UUDEN OPISKELIJAN OPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUDEN OPISKELIJAN OPAS"

Transkriptio

1 UUDEN OPISKELIJAN OPAS

2 Sisältö 2 1 Tervetuloa opiskelemaan Savoniaan Amk-tutkinnot Englanninkieliset koulutusohjelmat Ylemmät amk-tutkinnot Opiskelu Savoniassa Lukuvuoden aikataulut Opiskelu ja opetus Savonia-ammattikorkeakoulussa Ilmoittautuminen opiskelijaksi ja läsnä- tai poissaolevaksi Opiskeluoikeusaika ja opiskeluoikeusajan jatkaminen Opiskelu ja opetukseen osallistuminen Opiskelusta ja yhteisistä asioista tiedottaminen Opintojakson uusinta ja arvosanan korottaminen Harjoittelu Opinnäytetyö Kansainvälistyminen ja vaihto-opiskelu Valmistuminen Muut opinnot Englanninkieliset ja vieraskieliset opinnot ISAT - Itä-Suomen ammattikorkeakoulut Vapaasti valittavat opinnot Verkko-opinnot ja virtuaaliammattikorkeakoulu Ohjaus- ja neuvontapalvelut Henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelma (HOPS) Aikaisemmin hankitun osaamisen hyväksilukeminen (ahot) Opintojen ohjaus Opiskelijatuutorit ja opettajatuutorit Opiskelijapalvelut Opintopsykologi Ura- ja rekrytointipalvelut Palautteen antaminen opinnoista Opiskelijakunta ja opiskelijayhdistykset Opiskelijakortti Opiskelijakunnan toiminta Opiskelijakunnan jäseneksi liittyminen Asiaa opiskelijayhdistyksestä Opiskelijan hyvinvointi ja opintososiaaliset asiat Asuminen Ateriatuki ja ruokailu kampuksilla Julkinen liikenne Opiskelijaliikunta Opintotuki Opiskeluterveydenhuolto Seurakuntien oppilastyö Savuton Savonia... 16

3 Tule ja tykkää /savonia-amk 1 Tervetuloa opiskelemaan Savoniaan Savonia-ammattikorkeakoulu on liki seitsemäntuhannen opiskelijan koulutuspaikka, jonka toimipisteet sijaitsevat Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Opinnoissa riittää valinnan varaa, sillä tarjolla on kuusi koulutusalaa ja kolmisenkymmentä koulutusohjelmaa. Savoniassa voit myös suorittaa osan tutkinnoista englanniksi ja hankkia kansainvälistä osaamista. Lisäksi voit täydentää osaamistasi opiskelemalla avoimessa ammattikorkeakoulussa. 1.1 AMK-TUTKINNOT Nuorten tutkinto-opiskelussa yhdistyvät käytännön taidot ja vahva teoreettinen tietopohja. Savonian monipuoliset koulutusohjelmat tarjoavat hyvän pohjan tulevalle ammattiuralle. Tutkintoon johtavan aikuiskoulutuksen tavoitteena on ammattitaidon kehittäminen tai nostaminen ajantasaistamalla aikaisempi tutkinto ammattikorkeakoulututkinnoksi. Opinnot voi suorittaa osittain työn ohella. Tutkinnossa hyödynnetään aikaisempia opintoja ja työkokemusta. 1.2 ENGLANNINKIELISET KOULUTUSOHJELMAT Englanninkielisiä koulutusohjelmia Savoniassa on liiketalouden ja tekniikan alalla. Näissä koulutusohjelmissa saat vankan ammatillisen osaamisen lisäksi vahvan kielitaidon ja paljon kokemusta monikulttuurisessa ympäristössä toimimisesta. Englanninkielisisiin koulutusohjelmiin tulee opiskelijoita ympäri maailmaa. 1.3 YLEMMÄT AMK-TUTKINNOT Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaminen kestää 2 3 vuotta ja tapahtuu joustavasti työsi ohessa. Suorittamalla ylemmän AMK-tutkinnon voit parantaa omaa ammattitaitoasi ja voit hakea haastavampiin työtehtäviin. 3

4 4

5 2 Opiskelu Savoniassa 2.1 LUKUVUODEN AIKATAULUT Uudet kevään yhteishaussa valitut opiskelijat aloittavat opiskelunsa Syksyn yhteishaussa valittavat aloittavat puolestaan urakkansa Syyslukukausi Kevätlukukausi Opintojen mitoituksen peruste on opintopiste. Opintojaksot pisteytetään niiden edellyttämän työmäärän mukaan. Yhden lukuvuoden opintojen suorittamiseen keskimäärin vaadittava tunnin työpanos vastaa 60 opintopistettä. Tällöin työvuosi jakautuu noin 40:en 40 tunnin mittaiseen työviikkoon. Opiskelijan työviikko ei saa jakson aikana keskimäärin ylittää 40 tuntia/työviikko. (Valtioneuvoston asetukset ammattikorkeakouluista 352/2003; 5 ja 497/2005; 5). 2.2 OPISKELU JA OPETUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUSSA Savonian koulutusta ohjaa OIS-ajattelu. Siinä yhdistyvät laadukas oppiminen ja opetus sekä työelämälähtöinen tutkimus- ja kehittämistoiminta. OIS tulee sanoista Open Innovation Space. Opiskelija on aktiivinen toimija ja hän työskentelee erilaisissa tiloissa, ryhmissä, yhteisöissä ja verkko-oppimisympäristöissä. Eri alojen opiskelijat, opettajat, tutkimus- ja kehittämistehtävissä työskentelevät sekä työelämän edustajat yhdessä ratkaisevat käytännöstä nousevia erityyppisiä tehtäviä. Tällä tavoin opiskelussa yhdistyy teoria ja käytäntö. Savonian koulutusten työelämälähtöisyys toteutuu opettajien monimuotoisen verkostoitumisen kautta. Verkostot varmistavat myös substanssiasiantuntijuuden jatkuvan kehittymisen. Henkilöstö luo oppimistilanteita ja tukee opiskelijan oppimista. Opintotoimisto, kirjasto- ja tietopalvelut, kansainvälisyyspalvelut ja muut tukipalvelut auttavat opiskelussa. Koulutuksessa noudatetaan esteettömyyden sekä kestävän kehityksen periaatteita. 2.3 ILMOITTAUTUMINEN OPISKELIJAKSI JA LÄSNÄ- TAI POISSAOLEVAKSI Opiskelijan on joka lukuvuosi ilmoittauduttava läsnäolevaksi tai poissaolevaksi ammattikorkeakoulun määräämällä tavalla. Jos opiskelija laiminlyö ilmoittautumisen, hän menettää opiskeluoikeutensa (L 351/2003). Uudet opiskelijat lähettävät läsnäolo-/poissaoloilmoituksensa opiskelupaikan vastaanottamisilmoituksen kanssa ja saavat opiskeluoikeuden. Aikuiskoulutukseen valitut voivat ottaa opiskelupaikan vastaan myös sähköisesti ja tehdä samalla läsnäolo-/ poissaoloilmoituksen. Poissaolevaksi voi ilmoittautua korkeintaan kahden lukuvuoden (neljän lukukauden) ajaksi. Poissaoloaika ei kuluta opiskeluoikeusaikaa, mutta kannattaa huomioida, että poissaolosta voi aiheutua ongelmia opintojen etenemisessä. Koulutus voi loppua kokonaan tai toteutua uudelleen vasta vuosien kuluttua. Huom! Ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavat eivät voi ilmoittautua poissaoleviksi. Tämä johtuu juuri siitä, että koulutuksia ei toteuteta joka vuosi. Poissaolleille opiskelijoille ei voida taata suoritettavia opintoja. Poissaoloaikana opiskelijalla ei ole oikeutta suorittaa opintoja tai saada suorituksia opintorekisteriin. Poissaolevalla opiskelijalla ei ole oikeutta opintotukeen, ateriatukeen eikä muihinkaan opiskelijoiden etuihin (mm. matka-alennukset). Poissaolevan opiskelijan on huolehdittava seuraavan vuoden ilmoittautumisesta aikataulun mukaisesti. 2.4 OPISKELUOIKEUSAIKA JA OPISKELUOIKEUSAJAN JATKAMINEN Ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevan on suoritettava opinnot viimeistään yhtä vuotta niiden laajuutta pitemmässä ajassa (säännönmukainen suoritusaika + 1 vuosi) (L 351/2003). Opiskelija saa opiskeluoikeuden Savoniaan, kun hänet on hyväksytty opiskelijaksi, hän ilmoittaa ottavansa opiskelupaikan vastaan ja samanaikaisesti ilmoittautuu lukuvuodelle läsnäolevaksi tai poissaolevaksi. Ilmoittautumistiedot ovat sitovia. Opiskeluoikeuden menettäminen Opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut säädetyllä tavalla, menettää opiskeluoikeutensa. Opiskelija, joka ei ole suorittanut opintojaan säädetyssä ajassa, menettää opiskeluoikeutensa. 5

