Mallipohjainen politiikkavaihtoehtojen vaikutusanalyysi liikennejärjestelmäsuunnittelussa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mallipohjainen politiikkavaihtoehtojen vaikutusanalyysi liikennejärjestelmäsuunnittelussa"

Transkriptio

1 Mallipohjainen politiikkavaihtoehtojen vaikutusanalyysi liikennejärjestelmäsuunnittelussa Peter Ylén Anu Tuominen

2 2 Agenda, Keskiviikko , Systeemiajattelu ja systeemidynamiikka, Case 1: Projektihallinnan systeemimalli Takaisinkytkentä ja silmukat Case 2: Liikennepeli: tiekapasiteetti, yksityisautoilu ja julkinen liikenne Ryhmämallintamisharjoitus Rakenteelliset ja parametroidut mallit simulointi Case 4: Case General Motors: Auton myynti ja/tai liisaus? Case 3: STRADA, Päästötön kaupunkiliikenne 2050 Simantics ja mallikirjastot

3 3 Systeemiajattelu ja systeemidynamiikka

4 4 Systeemiajattelu ja systeemidynamiikka Systeemiajattelu on kvalitatiivinen lähestymistapa Perustuu usein parametroimattomiin kausaliteettidiagrammeihin ja niiden analysointiin (esim. positiivisten ja negatiivisten silmukoiden vuorovaikutusten evaluointiin) Systeemidynamiikka on kvantitatiivinen lähestymistapa Perustuu parametroituihin dynaamisiin simulointimalleihin ja simulointitulosten analysointiin (esim. herkkyysanalyysit) Systeemiajattelu on systeemidynaamisen mallintamisen ensimmäinen vaihe

5 5 Mitä on Systeemidynamiikka? Identifioidaan monimutkaiset syyseuraussuhteet Muodostetaan mentaalimallit ja havainnollistetaan ne kaikkien ymmärtämään muotoon Ymmärretään eri toimien lyhyen ja pitkän aikavälin seuraukset Nähdään eitarkoitetut sivuvaikutukset Löydetään vipumuuttujat millaiset toimet voivat johtaa merkittäviin ja pysyviin vaikutuksiin Simuloidaan käytäntöjä erilaisilla oletuksilla ja epävarmuuksilla

6 6 Systeemidynamiikkamallit Mallintaminen Visualisointi ja metriikka Optimointi Herkkyysanalyysi Todellinen käyttäytyminen 77 Ennustaminen Mallitettu käyttäytyminen

7 7 Dynaamisen hypoteesin muodostaminen: Case1 Projektityö Tarkastellaan esimerkkinä yksinkertaista työmallia (projektityö) Osalla projektin henkilöistä on burnout, työn laatu on huonoa ja aikataulut venyvät osalla taas ei vastaavissa tehtävissä ole mitään ongelmia tavoitteiden suhteen. Tehdään systeemidynaaminen malli, jonka avulla tutkitaan projektinhallinnan ongelmaa ja havainnollistetaan systeemiajattelun ja dynaamisen mallin peruskäytäntöjä.

8 8 Työmalli Työtä jäljellä Aikaa jäljellä Aikataulupaineet Identifying complex cause and effect relationships Aikataulupaineet ovat seurausta jäljellä olevasta ajasta ja jäljellä olevasta työmäärästä: Mitä enemmän työtä jäljellä sitä enemmän aikataulupaineita Mitä enemmän aikaa jäljellä sitä vähemmän aikataulupaineita

9 9 Työmalli Deadline Tehtävien antamisnopeus Kalenteriaika Työtä jäljellä Aikaa jäljellä Aikataulupaineet Tehtävien suoritusnopeus Identifying complex cause and effect relationships Sekä jäljellä oleva aika että jäljellä oleva työ voidaan hajottaa tekijöihinsä: Aikaa jäljellä = Deadline kalenteriaika Jäljellä olevan työn muutos = Tehtävien antonopeus tehtävien suoritusnopeus

10 10 Työmalli Kalenteriaika Tehtävien antamisnopeus Työtä jäljellä Tehtävien suoritusnopeus Deadline Aikaa jäljellä Aikataulupaineet Identifying complex cause and effect relationships Aikataulun myöhästyttäminen Ylityöt Aika tehtävää kohden Aikataulupaineita voidaan yrittää ratkoa: Tekemällä ylitöitä Myöhästyttämällä aikataulua Tehostamalla toimintaa (vähemmän aikaa yhden tehtävän hoitoon)

11 11 Työmalli Deadline Kalenteriaika Aikaa jäljellä Lisää aikaa! Aikataulun myöhästyttäminen Tehtävien antamisnopeus Työtä jäljellä Aikataulupaineet Ylityöt Painetaan pitkää päivää Tehtävien suoritusnopeus Tuottavuus Tool to help construct and communicate mental models Saadaan kolme tasapainottavaa, tilannetta korjaavaa silmukkaa (negatiivinen takaisinkytkentä) Aika tehtävää kohden Tehoste taan

12 12 Työmalli Understanding the long and shortterm consequences of actions Deadline Kalenteriaika Aikaa jäljellä Lisää aikaa! Aikataulun myöhästyttäminen Tehtävien antamisnopeus Työtä jäljellä Aikataulupaineet Ylityöt Painetaan pitkää päivää Tehtävien suoritusnopeus Burnout Tuottavuus Pitkäaikainen ylitöiden tekeminen aiheuttaa energiatason ja tuottavuuden alenemista Syntyy ensimmäinen itseään ruokkiva positiivisen takaisinkytkennän aiheuttama syöksykierre Aika tehtävää kohden Energiataso Tehoste taan

13 13 Työmalli Foreseeing unintended consequences Deadline Kalenteriaika Aikaa jäljellä Virheitä syntyy sekä uupuneena (alhainen energiataso) että kiireessä (aikaa on vain vähän yhtä tehtävää varten) Virheet alentavat tuottavuutta ja synnyttävät toisen potentiaalisen syöksykierteen Lisää aikaa! Aikataulun myöhästyttäminen Tehtävien antamisnopeus Työtä jäljellä Aikataulupaineet Aika tehtävää kohden Ylityöt Painetaan pitkää päivää Energiataso Tehtävien suoritusnopeus Burnout Virheiden muodostumisnopeus Tehoste taan Tuottavuus Rapates sa Roiskuu

14 14 Työmalli Tool to help construct and communicate mental models Deadline Kalenteriaika Aikaa jäljellä Virheiden lisääntyminen voi aktivoida laadunhallinnan (tasapainottava silmukka), jossa on uhrattava enemmän aikaa tehtävää kohden virheiden vähentämiseksi Lisää aikaa! Aikataulun myöhästyttäminen Tehtävien antamisnopeus Työtä jäljellä Aikataulupaineet Aika tehtävää kohden Ylityöt Painetaan pitkää päivää Energiataso Laatupoikkeamat Laadun hallinta Tehtävien suoritusnopeus Virheiden muodostumisnopeus Burnout Tuottavuus Rapates sa Roiskuu Tehoste taan Laatuvaati mukset

15 15 Työmalli Tool to help construct and communicate mental models Deadline Kalenteriaika Aikaa jäljellä Huonoon laatuun voi myös tottua ja turtua jolloin saadaan itseään ruokkiva laadun rapautuminen. Lisää aikaa! Aikataulun myöhästyttäminen Tehtävien antamisnopeus Työtä jäljellä Aikataulupaineet Aika tehtävää kohden Ylityöt Painetaan pitkää päivää Energiataso Laatupoikkeamat Laadun hallinta Tehtävien suoritusnopeus Virheiden muodostumisnopeus Burnout Tason Rapautu minen Tuottavuus Rapates sa Roiskuu Tehoste taan Laatuvaati mukset

16 16 Työviikko Tehtävät Tehtäviä viikossa Simulating policies under different assumptions and uncertainties Tehtävien antotahti muurahainen Aika Jäljellä olevat tehtävät Energiataso Aika Tehtävien suoritustahti Laatu Työviikko Energiataso ja laatu Työviikko Tehtävät Tehtäviä viikossa heinäsirkka Tehtävien suoritustahti Tehtävien antotahti Aika Jäljellä olevat tehtävät Aika Energiataso Laatu Työviikko Energiataso ja laatu Aika Aika

17 17 Työmalli Deadline Finding leverage seeing where actions and change can lead to significant and enduring improvements Merkittävin viputekijä on henkilöstön suhtautuminen aikataulupaineisiin. Kalenteriaika Aikaa jäljellä Työnantajan kannalta heinäsirkkojen työn ryhmittely osatehtäviin toimii paremmin kuin deadlinen siirtäminen, pitkäaikainen ylityö tai liiallinen tehostaminen Lisää aikaa! Aikataulun myöhästyttäminen Tehtävien antamisnopeus Työtä jäljellä Aikataulupaineet Aika tehtävää kohden Ylityöt Painetaan pitkää päivää Energiataso Laatupoikkeamat Laadun hallinta Tehtävien suoritusnopeus Virheiden muodostumisnopeus Burnout Tason Rapautu minen Tuottavuus Rapates sa Roiskuu Tehoste taan Laatuvaati mukset

18 18 Takaisinkytketty silmukka We shape our buildings; thereafter, our buildings shape us. Winston Churchill Takaisinkytketty silmukka on systeemidynamiikan perusrakenne Takaisinkytkennän ymmärtäminen vaatii usein harjaannusta, kokemusta ja työtä se on harvoin mukana ihmisten syyseurauspäättelyssä. Kausaali(silmukka)diagrammit määrittävät havainnollisesti dynamiikkahypoteesin niiden lukemiseen tottuu

19 19 Avoin silmukka Ihmiset ymmärtävät systeemit ja ongelmatilanteet avoimina ketjuina Tavoite Poikkeama Toimenpiteet Tulokset Tilanne Esimerkiksi: Yrityksen myynti edellisellä kvartaalilla oli $80 milj., kun myyntitavoite oli $100 milj. Ongelmaksi muodostuu puuttuva 20%. Toimenpiteenä voi olla esimerkiksi hintojen alentaminen Tuloksena markkinaosuus kasvaa, jonka seurauksena myös myynti kasvaa Ongelma ratkaistu vai onko?

20 20 Avoin silmukka Kun varioidaan parametreja (epävarmuuksia) ja simuloidaan useita kertoja edellistä strategiaa, niin nähdään että päästään kohtuullisen lähelle tavoitetta Myynti Tavoite 80 Poikkeama Toimenpiteet Tulokset Tilanne

21 21 Suljettu silmukka Kun jatkuvasti reagoidaan muuttuneeseen tilanteeseen ja korjataan poikkeamaa saadaan takaisinkytketty silmukka (säätösilmukka), joka vie halutun suureen tavoitteeseen epävarmuuksista huolimatta. 105 Toimenpiteet 100 Poikkeama 95 Tavoite Tilanne Myynti

22 22 Mallin rajojen venyttäminen: Monta suljettua silmukkaa Kun oma markkinaosuus kasvaa, niin kilpailijan markkinaosuus pienenee ja kilpailija myös alentaa hintoja, jolloin markkinaosuus palautuu entiselleen. Nyt myydään sama määrä tavaraa, mutta alhaisemmalla hinnalla, jolloin myynti jää vielä kauemmas tavoitteista kuin alkutilanteessa ennen toimenpiteitä. Mikäli jälleen alennetaan hintoja, ajaudutaan hintasotaan Oma Poikkeama Omat Toimenpiteet Myynti Oma Tavoite Kilpailijan Tavoite Tilanne Tilanne 65 Kilpailijan Poikkeama 60 Kilpailijan Toimenpiteet

23 23 Kausaliteettikaaviot Erilaiset käyttäytymismoodit kootaan yksinkertaisista perussilmukoista eli arkkityypeistä Usein viiveparametrien arvot ovat kriittisimpiä

24 24 Liikennepeli: tiekapasiteetti, yksityisautoilu ja julkinen liikenne (lähde: John Sterman: Business Dynamics: Systems Thinking and Modelling for a Complex World)

25 25 Autojen käyttö ja autot ovat lisääntyneet USAssa nopeammin kuin missään muualla, kun taas julkisten Bussien käyttö on pysynyt pitkään samalla tasolla. Ihmiset viettävät enemmän aikaa ruuhkissa Saasteet Road Rage Autokulttuuri (drive through) 87% kaikista USAn työntekijöistä ajaa autolla töihin ja, 85% heistä ajaa yksin. Mikä meni pieleen?

26 26 Liikennepeli Ratkaisu liikenneruuhkiin on ollut uusien teiden rakentaminen Mitataan teiden ruuhkaisuutta keskimääräisenä ajomatkan kestona. Tällöin saadaan riippuvuus Teiden rakentaminen pitää sisällään kaikki muutokset, jotka tähtäävät kapasiteetin lisäykseen (uudet kaistat, risteysten muuttaminen, jne.

27 27 Liikennepeli Systeemiin saadaan takaisinkytkentä poliittisista toimista, jotka pyrkivät poistamaan ruuhkat rakentamalla uusia teitä.

28 28 Liikennemäärä ei kuitenkaan ole riippumaton, ulkoinen muuttuja Liikennemäärä riippuu ajamisen houkuttelevuudesta ja bussiliikenteen kattavuudesta.

29 29 Esimerkki 3: Liikennepeli

30 30

31 31 Esimerkki 3: Liikennepeli

32 32 Ryhmämallintamisharjoitus

33 Behavior Mode Analysis Variable [unit] Behavior Mode Desirability of Behavior (/0/)* Causes of Behavior Cures for Causes Variable s Different Behavior Modes Over Time Upper Limit Lower Limit Time Time Time Time [unit] Marks the current time Marks any set goals in behavior * = undesirable 0 = makes no difference = desirable 1 st Level Cause If you had to make a decision right now, what would be your action plan: What will be done: 2 nd Level Cause 3 rd Level Cause Variable When will it/they be done: 2 nd Level Cause 1 st Level Cause

34 34 Työmalli Deadline Kalenteriaika Aikaa jäljellä Palautetaan mieleen Case 1: Projektityömalli Lisää aikaa! Aikataulun myöhästyttäminen Tehtävien antamisnopeus Työtä jäljellä Aikataulupaineet Aika tehtävää kohden Ylityöt Painetaan pitkää päivää Energiataso Laatupoikkeamat Laadun hallinta Tehtävien suoritusnopeus Virheiden muodostumisnopeus Burnout Tason Rapautu minen Tuottavuus Rapates sa Roiskuu Tehoste taan Laatuvaati mukset

35 Behavior Mode Analysis Työn eteneminen [tehtävää per päivä] Variable [unit] 10 tehtävää on maksimi mitä kukaan kykenee Variable s Different Behavior Modes Over Time tekemään päivässä Upper Limit Behavior Mode Tasainen työn eteneminen Loppuun kasaantunut työ viivästyttää työn luovutusta Desirability of Behavior (/0/)* Causes of Behavior Motivoitunut tekijä, joka suorittaa kaikki tehtävät laadukkaasti hyvissä ajoin. Tekijä pitkittää työn aloittamista mahdollisimman pitkään eikä millään pysy takarajassa vaan joutuu pyytämään lisäaikaa. 35 Cures for Causes Liian vaativat tehtävät voisivat aiheuttaa työn kasaantumista loppua kohden. Jaetaan tehtävien takaraja useampaan pienempään takarajaan pakottaen aloittamaan aikaisemmin. Tehdään alussa selväksi, että takarajoista ei jousteta. Viimeisen viikon puristus (todennäköisin käyttäytyminen) Luistaa hiukan alussa, mutta tekee sen jälkeen tasaisesti töitä puristaen lopussa työt ajallaan valmiiksi. Annetaan alussa mielenkiintoisia, mutta ei liian vaativia tehtäviä, jotta saadaan motivoitu heti alussa mukaan. 0 Lower Limit 0 5 Time Time 10 Time Tavoitteena on suoriutua projekteista noin. 13 viikossa [Viikko] Time [unit] Marks the current time Marks any set goals in behavior * = undesirable 0 = makes no difference = desirable Väsymys 1 st Level Cause Työpaine 2 nd Level Cause Piristeet If you had to make a decision right now, what would be your action plan: What will be done: Puretaan tavoitteet osatavoitteiksi hajauttaen näitä pitkälle aikavälille. Jäljellä oleva työmäärä 3 rd Level Cause Jäljellä oleva aika Työpaine 2 nd Level Cause Tehtäviin uhrattu aika 1 st Level Cause Työn eteneminen Variable Mielenkiintoiset tehtävät When will it/they be done: Kaikki uudet projektit pilkotaan pienempiin halittavampiin osiin.

36 36 Mahdollisia aiheita Älykäs vähähiilinen kaupunkiliikenne ja/tai joukkoliikenne Sähköajoneuvot, biopolttoaineet ja joukkoliikenne Liikenne palveluna (Mobility as a service) Alempiasteisen tieverkon kehittäminen, korjausvelka Henkilö ja tavaraliikenteen tärkeimpien ulkomaanyhteyksien kehittäminen pitkällä aikavälillä (mihin keskitetään niukat resurssit: liikennemuodot, infra, jne.) Tietullit metropolialueella Kruunuvuoren silta (Laajasaloydinkeskusta, autoille vai ainoastaan joukkoliikenteelle)

37 37 Rakenteelliset ja parametroidut mallit

38 38 Varasto ja virtausmallit Pelkät kausaalidiagrammit sopivat erittäin hyvin informaation käsittelyyn, mutta niillä on omat rajoituksensa Informaatio vääristyy, muuttuu toiseksi, monistuu, jne kun taas aine ei häviä eikä lisäänny (aineen häviämättömyyden laki) se vain siirtyy paikasta toiseen ja joskus muuttaa muotoaan. Materiaalin virtaus (varastot) saadaan kuvattua huomattavasti paremmin virtauskaavioiden avulla Varastot Antavat systeemille muistia ja hitautta. Esim. tehtaan varastot, työntekijät, tilin saldo Virtaukset muuttavat varastoja ja systeemin tilaa Esim. tuotantomäärät, työhönotto ja irtisanomiset, palkanmaksu

39 39 Varastot ja virtaukset Virtauskaavioilla on vakiintuneet piirrosmerkintänsä, joihin myös tämän esityksen merkinnät perustuvat Varasto Virtaus Venttiili (virtauksen ohjain) Tulo tai lähtö (mallin rajapinta) tulo tulovirtaus VARASTO lähtövirtaus lähtö

40 40 Case 4: Automobile Leasing Strategy (lähde: John Sterman: Business Dynamics: Systems Thinking and Modelling for a Complex World) 1990luvulla USA:ssa alaa valtasi uudenlainen käytettyjen autojen myyntistrategia (Used Car Superstore: valtakunnalliset ketjut CarMax, AutoNation, ) Superstoren myynti kasvoi tyhjästä (1992) $13 miljardiin (1998) ja General Motors huolestui. Tilannetta tutkittiin systeemidynamiikan avulla. Tilannetta kuvattiin yksinkertaisella systeemidynamiikkamallilla Uusien ja käytettyjen autojen virtaus ja varastomalli: Tuotanto Myynti Vaihto Vanheneminen Romutus Rinnalle tehtiin kausaalisten vaikutusten malli: esim. hinta, leasing, uuden auton houkuttelevuus, keskimääräinen vaihtoaika, jne...

41 41 Silmukat. Tuotannon ohjaus B1 Hinnoittelu B2 Tukiaiset B3 Leasingtime B4 Käytettyjen autojen markkinat B5 Käytettyjen autojen laatu B6 Leasingautojen lunastus R1

42 42 Case 4: Automobile Leasing Strategy Malli paljasti liisauksen mukanaan tuomat uhkakuvat (leasing kasvanut 4.1%:sta (1990) yli 22%:iin (1997)): Autojen laatu oli parantunut 1990luvulla, jolloin muutaman vuoden takainen auto on edelleen houkutteleva vaihtoehto uudelle autolle. Leasingsopimukset olivat tyypillisesti 2 4vuotisia (painottuen 2 vuotisiin) Liisausta tuettiin voimakkaasti (ohjaussuure silmukassa B3). Liisauksen riskit markkinavaihteluiden suhteen oli siirretty asiakkaalta myyjälle. Uhka: Muutaman vuoden sisällä käytettyjen autojen markkinoille ilmestyy runsaasti erittäin houkuttelevia, lähes uusia leasingautoja, joita ei tahdottu lunastaa, käytettyjen autojen hinnat laskevat (edelleen kasvattaen yritysten tappioita, koska tällöin leasingautojen lunastaminen on vielä entistä vähemmän houkuttelevaa). Samalla asiakkaat, jotka ennen ovat ostaneet uuden auton vaihtavatkin nyt näihin lähes uusiin autoihin. Uusia autoja ei enää mene kaupaksi ja tappiot kasvavat.

43 43 Case 4: Automobile Leasing Strategy Nyt mallia lähdettiin laajentamaan. Tehtiin asiakas ja autosegmentointi. Merkkiuskolliset asiakkaat, Statushakuiset, Todennäköisyysmatriisi erilaisille autonvaihtohypoteeseille (sekä GM, että eigm autoille) Mallista tehtiin lentosimulaattori, jonka avulla strategiasta päättävät henkilöt saattoivat kokeilla erilaisia vaihtoehtoja. Mallia vielä viritettiin liisauksesta vastaavan yksikön kanssa (jotka olivat voimakkaasti löydöksiä vastaan) Mallista nähtiin sekä lyhyen että pitkän tähtäimen vaikutukset.

44 44 Liisauksesta ei voida luopua, koska kilpailijat harrastavat sitä joka tapauksessa. Erilaisten liisausstrategioiden tuomia voittoja tarkasteltiin kilpailijoiden erilaisia strategioita vastaan erilaisilla talousskenaarioilla. Todettiin, että kaikkein suurimpaan voittoon pitkällä aikavälillä päästiin neljän vuoden liisaussopimuksilla. Kilpailijat suosivat tällöin vielä kahden vuoden sopimuksia (joilla oli eniten kysyntää), ja joilla saavutettiin lyhyellä tähtäimellä suurin voitto. Malli ennusti käytettyjen autojen hinnan laskevan vuonna 1997.

45 45 Vuonna 1997 hyväkuntoiset käytetyt autot tulvivat markkinoille ja käytettyjen autojen hinnat laskivat (kuten malli ennusti) Ihmiset eivät halunneet lunastaa liisattuja autoja, ja ne palasivat myyjille tappiollisina (75% autoista ei lunastettu). Autoa kohden tappiot kasvoivat 220% vuoden 1993 tilanteesta. GM:n aikainen reagointi pienensi sen tappioita, mutta kilpailijat eivät olleet yhtä onnekkaita (GMAC nettotulo pieneni $36 miljoonaa eli 4% ja Ford Credit Corporation $410 miljoonaa eli 28%) Kilpailijat seurasivat GM:n esimerkkiä ja siirtyivät 2 vuoden liisaussopimuksista 4 vuoden sopimuksiin. Mallia on edelleen viritetty ja päivitetty.

46 46 STRADA: Päästötön kaupunkiliikenne 2050

47 47 Landscape Foresight Regime Assessment Increased strategic intelligence Societal embedding Modelling Niche Time Modified from original: Geels 2002

48 48 Case analysis work plan Dynamic model of the urban transport system simulations: Primary vision emission free transport in cities in 2050 (EU White Paper on transport) Vision paths (secondary visions) three alternative but combinable ways to make it happen: 1. electric vehicles 2. biofuels 3. public transport. Dimensions to be modeled include: environmental concerns developing key technologies and complementary technologies passenger transport, incl. public transport user choices urban environments (economic aspects and societal issues).

49 49 Case analysis Primary vision: Emission free passenger transport in cities in 2050 (EU White Paper on transport) Vision paths (secondary visions): 1. electric vehicles 2. biofuels 3. public transport.

50 50 Knowledge, habits, attitudes, values Users by different user segments Choice of car ownership and powertrains Public transport service provision and volume Vehicle ownership and alternatives Transport demand Choice between public and private transport Accessibility, ease of use Vehicle powertrains and fuels: (1) conventional, (2) electric and (3) biofuels Financing, transport pricing, taxes Transport system organisation, governance and regulation: (1) private transport and (2) public transport Legislation, regulation, markets, standards, media Investmens in the industry Retrofitting and hybrid solutions Financing, business strategies Transport infrastructure and supporting systems Fuel stations, charging systems Investmens in the industry Urban structure Road network and accessibility Purchase price Fuel price Cost of use

51 51

52 52 Model, causal loop diagram Public transport marketing R1 Car marketing Willingness to consider car use R2 Public transport awareness Willingness to consider public transport Car awareness Cost of public transport Trip Fraction by car B3 Population movement Population in urban area with access to public transport B1 Congestion Congestion Public transport infrastructure construction Relative trip time by car B2 Build roads Policy to stop building more roads Road capacity

53 53 Model, a snapshot

54 54 Tuloksia & opittua Tavoitteeksi asetetun kattovision saavuttamiseksi on hedelmällistä tarkastella visiopolkujen yhdistelmää. Uutta: kokonaisvaltainen liikennejärjestelmän tarkastelu yhdistelmäratkaisulla (visiopolkumix, täydentävät ominaisuudet, keskinäinen linkittyminen, prioriteettijärjestys) joukkoliikenteen nostaminen teknologiaratkaisujen rinnalle aihepiirin lähestyminen aidosti käyttäjän (liikkujan) näkökulmasta, vrt. teknologialähtöisyys.

55 55 Knowledge, habits, attitudes, values Users by different user segments Choice of car ownership and powertrains Transport system organisation, Public transport governance and regulation: service provision (1) private transport and and volume (2) public transport Purchase price Vehicle ownership and alternatives Vehicle powertrains and fuels: (1) conventional, (2) electric and (3) biofuels Fuel price Transport demand Choice between public and private transport Cost of use Accessibility, ease of use Legislation, regulation, markets, standards, media Investmens in the industry Retrofitting and hybrid solutions Financing, transport pricing, taxes Financing, business strategies Transport infrastructure and supporting systems Fuel stations, charging systems Investmens in the industry Urban structure Road network and accessibility Public transport marketing R1 Willingness to consider public transport Car marketing Willingness to consider car use R2 Public transport awareness Car awareness Cost of public transport Trip Fraction by car B3 Population movement Population in urban area with access to public transport B1 Congestion Congestion Public transport infrastructure construction Relative trip time by car B2 Build roads Policy to stop building more roads Road capacity

56 Policies for biofuels vision path Start year End 56 year Delay (a) wtc Effect on cost time Biofuels visionpath Constructing specific legal frameworks for biofuels 2015 N/A Public procurement I Public procurement II Public procurement III Subsidies and tax incentives Policies building on comparative and absolute advantages 2018 N/A Seven axes of EC s biofuel policy (see EU strategy on biofuels, 2006): stimulating demand for biofuels; capturing environmental benefits; developing the production and distribution of biofuels; expanding feedstock supplies; enhancing trade opportunities; supporting developing countries; supporting R&D 2012 N/A Landscape Certification of fuels, standardisation 2017 N/A Coalition building among energy providers and vehicle industry 2014 N/A Building sustainable and ethical land use policies for production of biofuel feedstock 2014 N/a Technologies and services Transport system Dmnl TripFraction Time (Year) 1 1 TripFraction[regular car] : No policies TripFraction[regular car] : P8 biofuel TripFraction[regular car] : P1P3 P8 biofuel public TripFraction[regular car] : P4P6 P8 electric biofuel TripFraction[regular car] : P1P6 P8 public electric biofuel TripFraction[regular car] : P1P8 all policies Person 2 M 1.5 M 1 M 500, Users Time (Year) Users[regular car] : No policies Users[regular car] : P8 biofuel Users[regular car] : P1P3 P8 public biofuel Users[regular car] : P4P6 P8 electric biofuel Users[regular car] : P1P6 P8 public electric biofuel Users[regular car] : P1P8 all policies

57 57 Stakeholder analysis exercise A compromising synthesis of the two views (only stakeholders marked in bold could be appointed to their classes unambiguously).

58 58

59 59 System transition roadmap Vision Landscape Technologies and services Transport system Phase 1. Emergence Phase 2. Diffusion Phase 3. Consolidation Related trend Technological innovation Supporting policy measure with gradual impact Envisioned future System transition roadmap a template for mapping systemic transport system transitions. Examples of drivers and changes are given: envisioned future (green), technological innovations initiating the change (red), related trends contributing to favourable environment for change (white) and policy measures to support the desired development path (blue).

60 60 Biofuels visionpath Technologies and services Transport system Landscape

61 61 Vision path in a system transition roadmap Input to the dynamic model: vision path policy measures Policies for biofuels vision path wtc cost time Constructing specific legal frameworks for biofuels 2015 N/A Public procurement I Public procurement II Public procurement III Subsidies and tax incentives Policies building on comparative and absolute advantages 2018 N/A Seven axes of EC s biofuel policy (see EU strategy on biofuels, 2006): stimulating demand for biofuels; capturing environmental benefits; developing the production and distribution of biofuels; expanding feedstock supplies; enhancing trade opportunities; supporting developing countries; supporting R&D Start year End year Delay (a) Effect on 2012 N/A Certification of fuels, standardisation 2017 N/A Coalition building among energy providers and vehicle industry 2014 N/A Building sustainable and ethical land use policies for production of biofuel feedstock 2014 N/a

62 62 Next: Examples of simulation results Graphs present the vision paths and policy measures as simulated using the dynamic model. Most importantly, results are extracted from the model as fraction of trips and number of users by transport means (regular car, public transport, electric car or biofueldriven car) until 2050.

63 63 Dmnl TripFraction Time (Year) Regular cars TripFraction[regular car] : No policies TripFraction[regular car] : P8 biofuel M2 TripFraction[regular car] : P1P3 P8 public biofuel TripFraction[regular car] : P4P6 P8 electric biofuel TripFraction[regular car] : P1P6 P8 public electric biofuel TripFraction[regular car] : P1P8 all policies M M , Person Users Time (Year) Users[regular car] : No policies Users[regular car] : P8 biofuel Users[regular car] : P1P3 P8 public biofuel Users[regular car] : P4P6 P8 electric biofuel Users[regular car] : P1P6 P8 public electric biofuel Users[regular car] : P1P8 all policies

64 64 TripFraction Electric vehicles Dmnl Time (Year) TripFraction[electric car] : No policies TripFraction[electric car] : P8 biofuel ,000 2 TripFraction[electric car] : P1P3 P8 public biofuel TripFraction[electric car] : P4P6 P8 electric biofuel TripFraction[electric car] : P1P6 P8 public electric biofuel TripFraction[electric car] : P1P8 all policies ,000 Users 5 4 Person 400, , Time (Year) Users[electric car] : No policies Users[electric car] : P8 biofuel Users[electric car] : P1P3 P8 public biofuel Users[electric car] : P4P6 P8 electric biofuel Users[electric car] : P1P6 P8 public electric biofuel Users[electric car] : P1P8 all policies

65 65 TripFraction Dmnl Public transport Time (Year) TripFraction[public transport] : No policies TripFraction[public transport] : P8 biofuel ,000 2 TripFraction[public transport] : P1P3 P8 public biofuel TripFraction[public transport] : P4P6 P8 electric biofuel TripFraction[public transport] : P1P6 P8 public electric biofuel TripFraction[public transport] : P1P8 all policies , , ,000 4 Person Users Time (Year) Users[public transport] : No policies Users[public transport] : P8 biofuel Users[public transport] : P1P3 P8 public biofuel Users[public transport] : P4P6 P8 electric biofuel Users[public transport] : P1P6 P8 public electric biofuel Users[public transport] : P1P8 all policies

66 66 Trip fraction 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % All policy measures combined public transport electric cars regular cars 0 % Year Number of users public transport electric cars regular cars Year

67 67 Simantics

68 68 Simantics in brief Open software platform for modelling and simulation Offers configuration of multiple simulation solvers & remote use from the simulation servers Utilizes powerful semantic modelling language Developed at VTT and Semantum Organised future maintenance and development by THTH Association/Simantics division Simantics System Dynamics

69 69 Simantics System Dynamics System dynamics modelling and simulation tool Understanding complex business and work processes Feedback loops Delays Dynamic behaviour Simantics platform for user interface and model persistence Model simulation with OpenModelica

70 70 Simantics System Dynamics

71 71 VTT creates business from technology

Projektiliiketoiminnan dynaaminen mallintaminen. Jean-Peter Ylén Teknologian tutkimuskeskus VTT

Projektiliiketoiminnan dynaaminen mallintaminen. Jean-Peter Ylén Teknologian tutkimuskeskus VTT Projektiliiketoiminnan dynaaminen mallintaminen JeanPeter Ylén Teknologian tutkimuskeskus VTT 2 Sisältö Johdanto Yleinen projektityömalli Erikoistuotteiden kehitysprojektiportfolion hallinta Laajat investointiprojektit

Lisätiedot

Mitä mahdollisuuksia pelillisyys avaa vakavahenkisessä toiminnassa?

Mitä mahdollisuuksia pelillisyys avaa vakavahenkisessä toiminnassa? Mitä mahdollisuuksia pelillisyys avaa vakavahenkisessä toiminnassa? Antti Villberg Semantum Oy 22.5.2014 MOSAIC Pelityöpaja Ongelmanasettelu koulutus ja kehittäminen työelämässä Työympäristöt muuttuvat

Lisätiedot

Kansantalouspeli & Beer Game

Kansantalouspeli & Beer Game MS-C2132 Systeemianalyysilaboratorio I Laboratoriotyö 1 Kansantalouspeli & Beer Game Systeemiajattelu ja pelaaminen dynaamisten systeemien ymmärtämisessä Kansantalouspeli Laboratoriotyö 1 Tavoitteena ohjata

Lisätiedot

City of Tampere Strategy for Electric Transportation

City of Tampere Strategy for Electric Transportation City of Tampere Strategy for Electric Transportation ECV National seminar 10.3.2015 Elli Kotakorpi City of Tampere X.X.2012 Matti Meikäläinen emobility strategy, general objective Building up a strategy

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Palveluvallankumous: Huomisen liikkuminen

Palveluvallankumous: Huomisen liikkuminen Palveluvallankumous: Huomisen liikkuminen Digitaalisuus rakennetussa ympäristössä -seminaari FinnBuild 2.10.2014 Sampo Hietanen Liikenne on keskellä isoa rakennemurrosta A change for good level of service

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Helsinki Metropolitan Area Council

Helsinki Metropolitan Area Council Helsinki Metropolitan Area Council Current events at YTV The future of YTV and HKL On the initiative of 4 city mayors the Helsinki region negotiation consortiums coordinating group have presented that:

Lisätiedot

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Ostamisen muutos muutti myynnin Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Taking Sales to a Higher Level Mercuri International on maailman suurin myynnin konsultointiyritys. Autamme asiakkaitamme parantamaan

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Transport and Infrastructure what about the future? Professor Jorma Mäntynen Tampere University of Technology

Transport and Infrastructure what about the future? Professor Jorma Mäntynen Tampere University of Technology Transport and Infrastructure what about the future? Professor Jorma Mäntynen Tampere University of Technology 1 Finland as a part of the World Kuva: NASA Globalisation and the structural change of trade

Lisätiedot

Älykäs liikenne ja EU:n vihreät kuljetuskäytävät. Jari Gröhn

Älykäs liikenne ja EU:n vihreät kuljetuskäytävät. Jari Gröhn Älykäs liikenne ja EU:n vihreät kuljetuskäytävät Jari Gröhn Liikenne 2010-luvulla Ilmastotyö on iso urakka Suomen talouden rakenne muuttuu Tuottavuusvaatimukset puristavat Julkinen talous on tiukkaa Innovaatiot

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE November 7, 2014 Paula Kilpinen 1 7.11.2014 Aalto University

Lisätiedot

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Nordic Forum for Geostatistics 2007 Session 3, GI infrastructure and use of spatial database Statistics Finland, Population

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Teollisuusautomaation tietoturvaseminaari Purchasing Manager, Hydro Lead Buyer, Industrial Control Systems 1 Agenda / esityksen tavoite

Lisätiedot

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence JA CHALLENGE 18.-19.4.2013 Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence 12.11.2014 Challenges of the City of Turku What kind of city you would

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön

Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön 1 BIM mallien tutkimuksen suunnat JAO, Jyväskylä, 22.05.2013 Prof. Jarmo Laitinen, TTY rakentamisen tietotekniikka Jarmo Laitinen 23.5.2013 Jarmo Laitinen 23.5.2013

Lisätiedot

Research plan for masters thesis in forest sciences. The PELLETime 2009 Symposium Mervi Juntunen

Research plan for masters thesis in forest sciences. The PELLETime 2009 Symposium Mervi Juntunen Modelling tree and stand characteristics and estimating biomass removals and harvesting costs of lodgepole pine (Pinus contorta) plantations in Iceland Research plan for masters thesis in forest sciences

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

Ympäristöinnovaatioiden mahdollisuudet

Ympäristöinnovaatioiden mahdollisuudet Ympäristöinnovaatioiden mahdollisuudet Venla Virkamäki Tutkija Suomen ympäristökeskus 10.12.2013 Liiketoimintaa ympäristöstä Tilastokeskus Sisältö 1. Haaste 2. Mahdollisuus 3. Ratkaisu Kohti kestävää ympäristöpolitiikkaa

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

7. Product-line architectures

7. Product-line architectures 7. Product-line architectures 7.1 Introduction 7.2 Product-line basics 7.3 Layered style for product-lines 7.4 Variability management 7.5 Benefits and problems with product-lines 1 Short history of software

Lisätiedot

Kestäviä systeemimuutoksia edistävä tulevaisuuden innovaatiopolitiikka tapaus liikenne (FIP-Trans),

Kestäviä systeemimuutoksia edistävä tulevaisuuden innovaatiopolitiikka tapaus liikenne (FIP-Trans), Kestäviä systeemimuutoksia edistävä tulevaisuuden innovaatiopolitiikka tapaus liikenne (FIP-Trans), 2012-2014 Aalto yliopisto Professori Raimo Lovio (pj.) Professori Armi Temmes Tutkija Rami-Samuli Räsänen

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia. Tytti Viinikainen 1.10.2015

Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia. Tytti Viinikainen 1.10.2015 Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia Tytti Viinikainen 1.10.2015 ECOMMissa kolme sessiota työpaikkateemasta Pääteemana, miten saada yritykset/työpaikat kuskin paikalle

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin. 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011

Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin. 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011 Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011 15.3.2010 07.09.2011 Markku Timo Ture Nikkilä T&K yritys, 8 henkilöä Elastopoli Oy PK-yritys, omistajina

Lisätiedot

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN POSTI GROUP CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN TIINA KATTILAKOSKI POSTIN TALOUDEN SUUNNITTELU Mistä lähdettiin liikkeelle? Ennustaminen painottui vuosisuunnitteluun

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

Sähköjärjestelmän käyttövarmuus & teknologia Käyttövarmuuspäivä 25.11.2014

Sähköjärjestelmän käyttövarmuus & teknologia Käyttövarmuuspäivä 25.11.2014 Sähköjärjestelmän käyttövarmuus & teknologia Käyttövarmuuspäivä 25.11.2014 Jarmo Partanen, professori, Lappeenrannan yliopisto jarmo.partanen@lut.fi +358 40 5066 564 Electricity Market, targets Competitive

Lisätiedot

Liikenne palveluna Mobility-as-a-service

Liikenne palveluna Mobility-as-a-service Liikenne palveluna Mobility-as-a-service Sähköisen liikenteen foorumi Dipoli, 14.5.2014 Raine Hermans Tekes Paneelikeskustelun ja työpajan tavoitteet 1. Mobility as a Service ajattelun syventäminen 2.

Lisätiedot

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Kemppi ARC YOU GET WHAT YOU MEASURE OR BE CAREFUL WHAT YOU WISH FOR HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Puolitetaan hitsauskustannukset seminaari 9.4.2008 Mikko Veikkolainen, Ratkaisuliiketoimintapäällikkö

Lisätiedot

Avoimet paikkatiedot ja tulevaisuuden tietolähteet liikkumisen tutkimuksessa. Tuuli Toivonen Helsingin yliopisto Accessibility Research Group

Avoimet paikkatiedot ja tulevaisuuden tietolähteet liikkumisen tutkimuksessa. Tuuli Toivonen Helsingin yliopisto Accessibility Research Group Avoimet paikkatiedot ja tulevaisuuden tietolähteet liikkumisen tutkimuksessa Tuuli Toivonen Helsingin yliopisto Accessibility Research Group Tavoitettavuus ja liikkuminen arkipäivän peruskysymyksiä Terveelliset

Lisätiedot

EVE-Electric Vehicle Systems 2011-2015 Programme status

EVE-Electric Vehicle Systems 2011-2015 Programme status EVE-Electric Vehicle Systems 2011-2015 Programme status ECV national seminar 24.9.2014 Martti Korkiakoski Tekes EVE Electric Vehicle Systems 2011-2015 Need Innovations for new businesses in the growing

Lisätiedot

Ympäristöinnovaatioiden tukemisesta luovaan tuhoon: transitionäkökulma politiikka-analyysiin Esitys kevätneuvokissa 25.5.2015

Ympäristöinnovaatioiden tukemisesta luovaan tuhoon: transitionäkökulma politiikka-analyysiin Esitys kevätneuvokissa 25.5.2015 Ympäristöinnovaatioiden tukemisesta luovaan tuhoon: transitionäkökulma politiikka-analyysiin Esitys kevätneuvokissa 25.5.2015 Paula Kivimaa Suomen ympäristökeskus SYKE SPRU, University of Sussex Avainajatukset

Lisätiedot

Mitä Piilaaksossa & globaalisti tapahtuu ja mitä Tekes voi tarjota yrityksille

Mitä Piilaaksossa & globaalisti tapahtuu ja mitä Tekes voi tarjota yrityksille KASVAVAT MOBIILI-MARKKINAT: Mitä Piilaaksossa & globaalisti tapahtuu ja mitä Tekes voi tarjota yrityksille HITECH BUSINESS BREAKFAST, Oulu 10.2.2010 Kari Inberg Liiketoiminta-asiantuntija / Tekes-palvelut

Lisätiedot

EU:n laittomien hakkuiden ohjelma taustaa. Tatu Torniainen Maa- ja metsätalousministeriö

EU:n laittomien hakkuiden ohjelma taustaa. Tatu Torniainen Maa- ja metsätalousministeriö EU:n laittomien hakkuiden ohjelma taustaa Tatu Torniainen Maa- ja metsätalousministeriö Laittomat hakkuut kansainvälisen sääntelyn kohde Laittomat hakkuut on tiedostettu kasvavaksi globaaliksi ongelmaksi

Lisätiedot

ECV EMRS: Electric Commercial Vehicles Electric Mobility Research Society

ECV EMRS: Electric Commercial Vehicles Electric Mobility Research Society ECV EMRS: Electric Commercial Vehicles Electric Mobility Research Society National research platform for development of electric vehicles, mobile machinery and systems Kansallinen tutkimusalusta sähköajoneuvojen,

Lisätiedot

Suomi innovaatioympäristönä maailman paras?

Suomi innovaatioympäristönä maailman paras? Suomi innovaatioympäristönä maailman paras? Pekka Ylä-Anttila 20.1.2011 Maailman paras? Evaluation of the Finnish National Innovation System (syksy 2009) Suomessa on edelleen hyvä ja toimiva innovaatiojärjestelmä,

Lisätiedot

GOOD WORK LONGER CAREER:

GOOD WORK LONGER CAREER: Juhani Ilmarinen, Ville Ilmarinen, Pekka Huuhtanen, Veikko Louhevaara, Ove Näsman GOOD WORK LONGER CAREER: WORK WELL-BEING IN FINNISH TECHNOLOGY INDUSTRIES 2010-2015 Background Collective agreement between

Lisätiedot

Tietohallinnon liiketoimintalähtöinen toiminnanohjaus IT-ERP

Tietohallinnon liiketoimintalähtöinen toiminnanohjaus IT-ERP Tietohallinnon liiketoimintalähtöinen toiminnanohjaus IT-ERP 27.9.2007 Juha Berghäll Efecte Oy juha.berghall@efecte.fi / +358 40 589 5121 Kuka puhuu? z Juha Berghäll z Country Manager Finland z Laaja kokemus

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Suunnittelun lähtökohtia tulevaisuuden kaupunkiin

Suunnittelun lähtökohtia tulevaisuuden kaupunkiin Suunnittelun lähtökohtia tulevaisuuden kaupunkiin Rikastava kaupunki, tekemisen meininki Puheenvuoro SHOKeeraava fiksu kaupunki seminaarissa 25.3.2014 Aija Staffans TkT, arkkitehti SAFA, johtava tutkija

Lisätiedot

YK:n vesipäivä 2010: Puhdasta vettä terveelle maailmalle

YK:n vesipäivä 2010: Puhdasta vettä terveelle maailmalle YK:n vesipäivä 2010: Puhdasta vettä terveelle maailmalle Olli Varis Professori Sustainable Global Technologies Water quality: healthy people, healthy ecosystems Sisältö Mikä vesipäivä? Historia Vesi YKssa

Lisätiedot

MONNI Monikanavaisten ostopolkujen navigointiopas. 11.5.2015 Helsinki Mari Ainasoja, Anu Seisto, Juhani Linna, Peter Ylén

MONNI Monikanavaisten ostopolkujen navigointiopas. 11.5.2015 Helsinki Mari Ainasoja, Anu Seisto, Juhani Linna, Peter Ylén MONNI Monikanavaisten ostopolkujen navigointiopas 11.5.2015 Helsinki Mari Ainasoja, Anu Seisto, Juhani Linna, Peter Ylén MONNI Analysoi monikanavaisia ostopolkuja mediayhtiön näkökulmasta 1 2 Monikanavaisten

Lisätiedot

WAMS 2010,Ylivieska Monitoring service of energy efficiency in housing. 13.10.2010 Jan Nyman, jan.nyman@posintra.fi

WAMS 2010,Ylivieska Monitoring service of energy efficiency in housing. 13.10.2010 Jan Nyman, jan.nyman@posintra.fi WAMS 2010,Ylivieska Monitoring service of energy efficiency in housing 13.10.2010 Jan Nyman, jan.nyman@posintra.fi Background info STOK: development center for technology related to building automation

Lisätiedot

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen 03.06.2009 Antti Koskelin CIO Konecranes Group 2009 Konecranes Plc. All rights Konecranes overview Business Agenda CIO Agenda Mindset for modern CIO Konecranes

Lisätiedot

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009 Photo: Paavo Keränen KAINUU in statistics 2009 KAINUU IN PROPORTION TO THE WHOLE OF FINLAND Forest area Total area Roads Primary production Summer cottages Unemployed Populat. over 64 years Number of farms

Lisätiedot

Mitä kaupunkiliikenteen kehittämisoppia saamme nykyisistä sähköautoliikenteen kehittämishankkeista metropolialueella?

Mitä kaupunkiliikenteen kehittämisoppia saamme nykyisistä sähköautoliikenteen kehittämishankkeista metropolialueella? Mitä kaupunkiliikenteen kehittämisoppia saamme nykyisistä sähköautoliikenteen kehittämishankkeista metropolialueella? Prof Raimo Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Taustaa Helsingin kaupungin ja Aalto-yliopiston

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

Suomestako öljyvaltio? Kari Liukko

Suomestako öljyvaltio? Kari Liukko Päättäjien Metsäakatemia Kurssi 34 Maastojakso 22.-24.5 2013 Suomestako öljyvaltio? Kari Liukko Öljyn hinta, vaihtotase, työllisyys, rikkidirektiivi TE 3.5.-13 TE 3.5.-13 TE 26.4.-13 KL 21.8.-12 2 PMA

Lisätiedot

Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa

Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa Esityksen sisältö Syitä ympäristöasioiden hallinnalle Ympäristöjohtaminen Ympäristötunnusluvut Kevyen teollisuuden erityispiirteitä Tunnuslukujen

Lisätiedot

Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon

Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon ICT & ympäristönäkökulma rakennus- ja kiinteistöklusteri Pekka Huovila VTT Rakennus-

Lisätiedot

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET.

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. Pekka Ollikainen Open Source Microsoft CodePlex bio Verkkosivustovastaava Suomen Sarjakuvaseura

Lisätiedot

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Kimmo Ahola

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Kimmo Ahola M2M - uutta liiketoimintaa ja rahoitusta - työpaja 19.2.2013, Tampere Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Kimmo Ahola Ubicom ohjelman päällikkö, Twitter: @KimmoAhola Helmikuu 2013 Ubicom Embedded ICT Finland

Lisätiedot

Short run, long run and the

Short run, long run and the Short run, long run and the economic policy Director General Jukka Pekkarinen Economics Department Sustainable Business Superiority - Kestävää ylivoimaa liiketoimintaan 12 2 2009 Sustainable Business Superiority

Lisätiedot

The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region

The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region The BaltCICA Project is designed to focus on the most imminent problems that climate change is likely to cause

Lisätiedot

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo Windows Phone Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja hankkia

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

Electric VEhicle Systems Evolution 2015

Electric VEhicle Systems Evolution 2015 Electric VEhicle Systems Evolution 2015 More than billion vehicles in the World compared to population rate - 15 % Finland 2,9 million vehicles 53 % USA 240 million 81 % China more than 78 million 3,7

Lisätiedot

Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015. Kari Keskinen

Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015. Kari Keskinen Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015 Kari Keskinen DM1369699 DM1369699 Green Mining (2011-2016) 81 projects started (39 company projects and 42 research projects) 117

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teollisuustalous

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teollisuustalous Muista merkita nimesi Ja opiskeliianumerosi iokaiseen paperiin. Myös optiseen lomakkeeseen. Älii irroita papereita nipusta. Kaikki paperit on palautettava. TAMPEREEN 290 10 10 Tuotannonohjauksen tentti

Lisätiedot

Making use of BIM in energy management

Making use of BIM in energy management BuildingEQ-Symposium in Berlin, October 1, 2009 Making use of BIM in energy management Tuomas Laine Olof Granlund Oy www.buildingeq.net Content BIM based tools for energy performance analysis and thermal

Lisätiedot

Land-Use Model for the Helsinki Metropolitan Area

Land-Use Model for the Helsinki Metropolitan Area Land-Use Model for the Helsinki Metropolitan Area Paavo Moilanen Introduction & Background Metropolitan Area Council asked 2005: What is good land use for the transport systems plan? At first a literature

Lisätiedot

Finpro, kansainvälistyminen ja Venäjä. Kari Häyrinen 16.04.2010

Finpro, kansainvälistyminen ja Venäjä. Kari Häyrinen 16.04.2010 Finpro, kansainvälistyminen ja Venäjä Kari Häyrinen 16.04.2010 Finpron Missio Finpro s Mission Building successful Finland in global economy Finpro s Identity As a window to global change Finpro challenges

Lisätiedot

SolarForum. An operation and business environment development project

SolarForum. An operation and business environment development project SolarForum An operation and business environment development project Dr. Suvi Karirinne, project manager, Head of the Environmental Engineering Degree Programme Solar Energy Finland -???? Approximately

Lisätiedot

EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA?

EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA? EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA? Mitä Invest in -tapahtumat ovat? M&A T&K&I toimintaa GREEN FIELD Jackpot Pääomasijoitus Tutkimus -rahaa Grants Uusi tuotannollinen yritys suomeen Green Field Yritysosto

Lisätiedot

Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA. Sisältö. Päälähteet

Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA. Sisältö. Päälähteet Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Yhteiskuntapolitiikka Luentosarja: Suomi ikääntyy 2015 19.2.2015 Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA Sisältö Käsitteitä:

Lisätiedot

Digitalisaation hyödyt teollisuudessa

Digitalisaation hyödyt teollisuudessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitalisaation hyödyt teollisuudessa Teollisuus ja digitalisaatio seminaari 3.9.2015 Technopolis Hermia, Tampere Heli Helaakoski, TkT, tutkimuspäällikkö Teollisuuden

Lisätiedot

Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012

Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012 Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012 Liiketoimintamalli: taustaa (R. Jaikumar ja Barettan autotehdas) Tuottavuuden jatkuva parantaminen on mahdollista vain toteuttamalla

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 Jukka Kääriäinen 18.11.2015 VTT, Kaitoväylä 1, Oulu Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 - seminaari Teollinen

Lisätiedot

Liikennekaari Tieto-alaryhmä. 11.5.2015 Johanna Taskinen ja Paavo Moilanen

Liikennekaari Tieto-alaryhmä. 11.5.2015 Johanna Taskinen ja Paavo Moilanen Liikennekaari Tieto-alaryhmä 11.5.2015 Johanna Taskinen ja Paavo Moilanen 1 Matkustaja joutuu muodostamaan matkaketjut monimutkaisesta kokonaisuudesta ja valitsee helpon täyden palvelun vaihtoehdon: auton

Lisätiedot

IBM Iptorin pilven reunalla

IBM Iptorin pilven reunalla IBM Iptorin pilven reunalla Teppo Seesto Arkkitehti Pilvilinnat seesto@fi.ibm.com Cloud Computing Pilvipalvelut IT:n teollistaminen Itsepalvelu Maksu käytön mukaan Nopea toimitus IT-palvelujen webbikauppa

Lisätiedot

Equality of treatment Public Services

Equality of treatment Public Services Equality of treatment Public Services Providing high-quality Public Services in Europe based on the values of Protocol 26 (TFEU), Warsaw 12.10.2012 Kristian Siikavirta, Doctor of Law 18.10.2012 1 University

Lisätiedot

Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka. Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy

Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka. Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy k Agenda Kansallinen kilpailukyky: Tietoalojen kasvu ja kilpailukyky Liiketoiminnan odotukset tietohallinnolle:

Lisätiedot

Enhancing our Heritage Toolkit. Työkalupakki

Enhancing our Heritage Toolkit. Työkalupakki Enhancing our Heritage Toolkit Työkalupakki Hoito- ja käyttösuunnitelmien i vaikuttavuuden arviointia i EoH yleistä Arviointivälineitä i i i äja prosesseja kehitetty khi kohdevastaavien kanssa (alunperin

Lisätiedot

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish)

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process research project 10/2007 2/2009 (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

Toimintaprosessien mallintaminen ja simulointi käytön ja kunnossapidon strategisessa suunnittelussa. Jean-Peter Ylén

Toimintaprosessien mallintaminen ja simulointi käytön ja kunnossapidon strategisessa suunnittelussa. Jean-Peter Ylén Toimintaprosessien mallintaminen ja simulointi käytön ja kunnossapidon strategisessa suunnittelussa Jean-Peter Ylén Systeemidynamiikkamallin käyttätyminen Verrattuna ei-rakeenteellisiin aikasarjamalleihin

Lisätiedot

Ilmastonmuutos on täällä voiko se vaikuttaa positiivisesti liiketoimintaan?

Ilmastonmuutos on täällä voiko se vaikuttaa positiivisesti liiketoimintaan? Ilmastonmuutos on täällä voiko se vaikuttaa positiivisesti liiketoimintaan? 27.3.2009 Jussi Nykänen / GreenStream Network Oyj ClimBus-ohjelman johtoryhmän puheenjohtaja Tiede luo pohjan markkinoille...

Lisätiedot

Vaikuttavuus ja arviointi

Vaikuttavuus ja arviointi Vaikuttavuus ja arviointi KA2 ammatilliselle koulutukselle Hanketyöpaja osa II Impact: Effect that the activities and results have on people, practices, organisations and systems Sustainability: Capacity

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

Perhevapaiden palkkavaikutukset

Perhevapaiden palkkavaikutukset Perhevapaiden palkkavaikutukset Perhe ja ura tasa-arvon haasteena seminaari, Helsinki 20.11.2007 Jenni Kellokumpu Esityksen runko 1. Tutkimuksen tavoite 2. Teoria 3. Aineisto, tutkimusasetelma ja otos

Lisätiedot

24/7 Dialogi Konepajalta palveluyritykseen. Minna Lenander 07.10.2014

24/7 Dialogi Konepajalta palveluyritykseen. Minna Lenander 07.10.2014 24/7 Dialogi Konepajalta palveluyritykseen Minna Lenander 07.10.2014 Attitude is a little thing that makes a difference Winston Churchill Source: Deloitte &Touche 2014, Customercentricity - Embedding it

Lisätiedot

Transport climate policy choices in the Helsinki Metropolitan Area 2025

Transport climate policy choices in the Helsinki Metropolitan Area 2025 Transport climate policy choices in the Helsinki Metropolitan Area 2025 views of transport officials and politicians Vilja Varho Introduction Experts have doubts about whether sufficiently effective policies

Lisätiedot

Varmista oma paikkasi tulevaisuuden digitaalisilla markkinoilla. IPR-aamiaisseminaari, Ravintola Pörssi, 22.9.2015

Varmista oma paikkasi tulevaisuuden digitaalisilla markkinoilla. IPR-aamiaisseminaari, Ravintola Pörssi, 22.9.2015 Varmista oma paikkasi tulevaisuuden digitaalisilla markkinoilla IPR-aamiaisseminaari, Ravintola Pörssi, 22.9.2015 Sisältö Teknologiatrendit Patentit teknologiatrendeissä Ohjelmistojen suojaus teknologiatrendeissä

Lisätiedot

Miten saan käytännössä kaupan käyntiin halutussa. maassa? & Case Intia

Miten saan käytännössä kaupan käyntiin halutussa. maassa? & Case Intia Miten saan käytännössä kaupan käyntiin halutussa maassa? & Case Intia 16.4.2014 / Hannu Rossi Miksi haluat mennä uudelle markkina-alueelle? Nykyinen markkinat ovat täysin hyödynnetty/katettu? Tarvitset

Lisätiedot

AuLi-Helen 12.10.2012 Sähköisen liikenteen tulevaisuus; Sähköbusseja, energiavarastoja ja älyliikennettä. Kurt Dunderfelt. Siemens Osakeyhtiö, 2012

AuLi-Helen 12.10.2012 Sähköisen liikenteen tulevaisuus; Sähköbusseja, energiavarastoja ja älyliikennettä. Kurt Dunderfelt. Siemens Osakeyhtiö, 2012 AuLi-Helen 12.10.2012 Sähköisen liikenteen tulevaisuus; Sähköbusseja, energiavarastoja ja älyliikennettä Kurt Dunderfelt CTE ebus komponentit Toimintasäde: > 80km Tyypillinen ajoetäisyys: Kaupunkialue

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

Milloin. kannattaa paaluttaa? Väitöstutkimus. Turun perustustenvahvistuksesta

Milloin. kannattaa paaluttaa? Väitöstutkimus. Turun perustustenvahvistuksesta Milloin kannattaa paaluttaa? Väitöstutkimus Turun perustustenvahvistuksesta Jouko Lehtonen 26.1.2012 Perustustenvahvistushanke; rakennuttajan näkökulmia tekniikkaan, talouteen ja projektinhallintaan Underpinning

Lisätiedot

Vihreä ICT. Sään ja ympäristön mittaus Ilmastonmuutos Uudet mahdollisuudet?

Vihreä ICT. Sään ja ympäristön mittaus Ilmastonmuutos Uudet mahdollisuudet? Vihreä ICT Sään ja ympäristön mittaus Ilmastonmuutos Uudet mahdollisuudet? Säänmittauksen lyhyt historia Radioluotain 3 ASICia DSP, GPS 400 km kantama Säätutka Pintasääasema n x CPU n x DSP Linux n x interface

Lisätiedot

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella 26.4.2012 1 "There is often a property bubble around catchment areas. If a school makes a house more saleable or desirable,

Lisätiedot

Unlocking local energy business opportunities

Unlocking local energy business opportunities Unlocking local energy business opportunities SHARE & STORE IDEAS & ENERGY, Kuopio, Finland 14.11.2012 Karoliina Auvinen, Senior Lead, Ecological Sustainability Sustainable well-being creates better society

Lisätiedot

TTIP-tutkimuksen tulokset: Pohjoismaiden kansalaisten näkemyksiä vapaakaupasta ja TTIP:stä Heinä-elokuu 2015

TTIP-tutkimuksen tulokset: Pohjoismaiden kansalaisten näkemyksiä vapaakaupasta ja TTIP:stä Heinä-elokuu 2015 TTIP-tutkimuksen tulokset: Pohjoismaiden kansalaisten näkemyksiä vapaakaupasta ja TTIP:stä Heinä-elokuu 2015 Tutkimuksen toteutus Tutkimus kattoi 5 Pohjoismaata, joissa haastateltiin yhteensä 4586 yksityishenkilöä

Lisätiedot

Visualisoinnin aamu 16.4 Tiedon visualisointi. Ari Suominen Tuote- ja ratkaisupäällikkö Microsoft

Visualisoinnin aamu 16.4 Tiedon visualisointi. Ari Suominen Tuote- ja ratkaisupäällikkö Microsoft Visualisoinnin aamu 16.4 Tiedon visualisointi Ari Suominen Tuote- ja ratkaisupäällikkö Microsoft 1 Visualisoinnin aamu 8:00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 8:45 Tiedon visualisointi Ari Suominen, Tuote-

Lisätiedot