Yliopistoallianssin yhteinen julkaisuarkisto -hanke. Loppuraportti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yliopistoallianssin yhteinen julkaisuarkisto -hanke. Loppuraportti"

Transkriptio

1 Yliopistoallianssin yhteinen julkaisuarkisto -hanke Loppuraportti Stefan Oino Tampereen yliopiston kirjasto Julkaisukeskus

2 Tiivistelmä Yliopistoallianssin yhteinen julkaisuarkisto -hanke oli Jyväskylän yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen yliopiston (koordinaattori) kirjastojen yhteishanke. Hankkeen tavoitteena oli perustaa Yliopistoallianssin yhteinen julkaisuarkisto, joka tukee kustannustehokkaasti tutkijoiden, opettajien ja opiskelijoiden julkaisuprosesseja, edistää tutkimusjulkaisujen avointa saatavuutta sekä oppimateriaalien yhteiskäyttöä ja lisää Yliopistoallianssin yhteistä näkyvyyttä. Tarkoituksena oli myös tehostaa teknistä kehittämistyötä yhteistyön avulla. Yliopistoallianssin hallitus myönsi hankkeelle euroa vuodelle Hankkeen seuraavan vaiheen oli tarkoitus alkaa vuonna Vuosien aikana julkaisuarkistoon suunniteltiin toteutettavaksi mahdollisuuksien mukaan tarvittavat rajapinnat julkaisuarkiston ja julkaisurekisterien sekä julkaisuarkiston ja opetuksen tukijärjestelmien välille. Tarkoitus oli laajentaa julkaisuarkistoa sisältämään myös oppimateriaalit. Vuosille olisi sijoittunut myös julkaisuarkiston käyttöön liittyvä koulutus- ja tiedotustyö. Hankekauden 2009 toimenpiteiden toteuttamista kuvataan alla olevassa taulukossa: Hanke-esityksen toimenpiteet vuodelle 2009 Kommentit toimenpiteiden toteuttamisesta 1. Allianssiyliopistojen julkaisuprosessien kuvailu ja Toteutettiin keväällä Samalla jaettiin tietoa dokumentointi. muistakin julkaisutoimintaan liittyvistä asioista. 2. Julkaisuarkiston ensimmäisen prototyypin toteuttaminen. Prototyyppivaiheessa julkaisuarkistoon tallennetaan yliopistojen opinnäytteet (väitöskirjat, tutkielmat) ja tarjotaan väylä tutkijoiden rinnakkaisjulkaisujen tallentamiselle. 3. Julkaisuarkiston yhtenäisten tallennusprosessien määrittely erityyppisille aineistoille. 4. Arkiston ylläpitokustannusten tarkka kustannusanalyysi, ml. paikallisen, alueellisen ja valtakunnallisen ylläpidon välinen kustannusvertailu. 5. Julkaisuarkiston jatkokehitysvaatimusten määrittely ja prototyypin kehittäminen. Prototyyppiä ja aineistojen haravointia on kehitetty ja testattu vuoden 2009 aikana. Yhteinen julkaisuarkistonäkymä on mahdollista saada tuotantokäyttöön tammikuussa Rinnakkaisjulkaisemisen käytäntöjä ei ehditty testaamaan hankekauden aikana. Ei toteutunut. Yhtenäisten tallennusprosessien määrittely osoittautui erittäin haastavaksi tehtäväksi. Toteutettiin syksyllä Hankkeessa tehtiin myös muita selvityksiä. Julkaisuarkiston jatkokehitysvaatimuksia määriteltiin alustavasti selvityksessä julkaisuarkiston teknisestä toteutustavasta. Jatkokehitysvaatimuksia olisi tarkennettu hankkeen seuraavan vaiheen alussa. Vaihe oli riippuvainen yhtenäisten tallennusprosessien määrittelystä. Ohjausryhmän jäsenet keskustelivat hankkeen jatkotoimenpiteistä yliopistokohtaisesti joulukuun 2009 alussa. Keskustelujen jälkeen päädyttiin siihen, että hankkeen jatkamiseen ei ole edellytyksiä eikä jatkorahoitusta haeta. Allianssiyliopistojen kirjastot jatkavat neuvotteluja yhteisen julkaisuarkiston saamisesta tuotantopalvelimelle, julkiseen käyttöön. Tämänhetkisen näkemyksen mukaan julkaisuarkisto toimisi yhteisenä julkaisuarkistonäkymänä, jonne aineistoja haravoidaan päivittäin yliopistojen omista arkistoista. Vuotuiset kustannukset palvelun ylläpidosta ovat n / yliopisto, mikä tulisi kirjastojen maksettavaksi. 2

3 Sisällys 1. TAVOITTEET JA RESURSSIT HANKEKAUDEN TEHTÄVIEN TOTEUTTAMINEN VERKKOJULKAISUPROSESSIEN KUVAILU JA DOKUMENTOINTI JULKAISUARKISTON PROTOTYYPIN PERUSTAMINEN YHTENÄISTEN TALLENNUSPROSESSIEN MÄÄRITTELY SELVITYSTYÖ JULKAISUARKISTOTOIMINNAN TOTEUTTAMISVAIHTOEHDOISTA JA KUSTANNUKSISTA RINNAKKAISJULKAISEMISEN KÄYTÄNTÖJEN EDISTÄMINEN KANSALLINEN YHTEISTYÖ POHDINTAA TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA JA YHTEISTYÖSTÄ TIETOASIANTUNTIJAN ARVIO OHJAUSRYHMÄN JÄSENTEN ARVIO JATKOTOIMENPITEET

4 1. Tavoitteet ja resurssit Yliopistoallianssin yhteinen julkaisuarkisto -hanke oli Jyväskylän yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen yliopiston kirjastojen yhteishanke. Hankkeen tavoitteena oli perustaa Yliopistoallianssin yhteinen julkaisuarkisto, joka tukee kustannustehokkaasti allianssiyliopistoissa toimivien tutkijoiden, opettajien ja opiskelijoiden julkaisuprosesseja ja edistää Yliopistoallianssin yhteistä näkyvyyttä. Hanketta koordinoi Tampereen yliopiston kirjasto, jossa hankkeeseen palkattu tietoasiantuntija työskenteli ajalla Yhteisellä julkaisuarkistolla tavoiteltiin muiden muassa seuraavia hyötyjä: Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden ja näkyvyyden edistäminen Oppimateriaalien yhteiskäytön ja löydettävyyden edistäminen Allianssiyliopistojen julkaisuarkistotoiminnan kustannusten alentaminen Teknisen kehittämistyön tehostaminen ja osaamisen jakaminen Polku kohti kansallista julkaisuarkistoa jne. Julkaisuarkistopalvelun tavoitetilaa kuvattiin alla olevan kuvion avulla. KUVIO 1. Yliopistoallianssin yhteisen julkaisuarkiston tavoitetila. 4

5 Hanke suunniteltiin toteutettavaksi kahdessa vaiheessa. Vuoden 2009 aikana oli tarkoitus perustaa julkaisuarkiston prototyyppi, tuottaa tarvittavat dokumentoinnit allianssiyliopistojen julkaisuprosesseista, yhtenäistää tallennusprosesseja, laatia ylläpitokustannusten yksityiskohtainen analyysi sekä tehdä jatkosuunnitelmat vuosille 2010 ja Vuosien aikana julkaisuarkistoa tuli laajentaa sisältämään oppimateriaalit. Julkaisuarkistoon suunniteltiin toteutettavaksi mahdollisuuksien mukaan tarvittavat rajapinnat julkaisuarkiston ja julkaisurekisterien sekä julkaisuarkiston ja opetuksen tukijärjestelmien välille. Vuosille olisi sijoittunut myös julkaisuarkiston käyttöön liittyvä koulutus- ja tiedotustyö. Julkaisuarkiston käytön ja ylläpidon oli tarkoitus olla vakiintunutta vuoden 2012 alussa. Yliopistoallianssin hallitus myönsi kokouksessaan hankkeelle euroa vuodelle Hankkeen toisen vaiheen rahoituksesta sovittiin päätettävän erikseen. Hankerahoitus vuonna 2009 jaettiin seuraavasti: Yliopistoallianssin rahoitus Resurssit Tietoasiantuntijan palkkaus (TaY) 9 htkk = Julkaisuarkiston ylläpitäjän palkkaus (TTY) 3 htkk = Julkaisuprosessien kuvailu ja dokumentointi (JY) 1 htkk = Julkaisuprosessien kuvailu ja dokumentointi (TTY) 1 htkk = Matka- ja kokouskulut Yhteensä Omavastuu Resurssit Jyväskylän yliopisto 2 htkk = Tampereen teknillinen yliopisto 2 htkk = Tampereen yliopisto 2 htkk = Yhteensä TAULUKKO 1. Hankkeen resursointi vuonna Hankkeen toteuttamista ja etenemistä ohjasi ja seurasi ohjausryhmä, johon kutsuttiin kaksi jäsentä jokaisesta allianssiyliopistosta. Ohjausryhmän sihteerinä toimi hankkeen tietoasiantuntija. Ohjausryhmä kokoontui vuoden 2009 aikana yhteensä viisi kertaa (21.4., 9.6., 1.9., ja ). Ohjausryhmän kokoonpano oli seuraava: Kirjastonjohtaja Arja-Riitta Haarala (Tampereen teknillinen yliopisto) Suunnittelija Soile Harjala (Tampereen teknillinen yliopisto) Sovellussuunnittelija Joonas Kesäniemi (Jyväskylän yliopisto) Opetusteknologiapäällikkö Pasi Kytöharju (Tampereen yliopisto) Julkaisukoordinaattori Pekka Olsbo (Jyväskylän yliopisto) Kustannuspäällikkö Outi Sisättö (Tampereen yliopisto), puheenjohtaja 5

6 2. Hankekauden tehtävien toteuttaminen Tietoasiantuntija teki huhtikuun 2009 alussa hankesuunnitelman 1 vuoden 2009 aikana toteutettavista päätehtävistä ja niihin sisältyvistä osatehtävistä. Ohjausryhmä hyväksyi suunnitelman kokouksessaan Hankesuunnitelmassa esitetyt tehtävät ja aikataulusuunnitelma eivät toteutuneet täysin suunnitelmien mukaisesti, mutta hankekaudelle asetetut päätavoitteet saavutettiin kohtuullisen hyvin. Toteutettuja tehtäviä eritellään seuraavassa tarkemmin Verkkojulkaisuprosessien kuvailu ja dokumentointi Allianssiyliopistot kuvasivat yhtenäisellä tavalla suunnitelmansa verkkojulkaisuprosesseista allianssin yhteiseen julkaisuarkistoon. Prosessit kuvattiin erikseen avoimille verkkojulkaisuille (sarjajulkaisut, monografiat jne.), opinnäytteille (lisensiaatintutkimukset, pro gradu -tutkielmat/diplomityöt ja kandidaatintyöt) sekä väitöskirjoille. Tampereen yliopisto teki myös kuvauksen/suunnitelman artikkelien (tutkimusartikkelien rinnakkaistallenteet) rinnakkaistallennusprosessista. Jyväskylän yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto ovat suunnitelleet kuvaavansa artikkelien tallennusprosessin kulkua myöhempänä ajankohtana. Tavoitteena oli perehtyä allianssiyliopistojen erilaisiin verkkojulkaisukäytäntöihin ja selvittää, kuinka paljon allianssiyliopistojen verkkojulkaisuprosesseista löytyy yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia. Prosessien oli tarkoitus toimia pohjana yhtenäisten tallennusprosessien määrittelylle. Prosessikuvaukset ovat nähtävissä hankkeen wikissä, osoitteessa Prosessikuvausten ohella verkkojulkaisemisen yhteyshenkilöt jakoivat toisilleen tietoa omista verkkojulkaisemisen sopimuskäytännöistään ja -malleistaan. Allianssiyliopistojen yhteyshenkilöt katsoivat verkkojulkaisuprosessien ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvän osaamisen lisääntyneen yhteistyön myötä Julkaisuarkiston prototyypin perustaminen Julkaisuarkiston prototyyppi ( perustettiin Tampereen teknillisen yliopiston kehityspalvelimelle keväällä Julkaisuarkisto-ohjelmistoksi valittiin avoimeen lähdekoodiin perustuva DSpace, joka on tällä hetkellä kaikkein 1 Yliopistoallianssin yhteinen julkaisuarkisto -hanke. Hankesuunnitelma

7 käytetyin julkaisuarkisto-ohjelmisto niin maailmanlaajuisesti 2 kuin Suomessakin. Myös Jyväskylän yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston julkaisuarkistot ovat DSpacepohjaisia, joten ohjelmisto oli hankkeen yhteyshenkilöille tuttu jo entuudestaan. Prototyyppiin suunniteltiin kesän 2009 aikana kokoelmarakenne allianssiyliopistojen julkaisuille, opinnäytteille ja oppimateriaaleille. Allianssiyliopistot sopivat myös yhteisistä metatietokäytännöistä, minkä katsottiin parantaneen allianssiyliopistojen julkaisuarkistojen metatietojen tasoa. Allianssiyliopistojen julkaisuarkistoissa olevien julkaisujen ja opinnäytteiden haravoitia on kehitetty ja testattu runsaasti vuoden 2009 aikana. Haravointi osoittautui suunniteltua hankalammaksi toimenpiteeksi. Jotta julkaisuarkisto voidaan ottaa tuotantokäyttöön, siihen on toteutettava toiminnallisuus sen pitämiseksi ajan tasalla. Julkaisuarkiston teknisestä toteutustavasta on kerrottu teknisen toteutustavan selvityksessä Yhtenäisten tallennusprosessien määrittely Hankkeessa oli tarkoitus kartoittaa ns. parhaita käytäntöjä yhteisen julkaisuarkiston tallennuskäytännöiksi. Prosessikuvaukset osoittivat, että tallennuskäytännöt olivat jokaisessa yliopistossa hyvin erilaisia, ja käytäntöjen yhtenäistäminen osoittautui hankalaksi. Ongelmia lisäsi se, että Jyväskylän yliopistossa prosessit olivat vuoden 2009 aikana suunnittelu- ja kehittämisvaiheessa. Hankkeessa ei löydetty sopivia käytäntöjä, joilla tallennusprosessien yhtenäistämisestä olisi päästy yksimielisyyteen. Hankkeessa pohdittiin mahdollisuutta yhtenäisiin tallennuskäytäntöihin Plonesisällönhallintajärjestelmän päälle kehitettävien tallennuslomakkeiden avulla. Plonelomakkeita on kehitetty Jyväskylän yliopistossa, ja niitä voitaisiin käyttää esimerkiksi Yliopistoallianssin yhteisen Plone-instanssin kautta. Mikäli hanke olisi jatkunut, tallennusprosessien yhtenäistämistä Plone-lomakkeiden avulla olisi selvitetty enemmän Selvitystyö julkaisuarkistotoiminnan toteuttamisvaihtoehdoista ja kustannuksista Tietoasiantuntija selvitti syys marraskuun 2009 aikana julkaisuarkistotoiminnan toteuttamisvaihtoehtoja ja sen kustannuksia. Kustannusselvityksessä selvitetään julkaisuarkistotoiminnan sisällöllisen ylläpidon ja kehittämisen sekä teknisen ylläpidon ja kehittämisen kustannuksia. Kustannuksia vertaillaan 1) paikallisen toteuttamismallin (oma(t) julkaisuarkisto(t) jokaisella allianssiyliopistolla) 2) alueellisen toteuttamismallin (Yliopistoallianssin yhteinen julkaisuarkisto) sekä 3) kansallisen toteuttamismallin (palvelun hankinta Kansalliskirjastolta) välillä. 2 ks. 7

8 Teknisessä selvityksessä kuvataan julkaisuarkiston tekninen toteutustapa sekä selvitetään teknisen ylläpidon ja kehittämistyön kustannukset. Selvityksessä myös esitetään yliopistojen alustavat skenaariot yhteiseen julkaisuarkistoon siirtymisestä ja omista julkaisuarkistoista luopumisesta. Selvityksessä julkaisuarkistotoiminnan yhteistyömahdollisuuksista ammattikorkeakoulujen kanssa selvitetään erilaisia vaihtoehtoja alueelliseen julkaisuarkistoyhteistyöhön Jyväskylän ja Tampereen alueella Rinnakkaisjulkaisemisen käytäntöjen edistäminen Hankkeen yhtenä tavoitteena oli edistää rinnakkaisjulkaisemisen käytäntöjä allianssiyliopistoissa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hankkeen toisessa vaiheessa olisi kehitetty mahdollisimman vaivattomia tallennusprosesseja tutkijoille esimerkiksi integroimalla tieteellisen toiminnan rekisterit ja julkaisuarkisto toisiinsa. Hankesuunnitelman mukaisesti vuoden 2009 aikana oli tarkoitus suunnitella rinnakkaisjulkaisemisen prosesseja ja aloittaa rajapintojen kehittämistyö. Tampereen yliopisto teki keväällä 2009 suunnitelman rinnakkaisjulkaisemisen prosessista. Suunnitelman mukaan tutkija tallentaisi artikkelin rinnakkaiskopion tieteellisen toiminnan rekisteriin, SoleCRISiin, josta se siirtyisi allianssin yhteiseen julkaisuarkistoon. Tampereen yliopisto on ollut yhteydessä SoleCRIS-järjestelmän toimittajaan, Solenovo Oy:öön, ja neuvotellut tarvittavien lisätoiminnallisuuksien toteuttamisesta SoleCRISiin. Rajapinnan teknisen toteuttamistavan selvittämiseen Tampereen yliopisto sai apua Jyväskylän yliopistosta, jossa on erityisosaamista vastaavanlaisesta rajapintatyöstä. Jyväskylän yliopistossa suunnitelman laatiminen toteutuu osana rehtorin asettaman Rinnakkaisjulkaiseminen ja tutkimusaineistojen hallinnointi -työryhmän 3 toimintaa. Tarkoitus on tehdä suunnitelma vuoden 2009 aikana. Tampereen teknillinen yliopisto aikoo suunnitella rinnakkaisjulkaisemisen prosesseja vuoden 2010 alkupuolella Kansallinen yhteistyö Joonas Kesäniemi (JY), Tapani Lehtilä (TTY) ja Stefan Oino (TaY) ovat osallistuneet opetusministeriön rahoittaman Julkaisuarkistojen infrastruktuuri -hankkeen 4 projektiryhmän kokouksiin asiantuntijavieraina sekä kansallisen DSpace-käyttäjäryhmän tapaamisiin ja yhteistyöhön. Oino on lisäksi osallistunut Suomen open access - työryhmän 5 kokouksiin

9 Hankkeessa on seurattu Kansallinen digitaalinen kirjasto -hankkeen 6 etenemistä. Kyseisessä hankkeessa tuotetaan 1) asiakasliittymä, jolla käyttäjän pystyvät hakemaan aineistoja Suomen kirjastojen, arkistojen ja museoiden tietovarannoista sekä 2) pitkäaikaissäilytysjärjestelmä. Lisäksi on seurattu JURE-projektia 7, jossa selvitetään valtakunnallisen julkaisurekisterin toteuttamismahdollisuuksia. Allianssin yhteisen julkaisuarkiston mahdollinen integrointi valtakunnallisissa hankkeissa tuotettuihin palveluihin olisi tapahtunut hankkeen seuraavassa vaiheessa. 3. Pohdintaa tavoitteiden toteutumisesta ja yhteistyöstä 3.1. Tietoasiantuntijan arvio Hankekaudelle asetetut tavoitteet saavutettiin kohtalaisen hyvin. Allianssiyliopistot ovat luoneet hyvän yhteistyöverkoston ja osaamiskeskittymän verkkojulkaisemisen käytäntöjen kehittämiseen sekä hyvät suhteet julkaisuarkistotoiminnan asiantuntijoihin myös kansallisella tasolla. Tämä luo hyvän pohjan julkaisuarkistoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen tulevaisuudessa. Toimintaa on vaikeuttanut erityisesti yliopistojen yhteyshenkilöiden kiireiset aikataulut, mikä on hidastanut hankkeen etenemistä. Paikallisten toimijoiden yhteisen tahtotilan olisi toivonut olevan vahvempaa. Erityishaasteena on ollut se, että sekä Jyväskylän yliopiston että Tampereen teknillisen yliopiston julkaisuarkistotoiminta on ollut kehittämisvaiheessa. Tallennusprosessien yhtenäistäminen on ollut hankalaa, kun omienkaan prosessien kulusta tulevaisuudessa ei ollut varmuutta. Visiointi yhteisen julkaisuarkiston tallennuskäytännöistä on ollut hankalaa myös Tampereen yliopiston osalta, vaikka oma julkaisuarkistotoiminta on ollut hankkeen ajan vakiintuneessa tilassa Ohjausryhmän jäsenten arvio Jyväskylän yliopiston jäsenten mielestä suunnitelmien ja sisällöllisen kehittämisen osalta tavoitteet toteutuivat hyvin. Hankkeen tuottamat metatietoesitykset erityyppisille aineistoille ovat parantaneet ainakin JyXin metatiedon laatua huomattavasti. Kuvauksista tullee olemaan hyötyä myös rinnakkaisjulkaiseminen yhteydessä. Julkaisuprosessien kuvaukset puolestaan toimivat hyvänä lähtökohtana käytäntöjen yhtenäistämiselle jatkossa. Loppuvaiheissa Jyväskylän yliopiston jäsenet pitivät ongelmallisena, että resursseja prototyypin viimeistelemiseksi ja haravoinnin toteuttamiseksi ei ollut tarpeeksi käytettävissä. Julkaisuarkistojen kehittämiseen liittyvä tekninen osaaminen on edelleen

10 liian harvoissa käsissä. Yhteistyö Tampereen yliopistojen kanssa toimi jyväskyläläisten mielestä hyvin. Tampereen yliopisto koki hyötyvänsä paljon yhteistyöstä. Metatiedoista sopiminen, prosessikuvaukset, sopimusmallit, lomakeideat jne. lisäsivät runsaasti tietämystä allianssiyliopistojen julkaisutoiminnan ja muunkin toiminnan luonteesta sekä DSpaceen perustuvan arkiston ominaisuuksista, joista lähtötilanteessa oli vain vähän tietoja. Erityisen arvokkaana ja kiitoksen ansaitsevana Tampereen yliopiston jäsenet pitivät Joonas Kesäniemen (Jyväskylän yliopisto) osaamisen jakamista hankkeelle. Yhteistyö koko vuoden kaikkien kumppaneiden kanssa on sujunut Tampereen yliopiston jäsenten mielestä hyvässä työilmapiirissä. Murheena on ollut se, ettei kenelläkään ole ollut hankkeelle riittävästi aikaa ja että hanke on edennyt ajoittain hitaasti. Toisaalta jo alusta lähtien oli ennakoitavissa, että yhdessä tekeminen on hitaampaa kuin yksin. Tampereen yliopistossa uskotaan, että vuoden kokemukset ovat syventäneet yhteistyötaitoja ja nyt on helpompi jatkaa yhteistyötä vapaamuotoisemmin. Yhteistyöstä uskotaan olevan jatkossa hyötyä erityisesti rinnakkaisjulkaisemiseen liittyvissä asioissa. 4. Jatkotoimenpiteet Ohjausryhmän jäsenet keskustelivat hankkeen jatkotoimenpiteistä yliopistokohtaisesti joulukuun 2009 alussa. Keskustelujen jälkeen päädyttiin siihen, että hankkeelle ei haeta jatkorahoitusta. Tampereen teknillisen yliopiston kirjaston ja Tampereen yliopiston kirjaston edustajat olivat valmiita jatkamaan hanketta. Ratkaisevaksi hankkeen jatkohakemuksen kannalta muodostui se, että Jyväskylän yliopiston kirjaston johdon ja johtokunnan puheenjohtajan kanssa käydyissä keskusteluissa päädyttiin siihen, että juuri tällä hetkellä jatkohankkeen eteenpäin viemiseen ei ole riittäviä edellytyksiä. Jatkorahoituksen hakemiseksi olisi ollut välttämätöntä, että kaikilla allianssiyliopistoilla olisi ollut yhteinen tahtotila. Jotta allianssin yhteisestä julkaisuarkistosta saataisiin suunniteltu hyöty, on Jyväskylän yliopiston kirjaston mielestä välttämätöntä, että paikallisista arkistoista voitaisiin luopua kokonaan. Muuten tilanteesta koituu säästöjen sijaan lisäkustannuksia. Tilanne Jyväskylän yliopistossa on tällä hetkellä sellainen, että luopuminen omasta JyX-arkistosta ei ole mahdollista ainakaan seuraavan kahden vuoden aikana. JyXiin tallennettavien aineistotyyppien kirjo tulee lisääntymään huomattavasti seuraavan kahden vuoden aikana. Rinnakkaisjulkaiseminen, tutkimusaineistojen tallentaminen, historian laitoksen karttapalvelu sekä muut kehittyvät palvelut tuovat mukanaan huomattavia räätälöintejä ja rajapintoihin liittyviä haasteita. Pelkona on, että alueellisessa mallissa näiden Jyväskylän yliopistolle ominaisten kehittämiskohteiden toteuttamiselle ei löydy tarpeeksi resursseja. JyX on myös mukana Kansallinen digitaalinen kirjasto - hankkeeseen kuuluvan pitkäaikaissäilytyshankkeen pilottiarkistona. Tämä tarkoittaa sitä, 10

11 että JyXin ylläpito on turvattava hankkeen ajaksi. Hanke tulee vaatimaan myös tiettyjä lisäresursointeja JyXin osalta. Jyväskylän yliopiston keskusteluissa huolenaiheena pidettiin myös sitä, että allianssiorganisaatiolla ei ole ylimääräistä rahoitusta ja mahdollinen hankerahoitus jouduttaisiin todennäköisesti hakemaan suoraan yliopistojen budjetista. Jyväskylän rahoitukseen liittyvän päätöksen pelättiin olevan kielteinen, koska omasta julkaisuarkistosta ei ylläesitettyjen syiden takia voida luopua ja mahdollinen lisärahoitus joudutaan kohdistamaan rinnakkaisjulkaisemisen tukemiseen. Koko allianssitoiminnan jatkon epävarmuuden koetaan myös hankaloittavan tilannetta. Allianssiyliopistojen kirjastot jatkavat neuvotteluja yhteisen julkaisuarkiston saamisesta tuotantopalvelimelle, julkiseen käyttöön. Käytännössä julkaisuarkisto toimisi yhteisenä julkaisuarkistonäkymänä, jonne aineistoja haravoitaisiin päivittäin allianssiyliopistojen paikallisista arkistoista. Palvelun saaminen tuotantokuntoon vaatisi vielä hieman teknistä kehittämistyötä tammikuussa Vuotuiset kustannukset palvelun ylläpidosta ovat n / Yliopistoallianssi (sis / 1 htkk ohjelmiston ylläpito palvelinkustannukset). Käytännössä siis yhden yliopistokirjaston maksettavaksi palvelun ylläpidosta tulisi 2200 euroa vuodessa. Ylläpidon on suunniteltu olevan Tampereen teknillisellä yliopistolla. Kustannukset tulisi tarkistaa vuosittain. 11

ja Jyväskylän yliopisto

ja Jyväskylän yliopisto Rinnakkaisjulkaiseminen ja Jyväskylän yliopisto Rinnakkaisjulkaiseminen ja Jyväskylän yliopisto Pekka Olsbo Julkaisukoordinaattori Jyväskylän yliopiston kirjasto Julkaisuyksikkö pekka.olsbo@jyu.fi p. 050-5818355

Lisätiedot

Rinnakkaisjulkaiseminen Tampereen yliopistossa

Rinnakkaisjulkaiseminen Tampereen yliopistossa Rinnakkaisjulkaiseminen Tampereen yliopistossa käytännöt Kustannuspäällikkö Outi Sisättö Tampereen yliopisto Julkaisukeskus Kuvat Tampereen yliopiston LINNAsta Erja Kymäläinen, Marianne Partanen Rehtorin

Lisätiedot

Tutkimus vapaaksi verkkoon! seminaari, Helsingin yliopisto, 25.1.2011 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi)

Tutkimus vapaaksi verkkoon! seminaari, Helsingin yliopisto, 25.1.2011 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Suomalaiset julkaisuarkistot vuonna 2011 Tutkimus vapaaksi verkkoon! seminaari, Helsingin yliopisto, 25.1.2011 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Julkaisuarkistojen infrastruktuuri hanke OKM:n rahoittama

Lisätiedot

Julkaisuarkisto avoimen julkaisemisen infrastruktuuri

Julkaisuarkisto avoimen julkaisemisen infrastruktuuri Julkaisuarkisto avoimen julkaisemisen infrastruktuuri Suomen korkeakoulutus- ja tutkimusjärjestelmän tulevaisuus, 2.12.2013 Jyrki Ilva, tietojärjestelmäasiantuntija, jyrki.ilva@helsinki.fi Avoimen julkaisemisen

Lisätiedot

Miten julkaisen työni yliopiston sähköisessä julkaisuarkistossa

Miten julkaisen työni yliopiston sähköisessä julkaisuarkistossa JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Miten julkaisen työni yliopiston sähköisessä julkaisuarkistossa Marja-Leena Harjuniemi 14.5.2009 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Esityksen sisältö Mikä on yliopiston sähköinen julkaisuarkisto?

Lisätiedot

JYX skylän n yliopiston julkaisuarkisto

JYX skylän n yliopiston julkaisuarkisto JYX Jyväskyl skylän n yliopiston julkaisuarkisto Pekka Olsbo, julkaisukoordinaattori Risto Heikkinen, pääsuunnittelija Pertti Pitkänen, projektisuunnittelija Jyväskylän yliopiston kirjasto Kysymyksiä Kuinka

Lisätiedot

Julkaisuarkistojen yhteentoimivuus

Julkaisuarkistojen yhteentoimivuus Julkaisuarkistojen yhteentoimivuus Rita Voigt Teknillisen korkeakoulun kirjasto ja OA-JES OA-seminaari 29.11.2006 Tampereen yliopisto Avoin julkaisuarkisto määritelmiä Sisältää kaikista julkaisuista kuvailutietojen

Lisätiedot

KDK Kansallinen digitaalinen kirjasto

KDK Kansallinen digitaalinen kirjasto KDK - Kansallinen digitaalinen kirjasto Vesa Hongisto 7.12. www.kdk2011.fi KDK Kansallinen digitaalinen kirjasto Lähtökohta Kokonaisarkkitehtuuri Asiakasliittymä Digitaalinen pitkäaikaissäilytys Hallintomalli

Lisätiedot

Julkaisuarkistopalveluiden tilannekatsaus

Julkaisuarkistopalveluiden tilannekatsaus Julkaisuarkistopalveluiden tilannekatsaus Tiedonhallinnan ohjausryhmä, 29.11.2017 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Kansalliskirjaston julkaisuarkistopalvelut Kansalliskirjasto tarjoaa julkaisuarkistopalveluita

Lisätiedot

Kansalliskirjaston julkaisuarkistopalvelut. Jyrki Ilva Erikoiskirjastojen neuvosto,

Kansalliskirjaston julkaisuarkistopalvelut. Jyrki Ilva Erikoiskirjastojen neuvosto, Kansalliskirjaston julkaisuarkistopalvelut Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Erikoiskirjastojen neuvosto, 9.12.2011 Julkaisuarkiston idea Julkaisuarkiston (open repository, institutional repository)

Lisätiedot

Metatietosuositus julkaisuarkistojen tekstiaineistolle https://www.kiwi.fi/x/v4r7b

Metatietosuositus julkaisuarkistojen tekstiaineistolle https://www.kiwi.fi/x/v4r7b Metatietosuositus julkaisuarkistojen tekstiaineistolle https://www.kiwi.fi/x/v4r7b Tajua-projekti, Kansalliskirjasto tanja.vienonen@helsinki.fi, esa-pekka.keskitalo@helsinki.fi Käyttöoikeus: CC BY 4.0

Lisätiedot

Rinnakkaistallentaminen ja Tampereen yliopiston julkaisuarkisto. Kati Mäki

Rinnakkaistallentaminen ja Tampereen yliopiston julkaisuarkisto. Kati Mäki Rinnakkaistallentaminen ja Tampereen yliopiston julkaisuarkisto Kati Mäki 15.5.2012 Rinnakkaistallentaminen (self-archiving, parallel publishing) Yksi tapa toteuttaa tiedon avointa saatavuutta Toisaalla

Lisätiedot

Rinnakkaistallennus ja -kysely Tampereen yliopistossa Tanja Heikkilä Tampereen yliopiston kirjasto

Rinnakkaistallennus ja -kysely Tampereen yliopistossa Tanja Heikkilä Tampereen yliopiston kirjasto Rinnakkaistallennus ja -kysely Tampereen yliopistossa 14.6.2012 Tanja Heikkilä Tampereen yliopiston kirjasto Tutkimusjulkaisujen rinnakkaistallentaminen Rehtorin päätös (16.4.2009) kehottaa tutkijoita

Lisätiedot

Tieteen avoimuus, JY, Suomi, Ruotsi, Norja. Pekka Olsbo Julkaisukoordinaattori Jyväskylän yliopiston kirjasto

Tieteen avoimuus, JY, Suomi, Ruotsi, Norja. Pekka Olsbo Julkaisukoordinaattori Jyväskylän yliopiston kirjasto Tieteen avoimuus, JY, Suomi, Ruotsi, Norja Pekka Olsbo Julkaisukoordinaattori Jyväskylän yliopiston kirjasto Tieteen avoimuus? Miten tieteen avoimuutta voi mitata? - artikkelit Open Access -lehdissä -

Lisätiedot

OPEN ACCESS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO AVOIN TIETEENTEKIJÄ

OPEN ACCESS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO AVOIN TIETEENTEKIJÄ OPEN ACCESS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO AVOIN TIETEENTEKIJÄ OPEN ACCESS eli tieteen avoin saatavuus on tiedemaailman ajankohtainen tavoite. Tutkimus halutaan saada näkyville ja hyödyksi niin laajasti kuin mahdollista.

Lisätiedot

Rinnakkaisjulkaiseminen ja tutkimusjulkaisujen avoin saatavuus Tampereen yliopistossa

Rinnakkaisjulkaiseminen ja tutkimusjulkaisujen avoin saatavuus Tampereen yliopistossa MUISTIO Rinnakkaisjulkaiseminen ja tutkimusjulkaisujen avoin saatavuus Tampereen yliopistossa Tutkimusjulkaisujen rinnakkaisjulkaisemista valmistelevan työryhmän asettaminen ja työryhmän toiminta Rehtori

Lisätiedot

JYX-julkaisuarkisto työtä ja kehitystyötä

JYX-julkaisuarkisto työtä ja kehitystyötä JYX-julkaisuarkisto työtä ja kehitystyötä Marja-Leena Harjuniemi, Irene Ylönen 6.10.2009 Mikä JYX? JYX on JY:n verkkopalvelu, johon tallennetaan oman yliopiston elektronista tuotantoa kokotekstinä Tarjoaa

Lisätiedot

UUSI ARKKITEHTUURI PAREMMAT PALVELUT. Järjestelmäarkkitehtuurihankkeet

UUSI ARKKITEHTUURI PAREMMAT PALVELUT. Järjestelmäarkkitehtuurihankkeet UUSI ARKKITEHTUURI PAREMMAT PALVELUT Järjestelmäarkkitehtuurihankkeet 11.4.2008 Ari Rouvari SISÄLLYS Taustaa Digitaalisen kirjaston määritelmä 2007 Tietohallintostrategia 2007-2008 Tavoitteet Järjestelmäarkkitehtuurihankkeet

Lisätiedot

Kirjastoverkkopäivät, DSpace-sessio, 29.10.2010 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi)

Kirjastoverkkopäivät, DSpace-sessio, 29.10.2010 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Suomalaiset julkaisuarkistot vuonna 2010 Kirjastoverkkopäivät, DSpace-sessio, 29.10.2010 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Julkaisuarkistot, rajanvetoa OpenDoar (http://www.opendoar.org) org) listaa

Lisätiedot

KDK-asiakasliittymä linjauksia KDK-seminaari Kristiina Hormia-Poutanen

KDK-asiakasliittymä linjauksia KDK-seminaari Kristiina Hormia-Poutanen KDK-asiakasliittymä linjauksia 2012 KDK-seminaari 21.3.2012 Kristiina Hormia-Poutanen Asiakasliittymä pohjustusta linjauksille KDK-johtoryhmä 9.12.2011 Kansalliskirjaston esitys: Puretaan Kansalliskirjaston

Lisätiedot

Open access Suomessa 2013? Avoin tiede -keskustelutilaisuus, 4.3.2013 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi)

Open access Suomessa 2013? Avoin tiede -keskustelutilaisuus, 4.3.2013 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Open access Suomessa 2013? Avoin tiede -keskustelutilaisuus, 4.3.2013 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Open access: kultainen ja vihreä tie Kultainen tie (gold road to open access) Open access lehdet,

Lisätiedot

RINNAKKAISTALLENTAMISEN KANSALLISET OHJEET

RINNAKKAISTALLENTAMISEN KANSALLISET OHJEET RINNAKKAISTALLENTAMISEN KANSALLISET OHJEET Pekka Olsbo ATT-asiantuntijaryhmä 7.9.2016 URN:NBN:fi:jyu-201612295273 Lyhyt katsaus rinnakkaistallentamisen tilanteeseen Suomessa Viiden julkaisuarkiston (Helda,

Lisätiedot

Kansalliskirjaston ATThankkeet

Kansalliskirjaston ATThankkeet Kansalliskirjaston ATThankkeet Esa-Pekka Keskitalo Asiantuntijaseminaari 28.4.2015 Avoin tiede tarkoittaa avoimien toimintamallien käyttämistä tieteellisessä tutkimuksessa. Keskeinen tavoite on tutkimustulosten,

Lisätiedot

Julkaisuarkistosta toimintaketjujen tukijaksi

Julkaisuarkistosta toimintaketjujen tukijaksi Julkaisuarkistosta toimintaketjujen tukijaksi Kirjastoverkkopäivät 25.10.2012 Tavoite Vuoden 2013 alusta lähtien Kaikki ylemmän opintovaiheen opinnäytetyöt käsitellään sähköisinä Avoin saatavuus inti Hyväksyntä

Lisätiedot

Käytännön kokemukset opinnäytteiden julkaisijana

Käytännön kokemukset opinnäytteiden julkaisijana Käytännön kokemukset opinnäytteiden julkaisijana Tekijänoikeusseminaari 10.10.2008 Kustannuspäällikkö Outi Sisättö Tampereen yliopiston kirjasto Julkaisukeskus Esityksen pääkohdat Taustaksi Tunnuslukuja,

Lisätiedot

Digitoinnin laadun ja taloudellisuuden puolesta!

Digitoinnin laadun ja taloudellisuuden puolesta! Digitoinnin laadun ja taloudellisuuden puolesta! Digiwiki seminaari 13.12.2011 21.11.2011 Elina Anttila museo 2015 Museo 2015 Museoiden yhteishanke, vetäjänä Museovirasto yhteistyössä Valtion taidemuseon

Lisätiedot

Korkeakoulujen kirjastojärjestelmien uusiminen

Korkeakoulujen kirjastojärjestelmien uusiminen Korkeakoulujen kirjastojärjestelmien uusiminen Finnan konsortioryhmä 9.2.2017 Minna-Liisa Kivinen, Tommi Jauhiainen Kirjastojärjestelmän uusiminen Mitä järjestelmiä uusiminen koskee Kirjastojärjestelmän

Lisätiedot

KANSALLINEN KOKOELMAKARTTA SUOMEN PROJEKTIN TAUSTOITUS JA YLEISESITTELY. Helsinki, 29.11.2005 Vuokko Palonen

KANSALLINEN KOKOELMAKARTTA SUOMEN PROJEKTIN TAUSTOITUS JA YLEISESITTELY. Helsinki, 29.11.2005 Vuokko Palonen KANSALLINEN KOKOELMAKARTTA SUOMEN PROJEKTIN TAUSTOITUS JA YLEISESITTELY Helsinki, 29.11.2005 Vuokko Palonen Kokoelmakartta yliopistokirjastojen verkoston strategiassa n Strategian (2002-) keskeisiä tavoitteita

Lisätiedot

Rinnakkaistallentamisen kehitys Suomessa

Rinnakkaistallentamisen kehitys Suomessa Rinnakkaistallentamisen kehitys Suomessa 2010-2016 Pekka Olsbo Avoimen tiedon keskus Jyväskylän yliopisto Suomi rinnakkaistallentamisen mallimaaksi -hankeen loppuseminaari Jyväskylä 24.2.2017 URN:NBN:fi:jyu-201702211500

Lisätiedot

Julkaisuarkistot ja rinnakkaisjulkaiseminen

Julkaisuarkistot ja rinnakkaisjulkaiseminen Julkaisuarkistot ja rinnakkaisjulkaiseminen Tampereen yliopiston rinnakkaistallennus ja kustantajan näkökulma Outi Sisättö kustannuspäällikkö Puheenvuoron pääkohdat Helsingin ja Tampereen yliopiston rinnakkaisjulkaisemispäätöksen

Lisätiedot

Finna-konsortion toimintaperiaatteet

Finna-konsortion toimintaperiaatteet 1 (6) Finna-konsortion Finna-konsortion jäsenet ja Kansalliskirjasto noudattavat yhteistyössään näitä toimintaperiaatteita. Tarkemmin Finnan käyttöön, ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvistä tehtävistä

Lisätiedot

KDK-asiakasliittymä - tilannekatsaus. OKM kirjastopäivät Kristiina Hormia-Poutanen

KDK-asiakasliittymä - tilannekatsaus. OKM kirjastopäivät Kristiina Hormia-Poutanen KDK-asiakasliittymä - tilannekatsaus OKM kirjastopäivät 15.11.2011 Kristiina Hormia-Poutanen KDK-asiakasliittymä tavoitteita Kirjastojen, arkistojen ja museoiden yhteistyö Yhteinen asiakasliittymä kansallinen,

Lisätiedot

Rinnakkaistallentaminen ja organisaation julkaisupolitiikka

Rinnakkaistallentaminen ja organisaation julkaisupolitiikka Rinnakkaistallentaminen ja organisaation julkaisupolitiikka Pekka Olsbo Jyväskylän yliopiston kirjasto URN:NBN:fi:jyu-201601131103 Suomen avoin tiede ja tutkimus -hanke Tavoitteena on, että vuoteen 2017

Lisätiedot

Surima-hanke ja rinnakkaistallentaminen Suomessa

Surima-hanke ja rinnakkaistallentaminen Suomessa Surima-hanke ja rinnakkaistallentaminen Suomessa Pekka Olsbo Avoimen tiedon keskus Jyväskylän yliopisto Rinnakkaistallentaminen Suomessa seminaari Helsinki 25.1.2017 Tausta Suomen avoimen tieteen ja tutkimuksen

Lisätiedot

Esso-hankintayhteistyö ja Kaasohanke. ojanepi1

Esso-hankintayhteistyö ja Kaasohanke. ojanepi1 Esso-hankintayhteistyö ja Kaasohanke ojanepi1 Kaaso ja Esso Kaakkois-Suomen sosiaalitoimen tietoteknologiahankkeen =Kaaso Esiselvitys sosiaalitoimen tietojärjestelmän määrittelyyn ja valintamenettelyyn=esso.

Lisätiedot

Korkeakoulujen kirjastojärjestelmien uusiminen - tilannekatsaus

Korkeakoulujen kirjastojärjestelmien uusiminen - tilannekatsaus Korkeakoulujen kirjastojärjestelmien uusiminen - tilannekatsaus Minna-Liisa Kivinen Kirjastojärjestelmän uusiminen Korkeakoulukirjastot ja erikoiskirjastot, joilla on tällä hetkellä käytössään Voyager-järjestelmä

Lisätiedot

Metadatasuositus julkaisuarkistojen tekstiaineistoille

Metadatasuositus julkaisuarkistojen tekstiaineistoille Metadatasuositus julkaisuarkistojen tekstiaineistoille Tanja Vienonen ATT-webinaari 7.9.2017 klo 10.00 Metadatasuosituksen synty Koottu yhteistyössä Tajua-hankkeen ja julkaisuarkistoasiantuntijoista koostuvan

Lisätiedot

Nykytilanne 20.4.2012 *

Nykytilanne 20.4.2012 * Avoin kirjasto 2013 Nykytilanne Kolme järjestelmää: PallasPro, Origo, Libra Kolme kirjastoryhmää ja Valtimo yksinään Palvelimet: PTTK/Joensuu, PTTK/Nurmes, Kirkas/Axiell, Valtimo/Axiell Kustannukset Axiellille

Lisätiedot

KANSALLINEN DIGITAALINEN KIRJASTO Asiakasliittymä

KANSALLINEN DIGITAALINEN KIRJASTO Asiakasliittymä KANSALLINEN DIGITAALINEN KIRJASTO Asiakasliittymä Triangelipäivät Turku 30.10.2008 Ari Rouvari Agenda KUI? Haasteet digitaalisessa ympäristössä Hankkeen tavoitteet KUI? Kansallinen digitaalinen kirjasto

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet. Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012

Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet. Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012 Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012 KDK-Asiakasliittymä Konsortion toiminnan kehittäminen OS-ohjelmistoratkaisujen kartoitus,

Lisätiedot

Kansallinen julkaisurekisteri ja kotimaiset viitetiedot. Linnea2-konsortion yleiskokous, Jyrki Ilva

Kansallinen julkaisurekisteri ja kotimaiset viitetiedot. Linnea2-konsortion yleiskokous, Jyrki Ilva Kansallinen julkaisurekisteri ja kotimaiset viitetiedot Linnea2-konsortion yleiskokous, 22.11.2011 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Yliopistojen uusi rahoitusmalli ja julkaisutiedot Yliopistojen uutta

Lisätiedot

Kaikki alkaa TUTKAsta. Artikkelin matka avoimeksi. Marja-Leena Harjuniemi

Kaikki alkaa TUTKAsta. Artikkelin matka avoimeksi. Marja-Leena Harjuniemi Kaikki alkaa TUTKAsta Ja päätyy JYXiin Artikkelin matka avoimeksi Marja-Leena Harjuniemi 14.4.2011 Työnkulku Inbox TUTKA JYX Kustantajaluvan tarkistaminen (S/R) Kustantajan edellyttämien tietojen lisääminen

Lisätiedot

Organisaatioiden mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa Finnan kehittämiseen. Heli Kautonen, palvelupäällikkö 5.3.2013, Finnan 2.

Organisaatioiden mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa Finnan kehittämiseen. Heli Kautonen, palvelupäällikkö 5.3.2013, Finnan 2. Organisaatioiden mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa Finnan kehittämiseen Heli Kautonen, palvelupäällikkö 5.3.2013, Finnan 2. aallon kick-off eli miten tehdään meidän Finna Heli Kautonen, palvelupäällikkö

Lisätiedot

Finnaa arkistoille. Aki Lassila Arkistot 26.11.2012

Finnaa arkistoille. Aki Lassila Arkistot 26.11.2012 Finnaa arkistoille Aki Lassila Arkistot 26.11.2012 Finnan arkkitehtuuri Asiakasliittymä rakentuu useista moduleista, jotka on integroitu toisiinsa; uusia moduleita voidaan integroida järjestelmään tarpeen

Lisätiedot

RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto

RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Julkaisurekisteripalvelujen rakentaminen Korkeakoulujen ja opetusministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi (JURE)-projekti) Tomi Mäkelä

Lisätiedot

OPEN ACCESS HELSINGIN YLIOPISTOSSA

OPEN ACCESS HELSINGIN YLIOPISTOSSA OPEN ACCESS HELSINGIN YLIOPISTOSSA TUHAT-WORKSHOP 8.10.2013 METSÄTALO KIMMO KOSKINEN HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO VERKKOPALVELUT OA:N LYHYT HISTORIA Tammikuussa 2003 Open Access seminaari Hankenilla Lokakuussa

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto missä mennään? Kristiina Hormia-Poutanen

Kansallinen digitaalinen kirjasto missä mennään? Kristiina Hormia-Poutanen Kansallinen digitaalinen kirjasto missä mennään? 3.4.2009 Kristiina Hormia-Poutanen Kansallinen digitaalinen kirjasto 2008 2011 Opetusministeriön kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osaston sekä

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto Käyttöliittymä Finna. 12.12.2012 Aki Lassila / Kehittämispäällikkö / Kirjastoverkkopalvelut

Kansallinen digitaalinen kirjasto Käyttöliittymä Finna. 12.12.2012 Aki Lassila / Kehittämispäällikkö / Kirjastoverkkopalvelut Kansallinen digitaalinen kirjasto Käyttöliittymä Finna 12.12.2012 Aki Lassila / Kehittämispäällikkö / Kirjastoverkkopalvelut Finna tehostaa ja mahdollistaa Finnan kehittämisen myötä KDK:sta tulee: Tiedon

Lisätiedot

Kansallinen metatietovarantohankkeen. Nina Hyvönen 24.4.2012

Kansallinen metatietovarantohankkeen. Nina Hyvönen 24.4.2012 Kansallinen metatietovarantohankkeen tilannekatsaus Nina Hyvönen 24.4.2012 Hankkeen tilanne nyt 3. vaihe 2011-2015 katteen laajentaminen yleisten kirjastojen projekti alkoi syksyllä 2011 ammattikorkeakoulukirjastojen

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto digitaalisten aineistojen ja palvelujen saatavuus. Kristiina Hormia-Poutanen Kansalliskirjasto

Kansallinen digitaalinen kirjasto digitaalisten aineistojen ja palvelujen saatavuus. Kristiina Hormia-Poutanen Kansalliskirjasto Kansallinen digitaalinen kirjasto digitaalisten aineistojen ja palvelujen saatavuus Kristiina Hormia-Poutanen Kansalliskirjasto Asiakasliittymä kirjastojen, arkistojen ja museoiden keskeisille sähköisille

Lisätiedot

TUTKIMUKSEN KÄRKIHANKEHAKU 2009

TUTKIMUKSEN KÄRKIHANKEHAKU 2009 1 TUTKIMUKSEN KÄRKIHANKEHAKU 2009 Yliopistoallianssin hallitus julistaa avoimeksi allianssin tutkimuksen kärkihankehaun 5.1.2009. Hakuaika päättyy 30.4.2009. Haku kohdistuu erityisesti allianssin tutkimuksen

Lisätiedot

Rinnakkaistallennuksen arkea, haasteita ja mahdollisuuksia

Rinnakkaistallennuksen arkea, haasteita ja mahdollisuuksia Rinnakkaistallennuksen arkea, haasteita ja mahdollisuuksia Kimmo Koskinen Helsingin yliopiston kirjasto Verkkopalvelut LYNET-seminaari 5.6.2013 10.6.2013 1 Esityksen teemoja Open Acces julkaisemisen perusteita

Lisätiedot

KDK-asiakasliittymä ja museot. Museo 2015 -hankkeen aloitusseminaari 23.11.2011 Tapani Sainio, Kansalliskirjasto

KDK-asiakasliittymä ja museot. Museo 2015 -hankkeen aloitusseminaari 23.11.2011 Tapani Sainio, Kansalliskirjasto KDK-asiakasliittymä ja museot Museo 2015 -hankkeen aloitusseminaari 23.11.2011 Tapani Sainio, Kansalliskirjasto Asiakasliittymän tavoitteita Arkistojen, kirjastojen ja museoiden yhteistyö Yhteinen asiakasliittymä

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen metatietovaranto KDK 2012 seminaari 30.5.2012. Terhi Mikkola, Kansalliskirjasto

Kirjastojen kansallinen metatietovaranto KDK 2012 seminaari 30.5.2012. Terhi Mikkola, Kansalliskirjasto Kirjastojen kansallinen metatietovaranto KDK 2012 seminaari 30.5.2012 Terhi Mikkola, Kansalliskirjasto Tavoite : Yhteinen metatietovaranto kaikille Suomen kirjastoille tarjoaa kirjastojen metatiedon tuotannolle

Lisätiedot

Yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen. Annu Jauhiainen

Yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen. Annu Jauhiainen Yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen Annu Jauhiainen Kirjastojen yhteiset palvelut Kansalliskirjasto Kirjastoverkkopalvelut Johtaminen Talous Viestintä Koulutus Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto

Lisätiedot

Tutkimusdatan pitkäaikaissäilytys ATT-hankkeessa.

Tutkimusdatan pitkäaikaissäilytys ATT-hankkeessa. Tutkimusdatan pitkäaikaissäilytys ATT-hankkeessa esa-pekka.keskitalo@helsinki.fi TS 22.3.2017 Toistettavuus Todennettavuus Datan saatavuus kuuluu tieteen perusolemukseen Uudelleenkäyttö yllättävilläkin

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

JURE ja julkaisufoorumi. Julkaisuarkistotapaaminen, Jyrki Ilva

JURE ja julkaisufoorumi. Julkaisuarkistotapaaminen, Jyrki Ilva JURE ja julkaisufoorumi Julkaisuarkistotapaaminen, 31.8.2011 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Jure-projekti ja kansallinen julkaisurekisteri OKM:n rahoittama, CSC:n koordinoima Jure-projekti suunnittelee

Lisätiedot

Open access julkaiseminen Helsingin yliopistossa

Open access julkaiseminen Helsingin yliopistossa Open access julkaiseminen Helsingin yliopistossa Marjut Salokannel Helsingin yliopisto 10.10.2008 Tutkimustulosten avoin saatavuus Tutkimuksen vaikuttavuus ja näkyvyys tehostuu; Mahdollistaa jatkotutkimuksen;

Lisätiedot

KDK-asiakasliittymä. AMKIT- ja Linnea2-konsortioiden yhteiskokous 24.4.2012 Kristiina Hormia-Poutanen

KDK-asiakasliittymä. AMKIT- ja Linnea2-konsortioiden yhteiskokous 24.4.2012 Kristiina Hormia-Poutanen KDK-asiakasliittymä AMKIT- ja Linnea2-konsortioiden yhteiskokous 24.4.2012 Kristiina Hormia-Poutanen Kansallinen digitaalinen kirjasto OKM:n koordinoima hanke Tavoitteet: yhteisen asiakaskäyttöliittymän

Lisätiedot

Vastauksia palvelukyselyn palautteisiin

Vastauksia palvelukyselyn palautteisiin Vastauksia palvelukyselyn palautteisiin Asiantuntijaseminaari 18.9.2014 Palvelukyselyn tulosten käsittely Kysely toteutettiin maaliskuussa 2014 Tulokset on raportoitu keväällä ja julkaistu verkossa: http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/koordinointi/

Lisätiedot

Theseus ja rajatun käytön aineistot

Theseus ja rajatun käytön aineistot Theseus ja rajatun käytön aineistot Theseus-seminaari, 26.4.2016 Jyrki Ilva, jyrki.ilva@helsinki.fi Lähtökohta : mistä on kyse? Julkaisuarkistossa ensisijaisesti vapaasti saatavilla olevia aineistoja Miten

Lisätiedot

KDK ja asiakasliittymä - tilannekatsaus. Tampereen kaupungnkirjasto, maakuntakirjastokokous 22.11.2011 Tapani Sainio, Kansalliskirjasto

KDK ja asiakasliittymä - tilannekatsaus. Tampereen kaupungnkirjasto, maakuntakirjastokokous 22.11.2011 Tapani Sainio, Kansalliskirjasto KDK ja asiakasliittymä - tilannekatsaus Tampereen kaupungnkirjasto, maakuntakirjastokokous 22.11.2011 Tapani Sainio, Kansalliskirjasto KDK-hankkeen painopistealueet Kirjastojen, arkistojen ja museoiden

Lisätiedot

Museoiden keskustelutilaisuus 20.8.2009. Kansalliskirjasto Museovirasto Arkistolaitos

Museoiden keskustelutilaisuus 20.8.2009. Kansalliskirjasto Museovirasto Arkistolaitos Museoiden keskustelutilaisuus 20.8.2009 Kansalliskirjasto Museovirasto Arkistolaitos AGENDA Mikä KDK:n asiakasliittymä? Mitä asiakkaat siitä saavat? tiedonhaku Palvelut Europeana ja muut ulkoiset järjestelmät

Lisätiedot

Jälkidigitaalinen tiede tieteellisen tiedon saatavuuden muutos

Jälkidigitaalinen tiede tieteellisen tiedon saatavuuden muutos Jälkidigitaalinen tiede tieteellisen tiedon saatavuuden muutos STKS, Helsinki 20.5.2015 Jarmo Saarti Sisältö Tieteellinen julkaiseminen Jakelemisen muutos Käyttäjän kohtaaminen uudessa ympäristössä Saarti

Lisätiedot

Museo Mitä museoiden kokoelmahallinnan kokonaisarkkitehtuurihanke merkitsee museoille?

Museo Mitä museoiden kokoelmahallinnan kokonaisarkkitehtuurihanke merkitsee museoille? Museo 2015 Mitä museoiden kokoelmahallinnan kokonaisarkkitehtuurihanke merkitsee museoille? 27.9.2011 Elina Anttila, osastonjohtaja Museovirasto Museoalan kehittäminen ja tiedonhallinta Museo 2015 mahdollistaa

Lisätiedot

Metatietovaranto Melinda Hankkeen tilanne Minna Olkinuora-Tauru

Metatietovaranto Melinda Hankkeen tilanne Minna Olkinuora-Tauru Metatietovaranto Melinda Hankkeen tilanne 13.11.2012 Minna Olkinuora-Tauru Tavoite : Yhteinen metatietovaranto Suomen kirjastoille tarjoaa kirjastojen metatiedon tuotannolle uuden työskentely- ja toimintaympäristön

Lisätiedot

Yliopistokirjastojen OA-verkosto tiedon jakamista avoimuuden edist...

Yliopistokirjastojen OA-verkosto tiedon jakamista avoimuuden edist... 1 of 6 23.1.2017 13:11 HULib News Helsingin yliopiston kirjasto Helsingfors Universitets Bibliotek Helsinki University Library Yliopistokirjastojen OA-verkosto tiedon jakamista avoimuuden edistämiseksi

Lisätiedot

Kansallisten viitetietokantojen hyödyntäminen JUREssa

Kansallisten viitetietokantojen hyödyntäminen JUREssa Kansallisten viitetietokantojen hyödyntäminen JUREssa JURE-projektin tulosseminaari, 24.11.2011 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Kansallinen julkaisurekisteri ja kotimaiset julkaisut JURE:n lähtökohta:

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto

Kansallinen digitaalinen kirjasto Kansallinen digitaalinen kirjasto 25.9.2008 Minna Karvonen Kansallinen digitaalinen kirjasto hankkeen tausta Kansalliset linjaukset velvoittavat kirjastojen, arkistojen ja museoiden tietovarantojen digitoinnin

Lisätiedot

Verkkopalvelu suomalaisille museoille. tutkija, hankekoordinaattori Maria Virtanen Asiantuntijuus jakoon -seminaari

Verkkopalvelu suomalaisille museoille. tutkija, hankekoordinaattori Maria Virtanen Asiantuntijuus jakoon -seminaari Verkkopalvelu suomalaisille museoille tutkija, hankekoordinaattori Maria Virtanen Asiantuntijuus jakoon -seminaari 1.2.2013 Kuinka kaikki alkoikaan? Suomen valokuvataiteen museolla mietittiin - miten palveltaisiin

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus. Digiajasta ikuisuuteen -seminaari 13.12.2011 Minna Karvonen

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus. Digiajasta ikuisuuteen -seminaari 13.12.2011 Minna Karvonen Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus Digiajasta ikuisuuteen -seminaari 13.12.2011 Minna Karvonen Kansallinen digitaalinen kirjasto: taustaa Hallitusohjelma: Kirjastoja kehitetään vastaamaan

Lisätiedot

Digitoinnin työpaja 3a/4 Äänitteiden digitoinnin perusteita

Digitoinnin työpaja 3a/4 Äänitteiden digitoinnin perusteita Digitoinnin työpaja 3a/4 Äänitteiden digitoinnin perusteita 15.1.2010 Toni Suutari www.kdk2011.fi Kansallinen digitaalinen kirjasto parantaa kirjastojen, arkistojen ja museoiden sähköisten aineistojen

Lisätiedot

Uusia tuulia KDK-asiakasliittymän kehittämisessä. Museoliiton ajankohtaispäivä Kristiina Hormia-Poutanen

Uusia tuulia KDK-asiakasliittymän kehittämisessä. Museoliiton ajankohtaispäivä Kristiina Hormia-Poutanen Uusia tuulia KDK-asiakasliittymän kehittämisessä Museoliiton ajankohtaispäivä 22.3.2012 Kristiina Hormia-Poutanen Agenda Asiakasliittymä linjauksia Yhteistyö ja sektorien osallistuminen palvelun kehittämiseen

Lisätiedot

Ohjausryhmän perehdytys

Ohjausryhmän perehdytys Ohjausryhmän perehdytys Finto-projektin ohjausryhmä 4.4.2017 Kansalliskirjasto (Yliopistolaki) Helsingin yliopiston yhteydessä toimii Kansalliskirjasto. Kansalliskirjasto vastaa toimialallaan kansallisen

Lisätiedot

Korkeakoulujen julkaisutiedonkeruut

Korkeakoulujen julkaisutiedonkeruut Korkeakoulujen julkaisutiedonkeruut Hanna-Mari Puuska Korkeakoulujen IT-päivät, Rovaniemi 30.10.2012 hanna-mari.puuska@csc.fi http://raketti.csc.fi/tutki RAKETTI-TUTKI Korkeakoulujen tutkimusta ja tutkimushallintoa

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto: katsaus kokonaisuuteen

Kansallinen digitaalinen kirjasto: katsaus kokonaisuuteen Kansallinen digitaalinen kirjasto: katsaus kokonaisuuteen Minna Karvonen Kirjastojen tietojärjestelmät -koulutuspäivät 20.9.2012 Kansallinen digitaalinen kirjasto: taustaa Hallitusohjelman kirjaukset:

Lisätiedot

Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne

Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne www.kunnat.net/akusti Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne Sairaanhoitopiirien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen Kuntatalo 5.5.2015 Minna Saario

Lisätiedot

ASIAKASLIITTYMÄ. Erikoiskirjastokokous 21.10.2009. Ari Rouvari Kansalliskirjasto

ASIAKASLIITTYMÄ. Erikoiskirjastokokous 21.10.2009. Ari Rouvari Kansalliskirjasto ASIAKASLIITTYMÄ Erikoiskirjastokokous 21.10.2009 Ari Rouvari Kansalliskirjasto AGENDA Mikä asiakasliittymä? Mitä asiakkaille? Mitä kirjastoille, museoille ja arkistoille? Miten? Asiakasliittymän ja yhteisluettelon

Lisätiedot

- kaksi vuotta amkien yhteisen julkaisuarkiston koordinointia

- kaksi vuotta amkien yhteisen julkaisuarkiston koordinointia - kaksi vuotta amkien yhteisen julkaisuarkiston koordinointia Minna Marjamaa 6/14/2012 Theseuksen rakennusvaihe Rakentaminen aloitettiin amkien Open Accesshankkeella, vetäjänä Anna-Kaisa Sjölund ja asiantuntijoina

Lisätiedot

Strategia vuosille Tarkistetut tavoitteet Strategiset päämäärät:

Strategia vuosille Tarkistetut tavoitteet Strategiset päämäärät: 1 Strategia vuosille 2013 2017 Tarkistetut tavoitteet 2017 Missio: Neuvoston tehtävä on tukea ja kehittää yliopistokirjastoja tutkimusta ja opetusta edistävinä asiantuntijaorganisaatioina. Neuvosto on

Lisätiedot

JYX yliopiston palvelujen keskiössä. Pekka Olsbo Julkaisukoordinaattori Jyväskylän yliopiston kirjasto

JYX yliopiston palvelujen keskiössä. Pekka Olsbo Julkaisukoordinaattori Jyväskylän yliopiston kirjasto JYX yliopiston palvelujen keskiössä Pekka Olsbo Julkaisukoordinaattori Jyväskylän yliopiston kirjasto Kirjasto julkaisuarkiston ylläpitäjänä Suurin osa julkaisuarkistoista kirjastojen ylläpitämiä Luonnolinen

Lisätiedot

Asiakasliittymän tilannekatsaus Ari Rouvari Kirjastopäivät. Kansallinen digitaalinen kirjasto 1/26

Asiakasliittymän tilannekatsaus Ari Rouvari Kirjastopäivät. Kansallinen digitaalinen kirjasto 1/26 Asiakasliittymän tilannekatsaus 9.6. 2011 Ari Rouvari Kirjastopäivät Kansallinen digitaalinen kirjasto 1/26 Agenda Tavoitteet Haasteet ja niiden ratkaisut Rajapinnat yleiselle sektorille Turku/VASKI tilanne

Lisätiedot

JAMK julkaisutoiminta JKL Yliopiston julkaisuyksikkö

JAMK julkaisutoiminta JKL Yliopiston julkaisuyksikkö JAMK julkaisutoiminta JKL Yliopiston julkaisuyksikkö Julkaisutoiminnan ja henkilöstön yleisesittely Ideasta julkaisuksi eli miten julkaisu syntyy Mistä käsikirjoitukset tulevat, mitä julkaistaan Verkkojulkaiseminen

Lisätiedot

MichaelPlus. Hankkeen esittely 30.11.2006. http://www.michael-culture.org/index.html. Mikael Vakkari Suunnittelija MichaelPlus hanke

MichaelPlus. Hankkeen esittely 30.11.2006. http://www.michael-culture.org/index.html. Mikael Vakkari Suunnittelija MichaelPlus hanke MichaelPlus Hankkeen esittely 30.11.2006 http://www.michael-culture.org/index.html Mikael Vakkari Suunnittelija MichaelPlus hanke MICHAEL (3 maata): 36 kuukautta (kesäkuu 2007) Kaksi hanketta Italia (koordinaattori),

Lisätiedot

Theseus avoimen julkaisutoiminnan edistämisen välineenä ammattikorkeakouluissa

Theseus avoimen julkaisutoiminnan edistämisen välineenä ammattikorkeakouluissa Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla. Tarkastele käyttölupaa osoitteessa http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Theseus avoimen julkaisutoiminnan edistämisen

Lisätiedot

Korkeakoulukirjastojen RAKE-hanke

Korkeakoulukirjastojen RAKE-hanke Korkeakoulukirjastojen RAKE-hanke 2008 Korkeakoulukirjastojen rakenteellisen kehittämisen hanke Hankkeen tehtävänä on 1. hahmotella korkeakoulukirjastojen organisoituminen uudistuvassa korkeakoululaitoksessa

Lisätiedot

Suomalaiset julkaisuarkistot osa kansainvälistä yhteisöä? Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Kirjastoverkkopäivät, 25.10.2012

Suomalaiset julkaisuarkistot osa kansainvälistä yhteisöä? Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Kirjastoverkkopäivät, 25.10.2012 Suomalaiset julkaisuarkistot osa kansainvälistä yhteisöä? Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Kirjastoverkkopäivät, 25.10.2012 1. Julkaisuarkisto, erittäin lyhyt oppimäärä Vihreä tie avoimeen saatavuuteen

Lisätiedot

Hankintayhteistyö korkeakoulujen kirjastojärjestelmän hankinnassa

Hankintayhteistyö korkeakoulujen kirjastojärjestelmän hankinnassa Hankintayhteistyö korkeakoulujen kirjastojärjestelmän hankinnassa Missä mennään -webinaari Minna-Liisa Kivinen Kirjastojen taustajärjestelmän hankintayhteistyö Kaikki Voyageria käyttävät kirjastot ovat

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen neuvosto Hannu Sulin

Yleisten kirjastojen neuvosto Hannu Sulin Yleisten kirjastojen neuvosto 7.11.2014 Hannu Sulin OKM:n kirjastopolitiikka 2015 ohjelman tavoitteiden toteutuminen kansallisella tasolla Kohdennetaan yleisten kirjastojen kokeilu- ja kehittämistoiminnan

Lisätiedot

Suomalaiset lehdet ja avoimen julkaisemisen rahoitus

Suomalaiset lehdet ja avoimen julkaisemisen rahoitus Suomalaiset lehdet ja avoimen julkaisemisen rahoitus Julkaisujen avoimuus -työryhmä, 18.9.2014 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Raportti ministeriölle Avoin saatavuus -työryhmän suositukset (marraskuu

Lisätiedot

RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto

RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen ja opetusministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi RAKETTI-hankekokonaisuus Klaus Lindberg CSC Tieteen tietotekniikan keskus

Lisätiedot

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset... 4 4. Jatkotoimenpiteet... 4 5. Projektin tulosten yleistettävyys... 4 6. Toteutus... 4 a. Tehtävät ja

Lisätiedot

kuulumiset Arja-Riitta Haarala Kirjastoverkkopäivä 6.5.2009, Helsinki

kuulumiset Arja-Riitta Haarala Kirjastoverkkopäivä 6.5.2009, Helsinki Yliopistokirjastojen neuvoston kuulumiset Arja-Riitta Haarala Suomen yliopistokirjastojen i t j neuvosto Kirjastoverkkopäivä 6.5.2009, Helsinki Kansainväliset trendit Future Horizon 2009 (Educause) Now

Lisätiedot

Tutkimuksen viitearkkitehtuuri Tutkimuksen tuen ja hallinnan näkökulma. Mari Riipinen Turun yliopisto

Tutkimuksen viitearkkitehtuuri Tutkimuksen tuen ja hallinnan näkökulma. Mari Riipinen Turun yliopisto Tutkimuksen viitearkkitehtuuri Tutkimuksen tuen ja hallinnan näkökulma Mari Riipinen Turun yliopisto Sisällys Tausta Mitä tutkimuksen viitearkkitehtuuri tarkoittaa Tavoite Miksi tutkimuksen viitearkkitehtuuria

Lisätiedot

Kirjastojärjestelmä Voyagerin elinkaari & näkökulmia tulevasta ratkaisusta

Kirjastojärjestelmä Voyagerin elinkaari & näkökulmia tulevasta ratkaisusta Kirjastojärjestelmä Voyagerin elinkaari & näkökulmia tulevasta ratkaisusta SYN 8.10.2014 Kristiina Hormia-Poutanen Agenda Palvelinympäristön uudistus Ohjelmistopäivitys Kirjastojärjestelmän hankinta Näkökulmia

Lisätiedot

Tutkimuksen pitkäaikaissaatavuuden palvelukokonaisuus

Tutkimuksen pitkäaikaissaatavuuden palvelukokonaisuus Tutkimuksen pitkäaikaissaatavuuden palvelukokonaisuus IDA-yhdyshenkilötapaaminen 3.11.2017 Esa-Pekka keskitalo (etunimi.sukunimi@helsinki.fi, orcid.org/0000-0002-4411-8452) http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2017110350478

Lisätiedot

Kansallisen metatietovarannon (yhteisluettelo) tilannekatsaus. Nina Hyvönen 22.11.2011 Linnea2-konsortio

Kansallisen metatietovarannon (yhteisluettelo) tilannekatsaus. Nina Hyvönen 22.11.2011 Linnea2-konsortio Kansallisen metatietovarannon (yhteisluettelo) tilannekatsaus Nina Hyvönen 22.11.2011 Linnea2-konsortio Tavoiteltavat hyödyt Luo edellytyksiä kirjastojärjestelmäarkkitehtuurin muutokselle. Tehostaa kirjastojen

Lisätiedot

AVOIMEN TIEDON KESKUS AVOIMEN TIETEEN PALVELUJEN TUOTTAJANA

AVOIMEN TIEDON KESKUS AVOIMEN TIETEEN PALVELUJEN TUOTTAJANA AVOIMEN TIEDON KESKUS AVOIMEN TIETEEN PALVELUJEN TUOTTAJANA Pekka Olsbo Julkaisupäällikkö Avoimen tiedon keskus Jyväskylän yliopisto Avoimen tiedon keskus Avoimen tiedon keskuksessa yhdistyvät Jyväskylän

Lisätiedot