Tampere 2017: Uuden toimintamallin vaikutukset hallintosääntöön ja nykyisiin johtosääntöihin, taustamateriaali

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampere 2017: Uuden toimintamallin vaikutukset hallintosääntöön ja nykyisiin johtosääntöihin, taustamateriaali"

Transkriptio

1 Tampere 2017: Uuden toimintamallin vaikutukset hallintosääntöön ja nykyisiin johtosääntöihin, taustamateriaali Khsuko Konserniohjaus

2 Teemat Toimielinten jäsenmäärät ja valintaperusteet Siirtymävaihetta 1-6/2017 koskevat muutostarpeet nykyisiin johtosääntöihin Lisämateriaali: Yhteenveto valtuustoryhmille suunnatusta kyselystä + kommentit tehtyihin esityksiin 2 Konserniohjaus

3 Tampereen kaupungin organisaatioluonnos (KV päätöksen mukainen rakenne, palvelualueiden organisointi vuoden 2016 aikana, sote-uudistuksen jälkeen hyvinvoinnin palvelualueella hyvinvointilautakunta) Kaupunginvaltuusto Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta PORMESTARI Kaupunginhallitus Tarkastustoimikunta Sisäinen tarkastus Kaupunginhallituksen konsernijaosto Sosiaali- ja terveyslautakunta Sivistys- ja kulttuurilautakunta Elinvoima- ja osaamislautakunta Asunto- ja kiinteistölautakunta Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Alueellinen jätehuoltolautakunta APO APO APO Konsernijohtaja Konserniohjaus HALLINTO (sis. konsernipalveluyksikkö) HENKILÖSTÖ - KEHITTÄMINEN - STRATEGIA TALOUS - OMISTAJAOHJAUS Johtaja HYVINVOINNIN PALVELUALUE Johtaja ELINVOIMAN JA KILPAILUKYVYN PALVELUALUE Johtaja KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Tampereen Voimia Liikelaitos Johtokunta Tampereen Tilakeskus Liikelaitos Johtokunta Sara Hildenin taidemuseo Tampereen Infra Liikelaitos Johtokunta Tampereen Vesi Liikelaitos Johtokunta Tampereen kaupunkiliikenne Liikelaitos Johtokunta Pirkanmaan pelastuslaitos Johtokunta Yhdyskuntalautakunta Neuvottelukunta TYTÄRYHTIÖT JA -YHTEISÖT

4 Toimintamallin uudistus poliittisissa toimielimissä 2016 talvi 2017 projektisuunnitelma yms. khsuko toimielimet, hallintosäännön poliittiset linjaukset, kuntalaisten osallistuminen khsuko talous- ja strategiaseminaari, hallintosäännön poliittiset linjaukset kv 6.6. palvelualueiden organisointi ja hallintosääntö, khsuko palvelualueiden organisointi, hallintosääntö ja siirtymävaihetta koskevat muutostarpeet khsuko Siirtymävaihepäätökset kv hallintosääntö khsuko Hallintosääntö kv hallintosääntö khsuko Yhteistoimintasopimukset kv Palvelualueiden organisointi Hallintosääntötyö Toimintatapojen muutos: mahdollistava johtaminen, henkilöstö kehittäjänä, vahva yhteisöllisyys

5 Kaupunginhallituksen päätösesitykset (punaisella olevat siirtyivät kokoukseen) Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi palvelualueiden organisointia ja kehittämistä sekä palvelualueiden johtajien tavoitteita koskevan lähetekeskustelun, että hallintosääntötyön jatkovalmistelu ja muiden kuntien kanssa käytävät yhteistoimintasopimusneuvottelut perustuvat siihen, että alueellisena jätehuoltoviranomaisena toimii alueellinen jätehuoltolautakunta, sosiaali- ja terveyslautakunnalle tulee yksilöasioiden jaosto ja yhdyskuntalautakunnalle ympäristö- ja rakennusjaosto sekä alueellinen ympäristöterveydenhuollon jaosto, että yhteistoiminta-alueiden kuntien yhteisinä toimieliminä toimivat sosiaali- ja terveyslautakunta ja sen yksilöasioiden jaosto, sivistys- ja kulttuurilautakunta, elinvoima- ja osaamislautakunta, yhdyskuntalautakunnan alueellinen ympäristöterveydenhuollon jaosto, kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, alueellinen jätehuoltolautakunta sekä Pirkanmaan pelastuslaitoksen osalta Tampereen kaupunginhallitus ja kuntien yhteiselimenä Pirkanmaan pelastuslaitoksen neuvottelukunta, että hallintosääntötyön jatkovalmistelussa lähtökohtana on, että kaupunginhallituksen ja sen konsernijaoston jäseniä, lautakuntien jaostojen jäseniä ja liikelaitosten johtokuntien jäseniä ei rajata valtuutettuihin ja varavaltuutettuihin, mutta lautakuntien jäsenistä vähintään puolet tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja, että hallintosääntötyön jatkovalmistelu ja muiden kuntien kanssa käytävät yhteistoimintasopimusneuvottelut perustuvat siihen, että kaupunginhallituksessa on 11, konsernijaostossa 7, lautakuntien peruskokoonpanossa 11, lautakunnan jaostojen peruskokoonpanossa 7 ja liikelaitosten johtokunnissa 7 jäsentä, että jatkovalmistelun perustana oleva lautakuntien ja jaostojen jäsenmäärä voi vaihdella yhteistoiminta-alueista johtuen. 5

6 Lautakunta- ja jaostorakenne, khsukon linjaus Sosiaali- ja terveyslautakunta Sivistys- ja kulttuurilautakunta Elinvoima- ja osaamislautakunta Asunto- ja kiinteistölautakunta Yhdyskuntalautakunta Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Alueellinen jätehuoltolautakunta Yksilöasioiden jaosto Ympäristö- ja rakennusjaosto Alueellinen ympäristöterveydenhuollon jaosto

7 Toimielinten jäsenmäärät ja jäsenten valintaperusteet (laajempi materiaali khsukossa )

8 Jäsenmääristä ja valintaperusteista päättäminen Kuntalaissa ei valtuustoa lukuun ottamatta ole säännöksiä toimielinten jäsenmääristä. Valtuusto voi vapaasti päättää toimielimen koosta. Yleensä jäseniä valitaan pariton määrä, jotta äänet eivät yksittäisten kokousasioiden käsittelyssä äänestettäessä mene tasan. Valtuusto voi johtosäännössä (jatkossa hallintosääntö) määrätä, että kunnanhallitukseen ja nimettyyn lautakuntaan voidaan valita vain valtuutettuja ja varavaltuutettuja

9 Jäsenmääriä pohdittaessa huomioitavaa Toimielinten toimintakyky Toimielimen tehtävät (laajuus, yleisyys/erityisyys) Riittävä edustuksellisuus (liittyy kysymykseen jäsenten valintaperusteista) Lautakunnan tai jaoston toimiminen kuntien yhteisenä toimielimenä Jaostojen määrä (erityisesti jos jaostojen jäsenyys rajataan lautakunnan jäseniin/varajäseniin) Hyvinvointipalvelujen johtokuntien lakkauttaminen alkaen Lakkaavia johtokuntia on 6 kpl, joissa kussakin on 7 varsinaista ja 7 varajäsentä; laskennallisesti (kun ei oteta huomioon saman henkilön useita luottamustehtäviä) vähenee 84 luottamushenkilöpaikkaa Johtokuntiin on voitu valita myös muita kuin valtuutettuja ja varavaltuutettuja, mikä on laajentanut luottamushenkilöpohjaa Sote- ja aluehallintouudistuksen toteutuessa kuntien tehtävät vähenevät. Maakunnan päätöksentekoon tullee maakuntavaltuuston lisäksi myös muita toimielimiä

10 Nykyisten lautakuntien ja jaostojen jäsenmäärät Ikila, Lanula (10 + 1; 10 jäsentä, apulaispormestari pj:na) peruskokoonpano: 11 jäsentä kuntien yhteisenä toimielimenä: 12 jäsentä (Orivesi) Tetola (10 + 1) peruskokoonpano: 11 jäsentä kuntien yhteisenä toimielimenä: 12 jäsentä (Orivesi) tai 18 jäsentä (ymp.terveydenhuolto) Tetolan jaosto (5) peruskokoonpano: 5 jäsentä kuntien yhteisenä toimielimenä: 6 (Orivesi) Sivela (10 + 1) peruskokoonpano: 11 jäsentä kuntien yhteisenä toimielimenä: 12 (kansalaisopistotoiminta) Osela (8 + 1) peruskokoonpano: 9 jäsentä kuntien yhteisenä toimielimenä: 14 jäsentä (ammatillinen koulutus) Yla (10 + 1) 11 jäsentä Ylan Ympäristö- ja rakennusjaosto (5) 5 jäsentä Ylan Jätehuoltojaosto (12) peruskokoonpano kuntien yhteisenä toimielimenä: 12 jäsentä (7+5) Jolila (13 + 1) peruskokoonpano kuntien yhteisenä toimielimenä: 14 jäsentä (7+7)

11 Perustelut toimielinten jäsenmääriä ja valintaperusteita koskevalla esitykselle Konsernijohtaja Juha Yli-Rajala: Tampereen kaupungin tehtävistä on siirtymässä erittäin merkittävä osa tulevien maakuntien vastuulle ja maakuntiin on tulossa maakuntavaltuuston lisäksi myös muita poliittisia toimielimiä. Toimielinten jäsenmääriä pohdittaessa on huomioitava myös demokraattisen johtamisen tarpeet ja valtuustoryhmien esittämät alustavat näkemykset toimielinten jäsenmääristä ja jäsenten valintaperusteista. Tampereen kaupungin toiminnassa tulee tulevaisuudessa korostua kyky strategiseen johtamiseen ja päätöksentekoon. Kaupungin toiminnalle on ollut ominaista kaupunginvaltuuston strategisen johtamisroolin näkyvyys myös lautakuntien toiminnassa sen myötä, että lautakuntien jäsenet ovat valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Tämä linkki on tarkoituksenmukaista säilyttää myös jatkossa. Mahdollinen vaihtoehto olisi, että lautakuntien jäsenistä enemmistön edellytettäisiin olevan valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Tämä ratkaisu ei tukisi uuden toimintamallin tavoitetta selkeästä johtamisesta. Se toisi myös käytännön haasteita toimielinten muodostamiseen Konserniohjaus

12 Esitys toimielinten jäsenmääristä ja valintaperusteista Konsernijohtaja Juha Yli-Rajala: Esitän, että hallintosääntötyön jatkovalmistelun ja muiden kuntien kanssa käytävien yhteistoimintasopimusneuvotteluiden pohjana on esitys, jossa kaupunginhallituksessa on 11 jäsentä, konsernijaostossa 7 jäsentä sosiaali- ja terveyslautakunnassa 11 jäsentä ja lisäksi 1 Oriveden kaupungin valitsema jäsen sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaostossa 7 jäsentä ja lisäksi 1 Oriveden kaupungin valitsema jäsen sivistys- ja kulttuurilautakunnassa 11 jäsentä ja lisäksi kansalaisopistotoiminnan yhteistoimintaelimenä toimiessa 1 Ylöjärven kaupungin valitsema jäsen elinvoima- ja osaamislautakunnassa 9 jäsentä ja lisäksi ammatillisen koulutuksen yhteistoimintaelimenä toimiessa 5 muiden kuntien valitsemaa jäsentä asunto- ja kiinteistölautakunnassa 11 jäsentä yhdyskuntalautakunnassa 11 jäsentä, sen ympäristö- ja rakennusjaostossa 7 jäsentä, alueellisessa ympäristöterveydenhuollon jaostossa 8 tamperelaista jäsentä ja 7 muiden yhteistoiminta-alueen kuntien valitsemaa jäsentä kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnassa 7 tamperelaista jäsentä ja 7 muiden yhteistoiminta-alueen kuntien valitsemaa jäsentä alueellisessa jätehuoltolautakunnassa 7 tamperelaista jäsentä ja 5 muiden yhteistoiminta-alueen kuntien valitsemaa jäsentä liikelaitosten johtokunnissa 7 jäsentä Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunnassa 3 tamperelaista jäsentä ja 7 muiden yhteistoiminta-alueen kuntien valitsemaa jäsentä hallintosääntötyön jatkovalmistelussa lähtökohtana on, että kaupunginhallituksen ja sen konsernijaoston jäseniä, lautakuntien jaostojen jäseniä ja liikelaitosten johtokuntien jäseniä ei rajata valtuutettuihin ja varavaltuutettuihin, mutta lautakuntien jäsenten tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja Konserniohjaus

13 Siirtymävaihetta 1-6/2017 koskevat muutostarpeet nykyisiin johtosääntöihin ja hallintosääntöluonnos Konserniohjaus

14 Vuoden 2017 alusta Tampereen kaupungin organisaatio (pl. poliittiset toimielimet) siirtyy uuteen toimintamalliin Poliittiset toimielimet ovat vuoden alusta alkaen siirtymävaiheessa: hyvinvointipalvelujen johtokunnat lakkaavat, mutta muut toimielimet jatkavat siihen asti kunnes kevään kuntavaalien perusteella valittavat uudet toimielimet aloittavat toimintansa. Siirtymävaihe edellyttää muutoksia nykyisiin johtosääntöihin. Muutoksia tarvitaan nykyisten lautakuntien johtosääntöihin ja kaupunginhallituksen johtosääntöön. muutokset valmistellaan kaupunginvaltuuston kokoukseen (1./7.11. kh) 14

15 Siirtymävaiheen edellyttämät muutokset Todetaan, että nykyiset toimielimet jatkavat, kunnes uudet toimielimet on valittu (kesäkuu 2016) ja että asia koskee myös yhteistoiminta-alueiden toimielimiä Lautakuntien johtosääntö Periaatteena on, että lautakunnat toimivat edelleen tilaajalautakunnan roolissa Muutoksia kohtiin, joissa on esillä tilaajapäällikön rooli (kuka toimii johtavana viranhaltijana, esittely, tilaajapäällikön tehtävät ja ratkaisuvalta, asiakirjojen allekirjoittaminen, menojen ja tulojen hyväksyjät) Lisäksi hyvinvointipalvelujen johtokunnilta tulevat erityistehtävät + palvelualueiden johtajien erityinen toimivalta (nykyisten tuotantoalueiden johtajien erityinen toimivalta) Hyvinvointipalvelujen johtosääntö johtosääntö kumotaan alkaen, samalla kumoutuu tuotantoalueiden toimintasäännöt ja delegoinnit (syksyn aikana valmistellaan palvelualueille uudet toimintasäännöt) Kh:n johtosääntö kh vastaa tarpeen mukaan lakkautettavien johtokuntien tehtävistä ja ratkaisuvallasta yleistehtävien osalta kesäkuuhun 2017 kunnes uudet toimielimet on valittu, samoin kuin tulevien lautakuntien tehtävistä ja ratkaisuvallasta, mikäli asia ei koske nykyisten tilaajalautakuntien tehtäviä ja ratkaisuvaltaa Kh:n johtosääntöön lisätään konsernijohtajan alaisesta toiminnasta palvelualueiden johtajien yleiset tehtävät ja ratkaisuvalta (nykyisten lautakuntien toimivalta rajoittuu tilaajan toimivaltaan. Keväällä 2017 kh käyttää soveltuvin osin hyvinvointipalveluiden johtokuntien ratkaisuvaltaa. Palvelualueen johtajan toimivalta koostuu sekä tilaajan että tuottajan toimivallasta. Silloin kun asia koskee molempia, kh vastaa yhteensovittamisesta). 15

16 Päätöksenteko syksyllä 2016 ja keväällä 2017, talousarvio sekä palvelu- ja vuosisuunnitelmat ta-esitys ltk:t hyväksyvät osaltaan (omaan toimivaltaansa kuuluvalta osin) hyvinvointipalvelujen johtokunnat merkitsevät tiedoksi palvelu- ja vuosisuunnitelmat ltk:t hyväksyvät osaltaan kh hyväksyy siirtymävaiheessa 16

17 Lisämateriaali: Toimintamallikysely valtuustoryhmille, yhteenveto ja kommentit 17 Konserniohjaus

18 Kysymykset valtuustoryhmille 1. Muokkausesitykset toimielinten tehtäviä ja ratkaisuvaltaa + pormestarin, konsernijohtajan, apulaispormestarien ja palvelualueiden johtajien tehtäviä ja ratkaisuvaltaa luonnosteleviin materiaaleihin 2. Esitykset poliittisten toimielinten jäsenmääriksi ja jäsenten valintaperusteiksi 18 Konserniohjaus

19 Toimielinten jäsenmäärät ja valintaperusteet, valtuustoryhmien kommentit Toimielinten jäsenmäärien osalta kaksi isointa valtuustoryhmää olivat nykyisten jäsenmäärien kannalla, muut valtuustoryhmät esittivät maltillista toimielinten jäsenmäärien kasvua. Toimielinten jäsenten valintaperusteiden osalta korostui näkemys, jossa lautakuntien toiminnan kytkeytyminen yhteen valtuuston toiminnan kanssa tulisi varmistaa sillä, että kaikki tai vähintään puolet lautakuntien jäsenistä olisivat valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Muiden toimielinten jäsenmäärien osalta vastaavaa rajausta ei nähty tarpeellisena. Toimielimiin valittavien osalta usea valtuustoryhmä esitti, että valittavien tulisi olla ollut vähintään toimielinten valintaa edeltävissä kuntavaaleissa ehdokkaana Konserniohjaus

20 Kaupunginhallituksen tehtävät ja työnjako lautakuntien kanssa, valtuustoryhmien kommentit 1/2 Kaupunginhallitukselle on kaavailtu ohjausroolia merkittävissä strategisissa asioissa. Kommenteissa kiinnitettiin huomiota tarkoituksenmukaiseen työnjakoon kh:n ja ltk:ien välillä Haasteellista määritellä yksiselitteisesti mitkä asiat päättää kh ja mitkä ltk (pormestari määrää kh:ssa käsiteltävät asiat) Lautakuntien työskentelyn kannalta on olennaista, että niillä olisi mahdollisuus tarkastella myös kokonaisuutena koko lautakunnan tehtäväkenttää (kh:ssa käsiteltävien asioiden merkitseminen tiedoksi) Kaupunginhallituksen tehtävissä on käytetty verbiä ohjata koskien strategisesti merkittäviä kokonaisuuksia; kommentoitu, että Kh:lla tulisi olla valta päättää asioista päätöksenteon suuntaviivojen asettamisen sijaan kaupunginvaltuusto määrittelee kaupunkistrategian hyväksymisen yhteydessä kaupungin strategisen johtamisen ydinviestit. Kaupunginhallituksella on valmisteleva ja toimeenpaneva rooli. Koko kaupungin kannalta merkittävimmät asiat päättää kaupunginvaltuusto Konserniohjaus

21 Kaupunginhallituksen tehtävät ja työnjako lautakuntien kanssa, valtuustoryhmien kommentit, 2/2 Lunastus- ja etuosto-oikeus tulisi edelleen säilyttää ainoastaan kaupunginhallituksella, asunto- ja kiinteistölautakunnan päätösvallasta maa-alueiden hankinnassa erilaisia näkemyksiä Lunastus- ja etuosto-oikeus ovat lain mukaan kh:n tehtäviä; kirjattu näin hallintosääntöluonnokseen Asunto- ja kiinteistölautakunnalle on tarkoituksenmukaista antaa suhteellisen iso valta maaomaisuuden hallinnassa, jotta uusi lautakunta ei hidastaisi kaupungin elinvoiman kannalta tärkeiden kokonaisuuksien etenemistä Maan hankkimisessa ja luovuttamisessa asunto- ja kiinteistölautakunnan toimivaltaa rajoittaa talousarvio. Yli 2 miljoonan eurona suuruiset kaupat hyväksyy kaupunginvaltuusto. Kommenteissa nousi esiin myös asunto- ja kiinteistölautakunnan tehtävät ja toimielimen tarpeellisuus, ehdotettiin voisiko toimia kh:n jaostona Kaupunginvaltuusto linjasi että uuteen toimintamalliin kuuluisi asunto- ja kiinteistölautakunta. Mikäli jo tehty päätös halutaan muuttaa tulisi asia linjata uudelleen kaupunginhallituksen suunnittelukokouksessa ja päättää uuden valmisteluohjeen mukaisesti osana hallintosääntöpäätöstä kaupunginvaltuustossa. Kaupunginhallituksen tehtäviin tulisi kuulua hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -> lisätään tehtäviin, arvioidaan uudelleen soten siirtymisen jälkeen, jolloin hyvinvointiltk aloittaa Konserniohjaus

22 Palvelualuejohtajien tehtävät ja ratkaisuvalta, valtuustoryhmien kommentit Palvelualuejohtajilla tulisi olla läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston kokouksiin Hallintosääntöluonnoksessa ei ole esillä kirjausta puhe- ja läsnäolo-oikeudesta Palvelualuejohtajien roolina on toimia lautakuntien esittelijöinä ja johtaa palvelualuetta. Roolia kaupunginhallituksessa ja valtuustossa tulee arvioida tätä tehtävää vasten. Palvelualuejohtajilla tulisi olla enemmän päätösvaltaa henkilöstöasioissa ja ICT-panosten kohdentamisessa Hallintosääntöluonnoksen mukaan palvelualuejohtajilla on selkeä johtamisrooli palvelualueidensa osalta. Roolia mm. henkilöstöasioissa ja ICT-panosten kohdentamisessa selvennetään konserniohjauksen roolin muuttumisen myötä. Uudessa toimintamallissa kaupungin toiminnan keskiössä on kolme palvelualuetta. Palvelualuejohtajilla tulisi olla esittelyoikeus kaupunginhallituksessa Konsernijohtajan toimii kaupunginhallituksen esittelijänä. Ratkaisua perusteltiin kaupunginhallituksen esittelyn yhdenmukaistamistarpeella. Mikäli nykyistä kaupunginvaltuuston päätöstä muutetaan, tulee arvioida vaikutukset kaupunginhallituksen ja lautakuntien toimintaan. Palvelualuejohtajien roolissa korostuu hallintosääntöluonnoksen mukaan esittelytehtävä lautakunnissa. 22 Konserniohjaus

23 Kommentit pormestarin ja apulaispormestarien tehtäviin ja ratkaisuvaltaan Apulaispormestarien tai johtajien lukumäärää ei tule kirjata tehtäviä ja ratkaisuvaltaa luonnosteleviin materiaaleihin Kaupunginvaltuusto linjasi jatkovalmistelua siten, että uuteen toimintamalliin kuuluisi kolme apulaispormestaria. Mikäli jo tehty päätös halutaan muuttaa, tulisi asia linjata uudelleen kaupunginhallituksen suunnittelukokouksessa ja päättää uuden valmisteluohjeen mukaisesti osana hallintosääntöpäätöstä kaupunginvaltuustossa. Hallintosääntöön tulee kirjata apulaispormestarien toimialueet. Toimialueiden kirjaamisen kautta määrittyy myös apulaispormestarien määrä. Pormestarin ja apulaispormestarin tehtävien osalta suuntaviivojen määrittelyn sijalla tulisi olla verbinä määrää -> muutetaan hallintosääntöluonnokseen Apulaispormestarilla tulee olla vahva ja selkeä rooli toimialueensa talouden ja toiminnan suunnittelussa ja vastuu myös tuloksellisuudesta, koska kantaa poliittisen vastuun, vastaavasti vastuu strategisten tavoitteiden toteutumisesta -> tarkistetaan tältä osin tehtäviä. Apulaispormestarin tehtävissä kohdassa 5 sana keskeinen on tulkinnanvarainen ja tarpeeton (johtaa keskeisiä palvelusopimusneuvotteluita ja sopimusten seurantaa) -> muutetaan hallintosääntöluonnokseen. Apulaispormestarien poliittisen edunvalvonnan tehtävä muotoon: vastata poliittisesta edunvalvonnasta, muusta edunvalvonnasta pormestarin alaisuudessa, edustamisesta sekä yhteydenpidosta sidosryhmiin -> tarkistetaan muotoilua, arvioitava myös suhteessa palvelualueen johtajan tehtävään. 23 Konserniohjaus

24 Muut valtuustoryhmien esittämät kommentit, 1/2 Oppositiossa olevilta valtuustoryhmiltä tuli runsaasi kommentteja koskien vallan keskittyneisyyttä. Kommentit kohdistuivat opposition roolin pienuuteen toimielinten jäsenistössä ja päätösten valmistelussa, liialliseen virkamiesvaltaan, valmisteluvaihtoehtojen vähyyteen, kuntalaisten ja henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksiin ja lähidemokratiaan sekä osakeyhtiöiden hallitusten jäsenten nimittämiskäytäntöön Useat kommenteista eivät ole hallintosäännöllä vaikutettavia asioita vaan valtuustoryhmien kesken sovittavia asioita. Kuntalaisten osallistumista koskevia linjauksia tehtiin suunnittelukokouksessa. Henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksien kasvattaminen on keskeisesti esillä uudessa toimintamallissa. Osakeyhtiöiden hallitusten nimitysvaltaa käyttää uudessa mallissa konsernijaosto. Virkamiesvallan vastapainona on Tampereella pormestarimalli. Hallintosääntöluonnoksen ja toimintasääntöjen tarkastelulla on mahdollista arvioida, mitkä päätökset on tarkoituksenmukaista tehdä poliittisissa toimielimissä ja mitkä virkamiespäätöksinä. Poliittista harkintaa edellyttävät asiat on tarkoituksenmukaista tehdä poliittisissa toimielimissä, virkamiespäätöksinä operatiiviseen johtamiseen liittyvät ja nopeaa reagointia edellyttävät asiat. Esitettiin, että toimielimien käyttäessä laillisuusharkintaa tulee harkita toimielimen tarpeellisuutta tai vähintään arvioida kriittisesti sen kokoa -> ratkaisuna voisi olla esim. jaosto, jossa on vain 3 jäsentä / laillisuusharkintaa käyttävien toimielinten yhdistäminen. Toisaalta kommentoitiin, että yksilöasioiden jaoston tilalla voisi olla useampi temaattinen jaosto, koska yksilöasioiden jaosto kuormittunee liikaa Nyt jatkovalmistelun pohjana olevat jaostot ovat sisällöllisesti hyvin eri tyyppisiä, ja ne toimivat myös ympäristö- ja rakennusjaostoa lukuun ottamatta seudullisina yhteistoimintaeliminiä. Niiden yhdistäminen yhdeksi toimielimeksi olisi haasteellista. Jaostojen jäsenmäärien pienentäminen ei juuri saanut kannatusta valtuustoryhmiltä. 24 Konserniohjaus

25 Muut valtuustoryhmien esittämät kommentit, 2/2 Omistajaohjauksen merkitys kasvaa -> tulee miettiä miten omistajaohjaukseen liittyviä merkittäviä kuntalaisten palveluihin tai kaupungin talouteen liittyviä asioita voidaan käsitellä valtuustossa tai lautakunnissa ilman että johtosääntö sitä estää Tampereen uudessa toimintamallissa liikelaitosten ja yhtiöiden ohjaus tapahtuu konsernijaoston kautta. Merkittävimmät yhtiöitä ja liikelaitoksia koskevat asiat käsitellään kaupunginvaltuustossa. Lautakunnat tekevät jatkossakin palvelusopimukset liikelaitosten ja yhtiöiden kanssa. Liikelaitosten ja yhtiöiden toiminnan tavoitteiden osalta uudessa toimintamallissa vahvistetaan palvelualueen johtajan roolia. Yksityiskohtaisia kommentteja edellä esitetyn lisäksi jonkin verran -> Kaikki valtuustoryhmien esittämät kommentit käydään läpi ja muutostarpeet arvioidaan hallintosäännön jatkovalmistelussa. 25 Konserniohjaus

26 Kiitos!

Liikelaitokset ja tytäryhteisöt, omistajaohjaus. Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen

Liikelaitokset ja tytäryhteisöt, omistajaohjaus. Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen Liikelaitokset ja tytäryhteisöt, omistajaohjaus Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen Tampereen liikelaitokset ja tytäryhteisöjä Tampereen Raitiotie Oy Konsernin avainlukuja 5 liikelaitosta:

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunginvaltuuston talous ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

Organisaatiokuvat

Organisaatiokuvat Organisaatiokuvat 1.1.2018 Tampereen kaupungin organisaatio 1.1.2018 KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallituksen konsernijaosto PORMESTARI Tarkastustoimikunta

Lisätiedot

Organisaatiokuvat alkaen

Organisaatiokuvat alkaen Organisaatiokuvat 1.6.2017 alkaen Tampereen kaupungin organisaatio 1.6.2017 KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallituksen konsernijaosto PORMESTARI

Lisätiedot

Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa

Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa Valtuuston koulutus 22. 23.1.2013 Liiketoiminnan kehitysjohtaja Kristiina Michelsson 22.1.2013 Liiketoiminnan ohjaus 2 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjä

Lisätiedot

Luottamushenkilöorganisaation uudistamisen vaihtoehdot ja katsaus kaupunkien organisaatiouudistuksiin

Luottamushenkilöorganisaation uudistamisen vaihtoehdot ja katsaus kaupunkien organisaatiouudistuksiin Luottamushenkilöorganisaation uudistamisen vaihtoehdot ja katsaus kaupunkien organisaatiouudistuksiin Valtuustoseminaari 23.5.2016 kehitysjohtaja Jarmo Asikainen johtava konsultti Anni Antila, FCG Konsultointi

Lisätiedot

Tampere 2017: Toimintamallin uudistamisen tilannekatsaus ja poliittiset toimielimet uudessa toimintamallissa

Tampere 2017: Toimintamallin uudistamisen tilannekatsaus ja poliittiset toimielimet uudessa toimintamallissa Tampere 2017: Toimintamallin uudistamisen tilannekatsaus ja poliittiset toimielimet uudessa toimintamallissa Strategiajohtaja Reija Linnamaa Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari 6.6.2016 1

Lisätiedot

Strategiset painopisteet hyvinvoinnin palvelualueella. Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Johtaja Taru Kuosmanen

Strategiset painopisteet hyvinvoinnin palvelualueella. Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Johtaja Taru Kuosmanen Strategiset painopisteet hyvinvoinnin palvelualueella Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari 6.6.2016 Johtaja Taru Kuosmanen 1 Tampereen kaupungin organisaatio 1.6.2017 Kaupunginvaltuusto PORMESTARI

Lisätiedot

470 Kaupunginhallituksen edustajan määrääminen Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokuntaan. Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli

470 Kaupunginhallituksen edustajan määrääminen Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokuntaan. Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli Tampere Ote pöytäkirjasta 40/2017 1 (6) Kaupunginhallitus, 470, 14.08.2017 Kaupunginhallitus, 410, 19.06.2017 470 Kaupunginhallituksen edustajan määrääminen Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokuntaan

Lisätiedot

Tampere Tampereen kaupungin toimintamallin uudistaminen

Tampere Tampereen kaupungin toimintamallin uudistaminen Tampere 2017 - Tampereen kaupungin toimintamallin uudistaminen Eläkeläisvaltuusto 16.11.2016 1 Tampereen nykyinen toimintamalli Tilaaja tuottajamalli Kuntalainen Asiakaslähtöinen prosessiajattelu Pormestarimalli

Lisätiedot

Tampere toimii. Kaupungin toimintamalli ja organisaatio. Valtuuston koulutus 22. 23.1.2013 Kirsi Koski

Tampere toimii. Kaupungin toimintamalli ja organisaatio. Valtuuston koulutus 22. 23.1.2013 Kirsi Koski Tampere toimii Kaupungin toimintamalli ja organisaatio Valtuuston koulutus 22. 23.1.2013 Kirsi Koski 1 Sisällys Kaupungin organisaatio, toimijat ja niiden tehtävät Toimintamallin kuvaus 2 3 Kaupungin organisaatio,

Lisätiedot

TAMPERE TOIMII. Kaupungin toimintamalli ja organisaatio

TAMPERE TOIMII. Kaupungin toimintamalli ja organisaatio TAMPERE TOIMII Kaupungin toimintamalli ja organisaatio Näin Tampere toimii Tampereen kaupunki on edelläkävijä kuntien toimintamallien kehittämisessä. Uudistumisella vastataan toimintaympäristön kasvaviin

Lisätiedot

KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOLISTA

KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOLISTA KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUKSEN 23.1.2017 TÄYTÄNTÖÖNPANOLISTA 5 Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajan ja jäsenen vaali Tarkastuslautakuntaan uudeksi jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi jäljellä olevaksi

Lisätiedot

Poliittisen päätöksentekojärjestelmän uudistaminen Kaupunginjohtajan esitys. Tiedonantotilaisuus kaupunginvaltuustossa

Poliittisen päätöksentekojärjestelmän uudistaminen Kaupunginjohtajan esitys. Tiedonantotilaisuus kaupunginvaltuustossa Poliittisen päätöksentekojärjestelmän uudistaminen Kaupunginjohtajan esitys Tiedonantotilaisuus kaupunginvaltuustossa 3.10.2016 Luottamushenkilöorganisaation uudistaminen vuonna 2017 Luottamushenkilöorganisaation/toimielinrakenteen

Lisätiedot

Toimintamallin uudistaminen

Toimintamallin uudistaminen Toimintamallin uudistaminen Kaupunginhallituksen suunnittelukokous 9.11.2015 1 Teemat Uudistuksen eteneminen: jo tehdyt päätökset ja loppusyksyn aikataulu Palveluiden sijoittuminen ille Poliittisen johtamisen

Lisätiedot

258 Tampereen kaupungin toimintamallin uudistaminen

258 Tampereen kaupungin toimintamallin uudistaminen Dnro TRE: 1753 /00.01.05/2015 258 Tampereen kaupungin toimintamallin uudistaminen Lisätietoja valmistelusta: strategiajohtaja Reija Linnamaa, puh. 040 572 9610, etunimi.sukunimi@tampere.fi Kh 23.11.2015

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. 6 Johtokunnan kuuleminen Espoon kaupungin hallintosääntöuudistusta koskevassa asiassa

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. 6 Johtokunnan kuuleminen Espoon kaupungin hallintosääntöuudistusta koskevassa asiassa 09.03.2017 Sivu 1 / 1 983/2017 00.01.01.00 6 Johtokunnan kuuleminen Espoon kaupungin hallintosääntöuudistusta koskevassa asiassa Valmistelijat / lisätiedot: Katariina Kaukonen, puh. 040 527 0294 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista:

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista: Kaupunginhallitus 23 30.01.2017 Kaupunginhallitus 38 27.02.2017 Kaupunginhallitus 94 27.03.2017 Kaupunginhallitus 117 24.04.2017 Kaupunginhallitus 137 15.05.2017 Kaupunginvaltuusto 37 23.05.2017 Tekninen

Lisätiedot

Tampere 2017 toimintamallin uudistamisprojekti. Kysely henkilöstölle pormestarimallista

Tampere 2017 toimintamallin uudistamisprojekti. Kysely henkilöstölle pormestarimallista Tampere 2017 toimintamallin uudistamisprojekti Kysely henkilöstölle pormestarimallista Kysely pormestarimallista Loorassa e-lomakekysely 3.9.-25.9.2015 Kysymykset: Millaisia tehtäviä pormestarilla tulisi

Lisätiedot

Kaupunkiseudun työllisyyspalvelut Tausta-aineistona elinvoima- ja osaamislautakunnan kokouksessa , lyhyt yleisesittely

Kaupunkiseudun työllisyyspalvelut Tausta-aineistona elinvoima- ja osaamislautakunnan kokouksessa , lyhyt yleisesittely Kaupunkiseudun työllisyyspalvelut Tausta-aineistona elinvoima- ja osaamislautakunnan kokouksessa 2.8.2017, lyhyt yleisesittely Yleisesittely Työllisyydenhoidon kehitysohjelman visio ja missio 2030 2021

Lisätiedot

Sähköinen talousraportointi Tampereen kaupungilla

Sähköinen talousraportointi Tampereen kaupungilla Sähköinen talousraportointi Tampereen kaupungilla Toteutus Tableau-ohjelmistolla Tampereen kaupunki Konsernihallinto, controller Riikka Hannelius 1 Tampereen kaupungin organisaatio 1.6.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

Maakunnan perustaminen: Hallinnon järjestäminen Väliaikaishallinto Tukipalvelut

Maakunnan perustaminen: Hallinnon järjestäminen Väliaikaishallinto Tukipalvelut Maakunnan perustaminen: Hallinnon järjestäminen Väliaikaishallinto Tukipalvelut Paikkakunta: Päivämäärä: Muutosjohtajien maakuntakierros 1 23.2.17 Julkisten sosiaali ja terveyspalvelujen rakenne Maakunta

Lisätiedot

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 16 1.1.2013

Lisätiedot

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä.

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä. SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunnan kokoonpano ja toimikausi... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 3 4 Päätöksenteko johtokunnassa... 3 2. LUKU,

Lisätiedot

Loimaan kaupunki Liite: Kh Toimielimet ja luottamushenkilöorganisaatio alkaen

Loimaan kaupunki Liite: Kh Toimielimet ja luottamushenkilöorganisaatio alkaen 1 Loimaan kaupunki Liite: Kh 19.12.2016 Toimielimet ja luottamushenkilöorganisaatio 1.6.2017 alkaen 1. Valmistelun ja päätöksenteon aikataulu 2. Toimielimet Toimielin- ja luottamushenkilöorganisaatio on

Lisätiedot

Tampereen kaupungin hallintosääntö

Tampereen kaupungin hallintosääntö Tampereen kaupungin hallintosääntö Tampereen kaupunki Hallintosääntö 1(62) Sisällysluettelo I OSA Hallinnon ja toiminnan järjestäminen... 6 1 luku Kunnan johtaminen... 6 1 Hallintosäännön soveltaminen...

Lisätiedot

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala Kaupunginhallitus 341 19.12.2016 Kaupunginhallitus 50 20.02.2017 Kaupunginhallitus 70 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 13 13.03.2017 Toimielimet ja luottamushenkilöorganisaatio 1.6.2017 alkaen Kh 19.12.2016

Lisätiedot

Tampereen toimintamalli

Tampereen toimintamalli Tampereen toimintamalli Pormestarimalli ja väestöperusteiset lautakunnat Rovaniemen kaupunginvaltuuston seminaari 22.2.2010 Kari Hakari kehitysjohtaja Tampereen kaupunki 1 Toimintamallin uudistuksen tavoitteet

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat):

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat): Luonnos 16.03.2012 Yhteistoimintasopimus jätehuoltoviranomaisena toimimisesta 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Jarkko Majava FCG Koulutus Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 Uusi kuntalaki on tullut voimaan 1.5.2015 Suuri osa lain säännöksistä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6591/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6591/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat 55 21.11.2016 40 Asianro 6591/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Päätöshistoria Kaupunginhallitus,

Lisätiedot

Maakunnan hallintosääntö

Maakunnan hallintosääntö Maakunnan hallintosääntö Maku verkostotapaaminen 18.1.2018 Johtava lakimies Kirsi Mononen Hallintosäännön valmistelu Hallinto- verkosto» Kokoukset helmi- ja maaliskuussa» Lausuntokierros /nettiin kommentoitavaksi»

Lisätiedot

Luottamushenkilöorganisaation linjaus alkavalle valtuustokaudelle

Luottamushenkilöorganisaation linjaus alkavalle valtuustokaudelle Johtamisjärjestelmän 21 13.06.2016 kehittämisryhmä Johtamisjärjestelmän 24 15.08.2016 kehittämisryhmä Johtamisjärjestelmän 29 05.09.2016 kehittämisryhmä Kaupunginhallitus 295 12.09.2016 Luottamushenkilöorganisaation

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä

Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä Tarkastuslautakunnan, tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen tehtävät Valtuuston perehdytystilaisuus 18.9.2017 Konsernihallinto Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä

Lisätiedot

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista:

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista: Kaupunginhallitus 23 30.01.2017 Kaupunginhallitus 38 27.02.2017 Kaupunginhallitus 94 27.03.2017 Kaupunginhallitus 117 24.04.2017 Kaupunginhallitus 137 15.05.2017 Hallintosääntö Hangon kaupunki / Kvo-asia

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 55 Asianro 6591/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Yleistä Valtioneuvosto on tehnyt 16. kesäkuuta 2016 päätöksen Kuopion ja Juankosken

Lisätiedot

3 Kokoonpano Lautakunnassa on apulaispormestarin lisäksi kymmenen (10) valtuuston valitsemaa jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen.

3 Kokoonpano Lautakunnassa on apulaispormestarin lisäksi kymmenen (10) valtuuston valitsemaa jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Luonnos 21.02.2012 1 TAMPEREEN KAUPUNGIN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston 18.6.2008 hyväksymä ja 26.11.2008 muuttama Voimaan 1.1.2009 Muutettu 25.11.2009 Voimaan 1.1.2010, lukuunottamatta 11 :n 1 momenttia,

Lisätiedot

KUNTALAKI - toimielimet ja johtaminen. Arto Sulonen

KUNTALAKI - toimielimet ja johtaminen. Arto Sulonen KUNTALAKI - toimielimet ja johtaminen Arto Sulonen Uudistuksen organisointi Parlamentaarinen seurantaryhmä, pj. hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen Työvaliokunta, pj. ylijohtaja Päivi Laajala,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Uudenkaupungin kaupungin hallintosääntö / /2017 KHALL

Kaupunginhallitus Uudenkaupungin kaupungin hallintosääntö / /2017 KHALL Kaupunginhallitus 234 08.05.2017 Uudenkaupungin kaupungin hallintosääntö 1.6.2017 2764/00.01.01/2017 KHALL 08.05.2017 234 Yleistä Hallintosääntö on kunnan hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline.

Lisätiedot

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen Kunnanhallitus 194 31.10.2016 Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen 497/00.01.01/2016 Kunnanhallitus 31.10.2016

Lisätiedot

Hallint osäänt ö, voimaan

Hallint osäänt ö, voimaan 1 Hallint osäänt ö, voimaan 1.6.2017 Tampereen kaupungin hallintosääntö Hyväksyt t y: Kaupunginvalt uust o Voimaan: 1.6.2017 Sisällys I OSA...7 Hallinnon ja toiminnan järjestäminen...7 1 luku...7 Kunnan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 10 V 7.6.2017, Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002973 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

79 Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 8/ Tampereen kaupungin vuoden 2017 tilintarkastus

79 Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 8/ Tampereen kaupungin vuoden 2017 tilintarkastus Tampere Pöytäkirja 12/2017 1 (14) Aika 10.10.2017, klo 12:03-15:50 Paikka Neuvotteluhuone 2 6. kerros Käsitellyt asiat 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 77 Pöytäkirjan tarkastus 78 Läsnäolo-

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Kaupunginhallituksen johtosääntö

Oulun kaupunki. Kaupunginhallituksen johtosääntö Oulun kaupunki Kaupunginhallituksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 113 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 7 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Palvelualueiden organisointiesitykset Kaupunginhallituksen suunnittelukokous

Palvelualueiden organisointiesitykset Kaupunginhallituksen suunnittelukokous Palvelualueiden organisointiesitykset Kaupunginhallituksen suunnittelukokous 1 Palvelualueiden organisoinnin eteneminen Palvelualueiden johtajat aloittivat 1.6.2016. Kaupunginhallituksen suunnittelukokous

Lisätiedot

UUDEN JOENSUUN TALOUS JA KEVYT STRATEGIAPÄIVITYS. Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen Valtuustoseminaari

UUDEN JOENSUUN TALOUS JA KEVYT STRATEGIAPÄIVITYS. Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen Valtuustoseminaari UUDEN JOENSUUN TALOUS JA KEVYT STRATEGIAPÄIVITYS Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen Valtuustoseminaari 8.9.2016 Yleistilanne Omistajaohjausjaosto on linjannut, että strategiaan tehdään kevyt päivitys vuodelle

Lisätiedot

Tampereen kaupungin lautakuntien johtosääntö

Tampereen kaupungin lautakuntien johtosääntö Tampereen kaupungin lautakuntien johtosääntö Luonnos 28.10.2016 Hyväksytty: kaupunginvaltuusto 18.6.2008 Viimeksi muutettu: kaupunginvaltuusto x.x.2016, voimaan 1.1.2017 1 Lautakunnat ja jaostot 2 Toimikausi

Lisätiedot

Luottamushenkilön asema ja päätöksenteko

Luottamushenkilön asema ja päätöksenteko Luottamushenkilön asema ja päätöksenteko Johtokuntakoulutus 20.2.2013 Ritva Salisma projektijohtaja 1 18.2.2013 Kunnan toimielimet valtuusto kaupunginhallitus ja sen jaostot lautakunnat ja niiden jaostot

Lisätiedot

Luonnos Tampereen kaupungin hallintosääntö

Luonnos Tampereen kaupungin hallintosääntö 1 Luonnos 7.10.2016 Tampereen kaupungin hallintosääntö Hyväksytty Voimaant ulo 1.6.2017 Sisällys I OSA...7 Hallinnon ja toiminnan järjestäminen...7 1 luku...7 Kunnan johtaminen...7 1 Hallintosäännön soveltaminen...7

Lisätiedot

Luottamushenkilöjärjestelmän uudistamista valmistelleen työryhmän esitykset

Luottamushenkilöjärjestelmän uudistamista valmistelleen työryhmän esitykset Kouvolan kaupunki Luottamushenkilöjärjestelmätyöryhmä 11.6.2015 Luottamushenkilöjärjestelmän uudistamista valmistelleen työryhmän esitykset 1. Yleistä Kaupunginhallitus asetti 12.1.2015 työryhmän valmistelemaan

Lisätiedot

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 6 Sisällysluettelo I OSA Hallinnon ja toiminnan järjestäminen... 12 1 luku Kunnan johtaminen... 12 1 Hallintosäännön soveltaminen... 13 2 Kunnan johtamisjärjestelmä... 13 3 Esittely kaupunginhallituksessa...

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

Kokousmenettelyn juridiset perusteet

Kokousmenettelyn juridiset perusteet Kokousmenettelyn juridiset perusteet Kaupunginlakimies Jouko Aarnio Päätöksentekomenettelyn säädöspohja Päätöksenteon perusteet kirjattu perustuslakiin 2 oikeusvaltioperiaate -julkisen vallankäytön tulee

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 9 V 7.6.2017, Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002974 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Toiminta-ajatus Avopalvelut edistävät, tukevat ja hoitavat tamperelaisten terveyttä, psyykkistä hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta sekä valmiuksia sujuvaan

Lisätiedot

Uusi kuntalaki: Miten johtamista vahvistetaan? Kuntalaki uudistuu -seminaari Kuntatalo Heikki Harjula

Uusi kuntalaki: Miten johtamista vahvistetaan? Kuntalaki uudistuu -seminaari Kuntatalo Heikki Harjula Uusi kuntalaki: Miten johtamista vahvistetaan? Kuntalaki uudistuu -seminaari Kuntatalo 3.6.2014 Heikki Harjula Organisoinnin ja johtamisen linjauksia 1 Kunnilla oltava edelleen laaja mahdollisuus toteuttaa

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus. Väliaikainen hallinto alkaen

Sote- ja maakuntauudistus. Väliaikainen hallinto alkaen Sote- ja maakuntauudistus Väliaikainen hallinto 1.7.2017 alkaen 6.2.2017 Valmistelun vaiheet 9/2016 1.7.2017 1.7.2017 28.2.2018 1.3. 31.12.2018 Esivalmistelu 10 kk Väliaikainen hallinto 8 kk Käynnistäminen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (5) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (5) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (5) 5 Lausunto pormestarin ja alueellisten toimielinten suoria vaaleja koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta HEL 2015-005013 T 03 00 00 Esitysehdotus esittää

Lisätiedot

4 Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan johtosäännön päivittäminen

4 Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan johtosäännön päivittäminen Tampere Pöytäkirja 1/2017 1 (104) Aika 09.01.2017, klo 13:00-15:12 Paikka Kaupunginhallituksen istuntosali Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Läsnäolo-

Lisätiedot

Uudistuksen perusinfo, syksy 2016

Uudistuksen perusinfo, syksy 2016 Uudistuksen perusinfo, syksy 2016 Tällainen on Helsingin kaupungin uusi johtamisjärjestelmä Kaupunginkanslia 25.8.2016 Pormestarimalli ja toimialat Kaupunginvaltuusto päätti 16.3. ja 22.6. 2016 kaupungin

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Uudenkaupungin kaupungin hallintosääntö /00.01.

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Uudenkaupungin kaupungin hallintosääntö /00.01. Kaupunginhallitus 234 08.05.2017 Kaupunginhallitus 245 15.05.2017 Uudenkaupungin kaupungin hallintosääntö 1.6.2017 2764/00.01.01/2017 KHALL 08.05.2017 234 Yleistä Hallintosääntö on kunnan hallinnon ja

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Sisällys 1 Palvelualueen tehtävät 2 Palvelualueen rakenne 3 Liikelaitokset 4 Perusturvalautakunta ja sen jaostot 5 Lautakunnan ja jaostojen

Lisätiedot

Liikelaitokset osana Tampereen kaupunkia

Liikelaitokset osana Tampereen kaupunkia Liikelaitokset osana Tampereen kaupunkia Liikelaitosten johtokuntien koulutus 20.2.2013 Liiketoiminnan kehitysjohtaja Kristiina Michelsson 20.2.2013 Liiketoiminnan ohjaus Liikelaitosten johtokunnat iltapäivän

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

Poliittisten johtamis- ja päätöksentekojärjestelmien uudistaminen ARTTU2 -kunnissa. va kehittämispäällikkö Jarkko Majava

Poliittisten johtamis- ja päätöksentekojärjestelmien uudistaminen ARTTU2 -kunnissa. va kehittämispäällikkö Jarkko Majava Poliittisten johtamis- ja päätöksentekojärjestelmien uudistaminen ARTTU2 -kunnissa va kehittämispäällikkö Jarkko Majava Tausta Pohjautuu 40 ARTTU2-kunnalle tehtyyn kyselyyn Kuntien poliittisten johtamis-

Lisätiedot

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta Valtuustoseminaari 23.5.2017 Miksi? Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen Toiminnan kehittäminen ja parantaminen Toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus

Lisätiedot

Neuvottelut maakunnan väliaikaisesta valmistelutoimielimestä; tilannekatsaus

Neuvottelut maakunnan väliaikaisesta valmistelutoimielimestä; tilannekatsaus Maakuntahallitus 56 24.04.2017 Maakuntahallitus 69 22.05.2017 Neuvottelut maakunnan väliaikaisesta valmistelutoimielimestä; tilannekatsaus 510/04.00.02/2016 MHS 24.04.2017 56 Tiivistelmä Asian yksityiskohtainen

Lisätiedot

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Kuntakonsernien riskienhallinnan arviointi Vs. tarkastusjohtaja Markus Kiviaho JHTT, CGAP, CRMA Kuntakonsernien riskienhallinnan arvioinnin lähtökohtia ja kriteerejä

Lisätiedot

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys 6.5.2014 Jarkko Majava (yhteyshenkilö) Johtava konsultti, FCG Konsultointi Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 22.5.2014 Page 1 Kuntarakenneselvityksen

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Kaupunginhallituksen johtosääntö. Voimaan

Oulun kaupunki. Kaupunginhallituksen johtosääntö. Voimaan Oulun kaupunki Kaupunginhallituksen johtosääntö Voimaan 1.1.2012 Oulun kaupunginvaltuusto 19.12.2011 143 Sisällysluettelo: 1. Luku... 3 1 Yleiset tehtävät... 3 2 Kaupunginhallituksen kokoonpano ja toimikausi...

Lisätiedot

Kuntakonsernin riskienhallinnan arviointi - kommenttipuheenvuoro Tampere Talo, Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium

Kuntakonsernin riskienhallinnan arviointi - kommenttipuheenvuoro Tampere Talo, Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Kuntakonsernin riskienhallinnan arviointi - kommenttipuheenvuoro Tampere Talo, Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium 22.5.2015 Revisioneuvos Keijo Lappalainen sisältöä käsitteistöä taustaa vastuita

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖVAALIT TOIMIKAUDEKSI

LUOTTAMUSHENKILÖVAALIT TOIMIKAUDEKSI 1 Valtuusto LUOTTAMUSHENKILÖVAALIT TOIMIKAUDEKSI 2017-2020 Valtuuston on valittava henkilöt kunnallisiin ja eräisiin valtiollisiin luottamustoimiin. HALLITUS Valtuusto valitsee hallitukseen yhdeksän jäsentä

Lisätiedot

KH liite n:o 2/ VALT liite n:o 2/

KH liite n:o 2/ VALT liite n:o 2/ KH liite n:o 2/4.12.2012 VALT liite n:o 2/13.12.2012 Sivu 2 / 5 1 VALIOKUNNAT Pudasjärven kaupungin valiokunnat osallistuvat kaupungin päätöksien valmisteluun valtuustolle, kaupunginhallitukselle tai virkamiehille.

Lisätiedot

Omistajaohjaus ja konserniohje Alustus KoJo teemaryhmän työpajassa Vuokko Ylinen hallintojohtaja, emba

Omistajaohjaus ja konserniohje Alustus KoJo teemaryhmän työpajassa Vuokko Ylinen hallintojohtaja, emba Omistajaohjaus ja konserniohje Alustus KoJo teemaryhmän työpajassa 18.4.2017 Vuokko Ylinen hallintojohtaja, emba 13.4.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi KoJon tavoite tuottaa sisältöä ja linjauksia uuden maakunnan

Lisätiedot

Tilastot ja kustannukset tehokkuudeksi

Tilastot ja kustannukset tehokkuudeksi Tilastot ja kustannukset tehokkuudeksi Kehysorganisaation näkökulma 3.12.2013 tilaajapäällikkö Lauri Savisaari Kehysorganisaatio? KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupunki. Uuden kuntalain merkitys kunnan johtamisjärjestelmän kehittämiseen

Uudenkaupungin kaupunki. Uuden kuntalain merkitys kunnan johtamisjärjestelmän kehittämiseen Uudenkaupungin kaupunki Uuden kuntalain merkitys kunnan johtamisjärjestelmän kehittämiseen 16 1 Sisällys 1. Valtuusto, kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta pakollisia toimielimiä... 2 Valtuusto... 2 Valtuuston

Lisätiedot

5 Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajan ja jäsenen vaali. 6 Yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaoston varajäsenen vaali

5 Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajan ja jäsenen vaali. 6 Yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaoston varajäsenen vaali Tampere Pöytäkirja 1/2017 1 (68) Aika 23.01.2017, klo 17:00-21:15 Paikka Kaupunginvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Läsnäolo-

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Maakunnan johtamisjärjestelmä

Maakunnan johtamisjärjestelmä Maakunnan johtamisjärjestelmä Päijät-Häme 30.1.2018 Johtava lakimies Kirsi Mononen Ennakoiva asenne Uudistuksen tarve on tunnustettu Lainsäädäntö avoin Valmistelut vauhdissa Aikataulu on kireä Vaalit tulossa

Lisätiedot

Tampereen kaupungin pormestarimalli - Kokemuksia ja näkemyksiä mallista ja sen toimivuudesta

Tampereen kaupungin pormestarimalli - Kokemuksia ja näkemyksiä mallista ja sen toimivuudesta Tampereen kaupungin pormestarimalli - Kokemuksia ja näkemyksiä mallista ja sen toimivuudesta Helsingin kaupungin demokratiaryhmä 8.9.2011 Kari Hakari kehitysjohtaja T A M P E R E E N K A U P U N K I Pormestarimalliin

Lisätiedot

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS Johtosääntö Sipoon kunta Sisällys 1 Liikelaitoksen nimi... 2 2 Liikelaitoksen toimiala... 2 3 Johtokunnan kokoonpano... 2 4 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 2 5 Esittely...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Elinvoima- ja konsernijaosto 11.09.2017 Aika 11.09.2017 klo 12:30-13:54 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 8 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 29.2.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan ja jaoston kokoonpano Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Valtuustoseminaari 15.9.2014 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen SIIRTYMINEN SOVELLETUSTA TILAAJA- TUOTTAJAMALLISTA TULOSOHJAUKSEEN Mitä mukaan vanhasta, miten muutoksen teemme, millaisella organisaatiolla

Lisätiedot

4 Tampereen kaupungin palvelualueiden organisointi

4 Tampereen kaupungin palvelualueiden organisointi Tampere Pöytäkirja 1/2016 1 (24) Aika 19.09.2016, klo 13:00-16:04 Paikka Kaupunginhallitusen istuntosali Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Läsnäolo-

Lisätiedot

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 1(6) Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 3 luku Henkilöstöorganisaatio 9 Henkilöstöorganisaatio

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNGIN JOHTAMINEN

KEURUUN KAUPUNGIN JOHTAMINEN KEURUUN KAUPUNGIN JOHTAMINEN Keuruun kaupunkia johdetaan seuraavien asiakirjojen pohjalta: 1. Keuruun kaupungin johtamisen periaatteet 2. johtosääntö (osittain nykyisessä toimintasäännössä) 3. hallintosääntö

Lisätiedot

12 Tampereen kaupungin uuden toimintamallin vaikutukset tulevaan hallintosääntöön ja muutostarpeet nykyisiin johtosääntöihin

12 Tampereen kaupungin uuden toimintamallin vaikutukset tulevaan hallintosääntöön ja muutostarpeet nykyisiin johtosääntöihin Tampere Pöytäkirja 2/2016 1 (26) Aika 26.09.2016, klo 13:00-15:49 Paikka Kaupunginhallituksen istuntosali Käsitellyt asiat 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 10 Pöytäkirjan tarkastus 11 Läsnäolo-ja

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

Tampereen kaupungin hallintoelinten pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen

Tampereen kaupungin hallintoelinten pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen TAMPERE Tampereen kaupungin hallintoelinten pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen Tampereen kaupungin hallintoelinten tarkastetut pöytäkirjat oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen lukuun ottamatta

Lisätiedot

Jyväskylän uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistus 2013: - luottamushenkilöorganisaatio valtuustoryhmien vastaukset kyselyyn kesäkuussa 2011

Jyväskylän uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistus 2013: - luottamushenkilöorganisaatio valtuustoryhmien vastaukset kyselyyn kesäkuussa 2011 Jyväskylän uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistus 2013: - luottamushenkilöorganisaatio valtuustoryhmien vastaukset kyselyyn kesäkuussa 2011 Valtuustoseminaari 22.8.2011 Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Lisätiedot

Poimintoja Maakuntalaista (luonnos ) - lähetekeskustelu hallintosääntötyötä varten

Poimintoja Maakuntalaista (luonnos ) - lähetekeskustelu hallintosääntötyötä varten Poimintoja Maakuntalaista (luonnos 22.12.2016) - lähetekeskustelu hallintosääntötyötä varten 24.1.2017 klo 08.30- Vuokko Ylinen Hallintojohtaja 24.1.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Hallintosäännön merkitys

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot