Ylipainehappi diabeettisten jalkahaavojen sekä sädehoidon aiheuttamien lantion alueen viivästyneiden kudosvaurioiden hoidossa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ylipainehappi diabeettisten jalkahaavojen sekä sädehoidon aiheuttamien lantion alueen viivästyneiden kudosvaurioiden hoidossa"

Transkriptio

1 Ylipainehappi diabeettisten jalkahaavojen sekä sädehoidon aiheuttamien lantion alueen viivästyneiden kudosvaurioiden hoidossa Arviointiseloste 2/2012 Eva Kiura Puh Taru Haula Tuija Ikonen Ulla-Maija Rautakorpi Marjukka Mäkelä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 (Mannerheimintie 170) Helsinki Puh

2 Eva Kiura, Taru Haula, Tuija Ikonen, Ulla-Maija Rautakorpi, Marjukka Mäkelä Ylipainehappi diabeettisten jalkahaavojen sekä sädehoidon aiheuttamien lantion alueen viivästyneiden kudosvaurioiden hoidossa Arviointiseloste 2/2012 Perustuu järjestelmälliseen kirjallisuuskatsaukseen: Hyperbaric oxygen therapy in the treatment of diabetic foot ulcers and late radiation tissue injuries of the pelvis. Göteborg: Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, HTA-centre; HTA-rapport 2012:44. Verkkoosoitteessa:

3 Kirjoittaja ja THL

4 Sisällys Lukijalle... 4 Katsauksen tiivistelmä... 4 Menetelmä ja potilaat... 4 Tutkimuskysymys... 5 Kolme PICOa... 5 Johtopäätökset... 5 Diabeettinen jalkahaava... 5 Sädehoidon aiheuttama peräsuolen tulehdus... 5 Sädehoidon aiheuttama rakkotulehdus... 6 Eettiset näkökohdat... 6 Taloudellinen arviointi... 6 Diabeettinen jalkahaava... 6 Sädehoidon aiheuttama peräsuolen tai virtsarakon tulehdus... 7 Ylipainehappihoito... 7 Ylipainehappihoito Suomessa... 8 Toteutuneet painekammiohoidot Suomessa (tiedot kolmesta yksiköstä)... 8 Tutkimuskysymys... 9 Raportin tulokset... 9 Kirjallisuushaku... 9 Diabeettinen jalkahaava... 9 Haavan paraneminen... 9 Haavan koko... 9 Amputaatiot... 9 Elämänlaatu Sädehoidosta johtuva peräsuolen tulehdus Limakalvon paraneminen Elämänlaatu Sädehoidosta johtuva rakkotulehdus Verenvuoto Haittavaikutukset Eettisiä näkökohtia Taloudellinen arviointi Tavanomaisen hoidon kustannukset Ylipainehappihoidon kustannukset Vaikutukset terveydenhuollon kustannuksiin Ylipainehappihoidon toteutus ja kustannukset Suomessa Julkaistut kustannus-vaikuttavuusanalyysit Chuck et al Guo et al Hailey et al Resurssien riittävyys nykyisellä kapasiteetilla Raportin ulkopuoliset lähteet... 14

5 Lukijalle Terveydenhuollon menetelmien arvioinnin (HTA, Health Technology Assessment) tavoitteena on tarkastella terveydenhuollon kysymyksiä mahdollisimman laajasti ottaen huomioon niiden lääketieteelliset, taloudelliset, eettiset ja yhteiskunnalliset näkökohdat. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa toimiva Finohta (Finnish Office for Health Technology Assessment) arvioi terveydenhuollon menetelmiä ja käytäntöjä Suomessa sekä pyrkii tuomaan ulkomailla tehtyjen arviointien tulokset suomalaisten terveydenhuollon päättäjien ja toimijoiden tietoon. Arviointiseloste sisältää suomeksi toimitetun lyhennelmän ulkomailla tehdystä terveydenhuollon menetelmien arviointiraportista sekä aiheeseen liittyvää tietoa Suomesta. Arviointiraportit ovat yleensä järjestelmällisiä kirjallisuuskatsauksia, jotka pyrkivät vastaamaan ennalta määriteltyihin tutkimuskysymyksiin arvioimalla aiheesta löytyvää näyttöä. Kirjallisuushaku tehdään puolueettomasti ennalta määrättyjä mukaanotto- tai poisjättökriteerejä käyttäen, ja löydettyjen tutkimusten laatu ja relevanssi (kyky vastata tutkimuskysymykseen) arvioidaan. Arvioinnissa voidaan käyttää apuna tilastollisia menetelmiä. Tässä raportissa tutkimusten laadun ja näytön asteen arvioinnissa on käytetty kansainvälisen GRADE-työryhmän laatimaa luokittelua (taulukko 1). Tässä selosteessa esitetään ruotsalaisen järjestelmällisen kirjallisuuskatsauksen Hyperbaric oxygen therapy in the treatment of diabetic foot ulcers and late radiation tissue injuries of the pelvis yhteenveto ja tärkeimmät tulokset sekä Suomessa keväällä 2012 tehdyn ylipainehappihoidon käytäntöjen kartoituksen alustavat tulokset. Katsauksen ulkopuolisista lähteistä otetut tiedot on merkitty harmaalla pohjavärillä. Alkuperäisen raportin julkaisija on Göteborgin Sahlgrenskan yliopistosairaalan yhteydessä toimiva HTA-yksikkö, joka tukee Länsi-Göötanmaan alueella toteutettavaa terveydenhuollon menetelmien arviointityötä sekä vastaa alueella toteutettavien HTA-projektien laadunvarmistuksesta. Tutkimusten laadun arviointi Näytön aste GRADE = vahva GRADE = kohtalainen GRADE = heikko GRADE = hyvin heikko Määritelmä Uusi tutkimus tuskin muuttaa käsitystä vaikutuksen suuruudesta Uusi tutkimus saattaa muuttaa käsitystä vaikutuksen tarkkuudesta ja suuruudesta Uusi tutkimus hyvin todennäköisesti muuttaa merkittävästi käsitystä vaikutuksen tarkkuudesta ja todennäköisesti myös suuruudesta Arvio vaikutuksesta on hyvin epävarma Taulukko 1. GRADEn mukainen näytönasteen luokittelu ja määritelmät. 1 Katsauksen tiivistelmä Menetelmä ja potilaat Krooninen parantumaton diabeettinen jalkahaava sekä sädehoidon myöhäiskomplikaationa ilmaantunut virtsarakon tai peräsuolen tulehdus (sädekystiitti tai -proktiitti) lisäävät potilaiden sairastavuutta ja heikentävät elämänlaatua. Yhteistä näille tiloille ovat hapenpuute ja verisuonivauriot. Ylipainehappihoito parantaa kudosten hapensaantia, stimuloi uusien verisuonten muodostumista ja saattaa siten lievittää oireita sekä edistää näiden potilaiden paranemista. THL Arviointiseloste 2/2012

6 Tutkimuskysymys Onko ylipainehappihoito vaikuttavaa diabeettisen jalkahaavan ja sädehoidon aiheuttaman virtsarakon tai peräsuolen tulehduksen hoidossa? Kolme PICOa Patient (potilas) P 1 = P 2 = P 3 = Potilaat, joilla on ollut diabeettinen jalkahaava vähintään neljä viikkoa ja jotka ovat saaneet parasta mahdollista tavanomaista hoitoa eikä verenkiertoa korjaava toimenpide ole mahdollinen Potilaat, joilla on sädehoidon myöhäiskomplikaationa ilmaantunut tai pitkäkestoinen oireinen peräsuolen tulehdus (sädeproktiitti) Potilaat, joilla on sädehoidon myöhäiskomplikaationa ilmaantunut tai pitkäkestoinen oireinen rakkotulehdus (sädekystiitti) Intervention (toimenpide) I 1, 2, 3 = Tavanomaisen hoidon lisänä annettu ylipainehappihoito Comparator (vertailuhoito) C 1 = Tavanomainen tai lumehoito C 2, 3 = Ei hoitoa, muu tavanomainen hoito tai lume Outcome (tulosmittari) O 1 = O 2 = O 3 = Haavan paraneminen, haavan koko, amputaatioiden määrä, elämänlaatu, haittavaikutukset Limakalvon paraneminen, elämänlaatu, haittavaikutukset Silmin havaittava verivirtsaisuus, elämänlaatu, haittavaikutukset Johtopäätökset Diabeettinen jalkahaava Katsaukseen otettiin mukaan neljä satunnaistettua ja viisi kontrolloitua havainnoivaa tutkimusta. Ylipainehappihoitoa saaneissa ryhmissä raportoitiin 3 36 kuukauden seurannassa lähes kaksinkertainen määrä haavojen täydellisiä paranemisia verrattuna ryhmiin, jotka saivat ainoastaan tavanomaista hoitoa. Ylipainehapella hoidettujen haavojen koko pieneni enemmän kuin tavanomaisin menetelmin hoidetuissa ryhmissä neljästä viikosta kuuteen kuukauteen kestäneiden seurantajaksojen aikana. GRADEmenetelmällä arvioituna näyttö ylipainehappihoidon vaikuttavuudesta haavojen paranemiseen on kohtalaista (GRADE ). Sädehoidon aiheuttama peräsuolen tulehdus Aiheesta löytyi yksi satunnaistettu tutkimus. Siinä ylipainehapella hoidetuilla potilailla havaittiin merkittävästi enemmän limakalvon paranemista, mutta täysin parantuneiden potilaiden kokonaismäärä kolmen kuukauden aikana jäi melko pieneksi. Näyttö ylipainehappihoidon vaikuttavuudesta limakalvojen paranemiseen on heikkoa (GRADE ). THL Arviointiseloste 2/2012

7 Sädehoidon aiheuttama rakkotulehdus Aiheesta löytyi yksi pieni heikkolaatuinen satunnaistamaton tutkimus; siten näyttö ylipainehappihoidon vaikutuksista sädehoidon aiheuttamasta rakkotulehduksesta johtuvaan verenvuotoon on hyvin heikkoa (GRADE ). Eettiset näkökohdat Koska ylipainehappihoito edistää diabeettisten jalkahaavojen paranemista, olisi epäeettistä olla tarjoamatta tätä hoitomahdollisuutta potilaille, jotka eivät parane tavanomaisilla menetelmillä. Taloudellinen arviointi Huonosti paranevien diabeettisten jalkahaavojen ylipainehappihoito maksaisi Länsi-Göötanmaalla noin euroa vuodessa. Taloudellisten arviointien perusteella liitännäishoitona annettu ylipainehappi on kustannusvaikuttavaa diabeettisten jalkahaavojen tavanomaiseen hoitoon verrattuna. Diabeettinen jalkahaava Sekä tyypin 1 että 2 diabetesta sairastaville potilaille kehittyy pitkällä aikavälillä taudin komplikaatioita. "Diabeetikon jalalle" ovat tyypillisiä tunto-, liike- ja autonomisten hermojen vaurioituminen sekä verenkiertohäiriöt, jotka saattavat aiheuttaa paikallista hapenpuutetta. Nämä muutokset altistavat jalan haavaumille, jotka paranevat erittäin hitaasti tai eivät parane lainkaan. Valtimoverenkiertoa korjaavilla toimenpiteillä voidaan joskus parantaa haavautuneen jalan verenkiertoa ja edesauttaa haavan paranemista. Useilla potilailla on kuitenkin pieniin suoniin keskittyvä valtimotauti, jolloin suonia ei enää kyetä avaamaan leikkauksella tai muunlaisilla verisuoniin kohdistuvilla toimenpiteillä. Diabeettinen jalkahaava saattaa johtaa jalan amputaatioon, mihin liittyy korkea sairastavuus ja mahdollinen ennenaikainen kuolema. Diabeetikoille tehtyjen alaraaja-amputaatioiden määrä vaihtelee Ruotsissa tutkituissa väestöissä. Tämä ilmeisesti johtuu sairaalakohtaisista eroista haavanhoidon tasossa sekä kirurgien erilaisesta halukkuudesta amputaatioiden tekemiseen. Länsi-Göötanmaalla tehtiin vuosina keskimäärin 12 amputaatiota asukasta kohden vuodessa. Suurinta osaa amputaatioista edelsi parantumaton haava. Suomessa on seurattu diabeetikkojen amputaatiomääriä 1980-luvulta aina vuoteen 2007 asti. Amputaatioiden ilmaantuvuus on laskenut samaan aikaan, kun on käynnistetty moniammatillisia jalkatyöryhmiä ja kehitetty verisuonikirurgista hoitoa. Vuonna 2007 noin 400 diabeetikolle tehtiin nilkan yläpuolinen ensimmäinen amputaatio. Tämä merkitsisi noin kahdeksaa amputaatiota asukasta kohden. 2 Diabeetikkojen osuutta vuoden 2007 jälkeen tehdyistä amputaatioista ei ole analysoitu. Amputaatioiden kokonaismäärät eivät enää ole laskeneet vuosina Diabeettisen jalkahaavan esiintyvyyttä Suomessa ei ole tutkittu. Vuonna 2008 laaditun Käypä hoito -suosituksen arvioiden perusteella hoidon piiriin kuuluvia diabeetikkoja on noin , ja kaikkiaan diabetesta saattaa sairastaa jopa puoli miljoonaa suomalaista. Ulkomaisten laskelmien perusteella diabeettisen jalkahaavan vuotuinen ilmaantuvuus on noin 2 5 prosenttia. 4 Näiden arvioiden perusteella jalkahaavaa sairastavia diabeetikkoja olisi Suomessa noin tapausta vuodessa. Tästä joukosta suurin osa paranee perinteisin paikallishoidoin tai verisuonikirurgisten toimenpiteiden avulla. Länsi-Göötanmaalla tehty arvio ylipainehappihoitoon soveltuvista jalkahaavoista vastaisi Suomen väestössä noin tapausta vuodessa. THL Arviointiseloste 2/2012

8 Sädehoidon aiheuttama peräsuolen tai virtsarakon tulehdus Sädehoitoa käytetään yleisesti pahanlaatuisten kasvainten hoidossa. Hoidon toteutuksen ja teknologian kehittymisestä huolimatta haittavaikutukset ovat edelleen yleisiä. Lantion alueella sädehoidon haitallinen vaikutus kohdistuu useimmiten virtsarakkoon ja peräsuoleen. Sädehoidon aiheuttamat vauriot voivat olla joko välittömiä tai viivästyneitä. Välitön vaurio aiheutuu vapaiden radikaalien vahingoittaessa solujen DNA:ta ja rajoittuu yleensä tietylle alueelle. Hoito on oireenmukaista. Viivästynyt vaurio sitä vastoin on krooninen ja usein myös etenevä. Se voi ilmaantua potilaalle muutaman kuukauden tai jopa yli kymmenen vuoden kuluttua sädehoidosta. Yleisesti hyväksytty selitys sädehoidon aiheuttamille viivästyneille vaurioille on tukkeavan endarteriitin (valtimon sisäkalvon tulehdus) kehittyminen. Uudet löydökset kuitenkin viittaavat siihen, että fibrinogeenisten sytokiinien vapautuminen sekä parenkyymi- ja kantasolujen väheneminen ovat merkittävä osa vaurioiden syntymekanismia. Näiden tapahtumien seurauksena kudoksiin syntyy patologinen tila, jolle on tyypillistä verisuonten, solujen ja hapen määrän aleneminen. Virtsarakon ja peräsuolen limakalvojen vaurioituminen aiheuttaa potilaalle oireita, jotka voivat olla todella invalidisoivia. Verenvuodot ovat yleisiä ja vaativat joskus verensiirtoja. Lisäksi saattaa esiintyä virtsaamis- tai ulostamiskertojen tihentymistä ja pakottavaa tarvetta, jolloin WC:n on oltava välittömästi saatavilla. Myös lantion alueen kipu ja virtsan tai ulosteen pidätyskyvyttömyys ovat yleisiä. Oireet ovat usein niin vaikeita, että ne heikentävät potilaan elämänlaatua dramaattisesti. Kohdunkaulan, eturauhasen tai peräsuolen syövän hoitona käytetty sädetys aiheuttaa peräsuoleen tai virtsarakkoon viivästyneitä vaurioita 5 10 prosentille potilaista. Tämä merkitsisi Ruotsissa n potilasta vuodessa. Vuonna 2010 Suomessa hoidettiin sairaalassa 59 sädehoidon aiheuttamaa peräsuolen tulehdusta (K62.7 Radiation proctitis) ja 35 virtsarakon tulehdusta (N30.4 Irradiation cystitis). 3 Ylipainehappihoito Ylipainehappihoito määritellään hapen hengittämiseksi kammiossa, jonka paine on normaalia ilmanpainetta (100 kpa) suurempi. Ylipainehapen annosta, toisin sanoen hoidossa käytetyn paineen suuruutta, sen kestoa ja antokertojen määrää rajoittavat hapen toksiset vaikutukset keskushermostoon ja keuhkoihin. Yleisimmin potilas hengittää sataprosenttista ylipainehappea minuutin ajan yhdestä kolmeen kertaan päivässä. Hoito lisää plasmaan liuenneen hapen määrän jopa 20-kertaiseksi. Ylipainehapella voidaan ehkäistä ja hoitaa kudosten hapenpuutetta esimerkiksi sukeltajantaudissa, ilmaemboliassa, häkämyrkytyksessä ja pehmytkudosten tulehduksissa. Hoidon toistaminen kiihdyttää uudissuonten muodostumista ja saattaa nopeuttaa haavojen paranemista. Potilaille, joilla on diabeettinen jalkahaava tai sädehoidon aiheuttama viivästynyt pehmytkudosvaurio, ylipainehappea annetaan kerran päivässä, viitenä päivänä viikossa 6 8 viikon ajan (30 40 hoitokertaa). Hoito voidaan toteuttaa joko yksi- tai monipaikkaisessa kammiossa. Ruotsissa on viisi keskusta, joissa annetaan ylipainehappihoitoa: Göteborg, Tukholma, Karlskrona, Helsingborg ja Uddevalla. THL Arviointiseloste 2/2012

9 Ylipainehappihoito Suomessa Suomessa ylipainehappihoitoa annetaan tällä hetkellä neljässä yksikössä: Turun yliopistollisessa keskussairaalassa (TYKS), Tampereen Terveystalossa sekä Helsingissä Medioxygen Oy:ssä ja Helsinki Ear Institutessa (H.E.I). Lisäksi puolustusvoimilla tai koulutuskäytössä on muutamia painekammioita. Finohta lähetti keväällä 2012 ylipainehappihoitoa antaville yksiköille kyselyn, jolla kartoitettiin hoidon toteutumista, hintoja sekä Suomessa käytössä olevia resursseja. Pyydetyt hoitoaiheiden mukaan eritellyt tiedot toteutuneista hoidoista vuosina saatiin kolmesta yksiköstä (TYKS, Terveystalo, Medioxygen). Kyselyn mukaan ylipainehappihoitoa on vuosina annettu Suomessa diabeettisten jalkahaavojen ja sädevaurioiden lisäksi mm. häkämyrkytykseen, sukeltajan tautiin, nekrotisoiviin infektioihin sekä äkillisiin kuulovaurioihin (taulukko 2). Tänä ajanjaksona diabeettisten jalkahaavojen hoitomäärät ovat vähentyneet ja hoitojaksot lyhentyneet. 5 Painekammiohoidot Suomessa (vuotuiset keskiarvot) Hoitoindikaatiot Diabeettinen jalkahaava Sädevauriot yhteensä Potilaita vuodessa n (%) Hoitokertoja vuodessa n (%) Hoitokertoja keskimäärin/potilas *) n 7 (4 %) 107 (9 %) (15 %) 421 (34 %) 19 sädeproktiitti sädekystiitti 1, leukaluun/kaulan alueen sädevaurio Häkämyrkytys Nekrotisoiva tulehdus Korvaindikaatiot Sukeltajantauti muu sädevaurio 0, (7 %) 35 (3 %) 3 9 (6 %) 62 (5 %) 7 30 (19 %) 204 (17 %) 7 37 (24 %) 102 (8 %) 3 Muut hoidolliset indikaatiot yhteensä YHTEENSÄ (keskiarvo/v) 39 (25 %) 299 (24 %) Taulukko 2. Vuosittaiset painekammiohoidot Suomessa. Keskiarvo vuosina kolmessa yksikössä (TYKS, Terveystalo, Medioxygen) toteutetuista hoidoista. 5 * ) Luvuissa mukana myös hoidon keskeyttäneet potilaat. Paranematon diabeettinen jalkahaava tai sädehoidon aiheuttama viivästynyt kudosvaurio heikentävät merkittävästi potilaiden elämänlaatua. Haavojen jatkuvat kirurgiset revisiot, amputaatiot, verensiirrot sekä urologiset tai proktologiset leikkaukset aiheuttavat terveydenhuollolle kustannuksia ja altistavat potilaat toimenpiteiden haittavaikutuksille. Jos ylipainehappihoidon avulla voidaan edistää haavojen paranemista ja lievittää oireita, parannetaan huomattavasti potilaiden elämänlaatua. Lisäksi hoidon avulla säästyneet kustannukset voidaan ohjata muuhun käyttöön. THL Arviointiseloste 2/2012

10 Tutkimuskysymys Onko liitännäishoitona annettu ylipainehappi tavanomaisia menetelmiä vaikuttavampaa diabeettisten jalkahaavojen ja sädehoidon aiheuttamien virtsarakon tai peräsuolen tulehdusten hoidossa? Raportin tulokset Kirjallisuushaku Kirjallisuushaku tehtiin huhtikuussa 2011 PubMed-, Cochrane Library-, CINAHL- ja EMBASEtietokannoista. Lisäksi tutkimuksia haettiin useista HTA-tietokannoista ja löydettyjen artikkelien lähdeluetteloista. Haku tuotti tulokseksi 607 artikkelia, joista 40 lähetettiin katsauksen työryhmän arvioitaviksi. Tutkimukset, joissa potilaille annettiin alle 20 hoitokertaa, suljettiin katsauksen ulkopuolelle. Katsaukseen hyväksyttiin kaiken kaikkiaan 28 artikkelia, joista viisi oli satunnaistettua ja viisi satunnaistamatonta kontrolloitua tutkimusta. Tapaussarjojen tulokset on raportoitu ainoastaan terveystuloksia koskevassa taulukossa. Katsauksessa kommentoidaan myös kolmea järjestelmällistä katsausta ja kahta kustannus-vaikuttavuusanalyysia. Diabeettinen jalkahaava Haavan paraneminen Kolmessa satunnaistetussa (n = 212) ja kolmessa satunnaistamattomassa (n = 128) kontrolloidussa tutkimuksessa arvioitiin ylipainehappihoidon vaikutusta haavan paranemiseen. Kahden tutkimuksen seuranta-aika oli vuosi ja yhden kolme vuotta. Tutkimuksissa havaittiin ulkoiseen validiteettiin liittyvää epävarmuutta. Kaikissa tutkimuksissa hoitoryhmissä raportoitiin enemmän haavan täydellisiä paranemisia. Satunnaistetuissa tutkimuksissa kaksi kolmesta ylipainehapella hoidetuista haavoista parani kokonaan. Määrä oli lähes kaksinkertainen verrattuna tavanomaiseen hoitoon. Kahden laadultaan kohtalaisen ja korkeatasoisen tutkimuksen tuloksista tehdyn meta-analyysin perusteella hoitojen välinen vetosuhde (OR, odds ratio) oli 3,60 (95 %:n luottamusvälillä [1,60 8,09]). On myös huomattava, että tutkimuksiin valituilla potilailla oli krooninen haava, joka ei ollut parantunut keskimäärin 6 10 kuukauden tavanomaisella hoidolla. Ylipainehappihoito edistää diabeettisten jalkahaavojen paranemista (GRADE ). Haavan koko Kahdessa satunnaistetussa ja kahdessa satunnaistamattomassa kontrolloidussa tutkimuksessa (yhteensä 94 potilasta) raportoitiin ylipainehappihoidon vaikutusta haavan kokoon. Satunnaistettujen tutkimusten seuranta-ajat olivat kuusi kuukautta ja neljä viikkoa, ja satunnaistamattomien seitsemän ja kahdeksan viikkoa. Kaikissa tutkimuksissa todettiin haavojen pienentyneen enemmän ylipainehappiryhmissä ( %) kontrolliryhmiin verrattuna (15 95 %). Tutkimusten ulkoiseen validiteettiin liittyi jonkin verran epävarmuutta, ja satunnaistettujen tutkimusten tuloksissa oli vaihtelua. Ylipainehappihoito pienentää diabeettisten jalkahaavojen kokoa tehokkaammin kuin tavanomainen hoito (GRADE ). Amputaatiot Kolmessa satunnaistetussa ja kahdessa satunnaistamattomassa kontrolloidussa tutkimuksessa (yhteensä 407 potilasta) raportoitiin ylipainehappihoidon vaikutusta diabeettisesta jalkahaavasta johtuvien THL Arviointiseloste 2/2012

11 amputaatioiden määriin. Satunnaistettujen tutkimusten seuranta-aika oli yksi vuosi. Kahdessa tutkimuksessa amputaatioiden määrissä ei havaittu eroja ryhmien välillä; kolmessa tutkimuksessa amputaatioiden määrä oli pienempi ylipainehapella hoidetuissa ryhmissä, mutta kaikissa niissä oli metodologisia puutteita. Ylipainehappihoidon mahdollisia edullisia vaikutuksia diabeettista jalkahaavaa sairastavien potilaiden amputaation tarpeeseen ei ole voitu osoittaa (GRADE ). Elämänlaatu Ylipainehappihoidon vaikutusta elämänlaatuun arvioitiin kahdessa satunnaistetussa tutkimuksessa, joihin osallistui yhteensä 91 potilasta. Seuranta-aika oli yksi vuosi. Laajemmassa tutkimuksessa raportoitiin paranemista SF-36-elämänlaatumittarin kahdella osa-alueella. Tämä koski niitä ylipainehappiryhmän potilaita, joiden haava parani. Kummassakaan tutkimuksessa ei havaittu eroja ylipainehapella ja tavanomaisilla menetelmillä hoidettujen potilasryhmien elämänlaatupisteissä 12 kuukauden kohdalla. Ei ole voitu osoittaa, että ylipainehappihoito parantaisi diabeettista jalkahaavaa sairastavien potilaiden elämänlaatua (GRADE ). Sädehoidosta johtuva peräsuolen tulehdus Limakalvon paraneminen Aiheesta löytyi yksi satunnaistettu tutkimus. Ristikkäistutkimusasetelma oli suunniteltu siten, että lumehoitoa saaneille potilaille annettiin mahdollisuus siirtyä varsinaiseen hoitoryhmään kuuden viikon kuluttua lumehoidon päättymisestä. Näin ollen tämän tutkimuksen perusteella ei ole mahdollista verrata ylipainehappihoidon ja lumehoidon pitkäaikaisvaikutuksia. Tutkimukseen osallistui 120 potilasta. Kuuden viikon kuluttua tutkimuksen aloittamisesta tulokset puolsivat vahvasti hoitoa. Ylipainehappihoitoa saaneista 63 potilaasta viisi parani täysin. Sen sijaan verrokkiryhmässä ei todettu yhtään täydellistä paranemista. Tutkimuksen ulkoinen validiteetti on epävarma ja joidenkin tietojen kohdalla on epätarkkuuksia. Ylipainehappihoito edistää limakalvon paranemista sädeproktiitissa (GRADE ). Elämänlaatu Koska tutkimukseen osallistuneiden potilaiden lähtötason tiedot erosivat toisistaan, hoitoryhmään satunnaistettujen potilaiden elämänlaatupisteet (QoL-score) olivat lumeryhmää alhaisemmat. Ylipainehappihoitoa saaneiden potilaiden elämänlaatu parani lähtötilanteesta kuuden viikon seurantajaksolla. Ylipainehappihoidon vaikuttavuutta sädeproktiittia sairastavien potilaiden elämänlaadun parantamisessa ei ole voitu kiistattomasti osoittaa (GRADE ). Sädehoidosta johtuva rakkotulehdus Verenvuoto Yhdessä satunnaistamattomassa kontrolloidussa tutkimuksessa (n = 14) raportoitiin ylipainehappihoidon vaikutuksista silmin havaittavaan verenvuotoon sädehoidon aiheuttamaa rakkotulehdusta sairastavilla potilailla. Tutkimuksen ulkoinen validiteetti on epävarma, ja annettujen tietojen epätarkkuudet heikentävät tutkimuksen laatua huomattavasti. THL Arviointiseloste 2/2012

12 Näyttö ylipainehappihoidon vaikutuksista sädekystiitin aiheuttamaan verenvuotoon on laadultaan erittäin heikkoa (GRADE ). Aiheesta on suunnitteilla yhteispohjoismainen satunnaistettu monikeskustutkimus. Haittavaikutukset Ylipainehappihoidolla on joitakin hyvin tiedettyjä, käyttöaiheesta riippumattomia haittavaikutuksia. Yleisimpiä näistä ovat keskikorvan painevauriot eli barotraumat; niiden ilmaantuvuudeksi on raportoitu 1 45 prosenttia riippuen barotrauman määrittelystä. Toiseksi yleisin haitta on otsa- ja poskionteloiden paineentasausongelmat. Silmien etenevää likitaittoisuutta (myopia) saattaa ilmetä toistettujen ylipainehappihoitojen, yleensä yli 20 hoitokerran, jälkeen. Sen syntymekanismia ei täysin tunneta. Yleensä silmän näkö palautuu täysin normaaliksi muutaman viikon kuluessa viimeisen hoitokerran jälkeen. Lisäksi ylipainehappihoito voi aiheuttaa keuhkoissa kudosvaurioita sekä repeämiä. Hapen aiheuttamat tajuttomuuskohtaukset ovat harvinaisia, ja niitä arvioidaan ilmaantuvan alle 0,1 prosentissa hoitokerroista. Monissa ylipainehappihoitotutkimuksissa ei haittavaikutuksia ole raportoitu lainkaan, ja joissakin tutkimuksissa haittoja kuvaillaan vain epämääräisesti toteamalla "joitakin lieviä vaikutuksia". Tässä katsauksessa arvioiduissa tutkimuksissa haittavaikutusten ilmaantuvuus oli samaa luokkaa kuin kirjallisuudessa raportoitujen ylipainehapen muiden käyttöaiheiden kohdalla. Ylipainehapen merkitys kuudessa raportoidussa kuolemantapauksessa on epäselvä (kolme monielinhäiriötä, kaksi sydäninfarktia ja yksi sepsis). Eettisiä näkökohtia Huonosti paranevat diabeettiset jalkahaavat sekä vaikeaoireiset sädehoidon aiheuttamat peräsuolen ja virtsarakon tulehdukset aiheuttavat potilaille paljon kärsimystä. Onko oikein evätä näiltä potilasryhmiltä hoito, jonka vaikuttavuudesta löytyy jonkin verran näyttöä samalla kun odotetaan käynnissä olevien tai suunniteltujen tutkimusten tuloksia? Ylipainehappihoito edesauttaa diabeettisen jalkahaavan paranemista. Haittavaikutuksia on vähän, ja ne ovat hoidettavissa. Olisikin epäeettistä kieltää ylipainehappihoito diabeetikoilta, joiden jalkahaava ei parane tavanomaisilla menetelmillä. Ylipainehappihoidon vakiinnuttaminen osaksi hoitokäytäntöä ei todennäköisesti vaikuttaisi negatiivisesti muihin potilasryhmiin tai hoitomuotoihin. Taloudellinen arviointi Tavanomaisen hoidon kustannukset Äskettäin julkaistussa Eurodial-tutkimuksessa todettiin tulehtuneen diabeettisen haavan tavanomaisen hoidon ja mahdolliseen alaraaja-amputaatioon päättyvän hoidon suoriksi kustannuksiksi noin euroa jos haava paranee vuoden sisällä, noin euroa jos haava ei parane vuoden sisällä ja noin euroa jos haavan vuoksi joudutaan tekemään laaja amputaatio. Länsi-Göötanmaalla arvioidaan parantumattomien diabeettisten jalkahaavojen ilmaantuvuuden olevan potilasta vuodessa, ja näistä potilaan soveltuvan ylipainehappihoitoon. Jos oletetaan, että kaikki nämä potilaat paranevat yhden vuoden aikana tavanomaisella hoidolla ja hoidon kustannukset ovat noin euroa potilasta kohden, vuosittaiset kustannukset olisivat Länsi- Göötanmaalla noin euroa. Koska joissakin tapauksissa joudutaan todennäköisesti THL Arviointiseloste 2/2012

13 tekemään amputaatio, ja joidenkin potilaiden haava ei parane vuoden sisällä, todelliset kustannukset ovat luultavasti korkeammat. Sädehoidon aiheuttaman peräsuolen tai virtsarakon tulehduksen tavanomaisen hoidon kustannuksista ei ole julkaistua tietoa. Ylipainehappihoidon kustannukset Yhden ylipainehappihoitokerran hinta Göteborgissa on Ruotsin kruunua (n. 290 euroa). Näin ollen normaali 30 kerran hoitojakso (6 viikkoa) maksaa noin euroa potilasta kohden. Jos oletetaan, että ylipainehappihoitoon soveltuvia diabeetikkoja on Länsi-Göötanmaalla 50 75, näiden potilaiden ylipainehappihoito maksaisi euroa vuodessa. Ylipainehappihoitoon soveltuvia potilaita, joilla on sädehoidon aiheuttama vakava rakko- tai peräsuolitulehdus, arvioidaan Länsi-Göötanmaalla olevan n tapausta vuodessa. Näiden potilaiden ylipainehappihoito maksaisi euroa. Vaikutukset terveydenhuollon kustannuksiin Yllä esitettyjen laskelmien perusteella ylipainehappihoidon kokonaiskustannukset lisäisivät vain kohtuullisesti tavallisin keinoin parantumattomien diabeettisten jalkahaavojen hoidon kustannuksia. Haavojen paraneminen nopeutuu ja siten aika, joka kuluu haavan täydelliseen paranemiseen, lyhenee huomattavasti. Osa kustannuksista siirtyy perusterveydenhuollosta ja diabetesyksiköistä sairaalan ylipainehappihoitoyksikölle. Tällä hetkellä on vielä epäselvää, miten hoidon taloudelliset vaikutukset jakaantuisivat terveydenhuollon eri sektoreiden kesken. Ylipainehappihoidon toteutus ja kustannukset Suomessa Tavanomaisiin hoitomenetelmiin yhdistetyn ylipainehappihoidon on todettu pienentävän parantumattomien diabeettisten jalkahaavojen kokoa ja nopeuttavan haavojen paranemista tehokkaammin kuin tavanomainen hoito yksinään. Hoidolla voitaisiin siis välttää osa niistä kustannuksista, jotka syntyisivät näiden haavojen pidemmästä hoidosta tavanomaisin hoitokeinoin. Suomessa ylipainehappihoitoon soveltuvia, parantumatonta jalkahaavaa sairastavia diabeetikoita arvioidaan olevan noin vuosittain. Ruotsalaisraportin mukaan ylipainehappihoitoa annetaan kerran päivässä, viitenä päivänä viikossa, 6 8 viikon ajan, jolloin potilasta kohden hoitokertoja tulee Suomessa diabeettisten jalkahaavojen hoitokäytäntönä on ollut kuuden viikon jakso (30 hoitokertaa). Paineistuksen perushinta Suomessa on euroa ja sarjahinta euroa. Ylipainehappihoidon vuosikustannukset diabeettisen jalkahaavan hoidossa olisivat Suomessa 30 hoitokerran mukaan sarjahinnoilla laskettuna arviolta euroa. Arvio perustuu vain hoitokertojen hintoihin eikä sisällä muita hoitoon liittyviä kustannuksia, esimerkiksi potilaiden matka- ja majoituskustannuksia. Suomessa on vuosina hoidettu ylipainehapella keskimäärin seitsemän diabeettista jalkahaavaa sairastavaa potilasta vuosittain ja hoitokertoja on potilasta kohden ollut keskimäärin 16 (taulukko 2). Tässä luvussa ovat mukana myös hoidon keskeyttäneet potilaat. Keskeyttämisen syitä voivat olla amputaatioon joutuminen, potilaan ahtaan paikan kammo tai jatkohoidosta kieltäytyminen esimerkiksi hoidon rasittavuuden vuoksi. Toteutuneiden hoitokertojen mukaan lasketut keskimääräiset kustannukset ovat olleet yhteensä noin euroa vuodessa. THL Arviointiseloste 2/2012

14 Resurssien riittävyys nykyisellä kapasiteetilla Finohta teki toukokuussa 2012 kyselyn neljälle Suomessa hoidollista ylipainehappihoitoa antavalle yksikölle. Kyselyn perusteella näissä yksiköissä on vuosina hoidettu vuosittain yhteensä noin potilasta. Hoitokertoja on ollut noin vuodessa. Ylipainehappihoitoa on saanut vuosittain 3 12 diabeettista jalkahaavapotilasta, 1 14 sädeproktiitti- ja 0 4 sädekystiittipotilasta. Keskimääräinen hoitokertojen määrä potilasta kohden on vuosina ollut diabeettisessa jalkahaavassa 16, proktiitissa 24 ja kystiitissä 27. Noin puolet diabeettisten jalkahaavojen ylipainehappihoidosta on toteutettu TYKSissä. Kaikki sädekystiitit ja -proktiitit on hoidettu yksityisissä kammioissa. Kaikista annetuista ylipainehappihoitokerroista runsas kolmannes on tuotettu julkisessa terveydenhuollossa (TYKS), mutta 85 % hoidoista on kuitenkin ollut julkisen terveydenhuollon kustantamaa. 5 Neljässä ylipainehappihoitoa antavassa yksikössä on yhteensä kuusi kammiota, osa yksi-, osa monipaikkaisia. Istumapaikkoja on yhteensä lähes kolmekymmentä. Yksi hoitoa antavista yksiköistä (yksi iso ja yksi pieni kammio) on julkisen terveydenhuollon omistama (TYKS), muut ovat yksityisiä. Kaikki neljä hoitoyksikköä arvioivat, että niillä on runsaasti käyttämätöntä kapasiteettia. Yksiköt pystyisivät nykyresursseillaan tarjoamaan vuodessa ainakin hoitokertaa lisää eli esimerkiksi 30 kerran hoitosarjan 270 potilaalle. Huhtikuussa 2013 TYKSiin on valmistumassa yksi pieni kammio lisää. 5 Julkaistut kustannus-vaikuttavuusanalyysit Chuck et al Kustannus-vaikuttavuusanalyysissa ylipainehappihoidon 12 vuoden ajalle arvioidut kustannukset olivat alhaisemmat yksinään annettuun tavanomaiseen hoitoon verrattuna. Tämän lisäksi ylipainehappihoitoa saaneiden potilaiden elämänlaatu oli parempi laatupainotettuina elinvuosina (QALY) mitattuna. Johtopäätöksen mukaan tavanomaiseen hoitoon yhdistetty ylipainehappihoito on kustannusvaikuttavaa yksinään annettuun tavanomaiseen hoitoon verrattuna. Ylipainehappihoidolla saavutetun yhden lisä- QALYn kustannusten arvioitiin olevan lyhyellä aikavälillä kohtalaiset tai korkeat, mutta pitkällä aikavälillä alhaiset. Guo et al Analyysin tulokset viittaavat siihen, että ylipainehappihoito on kustannusvaikuttavaa diabeettisten jalkahaavojen tavanomaisen hoidon liitännäishoitona verrattuna yksinään annettuun tavanomaiseen hoitoon, varsinkin pitkällä aikavälillä. Hailey et al Päätöspuumallin avulla arvioidaan liitännäishoitona annetun ylipainehappihoidon kustannusvaikuttavuutta diabeettisen jalkahaavan hoidossa 12 vuoden aikahorisontilla. Raportin laatimisen aikaan saatavilla olevan tiedon perusteella todetaan, että tavanomaisen hoidon lisänä annettu ylipainehappihoito on kustannusvaikuttavaa yksinään annettuun tavanomaiseen hoitoon verrattuna. Saatavilla oleva niukka terveystaloustieteellinen näyttö viittaa siihen, että ylipainehappihoidon antaminen parantumatonta diabeettista jalkahaavaa sairastaville potilaille on kustannusvaikuttavaa yksinään annettuun tavanomaiseen hoitoon verrattuna. THL Arviointiseloste 2/2012

15 Raportin ulkopuoliset lähteet 1 Jukkapekka Jousimaa, Helena Liira, Juha Liira ja Jorma Komulainen. Hoitosuositusten näytönasteen ja vahvuuden arviointi GRADE-työryhmän tapaan, Duodecim 2010;126(16): Ikonen T, Sund R, Venermo M, et al. Fewer Major Amputations Among Individuals With Diabetes in Finland in Diab Care 2010;33: HILMO-tilastot Diabeetikon jalkaongelmat. Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Diabetesliiton lääkärineuvoston, Suomen Endokrinologiyhdistyksen ja Suomen Ihotautilääkäriyhdistyksen asettama työryhmä. 5 Suomen ylipainehappihoitoa antavien yksiköiden käytäntöjen kartoitus. Finohta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012, aiemmin julkaisemattomia tietoja. THL Arviointiseloste 2/2012

16 Eva Kiura Taru Haula Tuija Ikonen Ulla-Maija Rautakorpi Marjukka Mäkelä Ylipainehappi diabeettisten jalkahaavojen sekä sädehoidon aiheuttamien lantion alueen viivästyneiden kudosvaurioiden hoidossa Arviointiseloste 2/2012 Perustuu järjestelmälliseen kirjallisuuskatsaukseen: Hyperbaric oxygen therapy in the treatment of diabetic foot ulcers and late radiation tissue injuries of the pelvis. Göteborg: Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, HTA-centre; HTA-rapport 2012:44. Verkko-osoitteessa: Käännös ja toimitus: Eva Kiura Taitto: Terhi Ilonen Kiitokset dosentti Juha Perttilälle arviointiselosteen käännöksen ja asiasisällön tarkistamisesta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 170) Helsinki Puhelin:

Fimean suositus lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arvioinnista. Hannes Enlund Tutkimuspäällikkö Fimea

Fimean suositus lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arvioinnista. Hannes Enlund Tutkimuspäällikkö Fimea Fimean suositus lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arvioinnista Hannes Enlund Tutkimuspäällikkö Fimea hannes.enlund@fimea.fi Kysymyksiä joihin etsitään vastauksia? Onko uusi lääke A tehokkaampi

Lisätiedot

Käypä hoito suositukset. Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja

Käypä hoito suositukset. Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja Käypä hoito suositukset Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja 14.3.2005 Esityksen tavoitteet Kuvata näyttöön pohjautuvan lääketieteen ajattelutapaa Kertoa Käypä hoito hankkeesta

Lisätiedot

Kliininen arviointi ja kliininen tieto mikä riittää?

Kliininen arviointi ja kliininen tieto mikä riittää? Kliininen arviointi ja kliininen tieto mikä riittää? Riittävä tutkimuksen otoskoko ja tulos Timo Partonen LT, psykiatrian dosentti, Helsingin yliopisto Ylilääkäri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Tutkimuksen

Lisätiedot

Liekkivammatilanne Suomessa sekä vammojen sairaalahoitokustannukset

Liekkivammatilanne Suomessa sekä vammojen sairaalahoitokustannukset Liekkivammatilanne Suomessa sekä vammojen sairaalahoitokustannukset Haikonen Kari, Lillsunde Pirjo 27.8.2013, Hanasaaren kulttuurikeskus, Espoo 27.8.2013 Kari Haikonen 1 Tutkimuksen lähtökohdat Tutkimus

Lisätiedot

Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet. Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet. Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Tiedon tulva, esimerkkinä pneumonia Googlesta keuhkokuume-sanalla

Lisätiedot

NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI. EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9.

NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI. EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9. NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9.2016 Näytön arvioinnista Monissa yksittäisissä tieteellisissä tutkimuksissa

Lisätiedot

Finohta Asiakkuus ja vaikuttavuus yksikkö

Finohta Asiakkuus ja vaikuttavuus yksikkö Finohta Asiakkuus ja vaikuttavuus yksikkö 24.9.2015 Niina Kovanen Esityksen nimi / tekijä 1 Finohtan perustehtävät tuottaa ja välittää menetelmien arviointitietoa päätöksenteon tueksi edistää näyttöön

Lisätiedot

Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi. Terveysfoorumi 2011 Piia Peura Lääketaloustieteilijä Piia.Peura@fimea.fi

Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi. Terveysfoorumi 2011 Piia Peura Lääketaloustieteilijä Piia.Peura@fimea.fi Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi Terveysfoorumi 2011 Piia Peura Lääketaloustieteilijä Piia.Peura@fimea.fi Arviointien tavoite Tuottaa tietoa lääkkeiden käyttöönottoon ja korvattavuuteen

Lisätiedot

Opas sädehoitoon tulevalle

Opas sädehoitoon tulevalle Opas sädehoitoon tulevalle Satakunnan keskussairaala Syöpätautien yksikkö / sädehoito 2014 Teksti ja kuvitus: Riitta Kaartinen Pekka Kilpinen Taru Koskinen Syöpätautien yksikkö / sädehoito Satakunnan keskussairaala

Lisätiedot

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Naproxen Orion on

Lisätiedot

Potilasesite Robottitekniikkaan perustuvaa tarkkuussädehoitoa Kuopiossa

Potilasesite Robottitekniikkaan perustuvaa tarkkuussädehoitoa Kuopiossa Potilasesite Robottitekniikkaan perustuvaa tarkkuussädehoitoa Kuopiossa 2 Tarkkuussädehoitoa Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) sädehoitoyksikössä sijaitsee Pohjoismaiden ensimmäinen robottitekniikkaan

Lisätiedot

Haavanhoito potilaan kotona sairaalan ja kotisairaanhoidon yhteistyönä

Haavanhoito potilaan kotona sairaalan ja kotisairaanhoidon yhteistyönä Haavanhoito potilaan kotona sairaalan ja kotisairaanhoidon yhteistyönä Arviointiseloste 3/2012 Eva Kiura Päivi Reiman-Möttönen Marjukka Mäkelä eva.kiura@thl.fi Puh. 029 524 7239 Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Käypä hoito -indikaattorit; Alaselkäkipu Ohessa kuvatut indikaattoriehdotukset pohjautuvat Alaselkäkipu Käypä hoito -suositukseen (2017)

Käypä hoito -indikaattorit; Alaselkäkipu Ohessa kuvatut indikaattoriehdotukset pohjautuvat Alaselkäkipu Käypä hoito -suositukseen (2017) Käypä hoito -indikaattorit; Alaselkäkipu Ohessa kuvatut indikaattoriehdotukset pohjautuvat Alaselkäkipu Käypä hoito -suositukseen (2017) 1 2 Keston mukaan selkäkipu jaetaan akuuttiin (alle 6 vkoa), subakuuttiin

Lisätiedot

Anna-Maija Koivusalo 26.4.16

Anna-Maija Koivusalo 26.4.16 Anna-Maija Koivusalo 26.4.16 X Kivuton sairaala Kivun arviointi projekti Kivuton sairaala toteutettiin kymmenennen ja viimeisen kerran syksyllä 2015 viikolla 42. Idean kivun arvioinnin valtakunnallisesta

Lisätiedot

Kokeellinen interventiotutkimus

Kokeellinen interventiotutkimus Kokeellinen interventiotutkimus Raija Sipilä LT, toimituspäällikkö Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Kriittisen arvioinnin kurssi 2.10.2017 Kiitos Käypä hoito -tiimille Interventio Interventio tarkoittaa

Lisätiedot

Käyvän hoidon kuntoutushanke miten kuntoutusta arvioidaan Käypä hoito -suosituksissa?

Käyvän hoidon kuntoutushanke miten kuntoutusta arvioidaan Käypä hoito -suosituksissa? Käyvän hoidon kuntoutushanke miten kuntoutusta arvioidaan Käypä hoito -suosituksissa? Antti Malmivaara, LKT, dos.,ylilääkäri, Käypä hoito, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Terveys- ja sosiaalitalouden

Lisätiedot

Lääkkeiden taloudellinen arviointi Olli Pekka Ryynänen Itä Suomen yliopisto, Fimea

Lääkkeiden taloudellinen arviointi Olli Pekka Ryynänen Itä Suomen yliopisto, Fimea Lääkkeiden taloudellinen arviointi Olli Pekka Ryynänen Itä Suomen yliopisto, Fimea Lääkevalmisteiden arviointi Onko lääke tehokas ja turvallinen; täyttääkö se laatuvaatimukset? Lääkehoitojen arviointi

Lisätiedot

rakko ja virtsatiet (C65 68, D09.0 1, D30.1 9, D41.1)

rakko ja virtsatiet (C65 68, D09.0 1, D30.1 9, D41.1) Syöpäpotilaiden eloonjäämisluvut alueittain Sivuilla 2 14 esitetään suhteelliset elossaololuvut yliopistollisten sairaaloiden vastuualueilla vuosina 2005 2012 todetuilla ja 2010 2012 seuratuilla potilailla

Lisätiedot

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI Mikko Kylliäinen Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Dagmarinkatu 8 B 18, 00100 Helsinki kylliainen@kotiposti.net 1 JOHDANTO Suomen rakentamismääräyskokoelman

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON MENETELMIEN HALLITTU KÄYTTÖÖNOTTO

TERVEYDENHUOLLON MENETELMIEN HALLITTU KÄYTTÖÖNOTTO 1 TERVEYDENHUOLLON MENETELMIEN HALLITTU KÄYTTÖÖNOTTO Aino-Liisa Oukka Asiantuntijaneuvoston pj. Dosentti, johtajaylilääkäri PPSHP 2 Taustaa Sisältö HALO organisaatio Katsaus ja suositus Haasteet ja tulevaisuus

Lisätiedot

Anna-Maija Koivusalo 26.5.15

Anna-Maija Koivusalo 26.5.15 Anna-Maija Koivusalo 26.5.15 Kivuton sairaala projekti vuonna 214 Kivun arviointi projekti Kivuton sairaala toteutettiin yhdeksännen kerran syksyllä 214 pääosin Euroopan kipuviikolla (viikko 42). Mukana

Lisätiedot

Autoimmuunitaudit: osa 1

Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaute tunnetaan yli 80. Ne ovat kroonisia sairauksia, joiden syntymekanismia eli patogeneesiä ei useimmissa tapauksissa ymmärretä. Tautien esiintyvyys vaihtelee maanosien,

Lisätiedot

Teknologian hankintapäätökset sairaaloissa. Risto Roine Professori Itä-Suomen yliopisto

Teknologian hankintapäätökset sairaaloissa. Risto Roine Professori Itä-Suomen yliopisto Teknologian hankintapäätökset sairaaloissa Risto Roine Professori Itä-Suomen yliopisto Uusien menetelmien arviointi sairaanhoitopiireissä Uusien menetelmien käyttöönotolle ei yleensä virallista, organisaatiotason

Lisätiedot

Terveyden edistämisen vaikutus vai vaikuttavuus? Vaikuttavuuden seurannan mahdollisuudet

Terveyden edistämisen vaikutus vai vaikuttavuus? Vaikuttavuuden seurannan mahdollisuudet Terveyden edistämisen vaikutus vai vaikuttavuus? Vaikuttavuuden seurannan mahdollisuudet 04.02.2014 HUSn kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistäjien yhteistapaaminen Heli Hätönen, TtT, Eritysasiantuntija

Lisätiedot

Mitä on näyttö vaikuttavuudesta. Matti Rautalahti Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Mitä on näyttö vaikuttavuudesta. Matti Rautalahti Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Mitä on näyttö vaikuttavuudesta Matti Rautalahti Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sidonnaisuudet Päätoimi Suomalaisessa Lääkäriseurassa Duodecimissa Suomen ASH ry hallitus Tieteellinen näyttö Perustana

Lisätiedot

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/775985/2014 Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) enhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Viekirax-valmisteen enhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet,

Lisätiedot

Diabetes. Iida, Sofia ja Vilma

Diabetes. Iida, Sofia ja Vilma Diabetes Iida, Sofia ja Vilma Diabetes Monia aineenvaihduntasairauksia, joissa veren sokeripitoisuus kohoaa liian korkeaksi Useimmiten syynä on haiman erittämän insuliinihormonin vähäisyys tai sen puuttuminen

Lisätiedot

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Haavainen paksusuolentulehdus (UC)

Lisätiedot

Proscar. 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Proscar. 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Proscar 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Eturauhanen on ainoastaan miehillä oleva rauhanen. Eturauhanen

Lisätiedot

Anna-Maija Koivusalo 16.4.2014. Kivuton sairaala projekti vuonna 2013

Anna-Maija Koivusalo 16.4.2014. Kivuton sairaala projekti vuonna 2013 Anna-Maija Koivusalo 16.4.214 Kivuton sairaala projekti vuonna 213 Kivun arviointi projekti Kivuton sairaala toteutettiin kahdeksannen kerran syksyllä 213 pääosin viikolla 42. Mukana oli niin erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Mikrobilääkkeiden käyttö avohoidossa

Mikrobilääkkeiden käyttö avohoidossa Mikrobilääkkeiden käyttö avohoidossa Asko Järvinen HYKS infektiosairauksien klinikka Mikrobilääkkeiden sairaalakäytön osuus (%) 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Lisätiedot

Suomen Syöpärekisteri Syöpätautien tilastollinen ja epidemiologinen tutkimuslaitos. Syöpäpotilaiden eloonjäämisluvut alueittain

Suomen Syöpärekisteri Syöpätautien tilastollinen ja epidemiologinen tutkimuslaitos. Syöpäpotilaiden eloonjäämisluvut alueittain Syöpäpotilaiden eloonjäämisluvut alueittain Sivuilla 2 15 esitetään ikävakioidut suhteelliset elossaololuvut yliopistollisten sairaaloiden vastuualueilla vuosina 2007 2014 todetuilla ja 2012 2014 seuratuilla

Lisätiedot

HPV-rokote tulee rokotusohjelmaan mitä, kenelle, miksi?

HPV-rokote tulee rokotusohjelmaan mitä, kenelle, miksi? HPV-rokote tulee rokotusohjelmaan mitä, kenelle, miksi? Tuija Leino THL Kerron tässä alkavasta rokotusohjelmasta rokotteesta Miksi otettu ohjelmaan? Miltä taudilta suojaudutaan? Miksi otettu ohjelmaan

Lisätiedot

1.000.000.000.000 euron ongelma yksi ratkaisu Suomesta? Sijoitus Invest 2015, Helsinki 11.11.2015 Pekka Simula, toimitusjohtaja, Herantis Pharma Oyj

1.000.000.000.000 euron ongelma yksi ratkaisu Suomesta? Sijoitus Invest 2015, Helsinki 11.11.2015 Pekka Simula, toimitusjohtaja, Herantis Pharma Oyj 1.000.000.000.000 euron ongelma yksi ratkaisu Suomesta? Sijoitus Invest 2015, Helsinki 11.11.2015 Pekka Simula, toimitusjohtaja, Herantis Pharma Oyj 1 Tärkeää tietoa Herantis Pharma Oy ( Yhtiö ) on laatinut

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 4.5.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 4.5.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 117 LAUSUNTO KORVATULEHDUSTEN HOITOA KOSKEVASTA VALTUUSTOALOITTEESTA Terke 2010-575 Esityslistan asia TJA/8 TJA Terveyslautakunta päätti antaa aloitteesta seuraavan,

Lisätiedot

Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen tehtävät muutokset

Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen tehtävät muutokset Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen Huomautus: Nämä valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muutokset ovat voimassa komission päätöksen ajankohtana. Komission päätöksen jälkeen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Yhteistyökeskuksen julkistamistilaisuus Hoitotyön Tutkimussäätiö Marjaana Pelkonen, hallituksen pj Sisällys Tausta Organisoituminen Miten

Lisätiedot

Vaikuttava terveydenhuolto

Vaikuttava terveydenhuolto Yhteistyöllä näyttöä ja vaikuttavuutta terveydenhuoltoon 14.4.2011 Arja Holopainen, TtT, johtaja Suomen JBI yhteistyökeskus Hoitotyön Tutkimussäätiö Vaikuttava terveydenhuolto Potilaan hoidon päätösten

Lisätiedot

Ofev-valmisteen (nintedanibi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Ofev-valmisteen (nintedanibi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/738120/2014 Ofev-valmisteen (nintedanibi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Ofev-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla varmistetaan, että

Lisätiedot

Varhaisvaiheen puhdistusleikkauksen tulokset lonkan ja polven tekonivelinfektion hoidossa - retrospektiivinen seurantatutkimus

Varhaisvaiheen puhdistusleikkauksen tulokset lonkan ja polven tekonivelinfektion hoidossa - retrospektiivinen seurantatutkimus Varhaisvaiheen puhdistusleikkauksen tulokset lonkan ja polven tekonivelinfektion hoidossa - retrospektiivinen seurantatutkimus Markku Vuorinen, Kaisa Huotari, Ville Remes Lääketieteellinen tiedekunta,

Lisätiedot

Esimerkki palveluvalikoiman määrittelyn periaatteiden soveltamisesta: Biosimilaarit ja kokonaistaloudellisuus

Esimerkki palveluvalikoiman määrittelyn periaatteiden soveltamisesta: Biosimilaarit ja kokonaistaloudellisuus Esimerkki palveluvalikoiman määrittelyn periaatteiden soveltamisesta: Biosimilaarit ja kokonaistaloudellisuus Jaana Leipälä Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston sidosryhmätilaisuus 29.9.2016 Lääkkeet

Lisätiedot

VERITURVARAPORTTI 1 (5) VERENSIIRTOJEN HAITTAVAIKUTUKSET VUONNA 2009

VERITURVARAPORTTI 1 (5) VERENSIIRTOJEN HAITTAVAIKUTUKSET VUONNA 2009 VERITURVARAPORTTI 1 (5) VERENSIIRTOJEN HAITTAVAIKUTUKSET VUONNA Verensiirtojen haittavaikutusten raportoinnilla ja tutkimisella on Suomessa pitkät perinteet, ja veriturvatoiminta on lakisääteistä. Toiminnan

Lisätiedot

COCHRANE LIBRARY tietokannat. Merja Jauhiainen Työterveyslaitos Tietopalvelukeskus

COCHRANE LIBRARY tietokannat. Merja Jauhiainen Työterveyslaitos Tietopalvelukeskus COCHRANE LIBRARY tietokannat Merja Jauhiainen Työterveyslaitos Tietopalvelukeskus The Cochrane Collaboration - Cochrane yhteistyö Archie Cochrane, skotlantilainen epidemiologi 1972 "Effectiveness and Epidemiology:

Lisätiedot

Paremman elämän puolesta

Paremman elämän puolesta Paremman elämän puolesta MSD toimii paremman elämän puolesta, suomalaisen potilaan parhaaksi. Meille on tärkeää, että jokainen lääkehoitoa tarvitseva saa juuri hänelle parhaiten sopivan hoidon. Me MSD:llä

Lisätiedot

Interventiotutkimuksen arviointi

Interventiotutkimuksen arviointi Interventiotutkimuksen arviointi Raija Sipilä LT, toimituspäällikkö Kriittisen arvioinnin kurssi, VKTK 28.9.2015 Kiitos Käypä hoito -tiimille Sidonnaisuudet Päätyö: Duodecim, Käypä hoito Työnanatajan edustajana

Lisätiedot

INFLECTRA SEULONTAKORTTI

INFLECTRA SEULONTAKORTTI Demyelinoiva sairaus Jos potilaalla on aiempi tai äskettäin puhjennut demyelinioiva sairaus, anti-tnf-hoidon hyödyt ja haitat on arvioitava huolellisesti ennen INFLECTRA -hoidon aloitusta. INFLECTRA -hoidon

Lisätiedot

tutkimus (EBMeDS( EBMeDS) osana Päätöksentukihanketta v Terveystieteen laitos, tutkija Tiina Kortteisto

tutkimus (EBMeDS( EBMeDS) osana Päätöksentukihanketta v Terveystieteen laitos, tutkija Tiina Kortteisto Sähköisen pääp äätöksen tuen tutkimus (EBMeDS( EBMeDS) osana Päätöksentukihanketta v. 2005-2009 Päätöksentukihanke (EBMeDS) 1.Pää äätöksentukihankkeen valmistelu ja tuottamisprosessin luominen (2004-2005)

Lisätiedot

Lumetta vai lääkettä? Tapani Keränen Kanta-Hämeen keskussairaala

Lumetta vai lääkettä? Tapani Keränen Kanta-Hämeen keskussairaala Lumetta vai lääkettä? Tapani Keränen Kanta-Hämeen keskussairaala Ovatko lumelääketutkimukset välttämättömiä lumelääke mittaa tutkimuksen kykyä osoittaa eroja eri hoitoryhmien välillä tautiin/oireeseen

Lisätiedot

Tyypin 2 diabeteksen hoidon kustannusvaikuttavuus

Tyypin 2 diabeteksen hoidon kustannusvaikuttavuus Tyypin 2 diabeteksen hoidon kustannusvaikuttavuus Terveystaloustieteen ja kustannusvaikuttavuuden perusteita Jyväskylä 6.5.2015 TtM Simo Jääskeläinen FI-DM-15-04-05 1 Sisältö Terveystaloustiede Mitä se

Lisätiedot

Kiistattomia välittömiä ja pitkäaikaisia vaikutuksia.

Kiistattomia välittömiä ja pitkäaikaisia vaikutuksia. 1 Kiistattomia välittömiä ja pitkäaikaisia vaikutuksia. 2 Näytöastekatsauksia liikkumisen terveyshyödyistä. Viimeisin, johon suomalaiset terveysliikuntasuosituksetkin perustuvat, on vuodelta 2008. 3 Visuaalinen

Lisätiedot

Turun AMK:n opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja Marraskuu 2011 Eevi Sippola ja Sonja Storm

Turun AMK:n opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja Marraskuu 2011 Eevi Sippola ja Sonja Storm Turun AMK:n opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja Marraskuu 2011 Eevi Sippola ja Sonja Storm Johdantoa Vuonna 2009 Suomessa todettiin miehillä 14747 syöpätapausta, joista urologisia syöpätapauksia

Lisätiedot

Myoomien embolisaatiohoito. Valmistautumis- ja kotihoito-ohje myoomaembolisaatioon tulevalle naiselle

Myoomien embolisaatiohoito. Valmistautumis- ja kotihoito-ohje myoomaembolisaatioon tulevalle naiselle Myoomien embolisaatiohoito Valmistautumis- ja kotihoito-ohje myoomaembolisaatioon tulevalle naiselle 1 Opas toteutettu kätilötyön opinnäytetyönä Nella Tiihonen & Tanja Toivari Savonia ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Vastasyntyneen ECMO-hoidon (ECMO = veren kehonulkoinen happeuttaminen; engl. extracorporeal membrane oxygention) vaikuttavuus

Vastasyntyneen ECMO-hoidon (ECMO = veren kehonulkoinen happeuttaminen; engl. extracorporeal membrane oxygention) vaikuttavuus Finohtan nopea vastaus 1(2) Jaana Leipälä 2011 Vastasyntyneen ECMO-hoidon (ECMO = veren kehonulkoinen happeuttaminen; engl. extracorporeal membrane oxygention) vaikuttavuus Tausta Kysely Vaasan keskussairaalasta

Lisätiedot

Laskimoperäisen turvotuksen ennaltaehkäisy ja hoito: potilasohje

Laskimoperäisen turvotuksen ennaltaehkäisy ja hoito: potilasohje Laskimoperäisen turvotuksen ennaltaehkäisy ja hoito: potilasohje Heidi Castrén Hoitotieteen laitos Terveystieteen yksikkö Tampereen yliopisto Syksy 2011 Projektin lähtökohdat Laskimoperäinen säärihaava

Lisätiedot

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto EMA/188850/2014 Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto Tämä on Jardiance-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla

Lisätiedot

Naisen yliaktiivisen rakon hoito

Naisen yliaktiivisen rakon hoito Naisen yliaktiivisen rakon hoito Gynekologian/urologian rajapinnassa LL Suvi Niemi Gynekologi, urologiksi erikoistuva lääkäri Gynekologi lähettää potilaan urologialle, koska arvioi, että potilas voisi

Lisätiedot

Espoon jalkaterapiatoiminta. Sosiaali- ja terveyslautakunta 02/2015 tiedoksi Valmistelijat Eetu Salunen & Kirsti Mattson

Espoon jalkaterapiatoiminta. Sosiaali- ja terveyslautakunta 02/2015 tiedoksi Valmistelijat Eetu Salunen & Kirsti Mattson Espoon jalkaterapiatoiminta Sosiaali- ja terveyslautakunta 02/2015 tiedoksi Valmistelijat Eetu Salunen & Kirsti Mattson Jalkojenhoito ja jalkaterapia, mistä on kyse Jalkojenhoito: Lähihoitaja, joka osaa

Lisätiedot

HUKKA II - mistä kyse. Riikka Maijala, TtM, YTM, suunnittelija, VSSHP Kehittämispalvelut -yksikkö riikka.maijala@tyks.fi, p.

HUKKA II - mistä kyse. Riikka Maijala, TtM, YTM, suunnittelija, VSSHP Kehittämispalvelut -yksikkö riikka.maijala@tyks.fi, p. HUKKA II - mistä kyse Riikka Maijala, TtM, YTM, suunnittelija, VSSHP Kehittämispalvelut -yksikkö riikka.maijala@tyks.fi, p. 050 3639 761 Lean terveydenhuollossa Mikrotaso: käytännön toiminnassa tapahtuva

Lisätiedot

MUUTTUVAT HOITOPROSESSIT YKSITYISSEKTORIN NÄKÖKULMASTA

MUUTTUVAT HOITOPROSESSIT YKSITYISSEKTORIN NÄKÖKULMASTA MUUTTUVAT HOITOPROSESSIT YKSITYISSEKTORIN NÄKÖKULMASTA Päivi Metsäniemi Kehittämisylilääkäri, Vastaanottotoiminnan palvelujohtaja Terveystalo 2016 14.3.2016 1 Esittely ja sidonnaisuudet LL 2003 Helsinki

Lisätiedot

Tervekudosten huomiointi rinnan sädehoidossa

Tervekudosten huomiointi rinnan sädehoidossa Tervekudosten huomiointi rinnan sädehoidossa Onkologiapäivät 30.8.2013 Sairaalafyysikko Sami Suilamo Tyks, Syöpäklinikka Esityksen sisältöä Tervekudoshaittojen todennäköisyyksiä Tervekudosten annostoleransseja

Lisätiedot

PET-tutkimusten vaikuttavuus ja kustannukset. Esko Vanninen palvelualuejohtaja Kuopion yliopistollinen sairaala

PET-tutkimusten vaikuttavuus ja kustannukset. Esko Vanninen palvelualuejohtaja Kuopion yliopistollinen sairaala PET-tutkimusten vaikuttavuus ja kustannukset Esko Vanninen palvelualuejohtaja Kuopion yliopistollinen sairaala ISI Web of Science: hakusana PET/CT N = 4974, 27.4.2010 Mihin diagnostisia menetelmiä tarvitaan?

Lisätiedot

Alipaineimuhoito diabeettisen jalkahaavan hoidossa. sairaala, plastiikkakirurgian klinikka

Alipaineimuhoito diabeettisen jalkahaavan hoidossa. sairaala, plastiikkakirurgian klinikka Alipaineimuhoito diabeettisen jalkahaavan hoidossa Vesa Juutilainen, HYKS Töölön sairaala, plastiikkakirurgian klinikka Endopäivät 2008 Terminologiaa V.A.C., Vacuum Assisted Closure NPWT, Negative Pressure

Lisätiedot

Artikkeli Sosiaalilääketieteellisessä aikakauslehdessä

Artikkeli Sosiaalilääketieteellisessä aikakauslehdessä Artikkeli Sosiaalilääketieteellisessä aikakauslehdessä Hoitotieteen valtakunnallinen tutkijakoulu 30.3.2010 Päivikki Koponen, TtT, erikoistutkija THL TA1: Hyvinvointi ja terveyspolitiikat toimiala VETO:

Lisätiedot

Diabetesliiton yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Diabetesliiton yhteiskunnallinen vaikuttaminen Diabetesliiton yhteiskunnallinen vaikuttaminen Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen kokous SOSTE 20.11.2014 Riitta Vuorisalo Erityisasiantuntija Suomen Diabetesliitto ry Diabetes on sokeriaineenvaihdunnan

Lisätiedot

Klaudikaatio eli katkokävely. Potilasohje.

Klaudikaatio eli katkokävely. Potilasohje. Klaudikaatio eli katkokävely Potilasohje Katkokävely eli klaudikaatio Yksi valtimotaudin mielipaikoista ovat alaraajoihin johtavat valtimot. Aortta haarautuu lantion korkeudella kahdeksi lonkkavaltimoksi,

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki: Kotihoidon palveluntuotannon vaikuttavuuden ja käyttäjälähtöisyyden kehittäminen

Hämeenlinnan kaupunki: Kotihoidon palveluntuotannon vaikuttavuuden ja käyttäjälähtöisyyden kehittäminen Hämeenlinnan kaupunki: Kotihoidon palveluntuotannon vaikuttavuuden ja käyttäjälähtöisyyden kehittäminen Selvitystyön loppuraportti 19.02.2015 Vetovoimainen hyvinvointiala Hämeenlinnassa - hanke Johdon

Lisätiedot

Marjukka Mäkelä Näyttö, arvot ja voimavarat päätöksen perustana Lääkäripäivät 2013, kurssi 226

Marjukka Mäkelä Näyttö, arvot ja voimavarat päätöksen perustana Lääkäripäivät 2013, kurssi 226 Marjukka Mäkelä Näyttö, arvot ja voimavarat päätöksen perustana Lääkäripäivät 2013, kurssi 226 1 Sidonnaisuudet IJTAHCin päätoimittaja (palkkio Cambridge University Pressiltä) EUnetHTA-tutkimusapuraha

Lisätiedot

Lonkan tekonivelleikkaus modernia keraami-keraami liukuparia käyttäen. Lyhyen seuranta-ajan kliinisradiologiset tulokset

Lonkan tekonivelleikkaus modernia keraami-keraami liukuparia käyttäen. Lyhyen seuranta-ajan kliinisradiologiset tulokset Lonkan tekonivelleikkaus modernia keraami-keraami liukuparia käyttäen. Lyhyen seuranta-ajan kliinisradiologiset tulokset Pia Salo, Pirjo Honkanen, Aleksi Reito, Jorma Pajamäki, Antti Eskelinen Tekonivelsairaala

Lisätiedot

Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012

Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012 Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusrakenne Keski-Suomessa 2 Lähteet: 1) Tilastokeskus, THL, Kuntien sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Ylipainehappihoidon. lääketieteellinen käyttö indikaatiot ja toteutus

Ylipainehappihoidon. lääketieteellinen käyttö indikaatiot ja toteutus Mika Valtonen dosentti, osastonylilääkäri Tyks, aikuisten teho-osasto mika.valtonen[a]tyks.fi Ylipainehappihoidon lääketieteellinen käyttö indikaatiot ja toteutus Ylipainehappihoitoa vaativien sairauksien

Lisätiedot

Kuntouttavan palveluasumisen valtakunnallisten kehittämissuositusten. Pohjanmaa-hankkeen toimintaalueella

Kuntouttavan palveluasumisen valtakunnallisten kehittämissuositusten. Pohjanmaa-hankkeen toimintaalueella Kuntouttavan palveluasumisen valtakunnallisten kehittämissuositusten toteutuminen Pohjanmaa-hankkeen toimintaalueella Esa Nordling PsT,kehittämisp mispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Sosiaali-

Lisätiedot

tulehduksellisten suolistosairauksien yhteydessä

tulehduksellisten suolistosairauksien yhteydessä ADACOLUMN -HOITO tulehduksellisten suolistosairauksien yhteydessä www.adacolumn.net SISÄLTÖ Maha-suolikanava...4 Haavainen paksusuolitulehdus...6 Crohnin tauti...8 Elimistön puolustusjärjestelmä ja IBD...10

Lisätiedot

Muutoksia valmistetietojen sanamuotoon otteita PRAC:n signaaleja koskevista suosituksista

Muutoksia valmistetietojen sanamuotoon otteita PRAC:n signaaleja koskevista suosituksista 17 December 2015 EMA/PRAC/835776/2015 Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) Muutoksia valmistetietojen sanamuotoon otteita PRAC:n signaaleja koskevista suosituksista Hyväksytty PRAC:n 30.

Lisätiedot

TIETOA ETURAUHASSYÖPÄPOTILAAN SOLUNSALPAAJAHOIDOSTA

TIETOA ETURAUHASSYÖPÄPOTILAAN SOLUNSALPAAJAHOIDOSTA TIETOA ETURAUHASSYÖPÄPOTILAAN SOLUNSALPAAJAHOIDOSTA TOSIASIOITA USKOMUSTEN TAKANA HARVINAISET SAIRAUDET I MS-TAUTI I ONKOLOGIA I IMMUNOLOGIA 1 LUKIJALLE Eturauhassyöpä on Suomessa miesten yleisin syöpä.

Lisätiedot

Myyntiluvan haltija Valmisteen nimi Vaikuttava aine + vahvuus Lääkemuoto

Myyntiluvan haltija Valmisteen nimi Vaikuttava aine + vahvuus Lääkemuoto ETA:n jäsenvaltio Myyntiluvan haltija Valmisteen nimi Vaikuttava aine + vahvuus Lääkemuoto Chiesi Limited Formodual beklometasonidipropionaatti 100 µg/annos, formoterolifumaraattidihydraatti 6 µg/annos

Lisätiedot

HAAVAPOTILAAN DIABETEKSEN HOITO

HAAVAPOTILAAN DIABETEKSEN HOITO HAAVAPOTILAAN DIABETEKSEN HOITO 6.10.2016/1.11.2017 Kirsi Pipinen, erik.lääk., diabeteksen hoidon erityispätevyys MISTÄ DIABEETIKON JALKA/HAAVAONGELMAT JOHTUVAT? - Diabetes aiheuttaa hyperglykemiaa, mikä

Lisätiedot

Terveyteen liittyvä elämänlaatu terveydenhuollon arvioinneissa. Risto Roine LKT, dos. Arviointiylilääkäri HUS

Terveyteen liittyvä elämänlaatu terveydenhuollon arvioinneissa. Risto Roine LKT, dos. Arviointiylilääkäri HUS Terveyteen liittyvä elämänlaatu terveydenhuollon arvioinneissa Risto Roine LKT, dos. Arviointiylilääkäri HUS 2 Taustaa Terveydenhuollon mahdollisuudet vaikuttaa sairauksiin lisääntyneet, mutta samalla

Lisätiedot

PALKOn avoin seminaari

PALKOn avoin seminaari PALKOn avoin seminaari 22.11.2016 22.11.2016 1 PALKOn jäsenet ja jaostot PALKON SUOSITUSPROSESSI Potilaat Viranomaiset (Kela ym.) Terveydenhuollon palveluiden järjestäjät Terveydenhuollon palveluiden tuottajat

Lisätiedot

Laadukkaisiin verryttelyihin kannattaa satsata!

Laadukkaisiin verryttelyihin kannattaa satsata! Liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden terveyshyödyt tunnetaan hyvin. Liikunnalla voi olla myös terveydelle haitallisia puolia ja usein nämä ilmenevät tuki- ja liikuntaelimistön vammoina. Kolme yleisimmin

Lisätiedot

6.3.4. Neurotoimialue

6.3.4. Neurotoimialue 6.3.4. Neurotoimialue TAULUKO 6.3.4.2. NEUROTOIMIALUEEN TUNNUSLUVUT VASTUUALUEITTAIN VUONNA 2013. Neurotoimialue muodostettiin yhdistämällä kolme erikoisalaa (neurologia, neurokirurgia ja verisuonikirurgia),

Lisätiedot

Sosioekonomiset erot ja terveyspalvelujen saatavuus

Sosioekonomiset erot ja terveyspalvelujen saatavuus Sosioekonomiset erot ja terveyspalvelujen saatavuus Mahdollisuus käyttää terveydenhuollon palveluita maksukyvystä riippumatta on tärkeä terveyspoliittinen tavoite. Terveyspalvelujen saatavuutta on usein

Lisätiedot

POHJALAISET MASENNUSTALKOOT 2004 2007. Depressiohoitajien työn tuloksellisuus Pilottitutkimus 2007. Jyrki Tuulari & Esa Aromaa

POHJALAISET MASENNUSTALKOOT 2004 2007. Depressiohoitajien työn tuloksellisuus Pilottitutkimus 2007. Jyrki Tuulari & Esa Aromaa POHJALAISET MASENNUSTALKOOT 2004 2007 Depressiohoitajien työn tuloksellisuus Pilottitutkimus 2007 Jyrki Tuulari & Esa Aromaa Depression hoidon laatukriteerit perusterveydenhuollossa (Käypä hoito suositus)

Lisätiedot

Mitä eri tutkimusmetodeilla tuotetusta tiedosta voidaan päätellä? Juha Pekkanen, prof Hjelt Instituutti, HY Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos

Mitä eri tutkimusmetodeilla tuotetusta tiedosta voidaan päätellä? Juha Pekkanen, prof Hjelt Instituutti, HY Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Mitä eri tutkimusmetodeilla tuotetusta tiedosta voidaan päätellä? Juha Pekkanen, prof Hjelt Instituutti, HY Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Päätöksentekoa tukevien tutkimusten tavoitteita kullakin oma

Lisätiedot

NeuPSIG:n uusi suositus neuropaattisen kivun hoidossa. Maija Haanpää Ylilääkäri, Etera Kipukonsultti, HYKS, neurokir. klinikka

NeuPSIG:n uusi suositus neuropaattisen kivun hoidossa. Maija Haanpää Ylilääkäri, Etera Kipukonsultti, HYKS, neurokir. klinikka NeuPSIG:n uusi suositus neuropaattisen kivun hoidossa Maija Haanpää Ylilääkäri, Etera Kipukonsultti, HYKS, neurokir. klinikka Company AbbVie Allergan Sidonnaisuudet x x Luentopalkkio Konsultointipalkkio

Lisätiedot

Käypä hoito suositus lonkkamurtumapotilaan hoidon ja kuntoutuksen arvioinnissa ja edistämisessä

Käypä hoito suositus lonkkamurtumapotilaan hoidon ja kuntoutuksen arvioinnissa ja edistämisessä Käypä hoito suositus lonkkamurtumapotilaan hoidon ja kuntoutuksen arvioinnissa ja edistämisessä Antti Malmivaara, LKT, dos.,ylilääkäri, Käypä hoito, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Terveys- ja sosiaalitalouden

Lisätiedot

Sädehoitoon tulevalle

Sädehoitoon tulevalle Sädehoitoon tulevalle Satakunnan sairaanhoitopiiri Sädehoitoyksikkö Päivitys 10//2015 Päivittäjä MM, mi Tämä opas on selkokielinen. Saat siitä tietoa helposti ja nopeasti. Ohjeen laatinut: Satakunnan sairaanhoitopiiri,

Lisätiedot

Suositukset maksan haittavaikutusten välttämiseksi. Valdoxan voi aiheuttaa haittavaikutuksena mm. muutoksia maksan toimintaan.

Suositukset maksan haittavaikutusten välttämiseksi. Valdoxan voi aiheuttaa haittavaikutuksena mm. muutoksia maksan toimintaan. Potilaan opas VALDOXAN Suositukset maksan haittavaikutusten välttämiseksi Valdoxan voi aiheuttaa haittavaikutuksena mm. muutoksia maksan toimintaan. Tässä oppaassa kerrotaan suosituksista maksan haittavaikutusten

Lisätiedot

Verensiirtoon liittyvät toimenpiteet sairaalassa ja verensiirron toteutus

Verensiirtoon liittyvät toimenpiteet sairaalassa ja verensiirron toteutus Verensiirtoon liittyvät toimenpiteet sairaalassa ja verensiirron toteutus 22.3.2013 Anestesiakurssi 2013 Anri Tienhaara, verikeskuslääkäri Vsshp-Sapa, Tykslab Verensiirron tarpeellisuuden arviointi verensiirtohoito

Lisätiedot

Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi)

Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi) Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 27.6.2014, versio 1.0 VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1

Lisätiedot

Väitöstutkimus: Continuity of patient care in day surgery (Päiväkirurgisen potilaan hoidon jatkuvuus)

Väitöstutkimus: Continuity of patient care in day surgery (Päiväkirurgisen potilaan hoidon jatkuvuus) 1 Turun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Hoitotieteen laitos THM, esh Marja Renholm Väitöstutkimus: Continuity of patient care in day surgery (Päiväkirurgisen potilaan hoidon jatkuvuus) LEKTIO 6.11.2015

Lisätiedot

Hyte-kerroin - taloudellinen kannustin vaikuttavaan työhön

Hyte-kerroin - taloudellinen kannustin vaikuttavaan työhön Hyte-kerroin - taloudellinen kannustin vaikuttavaan työhön KKI-PÄIVÄT 2017, Helsinki 22-23.2017 Timo Ståhl, johtava asiantuntija, TtT, dos. (terveyden edistäminen) Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS LÄÄKÄRI- JA HAMMASLÄÄKÄRI- KOULUTUKSEN KORVAUKSEN PERUSTEISTA VUONNA 2016

Lisätiedot

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 VI.2 VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT Tietoa sairauden esiintyvyydestä PLENADREN-valmistetta käytetään lisämunuaisten vajaatoiminnan

Lisätiedot

Ari Rosenvall Yleislääketieteen erikoislääkäri 10.11.2015

Ari Rosenvall Yleislääketieteen erikoislääkäri 10.11.2015 Ari Rosenvall Yleislääketieteen erikoislääkäri 10.11.2015 Muistisairauksista Muistisairauksien lääkehoidon periaatteet Muistisairauden hoidon kokonaisuus Lääkkeettömät hoidot Etenevät muistisairaudet ovat

Lisätiedot

Apuaineet: Yksi gramma sisältää 1,56 mg metyyliparahydroksibentsoaattia (E 218) ja 0,17 mg propyyliparahydroksibentsoaattia (E 216), ks. kohta 4.4.

Apuaineet: Yksi gramma sisältää 1,56 mg metyyliparahydroksibentsoaattia (E 218) ja 0,17 mg propyyliparahydroksibentsoaattia (E 216), ks. kohta 4.4. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI REGRANEX 0,01 % geeli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi gramma geeliä sisältää 100 μg bekaplermiiniä*. * Rekombinantti-DNA-tekniikalla tuotettu ihmisen BB-verihiutalekasvutekijä

Lisätiedot

Jyviä ja akanoita Milloin seulonta lisää terveyttä? Prof. Marjukka Mäkelä FinOHTA/Stakes

Jyviä ja akanoita Milloin seulonta lisää terveyttä? Prof. Marjukka Mäkelä FinOHTA/Stakes Jyviä ja akanoita Milloin seulonta lisää terveyttä? Prof. Marjukka Mäkelä FinOHTA/Stakes Jyviä ja akanoita Leikkuupuimuri seuloo jyvät mukaan ja akanat pois. Terveydenhuollon seulonnoissa halutaan löytää

Lisätiedot

Tupakoinnin vieroituksen vaikutus leikkaustuloksiin Henry Blomster LL, KNK-erikoislääkäri 20.03.2014 Korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka Kuopion

Tupakoinnin vieroituksen vaikutus leikkaustuloksiin Henry Blomster LL, KNK-erikoislääkäri 20.03.2014 Korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka Kuopion Tupakoinnin vieroituksen vaikutus leikkaustuloksiin Henry Blomster LL, KNK-erikoislääkäri 20.03.2014 Korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka Kuopion yliopistollinen sairaala 1 Tupakointi Tuottaa valtiolle

Lisätiedot

Tieteelliset johtopäätökset

Tieteelliset johtopäätökset LIITE II EUROOPAN LÄÄKEVIRASTON TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA PERUSTEET VALMISTEYHTEENVEDON, MYYNTIPÄÄLLYSMERKINTÖJEN JA PAKKAUSSELOSTEEN ASIANMUKAISTEN KOHTIEN PERUUTTAMISELLE TAI MUUTTAMISELLE SOVELTUVIN

Lisätiedot