Espoo Ringside Golf Oy Vesitaloussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoo Ringside Golf Oy Vesitaloussuunnitelma"

Transkriptio

1 2010 Espoo Ringside Golf Oy Vesitaloussuunnitelma ERG Oy Hallitus ERG Oy

2 2 Espoo Ringside Golf Oy Vesitaloussuunnitelma 1. KUIVIIN KAUSIIN VARAUTUMINEN 1.1 Lista asioista, joilla lisäkapasiteetti rakennetaan eli vesialuelisäykset? Lammet 1 ja 3 ovat erillisiä koristelampia eivätkä tuota lisää vesikapasiteettia normaaliin kasteluun. Niiden arvioitu vesikapasiteetti (oletetaan että keskisyvyys 1 m): L m3, L3. = 2230 m3 Lammet perataan ja mahdollisesti laajennetaan: Lampi 11 on perattu ja sitä voidaan edellen laajentaa. Lammen 11 pinta-ala on noin 1450 m2. Sen vesikapasiteetti (keskisyvyys 1 m) = 1450 m3. Lammen kapasiteetti voidaan tuplata jatkamalla lampea purouomaa pitkin väylien 10 ja 11 väliin, jolloin lisäkapasiteetti olisi 1430 m3. Lampi 12 voidaan laajentaa griinin oikealle puolelle ja kaartaen viheriön taakse kaksinkertaiseksi. Lammen 12 pinta-ala on noin 1160 m2. Sen vesikapasiteetti (keskisyvyys 1 m) = 1160 m3. Lisäkapasiteetti olisi 1160 m3. Lampi 13 kaislat on poistettu. Lammen 13 pinta-ala on noin 3680 m2. Sen vesikapasiteetti (keskisyvyys 1 m) = 3680 m3. Lampea 13 voisi laajentaa waste alueelle 10 metriä koko pituudelta, jolloin lisäkapasiteettia saataisiin noin 1800 m3. Laajennus voi olla isompikin. Kustannusten säästämiseksi poistomaasta rakennettaisiin kukkula 2-, 9- ja 18-väylien kolmioon. Arviolta poistomaata kertyisi noin 2.5 *10*180 = 4500 m3 (seuraavan kohdan vedenpinnan korotus huomioonottaen). Laajennetun lammen 13 veden pintaa voisi korottaa noin puolella metrillä, jolloin saataisiin lisää vesivarastoa noin 2740 m3 ja pohjaliete pysyisi paremmin paikoillaan lisääntyneen veden painon johdosta. Lampien yhteisvesikapasiteetti: Nykyisellään = 6290 m3 Suunniteltu lisäkapasiteetti lampi 13 + lampi 13 vedenpinnan korotus + lampi 11 laajennus + lampi 12 laajennus = = 7130 m3 jolloin kokonaiskapasiteetti olisi kaksinkertaistettu eli Lampea 14 ei rakenneta vaan lisäkapasiteetti tehdään tarvittaessa ensisijaisesti lampien laajennuksilla. Maansiirtotyö lampien laajentamiseksi yhteensä poistettava = 8385 m3 Jätemaa sijoitetaan kentälle 2-, 9- ja 18-väylien kolmioon. Jos kuorma-auton nuppiin mahtuu kuutiota, niin siirrettävä määrä olisi nuppikuormaa. 1.2 Moneenko kastelupäivään nykyjärjestelmä riittää ja montako kastelupäivää ja vesikuutiota on tarkoitus saada lisää? Keskimääräisellä kulutuksella kasteluun tarvitaan kuivana aikana noin 770 m3 vettä vuorokaudessa. Tällä kulutuksella lampien nykykapasiteetti tarkoittaa noin 8 teoreettista kastelupäivää. Käytännössä vesi on riittänyt kasteluun noin 2,5 viikkoa. Kohdassa 1.1 esitetty lisäkapsiteetti 7130 m3 toisi noin 10 teoreettista kastelupäivää lisää. Lampien käytettävissä olevan kasteluveden loppuessa vaihtoehdoksi jää vesijohtovesi, mikä tietysti lisää käyttökustannuksia.vesijohtovesi ei ole myöskään hyvä vaihtoehto koostumuksensa vuoksi. 1.3 Paljonko maata pitää siirtää ja millainen kasa siitä syntyy? Maamassojen määrä riippuu kohdan 1.1 lampien laajennussuunnitelmasta. Kustannusten säästämiseksi jätemaa sijoitetaan kentälle kohdan 1.1 ehdotuksen mukaan. Jätemaasta rakennetaan muotoiltu kukkula väylien 2-, 9- ja 18 kolmioon. Kolmio on noin m2, joten kukkulan voi toteuttaa useallakin tavalla eri korkuisena.

3 3 Espoo Ringside Golf Oy Vesitaloussuunnitelma 1.4 Mistä vesi saadaan altaisiin? Hulevesien arvioitu kertymä sekä onko muita järkeviä vaihtoehtoja kuten lähteen vesi ja porakaivo sekä näiden mahdollinen tuotto? Vesi tulee alueelle Niipperinpurosta ja Myllypurosta sekä jonkin verran hulevesiä rakennetulta alueelta. Myllypuro virtaa lampien läpi Niipperinpuroon. Niipperinpuro virtaa lammen 13 viertä pitkin omassa uomassaan. Porakaivo tai lähteen hyödyntäminen ovat kalliita ja epävarmoja ratkaisuja joten ne jätetään pois suunnitelmista toistaiseksi. 1.5 Kuinka paljon Niipperinpurosta ja Myllypurosta saadaan kasteluvettä? Lammen 12 padon avulla säännöstellään veden poistumista purojen kautta lammista Niipperinpurossa on pohjapato, jolla ohjataan puron veden siirtymistä lampeen 13. Pohjapato vaatii kunnostuksen. Lammesta 12 voisi rakentaa suoran putkituksen lampeen 13, jolloin vettä ei karkaa turhaan pois Niipperinpuroon. Vaatii pumpun ja putkituksen. Purojen virtaus vaihtelee suuresti tilanteen mukaan. Esimerkki Myllypuro syötti edelleen kahden viikon satamattoman jakson jälkeen vettä litraa sekunnissa? Espoon kaupungin Myllypuron patosuunnitelman ympäristöluvassa sanotaan, että Myllypuron uoman maksimivirtauma on m3 sekunnissa. Niipperinpuron maksimivirtauma lienee samaa luokkaa, joten purojen yhteisvirtauma noin 3 m3 sekunnissa enimmillään? Pohjapadon kunnostus ja pumpulla varustetun suoran putkiyhteyden rakentaminen lammesta 12 lampeen 13, arvio? 1.6 Miten altaille käy pitkänä kuivana kautena, voiko altaat jäädä vaikka tyhjilleen? Jos uutta vettä puroista ei tule, niin vesi lammista vähenee käytön suhteessa. Kokonaan tyhjentyminen on ainakin teoriassa mahdollista hyvin pitkänä kuivan kautena. 2. SADEKAUSIIN VARAUTUMINEN 2.1 Kuinka varaudutaan sadepäiviin ja yleensä kosteaan vuodenaikaan? Ojat perataan ja syvennetään tarvittaessa Sadevesiputket tarkastetaan ja tarvittaessa huuhdellaan. Esimerkiksi kuutosväylältä tuleva ja ykkös- ja ysiväylien välisen ojan kautta kulkeva ja edelleen kahdeksantoista väylän ali väylän laitaan päättyvä sadevesiputki oli kokonaan tukossa ja on nyt puhdistettu. Salojat tarkastetaan ja kunnostetaan 2.2 Missä ovat pahimmat paikat, joille vettä kertyy ja mistä vesi niihin tulee? Ykkösväylän griinin edustalle sekä sen ja ysiväylien väliselle entiselle tielle kertyy vettä ykkösen takana olevalta kumpareelta. Kuutosväylälle kertyy vettä rakennetulta alueelta. 12-väylän notkelmaan vettä valuu takana olevalta mäeltä 15-väylälle kertyy vettä metsärinteestä. Metsänreunan niskaoja on lähes olematon maan painumisen takia. 18-väylän notkelmaan kertyy vettä korkeammista kohdista 2.3 Kuinka paikat saadaan kuivatettua ja kuinka paikat saadaan pidettyä kuivina? Salaojitusta lisätään ja rakennetaan mahdollisia tarvittaessa kaivoja o Ykkösväylän salaojat kunnostetaan ja tarvittaessa salaojitusta lisätään. o Kuutosväylällä ojat kunnostetaan ja veden poistoputet tarkastetaan ja kunnostetaan, tarvittaessa lisätään salaojitusta

4 4 Espoo Ringside Golf Oy Vesitaloussuunnitelma o 12-väylän notkelmaan tien vierusojat on jo osittain kunnostettu ja kunnostusta laajennetaan o 15-väylän metsänreunan niskaoja syvennetään o 18-väylälle lisätään salaojitusta. Tukkeutuneen yhdysputken ja yhteyden kunnostus kuutosväylältä saattaa muutenkin jo helpottaa tilannetta. Lisäsalaojittamisen ja kaivojen rakentamisen kustannukset arvioitava. 2.4 Kuinka paljon Myllypuron (alias Niipperinpuron) avulla voidaan johtaa liikavesiä pois? Vettä poistuu Niipperinpuron kautta enimmillään noin 2 m3 sekunnisssa Jonkin verran vettä voidaan valuttaa lammesta 3 poisto-ojan kautta. Poisto-ojan päässä on lähtöputki, jonka avulla lähdön korkeutta voidaan säätää käsin. 2.5 Onko muita vaihtoehtoja liikaveden pois johtamiseen? Ei juurikaan ole. Tulva on mahdollinen koska poistumistiet ovat rajalliset 3. KASTELUJÄRJESTELMÄ 3.1 Onko nykyinen kastelujärjestelmä riittävä vai vaatiiko kunnostusta ja laajennusta? Nykyinen kastelujärjestelmä on riittävä. Ei vaadi muuta kuin normaaleja huoltotoimia eli putkiston puhdistusta ja kunnostusta ja sadettimen huoltoa ja kunnostusta sekä automatiikan kunnospitoa. Veden säästämiseksi griinit voisi varustaa tuplasadettimilla. Lisäsadettimien sadetusalue olisi rajoitettu vain griinien suuntaan. Samaa ei saada aikaiseksi nykyisillä sadettimilla. Kastelujärjestelmän säädöllä voidaan vaikuttaa veden kulutukseen. Kentän eri osien kosteustilanne voidaan huomioida kastelun ohjauksessa, eikä kastella turhaan kosteimpia paikkoja. Rajoitettujen lisäsadettimien kpl hinta on noin Lisäksi tarvitaan ohjauslogiikkaa ja työtä. Kokonaiskustannukset lisäsadettimille arvioitava. 3.2 Miten vesivarastot yhdistyvät kastelujärjestelmään, esimerkiksi onko kaikkien varastojen vesi hyödynnettävissä koko kenttään? Kastelujärjestelmä ottaa veden lammen 13 kautta Kastelun vedenotto perustuu lampiin ja lammet 1 ja 3 ovat puhtaasti koristelampia Lammet ovat puron kautta yhteydessä lampeen 13 Lampien 1 ja 3 hyödyntäminen on mahdollista vain kantamalla vettä. Kentällä on vesivaunu johon mahtuu noin 8 m3 vettä, mikä edustaa noin prosenttia vuorokauden kasteluvesimäärästä. 4. MUUT ASIAT 4.1 Jos ehdotetaan osittaista vesiremppaa niin pitää pystyä osoittamaan kuinka jokainen rakennusvaihe integroituu olemassa olevaan systeemiin ja ottaa huomioon myöhemmät rakennusvaiheet. Tässä vaiheessa ehdotetaan vain vesitalouden hoitoon liittyviä asioita yhtenä pakettina

5 5 Espoo Ringside Golf Oy Vesitaloussuunnitelma 4.2 Selvitys suunnitelmien vaikutuksesta veden laatuun? Kasteluvesi on lietteistä ja savista ja tukkii kastelujärjestelmää. Veden savi tukkii viheriöitä ja niitä joutuu ilmastoimaan enemmän. Lammen 13 pinnan nosto painaisi lietettä pohjaan ja pitäisi vettä parempana Veden laadusta on tehty tutkimus ja veden laatu kohtuullinen. Tarkemmat tulokset saatavilla. Imujärjestelmän pohjaventtiilit on hiljan kunnostettu ja veden laatua voisi oleellisesti parantaa lisää laittamalla suodattimen, jonka kautta kaikki vesi syötetään kastelujärjestelmään. Suihkulähteillä vesi pidetään liikkeessä ja lampiin ei kerry pintakasvillisuutta Syöttöputken suodattimen lisäämisen kustannus manuaalisena noin 5000 ja automatiikalla varustettuna noin Niipperinpuron perkaus? Niipperinpuroa on jo osittain perattu ja loppu tehdään sopivassa välissä Niipperinpurossa oleva pohjapato kunnostetaan Kaupungin kanssa on puron tilanne katselmoitu ja korot sovittu ja puroon liittyvät toimet tehdään niitä noudattaen 4.4 Ovatko nykyiset rumpuputket paikoillaan vai vaativatko ne korjausta? Rumpuputket tarkastetaan ja korjataan tarvitatessa Rumpuputkien nouseminen tai vajoaminen ei kuitenkaan ole merkittävimpiä tekijöitä vesitalouden tasapainotuksessa 4.5 Miten lammen 13 liete saadaan siirrettyä pois niin, että se ei valu takaisin? Lammen 13 vedenpinnan mahdollinen nosto painaisi lietettä paremmin pohjaan Lammen 13 laajentaminen helpottaisi tilannetta mutta lietteen pois kuljettaminen voi olla kallis urakka koska koko määrää ei välttämättä saada sijoitettua kentälle 4.6 Tarvitseeko Myllypuron pato huoltoa ja korjausta? Tällä hetkellä pato lammen 12 suulla on vanerista ja käsin säädettävä Padon mahdollinen uusiminen ja korkeuden säätöautomatiikan kustannukset? 4.7 Kannattaako kuivina kausina ostaa kasteluvettä? Jos kuiva kausi sattuu kevääseen niin silloin ihan välttämätöntä, jotta kasvu saadaan käyntiin Muina aikoina rajoittuen esimerkiksi vain viheriöiden kastelemiseen 4.8 Hankkeen toteutus ja valvonta? Toteutus tehdään pelikauden ulkopuolella tai pelaamista mahdollisimman vähän haitaten Mahdollisille rakennushankkeille otetaan ammattivalvoja ja tekijät Valvonnan kustannukset arvioitava 4.9 Vaihtoehtojen tarjoamista, joista voi äänestää Lampea 13 voi laajentaa waste -alueelle niin paljon että siitä saadaa vesitilaa jolla voidaan

6 6 Espoo Ringside Golf Oy Vesitaloussuunnitelma turvata kasteluvesi pitkillekin kuiville kausille. Tosin maansiirtotyöt voivat olla kalliit Toteutukselle halutaan hintakatto Tämä ei ole ongelma ja yhtiökokous ottaa tähän kantaa. Lampien alue ns. Master planin mukaan Kuvasta poiketen lampi 13 ei yhdisty Niipperinpuroon vaan pysyy erillisenä kuten nykyisinkin. Lampea 14 ei toteuteta ollenkaan. Lampien 11 laajennus pitkin Myllypuron uomaa väylien 10 ja 11 väliin ja lammen 12 jatkaminen väylän 12 viheriön oikealle puolelle riippuu toivotusta lisävesivarastomäärästä.

Mikä on Master Plan? ja parantamiseen.

Mikä on Master Plan? ja parantamiseen. Mikä on Master Plan? StLG:n kentät ovat laadukkaita ja toimivia kenttiä. ja parantamiseen. Molemilla kentillä on kuitenkin tarvetta peruskorjaukseen StLG:n strategian mukaan kenttien tulisi olla TOP-20

Lisätiedot

Hyvän golfkentän toteuttaminen vaatii yksityiskohtaista suunnittelua, hyvää kommunikointia ja huolellista rakentamista.

Hyvän golfkentän toteuttaminen vaatii yksityiskohtaista suunnittelua, hyvää kommunikointia ja huolellista rakentamista. Hyvän golfkentän toteuttaminen vaatii yksityiskohtaista suunnittelua, hyvää kommunikointia ja huolellista rakentamista. Rakentaminen vaatii myös joustavaa projektinhallintaa ja erikoisosaamista, jotta

Lisätiedot

www.golf-ark.com Esipuhe... 3 Peruskorjauksen syitä... 4 Peruskorjauksen suunnittelu... 10 Master Plan... 13 Master Plan -projekti...

www.golf-ark.com Esipuhe... 3 Peruskorjauksen syitä... 4 Peruskorjauksen suunnittelu... 10 Master Plan... 13 Master Plan -projekti... www.golf-ark.com Sisällysluettelo Esipuhe... 3 Peruskorjauksen syitä... 4 Peruskorjauksen suunnittelu... 10 Master Plan... 13 Master Plan -projekti... 15 Rakentamisen vaiheistaminen... 22 Rakentaminen...

Lisätiedot

KEIMOLAN GOLFYHTEISÖN JULKAISU 1 2015

KEIMOLAN GOLFYHTEISÖN JULKAISU 1 2015 KEIMOLAN GOLFYHTEISÖN JULKAISU 1 2015 V U O S I K I R J A 2 0 15 YHTEISVASTUU OPEN 2015 Keimola Golf 25.5.2015 Yhteisvastuu 2015 tukee apua tarvitsevia ihmisiä Suurella sydämellä -vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Hulevesien hallintarakenteet ja niiden kunnossapito

Hulevesien hallintarakenteet ja niiden kunnossapito Hulevesien hallintarakenteet ja niiden kunnossapito Sisällys Hulevesien synnyn vähentäminen... 3 Läpäisevät päällysteet... 5 Kasvillisuuden käyttö... 7 Viherkatot... 9 Pieniä ratkaisuja tontille... 11

Lisätiedot

Liite 3 Kaivon huolto ja kunnostus. Yleistä. Kaivon kuntokartoitus

Liite 3 Kaivon huolto ja kunnostus. Yleistä. Kaivon kuntokartoitus LIITE 3/1 Liite 3 Kaivon huolto ja kunnostus 1 Yleistä Huolto- ja kunnostustoimenpiteiden määrä ja laatu riippuvat siitä, onko kysymyksessä käytössä oleva huollettu kaivo, vaiko käyttämätön tai puutteellisesti

Lisätiedot

ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014

ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014 ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014 2/28 Tervasaaren alueen aloituskorttelien uusiutuvan energian ratkaisuselvitys Sisällys 1.

Lisätiedot

UUSI KAUSI TÄYNNÄ ODOTUSTA, MENESTYSTÄ JA MAKEITA VOITTOJA

UUSI KAUSI TÄYNNÄ ODOTUSTA, MENESTYSTÄ JA MAKEITA VOITTOJA 1 2014 OY PICKALA GOLF AB:N JA PICKALA GOLF CLUB RY:N JÄSENLEHTI. ILMESTYY KAKSI KERTAA VUODESSA WWW.PICKALAGOLF.FI UUSI KAUSI TÄYNNÄ ODOTUSTA, MENESTYSTÄ JA MAKEITA VOITTOJA KESÄLLÄ LUVASSA JÄNNITYSTÄ

Lisätiedot

ESPOON RINGSIDE GOLF KEHITYS-JA PERUSKORJAUSSUUNNITELMA 2009

ESPOON RINGSIDE GOLF KEHITYS-JA PERUSKORJAUSSUUNNITELMA 2009 ESPOON RINGSIDE GOLF KEHITYS-JA PERUSKORJAUSSUUNNITELMA 2009 Selostus liittyy kkitehti Kosti Kurosen laatimaan Ringside Golfkentän kehitys- ja peruskorjaussuunnitelman y l e i s s u u n n i t e l m a a

Lisätiedot

Hajajätevesiopas Jätevesijärjestelmien toteutus haja-asutusalueella

Hajajätevesiopas Jätevesijärjestelmien toteutus haja-asutusalueella Hajajätevesiopas Jätevesijärjestelmien toteutus haja-asutusalueella Muoviteollisuus ry:n puhdistamotyöryhmän opas suunnittelijoille ja urakoitsijoille Putkijaoston julkaisu n:o 37 Johdanto Valtioneuvoston

Lisätiedot

KATJA LIPPONEN PIENYRITYKSEN LÄMMÖNTUOTANTO- JA VARAVOIMATARPEEN MÄÄRITTÄMINEN UUSINTAINVESTOINNIN YHTEYDESSÄ Projektityö

KATJA LIPPONEN PIENYRITYKSEN LÄMMÖNTUOTANTO- JA VARAVOIMATARPEEN MÄÄRITTÄMINEN UUSINTAINVESTOINNIN YHTEYDESSÄ Projektityö KATJA LIPPONEN PIENYRITYKSEN LÄMMÖNTUOTANTO- JA VARAVOIMATARPEEN MÄÄRITTÄMINEN UUSINTAINVESTOINNIN YHTEYDESSÄ Projektityö Tarkastaja: Sami Repo 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Varavoima... 1 2.1

Lisätiedot

Lämmityslasku pienemmäksi

Lämmityslasku pienemmäksi 2013 Lämmityslasku pienemmäksi Jari Lehtinen Lämpövinkki Oy 6.2.2013 Sisältö Miksi lukisit tämän oppaan?... 3 Miksi energian hinta nousee?... 3 Oppaan sisältö... 5 Mihin energiaa kuluu?... 5 Mistä tietää,

Lisätiedot

Johdanto... 3. Kenttähankkeen toteutettavuus... 4. Markkinointi ja PR... 6. Golfkentän suunnittelu... 7. Klubitalon suunnittelu...

Johdanto... 3. Kenttähankkeen toteutettavuus... 4. Markkinointi ja PR... 6. Golfkentän suunnittelu... 7. Klubitalon suunnittelu... www.golf-ark.com Sisällysluettelo Johdanto... 3 Kenttähankkeen toteutettavuus... 4 Markkinointi ja PR... 6 Golfkentän suunnittelu... 7 Klubitalon suunnittelu... 11 Projektiorganisaatio... 12 Kentän rakentaminen...

Lisätiedot

Hankkeesta vastaavan käyttämä konsultti: WSP Environmental Oy, Heikkiläntie 7, 00210 Helsinki

Hankkeesta vastaavan käyttämä konsultti: WSP Environmental Oy, Heikkiläntie 7, 00210 Helsinki Lausunto dnro KASELY/39/07.04/2010 Kaakkois-Suomi 30.9.2011 Lappeenrannan seudun ympäristötoimi PL 302 53101 Lappeenranta Viite: YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI- SELOSTUKSESTA,

Lisätiedot

ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014

ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014 1/32 ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014 2/32 Harjunpään energiantuotanto - ja aluelämpöselvityksen raportti Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

SALAOJAYHDISTYS. 1/2011 93. toimintavuosi TÄCKDIKNINGSFÖRENINGEN SALAOJAYHDISTYS RY

SALAOJAYHDISTYS. 1/2011 93. toimintavuosi TÄCKDIKNINGSFÖRENINGEN SALAOJAYHDISTYS RY SALAOJAYHDISTYS TÄCKDIKNINGSFÖRENINGEN SALAOJAYHDISTYS RY 1/2011 93. toimintavuosi Salaojayhdistys ry:n jäsenjulkaisu 1/2011 SALAOJAYHDISTYS RY:N JÄSENJULKAISU 1/2011 www.salaojayhdistys.fi Lukijalle...4

Lisätiedot

Kannattavuustutkimus. Kentän paikan valinta

Kannattavuustutkimus. Kentän paikan valinta Golfkenttähanke on mittava ja haasteellinen urakka, jonka onnistuminen vaatii huolellista suunnittelua ja toteutusta. Aikajänne alkuperäisen idean ja kentän avaamisen välillä vie aina useita vuosia. Kannattavuustutkimus

Lisätiedot

Nykykalustolla turvemaiden puunkorjuuseen

Nykykalustolla turvemaiden puunkorjuuseen ISBN 978-951-40-2100-8 (PDF) ISSN 1795-150X Nykykalustolla turvemaiden puunkorjuuseen Hannu Airavaara, Jari Ala-Ilomäki, Tore Högnäs ja Matti Sirén www.metla.fi Metlan työraportteja / Working Papers of

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma Rakennustuotanto. Tutkintotyö. Tuomas Tenkanen ELPO-HORMIEN KÄYTTÖ ASUINRAKENNUKSESSA

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma Rakennustuotanto. Tutkintotyö. Tuomas Tenkanen ELPO-HORMIEN KÄYTTÖ ASUINRAKENNUKSESSA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma Rakennustuotanto Tutkintotyö ELPO-HORMIEN KÄYTTÖ ASUINRAKENNUKSESSA Työn ohjaaja TkL Jouko Lähteenmäki Työn teettäjä YIT Rakennus Oy, valvojana

Lisätiedot

RAPORTTI: TALVIVAARAN SANEERAUKSEEN LIITTYVÄT PIILORISKIT

RAPORTTI: TALVIVAARAN SANEERAUKSEEN LIITTYVÄT PIILORISKIT 1 RAPORTTI: TALVIVAARAN SANEERAUKSEEN LIITTYVÄT PIILORISKIT 11.2.2014 Tämä raportti on tehty Suomen luonnonsuojeluliiton pyynnöstä, ja suunnattu kaikille Talvivaaran saneeraukseen liittyville osapuolille.

Lisätiedot

Käytännön kosteikkosuunnittelu

Käytännön kosteikkosuunnittelu TEHO-HANKKEEN JULKAISUJA 1/2009 Käytännön kosteikkosuunnittelu Eija Hagelberg, Anni Karhunen, Airi Kulmala ja Roine Larsson Tehoa maatalouden vesiensuojeluun TEHO-HANKKEEN JULKAISUJA 1/2009 Tehoa maatalouden

Lisätiedot

Jätevesiopas Valkjärven alueelle

Jätevesiopas Valkjärven alueelle Jätevesiopas Valkjärven alueelle Vesiensuojelun ja yhteistyön kehittäminen Verttuun- ja Valkjärvillä 1 Muista! Mitä vähemmän vettä käytät, sitä helpommin ratkeavat jätevesiongelmat. Sijoita ulkokäymälä

Lisätiedot

Lahden kaupungin ekotehokkuuden parantaminen

Lahden kaupungin ekotehokkuuden parantaminen Lahden kaupungin ekotehokkuuden parantaminen Uponor Suomi Oy Vertailu vesijohdon asentamisesta: No Dig ja perinteinen menetelmä, Niemenkatu, Lahti 18.08.2004 1 / 23 Sisällysluettelo Tiivistelmä...3 1.

Lisätiedot

Nurkkalan tuulivoimalan suunnittelu ja rakentaminen Raportti 5kW tuulivoimalan suunnittelu- ja rakennusprojektista

Nurkkalan tuulivoimalan suunnittelu ja rakentaminen Raportti 5kW tuulivoimalan suunnittelu- ja rakennusprojektista Juha-Pekka Laitinen Nurkkalan tuulivoimalan suunnittelu ja rakentaminen Raportti 5kW tuulivoimalan suunnittelu- ja rakennusprojektista Opinnäytetyö Sähkötekniikan koulutusohjelma Huhtikuu 2008 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Power grid. Tavoite. Sisältö. Voimalakortit. Pelin suunnittelija: Friedemann Friese

Power grid. Tavoite. Sisältö. Voimalakortit. Pelin suunnittelija: Friedemann Friese Power grid Pelin suunnittelija: Friedemann Friese Tavoite Pelaajat edustavat yhtiöitä, jotka omistavat voimaloita ja tuottavat kaupungeille sähköä. Pelin aikana pelaajat tekevät tarjouksia voimaloista

Lisätiedot

IMATRANKOSKEN KAUPUNKIPURON JA KALATIEN YLEISSUUNNITELMA

IMATRANKOSKEN KAUPUNKIPURON JA KALATIEN YLEISSUUNNITELMA IMATRANKOSKEN KAUPUNKIPURON JA KALATIEN YLEISSUUNNITELMA Imatra Imatran voimalaitos. Kuvaaja Hannu Alatalo Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. TARVITTAVIEN LUPIEN TARPEEN ARVIOINTI... 4 3. NYKYISEN YLISYÖKSYLTÄ

Lisätiedot

Tiiauspaikat. Esipuhe

Tiiauspaikat. Esipuhe 21..02..2011 Esipuhe Tawast Golfin Master Plan -suunnitelmassa on haettu selkeää kokonaisnäkemystä ja tavoitetta mihin suuntaan golfkenttää jatkossa kehitetään. Tawast Golfin vahvuuksia ovat kentän vaihteleva

Lisätiedot

Merivesiakvaarion perustaminen

Merivesiakvaarion perustaminen Merivesiakvaarion perustaminen Jukka Mikael Majuri 2 Versio 1.0 2005 Sisällysluettelo 2 3 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 3 ALKUSANAT... 7 JOHDANTO... 8 OSA 1... 9 1. MIKÄ ON RIUTTA-AKVAARIO?... 9

Lisätiedot

Kaikissa kiinteistöissä, jotka eivät ole viemäriverkon

Kaikissa kiinteistöissä, jotka eivät ole viemäriverkon päätoimittajalta Iisisti kohti huomista EU:ssä on päätetty, että haja-asutusalueidenkin jätevedet on puhdistettava. Vesistöön ja muualle luontoon ei enää haluta päästää saasteita. Etenkin vesistöjä rehevöittävä

Lisätiedot

Eri asukasryhmien muutostarpeiden ja esteettömyyden huomioiminen linjasaneerauksen suunnittelussa, Projektityö

Eri asukasryhmien muutostarpeiden ja esteettömyyden huomioiminen linjasaneerauksen suunnittelussa, Projektityö Projektitunnus 11k11 Eri asukasryhmien muutostarpeiden ja esteettömyyden huomioiminen linjasaneerauksen suunnittelussa, Projektityö Insinööriopiskelijat: Kalle Nurmi Pyry Laaksonen Helsinki 9.5.2011 Tiivistelmä

Lisätiedot