Opetushallituksen laadunhallintajärjestelmän kriteerien pilotointi Hyriassa keväällä 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opetushallituksen laadunhallintajärjestelmän kriteerien pilotointi Hyriassa keväällä 2014"

Transkriptio

1 Opetushallituksen laadunhallintajärjestelmän kriteerien pilotointi Hyriassa keväällä 2014 Perehdytystilaisuus lokakuu 2014 Juulia Juslin E N E M M Ä N O S A A M I S T A 1

2 LARK3 Laatua ammatillisen koulutuksen arkeen (osallistaminen ja pilotointi) -hanke Verkostohankkeen kumppaneiden (yht. 15 kpl) yhteisenä tavoitteena edistää toimivan ladunhallinnan ja laadun jatkuvaa parantamista tukevan järjestelmän ja kriteerien käyttöönottoa ja pilotoida järjestelmän kriteereitä ja itse arviointiprosessia Kuusi kumppania suoritti itsearvioinnin. Kullakin pilotoijalla oli kumppaniverkostosta kummilapsia seuraamassa arviointiprosessia ja oppimassa. Pilotoijat : Porvoon ammattiopisto Amisto, Hyria koulutus, Keuda, Koulutuskeskus Salpaus ja Suomen Liikemiesten Kauppaopisto sekä ruotsinkielellä Yrkesinstitutet Prakticum Pilotointiin osallistui kattava määrä henkilöstöä, jolla edistetään henkilöstön laadunhallintaosaamisen kehittymistä. Myös sidosryhmiä osallistui pilotointiin mahdollisuuksien mukaan. 2

3 Hyria koulutus Hyria koulutus (Hyria) on Hyvinkään-Riihimäen alueella toimiva ammatillinen oppilaitos, joka tarjoaa nuorten ja aikuisten koulutusta. Hyria on perustettu syksyllä 2009 yhdistämällä kolmen Hyvinkään-Riihimäen alueen koulutuksen järjestäjän seitsemän oppilaitosta yhdeksi oppilaitoskokonaisuudeksi. Hyrian omistavat Hyvinkään kaupunki, Riihimäen kaupunki, Hausjärven kunta, Lopen kunta ja Hyvinkään-Riihi-mäen Seudun Ammattikoulutussäätiö (HRAKS). Hyriassa opiskelee vuosittain noin henkilöä, joista noin 2500 on nuoria ammatillisen perustutkinnon suorittajia, 1400 aikuisia perustutkinnon, 1500 ammattitutkinnon ja 320 erikoisammattitutkinnon suorittajia. Noin 4000 opiskelijaa on lyhytaikaisen koulutuksen piirissä. Työelämän kehittämistehtävän puitteissa tarjotaan mm. lyhytkoulutuksia yritysten tarpeisiin. 3

4 Laadunhallintajärjestelmän kriteerien pilotointi Hyriassa järjestettiin pilotointipäivänä kuusi eri arviointitilaisuutta, joihin osallistui edustava joukko hyrialaisia eri henkilöstöryhmistä. Loppuvuodesta 2013 perustettu kriteerityöryhmä vastasi pilotoinnin suunnittelusta, toteutuksesta ja yhteenvedosta. Pilotointipäivän arviointitilaisuuksiin kutsuttiin osallistujat sähköpostin kalenterikutsuilla. Opettajista sovittiin koulutuspäälliköiden kanssa jne. Kaikille kutsutuille lähetettiin ohjeistusviesti sähköpostitse. Ohjeistusviesti sisälsi: Tietoa kunkin arviointitilaisuuden osallistujista ja teemasta. Kehoituksen tutustua ennalta oman tilaisuutensa teemaan eli arviointikohteeseen kriteeriluonnoksen pohjalta. Apukysymyksiä: Ovatko kriteerit selkeät? Onko jaottelu eri tasoluokkiin looginen? Mille tasolle Hyria sijoittuu? Miten Hyrian tasoa voisi todentaa (näyttöjä, kuten asiaan liittyvät ohjeet, asiakirjat, työryhmät)? Muistutuksen, että pilotoinnissa arvioidaan kriteerien käyttökelpoisuutta samalla, kun saadaan arviointitietoa omasta oppilaitoksesta. Keväällä 2015 lisäksi perehdytystilaisuus arviointiin osallistuville? Juulia Juslin 4

5 Esimerkki Hyrian pilotoinnissa käytetystä taulukosta puuttuva alkava kehittyvä edistynyt arvio omasta tilanteesta + näyttö 1. LAATUKULTTUURI JA LAADUNHALLINNAN KOKONAISUUS Laadunhallinta osana koulutuksen järjestäjän johtamisjärjestel mää, toiminnan ohjausta ja toimintaa 1.1 Koulutuksen järjestäjällä on käytössä yksittäisiä, erillisiä laadunhallinnan menetelmiä. Laadunhallinta ei kytkeydy johtamisjärjestelmään. Järjestelmä kattaa vain osan koulutuksen järjestäjän toiminnoista ja/tai yksiköistä/ koulutusaloista. Laadunhallinta kytkeytyy vain osittain johtamisjärjestelmään. Järjestelmä kattaa keskeisiltä osin koulutuksen järjestäjän perustehtävän ja menettelytavat muodostavat toimivan kokonaisuuden. Järjestelmä kattaa kaikki koulutuksen järjestäjän toiminnot ja tukee erinomaisella tavalla strategiaa ja toiminnan kehittämistä. Menettelytapojen vaikuttavuudesta toiminnan kehittämiseen ei ole näyttöä. Menettelytapojen vaikuttavuudesta toiminnan kehittämiseen on jonkin verran näyttöä. Laadunhallinta kytkeytyy melko hyvin osaksi johtamisjärjestelmää. Johto johtaa laadunvarmistusta ja sen kehittämistä. Menettelytapojen vaikuttavuudesta toiminnan kehittämiseen on näyttöä. Laadunhallinta on keskeinen osa koulutuksen järjestäjän johtamisjärjestelmää ja toiminnan ohjausta. Menettelytapojen vaikuttavuudesta toiminnan kehittämiseen on selkeää ja jatkuvaa näyttöä. kaikki kohdat käsittelevät selkeää asiaa, johdonmukainen (laadunhallinta, järjestelmä), helppolukuinen Hyrian taso: Alkava/kehittyvä (kehittyvä -) Näytöt: Toimintajärjestelmässä määritellään laadunhallintajärjestelmä > julkistetaan kaikille keväällä, Johtoryhmä ja toimitusjohtaja johtavat ja linjaavat laadunhallintaa, jory ylin kehittävä elin, arviointi ja kehittäminen parhaillaan käynnissä, tatut ja palsot osastoilla työkaluna (osastokohttaiset tavoitteet ja mittarit), strategiset mittarit määrittelyssä uuden strategian myötä Juulia Juslin 5

6 Hyrian kriteerityöryhmän työnjako Kriteerityöryhmän edustajien osallistuminen arviointilaisuuksiin 18.3.: Ari: Klo 9-12: arviointikohde 1&2, Torikatu Klo 13: arviointikohde 4 työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä, Torikatu Markku: Klo 9-12: arviointikohde 1&2, Torikatu Klo 13: arviointikohde 4 ammatillinen peruskoulutus, Kauppalankatu Siukku: klo 8-9: arviointikohde 3, Torikatu Klo 10-12: arviointikohde 4 erityisopetus, Karankatu Klo 13: arviointikohde 4 näyttötutkinnot, Karankatu Juulia: klo 8-9: arviointikohde 3, Torikatu Klo 9-12: arviointikohde 1&2, Torikatu Klo 13: arviointikohde 4 työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä, Torikatu Virpi: klo 8-9: arviointikohde 3, Torikatu Klo 10-12: arviointikohde 4 erityisopetus, Karankatu Klo 13: arviointikohde 4 ammatillinen peruskoulutus, Kauppalankatu Juulia Juslin 6

7 Laadunhallintajärjestelmän kriteerien pilotointi, arviointilaisuuksien osallistujat, aamupäivä Hyriassa järjestettiin pilotointipäivänä kuusi eri arviointitilaisuutta, joihin osallistui edustava joukko hyrialaisia eri henkilöstöryhmistä Kohde 3: Henkilöstö ja muut koulutuksen toimijat strategian toteuttajana ja kehittäjänä Ti klo 8-9, Torikatu Osallistujat: rehtorit (2), koulutuspäälliköt (2), pääluottamusmies, henkilöstöpäällikkö, koulutuspalvelupäällikkö, projektipäällikkö, erikoissuunnittelija sekä Luksiasta kehityspäällikkö Kohde 1: Laatukulttuuri ja laadunhallinnan kokonaisuus sekä Kohde 2: Strateginen johtaminen ja toiminnan ohjaus Ti klo 9-12, Torikatu Osallistujat: johtoryhmän jäsenet eli toimitusjohtaja, rehtorit (2), talousjohtaja, kehitysjohtaja, täydennyskoulutusjohtaja, opetusjohtaja, henkilöstöpäällikkö, toimitusjohtajan assistentti ja lisäksi projektipäällikkö sekä Luksiasta kehityspäällikkö Kohde 4: Perustehtävien laadunhallinta, erityisopetus Ti klo 10-12, Karankatu Osallistujat: opinto-ohjaajat (2), erityisopettaja, erva, koulutuspäällikkö, koulutuspalvelupäälliköt (2), opettaja, asiantuntija, erikoissuunnittelija sekä Omniasta kehittämiskoordinaattori Juulia Juslin 7

8 Laadunhallintajärjestelmän kriteerien pilotointi, arviointilaisuuksien osallistujat, iltapäivä Kohde 4: Perustehtävien laadunhallinta, ammatillinen peruskoulutus Ti klo 13-15, Kauppalankatu Osallistujat: rehtori, koulutuspäälliköt (4), koulutuspalvelupäällikkö, opettaja, opiskelija, opetusjohtaja, erikoissuunnittelija Kohde 4: Perustehtävien laadunhallinta, näyttötutkintoina järjestettävä koulutus Ti klo 13-15, Karankatu > osin koko porukalla, osin pienemmissä ryhmissä Osallistujat: rehtori, koulutuspäälliköt (4), kouluttajat (2), koulutuspalvelupäällikkö sekä Omniasta kehittämiskoordinaattori Kohde 4: Perustehtävien laadunhallinta, työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä Ti klo 13-15, Torikatu Osallistujat: täydennyskoulutusjohtaja, hankepalvelupäällikkö, myyntikoordinaattori, talousjohtaja, koulutuspäällikkö, viestintäsuunnittelija, kehitysjohtaja, projektipäällikkö, kouluttaja sekä Luksiasta kehityspäällikkö ja työelämän edustajana Havin tehdaspäällikkö Juulia Juslin 8

9 Yhteenveto kriteerien pilotoinnista Pilotoinnissa arvioitiin kriteerien käyttökelpoisuutta samalla kun tehtiin itsearviointi omasta oppilaitoksesta. LARK3-hankkeen "kummilapsiorganisaatioiden" Luksian ja Omnian edustajat osallistuivat arviointiryhmiin pilotointipäivänä. Varsinaisen pilotointipäivän lisäksi arviointia tehtiin HYTTItoimintajärjestelmäprojektin työryhmän kokouksessa 6.3. ja toisessa arviointitilaisuudessa 31.3., johon osallistuivat loput kolme arviointiryhmää. Yhteensä pilotointiin ja itsearviointiin osallistui noin 40 henkilöä. Pilotoinnin tulokset raportoitiin opetushallitukselle huhtikuun alussa. Yhteensä pilottioppilaitoksia oli 35 kpl, joiden joukosta opetushallitus valitsi muutaman koulutuksen järjestäjän harkinnanvaraisella otannalla ulkoisen arviointikäynnin kohteeksi huhtikuussa. Hyria valikoitui arviointikäynnin kohteeksi. 9

10 Opetushallituksen arviointikäynti Hyriassa Opetushallituksen edustajat haastattelivat kutsuttuja tunnin mittaisissa tilaisuuksissa, jotka järjestettiin Kauppalankadun yksikössä Haastateltavina oli opettajia, kouluttajia, opiskelijoita, työelämän edustajia jne. Kyseessä oli Opetushallituksen laadunhallintajärjestelmän kriteerien pilotointiin liittyvä arviointikäynti. Opetushallitus teki nyt Hyriaan arviointikäynnin maaliskuussa tehtyjen itsearviointien tulosten todentamiseksi. Opetushallituksen arviointikäynti sujui hyvässä hengessä. Vierailun päätteeksi järjestetyssä arviointi- ja palautetilaisuudessa saatiin hyvää ja kehittävää palautetta toiminnastamme: Brändiä kehuttiin hyväksi; Hyria on haluttu kumppani. Kiitosta saivat mm. strategian jalkauttaminen, säännölliset kehityskeskustelut, laadunhallinnan kehitystyö / HYTTI-projekti, keke-työ, asiakaslähtöisyys ja verkostot. Kehitettävää: arviointitoiminta, tulosten hyödyntäminen, opiskelijoiden osallistaminen, ennakointijärjestelmän systematisointi, laadunhallintatietous Opetushallitukselta saatavan palauteraportin pohjalta kehittämisehdotuksia käsiteltiin HYTTI-työryhmässä ja johtoryhmässä. 10

11 Työnjako ja budjetti Hankkeen työnjako Hyriassa: Koordinointi: projektipäällikkö Juulia Juslin Kriteerityöryhmä, pilotoinnin suunnittelu, toteutus ja yhteenveto: kehitysjohtaja, opetusjohtaja, koulutuspalvelupäällikkö, erikoissuunnittelija, projektipäällikkö Kokonaisbudjetti LARK3 Hyria: (omarahoitus 4 935, avustus ) Hankerahoituksella katettiin kriteeerityöryhmän työpanos sekä HYTTItoimintajärjestelmäprojektin jäsenten pilotointiin osallistumista. Muiden pilotointiin osallistuneiden työpanos oppilaitoksen yhteistä kehittämistoimintaa. 11

12 Toimintasuunnitelma 2014 Syksy 2014: Hankkeen tulosten eli pilotoinnissa havaittujen hyvien toimintamallien ja käytänteiden levittäminen. LARK3 workshopit 2.9. SLK:ssa ja Keudassa Laatua Laineilla -seminaari Jyväskylässä Opetushallituksen perehdytystilaisuudet 22. ja Opetushallituksen laatuhankkeiden loppuseminaari joulukuussa Vuoden 2015 arviointiin valmistautuminen: Ensi vuonna kaikki ammatilliset oppilaitokset ottavat käyttöön opetushallituksen määrittelevät laadunhallintajärjestelmän kriteerit. Pilotoinnissa ja opetushallituksen arvioinnissa esille tulleiden kehittämiskohteiden priorisointi ja tärkeimpien kehittämistoimenpiteiden käynnistäminen. Kummilapsioppilaitoksen Luksian laadunhallintajärjestelmän kriteerien mukaisen itsearvioinnin suunnittelun ja toteutuksen sparraus. Oman arviointisuunnitelman tekeminen, huomioidaan opetushallituksen arviointikäynnin kokemukset ja siihen osallistuneet. 12

13 Tuotteet ja vaikutukset (levittäminen, juurruttaminen, vaikuttavuus) Verkostoyhteistyö: 15 partneria! kollegiaalinen tuki, hyvät käytännöt, vertaisoppiminen, arviointien valmistelu ja suunnittelu yhdessä Tuloksia: Eri henkilöstöryhmien edustajia on osallistunut pilotointiin ja opetushallituksen arviointiin. Samalla on laajennettu ymmärrystä ja osaamista laadunhallintaa tukevan toimintajärjestelmän kehittämisestä sekä Hyrian kehittämiskohteista. Hyrian laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukevan järjestelmän kehittämiskohteet on arvioitu ja kehittämissuunnitelma laadittu. Malli kriteerien mukaisen laadunhallinnan itsearvioinnin toteuttamisesta keskisuuressa ammatillisessa oppilaitoksessa. 13

14 Kiitos mielenkiinnosta! Lisätietoja: Juulia Juslin, projektipäällikkö Hyria koulutus P

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmän itsearviointi

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmän itsearviointi 2015 Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmän itsearviointi Riittamaija Pulli Kanneljärven Opisto 13/05/2015 13 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO...2 2. KANNELJÄRVEN OPISTON LAADUNHALLINJÄRJESTELMÄN KUVAUS...2

Lisätiedot

Laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukevan järjestelmän arviointi pilotoinnin kokemuksia Koulutuskeskus Salpauksessa

Laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukevan järjestelmän arviointi pilotoinnin kokemuksia Koulutuskeskus Salpauksessa Laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukevan järjestelmän arviointi pilotoinnin kokemuksia Koulutuskeskus Salpauksessa Kehittämispäällikkö Sari Mikkola LARK3-hankkeen workshop 7.4.2014 Valmistautuminen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMIEN ARVIOINTI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMIEN ARVIOINTI PALAUTERAPORTTI 30.6.2015 Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMIEN ARVIOINTI YLEISTÄ ARVIOINTIRYHMÄ Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa

Lisätiedot

Laatujärjestelmän itsearvioinnin toteutus ja tulokset Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä

Laatujärjestelmän itsearvioinnin toteutus ja tulokset Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä Laatujärjestelmän itsearvioinnin toteutus ja tulokset Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä 2 Sisällysluettelo Laatujärjestelmän itsearvioinnin kansalliset lähtökohdat ja tavoitteet... 3 Laatujärjestelmän

Lisätiedot

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017 Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 14:2012 Korkeakoulujen arviointineuvosto finheec@minedu.fi, +358 2953 30072 PL 133

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN LAATUJÄRJESTELMIEN AUDITOINTIKÄSIKIRJA VUOSIKSI 2015 2018

KORKEAKOULUJEN LAATUJÄRJESTELMIEN AUDITOINTIKÄSIKIRJA VUOSIKSI 2015 2018 KORKEAKOULUJEN LAATUJÄRJESTELMIEN AUDITOINTIKÄSIKIRJA VUOSIKSI 2015 2018 Julkaisut 2015:1 KORKEAKOULUJEN LAATUJÄRJESTELMIEN AUDITOINTIKÄSIKIRJA VUOSIKSI 2015 2018 kansallinen koulutuksen arviointikeskus

Lisätiedot

Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi pedagogisen johtamisen (oppimisen johtamisen) kehittämishanke, 2011 2012

Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi pedagogisen johtamisen (oppimisen johtamisen) kehittämishanke, 2011 2012 Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi pedagogisen johtamisen (oppimisen johtamisen) kehittämishanke, 2011 2012 Loppuraportti 31.5.2013 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Koulutuskeskus Sedu Pl 75

Lisätiedot

Oulun yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Oulun yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Paavo Okko Liisa Ansala Helena Immonen Anneli Pirttilä Teuvo Uusitalo Marja-Liisa Saarilammi Oulun yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA : ISBN

Lisätiedot

Toimivan laadunhallinnan ja laadun jatkuvaa parantamista tukevan järjestelmän kriteeristö Arviointialue 2

Toimivan laadunhallinnan ja laadun jatkuvaa parantamista tukevan järjestelmän kriteeristö Arviointialue 2 Toimivan laadunhallinnan ja laadun jatkuvaa parantamista tukevan järjestelmän kriteeristö Arviointialue 2 Jaakko Tuomi Helsinki Business College Oy 7.4.2014 Arvioinnin taustaa Pilotointi toteutettiin hyödyntämällä

Lisätiedot

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Kainulainen, S., Järvinen, M-R., Luoto, K., Matikka, O., Takala, M. & Seppälä, H. Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON VERKKOJULKAISUJA

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Pentti Rauhala Hannu Kotila Linnéa Linko Outi Mulari Markku Rautonen Sirpa Moitus Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Turun ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Veijo Hintsanen Minna-Riitta Luukka Tarja Lounasmeri Mikko Majander Jarmo Renvall Heikki Holopainen Kirsi Hiltunen Turun ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON

Lisätiedot

KORKEAKOULUN HENKILÖKUNNAN, OPISKELIj OIDEN ja ULKOISTEN SIDOSRy HMIEN OSALLISTUMINEN LAADUNvARMISTUKSEEN

KORKEAKOULUN HENKILÖKUNNAN, OPISKELIj OIDEN ja ULKOISTEN SIDOSRy HMIEN OSALLISTUMINEN LAADUNvARMISTUKSEEN 4 KORKEAKOULUN HENKILÖKUNNAN, OPISKELIj OIDEN ja ULKOISTEN SIDOSRy HMIEN OSALLISTUMINEN LAADUNvARMISTUKSEEN 4. Korkeakoulun henkilökunnan, opiskelijoiden ja ulkoisten sidosryhmien osallistuminen laadunvarmistukseen

Lisätiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Heikki Malinen Jarmo Hallikainen Päivi Karttunen Mikko Majander Marja Pudas Kirsi Mustonen Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Metropolia Ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Pekka Hulkko Jari-Pekka Kanniainen Annikka Nurkka Teuvo Uusitalo Heidi Westerlund Johanna Mattila Kim Östman Metropolia Ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailu 2010 Hakemus ja toimintakuvaus

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailu 2010 Hakemus ja toimintakuvaus Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailu 2010 Hakemus ja toimintakuvaus Hakijan nimi (organisaatio): Forssan ammatti-instituutti Hakijan osoite: Forssan ammatti-instituutti PL 12 30101 Forssa Organisaation/yksikön

Lisätiedot

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen VÄLIRAPORTTI 2011 Sisältö 1. RAPORTOINTIKAUSI... 2 2. PROJEKTIN PERUSTIEDOT... 2 3. PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT... 2 4. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Mikkelin ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Eeva-Liisa Antikainen, Risto Honkonen, Olli Matikka, Petri Nieminen, Anu Yanar & Sirpa Moitus Mikkelin ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTO ISBN 952-206-026-7

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Jyväskylän ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Kauko Hämäläinen Ismo Kantola Reetta Marttinen Matti Meriläinen Maire Mäki Kati Isoaho Jyväskylän ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Hämeen ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Heikki Malinen Eero Puolanne Maarit Sorvisto Milla Suomalainen Minna Takala Kirsi Mustonen Kim Östman Hämeen ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON

Lisätiedot

Helsingin yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Helsingin yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Eero Vuorio Tapio Huttula Jussi Kukkonen Kyösti Kurtakko Kaj Malm Anne Mikkola Maire Mäki Eila Rekilä Anu Yanar Helka Kekäläinen Sirpa Moitus Kirsi Mustonen Helsingin yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän

Lisätiedot

Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyössä. Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyössä YTY3

Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyössä. Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyössä YTY3 Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyössä Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyössä YTY3 Väliraportti 1.12.2013 31.7.2014 2 (14) Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Hankkeen toimijat ja kohderyhmät...

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Jaakko Tarkkanen Anneli Lappalainen Kerttu Oikarinen Marita Rautiainen Konsta Ryhänen Johanna Mattila Kirsi Mustonen Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

Poliisiammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Poliisiammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Poliisiammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Eero Pekkarinen Alexander Grandin Juha Kreus Kirsi Levä Sirpa Suntioinen Kirsi Mustonen Matti Kajaste Korkeakoulujen arviointineuvoston

Lisätiedot

Rakennustekniikan koulutusohjelman arviointiraportti

Rakennustekniikan koulutusohjelman arviointiraportti Turun ammattikorkeakoulun raportteja 76 JUHANI SOINI, TIINA HÄKKINEN, ISMO KANTOLA, MARIANNE MERTSOLA, MINNA SCHEININ, AILA SEIKOLA, ANTONELLA STORTI & RAIJA TUOHI Rakennustekniikan koulutusohjelman arviointiraportti

Lisätiedot

TULOKSIA JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ KOPPI-HANKKEESTA 2002 2008. Mari Räkköläinen & Paula Kilpeläinen LOPPURAPORTTI

TULOKSIA JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ KOPPI-HANKKEESTA 2002 2008. Mari Räkköläinen & Paula Kilpeläinen LOPPURAPORTTI KANSALLISEN NÄYTTÖPERUSTEISEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI- JÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN AMMATILLISIIN PERUSTUTKINTOIHIN TULOKSIA JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ KOPPI-HANKKEESTA 2002 2008 Mari Räkköläinen & Paula Kilpeläinen

Lisätiedot

Avaimia arvioinnin tehokkaampaan hyödyntämiseen

Avaimia arvioinnin tehokkaampaan hyödyntämiseen Ismo Kantola Ulla Keto Marjo Nykänen Avaimia arvioinnin tehokkaampaan hyödyntämiseen Turun ja Mikkelin ammattikorkeakoulujen benchmarking KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA : ISBN 978-952-206-115-7

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Aimo Virtanen Mailis Aaltonen Arja Markus Jukka Oresto Petri Rytkönen Marja-Liisa Saarilammi HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

Päivi Granö, Anni Elonen, Antti Kauppi & Karl Holm. Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusinta-auditointi

Päivi Granö, Anni Elonen, Antti Kauppi & Karl Holm. Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusinta-auditointi Päivi Granö, Anni Elonen, Antti Kauppi & Karl Holm Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusinta-auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA 1:2012 ISBN 978-952-206-198-0 (painettu)

Lisätiedot

KAAKKOIS SUOMEN TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS KESKUS HANKKEEN ENNAKOIVA KOKONAIS EVALUOINTI

KAAKKOIS SUOMEN TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS KESKUS HANKKEEN ENNAKOIVA KOKONAIS EVALUOINTI Olli Hietanen KAAKKOIS SUOMEN TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS KESKUS HANKKEEN ENNAKOIVA KOKONAIS EVALUOINTI Loppuraportti TUTU ejulkaisuja 3/2009 1 TUTU ejulkaisuja 3/2009 KAAKKOIS SUOMEN TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISKESKUS

Lisätiedot