Sisällys. Ennakkolukemista koulutukseen tulevalle 7. Johdanto Esittäytyminen ryhmässä Verkko-opiskelu ja välitehtävät...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällys. Ennakkolukemista koulutukseen tulevalle 7. Johdanto... 7. Esittäytyminen ryhmässä... 11. Verkko-opiskelu ja välitehtävät..."

Transkriptio

1 Sisällys Ennakkolukemista koulutukseen tulevalle 7 Johdanto... 7 Esittäytyminen ryhmässä Verkko-opiskelu ja välitehtävät Muutostyö hengityskoulussa ja koulutuksessa Runo: Hengitän, ja olen Tarina: Matka Ennakkotehtävä Olemiseen ja hengitykseen tutustuminen 18 Kannatelluksi tulo Runo: Vierellä Hengityksen käyttö työvälineenä Esimerkkejä hengitysterapian kohderyhmistä ja käyttöalueista Harjoitus: Omien kokemusten havainnointi Tutustumistehtävä: Toiveet ja pelot ryhmään tullessa Pelot Rauhoittava toinen kyky rauhoittua Pariharjoitus: Toisen ihmisen hengityksen kuuntelu omalla kädellä Tarina: Rauhoittava hammashoitaja Runo: Älä pelkää elämää Välitehtävä: Oleminen ja oma työ Itsereflektoinnin harjoittelua ryhmässä Hengityksen tutkiminen ja ryhmän aloittaminen 34 Pariharjoitus: Kuuntelutehtävä Alkuhaastattelu Ryhmäläisten valinta lyhytterapiaryhmiin ja hengityskouluun Kosketuksesta Hengityksen tutkiminen Hengityksen arviointi vuorovaikutustilanteissa

2 Piirrostehtävä: Mielikuva hengityksen tutkimisesta Turvallisuus ryhmässä Ohjaajan tehtävät ryhmän alussa Runo: Hengitä enemmän Välitehtävä: Huoneentaulu Välitehtävä: Muutostyö omassa työssäni Itsereflektoinnin harjoittelua ryhmässä Mielikuvat ja ruumiinkuva 53 Mielensisäinen hengitys Riittävän hyvä ohjaaja Mielikuvien käyttö hengitysterapiassa Mielikuviin liittyviä käsitteitä ja niiden yhteys hengitykseen Tarinoita, joissa mielikuvilla on keskeinen merkitys Ajatuksia ihmisen rajoista Rajaharjoituksia Ruumiinkuva Piirrostehtävä: Mielikuva omasta ruumiista Tarina: Itsekunnioitusjulistus Välitehtävä: Rajat Itsereflektoinnin harjoittelua ryhmässä Uloshengitys 68 Uloshengitys on avain muutokseen Uloshengityksen kaksi suuntaa Uloshengityksen jälkeinen tauko Uloshengityksen tuki Uloshengitysharjoituksia Uloshengityksen avustaminen Aktiivinen uloshengitys Välitehtävä: Uloshengityksen rauhoittava vaikutus Itsereflektoinnin harjoittelua ryhmässä Sisäänhengitys 77 Sisäänhengitysharjoituksia

3 Kuvatehtävä: Pelko ja rauhoittava toinen Millä edellytyksin kokemus itsestä voi muuttua? Missä ryhmän vastarinta näkyy ja tuntuu? Poissaolon merkitys ryhmässä Parikeskustelu: Vastarinta koulutuksessa Tarina: Muutoksesta ja tiedostamisesta Välitehtävä: Vastarinta Välitehtävä: Tilakokemus eri ikävaiheissa Kesätehtävä: Tutki lomatilaa Itsereflektoinnin harjoittelua ryhmässä Tila 91 Tilaharjoituksia Pienryhmäharjoitus: Onko puhetilaa? Runo: Miltä tuntuu hengittää nyt? Pariharjoitus: Kohtaaminen Roolit ryhmässä Tarina: He olivat muukalaisia, jotka palasivat Pohdintatehtävä: Ryhmäroolit Välitehtävä: Tila Itsereflektoinnin harjoittelua ryhmässä Hengitys ja oppiminen 101 Tila ja sisäinen lapsi Opetuksen kertaaminen Hengityksen oppiminen Automaattiajatusten yhteys pelkoihin ja hengitystapoihin Liikkeen ja hengityksen yhdistäminen Liike- ja hengitysharjoitus ryhmässä Psykofyysinen hengitysterapia ja mindfulness Harjoitus: Suhde itseen Tarina: Talon siivous Välitehtävä: Turvallisuus- ja pelkokokemukset lapsuudessa Itsereflektoinnin harjoittelua ryhmässä

4 8. Hengitys ja vuorovaikutussuhteet 118 Hengitys ja suhde toiseen Ryhmäharjoitus: Turvallisuus ryhmässä Vuorovaikutus ja sosiaaliset suhteet Hengitysharjoitus: Toisen puolesta hengittäminen Ryhmädynamiikka ja ohjaajan kaksoistehtävä Välitehtävä: Lahja ryhmältä Välitehtävä: Erotyö Tarina: Kaivosammakko Itsereflektoinnin harjoittelua ryhmässä Koulutuksen ja ryhmän päättyminen 131 Päättyminen ja erotyö Luopumisharjoitukset Mielikuvaharjoitus: Mielikuva itsestäni työtehtävässäni Pienryhmäkeskustelu: Miten käyttää hengitystä omassa työssä? Kertaaminen: Psykofyysisen lyhytterapiaryhmän/hengityskoulun kulku Tarina: Tarina ihmisestä Itsereflektoinnin harjoittelua ryhmässä Lopputyöt ja koulutuksen päättyminen 149 Lopputyö Minä muistan sinut Kirjallisuutta ja muita vinkkejä 150 6

5 Ennakkolukemista koulutukseen tulevalle Johdanto Työkirja on tarkoitettu koulutukseen tulevalle tai siihen jo aiemmin osallistuneelle hengitysterapeutille/hengityskouluohjaajalle. Työkirjasta voivat hyötyä myös muut psykofyysisellä otteella työskentelevät. Ideoita voivat saada erityisesti ryhmien kanssa työtä tekevät terveydenhuollon ja ihmissuhdetyön ammattihenkilöt sekä heidän kouluttajansa ja työnohjaajansa. Koulutuksessamme työkirjaa käytetään kirjan Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena parina. Työkirja on rakennettu siten, että se tukee kokemuksellista oppimista koulutusryhmässä ja omaehtoista opiskelua ryhmän ulkopuolella. Lisäksi työkirja on apuna oman hengitysterapiatyön aloittamisessa. Työkirjan kymmenen lukua koostuvat koulutustapaamisten sisällöistä, harjoituksista ja välitehtävistä. Teoreettinen tieto on sellaista hengityskirjasta nostettua tietoutta, joka auttaa jäsentämään käytännön harjoituksia sekä hengityksen muuttumisen ja tasapainottumisen prosessia. Työkirjassa on myös materiaalia, joka valikoitui pois hengityskirjasta kuten ryhmädynamiikkaan liittyvät osiot. Nämä palvelevat hengityskouluryhmiä ohjaavaa terapeuttia sekä koulutuksessa olevaa sen ymmärtämisessä, mitä itsessä, ryhmässä ja tässä ja nyt tapahtuu. Mielikuvilla on työkirjassa suuri merkitys, mikä näkyy tarinoiden ja runojen lisäksi erilaisissa harjoituksissa, joita ryhmän kanssa koulutuksen aikana tehdään. Tarinoita luetaan koulutusryhmälle ääneen samaan tapaan kuin vanhemmat lukevat satuja lapsilleen. Harjoitusten merkitys taas muistuttaa leikkimistä, jossa luodaan omakohtaisten kokemusten kautta elävä yhteys luovaan ongelmanratkaisu- ja elpymiskykyyn. Ilman mielikuvien siltaa emme voi ymmärtää ruumiillisten kokemustemme merkityksiä. Myös teoreettinen tieto jää ontoksi ilman yhteyttä mielikuvien maailmaan. Potilas saattaa sanoa ymmärrän ongelmani järjen tasolla, mutta tunneperäisen ymmärryksen puuttuessa en voi muuttua. Hän saattaa tarkoittaa sitä, ettei oman ruumiillis-mielikuvallisen kokemisen ja sanojen/järjen välillä vallitse elävää yhteyttä. Sana ei ole tullut lihaksi. Tähän tarvitaan mielikuvien siltaa ja siksi unien, 7

6 satujen, tarinoiden, runojen, kuvien, musiikin ja muiden taidemuotojen merkitys on tärkeä osa ihmisyyttä, mielen elävyyttä ja merkittävä osa psykofyysistä hengitysterapiaa. Työkirjassa annetaan on melko vähän ideoita liike- ja hengitysharjoituksista, vaikka vaihtoehtoja olisi lähes rajattomasti. Ideoita löytyy lisää monista muista kirjoista ja monet ammattilaiset ja harrastajaohjaajat ohjaavat niitä tunneillaan eri lajeissa (voimistelu, jooga, pilates, nia, asahi, tai chi jne.). Valmiiden liike-hengitys-harjoitusten tarjoamisen vaara piilee siinä, että ne herättävät toisilla oikein suorittamisen pakon, jolloin itsensä herkkä kuuntelu jää. Suosittelemme avoimuutta erilaisilla tunneilla ja poimimaan mukaan käyttökelpoisia harjoituksia, kun ne tuntuvat hyvältä ja herättävät oivalluksia itsestä. Koulutuksen menetelmät pohjautuvat psykofyysiseen hengitysterapiaan ja ne ovat syntyneet yli 30 vuoden kliinisen työn tuloksena. Yli 1000 potilasta on osallistunut kouluttajien ohjaamiin psykofyysisiin terapiaryhmiin ja yli 200 terveydenhoitoalan ammattilaista on käynyt hengitysterapeutti/hengityskouluohjaaja -koulutuksen. Psykofyysinen hengitysterapia sisältää menetelmiä, joiden avulla voidaan edistää tasapainoisen hengityksen oppimista ja sitä kautta vaikuttaa laajasti ihmisen terveyteen. Se on käytännön työväline, jonka avulla voidaan vaikuttaa myönteisesti myös vuorovaikutukseen asiakkaan kanssa. Koulutus soveltuu vuorovaikutustyötä tekeville sekä monille terveydenhuollon ammattiryhmille. Menetelmiä voidaan soveltaa sekä yksilötyöhön että erilaisiin ryhmiin. 8

7 Koulutuksen sisältö Ryhmän aloittaminen. Sisäänhengityksessä kulminoituvat Oleminen ja tekeminen. saamisen ehdot. Varhaisen vuorovaikutuksen yhteys Onko tilaa hengittää eli tilakysymys hengityksen säätelyyn. ja hengitys. Mielikuvien merkitys muutoksessa. Rajat suojaavana ja läpäisevänä hen- Stressin syntyminen, ylläpysyminen gityksessä ja ihmissuhteissa. ja vaikutus. Ryhmän lopettaminen. Pelot ja turvallisuus. Kertaus ja päättötyöt. Vastarinta muutoksessa. Kurssi sisältää myös välitehtäviä ja Muutostyö lähtee uloshengityksestä. verkkotyöskentelyä. Kouluttajat Liikuntaterapeutti Maila Seppä on psykofyysisen psykoterapian uranuurtajia. Hän työskenteli ensimmäiset työvuotensa vt. liikunnanopettajana oppikoulussa. Turkuun muuton jälkeen hän jatkoi opettajana kuurojenkoulussa. Sen jälkeen hän toimi Turun kaupunginsairaalan psykiatrian klinikan liikuntaterapeuttina. Siirryttyään yksityiseksi ammatinharjoittajaksi Maila Seppä teki yhteistyötä TYKS:n kanssa, jolloin hänellä oli mahdollisuus kehittää ahdistuneiden, epätasapainoisen hengityksen kautta oireilevien potilaiden hoitomuodoksi lyhytkestoinen psykofyysinen ryhmäterapiamenetelmä, hengityskoulu. Tärkeintä ovat olleet kokemukseni hengittämisen merkityksestä työvälineenä osallistuessani saksalaisen psykologin Bernd Walber-Baltzin ohjaamaan psykofyysiseen terapiaryhmään. Arvokkainta työssäni ovat olleet ne sadat potilaat, joita olen vuosien aikana hoitanut. Heidän avullaan olen oppinut ymmärtämään vuorovaikutuksen kattavaa merkitystä ihmisen psykofyysiselle pahoin- että hyvinvoinnille koko elämän ajan. Lapsuudesta lähtien olen lukenut paljon satuja, tarinoita, runoja ja kaikenlaista kirjallisuutta. Kirjallisuus ja taide kuvaavat tarkemmin ihmisenä oloa kuin mikään teoria. Silti periaatteenani on ollut ymmärtää psykologisen tiedon pohjalta sitä, mitä olen työssäni teettänyt. Työnohjauksessa olen 9

8 saanut lisää ymmärrystä ja selkeyttä siihen, mitä vuorovaikutuksessa yksilötyössä ja ryhmissä on tapahtunut. Minna Martin on psykologi ja psykoterapeutti (kognitiivis-analyyttinen ja psykofyysisen psykoterapia) sekä ensimmäiseltä ammatiltaan ortopediaan ja sisätauteihin erikoistunut fysioterapeutti. Hän on käynyt hengityskouluohjaajakoulutuksen v ja kehittänyt sen pohjalta sekä yksilöterapeuttista lähestymistä että ryhmätoimintaa Turun YTHS:n terveydenhoitoasemalla. Hän työskentelee päätoimisesti Turun YTHS:llä ja sen ohella ammatinharjoittajana ja kouluttajana. Kiinnostukseni ruumiillisuuteen pohjaa lapsuuden ja nuoruuden voimistelu- ja tanssiharrastukseen, jonka kautta löysin itselleni tärkeän ilmaisukielen. Harrastukseni myötävaikutuksesta ohjauduin ensimmäiseen ammattiini, fysioterapeutiksi. Kouluttautuessani myöhemmin psykologiksi ja psykoterapeutiksi etsin tapoja yhdistää ammattejani sekä mieltä ja ruumista. Areena tälle yhdistämistyölle löytyi hengityskoulusta. Oman hengitystyön lisäksi erilaisten psykofyysisten ryhmien ohjaaminen, potilailta opittu tieto ja kokemus, psykoterapiaopinnot ja -työ sekä yhteistyö Mailan kanssa ovat opastaneet eteenpäin. Suosittelemme koulutuksen aikana luettavaksi seuraavat kirjat Martin, Seppä, Lehtinen, Törö, Lillrank: Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena Mediapinta. Kirjatilauksen voi tehdä kouluttajien, kustantajan tai kirjakaupan/nettikirjakaupan kautta. Gerhardt: Rakkaus ratkaisee, varhaisen vuorovaikutuksen merkitys aivojen kehittymiselle Edita. Ovnäs-Moberg: Rauhoittava kosketus Edita. Erilaiset sadut ja tarinat. Lisää kirjallisuussuosituksia ja musiikki-ideoita ym. löydät työkirjan lopusta. 10

9 Esittäytyminen ryhmässä Valmistautuessasi ensimmäiseen tapaamiseen ja koulutusryhmän kohtaamiseen toivoisimme, että miettisit seuraavaa ehdotustamme: Olemme kokeneet hyväksi tavaksi sen, että esittäytyessä ryhmäläiset kertoisivat itsestään vain etunimensä. Vähitellen ryhmän edetessä opimme tuntemaan toisiamme erilaisten harjoitusten ja keskusteluiden kautta. Sukunimen, koulutustaustan, työkokemuksen ja muun vastaavan taustatiedon, jonka yleensä kerromme esittäytymistilaisuuksissa, jätämme tällä kertaa syrjään ja odottamaan. Tämä antaa ryhmälle mahdollisuuden hengittävään kohtaamiseen. Silloin on mahdollisuus kohdata ja tutustua eri tavoin kuin mihin olemme yleensä tottuneet. Toisaalta se voi jättää paljaammaksi ja tuoda tietoisuuteemme tunteita, esimerkiksi pelkoja ja jännityksiä, jotka liittyvät vuorovaikutukseen ja hengityksen säätelyyn. Toisaalta voi olla huojentavaa, kun voimme vapautua yksinkertaistavien ja ennakkoluuloja vahvistavien stereotypioiden taakasta. Näin esittäytymällä saamme tilaa ihmetellä itseämme ja muita. Saamme mahdollisuuden sellaiseen aitoon kohtaamiseen, jossa ihminen kohtaa ihmisen, eikä jäädä kiinni vaikkapa ammattirooliin. Voi olla, että oma työtehtävä, ammatti tai näihin liittyvät näkökulmat tulevat vähin erin esiin. Voit kuitenkin löytää niihin uudenlaisen suhteen. Voit ehkä tuoda näitä puolia itsestäsi esiin tietoisemmin ja harkitummin. Saattaa myös olla, ettet koko ryhmäprosessin aikana halua tuoda näitä asioita esiin lainkaan. Voit valita ja tutkia kaikkea tätä omalla tavallasi, omassa tahdissasi. Suosittelemme kuitenkin viipymistä ja hitautta tässä, ja ryhmään tuloa avoimin mielin, sellaisena kuin olet. 11

10 Verkko-opiskelu ja välitehtävät Verkko-opiskelun on tarkoitus tukea hengitysterapeutti/hengityskouluohjaaja -opiskelijoita tapaamisten ulkopuolella. Oma pohdiskelu ja itsehavainnointi sekä toisten kokemuksista oppiminen kertautuu ja jatkuu verkon kautta. Tämä on oman oppimisen kannalta yhtä merkittävä tila kuin se, mitä tapahtuu paikan päällä ryhmässä. Verkko-opiskelu ei ole suorittamista varten, vaan areena väljälle pohdinnalle, assosioinnille ja luovuudelle. Kirjaudu verkkoon Nicenetin kotisivuila ositteessa Klikkaa linkkiä Join a Class ja syötä verkko-opiskeluluokan avaintunnus kohtaan Class Key. Tämän luokan avaintunnuksen saat kouluttajilta erikseen. Rekisteröityessäsi sinua pyydetään antamaan käyttäjänimi ja salasana, nämä eivät näy muille käyttäjille. Samassa yhteydessä sinulta pyydetään myös oikea nimesi. Ole ystävällinen ja rekisteröidy verkkoluokkaan etunimelläsi, sukunimen kohdalle voit laittaa ensimmäisen kirjaimen. Nämä tietosi eivät näy muille kuin tämän luokan jäsenille. Tämä helpottaa yhteistoimintaamme verkkoluokassa. On myös tärkeää, että annat rekisteröitymisesi yhteydessä sen sähköpostiosoitteen, josta sinuun saa parhaiten yhteyden. Rekisteröidyttyäsi voit kirjautua luokkaan käyttäjänimen ja salasanan avulla. Ohjeita verkkoluokan käyttöön Conferencing on tämän kurssin tärkein osio verkkoluokassa. Se on keskustelutila, jonne voit kirjata ajatuksesi välitehtävien pohjalta. Siellä voit myös jakaa kokemuksiasi ja jatkaa tapaamisilla käytyä keskustelua. Voit kommentoida muiden kirjoituksia ( reply ) tai aloittaa oman aiheen ( add new topic ). Link sharing -tilaan on koottu aiheeseen liittyviä linkkejä. Voit halutessasi myös itse lisätä sinne aiheeseen liittyvän linkin. Documents -tilasta liitetään tarpeen mukaan kurssin kirjallista oheismateriaalia. Tulostaessasi suositellaan klikkaamaan Print View -painiketta, sivun asettelu on tällöin parempi tulostusta silmälläpitäen. Class schedule -tilasta löydät kurssin aikataulun sekä välitehtävät ( Assignment ). Ne näkyvät myös verkkoluokan etusivulla. 12

11 Class members -tilasta löydät kurssilaisten yhteystiedot. Personal messages -sivun kautta voit lähettää toisille kurssilaisille tai kouluttajille yksityisviestejä tai viestejä koko ryhmälle yhtä aikaa. Edit User Profile -tilassa voit muuttaa tietojasi. Puhelinnumeron antaminen ei ole välttämätöntä. Kouluttajien puhelinnumerot näkyvät, jotta saat tarvittaessa yhteyden. Suosittelemme kuitenkin yhteydenottoa ensisijaisesti sähköpostin välityksellä. Log out muista kirjautua ulos verkkoluokasta vierailusi jälkeen! Muutostyö hengityskoulussa ja koulutuksessa Tämän kappaleen kertaaminen on tärkeää koulutuksen aikana, koska siinä tiivistyvät keskeiset hengitykseen ja muutostyöhön liittyvät asiat. Kaikki pohjautuu ja alkaa olemisen tilasta Työ tehdään sisältäpäin, aistien herkästi kaikkea sitä, mitä itsessä tapahtuu. Opetellaan tekemään havaintoja ja löytöjä itsestä, kuten erilaisista sisätiloista, joita voidaan ihmetellä, täyttää ja tyhjentää. Harjoitellaan suuntia ja virtauksia, kuten sisään- ja ulospäin, keskustasta lähtien. Tunnistetaan painovoiman ja maan vetovoiman vaikutus hengitykseen. Tunnistetaan, miten minussa virtaa ja sykkii. Harjoitellaan voimanvaihteluita sekä hengityksessä että lihastyössä. Tiedostetaan mielikuvien ja ajatusten yhteyksiä ruumiissa tapahtuviin muutoksiin ja tiloihin. Opetellaan ja sisäistetään uusia mielikuvia ja sanoja. Luodaan ja laajennetaan näiden avulla uudenlaisia kokemuksia itsestä, näin saadaan työvälineitä muutostyöhön. 13

12 Oppiakseen tuntemaan itsensä ihminen tarvitsee kokemusta yksin ja rauhassa olemisesta (yhdessä toisten kanssa) sekä kykyä pysyä hiljaisuudessa ja sietää siinä oloa. Tätä sanotaan läsnäoloksi ja olla vain -kokemukseksi. Olemisen kokemuksessa syntyy pohja itsereflektiokyvylle. Tekeminen ja hengitykseen vaikuttaminen Kun ihminen kohtaa elämässään ja hengittämisessään vaikeuksia, hän etsii usein neuvoja, mitä tehdä tai muut alkavat tarjota niitä hänelle. Ongelmat eivät usein kuitenkaan poistu tai ratkea tekemällä jotain, vaan olemalla läsnä tässä ja nyt. Usein ei voi, eikä tarvitse tehdä muuta kuin hengittää. Hengitys lähtee syvältä sisältä ja sen annetaan tapahtua luonnollisesti. Tekeminen on kohteellista liikettä, joka tapahtuu aina suhteessa toiseen/johonkin. Tekemisen havainnointi on tietoisuutta siitä, mitä omassa ruumiissa tapahtuu. Tekemisen havainnointi on myös sen tiedostamista, mitä mielessä liikkuu eli omien ajatusten, mielikuvien ja tunteiden tunnistamista. Usein ihminen löytää muutoksen tiedostaessaan jotain uudella tavalla. Toisaalta meissä tapahtuu muutoksia ja uudelleen järjestäytymistä myös tiedostamattamme; opimme vaikkemme yritä tai huomaa. Hengityskoulussa muuttuminen ja oppiminen ovat vuoroittaista tietoisessa ja tiedostamattomassa tapahtuvaa kehitystä sekä vuoropuhelua näiden välillä. Jos ihminen pyrkii suorittamaan hengitystä ehdottoman oikein, oma luonnollinen hengitysrytmi häiriintyy, lihakset jännittyvät ja aletaan suorittaa hengitystä toiselle. Suorittamalla emme voi saavuttaa pysyvää muutosta hengitystapaamme, vaan tiedostamalla kokemuksemme ja antamalla tilaa sille, mitä sisällämme tapahtuu. 14

Hellitä ja hengitä 18.11.2015. Ensihenkäys. Tasapainoinen ja epätasapainoinen. Hengitys itsesäätelyn työvälineenä

Hellitä ja hengitä 18.11.2015. Ensihenkäys. Tasapainoinen ja epätasapainoinen. Hengitys itsesäätelyn työvälineenä Ensihenkäys Hellitä ja hengitä Minna Martin psykologi, psykoterapeutti VET 9.11.2015 Hengitys itsesäätelyn työvälineenä Tasapainoinen ja epätasapainoinen Aliviriäminen: Voimavarojen puute Väsymys Uupumus

Lisätiedot

Sisällys. Lukijalle... 11

Sisällys. Lukijalle... 11 Sisällys Lukijalle... 11 Jännitys vaarallinen vihollinen vai kesytettävissä oleva kumppani? Kun jännittää...16 Päiväkodissa...16 Eskarissa...18 Koulun alkaessa... 20 Koulussa...21 Nuoruusiässä... 23 Mitä

Lisätiedot

Vaikeat tilanteet esimiestyössä

Vaikeat tilanteet esimiestyössä Vaikeat tilanteet esimiestyössä Workshop esimiehille ja tiiminvetäjille 1.-3.10.2014 Suomen Yhteisöakatemia Oy Saarijärventie 5 B 14, Taitoniekantie 8 D 35 40200 Jyväskylä 40740 Jyväskylä www.sya.fi www.sya.fi

Lisätiedot

Fellmannian kulma 5.10.2013 Virpi Koskela LUT/Lahti School of Innovation

Fellmannian kulma 5.10.2013 Virpi Koskela LUT/Lahti School of Innovation Fellmannian kulma 5.10.2013 Virpi Koskela LUT/Lahti School of Innovation Jokaisessa uudessa kohtaamisessa kannamme mukanamme kehoissamme kaikkien edellisten kohtaamisten historiaa. Jako kahteen! - Ruumis

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN MOODLE-OPPIMISYMPÄRISTÖSSÄ!

TERVETULOA OPISKELEMAAN MOODLE-OPPIMISYMPÄRISTÖSSÄ! TERVETULOA OPISKELEMAAN MOODLE-OPPIMISYMPÄRISTÖSSÄ! Tämä on opiskelijan Moodle-opas, josta saat tärkeimmät neuvot opiskellessasi LOVe lääkehoidon verkkokursseilla Moodle- oppimisympäristössä. Seuraamalla

Lisätiedot

Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä.

Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä. Tule mukaan! Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä. Tämän helppokäyttöisen netin kohtaamis- ja keskustelupaikan

Lisätiedot

TOOLS KÄYTTÖOHJEET OPETTAJALLE

TOOLS KÄYTTÖOHJEET OPETTAJALLE TOOLS KÄYTTÖOHJEET OPETTAJALLE KÄYTTÖOHJEEN SISÄLTÖ Tästä käyttöohjeesta löydät seuraavat ohjeet: Salasanan luominen Ryhmien ja käyttäjien luominen Ryhmien ja käyttäjien muokkaaminen ja poistaminen Leikkituokio-ohjeiden

Lisätiedot

Ryhmätoiminta opiskeluterveydenhuollossa

Ryhmätoiminta opiskeluterveydenhuollossa Ryhmätoiminta opiskeluterveydenhuollossa 5.6.2013 Minna Martin, psykologi YTHS OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ Miksi ryhmiä? Resurssit: ryhmätoiminta on kustannustehokasta. Voi tuottaa yksilöhoidon tarvetta

Lisätiedot

Tunneklinikka. Mika Peltola 0443336719 www.tunneklinikka.palvelee.fi

Tunneklinikka. Mika Peltola 0443336719 www.tunneklinikka.palvelee.fi Tunneklinikka Mika Peltola 0443336719 www.tunneklinikka.palvelee.fi Tunnekehoterapia on luontaishoitomenetelmä, joka on kehittynyt erilaisten luontaishoitomenetelmien yhdistämisestä yhdeksi hoitomuodoksi.

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa. Kaisa Pietilä 28.1.2016

Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa. Kaisa Pietilä 28.1.2016 K Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa Kaisa Pietilä 28.1.2016 Työpajan lähtökohdat Jokaisella on mahdollisuus lisätä työhönsä terapeuttisia elementtejä kysyä ja kyseenalaistaa

Lisätiedot

A! PEDA INTRO (5 op)

A! PEDA INTRO (5 op) A! PEDA INTRO (5 op) LP 1: Minä yliopisto-opettajana Oppimispalvelut Yliopistopedagoginen koulutus Miia Leppänen (SCI) ja Päivi Kinnunen (BIZ) 3.2.2016 Ohjaajat ja yhteystiedot Miia Leppänen Asiantuntija

Lisätiedot

FyKe-Mopin opettajanohje

FyKe-Mopin opettajanohje 1 FyKe-Mopin opettajanohje Ohjelma jakautuu aihepiireittäin Opiskelen ja opin ja Testi osioihin. Miten saan FyKe-Mopin nopeasti käyttöön? Ensimmäisenä on ohjelma asennettava joko yksittäiselle koneelle

Lisätiedot

Läsnäolotaidot ja kiireettömyys Verme -työpajat Jyväskylä. Anuliisa Lahtinen luokanopettaja, Verme-mentori, KouluCoach

Läsnäolotaidot ja kiireettömyys Verme -työpajat Jyväskylä. Anuliisa Lahtinen luokanopettaja, Verme-mentori, KouluCoach Läsnäolotaidot ja kiireettömyys Verme -työpajat 20.9.2016 Jyväskylä Anuliisa Lahtinen luokanopettaja, Verme-mentori, KouluCoach alkuun: Kuka olet? Mistä tulet? Mitä kortti kertoo sinulle? Hyvän mielen

Lisätiedot

VALMENNUSOHJELMAN / INTERVENTION KUVAUS

VALMENNUSOHJELMAN / INTERVENTION KUVAUS Myötätunto itseä kohtaan - ohjelman tutkiminen ja kehittäminen suomalaisen työelämän tarpeisiin TSR hankenumero 115274 MYÖTÄTUNNON MULLISTAVA VOIMA HELSINGIN YLIOPISTON TUTKIMUSHANKE VALMENNUSOHJELMAN

Lisätiedot

Digi buustaa kehittymisen Mitä uutta digitalisaatio voi tuoda henkilöstön osaamisen kehittämiselle

Digi buustaa kehittymisen Mitä uutta digitalisaatio voi tuoda henkilöstön osaamisen kehittämiselle Digi buustaa kehittymisen Mitä uutta digitalisaatio voi tuoda henkilöstön osaamisen kehittämiselle 10.5.2017 ValtioExpo Marjaana Laine, Valtiovarainministeriö Tuulia Himanen, Tilastokeskus Petteri Kallio,

Lisätiedot

Tunnetta ja älyä työpaikalle

Tunnetta ja älyä työpaikalle Tunnetta ja älyä työpaikalle Ota mukava asento, hengitä rauhallisesti keuhkot täyteen, tunne kuinka ilma virtaa sisään ja ulos. Sulje silmäsi ja mietiskele näitä tieteellisesti todistettuja faktoja: Mindfulness

Lisätiedot

Millaiseen kouluun mahtuvat kaikki? Opettajan kommunikaatiosuhde ja ymmärrys vuorovaikutuksen voimasta Kaikkien Koulun mahdollistajana

Millaiseen kouluun mahtuvat kaikki? Opettajan kommunikaatiosuhde ja ymmärrys vuorovaikutuksen voimasta Kaikkien Koulun mahdollistajana Millaiseen kouluun mahtuvat kaikki? Opettajan kommunikaatiosuhde ja ymmärrys vuorovaikutuksen voimasta Kaikkien Koulun mahdollistajana Dosentti Elina Kontu Helsingin yliopisto Opettajankoulutuslaitos,

Lisätiedot

Hengitys työvälineenä. Minna Martin psykologi, psykoterapeutti

Hengitys työvälineenä. Minna Martin psykologi, psykoterapeutti Hengitys työvälineenä Minna Martin psykologi, psykoterapeutti Psykofyysisen hengitysterapian taustaa Maila Seppä & Päivi Lehtinen & Minna Martin Hengityskoulu ~ Psykofyysinen hengitysterapia Somaattisesti

Lisätiedot

DriveGate -ohjeet. DriveGate-käyttöohjeet: Rekisteröityminen palveluun. Rekisteröitymisohjeet ja rekisteröitymisprosessin kuvaus

DriveGate -ohjeet. DriveGate-käyttöohjeet: Rekisteröityminen palveluun. Rekisteröitymisohjeet ja rekisteröitymisprosessin kuvaus DriveGate-käyttöohjeet: Rekisteröityminen palveluun Rekisteröitymisohjeet ja rekisteröitymisprosessin kuvaus Johdanto Jotta voit käyttää DriveGaten palveluja ja sovelluksia, sinun tulee kirjautua DriveGate-palveluun.

Lisätiedot

Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan musiikkia (PWR1) Valitaan värejä, kuvia tai symboleja erilaisille äänille.

Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan musiikkia (PWR1) Valitaan värejä, kuvia tai symboleja erilaisille äänille. Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan musiikkia (PWR1) Valitaan värejä, kuvia tai symboleja erilaisille äänille. Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan (PWR1) Valitaan

Lisätiedot

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN Tähän vihkoon on koottu kysymyksiä, jotka auttavat sinua miettimään omaa vointiasi. Vihkon kysymykset auttavat sinua myös miettimään, millaista apua

Lisätiedot

oppimisella ja opiskelemisella

oppimisella ja opiskelemisella MITÄ ON OPPIMINEN? Miten, milloin ja missä ihminen oppii esim. suomen kieltä? Miten huomaat, että olet oppinut jotain? Mikä ero on oppimisella ja opiskelemisella? Mikä on PASSIIVISTA OPPIMISTA AKTIIVISTA

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Viisi tapaa tuoda mindfulness työpäivääsi

Viisi tapaa tuoda mindfulness työpäivääsi Viisi tapaa tuoda mindfulness työpäivääsi Mindfulness eli tietoinen hyväksyvä läsnäolo on kokemuksen ja oman olotilan havainnointia. Läsnäoloharjoituksessa tarkoitus ei ole muuttaa kokemusta: olennaista

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE OHJEITA MOODLEN KÄYTTÖÖN Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkko-oppimisympäristö. Omalta Moodlealueeltasi löydät kurssin materiaalit, tehtävät, uutiset/tiedotteet,

Lisätiedot

OHJEET WORDPRESS-BLOGIN LUOMISEEN JA TAVALLISIMPIIN BLOGITOIMINTOIHIN

OHJEET WORDPRESS-BLOGIN LUOMISEEN JA TAVALLISIMPIIN BLOGITOIMINTOIHIN OHJEET WORDPRESS-BLOGIN LUOMISEEN JA TAVALLISIMPIIN BLOGITOIMINTOIHIN Koulutusteknologian perusopinnot Digitaalinen portfolio oppimisen tukena 2010 Essi Vuopala 1. BLOGIN LUOMINEN Mene osoitteeseen http://www.wordpress.com

Lisätiedot

Mahtispalautteen antaminen

Mahtispalautteen antaminen Opettajan vinkit Tekniset asiat 1. Luo luokkasi oman ope-tilisi kautta, täyttämällä luokan tiedot ja lisäämällä oppilaat yksitellen. Paina save and lock settings. Huomaathan, että sen ja tulosta QR-koodit.

Lisätiedot

Vertaisryhmätoiminta rahapeliongelman hoidossa

Vertaisryhmätoiminta rahapeliongelman hoidossa Vertaisryhmätoiminta rahapeliongelman hoidossa Pienet pohjalaiset päihde- ja mielenterveyspäivät IX 16-17.11.2015 Catarina Forsström & Jouni Saarelainen Pelirajat on Mitä olemme oppineet? VERTAISOHJAAJAT

Lisätiedot

Hengitys työvälineenä. 1/2013 Minna Martin fysioterapeutti, psykologi, psykoterapeutti

Hengitys työvälineenä. 1/2013 Minna Martin fysioterapeutti, psykologi, psykoterapeutti Hengitys työvälineenä 1/2013 Minna Martin fysioterapeutti, psykologi, psykoterapeutti Psykofyysisen hengitysterapian taustaa Kehittäjät: Maila Seppä & Päivi Lehtinen & Minna Martin Hengityskoulu ~ Psykofyysinen

Lisätiedot

Pikaohje Sopimus Pro verkkopalvelun käyttämiseen

Pikaohje Sopimus Pro verkkopalvelun käyttämiseen Pikaohje Sopimus Pro verkkopalvelun käyttämiseen Oppisopimuskeskuksen Sopimus Pro -verkkopalvelu on tarkoitettu oppisopimuskoulutuksessa tehtävien jaksoarviointien ja koulutuskorvaushakemusten täyttämistä

Lisätiedot

WILMAN KÄYTTÖOHJE TYÖPAIKKAOHJAAJILLE Lahden diakonian instituutti

WILMAN KÄYTTÖOHJE TYÖPAIKKAOHJAAJILLE Lahden diakonian instituutti WILMAN KÄYTTÖOHJE TYÖPAIKKAOHJAAJILLE Lahden diakonian instituutti Sisällys 1. Wilmaan kirjautuminen... 1 2. Työpaikkaohjaajan etusivu... 1 3. Työssäoppiminen... 2 4. Näytöt/tutkintotilaisuudet välilehti,

Lisätiedot

Sulautuvan opetuksen seminaari, Helsingin yliopisto, Saara Repo, HY, Avoin yliopisto Paavo Pylkkänen, Filosofian laitos, HY ja Skövden

Sulautuvan opetuksen seminaari, Helsingin yliopisto, Saara Repo, HY, Avoin yliopisto Paavo Pylkkänen, Filosofian laitos, HY ja Skövden Sulautuvan opetuksen seminaari, Helsingin yliopisto, 8.3.2012 Saara Repo, HY, Avoin yliopisto Paavo Pylkkänen, Filosofian laitos, HY ja Skövden korkeakoulu, Ruotsi Kurssin esittely Opiskelijapalautteen

Lisätiedot

Iloa vanhemmuuteen. Myönteinen vuorovaikutus pikkulapsiperheessä

Iloa vanhemmuuteen. Myönteinen vuorovaikutus pikkulapsiperheessä Iloa vanhemmuuteen Myönteinen vuorovaikutus pikkulapsiperheessä Avoin vanhempainilta Kaakkurin yhtenäiskoululla 27.2.2013 klo:18-19.30. Tilaisuuden järjestää Nuorten Ystävien Vanhempien Akatemia yhdessä

Lisätiedot

http://www.wordle.net Opiskelijan ohje Tutkintopalvelu 1.9.2013

http://www.wordle.net Opiskelijan ohje Tutkintopalvelu 1.9.2013 http://www.wordle.net Opiskelijan ohje 1.9.2013 Opiskelijan ohje 2 (9) n käyttöohje tutkinnon suorittajalle Ohjeen sisältö TIEKEn tutkintoja hallinnoidaan ssa, jonka osoite on /tupa. Jokainen TIEKEn tutkintoa

Lisätiedot

Hei kuka puhuu? lapsen kohtaaminen ja tukeminen

Hei kuka puhuu? lapsen kohtaaminen ja tukeminen Hei kuka puhuu? lapsen kohtaaminen ja tukeminen Maarit Engberg vt. Perhekonsultti 16.03.2015 Tampere Esityksen rakenne: 1) Ensi kieli ja kehittyvä minuus 2) Kuulon merkitys ja huomioiminen arjessa 3) Tukea

Lisätiedot

Työkaluja haastavien tunteiden käsittelyyn

Työkaluja haastavien tunteiden käsittelyyn Hyvinvoiva oppilaitos - Tietoa ja hyviä käytänteitä opetukseen Työkaluja haastavien tunteiden käsittelyyn Psykologi Psykoterapeutti, YET Tiina Röning Yhteistyössä: Mielen hyvinvoinnin opettajakoulutukset,

Lisätiedot

Lukijalle... 11. Itsetunto mitä sen on?... 15 Itsetunto ja opetussuunnitelmat... 16 Itsetunnon muotoutuminen vuorovaikutuksessa...

Lukijalle... 11. Itsetunto mitä sen on?... 15 Itsetunto ja opetussuunnitelmat... 16 Itsetunnon muotoutuminen vuorovaikutuksessa... Sisällys Lukijalle... 11 Osa 1 Itsetunnon kehittäminen itsetuntemusta ja vuorovaikutustaitoja oppimalla Itsetuntoa vahvistamassa...15 Itsetunto mitä sen on?... 15 Itsetunto ja opetussuunnitelmat... 16

Lisätiedot

F R I E N D S - sinut itsensä kanssa

F R I E N D S - sinut itsensä kanssa F R I E N D S - sinut itsensä kanssa Marianne Takala kehittämissuunnittelija, psykoterapeutti Iloa kouluun - koulutuspäiv ivä Seinäjoella 1.4.2011 Tavoitteena ja haasteena hyvä elämä Suomalainen koulu

Lisätiedot

Vuorovaikutustaidot asiakastyössä käytännön esimerkein. Maitotiimi ProAgria Oulu ry. MaitoManagement 2020 www.proagriaoulu.fi/maitomanagement2020

Vuorovaikutustaidot asiakastyössä käytännön esimerkein. Maitotiimi ProAgria Oulu ry. MaitoManagement 2020 www.proagriaoulu.fi/maitomanagement2020 Vuorovaikutustaidot asiakastyössä käytännön esimerkein Maitotiimi ProAgria Oulu ry MaitoManagement 2020 -hanke kehittää erityisesti isojen maitotilayritysten toimintamalleja sekä palveluja ja työvälineitä.

Lisätiedot

KINESTETIIKAN PERUSKURSSI vuonna 2016

KINESTETIIKAN PERUSKURSSI vuonna 2016 1 KINESTETIIKAN PERUSKURSSI vuonna 2016 Aika Osa I 22. 23.8.2016 klo 8:00 15:00 Osa II 3.-4.10.2016 klo 8:00 15:00 Paikka Kohderyhmä Järjestäjä Kouluttaja Osallistujamäärä Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo,

Lisätiedot

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21)

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21) Oppilaan opas Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy Versio 0.2 (2008-01-21) Versio Päivämäärä Kuvaus 0.1 2005-01-16 Ensimmäinen versio. 0.2 2008-01-21 Korjattu kuvatiedostojen maksimiresoluutio ja muutamia

Lisätiedot

Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallisen kehittämishankkeen (SOSKU) hyviä käytäntöjä

Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallisen kehittämishankkeen (SOSKU) hyviä käytäntöjä Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallisen kehittämishankkeen (SOSKU) hyviä käytäntöjä Merja Paulasaari Forssan osahanke Saksankujan aamupala 1krt/vk, kerrostalon kerhotilassa Osallistuminen vapaaehtoista

Lisätiedot

Esittely. Ctrl-L = Koko näyttö Vasen näppäin = seuraava sivu Oikea näppäin = edellinen sivu

Esittely. Ctrl-L = Koko näyttö Vasen näppäin = seuraava sivu Oikea näppäin = edellinen sivu Esittely Ctrl-L = Koko näyttö Vasen näppäin = seuraava sivu Oikea näppäin = edellinen sivu Se on ohjelma Internetissä... jonka on tuottanut Se on Brisbanessa Australiassa sijaitsevan voittoa tavoittelemattoman

Lisätiedot

Jotta voit käyttää Facebookia täytyy sinun ensiksi luoda sinne käyttäjätili. Käyttäjätilin luominen onnistuu noudattamalla seuraavia ohjeita.

Jotta voit käyttää Facebookia täytyy sinun ensiksi luoda sinne käyttäjätili. Käyttäjätilin luominen onnistuu noudattamalla seuraavia ohjeita. Facebook-pikaopas Mikä Facebook on? Facebook on internetissä toimiva sosiaalinen palvelu, jonka avulla sen käyttäjät voivat olla yhteydessä ystäviinsä ja sukulaisiinsa, jakaa kuvia ja videoita sekä liittyä

Lisätiedot

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Tiina Myllymäki Projektivastaava / Työhönvalmentaja 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti (2015 2017)

Lisätiedot

Psykodraamaa ja toiminnallista työotetta koulutusta kohtaamiseen

Psykodraamaa ja toiminnallista työotetta koulutusta kohtaamiseen Psykodraamaa ja toiminnallista työotetta koulutusta kohtaamiseen Sininen Kolmio Oy järjestää psyko-ja sosiodraamamenetelmien koulutusta vuonna 2013-14. Koulutuskokonaisuus käsittää 1. Perusvalmiudet psyko-

Lisätiedot

Rekisteröitymisohje. Vaihe 1. Rekisteröityminen palveluun tapahtuu seuraavasti: 22.2.2013

Rekisteröitymisohje. Vaihe 1. Rekisteröityminen palveluun tapahtuu seuraavasti: 22.2.2013 Rekisteröitymisohje Vaihe 1 Kiitos osoittamastasi luottamuksesta ja ilmoituksesta liittyä Suomen Yrittäjien hankintaasiamiespalvelun käyttäjäksi. Tämä ohje koskee rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi.

Lisätiedot

Isän kohtaamisen periaatteita

Isän kohtaamisen periaatteita TOIMIVAT KÄYTÄNNÖT Isän kohtaamisen periaatteita Isä määrittelee itse avun tarpeensa Voimavarakeskeisyys Sukupuolisensitiivisyys Ennaltaehkäisevyys Matala kynnys Dialogisuus Nopeasti yhteys myös isään,

Lisätiedot

VARHAINEN VUOROVAIKUTUS. KYMPPI-hanke 2007-2011 Turun ammattikorkeakoulu Terveys-AIKO Kätilöopiskelijat Kati Korhonen & Jenni Rouhiainen

VARHAINEN VUOROVAIKUTUS. KYMPPI-hanke 2007-2011 Turun ammattikorkeakoulu Terveys-AIKO Kätilöopiskelijat Kati Korhonen & Jenni Rouhiainen VARHAINEN VUOROVAIKUTUS KYMPPI-hanke 2007-2011 Turun ammattikorkeakoulu Terveys-AIKO Kätilöopiskelijat Kati Korhonen & Jenni Rouhiainen Varhainen vuorovaikutus on jatkumo, joka alkaa jo raskausaikana ja

Lisätiedot

Ohje Tutkintopalveluun rekisteröitymiseen. Osaamispalvelut

Ohje Tutkintopalveluun rekisteröitymiseen. Osaamispalvelut Ohje Tutkintopalveluun rekisteröitymiseen Osaamispalvelut 1.2.2008 2 (9) Ohje tutkinnon suorittajan rekisteröitymiseen Tutkintopalveluun TIEKEn tutkintoja hallinnoidaan Tutkintopalvelussa, jonka osoite

Lisätiedot

JÄSENTIETOJEN PÄIVITTÄMINEN

JÄSENTIETOJEN PÄIVITTÄMINEN Versio Vastuu: 31.8.2015 vj Partiolainen tai huoltaja JÄSENTIETOJEN PÄIVITTÄMINEN Yhteystietojen päivittäminen ja jäsenkortin tulostaminen tehdään suoraan partiorekisteri Kuksassa. Tämän voi tehdä joko

Lisätiedot

MUUTOS JA MUUTOKSESSA ELÄMISEN TAIDOT EIJA HIMANEN 12.4.2015

MUUTOS JA MUUTOKSESSA ELÄMISEN TAIDOT EIJA HIMANEN 12.4.2015 MUUTOS JA MUUTOKSESSA ELÄMISEN TAIDOT EIJA HIMANEN 12.4.2015 Käsiteltäviä näkökulmia Mitä muutos on? Mitä ihmiselle muutoksessa tapahtuu? Työkaluja muutoksessa kipuilevan tukemiseen. Muutos Tilanteen tai

Lisätiedot

KOKEMUKSIA SOSIAALISET TAIDOT JA JÄNNITTÄMINEN - RYHMÄN VETÄMISESTÄ. Päivi Pekkala-Saarelainen, KM, sosiaalityöntekijä, psykoterapeutti (YET)

KOKEMUKSIA SOSIAALISET TAIDOT JA JÄNNITTÄMINEN - RYHMÄN VETÄMISESTÄ. Päivi Pekkala-Saarelainen, KM, sosiaalityöntekijä, psykoterapeutti (YET) KOKEMUKSIA SOSIAALISET TAIDOT JA JÄNNITTÄMINEN - RYHMÄN VETÄMISESTÄ Päivi Pekkala-Saarelainen, KM, sosiaalityöntekijä, psykoterapeutti (YET) Ryhmien taustaa Jännittäminen yleinen ongelma varsinkin nuoruusiässä

Lisätiedot

Ohjeet psykoterapeuteille www.vapaatajat.fi. info@vapaatajat.fi

Ohjeet psykoterapeuteille www.vapaatajat.fi. info@vapaatajat.fi Ohjeet psykoterapeuteille www.vapaatajat.fi info@vapaatajat.fi Vapaat Ajat palvelun ohjeet psykoterapeuteille Tästä oppaasta löydät ohjeet Vapaat Ajat palvelun käyttöön. Käymme läpi palveluun rekisteröitymisen,

Lisätiedot

Itsensä johtaminen uudessa työympäristössä uusin työtavoin

Itsensä johtaminen uudessa työympäristössä uusin työtavoin Itsensä johtaminen uudessa työympäristössä uusin työtavoin Luento 17.5.2017 VR - Matkakumppanit Jaana Ahtonen-Huuskonen / DIALOGO www.dialogo.fi Luennon aiheita: Itsensä johtaminen Vahvuuksien tunnistaminen

Lisätiedot

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen-

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Käydään läpi kotitehtävä Mieti lomakkeen avulla asioita jotka toimivat hyvin elämässäsi joihin toivoisit muutosta. Asioita, joita haluaisit muuttaa elämässäsi voidaan

Lisätiedot

Videointerventioiden eettistä pohdintaa. Jukka Mäkelä Lastenpsykiatri, lasten psykoterapian, Theraplay-terapian ja MIMvuorovaikutusvideoinnin

Videointerventioiden eettistä pohdintaa. Jukka Mäkelä Lastenpsykiatri, lasten psykoterapian, Theraplay-terapian ja MIMvuorovaikutusvideoinnin Videointerventioiden eettistä pohdintaa Jukka Mäkelä Lastenpsykiatri, lasten psykoterapian, Theraplay-terapian ja MIMvuorovaikutusvideoinnin kouluttaja Eettiset lähtökohdat Ensimmäinen eettinen periaate:

Lisätiedot

Tarinainstituutin. -koulutus

Tarinainstituutin. -koulutus Tarinainstituutin -koulutus Sinulle, joka työskentelet ryhmien kanssa, sovellusalueina työnohjaus, terapia, kasvatus, koulutus, taide, seurakuntatyö tai muu yhteisöllinen työ. TERVETULOA Tarinainstituuttiin!

Lisätiedot

1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen

1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen 1 OHJEET 1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen verkkopalveluun 2 1.2 Rekisteröityminen 2 1.2 Tunnistautuminen 3 1.2.1 Tunnistautuminen henkilökortilla 3 1.2.2 Mobiilivarmenteella tunnistautuminen

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta

Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta Lapsen oikeudet LOS:ssa Lapsella on oikeus: Suojeluun Osallistumiseen ja vaikuttamiseen Osuuteen yhteiskunnan voimavaroista

Lisätiedot

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen EU Login EU Login kirjautuminen EU Login järjestelmä mahdollistaa keskitetyn pääsyn useisiin eri Euroopan Komission verkkosovelluksiin yhdellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. EU login varmistaa identiteettisi

Lisätiedot

VUOROVAIKUTUSKYLPY. Saara Jaskari. Turun ensi- ja turvakoti ry

VUOROVAIKUTUSKYLPY. Saara Jaskari. Turun ensi- ja turvakoti ry VUOROVAIKUTUSKYLPY Saara Jaskari Turun ensi- ja turvakoti ry Yleistä Turun ensi- ja turvakoti ry organisoima projekti. Raha-automaattiyhdistyksen kehittämisavustus vuosille 2010-2013 Projektin tavoite

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

Työnilo ja läsnäolon taito 11.9.2012 klo 8.15-10.00 Henry ry, Tampere. www.ilopalvella.fi

Työnilo ja läsnäolon taito 11.9.2012 klo 8.15-10.00 Henry ry, Tampere. www.ilopalvella.fi Työnilo ja läsnäolon taito 11.9.2012 klo 8.15-10.00 Henry ry, Tampere Taina Siukola Ilo Palvella -valmentaja, Työnilon Coach Mark King Consulting Oy Ilo Palvella! Missio: Lämminhenkistä palveluosaamista

Lisätiedot

Mindfulness - tietoisuustaidot. 17.11.2012 Taina Pahkala

Mindfulness - tietoisuustaidot. 17.11.2012 Taina Pahkala Mindfulness - tietoisuustaidot 17.11.2012 Taina Pahkala Mindfulness- tietoisuustaito Mindfulness on mielen taito, jonka voi oppia harjoittelemalla ja aktiivisesti havainnoimalla. Kyse on tietoisesta hyväksyvästä

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena. etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta.

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta. OHJE KÄYTTÄJÄTUNNUKSEN TEKEMISESTÄ WILMAAN Ennen kuin pääset ilmoittamaan lapsesi kouluun, tulee sinun tehdä käyttäjätunnukset wilmaan. Jos esiopetuksessa olevan lapsesi päiväkodissa on otettu wilma käyttöön,

Lisätiedot

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Kokemuksia työnohjauksesta johdon näkökulmasta 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 2 Työnohjauksen peruskysymyksiä

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Ohje huoltajille Helmen käytöstä

Ohje huoltajille Helmen käytöstä Ohje huoltajille Helmen käytöstä Tervetuloa Seinäjoen Helmen käyttäjäksi! Helmi on oppilaiden, opettajien ja huoltajien väliseen viestintään tarkoitettu ohjelma. Sieltä näet helposti mm. oppilaan arvosanat

Lisätiedot

ESIINTYMINEN. Laura Elo Cambiare p. 040 748 7884 laura@johtajuustaito.fi

ESIINTYMINEN. Laura Elo Cambiare p. 040 748 7884 laura@johtajuustaito.fi ESIINTYMINEN Laura Elo Cambiare p. 040 748 7884 laura@johtajuustaito.fi Jännitys hyvä renki huono isäntä Kumpi kuvaa sinua? Jännitys auttaa minua. Jännitys lamaannuttaa ja vaikeuttaa esillä oloani. Jännitys

Lisätiedot

Koe elämäsi suhteiden löytöretki! Toimiva vuorovaikutus tuottaa hyvinvointia

Koe elämäsi suhteiden löytöretki! Toimiva vuorovaikutus tuottaa hyvinvointia Koe elämäsi suhteiden löytöretki! Toimiva vuorovaikutus tuottaa hyvinvointia TIE EHTYMÄTTÖMIIN IHMISSUHTEISIIN Reflekta pähkinänkuoressa Reflekta Oy on työhyvinvoinnin kehittämiseen ja kestävään kehitykseen

Lisätiedot

Turvallisuus. Ymmärrys. Lämpö. Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY

Turvallisuus. Ymmärrys. Lämpö. Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY Turvallisuus Lämpö & Ymmärrys Terveystalossa tunnen olevani parhaissa käsissä. Asiakkaalle välittyy lämmin tunnelma. Minusta

Lisätiedot

A&O:n käyttöohje. 1. Rekisteröityminen ja kurssille ilmoittautuminen. 2. Sisäänkirjautuminen. (Lisää löydät osoitteesta:

A&O:n käyttöohje. 1. Rekisteröityminen ja kurssille ilmoittautuminen. 2. Sisäänkirjautuminen. (Lisää löydät osoitteesta: A&O:n käyttöohje (Lisää löydät osoitteesta: http://ao4.ee.tut.fi/wiki/) 1. Rekisteröityminen ja kurssille ilmoittautuminen Mene osoitteeseen http://ao4.ee.tut.fi TTY:n opiskelijat voivat rekisteröityä

Lisätiedot

Flipped classroom (2op) Käänteinen opetus/luokkahuone Lähipäivä

Flipped classroom (2op) Käänteinen opetus/luokkahuone Lähipäivä Flipped classroom (2op) Käänteinen opetus/luokkahuone Lähipäivä 6.10.2015 Learning services / OPIT Timo Ovaska Keskeinen sisältö ja osaamistavoitteet Käänteisen opetuksen suunnittelu ja elementit Erilaisten

Lisätiedot

SENSO PROJEKTI. Taustaa

SENSO PROJEKTI. Taustaa SENSO PROJEKTI Taustaa Mistä tarve muutokseen? 1. asukas/asiakas tulee tietoiseksi oikeuksistaan (seksuaalioikeudet) ja kokee, että hänen oikeutensa eivät toteudu ja vaatii muutosta. 2. henkilökunnassa

Lisätiedot

Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö

Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö Projektikoodi A30387 31.7.2009 Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö Käyttöohjeet Lapin sairaanhoitopiirin ky PL 8041 96101 Rovaniemi Katuosoite Porokatu 39 D 96100 Rovaniemi Y-tunnus 0819616-7 Puhelinvaihde

Lisätiedot

Psychosocial Risk Management etraining. -portaalin käyttöopas

Psychosocial Risk Management etraining. -portaalin käyttöopas Psychosocial Risk Management etraining -portaalin käyttöopas Tervetuloa Psykososiaalisten riskien hallinta PRIMAeT sähköiseen itseopiskeluportaaliin. Kurssin tavoitteena on lisätä työpaikan eri toimijoiden

Lisätiedot

Kognitiivinen psykoterapia vanhuusiän depressioiden hoidossa

Kognitiivinen psykoterapia vanhuusiän depressioiden hoidossa Kognitiivinen psykoterapia vanhuusiän depressioiden hoidossa Marja Saarenheimo FT, psykologi, psykoterapeutti Vanhustyön keskusliitto/ Terapiahuone MielenTila Kognitiivinen psykoterapia (CBT) Aaron Beck

Lisätiedot

Sisällys. OSA 1 Aloitetaan itsestämme. Salla-Maarit Volanen: Saatesanat...15 Aluksi Tietoisuustaitoihin tutustuminen...38

Sisällys. OSA 1 Aloitetaan itsestämme. Salla-Maarit Volanen: Saatesanat...15 Aluksi Tietoisuustaitoihin tutustuminen...38 Sisällys Salla-Maarit Volanen: Saatesanat...15 Aluksi...25 OSA 1 Aloitetaan itsestämme Tietoisuustaitoihin tutustuminen...38 Kehon tuntemusten lukemisen taito...38 Rentoutumisen alkeet...38 Näin jatkat

Lisätiedot

EuroTraffic Language Training

EuroTraffic Language Training EuroTraffic Language Training Käyttäjän opas Sisällysluettelo Kurssin aloittaminen... 3 Rekisteröityminen... 4 Sisäänkirjautuminen... 6 Tehtävien aloittaminen... 7 Sanasto... 9 Yhdistä ääni ja kuva...

Lisätiedot

Kohtaaminen, läsnäolo ja leikki

Kohtaaminen, läsnäolo ja leikki Kohtaaminen, läsnäolo ja leikki näkökulmia pienten pedagogiikkaan Kirsi Järvinen, LTO, työnohjaaja, Peda8eto Oy kirsi.jarvinen@peda8eto.fi Kirsi Järvinen Lahti 19.5.2015 Leikki, läsnäolo ja kohtaaminen

Lisätiedot

Johtajuus on työyhteisön erilaisin ja yksinäisin rooli, mutta tärkein voimavara!

Johtajuus on työyhteisön erilaisin ja yksinäisin rooli, mutta tärkein voimavara! 1 Esimiesvalmennus entistä tietoisempaan johtajuuteen Johtajuus on työyhteisön erilaisin ja yksinäisin rooli, mutta tärkein voimavara! Hyvä johtaja ja esimies! Tarvitsetko ajan ja paikan, missä voit tutkia

Lisätiedot

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Johdanto Opetussuunnitelman avaamiseen antavat hyviä, perusteltuja ja selkeitä ohjeita Pasi Silander ja Hanne Koli teoksessaan Verkko-opetuksen työkalupakki oppimisaihioista

Lisätiedot

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A 1 Otteita osallistujalle jaettavasta materiaalista Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A Nimi Päivämäärä TUTUSTUMINEN NAAPURIIN Naapurin kertomat tiedot itsestään TOTUUDEN HETKI o Totuuden

Lisätiedot

22.10.2014 M.Andersson

22.10.2014 M.Andersson 1 Kommenttipuheenvuoro: Reflektiivinen työote Mll:n seminaari Helsinki Maarit Andersson, kehittämispäällikkö Ensi- ja turvakotien liitto 2 Aluksi Vallitseva yhteiskunnallinen tilanne, kuntien taloudellinen

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2015 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Pikaohje Sopimus Pro verkkopalvelun käyttämiseen

Pikaohje Sopimus Pro verkkopalvelun käyttämiseen Pikaohje Sopimus Pro verkkopalvelun käyttämiseen Sopimus Pro -verkkopalvelu on tarkoitettu oppisopimuskoulutuksessa tehtävien jaksoarviointien ja koulutuskorvaushakemusten täyttämistä varten. Palvelua

Lisätiedot

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy Eväitä yhteistoimintaan Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy 3.10.2008 Modernistinen haave Arvovapaa, objektiivinen tieto - luonnonlaki Tarkkailla,tutkia ja löytää syy-seuraussuhteet

Lisätiedot

Ylläpito toimittaa sinulla sähköpostiisi käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tässä esimerkissä

Ylläpito toimittaa sinulla sähköpostiisi käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tässä esimerkissä Sivustolle santaskyla.net kirjautuminen Sisällysluettelo Sisällys Sivustolle santaskyla.net kirjautuminen... 1 Sisällysluettelo... 1 Käyttöoikeus... 1 Kirjautunut käyttäjä... 3 Artikkelin kommentointi...

Lisätiedot

Miten lapset reagoivat, kun äiti sairastaa? Miten autamme lasta selviytymään?

Miten lapset reagoivat, kun äiti sairastaa? Miten autamme lasta selviytymään? Miten lapset reagoivat, kun äiti sairastaa? Miten autamme lasta selviytymään? RINTASYÖPÄYHDISTYS / DOCRATES Eva Nilson 13.10.2011 Kun äiti sairastaa, mikä on toisin? Syöpä on ruumiin sairaus, mutta se

Lisätiedot

Code.org sivusto ohjelmoinnin opetuksessa

Code.org sivusto ohjelmoinnin opetuksessa Code.org sivusto ohjelmoinnin opetuksessa Innokas-verkosto Kati Sormunen 1 Tämän oppitunnin tavoitteena On ottaa käyttöön Code.org sivusto, jossa oppilas voi harjoitella ohjelmointia koulussa ja kotona

Lisätiedot

Tunnetaitojen merkitys mielenterveydelle

Tunnetaitojen merkitys mielenterveydelle Valtakunnallinen nuorisotyön koulutus Tampereella 22.-23.4.2013 Tunnetaitojen merkitys mielenterveydelle Psykologi, psykoterapeutti, YET Tiina Röning Rokua 28.10.2015 Mitä on tunne? Erilaisia selitystapoja

Lisätiedot

Sinulle, joka olet kiinnostunut sijais- tai adoptiovanhemmuudesta

Sinulle, joka olet kiinnostunut sijais- tai adoptiovanhemmuudesta Sinulle, joka olet kiinnostunut sijais- tai adoptiovanhemmuudesta Toivomme, että PRIDE-valmennuksen ensimmäinen tapaaminen vastasi odotuksiasi ja rohkaistuit jatkamaan pohdintojasi. PRIDE-kotitehtävien

Lisätiedot

29.10.2013. Minna Martin. Psykofyysinen hengitysterapia

29.10.2013. Minna Martin. Psykofyysinen hengitysterapia Hengityksen säätely unettomuuden hoidossa Minna Martin psykologi, psykoterapeutti 28.10.2013 Minna Martin Fysioterapeutti 1988, 1992 Psykologi 2002 Hengityskouluohjaaja 2002, -kouluttaja 2009 Tietoisuustaito

Lisätiedot

Opiskelijatutkimus 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014

Opiskelijatutkimus 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Opiskelijatutkimus 2014 Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Opiskelijatutkimuksen taustatiedot Tutkimuksen aihealueet: lääketieteen perusopetuksen laatu

Lisätiedot