OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, AMK-TUTKINNOT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, AMK-TUTKINNOT"

Transkriptio

1 OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, AMK-TUTKINNOT

2 SISÄLTÖ Tervetuloa opiskelemaan 3 Opiskelun aloittaminen 4 Taloudellinen tuki opintoihin 5 Opiskelu Savoniassa 7 Opintojen suunnittelu 9 Opiskelijan ohjaus ja tuutorointi 11 Opiskeluhyvinvointi ja terveydenhuolto 13 Opiskelijaedut 14 Opiskelijakunta SAVOTTA ja opiskelijayhdistykset 15 SavoniaStart Opiskeluun ja opintoihin perehdytys 16

3 TERVETULOA OPISKELEMAAN SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUUN Savonia-ammattikorkeakoulu on monialainen ja käytännönläheinen korkeakoulu. Haluamme, että Savoniasta valmistuu osaajia, jotka ovat haluttuja työntekijöitä tulevaisuuden asiantuntijoina. Kiinalaisen sananlaskun mukaan tuhannen virstan matka alkaa yhdellä askeleella. Olemme halunneet rakentaa opintopolun niin, että teoriaopinnot ja käytäntö linkittyvät toisiaan tulevaksi kokonaisuudeksi. Osaamisen kehittyminen vaatii pitkäjänteisyyttä ja sinnikkyyttä. Opettajat ja henkilökunta ovat ohjaamassa ja opastamassa uuden tiedon lähteille. Tarjoamme opiskelijoille jo opiskelun aikana työelämänäkökulman erityyppisissä kehittämisprojekteissa. Niissä on mahdollisuus yhdistää teoriaopintoja käytäntöön. Tule rohkeasti ja avoimin mielin mukaan joukkoomme! Toivon innostavia oppimiskokemuksia yksin tehden ja yhdessä toimien. MERVI VIDGRÉN REHTORI Savonia-ammattikorkeakoulussa opiskelee yhteensä noin kuusituhatta opiskelijaa. Opiskelijoita on tutkintoon johtavassa koulutuksessa, täydennyskoulutuksessa, avoimen ammattikorkeakoulun opinnoissa ja opiskelemassa ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Savoniassa on mahdollista suorittaa osa tutkinnoista englanniksi ja hankkia kansainvälistä osaamista. Savonian toimipisteet sijaitsevat Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Ylempi amk-tutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat suorittaneet soveltuvan korkeakoulututkinnon ja joilla on vähintään kolmen vuoden työkokemus alalta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Tutkinnon suorittamalla voi parantaa omaa ammattitaitoa ja hakea haastavampiin työtehtäviin. Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaminen kestää 2 3 vuotta ja tapahtuu joustavasti työsi ohessa. Opinnoissa riittää valinnan varaa, sillä voit myös täydentää osaamistasi opiskelemalla avoimessa ammattikorkeakoulussa. Savoniassa opiskelee myös Pohjois-Savon Urheiluakatemiassa huippu-urheiluvalmennuksessa olevia opiskelijoita. Opintojen aikana Sinulla on apunasi joukko ihmisiä ja palveluja, joita mahdollisesti tarvitset matkasi varrella. Opiskelijapalvelut, opettajatuutorit, opinto-ohjaajat ja muukin henkilöstö auttavat sinua myös muissa kuin varsinaisiin opintoihisi liittyvissä asioissa. Seuraavilla sivuilla on kerrottu lyhyesti opiskelusta, palveluista sekä esimerkiksi opintotuesta, terveydenhuollosta ja ruokailumahdollisuuksista. Opintoihisi liittyviin yleisimpiin kysymyksiin löydät vastaukset tässä oppaassa mainituista www-osoitteista tai opintojen alettua opiskelijaintrasta eli Repusta, reppu.savonia.fi. Opintojen aloituksen aikataulun sekä muuta uudelle opiskelijalle tarpeellista tietoa löydät Savonian nettisivuilta. Opintojen rakenne, amk-tutkinnot: Nuorten tutkinto-opiskelussa (päivätoteutus ) yhdistyvät käytännön taidot ja vahva teoreettinen osaaminen. Savonian monipuoliset tutkinto-ohjelmat tarjoavat hyvän pohjan tulevalle ammattiuralle. Tutkinnon suorittaminen kestää 3,5 4,5 vuotta tutkinto-ohjelmasta riippuen. Opiskelu on päätoimista. Tutkintoon johtavan aikuiskoulutuksen (monimuotototeutus) tavoitteena on ammattitaidon kehittäminen tai nostaminen ajantasaistamalla aikaisempi tutkinto ammattikorkeakoulututkinnoksi. Tutkinnossa hyödynnetään aikaisempia opintoja ja työkokemusta. Opinnot voi suorittaa osittain työn ohella. Englanninkielisen tutkinnon Savoniassa voi suorittaa liiketalouden alalla. Tutkinto-ohjelma antaa vankan ammatillisen osaamisen lisäksi vahvan kielitaidon ja paljon kokemusta monikulttuurisessa ympäristössä toimimisesta. Englanninkielisessä tutkinto-ohjelmassa opiskelevat tulevat ympäri maailmaa. Avoin AMK Täydennyskoulutus Opinnäytetyö 15 op Valinnaiset opinnot Ammattiopinnot Perusopinnot Ylempi amk-tutkinto op Harjoittelu op (terveysala op) Opinnot AMK-tutkinnon jälkeen Ammattikorkeakoulututkinto 210 op 3.5 v. 240 op 4.0 v. 270 op 4.5 v. SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU 3

4 OPISKELUN ALOITTAMINEN Ilmoittautuminen opiskelijaksi Uudet opiskelijat ilmoittautuvat läsnä-/poissaoleviksi opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä ja saavat opiskeluoikeuden. Aikuiskoulutukseen valitut voivat ottaa opiskelupaikan vastaan myös sähköisesti ja tehdä samalla läsnä-/poissaoloilmoituksen. Ilmoittautumistiedot ovat sitovia. Poissaolevaksi voi ilmoittautua korkeintaan kahden lukuvuoden (neljän lukukauden) ajaksi. Poissaoloaika ei kuluta opiskeluoikeusaikaa, mutta kannattaa huomioida, että poissaolosta voi aiheutua ongelmia opintojen etenemisessä. Koulutus voi loppua kokonaan tai toteutuu uudelleen vasta vuosien kuluttua. Poissaoloaikana ei ole oikeutta suorittaa opintoja tai saada suorituksia opintorekisteriin. Poissaolevalla opiskelijalla ei ole oikeutta opintotukeen, ateriatukeen eikä muihinkaan opiskelijoiden etuihin (mm. matka-alennukset). Poissaolevan opiskelijan on itse huolehdittava ilmoittautuminen seuraavalle lukuvuodelle Savonian ohjeiden mukaisesti. Opiskelijan on joka lukuvuosi ilmoittauduttava läsnäolevaksi tai poissaolevaksi ammattikorkeakoulun määräämällä tavalla. Jos opiskelija laiminlyö ilmoittautumisen, hän menettää opiskeluoikeutensa (L 351/2003). Tutkintoon kuuluvat opinnot tulee ensisijaisesti suorittaa niiden säännönmukaisessa tutkinnonsuoritusajassa mutta viimeistään yhtä vuotta niiden laajuutta pitemmässä ajassa (säännönmukainen suoritusaika + 1 vuosi) (L 351/2003). Lukuvuoden aikataulut ja lukujärjestykset Uudet kevään yhteishaussa valitut opiskelijat aloittavat opiskelunsa Syksyn yhteishaussa valittavat aloittavat puolestaan Syyslukukausi Itsenäisen työn viikko 42 Kevätlukukausi Itsenäisen työn viikko 10 Kesälukukausi Lukujärjestykset löytyvät osoitteesta: lukujarjestykset Asuminen Opiskelupaikan varmistuttua asunnon voi hankkia vapailta markkinoilta asunnonvälitystoimistojen tai lehtiilmoitusten kautta. Asunnon hankkimisessa ei kannata viivytellä, koska parhaimmat asunnot vuokrataan heti opiskelupaikan varmistumisen jälkeen. Älä siis viivyttele asunnon hankkimisessa! Opiskelija-asuntoa voi hakea seuraavilta asunnontarjoajilta: Iisalmi Iisalmessa opiskelunsa aloittavat voivat hakea asuntoa Kiinteistö Oy Petterinkulman omistamista opiskelijaasunnoista. Hakemuksen voi täyttää sähköisesti: Hakea voi myös asuntohakemuslomakkeella, jota on saatavilla osoitteesta: Kiinteistö Oy Petterinkulma, Kirkonsalmentie 12, IISALMI puh Asuntohakemukset palautetaan liitteineen Kiinteistö Oy Petterinkulmaan. Kuopio Kuopiossa opiskelunsa aloittavat voivat hakea opiskelija-asuntoa Kuopion Opiskelija-asunnot Oy:n (KUO- PAS) omistamista asunnoista. Asuntoa voi hakea osoitteessa tai lomakkeella, jonka saat KUOPAS:n toimistosta. Kuopion Opiskelija-asunnot Oy, Torikatu 15, KUOPIO puh Kuopion Tekniikan alan opiskelijat voivat hakea Tekman Tuki ry:n omistamia asuntoja, jotka sijaitsevat Puijonlaaksossa. Asuntoa voi hakea tai hakemuslomakkella, jonka saat osoitteesta: Tekman Tuki ry, Retkeilijäntie 1 D 2, KUOPIO puh Palopäällystön koulutusohjelmassa opiskelevat voivat asua Pelastusopiston asuntolassa. Varkaus Varkaudessa opiskelunsa aloittavat voivat hakea asuntoa Wartalo Kodeilta. Hakemuksen voi täyttää sähköisesti: Hakea voi myös lomakkeella, jota on saatavilla osoitteesta: Wartalo Kodit Oy, Antinpuisto 8, VARKAUS puh tai kaupungin yhteispalvelupisteestä kaupungintalolta. Lisätietoja opiskelija-asunnoista: Varkaudessa on lisäksi tarjolla runsaasti yksityisiä vuokraasuntoja, joista saa tietoa kampuksen ilmoitustauluilta. 4 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

5 TALOUDELLINEN TUKI OPINTOIHIN Opintotuki Opintotukea voidaan myöntää ammattikorkeakouluun hyväksytylle, päätoimisesti opiskelevalle ja taloudellisen tuen tarpeessa olevalle opiskelijalle. Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintotuen myöntämisestä ja maksamisesta vastaa Kela. Opintotuki on opiskelijan palkka tehdystä työstä eli opintorekisteriin kirjautuvista opintosuorituksista. Opintosuorituksia tulee kirjautua opintorekisteriin 5 opintopistettä käytettyä tukikuukautta kohti. Tämä tarkoittaa vähintään 45 opintopisteen laajuisia opintoja lukuvuotta kohti (jos nostettuja tukikuukausia on 9), jotta opiskelija katsotaan päätoimiseksi ja opintotukeen oikeutetuksi. Käytettävissä olevat opintotukikuukaudet amk-tutkinnon aikana (mikäli opiskelija on aloittanut ensimmäiset korkeakouluopinnot aikaisintaan syksyllä 2014): Tutkinnon laajuus 210 op (3,5 v) Tutkinnon laajuus 240 op (4 v) Tutkinnon laajuus 270 op (4,5 v) käytettävissä 37 tukikuukautta käytettävissä 41 tukikuukautta käytettävissä 46 tukikuukautta Mikäli olet jo suorittanut yhden korkeakoulututkinnon, enimmäistukiaika korkeakouluopintoihin ( alkaen) on yhteensä 64 kk. Jos ensimmäiseen tutkintoon on käytetty esimerkiksi 45 tukikuukautta, jää toista tutkintoa varten jäljelle 19 tukikuukautta. Opintojen keskeyttäminen ja toiselle amk-koulutusalalle tai yliopistoon siirtyminen ei tuota uusia tukikuukausia, vaan ensimmäisessä korkea-asteen opiskelupaikassa käytetyt tukikuukaudet vähennetään uuteen tutkintoon tarkoitetuista tukikuukausista. Opintojen aloituksen aikataulun sekä muuta uudelle opiskelijalle tarpeellista tietoa löydät Savonian nettisivuilta. uudelle-opiskelijalle Opintotuen hakeminen Hae opintotukea heti, kun olet saanut tiedon siitä, että sinut on hyväksytty opiskelemaan. Opintotukea voit hakea verkossa -sivulla. Asiointipalveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla. Vaihtoehtoisesti voit täyttää opintotukihakemuksen (OT2) ja postittaa sen mihin tahansa Kelan toimistoon tai Savonia-amk:n opintotoimistoon. Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemiskuukauden alusta lukien ja ratkaisevaa on hakemuksen perille saapumispäivä, ei postituspäivä. Tuki myönnetään hakemuksesta koko norminmukaiselle opiskeluajalle lukuvuosittaisen tukiajan puitteissa. Kesäajan opintotuki on aina haettava erikseen. Opiskelija voi hakea opintotuen asumislisää, jos hän asuu vuokra-, asumisoikeus- tai osaomistusasunnossa. Asumislisä myönnetään vain opiskelukuukausilta opiskeluajan asuntoon. Asumislisä on henkilökohtainen ja se on verotonta tuloa. Opiskelijan hakiessa opintolainaa pankki päättää lainan myöntämisestä saatuaan tiedot lainantakauspäätöksestä Kelalta. Korkeakouluopiskelijat voivat nostaa opintolainansa kahdessa erässä: syyslukukaudelle tarkoitettu osuus voidaan nostaa aikaisintaan 1. elokuuta ja kevätlukukaudelle tarkoitettu osuus aikaisintaan 1. tammikuuta. Opintotuki ja opintojen eteneminen Opintotuen saaminen ja sen jatkuminen riippuu opintojen edistymisestä. Opintotukilautakunta seuraa opintotukilain edellyttämällä tavalla opintotukea saavien opiskelijoiden opintojen edistymistä lukuvuosittain. Opintojen riittävä edistyminen edellyttää vähintään 5 opintopisteen laajuisten opintojen suorittamista tukikuukautta kohti. Tämän lisäksi opiskelijan on lukuvuodesta alkaen suoritettava vähintään 20 opintopistettä lukuvuoden aikana ( ). Opintoja on suoritettava vähintään 20 opintopistettä lukuvuodessa, vaikka nostaisit opintotukea lukuvuoden aikana vain 1-3 kuukaudelta. Saat lisätietoja opintotukeen liittyvissä kysymyksissä: Opintojen alettua reppu.savonia.fi. SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU 5

6 Opintotuki aikuisille Aikuisten tutkintoon johtavassa koulutuksessa opintotuki haetaan ja myönnetään samalla lailla kuin nuorten tutkintoon johtavissa tutkinto-ohjelmissa. Mikäli opiskelet ylempään amk-tutkintoon johtavassa koulutuksessa, sinun on mahdollista hakea opintoihisi opintotukea. Sinun tulee täyttää opintotuen saamisen yleiset ehdot ja suorittaa keskimäärin 5 opintopistettä/tukikuukausi ja vähintään 20 op lukuvuodessa. Opintotukea on haettava vuosittain. Toimita ensimmäisen vuoden hakemus suoraan Kelalle. Toimita myöhemmät hakemukset opintotukilautakunnalle, joka tarkistaa ennen lausunnon antamista aiempien opintojesi edistymisen ja haettavan tukiajan opintosuunnitelman. Lue lisää Kelan sivuilta Koulutusrahaston aikuiskoulutustuki Jos olet ollut jo työelämässä, saattaa sinulla olla mahdollisuus tietyin edellytyksin hakea tukea opiskeluun Koulutusrahastolta. Katso edellytykset aikuiskoulutustukeen. Aikuiskoulutustukea saava ei voi saada samanaikaisesti valtion opintotukea, mutta opintolainan lainantakauksen voi saada. Lisätietoja: Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu Yli 25-vuotiaat voivat opiskella työttömyysturvalla omaehtoisessa koulutuksessa. Vastuu opintojen etenemisestä ja opintojen etenemisen raportoinnista TE-toimistolle on opiskelijalla. Lisätietoja: Työttömyysetuuksista TE-toimiston koulutusneuvonta, puh SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

7 OPISKELU SAVONIASSA Monta erilaista tapaa opiskella Savoniassa koulutusta ohjaa OIS-ajattelu. OIS tulee sanoista Open Innovation Space. Siinä yhdistyvät työelämäläheinen oppiminen sekä sitä tukeva tutkimus- ja kehittämistoiminta. Opetuksessa ja oppimisessa painopiste on opiskelijan ja työelämän välisten suhteiden alkuun saattamisessa ja syventämisessä, jotta opiskelija jo opintojensa aikana orientoituu tuleviin alan työtehtäviin. Eri koulutusaloilla on monta erilaista tapaa toteuttaa työelämäläheistä, aktiivista ja kokemusperäistä oppimista. Yksi esimerkki on tekniikan alalla käytettävä opetuksen ja oppimisen CDIO-viitekehys (Conceive- Design-Implement-Operate). Savonian koulutusten työelämäläheisyys toteutuu opettajien monimuotoisen verkostoitumisen kautta. Henkilöstö luo oppimistilanteita ja tukee opiskelijan oppimista. Opiskelija on aktiivinen toimija. Työskentely erilaisissa tiloissa, ryhmissä, yhteisöissä ja verkko-oppimisympäristöissä on osa opintoja. Eri alojen opiskelijat, opettajat, tutkimus- ja kehittämistehtävissä työskentelevät sekä työelämän edustajat ratkaisevat yhdessä erilaisia ammattikäytännöistä nousevia tehtäviä. Tällä tavoin opiskelussa yhdistyy teoria ja käytäntö. Teoriaopintojen tukena on vahva yhteys käytännön työelämään sekä ohjatussa harjoittelussa, työelämälle tehtävissä kehittämistehtävissä että projekteissa ja opinnäytetöissä. Opintojen aikana opiskelijalle syntyy omia verkostoja ja elinkeinoelämä tulee tutuksi, jotka ovat ensiarvoisen tärkeitä alalle työllistymisen kannalta. Myös yrittäjäksi tähtäävälle opiskelijalle on parhaassa tapauksessa projekteissa syntynyt asiakaskuntaa. Tiiviin yhteistyön kautta opiskelijat oppivat tuntemaan alueen yrityksiä ja muita sidosryhmiä sekä tunnistamaan niiden tarjoamia mahdollisuuksia jo opintojen aikana oli urasuunnitelmissa sitten yrittäjyys tai työllistyminen työntekijänä. Päätoiminen opiskelu Päätoiminen opiskelu tarkoittaa kokopäiväistä opiskelua, jota nuorten tutkintoon johtava (päivätoteutus) koulutus on. Opetusta on arkisin klo 8-18 välillä. Päätoimisesti voi opiskella myös aikuisten tutkintoon johtavassa koulutuksessa (monimuotototeutus) ja ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa. Opinnoissa edetään säännöllisellä rytmillä opiskeluryhmän kanssa. Opiskeluviikon aikana käytetään monipuolisesti erilaisia oppimismenetelmiä, joissa hyödynnetään ammattikorkeakoulun ja työelämän tarjoamia oppimisympäristöjä, ohjausta ja itsenäistä työskentelyä. Opiskelutavan lähtökohtana on, että opiskelija tekee noin kahdeksan tunnin työpäivinä, viitenä päivänä viikossa. Osaaminen kasvaa ja opinnot etenevät ohjatusti ryhmän mukana. Monimuoto-opiskelu Aikuiskoulutus on yleensä opiskelua työn ohessa. Opiskelu on monimuotoista ja sopeutuu työssäkävijän aikatauluihin. Opinnoissa vuotottelevat lähiopetus ja itsenäinen, ammattikorkeakoulun ulkopuolella tapahtuva opiskelu. Opiskelijan on mahdollista käyttää omaa työympäristöä oppimisympäristönä ja hyödyntää mahdollisuuksien mukaan omia työtehtäviä ja niiden kehittämistä osana opintoja. Oman alan työkokemuksen kautta hankittu osaaminen on eduksi, sillä voit hyväksilukea aiempaa osaamistasi. Opinnot etenevät itsenäisesti sekä ryhmässä opiskellen. Nopeasti ja oma-aloitteisesti etenevät opinnot Opiskelun voi rakentaa nopeasti eteneväksi, erilaista tarjontaa hyödyntäväksi vaihtoehdoksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman avulla. Mahdollisuudet vaihtelevat kuitenkin tutkinto-ohjelmakohtaisesti. Nopeasti etenevä opiskelutapa sopii opiskelijoille, joilla on halu ja kyky opiskella tutkinto normiaikaa nopeammin. Tarvitaan myös selkeä käsitys omasta osaamisesta sekä valmius rakentaa omat aikataulut ja tavoitteet. Opiskelutapa edellyttää ehdotonta sitoutumista, suunnitelmallisuutta, joustavaa ja tehokasta ajankäyttöä sekä oma-aloitteisuutta ja itsenäistä työskentelytapaa. Opiskelussa korostuu organisointikyky sekä taito rakentaa työelämäyhteistyötä. Opiskelija osaa hyödyntää kehittämisprojekteja oman oppimisesi edistämiseksi ja hänellä on valmiuksia käyttää erilaisia kanavia ja menetelmiä oppimisessa. Vastuu omista opinnoista Opiskelu on palkitsevaa. Oma aktiivisuus, myönteinen asenne ja tavoitteellisuus johtavat päämääriin sekä opinnoissa, työelämässä että elämässä muutenkin. Menestyminen korkeakouluopinnoissa vaatii aktiivisuutta, pitkäjänteisyyttä, oma-aloitteisuutta, kykyä kyseenalaistaa asioita ja sinnikkyyttä viedä opinnot määräajassa päätökseen. Tarvitaan myös täsmällistä aikataulujen noudattamista ja ajanhallintaa. Vastuu opintojesi etenemisestä on sinulla itselläsi. Opiskelussa vuorottelevat oma vastuu opinnoista sekä vapaus tehdä SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU 7

8 valintoja. Laajojen opintokokonaisuuksien suorittaminen edellyttävät luonnollisesti myös arkista puurtamista. Keskeistä opiskelun onnistumiselle on oma motivaatio. Kannattaa siis jo opintojen alussa tehdä suunnitelmia opintojen suhteen ja miettiä mitä opinnoilta toivoo saavansa. Myös opiskelun ja mahdollisen työssäkäynnin etuja ja yhteensovittamisen haasteita kannattaa miettiä etukäteen. Pitkän tähtäimen tavoitteet voi jakaa pienempiin osatavoitteisiin, jotta päämäärän saavuttaminen tuntuisi kevyemmältä urakalta ja motivaatiotaso pysyy yllä! Kansainvälisyys Yritykset ja työnantajat arvostavat kansainvälistä kokemusta. Kielitaito sekä kyky toimia monikulttuurisessa ympäristössä ovat nykyajan työelämän arkitaitoja. Opiskeluaika on ainutlaatuinen mahdollisuus ja elämänvaihe kansainvälisen kokemuksen hankkimiseen. Savoniassa opiskeleva voi laatia kansainvälistymiseen painottuvan henkilökohtaisen opiskelu- ja urasuunnitelman. Tämä kansainvälinen opiskelupolku voi sisältää esimerkiksi vieraskielisiä opintoja omassa korkeakoulussa, intensiivikurssin ulkomailla, harvinaisten kielten ja kulttuurin opiskelua, opiskelu- tai harjoittelujakson ulkomailla, harjoittelujakson kotimaassa ulkomaisessa yrityksessä, työskentelyä kansainvälisessä projektissa tai opinnäytetyön tekemisen ulkomailla suomalaisen yrityksen toimeksiannosta. Harjoittelu tai opiskelu ulkomailla ovat tehokkain tapa oppia kommunikoimaan sujuvasti vierailla kielillä ja tutustua vieraisiin kulttuureihin. Ulkomaankokemus lisää myös työelämässä tarvittavaa joustavuutta, itsenäisyyttä sekä vastuullisuutta. Kansainvälinen kokemus on arvokasta pääomaa työmarkkinoilla. Ulkomaanjakso tuo vaihtelua, kehittää tulevan uran kannalta merkittäviä taitoja sekä on samalla erinomainen tapa nähdä maailmaa. Savonialla on yhteistyöoppilaitoksia eri puolilla maailmaa, ja ne tarjoavat mahdollisuuksia kansainvälistymiseen. Yhteistyötä tehdään noin 180 ulkomaisen korkeakoulun kanssa yli 30 maassa. Opiskelijat voivat suunnata ulkomaille vaihto-ohjelmien kautta tai hankkimalla omatoimisesti opiskelu- ja harjoittelupaikkoja ulkomailta. Yhteistyö ulottuu Pohjoismaiden ja EU-maiden lisäksi Venäjälle, Aasiaan, Yhdysvaltoihin sekä Afrikkaan. Olemme mukana mm. LLP-ERASMUS-, FIRST-, TEM- PUS, NORDPLUS- ja NORTH-SOUTH-ohjelmissa. Jokaisella koulutusalalla on oma kansainvälisyyskoordinaattori tai kansainvälisyydestä vastaava, joka ohjaa ja opastaa lähteviä opiskelijoita. Opiskelijapalaute Opiskelijat voivat vaikuttaa ja antaa palautetta opetuksesta, opiskelusta, ohjauksesta, tiloista, laitteista ja muista palveluista opintojen eri vaiheissa. Opiskelijoiden antama palaute muodostaa tärkeän osan opetuksen, opetussuunnitelmien ja ohjauksen kehittämisessä. Se on tärkeä osa Savonian laadunhallintajärjestelmää. Opintojesi alussa opiskelijat vastaavat alkukyselyyn ja opintojen lopussa OPALA-lähtökyselyyn. Näiden lisäksi palautetta kerätään opintojaksoista. Opintojaksokohtaista palautetta voi antaa myös suoraan opettajalle. Ohjeet opiskelijapalautteen antamiseen ja kyselyjen tuloksia löydät: reppu.savonia.fi AMK-opintoja aloittavan kannattaa harkita oman kannettavan tietokoneen tai tablet-tietokoneen hankintaa. Vaihtoon lähdettäessä tavoitteena on aina suorittaa opintoja, jotka voidaan lukea osaksi suoritettavaa tutkintoa. ECTS-järjestelmää (European Credit Transfer System) sovelletaan ulkomaisten opintojen korvaavuuden ja hyväksilukemisen määrittämisessä. Tavoitteena on myös, että vaihtojakso ei pidennä opiskeluaikaa. 8 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

9 OPINTOJEN SUUNNITTELU Opetussuunnitelmat Savonian osaamisperustaisissa opetussuunnitelmissa on kaksi osaa: yleinen osa ja opintojaksokuvaukset. Yleiseen osaan kuuluvat koulutuksen lähtökohdat, osaamistavoitteet, opintojen rakenne, asiantuntijuuden kehittyminen, koulutuksen toteutus ja opintojaksotaulukko. Toiseen osaan eli opintojaksokuvauksiin pääset opintojaksotaulukon koodeista. Jo ennen opintojen aloittamista kannattaa tutustua oman tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan. Tutustu opetussuunnitelmaan: opetussuunnitelmat Opetussuunnitelmaa täydentävät opintojaksojen toteutussuunnitelmat, joissa on esitetty tarkemmin jokaisen opintojakson suoritustavat ja opetukseen osallistuminen. Toteutussuunnitelmat tarkentuvat vasta lähempänä opintojakson alkamisajankohtaa ja ne löytyvät oppimisympäristö Moodlesta opintojaksoittain. Suoritustapojen lisäksi toteutussuunnitelmassa kerrotaan opintojakson sisältö ja tavoitteet, aikataulutus, opintojakson laajuus ja kuormittavuus, arviointikriteerit ja palautteen käsittely. Opintojen mitoituksen peruste on opintopiste. Opintojaksot pisteytetään niiden edellyttämän työmäärän mukaan. Yhden lukuvuoden opintojen suorittamiseen keskimäärin vaadittava tunnin työpanos vastaa 60 opintopistettä. Yhden opintopisteen työmäärä on noin 27 tuntia. Henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelma (HOPS) Henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelma (HOPS) on opiskelijan opintojen suunnittelemisen ja opintojen ohjaamisen työväline, jonka tarkoituksena on selkiyttää opiskelun lähtökohtia ja päämääriä sekä kirjata ylös konkreettisia tavoitteita opintojen etenemiselle. HOPS on opiskelijan suunnitelma, jossa yhdistyvät tutkintoohjelman opetussuunnitelma, opiskelijan omat kiinnostukset ja opintovalinnat sekä työelämään suuntautuminen. Savoniassa HOPS -kokonaisuudessaan rakentuu ja tehdään Wilmassa. Opettajatuutorin kanssa vuosittain käytävä HOPSkeskustelu on kokoava ohjaus- ja arviointikeskustelu, jossa opettajatuutori ohjaa opiskelijaa arvioimaan oppimistaan sekä opintojensa etenemistä. Osaamisen hyväksilukeminen (AHOT) Osaamisen hyväksilukeminen tarkoittaa käytäntöjen kokonaisuutta, joka mahdollistaa opiskelijan (ennen opintoja tai opintojen aikana) eri tilanteissa hankkiman osaamisen hyväksilukemisen osaksi Savoniassa suoritettavaa tutkintoa. Savoniassa tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelevan opiskelijan on mahdollista hyväksilukea tutkintoon aiempia korkeakoulutasoisia opintoja sekä osaamista, joka on saavutettu esimerkiksi työkokemuksen, kurssien ja harrastusten avulla. Hyväksilukumenettelyä ei sovelleta hakukelpoisuuden antaviin opintoihin ja työkokemukseen. Voit jo ennen opintojen alkamista tehdä osaamiskartoitusta eli dokumentoida ja kartoittaa omaa osaamistasi sekä verrata sitä osaamiseen, jota tutkintoosi kuuluvilla opintojaksoilla tavoitellaan. Opintojaksojen osaamistavoitteet löytyvät tutkinto-ohjelmasi opetussuunnitelmasta. Mikäli osaamisesi ja opintojaksojen osaamistavoitteet vastaavat toisiaan, voit opintojen alkaessa keskustella siitä tutkinto-ohjelmasi opinto-ohjaajan tai opettajatuutorin kanssa ja mahdollisesti hakea osaamisen hyväksilukua. Opiskelijalta voidaan edellyttää kirjallisen dokumentoinnin lisäksi erikseen sovittavalla tavalla annettavaa näyttöä osaamisestaan. Pääsääntönä on, että aiempi korkeakoulutuksessa hankittu osaaminen arvioidaan todistusten perusteella, muulla tavoin hankittu osaaminen osoitetaan AHOT-näytöllä. Opintojen alettua aiemmin hankittua osaamista tarkastellaan henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa (HOPS) laadittaessa. Opintojen aloitusvaiheen tiedotuksessa, ohjauksessa ja HOPS-keskustelussa koulutusohjelman opinto-ohjaaja ja/tai opettajatuutori tiedottaa opiskelijoille, millaista aiempaa osaamista tutkintoon on mahdollista hyväksilukea. Saat myös tiedon siitä, kuinka aiemman osaamisen voi ottaa huomioon henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa ja kuinka hyväksilukua haetaan. Opintojaksoille ilmoittautuminen ja opintovalinnat Savoniassa aloittavat opiskelijat on valmiiksi ilmoitettu ensimmäisen opintovuoden pakollisille opintojaksoille. Opintojen edetessä ilmoittautuminen ja opintovalinnat tehdään tutkinto-ohjelmien antamien ohjeiden mukaan Wilmassa. Ilmoittautuminen vaihtelee tutkinto-ohjelmakohtaisesti. SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU 9

10 Opiskelusta ja yhteisistä asioista tiedottaminen Päivittäinen tiedonkulku pyritään varmistamaan ensisijaisesti sähköisillä viestintäkanavilla, jotka ovat käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta. Savonian www-sivut, opiskelijaintra Reppu sekä WILMA ovat tietolähteitä ja sähköisiä tuutoreita, joiden sujuva käyttö on opiskelun perustaitoja. Savonian portaali: Savonian julkinen verkkopalvelu toimii ulkoisen viestinnän päävälineenä. Nettisivuston kautta opiskelijoilla on myös pääsy opiskelijoiden intranetiin eli Reppuun. Savonian opiskelijoiden intranet: reppu.savonia.fi Savonian opiskelijaintra eli Reppu on tärkein opiskelijatiedotuksen väline. Repusta löytyvät sekä kaikkia opiskelijoita koskevat yhteiset asiat että oman tutkintoohjelmasi tiedot ja käytännöt. Lisäksi intranet on tietopankki ja tiedotuskanava, josta löytyy kootusti opiskelijan tarvitsemaa tietoa kuten aikatauluja, yhteystietoja, uutisia, toimintaohjeita jne. Reppu on myös väylä moniin opiskelussa tarvittaviin työvälineisiin kuten Moodleen, lukujärjestyksiin, Wilmaan tai kirjastoon. Repun uusimmat uutisotsikot on mahdollista tilata suoraan sähköpostiin näin pysyy ajan tasalla. Wilma Wilma on Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijahallintojärjestelmän www-liittymä. Opiskelijat seuraavat Wilmassa opintosuorituksiaan ja opintojensa etenemistä, suunnittelevat opintojaan (HOPS), valitsevat opintojaksoja, lukevat tiedotteita ja viestivät opettajien kanssa. Omat yhteystiedot tulee päivittää Wilmaan heti opintojen alettua ja huolehtia niiden ajantasaisuudesta koko opintojen ajan. wilma.savonia.fi Opiskelijoiden sähköposti Jokainen Savonian opiskelija saa sähköpostiosoitteen muotoa Sähköposti on keskeinen tiedotusväline, sillä opintoihin ja muuhun toimintaan liittyvät tiedotteet lähetetään sinne. Savonian sähköpostia kannattaa käyttää aktiivisesti, muuten tärkeitä viestejä voi jäädä näkemättä. Opiskeluasioista tiedotettaessa käytetään ainoastaan tätä osoitetta. Moodle Savonian verkko-opetuksessa hyödynnetään pääasiassa verkkopohjaista Moodle-oppimisympäristöä. Jokaisella opintojaksolla on oma kurssi Moodlessa, jossa tiedotetaan kaikki opintojakson sisältöön, suoritustapoihin ja aikatauluihin liittyvät asiat. Opiskelijan IT-palvelut Savonian tietoverkko on osa Suomen yliopistojen Funet-verkkoa. Savonian Windows-toimialueen nimi on savonia-amk ja tähän tietoverkkoon opiskelijat voivat kirjautua minkä tahansa kampuksen työasemalta. Kirjautuminen vaatii henkilökohtaisen kampuskäyttäjätunnuksen ja salasanan. Opiskelija saa opintojen alussa henkilökohtaisen käyttäjätietolomakkeen, josta selviää opiskelijan kampuskäyttäjätunnus ja aloitussalasana. Opiskelijalle tärkeimpiin tietoverkon resursseihin kuuluvat: Z-asema eli jokaisen käyttäjän oma levyasema (vain käyttäjän henkilökohtaisessa käytössä). W-asema (omien verkkosivujen tallennuspaikka) Opiskelija voi kirjautua Savonia-amk:n tietoverkkoon langattomasti esimerkiksi omalla kannettavalla tietokoneellaan. Opintoja aloittavan kannattaakin hankkia oma kannettava tietokone tai tabletti. Omaa tietokonetta voi käyttää perusopiskelun lisäksi vaikkapa tietojen hakuun. Huippu-urheilu ja opiskelu Savonia-ammattikorkeakoulu on mukana Pohjois- Savon Urheiluakatemiassa, joka on yhteistyöverkosto urheilu-uran ja opiskelun yhteensovittamiseksi. Akatemia on tarkoitettu urheilijoille, jotka pääsääntöisesti ovat ikäluokkiensa kansallista tai kansainvälistä kärkeä. Kun urheilijaopiskelija on hyväksytty ammattikorkeakouluopiskelijaksi ja vastaanottanut opiskelupaikan, hän voi hakea Urheiluakatemiaan. Hakeminen tapahtuu täyttämällä Pohjois-Savon urheiluakatemian nettisivuilta löytyvä hakemus. Hakemus käsitellään Urheiluakatemiassa ja päätöksestä ilmoitetaan henkilökohtaisesti urheilijalle. Pohjois-Savon Urheiluakatemiasta ja siihen hakemisesta lisää osoitteesta Urheilijaopiskelijoiden opinto-ohjauksesta vastaavat tutkinto-ohjelmien opinto-ohjaajat. Urheiluakatemiaopiskelijoille järjestetään tiedotus opintojen ja urheilun yhteensovittamisesta opintojen alettua. 10 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

11 OPISKELIJAN OHJAUS JA TUUTOROINTI Savoniassa opiskelijan ohjaus on opintojen eri vaiheisiin liittyvää tiedotusta, neuvontaa ja ohjausta. Ohjauksen keskeinen tavoite on opiskelijan asiantuntijuuden kehittymisen ohjaus ja opintojen sujuvan etenemisen varmistaminen. Tarkoituksena on myös kannustaa opiskelijaa ottamaan vastuu omasta opiskelustaan ja ohjata jatkuvaan itsearviointiin. Opiskelijaa lähimpänä toimii oma opettajatuutori. Opiskelijalla on vastuu opinnoistaan, mutta opiskelijalla on oikeus ohjaukseen myös henkilökohtaiseen tavoitteisiinsa pääsemiseksi. Ohjauksessa pyritään sellaiseen peruspalveluun, että opiskelija voi hyvin ja edistyy opinnoissaan. Ohjaukseen ja neuvontaan osallistuu koko Savonian henkilökunta. Opiskelijapalvelujen (opintotoimistot) ohella varsinaista ohjausta antavat opinto-ohjaajat, opettajatuutorit ja opiskelijatuutorit. Myös harjoittelun opettajaohjaajat ja opinnäytetyön ohjaajat osallistuvat ohjaukseen. Savoniassa ohjausta toteutetaan henkilökohtaisena-, pien- ja ryhmäohjauksena sekä verkkoohjauksena. Savonian opinto-ohjaajien yhteystiedot: Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa Kaksiosaiset nimet erotetaan viivalla SOSIAALI- JA TERVEYSALA Microkadun kampus, Kuopio Opiskelu- ja urakoordinaattori Mirja Halonen, puh Lehtori, opinto-ohjaaja Marjukka Nurro, puh Iisalmen kampus Opinto-ohjaaja Kerttu Rönkkö, puh MATKAILU- JA RAVITSEMISALA Microkadun kampus Opinto-ohjaaja, lehtori Anna-Maria Saarela, puh Opinto-ohjaaja, lehtori (aikuiskoulutus) Maisa Haatainen, puh KULTTUURIALA Musiikki ja tanssi, Kuopio Lehtori, opinto-ohjaaja Mari Miettinen, puh Lehtori, opinto-ohjaaja Eeri Pihlajakari, puh Kuopion Muotoiluakatemia/ alkaen Muotoilu, Opistotien kampus Opinto-ohjaaja Raili Mähönen, puh TEKNIIKAN ALA Opistotien kampus, Kuopio Lehtori, opinto-ohjaaja Sari Kohvakka, puh Lehtori, opinto-ohjaaja (sähkö- ja tietotekniikka) Sami Lahti, puh Lehtori, opinto-ohjaaja (konetekniikka) Ari Vuoti, puh Opettaja, opinto-ohjaaja (rakennustekniikka) Risto Pitkänen, Varkauden kampus Lehtori, opinto-ohjaaja Irene Hyrkstedt, puh Pelastusopisto, Kuopio Palopäällystön koulutus Kimmo Vähäkoski, puh LUONNONVARA-ALA Iisalmen kampus Opinto-ohjaaja Kerttu Rönkkö, puh LIIKETALOUDEN ALA Microkadun kampus, Kuopio Lehtori, opinto-ohjaaja Tarja Joona, puh Lehtori, opinto-ohjaaja Terttu Niskanen, puh Microkadun kampus, aikuiskoulutus Lehtori, opinto-ohjaaja Kaisa Hämäläinen, puh KOORDINOIVA OPINTO-OHJAAJA Microkadun kampus, Kuopio Kehittämis- ja palvelukeskus Pirjo Venhovaara, puh SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU 11

12 Opintojen esteettömyys ja erityisjärjestelyjen tarve Esteettömyys opintojen aikana tarkoittaa ohjaukseen liittyviä, yhdessä opiskelijan kanssa sovittuja järjestelyjä, jotka tukevat opiskelijan edistymistä opinnoissaan. Erityisjärjestelyt opetuksessa ja ohjauksessa edellyttävät aina, että opiskelija itse laittaa asiansa vireille esimerkiksi ottamalla yhteyttä tutkinto-ohjelman opintoohjaajaan tai opettajatuutoriin. Järjestelyjen käytännön toteuttamisesta sovitaan erikseen jokaisen opiskelijan kanssa. Erityisjärjestelyt voivat liittyä esimerkiksi opintojen monipuolisiin suoritustapoihin ja joustaviin tenttikäytäntöihin tai lisättyyn ohjaukseen. Sovitut ja käytetyt erityisjärjestelyt dokumentoidaan ns. tukiseteliin, jonka opiskelija saa osoitettuaan asiantuntijalausunnoin oppimiseen ja opiskeluun liittyvät erityistarpeensa. Tarvittaessa voidaan järjestää esimerkiksi lukitesti jatkotoimenpiteiden suunnittelun perustaksi. Opiskelijalla on tarvittaessa oikeus käyttää opinnoissaan apuvälineitä tai avustajaa. Yksilöllisen tuen organisoinnista vastaa tutkinto-ohjelman opinto-ohjaaja ja tuen järjestämisestä opettaja. Erityisjärjestelyjen tarve voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista. 12 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

13 OPISKELUHYVINVOINTI JA TERVEYDENHUOLTO Savoniassa opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämisessä keskeistä on avoin, myönteinen ja vuorovaikutuksellinen toimintakulttuuri kaikilla toiminnan osa-alueilla. Savoniassa opiskeluhyvinvointia edistävää toimintaa suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat koulutusalakohtaiset opiskelijoiden hyvinvointityöryhmät. Opintopsykologipalvelu Savoniassa opintopsykologipalvelun tarkoituksena on edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja opintojen sujumista. Opiskelijoilla on mahdollisuus luottamuksellisiin keskusteluihin, joissa voidaan käsitellä esimerkiksi opiskeluun/ oppimiseen, motivaatioon tai jaksamiseen liittyviä asioita. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että opintopsykologin luokse voi mennä varaamalla ajan. Keskustelujen tavoitteena on vahvistaa opiskelua tukevaa henkistä hyvinvointia ja löytää yhdessä opiskelijan kanssa apua ongelmiin. Opintopsykologi järjestää myös erilaisia opiskelua tukevia pienryhmiä esim. esiintymisjännityksen lieventämiseksi. Opiskeluterveydenhuolto Opiskeluterveydenhuolto on osa kansanterveystyötä. Terveydenhuoltopalvelut järjestää se kunta, jonka alueella ammattikorkeakoulun yksikkö sijaitsee. Palvelut on tarkoitettu kaikille päätoimisille opiskelijoille heidän kotipaikkakunnastaan riippumatta. Terveydenhuolto pitää sisällään oppilaitoksen terveydellisten olojen valvonnan, opiskelijan terveydenhuollon ja sairaanhoidon sekä hammashuollon. Täytä AMK-opiskelijan terveyskysely osoitteessa ja palauta se omalle terveydenhoitajallesi opintojen alettua. Savuton Savonia Savuttomalla opiskelu- ja työpaikalla tarkoitetaan sitä, että tupakointi on kielletty kaikkialla sisätiloissa tupakkalain edellyttämillä tavoilla. Tupakointi on kielletty työaikana eikä työaikana tapahtuvaa virallisten taukojen ulkopuolista tupakointia lasketa työajaksi. Tupakoivaa henkilökuntaa ja opiskelijoita tuetaan tupakoinnin lopettamisessa. Sisätiloissa ei ole tupakointitiloja ja mahdolliset tupakointipaikat on sijoitettu ulos vähemmän näkyvästi ja riittävän kauas rakennuksesta siten, ettei tupakansavu pääse kulkeutumaan ulkoa sisätiloihin. Opiskelijaliikunta Savonian liikunta- ja kuntosalit ovat arkena pääsääntöisesti opiskelijoiden käytössä. Tarkemmat tiedot kampusten liikuntapalveluista varausohjeineen tulevat lukuvuoden alettua opiskelijasähköpostiisi sekä Reppuun. Liikuntavuorot varataan tilakalenterin kautta. Lisäksi opiskelijakunta SAVOTTA järjestää jäsenilleen monipuolista liikuntatarjontaa. Jos sinulla on toiveita erilaisista opiskelijaliikuntaan liittyvistä asioista, niin olethan yhteydessä opiskelijakunta SAVOTTAan. Päihteettömyys Päihteiden käyttöä ei sallita Savonia-ammattikorkeakoulun alueella eikä päihteiden vaikutuksen alaisena saa olla oppimistilanteissa. Päihteettömyys on osa elämänhallintaa, ammatillista kasvua ja valmentautumista työelämään. Savoniassa on laadittu ohjeet, miten toimitaan tilanteissa, joissa opiskelija on päihtyneenä korkeakoulun alueella tai oppimistilanteessa tai mikäli epäillään, että opiskelijan päihteiden käytöstä on muodostunut tai muodostumassa ongelma. Päihdeongelmaan puututaan välittömästi ja vastuu siitä kuuluu kaikille korkeakouluyhteisön jäsenille. Puuttumalla varhain päihteiden käyttöön, luodaan kaikille turvallinen opiskeluympäristö, voidaan ehkäistä terveydellisiä haittoja ja syrjäytymistä, edistää opiskelujen sujuvuutta, välttää opintojen keskeyttämistä tai pitkittymistä. Puuttuminen on välittämistä, ei moralisointia tai tuomitsemista. Asiasta keskustellaan luottamuksellisesti, opiskelijan yksityisyyttä loukkaamatta. Jos on perusteltu epäily, Savonia voi velvoittaa opiskelijan menemään huumausainetestiin. (Ammattikorkeakoululaki 352/2003, 25 d ). Eri yhteisöjen, järjestöjen ja seurakuntien opiskelija- ja oppilaitostyö Opiskeluaika tuo mukanaan monia mahdollisuuksia, mutta myös kysymyksiä. Elämä muuttuu monella tavalla uudessa kaupungissa kohtaa uusia ihmisiä ja tilanteita. Haasteiden keskellä onkin hyvä tietää, että kaikissa kolmessa opiskelukaupungissa toimii opiskelija- ja oppilaitostyötä tekeviä yhteisöjä ja järjestöjä. Monikulttuurikeskus Kompassi, Kuopio Savonialle nimetyt oppilaitospapit ovat opiskelijoiden käytettävissä vakaumukseen ja uskontokuntaan katsomatta. He ovat valmiina juttelemaan mieltä askarruttavista asioista ja kysymyksistä. Tarvittaessa oppilaitospapit auttavat avaamaan solmuja ja näkemään asioita hieman uudessa valossa. Juuri sen verran kuin opiskelijalle sopii, ehdottoman vaitiolovelvollisuuden sitomina. SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU 13

14 OPISKELIJAEDUT Opiskelijakortti Kaikki Savonia-ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijat saavat ilmaiseksi SAMOK-opiskelijakortin, joka tilataan lukuvuoden alettua järjestettävien korttikuvausten jälkeen. Tämä opiskelijakortti toimii henkilökorttina Savonian tiloissa, kirjautumiskorttina kopiokoneilla sekä kirjastokorttina Savonian kirjastossa. Tutkintoon johtavassa koulutuksessa oleva opiskelija saa mm. junamatkoista sekä yli 80 kilometrin bussimatkoista opiskelija-alennuksen, kun hänellä on voimassaoleva sininen SAMOK-opiskelijakortti tai VR:n ja Matkahuollon opiskelijakortti. Savoniasta saamastasi SAMOK-opiskelijakortista tulee virallinen, kaikkialla Suomessa voimassa oleva opiskelijakortti, kun liityt opiskelijakunnan jäseneksi. Jäseneksi liitytään maksamalla jäsenmaksu Savoniaammattikorkeakoulun opiskelijakunnalle. Jäsenmaksun maksettuasi saat korttiisi lukuvuosi- tai lukukausitarran opiskelijakunnan kahvilasta tai kampusten palvelupisteistä. Tällä virallisella opiskelijakortilla saat käyttöösi kaikki valtakunnalliset (myös VR- ja Matkahuolto) ja opiskelijakunnan neuvottelemat paikalliset opiskelijaedut ja -alennukset. Opiskelijakunnan jäsenet hyötyvät jäsenyydestään myös opiskelijakunnan tapahtumissa ja opiskelijakunnan kahviloissa sekä monella muulla rahanarvoisella tavalla. Lisätietoja opiskelijakortista ja jäsenmaksun maksamisesta löydät opiskelijakunnan verkkosivuilta VR:n ja Matkahuollon yhteinen opiskelijakortti Mikäli et liity opiskelijakunnan jäseneksi saat VR:n ja Matkahuollon matkustusedut näiden omalla opiskelijakortilla. VR:n ja Matkahuollon yhteisen opiskelijakortin voi hankkia VR:n lipunmyynneistä ja Matkahuollon toimipaikoista. Opiskelijakorttia varten tarvitaan tuore passikuva, henkilöllisyystodistus sekä todistus, jonka voi tulostaa VR:n tai Matkahuollon sivuilta tai hakea opintotoimistosta. Tiedot opiskelija-alennuksista ja ohjeet VR:n ja Matkahuollon yhteisen opiskelijakortin hankkimiseksi löydät VR:n ja Matkahuollon verkkosivuilta. Ateriatuki ja ruokailu kampuksilla Korkeakouluopiskelijana olet oikeutettu alennukseen opiskelija-aterian hinnasta ravintoloissa, jotka ovat ateriatuen piirissä. Näissä ravintoloissa noudatetaan valtioneuvoston vahvistamia ateriakokonaisuuksien enimmäishintoja. Ravintolan pitäjä on vähentänyt aterian enimmäishinnasta ateriatuen, eli maksat ateriastasi siis tuen verran vähemmän. Edun saat esittämällä Kela-ateriatukikortin tai voimassa olevan opiskelijakortin ruokailun yhteydessä. Opiskelija-alennukset Liityttyäsi opiskelijakunnan jäseneksi saat opiskelijakortillasi paljon erilaisia opiskelijoille suunnattuja etuja ja alennuksia. Käytössäsi ovat niin kaikki paikalliset, kuin valtakunnallisetkin edut. opiskelijan-varkaus/ 14 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

15 OPISKELIJAKUNTA SAVOTTA JA OPISKELIJAYHDISTYKSET Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta tunnetaan lyhenteestä SAVOTTA. Opiskelijakunnan ensisijaisena tehtävänä on valvoa kaikkien Savonian opiskelijoiden etuja ja valita opiskelijaedustajat ammattikorkeakoulun hallintoelimiin. Opiskelijoille ja erityisesti jäsenille tarjotaan erilaisia palveluja sekä vapaa-ajan toimintaa. Opiskelijakunta tuottaa myös liikuntapalveluja koko Savonialle. Opiskelijaelämä sykkii Savonia-ammattikorkeakoulussa opiskelijakunnan, opiskelijayhdistysten ja vertaistuutoreiden sekä liikunta- ja vapaa-ajan palvelujen ja tapahtumien ympärillä. Opiskelijakunta tarjoaa palveluja ja hengähdyshetkiä arkisen aherruksen keskellä yhteistyössä koulutusyksiköissä toimivien koulutusalajärjestöjen, eli opiskelijayhdistysten kanssa. Opiskelijakunnan toiminta Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta on yksi Suomen suurimmista opiskelijakunnista. Jäsenenä opiskelijakunnassa oli keväällä 2014 melkein 4000 opiskelijaa. Opiskelijakunnan tehtävistä säädetään ammattikorkeakoululaissa. SAVOTTA muun muassa valitsee kaikki opiskelijoiden edustajat ammattikorkeakoulun hallitukseen ja muihin toimielimiin. Opiskelijakunta toimii myös jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan liittyviä pyrkimyksiään. Opiskelijakunnan tulee omalta osaltaan valmistaa opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen. Opiskelijakunnalla on itsehallinto. Käytännön toiminnasta vastaa edustajiston valitsema hallitus yhdessä työntekijöiden kanssa. Kaikki jäsenet voivat asettua ehdolle edustajistoon ja hallitukseen. Opiskelijakunnan jäseneksi liittyminen Ammattikorkeakoululain mukaan kaikki päätoimiset opiskelijat voivat liittyä opiskelijakuntaan. Opiskelijakunnan jäseneksi liitytään joko täyttämällä paperinen jäsenhakemus ja palauttamalla se opiskelijakuntaan, opintotoimistoon tai opiskelijayhdistykseen kampuksen käytännöstä riippuen tai tekemällä jäseneksi liittyminen opiskelijakunnan verkkosivuilla. Jäsenmaksun maksettuasi saat opiskelijakorttiisi lukuvuositarran, jolloin Savoniasta saamasi opiskelijakortti toimii virallisena opiskelijakorttina kaikkialla Suomessa. Tällä virallisella opiskelijakortilla saat myös kaikki valtakunnalliset opiskelijaedut (esim. VR ja Matkahuolto) sekä paikalliset opiskelijakunnan tarjoamat opiskelija-alennukset ja -edut. Jäsenet saavat lukuvuoden alettua mm. ilmaisen opiskelijakalenterin, kahdeksi kuukaudeksi Savon Sanomat joko paperi- tai verkkolehtenä sekä tietysti paljon muita etuja. Opiskelijayhdistysasiaa Savonia-ammattikorkeakoulun kampuksilla ja koulutusyksiköissä toimii useita opiskelijayhdistyksiä. Yhdistysten tehtävänä on palvella opiskelijoita mm. opiskelijakorttiasioissa ja tarjota opiskelijoille erilaisia etuja ja tapahtumia yhteistyössä opiskelijakunnan kanssa. Opiskelijayhdistyksiin pääset jäseneksi liittymällä opiskelijakunnan jäseneksi. Samaan jäsenmaksuun kuuluu myös opiskelijayhdistysten jäsenmaksu, eli liittymällä opiskelijakunnan jäseneksi tuet Savoniaammattikorkeakoulussa tehtävää opiskelijatoimintaa sekä opiskelijakunnassa, että opiskelijayhdistyksissä. OPISKELIJAYHDISTYKSET OPISKELIJALIIKUNTA / SYKETTÄ liikuntapalvelut liikuttavat opiskelijoita Futsalia, kuntosali, salibandya, zumpaa, vakiovuoroja, tanssia, joogaa, monia vaihtoehtoja liikunnan harrastamiseen Savonia-ammattikorkeakoulussa pienellä liikuntamaksulla. Kaikille savonialaisille tarkoitetuissa SYKETTÄ-liikuntapalveluissa järjestetään niin ryhmäliikuntatunteja, palloiluvuoroja, kuin erilaisia lajikokeiluja ja erikoisempiakin tempauksia. Liikuntavuoroja on niin Opistotien kampuksella Kuopiossa, kuin yhteistyökumppaneidenkin tiloissa. Iisalmen ja Varkauden kampuksille on kehitteillä oma toimintamallinsa. SYKETTÄ-liikuntapalveluihin pääset tutustumaan -sivuilla. SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU 15

16 SavoniaStart Opiskeluun ja opintoihin perehdytys Savoniassa suurin osa uusista opiskelijoista saapuu kampuksille ja aloittaa opiskelunsa syyskuun alussa. Syksyllä opiskelemaan valitut aloittavat tammikuussa. Uusille opiskelijoille järjestetään opintojen alussa opintoihin ja opiskeluun perehdytys koulutusala- ja tutkinto-ohjelmakohtaisesti. Savoniassa syksyllä aloittaville järjestetään myös yhteinen opintojen aloitustapahtuma SavoniaStart. Jokaisen uuden opiskelijan on hyvä osallistua perehdytysjakson ohjelmaan, sillä jakson aikana annetaan napakka aloitustietopaketti opiskelukäytännöistä. Savoniassa opiskeluun ja opintoihin perehdytys ovat myös osa tutkinto-ohjelman opintoja. Ensimmäisten päivien aikana uudet opiskelijat tapaavat myös oman tutkinto-ohjelmansa opettajatuutorit sekä vanhemmat opiskelijat eli opiskelijatuutorit. Jokaiselle aloittavalle opiskelijaryhmälle on nimetty omat tuutorit, jotka on koulutettu tehtäväänsä ja jotka opastavat ryhmäänsä käytännön asioiden oppimisessa. Opintojen alkuvaiheessa kaiken tiedotuksen ja ohjauksen tavoitteena on auttaa uutta opiskelijaa kasvamaan opiskeluyhteisön jäseneksi ja kiinnittymään opintoihin. Savoniassa meillä kaikilla on velvollisuus omalla toiminnallamme edesauttaa yhteisöllisyyttä, työrauhaa sekä turvallisen opiskelu- ja työyhteisön muodostumista. Koulutuksessa noudatetaan esteettömyyden sekä kestävän kehityksen periaatteita. Opistotien kampus klo Kaikki Savonia-ammattikorkeakoulun uudet opiskelijat kokoontuvat ensimmäistä kertaa yhteen Savonian Opistotien kampukselle. Esittelypisteissä pääset tutustumaan Savonian tarjoamiin palveluihin ja mahdollisuuksiin. MERKITSE KALENTERIIN ! SavoniaStart -stagella maailmanmatkaaja Timo Polari virittää meidät kaikki pohdiskelemaan omien tavoitteiden merkitystä ja niiden saavuttamista. Päivän päätteeksi kattaus rentoa ruokailua ja musiikkia kampuksen kulmilla. Tervetuloa mukaan! SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU PL 6, (Mikrokatu 1) Kuopio puh OPISKELIJAPALVELUT puh

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, AMK-TUTKINNOT

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, AMK-TUTKINNOT OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, AMK-TUTKINNOT SISÄLTÖ Tervetuloa opiskelemaan 3 Opiskelun aloittaminen 4 Taloudellinen tuki opintoihin 5 Opiskelu Savoniassa

Lisätiedot

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2015, AMK-TUTKINNOT

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2015, AMK-TUTKINNOT OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2015, AMK-TUTKINNOT SISÄLTÖ Tervetuloa opiskelemaan 3 Opiskelun aloittaminen 4 Taloudellinen tuki opintoihin 5 Opiskelu Savoniassa

Lisätiedot

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN!

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2013 Hei uusi opiskelija. Savonia-ammattikorkeakoulu on monialainen ja käytännönläheinen korkeakoulu, jossa on mielekästä ja

Lisätiedot

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, YAMK-TUTKINNOT

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, YAMK-TUTKINNOT OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, YAMK-TUTKINNOT SISÄLTÖ TervetuloaSavoniaan! 2 Opiskelun aloittaminen 3 YAMK-tutkintoon johtavat opinnot 4 Opintojen suunnittelu

Lisätiedot

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2015, YAMK-TUTKINNOT

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2015, YAMK-TUTKINNOT OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2015, YAMK-TUTKINNOT SISÄLTÖ TervetuloaSavoniaan! 2 Opiskelun aloittaminen 3 YAMK-tutkintoon johtavat opinnot 4 Opintojen suunnittelu

Lisätiedot

Esteettömyys Savoniaammattikorkeakoulussa

Esteettömyys Savoniaammattikorkeakoulussa Esteettömyys Savonia Hyväksytty 1.3.2011 Esteettömyyys Savonia- 1 / 4 Sisällys Yleistä tietoa korkeakoulusta... 2 Opintojen ohjaus ja järjestäminen... 2 Valintakoe... 2 Yleinen kulkukelpoisuus korkeakoulussa...3

Lisätiedot

UUDEN OPISKELIJAN OPAS

UUDEN OPISKELIJAN OPAS UUDEN OPISKELIJAN OPAS Sisältö 2 1 Tervetuloa opiskelemaan Savoniaan...3 1.1 Amk-tutkinnot...3 1.2 Englanninkieliset koulutusohjelmat...3 1.3 Ylemmät amk-tutkinnot...3 2 Opiskelu Savoniassa...5 2.1 Lukuvuoden

Lisätiedot

Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys

Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys TERVETULOA AVOIMEN AMK:N POLKUOPINTOIHIN!... 2 Mikä on avoin AMK?... 2 Polkuopiskelun idea... 2 Sosiaalialan polulla opiskelu... 3 Polkuopinnoissa

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Tietoa opintotuesta. Opintotukipalvelut

Tietoa opintotuesta. Opintotukipalvelut Tietoa opintotuesta Opintotukipalvelut Opintotukipalvelut Yliopistolla omat opintotukipalvelut, missä hoidetaan kaikki opintotukeen liittyvät asiat, myös päätöksenteko Sijaitsee Luotsi-rakennuksen ensimmäisessä

Lisätiedot

Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin

Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin Lainsäädäntö ja ohjeistus Opintotukilaki Opintotukiasetus Kotikuntalaki Hallintolaki Ulkomaalaislaki Kelan ohjeet Oikeuskäytäntö 2 Opintotuen

Lisätiedot

Avoin a mmattikorkeakoulu ammattikorkeakoulu

Avoin a mmattikorkeakoulu ammattikorkeakoulu 3.9.2010 / sh Avoin ammattikorkeakoulu Lähellä Sinua Avoin ammattikorkeakoulu k k Sinulle, joka suunnittelet hakeutuvasi ammattikorkeakouluopintoihin haluat jouduttaa opintojasi ja suorittaa opintoja etukäteen

Lisätiedot

Opintotuki 2.9.2013. Opintotukipalvelut

Opintotuki 2.9.2013. Opintotukipalvelut Opintotuki 2.9.2013 Opintotukipalvelut Opintotukipalvelut Yliopistolla omat opintotukipalvelut, missä hoidetaan kaikki opintotukeen liittyvät asiat, myös päätöksenteko Sijaitsee Luotsi-rakennuksen ensimmäisessä

Lisätiedot

ORIENTOIVAT OPINNOT 2 VUONNA 2010 OPINTOTUKI

ORIENTOIVAT OPINNOT 2 VUONNA 2010 OPINTOTUKI ORIENTOIVAT OPINNOT 2 VUONNA 2010 OPINTOTUKI OPINTOTUKI ON opintoraha asumislisä lainantakaus lainavähennysoikeus 2 TUKIAJAT Yliopistotutkintoon ( tukiajat 1.8.2005 alkaen) Opinto oikeus pelkästään alempaan

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

JYYn Toimeentuloinfo. Opintotukisihteeri Meri Himanen

JYYn Toimeentuloinfo. Opintotukisihteeri Meri Himanen JYYn Toimeentuloinfo Opintotukisihteeri Meri Himanen 3.5.2017 Ajankohtaista opintotuesta Kesätuki Opintotuen muutokset Opintotukitoiminnan siirtyminen yliopistolta Kelaan Kesäopintotuki Kesäkuukausille

Lisätiedot

OPINTOTUKI KESÄAJALLE

OPINTOTUKI KESÄAJALLE 1 OPINTOTUKI KESÄAJALLE Edellytykset kesällä on tehtävä opintoja 5 op tukikuukautta kohti; koko kesälle haettaessa opintoja suoritettava siis 15 op harjoitteluajalta ei edellytetä em. opintopistemäärää,

Lisätiedot

Opintojen ohjaus. Opetuksen kehityspäällikkö Eeva Kuoppala Opetuksen palvelujohtaja Olli Ervaala

Opintojen ohjaus. Opetuksen kehityspäällikkö Eeva Kuoppala Opetuksen palvelujohtaja Olli Ervaala Opintojen ohjaus Opetuksen kehityspäällikkö Eeva Kuoppala Opetuksen palvelujohtaja Olli Ervaala Taustaa Opintojen ohjaaminen on strategisesti yksi kriittisimmistä prosesseistamme. Laadukkaalla ohjausprosessilla

Lisätiedot

Tervetuloa LUT:iin! Ohjeet yhteishaussa hyväksytyille

Tervetuloa LUT:iin! Ohjeet yhteishaussa hyväksytyille Tervetuloa LUT:iin! Ohjeet yhteishaussa hyväksytyille SISÄLTÖ Opiskelupaikan vastaanottaminen ja ilmoittautuminen Opintoportaali Uni Opetuksen alkaminen ja infopäivät LOAS ja opiskelijakortti Opintotuki

Lisätiedot

LAPIN AMMATTIOPISTO. Opiskelijan opas 2012-2013

LAPIN AMMATTIOPISTO. Opiskelijan opas 2012-2013 LAPIN AMMATTIOPISTO Opiskelijan opas 2012-2013 SISÄLTÖ OPINTOTOIMISTOJEN YHTEYSTIEDOT... 3 Nuorten ammatillinen koulutus... 3 Aikuiskoulutus... 3 LUKUVUODEN AIKATAULUT... 4 Lukuvuoden aloitus- ja päättymispäivämäärät

Lisätiedot

Opintoihin orientointi

Opintoihin orientointi Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 2.9.2014 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen

Lisätiedot

Opintotuki. Opintotukisihteeri Päivi Piiroinen, Joensuun kampus. Opintotukilautakunnan sihteeri Ulla Pitkänen, Kuopion kampus

Opintotuki. Opintotukisihteeri Päivi Piiroinen, Joensuun kampus. Opintotukilautakunnan sihteeri Ulla Pitkänen, Kuopion kampus Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op Opintotuki Opintotukisihteeri Päivi Piiroinen, Joensuun kampus Opintotukilautakunnan sihteeri Ulla Pitkänen, Kuopion kampus Opintotuki Itä-Suomen yliopistolla on oma

Lisätiedot

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Hyväksilukeminen... 3 2.1. Hyväksilukemismenettelyyn liitetään

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Opintotukilautakunnan asettaminen

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Opintotukilautakunnan asettaminen KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Kajaanin ammattikorkeakoulun hallituksen kokouksessa 13.8.2009. Opintotukilautakunnan ohjesääntö on laadittu opintotukilaissa (21.1.1994/65

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan LVI-tekniikan rakennusmestariksi!

Tervetuloa opiskelemaan LVI-tekniikan rakennusmestariksi! Tervetuloa opiskelemaan LVI-tekniikan rakennusmestariksi! LVI-alan työnjohtokoulutus tarjoaa sinulle mielenkiintoiset ja monipuoliset työmahdollisuudet sekä hyvät valmiudet ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen.

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Tervetuloa LUT:iin! Ohjeet maisteriohjelmiin hyväksytyille

Tervetuloa LUT:iin! Ohjeet maisteriohjelmiin hyväksytyille Tervetuloa LUT:iin! Ohjeet maisteriohjelmiin hyväksytyille SISÄLTÖ Opiskelupaikan vastaanottaminen ja ilmoittautuminen Opintoportaali Uni Opetuksen alkaminen ja infopäivät LOAS ja opiskelijakortti Opintotuki

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2011. 299/2011 Valtioneuvoston asetus. opintotukiasetuksen muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2011. 299/2011 Valtioneuvoston asetus. opintotukiasetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2011 299/2011 Valtioneuvoston asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

Vertaistuutorointi Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus. Yksin opintonsa aloittavan vertaistuutorointi

Vertaistuutorointi Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus. Yksin opintonsa aloittavan vertaistuutorointi Vertaistuutorointi Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus Yksin opintonsa aloittavan vertaistuutorointi VÄYLÄ -hanke 17.1.2012 2 (15) Sisältö 1. Vertaistuutori aikuiskoulutuksessa... 3 2. Miksi tarvitaan

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelija! Kyselyyn vastaamalla olet mukana kehittämässä opetusta ja mielekästä oppimisympäristöä. Kysely on anonyymi, joten

Lisätiedot

Opiskelijana tai tutkijana Yhdysvalloissa -Sosiaaliturvaan kuuluminen

Opiskelijana tai tutkijana Yhdysvalloissa -Sosiaaliturvaan kuuluminen Opiskelijana tai tutkijana Yhdysvalloissa -Sosiaaliturvaan kuuluminen - Opintotuki Leena Ikonen Kela Fulbright Finland, 17.5.2017 2 Sosiaaliturvaan kuuluminen Säännöstausta: oikeus Kelan sosiaaliturvaan

Lisätiedot

Opiskelijapalvelut ja opintotuki

Opiskelijapalvelut ja opintotuki Opiskelijapalvelut ja opintotuki 26.8.2016 Opiskelijapalvelut - Luotsi, 1. kerros työhuoneet käytävän alkupäässä - Opiskelijapalvelut palvelevat kanslia-asioissa kaikkia yliopiston kotimaisia, kansainvälisiä

Lisätiedot

Opintojen ohjauksen käytänteet uudessa Lapin ammattikorkeakoulussa

Opintojen ohjauksen käytänteet uudessa Lapin ammattikorkeakoulussa Susanna Kantola Hoitotyön lehtori, opinto-ohjaaja opiskelija Opintojen ohjauksen käytänteet uudessa Lapin ammattikorkeakoulussa 1 JOHDANTO Ammattikorkeakoulut ovat osa Suomen korkeakoulujärjestelmää. Ammattikorkeakouluopinnot

Lisätiedot

LAMK Avoin ammattikorkeakoulu

LAMK Avoin ammattikorkeakoulu LAMK Avoin ammattikorkeakoulu Polkuopiskelijoiden info 7.9.2015 FellmanniCampus www.lamk.fi/avoin-amk Avoin AMK -opinnot Avoin AMK-opetus on Lahden ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien mukaista, kaikille

Lisätiedot

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa Anna-Leena Ruotsalainen AHOT:lla eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella tarkoitetaan opiskelijan

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys

Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys TERVETULOA AVOIMEN AMK:N POLKUOPINTOIHIN!... 2 Mikä on avoin AMK?... 2 Polkuopiskelun idea... 2 Sosiaalialan polulla opiskelu... 3 Polkuopinnoissa

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Mitä? Osaamisen tunnistamisella on tarkoitus tehdä opiskelusta mielekkäämpää. Niitä asioita, joita opiskelija jo osaa, ei tarvitse enää

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.9.2016 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen 4.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg Heli Alatalo Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

AIKAISEMMIN TAI OPINTOJEN AIKANA MUUALLA HAN- KITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMI- NEN (AHOT)

AIKAISEMMIN TAI OPINTOJEN AIKANA MUUALLA HAN- KITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMI- NEN (AHOT) 1 AIKAISEMMIN TAI OPINTOJEN AIKANA MUUALLA HAN- KITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMI- NEN (AHOT) 22.11.2013 Työryhmä: Backman Maj-Lis Gröndahl Timo Laakkonen Raijaliisa, pj Markus Aila Nurmi Regina

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

opintotuki info info vuonna 2008

opintotuki info info vuonna 2008 opintotuki info info vuonna 2008 Opintotukea on opintoraha asumislisä lainantakaus lainavähennysoikeus 2 Kuka saa opintotukea ja kuinka Yliopistotutkintoon monta kuukautta? ( tukiajat 1.8.2005 alkaen)

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4. Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.2015 Opetusneuvos, M. Lahdenkauppi Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

OPINTOJEN OHJAUS & OPINTOPALVELUT

OPINTOJEN OHJAUS & OPINTOPALVELUT OPINTOJEN OHJAUS & OPINTOPALVELUT 1 Opiskelijapalvelut Opintojen ohjaus -tiimimme ja opiskelijoiden asiakaspalvelutiimimme auttavat ja tukevat sinua kaikissa mahdollisissa opiskeluun liittyvissä asioissa.

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yksi Suomen suurimmista ammatillisen perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen järjestäjistä n. 8000 opiskelijaa Henkilöstöä n. 850 Koulutamme ammattilaisia neljällä eri paikkakunnalla

Lisätiedot

Selvitys aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen ja tunnistamisen (AHOT) prosesseista korkeakouluissa

Selvitys aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen ja tunnistamisen (AHOT) prosesseista korkeakouluissa Selvitys aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen ja tunnistamisen (AHOT) prosesseista korkeakouluissa Pia Mikkola Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto 2.11.2017 Mitä halutaan selvittää? AHOT-prosessi

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

Opintotuki ja opiskelijan asuminen. Mäntsälän lukio, huhtikuu 2017

Opintotuki ja opiskelijan asuminen. Mäntsälän lukio, huhtikuu 2017 Opintotuki ja opiskelijan asuminen Mäntsälän lukio, huhtikuu 2017 Opintotuki Opintotukea ja asumistukea koskevat tiedot löytyvät Kelan sivuilta. Tässä myös mainio pikaopas kaaviona. Sivuilla on myös hyvä

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa!

Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa! Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa! Talotekniikan insinöörikoulutus tarjoaa sinulle mielenkiintoiset ja monipuoliset työmahdollisuudet sekä hyvät valmiudet ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen. 20.6.2017

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

LUKIOVIERAILUT 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Jyväskylän yliopisto

LUKIOVIERAILUT 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Jyväskylän yliopisto LUKIOVIERAILUT 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Opiskelijalähettiläät ja vertaistutorit presents Opiskelemaan korkeakouluun Opiskelu yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa on joissain suhteissa erilaista.

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen 3.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY)

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tekniikkaa ihmisen ja ympäristön hyväksi TTY:n opintotarjonta 24.9.2014 Kaisa Niskanen TTY Opiskelijapalvelut Perustettu vuonna 1965 Toiminut säätiömuotoisena vuoden

Lisätiedot

Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin

Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan maantiedettä Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! Syytä valmistautua ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti opinto-ohjelmaan.

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2017 Tiedotustilaisuus ke 23.11.2016 klo 10.00-11 (Virta 114) Harjoittelu osana opintoja KASELOHA

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta Laki opintotukilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan opintotukilain (65/1994) 1 :n 4 momentti, 3 :n 4 kohta, 4 :n 2 momentin 2 kohta ja 3 momentin 1 kohta, 5 b, 6 :n 1 momentin 3

Lisätiedot

Insinöörien täydennys-, lisä- ja muuntokoulutuksen tarjontamallin kehittäminen laajalla yhteistyöllä

Insinöörien täydennys-, lisä- ja muuntokoulutuksen tarjontamallin kehittäminen laajalla yhteistyöllä Insinöörien täydennys-, lisä- ja muuntokoulutuksen tarjontamallin kehittäminen laajalla yhteistyöllä Toimitusjohtaja Kari Juntunen, Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr Koulutusluokitus on vuodelta 2000

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa!

Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa! Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa! Talotekniikan insinöörikoulutus tarjoaa sinulle mielenkiintoiset ja monipuoliset työmahdollisuudet sekä hyvät valmiudet ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen. TALOTEKNIIKAN

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Ennen opiskelua Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja

Lisätiedot

TE-toimiston palvelut

TE-toimiston palvelut TE-toimiston palvelut Suvi Lindén Asiantuntija Uudenmaan TE-toimisto 1 TE-toimiston palvelut työllistymisen edistämiseksi Työllistymisen tueksi: Työkokeilu Palkkatuki Kurssit ja valmennukset: Uravalmennus

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 52/2011 Laki. opintotukilain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 52/2011 Laki. opintotukilain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 2011 52/2011 Laki opintotukilain muuttamisesta Annettu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma pähkinänkuoressa Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan LVI-talotekniikkaa!

Tervetuloa opiskelemaan LVI-talotekniikkaa! Tervetuloa opiskelemaan LVI-talotekniikkaa! Talotekniikan insinöörikoulutus tarjoaa sinulle mielenkiintoiset ja monipuoliset työmahdollisuudet sekä hyvät valmiudet ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen.

Lisätiedot

Maailmalle - nyt! Koko tutkinto toisessa Pohjoismaassa. Vaihtoehtona Pohjola 14.11.2014, Hanasaari

Maailmalle - nyt! Koko tutkinto toisessa Pohjoismaassa. Vaihtoehtona Pohjola 14.11.2014, Hanasaari Maailmalle - nyt! Koko tutkinto toisessa Pohjoismaassa Vaihtoehtona Pohjola 14.11.2014, Hanasaari Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO, 2014 Maailmalle - nyt! Opiskelu ulkomailla 2 Ensin

Lisätiedot

OPINTOTUKI INFO INFO VUONNA 2010

OPINTOTUKI INFO INFO VUONNA 2010 OPINTOTUKI INFO INFO VUONNA 2010 Opintotukea on opintoraha asumislisä lainantakaus lainavähennysoikeus 2 Kuka saa opintotukea ja kuinka Yliopistotutkintoon monta kuukautta? ( tukiajat 1.8.2005 alkaen)

Lisätiedot

OPINTOTUKI-INFO VUONNA 2014 LÄÄKETIETEEN OPISKELIJAT

OPINTOTUKI-INFO VUONNA 2014 LÄÄKETIETEEN OPISKELIJAT 1 OPINTOTUKI-INFO VUONNA 2014 LÄÄKETIETEEN OPISKELIJAT SISÄLTÖ OPINTOTUKIAIKA OPINTOJEN RIITTÄVÄ EDISTYMINEN EDISTYMISEN SEURANTA ASUMISLISÄ LAINATAKAUS OPINTOTUEN TULOMALLI OPINTOTUEN HAKEMINEN JA PÄÄTÖKSENTEKO

Lisätiedot

Opintotuen 1.8.2014 muutokset

Opintotuen 1.8.2014 muutokset Opintotuen 1.8.2014 muutokset Opintotukeen tulee useita muutoksia 1.8.2014. Kerromme tässä tiedotteessa muutoksista ja siitä, mitkä muutokset koskevat kaikkia opiskelijoita ja mitkä koskevat vain korkeakouluopiskelijoita

Lisätiedot

OPINTO-OHJAUS OPINTO-OHJAUS JA OPISKELIJATUUTOROINTI - KASVOT JA KANSSAKULKIJAT

OPINTO-OHJAUS OPINTO-OHJAUS JA OPISKELIJATUUTOROINTI - KASVOT JA KANSSAKULKIJAT OPINTO-OHJAUS OPINTO-OHJAUS JA OPISKELIJATUUTOROINTI - KASVOT JA KANSSAKULKIJAT ESITYKSEN SISÄLTÖ Tässä esityksessä keskitytään kuvaamaan opiskelijatuutoritoimintaa opinto-ohjauksen osana. TAMKin OPINTO-OHJAUS

Lisätiedot

Opinto-ohjaus ja työelämätaidot

Opinto-ohjaus ja työelämätaidot Opinto-ohjaus ja työelämätaidot Aikuisten perusopetus 2018 Lisää ohjausta luku- ja kirjoitustaidon koulutus, aikuisten perusopetukseen valmistava koulutus, nykyinen aikuisten perusopetus yhdistyvät oppivelvollisuusiän

Lisätiedot

SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista. Jyri Sallinen 14.5.

SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista. Jyri Sallinen 14.5. 1 SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista Jyri Sallinen 14.5.2012 15 ammattikorkeakoulua HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Heidi Maaniittu Kela Fulbright Center 12.5.2015

Opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Heidi Maaniittu Kela Fulbright Center 12.5.2015 Opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa Heidi Maaniittu Kela Fulbright Center 12.5.2015 2 Sosiaaliturvaan kuuluminen Säännöstausta: oikeus Kelan sosiaaliturvaan Sosiaaliturvasopimus Suomen

Lisätiedot

Mikä on AV-viestinnän koulutuspäällikön nimi ja puhelinnumero Koulutuspäälikkö on Jaana Vestergren ja puh

Mikä on AV-viestinnän koulutuspäällikön nimi ja puhelinnumero Koulutuspäälikkö on Jaana Vestergren ja puh Koska alkaa kolmas jakso? Kolmas jakso alkaa 9.1.2017 Mikä on AV-viestinnän koulutuspäällikön nimi ja puhelinnumero Koulutuspäälikkö on Jaana Vestergren ja puh. 040 3340995 Kuka on AV-viestinnän opo? OPO

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti 10.2.2015 klo 17.00-18 Tervetuloa! Kaikille avoin yliopisto Avoin yliopisto opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimessa yliopistossa tehdyt opintosuoritukset

Lisätiedot

Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto!

Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto! Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto! 15 ylempään AMK-tutkintoon johtavaa koulutusta Insinööri (ylempi AMK) Kemiantekniikka Projektijohtaminen Tekniikka (sis. Marine Technology,

Lisätiedot

Henkilökohtaistamisen prosessi

Henkilökohtaistamisen prosessi Henkilökohtaistamisen prosessi Henkilökohtaistaminen, osaamisen osoittaminen ja osaamisen arviointi ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesti Tampere 14-15.11.2017 Henkilökohtaistaminen ennen reformia

Lisätiedot

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010 Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä Maija Innola 17.11.2010 Ulkomaisten opiskelijoiden määrä kasvanut suomalaisissa korkeakouluissa Vuonna 2009 ulkomaisia

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE 1 (5) ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE Opintojen toteutuksille tulee ilmoittautua SoleOPSissa niiden ilmoittautumisaikana joko HOPSilta tai toteutussuunnitelmalta. Ilmoittautumisajat - syksyn opinnoille 15.4.

Lisätiedot

Harjoittelu, opinnäytetyöt ja projektityöt

Harjoittelu, opinnäytetyöt ja projektityöt Harjoittelu, opinnäytetyöt ja projektityöt Yrittäjien teemailta 25.1.2011 Riitta Rissanen vararehtori (K) Savonia-ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun tehtävä: 1. Ammattikorkeakoulun tehtävänä on työelämäsuuntautuneen

Lisätiedot

Opinto- ja opetuspalvelut (OPI) opintojen tukena

Opinto- ja opetuspalvelut (OPI) opintojen tukena Itä-Suomen yliopisto opiskelijan yliopisto Opinto- ja opetuspalvelut (OPI) opintojen tukena Johdatus akateemisiin opintoihin 3.9.2012 Kuopion kampus Opinto- ja opetusjohtaja Tuula Heide Opiskelijapalvelun

Lisätiedot

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa AHOT-käytännöt Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 2 Sisältö Reunaehtoja Aiempien tutkintojen hyväksilukeminen Aiempien / muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen Muun osaamisen tunnustaminen

Lisätiedot

TIEY1 Opintojen ohjattu suunnittelu (2 op) eli LuK-vaiheen HOPS-ohjaus eli Opettajatuutorointi

TIEY1 Opintojen ohjattu suunnittelu (2 op) eli LuK-vaiheen HOPS-ohjaus eli Opettajatuutorointi TIEY1 Opintojen ohjattu suunnittelu (2 op) eli LuK-vaiheen HOPS-ohjaus eli Opettajatuutorointi Pentti Hietala Tay/TKT 23.8.2016 Mitä? Jokaisella aloittavalla opiskelijalla on HOPSopettaja l. omaopettaja

Lisätiedot

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma Tässä ohjaussuunnitelmassa kuvataan kauppatieteiden tutkinto-ohjelman

Lisätiedot

INSSI hanke Oppimisprosessiryhmä Opinto ohjauksen työryhmä

INSSI hanke Oppimisprosessiryhmä Opinto ohjauksen työryhmä INSSI hanke Oppimisprosessiryhmä Opinto ohjauksen työryhmä Opiskelijan ohjauksen nykytila insinöörikoulutuksessa 23.10.2012 Jari Kurtelius /KAMK & Lassi Salminen/KyAMK 1 Tutkimuksen tavoitteena oli: selvittää

Lisätiedot

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Ammattikorkeakoulu Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 1.Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Opintoasiain päällikön päätös 1 (1) Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Aalto-yliopisto tukee perustutkinto-opiskelijoiden kansainvälistä opiskelijavaihtoa

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU OPISKELIJAN OPAS 2015 SISÄLLYSLUETTELO Savonian avoin ammattikorkeakoulu...5 Oppiminen ja opiskelu Savoniassa...9 Opiskelijan tukipalvelut... 11 Usein

Lisätiedot

MITENKÄS ON SEN OSAAMISEN LAITA? AHOT-prosessi ammatillisessa opettajankoulutuksessa

MITENKÄS ON SEN OSAAMISEN LAITA? AHOT-prosessi ammatillisessa opettajankoulutuksessa MITENKÄS ON SEN OSAAMISEN LAITA? Lehtori Uudistuvassa ammattikorkeakoululaissa ja asetuksessa otetaan selkeä kanta opiskelijan oikeuksiin opintojen hyväksiluvun osalta. Valtioneuvoston asetuksessa ammattikorkeakouluista

Lisätiedot