Suomen elintarviketoimiala 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen elintarviketoimiala 2013"

Transkriptio

1 Suomen elintarviketoimiala 2013 Strateginen toimialakatsaus Sisällysluettelot, esimerkkisivuja ja tiivistelmä

2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Tiivistelmä 4 1 Suomen talous ja elintarviketoimiala Kansantalouden kehitys Elintarviketoimialan kehitys suhteessa muuhun talouteen 7 2 Toimialan kehitystrendit, mahdollisuudet ja haasteet Kuluttajat Kaupan kehitys Raaka-ainehankinnan ja tuotannon kehitys Regulatiivinen kehitys Kansainvälinen kilpailu 20 3 Toimialan kehitys Suomessa Teollisuuksien vertailu Yrityskaupat ja muutokset omistajarakenteissa Yritysjärjestelyjen arvostustasot 29 4 Liha- ja kalatuoteteollisuus Liha- ja kalatuoteteollisuuden yritykset Liha- ja kalatuoteteollisuuden kasvu ja kannattavuus Liha- ja kalatuoteteollisuuden investoinnit ja kustannukset Yritysten tunnusluvut 37 5 Maitotuoteteollisuus Maitotuoteteollisuuden yritykset Maitotuoteteollisuuden kasvu ja kannattavuus Maitotuoteteollisuuden investoinnit ja kustannukset Yritysten tunnusluvut 47 6 Viljatuoteteollisuus Viljatuoteteollisuuden yritykset Viljatuoteteollisuudenkasvu ja kannattavuus Viljatuoteteollisuuden investoinnit ja kustannukset Yritysten tunnusluvut 57 7 Juomateollisuus Juomateollisuuden yritykset Juomateollisuuden kasvu ja kannattavuus 61 Suomen elintarviketoimiala

3 7.3 Juomateollisuuden investoinnit ja kustannukset Yritysten tunnusluvut 67 8 Suomalaisten yritysten näkemykset alan kehityksestä Elintarvikealan mahdollisuudet Elintarvikeyritysten tulevaisuuden haasteet 72 9 Yhteenveto ja vaikutukset elintarvikeyritysten strategiaan Vaikutukset kasvuun Vaikutukset kannattavuuteen Vaikutukset liiketoiminnan riskeihin 75 Suomen elintarviketoimiala

4 Kuvat ja taulukot 1. Kansantalouden avainlukujen vuosimuutos 2. Työttömyysaste 3. Kansantalouden avainluvut 4. Suomen väkiluku 5. Suurimmat toimialat liikevaihdon perusteella 6. Suurimpien toimialojen liikevaihtokehitys 7. Elintarviketoimialan kokonaisliikevaihdon vuotuinen kasvu (CAGR) teollisuuksittain Tavaroiden ja palveluiden hintakehitys 9. Elintarvikkeiden, alkoholijuomien ja tupakan osuus kuluttajien kulutusmenoista 10. Elintarviketeollisuuden henkilöstö ja sen osuus koko teollisuuden työvoimasta (%) 11. Elintarvikkeiden kulutus 12. Eräiden elintarvikeryhmien kulutuksen muutos Havainnollistava kuva elintarviketeollisuuden kehitysrakenteesta 14. Merkkimainonnan kehitys Yhteenveto: Kuluttajatrendien kehitys 16. Vähittäiskaupan markkinaosuudet 2007 ja Vähittäiskauppiaiden kasvu ja kannattavuus Kaupan omien tuotemerkkien myynti (M ) ja osuus myynnin arvosta (%) Verkkokaupan volyymi (mrd. ) ja vuosikasvu (CAGR) Yhteenveto: Kaupan kehitys 21. Raaka-aineiden hintakehitys Suomessa 22. Raaka-aineiden hintakehitys globaalisti 23. Keskimääräinen peltokoko Euroopassa (hehtaaria, 2010) 24. Maatilojen lukumäärä ja keskimääräinen peltoala 25. Aineelliset investoinnit, T&K menot (M ) ja niiden suhde liikevaihtoon (%) 26. Yhteenveto: Raaka-ainehankinnan ja tuotannon kehitys 27. Elintarvikkeiden verokehitys Yhteenveto: Regulatiivinen kehitys 29. Eräiden elintarvikkeiden viennin muutos (%) ja viennin arvo Elintarvikevienti Suomesta Suurimpien kotimaisten yritysten kotimaan ja ulkomaan liikevaihdon kasvu (milj. ) 32. Elintarvikevalmisteiden tuonti ja vienti , M ja vuosikasvu (CAGR) 33. Euroopan ja Suomen suurimpien elintarvikeyritysten liikevaihto (2012, Mrd. ) 34. Euroopan ja Suomen suurimpien elintarvikeyritysten vuotuinen kasvu ( ) ja kannattavuus (käyttökate-% 2012) 35. Yhteenveto: Kansainvälisen kilpailun kehitys 36. Tarkasteltava yritysotos, 2012 luvuin 37. Yritysten koko ja kumulatiivinen liikevaihto 38. Kasvu ja kannattavuus teollisuuksittain Suomen elintarviketoimiala

5 39. Jalostusarvon ja kulutuksen muutos Toimialan 50 suurinta yritystä Suomessa, 2012 luvuin 41. VALORin tilastoimien elintarvikealan yrityskauppojen määrä vuosina Eräiden yrityskauppojen arvostustasot, Liha- ja kalateollisuuden suurimpien yritysten avaintiedot 44. Liha- ja kalatuoteteollisuuden yritysten liikevaihto vuonna Liha- ja kalatuoteteollisuuden liikevaihdon kehitys vuosina Liha- ja kalatuoteteollisuuden liikevaihdon kehitys yrityssegmenteittäin vuosina Liha- ja kalatuoteteollisuuden liikevaihdon kehitys yrityssegmenteittäin vuosina Liha- ja kalatuoteteollisuuden nopeimmin kasvaneet yritykset 49. Liha- ja kalatuoteteollisuuden käyttökate-%:n kehitys yrityssegmenteittäin vuosina Liha- ja kalatuoteteollisuuden liikevoitto-%:n kehitys yrityssegmenteittäin vuosina Liha- ja kalatuoteteollisuuden käyttökatteen kehitys yrityssegmenteittäin vuosina Liha- ja kalatuoteteollisuuden käyttökatteen jakautuminen yrityksittäin vuonna Liha- ja kalatuoteteollisuuden kannattavimmat yritykset 54. Liha- ja kalatuoteteollisuudessa toimivien yritysten kasvu ja kannattavuus viiden vuoden aikajänteellä 55. Liha- ja kalatuoteteollisuuden investointien kehitys yrityskategorioittain 56. Liha- ja kalatuoteteollisuuden investointiasteen kehitys yrityskategorioittain 57. Liha- ja kalatuoteteollisuuden poistot suhteessa investointeihin Liha- ja kalatuoteteollisuuden yritysten investointiaste ja sijoitetun pääoman tuotto viiden vuoden aikajänteellä 59. Liha- ja kalatuoteteollisuuden yritysten ainekäytön keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina Liha- ja kalatuoteteollisuuden yritysten henkilöstökulujen keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina Liha- ja kalatuoteteollisuuden yritysten ulkopuolisten palvelujen keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina Liha- ja kalatuoteteollisuuden yritysten liiketoiminnan muiden kulujen keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina Liha- ja kalatuoteteollisuuden omavaraisuusasteen kehittyminen yrityssegmenteittäin 64. Liha- ja kalatuoteteollisuuden yritysten omavaraisuusasteet vuonna Liha- ja kalatuoteteollisuuden yritysten sijoitetun pääoman tuotto (ROI) vuonna Liha- ja kalatuoteteollisuuden yritysten oman pääoman tuotto (ROE) vuonna Liha- ja kalatuoteteollisuuden keskimääräiset henkilöstökulut per henkilö vuosina Liha- ja kalatuoteteollisuuden yritysten keskeisiä tunnuslukuja 69. Maitotuoteteollisuuden suurimpien yritysten avaintiedot 70. Maitotuoteteollisuuden yritysten liikevaihto vuonna Maitotuoteteollisuuden liikevaihdon kehitys vuosina Maitotuoteteollisuuden liikevaihdon kehitys yrityssegmenteittäin vuosina Maitotuoteteollisuuden liikevaihdon kehitys yrityssegmenteittäin vuosina Maitotuoteteollisuuden nopeimmin kasvaneet yritykset 75. Maitotuoteteollisuuden käyttökate-%:n kehitys yrityssegmenteittäin vuosina Maitotuoteteollisuuden liikevoitto-%:n kehitys yrityssegmenteittäin vuosina Maitotuoteteollisuuden käyttökatteen kehitys yrityssegmenteittäin vuosina Maitotuoteteollisuuden käyttökatteen jakautuminen yrityksittäin vuonna 2012 Suomen elintarviketoimiala

6 79. Maitotuoteteollisuuden kannattavimmat yritykset 80. Maitotuoteteollisuudessa toimivien yritysten kasvu ja kannattavuus viiden vuoden aikajänteellä 81. Maitotuoteteollisuuden investointien kehitys yrityskategorioittain 82. Maitotuoteteollisuuden investointiasteen kehitys yrityskategorioittain 83. Maitotuoteteollisuuden poistot suhteessa investointeihin Maitotuoteteollisuuden yritysten investointiaste ja sijoitetun pääoman tuotto viiden vuoden aikajänteellä 85. Maitotuoteteollisuuden yritysten ainekäytön keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina Maitotuoteteollisuuden yritysten henkilöstökulujen keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina Maitotuoteteollisuuden yritysten ulkopuolisten palvelujen keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina Maitotuoteteollisuuden yritysten liiketoiminnan muiden kulujen keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina Maitotuoteteollisuuden omavaraisuusasteen kehittyminen yrityssegmenteittäin 90. Maitotuoteteollisuuden yritysten omavaraisuusasteet vuonna Maitotuoteteollisuuden yritysten sijoitetun pääoman tuotto (ROI) vuonna Maitotuoteteollisuuden yritysten oman pääoman tuotto (ROE) vuonna Maitotuoteteollisuuden keskimääräiset henkilöstökulut per henkilö vuosina Maitotuoteteollisuuden yritysten keskeisiä tunnuslukuja 95. Viljatuoteteollisuuden suurimpien yritysten avaintiedot 96. Viljatuoteteollisuuden yritysten liikevaihto vuonna Viljatuoteteollisuuden liikevaihdon kehitys vuosina Viljatuoteteollisuuden liikevaihdon kehitys yrityssegmenteittäin vuosina Viljatuoteteollisuuden liikevaihdon kehitys yrityssegmenteittäin vuosina Viljatuoteteollisuuden nopeimmin kasvaneet yritykset 101. Viljatuoteteollisuuden käyttökate-%:n kehitys yrityssegmenteittäin vuosina Viljatuoteteollisuuden liikevoitto-%:n kehitys yrityssegmenteittäin vuosina Viljatuoteteollisuuden käyttökatteen kehitys yrityssegmenteittäin vuosina Viljatuoteteollisuuden käyttökatteen jakautuminen yrityksittäin vuonna Viljatuoteteollisuuden kannattavimmat yritykset 106. Viljatuoteteollisuudessa toimivien yritysten kasvu ja kannattavuus viiden vuoden aikajänteellä 107. Viljatuoteteollisuuden investointien kehitys yrityskategorioittain 108. Viljatuoteteollisuuden investointiasteen kehitys yrityskategorioittain 109. Viljatuoteteollisuuden poistot suhteessa investointeihin Viljatuoteteollisuuden yritysten investointiaste ja sijoitetun pääoman tuotto viiden vuoden aikajänteellä 111. Viljatuoteteollisuuden yritysten ainekäytön keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina Viljatuoteteollisuuden yritysten henkilöstökulujen keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina Viljatuoteteollisuuden yritysten ulkopuolisten palvelujen keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina Viljatuoteteollisuuden yritysten liiketoiminnan muiden kulujen keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina Viljatuoteteollisuuden omavaraisuusasteen kehittyminen yrityssegmenteittäin 116. Viljatuoteteollisuuden yritysten omavaraisuusasteet vuonna Viljatuoteteollisuuden yritysten sijoitetun pääoman tuotto (ROI) vuonna 2012 Suomen elintarviketoimiala

7 118. Viljatuoteteollisuuden yritysten oman pääoman tuotto (ROE) vuonna Viljatuoteteollisuuden keskimääräiset henkilöstökulut per henkilö vuosina Viljatuoteteollisuuden yritysten keskeisiä tunnuslukuja 121. Juomateollisuuden suurimpien yritysten avaintiedot 122. Juomateollisuuden yritysten liikevaihto vuonna Juomateollisuuden liikevaihdon kehitys vuosina Juomateollisuuden liikevaihdon kehitys yrityssegmenteittäin vuosina Juomateollisuuden liikevaihdon kehitys yrityssegmenteittäin vuosina Juomateollisuuden nopeimmin kasvaneet yritykset 127. Juomateollisuuden käyttökate-%:n kehitys yrityssegmenteittäin vuosina Juomateollisuuden liikevoitto-%:n kehitys yrityssegmenteittäin vuosina Juomateollisuuden käyttökatteen kehitys yrityssegmenteittäin vuosina Juomateollisuuden käyttökatteen jakautuminen yrityksittäin vuonna Juomateollisuuden kannattavimmat yritykset 132. Juomateollisuudessa toimivien yritysten kasvu ja kannattavuus viiden vuoden aikajänteellä 133. Juomateollisuuden investointien kehitys yrityskategorioittain 134. Juomateollisuuden investointiasteen kehitys yrityskategorioittain 135. Juomateollisuuden poistot suhteessa investointeihin Juomateollisuuden yritysten investointiaste ja sijoitetun pääoman tuotto viiden vuoden aikajänteellä 137. Juomateollisuuden yritysten ainekäytön keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina Juomateollisuuden yritysten henkilöstökulujen keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina Juomateollisuuden yritysten ulkopuolisten palvelujen keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina Juomateollisuuden yritysten liiketoiminnan muiden kulujen keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina Juomateollisuuden omavaraisuusasteen kehittyminen yrityssegmenteittäin 142. Juomateollisuuden yritysten omavaraisuusasteet vuonna Juomateollisuuden yritysten sijoitetun pääoman tuotto (ROI) vuonna Juomateollisuuden yritysten oman pääoman tuotto (ROE) vuonna Juomateollisuuden keskimääräiset henkilöstökulut per henkilö vuosina Juomateollisuuden yritysten keskeisiä tunnuslukuja 147. Yhteenveto: Mahdollisuudet 148. Yhteenveto: Tulevaisuuden haasteet 149. Keskeisiä kasvukysymyksiä 150. Keskeisiä kannattavuuskysymyksiä 151. Keskeisiä riskikysymyksiä Suomen elintarviketoimiala

8 Tiivistelmä Euroopan Unioniin liittyminen ja elintarvikemarkkinan avautuminen euroopanlaajuiselle kilpailulle olivat suomalaisen elintarviketeollisuuden kannalta merkittäviä muutoksia. Kuluneiden kahden vuosikymmenen aikana kansainvälinen kilpailu on koventunut, elintarviketuonti lisääntynyt ja regulaatio yhtenäistynyt eurooppalaisten kilpailijoiden kanssa. Huolimatta suurten kansainvälisten elintarvikeyritysten kasvusta, toimiala on kuitenkin yhä erittäin fragmentoitunut ja pitkälti kansallista liiketoimintaa. Elintarviketeollisuuden suurimmat toimialat liha- ja kalatuote-, maitotuote-, viljatuote- ja juomateollisuus muodostavat yli 75 % elintarviketoimialan yhteenlasketusta liikevaihdosta. Loppu 25 % koostuu joukosta pienempiä teollisuuksia, joista suurimpia ovat makeutus- ja makeis-, sekä eläinrehutoimialat. Tilastokeskuksen mukaan toimialalla toimii Suomessa lähes 2000 elintarvikealan yritystä, minkä lisäksi maassamme toimii eri arvioiden mukaan tuhatkunta elintarvikealan mikroyritystä mm. maatilojen ohessa. Strategisessa toimialakatsauksessa tarkastellaan lähemmin valikoitua 430 yrityksen otosta, joka sisältää kaikki alan suurimmat kotimaiset toimijat ja joukon pienempiä, kuitenkin vähintään euron vuosittaista liikevaihtoa tekeviä yrityksiä. Tämän lisäksi strategisessa toimialakatsauksessa käsitellään elintarvike- ja juomateollisuuden kokonaiskehitystä, toimialan menestystä suhteessa muihin toimialoihin sekä alalle yhteisiä ilmiöitä ja kehitystä, kuten arvoketjua, regulaatiota ja ulkomaisen kilpailun luomia haasteita. Raportti jakautuu toimialan yleiskatsaukseen sekä erikseen tarkasteltaviin suurimpiin toimialoihin; liha- ja kalatuote-, maitotuote-, viljatuote- ja juomateollisuuden toimialoihin. Suomen elintarviketoimialan Strateginen Toimialakatsaus käsittelee laajasti toimialan viime vuosien muutoksia ja tulevaa kehitystä. Lisäksi katsauksessa tarkastellaan toimialan keskeisten yritysten menestystä ja kehitystä. Alla on esitetty raportin ydinkohtia tiivistetysti. Yleistä elintarviketeollisuuden toimintaympäristön viime vuosien kehityksestä Elintarviketoimiala on perinteisesti ollut vakaa ja hitaasti muuttuva toimiala. Alan keskeiset yritykset ovat kansallisia toimijoita, jotka ovat voineet toimia suhteellisen ennustettavassa, joskin matalakatteisessa liiketoimintaympäristössä. Toimialan kilpailu on kuitenkin jatkuvasti koventunut, kun kansainvälinen kilpailu on voimistunut toisaalta elintarviketuonnin kasvun ja toisaalta kaupan omien tuotemerkkien suosion myötä. Toimialan kaikille yrityksille on yhtenäistä ostajakunnan keskittyminen, monitahoinen regulaatio ja alati kasvava kansainvälinen kilpailu. Toimialojen rakenne on myös hyvin samankaltainen yhtä tai muutama suurta yritystä kohden löytyy lukuisa joukko pienempiä, paikallisia tai erikoistuneita tuottajia. Toimialan konsolidaatio on hidastunut vuosien isojen yrityskauppojen jälkeen. Viimeisen vuoden aikana on toteutettu useita pienempiä kauppoja, joilla ei kuitenkaan ole ollut merkittävää vaikutusta toimialan rakenteeseen. Selvityksen perusteella konsolidaation ei odoteta voimistuvan lähivuosina, joskin perusteet konsolidaatiolle ovat edelleen vahvoja mittakaavaetujen saavuttamiseksi tuotannossa. Erityisenä uhkana elintarviketuotannon pysyvyydelle Suomessa nähdään omistuksen valuminen yrityskauppojen myötä ulkomaille. Toimialalle on Suomessa leimallista osuuskuntamuotoinen liiketoiminta. Esimerkiksi isoimmat yritykset liha- ja maitotuoteteollisuudessa ovat osuuskuntamuotoisia. Osuuskuntien osalta tilinpäätösanalyysi ei anna välttämättä oikeaa kuvaa toiminnan kannattavuudesta, koska osuuskuntien tavoitteena ei yksinomaan ole voiton maksimointi, vaan osuuskunnan jäsenten elinkeinon tukeminen. Lisäksi osuuskuntien omistamien pörssiyhtiöiden kannalta haasteeksi muodostuu tasapainon löytäminen osuuskunnan jäseninä olevien tuottajien etujen ja muiden osakkeenomistajien etujen välillä. Arvoketjun näkökulmasta keskeisiä muutoksia kaupan osalta ovat olleet vähittäiskaupan keskittyminen ja kaupan omien tuotemerkkien roolin kasvaminen. Vaikka private label -tuotteiden markkinaosuuden kasvun odotetaan jatkuvan edelleen, lähiruoka- ja luonnonmukaisuustrendien myötä toiveissa on myös kotimaisten laatutuotteiden kulutuksen lisääntyminen. Kotimaisuuden, lähellä tuotetun ja lisäaineettomuuden arvostuksen jatkuva nousu luo kotimaisille elintarvikealan toimijoille mahdollisuuden erottautua ulkomaisista brändituottajista sekä kaupan omista tuotemerkeistä. Suomen elintarviketoimiala

9 Elintarvikkeiden kulutus on hyvin vakaata yli ajan, mutta elintarvikkeiden osuus kuluttajien rahankäytöstä on ollut laskussa huolimatta inflaation ylittävästä hintakehityksestä viime vuosina. Elintarviketeollisuus on pääomaintensiivinen toimiala, joka on erityisesti aiempina vuosikymmeninä investoinut paljon teknologisesti edistykselliseen teolliseen tuotantoon. Viime vuosina investoinnit ovat keskittyneet pitkälti jalostusarvon nostoon ja korvausinvestointeihin kapasiteetin kasvattamisen sijaan. EU:hun liittymisen myötä euroopanlaajuinen regulaatio on määritellyt toimialan lainsäädäntökehyksen. Kansallisen lainsäädännön kehitys vaikuttaa kuitenkin huomattavasti elintarviketoimialan kilpailutilanteeseen verotuksen ja kilpailulainsäädännön osalta. Elintarviketoimialan viime vuosien kasvu- ja kannattavuuskehityksestä Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomen elintarviketeollisuuden kokonaisliikevaihto vuonna 2012 oli 10,6 miljardia euroa. Otoksessa arvioitavien yritysten yhteisliikevaihto on noin 15 miljardia, sisältäen myös ulkomaan liikevaihdon sekä yritysten muun kuin elintarvikeliiketoiminnan liikevaihdon. Elintarviketeollisuuden kokonaisliikevaihto on kasvanut kuluttajahintaindeksin mukaisesti. Eniten suurimmista toimialan teollisuuksista ovat vuosina kasvaneet maito- ja viljatuoteteollisuudet, kummatkin keskimäärin yli 4 % vuodessa. Kaikista teollisuuksista eniten ovat kuitenkin kasvaneet mallas- ja tärkkelystuottajat sekä kahvin- ja teenvalmistus. Toimialoista kasvistuoteteollisuuden sekä makeutus- ja makeisteollisuuden liikevaihdot ovat supistuneet eniten. Toimialalle on tyypillistä matala, mutta vakaa kannattavuus. Keskimääräinen käyttökate tarkastelluilla yrityksillä on vuosina ollut vain hieman yli 8 %. Suurista yrityksistä parhaiten kasvanut ja kannattavuustasoaan parantanut yritys on Paulig. Myös Valio ja Fazer ovat kyenneet kasvattamaan liikevaihtoaan kannattavasti. Suhteelliselta kannattavuudeltaan parhaita yrityksiä ovat erityisesti liha- ja kalatuoteteollisuuden pienet, korkeamman jalostusasteen niché-toimijat. Heikoimmin menestyneitä yrityksiä löytyy erityisesti pienten leipomoiden joukosta, joista moni on ollut tappiollisia viimeiset kaksi vuotta. Toimialan kustannustaso on vuosina pysynyt lähes samalla tasolla suhteessa liikevaihtoon. Keskimääräiset henkilöstökustannukset per henkilö ovat nousseet tarkasteluilla yrityksillä noin 4 % vuosittain. Investointitasot olivat korkeimmillaan vuosina 2007 ja 2008, jolloin suurimmat yrityskaupat toteutettiin. Tämän jälkeen toimialalla on keskitytty lähinnä korvausinvestointeihin muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta ja viime vuosina investoinnit ovatkin olleet vain hieman poistoja suuremmat. Poistotasot ovat nousseet koko tarkasteluajanjakson. Suomen elintarvikealan suurimpien yritysten kannattavuuskehitys on ollut heikkoa verrattuna alan suurimpiin eurooppalaisiin toimijoihin. Toimialalla on saavutettavissa mittakaavaetuja, joita kotimaiset yritykset eivät kuitenkaan täysimääräisesti pääse hyödyntämään kotimarkkinan pienuudesta johtuen. Elintarviketoimialan tulevaisuuden kehityksestä Toimialan keskeisenä haasteena nähdään markkinan luontaisen kasvun puute, minkä vuoksi kotimaiset elintarvikealan yritykset näkevät tärkeimmiksi kasvualueiksi jalostusarvon nostamisen ja uusille markkinaalueille laajentumisen sekä kotimaassa että ulkomailla. Elintarviketeollisuuden kannalta on kriittistä varmistua kilpailukykyisten raaka-aineiden saatavuudesta, erityisesti pysyäkseen kiristyvässä kansainvälissä kilpailussa mukana. Kustannustehokkuuden varmistamiseksi on tehtävä jatkuvaa kehitystyötä prosessien ja kustannusten osalta. Kilpailu elintarvikemarkkinalla on kiristymässä entisestään private label -tuotteiden laajentuessa yhä useampaan tuotekategoriaan ja hintasegmenttiin. Kansainvälinen kilpailu tulee tätä kautta välillisesti voimistumaan. Johtopäätöksenä kotimaisten elintarvikealan yritysten tulisi huolehtia tuotannollisen tehokkuuden varmistamisesta ylläpitääkseen hintakilpailukykyään, sekä miettiä kuluttajalähtöisesti uusien tuotteiden ja tuotealueiden kannattavuutta. Mittakaavan saavuttamiseksi yrityksillä on luontevina vaihtoehtoina esimerkiksi etabloituminen lähialueille tai toimialan konsolidoiminen. Suomen elintarviketoimiala

