Tekniset palvelut Lisäkirje 1 Sivu 1/7 Heikinkuja Mäntsälä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekniset palvelut Lisäkirje 1 Sivu 1/7 Heikinkuja 4 29.8.2014 04600 Mäntsälä"

Transkriptio

1 Tekniset palvelut Lisäkirje 1 Sivu 1/7 Tarjouspyynnön "Kapuli III, aluerakennusurakka" laskijoille LISÄKIRJE 1 Tässä lisäkirjeessä on esitetty täsmennykset Kapuli III aluerakennusurakkaa koskevan hankinnan tarjouspyynnön laskijoille. Mäntsälän kunnan teknisten palvelujen tarjouspyyntö "Mäntsälä, Kapuli III, aluerakennusurakka" on ilmoitettu HILMAssa numerolla Urakkasuoritus koostuu tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti aluerakentamis-, katu- ja vesihuoltotöistä. Tämä lisäkirje on lähetetty kaikille mennessä tarjouspyynnön mukaisesti urakkalaskentaan ilmoittautuneille. Vastaukset tarjouksen laskijoiden esittämiin kysymyksiin on esitetty liitteessä 1. Tarjouksessaan urakoitsijan tulee mainita lisäkirjeen vastaanottaminen. Tarjous tulee edelleen jättää suljetussa kirjekuoressa urakkatarjouskaavakkeelle laadittuna syyskuun 15. päivään 2014 klo 12:00 mennessä osoitteella: Palvelupiste Vinkki Mäntsälän kunnan tekniset palvelut Heikinkuja 4 Mäntsälässä Asko Määttänen katupäällikkö Mäntsälän kunnan tekniset palvelut Hanna Yli-Tolppa toimitusjohtaja Mäntsälän Vesi LIITTEET 1. Vastaukset tarjouksen laskijoiden esittämiin kysymyksiin Heikinkuja 4, fax (019)

2 Tekniset palvelut Lisäkirje 1 Sivu 2/7 LIITE 1 KAPULI III ALUERAKENNUSURAKKA VASTAUKSET TARJOUKSEN LASKIJOIDEN ESITTÄMIIN KYSYMYKSIIN 1. Kanaalilouhinta, sisältyykö myös kuormaus ja kuljetus hintaan? Sisältyy. 2. Voiko räjäytyksessä käyttää irtoainetta vai pelkästään patruunalla? Rakennustapaselostuksessa mainitaan että, patrunoimattomien räjähdysaineiden käyttö on kielletty. 3. Urakkaohjelmassa on mainittu purettavia/siirrettäviä rakenteita, mitä ne ovat? Purettavia/siirrettäviä rakenteita ei ole tiedossa. 4. Kaivokortit? Kaivokortit ovat urakoitsijan käytössä urakan alkaessa. 5. Murskeiden sidotut määrät; onko mukana painopenkereet, kerrosrakenteet/kiilaus, putkikanaalien täytöt? Alueella tarvittavat rakennekerrosmateriaalit, murskepainopenkereet, putkikaivantojen täyttö (ei 0-16) ja kiilausmurske sisältyvät murskeiden sidottuihin määriin. Pienemmillä putkikoilla tarvittava 0-16 murske ei sisälly. 6. Suunnitelmista puuttuu putkien/kaivojen kokoja Rakennustapaselostuksen mukaan jätevesikaivojen oletuskoko on 400M. Hulevesikaivojen oletuskoko 800B. Hulevesihaaraputkien oletus koko on 200M. Suunnitelmassa esitetty noista poikkeavat koot. 7. Yksikköhintaluettelon pumppaamo; tarkoittaako pelkkää asennusta? 8. Yksikköhintaluettelon linjapumppaamo? Heikinkuja 4, fax (019)

3 Tekniset palvelut Lisäkirje 1 Sivu 3/7 9. Yksikköhintaluettelo: Littera 3114 Jäteveden tonttiliittymä: Mitä sisältää? Jv-putki 160M 12 m, tarkastusputki 160 M, putken tulppaus, liitos linjakaivoon. Materiaali ja asennus. Maatyöt eivät sisälly. 10. Yksikköhintaluettelo: Littera Jätevesipumppaamo: Mitä sisältää? 11. Yksikköhintaluettelo: Littera Linjapumppaamo D=1800 mm h= 4000 mm: Mitä sisältää? 12. Yksikköhintaluettelo: Littera 3124 Huleveden tonttiliittymä: Mitä sisältää? Sv-putki 200M 12 m, putken tulppaus, liitos linjakaivoon. Materiaali ja asennus. Maatyöt eivät sisälly. 13. Tarjouslomake: Kuuluvatko Huleveteen liittyvät asennustyöt tarjouslomakkeen kohtaan Mäntsälän kaupunki; muut työt? Kaikki hulevesirakenteet sisältyvät kunnan osuuteen (muut työt). 14. Louhintavakuutus: Onko tilaajalla vaatimusta louhintavakuutuksen suuruuteen? Materiaalivahingot , henkilövahingot Ympäristö-, Murskaus- ja Meluluvat: - Toimittaako tilaaja nähtäville aluetta koskevat hakemansa ympäristö-, murskaus- ja meluluvat tarjouslaskentavaiheeseen? Ei pystytä toimittamaan tarjouslaskentavaiheeseen, koska lupa on vielä haussa. Ympäristö-, murskaus- ja meluluvan saaminen on myös edellytyksenä koko hankkeen toteutumiselle. 16. Kenen omaisuutta ovat kannot ja jätepuusto? Kannot ja jätepuusto ovat urakoitsijan omaisuutta. Kannot tulee toimittaa edelleen käsiteltäväksi ja hyödynnettäväksi. Kannot voidaan kuitenkin urakka-ajan puitteissa välivarastoida urakka-alueelle. Heikinkuja 4, fax (019)

4 Tekniset palvelut Lisäkirje 1 Sivu 4/7 17. UO kohta 3.2 on maininta, että maksuperusteena on katutöiden osalta yksikköhinnat. Yksikköhintaurakka on tarjottava kohdassa 7.2 ilmoitetuin ja vesihuollon osalta kokonaishinta (urakoitsija laskee massat). Aluerakentaminen sidotuin määrin. Sidotut määrät sisältävät kaikki alueen maatyöt ja louhinnat sekä tonteilla että katualueilla. Määrät on laskettu sillä periaatteella, että kadun rakentaminen pengertäytön yläpintaan, maaleikkauksen tai irtilouhintatasoon asti kuuluu sidottuihin määriin ja siitä ylöspäin varsinaiset katurakenteet ja putket ovat kokonaishintaista osuutta. Katutöissä tarvittavat rakennekerrosmateriaalit, murskepainopenkereet, putkikaivantojen täyttö (ei 0-16) ja kiilausmurske sisältyvät urakkaohjelmassa esitettyihin murskeiden sidottuihin määriin. Pienemmillä putkikoilla tarvittava 0-16 murske ei sisälly urakkaan. 18. Tehdäänkö esim. katurakenteiden rakennekerrokset kohdan 7.2 sidotuista materiaaleista (murskeista varastoalueilla) ja lasketaan kuuluvaksi tarjouksen kohtaan muut työt? Alueella tarvittavat rakennekerrosmateriaalit, murskepainopenkereet, putkikaivantojen täyttö (ei 0-16) ja kiilausmurske sisältyvät murskeiden sidottuihin määriin. Pienemmillä putkikoilla tarvittava 0-16 murske ei sisälly urakkaan. Katujen rakennekerrokset tehdään sidotuissa määrissä luetelluista murskemateriaaleista. Kadun rakentaminen edellä mainituista kasalla olevista murskeista sisältyy tarjouksen kohtaan muut työt. 19. Kuuluuko vesihuollossa tarvittavat kaivantojen täyttömateriaalit kohdan 7.2 massamääriin (vai pitääkö laskea ostettavaksi muualta)? Alueella tarvittavat rakennekerrosmateriaalit, murskepainopenkereet, putkikaivantojen täyttö (ei 0-16) ja kiilausmurske sisältyvät murskeiden sidottuihin määriin. Pienemmillä putki koilla tarvittava 0-16 murske ei sisälly. Sen voi kuitenkin murskata paikalla olevasta kiviaineksesta murskeen louhimista paikan päällä ei ole huomioitu louhinnan sidotuissa määrissä ja louhinnan kustannukset menevät urakoitsijalle. 20. Kuuluuko aluerakentamisen massat sidottuihin kohdan 7.2 massamääriin? Aluerakentamisen ne työt ja massat, joiden litterat on mainittu, kuuluvat aluerakentamisurakkaan. Sen sijaan esim. rakennekerrokset eivät kuulu. 21. Sisältyykö hulevesialtaiden massat sidottuihin määriin? Maankaivu- ja täyttötyöt sisältyvät sidottuihin määriin. Putket, kaivot ja verhoukset yms. eivät sisälly sidottuihin määriin. Heikinkuja 4, fax (019)

5 Tekniset palvelut Lisäkirje 1 Sivu 5/7 22. UO 4.2 kohta kaukolämpö- ja maakaasukaivannot jätetään auki piirustusten 201 mukaisesti. Tarkemmat rajaukset ko. kohtaan, asennusalusta/täyttömateriaalien ja töiden osalta, kuka tekee ja millä materiaaleilla ja sisältyvätkö määrät sidottuihin määriin? Kaukolämpö- ja maakaasukanaalit jätetään auki ja niiden täyttämisen, tasauskerrokset, arinat, alku- ja lopputäytöt sekä rakennekerrokset rakentaa Mäntsälän Sähkö Oy erillisurakkana. 23. Tarjouslomakkeessa on Mäntsälän Veden kohdalla maininta ei hulevedet. Sisältyykö hulevesien rakentaminen kokonaisuudessaan kadun rakentamiseen? InfraRylin mukaan ns. ritiläkaivohaarat runkolinjasta lähtien on katurakennetta, runkolinja vesihuoltoa. Kaikki hulevesirakenteet sisältyvät kunnan osuuteen. 24. Sisältyvätkö tiekaiteet urakkaan? Tiekaiteet sisältyvät urakkaan 25. Yksikköhintaluettelossa on linjapumppaamo. Kenen hankinta ja minkälainen varustus? 26. UO 4.2 Valaisimien kaapelointi ja hankinta kuuluu urakkaan. Kaapelityyppi? Tarvikkeet ja määrät löytyvät valaistussuunnitelmapiirustuksen oikeasta yläkulmasta. Kaapelityyppi AXMK 4x Uo 4.5 on maininta, ettei tilaajalla ole osoittaa läjitysaluetta. Rakennustapaselostuksessa s. 8 mainitaan kuitenkin läjitysalueiden sijaintipaikat. Kumpaa noudatetaan? Läjitysalueet ovat rakennustapaselostuksen mukaiset. 28. Esikuormituspenkereiden rakentaminen. Onko se yksikköhintaurakassa? Entä rakenteen purku? Katujen esikuormitusrakenteet ja niiden purkaminen kuuluvat urakkaan, mutta eivät yksikköhintaosuuteen. Tonteille murskeen varastokasoista muodostettavat esikuormituspenkereet kuuluvat yksikköhintaosuuteen eikä niitä tarvitse purkaa. 29. Aluesalaojat ovat 160M. Siitä ei ole yksikköhintaa. Aluesalaojat eivät kuulu yksikköhintaosuuteen. Tarjoukseen sisällytetään suunnitelmassa esitetty salaojat. Heikinkuja 4, fax (019)

6 Tekniset palvelut Lisäkirje 1 Sivu 6/7 30. Salaojan ympärystäyttösorasta on esitetty rakeisuusvaatimus (18320). Siitä ei ole pyydetty yksikköhintaa. Sisällytetäänkö salaojasora salaojien asennuksen yksikköhintaan? Sisällytetään. 31. Kallioleikkauksen massat louhepenkereeseen (sidotut määrät UO /7.2) eivät riitä louhepenkereen tekemiseen alueen louheesta määriin (sidotut määrät UO /7.2), mistä puuttuvat massat? Lopullisen massataseen toteutuminen riippuu pengertäyttöön kelvollisten maamassojen määrästä. Jos kalliomateriaali loppuu kesken, sitä louhitaan lisää piirustuksessa 110 esitetyltä alueelta Kiviaineksen oton vara-alue. 32. Kuuluuko oja 2 rakentaminen urakkaan (liittyy hulevesiallas 3:een), ja jos kuuluu missä sijainti? Myös pituusleikkaus puuttuu. Oja 2 sisältyy urakkaan. Oja esitetty korkoineen kuvassa 110. Pituusleikkausta ei ole. Oja tehdään läjitystäyttöön. 33. Piirustuksessa nro. 312 (Hulevesiallas 2) näkyy leikkauksessa A-A aluesalaoja 160M, rakennetaanko? Suunnitelmat? Salaojat rakennetaan. Esitetty suunnitelmapiirustuksessa Vesihuollon osalta annetaan kokonaishinta. Ilmeisesti tarvittavat täytöt ulotetaan pengerryksen yläpintaan (urakkarajaan) ja em. täyttömateriaalit saa murskata kohteen louheesta? Kaivantojen täytöt ulotetaan pengertäytön yläpintaan eli rakennekerrosten alapintaan. Urakkaraja tonttien rakennekerroksissa on liite1 tonttien rakennekerrokset mukainen. Materiaalit murskataan alueen kiviaineksesta. 35. Vesihuollosta: vain jätevesi- ja vesijohtolinjat rakennetaan tässä urakassa, eli hulevesilinjat jäävät pois? (kts. rajaus tarjouslomakkeessa) Hulevedet kuuluvat urakkaan ja eritellään Mäntsälän kunnan osuuteen. 36. UO:ssa ristiriita (kts. sivu 7 ja sivu 9) kaapelisuojaputkien hankinnasta: ilmeisesti tulevat Mäntsälän Sähköltä? UA sivun 7 mukaisesti: kaapelisuojaputkien sekä kaapelin hankinta ja asennus katuvalaistuksen osalta. Muut kaapelinsuojaputket hankkii Mäntsälän Sähkö Oy itse ja asentaa ne myös itse erillisurakkana toisin kuin on UA sivun 9 kohdassa mainittu. Heikinkuja 4, fax (019)

7 Tekniset palvelut Lisäkirje 1 Sivu 7/7 37. Kuuluuko salaojituksen rakentaminen urakkaan? Salaojituksen rakentaminen kuuluu urakkaan. 38. Valaisinpylväsjalustojen (ja salaojakanaalien) louhinta maksetaan yksikköhintaperusteisesti 1721 Kalliokanaalit -litteran mukaan? Ei makseta yksikköhintaperusteisesti, vaan sisältyy UA kohdan 7.2 mukaisesti sidottuihin määriin "1721 kalliokanaalit 3000 m3ktr". 39. Litteroissa on ajomatkaksi annettu 0-2 km. Jos massoja joutuu ajamaan urakka-alueen ulkopuolelle, voiko näiden paikkojen sijaintia täsmentää? Keskeiset läjitysalueet on esitetty piirustuksessa 110. Ne sijaitsevat urakka-alueen pohjoisreunassa sekä urakka-alueen ulkopuolella piirustuksen vasemmassa reunassa. Jos jostain syystä massoja joudutaan ajamaan urakka-alueen ulkopuolelle, on osoite siinä tapauksessa Marjalan maankaatopaikka, Suoniityntie 151,, ellei muuta sovita. Heikinkuja 4, fax (019)

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011 MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011 Matti Sulonen Suunnitteluinsinööri Tekniset palvelut Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä p. +358 40

Lisätiedot

25.9.2015, klo 12.00 mennessä. Tekninen osasto Suitia 51 B 02570 Siuntio

25.9.2015, klo 12.00 mennessä. Tekninen osasto Suitia 51 B 02570 Siuntio Siuntion kunta TARJOUSPYYNTÖ Jorma Skyttä 11.9.2015 Suitia 51 B 02570 Siuntio Siuntion kunta pyytää tarjoustanne Siuntion kunnassa sijaitsevan Grönkullan alueen vesijohtolinjan rakentamisesta laadittujen

Lisätiedot

Kalaasin alueen kunnallistekniikka

Kalaasin alueen kunnallistekniikka Mäntsälän Kunta Mäntsälän Vesi Kalaasin alueen kunnallistekniikka Urakkaohjelma 2.7.2010 Tarkistanut Kirjoittanut Pekka Savolainen Asko Määttänen Mäntsälän kunta Heikinkuja 4 FI-04600 MÄNTSÄLÄ Finland

Lisätiedot

Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - urakkaohjelma 28.8.2015

Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - urakkaohjelma 28.8.2015 Urakkaohjelma 1 ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - urakkaohjelma 28.8.2015 15561 15560 Urakkaohjelma 2 ja Sisällys Sisällys... 2 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja

Lisätiedot

Apposen vanha kenkätehdas - maaperän kunnostus

Apposen vanha kenkätehdas - maaperän kunnostus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA MANTSÄLÄN KUNTA, TEKNISET PALVELUT Apposen vanha kenkätehdas - maaperän kunnostus Urakkaohjelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 6.3.2013 P20046P001 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

HATTULA PÄIVÄRINTEEN KAAVA-ALUE

HATTULA PÄIVÄRINTEEN KAAVA-ALUE HATTULA PÄIVÄRINTEEN KAAVA-ALUE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKAOHJELMA 21.5.2014 Urakkaohjelma Päivärinteen kunnallistekniikan rakentaminen 2014 1/19 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Rakennuttajat...4

Lisätiedot

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (11) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 14.7.2015 23/45.453/2013

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (11) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 14.7.2015 23/45.453/2013 Urakkatarjouspyyntö 1 (11) ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen Sisällysluettelo Tarjouspyynnön kohde... 1 Hankintamenettely... 2 Urakan aikataulu... 2 Tarjouspyyntöasiakirjat... 3

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (10) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 28.8.2015 25/45.453/2013

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (10) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 28.8.2015 25/45.453/2013 Urakkatarjouspyyntö 1 (10) ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen Sisällysluettelo Tarjouspyynnön kohde... 1 Hankintamenettely... 2 Urakan aikataulu... 2 Tarjouspyyntöasiakirjat... 3

Lisätiedot

KESKUSTAN TALVIHOIDON URAKKA-ALUEET 1 JA 2

KESKUSTAN TALVIHOIDON URAKKA-ALUEET 1 JA 2 1(8) Arvoisa vastaanottaja KESKUSTAN TALVIHOIDON URAKKA-ALUEET 1 JA 2 Tarjouspyynnön kohde Kuopion kaupungin kuntatekniikkaliikelaitos, kunnossapito pyytää teiltä tarjousta keskustan talvihoidon urakka-alueista

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KADUT 2012

KIRKONKYLÄN KADUT 2012 Tekninen osasto URAKKAOHJELMA 14.3.2012 Sivu 2 / 18 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja... 4 1.2 Rakennuttaminen, valvonta ja suunnittelu... 4 1.3 Muut osapuolet...

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Koulutien katusuunnitelma. Maanrakennustöiden työselostus. Työ: E24139. Turku 4.11.2010

EURAJOEN KUNTA. Koulutien katusuunnitelma. Maanrakennustöiden työselostus. Työ: E24139. Turku 4.11.2010 EURAJOEN KUNTA Koulutien katusuunnitelma InfraRYL Työ: E24139 Turku 4.11.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

Tarjouksen tulee perustua tähän tarjouspyyntökirjeeseen. Tarjouksen perusteena ovat seuraavat asiakirjat: (www.valtimo.fi) Tarjouspyynnön asiakirjat:

Tarjouksen tulee perustua tähän tarjouspyyntökirjeeseen. Tarjouksen perusteena ovat seuraavat asiakirjat: (www.valtimo.fi) Tarjouspyynnön asiakirjat: Valtimon kunta Tekninen lautakunta Kunnantie 1 75700 Valtimo 02.05.2014 Hankintailmoitus HILMA- järjestelmässä URAKKATARJOUSPYYNTÖ Valtimon kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjoustanne Hiekkalahti Ylä-Valtimo

Lisätiedot

PITKÄSENLAHDENTIEN VESIHUOLTO

PITKÄSENLAHDENTIEN VESIHUOLTO 1 POLVIJÄRVEN KUNTA PITKÄSENLAHDENTIEN VESIHUOLTO URAKKAOHJELMA 26.1.2015 832 SAVO-KARJALAN VESI- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU OY Versokuja 4 D 70150 KUOPIO puh. (017) 369 4481, 369 4484 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012 MYRSKYLÄN KUNTA Virastotien perusparannus ja torin laajennus Työ: E25344 Tampere 12.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS

KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS Tekninen toimi 6.5.2013 Sivu 2 / 17 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja... 4 1.2 Rakennuttaminen,

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi. URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN

Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi. URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN 29.3.2010 1 (24) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Rakennuttaja / tilaaja... 4 1.2 Suunnittelijat...

Lisätiedot

LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT

LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT URAKKAOHJELMA 11.4.2011 Jari Kinnunen URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO KITTILÄN KUNTA URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA URHEILUPUISTON TEKONURMIKENTTÄ. maanrakennustyöt. Urakkaohjelma - JOUTSAN KUNTA 10.4.2013 URAKKAOHJELMA 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT

JOUTSAN KUNTA URHEILUPUISTON TEKONURMIKENTTÄ. maanrakennustyöt. Urakkaohjelma - JOUTSAN KUNTA 10.4.2013 URAKKAOHJELMA 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 1 maanrakennustyöt Yhteyshenkilö: Tekninen johtaja Taneli Rasmus URHEILUPUISTON TEKONURMIKENTTÄ 19651 Joutsa Urakkaohjelma - JOUTSAN KUNTA Sähköposti: tanellrasmus(äjoutsa.fi Puhelin: 0400 646 848 0.2

Lisätiedot

NUMMISILLANKADUN VESIHUOLTOLINJAN RAKEN- TAMISURAKKA URAKKAOHJELMA

NUMMISILLANKADUN VESIHUOLTOLINJAN RAKEN- TAMISURAKKA URAKKAOHJELMA NUMMISILLANKADUN VESIHUOLTOLINJAN RAKEN- TAMISURAKKA HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (11) 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja 4 1.2 Tilaaja 4 1.3 Rakennuskohde ja yleiskuva rakennustyöstä 4 2 URAKKAMUOTO

Lisätiedot

MIKKELIN VESILIIKELAITOS. Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo Kitereentien liittymä plv. 0-445. Urakkaohjelma 27.6.2014

MIKKELIN VESILIIKELAITOS. Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo Kitereentien liittymä plv. 0-445. Urakkaohjelma 27.6.2014 MIKKELIN VESILIIKELAITOS Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo plv. 0-445 Urakkaohjelma 27.6.2014 Sisällysluettelo 1 Rakennushankkeen yhteystiedot... 1 1.1 Rakennusurakan tilaaja... 1 1.2 Rakennuttaja...

Lisätiedot

16.3.2010. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kansallisenkynnysarvon.

16.3.2010. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kansallisenkynnysarvon. TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) 16.3.2010 PÄÄLLYSTEPAIKKAUSTYÖT 2010 Järvenpään kaupungin tekninen toimi pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen teettämistä paikkaustöistä yksikköhintaisena kokonaisurakkana

Lisätiedot

METSÄ-TUOMELAN JÄTEASEMA TÄYTTÖVAIHEEN 1 VIIMEISTELYN PINNAN MUOTOILU JA LAAJENNUSALUEEN POHJARA- KENNE

METSÄ-TUOMELAN JÄTEASEMA TÄYTTÖVAIHEEN 1 VIIMEISTELYN PINNAN MUOTOILU JA LAAJENNUSALUEEN POHJARA- KENNE FCG Finnish Consulting Group Oy NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN JÄTEASEMA TÄYTTÖVAIHEEN 1 VIIMEISTELYN PINNAN MUOTOILU JA LAAJENNUSALUEEN POHJARA- KENNE Urakkaohjelma P14142 21.5.2012 FCG Finnish Consulting

Lisätiedot

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 1/19 Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT URAKKAOHJELMA Laatinut : 17.3.2010 Pekka Ulvila, Pöyry CM

Lisätiedot

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. URAKKATARJOUSPYYNTÖ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUSIKAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTARAKENTEEN KORJAUS Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Rakennuttaja: Uudenkaupungin

Lisätiedot

NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA

NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA Urakkaohjelma 1 (20) NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA URAKKAOHJELMA Urakkaohjelma 2 (20) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1

Lisätiedot

IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA IRJANKUJAN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA

IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA IRJANKUJAN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA HATTULAN KUNTA 1 HATTULAN KUNTA 19.09.2014 HATTULAN KUNTA 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Tietoja rakennushankkeesta 2.1 Rakennuskohde 2.2 Rakennuttaja, valvonta 2.3 Tilaaja 2.4 Suunnittelija 2.5 Alueet

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, JYVÄSKYLÄ

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, JYVÄSKYLÄ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 1/21 Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, JYVÄSKYLÄ URAKKAOHJELMA Laatinut : 9.6.2010 Tommi Rantala, Ramboll Finland Oy Sepänkatu 14

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Urakkaohjelma 12.2.2013 2 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 4 Rakennuttaja Äänekosken kaupungin

Lisätiedot