Pietari Business Campus Osaamisverkosto St. Petersburg Business Campus Benchlearning Network

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pietari Business Campus Osaamisverkosto St. Petersburg Business Campus Benchlearning Network"

Transkriptio

1 Pietari Business Campus Osaamisverkosto St. Petersburg Business Campus Benchlearning Network Tredea Oy The Baltic Institute of Finland / Suomen Itämeri Instituutti

2 Content of presentation The Baltic Institute of Finland SPb Business Campus Background Partnership Objectives Activities Results 18. marraskuuta

3 The Baltic Institute of Finland (BIF) an independent network organisation maintained by the Foundation for the Baltic Institute, owned by the city of Tampere established in 1994 based in Tampere fundamental purpose to contribute to the development of the Baltic Sea cooperation brings together interested parties to initiate and design cooperation projects specialised in project management the whole project life cycle: planning, applying for funding, management, communication, reporting etc. Itsenäinen projektiorganisaatio, jota ylläpitää Tampereen kaupungin omistama Suomen Itämeriinstituutin säätiö Keskeinen päämäärä: edesauttaa konkreettisten yhteistyöhankkeiden käynnistymistä Itämeren piirissä edistää suomalaisten toimijoiden osallistumista Itämeren alueen ja laajemmin eurooppalaiseen yhteistyöhön luoda ja ylläpitää kansainvälisiä yhteistyöverkostoja 18. marraskuuta

4 St. Petersburg Business Campus (PBC) June 2007 a benchlearning network established for Finnish companies operating in St Petersburg Main aim enhancing of companies business activities in St Petersburg environment PBC is an outcome of the Tampereen Business Campus ry launched in Pirkanmaa in 2002 Joukko suomalaisia yrityksiä perusti Pietari Business Campus osaamisverkoston kesäkuussa 2007 Verkoston tarkoituksena oli parantaa jäsenyritysten liiketoimintaedellytyksiä Pietarin markkina alueella Malli Pietari Business Campukseen saatiin Tampereen Business Campus TBC ry:stä, joka on vuodesta 2002 lähtien kehittänyt vastaavalla tavalla yrityksiä verkottamalla näiden osaamista Pirkanmaalla 18. marraskuuta

5 Pietari Business Campus (PBC) PBC coordinated by TBC and supported by member companies (50%) and Tekes (50%) membership: A Insinöörit Oy, OOO Cargotec Russia, Itella Oyj, Nokian Renkaat Oyj, Onninen Oy, OOO Sokotel, Teknikum Oy, TP Kunnossapito Oy ja UPM Kymmene Russia. Pietari Business Campuksen toiminta käynnistyi kaksivuotisena, Tampere Business Campus TBC ry:n alaisena projektina. Toiminnasta 50 % rahoitettiin yritysten jäsenmaksuilla ja 50 % Tekesin Liito ohjelmasta myönnetyllä avustuksella Vuosina Pietari Business Campus osaamisverkoston jäseniä olivat seuraavat yritykset: A Insinöörit Oy, OOO Cargotec Russia, Itella Oyj, Nokian Renkaat Oyj, Onninen Oy, OOO Sokotel, Teknikum Oy, TP Kunnossapito Oy ja UPM Kymmene Russia 18. marraskuuta

6 Pietari Business Campus November 10, 2008 analysis of the PBC activities, directions of the project development Member companies were satisfied with the PBC benchlearning network; decision made to continue the two years project The Baltic Institute of Finland a coordinator Stakeholders of St Petersburg partners in BIF projects Pietari Business Campuksen jäsenyritysten tarpeita ja toiminnan suuntaamista jatkossa tarkasteltiin strategiaseminaarissa yritykset olivat tyytyväisiä osaamisverkoston toimintaan ja olivat halukkaita jatkamaan verkostossa myös kaksivuotisen projektin päätyttyä Uuden hankkeen vetovastuu siirtyi Suomen Itämeri instituutille Instituutti on Suomen johtavia lähialueyhteistyötoimijoita ja tekee parhaillaankin useissa eri hankkeissa tiivistä yhteistyötä Pietarin kaupungin ja sen eri komiteoiden kanssa. 18. marraskuuta

7 Pietari Business Campus : tavoitteet Benchlearning methods have become a natural way to develop Russianspeaking personnel in Finnish companies participating in the project reation of partnerships with local stakeholders (local and regional authorities, vocational training institutions) The member companies obtain cost effective and high quality training for their Russian personnel in St. Petersburg Toisilta oppimisen menetelmät ja kokemusperäinen oppiminen tulevat luontaiseksi tavaksi kehittää venäjänkielisen henkilöstön osaamista hankkeessa mukana olevissa yrityksissä Hankkeessa mukana olevien yritysten, Pietarin kaupungin ja Pietarin ammatillisten oppilaitosten yhteistyö syvenee ja niiden välille syntyy toimiva kumppanuus, joka jatkuu myös hankkeen päättymisen jälkeen Jäsenyritykset saavat kustannustehokasta ja laadukasta valmennusta yhteisillä ammattiosaamisalueilla 18. marraskuuta

8 Pietari Business Campus : tavoitteet The recruitment services developed in cooperation with local employment offices in St. Petersburg help the member companies to find enduring solutions for their recruitment needs in Russia. The cooperation between the employment offices and the member companies develops into long term partnerships. Pietarilaisten työvoimatoimistojen ja hankkeeseen osallistuvien yritysten yhteistyöllä kehitettävien rekrytointipalveluiden avulla löydetään kestäviä ratkaisuja yritysten rekrytointitarpeisiin Pietarissa. Työvoimatoimistojen ja yritysten yhteistyö syvenee pitkäaikaiseksi kumppanuudeksi 18. marraskuuta

9 Pietari Business Campus Taloustilanteen vuoksi jäsenyritysten määrä kuitenkin väheni Tällä hetkellä PBC hankkeeseen osallistuvat seuraavat yritykset: A Insinöörit Oy Nokian Renkaat Oyj OOO Sokotel Teknikum Oy Tikkurila Oyj TP Kunnossapito Oy UUDET YRITYKSET, TERVETULOA MUKAAN! 18. marraskuuta

10 Pietari Business Campus PBC is connected to Helsinki Centre (Helsinki Tampere Kotka) in St Petersburg Helsinki Centre is an important resource for organizing events, maintaining networking with stakeholders in St Petersburg Suomen Itämeri instituutin kautta PBC hanke on myös kytketty Pietarissa vuonna 2008 toimintansa aloittaneeseen Helsingin, Tampereen ja Kotkan yhteiseen toimistoon, Helsinki keskukseen hanke on hyväksytty osaksi Helsinki keskuksen toimintasuunnitelmaa Helsinki keskuksen kautta Pietari Business Campus saa arvokkaan lisäresurssin hankkeen tapahtumien järjestämiseen ja viranomaisyhteyksien hoitamiseen Pietarissa Lisätietoa: UM/TEM myöntänyt hankkeelle lähialuerahoitusta vuosille marraskuuta

11 Pietari Business Campus Through SPb InnoReg project PBC has been included into the Integrated program of activities for the implementation of innovation policy in Saint Petersburg for Instituutin SPb InnoReg EU hankkeen kautta Pietarin kaupungin talouskomitea saatiin mukaan PBC hankkeeseen ja hanke kytkettiin myös Pietarin kaupungin innovaatio ohjelmaan (Integrated program of activities for the implementation of innovation policy in Saint Petersburg for ) Ohjelmassa korostetaan myös Pietarin kehittämistä entistä houkuttelevammaksi investointikohteeksi ja siihen liittyen parempaa vastaamista yritysten koulutustarpeisiin 18. marraskuuta

12 Partners The Baltic Institute of Finland (lead partner) Member companies Employment and Economic Development Office in Tampere City of St Petersburg Committee for Economic Development, Industrial Policy and Trade Committee for Science and Higher Education Comittee for Labour and Employment Pietarin kaupungilta mukaan myös työ ja työllisyys ja koulutuskomiteat Tampereen työ ja elinkeinotoimiston vetämän RekryPietari lähialuehankkeen jatkosuunnitelmat liitettiin myös osaksi PBChanketta 18. marraskuuta

13 Pietari Business Campus : toimenpiteet Main directions of PBC activities: implementing benchlearning methods among the Russian personnel of the member companies exploring apprenticeship opportunities in Russia Hankkeen toimenpiteet jakaantuvat seuraaviin kokonaisuuksiin: Jalkautetaan toisilta oppimisen malleja Pietari Business Campuksen jäsenyritysten venäjänkielisen henkilöstön keskuuteen Tutkitaan oppisopimuskoulutuksen mahdollisuuksia Venäjällä 18. marraskuuta

14 Pietari Business Campus : toimenpiteet Main directions of PBC activities: creating partnerships with local stakeholders (local and regional authorities, vocational training institutions) developing Finnish Russian recruitment cooperation and public recruitment services in St Petersburg Hankkeen toimenpiteet jakaantuvat seuraaviin kokonaisuuksiin: Luodaan kumppanuuksia paikallisiin toimijoihin molempia osapuolia hyödyttävien koulutushankkeiden aikaansaamiseksi ja paikallisen rahoituksen hankkimiseksi Kehitetään rekrytointipalveluja yritysten ja työvoimatoimistojen välisellä yhteistyöllä 18. marraskuuta

15 Pietari Business Campus : oppisopimuskoulutus Ensimmäisen vuoden aikana selvitetään, minkälaisia mahdollisuuksia Pietarin ammattioppilaitoksilla on oppisopimusmuotoisen koulutuksen järjestämiseen, ja kartoitetaan jäsenyritysten näkemyksiä siitä, minkälainen sisältö mahdollisella pilottitoteutuksella tulisi olla Seuraavaksi haetaan paikalliset yhteistyöoppilaitokset ja perehdytetään heidät suomalaiseen oppisopimusjärjestelmään. Tällöin myös suunnitellaan pilottitoteutus ja selvitetään yhteistyössä oppilaitoskumppaneiden kanssa Hankkeen toisen vuoden aikana käynnistetään oppisopimuskoulutus ja yhteiset koulutukset yrityksille ja aletaan kartoittaa millä edellytyksillä Venäjällä voitaisiin kouluttaa näyttötutkintomestareita 18. marraskuuta

16 Pietari Business Campus : oppisopimuskoulutus Ensimmäisen vuoden aikana selvitetään, minkälaisia mahdollisuuksia Pietarin ammattioppilaitoksilla on oppisopimusmuotoisen koulutuksen järjestämiseen, ja kartoitetaan jäsenyritysten näkemyksiä siitä, minkälainen sisältö mahdollisella pilottitoteutuksella tulisi olla Seuraavaksi haetaan paikalliset yhteistyöoppilaitokset ja perehdytetään heidät suomalaiseen oppisopimusjärjestelmään. Tällöin myös suunnitellaan pilottitoteutus ja selvitetään yhteistyössä oppilaitoskumppaneiden kanssa Hankkeen toisen vuoden aikana käynnistetään oppisopimuskoulutus ja yhteiset koulutukset yrityksille ja aletaan kartoittaa millä edellytyksillä Venäjällä voitaisiin kouluttaa näyttötutkintomestareita 18. marraskuuta

17 Pietari Business Campus 2010: tapahtumat Työvoimatoimistojen ja yritysten välinen verkostoitumistilaisuus Toisilta oppimisen workshop Seminaari oppisopimusyhteistyöstä Toisilta oppimisen workshop Oppisopimusjärjestelmään liittyvä koulutus Yhteiset koulutukset valituista teemoista Toisilta oppimisen workshop Toisilta oppimisen workshop Työvoimatoimistojen ja yritysten välinen verkostoitumistilaisuus 18. marraskuuta

18 Pietari Business Campus 2010: tapahtumat syksy 2010 Rekrytointimessuille osallistuminen Toisilta oppimisen workshop Yrityksille räätälöidyt rekrytointikampanjat ja projektit Toisilta oppimisen workshop 18. marraskuuta

19 Pietari Business Campus : budjetti euroa ( ), josta Lähialueyhteistyörahoitus UM/TEM euroa Pietarin kaupunki euroa Jäsenyritykset euroa 18. marraskuuta

20 PBC Membership Fees Turnover (million ) Yearly membership fee ( ) Under September 11, 2008 Pietari Business Campus Page 19

21 Thank you for your attention! Kiitos!

22 Pietari Business Campus contacts Suomen Itämeri instituutti The Baltic Institute of Finland Ms. Irina Sarno Projektipäällikkö Mr. Esa Kokkonen Johtaja siness_campus/

SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS

SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS 2009 1 SISÄLTÖ 1. Säätiön perustaminen ja tarkoitus 3 2. Säätiön hallinto 3 3. Suomen Itämeri-instituutti 4 3.1. Henkilöstö 4 3.2. Neuvottelukunta 5 4.

Lisätiedot

METALLI- JA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN KEHITTÄMISEN HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ JA TULEVAISUUDEN HAASTEITA. Johanna Lehto

METALLI- JA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN KEHITTÄMISEN HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ JA TULEVAISUUDEN HAASTEITA. Johanna Lehto Metalli- ja elektroniikkateollisuuden kehittämisen hyviä käytäntöjä ja tulevaisuuden haasteita Hyvät käytännöt Johanna Lehto METALLI- JA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN KEHITTÄMISEN HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ JA TULEVAISUUDEN

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2006. Annual Report

VUOSIKERTOMUS 2006. Annual Report VUOSIKERTOMUS 2006 Annual Report Sisällys Index Rehtorin katsaus 3 President s Review 4 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, University of Applied Sciences Visio, tehtävä ja arvot Vision, mission and task

Lisätiedot

Project hubila - tutkimusraportti

Project hubila - tutkimusraportti Project hubila - tutkimusraportti Laura Laaksonen 30.11.2012 Sisällysluettelo Johdanto... 4 Tausta... 4 Toimialat... 5 Metodologia... 6 Tulokset... 7 Kyselytutkimuksen tulokset... 7 Toimialat ja kokemus...

Lisätiedot

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Tekesin ohjelmaraportti 5/2009 Arviointiraportti Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien

Lisätiedot

Sisältö Contents. pekka kokkonen, afghanistan, 2007

Sisältö Contents. pekka kokkonen, afghanistan, 2007 Vuosikertomus Annual Report III Vuosijuhla Third year anniversary ETUKANSI FRONT cover RISTO LUTTINEN, PAKISTAN, 2010 takakansi BACK cover pekka kokkonen, afghanistan, 2007 Kriisinhallintakeskus juhli

Lisätiedot

ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS

ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS 2003 ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS 2003 Säätiön perustaminen ja tarkoitus Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi Itämeri-instituutin säätiön perustamisen

Lisätiedot

SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS

SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS 2008 1 Sisällys 1. Säätiön perustaminen ja tarkoitus 3 2. Säätiön hallinto 3 3. Suomen Itämeri-instituutti 4 3.1. Henkilöstö 4 3.2. Neuvottelukunta 4

Lisätiedot

Vuosikertomus Annual Report

Vuosikertomus Annual Report 2013 Vuosikertomus Annual Report 1. JOHDANTO 2. MONIHELIN VISIO JA MISSIO 2.1. Strategia 2.2. Edunvalvonta 2.3. Jäsenjärjestöjen toiminnan tukeminen 3. TOIMINTAMALLI 3.1. Toimitilat 3.2. Henkilöstö 3.3.

Lisätiedot

Collaborate for Success. Yhteistyöllä kilpailukykyä FUAS-liittoumastrategia 2011 2015

Collaborate for Success. Yhteistyöllä kilpailukykyä FUAS-liittoumastrategia 2011 2015 Collaborate for Success Yhteistyöllä kilpailukykyä FUAS-liittoumastrategia 2011 2015 Collaborate for Success Yhteistyöllä kilpailukykyä FUAS-liittoumastrategia 2011 2015 Collaborate for Success Yhteistyöllä

Lisätiedot

ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS

ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS 2007 1 Sisällys 1. Säätiön perustaminen ja tarkoitus 3 2. Säätiön hallinto 3 3. Suomen Itämeri-instituutti 4 3.1. Henkilöstö 4 3.2. Neuvottelukunta 4. Toiminta

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) Strateginen tutkimusja kehityssuunnitelma SRA. www.salwe.

Terveyden ja hyvinvoinnin strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) Strateginen tutkimusja kehityssuunnitelma SRA. www.salwe. Terveyden ja hyvinvoinnin strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) Strateginen tutkimusja kehityssuunnitelma SRA www.salwe.fi Sisälto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Johdanto SalWe ja sen rooli SalWen toiminta-alueen

Lisätiedot

RETURN ON GIVING. Best mindset and practices for co-designing. Book 2: Co-designing in the field. Fuad-Luke Salokannel Keinänen

RETURN ON GIVING. Best mindset and practices for co-designing. Book 2: Co-designing in the field. Fuad-Luke Salokannel Keinänen RETURN ON GIVING Best mindset and practices for co-designing Book 2: Co-designing in the field Fuad-Luke Salokannel Keinänen First edition produced and published by LADEC, Lahti, Finland, June 2015 Authors:

Lisätiedot

KULTTUURIVIENNIN HANKKEET FINNAGORASSA 2010-2011: KULTTUURIVIENNIN PROSESSIN KEHITTÄMISESTÄ PUUOSAAMISEN VIENTIIN

KULTTUURIVIENNIN HANKKEET FINNAGORASSA 2010-2011: KULTTUURIVIENNIN PROSESSIN KEHITTÄMISESTÄ PUUOSAAMISEN VIENTIIN TAIVEX KEHITYSHANKE 2011 Harriet Lonka 30.11.2011 KULTTUURIVIENNIN HANKKEET FINNAGORASSA 2010-2011: KULTTUURIVIENNIN PROSESSIN KEHITTÄMISESTÄ PUUOSAAMISEN VIENTIIN Tiivistelmä Kulttuurivienti-käsite on

Lisätiedot

Serve Innovatiiviset palvelut -teknologiaohjelma Projektikatsaus 2005 2006

Serve Innovatiiviset palvelut -teknologiaohjelma Projektikatsaus 2005 2006 Serve Innovatiiviset palvelut -teknologiaohjelma Projektikatsaus 2005 2006 elsinki School of Economics Helsinki University of Technology Kemi- Tornio University pplied Sciences Lappeenranta University

Lisätiedot

Vuosikertomus Annual Report

Vuosikertomus Annual Report Vuosikertomus Annual Report 2012 T Y Ö P A J A N K A T U 2, 2.K R S, 0 0 5 8 0 H E L S I N K I 1 1. JOHDANTO INTRODUCTION... 4 2. MONIHELIN MISSIO JA VISIO MONIHELI S MISSION AND VISION... 6 2.1. Strategia

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan 1 (19) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 100017 Hakemustyyppi Uusi Hankekoodi Tila Keskeneräinen

Lisätiedot

Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 12. 13. 4. 2011. Päivien teema: Kuntoutuksen tulokset näkyviksi Scandic Marina Congress Center Helsinki

Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 12. 13. 4. 2011. Päivien teema: Kuntoutuksen tulokset näkyviksi Scandic Marina Congress Center Helsinki Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 12. 13. 4. 2011 Päivien teema: Kuntoutuksen tulokset näkyviksi Scandic Marina Congress Center Helsinki Tervetuloa 39. Valtakunnallisille Kuntoutuspäiville! Kuntoutuksen

Lisätiedot

SymBio Biotekniikasta tuotantoon -ohjelma. Tekesin ohjelmaraportti 5/2012. Loppuraportti. Teppo Tuomikoski, Solveig Sjöblom ja Marjo Uusikylä (toim.

SymBio Biotekniikasta tuotantoon -ohjelma. Tekesin ohjelmaraportti 5/2012. Loppuraportti. Teppo Tuomikoski, Solveig Sjöblom ja Marjo Uusikylä (toim. Tekesin ohjelmaraportti 5/2012 Loppuraportti SymBio Biotekniikasta tuotantoon -ohjelma Teppo Tuomikoski, Solveig Sjöblom ja Marjo Uusikylä (toim.) 2 Teppo Tuomikoski, Solveig Sjöblom ja Marjo Uusikylä

Lisätiedot

ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS

ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS 2004 1 Sisällys Säätiön perustaminen ja tarkoitus... 3 Säätiön hallinto... 3 Itämeri-instituutti... 3 Henkilöstö... 4 Toiminta... 4 Projektit... 5 epietari-pilottihanke

Lisätiedot

ehittäjä Prime Mover Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus sivu 6 1/2011

ehittäjä Prime Mover Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus sivu 6 1/2011 Laurea tutkii ja kehittää Laurea Research & Development ehittäjä 1/2011 Prime Mover Laurea s Research, Development and Innovation has been evaluated page 22 Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus

Lisätiedot

ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS

ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS 2002 ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS 2002 Säätiön perustaminen ja tarkoitus Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi Itämeri-instituutin säätiön perustamisen

Lisätiedot

SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS

SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Y-tunnus: 1009120-9 Osoite: Suomen Itämeri-instituutti, PL 487, 33101 Tampere Puhelin: 03-5656 6945 Faksi: 03-5656 6252 Sähköposti: baltic@tampere.fi

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS ANNUAL REPORT

VUOSIKERTOMUS ANNUAL REPORT 2009 VUOSIKERTOMUS ANNUAL REPORT II VUOSIJUHLA SECOND YEAR ANNIVERSARY KRIISINHALLINTAKESKUS JUHLISTI TOISTA TOIMINTA- VUOTTAAN vuosijuhlalla maanantaina 2. helmikuuta 2009 Hotelli Atlaksen ravintolasalissa,

Lisätiedot

toimintakertomus 14-15 FUAS-liittouman strateginen 4 uudistaminen FUAS-Innovation School verkostoja, innovaatioita, osaamista ja kokemusta

toimintakertomus 14-15 FUAS-liittouman strateginen 4 uudistaminen FUAS-Innovation School verkostoja, innovaatioita, osaamista ja kokemusta FUAS-vuosi 2014 toimintakertomus FUAS-liittouman strateginen 4 uudistaminen FUAS-Innovation School verkostoja, innovaatioita, osaamista ja kokemusta 10 Hyvinvointia ja liiketoimintaa 13 The editorial and

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS ANNUAL REPORT 2014

VUOSIKERTOMUS ANNUAL REPORT 2014 VUOSIKERTOMUS ANNUAL REPORT 2014 2 SISÄLTÖ CONTENT 3 6 8 14 16 28 29 JOHTAJAN TERVEHDYS MESSAGE FROM THE DIRECTOR KOULUTUS TRAINING, EDUCATION AND EXERCISES SIVIILIKRIISINHALLINNAN JA KANSAINVÄLISEN PELASTUS-

Lisätiedot

Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve, Pietari, Johannesburg. T&k-toiminta kansainvälistyy voimakkaasti. Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö

Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve, Pietari, Johannesburg. T&k-toiminta kansainvälistyy voimakkaasti. Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö Laurea tutkii ja kehittää 1/ 2010 Laurea Research & Development Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö Service Design is the Future Laurea kasvuyrittäjyyden edistäjänä Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve,

Lisätiedot

KEHITTÄMISHANKE MUUTOSVOIMANA VANHUSTYÖSSÄ

KEHITTÄMISHANKE MUUTOSVOIMANA VANHUSTYÖSSÄ Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 42 Hannele Niiniö, Päivi Putkonen (toim.) KEHITTÄMISHANKE MUUTOSVOIMANA VANHUSTYÖSSÄ Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 42 Kehittämishanke muutosvoimana

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelu yritysten innovaatiojohtamisen kehittämiseksi Piilaakson osaamiseen tukeutuen

Asiantuntijapalvelu yritysten innovaatiojohtamisen kehittämiseksi Piilaakson osaamiseen tukeutuen ESPOO 2004 VTT WORKING PAPERS 7 Asiantuntijapalvelu yritysten innovaatiojohtamisen kehittämiseksi Piilaakson osaamiseen tukeutuen IMIT SV -hankkeen loppuraportti Riitta Gerlander & Tapio Koivu VTT Rakennus-

Lisätiedot

Kohti uutta tuotantoajattelua. SISU 2010- ja Tuotantokonseptit -ohjelmien arviointi. Mikko Valtakari, Mervi Rajahonka, Toni Riipinen ja Lasse Kivikko

Kohti uutta tuotantoajattelua. SISU 2010- ja Tuotantokonseptit -ohjelmien arviointi. Mikko Valtakari, Mervi Rajahonka, Toni Riipinen ja Lasse Kivikko Tekesin ohjelmaraportti 7/2010 Arviointiraportti Kohti uutta tuotantoajattelua SISU 2010- ja Tuotantokonseptit -ohjelmien arviointi Mikko Valtakari, Mervi Rajahonka, Toni Riipinen ja Lasse Kivikko 2 Mikko

Lisätiedot