Suomalaiset julkaisuarkistot osa kansainvälistä yhteisöä? Jyrki Ilva Kirjastoverkkopäivät,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomalaiset julkaisuarkistot osa kansainvälistä yhteisöä? Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Kirjastoverkkopäivät, 25.10.2012"

Transkriptio

1 Suomalaiset julkaisuarkistot osa kansainvälistä yhteisöä? Jyrki Ilva Kirjastoverkkopäivät,

2 1. Julkaisuarkisto, erittäin lyhyt oppimäärä

3 Vihreä tie avoimeen saatavuuteen Julkaisuarkiston (open repository, institutional repository) idea syntynyt tieteellisen julkaisemisen maailmassa Termi käyttöön kymmenkunta vuotta sitten OA-liikkeen nousun myötä Julkaisuarkistot ja rinnakkaistallentaminen ( green road to open access ) Maksullisten lehtien artikkelit vapaaksi tallentamalla ne julkaisuarkistoon (tutkijoiden tekemä itsearkistointi) Alakohtaiset ja organisaatiokohtaiset arkistot Kuvailutietojen haravointi keskitettyihin hakupalveluihin

4 Julkaisuarkisto-ohjelmistot Useimmat suomalaiset julkaisuarkistot rakennettu DSpace-ohjelmiston pohjalle (poikkeukset: Oulun yliopisto ja Fedora + Itä-Suomen yliopisto) Avoimen lähdekoodin ohjelmisto julkaisuarkistoja varten Maailmanlaajuisesti käytetyin julkaisuarkisto-ohjelmisto (yli 1000 julkista DSpace-instanssia) Katto-organisaationa DuraSpace (http://www.duraspace.org) Perustettu vuonna 2009, jolloin DSpacen ja Fedoran aiemmat erilliset taustaorganisaatiot yhdistettiin Tukena globaali kehittäjäyhteisö, kehitetään aktiivisesti Versio 3.0 ilmestyy lähiaikoina

5 Suomalaiset julkaisuarkistot Julkaisuarkisto vakiintunut yleistermiksi, joka kattaa tietyntyyppiset digitaalisten julkaisujen tallentamiseen ja välittämiseen käytetyt järjestelmät Julkaisuarkistoja yliopistoilla, ammattikorkeakouluilla, tutkimuslaitoksilla Monet aloittaneet toimintansa jo ennen open access -ilmiötä Julkaisut aluksi pääasiassa opinnäytteitä, organisaation omia sarjajulkaisuja ja historiallisia aineistoja, vähitellen myös muuta Tieteellisten artikkelien rinnakkaistallentaminen vasta alkanut Tallennusmandaatteja: Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, ammattikorkeakoulut

6 2. Aineistot

7 Julkaisuarkiston menestyksen mittarit? Julkaisuarkisto on olemassa Julkaisuarkistossa on mielekästä sisältöä Sisällöllä on käyttöä (käyttäjät lataavat tiedostoja) Source: Sisällöllä on jonkinlainen tieteellinen tai kulttuurillinen vaikutus Säilyttämällä ja välittämällä sisältöjä julkaisuarkisto vaikuttaa siihen, miten tällaisia aineistoja julkaistaan ja käytetään

8 Suomalaisten julkaisuarkistojen sisällön määrä (6/2012,tietueita)

9 Aineistotyypit julkaisuarkistoittain (6/2012, tietueita)

10 Suomalaisten julkaisuarkistojen sisältö 6/2012 Kymmenen julkaisuarkistoa, joissa yhteensä tietuetta Näistä noin 57%:iin ( ) liittyy vapaasti käytettävää kokotekstisisältöä (ml. kuvat, kartat ja äänitteet) Loput 43% ovat joko metadataa tai käyttörajoitettuja aineistoja Tammikuussa 2011 OA-kokotekstitietueita oli , puolessatoista vuodessa aineiston määrä kasvanut 53% Tavallisin sisältötyyppi edelleen opinnäytteet, joita on noin 65% julkaisuarkistojen kokotekstiaineistoista Myös kulttuuriperintöaineistoja melko paljon, tosin näitä runsaasti muissakin tietojärjestelmissä (esim. KK:n Historiallinen sanomalehtikirjasto)

11 Tähänastiset sisällölliset saavutukset Julkaisuarkistojen aineistotyypit koko maan tasolla (6/2012, tietueita) Rinnakkaistallennus saanut paljon huomiota ja auttanut rahoituksen saamisessa, mutta rinnakkaistallennettujen julkaisujen määrä kasvanut mandaateista huolimatta hitaasti Toisaalta väitöskirjojen ja muiden opinnäytteiden verkkojulkaiseminen on muuttanut tieteellisen julkaisutoiminnan käytäntöjä Esim. SKS:n päätös luopua väitöskirjojen julkaisemisesta

12 Julkaisuarkistojen sisältö kirjavaa myös kansainvälisesti Opinnäytteiden hallitseva asema melko tavanomaista myös muualla Pohjoismaissa ja monessa muussakin maassa Opinnäytteiden verkkojulkaisemisella selkeä etumatka, liikkeelle jo 90-luvulla Rinnakkaistallentaminen edennyt kansainvälisestikin melko hitaasti Monessa maassa ollaan toki Suomea edellä sekä mandaattien määrässä että käytännön tasolla Pisimmällä ollaan Iso-Britanniassa, jossa kesällä julkistettu Finchin raportti herätti vilkasta keskustelua kultaisen ja vihreän tien tarjoamista eduista Maailmalla julkaisuarkistoja käytetään melko yleisesti myös tutkimusdatan tallennukseen, Suomessa toistaiseksi harvinaista

13 Ideologiset päämäärät vs. organisaatioiden käytännön tarpeet? Julkaisuarkistojen yleistymisen taustalla ideologisten päämäärien lisäksi myös praktisempia syitä Julkaisuarkistoa muistuttavalle digiaineistojen hallinnan välineelle tilausta Aineistot keskitetysti hallittavissa, löydettävissä ja selattavissa Aineistoille mahdollista antaa pysyvät osoitteet (esim. URN:it), jotka riippumattomia verkkosivujen muutoksista Kuvailutiedoja mahdollista hyödyntää muissa järjestelmissä rajapintojen kautta Aineistot Googlen ja muiden hakupalveluiden indeksoitavissa Haasteena integraatio organisaation muuhun toimintaan ja muihin verkkopalveluihin

14 3. Tekniset infrastruktuurit

15 Julkaisuarkistot hajautettu infrastruktuuri? Kymmenen vuoden takainen uskomus: Build it and they will come Kuka tahansa vähänkään osaava tekninen ihminen pystyy pystyttämään oman julkaisuarkistoinstanssin Kaikilla organisaatioilla pitää olla oma Käytännössä johtanut siihen, että maailmassa on tuhansia hajautetusti ylläpidettyjä julkaisuarkistoinstansseja Ylläpidon resurssit vaihtelevat, samoin organisaation tuki ja sisällön määrä Onko tässä aina järkeä? Paljon päällekkäistä työtä; yksittäisillä arkistoilla usein liian vähän resursseja Teknisen infrastruktuurin merkitys ylikorostunut: julkaisuarkiston pitäisi olla väline, ei päämäärä sinänsä

16 Kohti keskitettyjä infrastruktuureja Keskitetysti ylläpidettyjen palveluiden osuus kasvanut Usean organisaation yhteiset arkistot, konsortiot, ulkoistettu tekninen ylläpito Esimerkkejä löytyy mm. Ruotsista (DIVA/Uppsalan yliopisto), Norjasta (Bibsysin tarjoamat palvelut), Portugalista (Universidade do Minho) tai Teksasista (Texas Digital Library) Isompia ja vahvempia kokonaisuuksia Resurssit riittävät paremmin myös julkaisijoiden tukemiseen Suomessa Kansalliskirjasto rakentanut vuodesta 2006 lähtien keskitettyä DSpace-pohjaista infrastruktuuria julkaisuarkistojen tueksi Yksi yhteinen kansallinen arkisto vs. kunkin organisaation oma?

17 Kansalliskirjaston julkaisuarkistopalvelut Kansalliskirjaston näkökulmasta maksullista palvelutoimintaa Alkuvaiheessa projektirahoitusta OKM:ltä, tällä hetkellä ei keskitettyä rahoitusta Asiakkaana 37 organisaatiota, asiakkaiden aineistoja neljässä julkisessa DSpaceinstanssissa (Doria, Theseus, Julkari, Tampub) Tukevasti kasvu-uralla : Kansalliskirjaston julkaisuarkistopalvelut vuonna 2012 (Tietolinja 1/2012) - Julkaisuarkistopalvelut hyödyntävät verkkoarkistoa varten hankittua palvelininfrastruktuuria Standardoidut virtuaalipalvelimet ja DSpace-ohjelmistokoodin versionhallinta SVN:llä helpottavat useiden rinnakkaisten DSpace-instanssien ylläpitoa

18 Muut suomalaiset julkaisuarkistot Kansalliskirjaston ylläpitämien keskitettyjen palveluiden lisäksi Suomessa myös paikallisesti ylläpidettyjä julkaisuarkistopalveluita Ylläpitäjät suuria yliopistoja (Aalto, HY, JYU, ISY, OY, TTY) Monet aloittaneet toimintansa jo ennen kuin Kansalliskirjasto ryhtyi tarjoamaan keskitettyjä palveluita Tällainen sekamalli melko tavanomainen myös kansainvälisellä tasolla (esim. Ruotsi ja Norja)

19 Kansalliskirjaston markkinaosuus (6/2012) Organisaatioista joilla on julkaisuarkisto (organisaatioita) Julkaisuarkistojen sisällöstä (vapaasti käytettäviä kokotekstitietueita)

20 Työnjako keskitetyssä infrastruktuurissa Kansalliskirjasto tarjoaa teknisen infrastruktuurin, kukin asiakasorganisaatio vastaa omista kokoelmistaan ja aineistoistaan Käytännössä useita erilaisia toimintamalleja Infrastruktuurissa sekä jaettuja monen organisaation DSpaceinstansseja että erillisiä yksittäisten organisaatioiden instansseja Osa asiakasorganisaatioista haluaa oman instanssin

21 Theseus ammattikorkeakoulujen yhteinen julkaisuarkistoinstanssi Mukana 25 amk:ta, yli 200 virkailijaa Kasvaa nopeasti: opiskelijat tallentavat yli uutta opinnäytettä vuodessa Kaikki organisaatiot käyttävät samoja standardoituja työkaluja ja prosesseja Kaikilla samanlainen ulkoasu

22 Doria useiden erilaisten organisaatioiden yhteinen julkaisuarkistoinstanssi Monen organisaation yhteinen julkaisuarkisto, jossa käytössä erilaisia työkaluja, prosesseja ja ulkoasuja Organisaatioilla suhteellisen vapaat kädet omien kokoelmiensa hallinnoinnissa

23 TamPub yhden organisaation oma julkaisuarkistoinstanssi Tampereen yliopiston uusi julkaisuarkisto Sisältää tällä hetkellä sarjajulkaisut ja rinnakkaistallennetut artikkelit, opinnäytteet tulossa myöhemmin Kansalliskirjasto vastaa teknisestä ylläpidosta

24 Neljäs mahdollinen malli: infrastruktuurin rakentaminen yhteisvoimin Miten voisimme hyödyntää muidenkin organisaatioiden teknistä osaamista yhteisen avoimen lähdekoodin infrastruktuurin rakentamisessa? Yhteistyö toisi kehitystyöhön lisää resursseja ja mahdollistaisi kustannussäästöjä Yhteistyö olisi helpompaa, jos eri organisaatioiden kehittäjät toimisivat samassa infrastruktuurissa Edellyttäisi sitoutumista yhteisen infrastruktuurin ja koodipohjan kehittämiseen sekä yhteisymmärrystä tehtävien, vastuiden ja kustannusten jakamisesta Oman julkaisuarkistoinstansin kehittämistä ja ylläpitoa kuitenkin mahdollista hoitaa itsenäisesti yhteisessä infrastruktuurissa Tällä hetkellä pelkkä idea; jos kiinnostuneita löytyy, mietitään pidemmälle!

25 4. Integraatioita muihin järjestelmiin

26 Metadatan siirtäminen järjestelmästä toiseen Julkaisuja ja niiden kuvailutietoja tietysti mahdollista tallentaa yksitellen joko julkaisuarkiston omilla tai siihen teknisten rajapintojen kautta kytketyillä muilla syöttölomakkeilla/syöttöjärjestelmillä Toisaalta isot aineistot, joiden kuvailutiedot mahdollista saada muista järjestelmistä järkevää tuoda joko eräajona tai jatkuvana siirtona automaattisen putken kautta Esim. KK:ssa tehty konversioita mm. MARC-formaatista, Onixista, Exceltiedostoista että METS-pakettien sisällöstä Samanlaisia tarpeita eri organisaatioissa; tarvittaisiinko yhteistä konversiopankkia? Toisaalta kuvailutiedot julkaisuarkistosta automaattisesti Lindaan ja Voyagertietokantoihin tai listauksiksi verkkosivuille

27 Julkaisurkiston integrointi julkaisurekisteriin Korkeakoulujen henkilökunnan tuottamien julkaisujen tiedot kootaan julkaisurekisteriin/tutkimuksenhallintajärjestelmään Tiedonkeruun motivaatio erilainen kuin julkaisuarkistoissa; usein (muttei aina) käytössä eri sovellukset Kyse kuitenkin suurelta osin samoista julkaisuista, eli prosessien integrointi tavalla tai toisella mielekästä Tallennustyö vähenee, jos julkaisun kuvailutiedot tallennetaan vain kerran Esim. HY:n Tuhat-järjestelmä ja Helda-julkaisuarkisto Vastaavat ratkaisut yleisiä myös kansainvälisellä tasolla

28 Julkaisuarkistot ja pimeä arkistointi? Julkaisuarkisto ei varsinainen pitkäaikaissäilytysjärjestelmä Tarkoitettu ensisijaisesti julkaisujen hallintaan ja välittämiseen lukijoille Koska kuitenkin sisältää julkaisut keskitetysti yhdessä paikassa, kytkennät myös pitkäaikaissäilytyksen järjestelmiin mielekkäitä Julkaisuarkistot ja pimeä arkistointi Julkaisuarkistot tarkoitettu ensisijaisesti open access aineistojen levittämiseen Jos digitaalisia aineistoja ei mahdollista julkaista vapaasti verkossa (esim. koska tekijä ei anna lupaa), niille tarvitaan kuitenkin tallennuspaikka Tallennusprosessit olisi monissa tapauksissa mielekästä integroida avoimen julkaisuarkiston kanssa, vaikka osa aineistoista päätyisi rajattuun käyttöön Opinnäytteiden säilyttämisestä printtimuodossa voitaisiin luopua

29 Hakupalvelut Uskottavien hakupalveluiden kehittyminen vienyt odotettua kauemmin Finna kansallisena käyttöliittymänä Google ja Google Scholar edelleen tärkeimmät reitit joiden kautta käyttäjät löytävät julkaisuarkistojen aineistot Googlen lisäksi mm. Bielefeld Academic Search Engine (http://www.base-search.net/) haravoi suomalaisten julkaisuarkistojen sisällön

30 5. Osaksi kansainvälistä yhteisöä

31 Kansallisen yhteistyön vahvistaminen Osa arkistoista hyödyntää keskitettyä infrastruktuuria, osa toimii tulevaisuudessakin itsenäisesti Yhteistyö hyödyttää kuitenkin kaikkia, sekä teknisessä kehitystyössä että poliittisissa kysymyksissä Yhteistyötä kohtaan kiinnostusta; tarvitaanko uusia yhteistyömalleja? Entä jaettua infrastruktuuria yhteisen kehitystyön pohjaksi?

32 Yhteydet kansainvälisiin yhteisöihin Tieteellinen julkaiseminen perusluonteeltaan kansainvälistä Ongelmat joita avoimella julkaisemisella pyritään ratkaisemaan suurelta osin kansainvälisellä tasolla Miksi olemme niin usein jääneet pyörimään pienissä ympyröissä? Osasyynä resurssien puute: vähän ihmisiä ja paljon työtä Kirjastojen prioriteetit usein muualla Millä taso(i)lla toimitaan? Pohjoismaat, EU, maailma? Poliittisen tason toimijat, julkaisuarkistomanagerit, teknisten kehittäjien yhteisöt, haku- ja aggregaatiopalveluiden ylläpitäjät

33 Alueellinen yhteistyö kansallisten rajojen yli Pohjoismainen julkaisuarkistoyhteistyö ScieComInfo verkkolehdessä säännöllisesti myös Suomea käsitteleviä artikkeleita Seuraava yhteispohjoismainen tapaaminen Tromssassa marraskuussa EU:n sisäinen yhteistyö Helsingin yliopiston kirjasto mukana Open Aire -hankkeessa Julkaisuarkistojen yhteensopivuus Open Aire suositusten kanssa tärkeää EUrahoitteisen tutkimuksen kannalta Open Aire Plus ja tutkimusdataan liittyvä yhteistyö

34 Yhteyksiä globaaleihin toimijoihin Metadataformaatit, tunnisteet ja standardointi Kansalliskirjasto ollut mukana, ei tosin erityisesti julkaisuarkistoihin liittyen Julkaisuarkisto-ohjelmistojen kehittäjäyhteisöt Suomalaisten rooli kv. kehitystyössä toistaiseksi pieni DuraSpace, DSpacen ja Fedoran taustaorganisaatio, toimii pääasiassa sponsorituloilla: sponsorien listalla (80+ sponsoria) ei toistaiseksi yhtään suomalaista organisaatiota

35 Kirjastojen strategiat ja avoin lähdekoodi? Avoin lähdekoodi ja ilmaiset ohjelmistot? Tyydymmekö passiiviseen vapaamatkustajan rooliin vai haluammeko olla aktiivisesti mukana kansainvälisissä kehittäjäyhteisöissä? Onko avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käyttöönotolla vaikutusta kirjastojen strategioihin ja toimintakulttuuriin? Avoimen lähdekoodin mukana uusia haasteita mutta myös paljon uusia mahdollisuuksia Olemme toistaiseksi päätyneet avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käyttäjiksi vaivihkaa ja puoliksi vahingossa (DSpace, VuFind) - pitäisikö välttämättömyydestä tehdä hyve? Mitä tarkoittaa kirjastojen johtamisen, henkilökunnan osaamisen tai kirjastojen kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön kannalta? Miten kirjastot voivat parhaiten tukea kehittäjäyhteisöjen toimintaa?

36 Open Repositories 2014 Vuoden 2014 Open Repositories konferenssi Helsingissä! Järjestäjinä Kansalliskirjasto ja Helsingin yliopiston kirjasto Järjestetään Paasitornissa

37 Julkaisuarkistoalan johtava kansainvälinen tapahtuma Open Repositories järjestetty vuodesta 2006 lähtien Konferenssin yhteydessä myös keskeisten julkaisuarkistoohjelmistojen (DSpace, Eprints, Fedora) käyttäjäryhmien vuotuiset tapaamiset Tänä kesänä Edinburgissa yli 100 esitystä, 460 osallistujaa 40 maasta Vuonna 2013 Prince Edward Islandilla Kanadassa

38

Tutkimus vapaaksi verkkoon! seminaari, Helsingin yliopisto, 25.1.2011 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi)

Tutkimus vapaaksi verkkoon! seminaari, Helsingin yliopisto, 25.1.2011 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Suomalaiset julkaisuarkistot vuonna 2011 Tutkimus vapaaksi verkkoon! seminaari, Helsingin yliopisto, 25.1.2011 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Julkaisuarkistojen infrastruktuuri hanke OKM:n rahoittama

Lisätiedot

Kansalliskirjaston palvelut erikoiskirjastoille näkymiä tulevaisuuteen

Kansalliskirjaston palvelut erikoiskirjastoille näkymiä tulevaisuuteen Kansalliskirjaston palvelut erikoiskirjastoille näkymiä tulevaisuuteen Tiedotustilaisuus erikoiskirjastoille 28.11.2014 Minna-Liisa Kivinen, suunnittelupäällikkö Esityksen sisältö Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

OKM:n tiedonkeruun avoin saatavuus -tieto

OKM:n tiedonkeruun avoin saatavuus -tieto Muistio, 2.3.2015 Jyrki Ilva, Kansalliskirjasto OKM:n tiedonkeruun avoin saatavuus -tieto 1. Kerättävä tieto ja tehtävänanto OKM:n tiedonkeruun avoin saatavuus -tieto koodataan tällä hetkellä seuraavan

Lisätiedot

Kirjastoverkkopäivät, DSpace-sessio, 29.10.2010 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi)

Kirjastoverkkopäivät, DSpace-sessio, 29.10.2010 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Suomalaiset julkaisuarkistot vuonna 2010 Kirjastoverkkopäivät, DSpace-sessio, 29.10.2010 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Julkaisuarkistot, rajanvetoa OpenDoar (http://www.opendoar.org) org) listaa

Lisätiedot

6 Hallinto ja johtaminen... 55 6.1 Johtaminen, organisaatio ja toiminnanohjaus... 55

6 Hallinto ja johtaminen... 55 6.1 Johtaminen, organisaatio ja toiminnanohjaus... 55 KANSALLISKIRJASTON KIRJASTOVERKKOPALVELUIDEN VUOSIRAPORTTI 2014 Sisällysluettelo 1 Johtajan katsaus... 5 2 Toiminnan vaikuttavuus... 7 2.1 Kärkihankkeet... 7 2.1.1 Tietojärjestelmien kehittäminen... 7

Lisätiedot

Julkaisuportaali: tilannekatsaus ja alustava suunnitelma vuoden 2013 toiminnasta

Julkaisuportaali: tilannekatsaus ja alustava suunnitelma vuoden 2013 toiminnasta 10.1.2013 / JI Julkaisuportaali: tilannekatsaus ja alustava suunnitelma vuoden 2013 toiminnasta 1. Yhteenveto Kansalliskirjasto rakensi syksyn 2012 aikana prototyypin avoimen lähdekoodin VuFind-ohjelmistoon

Lisätiedot

Kansalliskirjaston. kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2013

Kansalliskirjaston. kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2013 Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2013 2 Sisällysluettelo 1. Johtajan katsaus.3 2. Toiminnan vaikuttavuus...4 2.1 Kärkihankkeet.. 4 2.2 Perustoiminnan tulokset.10 3. Laatutyö:

Lisätiedot

ORCID-tunnisteen käyttöönotto Suomessa

ORCID-tunnisteen käyttöönotto Suomessa ORCID-tunnisteen käyttöönotto Suomessa CSC:n toteuttama selvitys OKM:n toimeksiannosta 10.4.2015 1 Tiivistelmä Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut CSC:lle tehtäväksi kansainvälisen ORCIDtutkijatunnistejärjestelmän

Lisätiedot

OTA-kirjasto E 3. Espoo 2005 YLIOPISTOT KUSTANTAJINA. Diplomityö. Harri Leinikka. ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Kirjasto

OTA-kirjasto E 3. Espoo 2005 YLIOPISTOT KUSTANTAJINA. Diplomityö. Harri Leinikka. ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Kirjasto OTA-kirjasto E 3 Espoo 2005 YLIOPISTOT KUSTANTAJINA Diplomityö Harri Leinikka ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Kirjasto OTA-kirjasto E 3 Espoo 2005 YLIOPISTOT KUSTANTAJINA Diplomityö Harri Leinikka Teknillinen

Lisätiedot

Yliopistokirjastot takaavat tieteellisen tiedon saatavuuden kaikkialla Suomessa

Yliopistokirjastot takaavat tieteellisen tiedon saatavuuden kaikkialla Suomessa Yliopistokirjastot takaavat tieteellisen tiedon saatavuuden kaikkialla Suomessa Suomessa on 21 akateemista opetusta järjestävää yliopistoa. Suuri osa niistä on monitieteellisiä, mutta lisäksi on sotilaskoulutukseen,

Lisätiedot

Sanna Marttila & Laura Sillanpää

Sanna Marttila & Laura Sillanpää Sanna Marttila & Laura Sillanpää Tämän oppaan käyttöoikeutta koskee Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 -lisenssi (CC BY- 4.0). Lisenssi on saatavilla osoitteessa: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen e- aineistostrategian pohja. Versio 1. Yleisten kirjastojen tavoitteet koskien e-aineistojen hankintaa, jakelua ja käyttöä

Yleisten kirjastojen e- aineistostrategian pohja. Versio 1. Yleisten kirjastojen tavoitteet koskien e-aineistojen hankintaa, jakelua ja käyttöä Yleisten kirjastojen e- aineistostrategian pohja Versio 1 Yleisten kirjastojen tavoitteet koskien e-aineistojen hankintaa, jakelua ja käyttöä Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin - hanke 19.4.2012

Lisätiedot

Toimeksianto ja selvitystyön tavoite

Toimeksianto ja selvitystyön tavoite 1. Toimeksianto ja selvitystyön tavoite... 1 2. Taustaa yhteisluetteloista... 1 3. Yhteisluetteloiden arkkitehtuuriratkaisuista... 2 A. Arkkitehtiratkaisujen vahvuudet ja heikkoudet... 2 4. Yhteisluetteloiden

Lisätiedot

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO JAOSTON JÄSENTEN HAASTATTELUJEN YHTEENVETO 26.6.2006 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 JOHDANTO...3 2 SÄHKÖISEN ASIOINNIN NYKYTILA...3 2.1 Sähköisen

Lisätiedot

Nina Parkkonen OPINNÄYTETYÖ 1(30) Suomen Liikemiesten kauppaopisto- Atk-Instituutti Informaatio- ja kirjastopalvelut 25.4.2005

Nina Parkkonen OPINNÄYTETYÖ 1(30) Suomen Liikemiesten kauppaopisto- Atk-Instituutti Informaatio- ja kirjastopalvelut 25.4.2005 Nina Parkkonen OPINNÄYTETYÖ 1(30) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 ERIKOISKIRJASTOT... 3 2.1 Erikoiskirjastot... 3 2.2 Erikoiskirjastojen neuvosto... 3 3 KIRJASTOJEN ATK-JÄRJESTELMÄ... 4 3.1 Kirjastojärjestelmä...

Lisätiedot

Paikallisyhteisöt internetissä

Paikallisyhteisöt internetissä Paikallisyhteisöt internetissä Julkaisujärjestelmät ja kolmas sektori Heli Rantanen SITRAN RAPORTTEJA 44 Paikallisyhteisöt internetissä JULKAISUJÄRJESTELMÄT JA KOLMAS SEKTORI HELI RANTANEN S I T R A H

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ - Välineet, vaikuttavuus ja hyödyt TILANNEKATSAUS TOUKOKUU 2011 Muistiot 2011:2 Työryhmä: Tina Heino Riku Honkasalo Ella Kiesi Jari Koivisto Kimmo Koskinen Kari

Lisätiedot

Työryhmämuistio MMM 2005:14 Julkisen tutkimustiedon hallinnan kehittäminen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla

Työryhmämuistio MMM 2005:14 Julkisen tutkimustiedon hallinnan kehittäminen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla Työryhmämuistio MMM 2005:14 Julkisen tutkimustiedon hallinnan kehittäminen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla hankkeen MMM29:00/2003 loppuraportti Helsinki 2005 Maa- ja metsätalousministeriölle

Lisätiedot

K a n s a l l i s - k i r j a s t o

K a n s a l l i s - k i r j a s t o 2 2010 K a n s a l l i s - k i r j a s t o Uusi organisaatio mitä väliä! Miniatyyrien maailma Verkkokirjat pakettiin Mikäs kirjan tappaisi Sisällys 2/2010 KANSALLIS- KIRJASTO PL 15 (Unioninkatu 36) 00014

Lisätiedot

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Tapaustutkimus Käypä hoito -suositusten käytöstä ja terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksistä päätöksenteon tuesta Merja

Lisätiedot

ELEKTRA Elektroninen julkaiseminen ja julkaisujen verkkovälitys

ELEKTRA Elektroninen julkaiseminen ja julkaisujen verkkovälitys Toimittanut Inkeri Salonharju ELEKTRA Elektroninen julkaiseminen ja julkaisujen verkkovälitys Projektin loppuraportti Helsingin yliopiston kirjasto Kirjastotoimen verkkopalvelut Helsinki 1998 Elektra -

Lisätiedot

K a n s a l l i s - k i r j a s t o. Tiedonhaun huominen Norjan digitaalinen kirjahylly Mikä ihmeen LibQUAL? V. A. Koskenniemi

K a n s a l l i s - k i r j a s t o. Tiedonhaun huominen Norjan digitaalinen kirjahylly Mikä ihmeen LibQUAL? V. A. Koskenniemi 1 2011 K a n s a l l i s - k i r j a s t o Tiedonhaun huominen Norjan digitaalinen kirjahylly Mikä ihmeen LibQUAL? V. A. Koskenniemi Sisällys 1/2011 kansalliskirjasto 1 Digitaalinen kirjasto on pian arkipäivää

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT WORKING PAPERS 108. Sosiaalisen median hyödyntäminen paikallisissa mediapalveluissa. Hannele Antikainen, Asta Bäck & Pirjo Näkki

ESPOO 2008 VTT WORKING PAPERS 108. Sosiaalisen median hyödyntäminen paikallisissa mediapalveluissa. Hannele Antikainen, Asta Bäck & Pirjo Näkki ESPOO 2008 VTT WORKING PAPERS 108 Sosiaalisen median hyödyntäminen paikallisissa mediapalveluissa Hannele Antikainen, Asta Bäck & Pirjo Näkki ISBN 978-951-38-7169-7 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp)

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

Bibliometriikkahankkeet 2015

Bibliometriikkahankkeet 2015 Bibliometriikkahankkeet 2015 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Meneillään olevat hankkeet... 4 2.1 Julkaisutiedonkeruun laajentaminen valtion tutkimuslaitoksiin ja yliopistosairaaloihin... 4 2.2 Tutkijan

Lisätiedot

Digimaan kartta. Puheenvuoroja digitaaliseen tietohuoltoon. Toimittanut Kirsti Kekki ja Oili Salminen

Digimaan kartta. Puheenvuoroja digitaaliseen tietohuoltoon. Toimittanut Kirsti Kekki ja Oili Salminen Digimaan kartta Puheenvuoroja digitaaliseen tietohuoltoon Toimittanut Kirsti Kekki ja Oili Salminen ISBN 952-442-970-5 Julkaisija Opetusministeriö Kansi Riitta Forsman Taitto Jussi Vuori (jussi.vuori@hut.fi)

Lisätiedot

Digitaalisen jakelun ekosysteemit

Digitaalisen jakelun ekosysteemit 1 Digitaalisen jakelun ekosysteemit Digital Media Finland 26.11.2012 Timo Argillander, Seppo Kalli, Virpi Martikainen, Jari Muikku, Timoteus Tuovinen 2 Digitaalisia sisältöjä ja palveluita kv-markkinoille

Lisätiedot

Saako kirjasto olla myös digitaalisessa verkossa?

Saako kirjasto olla myös digitaalisessa verkossa? Ettippäi! Satakunnan kirjastopäivä 13.5.2015 Saako kirjasto olla myös digitaalisessa verkossa? Heikki Poroila FM, kirjastonhoitaja Esitykseni otsikko on provosoivan kysyvässä muodossa, koska näkemykset

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan asiantuntijatyö matkailupalveluiden myyntiin verkossa

Sähköisen liiketoiminnan asiantuntijatyö matkailupalveluiden myyntiin verkossa Sähköisen liiketoiminnan asiantuntijatyö matkailupalveluiden myyntiin verkossa Sisällysluettelo Johdanto Nykytila Ongelman rajaus ja kiteytys Ratkaisut: Palvelupakettien toteuttaminen Verkkokaupparatkaisut

Lisätiedot

ARENE ry:n tietohallintohanke

ARENE ry:n tietohallintohanke ARENE ry:n tietohallintohanke Määrittelyprojekti ProAMK 1.6.2007 31.12.2007 II-vaiheen loppuraportti 1. Hankkeen taustaa...3 2. Hankkeen toimijat, keskeinen toiminta ja tavoitteet...3 3. Keskeinen toiminta

Lisätiedot