SISÄLLYSLUETTELO. sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. sivu"

Transkriptio

1

2 SISÄLLYSLUETTELO sivu HYVÄT HUOLTAJAT...3 IMATRAN KAUPUNGIN KIELIOHJELMA...5 KANSAINVÄLINEN OPETUS...8 IMATRANKOSKEN KOULU IMATRANKOSKEN JA MELTOLAN TOIMIPISTEET...9 KOSKEN KOULU SAVIKANNAN TOIMIPISTE LINNALAN KOULU TAINIOINKOSKEN KOULU VIRASOJAN KOULU VIRASOJAN JA KAUKOPÄÄN TOIMIPISTEET VUOKSENNISKAN KOULU (luokat 1-9) KOSKEN KOULU KOSKEN TOIMIPISTE MANSIKKALAN KOULU ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄINEN KOULU

3 HYVÄT HUOLTAJAT Oppaassa esitellään Imatran koulut, niiden painopistealueet ja omaleimaisuudet. Oppilaan oikeus valita muu kuin hänelle osoitettu oman alueensa koulu. Sivistyslautakunnan päätöksen mukaan oppilaalle on ensisijaisesti varattu paikka oman alueensa kouluun, mutta hänellä on myös oikeus pyrkiä oppilaaksi ns. toissijaiseen kouluun. Hakemus voidaan hyväksyä, jos ryhmissä on tilaa eikä oppilaaksiotto edellytä uuden opetusryhmän perustamista. Mikäli hakijoita on enemmän kuin opetusryhmään mahtuu, oppilaaksiottokriteerinä käytetään koulumatkaa. Koulumatkan pituus mitataan lyhyintä, jalankulkukelpoista ja yleisessä käytössä olevaa tietä pitkin kodin tai asunnon portilta koulun portille. Mikäli oppilas voi suorittaa koulumatkansa vaihtoehtoisesti jalankulku-, kevytliikenne- tai autoliikenteen käyttämää reittiä pitkin, koulumatkaksi katsotaan lyhyin reitti, jota pitkin koulumatka voidaan liikennesääntöjä noudattaen jalan suorittaa. Lähinnä toissijaista koulua asuvat asetetaan etusijalle. Jos vapaita oppilaspaikkoja ei ole, on kouluun ensisijaisesti sijoitetulla oppilaalla oikeus päästä ko. kouluun Alakoulujen oppilaaksiottoaluekartta löytyy internetistä osoitteesta (Palvelut Kasvatus ja koulutus Perusopetus). Kansainväliset luokat ja musiikkiluokat Kansainväliset luokat 1-6 toimivat Linnalan koulussa ja luokat 7-9 Mansikkalan koulussa. Englanninkielisille luokille haetaan lapsen aloittaessa koulunkäyntinsä. Ilmoittautuminen tehdään samalla lomakkeella, jolla lapsi ilmoitetaan kouluun. Yleisiin kieli- ja koulunkäyntivalmiuksiin pohjautuva valintakoe pidetään helmikuun aikana. Lisätietoja saa tarvittaessa rehtori Ari Leinolta, puh Valinta musiikkiluokalla opiskelusta tehdään toisella luokalla ja siitä lähetetään erillinen ohje. Valittaessa oppilaita musiikkiluokalle käytetään musikaalisuutta mittaavia testejä. Musiikkiluokat 3-6 ovat Linnalan koulussa ja musiikkiluokat 7-9 ovat Mansikkalan koulussa. Maahanmuuttajalapsille järjestetään valmistavaa opetusta Kosken koulun Savikannan toimipisteessä. Lisätietoja saa rehtori Arto Sikiöltä, puh Venäjää äidinkielenään puhuville lapsille järjestetään mahdollisuuksien mukaan omaa äidinkielen opetusta venäjän kielessä 2 tuntia viikossa. Lisätietoja antavat rehtorit. Kieltenopiskelumahdollisuuksia Imatran kouluissa on esitelty Imatran kaupungin kieliohjelmassa. Kasvatus- ja opetuspalveluista lisätietoja antaa palvelujohtaja Ulla Laine puh

4 Oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen Mikäli huoltaja valitsee lapselleen muun kuin lähikoulun (ns. toissijainen koulu), koulukuljetusta ei myönnetä. Koulukuljetuksista vastaa palvelusihteeri Tuire Hatakka, puh

5 IMATRAN KAUPUNGIN KIELIOHJELMA Opetushallituksen antamien peruskoulun ja lukion opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti koulussa opetettavat vieraat kielet määritellään kunnan tai koulun opetussuunnitelmassa. Siinä päätetään vieraiden kielten ja toisen kotimaisen kielen opetuksen alkamisajankohta sekä kielenopetukseen käytettävä tuntimäärä. Lisäksi tähdennetään, että kokonaisuuden kannalta on tarkoituksenmukaista, että kaikkien peruskoulussa alkavien kielten opiskelulle järjestetään lukiossa jatkomahdollisuus. Sen lisäksi kieliohjelmaan voi kuulua lukiossa alkavia kieliä. Opetussuunnitelman perusteissa kieltenopetuksen laajuudet ja lyhenteet on määritelty seuraavasti: A1-kieli A2-kieli B1-kieli B2-kieli B3-kieli 3. luokalta alkava yhteinen kieli 5. luokalta alkava vapaaehtoinen kieli 7. luokalta alkava yhteinen 2. kotimainen kieli 8. luokalta alkava valinnainen kieli lukiossa alkava valinnainen kieli Lukion kieliohjelma kytkeytyy perusopetuksen kieliohjelmaan siten, että A1-, A2- ja B1- kielten opetus järjestetään perusopetuksessa alkaneiden oppimäärien mukaan. Myös luokilla valinnaisina kielinä B2 aloitettujen kielten jatko-opiskelu lukiossa pyritään mahdollistamaan. Lukiossa alkavien B3-kielten oppilaiden niveltäminen B2-kieltä opiskelevien ryhmiin suoritetaan lukion opetussuunnitelmassa määriteltävällä tavalla. Opetusta toteutetaan lukioiden välillä tarvittaessa videoneuvottelulaitteiden välityksellä tarkoituksenmukaisten ja taloudellisten opetusryhmien muodostamiseksi. Kielten opiskelu Imatran kouluissa: A1-kieli ENGLANTI, SAKSA, RANSKA A1-kielen opiskelu aloitetaan 3. luokalla. Kaikissa kouluissa opetetaan englannin kieltä. Lisäksi saksan kieltä opetetaan Vuoksenniskan koulussa ja ranskan kieltä Tainionkosken koulussa. A1-kielenä opetettavan saksan tai ranskan ryhmä perustetaan, jos kielen on valinnut vähintään 16 oppilasta. VENÄJÄ : Itä-Suomen suomalais-venäläinen koulu A-venäjän opetus keskitetään Imatralla Itä-Suomen suomalaisvenäläiseen kouluun ja sen lukioon. Kouluun otetaan oppilaat 1. luokalle (erillinen haku tammi-helmikuussa). A2-kieli ENGLANTI Oppilaat voivat valita 5. luokalta alkavaksi vapaaehtoiseksi A2- kieleksi englannin. Opetus jatkuu vuosiluokilla 7-9 Mansikkalan koulussa ja Imatran yhteislukiossa tai Vuoksenniskan koulussa. 5

6 A2-kielen valinta on vapaaehtoinen, mutta kun oppilas on valinnan tehnyt, on hänen osallistuttava opetukseen koko peruskoulun ajan. Oppilaat opiskelevat A2-kieltä 5. luokalta lukien siten, että peruskoulun päättövaiheessa kielenhallinta vastaa A1-kielen tasoa. A2-kielen opetus tarjotaan niille oppilaille, jotka ovat valinneet A1- kieleksi saksan tai ranskan. B1-kieli B2-kieli RUOTSI B1-kielenä opetetaan ruotsin kieltä. B1-kieli on kaikille pakollinen ja sen opiskelu alkaa 7. luokalta luokalla valinnaisena tarjottava B2-kieli kaikissa kouluissa on ranska, saksa tai venäjä. Koulut voivat tarjota valinnaisaineena muita lyhyempiä kielten opintokokonaisuuksia koulukohtaisesti. Näistä annetaan lisäinformaatiota 7. luokalla. B2-kielenä opetettavan ranskan, saksan tai venäjän ryhmä perustetaan, jos kielen on valinnut vähintään 8 oppilasta. Mikäli kielten opetusryhmiä ei muodostu eri kouluihin vähimmäisoppilasmäärien puitteissa, selvitetään erikseen mahdollisuus opettaa ryhmiä eri koulujen yhteisenä ryhmänä. Opetus voidaan toteuttaa samanaikaisesti eri koulujen välillä myös kuvayhteysopetuksena videoneuvottelulaitteiden välityksellä. B3-kieli Lukiossa voidaan valita B3-kielenä vieraita kieliä, jotka lukio määrittelee opetussuunnitelmassaan. Lukioiden pienten kieliryhmien opetuksessa selvitetään mahdollisuus toteuttaa opetusta lukioiden yhteistyönä kuvaopetuksena siten, että ryhmät muodostuvat tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti. Lasten ja nuorten lautakunta voi päättää resurssit huomioiden ryhmien aloittamisen edellä olevia ryhmien minimikokoja pienemmillä oppilasmäärillä. Koulun vaihto kielivalinnan takia Vieraan kielen opetus Oppilas voi vaihtaa koulua A1-kielivalinnan takia. Kaupunki ei korvaa kuljetuskustannuksia. Linnalan koulussa ja Mansikkalan koulussa ovat kansainväliset luokat, joilla on oma opetussuunnitelmansa. Luokkaan otetaan oppilaat 1. luokalle. Kansainvälisillä luokilla opetuskielinä ovat suomi ja englanti. Opetus etenee asteittain lisäämällä englanninkielisen opetuksen osuutta siirryttäessä ylempiin vuosiluokkiin. Yläkoulussa englanninkielisen opetuksen määrä vaihtelee oppiaineittain. Imatran yhteislukion IB-linjalla voi suorittaa kansainvälisen englanninkielisen ylioppilastutkinnon. 6

7 Kielivalintojen ajankohta Voimaantulo A1-kielen valinta tehdään 2. luokalla tammikuun loppuun mennessä. A2-kielen valinta tehdään 4. luokalla tammikuun loppuun mennessä. B2-kielen valinta tehdään seitsemännen luokan syksyllä tai keväällä, kun oppilaat tekevät valinnaisainevalintoja 8. ja 9. luokkaa varten. B3-kielen valinta tehdään lukioon hakemisen yhteydessä tai myöhemmin lukion opetussuunnitelmassa määrättävällä tavalla. Tätä kieliohjelmaa noudatetaan lukuvuodesta lukien. 7

8 KANSAINVÄLINEN OPETUS Tavoitteenamme Linnalan koulun kansainvälisessä opetuksessa on hyvän perusopetuksen lisäksi ohjata lapsia luontevaan ja viestinnälliseen kielitaitoon. Kielitaidon ohella arvostamme kansainvälisyyttä ja monikulttuurisuutta. KANSAINVÄLINEN OPETUS imatralaiset lapset imatralaisia lapsia paluumuuttajia maahanmuuttajia ulkomaille muuttavia lapsia ulkomaille muuttavia lapsia KAKSIKIELINEN OPETUS maahanmuu ttajat paluumuutta jat Opiskelu kansainvälisillä luokilla Linnalan kansainvälisillä luokilla opiskellaan englanniksi ja suomeksi. Englannin kieli ympäröi lasta koulun arjessa heti alusta alkaen. Englantia opitaan sekä itsenäisenä oppiaineena että muiden oppiaineiden yhteydessä. Ylemmillä luokilla englannin käyttäminen opetuskielenä lisääntyy. Kansainvälisten luokkien opettajina toimivat englantiin erikoistuneet luokanopettajat ja englantia äidinkielenään puhuvat opettajat. Suomalaisten oppimateriaalien ohella käytämme myös englanninkielisiä materiaaleja. Hakeutuminen kaksikielisen opetukseen Kansainvälisille luokille voivat hakea kaikki imatralaiset lapset. Hakeminen tapahtuu esikouluvuoden tammikuussa. Ilmoittautuminen tapahtuu samalla lomakkeella, jolla lapsi ilmoitetaan 1. luokalle. Hakijat kutsutaan kielivalmiustestiin helmikuussa. Testaus tapahtuu Linnalan koululla viikolla 7. Ulkomailta muuttavien oppilaiden luokalle ottaminen käsitellään tapauskohtaisesti. Luokalle valitaan maksimissaan 22 oppilasta. Kahdella kielellä opiskelu jatkuu Mansikkalan koulussa luokilla 7-9. Englanninkieliseen ylioppilastutkintoon tähtäävä IB-lukio toimii Imatran yhteislukion yhteydessä. TIEDUSTELUT: Linnalan koulu puh puh rehtori kanslia 8

9 IMATRANKOSKEN KOULU IMATRANKOSKEN JA MELTOLAN TOIMIPISTEET IMATRANKOSKI MELTOLA Koulukatu 69 Vaarinkuja IMATRA IMATRA Rehtori puh Rehtori puh Kanslia puh Kanslia puh Opettajat puh Opettajat puh Opettajat: KOULUMME ARVOT HYVÄT TAVAT KOKONAISVALTAINEN HYVINVOINTI TYÖN ARVOSTUS VASTUU YHTEISÖLLISYYS TOIMINTA-AJATUS Koulumme - Tarjoaa laadukasta ja monipuolista perusopetusta. - Kehittää opetusta uuden opetussuunnitelman suuntaisesti mm. lisäämällä yhteistyötä ja toiminnallisuutta. - Kasvattaa vastuullisuuteen ja työntekoon. - Tukee itsetunnon kasvua ja ottaa huomioon erilaiset oppijat. Oppilaskunta ja vanhempaintoimikunta toimivat aktiivisesti. Koulussamme toimii VerSo (vertaissovittelu) ja koulumme on KiVa - (Kiusaamista vastustava) sekä Liikkuva koulu. Hyödynnämme Imatrankoskella piha-alueen ja metsän sekä Mikonpuiston lähiliikuntapaikan tarjoamaa toimintaympäristöä. 9

10 KOSKEN KOULU SAVIKANNAN TOIMIPISTE Vuosiluokat 1-6 Takamaantie IMATRA Yhteystiedot: rehtori Arto Sikiö apulaisjohtaja Mika Korhonen koulusihteeri Seija Jääskeläinen opettajat Koulussamme annetaan laadukasta perusopetusta. 1-2-luokkalaisilla on mahdollisuus osallistua iltapäivätoimintaan. Koulumme vahvuuksia ovat: o taito- ja taideaineet: musiikki, liikunta, kuvataide ja käsityö o tietotekniikka o valmistava opetus o oppilaskuntatoiminta o esiopetus koulun yhteydessä o alueellinen pienluokka Koulussamme painotetaan: o hyvää käytöstä o suvaitsevaisuutta o myönteisyyttä o turvallisuutta o monikulttuurisuutta 10

11 LINNALAN KOULU Yleistä Linnalan koulu sijaitsee keskellä Imatraa Vuoksen varrella. Koulussa opiskelee n. 330 oppilasta luokilla. Sijaintimme urheilutalon, uimahallin, pesäpallokentän, kirjaston ja Kulttuuritalo Virran välittömässä läheisyydessä mahdollistaa niiden käytön päivittäisessä työssä. Välituntialueen viihtyisyyteen ja liikunnallisuuteen on panostettu. Pyrimme perusopetuslain mukaisiin kasvatustavoitteisiin, jonka lisäksi olemme osana Liikkuva koulu -hanketta. Arvojamme ovat toistemme kunnioittaminen, tasa-arvoisuus, vastuuntunto, turvallisuus ja avoimuus. Vanhempaintoimikunta sekä painotusluokkien kannatusyhdistykset toimivat aktiivisesti koulussamme. Musiikkiluokat Koulussamme voi opiskella musiikkipainotteisen opetussuunnitelman mukaisesti. Musiikkiluokalle voivat pyrkiä kaikki musiikista innostuneet oppilaat. Musiikkiluokalle haetaan toisen luokan keväällä. Luokalle hyväksytään maksimissaan 26 oppilasta. Musiikkiluokkien opettajat ovat musiikkiin erikoistuneita luokanopettajia. Koulullamme on käytössä laaja valikoima erilaisia soittimia. Musiikkiluokkalaisella on mahdollisuus monipuoliseen musiikin opiskeluun ja esittämiseen. Kansainväliset luokat Linnalan kansainvälisillä luokilla opiskellaan englanniksi ja suomeksi. Kansainvälisille luokille haku on esikouluvuonna ja luokalle valitaan maksimissaan 22 oppilasta. Englannin kieli ympäröi lasta koulun arjessa heti alusta alkaen. Englantia opitaan sekä itsenäisenä oppiaineena että muiden oppiaineiden yhteydessä. Ylemmillä luokilla englannin käyttäminen opetuskielenä lisääntyy. TIEDUSTELUT: puh rehtori kanslia 11

12 TAINIOINKOSKEN KOULU Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen, kasvuun, oppimiseen ja terveen itsetunnon kehittymiseen, jotta oppilas voi hankkia elämässä tarvitsemiaan tietoja ja taitoja, saada valmiudet jatko-opintoihin. Koulumme toiminta-ajatus ja arvot Tainionkosken koulu tarjoaa alueen lapsille ja nuorille perusopetusta, jonka pohjalla on seuraavat arvot: Suvaitsevaisuus, tasa-arvo ja monikulttuurisuus Koulumme tehtävänä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua ja elämänhallinnan kehittymistä myönteisessä ja kannustavassa ilmapiirissä. Eri kulttuureista tulevien lasten tapoja ja tottumuksia kunnioittaen. Yhteisöllisyys ja vastuullisuus Koulua kehitetään yhteistyössä kotien ja sekä muiden lapsi- ja nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa. Tavoitteena on ottaa huomioon kaikkien toimijoiden näkemykset asioihin. Koulun yhteydessä toimii päiväkoti, jonka kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä ja kehitetään uusia toimintamuotoja alkuopetukseen. Kestävä kehitys ja tulevaisuuteen suuntautuminen Koulumme arkipäivässä toimitaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Oppilaita kannustetaan ottamaan vastuu omasta koulustaan ja lähiympäristöstään. Tuloksellisuus ja vaikuttavuus Koulumme tehtävänä on antaa oppilaalle yksilölliset kyvyt ja lahjakkuuden huomioon ottavaa opetusta ja kasvua. Opetuksen tukipalveluissa on keskeistä ennalta ehkäisevä toiminta sekä mahdollisimman varhainen vastaaminen erityisen tuen tarpeisiin. Ydinsanoja toiminnassa yksilön huomioiminen kiireettömyys kannustus ohjaus Koulussamme toimii päiväkodin esiopetusryhmät sekä koululaisten iltapäivätoiminta. Perusopetus luokat Erityisopetuksen pienryhmät luokat Yhteystiedot: Tainionkosken koulu, Telkänkatu 2, IMATRA Rehtori Minna Rovio puh Opettajat puh

13 VIRASOJAN KOULU VIRASOJAN JA KAUKOPÄÄN TOIMIPISTEET turvallisessa ja luonnonläheisessä ympäristössä sekä erinomaisten liikuntamaastojen äärellä laadukasta perusopetusta Koulumme toiminta-ajatus Yhteistyössä kotien kanssa autamme oppilasta kasvamaan vastuuntuntoiseksi ja toiset huomioon ottavaksi. Koulumme arvot ovat Vastuullisuus, yhteistyökykyisyys, sosiaalisuus, avoimuus, rehellisyys, suvaitsevaisuus ja oikeudenmukaisuus Virasojan koulussa erityisinä tavoitteina ovat oppilaan perustaitojen vahvistaminen sekä vastuullisuus, yhteistyökykyisyys ja sosiaalisten taitojen kehittäminen. Lisäksi monipuolinen taitoaineiden kehittäminen on osa koulun omaleimaisuutta. Tämän mahdollistaa kouluttautuva ja osaava henkilökunta. Tavoitteet oppilaan käyttäytymiselle Toisen ihmisen kunnioittaminen Hyvien tapojen vaaliminen Toisen omaisuuden kunnioittaminen Virasojan koulu Virasojan toimipiste Kaukopään toimipiste Rakennusmestarinkatu 1 Niskapietiläntie 1 a Imatra Imatra koulunjohtaja apulaisjohtaja opettajat koulusihteeri Virasoja Kaukopää Virasoja Kaukopää Virasoja Kaukopää rehtorin sähköposti: opettajien sähköpostit: 13

14 VUOKSENNISKAN KOULU (luokat 1-9) - osallistumista, suvaitsevaisuutta ja kestävää kehitystä korostava monipuolinen yhtenäiskoulu Vuoksenniskan mäellä luonnon ja erinomaisten liikuntamaastojen äärellä Koulumme tarjoaa: - yleisopetusta - pienryhmiä erityistä tukea tai pienempää ryhmää tarvitseville nuorille - harjaantumisopetusta myös yhteistyökuntien lapsille ja nuorille - liikuntapainotus-urheilijakoulutus 8-luokan valinnaisena - runsas valinnaiskurssitarjonta: mm. bändikurssi, bisneskurssi, hygieniapassikurssi sekä käsityö-, liikunta-, kuvataidekurssit. - aktiivinen oppilaskuntatoiminta Toiminta-ajatuksemme on: Tukea lapsia ja nuoria oppimisessa, kasvamisessa ja kehittymisessä elämää ja jatko-opintoja varten oma ja toisten erilaisuus hyväksyen. Huomioitavina asioina erityisesti omatoimisuus, vastuullisuus ja hyvät tavat. Yhteystiedot: VUOKSENNISKAN KOULU rehtori Lasse Tiilikka puh Vuoksenniskantie 96 kanslia Ulla Inkinen puh IMATRA Kotisivu: 14

15 KOSKEN KOULU KOSKEN TOIMIPISTE Vuosiluokat 7-9 Kanavakatu IMATRA Yhteystiedot: rehtori kanslia opettajat joustava perusopetus opinto-ohjaaja erityisopettaja fax kotisivu: sähköposti rehtori, oppilaanohjaaja ja koulusihteeri: sähköposti opettajat: KOULUMME TOIMINTA-AJATUS: Olemme koulu, o joka tarjoaa hyvät perustiedot ja -taidot o joka ottaa huomioon erilaiset oppilaat, tukee itsetuntoa ja minäkuvaa o joka on ajan tasalla o joka antaa tapakasvatusta ja tukee luovuutta o joka tuntee vastuunsa ja kunnioittaa ympäristöä ja elämää Arvomme ovat: o myönteinen ihmiskuva o välittäminen o suvaitsevaisuus o hyvät tavat o kannustava ilmapiiri o yhteistoiminnallisuus o luovuus PAINOPISTEALUEEMME: o oppilaiden yksilöllisten vahvuuksien tunteminen o ilmaisutaidon opetus o erilaisten oppijoiden huomioiminen o kouluviihtyvyyteen panostaminen o terveys- ja tapakasvatus KIELET: A1-kieli = 3. luokalta alkava kieli EN B1-kieli = 7. luokalta alkava kieli RU B2-kieli = 8. luokalta alkava valinnainen kieli SA, RA, VE 15

16 MANSIKKALAN KOULU TOIMINTA-AJATUS Mansikkalan koulu tarjoaa laadukasta ja monipuolista perusopetusta. Koulumme luo perustan aktiivisen oppimisen ja yleissivistyksen kehittymiseen. Koulun arvoissa korostuvat: turvallisuus, avoimuus ja luottamus tapakasvatus, suvaitsevaisuus ja kunnioitus toista ihmistä kohtaan vastuullisuuteen ja työntekoon kasvattaminen aktiivinen kodin ja koulun yhteistyö: kodin kasvatusvastuun tukeminen syrjäytymisen ehkäisy tasavertainen toiminta eri henkilöstöryhmien välillä ympäristö- ja kotiseututietoisuus aktiivinen osallistuminen ja yrittäjyys PAINOPISTEET Painotamme kaikissa oppiaineissa oppilaiden kykyä ilmaista itseään. Musiikkiluokat kuoroineen sävyttävät ja tuovat omaleimaisuutta päivittäiseen toimintaan. Kansainväliset luokat toimivat koulussamme. Opetuksessa käytetään toisena kielenä englantia. Kansainväliset projektit Imatran yhteislukion kanssa, etäopetusmahdollisuus Pietariin ja aktiivinen osallistuminen kotiseudun kulttuuripolkuun tuovat oman mielenkiintoisen lisänsä opetukseen. VALINNAISAINEKIRJO Pyrimme monipuolisilla valinnaisainekursseillamme tukemaan koulumme toimintaajatusta ja korostamaan omaleimaisuuttamme. Yritämme joustavasti kehitellä uutta, vastata ajan haasteisiin työtapojamme ja koulukulttuuriamme kehittämällä unohtamatta perinteitä. OPPILASTOIMINTA Koulussamme toimii vireä tukioppilas- ja oppilaskuntatoiminta. Koulu keskellä kaupunkia, koulukampuksessa. Yhteystiedot: Rehtori Saila Heikkinen Apulaisjohtaja Marjatta Koskensalo Koulusihteeri Eeva-Liisa Hauhia Opettaja Opinto-ohjaaja Fax Kotisivut: Koulun blogi Mansikkajuttu: mansikkalankoulu.wordpress.com Rehtorin sähköposti: opettajat: YHTEISTYÖ Teemme aktiivista yhteistyötä eri koulujen ja toisen asteen oppilaitosten sekä elinkeinoelämän ja teollisuuden kanssa. Otamme kolmannen sektorin toimijoita mukaan koulun päivittäiseen toimintaan kehittämällä mm. välitunti-, mentori- ja kerhotoimintaa edelleen. 16

17 ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄINEN KOULU on osa Imatran kaupungin ja Etelä-Karjalan koulutustarjontaa. Sitä ylläpitää säätiö, jonka ovat perustaneet Imatran, Joensuun ja Lappeenrannan kaupungit yhdessä opetusministeriön kanssa. Koulu on perustettu vastaamaan sekä alueellisesti että valtakunnallisesti venäjän kielen osaamiseen liittyviin tarpeisiin. Itä-Suomen koulu muodostuu esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukiosta. Koululla on oma tuntijako ja opetussuunnitelma, jonka mukaan ruotsi on valinnainen kieli luokilla 7-9. Valinnaisina kielinä tarjotaan perusopetuksen 8.-9.luokilla saksaa ja ranskaa kysynnän mukaisesti. Vuonna 2015 Itä-Suomen koulu ottaa oppilaita 1.luokalle ja esiopetukseen. Äidinkielenään venäjää puhuvat maahanmuuttajaoppilaat sekä suomalaiset venäjänkielentaitoiset lapset voivat hakea kouluun ja aloittaa opinnot myös peruskoulun muilta luokilta. Itä-Suomen koulu tarjoaa perusopetuksen aikana suomalaisille oppilaille ainutlaatuisen tilaisuuden vankan venäjän kielen taidon ja kulttuuriosaamisen hankkimiseen pitkän englannin oppimäärän lisäksi. Sujuvan venäjän kielen ja kulttuuriosaamisen kehittymistä tuetaan vieraskielisellä opetuksella, eri tapahtumin, leirikouluin ja opintomatkoin. Venäjänkielisille oppilaille koulumme tarjoaa mahdollisuuden opiskella venäjää äidinkielenä sekä suomea toisena kielenä tai suomea äidinkielenä, jos lapsi on kaksikielinen. Koulullamme on runsaasti materiaalia maahanmuuttajaoppilaille ja osa koulumme henkilökunnasta on äidinkieleltään venäläisiä. Koulussamme vallitsee mukava, kansainvälinen työntäyteinen ilmapiiri, jota haluamme edelleen kehittää. Lukuvuodeksi uusia oppilaita otetaan 1. luokalle. Hakuaika päättyy ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄINEN KOULU IMATRAN YKSIKKÖ Kanavakatu 6 Yksikön rehtori Leena Haapala IMATRA puh Toimisto Opintie LAPPEENRANTA puh Lisätietoja 17

Koulupolut. Siirtyminen 7. luokalle. 7.luokalle ilmoittautuminen. http://ops.tampere.fi/perusopetuksenops/ops/2/4/perusopetuksen-koulupolut/

Koulupolut. Siirtyminen 7. luokalle. 7.luokalle ilmoittautuminen. http://ops.tampere.fi/perusopetuksenops/ops/2/4/perusopetuksen-koulupolut/ Siirtyminen 7. luokalle Peruskoulun 7. vuosiluokalle siirtyminen merkitsee monen asian muuttumista koulunkäynnissä. Tässä nivelkohdassa tulee uusia oppiaineita, uusia opettajia, uusia ystäviä ja useimmille

Lisätiedot

Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...7 Opetuksen toteuttaminen...17 Opiskelun yleinen tuki...

Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...7 Opetuksen toteuttaminen...17 Opiskelun yleinen tuki... Sisällysluettelo 1. Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 1.1 Alueen kuvaus ja alueopetussuunnitelman tehtävä...5 1.2 Taustaa yhtenäisen perusopetuksen alkutaipaleesta alueella... 5 1.2.1 Meltauksen

Lisätiedot

Opintiella Huittisissa

Opintiella Huittisissa Opintiella Huittisissa Perusopetuksen opas 1 OPINTIELLÄ HUITTISISSA Sisallys Tervetuloa kouluun!... 3 Oppivelvollisuus... 4 Kouluun ilmoittautuminen... 5 Perusopetus Huittisissa... 5 Koulukuljetukset...

Lisätiedot

oulussa KOULUSSA perusopetuksen opas 2014 2015

oulussa KOULUSSA perusopetuksen opas 2014 2015 oulussa KOULUSSA perusopetuksen opas 2014 2015 sisällysluettelo oulussa koulussa Oulussa koulussa... 3 Yleistietoa perus koulusta...4 Mihin kouluun?.... 7 Ekaluokalle....8 Seiskalle....10 Kieli-info.................................12

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2005

OPETUSSUUNNITELMA 2005 OPETUSSUUNNITELMA 2005 KALLION ALA ASTEEN KOULU OPETUSSUUNNITELMAN RUNKO 1. Koulun työn perusta. 1 1.1. Arvoperusta... 1 1.2. Koulun toiminta ajatus 1 1.3. Koulun kasvatus ja oppimistavoitteet. 1 1.3.1.

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun perusopetuksen opetussuunnitelma

Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun perusopetuksen opetussuunnitelma 1 1 Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun perusopetuksen opetussuunnitelma 2 2 1. luku Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 2. luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

Opas tuleville 7. luokkalaisille

Opas tuleville 7. luokkalaisille Opas tuleville 7. luokkalaisille Siirtyminen 7. Luokalle Peruskoulun 7. vuosiluokalle siirtyminen merkitsee monen asian muuttumista koulunkäynnissä. Tässä nivelkohdassa tulee uusia oppiaineita, uusia opettajia,

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Muutokset hyväksytty 25.5.2011 Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO... 3 1.1 OPETUSSUUNNITELMIEN MERKITYS... 3 1.2 ESIOPETUS... 4 1.3 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN...

Lisätiedot

Opas tuleville 7. luokkalaisille

Opas tuleville 7. luokkalaisille Opas tuleville 7. luokkalaisille Siirtyminen 7. Luokalle Peruskoulun 7. vuosiluokalle siirtyminen merkitsee monen asian muuttumista koulunkäynnissä. Tässä nivelkohdassa tulee uusia oppiaineita, uusia opettajia,

Lisätiedot

Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta

Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta Opetussuunnitelma kokonaisuudessaan osoitteessa: www.peda.net/veraja/espoo/espoonlahdenkoulu/opetussuunnitelma 1 OTTEITA ESPOONLAHDEN

Lisätiedot

Lappeenrannan kristillinen koulu OPETUSSUUNNITELMA LUOKAT 1-9. Lappeenrannan kristillinen kasvatus ry hallitus

Lappeenrannan kristillinen koulu OPETUSSUUNNITELMA LUOKAT 1-9. Lappeenrannan kristillinen kasvatus ry hallitus Lappeenrannan kristillinen koulu OPETUSSUUNNITELMA LUOKAT 1-9 Lappeenrannan kristillinen kasvatus ry hallitus Hyväksytty 17.7.2009 Päivitetty 26.7.2010 Päivitetty 1.2.2011 SISÄLLYS 1. OPETUSSUUNNITELMA...

Lisätiedot

Päivitetyt luvut: 1.2, 3.4, luvut 4 ja 5 kokonaisuudessaan.

Päivitetyt luvut: 1.2, 3.4, luvut 4 ja 5 kokonaisuudessaan. Ops /Parkano Päivitys 1.8.2012 (OPH määräys 50/011/2010) Päivitys 1.8.2012 (OPH määräys 50/011/2010) Päivitetyt luvut: 1.2, 3.4, luvut 4 ja 5 kokonaisuudessaan. Luvussa 11 Oppilaan arviointi huomioitu

Lisätiedot

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko 2 KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN ARVOPOHJA 2.1. Sivistystoimen arvot 2.2. Käsitys ihmisestä 2.3. Käsitys tiedosta

Lisätiedot

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu Perusopetuksen opetussuunnitelma Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan 3-8 luokilla 1.8.2005 ja 9. luokalla 1.8.2006 Hyväksytty Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun johtokunnan

Lisätiedot

KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2008 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 4 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 4 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 5 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.

Lisätiedot

1. Koulutyön perusta 4. 1.1. Arvoperusta 4. 1.2. Kannelmäen peruskoulun toiminta-ajatus 4 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet 4

1. Koulutyön perusta 4. 1.1. Arvoperusta 4. 1.2. Kannelmäen peruskoulun toiminta-ajatus 4 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet 4 1 Sisällys 1. Koulutyön perusta 4 1.1. Arvoperusta 4 1.2. Kannelmäen peruskoulun toiminta-ajatus 4 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet 4 2. Opetuksen toteuttaminen 4 2.1. Oppimiskäsitys 5 2.2. Oppimisympäristö

Lisätiedot

1. Itäreitin opetussuunnitelma 4. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 5. 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 6

1. Itäreitin opetussuunnitelma 4. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 5. 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 6 ITÄREITIN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. Itäreitin opetussuunnitelma 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 5 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 6 2.1 Perusopetuksen

Lisätiedot

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 5 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 6 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. 1 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

KANTVIKIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KANTVIKIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA KANTVIKIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2011 2 Sisällysluettelo 1. LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 1 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 1 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 2 2. LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

Tyrnävän kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma

Tyrnävän kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma 1 Tyrnävän kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 85, Päivitetty 13.10.2011 128 Päivitetty 3.4.2014 60 Päivitetty 15.5.2014 79 2 Sisältö 1. Johdanto 8 Muutokset 8

Lisätiedot

ESPOON SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO

ESPOON SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO Espoon kaupunki Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö ESPOON SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT...3 1.1 Perusopetuksen arvopohja...3

Lisätiedot

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 1 Tyrnävän kunnan tuksen opetussuunnitelma LUONNOS ehdotus 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 2 Sisältö 1. Johdanto... 8 Muutokset... 8 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma en koulun opetussuunnitelma Lapset ja nuoret ovat tärkeimmät olennot: heidän on maitten valtakunta. Ja se, jota ei jaksa alituisesti kiinnostaa, mitä heidän kalloissaan liikahtaa, siirtyköön turhana hyllylle.

Lisätiedot

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 ja Kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymä 17.8.2006, 56 Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta 23.8.2007,

Lisätiedot

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 ja Kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymä 17.8.2006, 56 Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta 23.8.2007,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 Koulun rehtorin hyväksymä 30.8.2007, 501 Viimeisimmät muutokset: Lasten ja nuorten palvelujen

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009

SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 2 SISÄLLYS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.1 PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA... 6 2.2 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielinen jaosto, 07.03.2012 Koulutuspäällikön hyväksymä muutos kappale 5.4, 14.10.2014, 104 Sisällysluettelo sivu 1 Loviisan kaupungin

Lisätiedot