6 6 Opiskeluoikeuden menettämisestä ei edellä kuvatuissa tapauksissa tehdä erillistä päätöstä, eikä siitä tarvitse ilmoittaa opiskelijalle. Asia kirjataan opiskelijahallinto-ohjelmaan. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa opintojen suorittamisen enimmäisaika on 60 opintopisteen laajuisessa koulutuksessa 2 vuotta ja 90 opintopisteen laajuisessa koulutuksessa 3 vuotta. Opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut säädetyllä tavalla, menettää opiskeluoikeutensa. Jos hän haluaa myöhemmin aloittaa opintonsa tai jatkaa niitä, hänen on haettava uudelleen opiskeluoikeutta. Uuden opiskelijan opiskeluoikeus voidaan palauttaa siitä alkaen, kun kyseinen koulutus seuraavan kerran alkaa. Opiskeluoikeutensa menettäneeltä opiskeluoikeusaika kuluu koko ajan, ensin poissaoloaika (2 lukuvuotta) ja sen jälkeen opiskeluoikeusaika. Jos ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeleva ei ole suorittanut opintojaan säädetyssä ajassa (säännönmukainen aika + 1 vuosi), hän menettää opiskeluoikeutensa, jollei ammattikorkeakoulu erityisestä syystä myönnä hänelle lisäaikaa opintojensa loppuun saattamiseen. Lisäaikaa on haettava viimeistään kuukausi ennen varsinaisen opiskeluoikeuden päättymistä. Opiskeluoikeuden lisäajan myöntämistä voidaan harkita, mikäli opinnot ovat pitkittyneet opiskelijasta itsestä riippumattomista syistä. Lisäksi edellytyksenä on yksikön hyväksymä realistinen suunnitelma opintojen loppuun saattamisesta. Pääsääntönä voidaan pitää, että opiskelijalta puuttuu tutkinnon suorittamisesta korkeintaan 60 op. Lisäaikaa myönnetään pääsääntöisesti vain kerran ja enintään yhdeksi vuodeksi. Jos tutkintoon vaadittavat opinnot on suoritettu, lisäaikaa ei myönnetä. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon opiskelevien osalta lisäajasta ei ole laissa säädetty. Mahdolliset lisäajat rehtori katsoo tapauskohtaisesti. Lisäaikaan vaikuttaa se, että paljonko opintoja puuttuu, onko kyseisiä opintoja tarjolla ja mitkä ovat syyt opintojen viivästymiselle. 2.5 OPISKELU JA OPETUKSEEN OSALLISTUMINEN Opintojaksoille ilmoittautuminen eroaa koulutusalojen välillä. Useimmilla aloilla kuitenkin ilmoittautuminen opintojaksoille tapahtuu osoitteessa https://wip2.savonia.fi. Ilmoittautumisesta saat tietoa opintojen alussa. Jokaisen opintojakson suoritustavat käyvät ilmi opintojakson toteutussuunnitelmasta. Suoritustapojen lisäksi toteutussuunnitelmassa kerrotaan opintojakson sisältö ja tavoitteet, aikataulutus, opintojakson laajuus ja kuormittavuus, arviointikriteerit ja palautteen käsittely. 2.6 OPISKELUSTA JA YHTEISISTÄ ASIOISTA TIEDOTTAMINEN Jokainen Savonian opiskelija saa sähköpostiosoitteen muotoa Opiskeluasioista tiedotettaessa käytetään ainoastaan tätä osoitetta. Tämän lisäksi Savonian reppu on kaikkien opiskelijoiden yhteinen tiedotuskanava, joka toimii Moodle-oppimisympäristössä. Rekisteröi itsesi Savonian reppuun heti opintojen alussa, sillä sieltä löydät kootusti kaikki opiskelun käytäntöihin tarvitsemasi asiat. Savonian repun lisäksi Moodlessa on koulutusalakohtaisia reppuja, joihin myös tulee rekisteröityä heti opintojen alussa. Tarkemmat ohjeet annetaan opintojen alussa. Reput löytyvät https://moodle.savonia.fi. 2.7 OPINTOJAKSON UUSINTA JA ARVOSANAN KOROTTAMINEN Opintojakson (tai poikkeustapauksissa opintojakson osan) voi suorittaa mahdollisen välitentin ja lopputentin lisäksi kahdessa yleisessä tentissä. Koulutusohjelmakohtaisesti määritellään kunkin opintojakson kaksi yleisen tentin suorituspäivää, jotka sijoitetaan ennen opintojakson uudelleen järjestämistä. Jos opiskelija ei saa opintojaksoa suoritettua millään edellä mainitulla tavalla, tulee hänen ilmoittautua uudelleen vastaavalle opintojaksolle. Yleisten tenttien aikataulut ilmoitetaan opiskelijoille sähköisen tentti-ilmoittautumisjärjestelmän tenttikalenterissa ja/tai muilla koulutusalan määrittelemillä tavoilla. Aikataulujen ilmoitustavan on oltava riittävä ja tavoitettava kaikki opiskelijat. Hyväksyttyä opintojakson arvosanaa saa yrittää korottaa yhden kerran vuoden sisällä varsinaisesta suorituksesta. Tenttituloksista paras arvosana jää voimaan. Yleiseen tenttiin ilmoittautuminen alkaa viimeistään kuukautta (4 viikkoa) ennen ja sulkeutuu kahta viikkoa ennen tenttiä. Ilmoittautumisen voi perua viikkoa ennen tentin ajankohtaa. Myöhästyneitä ilmoittautumisia ei oteta vastaan. Yleinen tentti kestää 2 4 tuntia. Mikäli opiskelijalla saa olla tenttitilaisuudessa mukanaan erillistä materiaalia esim. laskin, kirjallisuutta jne., siitä tulee mainita ilmoittautumisen yhteydessä.

7 3 Harjoittelu Harjoittelu on keskeinen osa ammattikorkeakoulututkintoa. Harjoittelussa opiskelija perehtyy käytännön työtoimintaan ja hankkii valmiuksia erilaisten toimintatapojen ja työmenetelmien valintaan, käyttöön ja soveltamiseen. Harjoittelussa opitaan myös kehittämään asiakas- ja työelämälähtöisesti uusia ratkaisuja ja toiminnan laatua. Harjoittelu valmentaa työelämän vaatimuksiin ammatillista osaamista syventämällä sekä auttaa työllistymään koulutusalaa ja suuntautumista vastaaviin tehtäviin. Harjoittelu jakaantuu kolmeen osaan: harjoitteluun valmistautuminen, harjoittelu ja harjoittelun arviointi. Kaikkien vaiheiden tukena toimii opintojen ohjaus. Harjoitteluun valmistautumisvaiheessa huomioidaan harjoittelu osana opetussuunnitelmaa sovitaan harjoittelupaikkoja laaditaan harjoittelusopimukset tehdään lukukausisuunnitelma Harjoitteluvaiheessa valmistellaan harjoittelu ja siihen liittyvät dokumentit. Harjoittelun arviointi perustuu jatkuvaan arviointiin, oppimisen ammatillisen kehittymisen arviointiin ja ohjauksen arviointiin. 4 Opinnäytetyö Opinnäytetyö on opiskelijan työelämälähtöinen oppimisprosessi, jota asiantuntijat tukevat, ohjaavat ja arvioivat. Tavoitteena on, että opinnäytetyössä yhdistyvät koulutus ja työelämä. Samalla prosessi syventää opiskelijan asiantuntijuutta valitussa aiheessa. Opinnäytetyöt voivat olla tutkimuksellisia, toiminnallisia tai subjektiivista luovaa ilmaisua. Opinnäytetyön tekemisessä opiskelija vastaa opinnäytetyöidean ja työelämäyhteyden hakemisesta opinnäytetyön tehtäväalueeseen perehtymisestä ja tehtävän asettamisesta asetetun tehtävän suorittamisesta ja raportoinnista opinnäytetyön viimeistelystä ja tiedotusmateriaalin laatimisesta. Opinnäytetyö tarjoaa joustavan portin siirtyä työelämään ja hyvän mahdollisuuden verkottua omalla alalla. 7

8 5 Kansainvälistyminen ja vaihto-opiskelu 8 Kansainvälisyys on yksi Savonian toiminnan painopistealueista. Monipuolinen käytännön kielitaito ja muiden kulttuurien tuntemus on oleellinen osa kaikkien alojen ammattitaitoa. Harjoittelu tai opiskelu ulkomailla on tehokkain tapa oppia kommunikoimaan sujuvasti vierailla kielillä ja tutustua vieraisiin kulttuureihin. Ulkomaankokemus lisää myös työelämässä tarvittavaa joustavuutta, itsenäisyyttä sekä vastuullisuutta. Kansainvälinen kokemus on arvokasta pääomaa työmarkkinoilla. Tarjoamme monia kansainvälistymismahdollisuuksia: yhteistyötä tehdään noin 180 ulkomaisen korkeakoulun kanssa yli 30 maassa. Opiskelijat voivat hankkia myös omatoimisesti opiskelu- ja harjoittelupaikkoja ulkomailta. Niin vaihto-ohjelmien puitteissa kuin itsenäisesti vaihtoon lähdettäessä tavoitteena on aina suorittaa opintoja, jotka voidaan lukea osaksi suoritettavaa tutkintoa. ECTS- järjestelmää (European Credit Transfer System) sovelletaan ulkomaisten opintojen korvaavuuden ja hyväksi lukemisen määrittämisessä. Tavoitteena on myös, että vaihtojakso ei pidennä opintojen kokonaiskestoa. Yhteistyö ulottuu Pohjoismaiden ja EU-maiden lisäksi Venäjälle, Aasiaan, Yhdysvaltoihin sekä Afrikkaan. Olemme mukana mm. LLP-ERASMUS-, FIRST-, TEM- PUS, NORDPLUS- ja NORTH-SOUTH-ohjelmissa. Jokaisella koulutusalalla on oma kansainvälisyyskoordinaattori, joka ohjaa ja opastaa lähteviä opiskelijoita. Miksi opiskelemaan ulkomaille? kielitaito paranee vieraiden kulttuurien ymmärrys lisääntyy saat hyödyllisiä kontakteja niin ammatillisessa kuin henkilökohtaisessa mielessä voit saada opetusta alalla, jossa asiantuntevuus on parempaa kuin Suomessa henkilökohtainen kasvu työnantajat arvostavat kansainvälistä kokemusta

9 6 Valmistuminen Savonia-ammattikorkeakoulussa on yhteiset valmistumispäivät kaikilla koulutusaloilla perustutkinnoissa sekä ylemmissä amk-tutkinnoissa, jotka määritellään koko lukuvuodeksi kerralla. Opiskelijan täytyy jättää todistushakemus liitteen kera viimeistään kolme viikkoa ennen valmistumispäivää Opiskelijapalveluihin. Hakemuksen liitteenä tulee olla opettajatuutorin tai vastaavan henkilön tarkastama opintorekisteriote. Ennen valmistumista opiskelija vastaa palautekyselyyn (OPALA). 7 Muut opinnot 7.1 ENGLANNINKIELISET JA VIERASKIELISET OPINNOT Kaikissa Savonian opetussuunnitelmissa on vähintään 5 opintopistettä vieraskielistä opetusta (muuta kuin kieliopintoja). Sen lisäksi on mahdollista tehdä muitakin opintojaksoja muulla kuin Suomen kielellä. Lisäksi Savoniassa on liiketalouden ja tekniikan alalla koulutusohjelmia, jotka ovat kokonaan englanninkielisiä. 7.2 ISAT - ITÄ-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUT ISAT (Itä-Suomen ammattikorkeakoulut) on Pohjois-Karjalan ja Savonian ammattikorkeakoulujen syvenevä kumppanuus. ISAT:ssa on yhteensä opiskelijaa, 1000 työntekijää ja lähes 100 miljoonan euron budjetti. Yhteistyössä keskeiset painoalat ovat energiaratkaisut, hyvinvointipalvelut ja -tuotteet sekä Venäjä-osaaminen. Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuuksia tehdä opintoja joustavasti sekä Savoniassa että Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa. 7.3 VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT Vapaasti valittavat opinnot tukevat asiantuntijuuden kehittymistä ja suuntautuvat opiskelijan kiinnostuksen mukaan. Savonian koko opintotarjonta on käytettävissä. Muualta valittavien opintojen on oltava ammattikorkeakoulutasoa. Vapaasti valittavien opintojen määrä vaihtelee eri tutkintojen välillä. 7.4 VERKKO-OPINNOT JA VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULU Tieto- ja viestintätekniikan käyttö oppimisessa lisääntyy ja monipuolistuu jatkuvasti. Se tekee opiskelun joustavammaksi sekä vähemmän aikaan tai paikkaan sidotuksi. Opiskelupaikka on siellä, missä on nettiyhteys. Kaikkeen verkko-opiskeluun ei tarvita jatkuvasti verkkoyhteyttä, vaan opiskeluun kuuluu myös tehtävien tekemistä ja kirjallisuuteen tutustumista. Savonia-ammattikorkeakoulussa verkko-opetusta toteutetaan pääasiassa hyödyntäen verkkopohjaista Moodle-oppimisympäristöä. Moodleen pääset Internet-selaimella osoitteesta https://moodle.savonia.fi. Savoniassa opiskelevat voivat sisällyttää tutkintoonsa opintojaksoja myös muista ammattikorkeakouluista. Amk.fi-portaalissa on tarjolla pääasiassa verkko-opintoina suoritettavia opintojaksoja. Savoniassa puolletaan sellaisten opintojaksojen suorittamista virtuaaliammattikorkeakoulun kautta, jotka sopivat opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS) ja ovat sisällöltään erilaisia kuin mitä Savonian omassa tarjonnassa on. Keskustele aina opettajatuutorisi kanssa ennen virtuaaliammattikorkeakoulun opintoihin ilmoittautumista, koska sinulla täytyy olla Savoniasta puoltopäätös opinnoille, jotta voit suorittaa ne maksutta. Perehdyttäminen verkkopohjaisten oppimisympäristöjen käyttöön tehdään heti opintojen alussa. 9

10 10

11 8 Ohjaus- ja neuvontapalvelut Savoniassa toteutettavan ohjauksen yhteisinä eettisinä periaatteina ovat opiskelijan hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn edistäminen sekä itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, esteettömyys, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus, tasa-arvoisuus ja suvaitsevaisuus sekä luottamuksellisuus ja totuudellisuus. Opiskelijan ohjausta toteutetaan kunkin osaamisalueen/koulutusohjelman oman vuosikellon mukaan. Vuosikello on opiskelijan ohjauksen suunnitelma, joka perustuu Savonian yhteisiin linjauksiin ja jäsentää opiskelijalle ja henkilökunnalle ohjauksen toimijoita, heidän välistä työnjakoaan sekä esittää ohjauksen ajoittumisen opintojen ajalle/lukuvuoteen. 8.1 HENKILÖKOHTAINEN OPISKELU- JA URASUUNNITELMA (HOPS) Henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelma on opiskelijan opintojen suunnittelemisen ja opintojen ohjaamisen työväline, jonka tarkoituksena on selkiyttää opiskelijalle opiskelun lähtökohtia ja päämääriä, sekä kirjata ylös konkreettisia tavoitteita opintojen etenemiselle. HOPS on sekä prosessi että dokumentti. Prosessina HOPS tarkoittaa henkilökohtaista opintojen, opiskelun ja tulevaisuuden suunnittelua, dokumenttina henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa. HOPS on opiskelijan itselleen laatima suunnitelma opintojen sisällöstä, laajuudesta ja kestosta. HOPS laaditaan Savoniassa sähköisesti (ehops) ja sen työstäminen aloitetaan heti opintojen alussa opettajatuutorin ohjauksessa. 8.2 AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMINEN (AHOT) Aiemman osaamisen tunnistamis- ja tunnustamismenettelyllä tarkoitetaan opintojen osaamistavoitteita vastaavan osaamisen osoittamista ja hyväksilukemista osaksi opintoja. Arvioitaessa aiemman osaamisen hyväksiluettavuutta lähtökohtana on, että tutkinnon ja opetussuunnitelman vaatimukset täyttyvät. Pääsääntönä on, että aiempi korkeakoulutuksessa hankittu osaaminen arvioidaan todistusten perusteella, muulla tavoin hankittu osaaminen osoitetaan näytöllä. Toiminnassa keskitytään opiskelijan todelliseen osaamiseen ja sen todentamiseen. Opintojen aloitusvaiheen ohjauksessa ja HOPSkeskustelussa koulutusohjelman opinto-ohjaaja ja/ tai opettajatuutori tiedottaa opiskelijoille, millaista aiempaa osaamista tutkintoon on mahdollista tunnustaa. Opiskelijaa ohjataan arvioimaan, millaista aikaisempaa osaamista hänellä on. Ohjaaja antaa tiedon siitä, kuinka aiemman osaamisen voi ottaa huomioon henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa. 8.3 OPINTOJEN OHJAUS Opintojen aikana tapahtuvan ohjauksen keskeinen tavoite on opiskelijan ammatillisen kehittymisen ohjaus ja opintojen sujuvan etenemisen varmistaminen. Ammatillinen kehittyminen opintojen aikana nivoo yhteen opiskelijan ammatillisen osaamisen, ammatillisen minäkäsityksen muodostumisen sekä opiskelijan tulevaisuudensuunnitelmat. Opiskelijan ammatillista kehittymistä ohjaa ensisijassa opettajatuutori. Opintojen etenemisen ratkaisukohdissa (esimerkiksi harjoitteluun tai ulkomailla opiskeltavien jaksojen suunnitteluun ja toteutukseen liittyvissä kysymyksissä) opettajatuutorin kanssa yhteistyössä toimivat ohjauksen muut asiantuntijatoimijat Savoniassa. Opiskelijaa ohjataan verkottumaan ammatillisesti ja ohjaukseen osallistuvat myös työelämän ja yhteistyöverkostojen edustajat. HOPS-keskustelu on lukuvuosittain käytävä kokoava ohjaus- ja arviointikeskustelu, jossa opettajatuutori ohjaa opiskelijaa arvioimaan oppimistaan, osaamistaan ja kehittymistarpeitaan, päivittämään ammatilliset osaamistavoitteensa ja suuntaamaan ura-ajatuksiaan. 11

12 8.4 OPISKELIJATUUTORIT JA OPETTAJATUUTORIT Opettajatuutorin ohjaustehtävät liittyvät ammatillisten osaamistavoitteiden saavuttamiseen. Hän toimii opiskelijan asiantuntijuuden kehittymisen ja HOPSin ohjaajana. Opiskelijatuutori on vertaisohjausta tekevä vanhempi opiskelija, joka on saanut koulutuksen ohjaajana toimimiseen. Opiskelijatuutorit osallistuvat opiskelijarekrytointiin sekä ohjaavat ja neuvovat opiskelijoita opiskeluympäristöön ja -rutiineihin sekä opintoihin liittyvissä asioissa. Koulutusohjelman vastuutuutori koordinoi vertaisohjausta omassa koulutusohjelmassaan yhdessä opinto-ohjaajan kanssa. KV-tuutori toimii kansainväliseen opiskelijavaihtoon liittyvissä asioissa. Jokainen opiskelija on vertaisoppijana myös opiskeluprosessin ohjaaja ja palautteen antaja. Opintojen aikana opiskeluyhteisöstä muodostuu valmistuvalle opiskelijalle vertaisverkosto. 8.5 OPISKELIJAPALVELUT Opiskelijapalvelut eli opintotoimistot antavat opintososiaalisiin etuihin liittyvää ohjausta ja neuvontaa sekä tiedottavat niihin liittyvistä asioista. Lisäksi opiskelijan oikeusturvaan (mm. opiskeluoikeus, opintosuoritukset) ja muihin käytännön asioihin liittyvä tiedottaminen ja neuvonta kuuluvat opiskelijapalvelujen tehtäviin. 8.6 OPINTOPSYKOLOGI Opintopsykologin työ sisältää opiskelijoiden yksilöja ryhmäohjausta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hänelle voi varata ajan tai osallistua erilaisiin tukiryhmiin. Muun muassa esiintymisjännityksestä sekä lukivaikeuksista kärsiville on omat tukiryhmät. Lisäksi opintopsykologi on mukana opiskelijatuutoritoiminnassa ja -koulutuksessa. 8.7 URA- JA REKRYTOINTIPALVELUT Ura- ja rekrytointipalvelut kehittävät opiskelijan työelämätaitoja sekä tukevat opiskelijan urasuunnitelman laatimista ja työllistymistä. Ura- ja rekrytointipalvelujen koordinaattori vastaa ammattikorkeakoulun yhteisistä ura-asioista ja alumnitoiminnasta sekä tukee yksiköissä tehtävää ura- ja rekrytointipalvelujen työtä. Sen lisäksi jokaisella koulutusalalla on omat ura- ja rekrytointiasioista vastaavat henkilönsä. 9 Palautteen antaminen opinnoista Opiskelijapalautteet ovat tärkeä osa Savonia-ammattikorkeakoulun laadunhallintajärjestelmää. Palautetta kerätään pääosin erilaisilla kyselyillä. Palaute vaikuttaa opetuksen ja opetussuunnitelmien kehittämiseen. Voit opiskelijana antaa palautetta opetuksesta, opiskelusta, ohjauksesta, tiloista, laitteista ja muista palveluista opintojen eri vaiheissa. Vastaat opintojesi alussa aloituskyselyyn, opintojen keskivaiheilla opiskelukyselyyn ja opintojen lopussa OPALA-lähtökyselyyn. Näiden lisäksi palautetta kerätään opintojaksoista sekä mm. tuutoroinnista ja opiskelijakunnan toiminnasta. Opintojaksokohtaista palautetta voit antaa myös suoraan opettajalle. 12

13 10 Opiskelijakunta ja opiskelijayhdistykset 10.1 OPISKELIJAKORTTI Kaikki Savonia-ammattikorkeakouluun tulevat opiskelijat saavat ilmaiseksi SAMOK-opiskelijakortin. Opiskelijakortti toimii henkilökorttina Savonian tiloissa sekä kirjasto- ja ruokailukorttina Savonia-ammattikorkeakoulussa. Lisäksi opiskelijakortti toimii opiskelijakunnan jäsenkorttina maksettuasi opiskelijakunnan jäsenmaksun OPISKELIJAKUNNAN TOIMINTA Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta tunnetaan myös lyhenteestä SAVOTTA. Opiskelijakunnan keskeinen tehtävä on valvoa opiskelijoiden etua koulutus- ja sosiaalipoliittisissa asioissa. Opiskelijoille ja erityisesti jäsenille tarjotaan erilaisia palveluja sekä vapaa-ajan toimintaa. Opiskelijakunta kouluttaa Savonian vertaistuutorit sekä tukee opiskelijayhdistysten toimintaa ja järjestää liikuntavuoroja opiskelijoille. Opiskelijakunnan kaksi kahvilaa tarjoavat edulliseen opiskelijahintaan palveluja keskellä arkista aherrusta. Opiskelijakunnan tehtävistä säädetään ammattikorkeakoululaissa. SAVOTTA muun muassa valitsee kaikki opiskelijoiden edustajat ammattikorkeakoulun hallitukseen ja muihin toimielimiin. Opiskelijakunta toimii myös jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan liittyviä pyrkimyksiään. Opiskelijakunnan tulee omalta osaltaan valmistaa opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen. Opiskelijakunnalla on itsehallinto. Käytännön toiminnasta vastaa edustajiston valitsema hallitus yhdessä työntekijöiden kanssa. Kaikki jäsenet voivat asettua ehdolle edustajistoon ja hallitukseen OPISKELIJAKUNNAN JÄSENEKSI LIITTYMINEN Ammattikorkeakoululain mukaan kaikki päätoimiset opiskelijat voivat liittyä opiskelijakuntaan. Opiskelijakunnan jäseneksi liitytään täyttämällä paperinen jäsenhakemus ja palauttamalla se opiskelijakuntaan, opintotoimistoon tai opiskelijayhdistykseen yksikön käytännöstä riippuen. Jäsenmaksun yhteydessä saat korttiisi lukuvuositarran, jolloin Savoniasta saamasi opiskelijakortti toimii virallisena opiskelijakorttina kaikkialla Suomessa. Tällä virallisella opiskelijakortilla saat myös kaikki valtakunnalliset opiskelijaedut (esim. VR ja Matkahuolto) sekä paikalliset opiskelijakunnan tarjoamat opiskelija-alennukset ja -edut ASIAA OPISKELIJAYHDISTYKSESTÄ Savonia-ammattikorkeakoulun koulutusyksiköissä toimii useita opiskelijayhdistyksiä. Yhdistysten tehtävänä on palvella opiskelijoita mm. opiskelijakorttiasioissa ja tarjota opiskelijoille erilaisia etuja ja tapahtumia yhteistyössä opiskelijakunnan kanssa. Opiskelijayhdistyksiin pääset jäseneksi liittymällä opiskelijakunnan jäseneksi. Samaan jäsenmaksuun kuuluu myös opiskelijayhdistysten jäsenmaksu, eli liittymällä opiskelijakunnan jäseneksi tuet Savoniaammattikorkeakoulussa tehtävää opiskelijatoimintaa sekä opiskelijakunnassa että opiskelijayhdistyksissä. 13

14 11 Opiskelijan hyvinvointi ja opintososiaaliset asiat ASUMINEN Iisalmi Iisalmessa opiskelevat voivat hakea asuntoa Kiinteistö Oy Petterinkulman omistamista opiskelijaasunnoista. Hakemuksen voi täyttää sähköisesti: Hakea voi myös lomakkeella, jota on saatavilla osoitteesta: Kiinteistö Oy Petterinkulma Kirkonsalmentie Iisalmi puh Asuntohakemuslomakkeita on saatavilla myös kuntien asuntotoimistoista. Asuntohakemukset on palautettava liitteineen Kiinteistö Oy Petterinkulmaan. Kuopio Kuopiossa opiskelevat voivat hakea opiskelija-asuntoa Kuopion Opiskelija-asunnot Oy:n (KUOPAS) omistamista asunnoista. Asuntoa voit hakea osoitteessa tai lomakkeella, jonka saat KUOPAS:n toimistosta: Kuopion Opiskelija-asunnot Oy Torikatu Kuopio puh Kuopion Tekniikan yksikön opiskelijat voivat hakea Tekman Tuki ry:n omistamia asuntoja, jotka sijaitsevat Puijonlaaksossa. Asuntoa voit hakea tai hakemuslomakkeella, jonka saat osoitteesta: Tekman Tuki ry Retkeilijäntie 1 D Kuopio puh. (017) Palopäällystön koulutusohjelmassa opiskelevat voivat asua Pelastusopiston asuntolassa. Varkaus Varkaudessa opiskelevat voivat hakea asuntoa Wartalo Kodeilta. Hakemuksen voi täyttää sähköisesti: Hakea voi myös kirjallisesti lomakkeella, jota on saatavilla osoitteesta: Wartalo Kodit Oy Antinpuisto Varkaus puh tai kaupungin yhteispalvelupisteestä kaupungintalolta. Lisätietoja opiskelija-asunnoista: fi. Varkaudessa on lisäksi tarjolla runsaasti yksityisiä vuokra-asuntoja, joista saa tietoa mm. koulutusyksikön opintotoimistosta ja ilmoitustauluilta ATERIATUKI JA RUOKAILU KAMPUKSILLA Korkeakouluopiskelijana olet oikeutettu alennukseen opiskelija-aterian hinnasta ravintoloissa, jotka ovat ateriatuen piirissä. Näissä ravintoloissa noudatetaan valtioneuvoston vahvistamia ateriakokonaisuuksien enimmäishintoja. Ravintolan pitäjä on vähentänyt aterian enimmäishinnasta ateriatuen, eli maksat ateriastasi siis tuen verran vähemmän. Alennuksen saat näyttämällä opiskelijakorttia tai Kelan ateriatukikorttia JULKINEN LIIKENNE Opiskelija saa junamatkoista sekä yli 80 kilometrin bussimatkoista 50 %:n alennuksen, kun hänellä on voimassaoleva sininen SAMOK-opiskelijakortti tai VR:n ja Matkahuollon yhteinen opiskelijakortti. SAMOK-opiskelijakortin saa liittymällä Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (SAVOTTA) jäseneksi. SAMOK-opiskelijakorttia varten järjestetään opiskelijakorttikuvaukset heti lukuvuoden alussa koulutusyksiköissä. Jäsenmaksun voi suorittaa lukuvuoden alussa. Sinisen opiskelijakortin tai VR:n ja Matkahuollon

15 opiskelijakortin saadakseen opiskelijan tulee täyttää seuraavat ehdot: opiskelija opiskelee päätoimisesti ja palkatta ammattikorkeakoulussa eikä ole työssä vakinaisessa virassa tai vakinaiseen virkaan rinnastettavassa työsuhteessa opiskelija suorittaa ammattikorkeakoulun perustutkintoa, eikä ole suorittanut ylempää korkeakoulututkintoa opiskelu kestää yhtäjaksoisesti vähintään 8 kk oppilaitos on julkisessa valvonnassa opiskelu ei ole oppisopimuskoulutusta eikä kuulu työvoimakoulutuksen tai henkilöstökoulutuksen piiriin monimuoto-opiskelijan kokonaisopiskeluajasta on oltava yli 60 % lähiopetusta. VR:n ja Matkahuollon yhteisen opiskelijakortin voi hankkia VR:n lipunmyynneistä ja Matkahuollon toimipaikoista. Opiskelijakorttia varten tarvitaan passikuva, henkilöllisyystodistus sekä todistus, jonka voi tulostaa VR:n tai Matkahuollon sivuilta tai hakea opintotoimistosta. Paikallisbussit Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa paikallisliikenteen busseja liikennöi Kuopion Liikenne Oy. Kuopiossa opiskelijat voivat ostaa opiskelijahintaisia näyttökortteja busseihin. Lisätiedot aikatauluista ja lipputuotteista OPISKELIJALIIKUNTA Savonia-ammattikorkeakoulun liikunta- ja kuntosalit ovat opiskelijoiden käytössä arki-iltaisin. Liikuntavuorot varataan tilakalenterin kautta. Tarkemmat varausohjeet toimitetaan lukuvuoden alettua opiskelijasähköpostiisi.lisäksi opiskelijakunta järjestää jäsenilleen monipuolisia Savoniabic-jumppia ja ilmaisia liikuntavuoroja mm. Kuopio-hallissa. Liikuntatarjontaa kehitetään koko ajan. Jos sinulla on toiveita erilaisista liikuntaan liittyvistä asioista, niin olethan yhteydessä opiskelijakuntaan OPINTOTUKI Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintotuen myöntämisperusteina ovat ammattikorkeakouluun hyväksyminen, opintojen päätoiminen harjoittaminen ja opinnoissa edistyminen sekä taloudellisen tuen tarve. Päätoimisen opiskelun tulee kestää yhtäjaksoisesti vähintään kahdeksan viikkoa. Huom! Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemiskuukauden alusta lukien ja ratkaisevaa on hakemuksen perille saapumispäivä, ei postituspäivä. Tuki myönnetään hakemuksesta koko norminmukaiselle opiskeluajalle. Opiskelija voi hakea opintotuen asumislisää, jos hän asuu vuokra-, asumisoikeus- tai osaomistusasunnossa. Asumislisä myönnetään vain opiskelukuukausilta opiskeluajan asuntoon. Asumislisä on henkilökohtainen ja se on verotonta tuloa. Opiskelijan hakiessa opintolainaa pankki päättää lainan myöntämisestä saatuaan tiedot lainantakauspäätöksestä Kelalta. Korkeakouluopiskelijat voivat nostaa opintolainansa kahdessa erässä: syyslukukaudelle tarkoitettu osuus voidaan nostaa aikaisintaan 1. elokuuta ja kevätlukukaudelle tarkoitettu osuus aikaisintaan 1. tammikuuta. Lisätiedot opintotuesta: opiskelijalle tai OPISKELUTERVEYDENHUOLTO Opiskelijaterveydenhuolto on osa kansanterveystyötä. Terveydenhuoltopalvelut järjestää se kunta, jonka alueella ammattikorkeakoulun yksikkö sijaitsee. Palvelut on tarkoitettu kaikille päätoimisille opiskelijoille heidän kotipaikkakunnastaan riippumatta. Terveydenhuolto pitää sisällään oppilaitoksen terveydellisten olojen valvonnan, opiskelijan terveydenhuollon ja sairaanhoidon sekä hammashuollon. 15

16 Opiskelija, lisätietoa verkossa! Www-sivuilla Savonian kampukset Kirjasto- ja tietopalvelut Ravintolat Pysäköinti ja liikenneyhteydet Moodlessa ja vuoden 2012 alussa opiskelijoiden intranetissä Tilat ja kulkujärjestelyt Kampuskartta ja tilakartat Ohjeet kriisitilanteessa Tietohallinnon palvelut Tietojärjestelmän käyttö ja yleinen tietoturva Tulostus- ja kopiointipalvelut SEURAKUNTIEN OPPILASTYÖ Opiskeluaika tuo mukanaan monia mahdollisuuksia, mutta myös kysymyksiä. Elämä muuttuu monella tavalla uudessa kaupungissa kohtaa uusia ihmisiä ja tilanteita. Joskus auttaa, kun niitä voi pohtia yhdessä luotettavan ihmisen kanssa. Haasteiden keskellä onkin hyvä tietää, että kirkon oppilaitospastorit ovat valmiina juttelemaan kanssasi mieltäsi askarruttavista asioista ja kysymyksistä. Tarvittaessa oppilaitospastorit auttavat avaamaan solmuja ja näkemään asioita hieman uudessa valossa. Juuri sen verran kuin sinulle sopii, ehdottoman vaitiolovelvollisuuden sitomina SAVUTON SAVONIA Savuttomalla opiskelu- ja työpaikalla tarkoitetaan sitä, että tupakointi on kielletty kaikkialla sisätiloissa tupakkalain edellyttämillä tavoilla. Tupakointi on kielletty työaikana eikä työaikana tapahtuvaa virallisten taukojen ulkopuolista tupakointia lasketa työajaksi. Tupakoivaa henkilökuntaa ja opiskelijoita tuetaan tupakoinnin lopettamisessa. Sisätiloissa ei ole tupakointitiloja ja mahdolliset tupakointipaikat on sijoitettu ulos vähemmän näkyvästi ja riittävän kauas rakennuksesta siten, ettei tupakansavu pääse kulkeutumaan ulkoa savuttomiin sisätiloihin.

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, AMK-TUTKINNOT

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, AMK-TUTKINNOT OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, AMK-TUTKINNOT SISÄLTÖ Tervetuloa opiskelemaan 3 Opiskelun aloittaminen 4 Taloudellinen tuki opintoihin 5 Opiskelu Savoniassa

Lisätiedot

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, AMK-TUTKINNOT

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, AMK-TUTKINNOT OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, AMK-TUTKINNOT SISÄLTÖ Tervetuloa opiskelemaan 3 Opiskelun aloittaminen 4 Taloudellinen tuki opintoihin 5 Opiskelu Savoniassa

Lisätiedot

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2015, AMK-TUTKINNOT

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2015, AMK-TUTKINNOT OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2015, AMK-TUTKINNOT SISÄLTÖ Tervetuloa opiskelemaan 3 Opiskelun aloittaminen 4 Taloudellinen tuki opintoihin 5 Opiskelu Savoniassa

Lisätiedot

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, YAMK-TUTKINNOT

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, YAMK-TUTKINNOT OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, YAMK-TUTKINNOT SISÄLTÖ TervetuloaSavoniaan! 2 Opiskelun aloittaminen 3 YAMK-tutkintoon johtavat opinnot 4 Opintojen suunnittelu

Lisätiedot

Opinto-opas lukuvuodelle 2002-2003

Opinto-opas lukuvuodelle 2002-2003 Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu Opinto-opas lukuvuodelle 2002-2003 Julkaisija Toimitus Kansi Painopaikka Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu/ Kehittämis- ja palvelukeskus Opetussuunnittelutyöryhmä Mainostoimisto

Lisätiedot

OPISKELIJAN KÄSIKIRJA STUDENT S HANDBOOK 2008-2009. lukuvuosi for the academic year

OPISKELIJAN KÄSIKIRJA STUDENT S HANDBOOK 2008-2009. lukuvuosi for the academic year OPISKELIJAN KÄSIKIRJA STUDENT S HANDBOOK 008-009 lukuvuosi for the academic year 1 Opiskelijan nimi Student s name Toimitustiedot Editorial information Toimitus Editors: KyAMK viestintäpalvelut, KyAMK

Lisätiedot

Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK

Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK Opinto-opas 2007 2008 Opinto-opas 2007 2008 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija: Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus: Johanna Laitinen Taitto: Johanna

Lisätiedot

UUDEN OPISKELIJAN OPAS

UUDEN OPISKELIJAN OPAS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETOIMINTA- JA KULTTUURIALA 2010 2011 Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Matkailun koulutusohjelma OPAS Julkaisija Savonia-ammattikorkeakoulu Matkailu- ja ravitsemisala

Lisätiedot

MAMK = SUOMEN PARAS. Lukuvuosi 2015 2016

MAMK = SUOMEN PARAS. Lukuvuosi 2015 2016 MAMK = SUOMEN ARAS Lukuvuosi 2015 2016 Opiskelijan nimi Ryhmätunnus Lukuvuosi 2015 2016 TOIMITUSTIEDOT Toimitus Xamk viestintä- ja markkinointipalvelut Graafinen suunnittelu ja taitto Xamk viestintä- ja

Lisätiedot

Opiskelijan käsikirja 2015 2016 OPISKELIJAN. käsikirja 2015 2016. www.kyamk.fi

Opiskelijan käsikirja 2015 2016 OPISKELIJAN. käsikirja 2015 2016. www.kyamk.fi OPISKELIJAN käsikirja 2015 2016 Opiskelijan käsikirja 2015 2016 www.kyamk.fi 1 Opiskelijan nimi 2 3 Opiskelijan käsikirja 2015 2016 SISÄLTÖ 1 REHTORIN TERVEHDYS 6 2 NÄIN KÄYTÄT KÄSIKIRJAA 9 3 LUKUVUODEN

Lisätiedot

OPISKELIJAN OPAS 2015 2016

OPISKELIJAN OPAS 2015 2016 Poliisi (AMK) OPISKELIJAN OPAS 2015 2016 27.5.2015 Sisällys Opiskelijan opas uusille opiskelijoille... 3 Opiskelu Poliisiammattikorkeakoulussa... 4 Opiskelijana Poliisiammattikorkeakoulussa... 4 Orientoivat

Lisätiedot

OPISKELIJAN OPAS 2015 2016

OPISKELIJAN OPAS 2015 2016 Poliisi (AMK) OPISKELIJAN OPAS 2015 2016 8.9.2015 Sisällys Opiskelijan opas uusille opiskelijoille... 3 Opiskelu Poliisiammattikorkeakoulussa... 4 Opiskelijana Poliisiammattikorkeakoulussa... 4 Orientoivat

Lisätiedot

Opinto-opas 2006 2007

Opinto-opas 2006 2007 Opinto-opas 2006 2007 Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK Opinto-opas 2006 2007 3 Sisällysluettelo Humanistinen ammattikorkeakoulu lukuvuonna 2006 2007 9 Opiskelu HUMAKissa 15 HUMAK-pedagogiikka ja oppimisympäristöt

Lisätiedot

Opiskelijan. käsikirja 2013-2014. Student s Handbook

Opiskelijan. käsikirja 2013-2014. Student s Handbook Opiskelijan käsikirja - Student s Handbook Opiskelijan nimi Student s name Ryhmätunnus Group code Opiskelijan käsikirja - Student s Handbook Toimitustiedot Editorial information www.mamk.fi www.mamk.fi/handbook

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2002 2003

OPINTO-OPAS 2002 2003 HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2002 2003 1 WWW.HUMAK.EDU I N H I M I L L I S T Ä J A K U L T T U U R I S T A V U O R O V A I K U T U S T A Julkaisija Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2003 2004

OPINTO-OPAS 2003 2004 HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2003 2004 WWW.HUMAK.EDU 1 I N H I M I L L I S T Ä J A K U L T T U U R I S T A V U O R O V A I K U T U S T A Julkaisija Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi Opiskelijan opas 2015 2016 Ammatillinen perustutkinto Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi 2 Opiskelijan opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto Julkaisija: Oulun seudun ammattiopisto OSAO Taitto,

Lisätiedot

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ 1.8.2014 ALKAEN

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ 1.8.2014 ALKAEN K E H I T T Ä M I S - J A P A L V E L U K E S K U S SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ 1.8.2014 ALKAEN H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun hallitus 15.5.2014 (8 ) Tutkintosääntö

Lisätiedot

Student s Handbook 2013 2014 OPISKELIJAN. käsikirja 2013 2014. Opiskelijan käsikirja Student s Handbook 1

Student s Handbook 2013 2014 OPISKELIJAN. käsikirja 2013 2014. Opiskelijan käsikirja Student s Handbook 1 Student s Handbook 2013 2014 OPISKELIJAN käsikirja 2013 2014 Opiskelijan käsikirja Student s Handbook 1 Opiskelijan nimi Student s name 2 Opiskelijan käsikirja Student s Handbook OPISKELIJAN KÄSIKIRJA

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETOIMINTA- JA KULTTUURIALA 2009 2010. Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Matkailun koulutusohjelma

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETOIMINTA- JA KULTTUURIALA 2009 2010. Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Matkailun koulutusohjelma SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETOIMINTA- JA KULTTUURIALA 2009 2010 Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Matkailun koulutusohjelma OPINTO - OPAS Julkaisija Savonia-ammattikorkeakoulu Matkailu- ja

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. www.humako.net

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. www.humako.net Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO www.humako.net OPISKELIJAN OPAS 2009-2010 SISÄLLYS SISÄLLYS OPISKELIJAN OPAS HEI SIELLÄ, UUSI HUMAKKI!..........................................

Lisätiedot

Opiskelijan käsikirja Student s Handbook

Opiskelijan käsikirja Student s Handbook STUDENT S HANDBOOK Opiskelijan nimi Student s name Opiskelijan käsikirja Student s Handbook www.kyamk.fi/opiskelijankasikirja www.kyamk.fi/handbook - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lisätiedot

Opiskelijan ja huoltajan opas. nuorten ammatillinen peruskoulutus 2014-2015

Opiskelijan ja huoltajan opas. nuorten ammatillinen peruskoulutus 2014-2015 Opiskelijan ja huoltajan opas nuorten ammatillinen peruskoulutus 2014-2015 Opiskelijan ja huoltajan opas nuorten ammatillinen peruskoulutus 2014-2015 Keski-Pohjanmaan ammattiopiston Kannuksen toimipaikan

Lisätiedot

KUVATAIDE- AKATEMIA YLIOPISTO TAIDE- OPINTO- OPAS

KUVATAIDE- AKATEMIA YLIOPISTO TAIDE- OPINTO- OPAS KUVATAIDE- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPINTO- OPAS 2014 2015 1 Teemu Korpela, Portrait of a Human Being, 2013, öljy kankaalle. KUVATAIDE- AKATEMIA OPINTO-OPAS 2014 2015 2 KUVATAITEEN KANDIDAATIN TUTKINTO

Lisätiedot

AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU

AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU Opiskelijan opas 2012 2013 Sisältö Tervetuloa opiskelemaan Savonia-ammattikorkeakouluun... 3 Kaikille avointa korkeakouluopetusta... 4 Monipuolisia opiskelumahdollisuuksia... 4

Lisätiedot

Opinto-opas SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO

Opinto-opas SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO Opinto-opas 2015 2016 SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO 2 SISÄLTÖ HYVÄT SAMILAISET... 3 1 AMMATILLINEN KOULUTUS... 4 1.1 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON RAKENNE...4 1.2 AMMATILLISET OPINNOT...5 1.3 YHTEISET

Lisätiedot

Viittomakielialan tulkkitoiminnan koulutusohjelma (ylempi AMK) 90 op Opiskelijan opas

Viittomakielialan tulkkitoiminnan koulutusohjelma (ylempi AMK) 90 op Opiskelijan opas 1 Viittomakielialan tulkkitoiminnan koulutusohjelma (ylempi AMK) 90 op Opiskelijan opas 2 Sisältö Ylempi ammattikorkeakoulututkinto... 4 Diak lyhyesti... 5 HUMAK lyhyesti... 6 Opiskelu Diakissa ja HUMAKissa...

Lisätiedot

TUTKINTOSÄÄNTÖ. Lapin ammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt tutkintosäännön 18.1.2015. Säännöt ovat voimassa 18.1.2015 alkaen toistaiseksi.

TUTKINTOSÄÄNTÖ. Lapin ammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt tutkintosäännön 18.1.2015. Säännöt ovat voimassa 18.1.2015 alkaen toistaiseksi. TUTKINTOSÄÄNTÖ Lapin ammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt tutkintosäännön 18.1.2015. Säännöt ovat voimassa 18.1.2015 alkaen toistaiseksi. 2 Sisällysluettelo 1. Ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaavat

Lisätiedot

Opiskelijan ja huoltajan opas NUORTEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 2012-2013

Opiskelijan ja huoltajan opas NUORTEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 2012-2013 Opiskelijan ja huoltajan opas NUORTEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 2012-2013 Opiskelijan ja huoltajan opas NUORTEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 2012-2013 Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen yksikön

Lisätiedot

Opinto-opas SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO

Opinto-opas SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO Opinto-opas 2014 2015 SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO 2 SISÄLTÖ HYVÄT SAMILAISET... 3 1 AMMATILLINEN KOULUTUS... 4 1.1 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON RAKENNE... 4 1.2 AMMATILLISET OPINNOT... 5 1.3 AMMATTITAITOA

Lisätiedot