÖN ARVOSTUS VASTUU YHTEISÖLLISYYS TOIMINTA-AJATUS Koulumme - Tarjoaa laadukasta ja monipuolista perusopetusta. - Kehittää opetusta uuden opetussuunnitelman suuntaisesti mm. lisäämällä yhteistyötä ja toiminnallisuutta. - Kasvattaa vastuullisuuteen ja työntekoon. - Tukee itsetunnon kasvua ja ottaa huomioon erilaiset oppijat. Oppilaskunta ja vanhempaintoimikunta toimivat aktiivisesti. Koulussamme toimii VerSo (vertaissovittelu) ja koulumme on KiVa - (Kiusaamista vastustava) sekä Liikkuva koulu. Hyödynnämme Imatrankoskella piha-alueen ja metsän sekä Mikonpuiston lähiliikuntapaikan tarjoamaa toimintaympäristöä. 9

10 KOSKEN KOULU SAVIKANNAN TOIMIPISTE Vuosiluokat 1-6 Takamaantie IMATRA Yhteystiedot: rehtori Arto Sikiö apulaisjohtaja Mika Korhonen koulusihteeri Seija Jääskeläinen opettajat Koulussamme annetaan laadukasta perusopetusta. 1-2-luokkalaisilla on mahdollisuus osallistua iltapäivätoimintaan. Koulumme vahvuuksia ovat: o taito- ja taideaineet: musiikki, liikunta, kuvataide ja käsityö o tietotekniikka o valmistava opetus o oppilaskuntatoiminta o esiopetus koulun yhteydessä o alueellinen pienluokka Koulussamme painotetaan: o hyvää käytöstä o suvaitsevaisuutta o myönteisyyttä o turvallisuutta o monikulttuurisuutta 10

11 LINNALAN KOULU Yleistä Linnalan koulu sijaitsee keskellä Imatraa Vuoksen varrella. Koulussa opiskelee n. 330 oppilasta luokilla. Sijaintimme urheilutalon, uimahallin, pesäpallokentän, kirjaston ja Kulttuuritalo Virran välittömässä läheisyydessä mahdollistaa niiden käytön päivittäisessä työssä. Välituntialueen viihtyisyyteen ja liikunnallisuuteen on panostettu. Pyrimme perusopetuslain mukaisiin kasvatustavoitteisiin, jonka lisäksi olemme osana Liikkuva koulu -hanketta. Arvojamme ovat toistemme kunnioittaminen, tasa-arvoisuus, vastuuntunto, turvallisuus ja avoimuus. Vanhempaintoimikunta sekä painotusluokkien kannatusyhdistykset toimivat aktiivisesti koulussamme. Musiikkiluokat Koulussamme voi opiskella musiikkipainotteisen opetussuunnitelman mukaisesti. Musiikkiluokalle voivat pyrkiä kaikki musiikista innostuneet oppilaat. Musiikkiluokalle haetaan toisen luokan keväällä. Luokalle hyväksytään maksimissaan 26 oppilasta. Musiikkiluokkien opettajat ovat musiikkiin erikoistuneita luokanopettajia. Koulullamme on käytössä laaja valikoima erilaisia soittimia. Musiikkiluokkalaisella on mahdollisuus monipuoliseen musiikin opiskeluun ja esittämiseen. Kansainväliset luokat Linnalan kansainvälisillä luokilla opiskellaan englanniksi ja suomeksi. Kansainvälisille luokille haku on esikouluvuonna ja luokalle valitaan maksimissaan 22 oppilasta. Englannin kieli ympäröi lasta koulun arjessa heti alusta alkaen. Englantia opitaan sekä itsenäisenä oppiaineena että muiden oppiaineiden yhteydessä. Ylemmillä luokilla englannin käyttäminen opetuskielenä lisääntyy. TIEDUSTELUT: puh rehtori kanslia 11

12 TAINIOINKOSKEN KOULU Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen, kasvuun, oppimiseen ja terveen itsetunnon kehittymiseen, jotta oppilas voi hankkia elämässä tarvitsemiaan tietoja ja taitoja, saada valmiudet jatko-opintoihin. Koulumme toiminta-ajatus ja arvot Tainionkosken koulu tarjoaa alueen lapsille ja nuorille perusopetusta, jonka pohjalla on seuraavat arvot: Suvaitsevaisuus, tasa-arvo ja monikulttuurisuus Koulumme tehtävänä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua ja elämänhallinnan kehittymistä myönteisessä ja kannustavassa ilmapiirissä. Eri kulttuureista tulevien lasten tapoja ja tottumuksia kunnioittaen. Yhteisöllisyys ja vastuullisuus Koulua kehitetään yhteistyössä kotien ja sekä muiden lapsi- ja nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa. Tavoitteena on ottaa huomioon kaikkien toimijoiden näkemykset asioihin. Koulun yhteydessä toimii päiväkoti, jonka kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä ja kehitetään uusia toimintamuotoja alkuopetukseen. Kestävä kehitys ja tulevaisuuteen suuntautuminen Koulumme arkipäivässä toimitaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Oppilaita kannustetaan ottamaan vastuu omasta koulustaan ja lähiympäristöstään. Tuloksellisuus ja vaikuttavuus Koulumme tehtävänä on antaa oppilaalle yksilölliset kyvyt ja lahjakkuuden huomioon ottavaa opetusta ja kasvua. Opetuksen tukipalveluissa on keskeistä ennalta ehkäisevä toiminta sekä mahdollisimman varhainen vastaaminen erityisen tuen tarpeisiin. Ydinsanoja toiminnassa yksilön huomioiminen kiireettömyys kannustus ohjaus Koulussamme toimii päiväkodin esiopetusryhmät sekä koululaisten iltapäivätoiminta. Perusopetus luokat Erityisopetuksen pienryhmät luokat Yhteystiedot: Tainionkosken koulu, Telkänkatu 2, IMATRA Rehtori Minna Rovio puh Opettajat puh

13 VIRASOJAN KOULU VIRASOJAN JA KAUKOPÄÄN TOIMIPISTEET turvallisessa ja luonnonläheisessä ympäristössä sekä erinomaisten liikuntamaastojen äärellä laadukasta perusopetusta Koulumme toiminta-ajatus Yhteistyössä kotien kanssa autamme oppilasta kasvamaan vastuuntuntoiseksi ja toiset huomioon ottavaksi. Koulumme arvot ovat Vastuullisuus, yhteistyökykyisyys, sosiaalisuus, avoimuus, rehellisyys, suvaitsevaisuus ja oikeudenmukaisuus Virasojan koulussa erityisinä tavoitteina ovat oppilaan perustaitojen vahvistaminen sekä vastuullisuus, yhteistyökykyisyys ja sosiaalisten taitojen kehittäminen. Lisäksi monipuolinen taitoaineiden kehittäminen on osa koulun omaleimaisuutta. Tämän mahdollistaa kouluttautuva ja osaava henkilökunta. Tavoitteet oppilaan käyttäytymiselle Toisen ihmisen kunnioittaminen Hyvien tapojen vaaliminen Toisen omaisuuden kunnioittaminen Virasojan koulu Virasojan toimipiste Kaukopään toimipiste Rakennusmestarinkatu 1 Niskapietiläntie 1 a Imatra Imatra koulunjohtaja apulaisjohtaja opettajat koulusihteeri Virasoja Kaukopää Virasoja Kaukopää Virasoja Kaukopää rehtorin sähköposti: opettajien sähköpostit: 13

14 VUOKSENNISKAN KOULU (luokat 1-9) - osallistumista, suvaitsevaisuutta ja kestävää kehitystä korostava monipuolinen yhtenäiskoulu Vuoksenniskan mäellä luonnon ja erinomaisten liikuntamaastojen äärellä Koulumme tarjoaa: - yleisopetusta - pienryhmiä erityistä tukea tai pienempää ryhmää tarvitseville nuorille - harjaantumisopetusta myös yhteistyökuntien lapsille ja nuorille - liikuntapainotus-urheilijakoulutus 8-luokan valinnaisena - runsas valinnaiskurssitarjonta: mm. bändikurssi, bisneskurssi, hygieniapassikurssi sekä käsityö-, liikunta-, kuvataidekurssit. - aktiivinen oppilaskuntatoiminta Toiminta-ajatuksemme on: Tukea lapsia ja nuoria oppimisessa, kasvamisessa ja kehittymisessä elämää ja jatko-opintoja varten oma ja toisten erilaisuus hyväksyen. Huomioitavina asioina erityisesti omatoimisuus, vastuullisuus ja hyvät tavat. Yhteystiedot: VUOKSENNISKAN KOULU rehtori Lasse Tiilikka puh Vuoksenniskantie 96 kanslia Ulla Inkinen puh IMATRA Kotisivu: 14

15 KOSKEN KOULU KOSKEN TOIMIPISTE Vuosiluokat 7-9 Kanavakatu IMATRA Yhteystiedot: rehtori kanslia opettajat joustava perusopetus opinto-ohjaaja erityisopettaja fax kotisivu: sähköposti rehtori, oppilaanohjaaja ja koulusihteeri: sähköposti opettajat: KOULUMME TOIMINTA-AJATUS: Olemme koulu, o joka tarjoaa hyvät perustiedot ja -taidot o joka ottaa huomioon erilaiset oppilaat, tukee itsetuntoa ja minäkuvaa o joka on ajan tasalla o joka antaa tapakasvatusta ja tukee luovuutta o joka tuntee vastuunsa ja kunnioittaa ympäristöä ja elämää Arvomme ovat: o myönteinen ihmiskuva o välittäminen o suvaitsevaisuus o hyvät tavat o kannustava ilmapiiri o yhteistoiminnallisuus o luovuus PAINOPISTEALUEEMME: o oppilaiden yksilöllisten vahvuuksien tunteminen o ilmaisutaidon opetus o erilaisten oppijoiden huomioiminen o kouluviihtyvyyteen panostaminen o terveys- ja tapakasvatus KIELET: A1-kieli = 3. luokalta alkava kieli EN B1-kieli = 7. luokalta alkava kieli RU B2-kieli = 8. luokalta alkava valinnainen kieli SA, RA, VE 15

16 MANSIKKALAN KOULU TOIMINTA-AJATUS Mansikkalan koulu tarjoaa laadukasta ja monipuolista perusopetusta. Koulumme luo perustan aktiivisen oppimisen ja yleissivistyksen kehittymiseen. Koulun arvoissa korostuvat: turvallisuus, avoimuus ja luottamus tapakasvatus, suvaitsevaisuus ja kunnioitus toista ihmistä kohtaan vastuullisuuteen ja työntekoon kasvattaminen aktiivinen kodin ja koulun yhteistyö: kodin kasvatusvastuun tukeminen syrjäytymisen ehkäisy tasavertainen toiminta eri henkilöstöryhmien välillä ympäristö- ja kotiseututietoisuus aktiivinen osallistuminen ja yrittäjyys PAINOPISTEET Painotamme kaikissa oppiaineissa oppilaiden kykyä ilmaista itseään. Musiikkiluokat kuoroineen sävyttävät ja tuovat omaleimaisuutta päivittäiseen toimintaan. Kansainväliset luokat toimivat koulussamme. Opetuksessa käytetään toisena kielenä englantia. Kansainväliset projektit Imatran yhteislukion kanssa, etäopetusmahdollisuus Pietariin ja aktiivinen osallistuminen kotiseudun kulttuuripolkuun tuovat oman mielenkiintoisen lisänsä opetukseen. VALINNAISAINEKIRJO Pyrimme monipuolisilla valinnaisainekursseillamme tukemaan koulumme toimintaajatusta ja korostamaan omaleimaisuuttamme. Yritämme joustavasti kehitellä uutta, vastata ajan haasteisiin työtapojamme ja koulukulttuuriamme kehittämällä unohtamatta perinteitä. OPPILASTOIMINTA Koulussamme toimii vireä tukioppilas- ja oppilaskuntatoiminta. Koulu keskellä kaupunkia, koulukampuksessa. Yhteystiedot: Rehtori Saila Heikkinen Apulaisjohtaja Marjatta Koskensalo Koulusihteeri Eeva-Liisa Hauhia Opettaja Opinto-ohjaaja Fax Kotisivut: Koulun blogi Mansikkajuttu: mansikkalankoulu.wordpress.com Rehtorin sähköposti: opettajat: YHTEISTYÖ Teemme aktiivista yhteistyötä eri koulujen ja toisen asteen oppilaitosten sekä elinkeinoelämän ja teollisuuden kanssa. Otamme kolmannen sektorin toimijoita mukaan koulun päivittäiseen toimintaan kehittämällä mm. välitunti-, mentori- ja kerhotoimintaa edelleen. 16

17 ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄINEN KOULU on osa Imatran kaupungin ja Etelä-Karjalan koulutustarjontaa. Sitä ylläpitää säätiö, jonka ovat perustaneet Imatran, Joensuun ja Lappeenrannan kaupungit yhdessä opetusministeriön kanssa. Koulu on perustettu vastaamaan sekä alueellisesti että valtakunnallisesti venäjän kielen osaamiseen liittyviin tarpeisiin. Itä-Suomen koulu muodostuu esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukiosta. Koululla on oma tuntijako ja opetussuunnitelma, jonka mukaan ruotsi on valinnainen kieli luokilla 7-9. Valinnaisina kielinä tarjotaan perusopetuksen 8.-9.luokilla saksaa ja ranskaa kysynnän mukaisesti. Vuonna 2015 Itä-Suomen koulu ottaa oppilaita 1.luokalle ja esiopetukseen. Äidinkielenään venäjää puhuvat maahanmuuttajaoppilaat sekä suomalaiset venäjänkielentaitoiset lapset voivat hakea kouluun ja aloittaa opinnot myös peruskoulun muilta luokilta. Itä-Suomen koulu tarjoaa perusopetuksen aikana suomalaisille oppilaille ainutlaatuisen tilaisuuden vankan venäjän kielen taidon ja kulttuuriosaamisen hankkimiseen pitkän englannin oppimäärän lisäksi. Sujuvan venäjän kielen ja kulttuuriosaamisen kehittymistä tuetaan vieraskielisellä opetuksella, eri tapahtumin, leirikouluin ja opintomatkoin. Venäjänkielisille oppilaille koulumme tarjoaa mahdollisuuden opiskella venäjää äidinkielenä sekä suomea toisena kielenä tai suomea äidinkielenä, jos lapsi on kaksikielinen. Koulullamme on runsaasti materiaalia maahanmuuttajaoppilaille ja osa koulumme henkilökunnasta on äidinkieleltään venäläisiä. Koulussamme vallitsee mukava, kansainvälinen työntäyteinen ilmapiiri, jota haluamme edelleen kehittää. Lukuvuodeksi uusia oppilaita otetaan 1. luokalle. Hakuaika päättyy ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄINEN KOULU IMATRAN YKSIKKÖ Kanavakatu 6 Yksikön rehtori Leena Haapala IMATRA puh Toimisto Opintie LAPPEENRANTA puh Lisätietoja 17

SISÄLLYSLUETTELO. sivu

SISÄLLYSLUETTELO. sivu SISÄLLYSLUETTELO sivu HYVÄT HUOLTAJAT...3 IMATRAN KAUPUNGIN KIELIOHJELMA...5 KOULUPIIRIT...8 KOSKEN KOULU KOSKEN TOIMIPISTE...9 MANSIKKALAN KOULU... 10 VUOKSENNISKAN KOULU (luokat 1-9)... 11 ITÄ-SUOMEN

Lisätiedot

LOTILAN KOULU MUSIIKKILUOKAT, KIELET,ERITYISOPETUS. www.edu.lahti.fi/lotila www.wilmalahti.edu.lahti.fi www.soitankoulussa.fi

LOTILAN KOULU MUSIIKKILUOKAT, KIELET,ERITYISOPETUS. www.edu.lahti.fi/lotila www.wilmalahti.edu.lahti.fi www.soitankoulussa.fi LOTILAN KOULU MUSIIKKILUOKAT, KIELET,ERITYISOPETUS www.edu.lahti.fi/lotila www.wilmalahti.edu.lahti.fi www.soitankoulussa.fi Koulu keskellä kylää n n n n Lotilan koulu vuodesta 1955 Musiikkiluokat vuodesta

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI Sivistystoimi/ Hallinto Kankurinkatu 4-6 20.10.2015 05800 HYVINKÄÄ

HYVINKÄÄN KAUPUNKI Sivistystoimi/ Hallinto Kankurinkatu 4-6 20.10.2015 05800 HYVINKÄÄ Sivistystoimi/ Hallinto Kankurinkatu 4-6 20.10.2015 Alakoulujen rehtorit ENSIMMÄISEN VIERAAN KIELEN VALINTA JA MUSIIKKILUOKALLE PYRKIMINEN Tämän kirjeen liitteenä on 2. luokkalaisten vanhemmille jaettava

Lisätiedot

Kielten opiskelu Oulussa

Kielten opiskelu Oulussa Kielten opiskelu Oulussa Kielten nimitykset Varhennettu leikinomainen ja toiminnallinen kielenopetus 1. tai 2. luokalla (koulukohtainen) A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2014 2015 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! 1. 6. luokilla opiskellaan yhtä tai kahta kieltä äidinkielen

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2015 2016 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! Ensimmäisen vieraan kielen eli A-kielen opiskelu aloitetaan

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta Kielten nimitykset perusasteella ja lukiossa A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 2. luokalla. Oulun kaupungissa kaikki oppilaat opiskelevat

Lisätiedot

Pohjoisen yhteistyöalueen kommentteja perusopetuksen kieliohjelmaluonnoksesta. Laivaseminaari 27.11.2014

Pohjoisen yhteistyöalueen kommentteja perusopetuksen kieliohjelmaluonnoksesta. Laivaseminaari 27.11.2014 Pohjoisen yhteistyöalueen kommentteja perusopetuksen kieliohjelmaluonnoksesta 1 A1-kielenä kaikilla oppilailla alkaa englanti. Nykyiseen tuntijakoon verrattuna vuoden 2016 tuntijaossa yksi vuosiviikkotunti

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus LIITE 3 Valtioneuvoston asetus N:o 1435 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kieli A2-kieli alkaa 5. luokalta ja sitä opiskellaan kaksi tuntia viikossa viidennellä ja kuudennella luokalla. Opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun saakka. Metsokankaan

Lisätiedot

VALLOITTAVAT VIERAAT KIELET

VALLOITTAVAT VIERAAT KIELET VALLOITTAVAT VIERAAT KIELET LAPPEENRANNAN PERUSKOULUJEN VAPAAEHTOISEN A2-KIELEN VALINTAOPAS 2016 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMI KIELIVALINTA LOMAKKEEN TÄYTTÄMINEN A2-KIELEN VALINTA TEHDÄÄN

Lisätiedot

VALITSE LUKIO-OPINNOT

VALITSE LUKIO-OPINNOT VALITSE LUKIO-OPINNOT OVI MAHDOLLISUUKSIEN MAAILMAAN. Lukio on tärkeä ponnahduslauta tulevaisuuteesi. Se tarjoaa Sinulle hyvät valmiudet ja suoran väylän eri alojen jatko-opintoihin sekä lisäaikaa tulevaisuutesi

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 14.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 14.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 14.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

Opas 3. luokalle siirtyvälle

Opas 3. luokalle siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas 3. luokalle siirtyvälle Lukuvuosi 2014-2015 Valinnat 2. luokan kevätlukukaudella Oppilas valitsee 2. luokan kevätlukukauden alussa ensimmäisen vieraan

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja

Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014

Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014 Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014 1 a) Miksi lapsesi opiskelee koulussa? Oppiakseen perustietoja ja -taitoja sekä sosiaalisuutta Oppiakseen erilaisia sosiaalisia taitoja ja sääntöjä

Lisätiedot

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta MUNKKIVUOREN ALA-ASTEEN KOULUSSA LUODAAN MEIDÄN KOULU -HENKEÄ Koulussa arvostetaan kaikkia niin lapsia kuin aikuisia. Koulussa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012. 422/2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012. 422/2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012 422/2012 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta

Lisätiedot

Kielitaidosta on iloa ja hyötyä

Kielitaidosta on iloa ja hyötyä Kielitaidosta on iloa ja hyötyä Kielivalintamateriaalia Tampereen kaupunki Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten Kieli ei ole vain kieli. Oheistuotteena kulttuurien tuntemusta ja yleissivistystä.

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN KIELIKOULU

KANSAINVÄLINEN KIELIKOULU ITÄ-SUOMEN KOULU KANSAINVÄLINEN KIELIKOULU www.itasuomenkoulu.fi ITÄ-SUOMEN KOULU Itä-Suomen koulu ainoa pääkaupunkiseudun ulkopuolella toimiva kansainvälinen kielikoulu esiopetus, perusopetus ja lukio

Lisätiedot

Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma

Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma Sisällysluettelo 1. Hakeutuminen saksan kielellä rikastetun opetuksen 1. luokalle 2. Saksan kielellä rikastettu opetus

Lisätiedot

3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 OPPIMISKÄSITYS

3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 OPPIMISKÄSITYS 3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 OPPIMISKÄSITYS Opetussuunnitelman perusteet on laadittu perustuen oppimiskäsitykseen, jossa oppiminen ymmärretään yksilölliseksi ja yhteisölliseksi tietojen ja taitojen rakennusprosessiksi,

Lisätiedot

3. luokan kielivalinta

3. luokan kielivalinta 3. luokan kielivalinta A2-kieli Pia Bärlund, suunnittelija Sivistyksen toimiala - Perusopetus 014-266 4889 pia.barlund@jkl.fi 1.2.2016 Yleistietoa Jyväskylässä valittavissa A2-kieleksi saksa, ranska, venäjä

Lisätiedot

Joustavaa perusopetusta Kouvolassa

Joustavaa perusopetusta Kouvolassa Joustavaa perusopetusta Kouvolassa Kuntamarkkinat 10.9.2009 Teija Toppila Rehtori / aluerehtori Esiintyjä 1 Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

Kieliohjelma Atalan koulussa

Kieliohjelma Atalan koulussa Kieliohjelma Atalan koulussa Vaihtoehto 1, A1-kieli englanti, B1- kieli ruotsi 6.luokalla 1 lk - 2 lk - 3 lk englanti 2h/vko 4 lk englanti 2h/vko 5 lk englanti 2-3h/vko 6 lk englanti 2-3h/vko, ruotsi 2h/vko

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016...

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... i SISÄLLYSLUETTELO KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... 4 40, KASKO 19.5.2015 17:30 Sivu 2 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO

Lisätiedot

KIEPO-projektin kieliohjelmavaihtoehdot (suomenkieliset koulut, yksikielinen opetus)

KIEPO-projektin kieliohjelmavaihtoehdot (suomenkieliset koulut, yksikielinen opetus) Tekijä: Pakkoruotsi.net. Mahdolliset oikaisut: info@pakkoruotsi.net KIEPO-projektin kieliohjelmavaihtoehdot (suomenkieliset koulut, yksikielinen opetus) KIEPO-projektin keskeiset suositukset, sivut 50

Lisätiedot

Suomen perusopetuslain tarkoitus ja tavoite

Suomen perusopetuslain tarkoitus ja tavoite Suomen perusopetuslain tarkoitus ja tavoite Yksi- vai kaksikielisiä kouluja? 13.3.2013 Bob Karlsson Johtaja Kielelliset oikeudet! Perustuslain näkökulmasta julkisen vallan tehtävänä on edistää perusoikeuksien

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 Lielahden koulu tänään Oppilaita on yhteensä 577-264 oppilasta vuosiluokilla 1-6 - 313 oppilasta vuosiluokilla 7-10 Luokkia - 7. luokkia

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 Ilpo Tervonen, 18.8.2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Hillatien koulussa on turvallinen ja kaikkia kannustava työskentely-ympäristö,

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa. Minkälaisia ovat työelämän kielitaitotarpeet nyt ja tulevaisuudessa?

Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa. Minkälaisia ovat työelämän kielitaitotarpeet nyt ja tulevaisuudessa? Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa Markku Koponen Koulutusjohtaja emeritus Elinkeinoelämän keskusliitto EK Kari Sajavaara-muistoluento Jyväskylä Esityksen sisältö Kansainvälistyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen. Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10.

Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen. Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10. Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10.2009 Maahanmuuttajien oman äidinkielen opetus Espoossa järjestetään perusopetusta

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Särkelässä tehdään työtä iloisessa kouluhengessä lähtökohtana kotiympäristö ja jokaisen yksilölliset kyvyt.

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET

Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET Sivistyslautakunta 6.8.2012 Sisällys 1. JOHDANTO...3 2. PERUSOPETUS...3 2.1 OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN...3 2.2 OPPILAAT...3 2.3 OPPILASKULJETUKSET...4

Lisätiedot

-2, SIV-SU 2016-02-11 16:00

-2, SIV-SU 2016-02-11 16:00 -2, SIV-SU 2016-02-11 16:00 Kokouskutsu Torstaina 11.2.2016 klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto, kokoushuone Selecta Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Markku Pukkinen, puheenjohtaja

Lisätiedot

2.-luokkalaisille ja 2.-luokkalaisten huoltajille A1-kielivalinta ja hakeminen painotettuun opetukseen 3. luokalle 2017

2.-luokkalaisille ja 2.-luokkalaisten huoltajille A1-kielivalinta ja hakeminen painotettuun opetukseen 3. luokalle 2017 2.-luokkalaisille ja 2.-luokkalaisten huoltajille A1-kielivalinta ja hakeminen painotettuun opetukseen 3. luokalle 2017 Muutokset mahdollisia; päivittyy ma 9.1.2017 mennessä Sivistystoimiala Ensimmäisen

Lisätiedot

LUKIOINFOA 9-luokille marraskuu 2014

LUKIOINFOA 9-luokille marraskuu 2014 rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi LUKIOINFOA 9-luokille marraskuu 2014 IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN LUKIOKOULUTUS PÄIVÄLUKIO 384 opiskelijaa

Lisätiedot

Oulun kaupungin kieliohjelma

Oulun kaupungin kieliohjelma Oulun kaupungin kieliohjelma Lähtökohdat Oulun kaupungin kieliohjelma on laadittu varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle, ja se on osa varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmia. Kieliohjelman tavoitteena

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 10.12.2013 Voimaan 1.1.2014 ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN

Lisätiedot

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio Kampus tulevaisuuden ajatuksia rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio 1 Uudistuksen aika 2 3 4 Opetussuunnitelma 2016- Laaja-alaiset kokonaisuudet - jatkuva kokonaisuus Monialaiset

Lisätiedot

Opas 3. luokalle siirtyvälle

Opas 3. luokalle siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas 3. luokalle siirtyvälle Lukuvuosi 2016 2017 Valinnat 2. luokan kevätlukukaudella Oppilas valitsee 2. luokan kevätlukukauden alussa ensimmäisen vieraan

Lisätiedot

Kiinan kielen kasvava merkitys

Kiinan kielen kasvava merkitys Kiinan kielen kasvava merkitys Johtaja Timo Kekkonen Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Lukion kiinan kielen opetuksen forum Esityksen sisältö Kiinan merkitys kauppa- ja yhteistyökumppanina Osaamistarpeet

Lisätiedot

Pukinmäenkaaren peruskoulun kielivalintainfo 2. ja 3. luokan huoltajille 10.1.2015

Pukinmäenkaaren peruskoulun kielivalintainfo 2. ja 3. luokan huoltajille 10.1.2015 Pukinmäenkaaren peruskoulun kielivalintainfo 2. ja 3. luokan huoltajille 10.1.2015 Kielipolku 1.8.2016 alkaen Luokka- aste 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. A- kieli englanti tai venäjä Valinnainen A2 kieli englanti,

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

5 L. Lasten ja nuorten palvelut 2014. www.salo.fi/erikoisluokka3

5 L. Lasten ja nuorten palvelut 2014. www.salo.fi/erikoisluokka3 h 6 t 2 m A C k 7 4 U 5 L d V 8 j O f W Z 1 y i Ö eå N P X 9 S g B 3 q o R Lasten ja nuorten palvelut 2014 www.salo.fi/erikoisluokka3 ä 6 h PERUSOPETUKSEN OPAS k 7 2 m 8 3. luokalta alkavat erikoisluokat

Lisätiedot

A1-kielivalinta ja hakeminen painotettuun opetukseen 3. luokalle luokkalaisille ja 2.-luokkalaisten huoltajille

A1-kielivalinta ja hakeminen painotettuun opetukseen 3. luokalle luokkalaisille ja 2.-luokkalaisten huoltajille A1-kielivalinta ja hakeminen painotettuun opetukseen 3. luokalle 2017 2.-luokkalaisille ja 2.-luokkalaisten huoltajille Ensimmäisen vieraan kielen (A1) opiskelu aloitetaan 3. luokalla A1-kielivalinta

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

Opiskelu Vantaankosken koulussa

Opiskelu Vantaankosken koulussa Opiskelu Vantaankosken koulussa tulevat 7. luokat Lukuvuosi 2015 2016 Sisältää koululle palautettavan taustatietolomakkeen! Hei, sinä tuleva seitsemäsluokkalainen! Me Vantaankosken koulun opettajat toivotamme

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPAS. 3. luokalta alkavat erikoisluokat 5 L X 9. 3 o

PERUSOPETUKSEN OPAS. 3. luokalta alkavat erikoisluokat 5 L X 9. 3 o ä 6 h PERUSOPETUKSEN OPAS k 7 2 m 8 3. luokalta alkavat erikoisluokat 4 A 1 R C 5 L d t V j O f W U Z Ö e y i å P N S X 9 g B 3 o q 2014 Sisältö Oppilasvalinta Alhaisten koulun kielipainotteiselle luokalle

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielisen opetuksen 3.1.2 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 26.1.2012

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2014-2015 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

VALINTAOPAS. VIERAAT KIELET Huittisten kaupungin PERUSOPETUKSESSA. kuva

VALINTAOPAS. VIERAAT KIELET Huittisten kaupungin PERUSOPETUKSESSA. kuva VALINTAOPAS VIERAAT KIELET Huittisten kaupungin PERUSOPETUKSESSA kuva VAPAAEHTOISEN SAKSAN KIELEN OPISKELU Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan vapaaehtoisen A2-kielen opiskelu aloitetaan

Lisätiedot

Kielitaito. Suomalaisen koulujärjestelmän kieliopinnot

Kielitaito. Suomalaisen koulujärjestelmän kieliopinnot 1 Suomalaisen koulujärjestelmän kieliopinnot 2 Suomalaisen koulujärjestelmän kieliopinnot A1-kieli A2-kieli B1-kieli B2-kieli B3-kieli Viimeistään perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkava, ensimmäinen vieras

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

LUKU 9 KIELEEN JA KULTTUURIIN LIITTYVIÄ ERITYISKYSYMYKSIÄ

LUKU 9 KIELEEN JA KULTTUURIIN LIITTYVIÄ ERITYISKYSYMYKSIÄ LUKU 9 KIELEEN JA KULTTUURIIN LIITTYVIÄ ERITYISKYSYMYKSIÄ Kaikkien oppilaiden opetuksessa noudatetaan yhteisiä, perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisia tavoitteita ja periaatteita. Oppilaiden

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

LUKIOINFOA 9-luokan huoltajille tammikuu 2016

LUKIOINFOA 9-luokan huoltajille tammikuu 2016 rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi LUKIOINFOA 9-luokan huoltajille tammikuu 2016 Toisen asteen koulutus: LUKIO - KOULUTUS AMMATILLINEN KOULUTUS

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen 1 2 KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET 1.8.2011 alkaen Perusopetuslain 6 :n mukaan opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden koulumatkat ovat

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015. Sepänmäen koulu

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015. Sepänmäen koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 Sepänmäen koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Sepänmäen erityisopetusyksikkö toteuttaa oppilaan yksilöllisistä tarpeista lähtevää kasvatusta tavoitteena

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

A2- kielivalinta. 1 Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämishanke Kielitivoli

A2- kielivalinta. 1 Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämishanke Kielitivoli A2- kielivalinta 1 Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämishanke Kielitivoli Hyvät KOLMASLUOKKALAISTEN vanhemmat Lapsellanne on nyt mahdollisuus valita toinenkin vieras kieli englannin lisäksi.

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Lielahden koulu Oppilaita on yhteensä 607 - yläkoulussa 324 - alakoulussa 283 Luokkia - 7. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta - 8. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli)

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli) Täytä tiedot huolellisesti tekstaamalla. Henkilötiedot Sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Henkilötunnus Huoltajan puhelinnumero Oma puhelinnumero

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin opetuspalvelut

Orimattilan kaupungin opetuspalvelut Orimattilan kaupungin opetuspalvelut Opas kouluun ilmoittautumisesta Orimattilan sivistyspalvelukeskus 15.1.2016 Tervetuloa Orimattilan perusopetuksen oppilaaksi! Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Peruskoulutilastolomake 2010 (perusopetus)

Peruskoulutilastolomake 2010 (perusopetus) Peruskoulutilastolomake 2010 (perusopetus) Täyttöohje Kunnan tehtävänä on organisoida kunnan koulujen peruskoulutiedonkeruu. Kunta ilmoittaa kouluille tietojen tallennusaikataulun, tarkistaa koulujen tallentamat

Lisätiedot

VIERAAT KIELET PERUSOPETUKSESSA. Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmä 20.1.2010 Anna-Kaisa Mustaparta

VIERAAT KIELET PERUSOPETUKSESSA. Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmä 20.1.2010 Anna-Kaisa Mustaparta VIERAAT KIELET PERUSOPETUKSESSA Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmä 20.1.2010 Anna-Kaisa Mustaparta Kieliympäristössä tapahtuneita muutoksia Englannin asema on vahvistunut,

Lisätiedot

Munkkiniemen yhteiskoulu. peruskoulu luokat 7 9

Munkkiniemen yhteiskoulu. peruskoulu luokat 7 9 Munkkiniemen yhteiskoulu peruskoulu luokat 7 9 TERVETULOA MUNKAN PERUSKOULUUN! Munkka on moderni yksityiskoulu, jossa toimivat yläkoulu ja lukio. Peruskoulun erityispiirteitä ovat jaksottomuus, laaja kieliohjelma

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa 1.4 (s 15) Painotettu opetus kuvataan painotetun opetuksen tuntijako

Lisätiedot

2.-luokkalaisille ja 2.-luokkalaisten huoltajille A1-kielivalinta ja hakeminen painotettuun opetukseen 3. luokalle.

2.-luokkalaisille ja 2.-luokkalaisten huoltajille A1-kielivalinta ja hakeminen painotettuun opetukseen 3. luokalle. 2.-luokkalaisille ja 2.-luokkalaisten huoltajille A1-kielivalinta ja hakeminen painotettuun opetukseen 3. luokalle Sivistystoimiala Ensimmäisen vieraan kielen (A1) opiskelu aloitetaan 3. luokalla A1-kielivalinta

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 12.1.2016

TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 12.1.2016 TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Mitä odotamme ja mihin pyrimme? Tavoitteenamme on kasvattaa oppilaistamme omatoimisia, vastuuntuntoisia ja hyvin käyttäytyviä nuoria, joilla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 174. 174 Perusopetuksen lukuvuoden 2016-2017 oppilaaksiottoa koskevat ennakoivat päätökset

Espoon kaupunki Pöytäkirja 174. 174 Perusopetuksen lukuvuoden 2016-2017 oppilaaksiottoa koskevat ennakoivat päätökset 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4433/12.01.02/2015 174 Perusopetuksen lukuvuoden 2016-2017 oppilaaksiottoa koskevat ennakoivat päätökset Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN RYHMÄKOKO- JA OPPILASVALINTAKRITEERIT NAANTA- LISSA

PERUSOPETUKSEN RYHMÄKOKO- JA OPPILASVALINTAKRITEERIT NAANTA- LISSA Naantalin kaupunki, perusopetus Sivu 1 / 5 PERUSOPETUKSEN RYHMÄKOKO- JA OPPILASVALINTAKRITEERIT NAANTA- LISSA Sisällys 1. Oppilaan lähikoulun määräytyminen ja ryhmäkokosuositus... 1 1.1. Oppilaaksi ottaminen

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Kielivalinnat ja kielten opetus peruskoulussa ja lukiossa

Kielivalinnat ja kielten opetus peruskoulussa ja lukiossa Kielivalinnat ja kielten opetus peruskoulussa ja lukiossa Soveltavan kielentutkimuksen keskus Jyväskylän yliopisto Myönteinen kehitys kielikoulutuksessa Lisää ääntynyt panostus kielikoulutukseen koko koulutusjärjestelm

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat:

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat: Maailma muuttuu - miten koulun pitäisi muuttua? Minkälaista osaamista lapset/ nuoret tarvitsevat tulevaisuudessa? Valtioneuvosto on päättänyt perusopetuksen valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijaon. Niiden

Lisätiedot

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Saksa Euroopan sydämessä on yli sata miljoonaa ihmistä, jotka puhuvat saksaa äidinkielenään, ja yhä useampi opiskelee sitä. Saksa on helppoa: ääntäminen on

Lisätiedot

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut)

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Hyvinkään varhaiskasvatus ja perusopetus Lapsi Kasvun ja oppimisen asiantuntijat Luokanopettaja Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Esiopetuksesta perusopetukseen lastentarhanopettajan,

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010 Hyvinkää Järvenpää Kerava Riihimäki Tuusula Sisällysluettelo 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat 3 2. Perusopetukseen valmistavan

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittäminen

Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittäminen Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittäminen Koordinaattoritapaaminen 29.- 30.10.2009 Anna-Kaisa Mustaparta Minkä kielten opetusta mukana olevat kunnat ja koulut aikovat lisätä tai kehittää?

Lisätiedot

LUKIOINFOA 9-luokille syyskuu 2015

LUKIOINFOA 9-luokille syyskuu 2015 rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi LUKIOINFOA 9-luokille syyskuu 2015 IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN LUKIOKOULUTUS PÄIVÄLUKIO 350 opiskelijaa IB-LUKIO

Lisätiedot

SAVUTON MANSIKKALA LINNALA KOULUKAMPUS

SAVUTON MANSIKKALA LINNALA KOULUKAMPUS SAVUTON MANSIKKALA LINNALA KOULUKAMPUS VANHEMPAINILTA II-tutkinnon ykköset 22.10.2014 rehtori MIKA STRÖMBERG apulaisrehtori KRISTIINA HEIKURA Imatran yhteislukio IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN PÄIVÄLUKIO

Lisätiedot