Suomen elintarviketoimiala 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen elintarviketoimiala 2013"

Transkriptio

1 Suomen elintarviketoimiala 2013 Strateginen toimialakatsaus Sisällysluettelot, esimerkkisivuja ja tiivistelmä

2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Tiivistelmä 4 1 Suomen talous ja elintarviketoimiala Kansantalouden kehitys Elintarviketoimialan kehitys suhteessa muuhun talouteen 7 2 Toimialan kehitystrendit, mahdollisuudet ja haasteet Kuluttajat Kaupan kehitys Raaka-ainehankinnan ja tuotannon kehitys Regulatiivinen kehitys Kansainvälinen kilpailu 20 3 Toimialan kehitys Suomessa Teollisuuksien vertailu Yrityskaupat ja muutokset omistajarakenteissa Yritysjärjestelyjen arvostustasot 29 4 Liha- ja kalatuoteteollisuus Liha- ja kalatuoteteollisuuden yritykset Liha- ja kalatuoteteollisuuden kasvu ja kannattavuus Liha- ja kalatuoteteollisuuden investoinnit ja kustannukset Yritysten tunnusluvut 37 5 Maitotuoteteollisuus Maitotuoteteollisuuden yritykset Maitotuoteteollisuuden kasvu ja kannattavuus Maitotuoteteollisuuden investoinnit ja kustannukset Yritysten tunnusluvut 47 6 Viljatuoteteollisuus Viljatuoteteollisuuden yritykset Viljatuoteteollisuudenkasvu ja kannattavuus Viljatuoteteollisuuden investoinnit ja kustannukset Yritysten tunnusluvut 57 7 Juomateollisuus Juomateollisuuden yritykset Juomateollisuuden kasvu ja kannattavuus 61 Suomen elintarviketoimiala

3 7.3 Juomateollisuuden investoinnit ja kustannukset Yritysten tunnusluvut 67 8 Suomalaisten yritysten näkemykset alan kehityksestä Elintarvikealan mahdollisuudet Elintarvikeyritysten tulevaisuuden haasteet 72 9 Yhteenveto ja vaikutukset elintarvikeyritysten strategiaan Vaikutukset kasvuun Vaikutukset kannattavuuteen Vaikutukset liiketoiminnan riskeihin 75 Suomen elintarviketoimiala

4 Kuvat ja taulukot 1. Kansantalouden avainlukujen vuosimuutos 2. Työttömyysaste 3. Kansantalouden avainluvut 4. Suomen väkiluku 5. Suurimmat toimialat liikevaihdon perusteella 6. Suurimpien toimialojen liikevaihtokehitys 7. Elintarviketoimialan kokonaisliikevaihdon vuotuinen kasvu (CAGR) teollisuuksittain Tavaroiden ja palveluiden hintakehitys 9. Elintarvikkeiden, alkoholijuomien ja tupakan osuus kuluttajien kulutusmenoista 10. Elintarviketeollisuuden henkilöstö ja sen osuus koko teollisuuden työvoimasta (%) 11. Elintarvikkeiden kulutus 12. Eräiden elintarvikeryhmien kulutuksen muutos Havainnollistava kuva elintarviketeollisuuden kehitysrakenteesta 14. Merkkimainonnan kehitys Yhteenveto: Kuluttajatrendien kehitys 16. Vähittäiskaupan markkinaosuudet 2007 ja Vähittäiskauppiaiden kasvu ja kannattavuus Kaupan omien tuotemerkkien myynti (M ) ja osuus myynnin arvosta (%) Verkkokaupan volyymi (mrd. ) ja vuosikasvu (CAGR) Yhteenveto: Kaupan kehitys 21. Raaka-aineiden hintakehitys Suomessa 22. Raaka-aineiden hintakehitys globaalisti 23. Keskimääräinen peltokoko Euroopassa (hehtaaria, 2010) 24. Maatilojen lukumäärä ja keskimääräinen peltoala 25. Aineelliset investoinnit, T&K menot (M ) ja niiden suhde liikevaihtoon (%) 26. Yhteenveto: Raaka-ainehankinnan ja tuotannon kehitys 27. Elintarvikkeiden verokehitys Yhteenveto: Regulatiivinen kehitys 29. Eräiden elintarvikkeiden viennin muutos (%) ja viennin arvo Elintarvikevienti Suomesta Suurimpien kotimaisten yritysten kotimaan ja ulkomaan liikevaihdon kasvu (milj. ) 32. Elintarvikevalmisteiden tuonti ja vienti , M ja vuosikasvu (CAGR) 33. Euroopan ja Suomen suurimpien elintarvikeyritysten liikevaihto (2012, Mrd. ) 34. Euroopan ja Suomen suurimpien elintarvikeyritysten vuotuinen kasvu ( ) ja kannattavuus (käyttökate-% 2012) 35. Yhteenveto: Kansainvälisen kilpailun kehitys 36. Tarkasteltava yritysotos, 2012 luvuin 37. Yritysten koko ja kumulatiivinen liikevaihto 38. Kasvu ja kannattavuus teollisuuksittain Suomen elintarviketoimiala

5 39. Jalostusarvon ja kulutuksen muutos Toimialan 50 suurinta yritystä Suomessa, 2012 luvuin 41. VALORin tilastoimien elintarvikealan yrityskauppojen määrä vuosina Eräiden yrityskauppojen arvostustasot, Liha- ja kalateollisuuden suurimpien yritysten avaintiedot 44. Liha- ja kalatuoteteollisuuden yritysten liikevaihto vuonna Liha- ja kalatuoteteollisuuden liikevaihdon kehitys vuosina Liha- ja kalatuoteteollisuuden liikevaihdon kehitys yrityssegmenteittäin vuosina Liha- ja kalatuoteteollisuuden liikevaihdon kehitys yrityssegmenteittäin vuosina Liha- ja kalatuoteteollisuuden nopeimmin kasvaneet yritykset 49. Liha- ja kalatuoteteollisuuden käyttökate-%:n kehitys yrityssegmenteittäin vuosina Liha- ja kalatuoteteollisuuden liikevoitto-%:n kehitys yrityssegmenteittäin vuosina Liha- ja kalatuoteteollisuuden käyttökatteen kehitys yrityssegmenteittäin vuosina Liha- ja kalatuoteteollisuuden käyttökatteen jakautuminen yrityksittäin vuonna Liha- ja kalatuoteteollisuuden kannattavimmat yritykset 54. Liha- ja kalatuoteteollisuudessa toimivien yritysten kasvu ja kannattavuus viiden vuoden aikajänteellä 55. Liha- ja kalatuoteteollisuuden investointien kehitys yrityskategorioittain 56. Liha- ja kalatuoteteollisuuden investointiasteen kehitys yrityskategorioittain 57. Liha- ja kalatuoteteollisuuden poistot suhteessa investointeihin Liha- ja kalatuoteteollisuuden yritysten investointiaste ja sijoitetun pääoman tuotto viiden vuoden aikajänteellä 59. Liha- ja kalatuoteteollisuuden yritysten ainekäytön keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina Liha- ja kalatuoteteollisuuden yritysten henkilöstökulujen keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina Liha- ja kalatuoteteollisuuden yritysten ulkopuolisten palvelujen keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina Liha- ja kalatuoteteollisuuden yritysten liiketoiminnan muiden kulujen keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina Liha- ja kalatuoteteollisuuden omavaraisuusasteen kehittyminen yrityssegmenteittäin 64. Liha- ja kalatuoteteollisuuden yritysten omavaraisuusasteet vuonna Liha- ja kalatuoteteollisuuden yritysten sijoitetun pääoman tuotto (ROI) vuonna Liha- ja kalatuoteteollisuuden yritysten oman pääoman tuotto (ROE) vuonna Liha- ja kalatuoteteollisuuden keskimääräiset henkilöstökulut per henkilö vuosina Liha- ja kalatuoteteollisuuden yritysten keskeisiä tunnuslukuja 69. Maitotuoteteollisuuden suurimpien yritysten avaintiedot 70. Maitotuoteteollisuuden yritysten liikevaihto vuonna Maitotuoteteollisuuden liikevaihdon kehitys vuosina Maitotuoteteollisuuden liikevaihdon kehitys yrityssegmenteittäin vuosina Maitotuoteteollisuuden liikevaihdon kehitys yrityssegmenteittäin vuosina Maitotuoteteollisuuden nopeimmin kasvaneet yritykset 75. Maitotuoteteollisuuden käyttökate-%:n kehitys yrityssegmenteittäin vuosina Maitotuoteteollisuuden liikevoitto-%:n kehitys yrityssegmenteittäin vuosina Maitotuoteteollisuuden käyttökatteen kehitys yrityssegmenteittäin vuosina Maitotuoteteollisuuden käyttökatteen jakautuminen yrityksittäin vuonna 2012 Suomen elintarviketoimiala

6 79. Maitotuoteteollisuuden kannattavimmat yritykset 80. Maitotuoteteollisuudessa toimivien yritysten kasvu ja kannattavuus viiden vuoden aikajänteellä 81. Maitotuoteteollisuuden investointien kehitys yrityskategorioittain 82. Maitotuoteteollisuuden investointiasteen kehitys yrityskategorioittain 83. Maitotuoteteollisuuden poistot suhteessa investointeihin Maitotuoteteollisuuden yritysten investointiaste ja sijoitetun pääoman tuotto viiden vuoden aikajänteellä 85. Maitotuoteteollisuuden yritysten ainekäytön keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina Maitotuoteteollisuuden yritysten henkilöstökulujen keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina Maitotuoteteollisuuden yritysten ulkopuolisten palvelujen keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina Maitotuoteteollisuuden yritysten liiketoiminnan muiden kulujen keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina Maitotuoteteollisuuden omavaraisuusasteen kehittyminen yrityssegmenteittäin 90. Maitotuoteteollisuuden yritysten omavaraisuusasteet vuonna Maitotuoteteollisuuden yritysten sijoitetun pääoman tuotto (ROI) vuonna Maitotuoteteollisuuden yritysten oman pääoman tuotto (ROE) vuonna Maitotuoteteollisuuden keskimääräiset henkilöstökulut per henkilö vuosina Maitotuoteteollisuuden yritysten keskeisiä tunnuslukuja 95. Viljatuoteteollisuuden suurimpien yritysten avaintiedot 96. Viljatuoteteollisuuden yritysten liikevaihto vuonna Viljatuoteteollisuuden liikevaihdon kehitys vuosina Viljatuoteteollisuuden liikevaihdon kehitys yrityssegmenteittäin vuosina Viljatuoteteollisuuden liikevaihdon kehitys yrityssegmenteittäin vuosina Viljatuoteteollisuuden nopeimmin kasvaneet yritykset 101. Viljatuoteteollisuuden käyttökate-%:n kehitys yrityssegmenteittäin vuosina Viljatuoteteollisuuden liikevoitto-%:n kehitys yrityssegmenteittäin vuosina Viljatuoteteollisuuden käyttökatteen kehitys yrityssegmenteittäin vuosina Viljatuoteteollisuuden käyttökatteen jakautuminen yrityksittäin vuonna Viljatuoteteollisuuden kannattavimmat yritykset 106. Viljatuoteteollisuudessa toimivien yritysten kasvu ja kannattavuus viiden vuoden aikajänteellä 107. Viljatuoteteollisuuden investointien kehitys yrityskategorioittain 108. Viljatuoteteollisuuden investointiasteen kehitys yrityskategorioittain 109. Viljatuoteteollisuuden poistot suhteessa investointeihin Viljatuoteteollisuuden yritysten investointiaste ja sijoitetun pääoman tuotto viiden vuoden aikajänteellä 111. Viljatuoteteollisuuden yritysten ainekäytön keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina Viljatuoteteollisuuden yritysten henkilöstökulujen keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina Viljatuoteteollisuuden yritysten ulkopuolisten palvelujen keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina Viljatuoteteollisuuden yritysten liiketoiminnan muiden kulujen keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina Viljatuoteteollisuuden omavaraisuusasteen kehittyminen yrityssegmenteittäin 116. Viljatuoteteollisuuden yritysten omavaraisuusasteet vuonna Viljatuoteteollisuuden yritysten sijoitetun pääoman tuotto (ROI) vuonna 2012 Suomen elintarviketoimiala

7 118. Viljatuoteteollisuuden yritysten oman pääoman tuotto (ROE) vuonna Viljatuoteteollisuuden keskimääräiset henkilöstökulut per henkilö vuosina Viljatuoteteollisuuden yritysten keskeisiä tunnuslukuja 121. Juomateollisuuden suurimpien yritysten avaintiedot 122. Juomateollisuuden yritysten liikevaihto vuonna Juomateollisuuden liikevaihdon kehitys vuosina Juomateollisuuden liikevaihdon kehitys yrityssegmenteittäin vuosina Juomateollisuuden liikevaihdon kehitys yrityssegmenteittäin vuosina Juomateollisuuden nopeimmin kasvaneet yritykset 127. Juomateollisuuden käyttökate-%:n kehitys yrityssegmenteittäin vuosina Juomateollisuuden liikevoitto-%:n kehitys yrityssegmenteittäin vuosina Juomateollisuuden käyttökatteen kehitys yrityssegmenteittäin vuosina Juomateollisuuden käyttökatteen jakautuminen yrityksittäin vuonna Juomateollisuuden kannattavimmat yritykset 132. Juomateollisuudessa toimivien yritysten kasvu ja kannattavuus viiden vuoden aikajänteellä 133. Juomateollisuuden investointien kehitys yrityskategorioittain 134. Juomateollisuuden investointiasteen kehitys yrityskategorioittain 135. Juomateollisuuden poistot suhteessa investointeihin Juomateollisuuden yritysten investointiaste ja sijoitetun pääoman tuotto viiden vuoden aikajänteellä 137. Juomateollisuuden yritysten ainekäytön keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina Juomateollisuuden yritysten henkilöstökulujen keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina Juomateollisuuden yritysten ulkopuolisten palvelujen keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina Juomateollisuuden yritysten liiketoiminnan muiden kulujen keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina Juomateollisuuden omavaraisuusasteen kehittyminen yrityssegmenteittäin 142. Juomateollisuuden yritysten omavaraisuusasteet vuonna Juomateollisuuden yritysten sijoitetun pääoman tuotto (ROI) vuonna Juomateollisuuden yritysten oman pääoman tuotto (ROE) vuonna Juomateollisuuden keskimääräiset henkilöstökulut per henkilö vuosina Juomateollisuuden yritysten keskeisiä tunnuslukuja 147. Yhteenveto: Mahdollisuudet 148. Yhteenveto: Tulevaisuuden haasteet 149. Keskeisiä kasvukysymyksiä 150. Keskeisiä kannattavuuskysymyksiä 151. Keskeisiä riskikysymyksiä Suomen elintarviketoimiala

8 Tiivistelmä Euroopan Unioniin liittyminen ja elintarvikemarkkinan avautuminen euroopanlaajuiselle kilpailulle olivat suomalaisen elintarviketeollisuuden kannalta merkittäviä muutoksia. Kuluneiden kahden vuosikymmenen aikana kansainvälinen kilpailu on koventunut, elintarviketuonti lisääntynyt ja regulaatio yhtenäistynyt eurooppalaisten kilpailijoiden kanssa. Huolimatta suurten kansainvälisten elintarvikeyritysten kasvusta, toimiala on kuitenkin yhä erittäin fragmentoitunut ja pitkälti kansallista liiketoimintaa. Elintarviketeollisuuden suurimmat toimialat liha- ja kalatuote-, maitotuote-, viljatuote- ja juomateollisuus muodostavat yli 75 % elintarviketoimialan yhteenlasketusta liikevaihdosta. Loppu 25 % koostuu joukosta pienempiä teollisuuksia, joista suurimpia ovat makeutus- ja makeis-, sekä eläinrehutoimialat. Tilastokeskuksen mukaan toimialalla toimii Suomessa lähes 2000 elintarvikealan yritystä, minkä lisäksi maassamme toimii eri arvioiden mukaan tuhatkunta elintarvikealan mikroyritystä mm. maatilojen ohessa. Strategisessa toimialakatsauksessa tarkastellaan lähemmin valikoitua 430 yrityksen otosta, joka sisältää kaikki alan suurimmat kotimaiset toimijat ja joukon pienempiä, kuitenkin vähintään euron vuosittaista liikevaihtoa tekeviä yrityksiä. Tämän lisäksi strategisessa toimialakatsauksessa käsitellään elintarvike- ja juomateollisuuden kokonaiskehitystä, toimialan menestystä suhteessa muihin toimialoihin sekä alalle yhteisiä ilmiöitä ja kehitystä, kuten arvoketjua, regulaatiota ja ulkomaisen kilpailun luomia haasteita. Raportti jakautuu toimialan yleiskatsaukseen sekä erikseen tarkasteltaviin suurimpiin toimialoihin; liha- ja kalatuote-, maitotuote-, viljatuote- ja juomateollisuuden toimialoihin. Suomen elintarviketoimialan Strateginen Toimialakatsaus käsittelee laajasti toimialan viime vuosien muutoksia ja tulevaa kehitystä. Lisäksi katsauksessa tarkastellaan toimialan keskeisten yritysten menestystä ja kehitystä. Alla on esitetty raportin ydinkohtia tiivistetysti. Yleistä elintarviketeollisuuden toimintaympäristön viime vuosien kehityksestä Elintarviketoimiala on perinteisesti ollut vakaa ja hitaasti muuttuva toimiala. Alan keskeiset yritykset ovat kansallisia toimijoita, jotka ovat voineet toimia suhteellisen ennustettavassa, joskin matalakatteisessa liiketoimintaympäristössä. Toimialan kilpailu on kuitenkin jatkuvasti koventunut, kun kansainvälinen kilpailu on voimistunut toisaalta elintarviketuonnin kasvun ja toisaalta kaupan omien tuotemerkkien suosion myötä. Toimialan kaikille yrityksille on yhtenäistä ostajakunnan keskittyminen, monitahoinen regulaatio ja alati kasvava kansainvälinen kilpailu. Toimialojen rakenne on myös hyvin samankaltainen yhtä tai muutama suurta yritystä kohden löytyy lukuisa joukko pienempiä, paikallisia tai erikoistuneita tuottajia. Toimialan konsolidaatio on hidastunut vuosien isojen yrityskauppojen jälkeen. Viimeisen vuoden aikana on toteutettu useita pienempiä kauppoja, joilla ei kuitenkaan ole ollut merkittävää vaikutusta toimialan rakenteeseen. Selvityksen perusteella konsolidaation ei odoteta voimistuvan lähivuosina, joskin perusteet konsolidaatiolle ovat edelleen vahvoja mittakaavaetujen saavuttamiseksi tuotannossa. Erityisenä uhkana elintarviketuotannon pysyvyydelle Suomessa nähdään omistuksen valuminen yrityskauppojen myötä ulkomaille. Toimialalle on Suomessa leimallista osuuskuntamuotoinen liiketoiminta. Esimerkiksi isoimmat yritykset liha- ja maitotuoteteollisuudessa ovat osuuskuntamuotoisia. Osuuskuntien osalta tilinpäätösanalyysi ei anna välttämättä oikeaa kuvaa toiminnan kannattavuudesta, koska osuuskuntien tavoitteena ei yksinomaan ole voiton maksimointi, vaan osuuskunnan jäsenten elinkeinon tukeminen. Lisäksi osuuskuntien omistamien pörssiyhtiöiden kannalta haasteeksi muodostuu tasapainon löytäminen osuuskunnan jäseninä olevien tuottajien etujen ja muiden osakkeenomistajien etujen välillä. Arvoketjun näkökulmasta keskeisiä muutoksia kaupan osalta ovat olleet vähittäiskaupan keskittyminen ja kaupan omien tuotemerkkien roolin kasvaminen. Vaikka private label -tuotteiden markkinaosuuden kasvun odotetaan jatkuvan edelleen, lähiruoka- ja luonnonmukaisuustrendien myötä toiveissa on myös kotimaisten laatutuotteiden kulutuksen lisääntyminen. Kotimaisuuden, lähellä tuotetun ja lisäaineettomuuden arvostuksen jatkuva nousu luo kotimaisille elintarvikealan toimijoille mahdollisuuden erottautua ulkomaisista brändituottajista sekä kaupan omista tuotemerkeistä. Suomen elintarviketoimiala

9 Elintarvikkeiden kulutus on hyvin vakaata yli ajan, mutta elintarvikkeiden osuus kuluttajien rahankäytöstä on ollut laskussa huolimatta inflaation ylittävästä hintakehityksestä viime vuosina. Elintarviketeollisuus on pääomaintensiivinen toimiala, joka on erityisesti aiempina vuosikymmeninä investoinut paljon teknologisesti edistykselliseen teolliseen tuotantoon. Viime vuosina investoinnit ovat keskittyneet pitkälti jalostusarvon nostoon ja korvausinvestointeihin kapasiteetin kasvattamisen sijaan. EU:hun liittymisen myötä euroopanlaajuinen regulaatio on määritellyt toimialan lainsäädäntökehyksen. Kansallisen lainsäädännön kehitys vaikuttaa kuitenkin huomattavasti elintarviketoimialan kilpailutilanteeseen verotuksen ja kilpailulainsäädännön osalta. Elintarviketoimialan viime vuosien kasvu- ja kannattavuuskehityksestä Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomen elintarviketeollisuuden kokonaisliikevaihto vuonna 2012 oli 10,6 miljardia euroa. Otoksessa arvioitavien yritysten yhteisliikevaihto on noin 15 miljardia, sisältäen myös ulkomaan liikevaihdon sekä yritysten muun kuin elintarvikeliiketoiminnan liikevaihdon. Elintarviketeollisuuden kokonaisliikevaihto on kasvanut kuluttajahintaindeksin mukaisesti. Eniten suurimmista toimialan teollisuuksista ovat vuosina kasvaneet maito- ja viljatuoteteollisuudet, kummatkin keskimäärin yli 4 % vuodessa. Kaikista teollisuuksista eniten ovat kuitenkin kasvaneet mallas- ja tärkkelystuottajat sekä kahvin- ja teenvalmistus. Toimialoista kasvistuoteteollisuuden sekä makeutus- ja makeisteollisuuden liikevaihdot ovat supistuneet eniten. Toimialalle on tyypillistä matala, mutta vakaa kannattavuus. Keskimääräinen käyttökate tarkastelluilla yrityksillä on vuosina ollut vain hieman yli 8 %. Suurista yrityksistä parhaiten kasvanut ja kannattavuustasoaan parantanut yritys on Paulig. Myös Valio ja Fazer ovat kyenneet kasvattamaan liikevaihtoaan kannattavasti. Suhteelliselta kannattavuudeltaan parhaita yrityksiä ovat erityisesti liha- ja kalatuoteteollisuuden pienet, korkeamman jalostusasteen niché-toimijat. Heikoimmin menestyneitä yrityksiä löytyy erityisesti pienten leipomoiden joukosta, joista moni on ollut tappiollisia viimeiset kaksi vuotta. Toimialan kustannustaso on vuosina pysynyt lähes samalla tasolla suhteessa liikevaihtoon. Keskimääräiset henkilöstökustannukset per henkilö ovat nousseet tarkasteluilla yrityksillä noin 4 % vuosittain. Investointitasot olivat korkeimmillaan vuosina 2007 ja 2008, jolloin suurimmat yrityskaupat toteutettiin. Tämän jälkeen toimialalla on keskitytty lähinnä korvausinvestointeihin muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta ja viime vuosina investoinnit ovatkin olleet vain hieman poistoja suuremmat. Poistotasot ovat nousseet koko tarkasteluajanjakson. Suomen elintarvikealan suurimpien yritysten kannattavuuskehitys on ollut heikkoa verrattuna alan suurimpiin eurooppalaisiin toimijoihin. Toimialalla on saavutettavissa mittakaavaetuja, joita kotimaiset yritykset eivät kuitenkaan täysimääräisesti pääse hyödyntämään kotimarkkinan pienuudesta johtuen. Elintarviketoimialan tulevaisuuden kehityksestä Toimialan keskeisenä haasteena nähdään markkinan luontaisen kasvun puute, minkä vuoksi kotimaiset elintarvikealan yritykset näkevät tärkeimmiksi kasvualueiksi jalostusarvon nostamisen ja uusille markkinaalueille laajentumisen sekä kotimaassa että ulkomailla. Elintarviketeollisuuden kannalta on kriittistä varmistua kilpailukykyisten raaka-aineiden saatavuudesta, erityisesti pysyäkseen kiristyvässä kansainvälissä kilpailussa mukana. Kustannustehokkuuden varmistamiseksi on tehtävä jatkuvaa kehitystyötä prosessien ja kustannusten osalta. Kilpailu elintarvikemarkkinalla on kiristymässä entisestään private label -tuotteiden laajentuessa yhä useampaan tuotekategoriaan ja hintasegmenttiin. Kansainvälinen kilpailu tulee tätä kautta välillisesti voimistumaan. Johtopäätöksenä kotimaisten elintarvikealan yritysten tulisi huolehtia tuotannollisen tehokkuuden varmistamisesta ylläpitääkseen hintakilpailukykyään, sekä miettiä kuluttajalähtöisesti uusien tuotteiden ja tuotealueiden kannattavuutta. Mittakaavan saavuttamiseksi yrityksillä on luontevina vaihtoehtoina esimerkiksi etabloituminen lähialueille tai toimialan konsolidoiminen. Suomen elintarviketoimiala

10 Esimerkkisivuja Suomen elintarviketoimiala

11 Elintarviketoimialan strateginen toimialakatsaus on suunniteltu ja tarkoitettu elintarvikealan päättäjille. Se on kattava ja korkealaatuinen kotimainen toimialatuote, joka katsoo vahvasti tulevaisuuteen ja nostaa esiin keskeisimmät asiat, joihin elintarviketoimialan päättäjien olisi tärkeää kiinnittää huomiota strategisia tavoitteitaan ja linjauksiaan määritellessään. Katsaus soveltuu erinomaisesti myös yritysten strategisen positioitumisen ja taloudellisen tilanteen vertailuun sekä potentiaalisten yritysostokohteiden arviointiin. Strateginen toimialakatsaus yhdistää Balance Consultingin ja VALORin laaja-alaisen toimialaosaamisen. Syksyllä 2013 toimialakatsauksia julkaistaan tele-, energia- ja elintarvikealoilta. Strateginen toimialakatsaus sisältää monipuolisen ympäristöanalyysin sekä tilinpäätöspohjaiset taloustiedot alan yrityksistä. Tiedot on koottu useista lähteistä ja ne muodostavat monipuolisen kuvan siitä, mihin toimiala on menossa ja mitä muutokset tarkoittavat suomalaisille yrityksille. Strateginen toimialakatsaus sisältää selkeitä näkemyksiä ja analyysejä toimialan 2000-luvun kehityksestä ja tulevaisuuden näkymistä. Lisäksi toimialakatsauksessa on runsaasti havainnollistavia grafiikoita sekä ainutlaatuinen kotimaisten yritysten johdon näkökulma toimialan kehitykseen. Toimialakatsauksessa käsitellään mm. seuraavia osa-alueita: Asiakastrendit ja teknologinen kehitys Uudet liiketoiminta-alueet ja liiketoimintamallien kehitys Kilpailuympäristön ja toimialan dynamiikka Yritysten kannattavuuskehityksen analyysi ja kehitysnäkymät Yritysjohdon näkemykset kehityksestä, investointipanostuksista ja kilpailusta EU:n ja kansallisen regulaation kehityssuunnat Kansainvälinen vertailu kotimaisten yritysten menestyksestä ja kansainvälisten toimijoiden asemasta Suomessa VALOR on liikkeenjohdon konsulttitoimisto joka tukee asiakkaitaan kasvun, kannattavuuden ja omistaja-arvon kehittämisessä sekä kilpailuympäristön ymmärtämisessä. Balance Consulting tuottaa luotettavia talousanalyysejä yritys- ja talousjohdolle. Analyysit pohjautuvat kattaviin yritysten tilinpäätöstietoihin. Balance Consulting on osa Kauppalehti Tietopalveluita. Kasvu Strategia Analyysit Yritysvertailut Arvonmääritykset Kannattavuus Toimialakatsaukset Henrikki Palva Johtava osakas Henri Elo pääanalyytikko Suomen elintarviketoimiala

Suomen elintarviketoimiala 2014

Suomen elintarviketoimiala 2014 Suomen elintarviketoimiala 2014 Strateginen toimialakatsaus Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Tiivistelmä 8 1 Suomen talous ja elintarviketoimiala 10 1.1 Kansantalouden kehitys 10 1.2

Lisätiedot

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna:

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Energiayrityskanta käsittää vain itsenäisiä, voittoa tavoittelevia energiayhtiöitä ja konserneja. Yksittäisiä yrityksiä tarkastellessa kaikki luvut

Lisätiedot

LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ. 8.12.2015 Leena Hyrylä

LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ. 8.12.2015 Leena Hyrylä LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ 8.12.2015 Leena Hyrylä Esityksen sisältö: Leipomoteollisuuden rakenne Markkinoiden kehitys Taloudellinen tilanne Tulevaisuuden näkymiä Pk-yritysbarometri 2/2015 SWOT PK-toimialabarometri

Lisätiedot

Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander

Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Liite 5 Kesko Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjaan 1/2015 Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Keskeiset tapahtumat 2014 Kannattavuus pysyi vahvalla tasolla Ruokakaupassa

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden muutosvoimat, kehitys ja tulevaisuus. Leena Hyrylä

Elintarviketeollisuuden muutosvoimat, kehitys ja tulevaisuus. Leena Hyrylä Elintarviketeollisuuden muutosvoimat, kehitys ja tulevaisuus Leena Hyrylä Esityksen sisältö: Elintarviketeollisuuden rakenne Muuttuva toimintaympäristö Markkinoiden kehitys Taloudellinen tilanne Tulevaisuuden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon

Lisätiedot

Kuinka paljon ruokaketjun eri osat saavat elintarvikkeiden hinnasta? Hanna Karikallio

Kuinka paljon ruokaketjun eri osat saavat elintarvikkeiden hinnasta? Hanna Karikallio Kuinka paljon ruokaketjun eri osat saavat elintarvikkeiden hinnasta? Hanna Karikallio Miten ruokaan käytettävät kulutusmenot jakautuvat elintarvikeketjussa? Lähestymistapa perustuu kotimaisten elintarvikkeiden,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 29.4.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Aspon Q1 2007. 26.4.2007 CEO Gustav Nyberg CFO Dick Blomqvist. 26-Apr-07

Aspon Q1 2007. 26.4.2007 CEO Gustav Nyberg CFO Dick Blomqvist. 26-Apr-07 Aspon Q1 2007 26.4.2007 CEO Gustav Nyberg CFO Dick Blomqvist 1 Aspon Q1 2007 Chemicals-ryhmällä onnistunut yritysosto Shipping-ryhmällä onnistunut aluskauppa Voimakas myynnin kasvu, jatkuvat toiminnot

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

Atria Capital Markets Day Atria Skandinavia

Atria Capital Markets Day Atria Skandinavia Atria Capital Markets Day Atria Skandinavia Toimitusjohtaja 9.12.2011 Atria Skandinavia Katsaus 1.1. 30.9.2011 Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Milj. 2011 2010 2011 2010 2010 Liikevaihto 93,5 98,9 277,1 293,6 391,6 Liikevoitto

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 TAMMI-MAALISKUU 2009 Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila: Vuoden ensimmäinen neljännes oli erittäin haasteellinen vaikean markkinatilanteen vuoksi. Liikevaihto laski ja tulos heikkeni

Lisätiedot

KOHTI KAUPAN ALAN PARASTA ASIAKASKOKEMUSTA TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 17.9.2015

KOHTI KAUPAN ALAN PARASTA ASIAKASKOKEMUSTA TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 17.9.2015 KOHTI KAUPAN ALAN PARASTA ASIAKASKOKEMUSTA TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 17.9.2015 KESKON AVAINLUVUT 2014 Liikevaihto Liikevoitto* 9 071 M 233 M Omavaraisuusaste Likvidit varat Sidotun pääoman

Lisätiedot

Yritys 1 Oy FI00000001 2013-08-19

Yritys 1 Oy FI00000001 2013-08-19 Yritys 1 Oy FI1 213-8-19 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto...4 Yritysvertailun yhteenveto... 5 Toiminnan laajuus...6 Markkinaosuus...7 Liikevaihto... 8 Jalostusarvo... 9 Liikevoitto... 1 Oma

Lisätiedot

Yhtiökokous 19.4.2011

Yhtiökokous 19.4.2011 Yhtiökokous 19.4.2011 Toimitusjohtajan katsaus Visio Marimekko on maailman arvostetuin kuviosuunnittelija ja yksi kiehtovimmista designbrändeistä. Strategian kulmakivet 1-12/2010 8.2.2011 Marimekon kangaspainon

Lisätiedot

Alma Median tulos Q1 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013

Alma Median tulos Q1 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013 Alma Median tulos Q1 2013 Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013 Agenda Pääkohdat Q1 Markkinoiden kehitys Taloudellinen kehitys Strategia ja tulevaisuuden näkymät

Lisätiedot

BALANCE CONSULTING Kiinteistönhoito (811)

BALANCE CONSULTING Kiinteistönhoito (811) BALANCE CONSULTING Tehty.. Sisällysluettelo Toimialan tunnusluvut I Kasvu ja kannattavuus............................... Toimialan tunnusluvut II Pääomantuotto ja käyttöpääoma....................... Toimialan

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Oriola KD Oyj:n yhtiökokous 2011

Oriola KD Oyj:n yhtiökokous 2011 Oriola KD Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus Eero Hautaniemi 6.4.2011 Keskittyminen lääkkeiden vähittäis ja tukkukauppaan 2006 2011 Vähittäiskauppa Ruotsi Suomi Baltia Pohjoismaat ja Baltia

Lisätiedot

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi KHT Antti Ollikainen 23.9.2010 Johdanto: miksi yrityksen pitäisi kasvaa? Suuremmalla yrityksellä on helpompaa esimerkiksi näistä

Lisätiedot

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Kasvulle on erinomaiset edellytykset Matkailu- ja ravintolaala on merkittävä toimiala Hannu Hakala Majoitus- ja Ravitsemispalvelut MaRa 8.10.2015 LAUREA Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja MaRa

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Asuin ja muiden rakennusten rakentaminen (412) Tehty 15.01.2014

Asuin ja muiden rakennusten rakentaminen (412) Tehty 15.01.2014 Asuin ja muiden rakennusten rakentaminen () Tehty.. Sisällysluettelo Toimialan tunnusluvut I Kasvu ja kannattavuus............................... Toimialan tunnusluvut II Pääomantuotto ja käyttöpääoma.......................

Lisätiedot

Kainuun metsäbiotalous

Kainuun metsäbiotalous n metsäbiotalous elää edelleen puusta Metsäbiotalous muodostaa 41 % maakunnan koko biotalouden tuotoksesta. Työllisyydessä osuus on noin 1,5-kertainen maakuntien keskiarvoon verrattuna. Metsäbiotalouden

Lisätiedot

Tikkurila. 150 vuotta värien voimaa. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

Tikkurila. 150 vuotta värien voimaa. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja yleistä

Lisätiedot

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset SijoitusInvest 08 Sari Tulander Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki Neomarkka lyhyesti Neomarkka Oyj:n on sijoitusyhtiö, joka sijoittaa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 [tilintarkastamaton] Ennätykset uusiksi Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 30%

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 Suomen suurin markkinaehtoinen vuokranantaja Historiansa suurin liikevaihto. Investoinnit kasvussa. Liikevaihto 1.1. 31.12.2014 miljoonaa euroa (346,6) Tulos 1.1. 31.12.2014

Lisätiedot

Apteekkien kokonaistaloudellinen tilanne

Apteekkien kokonaistaloudellinen tilanne Apteekkien kokonaistaloudellinen tilanne Janne Huovari ja Sami Pakarinen, Pellervon taloustutkimus PTT 8.1.2014 Yhteenveto 1) Vuonna 2012 apteekkien erillisyhtiöitä 132 kpl. Vuoden 2010 jälkeen uusia erillisyhtiöitä

Lisätiedot

Oriola-KD The Channel for Health

Oriola-KD The Channel for Health Oriola-KD The Channel for Health Sijoitus Invest 14 12.-13.11.2014 Oriola-KD tänään Liikevaihto 2013 2,6 miljardia euroa Ruotsi 50 % Venäjä 33 % Suomi ja Baltia 17 % Henkilöstö 4700 työntekijää Venäjä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2013 25.7.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2013 25.7.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2013 25.7.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu vuonna 2013 käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja

Lisätiedot

Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset Kainuussa

Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset Kainuussa Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset Kainuussa Susanna Määttä susanna.maatta@helsinki.fi Kainuun Maaseutu- ja Elintarvikepäivä 28.11.2014 9.10.2013 1 Valtakunnallisen lähiruokaselvityksen tuloksia 03.12.2014

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi syyskuu 2015

Oriola-KD Oyj Tammi syyskuu 2015 Oriola-KD Oyj Tammi syyskuu 2015 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 22.10.2015 Oriola-KD tammi-syyskuu 2015 Ruotsin liiketoimintojen liikevaihto ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi vertailukaudesta.

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan metsäbiotalous

Keski-Pohjanmaan metsäbiotalous Keski-Pohjanmaan metsäbiotalous Keski-Pohjanmaa puutuotteista pientä lisää biotalouteen Metsäbiotalouden osuus maakunnan koko biotalouden tuotoksesta on 19 %, joka on selvästi maakuntien keskiarvoa pienempi.

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Toukokuu 2013. 28.5.2013, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Toukokuu 2013. 28.5.2013, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Toukokuu 2013 28.5.2013, Lasse Krogell Yritysrakenne 2011 TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Liikevaihto Henkilöstö Yrityksiä Henkilöstö 1.000

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 15.2.2011 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Markkinoiden toipuminen alkoi Liiketoimintaympäristö: Maailmantalous toipui selvästi edellisestä vuodesta. Viilun, vanerin ja LVL:n

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Hanna Heikinheimo (09) 1734 2978 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Lahti 11.5.2011 11.5.2011 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

2010 Marimekko Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010

2010 Marimekko Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010 2010 Marimekko Oyj CREATIVE DESIGN SINCE 1951 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010 TAMMI-MAALISKUU 2010 Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila: Ensimmäisen vuosineljänneksen kehitys oli rohkaisevaa. Liikevaihtomme hienoinen

Lisätiedot

Harjoitust. Harjoitusten sisältö

Harjoitust. Harjoitusten sisältö Harjoitust yö Harjoitusten sisältö Investoinnin kannattavuus Vapaat rahavirrat ja tuottovaade Tilinpäätösanalyysi SWOT-analyysi Yrityksen tulevaisuus Investoinnin kannattavuus Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

Varauspalvelut, matkaoppaiden palvelut ym. (799) Tehty

Varauspalvelut, matkaoppaiden palvelut ym. (799) Tehty Tehty 5.11.15 Sisällysluettelo Toimialan tunnusluvut I Kasvu ja kannattavuus............................... 1 Toimialan tunnusluvut II Pääomantuotto ja käyttöpääoma....................... Toimialan tunnusluvut

Lisätiedot

Sanomalehtien kustantaminen (5813) Tehty

Sanomalehtien kustantaminen (5813) Tehty Tehty..13 Sisällysluettelo Toimialan tunnusluvut I Kasvu ja kannattavuus............................... 1 Toimialan tunnusluvut II Pääomantuotto ja käyttöpääoma....................... Toimialan tunnusluvut

Lisätiedot

Elintarvikkeiden valmistajahintojen ja kuluttajahintojen sekä yleisten kuluttajahintojen kehitys 1995 2008

Elintarvikkeiden valmistajahintojen ja kuluttajahintojen sekä yleisten kuluttajahintojen kehitys 1995 2008 Elintarvikkeiden valmistajahintojen ja kuluttajahintojen sekä yleisten kuluttajahintojen kehitys 1995 2008 Suhdeluku 130 125 120 115 110 105 100 Yleiset kuluttajahinnat Elintarvikkeiden kuluttajahinnat

Lisätiedot

Kauppakeskus Veturi Kouvolassa avattiin Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu Pääjohtaja Matti Halmesmäki

Kauppakeskus Veturi Kouvolassa avattiin Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu Pääjohtaja Matti Halmesmäki Kauppakeskus Veturi Kouvolassa avattiin 13.9.212 Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 212 24.1.212 Pääjohtaja Matti Halmesmäki Keskon tammi-syyskuu 212 Keskon liikevaihto 7,2 mrd. euroa, kasvua 3,6 % Myynnin

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 31.3.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys ASUNTOTUOTANTOA KASVUKESKUKSIIN JA SUJUVAA VUOKRAUSPALVELUA. Liikevaihto 1.1. 31.3.2014 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Metsäsektorin tulevaisuus ja Metsäalan strateginen ohjelma

Metsäsektorin tulevaisuus ja Metsäalan strateginen ohjelma Metsäsektorin tulevaisuus ja Metsäalan strateginen ohjelma Sixten Sunabacka Strateginen johtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Esityksen sisältö Kolme tulevaisuuden kuvaa 1.

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 9/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

ASIAKASKOHTAINEN SUHDANNEPALVELU. Oulu 15.2.2007 A 1. - Nopeita suhdannetietoja yritysten toimintaympäristön ja kilpailijoiden seurantaan

ASIAKASKOHTAINEN SUHDANNEPALVELU. Oulu 15.2.2007 A 1. - Nopeita suhdannetietoja yritysten toimintaympäristön ja kilpailijoiden seurantaan ASAKASKOHTANEN SUHDANNEPALVELU - Nopeita suhdannetietoja yritysten toimintaympäristön ja kilpailijoiden seurantaan Oulu 15.2.2007 (09) 1734 2709 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi 15.2.2007 A 1 Liikevaihdon

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

M-real. Osavuosikatsaus 1-3Q 2008

M-real. Osavuosikatsaus 1-3Q 2008 M-real Osavuosikatsaus 1-3Q 28 Päivitetty raportointirakenne Raportointirakennetta on muutettu syyskuussa 28 julkistetun Graphic Papers-kaupan seurauksena Kauppaan kuuluvat yksiköt on raportoitu lopetetuissa

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yritysesittely

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yritysesittely Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yritysesittely Arvolupaus, tarjoama ja hyödyt QPR Softwaren missiona on tehdä asiakkaista tehokkaita ja ketteriä toiminnassaan. Arvolupauksemme on avata asiakkaille

Lisätiedot

Kehittäminen kannattaa: TRIOplus-yritykset kirivät etumatkaa

Kehittäminen kannattaa: TRIOplus-yritykset kirivät etumatkaa Kehittäminen kannattaa: TRIOplus-yritykset kirivät etumatkaa 24.9.2013 Johtava asiantuntija Harri Jokinen Alihankkijat haulikkokuvan alaosassa Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten jalostusarvo/työntekijä

Lisätiedot

M-real Osavuosikatsaus 3Q 2010

M-real Osavuosikatsaus 3Q 2010 1 M-real Osavuosikatsaus 3Q 21 Merkittävintä kolmannella neljänneksellä 21 Hyvä kannattavuuskehitys jatkui Vahva kysyntä kaikissa päälajeissa M-real jatkoi hintojen korottamista Simpeleen ja Kemin investoinneista

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuokra-asuntomäärä kasvoi ja Lumo laajensi asumisen palveluita Liikevaihto 1.1. 30.9.2014 miljoonaa euroa +7,5%

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 1/2016

Keski-Suomen Aikajana 1/2016 Keski-Suomen Aikajana 1/2016 Tuoreimmat käänteet liiketoiminnan kehityksessä: Keski-Suomi kuroo koko maata kiinni ja Jyväskylän seudulla kasvu on jopa koko maata ripeämpää. Rakentaminen ja kauppa kehittyvät

Lisätiedot

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan.

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. TILINPÄÄTÖS 2013 Suomen johtava asuntovuokrausyritys VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. Tilinpäätös 27.2.2014 Meitä on VVO:laista (keskimäärin v. 2013) Toimintaympäristö

Lisätiedot

Investointitiedustelu

Investointitiedustelu Investointitiedustelu Kesäkuu 2015 Investointitiedustelu Kesäkuu 2015 Sisältö Johdanto... 3 Tiivistelmä... 3 Tiedustelumenetelmä, esitettävät kysymykset ja kattavuus... 3 Teollisuuden ja energia-alan

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

söverojen osuus liikevoitosta oli 13,5 prosenttia ja suomalaisomisteisten Virossa toimivien yritysten, poikkeuksellisen vähän, 3,2 prosenttia.

söverojen osuus liikevoitosta oli 13,5 prosenttia ja suomalaisomisteisten Virossa toimivien yritysten, poikkeuksellisen vähän, 3,2 prosenttia. Helsinki 213 2 Viron nopea talouskasvu 2-luvulla sekä Suomea alhaisempi palkkataso ja keveämpi yritysverotus houkuttelevat Suomessa toimivia yrityksiä laajentamaan liiketoimintaansa Virossa. Tässä tutkimuksessa

Lisätiedot

Aspon Q1 11.5.2011. Toimitusjohtaja Aki Ojanen Talousjohtaja Arto Meitsalo Rahoitusjohtaja Harri Seppälä

Aspon Q1 11.5.2011. Toimitusjohtaja Aki Ojanen Talousjohtaja Arto Meitsalo Rahoitusjohtaja Harri Seppälä Aspon Q1 11.5.2011 Toimitusjohtaja Aki Ojanen Talousjohtaja Arto Meitsalo Rahoitusjohtaja Harri Seppälä Konsernin liikevaihto kasvoi 120 Me 106,7 100 80 78,4 83,4 60 40 20 0 Q1/09 Q2/09 Q3/09 Q4/09 Q1/10

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen

Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen Kalle Härkki EVP, President Minerals Processing Pörssisäätiön Pörssi-illat Kevät 2015 Outotec lyhyesti Liikevaihto

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2015

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2015 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2015 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-3/2015 3 SATO lyhyesti SATO 4 johtava asuntosijoitusyhtiö arvonluonti

Lisätiedot

Venäjän kaupan barometri Kevät 2015. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän kaupan barometri Kevät 2015. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupan barometri Kevät 2015 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupassa ollaan kasvuhakuisia Tämän kevään Barometrissä esitimme kolme ylimääräistä kysymystä, joista yksi

Lisätiedot

Raision osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2009. Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 5.5.2009

Raision osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2009. Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 5.5.2009 Raision osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 29 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 5.5.29 Tammi-maaliskuu 29 Liikevaihto 98,6 milj. euroa (118,9 milj. e) Liiketulos 5, milj. euroa (4,2 milj. e) eli 5,1

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Analyytikkotapaaminen. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 12.6.2014

Analyytikkotapaaminen. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 12.6.2014 Analyytikkotapaaminen Talous- ja rahoitusjohtaja 12.6.2014 Kesko Q2/13-Q1/14 Liikevaihto 9,3 mrd Liikevoitto 239 milj. 2 000 kauppaa kahdeksassa maassa Kiinteistöjen tasearvo 1,4 mrd, vuokravastuut 2,4

Lisätiedot

SIILI SOLUTIONS OYJ ESPOO-KAUNIAISTEN OSAKESÄÄSTÄJÄT TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA 11.11.2013

SIILI SOLUTIONS OYJ ESPOO-KAUNIAISTEN OSAKESÄÄSTÄJÄT TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA 11.11.2013 SIILI SOLUTIONS OYJ ESPOO-KAUNIAISTEN OSAKESÄÄSTÄJÄT TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA 11.11.2013 VASTUUVAPAUSLAUSEKE Tässä materiaalissa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot

Lisätiedot

AMER SPORTS: JATKUVAN KANNATTAVAN KASVUN TIELLÄ

AMER SPORTS: JATKUVAN KANNATTAVAN KASVUN TIELLÄ AMER SPORTS: JATKUVAN KANNATTAVAN KASVUN TIELLÄ Amer Sports Oyj:n yhtiökokous 8.3.2012 // Heikki Takala, toimitusjohtaja Sisältö 1) 2011 ennätysten vuosi 2) Strategiset prioriteetit ja niiden eteneminen

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

KESKO OSTAA SUOMEN LÄHIKAUPAN. 18.11.2015 Pääjohtaja Mikko Helander

KESKO OSTAA SUOMEN LÄHIKAUPAN. 18.11.2015 Pääjohtaja Mikko Helander KESKO OSTAA SUOMEN LÄHIKAUPAN 18.11.2015 Pääjohtaja Mikko Helander KESKO OSTAA SUOMEN LÄHIKAUPAN Velaton kauppahinta noin 60 milj. euroa Suomen Lähikaupalla on 643 Siwaa ja Valintataloa Liikevaihto 2014

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014 VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys OSTOT KASVATTIVAT VUOKRA-ASUNTO- INVESTOINTEJA. Liikevaihto 1.1. 30.6.2014 miljoonaa euroa +9,9% (Q2 2013)

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi kesäkuu2015

Oriola-KD Oyj Tammi kesäkuu2015 Oriola-KD Oyj Tammi kesäkuu2015 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 17.7.2015 Oriola-KD tammi-kesäkuu 2015 Ruotsin liiketoimintojen liikevaihto ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli vertailukauden

Lisätiedot

Suomen kaupan barometri Kevät 2011. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Suomen kaupan barometri Kevät 2011. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Suomen kaupan barometri Kevät 11 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: 1 1 8 mrd. Suomen ja Venäjän välinen kauppa 9, 6,7,815,16 3 5 6 7 8 9 1 Lähteet: Suomen tulli Tilastokeskus Tavaroita

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

PUUTARHAHARJOITTELURAPORTIN TALOUSLASKELMAT

PUUTARHAHARJOITTELURAPORTIN TALOUSLASKELMAT PUUTARHAHARJOITTELURAPORTIN TALOUSLASKELMAT Ohjeet perustuvat kululajikohtaiseen tuloslaskelmaan. Lisätietoja tuloslaskelmien ja taseiden esittämisestä löydät esim. http://ktm.elinar.fi/ktm/fin/kirjanpi.nsf/0/ecd13ea878482b8bc22567da002d67f2/$file/tpyleis.pdf

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi maaliskuu 2015

Oriola-KD Oyj Tammi maaliskuu 2015 Oriola-KD Oyj Tammi maaliskuu 2015 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 23.4.2015 23.4.2015 Oriola-KD tammi-maaliskuu 2015 Ruotsin liiketoimintojen liikevaihto kasvoi ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio, toimitusjohtaja Yhtiökokous Finlandia-talo, Helsinki 25.3.2013 Sisältö Tieto lyhyesti Markkinat Vuosi 2012 Strategian toteutus 2012 2016 Vuosi 2013 2 2 Olemme sitoutuneet

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu vuonna 2013 käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 4/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

OSAVUOSI- KATSAUS Q MIKKO HELANDER

OSAVUOSI- KATSAUS Q MIKKO HELANDER OSAVUOSI- KATSAUS Q1 2016 MIKKO HELANDER 27.4.2016 1 KESKEISET ASIAT Q1 Keskon liikevaihto vakaa, vertailukelpoinen kehitys +0,2 % Kannattavuus parani, liikevoitto ilman kertaeriä 32,3 milj. (26,5 milj.

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Rahapäivä 2015 17.9.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava yritys Noin 3 400 työntekijää 22

Lisätiedot

Lapin metsäbiotalous

Lapin metsäbiotalous Lapin metsäbiotalous Lapissa metsäbiotalouden merkitys maakunnan taloudessa on suuri Metsäbiotalous muodostaa pääosan maakunnan koko biotaloudesta. Esimerkiksi tuotoksesta sen osuus on 60 %. Kivijalkana

Lisätiedot

- Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa Tilastopäällikkö Reetta Moilanen

- Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Suhdanteet t vaihtelevat t - Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa 23.11.2010 Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai

Lisätiedot

Varsinais-Suomen metsäbiotalous

Varsinais-Suomen metsäbiotalous Varsinais-Suomen metsäbiotalous - metsäbiotalous pientä Metsäbiotalouden osuus maakunnan biotalouden tuotoksesta on 12 %. Biotalouden tärkeitä sektoreita ovat elintarviketeollisuus, maatalous ja lääketeollisuus.

Lisätiedot

Yritykset tässä vertailussa:

Yritykset tässä vertailussa: 5.2.214 Yritykset tässä vertailussa: This comparison contains the following companies Kemira Oyj (Konserni) Metsä Board Oyj (Konserni) Neste Oil Oyj (Konserni) Nokia Oyj (Konserni) Nokian Renkaat Oyj (Konserni)

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Hanna Heikinheimo (09) 1734 2978 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Lohja 12.10.2011 12.10.2011 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

Kokkolan uusi K-citymarket avattiin 11.4.2013. Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2013 25.4.2013 Pääjohtaja Matti Halmesmäki

Kokkolan uusi K-citymarket avattiin 11.4.2013. Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2013 25.4.2013 Pääjohtaja Matti Halmesmäki Kokkolan uusi K-citymarket avattiin 11.4.2013 Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2013 25.4.2013 Pääjohtaja Matti Halmesmäki Myynti alkuvuonna odotetun mukainen, liikevoitto suunniteltua parempi Keskon liikevaihto

Lisätiedot

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski Atria Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008 Toimitusjohtaja 6.5.2008 Konsernin rakenne Atria Oyj Liikevaihto 1.272 milj. (2007) Henkilöstö 5.947 (keskimäärin 2007) Suomi Skandinavia Venäjä Baltia Liikevaihto

Lisätiedot

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Toimitusjohtaja Juha Näkki 11.2.2015 Toimintaympäristö vuonna 2014 Vuosi 2014 oli haastava konepajateollisuuden yrityksille lähes koko

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Satakunnan metsäbiotalous

Satakunnan metsäbiotalous Satakunnan metsäbiotalous Satakunnassa massa ja paperi ovat metsäbiotalouden kärjessä Metsäbiotalouden osuus maakunnan biotalouden tuotoksesta on 41 %. Muussa biotaloudessa tärkeimmät sektorit ovat elintarviketeollisuus

Lisätiedot

Antti-Jussi Tahvanainen & Mika Pajarinen

Antti-Jussi Tahvanainen & Mika Pajarinen Antti-Jussi Tahvanainen & Mika Pajarinen 4/11/2014 Tekstiiliala tänään (AD 2012) Mielenkiintoiset verrokit Megatrendeistä kilpailukykyä? Johtopäätöksiä Tekstiilialan toimialaluokat Liikevoitto Työvoimakustannukset

Lisätiedot