Toimintasuunnitelma 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma 2012"

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma 2012

2 Visio Päätöksentekijät ja tiedotusvälineet haluavat kuulla kantamme Yrittäjänaisten liiketoimintaedellytykset ja sosiaaliturva tasa-arvoiseksi Kaksinkertaistamme jäsenmäärämme toimintaa kehittämällä

3 Missio Olemme Pohjoismaiden suurin naisyrittäjien etujärjestö ja edistämme naisten asemaa yritystoiminnassa ja yhteiskunnassa.

4 Arvot Jäsenistön paras ohjaa toimintaa Arvostettu Osallistuva Hyvät toimintatavat

5 Strategia Kasvatamme jäsenmäärää paikallisyhdistysten toimintaa tukemalla Edunvalvonnalla eteenpäin Lisää yhteistyötä ja kansainvälisyyttä Näkyvyyttä viestinnällä

6 Tehtävät, tavoitteet ja toimenpiteet Tehtävät: Sääntömääräinen toiminta Keskusliiton ylin päättävä elin on liittokokous. Hallitus on vastuussa työskentelystään liittokokoukselle. Hallitukseen kuuluvat liittokokouksessa valitut puheenjohtaja, 12 varsinaista ja 2 varajäsentä. Keskusliiton toimistossa työskentelee 3 henkilöä: toimitusjohtaja, järjestösihteeri ja toimistosihteeri Toimitusjohtaja on tulosvastuullinen hallitukselle.

7 Tavoitteet ja toimenpiteet: Strategisen suunnittelun ja toiminnan vahvistaminen Motivaation ja sitoutumisen ylläpitäminen Sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen tehostaminen ja työskentelyn kehittäminen Liittokokouksen hyväksymän toimintasuunnitelman toteuttaminen

8 Vuoden 2012 teema Rohkeasti rinnakkain Yrittäjänaiset 65 v.

9 1. Kasvatamme jäsenmäärää paikallistoimintaa tukemalla Julkinen näkyvyys Kannanottoja reaaliajassa yrittäjiä koskeviin ajankohtaisiin asioihin. Positiivista julkisuuskuvaa Yrittäjänaisten Keskusliitolle. Vuoden yrittäjänaiselle maksimaalinen näkyvyys. Lisätään yhteydenpitoa päättäjiin, valmisteluportaaseen ja tiedotusvälineisiin. Lisätään yhteistyötä oppilaitosten ja koulujen kanssa yrittäjyyskasvatuksen merkeissä. Luodaan entistä avoimemmat ja toimivammat suhteet yhteistyökumppaneihin ja hankitaan lisää yhteistyökumppaneita. Luodaan uusia, houkuttelevia toimintatapoja. Paikallisyhdistysten aktivointi vireään toimintaan; vertaiskummitukea ja virkistystä. Uudistetaan ja kehitetään Yrittäjänaisten Keskusliiton toimintaa kenttää kuunnellen.

10 Jäsenhankinta - Yhdenmukaisen, selkeän kuvan luominen jäsenyytemme kannattavuudesta - Nuorten/uusien yrittäjien saaminen mukaan - Uudet/nuoret yrittäjät kaipaavat järjestötoiminnalta vertaistukea ja sosiaalisia suhteita; yrittäminen on usein yksinäistä työtä - Maahanmuuttajanaisten saaminen mukaan Panostetaan sähköisiin viestimiin - Nettisivut, Facebook, mahdollinen verkkolehti, sähköiset jäsentiedotteet ja kyselyt jäsenille - Kehitetään Yrittäjänainen-lehteä edelleen yrittäjänaisen näköiseksi - Tavoite: lukijoiden saaminen www-sivuille ja kiinnostuksen herättäminen liiton toimintaa kohtaan Kannustetaan paikallisjärjestöjä kutsumaan uusia yrittäjänaisia mukaan toimintaansa Jatketaan jäsenhankintaa telemarkkinoinnin ja muiden uusien keinojen avulla

11 Jäsenhuolto Aktivoidaan jäsenyhdistyksiämme kehittämään ja yhdenmukaistamaan toimintaansa yhteistyössä keskusliiton kanssa Jäsenhuollon keskeisin tehtävä on lisätä yksittäisen jäsenen hyvinvointia ja auttaa yrittäjänä jaksamisessa sekä yritystoiminnan kehittämisessä Pääpaino vuonna 2012 on jäsenmäärän lisäämisessä. Jäsenmäärän kasvaessa lisääntyy keskusliiton ja jäsenyhdistysten esittämien edunvalvonta-asioiden painoarvo Toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet vierailevat yhdistyksissä aktiivisesti

12 Jäsenhuollon tavoitteet Uusien jäsenten hankinta ja vanhojen jäsenten sitoutumisen varmistaminen Uusien yhdistysten perustaminen ns. valkoisilla alueilla ja hiljaisten yhdistysten aktivointi Jäsenyhdistysten toiminnan kehittäminen, aktivointi ja toimintojen yhdenmukaistaminen Yhdistysten alueellisen, keskinäisen verkottumisen vahvistaminen ja yhteistyön tiivistäminen Hyvien käytäntöjen levittäminen Toimivan verkoston kehittäminen, ylläpitäminen ja uusien toimintamuotojen etsiminen yhdistysten omilla alueilla (päättäjät, elinkeinoelämän vaikuttajat ja muut toimijat)

13 Jäsenhuollon toimenpiteitä Pidetään liittokokous syys-marraskuussa Järjestetään Yrittäjänaispäivät keväällä 2012 Vietetään Ruusun päivää yhdessä Naisyrittäjyyskeskuksen kanssa Osallistutaan SuomiAreena-tapahtumaan Porissa Osallistutaan Osaava Nainen-tapahtumaan Turussa Vietetään valtakunnallisesti Yrittäjänaisten päivää Jatketaan yrittäjien sijaispalvelujärjestelmän (SIPA) levittämistä Kannustetaan villisti toimivien yhdistysten jäseniä liittymään keskusliittoon Kehitetään sekä yhdistysten kummitoimintaa että otetaan osaa yrityskummitoimintaan Tuetaan 65-vuotisjuhlatutkimuksen tekemistä

14 Jäsenhuollon toimenpiteitä Järjestetään toimitusjohtajan, puheenjohtajan ja paikallisyhdistysten puheenjohtajien tapaaminen alueittain Kehitetään ja hankitaan uusia jäsenetuja Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan eri puolilla Suomea järjestettäviin yrittäjyyteen liittyviin markkinointitilaisuuksiin Valitaan ja palkitaan vuoden valtakunnallinen yrittäjänainen Järjestetään - alueellisia tapahtumia yhteistyössä paikallisyhdistysten kanssa - mahdollisesti opintomatka

15 2. Edunvalvonnalla eteenpäin Edunvalvontatyö on keskusliiton tärkein tehtävä. Edunvalvontatyössä keskitytään naisyrittäjyyden arkeen. Tuodaan esille yrittämisen ja perheen yhteensovittamiseen liittyvät ongelmat sekä yrittäjänaisen sosiaaliturvassa olevat esteet ja puutteet. Kannustetaan ja tuetaan yrittäjänaisia vahvistamaan liiketoimintaosaamistaan ja jaksamistaan sekä yrityksen kasvua. Tehdään edunvalvontatyötä vaikuttamalla aktiivisesti päättäjiin ja lainvalmisteluportaaseen sekä osallistumalla julkisiin foorumeihin ja antamalla ajankohtaisia lausuntoja.

16 Edunvalvonnan tavoitteet Perhevapaakustannusten kattaminen yhteisillä verovaroilla ALV:n alentaminen kautta linjan sekä sen yhtenäistäminen käsityövaltaisilla aloilla Yrittäjän sijaispalvelujärjestelmän (SIPA) laajentaminen valtakunnalliseksi Yrittäjän tasa-arvoinen oikeus perhe-elämään sekä sosiaali- ja työttömyysturvaan Työllistämisen helpottaminen Naisyritysten kasvun ja kansainvälisyyden kannustaminen Yrittäjänaisen tiedon lisääminen omasta sosiaali- ja eläketurvasta Harmaan talouden torjuminen Sukupolvenvaihdoksen helpottaminen Koko maan kattavan infrastruktuurin takaaminen

17 Edunvalvonnan toimenpiteitä Edistetään yrittäjän sijaispalvelujärjestelmän levittämistä Järjestetään ja osallistutaan vaikuttajaseminaareihin Lisätään näkyvyyttä edunvalvontatyöstämme kaikissa tiedotusvälineissä. Verkostoidutaan ja vaikutetaan mm.: yhteistyössä yrittäjyyttä edistävien edunvalvontaorganisaatioiden kanssa asiantuntijahaastatteluissa vaikuttamalla kansanedustajiin vaikuttamalla valtion budjettiin vaikuttamalla ministeriöissä lakiesitysten valmistelijoihin vaikuttamalla eduskunnan ja hallituksen työryhmissä Vaikuttamalla alueellisella tasolla: maakuntahallintoon, ELY-keskuksiin vaikuttamalla kuntatason päättäjiin: kaupunginjohtajiin, -hallituksiin ja -valtuustoihin aktivoimalla paikallisyhdistyksiä vaikuttamaan alueellisesti

18 3. Lisää yhteistyötä ja kansainvälisyyttä Yrittäjänaisten Keskusliitto kehittää yhteistyössä eri tahojen kanssa kasvua ja kansainvälisyyttä tukevia hankkeita ja palveluita, joita hyödynnetään yhdessä jäsenistön kanssa Tavoitteet yritysten kansainvälistyminen kansainvälisten yhteyksien luominen Pohjoismaiden ja Baltian maiden järjestöihin Toimenpiteet Jäsenyydet kansainvälisissä naisyrittäjyysorganisaatioissa ja uusien luominen Koordinoidaan tutustumismatkoja, opintomatkoja, kv-matkoja erilaisten teemojen ja tapahtumien ympärillä EU-hankeyhteistyö Kirkon ulkomaanapu Naisten Pankki

19 4. Näkyvyyttä viestinnällä Viestintämme on aktiivista ja oikein kohdistettua. Vaikutamme mielipiteisiin ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon asiantuntevasti. Olemme innovatiivisia ja rohkeita edelläkävijöitä. Tavoitteet: Ulkoisella viestinnällä lisätään ja parannetaan yhdenmukaisen sanoman välittämistä naisyrittäjyydestä paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Sisäisellä viestinnällä turvataan nopea, saumaton ja yhdenmukainen tiedonkulku keskusliiton, hallituksen, alueyhdistysten ja jäsenten välillä. Verkkosivut, Yrittäjänainen-lehti ja sosiaalinen media ovat ensisijaiset tiedonvälittäjät jäsenistölle ja päättäjille. Niiden kehittäminen on jatkuva prosessi. Keskusliiton hallituksen määrittelemät arvot ohjaavat viestintää keskusliitossa ja paikallisyhdistyksissä.

20 Sisäinen viestintä Tavoitteet: - Hyödynnetään jäsenrekisteriämme tutkimuksessa ja tiedottamisessa - Keskusliiton tapahtumakalenteri netissä - Nettisivujen Areenalla vaihtuva kolumni ajankohtaisista asioista - Sähköiset tiedotteet 6-8 kertaa vuodessa - Sähköiset kirjeet yhdistyksille ja suoraan jäsenille - Ajankohtaisasioiden kyselyt jäsenille

21 Vuosikello Hallituksen ja keskusliiton johdon toiminnalle ns. vuosikello, joka rytmittää kokousten ja toimenpiteiden asiavirtaa Asiantuntijakuulemisia joidenkin hallituksen kokousten yhteyteen Kehityskeskusteluiden jatkaminen keskusliiton työntekijöiden ja toimitusjohtajan kanssa

22 Esimerkki vuosikellosta Kehityskeskustelut Hallitus Strategian toteuttamista Hallitus / kehittämispäivät Hallitus Hallitus - yn-lehden sisällön kartoitus Strategian päättäminen Budjetin päättäminen Strategian valmistelu Q4 Q1 Hallitus Hallitus Strategian toteutumisen seuranta Strategian toteutumisen seuranta Hallitus Hallitus Q3 Q2 Päivitystä strategiaan Budjetin valmistelu Hallitus / strategiapäivät Hallitus Hallitus Kehityskeskustelut Hallitus

23 Varainhankinta Budjetin perusteet: Keskusliittomme toiminnan rahoituksen perustan muodostavat jäsenmaksutulot. Keskusliiton edunvalvonta ja toimintaedellytykset saavutetaan ainoastaan turvaamalla toiminnallemme riittävät taloudelliset ja henkiset resurssit. Tavoitteet: Jäsenmäärän kasvattaminen Yhteistyökumppaneiden sopimusten jatkuvuus, yhteistyön kehittäminen sekä pitempikestoisten ja vaikutukseltaan vahvempien yhteistyösopimusten solmiminen Uusien yhteistyökumppaneiden etsiminen Uusien kannatusyhteisöjäsenien etsiminen Uusien mainos- ja sponsoritulojen hankkiminen Toimenpiteet: Jäsenhankintatyö Yhteistyösopimusten uudistaminen Yhteisöjäsenmaksu

24 Suunnittelun aikajaksot vuoden 2012 jälkeen cc Visio Pitkän aikavälin toimintasuunnitelma Aikaisemmat toimintasuunnitelmat Jatkuva vuorovaikutus Pitkän aikavälin taloussuunnitelma Toimintasuunnitelma Budjetti Jatkuva seuranta Kehityskeskustelut Toteutus - 1 vuosi Nykyhetki + 1 vuosi +2 vuotta + 3 vuotta

25 Yrittäjänaisten Keskusliitto ry Kaisaniemenkatu 1 B a 74, Helsinki puh , faksi

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokouksessa 15.11.2014 Toimintasuunnitelma 2015 1. EDUNVALVONTA 1.1 Valtakunnallinen edunvalvonta 1 Liitto vaikuttaa lukiokoulutukseen ja ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL RY 1 SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL RY... 2 2 TOIMINTAKAUDELLE 2013 2016 ASETETUT TAVOITTEET... 2 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ NOUSEVAT HAASTEET

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015. Suomen Valmentajat ry

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015. Suomen Valmentajat ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 Suomen Valmentajat ry 2 SISÄLTÖ 1. TIIVISTELMÄ... 3 2. VISIO, TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 3. STRATEGIA 2011-2020... 5 4. TOIMINTAVUOSI 2015... 6 4.1. Valmentajuuden

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry Sisällys 1. YLEISTÄ... 1-1 2. PAINOPISTEALUEET... 2-1 2.1 Toiminnan kehittäminen... 2-1 2.2 Positiivisen ensitiedon jakaminen... 2-2

Lisätiedot

Sulasol, Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto ry. Toimintasuunnitelma 2013-2014

Sulasol, Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto ry. Toimintasuunnitelma 2013-2014 SULASOL TOIMINTASTRATEGIA Toiminta-ajatus / missio Sulasol on jäsenistönsä valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka tarkoituksena on herättää kiinnostusta musiikkiin tukea ja kannustaa jäsenistönsä musiikkiharrastusta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 29.09.2014

Toimintasuunnitelma 29.09.2014 Toimintasuunnitelma 15 4 29.09.2014 Sisällys Liiton toiminnan tarkoitus... 3 Hallinto ja organisaatio... 3 Henkilöstö... 3 Toimistot... 4 Jäsenistö... 4 Jäsenyydet... 4 Järjestöyhteistyö... 5 Muut kumppanuudet...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. 1. Johdanto. 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen. Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009.

Toimintasuunnitelma. 1. Johdanto. 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen. Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009. Toimintasuunnitelma Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen 3. Työryhmät ja muu toiminta 4. Paikallinen ja alueellinen toiminta 5.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry Sisältö Liiton tunnettuuden lisääminen Lausunnot ja kannanotot Edustaminen Julkaisutoiminta Rekisterit Markkinointi Tapahtumat

Lisätiedot

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 SLU ry:n vuosikokoukselle 30.11.2002 SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 YLEISTÄ Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry on valtakunnallinen järjestö, jonka tarkoituksena on organisoida, koordinoida ja tuottaa palveluja erityisesti jäsenistön tarpeisiin.

Lisätiedot

Eurooppanuoret ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Eurooppanuoret ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Poliittisen toiminnan painopisteet Eurooppanuorten tapahtumat toimintavuonna 2015 Järjestöllinen toiminta Kansainvälinen toiminta Viestintä

Lisätiedot

LIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2015

LIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2015 LIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Suomen LVI-liitto, SuLVI ry:n toiminta pohjautuu strategiaan 2015 2018, joka hyväksytetään liittokokouksessa 22.11.2014 Hämeenlinnassa. TOIMINTA-AJATUS (MISSIO) SuLVI edistää

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1(8) TAUSTA Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry on vuonna 2007 perustettu toimintaryhmä, jonka tavoitteena on edistää maaseudun elinvoimaisuutta alueellaan. SILMU ry:n toiminta-alue

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. STRATEGIA 20122017 I Johdanto Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. on vuonna 1998 perustettu nuorisovaltuustojen ja muiden paikallisten nuorten vaikuttajaryhmien yhteistyö, edunvalvonta, koulutus

Lisätiedot

TOIMINTA- SUUNNITELMA

TOIMINTA- SUUNNITELMA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2014 Syysliittokokouksen 17.11.2013 hyväksymä. Syysliittokokous antoi vuoden 2013 Työ- ja talousvaliokunnalle valtuudet tarkistaa toimintasuunnitelma rahoituksen jakoperusteiden varmistuttua.

Lisätiedot

Marttaliiton strategia 2012 2016

Marttaliiton strategia 2012 2016 Hyväksytty Marttaliiton hallituksessa 28.9.2011 Esitelty syyskokouksessa 22.10.2011 Marttaliiton strategia 2012 2016 Sisältö 1. Johdanto 1 2. Missio, visio, arvot ja lupaus 2 3. Keskeiset tavoitteet ja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Helsingin Vihreät ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 I Yleistä Helsingin Vihreät toimii puhtaamman, ekologisemman, avoimemman ja paremmin palvelevan Helsingin puolesta. Helsingin Vihreiden tärkeimpiä

Lisätiedot

VALTUUSTO 2014/SYYS. Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2014 AKIN VIESTINTÄSTRATEGIA VUOSIKSI 2015 2018

VALTUUSTO 2014/SYYS. Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2014 AKIN VIESTINTÄSTRATEGIA VUOSIKSI 2015 2018 VALTUUSTO 2014/SYYS Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2014 AKIN VIESTINTÄSTRATEGIA VUOSIKSI 2015 2018 Viestintästrategian on valmistellut AKIn hallituksen asettama viestintätyöryhmä, johon

Lisätiedot

ViNOn toiminta ulottuu paikallisjärjestötasolta aina globaaleihin vihreisiin nuoriin asti.

ViNOn toiminta ulottuu paikallisjärjestötasolta aina globaaleihin vihreisiin nuoriin asti. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto Jatkuvan toiminnan kuvaus 2015 Hyväksytty liittokokouksessa 30.11.2014 1 Johdanto Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO on valtakunnallinen vihreä nuoriso-

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 JA TALOUSARVIO

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 JA TALOUSARVIO TOIMINTASUUNNITELMA 214 JA TALOUSARVIO SISÄLTÖ 1 TOIMINNAN PAINOPISTEET 214... 3 2 JÄSENTOIMINTA... 4 2.1 JÄSENTAPAHTUMAT 214... 4 2.2 LUOTTAMUSHENKILÖTAPAHTUMAT... 5 2.3 EDUNVALVONTA... 6 2.4 APURAHAT...

Lisätiedot

TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY

TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY Kulmavuorenkatu 5, 00500 Helsinki (09) 713 990 Faksi (09) 713 787 sähköposti: tsil@tsil.fi, kotisivut: www.tsil.fi TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Omaisen arjessa mukana Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto ry:n strategia vuosille 2007 2011

Omaisen arjessa mukana Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto ry:n strategia vuosille 2007 2011 Omaisen arjessa mukana Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto ry:n strategia vuosille 2007 2011 Sisällysluettelo Johdanto...4 Strategiatyöskentelyyn osallistujat...5 Katsaus historiaan ja nykyiseen

Lisätiedot

Satakunnan Yrittäjät ry Toimintasuunnitelma 2015

Satakunnan Yrittäjät ry Toimintasuunnitelma 2015 Satakunnan Yrittäjät ry Toimintasuunnitelma 2015 Vuosisuunnittelu 2015 Luottamushenkilöt mukaan kehittämään järjestötiedote 5 /2014 Yrittäjien työkyky ja jaksaminen Viestinnän välineiden uudelleen arviointi

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 FinFami Etelä-Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto@finfamiep.fi www.finfamiep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry

Pääkaupunkiseudun monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry Pääkaupunkiseudun monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Pääkaupunkiseudun monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Monihelin toiminnan tavoitteena on jäsenjärjestöjen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. YHTEISKUNTAVAIKUTTAMINEN

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. YHTEISKUNTAVAIKUTTAMINEN Toimintasuunnitelma 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. YHTEISKUNTAVAIKUTTAMINEN 2. JÄRJESTÖTOIMINTA 3. JÄSENPALVELUT 4. VIESTINTÄ 5. YRITTÄJÄKOULUTUS 6. YRITTÄJYYSKASVATUS 7. ERITYISPROJEKTIT 1.YHTEISKUNTAVAIKUTTAMINEN

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 2015

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 2015 1. Johdanto 1 2. Viestinnän perusviesti ja arvot 1 3. Viestinnän nykytila ja haasteet 2 4. Viestinnän tavoitteet ja tehtävät 3 5. Kohti tavoitetilaa 4 Sisäinen viestintä: Organisaatio- ja jäsenviestintä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Suomen luonnonsuojeluliitto ry Toimintasuunnitelma 2012 Hyväksytty liittovaltuuston kokouksessa 27.11.2011 Suomen luonnonsuojeluliitto on maamme suurin vapaaehtoisen ympäristön- ja luonnonsuojelutyön kansalaisjärjestö.

Lisätiedot