Sisällys. Ennakkolukemista koulutukseen tulevalle 7. Johdanto Esittäytyminen ryhmässä Verkko-opiskelu ja välitehtävät...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällys. Ennakkolukemista koulutukseen tulevalle 7. Johdanto... 7. Esittäytyminen ryhmässä... 11. Verkko-opiskelu ja välitehtävät..."

Transkriptio

1 Sisällys Ennakkolukemista koulutukseen tulevalle 7 Johdanto... 7 Esittäytyminen ryhmässä Verkko-opiskelu ja välitehtävät Muutostyö hengityskoulussa ja koulutuksessa Runo: Hengitän, ja olen Tarina: Matka Ennakkotehtävä Olemiseen ja hengitykseen tutustuminen 18 Kannatelluksi tulo Runo: Vierellä Hengityksen käyttö työvälineenä Esimerkkejä hengitysterapian kohderyhmistä ja käyttöalueista Harjoitus: Omien kokemusten havainnointi Tutustumistehtävä: Toiveet ja pelot ryhmään tullessa Pelot Rauhoittava toinen kyky rauhoittua Pariharjoitus: Toisen ihmisen hengityksen kuuntelu omalla kädellä Tarina: Rauhoittava hammashoitaja Runo: Älä pelkää elämää Välitehtävä: Oleminen ja oma työ Itsereflektoinnin harjoittelua ryhmässä Hengityksen tutkiminen ja ryhmän aloittaminen 34 Pariharjoitus: Kuuntelutehtävä Alkuhaastattelu Ryhmäläisten valinta lyhytterapiaryhmiin ja hengityskouluun Kosketuksesta Hengityksen tutkiminen Hengityksen arviointi vuorovaikutustilanteissa

2 Piirrostehtävä: Mielikuva hengityksen tutkimisesta Turvallisuus ryhmässä Ohjaajan tehtävät ryhmän alussa Runo: Hengitä enemmän Välitehtävä: Huoneentaulu Välitehtävä: Muutostyö omassa työssäni Itsereflektoinnin harjoittelua ryhmässä Mielikuvat ja ruumiinkuva 53 Mielensisäinen hengitys Riittävän hyvä ohjaaja Mielikuvien käyttö hengitysterapiassa Mielikuviin liittyviä käsitteitä ja niiden yhteys hengitykseen Tarinoita, joissa mielikuvilla on keskeinen merkitys Ajatuksia ihmisen rajoista Rajaharjoituksia Ruumiinkuva Piirrostehtävä: Mielikuva omasta ruumiista Tarina: Itsekunnioitusjulistus Välitehtävä: Rajat Itsereflektoinnin harjoittelua ryhmässä Uloshengitys 68 Uloshengitys on avain muutokseen Uloshengityksen kaksi suuntaa Uloshengityksen jälkeinen tauko Uloshengityksen tuki Uloshengitysharjoituksia Uloshengityksen avustaminen Aktiivinen uloshengitys Välitehtävä: Uloshengityksen rauhoittava vaikutus Itsereflektoinnin harjoittelua ryhmässä Sisäänhengitys 77 Sisäänhengitysharjoituksia

3 Kuvatehtävä: Pelko ja rauhoittava toinen Millä edellytyksin kokemus itsestä voi muuttua? Missä ryhmän vastarinta näkyy ja tuntuu? Poissaolon merkitys ryhmässä Parikeskustelu: Vastarinta koulutuksessa Tarina: Muutoksesta ja tiedostamisesta Välitehtävä: Vastarinta Välitehtävä: Tilakokemus eri ikävaiheissa Kesätehtävä: Tutki lomatilaa Itsereflektoinnin harjoittelua ryhmässä Tila 91 Tilaharjoituksia Pienryhmäharjoitus: Onko puhetilaa? Runo: Miltä tuntuu hengittää nyt? Pariharjoitus: Kohtaaminen Roolit ryhmässä Tarina: He olivat muukalaisia, jotka palasivat Pohdintatehtävä: Ryhmäroolit Välitehtävä: Tila Itsereflektoinnin harjoittelua ryhmässä Hengitys ja oppiminen 101 Tila ja sisäinen lapsi Opetuksen kertaaminen Hengityksen oppiminen Automaattiajatusten yhteys pelkoihin ja hengitystapoihin Liikkeen ja hengityksen yhdistäminen Liike- ja hengitysharjoitus ryhmässä Psykofyysinen hengitysterapia ja mindfulness Harjoitus: Suhde itseen Tarina: Talon siivous Välitehtävä: Turvallisuus- ja pelkokokemukset lapsuudessa Itsereflektoinnin harjoittelua ryhmässä

4 8. Hengitys ja vuorovaikutussuhteet 118 Hengitys ja suhde toiseen Ryhmäharjoitus: Turvallisuus ryhmässä Vuorovaikutus ja sosiaaliset suhteet Hengitysharjoitus: Toisen puolesta hengittäminen Ryhmädynamiikka ja ohjaajan kaksoistehtävä Välitehtävä: Lahja ryhmältä Välitehtävä: Erotyö Tarina: Kaivosammakko Itsereflektoinnin harjoittelua ryhmässä Koulutuksen ja ryhmän päättyminen 131 Päättyminen ja erotyö Luopumisharjoitukset Mielikuvaharjoitus: Mielikuva itsestäni työtehtävässäni Pienryhmäkeskustelu: Miten käyttää hengitystä omassa työssä? Kertaaminen: Psykofyysisen lyhytterapiaryhmän/hengityskoulun kulku Tarina: Tarina ihmisestä Itsereflektoinnin harjoittelua ryhmässä Lopputyöt ja koulutuksen päättyminen 149 Lopputyö Minä muistan sinut Kirjallisuutta ja muita vinkkejä 150 6

5 Ennakkolukemista koulutukseen tulevalle Johdanto Työkirja on tarkoitettu koulutukseen tulevalle tai siihen jo aiemmin osallistuneelle hengitysterapeutille/hengityskouluohjaajalle. Työkirjasta voivat hyötyä myös muut psykofyysisellä otteella työskentelevät. Ideoita voivat saada erityisesti ryhmien kanssa työtä tekevät terveydenhuollon ja ihmissuhdetyön ammattihenkilöt sekä heidän kouluttajansa ja työnohjaajansa. Koulutuksessamme työkirjaa käytetään kirjan Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena parina. Työkirja on rakennettu siten, että se tukee kokemuksellista oppimista koulutusryhmässä ja omaehtoista opiskelua ryhmän ulkopuolella. Lisäksi työkirja on apuna oman hengitysterapiatyön aloittamisessa. Työkirjan kymmenen lukua koostuvat koulutustapaamisten sisällöistä, harjoituksista ja välitehtävistä. Teoreettinen tieto on sellaista hengityskirjasta nostettua tietoutta, joka auttaa jäsentämään käytännön harjoituksia sekä hengityksen muuttumisen ja tasapainottumisen prosessia. Työkirjassa on myös materiaalia, joka valikoitui pois hengityskirjasta kuten ryhmädynamiikkaan liittyvät osiot. Nämä palvelevat hengityskouluryhmiä ohjaavaa terapeuttia sekä koulutuksessa olevaa sen ymmärtämisessä, mitä itsessä, ryhmässä ja tässä ja nyt tapahtuu. Mielikuvilla on työkirjassa suuri merkitys, mikä näkyy tarinoiden ja runojen lisäksi erilaisissa harjoituksissa, joita ryhmän kanssa koulutuksen aikana tehdään. Tarinoita luetaan koulutusryhmälle ääneen samaan tapaan kuin vanhemmat lukevat satuja lapsilleen. Harjoitusten merkitys taas muistuttaa leikkimistä, jossa luodaan omakohtaisten kokemusten kautta elävä yhteys luovaan ongelmanratkaisu- ja elpymiskykyyn. Ilman mielikuvien siltaa emme voi ymmärtää ruumiillisten kokemustemme merkityksiä. Myös teoreettinen tieto jää ontoksi ilman yhteyttä mielikuvien maailmaan. Potilas saattaa sanoa ymmärrän ongelmani järjen tasolla, mutta tunneperäisen ymmärryksen puuttuessa en voi muuttua. Hän saattaa tarkoittaa sitä, ettei oman ruumiillis-mielikuvallisen kokemisen ja sanojen/järjen välillä vallitse elävää yhteyttä. Sana ei ole tullut lihaksi. Tähän tarvitaan mielikuvien siltaa ja siksi unien, 7

6 satujen, tarinoiden, runojen, kuvien, musiikin ja muiden taidemuotojen merkitys on tärkeä osa ihmisyyttä, mielen elävyyttä ja merkittävä osa psykofyysistä hengitysterapiaa. Työkirjassa annetaan on melko vähän ideoita liike- ja hengitysharjoituksista, vaikka vaihtoehtoja olisi lähes rajattomasti. Ideoita löytyy lisää monista muista kirjoista ja monet ammattilaiset ja harrastajaohjaajat ohjaavat niitä tunneillaan eri lajeissa (voimistelu, jooga, pilates, nia, asahi, tai chi jne.). Valmiiden liike-hengitys-harjoitusten tarjoamisen vaara piilee siinä, että ne herättävät toisilla oikein suorittamisen pakon, jolloin itsensä herkkä kuuntelu jää. Suosittelemme avoimuutta erilaisilla tunneilla ja poimimaan mukaan käyttökelpoisia harjoituksia, kun ne tuntuvat hyvältä ja herättävät oivalluksia itsestä. Koulutuksen menetelmät pohjautuvat psykofyysiseen hengitysterapiaan ja ne ovat syntyneet yli 30 vuoden kliinisen työn tuloksena. Yli 1000 potilasta on osallistunut kouluttajien ohjaamiin psykofyysisiin terapiaryhmiin ja yli 200 terveydenhoitoalan ammattilaista on käynyt hengitysterapeutti/hengityskouluohjaaja -koulutuksen. Psykofyysinen hengitysterapia sisältää menetelmiä, joiden avulla voidaan edistää tasapainoisen hengityksen oppimista ja sitä kautta vaikuttaa laajasti ihmisen terveyteen. Se on käytännön työväline, jonka avulla voidaan vaikuttaa myönteisesti myös vuorovaikutukseen asiakkaan kanssa. Koulutus soveltuu vuorovaikutustyötä tekeville sekä monille terveydenhuollon ammattiryhmille. Menetelmiä voidaan soveltaa sekä yksilötyöhön että erilaisiin ryhmiin. 8

7 Koulutuksen sisältö Ryhmän aloittaminen. Sisäänhengityksessä kulminoituvat Oleminen ja tekeminen. saamisen ehdot. Varhaisen vuorovaikutuksen yhteys Onko tilaa hengittää eli tilakysymys hengityksen säätelyyn. ja hengitys. Mielikuvien merkitys muutoksessa. Rajat suojaavana ja läpäisevänä hen- Stressin syntyminen, ylläpysyminen gityksessä ja ihmissuhteissa. ja vaikutus. Ryhmän lopettaminen. Pelot ja turvallisuus. Kertaus ja päättötyöt. Vastarinta muutoksessa. Kurssi sisältää myös välitehtäviä ja Muutostyö lähtee uloshengityksestä. verkkotyöskentelyä. Kouluttajat Liikuntaterapeutti Maila Seppä on psykofyysisen psykoterapian uranuurtajia. Hän työskenteli ensimmäiset työvuotensa vt. liikunnanopettajana oppikoulussa. Turkuun muuton jälkeen hän jatkoi opettajana kuurojenkoulussa. Sen jälkeen hän toimi Turun kaupunginsairaalan psykiatrian klinikan liikuntaterapeuttina. Siirryttyään yksityiseksi ammatinharjoittajaksi Maila Seppä teki yhteistyötä TYKS:n kanssa, jolloin hänellä oli mahdollisuus kehittää ahdistuneiden, epätasapainoisen hengityksen kautta oireilevien potilaiden hoitomuodoksi lyhytkestoinen psykofyysinen ryhmäterapiamenetelmä, hengityskoulu. Tärkeintä ovat olleet kokemukseni hengittämisen merkityksestä työvälineenä osallistuessani saksalaisen psykologin Bernd Walber-Baltzin ohjaamaan psykofyysiseen terapiaryhmään. Arvokkainta työssäni ovat olleet ne sadat potilaat, joita olen vuosien aikana hoitanut. Heidän avullaan olen oppinut ymmärtämään vuorovaikutuksen kattavaa merkitystä ihmisen psykofyysiselle pahoin- että hyvinvoinnille koko elämän ajan. Lapsuudesta lähtien olen lukenut paljon satuja, tarinoita, runoja ja kaikenlaista kirjallisuutta. Kirjallisuus ja taide kuvaavat tarkemmin ihmisenä oloa kuin mikään teoria. Silti periaatteenani on ollut ymmärtää psykologisen tiedon pohjalta sitä, mitä olen työssäni teettänyt. Työnohjauksessa olen 9

8 saanut lisää ymmärrystä ja selkeyttä siihen, mitä vuorovaikutuksessa yksilötyössä ja ryhmissä on tapahtunut. Minna Martin on psykologi ja psykoterapeutti (kognitiivis-analyyttinen ja psykofyysisen psykoterapia) sekä ensimmäiseltä ammatiltaan ortopediaan ja sisätauteihin erikoistunut fysioterapeutti. Hän on käynyt hengityskouluohjaajakoulutuksen v ja kehittänyt sen pohjalta sekä yksilöterapeuttista lähestymistä että ryhmätoimintaa Turun YTHS:n terveydenhoitoasemalla. Hän työskentelee päätoimisesti Turun YTHS:llä ja sen ohella ammatinharjoittajana ja kouluttajana. Kiinnostukseni ruumiillisuuteen pohjaa lapsuuden ja nuoruuden voimistelu- ja tanssiharrastukseen, jonka kautta löysin itselleni tärkeän ilmaisukielen. Harrastukseni myötävaikutuksesta ohjauduin ensimmäiseen ammattiini, fysioterapeutiksi. Kouluttautuessani myöhemmin psykologiksi ja psykoterapeutiksi etsin tapoja yhdistää ammattejani sekä mieltä ja ruumista. Areena tälle yhdistämistyölle löytyi hengityskoulusta. Oman hengitystyön lisäksi erilaisten psykofyysisten ryhmien ohjaaminen, potilailta opittu tieto ja kokemus, psykoterapiaopinnot ja -työ sekä yhteistyö Mailan kanssa ovat opastaneet eteenpäin. Suosittelemme koulutuksen aikana luettavaksi seuraavat kirjat Martin, Seppä, Lehtinen, Törö, Lillrank: Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena Mediapinta. Kirjatilauksen voi tehdä kouluttajien, kustantajan tai kirjakaupan/nettikirjakaupan kautta. Gerhardt: Rakkaus ratkaisee, varhaisen vuorovaikutuksen merkitys aivojen kehittymiselle Edita. Ovnäs-Moberg: Rauhoittava kosketus Edita. Erilaiset sadut ja tarinat. Lisää kirjallisuussuosituksia ja musiikki-ideoita ym. löydät työkirjan lopusta. 10

9 Esittäytyminen ryhmässä Valmistautuessasi ensimmäiseen tapaamiseen ja koulutusryhmän kohtaamiseen toivoisimme, että miettisit seuraavaa ehdotustamme: Olemme kokeneet hyväksi tavaksi sen, että esittäytyessä ryhmäläiset kertoisivat itsestään vain etunimensä. Vähitellen ryhmän edetessä opimme tuntemaan toisiamme erilaisten harjoitusten ja keskusteluiden kautta. Sukunimen, koulutustaustan, työkokemuksen ja muun vastaavan taustatiedon, jonka yleensä kerromme esittäytymistilaisuuksissa, jätämme tällä kertaa syrjään ja odottamaan. Tämä antaa ryhmälle mahdollisuuden hengittävään kohtaamiseen. Silloin on mahdollisuus kohdata ja tutustua eri tavoin kuin mihin olemme yleensä tottuneet. Toisaalta se voi jättää paljaammaksi ja tuoda tietoisuuteemme tunteita, esimerkiksi pelkoja ja jännityksiä, jotka liittyvät vuorovaikutukseen ja hengityksen säätelyyn. Toisaalta voi olla huojentavaa, kun voimme vapautua yksinkertaistavien ja ennakkoluuloja vahvistavien stereotypioiden taakasta. Näin esittäytymällä saamme tilaa ihmetellä itseämme ja muita. Saamme mahdollisuuden sellaiseen aitoon kohtaamiseen, jossa ihminen kohtaa ihmisen, eikä jäädä kiinni vaikkapa ammattirooliin. Voi olla, että oma työtehtävä, ammatti tai näihin liittyvät näkökulmat tulevat vähin erin esiin. Voit kuitenkin löytää niihin uudenlaisen suhteen. Voit ehkä tuoda näitä puolia itsestäsi esiin tietoisemmin ja harkitummin. Saattaa myös olla, ettet koko ryhmäprosessin aikana halua tuoda näitä asioita esiin lainkaan. Voit valita ja tutkia kaikkea tätä omalla tavallasi, omassa tahdissasi. Suosittelemme kuitenkin viipymistä ja hitautta tässä, ja ryhmään tuloa avoimin mielin, sellaisena kuin olet. 11

10 Verkko-opiskelu ja välitehtävät Verkko-opiskelun on tarkoitus tukea hengitysterapeutti/hengityskouluohjaaja -opiskelijoita tapaamisten ulkopuolella. Oma pohdiskelu ja itsehavainnointi sekä toisten kokemuksista oppiminen kertautuu ja jatkuu verkon kautta. Tämä on oman oppimisen kannalta yhtä merkittävä tila kuin se, mitä tapahtuu paikan päällä ryhmässä. Verkko-opiskelu ei ole suorittamista varten, vaan areena väljälle pohdinnalle, assosioinnille ja luovuudelle. Kirjaudu verkkoon Nicenetin kotisivuila ositteessa Klikkaa linkkiä Join a Class ja syötä verkko-opiskeluluokan avaintunnus kohtaan Class Key. Tämän luokan avaintunnuksen saat kouluttajilta erikseen. Rekisteröityessäsi sinua pyydetään antamaan käyttäjänimi ja salasana, nämä eivät näy muille käyttäjille. Samassa yhteydessä sinulta pyydetään myös oikea nimesi. Ole ystävällinen ja rekisteröidy verkkoluokkaan etunimelläsi, sukunimen kohdalle voit laittaa ensimmäisen kirjaimen. Nämä tietosi eivät näy muille kuin tämän luokan jäsenille. Tämä helpottaa yhteistoimintaamme verkkoluokassa. On myös tärkeää, että annat rekisteröitymisesi yhteydessä sen sähköpostiosoitteen, josta sinuun saa parhaiten yhteyden. Rekisteröidyttyäsi voit kirjautua luokkaan käyttäjänimen ja salasanan avulla. Ohjeita verkkoluokan käyttöön Conferencing on tämän kurssin tärkein osio verkkoluokassa. Se on keskustelutila, jonne voit kirjata ajatuksesi välitehtävien pohjalta. Siellä voit myös jakaa kokemuksiasi ja jatkaa tapaamisilla käytyä keskustelua. Voit kommentoida muiden kirjoituksia ( reply ) tai aloittaa oman aiheen ( add new topic ). Link sharing -tilaan on koottu aiheeseen liittyviä linkkejä. Voit halutessasi myös itse lisätä sinne aiheeseen liittyvän linkin. Documents -tilasta liitetään tarpeen mukaan kurssin kirjallista oheismateriaalia. Tulostaessasi suositellaan klikkaamaan Print View -painiketta, sivun asettelu on tällöin parempi tulostusta silmälläpitäen. Class schedule -tilasta löydät kurssin aikataulun sekä välitehtävät ( Assignment ). Ne näkyvät myös verkkoluokan etusivulla. 12

11 Class members -tilasta löydät kurssilaisten yhteystiedot. Personal messages -sivun kautta voit lähettää toisille kurssilaisille tai kouluttajille yksityisviestejä tai viestejä koko ryhmälle yhtä aikaa. Edit User Profile -tilassa voit muuttaa tietojasi. Puhelinnumeron antaminen ei ole välttämätöntä. Kouluttajien puhelinnumerot näkyvät, jotta saat tarvittaessa yhteyden. Suosittelemme kuitenkin yhteydenottoa ensisijaisesti sähköpostin välityksellä. Log out muista kirjautua ulos verkkoluokasta vierailusi jälkeen! Muutostyö hengityskoulussa ja koulutuksessa Tämän kappaleen kertaaminen on tärkeää koulutuksen aikana, koska siinä tiivistyvät keskeiset hengitykseen ja muutostyöhön liittyvät asiat. Kaikki pohjautuu ja alkaa olemisen tilasta Työ tehdään sisältäpäin, aistien herkästi kaikkea sitä, mitä itsessä tapahtuu. Opetellaan tekemään havaintoja ja löytöjä itsestä, kuten erilaisista sisätiloista, joita voidaan ihmetellä, täyttää ja tyhjentää. Harjoitellaan suuntia ja virtauksia, kuten sisään- ja ulospäin, keskustasta lähtien. Tunnistetaan painovoiman ja maan vetovoiman vaikutus hengitykseen. Tunnistetaan, miten minussa virtaa ja sykkii. Harjoitellaan voimanvaihteluita sekä hengityksessä että lihastyössä. Tiedostetaan mielikuvien ja ajatusten yhteyksiä ruumiissa tapahtuviin muutoksiin ja tiloihin. Opetellaan ja sisäistetään uusia mielikuvia ja sanoja. Luodaan ja laajennetaan näiden avulla uudenlaisia kokemuksia itsestä, näin saadaan työvälineitä muutostyöhön. 13

12 Oppiakseen tuntemaan itsensä ihminen tarvitsee kokemusta yksin ja rauhassa olemisesta (yhdessä toisten kanssa) sekä kykyä pysyä hiljaisuudessa ja sietää siinä oloa. Tätä sanotaan läsnäoloksi ja olla vain -kokemukseksi. Olemisen kokemuksessa syntyy pohja itsereflektiokyvylle. Tekeminen ja hengitykseen vaikuttaminen Kun ihminen kohtaa elämässään ja hengittämisessään vaikeuksia, hän etsii usein neuvoja, mitä tehdä tai muut alkavat tarjota niitä hänelle. Ongelmat eivät usein kuitenkaan poistu tai ratkea tekemällä jotain, vaan olemalla läsnä tässä ja nyt. Usein ei voi, eikä tarvitse tehdä muuta kuin hengittää. Hengitys lähtee syvältä sisältä ja sen annetaan tapahtua luonnollisesti. Tekeminen on kohteellista liikettä, joka tapahtuu aina suhteessa toiseen/johonkin. Tekemisen havainnointi on tietoisuutta siitä, mitä omassa ruumiissa tapahtuu. Tekemisen havainnointi on myös sen tiedostamista, mitä mielessä liikkuu eli omien ajatusten, mielikuvien ja tunteiden tunnistamista. Usein ihminen löytää muutoksen tiedostaessaan jotain uudella tavalla. Toisaalta meissä tapahtuu muutoksia ja uudelleen järjestäytymistä myös tiedostamattamme; opimme vaikkemme yritä tai huomaa. Hengityskoulussa muuttuminen ja oppiminen ovat vuoroittaista tietoisessa ja tiedostamattomassa tapahtuvaa kehitystä sekä vuoropuhelua näiden välillä. Jos ihminen pyrkii suorittamaan hengitystä ehdottoman oikein, oma luonnollinen hengitysrytmi häiriintyy, lihakset jännittyvät ja aletaan suorittaa hengitystä toiselle. Suorittamalla emme voi saavuttaa pysyvää muutosta hengitystapaamme, vaan tiedostamalla kokemuksemme ja antamalla tilaa sille, mitä sisällämme tapahtuu. 14

Hengitys työvälineenä hoitotyössä ja auttamisammateissa

Hengitys työvälineenä hoitotyössä ja auttamisammateissa Hengitys työvälineenä hoitotyössä ja auttamisammateissa Psykofyysisen hengitysterapian taustaa Psykofyysisen hengitysterapian ajattelutavat ja menetelmät ovat kehittyneet liikuntaterapeutti Maila Sepän

Lisätiedot

Minna Martin Maila Seppä Päivi Lehtinen Tiina Törö Benita Lillrank. Hengitys. itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena

Minna Martin Maila Seppä Päivi Lehtinen Tiina Törö Benita Lillrank. Hengitys. itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena Minna Martin Maila Seppä Päivi Lehtinen Tiina Törö Benita Lillrank Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena Minna Martin Maila Seppä Päivi Lehtinen

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 9 2012 Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Martin, Heiska, Syvälahti, Hoikkala Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Julkaisija: Ylioppilaiden

Lisätiedot

Mielen hengitys paniikkihäiriön psykodynamiikassa ja psykoterapiassa

Mielen hengitys paniikkihäiriön psykodynamiikassa ja psykoterapiassa Matti Keinänen ja Minna Martin Mielen hengitys paniikkihäiriön psykodynamiikassa ja psykoterapiassa Hengityksemme heijastelee fyysisen elimistömme tilan lisäksi sekä sisäisiä mielentilojamme että kulloisenkin

Lisätiedot

OPPIMISTAIDOT AVOIN YLIOPISTO

OPPIMISTAIDOT AVOIN YLIOPISTO OPPIMISTAIDOT AVOIN YLIOPISTO SISÄLLYS Sivu 1 TAITAVA OPPIMINEN 4 1.1 Aikaisemmat kokemukset ja ympäristö vaikuttavat oppimiseen 4 1.2 Kehittämällä oppimistaitojasi kehität myös itseohjautuvuuttasi 4 2

Lisätiedot

Terve minä. Tukioppilastoiminnan materiaali itsetuntemuksesta

Terve minä. Tukioppilastoiminnan materiaali itsetuntemuksesta Terve minä Tukioppilastoiminnan materiaali itsetuntemuksesta Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

Hengitys työvälineenä. 1/2013 Minna Martin fysioterapeutti, psykologi, psykoterapeutti

Hengitys työvälineenä. 1/2013 Minna Martin fysioterapeutti, psykologi, psykoterapeutti Hengitys työvälineenä 1/2013 Minna Martin fysioterapeutti, psykologi, psykoterapeutti Psykofyysisen hengitysterapian taustaa Kehittäjät: Maila Seppä & Päivi Lehtinen & Minna Martin Hengityskoulu ~ Psykofyysinen

Lisätiedot

Mielen hyvinvoinnin silta

Mielen hyvinvoinnin silta Mielen hyvinvoinnin silta Opas keskusteluryhmän ohjaajalle Minna Laine Suvi Fried Sirkkaliisa Heimonen Salla Kälkäinen 1 2 Minna Laine, Suvi Fried, Sirkkaliisa Heimonen, Salla Kälkäinen Mielen hyvinvoinnin

Lisätiedot

Johdanto... 3 MITÄ ETWINNING ON?... 4. etwinning-verkostoon liittyminen... 5. etwinning-portaali: työkalujen käyttö... 7

Johdanto... 3 MITÄ ETWINNING ON?... 4. etwinning-verkostoon liittyminen... 5. etwinning-portaali: työkalujen käyttö... 7 YLEISOPAS SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 MITÄ ETWINNING ON?... 4 etwinning-verkostoon liittyminen... 5 etwinning-portaali: työkalujen käyttö... 7 Lähde mukaan etwinning-projektiin... 21 TwinSpace: oppilaat

Lisätiedot

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön. Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön 2.painos Toim. Kristiina Toivikko, Elina Halme ja Mirjami Rustanius Kansi: Sibel Kantola: Mind Does Function

Lisätiedot

Saivo. Koulutussuunnittelun pedagogisia perusteluja

Saivo. Koulutussuunnittelun pedagogisia perusteluja Saivo Koulutussuunnittelun pedagogisia perusteluja Harriet Urponen Opettajan pedagogiset opinnot Kevät 2012 Lapin yliopisto 2 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Ajankohtaista taustaa... 5 3 Pedagogisia perusteluja...

Lisätiedot

MÄ OON JEES! Aineisto itsetuntemuksesta tukioppilasohjaajalle

MÄ OON JEES! Aineisto itsetuntemuksesta tukioppilasohjaajalle SISÄLLYS 1. Johdanto... 3 2. Minäkuva eli minäkäsitys millainen minä olen... 4 3. Itsetunto miten suhtaudun itseeni... 5 4. Arvot valintojen ja tekojen perusta... 7 5. Oman minän pohtiminen miten voin

Lisätiedot

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Selkokielinen opas Suomen Pakolaisapu ry Suomen Pakolaisapu ry 1 ZZ Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Toim. Yuko Kametani, Anne Korppinen ja

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7 2010 Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas 1 Terveyden edistämisen keskus ry:n arvioima Julkaisija: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Tilaukset: Ylioppilaiden

Lisätiedot

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

Lapsen ja vanhemman välisen myönteisen vuorovaikutuksen vahvistaminen: Vuorovaikutusleikkioppaan käyttö kasvatusneuvonnan ja -ohjauksen apuvälineenä

Lapsen ja vanhemman välisen myönteisen vuorovaikutuksen vahvistaminen: Vuorovaikutusleikkioppaan käyttö kasvatusneuvonnan ja -ohjauksen apuvälineenä Lapsen ja vanhemman välisen myönteisen vuorovaikutuksen vahvistaminen: Vuorovaikutusleikkioppaan käyttö kasvatusneuvonnan ja -ohjauksen apuvälineenä Satu Korhonen psykologi erikoistunut kasvatus- ja perheneuvontaan

Lisätiedot

PSYKOFYYSINEN FYSIOTERAPIA 3

PSYKOFYYSINEN FYSIOTERAPIA 3 Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Opinnäytetyöt. Nro 5 PSYKOFYYSINEN FYSIOTERAPIA 3 Kokemus kehossa toimittaneet Marja-Leena Lähteenmäki Raija Jaakkola Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja

Lisätiedot

Oman hyvinvoinnin lähteillä

Oman hyvinvoinnin lähteillä Ohjaajan käsikirja Soili Järvilehto Raija Kiiski KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Euroopan sosiaalirahasto Soili Järvilehto Raija Kiiski Ohjaajan käsikirja Kuntoutussäätiö Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki 2009

Lisätiedot

Anni-Veera Aitolehti. THIS IS HOW I AM Draamamenetelmät esiintymiskoulutuksessa

Anni-Veera Aitolehti. THIS IS HOW I AM Draamamenetelmät esiintymiskoulutuksessa Anni-Veera Aitolehti THIS IS HOW I AM Draamamenetelmät esiintymiskoulutuksessa Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Esittävän taiteen koulutusohjelma Toukokuu 2011 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ

Lisätiedot

Ryhmän ohjaajan käsikirja

Ryhmän ohjaajan käsikirja Ryhmän ohjaajan käsikirja KIITOKSET Tuulia Aho Atte Airaksinen Katja Danska-Honkala Sirpa Erkkilä-Häkkinen Minna Flyktman Kristiina Hannula Helsingin Maalariammattikoulu Heikki Hujanen JAO / Hyvinvointi

Lisätiedot

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Silta-Valmennusyhdistys ry

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Silta-Valmennusyhdistys ry Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Silta-Valmennusyhdistys ry Sampo Järvela, Else Joutsi, Virpi Koskela, Tommi Natri Starttivalmennus taiteen tekemisen keinoin kohti elämää Starttivalmennus taiteen tekemisen

Lisätiedot

LUOVAT MENETELMÄT OPETUKSEN JA OHJAUKSEN TUKENA SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA

LUOVAT MENETELMÄT OPETUKSEN JA OHJAUKSEN TUKENA SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA LUOVAT MENETELMÄT OPETUKSEN JA OHJAUKSEN TUKENA SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA Leila Friis Kirsi Kaikko Kehittämishankeraportti Maaliskuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu Tekijä(t) FRIIS, Leila KAIKKO,

Lisätiedot

Rentoutumalla hyvinvointia koulupäivään

Rentoutumalla hyvinvointia koulupäivään Lea Karjalainen Rentoutumalla hyvinvointia koulupäivään Rentoutustuokioiden vaikutus kouluikäisten oppimistilanteisiin Metropolia Ammattikorkeakoulu Psykomotoriikan erikoistumisopinnot Kehittämistyö 25.10.2013

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7 2013 Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas 1 Terveyden edistämisen keskus ry:n arvioima Julkaisija: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Tilaukset: Ylioppilaiden

Lisätiedot

OMAHOITAJUUS ESPOON PÄIVÄHOIDOSSA

OMAHOITAJUUS ESPOON PÄIVÄHOIDOSSA OMAHOITAJUUS ESPOON PÄIVÄHOIDOSSA Omahoitajalta äidille ja isälle Autan lastasi muistamaan sinut. Vaikka hän oppii tuntemaan minut, ja luottamaan minuun, hän turvautuu sinuun. Minä olen lapselle laina.

Lisätiedot

Tukikoirakon peruskoulutus Lohjan seudun mielenterveysseuran mallin mukainen tukikoirakoiden valinta ja peruskoulutus

Tukikoirakon peruskoulutus Lohjan seudun mielenterveysseuran mallin mukainen tukikoirakoiden valinta ja peruskoulutus Tukikoirakon peruskoulutus Lohjan seudun mielenterveysseuran mallin mukainen tukikoirakoiden valinta ja peruskoulutus Laatija: projektipäällikkö Helena Prepula 31.1.2012 Tukikoirasta hyvinvointia 2011

Lisätiedot

Toiminnalliset menetelmät osana ahdistuksen kognitiivista psykoterapiaa. Anu Alho

Toiminnalliset menetelmät osana ahdistuksen kognitiivista psykoterapiaa. Anu Alho Kognitiivisen psykoterapian verkkolehti 2010, 7, (1), 24-47 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys Toiminnalliset menetelmät osana ahdistuksen kognitiivista psykoterapiaa Anu Alho Tiivistelmä Tässä kirjoituksessa

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot