Ylipainehappi diabeettisten jalkahaavojen sekä sädehoidon aiheuttamien lantion alueen viivästyneiden kudosvaurioiden hoidossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ylipainehappi diabeettisten jalkahaavojen sekä sädehoidon aiheuttamien lantion alueen viivästyneiden kudosvaurioiden hoidossa"

Transkriptio

1 Ylipainehappi diabeettisten jalkahaavojen sekä sädehoidon aiheuttamien lantion alueen viivästyneiden kudosvaurioiden hoidossa Arviointiseloste 2/2012 Eva Kiura Puh Taru Haula Tuija Ikonen Ulla-Maija Rautakorpi Marjukka Mäkelä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 (Mannerheimintie 170) Helsinki Puh

2 Eva Kiura, Taru Haula, Tuija Ikonen, Ulla-Maija Rautakorpi, Marjukka Mäkelä Ylipainehappi diabeettisten jalkahaavojen sekä sädehoidon aiheuttamien lantion alueen viivästyneiden kudosvaurioiden hoidossa Arviointiseloste 2/2012 Perustuu järjestelmälliseen kirjallisuuskatsaukseen: Hyperbaric oxygen therapy in the treatment of diabetic foot ulcers and late radiation tissue injuries of the pelvis. Göteborg: Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, HTA-centre; HTA-rapport 2012:44. Verkkoosoitteessa:

3 Kirjoittaja ja THL

4 Sisällys Lukijalle... 4 Katsauksen tiivistelmä... 4 Menetelmä ja potilaat... 4 Tutkimuskysymys... 5 Kolme PICOa... 5 Johtopäätökset... 5 Diabeettinen jalkahaava... 5 Sädehoidon aiheuttama peräsuolen tulehdus... 5 Sädehoidon aiheuttama rakkotulehdus... 6 Eettiset näkökohdat... 6 Taloudellinen arviointi... 6 Diabeettinen jalkahaava... 6 Sädehoidon aiheuttama peräsuolen tai virtsarakon tulehdus... 7 Ylipainehappihoito... 7 Ylipainehappihoito Suomessa... 8 Toteutuneet painekammiohoidot Suomessa (tiedot kolmesta yksiköstä)... 8 Tutkimuskysymys... 9 Raportin tulokset... 9 Kirjallisuushaku... 9 Diabeettinen jalkahaava... 9 Haavan paraneminen... 9 Haavan koko... 9 Amputaatiot... 9 Elämänlaatu Sädehoidosta johtuva peräsuolen tulehdus Limakalvon paraneminen Elämänlaatu Sädehoidosta johtuva rakkotulehdus Verenvuoto Haittavaikutukset Eettisiä näkökohtia Taloudellinen arviointi Tavanomaisen hoidon kustannukset Ylipainehappihoidon kustannukset Vaikutukset terveydenhuollon kustannuksiin Ylipainehappihoidon toteutus ja kustannukset Suomessa Julkaistut kustannus-vaikuttavuusanalyysit Chuck et al Guo et al Hailey et al Resurssien riittävyys nykyisellä kapasiteetilla Raportin ulkopuoliset lähteet... 14

5 Lukijalle Terveydenhuollon menetelmien arvioinnin (HTA, Health Technology Assessment) tavoitteena on tarkastella terveydenhuollon kysymyksiä mahdollisimman laajasti ottaen huomioon niiden lääketieteelliset, taloudelliset, eettiset ja yhteiskunnalliset näkökohdat. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa toimiva Finohta (Finnish Office for Health Technology Assessment) arvioi terveydenhuollon menetelmiä ja käytäntöjä Suomessa sekä pyrkii tuomaan ulkomailla tehtyjen arviointien tulokset suomalaisten terveydenhuollon päättäjien ja toimijoiden tietoon. Arviointiseloste sisältää suomeksi toimitetun lyhennelmän ulkomailla tehdystä terveydenhuollon menetelmien arviointiraportista sekä aiheeseen liittyvää tietoa Suomesta. Arviointiraportit ovat yleensä järjestelmällisiä kirjallisuuskatsauksia, jotka pyrkivät vastaamaan ennalta määriteltyihin tutkimuskysymyksiin arvioimalla aiheesta löytyvää näyttöä. Kirjallisuushaku tehdään puolueettomasti ennalta määrättyjä mukaanotto- tai poisjättökriteerejä käyttäen, ja löydettyjen tutkimusten laatu ja relevanssi (kyky vastata tutkimuskysymykseen) arvioidaan. Arvioinnissa voidaan käyttää apuna tilastollisia menetelmiä. Tässä raportissa tutkimusten laadun ja näytön asteen arvioinnissa on käytetty kansainvälisen GRADE-työryhmän laatimaa luokittelua (taulukko 1). Tässä selosteessa esitetään ruotsalaisen järjestelmällisen kirjallisuuskatsauksen Hyperbaric oxygen therapy in the treatment of diabetic foot ulcers and late radiation tissue injuries of the pelvis yhteenveto ja tärkeimmät tulokset sekä Suomessa keväällä 2012 tehdyn ylipainehappihoidon käytäntöjen kartoituksen alustavat tulokset. Katsauksen ulkopuolisista lähteistä otetut tiedot on merkitty harmaalla pohjavärillä. Alkuperäisen raportin julkaisija on Göteborgin Sahlgrenskan yliopistosairaalan yhteydessä toimiva HTA-yksikkö, joka tukee Länsi-Göötanmaan alueella toteutettavaa terveydenhuollon menetelmien arviointityötä sekä vastaa alueella toteutettavien HTA-projektien laadunvarmistuksesta. Tutkimusten laadun arviointi Näytön aste GRADE = vahva GRADE = kohtalainen GRADE = heikko GRADE = hyvin heikko Määritelmä Uusi tutkimus tuskin muuttaa käsitystä vaikutuksen suuruudesta Uusi tutkimus saattaa muuttaa käsitystä vaikutuksen tarkkuudesta ja suuruudesta Uusi tutkimus hyvin todennäköisesti muuttaa merkittävästi käsitystä vaikutuksen tarkkuudesta ja todennäköisesti myös suuruudesta Arvio vaikutuksesta on hyvin epävarma Taulukko 1. GRADEn mukainen näytönasteen luokittelu ja määritelmät. 1 Katsauksen tiivistelmä Menetelmä ja potilaat Krooninen parantumaton diabeettinen jalkahaava sekä sädehoidon myöhäiskomplikaationa ilmaantunut virtsarakon tai peräsuolen tulehdus (sädekystiitti tai -proktiitti) lisäävät potilaiden sairastavuutta ja heikentävät elämänlaatua. Yhteistä näille tiloille ovat hapenpuute ja verisuonivauriot. Ylipainehappihoito parantaa kudosten hapensaantia, stimuloi uusien verisuonten muodostumista ja saattaa siten lievittää oireita sekä edistää näiden potilaiden paranemista. THL Arviointiseloste 2/2012

6 Tutkimuskysymys Onko ylipainehappihoito vaikuttavaa diabeettisen jalkahaavan ja sädehoidon aiheuttaman virtsarakon tai peräsuolen tulehduksen hoidossa? Kolme PICOa Patient (potilas) P 1 = P 2 = P 3 = Potilaat, joilla on ollut diabeettinen jalkahaava vähintään neljä viikkoa ja jotka ovat saaneet parasta mahdollista tavanomaista hoitoa eikä verenkiertoa korjaava toimenpide ole mahdollinen Potilaat, joilla on sädehoidon myöhäiskomplikaationa ilmaantunut tai pitkäkestoinen oireinen peräsuolen tulehdus (sädeproktiitti) Potilaat, joilla on sädehoidon myöhäiskomplikaationa ilmaantunut tai pitkäkestoinen oireinen rakkotulehdus (sädekystiitti) Intervention (toimenpide) I 1, 2, 3 = Tavanomaisen hoidon lisänä annettu ylipainehappihoito Comparator (vertailuhoito) C 1 = Tavanomainen tai lumehoito C 2, 3 = Ei hoitoa, muu tavanomainen hoito tai lume Outcome (tulosmittari) O 1 = O 2 = O 3 = Haavan paraneminen, haavan koko, amputaatioiden määrä, elämänlaatu, haittavaikutukset Limakalvon paraneminen, elämänlaatu, haittavaikutukset Silmin havaittava verivirtsaisuus, elämänlaatu, haittavaikutukset Johtopäätökset Diabeettinen jalkahaava Katsaukseen otettiin mukaan neljä satunnaistettua ja viisi kontrolloitua havainnoivaa tutkimusta. Ylipainehappihoitoa saaneissa ryhmissä raportoitiin 3 36 kuukauden seurannassa lähes kaksinkertainen määrä haavojen täydellisiä paranemisia verrattuna ryhmiin, jotka saivat ainoastaan tavanomaista hoitoa. Ylipainehapella hoidettujen haavojen koko pieneni enemmän kuin tavanomaisin menetelmin hoidetuissa ryhmissä neljästä viikosta kuuteen kuukauteen kestäneiden seurantajaksojen aikana. GRADEmenetelmällä arvioituna näyttö ylipainehappihoidon vaikuttavuudesta haavojen paranemiseen on kohtalaista (GRADE ). Sädehoidon aiheuttama peräsuolen tulehdus Aiheesta löytyi yksi satunnaistettu tutkimus. Siinä ylipainehapella hoidetuilla potilailla havaittiin merkittävästi enemmän limakalvon paranemista, mutta täysin parantuneiden potilaiden kokonaismäärä kolmen kuukauden aikana jäi melko pieneksi. Näyttö ylipainehappihoidon vaikuttavuudesta limakalvojen paranemiseen on heikkoa (GRADE ). THL Arviointiseloste 2/2012

7 Sädehoidon aiheuttama rakkotulehdus Aiheesta löytyi yksi pieni heikkolaatuinen satunnaistamaton tutkimus; siten näyttö ylipainehappihoidon vaikutuksista sädehoidon aiheuttamasta rakkotulehduksesta johtuvaan verenvuotoon on hyvin heikkoa (GRADE ). Eettiset näkökohdat Koska ylipainehappihoito edistää diabeettisten jalkahaavojen paranemista, olisi epäeettistä olla tarjoamatta tätä hoitomahdollisuutta potilaille, jotka eivät parane tavanomaisilla menetelmillä. Taloudellinen arviointi Huonosti paranevien diabeettisten jalkahaavojen ylipainehappihoito maksaisi Länsi-Göötanmaalla noin euroa vuodessa. Taloudellisten arviointien perusteella liitännäishoitona annettu ylipainehappi on kustannusvaikuttavaa diabeettisten jalkahaavojen tavanomaiseen hoitoon verrattuna. Diabeettinen jalkahaava Sekä tyypin 1 että 2 diabetesta sairastaville potilaille kehittyy pitkällä aikavälillä taudin komplikaatioita. "Diabeetikon jalalle" ovat tyypillisiä tunto-, liike- ja autonomisten hermojen vaurioituminen sekä verenkiertohäiriöt, jotka saattavat aiheuttaa paikallista hapenpuutetta. Nämä muutokset altistavat jalan haavaumille, jotka paranevat erittäin hitaasti tai eivät parane lainkaan. Valtimoverenkiertoa korjaavilla toimenpiteillä voidaan joskus parantaa haavautuneen jalan verenkiertoa ja edesauttaa haavan paranemista. Useilla potilailla on kuitenkin pieniin suoniin keskittyvä valtimotauti, jolloin suonia ei enää kyetä avaamaan leikkauksella tai muunlaisilla verisuoniin kohdistuvilla toimenpiteillä. Diabeettinen jalkahaava saattaa johtaa jalan amputaatioon, mihin liittyy korkea sairastavuus ja mahdollinen ennenaikainen kuolema. Diabeetikoille tehtyjen alaraaja-amputaatioiden määrä vaihtelee Ruotsissa tutkituissa väestöissä. Tämä ilmeisesti johtuu sairaalakohtaisista eroista haavanhoidon tasossa sekä kirurgien erilaisesta halukkuudesta amputaatioiden tekemiseen. Länsi-Göötanmaalla tehtiin vuosina keskimäärin 12 amputaatiota asukasta kohden vuodessa. Suurinta osaa amputaatioista edelsi parantumaton haava. Suomessa on seurattu diabeetikkojen amputaatiomääriä 1980-luvulta aina vuoteen 2007 asti. Amputaatioiden ilmaantuvuus on laskenut samaan aikaan, kun on käynnistetty moniammatillisia jalkatyöryhmiä ja kehitetty verisuonikirurgista hoitoa. Vuonna 2007 noin 400 diabeetikolle tehtiin nilkan yläpuolinen ensimmäinen amputaatio. Tämä merkitsisi noin kahdeksaa amputaatiota asukasta kohden. 2 Diabeetikkojen osuutta vuoden 2007 jälkeen tehdyistä amputaatioista ei ole analysoitu. Amputaatioiden kokonaismäärät eivät enää ole laskeneet vuosina Diabeettisen jalkahaavan esiintyvyyttä Suomessa ei ole tutkittu. Vuonna 2008 laaditun Käypä hoito -suosituksen arvioiden perusteella hoidon piiriin kuuluvia diabeetikkoja on noin , ja kaikkiaan diabetesta saattaa sairastaa jopa puoli miljoonaa suomalaista. Ulkomaisten laskelmien perusteella diabeettisen jalkahaavan vuotuinen ilmaantuvuus on noin 2 5 prosenttia. 4 Näiden arvioiden perusteella jalkahaavaa sairastavia diabeetikkoja olisi Suomessa noin tapausta vuodessa. Tästä joukosta suurin osa paranee perinteisin paikallishoidoin tai verisuonikirurgisten toimenpiteiden avulla. Länsi-Göötanmaalla tehty arvio ylipainehappihoitoon soveltuvista jalkahaavoista vastaisi Suomen väestössä noin tapausta vuodessa. THL Arviointiseloste 2/2012

8 Sädehoidon aiheuttama peräsuolen tai virtsarakon tulehdus Sädehoitoa käytetään yleisesti pahanlaatuisten kasvainten hoidossa. Hoidon toteutuksen ja teknologian kehittymisestä huolimatta haittavaikutukset ovat edelleen yleisiä. Lantion alueella sädehoidon haitallinen vaikutus kohdistuu useimmiten virtsarakkoon ja peräsuoleen. Sädehoidon aiheuttamat vauriot voivat olla joko välittömiä tai viivästyneitä. Välitön vaurio aiheutuu vapaiden radikaalien vahingoittaessa solujen DNA:ta ja rajoittuu yleensä tietylle alueelle. Hoito on oireenmukaista. Viivästynyt vaurio sitä vastoin on krooninen ja usein myös etenevä. Se voi ilmaantua potilaalle muutaman kuukauden tai jopa yli kymmenen vuoden kuluttua sädehoidosta. Yleisesti hyväksytty selitys sädehoidon aiheuttamille viivästyneille vaurioille on tukkeavan endarteriitin (valtimon sisäkalvon tulehdus) kehittyminen. Uudet löydökset kuitenkin viittaavat siihen, että fibrinogeenisten sytokiinien vapautuminen sekä parenkyymi- ja kantasolujen väheneminen ovat merkittävä osa vaurioiden syntymekanismia. Näiden tapahtumien seurauksena kudoksiin syntyy patologinen tila, jolle on tyypillistä verisuonten, solujen ja hapen määrän aleneminen. Virtsarakon ja peräsuolen limakalvojen vaurioituminen aiheuttaa potilaalle oireita, jotka voivat olla todella invalidisoivia. Verenvuodot ovat yleisiä ja vaativat joskus verensiirtoja. Lisäksi saattaa esiintyä virtsaamis- tai ulostamiskertojen tihentymistä ja pakottavaa tarvetta, jolloin WC:n on oltava välittömästi saatavilla. Myös lantion alueen kipu ja virtsan tai ulosteen pidätyskyvyttömyys ovat yleisiä. Oireet ovat usein niin vaikeita, että ne heikentävät potilaan elämänlaatua dramaattisesti. Kohdunkaulan, eturauhasen tai peräsuolen syövän hoitona käytetty sädetys aiheuttaa peräsuoleen tai virtsarakkoon viivästyneitä vaurioita 5 10 prosentille potilaista. Tämä merkitsisi Ruotsissa n potilasta vuodessa. Vuonna 2010 Suomessa hoidettiin sairaalassa 59 sädehoidon aiheuttamaa peräsuolen tulehdusta (K62.7 Radiation proctitis) ja 35 virtsarakon tulehdusta (N30.4 Irradiation cystitis). 3 Ylipainehappihoito Ylipainehappihoito määritellään hapen hengittämiseksi kammiossa, jonka paine on normaalia ilmanpainetta (100 kpa) suurempi. Ylipainehapen annosta, toisin sanoen hoidossa käytetyn paineen suuruutta, sen kestoa ja antokertojen määrää rajoittavat hapen toksiset vaikutukset keskushermostoon ja keuhkoihin. Yleisimmin potilas hengittää sataprosenttista ylipainehappea minuutin ajan yhdestä kolmeen kertaan päivässä. Hoito lisää plasmaan liuenneen hapen määrän jopa 20-kertaiseksi. Ylipainehapella voidaan ehkäistä ja hoitaa kudosten hapenpuutetta esimerkiksi sukeltajantaudissa, ilmaemboliassa, häkämyrkytyksessä ja pehmytkudosten tulehduksissa. Hoidon toistaminen kiihdyttää uudissuonten muodostumista ja saattaa nopeuttaa haavojen paranemista. Potilaille, joilla on diabeettinen jalkahaava tai sädehoidon aiheuttama viivästynyt pehmytkudosvaurio, ylipainehappea annetaan kerran päivässä, viitenä päivänä viikossa 6 8 viikon ajan (30 40 hoitokertaa). Hoito voidaan toteuttaa joko yksi- tai monipaikkaisessa kammiossa. Ruotsissa on viisi keskusta, joissa annetaan ylipainehappihoitoa: Göteborg, Tukholma, Karlskrona, Helsingborg ja Uddevalla. THL Arviointiseloste 2/2012

9 Ylipainehappihoito Suomessa Suomessa ylipainehappihoitoa annetaan tällä hetkellä neljässä yksikössä: Turun yliopistollisessa keskussairaalassa (TYKS), Tampereen Terveystalossa sekä Helsingissä Medioxygen Oy:ssä ja Helsinki Ear Institutessa (H.E.I). Lisäksi puolustusvoimilla tai koulutuskäytössä on muutamia painekammioita. Finohta lähetti keväällä 2012 ylipainehappihoitoa antaville yksiköille kyselyn, jolla kartoitettiin hoidon toteutumista, hintoja sekä Suomessa käytössä olevia resursseja. Pyydetyt hoitoaiheiden mukaan eritellyt tiedot toteutuneista hoidoista vuosina saatiin kolmesta yksiköstä (TYKS, Terveystalo, Medioxygen). Kyselyn mukaan ylipainehappihoitoa on vuosina annettu Suomessa diabeettisten jalkahaavojen ja sädevaurioiden lisäksi mm. häkämyrkytykseen, sukeltajan tautiin, nekrotisoiviin infektioihin sekä äkillisiin kuulovaurioihin (taulukko 2). Tänä ajanjaksona diabeettisten jalkahaavojen hoitomäärät ovat vähentyneet ja hoitojaksot lyhentyneet. 5 Painekammiohoidot Suomessa (vuotuiset keskiarvot) Hoitoindikaatiot Diabeettinen jalkahaava Sädevauriot yhteensä Potilaita vuodessa n (%) Hoitokertoja vuodessa n (%) Hoitokertoja keskimäärin/potilas *) n 7 (4 %) 107 (9 %) (15 %) 421 (34 %) 19 sädeproktiitti sädekystiitti 1, leukaluun/kaulan alueen sädevaurio Häkämyrkytys Nekrotisoiva tulehdus Korvaindikaatiot Sukeltajantauti muu sädevaurio 0, (7 %) 35 (3 %) 3 9 (6 %) 62 (5 %) 7 30 (19 %) 204 (17 %) 7 37 (24 %) 102 (8 %) 3 Muut hoidolliset indikaatiot yhteensä YHTEENSÄ (keskiarvo/v) 39 (25 %) 299 (24 %) Taulukko 2. Vuosittaiset painekammiohoidot Suomessa. Keskiarvo vuosina kolmessa yksikössä (TYKS, Terveystalo, Medioxygen) toteutetuista hoidoista. 5 * ) Luvuissa mukana myös hoidon keskeyttäneet potilaat. Paranematon diabeettinen jalkahaava tai sädehoidon aiheuttama viivästynyt kudosvaurio heikentävät merkittävästi potilaiden elämänlaatua. Haavojen jatkuvat kirurgiset revisiot, amputaatiot, verensiirrot sekä urologiset tai proktologiset leikkaukset aiheuttavat terveydenhuollolle kustannuksia ja altistavat potilaat toimenpiteiden haittavaikutuksille. Jos ylipainehappihoidon avulla voidaan edistää haavojen paranemista ja lievittää oireita, parannetaan huomattavasti potilaiden elämänlaatua. Lisäksi hoidon avulla säästyneet kustannukset voidaan ohjata muuhun käyttöön. THL Arviointiseloste 2/2012

10 Tutkimuskysymys Onko liitännäishoitona annettu ylipainehappi tavanomaisia menetelmiä vaikuttavampaa diabeettisten jalkahaavojen ja sädehoidon aiheuttamien virtsarakon tai peräsuolen tulehdusten hoidossa? Raportin tulokset Kirjallisuushaku Kirjallisuushaku tehtiin huhtikuussa 2011 PubMed-, Cochrane Library-, CINAHL- ja EMBASEtietokannoista. Lisäksi tutkimuksia haettiin useista HTA-tietokannoista ja löydettyjen artikkelien lähdeluetteloista. Haku tuotti tulokseksi 607 artikkelia, joista 40 lähetettiin katsauksen työryhmän arvioitaviksi. Tutkimukset, joissa potilaille annettiin alle 20 hoitokertaa, suljettiin katsauksen ulkopuolelle. Katsaukseen hyväksyttiin kaiken kaikkiaan 28 artikkelia, joista viisi oli satunnaistettua ja viisi satunnaistamatonta kontrolloitua tutkimusta. Tapaussarjojen tulokset on raportoitu ainoastaan terveystuloksia koskevassa taulukossa. Katsauksessa kommentoidaan myös kolmea järjestelmällistä katsausta ja kahta kustannus-vaikuttavuusanalyysia. Diabeettinen jalkahaava Haavan paraneminen Kolmessa satunnaistetussa (n = 212) ja kolmessa satunnaistamattomassa (n = 128) kontrolloidussa tutkimuksessa arvioitiin ylipainehappihoidon vaikutusta haavan paranemiseen. Kahden tutkimuksen seuranta-aika oli vuosi ja yhden kolme vuotta. Tutkimuksissa havaittiin ulkoiseen validiteettiin liittyvää epävarmuutta. Kaikissa tutkimuksissa hoitoryhmissä raportoitiin enemmän haavan täydellisiä paranemisia. Satunnaistetuissa tutkimuksissa kaksi kolmesta ylipainehapella hoidetuista haavoista parani kokonaan. Määrä oli lähes kaksinkertainen verrattuna tavanomaiseen hoitoon. Kahden laadultaan kohtalaisen ja korkeatasoisen tutkimuksen tuloksista tehdyn meta-analyysin perusteella hoitojen välinen vetosuhde (OR, odds ratio) oli 3,60 (95 %:n luottamusvälillä [1,60 8,09]). On myös huomattava, että tutkimuksiin valituilla potilailla oli krooninen haava, joka ei ollut parantunut keskimäärin 6 10 kuukauden tavanomaisella hoidolla. Ylipainehappihoito edistää diabeettisten jalkahaavojen paranemista (GRADE ). Haavan koko Kahdessa satunnaistetussa ja kahdessa satunnaistamattomassa kontrolloidussa tutkimuksessa (yhteensä 94 potilasta) raportoitiin ylipainehappihoidon vaikutusta haavan kokoon. Satunnaistettujen tutkimusten seuranta-ajat olivat kuusi kuukautta ja neljä viikkoa, ja satunnaistamattomien seitsemän ja kahdeksan viikkoa. Kaikissa tutkimuksissa todettiin haavojen pienentyneen enemmän ylipainehappiryhmissä ( %) kontrolliryhmiin verrattuna (15 95 %). Tutkimusten ulkoiseen validiteettiin liittyi jonkin verran epävarmuutta, ja satunnaistettujen tutkimusten tuloksissa oli vaihtelua. Ylipainehappihoito pienentää diabeettisten jalkahaavojen kokoa tehokkaammin kuin tavanomainen hoito (GRADE ). Amputaatiot Kolmessa satunnaistetussa ja kahdessa satunnaistamattomassa kontrolloidussa tutkimuksessa (yhteensä 407 potilasta) raportoitiin ylipainehappihoidon vaikutusta diabeettisesta jalkahaavasta johtuvien THL Arviointiseloste 2/2012

11 amputaatioiden määriin. Satunnaistettujen tutkimusten seuranta-aika oli yksi vuosi. Kahdessa tutkimuksessa amputaatioiden määrissä ei havaittu eroja ryhmien välillä; kolmessa tutkimuksessa amputaatioiden määrä oli pienempi ylipainehapella hoidetuissa ryhmissä, mutta kaikissa niissä oli metodologisia puutteita. Ylipainehappihoidon mahdollisia edullisia vaikutuksia diabeettista jalkahaavaa sairastavien potilaiden amputaation tarpeeseen ei ole voitu osoittaa (GRADE ). Elämänlaatu Ylipainehappihoidon vaikutusta elämänlaatuun arvioitiin kahdessa satunnaistetussa tutkimuksessa, joihin osallistui yhteensä 91 potilasta. Seuranta-aika oli yksi vuosi. Laajemmassa tutkimuksessa raportoitiin paranemista SF-36-elämänlaatumittarin kahdella osa-alueella. Tämä koski niitä ylipainehappiryhmän potilaita, joiden haava parani. Kummassakaan tutkimuksessa ei havaittu eroja ylipainehapella ja tavanomaisilla menetelmillä hoidettujen potilasryhmien elämänlaatupisteissä 12 kuukauden kohdalla. Ei ole voitu osoittaa, että ylipainehappihoito parantaisi diabeettista jalkahaavaa sairastavien potilaiden elämänlaatua (GRADE ). Sädehoidosta johtuva peräsuolen tulehdus Limakalvon paraneminen Aiheesta löytyi yksi satunnaistettu tutkimus. Ristikkäistutkimusasetelma oli suunniteltu siten, että lumehoitoa saaneille potilaille annettiin mahdollisuus siirtyä varsinaiseen hoitoryhmään kuuden viikon kuluttua lumehoidon päättymisestä. Näin ollen tämän tutkimuksen perusteella ei ole mahdollista verrata ylipainehappihoidon ja lumehoidon pitkäaikaisvaikutuksia. Tutkimukseen osallistui 120 potilasta. Kuuden viikon kuluttua tutkimuksen aloittamisesta tulokset puolsivat vahvasti hoitoa. Ylipainehappihoitoa saaneista 63 potilaasta viisi parani täysin. Sen sijaan verrokkiryhmässä ei todettu yhtään täydellistä paranemista. Tutkimuksen ulkoinen validiteetti on epävarma ja joidenkin tietojen kohdalla on epätarkkuuksia. Ylipainehappihoito edistää limakalvon paranemista sädeproktiitissa (GRADE ). Elämänlaatu Koska tutkimukseen osallistuneiden potilaiden lähtötason tiedot erosivat toisistaan, hoitoryhmään satunnaistettujen potilaiden elämänlaatupisteet (QoL-score) olivat lumeryhmää alhaisemmat. Ylipainehappihoitoa saaneiden potilaiden elämänlaatu parani lähtötilanteesta kuuden viikon seurantajaksolla. Ylipainehappihoidon vaikuttavuutta sädeproktiittia sairastavien potilaiden elämänlaadun parantamisessa ei ole voitu kiistattomasti osoittaa (GRADE ). Sädehoidosta johtuva rakkotulehdus Verenvuoto Yhdessä satunnaistamattomassa kontrolloidussa tutkimuksessa (n = 14) raportoitiin ylipainehappihoidon vaikutuksista silmin havaittavaan verenvuotoon sädehoidon aiheuttamaa rakkotulehdusta sairastavilla potilailla. Tutkimuksen ulkoinen validiteetti on epävarma, ja annettujen tietojen epätarkkuudet heikentävät tutkimuksen laatua huomattavasti. THL Arviointiseloste 2/2012

12 Näyttö ylipainehappihoidon vaikutuksista sädekystiitin aiheuttamaan verenvuotoon on laadultaan erittäin heikkoa (GRADE ). Aiheesta on suunnitteilla yhteispohjoismainen satunnaistettu monikeskustutkimus. Haittavaikutukset Ylipainehappihoidolla on joitakin hyvin tiedettyjä, käyttöaiheesta riippumattomia haittavaikutuksia. Yleisimpiä näistä ovat keskikorvan painevauriot eli barotraumat; niiden ilmaantuvuudeksi on raportoitu 1 45 prosenttia riippuen barotrauman määrittelystä. Toiseksi yleisin haitta on otsa- ja poskionteloiden paineentasausongelmat. Silmien etenevää likitaittoisuutta (myopia) saattaa ilmetä toistettujen ylipainehappihoitojen, yleensä yli 20 hoitokerran, jälkeen. Sen syntymekanismia ei täysin tunneta. Yleensä silmän näkö palautuu täysin normaaliksi muutaman viikon kuluessa viimeisen hoitokerran jälkeen. Lisäksi ylipainehappihoito voi aiheuttaa keuhkoissa kudosvaurioita sekä repeämiä. Hapen aiheuttamat tajuttomuuskohtaukset ovat harvinaisia, ja niitä arvioidaan ilmaantuvan alle 0,1 prosentissa hoitokerroista. Monissa ylipainehappihoitotutkimuksissa ei haittavaikutuksia ole raportoitu lainkaan, ja joissakin tutkimuksissa haittoja kuvaillaan vain epämääräisesti toteamalla "joitakin lieviä vaikutuksia". Tässä katsauksessa arvioiduissa tutkimuksissa haittavaikutusten ilmaantuvuus oli samaa luokkaa kuin kirjallisuudessa raportoitujen ylipainehapen muiden käyttöaiheiden kohdalla. Ylipainehapen merkitys kuudessa raportoidussa kuolemantapauksessa on epäselvä (kolme monielinhäiriötä, kaksi sydäninfarktia ja yksi sepsis). Eettisiä näkökohtia Huonosti paranevat diabeettiset jalkahaavat sekä vaikeaoireiset sädehoidon aiheuttamat peräsuolen ja virtsarakon tulehdukset aiheuttavat potilaille paljon kärsimystä. Onko oikein evätä näiltä potilasryhmiltä hoito, jonka vaikuttavuudesta löytyy jonkin verran näyttöä samalla kun odotetaan käynnissä olevien tai suunniteltujen tutkimusten tuloksia? Ylipainehappihoito edesauttaa diabeettisen jalkahaavan paranemista. Haittavaikutuksia on vähän, ja ne ovat hoidettavissa. Olisikin epäeettistä kieltää ylipainehappihoito diabeetikoilta, joiden jalkahaava ei parane tavanomaisilla menetelmillä. Ylipainehappihoidon vakiinnuttaminen osaksi hoitokäytäntöä ei todennäköisesti vaikuttaisi negatiivisesti muihin potilasryhmiin tai hoitomuotoihin. Taloudellinen arviointi Tavanomaisen hoidon kustannukset Äskettäin julkaistussa Eurodial-tutkimuksessa todettiin tulehtuneen diabeettisen haavan tavanomaisen hoidon ja mahdolliseen alaraaja-amputaatioon päättyvän hoidon suoriksi kustannuksiksi noin euroa jos haava paranee vuoden sisällä, noin euroa jos haava ei parane vuoden sisällä ja noin euroa jos haavan vuoksi joudutaan tekemään laaja amputaatio. Länsi-Göötanmaalla arvioidaan parantumattomien diabeettisten jalkahaavojen ilmaantuvuuden olevan potilasta vuodessa, ja näistä potilaan soveltuvan ylipainehappihoitoon. Jos oletetaan, että kaikki nämä potilaat paranevat yhden vuoden aikana tavanomaisella hoidolla ja hoidon kustannukset ovat noin euroa potilasta kohden, vuosittaiset kustannukset olisivat Länsi- Göötanmaalla noin euroa. Koska joissakin tapauksissa joudutaan todennäköisesti THL Arviointiseloste 2/2012

13 tekemään amputaatio, ja joidenkin potilaiden haava ei parane vuoden sisällä, todelliset kustannukset ovat luultavasti korkeammat. Sädehoidon aiheuttaman peräsuolen tai virtsarakon tulehduksen tavanomaisen hoidon kustannuksista ei ole julkaistua tietoa. Ylipainehappihoidon kustannukset Yhden ylipainehappihoitokerran hinta Göteborgissa on Ruotsin kruunua (n. 290 euroa). Näin ollen normaali 30 kerran hoitojakso (6 viikkoa) maksaa noin euroa potilasta kohden. Jos oletetaan, että ylipainehappihoitoon soveltuvia diabeetikkoja on Länsi-Göötanmaalla 50 75, näiden potilaiden ylipainehappihoito maksaisi euroa vuodessa. Ylipainehappihoitoon soveltuvia potilaita, joilla on sädehoidon aiheuttama vakava rakko- tai peräsuolitulehdus, arvioidaan Länsi-Göötanmaalla olevan n tapausta vuodessa. Näiden potilaiden ylipainehappihoito maksaisi euroa. Vaikutukset terveydenhuollon kustannuksiin Yllä esitettyjen laskelmien perusteella ylipainehappihoidon kokonaiskustannukset lisäisivät vain kohtuullisesti tavallisin keinoin parantumattomien diabeettisten jalkahaavojen hoidon kustannuksia. Haavojen paraneminen nopeutuu ja siten aika, joka kuluu haavan täydelliseen paranemiseen, lyhenee huomattavasti. Osa kustannuksista siirtyy perusterveydenhuollosta ja diabetesyksiköistä sairaalan ylipainehappihoitoyksikölle. Tällä hetkellä on vielä epäselvää, miten hoidon taloudelliset vaikutukset jakaantuisivat terveydenhuollon eri sektoreiden kesken. Ylipainehappihoidon toteutus ja kustannukset Suomessa Tavanomaisiin hoitomenetelmiin yhdistetyn ylipainehappihoidon on todettu pienentävän parantumattomien diabeettisten jalkahaavojen kokoa ja nopeuttavan haavojen paranemista tehokkaammin kuin tavanomainen hoito yksinään. Hoidolla voitaisiin siis välttää osa niistä kustannuksista, jotka syntyisivät näiden haavojen pidemmästä hoidosta tavanomaisin hoitokeinoin. Suomessa ylipainehappihoitoon soveltuvia, parantumatonta jalkahaavaa sairastavia diabeetikoita arvioidaan olevan noin vuosittain. Ruotsalaisraportin mukaan ylipainehappihoitoa annetaan kerran päivässä, viitenä päivänä viikossa, 6 8 viikon ajan, jolloin potilasta kohden hoitokertoja tulee Suomessa diabeettisten jalkahaavojen hoitokäytäntönä on ollut kuuden viikon jakso (30 hoitokertaa). Paineistuksen perushinta Suomessa on euroa ja sarjahinta euroa. Ylipainehappihoidon vuosikustannukset diabeettisen jalkahaavan hoidossa olisivat Suomessa 30 hoitokerran mukaan sarjahinnoilla laskettuna arviolta euroa. Arvio perustuu vain hoitokertojen hintoihin eikä sisällä muita hoitoon liittyviä kustannuksia, esimerkiksi potilaiden matka- ja majoituskustannuksia. Suomessa on vuosina hoidettu ylipainehapella keskimäärin seitsemän diabeettista jalkahaavaa sairastavaa potilasta vuosittain ja hoitokertoja on potilasta kohden ollut keskimäärin 16 (taulukko 2). Tässä luvussa ovat mukana myös hoidon keskeyttäneet potilaat. Keskeyttämisen syitä voivat olla amputaatioon joutuminen, potilaan ahtaan paikan kammo tai jatkohoidosta kieltäytyminen esimerkiksi hoidon rasittavuuden vuoksi. Toteutuneiden hoitokertojen mukaan lasketut keskimääräiset kustannukset ovat olleet yhteensä noin euroa vuodessa. THL Arviointiseloste 2/2012

14 Resurssien riittävyys nykyisellä kapasiteetilla Finohta teki toukokuussa 2012 kyselyn neljälle Suomessa hoidollista ylipainehappihoitoa antavalle yksikölle. Kyselyn perusteella näissä yksiköissä on vuosina hoidettu vuosittain yhteensä noin potilasta. Hoitokertoja on ollut noin vuodessa. Ylipainehappihoitoa on saanut vuosittain 3 12 diabeettista jalkahaavapotilasta, 1 14 sädeproktiitti- ja 0 4 sädekystiittipotilasta. Keskimääräinen hoitokertojen määrä potilasta kohden on vuosina ollut diabeettisessa jalkahaavassa 16, proktiitissa 24 ja kystiitissä 27. Noin puolet diabeettisten jalkahaavojen ylipainehappihoidosta on toteutettu TYKSissä. Kaikki sädekystiitit ja -proktiitit on hoidettu yksityisissä kammioissa. Kaikista annetuista ylipainehappihoitokerroista runsas kolmannes on tuotettu julkisessa terveydenhuollossa (TYKS), mutta 85 % hoidoista on kuitenkin ollut julkisen terveydenhuollon kustantamaa. 5 Neljässä ylipainehappihoitoa antavassa yksikössä on yhteensä kuusi kammiota, osa yksi-, osa monipaikkaisia. Istumapaikkoja on yhteensä lähes kolmekymmentä. Yksi hoitoa antavista yksiköistä (yksi iso ja yksi pieni kammio) on julkisen terveydenhuollon omistama (TYKS), muut ovat yksityisiä. Kaikki neljä hoitoyksikköä arvioivat, että niillä on runsaasti käyttämätöntä kapasiteettia. Yksiköt pystyisivät nykyresursseillaan tarjoamaan vuodessa ainakin hoitokertaa lisää eli esimerkiksi 30 kerran hoitosarjan 270 potilaalle. Huhtikuussa 2013 TYKSiin on valmistumassa yksi pieni kammio lisää. 5 Julkaistut kustannus-vaikuttavuusanalyysit Chuck et al Kustannus-vaikuttavuusanalyysissa ylipainehappihoidon 12 vuoden ajalle arvioidut kustannukset olivat alhaisemmat yksinään annettuun tavanomaiseen hoitoon verrattuna. Tämän lisäksi ylipainehappihoitoa saaneiden potilaiden elämänlaatu oli parempi laatupainotettuina elinvuosina (QALY) mitattuna. Johtopäätöksen mukaan tavanomaiseen hoitoon yhdistetty ylipainehappihoito on kustannusvaikuttavaa yksinään annettuun tavanomaiseen hoitoon verrattuna. Ylipainehappihoidolla saavutetun yhden lisä- QALYn kustannusten arvioitiin olevan lyhyellä aikavälillä kohtalaiset tai korkeat, mutta pitkällä aikavälillä alhaiset. Guo et al Analyysin tulokset viittaavat siihen, että ylipainehappihoito on kustannusvaikuttavaa diabeettisten jalkahaavojen tavanomaisen hoidon liitännäishoitona verrattuna yksinään annettuun tavanomaiseen hoitoon, varsinkin pitkällä aikavälillä. Hailey et al Päätöspuumallin avulla arvioidaan liitännäishoitona annetun ylipainehappihoidon kustannusvaikuttavuutta diabeettisen jalkahaavan hoidossa 12 vuoden aikahorisontilla. Raportin laatimisen aikaan saatavilla olevan tiedon perusteella todetaan, että tavanomaisen hoidon lisänä annettu ylipainehappihoito on kustannusvaikuttavaa yksinään annettuun tavanomaiseen hoitoon verrattuna. Saatavilla oleva niukka terveystaloustieteellinen näyttö viittaa siihen, että ylipainehappihoidon antaminen parantumatonta diabeettista jalkahaavaa sairastaville potilaille on kustannusvaikuttavaa yksinään annettuun tavanomaiseen hoitoon verrattuna. THL Arviointiseloste 2/2012

15 Raportin ulkopuoliset lähteet 1 Jukkapekka Jousimaa, Helena Liira, Juha Liira ja Jorma Komulainen. Hoitosuositusten näytönasteen ja vahvuuden arviointi GRADE-työryhmän tapaan, Duodecim 2010;126(16): Ikonen T, Sund R, Venermo M, et al. Fewer Major Amputations Among Individuals With Diabetes in Finland in Diab Care 2010;33: HILMO-tilastot Diabeetikon jalkaongelmat. Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Diabetesliiton lääkärineuvoston, Suomen Endokrinologiyhdistyksen ja Suomen Ihotautilääkäriyhdistyksen asettama työryhmä. 5 Suomen ylipainehappihoitoa antavien yksiköiden käytäntöjen kartoitus. Finohta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012, aiemmin julkaisemattomia tietoja. THL Arviointiseloste 2/2012

16 Eva Kiura Taru Haula Tuija Ikonen Ulla-Maija Rautakorpi Marjukka Mäkelä Ylipainehappi diabeettisten jalkahaavojen sekä sädehoidon aiheuttamien lantion alueen viivästyneiden kudosvaurioiden hoidossa Arviointiseloste 2/2012 Perustuu järjestelmälliseen kirjallisuuskatsaukseen: Hyperbaric oxygen therapy in the treatment of diabetic foot ulcers and late radiation tissue injuries of the pelvis. Göteborg: Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, HTA-centre; HTA-rapport 2012:44. Verkko-osoitteessa: Käännös ja toimitus: Eva Kiura Taitto: Terhi Ilonen Kiitokset dosentti Juha Perttilälle arviointiselosteen käännöksen ja asiasisällön tarkistamisesta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 170) Helsinki Puhelin:

Käypä hoito suositukset. Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja

Käypä hoito suositukset. Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja Käypä hoito suositukset Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja 14.3.2005 Esityksen tavoitteet Kuvata näyttöön pohjautuvan lääketieteen ajattelutapaa Kertoa Käypä hoito hankkeesta

Lisätiedot

Liekkivammatilanne Suomessa sekä vammojen sairaalahoitokustannukset

Liekkivammatilanne Suomessa sekä vammojen sairaalahoitokustannukset Liekkivammatilanne Suomessa sekä vammojen sairaalahoitokustannukset Haikonen Kari, Lillsunde Pirjo 27.8.2013, Hanasaaren kulttuurikeskus, Espoo 27.8.2013 Kari Haikonen 1 Tutkimuksen lähtökohdat Tutkimus

Lisätiedot

NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI. EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9.

NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI. EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9. NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9.2016 Näytön arvioinnista Monissa yksittäisissä tieteellisissä tutkimuksissa

Lisätiedot

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Naproxen Orion on

Lisätiedot

Anna-Maija Koivusalo 26.4.16

Anna-Maija Koivusalo 26.4.16 Anna-Maija Koivusalo 26.4.16 X Kivuton sairaala Kivun arviointi projekti Kivuton sairaala toteutettiin kymmenennen ja viimeisen kerran syksyllä 2015 viikolla 42. Idean kivun arvioinnin valtakunnallisesta

Lisätiedot

Lääkkeiden taloudellinen arviointi Olli Pekka Ryynänen Itä Suomen yliopisto, Fimea

Lääkkeiden taloudellinen arviointi Olli Pekka Ryynänen Itä Suomen yliopisto, Fimea Lääkkeiden taloudellinen arviointi Olli Pekka Ryynänen Itä Suomen yliopisto, Fimea Lääkevalmisteiden arviointi Onko lääke tehokas ja turvallinen; täyttääkö se laatuvaatimukset? Lääkehoitojen arviointi

Lisätiedot

Autoimmuunitaudit: osa 1

Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaute tunnetaan yli 80. Ne ovat kroonisia sairauksia, joiden syntymekanismia eli patogeneesiä ei useimmissa tapauksissa ymmärretä. Tautien esiintyvyys vaihtelee maanosien,

Lisätiedot

Suomen Syöpärekisteri Syöpätautien tilastollinen ja epidemiologinen tutkimuslaitos. Syöpäpotilaiden eloonjäämisluvut alueittain

Suomen Syöpärekisteri Syöpätautien tilastollinen ja epidemiologinen tutkimuslaitos. Syöpäpotilaiden eloonjäämisluvut alueittain Syöpäpotilaiden eloonjäämisluvut alueittain Sivuilla 2 15 esitetään ikävakioidut suhteelliset elossaololuvut yliopistollisten sairaaloiden vastuualueilla vuosina 2007 2014 todetuilla ja 2012 2014 seuratuilla

Lisätiedot

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/775985/2014 Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) enhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Viekirax-valmisteen enhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet,

Lisätiedot

Proscar. 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Proscar. 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Proscar 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Eturauhanen on ainoastaan miehillä oleva rauhanen. Eturauhanen

Lisätiedot

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Haavainen paksusuolentulehdus (UC)

Lisätiedot

Esimerkki palveluvalikoiman määrittelyn periaatteiden soveltamisesta: Biosimilaarit ja kokonaistaloudellisuus

Esimerkki palveluvalikoiman määrittelyn periaatteiden soveltamisesta: Biosimilaarit ja kokonaistaloudellisuus Esimerkki palveluvalikoiman määrittelyn periaatteiden soveltamisesta: Biosimilaarit ja kokonaistaloudellisuus Jaana Leipälä Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston sidosryhmätilaisuus 29.9.2016 Lääkkeet

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki: Kotihoidon palveluntuotannon vaikuttavuuden ja käyttäjälähtöisyyden kehittäminen

Hämeenlinnan kaupunki: Kotihoidon palveluntuotannon vaikuttavuuden ja käyttäjälähtöisyyden kehittäminen Hämeenlinnan kaupunki: Kotihoidon palveluntuotannon vaikuttavuuden ja käyttäjälähtöisyyden kehittäminen Selvitystyön loppuraportti 19.02.2015 Vetovoimainen hyvinvointiala Hämeenlinnassa - hanke Johdon

Lisätiedot

tutkimus (EBMeDS( EBMeDS) osana Päätöksentukihanketta v Terveystieteen laitos, tutkija Tiina Kortteisto

tutkimus (EBMeDS( EBMeDS) osana Päätöksentukihanketta v Terveystieteen laitos, tutkija Tiina Kortteisto Sähköisen pääp äätöksen tuen tutkimus (EBMeDS( EBMeDS) osana Päätöksentukihanketta v. 2005-2009 Päätöksentukihanke (EBMeDS) 1.Pää äätöksentukihankkeen valmistelu ja tuottamisprosessin luominen (2004-2005)

Lisätiedot

Ofev-valmisteen (nintedanibi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Ofev-valmisteen (nintedanibi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/738120/2014 Ofev-valmisteen (nintedanibi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Ofev-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla varmistetaan, että

Lisätiedot

Lumetta vai lääkettä? Tapani Keränen Kanta-Hämeen keskussairaala

Lumetta vai lääkettä? Tapani Keränen Kanta-Hämeen keskussairaala Lumetta vai lääkettä? Tapani Keränen Kanta-Hämeen keskussairaala Ovatko lumelääketutkimukset välttämättömiä lumelääke mittaa tutkimuksen kykyä osoittaa eroja eri hoitoryhmien välillä tautiin/oireeseen

Lisätiedot

HUKKA II - mistä kyse. Riikka Maijala, TtM, YTM, suunnittelija, VSSHP Kehittämispalvelut -yksikkö riikka.maijala@tyks.fi, p.

HUKKA II - mistä kyse. Riikka Maijala, TtM, YTM, suunnittelija, VSSHP Kehittämispalvelut -yksikkö riikka.maijala@tyks.fi, p. HUKKA II - mistä kyse Riikka Maijala, TtM, YTM, suunnittelija, VSSHP Kehittämispalvelut -yksikkö riikka.maijala@tyks.fi, p. 050 3639 761 Lean terveydenhuollossa Mikrotaso: käytännön toiminnassa tapahtuva

Lisätiedot

Myoomien embolisaatiohoito. Valmistautumis- ja kotihoito-ohje myoomaembolisaatioon tulevalle naiselle

Myoomien embolisaatiohoito. Valmistautumis- ja kotihoito-ohje myoomaembolisaatioon tulevalle naiselle Myoomien embolisaatiohoito Valmistautumis- ja kotihoito-ohje myoomaembolisaatioon tulevalle naiselle 1 Opas toteutettu kätilötyön opinnäytetyönä Nella Tiihonen & Tanja Toivari Savonia ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Mikrobilääkkeiden käyttö avohoidossa

Mikrobilääkkeiden käyttö avohoidossa Mikrobilääkkeiden käyttö avohoidossa Asko Järvinen HYKS infektiosairauksien klinikka Mikrobilääkkeiden sairaalakäytön osuus (%) 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Lisätiedot

Naisen yliaktiivisen rakon hoito

Naisen yliaktiivisen rakon hoito Naisen yliaktiivisen rakon hoito Gynekologian/urologian rajapinnassa LL Suvi Niemi Gynekologi, urologiksi erikoistuva lääkäri Gynekologi lähettää potilaan urologialle, koska arvioi, että potilas voisi

Lisätiedot

Artikkeli Sosiaalilääketieteellisessä aikakauslehdessä

Artikkeli Sosiaalilääketieteellisessä aikakauslehdessä Artikkeli Sosiaalilääketieteellisessä aikakauslehdessä Hoitotieteen valtakunnallinen tutkijakoulu 30.3.2010 Päivikki Koponen, TtT, erikoistutkija THL TA1: Hyvinvointi ja terveyspolitiikat toimiala VETO:

Lisätiedot

MUUTTUVAT HOITOPROSESSIT YKSITYISSEKTORIN NÄKÖKULMASTA

MUUTTUVAT HOITOPROSESSIT YKSITYISSEKTORIN NÄKÖKULMASTA MUUTTUVAT HOITOPROSESSIT YKSITYISSEKTORIN NÄKÖKULMASTA Päivi Metsäniemi Kehittämisylilääkäri, Vastaanottotoiminnan palvelujohtaja Terveystalo 2016 14.3.2016 1 Esittely ja sidonnaisuudet LL 2003 Helsinki

Lisätiedot

Suositukset maksan haittavaikutusten välttämiseksi. Valdoxan voi aiheuttaa haittavaikutuksena mm. muutoksia maksan toimintaan.

Suositukset maksan haittavaikutusten välttämiseksi. Valdoxan voi aiheuttaa haittavaikutuksena mm. muutoksia maksan toimintaan. Potilaan opas VALDOXAN Suositukset maksan haittavaikutusten välttämiseksi Valdoxan voi aiheuttaa haittavaikutuksena mm. muutoksia maksan toimintaan. Tässä oppaassa kerrotaan suosituksista maksan haittavaikutusten

Lisätiedot

Muutoksia valmistetietojen sanamuotoon otteita PRAC:n signaaleja koskevista suosituksista

Muutoksia valmistetietojen sanamuotoon otteita PRAC:n signaaleja koskevista suosituksista 17 December 2015 EMA/PRAC/835776/2015 Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) Muutoksia valmistetietojen sanamuotoon otteita PRAC:n signaaleja koskevista suosituksista Hyväksytty PRAC:n 30.

Lisätiedot

Tyypin 2 diabeteksen hoidon kustannusvaikuttavuus

Tyypin 2 diabeteksen hoidon kustannusvaikuttavuus Tyypin 2 diabeteksen hoidon kustannusvaikuttavuus Terveystaloustieteen ja kustannusvaikuttavuuden perusteita Jyväskylä 6.5.2015 TtM Simo Jääskeläinen FI-DM-15-04-05 1 Sisältö Terveystaloustiede Mitä se

Lisätiedot

Sädehoitoon tulevalle

Sädehoitoon tulevalle Sädehoitoon tulevalle Satakunnan sairaanhoitopiiri Sädehoitoyksikkö Päivitys 10//2015 Päivittäjä MM, mi Tämä opas on selkokielinen. Saat siitä tietoa helposti ja nopeasti. Ohjeen laatinut: Satakunnan sairaanhoitopiiri,

Lisätiedot

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto EMA/188850/2014 Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto Tämä on Jardiance-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla

Lisätiedot

Myyntiluvan haltija Valmisteen nimi Vaikuttava aine + vahvuus Lääkemuoto

Myyntiluvan haltija Valmisteen nimi Vaikuttava aine + vahvuus Lääkemuoto ETA:n jäsenvaltio Myyntiluvan haltija Valmisteen nimi Vaikuttava aine + vahvuus Lääkemuoto Chiesi Limited Formodual beklometasonidipropionaatti 100 µg/annos, formoterolifumaraattidihydraatti 6 µg/annos

Lisätiedot

Terveyteen liittyvä elämänlaatu terveydenhuollon arvioinneissa. Risto Roine LKT, dos. Arviointiylilääkäri HUS

Terveyteen liittyvä elämänlaatu terveydenhuollon arvioinneissa. Risto Roine LKT, dos. Arviointiylilääkäri HUS Terveyteen liittyvä elämänlaatu terveydenhuollon arvioinneissa Risto Roine LKT, dos. Arviointiylilääkäri HUS 2 Taustaa Terveydenhuollon mahdollisuudet vaikuttaa sairauksiin lisääntyneet, mutta samalla

Lisätiedot

Mikrobilääkeprofylaksin ajoitus ja kirjaaminen VILLE LEHTINEN INFEKTIOLÄÄKÄRI PHSOTEY, LAHTI

Mikrobilääkeprofylaksin ajoitus ja kirjaaminen VILLE LEHTINEN INFEKTIOLÄÄKÄRI PHSOTEY, LAHTI Mikrobilääkeprofylaksin ajoitus ja kirjaaminen VILLE LEHTINEN INFEKTIOLÄÄKÄRI PHSOTEY, LAHTI Mikrobilääkeprofylaksia Mikrobilääkeprofylaksilla eli ehkäisevällä antibioottihoidolla tarkoitetaan leikkauksen

Lisätiedot

PALKOn avoin seminaari

PALKOn avoin seminaari PALKOn avoin seminaari 22.11.2016 22.11.2016 1 PALKOn jäsenet ja jaostot PALKON SUOSITUSPROSESSI Potilaat Viranomaiset (Kela ym.) Terveydenhuollon palveluiden järjestäjät Terveydenhuollon palveluiden tuottajat

Lisätiedot

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA?

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? Palveluvalikoimaneuvoston näkökulma Reima Palonen 10.9.2015 Esityksen sisältö Mikä on terveydenhuollon palveluvalikoima? Mikä on terveydenhuollon

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS LÄÄKÄRI- JA HAMMASLÄÄKÄRI- KOULUTUKSEN KORVAUKSEN PERUSTEISTA VUONNA 2016

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2004

SUHDANNEKATSAUS 2/2004 SUHDANNEKATSAUS 2/24 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1984..25 12 Ennuste 1 8 6 4 2 84 85 86 87 88 89 9 91 92 93 95 96 97 98 1 2 3 4 5 6 SUHDANNEKATSAUS 2/24 29.1.24 1(3) SUUNNITTELUALAN KASVUNÄKYMÄT HIIPUIVAT

Lisätiedot

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 VI.2 VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT Tietoa sairauden esiintyvyydestä PLENADREN-valmistetta käytetään lisämunuaisten vajaatoiminnan

Lisätiedot

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 38 yritystä, jotka

Lisätiedot

LONKKAMURTUMASTA KUNTOUTUVAN IKÄÄNTYNEEN HENKILÖN SOSIAALINEN TOIMINTAKYKY. Näöntarkkuuden yhteys sosiaaliseen osallistumiseen

LONKKAMURTUMASTA KUNTOUTUVAN IKÄÄNTYNEEN HENKILÖN SOSIAALINEN TOIMINTAKYKY. Näöntarkkuuden yhteys sosiaaliseen osallistumiseen LONKKAMURTUMASTA KUNTOUTUVAN IKÄÄNTYNEEN HENKILÖN SOSIAALINEN TOIMINTAKYKY Näöntarkkuuden yhteys sosiaaliseen osallistumiseen Hoitotyön tutkimuspäivä 31.10.2016 Minna Kinnunen, oh, TtM Johdanto: Ikääntyneiden

Lisätiedot

Traumaperäisten stressihäiriöiden Käypä hoito suositus - sen hyödyistä ja rajoituksista

Traumaperäisten stressihäiriöiden Käypä hoito suositus - sen hyödyistä ja rajoituksista Traumaperäisten stressihäiriöiden Käypä hoito suositus - sen hyödyistä ja rajoituksista Markus Henriksson Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Psykiatrian dosentti, psykoterapeutti Valvira, terveydenhuollon

Lisätiedot

Kiireettömään hoitoon pääsy

Kiireettömään hoitoon pääsy Kiireettömään hoitoon pääsy Hoidon tarve on arvioitava samoin perustein koko maassa Potilaan hoidon tarve pitää arvioida ja hoito toteuttaa terveydenhuollon eri toimipisteissä yhtenäisin lääketieteellisin

Lisätiedot

Suomen Lihastautirekisteri osana kansainvälistä yhteistyötä. Jaana Lähdetie Erikoislääkäri, Suomen Lihastautirekisterin vastuuhenkilö TYKS

Suomen Lihastautirekisteri osana kansainvälistä yhteistyötä. Jaana Lähdetie Erikoislääkäri, Suomen Lihastautirekisterin vastuuhenkilö TYKS Suomen Lihastautirekisteri osana kansainvälistä yhteistyötä Jaana Lähdetie Erikoislääkäri, Suomen Lihastautirekisterin vastuuhenkilö TYKS Taustaa Miksi uudet tutkimustulokset lihastautien perimmäisistä

Lisätiedot

Funktionaaliset elintarvikkeet

Funktionaaliset elintarvikkeet Funktionaaliset elintarvikkeet Laaduntarkkailupäivät, Hki 12.2.2004 Antti Aro LKT, professori Helsinki 2/27/2004 Funktionaaliset (terveysvaikutteiset) elintarvikkeet lisätty hyödyllisen ravintotekijän

Lisätiedot

Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi)

Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi) Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 27.6.2014, versio 1.0 VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1

Lisätiedot

vatsan alueelle iso leikkaus ja sen jälkeen tullut infektio. Potilaan vatsan haava jouduttu avamaan ja jättämään auki. Potilaalla oli 10cm leveä

vatsan alueelle iso leikkaus ja sen jälkeen tullut infektio. Potilaan vatsan haava jouduttu avamaan ja jättämään auki. Potilaalla oli 10cm leveä Sorbact-geeliverkko säärihaavalla Haavapotilas on iäkäs rouva, jolla vasemmassa jalassa krooninen säärihaava. Potilas hoitanut haavaansa itse kotona, mutta voinnin huonontumisen, lisääntyneen haavaerityksen

Lisätiedot

Lääkäri löytää kuntoutusta helpoimmin tules-potilaille

Lääkäri löytää kuntoutusta helpoimmin tules-potilaille kuntoutus Riikka Shemeikka VTT, erikoistutkija Hanna Rinne VTM, tutkija Erja Poutiainen FT, dosentti, tutkimusjohtaja Lääkäri löytää kuntoutusta helpoimmin tules-potilaille Lääkärien mielestä kuntoutusta

Lisätiedot

Nucala. 01.02.2016 Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Nucala. 01.02.2016 Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO EMA/671186/2015 Nucala 01.02.2016 Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Tämä on Nucalan riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet,

Lisätiedot

Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta. Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula

Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta. Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula 1 Johdanto Arviolta 500 000 suomalaista sairastaa diabetesta ja määrä kasvaa koko

Lisätiedot

ja viihtyvyyteen toimistotyössä - laboratoriokoe

ja viihtyvyyteen toimistotyössä - laboratoriokoe Ilmanvaihdon vaikutus työsuoriutumiseen ja viihtyvyyteen toimistotyössä - laboratoriokoe Henna Maula, Annu Haapakangas, Viivi Moberg, Valtteri Hongisto ja Hannu Koskela Työterveyslaitos, sisäympäristölaboratorio,

Lisätiedot

Painehaavojen kirurginen hoito

Painehaavojen kirurginen hoito Painehaavojen kirurginen hoito Kristiina Hietanen Plastiikkakirurgi 21.11.2016 Määritelmä Ihon tai ihonalaisen kudoksen vaurio, jonka on aiheuttanut paine ja/tai ihon venyttyminen ja hankaus yhdessä tai

Lisätiedot

Sukupuolitautien Käypä hoito - suositus. Risto Vuento Laboratoriokeskus PSHP

Sukupuolitautien Käypä hoito - suositus. Risto Vuento Laboratoriokeskus PSHP Sukupuolitautien Käypä hoito - suositus Risto Vuento Laboratoriokeskus PSHP 3.11.2009 Tavoitteet (1) Tavoitteena on vähentää sukupuoliteitse tarttuvien tautien esiintymistä yhdenmukaistamalla niiden diagnostiikkaa

Lisätiedot

Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta

Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta Tavoitteet Seurannassa pyritään rintasyövän mahdollisen paikallisen uusiutumisen ja vastakkaisen rinnan uuden syövän varhaiseen toteamiseen. Oireettomalle potilaalle

Lisätiedot

Yliopiston ja sairaanhoitopiirin tutkimuseettisten toimikuntien työnjako

Yliopiston ja sairaanhoitopiirin tutkimuseettisten toimikuntien työnjako Yliopiston ja sairaanhoitopiirin tutkimuseettisten toimikuntien työnjako Kirsi Luoto, tutkimuspäällikkö, FT PSSHP:n TETMK KYS /Tutkimusyksikkö 21.3.2011 Sairaanhoitopiirin tutkimuseettinen toimikunta Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

LIITE EMEAN TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA HYLKÄYSPERUSTEET

LIITE EMEAN TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA HYLKÄYSPERUSTEET LIITE EMEAN TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA HYLKÄYSPERUSTEET LÄÄKEVALMISTEKOMITEAN () 19. HEINÄKUUTA 2007 ANTAMAN VALMISTETTA NIMELTÄ NATALIZUMAB ELAN PHARMA KOSKEVAN LAUSUNNON UUDELLEENARVIOINTI Heinäkuussa

Lisätiedot

Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa. Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille

Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa. Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Suositukset seuraavissa tilanteissa: - maksan toiminnan seuraaminen - yhteisvaikutukset

Lisätiedot

Miten uudet (syöpä)lääkkeet tulevat kliiniseen käyttöön?

Miten uudet (syöpä)lääkkeet tulevat kliiniseen käyttöön? Lääkehoitojen priorisointi Miten uudet (syöpä)lääkkeet tulevat kliiniseen käyttöön? Vesa Kataja, erikoislääkäri kliinisen onkologian dosentti johtajaylilääkäri Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Terveysfoorumi

Lisätiedot

Maakuntien erikoissairaanhoidon kustannukset, tuottavuus ja käyttö

Maakuntien erikoissairaanhoidon kustannukset, tuottavuus ja käyttö Maakuntien erikoissairaanhoidon kustannukset, tuottavuus ja käyttö Somaattisen erikoissairaanhoidon kustannukset olivat vuonna 2015 noin 6,6 miljardia euroa, mikä on noin 37 prosenttia kaikista sosiaali-

Lisätiedot

Omahoitointerventioiden vaikuttavuuden arviointi

Omahoitointerventioiden vaikuttavuuden arviointi Omahoitointerventioiden vaikuttavuuden arviointi Yleislääkäripäivät, 24.11.2016 TkT, KTM Iiris Hörhammer (os. Riippa) HEMA-instituutti Aalto-yliopisto Sidonnaisuudet Työnantaja: Aalto-yliopisto Viimeisen

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Rakenneuudistuksissa ja kustannuskilpailukyvyssä tavoitteet korkealle 3 PÄÄKIRJOITUS Rakenneuudistuksissa ja kustannuskilpailukyvyssä tavoitteet

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25 17.02.2016 Sivu 1 / 1 259/2016 06.00.00 25 Selvitys aluehallintovirastolle hoitoonpääsyn toteutumisesta Espoon perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Kumpulainen,

Lisätiedot

Apuaineet: Yksi gramma sisältää 1,56 mg metyyliparahydroksibentsoaattia (E 218) ja 0,17 mg propyyliparahydroksibentsoaattia (E 216), ks. kohta 4.4.

Apuaineet: Yksi gramma sisältää 1,56 mg metyyliparahydroksibentsoaattia (E 218) ja 0,17 mg propyyliparahydroksibentsoaattia (E 216), ks. kohta 4.4. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI REGRANEX 0,01 % geeli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi gramma geeliä sisältää 100 μg bekaplermiiniä*. * Rekombinantti-DNA-tekniikalla tuotettu ihmisen BB-verihiutalekasvutekijä

Lisätiedot

TE4 Terveystiedon abikurssi. Terveydenhuolto ja Suomi

TE4 Terveystiedon abikurssi. Terveydenhuolto ja Suomi TE4 Terveystiedon abikurssi Terveydenhuolto ja Suomi TERVEYSPALVELUJÄRJESTELMÄN RAKENNE SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Kansanterveyslaki SAIRAANHOITOPIIRIT KUNNALLISET TERVEYS- PALVELUT YLIOPISTOLLISET

Lisätiedot

LEENA K. SAASTAMOINEN FaT Erikoistutkija, Kelan tutkimusosasto

LEENA K. SAASTAMOINEN FaT Erikoistutkija, Kelan tutkimusosasto KATRI AALTONEN Proviisori Tutkija, Kelan tutkimusosasto LEENA K. SAASTAMOINEN FaT Erikoistutkija, Kelan tutkimusosasto PITKÄVAIKUTTEISTEN INSULIINIANALOGIEN JA GLIPTIINIEN KÄYTTÖ yleistyy diabeteksen hoidossa

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA 1 Kuntainfo 17.9.2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 JA TALOUSARVIO 2015 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA 2015 2020 Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

Lisätiedot

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen.

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Acticam 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml Acticam 5 mg/ml injektionesteliuosta sisältää: Vaikuttavat aineet Meloksikaami

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää.

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää. SIPOO Väestökehitys on runsaan 17 100 asukkaan kunta (väkiluku 31.12.1999) itäisellä Uudellamaalla. Kunnan väestö on keskimääräistä nuorempaa, alle 15 vuotiaita on noin 12 % väestöstä eli selvästi enemmän

Lisätiedot

Paraneeko diabeteksen hoito Pisaralla? Pisara-hankekokonaisuuden seminaari 29.4.2010 Lääkintöneuvos, dosentti Ilkka Winblad

Paraneeko diabeteksen hoito Pisaralla? Pisara-hankekokonaisuuden seminaari 29.4.2010 Lääkintöneuvos, dosentti Ilkka Winblad Paraneeko diabeteksen hoito Pisaralla? Pisara-hankekokonaisuuden seminaari 29.4.2010 Lääkintöneuvos, dosentti Ilkka Winblad 1.1.2009 31.12.2012 Tehostetun hoitomallin vaikuttavuuden arviointi diabeteksen

Lisätiedot

Terveydenhuollon menetelmien hallittu käyttöönotto. 1

Terveydenhuollon menetelmien hallittu käyttöönotto.  1 Terveydenhuollon menetelmien hallittu käyttöönotto www.thl.fi/halo 1 markkinavoimat laaja, vertailu hoitosuositus jatko HTA ensi HALO ennakko EuroScan Menetelmän arviointi on liian aikaista www.thl.fi/halo

Lisätiedot

Radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden lukumäärien keskitetty kerääminen nykymalli ja toiveet tulevasta

Radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden lukumäärien keskitetty kerääminen nykymalli ja toiveet tulevasta Radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden lukumäärien keskitetty kerääminen nykymalli ja toiveet tulevasta Terveydenhuollon röntgentoiminnan asiantuntijoiden neuvottelupäivät 13.-14.4.2015, Siikaranta,

Lisätiedot

6.3.2. Sydänkeskus KAAVIO 6.3.2.1. SYDÄMEN VARJOAINEKUVAUKSET TYKSISSÄ VUOSINA 2011 2013.

6.3.2. Sydänkeskus KAAVIO 6.3.2.1. SYDÄMEN VARJOAINEKUVAUKSET TYKSISSÄ VUOSINA 2011 2013. 6.3.2. Sydänkeskus Sydänkeskus muutti keväällä 2013 uusiin yhtenäisiin tiloihin T-sairaalaan. Toimialue muodostettiin Tyksin kardiologisesta toiminnasta sekä sydän- ja rintaelinkirurgiasta. Uusi organisaatiomalli

Lisätiedot

Näkökulmia vaikutusten arvioinneista. Kajaani Eila Linnanmäki ja Tuulia Rotko

Näkökulmia vaikutusten arvioinneista. Kajaani Eila Linnanmäki ja Tuulia Rotko Näkökulmia vaikutusten arvioinneista Kajaani 12.11.2010 Eila Linnanmäki ja Tuulia Rotko 1 Mikä vaikutusten arviointi? Näyttöön perustuva vaikuttavuuden ja vaikutusten arviointi alkoi kehittyä 1990-luvulta

Lisätiedot

PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti

PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti Munuaiset ovat pavunmuotoiset elimet ja ne sijaitsevat selkärankasi kummallakin puolella keskimäärin puolessa välissä selkääsi. Munuaiset toimivat suodattimena.

Lisätiedot

Kunnallishallinnon ohjauskeinot kestävän kehityksen edistämiseksi kouluissa. Toni Paju Tampereen Yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos 3.6.

Kunnallishallinnon ohjauskeinot kestävän kehityksen edistämiseksi kouluissa. Toni Paju Tampereen Yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos 3.6. Kunnallishallinnon ohjauskeinot kestävän kehityksen edistämiseksi kouluissa Toni Paju Tampereen Yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos 3.6.2010 Johdanto Tutkimuksen taustalla ongelma siitä miten koulujen

Lisätiedot

Auktorisoitu haavahoitaja Anne Ojala 12.11.2014. A.Ojala 2014

Auktorisoitu haavahoitaja Anne Ojala 12.11.2014. A.Ojala 2014 Haavakipu Auktorisoitu haavahoitaja Anne Ojala 12.11.2014 Haavakivun luokittelu -akuuttikipu eli lyhytkestoinen kipu -krooninen kipu eli pitkäkestoinen kipu -nosiseptiivinen eli kudosvauriokipu -neuropaattinen

Lisätiedot

Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu

Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu TUTKIMUSSELOSTUS NRO RTE9 (8) LIITE Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu Sisältö Sisältö... Johdanto... Tulokset.... Lämpökynttilät..... Tuote A..... Tuote B..... Päätelmiä.... Ulkotulet.... Hautalyhdyt,

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT EGENTLIGA Ohjeita peukalon cmc-nivelen luudutusleikkauksesta kuntoutuvalle Tämän ohjeen tarkoituksena on selvittää peukalon cmc-nivelen luudutusleikkaukseen

Lisätiedot

ETÄPALVELUT TUKEVAT ENNALTAEHKÄISYÄ JA MILLÄ TAVALLA DIABETEKSEN HOITOA? Päivi Metsäniemi, Kehittämisylilääkäri, Terveystalo Diabetespäivä

ETÄPALVELUT TUKEVAT ENNALTAEHKÄISYÄ JA MILLÄ TAVALLA DIABETEKSEN HOITOA? Päivi Metsäniemi, Kehittämisylilääkäri, Terveystalo Diabetespäivä MILLÄ TAVALLA ETÄPALVELUT TUKEVAT DIABETEKSEN ENNALTAEHKÄISYÄ JA HOITOA? Päivi Metsäniemi, Kehittämisylilääkäri, Terveystalo Diabetespäivä 23.11.2016 22.11.2016 1 Esittely ja sidonnaisuudet LL 2003 Helsinki

Lisätiedot

Nikotiiniriippuvuus. Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö

Nikotiiniriippuvuus. Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö Nikotiiniriippuvuus Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö 8.2.2016 1 Miksi nikotiiniriippuvuus on tärkeä asia? Tupakan nikotiini aiheuttaa fyysistä riippuvuutta. Tupakkariippuvuuteen

Lisätiedot

Harvinaissairauksien yksikkö. Lausunto Ehlers-Danlos tyyppi III:n taudinkuvasta. Taustaa. Alfa-tryptasemia. 21/03/16 /ms

Harvinaissairauksien yksikkö. Lausunto Ehlers-Danlos tyyppi III:n taudinkuvasta. Taustaa. Alfa-tryptasemia. 21/03/16 /ms Lausunto Ehlers-Danlos tyyppi III:n taudinkuvasta Taustaa EDS potilasyhdistys ja yksittäinen potilas ovat lähestyneet HYKS harvinaissairauksien yksikköä ja pyytäneet lausuntoa, minkälainen sairaus Ehlers-Danlos

Lisätiedot

TAMMI-KESÄKUUN 2009 SOSIAALIPÄIVYSTYSTILASTOT

TAMMI-KESÄKUUN 2009 SOSIAALIPÄIVYSTYSTILASTOT 1 (8) TAMMI-KESÄKUUN 2009 SOSIAALIPÄIVYSTYSTILASTOT Maakunnan sosiaalipäivystyksiin tulleita päivystystapahtumia on ollut tammi-kesäkuun 2009 välisenä aikana noin 10 % vähemmän viime vuoden vastaavaan

Lisätiedot

Lääkeainejäämät biokaasulaitosten lopputuotteissa. Marja Lehto, MTT

Lääkeainejäämät biokaasulaitosten lopputuotteissa. Marja Lehto, MTT Kestävästi Kiertoon - seminaari Lääkeainejäämät biokaasulaitosten lopputuotteissa Marja Lehto, MTT Orgaaniset haitta-aineet aineet Termillä tarkoitetaan erityyppisiä orgaanisia aineita, joilla on jokin

Lisätiedot

Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi.

Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi. Kivunlievitys Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi. Huomaa, että tämä kivunlievitysohje pätee vain, jos lapsella

Lisätiedot

VeTe. Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto. Kaatumisten ehkäisy: suosituksesta toimintamalliksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

VeTe. Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto. Kaatumisten ehkäisy: suosituksesta toimintamalliksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa VeTe Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto Kaatumisten ehkäisy: suosituksesta toimintamalliksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Potilasturvallisuuden tutkimuspäivät 26. - 27.1.2011,

Lisätiedot

AKVA Palveluntuottajien koulutus Työkyky tuloksellisuuden mittarina. Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri, Kela 27.10.2014

AKVA Palveluntuottajien koulutus Työkyky tuloksellisuuden mittarina. Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri, Kela 27.10.2014 AKVA Palveluntuottajien koulutus Työkyky tuloksellisuuden mittarina Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri, Kela 27.10.2014 Kelan ammatillisen kuntoutuksen lainsäädäntö Kokonaisvaltainen arviointi Kansaneläkelaitos

Lisätiedot

RAKENNUSMATERIAALIEN AISTINVARAINEN ARVIOINTI (HAJUT)-TILASTOLLINEN TARKASTELU TUOTERYHMITTÄIN SEKÄ KOKEMUKSIA HAJUHAITTAKOHTEISTA

RAKENNUSMATERIAALIEN AISTINVARAINEN ARVIOINTI (HAJUT)-TILASTOLLINEN TARKASTELU TUOTERYHMITTÄIN SEKÄ KOKEMUKSIA HAJUHAITTAKOHTEISTA RAKENNUSMATERIAALIEN AISTINVARAINEN ARVIOINTI (HAJUT)-TILASTOLLINEN TARKASTELU TUOTERYHMITTÄIN SEKÄ KOKEMUKSIA HAJUHAITTAKOHTEISTA Sisäilmastoseminaari 2016, Helsinki Helena Järnström, Mikko Saari ja Taneli

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Rajoitustoimenpiteistä päättäminen kehitysvammaisten erityishuollossa

Rajoitustoimenpiteistä päättäminen kehitysvammaisten erityishuollossa 1 Rajoitustoimenpiteistä päättäminen kehitysvammaisten erityishuollossa Taulukossa kuvattuja rajoitustoimenpiteitä voidaan käyttää kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa säädettyjen edellytysten

Lisätiedot

Sakrumin pahanlaatuisten luukasvainten kirurginen hoito

Sakrumin pahanlaatuisten luukasvainten kirurginen hoito Sakrumin pahanlaatuisten luukasvainten kirurginen hoito Toni-Karri Pakarinen 1, Piia Suomalainen 1, Hannu Kuokkanen 2, Minna Laitinen 1 1 Sarkoomayksikkö, Tuki- ja liikuntaelinsairauksien vastuualue, TAYS

Lisätiedot

C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3.

C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3. C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3.2016 Eero Mattila HUS Infektioklinikka CDI = C. difficile infektio

Lisätiedot

TERVETULOA. Lapin Keskussairaalaan osastolle 4B OTTAKAA TÄMÄ OPAS MUKAANNE KUN TULETTE POLVEN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN

TERVETULOA. Lapin Keskussairaalaan osastolle 4B OTTAKAA TÄMÄ OPAS MUKAANNE KUN TULETTE POLVEN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN LAPIN SAIRAANHOITOPIIRI TERVETULOA Lapin Keskussairaalaan osastolle 4B OTTAKAA TÄMÄ OPAS MUKAANNE KUN TULETTE POLVEN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN Tämän oppaan tarkoituksena on tukea polven/polvien tekonivelleikkaukseen

Lisätiedot

Nuuskan myyminen on Suomessa laitonta

Nuuskan myyminen on Suomessa laitonta TOSITIETOA Nuuska Nuuskan myyminen on Suomessa laitonta Nuuska on haitallista. Tämän vuoksi nuuskan myyminen elinkeinotoiminnassa on laitonta Suomessa ja muualla Euroopan unionissa, Ruotsia lukuun ottamatta.

Lisätiedot

Sairaanhoitajan ammatilliset kompetenssit. Osaamisen kuvaus

Sairaanhoitajan ammatilliset kompetenssit. Osaamisen kuvaus Sairaanhoitajan ammatilliset kompetenssit Osaamisen kuvaus Asiakaslähtöisyys - osaa kohdata asiakkaan/perheen/yhteisön jäsenen oman elämänsä asiantuntijana - saa hyödyntää asiakkaan kokemuksellista tietoa

Lisätiedot

KEYTRUDA monoterapiana on tarkoitettu aikuisille edenneen (leikkaukseen soveltumattoman tai metastasoituneen) melanooman hoitoon.

KEYTRUDA monoterapiana on tarkoitettu aikuisille edenneen (leikkaukseen soveltumattoman tai metastasoituneen) melanooman hoitoon. KEYTRUDA (pembrolitsumabi) Terveydenhuollon ammattilaiset Usein kysytyt kysymykset KEYTRUDA monoterapiana on tarkoitettu aikuisille edenneen (leikkaukseen soveltumattoman tai metastasoituneen) melanooman

Lisätiedot

ENNAKKOTEHTÄVÄ 2016: Maisterivaiheen haku, tuotantotalous

ENNAKKOTEHTÄVÄ 2016: Maisterivaiheen haku, tuotantotalous Tampereen teknillinen yliopisto 1 (5) ENNAKKOTEHTÄVÄ 2016: Maisterivaiheen haku, tuotantotalous Yleiset valintaperusteet Tuotantotalouden hakukohteessa kaikkien hakijoiden tulee palauttaa ennakkotehtävä.

Lisätiedot

Työkykyä parannetaan yhteistyöllä. Valtioexpo 3.5.2011 Anni Vepsäläinen Toimitusjohtaja Diacor terveyspalvelut Oy

Työkykyä parannetaan yhteistyöllä. Valtioexpo 3.5.2011 Anni Vepsäläinen Toimitusjohtaja Diacor terveyspalvelut Oy Työkykyä parannetaan yhteistyöllä Valtioexpo 3.5.2011 Anni Vepsäläinen Toimitusjohtaja Diacor terveyspalvelut Oy Kustannukset ja ansaintalogiikka Relevantteja kysymyksiä: Kuinka paljon yksikköhinnat ovat

Lisätiedot

AJANVARAUKSELLA HOITOON helppoa, kun on puhelin

AJANVARAUKSELLA HOITOON helppoa, kun on puhelin AJANVARAUKSELLA HOITOON helppoa, kun on puhelin 17.9.2015 1 Kiireettömän hoitoon pääsyn valvonta Kiireetöntä hoitoon pääsyä koskevat säännökset tulivat kansanterveyslakiin ja erikoisairaanhoitolakiin vuonna

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot