NAO- / ENO- tilannekatsaus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NAO- / ENO- tilannekatsaus"

Transkriptio

1 NAO- / ENO- tilannekatsaus NAO-ENO työseminaari VII Turku Projektisuunnittelija Erno Hyvönen

2 Tilastotietoa kohderyhmästä (Tilastokeskus) OPETUS- JA KULTTUURI- MINISTERIÖ Analyysejä, yhteenvetoja Palautetta, arvioita Työseminaarit keskusteluja Kysymyksiä, ehdotuksia Uusia ideoita, rohkaisua YHTEISTYÖ- KUMPPANIT - tukea, ideoita, palautetta KOULUTUKSEN- JÄRJESTÄJÄT DATA - määrällinen; opiskelijat taustan mukaan, keskeytysasteet - laadullinen; tavoitettavuus, saavutettavuus, ohjauksen, opetuksen ja oppimisen metodit Tukee tavoitteiden saavuttamisessa NUORTEN AIKUISTEN OSAAMISOHJELMA MUITA HYÖTYJÄ AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISEKSI

3 Oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa mennessä aloittaneet, suoritetut tutkinnot ja tutkinnon osat (tiedot 56/60 oppilaitoksesta) ammatillinen peruskoulutus ammattitutkintoon valmistava koulutus erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus yhteensä aloittaneet 2050 (39%) 3247 (61%) * tutkinnot 71 (16%) 364 (82%) 9 (2%) 444 tutkinnon osat 300 (21%) 1128 (79%) (* lisäksi tähän oppisopimusmuotoisessa koulutuksessa toteutuneet n. 430 opiskelijatyövuotta)

4 NAO: Oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa välillä aloittaneet, suoritetut tutkinnot ja tutkinnon osat (tiedot täydentyvät vielä) ammatillinen peruskoulutus (opl + oppis) ammattitutkintoon valmistava koulutus (opl + oppis) erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus (opl + oppis) Yhteensä (opl + oppis) aloittaneet (69%) tutkinnot (34%) tutkinnon osat (61%) (30%) (62%) (39%) (1%) (4%) (1%)

5 ENO: Oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa mennessä aloittaneet, suoritetut tutkinnot ja tutkinnon osat (tiedot täydentyvät vielä) ammatillinen peruskoulutus (opl + oppis) ammattitutkintoon valmistava koulutus (opl + oppis) erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus (opl + oppis) Yhteensä (opl + oppis) aloittaneet (64%) tutkinnot (29%) tutkinnon osat (58%) (33%) (65%) (41%) (3%) (6%) (1%)

6 TULOKSIA: Ohjelma löytää edelleen hyvin kohderyhmänsä Kysely toteuttajille Syyskuu 2015 (44 vastausta, tiedot 2777 opiskelijasta) ( )

7 TULOKSIA: Miesten ja vieraskielisten osuuksissa ei kasvua Kysely toteuttajille Syyskuu 2015 (44 vastausta, tiedot 2777 opiskelijasta) ( )

8 NAO ja ENO eroja ja yhtäläisyyksiä Ohjelmien osallistujarakenne työmarkkina-aseman mukaan käytännössä identtinen Ainoa merkittävä ero vieraskielisissä!

9 Syyskuun 2015 kyselyn avoimet kysymykset: 1. NAO: Miten olette uudella raportointikaudella muuttaneet toimintaanne (hakevan tai tukevan toiminnan, ohjauspalveluiden tai muun osalta)? 2. NAO: Mitä uutta olette kehittäneet Nuorten aikuisten osaamisohjelmassa? 3. ENO: Mitä käytäntöjä olette suoraan siirtäneet NAOohjelmasta Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen (ENO) - ohjelmaan? 4. ENO: Miten Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen (ENO) -ohjelman toteuttaminen eroaa teillä NAO-ohjelman toteuttamisesta?

10 1. NAO: Miten olette uudella raportointikaudella muuttaneet toimintaanne (hakevan tai tukevan toiminnan, ohjauspalveluiden tai muun osalta)? - 1 Olemme myös aloittaneet yhteistyön nuorten työpajan kanssa. Paikkakuntalaisten nuorten on mahdollista mennä työpajalle työssäoppimisjaksolle, aluksi voimaantumaan ja työelämän pelisääntöjä oppimaan ja pikkuhiljaa ammatillisia tavoitteita lisäten. nao/eno -ohjelmien toteutumisen eteneminen ja arviointi on tullut osaksi kuukausittaista aikuiskoulutustoiminnan tarkastelua Olemme panostaneet entistä enemmän markkinointiin ja NAO- kohderyhmään kuuluvien löytämiseen. Kuten aiemmin on todettu, helpot NAOt on löydetty, nyt etsimme niitä kaikkein osallistumattomimpia, kuten maahanmuuttajanaiset ja vangit. Meitä on edelleen pyydetty kouluttamaan eri oppilaitoksiin haastavien opiskelijoiden kohtaamisen keinoista, tällä raportointikaudella olemme olleet mm. AEL:ssä, Keudassa, Edupolissa, Stadin aikuisopistossa ja Ylä-Savon ammattiopistossa. Syksyllä 2015 on aloitettu tehostettu poissaolojen seuranta. Tähän nähtiin tarvetta siksi, että NAO- opiskelija saattaa helposti haipua pois opiskelurutiinista. Useinhan syynä NAOlaisuuteen ovat arjenhallinnan ongelmat. NAO- opiskelija kaipaa siis usein pikaista väliintuloa jotta hän huomaa että häneltä odotetaan sitoutumista ja hänestä välitetään.

11 1. NAO: Miten olette uudella raportointikaudella muuttaneet toimintaanne (hakevan tai tukevan toiminnan, ohjauspalveluiden tai muun osalta)? 2 Kun NAO-rahoitus alun perin alkoi, kohdistimme voimavaroja tarjoamalla kaikille kaikkea tyyppisesti tavoitteenamme saada kattavasti koko kohderyhmä koulutuksen pariin. Metodi osoittautui toimimattomaksi, tarjonta ja kysyntä eivät kohdanneet odotetulla tavalla. Tällä rahoituskaudella olemme keskittyneet enemmän kohdennettujen koulutusten rakentamiseen erilaisille ryhmille juuri heidän tarpeistaan lähtien Olemme kuitenkin päättäneet tehdä kaikille NAO- ja ENO-opiskelijoille lukitestauksen ja pitää näille opiskelijaryhmille säännönmukaisesti ryhmäytymispäiviä /-tapahtumia. Vuoden 2015 alusta jokaisella koulutusalalla oma uraohjaaja, joka tekee parityöskentelynä kouluttajan rinnalla hakevaa ja tukevaa työtä aloitettu oppisoppitoiminta (opintojen tuki) kerran viikossa, vakiintunut pysyväksi toiminnaksi. NAO ja ENO kouluttajien vertaistukiryhmästä tullut vakiintunut toimintamuoto, joka laajentunut koskemaan myös muita rahoitusmuotoja. jokaiselle koulutusalalle on sovittu NAO-vastaava, joka ottaa vastuun opiskelijoiden henkilökohtaistamisprosessista sekä tiedottaa NAO-asioista muita työntekijöitä hakevan toiminnan suunnittelu yhteistyössä vankilan kanssa

12 1. NAO: Miten olette uudella raportointikaudella muuttaneet toimintaanne (hakevan tai tukevan toiminnan, ohjauspalveluiden tai muun osalta)? 3 TNO -palvelut -yksikössä toimivat ohjaajat tarjoavat tukipalveluja opiskelijoille ja konsultatiivista apua ammatillisille kouluttajille. Ohjaus- ja erityisohjauspalveluita on vahvistettu kahdella henkilöllä alkuvuoden aikana. He ovat osallistuneet hakeutumisvaiheessa tuen tarpeiden kartoittamiseen ja ohjauspalvelujen tarjoamiseen opiskelijoille opiskelun aikana. Resurssin vahvistamisella on kyetty vastaamaan aiempaa nopeammin opiskelijoiden tuen tarpeisiin. Ohjaajat ovat kehittäneet yhdessä ammatillisten kouluttajien kanssa opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja NAOopiskelijoille. Opinnot toteutetaan integroituna mallinna, jossa opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot ovat limittyneinä ammatillisen osaamisen kehittämiseen. Oppilaitoksissa on on lisätty ohjausta erityisen tuen tarpeessa oleville. Oppimisen ohjaajat ja erityisopettajat tekevät heidän parissaan töitä ja ohjaavat heitä tarpeen mukaan oppimisvalmiuksia parantaviin opintoihin. Hakeutumisvaiheen ohjausta on tehostettu, jotta opiskelija hakee oikealle alalle/tutkintoon tai opintojen aikana vaihtaa toiseen tutkintoon eikä keskeytä opiskeluaan. Aiempien vuosien NAO-koulutuksista saatujen kokemusten perusteella opetusta on pyritty järjestämään niin, että NAO-opiskelijat eivät ole omana ryhmänään vaan yhdessä muiden aikuisempien opiskelijoiden kanssa niin, että ryhmässä on siis kaikenikäisiä opiskelijoita. Tämä malli on osoittautunut paremmaksi. Tukevan toiminnan osalta olemme järjestäneet opiskelijoille yhteisen Yhteiskuntaopin päivän. Päivän sisältönä oli asiantuntijoita TE-toimistosta, Velkaneuvonnasta, Sosiaalitoimesta ja Ulosottotoimistosta kertomassa toiminnastaan ja vastaamassa opiskelijoiden kysymyksiin

13 2. NAO: Mitä uutta olette kehittäneet Nuorten aikuisten osaamisohjelmassa? - 1 Olemme tehneet ostopalvelusopimuksen työvalmennuskeskus Jupiter-säätiön kanssa NAO-opiskelijoiden tuettuun työssäoppimiseen. Tällä toiminnalla olemme mahdollistaneet opintojen alussa tarvittavan tehostetun henkilökohtaisen tuen myös työssäoppimispaikalla. Opiskelijoilla on ollut myös mahdollisuus siirtyä portaittainen(ja tuetusti) vaativampiin työtehtäviin/työssäoppimispaikkoihin. Olemme aloittamassa pajajaksoja, joissa taustaltaan erilaiset opiskelijat saavat käytännön työtehtävien kautta opiskella ja kehittää ammatillista osaamistaan. Olemme perustaneet Voimaryhmän, jolla on 3 lähipäivää kuukaudessa. Voimaryhmässä opiskellaan ammattitaitovaatimusten mukaisesti, mutta opiskelutahti on hitaampi kuin normaalissa ryhmässä. Tavoitteena on opiskella yhden tutkinnonosan asiat yhden lukuvuoden aikana. Asiat opiskellaan luovin ja voimaannuttavin menetelmin, ja ammatillisen opiskelun rinnalla kulkevat koko ajan itsetuntoa sekä elämänhallinta- ja opiskelutaitoja kehittävät sisällöt. Voimaryhmästä voi siirtyä joustavasti normaaleihin aikuisryhmiin ja vastaavasti aikuisryhmässä opiskelunsa aloittanut voi siirtyä voimaryhmään, jos elämäntilanne tai opiskeluvalmiudet muuttuvat sellaisiksi, ettei opiskelija pysy normaalin ryhmän mukana. Olemme laatineet maahanmuuttajataustaisille hakeutumisvaiheeseen selkokielisen kirjeen, jossa lyhyesti kerromme hakuprosessin etenemisestä ja kehotamme selvittämään oman tilanteensa opintojen aikaiseen rahoitukseen joko Kelassa tai TE-toimistossa.

14 2. NAO: Mitä uutta olette kehittäneet Nuorten aikuisten osaamisohjelmassa? - 2 Luksian ammattiopiston opiskelijoille, joiden opinnot ovat vaarassa keskeytyä, olemme luoneet uutta siirtymämallia ajatuksella, että he voisivat mahdollisesti jatkaa opintojaan aikuisopiston puolella. Tässä olemme tehneet tiivistä yhteistyötä Vastuuta ESR-hankkeen kanssa. NAO- kohderyhmään kuuluvat opiskelijat hyötyvät tästä, kun osaamisen tunnistamista ja henkilökohtaista opintopolkua voidaan tehdä oppilaitoksen sisällä ilman, että opiskelijan tarvitsee erota oppilaitoksesta. Tämä koskee myös opiskelijoita, jotka siirtyvät aikuisopistossa opintoalalta toiselle. - orientaatiopaketti työllisyyden hoidon palvelukeskuksen asiakkaille - syksyllä 2015 ohjelmiin hakeutuvien henkilöiden ohjauksessa huomioitu myös oppilaitoksen ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen(valma) tarjoamat mahdollisuudet Myös turvapaikanhakijoiden vastaanottokodin kanssa yhteistyössä suunnitellut ravitsemus- ja puhdistuspalvelualan koulutukset ovat olleet uuttakin ajattelua ja osatutkintojen yhdistelyä ennakkoluulottomasti luovaa toimintaa Olemme päivittäneen Opiskeluhuoltosuunnitelman, jossa on otettu huomioon entistä paremmin NAOopiskelijoiden tuomat haasteet. Suunnitelma sisältää selkeitä toimintaohjeita. Panostamme tutkintojen osiin NAO-koulutuksissa (perustutkinnot), joissa on tavoitteena maksimissaan kahden tutkinnon osan suorittaminen. Näissä koulutuksissa osatutkintoja yhdistetään myös eri tutkinnoista (esim. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta yksi tutkinnon osa ja Kotityö- ja puhdistuspalveluiden perustutkinnosta toinen osa). Tavoitteena mahdollisimman laaja-alainen moniosaajuus, jotta pystyisi paremmin työllistymään vähintään kahdella mahdollisella alalla.

15 2. NAO: Mitä uutta olette kehittäneet Nuorten aikuisten osaamisohjelmassa? - 3 Keväällä 2015 on otettu käyttöön koulutusmalli kielikoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteensovittamisesta myös tavaralogistiikan alalla NAO-kelpoisille maahanmuuttajille. Linja-autonkuljettajakoulutuksessa malli on ollut jo käytössä hyvällä menestyksellä ja sitä jatketaan edelleen. Koulutuksen painopisteenä on suomen kielen ja logistiikka-alan työkulttuurin opiskelu. Koulutus tähtää logistiikan perustutkintoon, mutta se tehdään suorittamalla osatutkinto kerrallaan. Näin ollen ne, jota eivät pysty suorittamaan koko tutkintoa, voivat kuitenkin tehdä osatutkinnon. Koulutuksen edetessä voi erikoistua joko varastoalan ammattilaiseksi tai linja-autonkuljettajaksi. Lisäksi meillä on alkanut uusi koulutus, mikä yhdistää kaksi ammattia: Pakettiautonkuljettaja-varastomies. Sen tavoitteena on suorittaa osa logistiikan perustutkinnosta. Myös hotelli- ravintola- ja catering-alalla tarjoamme osatutkintoja: baaritarjoilija, hotellityöntekijä, kahvilatarjoilija, pikaruokatyöntekijä. Niitä opiskelijoita, jotka saavat suoritettua osatutkinnon, kannustetaan jatkamaan opiskelua ja suorittamaan lopulta koko tutkinto. Olemme aloittaneet toteuttaa yhä enemmän toiminnallisuutta ns. käsitteellisillä aloilla, esim. merkonomiopiskelijoille asiakaspalvelu- ja työnhakupelejä ja -tehtäviä, pop up yrityksiä jne. Under denna rapporteringsperiod fortsatte vi vårt samarbete med VAKK kring YE i försäljning. För YA:s del blev det tyvärr ingen svenskspråkig grupp, inga svenskspråkiga NAO-studeranden hittades. Däremot lyckades vi hitta många finskspråkiga studeranden som VAKK nu då utbildar. Kaikille NAO-nuorten kanssa työskenteleville järjestettiin ulkopuolisen asiantuntijan toimesta koulutus- ja vertaiskeskustelusessiot. Näissä Miten siedän laiskuutta tilaisuuksissa käytiin läpi nuorten tapoja/tottumuksia ja etsittiin alustuksen ja vertaiskeskustelun avulla työkaluja nuorten käyttäytymisen ymmärtämiseen. Palaute oli hyvää ja esim. oppilaitoksen uraohjaajilla oli paljon annettavaa uudemmille NAO-opettajille.

16 2. NAO: Mitä uutta olette kehittäneet Nuorten aikuisten osaamisohjelmassa? - 4 Hakevassa toiminnassa on raportointikaudella panostettu aikuisten maahanmuuttajien henkilökohtaiseen ohjaukseen työvoimapoliittisen kotouttamiskoulutuksen loppuvaiheessa. Näin on saatu NAO- ja ENO-ohjelmien mahdollistamiin koulutuksiin lisää maahanmuuttajataustaisia nuoria ja aikuisia. Työvoimapoliittisen kotouttamiskoulutuksen jatkumoksi on pyritty kehittämään koulutustuotteita (oppilaitosmuotoinen koulutus), jotka olisivat tarkoituksenmukaisia / mahdollisia aikuisille maahanmuuttajaopiskelijoille NAO- ja ENO-kohderyhmät mukaan lukien. Syksyllä 2015 on lanseerattu neljä erilaista maahanmuuttajille suunnattua tutkinnon osaan tai koko tutkintoon valmistavaa koulutustuotetta, joissa on aloittanut maahanmuuttajataustaisia NAO- ja ENOopiskelijoita Maahanmuuttajille suunnitelluissa NAO-koulutuksissa sovelletaan Lean-ajattelua koko koulutusprosessiin. Tavoitteena on kehittää opiskelijoiden ammatillista ja kielellistä osaamista integroidusti sekä mahdollistaa opiskelijoiden oman motivaation kasvamisen. Koulutusprosessi nähdään arvonlisäyksenä, jossa opiskelijan kyky toimia alan työtehtävissä ja työyhteisöissä vahvistuu prosessin kaikissa vaiheissa. Kehittämistoimenpiteet kohdistuvat prosessia haittaaviin tekijöihin kuten motivaation hukkaamiseen, odotteluaikoihin, passiivisiin roolimalleihin, tehottomiin käytäntöihin jne. Kaikille NAO-opiskelijoille on myös päätetty järjestää terveystarkastukset, jotka ovat parhaillaan alkamassa. Terveystarkastukset aloitetaan Nirvan toimipisteestä. Tarkastusten tavoitteena on opiskelijoiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen. Arjen taitojen vahvistamiseksi opiskelijapalvelut tuottaa NAO-opiskelijoille ruokakurssin, jolla opetellaan laittamaan hyvää ja terveellistä ruokaa edullisesti.

17 3. ENO: Mitä käytäntöjä olette suoraan siirtäneet NAO-ohjelmasta Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen (ENO) -ohjelmaan? Olemme siirtäneet suurimman osan Nao opiskelijoiden opintojen tukemiseksi luoduista toimintamalleista ENOohjelmaan. Tällaisia tukitoimija ovat muun muassa työparien käyttö ohjaus- ja opetustyössä (kouluttaja-naoohjaaja/ kouluttaja-kouluttaja), jelppiopetuksen järjestäminen kohderyhmän opintojen edistymisen tueksi ja ammattisuomen lisäopetus. Tuetut työssäoppimisjaksot Jupiter-säätiössä ovat mahdollisia myös ENO opiskelijoille. Hakevan toiminnan osalta myös ENO opiskelijoiden osalta hakeutumisvaiheen ohjaukseen on kohdennettu lisäresursseja (henkilökohtaiset ohjauskäynnit, yhteistyö opiskelijan tukiverkoston kanssa saattaen vaihtaminen jne.). NAO ohjelman myötä syntynyt opo-päivystys palvelee myös ENO-opiskelijoiden hakeutumisvaihetta. Ryhmänvastuuopettajan tehostettu tuki opiskelijoille, erityisopetuksen tuen mahdollisuus opiskelijoille Olemme siirtämässä orientoivat jaksot sekä pajajaksot ENO-ohjelmaan. Molemmat osaamisohjelmat ovat toimineet toisiaan tukien ja kaksi NAO-ohjaajaa ovat toimineet myös ENOkohderyhmän apuna ENO-ohjelman alusta asti. Kokemuksemme mukaan ENO- kohderyhmän opiskelijoilla on jonkun verran enemmän päihdetaustaa, joka vaatii omia tukitoimiaan, mutta tämäkin problematiikka on huomioitu NAO- opiskelijoille kehitetyissä tukiprosesseissa. Runsaasti työssäoppimista sisältävä valmistava koulutus on tuotu myös ENO-koulutukseen.

18 3. ENO: Mitä käytäntöjä olette suoraan siirtäneet NAO-ohjelmasta Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen (ENO) -ohjelmaan? ENO-ohjelman opiskelijat osallistuvat NAO-opiskelijoiden navigaatiojaksolle, mutta vain soveltuvin osin (kullekin räätälöidään oma navigaatiojakso). Tutkintoon hakeutumisvaiheen henkilökohtaistaminen toteutetaan ENO-opiskelijoille samoilla periaatteilla kuin NAOopiskelijoillakin, tosin osaamisen tunnistamiseen panostetaan vielä enemmän ENO-opiskelijoilla. Hakeutumisvaiheen henkilökohtaistaminen tehdään ENO-opiskelijoiden osalta jo aiemmin, heti navigaatiojakson alussa. ENO- ja NAO-opiskelijat ovat samoissa valmistavan koulutuksen ryhmissä, joten ENO-opiskelijat saavat saman tuen valmistavan koulutuksen aikana kuin NAO-opiskelijatkin (tukea opinto-sosiaalisen asioiden hoitamisessa, tukea opiskeluvalmiuksien kehittämiseen, tukea työ- ja työssä oppimispaikkojen hankkimisessa, tukea opintojen loppuun viemiseen ja jälkiohjausta jne.).

19 4. ENO: Miten Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen (ENO) - ohjelman toteuttaminen eroaa teillä NAO-ohjelman toteuttamisesta? Ohjelmien toteuttaminen ei juurikaan eroa toisistaan. NAO-ohjelman aikana Vakk:lla on ollut kaksi vuotta aikaa kehittää toimivaa mallia ennen ENO-ohjelman alkamista. Tästä syystä toimivat käytännöt on siirretty NAO-ohjelmasta suoraan ENO ohjelmaan. Pitkään työttömänä olevat ENOlaiset ovat hyvin arkoja ja lannistuneita. He tarvitsevat aikuista keskustelevaa, hienotunteista tukea erilaisiin käytännön tilanteisiin. Heidän asioiden prosessointiaika on pidempi ja he tarvitsevat aikaa enemmän. Koska oppimiskäsitykset eroavat eri kohderyhmissä (eri-ikäisillä ihmisillä), kouluttajat joutuvat panostamaan eri tavalla (ENO -kohderyhmä saattaa odottaa enemmän opettajavetoista koulutusta, nuoret taas ovat jo oppineet toimimaan itseohjautuvasti ja työryhmittäin). ENOilla on aiemmin hankittua osaamista huomattavasti enemmän, joten osaamisen tunnistaminen on heillä suuremmassa roolissa kuin NAOlaisilla. Kommentti: ENO- kohderyhmän koulutustarve on valtavan paljon suurempi kuin mitä olimme arvioineet. Hakijoita on ollut moninkertainen määrä paikkoihin nähden. Tämä kannattaisi huomioida jatkossa, kun suunnitellaan koulutusten rahoituksia. ENO-hakevaa toimintaa tehtiin ehkä enemmän yhteistyössä TE-toimiston kanssa kuin NAOssa. ENO-ohjelmassa hakijalla on todennäköisesti pitempi työkokemus, joten myös ammatti- ja erikoisammattitutkinnot tai tutkintojen osat saattavat olla mahdollisia perustutkintojen sijaan.

20 4. ENO: Miten Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen (ENO) - ohjelman toteuttaminen eroaa teillä NAO-ohjelman toteuttamisesta? - 2 ENOt: Lähinnä hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamisen kautta, jolloin ENO-opiskelijan aikaisemmin hankittua osaamista - pääasiassa työkokemusta - kartoitetaan ja henkilökohtaistetaan. Tämä otetaan huomioon valmistavan koulutuksen toteuttamisessa. Näyttötutkintoperusteisessa aikuiskoulutuksessa on samat sisällöt VOS- NAO- ja ENO-rahoitteisessa koulutuksessa. Tällä hetkellä meillä on samassa ryhmässä kolmella eri rahoituspohjalla olevia opiskelijoita. ENO-opiskelijoilla on vähemmän henkilökohtaista ohjaustarvetta kuin NAOilla, paitsi jos he ovat maahanmuuttajia. Tällöin he vaativat enemmän suomen kielen harjaannuttamiseen liittyvää tukea. NAOt: opiskelijat vaativat ohjauksen tukitoimissa enemmän elämäntaitojen harjaannuttamiseen liittyvää tukea sekä enemmän ohjausta taloudellisiin etuihin opintojensa rahoittamiseksi. Myös mielenterveyden ongelmat ja sairaudet voivat aiheuttaa opiskelijalle pitkiäkin poissaoloja ja oppilaitokselta joustavuutta ja kouluttajilta ylimääräistä työtä. ENO-opiskelijoiden tukeva toiminta on ollut luonteeltaan hieman erilaista kuin NAO-opiskelijoiden, koska useimmilla on jo hyvät työelämävalmiudet. ENO-opiskelijoiden osalta tukeva toiminta on painottunut enemmän aikuinen oppijana -tematiikan kysymyksiin sekä mm. osaamisen näyttämisen (tutkintotilaisuuksien) suunnitteluapuun.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Erityisryhmät henkilökohtaistamisessa

Erityisryhmät henkilökohtaistamisessa Erityisryhmät henkilökohtaistamisessa Näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Syksy 2014 Sanna Penttinen Ammatillinen aikuiskoulutus Ohjauksen ja tukitoimien tarve Lähtökohtaisesti kaikki tutkinnon

Lisätiedot

V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A

V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A 2 V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A 3. 1 1. 2 0 1 6 R I I K K A - M A R I A Y L I - S U O M U O M N I A N KO U LU T U S - JA PA LV E LU V E

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Tausta Nuorten yhteiskuntatakuu Erillinen ohjelma 20 29-vuotiaille, vailla toisen asteen tutkintoa oleville Lisärahoitus ammatti- ja erikoisammattitutkintoon

Lisätiedot

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015 Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö MITÄ on VALMA? Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (vakinaistui 2010, perusteet), Ammattistartti Maahanmuuttajien

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Ehdotukset valmisteltu työurasopimuksen pohjalta käynnistetyssä työryhmässä keskusjärjestötasolla. Neuvottelut

Lisätiedot

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015 VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Käynnistyy 11.8.2015 Korvaa nykyiset neljä koulutusta Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Ammatilliseen

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Vuoden 2014 oppisopimuskoulutuksen lisäkoulutuksen paikat Päätös

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen

Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19. 20.3.2009, Helsinki Opetushallitus Ulla Nieminen, Koulutuskeskus Salpaus Taustaa Osuma-projekti,

Lisätiedot

Uusi NAO maahanmuuttajille

Uusi NAO maahanmuuttajille Uusi NAO maahanmuuttajille Ikkunat auki eurooppalaiseen aikuiskoulutukseen, Helsinki 17.-18.11.2016 Ulla-Jill Karlsson Neuvotteleva virkamies Ammatillisen koulutuksen osasto Uusi NAO maahanmuuttajille

Lisätiedot

Nuorisotakuu Pasi Rentola

Nuorisotakuu Pasi Rentola Nuorisotakuu 3.9.2013 Pasi Rentola Hallitusohjelma: Jokaiselle alle 25 -vuotiaalle nuorelle ja alle 30 vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka

Lisätiedot

TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe. Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat

TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe. Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat - Kierros I klo 10.15-11.10 (55 min) - Kierros II klo 11.15 11.45 (35 min) - Kierros III klo 11.50 12.20 (30 min) - Yhteenveto

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT. Leena Selkivuori JAMK/AOKK Hämeenlinna

ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT. Leena Selkivuori JAMK/AOKK Hämeenlinna ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT Leena Selkivuori JAMK/AOKK 2.11. Hämeenlinna Erityisopetuksena järjestettävän opetuksen osuus (2015 Tike) Koulutuslaji OPS-perusteinen ammatillinen peruskoulutus n.

Lisätiedot

Ammatillisten erityisoppilaitosten asiantuntijapalvelut ja kehittämiskumppanuus

Ammatillisten erityisoppilaitosten asiantuntijapalvelut ja kehittämiskumppanuus Ammatillisten erityisoppilaitosten asiantuntijapalvelut ja kehittämiskumppanuus Seija Eskola Asiantuntijapalveluiden työryhmän pj Kehittämispäällikkö Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus Ammatillisen

Lisätiedot

Vantaan ammattiopisto Varia maahanmuuttaja hankkeet. Hanna Kontio Projektivastaava Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus (OKM) Väylä työhön (ESR)

Vantaan ammattiopisto Varia maahanmuuttaja hankkeet. Hanna Kontio Projektivastaava Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus (OKM) Väylä työhön (ESR) Vantaan ammattiopisto Varia maahanmuuttaja hankkeet Hanna Kontio Projektivastaava Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus (OKM) Väylä työhön (ESR) Tilanne ennen hankkeita Maahanmuuttajille tarjottavia erillisiä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillinen koulutus: Hallitusohjelman ja KESU-luonnoksen painopisteet Koulutustakuu osana yhteiskuntatakuuta

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Kohderyhmä tilastojen valossa sekä ensimmäisiä tuloksia. Erno Hyvönen Jyväskylä 25.10.2013

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Kohderyhmä tilastojen valossa sekä ensimmäisiä tuloksia. Erno Hyvönen Jyväskylä 25.10.2013 Nuorten aikuisten osaamisohjelma Kohderyhmä tilastojen valossa sekä ensimmäisiä tuloksia Erno Hyvönen Jyväskylä 25.10.2013 Esityksen rakenne 1. Nuorten aikuisten osaamisohjelman tavoitteet 2. Osaamisohjelman

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Satakuntalaisia kokemuksia Työseminaari II, Jyväskylä 25.10.2013

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Satakuntalaisia kokemuksia Työseminaari II, Jyväskylä 25.10.2013 Koulutusjohtaja Pauli Kamppi Nao-koordinaattori Jonna Malmivuori Nuorten aikuisten osaamisohjelma Satakuntalaisia kokemuksia Työseminaari II, Jyväskylä Alueellista yhteistyötä Alueellinen yhteistyöryhmä

Lisätiedot

NUORTEN AIKUISTEN OSAAMISOHJELMA

NUORTEN AIKUISTEN OSAAMISOHJELMA NUORTEN AIKUISTEN OSAAMISOHJELMA OPH ja OKM työseminaari 13.6.2013 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Nuorten aikuisten osaamisohjelma Jyväskylän koulutuskuntayhtymään saatu v. 2013 1,2 m lisärahoitus 83 t

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS 19.-20.3.2009, Helsinki Marget Kantosalo Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19.-20.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA

AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA OPISKELUPAIKAN VALINTA ON ISO PÄÄTÖS, MUTTA LOPPUELÄMÄÄSI SE EI LUKITSE. UNELMA-AMMATIIN VOI PÄÄTYÄ MONTAA ERI REITTIÄ JA MINKÄ IKÄISENÄ TAHANSA. KATSO ARMANIN TARINA TÄSTÄ

Lisätiedot

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Vankilaopetuspäivät 7.-8.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Ammatillisen perus- ja aikuiskoulutus yksikkö 1.8.2015 alkaen, työn alla juuri nyt näyttötutkintoihin

Lisätiedot

Maahanmuuttajat osana Valma- koulutusta

Maahanmuuttajat osana Valma- koulutusta Maahanmuuttajat osana Valma- koulutusta Tuloksia Opetushallituksen kyselystä syksyllä 2016 Opetusneuvos Ulla Aunola 14.3.2017 Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Valma-kyselyn tausta Valma-koulutus =

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen rahoitus Olli Vuorinen Ammatillinen peruskoulutus tutkintoon johtava (opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus) tutkintoon valmistava (näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Avoin ammattiopisto. Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli

Avoin ammattiopisto. Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli Avoin ammattiopisto Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli Taustaa Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän Nuorten tuki hanke Ohjaamo malli Nuorten pitkäkestoinen ohjaus ja tuki http://avoinammattiopisto.ning.com/page/ohjaamo-1

Lisätiedot

Erilaisten oppijoiden polut ja tukitoimet aikuisena ammatillisessa koulutuksessa

Erilaisten oppijoiden polut ja tukitoimet aikuisena ammatillisessa koulutuksessa Erilaisten oppijoiden polut ja tukitoimet aikuisena ammatillisessa koulutuksessa 30.8.2017 Kirsi Ek Projektipäällikkö, Noheva ESR Kiipulan ammattiopisto 2 Noheva ESR Noheva hanke pohjautuu PIAAC-tutkimukselle.

Lisätiedot

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen HE 62/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus koulutusmuotona Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus on ollut aiemmin Suomessa pääasiassa aikuisten koulutusmuoto ammatillisten tutkintojen suorittamiseen Oppisopimuskoulutuksella

Lisätiedot

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Satu Hekkala Johdanto Tämä artikkeli kertoo Oulun Diakoniaopiston opinto-ohjaussuunnitelman kehittämistyöstä ja esittelee lyhyesti opinto-ohjaussuunnitelman

Lisätiedot

Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa

Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa 21.5.2014 Sanna Penttinen Ammattikoulutuksen tutkintorakenne 52 perustutkintoa 190 ammattitutkintoa 132 erikoisammattitutkintoa Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa

Lisätiedot

Nuorisotakuu koskee kaikkia nuoria. Elise Virnes

Nuorisotakuu koskee kaikkia nuoria. Elise Virnes Nuorisotakuu koskee kaikkia nuoria Elise Virnes 29.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään KUNTOUTUSPÄIVÄT 19.3.2010 Juhani Pirttiniemi opetusneuvos, KT Opetushallitus Säädöstaustaa: L 631/1998 8 : Ammatillista

Lisätiedot

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Pirkanmaalla. Outi Rantanen ja Marjo Nieminen 13.6.2013

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Pirkanmaalla. Outi Rantanen ja Marjo Nieminen 13.6.2013 Nuorten aikuisten osaamisohjelma Pirkanmaalla Outi Rantanen ja Marjo Nieminen 13.6.2013 Nuorten aikuisten osaamisohjelma Pirkanmaalla v. 2013 Laaja tarjonta eri alojen tutkintoja, opiskelijatyövuosia on

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto Ohjaus ja hakeutuminen VALMAAN Pauliina Sarhela

Tampereen seudun ammattiopisto Ohjaus ja hakeutuminen VALMAAN Pauliina Sarhela Tampereen seudun ammattiopisto Ohjaus ja hakeutuminen VALMAAN 7.4.2017 Pauliina Sarhela Yhteistyökumppanit Työelämä TreduNavi-hakupalvelu:tietoa ja Yhteistyökumppanit ohjausta hakeutumisesta Tutkintoja

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala 13.3.2015 Valma-työryhmä: Hannele Siekkinen, Jaana Haikara, Tytti Sydänmetsä, Paula Jaakkonen, Arto Huuskonen, Ritva Joki-Kolehmainen

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus 4.12.2013 Pasi Rentola Ammatillisen koulutuksen rahoituksen kokonaisuus Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus 1,662 mrd. euroa Oppilaitosmuotoinen ammatillinen

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano 3. 4.12.2009, Helsinki Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen-yksikkö Liiisa.metsola@oph.fi Opetussuunnitelman

Lisätiedot

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova,

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Oppisopimustoiminnan i i i ajankohtaiskatsaus k t 14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Henkilöstö 3 ½ koulutustarkastajaa 4 ½ koulutussihteeriä Toimipisteet Otavankatu 5A, Pori ja Satamakatu 17, Rauma Eniten

Lisätiedot

Opinto-ohjaus ja työelämätaidot

Opinto-ohjaus ja työelämätaidot Opinto-ohjaus ja työelämätaidot Aikuisten perusopetus 2018 Lisää ohjausta luku- ja kirjoitustaidon koulutus, aikuisten perusopetukseen valmistava koulutus, nykyinen aikuisten perusopetus yhdistyvät oppivelvollisuusiän

Lisätiedot

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa.

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Aikuisten maahanmuuttajien ammatillisten näyttötutkintojen kehittäminen hyvinvointialalla -hanke

Lisätiedot

Harppaa elämäsi muutokseen!

Harppaa elämäsi muutokseen! Bongaa putoava Harppaa elämäsi muutokseen! Miksi en juuri minä? Odotatko ihmettä? Toiveista todeksi? KEVÄÄN 2012 TOIMINTA OSAAVA OHJAUS KEVÄÄN 2012 UUDET RYHMÄT Tietokone tutuksi, opiskelutaidot käyttöön!

Lisätiedot

Hakevan vaiheen merkitys ja soveltuvuuden arviointi opintojen henkilökohtaistamisen tukena. Eeva-Kaisa Pakkala Ttm, opinto-ohjaaja Edupoli

Hakevan vaiheen merkitys ja soveltuvuuden arviointi opintojen henkilökohtaistamisen tukena. Eeva-Kaisa Pakkala Ttm, opinto-ohjaaja Edupoli Hakevan vaiheen merkitys ja soveltuvuuden arviointi opintojen henkilökohtaistamisen tukena Eeva-Kaisa Pakkala Ttm, opinto-ohjaaja Edupoli Henkilökohtaistaminen KOMMENTOI! Ammatillis et opinnot Ammatillis

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus

Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus 2013 Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus Ammattikoulutus Johtaja Pasi Kankare Ammatillinen peruskoulutus Opetusneuvos

Lisätiedot

26.4.2012. HARVA-kehttämishanke Merja Tuomola Tiina Garcia 2011-2012

26.4.2012. HARVA-kehttämishanke Merja Tuomola Tiina Garcia 2011-2012 HARVA-kehttämishanke Merja Tuomola Tiina Garcia 2011-2012 Oppisopimusopiskelija voi saavuttaa mahdollisimman hyvin tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja selviytyä työtehtävistään oppimisvaikeuksistaan tai

Lisätiedot

Maahanmuuttajaopiskelija (itä)suomalaisessa kieli- ja toimintaympäristössä. Tarja Saarnisto Aulikki Kuittinen Aikuisopisto AKTIVA 5.10.

Maahanmuuttajaopiskelija (itä)suomalaisessa kieli- ja toimintaympäristössä. Tarja Saarnisto Aulikki Kuittinen Aikuisopisto AKTIVA 5.10. Maahanmuuttajaopiskelija (itä)suomalaisessa kieli- ja toimintaympäristössä Tarja Saarnisto Aulikki Kuittinen Aikuisopisto AKTIVA 5.10.2012 Faktoja 31.12.2010 (tiedot: Väestörekisterikeskus, Lappeenrannan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus 16.11.2017 Asetusluonnos Lausuntoversio Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen

Lisätiedot

Ammatillisen aikuiskoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus

Ammatillisen aikuiskoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus 2013 Ammatillisen aikuiskoulutuksen ajankohtaiskatsaus Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus Ammattikoulutus Johtaja Pasi Kankare Ammatillinen peruskoulutus Opetusneuvos

Lisätiedot

Mitä ja miten ammattiin opiskeleva oppii ja mikä muuttuu uuden lainsäädännön myötä

Mitä ja miten ammattiin opiskeleva oppii ja mikä muuttuu uuden lainsäädännön myötä Mitä ja miten ammattiin opiskeleva oppii ja mikä muuttuu uuden lainsäädännön myötä 5.10.2017 Pirjo Kauhanen pirjo.kauhanen@jao.fi Kuva: Mathias Falk / Skills Finland AMISreformi Koulutukseen joustavasti

Lisätiedot

Näkökulmia erityisen tuen palvelumalleihin reformia ennakoiden

Näkökulmia erityisen tuen palvelumalleihin reformia ennakoiden Näkökulmia erityisen tuen palvelumalleihin reformia ennakoiden ERITYISOPETUS JA VALMENTAVAT KOULUTUKSET AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA 6.4.2017 Ohjaus- ja opiskelijahuoltopalvelut, palveluesimies Erja Kärnä,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun

Lisätiedot

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012 Anu Anttila Yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa on kiteytetty viiteen toimintamalliin 1. Työpajalla

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4. Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.2015 Opetusneuvos, M. Lahdenkauppi Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula, Sipoo Opiskelijoita noin 7 000, henkilökuntaa noin 620 12 koulutusyksikköä (Järvenpää,

Lisätiedot

Valmentaudu tuleviin opintoihin!

Valmentaudu tuleviin opintoihin! Valmentaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus 2015 2016 Koe tekemisen, osaamisen ja onnistumisen iloa! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (Valma) Valmentavassa

Lisätiedot

NAO- / ENO- tilannekatsaus

NAO- / ENO- tilannekatsaus NAO- / ENO- tilannekatsaus NAO-ENO työseminaari IIX Joensuu 10.-11.2.2016 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Tilastotietoa kohderyhmästä (Tilastokeskus) OPETUS- JA KULTTUURI- MINISTERIÖ

Lisätiedot

Nuorten aikuisten osaamisohjelma ja TNO-palvelut nuorten tukena

Nuorten aikuisten osaamisohjelma ja TNO-palvelut nuorten tukena Nuorten aikuisten osaamisohjelma ja TNO-palvelut nuorten tukena Aikuiskoulutusjohtaja Anni Miettunen Projektisuunnittelija Niina Tikkanen 21.1.2014 Mikä NAO? Nuorten aikuisten osaamisohjelma osa nuorisotakuuta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua Ammattiopisto Luovi Ammattiopisto Luovi luvuin Suomen suurin ammatillinen erityisoppilaitos Osa Hengitysliittoa Toimii 25 paikkakunnalla Henkilöstö yli 860 asiantuntijaa Ammatillisessa peruskoulutuksessa

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena

Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena Kiinni Työelämässä Mahis työhön projektin väliseminaari 11.11.2009 Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen - yksikkö Opetushallitus Ammatillisten

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 196/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus- ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Satakunnan oppisopimuskeskus

Satakunnan oppisopimuskeskus Satakunnan oppisopimuskeskus Henkilöstö Koulutustarkastajat Janne Koskela, Riitta Lehtonen, Juha Nurmi, Anne Nurmimäki (Rauma) Koulutussihteerit: Sirpa Häyhtiö, Kirsi Aulapalo, Kirsi Jokisuo, Satu Uusi-Uola

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformin vaikutukset vankilakoulutukseen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformin vaikutukset vankilakoulutukseen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformin vaikutukset vankilakoulutukseen Ylijohtaja Mika Tammilehto 12.12.2017 TARVELÄHTÖISTÄ KOULUTUSTA Uusi ammatillinen koulutus 1.1.2018 alkaen Henkilökohtaistaminen VANKILAOPETUS

Lisätiedot

Erityisopetus ja ohjauspalvelut EDUPOLISSA. Minna Perokorpi-Sulin

Erityisopetus ja ohjauspalvelut EDUPOLISSA. Minna Perokorpi-Sulin Erityisopetus ja ohjauspalvelut EDUPOLISSA Minna Perokorpi-Sulin VOS ja NAO-opiskelijoiden hakeutuminen Ennakkotehtävä Taustatietoja haastattelun tueksi Opiskelijat täyttävät esitietolomakkeen Motivaatio

Lisätiedot

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Pvm 4.12.2009 Helsinki Opetushallitus 1 Työelämään valmentautuminen ja

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto AIKUISKOULUTUKSEN LAATU JA VAIKUTTAVUUS, OPISKELIJAPALAUTE kevät 2017 Vastausprosentti: 42,4 % 1. Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet 1. Sivu 1 / 10 1. Koulutuksen sisällöt

Lisätiedot

Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla

Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla Ammatillisten oppilaitosten ja työpajojen välinen yhteistyön toimintamalli Hämeenlinnan seudulla Tämä julkaisu on toteutettu osana Yty-hankkeen toimintaa.

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

MAO-ohjelman tiedonkeruu

MAO-ohjelman tiedonkeruu MAO-ohjelman tiedonkeruu NAO-MAO-seminaari Vaasassa 7-8.6.2017 Korkeakouluharjoittelija Victor Nyberg victor.nyberg@minedu.fi MAO-ohjelma tähän mennessä Noin 1300 opiskelijaa aloittanut Sukupuolijakauma;

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteuttaminen

Työssäoppimisen toteuttaminen Työssäoppimisen toteuttaminen 1 Sisällöt Määritelmät Valmistautuminen työssäoppimisen ohjaamiseen Mitä meidän työyhteisössä voi oppia? Yhteistyö oppilaitoksen kanssa Tutkinnon perusteiden merkitys työssäoppimisessa

Lisätiedot

Valmentavien ja valmistavien opetussuunnitelmien perusteiden yhteiset. Opetusneuvos Ulla Aunola

Valmentavien ja valmistavien opetussuunnitelmien perusteiden yhteiset. Opetusneuvos Ulla Aunola Valmentavien ja valmistavien opetussuunnitelmien perusteiden yhteiset piirteet OPS-infot 23.11.2009 2009 Opetusneuvos Ulla Aunola Ammattikoulutuksen kehittäminen L 630/98 3 Vammaisille ill opiskelijoille

Lisätiedot

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa KT 1.9.2016 Taustaa Valtioneuvoston asetus ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta 1.8.2015 Näyttötutkinto-opas 2015 Näyttötutkinto-oppaan

Lisätiedot

Oulun Aikuiskoulutuskeskus. www.oakk.fi. Tervetuloa!

Oulun Aikuiskoulutuskeskus. www.oakk.fi. Tervetuloa! Oulun Aikuiskoulutuskeskus www.oakk.fi Tervetuloa! 1 2 OAKK:n maahanmuuttajakoulutukseen on osallistunut vuodesta 1989 alkaen lähes 3500 opiskelijaa 113 eri maasta 2010 maahanmuuttajatiimissä 51 486 opiskelijatyöpäivää,

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA 19 20.11.2009 Koulutuspäivien avauspuheenvuoro, Henkilökohtaistaminen säädöksissä Opetusneuvos Lea Lakio Lea Lakio 19.11.2009 www.oph.fi HENKILÖKOHTAISTAMINEN

Lisätiedot

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit E N E M M Ä N O S A A M I S T A 21.11.2012 1 Mihin tarpeeseen hanke vastaa ja miten? Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus

Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus Luonnonvara- ja ympäristöalan ammatillisen koulutuksen kehittämispäivä 3.-4.11.2015 Anne Liimatainen Esityksen aiheet Ajankohtaiset säädösmuutokset

Lisätiedot

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Aikuiskoulutukselle asetetut tavoitteet 18-64-vuotiaista vähintään 60 prosenttia osallistuu vuosittain aikuiskoulutukseen Aliedustettujen ryhmien osallistumisen kasvattaminen

Lisätiedot