Ikääntyneiden asumisen turvallisuus. Helsinki Tarja Mankkinen Sisäministeriö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ikääntyneiden asumisen turvallisuus. Helsinki 5.2.2013 Tarja Mankkinen Sisäministeriö"

Transkriptio

1 Ikääntyneiden asumisen turvallisuus Helsinki Tarja Mankkinen Sisäministeriö

2 Yhteiskunnan muutokset heijastuvat turvallisuuteen Yksilöiden ja ryhmien tarpeet erilaisia myös turvallisuudessa haasteita palvelujärjestelmälle Ikääntyneet yksi nopeasti kasvava ryhmä, jolla erityistarpeita

3 Toimintaohjelma 2011 Tilannekatsaus

4 Ikääntyneiden turvallisuuden erityispiirteitä Yleensä arjen turvallisuusongelmia ongelmien vaikutus voi olla yhteiskunnalle vähäinen mutta yksittäisen ikääntyneen elämään suuri Ikääntyneet ovat heterogeeninen ryhmä Ikäihmisiä, joiden arkea sävyttävät useat turvallisuusuhat Ikäihmisiä, jotka elävät turvallista elämää ilman turvallisuusongelmia Suurin osa ikäihmisistä sijoittuu kuitenkin näiden ääripäiden välille Kasaantuminen ja yhteisvaikutus

5 Ikääntyneiden turvallisuuden ja turvattomuuden kokemukset Tutkimusten mukaan ikääntyneet kokevat enemmän turvattomuutta kuin nuoremmat ikäluokat Omien kokemusten kertomisen vaikeus asenteet häpeä, kehtaaminen ja haluttomuus olla vaivaksi miten tulla kuulluksi vähättelevä asenne yleistä muistisairaudet Ikääntyneiden turvattomuus on monimutkaista Usein haavoittuvammassa asemassa nuorempiin nähden Ikääntyessä riippuvuus toisista ihmisistä kasvaa Turvattomuuteen vaikuttavat tekijät vaikuttavat toisiinsa ja kasaantuvat

6 Ikääntyneiden turvallisuus - yleispiirteitä Tapaturmat suurin arjen turvallisuusongelma Ikääntyviin kohdistuvat rikokset lisääntyvät, valikoituu kohderyhmäksi erityisesti varkaudet ja ryöstöt Väkivallassa erityisiä piirteitä verrattuna väkivaltaan yleensä Yksinäisyys, syrjäytyminen, lisääntyvä alkoholin kulutus

7 Iäkkäiden asumisen turvallisuuden haasteet Fyysisen turvallisuuden lisääminen, onnettomuuksien ja tapaturmien vähentäminen Paloturvallisuuden parantaminen Itsenäisen, turvallisen asumisen tukeminen Henkisen terveyden ja hyvinvoinnin lisääminen, yksinäisyyden ja turvattomuuden tunteen vähentäminen Kotihoidon henkilöstön suuri vaihtuvuus Pitkien välimatkojen päässä asuvien turvallisuudesta huolehtiminen Turvallisuudesta huolehtiminen häiriötilanteissa ja kriiseissä Turvallisuutta lisäävän teknologian kartoittaminen ja käyttöönotto Turvallisuuspalveluiden kehittäminen ja tuottaminen

8 Ikääntyneiden asumisen turvallisuushaasteet Omaishoitajat ovat usein itsekin iäkkäitä. Omaishoitajien jaksamisen tukeminen keskeistä pyrittäessä ylläpitämään sekä hoitajien että hoidettavien turvallisuutta

9 Ikääntyneiden asumisen turvallisuushaasteet

10 Suositukset asumisen turvallisuuden parantamiseksi Lisätään apu- ja turvavälineiden käyttöä Tuetaan itsenäistä asumista Itsenäistä asumista tukevat kotikäynnit Lisätään viranomaisten välistä yhteistyötä Varmistetaan riittävä kotihoito Parannetaan asumisen paloturvallisuutta Kodit ja laitokset Torjutaan yksinäisyyttä Varmistetaan esteetön liikkuminen Kehitetään ja otetaan käyttöön uusia asumismuotoja

11 Tapaturmat iäkkäiden turvallisuuden haasteena Kotona ja sen lähiympäristössä tapahtuvien tapaturmien määrän vähentäminen Lonkkamurtumien määrän vähentäminen Ammattihenkilöstön osaamisen ja viranomaisten välisen yhteistyön kehittäminen tapaturmien ennaltaehkäisemiseksi Kunnissa tehtävän tapaturmien ehkäisytyön vahvistaminen Ikääntyneiden omien resurssien hyödyntäminen tapaturmien ehkäisytyössä

12 Ikääntyneiden tapaturmat Yleisimmillä tavoilla sattuneet kotitapaturmat tuhatta ikäluokan henkilöä kohti kymmenvuotisikäluokissa, 2009 (yli 74-vuotiaat yhdistetty)

13 Ikääntyneiden tapaturmat

14 Suositukset tapaturmien määrän vähentämiseksi Toimintakyvyn edistäminen Riittävä liikunta, terveellinen ravinto, kohdallaan oleva lääkitys Edistetään fyysistä ja sosiaalista turvallisuutta Kunnat tehostavat tapaturmien ennalta ehkäisyä ja torjuntaa Lisätään ammattihenkilöstön ammattitaitoa ennalta ehkäisyssä

15 Ikääntyneiden palokuolemat - Ikääntyneillä on muuta väestöä suurempi riski kuolla palotapaturmassa, koska: - iän myötä toimintakyky heikentyy - etenevien muistisairauksien esiintyvyys kasvaa - fyysiseen toimintakykyyn vaikuttavien sairauksien esiintyvyys kasvaa - Vuonna 2012 ennakkotietojen mukaan 80 henkilöä kuoli tulipaloissa, näistä yli 65-vuotiaita 24 (15 ei tietoa iästä) Palokuolemissa on yleistä, että taustalla on asuinrakennuksen riittämätön paloturvallisuustaso suhteessa asukkaiden heikentyneeseen toimintakykyyn

16 Ikääntyneet väkivallan uhreina ja tekijöinä Ikääntyneisiin kohdistuva väkivalta on usein lähisuhteissa tapahtuvaa väkivaltaa, mikä vaikeuttaa sen tunnistamista enemmistö uhreista naisia, vrt. nuoremmat ikäryhmät tapahtuu ikääntyneen kotona väkivallan kohteeksi joudutaan usein kotona, ja tekijä on läheinen puoliso, lapsi, sukulainen

17 Sisäisen turvallisuuden ohjelma ja ikääntyneiden turvallisuus Vnp

18 Varmistetaan turvallinen elämä iäkkäille, kohta 5.9, toimenpiteet Hyvinvointia edistävillä kotikäynneillä kiinnitetään erityistä huomiota turvallisuuteen ja tehdään yhteistyötä alueellisen pelastustoimen kanssa. Toteutus: pysyvää toimintaa Vastuutahot: kuntien sosiaali- ja terveystoimi ja alueellinen pelastustoimi yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Kaste-ohjelman toimeenpanossa tuetaan malleja, joissa edistetään ikääntyneiden turvallisuutta ja vähennetään päihdehaittoja kotiin vietäviä katkaisuhoito- ja muita päihdepalveluja kehittämällä. Toteutus: 2012 lähtien. Vastuu: STM, kunnat. Jatketaan edellisessä sisäisen turvallisuuden ohjelmassa päätettyjä toimenpiteitä hoiva- ja huoltolaitosten suojaamiseksi tarvittaessa automaattisella sammutusjärjestelmällä. Toteutus: 50 % laitoksista suojattu vuonna 2015, rahoitusjärjestelyjä koskeva selvitys tehty. Vastuu: SM yhteistyössä STM:n, YM:n ja Suomen Kuntaliiton kanssa

19 Tulevaisuuden haasteita ikääntyneiden turvallisuuden kehitys?

20 Yhteiskunnalliset muutokset Ikääntyneiden määrä kasvaa Yhteiskunnan polarisaatio näkyy myös ikääntyneessä väestössä osalla hyvinvointi lisääntyy, ne joilla menee huonosti menee entistä huonommin Perheinstituution muuttuminen, sukulaisuuden merkitys, työelämä vahvistaa vai heikentää ikääntyneiden asemaa sukupolvien välinen yhteys tärkeää

21 Viranomaistoiminnan haasteet suuria Ikääntyneiden hyvä turvallisuus edellyttää toimivaa ja tuloksellista yhteistyötä Paljon haasteita miten ylitetään sektoreiden rajat ja lisätään yhteistyötä järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö välttämätöntä turvallisuustyön ymmärtäminen laajasti ei riitä että säädetään laki ja jätetään loppu poliisin huoleksi ennalta ehkäisevän työn merkitys korostuu tietojen vaihtoon ja salassapitoon liittyvät ongelmat

22 Alkoholin lisääntyvä kulutus Liittyy kiinteästi asumisen turvallisuuteen Kostea sukupolvi siirtymässä eläkkeelle Kaltoinkohtelu lisääntyy?

23 Kiitos mielenkiinnosta! Tarja Mankkinen

Turvallisia vuosia ikääntyneille. Selvitys ikääntyneiden turvallisuustilanteesta Suomessa. Sisäinen turvallisuus

Turvallisia vuosia ikääntyneille. Selvitys ikääntyneiden turvallisuustilanteesta Suomessa. Sisäinen turvallisuus Turvallisia vuosia ikääntyneille Selvitys ikääntyneiden turvallisuustilanteesta Suomessa Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 27/2012 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä

Lisätiedot

Lappeenrannan seutukunnan turvallisuussuunnitelma 2013-2016

Lappeenrannan seutukunnan turvallisuussuunnitelma 2013-2016 Lappeenrannan seutukunnan turvallisuussuunnitelma 2013-2016 Lappeenrannan seutukunnan turvallisuussuunnittelun ohjausryhmän raportti 27.2.2013 Turvallisuussuunnittelun ohjausryhmä Lappeenrannan seutukunta

Lisätiedot

Turvallisempi huominen

Turvallisempi huominen Turvallisempi huominen Sisäisen turvallisuuden ohjelma Helsinki 2012 26/2012 Kannen kuvat: Roni Rekomaa/Lehtikuva, Marja Airio/Lehtikuva Sisäasiainministeriö Kuvailulehti Julkaisun päivämäärä: 14.6.2012

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2014 2016

LEMPÄÄLÄN KUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2014 2016 LEMPÄÄLÄN KUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2014 2016 Turvallisuussuunnitelma käsitelty Kunnanhallitus 10.02.2014 Kunnanvaltuusto 19.02.2014 Sisällys... 1 1 JOHDANTO... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITTELUN YLEISET

Lisätiedot

IKÄÄNTYVÄ MIELI. mielen hyvinvointia vanhetessa. Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura

IKÄÄNTYVÄ MIELI. mielen hyvinvointia vanhetessa. Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura IKÄÄNTYVÄ MIELI mielen hyvinvointia vanhetessa Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura IKÄÄNTYVÄ MIELI mielen hyvinvointia vanhetessa Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura Helsinki

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Sanoista tekoihin. Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportti. Helsinki 2013

Sanoista tekoihin. Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportti. Helsinki 2013 Sanoista tekoihin Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportti 2013 Helsinki 2013 27/2013 Sisäasiainministeriö Kuvailulehti Julkaisun päivämäärä: 2.10.2013 Tekijät (toimielimestä, toimielimen nimi,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI 1 Lukijalle... 3 Tavoitteena ikäystävällinen

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI TURVALLISUUSSUUNNITELMA

KAUHAVAN KAUPUNKI TURVALLISUUSSUUNNITELMA KAUHAVAN KAUPUNKI TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto...3 2. Kauhava toimintaympäristönä...4 3. Turvallisuussuunnitelman toteutus...4 4. Toimintaympäristön analyysi ja nykytilanteen

Lisätiedot

Onnettomuuksien ja tapaturmien määrän vähentäminen sekä asumisen ja liikenneturvallisuuden parantaminen

Onnettomuuksien ja tapaturmien määrän vähentäminen sekä asumisen ja liikenneturvallisuuden parantaminen Onnettomuuksien ja tapaturmien määrän vähentäminen sekä asumisen ja liikenneturvallisuuden parantaminen Sisäisen turvallisuuden ohjelman valmisteluun osallistuneen asiantuntijaryhmän loppuraportti SISÄASIAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

Turvallisuutta harvassa?

Turvallisuutta harvassa? Tilanneraportti turvallisuudesta harvaan asutuilla alueilla SISÄMINISTERIÖN JULKAISU 6/2014 Sisäinen turvallisuus SISÄMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 7.4.2014 Tekijät (toimielimestä, toimielimen

Lisätiedot

VANTAA. HYVINVOINTIKATSAUS 2007 Hyvä elämä

VANTAA. HYVINVOINTIKATSAUS 2007 Hyvä elämä VANTAA HYVINVOINTIKATSAUS 2007 Hyvä elämä VANTAAN KAUPUNKI HYVINVOINTIKATSAUS 2007 Hyvä elämä 2 Lukijalle Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi vuonna 2001 Vantaan hyvinvointipolitiikka - asiakirjan, jonka

Lisätiedot

OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016

OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016 OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016 Oulun turvallisuustyöryhmä Pasi Rissanen turvallisuusasiantuntija Heikki Kontsas riskienhallintapäällikkö Kevät 2013 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 4 1.1 Turvallisuusohjelman

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Yhtymähallitus 3.5.2011 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 2 SEUDULLINEN NYKYTILANNE... 2 3 VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

PAIKALLINEN TURVALLISUUSANALYYSI

PAIKALLINEN TURVALLISUUSANALYYSI PAIKALLINEN TURVALLISUUSANALYYSI Kuva; Eija Laihinen 2011 Koillinen suurpiiri Latokartano, Pukinmäki, Malmi, Suutarila, Puistola, Jakomäki 24.5.2012 Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TURVALLISUUSYHTEISTYÖN SATEENVARJO...

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 21.6.2010 371 TURUN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 2012

Kaupunginhallitus 21.6.2010 371 TURUN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 2012 Kaupunginhallitus 21.6.2010 371 TURUN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 2012 1 Sisällysluettelo 1. Sisäisen turvallisuuden ohjelma...2 1.1. Valtakunnallinen turvallisuussuunnittelu...2 1.2. Paikallinen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 19.1.2012 1 Kaste 2012-2015 Valtioneuvosto on vahvistanut tämän Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman

Lisätiedot

Oriveden kaupungin ja Juupajoen kunnan TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2011 2015

Oriveden kaupungin ja Juupajoen kunnan TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2011 2015 Oriveden kaupungin ja Juupajoen kunnan TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2011 2015 Hyväksytty Oriveden kaupunginvaltuustossa 29.11.2010 Tarkistettu Oriveden kaupunginvaltuustossa Sisällysluettelo 1 JOHDANTO JA TURVALLISUUSSUUNNITTELUN

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 4 03.02.2011 Kunnanhallitus 56 21.02.2011 Kunnanvaltuusto 30 15.06.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016

Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016 Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016 KV STF 21.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Ikääntymispoliittisen strategian rakenne 3. Lähtökohdat Kauniaisissa 3.1. Kauniaisten kaupungin toimintaa

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010

PÄIJÄT-HÄMEEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 PÄIJÄT-HÄMEEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 MAAKUNTAHALLITUS 10.5.2010 TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA ARJEN TURVALLISUUDEN PARANTAMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A183*2010 ISBN 978-951-637-186-6 ISSN 1237-6507 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 KEMINMAAN KUNTA Hyvinvointipalvelut LIITE 50 Kunnanhallitus 8/17.5.2011 210 KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 6.5.2010 2 KEMINMAAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN

Lisätiedot

Juuan kunnan ikääntymispoliittinen strategia ja toimintaohjelma 2010-2015

Juuan kunnan ikääntymispoliittinen strategia ja toimintaohjelma 2010-2015 Juuan kunnan ikääntymispoliittinen strategia ja toimintaohjelma 2010-2015 Tiivistelmä... 2 1 Johdanto... 3 2 Juuka ikääntyvä kunta... 4 3 Ikäihmisten terveydentilan ja toimintakyvyn kehitys... 5 4 Euroopan

Lisätiedot

Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen

Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2015 Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen Raija Hynynen (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2015 Palvelualueen ja ikäystävällisen

Lisätiedot

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010 Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 IkäLaatu -projekti, ohjaustyöryhmä Elokuu 2003 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO 3 2. VALTAKUNNALLISTA VANHUSPOLITIIKKAA 5 2.1 Ikäihmisten

Lisätiedot

Alkoholi- ja muiden päihdesidonnaisten turvallisuusuhkien torjuminen

Alkoholi- ja muiden päihdesidonnaisten turvallisuusuhkien torjuminen Alkoholi- ja muiden päihdesidonnaisten turvallisuusuhkien torjuminen Sisäisen turvallisuuden ohjelman alatyöryhmäraportti / 2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Työryhmän toimeksianto ja työskentely... 3

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot