EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 9/2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 9/2010"

Transkriptio

1 NRO 9/2010 Sivu 1 Kirkkoneuvosto KOKOUSTIEDOT AIKA Keskiviikko klo PAIKKA Euran seurakuntakeskus, iso sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Järviö Markku, puheenjohtaja Haapanen Marketta Jalonen Sanna Juhola Seppo Kiviranta Mikko Kuoppala Susanna Nurmi Veikko Paassilta Raimo Rekola Kauko Sedig Kyllikki Tuomisto Anita Viilto Tero POISSA Stenberg Martti MUUT SAAPUVILLA OLLEET Sulonen Ritva, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Järvinen Anneli, pöytäkirjanpitäjä ASIAT ALLEKIRJOITUKSET Markku Järviö puheenjohtaja Anneli Järvinen pöytäkirjanpitäjä N TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Eurassa Raimo Paassilta Kauko Rekola ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Seurakunnan taloustoimistossa klo 9-14 vt. kirkkoherra Markku Järviö Pöytäkirjan nähtävillä olosta ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ennen nähtävillä oloa, todistaa Euran kirkkoherranvirastossa 2010 Markku Järviö

2 KOKOUSKUTSU Sivu 2 Kirkkoneuvosto 9/2010 KOKOUSAIKA Keskiviikkona klo 18.00, kahvitus klo KOKOUSPAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali Käsiteltävät asiat Asia no Liite no Asia 191 KOKOUKSEN AVAUS 192 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 193 N TARKASTUS 194 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN VUODEN 2011 TALOUSARVIO SEKÄ VUOSIEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA sivu 120 HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVIO VUODELLE 2011 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE KIRKKOHALLITUKSEN PÄÄTÖS TILINTARKASTUSILMOITUS PALVELEVAN PUHELIMEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HAUDANKAIVUUTARJOUKSET 201 PIKKUPAPPILAN PURKULUPA KIINTEÄN JA IRTAIMEN OMAISUUDEN TARKASTUSMUISTIO 203 MYYNTITAPPIOIKSI KIRJAAMINEN KASVATUSTYÖN JOHTOKUNNAN METSÄSTYSVUOKRASOPIMUS 206 DIAKONISSA PIRKKO TUPPURAISEN VIRKAVAPAUSANOMUS 207 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 208 ILMOITUSASIAT 209 TARJOUS PARI- JA PERHETERAPIASTA 210 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 211 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Pöytäkirjan nähtävillä pito Seurakunnan taloustoimistossa klo 9-14 Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Markku Järviö

3 Kirkkoneuvosto 9/ Tark. Sivu KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja julistaa kirkkoneuvoston kokouksen avatuksi. Puheenjohtaja julisti kirkkoneuvoston kokouksen avatuksi. 192 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouskutsut on lähetetty kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaisesti. Kokouskutsut on postitettu Kokouksen asialuettelo on lähetetty myös kirkkovaltuuston jäsenille. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin läsnäolijat. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 193 N TARKASTUS Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Raimo Paassilta ja Kauko Rekola. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 194 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hyväksytään kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisena. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisena. Päätettiin ottaa käsiteltäväksi myös neljä lisäasiaa: talouspäällikön esittämät kaksi lisäasiaa, Ritva Sulosen esittämä yksi lisäasia ja Mikko Kivirannan esittämä yksi lisäasia.

4 Kirkkoneuvosto 9/ Tark. Sivu VUODEN 2011 TALOUSARVIO SEKÄ VUOSIEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Esityslistan liitteenä on ehdotus Euran seurakunnan talousarvioksi vuodelle 2011 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille Talousarvioesityksen mukaan: toimintakate on euroa, verotulot yhteensä ovat euroa, vuosikate euroa, poistot euroa, tilikauden tuloksen käsittelyerät euroa, tilikauden alijäämä euroa. Vuoden 2011 talousarvioehdotus ei sisällä investointimäärärahoja. LIITE 1 Kirkkoneuvosto päättää 1. hyväksyä Euran seurakunnan talousarvion vuodelle 2011 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille esityslistan liitteen 1 mukaisena ja esittää sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. 2. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle talousarvion sitovuustasoksi kirkkovaltuustoon nähden: pääluokassa pääluokkataso, 5. pääluokassa lukutaso, 6. pääluokassa pääluokkataso.

5 Kirkkoneuvosto 9/ Tark. Sivu HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVIO VUODELLE 2011 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Esityslistan liitteen 1 sivulla 120 on hautainhoitorahaston talousarvioehdotus vuodelle 2011 sekä taloussuunnitelmaehdotus vuosille Kirkkoneuvosto päättää 1. hyväksyä hautainhoitorahaston talousarvioehdotuksen vuodelle 2011 sekä taloussuunnitelman vuosille liitteen 1 sivun 120 mukaisena, ja esittää sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. 197 KIRKKOHALLITUKSEN PÄÄTÖS Kirkkohallitus on , 582, vahvistanut Euran seurakunnan kirkkovaltuuston tekemän päätöksen 42, jolla Euran seurakunta päätti myydä Kauttuan pappilan Hannele ja Petri Helanderille. Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi kirkkohallituksen tekemä päätös 582, jolla se vahvistaa Euran seurakunnan tekemän päätöksen 42, ja saatetaan se kirkkovaltuustolle tiedoksi. - Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi kirkkohallituksen tekemä päätös 582, jolla se vahvistaa Euran seurakunnan tekemän päätöksen 42. Kirkkohallituksen päätös saatetaan kirkkovaltuustolle tiedoksi.

6 Kirkkoneuvosto 9/ Tark. Sivu TILINTARKASTUSILMOITUS Euran seurakunnassa on toimitettu tilintarkastus liitteenä. LIITE 2 Tarkastusilmoitus on esityslistan Talouspäällikkö Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan tilintarkastusilmoitus pidetystä tilintarkastuksesta. saatetaan edelleen kirkkovaltuustolle tiedoksi. Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi tilintarkastusilmoitus pidetystä tilintarkastuksesta. saatetaan edelleen kirkkovaltuustolle tiedoksi. Tarkastusilmoitus Tarkastusilmoitus 199 PALVELEVAN PUHELIMEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 Esityslistan liitteenä on Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän palvelevan puhelimen toimintakertomus vuodelta Euran seurakunta on mukana tässä palvelussa ja maksaa osuutensa palvelevan puhelimen kustannuksista. LIITE 3 Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän palvelevan puhelimen toimintakertomus vuodelta Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi.

7 Kirkkoneuvosto 9/ Tark. Sivu HAUDANKAIVUUTARJOUKSET Seurakunta on pyytänyt urakkatarjouksia hautojen kaivamisesta Euran seurakunnan hautausmailla. Urakkatarjoukset on pyydetty jättämään klo 14 mennessä seurakunnan taloustoimistoon. Urakkasopimus tehdään viiden vuoden ajaksi alkaen Kiinteistö-, metsä- ja hautausmaatoimen vastuuryhmä käsittelee tarjouksia pitämässään kokouksessaan. Tarjoukset avataan klo 8 taloustoimistossa. Tarjoukset avaa kiinteistö-, metsä- ja hautausmaatoimen puheenjohtaja Mikko Kiviranta, talouspäällikkö sekä seurakuntapuutarhuri. Tarjoukset tuodaan kirkkoneuvoston kokoukseen käsiteltäväksi. ehdotus tehdään kokouksessa kiinteistö-, metsä- ja hautausmaatoimen vastuuryhmän esityksen pohjalta. Määräaikaan klo 14 mennessä oli saatu seuraavat tarjoukset: - Mika Pajunen, Harjavalta - Satakunnan Tiehöyläys, Tuomas Hakala - Rakennus T. Poskiparta Timo Poskiparta * Poskiparta antoi tarkennetun tarjouksen - Lännen Kivi - Jorma Heinonen, Yläne - Jarmo Hahko, Köyliö Kiinteistö-, metsä- ja hautausmaatoimen vastuuryhmä totesi pitämässään kokouksessaan, että Rakennus T. Poskiparran tarjous oli edullisin, mutta Poskiparran ja Ryhdin käymien keskustelujen jälkeen oli ilmennyt, ettei Poskiparralla ole kokonaisnäkemystä haudan kaivuu- ja peittotyöstä.

8 Kirkkoneuvosto 9/ Tark. Sivu 8 Poskiparran kaivuulaite ei ole sopiva syvän haudan kaivuuseen, ja lisäkone ei ole oma. Lisäksi kaivuukokemus on vähäinen ja hautusmaatyöstä ei ole kokemusta ollenkaan. Kiinteistö-, metsä- ja hautausmaatoimen vastuuryhmä totesi, että seuraavaksi edullisin tarjous oli Lännen Kivellä. Lännen Kivellä on sopivin kaivuulaite ja lisäkone, sopiva siirtokalusto, mittava kokemus hautausmailla työskentelystä ja maansiirtotöistä. Hautausten takia viereisten muistomerkkien poissaoloaika lyhenee huomattavasti. Vastuuryhmä esittää kirkkoneuvostolle Lännen Kiven tarjouksen hyväksymistä. Kirkkoneuvosto hyväksyy kiinteistö-, metsä- ja hautausmaatoimen vastuuryhmän ehdotuksen perusteluineen ja hyväksyy Lännen Kiven tarjouksen: ---

9 Kirkkoneuvosto 9/ Tark. Sivu PIKKUPAPPILAN PURKAMINEN Pyhäjärviseudun ympäristötoimisto on antanut pikkupappilaa koskevan purkamisluvan , 211, lupanumero Pikkupappilan purkaminen tulisi kuitenkin siirtää ensi kevääseen, aikaan jolloin maa on kuivaa. Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi Pyhäjärven ympäristötoimiston myöntämä lupa pikkupappilan purkamiseen. Kirkkoneuvosto päättää, että pikkupappilan purkaminen siirretään kevääseen Asia saatetaan kirkkovaltuustolle tiedoksi. 202 KIINTEÄN JA IRTAIMEN OMAISUUDEN TARKASTUSMUISTIO Kirkkovaltuuston valitsemat kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat suorittivat seurakunnan kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastuksen Tarkastuksesta on laadittu tarkastusmuistio. Tarkastusmuistio on saatettava kirkkovaltuuston tiedoksi. LIITE 4 Kirkkoneuvosto merkitsee tietoon saatetuksi seurakunnan kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajien tarkastusmuistion pidetystä tarkastuksesta. Kirkkoneuvosto saattaa tarkastusmuistion edelleen kirkkovaltuuston tiedoksi. Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi seurakunnan kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajien tarkastusmuistio pidetystä tarkastuksesta, ja saatetaan tarkastusmuistio edelleen kirkkovaltuuston tiedoksi.

10 Kirkkoneuvosto 9/ Tark. Sivu MYYNTITAPPIOKSI KIRJAAMINEN Maksumuistutuksista huolimatta seurakunnalla on saatavia 665,35 euroa. Kirkkoneuvosto hyväksyy, että maksamatta jääneet laskut kirjataan myyntitappioiksi omille kustannuspaikoilleen. Rippikoulun ruokamaksut yhteensä 59,50 euroa, seurakuntasalien vuokrat yhteensä 104 euroa, virkatodistus- ja sukuselvitysmaksut yhteensä 71,85 euroa, hautausmaksut yhteensä 340 euroa sekä päiväkerhomaksut yhteensä 90 euroa. 204 KASVATUSTYÖN JOHTOKUNNAN pidetyn kasvatustyön johtokunnan kokouksen pöytäkirja on esityslistan liitteenä. Kasvatustyön johtokunnan kokous on pidetty Kauttuan seurakuntakodilla. LIITE 5 Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi pidetyn kasvatustyön johtokunnan pöytäkirja. Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi. 205 METSÄSTYSVUOKRASOPIMUS Hinnerjoen Salo-Veikot ry:n kanssa on tehty metsästysvuokrasopimus ajalle Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Hinnerjoen Salo-Veikot ry:n kanssa solmitun metsästysvuokrasopimuksen ajalle

11 Kirkkoneuvosto 9/ Tark. Sivu DIAKONISSA PIRKKO TUPPURAISEN VIRKAVAPAUSANOMUS Diakonissa Pirkko Tuppurainen anoo virkavapautta diakonian viranhaltijan virasta väliseksi ajaksi. Pirkko Tuppurainen on lähdössä miehensä kanssa lähetystyöhön Etiopiaan, jossa Pirkko Tuppuraisen ensisijaisena tehtävänä on toimia Suomen Ev. Lut. Kansanlähetyksen henkilökunnan esimiehenä Mekane Yesus-kirkon työyhteydessä. Puheenjohtaja: Diakonissa Pirkko Tuppuraiselle myönnetään palkatonta virkavapautta hänen anomuksensa mukaisesti ajalle VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Kirkkoneuvosto merkitsee tietoon saatetuksi seuraavat viranhaltijapäätökset. Kirkkoneuvosto ei käytä siirto-oikeuttaan. 1. Kirkkoherran päätösluettelo nro 23/2010 Palkattoman työsuhdevapaan myöntäminen Vt. kirkkoherra Markku Järviö on myöntänyt KL 10 luvun 4 2 mom. / Euran seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön 4. luvun 10 perusteella Arja Valjaselle hänen oman anomuksensa mukaisesti palkatonta työsuhdevapaata Aslak-kuntoutusta varten ajalle 22.9., 23.9., 29.9., ja Kirkkoherran päätösluettelo nro 24/2010 Luvan myöntäminen Kaisa Uotille osallistua rippikouluun ja konfirmaatioon Vt. kirkkoherra Markku Järviö on päättänyt myöntää Euran seurakunnan rippikoulutyön ohjesäännön 4 perusteella Euran seurakunnan jäsenelle, Kaisa Emma Inkeri Uoti, oikeuden osallistua Euran seurakunnan järjestämään rippikouluun sekä rippikoulun jälkeen oikeuden osallistua konfirmaatioon v Anomuksen perusteena on esitetty, että Kaisa Uoti on siirtynyt ensimmäisen luokan yli suoraan toiselle luokalle ja jatkaa tämän ikäryhmän kanssa seitsemättä vuotta. Kirkkoherran päätösluettelo nro 25/2010 Rippikoulumaksusta vapautuksen myöntäminen Vt. kirkkoherra Markku Järviö on päättänyt myöntää Linda Nurmelle vapautuksen rippikoulumaksusta ja oikeuden osallistua maksutta Euran seurakunnan järjestämään rippikouluun sekä leirijaksolle Mannila I. Euran seurakunnan diakoniatyö on puoltanut anomuksen hyväksymistä. Kirkkoherran päätösluettelo nro 26/2010 Vuosilomien myöntäminen Vt. kirkkoherra Markku Järviö on myöntänyt KL 10 luvun 4 2 mom. / Euran seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön 4. luvun 10 perusteella kertyneet vuosilomat pidettäväksi varsinaisen lomakauden ulkopuolella

12 Kirkkoneuvosto 9/ Tark. Sivu 12 Kirkkoherran päätösluettelo nro 27/2010 Koulutussuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011 Vt. kirkkoherra Markku Järviö on hyväksynyt KL 10 luvun 4 2 mom. / Euran seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön 4. luvun 10 perusteella Euran seurakunnan koulutussuunnitelman vuodelle Suunnitelmaan sisältyvät varsinaiset koulutukset ja neuvottelupäivät. Kirkkoherran päätösluettelo nro 28/2010 Palkattoman virkavapaan myöntäminen Vt. kirkkoherra Markku Järviö on myöntänyt KL 10 luvun 4 2 mom. / Euran seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön 4. luvun 10 perusteella Isadora Reunalle hänen oman anomuksensa mukaisesti palkatonta virkavapaata yhteensä 5 työpäivää sekä yhteensä 2 työpäivää. 2. Talouspäällikön päätösluettelo nro 14/2010 Talouspäällikkö on myöntänyt talous- ja kiinteistötoimen työntekijöille heidän jäljellä olevat vuosilomansa ajalla Talouspäällikön päätösluettelo 15/2010 Euran Nordeassa on erääntynyt seuraavat (Alli Mattilan rahaston) määräaikaistilit: Tilit on yhdistetty ja pääomiin on liitetty talletuskorot ja tehty Euran Nordeaan uusi määräaikaistili.talletusaika 8 kk. 3. Vastaavan lastenohjaajan päätösluettelo nro 19/2010 Sijaisen ottaminen Panelian päiväkerhoon , Jaana Salmi 13 tuntia Sijaisen ottaminen Kiukaisten ja Panelian päväkerhoon , Jaana Salmi 16 tuntia. Vastaavan lastenohjaajan päätösluettelo nro 20/2010 Sijaisen ottaminen koululaisten iltapäiväkerhoon , Jaana Salmi 5 tuntia ja Anna-Mari Kahala 5 tuntia. Vastaavan lastenohjaajan päätösluettelo nro 21/2010 Sijaisen ottaminen Kiukaisten päiväkerhoon ja Hinnerjoen päiväkerhoon , Jaana Salmi 16 tuntia. Vastaavan lastenohjaajan päätösluettelo nro 22/2010 Sijaisen ottaminen Hinnerjoen päiväkerhoon , Jaana Salmi 8 tuntia. Vastaavan lastenohjaajan päätösluettelo nro 23/2010 Sijaisen ottaminen Kauttuan päiväkerhoon , Jaana Salmi 4 tuntia. Vastaavan lastenohjaajan päätösluettelo nro 24/2010 Sijaisen ottaminen koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhoon , Anna-Mari Kahala 20 tuntia. Vastaavan lastenohjaajan päätösluettelo nro 25/2010 Sijaisen ottaminen koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhoon , Jaana Salmi 5 tuntia.

13 Kirkkoneuvosto 9/ Tark. Sivu 13 Vastaavan lastenohjaajan päätösluettelo nro 26/2010 Sijaisen ottaminen Panelian päiväkerhoon ja , Jaana Salmi 16 tuntia. 208 ILMOITUSASIAT Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan seuraavat asiat: 1. Tarkastuslausunto aluepalomestari Timo Nurmisen suorittamasta palotarkastuksesta Honkilahden kirkossa sekä työntekijän vastine ko. asiaan. 2. Pyyntö tuomiokapituliin Vt. kirkkoherra Markku Järviö on lähettänyt pyynnön tuomiokapituliin: Mikäli Euran kirkkovaltuuston päätös 3. kappalaisen viran lopettamisesta toteutuu ja mikäli pastori Erkki Juutisen virkamääräys vs. 1. kappalaisen virkaan päättyy , niin Euran seurakunta pyytää perustettavaan Euran seurakunnan (2.) seurakuntapastorin virkaan määräaikaista virkamääräystä ajalle pastori Erkki Juutiselle hänen omalla suostumuksellaan. 3. Pappien työnjakokirja Piirien papit Hinnerjoki Erkki Juutinen Honkilahti Timo Hämäläinen Kiukainen/Panelia Markku Järviö Eura/Kauttua Isadora Reuna 4. Työalat papeilla Lapsi- ja perhetyö Isadora Reuna Nuorisotyö Isadora Reuna Diakoniatyö Erkki Juutinen Lähetystyö Timo Hämäläinen Tiedotus ja viestintä Markku Järviö Jumalanpalveluselämä Markku Järviö Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi.

14 Kirkkoneuvosto 9/ Tark. Sivu TARJOUS PARI- JA PERHETERAPIASTA Perheterapeutti Hannele Helander tarjoaa seurakunnan alueelle pari- ja perheterapiaa ja työnohjauspalveluja vuoden 2011 alusta alkaen tai tarpeen mukaan. Tällä hetkellä Euran seurakunta maksaa euralaisten käynnit Porin ja Rauman perheasiain neuvottelukeskuksissa. Puheenjohtaja: Seurakunta pitäytyy aiemmin solmituissa sopimuksissa ja ostaa edelleen euralaisten käynnit Porin ja Rauman perheasiain neuvottelukeskuksissa. 210 SEURAKUNNAN EDUSTAJIEN VALINTA EURAN VAMMAISNEUVOSTOON JA EURAN VANHUSNEUVOSTOON TOIMIKAUSIKSI Diakoniatyöntekijät ovat ehdottaneet, että seurakunnan edustajiksi Euran vammaisneuvostoon, toimikaudeksi , valitaan varsinaiseksi jäseneksi Satu Salla ja varajäseneksi Merja Kekäläinen. Diakoniatyöntekijät ovat ehdottaneet, että seurakunnan edustajiksi Euran vanhusneuvostoon, toimikaudeksi , valitaan varsinaiseksi jäseneksi Merja Kekäläinen ja varajäseneksi Satu Salla. Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto valitsee diakoniatyöntekijöiden esityksen mukaisesti 1. seurakunnan edustajiksi Euran vammaisneuvostoon, toimikaudeksi , varsinaiseksi jäseneksi Satu Sallan ja varajäseneksi Merja Kekäläisen. 2. seurakunnan edustajiksi Euran vanhusneuvostoon, toimikaudeksi , varsinaiseksi jäseneksi Merja Kekäläisen ja varajäseneksi Satu Sallan.

15 Kirkkoneuvosto 9/ Tark. Sivu KIRKONKIRJOJEN DIGITOINTI Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan, että seurakunta on pyytänyt tarjouksia kirkonkirjojen digitoinnista. Tarjouspyyntö on ollut Hilmassa asti. Tarjoukset tuodaan kirkkoneuvoston käsiteltäväksi kokoukseen. Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi. 212 KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA RITVA SULOSEN KOKOUKSELLE OSOITETTU KIRJE Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Ritva Sulonen jätti kirkkoneuvoston kokoukselle kirjeen, johon hän oli koonnut asioita (4 kohtaa), joihin seurakuntalaiset ovat kiinnittäneet hänen huomionsa. - Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi. Ritva Sulosen kirje liitetään pöytäkirjaan. 213 SEURAKUNTAKESKUKSEN SUUNNITTELUN JATKAMINEN Kirkkoneuvoston jäsen Mikko Kiviranta otti esille seurakuntakeskuksen, osan A peruskorjauksen suunnittelun aloittamisen. Seurakuntakeskuksen osan B suunnittelu on nyt käynnissä. Siirrettiin ko. asian käsittely seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen. 214 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen liitettäväksi pöytäkirjaan.

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 4/2010

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 4/2010 NRO 4/2010 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 5.5.2010 KOKOUSTIEDOT AIKA 5.5.2010 Keskiviikko klo 18 21.20 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Järviö Markku, puheenjohtaja Haapanen Marketta

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6 / 2008. AIKA 10.12.2008 keskiviikkona klo 18.30 21.01

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6 / 2008. AIKA 10.12.2008 keskiviikkona klo 18.30 21.01 NRO 6 / 2008 Sivu 1 Kirkkovaltuusto 10.12.2008 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.12.2008 keskiviikkona klo 18.30 21.01 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Sulonen Ritva, puheenjohtaja

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 10/2008. AIKA 29.12.2008 Maanantai 18.00 19.40

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 10/2008. AIKA 29.12.2008 Maanantai 18.00 19.40 NRO 10/2008 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 29.12.2008 KOKOUSTIEDOT AIKA 29.12.2008 Maanantai 18.00 19.40 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, iso sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Einola

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 12/2011. AIKA 27.12.2011 Maanantai klo 18.00 20.31

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 12/2011. AIKA 27.12.2011 Maanantai klo 18.00 20.31 NRO 12/2011 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 27.12.2011 KOKOUSTIEDOT AIKA 27.12.2011 Maanantai klo 18.00 20.31 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Juhola

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6/2012

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6/2012 NRO 6/2012 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 24.9.2012 KOKOUSTIEDOT AIKA 24.9.2012 Maanantai klo 18 19.25 PAIKKA Kiukaisten seurakuntakoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Jalonen Sanna, varajäsen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014 NRO 3/2014 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 12.3.2014 Keskiviikko klo 18 20.20 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Paassilta

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 11/2010

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 11/2010 NRO 11/2010 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 29.12.2010 KOKOUSTIEDOT AIKA 29.12.2010 Keskiviikko klo 18 18.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Järviö Markku, puheenjohtaja Jalonen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2010

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2010 NRO 1/2010 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 19.1.2010 KOKOUSTIEDOT AIKA 19.1.2010 Tiistai 18 21.40 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Järviö Markku, puheenjohtaja Jalonen Sanna Juhola

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 13/2009 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 29.12.2009

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 13/2009 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 29.12.2009 NRO 13/2009 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 29.12.2009 KOKOUSTIEDOT AIKA 29.12.2009 Tiistaina 18 19.05 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Haapanen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2010. Euran seurakuntakeskus, rippikoulusali

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2010. Euran seurakuntakeskus, rippikoulusali NRO 3/2010 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 24.3.2010 KOKOUSTIEDOT AIKA 24.3.2010 Keskiviikko klo 18 21 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, rippikoulusali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Järviö Markku, puheenjohtaja Haapanen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/2012. AIKA 21.3.2012 Keskiviikko klo 18.00 20.50

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/2012. AIKA 21.3.2012 Keskiviikko klo 18.00 20.50 NRO 2/2012 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 21.3.2012 KOKOUSTIEDOT AIKA 21.3.2012 Keskiviikko klo 18.00 20.50 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Juhola

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2009

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2009 NRO 1/2009 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 3.2.2009 KOKOUSTIEDOT AIKA 3.2.2009 Tiistai 19.00 21.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Haapanen Marketta

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 1.9.2014

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 1.9.2014 NRO 6/2014 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 1.9.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 1.9.2014 Maanantai klo 18 19.15 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Paassilta

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.2.2014

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.2.2014 NRO 2/2014 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.2.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.2.2014 Maanantai klo 18 20.00 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Paassilta

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 4/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 23.4.2014

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 4/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 23.4.2014 NRO 4/2014 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 23.4.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 23.4.2014 Keskiviikko klo 18 19.33 PAIKKA Kiukaisten seurakuntakoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Paassilta Raimo

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/ 2011. Kirkkovaltuusto 18.5.2011 Sivu 1. AIKA 18.5.2011 Keskiviikko klo 18.30 21.05

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/ 2011. Kirkkovaltuusto 18.5.2011 Sivu 1. AIKA 18.5.2011 Keskiviikko klo 18.30 21.05 NRO 2/ 2011 Kirkkovaltuusto 18.5.2011 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 18.5.2011 Keskiviikko klo 18.30 21.05 PAIKKA Mannilan kesäkoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Sulonen Ritva, puheenjohtaja Koivunen Simo, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 5/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 18.5.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 5/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 18.5.2015 NRO 5/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 18.5.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 18.5.2015 Maanantai klo 18 19.50 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/2015. Kirkkovaltuusto 29.4.2015 Sivu 1

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/2015. Kirkkovaltuusto 29.4.2015 Sivu 1 NRO 2/2015 Kirkkovaltuusto 29.4.2015 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 29.4.2015 klo 18.44 19.40 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, iso sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Paavilainen Hannu,

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 4/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 20.4.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 4/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 20.4.2015 NRO 4/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 20.4.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 20.4.2015 Maanantai klo 18 19.25 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 04/2013 Kirkkoneuvosto 19.3.2013

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 04/2013 Kirkkoneuvosto 19.3.2013 31 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.3.2013 klo 18.00 20.40 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Haukkala Pentti Hietala Heikki Koskiahde Markku Kuntsi Marjanne Niemi

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2011 26.4.2011

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2011 26.4.2011 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 26.4.2011 klo 17.00 19.05 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari, puheenjohtaja Ahlfors

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 Kokousaika 10.4.2013 klo 18.00 20.35 Kokouspaikka Seurakuntatalo, Iso Kylätie 1 Läsnä: Tuomas Alaterä, sihteeri Raila Degerholm

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 18.5.2015. Aika: 18.5.2015 klo 18.15-19.15. Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 18.5.2015. Aika: 18.5.2015 klo 18.15-19.15. Osallistujat Päätöksen tekijät 57 Aika: 18.5.2015 klo 18.15-19.15 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Paavilainen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2012 22.3.2012

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2012 22.3.2012 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 22.3.2012 klo 17.00 20.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

LOPEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Sivu 1 ( 8 ) 9 Kirkkovaltuusto 2 / 2011. Kirkon seurakuntasali, Pilpalantie 1, Loppi

LOPEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Sivu 1 ( 8 ) 9 Kirkkovaltuusto 2 / 2011. Kirkon seurakuntasali, Pilpalantie 1, Loppi KOKOUSKUTSU Sivu 1 ( 8 ) 9 Kirkkovaltuusto 2 / 2011 KOKOUSAIKA Tiistai 12.4.2011 klo 18.30 (kahvit klo 18.00 lähtien) KOKOUSPAIKKA Asialuettelo: Kirkon seurakuntasali, Pilpalantie 1, Loppi 16 Kokouksen

Lisätiedot

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja kirkkovaltuuston pj. kirkkovaltuuston varapj. talousjohtaja pöytäkirjanpitäjä diakoniatyöntekijä

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja kirkkovaltuuston pj. kirkkovaltuuston varapj. talousjohtaja pöytäkirjanpitäjä diakoniatyöntekijä Aika: 20.9.2012 klo 18.15 20.25 Paikka: Pappilassa Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Eronen Heikki Luukkaala Liisa Marttila Raija Savitaipale Jalle Salopuro Jaana

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 1/2014. Paikalla lisäksi nuorisotyönohjaaja Sanna Ahjosaari, joka poistui klo 18.40 :n 6 jälkeen.

SEURAKUNTANEUVOSTO 1/2014. Paikalla lisäksi nuorisotyönohjaaja Sanna Ahjosaari, joka poistui klo 18.40 :n 6 jälkeen. SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 1/2014 Kokousaika klo 18.00-20.10 Kokouspaikka seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström Juha Ilonen,

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 18.5.2015. Aika: 18.5.2015 klo 18.15. Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 18.5.2015. Aika: 18.5.2015 klo 18.15. Osallistujat Päätöksen tekijät 57 Aika: 18.5.2015 klo 18.15 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 5 /2013 Kirkkoneuvosto 10.9.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 5 /2013 Kirkkoneuvosto 10.9.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 5 /2013 Kokousaika 10.9.2013 klo 17.00 19.30 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Ala-Käkelä Liisa Kallio Laila Karlstedt Risto

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 12.5.2014 klo 16.00-17.00 Paikka: Hakoniemen leirikeskus Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna ajankohtana ja paikassa.

Lisätiedot