Ylipainehappi diabeettisten jalkahaavojen sekä sädehoidon aiheuttamien lantion alueen viivästyneiden kudosvaurioiden hoidossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ylipainehappi diabeettisten jalkahaavojen sekä sädehoidon aiheuttamien lantion alueen viivästyneiden kudosvaurioiden hoidossa"

Transkriptio

1 Ylipainehappi diabeettisten jalkahaavojen sekä sädehoidon aiheuttamien lantion alueen viivästyneiden kudosvaurioiden hoidossa Arviointiseloste 2/2012 Eva Kiura Puh Taru Haula Tuija Ikonen Ulla-Maija Rautakorpi Marjukka Mäkelä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 (Mannerheimintie 170) Helsinki Puh

2 Eva Kiura, Taru Haula, Tuija Ikonen, Ulla-Maija Rautakorpi, Marjukka Mäkelä Ylipainehappi diabeettisten jalkahaavojen sekä sädehoidon aiheuttamien lantion alueen viivästyneiden kudosvaurioiden hoidossa Arviointiseloste 2/2012 Perustuu järjestelmälliseen kirjallisuuskatsaukseen: Hyperbaric oxygen therapy in the treatment of diabetic foot ulcers and late radiation tissue injuries of the pelvis. Göteborg: Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, HTA-centre; HTA-rapport 2012:44. Verkkoosoitteessa:

3 Kirjoittaja ja THL

4 Sisällys Lukijalle... 4 Katsauksen tiivistelmä... 4 Menetelmä ja potilaat... 4 Tutkimuskysymys... 5 Kolme PICOa... 5 Johtopäätökset... 5 Diabeettinen jalkahaava... 5 Sädehoidon aiheuttama peräsuolen tulehdus... 5 Sädehoidon aiheuttama rakkotulehdus... 6 Eettiset näkökohdat... 6 Taloudellinen arviointi... 6 Diabeettinen jalkahaava... 6 Sädehoidon aiheuttama peräsuolen tai virtsarakon tulehdus... 7 Ylipainehappihoito... 7 Ylipainehappihoito Suomessa... 8 Toteutuneet painekammiohoidot Suomessa (tiedot kolmesta yksiköstä)... 8 Tutkimuskysymys... 9 Raportin tulokset... 9 Kirjallisuushaku... 9 Diabeettinen jalkahaava... 9 Haavan paraneminen... 9 Haavan koko... 9 Amputaatiot... 9 Elämänlaatu Sädehoidosta johtuva peräsuolen tulehdus Limakalvon paraneminen Elämänlaatu Sädehoidosta johtuva rakkotulehdus Verenvuoto Haittavaikutukset Eettisiä näkökohtia Taloudellinen arviointi Tavanomaisen hoidon kustannukset Ylipainehappihoidon kustannukset Vaikutukset terveydenhuollon kustannuksiin Ylipainehappihoidon toteutus ja kustannukset Suomessa Julkaistut kustannus-vaikuttavuusanalyysit Chuck et al Guo et al Hailey et al Resurssien riittävyys nykyisellä kapasiteetilla Raportin ulkopuoliset lähteet... 14

5 Lukijalle Terveydenhuollon menetelmien arvioinnin (HTA, Health Technology Assessment) tavoitteena on tarkastella terveydenhuollon kysymyksiä mahdollisimman laajasti ottaen huomioon niiden lääketieteelliset, taloudelliset, eettiset ja yhteiskunnalliset näkökohdat. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa toimiva Finohta (Finnish Office for Health Technology Assessment) arvioi terveydenhuollon menetelmiä ja käytäntöjä Suomessa sekä pyrkii tuomaan ulkomailla tehtyjen arviointien tulokset suomalaisten terveydenhuollon päättäjien ja toimijoiden tietoon. Arviointiseloste sisältää suomeksi toimitetun lyhennelmän ulkomailla tehdystä terveydenhuollon menetelmien arviointiraportista sekä aiheeseen liittyvää tietoa Suomesta. Arviointiraportit ovat yleensä järjestelmällisiä kirjallisuuskatsauksia, jotka pyrkivät vastaamaan ennalta määriteltyihin tutkimuskysymyksiin arvioimalla aiheesta löytyvää näyttöä. Kirjallisuushaku tehdään puolueettomasti ennalta määrättyjä mukaanotto- tai poisjättökriteerejä käyttäen, ja löydettyjen tutkimusten laatu ja relevanssi (kyky vastata tutkimuskysymykseen) arvioidaan. Arvioinnissa voidaan käyttää apuna tilastollisia menetelmiä. Tässä raportissa tutkimusten laadun ja näytön asteen arvioinnissa on käytetty kansainvälisen GRADE-työryhmän laatimaa luokittelua (taulukko 1). Tässä selosteessa esitetään ruotsalaisen järjestelmällisen kirjallisuuskatsauksen Hyperbaric oxygen therapy in the treatment of diabetic foot ulcers and late radiation tissue injuries of the pelvis yhteenveto ja tärkeimmät tulokset sekä Suomessa keväällä 2012 tehdyn ylipainehappihoidon käytäntöjen kartoituksen alustavat tulokset. Katsauksen ulkopuolisista lähteistä otetut tiedot on merkitty harmaalla pohjavärillä. Alkuperäisen raportin julkaisija on Göteborgin Sahlgrenskan yliopistosairaalan yhteydessä toimiva HTA-yksikkö, joka tukee Länsi-Göötanmaan alueella toteutettavaa terveydenhuollon menetelmien arviointityötä sekä vastaa alueella toteutettavien HTA-projektien laadunvarmistuksesta. Tutkimusten laadun arviointi Näytön aste GRADE = vahva GRADE = kohtalainen GRADE = heikko GRADE = hyvin heikko Määritelmä Uusi tutkimus tuskin muuttaa käsitystä vaikutuksen suuruudesta Uusi tutkimus saattaa muuttaa käsitystä vaikutuksen tarkkuudesta ja suuruudesta Uusi tutkimus hyvin todennäköisesti muuttaa merkittävästi käsitystä vaikutuksen tarkkuudesta ja todennäköisesti myös suuruudesta Arvio vaikutuksesta on hyvin epävarma Taulukko 1. GRADEn mukainen näytönasteen luokittelu ja määritelmät. 1 Katsauksen tiivistelmä Menetelmä ja potilaat Krooninen parantumaton diabeettinen jalkahaava sekä sädehoidon myöhäiskomplikaationa ilmaantunut virtsarakon tai peräsuolen tulehdus (sädekystiitti tai -proktiitti) lisäävät potilaiden sairastavuutta ja heikentävät elämänlaatua. Yhteistä näille tiloille ovat hapenpuute ja verisuonivauriot. Ylipainehappihoito parantaa kudosten hapensaantia, stimuloi uusien verisuonten muodostumista ja saattaa siten lievittää oireita sekä edistää näiden potilaiden paranemista. THL Arviointiseloste 2/2012

6 Tutkimuskysymys Onko ylipainehappihoito vaikuttavaa diabeettisen jalkahaavan ja sädehoidon aiheuttaman virtsarakon tai peräsuolen tulehduksen hoidossa? Kolme PICOa Patient (potilas) P 1 = P 2 = P 3 = Potilaat, joilla on ollut diabeettinen jalkahaava vähintään neljä viikkoa ja jotka ovat saaneet parasta mahdollista tavanomaista hoitoa eikä verenkiertoa korjaava toimenpide ole mahdollinen Potilaat, joilla on sädehoidon myöhäiskomplikaationa ilmaantunut tai pitkäkestoinen oireinen peräsuolen tulehdus (sädeproktiitti) Potilaat, joilla on sädehoidon myöhäiskomplikaationa ilmaantunut tai pitkäkestoinen oireinen rakkotulehdus (sädekystiitti) Intervention (toimenpide) I 1, 2, 3 = Tavanomaisen hoidon lisänä annettu ylipainehappihoito Comparator (vertailuhoito) C 1 = Tavanomainen tai lumehoito C 2, 3 = Ei hoitoa, muu tavanomainen hoito tai lume Outcome (tulosmittari) O 1 = O 2 = O 3 = Haavan paraneminen, haavan koko, amputaatioiden määrä, elämänlaatu, haittavaikutukset Limakalvon paraneminen, elämänlaatu, haittavaikutukset Silmin havaittava verivirtsaisuus, elämänlaatu, haittavaikutukset Johtopäätökset Diabeettinen jalkahaava Katsaukseen otettiin mukaan neljä satunnaistettua ja viisi kontrolloitua havainnoivaa tutkimusta. Ylipainehappihoitoa saaneissa ryhmissä raportoitiin 3 36 kuukauden seurannassa lähes kaksinkertainen määrä haavojen täydellisiä paranemisia verrattuna ryhmiin, jotka saivat ainoastaan tavanomaista hoitoa. Ylipainehapella hoidettujen haavojen koko pieneni enemmän kuin tavanomaisin menetelmin hoidetuissa ryhmissä neljästä viikosta kuuteen kuukauteen kestäneiden seurantajaksojen aikana. GRADEmenetelmällä arvioituna näyttö ylipainehappihoidon vaikuttavuudesta haavojen paranemiseen on kohtalaista (GRADE ). Sädehoidon aiheuttama peräsuolen tulehdus Aiheesta löytyi yksi satunnaistettu tutkimus. Siinä ylipainehapella hoidetuilla potilailla havaittiin merkittävästi enemmän limakalvon paranemista, mutta täysin parantuneiden potilaiden kokonaismäärä kolmen kuukauden aikana jäi melko pieneksi. Näyttö ylipainehappihoidon vaikuttavuudesta limakalvojen paranemiseen on heikkoa (GRADE ). THL Arviointiseloste 2/2012

7 Sädehoidon aiheuttama rakkotulehdus Aiheesta löytyi yksi pieni heikkolaatuinen satunnaistamaton tutkimus; siten näyttö ylipainehappihoidon vaikutuksista sädehoidon aiheuttamasta rakkotulehduksesta johtuvaan verenvuotoon on hyvin heikkoa (GRADE ). Eettiset näkökohdat Koska ylipainehappihoito edistää diabeettisten jalkahaavojen paranemista, olisi epäeettistä olla tarjoamatta tätä hoitomahdollisuutta potilaille, jotka eivät parane tavanomaisilla menetelmillä. Taloudellinen arviointi Huonosti paranevien diabeettisten jalkahaavojen ylipainehappihoito maksaisi Länsi-Göötanmaalla noin euroa vuodessa. Taloudellisten arviointien perusteella liitännäishoitona annettu ylipainehappi on kustannusvaikuttavaa diabeettisten jalkahaavojen tavanomaiseen hoitoon verrattuna. Diabeettinen jalkahaava Sekä tyypin 1 että 2 diabetesta sairastaville potilaille kehittyy pitkällä aikavälillä taudin komplikaatioita. "Diabeetikon jalalle" ovat tyypillisiä tunto-, liike- ja autonomisten hermojen vaurioituminen sekä verenkiertohäiriöt, jotka saattavat aiheuttaa paikallista hapenpuutetta. Nämä muutokset altistavat jalan haavaumille, jotka paranevat erittäin hitaasti tai eivät parane lainkaan. Valtimoverenkiertoa korjaavilla toimenpiteillä voidaan joskus parantaa haavautuneen jalan verenkiertoa ja edesauttaa haavan paranemista. Useilla potilailla on kuitenkin pieniin suoniin keskittyvä valtimotauti, jolloin suonia ei enää kyetä avaamaan leikkauksella tai muunlaisilla verisuoniin kohdistuvilla toimenpiteillä. Diabeettinen jalkahaava saattaa johtaa jalan amputaatioon, mihin liittyy korkea sairastavuus ja mahdollinen ennenaikainen kuolema. Diabeetikoille tehtyjen alaraaja-amputaatioiden määrä vaihtelee Ruotsissa tutkituissa väestöissä. Tämä ilmeisesti johtuu sairaalakohtaisista eroista haavanhoidon tasossa sekä kirurgien erilaisesta halukkuudesta amputaatioiden tekemiseen. Länsi-Göötanmaalla tehtiin vuosina keskimäärin 12 amputaatiota asukasta kohden vuodessa. Suurinta osaa amputaatioista edelsi parantumaton haava. Suomessa on seurattu diabeetikkojen amputaatiomääriä 1980-luvulta aina vuoteen 2007 asti. Amputaatioiden ilmaantuvuus on laskenut samaan aikaan, kun on käynnistetty moniammatillisia jalkatyöryhmiä ja kehitetty verisuonikirurgista hoitoa. Vuonna 2007 noin 400 diabeetikolle tehtiin nilkan yläpuolinen ensimmäinen amputaatio. Tämä merkitsisi noin kahdeksaa amputaatiota asukasta kohden. 2 Diabeetikkojen osuutta vuoden 2007 jälkeen tehdyistä amputaatioista ei ole analysoitu. Amputaatioiden kokonaismäärät eivät enää ole laskeneet vuosina Diabeettisen jalkahaavan esiintyvyyttä Suomessa ei ole tutkittu. Vuonna 2008 laaditun Käypä hoito -suosituksen arvioiden perusteella hoidon piiriin kuuluvia diabeetikkoja on noin , ja kaikkiaan diabetesta saattaa sairastaa jopa puoli miljoonaa suomalaista. Ulkomaisten laskelmien perusteella diabeettisen jalkahaavan vuotuinen ilmaantuvuus on noin 2 5 prosenttia. 4 Näiden arvioiden perusteella jalkahaavaa sairastavia diabeetikkoja olisi Suomessa noin tapausta vuodessa. Tästä joukosta suurin osa paranee perinteisin paikallishoidoin tai verisuonikirurgisten toimenpiteiden avulla. Länsi-Göötanmaalla tehty arvio ylipainehappihoitoon soveltuvista jalkahaavoista vastaisi Suomen väestössä noin tapausta vuodessa. THL Arviointiseloste 2/2012

8 Sädehoidon aiheuttama peräsuolen tai virtsarakon tulehdus Sädehoitoa käytetään yleisesti pahanlaatuisten kasvainten hoidossa. Hoidon toteutuksen ja teknologian kehittymisestä huolimatta haittavaikutukset ovat edelleen yleisiä. Lantion alueella sädehoidon haitallinen vaikutus kohdistuu useimmiten virtsarakkoon ja peräsuoleen. Sädehoidon aiheuttamat vauriot voivat olla joko välittömiä tai viivästyneitä. Välitön vaurio aiheutuu vapaiden radikaalien vahingoittaessa solujen DNA:ta ja rajoittuu yleensä tietylle alueelle. Hoito on oireenmukaista. Viivästynyt vaurio sitä vastoin on krooninen ja usein myös etenevä. Se voi ilmaantua potilaalle muutaman kuukauden tai jopa yli kymmenen vuoden kuluttua sädehoidosta. Yleisesti hyväksytty selitys sädehoidon aiheuttamille viivästyneille vaurioille on tukkeavan endarteriitin (valtimon sisäkalvon tulehdus) kehittyminen. Uudet löydökset kuitenkin viittaavat siihen, että fibrinogeenisten sytokiinien vapautuminen sekä parenkyymi- ja kantasolujen väheneminen ovat merkittävä osa vaurioiden syntymekanismia. Näiden tapahtumien seurauksena kudoksiin syntyy patologinen tila, jolle on tyypillistä verisuonten, solujen ja hapen määrän aleneminen. Virtsarakon ja peräsuolen limakalvojen vaurioituminen aiheuttaa potilaalle oireita, jotka voivat olla todella invalidisoivia. Verenvuodot ovat yleisiä ja vaativat joskus verensiirtoja. Lisäksi saattaa esiintyä virtsaamis- tai ulostamiskertojen tihentymistä ja pakottavaa tarvetta, jolloin WC:n on oltava välittömästi saatavilla. Myös lantion alueen kipu ja virtsan tai ulosteen pidätyskyvyttömyys ovat yleisiä. Oireet ovat usein niin vaikeita, että ne heikentävät potilaan elämänlaatua dramaattisesti. Kohdunkaulan, eturauhasen tai peräsuolen syövän hoitona käytetty sädetys aiheuttaa peräsuoleen tai virtsarakkoon viivästyneitä vaurioita 5 10 prosentille potilaista. Tämä merkitsisi Ruotsissa n potilasta vuodessa. Vuonna 2010 Suomessa hoidettiin sairaalassa 59 sädehoidon aiheuttamaa peräsuolen tulehdusta (K62.7 Radiation proctitis) ja 35 virtsarakon tulehdusta (N30.4 Irradiation cystitis). 3 Ylipainehappihoito Ylipainehappihoito määritellään hapen hengittämiseksi kammiossa, jonka paine on normaalia ilmanpainetta (100 kpa) suurempi. Ylipainehapen annosta, toisin sanoen hoidossa käytetyn paineen suuruutta, sen kestoa ja antokertojen määrää rajoittavat hapen toksiset vaikutukset keskushermostoon ja keuhkoihin. Yleisimmin potilas hengittää sataprosenttista ylipainehappea minuutin ajan yhdestä kolmeen kertaan päivässä. Hoito lisää plasmaan liuenneen hapen määrän jopa 20-kertaiseksi. Ylipainehapella voidaan ehkäistä ja hoitaa kudosten hapenpuutetta esimerkiksi sukeltajantaudissa, ilmaemboliassa, häkämyrkytyksessä ja pehmytkudosten tulehduksissa. Hoidon toistaminen kiihdyttää uudissuonten muodostumista ja saattaa nopeuttaa haavojen paranemista. Potilaille, joilla on diabeettinen jalkahaava tai sädehoidon aiheuttama viivästynyt pehmytkudosvaurio, ylipainehappea annetaan kerran päivässä, viitenä päivänä viikossa 6 8 viikon ajan (30 40 hoitokertaa). Hoito voidaan toteuttaa joko yksi- tai monipaikkaisessa kammiossa. Ruotsissa on viisi keskusta, joissa annetaan ylipainehappihoitoa: Göteborg, Tukholma, Karlskrona, Helsingborg ja Uddevalla. THL Arviointiseloste 2/2012

9 Ylipainehappihoito Suomessa Suomessa ylipainehappihoitoa annetaan tällä hetkellä neljässä yksikössä: Turun yliopistollisessa keskussairaalassa (TYKS), Tampereen Terveystalossa sekä Helsingissä Medioxygen Oy:ssä ja Helsinki Ear Institutessa (H.E.I). Lisäksi puolustusvoimilla tai koulutuskäytössä on muutamia painekammioita. Finohta lähetti keväällä 2012 ylipainehappihoitoa antaville yksiköille kyselyn, jolla kartoitettiin hoidon toteutumista, hintoja sekä Suomessa käytössä olevia resursseja. Pyydetyt hoitoaiheiden mukaan eritellyt tiedot toteutuneista hoidoista vuosina saatiin kolmesta yksiköstä (TYKS, Terveystalo, Medioxygen). Kyselyn mukaan ylipainehappihoitoa on vuosina annettu Suomessa diabeettisten jalkahaavojen ja sädevaurioiden lisäksi mm. häkämyrkytykseen, sukeltajan tautiin, nekrotisoiviin infektioihin sekä äkillisiin kuulovaurioihin (taulukko 2). Tänä ajanjaksona diabeettisten jalkahaavojen hoitomäärät ovat vähentyneet ja hoitojaksot lyhentyneet. 5 Painekammiohoidot Suomessa (vuotuiset keskiarvot) Hoitoindikaatiot Diabeettinen jalkahaava Sädevauriot yhteensä Potilaita vuodessa n (%) Hoitokertoja vuodessa n (%) Hoitokertoja keskimäärin/potilas *) n 7 (4 %) 107 (9 %) (15 %) 421 (34 %) 19 sädeproktiitti sädekystiitti 1, leukaluun/kaulan alueen sädevaurio Häkämyrkytys Nekrotisoiva tulehdus Korvaindikaatiot Sukeltajantauti muu sädevaurio 0, (7 %) 35 (3 %) 3 9 (6 %) 62 (5 %) 7 30 (19 %) 204 (17 %) 7 37 (24 %) 102 (8 %) 3 Muut hoidolliset indikaatiot yhteensä YHTEENSÄ (keskiarvo/v) 39 (25 %) 299 (24 %) Taulukko 2. Vuosittaiset painekammiohoidot Suomessa. Keskiarvo vuosina kolmessa yksikössä (TYKS, Terveystalo, Medioxygen) toteutetuista hoidoista. 5 * ) Luvuissa mukana myös hoidon keskeyttäneet potilaat. Paranematon diabeettinen jalkahaava tai sädehoidon aiheuttama viivästynyt kudosvaurio heikentävät merkittävästi potilaiden elämänlaatua. Haavojen jatkuvat kirurgiset revisiot, amputaatiot, verensiirrot sekä urologiset tai proktologiset leikkaukset aiheuttavat terveydenhuollolle kustannuksia ja altistavat potilaat toimenpiteiden haittavaikutuksille. Jos ylipainehappihoidon avulla voidaan edistää haavojen paranemista ja lievittää oireita, parannetaan huomattavasti potilaiden elämänlaatua. Lisäksi hoidon avulla säästyneet kustannukset voidaan ohjata muuhun käyttöön. THL Arviointiseloste 2/2012

10 Tutkimuskysymys Onko liitännäishoitona annettu ylipainehappi tavanomaisia menetelmiä vaikuttavampaa diabeettisten jalkahaavojen ja sädehoidon aiheuttamien virtsarakon tai peräsuolen tulehdusten hoidossa? Raportin tulokset Kirjallisuushaku Kirjallisuushaku tehtiin huhtikuussa 2011 PubMed-, Cochrane Library-, CINAHL- ja EMBASEtietokannoista. Lisäksi tutkimuksia haettiin useista HTA-tietokannoista ja löydettyjen artikkelien lähdeluetteloista. Haku tuotti tulokseksi 607 artikkelia, joista 40 lähetettiin katsauksen työryhmän arvioitaviksi. Tutkimukset, joissa potilaille annettiin alle 20 hoitokertaa, suljettiin katsauksen ulkopuolelle. Katsaukseen hyväksyttiin kaiken kaikkiaan 28 artikkelia, joista viisi oli satunnaistettua ja viisi satunnaistamatonta kontrolloitua tutkimusta. Tapaussarjojen tulokset on raportoitu ainoastaan terveystuloksia koskevassa taulukossa. Katsauksessa kommentoidaan myös kolmea järjestelmällistä katsausta ja kahta kustannus-vaikuttavuusanalyysia. Diabeettinen jalkahaava Haavan paraneminen Kolmessa satunnaistetussa (n = 212) ja kolmessa satunnaistamattomassa (n = 128) kontrolloidussa tutkimuksessa arvioitiin ylipainehappihoidon vaikutusta haavan paranemiseen. Kahden tutkimuksen seuranta-aika oli vuosi ja yhden kolme vuotta. Tutkimuksissa havaittiin ulkoiseen validiteettiin liittyvää epävarmuutta. Kaikissa tutkimuksissa hoitoryhmissä raportoitiin enemmän haavan täydellisiä paranemisia. Satunnaistetuissa tutkimuksissa kaksi kolmesta ylipainehapella hoidetuista haavoista parani kokonaan. Määrä oli lähes kaksinkertainen verrattuna tavanomaiseen hoitoon. Kahden laadultaan kohtalaisen ja korkeatasoisen tutkimuksen tuloksista tehdyn meta-analyysin perusteella hoitojen välinen vetosuhde (OR, odds ratio) oli 3,60 (95 %:n luottamusvälillä [1,60 8,09]). On myös huomattava, että tutkimuksiin valituilla potilailla oli krooninen haava, joka ei ollut parantunut keskimäärin 6 10 kuukauden tavanomaisella hoidolla. Ylipainehappihoito edistää diabeettisten jalkahaavojen paranemista (GRADE ). Haavan koko Kahdessa satunnaistetussa ja kahdessa satunnaistamattomassa kontrolloidussa tutkimuksessa (yhteensä 94 potilasta) raportoitiin ylipainehappihoidon vaikutusta haavan kokoon. Satunnaistettujen tutkimusten seuranta-ajat olivat kuusi kuukautta ja neljä viikkoa, ja satunnaistamattomien seitsemän ja kahdeksan viikkoa. Kaikissa tutkimuksissa todettiin haavojen pienentyneen enemmän ylipainehappiryhmissä ( %) kontrolliryhmiin verrattuna (15 95 %). Tutkimusten ulkoiseen validiteettiin liittyi jonkin verran epävarmuutta, ja satunnaistettujen tutkimusten tuloksissa oli vaihtelua. Ylipainehappihoito pienentää diabeettisten jalkahaavojen kokoa tehokkaammin kuin tavanomainen hoito (GRADE ). Amputaatiot Kolmessa satunnaistetussa ja kahdessa satunnaistamattomassa kontrolloidussa tutkimuksessa (yhteensä 407 potilasta) raportoitiin ylipainehappihoidon vaikutusta diabeettisesta jalkahaavasta johtuvien THL Arviointiseloste 2/2012

11 amputaatioiden määriin. Satunnaistettujen tutkimusten seuranta-aika oli yksi vuosi. Kahdessa tutkimuksessa amputaatioiden määrissä ei havaittu eroja ryhmien välillä; kolmessa tutkimuksessa amputaatioiden määrä oli pienempi ylipainehapella hoidetuissa ryhmissä, mutta kaikissa niissä oli metodologisia puutteita. Ylipainehappihoidon mahdollisia edullisia vaikutuksia diabeettista jalkahaavaa sairastavien potilaiden amputaation tarpeeseen ei ole voitu osoittaa (GRADE ). Elämänlaatu Ylipainehappihoidon vaikutusta elämänlaatuun arvioitiin kahdessa satunnaistetussa tutkimuksessa, joihin osallistui yhteensä 91 potilasta. Seuranta-aika oli yksi vuosi. Laajemmassa tutkimuksessa raportoitiin paranemista SF-36-elämänlaatumittarin kahdella osa-alueella. Tämä koski niitä ylipainehappiryhmän potilaita, joiden haava parani. Kummassakaan tutkimuksessa ei havaittu eroja ylipainehapella ja tavanomaisilla menetelmillä hoidettujen potilasryhmien elämänlaatupisteissä 12 kuukauden kohdalla. Ei ole voitu osoittaa, että ylipainehappihoito parantaisi diabeettista jalkahaavaa sairastavien potilaiden elämänlaatua (GRADE ). Sädehoidosta johtuva peräsuolen tulehdus Limakalvon paraneminen Aiheesta löytyi yksi satunnaistettu tutkimus. Ristikkäistutkimusasetelma oli suunniteltu siten, että lumehoitoa saaneille potilaille annettiin mahdollisuus siirtyä varsinaiseen hoitoryhmään kuuden viikon kuluttua lumehoidon päättymisestä. Näin ollen tämän tutkimuksen perusteella ei ole mahdollista verrata ylipainehappihoidon ja lumehoidon pitkäaikaisvaikutuksia. Tutkimukseen osallistui 120 potilasta. Kuuden viikon kuluttua tutkimuksen aloittamisesta tulokset puolsivat vahvasti hoitoa. Ylipainehappihoitoa saaneista 63 potilaasta viisi parani täysin. Sen sijaan verrokkiryhmässä ei todettu yhtään täydellistä paranemista. Tutkimuksen ulkoinen validiteetti on epävarma ja joidenkin tietojen kohdalla on epätarkkuuksia. Ylipainehappihoito edistää limakalvon paranemista sädeproktiitissa (GRADE ). Elämänlaatu Koska tutkimukseen osallistuneiden potilaiden lähtötason tiedot erosivat toisistaan, hoitoryhmään satunnaistettujen potilaiden elämänlaatupisteet (QoL-score) olivat lumeryhmää alhaisemmat. Ylipainehappihoitoa saaneiden potilaiden elämänlaatu parani lähtötilanteesta kuuden viikon seurantajaksolla. Ylipainehappihoidon vaikuttavuutta sädeproktiittia sairastavien potilaiden elämänlaadun parantamisessa ei ole voitu kiistattomasti osoittaa (GRADE ). Sädehoidosta johtuva rakkotulehdus Verenvuoto Yhdessä satunnaistamattomassa kontrolloidussa tutkimuksessa (n = 14) raportoitiin ylipainehappihoidon vaikutuksista silmin havaittavaan verenvuotoon sädehoidon aiheuttamaa rakkotulehdusta sairastavilla potilailla. Tutkimuksen ulkoinen validiteetti on epävarma, ja annettujen tietojen epätarkkuudet heikentävät tutkimuksen laatua huomattavasti. THL Arviointiseloste 2/2012

12 Näyttö ylipainehappihoidon vaikutuksista sädekystiitin aiheuttamaan verenvuotoon on laadultaan erittäin heikkoa (GRADE ). Aiheesta on suunnitteilla yhteispohjoismainen satunnaistettu monikeskustutkimus. Haittavaikutukset Ylipainehappihoidolla on joitakin hyvin tiedettyjä, käyttöaiheesta riippumattomia haittavaikutuksia. Yleisimpiä näistä ovat keskikorvan painevauriot eli barotraumat; niiden ilmaantuvuudeksi on raportoitu 1 45 prosenttia riippuen barotrauman määrittelystä. Toiseksi yleisin haitta on otsa- ja poskionteloiden paineentasausongelmat. Silmien etenevää likitaittoisuutta (myopia) saattaa ilmetä toistettujen ylipainehappihoitojen, yleensä yli 20 hoitokerran, jälkeen. Sen syntymekanismia ei täysin tunneta. Yleensä silmän näkö palautuu täysin normaaliksi muutaman viikon kuluessa viimeisen hoitokerran jälkeen. Lisäksi ylipainehappihoito voi aiheuttaa keuhkoissa kudosvaurioita sekä repeämiä. Hapen aiheuttamat tajuttomuuskohtaukset ovat harvinaisia, ja niitä arvioidaan ilmaantuvan alle 0,1 prosentissa hoitokerroista. Monissa ylipainehappihoitotutkimuksissa ei haittavaikutuksia ole raportoitu lainkaan, ja joissakin tutkimuksissa haittoja kuvaillaan vain epämääräisesti toteamalla "joitakin lieviä vaikutuksia". Tässä katsauksessa arvioiduissa tutkimuksissa haittavaikutusten ilmaantuvuus oli samaa luokkaa kuin kirjallisuudessa raportoitujen ylipainehapen muiden käyttöaiheiden kohdalla. Ylipainehapen merkitys kuudessa raportoidussa kuolemantapauksessa on epäselvä (kolme monielinhäiriötä, kaksi sydäninfarktia ja yksi sepsis). Eettisiä näkökohtia Huonosti paranevat diabeettiset jalkahaavat sekä vaikeaoireiset sädehoidon aiheuttamat peräsuolen ja virtsarakon tulehdukset aiheuttavat potilaille paljon kärsimystä. Onko oikein evätä näiltä potilasryhmiltä hoito, jonka vaikuttavuudesta löytyy jonkin verran näyttöä samalla kun odotetaan käynnissä olevien tai suunniteltujen tutkimusten tuloksia? Ylipainehappihoito edesauttaa diabeettisen jalkahaavan paranemista. Haittavaikutuksia on vähän, ja ne ovat hoidettavissa. Olisikin epäeettistä kieltää ylipainehappihoito diabeetikoilta, joiden jalkahaava ei parane tavanomaisilla menetelmillä. Ylipainehappihoidon vakiinnuttaminen osaksi hoitokäytäntöä ei todennäköisesti vaikuttaisi negatiivisesti muihin potilasryhmiin tai hoitomuotoihin. Taloudellinen arviointi Tavanomaisen hoidon kustannukset Äskettäin julkaistussa Eurodial-tutkimuksessa todettiin tulehtuneen diabeettisen haavan tavanomaisen hoidon ja mahdolliseen alaraaja-amputaatioon päättyvän hoidon suoriksi kustannuksiksi noin euroa jos haava paranee vuoden sisällä, noin euroa jos haava ei parane vuoden sisällä ja noin euroa jos haavan vuoksi joudutaan tekemään laaja amputaatio. Länsi-Göötanmaalla arvioidaan parantumattomien diabeettisten jalkahaavojen ilmaantuvuuden olevan potilasta vuodessa, ja näistä potilaan soveltuvan ylipainehappihoitoon. Jos oletetaan, että kaikki nämä potilaat paranevat yhden vuoden aikana tavanomaisella hoidolla ja hoidon kustannukset ovat noin euroa potilasta kohden, vuosittaiset kustannukset olisivat Länsi- Göötanmaalla noin euroa. Koska joissakin tapauksissa joudutaan todennäköisesti THL Arviointiseloste 2/2012

13 tekemään amputaatio, ja joidenkin potilaiden haava ei parane vuoden sisällä, todelliset kustannukset ovat luultavasti korkeammat. Sädehoidon aiheuttaman peräsuolen tai virtsarakon tulehduksen tavanomaisen hoidon kustannuksista ei ole julkaistua tietoa. Ylipainehappihoidon kustannukset Yhden ylipainehappihoitokerran hinta Göteborgissa on Ruotsin kruunua (n. 290 euroa). Näin ollen normaali 30 kerran hoitojakso (6 viikkoa) maksaa noin euroa potilasta kohden. Jos oletetaan, että ylipainehappihoitoon soveltuvia diabeetikkoja on Länsi-Göötanmaalla 50 75, näiden potilaiden ylipainehappihoito maksaisi euroa vuodessa. Ylipainehappihoitoon soveltuvia potilaita, joilla on sädehoidon aiheuttama vakava rakko- tai peräsuolitulehdus, arvioidaan Länsi-Göötanmaalla olevan n tapausta vuodessa. Näiden potilaiden ylipainehappihoito maksaisi euroa. Vaikutukset terveydenhuollon kustannuksiin Yllä esitettyjen laskelmien perusteella ylipainehappihoidon kokonaiskustannukset lisäisivät vain kohtuullisesti tavallisin keinoin parantumattomien diabeettisten jalkahaavojen hoidon kustannuksia. Haavojen paraneminen nopeutuu ja siten aika, joka kuluu haavan täydelliseen paranemiseen, lyhenee huomattavasti. Osa kustannuksista siirtyy perusterveydenhuollosta ja diabetesyksiköistä sairaalan ylipainehappihoitoyksikölle. Tällä hetkellä on vielä epäselvää, miten hoidon taloudelliset vaikutukset jakaantuisivat terveydenhuollon eri sektoreiden kesken. Ylipainehappihoidon toteutus ja kustannukset Suomessa Tavanomaisiin hoitomenetelmiin yhdistetyn ylipainehappihoidon on todettu pienentävän parantumattomien diabeettisten jalkahaavojen kokoa ja nopeuttavan haavojen paranemista tehokkaammin kuin tavanomainen hoito yksinään. Hoidolla voitaisiin siis välttää osa niistä kustannuksista, jotka syntyisivät näiden haavojen pidemmästä hoidosta tavanomaisin hoitokeinoin. Suomessa ylipainehappihoitoon soveltuvia, parantumatonta jalkahaavaa sairastavia diabeetikoita arvioidaan olevan noin vuosittain. Ruotsalaisraportin mukaan ylipainehappihoitoa annetaan kerran päivässä, viitenä päivänä viikossa, 6 8 viikon ajan, jolloin potilasta kohden hoitokertoja tulee Suomessa diabeettisten jalkahaavojen hoitokäytäntönä on ollut kuuden viikon jakso (30 hoitokertaa). Paineistuksen perushinta Suomessa on euroa ja sarjahinta euroa. Ylipainehappihoidon vuosikustannukset diabeettisen jalkahaavan hoidossa olisivat Suomessa 30 hoitokerran mukaan sarjahinnoilla laskettuna arviolta euroa. Arvio perustuu vain hoitokertojen hintoihin eikä sisällä muita hoitoon liittyviä kustannuksia, esimerkiksi potilaiden matka- ja majoituskustannuksia. Suomessa on vuosina hoidettu ylipainehapella keskimäärin seitsemän diabeettista jalkahaavaa sairastavaa potilasta vuosittain ja hoitokertoja on potilasta kohden ollut keskimäärin 16 (taulukko 2). Tässä luvussa ovat mukana myös hoidon keskeyttäneet potilaat. Keskeyttämisen syitä voivat olla amputaatioon joutuminen, potilaan ahtaan paikan kammo tai jatkohoidosta kieltäytyminen esimerkiksi hoidon rasittavuuden vuoksi. Toteutuneiden hoitokertojen mukaan lasketut keskimääräiset kustannukset ovat olleet yhteensä noin euroa vuodessa. THL Arviointiseloste 2/2012

14 Resurssien riittävyys nykyisellä kapasiteetilla Finohta teki toukokuussa 2012 kyselyn neljälle Suomessa hoidollista ylipainehappihoitoa antavalle yksikölle. Kyselyn perusteella näissä yksiköissä on vuosina hoidettu vuosittain yhteensä noin potilasta. Hoitokertoja on ollut noin vuodessa. Ylipainehappihoitoa on saanut vuosittain 3 12 diabeettista jalkahaavapotilasta, 1 14 sädeproktiitti- ja 0 4 sädekystiittipotilasta. Keskimääräinen hoitokertojen määrä potilasta kohden on vuosina ollut diabeettisessa jalkahaavassa 16, proktiitissa 24 ja kystiitissä 27. Noin puolet diabeettisten jalkahaavojen ylipainehappihoidosta on toteutettu TYKSissä. Kaikki sädekystiitit ja -proktiitit on hoidettu yksityisissä kammioissa. Kaikista annetuista ylipainehappihoitokerroista runsas kolmannes on tuotettu julkisessa terveydenhuollossa (TYKS), mutta 85 % hoidoista on kuitenkin ollut julkisen terveydenhuollon kustantamaa. 5 Neljässä ylipainehappihoitoa antavassa yksikössä on yhteensä kuusi kammiota, osa yksi-, osa monipaikkaisia. Istumapaikkoja on yhteensä lähes kolmekymmentä. Yksi hoitoa antavista yksiköistä (yksi iso ja yksi pieni kammio) on julkisen terveydenhuollon omistama (TYKS), muut ovat yksityisiä. Kaikki neljä hoitoyksikköä arvioivat, että niillä on runsaasti käyttämätöntä kapasiteettia. Yksiköt pystyisivät nykyresursseillaan tarjoamaan vuodessa ainakin hoitokertaa lisää eli esimerkiksi 30 kerran hoitosarjan 270 potilaalle. Huhtikuussa 2013 TYKSiin on valmistumassa yksi pieni kammio lisää. 5 Julkaistut kustannus-vaikuttavuusanalyysit Chuck et al Kustannus-vaikuttavuusanalyysissa ylipainehappihoidon 12 vuoden ajalle arvioidut kustannukset olivat alhaisemmat yksinään annettuun tavanomaiseen hoitoon verrattuna. Tämän lisäksi ylipainehappihoitoa saaneiden potilaiden elämänlaatu oli parempi laatupainotettuina elinvuosina (QALY) mitattuna. Johtopäätöksen mukaan tavanomaiseen hoitoon yhdistetty ylipainehappihoito on kustannusvaikuttavaa yksinään annettuun tavanomaiseen hoitoon verrattuna. Ylipainehappihoidolla saavutetun yhden lisä- QALYn kustannusten arvioitiin olevan lyhyellä aikavälillä kohtalaiset tai korkeat, mutta pitkällä aikavälillä alhaiset. Guo et al Analyysin tulokset viittaavat siihen, että ylipainehappihoito on kustannusvaikuttavaa diabeettisten jalkahaavojen tavanomaisen hoidon liitännäishoitona verrattuna yksinään annettuun tavanomaiseen hoitoon, varsinkin pitkällä aikavälillä. Hailey et al Päätöspuumallin avulla arvioidaan liitännäishoitona annetun ylipainehappihoidon kustannusvaikuttavuutta diabeettisen jalkahaavan hoidossa 12 vuoden aikahorisontilla. Raportin laatimisen aikaan saatavilla olevan tiedon perusteella todetaan, että tavanomaisen hoidon lisänä annettu ylipainehappihoito on kustannusvaikuttavaa yksinään annettuun tavanomaiseen hoitoon verrattuna. Saatavilla oleva niukka terveystaloustieteellinen näyttö viittaa siihen, että ylipainehappihoidon antaminen parantumatonta diabeettista jalkahaavaa sairastaville potilaille on kustannusvaikuttavaa yksinään annettuun tavanomaiseen hoitoon verrattuna. THL Arviointiseloste 2/2012

15 Raportin ulkopuoliset lähteet 1 Jukkapekka Jousimaa, Helena Liira, Juha Liira ja Jorma Komulainen. Hoitosuositusten näytönasteen ja vahvuuden arviointi GRADE-työryhmän tapaan, Duodecim 2010;126(16): Ikonen T, Sund R, Venermo M, et al. Fewer Major Amputations Among Individuals With Diabetes in Finland in Diab Care 2010;33: HILMO-tilastot Diabeetikon jalkaongelmat. Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Diabetesliiton lääkärineuvoston, Suomen Endokrinologiyhdistyksen ja Suomen Ihotautilääkäriyhdistyksen asettama työryhmä. 5 Suomen ylipainehappihoitoa antavien yksiköiden käytäntöjen kartoitus. Finohta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012, aiemmin julkaisemattomia tietoja. THL Arviointiseloste 2/2012

16 Eva Kiura Taru Haula Tuija Ikonen Ulla-Maija Rautakorpi Marjukka Mäkelä Ylipainehappi diabeettisten jalkahaavojen sekä sädehoidon aiheuttamien lantion alueen viivästyneiden kudosvaurioiden hoidossa Arviointiseloste 2/2012 Perustuu järjestelmälliseen kirjallisuuskatsaukseen: Hyperbaric oxygen therapy in the treatment of diabetic foot ulcers and late radiation tissue injuries of the pelvis. Göteborg: Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, HTA-centre; HTA-rapport 2012:44. Verkko-osoitteessa: Käännös ja toimitus: Eva Kiura Taitto: Terhi Ilonen Kiitokset dosentti Juha Perttilälle arviointiselosteen käännöksen ja asiasisällön tarkistamisesta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 170) Helsinki Puhelin:

ARVIOINTISELOSTE. Purennan poikkeamat ja hampaiden oikomishoito

ARVIOINTISELOSTE. Purennan poikkeamat ja hampaiden oikomishoito ARVIOINTISELOSTE Purennan poikkeamat ja hampaiden oikomishoito 1 2006 Järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus Bettavvikelser och tandreglering i ett hälsoperspektiv. Sammanfattning och slutsatser Rapportnr:

Lisätiedot

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD): Diagnosointi ja hoito Hoidon organisointi Potilaan osallistuminen. Järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD): Diagnosointi ja hoito Hoidon organisointi Potilaan osallistuminen. Järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus Päivi Reiman-Möttönen, Eva Kiura, Marjukka Mäkelä Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD): Diagnosointi ja hoito Hoidon organisointi Potilaan osallistuminen Järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus Perustuu

Lisätiedot

ARVIOINTISELOSTE. Obstruktiivinen uniapneaoireyhtymä

ARVIOINTISELOSTE. Obstruktiivinen uniapneaoireyhtymä ARVIOINTISELOSTE 1 2007 Obstruktiivinen uniapneaoireyhtymä Perustuu ruotsalaisen SBU:n julkaisemaan yhteispohjoismaiseen arviointiin: Obstructive Sleep Apnoea Syndrome - A Systematic Literature Review.

Lisätiedot

Päivystysvastaanotot potilaiden näkökulmasta

Päivystysvastaanotot potilaiden näkökulmasta Päivystysvastaanotot potilaiden näkökulmasta Arviointiseloste 1/2012 Eva Kiura (toim.) eva.kiura@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 (Mannerheimintie 170) 00271 Helsinki Puh: 020 610 6000

Lisätiedot

Otsonin käyttö haavanhoidossa

Otsonin käyttö haavanhoidossa Päivitetty 6.2.2009 Otsonin käyttö haavanhoidossa Miika Sallinen 1 Yhteenveto: Tämä on kirjallisuuskatsaus, jossa käsitellään tutkimuksia, joissa otsonikaasua on eri menetelmillä käytetty erilaisten haavojen

Lisätiedot

Focus Oncologiae. Syöpäsäätiön julkaisusarja No 11, 2010. Eturauhasen syöpä

Focus Oncologiae. Syöpäsäätiön julkaisusarja No 11, 2010. Eturauhasen syöpä Focus Oncologiae Syöpäsäätiön julkaisusarja No 11, 2010 Eturauhasen syöpä Syöpäsäätiön XXXVII Symposiumi 4. 5.2.2010 1 Focus Oncologiae -sarjan julkaisut: Eturauhasen syöpä 2010 Ruokatorven syöpä ja mahasyöpä

Lisätiedot

Ravitsemushoidon kustannusvaikuttavuus

Ravitsemushoidon kustannusvaikuttavuus Ravitsemushoidon kustannusvaikuttavuus taloudellinen arviointi kansansairauksien ehkäisyssä ja/tai hoidossa Anne-Mari Ottelin Teknologiakatsaus 153/2004 Ravitsemushoidon kustannusvaikuttavuus taloudellinen

Lisätiedot

Autismikirjon häiriöt: Diagnostiikka ja hoito Hoidon organisointi Potilaiden osallistuminen

Autismikirjon häiriöt: Diagnostiikka ja hoito Hoidon organisointi Potilaiden osallistuminen Autismikirjon häiriöt: Diagnostiikka ja hoito Hoidon organisointi Potilaiden osallistuminen Arviointiseloste 2/2014 2. korjattu versio Päivi Reiman-Möttönen paivi.reiman-mottonen@thl.fi Puh. 029 524 7134

Lisätiedot

Glargin- ja detemirinsuliinin hoidollinen ja taloudellinen arvo tyypin 1 ja tyypin 2 diabeteksen hoidossa NPH-insuliiniin verrattuna

Glargin- ja detemirinsuliinin hoidollinen ja taloudellinen arvo tyypin 1 ja tyypin 2 diabeteksen hoidossa NPH-insuliiniin verrattuna Versio 1.1 Glargin- ja detemirinsuliinin hoidollinen ja taloudellinen arvo tyypin 1 ja tyypin 2 diabeteksen hoidossa NPH-insuliiniin verrattuna Arviointiraportin luonnoksen julkinen kommentointi Arviointiraportin

Lisätiedot

JULKAISUSARJA 2/2015 RADIUM-223-DIKLORIDI KASTRAATIORESISTENTIN ETURAUHASSYÖVÄN HOIDOSSA. Arviointikooste

JULKAISUSARJA 2/2015 RADIUM-223-DIKLORIDI KASTRAATIORESISTENTIN ETURAUHASSYÖVÄN HOIDOSSA. Arviointikooste JULKAISUSARJA 2/2015 RADIUM-223-DIKLORIDI KASTRAATIORESISTENTIN ETURAUHASSYÖVÄN HOIDOSSA Arviointikooste RADIUM-223-DIKLORIDI KASTRAATIORESISTENTIN ETURAUHASSYÖVÄN HOIDOSSA Arviointikooste Fimea kehittää,

Lisätiedot

nähdään www.nahdaan.fi Tietoa diabeettisesta verkkokalvosairaudesta ja sen hoidosta 1/2015 Henkilökuvassa Outi Pietiläinen s.

nähdään www.nahdaan.fi Tietoa diabeettisesta verkkokalvosairaudesta ja sen hoidosta 1/2015 Henkilökuvassa Outi Pietiläinen s. www.nahdaan.fi Tietoa diabeettisesta verkkokalvosairaudesta ja sen hoidosta 1/2015 Henkilökuvassa Outi Pietiläinen s. 8 13 Diabeettisen retinopatian Käypä hoito -suositus s. 14 15 Diabeettisen makulaturvotuksen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. EPREX 4000 IU/ml injektioneste, liuos, esitäytetyssä ruiskussa

VALMISTEYHTEENVETO. EPREX 4000 IU/ml injektioneste, liuos, esitäytetyssä ruiskussa VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI EPREX 4000 IU/ml injektioneste, liuos, esitäytetyssä ruiskussa 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Epoetiini alfaa* 4000 IU/ml eli 33,6 mikrog/ml, tuotettu

Lisätiedot

ADJUVANTTIHOIDOT KOLOREKTAALISYÖVISSÄ

ADJUVANTTIHOIDOT KOLOREKTAALISYÖVISSÄ ADJUVANTTIHOIDOT KOLOREKTAALISYÖVISSÄ Vornanen, Juha Oskari 1974012 Syventävien opintojen tutkielma Patologian laitos Oulun yliopisto Toukokuu 2014 Markus Mäkinen LIITE 1 OULUN YLIOPISTO Lääketieteellinen

Lisätiedot

Liite 1. TARKEMPI TYYPIN 1 DIABETEKSEN HOIDON NYKYTILAN JA KEHITYSTARPEIDEN KUVAUS

Liite 1. TARKEMPI TYYPIN 1 DIABETEKSEN HOIDON NYKYTILAN JA KEHITYSTARPEIDEN KUVAUS Liite 1. TARKEMPI TYYPIN 1 DIABETEKSEN HOIDON NYKYTILAN JA KEHITYSTARPEIDEN KUVAUS Sisällys Liite 1. TARKEMPI TYYPIN 1 DIABETEKSEN HOIDON NYKYTILAN JA KEHITYSTARPEIDEN KUVAUS... 1 Tyypin 1 diabetes sairautena...

Lisätiedot

Verensokerin omaseuranta diabeteksen hoidossa

Verensokerin omaseuranta diabeteksen hoidossa Linnéa Linko, Kristian Lampe, Jarkko Ihalainen, Marjukka Mäkelä, Harri Sintonen, ja työryhmä Diabeteksessa huono sokeritasapaino aiheuttaa pitkällä aikavälillä vaurioita moniin elimiin. Liian korkea tai

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Diabetesliiton lääkärineuvoston, Suomen Endokrinologiyhdistyksen ja Suomen Ihotautilääkäriyhdistyksen asettama työryhmä Käypä hoito -suositus

Lisätiedot

impakti IMPAKTI TIETOA TERVEYDENHUOLLON MENETELMIEN ARVIOINNISTA

impakti IMPAKTI TIETOA TERVEYDENHUOLLON MENETELMIEN ARVIOINNISTA 5 2001 IMPAKTI TIETOA TERVEYDENHUOLLON MENETELMIEN ARVIOINNISTA impakti FinOHTA TERVEYDENHUOLLON MENETELMIEN ARVIOINTIYKSIKKÖ FINNISH OFFICE FOR HEALTH CARE TECHNOLOGY ASSESSMENT STAKES SOSIAALI- JA TERVEYSALAN

Lisätiedot

Elämänlaatu vaikuttaa päätöksentekoon

Elämänlaatu vaikuttaa päätöksentekoon Terveydenhuollon menetelmien arviointiyksikön lehti 3 2006 Elämänlaatu vaikuttaa päätöksentekoon >> 4 Ensimmäiset HALO-arviointiaiheet valittu >> sivu 8 Nopeille arvioille on kova kysyntä >> sivu 9 Tutkimuksen

Lisätiedot

Otsoniterapia retinitis pigmentosan hoidossa

Otsoniterapia retinitis pigmentosan hoidossa Otsoniterapia retinitis pigmentosan hoidossa Päivitetty 13.12.2011 Tämä dokumentti on saatavilla osoitteessa: www.otsoniterapia.net/taudit/rp.pdf 2011 Miika Sallinen Otsoniterapia retinitis pigmentosan

Lisätiedot

6/2006. Diabeteksen esiintyvyys Suomessa Diabeettisen retinopatian Käypä hoito -suositus EASD 2006 VOL. 35 JOULUKUU SUOMEN DIABETESLIITTO

6/2006. Diabeteksen esiintyvyys Suomessa Diabeettisen retinopatian Käypä hoito -suositus EASD 2006 VOL. 35 JOULUKUU SUOMEN DIABETESLIITTO 6/2006 VOL. 35 JOULUKUU SUOMEN DIABETESLIITTO Diabeteksen esiintyvyys Suomessa Diabeettisen retinopatian Käypä hoito -suositus EASD 2006 Kuva: Timo Saaristo Tilauslomake internetissä: www.diabetes.fi 7

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Gastroenterologiayhdistys ry:n ja Suomen Reumatologisen yhdistyksen asettama työryhmä DUODECIM 2009 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti

Lisätiedot

ETURAUHASSYÖPÄÄN SAIRASTUNEIDEN MIESTEN KOKEMUKSET HOITOJEN AIHEUTTAMISTA HAITTAVAIKUTUKSISTA

ETURAUHASSYÖPÄÄN SAIRASTUNEIDEN MIESTEN KOKEMUKSET HOITOJEN AIHEUTTAMISTA HAITTAVAIKUTUKSISTA ETURAUHASSYÖPÄÄN SAIRASTUNEIDEN MIESTEN KOKEMUKSET HOITOJEN AIHEUTTAMISTA HAITTAVAIKUTUKSISTA TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOKSEN SUORITTAMAN VALTAKUNNALLISEN POTILASKYSELYN TULOKSIA Heli Tenhola Helsingin

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn terveysvaikutusten taloudellinen arviointi

Kävelyn ja pyöräilyn terveysvaikutusten taloudellinen arviointi Kävelyn ja pyöräilyn terveysvaikutusten taloudellinen arviointi Methodology Menetelmät ja and käyttäjän user guide opas LIIKENNEINFRASTRUKTUURIN JA -TOIMENPITEIDEN TALOUDELLINEN ARVIOINTI Alkuperäinen

Lisätiedot

Endovaskulaariset toimenpiteet

Endovaskulaariset toimenpiteet Medtronicin pohjoismainen uutislehti nro 3 2011 Endovaskulaariset toimenpiteet Ensisijainen hoito ääreisverenkiertosairauksiin? SIvut 12 13 Hankintojen kokonaiskuva SIvut 4 5 Hypertension uudesta hoidosta

Lisätiedot

Arja Kiviaho-Tiippana Diabeetikon jalkaongelmien ennaltaehkäisy Itä-Suomessa

Arja Kiviaho-Tiippana Diabeetikon jalkaongelmien ennaltaehkäisy Itä-Suomessa Arja Kiviaho-Tiippana Diabeetikon jalkaongelmien ennaltaehkäisy Itä-Suomessa Jalkojen kunto, omahoitokäytänteet, ohjaus ja seuranta diabeetikoiden arvioimana Publications of the University of Eastern Finland

Lisätiedot

Terveydenhuollon menetelmien arviointiyksikön lehti. Cochraneteemanumero. Dublin näytti arviointitiedon uuden suunnan >> sivu 10

Terveydenhuollon menetelmien arviointiyksikön lehti. Cochraneteemanumero. Dublin näytti arviointitiedon uuden suunnan >> sivu 10 Terveydenhuollon menetelmien arviointiyksikön lehti 6 2006 Cochraneteemanumero Dublin näytti arviointitiedon uuden suunnan >> sivu 10 Kuka katsauksia lukee? >> sivu 4 Toimittaja Cochrane-uutisten lähteillä

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Glaukooma

Käypä hoito -suositus. Glaukooma Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Silmälääkäriyhdistys ry:n ja Suomen seura ry:n asettama työryhmä Päivitetty 24.10.2014 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti

Lisätiedot

Kannattaako tupakoinnin lopettaminen?

Kannattaako tupakoinnin lopettaminen? S T A K E S I N R A P O R T T E J A 1 / 2 0 0 6 Kirsi Vitikainen, markku pekurinen, urpo kiiskinen, hennamari mikkola Kannattaako tupakoinnin lopettaminen? Tupakoinnista aiheutuvien eliniänaikaisten hoitokustannusten

Lisätiedot

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Suomen Akatemia KONSENSUSLAUSUMA. Vaihdevuosien hormonihoito 26.11.2004

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Suomen Akatemia KONSENSUSLAUSUMA. Vaihdevuosien hormonihoito 26.11.2004 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Suomen Akatemia KONSENSUSLAUSUMA Vaihdevuosien hormonihoito 26.11.2004 JOHDANTO 2 Konsensuskokoukset ovat avoimia ja julkisia kokouksia, joissa arvioidaan lääketieteellisiä

Lisätiedot

Työryhmän kokoonpano ja sidonnaisuudet

Työryhmän kokoonpano ja sidonnaisuudet Hoitosuositus - Tutkimusnäytöllä tuloksiin Kuva: Shutter stock Painehaavan ehkäisy ja tunnistaminen aikuispotilaan hoitotyössä 1,2 1 Perustuu kansainväliseen suositukseen: National Pressure Ulcer Advisory

Lisätiedot