Jäsenmäärä , 2893 Osastot 9.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jäsenmäärä 31.12..2008, 2893 Osastot 9."

Transkriptio

1 Jäsenmäärä , 2893 Osastot Honkalahden puutyöntekijäin amm.os Etelä-Kymen Puu- ja erityisalojen amm.os Lappeenrannan Puualan amm.os Kausalan Puutyöväen amm.os Kouvolan Puu- ja erityisalojen amm.os Vuohijärven Puutyöntekijäin amm.os Puu- ja erityisalojen liiton Luumäen amm.os Ruokolahden Maaseututyöväen amm.os Kymen Puutarhatyöntekijät 196

2 Puheenjohtajan terveiset.. Kysymys kuuluu.. Mihin tulee suhtautua avarakatseisesti ja ennakkoluulottomasti tämän ja huomisen päivän AY-liikkeen muutoksien keskellä? Vastaan, että muutoshalukkuuteen! Toimintaympäristömme muuttuu pakostakin meitä ympäröivän toiminnan myötä. Viimekuukausien työmarkkinauutiset ovat vetäneet ilmeet hyvin vakaviksi. Sanonta: Kirveelle olisi nyt töitä, aktivoituu hyvin tähän aikaan! Piirijärjestönimikkeellä tapahtuvan toimintamme viimeinen vuosi on nyt käsillä. Mitään surutilaisuutta emme tule järjestämään, koska työmme tulee jatkumaan. Työmme jatkuu, koska AY-liikkeen perusta löytyy yhteisöllisyydestä -MEhengestä! Ilman joukkoa ei ole vahvaa yhteisöä, joten selvää lienee, että kukapa muu näitä meidän asioita jatkossakaan hoitaisi kuin me itse. Nimikkeet ja organisaatiot muuttuvat, mutta ei anneta sen häiritä, riittää hyvin kun tiedostetaan totuus: Tekijöitä tarvitaan jatkossakin. Ammattiyhdistysterveisin Mika Vanhatalo puheenjohtaja

3 Mitä vuonna 2009? Maailma muuttuu, olemmeko nyt valmiita siihen mitä muutos tuo tullessaan? Koulutus- ja nuorisojaosto on tehnyt työtä jo kauan sen eteen, että jäsenistömme tietäisi tulevista muutoksista, niin työelämässä kuin liittoomme liittyvissä asioissa. Luonnollisesti kaikki uusi herättää kysymyksiä kuten: miten käy edunvalvonnalle? järjestötoiminnalle? hukkuuko rivijäsen suureen liittoon? Me voimme pitää lähtökohtana sitä ettei tietoa ole koskaan liikaa! me pyrimme tulevaisuudessakin järjestämään teidän haluamistanne aiheista koulutusta sekä jaamme tietoa eteenpäin. TEAM tuo toteutuessaan uusia haasteita sekä mahdollisuuksia toteuttaa työtämme jäsentemme eduksi. Niinpä tuleva vuosi onkin näytön paikka meille ja jäsenillemme siitä että paikallista koulutusta tarvitaan edelleen! Nyt voimme vain elää tätä hetkeä ja katsoa luottavaisesti vuoteen 2009! Me uskomme asioiden järjestyvän jotta voimme yhteisvoimin jatkaa tätä tärkeää työtä! Yhteistyöterveisin: Kristiina Järvinen & Arto Suutarinen

4 PAINOPISTEALUEET JA TAVOITTEET Sivu AMMATTIOSASTOT...1 Ammattiosastojen toiminnan tukeminen ja kehittäminen Sitoutuminen piirin toimintaan Luottamusmiesverkoston ylläpitäminen ja laajentaminen Työsuojeluvaltuutettu jokaiselle yli 10 hengen työpaikalle Vähintään yhdyshenkilö jokaiselle työmaalle Jäsenhankintakilpailu PIIRINTOIMINTA Eri sopimusalojen tasavertainen huomioiminen Eri ammattiosastojen tasavertainen huomioiminen Aktiiviset toimijat Yhteistyö Piiritoimikunnan koulutustapahtuma ja Toiminnan suunnittelu Liittokokoukseen valmistautuminen Koulutiedottaminen Nuorisotyö Nettisivut Piiritoimikunnan/työjaoksen kokoukset Liittokokous Vuosikokous Toimintasuunnitelman mukainen eteneminen TEAM hanke KOULUTUS...4 Toimialakohtaiset kurssit Vetovoimaa koulutuksiin Koulutus yhteistyö Liiton järjestämä koulutus Nuorten aktivointi Piirijärjestön järjestämät koulutustilaisuudet. 5 ALUEELLINEN NÄKYVYYS, VIESTINTÄ JA TIEDOTUS...6 EDUNVALVONTA...7 Luottamusmies joka työpaikalle. Työsuojeluvaltuutettu yli 10 hengen työpaikoille Yhteiskunnallisiin päättäjiin vaikuttaminen Nuoriso ja opintovastaavien yhteistyön kehittäminen Muu yhteiskunnallinen edunvalvonta VAPAA-AIKA...8 Talvitapahtumat (pilkit) Salibandy Liiton vapaa-ajan tapahtumia Nuorten aktivointi Piirijärjestön vapaa-ajan tapahtuma

5 PUULIITTO 1 KYMEN PIIRIJÄRJESTÖ AMMATTIOSASTOT Ammattiosastojen toiminnan tukeminen ja kehittäminen Luodaan koulutuksen kautta ammattiosastoille valmiudet suunnitelmalliseen toimintaan. opintovastaava/ toimitsija Piirin toimintasuunnitelma luonnos lähetetään ammattiosastojen käsiteltäväksi. tammikuu puh.joht. Sitoutuminen piirin toimintaan Henkilöstöedustusverkoston ylläpitäminen ja laajentaminen (lm, tsv, ym.) Työsuojeluvaltuutettu jokaiselle yli 10 hengen työpaikalle Hyödynnetään aluetoimitsijan asiantuntemus Sitoutuminen tapahtuu ammattiosastojen kautta Pidetään yllä ja päivitetään aluetoimitsijan kartoittamaa yhdyshenkilöverkostoa. Velvoitetaan osastot ilmoittamaan tapahtuneet muutokset aluetoimitsijalle. Luottamusmiesten koulutus ja motivointi edunvalvontatyöhön. Viedään 2008 aloitettu työ loppuun piiritoimikunta, amm.os. pj Piiri tk / toimitsija amm.os.pj toimitsija / ammattios. puheenjoht 2009 Piiri tk / toimitsija Jäsenmäärän lisääminen Jäsenhankintakilpailu viedään loppuun 2009 Piiri tk / ja toimitsija

6 KYMEN PIIRIJÄRJESTÖ 2 PIIRINTOIMINTA Eri sopimusalojen tasavertainen huomioiminen Järjestetään koulutusta ja tiedotusta eritoten sopimusaloille, jotka ovat jääneet vähemmälle huomiolle. toimitsija/ opintovastaava Eri ammattiosastojen tasavertainen huomioiminen Tuetaan ammattiosastoja eri tilanteiden vaatimin keinoin piiritoimikunta Yhteistyö Yhteistyötä muiden piirijärjestöjen ja nuorisojaosten kanssa pj/piiritoimikunta/ nuorisojaos Yhteistyötä työväenhenkisten järjestöjen kanssa pj/toimitsija Toiminnan kehittäminen liiton pätevä tiedottaja verkostossa nimetyt henkilöt Yhteistyön kehittäminen kaikki sektorit huomioiden pj/toimitsija Piiritoimikunnan koulutus ja toiminnansuunnittelu tilaisuus Järjestetään syksy pj/ koulutusjao s/toimitsija Liittokokous, Lahti Sääntöjen määräämät asiat Valmistautuminen ja koulutus Huomioidaan kaikki toimialat Esitykset liittokokoukselle poliittiset ryhmät Vuosikokous Sääntöjen mukaisesti Lappeenrannassa. helmikuu PJ/ amm.os

7 KYMEN PIIRIJÄRJESTÖ 3 PIIRINTOIMINTA Koulutiedottaminen Nuorisotyö Kartoitetaan ja käydään alan oppilaitoksissa Kehitetään toimitsija/ koulutiedottajat Nuorisojaos Nettisivut Kehitetään sivustoja ja pidetään yllä sti toimitsija/ Suutarinen Piiritoimikunnan kokoukset Koolle kutsutaan vähintään 3 tk+kevät ja syksy + toim.suun.päivä, kehitetään kokousten välistä toimintaa tarvittaessa tarvittaessa pj/vpj. Työjaoksen kokoukset Esityksiä liiton hallinnolle Sähköpostitse tai toimikunnan yhteyteen tai kokousten välillä Huomioidaan liiton painopistealueet ja tehdään aloitteita 2009 Toimintasuunnitelman mukainen eteneminen Ajankohtaiset asiat huomioiden, toimintasuunnitelman käsittely toimikunnan kokouksissa piiritoimikunta -TEAM- hanke Tietoisuuden ylläpito ja lisääminen. Asian esille tuominen eri tilaisuuksissa. Toimitsija Nykyisen vuorovaikutuksemme jatkuman turvaaminen TEAMin toteutuessa, kuin myös piirijärjestötoiminnan lakkautuessa. Selvitetään toimivan foorumin tarve, toimenkuva, sekä resurssien hallinta Piiritoimikunta

8 KYMEN PIIRIJÄRJESTÖ 4 KOULUTUS Toimialakohtaiset kurssit Järjestetään kursseja ajankohtaisten tarpeiden mukaan. erillinen listaus koulutus/ nuorisoj. toimitsija Saada koulutustapahtumista mukaansa vetäviä Koulutus yhteistyö Liiton järjestämä koulutus (Kts. Liiton toimintasuunnitelma) Tasokkaalla ja monipuolisella tarjonnalla uutta verta riveihimme Huomioidaan yhteistyö TEAM projektin liittojen kanssa Nostamme esille liiton järjestämän koulutuksen piiritoimikunnan kokouksissa Koulutus/ nuorisoj. koulutus/ nuorisojaos Nuorten aktivointi Koulutustoimintaa nuorille Nuorten kurssi yhteistyössä muiden piirien kanssa tarvittaessa koulutus/ nuorisojaos Yhteistyö naapuripiirijärjestöjen aktiivitoimijoiden kesken Tulevaisuuden yhteistyöhön tähtäävä koulutus/virkistymis viikonloppu Pj/ koulutus/ nuorisojaos

9 KYMEN PIIRIJÄRJESTÖ 5 KOULUTUS EDUNVALVONTA 1 ORILAMMELLA LIITTOKOKOUS MATERIAALI ORILAMPI AKTIIVIEN VIIKONLOPPU ORILAMPI PERHETAPAHTUMA ORILAMMELLA Konsernien lm, tsv... käydään alueellisia ongelmia läpi ja työsuojelua. Liittokokous edustajiksi valitut Koulutus/liikunta tapahtuma Perhe ja liikunta tapahtuma Koulutusja nuorisojaos vastaa järjestämist ään koulutuksis ta ja tapahtumist a sopimallaan tavalla!!! Piiri Piiri Piiri TYÖTTÖMYYS, LOMAUTUS YMS MIKKELI Yhteiskurssi Hämeen ja Etelä-Savon kanssa Piirit AMMATTIOSASTO TOIMII TEAMISSA. ORILAMPI Ammattiosasto TEAM:issa, p.j., siht. ja toimikunnan jäsenet PL TYÖSUOJELU PIKAKURSSI LPR Työsuojeluasiaa... uusille työsuojeluvaltuutetuille ja asiamiehille La Piiri EDUNVALVONTA 2 Jatkoa kurssille 1, tuskin työpaikkojen ongelmat hävinneet ja tarvitaan edelleen päivitystä Avoin (heti kun tarvetta ja sopiva aika löytyy) P-LIITTO

10 KYMEN PIIRIJÄRJESTÖ 6 ALUEELLINEN NÄKYVYYS, VIESTINTÄ JA TIEDOTUS Tapahtumista tiedottaminen ammattiosastoille Käytetään apuna Särmää, nettisivuja, sähköpostia ja kirjepostia. Jatkuva Nimetyt henkilöt Otetaan kantaa meidän sopimusalojen asioihin, tarvittaessa tätä käsitettä laajentaen. Yllä mainitun lisäksi, harjoitetaan yhteyden pitoa paikallisiin medioihin. Kannanotot/julkilausumat Jatkuva Toimikunta Poliittiset lehdet, yleisönosastot ja kolumnisti Toimikunta Poliittiset/yhteiskunnalliset päättäjät Nuorille suunnattu posti Koulutiedottaminen Kutsutaan tilaisuuksiimme Sisältö ja aihealueet huomioiden kehitetään nykytilasta. Sähköposti Opiskelijoiden Ay- tietoisuuden lisääminen Jatkuva Koulutus/ Nuorisojaos Toimitsija/ koulutiedott ajat Liiton valtakunnallinen pätevä tiedottaja verkosto Aktiivinen toiminta, ja verkostotoiminnan kehittäminen. Jatkuva Nimetyt henkilöt Koulutustilaisuuksiin osallistuminen. Median tarjoamat mahdollisuudet eri tilanteissa. Tämän käsitteen hallitseminen! Viestinnän tuoman voiman ymmärtäminen ja hyödyntäminen.

11 KYMEN PIIRIJÄRJESTÖ 7 EDUNVALVONTA Edunvalvonnan varmentaminen ja kehittäminen työpaikoilla. Työpaikkalistan perusteella kartoitetaan ne työpaikat, joissa ei luottamusmiestä ole. toimitsija/ amm.os Mahdollisuuksien mukaan aktiiviseen edunvalvonta työhön uusia luottamusmiehiä tai yhdyshenkilöitä Järjestetään LM:lle tarvittaessa tarpeellista koulutusta. Yhteiskunnallisiin päättäjiin vaikuttaminen Pidetään yhteyttä alueemme kansanedustajiin ja eri kuntien päättäjiin, selvitetään heille näkökantojamme. Kutsutaan heitä piirin- ja ammattiosastojen tilaisuuksiin. tarvittaessa toimitsija/ puh.joht. Nuoriso ja opintovastaavien yhteistyön kehittäminen Piirijärjestöjen nuoriso ja opintovastaavien omaaloitteinen yhteistyö, ja sen kehittäminen nuoriso ja opinto.vast Muu yhteiskunnallinen (ennakoiva) edunvalvonta Yhteistyö SAK:n aluepalvelukeskuksen kanssa Jatkuva Pj/toimitsija

12 KYMEN PIIRIJÄRJESTÖ 8 VAPAA-AIKA Talvitapahtumat Piirijärjestön pilkkimestaruus EI JÄRJ. Liiton pilkkimestaruus kilpailut LPR Salibandy Aluekarsinnat, Lappeenranta 4.4 Nuorten aktivointi AY- salibandy SM-turnaus TUL:n liittojuhlien yhteydessä (edustusjoukkueemme kyyditys ja ruokailut..) Järjestetään Ay-henkistä vapaaajan toimintaa nuorille Tampere Koulutus/ Nuorisojaos/ toimikunta