10 Esimerkkisivuja Suomen elintarviketoimiala

11 Elintarviketoimialan strateginen toimialakatsaus on suunniteltu ja tarkoitettu elintarvikealan päättäjille. Se on kattava ja korkealaatuinen kotimainen toimialatuote, joka katsoo vahvasti tulevaisuuteen ja nostaa esiin keskeisimmät asiat, joihin elintarviketoimialan päättäjien olisi tärkeää kiinnittää huomiota strategisia tavoitteitaan ja linjauksiaan määritellessään. Katsaus soveltuu erinomaisesti myös yritysten strategisen positioitumisen ja taloudellisen tilanteen vertailuun sekä potentiaalisten yritysostokohteiden arviointiin. Strateginen toimialakatsaus yhdistää Balance Consultingin ja VALORin laaja-alaisen toimialaosaamisen. Syksyllä 2013 toimialakatsauksia julkaistaan tele-, energia- ja elintarvikealoilta. Strateginen toimialakatsaus sisältää monipuolisen ympäristöanalyysin sekä tilinpäätöspohjaiset taloustiedot alan yrityksistä. Tiedot on koottu useista lähteistä ja ne muodostavat monipuolisen kuvan siitä, mihin toimiala on menossa ja mitä muutokset tarkoittavat suomalaisille yrityksille. Strateginen toimialakatsaus sisältää selkeitä näkemyksiä ja analyysejä toimialan 2000-luvun kehityksestä ja tulevaisuuden näkymistä. Lisäksi toimialakatsauksessa on runsaasti havainnollistavia grafiikoita sekä ainutlaatuinen kotimaisten yritysten johdon näkökulma toimialan kehitykseen. Toimialakatsauksessa käsitellään mm. seuraavia osa-alueita: Asiakastrendit ja teknologinen kehitys Uudet liiketoiminta-alueet ja liiketoimintamallien kehitys Kilpailuympäristön ja toimialan dynamiikka Yritysten kannattavuuskehityksen analyysi ja kehitysnäkymät Yritysjohdon näkemykset kehityksestä, investointipanostuksista ja kilpailusta EU:n ja kansallisen regulaation kehityssuunnat Kansainvälinen vertailu kotimaisten yritysten menestyksestä ja kansainvälisten toimijoiden asemasta Suomessa VALOR on liikkeenjohdon konsulttitoimisto joka tukee asiakkaitaan kasvun, kannattavuuden ja omistaja-arvon kehittämisessä sekä kilpailuympäristön ymmärtämisessä. Balance Consulting tuottaa luotettavia talousanalyysejä yritys- ja talousjohdolle. Analyysit pohjautuvat kattaviin yritysten tilinpäätöstietoihin. Balance Consulting on osa Kauppalehti Tietopalveluita. Kasvu Strategia Analyysit Yritysvertailut Arvonmääritykset Kannattavuus Toimialakatsaukset Henrikki Palva Johtava osakas Henri Elo pääanalyytikko Suomen elintarviketoimiala

Elintarviketeollisuus

Elintarviketeollisuus Elintarviketeollisuus www.toimialaraportit.fi Elintarviketeollisuus Toimialaraportti 2/2007 Kari Välimäki Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu 4 PL

Lisätiedot

SUOMEN ELINTARVIKE- JA RUOKAPALVELUALAN RAKENNE, KILPAILULLISUUS JA TALOUDELLINEN SUORITUSKYKY

SUOMEN ELINTARVIKE- JA RUOKAPALVELUALAN RAKENNE, KILPAILULLISUUS JA TALOUDELLINEN SUORITUSKYKY VATT-TUTKIMUKSIA 126 VATT RESEARCH REPORTS Hanna Ulvinen SUOMEN ELINTARVIKE- JA RUOKAPALVELUALAN RAKENNE, KILPAILULLISUUS JA TALOUDELLINEN SUORITUSKYKY Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute

Lisätiedot

Näkemyksestä menestystä. Elintarviketeollisuus

Näkemyksestä menestystä. Elintarviketeollisuus Näkemyksestä menestystä Elintarviketeollisuus Toimialaraportit ennakoi v vatv liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Opetus-

Lisätiedot

Tom Björkroth Heli Frosterus Milla Kajova Eija Palo

Tom Björkroth Heli Frosterus Milla Kajova Eija Palo K I L P A I L U V I R A S T O N S E L V I T Y K S I Ä 1 2 0 1 2 Tom Björkroth Heli Frosterus Milla Kajova Eija Palo Kilpailuviraston päivittäistavarakauppaa koskeva selvitys Kuinka kaupan ostajavoima vaikuttaa

Lisätiedot

Pk-yrityksen tilinpäätös 1999

Pk-yrityksen tilinpäätös 1999 Pk-yrityksen tilinpäätös 1999 Suomi ja Ruotsi Pk-yrityksen liikevaihdon kasvu, % 12 1 8 6 4 2-2 -4 93 Ruotsi 94 Suomi 9 96 97 98 99 Ruotsi Suomi Sisällys Esipuhe 3 Korkeasuhdanne jatkuu pohjoisissa naapurimaissa

Lisätiedot

20 S TO R E IK OS U V

20 S TO R E IK OS U V VUOSIKERTOMUS 2009 Sisältö Atria-konsernin vuosi 2009 Taloudellinen yhteenveto Toimitusjohtajan katsaus 2 Atrian tuotemerkit 4 Atrian strategia 6 Atria Oyj Atria Oyj on voimakkaasti kasvava ja kansainvälistyvä,

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Mari Hjelt, Totti Könnölä ja Päivi Luoma Teknologiakatsaus 131/2002 Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Lisätiedot

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 1 Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 2 Sisältö Esipuhe 4 Tiivistelmä 5 1. Lähiruokamarkkinoiden käsitteellinen määrittely 6 Luomua vai lähiruokaa? 6 Määrittelyn

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä työnjaossa - Analyysi toimialojen ja klustereiden kilpailukyvystä

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä työnjaossa - Analyysi toimialojen ja klustereiden kilpailukyvystä VALTIONEUVOSTON KANSLIA Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä työnjaossa - Analyysi toimialojen ja klustereiden kilpailukyvystä Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 20/2004 Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä

Lisätiedot

Siili Solutions. Seurannan aloitus. Inderes Osaketutkimus

Siili Solutions. Seurannan aloitus. Inderes Osaketutkimus Siili Solutions Seurannan aloitus Inderes on tuottanut tämän raportin sijoittajien informatiiviseen käyttöön. Raportilla esitetyt tiedot perustuvat markkinoilla yleisesti käytettävissä oleviin tietoihin

Lisätiedot

Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus

Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus Toimialaraporttisarja Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus Toimialaraportti 12/25

Lisätiedot

PÄIVITTÄISTAVARAKAUPAN ARVOVERKOSTON KEHITTÄMINEN

PÄIVITTÄISTAVARAKAUPAN ARVOVERKOSTON KEHITTÄMINEN Helsinki University of Technology Laboratory of Work Psychology and Leadership Report 2007/4 Espoo 2007 PÄIVITTÄISTAVARAKAUPAN ARVOVERKOSTON KEHITTÄMINEN Jari Ylitalo Hanna Timonen Helsinki University

Lisätiedot

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista 22. kesäkuuta 2011 SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista Selvitystyön loppuraportti SISÄLTÖ sivu KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUDEN SUURI KUVA 2 1 JOHDANTO 3 2 SELVITYSTYÖN

Lisätiedot

Toimialapäälliköiden rahoitusnäkemykset 2012

Toimialapäälliköiden rahoitusnäkemykset 2012 Näkemyksestä menestystä Toimialapäälliköiden rahoitusnäkemykset 2012 www.temtoimialapalvelu.fi Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-keskukset Tekes Lapin liitto Toimialapäälliköiden rahoitusnäkemykset 2012

Lisätiedot

VILJAKETJUN TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA. Osaamistarpeiden klusteriennakointi viljaketjussa -projekti Jari Hautamäki 19.4.2010

VILJAKETJUN TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA. Osaamistarpeiden klusteriennakointi viljaketjussa -projekti Jari Hautamäki 19.4.2010 1 VILJAKETJUN TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA Osaamistarpeiden klusteriennakointi viljaketjussa -projekti Jari Hautamäki 19.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. VILJATUOTTEEN ARVOKETJU 1.1. Yhtenäinen ja tehokas

Lisätiedot

Tietojenkäsittelypalveluiden merkitys Suomen kansantaloudessa. Reijo Lilius

Tietojenkäsittelypalveluiden merkitys Suomen kansantaloudessa. Reijo Lilius Kansantaloudellinen aikakauskirja 111. vsk. 2/2015 Tietojenkäsittelypalveluiden merkitys Suomen kansantaloudessa Reijo Lilius IT-palveluiden ja ohjelmistotuotteiden merkitys on digitalisaation myötä edelleen

Lisätiedot

TEM raportteja 25/2014

TEM raportteja 25/2014 TEM raportteja 25/2014 Kuva median murroksesta - Mitä käy kasvulle ja työpaikoille? Timo Argillander - Virpi Martikainen - Jari Muikku Elinkeino- ja innovaatio-osasto 20.10.2014 Käyntiosoite Aleksanterinkatu

Lisätiedot

Atrian vuosikertomus. Ruokaa Perinteitä. Ihmisiä SISÄLTÖ

Atrian vuosikertomus. Ruokaa Perinteitä. Ihmisiä SISÄLTÖ Atrian vuosikertomus 2014 Ruokaa Perinteitä Ihmisiä Atrian vuosikertomus 2014 AVAINLUVUT 1 ATRIA-KONSERNIN AVAINLUVUT 2014 2013 Liikevaihto MEUR 1 426,1 1411,0 Liikevoitto MEUR 40,6 19,7 Liikevoitto %

Lisätiedot

Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden

Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus Toimialaraportti 7/2006 Arto Vallin Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu 4 PL 32 Puhelin (09) 16001

Lisätiedot

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007 tesipuhe Suomen Yrittäjät ja Finnvera Oyj tekevät yhteistyössä pientä ja keskisuurta yritystoimintaa sekä tämän kehitystä kuvaavaa Pk-yritysbarometria kaksi kertaa vuodessa valtakunnallisena raporttina

Lisätiedot

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä AIRTOUCH Oy Projektiryhmä Jukka Näräkkä Pekka Mäkinen Gary Evans Tilaaja : Hämeen ammattikorkeakoulu, Velog-

Lisätiedot

05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 MALMÖ 08:00 08:30 09:00 10:00 11:00 11:30 12:00 13:30 14:00 14:30. Vuosikertomus

05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 MALMÖ 08:00 08:30 09:00 10:00 11:00 11:30 12:00 13:30 14:00 14:30. Vuosikertomus 05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 MALMÖ 08:00 08:30 09:00 10:00 11:00 11:30 12:00 13:30 14:00 14:30 Vuosikertomus Atria kasvaa ja kansainvälistyy Atria Yhtymä Oyj on voimakkaasti kasvava ja kansainvälistyvä,

Lisätiedot

Kasvun ajurit 5. Hallitustyöskentely kasvun ja kilpailukyvyn menestystekijänä Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu

Kasvun ajurit 5. Hallitustyöskentely kasvun ja kilpailukyvyn menestystekijänä Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu Kasvun ajurit 5 Hallitustyöskentely kasvun ja kilpailukyvyn menestystekijänä Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu Kasvun ajurit 5 Hallitustyöskentely kasvun ja kilpailukyvyn menestystekijänä kasvuyritysten

Lisätiedot