Ikääntyvien suun terveys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ikääntyvien suun terveys"

Transkriptio

1 Antal tänder Biofilmi (plakki) aiheuttaa yleisimmät suusairaudet Ikääntyvien suun terveys Ehl Annamari Nihtilä, suugeriatrian erityispätevyys Toiminut kutsuttuna luennoitsijana terveydenhuoltoalan yritysten järjestämissä koulutustilaisuuksissa (GABA- Golgate-Palmolive, Pepsodent, Plandent, Oral-B) Suun biofilmisairaudet ovat kansantaloudellisesti yksi kalleimmista sairausryhmistä USA:ssa suun biofilmisairauksien kustannukset ovat lähes kaksinkertaistuneet vuosina THOMAS BEIKLER & THOMAS F. FLEMMIG: Oral biofilm-associated diseases: trends and implications for quality of life, systemic health and expenditures. Periodontology 00, Vol., 11, Biofilmin tasapaino on tärkeää Biofilmiin tasapainoon vaikuttavia tekijöitä ovat mm. Puutteellinen omahoito Kariogeeninen dieetti (napostelu) Vähentynyt syljeneritys (lääkkeet) Tupakointi Biofilmiä tulisi pyrkiä kontrolloimaan / manipuloimaan Ei pystytä eliminoimaan Yleissairaudet ( diabetes) Ylipaino krooninen inflammaatio WHO: Active Ageing- A policy Framework Keskimääräinen hampaiden määrä Ruotsissa ikäryhmittäin 10 Kroonisilla sairauksilla ja suun sairauksilla on samoja riskitekijöitä Suusairauksien ehkäisyn tulisi olla olennainen osa kroonisten kansansairauksien ehkäisyohjelmia (Petersen PE, Yamamoto T, 0) Suun terveydellä on tärkeä merkitys: ikääntyneiden yleisterveydelle ikääntyneiden elämänlaadulle Kvinnor Män Källa: Socialstyrelsens tandhälsoregister Ålder och kön 1

2 Aging across America: Vigorous, vital and full of life- slideshow - slide TODAY.com Aging across America: Vigorous, vital and full of life Bride battling cancer / slideshow/ today/ aging- across- america- vigorous- vital- and- full- of- life More photo features Photos newsletter Write us this FAQ Recommend Copyright 10, Jeffrey M. Levine 129 Racing onward AdChoices Tweet 3 3 Aging ain t necessarily what it s cracked up to be. Just ask Dr. Jeffrey Levine, a New York-based geriatric specialist and professional photographer who has spent the past two decades documenting what he describes as the biggest demographic transformation in human history : a time when more people than ever are reaching very old ages. Levine's Aging Across America photography exhibit is the National Arts Club in New York City through Sept. 21. Levine captured this photo at an over 70 running race on Fifth Avenue in Manhattan in 10. Several of the runners pictured here are more than 90 years old. Levine described the woman wearing the No. 337 bib as a geriatric super athlete who, at the age of 90, climbed 1,76 steps of the Empire State Building in just 22 minutes. Advertise Si vu 1 / 1 Myös Suomessa hampaallisten ikäihmisten lukumäärä on noussut jyrkästi Hampaattomuus Suomessa Vuosi 6+ Hampaita Hoidettavia keskimäärin hampaita noin puolet yli 7-vuotiaista naisista ja noin kolmannes miehistä ovat hampaattomia hampaiden poistaminen on 00-luvulla ollut harvinaista , , , ,2 miljoonaa A. Ainamo & T. Närhi. Th. Odontologica Dos M. Vehkalahti Terveys 11 seurantatutkimus (Koskinen, Seppo; Lundqvist, Annamari; Ristiluoma, Noora: Terveys, toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa 11, THL 12.) 8 Enemmän ikääntyviä potilaita + Enemmän hoidettavia hampaita X Enemmän vaikeita kliinisiä ongelmia ja yleissairaita potilaita = HAASTEITA Suun terveydenhuollon toimijoille, muille terveydenhuollon toimijoille, omaisille ja päättäjille Ikäihmisten suun terveydenhoidon haasteita Haasteena suun biofilmisairaudet ja puuttuvat hampaat Haasteena helposti saavutettavan ja potilaskeskeisen hoidon tarjoaminen iäkkäille Jopa neljännes vanhuksista toivoisi kotikäyntejä (Komulainen et al. 11) Haasteena suun terveyden osion liittäminen ikäihmisten hyvinvointia ja terveyttä edistäviin hoito-ohjelmiin 10 Haasteena puuttuva hammas: vaikutus ikääntyneen toimintakykyyn Hampaiden määrä vaikuttaa merkittävästi ikääntyneen nielemiskykyyn ja ravitsemustilaan Furuta et al., 12 Vähemmän hampaita matalampi ADL arvo, matalampi kognitiivinen taso ja enemmän ravitsemusongelmia Hampaattomilla, jotka eivät käyttäneet proteeseja oli paljon nielemisongelmia (66.7%) Muokattu Furuta M et al. 12 kuvasta 2

3 Hampaattomuudesta johtuvat purentavaikeudet ja piintyneet ruokailutottumukset johtavat yksipuoliseen ravintoon ( NHANES III) Terveys 00: Vanhemmissa ikäryhmissä (yli 7 vuotta) oli koettu syömiseen liittyviä ongelmia Tervetuloa - Suomen muistiasiantuntijat ry Edentate Fully p value Dentate n 1373 n 2421 Carrots I/M <.0001 Tossed Salad I/M <.0001 Dietary Fibre g/d Makuaistin koettiin heikentyneen Usea iäkäs oli joutunut noudattaman epätyydyttävää ruokavaliota ja aterioita oli jouduttu keskeyttämään proteeseista johtuvien ongelmien vuoksi Noin joka kolmannella ikääntyneellä oli vaikeuksia syömisessä; hampaattomista suuremmalla osalla kuin hampaallisista 14 Ravitsemus kotona Projektikuvaus Projektissa tapahtuu Ravitsem Ravitsemussuositukset ikääntyneille Tietopankki Linkkejä Hae si Ravitsemus kotona Kuva: ravitsemuskotona.fi 14 Tervetuloa Ravitsemus muistisairaan kodissa -hank ikääntyneiden kotona asuvien ja erityise ravitsemuksen erityiskysymyksiin. Näiltä hankkeen verkkosivuilta löydät tie tukemiseksi ikääntyneiden ravitsemukse sekä koti- että pitkäaikaishoidossa. Ravitsemus muistisairaan kodissa -hank automaattiyhdistyksen rahoittama nelivu kehittämis- ja tutkimushanke, jossa koto muistisairaiden ja heidän puolisohoitajie kartoitetaan ja heille annetaan ravitsemu Ravitsemustilan heikkeneminen on ikää terveyshaitta, johon tulisi puuttua nopea Muistisairauden ensioire jo ennen diagn on usein painon lasku, jolloin myös toim heikkeneminen kiihtyy. Sairaudet ja lääkitys voivat aiheuttaa lisä ravintoaineiden tarvetta, vaikuttaa ruoan ravintoaineiden imeytymiseen tai niiden kehossa. Usein heikentyneeseen tilanteeseen vai sairauteen ja ikääntymiseen liittyvät psy tekijät. Muistisairaan ravitsemustila ja ravinnons ja lisäksi suunnitella yhdessä omaishoita ravitsemusta tukevia toimenpiteitä. Ajankohtaista Ikääntyneiden ravitsemusfoorumi 12 Tampereella ja Helsingissä Suomen muistiasiantuntijat ry Haasteena iensairaudet : esiintyvyys kasvaa väestön ikääntymisen myötä Suun infektioiden vaikutus yleisterveyteen korostuu ikääntyneillä Iensairauksia lähes kahdella kolmasosalla pohjois- ja eteläsuomalaisista miehistä ja yli puolella naisista. Vanhuksilla elimistön immuunipuolustus ja säätelymekanismit ovat heikentyneet / Haavaisen tulehtuneen ienkudoksen tai limakalvon kautta bakteereita ja tulehdusvälittäjäaineita pääsee verenkiertoon Parodontiitti on todettu sydän- ja verisuonitautien diabeteksen keuhkosairauksien mahdolliseksi riskitekijäksi 1 16 Haasteena juurikaries Ikääntyneet ovat riskipotilaita erityisesti juurikarieksen suhteen Juurikariekselle alttiita pintoja Kuiva suu Monta lääkettä Puutteita suuhygieniassa Osaproteesi Aikaisempia juurikariesleesioita Karies on yleisin syy hampaiden menetykseen Juurikaries on vaikeasti hallittava tauti Kuiva suu tulisi tunnistaa ja hoitaa mahdollisuuksien mukaan Pysäytyshoito on tärkeä osa karieksen korjaavaa hoitoa Preventio on erityisen tärkeää 3

4 Haasteena kuiva suu: Suun kuivuus vaikuttaa ikääntyneen hammashoidon ennusteeseen Suun kuivuutta valittaa noin 30% yli 6-vuotiaista (Ship JA et al., 02) Syljen erityksessä tapahtuvat muutokset vaikuttavat plakin kertymiseen Useimmin suun kuivuuden syynä on lääkkeiden ja sairauksien tai sädehoidon aiheuttama syljenerityksen väheneminen Riittämätön omahoito on keskeinen ongelma ikääntyneillä heikentynyt motoriikka heikentyneet kognitiiviset taidot huonontunut näkö yleissairaudet sosiaalinen eristäytyminen Mitä huonokuntoisempi vanhus, sitä suurempi vaikutus huonolla suuhygienialla on yleisterveyteen Hyvän omahoidon avaimet Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen mukaan (Azarpazhooh A, Leake JL 06): Huono suunterveys on potentiaalinen keuhkokuumeen riskitekijä (OR riippuen käytetyistä mittareista) Suuhygieniaa parantamalla voidaan vähentää erityisesti laitoshoidossa olevien vanhusten hengitystieinfektioita Suuhygieniaa parantamalla voidaan ehkäistä joka kymmenes pneumoniakuolema Suuhygieniasta huolehtiminen Tupakoimattomuus Terveellinen ruokavalio Säännölliset hammashoitokäynnit 22 Kenellä on vastuu ikääntyneen suun päivittäisestä puhdistuksesta Yhteistyö omaisten, kotihoidon ja laitoksien henkilökunnan kanssa on ensisijaisen tärkeää! Usein ikääntyneen suun terveys romahtaa viimeisenä vuotena kotona kotihoidon henkilökunta tärkeässä roolissa myös suun terveyden hoidossa Mikä on minimivaatimus? Kivuton suu Puhdas suu Toimintakykyinen suu riittävästi hampaita, jotta ikääntynyt pystyy syömään ja nielemään sekä sosiaaliseen kanssakäymiseen Mahdollisimman infektiovapaa suu 4

5 Hoitolaitosten henkilökunnan astenteet voivat olla este autettavan potilaan suuhygienian toteuttamisessa Tutkimuksessa selvitettiin henkilökunnan asenteita potilaiden suuhygienian toteuttamisessa ennen ja jälkeen opastuksen Suurin osa (87%) piti potilaan suuhygienista huolehtimista epämiellyttävänä Suun hoidon opastuksen jälkeen asenteet muuttuivat jkv. Suun terveydestä huolehtiminen pitäisi kuulua hoitajien opintosuunnitelmaan tärkeänä osa-alueena Forsell M et al. Attitudes and perceptions towards oral hygiene tasks among geriatric nursing home staff. Int J Dent Hygiene 9, 11: 9-3. Ikäihmisten suusairauksien ennaltaehkäisyssä onnistumiseen tarvitaan toimivaa yhteistyötä! Suun sairauksien ehkäisy tulee olla osa kroonisten kansansairauksien ehkäisyohjelmia Säännölliset hammashoitokäynnit ikääntyneille suun terveydenhuoltohenkilöstöllä oltava riittävästi geriatrista osaamista Riittävä apu suun omahoitoon sosiaali- ja terveydenhuolto henkilöstön ja omaisten koulutus Hyvät hoito-ohjeet ja yksilölliset hoitotuotteet ikääntyneelle potilaalle! Kiitos mielenkiinnosta!

Valtioneuvosto käynnisti vuonna 2001 hankkeen. Kansanterveyslaista hoitotakuuseen kerran vuodessa hammaslääkärissä? Suusairaudet

Valtioneuvosto käynnisti vuonna 2001 hankkeen. Kansanterveyslaista hoitotakuuseen kerran vuodessa hammaslääkärissä? Suusairaudet Suusairaudet HEIKKI MURTOMAA JA PIRKKO LETTO Kansanterveyslaista hoitotakuuseen kerran vuodessa hammaslääkärissä? Valtioneuvosto käynnisti v. 2001 kansallisen projektin terveydenhuollon tulevaisuuden turvaamiseksi.

Lisätiedot

ja sen muutokset 16 vuoden seuruututkimuksessa

ja sen muutokset 16 vuoden seuruututkimuksessa Iäkkäiden jyväskyläläisten liikuntaharrastus ja sen muutokset 16 vuoden seuruututkimuksessa PÄIVI MÄKILÄ, MIRJA HIRVENSALO, TERTTU PARKATTI Yhteyshenkilö: Päivi Mäkilä, Turun ammattikorkeakoulu, Ruiskatu

Lisätiedot

Vanhukset ei lopu koskaan

Vanhukset ei lopu koskaan Vanhukset ei lopu koskaan Väestön ikääntyminen diakoniatyöntekijöiden silmin Itä-Suomen yliopisto, teologian osasto Läntinen teologia Pro gradu -tutkielma, maaliskuu 2015 Käytännöllinen teologia Anu Backman

Lisätiedot

Suun ja hampaiden huollon suun terveyden edistämisen toimintamalli. SUUN TERVEYDEKSI Tieto tukee terveyttä elämän eri vaiheissa

Suun ja hampaiden huollon suun terveyden edistämisen toimintamalli. SUUN TERVEYDEKSI Tieto tukee terveyttä elämän eri vaiheissa SUUN TERVEYDEKSI Tieto tukee terveyttä elämän eri vaiheissa Suun ja hampaiden huollon suun terveyden edistämisen toimintamalli Maija Tytärniemi Suuhygienisti 4.1.-30.9.2010 (1. osa) ja 15.8.-30.9.2011

Lisätiedot

Kuntoutussäätiö. Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi (Sydän 60+)

Kuntoutussäätiö. Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi (Sydän 60+) Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi (Sydän 60+) Kuntoutussäätiö Juhani Julkunen Piia Pietilä Mila Gustavsson-Lilius Risto Sala Tuula

Lisätiedot

POLION SAIRASTANEIDEN SELVIYTYMINEN PÄIVITTÄISISTÄ TOIMINNOISTA

POLION SAIRASTANEIDEN SELVIYTYMINEN PÄIVITTÄISISTÄ TOIMINNOISTA POLION SAIRASTANEIDEN SELVIYTYMINEN PÄIVITTÄISISTÄ TOIMINNOISTA Eija Tenhunen Gerontologia ja kansanterveys Jyväskylän yliopisto Terveystieteiden laitos Kevät 2009 1 Tiivistelmä POLION SAIRASTANEIDEN SELVIYTYMINEN

Lisätiedot

SUOMALAISTEN AIKUISTEN SUUNTERVEYS

SUOMALAISTEN AIKUISTEN SUUNTERVEYS Kansanterveyslaitos Folkhälsoinstitutet National Public Health Institute Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B16 / 2004 Publications of the National Public Health Institute TERVEYS HÄLSA HEALTH SUOMALAISTEN

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 26

Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 26 Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 26 Virpi Kuvaja-Köllner, Marina Steffansson ja Aija Kettunen Tieto- ja viestintätekniikan käyttö, mahdollisuudet ja haasteet terveyden etäseurannassa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Ikääntyvät, teknologia ja etiikka

Ikääntyvät, teknologia ja etiikka ESPOO 2008 VTT WORKING PAPERS 110 Ikääntyvät, teknologia ja etiikka Näkökulmia ihmisen ja teknologian vuorovaikutustutkimukseen ja -suunnitteluun Jaana Leikas ISBN 978-951-38-7171-0 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp)

Lisätiedot

Dialogi terveydestä: Miten Suomi voi?

Dialogi terveydestä: Miten Suomi voi? Dialogi terveydestä: Miten voi? Toukokuu 2014 Dialogi terveydestä on Terveystalon uusi, kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä asiantuntijajulkaisu. Tavoitteena on lisätä terveydenhuollon läpinäkyvyyttä jakamalla

Lisätiedot

Suomalaisten fyysinen aktiivisuus ja kunto 2010

Suomalaisten fyysinen aktiivisuus ja kunto 2010 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Suomalaisten fyysinen aktiivisuus ja kunto 2010 Terveyttä edistävän liikunnan nykytila ja muutokset Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Plandentin asiakaslehti hammashoidon ammattilaisille Helmikuu 2010

Plandentin asiakaslehti hammashoidon ammattilaisille Helmikuu 2010 Plandentin asiakaslehti hammashoidon ammattilaisille Helmikuu 2010 E4D Dentist Valmis restauraatio yhden vastaanottokäynnin aikana s. 4 Plandent suunnittelee vastaanotosta toimivan kokonaisuuden s. 6 Valoaktivoitu

Lisätiedot

ACTA KUNTOUTUMISTA EDISTÄVÄ HOITAJAN TOIMINTA JA SEN JOHTAMINEN PITKÄAIKAISESSA LAITOSHOIDOSSA UNIVERSITATIS OULUENSIS D 1060.

ACTA KUNTOUTUMISTA EDISTÄVÄ HOITAJAN TOIMINTA JA SEN JOHTAMINEN PITKÄAIKAISESSA LAITOSHOIDOSSA UNIVERSITATIS OULUENSIS D 1060. OULU 2010 D 1060 ACTA Pia Vähäkangas UNIVERSITATIS OULUENSIS D MEDICA KUNTOUTUMISTA EDISTÄVÄ HOITAJAN TOIMINTA JA SEN JOHTAMINEN PITKÄAIKAISESSA LAITOSHOIDOSSA LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA, TERVEYSTIETEIDEN

Lisätiedot

Heikkokuntoisten kotona asuvien ikäihmisten palvelujen käyttö, omaishoito ja kuntoutus

Heikkokuntoisten kotona asuvien ikäihmisten palvelujen käyttö, omaishoito ja kuntoutus 2014 Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 131 Sari Kehusmaa Hoidon menoja hillitsemässä Heikkokuntoisten kotona asuvien ikäihmisten palvelujen käyttö, omaishoito ja kuntoutus Sosiaali- ja terveysturvan

Lisätiedot

Liikunta ja mielen terveys osana hyvinvointia

Liikunta ja mielen terveys osana hyvinvointia Liikunta ja mielen terveys osana hyvinvointia Liikunta- ja mielenterveysalan kehittämislinjaukset Esipuhe Helsingin rautatieasemalla oli meneillään Maa ilman mielenterveys päivän vietto. Suomen Mielenterveysseuran

Lisätiedot

TOIMINTAKYVYN YLLÄPITÄMINEN JA EDISTÄMINEN

TOIMINTAKYVYN YLLÄPITÄMINEN JA EDISTÄMINEN 1 Pääkkö Mervi TOIMINTAKYVYN YLLÄPITÄMINEN JA EDISTÄMINEN - KÄSIKIRJA VANHUSTYÖN ARKEEN Tietoa, taitoa ja tahtoa vanhustyöhön hanke 1.11.2007 31.8.2009 2 Copyright 2009 Mervi Pääkkö ja Sodankylän kunta

Lisätiedot

HOITAJIA LIIAN VÄHÄN, EI HEILLÄ OLE AIKAA

HOITAJIA LIIAN VÄHÄN, EI HEILLÄ OLE AIKAA HOITAJIA LIIAN VÄHÄN, EI HEILLÄ OLE AIKAA Viriketoiminta vanhusten toimintakyvyn tukena, virikemateriaalipaketti Tuulia Lehtimäki & Niina Leppänen Opinnäytetyö, Kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAKENTEELLA ON VAIKUTUSTA

HENKILÖSTÖRAKENTEELLA ON VAIKUTUSTA HENKILÖSTÖRAKENTEELLA ON VAIKUTUSTA MAKUU- HAAVAT KAATU- MISET KUSTAN- NUKSET HOIDON LAATU HENKILÖSTÖ- PULA INFEKTIOT TYÖ- HYVIN- VOINTI Päättäjänä SINÄ Ratkaiset 1. Tulevaisuuden haasteet erikoissairaanhoidossa

Lisätiedot

Aikuisten geneeriset elämänlaatumittarit terveys- ja hyvinvointitutkimuksessa sekä terveys- ja kuntoutuspalvelujen vaikutusten arvioinnissa

Aikuisten geneeriset elämänlaatumittarit terveys- ja hyvinvointitutkimuksessa sekä terveys- ja kuntoutuspalvelujen vaikutusten arvioinnissa 1 Aikuisten geneeriset elämänlaatumittarit terveys- ja hyvinvointitutkimuksessa sekä terveys- ja kuntoutuspalvelujen vaikutusten arvioinnissa Suosituksen laatijat: Aalto Anna-Mari, Korpilahti Ulla, Sainio

Lisätiedot

OHJAUS. Syövän ehkäisyn, varhaisen toteamisen ja kuntoutumisen tuen kehittäminen vuosina 2014 2025 Kansallisen syöpäsuunnitelman II osa

OHJAUS. Syövän ehkäisyn, varhaisen toteamisen ja kuntoutumisen tuen kehittäminen vuosina 2014 2025 Kansallisen syöpäsuunnitelman II osa OHJAUS Syövän ehkäisyn, varhaisen toteamisen ja kuntoutumisen tuen kehittäminen vuosina 2014 2025 Kansallisen syöpäsuunnitelman II osa 6 2014 Ohjaus 6/2014 Syöpätautien asiantuntijaryhmä Syövän ehkäisyn,

Lisätiedot

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN LÄÄKKEET JA TYÖKYKY Sisältö Johdanto: Jussi Merikallio... 4 I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ Hyvä työkyky tehdään yhdessä: Arto Laine... 8 Työterveyshuolto terveyden ja työkyvyn tukijalkana: Mauri Jussila...

Lisätiedot

VANHENEVIEN IHMISTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Yli 65-vuotiaiden terveys, toimintakyky ja sosiaali- ja terveyspalvelujen koettu tarve

VANHENEVIEN IHMISTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Yli 65-vuotiaiden terveys, toimintakyky ja sosiaali- ja terveyspalvelujen koettu tarve VANHENEVIEN IHMISTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Yli 65-vuotiaiden terveys, toimintakyky ja sosiaali- ja terveyspalvelujen koettu tarve LEA RISSANEN Kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitos OULU 1999

Lisätiedot

Psykoosisairauksiin liittyvä fyysinen sairastavuus ja toimintakyvyn rajoitukset

Psykoosisairauksiin liittyvä fyysinen sairastavuus ja toimintakyvyn rajoitukset tieteessä Satu Viertiö FT, tutkija satu.viertio@thl.fi Jonna Perälä LL, tutkija Samuli I. Saarni LT, FT, dosentti, erikoistutkija apulaisylilääkäri HUS, psykiatrian toimiala Helsingin yliopisto Krista

Lisätiedot

Asiantuntijaryhmän raportti 2014. Tyypin 1 diabetesta sairastavien hoidon kehittäminen

Asiantuntijaryhmän raportti 2014. Tyypin 1 diabetesta sairastavien hoidon kehittäminen Asiantuntijaryhmän raportti 2014 Tyypin 1 diabetesta sairastavien hoidon kehittäminen TYYPIN 1 DIABETESTA SAIRASTAVIEN HOIDON KEHITTÄMINEN Diabetes on joukko erilaisia sairauksia, joita yhdistää pitkäaikaisesti

Lisätiedot

Kymmenen viime vuoden aikana on laadittu runsaasti. Suomalainen astmaohjelma 10 vuotta suuri muutos parempaan. terveydenhuolto.

Kymmenen viime vuoden aikana on laadittu runsaasti. Suomalainen astmaohjelma 10 vuotta suuri muutos parempaan. terveydenhuolto. Tari Haahtela, Anne Pietinalho, Leena E. Tuomisto, Timo Klaukka, Marina Erhola, Minna Kaila, Markku M. Nieminen, Eva Kontula, Lauri A. Laitinen Suomalainen astmaohjelma 10 vuotta suuri muutos parempaan

Lisätiedot

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA Kouluterveydenhoitajien kokemuksia nuoren syömishäiriöpotilaan tukemisesta ja tuen antamiseen liittyvistä voimavaroista Lapin sairaanhoitopiirissä Tuija Mikkonen Opinnäytetyö,

Lisätiedot

ALARAAJAPAINOTTEISEN KUNTOSALIHARJOITTELUJAKSON AIKANA HAVAITUT MUUTOKSET YLI 65-VUOTIAIDEN PÄIVÄSAIRAALA- ASIAKKAIDEN TOIMINTAKYVYSSÄ

ALARAAJAPAINOTTEISEN KUNTOSALIHARJOITTELUJAKSON AIKANA HAVAITUT MUUTOKSET YLI 65-VUOTIAIDEN PÄIVÄSAIRAALA- ASIAKKAIDEN TOIMINTAKYVYSSÄ ALARAAJAPAINOTTEISEN KUNTOSALIHARJOITTELUJAKSON AIKANA HAVAITUT MUUTOKSET YLI 65-VUOTIAIDEN PÄIVÄSAIRAALA- ASIAKKAIDEN TOIMINTAKYVYSSÄ Henna Saikkonen Gerontologian ja kansanterveyden pro gradu tutkielma

Lisätiedot