Mallipohjainen politiikkavaihtoehtojen vaikutusanalyysi liikennejärjestelmäsuunnittelussa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mallipohjainen politiikkavaihtoehtojen vaikutusanalyysi liikennejärjestelmäsuunnittelussa"

Transkriptio

1 Mallipohjainen politiikkavaihtoehtojen vaikutusanalyysi liikennejärjestelmäsuunnittelussa Peter Ylén Anu Tuominen

2 2 Agenda, Keskiviikko , Systeemiajattelu ja systeemidynamiikka, Case 1: Projektihallinnan systeemimalli Takaisinkytkentä ja silmukat Case 2: Liikennepeli: tiekapasiteetti, yksityisautoilu ja julkinen liikenne Ryhmämallintamisharjoitus Rakenteelliset ja parametroidut mallit simulointi Case 4: Case General Motors: Auton myynti ja/tai liisaus? Case 3: STRADA, Päästötön kaupunkiliikenne 2050 Simantics ja mallikirjastot

3 3 Systeemiajattelu ja systeemidynamiikka

4 4 Systeemiajattelu ja systeemidynamiikka Systeemiajattelu on kvalitatiivinen lähestymistapa Perustuu usein parametroimattomiin kausaliteettidiagrammeihin ja niiden analysointiin (esim. positiivisten ja negatiivisten silmukoiden vuorovaikutusten evaluointiin) Systeemidynamiikka on kvantitatiivinen lähestymistapa Perustuu parametroituihin dynaamisiin simulointimalleihin ja simulointitulosten analysointiin (esim. herkkyysanalyysit) Systeemiajattelu on systeemidynaamisen mallintamisen ensimmäinen vaihe

5 5 Mitä on Systeemidynamiikka? Identifioidaan monimutkaiset syyseuraussuhteet Muodostetaan mentaalimallit ja havainnollistetaan ne kaikkien ymmärtämään muotoon Ymmärretään eri toimien lyhyen ja pitkän aikavälin seuraukset Nähdään eitarkoitetut sivuvaikutukset Löydetään vipumuuttujat millaiset toimet voivat johtaa merkittäviin ja pysyviin vaikutuksiin Simuloidaan käytäntöjä erilaisilla oletuksilla ja epävarmuuksilla

6 6 Systeemidynamiikkamallit Mallintaminen Visualisointi ja metriikka Optimointi Herkkyysanalyysi Todellinen käyttäytyminen 77 Ennustaminen Mallitettu käyttäytyminen

7 7 Dynaamisen hypoteesin muodostaminen: Case1 Projektityö Tarkastellaan esimerkkinä yksinkertaista työmallia (projektityö) Osalla projektin henkilöistä on burnout, työn laatu on huonoa ja aikataulut venyvät osalla taas ei vastaavissa tehtävissä ole mitään ongelmia tavoitteiden suhteen. Tehdään systeemidynaaminen malli, jonka avulla tutkitaan projektinhallinnan ongelmaa ja havainnollistetaan systeemiajattelun ja dynaamisen mallin peruskäytäntöjä.

8 8 Työmalli Työtä jäljellä Aikaa jäljellä Aikataulupaineet Identifying complex cause and effect relationships Aikataulupaineet ovat seurausta jäljellä olevasta ajasta ja jäljellä olevasta työmäärästä: Mitä enemmän työtä jäljellä sitä enemmän aikataulupaineita Mitä enemmän aikaa jäljellä sitä vähemmän aikataulupaineita

9 9 Työmalli Deadline Tehtävien antamisnopeus Kalenteriaika Työtä jäljellä Aikaa jäljellä Aikataulupaineet Tehtävien suoritusnopeus Identifying complex cause and effect relationships Sekä jäljellä oleva aika että jäljellä oleva työ voidaan hajottaa tekijöihinsä: Aikaa jäljellä = Deadline kalenteriaika Jäljellä olevan työn muutos = Tehtävien antonopeus tehtävien suoritusnopeus

10 10 Työmalli Kalenteriaika Tehtävien antamisnopeus Työtä jäljellä Tehtävien suoritusnopeus Deadline Aikaa jäljellä Aikataulupaineet Identifying complex cause and effect relationships Aikataulun myöhästyttäminen Ylityöt Aika tehtävää kohden Aikataulupaineita voidaan yrittää ratkoa: Tekemällä ylitöitä Myöhästyttämällä aikataulua Tehostamalla toimintaa (vähemmän aikaa yhden tehtävän hoitoon)

11 11 Työmalli Deadline Kalenteriaika Aikaa jäljellä Lisää aikaa! Aikataulun myöhästyttäminen Tehtävien antamisnopeus Työtä jäljellä Aikataulupaineet Ylityöt Painetaan pitkää päivää Tehtävien suoritusnopeus Tuottavuus Tool to help construct and communicate mental models Saadaan kolme tasapainottavaa, tilannetta korjaavaa silmukkaa (negatiivinen takaisinkytkentä) Aika tehtävää kohden Tehoste taan

12 12 Työmalli Understanding the long and shortterm consequences of actions Deadline Kalenteriaika Aikaa jäljellä Lisää aikaa! Aikataulun myöhästyttäminen Tehtävien antamisnopeus Työtä jäljellä Aikataulupaineet Ylityöt Painetaan pitkää päivää Tehtävien suoritusnopeus Burnout Tuottavuus Pitkäaikainen ylitöiden tekeminen aiheuttaa energiatason ja tuottavuuden alenemista Syntyy ensimmäinen itseään ruokkiva positiivisen takaisinkytkennän aiheuttama syöksykierre Aika tehtävää kohden Energiataso Tehoste taan

13 13 Työmalli Foreseeing unintended consequences Deadline Kalenteriaika Aikaa jäljellä Virheitä syntyy sekä uupuneena (alhainen energiataso) että kiireessä (aikaa on vain vähän yhtä tehtävää varten) Virheet alentavat tuottavuutta ja synnyttävät toisen potentiaalisen syöksykierteen Lisää aikaa! Aikataulun myöhästyttäminen Tehtävien antamisnopeus Työtä jäljellä Aikataulupaineet Aika tehtävää kohden Ylityöt Painetaan pitkää päivää Energiataso Tehtävien suoritusnopeus Burnout Virheiden muodostumisnopeus Tehoste taan Tuottavuus Rapates sa Roiskuu

14 14 Työmalli Tool to help construct and communicate mental models Deadline Kalenteriaika Aikaa jäljellä Virheiden lisääntyminen voi aktivoida laadunhallinnan (tasapainottava silmukka), jossa on uhrattava enemmän aikaa tehtävää kohden virheiden vähentämiseksi Lisää aikaa! Aikataulun myöhästyttäminen Tehtävien antamisnopeus Työtä jäljellä Aikataulupaineet Aika tehtävää kohden Ylityöt Painetaan pitkää päivää Energiataso Laatupoikkeamat Laadun hallinta Tehtävien suoritusnopeus Virheiden muodostumisnopeus Burnout Tuottavuus Rapates sa Roiskuu Tehoste taan Laatuvaati mukset

15 15 Työmalli Tool to help construct and communicate mental models Deadline Kalenteriaika Aikaa jäljellä Huonoon laatuun voi myös tottua ja turtua jolloin saadaan itseään ruokkiva laadun rapautuminen. Lisää aikaa! Aikataulun myöhästyttäminen Tehtävien antamisnopeus Työtä jäljellä Aikataulupaineet Aika tehtävää kohden Ylityöt Painetaan pitkää päivää Energiataso Laatupoikkeamat Laadun hallinta Tehtävien suoritusnopeus Virheiden muodostumisnopeus Burnout Tason Rapautu minen Tuottavuus Rapates sa Roiskuu Tehoste taan Laatuvaati mukset

16 16 Työviikko Tehtävät Tehtäviä viikossa Simulating policies under different assumptions and uncertainties Tehtävien antotahti muurahainen Aika Jäljellä olevat tehtävät Energiataso Aika Tehtävien suoritustahti Laatu Työviikko Energiataso ja laatu Työviikko Tehtävät Tehtäviä viikossa heinäsirkka Tehtävien suoritustahti Tehtävien antotahti Aika Jäljellä olevat tehtävät Aika Energiataso Laatu Työviikko Energiataso ja laatu Aika Aika

17 17 Työmalli Deadline Finding leverage seeing where actions and change can lead to significant and enduring improvements Merkittävin viputekijä on henkilöstön suhtautuminen aikataulupaineisiin. Kalenteriaika Aikaa jäljellä Työnantajan kannalta heinäsirkkojen työn ryhmittely osatehtäviin toimii paremmin kuin deadlinen siirtäminen, pitkäaikainen ylityö tai liiallinen tehostaminen Lisää aikaa! Aikataulun myöhästyttäminen Tehtävien antamisnopeus Työtä jäljellä Aikataulupaineet Aika tehtävää kohden Ylityöt Painetaan pitkää päivää Energiataso Laatupoikkeamat Laadun hallinta Tehtävien suoritusnopeus Virheiden muodostumisnopeus Burnout Tason Rapautu minen Tuottavuus Rapates sa Roiskuu Tehoste taan Laatuvaati mukset

18 18 Takaisinkytketty silmukka We shape our buildings; thereafter, our buildings shape us. Winston Churchill Takaisinkytketty silmukka on systeemidynamiikan perusrakenne Takaisinkytkennän ymmärtäminen vaatii usein harjaannusta, kokemusta ja työtä se on harvoin mukana ihmisten syyseurauspäättelyssä. Kausaali(silmukka)diagrammit määrittävät havainnollisesti dynamiikkahypoteesin niiden lukemiseen tottuu

19 19 Avoin silmukka Ihmiset ymmärtävät systeemit ja ongelmatilanteet avoimina ketjuina Tavoite Poikkeama Toimenpiteet Tulokset Tilanne Esimerkiksi: Yrityksen myynti edellisellä kvartaalilla oli $80 milj., kun myyntitavoite oli $100 milj. Ongelmaksi muodostuu puuttuva 20%. Toimenpiteenä voi olla esimerkiksi hintojen alentaminen Tuloksena markkinaosuus kasvaa, jonka seurauksena myös myynti kasvaa Ongelma ratkaistu vai onko?

20 20 Avoin silmukka Kun varioidaan parametreja (epävarmuuksia) ja simuloidaan useita kertoja edellistä strategiaa, niin nähdään että päästään kohtuullisen lähelle tavoitetta Myynti Tavoite 80 Poikkeama Toimenpiteet Tulokset Tilanne

21 21 Suljettu silmukka Kun jatkuvasti reagoidaan muuttuneeseen tilanteeseen ja korjataan poikkeamaa saadaan takaisinkytketty silmukka (säätösilmukka), joka vie halutun suureen tavoitteeseen epävarmuuksista huolimatta. 105 Toimenpiteet 100 Poikkeama 95 Tavoite Tilanne Myynti

22 22 Mallin rajojen venyttäminen: Monta suljettua silmukkaa Kun oma markkinaosuus kasvaa, niin kilpailijan markkinaosuus pienenee ja kilpailija myös alentaa hintoja, jolloin markkinaosuus palautuu entiselleen. Nyt myydään sama määrä tavaraa, mutta alhaisemmalla hinnalla, jolloin myynti jää vielä kauemmas tavoitteista kuin alkutilanteessa ennen toimenpiteitä. Mikäli jälleen alennetaan hintoja, ajaudutaan hintasotaan Oma Poikkeama Omat Toimenpiteet Myynti Oma Tavoite Kilpailijan Tavoite Tilanne Tilanne 65 Kilpailijan Poikkeama 60 Kilpailijan Toimenpiteet

23 23 Kausaliteettikaaviot Erilaiset käyttäytymismoodit kootaan yksinkertaisista perussilmukoista eli arkkityypeistä Usein viiveparametrien arvot ovat kriittisimpiä

24 24 Liikennepeli: tiekapasiteetti, yksityisautoilu ja julkinen liikenne (lähde: John Sterman: Business Dynamics: Systems Thinking and Modelling for a Complex World)

25 25 Autojen käyttö ja autot ovat lisääntyneet USAssa nopeammin kuin missään muualla, kun taas julkisten Bussien käyttö on pysynyt pitkään samalla tasolla. Ihmiset viettävät enemmän aikaa ruuhkissa Saasteet Road Rage Autokulttuuri (drive through) 87% kaikista USAn työntekijöistä ajaa autolla töihin ja, 85% heistä ajaa yksin. Mikä meni pieleen?

26 26 Liikennepeli Ratkaisu liikenneruuhkiin on ollut uusien teiden rakentaminen Mitataan teiden ruuhkaisuutta keskimääräisenä ajomatkan kestona. Tällöin saadaan riippuvuus Teiden rakentaminen pitää sisällään kaikki muutokset, jotka tähtäävät kapasiteetin lisäykseen (uudet kaistat, risteysten muuttaminen, jne.

27 27 Liikennepeli Systeemiin saadaan takaisinkytkentä poliittisista toimista, jotka pyrkivät poistamaan ruuhkat rakentamalla uusia teitä.

28 28 Liikennemäärä ei kuitenkaan ole riippumaton, ulkoinen muuttuja Liikennemäärä riippuu ajamisen houkuttelevuudesta ja bussiliikenteen kattavuudesta.

29 29 Esimerkki 3: Liikennepeli

30 30

31 31 Esimerkki 3: Liikennepeli

32 32 Ryhmämallintamisharjoitus

33 Behavior Mode Analysis Variable [unit] Behavior Mode Desirability of Behavior (/0/)* Causes of Behavior Cures for Causes Variable s Different Behavior Modes Over Time Upper Limit Lower Limit Time Time Time Time [unit] Marks the current time Marks any set goals in behavior * = undesirable 0 = makes no difference = desirable 1 st Level Cause If you had to make a decision right now, what would be your action plan: What will be done: 2 nd Level Cause 3 rd Level Cause Variable When will it/they be done: 2 nd Level Cause 1 st Level Cause

34 34 Työmalli Deadline Kalenteriaika Aikaa jäljellä Palautetaan mieleen Case 1: Projektityömalli Lisää aikaa! Aikataulun myöhästyttäminen Tehtävien antamisnopeus Työtä jäljellä Aikataulupaineet Aika tehtävää kohden Ylityöt Painetaan pitkää päivää Energiataso Laatupoikkeamat Laadun hallinta Tehtävien suoritusnopeus Virheiden muodostumisnopeus Burnout Tason Rapautu minen Tuottavuus Rapates sa Roiskuu Tehoste taan Laatuvaati mukset

35 Behavior Mode Analysis Työn eteneminen [tehtävää per päivä] Variable [unit] 10 tehtävää on maksimi mitä kukaan kykenee Variable s Different Behavior Modes Over Time tekemään päivässä Upper Limit Behavior Mode Tasainen työn eteneminen Loppuun kasaantunut työ viivästyttää työn luovutusta Desirability of Behavior (/0/)* Causes of Behavior Motivoitunut tekijä, joka suorittaa kaikki tehtävät laadukkaasti hyvissä ajoin. Tekijä pitkittää työn aloittamista mahdollisimman pitkään eikä millään pysy takarajassa vaan joutuu pyytämään lisäaikaa. 35 Cures for Causes Liian vaativat tehtävät voisivat aiheuttaa työn kasaantumista loppua kohden. Jaetaan tehtävien takaraja useampaan pienempään takarajaan pakottaen aloittamaan aikaisemmin. Tehdään alussa selväksi, että takarajoista ei jousteta. Viimeisen viikon puristus (todennäköisin käyttäytyminen) Luistaa hiukan alussa, mutta tekee sen jälkeen tasaisesti töitä puristaen lopussa työt ajallaan valmiiksi. Annetaan alussa mielenkiintoisia, mutta ei liian vaativia tehtäviä, jotta saadaan motivoitu heti alussa mukaan. 0 Lower Limit 0 5 Time Time 10 Time Tavoitteena on suoriutua projekteista noin. 13 viikossa [Viikko] Time [unit] Marks the current time Marks any set goals in behavior * = undesirable 0 = makes no difference = desirable Väsymys 1 st Level Cause Työpaine 2 nd Level Cause Piristeet If you had to make a decision right now, what would be your action plan: What will be done: Puretaan tavoitteet osatavoitteiksi hajauttaen näitä pitkälle aikavälille. Jäljellä oleva työmäärä 3 rd Level Cause Jäljellä oleva aika Työpaine 2 nd Level Cause Tehtäviin uhrattu aika 1 st Level Cause Työn eteneminen Variable Mielenkiintoiset tehtävät When will it/they be done: Kaikki uudet projektit pilkotaan pienempiin halittavampiin osiin.

36 36 Mahdollisia aiheita Älykäs vähähiilinen kaupunkiliikenne ja/tai joukkoliikenne Sähköajoneuvot, biopolttoaineet ja joukkoliikenne Liikenne palveluna (Mobility as a service) Alempiasteisen tieverkon kehittäminen, korjausvelka Henkilö ja tavaraliikenteen tärkeimpien ulkomaanyhteyksien kehittäminen pitkällä aikavälillä (mihin keskitetään niukat resurssit: liikennemuodot, infra, jne.) Tietullit metropolialueella Kruunuvuoren silta (Laajasaloydinkeskusta, autoille vai ainoastaan joukkoliikenteelle)

37 37 Rakenteelliset ja parametroidut mallit

38 38 Varasto ja virtausmallit Pelkät kausaalidiagrammit sopivat erittäin hyvin informaation käsittelyyn, mutta niillä on omat rajoituksensa Informaatio vääristyy, muuttuu toiseksi, monistuu, jne kun taas aine ei häviä eikä lisäänny (aineen häviämättömyyden laki) se vain siirtyy paikasta toiseen ja joskus muuttaa muotoaan. Materiaalin virtaus (varastot) saadaan kuvattua huomattavasti paremmin virtauskaavioiden avulla Varastot Antavat systeemille muistia ja hitautta. Esim. tehtaan varastot, työntekijät, tilin saldo Virtaukset muuttavat varastoja ja systeemin tilaa Esim. tuotantomäärät, työhönotto ja irtisanomiset, palkanmaksu

39 39 Varastot ja virtaukset Virtauskaavioilla on vakiintuneet piirrosmerkintänsä, joihin myös tämän esityksen merkinnät perustuvat Varasto Virtaus Venttiili (virtauksen ohjain) Tulo tai lähtö (mallin rajapinta) tulo tulovirtaus VARASTO lähtövirtaus lähtö

40 40 Case 4: Automobile Leasing Strategy (lähde: John Sterman: Business Dynamics: Systems Thinking and Modelling for a Complex World) 1990luvulla USA:ssa alaa valtasi uudenlainen käytettyjen autojen myyntistrategia (Used Car Superstore: valtakunnalliset ketjut CarMax, AutoNation, ) Superstoren myynti kasvoi tyhjästä (1992) $13 miljardiin (1998) ja General Motors huolestui. Tilannetta tutkittiin systeemidynamiikan avulla. Tilannetta kuvattiin yksinkertaisella systeemidynamiikkamallilla Uusien ja käytettyjen autojen virtaus ja varastomalli: Tuotanto Myynti Vaihto Vanheneminen Romutus Rinnalle tehtiin kausaalisten vaikutusten malli: esim. hinta, leasing, uuden auton houkuttelevuus, keskimääräinen vaihtoaika, jne...

41 41 Silmukat. Tuotannon ohjaus B1 Hinnoittelu B2 Tukiaiset B3 Leasingtime B4 Käytettyjen autojen markkinat B5 Käytettyjen autojen laatu B6 Leasingautojen lunastus R1

42 42 Case 4: Automobile Leasing Strategy Malli paljasti liisauksen mukanaan tuomat uhkakuvat (leasing kasvanut 4.1%:sta (1990) yli 22%:iin (1997)): Autojen laatu oli parantunut 1990luvulla, jolloin muutaman vuoden takainen auto on edelleen houkutteleva vaihtoehto uudelle autolle. Leasingsopimukset olivat tyypillisesti 2 4vuotisia (painottuen 2 vuotisiin) Liisausta tuettiin voimakkaasti (ohjaussuure silmukassa B3). Liisauksen riskit markkinavaihteluiden suhteen oli siirretty asiakkaalta myyjälle. Uhka: Muutaman vuoden sisällä käytettyjen autojen markkinoille ilmestyy runsaasti erittäin houkuttelevia, lähes uusia leasingautoja, joita ei tahdottu lunastaa, käytettyjen autojen hinnat laskevat (edelleen kasvattaen yritysten tappioita, koska tällöin leasingautojen lunastaminen on vielä entistä vähemmän houkuttelevaa). Samalla asiakkaat, jotka ennen ovat ostaneet uuden auton vaihtavatkin nyt näihin lähes uusiin autoihin. Uusia autoja ei enää mene kaupaksi ja tappiot kasvavat.

43 43 Case 4: Automobile Leasing Strategy Nyt mallia lähdettiin laajentamaan. Tehtiin asiakas ja autosegmentointi. Merkkiuskolliset asiakkaat, Statushakuiset, Todennäköisyysmatriisi erilaisille autonvaihtohypoteeseille (sekä GM, että eigm autoille) Mallista tehtiin lentosimulaattori, jonka avulla strategiasta päättävät henkilöt saattoivat kokeilla erilaisia vaihtoehtoja. Mallia vielä viritettiin liisauksesta vastaavan yksikön kanssa (jotka olivat voimakkaasti löydöksiä vastaan) Mallista nähtiin sekä lyhyen että pitkän tähtäimen vaikutukset.

44 44 Liisauksesta ei voida luopua, koska kilpailijat harrastavat sitä joka tapauksessa. Erilaisten liisausstrategioiden tuomia voittoja tarkasteltiin kilpailijoiden erilaisia strategioita vastaan erilaisilla talousskenaarioilla. Todettiin, että kaikkein suurimpaan voittoon pitkällä aikavälillä päästiin neljän vuoden liisaussopimuksilla. Kilpailijat suosivat tällöin vielä kahden vuoden sopimuksia (joilla oli eniten kysyntää), ja joilla saavutettiin lyhyellä tähtäimellä suurin voitto. Malli ennusti käytettyjen autojen hinnan laskevan vuonna 1997.

45 45 Vuonna 1997 hyväkuntoiset käytetyt autot tulvivat markkinoille ja käytettyjen autojen hinnat laskivat (kuten malli ennusti) Ihmiset eivät halunneet lunastaa liisattuja autoja, ja ne palasivat myyjille tappiollisina (75% autoista ei lunastettu). Autoa kohden tappiot kasvoivat 220% vuoden 1993 tilanteesta. GM:n aikainen reagointi pienensi sen tappioita, mutta kilpailijat eivät olleet yhtä onnekkaita (GMAC nettotulo pieneni $36 miljoonaa eli 4% ja Ford Credit Corporation $410 miljoonaa eli 28%) Kilpailijat seurasivat GM:n esimerkkiä ja siirtyivät 2 vuoden liisaussopimuksista 4 vuoden sopimuksiin. Mallia on edelleen viritetty ja päivitetty.

46 46 STRADA: Päästötön kaupunkiliikenne 2050

47 47 Landscape Foresight Regime Assessment Increased strategic intelligence Societal embedding Modelling Niche Time Modified from original: Geels 2002

48 48 Case analysis work plan Dynamic model of the urban transport system simulations: Primary vision emission free transport in cities in 2050 (EU White Paper on transport) Vision paths (secondary visions) three alternative but combinable ways to make it happen: 1. electric vehicles 2. biofuels 3. public transport. Dimensions to be modeled include: environmental concerns developing key technologies and complementary technologies passenger transport, incl. public transport user choices urban environments (economic aspects and societal issues).

49 49 Case analysis Primary vision: Emission free passenger transport in cities in 2050 (EU White Paper on transport) Vision paths (secondary visions): 1. electric vehicles 2. biofuels 3. public transport.

50 50 Knowledge, habits, attitudes, values Users by different user segments Choice of car ownership and powertrains Public transport service provision and volume Vehicle ownership and alternatives Transport demand Choice between public and private transport Accessibility, ease of use Vehicle powertrains and fuels: (1) conventional, (2) electric and (3) biofuels Financing, transport pricing, taxes Transport system organisation, governance and regulation: (1) private transport and (2) public transport Legislation, regulation, markets, standards, media Investmens in the industry Retrofitting and hybrid solutions Financing, business strategies Transport infrastructure and supporting systems Fuel stations, charging systems Investmens in the industry Urban structure Road network and accessibility Purchase price Fuel price Cost of use

51 51

52 52 Model, causal loop diagram Public transport marketing R1 Car marketing Willingness to consider car use R2 Public transport awareness Willingness to consider public transport Car awareness Cost of public transport Trip Fraction by car B3 Population movement Population in urban area with access to public transport B1 Congestion Congestion Public transport infrastructure construction Relative trip time by car B2 Build roads Policy to stop building more roads Road capacity

53 53 Model, a snapshot

54 54 Tuloksia & opittua Tavoitteeksi asetetun kattovision saavuttamiseksi on hedelmällistä tarkastella visiopolkujen yhdistelmää. Uutta: kokonaisvaltainen liikennejärjestelmän tarkastelu yhdistelmäratkaisulla (visiopolkumix, täydentävät ominaisuudet, keskinäinen linkittyminen, prioriteettijärjestys) joukkoliikenteen nostaminen teknologiaratkaisujen rinnalle aihepiirin lähestyminen aidosti käyttäjän (liikkujan) näkökulmasta, vrt. teknologialähtöisyys.

55 55 Knowledge, habits, attitudes, values Users by different user segments Choice of car ownership and powertrains Transport system organisation, Public transport governance and regulation: service provision (1) private transport and and volume (2) public transport Purchase price Vehicle ownership and alternatives Vehicle powertrains and fuels: (1) conventional, (2) electric and (3) biofuels Fuel price Transport demand Choice between public and private transport Cost of use Accessibility, ease of use Legislation, regulation, markets, standards, media Investmens in the industry Retrofitting and hybrid solutions Financing, transport pricing, taxes Financing, business strategies Transport infrastructure and supporting systems Fuel stations, charging systems Investmens in the industry Urban structure Road network and accessibility Public transport marketing R1 Willingness to consider public transport Car marketing Willingness to consider car use R2 Public transport awareness Car awareness Cost of public transport Trip Fraction by car B3 Population movement Population in urban area with access to public transport B1 Congestion Congestion Public transport infrastructure construction Relative trip time by car B2 Build roads Policy to stop building more roads Road capacity

56 Policies for biofuels vision path Start year End 56 year Delay (a) wtc Effect on cost time Biofuels visionpath Constructing specific legal frameworks for biofuels 2015 N/A Public procurement I Public procurement II Public procurement III Subsidies and tax incentives Policies building on comparative and absolute advantages 2018 N/A Seven axes of EC s biofuel policy (see EU strategy on biofuels, 2006): stimulating demand for biofuels; capturing environmental benefits; developing the production and distribution of biofuels; expanding feedstock supplies; enhancing trade opportunities; supporting developing countries; supporting R&D 2012 N/A Landscape Certification of fuels, standardisation 2017 N/A Coalition building among energy providers and vehicle industry 2014 N/A Building sustainable and ethical land use policies for production of biofuel feedstock 2014 N/a Technologies and services Transport system Dmnl TripFraction Time (Year) 1 1 TripFraction[regular car] : No policies TripFraction[regular car] : P8 biofuel TripFraction[regular car] : P1P3 P8 biofuel public TripFraction[regular car] : P4P6 P8 electric biofuel TripFraction[regular car] : P1P6 P8 public electric biofuel TripFraction[regular car] : P1P8 all policies Person 2 M 1.5 M 1 M 500, Users Time (Year) Users[regular car] : No policies Users[regular car] : P8 biofuel Users[regular car] : P1P3 P8 public biofuel Users[regular car] : P4P6 P8 electric biofuel Users[regular car] : P1P6 P8 public electric biofuel Users[regular car] : P1P8 all policies

57 57 Stakeholder analysis exercise A compromising synthesis of the two views (only stakeholders marked in bold could be appointed to their classes unambiguously).

58 58

59 59 System transition roadmap Vision Landscape Technologies and services Transport system Phase 1. Emergence Phase 2. Diffusion Phase 3. Consolidation Related trend Technological innovation Supporting policy measure with gradual impact Envisioned future System transition roadmap a template for mapping systemic transport system transitions. Examples of drivers and changes are given: envisioned future (green), technological innovations initiating the change (red), related trends contributing to favourable environment for change (white) and policy measures to support the desired development path (blue).

60 60 Biofuels visionpath Technologies and services Transport system Landscape

61 61 Vision path in a system transition roadmap Input to the dynamic model: vision path policy measures Policies for biofuels vision path wtc cost time Constructing specific legal frameworks for biofuels 2015 N/A Public procurement I Public procurement II Public procurement III Subsidies and tax incentives Policies building on comparative and absolute advantages 2018 N/A Seven axes of EC s biofuel policy (see EU strategy on biofuels, 2006): stimulating demand for biofuels; capturing environmental benefits; developing the production and distribution of biofuels; expanding feedstock supplies; enhancing trade opportunities; supporting developing countries; supporting R&D Start year End year Delay (a) Effect on 2012 N/A Certification of fuels, standardisation 2017 N/A Coalition building among energy providers and vehicle industry 2014 N/A Building sustainable and ethical land use policies for production of biofuel feedstock 2014 N/a

62 62 Next: Examples of simulation results Graphs present the vision paths and policy measures as simulated using the dynamic model. Most importantly, results are extracted from the model as fraction of trips and number of users by transport means (regular car, public transport, electric car or biofueldriven car) until 2050.

63 63 Dmnl TripFraction Time (Year) Regular cars TripFraction[regular car] : No policies TripFraction[regular car] : P8 biofuel M2 TripFraction[regular car] : P1P3 P8 public biofuel TripFraction[regular car] : P4P6 P8 electric biofuel TripFraction[regular car] : P1P6 P8 public electric biofuel TripFraction[regular car] : P1P8 all policies M M , Person Users Time (Year) Users[regular car] : No policies Users[regular car] : P8 biofuel Users[regular car] : P1P3 P8 public biofuel Users[regular car] : P4P6 P8 electric biofuel Users[regular car] : P1P6 P8 public electric biofuel Users[regular car] : P1P8 all policies

64 64 TripFraction Electric vehicles Dmnl Time (Year) TripFraction[electric car] : No policies TripFraction[electric car] : P8 biofuel ,000 2 TripFraction[electric car] : P1P3 P8 public biofuel TripFraction[electric car] : P4P6 P8 electric biofuel TripFraction[electric car] : P1P6 P8 public electric biofuel TripFraction[electric car] : P1P8 all policies ,000 Users 5 4 Person 400, , Time (Year) Users[electric car] : No policies Users[electric car] : P8 biofuel Users[electric car] : P1P3 P8 public biofuel Users[electric car] : P4P6 P8 electric biofuel Users[electric car] : P1P6 P8 public electric biofuel Users[electric car] : P1P8 all policies

65 65 TripFraction Dmnl Public transport Time (Year) TripFraction[public transport] : No policies TripFraction[public transport] : P8 biofuel ,000 2 TripFraction[public transport] : P1P3 P8 public biofuel TripFraction[public transport] : P4P6 P8 electric biofuel TripFraction[public transport] : P1P6 P8 public electric biofuel TripFraction[public transport] : P1P8 all policies , , ,000 4 Person Users Time (Year) Users[public transport] : No policies Users[public transport] : P8 biofuel Users[public transport] : P1P3 P8 public biofuel Users[public transport] : P4P6 P8 electric biofuel Users[public transport] : P1P6 P8 public electric biofuel Users[public transport] : P1P8 all policies

66 66 Trip fraction 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % All policy measures combined public transport electric cars regular cars 0 % Year Number of users public transport electric cars regular cars Year

67 67 Simantics

68 68 Simantics in brief Open software platform for modelling and simulation Offers configuration of multiple simulation solvers & remote use from the simulation servers Utilizes powerful semantic modelling language Developed at VTT and Semantum Organised future maintenance and development by THTH Association/Simantics division Simantics System Dynamics

69 69 Simantics System Dynamics System dynamics modelling and simulation tool Understanding complex business and work processes Feedback loops Delays Dynamic behaviour Simantics platform for user interface and model persistence Model simulation with OpenModelica

70 70 Simantics System Dynamics

71 71 VTT creates business from technology

Projektiliiketoiminnan dynaaminen mallintaminen. Jean-Peter Ylén Teknologian tutkimuskeskus VTT

Projektiliiketoiminnan dynaaminen mallintaminen. Jean-Peter Ylén Teknologian tutkimuskeskus VTT Projektiliiketoiminnan dynaaminen mallintaminen JeanPeter Ylén Teknologian tutkimuskeskus VTT 2 Sisältö Johdanto Yleinen projektityömalli Erikoistuotteiden kehitysprojektiportfolion hallinta Laajat investointiprojektit

Lisätiedot

Mitä mahdollisuuksia pelillisyys avaa vakavahenkisessä toiminnassa?

Mitä mahdollisuuksia pelillisyys avaa vakavahenkisessä toiminnassa? Mitä mahdollisuuksia pelillisyys avaa vakavahenkisessä toiminnassa? Antti Villberg Semantum Oy 22.5.2014 MOSAIC Pelityöpaja Ongelmanasettelu koulutus ja kehittäminen työelämässä Työympäristöt muuttuvat

Lisätiedot

Kansantalouspeli & Beer Game

Kansantalouspeli & Beer Game MS-C2132 Systeemianalyysilaboratorio I Laboratoriotyö 1 Kansantalouspeli & Beer Game Systeemiajattelu ja pelaaminen dynaamisten systeemien ymmärtämisessä Kansantalouspeli Laboratoriotyö 1 Tavoitteena ohjata

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

City of Tampere Strategy for Electric Transportation

City of Tampere Strategy for Electric Transportation City of Tampere Strategy for Electric Transportation ECV National seminar 10.3.2015 Elli Kotakorpi City of Tampere X.X.2012 Matti Meikäläinen emobility strategy, general objective Building up a strategy

Lisätiedot

ProAgria. Opportunities For Success

ProAgria. Opportunities For Success ProAgria Opportunities For Success Association of ProAgria Centres and ProAgria Centres 11 regional Finnish ProAgria Centres offer their members Leadership-, planning-, monitoring-, development- and consulting

Lisätiedot

Kansalaisten näkemykset sekä julkisen liikenteen ja pyöräilyn innovaatiot

Kansalaisten näkemykset sekä julkisen liikenteen ja pyöräilyn innovaatiot Kansalaisten näkemykset sekä julkisen liikenteen ja pyöräilyn innovaatiot Venla Virkamäki Tutkija Suomen ympäristökeskus 27.1.2014 Tulevaisuuden liikenne- ja innovaatiopolitiikka -seminaari FIPTrans kyselytutkimus

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Älykäs erikoistuminen. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen

Älykäs erikoistuminen. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen Älykäs erikoistuminen Kristiina Heiniemi-Pulkkinen 9.6.2015 Miksi? Perimmäisenä ajatuksena on EU rahoituksesta saatavan hyödyn kasvattaminen; kullakin alueella on omat vahvuutensa ja päällekkäisen työn

Lisätiedot

Palveluvallankumous: Huomisen liikkuminen

Palveluvallankumous: Huomisen liikkuminen Palveluvallankumous: Huomisen liikkuminen Digitaalisuus rakennetussa ympäristössä -seminaari FinnBuild 2.10.2014 Sampo Hietanen Liikenne on keskellä isoa rakennemurrosta A change for good level of service

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Smart City -ratkaisut

Smart City -ratkaisut Smart City ratkaisut Kaupungin rakennuskannan energialaskenta Pekka Tuominen Senior Scientist Pekka.Tuominen@vtt.fi +358407345580 06/10/2017 1 KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT MUUT PÄÄSTÖT ENERGIA EKOSYSTEEMIVAIKUTUKSET

Lisätiedot

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Ostamisen muutos muutti myynnin Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Taking Sales to a Higher Level Mercuri International on maailman suurin myynnin konsultointiyritys. Autamme asiakkaitamme parantamaan

Lisätiedot

Helsinki Metropolitan Area Council

Helsinki Metropolitan Area Council Helsinki Metropolitan Area Council Current events at YTV The future of YTV and HKL On the initiative of 4 city mayors the Helsinki region negotiation consortiums coordinating group have presented that:

Lisätiedot

KURSSIEN POISTOT JA MUUTOKSET LUKUVUODEKSI

KURSSIEN POISTOT JA MUUTOKSET LUKUVUODEKSI Liite 6.5/2/2016 Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu KURSSIEN POISTOT JA MUUTOKSET LUKUVUODEKSI 2016-2017 RAKENNE- JA RAKENNUSTUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Valmistelija Seppo Hänninen (Päivi

Lisätiedot

Älykäs liikenne ja EU:n vihreät kuljetuskäytävät. Jari Gröhn

Älykäs liikenne ja EU:n vihreät kuljetuskäytävät. Jari Gröhn Älykäs liikenne ja EU:n vihreät kuljetuskäytävät Jari Gröhn Liikenne 2010-luvulla Ilmastotyö on iso urakka Suomen talouden rakenne muuttuu Tuottavuusvaatimukset puristavat Julkinen talous on tiukkaa Innovaatiot

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE November 7, 2014 Paula Kilpinen 1 7.11.2014 Aalto University

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Ideasta projektiksi - kumppanuushankkeen suunnittelun lähtökohdat Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Erasmus+ -ohjelman hakuneuvonta ammatillisen koulutuksen kumppanuushanketta

Lisätiedot

Transport and Infrastructure what about the future? Professor Jorma Mäntynen Tampere University of Technology

Transport and Infrastructure what about the future? Professor Jorma Mäntynen Tampere University of Technology Transport and Infrastructure what about the future? Professor Jorma Mäntynen Tampere University of Technology 1 Finland as a part of the World Kuva: NASA Globalisation and the structural change of trade

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Teollisuusautomaation tietoturvaseminaari Purchasing Manager, Hydro Lead Buyer, Industrial Control Systems 1 Agenda / esityksen tavoite

Lisätiedot

FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland

FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland Tiina Merikoski, Landscape Architect (M.Sc) Aalto University School of Science and Technology Department of Architecture

Lisätiedot

Smart Tampere - Smart Mobility Heikki Karintaus Smart Mobility teemajohtaja ITS Factory puheenjohtaja

Smart Tampere - Smart Mobility Heikki Karintaus Smart Mobility teemajohtaja ITS Factory puheenjohtaja Smart Tampere - Smart Mobility 6.4.2017 Heikki Karintaus Smart Mobility teemajohtaja ITS Factory puheenjohtaja Älykäs Liikkuminen Liikkujan sujuvampi arki Tampereen seutukunta tarjoaa asiakkailleen sujuvat,

Lisätiedot

Smart specialisation for regions and international collaboration Smart Pilots Seminar

Smart specialisation for regions and international collaboration Smart Pilots Seminar Smart specialisation for regions and international collaboration Smart Pilots Seminar 23.5.2017 Krista Taipale Head of Internaltional Affairs Helsinki-Uusimaa Regional Council Internationalisation

Lisätiedot

Internet of NO things

Internet of NO things Internet of NO things & the hyperconnected era What happens when digital melts to the environment and disappears? Roope Mokka Demos Helsinki Twitter: @mokka Erehdyimme ajattelemaan, että Nokian vanhat

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence JA CHALLENGE 18.-19.4.2013 Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence 12.11.2014 Challenges of the City of Turku What kind of city you would

Lisätiedot

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Nordic Forum for Geostatistics 2007 Session 3, GI infrastructure and use of spatial database Statistics Finland, Population

Lisätiedot

Research plan for masters thesis in forest sciences. The PELLETime 2009 Symposium Mervi Juntunen

Research plan for masters thesis in forest sciences. The PELLETime 2009 Symposium Mervi Juntunen Modelling tree and stand characteristics and estimating biomass removals and harvesting costs of lodgepole pine (Pinus contorta) plantations in Iceland Research plan for masters thesis in forest sciences

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership

ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership ECSEL lyhyesti 2015 ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership The Public-Private Partnership keeping Europe at the Forefront of Technology Development Electronic Components and

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

VBE2 Työpaketit Jiri Hietanen / TTY

VBE2 Työpaketit Jiri Hietanen / TTY VBE2 Työpaketit Jiri Hietanen / TTY 1 WP2.1 Technology review and VBE platform 2 Tavoitteet In In charge: charge: Method: Method: Jiri Jiri Hietanen, Hietanen, TUT TUT Analysis Analysis of of existing

Lisätiedot

Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön

Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön 1 BIM mallien tutkimuksen suunnat JAO, Jyväskylä, 22.05.2013 Prof. Jarmo Laitinen, TTY rakentamisen tietotekniikka Jarmo Laitinen 23.5.2013 Jarmo Laitinen 23.5.2013

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

Liikenne palveluna Mobility-as-a-service

Liikenne palveluna Mobility-as-a-service Liikenne palveluna Mobility-as-a-service Sähköisen liikenteen foorumi Dipoli, 14.5.2014 Raine Hermans Tekes Paneelikeskustelun ja työpajan tavoitteet 1. Mobility as a Service ajattelun syventäminen 2.

Lisätiedot

Poistuvat kurssit ja korvaavuudet (RRT ja YYT)

Poistuvat kurssit ja korvaavuudet (RRT ja YYT) Poistuvat kurssit ja korvaavuudet 2016-2017 (RRT ja YYT) Rakenne- ja rakennustuotantotekniikka Rak-43.3001 Rakennuksen rungon suunnittelu I CIV-E1030 Fundamentals of Structural Design Rak-43.3111 Prestressed

Lisätiedot

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1 TietoEnator Pilot Ari Hirvonen Senior Consultant, Ph. D. (Economics) TietoEnator Oyj presentation TietoEnator 2003 Page 1 Sallikaa minun kysyä, mitä tietä minun tulee kulkea? kysyi Liisa. Se riippuu suureksi

Lisätiedot

Ympäristöinnovaatioiden mahdollisuudet

Ympäristöinnovaatioiden mahdollisuudet Ympäristöinnovaatioiden mahdollisuudet Venla Virkamäki Tutkija Suomen ympäristökeskus 10.12.2013 Liiketoimintaa ympäristöstä Tilastokeskus Sisältö 1. Haaste 2. Mahdollisuus 3. Ratkaisu Kohti kestävää ympäristöpolitiikkaa

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

momo Car-Sharing sharing smart solutions for urban transport

momo Car-Sharing sharing smart solutions for urban transport more options for energy efficient mobility through Car-Sharing momo Car-Sharing sharing smart solutions for urban transport Michael Glotz-Richter, Senior Project Manager Sustainable Mobility, Free Hanseatic

Lisätiedot

7. Product-line architectures

7. Product-line architectures 7. Product-line architectures 7.1 Introduction 7.2 Product-line basics 7.3 Layered style for product-lines 7.4 Variability management 7.5 Benefits and problems with product-lines 1 Short history of software

Lisätiedot

Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia. Tytti Viinikainen 1.10.2015

Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia. Tytti Viinikainen 1.10.2015 Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia Tytti Viinikainen 1.10.2015 ECOMMissa kolme sessiota työpaikkateemasta Pääteemana, miten saada yritykset/työpaikat kuskin paikalle

Lisätiedot

Metsäbiomassaan perustuvien nestemäisten biopolttoaineiden ilmastovaikutukset

Metsäbiomassaan perustuvien nestemäisten biopolttoaineiden ilmastovaikutukset Metsäbiomassaan perustuvien nestemäisten biopolttoaineiden ilmastovaikutukset FORESTENERGY2020 tutkimusohjelman tutkijaseminaari, VTT, 4.6.2012 Sampo Soimakallio VTT Technical Research Centre of Finland

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen Internet of Things Ideasta palveluksi 17.4.2015 IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen We are where our clients are CGI in Finland and globally Close

Lisätiedot

Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto

Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto If you are searched for a book by Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto Voice over LTE (VoLTE) in pdf form, then you have come

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Millaisia mahdollisuuksia kyberturva tarjoaa ja kenelle? Ja mitä on saatu aikaan?

Millaisia mahdollisuuksia kyberturva tarjoaa ja kenelle? Ja mitä on saatu aikaan? Millaisia mahdollisuuksia kyberturva tarjoaa ja kenelle? Ja mitä on saatu aikaan? 1 Suomen tietoturvayhtiöillä on merkityksellisiä kasvutavoitteita 2 Kyberturva on vakaasti kasvava osa perinteistä ICT:tä

Lisätiedot

Kestäviä systeemimuutoksia edistävä tulevaisuuden innovaatiopolitiikka tapaus liikenne (FIP-Trans),

Kestäviä systeemimuutoksia edistävä tulevaisuuden innovaatiopolitiikka tapaus liikenne (FIP-Trans), Kestäviä systeemimuutoksia edistävä tulevaisuuden innovaatiopolitiikka tapaus liikenne (FIP-Trans), 2012-2014 Aalto yliopisto Professori Raimo Lovio (pj.) Professori Armi Temmes Tutkija Rami-Samuli Räsänen

Lisätiedot

Sähköjärjestelmän käyttövarmuus & teknologia Käyttövarmuuspäivä 25.11.2014

Sähköjärjestelmän käyttövarmuus & teknologia Käyttövarmuuspäivä 25.11.2014 Sähköjärjestelmän käyttövarmuus & teknologia Käyttövarmuuspäivä 25.11.2014 Jarmo Partanen, professori, Lappeenrannan yliopisto jarmo.partanen@lut.fi +358 40 5066 564 Electricity Market, targets Competitive

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Kemppi ARC YOU GET WHAT YOU MEASURE OR BE CAREFUL WHAT YOU WISH FOR HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Puolitetaan hitsauskustannukset seminaari 9.4.2008 Mikko Veikkolainen, Ratkaisuliiketoimintapäällikkö

Lisätiedot

Hiilineutraali tulevaisuus uhka vai mahdollisuus Suomen teollisuudelle?

Hiilineutraali tulevaisuus uhka vai mahdollisuus Suomen teollisuudelle? Hiilineutraali tulevaisuus uhka vai mahdollisuus Suomen teollisuudelle? Ilmansuojeluyhdistys 40-vuotisjuhlaseminaari, Helsinki 15.4.2016 Tiina Kähö, johtava asiantuntija Aikamme suurin systeeminen haaste

Lisätiedot

ECV EMRS: Electric Commercial Vehicles Electric Mobility Research Society

ECV EMRS: Electric Commercial Vehicles Electric Mobility Research Society ECV EMRS: Electric Commercial Vehicles Electric Mobility Research Society National research platform for development of electric vehicles, mobile machinery and systems Kansallinen tutkimusalusta sähköajoneuvojen,

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin. 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011

Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin. 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011 Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011 15.3.2010 07.09.2011 Markku Timo Ture Nikkilä T&K yritys, 8 henkilöä Elastopoli Oy PK-yritys, omistajina

Lisätiedot

Avoimet paikkatiedot ja tulevaisuuden tietolähteet liikkumisen tutkimuksessa. Tuuli Toivonen Helsingin yliopisto Accessibility Research Group

Avoimet paikkatiedot ja tulevaisuuden tietolähteet liikkumisen tutkimuksessa. Tuuli Toivonen Helsingin yliopisto Accessibility Research Group Avoimet paikkatiedot ja tulevaisuuden tietolähteet liikkumisen tutkimuksessa Tuuli Toivonen Helsingin yliopisto Accessibility Research Group Tavoitettavuus ja liikkuminen arkipäivän peruskysymyksiä Terveelliset

Lisätiedot

Mitä tarjolla Energiatyöohjelmassa, vinkkejä tuleviin hakuihin

Mitä tarjolla Energiatyöohjelmassa, vinkkejä tuleviin hakuihin Mitä tarjolla Energiatyöohjelmassa, vinkkejä tuleviin hakuihin Pia Salokoski Tekes Näin onnistut Horisontti 2020 -ohjelman Smart City- hauissa! Vuoden 2017 haut Topic: Publication date: SCC-1-2016-2017:

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Tietohallinnon liiketoimintalähtöinen toiminnanohjaus IT-ERP

Tietohallinnon liiketoimintalähtöinen toiminnanohjaus IT-ERP Tietohallinnon liiketoimintalähtöinen toiminnanohjaus IT-ERP 27.9.2007 Juha Berghäll Efecte Oy juha.berghall@efecte.fi / +358 40 589 5121 Kuka puhuu? z Juha Berghäll z Country Manager Finland z Laaja kokemus

Lisätiedot

EU:n laittomien hakkuiden ohjelma taustaa. Tatu Torniainen Maa- ja metsätalousministeriö

EU:n laittomien hakkuiden ohjelma taustaa. Tatu Torniainen Maa- ja metsätalousministeriö EU:n laittomien hakkuiden ohjelma taustaa Tatu Torniainen Maa- ja metsätalousministeriö Laittomat hakkuut kansainvälisen sääntelyn kohde Laittomat hakkuut on tiedostettu kasvavaksi globaaliksi ongelmaksi

Lisätiedot

Osaamisen ennakoinnin viitekehys

Osaamisen ennakoinnin viitekehys Osaamisen ennakoinnin viitekehys Koulutustoimikuntien laadullisen ennakoinnin seminaari Paasitorni 10.2.2011 Prof. Pirjo Ståhle, Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus Tulevaisuuden 11.2.2011 Pirjo

Lisätiedot

16. Allocation Models

16. Allocation Models 16. Allocation Models Juha Saloheimo 17.1.27 S steemianalsin Optimointiopin seminaari - Sks 27 Content Introduction Overall Efficienc with common prices and costs Cost Efficienc S steemianalsin Revenue

Lisätiedot

Other approaches to restrict multipliers

Other approaches to restrict multipliers Other approaches to restrict multipliers Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 10.10.2007 Contents Short revision (6.2) Another Assurance Region Model (6.3) Cone-Ratio Method (6.4) An Application of

Lisätiedot

GOOD WORK LONGER CAREER:

GOOD WORK LONGER CAREER: Juhani Ilmarinen, Ville Ilmarinen, Pekka Huuhtanen, Veikko Louhevaara, Ove Näsman GOOD WORK LONGER CAREER: WORK WELL-BEING IN FINNISH TECHNOLOGY INDUSTRIES 2010-2015 Background Collective agreement between

Lisätiedot

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma BOARD PROGRAM Hallitusohjelma Henrikki Soininen AYYH VPJ PROJEKTIT PROJECTS 1.2 Tilaohjelma opiskelijakeskukselle/student center 3.3 Tutoroinnin arvostus/valuation of tutoring 5.1 Kuntavaalitavoitteet/Municipal

Lisätiedot

AALTO / CREATIVE SUSTAINABILITY

AALTO / CREATIVE SUSTAINABILITY AALTO / CREATIVE SUSTAINABILITY CASE STUDY TUUSULA SERVICE FRIENDLY AND SUSTAINABLE HOMETOWN Tuusula is a lively and a modern municipality which offers great opportunities for living, working and business.

Lisätiedot

Ympäristöinnovaatioiden tukemisesta luovaan tuhoon: transitionäkökulma politiikka-analyysiin Esitys kevätneuvokissa 25.5.2015

Ympäristöinnovaatioiden tukemisesta luovaan tuhoon: transitionäkökulma politiikka-analyysiin Esitys kevätneuvokissa 25.5.2015 Ympäristöinnovaatioiden tukemisesta luovaan tuhoon: transitionäkökulma politiikka-analyysiin Esitys kevätneuvokissa 25.5.2015 Paula Kivimaa Suomen ympäristökeskus SYKE SPRU, University of Sussex Avainajatukset

Lisätiedot

Capacity utilization

Capacity utilization Mat-2.4142 Seminar on optimization Capacity utilization 12.12.2007 Contents Summary of chapter 14 Related DEA-solver models Illustrative examples Measure of technical capacity utilization Price-based measure

Lisätiedot

EVE-Electric Vehicle Systems 2011-2015 Programme status

EVE-Electric Vehicle Systems 2011-2015 Programme status EVE-Electric Vehicle Systems 2011-2015 Programme status ECV national seminar 24.9.2014 Martti Korkiakoski Tekes EVE Electric Vehicle Systems 2011-2015 Need Innovations for new businesses in the growing

Lisätiedot

Societal Challenge 5: Climate action, resource efficiency and raw materials

Societal Challenge 5: Climate action, resource efficiency and raw materials Societal Challenge 5: Climate action, resource efficiency and raw materials H2020-SC5-teeman yksivaiheiset haut (2014 työohjelma) 13.10.2014 Ilmastotoimet, ympäristö, resurssitehokkuus ja raaka-aineet

Lisätiedot

Suunnittelun lähtökohtia tulevaisuuden kaupunkiin

Suunnittelun lähtökohtia tulevaisuuden kaupunkiin Suunnittelun lähtökohtia tulevaisuuden kaupunkiin Rikastava kaupunki, tekemisen meininki Puheenvuoro SHOKeeraava fiksu kaupunki seminaarissa 25.3.2014 Aija Staffans TkT, arkkitehti SAFA, johtava tutkija

Lisätiedot

Mitä Piilaaksossa & globaalisti tapahtuu ja mitä Tekes voi tarjota yrityksille

Mitä Piilaaksossa & globaalisti tapahtuu ja mitä Tekes voi tarjota yrityksille KASVAVAT MOBIILI-MARKKINAT: Mitä Piilaaksossa & globaalisti tapahtuu ja mitä Tekes voi tarjota yrityksille HITECH BUSINESS BREAKFAST, Oulu 10.2.2010 Kari Inberg Liiketoiminta-asiantuntija / Tekes-palvelut

Lisätiedot

VUOSI 2015 / YEAR 2015

VUOSI 2015 / YEAR 2015 VUOSI 2015 / YEAR 2015 Kansainvälisen opetuksen ja tutkimustoiminnan kehittäminen Developing international teaching and research activities Rehtorin strateginen rahoitus vuosille 2014-2016 / Strategic

Lisätiedot

Digitalisaation hyödyt teollisuudessa

Digitalisaation hyödyt teollisuudessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitalisaation hyödyt teollisuudessa Teollisuus ja digitalisaatio seminaari 3.9.2015 Technopolis Hermia, Tampere Heli Helaakoski, TkT, tutkimuspäällikkö Teollisuuden

Lisätiedot

Tulosperusteinen hankinta. Anniina Tirronen

Tulosperusteinen hankinta. Anniina Tirronen Tulosperusteinen hankinta Anniina Tirronen 5.4.2016 1 Tutkimusaiheena tulosperusteinen hankinta Teoreettinen viitekehys pohjautuu governance-käsitteeseen (hallinta), tarkemmin New Public Governance (NPG)

Lisätiedot

Heisingin kaupungin tietokeskus Helsingfors stads faktacentral City of Helsinki Urban Facts 0N THE EFFECTS 0F URBAN NATURAL AMENITIES, ARCHITECTURAL

Heisingin kaupungin tietokeskus Helsingfors stads faktacentral City of Helsinki Urban Facts 0N THE EFFECTS 0F URBAN NATURAL AMENITIES, ARCHITECTURAL Heisingin kaupungin tietokeskus - /igc' ^' 0N THE EFFECTS 0F URBAN NATURAL TIEOUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Henrik Lönnqvist, p. - tel. 09 310 36534 etunimi.sukunimi@hel.fi JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER

Lisätiedot

WAMS 2010,Ylivieska Monitoring service of energy efficiency in housing. 13.10.2010 Jan Nyman, jan.nyman@posintra.fi

WAMS 2010,Ylivieska Monitoring service of energy efficiency in housing. 13.10.2010 Jan Nyman, jan.nyman@posintra.fi WAMS 2010,Ylivieska Monitoring service of energy efficiency in housing 13.10.2010 Jan Nyman, jan.nyman@posintra.fi Background info STOK: development center for technology related to building automation

Lisätiedot

KIINTEIDEN POLTTOKENNOSOVELLUSTEN KILPAILUKYKYANALYYSI TEKES POLTTOKENNOT VUOSISEMINAARI JUHA LINJA

KIINTEIDEN POLTTOKENNOSOVELLUSTEN KILPAILUKYKYANALYYSI TEKES POLTTOKENNOT VUOSISEMINAARI JUHA LINJA KIINTEIDEN POLTTOKENNOSOVELLUSTEN KILPAILUKYKYANALYYSI TEKES POLTTOKENNOT VUOSISEMINAARI 13.9.2011 JUHA LINJA 1 / 7 Wärtsilä 3 July 2009 Presentation name / Author Commercialisation Roadmap for Stationary

Lisätiedot

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009 Photo: Paavo Keränen KAINUU in statistics 2009 KAINUU IN PROPORTION TO THE WHOLE OF FINLAND Forest area Total area Roads Primary production Summer cottages Unemployed Populat. over 64 years Number of farms

Lisätiedot

MONNI Monikanavaisten ostopolkujen navigointiopas. 11.5.2015 Helsinki Mari Ainasoja, Anu Seisto, Juhani Linna, Peter Ylén

MONNI Monikanavaisten ostopolkujen navigointiopas. 11.5.2015 Helsinki Mari Ainasoja, Anu Seisto, Juhani Linna, Peter Ylén MONNI Monikanavaisten ostopolkujen navigointiopas 11.5.2015 Helsinki Mari Ainasoja, Anu Seisto, Juhani Linna, Peter Ylén MONNI Analysoi monikanavaisia ostopolkuja mediayhtiön näkökulmasta 1 2 Monikanavaisten

Lisätiedot

Mitä kaupunkiliikenteen kehittämisoppia saamme nykyisistä sähköautoliikenteen kehittämishankkeista metropolialueella?

Mitä kaupunkiliikenteen kehittämisoppia saamme nykyisistä sähköautoliikenteen kehittämishankkeista metropolialueella? Mitä kaupunkiliikenteen kehittämisoppia saamme nykyisistä sähköautoliikenteen kehittämishankkeista metropolialueella? Prof Raimo Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Taustaa Helsingin kaupungin ja Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Suomi innovaatioympäristönä maailman paras?

Suomi innovaatioympäristönä maailman paras? Suomi innovaatioympäristönä maailman paras? Pekka Ylä-Anttila 20.1.2011 Maailman paras? Evaluation of the Finnish National Innovation System (syksy 2009) Suomessa on edelleen hyvä ja toimiva innovaatiojärjestelmä,

Lisätiedot

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN POSTI GROUP CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN TIINA KATTILAKOSKI POSTIN TALOUDEN SUUNNITTELU Mistä lähdettiin liikkeelle? Ennustaminen painottui vuosisuunnitteluun

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

WP3 Decision Support Technologies

WP3 Decision Support Technologies WP3 Decision Support Technologies 1 WP3 Decision Support Technologies WP Leader: Jarmo Laitinen Proposed budget: 185 000, VTT 100 000, TUT 85 000. WP3 focuses in utilizing decision support technologies

Lisätiedot

Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa

Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa Esityksen sisältö Syitä ympäristöasioiden hallinnalle Ympäristöjohtaminen Ympäristötunnusluvut Kevyen teollisuuden erityispiirteitä Tunnuslukujen

Lisätiedot

Short run, long run and the

Short run, long run and the Short run, long run and the economic policy Director General Jukka Pekkarinen Economics Department Sustainable Business Superiority - Kestävää ylivoimaa liiketoimintaan 12 2 2009 Sustainable Business Superiority

Lisätiedot

Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon

Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon ICT & ympäristönäkökulma rakennus- ja kiinteistöklusteri Pekka Huovila VTT Rakennus-

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot