OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, AMK-TUTKINNOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, AMK-TUTKINNOT"

Transkriptio

1 OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, AMK-TUTKINNOT

2 SISÄLTÖ Tervetuloa opiskelemaan 3 Opiskelun aloittaminen 4 Taloudellinen tuki opintoihin 5 Opiskelu Savoniassa 7 Opintojen suunnittelu 9 Opiskelijan ohjaus ja tuutorointi 11 Opiskeluhyvinvointi ja terveydenhuolto 13 Opiskelijaedut 14 Opiskelijakunta SAVOTTA ja opiskelijayhdistykset 15 SavoniaStart Opiskeluun ja opintoihin perehdytys 16

3 TERVETULOA OPISKELEMAAN SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUUN Savonia-ammattikorkeakoulu on monialainen ja käytännönläheinen korkeakoulu. Haluamme, että Savoniasta valmistuu osaajia, jotka ovat haluttuja työntekijöitä tulevaisuuden asiantuntijoina. Kiinalaisen sananlaskun mukaan tuhannen virstan matka alkaa yhdellä askeleella. Olemme halunneet rakentaa opintopolun niin, että teoriaopinnot ja käytäntö linkittyvät toisiaan tulevaksi kokonaisuudeksi. Osaamisen kehittyminen vaatii pitkäjänteisyyttä ja sinnikkyyttä. Opettajat ja henkilökunta ovat ohjaamassa ja opastamassa uuden tiedon lähteille. Tarjoamme opiskelijoille jo opiskelun aikana työelämänäkökulman erityyppisissä kehittämisprojekteissa. Niissä on mahdollisuus yhdistää teoriaopintoja käytäntöön. Tule rohkeasti ja avoimin mielin mukaan joukkoomme! Toivon innostavia oppimiskokemuksia yksin tehden ja yhdessä toimien. MERVI VIDGRÉN REHTORI Savonia-ammattikorkeakoulussa opiskelee yhteensä noin kuusituhatta opiskelijaa. Opiskelijoita on tutkintoon johtavassa koulutuksessa, täydennyskoulutuksessa, avoimen ammattikorkeakoulun opinnoissa ja opiskelemassa ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Savoniassa on mahdollista suorittaa osa tutkinnoista englanniksi ja hankkia kansainvälistä osaamista. Savonian toimipisteet sijaitsevat Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Ylempi amk-tutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat suorittaneet soveltuvan korkeakoulututkinnon ja joilla on vähintään kolmen vuoden työkokemus alalta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Tutkinnon suorittamalla voi parantaa omaa ammattitaitoa ja hakea haastavampiin työtehtäviin. Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaminen kestää 2 3 vuotta ja tapahtuu joustavasti työsi ohessa. Opinnoissa riittää valinnan varaa, sillä voit myös täydentää osaamistasi opiskelemalla avoimessa ammattikorkeakoulussa. Savoniassa opiskelee myös Pohjois-Savon Urheiluakatemiassa huippu-urheiluvalmennuksessa olevia opiskelijoita. Opintojen aikana Sinulla on apunasi joukko ihmisiä ja palveluja, joita mahdollisesti tarvitset matkasi varrella. Opiskelijapalvelut, opettajatuutorit, opinto-ohjaajat ja muukin henkilöstö auttavat sinua myös muissa kuin varsinaisiin opintoihisi liittyvissä asioissa. Seuraavilla sivuilla on kerrottu lyhyesti opiskelusta, palveluista sekä esimerkiksi opintotuesta, terveydenhuollosta ja ruokailumahdollisuuksista. Opintoihisi liittyviin yleisimpiin kysymyksiin löydät vastaukset tässä oppaassa mainituista www-osoitteista tai opintojen alettua opiskelijaintrasta eli Repusta, reppu.savonia.fi. Opintojen aloituksen aikataulun sekä muuta uudelle opiskelijalle tarpeellista tietoa löydät Savonian nettisivuilta. Opintojen rakenne, amk-tutkinnot: Nuorten tutkinto-opiskelussa (päivätoteutus ) yhdistyvät käytännön taidot ja vahva teoreettinen osaaminen. Savonian monipuoliset tutkinto-ohjelmat tarjoavat hyvän pohjan tulevalle ammattiuralle. Tutkinnon suorittaminen kestää 3,5 4,5 vuotta tutkinto-ohjelmasta riippuen. Opiskelu on päätoimista. Tutkintoon johtavan aikuiskoulutuksen (monimuotototeutus) tavoitteena on ammattitaidon kehittäminen tai nostaminen ajantasaistamalla aikaisempi tutkinto ammattikorkeakoulututkinnoksi. Tutkinnossa hyödynnetään aikaisempia opintoja ja työkokemusta. Opinnot voi suorittaa osittain työn ohella. Englanninkielisen tutkinnon Savoniassa voi suorittaa liiketalouden alalla. Tutkinto-ohjelma antaa vankan ammatillisen osaamisen lisäksi vahvan kielitaidon ja paljon kokemusta monikulttuurisessa ympäristössä toimimisesta. Englanninkielisessä tutkinto-ohjelmassa opiskelevat tulevat ympäri maailmaa. Avoin AMK Täydennyskoulutus Opinnäytetyö 15 op Valinnaiset opinnot Ammattiopinnot Perusopinnot Ylempi amk-tutkinto op Harjoittelu op (terveysala op) Opinnot AMK-tutkinnon jälkeen Ammattikorkeakoulututkinto 210 op 3.5 v. 240 op 4.0 v. 270 op 4.5 v. SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU 3

4 OPISKELUN ALOITTAMINEN Ilmoittautuminen opiskelijaksi Uudet opiskelijat ilmoittautuvat läsnä-/poissaoleviksi opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä ja saavat opiskeluoikeuden. Aikuiskoulutukseen valitut voivat ottaa opiskelupaikan vastaan myös sähköisesti ja tehdä samalla läsnä-/poissaoloilmoituksen. Ilmoittautumistiedot ovat sitovia. Poissaolevaksi voi ilmoittautua korkeintaan kahden lukuvuoden (neljän lukukauden) ajaksi. Poissaoloaika ei kuluta opiskeluoikeusaikaa, mutta kannattaa huomioida, että poissaolosta voi aiheutua ongelmia opintojen etenemisessä. Koulutus voi loppua kokonaan tai toteutuu uudelleen vasta vuosien kuluttua. Poissaoloaikana ei ole oikeutta suorittaa opintoja tai saada suorituksia opintorekisteriin. Poissaolevalla opiskelijalla ei ole oikeutta opintotukeen, ateriatukeen eikä muihinkaan opiskelijoiden etuihin (mm. matka-alennukset). Poissaolevan opiskelijan on itse huolehdittava ilmoittautuminen seuraavalle lukuvuodelle Savonian ohjeiden mukaisesti. Opiskelijan on joka lukuvuosi ilmoittauduttava läsnäolevaksi tai poissaolevaksi ammattikorkeakoulun määräämällä tavalla. Jos opiskelija laiminlyö ilmoittautumisen, hän menettää opiskeluoikeutensa (L 351/2003). Tutkintoon kuuluvat opinnot tulee ensisijaisesti suorittaa niiden säännönmukaisessa tutkinnonsuoritusajassa mutta viimeistään yhtä vuotta niiden laajuutta pitemmässä ajassa (säännönmukainen suoritusaika + 1 vuosi) (L 351/2003). Lukuvuoden aikataulut ja lukujärjestykset Uudet kevään yhteishaussa valitut opiskelijat aloittavat opiskelunsa Syksyn yhteishaussa valittavat aloittavat puolestaan Syyslukukausi Itsenäisen työn viikko 42 Kevätlukukausi Itsenäisen työn viikko 10 Kesälukukausi Lukujärjestykset löytyvät osoitteesta: lukujarjestykset Asuminen Opiskelupaikan varmistuttua asunnon voi hankkia vapailta markkinoilta asunnonvälitystoimistojen tai lehtiilmoitusten kautta. Asunnon hankkimisessa ei kannata viivytellä, koska parhaimmat asunnot vuokrataan heti opiskelupaikan varmistumisen jälkeen. Älä siis viivyttele asunnon hankkimisessa! Opiskelija-asuntoa voi hakea seuraavilta asunnontarjoajilta: Iisalmi Iisalmessa opiskelunsa aloittavat voivat hakea asuntoa Kiinteistö Oy Petterinkulman omistamista opiskelijaasunnoista. Hakemuksen voi täyttää sähköisesti: Hakea voi myös asuntohakemuslomakkeella, jota on saatavilla osoitteesta: Kiinteistö Oy Petterinkulma, Kirkonsalmentie 12, IISALMI puh Asuntohakemukset palautetaan liitteineen Kiinteistö Oy Petterinkulmaan. Kuopio Kuopiossa opiskelunsa aloittavat voivat hakea opiskelija-asuntoa Kuopion Opiskelija-asunnot Oy:n (KUO- PAS) omistamista asunnoista. Asuntoa voi hakea osoitteessa tai lomakkeella, jonka saat KUOPAS:n toimistosta. Kuopion Opiskelija-asunnot Oy, Torikatu 15, KUOPIO puh Kuopion Tekniikan alan opiskelijat voivat hakea Tekman Tuki ry:n omistamia asuntoja, jotka sijaitsevat Puijonlaaksossa. Asuntoa voi hakea tai hakemuslomakkella, jonka saat osoitteesta: Tekman Tuki ry, Retkeilijäntie 1 D 2, KUOPIO puh Palopäällystön koulutusohjelmassa opiskelevat voivat asua Pelastusopiston asuntolassa. Varkaus Varkaudessa opiskelunsa aloittavat voivat hakea asuntoa Wartalo Kodeilta. Hakemuksen voi täyttää sähköisesti: Hakea voi myös lomakkeella, jota on saatavilla osoitteesta: Wartalo Kodit Oy, Antinpuisto 8, VARKAUS puh tai kaupungin yhteispalvelupisteestä kaupungintalolta. Lisätietoja opiskelija-asunnoista: Varkaudessa on lisäksi tarjolla runsaasti yksityisiä vuokraasuntoja, joista saa tietoa kampuksen ilmoitustauluilta. 4 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

5 TALOUDELLINEN TUKI OPINTOIHIN Opintotuki Opintotukea voidaan myöntää ammattikorkeakouluun hyväksytylle, päätoimisesti opiskelevalle ja taloudellisen tuen tarpeessa olevalle opiskelijalle. Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintotuen myöntämisestä ja maksamisesta vastaa Kela. Opintotuki on opiskelijan palkka tehdystä työstä eli opintorekisteriin kirjautuvista opintosuorituksista. Opintosuorituksia tulee kirjautua opintorekisteriin 5 opintopistettä käytettyä tukikuukautta kohti. Tämä tarkoittaa vähintään 45 opintopisteen laajuisia opintoja lukuvuotta kohti (jos nostettuja tukikuukausia on 9), jotta opiskelija katsotaan päätoimiseksi ja opintotukeen oikeutetuksi. Käytettävissä olevat opintotukikuukaudet amk-tutkinnon aikana (mikäli opiskelija on aloittanut ensimmäiset korkeakouluopinnot aikaisintaan syksyllä 2014): Tutkinnon laajuus 210 op (3,5 v) Tutkinnon laajuus 240 op (4 v) Tutkinnon laajuus 270 op (4,5 v) käytettävissä 37 tukikuukautta käytettävissä 41 tukikuukautta käytettävissä 46 tukikuukautta Mikäli olet jo suorittanut yhden korkeakoulututkinnon, enimmäistukiaika korkeakouluopintoihin ( alkaen) on yhteensä 64 kk. Jos ensimmäiseen tutkintoon on käytetty esimerkiksi 45 tukikuukautta, jää toista tutkintoa varten jäljelle 19 tukikuukautta. Opintojen keskeyttäminen ja toiselle amk-koulutusalalle tai yliopistoon siirtyminen ei tuota uusia tukikuukausia, vaan ensimmäisessä korkea-asteen opiskelupaikassa käytetyt tukikuukaudet vähennetään uuteen tutkintoon tarkoitetuista tukikuukausista. Opintojen aloituksen aikataulun sekä muuta uudelle opiskelijalle tarpeellista tietoa löydät Savonian nettisivuilta. uudelle-opiskelijalle Opintotuen hakeminen Hae opintotukea heti, kun olet saanut tiedon siitä, että sinut on hyväksytty opiskelemaan. Opintotukea voit hakea verkossa -sivulla. Asiointipalveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla. Vaihtoehtoisesti voit täyttää opintotukihakemuksen (OT2) ja postittaa sen mihin tahansa Kelan toimistoon tai Savonia-amk:n opintotoimistoon. Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemiskuukauden alusta lukien ja ratkaisevaa on hakemuksen perille saapumispäivä, ei postituspäivä. Tuki myönnetään hakemuksesta koko norminmukaiselle opiskeluajalle lukuvuosittaisen tukiajan puitteissa. Kesäajan opintotuki on aina haettava erikseen. Opiskelija voi hakea opintotuen asumislisää, jos hän asuu vuokra-, asumisoikeus- tai osaomistusasunnossa. Asumislisä myönnetään vain opiskelukuukausilta opiskeluajan asuntoon. Asumislisä on henkilökohtainen ja se on verotonta tuloa. Opiskelijan hakiessa opintolainaa pankki päättää lainan myöntämisestä saatuaan tiedot lainantakauspäätöksestä Kelalta. Korkeakouluopiskelijat voivat nostaa opintolainansa kahdessa erässä: syyslukukaudelle tarkoitettu osuus voidaan nostaa aikaisintaan 1. elokuuta ja kevätlukukaudelle tarkoitettu osuus aikaisintaan 1. tammikuuta. Opintotuki ja opintojen eteneminen Opintotuen saaminen ja sen jatkuminen riippuu opintojen edistymisestä. Opintotukilautakunta seuraa opintotukilain edellyttämällä tavalla opintotukea saavien opiskelijoiden opintojen edistymistä lukuvuosittain. Opintojen riittävä edistyminen edellyttää vähintään 5 opintopisteen laajuisten opintojen suorittamista tukikuukautta kohti. Tämän lisäksi opiskelijan on lukuvuodesta alkaen suoritettava vähintään 20 opintopistettä lukuvuoden aikana ( ). Opintoja on suoritettava vähintään 20 opintopistettä lukuvuodessa, vaikka nostaisit opintotukea lukuvuoden aikana vain 1-3 kuukaudelta. Saat lisätietoja opintotukeen liittyvissä kysymyksissä: Opintojen alettua reppu.savonia.fi. SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU 5

6 Opintotuki aikuisille Aikuisten tutkintoon johtavassa koulutuksessa opintotuki haetaan ja myönnetään samalla lailla kuin nuorten tutkintoon johtavissa tutkinto-ohjelmissa. Mikäli opiskelet ylempään amk-tutkintoon johtavassa koulutuksessa, sinun on mahdollista hakea opintoihisi opintotukea. Sinun tulee täyttää opintotuen saamisen yleiset ehdot ja suorittaa keskimäärin 5 opintopistettä/tukikuukausi ja vähintään 20 op lukuvuodessa. Opintotukea on haettava vuosittain. Toimita ensimmäisen vuoden hakemus suoraan Kelalle. Toimita myöhemmät hakemukset opintotukilautakunnalle, joka tarkistaa ennen lausunnon antamista aiempien opintojesi edistymisen ja haettavan tukiajan opintosuunnitelman. Lue lisää Kelan sivuilta Koulutusrahaston aikuiskoulutustuki Jos olet ollut jo työelämässä, saattaa sinulla olla mahdollisuus tietyin edellytyksin hakea tukea opiskeluun Koulutusrahastolta. Katso edellytykset aikuiskoulutustukeen. Aikuiskoulutustukea saava ei voi saada samanaikaisesti valtion opintotukea, mutta opintolainan lainantakauksen voi saada. Lisätietoja: Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu Yli 25-vuotiaat voivat opiskella työttömyysturvalla omaehtoisessa koulutuksessa. Vastuu opintojen etenemisestä ja opintojen etenemisen raportoinnista TE-toimistolle on opiskelijalla. Lisätietoja: Työttömyysetuuksista TE-toimiston koulutusneuvonta, puh SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

7 OPISKELU SAVONIASSA Monta erilaista tapaa opiskella Savoniassa koulutusta ohjaa OIS-ajattelu. OIS tulee sanoista Open Innovation Space. Siinä yhdistyvät työelämäläheinen oppiminen sekä sitä tukeva tutkimus- ja kehittämistoiminta. Opetuksessa ja oppimisessa painopiste on opiskelijan ja työelämän välisten suhteiden alkuun saattamisessa ja syventämisessä, jotta opiskelija jo opintojensa aikana orientoituu tuleviin alan työtehtäviin. Eri koulutusaloilla on monta erilaista tapaa toteuttaa työelämäläheistä, aktiivista ja kokemusperäistä oppimista. Yksi esimerkki on tekniikan alalla käytettävä opetuksen ja oppimisen CDIO-viitekehys (Conceive- Design-Implement-Operate). Savonian koulutusten työelämäläheisyys toteutuu opettajien monimuotoisen verkostoitumisen kautta. Henkilöstö luo oppimistilanteita ja tukee opiskelijan oppimista. Opiskelija on aktiivinen toimija. Työskentely erilaisissa tiloissa, ryhmissä, yhteisöissä ja verkko-oppimisympäristöissä on osa opintoja. Eri alojen opiskelijat, opettajat, tutkimus- ja kehittämistehtävissä työskentelevät sekä työelämän edustajat ratkaisevat yhdessä erilaisia ammattikäytännöistä nousevia tehtäviä. Tällä tavoin opiskelussa yhdistyy teoria ja käytäntö. Teoriaopintojen tukena on vahva yhteys käytännön työelämään sekä ohjatussa harjoittelussa, työelämälle tehtävissä kehittämistehtävissä että projekteissa ja opinnäytetöissä. Opintojen aikana opiskelijalle syntyy omia verkostoja ja elinkeinoelämä tulee tutuksi, jotka ovat ensiarvoisen tärkeitä alalle työllistymisen kannalta. Myös yrittäjäksi tähtäävälle opiskelijalle on parhaassa tapauksessa projekteissa syntynyt asiakaskuntaa. Tiiviin yhteistyön kautta opiskelijat oppivat tuntemaan alueen yrityksiä ja muita sidosryhmiä sekä tunnistamaan niiden tarjoamia mahdollisuuksia jo opintojen aikana oli urasuunnitelmissa sitten yrittäjyys tai työllistyminen työntekijänä. Päätoiminen opiskelu Päätoiminen opiskelu tarkoittaa kokopäiväistä opiskelua, jota nuorten tutkintoon johtava (päivätoteutus) koulutus on. Opetusta on arkisin klo 8-18 välillä. Päätoimisesti voi opiskella myös aikuisten tutkintoon johtavassa koulutuksessa (monimuotototeutus) ja ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa. Opinnoissa edetään säännöllisellä rytmillä opiskeluryhmän kanssa. Opiskeluviikon aikana käytetään monipuolisesti erilaisia oppimismenetelmiä, joissa hyödynnetään ammattikorkeakoulun ja työelämän tarjoamia oppimisympäristöjä, ohjausta ja itsenäistä työskentelyä. Opiskelutavan lähtökohtana on, että opiskelija tekee noin kahdeksan tunnin työpäivinä, viitenä päivänä viikossa. Osaaminen kasvaa ja opinnot etenevät ohjatusti ryhmän mukana. Monimuoto-opiskelu Aikuiskoulutus on yleensä opiskelua työn ohessa. Opiskelu on monimuotoista ja sopeutuu työssäkävijän aikatauluihin. Opinnoissa vuotottelevat lähiopetus ja itsenäinen, ammattikorkeakoulun ulkopuolella tapahtuva opiskelu. Opiskelijan on mahdollista käyttää omaa työympäristöä oppimisympäristönä ja hyödyntää mahdollisuuksien mukaan omia työtehtäviä ja niiden kehittämistä osana opintoja. Oman alan työkokemuksen kautta hankittu osaaminen on eduksi, sillä voit hyväksilukea aiempaa osaamistasi. Opinnot etenevät itsenäisesti sekä ryhmässä opiskellen. Nopeasti ja oma-aloitteisesti etenevät opinnot Opiskelun voi rakentaa nopeasti eteneväksi, erilaista tarjontaa hyödyntäväksi vaihtoehdoksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman avulla. Mahdollisuudet vaihtelevat kuitenkin tutkinto-ohjelmakohtaisesti. Nopeasti etenevä opiskelutapa sopii opiskelijoille, joilla on halu ja kyky opiskella tutkinto normiaikaa nopeammin. Tarvitaan myös selkeä käsitys omasta osaamisesta sekä valmius rakentaa omat aikataulut ja tavoitteet. Opiskelutapa edellyttää ehdotonta sitoutumista, suunnitelmallisuutta, joustavaa ja tehokasta ajankäyttöä sekä oma-aloitteisuutta ja itsenäistä työskentelytapaa. Opiskelussa korostuu organisointikyky sekä taito rakentaa työelämäyhteistyötä. Opiskelija osaa hyödyntää kehittämisprojekteja oman oppimisesi edistämiseksi ja hänellä on valmiuksia käyttää erilaisia kanavia ja menetelmiä oppimisessa. Vastuu omista opinnoista Opiskelu on palkitsevaa. Oma aktiivisuus, myönteinen asenne ja tavoitteellisuus johtavat päämääriin sekä opinnoissa, työelämässä että elämässä muutenkin. Menestyminen korkeakouluopinnoissa vaatii aktiivisuutta, pitkäjänteisyyttä, oma-aloitteisuutta, kykyä kyseenalaistaa asioita ja sinnikkyyttä viedä opinnot määräajassa päätökseen. Tarvitaan myös täsmällistä aikataulujen noudattamista ja ajanhallintaa. Vastuu opintojesi etenemisestä on sinulla itselläsi. Opiskelussa vuorottelevat oma vastuu opinnoista sekä vapaus tehdä SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU 7

8 valintoja. Laajojen opintokokonaisuuksien suorittaminen edellyttävät luonnollisesti myös arkista puurtamista. Keskeistä opiskelun onnistumiselle on oma motivaatio. Kannattaa siis jo opintojen alussa tehdä suunnitelmia opintojen suhteen ja miettiä mitä opinnoilta toivoo saavansa. Myös opiskelun ja mahdollisen työssäkäynnin etuja ja yhteensovittamisen haasteita kannattaa miettiä etukäteen. Pitkän tähtäimen tavoitteet voi jakaa pienempiin osatavoitteisiin, jotta päämäärän saavuttaminen tuntuisi kevyemmältä urakalta ja motivaatiotaso pysyy yllä! Kansainvälisyys Yritykset ja työnantajat arvostavat kansainvälistä kokemusta. Kielitaito sekä kyky toimia monikulttuurisessa ympäristössä ovat nykyajan työelämän arkitaitoja. Opiskeluaika on ainutlaatuinen mahdollisuus ja elämänvaihe kansainvälisen kokemuksen hankkimiseen. Savoniassa opiskeleva voi laatia kansainvälistymiseen painottuvan henkilökohtaisen opiskelu- ja urasuunnitelman. Tämä kansainvälinen opiskelupolku voi sisältää esimerkiksi vieraskielisiä opintoja omassa korkeakoulussa, intensiivikurssin ulkomailla, harvinaisten kielten ja kulttuurin opiskelua, opiskelu- tai harjoittelujakson ulkomailla, harjoittelujakson kotimaassa ulkomaisessa yrityksessä, työskentelyä kansainvälisessä projektissa tai opinnäytetyön tekemisen ulkomailla suomalaisen yrityksen toimeksiannosta. Harjoittelu tai opiskelu ulkomailla ovat tehokkain tapa oppia kommunikoimaan sujuvasti vierailla kielillä ja tutustua vieraisiin kulttuureihin. Ulkomaankokemus lisää myös työelämässä tarvittavaa joustavuutta, itsenäisyyttä sekä vastuullisuutta. Kansainvälinen kokemus on arvokasta pääomaa työmarkkinoilla. Ulkomaanjakso tuo vaihtelua, kehittää tulevan uran kannalta merkittäviä taitoja sekä on samalla erinomainen tapa nähdä maailmaa. Savonialla on yhteistyöoppilaitoksia eri puolilla maailmaa, ja ne tarjoavat mahdollisuuksia kansainvälistymiseen. Yhteistyötä tehdään noin 180 ulkomaisen korkeakoulun kanssa yli 30 maassa. Opiskelijat voivat suunnata ulkomaille vaihto-ohjelmien kautta tai hankkimalla omatoimisesti opiskelu- ja harjoittelupaikkoja ulkomailta. Yhteistyö ulottuu Pohjoismaiden ja EU-maiden lisäksi Venäjälle, Aasiaan, Yhdysvaltoihin sekä Afrikkaan. Olemme mukana mm. LLP-ERASMUS-, FIRST-, TEM- PUS, NORDPLUS- ja NORTH-SOUTH-ohjelmissa. Jokaisella koulutusalalla on oma kansainvälisyyskoordinaattori tai kansainvälisyydestä vastaava, joka ohjaa ja opastaa lähteviä opiskelijoita. Opiskelijapalaute Opiskelijat voivat vaikuttaa ja antaa palautetta opetuksesta, opiskelusta, ohjauksesta, tiloista, laitteista ja muista palveluista opintojen eri vaiheissa. Opiskelijoiden antama palaute muodostaa tärkeän osan opetuksen, opetussuunnitelmien ja ohjauksen kehittämisessä. Se on tärkeä osa Savonian laadunhallintajärjestelmää. Opintojesi alussa opiskelijat vastaavat alkukyselyyn ja opintojen lopussa OPALA-lähtökyselyyn. Näiden lisäksi palautetta kerätään opintojaksoista. Opintojaksokohtaista palautetta voi antaa myös suoraan opettajalle. Ohjeet opiskelijapalautteen antamiseen ja kyselyjen tuloksia löydät: reppu.savonia.fi AMK-opintoja aloittavan kannattaa harkita oman kannettavan tietokoneen tai tablet-tietokoneen hankintaa. Vaihtoon lähdettäessä tavoitteena on aina suorittaa opintoja, jotka voidaan lukea osaksi suoritettavaa tutkintoa. ECTS-järjestelmää (European Credit Transfer System) sovelletaan ulkomaisten opintojen korvaavuuden ja hyväksilukemisen määrittämisessä. Tavoitteena on myös, että vaihtojakso ei pidennä opiskeluaikaa. 8 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

9 OPINTOJEN SUUNNITTELU Opetussuunnitelmat Savonian osaamisperustaisissa opetussuunnitelmissa on kaksi osaa: yleinen osa ja opintojaksokuvaukset. Yleiseen osaan kuuluvat koulutuksen lähtökohdat, osaamistavoitteet, opintojen rakenne, asiantuntijuuden kehittyminen, koulutuksen toteutus ja opintojaksotaulukko. Toiseen osaan eli opintojaksokuvauksiin pääset opintojaksotaulukon koodeista. Jo ennen opintojen aloittamista kannattaa tutustua oman tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan. Tutustu opetussuunnitelmaan: opetussuunnitelmat Opetussuunnitelmaa täydentävät opintojaksojen toteutussuunnitelmat, joissa on esitetty tarkemmin jokaisen opintojakson suoritustavat ja opetukseen osallistuminen. Toteutussuunnitelmat tarkentuvat vasta lähempänä opintojakson alkamisajankohtaa ja ne löytyvät oppimisympäristö Moodlesta opintojaksoittain. Suoritustapojen lisäksi toteutussuunnitelmassa kerrotaan opintojakson sisältö ja tavoitteet, aikataulutus, opintojakson laajuus ja kuormittavuus, arviointikriteerit ja palautteen käsittely. Opintojen mitoituksen peruste on opintopiste. Opintojaksot pisteytetään niiden edellyttämän työmäärän mukaan. Yhden lukuvuoden opintojen suorittamiseen keskimäärin vaadittava tunnin työpanos vastaa 60 opintopistettä. Yhden opintopisteen työmäärä on noin 27 tuntia. Henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelma (HOPS) Henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelma (HOPS) on opiskelijan opintojen suunnittelemisen ja opintojen ohjaamisen työväline, jonka tarkoituksena on selkiyttää opiskelun lähtökohtia ja päämääriä sekä kirjata ylös konkreettisia tavoitteita opintojen etenemiselle. HOPS on opiskelijan suunnitelma, jossa yhdistyvät tutkintoohjelman opetussuunnitelma, opiskelijan omat kiinnostukset ja opintovalinnat sekä työelämään suuntautuminen. Savoniassa HOPS -kokonaisuudessaan rakentuu ja tehdään Wilmassa. Opettajatuutorin kanssa vuosittain käytävä HOPSkeskustelu on kokoava ohjaus- ja arviointikeskustelu, jossa opettajatuutori ohjaa opiskelijaa arvioimaan oppimistaan sekä opintojensa etenemistä. Osaamisen hyväksilukeminen (AHOT) Osaamisen hyväksilukeminen tarkoittaa käytäntöjen kokonaisuutta, joka mahdollistaa opiskelijan (ennen opintoja tai opintojen aikana) eri tilanteissa hankkiman osaamisen hyväksilukemisen osaksi Savoniassa suoritettavaa tutkintoa. Savoniassa tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelevan opiskelijan on mahdollista hyväksilukea tutkintoon aiempia korkeakoulutasoisia opintoja sekä osaamista, joka on saavutettu esimerkiksi työkokemuksen, kurssien ja harrastusten avulla. Hyväksilukumenettelyä ei sovelleta hakukelpoisuuden antaviin opintoihin ja työkokemukseen. Voit jo ennen opintojen alkamista tehdä osaamiskartoitusta eli dokumentoida ja kartoittaa omaa osaamistasi sekä verrata sitä osaamiseen, jota tutkintoosi kuuluvilla opintojaksoilla tavoitellaan. Opintojaksojen osaamistavoitteet löytyvät tutkinto-ohjelmasi opetussuunnitelmasta. Mikäli osaamisesi ja opintojaksojen osaamistavoitteet vastaavat toisiaan, voit opintojen alkaessa keskustella siitä tutkinto-ohjelmasi opinto-ohjaajan tai opettajatuutorin kanssa ja mahdollisesti hakea osaamisen hyväksilukua. Opiskelijalta voidaan edellyttää kirjallisen dokumentoinnin lisäksi erikseen sovittavalla tavalla annettavaa näyttöä osaamisestaan. Pääsääntönä on, että aiempi korkeakoulutuksessa hankittu osaaminen arvioidaan todistusten perusteella, muulla tavoin hankittu osaaminen osoitetaan AHOT-näytöllä. Opintojen alettua aiemmin hankittua osaamista tarkastellaan henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa (HOPS) laadittaessa. Opintojen aloitusvaiheen tiedotuksessa, ohjauksessa ja HOPS-keskustelussa koulutusohjelman opinto-ohjaaja ja/tai opettajatuutori tiedottaa opiskelijoille, millaista aiempaa osaamista tutkintoon on mahdollista hyväksilukea. Saat myös tiedon siitä, kuinka aiemman osaamisen voi ottaa huomioon henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa ja kuinka hyväksilukua haetaan. Opintojaksoille ilmoittautuminen ja opintovalinnat Savoniassa aloittavat opiskelijat on valmiiksi ilmoitettu ensimmäisen opintovuoden pakollisille opintojaksoille. Opintojen edetessä ilmoittautuminen ja opintovalinnat tehdään tutkinto-ohjelmien antamien ohjeiden mukaan Wilmassa. Ilmoittautuminen vaihtelee tutkinto-ohjelmakohtaisesti. SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU 9

10 Opiskelusta ja yhteisistä asioista tiedottaminen Päivittäinen tiedonkulku pyritään varmistamaan ensisijaisesti sähköisillä viestintäkanavilla, jotka ovat käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta. Savonian www-sivut, opiskelijaintra Reppu sekä WILMA ovat tietolähteitä ja sähköisiä tuutoreita, joiden sujuva käyttö on opiskelun perustaitoja. Savonian portaali: Savonian julkinen verkkopalvelu toimii ulkoisen viestinnän päävälineenä. Nettisivuston kautta opiskelijoilla on myös pääsy opiskelijoiden intranetiin eli Reppuun. Savonian opiskelijoiden intranet: reppu.savonia.fi Savonian opiskelijaintra eli Reppu on tärkein opiskelijatiedotuksen väline. Repusta löytyvät sekä kaikkia opiskelijoita koskevat yhteiset asiat että oman tutkintoohjelmasi tiedot ja käytännöt. Lisäksi intranet on tietopankki ja tiedotuskanava, josta löytyy kootusti opiskelijan tarvitsemaa tietoa kuten aikatauluja, yhteystietoja, uutisia, toimintaohjeita jne. Reppu on myös väylä moniin opiskelussa tarvittaviin työvälineisiin kuten Moodleen, lukujärjestyksiin, Wilmaan tai kirjastoon. Repun uusimmat uutisotsikot on mahdollista tilata suoraan sähköpostiin näin pysyy ajan tasalla. Wilma Wilma on Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijahallintojärjestelmän www-liittymä. Opiskelijat seuraavat Wilmassa opintosuorituksiaan ja opintojensa etenemistä, suunnittelevat opintojaan (HOPS), valitsevat opintojaksoja, lukevat tiedotteita ja viestivät opettajien kanssa. Omat yhteystiedot tulee päivittää Wilmaan heti opintojen alettua ja huolehtia niiden ajantasaisuudesta koko opintojen ajan. wilma.savonia.fi Opiskelijoiden sähköposti Jokainen Savonian opiskelija saa sähköpostiosoitteen muotoa Sähköposti on keskeinen tiedotusväline, sillä opintoihin ja muuhun toimintaan liittyvät tiedotteet lähetetään sinne. Savonian sähköpostia kannattaa käyttää aktiivisesti, muuten tärkeitä viestejä voi jäädä näkemättä. Opiskeluasioista tiedotettaessa käytetään ainoastaan tätä osoitetta. Moodle Savonian verkko-opetuksessa hyödynnetään pääasiassa verkkopohjaista Moodle-oppimisympäristöä. Jokaisella opintojaksolla on oma kurssi Moodlessa, jossa tiedotetaan kaikki opintojakson sisältöön, suoritustapoihin ja aikatauluihin liittyvät asiat. Opiskelijan IT-palvelut Savonian tietoverkko on osa Suomen yliopistojen Funet-verkkoa. Savonian Windows-toimialueen nimi on savonia-amk ja tähän tietoverkkoon opiskelijat voivat kirjautua minkä tahansa kampuksen työasemalta. Kirjautuminen vaatii henkilökohtaisen kampuskäyttäjätunnuksen ja salasanan. Opiskelija saa opintojen alussa henkilökohtaisen käyttäjätietolomakkeen, josta selviää opiskelijan kampuskäyttäjätunnus ja aloitussalasana. Opiskelijalle tärkeimpiin tietoverkon resursseihin kuuluvat: Z-asema eli jokaisen käyttäjän oma levyasema (vain käyttäjän henkilökohtaisessa käytössä). W-asema (omien verkkosivujen tallennuspaikka) Opiskelija voi kirjautua Savonia-amk:n tietoverkkoon langattomasti esimerkiksi omalla kannettavalla tietokoneellaan. Opintoja aloittavan kannattaakin hankkia oma kannettava tietokone tai tabletti. Omaa tietokonetta voi käyttää perusopiskelun lisäksi vaikkapa tietojen hakuun. Huippu-urheilu ja opiskelu Savonia-ammattikorkeakoulu on mukana Pohjois- Savon Urheiluakatemiassa, joka on yhteistyöverkosto urheilu-uran ja opiskelun yhteensovittamiseksi. Akatemia on tarkoitettu urheilijoille, jotka pääsääntöisesti ovat ikäluokkiensa kansallista tai kansainvälistä kärkeä. Kun urheilijaopiskelija on hyväksytty ammattikorkeakouluopiskelijaksi ja vastaanottanut opiskelupaikan, hän voi hakea Urheiluakatemiaan. Hakeminen tapahtuu täyttämällä Pohjois-Savon urheiluakatemian nettisivuilta löytyvä hakemus. Hakemus käsitellään Urheiluakatemiassa ja päätöksestä ilmoitetaan henkilökohtaisesti urheilijalle. Pohjois-Savon Urheiluakatemiasta ja siihen hakemisesta lisää osoitteesta Urheilijaopiskelijoiden opinto-ohjauksesta vastaavat tutkinto-ohjelmien opinto-ohjaajat. Urheiluakatemiaopiskelijoille järjestetään tiedotus opintojen ja urheilun yhteensovittamisesta opintojen alettua. 10 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

11 OPISKELIJAN OHJAUS JA TUUTOROINTI Savoniassa opiskelijan ohjaus on opintojen eri vaiheisiin liittyvää tiedotusta, neuvontaa ja ohjausta. Ohjauksen keskeinen tavoite on opiskelijan asiantuntijuuden kehittymisen ohjaus ja opintojen sujuvan etenemisen varmistaminen. Tarkoituksena on myös kannustaa opiskelijaa ottamaan vastuu omasta opiskelustaan ja ohjata jatkuvaan itsearviointiin. Opiskelijaa lähimpänä toimii oma opettajatuutori. Opiskelijalla on vastuu opinnoistaan, mutta opiskelijalla on oikeus ohjaukseen myös henkilökohtaiseen tavoitteisiinsa pääsemiseksi. Ohjauksessa pyritään sellaiseen peruspalveluun, että opiskelija voi hyvin ja edistyy opinnoissaan. Ohjaukseen ja neuvontaan osallistuu koko Savonian henkilökunta. Opiskelijapalvelujen (opintotoimistot) ohella varsinaista ohjausta antavat opinto-ohjaajat, opettajatuutorit ja opiskelijatuutorit. Myös harjoittelun opettajaohjaajat ja opinnäytetyön ohjaajat osallistuvat ohjaukseen. Savoniassa ohjausta toteutetaan henkilökohtaisena-, pien- ja ryhmäohjauksena sekä verkkoohjauksena. Savonian opinto-ohjaajien yhteystiedot: Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa Kaksiosaiset nimet erotetaan viivalla SOSIAALI- JA TERVEYSALA Microkadun kampus, Kuopio Opiskelu- ja urakoordinaattori Mirja Halonen, puh Lehtori, opinto-ohjaaja Marjukka Nurro, puh Iisalmen kampus Opinto-ohjaaja Kerttu Rönkkö, puh MATKAILU- JA RAVITSEMISALA Microkadun kampus Opinto-ohjaaja, opettaja Anna-Maria Saarela, puh Opinto-ohjaaja, opettaja (aikuiskoulutus) Maisa Haatainen, puh KULTTUURIALA Musiikki ja tanssi, Kuopio Lehtori, opinto-ohjaaja Mari Miettinen, puh Lehtori, opinto-ohjaaja Eeri Pihlajakari, puh Kuopion Muotoiluakatemia/ alkaen Muotoilu, Opistotien kampus Opinto-ohjaaja Raili Mähönen, puh TEKNIIKAN ALA Opistotien kampus, Kuopio Lehtori, opinto-ohjaaja Sari Kohvakka, puh Lehtori, opinto-ohjaaja (sähkö- ja tietotekniikka) Sami Lahti, puh Lehtori, opinto-ohjaaja (konetekniikka) Ari Vuoti, puh Lehtori, opinto-ohjaaja (rakennustekniikka) Risto Pitkänen, Varkauden kampus Lehtori, opinto-ohjaaja Irene Hyrkstedt, puh Pelastusopisto, Kuopio Palopäällystön koulutus Kimmo Vähäkoski, puh LUONNONVARA-ALA Iisalmen kampus Opinto-ohjaaja Kerttu Rönkkö, puh LIIKETALOUDEN ALA Microkadun kampus, Kuopio Lehtori, opinto-ohjaaja Tarja Joona, puh Lehtori, opinto-ohjaaja Terttu Niskanen, puh Microkadun kampus, aikuiskoulutus Lehtori, opinto-ohjaaja Kaisa Hämäläinen, puh KOORDINOIVA OPINTO-OHJAAJA Microkadun kampus, Kuopio Kehittämis- ja palvelukeskus Pirjo Venhovaara, puh SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU 11

12 Opintojen esteettömyys ja erityisjärjestelyjen tarve Esteettömyys opintojen aikana tarkoittaa ohjaukseen liittyviä, yhdessä opiskelijan kanssa sovittuja järjestelyjä, jotka tukevat opiskelijan edistymistä opinnoissaan. Erityisjärjestelyt opetuksessa ja ohjauksessa edellyttävät aina, että opiskelija itse laittaa asiansa vireille esimerkiksi ottamalla yhteyttä tutkinto-ohjelman opintoohjaajaan tai opettajatuutoriin. Järjestelyjen käytännön toteuttamisesta sovitaan erikseen jokaisen opiskelijan kanssa. Erityisjärjestelyt voivat liittyä esimerkiksi opintojen monipuolisiin suoritustapoihin ja joustaviin tenttikäytäntöihin tai lisättyyn ohjaukseen. Sovitut ja käytetyt erityisjärjestelyt dokumentoidaan ns. tukiseteliin, jonka opiskelija saa osoitettuaan asiantuntijalausunnoin oppimiseen ja opiskeluun liittyvät erityistarpeensa. Tarvittaessa voidaan järjestää esimerkiksi lukitesti jatkotoimenpiteiden suunnittelun perustaksi. Opiskelijalla on tarvittaessa oikeus käyttää opinnoissaan apuvälineitä tai avustajaa. Yksilöllisen tuen organisoinnista vastaa tutkinto-ohjelman opinto-ohjaaja ja tuen järjestämisestä opettaja. Erityisjärjestelyjen tarve voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista. 12 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

13 OPISKELUHYVINVOINTI JA TERVEYDENHUOLTO Savoniassa opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämisessä keskeistä on avoin, myönteinen ja vuorovaikutuksellinen toimintakulttuuri kaikilla toiminnan osa-alueilla. Savoniassa opiskeluhyvinvointia edistävää toimintaa suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat koulutusalakohtaiset opiskelijoiden hyvinvointityöryhmät. Opintopsykologipalvelu Savoniassa opintopsykologipalvelun tarkoituksena on edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja opintojen sujumista. Opiskelijoilla on mahdollisuus luottamuksellisiin keskusteluihin, joissa voidaan käsitellä esimerkiksi opiskeluun/ oppimiseen, motivaatioon tai jaksamiseen liittyviä asioita. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että opintopsykologin luokse voi mennä varaamalla ajan. Keskustelujen tavoitteena on vahvistaa opiskelua tukevaa henkistä hyvinvointia ja löytää yhdessä opiskelijan kanssa apua ongelmiin. Opintopsykologi järjestää myös erilaisia opiskelua tukevia pienryhmiä esim. esiintymisjännityksen lieventämiseksi. Opiskeluterveydenhuolto Opiskeluterveydenhuolto on osa kansanterveystyötä. Terveydenhuoltopalvelut järjestää se kunta, jonka alueella ammattikorkeakoulun yksikkö sijaitsee. Palvelut on tarkoitettu kaikille päätoimisille opiskelijoille heidän kotipaikkakunnastaan riippumatta. Terveydenhuolto pitää sisällään oppilaitoksen terveydellisten olojen valvonnan, opiskelijan terveydenhuollon ja sairaanhoidon sekä hammashuollon. Täytä AMK-opiskelijan terveyskysely osoitteessa ja palauta se omalle terveydenhoitajallesi opintojen alettua. Savuton Savonia Savuttomalla opiskelu- ja työpaikalla tarkoitetaan sitä, että tupakointi on kielletty kaikkialla sisätiloissa tupakkalain edellyttämillä tavoilla. Tupakointi on kielletty työaikana eikä työaikana tapahtuvaa virallisten taukojen ulkopuolista tupakointia lasketa työajaksi. Tupakoivaa henkilökuntaa ja opiskelijoita tuetaan tupakoinnin lopettamisessa. Sisätiloissa ei ole tupakointitiloja ja mahdolliset tupakointipaikat on sijoitettu ulos vähemmän näkyvästi ja riittävän kauas rakennuksesta siten, ettei tupakansavu pääse kulkeutumaan ulkoa sisätiloihin. Opiskelijaliikunta Savonian liikunta- ja kuntosalit ovat arkena pääsääntöisesti opiskelijoiden käytössä. Tarkemmat tiedot kampusten liikuntapalveluista varausohjeineen tulevat lukuvuoden alettua opiskelijasähköpostiisi sekä Reppuun. Liikuntavuorot varataan tilakalenterin kautta. Lisäksi opiskelijakunta SAVOTTA järjestää jäsenilleen monipuolista liikuntatarjontaa. Jos sinulla on toiveita erilaisista opiskelijaliikuntaan liittyvistä asioista, niin olethan yhteydessä opiskelijakunta SAVOTTAan. Päihteettömyys Päihteiden käyttöä ei sallita Savonia-ammattikorkeakoulun alueella eikä päihteiden vaikutuksen alaisena saa olla oppimistilanteissa. Päihteettömyys on osa elämänhallintaa, ammatillista kasvua ja valmentautumista työelämään. Savoniassa on laadittu ohjeet, miten toimitaan tilanteissa, joissa opiskelija on päihtyneenä korkeakoulun alueella tai oppimistilanteessa tai mikäli epäillään, että opiskelijan päihteiden käytöstä on muodostunut tai muodostumassa ongelma. Päihdeongelmaan puututaan välittömästi ja vastuu siitä kuuluu kaikille korkeakouluyhteisön jäsenille. Puuttumalla varhain päihteiden käyttöön, luodaan kaikille turvallinen opiskeluympäristö, voidaan ehkäistä terveydellisiä haittoja ja syrjäytymistä, edistää opiskelujen sujuvuutta, välttää opintojen keskeyttämistä tai pitkittymistä. Puuttuminen on välittämistä, ei moralisointia tai tuomitsemista. Asiasta keskustellaan luottamuksellisesti, opiskelijan yksityisyyttä loukkaamatta. Jos on perusteltu epäily, Savonia voi velvoittaa opiskelijan menemään huumausainetestiin. (Ammattikorkeakoululaki 352/2003, 25 d ). Eri yhteisöjen, järjestöjen ja seurakuntien opiskelija- ja oppilaitostyö Opiskeluaika tuo mukanaan monia mahdollisuuksia, mutta myös kysymyksiä. Elämä muuttuu monella tavalla uudessa kaupungissa kohtaa uusia ihmisiä ja tilanteita. Haasteiden keskellä onkin hyvä tietää, että kaikissa kolmessa opiskelukaupungissa toimii opiskelija- ja oppilaitostyötä tekeviä yhteisöjä ja järjestöjä. Monikulttuurikeskus Kompassi, Kuopio Savonialle nimetyt oppilaitospapit ovat opiskelijoiden käytettävissä vakaumukseen ja uskontokuntaan katsomatta. He ovat valmiina juttelemaan mieltä askarruttavista asioista ja kysymyksistä. Tarvittaessa oppilaitospapit auttavat avaamaan solmuja ja näkemään asioita hieman uudessa valossa. Juuri sen verran kuin opiskelijalle sopii, ehdottoman vaitiolovelvollisuuden sitomina. SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU 13

14 OPISKELIJAEDUT Opiskelijakortti Kaikki Savonia-ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijat saavat ilmaiseksi SAMOK-opiskelijakortin, joka tilataan lukuvuoden alettua järjestettävien korttikuvausten jälkeen. Tämä opiskelijakortti toimii henkilökorttina Savonian tiloissa, kirjautumiskorttina kopiokoneilla sekä kirjastokorttina Savonian kirjastossa. Tutkintoon johtavassa koulutuksessa oleva opiskelija saa mm. junamatkoista sekä yli 80 kilometrin bussimatkoista opiskelija-alennuksen, kun hänellä on voimassaoleva sininen SAMOK-opiskelijakortti tai VR:n ja Matkahuollon opiskelijakortti. Savoniasta saamastasi SAMOK-opiskelijakortista tulee virallinen, kaikkialla Suomessa voimassa oleva opiskelijakortti, kun liityt opiskelijakunnan jäseneksi. Jäseneksi liitytään maksamalla jäsenmaksu Savoniaammattikorkeakoulun opiskelijakunnalle. Jäsenmaksun maksettuasi saat korttiisi lukuvuosi- tai lukukausitarran opiskelijakunnan kahvilasta tai kampusten palvelupisteistä. Tällä virallisella opiskelijakortilla saat käyttöösi kaikki valtakunnalliset (myös VR- ja Matkahuolto) ja opiskelijakunnan neuvottelemat paikalliset opiskelijaedut ja -alennukset. Opiskelijakunnan jäsenet hyötyvät jäsenyydestään myös opiskelijakunnan tapahtumissa ja opiskelijakunnan kahviloissa sekä monella muulla rahanarvoisella tavalla. Lisätietoja opiskelijakortista ja jäsenmaksun maksamisesta löydät opiskelijakunnan verkkosivuilta VR:n ja Matkahuollon yhteinen opiskelijakortti Mikäli et liity opiskelijakunnan jäseneksi saat VR:n ja Matkahuollon matkustusedut näiden omalla opiskelijakortilla. VR:n ja Matkahuollon yhteisen opiskelijakortin voi hankkia VR:n lipunmyynneistä ja Matkahuollon toimipaikoista. Opiskelijakorttia varten tarvitaan tuore passikuva, henkilöllisyystodistus sekä todistus, jonka voi tulostaa VR:n tai Matkahuollon sivuilta tai hakea opintotoimistosta. Tiedot opiskelija-alennuksista ja ohjeet VR:n ja Matkahuollon yhteisen opiskelijakortin hankkimiseksi löydät VR:n ja Matkahuollon verkkosivuilta. Ateriatuki ja ruokailu kampuksilla Korkeakouluopiskelijana olet oikeutettu alennukseen opiskelija-aterian hinnasta ravintoloissa, jotka ovat ateriatuen piirissä. Näissä ravintoloissa noudatetaan valtioneuvoston vahvistamia ateriakokonaisuuksien enimmäishintoja. Ravintolan pitäjä on vähentänyt aterian enimmäishinnasta ateriatuen, eli maksat ateriastasi siis tuen verran vähemmän. Edun saat esittämällä Kela-ateriatukikortin tai voimassa olevan opiskelijakortin ruokailun yhteydessä. Opiskelija-alennukset Liityttyäsi opiskelijakunnan jäseneksi saat opiskelijakortillasi paljon erilaisia opiskelijoille suunnattuja etuja ja alennuksia. Käytössäsi ovat niin kaikki paikalliset, kuin valtakunnallisetkin edut. opiskelijan-varkaus/ 14 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

15 OPISKELIJAKUNTA SAVOTTA JA OPISKELIJAYHDISTYKSET Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta tunnetaan lyhenteestä SAVOTTA. Opiskelijakunnan ensisijaisena tehtävänä on valvoa kaikkien Savonian opiskelijoiden etuja ja valita opiskelijaedustajat ammattikorkeakoulun hallintoelimiin. Opiskelijoille ja erityisesti jäsenille tarjotaan erilaisia palveluja sekä vapaa-ajan toimintaa. Opiskelijakunta tuottaa myös liikuntapalveluja koko Savonialle. Opiskelijaelämä sykkii Savonia-ammattikorkeakoulussa opiskelijakunnan, opiskelijayhdistysten ja vertaistuutoreiden sekä liikunta- ja vapaa-ajan palvelujen ja tapahtumien ympärillä. Opiskelijakunta tarjoaa palveluja ja hengähdyshetkiä arkisen aherruksen keskellä yhteistyössä koulutusyksiköissä toimivien koulutusalajärjestöjen, eli opiskelijayhdistysten kanssa. Opiskelijakunnan toiminta Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta on yksi Suomen suurimmista opiskelijakunnista. Jäsenenä opiskelijakunnassa oli keväällä 2014 melkein 4000 opiskelijaa. Opiskelijakunnan tehtävistä säädetään ammattikorkeakoululaissa. SAVOTTA muun muassa valitsee kaikki opiskelijoiden edustajat ammattikorkeakoulun hallitukseen ja muihin toimielimiin. Opiskelijakunta toimii myös jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan liittyviä pyrkimyksiään. Opiskelijakunnan tulee omalta osaltaan valmistaa opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen. Opiskelijakunnalla on itsehallinto. Käytännön toiminnasta vastaa edustajiston valitsema hallitus yhdessä työntekijöiden kanssa. Kaikki jäsenet voivat asettua ehdolle edustajistoon ja hallitukseen. Opiskelijakunnan jäseneksi liittyminen Ammattikorkeakoululain mukaan kaikki päätoimiset opiskelijat voivat liittyä opiskelijakuntaan. Opiskelijakunnan jäseneksi liitytään joko täyttämällä paperinen jäsenhakemus ja palauttamalla se opiskelijakuntaan, opintotoimistoon tai opiskelijayhdistykseen kampuksen käytännöstä riippuen tai tekemällä jäseneksi liittyminen opiskelijakunnan verkkosivuilla. Jäsenmaksun maksettuasi saat opiskelijakorttiisi lukuvuositarran, jolloin Savoniasta saamasi opiskelijakortti toimii virallisena opiskelijakorttina kaikkialla Suomessa. Tällä virallisella opiskelijakortilla saat myös kaikki valtakunnalliset opiskelijaedut (esim. VR ja Matkahuolto) sekä paikalliset opiskelijakunnan tarjoamat opiskelija-alennukset ja -edut. Jäsenet saavat lukuvuoden alettua mm. ilmaisen opiskelijakalenterin, kahdeksi kuukaudeksi Savon Sanomat joko paperi- tai verkkolehtenä sekä tietysti paljon muita etuja. Opiskelijayhdistysasiaa Savonia-ammattikorkeakoulun kampuksilla ja koulutusyksiköissä toimii useita opiskelijayhdistyksiä. Yhdistysten tehtävänä on palvella opiskelijoita mm. opiskelijakorttiasioissa ja tarjota opiskelijoille erilaisia etuja ja tapahtumia yhteistyössä opiskelijakunnan kanssa. Opiskelijayhdistyksiin pääset jäseneksi liittymällä opiskelijakunnan jäseneksi. Samaan jäsenmaksuun kuuluu myös opiskelijayhdistysten jäsenmaksu, eli liittymällä opiskelijakunnan jäseneksi tuet Savoniaammattikorkeakoulussa tehtävää opiskelijatoimintaa sekä opiskelijakunnassa, että opiskelijayhdistyksissä. OPISKELIJAYHDISTYKSET OPISKELIJALIIKUNTA / SYKETTÄ liikuntapalvelut liikuttavat opiskelijoita Futsalia, kuntosali, salibandya, zumpaa, vakiovuoroja, tanssia, joogaa, monia vaihtoehtoja liikunnan harrastamiseen Savonia-ammattikorkeakoulussa pienellä liikuntamaksulla. Kaikille savonialaisille tarkoitetuissa SYKETTÄ-liikuntapalveluissa järjestetään niin ryhmäliikuntatunteja, palloiluvuoroja, kuin erilaisia lajikokeiluja ja erikoisempiakin tempauksia. Liikuntavuoroja on niin Opistotien kampuksella Kuopiossa, kuin yhteistyökumppaneidenkin tiloissa. Iisalmen ja Varkauden kampuksille on kehitteillä oma toimintamallinsa. SYKETTÄ-liikuntapalveluihin pääset tutustumaan -sivuilla. SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU 15

16 SavoniaStart Opiskeluun ja opintoihin perehdytys Savoniassa suurin osa uusista opiskelijoista saapuu kampuksille ja aloittaa opiskelunsa syyskuun alussa. Syksyllä opiskelemaan valitut aloittavat tammikuussa. Uusille opiskelijoille järjestetään opintojen alussa opintoihin ja opiskeluun perehdytys koulutusala- ja tutkinto-ohjelmakohtaisesti. Savoniassa syksyllä aloittaville järjestetään myös yhteinen opintojen aloitustapahtuma SavoniaStart. Jokaisen uuden opiskelijan on hyvä osallistua perehdytysjakson ohjelmaan, sillä jakson aikana annetaan napakka aloitustietopaketti opiskelukäytännöistä. Savoniassa opiskeluun ja opintoihin perehdytys ovat myös osa tutkinto-ohjelman opintoja. Ensimmäisten päivien aikana uudet opiskelijat tapaavat myös oman tutkinto-ohjelmansa opettajatuutorit sekä vanhemmat opiskelijat eli opiskelijatuutorit. Jokaiselle aloittavalle opiskelijaryhmälle on nimetty omat tuutorit, jotka on koulutettu tehtäväänsä ja jotka opastavat ryhmäänsä käytännön asioiden oppimisessa. Opintojen alkuvaiheessa kaiken tiedotuksen ja ohjauksen tavoitteena on auttaa uutta opiskelijaa kasvamaan opiskeluyhteisön jäseneksi ja kiinnittymään opintoihin. Savoniassa meillä kaikilla on velvollisuus omalla toiminnallamme edesauttaa yhteisöllisyyttä, työrauhaa sekä turvallisen opiskelu- ja työyhteisön muodostumista. Koulutuksessa noudatetaan esteettömyyden sekä kestävän kehityksen periaatteita. Opistotien kampus klo Kaikki Savonia-ammattikorkeakoulun uudet opiskelijat kokoontuvat ensimmäistä kertaa yhteen Savonian Opistotien kampukselle. Esittelypisteissä pääset tutustumaan Savonian tarjoamiin palveluihin ja mahdollisuuksiin. MERKITSE KALENTERIIN ! SavoniaStart -stagella maailmanmatkaaja Timo Polari virittää meidät kaikki pohdiskelemaan omien tavoitteiden merkitystä ja niiden saavuttamista. Päivän päätteeksi kattaus rentoa ruokailua ja musiikkia kampuksen kulmilla. Tervetuloa mukaan! SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU PL 6, (Mikrokatu 1) Kuopio puh OPISKELIJAPALVELUT puh

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS Ahlmanin ammattiopisto OPISKELIJAN OPAS 2013 2014 TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS hlman MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS AMMATTIOPISTO NUORiLLE MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA, ELÄINTENHOITAJA, PUUTARHURI, TARJOILIJA ja

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

LAATUA YHTEISTYÖLLÄ joka päivä pieniä parannuksia

LAATUA YHTEISTYÖLLÄ joka päivä pieniä parannuksia LAATUA YHTEISTYÖLLÄ joka päivä pieniä parannuksia Laatu syntyy yhteispelillä ja kaikilla korkeakouluyhteisön jäsenillä on tärkeä merkitys sen kehittymiseen. Tämä henkilöstön ja opiskelijoiden yhteistyönä

Lisätiedot

innostu opiskelusta, onnistu elämässä

innostu opiskelusta, onnistu elämässä innostu opiskelusta, onnistu elämässä Löydä helmi opetussuunnitelman yhteinen osa www.facebook.com/liiketalousopisto Sisällysluettelo 1. Koulutuksen yleiset periaatteet Helmi Liiketalousopistossa... 3

Lisätiedot

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 1 (43) Päivitetty Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 2 (43) Päivitetty Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I HYRIA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ... 5 1 HYRIAN ORGANISAATIO, STRATEGIA

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut www.aikuiskoulutuksenvoima.fi SISÄLTÖ Johdanto...3 Aikuiskoulutus...3 1 Hakukelpoisuus...4 2 Koulutusväylät...5 2.1 Toisen asteen koulutus...5 Aikuisten lukiokoulutus...5 Ammatillinen aikuiskoulutus...5

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015

Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015 Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015 Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O. Yliopisto-opintojen työelämäintegraatio hanke 2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla II -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille II Sisältö... Johdanto 7 I Nuoren elämänhallinnan tukeminen

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen OPETUSHALLITUS MONISTE 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Kuva: Elvi

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (120) Sisällysluettelo 1 Tieto- ja viestintätekniikan,

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille 3 kirjoittajat ja HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Teos on suojattu tekijänoikeuslailla (404/61). Teoksen valokopiointi

Lisätiedot

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Ulla Kauranen & Salla Sipilä (toim.)

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE 33 KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE TEIJA NUUTINEN ViaDia Joensuu ry 1 Sisällys 1 Saatteeksi... 4 2 ViaDia = diakonian kautta...

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille FUTUREX Future Experts -projektin raportti Toim. Anne Rouhelo & Heli Trapp Asiantuntijuus ja verkostomainen

Lisätiedot

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla Maija Säkäjärvi Riitta Kinnunen Sosiaalikehitys Oy Sisällys Saatesanat 3 Johdanto 4 1 Koulutuksen merkitys nuorisotakuun perustana 6 2 Hämeenlinnan

Lisätiedot

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sisältö Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! - eli mihin

Lisätiedot