Sisällys. Ennakkolukemista koulutukseen tulevalle 7. Johdanto Esittäytyminen ryhmässä Verkko-opiskelu ja välitehtävät...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällys. Ennakkolukemista koulutukseen tulevalle 7. Johdanto... 7. Esittäytyminen ryhmässä... 11. Verkko-opiskelu ja välitehtävät..."

Transkriptio

1 Sisällys Ennakkolukemista koulutukseen tulevalle 7 Johdanto... 7 Esittäytyminen ryhmässä Verkko-opiskelu ja välitehtävät Muutostyö hengityskoulussa ja koulutuksessa Runo: Hengitän, ja olen Tarina: Matka Ennakkotehtävä Olemiseen ja hengitykseen tutustuminen 18 Kannatelluksi tulo Runo: Vierellä Hengityksen käyttö työvälineenä Esimerkkejä hengitysterapian kohderyhmistä ja käyttöalueista Harjoitus: Omien kokemusten havainnointi Tutustumistehtävä: Toiveet ja pelot ryhmään tullessa Pelot Rauhoittava toinen kyky rauhoittua Pariharjoitus: Toisen ihmisen hengityksen kuuntelu omalla kädellä Tarina: Rauhoittava hammashoitaja Runo: Älä pelkää elämää Välitehtävä: Oleminen ja oma työ Itsereflektoinnin harjoittelua ryhmässä Hengityksen tutkiminen ja ryhmän aloittaminen 34 Pariharjoitus: Kuuntelutehtävä Alkuhaastattelu Ryhmäläisten valinta lyhytterapiaryhmiin ja hengityskouluun Kosketuksesta Hengityksen tutkiminen Hengityksen arviointi vuorovaikutustilanteissa

2 Piirrostehtävä: Mielikuva hengityksen tutkimisesta Turvallisuus ryhmässä Ohjaajan tehtävät ryhmän alussa Runo: Hengitä enemmän Välitehtävä: Huoneentaulu Välitehtävä: Muutostyö omassa työssäni Itsereflektoinnin harjoittelua ryhmässä Mielikuvat ja ruumiinkuva 53 Mielensisäinen hengitys Riittävän hyvä ohjaaja Mielikuvien käyttö hengitysterapiassa Mielikuviin liittyviä käsitteitä ja niiden yhteys hengitykseen Tarinoita, joissa mielikuvilla on keskeinen merkitys Ajatuksia ihmisen rajoista Rajaharjoituksia Ruumiinkuva Piirrostehtävä: Mielikuva omasta ruumiista Tarina: Itsekunnioitusjulistus Välitehtävä: Rajat Itsereflektoinnin harjoittelua ryhmässä Uloshengitys 68 Uloshengitys on avain muutokseen Uloshengityksen kaksi suuntaa Uloshengityksen jälkeinen tauko Uloshengityksen tuki Uloshengitysharjoituksia Uloshengityksen avustaminen Aktiivinen uloshengitys Välitehtävä: Uloshengityksen rauhoittava vaikutus Itsereflektoinnin harjoittelua ryhmässä Sisäänhengitys 77 Sisäänhengitysharjoituksia

3 Kuvatehtävä: Pelko ja rauhoittava toinen Millä edellytyksin kokemus itsestä voi muuttua? Missä ryhmän vastarinta näkyy ja tuntuu? Poissaolon merkitys ryhmässä Parikeskustelu: Vastarinta koulutuksessa Tarina: Muutoksesta ja tiedostamisesta Välitehtävä: Vastarinta Välitehtävä: Tilakokemus eri ikävaiheissa Kesätehtävä: Tutki lomatilaa Itsereflektoinnin harjoittelua ryhmässä Tila 91 Tilaharjoituksia Pienryhmäharjoitus: Onko puhetilaa? Runo: Miltä tuntuu hengittää nyt? Pariharjoitus: Kohtaaminen Roolit ryhmässä Tarina: He olivat muukalaisia, jotka palasivat Pohdintatehtävä: Ryhmäroolit Välitehtävä: Tila Itsereflektoinnin harjoittelua ryhmässä Hengitys ja oppiminen 101 Tila ja sisäinen lapsi Opetuksen kertaaminen Hengityksen oppiminen Automaattiajatusten yhteys pelkoihin ja hengitystapoihin Liikkeen ja hengityksen yhdistäminen Liike- ja hengitysharjoitus ryhmässä Psykofyysinen hengitysterapia ja mindfulness Harjoitus: Suhde itseen Tarina: Talon siivous Välitehtävä: Turvallisuus- ja pelkokokemukset lapsuudessa Itsereflektoinnin harjoittelua ryhmässä

4 8. Hengitys ja vuorovaikutussuhteet 118 Hengitys ja suhde toiseen Ryhmäharjoitus: Turvallisuus ryhmässä Vuorovaikutus ja sosiaaliset suhteet Hengitysharjoitus: Toisen puolesta hengittäminen Ryhmädynamiikka ja ohjaajan kaksoistehtävä Välitehtävä: Lahja ryhmältä Välitehtävä: Erotyö Tarina: Kaivosammakko Itsereflektoinnin harjoittelua ryhmässä Koulutuksen ja ryhmän päättyminen 131 Päättyminen ja erotyö Luopumisharjoitukset Mielikuvaharjoitus: Mielikuva itsestäni työtehtävässäni Pienryhmäkeskustelu: Miten käyttää hengitystä omassa työssä? Kertaaminen: Psykofyysisen lyhytterapiaryhmän/hengityskoulun kulku Tarina: Tarina ihmisestä Itsereflektoinnin harjoittelua ryhmässä Lopputyöt ja koulutuksen päättyminen 149 Lopputyö Minä muistan sinut Kirjallisuutta ja muita vinkkejä 150 6

5 Ennakkolukemista koulutukseen tulevalle Johdanto Työkirja on tarkoitettu koulutukseen tulevalle tai siihen jo aiemmin osallistuneelle hengitysterapeutille/hengityskouluohjaajalle. Työkirjasta voivat hyötyä myös muut psykofyysisellä otteella työskentelevät. Ideoita voivat saada erityisesti ryhmien kanssa työtä tekevät terveydenhuollon ja ihmissuhdetyön ammattihenkilöt sekä heidän kouluttajansa ja työnohjaajansa. Koulutuksessamme työkirjaa käytetään kirjan Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena parina. Työkirja on rakennettu siten, että se tukee kokemuksellista oppimista koulutusryhmässä ja omaehtoista opiskelua ryhmän ulkopuolella. Lisäksi työkirja on apuna oman hengitysterapiatyön aloittamisessa. Työkirjan kymmenen lukua koostuvat koulutustapaamisten sisällöistä, harjoituksista ja välitehtävistä. Teoreettinen tieto on sellaista hengityskirjasta nostettua tietoutta, joka auttaa jäsentämään käytännön harjoituksia sekä hengityksen muuttumisen ja tasapainottumisen prosessia. Työkirjassa on myös materiaalia, joka valikoitui pois hengityskirjasta kuten ryhmädynamiikkaan liittyvät osiot. Nämä palvelevat hengityskouluryhmiä ohjaavaa terapeuttia sekä koulutuksessa olevaa sen ymmärtämisessä, mitä itsessä, ryhmässä ja tässä ja nyt tapahtuu. Mielikuvilla on työkirjassa suuri merkitys, mikä näkyy tarinoiden ja runojen lisäksi erilaisissa harjoituksissa, joita ryhmän kanssa koulutuksen aikana tehdään. Tarinoita luetaan koulutusryhmälle ääneen samaan tapaan kuin vanhemmat lukevat satuja lapsilleen. Harjoitusten merkitys taas muistuttaa leikkimistä, jossa luodaan omakohtaisten kokemusten kautta elävä yhteys luovaan ongelmanratkaisu- ja elpymiskykyyn. Ilman mielikuvien siltaa emme voi ymmärtää ruumiillisten kokemustemme merkityksiä. Myös teoreettinen tieto jää ontoksi ilman yhteyttä mielikuvien maailmaan. Potilas saattaa sanoa ymmärrän ongelmani järjen tasolla, mutta tunneperäisen ymmärryksen puuttuessa en voi muuttua. Hän saattaa tarkoittaa sitä, ettei oman ruumiillis-mielikuvallisen kokemisen ja sanojen/järjen välillä vallitse elävää yhteyttä. Sana ei ole tullut lihaksi. Tähän tarvitaan mielikuvien siltaa ja siksi unien, 7

6 satujen, tarinoiden, runojen, kuvien, musiikin ja muiden taidemuotojen merkitys on tärkeä osa ihmisyyttä, mielen elävyyttä ja merkittävä osa psykofyysistä hengitysterapiaa. Työkirjassa annetaan on melko vähän ideoita liike- ja hengitysharjoituksista, vaikka vaihtoehtoja olisi lähes rajattomasti. Ideoita löytyy lisää monista muista kirjoista ja monet ammattilaiset ja harrastajaohjaajat ohjaavat niitä tunneillaan eri lajeissa (voimistelu, jooga, pilates, nia, asahi, tai chi jne.). Valmiiden liike-hengitys-harjoitusten tarjoamisen vaara piilee siinä, että ne herättävät toisilla oikein suorittamisen pakon, jolloin itsensä herkkä kuuntelu jää. Suosittelemme avoimuutta erilaisilla tunneilla ja poimimaan mukaan käyttökelpoisia harjoituksia, kun ne tuntuvat hyvältä ja herättävät oivalluksia itsestä. Koulutuksen menetelmät pohjautuvat psykofyysiseen hengitysterapiaan ja ne ovat syntyneet yli 30 vuoden kliinisen työn tuloksena. Yli 1000 potilasta on osallistunut kouluttajien ohjaamiin psykofyysisiin terapiaryhmiin ja yli 200 terveydenhoitoalan ammattilaista on käynyt hengitysterapeutti/hengityskouluohjaaja -koulutuksen. Psykofyysinen hengitysterapia sisältää menetelmiä, joiden avulla voidaan edistää tasapainoisen hengityksen oppimista ja sitä kautta vaikuttaa laajasti ihmisen terveyteen. Se on käytännön työväline, jonka avulla voidaan vaikuttaa myönteisesti myös vuorovaikutukseen asiakkaan kanssa. Koulutus soveltuu vuorovaikutustyötä tekeville sekä monille terveydenhuollon ammattiryhmille. Menetelmiä voidaan soveltaa sekä yksilötyöhön että erilaisiin ryhmiin. 8

7 Koulutuksen sisältö Ryhmän aloittaminen. Sisäänhengityksessä kulminoituvat Oleminen ja tekeminen. saamisen ehdot. Varhaisen vuorovaikutuksen yhteys Onko tilaa hengittää eli tilakysymys hengityksen säätelyyn. ja hengitys. Mielikuvien merkitys muutoksessa. Rajat suojaavana ja läpäisevänä hen- Stressin syntyminen, ylläpysyminen gityksessä ja ihmissuhteissa. ja vaikutus. Ryhmän lopettaminen. Pelot ja turvallisuus. Kertaus ja päättötyöt. Vastarinta muutoksessa. Kurssi sisältää myös välitehtäviä ja Muutostyö lähtee uloshengityksestä. verkkotyöskentelyä. Kouluttajat Liikuntaterapeutti Maila Seppä on psykofyysisen psykoterapian uranuurtajia. Hän työskenteli ensimmäiset työvuotensa vt. liikunnanopettajana oppikoulussa. Turkuun muuton jälkeen hän jatkoi opettajana kuurojenkoulussa. Sen jälkeen hän toimi Turun kaupunginsairaalan psykiatrian klinikan liikuntaterapeuttina. Siirryttyään yksityiseksi ammatinharjoittajaksi Maila Seppä teki yhteistyötä TYKS:n kanssa, jolloin hänellä oli mahdollisuus kehittää ahdistuneiden, epätasapainoisen hengityksen kautta oireilevien potilaiden hoitomuodoksi lyhytkestoinen psykofyysinen ryhmäterapiamenetelmä, hengityskoulu. Tärkeintä ovat olleet kokemukseni hengittämisen merkityksestä työvälineenä osallistuessani saksalaisen psykologin Bernd Walber-Baltzin ohjaamaan psykofyysiseen terapiaryhmään. Arvokkainta työssäni ovat olleet ne sadat potilaat, joita olen vuosien aikana hoitanut. Heidän avullaan olen oppinut ymmärtämään vuorovaikutuksen kattavaa merkitystä ihmisen psykofyysiselle pahoin- että hyvinvoinnille koko elämän ajan. Lapsuudesta lähtien olen lukenut paljon satuja, tarinoita, runoja ja kaikenlaista kirjallisuutta. Kirjallisuus ja taide kuvaavat tarkemmin ihmisenä oloa kuin mikään teoria. Silti periaatteenani on ollut ymmärtää psykologisen tiedon pohjalta sitä, mitä olen työssäni teettänyt. Työnohjauksessa olen 9

8 saanut lisää ymmärrystä ja selkeyttä siihen, mitä vuorovaikutuksessa yksilötyössä ja ryhmissä on tapahtunut. Minna Martin on psykologi ja psykoterapeutti (kognitiivis-analyyttinen ja psykofyysisen psykoterapia) sekä ensimmäiseltä ammatiltaan ortopediaan ja sisätauteihin erikoistunut fysioterapeutti. Hän on käynyt hengityskouluohjaajakoulutuksen v ja kehittänyt sen pohjalta sekä yksilöterapeuttista lähestymistä että ryhmätoimintaa Turun YTHS:n terveydenhoitoasemalla. Hän työskentelee päätoimisesti Turun YTHS:llä ja sen ohella ammatinharjoittajana ja kouluttajana. Kiinnostukseni ruumiillisuuteen pohjaa lapsuuden ja nuoruuden voimistelu- ja tanssiharrastukseen, jonka kautta löysin itselleni tärkeän ilmaisukielen. Harrastukseni myötävaikutuksesta ohjauduin ensimmäiseen ammattiini, fysioterapeutiksi. Kouluttautuessani myöhemmin psykologiksi ja psykoterapeutiksi etsin tapoja yhdistää ammattejani sekä mieltä ja ruumista. Areena tälle yhdistämistyölle löytyi hengityskoulusta. Oman hengitystyön lisäksi erilaisten psykofyysisten ryhmien ohjaaminen, potilailta opittu tieto ja kokemus, psykoterapiaopinnot ja -työ sekä yhteistyö Mailan kanssa ovat opastaneet eteenpäin. Suosittelemme koulutuksen aikana luettavaksi seuraavat kirjat Martin, Seppä, Lehtinen, Törö, Lillrank: Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena Mediapinta. Kirjatilauksen voi tehdä kouluttajien, kustantajan tai kirjakaupan/nettikirjakaupan kautta. Gerhardt: Rakkaus ratkaisee, varhaisen vuorovaikutuksen merkitys aivojen kehittymiselle Edita. Ovnäs-Moberg: Rauhoittava kosketus Edita. Erilaiset sadut ja tarinat. Lisää kirjallisuussuosituksia ja musiikki-ideoita ym. löydät työkirjan lopusta. 10

9 Esittäytyminen ryhmässä Valmistautuessasi ensimmäiseen tapaamiseen ja koulutusryhmän kohtaamiseen toivoisimme, että miettisit seuraavaa ehdotustamme: Olemme kokeneet hyväksi tavaksi sen, että esittäytyessä ryhmäläiset kertoisivat itsestään vain etunimensä. Vähitellen ryhmän edetessä opimme tuntemaan toisiamme erilaisten harjoitusten ja keskusteluiden kautta. Sukunimen, koulutustaustan, työkokemuksen ja muun vastaavan taustatiedon, jonka yleensä kerromme esittäytymistilaisuuksissa, jätämme tällä kertaa syrjään ja odottamaan. Tämä antaa ryhmälle mahdollisuuden hengittävään kohtaamiseen. Silloin on mahdollisuus kohdata ja tutustua eri tavoin kuin mihin olemme yleensä tottuneet. Toisaalta se voi jättää paljaammaksi ja tuoda tietoisuuteemme tunteita, esimerkiksi pelkoja ja jännityksiä, jotka liittyvät vuorovaikutukseen ja hengityksen säätelyyn. Toisaalta voi olla huojentavaa, kun voimme vapautua yksinkertaistavien ja ennakkoluuloja vahvistavien stereotypioiden taakasta. Näin esittäytymällä saamme tilaa ihmetellä itseämme ja muita. Saamme mahdollisuuden sellaiseen aitoon kohtaamiseen, jossa ihminen kohtaa ihmisen, eikä jäädä kiinni vaikkapa ammattirooliin. Voi olla, että oma työtehtävä, ammatti tai näihin liittyvät näkökulmat tulevat vähin erin esiin. Voit kuitenkin löytää niihin uudenlaisen suhteen. Voit ehkä tuoda näitä puolia itsestäsi esiin tietoisemmin ja harkitummin. Saattaa myös olla, ettet koko ryhmäprosessin aikana halua tuoda näitä asioita esiin lainkaan. Voit valita ja tutkia kaikkea tätä omalla tavallasi, omassa tahdissasi. Suosittelemme kuitenkin viipymistä ja hitautta tässä, ja ryhmään tuloa avoimin mielin, sellaisena kuin olet. 11

10 Verkko-opiskelu ja välitehtävät Verkko-opiskelun on tarkoitus tukea hengitysterapeutti/hengityskouluohjaaja -opiskelijoita tapaamisten ulkopuolella. Oma pohdiskelu ja itsehavainnointi sekä toisten kokemuksista oppiminen kertautuu ja jatkuu verkon kautta. Tämä on oman oppimisen kannalta yhtä merkittävä tila kuin se, mitä tapahtuu paikan päällä ryhmässä. Verkko-opiskelu ei ole suorittamista varten, vaan areena väljälle pohdinnalle, assosioinnille ja luovuudelle. Kirjaudu verkkoon Nicenetin kotisivuila ositteessa Klikkaa linkkiä Join a Class ja syötä verkko-opiskeluluokan avaintunnus kohtaan Class Key. Tämän luokan avaintunnuksen saat kouluttajilta erikseen. Rekisteröityessäsi sinua pyydetään antamaan käyttäjänimi ja salasana, nämä eivät näy muille käyttäjille. Samassa yhteydessä sinulta pyydetään myös oikea nimesi. Ole ystävällinen ja rekisteröidy verkkoluokkaan etunimelläsi, sukunimen kohdalle voit laittaa ensimmäisen kirjaimen. Nämä tietosi eivät näy muille kuin tämän luokan jäsenille. Tämä helpottaa yhteistoimintaamme verkkoluokassa. On myös tärkeää, että annat rekisteröitymisesi yhteydessä sen sähköpostiosoitteen, josta sinuun saa parhaiten yhteyden. Rekisteröidyttyäsi voit kirjautua luokkaan käyttäjänimen ja salasanan avulla. Ohjeita verkkoluokan käyttöön Conferencing on tämän kurssin tärkein osio verkkoluokassa. Se on keskustelutila, jonne voit kirjata ajatuksesi välitehtävien pohjalta. Siellä voit myös jakaa kokemuksiasi ja jatkaa tapaamisilla käytyä keskustelua. Voit kommentoida muiden kirjoituksia ( reply ) tai aloittaa oman aiheen ( add new topic ). Link sharing -tilaan on koottu aiheeseen liittyviä linkkejä. Voit halutessasi myös itse lisätä sinne aiheeseen liittyvän linkin. Documents -tilasta liitetään tarpeen mukaan kurssin kirjallista oheismateriaalia. Tulostaessasi suositellaan klikkaamaan Print View -painiketta, sivun asettelu on tällöin parempi tulostusta silmälläpitäen. Class schedule -tilasta löydät kurssin aikataulun sekä välitehtävät ( Assignment ). Ne näkyvät myös verkkoluokan etusivulla. 12

11 Class members -tilasta löydät kurssilaisten yhteystiedot. Personal messages -sivun kautta voit lähettää toisille kurssilaisille tai kouluttajille yksityisviestejä tai viestejä koko ryhmälle yhtä aikaa. Edit User Profile -tilassa voit muuttaa tietojasi. Puhelinnumeron antaminen ei ole välttämätöntä. Kouluttajien puhelinnumerot näkyvät, jotta saat tarvittaessa yhteyden. Suosittelemme kuitenkin yhteydenottoa ensisijaisesti sähköpostin välityksellä. Log out muista kirjautua ulos verkkoluokasta vierailusi jälkeen! Muutostyö hengityskoulussa ja koulutuksessa Tämän kappaleen kertaaminen on tärkeää koulutuksen aikana, koska siinä tiivistyvät keskeiset hengitykseen ja muutostyöhön liittyvät asiat. Kaikki pohjautuu ja alkaa olemisen tilasta Työ tehdään sisältäpäin, aistien herkästi kaikkea sitä, mitä itsessä tapahtuu. Opetellaan tekemään havaintoja ja löytöjä itsestä, kuten erilaisista sisätiloista, joita voidaan ihmetellä, täyttää ja tyhjentää. Harjoitellaan suuntia ja virtauksia, kuten sisään- ja ulospäin, keskustasta lähtien. Tunnistetaan painovoiman ja maan vetovoiman vaikutus hengitykseen. Tunnistetaan, miten minussa virtaa ja sykkii. Harjoitellaan voimanvaihteluita sekä hengityksessä että lihastyössä. Tiedostetaan mielikuvien ja ajatusten yhteyksiä ruumiissa tapahtuviin muutoksiin ja tiloihin. Opetellaan ja sisäistetään uusia mielikuvia ja sanoja. Luodaan ja laajennetaan näiden avulla uudenlaisia kokemuksia itsestä, näin saadaan työvälineitä muutostyöhön. 13

12 Oppiakseen tuntemaan itsensä ihminen tarvitsee kokemusta yksin ja rauhassa olemisesta (yhdessä toisten kanssa) sekä kykyä pysyä hiljaisuudessa ja sietää siinä oloa. Tätä sanotaan läsnäoloksi ja olla vain -kokemukseksi. Olemisen kokemuksessa syntyy pohja itsereflektiokyvylle. Tekeminen ja hengitykseen vaikuttaminen Kun ihminen kohtaa elämässään ja hengittämisessään vaikeuksia, hän etsii usein neuvoja, mitä tehdä tai muut alkavat tarjota niitä hänelle. Ongelmat eivät usein kuitenkaan poistu tai ratkea tekemällä jotain, vaan olemalla läsnä tässä ja nyt. Usein ei voi, eikä tarvitse tehdä muuta kuin hengittää. Hengitys lähtee syvältä sisältä ja sen annetaan tapahtua luonnollisesti. Tekeminen on kohteellista liikettä, joka tapahtuu aina suhteessa toiseen/johonkin. Tekemisen havainnointi on tietoisuutta siitä, mitä omassa ruumiissa tapahtuu. Tekemisen havainnointi on myös sen tiedostamista, mitä mielessä liikkuu eli omien ajatusten, mielikuvien ja tunteiden tunnistamista. Usein ihminen löytää muutoksen tiedostaessaan jotain uudella tavalla. Toisaalta meissä tapahtuu muutoksia ja uudelleen järjestäytymistä myös tiedostamattamme; opimme vaikkemme yritä tai huomaa. Hengityskoulussa muuttuminen ja oppiminen ovat vuoroittaista tietoisessa ja tiedostamattomassa tapahtuvaa kehitystä sekä vuoropuhelua näiden välillä. Jos ihminen pyrkii suorittamaan hengitystä ehdottoman oikein, oma luonnollinen hengitysrytmi häiriintyy, lihakset jännittyvät ja aletaan suorittaa hengitystä toiselle. Suorittamalla emme voi saavuttaa pysyvää muutosta hengitystapaamme, vaan tiedostamalla kokemuksemme ja antamalla tilaa sille, mitä sisällämme tapahtuu. 14

Hellitä ja hengitä 18.11.2015. Ensihenkäys. Tasapainoinen ja epätasapainoinen. Hengitys itsesäätelyn työvälineenä

Hellitä ja hengitä 18.11.2015. Ensihenkäys. Tasapainoinen ja epätasapainoinen. Hengitys itsesäätelyn työvälineenä Ensihenkäys Hellitä ja hengitä Minna Martin psykologi, psykoterapeutti VET 9.11.2015 Hengitys itsesäätelyn työvälineenä Tasapainoinen ja epätasapainoinen Aliviriäminen: Voimavarojen puute Väsymys Uupumus

Lisätiedot

Sisällys. Lukijalle... 11

Sisällys. Lukijalle... 11 Sisällys Lukijalle... 11 Jännitys vaarallinen vihollinen vai kesytettävissä oleva kumppani? Kun jännittää...16 Päiväkodissa...16 Eskarissa...18 Koulun alkaessa... 20 Koulussa...21 Nuoruusiässä... 23 Mitä

Lisätiedot

Fellmannian kulma 5.10.2013 Virpi Koskela LUT/Lahti School of Innovation

Fellmannian kulma 5.10.2013 Virpi Koskela LUT/Lahti School of Innovation Fellmannian kulma 5.10.2013 Virpi Koskela LUT/Lahti School of Innovation Jokaisessa uudessa kohtaamisessa kannamme mukanamme kehoissamme kaikkien edellisten kohtaamisten historiaa. Jako kahteen! - Ruumis

Lisätiedot

Vaikeat tilanteet esimiestyössä

Vaikeat tilanteet esimiestyössä Vaikeat tilanteet esimiestyössä Workshop esimiehille ja tiiminvetäjille 1.-3.10.2014 Suomen Yhteisöakatemia Oy Saarijärventie 5 B 14, Taitoniekantie 8 D 35 40200 Jyväskylä 40740 Jyväskylä www.sya.fi www.sya.fi

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN MOODLE-OPPIMISYMPÄRISTÖSSÄ!

TERVETULOA OPISKELEMAAN MOODLE-OPPIMISYMPÄRISTÖSSÄ! TERVETULOA OPISKELEMAAN MOODLE-OPPIMISYMPÄRISTÖSSÄ! Tämä on opiskelijan Moodle-opas, josta saat tärkeimmät neuvot opiskellessasi LOVe lääkehoidon verkkokursseilla Moodle- oppimisympäristössä. Seuraamalla

Lisätiedot

A! PEDA INTRO (5 op)

A! PEDA INTRO (5 op) A! PEDA INTRO (5 op) LP 1: Minä yliopisto-opettajana Oppimispalvelut Yliopistopedagoginen koulutus Miia Leppänen (SCI) ja Päivi Kinnunen (BIZ) 3.2.2016 Ohjaajat ja yhteystiedot Miia Leppänen Asiantuntija

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa. Kaisa Pietilä 28.1.2016

Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa. Kaisa Pietilä 28.1.2016 K Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa Kaisa Pietilä 28.1.2016 Työpajan lähtökohdat Jokaisella on mahdollisuus lisätä työhönsä terapeuttisia elementtejä kysyä ja kyseenalaistaa

Lisätiedot

Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä.

Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä. Tule mukaan! Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä. Tämän helppokäyttöisen netin kohtaamis- ja keskustelupaikan

Lisätiedot

Ryhmätoiminta opiskeluterveydenhuollossa

Ryhmätoiminta opiskeluterveydenhuollossa Ryhmätoiminta opiskeluterveydenhuollossa 5.6.2013 Minna Martin, psykologi YTHS OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ Miksi ryhmiä? Resurssit: ryhmätoiminta on kustannustehokasta. Voi tuottaa yksilöhoidon tarvetta

Lisätiedot

VALMENNUSOHJELMAN / INTERVENTION KUVAUS

VALMENNUSOHJELMAN / INTERVENTION KUVAUS Myötätunto itseä kohtaan - ohjelman tutkiminen ja kehittäminen suomalaisen työelämän tarpeisiin TSR hankenumero 115274 MYÖTÄTUNNON MULLISTAVA VOIMA HELSINGIN YLIOPISTON TUTKIMUSHANKE VALMENNUSOHJELMAN

Lisätiedot

Hengitys työvälineenä. Minna Martin psykologi, psykoterapeutti

Hengitys työvälineenä. Minna Martin psykologi, psykoterapeutti Hengitys työvälineenä Minna Martin psykologi, psykoterapeutti Psykofyysisen hengitysterapian taustaa Maila Seppä & Päivi Lehtinen & Minna Martin Hengityskoulu ~ Psykofyysinen hengitysterapia Somaattisesti

Lisätiedot

Millaiseen kouluun mahtuvat kaikki? Opettajan kommunikaatiosuhde ja ymmärrys vuorovaikutuksen voimasta Kaikkien Koulun mahdollistajana

Millaiseen kouluun mahtuvat kaikki? Opettajan kommunikaatiosuhde ja ymmärrys vuorovaikutuksen voimasta Kaikkien Koulun mahdollistajana Millaiseen kouluun mahtuvat kaikki? Opettajan kommunikaatiosuhde ja ymmärrys vuorovaikutuksen voimasta Kaikkien Koulun mahdollistajana Dosentti Elina Kontu Helsingin yliopisto Opettajankoulutuslaitos,

Lisätiedot

KINESTETIIKAN PERUSKURSSI vuonna 2016

KINESTETIIKAN PERUSKURSSI vuonna 2016 1 KINESTETIIKAN PERUSKURSSI vuonna 2016 Aika Osa I 22. 23.8.2016 klo 8:00 15:00 Osa II 3.-4.10.2016 klo 8:00 15:00 Paikka Kohderyhmä Järjestäjä Kouluttaja Osallistujamäärä Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo,

Lisätiedot

DriveGate -ohjeet. DriveGate-käyttöohjeet: Rekisteröityminen palveluun. Rekisteröitymisohjeet ja rekisteröitymisprosessin kuvaus

DriveGate -ohjeet. DriveGate-käyttöohjeet: Rekisteröityminen palveluun. Rekisteröitymisohjeet ja rekisteröitymisprosessin kuvaus DriveGate-käyttöohjeet: Rekisteröityminen palveluun Rekisteröitymisohjeet ja rekisteröitymisprosessin kuvaus Johdanto Jotta voit käyttää DriveGaten palveluja ja sovelluksia, sinun tulee kirjautua DriveGate-palveluun.

Lisätiedot

Pikaohje Sopimus Pro verkkopalvelun käyttämiseen

Pikaohje Sopimus Pro verkkopalvelun käyttämiseen Pikaohje Sopimus Pro verkkopalvelun käyttämiseen Oppisopimuskeskuksen Sopimus Pro -verkkopalvelu on tarkoitettu oppisopimuskoulutuksessa tehtävien jaksoarviointien ja koulutuskorvaushakemusten täyttämistä

Lisätiedot

Tunnetta ja älyä työpaikalle

Tunnetta ja älyä työpaikalle Tunnetta ja älyä työpaikalle Ota mukava asento, hengitä rauhallisesti keuhkot täyteen, tunne kuinka ilma virtaa sisään ja ulos. Sulje silmäsi ja mietiskele näitä tieteellisesti todistettuja faktoja: Mindfulness

Lisätiedot

WILMAN KÄYTTÖOHJE TYÖPAIKKAOHJAAJILLE Lahden diakonian instituutti

WILMAN KÄYTTÖOHJE TYÖPAIKKAOHJAAJILLE Lahden diakonian instituutti WILMAN KÄYTTÖOHJE TYÖPAIKKAOHJAAJILLE Lahden diakonian instituutti Sisällys 1. Wilmaan kirjautuminen... 1 2. Työpaikkaohjaajan etusivu... 1 3. Työssäoppiminen... 2 4. Näytöt/tutkintotilaisuudet välilehti,

Lisätiedot

Iloa vanhemmuuteen. Myönteinen vuorovaikutus pikkulapsiperheessä

Iloa vanhemmuuteen. Myönteinen vuorovaikutus pikkulapsiperheessä Iloa vanhemmuuteen Myönteinen vuorovaikutus pikkulapsiperheessä Avoin vanhempainilta Kaakkurin yhtenäiskoululla 27.2.2013 klo:18-19.30. Tilaisuuden järjestää Nuorten Ystävien Vanhempien Akatemia yhdessä

Lisätiedot

Hei kuka puhuu? lapsen kohtaaminen ja tukeminen

Hei kuka puhuu? lapsen kohtaaminen ja tukeminen Hei kuka puhuu? lapsen kohtaaminen ja tukeminen Maarit Engberg vt. Perhekonsultti 16.03.2015 Tampere Esityksen rakenne: 1) Ensi kieli ja kehittyvä minuus 2) Kuulon merkitys ja huomioiminen arjessa 3) Tukea

Lisätiedot

Traumatisoituneen nuoren hoito -tapausesimerkkejä. Tuija Turunen, psykologi, psykoterapeutti Nuorisopsykiatrian päivät, Helsinki 4.4.

Traumatisoituneen nuoren hoito -tapausesimerkkejä. Tuija Turunen, psykologi, psykoterapeutti Nuorisopsykiatrian päivät, Helsinki 4.4. Traumatisoituneen nuoren hoito -tapausesimerkkejä Tuija Turunen, psykologi, psykoterapeutti Nuorisopsykiatrian päivät, Helsinki 4.4.2014 Traumatisoituneen nuoren kohtaaminen ja hoito on aina ainutlaatuista

Lisätiedot

Työkaluja haastavien tunteiden käsittelyyn

Työkaluja haastavien tunteiden käsittelyyn Hyvinvoiva oppilaitos - Tietoa ja hyviä käytänteitä opetukseen Työkaluja haastavien tunteiden käsittelyyn Psykologi Psykoterapeutti, YET Tiina Röning Yhteistyössä: Mielen hyvinvoinnin opettajakoulutukset,

Lisätiedot

F R I E N D S - sinut itsensä kanssa

F R I E N D S - sinut itsensä kanssa F R I E N D S - sinut itsensä kanssa Marianne Takala kehittämissuunnittelija, psykoterapeutti Iloa kouluun - koulutuspäiv ivä Seinäjoella 1.4.2011 Tavoitteena ja haasteena hyvä elämä Suomalainen koulu

Lisätiedot

Tunneklinikka. Mika Peltola 0443336719 www.tunneklinikka.palvelee.fi

Tunneklinikka. Mika Peltola 0443336719 www.tunneklinikka.palvelee.fi Tunneklinikka Mika Peltola 0443336719 www.tunneklinikka.palvelee.fi Tunnekehoterapia on luontaishoitomenetelmä, joka on kehittynyt erilaisten luontaishoitomenetelmien yhdistämisestä yhdeksi hoitomuodoksi.

Lisätiedot

OHJEET WORDPRESS-BLOGIN LUOMISEEN JA TAVALLISIMPIIN BLOGITOIMINTOIHIN

OHJEET WORDPRESS-BLOGIN LUOMISEEN JA TAVALLISIMPIIN BLOGITOIMINTOIHIN OHJEET WORDPRESS-BLOGIN LUOMISEEN JA TAVALLISIMPIIN BLOGITOIMINTOIHIN Koulutusteknologian perusopinnot Digitaalinen portfolio oppimisen tukena 2010 Essi Vuopala 1. BLOGIN LUOMINEN Mene osoitteeseen http://www.wordpress.com

Lisätiedot

Tarinainstituutin. -koulutus

Tarinainstituutin. -koulutus Tarinainstituutin -koulutus Sinulle, joka työskentelet ryhmien kanssa, sovellusalueina työnohjaus, terapia, kasvatus, koulutus, taide, seurakuntatyö tai muu yhteisöllinen työ. TERVETULOA Tarinainstituuttiin!

Lisätiedot

Hengitys työvälineenä. 1/2013 Minna Martin fysioterapeutti, psykologi, psykoterapeutti

Hengitys työvälineenä. 1/2013 Minna Martin fysioterapeutti, psykologi, psykoterapeutti Hengitys työvälineenä 1/2013 Minna Martin fysioterapeutti, psykologi, psykoterapeutti Psykofyysisen hengitysterapian taustaa Kehittäjät: Maila Seppä & Päivi Lehtinen & Minna Martin Hengityskoulu ~ Psykofyysinen

Lisätiedot

http://www.wordle.net Opiskelijan ohje Tutkintopalvelu 1.9.2013

http://www.wordle.net Opiskelijan ohje Tutkintopalvelu 1.9.2013 http://www.wordle.net Opiskelijan ohje 1.9.2013 Opiskelijan ohje 2 (9) n käyttöohje tutkinnon suorittajalle Ohjeen sisältö TIEKEn tutkintoja hallinnoidaan ssa, jonka osoite on /tupa. Jokainen TIEKEn tutkintoa

Lisätiedot

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Tiina Myllymäki Projektivastaava / Työhönvalmentaja 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti (2015 2017)

Lisätiedot

FyKe-Mopin opettajanohje

FyKe-Mopin opettajanohje 1 FyKe-Mopin opettajanohje Ohjelma jakautuu aihepiireittäin Opiskelen ja opin ja Testi osioihin. Miten saan FyKe-Mopin nopeasti käyttöön? Ensimmäisenä on ohjelma asennettava joko yksittäiselle koneelle

Lisätiedot

Isän kohtaamisen periaatteita

Isän kohtaamisen periaatteita TOIMIVAT KÄYTÄNNÖT Isän kohtaamisen periaatteita Isä määrittelee itse avun tarpeensa Voimavarakeskeisyys Sukupuolisensitiivisyys Ennaltaehkäisevyys Matala kynnys Dialogisuus Nopeasti yhteys myös isään,

Lisätiedot

Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan musiikkia (PWR1) Valitaan värejä, kuvia tai symboleja erilaisille äänille.

Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan musiikkia (PWR1) Valitaan värejä, kuvia tai symboleja erilaisille äänille. Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan musiikkia (PWR1) Valitaan värejä, kuvia tai symboleja erilaisille äänille. Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan (PWR1) Valitaan

Lisätiedot

Lukijalle... 11. Itsetunto mitä sen on?... 15 Itsetunto ja opetussuunnitelmat... 16 Itsetunnon muotoutuminen vuorovaikutuksessa...

Lukijalle... 11. Itsetunto mitä sen on?... 15 Itsetunto ja opetussuunnitelmat... 16 Itsetunnon muotoutuminen vuorovaikutuksessa... Sisällys Lukijalle... 11 Osa 1 Itsetunnon kehittäminen itsetuntemusta ja vuorovaikutustaitoja oppimalla Itsetuntoa vahvistamassa...15 Itsetunto mitä sen on?... 15 Itsetunto ja opetussuunnitelmat... 16

Lisätiedot

Ohjeet psykoterapeuteille www.vapaatajat.fi. info@vapaatajat.fi

Ohjeet psykoterapeuteille www.vapaatajat.fi. info@vapaatajat.fi Ohjeet psykoterapeuteille www.vapaatajat.fi info@vapaatajat.fi Vapaat Ajat palvelun ohjeet psykoterapeuteille Tästä oppaasta löydät ohjeet Vapaat Ajat palvelun käyttöön. Käymme läpi palveluun rekisteröitymisen,

Lisätiedot

Videointerventioiden eettistä pohdintaa. Jukka Mäkelä Lastenpsykiatri, lasten psykoterapian, Theraplay-terapian ja MIMvuorovaikutusvideoinnin

Videointerventioiden eettistä pohdintaa. Jukka Mäkelä Lastenpsykiatri, lasten psykoterapian, Theraplay-terapian ja MIMvuorovaikutusvideoinnin Videointerventioiden eettistä pohdintaa Jukka Mäkelä Lastenpsykiatri, lasten psykoterapian, Theraplay-terapian ja MIMvuorovaikutusvideoinnin kouluttaja Eettiset lähtökohdat Ensimmäinen eettinen periaate:

Lisätiedot

Ohje Tutkintopalveluun rekisteröitymiseen. Osaamispalvelut

Ohje Tutkintopalveluun rekisteröitymiseen. Osaamispalvelut Ohje Tutkintopalveluun rekisteröitymiseen Osaamispalvelut 1.2.2008 2 (9) Ohje tutkinnon suorittajan rekisteröitymiseen Tutkintopalveluun TIEKEn tutkintoja hallinnoidaan Tutkintopalvelussa, jonka osoite

Lisätiedot

Flipped classroom (2op) Käänteinen opetus/luokkahuone Lähipäivä

Flipped classroom (2op) Käänteinen opetus/luokkahuone Lähipäivä Flipped classroom (2op) Käänteinen opetus/luokkahuone Lähipäivä 6.10.2015 Learning services / OPIT Timo Ovaska Keskeinen sisältö ja osaamistavoitteet Käänteisen opetuksen suunnittelu ja elementit Erilaisten

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen EU Login EU Login kirjautuminen EU Login järjestelmä mahdollistaa keskitetyn pääsyn useisiin eri Euroopan Komission verkkosovelluksiin yhdellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. EU login varmistaa identiteettisi

Lisätiedot

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy Eväitä yhteistoimintaan Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy 3.10.2008 Modernistinen haave Arvovapaa, objektiivinen tieto - luonnonlaki Tarkkailla,tutkia ja löytää syy-seuraussuhteet

Lisätiedot

Rekisteröitymisohje. Vaihe 1. Rekisteröityminen palveluun tapahtuu seuraavasti: 22.2.2013

Rekisteröitymisohje. Vaihe 1. Rekisteröityminen palveluun tapahtuu seuraavasti: 22.2.2013 Rekisteröitymisohje Vaihe 1 Kiitos osoittamastasi luottamuksesta ja ilmoituksesta liittyä Suomen Yrittäjien hankintaasiamiespalvelun käyttäjäksi. Tämä ohje koskee rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi.

Lisätiedot

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Kokemuksia työnohjauksesta johdon näkökulmasta 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 2 Työnohjauksen peruskysymyksiä

Lisätiedot

VUOROVAIKUTUSKYLPY. Saara Jaskari. Turun ensi- ja turvakoti ry

VUOROVAIKUTUSKYLPY. Saara Jaskari. Turun ensi- ja turvakoti ry VUOROVAIKUTUSKYLPY Saara Jaskari Turun ensi- ja turvakoti ry Yleistä Turun ensi- ja turvakoti ry organisoima projekti. Raha-automaattiyhdistyksen kehittämisavustus vuosille 2010-2013 Projektin tavoite

Lisätiedot

Työnilo ja läsnäolon taito 11.9.2012 klo 8.15-10.00 Henry ry, Tampere. www.ilopalvella.fi

Työnilo ja läsnäolon taito 11.9.2012 klo 8.15-10.00 Henry ry, Tampere. www.ilopalvella.fi Työnilo ja läsnäolon taito 11.9.2012 klo 8.15-10.00 Henry ry, Tampere Taina Siukola Ilo Palvella -valmentaja, Työnilon Coach Mark King Consulting Oy Ilo Palvella! Missio: Lämminhenkistä palveluosaamista

Lisätiedot

29.10.2013. Minna Martin. Psykofyysinen hengitysterapia

29.10.2013. Minna Martin. Psykofyysinen hengitysterapia Hengityksen säätely unettomuuden hoidossa Minna Martin psykologi, psykoterapeutti 28.10.2013 Minna Martin Fysioterapeutti 1988, 1992 Psykologi 2002 Hengityskouluohjaaja 2002, -kouluttaja 2009 Tietoisuustaito

Lisätiedot

Tunnetaitojen merkitys mielenterveydelle

Tunnetaitojen merkitys mielenterveydelle Valtakunnallinen nuorisotyön koulutus Tampereella 22.-23.4.2013 Tunnetaitojen merkitys mielenterveydelle Psykologi, psykoterapeutti, YET Tiina Röning Rokua 28.10.2015 Mitä on tunne? Erilaisia selitystapoja

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21)

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21) Oppilaan opas Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy Versio 0.2 (2008-01-21) Versio Päivämäärä Kuvaus 0.1 2005-01-16 Ensimmäinen versio. 0.2 2008-01-21 Korjattu kuvatiedostojen maksimiresoluutio ja muutamia

Lisätiedot

VARHAINEN VUOROVAIKUTUS. KYMPPI-hanke 2007-2011 Turun ammattikorkeakoulu Terveys-AIKO Kätilöopiskelijat Kati Korhonen & Jenni Rouhiainen

VARHAINEN VUOROVAIKUTUS. KYMPPI-hanke 2007-2011 Turun ammattikorkeakoulu Terveys-AIKO Kätilöopiskelijat Kati Korhonen & Jenni Rouhiainen VARHAINEN VUOROVAIKUTUS KYMPPI-hanke 2007-2011 Turun ammattikorkeakoulu Terveys-AIKO Kätilöopiskelijat Kati Korhonen & Jenni Rouhiainen Varhainen vuorovaikutus on jatkumo, joka alkaa jo raskausaikana ja

Lisätiedot

Johtajuus on työyhteisön erilaisin ja yksinäisin rooli, mutta tärkein voimavara!

Johtajuus on työyhteisön erilaisin ja yksinäisin rooli, mutta tärkein voimavara! 1 Esimiesvalmennus entistä tietoisempaan johtajuuteen Johtajuus on työyhteisön erilaisin ja yksinäisin rooli, mutta tärkein voimavara! Hyvä johtaja ja esimies! Tarvitsetko ajan ja paikan, missä voit tutkia

Lisätiedot

EuroTraffic Language Training

EuroTraffic Language Training EuroTraffic Language Training Käyttäjän opas Sisällysluettelo Kurssin aloittaminen... 3 Rekisteröityminen... 4 Sisäänkirjautuminen... 6 Tehtävien aloittaminen... 7 Sanasto... 9 Yhdistä ääni ja kuva...

Lisätiedot

22.10.2014 M.Andersson

22.10.2014 M.Andersson 1 Kommenttipuheenvuoro: Reflektiivinen työote Mll:n seminaari Helsinki Maarit Andersson, kehittämispäällikkö Ensi- ja turvakotien liitto 2 Aluksi Vallitseva yhteiskunnallinen tilanne, kuntien taloudellinen

Lisätiedot

Suomen lasten ja nuorten säätiö Myrsky-hanke projektipäällikkö Riikka Åstrand. Valtakunnalliset sjaishuollon päivät Tampere 2.10.

Suomen lasten ja nuorten säätiö Myrsky-hanke projektipäällikkö Riikka Åstrand. Valtakunnalliset sjaishuollon päivät Tampere 2.10. Suomen lasten ja nuorten säätiö Myrsky-hanke projektipäällikkö Riikka Åstrand Valtakunnalliset sjaishuollon päivät Tampere 2.10.2013 MYRSKY-HANKE mahdollistaa nuorille suunnattuja, nuorten omia voimavaroja

Lisätiedot

Mindfulness - tietoisuustaidot. 17.11.2012 Taina Pahkala

Mindfulness - tietoisuustaidot. 17.11.2012 Taina Pahkala Mindfulness - tietoisuustaidot 17.11.2012 Taina Pahkala Mindfulness- tietoisuustaito Mindfulness on mielen taito, jonka voi oppia harjoittelemalla ja aktiivisesti havainnoimalla. Kyse on tietoisesta hyväksyvästä

Lisätiedot

Ylläpito toimittaa sinulla sähköpostiisi käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tässä esimerkissä

Ylläpito toimittaa sinulla sähköpostiisi käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tässä esimerkissä Sivustolle santaskyla.net kirjautuminen Sisällysluettelo Sisällys Sivustolle santaskyla.net kirjautuminen... 1 Sisällysluettelo... 1 Käyttöoikeus... 1 Kirjautunut käyttäjä... 3 Artikkelin kommentointi...

Lisätiedot

Esittely. Ctrl-L = Koko näyttö Vasen näppäin = seuraava sivu Oikea näppäin = edellinen sivu

Esittely. Ctrl-L = Koko näyttö Vasen näppäin = seuraava sivu Oikea näppäin = edellinen sivu Esittely Ctrl-L = Koko näyttö Vasen näppäin = seuraava sivu Oikea näppäin = edellinen sivu Se on ohjelma Internetissä... jonka on tuottanut Se on Brisbanessa Australiassa sijaitsevan voittoa tavoittelemattoman

Lisätiedot

Code.org sivusto ohjelmoinnin opetuksessa

Code.org sivusto ohjelmoinnin opetuksessa Code.org sivusto ohjelmoinnin opetuksessa Innokas-verkosto Kati Sormunen 1 Tämän oppitunnin tavoitteena On ottaa käyttöön Code.org sivusto, jossa oppilas voi harjoitella ohjelmointia koulussa ja kotona

Lisätiedot

Opiskelijatutkimus 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014

Opiskelijatutkimus 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Opiskelijatutkimus 2014 Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Opiskelijatutkimuksen taustatiedot Tutkimuksen aihealueet: lääketieteen perusopetuksen laatu

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistietoa varhaiskasvatussuunnitelmasta 2. Taustaa varhaiskasvatussuunnitelmalle 2.1 Varhaiskasvatuksen sisältöä ohjaavat

Lisätiedot

Psychosocial Risk Management etraining. -portaalin käyttöopas

Psychosocial Risk Management etraining. -portaalin käyttöopas Psychosocial Risk Management etraining -portaalin käyttöopas Tervetuloa Psykososiaalisten riskien hallinta PRIMAeT sähköiseen itseopiskeluportaaliin. Kurssin tavoitteena on lisätä työpaikan eri toimijoiden

Lisätiedot

Therapeia-säätiön työnohjaajakoulutus psykoterapeuteille ja psykoanalyytikoille, 2,5 vuotta (60 op)

Therapeia-säätiön työnohjaajakoulutus psykoterapeuteille ja psykoanalyytikoille, 2,5 vuotta (60 op) Therapeia-säätiön työnohjaajakoulutus psykoterapeuteille ja psykoanalyytikoille, 2,5 vuotta (60 op) Työnohjaajakoulutuksen tavoitteet: Opiskelija saa tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset jatkuvan

Lisätiedot

WILMAN KÄYTTÖOHJE TYÖPAIKKAOHJAAJILLE LAHDEN DIAKONIAN INSTITUUTTI

WILMAN KÄYTTÖOHJE TYÖPAIKKAOHJAAJILLE LAHDEN DIAKONIAN INSTITUUTTI 1 WILMAN KÄYTTÖOHJE TYÖPAIKKAOHJAAJILLE LAHDEN DIAKONIAN INSTITUUTTI 1. Kirjaudu omilla tunnuksillasi Wilmaan sisään osoitteessa https://dila.starsoft.fi 2 Käyttäjätunnuksesi on etunimi.sukunimi Ensimmäisellä

Lisätiedot

MUUTOS JA MUUTOKSESSA ELÄMISEN TAIDOT EIJA HIMANEN 12.4.2015

MUUTOS JA MUUTOKSESSA ELÄMISEN TAIDOT EIJA HIMANEN 12.4.2015 MUUTOS JA MUUTOKSESSA ELÄMISEN TAIDOT EIJA HIMANEN 12.4.2015 Käsiteltäviä näkökulmia Mitä muutos on? Mitä ihmiselle muutoksessa tapahtuu? Työkaluja muutoksessa kipuilevan tukemiseen. Muutos Tilanteen tai

Lisätiedot

Moodle opiskelijan opas. Verkko oppimisympäristön käyttö

Moodle opiskelijan opas. Verkko oppimisympäristön käyttö Moodle opiskelijan opas Verkko oppimisympäristön käyttö Marko Jarva 21.1.2009 Sisällysluettelo 1 Aloitusnäkymä... 3 1.1 Kirjautuminen... 3 2 Kurssin sivu... 4 2.1 Aiheet ja näkymä... 4 3 Omat tiedot...

Lisätiedot

TYÖPAJA 3. SAMAUTTAMINEN VUOROVAIKUTUKSESSA KEVÄT 2015

TYÖPAJA 3. SAMAUTTAMINEN VUOROVAIKUTUKSESSA KEVÄT 2015 TYÖPAJA 3. SAMAUTTAMINEN VUOROVAIKUTUKSESSA ULLA PIIRONEN-MALMI METROPOLIA KEVÄT 2015 KIELELLINEN SAMAUTTAMINEN IHMISELLÄ ON SOSIAALISISSA TILANTEISSA MUUNTUMISEN TARVE HÄN HALUAA MUOKATA JA SOVITTAA OMAA

Lisätiedot

Luontaishoitomenetelmä Tunnekehoterapiakoulutus. 3. vuosikurssi Alkaa 28.3.2015 Helsinki

Luontaishoitomenetelmä Tunnekehoterapiakoulutus. 3. vuosikurssi Alkaa 28.3.2015 Helsinki Luontaishoitomenetelmä Tunnekehoterapiakoulutus 3. vuosikurssi Alkaa 28.3.2015 Helsinki Luontaishoitomenetelmä Tunnekehoterapia Ilmoittaudu mukaan koulutukseen 13.3.2015 mennessä. Saat 2h tunnekehoterapiahoidon

Lisätiedot

Vertaisryhmätoiminta rahapeliongelman hoidossa

Vertaisryhmätoiminta rahapeliongelman hoidossa Vertaisryhmätoiminta rahapeliongelman hoidossa Pienet pohjalaiset päihde- ja mielenterveyspäivät IX 16-17.11.2015 Catarina Forsström & Jouni Saarelainen Pelirajat on Mitä olemme oppineet? VERTAISOHJAAJAT

Lisätiedot

Jotta voit käyttää Facebookia täytyy sinun ensiksi luoda sinne käyttäjätili. Käyttäjätilin luominen onnistuu noudattamalla seuraavia ohjeita.

Jotta voit käyttää Facebookia täytyy sinun ensiksi luoda sinne käyttäjätili. Käyttäjätilin luominen onnistuu noudattamalla seuraavia ohjeita. Facebook-pikaopas Mikä Facebook on? Facebook on internetissä toimiva sosiaalinen palvelu, jonka avulla sen käyttäjät voivat olla yhteydessä ystäviinsä ja sukulaisiinsa, jakaa kuvia ja videoita sekä liittyä

Lisätiedot

SUOMEN MORENOINSTITUUTTI

SUOMEN MORENOINSTITUUTTI - TÄYDENNYSKOULUTUS 2016-2017 Yleisesite SISÄLTÖ välittää perustietoja jungilaisesta psykologiasta, luo vuoropuhelua ja siltaa jungilaisen ja psykodraaman teorioiden ja käytännön välillä, rakentaa molemmista

Lisätiedot

Hengitys työvälineenä hoitotyössä ja auttamisammateissa

Hengitys työvälineenä hoitotyössä ja auttamisammateissa Hengitys työvälineenä hoitotyössä ja auttamisammateissa Psykofyysisen hengitysterapian taustaa Psykofyysisen hengitysterapian ajattelutavat ja menetelmät ovat kehittyneet liikuntaterapeutti Maila Sepän

Lisätiedot

SOPIMUSPRO - VERKKOPALVELUNOHJE. Opiskelijan ohje SopimusPro verkkopalveluun. Pikaohje arvioinnin kirjaamiseen SopimusPro -verkkopalveluun

SOPIMUSPRO - VERKKOPALVELUNOHJE. Opiskelijan ohje SopimusPro verkkopalveluun. Pikaohje arvioinnin kirjaamiseen SopimusPro -verkkopalveluun Opiskelijan ohje SopimusPro verkkopalveluun Pikaohje arvioinnin kirjaamiseen SopimusPro -verkkopalveluun 1. Saat sähköpostiin ilmoituksen arvioinnista ja linkin arviointisivulle (sivu 1). 2. Työpaikkakouluttaja

Lisätiedot

Psykodraamaa ja toiminnallista työotetta koulutusta kohtaamiseen

Psykodraamaa ja toiminnallista työotetta koulutusta kohtaamiseen Psykodraamaa ja toiminnallista työotetta koulutusta kohtaamiseen Sininen Kolmio Oy järjestää psyko-ja sosiodraamamenetelmien koulutusta vuonna 2013-14. Koulutuskokonaisuus käsittää 1. Perusvalmiudet psyko-

Lisätiedot

Startti lokakuun alussa

Startti lokakuun alussa Ryhmät RAMKin ohjaussuunnitelmaan (opetuksen tukitoimet) ja ryhmän suunnitelma Yhteydenotto sähköpostitse loppuvaiheen opiskelijoihin ja markkinointi Ilmoittautuminen sähköpostitse ohjaajalle ja ryhmään

Lisätiedot

Vuorovaikutustaidot asiakastyössä käytännön esimerkein. Maitotiimi ProAgria Oulu ry. MaitoManagement 2020 www.proagriaoulu.fi/maitomanagement2020

Vuorovaikutustaidot asiakastyössä käytännön esimerkein. Maitotiimi ProAgria Oulu ry. MaitoManagement 2020 www.proagriaoulu.fi/maitomanagement2020 Vuorovaikutustaidot asiakastyössä käytännön esimerkein Maitotiimi ProAgria Oulu ry MaitoManagement 2020 -hanke kehittää erityisesti isojen maitotilayritysten toimintamalleja sekä palveluja ja työvälineitä.

Lisätiedot

LÄÄKKELLINEN RASKAUDENKESKEYTYS / KESKENMENO

LÄÄKKELLINEN RASKAUDENKESKEYTYS / KESKENMENO LÄÄKKELLINEN RASKAUDENKESKEYTYS / KESKENMENO POTILAAN PSYYKKINEN TUKEMINEN Aidon kohtaamisen kautta ihmiset voivat ymmärtää toisiaan ja itseään paremmin. Kohdatuksi tullessaan ihminen saa henkäyksen kokonaisesta

Lisätiedot

OMAISET MIELENTERVEYSTYÖN TUKENA TAMPERE RY

OMAISET MIELENTERVEYSTYÖN TUKENA TAMPERE RY OMAISET MIELENTERVEYSTYÖN TUKENA TAMPERE RY Vertaistuki omaisryhmissä tutkimusprojekti www.omaiset-tampere.fi/vertaistuki Miia Männikkö p.040/722 4292 miia.mannikko@omaiset-tampere.fi VERTAISTUKI - tutkittua

Lisätiedot

ESIINTYMINEN. Laura Elo Cambiare p. 040 748 7884 laura@johtajuustaito.fi

ESIINTYMINEN. Laura Elo Cambiare p. 040 748 7884 laura@johtajuustaito.fi ESIINTYMINEN Laura Elo Cambiare p. 040 748 7884 laura@johtajuustaito.fi Jännitys hyvä renki huono isäntä Kumpi kuvaa sinua? Jännitys auttaa minua. Jännitys lamaannuttaa ja vaikeuttaa esillä oloani. Jännitys

Lisätiedot

Kuinka työntekijä voi tukea lapsen mentalisaatiokykyä? Nina Pyykkönen Erikoispsykologi, PsL Psykoterapeutti YET

Kuinka työntekijä voi tukea lapsen mentalisaatiokykyä? Nina Pyykkönen Erikoispsykologi, PsL Psykoterapeutti YET Kuinka työntekijä voi tukea lapsen mentalisaatiokykyä? Nina Pyykkönen Erikoispsykologi, PsL Psykoterapeutti YET Reflektiosta Reflektio on tärkeää kaikissa aikuisten, lasten, vanhempien ja ammatti-ihmisten

Lisätiedot

OFFICE 365 PIKAOHJE 14.01.2014

OFFICE 365 PIKAOHJE 14.01.2014 OFFICE 365 PIKAOHJE 14.01.2014 SISÄLTÖ 1. O365 AVAAMINEN 3 2. KIRJAUTUMINEN 3 3. SALASANAN VAIHTAMINEN 5 4. SÄHKÖPOSTIN KANSIO RAKENNE 6 5. POISSAOLOVIESTI 7 6. SÄHKÖPOSTIN ALLEKIRJOITUS 8 7. YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA. 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti

MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA. 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti Preventiimi pähkinänkuoressa OKM:n rahoittama, Humakin hallinnoima, yksi valtakunnallisista

Lisätiedot

SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJE TAKSI YRITYKSILLE. 1. Palveluun rekisteröityminen... 2. 2. Palveluun kirjautuminen... 2. 3. Etusivu... 2

SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJE TAKSI YRITYKSILLE. 1. Palveluun rekisteröityminen... 2. 2. Palveluun kirjautuminen... 2. 3. Etusivu... 2 SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJEET TAKSIAUTOILIJAT SISÄLLYS 1. Palveluun rekisteröityminen... 2 2. Palveluun kirjautuminen... 2 3. Etusivu... 2 4. Autojen lisääminen... 3 5. Kuljettajaryhmät ja niiden perustaminen...

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

Miksi valitsimme konsultaatiotiimin? Rajan lapset ja nuoret Perhepalvelupäällikkö Irmeli Henttonen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri 5.10.

Miksi valitsimme konsultaatiotiimin? Rajan lapset ja nuoret Perhepalvelupäällikkö Irmeli Henttonen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri 5.10. Miksi valitsimme konsultaatiotiimin? Rajan lapset ja nuoret Perhepalvelupäällikkö Irmeli Henttonen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri 5.10.2010 Konsultaatioryhmä Lääkäri, psykologi, sairaanhoitaja

Lisätiedot

Bisnode-luottotietopalvelu, käyttöohje YLEISIÄ ASIOITA PALVELUN KÄYTÖSTÄ

Bisnode-luottotietopalvelu, käyttöohje YLEISIÄ ASIOITA PALVELUN KÄYTÖSTÄ HELMIKUU 2015 Bisnode-luottotietopalvelu, käyttöohje YLEISIÄ ASIOITA PALVELUN KÄYTÖSTÄ Bisnode Finland Oy Kumpulantie 3, 00520 HELSINKI Puh 09-7511 9100 www.bisnode.fi Sisällysluettelo Tervetuloa käyttämään

Lisätiedot

24 www.fit.fi. 10FI3_mindfulness_1048.indd 24 15.2.2010 15:25:42

24 www.fit.fi. 10FI3_mindfulness_1048.indd 24 15.2.2010 15:25:42 HYVÄ OLO rusina Tämä voi elämäsi muuttaa 24 www.fit.fi 10FI3_mindfulness_1048.indd 24 15.2.2010 15:25:42 Mindfulness-kurssilla olemaan läsnä juuri tässä opitaan hetkessä. vaikka rusina. Oivallukseen riittää

Lisätiedot

Näkökulmia diabeteksen avokuntoutuksen kehittämiseen. Kati Hannukainen diabeteshoitaja, projektisuunnittelija. Diabetesliiton Yksi elämä -hankkeet

Näkökulmia diabeteksen avokuntoutuksen kehittämiseen. Kati Hannukainen diabeteshoitaja, projektisuunnittelija. Diabetesliiton Yksi elämä -hankkeet Näkökulmia diabeteksen avokuntoutuksen kehittämiseen diabeteshoitaja, projektisuunnittelija 1 Diabetesliiton Yksi elämä -hankkeet 27.11.2014 Diabetes Suomessa noin 50 000 tyypin 1 diabeetikkoa, joista

Lisätiedot

Talkshoppia ja workshowta

Talkshoppia ja workshowta Talkshoppia ja workshowta - projektin satoa Turusta ja muualta Se tarina muutti päiväni kirjasto kertoo ja kuuntelee Turun kaupunginkirjasto Ella Mustamo, Tarja Nikander, Leena Elenius 2 Keitä me olemme?

Lisätiedot

Kohtaaminen, läsnäolo ja leikki

Kohtaaminen, läsnäolo ja leikki Kohtaaminen, läsnäolo ja leikki näkökulmia pienten pedagogiikkaan Kirsi Järvinen, LTO, työnohjaaja, Peda8eto Oy kirsi.jarvinen@peda8eto.fi Kirsi Järvinen Lahti 19.5.2015 Leikki, läsnäolo ja kohtaaminen

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 1 Kurikka lapsen nimi Kansilehteen lapsen oma piirros Lapsen ajatuksia ja odotuksia esiopetuksesta (vanhemmat keskustelevat kotona lapsen kanssa ja kirjaavat) 2 Eskarissa

Lisätiedot

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ --Raporttisi perehtymisestä harjoittelupaikkaasi-- Voit myös kerätä muuta tietoa harjoittelupaikastasi! ENNAKKOTETEHTÄVÄ: 1. Perehtyminen harjoittelupaikkaan 2. Organisaatio,

Lisätiedot

Kognitiivinen psykoterapia vanhuusiän depressioiden hoidossa

Kognitiivinen psykoterapia vanhuusiän depressioiden hoidossa Kognitiivinen psykoterapia vanhuusiän depressioiden hoidossa Marja Saarenheimo FT, psykologi, psykoterapeutti Vanhustyön keskusliitto/ Terapiahuone MielenTila Kognitiivinen psykoterapia (CBT) Aaron Beck

Lisätiedot

Mitä lukion jälkeen? Sujuva-hankkeen ryhmänohjaustoiminta lukioissa 1. tapaaminen

Mitä lukion jälkeen? Sujuva-hankkeen ryhmänohjaustoiminta lukioissa 1. tapaaminen Mitä lukion jälkeen? Sujuva-hankkeen ryhmänohjaustoiminta lukioissa 1. tapaaminen Mirja Väänänen, Teija Mikkilä & Leena Viitanen, Oulun yliopisto, 2016 Esittelyt SUJUVA-hanke Tavoitteena sujuvoittaa siirtymisiä

Lisätiedot

Sähköpostitilin luonti 07.06.2011

Sähköpostitilin luonti 07.06.2011 Sähköpostitilin luonti 07.06.2011 SÄHKÖPOSTITILIN LUONTI Tilin luonti pääkäyttäjän hallintaportaalissa 3 Sähköpostitilin luonti Outlook 2010 ohjelmaan 8 Tämä ohje on lyhennetty versio sähköpostilin Hallintaportaalin

Lisätiedot

2014-2015 WELLNESS & BALANCE, ESPOO

2014-2015 WELLNESS & BALANCE, ESPOO 2014-2015 WELLNESS & BALANCE, ESPOO Seasonal Yoga, Joogaopettaja koulutus Espoo 2014-2015 (Koulutus on pääasiassa englanninkielinen) Seasonal Yoga (SYTT) on kansainvälinen itsenäinen jooga koulu, joka

Lisätiedot

AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009. 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1

AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009. 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1 AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1 TAVOITTEET 12.8.2009 TYÖSKENTELYLLE TEEMA Ammattimainen yhteistyö moniammatillisessa

Lisätiedot

KESÄRETRIITTI 2012 JOOGA & CHI KUNG TIETOISUUS, SYDÄN JA VAHVAT JUURET ABHAYALOKA BUDDHALAINEN RETRIITTIKESKUS. (Loppi n.

KESÄRETRIITTI 2012 JOOGA & CHI KUNG TIETOISUUS, SYDÄN JA VAHVAT JUURET ABHAYALOKA BUDDHALAINEN RETRIITTIKESKUS. (Loppi n. KESÄRETRIITTI 2012 JOOGA & CHI KUNG TIETOISUUS, SYDÄN JA VAHVAT JUURET ABHAYALOKA BUDDHALAINEN RETRIITTIKESKUS (Loppi n.70km Helsingistä) TO-SU 28.6.-1.7.2012 RETRIITIN TEEMAT JA HARJOITUKSET TORSTAI on

Lisätiedot

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen-

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Käydään läpi kotitehtävä Mieti lomakkeen avulla asioita jotka toimivat hyvin elämässäsi joihin toivoisit muutosta. Asioita, joita haluaisit muuttaa elämässäsi voidaan

Lisätiedot

Wilman huoltajatunnus. Tunnuksen tekeminen

Wilman huoltajatunnus. Tunnuksen tekeminen Wilman huoltajatunnus Huoltajatunnuksen tekeminen onnistuu, kun sinulla on toimiva sähköpostiosoite ja oppilaitoksen lähettämä avainkoodi. Wilman käyttäjätunnusuudistuksen ansiosta molemmilla lapsen huoltajilla

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Mikä on facebook? Rekisteröityminen

Mikä on facebook? Rekisteröityminen Mikä on facebook? Facebook on Internetissä toimiva sosiaalinen palvelu, jonka tarkoituksena on yhdistää ystäviä, työ ja opiskelu kavereita ja tuttuja. Ihmiset käyttävät facebookkia ollakseen yhteydessä

Lisätiedot