Suomen elintarviketoimiala 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen elintarviketoimiala 2013"

Transkriptio

1 Suomen elintarviketoimiala 2013 Strateginen toimialakatsaus Sisällysluettelot, esimerkkisivuja ja tiivistelmä

2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Tiivistelmä 4 1 Suomen talous ja elintarviketoimiala Kansantalouden kehitys Elintarviketoimialan kehitys suhteessa muuhun talouteen 7 2 Toimialan kehitystrendit, mahdollisuudet ja haasteet Kuluttajat Kaupan kehitys Raaka-ainehankinnan ja tuotannon kehitys Regulatiivinen kehitys Kansainvälinen kilpailu 20 3 Toimialan kehitys Suomessa Teollisuuksien vertailu Yrityskaupat ja muutokset omistajarakenteissa Yritysjärjestelyjen arvostustasot 29 4 Liha- ja kalatuoteteollisuus Liha- ja kalatuoteteollisuuden yritykset Liha- ja kalatuoteteollisuuden kasvu ja kannattavuus Liha- ja kalatuoteteollisuuden investoinnit ja kustannukset Yritysten tunnusluvut 37 5 Maitotuoteteollisuus Maitotuoteteollisuuden yritykset Maitotuoteteollisuuden kasvu ja kannattavuus Maitotuoteteollisuuden investoinnit ja kustannukset Yritysten tunnusluvut 47 6 Viljatuoteteollisuus Viljatuoteteollisuuden yritykset Viljatuoteteollisuudenkasvu ja kannattavuus Viljatuoteteollisuuden investoinnit ja kustannukset Yritysten tunnusluvut 57 7 Juomateollisuus Juomateollisuuden yritykset Juomateollisuuden kasvu ja kannattavuus 61 Suomen elintarviketoimiala

3 7.3 Juomateollisuuden investoinnit ja kustannukset Yritysten tunnusluvut 67 8 Suomalaisten yritysten näkemykset alan kehityksestä Elintarvikealan mahdollisuudet Elintarvikeyritysten tulevaisuuden haasteet 72 9 Yhteenveto ja vaikutukset elintarvikeyritysten strategiaan Vaikutukset kasvuun Vaikutukset kannattavuuteen Vaikutukset liiketoiminnan riskeihin 75 Suomen elintarviketoimiala

4 Kuvat ja taulukot 1. Kansantalouden avainlukujen vuosimuutos 2. Työttömyysaste 3. Kansantalouden avainluvut 4. Suomen väkiluku 5. Suurimmat toimialat liikevaihdon perusteella 6. Suurimpien toimialojen liikevaihtokehitys 7. Elintarviketoimialan kokonaisliikevaihdon vuotuinen kasvu (CAGR) teollisuuksittain Tavaroiden ja palveluiden hintakehitys 9. Elintarvikkeiden, alkoholijuomien ja tupakan osuus kuluttajien kulutusmenoista 10. Elintarviketeollisuuden henkilöstö ja sen osuus koko teollisuuden työvoimasta (%) 11. Elintarvikkeiden kulutus 12. Eräiden elintarvikeryhmien kulutuksen muutos Havainnollistava kuva elintarviketeollisuuden kehitysrakenteesta 14. Merkkimainonnan kehitys Yhteenveto: Kuluttajatrendien kehitys 16. Vähittäiskaupan markkinaosuudet 2007 ja Vähittäiskauppiaiden kasvu ja kannattavuus Kaupan omien tuotemerkkien myynti (M ) ja osuus myynnin arvosta (%) Verkkokaupan volyymi (mrd. ) ja vuosikasvu (CAGR) Yhteenveto: Kaupan kehitys 21. Raaka-aineiden hintakehitys Suomessa 22. Raaka-aineiden hintakehitys globaalisti 23. Keskimääräinen peltokoko Euroopassa (hehtaaria, 2010) 24. Maatilojen lukumäärä ja keskimääräinen peltoala 25. Aineelliset investoinnit, T&K menot (M ) ja niiden suhde liikevaihtoon (%) 26. Yhteenveto: Raaka-ainehankinnan ja tuotannon kehitys 27. Elintarvikkeiden verokehitys Yhteenveto: Regulatiivinen kehitys 29. Eräiden elintarvikkeiden viennin muutos (%) ja viennin arvo Elintarvikevienti Suomesta Suurimpien kotimaisten yritysten kotimaan ja ulkomaan liikevaihdon kasvu (milj. ) 32. Elintarvikevalmisteiden tuonti ja vienti , M ja vuosikasvu (CAGR) 33. Euroopan ja Suomen suurimpien elintarvikeyritysten liikevaihto (2012, Mrd. ) 34. Euroopan ja Suomen suurimpien elintarvikeyritysten vuotuinen kasvu ( ) ja kannattavuus (käyttökate-% 2012) 35. Yhteenveto: Kansainvälisen kilpailun kehitys 36. Tarkasteltava yritysotos, 2012 luvuin 37. Yritysten koko ja kumulatiivinen liikevaihto 38. Kasvu ja kannattavuus teollisuuksittain Suomen elintarviketoimiala

5 39. Jalostusarvon ja kulutuksen muutos Toimialan 50 suurinta yritystä Suomessa, 2012 luvuin 41. VALORin tilastoimien elintarvikealan yrityskauppojen määrä vuosina Eräiden yrityskauppojen arvostustasot, Liha- ja kalateollisuuden suurimpien yritysten avaintiedot 44. Liha- ja kalatuoteteollisuuden yritysten liikevaihto vuonna Liha- ja kalatuoteteollisuuden liikevaihdon kehitys vuosina Liha- ja kalatuoteteollisuuden liikevaihdon kehitys yrityssegmenteittäin vuosina Liha- ja kalatuoteteollisuuden liikevaihdon kehitys yrityssegmenteittäin vuosina Liha- ja kalatuoteteollisuuden nopeimmin kasvaneet yritykset 49. Liha- ja kalatuoteteollisuuden käyttökate-%:n kehitys yrityssegmenteittäin vuosina Liha- ja kalatuoteteollisuuden liikevoitto-%:n kehitys yrityssegmenteittäin vuosina Liha- ja kalatuoteteollisuuden käyttökatteen kehitys yrityssegmenteittäin vuosina Liha- ja kalatuoteteollisuuden käyttökatteen jakautuminen yrityksittäin vuonna Liha- ja kalatuoteteollisuuden kannattavimmat yritykset 54. Liha- ja kalatuoteteollisuudessa toimivien yritysten kasvu ja kannattavuus viiden vuoden aikajänteellä 55. Liha- ja kalatuoteteollisuuden investointien kehitys yrityskategorioittain 56. Liha- ja kalatuoteteollisuuden investointiasteen kehitys yrityskategorioittain 57. Liha- ja kalatuoteteollisuuden poistot suhteessa investointeihin Liha- ja kalatuoteteollisuuden yritysten investointiaste ja sijoitetun pääoman tuotto viiden vuoden aikajänteellä 59. Liha- ja kalatuoteteollisuuden yritysten ainekäytön keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina Liha- ja kalatuoteteollisuuden yritysten henkilöstökulujen keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina Liha- ja kalatuoteteollisuuden yritysten ulkopuolisten palvelujen keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina Liha- ja kalatuoteteollisuuden yritysten liiketoiminnan muiden kulujen keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina Liha- ja kalatuoteteollisuuden omavaraisuusasteen kehittyminen yrityssegmenteittäin 64. Liha- ja kalatuoteteollisuuden yritysten omavaraisuusasteet vuonna Liha- ja kalatuoteteollisuuden yritysten sijoitetun pääoman tuotto (ROI) vuonna Liha- ja kalatuoteteollisuuden yritysten oman pääoman tuotto (ROE) vuonna Liha- ja kalatuoteteollisuuden keskimääräiset henkilöstökulut per henkilö vuosina Liha- ja kalatuoteteollisuuden yritysten keskeisiä tunnuslukuja 69. Maitotuoteteollisuuden suurimpien yritysten avaintiedot 70. Maitotuoteteollisuuden yritysten liikevaihto vuonna Maitotuoteteollisuuden liikevaihdon kehitys vuosina Maitotuoteteollisuuden liikevaihdon kehitys yrityssegmenteittäin vuosina Maitotuoteteollisuuden liikevaihdon kehitys yrityssegmenteittäin vuosina Maitotuoteteollisuuden nopeimmin kasvaneet yritykset 75. Maitotuoteteollisuuden käyttökate-%:n kehitys yrityssegmenteittäin vuosina Maitotuoteteollisuuden liikevoitto-%:n kehitys yrityssegmenteittäin vuosina Maitotuoteteollisuuden käyttökatteen kehitys yrityssegmenteittäin vuosina Maitotuoteteollisuuden käyttökatteen jakautuminen yrityksittäin vuonna 2012 Suomen elintarviketoimiala

6 79. Maitotuoteteollisuuden kannattavimmat yritykset 80. Maitotuoteteollisuudessa toimivien yritysten kasvu ja kannattavuus viiden vuoden aikajänteellä 81. Maitotuoteteollisuuden investointien kehitys yrityskategorioittain 82. Maitotuoteteollisuuden investointiasteen kehitys yrityskategorioittain 83. Maitotuoteteollisuuden poistot suhteessa investointeihin Maitotuoteteollisuuden yritysten investointiaste ja sijoitetun pääoman tuotto viiden vuoden aikajänteellä 85. Maitotuoteteollisuuden yritysten ainekäytön keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina Maitotuoteteollisuuden yritysten henkilöstökulujen keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina Maitotuoteteollisuuden yritysten ulkopuolisten palvelujen keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina Maitotuoteteollisuuden yritysten liiketoiminnan muiden kulujen keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina Maitotuoteteollisuuden omavaraisuusasteen kehittyminen yrityssegmenteittäin 90. Maitotuoteteollisuuden yritysten omavaraisuusasteet vuonna Maitotuoteteollisuuden yritysten sijoitetun pääoman tuotto (ROI) vuonna Maitotuoteteollisuuden yritysten oman pääoman tuotto (ROE) vuonna Maitotuoteteollisuuden keskimääräiset henkilöstökulut per henkilö vuosina Maitotuoteteollisuuden yritysten keskeisiä tunnuslukuja 95. Viljatuoteteollisuuden suurimpien yritysten avaintiedot 96. Viljatuoteteollisuuden yritysten liikevaihto vuonna Viljatuoteteollisuuden liikevaihdon kehitys vuosina Viljatuoteteollisuuden liikevaihdon kehitys yrityssegmenteittäin vuosina Viljatuoteteollisuuden liikevaihdon kehitys yrityssegmenteittäin vuosina Viljatuoteteollisuuden nopeimmin kasvaneet yritykset 101. Viljatuoteteollisuuden käyttökate-%:n kehitys yrityssegmenteittäin vuosina Viljatuoteteollisuuden liikevoitto-%:n kehitys yrityssegmenteittäin vuosina Viljatuoteteollisuuden käyttökatteen kehitys yrityssegmenteittäin vuosina Viljatuoteteollisuuden käyttökatteen jakautuminen yrityksittäin vuonna Viljatuoteteollisuuden kannattavimmat yritykset 106. Viljatuoteteollisuudessa toimivien yritysten kasvu ja kannattavuus viiden vuoden aikajänteellä 107. Viljatuoteteollisuuden investointien kehitys yrityskategorioittain 108. Viljatuoteteollisuuden investointiasteen kehitys yrityskategorioittain 109. Viljatuoteteollisuuden poistot suhteessa investointeihin Viljatuoteteollisuuden yritysten investointiaste ja sijoitetun pääoman tuotto viiden vuoden aikajänteellä 111. Viljatuoteteollisuuden yritysten ainekäytön keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina Viljatuoteteollisuuden yritysten henkilöstökulujen keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina Viljatuoteteollisuuden yritysten ulkopuolisten palvelujen keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina Viljatuoteteollisuuden yritysten liiketoiminnan muiden kulujen keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina Viljatuoteteollisuuden omavaraisuusasteen kehittyminen yrityssegmenteittäin 116. Viljatuoteteollisuuden yritysten omavaraisuusasteet vuonna Viljatuoteteollisuuden yritysten sijoitetun pääoman tuotto (ROI) vuonna 2012 Suomen elintarviketoimiala

7 118. Viljatuoteteollisuuden yritysten oman pääoman tuotto (ROE) vuonna Viljatuoteteollisuuden keskimääräiset henkilöstökulut per henkilö vuosina Viljatuoteteollisuuden yritysten keskeisiä tunnuslukuja 121. Juomateollisuuden suurimpien yritysten avaintiedot 122. Juomateollisuuden yritysten liikevaihto vuonna Juomateollisuuden liikevaihdon kehitys vuosina Juomateollisuuden liikevaihdon kehitys yrityssegmenteittäin vuosina Juomateollisuuden liikevaihdon kehitys yrityssegmenteittäin vuosina Juomateollisuuden nopeimmin kasvaneet yritykset 127. Juomateollisuuden käyttökate-%:n kehitys yrityssegmenteittäin vuosina Juomateollisuuden liikevoitto-%:n kehitys yrityssegmenteittäin vuosina Juomateollisuuden käyttökatteen kehitys yrityssegmenteittäin vuosina Juomateollisuuden käyttökatteen jakautuminen yrityksittäin vuonna Juomateollisuuden kannattavimmat yritykset 132. Juomateollisuudessa toimivien yritysten kasvu ja kannattavuus viiden vuoden aikajänteellä 133. Juomateollisuuden investointien kehitys yrityskategorioittain 134. Juomateollisuuden investointiasteen kehitys yrityskategorioittain 135. Juomateollisuuden poistot suhteessa investointeihin Juomateollisuuden yritysten investointiaste ja sijoitetun pääoman tuotto viiden vuoden aikajänteellä 137. Juomateollisuuden yritysten ainekäytön keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina Juomateollisuuden yritysten henkilöstökulujen keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina Juomateollisuuden yritysten ulkopuolisten palvelujen keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina Juomateollisuuden yritysten liiketoiminnan muiden kulujen keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina Juomateollisuuden omavaraisuusasteen kehittyminen yrityssegmenteittäin 142. Juomateollisuuden yritysten omavaraisuusasteet vuonna Juomateollisuuden yritysten sijoitetun pääoman tuotto (ROI) vuonna Juomateollisuuden yritysten oman pääoman tuotto (ROE) vuonna Juomateollisuuden keskimääräiset henkilöstökulut per henkilö vuosina Juomateollisuuden yritysten keskeisiä tunnuslukuja 147. Yhteenveto: Mahdollisuudet 148. Yhteenveto: Tulevaisuuden haasteet 149. Keskeisiä kasvukysymyksiä 150. Keskeisiä kannattavuuskysymyksiä 151. Keskeisiä riskikysymyksiä Suomen elintarviketoimiala

8 Tiivistelmä Euroopan Unioniin liittyminen ja elintarvikemarkkinan avautuminen euroopanlaajuiselle kilpailulle olivat suomalaisen elintarviketeollisuuden kannalta merkittäviä muutoksia. Kuluneiden kahden vuosikymmenen aikana kansainvälinen kilpailu on koventunut, elintarviketuonti lisääntynyt ja regulaatio yhtenäistynyt eurooppalaisten kilpailijoiden kanssa. Huolimatta suurten kansainvälisten elintarvikeyritysten kasvusta, toimiala on kuitenkin yhä erittäin fragmentoitunut ja pitkälti kansallista liiketoimintaa. Elintarviketeollisuuden suurimmat toimialat liha- ja kalatuote-, maitotuote-, viljatuote- ja juomateollisuus muodostavat yli 75 % elintarviketoimialan yhteenlasketusta liikevaihdosta. Loppu 25 % koostuu joukosta pienempiä teollisuuksia, joista suurimpia ovat makeutus- ja makeis-, sekä eläinrehutoimialat. Tilastokeskuksen mukaan toimialalla toimii Suomessa lähes 2000 elintarvikealan yritystä, minkä lisäksi maassamme toimii eri arvioiden mukaan tuhatkunta elintarvikealan mikroyritystä mm. maatilojen ohessa. Strategisessa toimialakatsauksessa tarkastellaan lähemmin valikoitua 430 yrityksen otosta, joka sisältää kaikki alan suurimmat kotimaiset toimijat ja joukon pienempiä, kuitenkin vähintään euron vuosittaista liikevaihtoa tekeviä yrityksiä. Tämän lisäksi strategisessa toimialakatsauksessa käsitellään elintarvike- ja juomateollisuuden kokonaiskehitystä, toimialan menestystä suhteessa muihin toimialoihin sekä alalle yhteisiä ilmiöitä ja kehitystä, kuten arvoketjua, regulaatiota ja ulkomaisen kilpailun luomia haasteita. Raportti jakautuu toimialan yleiskatsaukseen sekä erikseen tarkasteltaviin suurimpiin toimialoihin; liha- ja kalatuote-, maitotuote-, viljatuote- ja juomateollisuuden toimialoihin. Suomen elintarviketoimialan Strateginen Toimialakatsaus käsittelee laajasti toimialan viime vuosien muutoksia ja tulevaa kehitystä. Lisäksi katsauksessa tarkastellaan toimialan keskeisten yritysten menestystä ja kehitystä. Alla on esitetty raportin ydinkohtia tiivistetysti. Yleistä elintarviketeollisuuden toimintaympäristön viime vuosien kehityksestä Elintarviketoimiala on perinteisesti ollut vakaa ja hitaasti muuttuva toimiala. Alan keskeiset yritykset ovat kansallisia toimijoita, jotka ovat voineet toimia suhteellisen ennustettavassa, joskin matalakatteisessa liiketoimintaympäristössä. Toimialan kilpailu on kuitenkin jatkuvasti koventunut, kun kansainvälinen kilpailu on voimistunut toisaalta elintarviketuonnin kasvun ja toisaalta kaupan omien tuotemerkkien suosion myötä. Toimialan kaikille yrityksille on yhtenäistä ostajakunnan keskittyminen, monitahoinen regulaatio ja alati kasvava kansainvälinen kilpailu. Toimialojen rakenne on myös hyvin samankaltainen yhtä tai muutama suurta yritystä kohden löytyy lukuisa joukko pienempiä, paikallisia tai erikoistuneita tuottajia. Toimialan konsolidaatio on hidastunut vuosien isojen yrityskauppojen jälkeen. Viimeisen vuoden aikana on toteutettu useita pienempiä kauppoja, joilla ei kuitenkaan ole ollut merkittävää vaikutusta toimialan rakenteeseen. Selvityksen perusteella konsolidaation ei odoteta voimistuvan lähivuosina, joskin perusteet konsolidaatiolle ovat edelleen vahvoja mittakaavaetujen saavuttamiseksi tuotannossa. Erityisenä uhkana elintarviketuotannon pysyvyydelle Suomessa nähdään omistuksen valuminen yrityskauppojen myötä ulkomaille. Toimialalle on Suomessa leimallista osuuskuntamuotoinen liiketoiminta. Esimerkiksi isoimmat yritykset liha- ja maitotuoteteollisuudessa ovat osuuskuntamuotoisia. Osuuskuntien osalta tilinpäätösanalyysi ei anna välttämättä oikeaa kuvaa toiminnan kannattavuudesta, koska osuuskuntien tavoitteena ei yksinomaan ole voiton maksimointi, vaan osuuskunnan jäsenten elinkeinon tukeminen. Lisäksi osuuskuntien omistamien pörssiyhtiöiden kannalta haasteeksi muodostuu tasapainon löytäminen osuuskunnan jäseninä olevien tuottajien etujen ja muiden osakkeenomistajien etujen välillä. Arvoketjun näkökulmasta keskeisiä muutoksia kaupan osalta ovat olleet vähittäiskaupan keskittyminen ja kaupan omien tuotemerkkien roolin kasvaminen. Vaikka private label -tuotteiden markkinaosuuden kasvun odotetaan jatkuvan edelleen, lähiruoka- ja luonnonmukaisuustrendien myötä toiveissa on myös kotimaisten laatutuotteiden kulutuksen lisääntyminen. Kotimaisuuden, lähellä tuotetun ja lisäaineettomuuden arvostuksen jatkuva nousu luo kotimaisille elintarvikealan toimijoille mahdollisuuden erottautua ulkomaisista brändituottajista sekä kaupan omista tuotemerkeistä. Suomen elintarviketoimiala

9 Elintarvikkeiden kulutus on hyvin vakaata yli ajan, mutta elintarvikkeiden osuus kuluttajien rahankäytöstä on ollut laskussa huolimatta inflaation ylittävästä hintakehityksestä viime vuosina. Elintarviketeollisuus on pääomaintensiivinen toimiala, joka on erityisesti aiempina vuosikymmeninä investoinut paljon teknologisesti edistykselliseen teolliseen tuotantoon. Viime vuosina investoinnit ovat keskittyneet pitkälti jalostusarvon nostoon ja korvausinvestointeihin kapasiteetin kasvattamisen sijaan. EU:hun liittymisen myötä euroopanlaajuinen regulaatio on määritellyt toimialan lainsäädäntökehyksen. Kansallisen lainsäädännön kehitys vaikuttaa kuitenkin huomattavasti elintarviketoimialan kilpailutilanteeseen verotuksen ja kilpailulainsäädännön osalta. Elintarviketoimialan viime vuosien kasvu- ja kannattavuuskehityksestä Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomen elintarviketeollisuuden kokonaisliikevaihto vuonna 2012 oli 10,6 miljardia euroa. Otoksessa arvioitavien yritysten yhteisliikevaihto on noin 15 miljardia, sisältäen myös ulkomaan liikevaihdon sekä yritysten muun kuin elintarvikeliiketoiminnan liikevaihdon. Elintarviketeollisuuden kokonaisliikevaihto on kasvanut kuluttajahintaindeksin mukaisesti. Eniten suurimmista toimialan teollisuuksista ovat vuosina kasvaneet maito- ja viljatuoteteollisuudet, kummatkin keskimäärin yli 4 % vuodessa. Kaikista teollisuuksista eniten ovat kuitenkin kasvaneet mallas- ja tärkkelystuottajat sekä kahvin- ja teenvalmistus. Toimialoista kasvistuoteteollisuuden sekä makeutus- ja makeisteollisuuden liikevaihdot ovat supistuneet eniten. Toimialalle on tyypillistä matala, mutta vakaa kannattavuus. Keskimääräinen käyttökate tarkastelluilla yrityksillä on vuosina ollut vain hieman yli 8 %. Suurista yrityksistä parhaiten kasvanut ja kannattavuustasoaan parantanut yritys on Paulig. Myös Valio ja Fazer ovat kyenneet kasvattamaan liikevaihtoaan kannattavasti. Suhteelliselta kannattavuudeltaan parhaita yrityksiä ovat erityisesti liha- ja kalatuoteteollisuuden pienet, korkeamman jalostusasteen niché-toimijat. Heikoimmin menestyneitä yrityksiä löytyy erityisesti pienten leipomoiden joukosta, joista moni on ollut tappiollisia viimeiset kaksi vuotta. Toimialan kustannustaso on vuosina pysynyt lähes samalla tasolla suhteessa liikevaihtoon. Keskimääräiset henkilöstökustannukset per henkilö ovat nousseet tarkasteluilla yrityksillä noin 4 % vuosittain. Investointitasot olivat korkeimmillaan vuosina 2007 ja 2008, jolloin suurimmat yrityskaupat toteutettiin. Tämän jälkeen toimialalla on keskitytty lähinnä korvausinvestointeihin muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta ja viime vuosina investoinnit ovatkin olleet vain hieman poistoja suuremmat. Poistotasot ovat nousseet koko tarkasteluajanjakson. Suomen elintarvikealan suurimpien yritysten kannattavuuskehitys on ollut heikkoa verrattuna alan suurimpiin eurooppalaisiin toimijoihin. Toimialalla on saavutettavissa mittakaavaetuja, joita kotimaiset yritykset eivät kuitenkaan täysimääräisesti pääse hyödyntämään kotimarkkinan pienuudesta johtuen. Elintarviketoimialan tulevaisuuden kehityksestä Toimialan keskeisenä haasteena nähdään markkinan luontaisen kasvun puute, minkä vuoksi kotimaiset elintarvikealan yritykset näkevät tärkeimmiksi kasvualueiksi jalostusarvon nostamisen ja uusille markkinaalueille laajentumisen sekä kotimaassa että ulkomailla. Elintarviketeollisuuden kannalta on kriittistä varmistua kilpailukykyisten raaka-aineiden saatavuudesta, erityisesti pysyäkseen kiristyvässä kansainvälissä kilpailussa mukana. Kustannustehokkuuden varmistamiseksi on tehtävä jatkuvaa kehitystyötä prosessien ja kustannusten osalta. Kilpailu elintarvikemarkkinalla on kiristymässä entisestään private label -tuotteiden laajentuessa yhä useampaan tuotekategoriaan ja hintasegmenttiin. Kansainvälinen kilpailu tulee tätä kautta välillisesti voimistumaan. Johtopäätöksenä kotimaisten elintarvikealan yritysten tulisi huolehtia tuotannollisen tehokkuuden varmistamisesta ylläpitääkseen hintakilpailukykyään, sekä miettiä kuluttajalähtöisesti uusien tuotteiden ja tuotealueiden kannattavuutta. Mittakaavan saavuttamiseksi yrityksillä on luontevina vaihtoehtoina esimerkiksi etabloituminen lähialueille tai toimialan konsolidoiminen. Suomen elintarviketoimiala

10 Esimerkkisivuja Suomen elintarviketoimiala

11 Elintarviketoimialan strateginen toimialakatsaus on suunniteltu ja tarkoitettu elintarvikealan päättäjille. Se on kattava ja korkealaatuinen kotimainen toimialatuote, joka katsoo vahvasti tulevaisuuteen ja nostaa esiin keskeisimmät asiat, joihin elintarviketoimialan päättäjien olisi tärkeää kiinnittää huomiota strategisia tavoitteitaan ja linjauksiaan määritellessään. Katsaus soveltuu erinomaisesti myös yritysten strategisen positioitumisen ja taloudellisen tilanteen vertailuun sekä potentiaalisten yritysostokohteiden arviointiin. Strateginen toimialakatsaus yhdistää Balance Consultingin ja VALORin laaja-alaisen toimialaosaamisen. Syksyllä 2013 toimialakatsauksia julkaistaan tele-, energia- ja elintarvikealoilta. Strateginen toimialakatsaus sisältää monipuolisen ympäristöanalyysin sekä tilinpäätöspohjaiset taloustiedot alan yrityksistä. Tiedot on koottu useista lähteistä ja ne muodostavat monipuolisen kuvan siitä, mihin toimiala on menossa ja mitä muutokset tarkoittavat suomalaisille yrityksille. Strateginen toimialakatsaus sisältää selkeitä näkemyksiä ja analyysejä toimialan 2000-luvun kehityksestä ja tulevaisuuden näkymistä. Lisäksi toimialakatsauksessa on runsaasti havainnollistavia grafiikoita sekä ainutlaatuinen kotimaisten yritysten johdon näkökulma toimialan kehitykseen. Toimialakatsauksessa käsitellään mm. seuraavia osa-alueita: Asiakastrendit ja teknologinen kehitys Uudet liiketoiminta-alueet ja liiketoimintamallien kehitys Kilpailuympäristön ja toimialan dynamiikka Yritysten kannattavuuskehityksen analyysi ja kehitysnäkymät Yritysjohdon näkemykset kehityksestä, investointipanostuksista ja kilpailusta EU:n ja kansallisen regulaation kehityssuunnat Kansainvälinen vertailu kotimaisten yritysten menestyksestä ja kansainvälisten toimijoiden asemasta Suomessa VALOR on liikkeenjohdon konsulttitoimisto joka tukee asiakkaitaan kasvun, kannattavuuden ja omistaja-arvon kehittämisessä sekä kilpailuympäristön ymmärtämisessä. Balance Consulting tuottaa luotettavia talousanalyysejä yritys- ja talousjohdolle. Analyysit pohjautuvat kattaviin yritysten tilinpäätöstietoihin. Balance Consulting on osa Kauppalehti Tietopalveluita. Kasvu Strategia Analyysit Yritysvertailut Arvonmääritykset Kannattavuus Toimialakatsaukset Henrikki Palva Johtava osakas Henri Elo pääanalyytikko Suomen elintarviketoimiala

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna:

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Energiayrityskanta käsittää vain itsenäisiä, voittoa tavoittelevia energiayhtiöitä ja konserneja. Yksittäisiä yrityksiä tarkastellessa kaikki luvut

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

Kainuun metsäbiotalous

Kainuun metsäbiotalous n metsäbiotalous elää edelleen puusta Metsäbiotalous muodostaa 41 % maakunnan koko biotalouden tuotoksesta. Työllisyydessä osuus on noin 1,5-kertainen maakuntien keskiarvoon verrattuna. Metsäbiotalouden

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Pohjois-Savon metsäbiotalous

Pohjois-Savon metsäbiotalous n metsäbiotalous ssa metsäbiotaloudella on merkittävä aluetaloudellinen rooli Metsäbiotalous muodostaa 40 % maakunnan biotalouden tuotoksesta. Biotaloudessa tärkein sektori on elintarviketeollisuus. Metsäbiotalouden

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan metsäbiotalous

Keski-Pohjanmaan metsäbiotalous Keski-Pohjanmaan metsäbiotalous Keski-Pohjanmaa puutuotteista pientä lisää biotalouteen Metsäbiotalouden osuus maakunnan koko biotalouden tuotoksesta on 19 %, joka on selvästi maakuntien keskiarvoa pienempi.

Lisätiedot

Etelä-Savon metsäbiotalous

Etelä-Savon metsäbiotalous n metsäbiotalous vahva metsätaloudessa ja puutuotteissa Metsäbiotalous vastaa yli puolesta maakunnan biotalouden tuotoksesta. Vahvoja toimialoja ovat puutuoteteollisuus ja metsätalous (metsänhoito, puunkorjuu

Lisätiedot

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset SijoitusInvest 08 Sari Tulander Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki Neomarkka lyhyesti Neomarkka Oyj:n on sijoitusyhtiö, joka sijoittaa

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan metsäbiotalous

Etelä-Pohjanmaan metsäbiotalous Etelä-Pohjanmaan metsäbiotalous Etelä- Pohjanmaan metsäbiotalouden perusta puutuotteissa Metsäbiotalouden suurin toimiala on puutuoteteollisuus. Se työllistää lähes 60 prosenttia maakunnan metsäbiotalouden

Lisätiedot

HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN. Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla.

HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN. Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla. TILINPÄÄTÖS 2016 HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla. TEKNOLOGINEN EDELLÄKÄVIJÄ Monipuoliset taloushallinnon ohjelmistot

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Harjoitust. Harjoitusten sisältö

Harjoitust. Harjoitusten sisältö Harjoitust yö Harjoitusten sisältö Investoinnin kannattavuus Vapaat rahavirrat ja tuottovaade Tilinpäätösanalyysi SWOT-analyysi Yrityksen tulevaisuus Investoinnin kannattavuus Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 MARIMEKKO OYJ Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 5.11.2008 LIIKETOIMINNAN KEHITYS 1-9/2008 Liikevaihto kasvoi ja tulos parani ennakoidun mukaisesti. Suomessa merkittävä osa kasvusta kertyi kertaluonteisista

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 31.3.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys ASUNTOTUOTANTOA KASVUKESKUKSIIN JA SUJUVAA VUOKRAUSPALVELUA. Liikevaihto 1.1. 31.3.2014 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Kauppakeskus Veturi Kouvolassa avattiin Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu Pääjohtaja Matti Halmesmäki

Kauppakeskus Veturi Kouvolassa avattiin Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu Pääjohtaja Matti Halmesmäki Kauppakeskus Veturi Kouvolassa avattiin 13.9.212 Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 212 24.1.212 Pääjohtaja Matti Halmesmäki Keskon tammi-syyskuu 212 Keskon liikevaihto 7,2 mrd. euroa, kasvua 3,6 % Myynnin

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 9/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Onko elintarviketalous kasvuala kasvua lähiruuasta? Lähiruoka-seminaari

Onko elintarviketalous kasvuala kasvua lähiruuasta? Lähiruoka-seminaari Onko elintarviketalous kasvuala kasvua lähiruuasta? Lähiruoka-seminaari 18.9.2012 Heikki Juutinen Elintarvikeala muutoksessa 1. Ruuan kysyntä kasvaa maailmalla 2. Kuluttajat haluavat tietää, missä ja miten

Lisätiedot

Lapin metsäbiotalous

Lapin metsäbiotalous Lapin metsäbiotalous Lapissa metsäbiotalouden merkitys maakunnan taloudessa on suuri Metsäbiotalous muodostaa pääosan maakunnan koko biotaloudesta. Esimerkiksi tuotoksesta sen osuus on 60 %. Kivijalkana

Lisätiedot

Varsinais-Suomen metsäbiotalous

Varsinais-Suomen metsäbiotalous Varsinais-Suomen metsäbiotalous - metsäbiotalous pientä Metsäbiotalouden osuus maakunnan biotalouden tuotoksesta on 12 %. Biotalouden tärkeitä sektoreita ovat elintarviketeollisuus, maatalous ja lääketeollisuus.

Lisätiedot

Raision osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

Raision osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj Raision osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 29 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 4.8.29 Raisio-konserni Q2/29 Jatkuvat toiminnot: Liikevaihto 97,8 milj. euroa (111,6 milj. e) Liiketulos ilman kertaeriä

Lisätiedot

Raision osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2009. Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 5.5.2009

Raision osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2009. Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 5.5.2009 Raision osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 29 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 5.5.29 Tammi-maaliskuu 29 Liikevaihto 98,6 milj. euroa (118,9 milj. e) Liiketulos 5, milj. euroa (4,2 milj. e) eli 5,1

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

Satakunnan metsäbiotalous

Satakunnan metsäbiotalous Satakunnan metsäbiotalous Satakunnassa massa ja paperi ovat metsäbiotalouden kärjessä Metsäbiotalouden osuus maakunnan biotalouden tuotoksesta on 41 %. Muussa biotaloudessa tärkeimmät sektorit ovat elintarviketeollisuus

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Kilpailukykyinen teollisuus koko ketjun etu? VYR Viljelijäseminaari Miska Kuusela

Kilpailukykyinen teollisuus koko ketjun etu? VYR Viljelijäseminaari Miska Kuusela Kilpailukykyinen teollisuus koko ketjun etu? VYR Viljelijäseminaari 17.2.2016 Miska Kuusela Hypoteesi Viljan tuottajan kannalta on etu*, jos kotimainen viljaa käyttävä teollisuus menestyy**, ja haitta,

Lisätiedot

Kanta-Hämeen metsäbiotalous

Kanta-Hämeen metsäbiotalous en metsäbiotalous en biotaloutta vetää elintarvikesektori Metsäbiotalous muodostaa 3-5 % koko maakunnan tuotoksesta, arvonlisäyksestä, investoinneista ja työllisyydestä. Suhteelliset osuudet ovat lähellä

Lisätiedot

Keski-Suomen metsäbiotalous

Keski-Suomen metsäbiotalous Keski-Suomen metsäbiotalous metsäbiotaloudella suuri merkitys aluetaloudelle Metsäbiotalouden osuus maakunnan kokonaistuotoksesta on 14 %, arvonlisäyksestä 10 % ja työllisyydestä 6 %. Merkitys on selvästi

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 2/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Pirkanmaan metsäbiotalous

Pirkanmaan metsäbiotalous Pirkanmaan metsäbiotalous Pirkanmaa metsäbiotalouden kärkimaakunta Metsäbiotalous muodostaa lähes puolet maakunnan koko biotalouden tuotoksesta. Osuus on selvästi keskimääräistä suurempi. Kivijalkana on

Lisätiedot

OSAVUOSI- KATSAUS Q MIKKO HELANDER

OSAVUOSI- KATSAUS Q MIKKO HELANDER OSAVUOSI- KATSAUS Q1 2016 MIKKO HELANDER 27.4.2016 1 KESKEISET ASIAT Q1 Keskon liikevaihto vakaa, vertailukelpoinen kehitys +0,2 % Kannattavuus parani, liikevoitto ilman kertaeriä 32,3 milj. (26,5 milj.

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 4/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Uudenmaan metsäbiotalous

Uudenmaan metsäbiotalous Uudenmaan metsäbiotalous Uusimaa - määrissä suuri, osuuksissa pieni Metsäbiotalouden osuus maakunnan biotalouden tuotoksesta on 22 %. Tärkein biotalouden sektori on elintarviketeollisuus. Metsäbiotalous

Lisätiedot

Varauspalvelut, matkaoppaiden palvelut ym. (799) Tehty

Varauspalvelut, matkaoppaiden palvelut ym. (799) Tehty Tehty 5.11.15 Sisällysluettelo Toimialan tunnusluvut I Kasvu ja kannattavuus............................... 1 Toimialan tunnusluvut II Pääomantuotto ja käyttöpääoma....................... Toimialan tunnusluvut

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

Sanomalehtien kustantaminen (5813) Tehty

Sanomalehtien kustantaminen (5813) Tehty Tehty..13 Sisällysluettelo Toimialan tunnusluvut I Kasvu ja kannattavuus............................... 1 Toimialan tunnusluvut II Pääomantuotto ja käyttöpääoma....................... Toimialan tunnusluvut

Lisätiedot

Asuin ja muiden rakennusten rakentaminen (412) Tehty

Asuin ja muiden rakennusten rakentaminen (412) Tehty Asuin ja muiden rakennusten rakentaminen (1) Tehty 3.11.1 Sisällysluettelo Toimialan tunnusluvut I Kasvu ja kannattavuus............................... 1 Toimialan tunnusluvut II Pääomantuotto ja käyttöpääoma.......................

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski Atria Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008 Toimitusjohtaja 6.5.2008 Konsernin rakenne Atria Oyj Liikevaihto 1.272 milj. (2007) Henkilöstö 5.947 (keskimäärin 2007) Suomi Skandinavia Venäjä Baltia Liikevaihto

Lisätiedot

Pohjanmaan metsäbiotalous

Pohjanmaan metsäbiotalous n metsäbiotalous massa ja paperi etunenässä Metsäbiotalouden osuus maakunnan koko biotalouden tuotoksesta on 42 %. Muita biotalouden tärkeitä sektoreita ovat maatalous ja elintarviketeollisuus. Metsäbiotalouden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 5.11.2015

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 5.11.2015 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 5.11.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

- Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa Tilastopäällikkö Reetta Moilanen

- Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Suhdanteet t vaihtelevat t - Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa 23.11.2010 Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai

Lisätiedot

Etelä-Karjalan metsäbiotalous

Etelä-Karjalan metsäbiotalous Etelä-Karjalan metsäbiotalous Etelä-Karjalassa metsäbiotalouden merkitys maakunnan taloudessa on Suomen suurin Metsäbiotalous muodostaa pääosan maakunnan koko biotaloudesta. Esimerkiksi tuotoksesta sen

Lisätiedot

Analyytikkoaamiainen. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 19.3.2014

Analyytikkoaamiainen. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 19.3.2014 Analyytikkoaamiainen Talous- ja rahoitusjohtaja 19.3.2014 Kesko Liikevaihto 9,3 mrd Liikevoitto 239 milj. 5 000 Liikevaihto 9 315 milj. 250 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 239 milj. 2 000 kauppaa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 215 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 23.1.215 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat edenneet suunnitellusti

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 % 100 Viennin jakautuminen yrityksen omistajatyypin mukaan vuosina 2005 2014 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2005 2006 2007

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan metsäbiotalous

Pohjois-Pohjanmaan metsäbiotalous Pohjois-Pohjanmaan metsäbiotalous Pohjois-Pohjanmaalla metsäbiotalouden veturina on vahva metsäteollisuus Metsäbiotalouden osuus maakunnan koko biotaloudesta on 40 %. Merkittävin biotalouden sektori on

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.7.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia epävarmuus kehityksestä jatkui.

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2011 Liikevaihto yht. 127 mrd. euroa (pl. alv) 13% 13% 29 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 31.3.2010

Atria Oyj 1.1. 31.3.2010 Atria Oyj 1.1. 31.3. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4. Atria-konserni Katsaus Milj. Liikevaihto 305,9 310,7 1.316,0 Liikevoitto 1,0-0,4 27,5 Liikevoitto-% 0,3-0,1 2,1 Voitto ennen veroja -1,8-5,5

Lisätiedot

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER 3.2.2016 1 KESKEISET ASIAT VUONNA 2015 Päivittäistavarakaupassa vakaa markkina-asema ja hyvä kannattavuus Rauta- ja sisustuskaupan kannattavuus parani selvästi Keskon uusi

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Venäjän kaupan barometri Kevät Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän kaupan barometri Kevät Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupan barometri Kevät 2012 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Suomen ja Venäjän välinen kauppa 12 10 8 6 2 0 mrd. Lähteet: Suomen tulli Tilastokeskus Venäjän tulli 2003 200

Lisätiedot

Paperiliiton hallitusohjelmatavoitteita

Paperiliiton hallitusohjelmatavoitteita Paperiliiton hallitusohjelmatavoitteita 2015-2018 27.2.2015 1 Varmuus laadukkaista työpaikoista Työntekijöiden osalta ei ole perusteita tuotannon siirtämiseksi muihin maihin. Suomalaisten työntekijöiden

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja

Tilinpäätös 2006. Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Tilinpäätös 26 Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Liikevaihto 1985-26 7 6 5 4 3 Infrastruktuuri & ympäristö Energia Metsäteollisuus 2 1 Metsäteollisuus, uusinvestoinnit 12 % vuotuinen kasvu 1985 1991

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 10/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 10/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 25.7.2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016 2018 9.6.2016 Kansainvälisen talouden lähtökohtien vertailua Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu 2015 2015 2016 2017 2018

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Hanna Heikinheimo (09) 1734 2978 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Lohja 12.10.2011 12.10.2011 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus Timo Kohtamäki Toimitusjohtajan katsaus Kannattavasti kasvava Lemminkäinen 2 2 Katsauksen sisältö Vuosi 2011 lyhyesti Lemminkäisen strategia Vuoden 2012 näkymät 3 Vuoden 2011 pääkohdat Kilpailukyky vahvistui:

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 212 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä katsauksessa esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Korjuuyritykset

Korjuuyritykset Projektiryhmä Korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus Korjuuyritykset 1999-2002 Jouni Väkevä ja Kalle Kärhä Rahoittajat Järvi-Suomen uittoyhdistys, Koskitukki Oy, Kuhmo Oy, Metsähallitus, Metsäliitto

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2005 ESITYS 25.7.2005 Liikevaihdon jakautuma 1-6/2005 Joustopakkaukset 35,0 milj. euroa 33 % Muut 5,5 milj. euroa 5 % Kosteuspyyhkeet 32 % Kuitukankaat 30

Lisätiedot

EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset. Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset. Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Peruslähtökohtia EU:n ehdotuksissa Ehdollisuus - Muun maailman vaikutus

Lisätiedot

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2007 Erkka Valkila 1 Strategia > toimialat: asuntosijoitus ja asuntorakennuttaminen > kannattava kasvu > asiakaslähtöinen toiminta > alueellinen keskittyminen > asuntosijoitustoiminta

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta

Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta Vientijohtaja Veijo Meriläinen Pellervon Päivä 2007 11.04.2007 10.4.2007 1 Valiolla kunniakas yli 100 v historia Perustettu

Lisätiedot

Suomen pohjoinen ulottuvuus etu Aasian markkinoilla case hunaja. Innotori kick off tilaisuus 20.4.2016

Suomen pohjoinen ulottuvuus etu Aasian markkinoilla case hunaja. Innotori kick off tilaisuus 20.4.2016 Suomen pohjoinen ulottuvuus etu Aasian markkinoilla case hunaja Hunaja luonnollinen makeuttaja Hunaja on maailman vanhin ja luonnonmukaisin makeutusaine, jossa on noin 200 erilaista yhdistettä Hunaja sisältää

Lisätiedot

Alma Median tulos Q4 ja 2011

Alma Median tulos Q4 ja 2011 Alma Median tulos Q4 ja 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Avainkohdat Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät 2 Liikevaihto

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Juho Erkheikki Talousviestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö Sijoitus Invest 2015 11.11.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009 Etteplan Oyj Liiketoimintakatsaus 2009 Sisältö Taloudellinen kehitys Toimintaympäristö Yhtiön kehitys Taloudelliset tunnusluvut Näkymät 2010 Taloudellinen kehitys* Milj. euroa 2009 2008 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

ENVIMAT - Suomen kansantaloudenmateriaalivirtojen ympäristövaikutusten arviointi

ENVIMAT - Suomen kansantaloudenmateriaalivirtojen ympäristövaikutusten arviointi ENVIMAT - Suomen kansantaloudenmateriaalivirtojen ympäristövaikutusten arviointi Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus 7 10 2009 Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous 7.10.2009 Suomen kestävän kehityksen

Lisätiedot

Cargotec Varsinainen yhtiökokous

Cargotec Varsinainen yhtiökokous Cargotec Varsinainen yhtiökokous 22.3.2016 Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen 22.3.2016 2 Yhtiökokous Cargotecin vuosi 2015 Onnistumiset Selkeä kannattavuuden paraneminen Kalmarissa ja Hiabissa Kannattavin

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja Evli Pankki Oyj Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja 31.8.2016 Evli on sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki, joka auttaa yksityishenkilöitä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Evli pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Päijät-Hämeen metsäbiotalous

Päijät-Hämeen metsäbiotalous en metsäbiotalous en metsäbiotalouden veturina on puutuoteteollisuus Metsäbiotalouden osuus maakunnan biotalouden tuotoksesta on 39 %. Biotaloudessa merkittävä sektori on myös elintarviketeollisuus. Metsäbiotalouden

Lisätiedot

Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen

Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen Pörssisäätiön Pörssi-illat Kevät 2015 Mikko Puolakka, Chief Financial Officer Outotec lyhyesti Liikevaihto 1,4

Lisätiedot

Tilinpäätös Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja

Tilinpäätös Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Tilinpäätös 27 Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Liikevaihto 1985-27 8 7 6 5 Infrastruktuuri & ympäristö Energia 4 Metsäteollisuus 3 2 1 Metsäteollisuus, uudet investoinnit 12 % vuotuinen kasvu 1985

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 3/2016

Keski-Suomen Aikajana 3/2016 Keski-Suomen Aikajana 3/2016 Tuoreimmat käänteet liiketoiminnan kehityksessä: Talouskasvua on jokaisella seudulla ja jokaisella toimialalla. Kasvu on heijastunut myös työllisyyteen jokaisella toimialalla.

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-9/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO 4 johtava asuntosijoitusyhtiö monipuoliset

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Suomen Pankki Talouden näkymät 2015-2017 Euro & talous Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla euroalueen heikoimpien joukkoon Suomen

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 23.10.2014 Oriola-KD tammi-syyskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,9 (16,6) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN 1 KESKO Q2/2016 RULLAAVA 12 KK Liikevaihto 8 993 milj. Liikevoitto* 253 milj. Sidotun pääoman tuotto* 12,6 % Henkilöstö 30 000 Osakkeenomistajia

Lisätiedot

Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla

Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla Kauppa luo varallisuutta yhteiskuntaan Bruttokansantuoteosuudet 2010 9,9 Kauppa 32,7 9,3 Muu teollisuus Metalli- ja elektroniikkateollisuus Muut yksit. palvelut

Lisätiedot

Venäjän-kaupan Barometri Kevät Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän-kaupan Barometri Kevät Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän-kaupan Barometri Kevät 009 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Suomen ja Venäjän välinen kauppa 0 8 mrd 0 000 00 00 00 00 005 00 007 008 009 (0-0) Vienti Venäjälle Tuonti Venäjältä

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 8/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot