UUDEN OPISKELIJAN OPAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUDEN OPISKELIJAN OPAS"

Transkriptio

1 UUDEN OPISKELIJAN OPAS

2 Sisältö 2 1 Tervetuloa opiskelemaan Savoniaan Amk-tutkinnot Englanninkieliset koulutusohjelmat Ylemmät amk-tutkinnot Opiskelu Savoniassa Lukuvuoden aikataulut Opiskelu ja opetus Savonia-ammattikorkeakoulussa Ilmoittautuminen opiskelijaksi ja läsnä- tai poissaolevaksi Opiskeluoikeusaika ja opiskeluoikeusajan jatkaminen Opiskelu ja opetukseen osallistuminen Opiskelusta ja yhteisistä asioista tiedottaminen Opintojakson uusinta ja arvosanan korottaminen Harjoittelu Opinnäytetyö Kansainvälistyminen ja vaihto-opiskelu Valmistuminen Muut opinnot Englanninkieliset ja vieraskieliset opinnot ISAT - Itä-Suomen ammattikorkeakoulut Vapaasti valittavat opinnot Verkko-opinnot ja virtuaaliammattikorkeakoulu Ohjaus- ja neuvontapalvelut Henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelma (HOPS) Aikaisemmin hankitun osaamisen hyväksilukeminen (ahot) Opintojen ohjaus Opiskelijatuutorit ja opettajatuutorit Opiskelijapalvelut Opintopsykologi Ura- ja rekrytointipalvelut Palautteen antaminen opinnoista Opiskelijakunta ja opiskelijayhdistykset Opiskelijakortti Opiskelijakunnan toiminta Opiskelijakunnan jäseneksi liittyminen Asiaa opiskelijayhdistyksestä Opiskelijan hyvinvointi ja opintososiaaliset asiat Asuminen Ateriatuki ja ruokailu kampuksilla Julkinen liikenne Opiskelijaliikunta Opintotuki Opiskeluterveydenhuolto Seurakuntien oppilastyö Savuton Savonia... 16

3 Tule ja tykkää /savonia-amk 1 Tervetuloa opiskelemaan Savoniaan Savonia-ammattikorkeakoulu on liki seitsemäntuhannen opiskelijan koulutuspaikka, jonka toimipisteet sijaitsevat Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Opinnoissa riittää valinnan varaa, sillä tarjolla on kuusi koulutusalaa ja kolmisenkymmentä koulutusohjelmaa. Savoniassa voit myös suorittaa osan tutkinnoista englanniksi ja hankkia kansainvälistä osaamista. Lisäksi voit täydentää osaamistasi opiskelemalla avoimessa ammattikorkeakoulussa. 1.1 AMK-TUTKINNOT Nuorten tutkinto-opiskelussa yhdistyvät käytännön taidot ja vahva teoreettinen tietopohja. Savonian monipuoliset koulutusohjelmat tarjoavat hyvän pohjan tulevalle ammattiuralle. Tutkintoon johtavan aikuiskoulutuksen tavoitteena on ammattitaidon kehittäminen tai nostaminen ajantasaistamalla aikaisempi tutkinto ammattikorkeakoulututkinnoksi. Opinnot voi suorittaa osittain työn ohella. Tutkinnossa hyödynnetään aikaisempia opintoja ja työkokemusta. 1.2 ENGLANNINKIELISET KOULUTUSOHJELMAT Englanninkielisiä koulutusohjelmia Savoniassa on liiketalouden ja tekniikan alalla. Näissä koulutusohjelmissa saat vankan ammatillisen osaamisen lisäksi vahvan kielitaidon ja paljon kokemusta monikulttuurisessa ympäristössä toimimisesta. Englanninkielisisiin koulutusohjelmiin tulee opiskelijoita ympäri maailmaa. 1.3 YLEMMÄT AMK-TUTKINNOT Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaminen kestää 2 3 vuotta ja tapahtuu joustavasti työsi ohessa. Suorittamalla ylemmän AMK-tutkinnon voit parantaa omaa ammattitaitoasi ja voit hakea haastavampiin työtehtäviin. 3

4 4

5 2 Opiskelu Savoniassa 2.1 LUKUVUODEN AIKATAULUT Uudet kevään yhteishaussa valitut opiskelijat aloittavat opiskelunsa Syksyn yhteishaussa valittavat aloittavat puolestaan urakkansa Syyslukukausi Kevätlukukausi Opintojen mitoituksen peruste on opintopiste. Opintojaksot pisteytetään niiden edellyttämän työmäärän mukaan. Yhden lukuvuoden opintojen suorittamiseen keskimäärin vaadittava tunnin työpanos vastaa 60 opintopistettä. Tällöin työvuosi jakautuu noin 40:en 40 tunnin mittaiseen työviikkoon. Opiskelijan työviikko ei saa jakson aikana keskimäärin ylittää 40 tuntia/työviikko. (Valtioneuvoston asetukset ammattikorkeakouluista 352/2003; 5 ja 497/2005; 5). 2.2 OPISKELU JA OPETUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUSSA Savonian koulutusta ohjaa OIS-ajattelu. Siinä yhdistyvät laadukas oppiminen ja opetus sekä työelämälähtöinen tutkimus- ja kehittämistoiminta. OIS tulee sanoista Open Innovation Space. Opiskelija on aktiivinen toimija ja hän työskentelee erilaisissa tiloissa, ryhmissä, yhteisöissä ja verkko-oppimisympäristöissä. Eri alojen opiskelijat, opettajat, tutkimus- ja kehittämistehtävissä työskentelevät sekä työelämän edustajat yhdessä ratkaisevat käytännöstä nousevia erityyppisiä tehtäviä. Tällä tavoin opiskelussa yhdistyy teoria ja käytäntö. Savonian koulutusten työelämälähtöisyys toteutuu opettajien monimuotoisen verkostoitumisen kautta. Verkostot varmistavat myös substanssiasiantuntijuuden jatkuvan kehittymisen. Henkilöstö luo oppimistilanteita ja tukee opiskelijan oppimista. Opintotoimisto, kirjasto- ja tietopalvelut, kansainvälisyyspalvelut ja muut tukipalvelut auttavat opiskelussa. Koulutuksessa noudatetaan esteettömyyden sekä kestävän kehityksen periaatteita. 2.3 ILMOITTAUTUMINEN OPISKELIJAKSI JA LÄSNÄ- TAI POISSAOLEVAKSI Opiskelijan on joka lukuvuosi ilmoittauduttava läsnäolevaksi tai poissaolevaksi ammattikorkeakoulun määräämällä tavalla. Jos opiskelija laiminlyö ilmoittautumisen, hän menettää opiskeluoikeutensa (L 351/2003). Uudet opiskelijat lähettävät läsnäolo-/poissaoloilmoituksensa opiskelupaikan vastaanottamisilmoituksen kanssa ja saavat opiskeluoikeuden. Aikuiskoulutukseen valitut voivat ottaa opiskelupaikan vastaan myös sähköisesti ja tehdä samalla läsnäolo-/ poissaoloilmoituksen. Poissaolevaksi voi ilmoittautua korkeintaan kahden lukuvuoden (neljän lukukauden) ajaksi. Poissaoloaika ei kuluta opiskeluoikeusaikaa, mutta kannattaa huomioida, että poissaolosta voi aiheutua ongelmia opintojen etenemisessä. Koulutus voi loppua kokonaan tai toteutua uudelleen vasta vuosien kuluttua. Huom! Ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavat eivät voi ilmoittautua poissaoleviksi. Tämä johtuu juuri siitä, että koulutuksia ei toteuteta joka vuosi. Poissaolleille opiskelijoille ei voida taata suoritettavia opintoja. Poissaoloaikana opiskelijalla ei ole oikeutta suorittaa opintoja tai saada suorituksia opintorekisteriin. Poissaolevalla opiskelijalla ei ole oikeutta opintotukeen, ateriatukeen eikä muihinkaan opiskelijoiden etuihin (mm. matka-alennukset). Poissaolevan opiskelijan on huolehdittava seuraavan vuoden ilmoittautumisesta aikataulun mukaisesti. 2.4 OPISKELUOIKEUSAIKA JA OPISKELUOIKEUSAJAN JATKAMINEN Ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevan on suoritettava opinnot viimeistään yhtä vuotta niiden laajuutta pitemmässä ajassa (säännönmukainen suoritusaika + 1 vuosi) (L 351/2003). Opiskelija saa opiskeluoikeuden Savoniaan, kun hänet on hyväksytty opiskelijaksi, hän ilmoittaa ottavansa opiskelupaikan vastaan ja samanaikaisesti ilmoittautuu lukuvuodelle läsnäolevaksi tai poissaolevaksi. Ilmoittautumistiedot ovat sitovia. Opiskeluoikeuden menettäminen Opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut säädetyllä tavalla, menettää opiskeluoikeutensa. Opiskelija, joka ei ole suorittanut opintojaan säädetyssä ajassa, menettää opiskeluoikeutensa. 5

6 6 Opiskeluoikeuden menettämisestä ei edellä kuvatuissa tapauksissa tehdä erillistä päätöstä, eikä siitä tarvitse ilmoittaa opiskelijalle. Asia kirjataan opiskelijahallinto-ohjelmaan. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa opintojen suorittamisen enimmäisaika on 60 opintopisteen laajuisessa koulutuksessa 2 vuotta ja 90 opintopisteen laajuisessa koulutuksessa 3 vuotta. Opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut säädetyllä tavalla, menettää opiskeluoikeutensa. Jos hän haluaa myöhemmin aloittaa opintonsa tai jatkaa niitä, hänen on haettava uudelleen opiskeluoikeutta. Uuden opiskelijan opiskeluoikeus voidaan palauttaa siitä alkaen, kun kyseinen koulutus seuraavan kerran alkaa. Opiskeluoikeutensa menettäneeltä opiskeluoikeusaika kuluu koko ajan, ensin poissaoloaika (2 lukuvuotta) ja sen jälkeen opiskeluoikeusaika. Jos ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeleva ei ole suorittanut opintojaan säädetyssä ajassa (säännönmukainen aika + 1 vuosi), hän menettää opiskeluoikeutensa, jollei ammattikorkeakoulu erityisestä syystä myönnä hänelle lisäaikaa opintojensa loppuun saattamiseen. Lisäaikaa on haettava viimeistään kuukausi ennen varsinaisen opiskeluoikeuden päättymistä. Opiskeluoikeuden lisäajan myöntämistä voidaan harkita, mikäli opinnot ovat pitkittyneet opiskelijasta itsestä riippumattomista syistä. Lisäksi edellytyksenä on yksikön hyväksymä realistinen suunnitelma opintojen loppuun saattamisesta. Pääsääntönä voidaan pitää, että opiskelijalta puuttuu tutkinnon suorittamisesta korkeintaan 60 op. Lisäaikaa myönnetään pääsääntöisesti vain kerran ja enintään yhdeksi vuodeksi. Jos tutkintoon vaadittavat opinnot on suoritettu, lisäaikaa ei myönnetä. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon opiskelevien osalta lisäajasta ei ole laissa säädetty. Mahdolliset lisäajat rehtori katsoo tapauskohtaisesti. Lisäaikaan vaikuttaa se, että paljonko opintoja puuttuu, onko kyseisiä opintoja tarjolla ja mitkä ovat syyt opintojen viivästymiselle. 2.5 OPISKELU JA OPETUKSEEN OSALLISTUMINEN Opintojaksoille ilmoittautuminen eroaa koulutusalojen välillä. Useimmilla aloilla kuitenkin ilmoittautuminen opintojaksoille tapahtuu osoitteessa https://wip2.savonia.fi. Ilmoittautumisesta saat tietoa opintojen alussa. Jokaisen opintojakson suoritustavat käyvät ilmi opintojakson toteutussuunnitelmasta. Suoritustapojen lisäksi toteutussuunnitelmassa kerrotaan opintojakson sisältö ja tavoitteet, aikataulutus, opintojakson laajuus ja kuormittavuus, arviointikriteerit ja palautteen käsittely. 2.6 OPISKELUSTA JA YHTEISISTÄ ASIOISTA TIEDOTTAMINEN Jokainen Savonian opiskelija saa sähköpostiosoitteen muotoa Opiskeluasioista tiedotettaessa käytetään ainoastaan tätä osoitetta. Tämän lisäksi Savonian reppu on kaikkien opiskelijoiden yhteinen tiedotuskanava, joka toimii Moodle-oppimisympäristössä. Rekisteröi itsesi Savonian reppuun heti opintojen alussa, sillä sieltä löydät kootusti kaikki opiskelun käytäntöihin tarvitsemasi asiat. Savonian repun lisäksi Moodlessa on koulutusalakohtaisia reppuja, joihin myös tulee rekisteröityä heti opintojen alussa. Tarkemmat ohjeet annetaan opintojen alussa. Reput löytyvät https://moodle.savonia.fi. 2.7 OPINTOJAKSON UUSINTA JA ARVOSANAN KOROTTAMINEN Opintojakson (tai poikkeustapauksissa opintojakson osan) voi suorittaa mahdollisen välitentin ja lopputentin lisäksi kahdessa yleisessä tentissä. Koulutusohjelmakohtaisesti määritellään kunkin opintojakson kaksi yleisen tentin suorituspäivää, jotka sijoitetaan ennen opintojakson uudelleen järjestämistä. Jos opiskelija ei saa opintojaksoa suoritettua millään edellä mainitulla tavalla, tulee hänen ilmoittautua uudelleen vastaavalle opintojaksolle. Yleisten tenttien aikataulut ilmoitetaan opiskelijoille sähköisen tentti-ilmoittautumisjärjestelmän tenttikalenterissa ja/tai muilla koulutusalan määrittelemillä tavoilla. Aikataulujen ilmoitustavan on oltava riittävä ja tavoitettava kaikki opiskelijat. Hyväksyttyä opintojakson arvosanaa saa yrittää korottaa yhden kerran vuoden sisällä varsinaisesta suorituksesta. Tenttituloksista paras arvosana jää voimaan. Yleiseen tenttiin ilmoittautuminen alkaa viimeistään kuukautta (4 viikkoa) ennen ja sulkeutuu kahta viikkoa ennen tenttiä. Ilmoittautumisen voi perua viikkoa ennen tentin ajankohtaa. Myöhästyneitä ilmoittautumisia ei oteta vastaan. Yleinen tentti kestää 2 4 tuntia. Mikäli opiskelijalla saa olla tenttitilaisuudessa mukanaan erillistä materiaalia esim. laskin, kirjallisuutta jne., siitä tulee mainita ilmoittautumisen yhteydessä.

7 3 Harjoittelu Harjoittelu on keskeinen osa ammattikorkeakoulututkintoa. Harjoittelussa opiskelija perehtyy käytännön työtoimintaan ja hankkii valmiuksia erilaisten toimintatapojen ja työmenetelmien valintaan, käyttöön ja soveltamiseen. Harjoittelussa opitaan myös kehittämään asiakas- ja työelämälähtöisesti uusia ratkaisuja ja toiminnan laatua. Harjoittelu valmentaa työelämän vaatimuksiin ammatillista osaamista syventämällä sekä auttaa työllistymään koulutusalaa ja suuntautumista vastaaviin tehtäviin. Harjoittelu jakaantuu kolmeen osaan: harjoitteluun valmistautuminen, harjoittelu ja harjoittelun arviointi. Kaikkien vaiheiden tukena toimii opintojen ohjaus. Harjoitteluun valmistautumisvaiheessa huomioidaan harjoittelu osana opetussuunnitelmaa sovitaan harjoittelupaikkoja laaditaan harjoittelusopimukset tehdään lukukausisuunnitelma Harjoitteluvaiheessa valmistellaan harjoittelu ja siihen liittyvät dokumentit. Harjoittelun arviointi perustuu jatkuvaan arviointiin, oppimisen ammatillisen kehittymisen arviointiin ja ohjauksen arviointiin. 4 Opinnäytetyö Opinnäytetyö on opiskelijan työelämälähtöinen oppimisprosessi, jota asiantuntijat tukevat, ohjaavat ja arvioivat. Tavoitteena on, että opinnäytetyössä yhdistyvät koulutus ja työelämä. Samalla prosessi syventää opiskelijan asiantuntijuutta valitussa aiheessa. Opinnäytetyöt voivat olla tutkimuksellisia, toiminnallisia tai subjektiivista luovaa ilmaisua. Opinnäytetyön tekemisessä opiskelija vastaa opinnäytetyöidean ja työelämäyhteyden hakemisesta opinnäytetyön tehtäväalueeseen perehtymisestä ja tehtävän asettamisesta asetetun tehtävän suorittamisesta ja raportoinnista opinnäytetyön viimeistelystä ja tiedotusmateriaalin laatimisesta. Opinnäytetyö tarjoaa joustavan portin siirtyä työelämään ja hyvän mahdollisuuden verkottua omalla alalla. 7

8 5 Kansainvälistyminen ja vaihto-opiskelu 8 Kansainvälisyys on yksi Savonian toiminnan painopistealueista. Monipuolinen käytännön kielitaito ja muiden kulttuurien tuntemus on oleellinen osa kaikkien alojen ammattitaitoa. Harjoittelu tai opiskelu ulkomailla on tehokkain tapa oppia kommunikoimaan sujuvasti vierailla kielillä ja tutustua vieraisiin kulttuureihin. Ulkomaankokemus lisää myös työelämässä tarvittavaa joustavuutta, itsenäisyyttä sekä vastuullisuutta. Kansainvälinen kokemus on arvokasta pääomaa työmarkkinoilla. Tarjoamme monia kansainvälistymismahdollisuuksia: yhteistyötä tehdään noin 180 ulkomaisen korkeakoulun kanssa yli 30 maassa. Opiskelijat voivat hankkia myös omatoimisesti opiskelu- ja harjoittelupaikkoja ulkomailta. Niin vaihto-ohjelmien puitteissa kuin itsenäisesti vaihtoon lähdettäessä tavoitteena on aina suorittaa opintoja, jotka voidaan lukea osaksi suoritettavaa tutkintoa. ECTS- järjestelmää (European Credit Transfer System) sovelletaan ulkomaisten opintojen korvaavuuden ja hyväksi lukemisen määrittämisessä. Tavoitteena on myös, että vaihtojakso ei pidennä opintojen kokonaiskestoa. Yhteistyö ulottuu Pohjoismaiden ja EU-maiden lisäksi Venäjälle, Aasiaan, Yhdysvaltoihin sekä Afrikkaan. Olemme mukana mm. LLP-ERASMUS-, FIRST-, TEM- PUS, NORDPLUS- ja NORTH-SOUTH-ohjelmissa. Jokaisella koulutusalalla on oma kansainvälisyyskoordinaattori, joka ohjaa ja opastaa lähteviä opiskelijoita. Miksi opiskelemaan ulkomaille? kielitaito paranee vieraiden kulttuurien ymmärrys lisääntyy saat hyödyllisiä kontakteja niin ammatillisessa kuin henkilökohtaisessa mielessä voit saada opetusta alalla, jossa asiantuntevuus on parempaa kuin Suomessa henkilökohtainen kasvu työnantajat arvostavat kansainvälistä kokemusta

9 6 Valmistuminen Savonia-ammattikorkeakoulussa on yhteiset valmistumispäivät kaikilla koulutusaloilla perustutkinnoissa sekä ylemmissä amk-tutkinnoissa, jotka määritellään koko lukuvuodeksi kerralla. Opiskelijan täytyy jättää todistushakemus liitteen kera viimeistään kolme viikkoa ennen valmistumispäivää Opiskelijapalveluihin. Hakemuksen liitteenä tulee olla opettajatuutorin tai vastaavan henkilön tarkastama opintorekisteriote. Ennen valmistumista opiskelija vastaa palautekyselyyn (OPALA). 7 Muut opinnot 7.1 ENGLANNINKIELISET JA VIERASKIELISET OPINNOT Kaikissa Savonian opetussuunnitelmissa on vähintään 5 opintopistettä vieraskielistä opetusta (muuta kuin kieliopintoja). Sen lisäksi on mahdollista tehdä muitakin opintojaksoja muulla kuin Suomen kielellä. Lisäksi Savoniassa on liiketalouden ja tekniikan alalla koulutusohjelmia, jotka ovat kokonaan englanninkielisiä. 7.2 ISAT - ITÄ-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUT ISAT (Itä-Suomen ammattikorkeakoulut) on Pohjois-Karjalan ja Savonian ammattikorkeakoulujen syvenevä kumppanuus. ISAT:ssa on yhteensä opiskelijaa, 1000 työntekijää ja lähes 100 miljoonan euron budjetti. Yhteistyössä keskeiset painoalat ovat energiaratkaisut, hyvinvointipalvelut ja -tuotteet sekä Venäjä-osaaminen. Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuuksia tehdä opintoja joustavasti sekä Savoniassa että Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa. 7.3 VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT Vapaasti valittavat opinnot tukevat asiantuntijuuden kehittymistä ja suuntautuvat opiskelijan kiinnostuksen mukaan. Savonian koko opintotarjonta on käytettävissä. Muualta valittavien opintojen on oltava ammattikorkeakoulutasoa. Vapaasti valittavien opintojen määrä vaihtelee eri tutkintojen välillä. 7.4 VERKKO-OPINNOT JA VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULU Tieto- ja viestintätekniikan käyttö oppimisessa lisääntyy ja monipuolistuu jatkuvasti. Se tekee opiskelun joustavammaksi sekä vähemmän aikaan tai paikkaan sidotuksi. Opiskelupaikka on siellä, missä on nettiyhteys. Kaikkeen verkko-opiskeluun ei tarvita jatkuvasti verkkoyhteyttä, vaan opiskeluun kuuluu myös tehtävien tekemistä ja kirjallisuuteen tutustumista. Savonia-ammattikorkeakoulussa verkko-opetusta toteutetaan pääasiassa hyödyntäen verkkopohjaista Moodle-oppimisympäristöä. Moodleen pääset Internet-selaimella osoitteesta https://moodle.savonia.fi. Savoniassa opiskelevat voivat sisällyttää tutkintoonsa opintojaksoja myös muista ammattikorkeakouluista. Amk.fi-portaalissa on tarjolla pääasiassa verkko-opintoina suoritettavia opintojaksoja. Savoniassa puolletaan sellaisten opintojaksojen suorittamista virtuaaliammattikorkeakoulun kautta, jotka sopivat opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS) ja ovat sisällöltään erilaisia kuin mitä Savonian omassa tarjonnassa on. Keskustele aina opettajatuutorisi kanssa ennen virtuaaliammattikorkeakoulun opintoihin ilmoittautumista, koska sinulla täytyy olla Savoniasta puoltopäätös opinnoille, jotta voit suorittaa ne maksutta. Perehdyttäminen verkkopohjaisten oppimisympäristöjen käyttöön tehdään heti opintojen alussa. 9

10 10

11 8 Ohjaus- ja neuvontapalvelut Savoniassa toteutettavan ohjauksen yhteisinä eettisinä periaatteina ovat opiskelijan hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn edistäminen sekä itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, esteettömyys, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus, tasa-arvoisuus ja suvaitsevaisuus sekä luottamuksellisuus ja totuudellisuus. Opiskelijan ohjausta toteutetaan kunkin osaamisalueen/koulutusohjelman oman vuosikellon mukaan. Vuosikello on opiskelijan ohjauksen suunnitelma, joka perustuu Savonian yhteisiin linjauksiin ja jäsentää opiskelijalle ja henkilökunnalle ohjauksen toimijoita, heidän välistä työnjakoaan sekä esittää ohjauksen ajoittumisen opintojen ajalle/lukuvuoteen. 8.1 HENKILÖKOHTAINEN OPISKELU- JA URASUUNNITELMA (HOPS) Henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelma on opiskelijan opintojen suunnittelemisen ja opintojen ohjaamisen työväline, jonka tarkoituksena on selkiyttää opiskelijalle opiskelun lähtökohtia ja päämääriä, sekä kirjata ylös konkreettisia tavoitteita opintojen etenemiselle. HOPS on sekä prosessi että dokumentti. Prosessina HOPS tarkoittaa henkilökohtaista opintojen, opiskelun ja tulevaisuuden suunnittelua, dokumenttina henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa. HOPS on opiskelijan itselleen laatima suunnitelma opintojen sisällöstä, laajuudesta ja kestosta. HOPS laaditaan Savoniassa sähköisesti (ehops) ja sen työstäminen aloitetaan heti opintojen alussa opettajatuutorin ohjauksessa. 8.2 AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMINEN (AHOT) Aiemman osaamisen tunnistamis- ja tunnustamismenettelyllä tarkoitetaan opintojen osaamistavoitteita vastaavan osaamisen osoittamista ja hyväksilukemista osaksi opintoja. Arvioitaessa aiemman osaamisen hyväksiluettavuutta lähtökohtana on, että tutkinnon ja opetussuunnitelman vaatimukset täyttyvät. Pääsääntönä on, että aiempi korkeakoulutuksessa hankittu osaaminen arvioidaan todistusten perusteella, muulla tavoin hankittu osaaminen osoitetaan näytöllä. Toiminnassa keskitytään opiskelijan todelliseen osaamiseen ja sen todentamiseen. Opintojen aloitusvaiheen ohjauksessa ja HOPSkeskustelussa koulutusohjelman opinto-ohjaaja ja/ tai opettajatuutori tiedottaa opiskelijoille, millaista aiempaa osaamista tutkintoon on mahdollista tunnustaa. Opiskelijaa ohjataan arvioimaan, millaista aikaisempaa osaamista hänellä on. Ohjaaja antaa tiedon siitä, kuinka aiemman osaamisen voi ottaa huomioon henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa. 8.3 OPINTOJEN OHJAUS Opintojen aikana tapahtuvan ohjauksen keskeinen tavoite on opiskelijan ammatillisen kehittymisen ohjaus ja opintojen sujuvan etenemisen varmistaminen. Ammatillinen kehittyminen opintojen aikana nivoo yhteen opiskelijan ammatillisen osaamisen, ammatillisen minäkäsityksen muodostumisen sekä opiskelijan tulevaisuudensuunnitelmat. Opiskelijan ammatillista kehittymistä ohjaa ensisijassa opettajatuutori. Opintojen etenemisen ratkaisukohdissa (esimerkiksi harjoitteluun tai ulkomailla opiskeltavien jaksojen suunnitteluun ja toteutukseen liittyvissä kysymyksissä) opettajatuutorin kanssa yhteistyössä toimivat ohjauksen muut asiantuntijatoimijat Savoniassa. Opiskelijaa ohjataan verkottumaan ammatillisesti ja ohjaukseen osallistuvat myös työelämän ja yhteistyöverkostojen edustajat. HOPS-keskustelu on lukuvuosittain käytävä kokoava ohjaus- ja arviointikeskustelu, jossa opettajatuutori ohjaa opiskelijaa arvioimaan oppimistaan, osaamistaan ja kehittymistarpeitaan, päivittämään ammatilliset osaamistavoitteensa ja suuntaamaan ura-ajatuksiaan. 11

12 8.4 OPISKELIJATUUTORIT JA OPETTAJATUUTORIT Opettajatuutorin ohjaustehtävät liittyvät ammatillisten osaamistavoitteiden saavuttamiseen. Hän toimii opiskelijan asiantuntijuuden kehittymisen ja HOPSin ohjaajana. Opiskelijatuutori on vertaisohjausta tekevä vanhempi opiskelija, joka on saanut koulutuksen ohjaajana toimimiseen. Opiskelijatuutorit osallistuvat opiskelijarekrytointiin sekä ohjaavat ja neuvovat opiskelijoita opiskeluympäristöön ja -rutiineihin sekä opintoihin liittyvissä asioissa. Koulutusohjelman vastuutuutori koordinoi vertaisohjausta omassa koulutusohjelmassaan yhdessä opinto-ohjaajan kanssa. KV-tuutori toimii kansainväliseen opiskelijavaihtoon liittyvissä asioissa. Jokainen opiskelija on vertaisoppijana myös opiskeluprosessin ohjaaja ja palautteen antaja. Opintojen aikana opiskeluyhteisöstä muodostuu valmistuvalle opiskelijalle vertaisverkosto. 8.5 OPISKELIJAPALVELUT Opiskelijapalvelut eli opintotoimistot antavat opintososiaalisiin etuihin liittyvää ohjausta ja neuvontaa sekä tiedottavat niihin liittyvistä asioista. Lisäksi opiskelijan oikeusturvaan (mm. opiskeluoikeus, opintosuoritukset) ja muihin käytännön asioihin liittyvä tiedottaminen ja neuvonta kuuluvat opiskelijapalvelujen tehtäviin. 8.6 OPINTOPSYKOLOGI Opintopsykologin työ sisältää opiskelijoiden yksilöja ryhmäohjausta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hänelle voi varata ajan tai osallistua erilaisiin tukiryhmiin. Muun muassa esiintymisjännityksestä sekä lukivaikeuksista kärsiville on omat tukiryhmät. Lisäksi opintopsykologi on mukana opiskelijatuutoritoiminnassa ja -koulutuksessa. 8.7 URA- JA REKRYTOINTIPALVELUT Ura- ja rekrytointipalvelut kehittävät opiskelijan työelämätaitoja sekä tukevat opiskelijan urasuunnitelman laatimista ja työllistymistä. Ura- ja rekrytointipalvelujen koordinaattori vastaa ammattikorkeakoulun yhteisistä ura-asioista ja alumnitoiminnasta sekä tukee yksiköissä tehtävää ura- ja rekrytointipalvelujen työtä. Sen lisäksi jokaisella koulutusalalla on omat ura- ja rekrytointiasioista vastaavat henkilönsä. 9 Palautteen antaminen opinnoista Opiskelijapalautteet ovat tärkeä osa Savonia-ammattikorkeakoulun laadunhallintajärjestelmää. Palautetta kerätään pääosin erilaisilla kyselyillä. Palaute vaikuttaa opetuksen ja opetussuunnitelmien kehittämiseen. Voit opiskelijana antaa palautetta opetuksesta, opiskelusta, ohjauksesta, tiloista, laitteista ja muista palveluista opintojen eri vaiheissa. Vastaat opintojesi alussa aloituskyselyyn, opintojen keskivaiheilla opiskelukyselyyn ja opintojen lopussa OPALA-lähtökyselyyn. Näiden lisäksi palautetta kerätään opintojaksoista sekä mm. tuutoroinnista ja opiskelijakunnan toiminnasta. Opintojaksokohtaista palautetta voit antaa myös suoraan opettajalle. 12

13 10 Opiskelijakunta ja opiskelijayhdistykset 10.1 OPISKELIJAKORTTI Kaikki Savonia-ammattikorkeakouluun tulevat opiskelijat saavat ilmaiseksi SAMOK-opiskelijakortin. Opiskelijakortti toimii henkilökorttina Savonian tiloissa sekä kirjasto- ja ruokailukorttina Savonia-ammattikorkeakoulussa. Lisäksi opiskelijakortti toimii opiskelijakunnan jäsenkorttina maksettuasi opiskelijakunnan jäsenmaksun OPISKELIJAKUNNAN TOIMINTA Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta tunnetaan myös lyhenteestä SAVOTTA. Opiskelijakunnan keskeinen tehtävä on valvoa opiskelijoiden etua koulutus- ja sosiaalipoliittisissa asioissa. Opiskelijoille ja erityisesti jäsenille tarjotaan erilaisia palveluja sekä vapaa-ajan toimintaa. Opiskelijakunta kouluttaa Savonian vertaistuutorit sekä tukee opiskelijayhdistysten toimintaa ja järjestää liikuntavuoroja opiskelijoille. Opiskelijakunnan kaksi kahvilaa tarjoavat edulliseen opiskelijahintaan palveluja keskellä arkista aherrusta. Opiskelijakunnan tehtävistä säädetään ammattikorkeakoululaissa. SAVOTTA muun muassa valitsee kaikki opiskelijoiden edustajat ammattikorkeakoulun hallitukseen ja muihin toimielimiin. Opiskelijakunta toimii myös jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan liittyviä pyrkimyksiään. Opiskelijakunnan tulee omalta osaltaan valmistaa opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen. Opiskelijakunnalla on itsehallinto. Käytännön toiminnasta vastaa edustajiston valitsema hallitus yhdessä työntekijöiden kanssa. Kaikki jäsenet voivat asettua ehdolle edustajistoon ja hallitukseen OPISKELIJAKUNNAN JÄSENEKSI LIITTYMINEN Ammattikorkeakoululain mukaan kaikki päätoimiset opiskelijat voivat liittyä opiskelijakuntaan. Opiskelijakunnan jäseneksi liitytään täyttämällä paperinen jäsenhakemus ja palauttamalla se opiskelijakuntaan, opintotoimistoon tai opiskelijayhdistykseen yksikön käytännöstä riippuen. Jäsenmaksun yhteydessä saat korttiisi lukuvuositarran, jolloin Savoniasta saamasi opiskelijakortti toimii virallisena opiskelijakorttina kaikkialla Suomessa. Tällä virallisella opiskelijakortilla saat myös kaikki valtakunnalliset opiskelijaedut (esim. VR ja Matkahuolto) sekä paikalliset opiskelijakunnan tarjoamat opiskelija-alennukset ja -edut ASIAA OPISKELIJAYHDISTYKSESTÄ Savonia-ammattikorkeakoulun koulutusyksiköissä toimii useita opiskelijayhdistyksiä. Yhdistysten tehtävänä on palvella opiskelijoita mm. opiskelijakorttiasioissa ja tarjota opiskelijoille erilaisia etuja ja tapahtumia yhteistyössä opiskelijakunnan kanssa. Opiskelijayhdistyksiin pääset jäseneksi liittymällä opiskelijakunnan jäseneksi. Samaan jäsenmaksuun kuuluu myös opiskelijayhdistysten jäsenmaksu, eli liittymällä opiskelijakunnan jäseneksi tuet Savoniaammattikorkeakoulussa tehtävää opiskelijatoimintaa sekä opiskelijakunnassa että opiskelijayhdistyksissä. 13

14 11 Opiskelijan hyvinvointi ja opintososiaaliset asiat ASUMINEN Iisalmi Iisalmessa opiskelevat voivat hakea asuntoa Kiinteistö Oy Petterinkulman omistamista opiskelijaasunnoista. Hakemuksen voi täyttää sähköisesti: Hakea voi myös lomakkeella, jota on saatavilla osoitteesta: Kiinteistö Oy Petterinkulma Kirkonsalmentie Iisalmi puh Asuntohakemuslomakkeita on saatavilla myös kuntien asuntotoimistoista. Asuntohakemukset on palautettava liitteineen Kiinteistö Oy Petterinkulmaan. Kuopio Kuopiossa opiskelevat voivat hakea opiskelija-asuntoa Kuopion Opiskelija-asunnot Oy:n (KUOPAS) omistamista asunnoista. Asuntoa voit hakea osoitteessa tai lomakkeella, jonka saat KUOPAS:n toimistosta: Kuopion Opiskelija-asunnot Oy Torikatu Kuopio puh Kuopion Tekniikan yksikön opiskelijat voivat hakea Tekman Tuki ry:n omistamia asuntoja, jotka sijaitsevat Puijonlaaksossa. Asuntoa voit hakea tai hakemuslomakkeella, jonka saat osoitteesta: Tekman Tuki ry Retkeilijäntie 1 D Kuopio puh. (017) Palopäällystön koulutusohjelmassa opiskelevat voivat asua Pelastusopiston asuntolassa. Varkaus Varkaudessa opiskelevat voivat hakea asuntoa Wartalo Kodeilta. Hakemuksen voi täyttää sähköisesti: Hakea voi myös kirjallisesti lomakkeella, jota on saatavilla osoitteesta: Wartalo Kodit Oy Antinpuisto Varkaus puh tai kaupungin yhteispalvelupisteestä kaupungintalolta. Lisätietoja opiskelija-asunnoista: fi. Varkaudessa on lisäksi tarjolla runsaasti yksityisiä vuokra-asuntoja, joista saa tietoa mm. koulutusyksikön opintotoimistosta ja ilmoitustauluilta ATERIATUKI JA RUOKAILU KAMPUKSILLA Korkeakouluopiskelijana olet oikeutettu alennukseen opiskelija-aterian hinnasta ravintoloissa, jotka ovat ateriatuen piirissä. Näissä ravintoloissa noudatetaan valtioneuvoston vahvistamia ateriakokonaisuuksien enimmäishintoja. Ravintolan pitäjä on vähentänyt aterian enimmäishinnasta ateriatuen, eli maksat ateriastasi siis tuen verran vähemmän. Alennuksen saat näyttämällä opiskelijakorttia tai Kelan ateriatukikorttia JULKINEN LIIKENNE Opiskelija saa junamatkoista sekä yli 80 kilometrin bussimatkoista 50 %:n alennuksen, kun hänellä on voimassaoleva sininen SAMOK-opiskelijakortti tai VR:n ja Matkahuollon yhteinen opiskelijakortti. SAMOK-opiskelijakortin saa liittymällä Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (SAVOTTA) jäseneksi. SAMOK-opiskelijakorttia varten järjestetään opiskelijakorttikuvaukset heti lukuvuoden alussa koulutusyksiköissä. Jäsenmaksun voi suorittaa lukuvuoden alussa. Sinisen opiskelijakortin tai VR:n ja Matkahuollon

15 opiskelijakortin saadakseen opiskelijan tulee täyttää seuraavat ehdot: opiskelija opiskelee päätoimisesti ja palkatta ammattikorkeakoulussa eikä ole työssä vakinaisessa virassa tai vakinaiseen virkaan rinnastettavassa työsuhteessa opiskelija suorittaa ammattikorkeakoulun perustutkintoa, eikä ole suorittanut ylempää korkeakoulututkintoa opiskelu kestää yhtäjaksoisesti vähintään 8 kk oppilaitos on julkisessa valvonnassa opiskelu ei ole oppisopimuskoulutusta eikä kuulu työvoimakoulutuksen tai henkilöstökoulutuksen piiriin monimuoto-opiskelijan kokonaisopiskeluajasta on oltava yli 60 % lähiopetusta. VR:n ja Matkahuollon yhteisen opiskelijakortin voi hankkia VR:n lipunmyynneistä ja Matkahuollon toimipaikoista. Opiskelijakorttia varten tarvitaan passikuva, henkilöllisyystodistus sekä todistus, jonka voi tulostaa VR:n tai Matkahuollon sivuilta tai hakea opintotoimistosta. Paikallisbussit Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa paikallisliikenteen busseja liikennöi Kuopion Liikenne Oy. Kuopiossa opiskelijat voivat ostaa opiskelijahintaisia näyttökortteja busseihin. Lisätiedot aikatauluista ja lipputuotteista OPISKELIJALIIKUNTA Savonia-ammattikorkeakoulun liikunta- ja kuntosalit ovat opiskelijoiden käytössä arki-iltaisin. Liikuntavuorot varataan tilakalenterin kautta. Tarkemmat varausohjeet toimitetaan lukuvuoden alettua opiskelijasähköpostiisi.lisäksi opiskelijakunta järjestää jäsenilleen monipuolisia Savoniabic-jumppia ja ilmaisia liikuntavuoroja mm. Kuopio-hallissa. Liikuntatarjontaa kehitetään koko ajan. Jos sinulla on toiveita erilaisista liikuntaan liittyvistä asioista, niin olethan yhteydessä opiskelijakuntaan OPINTOTUKI Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintotuen myöntämisperusteina ovat ammattikorkeakouluun hyväksyminen, opintojen päätoiminen harjoittaminen ja opinnoissa edistyminen sekä taloudellisen tuen tarve. Päätoimisen opiskelun tulee kestää yhtäjaksoisesti vähintään kahdeksan viikkoa. Huom! Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemiskuukauden alusta lukien ja ratkaisevaa on hakemuksen perille saapumispäivä, ei postituspäivä. Tuki myönnetään hakemuksesta koko norminmukaiselle opiskeluajalle. Opiskelija voi hakea opintotuen asumislisää, jos hän asuu vuokra-, asumisoikeus- tai osaomistusasunnossa. Asumislisä myönnetään vain opiskelukuukausilta opiskeluajan asuntoon. Asumislisä on henkilökohtainen ja se on verotonta tuloa. Opiskelijan hakiessa opintolainaa pankki päättää lainan myöntämisestä saatuaan tiedot lainantakauspäätöksestä Kelalta. Korkeakouluopiskelijat voivat nostaa opintolainansa kahdessa erässä: syyslukukaudelle tarkoitettu osuus voidaan nostaa aikaisintaan 1. elokuuta ja kevätlukukaudelle tarkoitettu osuus aikaisintaan 1. tammikuuta. Lisätiedot opintotuesta: opiskelijalle tai OPISKELUTERVEYDENHUOLTO Opiskelijaterveydenhuolto on osa kansanterveystyötä. Terveydenhuoltopalvelut järjestää se kunta, jonka alueella ammattikorkeakoulun yksikkö sijaitsee. Palvelut on tarkoitettu kaikille päätoimisille opiskelijoille heidän kotipaikkakunnastaan riippumatta. Terveydenhuolto pitää sisällään oppilaitoksen terveydellisten olojen valvonnan, opiskelijan terveydenhuollon ja sairaanhoidon sekä hammashuollon. 15

16 Opiskelija, lisätietoa verkossa! Www-sivuilla Savonian kampukset Kirjasto- ja tietopalvelut Ravintolat Pysäköinti ja liikenneyhteydet Moodlessa ja vuoden 2012 alussa opiskelijoiden intranetissä Tilat ja kulkujärjestelyt Kampuskartta ja tilakartat Ohjeet kriisitilanteessa Tietohallinnon palvelut Tietojärjestelmän käyttö ja yleinen tietoturva Tulostus- ja kopiointipalvelut SEURAKUNTIEN OPPILASTYÖ Opiskeluaika tuo mukanaan monia mahdollisuuksia, mutta myös kysymyksiä. Elämä muuttuu monella tavalla uudessa kaupungissa kohtaa uusia ihmisiä ja tilanteita. Joskus auttaa, kun niitä voi pohtia yhdessä luotettavan ihmisen kanssa. Haasteiden keskellä onkin hyvä tietää, että kirkon oppilaitospastorit ovat valmiina juttelemaan kanssasi mieltäsi askarruttavista asioista ja kysymyksistä. Tarvittaessa oppilaitospastorit auttavat avaamaan solmuja ja näkemään asioita hieman uudessa valossa. Juuri sen verran kuin sinulle sopii, ehdottoman vaitiolovelvollisuuden sitomina SAVUTON SAVONIA Savuttomalla opiskelu- ja työpaikalla tarkoitetaan sitä, että tupakointi on kielletty kaikkialla sisätiloissa tupakkalain edellyttämillä tavoilla. Tupakointi on kielletty työaikana eikä työaikana tapahtuvaa virallisten taukojen ulkopuolista tupakointia lasketa työajaksi. Tupakoivaa henkilökuntaa ja opiskelijoita tuetaan tupakoinnin lopettamisessa. Sisätiloissa ei ole tupakointitiloja ja mahdolliset tupakointipaikat on sijoitettu ulos vähemmän näkyvästi ja riittävän kauas rakennuksesta siten, ettei tupakansavu pääse kulkeutumaan ulkoa savuttomiin sisätiloihin.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Hyväksilukeminen... 3 2.1. Hyväksilukemismenettelyyn liitetään

Lisätiedot

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN!

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2013 Hei uusi opiskelija. Savonia-ammattikorkeakoulu on monialainen ja käytännönläheinen korkeakoulu, jossa on mielekästä ja

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Tutkintosääntö 1 (6) LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Lahden ammattikorkeakoulun tutkintosääntö antaa ohjeita opintojen suorittamisesta ja niiden järjestelyistä. Lahden ammattikorkeakoulun hallitus

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin

Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin Lainsäädäntö ja ohjeistus Opintotukilaki Opintotukiasetus Kotikuntalaki Hallintolaki Ulkomaalaislaki Kelan ohjeet Oikeuskäytäntö 2 Opintotuen

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys

Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys TERVETULOA AVOIMEN AMK:N POLKUOPINTOIHIN!... 2 Mikä on avoin AMK?... 2 Polkuopiskelun idea... 2 Sosiaalialan polulla opiskelu... 3 Polkuopinnoissa

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Avoin a mmattikorkeakoulu ammattikorkeakoulu

Avoin a mmattikorkeakoulu ammattikorkeakoulu 3.9.2010 / sh Avoin ammattikorkeakoulu Lähellä Sinua Avoin ammattikorkeakoulu k k Sinulle, joka suunnittelet hakeutuvasi ammattikorkeakouluopintoihin haluat jouduttaa opintojasi ja suorittaa opintoja etukäteen

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

Savonia-ammattikorkeakoulun opintojen arviointia ja tenttikäytäntöjä koskeva ohje henkilöstölle ja opiskelijoille

Savonia-ammattikorkeakoulun opintojen arviointia ja tenttikäytäntöjä koskeva ohje henkilöstölle ja opiskelijoille Savonia-ammattikorkeakoulun opintojen arviointia ja tenttikäytäntöjä koskeva ohje henkilöstölle ja opiskelijoille Savonia-ammattikorkeakoulussa annettavan opetuksen osalta sovelletaan arvioinnin suunnittelussa

Lisätiedot

Henkilökohtaistamisen prosessi

Henkilökohtaistamisen prosessi Henkilökohtaistamisen prosessi Henkilökohtaistaminen, osaamisen osoittaminen ja osaamisen arviointi ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesti Tampere 14-15.11.2017 Henkilökohtaistaminen ennen reformia

Lisätiedot

Esteettömyys Savoniaammattikorkeakoulussa

Esteettömyys Savoniaammattikorkeakoulussa Esteettömyys Savonia Hyväksytty 1.3.2011 Esteettömyyys Savonia- 1 / 4 Sisällys Yleistä tietoa korkeakoulusta... 2 Opintojen ohjaus ja järjestäminen... 2 Valintakoe... 2 Yleinen kulkukelpoisuus korkeakoulussa...3

Lisätiedot

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, AMK-TUTKINNOT

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, AMK-TUTKINNOT OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, AMK-TUTKINNOT SISÄLTÖ Tervetuloa opiskelemaan 3 Opiskelun aloittaminen 4 Taloudellinen tuki opintoihin 5 Opiskelu Savoniassa

Lisätiedot

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, AMK-TUTKINNOT

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, AMK-TUTKINNOT OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, AMK-TUTKINNOT SISÄLTÖ Tervetuloa opiskelemaan 3 Opiskelun aloittaminen 4 Taloudellinen tuki opintoihin 5 Opiskelu Savoniassa

Lisätiedot

LAMK Avoin ammattikorkeakoulu

LAMK Avoin ammattikorkeakoulu LAMK Avoin ammattikorkeakoulu Polkuopiskelijoiden info 7.9.2015 FellmanniCampus www.lamk.fi/avoin-amk Avoin AMK -opinnot Avoin AMK-opetus on Lahden ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien mukaista, kaikille

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2011. 299/2011 Valtioneuvoston asetus. opintotukiasetuksen muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2011. 299/2011 Valtioneuvoston asetus. opintotukiasetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2011 299/2011 Valtioneuvoston asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Mitä? Osaamisen tunnistamisella on tarkoitus tehdä opiskelusta mielekkäämpää. Niitä asioita, joita opiskelija jo osaa, ei tarvitse enää

Lisätiedot

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014 1 (5) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (TaM) Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE 1 (5) ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE Opintojen toteutuksille tulee ilmoittautua SoleOPSissa niiden ilmoittautumisaikana joko HOPSilta tai toteutussuunnitelmalta. Ilmoittautumisajat - syksyn opinnoille 15.4.

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Tietoa opintotuesta. Opintotukipalvelut

Tietoa opintotuesta. Opintotukipalvelut Tietoa opintotuesta Opintotukipalvelut Opintotukipalvelut Yliopistolla omat opintotukipalvelut, missä hoidetaan kaikki opintotukeen liittyvät asiat, myös päätöksenteko Sijaitsee Luotsi-rakennuksen ensimmäisessä

Lisätiedot

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa Anna-Leena Ruotsalainen AHOT:lla eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella tarkoitetaan opiskelijan

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, YAMK-TUTKINNOT

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, YAMK-TUTKINNOT OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, YAMK-TUTKINNOT SISÄLTÖ TervetuloaSavoniaan! 2 Opiskelun aloittaminen 3 YAMK-tutkintoon johtavat opinnot 4 Opintojen suunnittelu

Lisätiedot

Opintojen ohjauksen käytänteet uudessa Lapin ammattikorkeakoulussa

Opintojen ohjauksen käytänteet uudessa Lapin ammattikorkeakoulussa Susanna Kantola Hoitotyön lehtori, opinto-ohjaaja opiskelija Opintojen ohjauksen käytänteet uudessa Lapin ammattikorkeakoulussa 1 JOHDANTO Ammattikorkeakoulut ovat osa Suomen korkeakoulujärjestelmää. Ammattikorkeakouluopinnot

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2015, AMK-TUTKINNOT

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2015, AMK-TUTKINNOT OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2015, AMK-TUTKINNOT SISÄLTÖ Tervetuloa opiskelemaan 3 Opiskelun aloittaminen 4 Taloudellinen tuki opintoihin 5 Opiskelu Savoniassa

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4. Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.2015 Opetusneuvos, M. Lahdenkauppi Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

Opintotuki 2.9.2013. Opintotukipalvelut

Opintotuki 2.9.2013. Opintotukipalvelut Opintotuki 2.9.2013 Opintotukipalvelut Opintotukipalvelut Yliopistolla omat opintotukipalvelut, missä hoidetaan kaikki opintotukeen liittyvät asiat, myös päätöksenteko Sijaitsee Luotsi-rakennuksen ensimmäisessä

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.9.2016 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Opintoasiain päällikön päätös 1 (1) Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Aalto-yliopisto tukee perustutkinto-opiskelijoiden kansainvälistä opiskelijavaihtoa

Lisätiedot

Opintotuki ja opiskelijan asuminen. Mäntsälän lukio, huhtikuu 2017

Opintotuki ja opiskelijan asuminen. Mäntsälän lukio, huhtikuu 2017 Opintotuki ja opiskelijan asuminen Mäntsälän lukio, huhtikuu 2017 Opintotuki Opintotukea ja asumistukea koskevat tiedot löytyvät Kelan sivuilta. Tässä myös mainio pikaopas kaaviona. Sivuilla on myös hyvä

Lisätiedot

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2015, YAMK-TUTKINNOT

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2015, YAMK-TUTKINNOT OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2015, YAMK-TUTKINNOT SISÄLTÖ TervetuloaSavoniaan! 2 Opiskelun aloittaminen 3 YAMK-tutkintoon johtavat opinnot 4 Opintojen suunnittelu

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Sukunimi Kutsumanimi Ryhmä Hetu Sähköpostiosoite. OPINTOKOKONAISUUS / OPINTOJAKSO, JOSTA AHOT menettelyä haetaan. Opiskelija täyttää

Sukunimi Kutsumanimi Ryhmä Hetu Sähköpostiosoite. OPINTOKOKONAISUUS / OPINTOJAKSO, JOSTA AHOT menettelyä haetaan. Opiskelija täyttää 1 OSAAMISEN OSOITTAMINEN, AHOT menettely A OPISKELIJAN TIEDOT Opiskelija täyttää. Lomake palautetaan yhdessä osaamisportfolion (liitteineen) kanssa AHOT menettelyä koskevan opintokokonaisuuden / opintojakson

Lisätiedot

LAPIN AMMATTIOPISTO. Opiskelijan opas 2012-2013

LAPIN AMMATTIOPISTO. Opiskelijan opas 2012-2013 LAPIN AMMATTIOPISTO Opiskelijan opas 2012-2013 SISÄLTÖ OPINTOTOIMISTOJEN YHTEYSTIEDOT... 3 Nuorten ammatillinen koulutus... 3 Aikuiskoulutus... 3 LUKUVUODEN AIKATAULUT... 4 Lukuvuoden aloitus- ja päättymispäivämäärät

Lisätiedot

Tervetuloa LUT:iin! Ohjeet yhteishaussa hyväksytyille

Tervetuloa LUT:iin! Ohjeet yhteishaussa hyväksytyille Tervetuloa LUT:iin! Ohjeet yhteishaussa hyväksytyille SISÄLTÖ Opiskelupaikan vastaanottaminen ja ilmoittautuminen Opintoportaali Uni Opetuksen alkaminen ja infopäivät LOAS ja opiskelijakortti Opintotuki

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan LVI-tekniikan rakennusmestariksi!

Tervetuloa opiskelemaan LVI-tekniikan rakennusmestariksi! Tervetuloa opiskelemaan LVI-tekniikan rakennusmestariksi! LVI-alan työnjohtokoulutus tarjoaa sinulle mielenkiintoiset ja monipuoliset työmahdollisuudet sekä hyvät valmiudet ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen.

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelija! Kyselyyn vastaamalla olet mukana kehittämässä opetusta ja mielekästä oppimisympäristöä. Kysely on anonyymi, joten

Lisätiedot

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa AHOT-käytännöt Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 2 Sisältö Reunaehtoja Aiempien tutkintojen hyväksilukeminen Aiempien / muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen Muun osaamisen tunnustaminen

Lisätiedot

Tervetuloa LUT:iin! Ohjeet maisteriohjelmiin hyväksytyille

Tervetuloa LUT:iin! Ohjeet maisteriohjelmiin hyväksytyille Tervetuloa LUT:iin! Ohjeet maisteriohjelmiin hyväksytyille SISÄLTÖ Opiskelupaikan vastaanottaminen ja ilmoittautuminen Opintoportaali Uni Opetuksen alkaminen ja infopäivät LOAS ja opiskelijakortti Opintotuki

Lisätiedot

OPINTOTUKI KESÄAJALLE

OPINTOTUKI KESÄAJALLE 1 OPINTOTUKI KESÄAJALLE Edellytykset kesällä on tehtävä opintoja 5 op tukikuukautta kohti; koko kesälle haettaessa opintoja suoritettava siis 15 op harjoitteluajalta ei edellytetä em. opintopistemäärää,

Lisätiedot

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Minna Daniel 15.6.2016 1 Opinnot Joka vuosi aloittaa 85 aikuisopetukseen suuntautuvaa opiskelijaa, joista puolet tutkintoopiskelijoita

Lisätiedot

Opintoihin orientointi

Opintoihin orientointi Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 2.9.2014 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen. Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017

Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen. Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017 Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017 Esityksen sisältö Osaamisperusteisuus ammatillisessa koulutuksessa Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK Mirva Pilli-Sihvola@kyamk.fi Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö 1 Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu, VirtuaaliAMK, on ammattikorkeakoulujen (29) muodostama yhteistyöverkosto.

Lisätiedot

AIKAISEMMIN TAI OPINTOJEN AIKANA MUUALLA HAN- KITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMI- NEN (AHOT)

AIKAISEMMIN TAI OPINTOJEN AIKANA MUUALLA HAN- KITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMI- NEN (AHOT) 1 AIKAISEMMIN TAI OPINTOJEN AIKANA MUUALLA HAN- KITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMI- NEN (AHOT) 22.11.2013 Työryhmä: Backman Maj-Lis Gröndahl Timo Laakkonen Raijaliisa, pj Markus Aila Nurmi Regina

Lisätiedot

JYYn Toimeentuloinfo. Opintotukisihteeri Meri Himanen

JYYn Toimeentuloinfo. Opintotukisihteeri Meri Himanen JYYn Toimeentuloinfo Opintotukisihteeri Meri Himanen 3.5.2017 Ajankohtaista opintotuesta Kesätuki Opintotuen muutokset Opintotukitoiminnan siirtyminen yliopistolta Kelaan Kesäopintotuki Kesäkuukausille

Lisätiedot

Opinto- ja opetuspalvelut (OPI) opintojen tukena

Opinto- ja opetuspalvelut (OPI) opintojen tukena Itä-Suomen yliopisto opiskelijan yliopisto Opinto- ja opetuspalvelut (OPI) opintojen tukena Johdatus akateemisiin opintoihin 3.9.2012 Kuopion kampus Opinto- ja opetusjohtaja Tuula Heide Opiskelijapalvelun

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

MITENKÄS ON SEN OSAAMISEN LAITA? AHOT-prosessi ammatillisessa opettajankoulutuksessa

MITENKÄS ON SEN OSAAMISEN LAITA? AHOT-prosessi ammatillisessa opettajankoulutuksessa MITENKÄS ON SEN OSAAMISEN LAITA? Lehtori Uudistuvassa ammattikorkeakoululaissa ja asetuksessa otetaan selkeä kanta opiskelijan oikeuksiin opintojen hyväksiluvun osalta. Valtioneuvoston asetuksessa ammattikorkeakouluista

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus 16.11.2017 Asetusluonnos Lausuntoversio Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

TUTKINTOSÄÄNTÖ Ammattikorkeakoulun hallitus , 12.1

TUTKINTOSÄÄNTÖ Ammattikorkeakoulun hallitus , 12.1 1 Savonia-ammattikorkeakoulun koulutustehtävä Savonia-ammattikorkeakoulun koulutustehtävänä on järjestää yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan, kulttuurialan, luonnonvara- ja ympäristöalan,

Lisätiedot

HARJOITTELU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMISSA

HARJOITTELU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMISSA HARJOITTELU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMISSA Liiketalouden koulutusala HARJOITTELU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMISSA Työ tekijäänsä opettaa Harjoitteluohjelman (30 opintopistettä) vaiheet: Perusharjoittelu

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE 1 (8) ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE Opintojen toteutuksille tulee ilmoittautua SoleOPSissa niiden ilmoittautumisaikana joko HOPSilta tai toteutussuunnitelmalta. Ilmoittautumisajat - syksyn opinnoille 15.4.

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat (1)

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat (1) AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN MUODOSTUMINEN JA OPINTOJEN VALINNAISUUS 29.9.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg Heli Alatalo Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen 19.3.2015 Messukeskus Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus Oppimisen

Lisätiedot

Opinto-ohjaus ja työelämätaidot

Opinto-ohjaus ja työelämätaidot Opinto-ohjaus ja työelämätaidot Aikuisten perusopetus 2018 Lisää ohjausta luku- ja kirjoitustaidon koulutus, aikuisten perusopetukseen valmistava koulutus, nykyinen aikuisten perusopetus yhdistyvät oppivelvollisuusiän

Lisätiedot

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset Vuoden 2018 alusta

Lisätiedot

TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ

TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: rehtorin päätös 3.12.2015. 052 Tämä tutkintosääntö astuu voimaan 1.1.2016 lukien ja korvaa aiemman 22.5.2014 vahvistetun tutkintosäännön. Samalla kumotaan

Lisätiedot

Opiskelijoiden palvelut ja neuvonta Helsingin yliopistossa

Opiskelijoiden palvelut ja neuvonta Helsingin yliopistossa Opiskelijoiden palvelut ja neuvonta Helsingin yliopistossa Minna Kaartinen-Koutaniemi Urhean oppilaitostapaaminen 17.4.2013 19.4.2013 1 Palvelut ja neuvonta Yleinen opiskelijaneuvonta palvelee henkilökohtaisesti,

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 52/2011 Laki. opintotukilain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 52/2011 Laki. opintotukilain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 2011 52/2011 Laki opintotukilain muuttamisesta Annettu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

TenttiWilho 2.0 UUSINTA- JA KOROTUSTENTTIJÄRJESTELMÄ OPISKELIJAN OHJE

TenttiWilho 2.0 UUSINTA- JA KOROTUSTENTTIJÄRJESTELMÄ OPISKELIJAN OHJE TenttiWilho 2.0 UUSINTA- JA KOROTUSTENTTIJÄRJESTELMÄ OPISKELIJAN OHJE Virve Peltoniemi TAMK, 17.02.2012, Versio 2.0 (muokattu ohjeesta: Laurea-ammattikorkeakoulu/Jori Komulainen) 1 Yleistä 1.1 Uusintatenttikelpoisuus

Lisätiedot

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yksi Suomen suurimmista ammatillisen perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen järjestäjistä n. 8000 opiskelijaa Henkilöstöä n. 850 Koulutamme ammattilaisia neljällä eri paikkakunnalla

Lisätiedot

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ. H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun hallitus 28.3.2012 ( 7)

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ. H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun hallitus 28.3.2012 ( 7) SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun hallitus 28.3.2012 ( 7) Tutkintosääntö 2 (14) Tutkintojen ja opintojen suunnittelussa, järjestämisessä sekä

Lisätiedot

Tutkintosääntö. Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksessa (8 )

Tutkintosääntö. Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksessa (8 ) Tutkintosääntö Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksessa (8 ) Tutkintosääntö 1 / 13 Sisällys Savonia-ammattikorkeakoulun tutkintoja ja opintoja koskeva tutkintosääntö...3 Luku 1: Koulutus...3

Lisätiedot

Savonia-ammattikorkeakoulun tutkintoja ja opintoja koskeva tutkintosääntö

Savonia-ammattikorkeakoulun tutkintoja ja opintoja koskeva tutkintosääntö Savonia-ammattikorkeakoulun tutkintoja ja opintoja koskeva tutkintosääntö Tutkintojen ja opintojen suunnittelussa, järjestämisessä sekä niiden suorittamisessa noudatetaan, mitä ammattikorkeakoululaissa

Lisätiedot

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO Aiemmin hankitun osaamisen hyväksymiseksi osaksi opintoja Opiskelijan nimi Vuosikurssi ja suuntautumisvaihtoehto/ Yamk

Lisätiedot

Ohjaus- ja hops-prosessi liiketalouden koulutusohjelmassa

Ohjaus- ja hops-prosessi liiketalouden koulutusohjelmassa Ohjaus- ja hops-prosessi liiketalouden koulutusohjelmassa Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea heidän

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA Esipuhe Tämä poliittinen ohjelma on Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan O Diakon linjaus opiskelijan yhteiskunnasta ja korkeakoulusta. Tässä ohjelmassa linjataan

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Ammattikorkeakoulu Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 1.Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Opiskelu ja asevelvollisuus numeroina 2012

Opiskelu ja asevelvollisuus numeroina 2012 Opiskelu ja asevelvollisuus numeroina 2012 Voit hakea opiskelijan tukia verkossa www.kela.fi/asiointi Lisätietoja palvelunumeroista ma pe klo 8 18 Opiskelijan tuet 020 692 209 Asevelvollisen tuet 020 692

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Opintotukilautakunnan asettaminen

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Opintotukilautakunnan asettaminen KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Kajaanin ammattikorkeakoulun hallituksen kokouksessa 13.8.2009. Opintotukilautakunnan ohjesääntö on laadittu opintotukilaissa (21.1.1994/65

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta

Lisätiedot